ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΗ

Η Σύμη ανήκει στα Δωδεκάνησα. Συνδέεται ακτοπλοϊκώς με τον Πειραιά, την Ικαρία και τους Φούρνους καθώς και αρκετά άλλα νησιά των Δωδεκανήσων όπως η Ρόδος και η Κως. Συνδέεται επίσης με τη Σαντορίνη στις Κυκλάδες. Η Σύμη διαθέτει δύο λιμάνια. Το κεντρικό λιμάνι βρίσκεται στη Χώρα και το άλλο, ο Πανορμίτης, βρίσκεται στην άλλη πλευρά του νησιού και χρησιμοποιείται κυρίως από τους επισκέπτες του μοναστηριού.

ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΗ

0 2802 false 20 false 2020-05-28T20:20:00 2020-05-28T05:55:00 0.0 true 16 0 16 °C °C true 1017 0 1017 mb mb true 70 0 70 % % 2020-05-27T23:00:00 2020-05-28T02:00:00 180 1590631200 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF WNW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος Clear 0 Πέμπτη false 1 false 2020-05-28T20:20:00 2020-05-28T05:55:00 true 19.7 0 19,7 °C °C true 14.71 0 14,71 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF WNW false false false 0 0 NW20.png Αίθριος false 20 false 2020-05-28T20:20:00 2020-05-28T05:55:00 2020-05-27T22:00:00 2020-05-28T01:00:00 180 1590627600 true 15.81 0 15,81 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-28T20:20:00 2020-05-28T05:55:00 2020-05-27T23:00:00 2020-05-28T02:00:00 180 1590631200 true 15.77 0 15,77 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0078 0 0,0078 mm mm true 70 0 70 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-28T20:20:00 2020-05-28T05:55:00 2020-05-28T00:00:00 2020-05-28T03:00:00 180 1590634800 true 15.67 0 15,67 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0149 0 0,0149 mm mm true 70 0 70 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-28T20:20:00 2020-05-28T05:55:00 2020-05-28T01:00:00 2020-05-28T04:00:00 180 1590638400 true 15.42 0 15,42 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.012 0 0,012 mm mm true 71 0 71 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-28T20:20:00 2020-05-28T05:55:00 2020-05-28T02:00:00 2020-05-28T05:00:00 180 1590642000 true 15.15 0 15,15 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0074 0 0,0074 mm mm true 71 0 71 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-28T20:20:00 2020-05-28T05:55:00 2020-05-28T03:00:00 2020-05-28T06:00:00 180 1590645600 true 14.99 0 14,99 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0071 0 0,0071 mm mm true 71 0 71 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-28T20:20:00 2020-05-28T05:55:00 2020-05-28T04:00:00 2020-05-28T07:00:00 180 1590649200 true 15.02 0 15,02 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 70 0 70 % % true 1015.8 0 1015,8 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-28T20:20:00 2020-05-28T05:55:00 2020-05-28T05:00:00 2020-05-28T08:00:00 180 1590652800 true 15.22 0 15,22 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0116 0 0,0116 mm mm true 69 0 69 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-28T20:20:00 2020-05-28T05:55:00 2020-05-28T06:00:00 2020-05-28T09:00:00 180 1590656400 true 15.72 0 15,72 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0135 0 0,0135 mm mm true 67 0 67 % % true 1015.5 0 1015,5 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-28T20:20:00 2020-05-28T05:55:00 2020-05-28T07:00:00 2020-05-28T10:00:00 180 1590660000 true 16.56 0 16,56 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 65 0 65 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-28T20:20:00 2020-05-28T05:55:00 2020-05-28T08:00:00 2020-05-28T11:00:00 180 1590663600 true 17.43 0 17,43 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1015.8 0 1015,8 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-28T20:20:00 2020-05-28T05:55:00 2020-05-28T09:00:00 2020-05-28T12:00:00 180 1590667200 true 18.19 0 18,19 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-28T20:20:00 2020-05-28T05:55:00 2020-05-28T10:00:00 2020-05-28T13:00:00 180 1590670800 true 18.69 0 18,69 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-28T20:20:00 2020-05-28T05:55:00 2020-05-28T11:00:00 2020-05-28T14:00:00 180 1590674400 true 18.91 0 18,91 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-28T20:20:00 2020-05-28T05:55:00 2020-05-28T12:00:00 2020-05-28T15:00:00 180 1590678000 true 19.09 0 19,09 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-28T20:20:00 2020-05-28T05:55:00 2020-05-28T13:00:00 2020-05-28T16:00:00 180 1590681600 true 19.27 0 19,27 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-28T20:20:00 2020-05-28T05:55:00 2020-05-28T14:00:00 2020-05-28T17:00:00 180 1590685200 true 19.4 0 19,4 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-28T20:20:00 2020-05-28T05:55:00 2020-05-28T15:00:00 2020-05-28T18:00:00 180 1590688800 true 19.39 0 19,39 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0052 0 0,0052 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-28T20:20:00 2020-05-28T05:55:00 2020-05-28T16:00:00 2020-05-28T19:00:00 180 1590692400 true 19.17 0 19,17 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-28T20:20:00 2020-05-28T05:55:00 2020-05-28T17:00:00 2020-05-28T20:00:00 180 1590696000 true 18.74 0 18,74 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-28T20:20:00 2020-05-28T05:55:00 2020-05-28T18:00:00 2020-05-28T21:00:00 180 1590699600 true 18.29 0 18,29 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0.24 0 0,24 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-05-28T20:20:00 2020-05-28T05:55:00 2020-05-28T19:00:00 2020-05-28T22:00:00 180 1590703200 true 17.99 0 17,99 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0.45 0 0,45 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-05-28T20:20:00 2020-05-28T05:55:00 2020-05-28T20:00:00 2020-05-28T23:00:00 180 1590706800 true 17.79 0 17,79 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1015.5 0 1015,5 mb mb true 0.7 0 0,7 % % 2020-05-27T21:00:00 2020-05-28T00:00:00 180 1590624000 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-05-28T02:55:00 2020-05-28T05:55:00 180 1590645300 2020-05-28T17:20:00 2020-05-28T20:20:00 180 1590697200 true 0.015 0 0,015 mm mm true 0.11 0 0,11 % % 1 Παρασκευή false 1 false 2020-05-29T20:21:00 2020-05-29T05:54:00 true 21.26 0 21,26 °C °C true 16.41 0 16,41 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF WNW false false false 0 0 NW20.png Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-05-29T20:21:00 2020-05-29T05:54:00 2020-05-28T21:00:00 2020-05-29T00:00:00 180 1590710400 true 17.58 0 17,58 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1015.8 0 1015,8 mb mb true 0.85 0 0,85 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-05-29T20:21:00 2020-05-29T05:54:00 2020-05-28T22:00:00 2020-05-29T01:00:00 180 1590714000 true 17.32 0 17,32 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0.8 0 0,8 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-05-29T20:21:00 2020-05-29T05:54:00 2020-05-28T23:00:00 2020-05-29T02:00:00 180 1590717600 true 17.05 0 17,05 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0.64 0 0,64 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-05-29T20:21:00 2020-05-29T05:54:00 2020-05-29T00:00:00 2020-05-29T03:00:00 180 1590721200 true 16.87 0 16,87 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0.47 0 0,47 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-29T20:21:00 2020-05-29T05:54:00 2020-05-29T01:00:00 2020-05-29T04:00:00 180 1590724800 true 16.75 0 16,75 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0.3 0 0,3 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-29T20:21:00 2020-05-29T05:54:00 2020-05-29T02:00:00 2020-05-29T05:00:00 180 1590728400 true 16.68 0 16,68 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0052 0 0,0052 mm mm true 74 0 74 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0.12 0 0,12 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-29T20:21:00 2020-05-29T05:54:00 2020-05-29T03:00:00 2020-05-29T06:00:00 180 1590732000 true 16.75 0 16,75 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 74 0 74 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-29T20:21:00 2020-05-29T05:54:00 2020-05-29T04:00:00 2020-05-29T07:00:00 180 1590735600 true 17.01 0 17,01 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0091 0 0,0091 mm mm true 72 0 72 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-29T20:21:00 2020-05-29T05:54:00 2020-05-29T05:00:00 2020-05-29T08:00:00 180 1590739200 true 17.48 0 17,48 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0091 0 0,0091 mm mm true 69 0 69 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-29T20:21:00 2020-05-29T05:54:00 2020-05-29T06:00:00 2020-05-29T09:00:00 180 1590742800 true 18.17 0 18,17 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 66 0 66 % % true 1017.1 0 1017,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-29T20:21:00 2020-05-29T05:54:00 2020-05-29T07:00:00 2020-05-29T10:00:00 180 1590746400 true 18.92 0 18,92 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 64 0 64 % % true 1017.3 0 1017,3 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-29T20:21:00 2020-05-29T05:54:00 2020-05-29T08:00:00 2020-05-29T11:00:00 180 1590750000 true 19.65 0 19,65 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 61 0 61 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-29T20:21:00 2020-05-29T05:54:00 2020-05-29T09:00:00 2020-05-29T12:00:00 180 1590753600 true 20.27 0 20,27 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-29T20:21:00 2020-05-29T05:54:00 2020-05-29T10:00:00 2020-05-29T13:00:00 180 1590757200 true 20.7 0 20,7 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1017.3 0 1017,3 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-29T20:21:00 2020-05-29T05:54:00 2020-05-29T11:00:00 2020-05-29T14:00:00 180 1590760800 true 20.95 0 20,95 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1017 0 1017 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-29T20:21:00 2020-05-29T05:54:00 2020-05-29T12:00:00 2020-05-29T15:00:00 180 1590764400 true 20.94 0 20,94 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1016.7 0 1016,7 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-29T20:21:00 2020-05-29T05:54:00 2020-05-29T13:00:00 2020-05-29T16:00:00 180 1590768000 true 20.98 0 20,98 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 W20.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-29T20:21:00 2020-05-29T05:54:00 2020-05-29T14:00:00 2020-05-29T17:00:00 180 1590771600 true 20.91 0 20,91 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 W20.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-29T20:21:00 2020-05-29T05:54:00 2020-05-29T15:00:00 2020-05-29T18:00:00 180 1590775200 true 20.73 0 20,73 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 W20.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-29T20:21:00 2020-05-29T05:54:00 2020-05-29T16:00:00 2020-05-29T19:00:00 180 1590778800 true 20.36 0 20,36 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 W20.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-29T20:21:00 2020-05-29T05:54:00 2020-05-29T17:00:00 2020-05-29T20:00:00 180 1590782400 true 19.87 0 19,87 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-29T20:21:00 2020-05-29T05:54:00 2020-05-29T18:00:00 2020-05-29T21:00:00 180 1590786000 true 19.22 0 19,22 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1016.7 0 1016,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-29T20:21:00 2020-05-29T05:54:00 2020-05-29T19:00:00 2020-05-29T22:00:00 180 1590789600 true 18.73 0 18,73 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-29T20:21:00 2020-05-29T05:54:00 2020-05-29T20:00:00 2020-05-29T23:00:00 180 1590793200 true 18.34 0 18,34 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 0 0 0 % % 2020-05-28T21:00:00 2020-05-29T00:00:00 180 1590710400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-05-29T02:54:00 2020-05-29T05:54:00 180 1590731640 2020-05-29T17:21:00 2020-05-29T20:21:00 180 1590783660 true 0.0095 0 0,0095 mm mm true 0.12 0 0,12 % % 2 Σάββατο false 1 false 2020-05-30T20:22:00 2020-05-30T05:54:00 true 22.07 0 22,07 °C °C true 17.06 0 17,06 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Δυτικός ασθενής - 3 BF W false false false 0 0 W15.png Αίθριος false 20 false 2020-05-30T20:22:00 2020-05-30T05:54:00 2020-05-29T21:00:00 2020-05-30T00:00:00 180 1590796800 true 18.05 0 18,05 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1017.1 0 1017,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-30T20:22:00 2020-05-30T05:54:00 2020-05-29T22:00:00 2020-05-30T01:00:00 180 1590800400 true 17.84 0 17,84 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-30T20:22:00 2020-05-30T05:54:00 2020-05-29T23:00:00 2020-05-30T02:00:00 180 1590804000 true 17.66 0 17,66 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-30T20:22:00 2020-05-30T05:54:00 2020-05-30T00:00:00 2020-05-30T03:00:00 180 1590807600 true 17.54 0 17,54 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-30T20:22:00 2020-05-30T05:54:00 2020-05-30T01:00:00 2020-05-30T04:00:00 180 1590811200 true 17.41 0 17,41 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-30T20:22:00 2020-05-30T05:54:00 2020-05-30T02:00:00 2020-05-30T05:00:00 180 1590814800 true 17.33 0 17,33 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-30T20:22:00 2020-05-30T05:54:00 2020-05-30T03:00:00 2020-05-30T06:00:00 180 1590818400 true 17.4 0 17,4 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-30T20:22:00 2020-05-30T05:54:00 2020-05-30T04:00:00 2020-05-30T07:00:00 180 1590822000 true 17.77 0 17,77 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-30T20:22:00 2020-05-30T05:54:00 2020-05-30T05:00:00 2020-05-30T08:00:00 180 1590825600 true 18.34 0 18,34 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-30T20:22:00 2020-05-30T05:54:00 2020-05-30T06:00:00 2020-05-30T09:00:00 180 1590829200 true 19.1 0 19,1 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-30T20:22:00 2020-05-30T05:54:00 2020-05-30T07:00:00 2020-05-30T10:00:00 180 1590832800 true 19.8 0 19,8 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-30T20:22:00 2020-05-30T05:54:00 2020-05-30T08:00:00 2020-05-30T11:00:00 180 1590836400 true 20.43 0 20,43 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-30T20:22:00 2020-05-30T05:54:00 2020-05-30T09:00:00 2020-05-30T12:00:00 180 1590840000 true 20.98 0 20,98 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-30T20:22:00 2020-05-30T05:54:00 2020-05-30T10:00:00 2020-05-30T13:00:00 180 1590843600 true 21.4 0 21,4 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-30T20:22:00 2020-05-30T05:54:00 2020-05-30T11:00:00 2020-05-30T14:00:00 180 1590847200 true 21.63 0 21,63 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1017 0 1017 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-30T20:22:00 2020-05-30T05:54:00 2020-05-30T12:00:00 2020-05-30T15:00:00 180 1590850800 true 21.78 0 21,78 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-30T20:22:00 2020-05-30T05:54:00 2020-05-30T13:00:00 2020-05-30T16:00:00 180 1590854400 true 21.74 0 21,74 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1016.8 0 1016,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-30T20:22:00 2020-05-30T05:54:00 2020-05-30T14:00:00 2020-05-30T17:00:00 180 1590858000 true 21.56 0 21,56 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1016.8 0 1016,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-30T20:22:00 2020-05-30T05:54:00 2020-05-30T15:00:00 2020-05-30T18:00:00 180 1590861600 true 21.16 0 21,16 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1016.7 0 1016,7 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-30T20:22:00 2020-05-30T05:54:00 2020-05-30T16:00:00 2020-05-30T19:00:00 180 1590865200 true 20.58 0 20,58 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1016.7 0 1016,7 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-30T20:22:00 2020-05-30T05:54:00 2020-05-30T17:00:00 2020-05-30T20:00:00 180 1590868800 true 19.9 0 19,9 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1016.8 0 1016,8 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-30T20:22:00 2020-05-30T05:54:00 2020-05-30T18:00:00 2020-05-30T21:00:00 180 1590872400 true 19.28 0 19,28 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-30T20:22:00 2020-05-30T05:54:00 2020-05-30T19:00:00 2020-05-30T22:00:00 180 1590876000 true 18.85 0 18,85 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1017 0 1017 mb mb true 0.24 0 0,24 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-05-30T20:22:00 2020-05-30T05:54:00 2020-05-30T20:00:00 2020-05-30T23:00:00 180 1590879600 true 18.58 0 18,58 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0.53 0 0,53 % % 2020-05-29T21:00:00 2020-05-30T00:00:00 180 1590796800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-05-30T02:54:00 2020-05-30T05:54:00 180 1590818040 2020-05-30T17:22:00 2020-05-30T20:22:00 180 1590870120 true 0.0041 0 0,0041 mm mm true 0.05 0 0,05 % % 3 Κυριακή false 2 false 2020-05-31T20:22:00 2020-05-31T05:53:00 true 21.73 0 21,73 °C °C true 17.46 0 17,46 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Nότιος πολύ ασθενής - 2 BF S false false false 0 0 S10.png Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-05-31T20:22:00 2020-05-31T05:53:00 2020-05-30T21:00:00 2020-05-31T00:00:00 180 1590883200 true 18.33 0 18,33 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0.72 0 0,72 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-05-31T20:22:00 2020-05-31T05:53:00 2020-05-30T22:00:00 2020-05-31T01:00:00 180 1590886800 true 18.07 0 18,07 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 W05.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 0.74 0 0,74 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-05-31T20:22:00 2020-05-31T05:53:00 2020-05-30T23:00:00 2020-05-31T02:00:00 180 1590890400 true 17.86 0 17,86 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0.65 0 0,65 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-05-31T20:22:00 2020-05-31T05:53:00 2020-05-31T00:00:00 2020-05-31T03:00:00 180 1590894000 true 17.75 0 17,75 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0.55 0 0,55 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-05-31T20:22:00 2020-05-31T05:53:00 2020-05-31T01:00:00 2020-05-31T04:00:00 180 1590897600 true 17.75 0 17,75 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0.45 0 0,45 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-05-31T20:22:00 2020-05-31T05:53:00 2020-05-31T02:00:00 2020-05-31T05:00:00 180 1590901200 true 17.89 0 17,89 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 80 0 80 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0.33 0 0,33 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-31T20:22:00 2020-05-31T05:53:00 2020-05-31T03:00:00 2020-05-31T06:00:00 180 1590904800 true 18.11 0 18,11 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 79 0 79 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0.26 0 0,26 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-31T20:22:00 2020-05-31T05:53:00 2020-05-31T04:00:00 2020-05-31T07:00:00 180 1590908400 true 18.43 0 18,43 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 77 0 77 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0.25 0 0,25 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-31T20:22:00 2020-05-31T05:53:00 2020-05-31T05:00:00 2020-05-31T08:00:00 180 1590912000 true 18.93 0 18,93 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0.28 0 0,28 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-05-31T20:22:00 2020-05-31T05:53:00 2020-05-31T06:00:00 2020-05-31T09:00:00 180 1590915600 true 19.54 0 19,54 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0.33 0 0,33 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-05-31T20:22:00 2020-05-31T05:53:00 2020-05-31T07:00:00 2020-05-31T10:00:00 180 1590919200 true 20.07 0 20,07 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0.43 0 0,43 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-05-31T20:22:00 2020-05-31T05:53:00 2020-05-31T08:00:00 2020-05-31T11:00:00 180 1590922800 true 20.53 0 20,53 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1016.7 0 1016,7 mb mb true 0.56 0 0,56 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-05-31T20:22:00 2020-05-31T05:53:00 2020-05-31T09:00:00 2020-05-31T12:00:00 180 1590926400 true 20.9 0 20,9 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1016.7 0 1016,7 mb mb true 0.67 0 0,67 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-05-31T20:22:00 2020-05-31T05:53:00 2020-05-31T10:00:00 2020-05-31T13:00:00 180 1590930000 true 21.24 0 21,24 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0.74 0 0,74 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-05-31T20:22:00 2020-05-31T05:53:00 2020-05-31T11:00:00 2020-05-31T14:00:00 180 1590933600 true 21.37 0 21,37 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0.78 0 0,78 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-05-31T20:22:00 2020-05-31T05:53:00 2020-05-31T12:00:00 2020-05-31T15:00:00 180 1590937200 true 21.42 0 21,42 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1015.5 0 1015,5 mb mb true 0.83 0 0,83 % % Συννεφιά false 4 false 2020-05-31T20:22:00 2020-05-31T05:53:00 2020-05-31T13:00:00 2020-05-31T16:00:00 180 1590940800 true 21.45 0 21,45 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0.9 0 0,9 % % Συννεφιά false 4 false 2020-05-31T20:22:00 2020-05-31T05:53:00 2020-05-31T14:00:00 2020-05-31T17:00:00 180 1590944400 true 21.32 0 21,32 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Συννεφιά false 4 false 2020-05-31T20:22:00 2020-05-31T05:53:00 2020-05-31T15:00:00 2020-05-31T18:00:00 180 1590948000 true 21.03 0 21,03 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2020-05-31T20:22:00 2020-05-31T05:53:00 2020-05-31T16:00:00 2020-05-31T19:00:00 180 1590951600 true 20.61 0 20,61 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0.9 0 0,9 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-05-31T20:22:00 2020-05-31T05:53:00 2020-05-31T17:00:00 2020-05-31T20:00:00 180 1590955200 true 20.14 0 20,14 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0.77 0 0,77 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-05-31T20:22:00 2020-05-31T05:53:00 2020-05-31T18:00:00 2020-05-31T21:00:00 180 1590958800 true 19.62 0 19,62 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0.64 0 0,64 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-05-31T20:22:00 2020-05-31T05:53:00 2020-05-31T19:00:00 2020-05-31T22:00:00 180 1590962400 true 19.15 0 19,15 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0.51 0 0,51 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-05-31T20:22:00 2020-05-31T05:53:00 2020-05-31T20:00:00 2020-05-31T23:00:00 180 1590966000 true 18.78 0 18,78 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0.4 0 0,4 % % 2020-05-30T21:00:00 2020-05-31T00:00:00 180 1590883200 Νεφώσεις κατά περιόδους όλη την ημέρα. Mostly cloudy throughout the day. 2020-05-31T02:53:00 2020-05-31T05:53:00 180 1590904380 2020-05-31T17:22:00 2020-05-31T20:22:00 180 1590956520 true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 0.6 0 0,6 % % 4 Δευτέρα false 1 false 2020-06-01T20:23:00 2020-06-01T05:53:00 true 21.55 0 21,55 °C °C true 17.66 0 17,66 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Νοτιοανατολικός πολύ ασθενής - 2 BF SSE false false false 0 0 SE10.png Αίθριος false 20 false 2020-06-01T20:23:00 2020-06-01T05:53:00 2020-05-31T21:00:00 2020-06-01T00:00:00 180 1590969600 true 18.5 0 18,5 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0.3 0 0,3 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-01T20:23:00 2020-06-01T05:53:00 2020-05-31T22:00:00 2020-06-01T01:00:00 180 1590973200 true 18.27 0 18,27 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0.26 0 0,26 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-01T20:23:00 2020-06-01T05:53:00 2020-05-31T23:00:00 2020-06-01T02:00:00 180 1590976800 true 18.11 0 18,11 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 89 0 89 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0.23 0 0,23 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-01T20:23:00 2020-06-01T05:53:00 2020-06-01T00:00:00 2020-06-01T03:00:00 180 1590980400 true 18 0 18 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 89 0 89 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-01T20:23:00 2020-06-01T05:53:00 2020-06-01T01:00:00 2020-06-01T04:00:00 180 1590984000 true 17.95 0 17,95 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-01T20:23:00 2020-06-01T05:53:00 2020-06-01T02:00:00 2020-06-01T05:00:00 180 1590987600 true 17.94 0 17,94 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-01T20:23:00 2020-06-01T05:53:00 2020-06-01T03:00:00 2020-06-01T06:00:00 180 1590991200 true 18.11 0 18,11 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 90 0 90 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-01T20:23:00 2020-06-01T05:53:00 2020-06-01T04:00:00 2020-06-01T07:00:00 180 1590994800 true 18.4 0 18,4 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.007 0 0,007 mm mm true 88 0 88 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-01T20:23:00 2020-06-01T05:53:00 2020-06-01T05:00:00 2020-06-01T08:00:00 180 1590998400 true 18.94 0 18,94 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.012 0 0,012 mm mm true 86 0 86 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-01T20:23:00 2020-06-01T05:53:00 2020-06-01T06:00:00 2020-06-01T09:00:00 180 1591002000 true 19.52 0 19,52 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0213 0 0,0213 mm mm true 85 0 85 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-01T20:23:00 2020-06-01T05:53:00 2020-06-01T07:00:00 2020-06-01T10:00:00 180 1591005600 true 19.93 0 19,93 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0372 0 0,0372 mm mm true 84 0 84 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-01T20:23:00 2020-06-01T05:53:00 2020-06-01T08:00:00 2020-06-01T11:00:00 180 1591009200 true 20.23 0 20,23 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0623 0 0,0623 mm mm true 82 0 82 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-01T20:23:00 2020-06-01T05:53:00 2020-06-01T09:00:00 2020-06-01T12:00:00 180 1591012800 true 20.53 0 20,53 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0793 0 0,0793 mm mm true 79 0 79 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-01T20:23:00 2020-06-01T05:53:00 2020-06-01T10:00:00 2020-06-01T13:00:00 180 1591016400 true 20.83 0 20,83 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0654 0 0,0654 mm mm true 77 0 77 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-01T20:23:00 2020-06-01T05:53:00 2020-06-01T11:00:00 2020-06-01T14:00:00 180 1591020000 true 21.16 0 21,16 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0434 0 0,0434 mm mm true 75 0 75 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-01T20:23:00 2020-06-01T05:53:00 2020-06-01T12:00:00 2020-06-01T15:00:00 180 1591023600 true 21.27 0 21,27 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0344 0 0,0344 mm mm true 74 0 74 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-01T20:23:00 2020-06-01T05:53:00 2020-06-01T13:00:00 2020-06-01T16:00:00 180 1591027200 true 21.16 0 21,16 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.0411 0 0,0411 mm mm true 73 0 73 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-01T20:23:00 2020-06-01T05:53:00 2020-06-01T14:00:00 2020-06-01T17:00:00 180 1591030800 true 20.87 0 20,87 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0564 0 0,0564 mm mm true 73 0 73 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-01T20:23:00 2020-06-01T05:53:00 2020-06-01T15:00:00 2020-06-01T18:00:00 180 1591034400 true 20.49 0 20,49 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0624 0 0,0624 mm mm true 73 0 73 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-01T20:23:00 2020-06-01T05:53:00 2020-06-01T16:00:00 2020-06-01T19:00:00 180 1591038000 true 20.19 0 20,19 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0434 0 0,0434 mm mm true 74 0 74 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-01T20:23:00 2020-06-01T05:53:00 2020-06-01T17:00:00 2020-06-01T20:00:00 180 1591041600 true 19.89 0 19,89 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0.0233 0 0,0233 mm mm true 77 0 77 % % true 1010.8 0 1010,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-01T20:23:00 2020-06-01T05:53:00 2020-06-01T18:00:00 2020-06-01T21:00:00 180 1591045200 true 19.56 0 19,56 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0.0152 0 0,0152 mm mm true 81 0 81 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-01T20:23:00 2020-06-01T05:53:00 2020-06-01T19:00:00 2020-06-01T22:00:00 180 1591048800 true 19.23 0 19,23 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0111 0 0,0111 mm mm true 83 0 83 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-01T20:23:00 2020-06-01T05:53:00 2020-06-01T20:00:00 2020-06-01T23:00:00 180 1591052400 true 19 0 19 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0102 0 0,0102 mm mm true 86 0 86 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0 0 0 % % 2020-05-31T21:00:00 2020-06-01T00:00:00 180 1590969600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-06-01T02:53:00 2020-06-01T05:53:00 180 1590990780 2020-06-01T17:23:00 2020-06-01T20:23:00 180 1591042980 true 0.0793 0 0,0793 mm mm true 0.05 0 0,05 % % 5 Τρίτη false 1 false 2020-06-02T20:24:00 2020-06-02T05:53:00 true 22.01 0 22,01 °C °C true 17.99 0 17,99 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Δυτικός πολύ ασθενής - 2 BF W false false false 0 0 W10.png Αίθριος false 20 false 2020-06-02T20:24:00 2020-06-02T05:53:00 2020-06-01T21:00:00 2020-06-02T00:00:00 180 1591056000 true 18.85 0 18,85 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0.0113 0 0,0113 mm mm true 87 0 87 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-02T20:24:00 2020-06-02T05:53:00 2020-06-01T22:00:00 2020-06-02T01:00:00 180 1591059600 true 18.74 0 18,74 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 W05.png true 0.0099 0 0,0099 mm mm true 88 0 88 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-02T20:24:00 2020-06-02T05:53:00 2020-06-01T23:00:00 2020-06-02T02:00:00 180 1591063200 true 18.65 0 18,65 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0.0068 0 0,0068 mm mm true 89 0 89 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-02T20:24:00 2020-06-02T05:53:00 2020-06-02T00:00:00 2020-06-02T03:00:00 180 1591066800 true 18.56 0 18,56 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 89 0 89 % % true 1010.2 0 1010,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-02T20:24:00 2020-06-02T05:53:00 2020-06-02T01:00:00 2020-06-02T04:00:00 180 1591070400 true 18.42 0 18,42 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1009.9 0 1009,9 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-02T20:24:00 2020-06-02T05:53:00 2020-06-02T02:00:00 2020-06-02T05:00:00 180 1591074000 true 18.29 0 18,29 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 W05.png true 0 0 0 mm mm true 91 0 91 % % true 1009.8 0 1009,8 mb mb true 0.25 0 0,25 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-06-02T20:24:00 2020-06-02T05:53:00 2020-06-02T03:00:00 2020-06-02T06:00:00 180 1591077600 true 18.29 0 18,29 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 91 0 91 % % true 1009.4 0 1009,4 mb mb true 0.35 0 0,35 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-06-02T20:24:00 2020-06-02T05:53:00 2020-06-02T04:00:00 2020-06-02T07:00:00 180 1591081200 true 18.54 0 18,54 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1009.5 0 1009,5 mb mb true 0.38 0 0,38 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-06-02T20:24:00 2020-06-02T05:53:00 2020-06-02T05:00:00 2020-06-02T08:00:00 180 1591084800 true 19.03 0 19,03 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 89 0 89 % % true 1009.8 0 1009,8 mb mb true 0.36 0 0,36 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-02T20:24:00 2020-06-02T05:53:00 2020-06-02T06:00:00 2020-06-02T09:00:00 180 1591088400 true 19.61 0 19,61 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1010.1 0 1010,1 mb mb true 0.31 0 0,31 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-02T20:24:00 2020-06-02T05:53:00 2020-06-02T07:00:00 2020-06-02T10:00:00 180 1591092000 true 20.06 0 20,06 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0.21 0 0,21 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-02T20:24:00 2020-06-02T05:53:00 2020-06-02T08:00:00 2020-06-02T11:00:00 180 1591095600 true 20.56 0 20,56 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1010.8 0 1010,8 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-02T20:24:00 2020-06-02T05:53:00 2020-06-02T09:00:00 2020-06-02T12:00:00 180 1591099200 true 21 0 21 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1010.8 0 1010,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-02T20:24:00 2020-06-02T05:53:00 2020-06-02T10:00:00 2020-06-02T13:00:00 180 1591102800 true 21.35 0 21,35 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1010.8 0 1010,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-02T20:24:00 2020-06-02T05:53:00 2020-06-02T11:00:00 2020-06-02T14:00:00 180 1591106400 true 21.57 0 21,57 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1010.5 0 1010,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-02T20:24:00 2020-06-02T05:53:00 2020-06-02T12:00:00 2020-06-02T15:00:00 180 1591110000 true 21.72 0 21,72 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1010.2 0 1010,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-02T20:24:00 2020-06-02T05:53:00 2020-06-02T13:00:00 2020-06-02T16:00:00 180 1591113600 true 21.65 0 21,65 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1010.1 0 1010,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-02T20:24:00 2020-06-02T05:53:00 2020-06-02T14:00:00 2020-06-02T17:00:00 180 1591117200 true 21.34 0 21,34 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1009.5 0 1009,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-02T20:24:00 2020-06-02T05:53:00 2020-06-02T15:00:00 2020-06-02T18:00:00 180 1591120800 true 20.95 0 20,95 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1009.4 0 1009,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-02T20:24:00 2020-06-02T05:53:00 2020-06-02T16:00:00 2020-06-02T19:00:00 180 1591124400 true 20.55 0 20,55 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1009.4 0 1009,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-02T20:24:00 2020-06-02T05:53:00 2020-06-02T17:00:00 2020-06-02T20:00:00 180 1591128000 true 20.13 0 20,13 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-02T20:24:00 2020-06-02T05:53:00 2020-06-02T18:00:00 2020-06-02T21:00:00 180 1591131600 true 19.75 0 19,75 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1010.1 0 1010,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-02T20:24:00 2020-06-02T05:53:00 2020-06-02T19:00:00 2020-06-02T22:00:00 180 1591135200 true 19.42 0 19,42 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1010.2 0 1010,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-02T20:24:00 2020-06-02T05:53:00 2020-06-02T20:00:00 2020-06-02T23:00:00 180 1591138800 true 19.17 0 19,17 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0057 0 0,0057 mm mm true 86 0 86 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0 0 0 % % 2020-06-01T21:00:00 2020-06-02T00:00:00 180 1591056000 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-06-02T02:53:00 2020-06-02T05:53:00 180 1591077180 2020-06-02T17:24:00 2020-06-02T20:24:00 180 1591129440 true 0.0113 0 0,0113 mm mm true 0.09 0 0,09 % % 6 Τετάρτη false 2 false 2020-06-03T20:24:00 2020-06-03T05:52:00 true 21.48 0 21,48 °C °C true 17.79 0 17,79 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF WNW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2020-06-03T20:24:00 2020-06-03T05:52:00 2020-06-02T21:00:00 2020-06-03T00:00:00 180 1591142400 true 18.99 0 18,99 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 87 0 87 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-03T20:24:00 2020-06-03T05:52:00 2020-06-02T22:00:00 2020-06-03T01:00:00 180 1591146000 true 18.83 0 18,83 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 88 0 88 % % true 1010.2 0 1010,2 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-03T20:24:00 2020-06-03T05:52:00 2020-06-02T23:00:00 2020-06-03T02:00:00 180 1591149600 true 18.66 0 18,66 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 89 0 89 % % true 1009.9 0 1009,9 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-03T20:24:00 2020-06-03T05:52:00 2020-06-03T00:00:00 2020-06-03T03:00:00 180 1591153200 true 18.51 0 18,51 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0109 0 0,0109 mm mm true 90 0 90 % % true 1009.6 0 1009,6 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-03T20:24:00 2020-06-03T05:52:00 2020-06-03T01:00:00 2020-06-03T04:00:00 180 1591156800 true 18.29 0 18,29 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 92 0 92 % % true 1009.3 0 1009,3 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-03T20:24:00 2020-06-03T05:52:00 2020-06-03T02:00:00 2020-06-03T05:00:00 180 1591160400 true 18.11 0 18,11 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 93 0 93 % % true 1009.2 0 1009,2 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-03T20:24:00 2020-06-03T05:52:00 2020-06-03T03:00:00 2020-06-03T06:00:00 180 1591164000 true 18.08 0 18,08 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 93 0 93 % % true 1008.6 0 1008,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-03T20:24:00 2020-06-03T05:52:00 2020-06-03T04:00:00 2020-06-03T07:00:00 180 1591167600 true 18.41 0 18,41 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 92 0 92 % % true 1008.7 0 1008,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-03T20:24:00 2020-06-03T05:52:00 2020-06-03T05:00:00 2020-06-03T08:00:00 180 1591171200 true 19.01 0 19,01 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1009.4 0 1009,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-03T20:24:00 2020-06-03T05:52:00 2020-06-03T06:00:00 2020-06-03T09:00:00 180 1591174800 true 19.53 0 19,53 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1009.5 0 1009,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-03T20:24:00 2020-06-03T05:52:00 2020-06-03T07:00:00 2020-06-03T10:00:00 180 1591178400 true 19.81 0 19,81 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.035 0 0,035 mm mm true 88 0 88 % % true 1009.6 0 1009,6 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-03T20:24:00 2020-06-03T05:52:00 2020-06-03T08:00:00 2020-06-03T11:00:00 180 1591182000 true 19.97 0 19,97 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.1496 0 0,1496 mm mm true 87 0 87 % % true 1009.9 0 1009,9 mb mb true 0.24 0 0,24 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-06-03T20:24:00 2020-06-03T05:52:00 2020-06-03T09:00:00 2020-06-03T12:00:00 180 1591185600 true 20.1 0 20,1 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.2378 0 0,2378 mm mm true 85 0 85 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0.37 0 0,37 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-06-03T20:24:00 2020-06-03T05:52:00 2020-06-03T10:00:00 2020-06-03T13:00:00 180 1591189200 true 20.33 0 20,33 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.1532 0 0,1532 mm mm true 83 0 83 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0.49 0 0,49 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-06-03T20:24:00 2020-06-03T05:52:00 2020-06-03T11:00:00 2020-06-03T14:00:00 180 1591192800 true 20.65 0 20,65 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0415 0 0,0415 mm mm true 80 0 80 % % true 1009.8 0 1009,8 mb mb true 0.61 0 0,61 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-06-03T20:24:00 2020-06-03T05:52:00 2020-06-03T12:00:00 2020-06-03T15:00:00 180 1591196400 true 20.91 0 20,91 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 78 0 78 % % true 1009.7 0 1009,7 mb mb true 0.68 0 0,68 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-06-03T20:24:00 2020-06-03T05:52:00 2020-06-03T13:00:00 2020-06-03T16:00:00 180 1591200000 true 21.08 0 21,08 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1009.5 0 1009,5 mb mb true 0.65 0 0,65 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-06-03T20:24:00 2020-06-03T05:52:00 2020-06-03T14:00:00 2020-06-03T17:00:00 180 1591203600 true 21.19 0 21,19 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1009.3 0 1009,3 mb mb true 0.56 0 0,56 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-06-03T20:24:00 2020-06-03T05:52:00 2020-06-03T15:00:00 2020-06-03T18:00:00 180 1591207200 true 21.18 0 21,18 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 W20.png true 0.0069 0 0,0069 mm mm true 77 0 77 % % true 1009.3 0 1009,3 mb mb true 0.52 0 0,52 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-06-03T20:24:00 2020-06-03T05:52:00 2020-06-03T16:00:00 2020-06-03T19:00:00 180 1591210800 true 21.03 0 21,03 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.0054 0 0,0054 mm mm true 78 0 78 % % true 1009.4 0 1009,4 mb mb true 0.6 0 0,6 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-06-03T20:24:00 2020-06-03T05:52:00 2020-06-03T17:00:00 2020-06-03T20:00:00 180 1591214400 true 20.81 0 20,81 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1009.7 0 1009,7 mb mb true 0.73 0 0,73 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-06-03T20:24:00 2020-06-03T05:52:00 2020-06-03T18:00:00 2020-06-03T21:00:00 180 1591218000 true 20.53 0 20,53 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0.76 0 0,76 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-06-03T20:24:00 2020-06-03T05:52:00 2020-06-03T19:00:00 2020-06-03T22:00:00 180 1591221600 true 20.14 0 20,14 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0.58 0 0,58 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-03T20:24:00 2020-06-03T05:52:00 2020-06-03T20:00:00 2020-06-03T23:00:00 180 1591225200 true 19.69 0 19,69 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0054 0 0,0054 mm mm true 88 0 88 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0.3 0 0,3 % % 2020-06-02T21:00:00 2020-06-03T00:00:00 180 1591142400 Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα. Partly cloudy throughout the day. 2020-06-03T02:52:00 2020-06-03T05:52:00 180 1591163520 2020-06-03T17:24:00 2020-06-03T20:24:00 180 1591215840 true 0.2378 0 0,2378 mm mm true 0.31 0 0,31 % %
sunny

Σήμερα

Αίθριος όλη την ημέρα.

16°c

windy

BF 3

deltiokairou

Ακτοπλοϊκός Οδηγός για τη Σύμη

Πώς μπορώ να ταξιδέψω στη Σύμη;

Πτήσεις προς Σύμη

Η Συμη δεν διαθέτει αεροδρόμιο. Αν ταξιδεύετε από το εξωτερικό, μπορείτε να πετάξετε πρώτα στην Αθήνα και το καλοκαίρη στη Ρόδο και την Κω και να συνεχίσετε με το πλοίο

Πλοία για τη Σύμη

Ο πιο δημοφιλής τρόπος για να φτάσετε στη Σύμη είναι με πλοίο από τον Πειραιά. Πολλοί κάνουν island hoping στα νησία γύρω από τα Δωδεκάνησα συμπεριλαμβάνοντας την Σύμη


Ποιες ακτοπλοϊκές ταξιδεύουν στη Σύμη;

Η Σύμη εξυπηρετείται από τις εταιρείες Blue Star Ferries και Dodekanisos Seaways. Η λιγότερο γνωστή ακτοπλοϊκή εταιρεία Sea Dreams, διαθέτει δρομολόγια από και προς το λιμάνι του Πανορμίτη


Πόσο κάνει το εισιτήριο για Σύμη;
 • Διαδρομή: Πειραιάς για Σύμη
  Μέσο κόστος ανά επιβάτη που ταξιδεύει τον Ιούλιο: €50

Που μπορώ να παραλάβω τα εισιτήριά μου;

Απέναντι από το λιμάνι θα βρείτε το πρακτορείο Symi Tours, όπου μπορείτε να εκτυπώσετε τα εισιτήριά σας για τη Blue Star Ferries και τη Dodekanisos Seaways. Συνήθως τα γραφεία χρεώνουν ένα μικρό τέλος για την εκτύπωση των εισιτηρίων, περίπου 1€ ανά εισιτήριο. Αναλαμβάνουμε να στείλουμε το εισιτήριά σας με courier όπου κι αν βρίσκεστε, αρκεί να το επιλέξετε όταν κάνετε την κράτηση.


Μπορώ να χρησιμοποιήσω e-ticket για τα πλοία προς/από τη Σύμη;

Ναι. Αν ταξιδεύετε με τη Blue Star Ferries, μπορείτε να ταξιδέψετε με ηλεκτρονικό εισιτήριο. Θα σας δώσουμε μια ιστοσελίδα στην οποία θα πρέπει να συμπληρώσετε τον κωδικό της κράτησής σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να εκτυπώσετε το εισιτήριό σας ή να το αποθηκεύσετε στο κινητό σας τηλέφωνο


Τι χρειάζομαι για να παραλάβω τα εισιτήρια;

Για να εκτυπώσετε το εισιτήριο θα πρέπει να κρατάτε ένα αντίγραφο της κράτησης ή να την έχετε στο τηλέφωνό σας, καθώς και ένα έγκυρο έγγραφο ταυτοποίησης με φωτογραφία (διαβατήριο ή ταυτότητα) που θα χρειαστεί και στην επιβίβασή σας


Πώς θα βρω φθηνά εισιτήρια;

Οι συμβουλές μας για ένα οικονομικό εισιτήριο:

 • Κάντε την κράτηση όσο το δυνατό νωρίτερα
  Πολλές εταιρείες διαθέτουν εισιτήρια προσφοράς σε περιορισμένο αριθμό για κάθε δρομολόγιο. Αναζητείστε τα εγκαίρως στο Zaplous, ώστε να προλάβετε ένα τέτοιο εισιτήριο
 • Συγκρίνετε τις τιμές μεταξύ των ακτοπλοϊκών εταιρειών που κάνουν τη διαδρομή, χρησιμοποιώντας την αναζήτηση στο Zaplous
 • Αποφύγετε την επιλογή ταχύπλοου
  Η επιλογή ενός ταχύπλοου για Σύμη θα σας γλυτώσει χρόνο από το ταξίδι, ωστόσο το εισιτήριο είναι πάντα ακριβότερο από του συμβατικού πλοίου
 • Επιλέξτε εσωτερική καμπίνα αντί για εξωτερική
  Αν προτιμάτε να ταξιδεύετε σε καμπίνα, η εσωτερική είναι πάντα οικονομικότερη. Η μόνη διαφορά είναι πως δεν διαθέτει παράθυρο

Πως θα φτάσω στη Σύμη από την ηπειρωτική Ελλάδα;

Μπορείτε να ταξιδέψετε στη Σύμη μόνο από τον Πειραιά

 • Πειραιάς:
  Τρέχεο όλο το χρόνο περίπου τρεις φορές την εβδομάδα. διάρκεια ταξιδιού περίπου 14 ώρες.

Πως θα φτάσω στο λιμάνι;
 • Με αυτοκίνητο
  Το κύριο λιμάνι στην πρωτεύουσα (Χωριό) βρίσκεται σε κεντρική τοποθεσία και είναι εύκολο να το βρείτε. Το λιμάνι ονομάζεται Γιαλός
 • Λεωφορείο
  Υπάρχουν δρομολόγια λεωφορείων από το λιμάνι προς την παραλία Πέδι από το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ κατά την διάρκεια του καλοκαιριού. Επίσης υπάρχουν δρομολόγια προς τον Πανορμίτη περίπου τρεις φορές την ημέρα
 • Ταξί
  Περίπου 100 μέτρα από το λιμάνι υπάρχει η πιάτσα των ταξί. Δεν υπάρχουν πολλά ταξί στο νησί, έτσι τον Αύγουστο μπορεί να δυσκολευτείτε λίγο και ίσως είναι καλύτερο να κανονίσετε νωρίτερα τη μεταφορά σας προς το ξενοδοχείο

 • Οι προτάσεις μας όσο είστε στη Σύμη

  • Θαυμάστε το επιβλητικό Δημοτικό Ρολόι του 1881 και το άγαλμα του διάσημου Συμιακού γλύπτη Βαλσάμη, το "Μιχάλη" το μικρό ψαρά με το καλάμι στο χέρι
  • Eπισκεφτείτε το Ναυτικό Μουσείο στην πλατεία του Κάμπου. Μέσα από τα εκθέματά του θα γνωρίσετε τη ζωή του συμιακού ψαρά, ναύτη και εμπόρου
  • Από το Γιαλό περπατήστε ως το Νημπορειό και δείτε τα "Δώδεκα Σπήλαια", 12 υπόσκαφους θόλους που στη βυζαντινή εποχή χρησίμευαν ως εργαστήρια
  • Στην Άνω Σύμη ανηφορήστε τα εκατοντάδες σκαλοπάτια μέχρι την Καλή Στράτα. Η θέα από ψηλά και τα όμορφα σοκάκια σίγουρα θα σας αποζημιώσουν
  • Η καλύτερη ώρα για βόλτα είναι το δειλινό, καθώς το γλυκό φως εκείνης της ώρας αναδεικνύει ακόμα περισσότερο τα χρώματα και την αρχοντιά της Σύμης

  Χρήσιμα τηλέφωνα στη Σύμη


  Πότε θα πρέπει να βρίσκομαι στο λιμάνι;

  • Με τα πόδια: Τουλάχιστον μία ώρα πριν ταξιδέψετε
  • Με αυτοκίνητο: Τουλάχιστον δύο ώρες πριν ταξιδέψετε, καθώς τον Ιούλιο και τον Αύγουστο παρατηρείται αυξημένη κίνηση κατά τις ώρες άφιξης/αναχώρησης των πλοίων.

  Μπορώ να πάρω μαζί μου το κατοικίδιό μου;


  Ναι, μπορείτε να πάρετε το κατοικίδιό σας στο πλοίο, ωστόσο δεν είναι δυνατό να κάνετε κράτηση για το ειδικό κλουβί.

  • Τα συμβατικά πλοία διαθέτουν ειδικά κλουβιά σε κλιματιζόμενο χώρο ("σκυλιέρες") αλλά κατά την υψηλή περίοδο γεμίζουν γρήγορα. Μπορείτε να έχετε το σκυλί μαζί σας, σε όλες τις ανοιχτές περιοχές του καταστρώματος, πάντοτε με λουρί. Τα μικρόσωμα ζώα μπορούν να ταξιδεύουν μέσα στο πλοίο, εφόσον παραμένουν μέσα στην ειδική ταξιδιωτική τσάντα.


   Η καλύτερη επιλογή είναι να κλείσετε μια καμπίνα κατοικιδίων (PET). Πρόκειται για κανονικές καμπίνες, μόνο που δεν έχουν μοκέτα. Έτσι θα ταξιδέψετε χωρίς άγχος, ακόμη και τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο που τα πλοία είναι γεμάτα.

  • Τα ταχύπλοα πλοία και τα καταμαράν έχουν και αυτά ειδικά κλουβιάαλλά είναι περιορισμένα σε αριθμό. Επιπλέον στα περισσότερα ταχύπλοα δεν υπάρχουν ανοικτοί χώροι καταστρώματος προσβάσιμοι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οπότε δεν θα μπορέσετε να είστε έξω μαζί με το τετράποδο φίλο σας. Ωστόσο, αν το κατοικίδιό σας είναι μικρόσωμο και βρίσκεται μέσα σε ταξιδιωτική τσάντα, θα μπορείτε να το κρατήσετε μέσα.

  Μπορώ να πληρώσω με PayPal ή χρεωστική κάρτα;

  Ναι, η πληρωμή μπορεί να γίνει με οποιαδήποτε χρεωστική κάρτα, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα ασφαλούς πληρωμής με PayPal.

  Copyright: Zaplous.gr 2020 ©