ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΠΟΡΟ

Ο Πόρος συνδέεται με την ηπειρωτική χώρα από τον Πειραιά, με καθημερινές αναχωρήσεις με τη Blue Star Ferries και τη Σαρωνικός Ferries. Από τον Πόρο μπορεί κανείς να ταξιδέψει στην Ύδρα, τις Σπέτσες και την Αίγινα καθώς και τα ηπειρωτικά λιμάνια της Ερμιονής και των Μεθάνων.

ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΠΟΡΟ

0 12297 false 20 false 2020-09-21T19:26:00 2020-09-21T07:15:00 0.0 true 21 0 21 °C °C true 1016 0 1016 mb mb true 66 0 66 % % 2020-09-20T22:00:00 2020-09-21T01:00:00 180 1600650000 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NNW false false false 0 0 NW20.png Αίθριος Clear 0 Δευτέρα false 1 false 2020-09-21T19:26:00 2020-09-21T07:15:00 true 27.01 0 27,01 °C °C true 20.57 0 20,57 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NNW false false false 0 0 NW20.png Αίθριος false 20 false 2020-09-21T19:26:00 2020-09-21T07:15:00 2020-09-20T21:00:00 2020-09-21T00:00:00 180 1600646400 true 20.98 0 20,98 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-21T19:26:00 2020-09-21T07:15:00 2020-09-20T22:00:00 2020-09-21T01:00:00 180 1600650000 true 20.86 0 20,86 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-21T19:26:00 2020-09-21T07:15:00 2020-09-20T23:00:00 2020-09-21T02:00:00 180 1600653600 true 20.85 0 20,85 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-21T19:26:00 2020-09-21T07:15:00 2020-09-21T00:00:00 2020-09-21T03:00:00 180 1600657200 true 20.85 0 20,85 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-21T19:26:00 2020-09-21T07:15:00 2020-09-21T01:00:00 2020-09-21T04:00:00 180 1600660800 true 20.85 0 20,85 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 67 0 67 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-21T19:26:00 2020-09-21T07:15:00 2020-09-21T02:00:00 2020-09-21T05:00:00 180 1600664400 true 20.95 0 20,95 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 67 0 67 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-21T19:26:00 2020-09-21T07:15:00 2020-09-21T03:00:00 2020-09-21T06:00:00 180 1600668000 true 21.16 0 21,16 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 66 0 66 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-21T19:26:00 2020-09-21T07:15:00 2020-09-21T04:00:00 2020-09-21T07:00:00 180 1600671600 true 21.45 0 21,45 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 67 0 67 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-21T19:26:00 2020-09-21T07:15:00 2020-09-21T05:00:00 2020-09-21T08:00:00 180 1600675200 true 21.82 0 21,82 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 67 0 67 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-21T19:26:00 2020-09-21T07:15:00 2020-09-21T06:00:00 2020-09-21T09:00:00 180 1600678800 true 22.26 0 22,26 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-21T19:26:00 2020-09-21T07:15:00 2020-09-21T07:00:00 2020-09-21T10:00:00 180 1600682400 true 22.82 0 22,82 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1016.8 0 1016,8 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-21T19:26:00 2020-09-21T07:15:00 2020-09-21T08:00:00 2020-09-21T11:00:00 180 1600686000 true 23.79 0 23,79 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1017.1 0 1017,1 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-21T19:26:00 2020-09-21T07:15:00 2020-09-21T09:00:00 2020-09-21T12:00:00 180 1600689600 true 24.7 0 24,7 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1017.3 0 1017,3 mb mb true 0.27 0 0,27 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-21T19:26:00 2020-09-21T07:15:00 2020-09-21T10:00:00 2020-09-21T13:00:00 180 1600693200 true 25.38 0 25,38 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0.26 0 0,26 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-21T19:26:00 2020-09-21T07:15:00 2020-09-21T11:00:00 2020-09-21T14:00:00 180 1600696800 true 25.94 0 25,94 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1017.1 0 1017,1 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-21T19:26:00 2020-09-21T07:15:00 2020-09-21T12:00:00 2020-09-21T15:00:00 180 1600700400 true 26.37 0 26,37 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-21T19:26:00 2020-09-21T07:15:00 2020-09-21T13:00:00 2020-09-21T16:00:00 180 1600704000 true 26.65 0 26,65 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-21T19:26:00 2020-09-21T07:15:00 2020-09-21T14:00:00 2020-09-21T17:00:00 180 1600707600 true 26.71 0 26,71 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-21T19:26:00 2020-09-21T07:15:00 2020-09-21T15:00:00 2020-09-21T18:00:00 180 1600711200 true 26.4 0 26,4 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-21T19:26:00 2020-09-21T07:15:00 2020-09-21T16:00:00 2020-09-21T19:00:00 180 1600714800 true 25.69 0 25,69 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-21T19:26:00 2020-09-21T07:15:00 2020-09-21T17:00:00 2020-09-21T20:00:00 180 1600718400 true 24.96 0 24,96 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1016.8 0 1016,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-21T19:26:00 2020-09-21T07:15:00 2020-09-21T18:00:00 2020-09-21T21:00:00 180 1600722000 true 24.46 0 24,46 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1017 0 1017 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-21T19:26:00 2020-09-21T07:15:00 2020-09-21T19:00:00 2020-09-21T22:00:00 180 1600725600 true 23.9 0 23,9 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-21T19:26:00 2020-09-21T07:15:00 2020-09-21T20:00:00 2020-09-21T23:00:00 180 1600729200 true 23.3 0 23,3 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0 0 0 % % 2020-09-20T21:00:00 2020-09-21T00:00:00 180 1600646400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-09-21T04:15:00 2020-09-21T07:15:00 180 1600672500 2020-09-21T16:26:00 2020-09-21T19:26:00 180 1600716360 true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 0.06 0 0,06 % % 1 Τρίτη false 1 false 2020-09-22T19:24:00 2020-09-22T07:16:00 true 28.71 0 28,71 °C °C true 21.35 0 21,35 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NNW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2020-09-22T19:24:00 2020-09-22T07:16:00 2020-09-21T21:00:00 2020-09-22T00:00:00 180 1600732800 true 22.87 0 22,87 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-22T19:24:00 2020-09-22T07:16:00 2020-09-21T22:00:00 2020-09-22T01:00:00 180 1600736400 true 22.6 0 22,6 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-22T19:24:00 2020-09-22T07:16:00 2020-09-21T23:00:00 2020-09-22T02:00:00 180 1600740000 true 22.26 0 22,26 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-22T19:24:00 2020-09-22T07:16:00 2020-09-22T00:00:00 2020-09-22T03:00:00 180 1600743600 true 21.96 0 21,96 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1017.1 0 1017,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-22T19:24:00 2020-09-22T07:16:00 2020-09-22T01:00:00 2020-09-22T04:00:00 180 1600747200 true 21.69 0 21,69 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1017 0 1017 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-22T19:24:00 2020-09-22T07:16:00 2020-09-22T02:00:00 2020-09-22T05:00:00 180 1600750800 true 21.63 0 21,63 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1017 0 1017 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-22T19:24:00 2020-09-22T07:16:00 2020-09-22T03:00:00 2020-09-22T06:00:00 180 1600754400 true 21.88 0 21,88 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1017 0 1017 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-22T19:24:00 2020-09-22T07:16:00 2020-09-22T04:00:00 2020-09-22T07:00:00 180 1600758000 true 22.35 0 22,35 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-22T19:24:00 2020-09-22T07:16:00 2020-09-22T05:00:00 2020-09-22T08:00:00 180 1600761600 true 23.02 0 23,02 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1017.8 0 1017,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-22T19:24:00 2020-09-22T07:16:00 2020-09-22T06:00:00 2020-09-22T09:00:00 180 1600765200 true 23.64 0 23,64 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 67 0 67 % % true 1018.2 0 1018,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-22T19:24:00 2020-09-22T07:16:00 2020-09-22T07:00:00 2020-09-22T10:00:00 180 1600768800 true 24.23 0 24,23 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 66 0 66 % % true 1018.6 0 1018,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-22T19:24:00 2020-09-22T07:16:00 2020-09-22T08:00:00 2020-09-22T11:00:00 180 1600772400 true 25.07 0 25,07 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1018.6 0 1018,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-22T19:24:00 2020-09-22T07:16:00 2020-09-22T09:00:00 2020-09-22T12:00:00 180 1600776000 true 26.04 0 26,04 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1018.5 0 1018,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-22T19:24:00 2020-09-22T07:16:00 2020-09-22T10:00:00 2020-09-22T13:00:00 180 1600779600 true 26.84 0 26,84 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1018.2 0 1018,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-22T19:24:00 2020-09-22T07:16:00 2020-09-22T11:00:00 2020-09-22T14:00:00 180 1600783200 true 27.44 0 27,44 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1017.8 0 1017,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-22T19:24:00 2020-09-22T07:16:00 2020-09-22T12:00:00 2020-09-22T15:00:00 180 1600786800 true 27.96 0 27,96 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-22T19:24:00 2020-09-22T07:16:00 2020-09-22T13:00:00 2020-09-22T16:00:00 180 1600790400 true 28.33 0 28,33 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1017 0 1017 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-22T19:24:00 2020-09-22T07:16:00 2020-09-22T14:00:00 2020-09-22T17:00:00 180 1600794000 true 28.4 0 28,4 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-22T19:24:00 2020-09-22T07:16:00 2020-09-22T15:00:00 2020-09-22T18:00:00 180 1600797600 true 27.91 0 27,91 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-22T19:24:00 2020-09-22T07:16:00 2020-09-22T16:00:00 2020-09-22T19:00:00 180 1600801200 true 26.88 0 26,88 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1016.7 0 1016,7 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-22T19:24:00 2020-09-22T07:16:00 2020-09-22T17:00:00 2020-09-22T20:00:00 180 1600804800 true 25.72 0 25,72 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-22T19:24:00 2020-09-22T07:16:00 2020-09-22T18:00:00 2020-09-22T21:00:00 180 1600808400 true 24.85 0 24,85 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-22T19:24:00 2020-09-22T07:16:00 2020-09-22T19:00:00 2020-09-22T22:00:00 180 1600812000 true 24.24 0 24,24 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1017.3 0 1017,3 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-22T19:24:00 2020-09-22T07:16:00 2020-09-22T20:00:00 2020-09-22T23:00:00 180 1600815600 true 23.73 0 23,73 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1017.3 0 1017,3 mb mb true 0.05 0 0,05 % % 2020-09-21T21:00:00 2020-09-22T00:00:00 180 1600732800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-09-22T04:16:00 2020-09-22T07:16:00 180 1600758960 2020-09-22T16:24:00 2020-09-22T19:24:00 180 1600802640 true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 0.02 0 0,02 % % 2 Τετάρτη false 1 false 2020-09-23T19:23:00 2020-09-23T07:16:00 true 28.37 0 28,37 °C °C true 22.32 0 22,32 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοανατολικός πολύ ασθενής - 2 BF ESE false false false 0 0 SE10.png Αίθριος false 20 false 2020-09-23T19:23:00 2020-09-23T07:16:00 2020-09-22T21:00:00 2020-09-23T00:00:00 180 1600819200 true 23.3 0 23,3 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1017.3 0 1017,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-23T19:23:00 2020-09-23T07:16:00 2020-09-22T22:00:00 2020-09-23T01:00:00 180 1600822800 true 23.05 0 23,05 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1017.1 0 1017,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-23T19:23:00 2020-09-23T07:16:00 2020-09-22T23:00:00 2020-09-23T02:00:00 180 1600826400 true 22.9 0 22,9 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1016.7 0 1016,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-23T19:23:00 2020-09-23T07:16:00 2020-09-23T00:00:00 2020-09-23T03:00:00 180 1600830000 true 22.63 0 22,63 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-23T19:23:00 2020-09-23T07:16:00 2020-09-23T01:00:00 2020-09-23T04:00:00 180 1600833600 true 22.6 0 22,6 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-23T19:23:00 2020-09-23T07:16:00 2020-09-23T02:00:00 2020-09-23T05:00:00 180 1600837200 true 22.62 0 22,62 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-23T19:23:00 2020-09-23T07:16:00 2020-09-23T03:00:00 2020-09-23T06:00:00 180 1600840800 true 22.78 0 22,78 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-23T19:23:00 2020-09-23T07:16:00 2020-09-23T04:00:00 2020-09-23T07:00:00 180 1600844400 true 23.12 0 23,12 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-23T19:23:00 2020-09-23T07:16:00 2020-09-23T05:00:00 2020-09-23T08:00:00 180 1600848000 true 23.6 0 23,6 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-23T19:23:00 2020-09-23T07:16:00 2020-09-23T06:00:00 2020-09-23T09:00:00 180 1600851600 true 24.14 0 24,14 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-23T19:23:00 2020-09-23T07:16:00 2020-09-23T07:00:00 2020-09-23T10:00:00 180 1600855200 true 24.99 0 24,99 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-23T19:23:00 2020-09-23T07:16:00 2020-09-23T08:00:00 2020-09-23T11:00:00 180 1600858800 true 26.03 0 26,03 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-23T19:23:00 2020-09-23T07:16:00 2020-09-23T09:00:00 2020-09-23T12:00:00 180 1600862400 true 27.14 0 27,14 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-23T19:23:00 2020-09-23T07:16:00 2020-09-23T10:00:00 2020-09-23T13:00:00 180 1600866000 true 27.58 0 27,58 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-23T19:23:00 2020-09-23T07:16:00 2020-09-23T11:00:00 2020-09-23T14:00:00 180 1600869600 true 27.91 0 27,91 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1015.5 0 1015,5 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-23T19:23:00 2020-09-23T07:16:00 2020-09-23T12:00:00 2020-09-23T15:00:00 180 1600873200 true 28.04 0 28,04 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 64 0 64 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-09-23T19:23:00 2020-09-23T07:16:00 2020-09-23T13:00:00 2020-09-23T16:00:00 180 1600876800 true 28.07 0 28,07 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0095 0 0,0095 mm mm true 65 0 65 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0.38 0 0,38 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-09-23T19:23:00 2020-09-23T07:16:00 2020-09-23T14:00:00 2020-09-23T17:00:00 180 1600880400 true 27.81 0 27,81 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.026 0 0,026 mm mm true 66 0 66 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0.74 0 0,74 % % Συννεφιά false 4 false 2020-09-23T19:23:00 2020-09-23T07:16:00 2020-09-23T15:00:00 2020-09-23T18:00:00 180 1600884000 true 27.43 0 27,43 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.05 0 0,05 mm mm true 68 0 68 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-09-23T19:23:00 2020-09-23T07:16:00 2020-09-23T16:00:00 2020-09-23T19:00:00 180 1600887600 true 26.68 0 26,68 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0756 0 0,0756 mm mm true 72 0 72 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-09-23T19:23:00 2020-09-23T07:16:00 2020-09-23T17:00:00 2020-09-23T20:00:00 180 1600891200 true 26.05 0 26,05 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.1018 0 0,1018 mm mm true 74 0 74 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-09-23T19:23:00 2020-09-23T07:16:00 2020-09-23T18:00:00 2020-09-23T21:00:00 180 1600894800 true 25.57 0 25,57 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.1034 0 0,1034 mm mm true 77 0 77 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-09-23T19:23:00 2020-09-23T07:16:00 2020-09-23T19:00:00 2020-09-23T22:00:00 180 1600898400 true 25.24 0 25,24 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0.0589 0 0,0589 mm mm true 79 0 79 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Συννεφιά false 4 false 2020-09-23T19:23:00 2020-09-23T07:16:00 2020-09-23T20:00:00 2020-09-23T23:00:00 180 1600902000 true 24.88 0 24,88 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0.0179 0 0,0179 mm mm true 80 0 80 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0.9 0 0,9 % % 2020-09-22T21:00:00 2020-09-23T00:00:00 180 1600819200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-09-23T04:16:00 2020-09-23T07:16:00 180 1600845360 2020-09-23T16:23:00 2020-09-23T19:23:00 180 1600888980 true 0.1073 0 0,1073 mm mm true 0.34 0 0,34 % % 3 Πέμπτη false 1 false 2020-09-24T19:21:00 2020-09-24T07:17:00 true 28.8 0 28,8 °C °C true 23.62 0 23,62 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Δυτικός πολύ ασθενής - 2 BF W false false false 0 0 W10.png Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-09-24T19:21:00 2020-09-24T07:17:00 2020-09-23T21:00:00 2020-09-24T00:00:00 180 1600905600 true 24.52 0 24,52 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 81 0 81 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0.84 0 0,84 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-09-24T19:21:00 2020-09-24T07:17:00 2020-09-23T22:00:00 2020-09-24T01:00:00 180 1600909200 true 24.35 0 24,35 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0.77 0 0,77 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-09-24T19:21:00 2020-09-24T07:17:00 2020-09-23T23:00:00 2020-09-24T02:00:00 180 1600912800 true 24.2 0 24,2 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0.69 0 0,69 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-09-24T19:21:00 2020-09-24T07:17:00 2020-09-24T00:00:00 2020-09-24T03:00:00 180 1600916400 true 24.04 0 24,04 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0.63 0 0,63 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-09-24T19:21:00 2020-09-24T07:17:00 2020-09-24T01:00:00 2020-09-24T04:00:00 180 1600920000 true 23.92 0 23,92 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0.59 0 0,59 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-09-24T19:21:00 2020-09-24T07:17:00 2020-09-24T02:00:00 2020-09-24T05:00:00 180 1600923600 true 23.89 0 23,89 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0.57 0 0,57 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-09-24T19:21:00 2020-09-24T07:17:00 2020-09-24T03:00:00 2020-09-24T06:00:00 180 1600927200 true 23.93 0 23,93 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 83 0 83 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0.57 0 0,57 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-09-24T19:21:00 2020-09-24T07:17:00 2020-09-24T04:00:00 2020-09-24T07:00:00 180 1600930800 true 24.11 0 24,11 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 82 0 82 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 0.62 0 0,62 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-09-24T19:21:00 2020-09-24T07:17:00 2020-09-24T05:00:00 2020-09-24T08:00:00 180 1600934400 true 24.43 0 24,43 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 81 0 81 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0.69 0 0,69 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-09-24T19:21:00 2020-09-24T07:17:00 2020-09-24T06:00:00 2020-09-24T09:00:00 180 1600938000 true 24.88 0 24,88 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 79 0 79 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0.68 0 0,68 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-09-24T19:21:00 2020-09-24T07:17:00 2020-09-24T07:00:00 2020-09-24T10:00:00 180 1600941600 true 25.74 0 25,74 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 76 0 76 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0.5 0 0,5 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-24T19:21:00 2020-09-24T07:17:00 2020-09-24T08:00:00 2020-09-24T11:00:00 180 1600945200 true 26.88 0 26,88 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 71 0 71 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0.24 0 0,24 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-24T19:21:00 2020-09-24T07:17:00 2020-09-24T09:00:00 2020-09-24T12:00:00 180 1600948800 true 27.96 0 27,96 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 68 0 68 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-24T19:21:00 2020-09-24T07:17:00 2020-09-24T10:00:00 2020-09-24T13:00:00 180 1600952400 true 28.35 0 28,35 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-24T19:21:00 2020-09-24T07:17:00 2020-09-24T11:00:00 2020-09-24T14:00:00 180 1600956000 true 28.51 0 28,51 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-24T19:21:00 2020-09-24T07:17:00 2020-09-24T12:00:00 2020-09-24T15:00:00 180 1600959600 true 28.52 0 28,52 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-24T19:21:00 2020-09-24T07:17:00 2020-09-24T13:00:00 2020-09-24T16:00:00 180 1600963200 true 28.51 0 28,51 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-24T19:21:00 2020-09-24T07:17:00 2020-09-24T14:00:00 2020-09-24T17:00:00 180 1600966800 true 28.45 0 28,45 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-24T19:21:00 2020-09-24T07:17:00 2020-09-24T15:00:00 2020-09-24T18:00:00 180 1600970400 true 28.16 0 28,16 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-24T19:21:00 2020-09-24T07:17:00 2020-09-24T16:00:00 2020-09-24T19:00:00 180 1600974000 true 27.48 0 27,48 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-24T19:21:00 2020-09-24T07:17:00 2020-09-24T17:00:00 2020-09-24T20:00:00 180 1600977600 true 26.65 0 26,65 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-24T19:21:00 2020-09-24T07:17:00 2020-09-24T18:00:00 2020-09-24T21:00:00 180 1600981200 true 26.03 0 26,03 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 W05.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-24T19:21:00 2020-09-24T07:17:00 2020-09-24T19:00:00 2020-09-24T22:00:00 180 1600984800 true 25.69 0 25,69 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-24T19:21:00 2020-09-24T07:17:00 2020-09-24T20:00:00 2020-09-24T23:00:00 180 1600988400 true 25.41 0 25,41 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 0 0 0 % % 2020-09-23T21:00:00 2020-09-24T00:00:00 180 1600905600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-09-24T04:17:00 2020-09-24T07:17:00 180 1600931820 2020-09-24T16:21:00 2020-09-24T19:21:00 180 1600975260 true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 0.3 0 0,3 % % 4 Παρασκευή false 1 false 2020-09-25T19:20:00 2020-09-25T07:18:00 true 29.76 0 29,76 °C °C true 23.55 0 23,55 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Bορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 20 false 2020-09-25T19:20:00 2020-09-25T07:18:00 2020-09-24T21:00:00 2020-09-25T00:00:00 180 1600992000 true 25.09 0 25,09 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-25T19:20:00 2020-09-25T07:18:00 2020-09-24T22:00:00 2020-09-25T01:00:00 180 1600995600 true 24.87 0 24,87 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-25T19:20:00 2020-09-25T07:18:00 2020-09-24T23:00:00 2020-09-25T02:00:00 180 1600999200 true 24.63 0 24,63 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-25T19:20:00 2020-09-25T07:18:00 2020-09-25T00:00:00 2020-09-25T03:00:00 180 1601002800 true 24.23 0 24,23 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-25T19:20:00 2020-09-25T07:18:00 2020-09-25T01:00:00 2020-09-25T04:00:00 180 1601006400 true 23.95 0 23,95 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-25T19:20:00 2020-09-25T07:18:00 2020-09-25T02:00:00 2020-09-25T05:00:00 180 1601010000 true 23.82 0 23,82 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-25T19:20:00 2020-09-25T07:18:00 2020-09-25T03:00:00 2020-09-25T06:00:00 180 1601013600 true 23.94 0 23,94 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-25T19:20:00 2020-09-25T07:18:00 2020-09-25T04:00:00 2020-09-25T07:00:00 180 1601017200 true 24.32 0 24,32 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-25T19:20:00 2020-09-25T07:18:00 2020-09-25T05:00:00 2020-09-25T08:00:00 180 1601020800 true 24.88 0 24,88 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-25T19:20:00 2020-09-25T07:18:00 2020-09-25T06:00:00 2020-09-25T09:00:00 180 1601024400 true 25.52 0 25,52 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-25T19:20:00 2020-09-25T07:18:00 2020-09-25T07:00:00 2020-09-25T10:00:00 180 1601028000 true 26.28 0 26,28 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-25T19:20:00 2020-09-25T07:18:00 2020-09-25T08:00:00 2020-09-25T11:00:00 180 1601031600 true 27.32 0 27,32 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-25T19:20:00 2020-09-25T07:18:00 2020-09-25T09:00:00 2020-09-25T12:00:00 180 1601035200 true 28.33 0 28,33 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-25T19:20:00 2020-09-25T07:18:00 2020-09-25T10:00:00 2020-09-25T13:00:00 180 1601038800 true 29.01 0 29,01 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-25T19:20:00 2020-09-25T07:18:00 2020-09-25T11:00:00 2020-09-25T14:00:00 180 1601042400 true 29.36 0 29,36 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-25T19:20:00 2020-09-25T07:18:00 2020-09-25T12:00:00 2020-09-25T15:00:00 180 1601046000 true 29.48 0 29,48 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-25T19:20:00 2020-09-25T07:18:00 2020-09-25T13:00:00 2020-09-25T16:00:00 180 1601049600 true 29.27 0 29,27 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-09-25T19:20:00 2020-09-25T07:18:00 2020-09-25T14:00:00 2020-09-25T17:00:00 180 1601053200 true 28.91 0 28,91 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-09-25T19:20:00 2020-09-25T07:18:00 2020-09-25T15:00:00 2020-09-25T18:00:00 180 1601056800 true 28.39 0 28,39 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-25T19:20:00 2020-09-25T07:18:00 2020-09-25T16:00:00 2020-09-25T19:00:00 180 1601060400 true 27.62 0 27,62 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-25T19:20:00 2020-09-25T07:18:00 2020-09-25T17:00:00 2020-09-25T20:00:00 180 1601064000 true 26.77 0 26,77 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-25T19:20:00 2020-09-25T07:18:00 2020-09-25T18:00:00 2020-09-25T21:00:00 180 1601067600 true 26.15 0 26,15 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-25T19:20:00 2020-09-25T07:18:00 2020-09-25T19:00:00 2020-09-25T22:00:00 180 1601071200 true 25.87 0 25,87 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-25T19:20:00 2020-09-25T07:18:00 2020-09-25T20:00:00 2020-09-25T23:00:00 180 1601074800 true 25.7 0 25,7 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0 0 0 % % 2020-09-24T21:00:00 2020-09-25T00:00:00 180 1600992000 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2020-09-25T04:18:00 2020-09-25T07:18:00 180 1601018280 2020-09-25T16:20:00 2020-09-25T19:20:00 180 1601061600 true 0.0095 0 0,0095 mm mm true 0 0 0 % % 5 Σάββατο false 1 false 2020-09-26T19:18:00 2020-09-26T07:19:00 true 30.89 0 30,89 °C °C true 23.46 0 23,46 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Nότιος πολύ ασθενής - 2 BF S false false false 0 0 S10.png Αίθριος false 20 false 2020-09-26T19:18:00 2020-09-26T07:19:00 2020-09-25T21:00:00 2020-09-26T00:00:00 180 1601078400 true 25.37 0 25,37 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 W05.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 82 0 82 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-26T19:18:00 2020-09-26T07:19:00 2020-09-25T22:00:00 2020-09-26T01:00:00 180 1601082000 true 25.05 0 25,05 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 84 0 84 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-26T19:18:00 2020-09-26T07:19:00 2020-09-25T23:00:00 2020-09-26T02:00:00 180 1601085600 true 24.78 0 24,78 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 85 0 85 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-26T19:18:00 2020-09-26T07:19:00 2020-09-26T00:00:00 2020-09-26T03:00:00 180 1601089200 true 24.5 0 24,5 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 86 0 86 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-26T19:18:00 2020-09-26T07:19:00 2020-09-26T01:00:00 2020-09-26T04:00:00 180 1601092800 true 24.12 0 24,12 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1010.5 0 1010,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-26T19:18:00 2020-09-26T07:19:00 2020-09-26T02:00:00 2020-09-26T05:00:00 180 1601096400 true 23.82 0 23,82 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-26T19:18:00 2020-09-26T07:19:00 2020-09-26T03:00:00 2020-09-26T06:00:00 180 1601100000 true 23.73 0 23,73 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1009.6 0 1009,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-26T19:18:00 2020-09-26T07:19:00 2020-09-26T04:00:00 2020-09-26T07:00:00 180 1601103600 true 23.86 0 23,86 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1009.4 0 1009,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-26T19:18:00 2020-09-26T07:19:00 2020-09-26T05:00:00 2020-09-26T08:00:00 180 1601107200 true 24.14 0 24,14 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1009.3 0 1009,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-26T19:18:00 2020-09-26T07:19:00 2020-09-26T06:00:00 2020-09-26T09:00:00 180 1601110800 true 24.73 0 24,73 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1009.2 0 1009,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-26T19:18:00 2020-09-26T07:19:00 2020-09-26T07:00:00 2020-09-26T10:00:00 180 1601114400 true 25.69 0 25,69 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1009.4 0 1009,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-26T19:18:00 2020-09-26T07:19:00 2020-09-26T08:00:00 2020-09-26T11:00:00 180 1601118000 true 26.93 0 26,93 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 S05.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1009.5 0 1009,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-26T19:18:00 2020-09-26T07:19:00 2020-09-26T09:00:00 2020-09-26T12:00:00 180 1601121600 true 28.1 0 28,1 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 70 0 70 % % true 1009.5 0 1009,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-26T19:18:00 2020-09-26T07:19:00 2020-09-26T10:00:00 2020-09-26T13:00:00 180 1601125200 true 29.1 0 29,1 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.009 0 0,009 mm mm true 66 0 66 % % true 1009.3 0 1009,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-26T19:18:00 2020-09-26T07:19:00 2020-09-26T11:00:00 2020-09-26T14:00:00 180 1601128800 true 29.93 0 29,93 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0078 0 0,0078 mm mm true 63 0 63 % % true 1008.6 0 1008,6 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-09-26T19:18:00 2020-09-26T07:19:00 2020-09-26T12:00:00 2020-09-26T15:00:00 180 1601132400 true 30.48 0 30,48 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 62 0 62 % % true 1008.1 0 1008,1 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-09-26T19:18:00 2020-09-26T07:19:00 2020-09-26T13:00:00 2020-09-26T16:00:00 180 1601136000 true 30.59 0 30,59 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0059 0 0,0059 mm mm true 63 0 63 % % true 1007.7 0 1007,7 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-09-26T19:18:00 2020-09-26T07:19:00 2020-09-26T14:00:00 2020-09-26T17:00:00 180 1601139600 true 30.28 0 30,28 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1007.8 0 1007,8 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-09-26T19:18:00 2020-09-26T07:19:00 2020-09-26T15:00:00 2020-09-26T18:00:00 180 1601143200 true 29.85 0 29,85 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1007.7 0 1007,7 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Υγρασία false 1 false 2020-09-26T19:18:00 2020-09-26T07:19:00 2020-09-26T16:00:00 2020-09-26T19:00:00 180 1601146800 true 29.23 0 29,23 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1007.6 0 1007,6 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-09-26T19:18:00 2020-09-26T07:19:00 2020-09-26T17:00:00 2020-09-26T20:00:00 180 1601150400 true 28.5 0 28,5 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1007.8 0 1007,8 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-09-26T19:18:00 2020-09-26T07:19:00 2020-09-26T18:00:00 2020-09-26T21:00:00 180 1601154000 true 27.88 0 27,88 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1007.9 0 1007,9 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Υγρασία false 20 false 2020-09-26T19:18:00 2020-09-26T07:19:00 2020-09-26T19:00:00 2020-09-26T22:00:00 180 1601157600 true 27.54 0 27,54 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1008.3 0 1008,3 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Υγρασία false 20 false 2020-09-26T19:18:00 2020-09-26T07:19:00 2020-09-26T20:00:00 2020-09-26T23:00:00 180 1601161200 true 27.21 0 27,21 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1008.9 0 1008,9 mb mb true 0.21 0 0,21 % % 2020-09-25T21:00:00 2020-09-26T00:00:00 180 1601078400 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2020-09-26T04:19:00 2020-09-26T07:19:00 180 1601104740 2020-09-26T16:18:00 2020-09-26T19:18:00 180 1601147880 true 0.0116 0 0,0116 mm mm true 0.02 0 0,02 % % 6 Κυριακή false 1 false 2020-09-27T19:17:00 2020-09-27T07:20:00 true 29.34 0 29,34 °C °C true 24.05 0 24,05 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NNW false false false 0 0 NW15.png Υγρασία false 20 false 2020-09-27T19:17:00 2020-09-27T07:20:00 2020-09-26T21:00:00 2020-09-27T00:00:00 180 1601164800 true 26.6 0 26,6 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 78 0 78 % % true 1009.3 0 1009,3 mb mb true 0.28 0 0,28 % % Υγρασία false 20 false 2020-09-27T19:17:00 2020-09-27T07:20:00 2020-09-26T22:00:00 2020-09-27T01:00:00 180 1601168400 true 26.01 0 26,01 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 81 0 81 % % true 1009.4 0 1009,4 mb mb true 0.25 0 0,25 % % Υγρασία false 20 false 2020-09-27T19:17:00 2020-09-27T07:20:00 2020-09-26T23:00:00 2020-09-27T02:00:00 180 1601172000 true 25.52 0 25,52 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 83 0 83 % % true 1009.4 0 1009,4 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Υγρασία false 20 false 2020-09-27T19:17:00 2020-09-27T07:20:00 2020-09-27T00:00:00 2020-09-27T03:00:00 180 1601175600 true 25.12 0 25,12 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1009.4 0 1009,4 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Υγρασία false 20 false 2020-09-27T19:17:00 2020-09-27T07:20:00 2020-09-27T01:00:00 2020-09-27T04:00:00 180 1601179200 true 24.8 0 24,8 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1009.5 0 1009,5 mb mb true 0.28 0 0,28 % % Υγρασία και αραιή συννεφιά false 21 false 2020-09-27T19:17:00 2020-09-27T07:20:00 2020-09-27T02:00:00 2020-09-27T05:00:00 180 1601182800 true 24.62 0 24,62 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1009.7 0 1009,7 mb mb true 0.45 0 0,45 % % Υγρασία και αραιή συννεφιά false 21 false 2020-09-27T19:17:00 2020-09-27T07:20:00 2020-09-27T03:00:00 2020-09-27T06:00:00 180 1601186400 true 24.56 0 24,56 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1010.1 0 1010,1 mb mb true 0.58 0 0,58 % % Υγρασία και νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-09-27T19:17:00 2020-09-27T07:20:00 2020-09-27T04:00:00 2020-09-27T07:00:00 180 1601190000 true 24.67 0 24,67 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0.66 0 0,66 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-09-27T19:17:00 2020-09-27T07:20:00 2020-09-27T05:00:00 2020-09-27T08:00:00 180 1601193600 true 24.89 0 24,89 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1010.8 0 1010,8 mb mb true 0.71 0 0,71 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-09-27T19:17:00 2020-09-27T07:20:00 2020-09-27T06:00:00 2020-09-27T09:00:00 180 1601197200 true 25.28 0 25,28 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0.67 0 0,67 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-09-27T19:17:00 2020-09-27T07:20:00 2020-09-27T07:00:00 2020-09-27T10:00:00 180 1601200800 true 26.12 0 26,12 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0.48 0 0,48 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-27T19:17:00 2020-09-27T07:20:00 2020-09-27T08:00:00 2020-09-27T11:00:00 180 1601204400 true 27.25 0 27,25 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-27T19:17:00 2020-09-27T07:20:00 2020-09-27T09:00:00 2020-09-27T12:00:00 180 1601208000 true 28.25 0 28,25 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-27T19:17:00 2020-09-27T07:20:00 2020-09-27T10:00:00 2020-09-27T13:00:00 180 1601211600 true 28.74 0 28,74 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-27T19:17:00 2020-09-27T07:20:00 2020-09-27T11:00:00 2020-09-27T14:00:00 180 1601215200 true 29 0 29 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0105 0 0,0105 mm mm true 64 0 64 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-27T19:17:00 2020-09-27T07:20:00 2020-09-27T12:00:00 2020-09-27T15:00:00 180 1601218800 true 29.05 0 29,05 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 63 0 63 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-27T19:17:00 2020-09-27T07:20:00 2020-09-27T13:00:00 2020-09-27T16:00:00 180 1601222400 true 28.79 0 28,79 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 63 0 63 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-27T19:17:00 2020-09-27T07:20:00 2020-09-27T14:00:00 2020-09-27T17:00:00 180 1601226000 true 28.39 0 28,39 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-27T19:17:00 2020-09-27T07:20:00 2020-09-27T15:00:00 2020-09-27T18:00:00 180 1601229600 true 27.97 0 27,97 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-27T19:17:00 2020-09-27T07:20:00 2020-09-27T16:00:00 2020-09-27T19:00:00 180 1601233200 true 27.27 0 27,27 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-27T19:17:00 2020-09-27T07:20:00 2020-09-27T17:00:00 2020-09-27T20:00:00 180 1601236800 true 26.47 0 26,47 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-27T19:17:00 2020-09-27T07:20:00 2020-09-27T18:00:00 2020-09-27T21:00:00 180 1601240400 true 25.85 0 25,85 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-27T19:17:00 2020-09-27T07:20:00 2020-09-27T19:00:00 2020-09-27T22:00:00 180 1601244000 true 25.33 0 25,33 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 73 0 73 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0 0 0 % % 2020-09-26T21:00:00 2020-09-27T00:00:00 180 1601164800 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2020-09-27T04:20:00 2020-09-27T07:20:00 180 1601191200 2020-09-27T16:17:00 2020-09-27T19:17:00 180 1601234220 true 0.0107 0 0,0107 mm mm true 0.2 0 0,2 % %
sunny

Σήμερα

Αίθριος όλη την ημέρα.

21°c

windy

BF 4

deltiokairou

Ακτοπλοϊκός Οδηγός για τον Πόρο

Πώς μπορώ να ταξιδέψω στον Πόρο;

Πτήσεις προς Πόρο

Δεν υπάρχει αεροδρόμιο στον Πόρο. Το πλησιέστερο αεροδρόμιο είναι ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών με πτήσεις από όλο τον κόσμο

Πλοία για τον Πόρο

Ο πιο δημοφιλής τρόπος για να φτάσετε στον Πόρο είναι με πλοίο ή ιπτάμενο δελφίνι από τον Πειραιά


Ποιες ακτοπλοϊκές ταξιδεύουν στον Πόρο;

Ο Πόρος εξυπηρετείται από τις εταιρείες Blue Star Ferries και Saronic Ferries


Πόσο κάνει το εισιτήριο για Πόρο;
 • Δρομολόγιο: Πειραιάς για Πόρο
  Μέσο κόστος ανά επιβάτη που ταξιδεύει τον Ιούλιο: €25

Που μπορώ να παραλάβω τα εισιτήριά μου;

Υπάρχουν τέσσερα ταξιδιωτικά γραφεία στον Πόρο, που βρίσκονται όλα κοντά στο λιμάνι. Συνήθως τα γραφεία χρεώνουν ένα μικρό τέλος για την εκτύπωση των εισιτηρίων, περίπου 1€ ανά εισιτήριο. Αναλαμβάνουμε να στείλουμε το εισιτήριά σας με courier όπου κι αν βρίσκεστε, αρκεί να το επιλέξετε όταν κάνετε την κράτησή σας


Μπορώ να χρησιμοποιήσω e-ticket για τα πλοία προς/από τον Πόρο;

Ναι. Αν ταξιδεύετε με τη Blue Star Ferries, μπορείτε να ταξιδέψετε με ηλεκτρονικό εισιτήριο. Θα σας δώσουμε μια ιστοσελίδα στην οποία θα πρέπει να συμπληρώσετε τον κωδικό της κράτησής σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να εκτυπώσετε το εισιτήριό σας ή να το αποθηκεύσετε στο κινητό σας τηλέφωνο

"
Τι χρειάζομαι για να παραλάβω τα εισιτήρια;

Για να εκτυπώσετε το εισιτήριο θα πρέπει να κρατάτε ένα αντίγραφο της κράτησης ή να την έχετε στο τηλέφωνό σας, καθώς και ένα έγκυρο έγγραφο ταυτοποίησης με φωτογραφία (διαβατήριο ή ταυτότητα) που θα χρειαστεί και στην επιβίβασή σας


Πώς θα βρω φθηνά εισιτήρια;

Οι συμβουλές μας για ένα οικονομικό εισιτήριο:

 • Κάντε την κράτηση όσο το δυνατό νωρίτερα
  Πολλές εταιρείες διαθέτουν εισιτήρια προσφοράς σε περιορισμένο αριθμό για κάθε δρομολόγιο. Αναζητείστε τα εγκαίρως στο Zaplous, ώστε να προλάβετε ένα τέτοιο εισιτήριο
 • Συγκρίνετε τις τιμές μεταξύ των ακτοπλοϊκών εταιρειών που κάνουν τη διαδρομή, χρησιμοποιώντας την αναζήτηση στο Zaplous
 • Αποφύγετε την επιλογή ταχύπλοου
  Η επιλογή ενός ταχύπλοου για Πόρο θα σας γλυτώσει χρόνο από το ταξίδι, ωστόσο το εισιτήριο είναι πάντα ακριβότερο από του συμβατικού πλοίου
 • Επιλέξτε εσωτερική καμπίνα αντί για εξωτερική
  Αν προτιμάτε να ταξιδεύετε σε καμπίνα, η εσωτερική είναι πάντα οικονομικότερη. Η μόνη διαφορά είναι πως δεν διαθέτει παράθυρο

Πως θα φτάσω στον Πόρο από την ηπειρωτική Ελλάδα;

Μπορείτε να ταξιδέψετε στον Πόρο μόνον από τον Πειραιά


Πως θα φτάσω στο λιμάνι;

Υπάρχει λεωφορείο κάθε 30 λεπτά που αναχωρεί από την κεντρική πλατεία προς το λιμάνι


Οι προτάσεις μας όσο είστε στον Πόρο

 • Απολαύστε την καλύτερη πανοραμική θέα του νησιού από τον πύργο του ρολογιού του Πόρου
 • Επισκεφθείτε στο Ναό του Ποσειδώνα, που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του νησιού από το 520 π.Χ.
 • με βάρκα πάτε στον Γαλατά όπου θα δείτε ένα λόφο με πάνω από 30.000 λεμονιές και πορτοκαλιές

Χρήσιμα τηλέφωνα στον Πόρο

 • Αστυνομικό Τμήμα: 22980 22462
 • Κέντρο Υγείας: 24240 65208
 • Λιμενική Αρχή: 22980 22274
 • Ταχυδρομείο: 22980 22275

Πότε θα πρέπει να βρίσκομαι στο λιμάνι;

 • Με τα πόδια: Τουλάχιστον μία ώρα πριν ταξιδέψετε
 • Με αυτοκίνητο: Τουλάχιστον δύο ώρες πριν ταξιδέψετε, καθώς τον Ιούλιο και τον Αύγουστο παρατηρείται αυξημένη κίνηση κατά τις ώρες άφιξης/αναχώρησης των πλοίων.

Μπορώ να πάρω μαζί μου το κατοικίδιό μου;


Ναι, μπορείτε να πάρετε το κατοικίδιό σας στο πλοίο, ωστόσο δεν είναι δυνατό να κάνετε κράτηση για το ειδικό κλουβί.

 • Τα συμβατικά πλοία διαθέτουν ειδικά κλουβιά σε κλιματιζόμενο χώρο ("σκυλιέρες") αλλά κατά την υψηλή περίοδο γεμίζουν γρήγορα. Μπορείτε να έχετε το σκυλί μαζί σας, σε όλες τις ανοιχτές περιοχές του καταστρώματος, πάντοτε με λουρί. Τα μικρόσωμα ζώα μπορούν να ταξιδεύουν μέσα στο πλοίο, εφόσον παραμένουν μέσα στην ειδική ταξιδιωτική τσάντα.


  Η καλύτερη επιλογή είναι να κλείσετε μια καμπίνα κατοικιδίων (PET). Πρόκειται για κανονικές καμπίνες, μόνο που δεν έχουν μοκέτα. Έτσι θα ταξιδέψετε χωρίς άγχος, ακόμη και τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο που τα πλοία είναι γεμάτα.

 • Τα ταχύπλοα πλοία και τα καταμαράν έχουν και αυτά ειδικά κλουβιάαλλά είναι περιορισμένα σε αριθμό. Επιπλέον στα περισσότερα ταχύπλοα δεν υπάρχουν ανοικτοί χώροι καταστρώματος προσβάσιμοι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οπότε δεν θα μπορέσετε να είστε έξω μαζί με το τετράποδο φίλο σας. Ωστόσο, αν το κατοικίδιό σας είναι μικρόσωμο και βρίσκεται μέσα σε ταξιδιωτική τσάντα, θα μπορείτε να το κρατήσετε μέσα.

Μπορώ να πληρώσω με PayPal ή χρεωστική κάρτα;

Ναι, η πληρωμή μπορεί να γίνει με οποιαδήποτε χρεωστική κάρτα, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα ασφαλούς πληρωμής με PayPal.

Copyright: Zaplous.gr 2020 ©