ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΠΑΤΜΟΣ

Η Πάτμος, γνωστή και ως το νησί της Αποκάλυψης, είναι ένα από τα ιστορικότερα και ομορφότερα νησιά της Ελλάδας. Το επιβλητικό καστρομονάστηρο του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και το Σπήλαιο της Αποκάλυψης συγκεντρώνουν χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

ΠΑΤΜΟΣ

0 2792 false 9 false 2019-02-23T18:02:29 2019-02-23T06:54:49 0.0 true 11 0 11 °C °C true 1012 0 1012 mb mb true 83 0 83 % % 2019-02-23T03:00:00 2019-02-23T05:00:00 120 1550898000 0 true 4 0 4 BF BF Nότιος σχεδόν μέτριος - 4 BF S false false false 0 0 S20.png Ασθενής βροχή Light Rain 0 Σάββατο false 9 false 2019-02-23T18:02:29 2019-02-23T06:54:49 true 13.66 0 13,66 °C °C true 11.48 0 11,48 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Nότιος σχεδόν μέτριος - 4 BF S false false false 0 0 S20.png Αίθριος false 20 false 2019-02-23T18:02:29 2019-02-23T06:54:49 2019-02-22T22:00:00 2019-02-23T00:00:00 120 1550880000 true 12.89 0 12,89 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1014.44 0 1014,44 mb mb true 0.24 0 0,24 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-02-23T18:02:29 2019-02-23T06:54:49 2019-02-22T23:00:00 2019-02-23T01:00:00 120 1550883600 true 12.98 0 12,98 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1013.99 0 1013,99 mb mb true 0.37 0 0,37 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-02-23T18:02:29 2019-02-23T06:54:49 2019-02-23T00:00:00 2019-02-23T02:00:00 120 1550887200 true 12.92 0 12,92 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1013.54 0 1013,54 mb mb true 0.52 0 0,52 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-23T18:02:29 2019-02-23T06:54:49 2019-02-23T01:00:00 2019-02-23T03:00:00 120 1550890800 true 12.48 0 12,48 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.1067 0 0,1067 mm mm true 69 0 69 % % true 1013.08 0 1013,08 mb mb true 0.68 0 0,68 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-23T18:02:29 2019-02-23T06:54:49 2019-02-23T02:00:00 2019-02-23T04:00:00 120 1550894400 true 11.84 0 11,84 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.569 0 0,569 mm mm true 77 0 77 % % true 1012.64 0 1012,64 mb mb true 0.86 0 0,86 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:02:29 2019-02-23T06:54:49 2019-02-23T03:00:00 2019-02-23T05:00:00 120 1550898000 true 11.48 0 11,48 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 1.0693 0 1,0693 mm mm true 83 0 83 % % true 1012.31 0 1012,31 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:02:29 2019-02-23T06:54:49 2019-02-23T04:00:00 2019-02-23T06:00:00 120 1550901600 true 11.51 0 11,51 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 1.0795 0 1,0795 mm mm true 85 0 85 % % true 1012.15 0 1012,15 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:02:29 2019-02-23T06:54:49 2019-02-23T05:00:00 2019-02-23T07:00:00 120 1550905200 true 11.73 0 11,73 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0.9017 0 0,9017 mm mm true 84 0 84 % % true 1012.07 0 1012,07 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:02:29 2019-02-23T06:54:49 2019-02-23T06:00:00 2019-02-23T08:00:00 120 1550908800 true 12.01 0 12,01 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0.8255 0 0,8255 mm mm true 82 0 82 % % true 1012.07 0 1012,07 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:02:29 2019-02-23T06:54:49 2019-02-23T07:00:00 2019-02-23T09:00:00 120 1550912400 true 12.32 0 12,32 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0.8204 0 0,8204 mm mm true 80 0 80 % % true 1012.16 0 1012,16 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:02:29 2019-02-23T06:54:49 2019-02-23T08:00:00 2019-02-23T10:00:00 120 1550916000 true 12.76 0 12,76 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0.7925 0 0,7925 mm mm true 77 0 77 % % true 1012.32 0 1012,32 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:02:29 2019-02-23T06:54:49 2019-02-23T09:00:00 2019-02-23T11:00:00 120 1550919600 true 13.15 0 13,15 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0.7417 0 0,7417 mm mm true 75 0 75 % % true 1012.46 0 1012,46 mb mb true 1 0 1 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-23T18:02:29 2019-02-23T06:54:49 2019-02-23T10:00:00 2019-02-23T12:00:00 120 1550923200 true 13.34 0 13,34 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.6579 0 0,6579 mm mm true 74 0 74 % % true 1012.54 0 1012,54 mb mb true 1 0 1 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-23T18:02:29 2019-02-23T06:54:49 2019-02-23T11:00:00 2019-02-23T13:00:00 120 1550926800 true 13.43 0 13,43 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.5613 0 0,5613 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 1 0 1 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-23T18:02:29 2019-02-23T06:54:49 2019-02-23T12:00:00 2019-02-23T14:00:00 120 1550930400 true 13.53 0 13,53 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.4775 0 0,4775 mm mm true 72 0 72 % % true 1012.72 0 1012,72 mb mb true 1 0 1 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-23T18:02:29 2019-02-23T06:54:49 2019-02-23T13:00:00 2019-02-23T15:00:00 120 1550934000 true 13.6 0 13,6 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.3912 0 0,3912 mm mm true 71 0 71 % % true 1012.87 0 1012,87 mb mb true 1 0 1 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-23T18:02:29 2019-02-23T06:54:49 2019-02-23T14:00:00 2019-02-23T16:00:00 120 1550937600 true 13.66 0 13,66 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.3251 0 0,3251 mm mm true 69 0 69 % % true 1013.12 0 1013,12 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-23T18:02:29 2019-02-23T06:54:49 2019-02-23T15:00:00 2019-02-23T17:00:00 120 1550941200 true 13.64 0 13,64 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.3099 0 0,3099 mm mm true 69 0 69 % % true 1013.43 0 1013,43 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-23T18:02:29 2019-02-23T06:54:49 2019-02-23T16:00:00 2019-02-23T18:00:00 120 1550944800 true 13.54 0 13,54 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.3581 0 0,3581 mm mm true 70 0 70 % % true 1013.95 0 1013,95 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-23T18:02:29 2019-02-23T06:54:49 2019-02-23T17:00:00 2019-02-23T19:00:00 120 1550948400 true 13.33 0 13,33 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.4953 0 0,4953 mm mm true 72 0 72 % % true 1014.55 0 1014,55 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-23T18:02:29 2019-02-23T06:54:49 2019-02-23T18:00:00 2019-02-23T20:00:00 120 1550952000 true 13.12 0 13,12 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.6528 0 0,6528 mm mm true 75 0 75 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:02:29 2019-02-23T06:54:49 2019-02-23T19:00:00 2019-02-23T21:00:00 120 1550955600 true 12.98 0 12,98 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.7417 0 0,7417 mm mm true 78 0 78 % % true 1015.53 0 1015,53 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:02:29 2019-02-23T06:54:49 2019-02-23T20:00:00 2019-02-23T22:00:00 120 1550959200 true 12.83 0 12,83 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.7976 0 0,7976 mm mm true 81 0 81 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0.9 0 0,9 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:02:29 2019-02-23T06:54:49 2019-02-23T21:00:00 2019-02-23T23:00:00 120 1550962800 true 12.67 0 12,67 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.8687 0 0,8687 mm mm true 84 0 84 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0.87 0 0,87 % % 2019-02-22T22:00:00 2019-02-23T00:00:00 120 1550880000 Ασθενής βροχή το πρωί και το βραδυ. Light rain in the morning and evening. 2019-02-23T04:54:49 2019-02-23T06:54:49 120 1550904889 2019-02-23T16:02:29 2019-02-23T18:02:29 120 1550944949 true 1.0795 0 1,0795 mm mm true 0.89 0 0,89 % % 1 Κυριακή false 9 false 2019-02-24T18:03:30 2019-02-24T06:53:31 true 13.23 0 13,23 °C °C true 11.53 0 11,53 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοανατολικός μέτριος - 5 BF ESE false false false 0 0 SE25.png Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:03:30 2019-02-24T06:53:31 2019-02-23T22:00:00 2019-02-24T00:00:00 120 1550966400 true 12.57 0 12,57 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.9855 0 0,9855 mm mm true 85 0 85 % % true 1016.36 0 1016,36 mb mb true 0.88 0 0,88 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:03:30 2019-02-24T06:53:31 2019-02-23T23:00:00 2019-02-24T01:00:00 120 1550970000 true 12.52 0 12,52 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 1.1278 0 1,1278 mm mm true 86 0 86 % % true 1016.45 0 1016,45 mb mb true 0.9 0 0,9 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:03:30 2019-02-24T06:53:31 2019-02-24T00:00:00 2019-02-24T02:00:00 120 1550973600 true 12.5 0 12,5 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 1.2446 0 1,2446 mm mm true 86 0 86 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:03:30 2019-02-24T06:53:31 2019-02-24T01:00:00 2019-02-24T03:00:00 120 1550977200 true 12.5 0 12,5 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 1.2878 0 1,2878 mm mm true 85 0 85 % % true 1016.53 0 1016,53 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:03:30 2019-02-24T06:53:31 2019-02-24T02:00:00 2019-02-24T04:00:00 120 1550980800 true 12.52 0 12,52 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 1.2929 0 1,2929 mm mm true 83 0 83 % % true 1016.53 0 1016,53 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:03:30 2019-02-24T06:53:31 2019-02-24T03:00:00 2019-02-24T05:00:00 120 1550984400 true 12.42 0 12,42 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 1.2903 0 1,2903 mm mm true 83 0 83 % % true 1016.66 0 1016,66 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:03:30 2019-02-24T06:53:31 2019-02-24T04:00:00 2019-02-24T06:00:00 120 1550988000 true 12.09 0 12,09 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 1.3081 0 1,3081 mm mm true 86 0 86 % % true 1017 0 1017 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:03:30 2019-02-24T06:53:31 2019-02-24T05:00:00 2019-02-24T07:00:00 120 1550991600 true 11.66 0 11,66 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 1.3513 0 1,3513 mm mm true 90 0 90 % % true 1017.44 0 1017,44 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:03:30 2019-02-24T06:53:31 2019-02-24T06:00:00 2019-02-24T08:00:00 120 1550995200 true 11.53 0 11,53 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 1.3208 0 1,3208 mm mm true 92 0 92 % % true 1017.88 0 1017,88 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:03:30 2019-02-24T06:53:31 2019-02-24T07:00:00 2019-02-24T09:00:00 120 1550998800 true 11.76 0 11,76 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 1.1176 0 1,1176 mm mm true 91 0 91 % % true 1018.33 0 1018,33 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:03:30 2019-02-24T06:53:31 2019-02-24T08:00:00 2019-02-24T10:00:00 120 1551002400 true 12.08 0 12,08 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.8738 0 0,8738 mm mm true 88 0 88 % % true 1018.74 0 1018,74 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:03:30 2019-02-24T06:53:31 2019-02-24T09:00:00 2019-02-24T11:00:00 120 1551006000 true 12.47 0 12,47 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.696 0 0,696 mm mm true 85 0 85 % % true 1018.98 0 1018,98 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:03:30 2019-02-24T06:53:31 2019-02-24T10:00:00 2019-02-24T12:00:00 120 1551009600 true 12.73 0 12,73 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.5664 0 0,5664 mm mm true 84 0 84 % % true 1018.85 0 1018,85 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:03:30 2019-02-24T06:53:31 2019-02-24T11:00:00 2019-02-24T13:00:00 120 1551013200 true 12.84 0 12,84 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.4699 0 0,4699 mm mm true 83 0 83 % % true 1018.53 0 1018,53 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:03:30 2019-02-24T06:53:31 2019-02-24T12:00:00 2019-02-24T14:00:00 120 1551016800 true 12.93 0 12,93 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.3886 0 0,3886 mm mm true 83 0 83 % % true 1018.24 0 1018,24 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:03:30 2019-02-24T06:53:31 2019-02-24T13:00:00 2019-02-24T15:00:00 120 1551020400 true 13.04 0 13,04 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.2972 0 0,2972 mm mm true 82 0 82 % % true 1018.08 0 1018,08 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:03:30 2019-02-24T06:53:31 2019-02-24T14:00:00 2019-02-24T16:00:00 120 1551024000 true 13.14 0 13,14 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 E25.png true 0.221 0 0,221 mm mm true 81 0 81 % % true 1017.95 0 1017,95 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:03:30 2019-02-24T06:53:31 2019-02-24T15:00:00 2019-02-24T17:00:00 120 1551027600 true 13.21 0 13,21 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 E25.png true 0.1702 0 0,1702 mm mm true 81 0 81 % % true 1017.93 0 1017,93 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:03:30 2019-02-24T06:53:31 2019-02-24T16:00:00 2019-02-24T18:00:00 120 1551031200 true 13.23 0 13,23 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 E25.png true 0.1372 0 0,1372 mm mm true 81 0 81 % % true 1018.15 0 1018,15 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:03:30 2019-02-24T06:53:31 2019-02-24T17:00:00 2019-02-24T19:00:00 120 1551034800 true 13.22 0 13,22 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 E25.png true 0.1168 0 0,1168 mm mm true 81 0 81 % % true 1018.49 0 1018,49 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:03:30 2019-02-24T06:53:31 2019-02-24T18:00:00 2019-02-24T20:00:00 120 1551038400 true 13.22 0 13,22 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 E25.png true 0.0965 0 0,0965 mm mm true 80 0 80 % % true 1018.79 0 1018,79 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:03:30 2019-02-24T06:53:31 2019-02-24T19:00:00 2019-02-24T21:00:00 120 1551042000 true 13.11 0 13,11 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 E25.png true 0.0635 0 0,0635 mm mm true 81 0 81 % % true 1019.05 0 1019,05 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:03:30 2019-02-24T06:53:31 2019-02-24T20:00:00 2019-02-24T22:00:00 120 1551045600 true 12.89 0 12,89 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0457 0 0,0457 mm mm true 81 0 81 % % true 1019.29 0 1019,29 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:03:30 2019-02-24T06:53:31 2019-02-24T21:00:00 2019-02-24T23:00:00 120 1551049200 true 12.66 0 12,66 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0508 0 0,0508 mm mm true 82 0 82 % % true 1019.4 0 1019,4 mb mb true 1 0 1 % % 2019-02-23T22:00:00 2019-02-24T00:00:00 120 1550966400 Ασθενής βροχή το πρωί. Light rain in the morning. 2019-02-24T04:53:31 2019-02-24T06:53:31 120 1550991211 2019-02-24T16:03:30 2019-02-24T18:03:30 120 1551031410 true 1.3513 0 1,3513 mm mm true 0.98 0 0,98 % % 2 Δευτέρα false 9 false 2019-02-25T18:04:30 2019-02-25T06:52:12 true 13.07 0 13,07 °C °C true 11.38 0 11,38 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Bορειοανατολικός μέτριος - 5 BF NE false false false 0 0 NE25.png Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:04:30 2019-02-25T06:52:12 2019-02-24T22:00:00 2019-02-25T00:00:00 120 1551052800 true 12.43 0 12,43 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0635 0 0,0635 mm mm true 82 0 82 % % true 1019.35 0 1019,35 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:04:30 2019-02-25T06:52:12 2019-02-24T23:00:00 2019-02-25T01:00:00 120 1551056400 true 12.24 0 12,24 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0762 0 0,0762 mm mm true 82 0 82 % % true 1019.16 0 1019,16 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:04:30 2019-02-25T06:52:12 2019-02-25T00:00:00 2019-02-25T02:00:00 120 1551060000 true 12.04 0 12,04 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0762 0 0,0762 mm mm true 83 0 83 % % true 1018.86 0 1018,86 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:04:30 2019-02-25T06:52:12 2019-02-25T01:00:00 2019-02-25T03:00:00 120 1551063600 true 11.79 0 11,79 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0584 0 0,0584 mm mm true 84 0 84 % % true 1018.37 0 1018,37 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:04:30 2019-02-25T06:52:12 2019-02-25T02:00:00 2019-02-25T04:00:00 120 1551067200 true 11.53 0 11,53 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0356 0 0,0356 mm mm true 85 0 85 % % true 1017.77 0 1017,77 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:04:30 2019-02-25T06:52:12 2019-02-25T03:00:00 2019-02-25T05:00:00 120 1551070800 true 11.39 0 11,39 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0229 0 0,0229 mm mm true 85 0 85 % % true 1017.28 0 1017,28 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:04:30 2019-02-25T06:52:12 2019-02-25T04:00:00 2019-02-25T06:00:00 120 1551074400 true 11.38 0 11,38 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0152 0 0,0152 mm mm true 84 0 84 % % true 1017.04 0 1017,04 mb mb true 1 0 1 % % Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:04:30 2019-02-25T06:52:12 2019-02-25T05:00:00 2019-02-25T07:00:00 120 1551078000 true 11.47 0 11,47 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0127 0 0,0127 mm mm true 83 0 83 % % true 1016.92 0 1016,92 mb mb true 1 0 1 % % Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:04:30 2019-02-25T06:52:12 2019-02-25T06:00:00 2019-02-25T08:00:00 120 1551081600 true 11.59 0 11,59 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0127 0 0,0127 mm mm true 81 0 81 % % true 1016.74 0 1016,74 mb mb true 1 0 1 % % Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:04:30 2019-02-25T06:52:12 2019-02-25T07:00:00 2019-02-25T09:00:00 120 1551085200 true 11.86 0 11,86 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0152 0 0,0152 mm mm true 80 0 80 % % true 1016.49 0 1016,49 mb mb true 1 0 1 % % Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:04:30 2019-02-25T06:52:12 2019-02-25T08:00:00 2019-02-25T10:00:00 120 1551088800 true 12.1 0 12,1 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0254 0 0,0254 mm mm true 78 0 78 % % true 1016.18 0 1016,18 mb mb true 1 0 1 % % Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:04:30 2019-02-25T06:52:12 2019-02-25T09:00:00 2019-02-25T11:00:00 120 1551092400 true 12.3 0 12,3 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0279 0 0,0279 mm mm true 77 0 77 % % true 1015.77 0 1015,77 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:04:30 2019-02-25T06:52:12 2019-02-25T10:00:00 2019-02-25T12:00:00 120 1551096000 true 12.26 0 12,26 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0457 0 0,0457 mm mm true 78 0 78 % % true 1015.18 0 1015,18 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:04:30 2019-02-25T06:52:12 2019-02-25T11:00:00 2019-02-25T13:00:00 120 1551099600 true 12.13 0 12,13 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.1702 0 0,1702 mm mm true 80 0 80 % % true 1014.48 0 1014,48 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:04:30 2019-02-25T06:52:12 2019-02-25T12:00:00 2019-02-25T14:00:00 120 1551103200 true 12.04 0 12,04 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.3073 0 0,3073 mm mm true 82 0 82 % % true 1013.87 0 1013,87 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:04:30 2019-02-25T06:52:12 2019-02-25T13:00:00 2019-02-25T15:00:00 120 1551106800 true 12.37 0 12,37 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.2515 0 0,2515 mm mm true 81 0 81 % % true 1013.46 0 1013,46 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:04:30 2019-02-25T06:52:12 2019-02-25T14:00:00 2019-02-25T16:00:00 120 1551110400 true 12.79 0 12,79 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.188 0 0,188 mm mm true 79 0 79 % % true 1013.14 0 1013,14 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:04:30 2019-02-25T06:52:12 2019-02-25T15:00:00 2019-02-25T17:00:00 120 1551114000 true 13.07 0 13,07 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.254 0 0,254 mm mm true 78 0 78 % % true 1012.87 0 1012,87 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:04:30 2019-02-25T06:52:12 2019-02-25T16:00:00 2019-02-25T18:00:00 120 1551117600 true 12.77 0 12,77 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.6096 0 0,6096 mm mm true 81 0 81 % % true 1012.67 0 1012,67 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή false 9 false 2019-02-25T18:04:30 2019-02-25T06:52:12 2019-02-25T17:00:00 2019-02-25T19:00:00 120 1551121200 true 12.31 0 12,31 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 1.4884 0 1,4884 mm mm true 84 0 84 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή false 9 false 2019-02-25T18:04:30 2019-02-25T06:52:12 2019-02-25T18:00:00 2019-02-25T20:00:00 120 1551124800 true 11.88 0 11,88 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 2.1184 0 2,1184 mm mm true 88 0 88 % % true 1012.29 0 1012,29 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή false 9 false 2019-02-25T18:04:30 2019-02-25T06:52:12 2019-02-25T19:00:00 2019-02-25T21:00:00 120 1551128400 true 11.67 0 11,67 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 1.5011 0 1,5011 mm mm true 89 0 89 % % true 1012 0 1012 mb mb true 1 0 1 % % Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:04:30 2019-02-25T06:52:12 2019-02-25T20:00:00 2019-02-25T22:00:00 120 1551132000 true 11.52 0 11,52 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.5893 0 0,5893 mm mm true 89 0 89 % % true 1011.68 0 1011,68 mb mb true 1 0 1 % % Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:04:30 2019-02-25T06:52:12 2019-02-25T21:00:00 2019-02-25T23:00:00 120 1551135600 true 11.43 0 11,43 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.1905 0 0,1905 mm mm true 89 0 89 % % true 1011.38 0 1011,38 mb mb true 1 0 1 % % 2019-02-24T22:00:00 2019-02-25T00:00:00 120 1551052800 Ελαφρύ αεράκι το πρωί και βροχή το βραδυ. Breezy in the morning and rain in the evening. 2019-02-25T04:52:12 2019-02-25T06:52:12 120 1551077532 2019-02-25T16:04:30 2019-02-25T18:04:30 120 1551117870 true 2.1184 0 2,1184 mm mm true 1 0 1 % % 3 Τρίτη false 50 false 2019-02-26T18:05:31 2019-02-26T06:50:53 true 12.33 0 12,33 °C °C true 9.83 0 9,83 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βόρειος μέτριος - 5 BF N false false false 0 0 N25.png Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:05:31 2019-02-26T06:50:53 2019-02-25T22:00:00 2019-02-26T00:00:00 120 1551139200 true 11.42 0 11,42 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.1168 0 0,1168 mm mm true 89 0 89 % % true 1011.14 0 1011,14 mb mb true 1 0 1 % % Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:05:31 2019-02-26T06:50:53 2019-02-25T23:00:00 2019-02-26T01:00:00 120 1551142800 true 11.43 0 11,43 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.1143 0 0,1143 mm mm true 88 0 88 % % true 1010.91 0 1010,91 mb mb true 1 0 1 % % Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:05:31 2019-02-26T06:50:53 2019-02-26T00:00:00 2019-02-26T02:00:00 120 1551146400 true 11.42 0 11,42 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.1118 0 0,1118 mm mm true 87 0 87 % % true 1010.73 0 1010,73 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:05:31 2019-02-26T06:50:53 2019-02-26T01:00:00 2019-02-26T03:00:00 120 1551150000 true 11.3 0 11,3 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0711 0 0,0711 mm mm true 86 0 86 % % true 1010.57 0 1010,57 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:05:31 2019-02-26T06:50:53 2019-02-26T02:00:00 2019-02-26T04:00:00 120 1551153600 true 11.13 0 11,13 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0356 0 0,0356 mm mm true 85 0 85 % % true 1010.46 0 1010,46 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:05:31 2019-02-26T06:50:53 2019-02-26T03:00:00 2019-02-26T05:00:00 120 1551157200 true 10.97 0 10,97 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0305 0 0,0305 mm mm true 84 0 84 % % true 1010.49 0 1010,49 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:05:31 2019-02-26T06:50:53 2019-02-26T04:00:00 2019-02-26T06:00:00 120 1551160800 true 10.84 0 10,84 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0787 0 0,0787 mm mm true 84 0 84 % % true 1010.78 0 1010,78 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:05:31 2019-02-26T06:50:53 2019-02-26T05:00:00 2019-02-26T07:00:00 120 1551164400 true 10.87 0 10,87 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.2108 0 0,2108 mm mm true 84 0 84 % % true 1011.23 0 1011,23 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:05:31 2019-02-26T06:50:53 2019-02-26T06:00:00 2019-02-26T08:00:00 120 1551168000 true 10.82 0 10,82 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.3277 0 0,3277 mm mm true 84 0 84 % % true 1011.66 0 1011,66 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:05:31 2019-02-26T06:50:53 2019-02-26T07:00:00 2019-02-26T09:00:00 120 1551171600 true 10.81 0 10,81 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.32 0 0,32 mm mm true 84 0 84 % % true 1012.07 0 1012,07 mb mb true 1 0 1 % % Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:05:31 2019-02-26T06:50:53 2019-02-26T08:00:00 2019-02-26T10:00:00 120 1551175200 true 10.83 0 10,83 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.2388 0 0,2388 mm mm true 83 0 83 % % true 1012.46 0 1012,46 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:05:31 2019-02-26T06:50:53 2019-02-26T09:00:00 2019-02-26T11:00:00 120 1551178800 true 10.93 0 10,93 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.1524 0 0,1524 mm mm true 82 0 82 % % true 1012.67 0 1012,67 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-26T18:05:31 2019-02-26T06:50:53 2019-02-26T10:00:00 2019-02-26T12:00:00 120 1551182400 true 11.14 0 11,14 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0737 0 0,0737 mm mm true 79 0 79 % % true 1012.55 0 1012,55 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-26T18:05:31 2019-02-26T06:50:53 2019-02-26T11:00:00 2019-02-26T13:00:00 120 1551186000 true 11.43 0 11,43 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0178 0 0,0178 mm mm true 77 0 77 % % true 1012.24 0 1012,24 mb mb true 0.8 0 0,8 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-26T18:05:31 2019-02-26T06:50:53 2019-02-26T12:00:00 2019-02-26T14:00:00 120 1551189600 true 11.68 0 11,68 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1011.96 0 1011,96 mb mb true 0.65 0 0,65 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:05:31 2019-02-26T06:50:53 2019-02-26T13:00:00 2019-02-26T15:00:00 120 1551193200 true 11.96 0 11,96 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1011.77 0 1011,77 mb mb true 0.43 0 0,43 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:05:31 2019-02-26T06:50:53 2019-02-26T14:00:00 2019-02-26T16:00:00 120 1551196800 true 12.25 0 12,25 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.63 0 1011,63 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:05:31 2019-02-26T06:50:53 2019-02-26T15:00:00 2019-02-26T17:00:00 120 1551200400 true 12.33 0 12,33 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1011.64 0 1011,64 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:05:31 2019-02-26T06:50:53 2019-02-26T16:00:00 2019-02-26T18:00:00 120 1551204000 true 12.1 0 12,1 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.96 0 1011,96 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:05:31 2019-02-26T06:50:53 2019-02-26T17:00:00 2019-02-26T19:00:00 120 1551207600 true 11.67 0 11,67 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.47 0 1012,47 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:05:31 2019-02-26T06:50:53 2019-02-26T18:00:00 2019-02-26T20:00:00 120 1551211200 true 11.24 0 11,24 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1012.89 0 1012,89 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:05:31 2019-02-26T06:50:53 2019-02-26T19:00:00 2019-02-26T21:00:00 120 1551214800 true 10.82 0 10,82 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1013.12 0 1013,12 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:05:31 2019-02-26T06:50:53 2019-02-26T20:00:00 2019-02-26T22:00:00 120 1551218400 true 10.33 0 10,33 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1013.27 0 1013,27 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:05:31 2019-02-26T06:50:53 2019-02-26T21:00:00 2019-02-26T23:00:00 120 1551222000 true 9.83 0 9,83 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1013.27 0 1013,27 mb mb true 0 0 0 % % 2019-02-25T22:00:00 2019-02-26T00:00:00 120 1551139200 Νεφώσεις κατά περιόδους μέχρι το απόγευμα και ανεμώδης όλη την ημέρα. Mostly cloudy until afternoon and windy throughout the day. 2019-02-26T04:50:53 2019-02-26T06:50:53 120 1551163853 2019-02-26T16:05:31 2019-02-26T18:05:31 120 1551204331 true 0.3277 0 0,3277 mm mm true 0.62 0 0,62 % % 4 Τετάρτη false 50 false 2019-02-27T18:06:30 2019-02-27T06:49:32 true 10.39 0 10,39 °C °C true 8.69 0 8,69 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF Βόρειος σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF N false false false 0 0 N35.png Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:06:30 2019-02-27T06:49:32 2019-02-26T22:00:00 2019-02-27T00:00:00 120 1551225600 true 9.3 0 9,3 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:06:30 2019-02-27T06:49:32 2019-02-26T23:00:00 2019-02-27T01:00:00 120 1551229200 true 8.91 0 8,91 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1012.81 0 1012,81 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:06:30 2019-02-27T06:49:32 2019-02-27T00:00:00 2019-02-27T02:00:00 120 1551232800 true 8.74 0 8,74 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1012.49 0 1012,49 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:06:30 2019-02-27T06:49:32 2019-02-27T01:00:00 2019-02-27T03:00:00 120 1551236400 true 8.86 0 8,86 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:06:30 2019-02-27T06:49:32 2019-02-27T02:00:00 2019-02-27T04:00:00 120 1551240000 true 9.14 0 9,14 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1011.67 0 1011,67 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:06:30 2019-02-27T06:49:32 2019-02-27T03:00:00 2019-02-27T05:00:00 120 1551243600 true 9.45 0 9,45 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 76 0 76 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:06:30 2019-02-27T06:49:32 2019-02-27T04:00:00 2019-02-27T06:00:00 120 1551247200 true 9.62 0 9,62 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1011.32 0 1011,32 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:06:30 2019-02-27T06:49:32 2019-02-27T05:00:00 2019-02-27T07:00:00 120 1551250800 true 9.76 0 9,76 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1011.39 0 1011,39 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:06:30 2019-02-27T06:49:32 2019-02-27T06:00:00 2019-02-27T08:00:00 120 1551254400 true 9.83 0 9,83 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:06:30 2019-02-27T06:49:32 2019-02-27T07:00:00 2019-02-27T09:00:00 120 1551258000 true 9.83 0 9,83 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.69 0 1011,69 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:06:30 2019-02-27T06:49:32 2019-02-27T08:00:00 2019-02-27T10:00:00 120 1551261600 true 9.81 0 9,81 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.91 0 1011,91 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:06:30 2019-02-27T06:49:32 2019-02-27T09:00:00 2019-02-27T11:00:00 120 1551265200 true 9.87 0 9,87 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:06:30 2019-02-27T06:49:32 2019-02-27T10:00:00 2019-02-27T12:00:00 120 1551268800 true 10.1 0 10,1 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:06:30 2019-02-27T06:49:32 2019-02-27T11:00:00 2019-02-27T13:00:00 120 1551272400 true 10.32 0 10,32 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1011.45 0 1011,45 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:06:30 2019-02-27T06:49:32 2019-02-27T12:00:00 2019-02-27T14:00:00 120 1551276000 true 10.39 0 10,39 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:06:30 2019-02-27T06:49:32 2019-02-27T13:00:00 2019-02-27T15:00:00 120 1551279600 true 10.33 0 10,33 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1011.16 0 1011,16 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:06:30 2019-02-27T06:49:32 2019-02-27T14:00:00 2019-02-27T16:00:00 120 1551283200 true 10.19 0 10,19 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1011.24 0 1011,24 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:06:30 2019-02-27T06:49:32 2019-02-27T15:00:00 2019-02-27T17:00:00 120 1551286800 true 9.99 0 9,99 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1011.46 0 1011,46 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:06:30 2019-02-27T06:49:32 2019-02-27T16:00:00 2019-02-27T18:00:00 120 1551290400 true 9.76 0 9,76 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1011.92 0 1011,92 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:06:30 2019-02-27T06:49:32 2019-02-27T17:00:00 2019-02-27T19:00:00 120 1551294000 true 9.54 0 9,54 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1012.52 0 1012,52 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:06:30 2019-02-27T06:49:32 2019-02-27T18:00:00 2019-02-27T20:00:00 120 1551297600 true 9.32 0 9,32 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1013.01 0 1013,01 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:06:30 2019-02-27T06:49:32 2019-02-27T19:00:00 2019-02-27T21:00:00 120 1551301200 true 9.13 0 9,13 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:06:30 2019-02-27T06:49:32 2019-02-27T20:00:00 2019-02-27T22:00:00 120 1551304800 true 8.9 0 8,9 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1013.46 0 1013,46 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:06:30 2019-02-27T06:49:32 2019-02-27T21:00:00 2019-02-27T23:00:00 120 1551308400 true 8.69 0 8,69 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1013.56 0 1013,56 mb mb true 0 0 0 % % 2019-02-26T22:00:00 2019-02-27T00:00:00 120 1551225600 Ανεμώδης όλη την ημέρα. Windy throughout the day. 2019-02-27T04:49:32 2019-02-27T06:49:32 120 1551250172 2019-02-27T16:06:30 2019-02-27T18:06:30 120 1551290790 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0.01 0 0,01 % % 5 Πέμπτη false 50 false 2019-02-28T18:07:30 2019-02-28T06:48:11 true 11.57 0 11,57 °C °C true 8.28 0 8,28 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF Βορειοδυτικός ισχυρός - 6 BF NNW false false false 0 0 NW30.png Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:07:30 2019-02-28T06:48:11 2019-02-27T22:00:00 2019-02-28T00:00:00 120 1551312000 true 8.51 0 8,51 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1013.57 0 1013,57 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:07:30 2019-02-28T06:48:11 2019-02-27T23:00:00 2019-02-28T01:00:00 120 1551315600 true 8.41 0 8,41 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1013.49 0 1013,49 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:07:30 2019-02-28T06:48:11 2019-02-28T00:00:00 2019-02-28T02:00:00 120 1551319200 true 8.34 0 8,34 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:07:30 2019-02-28T06:48:11 2019-02-28T01:00:00 2019-02-28T03:00:00 120 1551322800 true 8.32 0 8,32 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1013.31 0 1013,31 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:07:30 2019-02-28T06:48:11 2019-02-28T02:00:00 2019-02-28T04:00:00 120 1551326400 true 8.31 0 8,31 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1013.25 0 1013,25 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:07:30 2019-02-28T06:48:11 2019-02-28T03:00:00 2019-02-28T05:00:00 120 1551330000 true 8.29 0 8,29 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1013.31 0 1013,31 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:07:30 2019-02-28T06:48:11 2019-02-28T04:00:00 2019-02-28T06:00:00 120 1551333600 true 8.28 0 8,28 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1013.58 0 1013,58 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:07:30 2019-02-28T06:48:11 2019-02-28T05:00:00 2019-02-28T07:00:00 120 1551337200 true 8.29 0 8,29 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1013.98 0 1013,98 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:07:30 2019-02-28T06:48:11 2019-02-28T06:00:00 2019-02-28T08:00:00 120 1551340800 true 8.37 0 8,37 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1014.35 0 1014,35 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:07:30 2019-02-28T06:48:11 2019-02-28T07:00:00 2019-02-28T09:00:00 120 1551344400 true 8.6 0 8,6 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:07:30 2019-02-28T06:48:11 2019-02-28T08:00:00 2019-02-28T10:00:00 120 1551348000 true 8.87 0 8,87 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1015.01 0 1015,01 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:07:30 2019-02-28T06:48:11 2019-02-28T09:00:00 2019-02-28T11:00:00 120 1551351600 true 9.14 0 9,14 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1015.17 0 1015,17 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:07:30 2019-02-28T06:48:11 2019-02-28T10:00:00 2019-02-28T12:00:00 120 1551355200 true 9.54 0 9,54 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1015.07 0 1015,07 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:07:30 2019-02-28T06:48:11 2019-02-28T11:00:00 2019-02-28T13:00:00 120 1551358800 true 10.03 0 10,03 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1014.82 0 1014,82 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:07:30 2019-02-28T06:48:11 2019-02-28T12:00:00 2019-02-28T14:00:00 120 1551362400 true 10.46 0 10,46 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1014.63 0 1014,63 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:07:30 2019-02-28T06:48:11 2019-02-28T13:00:00 2019-02-28T15:00:00 120 1551366000 true 10.84 0 10,84 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1014.59 0 1014,59 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:07:30 2019-02-28T06:48:11 2019-02-28T14:00:00 2019-02-28T16:00:00 120 1551369600 true 11.15 0 11,15 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1014.62 0 1014,62 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:07:30 2019-02-28T06:48:11 2019-02-28T15:00:00 2019-02-28T17:00:00 120 1551373200 true 11.38 0 11,38 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1014.73 0 1014,73 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:07:30 2019-02-28T06:48:11 2019-02-28T16:00:00 2019-02-28T18:00:00 120 1551376800 true 11.51 0 11,51 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1015.03 0 1015,03 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:07:30 2019-02-28T06:48:11 2019-02-28T17:00:00 2019-02-28T19:00:00 120 1551380400 true 11.55 0 11,55 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:07:30 2019-02-28T06:48:11 2019-02-28T18:00:00 2019-02-28T20:00:00 120 1551384000 true 11.56 0 11,56 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1015.73 0 1015,73 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:07:30 2019-02-28T06:48:11 2019-02-28T19:00:00 2019-02-28T21:00:00 120 1551387600 true 11.57 0 11,57 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1015.93 0 1015,93 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:07:30 2019-02-28T06:48:11 2019-02-28T20:00:00 2019-02-28T22:00:00 120 1551391200 true 11.56 0 11,56 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1016.07 0 1016,07 mb mb true 0.12 0 0,12 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:07:30 2019-02-28T06:48:11 2019-02-28T21:00:00 2019-02-28T23:00:00 120 1551394800 true 11.57 0 11,57 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1016.13 0 1016,13 mb mb true 0.16 0 0,16 % % 2019-02-27T22:00:00 2019-02-28T00:00:00 120 1551312000 Ανεμώδης μέχρι το βραδυ. Windy until evening. 2019-02-28T04:48:11 2019-02-28T06:48:11 120 1551336491 2019-02-28T16:07:30 2019-02-28T18:07:30 120 1551377250 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0.02 0 0,02 % % 6 Παρασκευή false 1 false 2019-03-01T18:08:29 2019-03-01T06:46:49 true 15.55 0 15,55 °C °C true 11.63 0 11,63 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF Βορειοδυτικός σχεδόν άπνοια - 1 BF WNW false false false 0 0 NW05.png Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:08:29 2019-03-01T06:46:49 2019-02-28T22:00:00 2019-03-01T00:00:00 120 1551398400 true 11.63 0 11,63 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1016.14 0 1016,14 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:08:29 2019-03-01T06:46:49 2019-02-28T23:00:00 2019-03-01T01:00:00 120 1551402000 true 11.76 0 11,76 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1016.06 0 1016,06 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:08:29 2019-03-01T06:46:49 2019-03-01T00:00:00 2019-03-01T02:00:00 120 1551405600 true 11.94 0 11,94 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1015.95 0 1015,95 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:08:29 2019-03-01T06:46:49 2019-03-01T01:00:00 2019-03-01T03:00:00 120 1551409200 true 12.13 0 12,13 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1015.74 0 1015,74 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:08:29 2019-03-01T06:46:49 2019-03-01T02:00:00 2019-03-01T04:00:00 120 1551412800 true 12.3 0 12,3 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1015.49 0 1015,49 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:08:29 2019-03-01T06:46:49 2019-03-01T03:00:00 2019-03-01T05:00:00 120 1551416400 true 12.42 0 12,42 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1015.35 0 1015,35 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:08:29 2019-03-01T06:46:49 2019-03-01T04:00:00 2019-03-01T06:00:00 120 1551420000 true 12.52 0 12,52 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1015.43 0 1015,43 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:08:29 2019-03-01T06:46:49 2019-03-01T05:00:00 2019-03-01T07:00:00 120 1551423600 true 12.62 0 12,62 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1015.64 0 1015,64 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:08:29 2019-03-01T06:46:49 2019-03-01T06:00:00 2019-03-01T08:00:00 120 1551427200 true 12.68 0 12,68 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1015.84 0 1015,84 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:08:29 2019-03-01T06:46:49 2019-03-01T07:00:00 2019-03-01T09:00:00 120 1551430800 true 12.83 0 12,83 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1016.05 0 1016,05 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:08:29 2019-03-01T06:46:49 2019-03-01T08:00:00 2019-03-01T10:00:00 120 1551434400 true 13.04 0 13,04 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1016.24 0 1016,24 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:08:29 2019-03-01T06:46:49 2019-03-01T09:00:00 2019-03-01T11:00:00 120 1551438000 true 13.33 0 13,33 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1016.24 0 1016,24 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:08:29 2019-03-01T06:46:49 2019-03-01T10:00:00 2019-03-01T12:00:00 120 1551441600 true 13.65 0 13,65 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1015.82 0 1015,82 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:08:29 2019-03-01T06:46:49 2019-03-01T11:00:00 2019-03-01T13:00:00 120 1551445200 true 14 0 14 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1015.19 0 1015,19 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:08:29 2019-03-01T06:46:49 2019-03-01T12:00:00 2019-03-01T14:00:00 120 1551448800 true 14.36 0 14,36 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1014.64 0 1014,64 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:08:29 2019-03-01T06:46:49 2019-03-01T13:00:00 2019-03-01T15:00:00 120 1551452400 true 14.74 0 14,74 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:08:29 2019-03-01T06:46:49 2019-03-01T14:00:00 2019-03-01T16:00:00 120 1551456000 true 15.17 0 15,17 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1013.83 0 1013,83 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:08:29 2019-03-01T06:46:49 2019-03-01T15:00:00 2019-03-01T17:00:00 120 1551459600 true 15.45 0 15,45 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1013.56 0 1013,56 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:08:29 2019-03-01T06:46:49 2019-03-01T16:00:00 2019-03-01T18:00:00 120 1551463200 true 15.55 0 15,55 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1013.52 0 1013,52 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:08:29 2019-03-01T06:46:49 2019-03-01T17:00:00 2019-03-01T19:00:00 120 1551466800 true 15.47 0 15,47 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1013.59 0 1013,59 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:08:29 2019-03-01T06:46:49 2019-03-01T18:00:00 2019-03-01T20:00:00 120 1551470400 true 15.37 0 15,37 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1013.62 0 1013,62 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:08:29 2019-03-01T06:46:49 2019-03-01T19:00:00 2019-03-01T21:00:00 120 1551474000 true 15.2 0 15,2 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1013.52 0 1013,52 mb mb true 0 0 0 % % 2019-02-28T22:00:00 2019-03-01T00:00:00 120 1551398400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-03-01T04:46:49 2019-03-01T06:46:49 120 1551422809 2019-03-01T16:08:29 2019-03-01T18:08:29 120 1551463709 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0.02 0 0,02 % %
sunny

Σήμερα

Ασθενής βροχή το πρωί και το βραδυ.

11°c

windy

BF 4

deltiokairou

Μπορεί η Πάτμος να είναι παγκοσμίως γνωστή ως το "Ιερό Νησί", παράλληλα όμως αποτελεί έναν ιδανικό προορισμό για τους φυσιολάτρες. Το ιδιαίτερο γεωμορφολογικό ανάγλυφο με τη δαντελωτή ακτογραμμή, τις απόκρημνες κορυφές και το ηφαιστειογενές έδαφος συνδυάζεται αρμονικά με την ήπια τουριστική ανάπτυξη, καθιστώντας την ιδανικό προορισμό για τους λάτρεις του τουρισμού της υπαίθρου.
Από την Μίλητο ως εξόριστος φτάνει στην Πάτμο το 95 μΧ ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος ο οποίος παρέμεινε στο νησί για δύο χρόνια, συγγράφοντας στο Σπήλαιο της Αποκάλυψης το ομώνυμο ιερό βιβλίο, κηρύττοντας τον χριστιανισμό και βαπτίζοντας χριστιανούς, καθορίζοντας έτσι την ιστορία του τόπου.
Κατά τη Βυζαντινή περίοδο (και κυρίως κατά τον 7ο – 8ο αιώνα) αραβικές επιδρομές έγιναν αιτία ερήμωσης του νησιού. Πολλά μνημεία καταστράφηκαν, ενώ οι κάτοικοι του νησιού απήχθησαν και πουλήθηκαν ως δούλοι. Ο εποικισμός της Πάτμου θα ξεκινήσει πάλι τον 11ο αιώνα και συγκεκριμένα το 1088 μ.Χ. όπου ο Όσιος Χριστόδουλος ο Λατρηνός ιδρύει την ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, μετά από παραχώρηση σε αυτόν ολόκληρου του νησιού από τον βυζαντινό αυτοκράτορα Αλέξιο Α’ τον Κομνηνό. Οι τεχνίτες που ήρθαν για να χτίσουν τη Μονή πρωτοκατοίκησαν στην περιοχή Κάμπος, βόρεια του νησιού και εν συνεχεία μετοίκησαν γυρω από τα τείχη της Μονής για να προστατευτούν από τις πειρατικές επιδρομές, δημιουργώντας έτσι τον πρώτο οικιστικό πυρήνα της Χώρας.
Η εισβολή των Βενετών στην Πάτμο λαμβάνει χώρα το 1659 και λεηλατείται η Μονή. Με την λήξη όμως του Ενετοκρατικού πολέμου, το νησί περιήλθε στα χέρια των Τούρκων, χωρίς αυτό να εμποδίσει τους κατοίκους να αποκτούν όλο και περισσότερα πλοία και η Μονή περισσότερη αίγλη. Στα τέλη του 18ου αι. η Πάτμος εισέρχεται σε μια νέα περίοδο ευημερίας που οδήγησε στην καθιέρωσή της ως ναυτικού και εμπορικού κέντρου.
Ο μεσαιωνικός οικισμός της Χώρας αναπτύσσεται γύρω από την Ιερά Μονή του Άγιου Ιωάννη του Θεολόγου. Τα μικρά λευκά σπίτια λαμπιρίζουν κάτω από τον αιγαιοπελαγίτικο ήλιο, ενώ τα δίπατα αρχοντικά δεσπόζουν περήφανα. Η Σκάλα, λιμάνι και πρωτεύουσα της Πάτμου, είναι ο μεγαλύτερος οικισμός του νησιού. Εδώ ανάμεσα στα ιταλικά διοικητικά κτήρια, βρίσκονται πολλά καταλύματα και ταβέρνες με φρέσκο ψάρι.
Μόλις στα 5 χιλιόμετρα από τη Σκάλα βρίσκεται το παραθαλάσσιο χωριό του Γροίκου, με την ομώνυμη παραλία.
Η πιο κοσμοπολίτικη παραλία του νησιού είναι αυτή του Κάμπου. Αν σας αρέσουν οι απομονωμένες παραλίες, πάρτε το καραβάκι από τη Σκάλα και κατευθυνθείτε προς την Ψιλή Άμμο.Τα Βάγια είναι η παραλία με τα πιο κρύα νερά αλλά και τα πιο διάσημα γλυκά του νησιού. Η παραλία της Σαψίλας διαθέτει τα πιο ζεστά νερά του νησιού, ενώ η παραλία της Λάμπης μαγεύει με τα πολύχρωμά βότσαλα. Ανεβείτε στα καραβάκια που αναχωρούν από τη Σκάλα για να επισκεφτείτε τις γειτονικές βραχονησίδες των Αρκιών αλλά και το μοναδικό Μαράθι, ένα μικρό νησάκι με πεντακάθαρα νερά και φρέσκο ψάρι.

Πηγή: www.patmos.gr