ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΤΗΛΟΣ

Η Τήλος κατοικήθηκε από τα νεολιθικά χρόνια και στην αρχαιότητα υπήρξε γνωστό για τα αρώματά του. Τον 7ο π.Χ. αιώνα ίδρυσε μαζί με τη Ρόδο την αποικία Γέλα στη Σικελία και αργότερα υπήρξε μέλος της Αθηναϊκής Συμμαχίας. Το 1522 την κατέλαβαν οι Τούρκοι και το 1912 οι Ιταλοί. Ενώθηκε με την υπόλοιπη Ελλάδα το 1948. Σήμερα θεωρείται ένα από τα ωραιότερα νησιά της Δωδεκανήσου και έχει αναπτυχθεί τουριστικά χωρίς να αλλοιώσει καθόλου την αυθεντική νησιώτικη εικόνα του.

ΤΗΛΟΣ

0 2804 false 21 false 2019-02-23T18:00:04 2019-02-23T06:50:32 0.0 true 13 0 13 °C °C true 1013 0 1013 mb mb true 60 0 60 % % 2019-02-23T04:00:00 2019-02-23T06:00:00 120 1550901600 0 true 4 0 4 BF BF Νοτιοανατολικός σχεδόν μέτριος - 4 BF SSE false false false 0 0 SE20.png Νεφώσεις κατά περιόδους Mostly Cloudy 0 Σάββατο false 9 false 2019-02-23T18:00:04 2019-02-23T06:50:32 true 14.09 0 14,09 °C °C true 13.07 0 13,07 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Nότιος σχεδόν μέτριος - 4 BF S false false false 0 0 S20.png Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-23T18:00:04 2019-02-23T06:50:32 2019-02-23T03:00:00 2019-02-23T05:00:00 120 1550898000 true 13.29 0 13,29 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1013.44 0 1013,44 mb mb true 0.8 0 0,8 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-23T18:00:04 2019-02-23T06:50:32 2019-02-23T04:00:00 2019-02-23T06:00:00 120 1550901600 true 13.36 0 13,36 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1013.34 0 1013,34 mb mb true 0.86 0 0,86 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-02-23T18:00:04 2019-02-23T06:50:32 2019-02-23T05:00:00 2019-02-23T07:00:00 120 1550905200 true 13.44 0 13,44 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1013.32 0 1013,32 mb mb true 0.87 0 0,87 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-02-23T18:00:04 2019-02-23T06:50:32 2019-02-23T06:00:00 2019-02-23T08:00:00 120 1550908800 true 13.53 0 13,53 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1013.41 0 1013,41 mb mb true 0.86 0 0,86 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-02-23T18:00:04 2019-02-23T06:50:32 2019-02-23T07:00:00 2019-02-23T09:00:00 120 1550912400 true 13.63 0 13,63 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.0254 0 0,0254 mm mm true 69 0 69 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0.87 0 0,87 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-02-23T18:00:04 2019-02-23T06:50:32 2019-02-23T08:00:00 2019-02-23T10:00:00 120 1550916000 true 13.72 0 13,72 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.1321 0 0,1321 mm mm true 71 0 71 % % true 1013.86 0 1013,86 mb mb true 0.88 0 0,88 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-02-23T18:00:04 2019-02-23T06:50:32 2019-02-23T09:00:00 2019-02-23T11:00:00 120 1550919600 true 13.83 0 13,83 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.2692 0 0,2692 mm mm true 72 0 72 % % true 1014.06 0 1014,06 mb mb true 0.85 0 0,85 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-02-23T18:00:04 2019-02-23T06:50:32 2019-02-23T10:00:00 2019-02-23T12:00:00 120 1550923200 true 13.93 0 13,93 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0.3226 0 0,3226 mm mm true 73 0 73 % % true 1014.01 0 1014,01 mb mb true 0.76 0 0,76 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-02-23T18:00:04 2019-02-23T06:50:32 2019-02-23T11:00:00 2019-02-23T13:00:00 120 1550926800 true 13.98 0 13,98 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0.3302 0 0,3302 mm mm true 73 0 73 % % true 1013.86 0 1013,86 mb mb true 0.63 0 0,63 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-02-23T18:00:04 2019-02-23T06:50:32 2019-02-23T12:00:00 2019-02-23T14:00:00 120 1550930400 true 14.02 0 14,02 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.3353 0 0,3353 mm mm true 73 0 73 % % true 1013.79 0 1013,79 mb mb true 0.49 0 0,49 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-02-23T18:00:04 2019-02-23T06:50:32 2019-02-23T13:00:00 2019-02-23T15:00:00 120 1550934000 true 14.06 0 14,06 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.3302 0 0,3302 mm mm true 74 0 74 % % true 1013.85 0 1013,85 mb mb true 0.33 0 0,33 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-23T18:00:04 2019-02-23T06:50:32 2019-02-23T14:00:00 2019-02-23T16:00:00 120 1550937600 true 14.09 0 14,09 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.315 0 0,315 mm mm true 74 0 74 % % true 1013.98 0 1013,98 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-23T18:00:04 2019-02-23T06:50:32 2019-02-23T15:00:00 2019-02-23T17:00:00 120 1550941200 true 14.06 0 14,06 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.32 0 0,32 mm mm true 75 0 75 % % true 1014.19 0 1014,19 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-23T18:00:04 2019-02-23T06:50:32 2019-02-23T16:00:00 2019-02-23T18:00:00 120 1550944800 true 13.91 0 13,91 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.381 0 0,381 mm mm true 76 0 76 % % true 1014.55 0 1014,55 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-23T18:00:04 2019-02-23T06:50:32 2019-02-23T17:00:00 2019-02-23T19:00:00 120 1550948400 true 13.71 0 13,71 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.5309 0 0,5309 mm mm true 77 0 77 % % true 1014.99 0 1014,99 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:00:04 2019-02-23T06:50:32 2019-02-23T18:00:00 2019-02-23T20:00:00 120 1550952000 true 13.53 0 13,53 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.6883 0 0,6883 mm mm true 77 0 77 % % true 1015.39 0 1015,39 mb mb true 0.26 0 0,26 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:00:04 2019-02-23T06:50:32 2019-02-23T19:00:00 2019-02-23T21:00:00 120 1550955600 true 13.34 0 13,34 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.7391 0 0,7391 mm mm true 78 0 78 % % true 1015.69 0 1015,69 mb mb true 0.36 0 0,36 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:00:04 2019-02-23T06:50:32 2019-02-23T20:00:00 2019-02-23T22:00:00 120 1550959200 true 13.21 0 13,21 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.7315 0 0,7315 mm mm true 78 0 78 % % true 1015.93 0 1015,93 mb mb true 0.48 0 0,48 % % Possible Light Rain false 9 false 2019-02-23T18:00:04 2019-02-23T06:50:32 2019-02-23T21:00:00 2019-02-23T23:00:00 120 1550962800 true 13.16 0 13,16 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.7087 0 0,7087 mm mm true 78 0 78 % % true 1016.11 0 1016,11 mb mb true 0.58 0 0,58 % % 2019-02-22T22:00:00 2019-02-23T00:00:00 120 1550880000 Ασθενής βροχή από το βραδυ. Light rain starting in the evening. 2019-02-23T04:50:32 2019-02-23T06:50:32 120 1550904632 2019-02-23T16:00:04 2019-02-23T18:00:04 120 1550944804 true 0.7391 0 0,7391 mm mm true 0.47 0 0,47 % % 1 Κυριακή false 9 false 2019-02-24T18:01:02 2019-02-24T06:49:17 true 14.53 0 14,53 °C °C true 12.24 0 12,24 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Nοτιοανατολικός μέτριος - 5 BF SE false false false 0 0 SE25.png Possible Light Rain false 9 false 2019-02-24T18:01:02 2019-02-24T06:49:17 2019-02-23T22:00:00 2019-02-24T00:00:00 120 1550966400 true 13.12 0 13,12 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.6833 0 0,6833 mm mm true 78 0 78 % % true 1016.23 0 1016,23 mb mb true 0.65 0 0,65 % % Possible Light Rain false 9 false 2019-02-24T18:01:02 2019-02-24T06:49:17 2019-02-23T23:00:00 2019-02-24T01:00:00 120 1550970000 true 13.07 0 13,07 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.6756 0 0,6756 mm mm true 79 0 79 % % true 1016.29 0 1016,29 mb mb true 0.7 0 0,7 % % Possible Light Rain false 9 false 2019-02-24T18:01:02 2019-02-24T06:49:17 2019-02-24T00:00:00 2019-02-24T02:00:00 120 1550973600 true 12.97 0 12,97 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.6807 0 0,6807 mm mm true 79 0 79 % % true 1016.31 0 1016,31 mb mb true 0.76 0 0,76 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-24T18:01:02 2019-02-24T06:49:17 2019-02-24T01:00:00 2019-02-24T03:00:00 120 1550977200 true 12.69 0 12,69 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.6706 0 0,6706 mm mm true 82 0 82 % % true 1016.27 0 1016,27 mb mb true 0.83 0 0,83 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:01:02 2019-02-24T06:49:17 2019-02-24T02:00:00 2019-02-24T04:00:00 120 1550980800 true 12.39 0 12,39 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.6985 0 0,6985 mm mm true 85 0 85 % % true 1016.19 0 1016,19 mb mb true 0.91 0 0,91 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:01:02 2019-02-24T06:49:17 2019-02-24T03:00:00 2019-02-24T05:00:00 120 1550984400 true 12.24 0 12,24 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.7468 0 0,7468 mm mm true 87 0 87 % % true 1016.24 0 1016,24 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:01:02 2019-02-24T06:49:17 2019-02-24T04:00:00 2019-02-24T06:00:00 120 1550988000 true 12.41 0 12,41 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.762 0 0,762 mm mm true 85 0 85 % % true 1016.51 0 1016,51 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:01:02 2019-02-24T06:49:17 2019-02-24T05:00:00 2019-02-24T07:00:00 120 1550991600 true 12.72 0 12,72 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.828 0 0,828 mm mm true 82 0 82 % % true 1016.92 0 1016,92 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:01:02 2019-02-24T06:49:17 2019-02-24T06:00:00 2019-02-24T08:00:00 120 1550995200 true 13.06 0 13,06 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.8992 0 0,8992 mm mm true 80 0 80 % % true 1017.3 0 1017,3 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:01:02 2019-02-24T06:49:17 2019-02-24T07:00:00 2019-02-24T09:00:00 120 1550998800 true 13.4 0 13,4 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.823 0 0,823 mm mm true 78 0 78 % % true 1017.65 0 1017,65 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:01:02 2019-02-24T06:49:17 2019-02-24T08:00:00 2019-02-24T10:00:00 120 1551002400 true 13.83 0 13,83 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.6858 0 0,6858 mm mm true 77 0 77 % % true 1017.97 0 1017,97 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:01:02 2019-02-24T06:49:17 2019-02-24T09:00:00 2019-02-24T11:00:00 120 1551006000 true 14.12 0 14,12 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.5994 0 0,5994 mm mm true 76 0 76 % % true 1018.11 0 1018,11 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-24T18:01:02 2019-02-24T06:49:17 2019-02-24T10:00:00 2019-02-24T12:00:00 120 1551009600 true 14.31 0 14,31 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.5817 0 0,5817 mm mm true 74 0 74 % % true 1017.95 0 1017,95 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-24T18:01:02 2019-02-24T06:49:17 2019-02-24T11:00:00 2019-02-24T13:00:00 120 1551013200 true 14.44 0 14,44 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.5944 0 0,5944 mm mm true 73 0 73 % % true 1017.59 0 1017,59 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-24T18:01:02 2019-02-24T06:49:17 2019-02-24T12:00:00 2019-02-24T14:00:00 120 1551016800 true 14.49 0 14,49 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.6071 0 0,6071 mm mm true 72 0 72 % % true 1017.28 0 1017,28 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-24T18:01:02 2019-02-24T06:49:17 2019-02-24T13:00:00 2019-02-24T15:00:00 120 1551020400 true 14.53 0 14,53 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.5893 0 0,5893 mm mm true 72 0 72 % % true 1017.07 0 1017,07 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-24T18:01:02 2019-02-24T06:49:17 2019-02-24T14:00:00 2019-02-24T16:00:00 120 1551024000 true 14.51 0 14,51 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.569 0 0,569 mm mm true 72 0 72 % % true 1016.89 0 1016,89 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-24T18:01:02 2019-02-24T06:49:17 2019-02-24T15:00:00 2019-02-24T17:00:00 120 1551027600 true 14.43 0 14,43 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.5664 0 0,5664 mm mm true 72 0 72 % % true 1016.83 0 1016,83 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-24T18:01:02 2019-02-24T06:49:17 2019-02-24T16:00:00 2019-02-24T18:00:00 120 1551031200 true 14.3 0 14,3 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.5893 0 0,5893 mm mm true 74 0 74 % % true 1017 0 1017 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-24T18:01:02 2019-02-24T06:49:17 2019-02-24T17:00:00 2019-02-24T19:00:00 120 1551034800 true 14.14 0 14,14 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.6248 0 0,6248 mm mm true 75 0 75 % % true 1017.23 0 1017,23 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ελαφρύ αεράκι και ομιχλώδης false 50 false 2019-02-24T18:01:02 2019-02-24T06:49:17 2019-02-24T18:00:00 2019-02-24T20:00:00 120 1551038400 true 14.01 0 14,01 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.6452 0 0,6452 mm mm true 77 0 77 % % true 1017.49 0 1017,49 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ελαφρύ αεράκι και ομιχλώδης false 50 false 2019-02-24T18:01:02 2019-02-24T06:49:17 2019-02-24T19:00:00 2019-02-24T21:00:00 120 1551042000 true 13.88 0 13,88 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.6223 0 0,6223 mm mm true 77 0 77 % % true 1017.69 0 1017,69 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ελαφρύ αεράκι και ομιχλώδης false 50 false 2019-02-24T18:01:02 2019-02-24T06:49:17 2019-02-24T20:00:00 2019-02-24T22:00:00 120 1551045600 true 13.89 0 13,89 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.5842 0 0,5842 mm mm true 77 0 77 % % true 1017.84 0 1017,84 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ελαφρύ αεράκι και ομιχλώδης false 50 false 2019-02-24T18:01:02 2019-02-24T06:49:17 2019-02-24T21:00:00 2019-02-24T23:00:00 120 1551049200 true 13.91 0 13,91 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.5613 0 0,5613 mm mm true 77 0 77 % % true 1017.87 0 1017,87 mb mb true 1 0 1 % % 2019-02-23T22:00:00 2019-02-24T00:00:00 120 1550966400 Ασθενής βροχή το πρωί και ελαφρύ αεράκι από το βραδυ. Light rain in the morning and breezy starting in the evening. 2019-02-24T04:49:17 2019-02-24T06:49:17 120 1550990957 2019-02-24T16:01:02 2019-02-24T18:01:02 120 1551031262 true 0.8992 0 0,8992 mm mm true 0.94 0 0,94 % % 2 Δευτέρα false 9 false 2019-02-25T18:02:01 2019-02-25T06:48:00 true 13.93 0 13,93 °C °C true 13.12 0 13,12 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοανατολικός σχεδόν μέτριος - 4 BF ENE false false false 0 0 NE20.png Ανεμώδης και ομιχλώδης false 50 false 2019-02-25T18:02:01 2019-02-25T06:48:00 2019-02-24T22:00:00 2019-02-25T00:00:00 120 1551052800 true 13.87 0 13,87 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0.5537 0 0,5537 mm mm true 78 0 78 % % true 1017.72 0 1017,72 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:02:01 2019-02-25T06:48:00 2019-02-24T23:00:00 2019-02-25T01:00:00 120 1551056400 true 13.81 0 13,81 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0.5537 0 0,5537 mm mm true 79 0 79 % % true 1017.43 0 1017,43 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:02:01 2019-02-25T06:48:00 2019-02-25T00:00:00 2019-02-25T02:00:00 120 1551060000 true 13.73 0 13,73 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0.5512 0 0,5512 mm mm true 80 0 80 % % true 1017 0 1017 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:02:01 2019-02-25T06:48:00 2019-02-25T01:00:00 2019-02-25T03:00:00 120 1551063600 true 13.64 0 13,64 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0.5207 0 0,5207 mm mm true 81 0 81 % % true 1016.31 0 1016,31 mb mb true 1 0 1 % % Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:02:01 2019-02-25T06:48:00 2019-02-25T02:00:00 2019-02-25T04:00:00 120 1551067200 true 13.54 0 13,54 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 E25.png true 0.4902 0 0,4902 mm mm true 81 0 81 % % true 1015.5 0 1015,5 mb mb true 1 0 1 % % Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:02:01 2019-02-25T06:48:00 2019-02-25T03:00:00 2019-02-25T05:00:00 120 1551070800 true 13.43 0 13,43 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 E25.png true 0.5105 0 0,5105 mm mm true 81 0 81 % % true 1014.87 0 1014,87 mb mb true 1 0 1 % % Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:02:01 2019-02-25T06:48:00 2019-02-25T04:00:00 2019-02-25T06:00:00 120 1551074400 true 13.34 0 13,34 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 E25.png true 0.6604 0 0,6604 mm mm true 80 0 80 % % true 1014.65 0 1014,65 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-25T18:02:01 2019-02-25T06:48:00 2019-02-25T05:00:00 2019-02-25T07:00:00 120 1551078000 true 13.23 0 13,23 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 E25.png true 0.9169 0 0,9169 mm mm true 79 0 79 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-25T18:02:01 2019-02-25T06:48:00 2019-02-25T06:00:00 2019-02-25T08:00:00 120 1551081600 true 13.15 0 13,15 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 1.0414 0 1,0414 mm mm true 78 0 78 % % true 1014.54 0 1014,54 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-25T18:02:01 2019-02-25T06:48:00 2019-02-25T07:00:00 2019-02-25T09:00:00 120 1551085200 true 13.12 0 13,12 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.8712 0 0,8712 mm mm true 79 0 79 % % true 1014.35 0 1014,35 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:02:01 2019-02-25T06:48:00 2019-02-25T08:00:00 2019-02-25T10:00:00 120 1551088800 true 13.15 0 13,15 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.6706 0 0,6706 mm mm true 80 0 80 % % true 1014.12 0 1014,12 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:02:01 2019-02-25T06:48:00 2019-02-25T09:00:00 2019-02-25T11:00:00 120 1551092400 true 13.31 0 13,31 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.6147 0 0,6147 mm mm true 80 0 80 % % true 1013.75 0 1013,75 mb mb true 1 0 1 % % Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:02:01 2019-02-25T06:48:00 2019-02-25T10:00:00 2019-02-25T12:00:00 120 1551096000 true 13.52 0 13,52 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.6223 0 0,6223 mm mm true 80 0 80 % % true 1013.12 0 1013,12 mb mb true 1 0 1 % % Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:02:01 2019-02-25T06:48:00 2019-02-25T11:00:00 2019-02-25T13:00:00 120 1551099600 true 13.79 0 13,79 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.6909 0 0,6909 mm mm true 80 0 80 % % true 1012.34 0 1012,34 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και ελαφρύ αεράκι false 9 false 2019-02-25T18:02:01 2019-02-25T06:48:00 2019-02-25T12:00:00 2019-02-25T14:00:00 120 1551103200 true 13.93 0 13,93 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.828 0 0,828 mm mm true 80 0 80 % % true 1011.69 0 1011,69 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-25T18:02:01 2019-02-25T06:48:00 2019-02-25T13:00:00 2019-02-25T15:00:00 120 1551106800 true 13.79 0 13,79 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 1.1176 0 1,1176 mm mm true 80 0 80 % % true 1011.22 0 1011,22 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή false 9 false 2019-02-25T18:02:01 2019-02-25T06:48:00 2019-02-25T14:00:00 2019-02-25T16:00:00 120 1551110400 true 13.62 0 13,62 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 1.5342 0 1,5342 mm mm true 79 0 79 % % true 1010.87 0 1010,87 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή false 9 false 2019-02-25T18:02:01 2019-02-25T06:48:00 2019-02-25T15:00:00 2019-02-25T17:00:00 120 1551114000 true 13.46 0 13,46 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 1.6688 0 1,6688 mm mm true 79 0 79 % % true 1010.65 0 1010,65 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-25T18:02:01 2019-02-25T06:48:00 2019-02-25T16:00:00 2019-02-25T18:00:00 120 1551117600 true 13.5 0 13,5 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 1.1684 0 1,1684 mm mm true 79 0 79 % % true 1010.59 0 1010,59 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:02:01 2019-02-25T06:48:00 2019-02-25T17:00:00 2019-02-25T19:00:00 120 1551121200 true 13.66 0 13,66 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.5994 0 0,5994 mm mm true 78 0 78 % % true 1010.67 0 1010,67 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:02:01 2019-02-25T06:48:00 2019-02-25T18:00:00 2019-02-25T20:00:00 120 1551124800 true 13.71 0 13,71 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.3327 0 0,3327 mm mm true 78 0 78 % % true 1010.72 0 1010,72 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:02:01 2019-02-25T06:48:00 2019-02-25T19:00:00 2019-02-25T21:00:00 120 1551128400 true 13.68 0 13,68 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.16 0 0,16 mm mm true 77 0 77 % % true 1010.71 0 1010,71 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:02:01 2019-02-25T06:48:00 2019-02-25T20:00:00 2019-02-25T22:00:00 120 1551132000 true 13.69 0 13,69 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0381 0 0,0381 mm mm true 75 0 75 % % true 1010.68 0 1010,68 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:02:01 2019-02-25T06:48:00 2019-02-25T21:00:00 2019-02-25T23:00:00 120 1551135600 true 13.62 0 13,62 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 74 0 74 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 1 0 1 % % 2019-02-24T22:00:00 2019-02-25T00:00:00 120 1551052800 Ελαφρύ αεράκι το πρωί και βροχή το πρωί και το απόγευμα. Breezy in the morning and rain in the morning and afternoon. 2019-02-25T04:48:00 2019-02-25T06:48:00 120 1551077280 2019-02-25T16:02:01 2019-02-25T18:02:01 120 1551117721 true 1.6688 0 1,6688 mm mm true 1 0 1 % % 3 Τρίτη false 50 false 2019-02-26T18:02:59 2019-02-26T06:46:43 true 13.83 0 13,83 °C °C true 12.27 0 12,27 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NNW false false false 0 0 NW15.png Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:02:59 2019-02-26T06:46:43 2019-02-25T22:00:00 2019-02-26T00:00:00 120 1551139200 true 13.4 0 13,4 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 73 0 73 % % true 1010.51 0 1010,51 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:02:59 2019-02-26T06:46:43 2019-02-25T23:00:00 2019-02-26T01:00:00 120 1551142800 true 13.1 0 13,1 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.0254 0 0,0254 mm mm true 73 0 73 % % true 1010.39 0 1010,39 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:02:59 2019-02-26T06:46:43 2019-02-26T00:00:00 2019-02-26T02:00:00 120 1551146400 true 12.87 0 12,87 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.0559 0 0,0559 mm mm true 73 0 73 % % true 1010.23 0 1010,23 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:02:59 2019-02-26T06:46:43 2019-02-26T01:00:00 2019-02-26T03:00:00 120 1551150000 true 12.71 0 12,71 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0838 0 0,0838 mm mm true 73 0 73 % % true 1010 0 1010 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:02:59 2019-02-26T06:46:43 2019-02-26T02:00:00 2019-02-26T04:00:00 120 1551153600 true 12.59 0 12,59 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.1143 0 0,1143 mm mm true 74 0 74 % % true 1009.74 0 1009,74 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:02:59 2019-02-26T06:46:43 2019-02-26T03:00:00 2019-02-26T05:00:00 120 1551157200 true 12.54 0 12,54 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.127 0 0,127 mm mm true 75 0 75 % % true 1009.64 0 1009,64 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:02:59 2019-02-26T06:46:43 2019-02-26T04:00:00 2019-02-26T06:00:00 120 1551160800 true 12.59 0 12,59 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0.0914 0 0,0914 mm mm true 75 0 75 % % true 1009.87 0 1009,87 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:02:59 2019-02-26T06:46:43 2019-02-26T05:00:00 2019-02-26T07:00:00 120 1551164400 true 12.75 0 12,75 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0457 0 0,0457 mm mm true 74 0 74 % % true 1010.25 0 1010,25 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:02:59 2019-02-26T06:46:43 2019-02-26T06:00:00 2019-02-26T08:00:00 120 1551168000 true 12.92 0 12,92 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0203 0 0,0203 mm mm true 73 0 73 % % true 1010.61 0 1010,61 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:02:59 2019-02-26T06:46:43 2019-02-26T07:00:00 2019-02-26T09:00:00 120 1551171600 true 13.11 0 13,11 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0102 0 0,0102 mm mm true 73 0 73 % % true 1010.89 0 1010,89 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:02:59 2019-02-26T06:46:43 2019-02-26T08:00:00 2019-02-26T10:00:00 120 1551175200 true 13.33 0 13,33 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 72 0 72 % % true 1011.14 0 1011,14 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:02:59 2019-02-26T06:46:43 2019-02-26T09:00:00 2019-02-26T11:00:00 120 1551178800 true 13.58 0 13,58 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.22 0 1011,22 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:02:59 2019-02-26T06:46:43 2019-02-26T10:00:00 2019-02-26T12:00:00 120 1551182400 true 13.74 0 13,74 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1011 0 1011 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:02:59 2019-02-26T06:46:43 2019-02-26T11:00:00 2019-02-26T13:00:00 120 1551186000 true 13.76 0 13,76 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1010.61 0 1010,61 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:02:59 2019-02-26T06:46:43 2019-02-26T12:00:00 2019-02-26T14:00:00 120 1551189600 true 13.78 0 13,78 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-02-26T18:02:59 2019-02-26T06:46:43 2019-02-26T13:00:00 2019-02-26T15:00:00 120 1551193200 true 13.78 0 13,78 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1010.1 0 1010,1 mb mb true 0.8 0 0,8 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-02-26T18:02:59 2019-02-26T06:46:43 2019-02-26T14:00:00 2019-02-26T16:00:00 120 1551196800 true 13.82 0 13,82 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1009.98 0 1009,98 mb mb true 0.54 0 0,54 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-02-26T18:02:59 2019-02-26T06:46:43 2019-02-26T15:00:00 2019-02-26T17:00:00 120 1551200400 true 13.83 0 13,83 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1009.96 0 1009,96 mb mb true 0.33 0 0,33 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-26T18:02:59 2019-02-26T06:46:43 2019-02-26T16:00:00 2019-02-26T18:00:00 120 1551204000 true 13.77 0 13,77 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1010.14 0 1010,14 mb mb true 0.24 0 0,24 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-26T18:02:59 2019-02-26T06:46:43 2019-02-26T17:00:00 2019-02-26T19:00:00 120 1551207600 true 13.59 0 13,59 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1010.41 0 1010,41 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-26T18:02:59 2019-02-26T06:46:43 2019-02-26T18:00:00 2019-02-26T20:00:00 120 1551211200 true 13.26 0 13,26 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-26T18:02:59 2019-02-26T06:46:43 2019-02-26T19:00:00 2019-02-26T21:00:00 120 1551214800 true 12.95 0 12,95 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1010.62 0 1010,62 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-26T18:02:59 2019-02-26T06:46:43 2019-02-26T20:00:00 2019-02-26T22:00:00 120 1551218400 true 12.62 0 12,62 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1010.52 0 1010,52 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-26T18:02:59 2019-02-26T06:46:43 2019-02-26T21:00:00 2019-02-26T23:00:00 120 1551222000 true 12.27 0 12,27 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1010.38 0 1010,38 mb mb true 0 0 0 % % 2019-02-25T22:00:00 2019-02-26T00:00:00 120 1551139200 Νεφώσεις κατά περιόδους μέχρι το βραδυ και ανεμώδης από το βραδυ. Mostly cloudy until evening and windy starting in the evening. 2019-02-26T04:46:43 2019-02-26T06:46:43 120 1551163603 2019-02-26T16:02:59 2019-02-26T18:02:59 120 1551204179 true 0.127 0 0,127 mm mm true 0.73 0 0,73 % % 4 Τετάρτη false 50 false 2019-02-27T18:03:56 2019-02-27T06:45:25 true 11.89 0 11,89 °C °C true 10.08 0 10,08 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF Βορειοδυτικός ισχυρός - 6 BF NNW false false false 0 0 NW30.png Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:03:56 2019-02-27T06:45:25 2019-02-26T22:00:00 2019-02-27T00:00:00 120 1551225600 true 11.87 0 11,87 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1010.18 0 1010,18 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:03:56 2019-02-27T06:45:25 2019-02-26T23:00:00 2019-02-27T01:00:00 120 1551229200 true 11.47 0 11,47 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1009.93 0 1009,93 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:03:56 2019-02-27T06:45:25 2019-02-27T00:00:00 2019-02-27T02:00:00 120 1551232800 true 11.17 0 11,17 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1009.62 0 1009,62 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:03:56 2019-02-27T06:45:25 2019-02-27T01:00:00 2019-02-27T03:00:00 120 1551236400 true 10.99 0 10,99 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1009.19 0 1009,19 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:03:56 2019-02-27T06:45:25 2019-02-27T02:00:00 2019-02-27T04:00:00 120 1551240000 true 10.91 0 10,91 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1008.72 0 1008,72 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:03:56 2019-02-27T06:45:25 2019-02-27T03:00:00 2019-02-27T05:00:00 120 1551243600 true 10.97 0 10,97 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 77 0 77 % % true 1008.36 0 1008,36 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:03:56 2019-02-27T06:45:25 2019-02-27T04:00:00 2019-02-27T06:00:00 120 1551247200 true 11.26 0 11,26 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1008.19 0 1008,19 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:03:56 2019-02-27T06:45:25 2019-02-27T05:00:00 2019-02-27T07:00:00 120 1551250800 true 11.63 0 11,63 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1008.15 0 1008,15 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:03:56 2019-02-27T06:45:25 2019-02-27T06:00:00 2019-02-27T08:00:00 120 1551254400 true 11.89 0 11,89 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1008.2 0 1008,2 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:03:56 2019-02-27T06:45:25 2019-02-27T07:00:00 2019-02-27T09:00:00 120 1551258000 true 11.86 0 11,86 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1008.37 0 1008,37 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:03:56 2019-02-27T06:45:25 2019-02-27T08:00:00 2019-02-27T10:00:00 120 1551261600 true 11.72 0 11,72 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1008.62 0 1008,62 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:03:56 2019-02-27T06:45:25 2019-02-27T09:00:00 2019-02-27T11:00:00 120 1551265200 true 11.73 0 11,73 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1008.73 0 1008,73 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:03:56 2019-02-27T06:45:25 2019-02-27T10:00:00 2019-02-27T12:00:00 120 1551268800 true 11.74 0 11,74 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1008.55 0 1008,55 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:03:56 2019-02-27T06:45:25 2019-02-27T11:00:00 2019-02-27T13:00:00 120 1551272400 true 11.78 0 11,78 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1008.24 0 1008,24 mb mb true 0.23 0 0,23 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:03:56 2019-02-27T06:45:25 2019-02-27T12:00:00 2019-02-27T14:00:00 120 1551276000 true 11.73 0 11,73 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1008.02 0 1008,02 mb mb true 0.36 0 0,36 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:03:56 2019-02-27T06:45:25 2019-02-27T13:00:00 2019-02-27T15:00:00 120 1551279600 true 11.68 0 11,68 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1007.91 0 1007,91 mb mb true 0.49 0 0,49 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-27T18:03:56 2019-02-27T06:45:25 2019-02-27T14:00:00 2019-02-27T16:00:00 120 1551283200 true 11.7 0 11,7 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1007.88 0 1007,88 mb mb true 0.62 0 0,62 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-27T18:03:56 2019-02-27T06:45:25 2019-02-27T15:00:00 2019-02-27T17:00:00 120 1551286800 true 11.74 0 11,74 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1008.05 0 1008,05 mb mb true 0.68 0 0,68 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-27T18:03:56 2019-02-27T06:45:25 2019-02-27T16:00:00 2019-02-27T18:00:00 120 1551290400 true 11.69 0 11,69 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1008.54 0 1008,54 mb mb true 0.61 0 0,61 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:03:56 2019-02-27T06:45:25 2019-02-27T17:00:00 2019-02-27T19:00:00 120 1551294000 true 11.52 0 11,52 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1009.22 0 1009,22 mb mb true 0.48 0 0,48 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:03:56 2019-02-27T06:45:25 2019-02-27T18:00:00 2019-02-27T20:00:00 120 1551297600 true 11.23 0 11,23 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1009.81 0 1009,81 mb mb true 0.34 0 0,34 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:03:56 2019-02-27T06:45:25 2019-02-27T19:00:00 2019-02-27T21:00:00 120 1551301200 true 10.85 0 10,85 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1010.19 0 1010,19 mb mb true 0.21 0 0,21 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:03:56 2019-02-27T06:45:25 2019-02-27T20:00:00 2019-02-27T22:00:00 120 1551304800 true 10.44 0 10,44 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1010.47 0 1010,47 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:03:56 2019-02-27T06:45:25 2019-02-27T21:00:00 2019-02-27T23:00:00 120 1551308400 true 10.08 0 10,08 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1010.65 0 1010,65 mb mb true 0 0 0 % % 2019-02-26T22:00:00 2019-02-27T00:00:00 120 1551225600 Ανεμώδης όλη την ημέρα και αραιή συννεφιά από το απόγευμα, που συνεχίζεται μέχρι το βραδυ. Windy throughout the day and partly cloudy starting in the afternoon, continuing until evening. 2019-02-27T04:45:25 2019-02-27T06:45:25 120 1551249925 2019-02-27T16:03:56 2019-02-27T18:03:56 120 1551290636 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0.18 0 0,18 % % 5 Πέμπτη false 50 false 2019-02-28T18:04:53 2019-02-28T06:44:06 true 12.09 0 12,09 °C °C true 9.35 0 9,35 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:04:53 2019-02-28T06:44:06 2019-02-27T22:00:00 2019-02-28T00:00:00 120 1551312000 true 9.82 0 9,82 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1010.68 0 1010,68 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:04:53 2019-02-28T06:44:06 2019-02-27T23:00:00 2019-02-28T01:00:00 120 1551315600 true 9.64 0 9,64 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1010.59 0 1010,59 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:04:53 2019-02-28T06:44:06 2019-02-28T00:00:00 2019-02-28T02:00:00 120 1551319200 true 9.53 0 9,53 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1010.55 0 1010,55 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:04:53 2019-02-28T06:44:06 2019-02-28T01:00:00 2019-02-28T03:00:00 120 1551322800 true 9.45 0 9,45 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1010.53 0 1010,53 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:04:53 2019-02-28T06:44:06 2019-02-28T02:00:00 2019-02-28T04:00:00 120 1551326400 true 9.41 0 9,41 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1010.54 0 1010,54 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:04:53 2019-02-28T06:44:06 2019-02-28T03:00:00 2019-02-28T05:00:00 120 1551330000 true 9.37 0 9,37 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1010.71 0 1010,71 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:04:53 2019-02-28T06:44:06 2019-02-28T04:00:00 2019-02-28T06:00:00 120 1551333600 true 9.35 0 9,35 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1011.14 0 1011,14 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:04:53 2019-02-28T06:44:06 2019-02-28T05:00:00 2019-02-28T07:00:00 120 1551337200 true 9.36 0 9,36 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1011.72 0 1011,72 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:04:53 2019-02-28T06:44:06 2019-02-28T06:00:00 2019-02-28T08:00:00 120 1551340800 true 9.47 0 9,47 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1012.29 0 1012,29 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:04:53 2019-02-28T06:44:06 2019-02-28T07:00:00 2019-02-28T09:00:00 120 1551344400 true 9.76 0 9,76 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1012.83 0 1012,83 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:04:53 2019-02-28T06:44:06 2019-02-28T08:00:00 2019-02-28T10:00:00 120 1551348000 true 10.19 0 10,19 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1013.34 0 1013,34 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:04:53 2019-02-28T06:44:06 2019-02-28T09:00:00 2019-02-28T11:00:00 120 1551351600 true 10.68 0 10,68 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1013.72 0 1013,72 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:04:53 2019-02-28T06:44:06 2019-02-28T10:00:00 2019-02-28T12:00:00 120 1551355200 true 11.03 0 11,03 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1013.82 0 1013,82 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:04:53 2019-02-28T06:44:06 2019-02-28T11:00:00 2019-02-28T13:00:00 120 1551358800 true 11.29 0 11,29 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1013.79 0 1013,79 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:04:53 2019-02-28T06:44:06 2019-02-28T12:00:00 2019-02-28T14:00:00 120 1551362400 true 11.51 0 11,51 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1013.81 0 1013,81 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:04:53 2019-02-28T06:44:06 2019-02-28T13:00:00 2019-02-28T15:00:00 120 1551366000 true 11.71 0 11,71 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1013.93 0 1013,93 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:04:53 2019-02-28T06:44:06 2019-02-28T14:00:00 2019-02-28T16:00:00 120 1551369600 true 11.92 0 11,92 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1014.09 0 1014,09 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:04:53 2019-02-28T06:44:06 2019-02-28T15:00:00 2019-02-28T17:00:00 120 1551373200 true 12.06 0 12,06 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1014.36 0 1014,36 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:04:53 2019-02-28T06:44:06 2019-02-28T16:00:00 2019-02-28T18:00:00 120 1551376800 true 12.09 0 12,09 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1014.76 0 1014,76 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:04:53 2019-02-28T06:44:06 2019-02-28T17:00:00 2019-02-28T19:00:00 120 1551380400 true 12.02 0 12,02 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1015.26 0 1015,26 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:04:53 2019-02-28T06:44:06 2019-02-28T18:00:00 2019-02-28T20:00:00 120 1551384000 true 11.91 0 11,91 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:04:53 2019-02-28T06:44:06 2019-02-28T19:00:00 2019-02-28T21:00:00 120 1551387600 true 11.82 0 11,82 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1016.06 0 1016,06 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:04:53 2019-02-28T06:44:06 2019-02-28T20:00:00 2019-02-28T22:00:00 120 1551391200 true 11.72 0 11,72 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1016.37 0 1016,37 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:04:53 2019-02-28T06:44:06 2019-02-28T21:00:00 2019-02-28T23:00:00 120 1551394800 true 11.68 0 11,68 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0 0 0 % % 2019-02-27T22:00:00 2019-02-28T00:00:00 120 1551312000 Ελαφρύ αεράκι το πρωί. Breezy in the morning. 2019-02-28T04:44:06 2019-02-28T06:44:06 120 1551336246 2019-02-28T16:04:53 2019-02-28T18:04:53 120 1551377093 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0 0 0 % % 6 Παρασκευή false 50 false 2019-03-01T18:05:50 2019-03-01T06:42:46 true 15.67 0 15,67 °C °C true 11.69 0 11,69 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Bορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NW false false false 0 0 NW20.png Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-03-01T18:05:50 2019-03-01T06:42:46 2019-02-28T22:00:00 2019-03-01T00:00:00 120 1551398400 true 11.69 0 11,69 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1016.72 0 1016,72 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-03-01T18:05:50 2019-03-01T06:42:46 2019-02-28T23:00:00 2019-03-01T01:00:00 120 1551402000 true 11.78 0 11,78 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1016.75 0 1016,75 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-03-01T18:05:50 2019-03-01T06:42:46 2019-03-01T00:00:00 2019-03-01T02:00:00 120 1551405600 true 11.93 0 11,93 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1016.7 0 1016,7 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-03-01T18:05:50 2019-03-01T06:42:46 2019-03-01T01:00:00 2019-03-01T03:00:00 120 1551409200 true 12.06 0 12,06 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1016.53 0 1016,53 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-03-01T18:05:50 2019-03-01T06:42:46 2019-03-01T02:00:00 2019-03-01T04:00:00 120 1551412800 true 12.24 0 12,24 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-03-01T18:05:50 2019-03-01T06:42:46 2019-03-01T03:00:00 2019-03-01T05:00:00 120 1551416400 true 12.51 0 12,51 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1016.21 0 1016,21 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-03-01T18:05:50 2019-03-01T06:42:46 2019-03-01T04:00:00 2019-03-01T06:00:00 120 1551420000 true 12.91 0 12,91 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1016.36 0 1016,36 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:05:50 2019-03-01T06:42:46 2019-03-01T05:00:00 2019-03-01T07:00:00 120 1551423600 true 13.32 0 13,32 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1016.67 0 1016,67 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:05:50 2019-03-01T06:42:46 2019-03-01T06:00:00 2019-03-01T08:00:00 120 1551427200 true 13.66 0 13,66 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1016.89 0 1016,89 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:05:50 2019-03-01T06:42:46 2019-03-01T07:00:00 2019-03-01T09:00:00 120 1551430800 true 14.01 0 14,01 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1017.06 0 1017,06 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:05:50 2019-03-01T06:42:46 2019-03-01T08:00:00 2019-03-01T10:00:00 120 1551434400 true 14.38 0 14,38 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1017.14 0 1017,14 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:05:50 2019-03-01T06:42:46 2019-03-01T09:00:00 2019-03-01T11:00:00 120 1551438000 true 14.7 0 14,7 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1017.03 0 1017,03 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:05:50 2019-03-01T06:42:46 2019-03-01T10:00:00 2019-03-01T12:00:00 120 1551441600 true 15.02 0 15,02 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1016.59 0 1016,59 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:05:50 2019-03-01T06:42:46 2019-03-01T11:00:00 2019-03-01T13:00:00 120 1551445200 true 15.28 0 15,28 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1015.96 0 1015,96 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:05:50 2019-03-01T06:42:46 2019-03-01T12:00:00 2019-03-01T14:00:00 120 1551448800 true 15.48 0 15,48 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1015.39 0 1015,39 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:05:50 2019-03-01T06:42:46 2019-03-01T13:00:00 2019-03-01T15:00:00 120 1551452400 true 15.63 0 15,63 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1014.99 0 1014,99 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:05:50 2019-03-01T06:42:46 2019-03-01T14:00:00 2019-03-01T16:00:00 120 1551456000 true 15.67 0 15,67 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1014.66 0 1014,66 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:05:50 2019-03-01T06:42:46 2019-03-01T15:00:00 2019-03-01T17:00:00 120 1551459600 true 15.63 0 15,63 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1014.44 0 1014,44 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:05:50 2019-03-01T06:42:46 2019-03-01T16:00:00 2019-03-01T18:00:00 120 1551463200 true 15.51 0 15,51 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1014.38 0 1014,38 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:05:50 2019-03-01T06:42:46 2019-03-01T17:00:00 2019-03-01T19:00:00 120 1551466800 true 15.35 0 15,35 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1014.43 0 1014,43 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:05:50 2019-03-01T06:42:46 2019-03-01T18:00:00 2019-03-01T20:00:00 120 1551470400 true 15.15 0 15,15 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1014.46 0 1014,46 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:05:50 2019-03-01T06:42:46 2019-03-01T19:00:00 2019-03-01T21:00:00 120 1551474000 true 14.94 0 14,94 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1014.45 0 1014,45 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:05:50 2019-03-01T06:42:46 2019-03-01T20:00:00 2019-03-01T22:00:00 120 1551477600 true 14.73 0 14,73 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:05:50 2019-03-01T06:42:46 2019-03-01T21:00:00 2019-03-01T23:00:00 120 1551481200 true 14.49 0 14,49 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1014.27 0 1014,27 mb mb true 0.01 0 0,01 % % 2019-02-28T22:00:00 2019-03-01T00:00:00 120 1551398400 Ελαφρύ αεράκι το πρωί και αραιή συννεφιά κατα τη διάρκεια της νύχτας. Breezy in the morning and partly cloudy overnight. 2019-03-01T04:42:46 2019-03-01T06:42:46 120 1551422566 2019-03-01T16:05:50 2019-03-01T18:05:50 120 1551463550 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0 0 0 % %
sunny

Σήμερα

Ασθενής βροχή από το βραδυ.

13°c

windy

BF 4

deltiokairou

Νησί με τραχείς, ορεινούς, αλλά κατάφυτους όγκους, με λόφους και κοιλάδες όπου φυτρώνουν τετρακόσια είδη λουλουδιών και βοτάνων, ενώ ζουν πολλά είδη σπάνιων πουλιών (σπιζαετοί, γεράκια, αηδόνια, καρδερίνες, ερωδιοί, μελισσοφάγοι κ.ά.). Έχει γραφικά χωριά και μαγευτικές παραλίες. Εδώ έζησαν οι τελευταίοι ελέφαντες της Ευρώπης: οι νάνοι ελέφαντες εμφανίστηκαν πριν από 45.000 χρόνια κι εξαφανίστηκαν πριν από 4.000 χρόνια.
Όλο το νησί είναι ένα τεράστιο οικολογικό πάρκο και προστατεύεται από διεθνείς συνθήκες. Στην αρχαιότητα, η Τήλος ήταν διάσημη για τα βότανά της και γνώρισε μεγάλη ακμή στα κλασικά χρόνια. Τότε έζησε στο νησί η φημισμένη ποιήτρια Ήριννα.
Το Μεγάλο Χωριό είναι η πρωτεύουσα του νησιού και απέχει 7χλμ. ΒΔ από το λιμάνι. Ξεχωρίζει για την απέριττη νησιώτικη αρχιτεκτονική των πετρόκτιστων σπιτιών. Στην κορυφή του λόφου βρίσκεται το μεσαιωνικό κάστρο που κτίστηκε στη θέση της αρχαίας Τήλου.
Το Μεγάλο Χωριό, φιλοξενεί αρχαιολογικό μουσείο με παλαιοντολογικά ευρήματα από το σπήλαιο Χαρκαδιό και μικρή αρχαιολογική συλλογή με αγγεία, επιγραφές, γλυπτά κ.ά. από διάφορες περιοχές του νησιού.
Άλλα αξιοθέατα είναι το μεσαιωνικό κάστρο όπου διασώζονται λείψανα ελληνιστικής ακρόπολης και της εκκλησίας του Αρχάγγελου Μιχαήλ. Είναι προσβάσιμο από μονοπάτι και προσφέρει μαγευτική θέα.
Το σπήλαιο Χαρκαδιό, όπου το 1971 βρέθηκαν λείψανα των νάνων ελεφάντων, ελαφιών και νεολιθικών κεραμικών και λίθινων εργαλείων. Πάνω από το σπήλαιο, βρίσκεται το κάστρο της Μεσαριάς (1366), με ερείπια κατοικιών και βυζαντινών ναών.
Η Παλαιοντολογική Συλλογή όπου εκτίθενται οστά νάνων ελεφάντων, σχεδιαγράμματα, φωτογραφίες και άλλο πληροφοριακό υλικό γύρω από τις ανασκαφές στο σπήλαιο Χαρκαδιό.
Το βυζαντινό μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα (15ου αι.), σε κατάφυτη περιοχή με γιγαντιαία κυπαρίσσια και πλατάνια. Σώζονται βυζαντινές τοιχογραφίες (13ου αι.) και το ξυλόγλυπτο τέμπλο (18ου αι.).
Η Τήλος είναι ένα νησί γεμάτο μονοπάτια, που οδηγούν σε απρόσιτες οδικώς παραλίες, σε παλιές όμορφες εκκλησίες και σε βουνοκορφές με υπέροχη θέα (κορυφή του όρους Αμαλής, Προφήτης Ηλίας).
Το κάστρο χτίστηκε από Ιωαννίτες Ιππότες στη θέση της αρχαίας ακρόπολης του νησιού. Στο εσωτερικό του σώζονται δεξαμενές νερού και ερείπια κτισμάτων, όπως επίσης και η μισογκρεμισμένη εκκλησία του Ταξιάρχη, κτισμένη στη θέση αρχαίων ναών του Διός Πολιέως και της Αθηνάς Πολιάδος.

Πηγή: www.tilos.gr