ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΠΟΡΟ

Ο Πόρος συνδέεται με την ηπειρωτική χώρα από τον Πειραιά, με καθημερινές αναχωρήσεις με τη Blue Star Ferries και τη Σαρωνικός Ferries. Από τον Πόρο μπορεί κανείς να ταξιδέψει στην Ύδρα, τις Σπέτσες και την Αίγινα καθώς και τα ηπειρωτικά λιμάνια της Ερμιονής και των Μεθάνων.

ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΠΟΡΟ

0 12297 false 1 false 2020-07-08T20:51:00 2020-07-08T06:14:00 0.0 true 27 0 27 °C °C true 1013 0 1013 mb mb true 65 0 65 % % 2020-07-08T09:00:00 2020-07-08T12:00:00 180 1594209600 0 true 4 0 4 BF BF Βόρειος σχεδόν μέτριος - 4 BF N false false false 0 0 N20.png Αίθριος Clear 0 Τετάρτη false 1 false 2020-07-08T20:51:00 2020-07-08T06:14:00 true 29.4 0 29,4 °C °C true 24.15 0 24,15 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βόρειος ασθενής - 3 BF N false false false 0 0 N15.png Αίθριος false 20 false 2020-07-08T20:51:00 2020-07-08T06:14:00 2020-07-07T21:00:00 2020-07-08T00:00:00 180 1594166400 true 25.16 0 25,16 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1007.2 0 1007,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-08T20:51:00 2020-07-08T06:14:00 2020-07-07T22:00:00 2020-07-08T01:00:00 180 1594170000 true 25.03 0 25,03 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1007.6 0 1007,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-08T20:51:00 2020-07-08T06:14:00 2020-07-07T23:00:00 2020-07-08T02:00:00 180 1594173600 true 25.01 0 25,01 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1008.2 0 1008,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-08T20:51:00 2020-07-08T06:14:00 2020-07-08T00:00:00 2020-07-08T03:00:00 180 1594177200 true 25 0 25 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1008.5 0 1008,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-08T20:51:00 2020-07-08T06:14:00 2020-07-08T01:00:00 2020-07-08T04:00:00 180 1594180800 true 24.82 0 24,82 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1008.8 0 1008,8 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-08T20:51:00 2020-07-08T06:14:00 2020-07-08T02:00:00 2020-07-08T05:00:00 180 1594184400 true 24.6 0 24,6 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1008.8 0 1008,8 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-08T20:51:00 2020-07-08T06:14:00 2020-07-08T03:00:00 2020-07-08T06:00:00 180 1594188000 true 24.43 0 24,43 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1009.3 0 1009,3 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-08T20:51:00 2020-07-08T06:14:00 2020-07-08T04:00:00 2020-07-08T07:00:00 180 1594191600 true 24.52 0 24,52 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-08T20:51:00 2020-07-08T06:14:00 2020-07-08T05:00:00 2020-07-08T08:00:00 180 1594195200 true 24.88 0 24,88 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-08T20:51:00 2020-07-08T06:14:00 2020-07-08T06:00:00 2020-07-08T09:00:00 180 1594198800 true 25.3 0 25,3 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-08T20:51:00 2020-07-08T06:14:00 2020-07-08T07:00:00 2020-07-08T10:00:00 180 1594202400 true 25.79 0 25,79 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-08T20:51:00 2020-07-08T06:14:00 2020-07-08T08:00:00 2020-07-08T11:00:00 180 1594206000 true 26.46 0 26,46 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-08T20:51:00 2020-07-08T06:14:00 2020-07-08T09:00:00 2020-07-08T12:00:00 180 1594209600 true 27.09 0 27,09 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-08T20:51:00 2020-07-08T06:14:00 2020-07-08T10:00:00 2020-07-08T13:00:00 180 1594213200 true 27.63 0 27,63 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-08T20:51:00 2020-07-08T06:14:00 2020-07-08T11:00:00 2020-07-08T14:00:00 180 1594216800 true 28.11 0 28,11 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-08T20:51:00 2020-07-08T06:14:00 2020-07-08T12:00:00 2020-07-08T15:00:00 180 1594220400 true 28.59 0 28,59 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-08T20:51:00 2020-07-08T06:14:00 2020-07-08T13:00:00 2020-07-08T16:00:00 180 1594224000 true 28.93 0 28,93 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-08T20:51:00 2020-07-08T06:14:00 2020-07-08T14:00:00 2020-07-08T17:00:00 180 1594227600 true 29.12 0 29,12 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-08T20:51:00 2020-07-08T06:14:00 2020-07-08T15:00:00 2020-07-08T18:00:00 180 1594231200 true 28.96 0 28,96 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-08T20:51:00 2020-07-08T06:14:00 2020-07-08T16:00:00 2020-07-08T19:00:00 180 1594234800 true 28.38 0 28,38 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-08T20:51:00 2020-07-08T06:14:00 2020-07-08T17:00:00 2020-07-08T20:00:00 180 1594238400 true 27.5 0 27,5 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-08T20:51:00 2020-07-08T06:14:00 2020-07-08T18:00:00 2020-07-08T21:00:00 180 1594242000 true 26.6 0 26,6 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-08T20:51:00 2020-07-08T06:14:00 2020-07-08T19:00:00 2020-07-08T22:00:00 180 1594245600 true 25.79 0 25,79 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-08T20:51:00 2020-07-08T06:14:00 2020-07-08T20:00:00 2020-07-08T23:00:00 180 1594249200 true 25.22 0 25,22 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0 0 0 % % 2020-07-07T21:00:00 2020-07-08T00:00:00 180 1594166400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-07-08T03:14:00 2020-07-08T06:14:00 180 1594188840 2020-07-08T17:51:00 2020-07-08T20:51:00 180 1594241460 true 0.0041 0 0,0041 mm mm true 0 0 0 % % 1 Πέμπτη false 1 false 2020-07-09T20:51:00 2020-07-09T06:15:00 true 29.38 0 29,38 °C °C true 23.49 0 23,49 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NNW false false false 0 0 NW20.png Αίθριος false 20 false 2020-07-09T20:51:00 2020-07-09T06:15:00 2020-07-08T21:00:00 2020-07-09T00:00:00 180 1594252800 true 24.77 0 24,77 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-09T20:51:00 2020-07-09T06:15:00 2020-07-08T22:00:00 2020-07-09T01:00:00 180 1594256400 true 24.39 0 24,39 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-09T20:51:00 2020-07-09T06:15:00 2020-07-08T23:00:00 2020-07-09T02:00:00 180 1594260000 true 24.16 0 24,16 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-09T20:51:00 2020-07-09T06:15:00 2020-07-09T00:00:00 2020-07-09T03:00:00 180 1594263600 true 24.04 0 24,04 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 78 0 78 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-09T20:51:00 2020-07-09T06:15:00 2020-07-09T01:00:00 2020-07-09T04:00:00 180 1594267200 true 23.88 0 23,88 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 77 0 77 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-09T20:51:00 2020-07-09T06:15:00 2020-07-09T02:00:00 2020-07-09T05:00:00 180 1594270800 true 23.77 0 23,77 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-09T20:51:00 2020-07-09T06:15:00 2020-07-09T03:00:00 2020-07-09T06:00:00 180 1594274400 true 23.8 0 23,8 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-09T20:51:00 2020-07-09T06:15:00 2020-07-09T04:00:00 2020-07-09T07:00:00 180 1594278000 true 24.05 0 24,05 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-09T20:51:00 2020-07-09T06:15:00 2020-07-09T05:00:00 2020-07-09T08:00:00 180 1594281600 true 24.46 0 24,46 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-09T20:51:00 2020-07-09T06:15:00 2020-07-09T06:00:00 2020-07-09T09:00:00 180 1594285200 true 24.97 0 24,97 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 66 0 66 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-09T20:51:00 2020-07-09T06:15:00 2020-07-09T07:00:00 2020-07-09T10:00:00 180 1594288800 true 25.7 0 25,7 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 62 0 62 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-09T20:51:00 2020-07-09T06:15:00 2020-07-09T08:00:00 2020-07-09T11:00:00 180 1594292400 true 26.72 0 26,72 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-09T20:51:00 2020-07-09T06:15:00 2020-07-09T09:00:00 2020-07-09T12:00:00 180 1594296000 true 27.55 0 27,55 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-09T20:51:00 2020-07-09T06:15:00 2020-07-09T10:00:00 2020-07-09T13:00:00 180 1594299600 true 28.18 0 28,18 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-09T20:51:00 2020-07-09T06:15:00 2020-07-09T11:00:00 2020-07-09T14:00:00 180 1594303200 true 28.67 0 28,67 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-09T20:51:00 2020-07-09T06:15:00 2020-07-09T12:00:00 2020-07-09T15:00:00 180 1594306800 true 28.99 0 28,99 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-09T20:51:00 2020-07-09T06:15:00 2020-07-09T13:00:00 2020-07-09T16:00:00 180 1594310400 true 29.1 0 29,1 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 47 0 47 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-09T20:51:00 2020-07-09T06:15:00 2020-07-09T14:00:00 2020-07-09T17:00:00 180 1594314000 true 28.94 0 28,94 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 47 0 47 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-09T20:51:00 2020-07-09T06:15:00 2020-07-09T15:00:00 2020-07-09T18:00:00 180 1594317600 true 28.57 0 28,57 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-09T20:51:00 2020-07-09T06:15:00 2020-07-09T16:00:00 2020-07-09T19:00:00 180 1594321200 true 28.03 0 28,03 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-09T20:51:00 2020-07-09T06:15:00 2020-07-09T17:00:00 2020-07-09T20:00:00 180 1594324800 true 27.36 0 27,36 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-09T20:51:00 2020-07-09T06:15:00 2020-07-09T18:00:00 2020-07-09T21:00:00 180 1594328400 true 26.73 0 26,73 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-09T20:51:00 2020-07-09T06:15:00 2020-07-09T19:00:00 2020-07-09T22:00:00 180 1594332000 true 26.2 0 26,2 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-09T20:51:00 2020-07-09T06:15:00 2020-07-09T20:00:00 2020-07-09T23:00:00 180 1594335600 true 25.75 0 25,75 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0 0 0 % % 2020-07-08T21:00:00 2020-07-09T00:00:00 180 1594252800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-07-09T03:15:00 2020-07-09T06:15:00 180 1594275300 2020-07-09T17:51:00 2020-07-09T20:51:00 180 1594327860 true 0.0087 0 0,0087 mm mm true 0 0 0 % % 2 Παρασκευή false 1 false 2020-07-10T20:50:00 2020-07-10T06:15:00 true 29.69 0 29,69 °C °C true 24.33 0 24,33 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Αίθριος false 20 false 2020-07-10T20:50:00 2020-07-10T06:15:00 2020-07-09T21:00:00 2020-07-10T00:00:00 180 1594339200 true 25.36 0 25,36 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-10T20:50:00 2020-07-10T06:15:00 2020-07-09T22:00:00 2020-07-10T01:00:00 180 1594342800 true 24.98 0 24,98 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-10T20:50:00 2020-07-10T06:15:00 2020-07-09T23:00:00 2020-07-10T02:00:00 180 1594346400 true 24.74 0 24,74 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 61 0 61 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-10T20:50:00 2020-07-10T06:15:00 2020-07-10T00:00:00 2020-07-10T03:00:00 180 1594350000 true 24.64 0 24,64 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 63 0 63 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-10T20:50:00 2020-07-10T06:15:00 2020-07-10T01:00:00 2020-07-10T04:00:00 180 1594353600 true 24.64 0 24,64 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 64 0 64 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-10T20:50:00 2020-07-10T06:15:00 2020-07-10T02:00:00 2020-07-10T05:00:00 180 1594357200 true 24.6 0 24,6 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-07-10T20:50:00 2020-07-10T06:15:00 2020-07-10T03:00:00 2020-07-10T06:00:00 180 1594360800 true 24.65 0 24,65 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-07-10T20:50:00 2020-07-10T06:15:00 2020-07-10T04:00:00 2020-07-10T07:00:00 180 1594364400 true 24.85 0 24,85 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-07-10T20:50:00 2020-07-10T06:15:00 2020-07-10T05:00:00 2020-07-10T08:00:00 180 1594368000 true 25.1 0 25,1 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-07-10T20:50:00 2020-07-10T06:15:00 2020-07-10T06:00:00 2020-07-10T09:00:00 180 1594371600 true 25.46 0 25,46 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 53 0 53 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-10T20:50:00 2020-07-10T06:15:00 2020-07-10T07:00:00 2020-07-10T10:00:00 180 1594375200 true 26.05 0 26,05 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 52 0 52 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-10T20:50:00 2020-07-10T06:15:00 2020-07-10T08:00:00 2020-07-10T11:00:00 180 1594378800 true 26.88 0 26,88 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 51 0 51 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-10T20:50:00 2020-07-10T06:15:00 2020-07-10T09:00:00 2020-07-10T12:00:00 180 1594382400 true 27.66 0 27,66 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 51 0 51 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-10T20:50:00 2020-07-10T06:15:00 2020-07-10T10:00:00 2020-07-10T13:00:00 180 1594386000 true 28.21 0 28,21 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-10T20:50:00 2020-07-10T06:15:00 2020-07-10T11:00:00 2020-07-10T14:00:00 180 1594389600 true 28.65 0 28,65 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-10T20:50:00 2020-07-10T06:15:00 2020-07-10T12:00:00 2020-07-10T15:00:00 180 1594393200 true 29.07 0 29,07 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-10T20:50:00 2020-07-10T06:15:00 2020-07-10T13:00:00 2020-07-10T16:00:00 180 1594396800 true 29.34 0 29,34 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 47 0 47 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-10T20:50:00 2020-07-10T06:15:00 2020-07-10T14:00:00 2020-07-10T17:00:00 180 1594400400 true 29.4 0 29,4 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 46 0 46 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-10T20:50:00 2020-07-10T06:15:00 2020-07-10T15:00:00 2020-07-10T18:00:00 180 1594404000 true 29.17 0 29,17 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 47 0 47 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-10T20:50:00 2020-07-10T06:15:00 2020-07-10T16:00:00 2020-07-10T19:00:00 180 1594407600 true 28.62 0 28,62 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-10T20:50:00 2020-07-10T06:15:00 2020-07-10T17:00:00 2020-07-10T20:00:00 180 1594411200 true 27.91 0 27,91 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-10T20:50:00 2020-07-10T06:15:00 2020-07-10T18:00:00 2020-07-10T21:00:00 180 1594414800 true 27.27 0 27,27 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-10T20:50:00 2020-07-10T06:15:00 2020-07-10T19:00:00 2020-07-10T22:00:00 180 1594418400 true 26.67 0 26,67 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-10T20:50:00 2020-07-10T06:15:00 2020-07-10T20:00:00 2020-07-10T23:00:00 180 1594422000 true 26.17 0 26,17 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0 0 0 % % 2020-07-09T21:00:00 2020-07-10T00:00:00 180 1594339200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-07-10T03:15:00 2020-07-10T06:15:00 180 1594361700 2020-07-10T17:50:00 2020-07-10T20:50:00 180 1594414200 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0 0 0 % % 3 Σάββατο false 1 false 2020-07-11T20:50:00 2020-07-11T06:16:00 true 30.66 0 30,66 °C °C true 24.63 0 24,63 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NNW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2020-07-11T20:50:00 2020-07-11T06:16:00 2020-07-10T21:00:00 2020-07-11T00:00:00 180 1594425600 true 25.79 0 25,79 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-11T20:50:00 2020-07-11T06:16:00 2020-07-10T22:00:00 2020-07-11T01:00:00 180 1594429200 true 25.49 0 25,49 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-11T20:50:00 2020-07-11T06:16:00 2020-07-10T23:00:00 2020-07-11T02:00:00 180 1594432800 true 25.27 0 25,27 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-11T20:50:00 2020-07-11T06:16:00 2020-07-11T00:00:00 2020-07-11T03:00:00 180 1594436400 true 25.14 0 25,14 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-11T20:50:00 2020-07-11T06:16:00 2020-07-11T01:00:00 2020-07-11T04:00:00 180 1594440000 true 25.03 0 25,03 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-11T20:50:00 2020-07-11T06:16:00 2020-07-11T02:00:00 2020-07-11T05:00:00 180 1594443600 true 24.91 0 24,91 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-11T20:50:00 2020-07-11T06:16:00 2020-07-11T03:00:00 2020-07-11T06:00:00 180 1594447200 true 24.93 0 24,93 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-11T20:50:00 2020-07-11T06:16:00 2020-07-11T04:00:00 2020-07-11T07:00:00 180 1594450800 true 25.15 0 25,15 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-11T20:50:00 2020-07-11T06:16:00 2020-07-11T05:00:00 2020-07-11T08:00:00 180 1594454400 true 25.41 0 25,41 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-11T20:50:00 2020-07-11T06:16:00 2020-07-11T06:00:00 2020-07-11T09:00:00 180 1594458000 true 25.75 0 25,75 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-11T20:50:00 2020-07-11T06:16:00 2020-07-11T07:00:00 2020-07-11T10:00:00 180 1594461600 true 26.28 0 26,28 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-11T20:50:00 2020-07-11T06:16:00 2020-07-11T08:00:00 2020-07-11T11:00:00 180 1594465200 true 26.96 0 26,96 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-11T20:50:00 2020-07-11T06:16:00 2020-07-11T09:00:00 2020-07-11T12:00:00 180 1594468800 true 27.63 0 27,63 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-11T20:50:00 2020-07-11T06:16:00 2020-07-11T10:00:00 2020-07-11T13:00:00 180 1594472400 true 28.34 0 28,34 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-11T20:50:00 2020-07-11T06:16:00 2020-07-11T11:00:00 2020-07-11T14:00:00 180 1594476000 true 28.99 0 28,99 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-11T20:50:00 2020-07-11T06:16:00 2020-07-11T12:00:00 2020-07-11T15:00:00 180 1594479600 true 29.65 0 29,65 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-11T20:50:00 2020-07-11T06:16:00 2020-07-11T13:00:00 2020-07-11T16:00:00 180 1594483200 true 30.11 0 30,11 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 47 0 47 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-11T20:50:00 2020-07-11T06:16:00 2020-07-11T14:00:00 2020-07-11T17:00:00 180 1594486800 true 30.38 0 30,38 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 47 0 47 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-11T20:50:00 2020-07-11T06:16:00 2020-07-11T15:00:00 2020-07-11T18:00:00 180 1594490400 true 30.17 0 30,17 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-11T20:50:00 2020-07-11T06:16:00 2020-07-11T16:00:00 2020-07-11T19:00:00 180 1594494000 true 29.41 0 29,41 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-11T20:50:00 2020-07-11T06:16:00 2020-07-11T17:00:00 2020-07-11T20:00:00 180 1594497600 true 28.28 0 28,28 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-11T20:50:00 2020-07-11T06:16:00 2020-07-11T18:00:00 2020-07-11T21:00:00 180 1594501200 true 27.28 0 27,28 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-11T20:50:00 2020-07-11T06:16:00 2020-07-11T19:00:00 2020-07-11T22:00:00 180 1594504800 true 26.35 0 26,35 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-11T20:50:00 2020-07-11T06:16:00 2020-07-11T20:00:00 2020-07-11T23:00:00 180 1594508400 true 25.61 0 25,61 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0 0 0 % % 2020-07-10T21:00:00 2020-07-11T00:00:00 180 1594425600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-07-11T03:16:00 2020-07-11T06:16:00 180 1594448160 2020-07-11T17:50:00 2020-07-11T20:50:00 180 1594500600 true 0 0 0 mm mm true 0 0 0 % % 4 Κυριακή false 1 false 2020-07-12T20:50:00 2020-07-12T06:16:00 true 31.71 0 31,71 °C °C true 23.79 0 23,79 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NNW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 20 false 2020-07-12T20:50:00 2020-07-12T06:16:00 2020-07-11T21:00:00 2020-07-12T00:00:00 180 1594512000 true 25.06 0 25,06 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-12T20:50:00 2020-07-12T06:16:00 2020-07-11T22:00:00 2020-07-12T01:00:00 180 1594515600 true 24.63 0 24,63 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-12T20:50:00 2020-07-12T06:16:00 2020-07-11T23:00:00 2020-07-12T02:00:00 180 1594519200 true 24.33 0 24,33 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-12T20:50:00 2020-07-12T06:16:00 2020-07-12T00:00:00 2020-07-12T03:00:00 180 1594522800 true 24.17 0 24,17 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-12T20:50:00 2020-07-12T06:16:00 2020-07-12T01:00:00 2020-07-12T04:00:00 180 1594526400 true 24.07 0 24,07 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1010.2 0 1010,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-12T20:50:00 2020-07-12T06:16:00 2020-07-12T02:00:00 2020-07-12T05:00:00 180 1594530000 true 24.1 0 24,1 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1010.1 0 1010,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-12T20:50:00 2020-07-12T06:16:00 2020-07-12T03:00:00 2020-07-12T06:00:00 180 1594533600 true 24.44 0 24,44 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1010.1 0 1010,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-12T20:50:00 2020-07-12T06:16:00 2020-07-12T04:00:00 2020-07-12T07:00:00 180 1594537200 true 25.17 0 25,17 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1010.2 0 1010,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-12T20:50:00 2020-07-12T06:16:00 2020-07-12T05:00:00 2020-07-12T08:00:00 180 1594540800 true 26.08 0 26,08 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1010.5 0 1010,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-12T20:50:00 2020-07-12T06:16:00 2020-07-12T06:00:00 2020-07-12T09:00:00 180 1594544400 true 27.02 0 27,02 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-12T20:50:00 2020-07-12T06:16:00 2020-07-12T07:00:00 2020-07-12T10:00:00 180 1594548000 true 27.86 0 27,86 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-12T20:50:00 2020-07-12T06:16:00 2020-07-12T08:00:00 2020-07-12T11:00:00 180 1594551600 true 28.72 0 28,72 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-12T20:50:00 2020-07-12T06:16:00 2020-07-12T09:00:00 2020-07-12T12:00:00 180 1594555200 true 29.53 0 29,53 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 47 0 47 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-12T20:50:00 2020-07-12T06:16:00 2020-07-12T10:00:00 2020-07-12T13:00:00 180 1594558800 true 30.33 0 30,33 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 46 0 46 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-12T20:50:00 2020-07-12T06:16:00 2020-07-12T11:00:00 2020-07-12T14:00:00 180 1594562400 true 31.04 0 31,04 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 45 0 45 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-12T20:50:00 2020-07-12T06:16:00 2020-07-12T12:00:00 2020-07-12T15:00:00 180 1594566000 true 31.4 0 31,4 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 45 0 45 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-12T20:50:00 2020-07-12T06:16:00 2020-07-12T13:00:00 2020-07-12T16:00:00 180 1594569600 true 31.35 0 31,35 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 46 0 46 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-12T20:50:00 2020-07-12T06:16:00 2020-07-12T14:00:00 2020-07-12T17:00:00 180 1594573200 true 31.02 0 31,02 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-12T20:50:00 2020-07-12T06:16:00 2020-07-12T15:00:00 2020-07-12T18:00:00 180 1594576800 true 30.49 0 30,49 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1010.2 0 1010,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-12T20:50:00 2020-07-12T06:16:00 2020-07-12T16:00:00 2020-07-12T19:00:00 180 1594580400 true 29.76 0 29,76 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1010.2 0 1010,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-12T20:50:00 2020-07-12T06:16:00 2020-07-12T17:00:00 2020-07-12T20:00:00 180 1594584000 true 28.98 0 28,98 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1009.9 0 1009,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-12T20:50:00 2020-07-12T06:16:00 2020-07-12T18:00:00 2020-07-12T21:00:00 180 1594587600 true 28.21 0 28,21 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-12T20:50:00 2020-07-12T06:16:00 2020-07-12T19:00:00 2020-07-12T22:00:00 180 1594591200 true 27.52 0 27,52 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-12T20:50:00 2020-07-12T06:16:00 2020-07-12T20:00:00 2020-07-12T23:00:00 180 1594594800 true 27.02 0 27,02 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1010.5 0 1010,5 mb mb true 0 0 0 % % 2020-07-11T21:00:00 2020-07-12T00:00:00 180 1594512000 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-07-12T03:16:00 2020-07-12T06:16:00 180 1594534560 2020-07-12T17:50:00 2020-07-12T20:50:00 180 1594587000 true 0.0053 0 0,0053 mm mm true 0 0 0 % % 5 Δευτέρα false 1 false 2020-07-13T20:49:00 2020-07-13T06:17:00 true 29.77 0 29,77 °C °C true 24.48 0 24,48 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοανατολικός ασθενής - 3 BF NNE false false false 0 0 NE15.png Αίθριος false 20 false 2020-07-13T20:49:00 2020-07-13T06:17:00 2020-07-12T21:00:00 2020-07-13T00:00:00 180 1594598400 true 26.67 0 26,67 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-13T20:49:00 2020-07-13T06:17:00 2020-07-12T22:00:00 2020-07-13T01:00:00 180 1594602000 true 26.43 0 26,43 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-13T20:49:00 2020-07-13T06:17:00 2020-07-12T23:00:00 2020-07-13T02:00:00 180 1594605600 true 26.21 0 26,21 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-13T20:49:00 2020-07-13T06:17:00 2020-07-13T00:00:00 2020-07-13T03:00:00 180 1594609200 true 26.04 0 26,04 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1010.1 0 1010,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-13T20:49:00 2020-07-13T06:17:00 2020-07-13T01:00:00 2020-07-13T04:00:00 180 1594612800 true 25.71 0 25,71 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-13T20:49:00 2020-07-13T06:17:00 2020-07-13T02:00:00 2020-07-13T05:00:00 180 1594616400 true 25.37 0 25,37 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1010.2 0 1010,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-13T20:49:00 2020-07-13T06:17:00 2020-07-13T03:00:00 2020-07-13T06:00:00 180 1594620000 true 25.28 0 25,28 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-13T20:49:00 2020-07-13T06:17:00 2020-07-13T04:00:00 2020-07-13T07:00:00 180 1594623600 true 25.56 0 25,56 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-13T20:49:00 2020-07-13T06:17:00 2020-07-13T05:00:00 2020-07-13T08:00:00 180 1594627200 true 26.07 0 26,07 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-13T20:49:00 2020-07-13T06:17:00 2020-07-13T06:00:00 2020-07-13T09:00:00 180 1594630800 true 26.69 0 26,69 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1010.8 0 1010,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-13T20:49:00 2020-07-13T06:17:00 2020-07-13T07:00:00 2020-07-13T10:00:00 180 1594634400 true 27.35 0 27,35 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-13T20:49:00 2020-07-13T06:17:00 2020-07-13T08:00:00 2020-07-13T11:00:00 180 1594638000 true 28.06 0 28,06 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 54 0 54 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-13T20:49:00 2020-07-13T06:17:00 2020-07-13T09:00:00 2020-07-13T12:00:00 180 1594641600 true 28.57 0 28,57 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 54 0 54 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-13T20:49:00 2020-07-13T06:17:00 2020-07-13T10:00:00 2020-07-13T13:00:00 180 1594645200 true 29.08 0 29,08 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 52 0 52 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-13T20:49:00 2020-07-13T06:17:00 2020-07-13T11:00:00 2020-07-13T14:00:00 180 1594648800 true 29.36 0 29,36 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-13T20:49:00 2020-07-13T06:17:00 2020-07-13T12:00:00 2020-07-13T15:00:00 180 1594652400 true 29.48 0 29,48 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-13T20:49:00 2020-07-13T06:17:00 2020-07-13T13:00:00 2020-07-13T16:00:00 180 1594656000 true 29.21 0 29,21 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1010.5 0 1010,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-13T20:49:00 2020-07-13T06:17:00 2020-07-13T14:00:00 2020-07-13T17:00:00 180 1594659600 true 28.77 0 28,77 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1010.5 0 1010,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-13T20:49:00 2020-07-13T06:17:00 2020-07-13T15:00:00 2020-07-13T18:00:00 180 1594663200 true 28.19 0 28,19 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-13T20:49:00 2020-07-13T06:17:00 2020-07-13T16:00:00 2020-07-13T19:00:00 180 1594666800 true 27.58 0 27,58 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-13T20:49:00 2020-07-13T06:17:00 2020-07-13T17:00:00 2020-07-13T20:00:00 180 1594670400 true 26.89 0 26,89 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-13T20:49:00 2020-07-13T06:17:00 2020-07-13T18:00:00 2020-07-13T21:00:00 180 1594674000 true 26.23 0 26,23 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-13T20:49:00 2020-07-13T06:17:00 2020-07-13T19:00:00 2020-07-13T22:00:00 180 1594677600 true 25.66 0 25,66 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1010.8 0 1010,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-13T20:49:00 2020-07-13T06:17:00 2020-07-13T20:00:00 2020-07-13T23:00:00 180 1594681200 true 25.11 0 25,11 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0 0 0 % % 2020-07-12T21:00:00 2020-07-13T00:00:00 180 1594598400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-07-13T03:17:00 2020-07-13T06:17:00 180 1594621020 2020-07-13T17:49:00 2020-07-13T20:49:00 180 1594673340 true 0.0095 0 0,0095 mm mm true 0 0 0 % % 6 Τρίτη false 1 false 2020-07-14T20:49:00 2020-07-14T06:18:00 true 28.44 0 28,44 °C °C true 23.5 0 23,5 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοανατολικός ασθενής - 3 BF NNE false false false 0 0 NE15.png Αίθριος false 20 false 2020-07-14T20:49:00 2020-07-14T06:18:00 2020-07-13T21:00:00 2020-07-14T00:00:00 180 1594684800 true 24.75 0 24,75 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-14T20:49:00 2020-07-14T06:18:00 2020-07-13T22:00:00 2020-07-14T01:00:00 180 1594688400 true 24.53 0 24,53 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-14T20:49:00 2020-07-14T06:18:00 2020-07-13T23:00:00 2020-07-14T02:00:00 180 1594692000 true 24.38 0 24,38 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-14T20:49:00 2020-07-14T06:18:00 2020-07-14T00:00:00 2020-07-14T03:00:00 180 1594695600 true 24.27 0 24,27 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-14T20:49:00 2020-07-14T06:18:00 2020-07-14T01:00:00 2020-07-14T04:00:00 180 1594699200 true 24.07 0 24,07 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-14T20:49:00 2020-07-14T06:18:00 2020-07-14T02:00:00 2020-07-14T05:00:00 180 1594702800 true 23.85 0 23,85 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-14T20:49:00 2020-07-14T06:18:00 2020-07-14T03:00:00 2020-07-14T06:00:00 180 1594706400 true 23.77 0 23,77 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 59 0 59 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-14T20:49:00 2020-07-14T06:18:00 2020-07-14T04:00:00 2020-07-14T07:00:00 180 1594710000 true 23.84 0 23,84 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-14T20:49:00 2020-07-14T06:18:00 2020-07-14T05:00:00 2020-07-14T08:00:00 180 1594713600 true 24.06 0 24,06 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-14T20:49:00 2020-07-14T06:18:00 2020-07-14T06:00:00 2020-07-14T09:00:00 180 1594717200 true 24.54 0 24,54 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-14T20:49:00 2020-07-14T06:18:00 2020-07-14T07:00:00 2020-07-14T10:00:00 180 1594720800 true 25.24 0 25,24 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-14T20:49:00 2020-07-14T06:18:00 2020-07-14T08:00:00 2020-07-14T11:00:00 180 1594724400 true 25.97 0 25,97 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 47 0 47 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-14T20:49:00 2020-07-14T06:18:00 2020-07-14T09:00:00 2020-07-14T12:00:00 180 1594728000 true 26.68 0 26,68 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 45 0 45 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-14T20:49:00 2020-07-14T06:18:00 2020-07-14T10:00:00 2020-07-14T13:00:00 180 1594731600 true 27.17 0 27,17 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 45 0 45 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-14T20:49:00 2020-07-14T06:18:00 2020-07-14T11:00:00 2020-07-14T14:00:00 180 1594735200 true 27.66 0 27,66 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 45 0 45 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-14T20:49:00 2020-07-14T06:18:00 2020-07-14T12:00:00 2020-07-14T15:00:00 180 1594738800 true 28.02 0 28,02 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 45 0 45 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-14T20:49:00 2020-07-14T06:18:00 2020-07-14T13:00:00 2020-07-14T16:00:00 180 1594742400 true 28.16 0 28,16 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 45 0 45 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-14T20:49:00 2020-07-14T06:18:00 2020-07-14T14:00:00 2020-07-14T17:00:00 180 1594746000 true 28.06 0 28,06 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 45 0 45 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-14T20:49:00 2020-07-14T06:18:00 2020-07-14T15:00:00 2020-07-14T18:00:00 180 1594749600 true 27.8 0 27,8 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 45 0 45 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-14T20:49:00 2020-07-14T06:18:00 2020-07-14T16:00:00 2020-07-14T19:00:00 180 1594753200 true 27.2 0 27,2 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 47 0 47 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-14T20:49:00 2020-07-14T06:18:00 2020-07-14T17:00:00 2020-07-14T20:00:00 180 1594756800 true 26.56 0 26,56 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-14T20:49:00 2020-07-14T06:18:00 2020-07-14T18:00:00 2020-07-14T21:00:00 180 1594760400 true 25.9 0 25,9 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-14T20:49:00 2020-07-14T06:18:00 2020-07-14T19:00:00 2020-07-14T22:00:00 180 1594764000 true 25.33 0 25,33 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-14T20:49:00 2020-07-14T06:18:00 2020-07-14T20:00:00 2020-07-14T23:00:00 180 1594767600 true 24.73 0 24,73 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0 0 0 % % 2020-07-13T21:00:00 2020-07-14T00:00:00 180 1594684800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-07-14T03:18:00 2020-07-14T06:18:00 180 1594707480 2020-07-14T17:49:00 2020-07-14T20:49:00 180 1594759740 true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 0 0 0 % %
sunny

Σήμερα

Αίθριος όλη την ημέρα.

27°c

windy

BF 4

deltiokairou

Ακτοπλοϊκός Οδηγός για τον Πόρο

Πώς μπορώ να ταξιδέψω στον Πόρο;

Πτήσεις προς Πόρο

Δεν υπάρχει αεροδρόμιο στον Πόρο. Το πλησιέστερο αεροδρόμιο είναι ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών με πτήσεις από όλο τον κόσμο

Πλοία για τον Πόρο

Ο πιο δημοφιλής τρόπος για να φτάσετε στον Πόρο είναι με πλοίο ή ιπτάμενο δελφίνι από τον Πειραιά


Ποιες ακτοπλοϊκές ταξιδεύουν στον Πόρο;

Ο Πόρος εξυπηρετείται από τις εταιρείες Blue Star Ferries και Saronic Ferries


Πόσο κάνει το εισιτήριο για Πόρο;
 • Δρομολόγιο: Πειραιάς για Πόρο
  Μέσο κόστος ανά επιβάτη που ταξιδεύει τον Ιούλιο: €25

Που μπορώ να παραλάβω τα εισιτήριά μου;

Υπάρχουν τέσσερα ταξιδιωτικά γραφεία στον Πόρο, που βρίσκονται όλα κοντά στο λιμάνι. Συνήθως τα γραφεία χρεώνουν ένα μικρό τέλος για την εκτύπωση των εισιτηρίων, περίπου 1€ ανά εισιτήριο. Αναλαμβάνουμε να στείλουμε το εισιτήριά σας με courier όπου κι αν βρίσκεστε, αρκεί να το επιλέξετε όταν κάνετε την κράτησή σας


Μπορώ να χρησιμοποιήσω e-ticket για τα πλοία προς/από τον Πόρο;

Ναι. Αν ταξιδεύετε με τη Blue Star Ferries, μπορείτε να ταξιδέψετε με ηλεκτρονικό εισιτήριο. Θα σας δώσουμε μια ιστοσελίδα στην οποία θα πρέπει να συμπληρώσετε τον κωδικό της κράτησής σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να εκτυπώσετε το εισιτήριό σας ή να το αποθηκεύσετε στο κινητό σας τηλέφωνο

"
Τι χρειάζομαι για να παραλάβω τα εισιτήρια;

Για να εκτυπώσετε το εισιτήριο θα πρέπει να κρατάτε ένα αντίγραφο της κράτησης ή να την έχετε στο τηλέφωνό σας, καθώς και ένα έγκυρο έγγραφο ταυτοποίησης με φωτογραφία (διαβατήριο ή ταυτότητα) που θα χρειαστεί και στην επιβίβασή σας


Πώς θα βρω φθηνά εισιτήρια;

Οι συμβουλές μας για ένα οικονομικό εισιτήριο:

 • Κάντε την κράτηση όσο το δυνατό νωρίτερα
  Πολλές εταιρείες διαθέτουν εισιτήρια προσφοράς σε περιορισμένο αριθμό για κάθε δρομολόγιο. Αναζητείστε τα εγκαίρως στο Zaplous, ώστε να προλάβετε ένα τέτοιο εισιτήριο
 • Συγκρίνετε τις τιμές μεταξύ των ακτοπλοϊκών εταιρειών που κάνουν τη διαδρομή, χρησιμοποιώντας την αναζήτηση στο Zaplous
 • Αποφύγετε την επιλογή ταχύπλοου
  Η επιλογή ενός ταχύπλοου για Πόρο θα σας γλυτώσει χρόνο από το ταξίδι, ωστόσο το εισιτήριο είναι πάντα ακριβότερο από του συμβατικού πλοίου
 • Επιλέξτε εσωτερική καμπίνα αντί για εξωτερική
  Αν προτιμάτε να ταξιδεύετε σε καμπίνα, η εσωτερική είναι πάντα οικονομικότερη. Η μόνη διαφορά είναι πως δεν διαθέτει παράθυρο

Πως θα φτάσω στον Πόρο από την ηπειρωτική Ελλάδα;

Μπορείτε να ταξιδέψετε στον Πόρο μόνον από τον Πειραιά


Πως θα φτάσω στο λιμάνι;

Υπάρχει λεωφορείο κάθε 30 λεπτά που αναχωρεί από την κεντρική πλατεία προς το λιμάνι


Οι προτάσεις μας όσο είστε στον Πόρο

 • Απολαύστε την καλύτερη πανοραμική θέα του νησιού από τον πύργο του ρολογιού του Πόρου
 • Επισκεφθείτε στο Ναό του Ποσειδώνα, που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του νησιού από το 520 π.Χ.
 • με βάρκα πάτε στον Γαλατά όπου θα δείτε ένα λόφο με πάνω από 30.000 λεμονιές και πορτοκαλιές

Χρήσιμα τηλέφωνα στον Πόρο

 • Αστυνομικό Τμήμα: 22980 22462
 • Κέντρο Υγείας: 24240 65208
 • Λιμενική Αρχή: 22980 22274
 • Ταχυδρομείο: 22980 22275

Πότε θα πρέπει να βρίσκομαι στο λιμάνι;

 • Με τα πόδια: Τουλάχιστον μία ώρα πριν ταξιδέψετε
 • Με αυτοκίνητο: Τουλάχιστον δύο ώρες πριν ταξιδέψετε, καθώς τον Ιούλιο και τον Αύγουστο παρατηρείται αυξημένη κίνηση κατά τις ώρες άφιξης/αναχώρησης των πλοίων.

Μπορώ να πάρω μαζί μου το κατοικίδιό μου;


Ναι, μπορείτε να πάρετε το κατοικίδιό σας στο πλοίο, ωστόσο δεν είναι δυνατό να κάνετε κράτηση για το ειδικό κλουβί.

 • Τα συμβατικά πλοία διαθέτουν ειδικά κλουβιά σε κλιματιζόμενο χώρο ("σκυλιέρες") αλλά κατά την υψηλή περίοδο γεμίζουν γρήγορα. Μπορείτε να έχετε το σκυλί μαζί σας, σε όλες τις ανοιχτές περιοχές του καταστρώματος, πάντοτε με λουρί. Τα μικρόσωμα ζώα μπορούν να ταξιδεύουν μέσα στο πλοίο, εφόσον παραμένουν μέσα στην ειδική ταξιδιωτική τσάντα.


  Η καλύτερη επιλογή είναι να κλείσετε μια καμπίνα κατοικιδίων (PET). Πρόκειται για κανονικές καμπίνες, μόνο που δεν έχουν μοκέτα. Έτσι θα ταξιδέψετε χωρίς άγχος, ακόμη και τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο που τα πλοία είναι γεμάτα.

 • Τα ταχύπλοα πλοία και τα καταμαράν έχουν και αυτά ειδικά κλουβιάαλλά είναι περιορισμένα σε αριθμό. Επιπλέον στα περισσότερα ταχύπλοα δεν υπάρχουν ανοικτοί χώροι καταστρώματος προσβάσιμοι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οπότε δεν θα μπορέσετε να είστε έξω μαζί με το τετράποδο φίλο σας. Ωστόσο, αν το κατοικίδιό σας είναι μικρόσωμο και βρίσκεται μέσα σε ταξιδιωτική τσάντα, θα μπορείτε να το κρατήσετε μέσα.

Μπορώ να πληρώσω με PayPal ή χρεωστική κάρτα;

Ναι, η πληρωμή μπορεί να γίνει με οποιαδήποτε χρεωστική κάρτα, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα ασφαλούς πληρωμής με PayPal.

Copyright: Zaplous.gr 2020 ©