ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΝΙΣΥΡΟΣ

Η Νίσυρος είναι από τα πιο όμορφα νησιά του Αιγαίου, άθικτο ακόμη από την τουριστική ανάπτυξη. Περπατήστε ανάμεσα στους κρατήρες και δείτε τις τρύπες που κοχλάζουν. Πραγματοποιήστε ένα συναρπαστικό ταξίδι στο χρόνο στο μοναδικό στην Ελλάδα «Ηφαιστειολογικό Μουσείο» στο χωριό Νικιά.

ΝΙΣΥΡΟΣ

0 13952 false 4 false 2019-02-23T18:00:46 2019-02-23T06:51:37 0.0 true 12 0 12 °C °C true 1013 0 1013 mb mb true 61 0 61 % % 2019-02-23T03:00:00 2019-02-23T05:00:00 120 1550898000 0 true 2 0 2 BF BF Νοτιοανατολικός πολύ ασθενής - 2 BF SSE false false false 0 0 SE10.png Συννεφιά Overcast 0 Σάββατο false 9 false 2019-02-23T18:00:46 2019-02-23T06:51:37 true 13.02 0 13,02 °C °C true 9.68 0 9,68 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Νοτιοανατολικός ασθενής - 3 BF SSE false false false 0 0 SE15.png Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-23T18:00:46 2019-02-23T06:51:37 2019-02-23T02:00:00 2019-02-23T04:00:00 120 1550894400 true 11.68 0 11,68 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 S05.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1013.42 0 1013,42 mb mb true 0.75 0 0,75 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:00:46 2019-02-23T06:51:37 2019-02-23T03:00:00 2019-02-23T05:00:00 120 1550898000 true 11.76 0 11,76 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1013.11 0 1013,11 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:00:46 2019-02-23T06:51:37 2019-02-23T04:00:00 2019-02-23T06:00:00 120 1550901600 true 11.93 0 11,93 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1013 0 1013 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:00:46 2019-02-23T06:51:37 2019-02-23T05:00:00 2019-02-23T07:00:00 120 1550905200 true 12.47 0 12,47 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.0178 0 0,0178 mm mm true 67 0 67 % % true 1013.04 0 1013,04 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-02-23T18:00:46 2019-02-23T06:51:37 2019-02-23T06:00:00 2019-02-23T08:00:00 120 1550908800 true 12.81 0 12,81 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.0432 0 0,0432 mm mm true 71 0 71 % % true 1013.11 0 1013,11 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:00:46 2019-02-23T06:51:37 2019-02-23T07:00:00 2019-02-23T09:00:00 120 1550912400 true 12.73 0 12,73 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.1092 0 0,1092 mm mm true 74 0 74 % % true 1013.27 0 1013,27 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:00:46 2019-02-23T06:51:37 2019-02-23T08:00:00 2019-02-23T10:00:00 120 1550916000 true 12.62 0 12,62 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0.3023 0 0,3023 mm mm true 77 0 77 % % true 1013.48 0 1013,48 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:00:46 2019-02-23T06:51:37 2019-02-23T09:00:00 2019-02-23T11:00:00 120 1550919600 true 12.54 0 12,54 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0.4877 0 0,4877 mm mm true 79 0 79 % % true 1013.61 0 1013,61 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-02-23T18:00:46 2019-02-23T06:51:37 2019-02-23T10:00:00 2019-02-23T12:00:00 120 1550923200 true 12.57 0 12,57 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0.447 0 0,447 mm mm true 80 0 80 % % true 1013.58 0 1013,58 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-02-23T18:00:46 2019-02-23T06:51:37 2019-02-23T11:00:00 2019-02-23T13:00:00 120 1550926800 true 12.66 0 12,66 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.3124 0 0,3124 mm mm true 79 0 79 % % true 1013.47 0 1013,47 mb mb true 0.83 0 0,83 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-02-23T18:00:46 2019-02-23T06:51:37 2019-02-23T12:00:00 2019-02-23T14:00:00 120 1550930400 true 12.76 0 12,76 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.2438 0 0,2438 mm mm true 79 0 79 % % true 1013.46 0 1013,46 mb mb true 0.7 0 0,7 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-02-23T18:00:46 2019-02-23T06:51:37 2019-02-23T13:00:00 2019-02-23T15:00:00 120 1550934000 true 12.88 0 12,88 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.2515 0 0,2515 mm mm true 78 0 78 % % true 1013.56 0 1013,56 mb mb true 0.49 0 0,49 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-23T18:00:46 2019-02-23T06:51:37 2019-02-23T14:00:00 2019-02-23T16:00:00 120 1550937600 true 12.98 0 12,98 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.2921 0 0,2921 mm mm true 78 0 78 % % true 1013.71 0 1013,71 mb mb true 0.23 0 0,23 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-23T18:00:46 2019-02-23T06:51:37 2019-02-23T15:00:00 2019-02-23T17:00:00 120 1550941200 true 13.02 0 13,02 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.3658 0 0,3658 mm mm true 79 0 79 % % true 1013.97 0 1013,97 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-23T18:00:46 2019-02-23T06:51:37 2019-02-23T16:00:00 2019-02-23T18:00:00 120 1550944800 true 12.91 0 12,91 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.5029 0 0,5029 mm mm true 80 0 80 % % true 1014.39 0 1014,39 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:00:46 2019-02-23T06:51:37 2019-02-23T17:00:00 2019-02-23T19:00:00 120 1550948400 true 12.74 0 12,74 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.7239 0 0,7239 mm mm true 82 0 82 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:00:46 2019-02-23T06:51:37 2019-02-23T18:00:00 2019-02-23T20:00:00 120 1550952000 true 12.58 0 12,58 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.9093 0 0,9093 mm mm true 83 0 83 % % true 1015.34 0 1015,34 mb mb true 0.35 0 0,35 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:00:46 2019-02-23T06:51:37 2019-02-23T19:00:00 2019-02-23T21:00:00 120 1550955600 true 12.49 0 12,49 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.9373 0 0,9373 mm mm true 83 0 83 % % true 1015.69 0 1015,69 mb mb true 0.52 0 0,52 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:00:46 2019-02-23T06:51:37 2019-02-23T20:00:00 2019-02-23T22:00:00 120 1550959200 true 12.44 0 12,44 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.8712 0 0,8712 mm mm true 84 0 84 % % true 1015.96 0 1015,96 mb mb true 0.71 0 0,71 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:00:46 2019-02-23T06:51:37 2019-02-23T21:00:00 2019-02-23T23:00:00 120 1550962800 true 12.4 0 12,4 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.7849 0 0,7849 mm mm true 83 0 83 % % true 1016.17 0 1016,17 mb mb true 0.86 0 0,86 % % 2019-02-22T22:00:00 2019-02-23T00:00:00 120 1550880000 Ασθενής βροχή από το βραδυ. Light rain starting in the evening. 2019-02-23T04:51:37 2019-02-23T06:51:37 120 1550904697 2019-02-23T16:00:46 2019-02-23T18:00:46 120 1550944846 true 0.9373 0 0,9373 mm mm true 0.62 0 0,62 % % 1 Κυριακή false 9 false 2019-02-24T18:01:45 2019-02-24T06:50:21 true 13.17 0 13,17 °C °C true 11.56 0 11,56 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Nοτιοανατολικός μέτριος - 5 BF SE false false false 0 0 SE25.png Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-24T18:01:45 2019-02-24T06:50:21 2019-02-23T22:00:00 2019-02-24T00:00:00 120 1550966400 true 12.4 0 12,4 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.6655 0 0,6655 mm mm true 83 0 83 % % true 1016.28 0 1016,28 mb mb true 0.91 0 0,91 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-24T18:01:45 2019-02-24T06:50:21 2019-02-23T23:00:00 2019-02-24T01:00:00 120 1550970000 true 12.41 0 12,41 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.5639 0 0,5639 mm mm true 83 0 83 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-24T18:01:45 2019-02-24T06:50:21 2019-02-24T00:00:00 2019-02-24T02:00:00 120 1550973600 true 12.34 0 12,34 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.5258 0 0,5258 mm mm true 83 0 83 % % true 1016.32 0 1016,32 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-24T18:01:45 2019-02-24T06:50:21 2019-02-24T01:00:00 2019-02-24T03:00:00 120 1550977200 true 12.11 0 12,11 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.5385 0 0,5385 mm mm true 85 0 85 % % true 1016.34 0 1016,34 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-24T18:01:45 2019-02-24T06:50:21 2019-02-24T02:00:00 2019-02-24T04:00:00 120 1550980800 true 11.77 0 11,77 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.6172 0 0,6172 mm mm true 88 0 88 % % true 1016.34 0 1016,34 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:01:45 2019-02-24T06:50:21 2019-02-24T03:00:00 2019-02-24T05:00:00 120 1550984400 true 11.56 0 11,56 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.7061 0 0,7061 mm mm true 90 0 90 % % true 1016.46 0 1016,46 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:01:45 2019-02-24T06:50:21 2019-02-24T04:00:00 2019-02-24T06:00:00 120 1550988000 true 11.6 0 11,6 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.729 0 0,729 mm mm true 90 0 90 % % true 1016.75 0 1016,75 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:01:45 2019-02-24T06:50:21 2019-02-24T05:00:00 2019-02-24T07:00:00 120 1550991600 true 11.8 0 11,8 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.7518 0 0,7518 mm mm true 88 0 88 % % true 1017.13 0 1017,13 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:01:45 2019-02-24T06:50:21 2019-02-24T06:00:00 2019-02-24T08:00:00 120 1550995200 true 12.04 0 12,04 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.8001 0 0,8001 mm mm true 87 0 87 % % true 1017.49 0 1017,49 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:01:45 2019-02-24T06:50:21 2019-02-24T07:00:00 2019-02-24T09:00:00 120 1550998800 true 12.26 0 12,26 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.8509 0 0,8509 mm mm true 86 0 86 % % true 1017.86 0 1017,86 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:01:45 2019-02-24T06:50:21 2019-02-24T08:00:00 2019-02-24T10:00:00 120 1551002400 true 12.44 0 12,44 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.8941 0 0,8941 mm mm true 85 0 85 % % true 1018.21 0 1018,21 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:01:45 2019-02-24T06:50:21 2019-02-24T09:00:00 2019-02-24T11:00:00 120 1551006000 true 12.59 0 12,59 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.8865 0 0,8865 mm mm true 84 0 84 % % true 1018.38 0 1018,38 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:01:45 2019-02-24T06:50:21 2019-02-24T10:00:00 2019-02-24T12:00:00 120 1551009600 true 12.71 0 12,71 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.7772 0 0,7772 mm mm true 83 0 83 % % true 1018.19 0 1018,19 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-24T18:01:45 2019-02-24T06:50:21 2019-02-24T11:00:00 2019-02-24T13:00:00 120 1551013200 true 12.8 0 12,8 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.6477 0 0,6477 mm mm true 82 0 82 % % true 1017.8 0 1017,8 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-24T18:01:45 2019-02-24T06:50:21 2019-02-24T12:00:00 2019-02-24T14:00:00 120 1551016800 true 12.9 0 12,9 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.5664 0 0,5664 mm mm true 81 0 81 % % true 1017.44 0 1017,44 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-24T18:01:45 2019-02-24T06:50:21 2019-02-24T13:00:00 2019-02-24T15:00:00 120 1551020400 true 13 0 13 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.5232 0 0,5232 mm mm true 81 0 81 % % true 1017.21 0 1017,21 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-24T18:01:45 2019-02-24T06:50:21 2019-02-24T14:00:00 2019-02-24T16:00:00 120 1551024000 true 13.09 0 13,09 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.508 0 0,508 mm mm true 80 0 80 % % true 1017 0 1017 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-24T18:01:45 2019-02-24T06:50:21 2019-02-24T15:00:00 2019-02-24T17:00:00 120 1551027600 true 13.14 0 13,14 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.5436 0 0,5436 mm mm true 80 0 80 % % true 1016.95 0 1016,95 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-24T18:01:45 2019-02-24T06:50:21 2019-02-24T16:00:00 2019-02-24T18:00:00 120 1551031200 true 13.14 0 13,14 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.6502 0 0,6502 mm mm true 80 0 80 % % true 1017.15 0 1017,15 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:01:45 2019-02-24T06:50:21 2019-02-24T17:00:00 2019-02-24T19:00:00 120 1551034800 true 13.08 0 13,08 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.8077 0 0,8077 mm mm true 81 0 81 % % true 1017.49 0 1017,49 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:01:45 2019-02-24T06:50:21 2019-02-24T18:00:00 2019-02-24T20:00:00 120 1551038400 true 13.04 0 13,04 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.8992 0 0,8992 mm mm true 82 0 82 % % true 1017.81 0 1017,81 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και ελαφρύ αεράκι false 9 false 2019-02-24T18:01:45 2019-02-24T06:50:21 2019-02-24T19:00:00 2019-02-24T21:00:00 120 1551042000 true 13.07 0 13,07 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.8357 0 0,8357 mm mm true 82 0 82 % % true 1018.02 0 1018,02 mb mb true 1 0 1 % % Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-24T18:01:45 2019-02-24T06:50:21 2019-02-24T20:00:00 2019-02-24T22:00:00 120 1551045600 true 13.12 0 13,12 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.701 0 0,701 mm mm true 81 0 81 % % true 1018.21 0 1018,21 mb mb true 1 0 1 % % Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-24T18:01:45 2019-02-24T06:50:21 2019-02-24T21:00:00 2019-02-24T23:00:00 120 1551049200 true 13.17 0 13,17 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.569 0 0,569 mm mm true 81 0 81 % % true 1018.26 0 1018,26 mb mb true 1 0 1 % % 2019-02-23T22:00:00 2019-02-24T00:00:00 120 1550966400 Ασθενής βροχή μέχρι το απόγευμα, ξαναρχίζει το βραδυ, και ελαφρύ αεράκι από το βραδυ. Light rain until afternoon, starting again in the evening, and breezy starting in the evening. 2019-02-24T04:50:21 2019-02-24T06:50:21 120 1550991021 2019-02-24T16:01:45 2019-02-24T18:01:45 120 1551031305 true 0.8992 0 0,8992 mm mm true 0.98 0 0,98 % % 2 Δευτέρα false 9 false 2019-02-25T18:02:44 2019-02-25T06:49:04 true 13.23 0 13,23 °C °C true 11.3 0 11,3 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοανατολικός σχεδόν μέτριος - 4 BF ENE false false false 0 0 NE20.png Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:02:44 2019-02-25T06:49:04 2019-02-24T22:00:00 2019-02-25T00:00:00 120 1551052800 true 13.2 0 13,2 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.4394 0 0,4394 mm mm true 81 0 81 % % true 1018.15 0 1018,15 mb mb true 1 0 1 % % Ελαφρύ αεράκι και ομιχλώδης false 50 false 2019-02-25T18:02:44 2019-02-25T06:49:04 2019-02-24T23:00:00 2019-02-25T01:00:00 120 1551056400 true 13.23 0 13,23 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.32 0 0,32 mm mm true 81 0 81 % % true 1017.89 0 1017,89 mb mb true 1 0 1 % % Ελαφρύ αεράκι και ομιχλώδης false 50 false 2019-02-25T18:02:44 2019-02-25T06:49:04 2019-02-25T00:00:00 2019-02-25T02:00:00 120 1551060000 true 13.18 0 13,18 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 E25.png true 0.2489 0 0,2489 mm mm true 82 0 82 % % true 1017.54 0 1017,54 mb mb true 1 0 1 % % Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:02:44 2019-02-25T06:49:04 2019-02-25T01:00:00 2019-02-25T03:00:00 120 1551063600 true 13.03 0 13,03 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 E25.png true 0.2311 0 0,2311 mm mm true 82 0 82 % % true 1016.99 0 1016,99 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:02:44 2019-02-25T06:49:04 2019-02-25T02:00:00 2019-02-25T04:00:00 120 1551067200 true 12.81 0 12,81 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 E25.png true 0.2718 0 0,2718 mm mm true 83 0 83 % % true 1016.32 0 1016,32 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:02:44 2019-02-25T06:49:04 2019-02-25T03:00:00 2019-02-25T05:00:00 120 1551070800 true 12.61 0 12,61 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.3175 0 0,3175 mm mm true 83 0 83 % % true 1015.79 0 1015,79 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:02:44 2019-02-25T06:49:04 2019-02-25T04:00:00 2019-02-25T06:00:00 120 1551074400 true 12.48 0 12,48 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.3073 0 0,3073 mm mm true 83 0 83 % % true 1015.57 0 1015,57 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:02:44 2019-02-25T06:49:04 2019-02-25T05:00:00 2019-02-25T07:00:00 120 1551078000 true 12.38 0 12,38 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.2819 0 0,2819 mm mm true 82 0 82 % % true 1015.5 0 1015,5 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:02:44 2019-02-25T06:49:04 2019-02-25T06:00:00 2019-02-25T08:00:00 120 1551081600 true 12.24 0 12,24 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.254 0 0,254 mm mm true 82 0 82 % % true 1015.36 0 1015,36 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:02:44 2019-02-25T06:49:04 2019-02-25T07:00:00 2019-02-25T09:00:00 120 1551085200 true 11.98 0 11,98 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.2794 0 0,2794 mm mm true 83 0 83 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:02:44 2019-02-25T06:49:04 2019-02-25T08:00:00 2019-02-25T10:00:00 120 1551088800 true 11.7 0 11,7 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.4978 0 0,4978 mm mm true 86 0 86 % % true 1014.78 0 1014,78 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-25T18:02:44 2019-02-25T06:49:04 2019-02-25T09:00:00 2019-02-25T11:00:00 120 1551092400 true 11.52 0 11,52 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.7798 0 0,7798 mm mm true 88 0 88 % % true 1014.32 0 1014,32 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-25T18:02:44 2019-02-25T06:49:04 2019-02-25T10:00:00 2019-02-25T12:00:00 120 1551096000 true 11.56 0 11,56 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.8204 0 0,8204 mm mm true 88 0 88 % % true 1013.58 0 1013,58 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:02:44 2019-02-25T06:49:04 2019-02-25T11:00:00 2019-02-25T13:00:00 120 1551099600 true 11.7 0 11,7 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.7544 0 0,7544 mm mm true 88 0 88 % % true 1012.69 0 1012,69 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-25T18:02:44 2019-02-25T06:49:04 2019-02-25T12:00:00 2019-02-25T14:00:00 120 1551103200 true 11.76 0 11,76 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.7722 0 0,7722 mm mm true 88 0 88 % % true 1011.96 0 1011,96 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-25T18:02:44 2019-02-25T06:49:04 2019-02-25T13:00:00 2019-02-25T15:00:00 120 1551106800 true 11.61 0 11,61 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 1.0287 0 1,0287 mm mm true 90 0 90 % % true 1011.51 0 1011,51 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή false 9 false 2019-02-25T18:02:44 2019-02-25T06:49:04 2019-02-25T14:00:00 2019-02-25T16:00:00 120 1551110400 true 11.39 0 11,39 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 1.458 0 1,458 mm mm true 92 0 92 % % true 1011.21 0 1011,21 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή false 9 false 2019-02-25T18:02:44 2019-02-25T06:49:04 2019-02-25T15:00:00 2019-02-25T17:00:00 120 1551114000 true 11.3 0 11,3 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 1.6358 0 1,6358 mm mm true 93 0 93 % % true 1010.95 0 1010,95 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-25T18:02:44 2019-02-25T06:49:04 2019-02-25T16:00:00 2019-02-25T18:00:00 120 1551117600 true 11.5 0 11,5 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 1.204 0 1,204 mm mm true 92 0 92 % % true 1010.74 0 1010,74 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:02:44 2019-02-25T06:49:04 2019-02-25T17:00:00 2019-02-25T19:00:00 120 1551121200 true 11.83 0 11,83 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.6731 0 0,6731 mm mm true 90 0 90 % % true 1010.57 0 1010,57 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:02:44 2019-02-25T06:49:04 2019-02-25T18:00:00 2019-02-25T20:00:00 120 1551124800 true 12.13 0 12,13 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0.381 0 0,381 mm mm true 87 0 87 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:02:44 2019-02-25T06:49:04 2019-02-25T19:00:00 2019-02-25T21:00:00 120 1551128400 true 12.41 0 12,41 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0.1626 0 0,1626 mm mm true 83 0 83 % % true 1010.21 0 1010,21 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:02:44 2019-02-25T06:49:04 2019-02-25T20:00:00 2019-02-25T22:00:00 120 1551132000 true 12.63 0 12,63 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0.0305 0 0,0305 mm mm true 79 0 79 % % true 1010.01 0 1010,01 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:02:44 2019-02-25T06:49:04 2019-02-25T21:00:00 2019-02-25T23:00:00 120 1551135600 true 12.59 0 12,59 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1009.85 0 1009,85 mb mb true 1 0 1 % % 2019-02-24T22:00:00 2019-02-25T00:00:00 120 1551052800 Βροχή μέχρι το βραδυ, ξαναρχίζει κατα τη διάρκεια της νύχτας. Rain until evening, starting again overnight. 2019-02-25T04:49:04 2019-02-25T06:49:04 120 1551077344 2019-02-25T16:02:44 2019-02-25T18:02:44 120 1551117764 true 1.6358 0 1,6358 mm mm true 1 0 1 % % 3 Τρίτη false 50 false 2019-02-26T18:03:42 2019-02-26T06:47:46 true 12.1 0 12,1 °C °C true 10.2 0 10,2 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NNW false false false 0 0 NW15.png Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:03:42 2019-02-26T06:47:46 2019-02-25T22:00:00 2019-02-26T00:00:00 120 1551139200 true 12.1 0 12,1 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.127 0 0,127 mm mm true 79 0 79 % % true 1009.72 0 1009,72 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:03:42 2019-02-26T06:47:46 2019-02-25T23:00:00 2019-02-26T01:00:00 120 1551142800 true 11.39 0 11,39 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.7493 0 0,7493 mm mm true 82 0 82 % % true 1009.61 0 1009,61 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή false 9 false 2019-02-26T18:03:42 2019-02-26T06:47:46 2019-02-26T00:00:00 2019-02-26T02:00:00 120 1551146400 true 10.95 0 10,95 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 1.3564 0 1,3564 mm mm true 84 0 84 % % true 1009.51 0 1009,51 mb mb true 1 0 1 % % Possible Light Rain false 9 false 2019-02-26T18:03:42 2019-02-26T06:47:46 2019-02-26T01:00:00 2019-02-26T03:00:00 120 1551150000 true 10.89 0 10,89 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 1.077 0 1,077 mm mm true 83 0 83 % % true 1009.37 0 1009,37 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:03:42 2019-02-26T06:47:46 2019-02-26T02:00:00 2019-02-26T04:00:00 120 1551153600 true 11.04 0 11,04 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0.5385 0 0,5385 mm mm true 82 0 82 % % true 1009.23 0 1009,23 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:03:42 2019-02-26T06:47:46 2019-02-26T03:00:00 2019-02-26T05:00:00 120 1551157200 true 11.19 0 11,19 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0.2794 0 0,2794 mm mm true 81 0 81 % % true 1009.22 0 1009,22 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:03:42 2019-02-26T06:47:46 2019-02-26T04:00:00 2019-02-26T06:00:00 120 1551160800 true 11.26 0 11,26 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0.1753 0 0,1753 mm mm true 81 0 81 % % true 1009.43 0 1009,43 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:03:42 2019-02-26T06:47:46 2019-02-26T05:00:00 2019-02-26T07:00:00 120 1551164400 true 11.3 0 11,3 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.1067 0 0,1067 mm mm true 81 0 81 % % true 1009.79 0 1009,79 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:03:42 2019-02-26T06:47:46 2019-02-26T06:00:00 2019-02-26T08:00:00 120 1551168000 true 11.3 0 11,3 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0762 0 0,0762 mm mm true 81 0 81 % % true 1010.15 0 1010,15 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:03:42 2019-02-26T06:47:46 2019-02-26T07:00:00 2019-02-26T09:00:00 120 1551171600 true 11.26 0 11,26 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0533 0 0,0533 mm mm true 82 0 82 % % true 1010.55 0 1010,55 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:03:42 2019-02-26T06:47:46 2019-02-26T08:00:00 2019-02-26T10:00:00 120 1551175200 true 11.18 0 11,18 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0356 0 0,0356 mm mm true 84 0 84 % % true 1010.93 0 1010,93 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:03:42 2019-02-26T06:47:46 2019-02-26T09:00:00 2019-02-26T11:00:00 120 1551178800 true 11.11 0 11,11 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0229 0 0,0229 mm mm true 85 0 85 % % true 1011.13 0 1011,13 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:03:42 2019-02-26T06:47:46 2019-02-26T10:00:00 2019-02-26T12:00:00 120 1551182400 true 11.03 0 11,03 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0102 0 0,0102 mm mm true 86 0 86 % % true 1010.97 0 1010,97 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:03:42 2019-02-26T06:47:46 2019-02-26T11:00:00 2019-02-26T13:00:00 120 1551186000 true 10.98 0 10,98 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1010.61 0 1010,61 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:03:42 2019-02-26T06:47:46 2019-02-26T12:00:00 2019-02-26T14:00:00 120 1551189600 true 10.99 0 10,99 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1010.28 0 1010,28 mb mb true 1 0 1 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-02-26T18:03:42 2019-02-26T06:47:46 2019-02-26T13:00:00 2019-02-26T15:00:00 120 1551193200 true 11.12 0 11,12 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1010.03 0 1010,03 mb mb true 0.82 0 0,82 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-02-26T18:03:42 2019-02-26T06:47:46 2019-02-26T14:00:00 2019-02-26T16:00:00 120 1551196800 true 11.38 0 11,38 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1009.82 0 1009,82 mb mb true 0.56 0 0,56 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-02-26T18:03:42 2019-02-26T06:47:46 2019-02-26T15:00:00 2019-02-26T17:00:00 120 1551200400 true 11.58 0 11,58 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1009.75 0 1009,75 mb mb true 0.36 0 0,36 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-02-26T18:03:42 2019-02-26T06:47:46 2019-02-26T16:00:00 2019-02-26T18:00:00 120 1551204000 true 11.69 0 11,69 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1009.96 0 1009,96 mb mb true 0.29 0 0,29 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-02-26T18:03:42 2019-02-26T06:47:46 2019-02-26T17:00:00 2019-02-26T19:00:00 120 1551207600 true 11.69 0 11,69 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1010.34 0 1010,34 mb mb true 0.27 0 0,27 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-26T18:03:42 2019-02-26T06:47:46 2019-02-26T18:00:00 2019-02-26T20:00:00 120 1551211200 true 11.54 0 11,54 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1010.61 0 1010,61 mb mb true 0.23 0 0,23 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:03:42 2019-02-26T06:47:46 2019-02-26T19:00:00 2019-02-26T21:00:00 120 1551214800 true 11.14 0 11,14 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:03:42 2019-02-26T06:47:46 2019-02-26T20:00:00 2019-02-26T22:00:00 120 1551218400 true 10.64 0 10,64 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:03:42 2019-02-26T06:47:46 2019-02-26T21:00:00 2019-02-26T23:00:00 120 1551222000 true 10.2 0 10,2 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1010.63 0 1010,63 mb mb true 0 0 0 % % 2019-02-25T22:00:00 2019-02-26T00:00:00 120 1551139200 Νεφώσεις κατά περιόδους μέχρι το βραδυ και ανεμώδης από το βραδυ. Mostly cloudy until evening and windy starting in the evening. 2019-02-26T04:47:46 2019-02-26T06:47:46 120 1551163666 2019-02-26T16:03:42 2019-02-26T18:03:42 120 1551204222 true 1.3564 0 1,3564 mm mm true 0.74 0 0,74 % % 4 Τετάρτη false 50 false 2019-02-27T18:04:40 2019-02-27T06:46:27 true 10.1 0 10,1 °C °C true 8.45 0 8,45 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF Βορειοδυτικός σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF NNW false false false 0 0 NW35.png Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:04:40 2019-02-27T06:46:27 2019-02-26T22:00:00 2019-02-27T00:00:00 120 1551225600 true 9.94 0 9,94 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1010.48 0 1010,48 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:04:40 2019-02-27T06:46:27 2019-02-26T23:00:00 2019-02-27T01:00:00 120 1551229200 true 9.68 0 9,68 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1010.26 0 1010,26 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:04:40 2019-02-27T06:46:27 2019-02-27T00:00:00 2019-02-27T02:00:00 120 1551232800 true 9.44 0 9,44 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:04:40 2019-02-27T06:46:27 2019-02-27T01:00:00 2019-02-27T03:00:00 120 1551236400 true 9.21 0 9,21 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1009.61 0 1009,61 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:04:40 2019-02-27T06:46:27 2019-02-27T02:00:00 2019-02-27T04:00:00 120 1551240000 true 9.06 0 9,06 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1009.16 0 1009,16 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:04:40 2019-02-27T06:46:27 2019-02-27T03:00:00 2019-02-27T05:00:00 120 1551243600 true 9.01 0 9,01 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 82 0 82 % % true 1008.85 0 1008,85 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:04:40 2019-02-27T06:46:27 2019-02-27T04:00:00 2019-02-27T06:00:00 120 1551247200 true 9.14 0 9,14 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1008.76 0 1008,76 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:04:40 2019-02-27T06:46:27 2019-02-27T05:00:00 2019-02-27T07:00:00 120 1551250800 true 9.39 0 9,39 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1008.79 0 1008,79 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:04:40 2019-02-27T06:46:27 2019-02-27T06:00:00 2019-02-27T08:00:00 120 1551254400 true 9.63 0 9,63 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1008.89 0 1008,89 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:04:40 2019-02-27T06:46:27 2019-02-27T07:00:00 2019-02-27T09:00:00 120 1551258000 true 9.69 0 9,69 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1009.08 0 1009,08 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:04:40 2019-02-27T06:46:27 2019-02-27T08:00:00 2019-02-27T10:00:00 120 1551261600 true 9.68 0 9,68 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1009.34 0 1009,34 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:04:40 2019-02-27T06:46:27 2019-02-27T09:00:00 2019-02-27T11:00:00 120 1551265200 true 9.69 0 9,69 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1009.45 0 1009,45 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:04:40 2019-02-27T06:46:27 2019-02-27T10:00:00 2019-02-27T12:00:00 120 1551268800 true 9.83 0 9,83 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1009.29 0 1009,29 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:04:40 2019-02-27T06:46:27 2019-02-27T11:00:00 2019-02-27T13:00:00 120 1551272400 true 9.99 0 9,99 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1008.98 0 1008,98 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:04:40 2019-02-27T06:46:27 2019-02-27T12:00:00 2019-02-27T14:00:00 120 1551276000 true 10.1 0 10,1 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1008.77 0 1008,77 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:04:40 2019-02-27T06:46:27 2019-02-27T13:00:00 2019-02-27T15:00:00 120 1551279600 true 10.06 0 10,06 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1008.71 0 1008,71 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:04:40 2019-02-27T06:46:27 2019-02-27T14:00:00 2019-02-27T16:00:00 120 1551283200 true 9.94 0 9,94 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1008.76 0 1008,76 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:04:40 2019-02-27T06:46:27 2019-02-27T15:00:00 2019-02-27T17:00:00 120 1551286800 true 9.79 0 9,79 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1008.95 0 1008,95 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:04:40 2019-02-27T06:46:27 2019-02-27T16:00:00 2019-02-27T18:00:00 120 1551290400 true 9.58 0 9,58 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1009.42 0 1009,42 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:04:40 2019-02-27T06:46:27 2019-02-27T17:00:00 2019-02-27T19:00:00 120 1551294000 true 9.3 0 9,3 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1010.05 0 1010,05 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:04:40 2019-02-27T06:46:27 2019-02-27T18:00:00 2019-02-27T20:00:00 120 1551297600 true 9.06 0 9,06 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1010.55 0 1010,55 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:04:40 2019-02-27T06:46:27 2019-02-27T19:00:00 2019-02-27T21:00:00 120 1551301200 true 8.84 0 8,84 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1010.88 0 1010,88 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:04:40 2019-02-27T06:46:27 2019-02-27T20:00:00 2019-02-27T22:00:00 120 1551304800 true 8.63 0 8,63 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1011.09 0 1011,09 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:04:40 2019-02-27T06:46:27 2019-02-27T21:00:00 2019-02-27T23:00:00 120 1551308400 true 8.45 0 8,45 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1011.22 0 1011,22 mb mb true 0 0 0 % % 2019-02-26T22:00:00 2019-02-27T00:00:00 120 1551225600 Ανεμώδης όλη την ημέρα. Windy throughout the day. 2019-02-27T04:46:27 2019-02-27T06:46:27 120 1551249987 2019-02-27T16:04:40 2019-02-27T18:04:40 120 1551290680 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0 0 0 % % 5 Πέμπτη false 50 false 2019-02-28T18:05:38 2019-02-28T06:45:08 true 11.06 0 11,06 °C °C true 8.18 0 8,18 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF Βορειοδυτικός ισχυρός - 6 BF NNW false false false 0 0 NW30.png Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:05:38 2019-02-28T06:45:08 2019-02-27T22:00:00 2019-02-28T00:00:00 120 1551312000 true 8.33 0 8,33 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1011.21 0 1011,21 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:05:38 2019-02-28T06:45:08 2019-02-27T23:00:00 2019-02-28T01:00:00 120 1551315600 true 8.27 0 8,27 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1011.12 0 1011,12 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:05:38 2019-02-28T06:45:08 2019-02-28T00:00:00 2019-02-28T02:00:00 120 1551319200 true 8.22 0 8,22 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1011.03 0 1011,03 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:05:38 2019-02-28T06:45:08 2019-02-28T01:00:00 2019-02-28T03:00:00 120 1551322800 true 8.19 0 8,19 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1010.98 0 1010,98 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:05:38 2019-02-28T06:45:08 2019-02-28T02:00:00 2019-02-28T04:00:00 120 1551326400 true 8.18 0 8,18 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1010.92 0 1010,92 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:05:38 2019-02-28T06:45:08 2019-02-28T03:00:00 2019-02-28T05:00:00 120 1551330000 true 8.19 0 8,19 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1011.01 0 1011,01 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:05:38 2019-02-28T06:45:08 2019-02-28T04:00:00 2019-02-28T06:00:00 120 1551333600 true 8.19 0 8,19 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1011.32 0 1011,32 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:05:38 2019-02-28T06:45:08 2019-02-28T05:00:00 2019-02-28T07:00:00 120 1551337200 true 8.22 0 8,22 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1011.76 0 1011,76 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:05:38 2019-02-28T06:45:08 2019-02-28T06:00:00 2019-02-28T08:00:00 120 1551340800 true 8.3 0 8,3 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1012.19 0 1012,19 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:05:38 2019-02-28T06:45:08 2019-02-28T07:00:00 2019-02-28T09:00:00 120 1551344400 true 8.42 0 8,42 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1012.57 0 1012,57 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:05:38 2019-02-28T06:45:08 2019-02-28T08:00:00 2019-02-28T10:00:00 120 1551348000 true 8.57 0 8,57 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1012.94 0 1012,94 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:05:38 2019-02-28T06:45:08 2019-02-28T09:00:00 2019-02-28T11:00:00 120 1551351600 true 8.77 0 8,77 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1013.18 0 1013,18 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:05:38 2019-02-28T06:45:08 2019-02-28T10:00:00 2019-02-28T12:00:00 120 1551355200 true 9.01 0 9,01 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:05:38 2019-02-28T06:45:08 2019-02-28T11:00:00 2019-02-28T13:00:00 120 1551358800 true 9.29 0 9,29 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1013.05 0 1013,05 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:05:38 2019-02-28T06:45:08 2019-02-28T12:00:00 2019-02-28T14:00:00 120 1551362400 true 9.55 0 9,55 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:05:38 2019-02-28T06:45:08 2019-02-28T13:00:00 2019-02-28T15:00:00 120 1551366000 true 9.83 0 9,83 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1013.09 0 1013,09 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:05:38 2019-02-28T06:45:08 2019-02-28T14:00:00 2019-02-28T16:00:00 120 1551369600 true 10.1 0 10,1 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1013.24 0 1013,24 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:05:38 2019-02-28T06:45:08 2019-02-28T15:00:00 2019-02-28T17:00:00 120 1551373200 true 10.35 0 10,35 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:05:38 2019-02-28T06:45:08 2019-02-28T16:00:00 2019-02-28T18:00:00 120 1551376800 true 10.56 0 10,56 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:05:38 2019-02-28T06:45:08 2019-02-28T17:00:00 2019-02-28T19:00:00 120 1551380400 true 10.74 0 10,74 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1014.39 0 1014,39 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:05:38 2019-02-28T06:45:08 2019-02-28T18:00:00 2019-02-28T20:00:00 120 1551384000 true 10.88 0 10,88 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1014.81 0 1014,81 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:05:38 2019-02-28T06:45:08 2019-02-28T19:00:00 2019-02-28T21:00:00 120 1551387600 true 10.96 0 10,96 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1015.12 0 1015,12 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:05:38 2019-02-28T06:45:08 2019-02-28T20:00:00 2019-02-28T22:00:00 120 1551391200 true 11 0 11 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1015.38 0 1015,38 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:05:38 2019-02-28T06:45:08 2019-02-28T21:00:00 2019-02-28T23:00:00 120 1551394800 true 11.06 0 11,06 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1015.54 0 1015,54 mb mb true 0.06 0 0,06 % % 2019-02-27T22:00:00 2019-02-28T00:00:00 120 1551312000 Ανεμώδης όλη την ημέρα. Windy throughout the day. 2019-02-28T04:45:08 2019-02-28T06:45:08 120 1551336308 2019-02-28T16:05:38 2019-02-28T18:05:38 120 1551377138 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0 0 0 % % 6 Παρασκευή false 21 false 2019-03-01T18:06:35 2019-03-01T06:43:47 true 13.96 0 13,96 °C °C true 11.14 0 11,14 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Bορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NW false false false 0 0 NW15.png Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-03-01T18:06:35 2019-03-01T06:43:47 2019-02-28T22:00:00 2019-03-01T00:00:00 120 1551398400 true 11.14 0 11,14 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1015.63 0 1015,63 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:06:35 2019-03-01T06:43:47 2019-02-28T23:00:00 2019-03-01T01:00:00 120 1551402000 true 11.23 0 11,23 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1015.61 0 1015,61 mb mb true 0.22 0 0,22 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-03-01T18:06:35 2019-03-01T06:43:47 2019-03-01T00:00:00 2019-03-01T02:00:00 120 1551405600 true 11.31 0 11,31 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1015.57 0 1015,57 mb mb true 0.26 0 0,26 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:06:35 2019-03-01T06:43:47 2019-03-01T01:00:00 2019-03-01T03:00:00 120 1551409200 true 11.39 0 11,39 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1015.42 0 1015,42 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:06:35 2019-03-01T06:43:47 2019-03-01T02:00:00 2019-03-01T04:00:00 120 1551412800 true 11.48 0 11,48 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1015.22 0 1015,22 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:06:35 2019-03-01T06:43:47 2019-03-01T03:00:00 2019-03-01T05:00:00 120 1551416400 true 11.59 0 11,59 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1015.16 0 1015,16 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:06:35 2019-03-01T06:43:47 2019-03-01T04:00:00 2019-03-01T06:00:00 120 1551420000 true 11.76 0 11,76 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:06:35 2019-03-01T06:43:47 2019-03-01T05:00:00 2019-03-01T07:00:00 120 1551423600 true 11.94 0 11,94 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1015.57 0 1015,57 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:06:35 2019-03-01T06:43:47 2019-03-01T06:00:00 2019-03-01T08:00:00 120 1551427200 true 12.11 0 12,11 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1015.83 0 1015,83 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:06:35 2019-03-01T06:43:47 2019-03-01T07:00:00 2019-03-01T09:00:00 120 1551430800 true 12.31 0 12,31 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1016.08 0 1016,08 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:06:35 2019-03-01T06:43:47 2019-03-01T08:00:00 2019-03-01T10:00:00 120 1551434400 true 12.55 0 12,55 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1016.32 0 1016,32 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:06:35 2019-03-01T06:43:47 2019-03-01T09:00:00 2019-03-01T11:00:00 120 1551438000 true 12.8 0 12,8 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1016.34 0 1016,34 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:06:35 2019-03-01T06:43:47 2019-03-01T10:00:00 2019-03-01T12:00:00 120 1551441600 true 13.04 0 13,04 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1015.96 0 1015,96 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:06:35 2019-03-01T06:43:47 2019-03-01T11:00:00 2019-03-01T13:00:00 120 1551445200 true 13.32 0 13,32 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1015.36 0 1015,36 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:06:35 2019-03-01T06:43:47 2019-03-01T12:00:00 2019-03-01T14:00:00 120 1551448800 true 13.57 0 13,57 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1014.84 0 1014,84 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:06:35 2019-03-01T06:43:47 2019-03-01T13:00:00 2019-03-01T15:00:00 120 1551452400 true 13.73 0 13,73 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:06:35 2019-03-01T06:43:47 2019-03-01T14:00:00 2019-03-01T16:00:00 120 1551456000 true 13.84 0 13,84 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1014.24 0 1014,24 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:06:35 2019-03-01T06:43:47 2019-03-01T15:00:00 2019-03-01T17:00:00 120 1551459600 true 13.96 0 13,96 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:06:35 2019-03-01T06:43:47 2019-03-01T16:00:00 2019-03-01T18:00:00 120 1551463200 true 13.93 0 13,93 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1014.15 0 1014,15 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:06:35 2019-03-01T06:43:47 2019-03-01T17:00:00 2019-03-01T19:00:00 120 1551466800 true 13.81 0 13,81 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1014.34 0 1014,34 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:06:35 2019-03-01T06:43:47 2019-03-01T18:00:00 2019-03-01T20:00:00 120 1551470400 true 13.72 0 13,72 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1014.46 0 1014,46 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:06:35 2019-03-01T06:43:47 2019-03-01T19:00:00 2019-03-01T21:00:00 120 1551474000 true 13.71 0 13,71 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1014.45 0 1014,45 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-03-01T18:06:35 2019-03-01T06:43:47 2019-03-01T20:00:00 2019-03-01T22:00:00 120 1551477600 true 13.72 0 13,72 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1014.38 0 1014,38 mb mb true 0.3 0 0,3 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-03-01T18:06:35 2019-03-01T06:43:47 2019-03-01T21:00:00 2019-03-01T23:00:00 120 1551481200 true 13.73 0 13,73 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1014.26 0 1014,26 mb mb true 0.43 0 0,43 % % 2019-02-28T22:00:00 2019-03-01T00:00:00 120 1551398400 Αραιή συννεφιά κατα τη διάρκεια της νύχτας. Partly cloudy overnight. 2019-03-01T04:43:47 2019-03-01T06:43:47 120 1551422627 2019-03-01T16:06:35 2019-03-01T18:06:35 120 1551463595 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0.07 0 0,07 % %
sunny

Σήμερα

Ασθενής βροχή από το βραδυ.

12°c

windy

BF 2

deltiokairou

Τόπος με άγρια ομορφιά, σχηματίστηκε από εκρήξεις ηφαιστείου ενώ σύμφωνα με την Ελληνική μυθολογία δημιουργήθηκε στη Γιγαντομαχία, τον πόλεμο μεταξύ Θεών και Γιγάντων, όταν ο Ποσειδώνας καταδίωξε τον Γίγαντα Πολυβώτη μέχρι την Κω, έκοψε ένα τμήμα της και - πετώντας το πάνω στον εχθρό του - τον βύθισε για πάντα στο Αιγαίο Πέλαγος. Ο θρυλικός βράχος είναι η σημερινή Νίσυρος και οι εκρήξεις του ηφαιστείου η οργισμένη ανάσα του ηττημένου Γίγαντα. Αυτές οι εκρήξεις σχημάτισαν το πιο νέο από τα ηφαιστειακά κέντρα της Ελλάδας και ακόμη ενεργό.
Στην αρχαιότητα, η Νίσυρος, άκμασε από το εμπόριο οψιδιανού, τον οποίο εξόρυσσαν οι Νισύριοι από το κοντινό νησί Γυαλί όπου λειτουργεί μέχρι σήμερα εργοστάσιο εξόρυξης ελαφρόπετρας.
Κτισμένο αμφιθεατρικά στο λόφο που δεσπόζει το Ενετικό Κάστρο και το μοναστήρι της Παναγιάς της Σπηλιανής, το Μανδράκι, λιμάνι και πρωτεύουσα της Νισύρου. Στο Μανδράκι θα βρείτε προτάσεις για νυχτερινή διασκέδαση δίπλα στη θάλασσα καθώς και τις πιο αξιόλογες προτάσεις διαμονής ενώ σε απόσταση 1,5 χλμ. από το Μανδράκι βρίσκεται η πηγή των Λουτρών περίφημη για τα νατροχλωριο-θειούχα νερά.
Το νησί έχει λίγες παραλίες, αλλά αρκετές καθώς διαθέτουν μοναδική ομορφιά. Απολαύστε το μπάνιο σας στις παραλίες Λευκή Παραλία, Παχιά Άμμος, Πάλοι, Λιές, Άγιος Σάββας, Κατσούνι, Αυλάκι, Αγία Ειρήνη και Χοχλάκια, με τις εντυπωσιακές μαύρες κροκάλες, ιδανική για ιστοσανίδα και κολύμβηση με αναπνευστήρα.
Ωραίες παραλίες υπάρχουν επίσης στα γειτονικά νησάκια Γυαλί και Άγιος Αντώνιος, τα οποία μπορεί κανείς να επισκεφτεί ως ημερήσια εκδρομή με καΐκι. Ημερήσιες εκδρομές γίνονται και στα νησάκια Πυργούσα, Παχιά και Στρογγυλή ενώ μπορείτε να κάνετε και το γύρο του νησιού.

Πηγή: www.nisyros.gr