ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΜΟΣ

Η Σάμος δεσπόζει στο ανατολικό Αιγαίο. Το όνομά της (Σάμη κατά την αρχαιότητα), σημαίνει Υψηλή, λόγω του επιβλητικού τοπίου με τις πολλές δεσπόζουσες κορυφές. Το νησί είναι γενέτειρα σπουδαίων προσωπικοτήτων και σημαντικών πρωτοπόρων στον χώρο της επιστήμης και της τέχνης του αρχαίου κόσμου. Του φιλόσοφου Επίκουρου, του αστρονόμου Αρίσταρχου (θεμελιωτή της ηλιοκεντρικής θεωρίας), λόγιων, επιστημόνων και καλλιτεχνών καθώς και του μεγαλύτερου μύστη όλων των εποχών, του Πυθαγόρα.

ΣΑΜΟΣ

0 3142 false 21 false 2019-02-23T18:00:16 2019-02-23T06:53:32 0.0 true 10 0 10 °C °C true 1013 0 1013 mb mb true 74 0 74 % % 2019-02-23T03:00:00 2019-02-23T05:00:00 120 1550898000 0 true 3 0 3 BF BF Νοτιοανατολικός ασθενής - 3 BF SSE false false false 0 0 SE15.png Νεφώσεις κατά περιόδους Mostly Cloudy 0 Σάββατο false 9 false 2019-02-23T18:00:16 2019-02-23T06:53:32 true 13.24 0 13,24 °C °C true 9.79 0 9,79 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Νοτιοανατολικός ασθενής - 3 BF SSE false false false 0 0 SE15.png Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-23T18:00:16 2019-02-23T06:53:32 2019-02-23T02:00:00 2019-02-23T04:00:00 120 1550894400 true 9.94 0 9,94 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.1016 0 0,1016 mm mm true 72 0 72 % % true 1012.92 0 1012,92 mb mb true 0.8 0 0,8 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-23T18:00:16 2019-02-23T06:53:32 2019-02-23T03:00:00 2019-02-23T05:00:00 120 1550898000 true 9.87 0 9,87 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.2311 0 0,2311 mm mm true 74 0 74 % % true 1012.61 0 1012,61 mb mb true 0.91 0 0,91 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:00:16 2019-02-23T06:53:32 2019-02-23T04:00:00 2019-02-23T06:00:00 120 1550901600 true 9.79 0 9,79 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.4166 0 0,4166 mm mm true 77 0 77 % % true 1012.52 0 1012,52 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:00:16 2019-02-23T06:53:32 2019-02-23T05:00:00 2019-02-23T07:00:00 120 1550905200 true 9.83 0 9,83 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.6553 0 0,6553 mm mm true 80 0 80 % % true 1012.54 0 1012,54 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:00:16 2019-02-23T06:53:32 2019-02-23T06:00:00 2019-02-23T08:00:00 120 1550908800 true 10.11 0 10,11 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.8484 0 0,8484 mm mm true 81 0 81 % % true 1012.63 0 1012,63 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:00:16 2019-02-23T06:53:32 2019-02-23T07:00:00 2019-02-23T09:00:00 120 1550912400 true 10.64 0 10,64 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.8712 0 0,8712 mm mm true 81 0 81 % % true 1012.69 0 1012,69 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:00:16 2019-02-23T06:53:32 2019-02-23T08:00:00 2019-02-23T10:00:00 120 1550916000 true 11.51 0 11,51 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.8001 0 0,8001 mm mm true 78 0 78 % % true 1012.78 0 1012,78 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:00:16 2019-02-23T06:53:32 2019-02-23T09:00:00 2019-02-23T11:00:00 120 1550919600 true 12.18 0 12,18 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.7518 0 0,7518 mm mm true 76 0 76 % % true 1012.87 0 1012,87 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:00:16 2019-02-23T06:53:32 2019-02-23T10:00:00 2019-02-23T12:00:00 120 1550923200 true 12.76 0 12,76 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.7849 0 0,7849 mm mm true 75 0 75 % % true 1012.93 0 1012,93 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:00:16 2019-02-23T06:53:32 2019-02-23T11:00:00 2019-02-23T13:00:00 120 1550926800 true 13.13 0 13,13 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.8458 0 0,8458 mm mm true 75 0 75 % % true 1012.99 0 1012,99 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:00:16 2019-02-23T06:53:32 2019-02-23T12:00:00 2019-02-23T14:00:00 120 1550930400 true 13.24 0 13,24 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.8763 0 0,8763 mm mm true 76 0 76 % % true 1013.13 0 1013,13 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:00:16 2019-02-23T06:53:32 2019-02-23T13:00:00 2019-02-23T15:00:00 120 1550934000 true 13 0 13 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.823 0 0,823 mm mm true 78 0 78 % % true 1013.37 0 1013,37 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:00:16 2019-02-23T06:53:32 2019-02-23T14:00:00 2019-02-23T16:00:00 120 1550937600 true 12.57 0 12,57 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.7315 0 0,7315 mm mm true 80 0 80 % % true 1013.67 0 1013,67 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:00:16 2019-02-23T06:53:32 2019-02-23T15:00:00 2019-02-23T17:00:00 120 1550941200 true 12.12 0 12,12 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.6833 0 0,6833 mm mm true 82 0 82 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:00:16 2019-02-23T06:53:32 2019-02-23T16:00:00 2019-02-23T18:00:00 120 1550944800 true 11.87 0 11,87 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.6985 0 0,6985 mm mm true 84 0 84 % % true 1014.69 0 1014,69 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:00:16 2019-02-23T06:53:32 2019-02-23T17:00:00 2019-02-23T19:00:00 120 1550948400 true 11.59 0 11,59 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.7671 0 0,7671 mm mm true 86 0 86 % % true 1015.37 0 1015,37 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:00:16 2019-02-23T06:53:32 2019-02-23T18:00:00 2019-02-23T20:00:00 120 1550952000 true 11.31 0 11,31 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.8534 0 0,8534 mm mm true 88 0 88 % % true 1015.97 0 1015,97 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:00:16 2019-02-23T06:53:32 2019-02-23T19:00:00 2019-02-23T21:00:00 120 1550955600 true 10.83 0 10,83 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.9855 0 0,9855 mm mm true 90 0 90 % % true 1016.45 0 1016,45 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:00:16 2019-02-23T06:53:32 2019-02-23T20:00:00 2019-02-23T22:00:00 120 1550959200 true 10.44 0 10,44 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 1.1481 0 1,1481 mm mm true 92 0 92 % % true 1016.87 0 1016,87 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:00:16 2019-02-23T06:53:32 2019-02-23T21:00:00 2019-02-23T23:00:00 120 1550962800 true 10.11 0 10,11 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 1.2167 0 1,2167 mm mm true 93 0 93 % % true 1017.19 0 1017,19 mb mb true 1 0 1 % % 2019-02-22T22:00:00 2019-02-23T00:00:00 120 1550880000 Ασθενής βροχή όλη την ημέρα. Light rain throughout the day. 2019-02-23T04:53:32 2019-02-23T06:53:32 120 1550904812 2019-02-23T16:00:16 2019-02-23T18:00:16 120 1550944816 true 1.2167 0 1,2167 mm mm true 0.89 0 0,89 % % 1 Κυριακή false 9 false 2019-02-24T18:01:18 2019-02-24T06:52:13 true 12.63 0 12,63 °C °C true 9.19 0 9,19 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοανατολικός ασθενής - 3 BF ENE false false false 0 0 NE15.png Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:01:18 2019-02-24T06:52:13 2019-02-23T22:00:00 2019-02-24T00:00:00 120 1550966400 true 9.94 0 9,94 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 1.0897 0 1,0897 mm mm true 93 0 93 % % true 1017.37 0 1017,37 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:01:18 2019-02-24T06:52:13 2019-02-23T23:00:00 2019-02-24T01:00:00 120 1550970000 true 9.83 0 9,83 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0.8966 0 0,8966 mm mm true 93 0 93 % % true 1017.48 0 1017,48 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:01:18 2019-02-24T06:52:13 2019-02-24T00:00:00 2019-02-24T02:00:00 120 1550973600 true 9.71 0 9,71 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0.7823 0 0,7823 mm mm true 92 0 92 % % true 1017.55 0 1017,55 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:01:18 2019-02-24T06:52:13 2019-02-24T01:00:00 2019-02-24T03:00:00 120 1550977200 true 9.57 0 9,57 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0.7468 0 0,7468 mm mm true 92 0 92 % % true 1017.59 0 1017,59 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:01:18 2019-02-24T06:52:13 2019-02-24T02:00:00 2019-02-24T04:00:00 120 1550980800 true 9.4 0 9,4 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0.7315 0 0,7315 mm mm true 91 0 91 % % true 1017.59 0 1017,59 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:01:18 2019-02-24T06:52:13 2019-02-24T03:00:00 2019-02-24T05:00:00 120 1550984400 true 9.31 0 9,31 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0.7112 0 0,7112 mm mm true 90 0 90 % % true 1017.73 0 1017,73 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:01:18 2019-02-24T06:52:13 2019-02-24T04:00:00 2019-02-24T06:00:00 120 1550988000 true 9.24 0 9,24 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0.6883 0 0,6883 mm mm true 90 0 90 % % true 1018.03 0 1018,03 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:01:18 2019-02-24T06:52:13 2019-02-24T05:00:00 2019-02-24T07:00:00 120 1550991600 true 9.19 0 9,19 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0.668 0 0,668 mm mm true 90 0 90 % % true 1018.48 0 1018,48 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:01:18 2019-02-24T06:52:13 2019-02-24T06:00:00 2019-02-24T08:00:00 120 1550995200 true 9.21 0 9,21 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0.6528 0 0,6528 mm mm true 89 0 89 % % true 1018.93 0 1018,93 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:01:18 2019-02-24T06:52:13 2019-02-24T07:00:00 2019-02-24T09:00:00 120 1550998800 true 9.43 0 9,43 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0.6579 0 0,6579 mm mm true 88 0 88 % % true 1019.4 0 1019,4 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:01:18 2019-02-24T06:52:13 2019-02-24T08:00:00 2019-02-24T10:00:00 120 1551002400 true 9.81 0 9,81 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.668 0 0,668 mm mm true 87 0 87 % % true 1019.84 0 1019,84 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:01:18 2019-02-24T06:52:13 2019-02-24T09:00:00 2019-02-24T11:00:00 120 1551006000 true 10.34 0 10,34 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.6375 0 0,6375 mm mm true 84 0 84 % % true 1020.08 0 1020,08 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:01:18 2019-02-24T06:52:13 2019-02-24T10:00:00 2019-02-24T12:00:00 120 1551009600 true 10.78 0 10,78 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.5817 0 0,5817 mm mm true 83 0 83 % % true 1019.92 0 1019,92 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:01:18 2019-02-24T06:52:13 2019-02-24T11:00:00 2019-02-24T13:00:00 120 1551013200 true 11.21 0 11,21 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.6223 0 0,6223 mm mm true 82 0 82 % % true 1019.49 0 1019,49 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:01:18 2019-02-24T06:52:13 2019-02-24T12:00:00 2019-02-24T14:00:00 120 1551016800 true 11.56 0 11,56 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.6604 0 0,6604 mm mm true 81 0 81 % % true 1019.18 0 1019,18 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:01:18 2019-02-24T06:52:13 2019-02-24T13:00:00 2019-02-24T15:00:00 120 1551020400 true 12.03 0 12,03 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.4953 0 0,4953 mm mm true 79 0 79 % % true 1019.02 0 1019,02 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:01:18 2019-02-24T06:52:13 2019-02-24T14:00:00 2019-02-24T16:00:00 120 1551024000 true 12.46 0 12,46 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.2642 0 0,2642 mm mm true 77 0 77 % % true 1018.91 0 1018,91 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:01:18 2019-02-24T06:52:13 2019-02-24T15:00:00 2019-02-24T17:00:00 120 1551027600 true 12.63 0 12,63 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.1168 0 0,1168 mm mm true 76 0 76 % % true 1018.95 0 1018,95 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:01:18 2019-02-24T06:52:13 2019-02-24T16:00:00 2019-02-24T18:00:00 120 1551031200 true 12.33 0 12,33 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0432 0 0,0432 mm mm true 77 0 77 % % true 1019.14 0 1019,14 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:01:18 2019-02-24T06:52:13 2019-02-24T17:00:00 2019-02-24T19:00:00 120 1551034800 true 11.77 0 11,77 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 78 0 78 % % true 1019.49 0 1019,49 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:01:18 2019-02-24T06:52:13 2019-02-24T18:00:00 2019-02-24T20:00:00 120 1551038400 true 11.03 0 11,03 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1019.81 0 1019,81 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:01:18 2019-02-24T06:52:13 2019-02-24T19:00:00 2019-02-24T21:00:00 120 1551042000 true 10.47 0 10,47 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1020.05 0 1020,05 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:01:18 2019-02-24T06:52:13 2019-02-24T20:00:00 2019-02-24T22:00:00 120 1551045600 true 9.85 0 9,85 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 84 0 84 % % true 1020.29 0 1020,29 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:01:18 2019-02-24T06:52:13 2019-02-24T21:00:00 2019-02-24T23:00:00 120 1551049200 true 9.38 0 9,38 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0203 0 0,0203 mm mm true 86 0 86 % % true 1020.37 0 1020,37 mb mb true 0.95 0 0,95 % % 2019-02-23T22:00:00 2019-02-24T00:00:00 120 1550966400 Ασθενής βροχή το πρωί. Light rain in the morning. 2019-02-24T04:52:13 2019-02-24T06:52:13 120 1550991133 2019-02-24T16:01:18 2019-02-24T18:01:18 120 1551031278 true 1.0897 0 1,0897 mm mm true 0.99 0 0,99 % % 2 Δευτέρα false 9 false 2019-02-25T18:02:20 2019-02-25T06:50:53 true 13.94 0 13,94 °C °C true 8.08 0 8,08 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Bορειοανατολικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NE false false false 0 0 NE20.png Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:02:20 2019-02-25T06:50:53 2019-02-24T22:00:00 2019-02-25T00:00:00 120 1551052800 true 9.07 0 9,07 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0229 0 0,0229 mm mm true 86 0 86 % % true 1020.33 0 1020,33 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:02:20 2019-02-25T06:50:53 2019-02-24T23:00:00 2019-02-25T01:00:00 120 1551056400 true 8.9 0 8,9 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0229 0 0,0229 mm mm true 86 0 86 % % true 1020.16 0 1020,16 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:02:20 2019-02-25T06:50:53 2019-02-25T00:00:00 2019-02-25T02:00:00 120 1551060000 true 8.78 0 8,78 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0229 0 0,0229 mm mm true 86 0 86 % % true 1019.88 0 1019,88 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:02:20 2019-02-25T06:50:53 2019-02-25T01:00:00 2019-02-25T03:00:00 120 1551063600 true 8.58 0 8,58 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0254 0 0,0254 mm mm true 86 0 86 % % true 1019.41 0 1019,41 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:02:20 2019-02-25T06:50:53 2019-02-25T02:00:00 2019-02-25T04:00:00 120 1551067200 true 8.33 0 8,33 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0279 0 0,0279 mm mm true 86 0 86 % % true 1018.82 0 1018,82 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:02:20 2019-02-25T06:50:53 2019-02-25T03:00:00 2019-02-25T05:00:00 120 1551070800 true 8.17 0 8,17 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0254 0 0,0254 mm mm true 86 0 86 % % true 1018.33 0 1018,33 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:02:20 2019-02-25T06:50:53 2019-02-25T04:00:00 2019-02-25T06:00:00 120 1551074400 true 8.08 0 8,08 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0152 0 0,0152 mm mm true 86 0 86 % % true 1018.07 0 1018,07 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:02:20 2019-02-25T06:50:53 2019-02-25T05:00:00 2019-02-25T07:00:00 120 1551078000 true 8.18 0 8,18 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 84 0 84 % % true 1017.89 0 1017,89 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:02:20 2019-02-25T06:50:53 2019-02-25T06:00:00 2019-02-25T08:00:00 120 1551081600 true 8.55 0 8,55 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1017.63 0 1017,63 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:02:20 2019-02-25T06:50:53 2019-02-25T07:00:00 2019-02-25T09:00:00 120 1551085200 true 9.4 0 9,4 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1017.28 0 1017,28 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:02:20 2019-02-25T06:50:53 2019-02-25T08:00:00 2019-02-25T10:00:00 120 1551088800 true 10.47 0 10,47 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1016.89 0 1016,89 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:02:20 2019-02-25T06:50:53 2019-02-25T09:00:00 2019-02-25T11:00:00 120 1551092400 true 11.57 0 11,57 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1016.37 0 1016,37 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:02:20 2019-02-25T06:50:53 2019-02-25T10:00:00 2019-02-25T12:00:00 120 1551096000 true 12.48 0 12,48 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.033 0 0,033 mm mm true 68 0 68 % % true 1015.73 0 1015,73 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:02:20 2019-02-25T06:50:53 2019-02-25T11:00:00 2019-02-25T13:00:00 120 1551099600 true 13.3 0 13,3 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.1956 0 0,1956 mm mm true 66 0 66 % % true 1014.97 0 1014,97 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:02:20 2019-02-25T06:50:53 2019-02-25T12:00:00 2019-02-25T14:00:00 120 1551103200 true 13.81 0 13,81 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.4166 0 0,4166 mm mm true 66 0 66 % % true 1014.37 0 1014,37 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:02:20 2019-02-25T06:50:53 2019-02-25T13:00:00 2019-02-25T15:00:00 120 1551106800 true 13.94 0 13,94 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.5461 0 0,5461 mm mm true 67 0 67 % % true 1013.97 0 1013,97 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:02:20 2019-02-25T06:50:53 2019-02-25T14:00:00 2019-02-25T16:00:00 120 1551110400 true 13.66 0 13,66 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.6248 0 0,6248 mm mm true 69 0 69 % % true 1013.67 0 1013,67 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:02:20 2019-02-25T06:50:53 2019-02-25T15:00:00 2019-02-25T17:00:00 120 1551114000 true 13.14 0 13,14 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.7417 0 0,7417 mm mm true 73 0 73 % % true 1013.46 0 1013,46 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-25T18:02:20 2019-02-25T06:50:53 2019-02-25T16:00:00 2019-02-25T18:00:00 120 1551117600 true 12.38 0 12,38 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.9627 0 0,9627 mm mm true 76 0 76 % % true 1013.28 0 1013,28 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-25T18:02:20 2019-02-25T06:50:53 2019-02-25T17:00:00 2019-02-25T19:00:00 120 1551121200 true 11.63 0 11,63 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 1.2344 0 1,2344 mm mm true 78 0 78 % % true 1013.16 0 1013,16 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή false 9 false 2019-02-25T18:02:20 2019-02-25T06:50:53 2019-02-25T18:00:00 2019-02-25T20:00:00 120 1551124800 true 10.96 0 10,96 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 1.3792 0 1,3792 mm mm true 81 0 81 % % true 1013.01 0 1013,01 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-25T18:02:20 2019-02-25T06:50:53 2019-02-25T19:00:00 2019-02-25T21:00:00 120 1551128400 true 10.49 0 10,49 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 1.2979 0 1,2979 mm mm true 83 0 83 % % true 1012.75 0 1012,75 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-25T18:02:20 2019-02-25T06:50:53 2019-02-25T20:00:00 2019-02-25T22:00:00 120 1551132000 true 10.17 0 10,17 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 1.1354 0 1,1354 mm mm true 84 0 84 % % true 1012.44 0 1012,44 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-25T18:02:20 2019-02-25T06:50:53 2019-02-25T21:00:00 2019-02-25T23:00:00 120 1551135600 true 9.96 0 9,96 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.9423 0 0,9423 mm mm true 85 0 85 % % true 1012.16 0 1012,16 mb mb true 1 0 1 % % 2019-02-24T22:00:00 2019-02-25T00:00:00 120 1551052800 Βροχή από το βραδυ. Rain starting in the evening. 2019-02-25T04:50:53 2019-02-25T06:50:53 120 1551077453 2019-02-25T16:02:20 2019-02-25T18:02:20 120 1551117740 true 1.3792 0 1,3792 mm mm true 0.99 0 0,99 % % 3 Τρίτη false 2 false 2019-02-26T18:03:21 2019-02-26T06:49:32 true 12.34 0 12,34 °C °C true 7.85 0 7,85 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοανατολικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NNE false false false 0 0 NE20.png Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:03:21 2019-02-26T06:49:32 2019-02-25T22:00:00 2019-02-26T00:00:00 120 1551139200 true 9.82 0 9,82 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.6579 0 0,6579 mm mm true 85 0 85 % % true 1011.91 0 1011,91 mb mb true 1 0 1 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-26T18:03:21 2019-02-26T06:49:32 2019-02-25T23:00:00 2019-02-26T01:00:00 120 1551142800 true 9.81 0 9,81 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.3708 0 0,3708 mm mm true 85 0 85 % % true 1011.67 0 1011,67 mb mb true 1 0 1 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-26T18:03:21 2019-02-26T06:49:32 2019-02-26T00:00:00 2019-02-26T02:00:00 120 1551146400 true 9.81 0 9,81 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.193 0 0,193 mm mm true 83 0 83 % % true 1011.48 0 1011,48 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:03:21 2019-02-26T06:49:32 2019-02-26T01:00:00 2019-02-26T03:00:00 120 1551150000 true 9.67 0 9,67 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0965 0 0,0965 mm mm true 82 0 82 % % true 1011.24 0 1011,24 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:03:21 2019-02-26T06:49:32 2019-02-26T02:00:00 2019-02-26T04:00:00 120 1551153600 true 9.46 0 9,46 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0406 0 0,0406 mm mm true 81 0 81 % % true 1011.03 0 1011,03 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:03:21 2019-02-26T06:49:32 2019-02-26T03:00:00 2019-02-26T05:00:00 120 1551157200 true 9.26 0 9,26 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0152 0 0,0152 mm mm true 80 0 80 % % true 1011.01 0 1011,01 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:03:21 2019-02-26T06:49:32 2019-02-26T04:00:00 2019-02-26T06:00:00 120 1551160800 true 9 0 9 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1011.22 0 1011,22 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:03:21 2019-02-26T06:49:32 2019-02-26T05:00:00 2019-02-26T07:00:00 120 1551164400 true 8.78 0 8,78 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1011.59 0 1011,59 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:03:21 2019-02-26T06:49:32 2019-02-26T06:00:00 2019-02-26T08:00:00 120 1551168000 true 8.74 0 8,74 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1011.97 0 1011,97 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:03:21 2019-02-26T06:49:32 2019-02-26T07:00:00 2019-02-26T09:00:00 120 1551171600 true 8.91 0 8,91 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 80 0 80 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:03:21 2019-02-26T06:49:32 2019-02-26T08:00:00 2019-02-26T10:00:00 120 1551175200 true 9.24 0 9,24 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0.0279 0 0,0279 mm mm true 79 0 79 % % true 1012.67 0 1012,67 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:03:21 2019-02-26T06:49:32 2019-02-26T09:00:00 2019-02-26T11:00:00 120 1551178800 true 9.77 0 9,77 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.0406 0 0,0406 mm mm true 77 0 77 % % true 1012.81 0 1012,81 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-02-26T18:03:21 2019-02-26T06:49:32 2019-02-26T10:00:00 2019-02-26T12:00:00 120 1551182400 true 10.56 0 10,56 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.0254 0 0,0254 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.62 0 1012,62 mb mb true 0.9 0 0,9 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-02-26T18:03:21 2019-02-26T06:49:32 2019-02-26T11:00:00 2019-02-26T13:00:00 120 1551186000 true 11.41 0 11,41 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1012.26 0 1012,26 mb mb true 0.8 0 0,8 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-02-26T18:03:21 2019-02-26T06:49:32 2019-02-26T12:00:00 2019-02-26T14:00:00 120 1551189600 true 12.04 0 12,04 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1011.95 0 1011,95 mb mb true 0.66 0 0,66 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-02-26T18:03:21 2019-02-26T06:49:32 2019-02-26T13:00:00 2019-02-26T15:00:00 120 1551193200 true 12.33 0 12,33 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1011.74 0 1011,74 mb mb true 0.44 0 0,44 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-26T18:03:21 2019-02-26T06:49:32 2019-02-26T14:00:00 2019-02-26T16:00:00 120 1551196800 true 12.34 0 12,34 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-26T18:03:21 2019-02-26T06:49:32 2019-02-26T15:00:00 2019-02-26T17:00:00 120 1551200400 true 11.96 0 11,96 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1011.63 0 1011,63 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-26T18:03:21 2019-02-26T06:49:32 2019-02-26T16:00:00 2019-02-26T18:00:00 120 1551204000 true 11.12 0 11,12 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1012.01 0 1012,01 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-26T18:03:21 2019-02-26T06:49:32 2019-02-26T17:00:00 2019-02-26T19:00:00 120 1551207600 true 10 0 10 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1012.57 0 1012,57 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-26T18:03:21 2019-02-26T06:49:32 2019-02-26T18:00:00 2019-02-26T20:00:00 120 1551211200 true 9.12 0 9,12 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1013.02 0 1013,02 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-26T18:03:21 2019-02-26T06:49:32 2019-02-26T19:00:00 2019-02-26T21:00:00 120 1551214800 true 8.61 0 8,61 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1013.26 0 1013,26 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-26T18:03:21 2019-02-26T06:49:32 2019-02-26T20:00:00 2019-02-26T22:00:00 120 1551218400 true 8.27 0 8,27 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1013.38 0 1013,38 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-26T18:03:21 2019-02-26T06:49:32 2019-02-26T21:00:00 2019-02-26T23:00:00 120 1551222000 true 7.85 0 7,85 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1013.37 0 1013,37 mb mb true 0 0 0 % % 2019-02-25T22:00:00 2019-02-26T00:00:00 120 1551139200 Νεφώσεις κατά περιόδους μέχρι το απόγευμα. Mostly cloudy until afternoon. 2019-02-26T04:49:32 2019-02-26T06:49:32 120 1551163772 2019-02-26T16:03:21 2019-02-26T18:03:21 120 1551204201 true 0.6579 0 0,6579 mm mm true 0.62 0 0,62 % % 4 Τετάρτη false 50 false 2019-02-27T18:04:22 2019-02-27T06:48:11 true 10.38 0 10,38 °C °C true 6.25 0 6,25 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βόρειος μέτριος - 5 BF N false false false 0 0 N25.png Αίθριος false 20 false 2019-02-27T18:04:22 2019-02-27T06:48:11 2019-02-26T22:00:00 2019-02-27T00:00:00 120 1551225600 true 7.48 0 7,48 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1013.23 0 1013,23 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-27T18:04:22 2019-02-27T06:48:11 2019-02-26T23:00:00 2019-02-27T01:00:00 120 1551229200 true 7.01 0 7,01 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1012.96 0 1012,96 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-27T18:04:22 2019-02-27T06:48:11 2019-02-27T00:00:00 2019-02-27T02:00:00 120 1551232800 true 6.68 0 6,68 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1012.67 0 1012,67 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-27T18:04:22 2019-02-27T06:48:11 2019-02-27T01:00:00 2019-02-27T03:00:00 120 1551236400 true 6.59 0 6,59 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1012.28 0 1012,28 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-27T18:04:22 2019-02-27T06:48:11 2019-02-27T02:00:00 2019-02-27T04:00:00 120 1551240000 true 6.72 0 6,72 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1011.87 0 1011,87 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-27T18:04:22 2019-02-27T06:48:11 2019-02-27T03:00:00 2019-02-27T05:00:00 120 1551243600 true 6.96 0 6,96 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 72 0 72 % % true 1011.59 0 1011,59 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-27T18:04:22 2019-02-27T06:48:11 2019-02-27T04:00:00 2019-02-27T06:00:00 120 1551247200 true 7.25 0 7,25 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.57 0 1011,57 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-27T18:04:22 2019-02-27T06:48:11 2019-02-27T05:00:00 2019-02-27T07:00:00 120 1551250800 true 7.44 0 7,44 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.68 0 1011,68 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-27T18:04:22 2019-02-27T06:48:11 2019-02-27T06:00:00 2019-02-27T08:00:00 120 1551254400 true 7.78 0 7,78 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1011.81 0 1011,81 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-27T18:04:22 2019-02-27T06:48:11 2019-02-27T07:00:00 2019-02-27T09:00:00 120 1551258000 true 8.21 0 8,21 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-27T18:04:22 2019-02-27T06:48:11 2019-02-27T08:00:00 2019-02-27T10:00:00 120 1551261600 true 8.75 0 8,75 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1012.01 0 1012,01 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-27T18:04:22 2019-02-27T06:48:11 2019-02-27T09:00:00 2019-02-27T11:00:00 120 1551265200 true 9.34 0 9,34 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1011.96 0 1011,96 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-27T18:04:22 2019-02-27T06:48:11 2019-02-27T10:00:00 2019-02-27T12:00:00 120 1551268800 true 9.89 0 9,89 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1011.69 0 1011,69 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-27T18:04:22 2019-02-27T06:48:11 2019-02-27T11:00:00 2019-02-27T13:00:00 120 1551272400 true 10.25 0 10,25 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1011.27 0 1011,27 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-27T18:04:22 2019-02-27T06:48:11 2019-02-27T12:00:00 2019-02-27T14:00:00 120 1551276000 true 10.38 0 10,38 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1011.01 0 1011,01 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-27T18:04:22 2019-02-27T06:48:11 2019-02-27T13:00:00 2019-02-27T15:00:00 120 1551279600 true 10.02 0 10,02 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1010.96 0 1010,96 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:04:22 2019-02-27T06:48:11 2019-02-27T14:00:00 2019-02-27T16:00:00 120 1551283200 true 9.51 0 9,51 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1011.06 0 1011,06 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:04:22 2019-02-27T06:48:11 2019-02-27T15:00:00 2019-02-27T17:00:00 120 1551286800 true 8.86 0 8,86 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1011.32 0 1011,32 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:04:22 2019-02-27T06:48:11 2019-02-27T16:00:00 2019-02-27T18:00:00 120 1551290400 true 8.28 0 8,28 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1011.82 0 1011,82 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-27T18:04:22 2019-02-27T06:48:11 2019-02-27T17:00:00 2019-02-27T19:00:00 120 1551294000 true 7.61 0 7,61 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1012.48 0 1012,48 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-27T18:04:22 2019-02-27T06:48:11 2019-02-27T18:00:00 2019-02-27T20:00:00 120 1551297600 true 7.05 0 7,05 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1013.02 0 1013,02 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-27T18:04:22 2019-02-27T06:48:11 2019-02-27T19:00:00 2019-02-27T21:00:00 120 1551301200 true 6.71 0 6,71 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1013.32 0 1013,32 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-27T18:04:22 2019-02-27T06:48:11 2019-02-27T20:00:00 2019-02-27T22:00:00 120 1551304800 true 6.46 0 6,46 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1013.53 0 1013,53 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-27T18:04:22 2019-02-27T06:48:11 2019-02-27T21:00:00 2019-02-27T23:00:00 120 1551308400 true 6.25 0 6,25 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1013.64 0 1013,64 mb mb true 0 0 0 % % 2019-02-26T22:00:00 2019-02-27T00:00:00 120 1551225600 Ελαφρύ αεράκι από το απόγευμα. Breezy starting in the afternoon. 2019-02-27T04:48:11 2019-02-27T06:48:11 120 1551250091 2019-02-27T16:04:22 2019-02-27T18:04:22 120 1551290662 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0.02 0 0,02 % % 5 Πέμπτη false 1 false 2019-02-28T18:05:23 2019-02-28T06:46:48 true 11.58 0 11,58 °C °C true 5.96 0 5,96 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βόρειος σχεδόν μέτριος - 4 BF N false false false 0 0 N20.png Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:05:23 2019-02-28T06:46:48 2019-02-27T22:00:00 2019-02-28T00:00:00 120 1551312000 true 6.08 0 6,08 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1013.64 0 1013,64 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:05:23 2019-02-28T06:46:48 2019-02-27T23:00:00 2019-02-28T01:00:00 120 1551315600 true 6.03 0 6,03 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1013.58 0 1013,58 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:05:23 2019-02-28T06:46:48 2019-02-28T00:00:00 2019-02-28T02:00:00 120 1551319200 true 5.98 0 5,98 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1013.52 0 1013,52 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:05:23 2019-02-28T06:46:48 2019-02-28T01:00:00 2019-02-28T03:00:00 120 1551322800 true 5.99 0 5,99 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1013.46 0 1013,46 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:05:23 2019-02-28T06:46:48 2019-02-28T02:00:00 2019-02-28T04:00:00 120 1551326400 true 5.96 0 5,96 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:05:23 2019-02-28T06:46:48 2019-02-28T03:00:00 2019-02-28T05:00:00 120 1551330000 true 6.04 0 6,04 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1013.46 0 1013,46 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:05:23 2019-02-28T06:46:48 2019-02-28T04:00:00 2019-02-28T06:00:00 120 1551333600 true 6.12 0 6,12 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1013.79 0 1013,79 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:05:23 2019-02-28T06:46:48 2019-02-28T05:00:00 2019-02-28T07:00:00 120 1551337200 true 6.24 0 6,24 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1014.25 0 1014,25 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:05:23 2019-02-28T06:46:48 2019-02-28T06:00:00 2019-02-28T08:00:00 120 1551340800 true 6.61 0 6,61 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1014.65 0 1014,65 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:05:23 2019-02-28T06:46:48 2019-02-28T07:00:00 2019-02-28T09:00:00 120 1551344400 true 7.16 0 7,16 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1014.94 0 1014,94 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:05:23 2019-02-28T06:46:48 2019-02-28T08:00:00 2019-02-28T10:00:00 120 1551348000 true 7.88 0 7,88 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:05:23 2019-02-28T06:46:48 2019-02-28T09:00:00 2019-02-28T11:00:00 120 1551351600 true 8.63 0 8,63 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1015.27 0 1015,27 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:05:23 2019-02-28T06:46:48 2019-02-28T10:00:00 2019-02-28T12:00:00 120 1551355200 true 9.44 0 9,44 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1015.08 0 1015,08 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:05:23 2019-02-28T06:46:48 2019-02-28T11:00:00 2019-02-28T13:00:00 120 1551358800 true 10.2 0 10,2 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1014.72 0 1014,72 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:05:23 2019-02-28T06:46:48 2019-02-28T12:00:00 2019-02-28T14:00:00 120 1551362400 true 10.75 0 10,75 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1014.47 0 1014,47 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:05:23 2019-02-28T06:46:48 2019-02-28T13:00:00 2019-02-28T15:00:00 120 1551366000 true 11.22 0 11,22 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1014.38 0 1014,38 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:05:23 2019-02-28T06:46:48 2019-02-28T14:00:00 2019-02-28T16:00:00 120 1551369600 true 11.47 0 11,47 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1014.41 0 1014,41 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:05:23 2019-02-28T06:46:48 2019-02-28T15:00:00 2019-02-28T17:00:00 120 1551373200 true 11.58 0 11,58 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1014.53 0 1014,53 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:05:23 2019-02-28T06:46:48 2019-02-28T16:00:00 2019-02-28T18:00:00 120 1551376800 true 11.31 0 11,31 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1014.82 0 1014,82 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:05:23 2019-02-28T06:46:48 2019-02-28T17:00:00 2019-02-28T19:00:00 120 1551380400 true 10.79 0 10,79 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1015.23 0 1015,23 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:05:23 2019-02-28T06:46:48 2019-02-28T18:00:00 2019-02-28T20:00:00 120 1551384000 true 10.31 0 10,31 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1015.59 0 1015,59 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:05:23 2019-02-28T06:46:48 2019-02-28T19:00:00 2019-02-28T21:00:00 120 1551387600 true 9.94 0 9,94 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1015.82 0 1015,82 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:05:23 2019-02-28T06:46:48 2019-02-28T20:00:00 2019-02-28T22:00:00 120 1551391200 true 9.6 0 9,6 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1015.99 0 1015,99 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:05:23 2019-02-28T06:46:48 2019-02-28T21:00:00 2019-02-28T23:00:00 120 1551394800 true 9.31 0 9,31 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1016.09 0 1016,09 mb mb true 0 0 0 % % 2019-02-27T22:00:00 2019-02-28T00:00:00 120 1551312000 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-02-28T04:46:48 2019-02-28T06:46:48 120 1551336408 2019-02-28T16:05:23 2019-02-28T18:05:23 120 1551377123 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0 0 0 % % 6 Παρασκευή false 1 false 2019-03-01T18:06:23 2019-03-01T06:45:25 true 15.36 0 15,36 °C °C true 7.57 0 7,57 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF Nοτιοανατολικός σχεδόν άπνοια - 1 BF SE false false false 0 0 SE05.png Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:06:23 2019-03-01T06:45:25 2019-02-28T22:00:00 2019-03-01T00:00:00 120 1551398400 true 9.08 0 9,08 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1016.15 0 1016,15 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:06:23 2019-03-01T06:45:25 2019-02-28T23:00:00 2019-03-01T01:00:00 120 1551402000 true 8.94 0 8,94 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1016.15 0 1016,15 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:06:23 2019-03-01T06:45:25 2019-03-01T00:00:00 2019-03-01T02:00:00 120 1551405600 true 8.77 0 8,77 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1016.08 0 1016,08 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:06:23 2019-03-01T06:45:25 2019-03-01T01:00:00 2019-03-01T03:00:00 120 1551409200 true 8.46 0 8,46 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1015.94 0 1015,94 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:06:23 2019-03-01T06:45:25 2019-03-01T02:00:00 2019-03-01T04:00:00 120 1551412800 true 8.08 0 8,08 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1015.74 0 1015,74 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:06:23 2019-03-01T06:45:25 2019-03-01T03:00:00 2019-03-01T05:00:00 120 1551416400 true 7.79 0 7,79 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1015.67 0 1015,67 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:06:23 2019-03-01T06:45:25 2019-03-01T04:00:00 2019-03-01T06:00:00 120 1551420000 true 7.59 0 7,59 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1015.8 0 1015,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:06:23 2019-03-01T06:45:25 2019-03-01T05:00:00 2019-03-01T07:00:00 120 1551423600 true 7.57 0 7,57 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1016.07 0 1016,07 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:06:23 2019-03-01T06:45:25 2019-03-01T06:00:00 2019-03-01T08:00:00 120 1551427200 true 8.05 0 8,05 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1016.24 0 1016,24 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:06:23 2019-03-01T06:45:25 2019-03-01T07:00:00 2019-03-01T09:00:00 120 1551430800 true 9.23 0 9,23 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1016.38 0 1016,38 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:06:23 2019-03-01T06:45:25 2019-03-01T08:00:00 2019-03-01T10:00:00 120 1551434400 true 10.84 0 10,84 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1016.45 0 1016,45 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:06:23 2019-03-01T06:45:25 2019-03-01T09:00:00 2019-03-01T11:00:00 120 1551438000 true 12.23 0 12,23 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1016.32 0 1016,32 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:06:23 2019-03-01T06:45:25 2019-03-01T10:00:00 2019-03-01T12:00:00 120 1551441600 true 13.34 0 13,34 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1015.88 0 1015,88 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:06:23 2019-03-01T06:45:25 2019-03-01T11:00:00 2019-03-01T13:00:00 120 1551445200 true 14.29 0 14,29 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 S05.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1015.22 0 1015,22 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:06:23 2019-03-01T06:45:25 2019-03-01T12:00:00 2019-03-01T14:00:00 120 1551448800 true 15.01 0 15,01 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1014.67 0 1014,67 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:06:23 2019-03-01T06:45:25 2019-03-01T13:00:00 2019-03-01T15:00:00 120 1551452400 true 15.35 0 15,35 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1014.23 0 1014,23 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:06:23 2019-03-01T06:45:25 2019-03-01T14:00:00 2019-03-01T16:00:00 120 1551456000 true 15.36 0 15,36 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1013.89 0 1013,89 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:06:23 2019-03-01T06:45:25 2019-03-01T15:00:00 2019-03-01T17:00:00 120 1551459600 true 15.04 0 15,04 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1013.64 0 1013,64 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:06:23 2019-03-01T06:45:25 2019-03-01T16:00:00 2019-03-01T18:00:00 120 1551463200 true 14.47 0 14,47 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1013.58 0 1013,58 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:06:23 2019-03-01T06:45:25 2019-03-01T17:00:00 2019-03-01T19:00:00 120 1551466800 true 13.78 0 13,78 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1013.64 0 1013,64 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:06:23 2019-03-01T06:45:25 2019-03-01T18:00:00 2019-03-01T20:00:00 120 1551470400 true 13.27 0 13,27 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1013.67 0 1013,67 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:06:23 2019-03-01T06:45:25 2019-03-01T19:00:00 2019-03-01T21:00:00 120 1551474000 true 13.04 0 13,04 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:06:23 2019-03-01T06:45:25 2019-03-01T20:00:00 2019-03-01T22:00:00 120 1551477600 true 12.92 0 12,92 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1013.48 0 1013,48 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:06:23 2019-03-01T06:45:25 2019-03-01T21:00:00 2019-03-01T23:00:00 120 1551481200 true 12.85 0 12,85 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 79 0 79 % % true 1013.33 0 1013,33 mb mb true 0 0 0 % % 2019-02-28T22:00:00 2019-03-01T00:00:00 120 1551398400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-03-01T04:45:25 2019-03-01T06:45:25 120 1551422725 2019-03-01T16:06:23 2019-03-01T18:06:23 120 1551463583 true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 0 0 0 % %
sunny

Σήμερα

Ασθενής βροχή όλη την ημέρα.

10°c

windy

BF 3

deltiokairou

Το νησί γνώρισε μέρες απερίγραπτου μεγαλείου, καθώς αποτέλεσε σπουδαίο πνευματικό κέντρο του μεσογειακού κόσμου. Τα περικαλλή ιερά και οι φιλοσοφικές εταιρίες του νησιού έχαιραν εκτίμησης από βασιλείς, ιερείς, ανθρώπους των γραμμάτων και της αναζήτησης.
Επισκεφθείτε τα μοναστήρια της Ζωοδόχου Πηγής της Αηλιώτισσας, της Αγίας Ζώνης με τη σπουδαία βιβλιοθήκη και του Τιμίου Σταυρού με τον εντυπωσιακό θρόνο.
Ανεβείτε στην Παναγιά τη Σαραντασκαλιώτισσα, χτισμένη στην είσοδο της λεγόμενης σπηλιάς του Πυθαγόρα, όπου ο μεγάλος φιλόσοφος βρήκε καταφύγιο, όταν ο τύραννος Πολυκράτης αποφάσισε να τον εξοντώσει.
Ανηφορήστε μέχρι τους καταρράκτες του Καρλοβασίου. Ο μεγαλύτερος από τους δύο έχει πέντε μέτρα ύψος και για να τον απολαύσετε σε όλο του το μεγαλείο πρέπει να ανέβετε τα 60 ξύλινα σκαλοπάτια μέχρι το ξέφωτο με την πανοραμική θέα.
Στον Αρχαιολογικό Χώρο του Πυθαγόρειου βρίσκεται αυτό που πολλοί αποκαλούν το όγδοο θαύμα της αρχαιότητας: Το Ευπαλίνειο Όρυγμα, θαυμαστό έργο του μηχανικού Eυπαλίνου (6ος αι. π.Χ.), το οποίο εξυπηρετούσε την ύδρευση της αρχαίας πόλης μέσω σήραγγας 1.036 μέτρων.
Η παράδοση λέει, πως στη Σάμο γεννήθηκε και μεγάλωσε η θεά Ήρα και για το λόγο αυτό, το Ιερό της στο Ηραίο είναι το μεγαλύτερο του αρχαίου κόσμου. Ο σημαντικότερος αρχαιολογικός χώρος του νησιού περιλαμβάνει τον τεράστιο (μήκους 109 μ., πλάτους 55 μ. και ύψους 25 μ.), ιωνικού ρυθμού, ναό της Ήρας (κοινώς γνωστός με το όνομα Κολώνα, εξαιτίας του μοναδικού κίονα που διατηρείται όρθιος στις μέρες μας), τον μεγάλο βωμό και την ιερά οδό (τον δρόμο που οδηγούσε από την πόλη, το σημερινό Πυθαγόρειο, στο ιερό).
Οι Μυτιληνιοί (14 χλμ. ΝΔ της πρωτεύουσας) είναι παγκοσμίως γνωστοί για τα σημαντικά παλαιοντολογικά ευρήματα της περιοχής, καθώς κατά την προϊστορική περίοδο, στο νησί έζησαν μεγαθήρια, τα Σαμοθηρία (πελώριες για νησί καμηλοπαρδάλεις, προερχόμενες πιθανόν από τη Μικρά Ασία) και άλλα σπάνια είδη ζώων. Τα οστά τους βρέθηκαν εδώ και κοσμούν τις προθήκες παλαιοντολογικών μουσείων στις Η.Π.Α. και την Ευρώπη. Μερικά από αυτά, ωστόσο, βρίσκονται στο Παλαιοντολογικό Μουσείο Μυτιληνιών.
Η Σάμος είναι ένα νησί με πεντακάθαρες, οργανωμένες παραλίες, όπως η Τσαμαδού και τα Λεμονάκια, τα Βοτσαλάκια του Μαραθόκαμπου, η Χρυσή Άμμος και η Ψιλή Άμμος όπου τα πρωινά οι Σαμιώτες λένε ότι μπορείς να ακούσεις τα κοκόρια της Τουρκίας.
Είναι παγκοσμίως γνωστή για το γλυκόπιοτο κρασί της, το Μοσχάτο. Το σαμιώτικο κρασί έχει τη δική του ιστορία. Το Βατικανό διατηρούσε κάποτε δικό του οινοποιείο στο νησί και σήμερα, έχει παραχωρηθεί από την Καθολική Εκκλησία το προνόμιο παρασκευής εκκλησιαστικού οίνου για τη Θεία Ευχαριστία. Το Μοσχάτο Σάμου κατέχει ξεχωριστή θέση στη γαλλική οινική αγορά, μία από τις πιο απαιτητικές στον κόσμο και έχει βραβευθεί και διακριθεί διεθνώς και το πλούσιο, φρουτώδες άρωμα.

Πηγή: Visit Greece - The official website of the Greek Tourism Organisation