ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΨΑΡΑ

Τα Ψαρά συνδέονται με την ηπειρωτική χώρα από τον Πειραιά. Η Blue Star Ferries εκτελεί δρομολόγια από τον Πειραιά κάθε Τετάρτη και Σάββατο. Από τα Ψαρά μπορεί κανείς να ταξιδέψει στη Μυτιλήνη, τη Χίο και την Οινούσα.

ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΨΑΡΑ

0 3718 false 1 false 2020-07-08T20:46:00 2020-07-08T06:02:00 0.0 true 25 0 25 °C °C true 1011 0 1011 mb mb true 73 0 73 % % 2020-07-08T07:00:00 2020-07-08T10:00:00 180 1594202400 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοανατολικός μέτριος - 5 BF NNE false false false 0 0 NE25.png Αίθριος Clear 0 Τετάρτη false 1 false 2020-07-08T20:46:00 2020-07-08T06:02:00 true 25.99 0 25,99 °C °C true 23.38 0 23,38 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βόρειος μέτριος - 5 BF N false false false 0 0 N25.png Υγρασία false 20 false 2020-07-08T20:46:00 2020-07-08T06:02:00 2020-07-07T21:00:00 2020-07-08T00:00:00 180 1594166400 true 24.32 0 24,32 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1006.1 0 1006,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-08T20:46:00 2020-07-08T06:02:00 2020-07-07T22:00:00 2020-07-08T01:00:00 180 1594170000 true 24.05 0 24,05 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.0235 0 0,0235 mm mm true 89 0 89 % % true 1006.6 0 1006,6 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-08T20:46:00 2020-07-08T06:02:00 2020-07-07T23:00:00 2020-07-08T02:00:00 180 1594173600 true 23.79 0 23,79 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.1284 0 0,1284 mm mm true 89 0 89 % % true 1007.1 0 1007,1 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-08T20:46:00 2020-07-08T06:02:00 2020-07-08T00:00:00 2020-07-08T03:00:00 180 1594177200 true 23.67 0 23,67 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.2122 0 0,2122 mm mm true 89 0 89 % % true 1007.4 0 1007,4 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-08T20:46:00 2020-07-08T06:02:00 2020-07-08T01:00:00 2020-07-08T04:00:00 180 1594180800 true 23.67 0 23,67 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.1284 0 0,1284 mm mm true 89 0 89 % % true 1007.6 0 1007,6 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-08T20:46:00 2020-07-08T06:02:00 2020-07-08T02:00:00 2020-07-08T05:00:00 180 1594184400 true 23.75 0 23,75 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0233 0 0,0233 mm mm true 87 0 87 % % true 1007.9 0 1007,9 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-08T20:46:00 2020-07-08T06:02:00 2020-07-08T03:00:00 2020-07-08T06:00:00 180 1594188000 true 23.88 0 23,88 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1008.1 0 1008,1 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-08T20:46:00 2020-07-08T06:02:00 2020-07-08T04:00:00 2020-07-08T07:00:00 180 1594191600 true 24.01 0 24,01 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1008.6 0 1008,6 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-08T20:46:00 2020-07-08T06:02:00 2020-07-08T05:00:00 2020-07-08T08:00:00 180 1594195200 true 24.19 0 24,19 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1009.3 0 1009,3 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-08T20:46:00 2020-07-08T06:02:00 2020-07-08T06:00:00 2020-07-08T09:00:00 180 1594198800 true 24.42 0 24,42 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-08T20:46:00 2020-07-08T06:02:00 2020-07-08T07:00:00 2020-07-08T10:00:00 180 1594202400 true 24.57 0 24,57 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-08T20:46:00 2020-07-08T06:02:00 2020-07-08T08:00:00 2020-07-08T11:00:00 180 1594206000 true 24.76 0 24,76 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-07-08T20:46:00 2020-07-08T06:02:00 2020-07-08T09:00:00 2020-07-08T12:00:00 180 1594209600 true 25.02 0 25,02 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-07-08T20:46:00 2020-07-08T06:02:00 2020-07-08T10:00:00 2020-07-08T13:00:00 180 1594213200 true 25.24 0 25,24 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-07-08T20:46:00 2020-07-08T06:02:00 2020-07-08T11:00:00 2020-07-08T14:00:00 180 1594216800 true 25.43 0 25,43 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-07-08T20:46:00 2020-07-08T06:02:00 2020-07-08T12:00:00 2020-07-08T15:00:00 180 1594220400 true 25.57 0 25,57 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-07-08T20:46:00 2020-07-08T06:02:00 2020-07-08T13:00:00 2020-07-08T16:00:00 180 1594224000 true 25.66 0 25,66 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-07-08T20:46:00 2020-07-08T06:02:00 2020-07-08T14:00:00 2020-07-08T17:00:00 180 1594227600 true 25.71 0 25,71 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-07-08T20:46:00 2020-07-08T06:02:00 2020-07-08T15:00:00 2020-07-08T18:00:00 180 1594231200 true 25.71 0 25,71 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-07-08T20:46:00 2020-07-08T06:02:00 2020-07-08T16:00:00 2020-07-08T19:00:00 180 1594234800 true 25.64 0 25,64 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-08T20:46:00 2020-07-08T06:02:00 2020-07-08T17:00:00 2020-07-08T20:00:00 180 1594238400 true 25.46 0 25,46 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-08T20:46:00 2020-07-08T06:02:00 2020-07-08T18:00:00 2020-07-08T21:00:00 180 1594242000 true 25.19 0 25,19 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-08T20:46:00 2020-07-08T06:02:00 2020-07-08T19:00:00 2020-07-08T22:00:00 180 1594245600 true 24.81 0 24,81 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-08T20:46:00 2020-07-08T06:02:00 2020-07-08T20:00:00 2020-07-08T23:00:00 180 1594249200 true 24.4 0 24,4 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0 0 0 % % 2020-07-07T21:00:00 2020-07-08T00:00:00 180 1594166400 Ανεμώδης το απόγευμα. Windy in the afternoon. 2020-07-08T03:02:00 2020-07-08T06:02:00 180 1594188120 2020-07-08T17:46:00 2020-07-08T20:46:00 180 1594241160 true 0.2122 0 0,2122 mm mm true 0.01 0 0,01 % % 1 Πέμπτη false 50 false 2020-07-09T20:45:00 2020-07-09T06:03:00 true 26.57 0 26,57 °C °C true 22.72 0 22,72 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF Βόρειος ισχυρός - 6 BF N false false false 0 0 N30.png Αίθριος false 20 false 2020-07-09T20:45:00 2020-07-09T06:03:00 2020-07-08T21:00:00 2020-07-09T00:00:00 180 1594252800 true 23.99 0 23,99 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-09T20:45:00 2020-07-09T06:03:00 2020-07-08T22:00:00 2020-07-09T01:00:00 180 1594256400 true 23.62 0 23,62 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-09T20:45:00 2020-07-09T06:03:00 2020-07-08T23:00:00 2020-07-09T02:00:00 180 1594260000 true 23.31 0 23,31 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-09T20:45:00 2020-07-09T06:03:00 2020-07-09T00:00:00 2020-07-09T03:00:00 180 1594263600 true 23.08 0 23,08 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 83 0 83 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-09T20:45:00 2020-07-09T06:03:00 2020-07-09T01:00:00 2020-07-09T04:00:00 180 1594267200 true 22.99 0 22,99 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 83 0 83 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-09T20:45:00 2020-07-09T06:03:00 2020-07-09T02:00:00 2020-07-09T05:00:00 180 1594270800 true 23.01 0 23,01 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-09T20:45:00 2020-07-09T06:03:00 2020-07-09T03:00:00 2020-07-09T06:00:00 180 1594274400 true 23.09 0 23,09 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-09T20:45:00 2020-07-09T06:03:00 2020-07-09T04:00:00 2020-07-09T07:00:00 180 1594278000 true 23.25 0 23,25 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-07-09T20:45:00 2020-07-09T06:03:00 2020-07-09T05:00:00 2020-07-09T08:00:00 180 1594281600 true 23.47 0 23,47 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-07-09T20:45:00 2020-07-09T06:03:00 2020-07-09T06:00:00 2020-07-09T09:00:00 180 1594285200 true 23.72 0 23,72 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 70 0 70 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-07-09T20:45:00 2020-07-09T06:03:00 2020-07-09T07:00:00 2020-07-09T10:00:00 180 1594288800 true 24.01 0 24,01 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 68 0 68 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-07-09T20:45:00 2020-07-09T06:03:00 2020-07-09T08:00:00 2020-07-09T11:00:00 180 1594292400 true 24.43 0 24,43 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 65 0 65 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-07-09T20:45:00 2020-07-09T06:03:00 2020-07-09T09:00:00 2020-07-09T12:00:00 180 1594296000 true 24.87 0 24,87 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 64 0 64 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-07-09T20:45:00 2020-07-09T06:03:00 2020-07-09T10:00:00 2020-07-09T13:00:00 180 1594299600 true 25.08 0 25,08 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-07-09T20:45:00 2020-07-09T06:03:00 2020-07-09T11:00:00 2020-07-09T14:00:00 180 1594303200 true 25.18 0 25,18 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-07-09T20:45:00 2020-07-09T06:03:00 2020-07-09T12:00:00 2020-07-09T15:00:00 180 1594306800 true 25.31 0 25,31 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-07-09T20:45:00 2020-07-09T06:03:00 2020-07-09T13:00:00 2020-07-09T16:00:00 180 1594310400 true 25.6 0 25,6 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-07-09T20:45:00 2020-07-09T06:03:00 2020-07-09T14:00:00 2020-07-09T17:00:00 180 1594314000 true 25.99 0 25,99 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-07-09T20:45:00 2020-07-09T06:03:00 2020-07-09T15:00:00 2020-07-09T18:00:00 180 1594317600 true 26.23 0 26,23 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-07-09T20:45:00 2020-07-09T06:03:00 2020-07-09T16:00:00 2020-07-09T19:00:00 180 1594321200 true 26.29 0 26,29 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-07-09T20:45:00 2020-07-09T06:03:00 2020-07-09T17:00:00 2020-07-09T20:00:00 180 1594324800 true 26.14 0 26,14 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-07-09T20:45:00 2020-07-09T06:03:00 2020-07-09T18:00:00 2020-07-09T21:00:00 180 1594328400 true 25.79 0 25,79 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-09T20:45:00 2020-07-09T06:03:00 2020-07-09T19:00:00 2020-07-09T22:00:00 180 1594332000 true 25.29 0 25,29 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-09T20:45:00 2020-07-09T06:03:00 2020-07-09T20:00:00 2020-07-09T23:00:00 180 1594335600 true 24.66 0 24,66 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0 0 0 % % 2020-07-08T21:00:00 2020-07-09T00:00:00 180 1594252800 Ανεμώδης το απόγευμα και το βραδυ. Windy in the afternoon and evening. 2020-07-09T03:03:00 2020-07-09T06:03:00 180 1594274580 2020-07-09T17:45:00 2020-07-09T20:45:00 180 1594327500 true 0.0087 0 0,0087 mm mm true 0 0 0 % % 2 Παρασκευή false 1 false 2020-07-10T20:45:00 2020-07-10T06:04:00 true 27.07 0 27,07 °C °C true 22.9 0 22,9 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βόρειος μέτριος - 5 BF N false false false 0 0 N25.png Αίθριος false 20 false 2020-07-10T20:45:00 2020-07-10T06:04:00 2020-07-09T21:00:00 2020-07-10T00:00:00 180 1594339200 true 24.18 0 24,18 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-10T20:45:00 2020-07-10T06:04:00 2020-07-09T22:00:00 2020-07-10T01:00:00 180 1594342800 true 23.84 0 23,84 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-10T20:45:00 2020-07-10T06:04:00 2020-07-09T23:00:00 2020-07-10T02:00:00 180 1594346400 true 23.58 0 23,58 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-10T20:45:00 2020-07-10T06:04:00 2020-07-10T00:00:00 2020-07-10T03:00:00 180 1594350000 true 23.4 0 23,4 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 76 0 76 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-10T20:45:00 2020-07-10T06:04:00 2020-07-10T01:00:00 2020-07-10T04:00:00 180 1594353600 true 23.31 0 23,31 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-10T20:45:00 2020-07-10T06:04:00 2020-07-10T02:00:00 2020-07-10T05:00:00 180 1594357200 true 23.25 0 23,25 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-10T20:45:00 2020-07-10T06:04:00 2020-07-10T03:00:00 2020-07-10T06:00:00 180 1594360800 true 23.19 0 23,19 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-10T20:45:00 2020-07-10T06:04:00 2020-07-10T04:00:00 2020-07-10T07:00:00 180 1594364400 true 23.17 0 23,17 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1010.5 0 1010,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-10T20:45:00 2020-07-10T06:04:00 2020-07-10T05:00:00 2020-07-10T08:00:00 180 1594368000 true 23.2 0 23,2 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-10T20:45:00 2020-07-10T06:04:00 2020-07-10T06:00:00 2020-07-10T09:00:00 180 1594371600 true 23.38 0 23,38 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 65 0 65 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-10T20:45:00 2020-07-10T06:04:00 2020-07-10T07:00:00 2020-07-10T10:00:00 180 1594375200 true 23.68 0 23,68 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 63 0 63 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-10T20:45:00 2020-07-10T06:04:00 2020-07-10T08:00:00 2020-07-10T11:00:00 180 1594378800 true 24.15 0 24,15 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 62 0 62 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-10T20:45:00 2020-07-10T06:04:00 2020-07-10T09:00:00 2020-07-10T12:00:00 180 1594382400 true 24.69 0 24,69 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-10T20:45:00 2020-07-10T06:04:00 2020-07-10T10:00:00 2020-07-10T13:00:00 180 1594386000 true 25.04 0 25,04 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-10T20:45:00 2020-07-10T06:04:00 2020-07-10T11:00:00 2020-07-10T14:00:00 180 1594389600 true 25.31 0 25,31 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-10T20:45:00 2020-07-10T06:04:00 2020-07-10T12:00:00 2020-07-10T15:00:00 180 1594393200 true 25.57 0 25,57 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1010.5 0 1010,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-10T20:45:00 2020-07-10T06:04:00 2020-07-10T13:00:00 2020-07-10T16:00:00 180 1594396800 true 25.85 0 25,85 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1010.1 0 1010,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-10T20:45:00 2020-07-10T06:04:00 2020-07-10T14:00:00 2020-07-10T17:00:00 180 1594400400 true 26.3 0 26,3 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1009.8 0 1009,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-10T20:45:00 2020-07-10T06:04:00 2020-07-10T15:00:00 2020-07-10T18:00:00 180 1594404000 true 26.68 0 26,68 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1009.5 0 1009,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-10T20:45:00 2020-07-10T06:04:00 2020-07-10T16:00:00 2020-07-10T19:00:00 180 1594407600 true 26.79 0 26,79 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1009.3 0 1009,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-10T20:45:00 2020-07-10T06:04:00 2020-07-10T17:00:00 2020-07-10T20:00:00 180 1594411200 true 26.63 0 26,63 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1009.6 0 1009,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-10T20:45:00 2020-07-10T06:04:00 2020-07-10T18:00:00 2020-07-10T21:00:00 180 1594414800 true 26.27 0 26,27 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1009.7 0 1009,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-10T20:45:00 2020-07-10T06:04:00 2020-07-10T19:00:00 2020-07-10T22:00:00 180 1594418400 true 25.78 0 25,78 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1009.9 0 1009,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-10T20:45:00 2020-07-10T06:04:00 2020-07-10T20:00:00 2020-07-10T23:00:00 180 1594422000 true 25.25 0 25,25 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1010.1 0 1010,1 mb mb true 0 0 0 % % 2020-07-09T21:00:00 2020-07-10T00:00:00 180 1594339200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-07-10T03:04:00 2020-07-10T06:04:00 180 1594361040 2020-07-10T17:45:00 2020-07-10T20:45:00 180 1594413900 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0 0 0 % % 3 Σάββατο false 1 false 2020-07-11T20:44:00 2020-07-11T06:04:00 true 26.39 0 26,39 °C °C true 23 0 23 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Αίθριος false 20 false 2020-07-11T20:44:00 2020-07-11T06:04:00 2020-07-10T21:00:00 2020-07-11T00:00:00 180 1594425600 true 24.79 0 24,79 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-11T20:44:00 2020-07-11T06:04:00 2020-07-10T22:00:00 2020-07-11T01:00:00 180 1594429200 true 24.4 0 24,4 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-11T20:44:00 2020-07-11T06:04:00 2020-07-10T23:00:00 2020-07-11T02:00:00 180 1594432800 true 24.05 0 24,05 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1010.2 0 1010,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-11T20:44:00 2020-07-11T06:04:00 2020-07-11T00:00:00 2020-07-11T03:00:00 180 1594436400 true 23.76 0 23,76 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1010.1 0 1010,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-11T20:44:00 2020-07-11T06:04:00 2020-07-11T01:00:00 2020-07-11T04:00:00 180 1594440000 true 23.56 0 23,56 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-11T20:44:00 2020-07-11T06:04:00 2020-07-11T02:00:00 2020-07-11T05:00:00 180 1594443600 true 23.41 0 23,41 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-11T20:44:00 2020-07-11T06:04:00 2020-07-11T03:00:00 2020-07-11T06:00:00 180 1594447200 true 23.3 0 23,3 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-11T20:44:00 2020-07-11T06:04:00 2020-07-11T04:00:00 2020-07-11T07:00:00 180 1594450800 true 23.27 0 23,27 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 77 0 77 % % true 1010.1 0 1010,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-11T20:44:00 2020-07-11T06:04:00 2020-07-11T05:00:00 2020-07-11T08:00:00 180 1594454400 true 23.35 0 23,35 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 74 0 74 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-11T20:44:00 2020-07-11T06:04:00 2020-07-11T06:00:00 2020-07-11T09:00:00 180 1594458000 true 23.51 0 23,51 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 72 0 72 % % true 1010.5 0 1010,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-11T20:44:00 2020-07-11T06:04:00 2020-07-11T07:00:00 2020-07-11T10:00:00 180 1594461600 true 23.73 0 23,73 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 70 0 70 % % true 1010.8 0 1010,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-11T20:44:00 2020-07-11T06:04:00 2020-07-11T08:00:00 2020-07-11T11:00:00 180 1594465200 true 24.1 0 24,1 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1010.8 0 1010,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-11T20:44:00 2020-07-11T06:04:00 2020-07-11T09:00:00 2020-07-11T12:00:00 180 1594468800 true 24.46 0 24,46 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-11T20:44:00 2020-07-11T06:04:00 2020-07-11T10:00:00 2020-07-11T13:00:00 180 1594472400 true 24.65 0 24,65 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-11T20:44:00 2020-07-11T06:04:00 2020-07-11T11:00:00 2020-07-11T14:00:00 180 1594476000 true 24.88 0 24,88 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-11T20:44:00 2020-07-11T06:04:00 2020-07-11T12:00:00 2020-07-11T15:00:00 180 1594479600 true 25.07 0 25,07 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1010.5 0 1010,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-11T20:44:00 2020-07-11T06:04:00 2020-07-11T13:00:00 2020-07-11T16:00:00 180 1594483200 true 25.29 0 25,29 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-11T20:44:00 2020-07-11T06:04:00 2020-07-11T14:00:00 2020-07-11T17:00:00 180 1594486800 true 25.59 0 25,59 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1009.6 0 1009,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-11T20:44:00 2020-07-11T06:04:00 2020-07-11T15:00:00 2020-07-11T18:00:00 180 1594490400 true 25.98 0 25,98 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1009.3 0 1009,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-11T20:44:00 2020-07-11T06:04:00 2020-07-11T16:00:00 2020-07-11T19:00:00 180 1594494000 true 26.11 0 26,11 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1009 0 1009 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-11T20:44:00 2020-07-11T06:04:00 2020-07-11T17:00:00 2020-07-11T20:00:00 180 1594497600 true 25.98 0 25,98 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1009 0 1009 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-11T20:44:00 2020-07-11T06:04:00 2020-07-11T18:00:00 2020-07-11T21:00:00 180 1594501200 true 25.68 0 25,68 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1008.9 0 1008,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-11T20:44:00 2020-07-11T06:04:00 2020-07-11T19:00:00 2020-07-11T22:00:00 180 1594504800 true 25.41 0 25,41 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1009 0 1009 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-11T20:44:00 2020-07-11T06:04:00 2020-07-11T20:00:00 2020-07-11T23:00:00 180 1594508400 true 25.16 0 25,16 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1009 0 1009 mb mb true 0 0 0 % % 2020-07-10T21:00:00 2020-07-11T00:00:00 180 1594425600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-07-11T03:04:00 2020-07-11T06:04:00 180 1594447440 2020-07-11T17:44:00 2020-07-11T20:44:00 180 1594500240 true 0.0075 0 0,0075 mm mm true 0 0 0 % % 4 Κυριακή false 1 false 2020-07-12T20:44:00 2020-07-12T06:05:00 true 26.88 0 26,88 °C °C true 23.32 0 23,32 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Αίθριος false 20 false 2020-07-12T20:44:00 2020-07-12T06:05:00 2020-07-11T21:00:00 2020-07-12T00:00:00 180 1594512000 true 24.93 0 24,93 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1009 0 1009 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-12T20:44:00 2020-07-12T06:05:00 2020-07-11T22:00:00 2020-07-12T01:00:00 180 1594515600 true 24.72 0 24,72 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1008.8 0 1008,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-12T20:44:00 2020-07-12T06:05:00 2020-07-11T23:00:00 2020-07-12T02:00:00 180 1594519200 true 24.49 0 24,49 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1008.5 0 1008,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-12T20:44:00 2020-07-12T06:05:00 2020-07-12T00:00:00 2020-07-12T03:00:00 180 1594522800 true 24.28 0 24,28 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1008.3 0 1008,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-12T20:44:00 2020-07-12T06:05:00 2020-07-12T01:00:00 2020-07-12T04:00:00 180 1594526400 true 24.06 0 24,06 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1008.2 0 1008,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-12T20:44:00 2020-07-12T06:05:00 2020-07-12T02:00:00 2020-07-12T05:00:00 180 1594530000 true 23.81 0 23,81 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1008.1 0 1008,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-12T20:44:00 2020-07-12T06:05:00 2020-07-12T03:00:00 2020-07-12T06:00:00 180 1594533600 true 23.63 0 23,63 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1008.1 0 1008,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-12T20:44:00 2020-07-12T06:05:00 2020-07-12T04:00:00 2020-07-12T07:00:00 180 1594537200 true 23.59 0 23,59 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1008.3 0 1008,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-12T20:44:00 2020-07-12T06:05:00 2020-07-12T05:00:00 2020-07-12T08:00:00 180 1594540800 true 23.66 0 23,66 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1008.6 0 1008,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-12T20:44:00 2020-07-12T06:05:00 2020-07-12T06:00:00 2020-07-12T09:00:00 180 1594544400 true 23.76 0 23,76 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1008.9 0 1008,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-12T20:44:00 2020-07-12T06:05:00 2020-07-12T07:00:00 2020-07-12T10:00:00 180 1594548000 true 23.93 0 23,93 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1009.3 0 1009,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-12T20:44:00 2020-07-12T06:05:00 2020-07-12T08:00:00 2020-07-12T11:00:00 180 1594551600 true 24.22 0 24,22 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1009.6 0 1009,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-12T20:44:00 2020-07-12T06:05:00 2020-07-12T09:00:00 2020-07-12T12:00:00 180 1594555200 true 24.47 0 24,47 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-12T20:44:00 2020-07-12T06:05:00 2020-07-12T10:00:00 2020-07-12T13:00:00 180 1594558800 true 24.6 0 24,6 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-12T20:44:00 2020-07-12T06:05:00 2020-07-12T11:00:00 2020-07-12T14:00:00 180 1594562400 true 24.88 0 24,88 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1009.4 0 1009,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-12T20:44:00 2020-07-12T06:05:00 2020-07-12T12:00:00 2020-07-12T15:00:00 180 1594566000 true 25.17 0 25,17 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1009.3 0 1009,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-12T20:44:00 2020-07-12T06:05:00 2020-07-12T13:00:00 2020-07-12T16:00:00 180 1594569600 true 25.56 0 25,56 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1008.9 0 1008,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-12T20:44:00 2020-07-12T06:05:00 2020-07-12T14:00:00 2020-07-12T17:00:00 180 1594573200 true 26.03 0 26,03 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1008.3 0 1008,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-12T20:44:00 2020-07-12T06:05:00 2020-07-12T15:00:00 2020-07-12T18:00:00 180 1594576800 true 26.5 0 26,5 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1008 0 1008 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-12T20:44:00 2020-07-12T06:05:00 2020-07-12T16:00:00 2020-07-12T19:00:00 180 1594580400 true 26.6 0 26,6 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1008.1 0 1008,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-12T20:44:00 2020-07-12T06:05:00 2020-07-12T17:00:00 2020-07-12T20:00:00 180 1594584000 true 26.39 0 26,39 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1008.1 0 1008,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-12T20:44:00 2020-07-12T06:05:00 2020-07-12T18:00:00 2020-07-12T21:00:00 180 1594587600 true 26.01 0 26,01 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1008.1 0 1008,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-12T20:44:00 2020-07-12T06:05:00 2020-07-12T19:00:00 2020-07-12T22:00:00 180 1594591200 true 25.61 0 25,61 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1008.4 0 1008,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-12T20:44:00 2020-07-12T06:05:00 2020-07-12T20:00:00 2020-07-12T23:00:00 180 1594594800 true 25.25 0 25,25 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1008.8 0 1008,8 mb mb true 0 0 0 % % 2020-07-11T21:00:00 2020-07-12T00:00:00 180 1594512000 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-07-12T03:05:00 2020-07-12T06:05:00 180 1594533900 2020-07-12T17:44:00 2020-07-12T20:44:00 180 1594586640 true 0 0 0 mm mm true 0 0 0 % % 5 Δευτέρα false 1 false 2020-07-13T20:44:00 2020-07-13T06:06:00 true 25.97 0 25,97 °C °C true 23.64 0 23,64 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βόρειος μέτριος - 5 BF N false false false 0 0 N25.png Αίθριος false 20 false 2020-07-13T20:44:00 2020-07-13T06:06:00 2020-07-12T21:00:00 2020-07-13T00:00:00 180 1594598400 true 24.89 0 24,89 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1009.1 0 1009,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-13T20:44:00 2020-07-13T06:06:00 2020-07-12T22:00:00 2020-07-13T01:00:00 180 1594602000 true 24.67 0 24,67 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1009 0 1009 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-13T20:44:00 2020-07-13T06:06:00 2020-07-12T23:00:00 2020-07-13T02:00:00 180 1594605600 true 24.56 0 24,56 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1008.8 0 1008,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-13T20:44:00 2020-07-13T06:06:00 2020-07-13T00:00:00 2020-07-13T03:00:00 180 1594609200 true 24.56 0 24,56 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1008.7 0 1008,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-13T20:44:00 2020-07-13T06:06:00 2020-07-13T01:00:00 2020-07-13T04:00:00 180 1594612800 true 24.54 0 24,54 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1008.8 0 1008,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-13T20:44:00 2020-07-13T06:06:00 2020-07-13T02:00:00 2020-07-13T05:00:00 180 1594616400 true 24.55 0 24,55 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1008.7 0 1008,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-13T20:44:00 2020-07-13T06:06:00 2020-07-13T03:00:00 2020-07-13T06:00:00 180 1594620000 true 24.58 0 24,58 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1008.6 0 1008,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-13T20:44:00 2020-07-13T06:06:00 2020-07-13T04:00:00 2020-07-13T07:00:00 180 1594623600 true 24.67 0 24,67 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1008.8 0 1008,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-13T20:44:00 2020-07-13T06:06:00 2020-07-13T05:00:00 2020-07-13T08:00:00 180 1594627200 true 24.72 0 24,72 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1009.1 0 1009,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-13T20:44:00 2020-07-13T06:06:00 2020-07-13T06:00:00 2020-07-13T09:00:00 180 1594630800 true 24.78 0 24,78 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1009.4 0 1009,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-13T20:44:00 2020-07-13T06:06:00 2020-07-13T07:00:00 2020-07-13T10:00:00 180 1594634400 true 24.98 0 24,98 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 61 0 61 % % true 1009.7 0 1009,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-13T20:44:00 2020-07-13T06:06:00 2020-07-13T08:00:00 2020-07-13T11:00:00 180 1594638000 true 25.3 0 25,3 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 59 0 59 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-13T20:44:00 2020-07-13T06:06:00 2020-07-13T09:00:00 2020-07-13T12:00:00 180 1594641600 true 25.49 0 25,49 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1010.1 0 1010,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-13T20:44:00 2020-07-13T06:06:00 2020-07-13T10:00:00 2020-07-13T13:00:00 180 1594645200 true 25.33 0 25,33 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1010.1 0 1010,1 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-07-13T20:44:00 2020-07-13T06:06:00 2020-07-13T11:00:00 2020-07-13T14:00:00 180 1594648800 true 25.2 0 25,2 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-07-13T20:44:00 2020-07-13T06:06:00 2020-07-13T12:00:00 2020-07-13T15:00:00 180 1594652400 true 25.13 0 25,13 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1009.9 0 1009,9 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-07-13T20:44:00 2020-07-13T06:06:00 2020-07-13T13:00:00 2020-07-13T16:00:00 180 1594656000 true 25.12 0 25,12 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1009.7 0 1009,7 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-07-13T20:44:00 2020-07-13T06:06:00 2020-07-13T14:00:00 2020-07-13T17:00:00 180 1594659600 true 25.21 0 25,21 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1009.3 0 1009,3 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-07-13T20:44:00 2020-07-13T06:06:00 2020-07-13T15:00:00 2020-07-13T18:00:00 180 1594663200 true 25.42 0 25,42 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1009 0 1009 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-07-13T20:44:00 2020-07-13T06:06:00 2020-07-13T16:00:00 2020-07-13T19:00:00 180 1594666800 true 25.63 0 25,63 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1008.8 0 1008,8 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-07-13T20:44:00 2020-07-13T06:06:00 2020-07-13T17:00:00 2020-07-13T20:00:00 180 1594670400 true 25.69 0 25,69 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1008.8 0 1008,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-13T20:44:00 2020-07-13T06:06:00 2020-07-13T18:00:00 2020-07-13T21:00:00 180 1594674000 true 25.49 0 25,49 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1008.9 0 1008,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-13T20:44:00 2020-07-13T06:06:00 2020-07-13T19:00:00 2020-07-13T22:00:00 180 1594677600 true 24.95 0 24,95 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 63 0 63 % % true 1009.2 0 1009,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-13T20:44:00 2020-07-13T06:06:00 2020-07-13T20:00:00 2020-07-13T23:00:00 180 1594681200 true 24.36 0 24,36 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1009.6 0 1009,6 mb mb true 0 0 0 % % 2020-07-12T21:00:00 2020-07-13T00:00:00 180 1594598400 Ανεμώδης το απόγευμα και το βραδυ. Windy in the afternoon and evening. 2020-07-13T03:06:00 2020-07-13T06:06:00 180 1594620360 2020-07-13T17:44:00 2020-07-13T20:44:00 180 1594673040 true 0.0095 0 0,0095 mm mm true 0 0 0 % % 6 Τρίτη false 50 false 2020-07-14T20:43:00 2020-07-14T06:07:00 true 25.12 0 25,12 °C °C true 22.79 0 22,79 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βόρειος μέτριος - 5 BF N false false false 0 0 N25.png Αίθριος false 20 false 2020-07-14T20:43:00 2020-07-14T06:07:00 2020-07-13T21:00:00 2020-07-14T00:00:00 180 1594684800 true 23.91 0 23,91 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1009.9 0 1009,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-14T20:43:00 2020-07-14T06:07:00 2020-07-13T22:00:00 2020-07-14T01:00:00 180 1594688400 true 23.58 0 23,58 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1010.2 0 1010,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-14T20:43:00 2020-07-14T06:07:00 2020-07-13T23:00:00 2020-07-14T02:00:00 180 1594692000 true 23.3 0 23,3 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1009.9 0 1009,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-14T20:43:00 2020-07-14T06:07:00 2020-07-14T00:00:00 2020-07-14T03:00:00 180 1594695600 true 23.14 0 23,14 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-14T20:43:00 2020-07-14T06:07:00 2020-07-14T01:00:00 2020-07-14T04:00:00 180 1594699200 true 23.07 0 23,07 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1010.2 0 1010,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-14T20:43:00 2020-07-14T06:07:00 2020-07-14T02:00:00 2020-07-14T05:00:00 180 1594702800 true 23.06 0 23,06 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-14T20:43:00 2020-07-14T06:07:00 2020-07-14T03:00:00 2020-07-14T06:00:00 180 1594706400 true 23.08 0 23,08 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 59 0 59 % % true 1009.9 0 1009,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-14T20:43:00 2020-07-14T06:07:00 2020-07-14T04:00:00 2020-07-14T07:00:00 180 1594710000 true 23.09 0 23,09 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1010.1 0 1010,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-14T20:43:00 2020-07-14T06:07:00 2020-07-14T05:00:00 2020-07-14T08:00:00 180 1594713600 true 23.14 0 23,14 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-14T20:43:00 2020-07-14T06:07:00 2020-07-14T06:00:00 2020-07-14T09:00:00 180 1594717200 true 23.29 0 23,29 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1010.5 0 1010,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-14T20:43:00 2020-07-14T06:07:00 2020-07-14T07:00:00 2020-07-14T10:00:00 180 1594720800 true 23.64 0 23,64 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-14T20:43:00 2020-07-14T06:07:00 2020-07-14T08:00:00 2020-07-14T11:00:00 180 1594724400 true 24.03 0 24,03 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-07-14T20:43:00 2020-07-14T06:07:00 2020-07-14T09:00:00 2020-07-14T12:00:00 180 1594728000 true 24.23 0 24,23 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-07-14T20:43:00 2020-07-14T06:07:00 2020-07-14T10:00:00 2020-07-14T13:00:00 180 1594731600 true 24.07 0 24,07 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-07-14T20:43:00 2020-07-14T06:07:00 2020-07-14T11:00:00 2020-07-14T14:00:00 180 1594735200 true 24 0 24 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-07-14T20:43:00 2020-07-14T06:07:00 2020-07-14T12:00:00 2020-07-14T15:00:00 180 1594738800 true 23.99 0 23,99 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-07-14T20:43:00 2020-07-14T06:07:00 2020-07-14T13:00:00 2020-07-14T16:00:00 180 1594742400 true 24.14 0 24,14 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-07-14T20:43:00 2020-07-14T06:07:00 2020-07-14T14:00:00 2020-07-14T17:00:00 180 1594746000 true 24.38 0 24,38 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-07-14T20:43:00 2020-07-14T06:07:00 2020-07-14T15:00:00 2020-07-14T18:00:00 180 1594749600 true 24.67 0 24,67 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1009.6 0 1009,6 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-07-14T20:43:00 2020-07-14T06:07:00 2020-07-14T16:00:00 2020-07-14T19:00:00 180 1594753200 true 24.83 0 24,83 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1009.8 0 1009,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-14T20:43:00 2020-07-14T06:07:00 2020-07-14T17:00:00 2020-07-14T20:00:00 180 1594756800 true 24.79 0 24,79 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1009.6 0 1009,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-14T20:43:00 2020-07-14T06:07:00 2020-07-14T18:00:00 2020-07-14T21:00:00 180 1594760400 true 24.59 0 24,59 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1009.7 0 1009,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-14T20:43:00 2020-07-14T06:07:00 2020-07-14T19:00:00 2020-07-14T22:00:00 180 1594764000 true 24.25 0 24,25 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0 0 0 % % 2020-07-13T21:00:00 2020-07-14T00:00:00 180 1594684800 Ανεμώδης το απόγευμα και το βραδυ. Windy in the afternoon and evening. 2020-07-14T03:07:00 2020-07-14T06:07:00 180 1594706820 2020-07-14T17:43:00 2020-07-14T20:43:00 180 1594759380 true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 0 0 0 % %
sunny

Σήμερα

Ανεμώδης το απόγευμα.

25°c

windy

BF 5

deltiokairou

Ακτοπλοϊκός Οδηγός για τα Ψαρά

Πώς μπορώ να ταξιδέψω στα Ψαρά;

Πτήσεις προς Ψαρά

Δεν υπάρχει αεροδρόμιο στα Ψαρά. Το κοντινότερο αεροδρόμιο είναι ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών.

Πλοία για τα Ψαρά

Ο πιο δημοφιλής τρόπος για να φτάσετε στα Ψαρά είναι με πλοίο από τον Πειραιά.


Ποιες ακτοπλοϊκές ταξιδεύουν στα Ψαρά;

Τα Ψαρά εξυπηρετούνται από την εταιρεία Blue Star Ferries


Πόσο κάνει το εισιτήριο για Ψαρά;
 • Δρομολόγιο: Πειραιάς για Ψαρά
  Μέσο κόστος ανά επιβάτη που ταξιδεύει τον Ιούλιο: €42.50

Που μπορώ να παραλάβω τα εισιτήριά μου;

Υπάρχει μόνο ένα ταξιδιωτικό γραφείο στα Ψαρά και βρίσκεται κοντά στο λιμάνι.


Μπορώ να χρησιμοποιήσω e-ticket για τα πλοία προς/από τα Ψαρά;

Ναι. Αν ταξιδεύετε με τη Blue Star Ferries, μπορείτε να ταξιδέψετε με ηλεκτρονικό εισιτήριο. Θα σας δώσουμε μια ιστοσελίδα στην οποία θα πρέπει να συμπληρώσετε τον κωδικό της κράτησής σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να εκτυπώσετε το εισιτήριό σας ή να το αποθηκεύσετε στο κινητό σας τηλέφωνο


Τι χρειάζομαι για να παραλάβω τα εισιτήρια;

Για να εκτυπώσετε το εισιτήριο θα πρέπει να κρατάτε ένα αντίγραφο της κράτησης ή να την έχετε στο τηλέφωνό σας, καθώς και ένα έγκυρο έγγραφο ταυτοποίησης με φωτογραφία (διαβατήριο ή ταυτότητα) που θα χρειαστεί και στην επιβίβασή σας


Πώς θα βρω φθηνά εισιτήρια;

Οι συμβουλές μας για ένα οικονομικό εισιτήριο:

 • Κάντε την κράτηση όσο το δυνατό νωρίτερα
  Πολλές εταιρείες διαθέτουν εισιτήρια προσφοράς σε περιορισμένο αριθμό για κάθε δρομολόγιο. Αναζητείστε τα εγκαίρως στο Zaplous, ώστε να προλάβετε ένα τέτοιο εισιτήριο
 • Συγκρίνετε τις τιμές μεταξύ των ακτοπλοϊκών εταιρειών που κάνουν τη διαδρομή, χρησιμοποιώντας την αναζήτηση στο Zaplous
 • Αποφύγετε την επιλογή ταχύπλοου
  Η επιλογή ενός ταχύπλοου για Ψαρά θα σας γλυτώσει χρόνο από το ταξίδι, ωστόσο το εισιτήριο είναι πάντα ακριβότερο από του συμβατικού πλοίου
 • Επιλέξτε εσωτερική καμπίνα αντί για εξωτερική
  Αν προτιμάτε να ταξιδεύετε σε καμπίνα, η εσωτερική είναι πάντα οικονομικότερη. Η μόνη διαφορά είναι πως δεν διαθέτει παράθυρο

Πως θα φτάσω στα Ψαρά από την ηπειρωτική Ελλάδα;

Μπορείτε να ταξιδέψετε στα Ψαρά από τον Πειραιά./p>


Πως θα φτάσω στο λιμάνι;

Τα Ψαρά έχουν μόνο ένα χωριό, χτισμένο γύρω από το λιμάνι του νησιού. Οι αποστάσεις στα Ψαρά είναι τόσο κοντινές, που μπορείτε να πάτε παντού με τα πόδια.


Οι προτάσεις μας όσο είστε στα Ψαρά

 • Τα 67 μικρά παρεκκλήσια είναι το ορόσημο των Ψαρών. Είναι διάσπαρτα σε όλο το νησί και κάθε οικογένεια είναι αφιερωμένη στη συντήρηση ενός από αυτά.
 • Δίπλα στη θάλασσα, κοντά στην Χώρα μπορεί κανείς να βρει τα "Σπιτάλια". Είναι 5 μικρά σπίτια όπου οι νησιώτες έμεναν σε καραντίνα όταν επέστρεφαν στο νησί από τα ταξίδια τους.

Χρήσιμα τηλέφωνα στα Ψαρά

 • Αστυνομικός Σταθμός: 22740 61222
 • Κέντρο Υγείας: 22740 61277
 • Λιμενική Αρχή: 22740 61336
 • Ταχυδρομείο: 22740 61097

Πότε θα πρέπει να βρίσκομαι στο λιμάνι;

 • Με τα πόδια: Τουλάχιστον μία ώρα πριν ταξιδέψετε
 • Με αυτοκίνητο: Τουλάχιστον δύο ώρες πριν ταξιδέψετε

Μπορώ να πάρω μαζί μου το κατοικίδιό μου;


Ναι, μπορείτε να πάρετε το κατοικίδιό σας στο πλοίο, ωστόσο δεν είναι δυνατό να κάνετε κράτηση για το ειδικό κλουβί.

 • Τα συμβατικά πλοία διαθέτουν ειδικά κλουβιά σε κλιματιζόμενο χώρο ("σκυλιέρες") αλλά κατά την υψηλή περίοδο γεμίζουν γρήγορα. Μπορείτε να έχετε το σκυλί μαζί σας, σε όλες τις ανοιχτές περιοχές του καταστρώματος, πάντοτε με λουρί. Τα μικρόσωμα ζώα μπορούν να ταξιδεύουν μέσα στο πλοίο, εφόσον παραμένουν μέσα στην ειδική ταξιδιωτική τσάντα.


  Η καλύτερη επιλογή είναι να κλείσετε μια καμπίνα κατοικιδίων (PET). Πρόκειται για κανονικές καμπίνες, μόνο που δεν έχουν μοκέτα. Έτσι θα ταξιδέψετε χωρίς άγχος, ακόμη και τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο που τα πλοία είναι γεμάτα.

 • Τα ταχύπλοα πλοία και τα καταμαράν έχουν και αυτά ειδικά κλουβιάαλλά είναι περιορισμένα σε αριθμό. Επιπλέον στα περισσότερα ταχύπλοα δεν υπάρχουν ανοικτοί χώροι καταστρώματος προσβάσιμοι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οπότε δεν θα μπορέσετε να είστε έξω μαζί με το τετράποδο φίλο σας. Ωστόσο, αν το κατοικίδιό σας είναι μικρόσωμο και βρίσκεται μέσα σε ταξιδιωτική τσάντα, θα μπορείτε να το κρατήσετε μέσα.

Μπορώ να πληρώσω με PayPal ή χρεωστική κάρτα;

Ναι, η πληρωμή μπορεί να γίνει με οποιαδήποτε χρεωστική κάρτα, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα ασφαλούς πληρωμής με PayPal.

Copyright: Zaplous.gr 2020 ©