ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΝΙΣΥΡΟΣ

Η Νίσυρος είναι από τα πιο όμορφα νησιά του Αιγαίου, άθικτο ακόμη από την τουριστική ανάπτυξη. Περπατήστε ανάμεσα στους κρατήρες και δείτε τις τρύπες που κοχλάζουν. Πραγματοποιήστε ένα συναρπαστικό ταξίδι στο χρόνο στο μοναδικό στην Ελλάδα «Ηφαιστειολογικό Μουσείο» στο χωριό Νικιά.

ΝΙΣΥΡΟΣ

0 13952 false 21 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 0.0 true 12 0 12 °C °C true 1016 0 1016 mb mb true 100 0 100 % % 2020-04-06T22:00:00 2020-04-07T01:00:00 180 1586221200 0 true 3 0 3 BF BF Νοτιοδυτικός ασθενής - 3 BF SSW false false false 0 0 SW15.png Αραιή συννεφιά Partly Cloudy 0 Τρίτη false 9 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 true 13.91 0 13,91 °C °C true 11.58 0 11,58 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NNW false false false 0 0 NW15.png Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 2020-04-06T21:00:00 2020-04-07T00:00:00 180 1586217600 true 12.4 0 12,4 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.1631 0 0,1631 mm mm true 100 0 100 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0.37 0 0,37 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 2020-04-06T22:00:00 2020-04-07T01:00:00 180 1586221200 true 12.35 0 12,35 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.194 0 0,194 mm mm true 100 0 100 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0.39 0 0,39 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 2020-04-06T23:00:00 2020-04-07T02:00:00 180 1586224800 true 12.33 0 12,33 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.2298 0 0,2298 mm mm true 100 0 100 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0.42 0 0,42 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 2020-04-07T00:00:00 2020-04-07T03:00:00 180 1586228400 true 12.26 0 12,26 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.3054 0 0,3054 mm mm true 100 0 100 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0.45 0 0,45 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 2020-04-07T01:00:00 2020-04-07T04:00:00 180 1586232000 true 12.13 0 12,13 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.286 0 0,286 mm mm true 100 0 100 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0.49 0 0,49 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 2020-04-07T02:00:00 2020-04-07T05:00:00 180 1586235600 true 11.96 0 11,96 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.3039 0 0,3039 mm mm true 100 0 100 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0.52 0 0,52 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 2020-04-07T03:00:00 2020-04-07T06:00:00 180 1586239200 true 11.86 0 11,86 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.3335 0 0,3335 mm mm true 100 0 100 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 0.55 0 0,55 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 2020-04-07T04:00:00 2020-04-07T07:00:00 180 1586242800 true 11.87 0 11,87 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.3479 0 0,3479 mm mm true 100 0 100 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0.59 0 0,59 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 2020-04-07T05:00:00 2020-04-07T08:00:00 180 1586246400 true 11.94 0 11,94 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.3563 0 0,3563 mm mm true 100 0 100 % % true 1015.5 0 1015,5 mb mb true 0.61 0 0,61 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 2020-04-07T06:00:00 2020-04-07T09:00:00 180 1586250000 true 12.06 0 12,06 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.3884 0 0,3884 mm mm true 100 0 100 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 0.6 0 0,6 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 2020-04-07T07:00:00 2020-04-07T10:00:00 180 1586253600 true 12.26 0 12,26 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.3929 0 0,3929 mm mm true 100 0 100 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0.63 0 0,63 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 2020-04-07T08:00:00 2020-04-07T11:00:00 180 1586257200 true 12.53 0 12,53 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.3086 0 0,3086 mm mm true 100 0 100 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0.62 0 0,62 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 2020-04-07T09:00:00 2020-04-07T12:00:00 180 1586260800 true 12.78 0 12,78 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.2225 0 0,2225 mm mm true 99 0 99 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0.65 0 0,65 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 2020-04-07T10:00:00 2020-04-07T13:00:00 180 1586264400 true 12.88 0 12,88 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0.1764 0 0,1764 mm mm true 99 0 99 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0.62 0 0,62 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 2020-04-07T11:00:00 2020-04-07T14:00:00 180 1586268000 true 12.97 0 12,97 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.1609 0 0,1609 mm mm true 99 0 99 % % true 1015.8 0 1015,8 mb mb true 0.48 0 0,48 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 2020-04-07T12:00:00 2020-04-07T15:00:00 180 1586271600 true 13.12 0 13,12 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.1513 0 0,1513 mm mm true 97 0 97 % % true 1015.5 0 1015,5 mb mb true 0.48 0 0,48 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 2020-04-07T13:00:00 2020-04-07T16:00:00 180 1586275200 true 13.32 0 13,32 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0678 0 0,0678 mm mm true 94 0 94 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0.43 0 0,43 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 2020-04-07T14:00:00 2020-04-07T17:00:00 180 1586278800 true 13.51 0 13,51 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.028 0 0,028 mm mm true 91 0 91 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 0.3 0 0,3 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 2020-04-07T15:00:00 2020-04-07T18:00:00 180 1586282400 true 13.61 0 13,61 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0144 0 0,0144 mm mm true 90 0 90 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 2020-04-07T16:00:00 2020-04-07T19:00:00 180 1586286000 true 13.63 0 13,63 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 89 0 89 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 2020-04-07T17:00:00 2020-04-07T20:00:00 180 1586289600 true 13.6 0 13,6 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0.27 0 0,27 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 2020-04-07T18:00:00 2020-04-07T21:00:00 180 1586293200 true 13.61 0 13,61 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 92 0 92 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0.3 0 0,3 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 2020-04-07T19:00:00 2020-04-07T22:00:00 180 1586296800 true 13.55 0 13,55 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 93 0 93 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0.38 0 0,38 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 2020-04-07T20:00:00 2020-04-07T23:00:00 180 1586300400 true 13.43 0 13,43 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 95 0 95 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0.29 0 0,29 % % 2020-04-06T21:00:00 2020-04-07T00:00:00 180 1586217600 Possible drizzle in the morning. Possible drizzle in the morning. 2020-04-07T03:49:00 2020-04-07T06:49:00 180 1586242140 2020-04-07T16:40:00 2020-04-07T19:40:00 180 1586288400 true 0.399 0 0,399 mm mm true 0.44 0 0,44 % % 1 Τετάρτη false 2 false 2020-04-08T19:41:00 2020-04-08T06:48:00 true 14.59 0 14,59 °C °C true 11.75 0 11,75 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NNW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2020-04-08T19:41:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-07T21:00:00 2020-04-08T00:00:00 180 1586304000 true 13.25 0 13,25 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 96 0 96 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 0.21 0 0,21 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-08T19:41:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-07T22:00:00 2020-04-08T01:00:00 180 1586307600 true 13.03 0 13,03 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 96 0 96 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0.37 0 0,37 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-08T19:41:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-07T23:00:00 2020-04-08T02:00:00 180 1586311200 true 12.81 0 12,81 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 96 0 96 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0.38 0 0,38 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-08T19:41:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T00:00:00 2020-04-08T03:00:00 180 1586314800 true 12.6 0 12,6 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 95 0 95 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0.38 0 0,38 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-08T19:41:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T01:00:00 2020-04-08T04:00:00 180 1586318400 true 12.53 0 12,53 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0065 0 0,0065 mm mm true 94 0 94 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-08T19:41:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T02:00:00 2020-04-08T05:00:00 180 1586322000 true 12.26 0 12,26 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0207 0 0,0207 mm mm true 94 0 94 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-08T19:41:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T03:00:00 2020-04-08T06:00:00 180 1586325600 true 12.07 0 12,07 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0435 0 0,0435 mm mm true 94 0 94 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-08T19:41:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T04:00:00 2020-04-08T07:00:00 180 1586329200 true 12.02 0 12,02 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.059 0 0,059 mm mm true 95 0 95 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-08T19:41:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T05:00:00 2020-04-08T08:00:00 180 1586332800 true 12.09 0 12,09 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0729 0 0,0729 mm mm true 96 0 96 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-08T19:41:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T06:00:00 2020-04-08T09:00:00 180 1586336400 true 12.24 0 12,24 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0782 0 0,0782 mm mm true 96 0 96 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0.21 0 0,21 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-08T19:41:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T07:00:00 2020-04-08T10:00:00 180 1586340000 true 12.49 0 12,49 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0589 0 0,0589 mm mm true 95 0 95 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0.36 0 0,36 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-08T19:41:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T08:00:00 2020-04-08T11:00:00 180 1586343600 true 12.83 0 12,83 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0335 0 0,0335 mm mm true 94 0 94 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0.55 0 0,55 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-04-08T19:41:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T09:00:00 2020-04-08T12:00:00 180 1586347200 true 13.1 0 13,1 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0209 0 0,0209 mm mm true 92 0 92 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0.69 0 0,69 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-04-08T19:41:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T10:00:00 2020-04-08T13:00:00 180 1586350800 true 13.29 0 13,29 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0148 0 0,0148 mm mm true 91 0 91 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0.77 0 0,77 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-04-08T19:41:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T11:00:00 2020-04-08T14:00:00 180 1586354400 true 13.5 0 13,5 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0135 0 0,0135 mm mm true 88 0 88 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0.82 0 0,82 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-04-08T19:41:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T12:00:00 2020-04-08T15:00:00 180 1586358000 true 13.75 0 13,75 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0133 0 0,0133 mm mm true 85 0 85 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 0.84 0 0,84 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-04-08T19:41:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T13:00:00 2020-04-08T16:00:00 180 1586361600 true 14.01 0 14,01 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0096 0 0,0096 mm mm true 82 0 82 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0.8 0 0,8 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-04-08T19:41:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T14:00:00 2020-04-08T17:00:00 180 1586365200 true 14.22 0 14,22 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0079 0 0,0079 mm mm true 80 0 80 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0.73 0 0,73 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-04-08T19:41:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T15:00:00 2020-04-08T18:00:00 180 1586368800 true 14.31 0 14,31 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 79 0 79 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0.67 0 0,67 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-04-08T19:41:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T16:00:00 2020-04-08T19:00:00 180 1586372400 true 14.26 0 14,26 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0.63 0 0,63 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-08T19:41:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T17:00:00 2020-04-08T20:00:00 180 1586376000 true 14.14 0 14,14 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0052 0 0,0052 mm mm true 80 0 80 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0.62 0 0,62 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-08T19:41:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T18:00:00 2020-04-08T21:00:00 180 1586379600 true 13.97 0 13,97 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0084 0 0,0084 mm mm true 82 0 82 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0.63 0 0,63 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-08T19:41:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T19:00:00 2020-04-08T22:00:00 180 1586383200 true 13.7 0 13,7 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0.0114 0 0,0114 mm mm true 85 0 85 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0.72 0 0,72 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-08T19:41:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T20:00:00 2020-04-08T23:00:00 180 1586386800 true 13.36 0 13,36 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0146 0 0,0146 mm mm true 88 0 88 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0.84 0 0,84 % % 2020-04-07T21:00:00 2020-04-08T00:00:00 180 1586304000 Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα. Partly cloudy throughout the day. 2020-04-08T03:48:00 2020-04-08T06:48:00 180 1586328480 2020-04-08T16:41:00 2020-04-08T19:41:00 180 1586374860 true 0.0789 0 0,0789 mm mm true 0.5 0 0,5 % % 2 Πέμπτη false 2 false 2020-04-09T19:41:00 2020-04-09T06:46:00 true 13.83 0 13,83 °C °C true 11.68 0 11,68 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Bορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NW false false false 0 0 NW20.png Συννεφιά false 4 false 2020-04-09T19:41:00 2020-04-09T06:46:00 2020-04-08T21:00:00 2020-04-09T00:00:00 180 1586390400 true 13.09 0 13,09 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0163 0 0,0163 mm mm true 90 0 90 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-09T19:41:00 2020-04-09T06:46:00 2020-04-08T22:00:00 2020-04-09T01:00:00 180 1586394000 true 12.95 0 12,95 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0144 0 0,0144 mm mm true 91 0 91 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-09T19:41:00 2020-04-09T06:46:00 2020-04-08T23:00:00 2020-04-09T02:00:00 180 1586397600 true 12.87 0 12,87 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0117 0 0,0117 mm mm true 92 0 92 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0.91 0 0,91 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-09T19:41:00 2020-04-09T06:46:00 2020-04-09T00:00:00 2020-04-09T03:00:00 180 1586401200 true 12.76 0 12,76 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0101 0 0,0101 mm mm true 93 0 93 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0.88 0 0,88 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-09T19:41:00 2020-04-09T06:46:00 2020-04-09T01:00:00 2020-04-09T04:00:00 180 1586404800 true 12.54 0 12,54 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0058 0 0,0058 mm mm true 96 0 96 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0.87 0 0,87 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-09T19:41:00 2020-04-09T06:46:00 2020-04-09T02:00:00 2020-04-09T05:00:00 180 1586408400 true 12.3 0 12,3 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 98 0 98 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0.85 0 0,85 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-09T19:41:00 2020-04-09T06:46:00 2020-04-09T03:00:00 2020-04-09T06:00:00 180 1586412000 true 12.1 0 12,1 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 99 0 99 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0.8 0 0,8 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-04-09T19:41:00 2020-04-09T06:46:00 2020-04-09T04:00:00 2020-04-09T07:00:00 180 1586415600 true 11.99 0 11,99 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 98 0 98 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0.73 0 0,73 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-04-09T19:41:00 2020-04-09T06:46:00 2020-04-09T05:00:00 2020-04-09T08:00:00 180 1586419200 true 11.95 0 11,95 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 95 0 95 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0.64 0 0,64 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-09T19:41:00 2020-04-09T06:46:00 2020-04-09T06:00:00 2020-04-09T09:00:00 180 1586422800 true 12.01 0 12,01 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 93 0 93 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0.53 0 0,53 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-09T19:41:00 2020-04-09T06:46:00 2020-04-09T07:00:00 2020-04-09T10:00:00 180 1586426400 true 12.19 0 12,19 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 91 0 91 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0.35 0 0,35 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-09T19:41:00 2020-04-09T06:46:00 2020-04-09T08:00:00 2020-04-09T11:00:00 180 1586430000 true 12.47 0 12,47 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 89 0 89 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-09T19:41:00 2020-04-09T06:46:00 2020-04-09T09:00:00 2020-04-09T12:00:00 180 1586433600 true 12.66 0 12,66 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-09T19:41:00 2020-04-09T06:46:00 2020-04-09T10:00:00 2020-04-09T13:00:00 180 1586437200 true 12.77 0 12,77 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-09T19:41:00 2020-04-09T06:46:00 2020-04-09T11:00:00 2020-04-09T14:00:00 180 1586440800 true 12.84 0 12,84 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-09T19:41:00 2020-04-09T06:46:00 2020-04-09T12:00:00 2020-04-09T15:00:00 180 1586444400 true 12.93 0 12,93 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-09T19:41:00 2020-04-09T06:46:00 2020-04-09T13:00:00 2020-04-09T16:00:00 180 1586448000 true 13.07 0 13,07 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 87 0 87 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0.31 0 0,31 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-04-09T19:41:00 2020-04-09T06:46:00 2020-04-09T14:00:00 2020-04-09T17:00:00 180 1586451600 true 13.21 0 13,21 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 85 0 85 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0.68 0 0,68 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-09T19:41:00 2020-04-09T06:46:00 2020-04-09T15:00:00 2020-04-09T18:00:00 180 1586455200 true 13.37 0 13,37 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 85 0 85 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-09T19:41:00 2020-04-09T06:46:00 2020-04-09T16:00:00 2020-04-09T19:00:00 180 1586458800 true 13.42 0 13,42 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 84 0 84 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-09T19:41:00 2020-04-09T06:46:00 2020-04-09T17:00:00 2020-04-09T20:00:00 180 1586462400 true 13.42 0 13,42 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 84 0 84 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-09T19:41:00 2020-04-09T06:46:00 2020-04-09T18:00:00 2020-04-09T21:00:00 180 1586466000 true 13.4 0 13,4 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 84 0 84 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-09T19:41:00 2020-04-09T06:46:00 2020-04-09T19:00:00 2020-04-09T22:00:00 180 1586469600 true 13.46 0 13,46 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0.79 0 0,79 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-09T19:41:00 2020-04-09T06:46:00 2020-04-09T20:00:00 2020-04-09T23:00:00 180 1586473200 true 13.54 0 13,54 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0.54 0 0,54 % % 2020-04-08T21:00:00 2020-04-09T00:00:00 180 1586390400 Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα. Partly cloudy throughout the day. 2020-04-09T03:46:00 2020-04-09T06:46:00 180 1586414760 2020-04-09T16:41:00 2020-04-09T19:41:00 180 1586461260 true 0.0163 0 0,0163 mm mm true 0.61 0 0,61 % % 3 Παρασκευή false 1 false 2020-04-10T19:42:00 2020-04-10T06:45:00 true 15.93 0 15,93 °C °C true 12.3 0 12,3 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Bορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NW false false false 0 0 NW20.png Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-10T19:42:00 2020-04-10T06:45:00 2020-04-09T21:00:00 2020-04-10T00:00:00 180 1586476800 true 13.53 0 13,53 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0.36 0 0,36 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-10T19:42:00 2020-04-10T06:45:00 2020-04-09T22:00:00 2020-04-10T01:00:00 180 1586480400 true 13.37 0 13,37 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0.33 0 0,33 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-10T19:42:00 2020-04-10T06:45:00 2020-04-09T23:00:00 2020-04-10T02:00:00 180 1586484000 true 13.11 0 13,11 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0.39 0 0,39 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-10T19:42:00 2020-04-10T06:45:00 2020-04-10T00:00:00 2020-04-10T03:00:00 180 1586487600 true 12.9 0 12,9 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0.42 0 0,42 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-10T19:42:00 2020-04-10T06:45:00 2020-04-10T01:00:00 2020-04-10T04:00:00 180 1586491200 true 12.74 0 12,74 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0.39 0 0,39 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-10T19:42:00 2020-04-10T06:45:00 2020-04-10T02:00:00 2020-04-10T05:00:00 180 1586494800 true 12.63 0 12,63 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0.35 0 0,35 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-10T19:42:00 2020-04-10T06:45:00 2020-04-10T03:00:00 2020-04-10T06:00:00 180 1586498400 true 12.58 0 12,58 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 91 0 91 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0.3 0 0,3 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:42:00 2020-04-10T06:45:00 2020-04-10T04:00:00 2020-04-10T07:00:00 180 1586502000 true 12.58 0 12,58 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 92 0 92 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0.26 0 0,26 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:42:00 2020-04-10T06:45:00 2020-04-10T05:00:00 2020-04-10T08:00:00 180 1586505600 true 12.69 0 12,69 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 91 0 91 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:42:00 2020-04-10T06:45:00 2020-04-10T06:00:00 2020-04-10T09:00:00 180 1586509200 true 12.92 0 12,92 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:42:00 2020-04-10T06:45:00 2020-04-10T07:00:00 2020-04-10T10:00:00 180 1586512800 true 13.34 0 13,34 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 89 0 89 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:42:00 2020-04-10T06:45:00 2020-04-10T08:00:00 2020-04-10T11:00:00 180 1586516400 true 13.92 0 13,92 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:42:00 2020-04-10T06:45:00 2020-04-10T09:00:00 2020-04-10T12:00:00 180 1586520000 true 14.33 0 14,33 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:42:00 2020-04-10T06:45:00 2020-04-10T10:00:00 2020-04-10T13:00:00 180 1586523600 true 14.61 0 14,61 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:42:00 2020-04-10T06:45:00 2020-04-10T11:00:00 2020-04-10T14:00:00 180 1586527200 true 14.79 0 14,79 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:42:00 2020-04-10T06:45:00 2020-04-10T12:00:00 2020-04-10T15:00:00 180 1586530800 true 14.99 0 14,99 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:42:00 2020-04-10T06:45:00 2020-04-10T13:00:00 2020-04-10T16:00:00 180 1586534400 true 15.28 0 15,28 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:42:00 2020-04-10T06:45:00 2020-04-10T14:00:00 2020-04-10T17:00:00 180 1586538000 true 15.5 0 15,5 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:42:00 2020-04-10T06:45:00 2020-04-10T15:00:00 2020-04-10T18:00:00 180 1586541600 true 15.6 0 15,6 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:42:00 2020-04-10T06:45:00 2020-04-10T16:00:00 2020-04-10T19:00:00 180 1586545200 true 15.62 0 15,62 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-10T19:42:00 2020-04-10T06:45:00 2020-04-10T17:00:00 2020-04-10T20:00:00 180 1586548800 true 15.64 0 15,64 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-10T19:42:00 2020-04-10T06:45:00 2020-04-10T18:00:00 2020-04-10T21:00:00 180 1586552400 true 15.59 0 15,59 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-10T19:42:00 2020-04-10T06:45:00 2020-04-10T19:00:00 2020-04-10T22:00:00 180 1586556000 true 15.43 0 15,43 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-10T19:42:00 2020-04-10T06:45:00 2020-04-10T20:00:00 2020-04-10T23:00:00 180 1586559600 true 15.23 0 15,23 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0 0 0 % % 2020-04-09T21:00:00 2020-04-10T00:00:00 180 1586476800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-04-10T03:45:00 2020-04-10T06:45:00 180 1586501100 2020-04-10T16:42:00 2020-04-10T19:42:00 180 1586547720 true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 0.13 0 0,13 % % 4 Σάββατο false 1 false 2020-04-11T19:43:00 2020-04-11T06:43:00 true 17.88 0 17,88 °C °C true 13.88 0 13,88 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NNW false false false 0 0 NW20.png Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:43:00 2020-04-11T06:43:00 2020-04-10T21:00:00 2020-04-11T00:00:00 180 1586563200 true 15.04 0 15,04 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 72 0 72 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:43:00 2020-04-11T06:43:00 2020-04-10T22:00:00 2020-04-11T01:00:00 180 1586566800 true 14.88 0 14,88 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 70 0 70 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:43:00 2020-04-11T06:43:00 2020-04-10T23:00:00 2020-04-11T02:00:00 180 1586570400 true 14.73 0 14,73 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:43:00 2020-04-11T06:43:00 2020-04-11T00:00:00 2020-04-11T03:00:00 180 1586574000 true 14.57 0 14,57 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:43:00 2020-04-11T06:43:00 2020-04-11T01:00:00 2020-04-11T04:00:00 180 1586577600 true 14.37 0 14,37 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:43:00 2020-04-11T06:43:00 2020-04-11T02:00:00 2020-04-11T05:00:00 180 1586581200 true 14.22 0 14,22 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:43:00 2020-04-11T06:43:00 2020-04-11T03:00:00 2020-04-11T06:00:00 180 1586584800 true 14.16 0 14,16 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:43:00 2020-04-11T06:43:00 2020-04-11T04:00:00 2020-04-11T07:00:00 180 1586588400 true 14.18 0 14,18 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:43:00 2020-04-11T06:43:00 2020-04-11T05:00:00 2020-04-11T08:00:00 180 1586592000 true 14.4 0 14,4 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:43:00 2020-04-11T06:43:00 2020-04-11T06:00:00 2020-04-11T09:00:00 180 1586595600 true 14.75 0 14,75 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:43:00 2020-04-11T06:43:00 2020-04-11T07:00:00 2020-04-11T10:00:00 180 1586599200 true 15.25 0 15,25 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:43:00 2020-04-11T06:43:00 2020-04-11T08:00:00 2020-04-11T11:00:00 180 1586602800 true 15.81 0 15,81 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:43:00 2020-04-11T06:43:00 2020-04-11T09:00:00 2020-04-11T12:00:00 180 1586606400 true 16.32 0 16,32 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:43:00 2020-04-11T06:43:00 2020-04-11T10:00:00 2020-04-11T13:00:00 180 1586610000 true 16.76 0 16,76 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:43:00 2020-04-11T06:43:00 2020-04-11T11:00:00 2020-04-11T14:00:00 180 1586613600 true 17.19 0 17,19 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:43:00 2020-04-11T06:43:00 2020-04-11T12:00:00 2020-04-11T15:00:00 180 1586617200 true 17.47 0 17,47 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 62 0 62 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:43:00 2020-04-11T06:43:00 2020-04-11T13:00:00 2020-04-11T16:00:00 180 1586620800 true 17.57 0 17,57 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 61 0 61 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:43:00 2020-04-11T06:43:00 2020-04-11T14:00:00 2020-04-11T17:00:00 180 1586624400 true 17.6 0 17,6 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 62 0 62 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:43:00 2020-04-11T06:43:00 2020-04-11T15:00:00 2020-04-11T18:00:00 180 1586628000 true 17.55 0 17,55 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 63 0 63 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:43:00 2020-04-11T06:43:00 2020-04-11T16:00:00 2020-04-11T19:00:00 180 1586631600 true 17.36 0 17,36 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:43:00 2020-04-11T06:43:00 2020-04-11T17:00:00 2020-04-11T20:00:00 180 1586635200 true 17.03 0 17,03 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:43:00 2020-04-11T06:43:00 2020-04-11T18:00:00 2020-04-11T21:00:00 180 1586638800 true 16.67 0 16,67 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:43:00 2020-04-11T06:43:00 2020-04-11T19:00:00 2020-04-11T22:00:00 180 1586642400 true 16.4 0 16,4 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:43:00 2020-04-11T06:43:00 2020-04-11T20:00:00 2020-04-11T23:00:00 180 1586646000 true 16.18 0 16,18 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0 0 0 % % 2020-04-10T21:00:00 2020-04-11T00:00:00 180 1586563200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-04-11T03:43:00 2020-04-11T06:43:00 180 1586587380 2020-04-11T16:43:00 2020-04-11T19:43:00 180 1586634180 true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 0 0 0 % % 5 Κυριακή false 1 false 2020-04-12T19:44:00 2020-04-12T06:42:00 true 17.23 0 17,23 °C °C true 13.82 0 13,82 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NNW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2020-04-12T19:44:00 2020-04-12T06:42:00 2020-04-11T21:00:00 2020-04-12T00:00:00 180 1586649600 true 15.96 0 15,96 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T19:44:00 2020-04-12T06:42:00 2020-04-11T22:00:00 2020-04-12T01:00:00 180 1586653200 true 15.64 0 15,64 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T19:44:00 2020-04-12T06:42:00 2020-04-11T23:00:00 2020-04-12T02:00:00 180 1586656800 true 15.27 0 15,27 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T19:44:00 2020-04-12T06:42:00 2020-04-12T00:00:00 2020-04-12T03:00:00 180 1586660400 true 14.91 0 14,91 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 81 0 81 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T19:44:00 2020-04-12T06:42:00 2020-04-12T01:00:00 2020-04-12T04:00:00 180 1586664000 true 14.58 0 14,58 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 84 0 84 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T19:44:00 2020-04-12T06:42:00 2020-04-12T02:00:00 2020-04-12T05:00:00 180 1586667600 true 14.29 0 14,29 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 87 0 87 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T19:44:00 2020-04-12T06:42:00 2020-04-12T03:00:00 2020-04-12T06:00:00 180 1586671200 true 14.1 0 14,1 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 88 0 88 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T19:44:00 2020-04-12T06:42:00 2020-04-12T04:00:00 2020-04-12T07:00:00 180 1586674800 true 14.14 0 14,14 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 88 0 88 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T19:44:00 2020-04-12T06:42:00 2020-04-12T05:00:00 2020-04-12T08:00:00 180 1586678400 true 14.28 0 14,28 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 87 0 87 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T19:44:00 2020-04-12T06:42:00 2020-04-12T06:00:00 2020-04-12T09:00:00 180 1586682000 true 14.6 0 14,6 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T19:44:00 2020-04-12T06:42:00 2020-04-12T07:00:00 2020-04-12T10:00:00 180 1586685600 true 15.06 0 15,06 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T19:44:00 2020-04-12T06:42:00 2020-04-12T08:00:00 2020-04-12T11:00:00 180 1586689200 true 15.62 0 15,62 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T19:44:00 2020-04-12T06:42:00 2020-04-12T09:00:00 2020-04-12T12:00:00 180 1586692800 true 16.09 0 16,09 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T19:44:00 2020-04-12T06:42:00 2020-04-12T10:00:00 2020-04-12T13:00:00 180 1586696400 true 16.52 0 16,52 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1016.7 0 1016,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T19:44:00 2020-04-12T06:42:00 2020-04-12T11:00:00 2020-04-12T14:00:00 180 1586700000 true 16.73 0 16,73 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T19:44:00 2020-04-12T06:42:00 2020-04-12T12:00:00 2020-04-12T15:00:00 180 1586703600 true 16.93 0 16,93 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T19:44:00 2020-04-12T06:42:00 2020-04-12T13:00:00 2020-04-12T16:00:00 180 1586707200 true 16.91 0 16,91 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T19:44:00 2020-04-12T06:42:00 2020-04-12T14:00:00 2020-04-12T17:00:00 180 1586710800 true 16.75 0 16,75 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1015.8 0 1015,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T19:44:00 2020-04-12T06:42:00 2020-04-12T15:00:00 2020-04-12T18:00:00 180 1586714400 true 16.41 0 16,41 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T19:44:00 2020-04-12T06:42:00 2020-04-12T16:00:00 2020-04-12T19:00:00 180 1586718000 true 16.06 0 16,06 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T19:44:00 2020-04-12T06:42:00 2020-04-12T17:00:00 2020-04-12T20:00:00 180 1586721600 true 15.68 0 15,68 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T19:44:00 2020-04-12T06:42:00 2020-04-12T18:00:00 2020-04-12T21:00:00 180 1586725200 true 15.23 0 15,23 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T19:44:00 2020-04-12T06:42:00 2020-04-12T19:00:00 2020-04-12T22:00:00 180 1586728800 true 14.91 0 14,91 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T19:44:00 2020-04-12T06:42:00 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T23:00:00 180 1586732400 true 14.69 0 14,69 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0 0 0 % % 2020-04-11T21:00:00 2020-04-12T00:00:00 180 1586649600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-04-12T03:42:00 2020-04-12T06:42:00 180 1586673720 2020-04-12T16:44:00 2020-04-12T19:44:00 180 1586720640 true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 0 0 0 % % 6 Δευτέρα false 1 false 2020-04-13T19:45:00 2020-04-13T06:41:00 true 16.67 0 16,67 °C °C true 13.92 0 13,92 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Δυτικός ασθενής - 3 BF W false false false 0 0 W15.png Αίθριος false 20 false 2020-04-13T19:45:00 2020-04-13T06:41:00 2020-04-12T21:00:00 2020-04-13T00:00:00 180 1586736000 true 14.55 0 14,55 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1016.7 0 1016,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-13T19:45:00 2020-04-13T06:41:00 2020-04-12T22:00:00 2020-04-13T01:00:00 180 1586739600 true 14.44 0 14,44 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1016.7 0 1016,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-13T19:45:00 2020-04-13T06:41:00 2020-04-12T23:00:00 2020-04-13T02:00:00 180 1586743200 true 14.37 0 14,37 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-13T19:45:00 2020-04-13T06:41:00 2020-04-13T00:00:00 2020-04-13T03:00:00 180 1586746800 true 14.3 0 14,3 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-13T19:45:00 2020-04-13T06:41:00 2020-04-13T01:00:00 2020-04-13T04:00:00 180 1586750400 true 14.22 0 14,22 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-13T19:45:00 2020-04-13T06:41:00 2020-04-13T02:00:00 2020-04-13T05:00:00 180 1586754000 true 14.19 0 14,19 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-13T19:45:00 2020-04-13T06:41:00 2020-04-13T03:00:00 2020-04-13T06:00:00 180 1586757600 true 14.24 0 14,24 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-13T19:45:00 2020-04-13T06:41:00 2020-04-13T04:00:00 2020-04-13T07:00:00 180 1586761200 true 14.35 0 14,35 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-13T19:45:00 2020-04-13T06:41:00 2020-04-13T05:00:00 2020-04-13T08:00:00 180 1586764800 true 14.53 0 14,53 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-13T19:45:00 2020-04-13T06:41:00 2020-04-13T06:00:00 2020-04-13T09:00:00 180 1586768400 true 14.78 0 14,78 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1016.8 0 1016,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-13T19:45:00 2020-04-13T06:41:00 2020-04-13T07:00:00 2020-04-13T10:00:00 180 1586772000 true 15.17 0 15,17 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1017.1 0 1017,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-13T19:45:00 2020-04-13T06:41:00 2020-04-13T08:00:00 2020-04-13T11:00:00 180 1586775600 true 15.55 0 15,55 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1017.3 0 1017,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-13T19:45:00 2020-04-13T06:41:00 2020-04-13T09:00:00 2020-04-13T12:00:00 180 1586779200 true 15.93 0 15,93 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-13T19:45:00 2020-04-13T06:41:00 2020-04-13T10:00:00 2020-04-13T13:00:00 180 1586782800 true 16.14 0 16,14 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-13T19:45:00 2020-04-13T06:41:00 2020-04-13T11:00:00 2020-04-13T14:00:00 180 1586786400 true 16.28 0 16,28 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1017.3 0 1017,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-13T19:45:00 2020-04-13T06:41:00 2020-04-13T12:00:00 2020-04-13T15:00:00 180 1586790000 true 16.34 0 16,34 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 69 0 69 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-13T19:45:00 2020-04-13T06:41:00 2020-04-13T13:00:00 2020-04-13T16:00:00 180 1586793600 true 16.39 0 16,39 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1016.8 0 1016,8 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-13T19:45:00 2020-04-13T06:41:00 2020-04-13T14:00:00 2020-04-13T17:00:00 180 1586797200 true 16.3 0 16,3 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-13T19:45:00 2020-04-13T06:41:00 2020-04-13T15:00:00 2020-04-13T18:00:00 180 1586800800 true 16.02 0 16,02 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0.23 0 0,23 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-13T19:45:00 2020-04-13T06:41:00 2020-04-13T16:00:00 2020-04-13T19:00:00 180 1586804400 true 15.68 0 15,68 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0.34 0 0,34 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-13T19:45:00 2020-04-13T06:41:00 2020-04-13T17:00:00 2020-04-13T20:00:00 180 1586808000 true 15.26 0 15,26 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0.48 0 0,48 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-13T19:45:00 2020-04-13T06:41:00 2020-04-13T18:00:00 2020-04-13T21:00:00 180 1586811600 true 14.95 0 14,95 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0.61 0 0,61 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-13T19:45:00 2020-04-13T06:41:00 2020-04-13T19:00:00 2020-04-13T22:00:00 180 1586815200 true 14.74 0 14,74 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1016.7 0 1016,7 mb mb true 0.76 0 0,76 % % 2020-04-12T21:00:00 2020-04-13T00:00:00 180 1586736000 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-04-13T03:41:00 2020-04-13T06:41:00 180 1586760060 2020-04-13T16:45:00 2020-04-13T19:45:00 180 1586807100 true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 0.17 0 0,17 % %
sunny

Σήμερα

Possible drizzle in the morning.

12°c

windy

BF 3

deltiokairou

Τόπος με άγρια ομορφιά, σχηματίστηκε από εκρήξεις ηφαιστείου ενώ σύμφωνα με την Ελληνική μυθολογία δημιουργήθηκε στη Γιγαντομαχία, τον πόλεμο μεταξύ Θεών και Γιγάντων, όταν ο Ποσειδώνας καταδίωξε τον Γίγαντα Πολυβώτη μέχρι την Κω, έκοψε ένα τμήμα της και - πετώντας το πάνω στον εχθρό του - τον βύθισε για πάντα στο Αιγαίο Πέλαγος. Ο θρυλικός βράχος είναι η σημερινή Νίσυρος και οι εκρήξεις του ηφαιστείου η οργισμένη ανάσα του ηττημένου Γίγαντα. Αυτές οι εκρήξεις σχημάτισαν το πιο νέο από τα ηφαιστειακά κέντρα της Ελλάδας και ακόμη ενεργό.
Στην αρχαιότητα, η Νίσυρος, άκμασε από το εμπόριο οψιδιανού, τον οποίο εξόρυσσαν οι Νισύριοι από το κοντινό νησί Γυαλί όπου λειτουργεί μέχρι σήμερα εργοστάσιο εξόρυξης ελαφρόπετρας.
Κτισμένο αμφιθεατρικά στο λόφο που δεσπόζει το Ενετικό Κάστρο και το μοναστήρι της Παναγιάς της Σπηλιανής, το Μανδράκι, λιμάνι και πρωτεύουσα της Νισύρου. Στο Μανδράκι θα βρείτε προτάσεις για νυχτερινή διασκέδαση δίπλα στη θάλασσα καθώς και τις πιο αξιόλογες προτάσεις διαμονής ενώ σε απόσταση 1,5 χλμ. από το Μανδράκι βρίσκεται η πηγή των Λουτρών περίφημη για τα νατροχλωριο-θειούχα νερά.
Το νησί έχει λίγες παραλίες, αλλά αρκετές καθώς διαθέτουν μοναδική ομορφιά. Απολαύστε το μπάνιο σας στις παραλίες Λευκή Παραλία, Παχιά Άμμος, Πάλοι, Λιές, Άγιος Σάββας, Κατσούνι, Αυλάκι, Αγία Ειρήνη και Χοχλάκια, με τις εντυπωσιακές μαύρες κροκάλες, ιδανική για ιστοσανίδα και κολύμβηση με αναπνευστήρα.
Ωραίες παραλίες υπάρχουν επίσης στα γειτονικά νησάκια Γυαλί και Άγιος Αντώνιος, τα οποία μπορεί κανείς να επισκεφτεί ως ημερήσια εκδρομή με καΐκι. Ημερήσιες εκδρομές γίνονται και στα νησάκια Πυργούσα, Παχιά και Στρογγυλή ενώ μπορείτε να κάνετε και το γύρο του νησιού.

Πηγή: www.nisyros.gr