ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

Samothraki is connected to the mainland from Alexandroupoli in Thraki (Thrace) region. In the summer season you can also reach Samothraki from Kavala and Lemnos island. The highest mountain in the Aegean, mount Saos (also called Fengari) 1.611m, is here. Η Σαμοθράκη συνδέεται με την Αλεξανδρούπολη στην περιφέρεια της Θράκης. Την καλοκαιρινή περίοδο μπορείτε επίσης να φτάσετε στη Σαμοθράκη από την Καβάλα και τη Λήμνο. Το όρος Σάος (γνωστό και ως Φεγγάρι) είναι το ψηλότερο βουνό στο Αιγαίο με την κορυφή σε υψόμετρο 1.611 μ.

ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

0 3340 false 20 false 2020-08-14T20:18:00 2020-08-14T06:30:00 0.0 true 25 0 25 °C °C true 1014 0 1014 mb mb true 64 0 64 % % 2020-08-14T20:00:00 2020-08-14T23:00:00 180 1597446000 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοανατολικός ασθενής - 3 BF ESE false false false 0 0 SE15.png Αίθριος Clear 0 Παρασκευή false 1 false 2020-08-14T20:18:00 2020-08-14T06:30:00 true 27.78 0 27,78 °C °C true 22.62 0 22,62 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοανατολικός ασθενής - 3 BF ENE false false false 0 0 NE15.png Αίθριος false 20 false 2020-08-14T20:18:00 2020-08-14T06:30:00 2020-08-14T18:00:00 2020-08-14T21:00:00 180 1597438800 true 25.72 0 25,72 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-14T20:18:00 2020-08-14T06:30:00 2020-08-14T19:00:00 2020-08-14T22:00:00 180 1597442400 true 25.25 0 25,25 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-14T20:18:00 2020-08-14T06:30:00 2020-08-14T20:00:00 2020-08-14T23:00:00 180 1597446000 true 24.78 0 24,78 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0 0 0 % % 2020-08-13T21:00:00 2020-08-14T00:00:00 180 1597363200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-08-14T03:30:00 2020-08-14T06:30:00 180 1597386600 2020-08-14T17:18:00 2020-08-14T20:18:00 180 1597436280 true 0.0085 0 0,0085 mm mm true 0 0 0 % % 1 Σάββατο false 1 false 2020-08-15T20:17:00 2020-08-15T06:31:00 true 27.3 0 27,3 °C °C true 22.65 0 22,65 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοανατολικός ασθενής - 3 BF ENE false false false 0 0 NE15.png Αίθριος false 20 false 2020-08-15T20:17:00 2020-08-15T06:31:00 2020-08-14T21:00:00 2020-08-15T00:00:00 180 1597449600 true 24.58 0 24,58 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-15T20:17:00 2020-08-15T06:31:00 2020-08-14T22:00:00 2020-08-15T01:00:00 180 1597453200 true 24.3 0 24,3 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-15T20:17:00 2020-08-15T06:31:00 2020-08-14T23:00:00 2020-08-15T02:00:00 180 1597456800 true 24.09 0 24,09 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-15T20:17:00 2020-08-15T06:31:00 2020-08-15T00:00:00 2020-08-15T03:00:00 180 1597460400 true 23.97 0 23,97 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-15T20:17:00 2020-08-15T06:31:00 2020-08-15T01:00:00 2020-08-15T04:00:00 180 1597464000 true 23.69 0 23,69 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-15T20:17:00 2020-08-15T06:31:00 2020-08-15T02:00:00 2020-08-15T05:00:00 180 1597467600 true 23.5 0 23,5 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-15T20:17:00 2020-08-15T06:31:00 2020-08-15T03:00:00 2020-08-15T06:00:00 180 1597471200 true 23.36 0 23,36 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:17:00 2020-08-15T06:31:00 2020-08-15T04:00:00 2020-08-15T07:00:00 180 1597474800 true 23.06 0 23,06 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:17:00 2020-08-15T06:31:00 2020-08-15T05:00:00 2020-08-15T08:00:00 180 1597478400 true 22.92 0 22,92 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:17:00 2020-08-15T06:31:00 2020-08-15T06:00:00 2020-08-15T09:00:00 180 1597482000 true 23.17 0 23,17 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:17:00 2020-08-15T06:31:00 2020-08-15T07:00:00 2020-08-15T10:00:00 180 1597485600 true 23.87 0 23,87 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:17:00 2020-08-15T06:31:00 2020-08-15T08:00:00 2020-08-15T11:00:00 180 1597489200 true 24.54 0 24,54 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:17:00 2020-08-15T06:31:00 2020-08-15T09:00:00 2020-08-15T12:00:00 180 1597492800 true 24.96 0 24,96 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 59 0 59 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:17:00 2020-08-15T06:31:00 2020-08-15T10:00:00 2020-08-15T13:00:00 180 1597496400 true 25.49 0 25,49 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:17:00 2020-08-15T06:31:00 2020-08-15T11:00:00 2020-08-15T14:00:00 180 1597500000 true 25.96 0 25,96 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:17:00 2020-08-15T06:31:00 2020-08-15T12:00:00 2020-08-15T15:00:00 180 1597503600 true 26.38 0 26,38 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:17:00 2020-08-15T06:31:00 2020-08-15T13:00:00 2020-08-15T16:00:00 180 1597507200 true 26.82 0 26,82 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:17:00 2020-08-15T06:31:00 2020-08-15T14:00:00 2020-08-15T17:00:00 180 1597510800 true 27 0 27 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:17:00 2020-08-15T06:31:00 2020-08-15T15:00:00 2020-08-15T18:00:00 180 1597514400 true 26.98 0 26,98 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:17:00 2020-08-15T06:31:00 2020-08-15T16:00:00 2020-08-15T19:00:00 180 1597518000 true 26.56 0 26,56 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:17:00 2020-08-15T06:31:00 2020-08-15T17:00:00 2020-08-15T20:00:00 180 1597521600 true 26.08 0 26,08 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1010.5 0 1010,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-15T20:17:00 2020-08-15T06:31:00 2020-08-15T18:00:00 2020-08-15T21:00:00 180 1597525200 true 25.73 0 25,73 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-15T20:17:00 2020-08-15T06:31:00 2020-08-15T19:00:00 2020-08-15T22:00:00 180 1597528800 true 25.12 0 25,12 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-15T20:17:00 2020-08-15T06:31:00 2020-08-15T20:00:00 2020-08-15T23:00:00 180 1597532400 true 24.46 0 24,46 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0 0 0 % % 2020-08-14T21:00:00 2020-08-15T00:00:00 180 1597449600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-08-15T03:31:00 2020-08-15T06:31:00 180 1597473060 2020-08-15T17:17:00 2020-08-15T20:17:00 180 1597522620 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0 0 0 % % 2 Κυριακή false 1 false 2020-08-16T20:16:00 2020-08-16T06:32:00 true 26.6 0 26,6 °C °C true 21.89 0 21,89 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοανατολικός σχεδόν μέτριος - 4 BF ENE false false false 0 0 NE20.png Αίθριος false 20 false 2020-08-16T20:16:00 2020-08-16T06:32:00 2020-08-15T21:00:00 2020-08-16T00:00:00 180 1597536000 true 24.09 0 24,09 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-16T20:16:00 2020-08-16T06:32:00 2020-08-15T22:00:00 2020-08-16T01:00:00 180 1597539600 true 23.52 0 23,52 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-16T20:16:00 2020-08-16T06:32:00 2020-08-15T23:00:00 2020-08-16T02:00:00 180 1597543200 true 22.97 0 22,97 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-16T20:16:00 2020-08-16T06:32:00 2020-08-16T00:00:00 2020-08-16T03:00:00 180 1597546800 true 22.63 0 22,63 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-16T20:16:00 2020-08-16T06:32:00 2020-08-16T01:00:00 2020-08-16T04:00:00 180 1597550400 true 22.35 0 22,35 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-16T20:16:00 2020-08-16T06:32:00 2020-08-16T02:00:00 2020-08-16T05:00:00 180 1597554000 true 22.25 0 22,25 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0.3 0 0,3 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-16T20:16:00 2020-08-16T06:32:00 2020-08-16T03:00:00 2020-08-16T06:00:00 180 1597557600 true 22.29 0 22,29 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 76 0 76 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0 0 0 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-08-16T20:16:00 2020-08-16T06:32:00 2020-08-16T04:00:00 2020-08-16T07:00:00 180 1597561200 true 22.18 0 22,18 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0.37 0 0,37 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:16:00 2020-08-16T06:32:00 2020-08-16T05:00:00 2020-08-16T08:00:00 180 1597564800 true 22.2 0 22,2 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0.29 0 0,29 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-08-16T20:16:00 2020-08-16T06:32:00 2020-08-16T06:00:00 2020-08-16T09:00:00 180 1597568400 true 22.57 0 22,57 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0.33 0 0,33 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:16:00 2020-08-16T06:32:00 2020-08-16T07:00:00 2020-08-16T10:00:00 180 1597572000 true 23.3 0 23,3 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:16:00 2020-08-16T06:32:00 2020-08-16T08:00:00 2020-08-16T11:00:00 180 1597575600 true 24.01 0 24,01 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 63 0 63 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-08-16T20:16:00 2020-08-16T06:32:00 2020-08-16T09:00:00 2020-08-16T12:00:00 180 1597579200 true 24.67 0 24,67 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 60 0 60 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0.68 0 0,68 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:16:00 2020-08-16T06:32:00 2020-08-16T10:00:00 2020-08-16T13:00:00 180 1597582800 true 25.27 0 25,27 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 59 0 59 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:16:00 2020-08-16T06:32:00 2020-08-16T11:00:00 2020-08-16T14:00:00 180 1597586400 true 25.75 0 25,75 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0 0 0 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-08-16T20:16:00 2020-08-16T06:32:00 2020-08-16T12:00:00 2020-08-16T15:00:00 180 1597590000 true 25.97 0 25,97 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0.35 0 0,35 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:16:00 2020-08-16T06:32:00 2020-08-16T13:00:00 2020-08-16T16:00:00 180 1597593600 true 26.29 0 26,29 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:16:00 2020-08-16T06:32:00 2020-08-16T14:00:00 2020-08-16T17:00:00 180 1597597200 true 26.28 0 26,28 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:16:00 2020-08-16T06:32:00 2020-08-16T15:00:00 2020-08-16T18:00:00 180 1597600800 true 25.98 0 25,98 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:16:00 2020-08-16T06:32:00 2020-08-16T16:00:00 2020-08-16T19:00:00 180 1597604400 true 25.79 0 25,79 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:16:00 2020-08-16T06:32:00 2020-08-16T17:00:00 2020-08-16T20:00:00 180 1597608000 true 25.55 0 25,55 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-16T20:16:00 2020-08-16T06:32:00 2020-08-16T18:00:00 2020-08-16T21:00:00 180 1597611600 true 25.15 0 25,15 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-16T20:16:00 2020-08-16T06:32:00 2020-08-16T19:00:00 2020-08-16T22:00:00 180 1597615200 true 24.52 0 24,52 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-16T20:16:00 2020-08-16T06:32:00 2020-08-16T20:00:00 2020-08-16T23:00:00 180 1597618800 true 23.72 0 23,72 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0 0 0 % % 2020-08-15T21:00:00 2020-08-16T00:00:00 180 1597536000 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-08-16T03:32:00 2020-08-16T06:32:00 180 1597559520 2020-08-16T17:16:00 2020-08-16T20:16:00 180 1597608960 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0.12 0 0,12 % % 3 Δευτέρα false 1 false 2020-08-17T20:14:00 2020-08-17T06:33:00 true 26.37 0 26,37 °C °C true 21.71 0 21,71 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Bορειοανατολικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NE false false false 0 0 NE20.png Αίθριος false 20 false 2020-08-17T20:14:00 2020-08-17T06:33:00 2020-08-16T21:00:00 2020-08-17T00:00:00 180 1597622400 true 23 0 23 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-08-17T20:14:00 2020-08-17T06:33:00 2020-08-16T22:00:00 2020-08-17T01:00:00 180 1597626000 true 22.61 0 22,61 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-17T20:14:00 2020-08-17T06:33:00 2020-08-16T23:00:00 2020-08-17T02:00:00 180 1597629600 true 22.33 0 22,33 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-17T20:14:00 2020-08-17T06:33:00 2020-08-17T00:00:00 2020-08-17T03:00:00 180 1597633200 true 22.09 0 22,09 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-17T20:14:00 2020-08-17T06:33:00 2020-08-17T01:00:00 2020-08-17T04:00:00 180 1597636800 true 22.05 0 22,05 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 73 0 73 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-17T20:14:00 2020-08-17T06:33:00 2020-08-17T02:00:00 2020-08-17T05:00:00 180 1597640400 true 22.03 0 22,03 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 73 0 73 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-17T20:14:00 2020-08-17T06:33:00 2020-08-17T03:00:00 2020-08-17T06:00:00 180 1597644000 true 21.98 0 21,98 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 73 0 73 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:14:00 2020-08-17T06:33:00 2020-08-17T04:00:00 2020-08-17T07:00:00 180 1597647600 true 22.05 0 22,05 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 72 0 72 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:14:00 2020-08-17T06:33:00 2020-08-17T05:00:00 2020-08-17T08:00:00 180 1597651200 true 22.09 0 22,09 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 71 0 71 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:14:00 2020-08-17T06:33:00 2020-08-17T06:00:00 2020-08-17T09:00:00 180 1597654800 true 22.41 0 22,41 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 67 0 67 % % true 1015.5 0 1015,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:14:00 2020-08-17T06:33:00 2020-08-17T07:00:00 2020-08-17T10:00:00 180 1597658400 true 22.9 0 22,9 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:14:00 2020-08-17T06:33:00 2020-08-17T08:00:00 2020-08-17T11:00:00 180 1597662000 true 23.44 0 23,44 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:14:00 2020-08-17T06:33:00 2020-08-17T09:00:00 2020-08-17T12:00:00 180 1597665600 true 23.93 0 23,93 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:14:00 2020-08-17T06:33:00 2020-08-17T10:00:00 2020-08-17T13:00:00 180 1597669200 true 24.66 0 24,66 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:14:00 2020-08-17T06:33:00 2020-08-17T11:00:00 2020-08-17T14:00:00 180 1597672800 true 25.25 0 25,25 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:14:00 2020-08-17T06:33:00 2020-08-17T12:00:00 2020-08-17T15:00:00 180 1597676400 true 25.75 0 25,75 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:14:00 2020-08-17T06:33:00 2020-08-17T13:00:00 2020-08-17T16:00:00 180 1597680000 true 26.01 0 26,01 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:14:00 2020-08-17T06:33:00 2020-08-17T14:00:00 2020-08-17T17:00:00 180 1597683600 true 26.07 0 26,07 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:14:00 2020-08-17T06:33:00 2020-08-17T15:00:00 2020-08-17T18:00:00 180 1597687200 true 25.77 0 25,77 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:14:00 2020-08-17T06:33:00 2020-08-17T16:00:00 2020-08-17T19:00:00 180 1597690800 true 25.54 0 25,54 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:14:00 2020-08-17T06:33:00 2020-08-17T17:00:00 2020-08-17T20:00:00 180 1597694400 true 25.26 0 25,26 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-17T20:14:00 2020-08-17T06:33:00 2020-08-17T18:00:00 2020-08-17T21:00:00 180 1597698000 true 25.1 0 25,1 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-17T20:14:00 2020-08-17T06:33:00 2020-08-17T19:00:00 2020-08-17T22:00:00 180 1597701600 true 24.41 0 24,41 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-17T20:14:00 2020-08-17T06:33:00 2020-08-17T20:00:00 2020-08-17T23:00:00 180 1597705200 true 23.76 0 23,76 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0 0 0 % % 2020-08-16T21:00:00 2020-08-17T00:00:00 180 1597622400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-08-17T03:33:00 2020-08-17T06:33:00 180 1597645980 2020-08-17T17:14:00 2020-08-17T20:14:00 180 1597695240 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0 0 0 % % 4 Τρίτη false 1 false 2020-08-18T20:13:00 2020-08-18T06:34:00 true 26.34 0 26,34 °C °C true 21.53 0 21,53 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Bορειοανατολικός ασθενής - 3 BF NE false false false 0 0 NE15.png Αίθριος false 20 false 2020-08-18T20:13:00 2020-08-18T06:34:00 2020-08-17T21:00:00 2020-08-18T00:00:00 180 1597708800 true 23.11 0 23,11 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-18T20:13:00 2020-08-18T06:34:00 2020-08-17T22:00:00 2020-08-18T01:00:00 180 1597712400 true 22.66 0 22,66 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-18T20:13:00 2020-08-18T06:34:00 2020-08-17T23:00:00 2020-08-18T02:00:00 180 1597716000 true 22.29 0 22,29 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-18T20:13:00 2020-08-18T06:34:00 2020-08-18T00:00:00 2020-08-18T03:00:00 180 1597719600 true 22.07 0 22,07 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-18T20:13:00 2020-08-18T06:34:00 2020-08-18T01:00:00 2020-08-18T04:00:00 180 1597723200 true 21.93 0 21,93 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-18T20:13:00 2020-08-18T06:34:00 2020-08-18T02:00:00 2020-08-18T05:00:00 180 1597726800 true 21.91 0 21,91 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-18T20:13:00 2020-08-18T06:34:00 2020-08-18T03:00:00 2020-08-18T06:00:00 180 1597730400 true 21.91 0 21,91 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:13:00 2020-08-18T06:34:00 2020-08-18T04:00:00 2020-08-18T07:00:00 180 1597734000 true 21.8 0 21,8 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:13:00 2020-08-18T06:34:00 2020-08-18T05:00:00 2020-08-18T08:00:00 180 1597737600 true 21.94 0 21,94 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:13:00 2020-08-18T06:34:00 2020-08-18T06:00:00 2020-08-18T09:00:00 180 1597741200 true 22.33 0 22,33 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:13:00 2020-08-18T06:34:00 2020-08-18T07:00:00 2020-08-18T10:00:00 180 1597744800 true 23.03 0 23,03 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:13:00 2020-08-18T06:34:00 2020-08-18T08:00:00 2020-08-18T11:00:00 180 1597748400 true 23.72 0 23,72 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:13:00 2020-08-18T06:34:00 2020-08-18T09:00:00 2020-08-18T12:00:00 180 1597752000 true 24.28 0 24,28 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:13:00 2020-08-18T06:34:00 2020-08-18T10:00:00 2020-08-18T13:00:00 180 1597755600 true 24.8 0 24,8 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:13:00 2020-08-18T06:34:00 2020-08-18T11:00:00 2020-08-18T14:00:00 180 1597759200 true 25.33 0 25,33 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:13:00 2020-08-18T06:34:00 2020-08-18T12:00:00 2020-08-18T15:00:00 180 1597762800 true 25.92 0 25,92 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:13:00 2020-08-18T06:34:00 2020-08-18T13:00:00 2020-08-18T16:00:00 180 1597766400 true 26.03 0 26,03 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1010.5 0 1010,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:13:00 2020-08-18T06:34:00 2020-08-18T14:00:00 2020-08-18T17:00:00 180 1597770000 true 26.06 0 26,06 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:13:00 2020-08-18T06:34:00 2020-08-18T15:00:00 2020-08-18T18:00:00 180 1597773600 true 26 0 26 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1009.7 0 1009,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:13:00 2020-08-18T06:34:00 2020-08-18T16:00:00 2020-08-18T19:00:00 180 1597777200 true 25.58 0 25,58 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1009.5 0 1009,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:13:00 2020-08-18T06:34:00 2020-08-18T17:00:00 2020-08-18T20:00:00 180 1597780800 true 25.23 0 25,23 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1009.7 0 1009,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-18T20:13:00 2020-08-18T06:34:00 2020-08-18T18:00:00 2020-08-18T21:00:00 180 1597784400 true 24.74 0 24,74 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1009.9 0 1009,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-18T20:13:00 2020-08-18T06:34:00 2020-08-18T19:00:00 2020-08-18T22:00:00 180 1597788000 true 24.41 0 24,41 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1010.5 0 1010,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-18T20:13:00 2020-08-18T06:34:00 2020-08-18T20:00:00 2020-08-18T23:00:00 180 1597791600 true 24.1 0 24,1 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0 0 0 % % 2020-08-17T21:00:00 2020-08-18T00:00:00 180 1597708800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-08-18T03:34:00 2020-08-18T06:34:00 180 1597732440 2020-08-18T17:13:00 2020-08-18T20:13:00 180 1597781580 true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 0 0 0 % % 5 Τετάρτη false 1 false 2020-08-19T20:11:00 2020-08-19T06:34:00 true 26.58 0 26,58 °C °C true 21.88 0 21,88 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοανατολικός ασθενής - 3 BF ENE false false false 0 0 NE15.png Αίθριος false 20 false 2020-08-19T20:11:00 2020-08-19T06:34:00 2020-08-18T21:00:00 2020-08-19T00:00:00 180 1597795200 true 23.73 0 23,73 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 72 0 72 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-19T20:11:00 2020-08-19T06:34:00 2020-08-18T22:00:00 2020-08-19T01:00:00 180 1597798800 true 23.43 0 23,43 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 73 0 73 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-19T20:11:00 2020-08-19T06:34:00 2020-08-18T23:00:00 2020-08-19T02:00:00 180 1597802400 true 23.14 0 23,14 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 73 0 73 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-19T20:11:00 2020-08-19T06:34:00 2020-08-19T00:00:00 2020-08-19T03:00:00 180 1597806000 true 22.75 0 22,75 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 74 0 74 % % true 1010.8 0 1010,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-19T20:11:00 2020-08-19T06:34:00 2020-08-19T01:00:00 2020-08-19T04:00:00 180 1597809600 true 22.68 0 22,68 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 74 0 74 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-19T20:11:00 2020-08-19T06:34:00 2020-08-19T02:00:00 2020-08-19T05:00:00 180 1597813200 true 22.48 0 22,48 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 75 0 75 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-19T20:11:00 2020-08-19T06:34:00 2020-08-19T03:00:00 2020-08-19T06:00:00 180 1597816800 true 22.21 0 22,21 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 75 0 75 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:11:00 2020-08-19T06:34:00 2020-08-19T04:00:00 2020-08-19T07:00:00 180 1597820400 true 22.16 0 22,16 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 75 0 75 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:11:00 2020-08-19T06:34:00 2020-08-19T05:00:00 2020-08-19T08:00:00 180 1597824000 true 22.32 0 22,32 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:11:00 2020-08-19T06:34:00 2020-08-19T06:00:00 2020-08-19T09:00:00 180 1597827600 true 22.68 0 22,68 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:11:00 2020-08-19T06:34:00 2020-08-19T07:00:00 2020-08-19T10:00:00 180 1597831200 true 23.25 0 23,25 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1010.5 0 1010,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:11:00 2020-08-19T06:34:00 2020-08-19T08:00:00 2020-08-19T11:00:00 180 1597834800 true 23.7 0 23,7 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:11:00 2020-08-19T06:34:00 2020-08-19T09:00:00 2020-08-19T12:00:00 180 1597838400 true 24.08 0 24,08 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:11:00 2020-08-19T06:34:00 2020-08-19T10:00:00 2020-08-19T13:00:00 180 1597842000 true 24.54 0 24,54 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:11:00 2020-08-19T06:34:00 2020-08-19T11:00:00 2020-08-19T14:00:00 180 1597845600 true 25.04 0 25,04 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1009.6 0 1009,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:11:00 2020-08-19T06:34:00 2020-08-19T12:00:00 2020-08-19T15:00:00 180 1597849200 true 25.45 0 25,45 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 W05.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1009.2 0 1009,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:11:00 2020-08-19T06:34:00 2020-08-19T13:00:00 2020-08-19T16:00:00 180 1597852800 true 25.96 0 25,96 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 W05.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1008.5 0 1008,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:11:00 2020-08-19T06:34:00 2020-08-19T14:00:00 2020-08-19T17:00:00 180 1597856400 true 26.29 0 26,29 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1007.7 0 1007,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:11:00 2020-08-19T06:34:00 2020-08-19T15:00:00 2020-08-19T18:00:00 180 1597860000 true 26.2 0 26,2 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1007.3 0 1007,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:11:00 2020-08-19T06:34:00 2020-08-19T16:00:00 2020-08-19T19:00:00 180 1597863600 true 25.87 0 25,87 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1006.8 0 1006,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:11:00 2020-08-19T06:34:00 2020-08-19T17:00:00 2020-08-19T20:00:00 180 1597867200 true 25.51 0 25,51 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1006.8 0 1006,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-19T20:11:00 2020-08-19T06:34:00 2020-08-19T18:00:00 2020-08-19T21:00:00 180 1597870800 true 25.08 0 25,08 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1006.8 0 1006,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-19T20:11:00 2020-08-19T06:34:00 2020-08-19T19:00:00 2020-08-19T22:00:00 180 1597874400 true 24.69 0 24,69 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1007.3 0 1007,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-19T20:11:00 2020-08-19T06:34:00 2020-08-19T20:00:00 2020-08-19T23:00:00 180 1597878000 true 24.47 0 24,47 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1007.7 0 1007,7 mb mb true 0 0 0 % % 2020-08-18T21:00:00 2020-08-19T00:00:00 180 1597795200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-08-19T03:34:00 2020-08-19T06:34:00 180 1597818840 2020-08-19T17:11:00 2020-08-19T20:11:00 180 1597867860 true 0.0087 0 0,0087 mm mm true 0 0 0 % % 6 Πέμπτη false 1 false 2020-08-20T20:10:00 2020-08-20T06:35:00 true 25.52 0 25,52 °C °C true 21.75 0 21,75 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Bορειοανατολικός ασθενής - 3 BF NE false false false 0 0 NE15.png Αίθριος false 20 false 2020-08-20T20:10:00 2020-08-20T06:35:00 2020-08-19T21:00:00 2020-08-20T00:00:00 180 1597881600 true 24.14 0 24,14 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 73 0 73 % % true 1007.9 0 1007,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-20T20:10:00 2020-08-20T06:35:00 2020-08-19T22:00:00 2020-08-20T01:00:00 180 1597885200 true 23.81 0 23,81 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1007.8 0 1007,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-20T20:10:00 2020-08-20T06:35:00 2020-08-19T23:00:00 2020-08-20T02:00:00 180 1597888800 true 23.52 0 23,52 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1007.3 0 1007,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-20T20:10:00 2020-08-20T06:35:00 2020-08-20T00:00:00 2020-08-20T03:00:00 180 1597892400 true 23.23 0 23,23 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1007.3 0 1007,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-20T20:10:00 2020-08-20T06:35:00 2020-08-20T01:00:00 2020-08-20T04:00:00 180 1597896000 true 22.82 0 22,82 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0058 0 0,0058 mm mm true 79 0 79 % % true 1007.7 0 1007,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-20T20:10:00 2020-08-20T06:35:00 2020-08-20T02:00:00 2020-08-20T05:00:00 180 1597899600 true 22.38 0 22,38 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0335 0 0,0335 mm mm true 81 0 81 % % true 1008 0 1008 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-20T20:10:00 2020-08-20T06:35:00 2020-08-20T03:00:00 2020-08-20T06:00:00 180 1597903200 true 22.11 0 22,11 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0594 0 0,0594 mm mm true 83 0 83 % % true 1008 0 1008 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-20T20:10:00 2020-08-20T06:35:00 2020-08-20T04:00:00 2020-08-20T07:00:00 180 1597906800 true 22.02 0 22,02 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0433 0 0,0433 mm mm true 82 0 82 % % true 1008.1 0 1008,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-20T20:10:00 2020-08-20T06:35:00 2020-08-20T05:00:00 2020-08-20T08:00:00 180 1597910400 true 22.31 0 22,31 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0166 0 0,0166 mm mm true 79 0 79 % % true 1008.3 0 1008,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-20T20:10:00 2020-08-20T06:35:00 2020-08-20T06:00:00 2020-08-20T09:00:00 180 1597914000 true 22.72 0 22,72 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1008 0 1008 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-20T20:10:00 2020-08-20T06:35:00 2020-08-20T07:00:00 2020-08-20T10:00:00 180 1597917600 true 23.06 0 23,06 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1008.2 0 1008,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-20T20:10:00 2020-08-20T06:35:00 2020-08-20T08:00:00 2020-08-20T11:00:00 180 1597921200 true 23.4 0 23,4 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1008.1 0 1008,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-20T20:10:00 2020-08-20T06:35:00 2020-08-20T09:00:00 2020-08-20T12:00:00 180 1597924800 true 23.75 0 23,75 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1008.4 0 1008,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-20T20:10:00 2020-08-20T06:35:00 2020-08-20T10:00:00 2020-08-20T13:00:00 180 1597928400 true 23.99 0 23,99 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1008.4 0 1008,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-20T20:10:00 2020-08-20T06:35:00 2020-08-20T11:00:00 2020-08-20T14:00:00 180 1597932000 true 24.17 0 24,17 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1008.2 0 1008,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-20T20:10:00 2020-08-20T06:35:00 2020-08-20T12:00:00 2020-08-20T15:00:00 180 1597935600 true 24.31 0 24,31 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1008 0 1008 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-20T20:10:00 2020-08-20T06:35:00 2020-08-20T13:00:00 2020-08-20T16:00:00 180 1597939200 true 24.66 0 24,66 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1007.7 0 1007,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-20T20:10:00 2020-08-20T06:35:00 2020-08-20T14:00:00 2020-08-20T17:00:00 180 1597942800 true 25.09 0 25,09 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1007.7 0 1007,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-20T20:10:00 2020-08-20T06:35:00 2020-08-20T15:00:00 2020-08-20T18:00:00 180 1597946400 true 25.23 0 25,23 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1007.6 0 1007,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-20T20:10:00 2020-08-20T06:35:00 2020-08-20T16:00:00 2020-08-20T19:00:00 180 1597950000 true 24.83 0 24,83 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1007.8 0 1007,8 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-20T20:10:00 2020-08-20T06:35:00 2020-08-20T17:00:00 2020-08-20T20:00:00 180 1597953600 true 24.15 0 24,15 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1007.5 0 1007,5 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-20T20:10:00 2020-08-20T06:35:00 2020-08-20T18:00:00 2020-08-20T21:00:00 180 1597957200 true 23.5 0 23,5 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1007.8 0 1007,8 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-20T20:10:00 2020-08-20T06:35:00 2020-08-20T19:00:00 2020-08-20T22:00:00 180 1597960800 true 23.32 0 23,32 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1008.1 0 1008,1 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-20T20:10:00 2020-08-20T06:35:00 2020-08-20T20:00:00 2020-08-20T23:00:00 180 1597964400 true 23.25 0 23,25 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1008.9 0 1008,9 mb mb true 0.06 0 0,06 % % 2020-08-19T21:00:00 2020-08-20T00:00:00 180 1597881600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-08-20T03:35:00 2020-08-20T06:35:00 180 1597905300 2020-08-20T17:10:00 2020-08-20T20:10:00 180 1597954200 true 0.0595 0 0,0595 mm mm true 0.02 0 0,02 % %
sunny

Σήμερα

Αίθριος όλη την ημέρα.

25°c

windy

BF 3

deltiokairou

Ακτοπλοϊκός Οδηγός για τη Σαμοθράκη

Πώς μπορώ να ταξιδέψω στη Σαμοθράκη;

Πτήσεις προς Σαμοθράκη

Δεν υπάρχει αεροδρόμιο στη Σαμοθράκη. Τα πλησιέστερα μεγάλα αεροδρόμια είναι αυτά της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης.

Πλοία για τη Σαμοθράκη

Ο πιο δημοφιλής τρόπος για να φτάσετε στη Σαμοθράκη είναι το πλοίο από την Αλεξανδρούπολη.


Ποιες ακτοπλοϊκές ταξιδεύουν στη Σαμοθράκη;


Η Σαμοθράκη εξυπηρετείται από την εταιρεία Zante Ferries


Πόσο κάνει το εισιτήριο για Σαμοθράκη;
 • Δρομολόγιο: Αλεξανδρούπολη για Σαμοθράκη
  Μέσο κόστος ανά επιβάτη που ταξιδεύει τον Ιούλιο: €10

Που μπορώ να παραλάβω τα εισιτήριά μου;

Υπάρχουν δύο ταξιδιωτικά γραφεία στη Σαμοθράκη, τα οποία βρίσκονται κοντά στο λιμάνι, στην Καμαριώτισσα

Τι χρειάζομαι για να παραλάβω τα εισιτήρια;

Για να εκτυπώσετε το εισιτήριο θα πρέπει να κρατάτε ένα αντίγραφο της κράτησης ή να την έχετε στο τηλέφωνό σας, καθώς και ένα έγκυρο έγγραφο ταυτοποίησης με φωτογραφία (διαβατήριο ή ταυτότητα) που θα χρειαστεί και στην επιβίβασή σας


Πώς θα βρω φθηνά εισιτήρια;

Οι συμβουλές μας για ένα οικονομικό εισιτήριο:

 • Κάντε την κράτηση όσο το δυνατό νωρίτερα
  Πολλές εταιρείες διαθέτουν εισιτήρια προσφοράς σε περιορισμένο αριθμό για κάθε δρομολόγιο. Αναζητείστε τα εγκαίρως στο Zaplous, ώστε να προλάβετε ένα τέτοιο εισιτήριο
 • Συγκρίνετε τις τιμές μεταξύ των ακτοπλοϊκών εταιρειών που κάνουν τη διαδρομή, χρησιμοποιώντας την αναζήτηση στο Zaplous
 • Επιλέξτε εσωτερική καμπίνα αντί για εξωτερική
  Αν προτιμάτε να ταξιδεύετε σε καμπίνα, η εσωτερική είναι πάντα οικονομικότερη. Η μόνη διαφορά είναι πως δεν διαθέτει παράθυρο

Πως θα φτάσω στη Σαμοθράκη από την ηπειρωτική Ελλάδα;

Μπορείτε να ταξιδέψετε στη Σαμοθράκη από την Αλεξανδρούπολη.


Πως θα φτάσω στο λιμάνι;

Μπορείτε να πάρετε ταξί ή λεωφορείο που θα σας μεταφέρει από τον παραλιακό δρόμο προς το χωριό Λουτρά (ή Θέρμα) που βρίσκεται 15 χιλιόμετρα από το λιμάνι./p>


Οι προτάσεις μας όσο είστε στη Σαμοθράκη

 • Στο βόρειο τμήμα του νησιού βρίσκεται το Ιερό των Μεγάλων Θεών. Θεωρείται ένα από τα πιο ενδιαφέροντα αξιοθέατα
 • Το "Castelo Gattilusi" είναι ένα μισοκατεστραμμένο φρούριο χτισμένο στο 15ο αι., κοντά στην πόλη της Παλαιόπολης.
 • Το φαράγγι του Φονιά θεωρείται ένα από τα πιο όμορφα και ρομαντικά σημεία του νησιού.
 • Η παραλία της Παχιάς Άμμου είναι η πιο διάσημη παραλία και βρίσκεται στο νότιο τμήμα του νησιού.
 • Κάντε αναρρίχηση σε μία από τις υψηλότερες κορυφές του Αιγαίου, το Φεγγάρι (1.611 μ) στο όρος Σάος.

Χρήσιμα τηλέφωνα στη Σαμοθράκη

 • Αστυνομικό Τμήμα: 25510 41203
 • Κέντρο Υγείας: 25510 41156
 • Λιμενική Αρχή: 25510 41305
 • Ταχυδρομείο: 25510 41244

Πότε θα πρέπει να βρίσκομαι στο λιμάνι;

 • Με τα πόδια: Τουλάχιστον μία ώρα πριν ταξιδέψετε
 • Με αυτοκίνητο: Τουλάχιστον δύο ώρες πριν ταξιδέψετε

Μπορώ να πάρω μαζί μου το κατοικίδιό μου;

Ναι, μπορείτε να πάρετε το κατοικίδιό σας στο πλοίο, ωστόσο δεν είναι δυνατό να κάνετε κράτηση για το ειδικό κλουβί.

 • Τα συμβατικά πλοία διαθέτουν ειδικά κλουβιά σε κλιματιζόμενο χώρο ("σκυλιέρες") αλλά κατά την υψηλή περίοδο γεμίζουν γρήγορα. Μπορείτε να έχετε το σκυλί μαζί σας, σε όλες τις ανοιχτές περιοχές του καταστρώματος, πάντοτε με λουρί. Τα μικρόσωμα ζώα μπορούν να ταξιδεύουν μέσα στο πλοίο, εφόσον παραμένουν μέσα στην ειδική ταξιδιωτική τσάντα.

 • Η καλύτερη επιλογή είναι να κλείσετε μια καμπίνα κατοικιδίων (PET). Πρόκειται για κανονικές καμπίνες, μόνο που δεν έχουν μοκέτα. Έτσι θα ταξιδέψετε χωρίς άγχος, ακόμη και τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο που τα πλοία είναι γεμάτα.

 • Τα ταχύπλοα πλοία και τα καταμαράν έχουν και αυτά ειδικά κλουβιά αλλά είναι περιορισμένα σε αριθμό. Επιπλέον στα περισσότερα ταχύπλοα δεν υπάρχουν ανοικτοί χώροι καταστρώματος προσβάσιμοι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οπότε δεν θα μπορέσετε να είστε έξω μαζί με το τετράποδο φίλο σας. Ωστόσο, αν το κατοικίδιό σας είναι μικρόσωμο και βρίσκεται μέσα σε ταξιδιωτική τσάντα, θα μπορείτε να το κρατήσετε μέσα.

Μπορώ να πληρώσω με PayPal™ ή χρεωστική κάρτα;

Ναι, η πληρωμή μπορεί να γίνει με οποιαδήποτε χρεωστική κάρτα, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα ασφαλούς πληρωμής με PayPal™.

Copyright: Zaplous.gr 2020 ©