ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΠΛΟΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ο Πειραιάς είναι το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό λιμάνι. Κάθε χρόνο εξυπηρετεί περίπου 20,000 επιβάτες. Ο Πειραιάς είναι το κεντρικό λιμάνι της Αθήνας όπου δραστηριοποιούνται περίπου 14 ακτοπλοϊκές εταιρείες. Μπορείτε να φθάσετε στο λιμάνι με λεωφορείο, ταξί, προαστιακό σιδηρόδρομο ή μετρό και από εκεί να ταξιδέψετε σε όλα τα σημαντικά νησιωτικά συμπλέγματα στην Ελλάδα.

ΠΛΟΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

0 13890 false 20 false 2020-08-15T20:20:00 2020-08-15T06:43:00 0.0 true 26 0 26 °C °C true 1013 0 1013 mb mb true 57.999999999999993 0 58 % % 2020-08-14T22:00:00 2020-08-15T01:00:00 180 1597453200 0 true 2 0 2 BF BF Βόρειος πολύ ασθενής - 2 BF N false false false 0 0 N10.png Αίθριος Clear 0 Σάββατο false 1 false 2020-08-15T20:20:00 2020-08-15T06:43:00 true 34.71 0 34,71 °C °C true 24.21 0 24,21 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Bορειοανατολικός πολύ ασθενής - 2 BF NE false false false 0 0 NE10.png Αίθριος false 20 false 2020-08-15T20:20:00 2020-08-15T06:43:00 2020-08-14T21:00:00 2020-08-15T00:00:00 180 1597449600 true 26.94 0 26,94 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-15T20:20:00 2020-08-15T06:43:00 2020-08-14T22:00:00 2020-08-15T01:00:00 180 1597453200 true 26.4 0 26,4 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-15T20:20:00 2020-08-15T06:43:00 2020-08-14T23:00:00 2020-08-15T02:00:00 180 1597456800 true 25.99 0 25,99 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-15T20:20:00 2020-08-15T06:43:00 2020-08-15T00:00:00 2020-08-15T03:00:00 180 1597460400 true 25.61 0 25,61 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-15T20:20:00 2020-08-15T06:43:00 2020-08-15T01:00:00 2020-08-15T04:00:00 180 1597464000 true 24.98 0 24,98 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-15T20:20:00 2020-08-15T06:43:00 2020-08-15T02:00:00 2020-08-15T05:00:00 180 1597467600 true 24.54 0 24,54 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-15T20:20:00 2020-08-15T06:43:00 2020-08-15T03:00:00 2020-08-15T06:00:00 180 1597471200 true 24.59 0 24,59 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:20:00 2020-08-15T06:43:00 2020-08-15T04:00:00 2020-08-15T07:00:00 180 1597474800 true 25.51 0 25,51 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:20:00 2020-08-15T06:43:00 2020-08-15T05:00:00 2020-08-15T08:00:00 180 1597478400 true 26.87 0 26,87 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:20:00 2020-08-15T06:43:00 2020-08-15T06:00:00 2020-08-15T09:00:00 180 1597482000 true 28.18 0 28,18 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 47 0 47 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:20:00 2020-08-15T06:43:00 2020-08-15T07:00:00 2020-08-15T10:00:00 180 1597485600 true 29.41 0 29,41 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 44 0 44 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:20:00 2020-08-15T06:43:00 2020-08-15T08:00:00 2020-08-15T11:00:00 180 1597489200 true 30.82 0 30,82 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 42 0 42 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:20:00 2020-08-15T06:43:00 2020-08-15T09:00:00 2020-08-15T12:00:00 180 1597492800 true 32.03 0 32,03 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 40 0 40 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:20:00 2020-08-15T06:43:00 2020-08-15T10:00:00 2020-08-15T13:00:00 180 1597496400 true 33.01 0 33,01 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 37 0 37 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:20:00 2020-08-15T06:43:00 2020-08-15T11:00:00 2020-08-15T14:00:00 180 1597500000 true 33.85 0 33,85 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 35 0 35 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:20:00 2020-08-15T06:43:00 2020-08-15T12:00:00 2020-08-15T15:00:00 180 1597503600 true 34.38 0 34,38 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 33 0 33 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:20:00 2020-08-15T06:43:00 2020-08-15T13:00:00 2020-08-15T16:00:00 180 1597507200 true 34.34 0 34,34 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 32 0 32 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:20:00 2020-08-15T06:43:00 2020-08-15T14:00:00 2020-08-15T17:00:00 180 1597510800 true 33.86 0 33,86 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 33 0 33 % % true 1009.7 0 1009,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:20:00 2020-08-15T06:43:00 2020-08-15T15:00:00 2020-08-15T18:00:00 180 1597514400 true 32.97 0 32,97 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 34 0 34 % % true 1009.2 0 1009,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:20:00 2020-08-15T06:43:00 2020-08-15T16:00:00 2020-08-15T19:00:00 180 1597518000 true 31.72 0 31,72 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 36 0 36 % % true 1009 0 1009 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:20:00 2020-08-15T06:43:00 2020-08-15T17:00:00 2020-08-15T20:00:00 180 1597521600 true 30.24 0 30,24 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 40 0 40 % % true 1009.1 0 1009,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-15T20:20:00 2020-08-15T06:43:00 2020-08-15T18:00:00 2020-08-15T21:00:00 180 1597525200 true 29.12 0 29,12 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 43 0 43 % % true 1009.2 0 1009,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-15T20:20:00 2020-08-15T06:43:00 2020-08-15T19:00:00 2020-08-15T22:00:00 180 1597528800 true 28.21 0 28,21 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0 0 0 mm mm true 46 0 46 % % true 1009.3 0 1009,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-15T20:20:00 2020-08-15T06:43:00 2020-08-15T20:00:00 2020-08-15T23:00:00 180 1597532400 true 27.37 0 27,37 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1009.5 0 1009,5 mb mb true 0 0 0 % % 2020-08-14T21:00:00 2020-08-15T00:00:00 180 1597449600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-08-15T03:43:00 2020-08-15T06:43:00 180 1597473780 2020-08-15T17:20:00 2020-08-15T20:20:00 180 1597522800 true 0 0 0 mm mm true 0 0 0 % % 1 Κυριακή false 1 false 2020-08-16T20:19:00 2020-08-16T06:43:00 true 32.71 0 32,71 °C °C true 23.95 0 23,95 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοανατολικός πολύ ασθενής - 2 BF NNE false false false 0 0 NE10.png Αίθριος false 20 false 2020-08-16T20:19:00 2020-08-16T06:43:00 2020-08-15T21:00:00 2020-08-16T00:00:00 180 1597536000 true 26.75 0 26,75 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1009.5 0 1009,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-16T20:19:00 2020-08-16T06:43:00 2020-08-15T22:00:00 2020-08-16T01:00:00 180 1597539600 true 26.26 0 26,26 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1009.2 0 1009,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-16T20:19:00 2020-08-16T06:43:00 2020-08-15T23:00:00 2020-08-16T02:00:00 180 1597543200 true 25.85 0 25,85 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1008.8 0 1008,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-16T20:19:00 2020-08-16T06:43:00 2020-08-16T00:00:00 2020-08-16T03:00:00 180 1597546800 true 25.41 0 25,41 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1008.6 0 1008,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-16T20:19:00 2020-08-16T06:43:00 2020-08-16T01:00:00 2020-08-16T04:00:00 180 1597550400 true 24.74 0 24,74 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1008.5 0 1008,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-16T20:19:00 2020-08-16T06:43:00 2020-08-16T02:00:00 2020-08-16T05:00:00 180 1597554000 true 24.31 0 24,31 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1008.7 0 1008,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-16T20:19:00 2020-08-16T06:43:00 2020-08-16T03:00:00 2020-08-16T06:00:00 180 1597557600 true 24.25 0 24,25 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1008.9 0 1008,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:19:00 2020-08-16T06:43:00 2020-08-16T04:00:00 2020-08-16T07:00:00 180 1597561200 true 24.65 0 24,65 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1009.1 0 1009,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:19:00 2020-08-16T06:43:00 2020-08-16T05:00:00 2020-08-16T08:00:00 180 1597564800 true 25.36 0 25,36 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1009.5 0 1009,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:19:00 2020-08-16T06:43:00 2020-08-16T06:00:00 2020-08-16T09:00:00 180 1597568400 true 26.38 0 26,38 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1009.9 0 1009,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:19:00 2020-08-16T06:43:00 2020-08-16T07:00:00 2020-08-16T10:00:00 180 1597572000 true 27.89 0 27,89 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:19:00 2020-08-16T06:43:00 2020-08-16T08:00:00 2020-08-16T11:00:00 180 1597575600 true 29.64 0 29,64 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1010.8 0 1010,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:19:00 2020-08-16T06:43:00 2020-08-16T09:00:00 2020-08-16T12:00:00 180 1597579200 true 30.91 0 30,91 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 42 0 42 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:19:00 2020-08-16T06:43:00 2020-08-16T10:00:00 2020-08-16T13:00:00 180 1597582800 true 31.58 0 31,58 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 40 0 40 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:19:00 2020-08-16T06:43:00 2020-08-16T11:00:00 2020-08-16T14:00:00 180 1597586400 true 32.07 0 32,07 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 39 0 39 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:19:00 2020-08-16T06:43:00 2020-08-16T12:00:00 2020-08-16T15:00:00 180 1597590000 true 32.35 0 32,35 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 38 0 38 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:19:00 2020-08-16T06:43:00 2020-08-16T13:00:00 2020-08-16T16:00:00 180 1597593600 true 32.41 0 32,41 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 37 0 37 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:19:00 2020-08-16T06:43:00 2020-08-16T14:00:00 2020-08-16T17:00:00 180 1597597200 true 32.11 0 32,11 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 37 0 37 % % true 1010.2 0 1010,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:19:00 2020-08-16T06:43:00 2020-08-16T15:00:00 2020-08-16T18:00:00 180 1597600800 true 31.52 0 31,52 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 38 0 38 % % true 1009.9 0 1009,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:19:00 2020-08-16T06:43:00 2020-08-16T16:00:00 2020-08-16T19:00:00 180 1597604400 true 30.48 0 30,48 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 40 0 40 % % true 1010.5 0 1010,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:19:00 2020-08-16T06:43:00 2020-08-16T17:00:00 2020-08-16T20:00:00 180 1597608000 true 29.34 0 29,34 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 43 0 43 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-16T20:19:00 2020-08-16T06:43:00 2020-08-16T18:00:00 2020-08-16T21:00:00 180 1597611600 true 28.31 0 28,31 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 47 0 47 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-16T20:19:00 2020-08-16T06:43:00 2020-08-16T19:00:00 2020-08-16T22:00:00 180 1597615200 true 27.47 0 27,47 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 49 0 49 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-16T20:19:00 2020-08-16T06:43:00 2020-08-16T20:00:00 2020-08-16T23:00:00 180 1597618800 true 26.55 0 26,55 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0 0 0 % % 2020-08-15T21:00:00 2020-08-16T00:00:00 180 1597536000 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-08-16T03:43:00 2020-08-16T06:43:00 180 1597560180 2020-08-16T17:19:00 2020-08-16T20:19:00 180 1597609140 true 0.0107 0 0,0107 mm mm true 0 0 0 % % 2 Δευτέρα false 1 false 2020-08-17T20:18:00 2020-08-17T06:44:00 true 32.25 0 32,25 °C °C true 22.81 0 22,81 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βόρειος ασθενής - 3 BF N false false false 0 0 N15.png Αίθριος false 20 false 2020-08-17T20:18:00 2020-08-17T06:44:00 2020-08-16T21:00:00 2020-08-17T00:00:00 180 1597622400 true 25.85 0 25,85 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-17T20:18:00 2020-08-17T06:44:00 2020-08-16T22:00:00 2020-08-17T01:00:00 180 1597626000 true 25.23 0 25,23 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-17T20:18:00 2020-08-17T06:44:00 2020-08-16T23:00:00 2020-08-17T02:00:00 180 1597629600 true 24.68 0 24,68 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-17T20:18:00 2020-08-17T06:44:00 2020-08-17T00:00:00 2020-08-17T03:00:00 180 1597633200 true 24.1 0 24,1 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-17T20:18:00 2020-08-17T06:44:00 2020-08-17T01:00:00 2020-08-17T04:00:00 180 1597636800 true 23.46 0 23,46 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-17T20:18:00 2020-08-17T06:44:00 2020-08-17T02:00:00 2020-08-17T05:00:00 180 1597640400 true 23.12 0 23,12 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-17T20:18:00 2020-08-17T06:44:00 2020-08-17T03:00:00 2020-08-17T06:00:00 180 1597644000 true 23.16 0 23,16 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:18:00 2020-08-17T06:44:00 2020-08-17T04:00:00 2020-08-17T07:00:00 180 1597647600 true 23.77 0 23,77 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:18:00 2020-08-17T06:44:00 2020-08-17T05:00:00 2020-08-17T08:00:00 180 1597651200 true 24.73 0 24,73 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:18:00 2020-08-17T06:44:00 2020-08-17T06:00:00 2020-08-17T09:00:00 180 1597654800 true 25.86 0 25,86 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:18:00 2020-08-17T06:44:00 2020-08-17T07:00:00 2020-08-17T10:00:00 180 1597658400 true 27.16 0 27,16 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:18:00 2020-08-17T06:44:00 2020-08-17T08:00:00 2020-08-17T11:00:00 180 1597662000 true 28.54 0 28,54 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:18:00 2020-08-17T06:44:00 2020-08-17T09:00:00 2020-08-17T12:00:00 180 1597665600 true 29.63 0 29,63 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 45 0 45 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:18:00 2020-08-17T06:44:00 2020-08-17T10:00:00 2020-08-17T13:00:00 180 1597669200 true 30.35 0 30,35 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 42 0 42 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:18:00 2020-08-17T06:44:00 2020-08-17T11:00:00 2020-08-17T14:00:00 180 1597672800 true 31.09 0 31,09 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 40 0 40 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:18:00 2020-08-17T06:44:00 2020-08-17T12:00:00 2020-08-17T15:00:00 180 1597676400 true 31.67 0 31,67 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 39 0 39 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:18:00 2020-08-17T06:44:00 2020-08-17T13:00:00 2020-08-17T16:00:00 180 1597680000 true 31.97 0 31,97 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 37 0 37 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:18:00 2020-08-17T06:44:00 2020-08-17T14:00:00 2020-08-17T17:00:00 180 1597683600 true 31.79 0 31,79 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 37 0 37 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:18:00 2020-08-17T06:44:00 2020-08-17T15:00:00 2020-08-17T18:00:00 180 1597687200 true 31.15 0 31,15 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 38 0 38 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:18:00 2020-08-17T06:44:00 2020-08-17T16:00:00 2020-08-17T19:00:00 180 1597690800 true 29.94 0 29,94 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 41 0 41 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:18:00 2020-08-17T06:44:00 2020-08-17T17:00:00 2020-08-17T20:00:00 180 1597694400 true 28.75 0 28,75 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 43 0 43 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-17T20:18:00 2020-08-17T06:44:00 2020-08-17T18:00:00 2020-08-17T21:00:00 180 1597698000 true 27.59 0 27,59 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 47 0 47 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-17T20:18:00 2020-08-17T06:44:00 2020-08-17T19:00:00 2020-08-17T22:00:00 180 1597701600 true 26.69 0 26,69 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-17T20:18:00 2020-08-17T06:44:00 2020-08-17T20:00:00 2020-08-17T23:00:00 180 1597705200 true 25.7 0 25,7 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0 0 0 % % 2020-08-16T21:00:00 2020-08-17T00:00:00 180 1597622400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-08-17T03:44:00 2020-08-17T06:44:00 180 1597646640 2020-08-17T17:18:00 2020-08-17T20:18:00 180 1597695480 true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 0 0 0 % % 3 Τρίτη false 1 false 2020-08-18T20:16:00 2020-08-18T06:45:00 true 33.22 0 33,22 °C °C true 22.02 0 22,02 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοανατολικός πολύ ασθενής - 2 BF ENE false false false 0 0 NE10.png Αίθριος false 20 false 2020-08-18T20:16:00 2020-08-18T06:45:00 2020-08-17T21:00:00 2020-08-18T00:00:00 180 1597708800 true 24.95 0 24,95 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-18T20:16:00 2020-08-18T06:45:00 2020-08-17T22:00:00 2020-08-18T01:00:00 180 1597712400 true 24.37 0 24,37 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-18T20:16:00 2020-08-18T06:45:00 2020-08-17T23:00:00 2020-08-18T02:00:00 180 1597716000 true 23.92 0 23,92 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-18T20:16:00 2020-08-18T06:45:00 2020-08-18T00:00:00 2020-08-18T03:00:00 180 1597719600 true 23.47 0 23,47 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-18T20:16:00 2020-08-18T06:45:00 2020-08-18T01:00:00 2020-08-18T04:00:00 180 1597723200 true 22.71 0 22,71 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-18T20:16:00 2020-08-18T06:45:00 2020-08-18T02:00:00 2020-08-18T05:00:00 180 1597726800 true 22.32 0 22,32 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-18T20:16:00 2020-08-18T06:45:00 2020-08-18T03:00:00 2020-08-18T06:00:00 180 1597730400 true 22.44 0 22,44 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:16:00 2020-08-18T06:45:00 2020-08-18T04:00:00 2020-08-18T07:00:00 180 1597734000 true 23.24 0 23,24 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:16:00 2020-08-18T06:45:00 2020-08-18T05:00:00 2020-08-18T08:00:00 180 1597737600 true 24.54 0 24,54 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:16:00 2020-08-18T06:45:00 2020-08-18T06:00:00 2020-08-18T09:00:00 180 1597741200 true 25.98 0 25,98 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:16:00 2020-08-18T06:45:00 2020-08-18T07:00:00 2020-08-18T10:00:00 180 1597744800 true 27.58 0 27,58 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:16:00 2020-08-18T06:45:00 2020-08-18T08:00:00 2020-08-18T11:00:00 180 1597748400 true 29.24 0 29,24 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 46 0 46 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:16:00 2020-08-18T06:45:00 2020-08-18T09:00:00 2020-08-18T12:00:00 180 1597752000 true 30.61 0 30,61 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 42 0 42 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:16:00 2020-08-18T06:45:00 2020-08-18T10:00:00 2020-08-18T13:00:00 180 1597755600 true 31.63 0 31,63 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 40 0 40 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:16:00 2020-08-18T06:45:00 2020-08-18T11:00:00 2020-08-18T14:00:00 180 1597759200 true 32.39 0 32,39 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 39 0 39 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:16:00 2020-08-18T06:45:00 2020-08-18T12:00:00 2020-08-18T15:00:00 180 1597762800 true 32.9 0 32,9 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 38 0 38 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:16:00 2020-08-18T06:45:00 2020-08-18T13:00:00 2020-08-18T16:00:00 180 1597766400 true 32.87 0 32,87 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 38 0 38 % % true 1009.6 0 1009,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:16:00 2020-08-18T06:45:00 2020-08-18T14:00:00 2020-08-18T17:00:00 180 1597770000 true 32.48 0 32,48 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 38 0 38 % % true 1009.1 0 1009,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:16:00 2020-08-18T06:45:00 2020-08-18T15:00:00 2020-08-18T18:00:00 180 1597773600 true 31.63 0 31,63 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 40 0 40 % % true 1008.9 0 1008,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:16:00 2020-08-18T06:45:00 2020-08-18T16:00:00 2020-08-18T19:00:00 180 1597777200 true 30.38 0 30,38 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 43 0 43 % % true 1009 0 1009 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:16:00 2020-08-18T06:45:00 2020-08-18T17:00:00 2020-08-18T20:00:00 180 1597780800 true 28.89 0 28,89 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1009.7 0 1009,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-18T20:16:00 2020-08-18T06:45:00 2020-08-18T18:00:00 2020-08-18T21:00:00 180 1597784400 true 27.65 0 27,65 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-18T20:16:00 2020-08-18T06:45:00 2020-08-18T19:00:00 2020-08-18T22:00:00 180 1597788000 true 26.74 0 26,74 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1010.1 0 1010,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-18T20:16:00 2020-08-18T06:45:00 2020-08-18T20:00:00 2020-08-18T23:00:00 180 1597791600 true 25.81 0 25,81 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1009.9 0 1009,9 mb mb true 0 0 0 % % 2020-08-17T21:00:00 2020-08-18T00:00:00 180 1597708800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-08-18T03:45:00 2020-08-18T06:45:00 180 1597733100 2020-08-18T17:16:00 2020-08-18T20:16:00 180 1597781760 true 0.0084 0 0,0084 mm mm true 0 0 0 % % 4 Τετάρτη false 1 false 2020-08-19T20:15:00 2020-08-19T06:46:00 true 33.57 0 33,57 °C °C true 23.07 0 23,07 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Nοτιοανατολικός πολύ ασθενής - 2 BF SE false false false 0 0 SE10.png Αίθριος false 20 false 2020-08-19T20:15:00 2020-08-19T06:46:00 2020-08-18T21:00:00 2020-08-19T00:00:00 180 1597795200 true 25.14 0 25,14 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1009.9 0 1009,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-19T20:15:00 2020-08-19T06:46:00 2020-08-18T22:00:00 2020-08-19T01:00:00 180 1597798800 true 24.71 0 24,71 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1009.7 0 1009,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-19T20:15:00 2020-08-19T06:46:00 2020-08-18T23:00:00 2020-08-19T02:00:00 180 1597802400 true 24.48 0 24,48 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1009.6 0 1009,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-19T20:15:00 2020-08-19T06:46:00 2020-08-19T00:00:00 2020-08-19T03:00:00 180 1597806000 true 24.14 0 24,14 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1009.3 0 1009,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-19T20:15:00 2020-08-19T06:46:00 2020-08-19T01:00:00 2020-08-19T04:00:00 180 1597809600 true 23.66 0 23,66 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1009 0 1009 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-19T20:15:00 2020-08-19T06:46:00 2020-08-19T02:00:00 2020-08-19T05:00:00 180 1597813200 true 23.34 0 23,34 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1008.4 0 1008,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-19T20:15:00 2020-08-19T06:46:00 2020-08-19T03:00:00 2020-08-19T06:00:00 180 1597816800 true 23.57 0 23,57 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1008.2 0 1008,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:15:00 2020-08-19T06:46:00 2020-08-19T04:00:00 2020-08-19T07:00:00 180 1597820400 true 24.52 0 24,52 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1008.6 0 1008,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:15:00 2020-08-19T06:46:00 2020-08-19T05:00:00 2020-08-19T08:00:00 180 1597824000 true 25.97 0 25,97 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 N05.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1009 0 1009 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:15:00 2020-08-19T06:46:00 2020-08-19T06:00:00 2020-08-19T09:00:00 180 1597827600 true 27.44 0 27,44 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1009.5 0 1009,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:15:00 2020-08-19T06:46:00 2020-08-19T07:00:00 2020-08-19T10:00:00 180 1597831200 true 28.91 0 28,91 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1009.3 0 1009,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:15:00 2020-08-19T06:46:00 2020-08-19T08:00:00 2020-08-19T11:00:00 180 1597834800 true 30.35 0 30,35 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 43 0 43 % % true 1009.3 0 1009,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:15:00 2020-08-19T06:46:00 2020-08-19T09:00:00 2020-08-19T12:00:00 180 1597838400 true 31.54 0 31,54 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 39 0 39 % % true 1009.1 0 1009,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:15:00 2020-08-19T06:46:00 2020-08-19T10:00:00 2020-08-19T13:00:00 180 1597842000 true 32.5 0 32,5 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 36 0 36 % % true 1008.8 0 1008,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:15:00 2020-08-19T06:46:00 2020-08-19T11:00:00 2020-08-19T14:00:00 180 1597845600 true 33.02 0 33,02 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 34 0 34 % % true 1008.4 0 1008,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:15:00 2020-08-19T06:46:00 2020-08-19T12:00:00 2020-08-19T15:00:00 180 1597849200 true 33.29 0 33,29 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 34 0 34 % % true 1008 0 1008 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:15:00 2020-08-19T06:46:00 2020-08-19T13:00:00 2020-08-19T16:00:00 180 1597852800 true 33.07 0 33,07 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 34 0 34 % % true 1007.6 0 1007,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:15:00 2020-08-19T06:46:00 2020-08-19T14:00:00 2020-08-19T17:00:00 180 1597856400 true 32.54 0 32,54 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 35 0 35 % % true 1007.1 0 1007,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:15:00 2020-08-19T06:46:00 2020-08-19T15:00:00 2020-08-19T18:00:00 180 1597860000 true 31.73 0 31,73 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 37 0 37 % % true 1006.7 0 1006,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:15:00 2020-08-19T06:46:00 2020-08-19T16:00:00 2020-08-19T19:00:00 180 1597863600 true 30.56 0 30,56 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 41 0 41 % % true 1006.7 0 1006,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:15:00 2020-08-19T06:46:00 2020-08-19T17:00:00 2020-08-19T20:00:00 180 1597867200 true 29.02 0 29,02 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 47 0 47 % % true 1006.8 0 1006,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-19T20:15:00 2020-08-19T06:46:00 2020-08-19T18:00:00 2020-08-19T21:00:00 180 1597870800 true 27.77 0 27,77 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1006.9 0 1006,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-19T20:15:00 2020-08-19T06:46:00 2020-08-19T19:00:00 2020-08-19T22:00:00 180 1597874400 true 26.95 0 26,95 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1007.3 0 1007,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-19T20:15:00 2020-08-19T06:46:00 2020-08-19T20:00:00 2020-08-19T23:00:00 180 1597878000 true 26.24 0 26,24 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1007.7 0 1007,7 mb mb true 0 0 0 % % 2020-08-18T21:00:00 2020-08-19T00:00:00 180 1597795200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-08-19T03:46:00 2020-08-19T06:46:00 180 1597819560 2020-08-19T17:15:00 2020-08-19T20:15:00 180 1597868100 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0 0 0 % % 5 Πέμπτη false 1 false 2020-08-20T20:14:00 2020-08-20T06:47:00 true 31.96 0 31,96 °C °C true 23.21 0 23,21 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοανατολικός πολύ ασθενής - 2 BF NNE false false false 0 0 NE10.png Αίθριος false 20 false 2020-08-20T20:14:00 2020-08-20T06:47:00 2020-08-19T21:00:00 2020-08-20T00:00:00 180 1597881600 true 25.68 0 25,68 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1007.6 0 1007,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-20T20:14:00 2020-08-20T06:47:00 2020-08-19T22:00:00 2020-08-20T01:00:00 180 1597885200 true 25.23 0 25,23 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1007.3 0 1007,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-20T20:14:00 2020-08-20T06:47:00 2020-08-19T23:00:00 2020-08-20T02:00:00 180 1597888800 true 24.91 0 24,91 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1006.4 0 1006,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-20T20:14:00 2020-08-20T06:47:00 2020-08-20T00:00:00 2020-08-20T03:00:00 180 1597892400 true 24.4 0 24,4 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1006 0 1006 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-20T20:14:00 2020-08-20T06:47:00 2020-08-20T01:00:00 2020-08-20T04:00:00 180 1597896000 true 23.87 0 23,87 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1005.8 0 1005,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-20T20:14:00 2020-08-20T06:47:00 2020-08-20T02:00:00 2020-08-20T05:00:00 180 1597899600 true 23.5 0 23,5 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1006 0 1006 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-20T20:14:00 2020-08-20T06:47:00 2020-08-20T03:00:00 2020-08-20T06:00:00 180 1597903200 true 23.63 0 23,63 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1006 0 1006 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-20T20:14:00 2020-08-20T06:47:00 2020-08-20T04:00:00 2020-08-20T07:00:00 180 1597906800 true 24.39 0 24,39 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1006.3 0 1006,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-20T20:14:00 2020-08-20T06:47:00 2020-08-20T05:00:00 2020-08-20T08:00:00 180 1597910400 true 25.63 0 25,63 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1006.8 0 1006,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-20T20:14:00 2020-08-20T06:47:00 2020-08-20T06:00:00 2020-08-20T09:00:00 180 1597914000 true 26.97 0 26,97 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1007.1 0 1007,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-20T20:14:00 2020-08-20T06:47:00 2020-08-20T07:00:00 2020-08-20T10:00:00 180 1597917600 true 28.46 0 28,46 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1007.2 0 1007,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-20T20:14:00 2020-08-20T06:47:00 2020-08-20T08:00:00 2020-08-20T11:00:00 180 1597921200 true 29.82 0 29,82 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 N05.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1007.2 0 1007,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-20T20:14:00 2020-08-20T06:47:00 2020-08-20T09:00:00 2020-08-20T12:00:00 180 1597924800 true 30.91 0 30,91 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 47 0 47 % % true 1007.3 0 1007,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-20T20:14:00 2020-08-20T06:47:00 2020-08-20T10:00:00 2020-08-20T13:00:00 180 1597928400 true 31.48 0 31,48 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 44 0 44 % % true 1007.5 0 1007,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-20T20:14:00 2020-08-20T06:47:00 2020-08-20T11:00:00 2020-08-20T14:00:00 180 1597932000 true 31.65 0 31,65 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0.0145 0 0,0145 mm mm true 43 0 43 % % true 1007.6 0 1007,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-20T20:14:00 2020-08-20T06:47:00 2020-08-20T12:00:00 2020-08-20T15:00:00 180 1597935600 true 31.68 0 31,68 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0.0342 0 0,0342 mm mm true 43 0 43 % % true 1007.4 0 1007,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-20T20:14:00 2020-08-20T06:47:00 2020-08-20T13:00:00 2020-08-20T16:00:00 180 1597939200 true 31.61 0 31,61 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0612 0 0,0612 mm mm true 42 0 42 % % true 1007.1 0 1007,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-20T20:14:00 2020-08-20T06:47:00 2020-08-20T14:00:00 2020-08-20T17:00:00 180 1597942800 true 31.27 0 31,27 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.1017 0 0,1017 mm mm true 43 0 43 % % true 1006.9 0 1006,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-20T20:14:00 2020-08-20T06:47:00 2020-08-20T15:00:00 2020-08-20T18:00:00 180 1597946400 true 30.6 0 30,6 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.1209 0 0,1209 mm mm true 46 0 46 % % true 1006.9 0 1006,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-20T20:14:00 2020-08-20T06:47:00 2020-08-20T16:00:00 2020-08-20T19:00:00 180 1597950000 true 29.34 0 29,34 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0809 0 0,0809 mm mm true 50 0 50 % % true 1007.1 0 1007,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-20T20:14:00 2020-08-20T06:47:00 2020-08-20T17:00:00 2020-08-20T20:00:00 180 1597953600 true 27.85 0 27,85 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0372 0 0,0372 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1007.6 0 1007,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-20T20:14:00 2020-08-20T06:47:00 2020-08-20T18:00:00 2020-08-20T21:00:00 180 1597957200 true 26.66 0 26,66 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0.0251 0 0,0251 mm mm true 62 0 62 % % true 1008 0 1008 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-20T20:14:00 2020-08-20T06:47:00 2020-08-20T19:00:00 2020-08-20T22:00:00 180 1597960800 true 26.16 0 26,16 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0.0226 0 0,0226 mm mm true 66 0 66 % % true 1008.4 0 1008,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-20T20:14:00 2020-08-20T06:47:00 2020-08-20T20:00:00 2020-08-20T23:00:00 180 1597964400 true 25.9 0 25,9 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 N05.png true 0.0203 0 0,0203 mm mm true 67 0 67 % % true 1008.9 0 1008,9 mb mb true 0 0 0 % % 2020-08-19T21:00:00 2020-08-20T00:00:00 180 1597881600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-08-20T03:47:00 2020-08-20T06:47:00 180 1597906020 2020-08-20T17:14:00 2020-08-20T20:14:00 180 1597954440 true 0.1215 0 0,1215 mm mm true 0 0 0 % % 6 Παρασκευή false 1 false 2020-08-21T20:12:00 2020-08-21T06:48:00 true 31.5 0 31,5 °C °C true 23.47 0 23,47 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βόρειος ασθενής - 3 BF N false false false 0 0 N15.png Αίθριος false 20 false 2020-08-21T20:12:00 2020-08-21T06:48:00 2020-08-20T21:00:00 2020-08-21T00:00:00 180 1597968000 true 25.63 0 25,63 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0.0169 0 0,0169 mm mm true 69 0 69 % % true 1009.2 0 1009,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-21T20:12:00 2020-08-21T06:48:00 2020-08-20T22:00:00 2020-08-21T01:00:00 180 1597971600 true 25.27 0 25,27 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0082 0 0,0082 mm mm true 71 0 71 % % true 1009.1 0 1009,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-21T20:12:00 2020-08-21T06:48:00 2020-08-20T23:00:00 2020-08-21T02:00:00 180 1597975200 true 24.91 0 24,91 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1008.6 0 1008,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-21T20:12:00 2020-08-21T06:48:00 2020-08-21T00:00:00 2020-08-21T03:00:00 180 1597978800 true 24.36 0 24,36 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1008.1 0 1008,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-21T20:12:00 2020-08-21T06:48:00 2020-08-21T01:00:00 2020-08-21T04:00:00 180 1597982400 true 23.94 0 23,94 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1008.2 0 1008,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-21T20:12:00 2020-08-21T06:48:00 2020-08-21T02:00:00 2020-08-21T05:00:00 180 1597986000 true 23.74 0 23,74 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1008.3 0 1008,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-21T20:12:00 2020-08-21T06:48:00 2020-08-21T03:00:00 2020-08-21T06:00:00 180 1597989600 true 23.94 0 23,94 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1008.4 0 1008,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-21T20:12:00 2020-08-21T06:48:00 2020-08-21T04:00:00 2020-08-21T07:00:00 180 1597993200 true 24.52 0 24,52 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1009.1 0 1009,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-21T20:12:00 2020-08-21T06:48:00 2020-08-21T05:00:00 2020-08-21T08:00:00 180 1597996800 true 25.48 0 25,48 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1009.9 0 1009,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-21T20:12:00 2020-08-21T06:48:00 2020-08-21T06:00:00 2020-08-21T09:00:00 180 1598000400 true 26.51 0 26,51 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 66 0 66 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-21T20:12:00 2020-08-21T06:48:00 2020-08-21T07:00:00 2020-08-21T10:00:00 180 1598004000 true 27.65 0 27,65 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0.0134 0 0,0134 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-21T20:12:00 2020-08-21T06:48:00 2020-08-21T08:00:00 2020-08-21T11:00:00 180 1598007600 true 28.74 0 28,74 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-21T20:12:00 2020-08-21T06:48:00 2020-08-21T09:00:00 2020-08-21T12:00:00 180 1598011200 true 29.6 0 29,6 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 43 0 43 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-21T20:12:00 2020-08-21T06:48:00 2020-08-21T10:00:00 2020-08-21T13:00:00 180 1598014800 true 30.2 0 30,2 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 40 0 40 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-21T20:12:00 2020-08-21T06:48:00 2020-08-21T11:00:00 2020-08-21T14:00:00 180 1598018400 true 30.66 0 30,66 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 38 0 38 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-21T20:12:00 2020-08-21T06:48:00 2020-08-21T12:00:00 2020-08-21T15:00:00 180 1598022000 true 31.01 0 31,01 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 36 0 36 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-21T20:12:00 2020-08-21T06:48:00 2020-08-21T13:00:00 2020-08-21T16:00:00 180 1598025600 true 31.21 0 31,21 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 34 0 34 % % true 1010.2 0 1010,2 mb mb true 0 0 0 % % 2020-08-20T21:00:00 2020-08-21T00:00:00 180 1597968000 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-08-21T03:48:00 2020-08-21T06:48:00 180 1597992480 2020-08-21T17:12:00 2020-08-21T20:12:00 180 1598040720 true 0.0275 0 0,0275 mm mm true 0 0 0 % %
sunny

Σήμερα

Αίθριος όλη την ημέρα.

26°c

windy

BF 2

deltiokairou

Ακτοπλοϊκός Οδηγός του Πειραιά

Περιεχόμενα Οδηγού

Πως θα πάω στο λιμάνι του Πειραιά από το κέντρο της Αθήνας;

 • Με ταξί

  Το ταξί θα σας αφήσει ακριβώς στην Πύλη της αναχώρησής σας, δηλαδή εκεί που θα πρέπει να βρίσκεστε για την επιβίβαση. Από πλευράς χρόνου και κόστους, ίσως το ταξί να μην είναι η πρώτη σας επιλογή. Η απόσταση από το κέντρο της Αθήνας είναι περίπου 9 χλμ. ωστόσο λόγω της κίνησης ενδέχεται να καθυστερήσετε. Μία ενδεικτική τιμή σε μια μέρα με χαμηλή κίνηση είναι περίπου 15 ευρώ.

 • Με μετρό

  Ο σταθμός του μετρό του Πειραιά (Ηλεκτρικός - ΗΣΑΠ) βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την Πύλη Ε7 του λιμανιού και είναι ο πιο γρήγορος και οικονομικός τρόπος να φτάσετε εκεί. Πάρτε την πράσινη γραμμή (γραμμή 1) από το σταθμό Μοναστηράκι και περίπου σε μισή ώρα θα βρίσκεστε στο σταθμό του Πειραιά. Βεβαιωθείτε αν χρειάζεται αλλαγή γραμμής από τι σταθμό που θα ξεκινήσετε. Το εισιτήριο κοστίζει 1,40 ευρώ και ισχύει για 90 λεπτά.

 • Με λεωφορείο

  Άλλος ένας τρόπος να πάτε στον Πειραιά είναι το λεωφορείο. Τα λεωφορεία ξεκινούν από την Πλατεία Συντάγματος και λειτουργούν συνεχώς (24/7). Το εισιτήριο κοστίζει 1,40 ευρώ και ισχύει για 90 λεπτά. Από την Πλατεία Ομονοίας περνά το λεωφορείο 049 ενώ το λεωφορείο 040 περνά από το Σύνταγμα με προορισμό το λιμάνι του Πειραιά.

Συμβουλές: Το λιμάνι του Πειραιά είναι μια ζωντανή περιοχή και συνήθως έχει κίνηση. Συνιστούμε να μετακινηθείτε με το μετρό που έχει τακτικά και βολικά δρομολόγια και δεν θα σας δυσκολέψει καθόλου να φτάσετε στο λιμάνι από την Αθήνα.

Πως θα πάω στο λιμάνι του Πειραιά από το Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας (ATH) "Ελευθέριος Βενιζέλος"

Το Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας εξυπηρετεί τόσο διεθνείς πτήσεις όσο και πτήσεις εσωτερικού. Απέχει 35 χλμ. από τη Πλατεία Συντάγματος και 50 χλμ. από το λιμάνι του Πειραιά.

 • Αεροδρόμιο - λιμάνι Πειραιά με μετρό

  Το μετρό από και προς το αεροδρόμιο πραγματοποιεί δρομολόγια από τις 06:30 μέχρι τις 24:00. Προκειμένου να φτάσετε στο λιμάνι, θα πάρετε τη μπλε γραμμή και να αποβιβαστείτε στο σταθμό Μοναστηράκι. Εκεί θα πρέπει να μεταβείτε στην πράσινη γραμμή (Ηλεκτρικός - ΗΣΑΠ) και να κατεβείτε στο τέρμα, στο σταθμό του Πειραιά.

 • Αεροδρόμιο - λιμάνι Πειραιά με προαστιακό σιδηρόδρομο (ΤΡΑΙΝΟΣΕ)

  Ο Προαστιακός από το αεροδρόμιο προς το λιμάνι αναχωρεί κάθε μία ώρα, από τις 06:00 το πρωί μέχρι τις 22:00 το βράδυ. Πρώτη στάση είναι το αεροδρόμιο και τελευταία (τέρμα) το λιμάνι του Πειραιά και αντίστροφα. Μπορείτε να προμηθευτείτε εισιτήριο στα εκδοτήρια που βρίσκονται μέσα στο σταθμό ή στα αυτόματα μηχανήματα. Η διαδρομή διαρκεί περίπου 1 ώρα και για να φτάσετε στο λιμάνι θα χρειαστεί να περπατήσετε 5 λεπτά. Ο Προαστιακός έχει το πλεονέκτημα έναντι του μετρό, ότι δεν απαιτείται αλλαγή συρμού.

 • Αεροδρόμιο - λιμάνι Πειραιά με ταξί

  Τα ταξί περιμένουν τους επιβάτες στις εξόδους του αεροδρομίου, στις Αφίξεις. Κανονικά δεν θα δυσκολευτείτε να βρείτε ένα ταξί για να σας πάει στο λιμάνι, ωστόσο δεν είναι η πιο οικονομική επιλογή. Υπολογίστε περίπου 40 ευρώ αν πάτε στο λιμάνι μεταξύ 05:00 και 24:00, ενώ από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 5 το πρωί θα σας κοστίσει περίπου 76 ευρώ. Η τιμή είναι συνολική, όχι ανά άτομο. Μπορείτε να ρωτήσετε τον οδηγό του ταξί για το κόστος πριν επιβιβαστείτε, για να αποφύγετε παρεξηγήσεις.

 • Αεροδρόμιο - λιμάνι Πειραιά με λεωφορείο

  Απέναντι από τις εξόδους 4 - 5 στις αφίξεις, αναχωρεί το λεωφορείο εξπρές, από το αεροδρόμιο προς τον Πειραιά. Λειτουργεί συνεχώς (24/7) και θα βρείτε εύκολα τη στάση, μπροστά από το ξενοδοχείο Sofitel. Οι αναχωρήσεις γίνονται κάθε 30 - 60 λεπτά και το λεωφορείο έχει τον αριθμό X96 "Αεροδρόμιο - Πειραιάς". Συνήθως η διαδρομή διαρκεί περίπου 90 λεπτά, ωστόσο σε μια μέρα με αυξημένη κίνηση υπολογίστε μισή ώρα επιπλέον.


Ταξιδεύοντας από τον Πειραιά: Σε ποια Πύλη να πάω;

Το λιμάνι του Πειραιά διαθέτει 12 καλά σηματοδοτημένες πύλες, καθεμιά για διαφορετικούς προορισμούς.

 • Πλοία από τον Πειραιά για Κρήτη:
  Από τον Πειραιά αναχωρούν 3 πλοία τη μέρα για την Κρήτη. Τα πλοία για το Ηράκλειο και τα Χανιά αναχωρούν από τις Πύλες E2 ή E3, ενώ τα πλοία για το Ρέθυμνο αναχωρούν από τις Πύλες E6 ή E7.
 • Πλοία από τον Πειραιά για τις Κυκλάδες:
  Από τον Πειραιά υπάρχουν κάθε μέρα αναχωρήσεις για τις Κυκλάδες, όπως τη Νάξο, τη Πάρο, τη Μύκονο και τη Σαντορίνη. Ανάλογα με το πλοίο και την ακτοπλοϊκή εταιρεία, οι αναχωρήσεις γίνονται από τις Πύλες E6, E7, E9, ή E10.
 • Πλοία από τον Πειραιά για τα Δωδεκάνησα:
  Τα πλοία για τα Δωδεκάνησα όπως η Ρόδος και η Κως, αναχωρούν από την Πύλη E1.
 • Πλοία από τον Πειραιά για τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου:
  Τα πλοία για τη Χίο και τη Λέσβο αναχωρούν από την Πύλη E2, ενώ τα πλοία για τη Σάμο και την Ικαρία αναχωρούν από τις Πύλες E2, E9, και E10.
 • Πλοία από τον Πειραιά για τα νησιά του Σαρωνικού:
  Τα πλοία προς τα νησιά του Σαρωνικού, όπως η Αίγινα, η Ύδρα, το Αγκίστρι και ο Πόρος, αναχωρούν από την Πύλη E8.

Χάρτης λιμανιού Πειραιά

Κάντε κλικ εδώ για υψηλότερη ανάλυση 🔍
Piraeus port map low resolution


Ταξιδεύοντας από τον Πειραιά: Χρήσιμες πληροφορίες για να κινηθείτε στο λιμάνι και να βρείτε το πλοίο σας
 • Όλοι οι επιβάτες που ταξιδεύουν θα πρέπει να βρίσκονται εγκαίρως στο λιμάνι: τουλάχιστον μία ώρα για όσους ταξιδεύουν πεζή και δύο ώρες για τους οδηγούς με όχημα
 • Επιβεβαιώστε ξανά την ώρα αναχώρησης και καλέστε στο τηλέφωνο 14541 (Λιμενική Αρχή Πειραιά) για να ενημερωθείτε για τυχόν καθυστερήσεις.
 • Ελέγξτε την Πύλη αναχώρησης που αναγράφεται στην κάρτα επιβίβασης. Αν το εισιτήριο δεν αναγράφει την Πύλη αναχώρησης, ρωτήστε αναφέροντας το όνομα του πλοίου.
 • Ακολουθείστε τις οδηγίες των Λιμενικών και μη διστάσετε να τους ζητήσετε βοήθεια. Επίσης μπορείτε να απευθυνθείτε στα κιόσκια των ακτοπλοϊκών εταιρειών που βρίσκονται στο λιμάνι.
 • Στο λιμάνι λειτουργεί λεωφορείο που μεταφέρει χωρίς χρέωση τους επιβάτες από τη Πύλη E5 στην E1. Μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα των δρομολογίων στη στάση του λεωφορείου.
Μπορώ να χρησιμοποιήσω e-ticket για τα πλοία από/προς Πειραιά;

Yes. Αν ταξιδεύετε με κάποια από τις παρακάτω ακτοπλοϊκές εταιρείες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ηλεκτρονικό εισιτήριο (e-ticket):

 • Aegean Speed Lines
 • Blue Star Ferries
 • Hellenic Seaways
 • Golden Star Ferries
 • SeaJets
Πως θα πάρω και θα χρησιμοποιήσω το e-ticket μου;

Θα σας στείλουμε μια ιστοσελίδα όπου θα πρέπει μόνο να εισάγετε τον κωδικό κράτησης. Τότε θα εμφανιστεί το ηλεκτρονικό σας εισιτήριο που μπορείτε είτε να εκτυπώσετε, είτε να αποθηκεύσετε στο κινητό σας τηλέφωνο.

Πως θα επιβιβαστώ με το e-ticket μου;

Εφόσον έχετε εκτυπώσει ή αποθηκεύσει το εισιτήριο στο κινητό σας, μπορείτε να επιβιβαστείτε στο πλοίο. Επειδή το ηλεκτρονικό εισιτήριο είναι ακόμη κάτι καινούργιο στα πλοία, οι περισσότεροι χρησιμοποιούν ακόμη τα εκτυπωμένα. Σε ορισμένα μεγάλα πλοία, το check in των e-tickets ενδέχεται να γίνεται σε ξεχωριστή είσοδο.


Αεροφωτογραφία του λιμανιού του Πειραιά

Αεροφωτογραφία του λιμανιού του Πειραιά
Αν δεν υποστηρίζεται το e-ticket, που μπορώ να εκτυπώσω το εισιτήριο;

Αν δεν διατίθεται e-ticket, υπάρχουν δύο επιλογές. Μπορείτε να εκτυπώσετε το εισιτήριο στο κιόσκι της εταιρείας κοντά στο λιμάνι, ή σε κάποιο ταξιδιωτικό πρακτορείο. Στο κιόσκι της ακτοπλοϊκής δεν θα έχετε επιπλέον χρέωση, ωστόσο στο ταξιδιωτικό πρακτορείο ενδέχεται να υπάρχει μια μικρή επιβάρυνση, συνήθως ένα ή δύο ευρώ. Τα πρακτορεία μπορεί να βρίσκονται κοντά στο λιμάνι ή σε άλλη περιοχή. Τα κιόσκια συνήθως ανοίγουν πριν την ώρα της αναχώρησης και μπορείτε να εντοπίσετε από το λογότυπο ποιο κιόσκι είναι της εταιρείας που ταξιδεύετε. Αν δεν είστε σίγουροι, ρωτήστε καθώς συχνά οι εταιρείες συνεργάζονται ή ανήκουν σε κοινοπραξίες. Σημειώστε επίσης ότι στη χαμηλή περίοδο ή νωρίς το πρωί τα κιόσκια ενδέχεται να είναι κλειστά: μην ανησυχείτε, είναι βέβαιο ότι θα ανοίξουν πριν την αναχώρηση!

Που βρίσκονται τα κιόσκια στο λιμάνι του Πειραιά;

Κατά κανόνα τα κιόσκια βρίσκονται κοντά στις Πύλες που χρησιμοποιούνται συχνότερα από την εκάστοτε εταιρεία. Έτσι θα βρείτε εύκολα το κιόσκι που θέλετε κοντά στην Πύλη της αναχώρησής σας. Αν δεν συμβαίνει αυτό, δείτε παρακάτω που βρίσκονται τώρα τα γκισέ της κάθε ακτοπλοϊκής εταιρείας:

 • SeaJets
  Μέσα στο λιμάνι: Πύλες E8 και E9.
  Σημειώστε ότι υποστηρίζεται e-ticket με την εταιρεία SeaJets.
 • Aegean Speed Lines
  Μέσα στο λιμάνι: Πύλη E7.
  Σημειώστε ότι υποστηρίζεται e-ticket με την εταιρεία Aegean Speed Lines.
 • Aegeon Pelagos
  Χρησιμοποιήστε το κιόσκι της ANEK Lines - Μέσα στο λιμάνι: Πύλη E3.
 • AΝΕΚ Superfast
  Μέσα στο λιμάνι: Πύλη E3.
 • AΝΕΚ Lines
  Μέσα στο λιμάνι: Πύλη E3.
 • AΝΕΣ Ferries
  Στο κιόσκι "Άγιος Νεκτάριος της Αίγινας" - μέσα στο λιμάνι: Πύλη E8.
 • Blue Star Ferries
  Μέσα στο λιμάνι: Πύλες E1 και E3. Το κιόσκι στην E3 εξυπηρετεί τη Blue Star Ferries και την ΑΝΕΚ Lines.
  Σημειώστε ότι υποστηρίζεται e-ticket με την εταιρεία Blue Star Ferries.
 • Hellenic Seaways
  Μέσα στο λιμάνι: Πύλες E1, E3, Ε7 και E8.
  Σημειώστε ότι υποστηρίζεται e-ticket με την εταιρεία Hellenic Seaways.
 • Minoan Lines
  Μέσα στο λιμάνι: Πύλη Ε2.
 • Saronic Ferries
  Μέσα στο λιμάνι: Πύλη Ε8.
 • SeaSpeed Ferries
  Μέσα στο λιμάνι: Πύλη Ε4.
 • Zante Ferries
  Μέσα στο λιμάνι: Πύλη Ε9.

Που βρίσκονται τα λιμενικά πρακτορεία των ακτοπλοϊκών εταιρειών στο λιμάνι του Πειραιά;

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κιόσκι στο λιμάνι για να εκτυπώσετε το εισιτήριο ή δεν υποστηρίζεται το e-ticket, θα πρέπει να απευθυνθείτε στα κεντρικά πρακτορεία των εταιρειών κοντά στο λιμάνι. Εκεί μπορείτε επίσης να ζητήσετε πιο εξειδικευμένες πληροφορίες ή και να εκτυπώσετε εισιτήρια σε ώρα που το κιόσκι της εταιρείας είναι κλειστό.

 • Aegean Speed Lines:
  First Choice Travel
  Άστιγγος 2, Πειραιάς
  Τηλ.: 210 4125200, 210 4125250, 210 4179444
  Κοντά στην Πύλη E8
  Βρείτε το στο Google Maps εδώ 🌍
 • Aegeon Pelagos:
  Η Aegeon Pelagos είναι θυγατρική εταιρεία της ΑΝΕΚ Lines και εξυπηρετούν τους Επιβάτες στα ίδια κιόσκια και γραφεία
  First Choice Travel
  Θερμοπυλών 6-10, Πειραιάς
  Τηλ.: 210 4197510
  Κοντά στην Πύλη E4
  Βρείτε το στο Google Maps εδώ 🌍
 • ANEK Lines:
  First Choice Travel
  Θερμοπυλών 6-10, Πειραιάς
  Τηλ.: 210 4197510
  Κοντά στην Πύλη E4
  Βρείτε το στο Google Maps εδώ 🌍
 • ANES Ferries:
  Για εισιτήρια παρακαλούμε χρησιμοποιείστε το κιόσκι
  Birbilis Tours
  Στο κιόσκι "Άγιος Νεκτάριος Αίγινας" - μέσα στο λιμάνι: Πύλη E9.
  Τηλ.: 2104225625
  Βρείτε το στο Google Maps εδώ 🌍
 • Blue Star Ferries:
  Gelasakis Shipping and Travel Centre
  Αριστείδου 6, Πειραιάς
  Τηλ.: 210 4222440
  Κοντά στις Πύλες E7 και E8
  Βρείτε το στο Google Maps εδώ 🌍

  ΓΙΟΒΑΝΤΙ
  Ακτή Ποσειδώνος 26, Πειραιάς
  Τηλ.: 210 4119171, 4119175
  Κοντά στις Πύλες E7 και E8 Βρείτε το στο Google Maps εδώ 🌍
  Σημειώστε ότι υποστηρίζεται e-ticket με την εταιρεία Blue Star Ferries.
 • Golden Star Ferries:
  Smart Choices Travel
  Άστιγγος 4, Πειραιάς
  Τηλ.: 210 4110800, 210 4174424
  Κοντά στην Πύλη Ε8
  Βρείτε το στο Google Maps εδώ 🌍
  Σημειώστε ότι υποστηρίζεται e-ticket με την εταιρεία Golden Star Ferries.
 • Hellenic Seaways:
  Gelasakis Shipping and Travel Centre
  Αριστείδου 6, Πειραιάς
  Τηλ.: 210 4222440
  Κοντά στις Πύλες E7 και E8
  Βρείτε το στο Google Maps εδώ 🌍

  ΓΙΟΒΑΝΤΙ:
  Ακτή Ποσειδώνος 26, Πειραιάς
  Τηλ.: 210 4119171, 4119175
  Κοντά στις Πύλες E7 και E8
  Βρείτε το στο Google Maps εδώ 🌍
  Σημειώστε ότι υποστηρίζεται e-ticket με την εταιρεία Hellenic Seaways.
 • Minoan Lines:
  Minoan Lines S.A. - Κεντρικό πρακτορείο Πειραιά
  Θερμοπυλών 6-10 - Άγιος Διονύσιος, Πειραιάς
  Τηλ.: 210 4145744
  Κοντά στις Πύλες E3 και E4
  Βρείτε το στο Google Maps εδώ 🌍
 • Saronic Ferries:
  Υπάρχει μόνο κιόσκι
  Μέσα στο λιμάνι: Πύλη Ε8.
  Βρείτε το στο Google Maps εδώ 🌍
 • SeaJets:
  Κεντρικό γραφείο εισιτηρίων
  Άστιγγος 2 και Ακτή Τσελέπη
  Τηλ.: 210 7107710
  Κοντά στην Πύλη Ε8
  Βρείτε το στο Google Maps εδώ 🌍
  Σημειώστε ότι υποστηρίζεται e-ticket με την εταιρεία SeaJets.
 • Sea Speed Ferries:
  Κεντρικό πρακτορείο
  Φίλωνος 91, Πειραιάς
  Τηλ.: 210 4100301
  Πλησιέστερη Πύλη: E9
  Βρείτε το στο Google Maps εδώ 🌍
 • Zante Ferries:
  Κεντρικό πρακτορείο
  Φιλελλήνων 4-6, Πειραιάς
  Τηλ.: 210 4100211
  Πλησιέστερη Πύλη: E9
  Βρείτε το στο Google Maps εδώ 🌍

Copyright: Zaplous.gr 2020 ©