ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

Η Σαντορίνη (ή Θήρα) βρίσκεται στο νοτιότερο σημείο των Κυκλάδων και είναι στην ουσία ένα σύμπλεγμα νησιών που αποτελείται από τα νησιά της Θήρας, της Θηρασσιάς, του Ασπρονησίου, της Παλαιάς και της Νέας Καμένης. Το νησιώτικο αυτό σύμπλεγμα δημιουργήθηκε λόγω της έντονης ηφαιστειακής δραστηριότητας.

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

0 2324 false 20 false 2019-09-19T19:22:11 2019-09-19T07:04:52 0.0 true 22 0 22 °C °C true 1015 0 1015 mb mb true 100 0 100 % % 2019-09-19T02:00:00 2019-09-19T05:00:00 180 1568869200 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF WSW false false false 0 0 SW10.png Αίθριος Clear 0 Πέμπτη false 1 false 2019-09-19T19:22:11 2019-09-19T07:04:52 true 24.33 0 24,33 °C °C true 21.34 0 21,34 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Δυτικός πολύ ασθενής - 2 BF W false false false 0 0 W10.png Αίθριος false 20 false 2019-09-19T19:22:11 2019-09-19T07:04:52 2019-09-18T21:00:00 2019-09-19T00:00:00 180 1568851200 true 21.95 0 21,95 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1015.24 0 1015,24 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-19T19:22:11 2019-09-19T07:04:52 2019-09-18T22:00:00 2019-09-19T01:00:00 180 1568854800 true 21.93 0 21,93 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1015.09 0 1015,09 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-19T19:22:11 2019-09-19T07:04:52 2019-09-18T23:00:00 2019-09-19T02:00:00 180 1568858400 true 21.91 0 21,91 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1015.02 0 1015,02 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-19T19:22:11 2019-09-19T07:04:52 2019-09-19T00:00:00 2019-09-19T03:00:00 180 1568862000 true 21.88 0 21,88 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1015.02 0 1015,02 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-19T19:22:11 2019-09-19T07:04:52 2019-09-19T01:00:00 2019-09-19T04:00:00 180 1568865600 true 21.68 0 21,68 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1014.77 0 1014,77 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-19T19:22:11 2019-09-19T07:04:52 2019-09-19T02:00:00 2019-09-19T05:00:00 180 1568869200 true 21.6 0 21,6 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-19T19:22:11 2019-09-19T07:04:52 2019-09-19T03:00:00 2019-09-19T06:00:00 180 1568872800 true 21.66 0 21,66 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1014.46 0 1014,46 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-19T19:22:11 2019-09-19T07:04:52 2019-09-19T04:00:00 2019-09-19T07:00:00 180 1568876400 true 21.87 0 21,87 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1014.52 0 1014,52 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-19T19:22:11 2019-09-19T07:04:52 2019-09-19T05:00:00 2019-09-19T08:00:00 180 1568880000 true 22.16 0 22,16 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1015.17 0 1015,17 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-09-19T19:22:11 2019-09-19T07:04:52 2019-09-19T06:00:00 2019-09-19T09:00:00 180 1568883600 true 22.57 0 22,57 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 100 0 100 % % true 1015.29 0 1015,29 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-09-19T19:22:11 2019-09-19T07:04:52 2019-09-19T07:00:00 2019-09-19T10:00:00 180 1568887200 true 22.95 0 22,95 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1015.57 0 1015,57 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-09-19T19:22:11 2019-09-19T07:04:52 2019-09-19T08:00:00 2019-09-19T11:00:00 180 1568890800 true 23.41 0 23,41 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 98 0 98 % % true 1015.41 0 1015,41 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-09-19T19:22:11 2019-09-19T07:04:52 2019-09-19T09:00:00 2019-09-19T12:00:00 180 1568894400 true 23.75 0 23,75 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 94 0 94 % % true 1015.55 0 1015,55 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-09-19T19:22:11 2019-09-19T07:04:52 2019-09-19T10:00:00 2019-09-19T13:00:00 180 1568898000 true 24.06 0 24,06 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 91 0 91 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-09-19T19:22:11 2019-09-19T07:04:52 2019-09-19T11:00:00 2019-09-19T14:00:00 180 1568901600 true 24.27 0 24,27 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 89 0 89 % % true 1015.22 0 1015,22 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-19T19:22:11 2019-09-19T07:04:52 2019-09-19T12:00:00 2019-09-19T15:00:00 180 1568905200 true 24.33 0 24,33 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 87 0 87 % % true 1014.99 0 1014,99 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-19T19:22:11 2019-09-19T07:04:52 2019-09-19T13:00:00 2019-09-19T16:00:00 180 1568908800 true 24.2 0 24,2 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0105 0 0,0105 mm mm true 86 0 86 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-19T19:22:11 2019-09-19T07:04:52 2019-09-19T14:00:00 2019-09-19T17:00:00 180 1568912400 true 23.94 0 23,94 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 86 0 86 % % true 1014.64 0 1014,64 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-19T19:22:11 2019-09-19T07:04:52 2019-09-19T15:00:00 2019-09-19T18:00:00 180 1568916000 true 23.62 0 23,62 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 86 0 86 % % true 1014.54 0 1014,54 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-19T19:22:11 2019-09-19T07:04:52 2019-09-19T16:00:00 2019-09-19T19:00:00 180 1568919600 true 23.18 0 23,18 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1014.68 0 1014,68 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-19T19:22:11 2019-09-19T07:04:52 2019-09-19T17:00:00 2019-09-19T20:00:00 180 1568923200 true 22.67 0 22,67 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 91 0 91 % % true 1014.81 0 1014,81 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-19T19:22:11 2019-09-19T07:04:52 2019-09-19T18:00:00 2019-09-19T21:00:00 180 1568926800 true 22.2 0 22,2 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 94 0 94 % % true 1014.96 0 1014,96 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-19T19:22:11 2019-09-19T07:04:52 2019-09-19T19:00:00 2019-09-19T22:00:00 180 1568930400 true 21.78 0 21,78 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 97 0 97 % % true 1015.13 0 1015,13 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-19T19:22:11 2019-09-19T07:04:52 2019-09-19T20:00:00 2019-09-19T23:00:00 180 1568934000 true 21.44 0 21,44 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0 0 0 % % 2019-09-18T21:00:00 2019-09-19T00:00:00 180 1568851200 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2019-09-19T04:04:52 2019-09-19T07:04:52 180 1568876692 2019-09-19T16:22:11 2019-09-19T19:22:11 180 1568920931 true 0.0105 0 0,0105 mm mm true 0 0 0 % % 1 Παρασκευή false 1 false 2019-09-20T19:20:40 2019-09-20T07:05:38 true 23.31 0 23,31 °C °C true 20.81 0 20,81 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NNW false false false 0 0 NW20.png Αίθριος false 20 false 2019-09-20T19:20:40 2019-09-20T07:05:38 2019-09-19T21:00:00 2019-09-20T00:00:00 180 1568937600 true 21.34 0 21,34 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1015.35 0 1015,35 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-20T19:20:40 2019-09-20T07:05:38 2019-09-19T22:00:00 2019-09-20T01:00:00 180 1568941200 true 21.35 0 21,35 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1015.18 0 1015,18 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-20T19:20:40 2019-09-20T07:05:38 2019-09-19T23:00:00 2019-09-20T02:00:00 180 1568944800 true 21.4 0 21,4 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1014.91 0 1014,91 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-20T19:20:40 2019-09-20T07:05:38 2019-09-20T00:00:00 2019-09-20T03:00:00 180 1568948400 true 21.39 0 21,39 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1014.59 0 1014,59 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-20T19:20:40 2019-09-20T07:05:38 2019-09-20T01:00:00 2019-09-20T04:00:00 180 1568952000 true 21.24 0 21,24 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-20T19:20:40 2019-09-20T07:05:38 2019-09-20T02:00:00 2019-09-20T05:00:00 180 1568955600 true 21.2 0 21,2 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1014.04 0 1014,04 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-20T19:20:40 2019-09-20T07:05:38 2019-09-20T03:00:00 2019-09-20T06:00:00 180 1568959200 true 21.19 0 21,19 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1013.96 0 1013,96 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-20T19:20:40 2019-09-20T07:05:38 2019-09-20T04:00:00 2019-09-20T07:00:00 180 1568962800 true 21.32 0 21,32 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1014.12 0 1014,12 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-20T19:20:40 2019-09-20T07:05:38 2019-09-20T05:00:00 2019-09-20T08:00:00 180 1568966400 true 21.65 0 21,65 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1014.43 0 1014,43 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-20T19:20:40 2019-09-20T07:05:38 2019-09-20T06:00:00 2019-09-20T09:00:00 180 1568970000 true 22.04 0 22,04 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 99 0 99 % % true 1014.74 0 1014,74 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-20T19:20:40 2019-09-20T07:05:38 2019-09-20T07:00:00 2019-09-20T10:00:00 180 1568973600 true 22.5 0 22,5 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 94 0 94 % % true 1015.05 0 1015,05 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-20T19:20:40 2019-09-20T07:05:38 2019-09-20T08:00:00 2019-09-20T11:00:00 180 1568977200 true 22.77 0 22,77 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-20T19:20:40 2019-09-20T07:05:38 2019-09-20T09:00:00 2019-09-20T12:00:00 180 1568980800 true 23 0 23 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1015.63 0 1015,63 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-20T19:20:40 2019-09-20T07:05:38 2019-09-20T10:00:00 2019-09-20T13:00:00 180 1568984400 true 23.21 0 23,21 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1015.88 0 1015,88 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-20T19:20:40 2019-09-20T07:05:38 2019-09-20T11:00:00 2019-09-20T14:00:00 180 1568988000 true 23.31 0 23,31 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1015.79 0 1015,79 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-20T19:20:40 2019-09-20T07:05:38 2019-09-20T12:00:00 2019-09-20T15:00:00 180 1568991600 true 23.29 0 23,29 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 81 0 81 % % true 1015.73 0 1015,73 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-20T19:20:40 2019-09-20T07:05:38 2019-09-20T13:00:00 2019-09-20T16:00:00 180 1568995200 true 23.15 0 23,15 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1015.68 0 1015,68 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-20T19:20:40 2019-09-20T07:05:38 2019-09-20T14:00:00 2019-09-20T17:00:00 180 1568998800 true 22.94 0 22,94 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1015.72 0 1015,72 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-20T19:20:40 2019-09-20T07:05:38 2019-09-20T15:00:00 2019-09-20T18:00:00 180 1569002400 true 22.64 0 22,64 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1015.76 0 1015,76 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-20T19:20:40 2019-09-20T07:05:38 2019-09-20T16:00:00 2019-09-20T19:00:00 180 1569006000 true 22.27 0 22,27 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1016.17 0 1016,17 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-20T19:20:40 2019-09-20T07:05:38 2019-09-20T17:00:00 2019-09-20T20:00:00 180 1569009600 true 21.67 0 21,67 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1016.75 0 1016,75 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-20T19:20:40 2019-09-20T07:05:38 2019-09-20T18:00:00 2019-09-20T21:00:00 180 1569013200 true 21.19 0 21,19 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 91 0 91 % % true 1017.23 0 1017,23 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-20T19:20:40 2019-09-20T07:05:38 2019-09-20T19:00:00 2019-09-20T22:00:00 180 1569016800 true 20.97 0 20,97 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 94 0 94 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-20T19:20:40 2019-09-20T07:05:38 2019-09-20T20:00:00 2019-09-20T23:00:00 180 1569020400 true 20.9 0 20,9 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 95 0 95 % % true 1017.64 0 1017,64 mb mb true 0 0 0 % % 2019-09-19T21:00:00 2019-09-20T00:00:00 180 1568937600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-09-20T04:05:38 2019-09-20T07:05:38 180 1568963138 2019-09-20T16:20:40 2019-09-20T19:20:40 180 1569007240 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0 0 0 % % 2 Σάββατο false 2 false 2019-09-21T19:19:09 2019-09-21T07:06:25 true 21.89 0 21,89 °C °C true 20.02 0 20,02 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF Βορειοδυτικός ισχυρός - 6 BF NNW false false false 0 0 NW30.png Αίθριος false 20 false 2019-09-21T19:19:09 2019-09-21T07:06:25 2019-09-20T21:00:00 2019-09-21T00:00:00 180 1569024000 true 20.81 0 20,81 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 96 0 96 % % true 1017.74 0 1017,74 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-21T19:19:09 2019-09-21T07:06:25 2019-09-20T22:00:00 2019-09-21T01:00:00 180 1569027600 true 20.79 0 20,79 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 97 0 97 % % true 1017.81 0 1017,81 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-21T19:19:09 2019-09-21T07:06:25 2019-09-20T23:00:00 2019-09-21T02:00:00 180 1569031200 true 20.76 0 20,76 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 98 0 98 % % true 1017.99 0 1017,99 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-21T19:19:09 2019-09-21T07:06:25 2019-09-21T00:00:00 2019-09-21T03:00:00 180 1569034800 true 20.44 0 20,44 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 99 0 99 % % true 1018.12 0 1018,12 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-21T19:19:09 2019-09-21T07:06:25 2019-09-21T01:00:00 2019-09-21T04:00:00 180 1569038400 true 20.26 0 20,26 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 98 0 98 % % true 1018.1 0 1018,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-21T19:19:09 2019-09-21T07:06:25 2019-09-21T02:00:00 2019-09-21T05:00:00 180 1569042000 true 20.15 0 20,15 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 96 0 96 % % true 1017.71 0 1017,71 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-21T19:19:09 2019-09-21T07:06:25 2019-09-21T03:00:00 2019-09-21T06:00:00 180 1569045600 true 20.05 0 20,05 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 94 0 94 % % true 1017.79 0 1017,79 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 20 false 2019-09-21T19:19:09 2019-09-21T07:06:25 2019-09-21T04:00:00 2019-09-21T07:00:00 180 1569049200 true 20.02 0 20,02 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 91 0 91 % % true 1018 0 1018 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-09-21T19:19:09 2019-09-21T07:06:25 2019-09-21T05:00:00 2019-09-21T08:00:00 180 1569052800 true 20.23 0 20,23 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1018.26 0 1018,26 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-09-21T19:19:09 2019-09-21T07:06:25 2019-09-21T06:00:00 2019-09-21T09:00:00 180 1569056400 true 20.58 0 20,58 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1018.51 0 1018,51 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-09-21T19:19:09 2019-09-21T07:06:25 2019-09-21T07:00:00 2019-09-21T10:00:00 180 1569060000 true 20.84 0 20,84 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1018.79 0 1018,79 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-09-21T19:19:09 2019-09-21T07:06:25 2019-09-21T08:00:00 2019-09-21T11:00:00 180 1569063600 true 21.24 0 21,24 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-09-21T19:19:09 2019-09-21T07:06:25 2019-09-21T09:00:00 2019-09-21T12:00:00 180 1569067200 true 21.45 0 21,45 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1019.21 0 1019,21 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-09-21T19:19:09 2019-09-21T07:06:25 2019-09-21T10:00:00 2019-09-21T13:00:00 180 1569070800 true 21.57 0 21,57 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1019.36 0 1019,36 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 2 false 2019-09-21T19:19:09 2019-09-21T07:06:25 2019-09-21T11:00:00 2019-09-21T14:00:00 180 1569074400 true 21.62 0 21,62 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1018.91 0 1018,91 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 2 false 2019-09-21T19:19:09 2019-09-21T07:06:25 2019-09-21T12:00:00 2019-09-21T15:00:00 180 1569078000 true 21.66 0 21,66 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1018.59 0 1018,59 mb mb true 0.32 0 0,32 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-09-21T19:19:09 2019-09-21T07:06:25 2019-09-21T13:00:00 2019-09-21T16:00:00 180 1569081600 true 21.72 0 21,72 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1018.32 0 1018,32 mb mb true 0.54 0 0,54 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-09-21T19:19:09 2019-09-21T07:06:25 2019-09-21T14:00:00 2019-09-21T17:00:00 180 1569085200 true 21.83 0 21,83 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1018.08 0 1018,08 mb mb true 0.79 0 0,79 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 4 false 2019-09-21T19:19:09 2019-09-21T07:06:25 2019-09-21T15:00:00 2019-09-21T18:00:00 180 1569088800 true 21.89 0 21,89 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1017.88 0 1017,88 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 4 false 2019-09-21T19:19:09 2019-09-21T07:06:25 2019-09-21T16:00:00 2019-09-21T19:00:00 180 1569092400 true 21.77 0 21,77 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1018.09 0 1018,09 mb mb true 0.88 0 0,88 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-09-21T19:19:09 2019-09-21T07:06:25 2019-09-21T17:00:00 2019-09-21T20:00:00 180 1569096000 true 21.49 0 21,49 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1018.42 0 1018,42 mb mb true 0.72 0 0,72 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-09-21T19:19:09 2019-09-21T07:06:25 2019-09-21T18:00:00 2019-09-21T21:00:00 180 1569099600 true 20.96 0 20,96 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1018.65 0 1018,65 mb mb true 0.54 0 0,54 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 21 false 2019-09-21T19:19:09 2019-09-21T07:06:25 2019-09-21T19:00:00 2019-09-21T22:00:00 180 1569103200 true 20.77 0 20,77 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1018.71 0 1018,71 mb mb true 0.35 0 0,35 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 21 false 2019-09-21T19:19:09 2019-09-21T07:06:25 2019-09-21T20:00:00 2019-09-21T23:00:00 180 1569106800 true 20.78 0 20,78 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1018.66 0 1018,66 mb mb true 0.14 0 0,14 % % 2019-09-20T21:00:00 2019-09-21T00:00:00 180 1569024000 Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους όλη την ημέρα. Windy and mostly cloudy throughout the day. 2019-09-21T04:06:25 2019-09-21T07:06:25 180 1569049585 2019-09-21T16:19:09 2019-09-21T19:19:09 180 1569093549 true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 0.22 0 0,22 % % 3 Κυριακή false 1 false 2019-09-22T19:17:38 2019-09-22T07:07:12 true 21.3 0 21,3 °C °C true 19.78 0 19,78 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Ανεμώδης false 20 false 2019-09-22T19:17:38 2019-09-22T07:07:12 2019-09-21T21:00:00 2019-09-22T00:00:00 180 1569110400 true 20.86 0 20,86 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1018.58 0 1018,58 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 20 false 2019-09-22T19:17:38 2019-09-22T07:07:12 2019-09-21T22:00:00 2019-09-22T01:00:00 180 1569114000 true 20.74 0 20,74 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1018.42 0 1018,42 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 20 false 2019-09-22T19:17:38 2019-09-22T07:07:12 2019-09-21T23:00:00 2019-09-22T02:00:00 180 1569117600 true 20.27 0 20,27 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1018.21 0 1018,21 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 20 false 2019-09-22T19:17:38 2019-09-22T07:07:12 2019-09-22T00:00:00 2019-09-22T03:00:00 180 1569121200 true 19.97 0 19,97 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1018.05 0 1018,05 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 20 false 2019-09-22T19:17:38 2019-09-22T07:07:12 2019-09-22T01:00:00 2019-09-22T04:00:00 180 1569124800 true 19.81 0 19,81 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1017.91 0 1017,91 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 20 false 2019-09-22T19:17:38 2019-09-22T07:07:12 2019-09-22T02:00:00 2019-09-22T05:00:00 180 1569128400 true 19.78 0 19,78 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1017.77 0 1017,77 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 20 false 2019-09-22T19:17:38 2019-09-22T07:07:12 2019-09-22T03:00:00 2019-09-22T06:00:00 180 1569132000 true 19.86 0 19,86 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1017.78 0 1017,78 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 20 false 2019-09-22T19:17:38 2019-09-22T07:07:12 2019-09-22T04:00:00 2019-09-22T07:00:00 180 1569135600 true 20.11 0 20,11 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1018.27 0 1018,27 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-22T19:17:38 2019-09-22T07:07:12 2019-09-22T05:00:00 2019-09-22T08:00:00 180 1569139200 true 20.28 0 20,28 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1018.75 0 1018,75 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-22T19:17:38 2019-09-22T07:07:12 2019-09-22T06:00:00 2019-09-22T09:00:00 180 1569142800 true 20.39 0 20,39 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1018.92 0 1018,92 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-22T19:17:38 2019-09-22T07:07:12 2019-09-22T07:00:00 2019-09-22T10:00:00 180 1569146400 true 20.55 0 20,55 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1019.33 0 1019,33 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-22T19:17:38 2019-09-22T07:07:12 2019-09-22T08:00:00 2019-09-22T11:00:00 180 1569150000 true 20.91 0 20,91 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1019.54 0 1019,54 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-22T19:17:38 2019-09-22T07:07:12 2019-09-22T09:00:00 2019-09-22T12:00:00 180 1569153600 true 21.08 0 21,08 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1019.33 0 1019,33 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-22T19:17:38 2019-09-22T07:07:12 2019-09-22T10:00:00 2019-09-22T13:00:00 180 1569157200 true 21.19 0 21,19 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1019.19 0 1019,19 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-22T19:17:38 2019-09-22T07:07:12 2019-09-22T11:00:00 2019-09-22T14:00:00 180 1569160800 true 21.25 0 21,25 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1018.89 0 1018,89 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-22T19:17:38 2019-09-22T07:07:12 2019-09-22T12:00:00 2019-09-22T15:00:00 180 1569164400 true 21.27 0 21,27 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1018.59 0 1018,59 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-22T19:17:38 2019-09-22T07:07:12 2019-09-22T13:00:00 2019-09-22T16:00:00 180 1569168000 true 21.27 0 21,27 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1018.35 0 1018,35 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-22T19:17:38 2019-09-22T07:07:12 2019-09-22T14:00:00 2019-09-22T17:00:00 180 1569171600 true 21.28 0 21,28 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1018.17 0 1018,17 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-22T19:17:38 2019-09-22T07:07:12 2019-09-22T15:00:00 2019-09-22T18:00:00 180 1569175200 true 21.3 0 21,3 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1018.08 0 1018,08 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-22T19:17:38 2019-09-22T07:07:12 2019-09-22T16:00:00 2019-09-22T19:00:00 180 1569178800 true 21.28 0 21,28 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1018.25 0 1018,25 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-22T19:17:38 2019-09-22T07:07:12 2019-09-22T17:00:00 2019-09-22T20:00:00 180 1569182400 true 21.17 0 21,17 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1018.55 0 1018,55 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-22T19:17:38 2019-09-22T07:07:12 2019-09-22T18:00:00 2019-09-22T21:00:00 180 1569186000 true 20.93 0 20,93 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1018.76 0 1018,76 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-22T19:17:38 2019-09-22T07:07:12 2019-09-22T19:00:00 2019-09-22T22:00:00 180 1569189600 true 20.6 0 20,6 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-22T19:17:38 2019-09-22T07:07:12 2019-09-22T20:00:00 2019-09-22T23:00:00 180 1569193200 true 20.52 0 20,52 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1018.83 0 1018,83 mb mb true 0 0 0 % % 2019-09-21T21:00:00 2019-09-22T00:00:00 180 1569110400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-09-22T04:07:12 2019-09-22T07:07:12 180 1569136032 2019-09-22T16:17:38 2019-09-22T19:17:38 180 1569179858 true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 0 0 0 % % 4 Δευτέρα false 1 false 2019-09-23T19:16:07 2019-09-23T07:07:58 true 22.37 0 22,37 °C °C true 20.18 0 20,18 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NNW false false false 0 0 NW20.png Αίθριος false 20 false 2019-09-23T19:16:07 2019-09-23T07:07:58 2019-09-22T21:00:00 2019-09-23T00:00:00 180 1569196800 true 20.65 0 20,65 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1018.76 0 1018,76 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-23T19:16:07 2019-09-23T07:07:58 2019-09-22T22:00:00 2019-09-23T01:00:00 180 1569200400 true 20.72 0 20,72 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1018.66 0 1018,66 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-23T19:16:07 2019-09-23T07:07:58 2019-09-22T23:00:00 2019-09-23T02:00:00 180 1569204000 true 20.5 0 20,5 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1018.51 0 1018,51 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-23T19:16:07 2019-09-23T07:07:58 2019-09-23T00:00:00 2019-09-23T03:00:00 180 1569207600 true 20.35 0 20,35 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1018.35 0 1018,35 mb mb true 0 0 0 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-09-23T19:16:07 2019-09-23T07:07:58 2019-09-23T01:00:00 2019-09-23T04:00:00 180 1569211200 true 20.25 0 20,25 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1018.31 0 1018,31 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-09-23T19:16:07 2019-09-23T07:07:58 2019-09-23T02:00:00 2019-09-23T05:00:00 180 1569214800 true 20.18 0 20,18 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1017.62 0 1017,62 mb mb true 0.32 0 0,32 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-09-23T19:16:07 2019-09-23T07:07:58 2019-09-23T03:00:00 2019-09-23T06:00:00 180 1569218400 true 20.24 0 20,24 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 89 0 89 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0.43 0 0,43 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-09-23T19:16:07 2019-09-23T07:07:58 2019-09-23T04:00:00 2019-09-23T07:00:00 180 1569222000 true 20.48 0 20,48 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 89 0 89 % % true 1017.61 0 1017,61 mb mb true 0.41 0 0,41 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-09-23T19:16:07 2019-09-23T07:07:58 2019-09-23T05:00:00 2019-09-23T08:00:00 180 1569225600 true 20.71 0 20,71 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1018.27 0 1018,27 mb mb true 0.32 0 0,32 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-09-23T19:16:07 2019-09-23T07:07:58 2019-09-23T06:00:00 2019-09-23T09:00:00 180 1569229200 true 20.94 0 20,94 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1018.3 0 1018,3 mb mb true 0.22 0 0,22 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-09-23T19:16:07 2019-09-23T07:07:58 2019-09-23T07:00:00 2019-09-23T10:00:00 180 1569232800 true 21.24 0 21,24 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1018.45 0 1018,45 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-23T19:16:07 2019-09-23T07:07:58 2019-09-23T08:00:00 2019-09-23T11:00:00 180 1569236400 true 21.71 0 21,71 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1018.67 0 1018,67 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-23T19:16:07 2019-09-23T07:07:58 2019-09-23T09:00:00 2019-09-23T12:00:00 180 1569240000 true 21.98 0 21,98 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1018.79 0 1018,79 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-23T19:16:07 2019-09-23T07:07:58 2019-09-23T10:00:00 2019-09-23T13:00:00 180 1569243600 true 22.18 0 22,18 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1018.48 0 1018,48 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-23T19:16:07 2019-09-23T07:07:58 2019-09-23T11:00:00 2019-09-23T14:00:00 180 1569247200 true 22.32 0 22,32 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1017.86 0 1017,86 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-23T19:16:07 2019-09-23T07:07:58 2019-09-23T12:00:00 2019-09-23T15:00:00 180 1569250800 true 22.37 0 22,37 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1017.49 0 1017,49 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-23T19:16:07 2019-09-23T07:07:58 2019-09-23T13:00:00 2019-09-23T16:00:00 180 1569254400 true 22.35 0 22,35 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1017.19 0 1017,19 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-23T19:16:07 2019-09-23T07:07:58 2019-09-23T14:00:00 2019-09-23T17:00:00 180 1569258000 true 22.28 0 22,28 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1016.89 0 1016,89 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-23T19:16:07 2019-09-23T07:07:58 2019-09-23T15:00:00 2019-09-23T18:00:00 180 1569261600 true 22.19 0 22,19 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1016.63 0 1016,63 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-23T19:16:07 2019-09-23T07:07:58 2019-09-23T16:00:00 2019-09-23T19:00:00 180 1569265200 true 22.08 0 22,08 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1016.59 0 1016,59 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-23T19:16:07 2019-09-23T07:07:58 2019-09-23T17:00:00 2019-09-23T20:00:00 180 1569268800 true 21.9 0 21,9 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1016.66 0 1016,66 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-23T19:16:07 2019-09-23T07:07:58 2019-09-23T18:00:00 2019-09-23T21:00:00 180 1569272400 true 21.58 0 21,58 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1016.68 0 1016,68 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-23T19:16:07 2019-09-23T07:07:58 2019-09-23T19:00:00 2019-09-23T22:00:00 180 1569276000 true 21.19 0 21,19 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 94 0 94 % % true 1016.62 0 1016,62 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-23T19:16:07 2019-09-23T07:07:58 2019-09-23T20:00:00 2019-09-23T23:00:00 180 1569279600 true 20.97 0 20,97 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 98 0 98 % % true 1016.68 0 1016,68 mb mb true 0 0 0 % % 2019-09-22T21:00:00 2019-09-23T00:00:00 180 1569196800 Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα. Partly cloudy throughout the day. 2019-09-23T04:07:58 2019-09-23T07:07:58 180 1569222478 2019-09-23T16:16:07 2019-09-23T19:16:07 180 1569266167 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0.08 0 0,08 % % 5 Τρίτη false 2 false 2019-09-24T19:14:37 2019-09-24T07:08:45 true 23.66 0 23,66 °C °C true 20.97 0 20,97 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF WNW false false false 0 0 NW20.png Αίθριος false 20 false 2019-09-24T19:14:37 2019-09-24T07:08:45 2019-09-23T21:00:00 2019-09-24T00:00:00 180 1569283200 true 20.97 0 20,97 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1016.43 0 1016,43 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-24T19:14:37 2019-09-24T07:08:45 2019-09-23T22:00:00 2019-09-24T01:00:00 180 1569286800 true 21.06 0 21,06 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1016.14 0 1016,14 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-09-24T19:14:37 2019-09-24T07:08:45 2019-09-23T23:00:00 2019-09-24T02:00:00 180 1569290400 true 21.12 0 21,12 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1015.51 0 1015,51 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-09-24T19:14:37 2019-09-24T07:08:45 2019-09-24T00:00:00 2019-09-24T03:00:00 180 1569294000 true 21.02 0 21,02 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1015.04 0 1015,04 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-09-24T19:14:37 2019-09-24T07:08:45 2019-09-24T01:00:00 2019-09-24T04:00:00 180 1569297600 true 21.08 0 21,08 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1014.58 0 1014,58 mb mb true 0.27 0 0,27 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-09-24T19:14:37 2019-09-24T07:08:45 2019-09-24T02:00:00 2019-09-24T05:00:00 180 1569301200 true 21.27 0 21,27 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1014.13 0 1014,13 mb mb true 0.34 0 0,34 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-09-24T19:14:37 2019-09-24T07:08:45 2019-09-24T03:00:00 2019-09-24T06:00:00 180 1569304800 true 21.48 0 21,48 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1013.84 0 1013,84 mb mb true 0.37 0 0,37 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-09-24T19:14:37 2019-09-24T07:08:45 2019-09-24T04:00:00 2019-09-24T07:00:00 180 1569308400 true 21.73 0 21,73 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1013.79 0 1013,79 mb mb true 0.34 0 0,34 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-09-24T19:14:37 2019-09-24T07:08:45 2019-09-24T05:00:00 2019-09-24T08:00:00 180 1569312000 true 21.95 0 21,95 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1013.81 0 1013,81 mb mb true 0.26 0 0,26 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-09-24T19:14:37 2019-09-24T07:08:45 2019-09-24T06:00:00 2019-09-24T09:00:00 180 1569315600 true 22.21 0 22,21 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1013.86 0 1013,86 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-09-24T19:14:37 2019-09-24T07:08:45 2019-09-24T07:00:00 2019-09-24T10:00:00 180 1569319200 true 22.71 0 22,71 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 96 0 96 % % true 1014.03 0 1014,03 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-24T19:14:37 2019-09-24T07:08:45 2019-09-24T08:00:00 2019-09-24T11:00:00 180 1569322800 true 23.08 0 23,08 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 92 0 92 % % true 1014.25 0 1014,25 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-24T19:14:37 2019-09-24T07:08:45 2019-09-24T09:00:00 2019-09-24T12:00:00 180 1569326400 true 23.37 0 23,37 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1014.28 0 1014,28 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-24T19:14:37 2019-09-24T07:08:45 2019-09-24T10:00:00 2019-09-24T13:00:00 180 1569330000 true 23.52 0 23,52 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1014.19 0 1014,19 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-24T19:14:37 2019-09-24T07:08:45 2019-09-24T11:00:00 2019-09-24T14:00:00 180 1569333600 true 23.62 0 23,62 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1013.48 0 1013,48 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-24T19:14:37 2019-09-24T07:08:45 2019-09-24T12:00:00 2019-09-24T15:00:00 180 1569337200 true 23.66 0 23,66 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1012.84 0 1012,84 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-09-24T19:14:37 2019-09-24T07:08:45 2019-09-24T13:00:00 2019-09-24T16:00:00 180 1569340800 true 23.65 0 23,65 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1012.36 0 1012,36 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-09-24T19:14:37 2019-09-24T07:08:45 2019-09-24T14:00:00 2019-09-24T17:00:00 180 1569344400 true 23.59 0 23,59 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1011.96 0 1011,96 mb mb true 0.38 0 0,38 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-09-24T19:14:37 2019-09-24T07:08:45 2019-09-24T15:00:00 2019-09-24T18:00:00 180 1569348000 true 23.48 0 23,48 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 89 0 89 % % true 1011.61 0 1011,61 mb mb true 0.54 0 0,54 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-09-24T19:14:37 2019-09-24T07:08:45 2019-09-24T16:00:00 2019-09-24T19:00:00 180 1569351600 true 23.33 0 23,33 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 W20.png true 0 0 0 mm mm true 92 0 92 % % true 1011.43 0 1011,43 mb mb true 0.62 0 0,62 % % Ανεμώδης και υγρασία false 21 false 2019-09-24T19:14:37 2019-09-24T07:08:45 2019-09-24T17:00:00 2019-09-24T20:00:00 180 1569355200 true 23.11 0 23,11 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 W25.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 96 0 96 % % true 1011.44 0 1011,44 mb mb true 0.66 0 0,66 % % Ανεμώδης και υγρασία false 21 false 2019-09-24T19:14:37 2019-09-24T07:08:45 2019-09-24T18:00:00 2019-09-24T21:00:00 180 1569358800 true 22.67 0 22,67 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 W25.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 100 0 100 % % true 1011.48 0 1011,48 mb mb true 0.61 0 0,61 % % Υγρασία και αραιή συννεφιά false 21 false 2019-09-24T19:14:37 2019-09-24T07:08:45 2019-09-24T19:00:00 2019-09-24T22:00:00 180 1569362400 true 22.29 0 22,29 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1011.55 0 1011,55 mb mb true 0.44 0 0,44 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-09-24T19:14:37 2019-09-24T07:08:45 2019-09-24T20:00:00 2019-09-24T23:00:00 180 1569366000 true 22.09 0 22,09 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1011.77 0 1011,77 mb mb true 0.18 0 0,18 % % 2019-09-23T21:00:00 2019-09-24T00:00:00 180 1569283200 Ανεμώδης και υγρασία όλη την ημέρα. Windy and humid throughout the day. 2019-09-24T04:08:45 2019-09-24T07:08:45 180 1569308925 2019-09-24T16:14:37 2019-09-24T19:14:37 180 1569352477 true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 0.24 0 0,24 % % 6 Τετάρτη false 1 false 2019-09-25T19:13:06 2019-09-25T07:09:33 true 23.02 0 23,02 °C °C true 21.15 0 21,15 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Δυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF W false false false 0 0 W20.png Αίθριος false 20 false 2019-09-25T19:13:06 2019-09-25T07:09:33 2019-09-24T21:00:00 2019-09-25T00:00:00 180 1569369600 true 21.96 0 21,96 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 W20.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1011.53 0 1011,53 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-25T19:13:06 2019-09-25T07:09:33 2019-09-24T22:00:00 2019-09-25T01:00:00 180 1569373200 true 21.85 0 21,85 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1011.37 0 1011,37 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-25T19:13:06 2019-09-25T07:09:33 2019-09-24T23:00:00 2019-09-25T02:00:00 180 1569376800 true 21.61 0 21,61 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-25T19:13:06 2019-09-25T07:09:33 2019-09-25T00:00:00 2019-09-25T03:00:00 180 1569380400 true 21.36 0 21,36 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1011.16 0 1011,16 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-25T19:13:06 2019-09-25T07:09:33 2019-09-25T01:00:00 2019-09-25T04:00:00 180 1569384000 true 21.15 0 21,15 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1011.16 0 1011,16 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-25T19:13:06 2019-09-25T07:09:33 2019-09-25T02:00:00 2019-09-25T05:00:00 180 1569387600 true 21.17 0 21,17 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1010.91 0 1010,91 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-25T19:13:06 2019-09-25T07:09:33 2019-09-25T03:00:00 2019-09-25T06:00:00 180 1569391200 true 21.29 0 21,29 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 W20.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1011.08 0 1011,08 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-25T19:13:06 2019-09-25T07:09:33 2019-09-25T04:00:00 2019-09-25T07:00:00 180 1569394800 true 21.42 0 21,42 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 W20.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1011.42 0 1011,42 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-25T19:13:06 2019-09-25T07:09:33 2019-09-25T05:00:00 2019-09-25T08:00:00 180 1569398400 true 21.61 0 21,61 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 W20.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1011.86 0 1011,86 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-25T19:13:06 2019-09-25T07:09:33 2019-09-25T06:00:00 2019-09-25T09:00:00 180 1569402000 true 22.03 0 22,03 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 W20.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1012.33 0 1012,33 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-09-25T19:13:06 2019-09-25T07:09:33 2019-09-25T07:00:00 2019-09-25T10:00:00 180 1569405600 true 22.53 0 22,53 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1013.01 0 1013,01 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-09-25T19:13:06 2019-09-25T07:09:33 2019-09-25T08:00:00 2019-09-25T11:00:00 180 1569409200 true 22.86 0 22,86 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 98 0 98 % % true 1013.44 0 1013,44 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-25T19:13:06 2019-09-25T07:09:33 2019-09-25T09:00:00 2019-09-25T12:00:00 180 1569412800 true 22.99 0 22,99 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 95 0 95 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-25T19:13:06 2019-09-25T07:09:33 2019-09-25T10:00:00 2019-09-25T13:00:00 180 1569416400 true 23.02 0 23,02 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 93 0 93 % % true 1013.57 0 1013,57 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-25T19:13:06 2019-09-25T07:09:33 2019-09-25T11:00:00 2019-09-25T14:00:00 180 1569420000 true 22.98 0 22,98 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 93 0 93 % % true 1013.37 0 1013,37 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-25T19:13:06 2019-09-25T07:09:33 2019-09-25T12:00:00 2019-09-25T15:00:00 180 1569423600 true 22.93 0 22,93 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 93 0 93 % % true 1013.19 0 1013,19 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-25T19:13:06 2019-09-25T07:09:33 2019-09-25T13:00:00 2019-09-25T16:00:00 180 1569427200 true 22.9 0 22,9 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 93 0 93 % % true 1013.27 0 1013,27 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-25T19:13:06 2019-09-25T07:09:33 2019-09-25T14:00:00 2019-09-25T17:00:00 180 1569430800 true 22.83 0 22,83 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 95 0 95 % % true 1013.45 0 1013,45 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-25T19:13:06 2019-09-25T07:09:33 2019-09-25T15:00:00 2019-09-25T18:00:00 180 1569434400 true 22.6 0 22,6 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 97 0 97 % % true 1013.53 0 1013,53 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-09-25T19:13:06 2019-09-25T07:09:33 2019-09-25T16:00:00 2019-09-25T19:00:00 180 1569438000 true 22.3 0 22,3 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1013.71 0 1013,71 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-25T19:13:06 2019-09-25T07:09:33 2019-09-25T17:00:00 2019-09-25T20:00:00 180 1569441600 true 22.01 0 22,01 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1014.23 0 1014,23 mb mb true 0 0 0 % % 2019-09-24T21:00:00 2019-09-25T00:00:00 180 1569369600 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2019-09-25T04:09:33 2019-09-25T07:09:33 180 1569395373 2019-09-25T16:13:06 2019-09-25T19:13:06 180 1569438786 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0 0 0 % %
sunny

Σήμερα

Υγρασία όλη την ημέρα.

22°c

windy

BF 2

deltiokairou

Το σύμπλεγμα των νησιών της Σαντορίνης αποτελεί μέχρι και σήμερα μαζί με τη Μήλο, τα Μέθανα και τη Νίσυρο ενεργό ηφαίστειο και πιθανόν το μοναδικό ηφαίστειο στον κόσμο του οποίου ο κρατήρας βρίσκεται μέσα στη θάλασσα. Δώδεκα τεράστιες εκρήξεις, μία κάθε 20.000 χρόνια περίπου, συνέβαλαν στη δημιουργία βυθίσματος (καλδέρας) γκρεμίζοντας το μεγαλύτερο τμήμα του ηφαιστείου, που επιμένει ωστόσο να οικοδομείται ξανά και ξανά.
Η Σαντορίνη θεωρείται ο κατεξοχήν ρομαντικός προορισμός στην Ελλάδα. Δεν συναντάει άλλωστε συχνά κανείς κάτασπρες μεγαλοπρεπείς πολιτείες χτισμένες στο χείλος του γκρεμού, με γραφικά χωριουδάκια, πλακόστρωτα σοκάκια και εντυπωσιακές εκκλησίες που λούζονται στο φως. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια το νησί έχει καθιερωθεί ως προορισμός που επιλέγουν ζευγάρια για να πραγματοποιήσουν τη γαμήλια τελετή ή το ταξίδι του μέλιτος.
Πρωτεύουσα του νησιού είναι τα Φηρά. Χτισμένα στην Καλντέρα, 260 μ. πάνω από τη θάλασσα, με υπέροχη θέα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου και το νησάκι της Νέας Καμένης, μοιάζουν να βρίσκονται μία ανάσα από τον ουρανό… Τα Φηρά μαζί με το Φηροστεφάνι, το Ημεροβίγλι και την Οία απλώνονται κατά μήκος της Καλντέρας μαγεύοντας τον επισκέπτη, το καθένα με το δικό του ξεχωριστό τρόπο. Ας σημειωθεί ότι ο οικισμός της Οίας είναι ο πρώτος στην Ελλάδα που κρίθηκε διατηρητέος. Καθόλου τυχαία αφού μοιάζει με έργο τέχνης σκαλισμένο στα πετρώματα που δημιούργησε η ηφαιστειακή λάβα Άλλα λιγότερο διάσημα αλλά εξίσου όμορφα χωριά του νησιού που αξίζει να επισκεφθείτε είναι το Ακρωτήρι και το Μέσα Βουνό με τους διάσημους αρχαιολογικούς τους χώρους, ο Πύργος, οι Καρτεράδες, το Εμπορειό, το Αμμούδι, η Φοινικιά, η Περίσσα, ο Περίβολος, το Μεγαλοχώρι, το Καμάρι, η Μεσσαριά και ο Μονόλιθος. Κάποια είναι περισσότερο κοσμοπολίτικα, κάποια πιο ήσυχα, άλλα περιτριγυρίζονται από τεράστιους αμπελώνες, σε άλλα δεσπόζουν ψηλά κάστρα με απέραντη θέα στο Αιγαίο αλλά όλα έχουν μια ιδιαίτερη προσωπικότητα.
Το νησί θεωρείται επίσης ένας από τους πιο οργανωμένους οινοτουριστικούς προορισμούς της χώρας. Το ηφαιστιογενές έδαφος του νησιού ευνοεί την οινοποίηση κρασιών με ξεχωριστή προσωπικότητα και μεθυστικό άρωμα. Δοκιμάστε τις βασικότερες ποικιλίες, όπως το Ασύρτικο, το Αθήρι, το Αϊδάνι, τη Μαντηλαριά και το Μαυροτράγανο, σε κάποιο από τα αμέτρητα οινοποιεία του νησιού (πολλά μάλιστα λειτουργούν και ως μουσεία) ή σε κάποιο εστιατόριο.
Φυσικά οι υπέροχες παραλίες του νησιού δεν θα μπορούσε παρά να εναρμονίζονται με τον ιδιαίτερο ηφαιστιογενή του χαρακτήρα. Παραλίες με μαύρη, κόκκινη και λευκή άμμο ή πολύχρωμα βότσαλα και σμιλευμένα από την αλμύρα και τον άνεμο βράχια. Ένα μοναδικό σκηνικό που δεν συναντάται αλλού στην Ελλάδα.

Πηγή: Visit Greece - The οfficial website of the Greek Tourism Organisation