ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΜΗΛΟΣ

Αποτέλεσμα της ηφαιστειακής δραστηριότητας αρχαιότατων εποχών, η Μήλος είναι προικισμένη με πλήθος από φυσικές ομορφιές και μοναδικά αξιοθέατα, ενώ τεράστιες δυνατότητες για κάθε είδους δράση προσφέρονται και στον πιο απαιτητικό επισκέπτη.

ΜΗΛΟΣ

0 2011 false 20 false 2019-09-19T19:26:12 2019-09-19T07:08:44 0.0 true 22 0 22 °C °C true 1015 0 1015 mb mb true 100 0 100 % % 2019-09-19T03:00:00 2019-09-19T06:00:00 180 1568872800 0 true 2 0 2 BF BF Bορειοανατολικός πολύ ασθενής - 2 BF NE false false false 0 0 NE10.png Αίθριος Clear 0 Πέμπτη false 1 false 2019-09-19T19:26:12 2019-09-19T07:08:44 true 25.87 0 25,87 °C °C true 21.77 0 21,77 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Bορειοανατολικός πολύ ασθενής - 2 BF NE false false false 0 0 NE10.png Υγρασία false 20 false 2019-09-19T19:26:12 2019-09-19T07:08:44 2019-09-18T21:00:00 2019-09-19T00:00:00 180 1568851200 true 22.72 0 22,72 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 100 0 100 % % true 1015.61 0 1015,61 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-09-19T19:26:12 2019-09-19T07:08:44 2019-09-18T22:00:00 2019-09-19T01:00:00 180 1568854800 true 22.48 0 22,48 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 100 0 100 % % true 1015.66 0 1015,66 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-09-19T19:26:12 2019-09-19T07:08:44 2019-09-18T23:00:00 2019-09-19T02:00:00 180 1568858400 true 22.3 0 22,3 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1015.14 0 1015,14 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-09-19T19:26:12 2019-09-19T07:08:44 2019-09-19T00:00:00 2019-09-19T03:00:00 180 1568862000 true 22.23 0 22,23 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1014.52 0 1014,52 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-19T19:26:12 2019-09-19T07:08:44 2019-09-19T01:00:00 2019-09-19T04:00:00 180 1568865600 true 22.1 0 22,1 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1014.42 0 1014,42 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-19T19:26:12 2019-09-19T07:08:44 2019-09-19T02:00:00 2019-09-19T05:00:00 180 1568869200 true 21.88 0 21,88 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1015.21 0 1015,21 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-19T19:26:12 2019-09-19T07:08:44 2019-09-19T03:00:00 2019-09-19T06:00:00 180 1568872800 true 21.79 0 21,79 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 100 0 100 % % true 1015.21 0 1015,21 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-19T19:26:12 2019-09-19T07:08:44 2019-09-19T04:00:00 2019-09-19T07:00:00 180 1568876400 true 21.85 0 21,85 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1015.39 0 1015,39 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-19T19:26:12 2019-09-19T07:08:44 2019-09-19T05:00:00 2019-09-19T08:00:00 180 1568880000 true 22.14 0 22,14 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1014.92 0 1014,92 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-09-19T19:26:12 2019-09-19T07:08:44 2019-09-19T06:00:00 2019-09-19T09:00:00 180 1568883600 true 22.63 0 22,63 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1015.14 0 1015,14 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-09-19T19:26:12 2019-09-19T07:08:44 2019-09-19T07:00:00 2019-09-19T10:00:00 180 1568887200 true 23.24 0 23,24 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 95 0 95 % % true 1015.46 0 1015,46 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-19T19:26:12 2019-09-19T07:08:44 2019-09-19T08:00:00 2019-09-19T11:00:00 180 1568890800 true 24.05 0 24,05 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1016.38 0 1016,38 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-19T19:26:12 2019-09-19T07:08:44 2019-09-19T09:00:00 2019-09-19T12:00:00 180 1568894400 true 24.69 0 24,69 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 83 0 83 % % true 1016.75 0 1016,75 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-19T19:26:12 2019-09-19T07:08:44 2019-09-19T10:00:00 2019-09-19T13:00:00 180 1568898000 true 25.01 0 25,01 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1016.46 0 1016,46 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-19T19:26:12 2019-09-19T07:08:44 2019-09-19T11:00:00 2019-09-19T14:00:00 180 1568901600 true 25.25 0 25,25 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1016.03 0 1016,03 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-19T19:26:12 2019-09-19T07:08:44 2019-09-19T12:00:00 2019-09-19T15:00:00 180 1568905200 true 25.46 0 25,46 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-19T19:26:12 2019-09-19T07:08:44 2019-09-19T13:00:00 2019-09-19T16:00:00 180 1568908800 true 25.67 0 25,67 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1015.28 0 1015,28 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-19T19:26:12 2019-09-19T07:08:44 2019-09-19T14:00:00 2019-09-19T17:00:00 180 1568912400 true 25.87 0 25,87 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1015.49 0 1015,49 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-19T19:26:12 2019-09-19T07:08:44 2019-09-19T15:00:00 2019-09-19T18:00:00 180 1568916000 true 25.74 0 25,74 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1015.53 0 1015,53 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-19T19:26:12 2019-09-19T07:08:44 2019-09-19T16:00:00 2019-09-19T19:00:00 180 1568919600 true 25.1 0 25,1 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1015.55 0 1015,55 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-19T19:26:12 2019-09-19T07:08:44 2019-09-19T17:00:00 2019-09-19T20:00:00 180 1568923200 true 24.18 0 24,18 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1015.45 0 1015,45 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-19T19:26:12 2019-09-19T07:08:44 2019-09-19T18:00:00 2019-09-19T21:00:00 180 1568926800 true 23.36 0 23,36 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 W05.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1015.68 0 1015,68 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-19T19:26:12 2019-09-19T07:08:44 2019-09-19T19:00:00 2019-09-19T22:00:00 180 1568930400 true 22.68 0 22,68 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 W05.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1016.09 0 1016,09 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-19T19:26:12 2019-09-19T07:08:44 2019-09-19T20:00:00 2019-09-19T23:00:00 180 1568934000 true 22.16 0 22,16 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 W05.png true 0 0 0 mm mm true 94 0 94 % % true 1016.68 0 1016,68 mb mb true 0 0 0 % % 2019-09-18T21:00:00 2019-09-19T00:00:00 180 1568851200 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2019-09-19T04:08:44 2019-09-19T07:08:44 180 1568876924 2019-09-19T16:26:12 2019-09-19T19:26:12 180 1568921172 true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 0 0 0 % % 1 Παρασκευή false 1 false 2019-09-20T19:24:40 2019-09-20T07:09:31 true 25.45 0 25,45 °C °C true 20.59 0 20,59 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βόρειος ασθενής - 3 BF N false false false 0 0 N15.png Αίθριος false 20 false 2019-09-20T19:24:40 2019-09-20T07:09:31 2019-09-19T21:00:00 2019-09-20T00:00:00 180 1568937600 true 21.77 0 21,77 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 W05.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 98 0 98 % % true 1016.7 0 1016,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-20T19:24:40 2019-09-20T07:09:31 2019-09-19T22:00:00 2019-09-20T01:00:00 180 1568941200 true 21.57 0 21,57 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 100 0 100 % % true 1016.52 0 1016,52 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-20T19:24:40 2019-09-20T07:09:31 2019-09-19T23:00:00 2019-09-20T02:00:00 180 1568944800 true 21.46 0 21,46 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-20T19:24:40 2019-09-20T07:09:31 2019-09-20T00:00:00 2019-09-20T03:00:00 180 1568948400 true 21.45 0 21,45 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1015.71 0 1015,71 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-20T19:24:40 2019-09-20T07:09:31 2019-09-20T01:00:00 2019-09-20T04:00:00 180 1568952000 true 21.33 0 21,33 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 W05.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1015.5 0 1015,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-20T19:24:40 2019-09-20T07:09:31 2019-09-20T02:00:00 2019-09-20T05:00:00 180 1568955600 true 21.36 0 21,36 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1015.48 0 1015,48 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-20T19:24:40 2019-09-20T07:09:31 2019-09-20T03:00:00 2019-09-20T06:00:00 180 1568959200 true 21.51 0 21,51 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1015.28 0 1015,28 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-20T19:24:40 2019-09-20T07:09:31 2019-09-20T04:00:00 2019-09-20T07:00:00 180 1568962800 true 21.81 0 21,81 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-20T19:24:40 2019-09-20T07:09:31 2019-09-20T05:00:00 2019-09-20T08:00:00 180 1568966400 true 22.18 0 22,18 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 98 0 98 % % true 1015.43 0 1015,43 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-20T19:24:40 2019-09-20T07:09:31 2019-09-20T06:00:00 2019-09-20T09:00:00 180 1568970000 true 22.74 0 22,74 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 94 0 94 % % true 1015.47 0 1015,47 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-20T19:24:40 2019-09-20T07:09:31 2019-09-20T07:00:00 2019-09-20T10:00:00 180 1568973600 true 23.38 0 23,38 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 89 0 89 % % true 1015.72 0 1015,72 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-20T19:24:40 2019-09-20T07:09:31 2019-09-20T08:00:00 2019-09-20T11:00:00 180 1568977200 true 24.01 0 24,01 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1015.97 0 1015,97 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-20T19:24:40 2019-09-20T07:09:31 2019-09-20T09:00:00 2019-09-20T12:00:00 180 1568980800 true 24.47 0 24,47 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1016.12 0 1016,12 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-20T19:24:40 2019-09-20T07:09:31 2019-09-20T10:00:00 2019-09-20T13:00:00 180 1568984400 true 24.91 0 24,91 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1016.06 0 1016,06 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-20T19:24:40 2019-09-20T07:09:31 2019-09-20T11:00:00 2019-09-20T14:00:00 180 1568988000 true 25.27 0 25,27 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1015.87 0 1015,87 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-20T19:24:40 2019-09-20T07:09:31 2019-09-20T12:00:00 2019-09-20T15:00:00 180 1568991600 true 25.45 0 25,45 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1015.74 0 1015,74 mb mb true 0 0 0 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-09-20T19:24:40 2019-09-20T07:09:31 2019-09-20T13:00:00 2019-09-20T16:00:00 180 1568995200 true 25.26 0 25,26 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1016.05 0 1016,05 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-09-20T19:24:40 2019-09-20T07:09:31 2019-09-20T14:00:00 2019-09-20T17:00:00 180 1568998800 true 24.94 0 24,94 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1016.57 0 1016,57 mb mb true 0.3 0 0,3 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-09-20T19:24:40 2019-09-20T07:09:31 2019-09-20T15:00:00 2019-09-20T18:00:00 180 1569002400 true 24.38 0 24,38 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 75 0 75 % % true 1016.82 0 1016,82 mb mb true 0.41 0 0,41 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-09-20T19:24:40 2019-09-20T07:09:31 2019-09-20T16:00:00 2019-09-20T19:00:00 180 1569006000 true 23.62 0 23,62 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 77 0 77 % % true 1017.33 0 1017,33 mb mb true 0.43 0 0,43 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-09-20T19:24:40 2019-09-20T07:09:31 2019-09-20T17:00:00 2019-09-20T20:00:00 180 1569009600 true 22.55 0 22,55 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 82 0 82 % % true 1018.11 0 1018,11 mb mb true 0.39 0 0,39 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-09-20T19:24:40 2019-09-20T07:09:31 2019-09-20T18:00:00 2019-09-20T21:00:00 180 1569013200 true 21.66 0 21,66 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1018.67 0 1018,67 mb mb true 0.32 0 0,32 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-09-20T19:24:40 2019-09-20T07:09:31 2019-09-20T19:00:00 2019-09-20T22:00:00 180 1569016800 true 21.05 0 21,05 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 90 0 90 % % true 1019.09 0 1019,09 mb mb true 0.22 0 0,22 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-20T19:24:40 2019-09-20T07:09:31 2019-09-20T20:00:00 2019-09-20T23:00:00 180 1569020400 true 20.74 0 20,74 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 93 0 93 % % true 1019.35 0 1019,35 mb mb true 0.1 0 0,1 % % 2019-09-19T21:00:00 2019-09-20T00:00:00 180 1568937600 Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα. Partly cloudy throughout the day. 2019-09-20T04:09:31 2019-09-20T07:09:31 180 1568963371 2019-09-20T16:24:40 2019-09-20T19:24:40 180 1569007480 true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 0.09 0 0,09 % % 2 Σάββατο false 2 false 2019-09-21T19:23:08 2019-09-21T07:10:18 true 21.98 0 21,98 °C °C true 19.81 0 19,81 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF Βόρειος ισχυρός - 6 BF N false false false 0 0 N30.png Αίθριος false 20 false 2019-09-21T19:23:08 2019-09-21T07:10:18 2019-09-20T21:00:00 2019-09-21T00:00:00 180 1569024000 true 20.59 0 20,59 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 95 0 95 % % true 1019.55 0 1019,55 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-21T19:23:08 2019-09-21T07:10:18 2019-09-20T22:00:00 2019-09-21T01:00:00 180 1569027600 true 20.46 0 20,46 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 97 0 97 % % true 1019.7 0 1019,7 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-21T19:23:08 2019-09-21T07:10:18 2019-09-20T23:00:00 2019-09-21T02:00:00 180 1569031200 true 20.32 0 20,32 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 98 0 98 % % true 1019.75 0 1019,75 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Ανεμώδης false 20 false 2019-09-21T19:23:08 2019-09-21T07:10:18 2019-09-21T00:00:00 2019-09-21T03:00:00 180 1569034800 true 20.02 0 20,02 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 100 0 100 % % true 1019.84 0 1019,84 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Ανεμώδης false 20 false 2019-09-21T19:23:08 2019-09-21T07:10:18 2019-09-21T01:00:00 2019-09-21T04:00:00 180 1569038400 true 19.85 0 19,85 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 99 0 99 % % true 1019.93 0 1019,93 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Ανεμώδης false 20 false 2019-09-21T19:23:08 2019-09-21T07:10:18 2019-09-21T02:00:00 2019-09-21T05:00:00 180 1569042000 true 19.81 0 19,81 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 97 0 97 % % true 1019.4 0 1019,4 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Ανεμώδης false 20 false 2019-09-21T19:23:08 2019-09-21T07:10:18 2019-09-21T03:00:00 2019-09-21T06:00:00 180 1569045600 true 19.87 0 19,87 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 94 0 94 % % true 1019.59 0 1019,59 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 20 false 2019-09-21T19:23:08 2019-09-21T07:10:18 2019-09-21T04:00:00 2019-09-21T07:00:00 180 1569049200 true 20.09 0 20,09 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1019.92 0 1019,92 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-09-21T19:23:08 2019-09-21T07:10:18 2019-09-21T05:00:00 2019-09-21T08:00:00 180 1569052800 true 20.33 0 20,33 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1020.88 0 1020,88 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-09-21T19:23:08 2019-09-21T07:10:18 2019-09-21T06:00:00 2019-09-21T09:00:00 180 1569056400 true 20.74 0 20,74 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1021.36 0 1021,36 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-09-21T19:23:08 2019-09-21T07:10:18 2019-09-21T07:00:00 2019-09-21T10:00:00 180 1569060000 true 21.17 0 21,17 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1021.66 0 1021,66 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-09-21T19:23:08 2019-09-21T07:10:18 2019-09-21T08:00:00 2019-09-21T11:00:00 180 1569063600 true 21.53 0 21,53 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1021.96 0 1021,96 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-09-21T19:23:08 2019-09-21T07:10:18 2019-09-21T09:00:00 2019-09-21T12:00:00 180 1569067200 true 21.63 0 21,63 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1021.9 0 1021,9 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-09-21T19:23:08 2019-09-21T07:10:18 2019-09-21T10:00:00 2019-09-21T13:00:00 180 1569070800 true 21.7 0 21,7 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1021.19 0 1021,19 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-09-21T19:23:08 2019-09-21T07:10:18 2019-09-21T11:00:00 2019-09-21T14:00:00 180 1569074400 true 21.78 0 21,78 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1020.81 0 1020,81 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 2 false 2019-09-21T19:23:08 2019-09-21T07:10:18 2019-09-21T12:00:00 2019-09-21T15:00:00 180 1569078000 true 21.86 0 21,86 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1020.51 0 1020,51 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 2 false 2019-09-21T19:23:08 2019-09-21T07:10:18 2019-09-21T13:00:00 2019-09-21T16:00:00 180 1569081600 true 21.94 0 21,94 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1020.69 0 1020,69 mb mb true 0.43 0 0,43 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-09-21T19:23:08 2019-09-21T07:10:18 2019-09-21T14:00:00 2019-09-21T17:00:00 180 1569085200 true 21.98 0 21,98 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 66 0 66 % % true 1020.74 0 1020,74 mb mb true 0.72 0 0,72 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 4 false 2019-09-21T19:23:08 2019-09-21T07:10:18 2019-09-21T15:00:00 2019-09-21T18:00:00 180 1569088800 true 21.98 0 21,98 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1020.7 0 1020,7 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 4 false 2019-09-21T19:23:08 2019-09-21T07:10:18 2019-09-21T16:00:00 2019-09-21T19:00:00 180 1569092400 true 21.79 0 21,79 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1020.72 0 1020,72 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 4 false 2019-09-21T19:23:08 2019-09-21T07:10:18 2019-09-21T17:00:00 2019-09-21T20:00:00 180 1569096000 true 21.32 0 21,32 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1020.88 0 1020,88 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 4 false 2019-09-21T19:23:08 2019-09-21T07:10:18 2019-09-21T18:00:00 2019-09-21T21:00:00 180 1569099600 true 20.9 0 20,9 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1020.95 0 1020,95 mb mb true 0.89 0 0,89 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-09-21T19:23:08 2019-09-21T07:10:18 2019-09-21T19:00:00 2019-09-21T22:00:00 180 1569103200 true 20.66 0 20,66 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1021.07 0 1021,07 mb mb true 0.63 0 0,63 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 21 false 2019-09-21T19:23:08 2019-09-21T07:10:18 2019-09-21T20:00:00 2019-09-21T23:00:00 180 1569106800 true 20.49 0 20,49 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1021.15 0 1021,15 mb mb true 0.27 0 0,27 % % 2019-09-20T21:00:00 2019-09-21T00:00:00 180 1569024000 Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους όλη την ημέρα. Windy and mostly cloudy throughout the day. 2019-09-21T04:10:18 2019-09-21T07:10:18 180 1569049818 2019-09-21T16:23:08 2019-09-21T19:23:08 180 1569093788 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0.25 0 0,25 % % 3 Κυριακή false 1 false 2019-09-22T19:21:36 2019-09-22T07:11:06 true 22.53 0 22,53 °C °C true 19.82 0 19,82 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βόρειος μέτριος - 5 BF N false false false 0 0 N25.png Ανεμώδης false 20 false 2019-09-22T19:21:36 2019-09-22T07:11:06 2019-09-21T21:00:00 2019-09-22T00:00:00 180 1569110400 true 20.33 0 20,33 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 81 0 81 % % true 1021.06 0 1021,06 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 20 false 2019-09-22T19:21:36 2019-09-22T07:11:06 2019-09-21T22:00:00 2019-09-22T01:00:00 180 1569114000 true 20.21 0 20,21 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1020.9 0 1020,9 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 20 false 2019-09-22T19:21:36 2019-09-22T07:11:06 2019-09-21T23:00:00 2019-09-22T02:00:00 180 1569117600 true 19.96 0 19,96 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1020.38 0 1020,38 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 20 false 2019-09-22T19:21:36 2019-09-22T07:11:06 2019-09-22T00:00:00 2019-09-22T03:00:00 180 1569121200 true 19.82 0 19,82 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1019.82 0 1019,82 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 20 false 2019-09-22T19:21:36 2019-09-22T07:11:06 2019-09-22T01:00:00 2019-09-22T04:00:00 180 1569124800 true 19.84 0 19,84 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1019.63 0 1019,63 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 20 false 2019-09-22T19:21:36 2019-09-22T07:11:06 2019-09-22T02:00:00 2019-09-22T05:00:00 180 1569128400 true 19.88 0 19,88 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1019.44 0 1019,44 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 20 false 2019-09-22T19:21:36 2019-09-22T07:11:06 2019-09-22T03:00:00 2019-09-22T06:00:00 180 1569132000 true 19.94 0 19,94 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1019.32 0 1019,32 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 20 false 2019-09-22T19:21:36 2019-09-22T07:11:06 2019-09-22T04:00:00 2019-09-22T07:00:00 180 1569135600 true 20.1 0 20,1 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1019.38 0 1019,38 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-09-22T19:21:36 2019-09-22T07:11:06 2019-09-22T05:00:00 2019-09-22T08:00:00 180 1569139200 true 20.46 0 20,46 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1019.59 0 1019,59 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-09-22T19:21:36 2019-09-22T07:11:06 2019-09-22T06:00:00 2019-09-22T09:00:00 180 1569142800 true 20.77 0 20,77 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1020.14 0 1020,14 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-09-22T19:21:36 2019-09-22T07:11:06 2019-09-22T07:00:00 2019-09-22T10:00:00 180 1569146400 true 21.05 0 21,05 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1020.43 0 1020,43 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-09-22T19:21:36 2019-09-22T07:11:06 2019-09-22T08:00:00 2019-09-22T11:00:00 180 1569150000 true 21.5 0 21,5 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1020.72 0 1020,72 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-09-22T19:21:36 2019-09-22T07:11:06 2019-09-22T09:00:00 2019-09-22T12:00:00 180 1569153600 true 21.71 0 21,71 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1020.77 0 1020,77 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-22T19:21:36 2019-09-22T07:11:06 2019-09-22T10:00:00 2019-09-22T13:00:00 180 1569157200 true 21.93 0 21,93 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1020.46 0 1020,46 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-22T19:21:36 2019-09-22T07:11:06 2019-09-22T11:00:00 2019-09-22T14:00:00 180 1569160800 true 22.17 0 22,17 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1019.46 0 1019,46 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-22T19:21:36 2019-09-22T07:11:06 2019-09-22T12:00:00 2019-09-22T15:00:00 180 1569164400 true 22.39 0 22,39 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1019.15 0 1019,15 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-22T19:21:36 2019-09-22T07:11:06 2019-09-22T13:00:00 2019-09-22T16:00:00 180 1569168000 true 22.51 0 22,51 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1018.93 0 1018,93 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-22T19:21:36 2019-09-22T07:11:06 2019-09-22T14:00:00 2019-09-22T17:00:00 180 1569171600 true 22.53 0 22,53 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1019.19 0 1019,19 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-22T19:21:36 2019-09-22T07:11:06 2019-09-22T15:00:00 2019-09-22T18:00:00 180 1569175200 true 22.52 0 22,52 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1019.06 0 1019,06 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-22T19:21:36 2019-09-22T07:11:06 2019-09-22T16:00:00 2019-09-22T19:00:00 180 1569178800 true 22.42 0 22,42 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1019.12 0 1019,12 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-22T19:21:36 2019-09-22T07:11:06 2019-09-22T17:00:00 2019-09-22T20:00:00 180 1569182400 true 22.18 0 22,18 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1018.79 0 1018,79 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-22T19:21:36 2019-09-22T07:11:06 2019-09-22T18:00:00 2019-09-22T21:00:00 180 1569186000 true 21.76 0 21,76 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1018.93 0 1018,93 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-22T19:21:36 2019-09-22T07:11:06 2019-09-22T19:00:00 2019-09-22T22:00:00 180 1569189600 true 21.38 0 21,38 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1019.02 0 1019,02 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-22T19:21:36 2019-09-22T07:11:06 2019-09-22T20:00:00 2019-09-22T23:00:00 180 1569193200 true 21.01 0 21,01 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1019.14 0 1019,14 mb mb true 0 0 0 % % 2019-09-21T21:00:00 2019-09-22T00:00:00 180 1569110400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-09-22T04:11:06 2019-09-22T07:11:06 180 1569136266 2019-09-22T16:21:36 2019-09-22T19:21:36 180 1569180096 true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 0 0 0 % % 4 Δευτέρα false 1 false 2019-09-23T19:20:05 2019-09-23T07:11:54 true 24.26 0 24,26 °C °C true 20.24 0 20,24 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NNW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2019-09-23T19:20:05 2019-09-23T07:11:54 2019-09-22T21:00:00 2019-09-23T00:00:00 180 1569196800 true 20.77 0 20,77 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1019.18 0 1019,18 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-23T19:20:05 2019-09-23T07:11:54 2019-09-22T22:00:00 2019-09-23T01:00:00 180 1569200400 true 20.6 0 20,6 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1019.05 0 1019,05 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-23T19:20:05 2019-09-23T07:11:54 2019-09-22T23:00:00 2019-09-23T02:00:00 180 1569204000 true 20.3 0 20,3 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1018.81 0 1018,81 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-23T19:20:05 2019-09-23T07:11:54 2019-09-23T00:00:00 2019-09-23T03:00:00 180 1569207600 true 20.24 0 20,24 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1018.64 0 1018,64 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-23T19:20:05 2019-09-23T07:11:54 2019-09-23T01:00:00 2019-09-23T04:00:00 180 1569211200 true 20.28 0 20,28 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1018.42 0 1018,42 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-23T19:20:05 2019-09-23T07:11:54 2019-09-23T02:00:00 2019-09-23T05:00:00 180 1569214800 true 20.4 0 20,4 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1018.24 0 1018,24 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-23T19:20:05 2019-09-23T07:11:54 2019-09-23T03:00:00 2019-09-23T06:00:00 180 1569218400 true 20.53 0 20,53 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1018.17 0 1018,17 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-23T19:20:05 2019-09-23T07:11:54 2019-09-23T04:00:00 2019-09-23T07:00:00 180 1569222000 true 20.76 0 20,76 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1018.28 0 1018,28 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-23T19:20:05 2019-09-23T07:11:54 2019-09-23T05:00:00 2019-09-23T08:00:00 180 1569225600 true 21.21 0 21,21 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1018.55 0 1018,55 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-23T19:20:05 2019-09-23T07:11:54 2019-09-23T06:00:00 2019-09-23T09:00:00 180 1569229200 true 21.61 0 21,61 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1018.75 0 1018,75 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-23T19:20:05 2019-09-23T07:11:54 2019-09-23T07:00:00 2019-09-23T10:00:00 180 1569232800 true 21.99 0 21,99 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1019.05 0 1019,05 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-23T19:20:05 2019-09-23T07:11:54 2019-09-23T08:00:00 2019-09-23T11:00:00 180 1569236400 true 22.48 0 22,48 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1019.43 0 1019,43 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-23T19:20:05 2019-09-23T07:11:54 2019-09-23T09:00:00 2019-09-23T12:00:00 180 1569240000 true 22.75 0 22,75 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1019.5 0 1019,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-23T19:20:05 2019-09-23T07:11:54 2019-09-23T10:00:00 2019-09-23T13:00:00 180 1569243600 true 23.09 0 23,09 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1019.17 0 1019,17 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-23T19:20:05 2019-09-23T07:11:54 2019-09-23T11:00:00 2019-09-23T14:00:00 180 1569247200 true 23.4 0 23,4 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1018.58 0 1018,58 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-23T19:20:05 2019-09-23T07:11:54 2019-09-23T12:00:00 2019-09-23T15:00:00 180 1569250800 true 23.79 0 23,79 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1018.09 0 1018,09 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-23T19:20:05 2019-09-23T07:11:54 2019-09-23T13:00:00 2019-09-23T16:00:00 180 1569254400 true 24.09 0 24,09 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1017.71 0 1017,71 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-23T19:20:05 2019-09-23T07:11:54 2019-09-23T14:00:00 2019-09-23T17:00:00 180 1569258000 true 24.26 0 24,26 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1017.34 0 1017,34 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-23T19:20:05 2019-09-23T07:11:54 2019-09-23T15:00:00 2019-09-23T18:00:00 180 1569261600 true 24.12 0 24,12 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1017.04 0 1017,04 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-23T19:20:05 2019-09-23T07:11:54 2019-09-23T16:00:00 2019-09-23T19:00:00 180 1569265200 true 23.69 0 23,69 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1016.99 0 1016,99 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-23T19:20:05 2019-09-23T07:11:54 2019-09-23T17:00:00 2019-09-23T20:00:00 180 1569268800 true 22.98 0 22,98 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1017.39 0 1017,39 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-23T19:20:05 2019-09-23T07:11:54 2019-09-23T18:00:00 2019-09-23T21:00:00 180 1569272400 true 22.34 0 22,34 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1017.55 0 1017,55 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-23T19:20:05 2019-09-23T07:11:54 2019-09-23T19:00:00 2019-09-23T22:00:00 180 1569276000 true 21.81 0 21,81 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1017.56 0 1017,56 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-23T19:20:05 2019-09-23T07:11:54 2019-09-23T20:00:00 2019-09-23T23:00:00 180 1569279600 true 21.66 0 21,66 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1017.17 0 1017,17 mb mb true 0 0 0 % % 2019-09-22T21:00:00 2019-09-23T00:00:00 180 1569196800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-09-23T04:11:54 2019-09-23T07:11:54 180 1569222714 2019-09-23T16:20:05 2019-09-23T19:20:05 180 1569266405 true 0 0 0 mm mm true 0.01 0 0,01 % % 5 Τρίτη false 2 false 2019-09-24T19:18:33 2019-09-24T07:12:42 true 26.06 0 26,06 °C °C true 21.27 0 21,27 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Νοτιοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF SSW false false false 0 0 SW10.png Αίθριος false 20 false 2019-09-24T19:18:33 2019-09-24T07:12:42 2019-09-23T21:00:00 2019-09-24T00:00:00 180 1569283200 true 21.57 0 21,57 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 92 0 92 % % true 1017.07 0 1017,07 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-24T19:18:33 2019-09-24T07:12:42 2019-09-23T22:00:00 2019-09-24T01:00:00 180 1569286800 true 21.43 0 21,43 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 97 0 97 % % true 1016.79 0 1016,79 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-09-24T19:18:33 2019-09-24T07:12:42 2019-09-23T23:00:00 2019-09-24T02:00:00 180 1569290400 true 21.33 0 21,33 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1016.72 0 1016,72 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-09-24T19:18:33 2019-09-24T07:12:42 2019-09-24T00:00:00 2019-09-24T03:00:00 180 1569294000 true 21.28 0 21,28 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1016.59 0 1016,59 mb mb true 0.26 0 0,26 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-09-24T19:18:33 2019-09-24T07:12:42 2019-09-24T01:00:00 2019-09-24T04:00:00 180 1569297600 true 21.27 0 21,27 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1016.25 0 1016,25 mb mb true 0.32 0 0,32 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-09-24T19:18:33 2019-09-24T07:12:42 2019-09-24T02:00:00 2019-09-24T05:00:00 180 1569301200 true 21.43 0 21,43 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 100 0 100 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0.37 0 0,37 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-09-24T19:18:33 2019-09-24T07:12:42 2019-09-24T03:00:00 2019-09-24T06:00:00 180 1569304800 true 21.62 0 21,62 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 100 0 100 % % true 1015.62 0 1015,62 mb mb true 0.41 0 0,41 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-09-24T19:18:33 2019-09-24T07:12:42 2019-09-24T04:00:00 2019-09-24T07:00:00 180 1569308400 true 21.91 0 21,91 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 100 0 100 % % true 1015.57 0 1015,57 mb mb true 0.44 0 0,44 % % Υγρασία και αραιή συννεφιά false 2 false 2019-09-24T19:18:33 2019-09-24T07:12:42 2019-09-24T05:00:00 2019-09-24T08:00:00 180 1569312000 true 22.37 0 22,37 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 100 0 100 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 0.47 0 0,47 % % Υγρασία και νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-09-24T19:18:33 2019-09-24T07:12:42 2019-09-24T06:00:00 2019-09-24T09:00:00 180 1569315600 true 23.14 0 23,14 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 100 0 100 % % true 1015.85 0 1015,85 mb mb true 0.5 0 0,5 % % Υγρασία και νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-09-24T19:18:33 2019-09-24T07:12:42 2019-09-24T07:00:00 2019-09-24T10:00:00 180 1569319200 true 23.85 0 23,85 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 94 0 94 % % true 1016.09 0 1016,09 mb mb true 0.57 0 0,57 % % Υγρασία και νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-09-24T19:18:33 2019-09-24T07:12:42 2019-09-24T08:00:00 2019-09-24T11:00:00 180 1569322800 true 24.42 0 24,42 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1016.07 0 1016,07 mb mb true 0.64 0 0,64 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-09-24T19:18:33 2019-09-24T07:12:42 2019-09-24T09:00:00 2019-09-24T12:00:00 180 1569326400 true 24.89 0 24,89 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1015.96 0 1015,96 mb mb true 0.65 0 0,65 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-09-24T19:18:33 2019-09-24T07:12:42 2019-09-24T10:00:00 2019-09-24T13:00:00 180 1569330000 true 25.25 0 25,25 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1015.82 0 1015,82 mb mb true 0.58 0 0,58 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-09-24T19:18:33 2019-09-24T07:12:42 2019-09-24T11:00:00 2019-09-24T14:00:00 180 1569333600 true 25.64 0 25,64 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1015.38 0 1015,38 mb mb true 0.45 0 0,45 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-09-24T19:18:33 2019-09-24T07:12:42 2019-09-24T12:00:00 2019-09-24T15:00:00 180 1569337200 true 25.9 0 25,9 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1015.09 0 1015,09 mb mb true 0.32 0 0,32 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-09-24T19:18:33 2019-09-24T07:12:42 2019-09-24T13:00:00 2019-09-24T16:00:00 180 1569340800 true 26.06 0 26,06 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-24T19:18:33 2019-09-24T07:12:42 2019-09-24T14:00:00 2019-09-24T17:00:00 180 1569344400 true 25.98 0 25,98 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1014.07 0 1014,07 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Υγρασία false 1 false 2019-09-24T19:18:33 2019-09-24T07:12:42 2019-09-24T15:00:00 2019-09-24T18:00:00 180 1569348000 true 25.8 0 25,8 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1013.75 0 1013,75 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-09-24T19:18:33 2019-09-24T07:12:42 2019-09-24T16:00:00 2019-09-24T19:00:00 180 1569351600 true 25.39 0 25,39 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 88 0 88 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-09-24T19:18:33 2019-09-24T07:12:42 2019-09-24T17:00:00 2019-09-24T20:00:00 180 1569355200 true 24.85 0 24,85 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 95 0 95 % % true 1013.94 0 1013,94 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-09-24T19:18:33 2019-09-24T07:12:42 2019-09-24T18:00:00 2019-09-24T21:00:00 180 1569358800 true 24.25 0 24,25 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 100 0 100 % % true 1014.02 0 1014,02 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-09-24T19:18:33 2019-09-24T07:12:42 2019-09-24T19:00:00 2019-09-24T22:00:00 180 1569362400 true 23.87 0 23,87 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1013.91 0 1013,91 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-09-24T19:18:33 2019-09-24T07:12:42 2019-09-24T20:00:00 2019-09-24T23:00:00 180 1569366000 true 23.68 0 23,68 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1013.54 0 1013,54 mb mb true 0 0 0 % % 2019-09-23T21:00:00 2019-09-24T00:00:00 180 1569283200 Υγρασία και αραιή συννεφιά όλη την ημέρα. Humid and partly cloudy throughout the day. 2019-09-24T04:12:42 2019-09-24T07:12:42 180 1569309162 2019-09-24T16:18:33 2019-09-24T19:18:33 180 1569352713 true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 0.26 0 0,26 % % 6 Τετάρτη false 1 false 2019-09-25T19:17:02 2019-09-25T07:13:30 true 26.24 0 26,24 °C °C true 22.89 0 22,89 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF WNW false false false 0 0 NW15.png Υγρασία false 20 false 2019-09-25T19:17:02 2019-09-25T07:13:30 2019-09-24T21:00:00 2019-09-25T00:00:00 180 1569369600 true 23.55 0 23,55 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1012.96 0 1012,96 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-09-25T19:17:02 2019-09-25T07:13:30 2019-09-24T22:00:00 2019-09-25T01:00:00 180 1569373200 true 23.37 0 23,37 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1012.68 0 1012,68 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-09-25T19:17:02 2019-09-25T07:13:30 2019-09-24T23:00:00 2019-09-25T02:00:00 180 1569376800 true 23.24 0 23,24 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1012.65 0 1012,65 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-09-25T19:17:02 2019-09-25T07:13:30 2019-09-25T00:00:00 2019-09-25T03:00:00 180 1569380400 true 23.18 0 23,18 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1012.37 0 1012,37 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-09-25T19:17:02 2019-09-25T07:13:30 2019-09-25T01:00:00 2019-09-25T04:00:00 180 1569384000 true 22.99 0 22,99 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1012.22 0 1012,22 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-09-25T19:17:02 2019-09-25T07:13:30 2019-09-25T02:00:00 2019-09-25T05:00:00 180 1569387600 true 22.89 0 22,89 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1011.82 0 1011,82 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-09-25T19:17:02 2019-09-25T07:13:30 2019-09-25T03:00:00 2019-09-25T06:00:00 180 1569391200 true 22.9 0 22,9 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1011.93 0 1011,93 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Υγρασία false 20 false 2019-09-25T19:17:02 2019-09-25T07:13:30 2019-09-25T04:00:00 2019-09-25T07:00:00 180 1569394800 true 23.06 0 23,06 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1012.22 0 1012,22 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Υγρασία false 1 false 2019-09-25T19:17:02 2019-09-25T07:13:30 2019-09-25T05:00:00 2019-09-25T08:00:00 180 1569398400 true 23.38 0 23,38 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1012.62 0 1012,62 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-09-25T19:17:02 2019-09-25T07:13:30 2019-09-25T06:00:00 2019-09-25T09:00:00 180 1569402000 true 23.86 0 23,86 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 96 0 96 % % true 1013.05 0 1013,05 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-09-25T19:17:02 2019-09-25T07:13:30 2019-09-25T07:00:00 2019-09-25T10:00:00 180 1569405600 true 24.43 0 24,43 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1013.51 0 1013,51 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-09-25T19:17:02 2019-09-25T07:13:30 2019-09-25T08:00:00 2019-09-25T11:00:00 180 1569409200 true 24.88 0 24,88 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1013.98 0 1013,98 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-09-25T19:17:02 2019-09-25T07:13:30 2019-09-25T09:00:00 2019-09-25T12:00:00 180 1569412800 true 25.22 0 25,22 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-09-25T19:17:02 2019-09-25T07:13:30 2019-09-25T10:00:00 2019-09-25T13:00:00 180 1569416400 true 25.5 0 25,5 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1014.24 0 1014,24 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-09-25T19:17:02 2019-09-25T07:13:30 2019-09-25T11:00:00 2019-09-25T14:00:00 180 1569420000 true 25.7 0 25,7 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1013.96 0 1013,96 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-09-25T19:17:02 2019-09-25T07:13:30 2019-09-25T12:00:00 2019-09-25T15:00:00 180 1569423600 true 25.98 0 25,98 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1013.72 0 1013,72 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-09-25T19:17:02 2019-09-25T07:13:30 2019-09-25T13:00:00 2019-09-25T16:00:00 180 1569427200 true 26.19 0 26,19 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1013.53 0 1013,53 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-09-25T19:17:02 2019-09-25T07:13:30 2019-09-25T14:00:00 2019-09-25T17:00:00 180 1569430800 true 26.24 0 26,24 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1013.26 0 1013,26 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-09-25T19:17:02 2019-09-25T07:13:30 2019-09-25T15:00:00 2019-09-25T18:00:00 180 1569434400 true 26.03 0 26,03 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1013.16 0 1013,16 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-09-25T19:17:02 2019-09-25T07:13:30 2019-09-25T16:00:00 2019-09-25T19:00:00 180 1569438000 true 25.52 0 25,52 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 92 0 92 % % true 1013.37 0 1013,37 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-09-25T19:17:02 2019-09-25T07:13:30 2019-09-25T17:00:00 2019-09-25T20:00:00 180 1569441600 true 24.82 0 24,82 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 96 0 96 % % true 1013.74 0 1013,74 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-09-25T19:17:02 2019-09-25T07:13:30 2019-09-25T18:00:00 2019-09-25T21:00:00 180 1569445200 true 24.26 0 24,26 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1014.05 0 1014,05 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-09-25T19:17:02 2019-09-25T07:13:30 2019-09-25T19:00:00 2019-09-25T22:00:00 180 1569448800 true 23.85 0 23,85 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1014.22 0 1014,22 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-09-25T19:17:02 2019-09-25T07:13:30 2019-09-25T20:00:00 2019-09-25T23:00:00 180 1569452400 true 23.57 0 23,57 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 100 0 100 % % true 1014.33 0 1014,33 mb mb true 0 0 0 % % 2019-09-24T21:00:00 2019-09-25T00:00:00 180 1569369600 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2019-09-25T04:13:30 2019-09-25T07:13:30 180 1569395610 2019-09-25T16:17:02 2019-09-25T19:17:02 180 1569439022 true 0 0 0 mm mm true 0 0 0 % %
sunny

Σήμερα

Υγρασία όλη την ημέρα.

22°c

windy

BF 2

deltiokairou

Στα ηφαιστειογενή εδάφη του νησιού οφείλονται τα περίεργα σχήματα των πετρωμάτων του, τα υπέροχα χρώματά τους και τα μαγευτικά ακρογιάλια με τις λευκές αμμουδιές και τα σμιλεμένα βράχια. Η Μήλος έχει πλούσιο ορυκτό πλούτο. Η εξόρυξη του οψιδανού ή οψιανού συνέβαλε στην οικονομική άνθηση του νησιού στα αρχαία χρόνια. Εδώ βρίσκεται ένα από τα αρχαιότερα ορυχεία της Μεσογείου.
Το έντονο ηφαιστειακό παρελθόν αντανακλάται ακόμη στα μεγαλοπρεπή σπήλαια (του Παπαφράγκα, της Συκιάς) και τους γεωλογικούς σχηματισμούς, όπως το Κλέφτικο γνωστό και ως «θαλασσινά Μετέωρα», και στην πληθώρα των θερμών πηγών, τις οποίες μνημονεύει και ο Ιπποκράτης. Ένας μικρός καταδυτικός παράδεισος με υποθαλάσσιες σπηλιές κρύβεται στο τρίγωνο Μήλου – Κιμώλου – Πολυαίγου, ιδανικό σημείο για τους φίλους των του βυθού.
Εξερευνήστε τους πανέμορφους οικισμούς του νησιού, την αρχοντική Πλάκα (πρωτεύουσα), το λιμάνι του Αδάμαντα - ένα από τα μεγαλύτερα της Μεσογείου - τα γραφικά Πολλώνια, την καταπληκτική Χιβαδολίμνη και τον υπέροχο Εμπορειό με τη μικρή λιμνοθάλασσα Ριβάρι και τα παλαιά ορυχεία σιδήρου.
Στη Μήλο έχει κανείς τη δυνατότητα να επισκεφθεί αρχαιολογικούς χώρους με διεθνή εμβέλεια όπως οι παλαιοχριστιανικές κατακόμβες και ο προϊστορικός οικισμός της Φυλακωπής κι εξαίρετα μουσεία με αυτό των Μεταλλευμάτων να ξεχωρίζει για την υποδειγματική ανάδειξη 11.000 χρόνων μεταλλευτικής ιστορίας.

Πηγή: Visit Greece - The official website of the Greek Tourism Organisation