ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΠΑΤΜΟΣ

Η Πάτμος, γνωστή και ως το νησί της Αποκάλυψης, είναι ένα από τα ιστορικότερα και ομορφότερα νησιά της Ελλάδας. Το επιβλητικό καστρομονάστηρο του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και το Σπήλαιο της Αποκάλυψης συγκεντρώνουν χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

ΠΑΤΜΟΣ

0 2792 false 1 false 2019-08-18T20:04:33 2019-08-18T06:33:50 0.0 true 24 0 24 °C °C true 1011 0 1011 mb mb true 73 0 73 % % 2019-08-18T07:00:00 2019-08-18T10:00:00 180 1566122400 0 true 6 0 6 BF BF Βορειοδυτικός ισχυρός - 6 BF NNW false false false 0 0 NW30.png Ανεμώδης Windy 0 Κυριακή false 50 false 2019-08-18T20:04:33 2019-08-18T06:33:50 true 25.92 0 25,92 °C °C true 21.82 0 21,82 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF Βορειοδυτικός ισχυρός - 6 BF NNW false false false 0 0 NW30.png Αίθριος false 20 false 2019-08-18T20:04:33 2019-08-18T06:33:50 2019-08-18T00:00:00 2019-08-18T03:00:00 180 1566097200 true 22.52 0 22,52 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1010.83 0 1010,83 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Ανεμώδης false 20 false 2019-08-18T20:04:33 2019-08-18T06:33:50 2019-08-18T01:00:00 2019-08-18T04:00:00 180 1566100800 true 22.19 0 22,19 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1010.82 0 1010,82 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Ανεμώδης false 20 false 2019-08-18T20:04:33 2019-08-18T06:33:50 2019-08-18T02:00:00 2019-08-18T05:00:00 180 1566104400 true 21.94 0 21,94 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1010.54 0 1010,54 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 20 false 2019-08-18T20:04:33 2019-08-18T06:33:50 2019-08-18T03:00:00 2019-08-18T06:00:00 180 1566108000 true 21.82 0 21,82 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1010.29 0 1010,29 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-08-18T20:04:33 2019-08-18T06:33:50 2019-08-18T04:00:00 2019-08-18T07:00:00 180 1566111600 true 21.91 0 21,91 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1010.49 0 1010,49 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-08-18T20:04:33 2019-08-18T06:33:50 2019-08-18T05:00:00 2019-08-18T08:00:00 180 1566115200 true 22.29 0 22,29 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1010.24 0 1010,24 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-08-18T20:04:33 2019-08-18T06:33:50 2019-08-18T06:00:00 2019-08-18T09:00:00 180 1566118800 true 22.92 0 22,92 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1010.72 0 1010,72 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-08-18T20:04:33 2019-08-18T06:33:50 2019-08-18T07:00:00 2019-08-18T10:00:00 180 1566122400 true 23.78 0 23,78 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1011.14 0 1011,14 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-08-18T20:04:33 2019-08-18T06:33:50 2019-08-18T08:00:00 2019-08-18T11:00:00 180 1566126000 true 24.42 0 24,42 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-08-18T20:04:33 2019-08-18T06:33:50 2019-08-18T09:00:00 2019-08-18T12:00:00 180 1566129600 true 24.87 0 24,87 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1012.14 0 1012,14 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-08-18T20:04:33 2019-08-18T06:33:50 2019-08-18T10:00:00 2019-08-18T13:00:00 180 1566133200 true 25.29 0 25,29 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1011.65 0 1011,65 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-08-18T20:04:33 2019-08-18T06:33:50 2019-08-18T11:00:00 2019-08-18T14:00:00 180 1566136800 true 25.63 0 25,63 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1010.96 0 1010,96 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-08-18T20:04:33 2019-08-18T06:33:50 2019-08-18T12:00:00 2019-08-18T15:00:00 180 1566140400 true 25.83 0 25,83 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-08-18T20:04:33 2019-08-18T06:33:50 2019-08-18T13:00:00 2019-08-18T16:00:00 180 1566144000 true 25.92 0 25,92 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1010.13 0 1010,13 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-08-18T20:04:33 2019-08-18T06:33:50 2019-08-18T14:00:00 2019-08-18T17:00:00 180 1566147600 true 25.84 0 25,84 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1009.85 0 1009,85 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-08-18T20:04:33 2019-08-18T06:33:50 2019-08-18T15:00:00 2019-08-18T18:00:00 180 1566151200 true 25.71 0 25,71 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1009.66 0 1009,66 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-08-18T20:04:33 2019-08-18T06:33:50 2019-08-18T16:00:00 2019-08-18T19:00:00 180 1566154800 true 25.55 0 25,55 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1009.64 0 1009,64 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-08-18T20:04:33 2019-08-18T06:33:50 2019-08-18T17:00:00 2019-08-18T20:00:00 180 1566158400 true 25.39 0 25,39 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1009.81 0 1009,81 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 20 false 2019-08-18T20:04:33 2019-08-18T06:33:50 2019-08-18T18:00:00 2019-08-18T21:00:00 180 1566162000 true 25.09 0 25,09 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1009.98 0 1009,98 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 20 false 2019-08-18T20:04:33 2019-08-18T06:33:50 2019-08-18T19:00:00 2019-08-18T22:00:00 180 1566165600 true 24.63 0 24,63 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1010.71 0 1010,71 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 20 false 2019-08-18T20:04:33 2019-08-18T06:33:50 2019-08-18T20:00:00 2019-08-18T23:00:00 180 1566169200 true 24.03 0 24,03 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1011.27 0 1011,27 mb mb true 0 0 0 % % 2019-08-17T21:00:00 2019-08-18T00:00:00 180 1566086400 Ανεμώδης όλη την ημέρα. Windy throughout the day. 2019-08-18T03:33:50 2019-08-18T06:33:50 180 1566110030 2019-08-18T17:04:33 2019-08-18T20:04:33 180 1566158673 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0 0 0 % % 1 Δευτέρα false 50 false 2019-08-19T20:03:16 2019-08-19T06:34:41 true 27.17 0 27,17 °C °C true 22.3 0 22,3 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF Βορειοδυτικός ισχυρός - 6 BF NNW false false false 0 0 NW30.png Ανεμώδης false 20 false 2019-08-19T20:03:16 2019-08-19T06:34:41 2019-08-18T21:00:00 2019-08-19T00:00:00 180 1566172800 true 23.49 0 23,49 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 77 0 77 % % true 1011.45 0 1011,45 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 20 false 2019-08-19T20:03:16 2019-08-19T06:34:41 2019-08-18T22:00:00 2019-08-19T01:00:00 180 1566176400 true 23.07 0 23,07 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1011.13 0 1011,13 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 20 false 2019-08-19T20:03:16 2019-08-19T06:34:41 2019-08-18T23:00:00 2019-08-19T02:00:00 180 1566180000 true 22.7 0 22,7 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1010.68 0 1010,68 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 20 false 2019-08-19T20:03:16 2019-08-19T06:34:41 2019-08-19T00:00:00 2019-08-19T03:00:00 180 1566183600 true 22.46 0 22,46 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1010.1 0 1010,1 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 20 false 2019-08-19T20:03:16 2019-08-19T06:34:41 2019-08-19T01:00:00 2019-08-19T04:00:00 180 1566187200 true 22.3 0 22,3 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1009.97 0 1009,97 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-19T20:03:16 2019-08-19T06:34:41 2019-08-19T02:00:00 2019-08-19T05:00:00 180 1566190800 true 22.35 0 22,35 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1010.36 0 1010,36 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-19T20:03:16 2019-08-19T06:34:41 2019-08-19T03:00:00 2019-08-19T06:00:00 180 1566194400 true 22.4 0 22,4 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 82 0 82 % % true 1010.64 0 1010,64 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-19T20:03:16 2019-08-19T06:34:41 2019-08-19T04:00:00 2019-08-19T07:00:00 180 1566198000 true 22.59 0 22,59 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 81 0 81 % % true 1010.98 0 1010,98 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-19T20:03:16 2019-08-19T06:34:41 2019-08-19T05:00:00 2019-08-19T08:00:00 180 1566201600 true 22.97 0 22,97 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 78 0 78 % % true 1011.36 0 1011,36 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-19T20:03:16 2019-08-19T06:34:41 2019-08-19T06:00:00 2019-08-19T09:00:00 180 1566205200 true 23.4 0 23,4 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 76 0 76 % % true 1011.52 0 1011,52 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-19T20:03:16 2019-08-19T06:34:41 2019-08-19T07:00:00 2019-08-19T10:00:00 180 1566208800 true 23.98 0 23,98 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 73 0 73 % % true 1011.62 0 1011,62 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-19T20:03:16 2019-08-19T06:34:41 2019-08-19T08:00:00 2019-08-19T11:00:00 180 1566212400 true 24.54 0 24,54 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1011.49 0 1011,49 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-19T20:03:16 2019-08-19T06:34:41 2019-08-19T09:00:00 2019-08-19T12:00:00 180 1566216000 true 25.01 0 25,01 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1011.45 0 1011,45 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-19T20:03:16 2019-08-19T06:34:41 2019-08-19T10:00:00 2019-08-19T13:00:00 180 1566219600 true 25.54 0 25,54 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1011.37 0 1011,37 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-19T20:03:16 2019-08-19T06:34:41 2019-08-19T11:00:00 2019-08-19T14:00:00 180 1566223200 true 26.08 0 26,08 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1011.19 0 1011,19 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-08-19T20:03:16 2019-08-19T06:34:41 2019-08-19T12:00:00 2019-08-19T15:00:00 180 1566226800 true 26.55 0 26,55 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1011.03 0 1011,03 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-08-19T20:03:16 2019-08-19T06:34:41 2019-08-19T13:00:00 2019-08-19T16:00:00 180 1566230400 true 26.87 0 26,87 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1010.78 0 1010,78 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-08-19T20:03:16 2019-08-19T06:34:41 2019-08-19T14:00:00 2019-08-19T17:00:00 180 1566234000 true 27.14 0 27,14 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1010.25 0 1010,25 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-08-19T20:03:16 2019-08-19T06:34:41 2019-08-19T15:00:00 2019-08-19T18:00:00 180 1566237600 true 27.17 0 27,17 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1010.12 0 1010,12 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-08-19T20:03:16 2019-08-19T06:34:41 2019-08-19T16:00:00 2019-08-19T19:00:00 180 1566241200 true 26.95 0 26,95 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-08-19T20:03:16 2019-08-19T06:34:41 2019-08-19T17:00:00 2019-08-19T20:00:00 180 1566244800 true 26.44 0 26,44 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.05 0 1011,05 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 20 false 2019-08-19T20:03:16 2019-08-19T06:34:41 2019-08-19T18:00:00 2019-08-19T21:00:00 180 1566248400 true 25.83 0 25,83 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1011.48 0 1011,48 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 20 false 2019-08-19T20:03:16 2019-08-19T06:34:41 2019-08-19T19:00:00 2019-08-19T22:00:00 180 1566252000 true 25.16 0 25,16 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1011.73 0 1011,73 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-19T20:03:16 2019-08-19T06:34:41 2019-08-19T20:00:00 2019-08-19T23:00:00 180 1566255600 true 24.4 0 24,4 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1011.44 0 1011,44 mb mb true 0 0 0 % % 2019-08-18T21:00:00 2019-08-19T00:00:00 180 1566172800 Ανεμώδης όλη την ημέρα. Windy throughout the day. 2019-08-19T03:34:41 2019-08-19T06:34:41 180 1566196481 2019-08-19T17:03:16 2019-08-19T20:03:16 180 1566244996 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0 0 0 % % 2 Τρίτη false 1 false 2019-08-20T20:01:58 2019-08-20T06:35:32 true 26.92 0 26,92 °C °C true 22.35 0 22,35 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Αίθριος false 20 false 2019-08-20T20:01:58 2019-08-20T06:35:32 2019-08-19T21:00:00 2019-08-20T00:00:00 180 1566259200 true 23.74 0 23,74 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1011.54 0 1011,54 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-20T20:01:58 2019-08-20T06:35:32 2019-08-19T22:00:00 2019-08-20T01:00:00 180 1566262800 true 23.15 0 23,15 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 89 0 89 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-20T20:01:58 2019-08-20T06:35:32 2019-08-19T23:00:00 2019-08-20T02:00:00 180 1566266400 true 22.73 0 22,73 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 92 0 92 % % true 1011.04 0 1011,04 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-20T20:01:58 2019-08-20T06:35:32 2019-08-20T00:00:00 2019-08-20T03:00:00 180 1566270000 true 22.49 0 22,49 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 94 0 94 % % true 1010.88 0 1010,88 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-20T20:01:58 2019-08-20T06:35:32 2019-08-20T01:00:00 2019-08-20T04:00:00 180 1566273600 true 22.4 0 22,4 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 95 0 95 % % true 1010.89 0 1010,89 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-20T20:01:58 2019-08-20T06:35:32 2019-08-20T02:00:00 2019-08-20T05:00:00 180 1566277200 true 22.35 0 22,35 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 95 0 95 % % true 1010.98 0 1010,98 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-20T20:01:58 2019-08-20T06:35:32 2019-08-20T03:00:00 2019-08-20T06:00:00 180 1566280800 true 22.38 0 22,38 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 94 0 94 % % true 1011.13 0 1011,13 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-20T20:01:58 2019-08-20T06:35:32 2019-08-20T04:00:00 2019-08-20T07:00:00 180 1566284400 true 22.5 0 22,5 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 93 0 93 % % true 1011.75 0 1011,75 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-20T20:01:58 2019-08-20T06:35:32 2019-08-20T05:00:00 2019-08-20T08:00:00 180 1566288000 true 22.82 0 22,82 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 91 0 91 % % true 1012.57 0 1012,57 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-20T20:01:58 2019-08-20T06:35:32 2019-08-20T06:00:00 2019-08-20T09:00:00 180 1566291600 true 23.32 0 23,32 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 87 0 87 % % true 1012.96 0 1012,96 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-20T20:01:58 2019-08-20T06:35:32 2019-08-20T07:00:00 2019-08-20T10:00:00 180 1566295200 true 23.91 0 23,91 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1013.08 0 1013,08 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-20T20:01:58 2019-08-20T06:35:32 2019-08-20T08:00:00 2019-08-20T11:00:00 180 1566298800 true 24.45 0 24,45 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1013.31 0 1013,31 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-20T20:01:58 2019-08-20T06:35:32 2019-08-20T09:00:00 2019-08-20T12:00:00 180 1566302400 true 24.91 0 24,91 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1013.03 0 1013,03 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-20T20:01:58 2019-08-20T06:35:32 2019-08-20T10:00:00 2019-08-20T13:00:00 180 1566306000 true 25.35 0 25,35 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1012.87 0 1012,87 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-20T20:01:58 2019-08-20T06:35:32 2019-08-20T11:00:00 2019-08-20T14:00:00 180 1566309600 true 25.79 0 25,79 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.58 0 1012,58 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-20T20:01:58 2019-08-20T06:35:32 2019-08-20T12:00:00 2019-08-20T15:00:00 180 1566313200 true 26.2 0 26,2 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-20T20:01:58 2019-08-20T06:35:32 2019-08-20T13:00:00 2019-08-20T16:00:00 180 1566316800 true 26.51 0 26,51 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-20T20:01:58 2019-08-20T06:35:32 2019-08-20T14:00:00 2019-08-20T17:00:00 180 1566320400 true 26.79 0 26,79 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.82 0 1011,82 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-20T20:01:58 2019-08-20T06:35:32 2019-08-20T15:00:00 2019-08-20T18:00:00 180 1566324000 true 26.92 0 26,92 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.76 0 1011,76 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-20T20:01:58 2019-08-20T06:35:32 2019-08-20T16:00:00 2019-08-20T19:00:00 180 1566327600 true 26.82 0 26,82 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1011.96 0 1011,96 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-20T20:01:58 2019-08-20T06:35:32 2019-08-20T17:00:00 2019-08-20T20:00:00 180 1566331200 true 26.34 0 26,34 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1012.62 0 1012,62 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-20T20:01:58 2019-08-20T06:35:32 2019-08-20T18:00:00 2019-08-20T21:00:00 180 1566334800 true 25.74 0 25,74 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1012.96 0 1012,96 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-20T20:01:58 2019-08-20T06:35:32 2019-08-20T19:00:00 2019-08-20T22:00:00 180 1566338400 true 25.23 0 25,23 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1013.05 0 1013,05 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-20T20:01:58 2019-08-20T06:35:32 2019-08-20T20:00:00 2019-08-20T23:00:00 180 1566342000 true 24.69 0 24,69 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1013.12 0 1013,12 mb mb true 0 0 0 % % 2019-08-19T21:00:00 2019-08-20T00:00:00 180 1566259200 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2019-08-20T03:35:32 2019-08-20T06:35:32 180 1566282932 2019-08-20T17:01:58 2019-08-20T20:01:58 180 1566331318 true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 0 0 0 % % 3 Τετάρτη false 1 false 2019-08-21T20:00:39 2019-08-21T06:36:23 true 27.12 0 27,12 °C °C true 22.56 0 22,56 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Αίθριος false 20 false 2019-08-21T20:00:39 2019-08-21T06:36:23 2019-08-20T21:00:00 2019-08-21T00:00:00 180 1566345600 true 24.07 0 24,07 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1013.21 0 1013,21 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-21T20:00:39 2019-08-21T06:36:23 2019-08-20T22:00:00 2019-08-21T01:00:00 180 1566349200 true 23.53 0 23,53 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 93 0 93 % % true 1013.14 0 1013,14 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-21T20:00:39 2019-08-21T06:36:23 2019-08-20T23:00:00 2019-08-21T02:00:00 180 1566352800 true 23.07 0 23,07 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 98 0 98 % % true 1012.81 0 1012,81 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-21T20:00:39 2019-08-21T06:36:23 2019-08-21T00:00:00 2019-08-21T03:00:00 180 1566356400 true 22.74 0 22,74 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 100 0 100 % % true 1012.55 0 1012,55 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-21T20:00:39 2019-08-21T06:36:23 2019-08-21T01:00:00 2019-08-21T04:00:00 180 1566360000 true 22.61 0 22,61 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 100 0 100 % % true 1012.32 0 1012,32 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-21T20:00:39 2019-08-21T06:36:23 2019-08-21T02:00:00 2019-08-21T05:00:00 180 1566363600 true 22.56 0 22,56 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 100 0 100 % % true 1012.19 0 1012,19 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-21T20:00:39 2019-08-21T06:36:23 2019-08-21T03:00:00 2019-08-21T06:00:00 180 1566367200 true 22.65 0 22,65 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 100 0 100 % % true 1012.22 0 1012,22 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-21T20:00:39 2019-08-21T06:36:23 2019-08-21T04:00:00 2019-08-21T07:00:00 180 1566370800 true 22.85 0 22,85 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 99 0 99 % % true 1012.34 0 1012,34 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-21T20:00:39 2019-08-21T06:36:23 2019-08-21T05:00:00 2019-08-21T08:00:00 180 1566374400 true 23.23 0 23,23 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 95 0 95 % % true 1012.47 0 1012,47 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T20:00:39 2019-08-21T06:36:23 2019-08-21T06:00:00 2019-08-21T09:00:00 180 1566378000 true 23.69 0 23,69 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 91 0 91 % % true 1012.54 0 1012,54 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T20:00:39 2019-08-21T06:36:23 2019-08-21T07:00:00 2019-08-21T10:00:00 180 1566381600 true 24.27 0 24,27 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1012.46 0 1012,46 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T20:00:39 2019-08-21T06:36:23 2019-08-21T08:00:00 2019-08-21T11:00:00 180 1566385200 true 24.83 0 24,83 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1012.75 0 1012,75 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T20:00:39 2019-08-21T06:36:23 2019-08-21T09:00:00 2019-08-21T12:00:00 180 1566388800 true 25.28 0 25,28 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1012.81 0 1012,81 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T20:00:39 2019-08-21T06:36:23 2019-08-21T10:00:00 2019-08-21T13:00:00 180 1566392400 true 25.66 0 25,66 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1012.58 0 1012,58 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T20:00:39 2019-08-21T06:36:23 2019-08-21T11:00:00 2019-08-21T14:00:00 180 1566396000 true 26.04 0 26,04 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1012.16 0 1012,16 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T20:00:39 2019-08-21T06:36:23 2019-08-21T12:00:00 2019-08-21T15:00:00 180 1566399600 true 26.36 0 26,36 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1011.77 0 1011,77 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-21T20:00:39 2019-08-21T06:36:23 2019-08-21T13:00:00 2019-08-21T16:00:00 180 1566403200 true 26.72 0 26,72 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1011.44 0 1011,44 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T20:00:39 2019-08-21T06:36:23 2019-08-21T14:00:00 2019-08-21T17:00:00 180 1566406800 true 27 0 27 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1011.46 0 1011,46 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T20:00:39 2019-08-21T06:36:23 2019-08-21T15:00:00 2019-08-21T18:00:00 180 1566410400 true 27.12 0 27,12 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1011.32 0 1011,32 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-21T20:00:39 2019-08-21T06:36:23 2019-08-21T16:00:00 2019-08-21T19:00:00 180 1566414000 true 26.92 0 26,92 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1011.12 0 1011,12 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-21T20:00:39 2019-08-21T06:36:23 2019-08-21T17:00:00 2019-08-21T20:00:00 180 1566417600 true 26.42 0 26,42 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1011.03 0 1011,03 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-21T20:00:39 2019-08-21T06:36:23 2019-08-21T18:00:00 2019-08-21T21:00:00 180 1566421200 true 25.79 0 25,79 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1011.13 0 1011,13 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-21T20:00:39 2019-08-21T06:36:23 2019-08-21T19:00:00 2019-08-21T22:00:00 180 1566424800 true 25.4 0 25,4 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1011.19 0 1011,19 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-21T20:00:39 2019-08-21T06:36:23 2019-08-21T20:00:00 2019-08-21T23:00:00 180 1566428400 true 25.02 0 25,02 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 93 0 93 % % true 1011.75 0 1011,75 mb mb true 0 0 0 % % 2019-08-20T21:00:00 2019-08-21T00:00:00 180 1566345600 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2019-08-21T03:36:23 2019-08-21T06:36:23 180 1566369383 2019-08-21T17:00:39 2019-08-21T20:00:39 180 1566417639 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0 0 0 % % 4 Πέμπτη false 1 false 2019-08-22T19:59:20 2019-08-22T06:37:14 true 28.48 0 28,48 °C °C true 23.76 0 23,76 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NNW false false false 0 0 NW20.png Υγρασία false 20 false 2019-08-22T19:59:20 2019-08-22T06:37:14 2019-08-21T21:00:00 2019-08-22T00:00:00 180 1566432000 true 24.65 0 24,65 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 97 0 97 % % true 1011.64 0 1011,64 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-22T19:59:20 2019-08-22T06:37:14 2019-08-21T22:00:00 2019-08-22T01:00:00 180 1566435600 true 24.36 0 24,36 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1011.54 0 1011,54 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-22T19:59:20 2019-08-22T06:37:14 2019-08-21T23:00:00 2019-08-22T02:00:00 180 1566439200 true 24.14 0 24,14 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1011.23 0 1011,23 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-22T19:59:20 2019-08-22T06:37:14 2019-08-22T00:00:00 2019-08-22T03:00:00 180 1566442800 true 23.99 0 23,99 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 100 0 100 % % true 1010.95 0 1010,95 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-22T19:59:20 2019-08-22T06:37:14 2019-08-22T01:00:00 2019-08-22T04:00:00 180 1566446400 true 23.86 0 23,86 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1010.57 0 1010,57 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-22T19:59:20 2019-08-22T06:37:14 2019-08-22T02:00:00 2019-08-22T05:00:00 180 1566450000 true 23.76 0 23,76 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1010.31 0 1010,31 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-22T19:59:20 2019-08-22T06:37:14 2019-08-22T03:00:00 2019-08-22T06:00:00 180 1566453600 true 23.77 0 23,77 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1009.97 0 1009,97 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-22T19:59:20 2019-08-22T06:37:14 2019-08-22T04:00:00 2019-08-22T07:00:00 180 1566457200 true 23.94 0 23,94 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1010.24 0 1010,24 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-22T19:59:20 2019-08-22T06:37:14 2019-08-22T05:00:00 2019-08-22T08:00:00 180 1566460800 true 24.17 0 24,17 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1010.57 0 1010,57 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-22T19:59:20 2019-08-22T06:37:14 2019-08-22T06:00:00 2019-08-22T09:00:00 180 1566464400 true 24.48 0 24,48 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 96 0 96 % % true 1010.88 0 1010,88 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-22T19:59:20 2019-08-22T06:37:14 2019-08-22T07:00:00 2019-08-22T10:00:00 180 1566468000 true 24.92 0 24,92 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 91 0 91 % % true 1011.55 0 1011,55 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-22T19:59:20 2019-08-22T06:37:14 2019-08-22T08:00:00 2019-08-22T11:00:00 180 1566471600 true 25.43 0 25,43 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-22T19:59:20 2019-08-22T06:37:14 2019-08-22T09:00:00 2019-08-22T12:00:00 180 1566475200 true 25.92 0 25,92 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 86 0 86 % % true 1011.91 0 1011,91 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-22T19:59:20 2019-08-22T06:37:14 2019-08-22T10:00:00 2019-08-22T13:00:00 180 1566478800 true 26.42 0 26,42 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1011.71 0 1011,71 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-22T19:59:20 2019-08-22T06:37:14 2019-08-22T11:00:00 2019-08-22T14:00:00 180 1566482400 true 26.9 0 26,9 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-22T19:59:20 2019-08-22T06:37:14 2019-08-22T12:00:00 2019-08-22T15:00:00 180 1566486000 true 27.37 0 27,37 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1010.78 0 1010,78 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-22T19:59:20 2019-08-22T06:37:14 2019-08-22T13:00:00 2019-08-22T16:00:00 180 1566489600 true 27.81 0 27,81 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1010.35 0 1010,35 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-22T19:59:20 2019-08-22T06:37:14 2019-08-22T14:00:00 2019-08-22T17:00:00 180 1566493200 true 28.26 0 28,26 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-22T19:59:20 2019-08-22T06:37:14 2019-08-22T15:00:00 2019-08-22T18:00:00 180 1566496800 true 28.48 0 28,48 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 75 0 75 % % true 1010.23 0 1010,23 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-22T19:59:20 2019-08-22T06:37:14 2019-08-22T16:00:00 2019-08-22T19:00:00 180 1566500400 true 28.34 0 28,34 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-22T19:59:20 2019-08-22T06:37:14 2019-08-22T17:00:00 2019-08-22T20:00:00 180 1566504000 true 27.8 0 27,8 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1010.51 0 1010,51 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-22T19:59:20 2019-08-22T06:37:14 2019-08-22T18:00:00 2019-08-22T21:00:00 180 1566507600 true 27.13 0 27,13 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1010.48 0 1010,48 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-22T19:59:20 2019-08-22T06:37:14 2019-08-22T19:00:00 2019-08-22T22:00:00 180 1566511200 true 26.5 0 26,5 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1010.62 0 1010,62 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-22T19:59:20 2019-08-22T06:37:14 2019-08-22T20:00:00 2019-08-22T23:00:00 180 1566514800 true 25.86 0 25,86 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 92 0 92 % % true 1010.41 0 1010,41 mb mb true 0 0 0 % % 2019-08-21T21:00:00 2019-08-22T00:00:00 180 1566432000 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2019-08-22T03:37:14 2019-08-22T06:37:14 180 1566455834 2019-08-22T16:59:20 2019-08-22T19:59:20 180 1566503960 true 0.0105 0 0,0105 mm mm true 0 0 0 % % 5 Παρασκευή false 1 false 2019-08-23T19:57:59 2019-08-23T06:38:04 true 28.24 0 28,24 °C °C true 24.51 0 24,51 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Bορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NW false false false 0 0 NW20.png Υγρασία false 20 false 2019-08-23T19:57:59 2019-08-23T06:38:04 2019-08-22T21:00:00 2019-08-23T00:00:00 180 1566518400 true 25.26 0 25,26 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 96 0 96 % % true 1010.41 0 1010,41 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-23T19:57:59 2019-08-23T06:38:04 2019-08-22T22:00:00 2019-08-23T01:00:00 180 1566522000 true 24.94 0 24,94 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 99 0 99 % % true 1010.23 0 1010,23 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-23T19:57:59 2019-08-23T06:38:04 2019-08-22T23:00:00 2019-08-23T02:00:00 180 1566525600 true 24.75 0 24,75 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1010.06 0 1010,06 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-23T19:57:59 2019-08-23T06:38:04 2019-08-23T00:00:00 2019-08-23T03:00:00 180 1566529200 true 24.69 0 24,69 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1009.76 0 1009,76 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-23T19:57:59 2019-08-23T06:38:04 2019-08-23T01:00:00 2019-08-23T04:00:00 180 1566532800 true 24.59 0 24,59 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1009.58 0 1009,58 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-23T19:57:59 2019-08-23T06:38:04 2019-08-23T02:00:00 2019-08-23T05:00:00 180 1566536400 true 24.51 0 24,51 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 99 0 99 % % true 1009.31 0 1009,31 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-23T19:57:59 2019-08-23T06:38:04 2019-08-23T03:00:00 2019-08-23T06:00:00 180 1566540000 true 24.52 0 24,52 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 98 0 98 % % true 1009.27 0 1009,27 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-23T19:57:59 2019-08-23T06:38:04 2019-08-23T04:00:00 2019-08-23T07:00:00 180 1566543600 true 24.66 0 24,66 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 97 0 97 % % true 1009.43 0 1009,43 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-23T19:57:59 2019-08-23T06:38:04 2019-08-23T05:00:00 2019-08-23T08:00:00 180 1566547200 true 24.88 0 24,88 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 95 0 95 % % true 1009.95 0 1009,95 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-23T19:57:59 2019-08-23T06:38:04 2019-08-23T06:00:00 2019-08-23T09:00:00 180 1566550800 true 25.03 0 25,03 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 93 0 93 % % true 1010.32 0 1010,32 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-23T19:57:59 2019-08-23T06:38:04 2019-08-23T07:00:00 2019-08-23T10:00:00 180 1566554400 true 25.31 0 25,31 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1010.42 0 1010,42 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-23T19:57:59 2019-08-23T06:38:04 2019-08-23T08:00:00 2019-08-23T11:00:00 180 1566558000 true 25.75 0 25,75 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0064 0 0,0064 mm mm true 87 0 87 % % true 1010.49 0 1010,49 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-23T19:57:59 2019-08-23T06:38:04 2019-08-23T09:00:00 2019-08-23T12:00:00 180 1566561600 true 26.19 0 26,19 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 85 0 85 % % true 1010.51 0 1010,51 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-23T19:57:59 2019-08-23T06:38:04 2019-08-23T10:00:00 2019-08-23T13:00:00 180 1566565200 true 26.68 0 26,68 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1010.43 0 1010,43 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-23T19:57:59 2019-08-23T06:38:04 2019-08-23T11:00:00 2019-08-23T14:00:00 180 1566568800 true 27.16 0 27,16 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1010.09 0 1010,09 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-23T19:57:59 2019-08-23T06:38:04 2019-08-23T12:00:00 2019-08-23T15:00:00 180 1566572400 true 27.52 0 27,52 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1009.64 0 1009,64 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-23T19:57:59 2019-08-23T06:38:04 2019-08-23T13:00:00 2019-08-23T16:00:00 180 1566576000 true 27.87 0 27,87 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1009.25 0 1009,25 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-23T19:57:59 2019-08-23T06:38:04 2019-08-23T14:00:00 2019-08-23T17:00:00 180 1566579600 true 28.16 0 28,16 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1009.09 0 1009,09 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-23T19:57:59 2019-08-23T06:38:04 2019-08-23T15:00:00 2019-08-23T18:00:00 180 1566583200 true 28.24 0 28,24 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1009.07 0 1009,07 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-23T19:57:59 2019-08-23T06:38:04 2019-08-23T16:00:00 2019-08-23T19:00:00 180 1566586800 true 28.03 0 28,03 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 78 0 78 % % true 1008.91 0 1008,91 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-23T19:57:59 2019-08-23T06:38:04 2019-08-23T17:00:00 2019-08-23T20:00:00 180 1566590400 true 27.55 0 27,55 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 80 0 80 % % true 1008.99 0 1008,99 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-23T19:57:59 2019-08-23T06:38:04 2019-08-23T18:00:00 2019-08-23T21:00:00 180 1566594000 true 26.92 0 26,92 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 84 0 84 % % true 1009.07 0 1009,07 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-23T19:57:59 2019-08-23T06:38:04 2019-08-23T19:00:00 2019-08-23T22:00:00 180 1566597600 true 26.35 0 26,35 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1009.21 0 1009,21 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-23T19:57:59 2019-08-23T06:38:04 2019-08-23T20:00:00 2019-08-23T23:00:00 180 1566601200 true 25.73 0 25,73 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 94 0 94 % % true 1008.93 0 1008,93 mb mb true 0 0 0 % % 2019-08-22T21:00:00 2019-08-23T00:00:00 180 1566518400 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2019-08-23T03:38:04 2019-08-23T06:38:04 180 1566542284 2019-08-23T16:57:59 2019-08-23T19:57:59 180 1566590279 true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 0 0 0 % % 6 Σάββατο false 1 false 2019-08-24T19:56:37 2019-08-24T06:38:55 true 28.13 0 28,13 °C °C true 23.87 0 23,87 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Bορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NW false false false 0 0 NW15.png Υγρασία false 20 false 2019-08-24T19:56:37 2019-08-24T06:38:55 2019-08-23T21:00:00 2019-08-24T00:00:00 180 1566604800 true 25.23 0 25,23 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 99 0 99 % % true 1008.91 0 1008,91 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-24T19:56:37 2019-08-24T06:38:55 2019-08-23T22:00:00 2019-08-24T01:00:00 180 1566608400 true 24.85 0 24,85 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1008.89 0 1008,89 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-24T19:56:37 2019-08-24T06:38:55 2019-08-23T23:00:00 2019-08-24T02:00:00 180 1566612000 true 24.61 0 24,61 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 100 0 100 % % true 1008.74 0 1008,74 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-24T19:56:37 2019-08-24T06:38:55 2019-08-24T00:00:00 2019-08-24T03:00:00 180 1566615600 true 24.39 0 24,39 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 100 0 100 % % true 1008.6 0 1008,6 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-24T19:56:37 2019-08-24T06:38:55 2019-08-24T01:00:00 2019-08-24T04:00:00 180 1566619200 true 24.13 0 24,13 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 100 0 100 % % true 1008.43 0 1008,43 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-24T19:56:37 2019-08-24T06:38:55 2019-08-24T02:00:00 2019-08-24T05:00:00 180 1566622800 true 23.89 0 23,89 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1008.36 0 1008,36 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-24T19:56:37 2019-08-24T06:38:55 2019-08-24T03:00:00 2019-08-24T06:00:00 180 1566626400 true 23.87 0 23,87 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1008.34 0 1008,34 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-24T19:56:37 2019-08-24T06:38:55 2019-08-24T04:00:00 2019-08-24T07:00:00 180 1566630000 true 24.09 0 24,09 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1008.63 0 1008,63 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-24T19:56:37 2019-08-24T06:38:55 2019-08-24T05:00:00 2019-08-24T08:00:00 180 1566633600 true 24.42 0 24,42 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1009.04 0 1009,04 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-24T19:56:37 2019-08-24T06:38:55 2019-08-24T06:00:00 2019-08-24T09:00:00 180 1566637200 true 24.72 0 24,72 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 96 0 96 % % true 1009.48 0 1009,48 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-24T19:56:37 2019-08-24T06:38:55 2019-08-24T07:00:00 2019-08-24T10:00:00 180 1566640800 true 25.1 0 25,1 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 92 0 92 % % true 1009.76 0 1009,76 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-24T19:56:37 2019-08-24T06:38:55 2019-08-24T08:00:00 2019-08-24T11:00:00 180 1566644400 true 25.57 0 25,57 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 89 0 89 % % true 1009.93 0 1009,93 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-24T19:56:37 2019-08-24T06:38:55 2019-08-24T09:00:00 2019-08-24T12:00:00 180 1566648000 true 26.06 0 26,06 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1010.16 0 1010,16 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-24T19:56:37 2019-08-24T06:38:55 2019-08-24T10:00:00 2019-08-24T13:00:00 180 1566651600 true 26.49 0 26,49 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1010.15 0 1010,15 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-24T19:56:37 2019-08-24T06:38:55 2019-08-24T11:00:00 2019-08-24T14:00:00 180 1566655200 true 26.91 0 26,91 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1009.87 0 1009,87 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-24T19:56:37 2019-08-24T06:38:55 2019-08-24T12:00:00 2019-08-24T15:00:00 180 1566658800 true 27.3 0 27,3 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1009.42 0 1009,42 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-24T19:56:37 2019-08-24T06:38:55 2019-08-24T13:00:00 2019-08-24T16:00:00 180 1566662400 true 27.69 0 27,69 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1009.17 0 1009,17 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-24T19:56:37 2019-08-24T06:38:55 2019-08-24T14:00:00 2019-08-24T17:00:00 180 1566666000 true 28.02 0 28,02 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1008.93 0 1008,93 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-24T19:56:37 2019-08-24T06:38:55 2019-08-24T15:00:00 2019-08-24T18:00:00 180 1566669600 true 28.13 0 28,13 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1008.77 0 1008,77 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-24T19:56:37 2019-08-24T06:38:55 2019-08-24T16:00:00 2019-08-24T19:00:00 180 1566673200 true 27.85 0 27,85 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1008.79 0 1008,79 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-24T19:56:37 2019-08-24T06:38:55 2019-08-24T17:00:00 2019-08-24T20:00:00 180 1566676800 true 27.3 0 27,3 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1009.13 0 1009,13 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-24T19:56:37 2019-08-24T06:38:55 2019-08-24T18:00:00 2019-08-24T21:00:00 180 1566680400 true 26.58 0 26,58 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 90 0 90 % % true 1009.19 0 1009,19 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-24T19:56:37 2019-08-24T06:38:55 2019-08-24T19:00:00 2019-08-24T22:00:00 180 1566684000 true 25.99 0 25,99 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 94 0 94 % % true 1009.36 0 1009,36 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-24T19:56:37 2019-08-24T06:38:55 2019-08-24T20:00:00 2019-08-24T23:00:00 180 1566687600 true 25.49 0 25,49 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 97 0 97 % % true 1009.59 0 1009,59 mb mb true 0 0 0 % % 2019-08-23T21:00:00 2019-08-24T00:00:00 180 1566604800 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2019-08-24T03:38:55 2019-08-24T06:38:55 180 1566628735 2019-08-24T16:56:37 2019-08-24T19:56:37 180 1566676597 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0 0 0 % %
sunny

Σήμερα

Ανεμώδης όλη την ημέρα.

24°c

windy

BF 6

deltiokairou

Μπορεί η Πάτμος να είναι παγκοσμίως γνωστή ως το "Ιερό Νησί", παράλληλα όμως αποτελεί έναν ιδανικό προορισμό για τους φυσιολάτρες. Το ιδιαίτερο γεωμορφολογικό ανάγλυφο με τη δαντελωτή ακτογραμμή, τις απόκρημνες κορυφές και το ηφαιστειογενές έδαφος συνδυάζεται αρμονικά με την ήπια τουριστική ανάπτυξη, καθιστώντας την ιδανικό προορισμό για τους λάτρεις του τουρισμού της υπαίθρου.
Από την Μίλητο ως εξόριστος φτάνει στην Πάτμο το 95 μΧ ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος ο οποίος παρέμεινε στο νησί για δύο χρόνια, συγγράφοντας στο Σπήλαιο της Αποκάλυψης το ομώνυμο ιερό βιβλίο, κηρύττοντας τον χριστιανισμό και βαπτίζοντας χριστιανούς, καθορίζοντας έτσι την ιστορία του τόπου.
Κατά τη Βυζαντινή περίοδο (και κυρίως κατά τον 7ο – 8ο αιώνα) αραβικές επιδρομές έγιναν αιτία ερήμωσης του νησιού. Πολλά μνημεία καταστράφηκαν, ενώ οι κάτοικοι του νησιού απήχθησαν και πουλήθηκαν ως δούλοι. Ο εποικισμός της Πάτμου θα ξεκινήσει πάλι τον 11ο αιώνα και συγκεκριμένα το 1088 μ.Χ. όπου ο Όσιος Χριστόδουλος ο Λατρηνός ιδρύει την ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, μετά από παραχώρηση σε αυτόν ολόκληρου του νησιού από τον βυζαντινό αυτοκράτορα Αλέξιο Α’ τον Κομνηνό. Οι τεχνίτες που ήρθαν για να χτίσουν τη Μονή πρωτοκατοίκησαν στην περιοχή Κάμπος, βόρεια του νησιού και εν συνεχεία μετοίκησαν γυρω από τα τείχη της Μονής για να προστατευτούν από τις πειρατικές επιδρομές, δημιουργώντας έτσι τον πρώτο οικιστικό πυρήνα της Χώρας.
Η εισβολή των Βενετών στην Πάτμο λαμβάνει χώρα το 1659 και λεηλατείται η Μονή. Με την λήξη όμως του Ενετοκρατικού πολέμου, το νησί περιήλθε στα χέρια των Τούρκων, χωρίς αυτό να εμποδίσει τους κατοίκους να αποκτούν όλο και περισσότερα πλοία και η Μονή περισσότερη αίγλη. Στα τέλη του 18ου αι. η Πάτμος εισέρχεται σε μια νέα περίοδο ευημερίας που οδήγησε στην καθιέρωσή της ως ναυτικού και εμπορικού κέντρου.
Ο μεσαιωνικός οικισμός της Χώρας αναπτύσσεται γύρω από την Ιερά Μονή του Άγιου Ιωάννη του Θεολόγου. Τα μικρά λευκά σπίτια λαμπιρίζουν κάτω από τον αιγαιοπελαγίτικο ήλιο, ενώ τα δίπατα αρχοντικά δεσπόζουν περήφανα. Η Σκάλα, λιμάνι και πρωτεύουσα της Πάτμου, είναι ο μεγαλύτερος οικισμός του νησιού. Εδώ ανάμεσα στα ιταλικά διοικητικά κτήρια, βρίσκονται πολλά καταλύματα και ταβέρνες με φρέσκο ψάρι.
Μόλις στα 5 χιλιόμετρα από τη Σκάλα βρίσκεται το παραθαλάσσιο χωριό του Γροίκου, με την ομώνυμη παραλία.
Η πιο κοσμοπολίτικη παραλία του νησιού είναι αυτή του Κάμπου. Αν σας αρέσουν οι απομονωμένες παραλίες, πάρτε το καραβάκι από τη Σκάλα και κατευθυνθείτε προς την Ψιλή Άμμο.Τα Βάγια είναι η παραλία με τα πιο κρύα νερά αλλά και τα πιο διάσημα γλυκά του νησιού. Η παραλία της Σαψίλας διαθέτει τα πιο ζεστά νερά του νησιού, ενώ η παραλία της Λάμπης μαγεύει με τα πολύχρωμά βότσαλα. Ανεβείτε στα καραβάκια που αναχωρούν από τη Σκάλα για να επισκεφτείτε τις γειτονικές βραχονησίδες των Αρκιών αλλά και το μοναδικό Μαράθι, ένα μικρό νησάκι με πεντακάθαρα νερά και φρέσκο ψάρι.

Πηγή: www.patmos.gr