ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΤΗΛΟΣ

Η Τήλος κατοικήθηκε από τα νεολιθικά χρόνια και στην αρχαιότητα υπήρξε γνωστό για τα αρώματά του. Τον 7ο π.Χ. αιώνα ίδρυσε μαζί με τη Ρόδο την αποικία Γέλα στη Σικελία και αργότερα υπήρξε μέλος της Αθηναϊκής Συμμαχίας. Το 1522 την κατέλαβαν οι Τούρκοι και το 1912 οι Ιταλοί. Ενώθηκε με την υπόλοιπη Ελλάδα το 1948. Σήμερα θεωρείται ένα από τα ωραιότερα νησιά της Δωδεκανήσου και έχει αναπτυχθεί τουριστικά χωρίς να αλλοιώσει καθόλου την αυθεντική νησιώτικη εικόνα του.

ΤΗΛΟΣ

0 2804 false 21 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:22:00 0.0 true 12 0 12 °C °C true 1018 0 1018 mb mb true 78 0 78 % % 2020-01-17T23:00:00 2020-01-18T01:00:00 120 1579309200 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NNW false false false 0 0 NW15.png Αραιή συννεφιά Partly Cloudy 0 Σάββατο false 1 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:22:00 true 12.78 0 12,78 °C °C true 11.26 0 11,26 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NNW false false false 0 0 NW20.png Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:22:00 2020-01-17T22:00:00 2020-01-18T00:00:00 120 1579305600 true 12.21 0 12,21 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0191 0 0,0191 mm mm true 79 0 79 % % true 1018.2 0 1018,2 mb mb true 0.47 0 0,47 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:22:00 2020-01-17T23:00:00 2020-01-18T01:00:00 120 1579309200 true 12.26 0 12,26 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.017 0 0,017 mm mm true 78 0 78 % % true 1018 0 1018 mb mb true 0.48 0 0,48 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:22:00 2020-01-18T00:00:00 2020-01-18T02:00:00 120 1579312800 true 12.29 0 12,29 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0231 0 0,0231 mm mm true 78 0 78 % % true 1017.9 0 1017,9 mb mb true 0.46 0 0,46 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:22:00 2020-01-18T01:00:00 2020-01-18T03:00:00 120 1579316400 true 12.18 0 12,18 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0355 0 0,0355 mm mm true 80 0 80 % % true 1017.8 0 1017,8 mb mb true 0.46 0 0,46 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:22:00 2020-01-18T02:00:00 2020-01-18T04:00:00 120 1579320000 true 12 0 12 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0654 0 0,0654 mm mm true 83 0 83 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0.44 0 0,44 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:22:00 2020-01-18T03:00:00 2020-01-18T05:00:00 120 1579323600 true 11.83 0 11,83 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0884 0 0,0884 mm mm true 85 0 85 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0.27 0 0,27 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:22:00 2020-01-18T04:00:00 2020-01-18T06:00:00 120 1579327200 true 11.7 0 11,7 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0644 0 0,0644 mm mm true 86 0 86 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:22:00 2020-01-18T05:00:00 2020-01-18T07:00:00 120 1579330800 true 11.61 0 11,61 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0504 0 0,0504 mm mm true 85 0 85 % % true 1017.9 0 1017,9 mb mb true 0.12 0 0,12 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:22:00 2020-01-18T06:00:00 2020-01-18T08:00:00 120 1579334400 true 11.54 0 11,54 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0537 0 0,0537 mm mm true 84 0 84 % % true 1017.9 0 1017,9 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:22:00 2020-01-18T07:00:00 2020-01-18T09:00:00 120 1579338000 true 11.84 0 11,84 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0289 0 0,0289 mm mm true 82 0 82 % % true 1018.3 0 1018,3 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:22:00 2020-01-18T08:00:00 2020-01-18T10:00:00 120 1579341600 true 12.1 0 12,1 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0052 0 0,0052 mm mm true 79 0 79 % % true 1018.7 0 1018,7 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:22:00 2020-01-18T09:00:00 2020-01-18T11:00:00 120 1579345200 true 12.17 0 12,17 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1018.2 0 1018,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:22:00 2020-01-18T10:00:00 2020-01-18T12:00:00 120 1579348800 true 12.37 0 12,37 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1017.7 0 1017,7 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:22:00 2020-01-18T11:00:00 2020-01-18T13:00:00 120 1579352400 true 12.4 0 12,4 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1017 0 1017 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:22:00 2020-01-18T12:00:00 2020-01-18T14:00:00 120 1579356000 true 12.35 0 12,35 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:22:00 2020-01-18T13:00:00 2020-01-18T15:00:00 120 1579359600 true 12.41 0 12,41 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:22:00 2020-01-18T14:00:00 2020-01-18T16:00:00 120 1579363200 true 12.36 0 12,36 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:22:00 2020-01-18T15:00:00 2020-01-18T17:00:00 120 1579366800 true 12.26 0 12,26 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:22:00 2020-01-18T16:00:00 2020-01-18T18:00:00 120 1579370400 true 12.38 0 12,38 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:22:00 2020-01-18T17:00:00 2020-01-18T19:00:00 120 1579374000 true 12.45 0 12,45 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:22:00 2020-01-18T18:00:00 2020-01-18T20:00:00 120 1579377600 true 12.46 0 12,46 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1015.8 0 1015,8 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:22:00 2020-01-18T19:00:00 2020-01-18T21:00:00 120 1579381200 true 12.5 0 12,5 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1015.8 0 1015,8 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:22:00 2020-01-18T20:00:00 2020-01-18T22:00:00 120 1579384800 true 12.4 0 12,4 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:22:00 2020-01-18T21:00:00 2020-01-18T23:00:00 120 1579388400 true 12.13 0 12,13 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0.07 0 0,07 % % 2020-01-17T22:00:00 2020-01-18T00:00:00 120 1579305600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-01-18T05:22:00 2020-01-18T07:22:00 120 1579332120 2020-01-18T15:22:00 2020-01-18T17:22:00 120 1579368120 true 0.0884 0 0,0884 mm mm true 0.14 0 0,14 % % 1 Κυριακή false 1 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:21:00 true 12.17 0 12,17 °C °C true 10.3 0 10,3 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Bορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NW false false false 0 0 NW25.png Αίθριος false 20 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:21:00 2020-01-18T22:00:00 2020-01-19T00:00:00 120 1579392000 true 11.89 0 11,89 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:21:00 2020-01-18T23:00:00 2020-01-19T01:00:00 120 1579395600 true 11.63 0 11,63 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:21:00 2020-01-19T00:00:00 2020-01-19T02:00:00 120 1579399200 true 11.44 0 11,44 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:21:00 2020-01-19T01:00:00 2020-01-19T03:00:00 120 1579402800 true 11.26 0 11,26 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:21:00 2020-01-19T02:00:00 2020-01-19T04:00:00 120 1579406400 true 11.11 0 11,11 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1015.5 0 1015,5 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:21:00 2020-01-19T03:00:00 2020-01-19T05:00:00 120 1579410000 true 10.98 0 10,98 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1015.5 0 1015,5 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:21:00 2020-01-19T04:00:00 2020-01-19T06:00:00 120 1579413600 true 10.97 0 10,97 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0.12 0 0,12 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:21:00 2020-01-19T05:00:00 2020-01-19T07:00:00 120 1579417200 true 10.99 0 10,99 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 0.12 0 0,12 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:21:00 2020-01-19T06:00:00 2020-01-19T08:00:00 120 1579420800 true 11.02 0 11,02 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:21:00 2020-01-19T07:00:00 2020-01-19T09:00:00 120 1579424400 true 11.26 0 11,26 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1017.7 0 1017,7 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:21:00 2020-01-19T08:00:00 2020-01-19T10:00:00 120 1579428000 true 11.51 0 11,51 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1018.1 0 1018,1 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:21:00 2020-01-19T09:00:00 2020-01-19T11:00:00 120 1579431600 true 11.62 0 11,62 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1018.4 0 1018,4 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:21:00 2020-01-19T10:00:00 2020-01-19T12:00:00 120 1579435200 true 11.73 0 11,73 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1018.3 0 1018,3 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:21:00 2020-01-19T11:00:00 2020-01-19T13:00:00 120 1579438800 true 11.8 0 11,8 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1017.9 0 1017,9 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:21:00 2020-01-19T12:00:00 2020-01-19T14:00:00 120 1579442400 true 11.86 0 11,86 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1017.9 0 1017,9 mb mb true 0.28 0 0,28 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:21:00 2020-01-19T13:00:00 2020-01-19T15:00:00 120 1579446000 true 11.82 0 11,82 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1018.1 0 1018,1 mb mb true 0.5 0 0,5 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:21:00 2020-01-19T14:00:00 2020-01-19T16:00:00 120 1579449600 true 11.78 0 11,78 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1018.5 0 1018,5 mb mb true 0.57 0 0,57 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:21:00 2020-01-19T15:00:00 2020-01-19T17:00:00 120 1579453200 true 11.82 0 11,82 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0.51 0 0,51 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:21:00 2020-01-19T16:00:00 2020-01-19T18:00:00 120 1579456800 true 11.61 0 11,61 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1019.7 0 1019,7 mb mb true 0.55 0 0,55 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:21:00 2020-01-19T17:00:00 2020-01-19T19:00:00 120 1579460400 true 11.52 0 11,52 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1020.2 0 1020,2 mb mb true 0.59 0 0,59 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:21:00 2020-01-19T18:00:00 2020-01-19T20:00:00 120 1579464000 true 11.56 0 11,56 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1021 0 1021 mb mb true 0.62 0 0,62 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:21:00 2020-01-19T19:00:00 2020-01-19T21:00:00 120 1579467600 true 11.3 0 11,3 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1021.4 0 1021,4 mb mb true 0.4 0 0,4 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:21:00 2020-01-19T20:00:00 2020-01-19T22:00:00 120 1579471200 true 11.05 0 11,05 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1021.9 0 1021,9 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:21:00 2020-01-19T21:00:00 2020-01-19T23:00:00 120 1579474800 true 10.82 0 10,82 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1022.3 0 1022,3 mb mb true 0.14 0 0,14 % % 2020-01-18T22:00:00 2020-01-19T00:00:00 120 1579392000 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-01-19T05:21:00 2020-01-19T07:21:00 120 1579418460 2020-01-19T15:23:00 2020-01-19T17:23:00 120 1579454580 true 0.0032 0 0,0032 mm mm true 0.24 0 0,24 % % 2 Δευτέρα false 1 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:21:00 true 12.07 0 12,07 °C °C true 9.56 0 9,56 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Αίθριος false 20 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:21:00 2020-01-19T22:00:00 2020-01-20T00:00:00 120 1579478400 true 10.57 0 10,57 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1022.5 0 1022,5 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:21:00 2020-01-19T23:00:00 2020-01-20T01:00:00 120 1579482000 true 10.41 0 10,41 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1022.4 0 1022,4 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:21:00 2020-01-20T00:00:00 2020-01-20T02:00:00 120 1579485600 true 10.32 0 10,32 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1022.7 0 1022,7 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:21:00 2020-01-20T01:00:00 2020-01-20T03:00:00 120 1579489200 true 10.19 0 10,19 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1023 0 1023 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:21:00 2020-01-20T02:00:00 2020-01-20T04:00:00 120 1579492800 true 10.08 0 10,08 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1023.2 0 1023,2 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:21:00 2020-01-20T03:00:00 2020-01-20T05:00:00 120 1579496400 true 10.05 0 10,05 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1023.4 0 1023,4 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:21:00 2020-01-20T04:00:00 2020-01-20T06:00:00 120 1579500000 true 9.89 0 9,89 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1024.1 0 1024,1 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:21:00 2020-01-20T05:00:00 2020-01-20T07:00:00 120 1579503600 true 9.83 0 9,83 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1024.9 0 1024,9 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:21:00 2020-01-20T06:00:00 2020-01-20T08:00:00 120 1579507200 true 10.02 0 10,02 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1025.4 0 1025,4 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:21:00 2020-01-20T07:00:00 2020-01-20T09:00:00 120 1579510800 true 10.07 0 10,07 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1026.5 0 1026,5 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:21:00 2020-01-20T08:00:00 2020-01-20T10:00:00 120 1579514400 true 10.46 0 10,46 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1027.3 0 1027,3 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:21:00 2020-01-20T09:00:00 2020-01-20T11:00:00 120 1579518000 true 10.69 0 10,69 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 72 0 72 % % true 1027.7 0 1027,7 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:21:00 2020-01-20T10:00:00 2020-01-20T12:00:00 120 1579521600 true 10.89 0 10,89 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1027.6 0 1027,6 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:21:00 2020-01-20T11:00:00 2020-01-20T13:00:00 120 1579525200 true 11.11 0 11,11 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1026.9 0 1026,9 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:21:00 2020-01-20T12:00:00 2020-01-20T14:00:00 120 1579528800 true 11.3 0 11,3 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1026.9 0 1026,9 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:21:00 2020-01-20T13:00:00 2020-01-20T15:00:00 120 1579532400 true 11.46 0 11,46 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1027.2 0 1027,2 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:21:00 2020-01-20T14:00:00 2020-01-20T16:00:00 120 1579536000 true 11.63 0 11,63 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1027.9 0 1027,9 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:21:00 2020-01-20T15:00:00 2020-01-20T17:00:00 120 1579539600 true 11.79 0 11,79 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1028.3 0 1028,3 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:21:00 2020-01-20T16:00:00 2020-01-20T18:00:00 120 1579543200 true 11.73 0 11,73 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1028.9 0 1028,9 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:21:00 2020-01-20T17:00:00 2020-01-20T19:00:00 120 1579546800 true 11.54 0 11,54 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1029.6 0 1029,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:21:00 2020-01-20T18:00:00 2020-01-20T20:00:00 120 1579550400 true 11.28 0 11,28 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1030 0 1030 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:21:00 2020-01-20T19:00:00 2020-01-20T21:00:00 120 1579554000 true 11.02 0 11,02 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1030.3 0 1030,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:21:00 2020-01-20T20:00:00 2020-01-20T22:00:00 120 1579557600 true 10.54 0 10,54 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 68 0 68 % % true 1030.6 0 1030,6 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:21:00 2020-01-20T21:00:00 2020-01-20T23:00:00 120 1579561200 true 10.12 0 10,12 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 70 0 70 % % true 1030.8 0 1030,8 mb mb true 0.02 0 0,02 % % 2020-01-19T22:00:00 2020-01-20T00:00:00 120 1579478400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-01-20T05:21:00 2020-01-20T07:21:00 120 1579504860 2020-01-20T15:24:00 2020-01-20T17:24:00 120 1579541040 true 0.0054 0 0,0054 mm mm true 0.03 0 0,03 % % 3 Τρίτη false 1 false 2020-01-21T17:25:00 2020-01-21T07:20:00 true 12.78 0 12,78 °C °C true 8.71 0 8,71 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Αίθριος false 20 false 2020-01-21T17:25:00 2020-01-21T07:20:00 2020-01-20T22:00:00 2020-01-21T00:00:00 120 1579564800 true 9.83 0 9,83 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1030.6 0 1030,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-21T17:25:00 2020-01-21T07:20:00 2020-01-20T23:00:00 2020-01-21T01:00:00 120 1579568400 true 9.61 0 9,61 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1029.7 0 1029,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-21T17:25:00 2020-01-21T07:20:00 2020-01-21T00:00:00 2020-01-21T02:00:00 120 1579572000 true 9.32 0 9,32 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1029.7 0 1029,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-21T17:25:00 2020-01-21T07:20:00 2020-01-21T01:00:00 2020-01-21T03:00:00 120 1579575600 true 9.16 0 9,16 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1029.7 0 1029,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-21T17:25:00 2020-01-21T07:20:00 2020-01-21T02:00:00 2020-01-21T04:00:00 120 1579579200 true 9.02 0 9,02 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1030.3 0 1030,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-21T17:25:00 2020-01-21T07:20:00 2020-01-21T03:00:00 2020-01-21T05:00:00 120 1579582800 true 8.99 0 8,99 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1030.3 0 1030,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-21T17:25:00 2020-01-21T07:20:00 2020-01-21T04:00:00 2020-01-21T06:00:00 120 1579586400 true 9.08 0 9,08 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1030.4 0 1030,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-21T17:25:00 2020-01-21T07:20:00 2020-01-21T05:00:00 2020-01-21T07:00:00 120 1579590000 true 9.17 0 9,17 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1029.8 0 1029,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-21T17:25:00 2020-01-21T07:20:00 2020-01-21T06:00:00 2020-01-21T08:00:00 120 1579593600 true 10.08 0 10,08 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1029.8 0 1029,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-21T17:25:00 2020-01-21T07:20:00 2020-01-21T07:00:00 2020-01-21T09:00:00 120 1579597200 true 10.14 0 10,14 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1030.2 0 1030,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-21T17:25:00 2020-01-21T07:20:00 2020-01-21T08:00:00 2020-01-21T10:00:00 120 1579600800 true 10.32 0 10,32 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1030.3 0 1030,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-21T17:25:00 2020-01-21T07:20:00 2020-01-21T09:00:00 2020-01-21T11:00:00 120 1579604400 true 10.34 0 10,34 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 73 0 73 % % true 1030 0 1030 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-21T17:25:00 2020-01-21T07:20:00 2020-01-21T10:00:00 2020-01-21T12:00:00 120 1579608000 true 10.53 0 10,53 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1029.4 0 1029,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-21T17:25:00 2020-01-21T07:20:00 2020-01-21T11:00:00 2020-01-21T13:00:00 120 1579611600 true 10.76 0 10,76 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1028.4 0 1028,4 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:25:00 2020-01-21T07:20:00 2020-01-21T12:00:00 2020-01-21T14:00:00 120 1579615200 true 11.14 0 11,14 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1027.4 0 1027,4 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:25:00 2020-01-21T07:20:00 2020-01-21T13:00:00 2020-01-21T15:00:00 120 1579618800 true 11.53 0 11,53 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1026.9 0 1026,9 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:25:00 2020-01-21T07:20:00 2020-01-21T14:00:00 2020-01-21T16:00:00 120 1579622400 true 12.03 0 12,03 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1026.6 0 1026,6 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:25:00 2020-01-21T07:20:00 2020-01-21T15:00:00 2020-01-21T17:00:00 120 1579626000 true 12.36 0 12,36 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1026.4 0 1026,4 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:25:00 2020-01-21T07:20:00 2020-01-21T16:00:00 2020-01-21T18:00:00 120 1579629600 true 12.5 0 12,5 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1026.2 0 1026,2 mb mb true 0.31 0 0,31 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-01-21T17:25:00 2020-01-21T07:20:00 2020-01-21T17:00:00 2020-01-21T19:00:00 120 1579633200 true 12.41 0 12,41 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1026.8 0 1026,8 mb mb true 0.49 0 0,49 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-01-21T17:25:00 2020-01-21T07:20:00 2020-01-21T18:00:00 2020-01-21T20:00:00 120 1579636800 true 12.19 0 12,19 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1026.7 0 1026,7 mb mb true 0.57 0 0,57 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-01-21T17:25:00 2020-01-21T07:20:00 2020-01-21T19:00:00 2020-01-21T21:00:00 120 1579640400 true 11.78 0 11,78 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1026.5 0 1026,5 mb mb true 0.43 0 0,43 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:25:00 2020-01-21T07:20:00 2020-01-21T20:00:00 2020-01-21T22:00:00 120 1579644000 true 11.17 0 11,17 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1026.4 0 1026,4 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-21T17:25:00 2020-01-21T07:20:00 2020-01-21T21:00:00 2020-01-21T23:00:00 120 1579647600 true 10.72 0 10,72 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1026.1 0 1026,1 mb mb true 0 0 0 % % 2020-01-20T22:00:00 2020-01-21T00:00:00 120 1579564800 Ανεμώδης το απόγευμα και το βραδυ. Windy in the afternoon and evening. 2020-01-21T05:20:00 2020-01-21T07:20:00 120 1579591200 2020-01-21T15:25:00 2020-01-21T17:25:00 120 1579627500 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0.09 0 0,09 % % 4 Τετάρτη false 1 false 2020-01-22T17:26:00 2020-01-22T07:20:00 true 13.2 0 13,2 °C °C true 9.84 0 9,84 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:26:00 2020-01-22T07:20:00 2020-01-21T22:00:00 2020-01-22T00:00:00 120 1579651200 true 10.44 0 10,44 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1025.7 0 1025,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:26:00 2020-01-22T07:20:00 2020-01-21T23:00:00 2020-01-22T01:00:00 120 1579654800 true 10.24 0 10,24 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1025.2 0 1025,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:26:00 2020-01-22T07:20:00 2020-01-22T00:00:00 2020-01-22T02:00:00 120 1579658400 true 10.15 0 10,15 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1024.6 0 1024,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:26:00 2020-01-22T07:20:00 2020-01-22T01:00:00 2020-01-22T03:00:00 120 1579662000 true 10.11 0 10,11 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1023.7 0 1023,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:26:00 2020-01-22T07:20:00 2020-01-22T02:00:00 2020-01-22T04:00:00 120 1579665600 true 10.13 0 10,13 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1023.3 0 1023,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:26:00 2020-01-22T07:20:00 2020-01-22T03:00:00 2020-01-22T05:00:00 120 1579669200 true 10.19 0 10,19 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1023.1 0 1023,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:26:00 2020-01-22T07:20:00 2020-01-22T04:00:00 2020-01-22T06:00:00 120 1579672800 true 10.22 0 10,22 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1023.1 0 1023,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:26:00 2020-01-22T07:20:00 2020-01-22T05:00:00 2020-01-22T07:00:00 120 1579676400 true 10.23 0 10,23 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1023.4 0 1023,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:26:00 2020-01-22T07:20:00 2020-01-22T06:00:00 2020-01-22T08:00:00 120 1579680000 true 10.28 0 10,28 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1023.6 0 1023,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:26:00 2020-01-22T07:20:00 2020-01-22T07:00:00 2020-01-22T09:00:00 120 1579683600 true 10.38 0 10,38 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1023.8 0 1023,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:26:00 2020-01-22T07:20:00 2020-01-22T08:00:00 2020-01-22T10:00:00 120 1579687200 true 10.66 0 10,66 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1024.3 0 1024,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:26:00 2020-01-22T07:20:00 2020-01-22T09:00:00 2020-01-22T11:00:00 120 1579690800 true 10.87 0 10,87 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1024.2 0 1024,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:26:00 2020-01-22T07:20:00 2020-01-22T10:00:00 2020-01-22T12:00:00 120 1579694400 true 11.16 0 11,16 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 67 0 67 % % true 1023.7 0 1023,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:26:00 2020-01-22T07:20:00 2020-01-22T11:00:00 2020-01-22T13:00:00 120 1579698000 true 11.53 0 11,53 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 64 0 64 % % true 1022.9 0 1022,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:26:00 2020-01-22T07:20:00 2020-01-22T12:00:00 2020-01-22T14:00:00 120 1579701600 true 11.88 0 11,88 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 62 0 62 % % true 1022.3 0 1022,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:26:00 2020-01-22T07:20:00 2020-01-22T13:00:00 2020-01-22T15:00:00 120 1579705200 true 12.21 0 12,21 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 59 0 59 % % true 1022 0 1022 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:26:00 2020-01-22T07:20:00 2020-01-22T14:00:00 2020-01-22T16:00:00 120 1579708800 true 12.51 0 12,51 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1021.8 0 1021,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:26:00 2020-01-22T07:20:00 2020-01-22T15:00:00 2020-01-22T17:00:00 120 1579712400 true 12.73 0 12,73 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1021.7 0 1021,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:26:00 2020-01-22T07:20:00 2020-01-22T16:00:00 2020-01-22T18:00:00 120 1579716000 true 12.87 0 12,87 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1021.8 0 1021,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:26:00 2020-01-22T07:20:00 2020-01-22T17:00:00 2020-01-22T19:00:00 120 1579719600 true 12.92 0 12,92 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1021.5 0 1021,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:26:00 2020-01-22T07:20:00 2020-01-22T18:00:00 2020-01-22T20:00:00 120 1579723200 true 12.89 0 12,89 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1021.4 0 1021,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:26:00 2020-01-22T07:20:00 2020-01-22T19:00:00 2020-01-22T21:00:00 120 1579726800 true 12.76 0 12,76 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1021.4 0 1021,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:26:00 2020-01-22T07:20:00 2020-01-22T20:00:00 2020-01-22T22:00:00 120 1579730400 true 12.38 0 12,38 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1021.9 0 1021,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:26:00 2020-01-22T07:20:00 2020-01-22T21:00:00 2020-01-22T23:00:00 120 1579734000 true 12.14 0 12,14 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 60 0 60 % % true 1021.8 0 1021,8 mb mb true 0 0 0 % % 2020-01-21T22:00:00 2020-01-22T00:00:00 120 1579651200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-01-22T05:20:00 2020-01-22T07:20:00 120 1579677600 2020-01-22T15:26:00 2020-01-22T17:26:00 120 1579713960 true 0.0096 0 0,0096 mm mm true 0 0 0 % % 5 Πέμπτη false 1 false 2020-01-23T17:27:00 2020-01-23T07:19:00 true 14.24 0 14,24 °C °C true 11.43 0 11,43 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:27:00 2020-01-23T07:19:00 2020-01-22T22:00:00 2020-01-23T00:00:00 120 1579737600 true 11.93 0 11,93 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 62 0 62 % % true 1021.6 0 1021,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:27:00 2020-01-23T07:19:00 2020-01-22T23:00:00 2020-01-23T01:00:00 120 1579741200 true 11.78 0 11,78 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 66 0 66 % % true 1021.3 0 1021,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:27:00 2020-01-23T07:19:00 2020-01-23T00:00:00 2020-01-23T02:00:00 120 1579744800 true 11.71 0 11,71 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1021.1 0 1021,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:27:00 2020-01-23T07:19:00 2020-01-23T01:00:00 2020-01-23T03:00:00 120 1579748400 true 11.72 0 11,72 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1020.6 0 1020,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:27:00 2020-01-23T07:19:00 2020-01-23T02:00:00 2020-01-23T04:00:00 120 1579752000 true 11.79 0 11,79 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1019.7 0 1019,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:27:00 2020-01-23T07:19:00 2020-01-23T03:00:00 2020-01-23T05:00:00 120 1579755600 true 11.88 0 11,88 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1019.6 0 1019,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:27:00 2020-01-23T07:19:00 2020-01-23T04:00:00 2020-01-23T06:00:00 120 1579759200 true 12 0 12 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1019.8 0 1019,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:27:00 2020-01-23T07:19:00 2020-01-23T05:00:00 2020-01-23T07:00:00 120 1579762800 true 12.13 0 12,13 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1020.1 0 1020,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:27:00 2020-01-23T07:19:00 2020-01-23T06:00:00 2020-01-23T08:00:00 120 1579766400 true 12.32 0 12,32 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1020.4 0 1020,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:27:00 2020-01-23T07:19:00 2020-01-23T07:00:00 2020-01-23T09:00:00 120 1579770000 true 12.51 0 12,51 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1020.7 0 1020,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:27:00 2020-01-23T07:19:00 2020-01-23T08:00:00 2020-01-23T10:00:00 120 1579773600 true 12.75 0 12,75 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1020.9 0 1020,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:27:00 2020-01-23T07:19:00 2020-01-23T09:00:00 2020-01-23T11:00:00 120 1579777200 true 12.96 0 12,96 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1020.9 0 1020,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:27:00 2020-01-23T07:19:00 2020-01-23T10:00:00 2020-01-23T12:00:00 120 1579780800 true 13.11 0 13,11 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1020.8 0 1020,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:27:00 2020-01-23T07:19:00 2020-01-23T11:00:00 2020-01-23T13:00:00 120 1579784400 true 13.28 0 13,28 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 69 0 69 % % true 1020.5 0 1020,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:27:00 2020-01-23T07:19:00 2020-01-23T12:00:00 2020-01-23T14:00:00 120 1579788000 true 13.47 0 13,47 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 67 0 67 % % true 1020.1 0 1020,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:27:00 2020-01-23T07:19:00 2020-01-23T13:00:00 2020-01-23T15:00:00 120 1579791600 true 13.66 0 13,66 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 67 0 67 % % true 1020.1 0 1020,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:27:00 2020-01-23T07:19:00 2020-01-23T14:00:00 2020-01-23T16:00:00 120 1579795200 true 13.86 0 13,86 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1020.1 0 1020,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:27:00 2020-01-23T07:19:00 2020-01-23T15:00:00 2020-01-23T17:00:00 120 1579798800 true 13.96 0 13,96 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1020 0 1020 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:27:00 2020-01-23T07:19:00 2020-01-23T16:00:00 2020-01-23T18:00:00 120 1579802400 true 13.9 0 13,9 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1020.1 0 1020,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:27:00 2020-01-23T07:19:00 2020-01-23T17:00:00 2020-01-23T19:00:00 120 1579806000 true 13.71 0 13,71 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1020.5 0 1020,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:27:00 2020-01-23T07:19:00 2020-01-23T18:00:00 2020-01-23T20:00:00 120 1579809600 true 13.48 0 13,48 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1020.8 0 1020,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:27:00 2020-01-23T07:19:00 2020-01-23T19:00:00 2020-01-23T21:00:00 120 1579813200 true 13.15 0 13,15 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1021 0 1021 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:27:00 2020-01-23T07:19:00 2020-01-23T20:00:00 2020-01-23T22:00:00 120 1579816800 true 12.67 0 12,67 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1021.1 0 1021,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:27:00 2020-01-23T07:19:00 2020-01-23T21:00:00 2020-01-23T23:00:00 120 1579820400 true 12.34 0 12,34 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1021.2 0 1021,2 mb mb true 0 0 0 % % 2020-01-22T22:00:00 2020-01-23T00:00:00 120 1579737600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-01-23T05:19:00 2020-01-23T07:19:00 120 1579763940 2020-01-23T15:27:00 2020-01-23T17:27:00 120 1579800420 true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 0 0 0 % % 6 Παρασκευή false 1 false 2020-01-24T17:28:00 2020-01-24T07:19:00 true 14.18 0 14,18 °C °C true 11.71 0 11,71 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:28:00 2020-01-24T07:19:00 2020-01-23T22:00:00 2020-01-24T00:00:00 120 1579824000 true 12.12 0 12,12 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1021 0 1021 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:28:00 2020-01-24T07:19:00 2020-01-23T23:00:00 2020-01-24T01:00:00 120 1579827600 true 12.03 0 12,03 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1020.3 0 1020,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:28:00 2020-01-24T07:19:00 2020-01-24T00:00:00 2020-01-24T02:00:00 120 1579831200 true 11.99 0 11,99 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1020.1 0 1020,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:28:00 2020-01-24T07:19:00 2020-01-24T01:00:00 2020-01-24T03:00:00 120 1579834800 true 12 0 12 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1020 0 1020 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:28:00 2020-01-24T07:19:00 2020-01-24T02:00:00 2020-01-24T04:00:00 120 1579838400 true 12.1 0 12,1 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1020.7 0 1020,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:28:00 2020-01-24T07:19:00 2020-01-24T03:00:00 2020-01-24T05:00:00 120 1579842000 true 12.31 0 12,31 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 75 0 75 % % true 1020.6 0 1020,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:28:00 2020-01-24T07:19:00 2020-01-24T04:00:00 2020-01-24T06:00:00 120 1579845600 true 12.62 0 12,62 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1020.8 0 1020,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:28:00 2020-01-24T07:19:00 2020-01-24T05:00:00 2020-01-24T07:00:00 120 1579849200 true 12.89 0 12,89 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1020.7 0 1020,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:28:00 2020-01-24T07:19:00 2020-01-24T06:00:00 2020-01-24T08:00:00 120 1579852800 true 13.06 0 13,06 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1021.1 0 1021,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:28:00 2020-01-24T07:19:00 2020-01-24T07:00:00 2020-01-24T09:00:00 120 1579856400 true 13.09 0 13,09 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1021.7 0 1021,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:28:00 2020-01-24T07:19:00 2020-01-24T08:00:00 2020-01-24T10:00:00 120 1579860000 true 13.12 0 13,12 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1022.1 0 1022,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:28:00 2020-01-24T07:19:00 2020-01-24T09:00:00 2020-01-24T11:00:00 120 1579863600 true 13.27 0 13,27 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 72 0 72 % % true 1022.1 0 1022,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:28:00 2020-01-24T07:19:00 2020-01-24T10:00:00 2020-01-24T12:00:00 120 1579867200 true 13.34 0 13,34 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 72 0 72 % % true 1021.7 0 1021,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:28:00 2020-01-24T07:19:00 2020-01-24T11:00:00 2020-01-24T13:00:00 120 1579870800 true 13.44 0 13,44 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 72 0 72 % % true 1021.1 0 1021,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:28:00 2020-01-24T07:19:00 2020-01-24T12:00:00 2020-01-24T14:00:00 120 1579874400 true 13.53 0 13,53 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1020.8 0 1020,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:28:00 2020-01-24T07:19:00 2020-01-24T13:00:00 2020-01-24T15:00:00 120 1579878000 true 13.66 0 13,66 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1020.6 0 1020,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:28:00 2020-01-24T07:19:00 2020-01-24T14:00:00 2020-01-24T16:00:00 120 1579881600 true 13.74 0 13,74 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1020.5 0 1020,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:28:00 2020-01-24T07:19:00 2020-01-24T15:00:00 2020-01-24T17:00:00 120 1579885200 true 13.85 0 13,85 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1020.6 0 1020,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:28:00 2020-01-24T07:19:00 2020-01-24T16:00:00 2020-01-24T18:00:00 120 1579888800 true 13.9 0 13,9 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1020.8 0 1020,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:28:00 2020-01-24T07:19:00 2020-01-24T17:00:00 2020-01-24T19:00:00 120 1579892400 true 13.88 0 13,88 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1021.2 0 1021,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:28:00 2020-01-24T07:19:00 2020-01-24T18:00:00 2020-01-24T20:00:00 120 1579896000 true 13.77 0 13,77 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1021.6 0 1021,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:28:00 2020-01-24T07:19:00 2020-01-24T19:00:00 2020-01-24T21:00:00 120 1579899600 true 13.55 0 13,55 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1021.8 0 1021,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:28:00 2020-01-24T07:19:00 2020-01-24T20:00:00 2020-01-24T22:00:00 120 1579903200 true 13.26 0 13,26 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1022 0 1022 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:28:00 2020-01-24T07:19:00 2020-01-24T21:00:00 2020-01-24T23:00:00 120 1579906800 true 13.06 0 13,06 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1022.1 0 1022,1 mb mb true 0 0 0 % % 2020-01-23T22:00:00 2020-01-24T00:00:00 120 1579824000 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-01-24T05:19:00 2020-01-24T07:19:00 120 1579850340 2020-01-24T15:28:00 2020-01-24T17:28:00 120 1579886880 true 0.0095 0 0,0095 mm mm true 0 0 0 % %
sunny

Σήμερα

Αίθριος όλη την ημέρα.

12°c

windy

BF 3

deltiokairou

Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια για Τήλο


Δρομολόγια Πειραιάς - Τήλος

Εταιρεία
Πλοίο Αναχώρηση Άφιξη
Blue Star Ferries Nissos Chios 13:00 03:30

Νησί με τραχείς, ορεινούς, αλλά κατάφυτους όγκους, με λόφους και κοιλάδες όπου φυτρώνουν τετρακόσια είδη λουλουδιών και βοτάνων, ενώ ζουν πολλά είδη σπάνιων πουλιών (σπιζαετοί, γεράκια, αηδόνια, καρδερίνες, ερωδιοί, μελισσοφάγοι κ.ά.). Έχει γραφικά χωριά και μαγευτικές παραλίες. Εδώ έζησαν οι τελευταίοι ελέφαντες της Ευρώπης: οι νάνοι ελέφαντες εμφανίστηκαν πριν από 45.000 χρόνια κι εξαφανίστηκαν πριν από 4.000 χρόνια.
Όλο το νησί είναι ένα τεράστιο οικολογικό πάρκο και προστατεύεται από διεθνείς συνθήκες. Στην αρχαιότητα, η Τήλος ήταν διάσημη για τα βότανά της και γνώρισε μεγάλη ακμή στα κλασικά χρόνια. Τότε έζησε στο νησί η φημισμένη ποιήτρια Ήριννα.
Το Μεγάλο Χωριό είναι η πρωτεύουσα του νησιού και απέχει 7χλμ. ΒΔ από το λιμάνι. Ξεχωρίζει για την απέριττη νησιώτικη αρχιτεκτονική των πετρόκτιστων σπιτιών. Στην κορυφή του λόφου βρίσκεται το μεσαιωνικό κάστρο που κτίστηκε στη θέση της αρχαίας Τήλου.
Το Μεγάλο Χωριό, φιλοξενεί αρχαιολογικό μουσείο με παλαιοντολογικά ευρήματα από το σπήλαιο Χαρκαδιό και μικρή αρχαιολογική συλλογή με αγγεία, επιγραφές, γλυπτά κ.ά. από διάφορες περιοχές του νησιού.
Άλλα αξιοθέατα είναι το μεσαιωνικό κάστρο όπου διασώζονται λείψανα ελληνιστικής ακρόπολης και της εκκλησίας του Αρχάγγελου Μιχαήλ. Είναι προσβάσιμο από μονοπάτι και προσφέρει μαγευτική θέα.
Το σπήλαιο Χαρκαδιό, όπου το 1971 βρέθηκαν λείψανα των νάνων ελεφάντων, ελαφιών και νεολιθικών κεραμικών και λίθινων εργαλείων. Πάνω από το σπήλαιο, βρίσκεται το κάστρο της Μεσαριάς (1366), με ερείπια κατοικιών και βυζαντινών ναών.
Η Παλαιοντολογική Συλλογή όπου εκτίθενται οστά νάνων ελεφάντων, σχεδιαγράμματα, φωτογραφίες και άλλο πληροφοριακό υλικό γύρω από τις ανασκαφές στο σπήλαιο Χαρκαδιό.
Το βυζαντινό μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα (15ου αι.), σε κατάφυτη περιοχή με γιγαντιαία κυπαρίσσια και πλατάνια. Σώζονται βυζαντινές τοιχογραφίες (13ου αι.) και το ξυλόγλυπτο τέμπλο (18ου αι.).
Η Τήλος είναι ένα νησί γεμάτο μονοπάτια, που οδηγούν σε απρόσιτες οδικώς παραλίες, σε παλιές όμορφες εκκλησίες και σε βουνοκορφές με υπέροχη θέα (κορυφή του όρους Αμαλής, Προφήτης Ηλίας).
Το κάστρο χτίστηκε από Ιωαννίτες Ιππότες στη θέση της αρχαίας ακρόπολης του νησιού. Στο εσωτερικό του σώζονται δεξαμενές νερού και ερείπια κτισμάτων, όπως επίσης και η μισογκρεμισμένη εκκλησία του Ταξιάρχη, κτισμένη στη θέση αρχαίων ναών του Διός Πολιέως και της Αθηνάς Πολιάδος.

Πηγή: www.tilos.gr