ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΨΕΡΙΜΟ

Η Ψέριμος είναι ένα μικρό νησί στα Δωδεκάνησα και ανήκει στο Δήμο Καλύμνου και έχει 80 μόνιμους κατοίκους. Συνδέεται ακτοπλοϊκώς με τη Κάλυμνο και την Κω. Δεν υπάρχει απευθείας σύνδεση με τον Πειραιά και είναι δύσκολο να βρείτε κάποια σύνδεση με εξαίρεση την καλοκαιρινη περίοδο. Το λιμάνι βρίσκεται στο χωριό Ψέριμος, τον μοναδικό οικισμό του νησιού, σε ένα φυσικό όρμο στα νοτιοδυτικά.

ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΨΕΡΙΜΟ

0 13310 false 20 false 2020-11-26T16:58:00 2020-11-26T07:03:00 0.0 true 18 0 18 °C °C true 1015 0 1015 mb mb true 37 0 37 % % 2020-11-26T15:00:00 2020-11-26T17:00:00 120 1606410000 0 true 3 0 3 BF BF Βόρειος ασθενής - 3 BF N false false false 0 0 N15.png Αίθριος Clear 0 Πέμπτη false 1 false 2020-11-26T16:58:00 2020-11-26T07:03:00 true 18.72 0 18,72 °C °C true 13.67 0 13,67 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοανατολικός ασθενής - 3 BF NNE false false false 0 0 NE15.png Αίθριος false 1 false 2020-11-26T16:58:00 2020-11-26T07:03:00 2020-11-26T14:00:00 2020-11-26T16:00:00 120 1606406400 true 18.32 0 18,32 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 36 0 36 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-11-26T16:58:00 2020-11-26T07:03:00 2020-11-26T15:00:00 2020-11-26T17:00:00 120 1606410000 true 18.12 0 18,12 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 37 0 37 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-11-26T16:58:00 2020-11-26T07:03:00 2020-11-26T16:00:00 2020-11-26T18:00:00 120 1606413600 true 17.82 0 17,82 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 38 0 38 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-11-26T16:58:00 2020-11-26T07:03:00 2020-11-26T17:00:00 2020-11-26T19:00:00 120 1606417200 true 17.4 0 17,4 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 40 0 40 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-11-26T16:58:00 2020-11-26T07:03:00 2020-11-26T18:00:00 2020-11-26T20:00:00 120 1606420800 true 16.93 0 16,93 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 43 0 43 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-11-26T16:58:00 2020-11-26T07:03:00 2020-11-26T19:00:00 2020-11-26T21:00:00 120 1606424400 true 16.5 0 16,5 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 46 0 46 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-11-26T16:58:00 2020-11-26T07:03:00 2020-11-26T20:00:00 2020-11-26T22:00:00 120 1606428000 true 16.06 0 16,06 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 48 0 48 % % true 1017.3 0 1017,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-11-26T16:58:00 2020-11-26T07:03:00 2020-11-26T21:00:00 2020-11-26T23:00:00 120 1606431600 true 15.78 0 15,78 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1017.7 0 1017,7 mb mb true 0 0 0 % % 2020-11-25T22:00:00 2020-11-26T00:00:00 120 1606348800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-11-26T05:03:00 2020-11-26T07:03:00 120 1606374180 2020-11-26T14:58:00 2020-11-26T16:58:00 120 1606409880 true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 0 0 0 % % 1 Παρασκευή false 1 false 2020-11-27T16:57:00 2020-11-27T07:04:00 true 18.23 0 18,23 °C °C true 14.46 0 14,46 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοανατολικός πολύ ασθενής - 2 BF NNE false false false 0 0 NE10.png Αίθριος false 20 false 2020-11-27T16:57:00 2020-11-27T07:04:00 2020-11-26T22:00:00 2020-11-27T00:00:00 120 1606435200 true 15.69 0 15,69 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1017.7 0 1017,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-11-27T16:57:00 2020-11-27T07:04:00 2020-11-26T23:00:00 2020-11-27T01:00:00 120 1606438800 true 15.62 0 15,62 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-11-27T16:57:00 2020-11-27T07:04:00 2020-11-27T00:00:00 2020-11-27T02:00:00 120 1606442400 true 15.52 0 15,52 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-11-27T16:57:00 2020-11-27T07:04:00 2020-11-27T01:00:00 2020-11-27T03:00:00 120 1606446000 true 15.32 0 15,32 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-11-27T16:57:00 2020-11-27T07:04:00 2020-11-27T02:00:00 2020-11-27T04:00:00 120 1606449600 true 15.12 0 15,12 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1018.1 0 1018,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-11-27T16:57:00 2020-11-27T07:04:00 2020-11-27T03:00:00 2020-11-27T05:00:00 120 1606453200 true 14.95 0 14,95 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1018.3 0 1018,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-11-27T16:57:00 2020-11-27T07:04:00 2020-11-27T04:00:00 2020-11-27T06:00:00 120 1606456800 true 14.75 0 14,75 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1018.6 0 1018,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-11-27T16:57:00 2020-11-27T07:04:00 2020-11-27T05:00:00 2020-11-27T07:00:00 120 1606460400 true 14.77 0 14,77 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1018.6 0 1018,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-11-27T16:57:00 2020-11-27T07:04:00 2020-11-27T06:00:00 2020-11-27T08:00:00 120 1606464000 true 15.05 0 15,05 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-11-27T16:57:00 2020-11-27T07:04:00 2020-11-27T07:00:00 2020-11-27T09:00:00 120 1606467600 true 15.65 0 15,65 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-11-27T16:57:00 2020-11-27T07:04:00 2020-11-27T08:00:00 2020-11-27T10:00:00 120 1606471200 true 16.47 0 16,47 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1019.3 0 1019,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-11-27T16:57:00 2020-11-27T07:04:00 2020-11-27T09:00:00 2020-11-27T11:00:00 120 1606474800 true 17.23 0 17,23 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1019.4 0 1019,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-11-27T16:57:00 2020-11-27T07:04:00 2020-11-27T10:00:00 2020-11-27T12:00:00 120 1606478400 true 17.68 0 17,68 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-11-27T16:57:00 2020-11-27T07:04:00 2020-11-27T11:00:00 2020-11-27T13:00:00 120 1606482000 true 17.92 0 17,92 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 47 0 47 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-11-27T16:57:00 2020-11-27T07:04:00 2020-11-27T12:00:00 2020-11-27T14:00:00 120 1606485600 true 17.92 0 17,92 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 47 0 47 % % true 1018.8 0 1018,8 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-11-27T16:57:00 2020-11-27T07:04:00 2020-11-27T13:00:00 2020-11-27T15:00:00 120 1606489200 true 17.64 0 17,64 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 49 0 49 % % true 1018.8 0 1018,8 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-11-27T16:57:00 2020-11-27T07:04:00 2020-11-27T14:00:00 2020-11-27T16:00:00 120 1606492800 true 17.2 0 17,2 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 52 0 52 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-11-27T16:57:00 2020-11-27T07:04:00 2020-11-27T15:00:00 2020-11-27T17:00:00 120 1606496400 true 16.81 0 16,81 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-11-27T16:57:00 2020-11-27T07:04:00 2020-11-27T16:00:00 2020-11-27T18:00:00 120 1606500000 true 16.54 0 16,54 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1019.4 0 1019,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-11-27T16:57:00 2020-11-27T07:04:00 2020-11-27T17:00:00 2020-11-27T19:00:00 120 1606503600 true 16.35 0 16,35 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1019.7 0 1019,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-11-27T16:57:00 2020-11-27T07:04:00 2020-11-27T18:00:00 2020-11-27T20:00:00 120 1606507200 true 16.15 0 16,15 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1019.9 0 1019,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-11-27T16:57:00 2020-11-27T07:04:00 2020-11-27T19:00:00 2020-11-27T21:00:00 120 1606510800 true 15.96 0 15,96 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1020.4 0 1020,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-11-27T16:57:00 2020-11-27T07:04:00 2020-11-27T20:00:00 2020-11-27T22:00:00 120 1606514400 true 15.76 0 15,76 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1020.6 0 1020,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-11-27T16:57:00 2020-11-27T07:04:00 2020-11-27T21:00:00 2020-11-27T23:00:00 120 1606518000 true 15.62 0 15,62 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0053 0 0,0053 mm mm true 63 0 63 % % true 1020.7 0 1020,7 mb mb true 0 0 0 % % 2020-11-26T22:00:00 2020-11-27T00:00:00 120 1606435200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-11-27T05:04:00 2020-11-27T07:04:00 120 1606460640 2020-11-27T14:57:00 2020-11-27T16:57:00 120 1606496220 true 0.0087 0 0,0087 mm mm true 0 0 0 % % 2 Σάββατο false 1 false 2020-11-28T16:57:00 2020-11-28T07:05:00 true 18.33 0 18,33 °C °C true 14.34 0 14,34 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοανατολικός πολύ ασθενής - 2 BF NNE false false false 0 0 NE10.png Αίθριος false 20 false 2020-11-28T16:57:00 2020-11-28T07:05:00 2020-11-27T22:00:00 2020-11-28T00:00:00 120 1606521600 true 15.41 0 15,41 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1020.7 0 1020,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-11-28T16:57:00 2020-11-28T07:05:00 2020-11-27T23:00:00 2020-11-28T01:00:00 120 1606525200 true 15.11 0 15,11 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1020.5 0 1020,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-11-28T16:57:00 2020-11-28T07:05:00 2020-11-28T00:00:00 2020-11-28T02:00:00 120 1606528800 true 14.89 0 14,89 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1020.1 0 1020,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-11-28T16:57:00 2020-11-28T07:05:00 2020-11-28T01:00:00 2020-11-28T03:00:00 120 1606532400 true 14.77 0 14,77 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1020.2 0 1020,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-11-28T16:57:00 2020-11-28T07:05:00 2020-11-28T02:00:00 2020-11-28T04:00:00 120 1606536000 true 14.72 0 14,72 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1020.3 0 1020,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-11-28T16:57:00 2020-11-28T07:05:00 2020-11-28T03:00:00 2020-11-28T05:00:00 120 1606539600 true 14.63 0 14,63 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1020.4 0 1020,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-11-28T16:57:00 2020-11-28T07:05:00 2020-11-28T04:00:00 2020-11-28T06:00:00 120 1606543200 true 14.61 0 14,61 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1021 0 1021 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-11-28T16:57:00 2020-11-28T07:05:00 2020-11-28T05:00:00 2020-11-28T07:00:00 120 1606546800 true 14.67 0 14,67 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1021.2 0 1021,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-11-28T16:57:00 2020-11-28T07:05:00 2020-11-28T06:00:00 2020-11-28T08:00:00 120 1606550400 true 14.98 0 14,98 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0061 0 0,0061 mm mm true 63 0 63 % % true 1021.5 0 1021,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-11-28T16:57:00 2020-11-28T07:05:00 2020-11-28T07:00:00 2020-11-28T09:00:00 120 1606554000 true 15.58 0 15,58 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1021.6 0 1021,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-11-28T16:57:00 2020-11-28T07:05:00 2020-11-28T08:00:00 2020-11-28T10:00:00 120 1606557600 true 16.44 0 16,44 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1021.7 0 1021,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-11-28T16:57:00 2020-11-28T07:05:00 2020-11-28T09:00:00 2020-11-28T11:00:00 120 1606561200 true 17.19 0 17,19 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1021.5 0 1021,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-11-28T16:57:00 2020-11-28T07:05:00 2020-11-28T10:00:00 2020-11-28T12:00:00 120 1606564800 true 17.7 0 17,7 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1021.2 0 1021,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-11-28T16:57:00 2020-11-28T07:05:00 2020-11-28T11:00:00 2020-11-28T13:00:00 120 1606568400 true 17.97 0 17,97 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1020.7 0 1020,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-11-28T16:57:00 2020-11-28T07:05:00 2020-11-28T12:00:00 2020-11-28T14:00:00 120 1606572000 true 18.04 0 18,04 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1020.4 0 1020,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-11-28T16:57:00 2020-11-28T07:05:00 2020-11-28T13:00:00 2020-11-28T15:00:00 120 1606575600 true 17.78 0 17,78 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1020.5 0 1020,5 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-11-28T16:57:00 2020-11-28T07:05:00 2020-11-28T14:00:00 2020-11-28T16:00:00 120 1606579200 true 17.34 0 17,34 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1020.6 0 1020,6 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 20 false 2020-11-28T16:57:00 2020-11-28T07:05:00 2020-11-28T15:00:00 2020-11-28T17:00:00 120 1606582800 true 16.88 0 16,88 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 60 0 60 % % true 1020.6 0 1020,6 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 20 false 2020-11-28T16:57:00 2020-11-28T07:05:00 2020-11-28T16:00:00 2020-11-28T18:00:00 120 1606586400 true 16.56 0 16,56 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 63 0 63 % % true 1020.7 0 1020,7 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 20 false 2020-11-28T16:57:00 2020-11-28T07:05:00 2020-11-28T17:00:00 2020-11-28T19:00:00 120 1606590000 true 16.24 0 16,24 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 65 0 65 % % true 1021.1 0 1021,1 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Αίθριος false 20 false 2020-11-28T16:57:00 2020-11-28T07:05:00 2020-11-28T18:00:00 2020-11-28T20:00:00 120 1606593600 true 15.99 0 15,99 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 68 0 68 % % true 1021.2 0 1021,2 mb mb true 0.28 0 0,28 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-11-28T16:57:00 2020-11-28T07:05:00 2020-11-28T19:00:00 2020-11-28T21:00:00 120 1606597200 true 15.81 0 15,81 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 70 0 70 % % true 1021.2 0 1021,2 mb mb true 0.41 0 0,41 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-11-28T16:57:00 2020-11-28T07:05:00 2020-11-28T20:00:00 2020-11-28T22:00:00 120 1606600800 true 15.64 0 15,64 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 71 0 71 % % true 1021.1 0 1021,1 mb mb true 0.57 0 0,57 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-11-28T16:57:00 2020-11-28T07:05:00 2020-11-28T21:00:00 2020-11-28T23:00:00 120 1606604400 true 15.59 0 15,59 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 73 0 73 % % true 1021 0 1021 mb mb true 0.64 0 0,64 % % 2020-11-27T22:00:00 2020-11-28T00:00:00 120 1606521600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-11-28T05:05:00 2020-11-28T07:05:00 120 1606547100 2020-11-28T14:57:00 2020-11-28T16:57:00 120 1606582620 true 0.0095 0 0,0095 mm mm true 0.11 0 0,11 % % 3 Κυριακή false 9 false 2020-11-29T16:57:00 2020-11-29T07:06:00 true 18.41 0 18,41 °C °C true 15.24 0 15,24 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Νοτιοανατολικός σχεδόν μέτριος - 4 BF SSE false false false 0 0 SE20.png Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-11-29T16:57:00 2020-11-29T07:06:00 2020-11-28T22:00:00 2020-11-29T00:00:00 120 1606608000 true 15.57 0 15,57 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1021.1 0 1021,1 mb mb true 0.58 0 0,58 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-11-29T16:57:00 2020-11-29T07:06:00 2020-11-28T23:00:00 2020-11-29T01:00:00 120 1606611600 true 15.51 0 15,51 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1020.8 0 1020,8 mb mb true 0.45 0 0,45 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-11-29T16:57:00 2020-11-29T07:06:00 2020-11-29T00:00:00 2020-11-29T02:00:00 120 1606615200 true 15.56 0 15,56 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1020.1 0 1020,1 mb mb true 0.32 0 0,32 % % Αίθριος false 20 false 2020-11-29T16:57:00 2020-11-29T07:06:00 2020-11-29T01:00:00 2020-11-29T03:00:00 120 1606618800 true 15.78 0 15,78 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1019.8 0 1019,8 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Αίθριος false 20 false 2020-11-29T16:57:00 2020-11-29T07:06:00 2020-11-29T02:00:00 2020-11-29T04:00:00 120 1606622400 true 16.06 0 16,06 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1019.4 0 1019,4 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 20 false 2020-11-29T16:57:00 2020-11-29T07:06:00 2020-11-29T03:00:00 2020-11-29T05:00:00 120 1606626000 true 16.22 0 16,22 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-11-29T16:57:00 2020-11-29T07:06:00 2020-11-29T04:00:00 2020-11-29T06:00:00 120 1606629600 true 16.24 0 16,24 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.0396 0 0,0396 mm mm true 72 0 72 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-11-29T16:57:00 2020-11-29T07:06:00 2020-11-29T05:00:00 2020-11-29T07:00:00 120 1606633200 true 16.27 0 16,27 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.2173 0 0,2173 mm mm true 74 0 74 % % true 1018.8 0 1018,8 mb mb true 0 0 0 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-11-29T16:57:00 2020-11-29T07:06:00 2020-11-29T06:00:00 2020-11-29T08:00:00 120 1606636800 true 16.44 0 16,44 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.3755 0 0,3755 mm mm true 74 0 74 % % true 1018.8 0 1018,8 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-11-29T16:57:00 2020-11-29T07:06:00 2020-11-29T07:00:00 2020-11-29T09:00:00 120 1606640400 true 16.97 0 16,97 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.2514 0 0,2514 mm mm true 73 0 73 % % true 1018.7 0 1018,7 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-11-29T16:57:00 2020-11-29T07:06:00 2020-11-29T08:00:00 2020-11-29T10:00:00 120 1606644000 true 17.62 0 17,62 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.0852 0 0,0852 mm mm true 71 0 71 % % true 1018.7 0 1018,7 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-11-29T16:57:00 2020-11-29T07:06:00 2020-11-29T09:00:00 2020-11-29T11:00:00 120 1606647600 true 18.1 0 18,1 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.0498 0 0,0498 mm mm true 70 0 70 % % true 1018.4 0 1018,4 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2020-11-29T16:57:00 2020-11-29T07:06:00 2020-11-29T10:00:00 2020-11-29T12:00:00 120 1606651200 true 18.04 0 18,04 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.1248 0 0,1248 mm mm true 71 0 71 % % true 1017.9 0 1017,9 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-11-29T16:57:00 2020-11-29T07:06:00 2020-11-29T11:00:00 2020-11-29T13:00:00 120 1606654800 true 17.71 0 17,71 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.3795 0 0,3795 mm mm true 74 0 74 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-11-29T16:57:00 2020-11-29T07:06:00 2020-11-29T12:00:00 2020-11-29T14:00:00 120 1606658400 true 17.38 0 17,38 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.5766 0 0,5766 mm mm true 77 0 77 % % true 1016.7 0 1016,7 mb mb true 0.12 0 0,12 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-11-29T16:57:00 2020-11-29T07:06:00 2020-11-29T13:00:00 2020-11-29T15:00:00 120 1606662000 true 17.27 0 17,27 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.3853 0 0,3853 mm mm true 77 0 77 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Αίθριος false 1 false 2020-11-29T16:57:00 2020-11-29T07:06:00 2020-11-29T14:00:00 2020-11-29T16:00:00 120 1606665600 true 17.27 0 17,27 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.196 0 0,196 mm mm true 77 0 77 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0.3 0 0,3 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-11-29T16:57:00 2020-11-29T07:06:00 2020-11-29T15:00:00 2020-11-29T17:00:00 120 1606669200 true 17.35 0 17,35 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.2047 0 0,2047 mm mm true 76 0 76 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0.41 0 0,41 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-11-29T16:57:00 2020-11-29T07:06:00 2020-11-29T16:00:00 2020-11-29T18:00:00 120 1606672800 true 17.4 0 17,4 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.2447 0 0,2447 mm mm true 77 0 77 % % true 1015.8 0 1015,8 mb mb true 0.51 0 0,51 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-11-29T16:57:00 2020-11-29T07:06:00 2020-11-29T17:00:00 2020-11-29T19:00:00 120 1606676400 true 17.43 0 17,43 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.3093 0 0,3093 mm mm true 77 0 77 % % true 1015.8 0 1015,8 mb mb true 0.61 0 0,61 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-11-29T16:57:00 2020-11-29T07:06:00 2020-11-29T18:00:00 2020-11-29T20:00:00 120 1606680000 true 17.42 0 17,42 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.3818 0 0,3818 mm mm true 78 0 78 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 0.71 0 0,71 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-11-29T16:57:00 2020-11-29T07:06:00 2020-11-29T19:00:00 2020-11-29T21:00:00 120 1606683600 true 17.36 0 17,36 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.3871 0 0,3871 mm mm true 79 0 79 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0.81 0 0,81 % % Συννεφιά false 4 false 2020-11-29T16:57:00 2020-11-29T07:06:00 2020-11-29T20:00:00 2020-11-29T22:00:00 120 1606687200 true 17.19 0 17,19 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.4261 0 0,4261 mm mm true 80 0 80 % % true 1015.5 0 1015,5 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Συννεφιά false 4 false 2020-11-29T16:57:00 2020-11-29T07:06:00 2020-11-29T21:00:00 2020-11-29T23:00:00 120 1606690800 true 17.08 0 17,08 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.5146 0 0,5146 mm mm true 81 0 81 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0.99 0 0,99 % % 2020-11-28T22:00:00 2020-11-29T00:00:00 120 1606608000 Possible light rain starting in the afternoon. Possible light rain starting in the afternoon. 2020-11-29T05:06:00 2020-11-29T07:06:00 120 1606633560 2020-11-29T14:57:00 2020-11-29T16:57:00 120 1606669020 true 0.6069 0 0,6069 mm mm true 0.32 0 0,32 % % 4 Δευτέρα false 9 false 2020-11-30T16:57:00 2020-11-30T07:07:00 true 18.91 0 18,91 °C °C true 14.81 0 14,81 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Νοτιοανατολικός σχεδόν μέτριος - 4 BF SSE false false false 0 0 SE20.png Possible Light Rain false 9 false 2020-11-30T16:57:00 2020-11-30T07:07:00 2020-11-29T22:00:00 2020-11-30T00:00:00 120 1606694400 true 16.93 0 16,93 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.6069 0 0,6069 mm mm true 83 0 83 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 1 0 1 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-11-30T16:57:00 2020-11-30T07:07:00 2020-11-29T23:00:00 2020-11-30T01:00:00 120 1606698000 true 16.61 0 16,61 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.7211 0 0,7211 mm mm true 84 0 84 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-11-30T16:57:00 2020-11-30T07:07:00 2020-11-30T00:00:00 2020-11-30T02:00:00 120 1606701600 true 16.44 0 16,44 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.7894 0 0,7894 mm mm true 84 0 84 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-11-30T16:57:00 2020-11-30T07:07:00 2020-11-30T01:00:00 2020-11-30T03:00:00 120 1606705200 true 16.45 0 16,45 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.7019 0 0,7019 mm mm true 84 0 84 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0.88 0 0,88 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-11-30T16:57:00 2020-11-30T07:07:00 2020-11-30T02:00:00 2020-11-30T04:00:00 120 1606708800 true 16.61 0 16,61 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.5713 0 0,5713 mm mm true 83 0 83 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0.76 0 0,76 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-11-30T16:57:00 2020-11-30T07:07:00 2020-11-30T03:00:00 2020-11-30T05:00:00 120 1606712400 true 16.71 0 16,71 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.493 0 0,493 mm mm true 83 0 83 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0.69 0 0,69 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-11-30T16:57:00 2020-11-30T07:07:00 2020-11-30T04:00:00 2020-11-30T06:00:00 120 1606716000 true 16.9 0 16,9 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.4866 0 0,4866 mm mm true 82 0 82 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0.7 0 0,7 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-11-30T16:57:00 2020-11-30T07:07:00 2020-11-30T05:00:00 2020-11-30T07:00:00 120 1606719600 true 17.08 0 17,08 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.6123 0 0,6123 mm mm true 80 0 80 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0.74 0 0,74 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-11-30T16:57:00 2020-11-30T07:07:00 2020-11-30T06:00:00 2020-11-30T08:00:00 120 1606723200 true 17.32 0 17,32 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.7444 0 0,7444 mm mm true 79 0 79 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0.74 0 0,74 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-11-30T16:57:00 2020-11-30T07:07:00 2020-11-30T07:00:00 2020-11-30T09:00:00 120 1606726800 true 17.69 0 17,69 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.6739 0 0,6739 mm mm true 78 0 78 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0.61 0 0,61 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-11-30T16:57:00 2020-11-30T07:07:00 2020-11-30T08:00:00 2020-11-30T10:00:00 120 1606730400 true 18.09 0 18,09 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.6517 0 0,6517 mm mm true 76 0 76 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0.44 0 0,44 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-11-30T16:57:00 2020-11-30T07:07:00 2020-11-30T09:00:00 2020-11-30T11:00:00 120 1606734000 true 18.5 0 18,5 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.7392 0 0,7392 mm mm true 76 0 76 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0.34 0 0,34 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-11-30T16:57:00 2020-11-30T07:07:00 2020-11-30T10:00:00 2020-11-30T12:00:00 120 1606737600 true 18.63 0 18,63 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.8091 0 0,8091 mm mm true 75 0 75 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0.4 0 0,4 % % Βροχή false 9 false 2020-11-30T16:57:00 2020-11-30T07:07:00 2020-11-30T11:00:00 2020-11-30T13:00:00 120 1606741200 true 18.52 0 18,52 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.9461 0 0,9461 mm mm true 75 0 75 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0.53 0 0,53 % % Βροχή false 9 false 2020-11-30T16:57:00 2020-11-30T07:07:00 2020-11-30T12:00:00 2020-11-30T14:00:00 120 1606744800 true 18.26 0 18,26 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 1.0192 0 1,0192 mm mm true 76 0 76 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0.67 0 0,67 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-11-30T16:57:00 2020-11-30T07:07:00 2020-11-30T13:00:00 2020-11-30T15:00:00 120 1606748400 true 18 0 18 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.7475 0 0,7475 mm mm true 77 0 77 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0.79 0 0,79 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-11-30T16:57:00 2020-11-30T07:07:00 2020-11-30T14:00:00 2020-11-30T16:00:00 120 1606752000 true 17.73 0 17,73 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.4439 0 0,4439 mm mm true 79 0 79 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0.91 0 0,91 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-11-30T16:57:00 2020-11-30T07:07:00 2020-11-30T15:00:00 2020-11-30T17:00:00 120 1606755600 true 17.5 0 17,5 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.3448 0 0,3448 mm mm true 80 0 80 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 1 0 1 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-11-30T16:57:00 2020-11-30T07:07:00 2020-11-30T16:00:00 2020-11-30T18:00:00 120 1606759200 true 17.19 0 17,19 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.3899 0 0,3899 mm mm true 82 0 82 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 1 0 1 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-11-30T16:57:00 2020-11-30T07:07:00 2020-11-30T17:00:00 2020-11-30T19:00:00 120 1606762800 true 16.83 0 16,83 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.5441 0 0,5441 mm mm true 84 0 84 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 1 0 1 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-11-30T16:57:00 2020-11-30T07:07:00 2020-11-30T18:00:00 2020-11-30T20:00:00 120 1606766400 true 16.46 0 16,46 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.6729 0 0,6729 mm mm true 86 0 86 % % true 1012 0 1012 mb mb true 1 0 1 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-11-30T16:57:00 2020-11-30T07:07:00 2020-11-30T19:00:00 2020-11-30T21:00:00 120 1606770000 true 16.02 0 16,02 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.6081 0 0,6081 mm mm true 87 0 87 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-11-30T16:57:00 2020-11-30T07:07:00 2020-11-30T20:00:00 2020-11-30T22:00:00 120 1606773600 true 15.57 0 15,57 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.4854 0 0,4854 mm mm true 89 0 89 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-11-30T16:57:00 2020-11-30T07:07:00 2020-11-30T21:00:00 2020-11-30T23:00:00 120 1606777200 true 15.15 0 15,15 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.4238 0 0,4238 mm mm true 91 0 91 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0.98 0 0,98 % % 2020-11-29T22:00:00 2020-11-30T00:00:00 120 1606694400 Βροχή όλη την ημέρα. Rain throughout the day. 2020-11-30T05:07:00 2020-11-30T07:07:00 120 1606720020 2020-11-30T14:57:00 2020-11-30T16:57:00 120 1606755420 true 1.0278 0 1,0278 mm mm true 0.8 0 0,8 % % 5 Τρίτη false 9 false 2020-12-01T16:57:00 2020-12-01T07:08:00 true 16.14 0 16,14 °C °C true 13.3 0 13,3 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NNW false false false 0 0 NW20.png Possible Light Rain false 9 false 2020-12-01T16:57:00 2020-12-01T07:08:00 2020-11-30T22:00:00 2020-12-01T00:00:00 120 1606780800 true 15.08 0 15,08 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.4433 0 0,4433 mm mm true 92 0 92 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-12-01T16:57:00 2020-12-01T07:08:00 2020-11-30T23:00:00 2020-12-01T01:00:00 120 1606784400 true 15.08 0 15,08 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.4992 0 0,4992 mm mm true 91 0 91 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-12-01T16:57:00 2020-12-01T07:08:00 2020-12-01T00:00:00 2020-12-01T02:00:00 120 1606788000 true 15.06 0 15,06 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.5148 0 0,5148 mm mm true 91 0 91 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-12-01T16:57:00 2020-12-01T07:08:00 2020-12-01T01:00:00 2020-12-01T03:00:00 120 1606791600 true 14.96 0 14,96 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.4369 0 0,4369 mm mm true 90 0 90 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-12-01T16:57:00 2020-12-01T07:08:00 2020-12-01T02:00:00 2020-12-01T04:00:00 120 1606795200 true 14.77 0 14,77 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.3416 0 0,3416 mm mm true 89 0 89 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0.87 0 0,87 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-12-01T16:57:00 2020-12-01T07:08:00 2020-12-01T03:00:00 2020-12-01T05:00:00 120 1606798800 true 14.57 0 14,57 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.2927 0 0,2927 mm mm true 88 0 88 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0.83 0 0,83 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-12-01T16:57:00 2020-12-01T07:08:00 2020-12-01T04:00:00 2020-12-01T06:00:00 120 1606802400 true 14.49 0 14,49 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.2822 0 0,2822 mm mm true 87 0 87 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0.83 0 0,83 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-12-01T16:57:00 2020-12-01T07:08:00 2020-12-01T05:00:00 2020-12-01T07:00:00 120 1606806000 true 14.49 0 14,49 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.2931 0 0,2931 mm mm true 87 0 87 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0.85 0 0,85 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-12-01T16:57:00 2020-12-01T07:08:00 2020-12-01T06:00:00 2020-12-01T08:00:00 120 1606809600 true 14.56 0 14,56 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.3311 0 0,3311 mm mm true 86 0 86 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0.88 0 0,88 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-12-01T16:57:00 2020-12-01T07:08:00 2020-12-01T07:00:00 2020-12-01T09:00:00 120 1606813200 true 14.81 0 14,81 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.4007 0 0,4007 mm mm true 84 0 84 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-12-01T16:57:00 2020-12-01T07:08:00 2020-12-01T08:00:00 2020-12-01T10:00:00 120 1606816800 true 15.23 0 15,23 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.506 0 0,506 mm mm true 83 0 83 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-12-01T16:57:00 2020-12-01T07:08:00 2020-12-01T09:00:00 2020-12-01T11:00:00 120 1606820400 true 15.62 0 15,62 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.6165 0 0,6165 mm mm true 82 0 82 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-12-01T16:57:00 2020-12-01T07:08:00 2020-12-01T10:00:00 2020-12-01T12:00:00 120 1606824000 true 15.84 0 15,84 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.7205 0 0,7205 mm mm true 81 0 81 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-12-01T16:57:00 2020-12-01T07:08:00 2020-12-01T11:00:00 2020-12-01T13:00:00 120 1606827600 true 15.84 0 15,84 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.821 0 0,821 mm mm true 80 0 80 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0.86 0 0,86 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-12-01T16:57:00 2020-12-01T07:08:00 2020-12-01T12:00:00 2020-12-01T14:00:00 120 1606831200 true 15.73 0 15,73 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.8786 0 0,8786 mm mm true 80 0 80 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0.81 0 0,81 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-12-01T16:57:00 2020-12-01T07:08:00 2020-12-01T13:00:00 2020-12-01T15:00:00 120 1606834800 true 15.45 0 15,45 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.8902 0 0,8902 mm mm true 81 0 81 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0.86 0 0,86 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-12-01T16:57:00 2020-12-01T07:08:00 2020-12-01T14:00:00 2020-12-01T16:00:00 120 1606838400 true 15.18 0 15,18 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.8612 0 0,8612 mm mm true 81 0 81 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-12-01T16:57:00 2020-12-01T07:08:00 2020-12-01T15:00:00 2020-12-01T17:00:00 120 1606842000 true 14.87 0 14,87 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.768 0 0,768 mm mm true 82 0 82 % % true 1010.8 0 1010,8 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-12-01T16:57:00 2020-12-01T07:08:00 2020-12-01T16:00:00 2020-12-01T18:00:00 120 1606845600 true 14.64 0 14,64 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.5809 0 0,5809 mm mm true 83 0 83 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-12-01T16:57:00 2020-12-01T07:08:00 2020-12-01T17:00:00 2020-12-01T19:00:00 120 1606849200 true 14.43 0 14,43 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.3801 0 0,3801 mm mm true 85 0 85 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0.83 0 0,83 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-12-01T16:57:00 2020-12-01T07:08:00 2020-12-01T18:00:00 2020-12-01T20:00:00 120 1606852800 true 14.26 0 14,26 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.2401 0 0,2401 mm mm true 87 0 87 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0.68 0 0,68 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-12-01T16:57:00 2020-12-01T07:08:00 2020-12-01T19:00:00 2020-12-01T21:00:00 120 1606856400 true 14.05 0 14,05 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.1373 0 0,1373 mm mm true 87 0 87 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0.48 0 0,48 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-01T16:57:00 2020-12-01T07:08:00 2020-12-01T20:00:00 2020-12-01T22:00:00 120 1606860000 true 13.82 0 13,82 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0822 0 0,0822 mm mm true 88 0 88 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0.24 0 0,24 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-01T16:57:00 2020-12-01T07:08:00 2020-12-01T21:00:00 2020-12-01T23:00:00 120 1606863600 true 13.59 0 13,59 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0.0713 0 0,0713 mm mm true 88 0 88 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0.07 0 0,07 % % 2020-11-30T22:00:00 2020-12-01T00:00:00 120 1606780800 Ασθενής βροχή μέχρι το βραδυ. Light rain until evening. 2020-12-01T05:08:00 2020-12-01T07:08:00 120 1606806480 2020-12-01T14:57:00 2020-12-01T16:57:00 120 1606841820 true 0.8912 0 0,8912 mm mm true 0.8 0 0,8 % % 6 Τετάρτη false 1 false 2020-12-02T16:56:00 2020-12-02T07:09:00 true 15.75 0 15,75 °C °C true 12.88 0 12,88 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NNW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2020-12-02T16:56:00 2020-12-02T07:09:00 2020-12-01T22:00:00 2020-12-02T00:00:00 120 1606867200 true 13.57 0 13,57 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0647 0 0,0647 mm mm true 87 0 87 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-02T16:56:00 2020-12-02T07:09:00 2020-12-01T23:00:00 2020-12-02T01:00:00 120 1606870800 true 13.57 0 13,57 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0619 0 0,0619 mm mm true 86 0 86 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-02T16:56:00 2020-12-02T07:09:00 2020-12-02T00:00:00 2020-12-02T02:00:00 120 1606874400 true 13.55 0 13,55 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0547 0 0,0547 mm mm true 86 0 86 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-02T16:56:00 2020-12-02T07:09:00 2020-12-02T01:00:00 2020-12-02T03:00:00 120 1606878000 true 13.46 0 13,46 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0.0289 0 0,0289 mm mm true 86 0 86 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-02T16:56:00 2020-12-02T07:09:00 2020-12-02T02:00:00 2020-12-02T04:00:00 120 1606881600 true 13.36 0 13,36 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 86 0 86 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-02T16:56:00 2020-12-02T07:09:00 2020-12-02T03:00:00 2020-12-02T05:00:00 120 1606885200 true 13.18 0 13,18 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-02T16:56:00 2020-12-02T07:09:00 2020-12-02T04:00:00 2020-12-02T06:00:00 120 1606888800 true 13.16 0 13,16 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-02T16:56:00 2020-12-02T07:09:00 2020-12-02T05:00:00 2020-12-02T07:00:00 120 1606892400 true 13.27 0 13,27 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-12-02T16:56:00 2020-12-02T07:09:00 2020-12-02T06:00:00 2020-12-02T08:00:00 120 1606896000 true 13.53 0 13,53 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-12-02T16:56:00 2020-12-02T07:09:00 2020-12-02T07:00:00 2020-12-02T09:00:00 120 1606899600 true 13.89 0 13,89 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-12-02T16:56:00 2020-12-02T07:09:00 2020-12-02T08:00:00 2020-12-02T10:00:00 120 1606903200 true 14.36 0 14,36 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-12-02T16:56:00 2020-12-02T07:09:00 2020-12-02T09:00:00 2020-12-02T11:00:00 120 1606906800 true 14.82 0 14,82 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-12-02T16:56:00 2020-12-02T07:09:00 2020-12-02T10:00:00 2020-12-02T12:00:00 120 1606910400 true 15.19 0 15,19 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-12-02T16:56:00 2020-12-02T07:09:00 2020-12-02T11:00:00 2020-12-02T13:00:00 120 1606914000 true 15.39 0 15,39 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-12-02T16:56:00 2020-12-02T07:09:00 2020-12-02T12:00:00 2020-12-02T14:00:00 120 1606917600 true 15.47 0 15,47 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-12-02T16:56:00 2020-12-02T07:09:00 2020-12-02T13:00:00 2020-12-02T15:00:00 120 1606921200 true 15.32 0 15,32 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-12-02T16:56:00 2020-12-02T07:09:00 2020-12-02T14:00:00 2020-12-02T16:00:00 120 1606924800 true 15.09 0 15,09 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-02T16:56:00 2020-12-02T07:09:00 2020-12-02T15:00:00 2020-12-02T17:00:00 120 1606928400 true 14.81 0 14,81 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-02T16:56:00 2020-12-02T07:09:00 2020-12-02T16:00:00 2020-12-02T18:00:00 120 1606932000 true 14.65 0 14,65 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-02T16:56:00 2020-12-02T07:09:00 2020-12-02T17:00:00 2020-12-02T19:00:00 120 1606935600 true 14.47 0 14,47 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-02T16:56:00 2020-12-02T07:09:00 2020-12-02T18:00:00 2020-12-02T20:00:00 120 1606939200 true 14.35 0 14,35 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-02T16:56:00 2020-12-02T07:09:00 2020-12-02T19:00:00 2020-12-02T21:00:00 120 1606942800 true 14.24 0 14,24 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0.12 0 0,12 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-02T16:56:00 2020-12-02T07:09:00 2020-12-02T20:00:00 2020-12-02T22:00:00 120 1606946400 true 14.17 0 14,17 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1016.8 0 1016,8 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-02T16:56:00 2020-12-02T07:09:00 2020-12-02T21:00:00 2020-12-02T23:00:00 120 1606950000 true 14.07 0 14,07 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 82 0 82 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0.19 0 0,19 % % 2020-12-01T22:00:00 2020-12-02T00:00:00 120 1606867200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-12-02T05:09:00 2020-12-02T07:09:00 120 1606892940 2020-12-02T14:56:00 2020-12-02T16:56:00 120 1606928160 true 0.0647 0 0,0647 mm mm true 0.04 0 0,04 % %
sunny

Σήμερα

Αίθριος όλη την ημέρα.

18°c

windy

BF 3

deltiokairou

Ακτοπλοϊκός Οδηγός για τη Ψέριμο

Πώς μπορώ να ταξιδέψω στη Ψέριμο;

Πτήσεις προς Ψέριμο

Δεν υπάρχει αεροδρόμιο στην Ψέριμο. Tο πλησιέστερο αεροδρόμιο βρίσκεται στην Κάλυμνο και το πλησιέστερο διεθνές αεροδρόμιο στην Kω

Πλοία για τη Ψέριμο

Ο πιο δημοφιλής τρόπος για να φτάσετε στην Ψέριμο είναι με θαλάσσιο ταξί από την Κάλυμνο (σε 45') ή την Κω (σε 35')


Ποιες ακτοπλοϊκές ταξιδεύουν στη Ψέριμο;

Πόσο κάνει το εισιτήριο για Ψέριμο;
  • Διαδρομή: Κάλυμνος για Ψέριμο
    Μέσο κόστος ανά επιβάτη που ταξιδεύει τον Ιούλιο: €13
  • Διαδρομή: Κως για Ψέριμο
    Μέσο κόστος ανά επιβάτη που ταξιδεύει τον Ιούλιο: €31

Που μπορώ να παραλάβω τα εισιτήριά μου;

Μπορώ να χρησιμοποιήσω e-ticket για τα πλοία προς/από τη Ψέριμο;

Τι χρειάζομαι για να παραλάβω τα εισιτήρια;

Πώς θα βρω φθηνά εισιτήρια;

Οι συμβουλές μας για ένα οικονομικό εισιτήριο:

  • Κάντε την κράτηση όσο το δυνατό νωρίτερα
  • Συγκρίνετε τις τιμές μεταξύ των ακτοπλοϊκών εταιρειών που κάνουν τη διαδρομή, χρησιμοποιώντας την αναζήτηση στο Zaplous

Πως θα φτάσω στη Ψέριμο από την ηπειρωτική Ελλάδα;

Πως θα φτάσω στο λιμάνι;

Οι προτάσεις μας όσο είστε στη Ψέριμο


Χρήσιμα τηλέφωνα στη Ψέριμο


Πότε θα πρέπει να βρίσκομαι στο λιμάνι;


Μπορώ να πάρω μαζί μου το κατοικίδιό μου;


Μπορώ να πληρώσω με PayPal ή χρεωστική κάρτα;

Copyright: Zaplous.gr 2020 ©