ΣΠΟΡΑΔΕΣ

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΕΛΟ

Η Σκόπελος συνδέεται ακτοπλοϊκά με το Βόλο και τα άλλα νησιά των Σποράδων. Επίσης με την Εύβοια και τον Άγιο Κωνσταντίνο. Στο νησί υπάρχουν τρία λιμάνια: στη Χώρα, τη Γλώσσα που βρίσκεται βόρεια και τον Αγνώντα στα νότια του νησιού.

ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΕΛΟ

0 4738 false 1 false 2020-08-13T20:24:00 2020-08-13T06:38:00 0.0 true 26 0 26 °C °C true 1014 0 1014 mb mb true 72 0 72 % % 2020-08-13T05:00:00 2020-08-13T08:00:00 180 1597305600 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοανατολικός πολύ ασθενής - 2 BF NNE false false false 0 0 NE10.png Αίθριος Clear 0 Πέμπτη false 1 false 2020-08-13T20:24:00 2020-08-13T06:38:00 true 29.04 0 29,04 °C °C true 25.83 0 25,83 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βόρειος πολύ ασθενής - 2 BF N false false false 0 0 N10.png Αίθριος false 20 false 2020-08-13T20:24:00 2020-08-13T06:38:00 2020-08-12T23:00:00 2020-08-13T02:00:00 180 1597284000 true 26.36 0 26,36 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-13T20:24:00 2020-08-13T06:38:00 2020-08-13T00:00:00 2020-08-13T03:00:00 180 1597287600 true 26.21 0 26,21 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-13T20:24:00 2020-08-13T06:38:00 2020-08-13T01:00:00 2020-08-13T04:00:00 180 1597291200 true 26.11 0 26,11 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-13T20:24:00 2020-08-13T06:38:00 2020-08-13T02:00:00 2020-08-13T05:00:00 180 1597294800 true 26.1 0 26,1 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-13T20:24:00 2020-08-13T06:38:00 2020-08-13T03:00:00 2020-08-13T06:00:00 180 1597298400 true 26.16 0 26,16 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-13T20:24:00 2020-08-13T06:38:00 2020-08-13T04:00:00 2020-08-13T07:00:00 180 1597302000 true 26.22 0 26,22 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-13T20:24:00 2020-08-13T06:38:00 2020-08-13T05:00:00 2020-08-13T08:00:00 180 1597305600 true 26.34 0 26,34 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-13T20:24:00 2020-08-13T06:38:00 2020-08-13T06:00:00 2020-08-13T09:00:00 180 1597309200 true 26.68 0 26,68 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-13T20:24:00 2020-08-13T06:38:00 2020-08-13T07:00:00 2020-08-13T10:00:00 180 1597312800 true 27.2 0 27,2 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-13T20:24:00 2020-08-13T06:38:00 2020-08-13T08:00:00 2020-08-13T11:00:00 180 1597316400 true 27.44 0 27,44 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1015.5 0 1015,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-13T20:24:00 2020-08-13T06:38:00 2020-08-13T09:00:00 2020-08-13T12:00:00 180 1597320000 true 27.62 0 27,62 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-13T20:24:00 2020-08-13T06:38:00 2020-08-13T10:00:00 2020-08-13T13:00:00 180 1597323600 true 27.8 0 27,8 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 62 0 62 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-13T20:24:00 2020-08-13T06:38:00 2020-08-13T11:00:00 2020-08-13T14:00:00 180 1597327200 true 28.04 0 28,04 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 60 0 60 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-13T20:24:00 2020-08-13T06:38:00 2020-08-13T12:00:00 2020-08-13T15:00:00 180 1597330800 true 28.29 0 28,29 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1015.5 0 1015,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-13T20:24:00 2020-08-13T06:38:00 2020-08-13T13:00:00 2020-08-13T16:00:00 180 1597334400 true 28.46 0 28,46 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-13T20:24:00 2020-08-13T06:38:00 2020-08-13T14:00:00 2020-08-13T17:00:00 180 1597338000 true 28.7 0 28,7 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-13T20:24:00 2020-08-13T06:38:00 2020-08-13T15:00:00 2020-08-13T18:00:00 180 1597341600 true 28.75 0 28,75 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-13T20:24:00 2020-08-13T06:38:00 2020-08-13T16:00:00 2020-08-13T19:00:00 180 1597345200 true 28.55 0 28,55 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-13T20:24:00 2020-08-13T06:38:00 2020-08-13T17:00:00 2020-08-13T20:00:00 180 1597348800 true 28.17 0 28,17 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-13T20:24:00 2020-08-13T06:38:00 2020-08-13T18:00:00 2020-08-13T21:00:00 180 1597352400 true 27.66 0 27,66 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 62 0 62 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-13T20:24:00 2020-08-13T06:38:00 2020-08-13T19:00:00 2020-08-13T22:00:00 180 1597356000 true 27.13 0 27,13 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 65 0 65 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-13T20:24:00 2020-08-13T06:38:00 2020-08-13T20:00:00 2020-08-13T23:00:00 180 1597359600 true 26.69 0 26,69 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0105 0 0,0105 mm mm true 67 0 67 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0 0 0 % % 2020-08-12T21:00:00 2020-08-13T00:00:00 180 1597276800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-08-13T03:38:00 2020-08-13T06:38:00 180 1597300680 2020-08-13T17:24:00 2020-08-13T20:24:00 180 1597350240 true 0.0105 0 0,0105 mm mm true 0 0 0 % % 1 Παρασκευή false 1 false 2020-08-14T20:23:00 2020-08-14T06:39:00 true 27.99 0 27,99 °C °C true 25.25 0 25,25 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Bορειοανατολικός πολύ ασθενής - 2 BF NE false false false 0 0 NE10.png Αίθριος false 20 false 2020-08-14T20:23:00 2020-08-14T06:39:00 2020-08-13T21:00:00 2020-08-14T00:00:00 180 1597363200 true 26.41 0 26,41 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 70 0 70 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-14T20:23:00 2020-08-14T06:39:00 2020-08-13T22:00:00 2020-08-14T01:00:00 180 1597366800 true 26.25 0 26,25 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 72 0 72 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-14T20:23:00 2020-08-14T06:39:00 2020-08-13T23:00:00 2020-08-14T02:00:00 180 1597370400 true 26.2 0 26,2 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-14T20:23:00 2020-08-14T06:39:00 2020-08-14T00:00:00 2020-08-14T03:00:00 180 1597374000 true 26.07 0 26,07 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-14T20:23:00 2020-08-14T06:39:00 2020-08-14T01:00:00 2020-08-14T04:00:00 180 1597377600 true 25.85 0 25,85 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-14T20:23:00 2020-08-14T06:39:00 2020-08-14T02:00:00 2020-08-14T05:00:00 180 1597381200 true 25.65 0 25,65 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-14T20:23:00 2020-08-14T06:39:00 2020-08-14T03:00:00 2020-08-14T06:00:00 180 1597384800 true 25.56 0 25,56 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-14T20:23:00 2020-08-14T06:39:00 2020-08-14T04:00:00 2020-08-14T07:00:00 180 1597388400 true 25.52 0 25,52 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-14T20:23:00 2020-08-14T06:39:00 2020-08-14T05:00:00 2020-08-14T08:00:00 180 1597392000 true 25.63 0 25,63 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 72 0 72 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-14T20:23:00 2020-08-14T06:39:00 2020-08-14T06:00:00 2020-08-14T09:00:00 180 1597395600 true 25.95 0 25,95 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 70 0 70 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-14T20:23:00 2020-08-14T06:39:00 2020-08-14T07:00:00 2020-08-14T10:00:00 180 1597399200 true 26.39 0 26,39 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 67 0 67 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-14T20:23:00 2020-08-14T06:39:00 2020-08-14T08:00:00 2020-08-14T11:00:00 180 1597402800 true 26.71 0 26,71 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 64 0 64 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-14T20:23:00 2020-08-14T06:39:00 2020-08-14T09:00:00 2020-08-14T12:00:00 180 1597406400 true 26.94 0 26,94 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 62 0 62 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-14T20:23:00 2020-08-14T06:39:00 2020-08-14T10:00:00 2020-08-14T13:00:00 180 1597410000 true 27.07 0 27,07 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 60 0 60 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-14T20:23:00 2020-08-14T06:39:00 2020-08-14T11:00:00 2020-08-14T14:00:00 180 1597413600 true 27.22 0 27,22 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-14T20:23:00 2020-08-14T06:39:00 2020-08-14T12:00:00 2020-08-14T15:00:00 180 1597417200 true 27.4 0 27,4 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-14T20:23:00 2020-08-14T06:39:00 2020-08-14T13:00:00 2020-08-14T16:00:00 180 1597420800 true 27.52 0 27,52 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-14T20:23:00 2020-08-14T06:39:00 2020-08-14T14:00:00 2020-08-14T17:00:00 180 1597424400 true 27.66 0 27,66 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-14T20:23:00 2020-08-14T06:39:00 2020-08-14T15:00:00 2020-08-14T18:00:00 180 1597428000 true 27.71 0 27,71 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-14T20:23:00 2020-08-14T06:39:00 2020-08-14T16:00:00 2020-08-14T19:00:00 180 1597431600 true 27.65 0 27,65 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-14T20:23:00 2020-08-14T06:39:00 2020-08-14T17:00:00 2020-08-14T20:00:00 180 1597435200 true 27.46 0 27,46 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-14T20:23:00 2020-08-14T06:39:00 2020-08-14T18:00:00 2020-08-14T21:00:00 180 1597438800 true 27.15 0 27,15 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-14T20:23:00 2020-08-14T06:39:00 2020-08-14T19:00:00 2020-08-14T22:00:00 180 1597442400 true 26.73 0 26,73 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 S05.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-14T20:23:00 2020-08-14T06:39:00 2020-08-14T20:00:00 2020-08-14T23:00:00 180 1597446000 true 26.33 0 26,33 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0 0 0 % % 2020-08-13T21:00:00 2020-08-14T00:00:00 180 1597363200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-08-14T03:39:00 2020-08-14T06:39:00 180 1597387140 2020-08-14T17:23:00 2020-08-14T20:23:00 180 1597436580 true 0.0096 0 0,0096 mm mm true 0 0 0 % % 2 Σάββατο false 1 false 2020-08-15T20:22:00 2020-08-15T06:40:00 true 27.49 0 27,49 °C °C true 25.21 0 25,21 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοανατολικός πολύ ασθενής - 2 BF ENE false false false 0 0 NE10.png Αίθριος false 20 false 2020-08-15T20:22:00 2020-08-15T06:40:00 2020-08-14T21:00:00 2020-08-15T00:00:00 180 1597449600 true 26.07 0 26,07 °C °C 0 true 0 0 0 BF BF BF άπνοια - 0 BF BF false false false 0 0 SW00.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-15T20:22:00 2020-08-15T06:40:00 2020-08-14T22:00:00 2020-08-15T01:00:00 180 1597453200 true 25.88 0 25,88 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-15T20:22:00 2020-08-15T06:40:00 2020-08-14T23:00:00 2020-08-15T02:00:00 180 1597456800 true 25.7 0 25,7 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-15T20:22:00 2020-08-15T06:40:00 2020-08-15T00:00:00 2020-08-15T03:00:00 180 1597460400 true 25.54 0 25,54 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-15T20:22:00 2020-08-15T06:40:00 2020-08-15T01:00:00 2020-08-15T04:00:00 180 1597464000 true 25.49 0 25,49 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-15T20:22:00 2020-08-15T06:40:00 2020-08-15T02:00:00 2020-08-15T05:00:00 180 1597467600 true 25.48 0 25,48 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-15T20:22:00 2020-08-15T06:40:00 2020-08-15T03:00:00 2020-08-15T06:00:00 180 1597471200 true 25.56 0 25,56 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:22:00 2020-08-15T06:40:00 2020-08-15T04:00:00 2020-08-15T07:00:00 180 1597474800 true 25.65 0 25,65 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:22:00 2020-08-15T06:40:00 2020-08-15T05:00:00 2020-08-15T08:00:00 180 1597478400 true 25.83 0 25,83 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:22:00 2020-08-15T06:40:00 2020-08-15T06:00:00 2020-08-15T09:00:00 180 1597482000 true 26.17 0 26,17 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:22:00 2020-08-15T06:40:00 2020-08-15T07:00:00 2020-08-15T10:00:00 180 1597485600 true 26.49 0 26,49 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:22:00 2020-08-15T06:40:00 2020-08-15T08:00:00 2020-08-15T11:00:00 180 1597489200 true 26.68 0 26,68 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:22:00 2020-08-15T06:40:00 2020-08-15T09:00:00 2020-08-15T12:00:00 180 1597492800 true 26.75 0 26,75 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 60 0 60 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:22:00 2020-08-15T06:40:00 2020-08-15T10:00:00 2020-08-15T13:00:00 180 1597496400 true 26.83 0 26,83 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:22:00 2020-08-15T06:40:00 2020-08-15T11:00:00 2020-08-15T14:00:00 180 1597500000 true 26.9 0 26,9 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:22:00 2020-08-15T06:40:00 2020-08-15T12:00:00 2020-08-15T15:00:00 180 1597503600 true 27.05 0 27,05 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:22:00 2020-08-15T06:40:00 2020-08-15T13:00:00 2020-08-15T16:00:00 180 1597507200 true 27.13 0 27,13 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:22:00 2020-08-15T06:40:00 2020-08-15T14:00:00 2020-08-15T17:00:00 180 1597510800 true 27.2 0 27,2 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:22:00 2020-08-15T06:40:00 2020-08-15T15:00:00 2020-08-15T18:00:00 180 1597514400 true 27.2 0 27,2 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:22:00 2020-08-15T06:40:00 2020-08-15T16:00:00 2020-08-15T19:00:00 180 1597518000 true 27.15 0 27,15 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:22:00 2020-08-15T06:40:00 2020-08-15T17:00:00 2020-08-15T20:00:00 180 1597521600 true 27.04 0 27,04 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-15T20:22:00 2020-08-15T06:40:00 2020-08-15T18:00:00 2020-08-15T21:00:00 180 1597525200 true 26.81 0 26,81 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1010.2 0 1010,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-15T20:22:00 2020-08-15T06:40:00 2020-08-15T19:00:00 2020-08-15T22:00:00 180 1597528800 true 26.32 0 26,32 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0142 0 0,0142 mm mm true 64 0 64 % % true 1010.5 0 1010,5 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-15T20:22:00 2020-08-15T06:40:00 2020-08-15T20:00:00 2020-08-15T23:00:00 180 1597532400 true 25.99 0 25,99 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0449 0 0,0449 mm mm true 67 0 67 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0.05 0 0,05 % % 2020-08-14T21:00:00 2020-08-15T00:00:00 180 1597449600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-08-15T03:40:00 2020-08-15T06:40:00 180 1597473600 2020-08-15T17:22:00 2020-08-15T20:22:00 180 1597522920 true 0.0661 0 0,0661 mm mm true 0 0 0 % % 3 Κυριακή false 1 false 2020-08-16T20:20:00 2020-08-16T06:41:00 true 26.7 0 26,7 °C °C true 24.69 0 24,69 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Bορειοανατολικός ασθενής - 3 BF NE false false false 0 0 NE15.png Αίθριος false 20 false 2020-08-16T20:20:00 2020-08-16T06:41:00 2020-08-15T21:00:00 2020-08-16T00:00:00 180 1597536000 true 25.79 0 25,79 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.066 0 0,066 mm mm true 68 0 68 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-16T20:20:00 2020-08-16T06:41:00 2020-08-15T22:00:00 2020-08-16T01:00:00 180 1597539600 true 25.64 0 25,64 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0383 0 0,0383 mm mm true 70 0 70 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-16T20:20:00 2020-08-16T06:41:00 2020-08-15T23:00:00 2020-08-16T02:00:00 180 1597543200 true 25.48 0 25,48 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0063 0 0,0063 mm mm true 71 0 71 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-16T20:20:00 2020-08-16T06:41:00 2020-08-16T00:00:00 2020-08-16T03:00:00 180 1597546800 true 25.33 0 25,33 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-16T20:20:00 2020-08-16T06:41:00 2020-08-16T01:00:00 2020-08-16T04:00:00 180 1597550400 true 25.18 0 25,18 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1010.5 0 1010,5 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-16T20:20:00 2020-08-16T06:41:00 2020-08-16T02:00:00 2020-08-16T05:00:00 180 1597554000 true 25.04 0 25,04 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-16T20:20:00 2020-08-16T06:41:00 2020-08-16T03:00:00 2020-08-16T06:00:00 180 1597557600 true 24.96 0 24,96 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 70 0 70 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:20:00 2020-08-16T06:41:00 2020-08-16T04:00:00 2020-08-16T07:00:00 180 1597561200 true 24.98 0 24,98 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:20:00 2020-08-16T06:41:00 2020-08-16T05:00:00 2020-08-16T08:00:00 180 1597564800 true 25.11 0 25,11 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1010.8 0 1010,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:20:00 2020-08-16T06:41:00 2020-08-16T06:00:00 2020-08-16T09:00:00 180 1597568400 true 25.3 0 25,3 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:20:00 2020-08-16T06:41:00 2020-08-16T07:00:00 2020-08-16T10:00:00 180 1597572000 true 25.46 0 25,46 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:20:00 2020-08-16T06:41:00 2020-08-16T08:00:00 2020-08-16T11:00:00 180 1597575600 true 25.64 0 25,64 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 64 0 64 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:20:00 2020-08-16T06:41:00 2020-08-16T09:00:00 2020-08-16T12:00:00 180 1597579200 true 25.8 0 25,8 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 62 0 62 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:20:00 2020-08-16T06:41:00 2020-08-16T10:00:00 2020-08-16T13:00:00 180 1597582800 true 25.87 0 25,87 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 60 0 60 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:20:00 2020-08-16T06:41:00 2020-08-16T11:00:00 2020-08-16T14:00:00 180 1597586400 true 25.92 0 25,92 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 59 0 59 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:20:00 2020-08-16T06:41:00 2020-08-16T12:00:00 2020-08-16T15:00:00 180 1597590000 true 26.06 0 26,06 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:20:00 2020-08-16T06:41:00 2020-08-16T13:00:00 2020-08-16T16:00:00 180 1597593600 true 26.25 0 26,25 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:20:00 2020-08-16T06:41:00 2020-08-16T14:00:00 2020-08-16T17:00:00 180 1597597200 true 26.4 0 26,4 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:20:00 2020-08-16T06:41:00 2020-08-16T15:00:00 2020-08-16T18:00:00 180 1597600800 true 26.39 0 26,39 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:20:00 2020-08-16T06:41:00 2020-08-16T16:00:00 2020-08-16T19:00:00 180 1597604400 true 26.14 0 26,14 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:20:00 2020-08-16T06:41:00 2020-08-16T17:00:00 2020-08-16T20:00:00 180 1597608000 true 25.91 0 25,91 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 60 0 60 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-16T20:20:00 2020-08-16T06:41:00 2020-08-16T18:00:00 2020-08-16T21:00:00 180 1597611600 true 25.65 0 25,65 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 62 0 62 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-16T20:20:00 2020-08-16T06:41:00 2020-08-16T19:00:00 2020-08-16T22:00:00 180 1597615200 true 25.52 0 25,52 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-16T20:20:00 2020-08-16T06:41:00 2020-08-16T20:00:00 2020-08-16T23:00:00 180 1597618800 true 25.54 0 25,54 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0 0 0 % % 2020-08-15T21:00:00 2020-08-16T00:00:00 180 1597536000 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-08-16T03:41:00 2020-08-16T06:41:00 180 1597560060 2020-08-16T17:20:00 2020-08-16T20:20:00 180 1597609200 true 0.066 0 0,066 mm mm true 0.02 0 0,02 % % 4 Δευτέρα false 1 false 2020-08-17T20:19:00 2020-08-17T06:42:00 true 26.29 0 26,29 °C °C true 23.85 0 23,85 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοανατολικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NNE false false false 0 0 NE20.png Αίθριος false 20 false 2020-08-17T20:19:00 2020-08-17T06:42:00 2020-08-16T21:00:00 2020-08-17T00:00:00 180 1597622400 true 25.5 0 25,5 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-17T20:19:00 2020-08-17T06:42:00 2020-08-16T22:00:00 2020-08-17T01:00:00 180 1597626000 true 25.27 0 25,27 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-17T20:19:00 2020-08-17T06:42:00 2020-08-16T23:00:00 2020-08-17T02:00:00 180 1597629600 true 25 0 25 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0122 0 0,0122 mm mm true 67 0 67 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-17T20:19:00 2020-08-17T06:42:00 2020-08-17T00:00:00 2020-08-17T03:00:00 180 1597633200 true 24.71 0 24,71 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0222 0 0,0222 mm mm true 66 0 66 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-17T20:19:00 2020-08-17T06:42:00 2020-08-17T01:00:00 2020-08-17T04:00:00 180 1597636800 true 24.38 0 24,38 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.018 0 0,018 mm mm true 68 0 68 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-17T20:19:00 2020-08-17T06:42:00 2020-08-17T02:00:00 2020-08-17T05:00:00 180 1597640400 true 24.18 0 24,18 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0091 0 0,0091 mm mm true 69 0 69 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-17T20:19:00 2020-08-17T06:42:00 2020-08-17T03:00:00 2020-08-17T06:00:00 180 1597644000 true 24.12 0 24,12 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 70 0 70 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:19:00 2020-08-17T06:42:00 2020-08-17T04:00:00 2020-08-17T07:00:00 180 1597647600 true 24.21 0 24,21 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:19:00 2020-08-17T06:42:00 2020-08-17T05:00:00 2020-08-17T08:00:00 180 1597651200 true 24.35 0 24,35 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:19:00 2020-08-17T06:42:00 2020-08-17T06:00:00 2020-08-17T09:00:00 180 1597654800 true 24.52 0 24,52 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:19:00 2020-08-17T06:42:00 2020-08-17T07:00:00 2020-08-17T10:00:00 180 1597658400 true 24.68 0 24,68 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:19:00 2020-08-17T06:42:00 2020-08-17T08:00:00 2020-08-17T11:00:00 180 1597662000 true 24.88 0 24,88 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 64 0 64 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:19:00 2020-08-17T06:42:00 2020-08-17T09:00:00 2020-08-17T12:00:00 180 1597665600 true 25.1 0 25,1 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 61 0 61 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:19:00 2020-08-17T06:42:00 2020-08-17T10:00:00 2020-08-17T13:00:00 180 1597669200 true 25.23 0 25,23 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1015.8 0 1015,8 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:19:00 2020-08-17T06:42:00 2020-08-17T11:00:00 2020-08-17T14:00:00 180 1597672800 true 25.32 0 25,32 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:19:00 2020-08-17T06:42:00 2020-08-17T12:00:00 2020-08-17T15:00:00 180 1597676400 true 25.52 0 25,52 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:19:00 2020-08-17T06:42:00 2020-08-17T13:00:00 2020-08-17T16:00:00 180 1597680000 true 25.74 0 25,74 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:19:00 2020-08-17T06:42:00 2020-08-17T14:00:00 2020-08-17T17:00:00 180 1597683600 true 25.96 0 25,96 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:19:00 2020-08-17T06:42:00 2020-08-17T15:00:00 2020-08-17T18:00:00 180 1597687200 true 26.01 0 26,01 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:19:00 2020-08-17T06:42:00 2020-08-17T16:00:00 2020-08-17T19:00:00 180 1597690800 true 25.96 0 25,96 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:19:00 2020-08-17T06:42:00 2020-08-17T17:00:00 2020-08-17T20:00:00 180 1597694400 true 25.93 0 25,93 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-17T20:19:00 2020-08-17T06:42:00 2020-08-17T18:00:00 2020-08-17T21:00:00 180 1597698000 true 25.85 0 25,85 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 54 0 54 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-17T20:19:00 2020-08-17T06:42:00 2020-08-17T19:00:00 2020-08-17T22:00:00 180 1597701600 true 25.67 0 25,67 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-17T20:19:00 2020-08-17T06:42:00 2020-08-17T20:00:00 2020-08-17T23:00:00 180 1597705200 true 25.65 0 25,65 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 0 0 0 % % 2020-08-16T21:00:00 2020-08-17T00:00:00 180 1597622400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-08-17T03:42:00 2020-08-17T06:42:00 180 1597646520 2020-08-17T17:19:00 2020-08-17T20:19:00 180 1597695540 true 0.0224 0 0,0224 mm mm true 0 0 0 % % 5 Τρίτη false 1 false 2020-08-18T20:18:00 2020-08-18T06:43:00 true 26.41 0 26,41 °C °C true 24.06 0 24,06 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Bορειοανατολικός ασθενής - 3 BF NE false false false 0 0 NE15.png Αίθριος false 20 false 2020-08-18T20:18:00 2020-08-18T06:43:00 2020-08-17T21:00:00 2020-08-18T00:00:00 180 1597708800 true 25.68 0 25,68 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-18T20:18:00 2020-08-18T06:43:00 2020-08-17T22:00:00 2020-08-18T01:00:00 180 1597712400 true 25.48 0 25,48 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-18T20:18:00 2020-08-18T06:43:00 2020-08-17T23:00:00 2020-08-18T02:00:00 180 1597716000 true 25.23 0 25,23 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-18T20:18:00 2020-08-18T06:43:00 2020-08-18T00:00:00 2020-08-18T03:00:00 180 1597719600 true 24.94 0 24,94 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-18T20:18:00 2020-08-18T06:43:00 2020-08-18T01:00:00 2020-08-18T04:00:00 180 1597723200 true 24.68 0 24,68 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-18T20:18:00 2020-08-18T06:43:00 2020-08-18T02:00:00 2020-08-18T05:00:00 180 1597726800 true 24.46 0 24,46 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-18T20:18:00 2020-08-18T06:43:00 2020-08-18T03:00:00 2020-08-18T06:00:00 180 1597730400 true 24.33 0 24,33 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:18:00 2020-08-18T06:43:00 2020-08-18T04:00:00 2020-08-18T07:00:00 180 1597734000 true 24.36 0 24,36 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:18:00 2020-08-18T06:43:00 2020-08-18T05:00:00 2020-08-18T08:00:00 180 1597737600 true 24.5 0 24,5 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:18:00 2020-08-18T06:43:00 2020-08-18T06:00:00 2020-08-18T09:00:00 180 1597741200 true 24.63 0 24,63 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:18:00 2020-08-18T06:43:00 2020-08-18T07:00:00 2020-08-18T10:00:00 180 1597744800 true 24.82 0 24,82 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:18:00 2020-08-18T06:43:00 2020-08-18T08:00:00 2020-08-18T11:00:00 180 1597748400 true 25.11 0 25,11 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:18:00 2020-08-18T06:43:00 2020-08-18T09:00:00 2020-08-18T12:00:00 180 1597752000 true 25.37 0 25,37 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:18:00 2020-08-18T06:43:00 2020-08-18T10:00:00 2020-08-18T13:00:00 180 1597755600 true 25.53 0 25,53 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 59 0 59 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:18:00 2020-08-18T06:43:00 2020-08-18T11:00:00 2020-08-18T14:00:00 180 1597759200 true 25.65 0 25,65 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:18:00 2020-08-18T06:43:00 2020-08-18T12:00:00 2020-08-18T15:00:00 180 1597762800 true 25.76 0 25,76 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:18:00 2020-08-18T06:43:00 2020-08-18T13:00:00 2020-08-18T16:00:00 180 1597766400 true 25.97 0 25,97 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:18:00 2020-08-18T06:43:00 2020-08-18T14:00:00 2020-08-18T17:00:00 180 1597770000 true 26.08 0 26,08 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:18:00 2020-08-18T06:43:00 2020-08-18T15:00:00 2020-08-18T18:00:00 180 1597773600 true 26.13 0 26,13 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:18:00 2020-08-18T06:43:00 2020-08-18T16:00:00 2020-08-18T19:00:00 180 1597777200 true 26.11 0 26,11 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1009.9 0 1009,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:18:00 2020-08-18T06:43:00 2020-08-18T17:00:00 2020-08-18T20:00:00 180 1597780800 true 26.01 0 26,01 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1009.4 0 1009,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-18T20:18:00 2020-08-18T06:43:00 2020-08-18T18:00:00 2020-08-18T21:00:00 180 1597784400 true 25.81 0 25,81 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1009.1 0 1009,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-18T20:18:00 2020-08-18T06:43:00 2020-08-18T19:00:00 2020-08-18T22:00:00 180 1597788000 true 25.59 0 25,59 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0075 0 0,0075 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1009.9 0 1009,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-18T20:18:00 2020-08-18T06:43:00 2020-08-18T20:00:00 2020-08-18T23:00:00 180 1597791600 true 25.35 0 25,35 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0412 0 0,0412 mm mm true 62 0 62 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0 0 0 % % 2020-08-17T21:00:00 2020-08-18T00:00:00 180 1597708800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-08-18T03:43:00 2020-08-18T06:43:00 180 1597732980 2020-08-18T17:18:00 2020-08-18T20:18:00 180 1597781880 true 0.0684 0 0,0684 mm mm true 0 0 0 % % 6 Τετάρτη false 1 false 2020-08-19T20:16:00 2020-08-19T06:44:00 true 26.96 0 26,96 °C °C true 24.51 0 24,51 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοανατολικός ασθενής - 3 BF NNE false false false 0 0 NE15.png Αίθριος false 20 false 2020-08-19T20:16:00 2020-08-19T06:44:00 2020-08-18T21:00:00 2020-08-19T00:00:00 180 1597795200 true 25.21 0 25,21 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0.0684 0 0,0684 mm mm true 66 0 66 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-19T20:16:00 2020-08-19T06:44:00 2020-08-18T22:00:00 2020-08-19T01:00:00 180 1597798800 true 25.11 0 25,11 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0404 0 0,0404 mm mm true 68 0 68 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-19T20:16:00 2020-08-19T06:44:00 2020-08-18T23:00:00 2020-08-19T02:00:00 180 1597802400 true 25.08 0 25,08 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0069 0 0,0069 mm mm true 70 0 70 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-19T20:16:00 2020-08-19T06:44:00 2020-08-19T00:00:00 2020-08-19T03:00:00 180 1597806000 true 25.03 0 25,03 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1009.3 0 1009,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-19T20:16:00 2020-08-19T06:44:00 2020-08-19T01:00:00 2020-08-19T04:00:00 180 1597809600 true 24.94 0 24,94 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1009.1 0 1009,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-19T20:16:00 2020-08-19T06:44:00 2020-08-19T02:00:00 2020-08-19T05:00:00 180 1597813200 true 24.81 0 24,81 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1008.8 0 1008,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-19T20:16:00 2020-08-19T06:44:00 2020-08-19T03:00:00 2020-08-19T06:00:00 180 1597816800 true 24.8 0 24,8 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1009 0 1009 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:16:00 2020-08-19T06:44:00 2020-08-19T04:00:00 2020-08-19T07:00:00 180 1597820400 true 24.99 0 24,99 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0142 0 0,0142 mm mm true 75 0 75 % % true 1009.5 0 1009,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:16:00 2020-08-19T06:44:00 2020-08-19T05:00:00 2020-08-19T08:00:00 180 1597824000 true 25.22 0 25,22 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0544 0 0,0544 mm mm true 74 0 74 % % true 1009.7 0 1009,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:16:00 2020-08-19T06:44:00 2020-08-19T06:00:00 2020-08-19T09:00:00 180 1597827600 true 25.42 0 25,42 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0867 0 0,0867 mm mm true 71 0 71 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:16:00 2020-08-19T06:44:00 2020-08-19T07:00:00 2020-08-19T10:00:00 180 1597831200 true 25.6 0 25,6 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0619 0 0,0619 mm mm true 68 0 68 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:16:00 2020-08-19T06:44:00 2020-08-19T08:00:00 2020-08-19T11:00:00 180 1597834800 true 25.77 0 25,77 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.028 0 0,028 mm mm true 65 0 65 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:16:00 2020-08-19T06:44:00 2020-08-19T09:00:00 2020-08-19T12:00:00 180 1597838400 true 25.99 0 25,99 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0185 0 0,0185 mm mm true 62 0 62 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:16:00 2020-08-19T06:44:00 2020-08-19T10:00:00 2020-08-19T13:00:00 180 1597842000 true 26.15 0 26,15 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0142 0 0,0142 mm mm true 59 0 59 % % true 1010.8 0 1010,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:16:00 2020-08-19T06:44:00 2020-08-19T11:00:00 2020-08-19T14:00:00 180 1597845600 true 26.23 0 26,23 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:16:00 2020-08-19T06:44:00 2020-08-19T12:00:00 2020-08-19T15:00:00 180 1597849200 true 26.36 0 26,36 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:16:00 2020-08-19T06:44:00 2020-08-19T13:00:00 2020-08-19T16:00:00 180 1597852800 true 26.54 0 26,54 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1009.9 0 1009,9 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:16:00 2020-08-19T06:44:00 2020-08-19T14:00:00 2020-08-19T17:00:00 180 1597856400 true 26.67 0 26,67 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1009.4 0 1009,4 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:16:00 2020-08-19T06:44:00 2020-08-19T15:00:00 2020-08-19T18:00:00 180 1597860000 true 26.62 0 26,62 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1008.8 0 1008,8 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:16:00 2020-08-19T06:44:00 2020-08-19T16:00:00 2020-08-19T19:00:00 180 1597863600 true 26.43 0 26,43 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1009.2 0 1009,2 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:16:00 2020-08-19T06:44:00 2020-08-19T17:00:00 2020-08-19T20:00:00 180 1597867200 true 26.23 0 26,23 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1009.4 0 1009,4 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-19T20:16:00 2020-08-19T06:44:00 2020-08-19T18:00:00 2020-08-19T21:00:00 180 1597870800 true 26 0 26 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1009.6 0 1009,6 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-19T20:16:00 2020-08-19T06:44:00 2020-08-19T19:00:00 2020-08-19T22:00:00 180 1597874400 true 25.8 0 25,8 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1009.9 0 1009,9 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-19T20:16:00 2020-08-19T06:44:00 2020-08-19T20:00:00 2020-08-19T23:00:00 180 1597878000 true 25.78 0 25,78 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1009.8 0 1009,8 mb mb true 0.22 0 0,22 % % 2020-08-18T21:00:00 2020-08-19T00:00:00 180 1597795200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-08-19T03:44:00 2020-08-19T06:44:00 180 1597819440 2020-08-19T17:16:00 2020-08-19T20:16:00 180 1597868160 true 0.0868 0 0,0868 mm mm true 0.06 0 0,06 % %
sunny

Σήμερα

Αίθριος όλη την ημέρα.

26°c

windy

BF 2

deltiokairou

Ακτοπλοϊκός Οδηγός για τη Σκόπελο

Πώς μπορώ να ταξιδέψω στη Σκόπελο;

Πτήσεις για Σκόπελο

Δεν υπάρχει αεροδρόμιο στο νησί, ωστόσο μπορείτε να πετάξετε στη Σκιάθο και να πάρετε το πλοίο από εκεί. Άλλη μια επιλογή είναι το αεροδρόμιο του Βόλου (VOL) στη Νέα Αγχιάλο

Πλοία για τη Σκόπελο

Το πλοίο από το Βόλο ή τον Άγιο Κωνσταντίνο είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος για να φτάσει κανείς στο νησί


Ποιες ακτοπλοϊκές ταξιδεύουν στη Σκόπελο;

Η Σκόπελος εξυπηρετείται από τις εταιρείες και Blue Star Ferries


Πόσο κάνει το εισιτήριο για Σκόπελο;
 • Διαδρομή: Βόλος προς Σκόπελο
  Μέσο κόστος ανά επιβάτη που ταξιδεύει τον Ιούλιο: 29 €

Που μπορώ να παραλάβω τα εισιτήριά μου;

Στο λιμάνι της Σκοπέλου θα βρείτε κεντρικά γραφεία όλων των ακτοπλοϊκών εταιρειών που εξυπηρετούν το νησί και είναι πάντοτε ανοιχτά κοντά στις ώρες αναχώρησης. Θα τα αναγνωρίσετε από τα λογότυπα των εταιρειών που εκπροσωπούν. Συνήθως τα γραφεία χρεώνουν ένα μικρό τέλος για την εκτύπωση των εισιτηρίων, περίπου 1€ ανά εισιτήριο. Αναλαμβάνουμε να στείλουμε το εισιτήριά σας με courier όπου κι αν βρίσκεστε, αρκεί να το επιλέξετε όταν κάνετε την κράτηση


Μπορώ να χρησιμοποιήσω e-ticket για τα πλοία προς/από τη Σκόπελο;

Ναι.Αν ταξιδεύετε με τη Blue Star Ferries, μπορείτε να ταξιδέψετε με ηλεκτρονικό εισιτήριο. Θα σας δώσουμε μια ιστοσελίδα στην οποία θα πρέπει να συμπληρώσετε τον κωδικό της κράτησής σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να εκτυπώσετε το εισιτήριό σας ή να το αποθηκεύσετε στο κινητό σας τηλέφωνο


Τι χρειάζομαι για να παραλάβω τα εισιτήρια;

Μπορείτε να ταξιδέψετε στην Αστυπάλαια μόνο από τον Πειραιά


Πώς θα βρω φθηνά εισιτήρια;

Οι συμβουλές μας για ένα οικονομικό εισιτήριο:

 • Κάντε την κράτηση όσο το δυνατό νωρίτερα
  Πολλές εταιρείες διαθέτουν εισιτήρια προσφοράς σε περιορισμένο αριθμό για κάθε δρομολόγιο. Αναζητείστε τα εγκαίρως στο Zaplous, ώστε να προλάβετε ένα τέτοιο εισιτήριο
 • Συγκρίνετε τις τιμές μεταξύ των ακτοπλοϊκών εταιρειών που κάνουν τη διαδρομή, χρησιμοποιώντας την αναζήτηση στο Zaplous
 • Αποφύγετε την επιλογή ταχύπλοου
  Η επιλογή ενός ταχύπλοου για Σκόπελο θα σας γλυτώσει χρόνο από το ταξίδι, ωστόσο το εισιτήριο είναι πάντα ακριβότερο από του συμβατικού πλοίου
 • Επιλέξτε εσωτερική καμπίνα αντί για εξωτερική
  Αν προτιμάτε να ταξιδεύετε σε καμπίνα, η εσωτερική είναι πάντα οικονομικότερη. Η μόνη διαφορά είναι πως δεν διαθέτει παράθυρο

Πως θα φτάσω στη Σκόπελο από την ηπειρωτική Ελλάδα;

Μπορείτε να ταξιδέψετε στη Σκόπελο από το λιμάνι του Βόλου, το Μαντούδι της Εύβοιας και τον Άγιο Κωνσταντίνο


Πως θα φτάσω στο λιμάνι;
 • Με αυτοκίνητο
  Όλα τα λιμάνια της Σκοπέλου είναι εύκολα προσβάσιμα με το αυτοκίνητο και με καλή σήμανση οπότε δεν θα υπάρχει κίνδυνος να χαθείτε
 • Λεωφορείο
  Τους καλοκαιρινούς μήνες υπάρχουν τακτικά λεωφορεία, με έξι έως οκτώ διαδρομές σε κάθε λιμάνι κάθε μέρα. Συμβουλευτείτε τα τοπικά δρομολόγια για περισσότερες λεπτομέρειες
 • Ταξί
  Είναι εύκολο να βρείτε ταξί τόσο στη πόλη της Σκοπέλου (Χώρα) όσο και τη Γλώσσα (Λουτράκι). Τον Αύγουστο ωστόσο ίσως χρειαστεί να περιμένετε λίγο για να εξυπηρετηθείτε. Στο λιμανάκι του Αγνώντα θα χρειαστεί να το κλείσετε νωρίτερα

Οι προτάσεις μας όσο είστε στη Σκόπελο

 • Επισκεφθείτε την εντυπωσιακή εκκλησία του Αγίου Ιωάννη που έγινε διάσημη από την ταινία "Mama Mia
 • Κάντε μια εκδρομή στην παραλία του Πανόρμου. Είναι καταπράσινη και απομονωμένη και θα σας ενθουσιάσει
 • Κάντε έναν περίπατο στο μοναστήρι του Αγίου Ρηγίνου ακριβώς πάνω από την πόλη της Σκοπέλου
 • Εξερευνήστε το ενετικό κάστρο και τραβήξτε μια πανοραμική φωτογραφία για το Instagram
 • Κάντε μια ημερήσια κρουαζιέρα σε ένα άλλο κοντινό νησί: Οι Σποράδες βρίσκονται σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους

Χρήσιμα τηλέφωνα στη Σκόπελο

 • Αστυνομικό τμήμα : 24240 22235
 • Νοσοκομείο Χώρας: 24240 22222
 • Νοσοκομείο Γλώσσας: 24240 33000
 • Λιμεναρχείο: 24240 22180

Πότε θα πρέπει να βρίσκομαι στο λιμάνι;

 • Με τα πόδια: Τουλάχιστον μία ώρα πριν ταξιδέψετε
 • Με αυτοκίνητο: Τουλάχιστον δύο ώρες πριν ταξιδέψετε, καθώς τον Ιούλιο και τον Αύγουστο παρατηρείται αυξημένη κίνηση κατά τις ώρες άφιξης/αναχώρησης των πλοίων.

Μπορώ να πάρω μαζί μου το κατοικίδιό μου;


Ναι, μπορείτε να πάρετε το κατοικίδιό σας στο πλοίο, ωστόσο δεν είναι δυνατό να κάνετε κράτηση για το ειδικό κλουβί.

 • Τα συμβατικά πλοία διαθέτουν ειδικά κλουβιά σε κλιματιζόμενο χώρο ("σκυλιέρες") αλλά κατά την υψηλή περίοδο γεμίζουν γρήγορα. Μπορείτε να έχετε το σκυλί μαζί σας, σε όλες τις ανοιχτές περιοχές του καταστρώματος, πάντοτε με λουρί. Τα μικρόσωμα ζώα μπορούν να ταξιδεύουν μέσα στο πλοίο, εφόσον παραμένουν μέσα στην ειδική ταξιδιωτική τσάντα.


  Η καλύτερη επιλογή είναι να κλείσετε μια καμπίνα κατοικιδίων (PET). Πρόκειται για κανονικές καμπίνες, μόνο που δεν έχουν μοκέτα. Έτσι θα ταξιδέψετε χωρίς άγχος, ακόμη και τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο που τα πλοία είναι γεμάτα.

 • Τα ταχύπλοα πλοία και τα καταμαράν έχουν και αυτά ειδικά κλουβιάαλλά είναι περιορισμένα σε αριθμό. Επιπλέον στα περισσότερα ταχύπλοα δεν υπάρχουν ανοικτοί χώροι καταστρώματος προσβάσιμοι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οπότε δεν θα μπορέσετε να είστε έξω μαζί με το τετράποδο φίλο σας. Ωστόσο, αν το κατοικίδιό σας είναι μικρόσωμο και βρίσκεται μέσα σε ταξιδιωτική τσάντα, θα μπορείτε να το κρατήσετε μέσα.

Μπορώ να πληρώσω με PayPal ή χρεωστική κάρτα;

Ναι, η πληρωμή μπορεί να γίνει με οποιαδήποτε χρεωστική κάρτα, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα ασφαλούς πληρωμής με PayPal.

Copyright: Zaplous.gr 2020 ©