ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΙΚΙΝΟΣ

Η Σίκινος, ένα μικρό νησάκι μεταξύ Ίου και Φολεγάνδρου, αποτελεί την ιδανική επιλογή για ήσυχες διακοπές αποφόρτισης από τα άγχη και τις φροντίδες μιας κουραστικής καθημερινότητας. Τοπίο αυθεντικά κυκλαδίτικο, όπου κυριαρχούν οι αναβαθμίδες με τις ξερικές καλλιέργειες, οι ξερολιθιές, τα πολυάριθμα ξωκλήσια και φυσικά οι καταπληκτικές παραλίες με τα γαλαζοπράσινα νερά.

ΣΙΚΙΝΟΣ

0 116 false 4 false 2019-02-23T18:08:45 2019-02-23T06:59:46 0.0 true 13 0 13 °C °C true 1011 0 1011 mb mb true 71 0 71 % % 2019-02-23T04:00:00 2019-02-23T06:00:00 120 1550901600 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF WSW false false false 0 0 SW15.png Συννεφιά Overcast 0 Σάββατο false 9 false 2019-02-23T18:08:45 2019-02-23T06:59:46 true 13.66 0 13,66 °C °C true 12.52 0 12,52 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Νοτιοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF SW false false false 0 0 SW10.png Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:08:45 2019-02-23T06:59:46 2019-02-23T03:00:00 2019-02-23T05:00:00 120 1550898000 true 13.37 0 13,37 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.2743 0 0,2743 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.57 0 1011,57 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:08:45 2019-02-23T06:59:46 2019-02-23T04:00:00 2019-02-23T06:00:00 120 1550901600 true 13.34 0 13,34 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.2692 0 0,2692 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.39 0 1011,39 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:08:45 2019-02-23T06:59:46 2019-02-23T05:00:00 2019-02-23T07:00:00 120 1550905200 true 13.04 0 13,04 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.254 0 0,254 mm mm true 75 0 75 % % true 1011.37 0 1011,37 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:08:45 2019-02-23T06:59:46 2019-02-23T06:00:00 2019-02-23T08:00:00 120 1550908800 true 12.93 0 12,93 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0.2261 0 0,2261 mm mm true 77 0 77 % % true 1011.46 0 1011,46 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:08:45 2019-02-23T06:59:46 2019-02-23T07:00:00 2019-02-23T09:00:00 120 1550912400 true 13.14 0 13,14 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0.1727 0 0,1727 mm mm true 75 0 75 % % true 1011.72 0 1011,72 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:08:45 2019-02-23T06:59:46 2019-02-23T08:00:00 2019-02-23T10:00:00 120 1550916000 true 13.27 0 13,27 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0.1219 0 0,1219 mm mm true 75 0 75 % % true 1012.12 0 1012,12 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:08:45 2019-02-23T06:59:46 2019-02-23T09:00:00 2019-02-23T11:00:00 120 1550919600 true 13.33 0 13,33 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0.0914 0 0,0914 mm mm true 74 0 74 % % true 1012.43 0 1012,43 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:08:45 2019-02-23T06:59:46 2019-02-23T10:00:00 2019-02-23T12:00:00 120 1550923200 true 13.36 0 13,36 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.0559 0 0,0559 mm mm true 74 0 74 % % true 1012.53 0 1012,53 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:08:45 2019-02-23T06:59:46 2019-02-23T11:00:00 2019-02-23T13:00:00 120 1550926800 true 13.39 0 13,39 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.0279 0 0,0279 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.55 0 1012,55 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:08:45 2019-02-23T06:59:46 2019-02-23T12:00:00 2019-02-23T14:00:00 120 1550930400 true 13.29 0 13,29 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0152 0 0,0152 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.59 0 1012,59 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:08:45 2019-02-23T06:59:46 2019-02-23T13:00:00 2019-02-23T15:00:00 120 1550934000 true 13.15 0 13,15 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.0152 0 0,0152 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:08:45 2019-02-23T06:59:46 2019-02-23T14:00:00 2019-02-23T16:00:00 120 1550937600 true 12.96 0 12,96 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.033 0 0,033 mm mm true 74 0 74 % % true 1012.84 0 1012,84 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:08:45 2019-02-23T06:59:46 2019-02-23T15:00:00 2019-02-23T17:00:00 120 1550941200 true 12.8 0 12,8 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0686 0 0,0686 mm mm true 74 0 74 % % true 1013.07 0 1013,07 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:08:45 2019-02-23T06:59:46 2019-02-23T16:00:00 2019-02-23T18:00:00 120 1550944800 true 12.75 0 12,75 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.1143 0 0,1143 mm mm true 74 0 74 % % true 1013.42 0 1013,42 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:08:45 2019-02-23T06:59:46 2019-02-23T17:00:00 2019-02-23T19:00:00 120 1550948400 true 12.76 0 12,76 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0.1854 0 0,1854 mm mm true 74 0 74 % % true 1013.83 0 1013,83 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:08:45 2019-02-23T06:59:46 2019-02-23T18:00:00 2019-02-23T20:00:00 120 1550952000 true 12.74 0 12,74 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.254 0 0,254 mm mm true 75 0 75 % % true 1014.22 0 1014,22 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:08:45 2019-02-23T06:59:46 2019-02-23T19:00:00 2019-02-23T21:00:00 120 1550955600 true 12.64 0 12,64 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.2972 0 0,2972 mm mm true 77 0 77 % % true 1014.53 0 1014,53 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:08:45 2019-02-23T06:59:46 2019-02-23T20:00:00 2019-02-23T22:00:00 120 1550959200 true 12.53 0 12,53 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0.3454 0 0,3454 mm mm true 80 0 80 % % true 1014.82 0 1014,82 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:08:45 2019-02-23T06:59:46 2019-02-23T21:00:00 2019-02-23T23:00:00 120 1550962800 true 12.52 0 12,52 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0.4115 0 0,4115 mm mm true 82 0 82 % % true 1015.04 0 1015,04 mb mb true 1 0 1 % % 2019-02-22T22:00:00 2019-02-23T00:00:00 120 1550880000 Ασθενής βροχή κατα τη διάρκεια της νύχτας. Light rain overnight. 2019-02-23T04:59:46 2019-02-23T06:59:46 120 1550905186 2019-02-23T16:08:45 2019-02-23T18:08:45 120 1550945325 true 0.4115 0 0,4115 mm mm true 0.95 0 0,95 % % 1 Κυριακή false 9 false 2019-02-24T18:09:44 2019-02-24T06:58:30 true 14.14 0 14,14 °C °C true 12 0 12 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Ανατολικός μέτριος - 5 BF E false false false 0 0 E25.png Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:09:44 2019-02-24T06:58:30 2019-02-23T22:00:00 2019-02-24T00:00:00 120 1550966400 true 12.49 0 12,49 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0.5156 0 0,5156 mm mm true 83 0 83 % % true 1015.19 0 1015,19 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:09:44 2019-02-24T06:58:30 2019-02-23T23:00:00 2019-02-24T01:00:00 120 1550970000 true 12.48 0 12,48 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 E25.png true 0.6756 0 0,6756 mm mm true 84 0 84 % % true 1015.26 0 1015,26 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:09:44 2019-02-24T06:58:30 2019-02-24T00:00:00 2019-02-24T02:00:00 120 1550973600 true 12.49 0 12,49 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 E25.png true 0.795 0 0,795 mm mm true 84 0 84 % % true 1015.33 0 1015,33 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:09:44 2019-02-24T06:58:30 2019-02-24T01:00:00 2019-02-24T03:00:00 120 1550977200 true 12.56 0 12,56 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 E25.png true 0.795 0 0,795 mm mm true 82 0 82 % % true 1015.32 0 1015,32 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:09:44 2019-02-24T06:58:30 2019-02-24T02:00:00 2019-02-24T04:00:00 120 1550980800 true 12.64 0 12,64 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 E25.png true 0.7163 0 0,7163 mm mm true 80 0 80 % % true 1015.29 0 1015,29 mb mb true 1 0 1 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-24T18:09:44 2019-02-24T06:58:30 2019-02-24T03:00:00 2019-02-24T05:00:00 120 1550984400 true 12.76 0 12,76 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0.6045 0 0,6045 mm mm true 78 0 78 % % true 1015.37 0 1015,37 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:09:44 2019-02-24T06:58:30 2019-02-24T04:00:00 2019-02-24T06:00:00 120 1550988000 true 12.93 0 12,93 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0.4216 0 0,4216 mm mm true 77 0 77 % % true 1015.65 0 1015,65 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:09:44 2019-02-24T06:58:30 2019-02-24T05:00:00 2019-02-24T07:00:00 120 1550991600 true 13.15 0 13,15 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0.2438 0 0,2438 mm mm true 75 0 75 % % true 1016.02 0 1016,02 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:09:44 2019-02-24T06:58:30 2019-02-24T06:00:00 2019-02-24T08:00:00 120 1550995200 true 13.38 0 13,38 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0.1626 0 0,1626 mm mm true 74 0 74 % % true 1016.43 0 1016,43 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:09:44 2019-02-24T06:58:30 2019-02-24T07:00:00 2019-02-24T09:00:00 120 1550998800 true 13.71 0 13,71 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0.16 0 0,16 mm mm true 73 0 73 % % true 1016.87 0 1016,87 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:09:44 2019-02-24T06:58:30 2019-02-24T08:00:00 2019-02-24T10:00:00 120 1551002400 true 14.01 0 14,01 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0.2032 0 0,2032 mm mm true 72 0 72 % % true 1017.34 0 1017,34 mb mb true 1 0 1 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-24T18:09:44 2019-02-24T06:58:30 2019-02-24T09:00:00 2019-02-24T11:00:00 120 1551006000 true 14.14 0 14,14 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0.2845 0 0,2845 mm mm true 72 0 72 % % true 1017.62 0 1017,62 mb mb true 1 0 1 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-24T18:09:44 2019-02-24T06:58:30 2019-02-24T10:00:00 2019-02-24T12:00:00 120 1551009600 true 14.04 0 14,04 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0.4343 0 0,4343 mm mm true 74 0 74 % % true 1017.61 0 1017,61 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:09:44 2019-02-24T06:58:30 2019-02-24T11:00:00 2019-02-24T13:00:00 120 1551013200 true 13.81 0 13,81 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.6604 0 0,6604 mm mm true 76 0 76 % % true 1017.43 0 1017,43 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:09:44 2019-02-24T06:58:30 2019-02-24T12:00:00 2019-02-24T14:00:00 120 1551016800 true 13.56 0 13,56 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.8509 0 0,8509 mm mm true 79 0 79 % % true 1017.23 0 1017,23 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:09:44 2019-02-24T06:58:30 2019-02-24T13:00:00 2019-02-24T15:00:00 120 1551020400 true 13.46 0 13,46 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 E25.png true 0.889 0 0,889 mm mm true 80 0 80 % % true 1017.01 0 1017,01 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:09:44 2019-02-24T06:58:30 2019-02-24T14:00:00 2019-02-24T16:00:00 120 1551024000 true 13.39 0 13,39 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 E25.png true 0.8509 0 0,8509 mm mm true 80 0 80 % % true 1016.73 0 1016,73 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:09:44 2019-02-24T06:58:30 2019-02-24T15:00:00 2019-02-24T17:00:00 120 1551027600 true 13.26 0 13,26 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 E25.png true 0.8255 0 0,8255 mm mm true 82 0 82 % % true 1016.62 0 1016,62 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:09:44 2019-02-24T06:58:30 2019-02-24T16:00:00 2019-02-24T18:00:00 120 1551031200 true 12.96 0 12,96 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 E25.png true 0.9195 0 0,9195 mm mm true 85 0 85 % % true 1016.78 0 1016,78 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-24T18:09:44 2019-02-24T06:58:30 2019-02-24T17:00:00 2019-02-24T19:00:00 120 1551034800 true 12.58 0 12,58 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 E30.png true 1.2751 0 1,2751 mm mm true 89 0 89 % % true 1017.1 0 1017,1 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-24T18:09:44 2019-02-24T06:58:30 2019-02-24T18:00:00 2019-02-24T20:00:00 120 1551038400 true 12.28 0 12,28 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 E30.png true 1.7323 0 1,7323 mm mm true 92 0 92 % % true 1017.36 0 1017,36 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-24T18:09:44 2019-02-24T06:58:30 2019-02-24T19:00:00 2019-02-24T21:00:00 120 1551042000 true 12.08 0 12,08 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 1.9736 0 1,9736 mm mm true 94 0 94 % % true 1017.57 0 1017,57 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-24T18:09:44 2019-02-24T06:58:30 2019-02-24T20:00:00 2019-02-24T22:00:00 120 1551045600 true 12.02 0 12,02 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 2.0574 0 2,0574 mm mm true 94 0 94 % % true 1017.74 0 1017,74 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-24T18:09:44 2019-02-24T06:58:30 2019-02-24T21:00:00 2019-02-24T23:00:00 120 1551049200 true 12 0 12 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 2.1057 0 2,1057 mm mm true 94 0 94 % % true 1017.77 0 1017,77 mb mb true 1 0 1 % % 2019-02-23T22:00:00 2019-02-24T00:00:00 120 1550966400 Βροχή από το απόγευμα και ανεμώδης από το βραδυ. Rain starting in the afternoon and windy starting in the evening. 2019-02-24T04:58:30 2019-02-24T06:58:30 120 1550991510 2019-02-24T16:09:44 2019-02-24T18:09:44 120 1551031784 true 2.1057 0 2,1057 mm mm true 1 0 1 % % 2 Δευτέρα false 9 false 2019-02-25T18:10:43 2019-02-25T06:57:13 true 13.64 0 13,64 °C °C true 11.91 0 11,91 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF Bορειοανατολικός ισχυρός - 6 BF NE false false false 0 0 NE30.png Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-25T18:10:43 2019-02-25T06:57:13 2019-02-24T22:00:00 2019-02-25T00:00:00 120 1551052800 true 11.94 0 11,94 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 2.192 0 2,192 mm mm true 94 0 94 % % true 1017.64 0 1017,64 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-25T18:10:43 2019-02-25T06:57:13 2019-02-24T23:00:00 2019-02-25T01:00:00 120 1551056400 true 11.91 0 11,91 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 2.2428 0 2,2428 mm mm true 94 0 94 % % true 1017.38 0 1017,38 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-25T18:10:43 2019-02-25T06:57:13 2019-02-25T00:00:00 2019-02-25T02:00:00 120 1551060000 true 11.91 0 11,91 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 2.1463 0 2,1463 mm mm true 94 0 94 % % true 1016.98 0 1016,98 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-25T18:10:43 2019-02-25T06:57:13 2019-02-25T01:00:00 2019-02-25T03:00:00 120 1551063600 true 11.99 0 11,99 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 1.7755 0 1,7755 mm mm true 93 0 93 % % true 1016.39 0 1016,39 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-25T18:10:43 2019-02-25T06:57:13 2019-02-25T02:00:00 2019-02-25T04:00:00 120 1551067200 true 12.15 0 12,15 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 1.3386 0 1,3386 mm mm true 93 0 93 % % true 1015.67 0 1015,67 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-25T18:10:43 2019-02-25T06:57:13 2019-02-25T03:00:00 2019-02-25T05:00:00 120 1551070800 true 12.29 0 12,29 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 1.077 0 1,077 mm mm true 92 0 92 % % true 1015.12 0 1015,12 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-25T18:10:43 2019-02-25T06:57:13 2019-02-25T04:00:00 2019-02-25T06:00:00 120 1551074400 true 12.44 0 12,44 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 1.0566 0 1,0566 mm mm true 90 0 90 % % true 1014.96 0 1014,96 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-25T18:10:43 2019-02-25T06:57:13 2019-02-25T05:00:00 2019-02-25T07:00:00 120 1551078000 true 12.62 0 12,62 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 1.1557 0 1,1557 mm mm true 89 0 89 % % true 1014.99 0 1014,99 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-25T18:10:43 2019-02-25T06:57:13 2019-02-25T06:00:00 2019-02-25T08:00:00 120 1551081600 true 12.82 0 12,82 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 1.209 0 1,209 mm mm true 87 0 87 % % true 1014.98 0 1014,98 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-25T18:10:43 2019-02-25T06:57:13 2019-02-25T07:00:00 2019-02-25T09:00:00 120 1551085200 true 13.09 0 13,09 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 1.077 0 1,077 mm mm true 84 0 84 % % true 1014.86 0 1014,86 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-25T18:10:43 2019-02-25T06:57:13 2019-02-25T08:00:00 2019-02-25T10:00:00 120 1551088800 true 13.43 0 13,43 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.8966 0 0,8966 mm mm true 80 0 80 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-25T18:10:43 2019-02-25T06:57:13 2019-02-25T09:00:00 2019-02-25T11:00:00 120 1551092400 true 13.64 0 13,64 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.8077 0 0,8077 mm mm true 78 0 78 % % true 1014.42 0 1014,42 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-25T18:10:43 2019-02-25T06:57:13 2019-02-25T10:00:00 2019-02-25T12:00:00 120 1551096000 true 13.56 0 13,56 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.8534 0 0,8534 mm mm true 78 0 78 % % true 1013.89 0 1013,89 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-25T18:10:43 2019-02-25T06:57:13 2019-02-25T11:00:00 2019-02-25T13:00:00 120 1551099600 true 13.31 0 13,31 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 1.0135 0 1,0135 mm mm true 80 0 80 % % true 1013.25 0 1013,25 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-25T18:10:43 2019-02-25T06:57:13 2019-02-25T12:00:00 2019-02-25T14:00:00 120 1551103200 true 12.98 0 12,98 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 1.1278 0 1,1278 mm mm true 82 0 82 % % true 1012.75 0 1012,75 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-25T18:10:43 2019-02-25T06:57:13 2019-02-25T13:00:00 2019-02-25T15:00:00 120 1551106800 true 12.85 0 12,85 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 1.0312 0 1,0312 mm mm true 83 0 83 % % true 1012.47 0 1012,47 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-25T18:10:43 2019-02-25T06:57:13 2019-02-25T14:00:00 2019-02-25T16:00:00 120 1551110400 true 12.71 0 12,71 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.8661 0 0,8661 mm mm true 85 0 85 % % true 1012.33 0 1012,33 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-25T18:10:43 2019-02-25T06:57:13 2019-02-25T15:00:00 2019-02-25T17:00:00 120 1551114000 true 12.63 0 12,63 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.7315 0 0,7315 mm mm true 86 0 86 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:10:43 2019-02-25T06:57:13 2019-02-25T16:00:00 2019-02-25T18:00:00 120 1551117600 true 12.62 0 12,62 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.6147 0 0,6147 mm mm true 86 0 86 % % true 1012.39 0 1012,39 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:10:43 2019-02-25T06:57:13 2019-02-25T17:00:00 2019-02-25T19:00:00 120 1551121200 true 12.7 0 12,7 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.5283 0 0,5283 mm mm true 86 0 86 % % true 1012.59 0 1012,59 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:10:43 2019-02-25T06:57:13 2019-02-25T18:00:00 2019-02-25T20:00:00 120 1551124800 true 12.71 0 12,71 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.4826 0 0,4826 mm mm true 85 0 85 % % true 1012.77 0 1012,77 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:10:43 2019-02-25T06:57:13 2019-02-25T19:00:00 2019-02-25T21:00:00 120 1551128400 true 12.51 0 12,51 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.4597 0 0,4597 mm mm true 86 0 86 % % true 1012.95 0 1012,95 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:10:43 2019-02-25T06:57:13 2019-02-25T20:00:00 2019-02-25T22:00:00 120 1551132000 true 12.32 0 12,32 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.4496 0 0,4496 mm mm true 86 0 86 % % true 1013.12 0 1013,12 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:10:43 2019-02-25T06:57:13 2019-02-25T21:00:00 2019-02-25T23:00:00 120 1551135600 true 12.08 0 12,08 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.3937 0 0,3937 mm mm true 87 0 87 % % true 1013.24 0 1013,24 mb mb true 0.94 0 0,94 % % 2019-02-24T22:00:00 2019-02-25T00:00:00 120 1551052800 Ασθενής βροχή μέχρι το βραδυ και ανεμώδης όλη την ημέρα. Light rain until evening and windy throughout the day. 2019-02-25T04:57:13 2019-02-25T06:57:13 120 1551077833 2019-02-25T16:10:43 2019-02-25T18:10:43 120 1551118243 true 2.2428 0 2,2428 mm mm true 0.99 0 0,99 % % 3 Τρίτη false 50 false 2019-02-26T18:11:42 2019-02-26T06:55:55 true 12.47 0 12,47 °C °C true 11.07 0 11,07 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF Βόρειος σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF N false false false 0 0 N35.png Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-26T18:11:42 2019-02-26T06:55:55 2019-02-25T22:00:00 2019-02-26T00:00:00 120 1551139200 true 11.82 0 11,82 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.2388 0 0,2388 mm mm true 87 0 87 % % true 1013.28 0 1013,28 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-26T18:11:42 2019-02-26T06:55:55 2019-02-25T23:00:00 2019-02-26T01:00:00 120 1551142800 true 11.58 0 11,58 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.0991 0 0,0991 mm mm true 88 0 88 % % true 1013.27 0 1013,27 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:11:42 2019-02-26T06:55:55 2019-02-26T00:00:00 2019-02-26T02:00:00 120 1551146400 true 11.41 0 11,41 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0.0432 0 0,0432 mm mm true 88 0 88 % % true 1013.26 0 1013,26 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:11:42 2019-02-26T06:55:55 2019-02-26T01:00:00 2019-02-26T03:00:00 120 1551150000 true 11.34 0 11,34 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0.0279 0 0,0279 mm mm true 87 0 87 % % true 1013.21 0 1013,21 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:11:42 2019-02-26T06:55:55 2019-02-26T02:00:00 2019-02-26T04:00:00 120 1551153600 true 11.36 0 11,36 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0.0229 0 0,0229 mm mm true 86 0 86 % % true 1013.15 0 1013,15 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:11:42 2019-02-26T06:55:55 2019-02-26T03:00:00 2019-02-26T05:00:00 120 1551157200 true 11.37 0 11,37 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0.0254 0 0,0254 mm mm true 85 0 85 % % true 1013.24 0 1013,24 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:11:42 2019-02-26T06:55:55 2019-02-26T04:00:00 2019-02-26T06:00:00 120 1551160800 true 11.37 0 11,37 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0.0127 0 0,0127 mm mm true 84 0 84 % % true 1013.57 0 1013,57 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:11:42 2019-02-26T06:55:55 2019-02-26T05:00:00 2019-02-26T07:00:00 120 1551164400 true 11.37 0 11,37 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1014.07 0 1014,07 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:11:42 2019-02-26T06:55:55 2019-02-26T06:00:00 2019-02-26T08:00:00 120 1551168000 true 11.44 0 11,44 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1014.53 0 1014,53 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:11:42 2019-02-26T06:55:55 2019-02-26T07:00:00 2019-02-26T09:00:00 120 1551171600 true 11.69 0 11,69 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1014.98 0 1014,98 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:11:42 2019-02-26T06:55:55 2019-02-26T08:00:00 2019-02-26T10:00:00 120 1551175200 true 11.99 0 11,99 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1015.43 0 1015,43 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-26T18:11:42 2019-02-26T06:55:55 2019-02-26T09:00:00 2019-02-26T11:00:00 120 1551178800 true 12.32 0 12,32 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 0.88 0 0,88 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-26T18:11:42 2019-02-26T06:55:55 2019-02-26T10:00:00 2019-02-26T12:00:00 120 1551182400 true 12.45 0 12,45 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1015.69 0 1015,69 mb mb true 0.77 0 0,77 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-26T18:11:42 2019-02-26T06:55:55 2019-02-26T11:00:00 2019-02-26T13:00:00 120 1551186000 true 12.47 0 12,47 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1015.51 0 1015,51 mb mb true 0.64 0 0,64 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:11:42 2019-02-26T06:55:55 2019-02-26T12:00:00 2019-02-26T14:00:00 120 1551189600 true 12.41 0 12,41 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1015.34 0 1015,34 mb mb true 0.5 0 0,5 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:11:42 2019-02-26T06:55:55 2019-02-26T13:00:00 2019-02-26T15:00:00 120 1551193200 true 12.31 0 12,31 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1015.25 0 1015,25 mb mb true 0.32 0 0,32 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:11:42 2019-02-26T06:55:55 2019-02-26T14:00:00 2019-02-26T16:00:00 120 1551196800 true 12.18 0 12,18 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1015.18 0 1015,18 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:11:42 2019-02-26T06:55:55 2019-02-26T15:00:00 2019-02-26T17:00:00 120 1551200400 true 12.06 0 12,06 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1015.22 0 1015,22 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:11:42 2019-02-26T06:55:55 2019-02-26T16:00:00 2019-02-26T18:00:00 120 1551204000 true 11.92 0 11,92 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1015.44 0 1015,44 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:11:42 2019-02-26T06:55:55 2019-02-26T17:00:00 2019-02-26T19:00:00 120 1551207600 true 11.76 0 11,76 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1015.77 0 1015,77 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:11:42 2019-02-26T06:55:55 2019-02-26T18:00:00 2019-02-26T20:00:00 120 1551211200 true 11.48 0 11,48 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1015.99 0 1015,99 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:11:42 2019-02-26T06:55:55 2019-02-26T19:00:00 2019-02-26T21:00:00 120 1551214800 true 11.28 0 11,28 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1016.07 0 1016,07 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:11:42 2019-02-26T06:55:55 2019-02-26T20:00:00 2019-02-26T22:00:00 120 1551218400 true 11.14 0 11,14 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1016.05 0 1016,05 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:11:42 2019-02-26T06:55:55 2019-02-26T21:00:00 2019-02-26T23:00:00 120 1551222000 true 11.07 0 11,07 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1015.91 0 1015,91 mb mb true 0.02 0 0,02 % % 2019-02-25T22:00:00 2019-02-26T00:00:00 120 1551139200 Ανεμώδης όλη την ημέρα και νεφώσεις κατά περιόδους μέχρι το απόγευμα. Windy throughout the day and mostly cloudy until afternoon. 2019-02-26T04:55:55 2019-02-26T06:55:55 120 1551164155 2019-02-26T16:11:42 2019-02-26T18:11:42 120 1551204702 true 0.2388 0 0,2388 mm mm true 0.58 0 0,58 % % 4 Τετάρτη false 50 false 2019-02-27T18:12:40 2019-02-27T06:54:36 true 12.07 0 12,07 °C °C true 10.53 0 10,53 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:12:40 2019-02-27T06:54:36 2019-02-26T22:00:00 2019-02-27T00:00:00 120 1551225600 true 11.02 0 11,02 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:12:40 2019-02-27T06:54:36 2019-02-26T23:00:00 2019-02-27T01:00:00 120 1551229200 true 10.97 0 10,97 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1015.18 0 1015,18 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:12:40 2019-02-27T06:54:36 2019-02-27T00:00:00 2019-02-27T02:00:00 120 1551232800 true 10.94 0 10,94 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1014.72 0 1014,72 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:12:40 2019-02-27T06:54:36 2019-02-27T01:00:00 2019-02-27T03:00:00 120 1551236400 true 10.98 0 10,98 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1014.19 0 1014,19 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:12:40 2019-02-27T06:54:36 2019-02-27T02:00:00 2019-02-27T04:00:00 120 1551240000 true 11.03 0 11,03 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1013.61 0 1013,61 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-27T18:12:40 2019-02-27T06:54:36 2019-02-27T03:00:00 2019-02-27T05:00:00 120 1551243600 true 11.11 0 11,11 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 72 0 72 % % true 1013.17 0 1013,17 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-27T18:12:40 2019-02-27T06:54:36 2019-02-27T04:00:00 2019-02-27T06:00:00 120 1551247200 true 11.18 0 11,18 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1012.94 0 1012,94 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-27T18:12:40 2019-02-27T06:54:36 2019-02-27T05:00:00 2019-02-27T07:00:00 120 1551250800 true 11.29 0 11,29 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1012.85 0 1012,85 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-27T18:12:40 2019-02-27T06:54:36 2019-02-27T06:00:00 2019-02-27T08:00:00 120 1551254400 true 11.43 0 11,43 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1012.82 0 1012,82 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-27T18:12:40 2019-02-27T06:54:36 2019-02-27T07:00:00 2019-02-27T09:00:00 120 1551258000 true 11.59 0 11,59 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1012.93 0 1012,93 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-27T18:12:40 2019-02-27T06:54:36 2019-02-27T08:00:00 2019-02-27T10:00:00 120 1551261600 true 11.89 0 11,89 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1013.13 0 1013,13 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-27T18:12:40 2019-02-27T06:54:36 2019-02-27T09:00:00 2019-02-27T11:00:00 120 1551265200 true 12.07 0 12,07 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1013.18 0 1013,18 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-27T18:12:40 2019-02-27T06:54:36 2019-02-27T10:00:00 2019-02-27T12:00:00 120 1551268800 true 12.02 0 12,02 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1012.99 0 1012,99 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-27T18:12:40 2019-02-27T06:54:36 2019-02-27T11:00:00 2019-02-27T13:00:00 120 1551272400 true 11.82 0 11,82 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 64 0 64 % % true 1012.66 0 1012,66 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-27T18:12:40 2019-02-27T06:54:36 2019-02-27T12:00:00 2019-02-27T14:00:00 120 1551276000 true 11.63 0 11,63 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0152 0 0,0152 mm mm true 66 0 66 % % true 1012.44 0 1012,44 mb mb true 0.22 0 0,22 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:12:40 2019-02-27T06:54:36 2019-02-27T13:00:00 2019-02-27T15:00:00 120 1551279600 true 11.47 0 11,47 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0178 0 0,0178 mm mm true 66 0 66 % % true 1012.39 0 1012,39 mb mb true 0.46 0 0,46 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-27T18:12:40 2019-02-27T06:54:36 2019-02-27T14:00:00 2019-02-27T16:00:00 120 1551283200 true 11.32 0 11,32 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0254 0 0,0254 mm mm true 65 0 65 % % true 1012.43 0 1012,43 mb mb true 0.75 0 0,75 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-27T18:12:40 2019-02-27T06:54:36 2019-02-27T15:00:00 2019-02-27T17:00:00 120 1551286800 true 11.19 0 11,19 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0305 0 0,0305 mm mm true 64 0 64 % % true 1012.61 0 1012,61 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-27T18:12:40 2019-02-27T06:54:36 2019-02-27T16:00:00 2019-02-27T18:00:00 120 1551290400 true 11.05 0 11,05 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0178 0 0,0178 mm mm true 64 0 64 % % true 1013.04 0 1013,04 mb mb true 0.86 0 0,86 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-27T18:12:40 2019-02-27T06:54:36 2019-02-27T17:00:00 2019-02-27T19:00:00 120 1551294000 true 10.93 0 10,93 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 65 0 65 % % true 1013.61 0 1013,61 mb mb true 0.68 0 0,68 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:12:40 2019-02-27T06:54:36 2019-02-27T18:00:00 2019-02-27T20:00:00 120 1551297600 true 10.81 0 10,81 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1014.12 0 1014,12 mb mb true 0.49 0 0,49 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:12:40 2019-02-27T06:54:36 2019-02-27T19:00:00 2019-02-27T21:00:00 120 1551301200 true 10.69 0 10,69 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1014.51 0 1014,51 mb mb true 0.32 0 0,32 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:12:40 2019-02-27T06:54:36 2019-02-27T20:00:00 2019-02-27T22:00:00 120 1551304800 true 10.64 0 10,64 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1014.83 0 1014,83 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:12:40 2019-02-27T06:54:36 2019-02-27T21:00:00 2019-02-27T23:00:00 120 1551308400 true 10.53 0 10,53 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1015.06 0 1015,06 mb mb true 0.01 0 0,01 % % 2019-02-26T22:00:00 2019-02-27T00:00:00 120 1551225600 Ανεμώδης από το απόγευμα και νεφώσεις κατά περιόδους από το απόγευμα, που συνεχίζεται μέχρι το βραδυ. Windy starting in the afternoon and mostly cloudy starting in the afternoon, continuing until evening. 2019-02-27T04:54:36 2019-02-27T06:54:36 120 1551250476 2019-02-27T16:12:40 2019-02-27T18:12:40 120 1551291160 true 0.0305 0 0,0305 mm mm true 0.21 0 0,21 % % 5 Πέμπτη false 50 false 2019-02-28T18:13:38 2019-02-28T06:53:16 true 11.79 0 11,79 °C °C true 9.89 0 9,89 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βόρειος μέτριος - 5 BF N false false false 0 0 N25.png Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:13:38 2019-02-28T06:53:16 2019-02-27T22:00:00 2019-02-28T00:00:00 120 1551312000 true 10.31 0 10,31 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1015.13 0 1015,13 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:13:38 2019-02-28T06:53:16 2019-02-27T23:00:00 2019-02-28T01:00:00 120 1551315600 true 10.07 0 10,07 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1015.11 0 1015,11 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:13:38 2019-02-28T06:53:16 2019-02-28T00:00:00 2019-02-28T02:00:00 120 1551319200 true 9.94 0 9,94 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1015.08 0 1015,08 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:13:38 2019-02-28T06:53:16 2019-02-28T01:00:00 2019-02-28T03:00:00 120 1551322800 true 9.92 0 9,92 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1015.08 0 1015,08 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:13:38 2019-02-28T06:53:16 2019-02-28T02:00:00 2019-02-28T04:00:00 120 1551326400 true 9.94 0 9,94 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1015.09 0 1015,09 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:13:38 2019-02-28T06:53:16 2019-02-28T03:00:00 2019-02-28T05:00:00 120 1551330000 true 9.95 0 9,95 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1015.24 0 1015,24 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:13:38 2019-02-28T06:53:16 2019-02-28T04:00:00 2019-02-28T06:00:00 120 1551333600 true 9.92 0 9,92 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1015.63 0 1015,63 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:13:38 2019-02-28T06:53:16 2019-02-28T05:00:00 2019-02-28T07:00:00 120 1551337200 true 9.89 0 9,89 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1016.19 0 1016,19 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:13:38 2019-02-28T06:53:16 2019-02-28T06:00:00 2019-02-28T08:00:00 120 1551340800 true 9.93 0 9,93 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1016.72 0 1016,72 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:13:38 2019-02-28T06:53:16 2019-02-28T07:00:00 2019-02-28T09:00:00 120 1551344400 true 10.03 0 10,03 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1017.22 0 1017,22 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:13:38 2019-02-28T06:53:16 2019-02-28T08:00:00 2019-02-28T10:00:00 120 1551348000 true 10.24 0 10,24 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1017.7 0 1017,7 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:13:38 2019-02-28T06:53:16 2019-02-28T09:00:00 2019-02-28T11:00:00 120 1551351600 true 10.59 0 10,59 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1018.04 0 1018,04 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:13:38 2019-02-28T06:53:16 2019-02-28T10:00:00 2019-02-28T12:00:00 120 1551355200 true 10.82 0 10,82 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1018.1 0 1018,1 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:13:38 2019-02-28T06:53:16 2019-02-28T11:00:00 2019-02-28T13:00:00 120 1551358800 true 10.97 0 10,97 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1017.99 0 1017,99 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:13:38 2019-02-28T06:53:16 2019-02-28T12:00:00 2019-02-28T14:00:00 120 1551362400 true 11.09 0 11,09 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1017.89 0 1017,89 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:13:38 2019-02-28T06:53:16 2019-02-28T13:00:00 2019-02-28T15:00:00 120 1551366000 true 11.22 0 11,22 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1017.88 0 1017,88 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:13:38 2019-02-28T06:53:16 2019-02-28T14:00:00 2019-02-28T16:00:00 120 1551369600 true 11.31 0 11,31 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1017.87 0 1017,87 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:13:38 2019-02-28T06:53:16 2019-02-28T15:00:00 2019-02-28T17:00:00 120 1551373200 true 11.42 0 11,42 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1017.94 0 1017,94 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:13:38 2019-02-28T06:53:16 2019-02-28T16:00:00 2019-02-28T18:00:00 120 1551376800 true 11.51 0 11,51 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1018.18 0 1018,18 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:13:38 2019-02-28T06:53:16 2019-02-28T17:00:00 2019-02-28T19:00:00 120 1551380400 true 11.56 0 11,56 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1018.47 0 1018,47 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:13:38 2019-02-28T06:53:16 2019-02-28T18:00:00 2019-02-28T20:00:00 120 1551384000 true 11.56 0 11,56 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1018.7 0 1018,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:13:38 2019-02-28T06:53:16 2019-02-28T19:00:00 2019-02-28T21:00:00 120 1551387600 true 11.59 0 11,59 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1018.85 0 1018,85 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:13:38 2019-02-28T06:53:16 2019-02-28T20:00:00 2019-02-28T22:00:00 120 1551391200 true 11.68 0 11,68 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1018.95 0 1018,95 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:13:38 2019-02-28T06:53:16 2019-02-28T21:00:00 2019-02-28T23:00:00 120 1551394800 true 11.79 0 11,79 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1018.91 0 1018,91 mb mb true 0 0 0 % % 2019-02-27T22:00:00 2019-02-28T00:00:00 120 1551312000 Ανεμώδης μέχρι το απόγευμα. Windy until afternoon. 2019-02-28T04:53:16 2019-02-28T06:53:16 120 1551336796 2019-02-28T16:13:38 2019-02-28T18:13:38 120 1551377618 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0.01 0 0,01 % % 6 Παρασκευή false 1 false 2019-03-01T18:14:35 2019-03-01T06:51:55 true 16.18 0 16,18 °C °C true 11.94 0 11,94 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF WSW false false false 0 0 SW15.png Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:14:35 2019-03-01T06:51:55 2019-02-28T22:00:00 2019-03-01T00:00:00 120 1551398400 true 11.94 0 11,94 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1018.74 0 1018,74 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:14:35 2019-03-01T06:51:55 2019-02-28T23:00:00 2019-03-01T01:00:00 120 1551402000 true 12.16 0 12,16 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1018.48 0 1018,48 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:14:35 2019-03-01T06:51:55 2019-03-01T00:00:00 2019-03-01T02:00:00 120 1551405600 true 12.42 0 12,42 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 W20.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1018.13 0 1018,13 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:14:35 2019-03-01T06:51:55 2019-03-01T01:00:00 2019-03-01T03:00:00 120 1551409200 true 12.74 0 12,74 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1017.67 0 1017,67 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:14:35 2019-03-01T06:51:55 2019-03-01T02:00:00 2019-03-01T04:00:00 120 1551412800 true 13.12 0 13,12 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1017.13 0 1017,13 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:14:35 2019-03-01T06:51:55 2019-03-01T03:00:00 2019-03-01T05:00:00 120 1551416400 true 13.61 0 13,61 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1016.76 0 1016,76 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:14:35 2019-03-01T06:51:55 2019-03-01T04:00:00 2019-03-01T06:00:00 120 1551420000 true 13.99 0 13,99 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1016.68 0 1016,68 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:14:35 2019-03-01T06:51:55 2019-03-01T05:00:00 2019-03-01T07:00:00 120 1551423600 true 14.38 0 14,38 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1016.76 0 1016,76 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:14:35 2019-03-01T06:51:55 2019-03-01T06:00:00 2019-03-01T08:00:00 120 1551427200 true 14.74 0 14,74 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1016.84 0 1016,84 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:14:35 2019-03-01T06:51:55 2019-03-01T07:00:00 2019-03-01T09:00:00 120 1551430800 true 15.08 0 15,08 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1016.89 0 1016,89 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:14:35 2019-03-01T06:51:55 2019-03-01T08:00:00 2019-03-01T10:00:00 120 1551434400 true 15.42 0 15,42 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1016.93 0 1016,93 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:14:35 2019-03-01T06:51:55 2019-03-01T09:00:00 2019-03-01T11:00:00 120 1551438000 true 15.69 0 15,69 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1016.82 0 1016,82 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:14:35 2019-03-01T06:51:55 2019-03-01T10:00:00 2019-03-01T12:00:00 120 1551441600 true 15.96 0 15,96 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1016.35 0 1016,35 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:14:35 2019-03-01T06:51:55 2019-03-01T11:00:00 2019-03-01T13:00:00 120 1551445200 true 16.12 0 16,12 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1015.72 0 1015,72 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:14:35 2019-03-01T06:51:55 2019-03-01T12:00:00 2019-03-01T14:00:00 120 1551448800 true 16.18 0 16,18 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1015.13 0 1015,13 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:14:35 2019-03-01T06:51:55 2019-03-01T13:00:00 2019-03-01T15:00:00 120 1551452400 true 16.18 0 16,18 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1014.65 0 1014,65 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:14:35 2019-03-01T06:51:55 2019-03-01T14:00:00 2019-03-01T16:00:00 120 1551456000 true 16.13 0 16,13 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1014.19 0 1014,19 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:14:35 2019-03-01T06:51:55 2019-03-01T15:00:00 2019-03-01T17:00:00 120 1551459600 true 16.06 0 16,06 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1013.82 0 1013,82 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:14:35 2019-03-01T06:51:55 2019-03-01T16:00:00 2019-03-01T18:00:00 120 1551463200 true 15.93 0 15,93 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1013.61 0 1013,61 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:14:35 2019-03-01T06:51:55 2019-03-01T17:00:00 2019-03-01T19:00:00 120 1551466800 true 15.81 0 15,81 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:14:35 2019-03-01T06:51:55 2019-03-01T18:00:00 2019-03-01T20:00:00 120 1551470400 true 15.67 0 15,67 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1013.41 0 1013,41 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:14:35 2019-03-01T06:51:55 2019-03-01T19:00:00 2019-03-01T21:00:00 120 1551474000 true 15.49 0 15,49 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:14:35 2019-03-01T06:51:55 2019-03-01T20:00:00 2019-03-01T22:00:00 120 1551477600 true 15.27 0 15,27 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1013.18 0 1013,18 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:14:35 2019-03-01T06:51:55 2019-03-01T21:00:00 2019-03-01T23:00:00 120 1551481200 true 15.07 0 15,07 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0 0 0 % % 2019-02-28T22:00:00 2019-03-01T00:00:00 120 1551398400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-03-01T04:51:55 2019-03-01T06:51:55 120 1551423115 2019-03-01T16:14:35 2019-03-01T18:14:35 120 1551464075 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0 0 0 % %
sunny

Σήμερα

Ασθενής βροχή κατα τη διάρκεια της νύχτας.

13°c

windy

BF 3

deltiokairou

Η Σίκινος, ένα μικρό νησάκι μεταξύ Ίου και Φολεγάνδρου, αποτελεί την ιδανική επιλογή για ήσυχες διακοπές αποφόρτισης από τα άγχη και τις φροντίδες μιας κουραστικής καθημερινότητας. Τοπίο αυθεντικά κυκλαδίτικο, όπου κυριαρχούν οι αναβαθμίδες με τις ξερικές καλλιέργειες, οι ξερολιθιές, τα πολυάριθμα ξωκλήσια και φυσικά οι καταπληκτικές παραλίες με τα γαλαζοπράσινα νερά.
Η Αλοπρόνοια είναι το γραφικό λιμάνι του νησιού με τα κάτασπρα σπιτάκια διαταγμένα αμφιθεατρικά γύρω από την αμμουδερή ακρογιαλιά. Μόλις 3,5 χμ ΒΔ βρίσκεται η παραμυθένια Χώρα της Σικίνου, με τους δύο οικισμούς που την αποτελούν, το παλαιότερο Κάστρο και το νεότερο Χωριό. Από εδώ ξεκινά κανείς για να εξερευνήσει το υπόλοιπο νησί, κατά προτίμηση με τα πόδια. Διαβείτε τα καλά διατηρημένα μονοπάτια και μαγευτείτε από την απέριττη ομορφιά του νησιού.
Ανακαλύψτε τη Μονή της Ζωοδόχου Πηγής, καστρομονάστηρο σε οχυρή τοποθεσία με υπέροχο ηλιοβασίλεμα, τη μεγαλοπρεπή Μαύρη Σπηλιά στα βόρεια του νησιού και ακόμη το μοναστηριακό συγκρότημα της Επισκοπής καθώς και το εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας, στην κορυφή ενός λόφου, με την καταπληκτική θέα προς τη γύρω περιοχή.
Φεύγοντας πάρτε οπωσδήποτε μαζί σας σαν ενθύμιο από το μαγικό αυτό τόπο το γευστικότατο θυμαρίσιο μέλι, παστέλι και "μελετίνια", ντόπια τυροκομικά και κάπαρη.

Πηγή: Visit Greece - The official website of the Greek Tourism Organisation