Γενικοί Όροι

Η χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου και τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών που αναφέρονται λεπτομερώς παρακάτω.
Η ιστοσελίδα λειτουργεί ως πάροχος ταξιδιωτικών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις / ακυρώσεις δρομολογίων ή ανάλογες εξωτερικές καταστάσεις.
Πραγματοποιώντας κράτηση μέσω της ιστοσελίδας μας αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ
Σε ποιον ανήκει
Η ιστοσελίδα μας ανήκει στη εταιρεία "ZAS TRAVEL Ο.Ε." που λειτουργεί νομίμως με έδρα την πόλη της Νάξου και έχει λάβει αριθμό αδείας από τον ΕΟΤ 1174Ε60000057000
Ποιοι την χρησιμοποιούν
Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους όρους χρήσης και επιτρέπεται σε άτομα άνω των 18 ετών. Δεν επιτρέπεται η χρήση της ιστοσελίδας για σκοπούς που δεν είναι σύμφωνοι με το Νόμο και τα χρηστά ήθη.
Σφάλματα ή ψευδή στοιχεία
Για τυχόν λανθασμένα ή ψευδή στοιχεία και πληροφορίες που υποβάλλονται στην ιστοσελίδα, την ευθύνη έχει αποκλειστικά ο χρήστης.
Η ιστοσελίδα μας διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση και την παροχή υπηρεσιών σε άτομα που δεν πληρούν τους αναφερόμενους στο παρόν Όρους.
Προχωρώντας σε κράτηση, αποδέχεστε τους όρους χρήσης της Zaplous.
Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε πρόσθετα έξοδα, παραλείψεις, καθυστερήσεις, αλλαγή δρομολογίου ή πράξεις από οποιαδήποτε κυβέρνηση ή Αρχή.
Κάθε παραβίαση των όρων δίνει το δικαίωμα στην ιστοσελίδα να ακυρώσει την κράτηση σας, να χρεώσει τον λογαριασμό σας με τα έξοδα που επιβαρύνθηκε καθώς και το ποσό που καταβάλλατε για την αγορά σας.

ΑΓΟΡΑ (ΚΡΑΤΗΣΗ) ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
Μέσα από την ιστοσελίδα μας μπορείτε να αγοράσετε ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
Με την κράτηση εισιτηρίου δια μέσου της ιστοσελίδας μας δηλώνετε ταυτόχρονα ότι συμφωνείτε με όλους τους όρους που διέπουν αυτήν και ότι πληρείτε όλες τις προϋποθέσεις για την χρήση της.
Εφόσον βρείτε το κατάλληλο δρομολόγιο και ναύλο, τότε προχωράτε στην πληρωμή.
Η τιμή της αγοράς σας συμπεριλαμβανομένου του τέλους εξυπηρέτησης, εμφανίζεται στο τελικό στάδιο της διαδικασίας. Η ιστοσελίδα μας δεν ευθύνεται σε περίπτωση που πριν την ολοκλήρωση της αγοράς δεν υπάρχει διαθεσιμότητα του δρομολογίου ή της συγκεκριμένης θέσης.
Με την ολοκλήρωση της κράτησης θα λάβετε επιβεβαιωτικό ηλεκρονικό μήνυμα και/ή γραπτό μήνυμα στα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε δηλώσει. Μόνο τότε η κράτησή σας έχει επιβεβαιωθεί. Στο τελευταίο στάδιο της διαδικασίας θα κληθείτε να πληρώσετε την κράτησή σας με έναν από τους τρόπους πληρωμής που προβλέπονται στην ιστοσελίδα μας.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
Η πληρωμή των αγορών σας γίνεται αποκλειστικά με τους τρόπους πληρωμής που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα.
Σε περίπτωση που πληρώσετε με πιστωτική κάρτα έχουμε το δικαίωμα να εξοφλήσουμε το οφειλόμενο ποσό εφάπαξ.
Για την ολοκλήρωση της πληρωμής ενδέχεται τα στοιχεία σας να μεταβιβασθούν στον αρμόδιο πάροχο υπηρεσιών, σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις και τις εξασφαλίσεις της οικείας νομοθεσίας.
Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε για την πληρωμή την κάρτα τρίτου προσώπου θα πρέπει να έχετε την εξουσιοδότησή του. Έχουμε το δικαίωμα να παρέχουμε στοιχεία της κράτησης καθώς και το εισιτήριο στο άτομο που πλήρωσε την κράτηση.
Αν επιλέξετε ως τρόπο πληρωμής την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, θα πρέπει η κατάθεση να γίνει σε έναν από τους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς εντός 24 ωρών. Στην αιτιολογία της κατάθεσης, αναφέρετε τον αριθμό κράτησης.

1. ALPHA BANK : GR72 0140 6200 6200 0233 0002 920
2. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ : GR41 0172 7050 0057 0508 8463 066
3. EUROBANΚ ERGASIAS : GR02 0260 3380 0006 1020 0207 674
4. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ : GR49 0110 4320 0000 4324 4014 254

Στην συνέχεια αποστείλετε το καταθετήριο (απόδειξη) της τράπεζας, με e-mail στην διεύθυνση customerservice@zaplous.gr ή με φαξ στο 22850 22236.
Η κράτηση ολοκληρώνεται με την πληρωμή του εισιτηρίου και την έκδοσή του. Σε περίπτωση που μέχρι να γίνει η έκδοση του εισιτηρίου η τιμή, το δρομολόγιο ή η διαθεσιμότητα έχει τροποποιηθεί, θα σας ενημερώσουμε αμέσως. Αν δεν σας εξυπηρετεί καμία από τις εναλλακτικές προσφορές, τα χρήματα θα σας επιστραφούν στο ακέραιο.
Η πληρωμή δια μέσου τραπεζικής κατάθεσης είναι εφικτή μόνο για δρομολόγια που πραγματοποιούνται τουλάχιστον 15 ημέρες μετά την κράτηση, προκειμένου να μπορεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμής.
Μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής και την επιβεβαίωση της κράτησης, θα λάβετε την απόδειξη ή το τιμολόγιο, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση email που έχετε δηλώσει στα αρχικά στάδια της κράτησης. Αν παρότι έγινε πληρωμή του εισιτηρίου δεν λάβετε το εισιτήριο σας, επικοινωνήστε άμεσα με το γραφείο μας.

ΑΚΥΡΩΣΗ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
Ακύρωση ή μεταβολή κράτησης γίνεται μόνον εφόσον παρέχεται αυτή η δυνατότητα από την εκάστοτε ακτοπλοϊκή εταιρεία.Πέρα από τα ακυρωτικά τέλη της εκάστοτε ναυτιλιακής εταιρείας, η ιστοσελίδα μας χρεώνει επιπλέον σε περίπτωση ακύρωσης ή τροποποίησης της κράτησης διαχειριστικό κόστος 30 Ευρώ όταν πρόκειται για δρομολόγιο εσωτερικού και 50 ευρώ για δρομολόγιο εξωτερικού.
Το ποσό που δικαιούται ο επιβάτης επιστρέφεται αφού πιστωθεί στην εταιρεία μας από την ακτοπλοϊκή εταιρεία.
Σε περίπτωση που έχει/έχουν εκδοθεί το/τα εισιτήριο/-α, για την ακύρωσή ή τροποποίησή του θα πρέπει με δική σας ευθύνη να το/τα αποστείλετε στα γραφεία της Zaplous, στην διεύθυνση που θα βρείτε στα στοιχεία επικοινωνίας. Στην συνέχεια και εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα παραλάβουμε το/ τα εισιτήριο/-α, τα χρήματά σας θα επιστραφούν στον λογαριασμό που έγινε η αρχική χρέωση.
Σε περίπτωση που δεν έχετε παραλάβει το πρότυπο εισιτήριο, ακύρωση ή τροποποίηση γίνεται ύστερα από γραπτό σας αίτημα και εφόσον αποδεχθείτε τα ακυρωτικά τέλη και τα τέλη διαχείρισης της ιστοσελίδας.
Τυχόν επιπλέον έξοδα πιστωτικών καρτών ή τραπεζικών καταθέσεων βαρύνουν αποκλειστικά τον Επιβάτη / Πελάτη.
Σε κάθε περίπτωση, η τροποποίηση ή ακύρωση του εισιτηρίου σας είναι δυνατόν να γίνει στα κατά τόπους κεντρικά λιμενικά γραφεία της εκάστοτε ακτοπλοϊκής εταιρείας.

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
Σε περίπτωση ματαίωσης δρομολογίου η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη. Ωστόσο είμαστε στην διάθεσή σας προκειμένου να σας παρέχουμε εναλλακτικά δρομολόγια. Δεν ευθυνόμαστε για τυχόν έξοδα ή οικονομική ζημία που προκάλεσε στον Επιβάτη η ματαίωση ή τροποποίηση του δρομολογίου από την ακτοπλοϊκή εταιρεία.
Σε περίπτωση που έχετε παραλάβει τα εισιτήρια, αυτά θα πρέπει να επιστραφούν στην εταιρεία μας προκειμένου να σας επιστραφεί το ποσό που ορίζει η ακτοπλοϊκή εταιρεία.
Σε κάθε περίπτωση, η επιστροφή του ναύλου σας είναι δυνατόν να γίνει στα κατά τόπους κεντρικά λιμενικά γραφεία της ακτοπλοϊκής εταιρείας.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
Σε περίπτωση απώλειας των εισιτηρίων σας, καμία τροποποίηση, ματαίωση, επανέκδοση και επιστροφή χρημάτων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Οι πληροφορίες, το λογισμικό, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρέχονται από εμάς ή τους προμηθευτές μας ή δημοσιεύονται στη ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνουν ανακρίβειες ή λάθη, συμπεριλαμβανομένων και σφαλμάτων στις τιμές. Εμείς δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε σφάλματα που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα και προέρχονται από τρίτους όπως λ.χ. πληροφορίες δρομολογίων ή την ακρίβεια των ναύλων.
Δεν φέρουμε ευθύνη για πράξεις, λάθη, παραλείψεις, δηλώσεις, εγγυήσεις, παραβιάσεις ή αμέλεια από οποιονδήποτε Πάροχο ή σωματική βλάβη, θάνατο, υλικές ζημιές, ή άλλες ζημιές ή έξοδα που προκύπτουν από τις παραπάνω ενέργειες.
Δεν γίνεται καμία επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση καθυστέρησης, ακύρωσης, υπεράριθμων κρατήσεων, απεργίας, ανωτέρας βίας ή άλλων αιτιών εκτός του πεδίου ελέγχου μας.
Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε πρόσθετα έξοδα, παραλείψεις, καθυστερήσεις, αλλαγή δρομολογίου ή πράξεις από οποιαδήποτε ακτοπλοϊκή εταιρεία, κυβέρνηση ή Αρχή.
Δεν φέρουμε ευθύνη για συνδέσμους τρίτων που υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας. Οι εν λόγω σύνδεσμοι είναι έξω από την σφαίρα δραστηριοτήτων μας και δεν ελέγχονται από εμάς.
Δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά που μπορεί να προκύψει ή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την χρήση ή την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
Όπως προβλέπεται δυνάμει του Ν. 2251/1994 "περί Προστασίας των Καταναλωτών" και ειδικότερα σε ό,τι αφορά στις διατάξεις περί σύναψης συμβάσεων από απόσταση, ρητώς εξαιρούνται του δικαιώματος υπαναχώρησης κατά την έννοια του εν λόγω νόμου - μεταξύ άλλων - οι υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών, μεταφοράς αγαθών, υπηρεσιών ενοικίασης αυτοκινήτων, εάν η σύμβαση προβλέπει συγκεκριμένη ημερομηνία ή προθεσμία εκτέλεσης.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Αναγνωρίζετε ότι σε περίπτωση παραβίασης των όρων ενδέχεται να χρειαστεί να αποζημιώσετε είτε την εταιρεία μας είτε συνεργάτη αυτής.
  • Οτιδήποτε περιέχεται στην εν λόγω ιστοσελίδα (σήματα, κείμενα, εικόνες, γραφικά κ.λ.π.) είναι ιδιοκτησία της εταιρείας μας και προστατεύεται σύμφωνα με το Νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για συνδέσμους τρίτων που διαφημίζονται δια μέσου της ιστοσελίδας μας και ενδέχεται να εμπεριέχουν μολυσμένο ή ακατάλληλο υλικό. 
Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία:
Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και οι όροι χρήσης αυτής διέπονται από την Ελληνική νομοθεσία.
Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει αρμόδια είναι τα δικαστήρια της νήσου Νάξου Κυκλάδων.

Τα στοιχεία της εταιρείας μας είναι :

ZAS TRAVEL Ο.Ε.
Α.Φ.Μ.: 081364955 - Δ.Ο.Υ.: Νάξου
Ακτή Πρωτοπαπαδάκη, Παραλία Χώρας
843 00 Νάξος, Κυκλάδες
Τηλεφωνικό κέντρο: 22850 23330-1
Ηλεκτρονική διεύθυνση : info@zaplous.com
Telefax: 22850 23419

Οι αναφερόμενοι στο παρόν όροι χρήσης ισχύουν στο ακέραιο για τα μέρη, τυχόν ακύρωση κάποιου όρου δεν επιφέρει την ακύρωση όλης της σύμβασης παρά μόνο του συγκεκριμένου όρου.

Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης ή συμπλήρωσης των παρόντων όρων, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και μόνο με την ανάρτησή τους στο αντίστοιχο τμήμα της ιστοσελίδα μας.