ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΜΗΛΟΣ

Αποτέλεσμα της ηφαιστειακής δραστηριότητας αρχαιότατων εποχών, η Μήλος είναι προικισμένη με πλήθος από φυσικές ομορφιές και μοναδικά αξιοθέατα, ενώ τεράστιες δυνατότητες για κάθε είδους δράση προσφέρονται και στον πιο απαιτητικό επισκέπτη.

ΜΗΛΟΣ

0 2011 false 2 false 2019-05-27T20:33:04 2019-05-27T06:08:37 0.0 true 21 0 21 °C °C true 1014 0 1014 mb mb true 72 0 72 % % 2019-05-27T06:00:00 2019-05-27T09:00:00 180 1558947600 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοανατολικός πολύ ασθενής - 2 BF ENE false false false 0 0 NE10.png Νεφώσεις κατά περιόδους Mostly Cloudy 0 Δευτέρα false 2 false 2019-05-27T20:33:04 2019-05-27T06:08:37 true 23.62 0 23,62 °C °C true 19.63 0 19,63 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Ανατολικός πολύ ασθενής - 2 BF E false false false 0 0 E10.png Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-05-27T20:33:04 2019-05-27T06:08:37 2019-05-26T22:00:00 2019-05-27T01:00:00 180 1558918800 true 19.85 0 19,85 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1015.17 0 1015,17 mb mb true 0.73 0 0,73 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-05-27T20:33:04 2019-05-27T06:08:37 2019-05-26T23:00:00 2019-05-27T02:00:00 180 1558922400 true 19.71 0 19,71 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 N05.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1014.85 0 1014,85 mb mb true 0.71 0 0,71 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-05-27T20:33:04 2019-05-27T06:08:37 2019-05-27T00:00:00 2019-05-27T03:00:00 180 1558926000 true 19.63 0 19,63 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1014.48 0 1014,48 mb mb true 0.7 0 0,7 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-05-27T20:33:04 2019-05-27T06:08:37 2019-05-27T01:00:00 2019-05-27T04:00:00 180 1558929600 true 19.97 0 19,97 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1014.45 0 1014,45 mb mb true 0.52 0 0,52 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-05-27T20:33:04 2019-05-27T06:08:37 2019-05-27T02:00:00 2019-05-27T05:00:00 180 1558933200 true 19.87 0 19,87 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1014.39 0 1014,39 mb mb true 0.67 0 0,67 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-05-27T20:33:04 2019-05-27T06:08:37 2019-05-27T03:00:00 2019-05-27T06:00:00 180 1558936800 true 19.85 0 19,85 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1014.36 0 1014,36 mb mb true 0.79 0 0,79 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-05-27T20:33:04 2019-05-27T06:08:37 2019-05-27T04:00:00 2019-05-27T07:00:00 180 1558940400 true 19.99 0 19,99 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1014.23 0 1014,23 mb mb true 0.85 0 0,85 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-05-27T20:33:04 2019-05-27T06:08:37 2019-05-27T05:00:00 2019-05-27T08:00:00 180 1558944000 true 20.28 0 20,28 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1014.13 0 1014,13 mb mb true 0.87 0 0,87 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-05-27T20:33:04 2019-05-27T06:08:37 2019-05-27T06:00:00 2019-05-27T09:00:00 180 1558947600 true 20.66 0 20,66 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0.9 0 0,9 % % Συννεφιά false 4 false 2019-05-27T20:33:04 2019-05-27T06:08:37 2019-05-27T07:00:00 2019-05-27T10:00:00 180 1558951200 true 21.07 0 21,07 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1014.24 0 1014,24 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Συννεφιά false 4 false 2019-05-27T20:33:04 2019-05-27T06:08:37 2019-05-27T08:00:00 2019-05-27T11:00:00 180 1558954800 true 21.47 0 21,47 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1014.45 0 1014,45 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Συννεφιά false 4 false 2019-05-27T20:33:04 2019-05-27T06:08:37 2019-05-27T09:00:00 2019-05-27T12:00:00 180 1558958400 true 21.81 0 21,81 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1014.58 0 1014,58 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-05-27T20:33:04 2019-05-27T06:08:37 2019-05-27T10:00:00 2019-05-27T13:00:00 180 1558962000 true 22.03 0 22,03 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-05-27T20:33:04 2019-05-27T06:08:37 2019-05-27T11:00:00 2019-05-27T14:00:00 180 1558965600 true 22.19 0 22,19 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1014.55 0 1014,55 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-05-27T20:33:04 2019-05-27T06:08:37 2019-05-27T12:00:00 2019-05-27T15:00:00 180 1558969200 true 22.57 0 22,57 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-05-27T20:33:04 2019-05-27T06:08:37 2019-05-27T13:00:00 2019-05-27T16:00:00 180 1558972800 true 23.04 0 23,04 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1014.06 0 1014,06 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-05-27T20:33:04 2019-05-27T06:08:37 2019-05-27T14:00:00 2019-05-27T17:00:00 180 1558976400 true 23.43 0 23,43 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1013.62 0 1013,62 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-05-27T20:33:04 2019-05-27T06:08:37 2019-05-27T15:00:00 2019-05-27T18:00:00 180 1558980000 true 23.62 0 23,62 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1013.26 0 1013,26 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-05-27T20:33:04 2019-05-27T06:08:37 2019-05-27T16:00:00 2019-05-27T19:00:00 180 1558983600 true 23.48 0 23,48 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1013.01 0 1013,01 mb mb true 0.87 0 0,87 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-05-27T20:33:04 2019-05-27T06:08:37 2019-05-27T17:00:00 2019-05-27T20:00:00 180 1558987200 true 23.1 0 23,1 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1012.83 0 1012,83 mb mb true 0.69 0 0,69 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-05-27T20:33:04 2019-05-27T06:08:37 2019-05-27T18:00:00 2019-05-27T21:00:00 180 1558990800 true 22.61 0 22,61 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0.52 0 0,52 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-05-27T20:33:04 2019-05-27T06:08:37 2019-05-27T19:00:00 2019-05-27T22:00:00 180 1558994400 true 22.13 0 22,13 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1012.65 0 1012,65 mb mb true 0.33 0 0,33 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-27T20:33:04 2019-05-27T06:08:37 2019-05-27T20:00:00 2019-05-27T23:00:00 180 1558998000 true 21.65 0 21,65 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1012.63 0 1012,63 mb mb true 0.13 0 0,13 % % 2019-05-26T21:00:00 2019-05-27T00:00:00 180 1558915200 Νεφώσεις κατά περιόδους όλη την ημέρα. Mostly cloudy throughout the day. 2019-05-27T03:08:37 2019-05-27T06:08:37 180 1558937317 2019-05-27T17:33:04 2019-05-27T20:33:04 180 1558989184 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0.79 0 0,79 % % 1 Τρίτη false 50 false 2019-05-28T20:33:47 2019-05-28T06:08:09 true 22.33 0 22,33 °C °C true 20.02 0 20,02 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Νοτιοδυτικός ασθενής - 3 BF SW false false false 0 0 SW15.png Αίθριος false 20 false 2019-05-28T20:33:47 2019-05-28T06:08:09 2019-05-27T21:00:00 2019-05-28T00:00:00 180 1559001600 true 21.32 0 21,32 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1012.55 0 1012,55 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-28T20:33:47 2019-05-28T06:08:09 2019-05-27T22:00:00 2019-05-28T01:00:00 180 1559005200 true 21.12 0 21,12 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.28 0 1012,28 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-28T20:33:47 2019-05-28T06:08:09 2019-05-27T23:00:00 2019-05-28T02:00:00 180 1559008800 true 20.97 0 20,97 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1011.91 0 1011,91 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-28T20:33:47 2019-05-28T06:08:09 2019-05-28T00:00:00 2019-05-28T03:00:00 180 1559012400 true 20.82 0 20,82 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1011.65 0 1011,65 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-28T20:33:47 2019-05-28T06:08:09 2019-05-28T01:00:00 2019-05-28T04:00:00 180 1559016000 true 20.5 0 20,5 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1011.54 0 1011,54 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-28T20:33:47 2019-05-28T06:08:09 2019-05-28T02:00:00 2019-05-28T05:00:00 180 1559019600 true 20.18 0 20,18 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1011.49 0 1011,49 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-28T20:33:47 2019-05-28T06:08:09 2019-05-28T03:00:00 2019-05-28T06:00:00 180 1559023200 true 20.02 0 20,02 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1011.57 0 1011,57 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-28T20:33:47 2019-05-28T06:08:09 2019-05-28T04:00:00 2019-05-28T07:00:00 180 1559026800 true 20.14 0 20,14 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1011.76 0 1011,76 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-28T20:33:47 2019-05-28T06:08:09 2019-05-28T05:00:00 2019-05-28T08:00:00 180 1559030400 true 20.51 0 20,51 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1012.07 0 1012,07 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-28T20:33:47 2019-05-28T06:08:09 2019-05-28T06:00:00 2019-05-28T09:00:00 180 1559034000 true 20.98 0 20,98 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1012.39 0 1012,39 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-28T20:33:47 2019-05-28T06:08:09 2019-05-28T07:00:00 2019-05-28T10:00:00 180 1559037600 true 21.36 0 21,36 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1012.76 0 1012,76 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-28T20:33:47 2019-05-28T06:08:09 2019-05-28T08:00:00 2019-05-28T11:00:00 180 1559041200 true 21.63 0 21,63 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1013.14 0 1013,14 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-28T20:33:47 2019-05-28T06:08:09 2019-05-28T09:00:00 2019-05-28T12:00:00 180 1559044800 true 21.82 0 21,82 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1013.43 0 1013,43 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-28T20:33:47 2019-05-28T06:08:09 2019-05-28T10:00:00 2019-05-28T13:00:00 180 1559048400 true 21.9 0 21,9 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1013.57 0 1013,57 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-28T20:33:47 2019-05-28T06:08:09 2019-05-28T11:00:00 2019-05-28T14:00:00 180 1559052000 true 21.93 0 21,93 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1013.62 0 1013,62 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-28T20:33:47 2019-05-28T06:08:09 2019-05-28T12:00:00 2019-05-28T15:00:00 180 1559055600 true 22.07 0 22,07 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1013.59 0 1013,59 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-28T20:33:47 2019-05-28T06:08:09 2019-05-28T13:00:00 2019-05-28T16:00:00 180 1559059200 true 22.21 0 22,21 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1013.39 0 1013,39 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-28T20:33:47 2019-05-28T06:08:09 2019-05-28T14:00:00 2019-05-28T17:00:00 180 1559062800 true 22.33 0 22,33 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-28T20:33:47 2019-05-28T06:08:09 2019-05-28T15:00:00 2019-05-28T18:00:00 180 1559066400 true 22.32 0 22,32 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1012.94 0 1012,94 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-28T20:33:47 2019-05-28T06:08:09 2019-05-28T16:00:00 2019-05-28T19:00:00 180 1559070000 true 22.09 0 22,09 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1012.97 0 1012,97 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-28T20:33:47 2019-05-28T06:08:09 2019-05-28T17:00:00 2019-05-28T20:00:00 180 1559073600 true 21.77 0 21,77 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1013.14 0 1013,14 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-05-28T20:33:47 2019-05-28T06:08:09 2019-05-28T18:00:00 2019-05-28T21:00:00 180 1559077200 true 21.42 0 21,42 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1013.35 0 1013,35 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-05-28T20:33:47 2019-05-28T06:08:09 2019-05-28T19:00:00 2019-05-28T22:00:00 180 1559080800 true 21.02 0 21,02 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1013.66 0 1013,66 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-05-28T20:33:47 2019-05-28T06:08:09 2019-05-28T20:00:00 2019-05-28T23:00:00 180 1559084400 true 20.61 0 20,61 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0.03 0 0,03 % % 2019-05-27T21:00:00 2019-05-28T00:00:00 180 1559001600 Ελαφρύ αεράκι από το βραδυ. Breezy starting in the evening. 2019-05-28T03:08:09 2019-05-28T06:08:09 180 1559023689 2019-05-28T17:33:47 2019-05-28T20:33:47 180 1559075627 true 0 0 0 mm mm true 0 0 0 % % 2 Τετάρτη false 21 false 2019-05-29T20:34:30 2019-05-29T06:07:42 true 21.68 0 21,68 °C °C true 19.5 0 19,5 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF WSW false false false 0 0 SW25.png Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-05-29T20:34:30 2019-05-29T06:07:42 2019-05-28T21:00:00 2019-05-29T00:00:00 180 1559088000 true 20.28 0 20,28 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-05-29T20:34:30 2019-05-29T06:07:42 2019-05-28T22:00:00 2019-05-29T01:00:00 180 1559091600 true 20.08 0 20,08 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1014.16 0 1014,16 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-05-29T20:34:30 2019-05-29T06:07:42 2019-05-28T23:00:00 2019-05-29T02:00:00 180 1559095200 true 19.99 0 19,99 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-29T20:34:30 2019-05-29T06:07:42 2019-05-29T00:00:00 2019-05-29T03:00:00 180 1559098800 true 19.91 0 19,91 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1013.84 0 1013,84 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-29T20:34:30 2019-05-29T06:07:42 2019-05-29T01:00:00 2019-05-29T04:00:00 180 1559102400 true 19.81 0 19,81 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1013.72 0 1013,72 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-29T20:34:30 2019-05-29T06:07:42 2019-05-29T02:00:00 2019-05-29T05:00:00 180 1559106000 true 19.64 0 19,64 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-29T20:34:30 2019-05-29T06:07:42 2019-05-29T03:00:00 2019-05-29T06:00:00 180 1559109600 true 19.55 0 19,55 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-29T20:34:30 2019-05-29T06:07:42 2019-05-29T04:00:00 2019-05-29T07:00:00 180 1559113200 true 19.5 0 19,5 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-29T20:34:30 2019-05-29T06:07:42 2019-05-29T05:00:00 2019-05-29T08:00:00 180 1559116800 true 19.65 0 19,65 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-29T20:34:30 2019-05-29T06:07:42 2019-05-29T06:00:00 2019-05-29T09:00:00 180 1559120400 true 19.95 0 19,95 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1014.38 0 1014,38 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-29T20:34:30 2019-05-29T06:07:42 2019-05-29T07:00:00 2019-05-29T10:00:00 180 1559124000 true 20.32 0 20,32 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-29T20:34:30 2019-05-29T06:07:42 2019-05-29T08:00:00 2019-05-29T11:00:00 180 1559127600 true 20.61 0 20,61 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-29T20:34:30 2019-05-29T06:07:42 2019-05-29T09:00:00 2019-05-29T12:00:00 180 1559131200 true 20.87 0 20,87 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1014.96 0 1014,96 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-29T20:34:30 2019-05-29T06:07:42 2019-05-29T10:00:00 2019-05-29T13:00:00 180 1559134800 true 21.01 0 21,01 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1015.06 0 1015,06 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-29T20:34:30 2019-05-29T06:07:42 2019-05-29T11:00:00 2019-05-29T14:00:00 180 1559138400 true 21.14 0 21,14 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1015.12 0 1015,12 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-29T20:34:30 2019-05-29T06:07:42 2019-05-29T12:00:00 2019-05-29T15:00:00 180 1559142000 true 21.38 0 21,38 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1015.08 0 1015,08 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-05-29T20:34:30 2019-05-29T06:07:42 2019-05-29T13:00:00 2019-05-29T16:00:00 180 1559145600 true 21.53 0 21,53 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1014.91 0 1014,91 mb mb true 0.25 0 0,25 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-05-29T20:34:30 2019-05-29T06:07:42 2019-05-29T14:00:00 2019-05-29T17:00:00 180 1559149200 true 21.68 0 21,68 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1014.65 0 1014,65 mb mb true 0.34 0 0,34 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-05-29T20:34:30 2019-05-29T06:07:42 2019-05-29T15:00:00 2019-05-29T18:00:00 180 1559152800 true 21.65 0 21,65 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1014.45 0 1014,45 mb mb true 0.42 0 0,42 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-05-29T20:34:30 2019-05-29T06:07:42 2019-05-29T16:00:00 2019-05-29T19:00:00 180 1559156400 true 21.48 0 21,48 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1014.43 0 1014,43 mb mb true 0.47 0 0,47 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-05-29T20:34:30 2019-05-29T06:07:42 2019-05-29T17:00:00 2019-05-29T20:00:00 180 1559160000 true 21.18 0 21,18 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1014.48 0 1014,48 mb mb true 0.51 0 0,51 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-05-29T20:34:30 2019-05-29T06:07:42 2019-05-29T18:00:00 2019-05-29T21:00:00 180 1559163600 true 20.91 0 20,91 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1014.56 0 1014,56 mb mb true 0.57 0 0,57 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-05-29T20:34:30 2019-05-29T06:07:42 2019-05-29T19:00:00 2019-05-29T22:00:00 180 1559167200 true 20.67 0 20,67 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1014.71 0 1014,71 mb mb true 0.68 0 0,68 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-05-29T20:34:30 2019-05-29T06:07:42 2019-05-29T20:00:00 2019-05-29T23:00:00 180 1559170800 true 20.38 0 20,38 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1014.89 0 1014,89 mb mb true 0.8 0 0,8 % % 2019-05-28T21:00:00 2019-05-29T00:00:00 180 1559088000 Νεφώσεις κατά περιόδους από το απόγευμα. Mostly cloudy starting in the afternoon. 2019-05-29T03:07:42 2019-05-29T06:07:42 180 1559110062 2019-05-29T17:34:30 2019-05-29T20:34:30 180 1559162070 true 0 0 0 mm mm true 0.19 0 0,19 % % 3 Πέμπτη false 2 false 2019-05-30T20:35:12 2019-05-30T06:07:16 true 23.93 0 23,93 °C °C true 19.83 0 19,83 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF WSW false false false 0 0 SW15.png Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-05-30T20:35:12 2019-05-30T06:07:16 2019-05-29T21:00:00 2019-05-30T00:00:00 180 1559174400 true 20.11 0 20,11 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1014.95 0 1014,95 mb mb true 0.9 0 0,9 % % Συννεφιά false 4 false 2019-05-30T20:35:12 2019-05-30T06:07:16 2019-05-29T22:00:00 2019-05-30T01:00:00 180 1559178000 true 19.97 0 19,97 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1014.79 0 1014,79 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Συννεφιά false 4 false 2019-05-30T20:35:12 2019-05-30T06:07:16 2019-05-29T23:00:00 2019-05-30T02:00:00 180 1559181600 true 19.88 0 19,88 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Συννεφιά false 4 false 2019-05-30T20:35:12 2019-05-30T06:07:16 2019-05-30T00:00:00 2019-05-30T03:00:00 180 1559185200 true 19.85 0 19,85 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1014.26 0 1014,26 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-05-30T20:35:12 2019-05-30T06:07:16 2019-05-30T01:00:00 2019-05-30T04:00:00 180 1559188800 true 19.83 0 19,83 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1014.14 0 1014,14 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-05-30T20:35:12 2019-05-30T06:07:16 2019-05-30T02:00:00 2019-05-30T05:00:00 180 1559192400 true 19.88 0 19,88 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1014.11 0 1014,11 mb mb true 0.87 0 0,87 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-05-30T20:35:12 2019-05-30T06:07:16 2019-05-30T03:00:00 2019-05-30T06:00:00 180 1559196000 true 19.97 0 19,97 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1014.15 0 1014,15 mb mb true 0.81 0 0,81 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-05-30T20:35:12 2019-05-30T06:07:16 2019-05-30T04:00:00 2019-05-30T07:00:00 180 1559199600 true 20.18 0 20,18 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1014.31 0 1014,31 mb mb true 0.74 0 0,74 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-05-30T20:35:12 2019-05-30T06:07:16 2019-05-30T05:00:00 2019-05-30T08:00:00 180 1559203200 true 20.52 0 20,52 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1014.56 0 1014,56 mb mb true 0.66 0 0,66 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-05-30T20:35:12 2019-05-30T06:07:16 2019-05-30T06:00:00 2019-05-30T09:00:00 180 1559206800 true 20.91 0 20,91 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1014.81 0 1014,81 mb mb true 0.55 0 0,55 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-05-30T20:35:12 2019-05-30T06:07:16 2019-05-30T07:00:00 2019-05-30T10:00:00 180 1559210400 true 21.35 0 21,35 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1015.17 0 1015,17 mb mb true 0.37 0 0,37 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-30T20:35:12 2019-05-30T06:07:16 2019-05-30T08:00:00 2019-05-30T11:00:00 180 1559214000 true 21.77 0 21,77 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1015.55 0 1015,55 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-30T20:35:12 2019-05-30T06:07:16 2019-05-30T09:00:00 2019-05-30T12:00:00 180 1559217600 true 22.12 0 22,12 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1015.79 0 1015,79 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-30T20:35:12 2019-05-30T06:07:16 2019-05-30T10:00:00 2019-05-30T13:00:00 180 1559221200 true 22.34 0 22,34 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1015.76 0 1015,76 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-30T20:35:12 2019-05-30T06:07:16 2019-05-30T11:00:00 2019-05-30T14:00:00 180 1559224800 true 22.42 0 22,42 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-30T20:35:12 2019-05-30T06:07:16 2019-05-30T12:00:00 2019-05-30T15:00:00 180 1559228400 true 22.69 0 22,69 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-30T20:35:12 2019-05-30T06:07:16 2019-05-30T13:00:00 2019-05-30T16:00:00 180 1559232000 true 23.22 0 23,22 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-30T20:35:12 2019-05-30T06:07:16 2019-05-30T14:00:00 2019-05-30T17:00:00 180 1559235600 true 23.73 0 23,73 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1014.97 0 1014,97 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-30T20:35:12 2019-05-30T06:07:16 2019-05-30T15:00:00 2019-05-30T18:00:00 180 1559239200 true 23.93 0 23,93 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1014.78 0 1014,78 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-30T20:35:12 2019-05-30T06:07:16 2019-05-30T16:00:00 2019-05-30T19:00:00 180 1559242800 true 23.67 0 23,67 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1014.64 0 1014,64 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-30T20:35:12 2019-05-30T06:07:16 2019-05-30T17:00:00 2019-05-30T20:00:00 180 1559246400 true 23.16 0 23,16 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1014.57 0 1014,57 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-30T20:35:12 2019-05-30T06:07:16 2019-05-30T18:00:00 2019-05-30T21:00:00 180 1559250000 true 22.58 0 22,58 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-30T20:35:12 2019-05-30T06:07:16 2019-05-30T19:00:00 2019-05-30T22:00:00 180 1559253600 true 22.05 0 22,05 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1014.44 0 1014,44 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-30T20:35:12 2019-05-30T06:07:16 2019-05-30T20:00:00 2019-05-30T23:00:00 180 1559257200 true 21.52 0 21,52 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1014.38 0 1014,38 mb mb true 0 0 0 % % 2019-05-29T21:00:00 2019-05-30T00:00:00 180 1559174400 Νεφώσεις κατά περιόδους το πρωί. Mostly cloudy in the morning. 2019-05-30T03:07:16 2019-05-30T06:07:16 180 1559196436 2019-05-30T17:35:12 2019-05-30T20:35:12 180 1559248512 true 0.0025 0 0,0025 mm mm true 0.37 0 0,37 % % 4 Παρασκευή false 1 false 2019-05-31T20:35:53 2019-05-31T06:06:52 true 23.34 0 23,34 °C °C true 19.9 0 19,9 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF WSW false false false 0 0 SW15.png Αίθριος false 20 false 2019-05-31T20:35:53 2019-05-31T06:06:52 2019-05-30T21:00:00 2019-05-31T00:00:00 180 1559260800 true 21.1 0 21,1 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-31T20:35:53 2019-05-31T06:06:52 2019-05-30T22:00:00 2019-05-31T01:00:00 180 1559264400 true 20.74 0 20,74 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-31T20:35:53 2019-05-31T06:06:52 2019-05-30T23:00:00 2019-05-31T02:00:00 180 1559268000 true 20.47 0 20,47 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-31T20:35:53 2019-05-31T06:06:52 2019-05-31T00:00:00 2019-05-31T03:00:00 180 1559271600 true 20.27 0 20,27 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1012.88 0 1012,88 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-31T20:35:53 2019-05-31T06:06:52 2019-05-31T01:00:00 2019-05-31T04:00:00 180 1559275200 true 20.03 0 20,03 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1012.52 0 1012,52 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-31T20:35:53 2019-05-31T06:06:52 2019-05-31T02:00:00 2019-05-31T05:00:00 180 1559278800 true 19.9 0 19,9 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1012.25 0 1012,25 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-31T20:35:53 2019-05-31T06:06:52 2019-05-31T03:00:00 2019-05-31T06:00:00 180 1559282400 true 19.92 0 19,92 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1012.14 0 1012,14 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-31T20:35:53 2019-05-31T06:06:52 2019-05-31T04:00:00 2019-05-31T07:00:00 180 1559286000 true 20.22 0 20,22 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1012.28 0 1012,28 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-31T20:35:53 2019-05-31T06:06:52 2019-05-31T05:00:00 2019-05-31T08:00:00 180 1559289600 true 20.66 0 20,66 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1012.56 0 1012,56 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-31T20:35:53 2019-05-31T06:06:52 2019-05-31T06:00:00 2019-05-31T09:00:00 180 1559293200 true 21.15 0 21,15 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1012.79 0 1012,79 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-31T20:35:53 2019-05-31T06:06:52 2019-05-31T07:00:00 2019-05-31T10:00:00 180 1559296800 true 21.59 0 21,59 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1012.97 0 1012,97 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-31T20:35:53 2019-05-31T06:06:52 2019-05-31T08:00:00 2019-05-31T11:00:00 180 1559300400 true 22.16 0 22,16 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1013.12 0 1013,12 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-31T20:35:53 2019-05-31T06:06:52 2019-05-31T09:00:00 2019-05-31T12:00:00 180 1559304000 true 22.57 0 22,57 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1013.17 0 1013,17 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-31T20:35:53 2019-05-31T06:06:52 2019-05-31T10:00:00 2019-05-31T13:00:00 180 1559307600 true 23.02 0 23,02 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1013.03 0 1013,03 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-31T20:35:53 2019-05-31T06:06:52 2019-05-31T11:00:00 2019-05-31T14:00:00 180 1559311200 true 23.18 0 23,18 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1012.78 0 1012,78 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-31T20:35:53 2019-05-31T06:06:52 2019-05-31T12:00:00 2019-05-31T15:00:00 180 1559314800 true 23.34 0 23,34 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-31T20:35:53 2019-05-31T06:06:52 2019-05-31T13:00:00 2019-05-31T16:00:00 180 1559318400 true 23.22 0 23,22 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-31T20:35:53 2019-05-31T06:06:52 2019-05-31T14:00:00 2019-05-31T17:00:00 180 1559322000 true 23.01 0 23,01 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1011.87 0 1011,87 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-31T20:35:53 2019-05-31T06:06:52 2019-05-31T15:00:00 2019-05-31T18:00:00 180 1559325600 true 22.6 0 22,6 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-31T20:35:53 2019-05-31T06:06:52 2019-05-31T16:00:00 2019-05-31T19:00:00 180 1559329200 true 22.28 0 22,28 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1011.42 0 1011,42 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-31T20:35:53 2019-05-31T06:06:52 2019-05-31T17:00:00 2019-05-31T20:00:00 180 1559332800 true 21.86 0 21,86 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1011.29 0 1011,29 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-31T20:35:53 2019-05-31T06:06:52 2019-05-31T18:00:00 2019-05-31T21:00:00 180 1559336400 true 21.53 0 21,53 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.22 0 1011,22 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-31T20:35:53 2019-05-31T06:06:52 2019-05-31T19:00:00 2019-05-31T22:00:00 180 1559340000 true 21.23 0 21,23 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1011.23 0 1011,23 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-31T20:35:53 2019-05-31T06:06:52 2019-05-31T20:00:00 2019-05-31T23:00:00 180 1559343600 true 21.01 0 21,01 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1011.27 0 1011,27 mb mb true 0 0 0 % % 2019-05-30T21:00:00 2019-05-31T00:00:00 180 1559260800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-05-31T03:06:52 2019-05-31T06:06:52 180 1559282812 2019-05-31T17:35:53 2019-05-31T20:35:53 180 1559334953 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0 0 0 % % 5 Σάββατο false 1 false 2019-06-01T20:36:32 2019-06-01T06:06:30 true 22.22 0 22,22 °C °C true 19.38 0 19,38 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Δυτικός πολύ ασθενής - 2 BF W false false false 0 0 W10.png Αίθριος false 20 false 2019-06-01T20:36:32 2019-06-01T06:06:30 2019-05-31T21:00:00 2019-06-01T00:00:00 180 1559347200 true 20.77 0 20,77 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1011.25 0 1011,25 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-01T20:36:32 2019-06-01T06:06:30 2019-05-31T22:00:00 2019-06-01T01:00:00 180 1559350800 true 20.44 0 20,44 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1011.09 0 1011,09 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-01T20:36:32 2019-06-01T06:06:30 2019-05-31T23:00:00 2019-06-01T02:00:00 180 1559354400 true 20.1 0 20,1 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1010.86 0 1010,86 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-01T20:36:32 2019-06-01T06:06:30 2019-06-01T00:00:00 2019-06-01T03:00:00 180 1559358000 true 19.81 0 19,81 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1010.65 0 1010,65 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-01T20:36:32 2019-06-01T06:06:30 2019-06-01T01:00:00 2019-06-01T04:00:00 180 1559361600 true 19.57 0 19,57 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1010.52 0 1010,52 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-01T20:36:32 2019-06-01T06:06:30 2019-06-01T02:00:00 2019-06-01T05:00:00 180 1559365200 true 19.39 0 19,39 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1010.42 0 1010,42 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-01T20:36:32 2019-06-01T06:06:30 2019-06-01T03:00:00 2019-06-01T06:00:00 180 1559368800 true 19.38 0 19,38 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1010.47 0 1010,47 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-01T20:36:32 2019-06-01T06:06:30 2019-06-01T04:00:00 2019-06-01T07:00:00 180 1559372400 true 19.58 0 19,58 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-01T20:36:32 2019-06-01T06:06:30 2019-06-01T05:00:00 2019-06-01T08:00:00 180 1559376000 true 19.89 0 19,89 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1011.07 0 1011,07 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-01T20:36:32 2019-06-01T06:06:30 2019-06-01T06:00:00 2019-06-01T09:00:00 180 1559379600 true 20.28 0 20,28 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1011.43 0 1011,43 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-01T20:36:32 2019-06-01T06:06:30 2019-06-01T07:00:00 2019-06-01T10:00:00 180 1559383200 true 20.66 0 20,66 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1011.73 0 1011,73 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-01T20:36:32 2019-06-01T06:06:30 2019-06-01T08:00:00 2019-06-01T11:00:00 180 1559386800 true 21.08 0 21,08 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1012.03 0 1012,03 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-01T20:36:32 2019-06-01T06:06:30 2019-06-01T09:00:00 2019-06-01T12:00:00 180 1559390400 true 21.43 0 21,43 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1012.25 0 1012,25 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-01T20:36:32 2019-06-01T06:06:30 2019-06-01T10:00:00 2019-06-01T13:00:00 180 1559394000 true 21.61 0 21,61 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1012.33 0 1012,33 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-01T20:36:32 2019-06-01T06:06:30 2019-06-01T11:00:00 2019-06-01T14:00:00 180 1559397600 true 21.63 0 21,63 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1012.38 0 1012,38 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-01T20:36:32 2019-06-01T06:06:30 2019-06-01T12:00:00 2019-06-01T15:00:00 180 1559401200 true 21.74 0 21,74 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1012.33 0 1012,33 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-01T20:36:32 2019-06-01T06:06:30 2019-06-01T13:00:00 2019-06-01T16:00:00 180 1559404800 true 21.93 0 21,93 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1012.15 0 1012,15 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-01T20:36:32 2019-06-01T06:06:30 2019-06-01T14:00:00 2019-06-01T17:00:00 180 1559408400 true 22.16 0 22,16 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-01T20:36:32 2019-06-01T06:06:30 2019-06-01T15:00:00 2019-06-01T18:00:00 180 1559412000 true 22.22 0 22,22 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1011.73 0 1011,73 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-01T20:36:32 2019-06-01T06:06:30 2019-06-01T16:00:00 2019-06-01T19:00:00 180 1559415600 true 21.98 0 21,98 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1011.75 0 1011,75 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-01T20:36:32 2019-06-01T06:06:30 2019-06-01T17:00:00 2019-06-01T20:00:00 180 1559419200 true 21.58 0 21,58 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1011.86 0 1011,86 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-01T20:36:32 2019-06-01T06:06:30 2019-06-01T18:00:00 2019-06-01T21:00:00 180 1559422800 true 21.1 0 21,1 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1011.96 0 1011,96 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-01T20:36:32 2019-06-01T06:06:30 2019-06-01T19:00:00 2019-06-01T22:00:00 180 1559426400 true 20.71 0 20,71 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-01T20:36:32 2019-06-01T06:06:30 2019-06-01T20:00:00 2019-06-01T23:00:00 180 1559430000 true 20.29 0 20,29 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1012.24 0 1012,24 mb mb true 0 0 0 % % 2019-05-31T21:00:00 2019-06-01T00:00:00 180 1559347200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-06-01T03:06:30 2019-06-01T06:06:30 180 1559369190 2019-06-01T17:36:32 2019-06-01T20:36:32 180 1559421392 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0 0 0 % % 6 Κυριακή false 1 false 2019-06-02T20:37:11 2019-06-02T06:06:10 true 21.82 0 21,82 °C °C true 19.09 0 19,09 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοανατολικός πολύ ασθενής - 2 BF NNE false false false 0 0 NE10.png Αίθριος false 20 false 2019-06-02T20:37:11 2019-06-02T06:06:10 2019-06-01T21:00:00 2019-06-02T00:00:00 180 1559433600 true 19.94 0 19,94 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1012.27 0 1012,27 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-02T20:37:11 2019-06-02T06:06:10 2019-06-01T22:00:00 2019-06-02T01:00:00 180 1559437200 true 19.63 0 19,63 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1012.13 0 1012,13 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-02T20:37:11 2019-06-02T06:06:10 2019-06-01T23:00:00 2019-06-02T02:00:00 180 1559440800 true 19.43 0 19,43 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1011.87 0 1011,87 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-02T20:37:11 2019-06-02T06:06:10 2019-06-02T00:00:00 2019-06-02T03:00:00 180 1559444400 true 19.26 0 19,26 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1011.73 0 1011,73 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-02T20:37:11 2019-06-02T06:06:10 2019-06-02T01:00:00 2019-06-02T04:00:00 180 1559448000 true 19.14 0 19,14 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1011.74 0 1011,74 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-02T20:37:11 2019-06-02T06:06:10 2019-06-02T02:00:00 2019-06-02T05:00:00 180 1559451600 true 19.09 0 19,09 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1011.87 0 1011,87 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-02T20:37:11 2019-06-02T06:06:10 2019-06-02T03:00:00 2019-06-02T06:00:00 180 1559455200 true 19.21 0 19,21 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1012.06 0 1012,06 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-02T20:37:11 2019-06-02T06:06:10 2019-06-02T04:00:00 2019-06-02T07:00:00 180 1559458800 true 19.45 0 19,45 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 81 0 81 % % true 1012.37 0 1012,37 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-02T20:37:11 2019-06-02T06:06:10 2019-06-02T05:00:00 2019-06-02T08:00:00 180 1559462400 true 19.77 0 19,77 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0178 0 0,0178 mm mm true 79 0 79 % % true 1012.73 0 1012,73 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-02T20:37:11 2019-06-02T06:06:10 2019-06-02T06:00:00 2019-06-02T09:00:00 180 1559466000 true 20.08 0 20,08 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0254 0 0,0254 mm mm true 77 0 77 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-02T20:37:11 2019-06-02T06:06:10 2019-06-02T07:00:00 2019-06-02T10:00:00 180 1559469600 true 20.41 0 20,41 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0152 0 0,0152 mm mm true 75 0 75 % % true 1013.49 0 1013,49 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-02T20:37:11 2019-06-02T06:06:10 2019-06-02T08:00:00 2019-06-02T11:00:00 180 1559473200 true 20.78 0 20,78 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1013.86 0 1013,86 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-02T20:37:11 2019-06-02T06:06:10 2019-06-02T09:00:00 2019-06-02T12:00:00 180 1559476800 true 21.19 0 21,19 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1014.11 0 1014,11 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-02T20:37:11 2019-06-02T06:06:10 2019-06-02T10:00:00 2019-06-02T13:00:00 180 1559480400 true 21.33 0 21,33 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1014.17 0 1014,17 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-02T20:37:11 2019-06-02T06:06:10 2019-06-02T11:00:00 2019-06-02T14:00:00 180 1559484000 true 21.29 0 21,29 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1014.12 0 1014,12 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-02T20:37:11 2019-06-02T06:06:10 2019-06-02T12:00:00 2019-06-02T15:00:00 180 1559487600 true 21.32 0 21,32 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1014.09 0 1014,09 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-02T20:37:11 2019-06-02T06:06:10 2019-06-02T13:00:00 2019-06-02T16:00:00 180 1559491200 true 21.49 0 21,49 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1014.08 0 1014,08 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-02T20:37:11 2019-06-02T06:06:10 2019-06-02T14:00:00 2019-06-02T17:00:00 180 1559494800 true 21.77 0 21,77 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1014.07 0 1014,07 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-02T20:37:11 2019-06-02T06:06:10 2019-06-02T15:00:00 2019-06-02T18:00:00 180 1559498400 true 21.82 0 21,82 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1014.14 0 1014,14 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-02T20:37:11 2019-06-02T06:06:10 2019-06-02T16:00:00 2019-06-02T19:00:00 180 1559502000 true 21.48 0 21,48 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1014.39 0 1014,39 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-02T20:37:11 2019-06-02T06:06:10 2019-06-02T17:00:00 2019-06-02T20:00:00 180 1559505600 true 20.99 0 20,99 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1014.74 0 1014,74 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-02T20:37:11 2019-06-02T06:06:10 2019-06-02T18:00:00 2019-06-02T21:00:00 180 1559509200 true 20.51 0 20,51 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1015.07 0 1015,07 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-02T20:37:11 2019-06-02T06:06:10 2019-06-02T19:00:00 2019-06-02T22:00:00 180 1559512800 true 20.16 0 20,16 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1015.43 0 1015,43 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-02T20:37:11 2019-06-02T06:06:10 2019-06-02T20:00:00 2019-06-02T23:00:00 180 1559516400 true 19.86 0 19,86 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1015.77 0 1015,77 mb mb true 0.06 0 0,06 % % 2019-06-01T21:00:00 2019-06-02T00:00:00 180 1559433600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-06-02T03:06:10 2019-06-02T06:06:10 180 1559455570 2019-06-02T17:37:11 2019-06-02T20:37:11 180 1559507831 true 0.0254 0 0,0254 mm mm true 0.01 0 0,01 % %
sunny

Σήμερα

Νεφώσεις κατά περιόδους όλη την ημέρα.

21°c

windy

BF 2

deltiokairou

Στα ηφαιστειογενή εδάφη του νησιού οφείλονται τα περίεργα σχήματα των πετρωμάτων του, τα υπέροχα χρώματά τους και τα μαγευτικά ακρογιάλια με τις λευκές αμμουδιές και τα σμιλεμένα βράχια. Η Μήλος έχει πλούσιο ορυκτό πλούτο. Η εξόρυξη του οψιδανού ή οψιανού συνέβαλε στην οικονομική άνθηση του νησιού στα αρχαία χρόνια. Εδώ βρίσκεται ένα από τα αρχαιότερα ορυχεία της Μεσογείου.
Το έντονο ηφαιστειακό παρελθόν αντανακλάται ακόμη στα μεγαλοπρεπή σπήλαια (του Παπαφράγκα, της Συκιάς) και τους γεωλογικούς σχηματισμούς, όπως το Κλέφτικο γνωστό και ως «θαλασσινά Μετέωρα», και στην πληθώρα των θερμών πηγών, τις οποίες μνημονεύει και ο Ιπποκράτης. Ένας μικρός καταδυτικός παράδεισος με υποθαλάσσιες σπηλιές κρύβεται στο τρίγωνο Μήλου – Κιμώλου – Πολυαίγου, ιδανικό σημείο για τους φίλους των του βυθού.
Εξερευνήστε τους πανέμορφους οικισμούς του νησιού, την αρχοντική Πλάκα (πρωτεύουσα), το λιμάνι του Αδάμαντα - ένα από τα μεγαλύτερα της Μεσογείου - τα γραφικά Πολλώνια, την καταπληκτική Χιβαδολίμνη και τον υπέροχο Εμπορειό με τη μικρή λιμνοθάλασσα Ριβάρι και τα παλαιά ορυχεία σιδήρου.
Στη Μήλο έχει κανείς τη δυνατότητα να επισκεφθεί αρχαιολογικούς χώρους με διεθνή εμβέλεια όπως οι παλαιοχριστιανικές κατακόμβες και ο προϊστορικός οικισμός της Φυλακωπής κι εξαίρετα μουσεία με αυτό των Μεταλλευμάτων να ξεχωρίζει για την υποδειγματική ανάδειξη 11.000 χρόνων μεταλλευτικής ιστορίας.

Πηγή: Visit Greece - The official website of the Greek Tourism Organisation