ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΤΗΛΟΣ

Η Τήλος κατοικήθηκε από τα νεολιθικά χρόνια και στην αρχαιότητα υπήρξε γνωστό για τα αρώματά του. Τον 7ο π.Χ. αιώνα ίδρυσε μαζί με τη Ρόδο την αποικία Γέλα στη Σικελία και αργότερα υπήρξε μέλος της Αθηναϊκής Συμμαχίας. Το 1522 την κατέλαβαν οι Τούρκοι και το 1912 οι Ιταλοί. Ενώθηκε με την υπόλοιπη Ελλάδα το 1948. Σήμερα θεωρείται ένα από τα ωραιότερα νησιά της Δωδεκανήσου και έχει αναπτυχθεί τουριστικά χωρίς να αλλοιώσει καθόλου την αυθεντική νησιώτικη εικόνα του.

ΤΗΛΟΣ

0 2804 false 1 false 2019-08-21T19:56:02 2019-08-21T06:34:19 0.0 true 28 0 28 °C °C true 1012 0 1012 mb mb true 64 0 64 % % 2019-08-21T09:00:00 2019-08-21T12:00:00 180 1566388800 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF WNW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος Clear 0 Τετάρτη false 1 false 2019-08-21T19:56:02 2019-08-21T06:34:19 true 28.16 0 28,16 °C °C true 24.94 0 24,94 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Bορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2019-08-21T19:56:02 2019-08-21T06:34:19 2019-08-20T23:00:00 2019-08-21T02:00:00 180 1566352800 true 24.94 0 24,94 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1011.97 0 1011,97 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-21T19:56:02 2019-08-21T06:34:19 2019-08-21T00:00:00 2019-08-21T03:00:00 180 1566356400 true 24.99 0 24,99 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1011.95 0 1011,95 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-21T19:56:02 2019-08-21T06:34:19 2019-08-21T01:00:00 2019-08-21T04:00:00 180 1566360000 true 25.03 0 25,03 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 80 0 80 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-21T19:56:02 2019-08-21T06:34:19 2019-08-21T02:00:00 2019-08-21T05:00:00 180 1566363600 true 25.06 0 25,06 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 79 0 79 % % true 1011.85 0 1011,85 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-21T19:56:02 2019-08-21T06:34:19 2019-08-21T03:00:00 2019-08-21T06:00:00 180 1566367200 true 25.17 0 25,17 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0105 0 0,0105 mm mm true 78 0 78 % % true 1011.97 0 1011,97 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T19:56:02 2019-08-21T06:34:19 2019-08-21T04:00:00 2019-08-21T07:00:00 180 1566370800 true 25.51 0 25,51 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1012.22 0 1012,22 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T19:56:02 2019-08-21T06:34:19 2019-08-21T05:00:00 2019-08-21T08:00:00 180 1566374400 true 26.04 0 26,04 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1012.62 0 1012,62 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T19:56:02 2019-08-21T06:34:19 2019-08-21T06:00:00 2019-08-21T09:00:00 180 1566378000 true 26.47 0 26,47 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 72 0 72 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T19:56:02 2019-08-21T06:34:19 2019-08-21T07:00:00 2019-08-21T10:00:00 180 1566381600 true 26.91 0 26,91 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1012.89 0 1012,89 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T19:56:02 2019-08-21T06:34:19 2019-08-21T08:00:00 2019-08-21T11:00:00 180 1566385200 true 27.32 0 27,32 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1012.47 0 1012,47 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T19:56:02 2019-08-21T06:34:19 2019-08-21T09:00:00 2019-08-21T12:00:00 180 1566388800 true 27.64 0 27,64 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1012.42 0 1012,42 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T19:56:02 2019-08-21T06:34:19 2019-08-21T10:00:00 2019-08-21T13:00:00 180 1566392400 true 27.83 0 27,83 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1012.29 0 1012,29 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T19:56:02 2019-08-21T06:34:19 2019-08-21T11:00:00 2019-08-21T14:00:00 180 1566396000 true 27.99 0 27,99 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1011.96 0 1011,96 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T19:56:02 2019-08-21T06:34:19 2019-08-21T12:00:00 2019-08-21T15:00:00 180 1566399600 true 28.07 0 28,07 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1011.64 0 1011,64 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T19:56:02 2019-08-21T06:34:19 2019-08-21T13:00:00 2019-08-21T16:00:00 180 1566403200 true 28.16 0 28,16 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1011.33 0 1011,33 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T19:56:02 2019-08-21T06:34:19 2019-08-21T14:00:00 2019-08-21T17:00:00 180 1566406800 true 28.08 0 28,08 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1010.98 0 1010,98 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T19:56:02 2019-08-21T06:34:19 2019-08-21T15:00:00 2019-08-21T18:00:00 180 1566410400 true 27.9 0 27,9 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1010.75 0 1010,75 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T19:56:02 2019-08-21T06:34:19 2019-08-21T16:00:00 2019-08-21T19:00:00 180 1566414000 true 27.55 0 27,55 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1010.77 0 1010,77 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-21T19:56:02 2019-08-21T06:34:19 2019-08-21T17:00:00 2019-08-21T20:00:00 180 1566417600 true 27.13 0 27,13 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1011.13 0 1011,13 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-21T19:56:02 2019-08-21T06:34:19 2019-08-21T18:00:00 2019-08-21T21:00:00 180 1566421200 true 26.75 0 26,75 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.38 0 1011,38 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-21T19:56:02 2019-08-21T06:34:19 2019-08-21T19:00:00 2019-08-21T22:00:00 180 1566424800 true 26.35 0 26,35 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1011.42 0 1011,42 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-21T19:56:02 2019-08-21T06:34:19 2019-08-21T20:00:00 2019-08-21T23:00:00 180 1566428400 true 25.94 0 25,94 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1011.44 0 1011,44 mb mb true 0 0 0 % % 2019-08-20T21:00:00 2019-08-21T00:00:00 180 1566345600 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2019-08-21T03:34:19 2019-08-21T06:34:19 180 1566369259 2019-08-21T16:56:02 2019-08-21T19:56:02 180 1566417362 true 0.0105 0 0,0105 mm mm true 0 0 0 % % 1 Πέμπτη false 1 false 2019-08-22T19:54:44 2019-08-22T06:35:07 true 29.37 0 29,37 °C °C true 25.58 0 25,58 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Bορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NW false false false 0 0 NW15.png Υγρασία false 20 false 2019-08-22T19:54:44 2019-08-22T06:35:07 2019-08-21T21:00:00 2019-08-22T00:00:00 180 1566432000 true 25.65 0 25,65 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1011.32 0 1011,32 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-22T19:54:44 2019-08-22T06:35:07 2019-08-21T22:00:00 2019-08-22T01:00:00 180 1566435600 true 25.58 0 25,58 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1011.09 0 1011,09 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-22T19:54:44 2019-08-22T06:35:07 2019-08-21T23:00:00 2019-08-22T02:00:00 180 1566439200 true 25.67 0 25,67 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1010.52 0 1010,52 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-22T19:54:44 2019-08-22T06:35:07 2019-08-22T00:00:00 2019-08-22T03:00:00 180 1566442800 true 25.79 0 25,79 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1010.27 0 1010,27 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-22T19:54:44 2019-08-22T06:35:07 2019-08-22T01:00:00 2019-08-22T04:00:00 180 1566446400 true 25.76 0 25,76 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1010.05 0 1010,05 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-22T19:54:44 2019-08-22T06:35:07 2019-08-22T02:00:00 2019-08-22T05:00:00 180 1566450000 true 25.7 0 25,7 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1010.13 0 1010,13 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-22T19:54:44 2019-08-22T06:35:07 2019-08-22T03:00:00 2019-08-22T06:00:00 180 1566453600 true 25.77 0 25,77 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1010.11 0 1010,11 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-22T19:54:44 2019-08-22T06:35:07 2019-08-22T04:00:00 2019-08-22T07:00:00 180 1566457200 true 25.98 0 25,98 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1010.32 0 1010,32 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-22T19:54:44 2019-08-22T06:35:07 2019-08-22T05:00:00 2019-08-22T08:00:00 180 1566460800 true 26.26 0 26,26 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1010.47 0 1010,47 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-22T19:54:44 2019-08-22T06:35:07 2019-08-22T06:00:00 2019-08-22T09:00:00 180 1566464400 true 26.5 0 26,5 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1010.77 0 1010,77 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-22T19:54:44 2019-08-22T06:35:07 2019-08-22T07:00:00 2019-08-22T10:00:00 180 1566468000 true 26.86 0 26,86 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1010.97 0 1010,97 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-22T19:54:44 2019-08-22T06:35:07 2019-08-22T08:00:00 2019-08-22T11:00:00 180 1566471600 true 27.4 0 27,4 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-22T19:54:44 2019-08-22T06:35:07 2019-08-22T09:00:00 2019-08-22T12:00:00 180 1566475200 true 27.87 0 27,87 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1011.16 0 1011,16 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-22T19:54:44 2019-08-22T06:35:07 2019-08-22T10:00:00 2019-08-22T13:00:00 180 1566478800 true 28.28 0 28,28 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1011.06 0 1011,06 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-22T19:54:44 2019-08-22T06:35:07 2019-08-22T11:00:00 2019-08-22T14:00:00 180 1566482400 true 28.66 0 28,66 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-22T19:54:44 2019-08-22T06:35:07 2019-08-22T12:00:00 2019-08-22T15:00:00 180 1566486000 true 28.98 0 28,98 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1010.29 0 1010,29 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-22T19:54:44 2019-08-22T06:35:07 2019-08-22T13:00:00 2019-08-22T16:00:00 180 1566489600 true 29.19 0 29,19 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 W20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1009.83 0 1009,83 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-22T19:54:44 2019-08-22T06:35:07 2019-08-22T14:00:00 2019-08-22T17:00:00 180 1566493200 true 29.34 0 29,34 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1009.32 0 1009,32 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-22T19:54:44 2019-08-22T06:35:07 2019-08-22T15:00:00 2019-08-22T18:00:00 180 1566496800 true 29.37 0 29,37 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1009.02 0 1009,02 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-22T19:54:44 2019-08-22T06:35:07 2019-08-22T16:00:00 2019-08-22T19:00:00 180 1566500400 true 29.21 0 29,21 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1009.04 0 1009,04 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-22T19:54:44 2019-08-22T06:35:07 2019-08-22T17:00:00 2019-08-22T20:00:00 180 1566504000 true 28.94 0 28,94 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1009.25 0 1009,25 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-22T19:54:44 2019-08-22T06:35:07 2019-08-22T18:00:00 2019-08-22T21:00:00 180 1566507600 true 28.69 0 28,69 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1009.4 0 1009,4 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-22T19:54:44 2019-08-22T06:35:07 2019-08-22T19:00:00 2019-08-22T22:00:00 180 1566511200 true 28.35 0 28,35 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1009.47 0 1009,47 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-22T19:54:44 2019-08-22T06:35:07 2019-08-22T20:00:00 2019-08-22T23:00:00 180 1566514800 true 28.16 0 28,16 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1009.53 0 1009,53 mb mb true 0 0 0 % % 2019-08-21T21:00:00 2019-08-22T00:00:00 180 1566432000 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2019-08-22T03:35:07 2019-08-22T06:35:07 180 1566455707 2019-08-22T16:54:44 2019-08-22T19:54:44 180 1566503684 true 0 0 0 mm mm true 0 0 0 % % 2 Παρασκευή false 1 false 2019-08-23T19:53:26 2019-08-23T06:35:56 true 30.46 0 30,46 °C °C true 26.62 0 26,62 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NNW false false false 0 0 NW10.png Υγρασία false 20 false 2019-08-23T19:53:26 2019-08-23T06:35:56 2019-08-22T21:00:00 2019-08-23T00:00:00 180 1566518400 true 27.95 0 27,95 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1009.5 0 1009,5 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-23T19:53:26 2019-08-23T06:35:56 2019-08-22T22:00:00 2019-08-23T01:00:00 180 1566522000 true 27.51 0 27,51 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1009.3 0 1009,3 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-23T19:53:26 2019-08-23T06:35:56 2019-08-22T23:00:00 2019-08-23T02:00:00 180 1566525600 true 27.04 0 27,04 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1008.98 0 1008,98 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-23T19:53:26 2019-08-23T06:35:56 2019-08-23T00:00:00 2019-08-23T03:00:00 180 1566529200 true 26.7 0 26,7 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1008.94 0 1008,94 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-23T19:53:26 2019-08-23T06:35:56 2019-08-23T01:00:00 2019-08-23T04:00:00 180 1566532800 true 26.62 0 26,62 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1008.74 0 1008,74 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-23T19:53:26 2019-08-23T06:35:56 2019-08-23T02:00:00 2019-08-23T05:00:00 180 1566536400 true 26.68 0 26,68 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1008.41 0 1008,41 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-23T19:53:26 2019-08-23T06:35:56 2019-08-23T03:00:00 2019-08-23T06:00:00 180 1566540000 true 26.79 0 26,79 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1008.4 0 1008,4 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-23T19:53:26 2019-08-23T06:35:56 2019-08-23T04:00:00 2019-08-23T07:00:00 180 1566543600 true 26.99 0 26,99 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1008.61 0 1008,61 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-23T19:53:26 2019-08-23T06:35:56 2019-08-23T05:00:00 2019-08-23T08:00:00 180 1566547200 true 27.42 0 27,42 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1009.11 0 1009,11 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-23T19:53:26 2019-08-23T06:35:56 2019-08-23T06:00:00 2019-08-23T09:00:00 180 1566550800 true 27.98 0 27,98 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1009.41 0 1009,41 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-23T19:53:26 2019-08-23T06:35:56 2019-08-23T07:00:00 2019-08-23T10:00:00 180 1566554400 true 28.44 0 28,44 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1009.89 0 1009,89 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-23T19:53:26 2019-08-23T06:35:56 2019-08-23T08:00:00 2019-08-23T11:00:00 180 1566558000 true 28.8 0 28,8 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 67 0 67 % % true 1010.31 0 1010,31 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-23T19:53:26 2019-08-23T06:35:56 2019-08-23T09:00:00 2019-08-23T12:00:00 180 1566561600 true 29.18 0 29,18 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 64 0 64 % % true 1010.54 0 1010,54 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-23T19:53:26 2019-08-23T06:35:56 2019-08-23T10:00:00 2019-08-23T13:00:00 180 1566565200 true 29.63 0 29,63 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 62 0 62 % % true 1010.29 0 1010,29 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-23T19:53:26 2019-08-23T06:35:56 2019-08-23T11:00:00 2019-08-23T14:00:00 180 1566568800 true 30.1 0 30,1 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1009.97 0 1009,97 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-23T19:53:26 2019-08-23T06:35:56 2019-08-23T12:00:00 2019-08-23T15:00:00 180 1566572400 true 30.41 0 30,41 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1009.57 0 1009,57 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-23T19:53:26 2019-08-23T06:35:56 2019-08-23T13:00:00 2019-08-23T16:00:00 180 1566576000 true 30.46 0 30,46 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1009.27 0 1009,27 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-23T19:53:26 2019-08-23T06:35:56 2019-08-23T14:00:00 2019-08-23T17:00:00 180 1566579600 true 30.42 0 30,42 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1008.98 0 1008,98 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-23T19:53:26 2019-08-23T06:35:56 2019-08-23T15:00:00 2019-08-23T18:00:00 180 1566583200 true 30.19 0 30,19 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1008.85 0 1008,85 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-23T19:53:26 2019-08-23T06:35:56 2019-08-23T16:00:00 2019-08-23T19:00:00 180 1566586800 true 29.73 0 29,73 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1008.97 0 1008,97 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-23T19:53:26 2019-08-23T06:35:56 2019-08-23T17:00:00 2019-08-23T20:00:00 180 1566590400 true 28.99 0 28,99 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1009.24 0 1009,24 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-23T19:53:26 2019-08-23T06:35:56 2019-08-23T18:00:00 2019-08-23T21:00:00 180 1566594000 true 28.21 0 28,21 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1009.4 0 1009,4 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-23T19:53:26 2019-08-23T06:35:56 2019-08-23T19:00:00 2019-08-23T22:00:00 180 1566597600 true 27.55 0 27,55 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1009.41 0 1009,41 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-23T19:53:26 2019-08-23T06:35:56 2019-08-23T20:00:00 2019-08-23T23:00:00 180 1566601200 true 27.09 0 27,09 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1009.36 0 1009,36 mb mb true 0 0 0 % % 2019-08-22T21:00:00 2019-08-23T00:00:00 180 1566518400 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2019-08-23T03:35:56 2019-08-23T06:35:56 180 1566542156 2019-08-23T16:53:26 2019-08-23T19:53:26 180 1566590006 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0 0 0 % % 3 Σάββατο false 1 false 2019-08-24T19:52:07 2019-08-24T06:36:44 true 29.87 0 29,87 °C °C true 26 0 26 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF WSW false false false 0 0 SW10.png Υγρασία false 20 false 2019-08-24T19:52:07 2019-08-24T06:36:44 2019-08-23T21:00:00 2019-08-24T00:00:00 180 1566604800 true 26.72 0 26,72 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1009.26 0 1009,26 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-24T19:52:07 2019-08-24T06:36:44 2019-08-23T22:00:00 2019-08-24T01:00:00 180 1566608400 true 26.36 0 26,36 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1009.09 0 1009,09 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-24T19:52:07 2019-08-24T06:36:44 2019-08-23T23:00:00 2019-08-24T02:00:00 180 1566612000 true 26.1 0 26,1 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1008.79 0 1008,79 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-24T19:52:07 2019-08-24T06:36:44 2019-08-24T00:00:00 2019-08-24T03:00:00 180 1566615600 true 26 0 26 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1008.62 0 1008,62 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-24T19:52:07 2019-08-24T06:36:44 2019-08-24T01:00:00 2019-08-24T04:00:00 180 1566619200 true 26.07 0 26,07 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 S05.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1008.55 0 1008,55 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-24T19:52:07 2019-08-24T06:36:44 2019-08-24T02:00:00 2019-08-24T05:00:00 180 1566622800 true 26.28 0 26,28 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1008.58 0 1008,58 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-24T19:52:07 2019-08-24T06:36:44 2019-08-24T03:00:00 2019-08-24T06:00:00 180 1566626400 true 26.57 0 26,57 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1008.7 0 1008,7 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-24T19:52:07 2019-08-24T06:36:44 2019-08-24T04:00:00 2019-08-24T07:00:00 180 1566630000 true 26.94 0 26,94 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1009.12 0 1009,12 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-24T19:52:07 2019-08-24T06:36:44 2019-08-24T05:00:00 2019-08-24T08:00:00 180 1566633600 true 27.5 0 27,5 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 77 0 77 % % true 1009.62 0 1009,62 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-24T19:52:07 2019-08-24T06:36:44 2019-08-24T06:00:00 2019-08-24T09:00:00 180 1566637200 true 28.18 0 28,18 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 73 0 73 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-24T19:52:07 2019-08-24T06:36:44 2019-08-24T07:00:00 2019-08-24T10:00:00 180 1566640800 true 28.69 0 28,69 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 71 0 71 % % true 1010.21 0 1010,21 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-24T19:52:07 2019-08-24T06:36:44 2019-08-24T08:00:00 2019-08-24T11:00:00 180 1566644400 true 29.13 0 29,13 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1010.25 0 1010,25 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-24T19:52:07 2019-08-24T06:36:44 2019-08-24T09:00:00 2019-08-24T12:00:00 180 1566648000 true 29.52 0 29,52 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1010.32 0 1010,32 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-24T19:52:07 2019-08-24T06:36:44 2019-08-24T10:00:00 2019-08-24T13:00:00 180 1566651600 true 29.76 0 29,76 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1010.27 0 1010,27 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-24T19:52:07 2019-08-24T06:36:44 2019-08-24T11:00:00 2019-08-24T14:00:00 180 1566655200 true 29.87 0 29,87 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1010.05 0 1010,05 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-24T19:52:07 2019-08-24T06:36:44 2019-08-24T12:00:00 2019-08-24T15:00:00 180 1566658800 true 29.8 0 29,8 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1009.84 0 1009,84 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-24T19:52:07 2019-08-24T06:36:44 2019-08-24T13:00:00 2019-08-24T16:00:00 180 1566662400 true 29.54 0 29,54 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1009.72 0 1009,72 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-24T19:52:07 2019-08-24T06:36:44 2019-08-24T14:00:00 2019-08-24T17:00:00 180 1566666000 true 29.18 0 29,18 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1009.77 0 1009,77 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-24T19:52:07 2019-08-24T06:36:44 2019-08-24T15:00:00 2019-08-24T18:00:00 180 1566669600 true 28.86 0 28,86 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 67 0 67 % % true 1009.76 0 1009,76 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-24T19:52:07 2019-08-24T06:36:44 2019-08-24T16:00:00 2019-08-24T19:00:00 180 1566673200 true 28.53 0 28,53 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 68 0 68 % % true 1009.89 0 1009,89 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-24T19:52:07 2019-08-24T06:36:44 2019-08-24T17:00:00 2019-08-24T20:00:00 180 1566676800 true 28.06 0 28,06 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 70 0 70 % % true 1010.1 0 1010,1 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-24T19:52:07 2019-08-24T06:36:44 2019-08-24T18:00:00 2019-08-24T21:00:00 180 1566680400 true 27.54 0 27,54 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 74 0 74 % % true 1010.14 0 1010,14 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-24T19:52:07 2019-08-24T06:36:44 2019-08-24T19:00:00 2019-08-24T22:00:00 180 1566684000 true 27.08 0 27,08 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1010.05 0 1010,05 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-24T19:52:07 2019-08-24T06:36:44 2019-08-24T20:00:00 2019-08-24T23:00:00 180 1566687600 true 26.74 0 26,74 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1010.08 0 1010,08 mb mb true 0 0 0 % % 2019-08-23T21:00:00 2019-08-24T00:00:00 180 1566604800 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2019-08-24T03:36:44 2019-08-24T06:36:44 180 1566628604 2019-08-24T16:52:07 2019-08-24T19:52:07 180 1566676327 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0 0 0 % % 4 Κυριακή false 1 false 2019-08-25T19:50:46 2019-08-25T06:37:32 true 28.98 0 28,98 °C °C true 25.95 0 25,95 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Δυτικός ασθενής - 3 BF W false false false 0 0 W15.png Υγρασία false 20 false 2019-08-25T19:50:46 2019-08-25T06:37:32 2019-08-24T21:00:00 2019-08-25T00:00:00 180 1566691200 true 26.48 0 26,48 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1009.91 0 1009,91 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-25T19:50:46 2019-08-25T06:37:32 2019-08-24T22:00:00 2019-08-25T01:00:00 180 1566694800 true 26.24 0 26,24 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1009.69 0 1009,69 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-25T19:50:46 2019-08-25T06:37:32 2019-08-24T23:00:00 2019-08-25T02:00:00 180 1566698400 true 26.06 0 26,06 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1009.27 0 1009,27 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-25T19:50:46 2019-08-25T06:37:32 2019-08-25T00:00:00 2019-08-25T03:00:00 180 1566702000 true 25.98 0 25,98 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1008.96 0 1008,96 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-25T19:50:46 2019-08-25T06:37:32 2019-08-25T01:00:00 2019-08-25T04:00:00 180 1566705600 true 25.95 0 25,95 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1009.01 0 1009,01 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-25T19:50:46 2019-08-25T06:37:32 2019-08-25T02:00:00 2019-08-25T05:00:00 180 1566709200 true 26.01 0 26,01 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 87 0 87 % % true 1009.08 0 1009,08 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-25T19:50:46 2019-08-25T06:37:32 2019-08-25T03:00:00 2019-08-25T06:00:00 180 1566712800 true 26.18 0 26,18 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 87 0 87 % % true 1009.14 0 1009,14 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-25T19:50:46 2019-08-25T06:37:32 2019-08-25T04:00:00 2019-08-25T07:00:00 180 1566716400 true 26.49 0 26,49 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 85 0 85 % % true 1009.3 0 1009,3 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-25T19:50:46 2019-08-25T06:37:32 2019-08-25T05:00:00 2019-08-25T08:00:00 180 1566720000 true 26.97 0 26,97 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1009.38 0 1009,38 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-25T19:50:46 2019-08-25T06:37:32 2019-08-25T06:00:00 2019-08-25T09:00:00 180 1566723600 true 27.5 0 27,5 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1009.63 0 1009,63 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-25T19:50:46 2019-08-25T06:37:32 2019-08-25T07:00:00 2019-08-25T10:00:00 180 1566727200 true 27.95 0 27,95 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1009.87 0 1009,87 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-25T19:50:46 2019-08-25T06:37:32 2019-08-25T08:00:00 2019-08-25T11:00:00 180 1566730800 true 28.36 0 28,36 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1010.07 0 1010,07 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-25T19:50:46 2019-08-25T06:37:32 2019-08-25T09:00:00 2019-08-25T12:00:00 180 1566734400 true 28.69 0 28,69 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1010.15 0 1010,15 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-25T19:50:46 2019-08-25T06:37:32 2019-08-25T10:00:00 2019-08-25T13:00:00 180 1566738000 true 28.8 0 28,8 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1010.04 0 1010,04 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-25T19:50:46 2019-08-25T06:37:32 2019-08-25T11:00:00 2019-08-25T14:00:00 180 1566741600 true 28.8 0 28,8 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1009.8 0 1009,8 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-25T19:50:46 2019-08-25T06:37:32 2019-08-25T12:00:00 2019-08-25T15:00:00 180 1566745200 true 28.82 0 28,82 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 W20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1009.56 0 1009,56 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-25T19:50:46 2019-08-25T06:37:32 2019-08-25T13:00:00 2019-08-25T16:00:00 180 1566748800 true 28.91 0 28,91 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1009.35 0 1009,35 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-25T19:50:46 2019-08-25T06:37:32 2019-08-25T14:00:00 2019-08-25T17:00:00 180 1566752400 true 28.98 0 28,98 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1009.16 0 1009,16 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-25T19:50:46 2019-08-25T06:37:32 2019-08-25T15:00:00 2019-08-25T18:00:00 180 1566756000 true 28.91 0 28,91 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 W20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1009.08 0 1009,08 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-25T19:50:46 2019-08-25T06:37:32 2019-08-25T16:00:00 2019-08-25T19:00:00 180 1566759600 true 28.64 0 28,64 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 W20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1009.22 0 1009,22 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-25T19:50:46 2019-08-25T06:37:32 2019-08-25T17:00:00 2019-08-25T20:00:00 180 1566763200 true 28.14 0 28,14 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1009.61 0 1009,61 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-25T19:50:46 2019-08-25T06:37:32 2019-08-25T18:00:00 2019-08-25T21:00:00 180 1566766800 true 27.53 0 27,53 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1009.83 0 1009,83 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-25T19:50:46 2019-08-25T06:37:32 2019-08-25T19:00:00 2019-08-25T22:00:00 180 1566770400 true 26.97 0 26,97 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1009.83 0 1009,83 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-25T19:50:46 2019-08-25T06:37:32 2019-08-25T20:00:00 2019-08-25T23:00:00 180 1566774000 true 26.66 0 26,66 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1009.93 0 1009,93 mb mb true 0 0 0 % % 2019-08-24T21:00:00 2019-08-25T00:00:00 180 1566691200 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2019-08-25T03:37:32 2019-08-25T06:37:32 180 1566715052 2019-08-25T16:50:46 2019-08-25T19:50:46 180 1566762646 true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 0 0 0 % % 5 Δευτέρα false 1 false 2019-08-26T19:49:25 2019-08-26T06:38:20 true 28.92 0 28,92 °C °C true 26.05 0 26,05 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF WNW false false false 0 0 NW15.png Υγρασία false 20 false 2019-08-26T19:49:25 2019-08-26T06:38:20 2019-08-25T21:00:00 2019-08-26T00:00:00 180 1566777600 true 26.43 0 26,43 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1009.95 0 1009,95 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-26T19:49:25 2019-08-26T06:38:20 2019-08-25T22:00:00 2019-08-26T01:00:00 180 1566781200 true 26.24 0 26,24 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1009.87 0 1009,87 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-26T19:49:25 2019-08-26T06:38:20 2019-08-25T23:00:00 2019-08-26T02:00:00 180 1566784800 true 26.11 0 26,11 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 87 0 87 % % true 1009.6 0 1009,6 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-26T19:49:25 2019-08-26T06:38:20 2019-08-26T00:00:00 2019-08-26T03:00:00 180 1566788400 true 26.07 0 26,07 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 87 0 87 % % true 1009.54 0 1009,54 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-26T19:49:25 2019-08-26T06:38:20 2019-08-26T01:00:00 2019-08-26T04:00:00 180 1566792000 true 26.05 0 26,05 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 87 0 87 % % true 1009.28 0 1009,28 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-26T19:49:25 2019-08-26T06:38:20 2019-08-26T02:00:00 2019-08-26T05:00:00 180 1566795600 true 26.09 0 26,09 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1008.94 0 1008,94 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-26T19:49:25 2019-08-26T06:38:20 2019-08-26T03:00:00 2019-08-26T06:00:00 180 1566799200 true 26.25 0 26,25 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1008.8 0 1008,8 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-26T19:49:25 2019-08-26T06:38:20 2019-08-26T04:00:00 2019-08-26T07:00:00 180 1566802800 true 26.57 0 26,57 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1009.06 0 1009,06 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-26T19:49:25 2019-08-26T06:38:20 2019-08-26T05:00:00 2019-08-26T08:00:00 180 1566806400 true 27.15 0 27,15 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1009.37 0 1009,37 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-26T19:49:25 2019-08-26T06:38:20 2019-08-26T06:00:00 2019-08-26T09:00:00 180 1566810000 true 27.81 0 27,81 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1009.66 0 1009,66 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-26T19:49:25 2019-08-26T06:38:20 2019-08-26T07:00:00 2019-08-26T10:00:00 180 1566813600 true 28.26 0 28,26 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1010.01 0 1010,01 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-26T19:49:25 2019-08-26T06:38:20 2019-08-26T08:00:00 2019-08-26T11:00:00 180 1566817200 true 28.62 0 28,62 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1010.47 0 1010,47 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-26T19:49:25 2019-08-26T06:38:20 2019-08-26T09:00:00 2019-08-26T12:00:00 180 1566820800 true 28.88 0 28,88 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1010.85 0 1010,85 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-26T19:49:25 2019-08-26T06:38:20 2019-08-26T10:00:00 2019-08-26T13:00:00 180 1566824400 true 28.92 0 28,92 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 69 0 69 % % true 1010.86 0 1010,86 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-26T19:49:25 2019-08-26T06:38:20 2019-08-26T11:00:00 2019-08-26T14:00:00 180 1566828000 true 28.81 0 28,81 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 69 0 69 % % true 1010.75 0 1010,75 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-26T19:49:25 2019-08-26T06:38:20 2019-08-26T12:00:00 2019-08-26T15:00:00 180 1566831600 true 28.65 0 28,65 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 69 0 69 % % true 1010.56 0 1010,56 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-26T19:49:25 2019-08-26T06:38:20 2019-08-26T13:00:00 2019-08-26T16:00:00 180 1566835200 true 28.54 0 28,54 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1010.28 0 1010,28 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-26T19:49:25 2019-08-26T06:38:20 2019-08-26T14:00:00 2019-08-26T17:00:00 180 1566838800 true 28.44 0 28,44 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1009.89 0 1009,89 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-26T19:49:25 2019-08-26T06:38:20 2019-08-26T15:00:00 2019-08-26T18:00:00 180 1566842400 true 28.29 0 28,29 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1009.75 0 1009,75 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-26T19:49:25 2019-08-26T06:38:20 2019-08-26T16:00:00 2019-08-26T19:00:00 180 1566846000 true 28.04 0 28,04 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1009.89 0 1009,89 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-26T19:49:25 2019-08-26T06:38:20 2019-08-26T17:00:00 2019-08-26T20:00:00 180 1566849600 true 27.66 0 27,66 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1010.15 0 1010,15 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-26T19:49:25 2019-08-26T06:38:20 2019-08-26T18:00:00 2019-08-26T21:00:00 180 1566853200 true 27.08 0 27,08 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1010.38 0 1010,38 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-26T19:49:25 2019-08-26T06:38:20 2019-08-26T19:00:00 2019-08-26T22:00:00 180 1566856800 true 26.56 0 26,56 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1010.76 0 1010,76 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-26T19:49:25 2019-08-26T06:38:20 2019-08-26T20:00:00 2019-08-26T23:00:00 180 1566860400 true 26.3 0 26,3 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 W20.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1011.06 0 1011,06 mb mb true 0 0 0 % % 2019-08-25T21:00:00 2019-08-26T00:00:00 180 1566777600 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2019-08-26T03:38:20 2019-08-26T06:38:20 180 1566801500 2019-08-26T16:49:25 2019-08-26T19:49:25 180 1566848965 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0 0 0 % % 6 Τρίτη false 1 false 2019-08-27T19:48:04 2019-08-27T06:39:08 true 28.84 0 28,84 °C °C true 25.73 0 25,73 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF WNW false false false 0 0 NW20.png Υγρασία false 20 false 2019-08-27T19:48:04 2019-08-27T06:39:08 2019-08-26T21:00:00 2019-08-27T00:00:00 180 1566864000 true 26.13 0 26,13 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 W20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 84 0 84 % % true 1011.23 0 1011,23 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-27T19:48:04 2019-08-27T06:39:08 2019-08-26T22:00:00 2019-08-27T01:00:00 180 1566867600 true 25.93 0 25,93 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 W20.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1011.02 0 1011,02 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-27T19:48:04 2019-08-27T06:39:08 2019-08-26T23:00:00 2019-08-27T02:00:00 180 1566871200 true 25.79 0 25,79 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1010.72 0 1010,72 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-27T19:48:04 2019-08-27T06:39:08 2019-08-27T00:00:00 2019-08-27T03:00:00 180 1566874800 true 25.73 0 25,73 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 W20.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1010.27 0 1010,27 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-27T19:48:04 2019-08-27T06:39:08 2019-08-27T01:00:00 2019-08-27T04:00:00 180 1566878400 true 25.74 0 25,74 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 W20.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1010.05 0 1010,05 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-27T19:48:04 2019-08-27T06:39:08 2019-08-27T02:00:00 2019-08-27T05:00:00 180 1566882000 true 25.83 0 25,83 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 W20.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1009.85 0 1009,85 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-27T19:48:04 2019-08-27T06:39:08 2019-08-27T03:00:00 2019-08-27T06:00:00 180 1566885600 true 26 0 26 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1009.75 0 1009,75 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-27T19:48:04 2019-08-27T06:39:08 2019-08-27T04:00:00 2019-08-27T07:00:00 180 1566889200 true 26.28 0 26,28 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1009.9 0 1009,9 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-27T19:48:04 2019-08-27T06:39:08 2019-08-27T05:00:00 2019-08-27T08:00:00 180 1566892800 true 26.78 0 26,78 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1010.14 0 1010,14 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-27T19:48:04 2019-08-27T06:39:08 2019-08-27T06:00:00 2019-08-27T09:00:00 180 1566896400 true 27.42 0 27,42 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1010.35 0 1010,35 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-27T19:48:04 2019-08-27T06:39:08 2019-08-27T07:00:00 2019-08-27T10:00:00 180 1566900000 true 27.89 0 27,89 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-27T19:48:04 2019-08-27T06:39:08 2019-08-27T08:00:00 2019-08-27T11:00:00 180 1566903600 true 28.34 0 28,34 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1010.83 0 1010,83 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-27T19:48:04 2019-08-27T06:39:08 2019-08-27T09:00:00 2019-08-27T12:00:00 180 1566907200 true 28.68 0 28,68 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.01 0 1011,01 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-27T19:48:04 2019-08-27T06:39:08 2019-08-27T10:00:00 2019-08-27T13:00:00 180 1566910800 true 28.84 0 28,84 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1011.05 0 1011,05 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-27T19:48:04 2019-08-27T06:39:08 2019-08-27T11:00:00 2019-08-27T14:00:00 180 1566914400 true 28.82 0 28,82 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1010.88 0 1010,88 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-27T19:48:04 2019-08-27T06:39:08 2019-08-27T12:00:00 2019-08-27T15:00:00 180 1566918000 true 28.8 0 28,8 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 68 0 68 % % true 1010.81 0 1010,81 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-27T19:48:04 2019-08-27T06:39:08 2019-08-27T13:00:00 2019-08-27T16:00:00 180 1566921600 true 28.75 0 28,75 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1010.53 0 1010,53 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-27T19:48:04 2019-08-27T06:39:08 2019-08-27T14:00:00 2019-08-27T17:00:00 180 1566925200 true 28.69 0 28,69 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1010.05 0 1010,05 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-27T19:48:04 2019-08-27T06:39:08 2019-08-27T15:00:00 2019-08-27T18:00:00 180 1566928800 true 28.54 0 28,54 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1009.87 0 1009,87 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-27T19:48:04 2019-08-27T06:39:08 2019-08-27T16:00:00 2019-08-27T19:00:00 180 1566932400 true 28.28 0 28,28 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1009.98 0 1009,98 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-27T19:48:04 2019-08-27T06:39:08 2019-08-27T17:00:00 2019-08-27T20:00:00 180 1566936000 true 27.85 0 27,85 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1010.19 0 1010,19 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-27T19:48:04 2019-08-27T06:39:08 2019-08-27T18:00:00 2019-08-27T21:00:00 180 1566939600 true 27.38 0 27,38 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1010.36 0 1010,36 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-27T19:48:04 2019-08-27T06:39:08 2019-08-27T19:00:00 2019-08-27T22:00:00 180 1566943200 true 26.85 0 26,85 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1010.62 0 1010,62 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-27T19:48:04 2019-08-27T06:39:08 2019-08-27T20:00:00 2019-08-27T23:00:00 180 1566946800 true 26.47 0 26,47 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1010.77 0 1010,77 mb mb true 0 0 0 % % 2019-08-26T21:00:00 2019-08-27T00:00:00 180 1566864000 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2019-08-27T03:39:08 2019-08-27T06:39:08 180 1566887948 2019-08-27T16:48:04 2019-08-27T19:48:04 180 1566935284 true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 0 0 0 % %
sunny

Σήμερα

Υγρασία όλη την ημέρα.

28°c

windy

BF 3

deltiokairou

Νησί με τραχείς, ορεινούς, αλλά κατάφυτους όγκους, με λόφους και κοιλάδες όπου φυτρώνουν τετρακόσια είδη λουλουδιών και βοτάνων, ενώ ζουν πολλά είδη σπάνιων πουλιών (σπιζαετοί, γεράκια, αηδόνια, καρδερίνες, ερωδιοί, μελισσοφάγοι κ.ά.). Έχει γραφικά χωριά και μαγευτικές παραλίες. Εδώ έζησαν οι τελευταίοι ελέφαντες της Ευρώπης: οι νάνοι ελέφαντες εμφανίστηκαν πριν από 45.000 χρόνια κι εξαφανίστηκαν πριν από 4.000 χρόνια.
Όλο το νησί είναι ένα τεράστιο οικολογικό πάρκο και προστατεύεται από διεθνείς συνθήκες. Στην αρχαιότητα, η Τήλος ήταν διάσημη για τα βότανά της και γνώρισε μεγάλη ακμή στα κλασικά χρόνια. Τότε έζησε στο νησί η φημισμένη ποιήτρια Ήριννα.
Το Μεγάλο Χωριό είναι η πρωτεύουσα του νησιού και απέχει 7χλμ. ΒΔ από το λιμάνι. Ξεχωρίζει για την απέριττη νησιώτικη αρχιτεκτονική των πετρόκτιστων σπιτιών. Στην κορυφή του λόφου βρίσκεται το μεσαιωνικό κάστρο που κτίστηκε στη θέση της αρχαίας Τήλου.
Το Μεγάλο Χωριό, φιλοξενεί αρχαιολογικό μουσείο με παλαιοντολογικά ευρήματα από το σπήλαιο Χαρκαδιό και μικρή αρχαιολογική συλλογή με αγγεία, επιγραφές, γλυπτά κ.ά. από διάφορες περιοχές του νησιού.
Άλλα αξιοθέατα είναι το μεσαιωνικό κάστρο όπου διασώζονται λείψανα ελληνιστικής ακρόπολης και της εκκλησίας του Αρχάγγελου Μιχαήλ. Είναι προσβάσιμο από μονοπάτι και προσφέρει μαγευτική θέα.
Το σπήλαιο Χαρκαδιό, όπου το 1971 βρέθηκαν λείψανα των νάνων ελεφάντων, ελαφιών και νεολιθικών κεραμικών και λίθινων εργαλείων. Πάνω από το σπήλαιο, βρίσκεται το κάστρο της Μεσαριάς (1366), με ερείπια κατοικιών και βυζαντινών ναών.
Η Παλαιοντολογική Συλλογή όπου εκτίθενται οστά νάνων ελεφάντων, σχεδιαγράμματα, φωτογραφίες και άλλο πληροφοριακό υλικό γύρω από τις ανασκαφές στο σπήλαιο Χαρκαδιό.
Το βυζαντινό μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα (15ου αι.), σε κατάφυτη περιοχή με γιγαντιαία κυπαρίσσια και πλατάνια. Σώζονται βυζαντινές τοιχογραφίες (13ου αι.) και το ξυλόγλυπτο τέμπλο (18ου αι.).
Η Τήλος είναι ένα νησί γεμάτο μονοπάτια, που οδηγούν σε απρόσιτες οδικώς παραλίες, σε παλιές όμορφες εκκλησίες και σε βουνοκορφές με υπέροχη θέα (κορυφή του όρους Αμαλής, Προφήτης Ηλίας).
Το κάστρο χτίστηκε από Ιωαννίτες Ιππότες στη θέση της αρχαίας ακρόπολης του νησιού. Στο εσωτερικό του σώζονται δεξαμενές νερού και ερείπια κτισμάτων, όπως επίσης και η μισογκρεμισμένη εκκλησία του Ταξιάρχη, κτισμένη στη θέση αρχαίων ναών του Διός Πολιέως και της Αθηνάς Πολιάδος.

Πηγή: www.tilos.gr