ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΜΕΘΑΝΑ

Τα Μέθανα βρίσκονται στην ηπειρωτική Ελλάδα (Πελοπόννησος) και υπάρχουν αναχωρήσεις για Πόρο και Αίγινα καθώς και ακτοπλοϊκή σύνδεση με τον Πειραιά.

ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΜΕΘΑΝΑ

0 10741 false 2 false 2020-10-20T18:44:00 2020-10-20T07:41:00 0.0 true 20 0 20 °C °C true 1023 0 1023 mb mb true 56.999999999999993 0 57 % % 2020-10-20T09:00:00 2020-10-20T12:00:00 180 1603195200 0 true 3 0 3 BF BF Βόρειος ασθενής - 3 BF N false false false 0 0 N15.png Αραιή συννεφιά Partly Cloudy 0 Τρίτη false 2 false 2020-10-20T18:44:00 2020-10-20T07:41:00 true 21.93 0 21,93 °C °C true 16.81 0 16,81 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βόρειος σχεδόν μέτριος - 4 BF N false false false 0 0 N20.png Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-10-20T18:44:00 2020-10-20T07:41:00 2020-10-19T21:00:00 2020-10-20T00:00:00 180 1603152000 true 17.9 0 17,9 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1022.5 0 1022,5 mb mb true 0.44 0 0,44 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-10-20T18:44:00 2020-10-20T07:41:00 2020-10-19T22:00:00 2020-10-20T01:00:00 180 1603155600 true 17.74 0 17,74 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1022.2 0 1022,2 mb mb true 0.4 0 0,4 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-10-20T18:44:00 2020-10-20T07:41:00 2020-10-19T23:00:00 2020-10-20T02:00:00 180 1603159200 true 17.63 0 17,63 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0.0061 0 0,0061 mm mm true 68 0 68 % % true 1021.8 0 1021,8 mb mb true 0.38 0 0,38 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-10-20T18:44:00 2020-10-20T07:41:00 2020-10-20T00:00:00 2020-10-20T03:00:00 180 1603162800 true 17.43 0 17,43 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0.0113 0 0,0113 mm mm true 69 0 69 % % true 1021.7 0 1021,7 mb mb true 0.39 0 0,39 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-10-20T18:44:00 2020-10-20T07:41:00 2020-10-20T01:00:00 2020-10-20T04:00:00 180 1603166400 true 17.33 0 17,33 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0.0077 0 0,0077 mm mm true 69 0 69 % % true 1021.7 0 1021,7 mb mb true 0.35 0 0,35 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-10-20T18:44:00 2020-10-20T07:41:00 2020-10-20T02:00:00 2020-10-20T05:00:00 180 1603170000 true 17.31 0 17,31 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1021.5 0 1021,5 mb mb true 0.42 0 0,42 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-10-20T18:44:00 2020-10-20T07:41:00 2020-10-20T03:00:00 2020-10-20T06:00:00 180 1603173600 true 17.32 0 17,32 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1021.3 0 1021,3 mb mb true 0.37 0 0,37 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-20T18:44:00 2020-10-20T07:41:00 2020-10-20T04:00:00 2020-10-20T07:00:00 180 1603177200 true 17.38 0 17,38 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1021.7 0 1021,7 mb mb true 0.59 0 0,59 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-20T18:44:00 2020-10-20T07:41:00 2020-10-20T05:00:00 2020-10-20T08:00:00 180 1603180800 true 17.53 0 17,53 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1022.2 0 1022,2 mb mb true 0.63 0 0,63 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-20T18:44:00 2020-10-20T07:41:00 2020-10-20T06:00:00 2020-10-20T09:00:00 180 1603184400 true 17.96 0 17,96 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1022.6 0 1022,6 mb mb true 0.63 0 0,63 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-20T18:44:00 2020-10-20T07:41:00 2020-10-20T07:00:00 2020-10-20T10:00:00 180 1603188000 true 18.56 0 18,56 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1022.8 0 1022,8 mb mb true 0.62 0 0,62 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-20T18:44:00 2020-10-20T07:41:00 2020-10-20T08:00:00 2020-10-20T11:00:00 180 1603191600 true 19.24 0 19,24 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 60 0 60 % % true 1023 0 1023 mb mb true 0.6 0 0,6 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-20T18:44:00 2020-10-20T07:41:00 2020-10-20T09:00:00 2020-10-20T12:00:00 180 1603195200 true 20.11 0 20,11 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1023 0 1023 mb mb true 0.55 0 0,55 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-20T18:44:00 2020-10-20T07:41:00 2020-10-20T10:00:00 2020-10-20T13:00:00 180 1603198800 true 20.75 0 20,75 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1022.8 0 1022,8 mb mb true 0.54 0 0,54 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-20T18:44:00 2020-10-20T07:41:00 2020-10-20T11:00:00 2020-10-20T14:00:00 180 1603202400 true 21.05 0 21,05 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1022 0 1022 mb mb true 0.43 0 0,43 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-20T18:44:00 2020-10-20T07:41:00 2020-10-20T12:00:00 2020-10-20T15:00:00 180 1603206000 true 21.64 0 21,64 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1021.7 0 1021,7 mb mb true 0.37 0 0,37 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-20T18:44:00 2020-10-20T07:41:00 2020-10-20T13:00:00 2020-10-20T16:00:00 180 1603209600 true 21.35 0 21,35 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1021.9 0 1021,9 mb mb true 0.53 0 0,53 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-20T18:44:00 2020-10-20T07:41:00 2020-10-20T14:00:00 2020-10-20T17:00:00 180 1603213200 true 20.9 0 20,9 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1021.5 0 1021,5 mb mb true 0.42 0 0,42 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-20T18:44:00 2020-10-20T07:41:00 2020-10-20T15:00:00 2020-10-20T18:00:00 180 1603216800 true 20.33 0 20,33 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1021.5 0 1021,5 mb mb true 0.24 0 0,24 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-20T18:44:00 2020-10-20T07:41:00 2020-10-20T16:00:00 2020-10-20T19:00:00 180 1603220400 true 19.68 0 19,68 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1021.7 0 1021,7 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-20T18:44:00 2020-10-20T07:41:00 2020-10-20T17:00:00 2020-10-20T20:00:00 180 1603224000 true 18.95 0 18,95 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1022.2 0 1022,2 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-20T18:44:00 2020-10-20T07:41:00 2020-10-20T18:00:00 2020-10-20T21:00:00 180 1603227600 true 18.35 0 18,35 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1022.6 0 1022,6 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-20T18:44:00 2020-10-20T07:41:00 2020-10-20T19:00:00 2020-10-20T22:00:00 180 1603231200 true 17.87 0 17,87 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1022.8 0 1022,8 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-20T18:44:00 2020-10-20T07:41:00 2020-10-20T20:00:00 2020-10-20T23:00:00 180 1603234800 true 17.36 0 17,36 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1023.3 0 1023,3 mb mb true 0.02 0 0,02 % % 2020-10-19T21:00:00 2020-10-20T00:00:00 180 1603152000 Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα. Partly cloudy throughout the day. 2020-10-20T04:41:00 2020-10-20T07:41:00 180 1603179660 2020-10-20T15:44:00 2020-10-20T18:44:00 180 1603219440 true 0.0113 0 0,0113 mm mm true 0.38 0 0,38 % % 1 Τετάρτη false 2 false 2020-10-21T18:42:00 2020-10-21T07:42:00 true 20.91 0 20,91 °C °C true 16.54 0 16,54 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Αίθριος false 20 false 2020-10-21T18:42:00 2020-10-21T07:42:00 2020-10-20T21:00:00 2020-10-21T00:00:00 180 1603238400 true 17.08 0 17,08 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1023.1 0 1023,1 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-21T18:42:00 2020-10-21T07:42:00 2020-10-20T22:00:00 2020-10-21T01:00:00 180 1603242000 true 17.02 0 17,02 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1022.9 0 1022,9 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-21T18:42:00 2020-10-21T07:42:00 2020-10-20T23:00:00 2020-10-21T02:00:00 180 1603245600 true 17.05 0 17,05 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1022.7 0 1022,7 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-21T18:42:00 2020-10-21T07:42:00 2020-10-21T00:00:00 2020-10-21T03:00:00 180 1603249200 true 16.91 0 16,91 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1022.6 0 1022,6 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-21T18:42:00 2020-10-21T07:42:00 2020-10-21T01:00:00 2020-10-21T04:00:00 180 1603252800 true 16.83 0 16,83 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1022.5 0 1022,5 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-21T18:42:00 2020-10-21T07:42:00 2020-10-21T02:00:00 2020-10-21T05:00:00 180 1603256400 true 16.81 0 16,81 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0127 0 0,0127 mm mm true 73 0 73 % % true 1022.3 0 1022,3 mb mb true 0.22 0 0,22 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-21T18:42:00 2020-10-21T07:42:00 2020-10-21T03:00:00 2020-10-21T06:00:00 180 1603260000 true 16.88 0 16,88 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0212 0 0,0212 mm mm true 73 0 73 % % true 1022.3 0 1022,3 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-21T18:42:00 2020-10-21T07:42:00 2020-10-21T04:00:00 2020-10-21T07:00:00 180 1603263600 true 17.04 0 17,04 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0167 0 0,0167 mm mm true 73 0 73 % % true 1022.1 0 1022,1 mb mb true 0.26 0 0,26 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-21T18:42:00 2020-10-21T07:42:00 2020-10-21T05:00:00 2020-10-21T08:00:00 180 1603267200 true 17.18 0 17,18 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0111 0 0,0111 mm mm true 73 0 73 % % true 1022.2 0 1022,2 mb mb true 0.23 0 0,23 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-21T18:42:00 2020-10-21T07:42:00 2020-10-21T06:00:00 2020-10-21T09:00:00 180 1603270800 true 17.53 0 17,53 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0066 0 0,0066 mm mm true 72 0 72 % % true 1022.4 0 1022,4 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-21T18:42:00 2020-10-21T07:42:00 2020-10-21T07:00:00 2020-10-21T10:00:00 180 1603274400 true 18.07 0 18,07 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1023 0 1023 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-10-21T18:42:00 2020-10-21T07:42:00 2020-10-21T08:00:00 2020-10-21T11:00:00 180 1603278000 true 18.85 0 18,85 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1023.2 0 1023,2 mb mb true 0.39 0 0,39 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-10-21T18:42:00 2020-10-21T07:42:00 2020-10-21T09:00:00 2020-10-21T12:00:00 180 1603281600 true 19.64 0 19,64 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0058 0 0,0058 mm mm true 65 0 65 % % true 1023.2 0 1023,2 mb mb true 0.5 0 0,5 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-21T18:42:00 2020-10-21T07:42:00 2020-10-21T10:00:00 2020-10-21T13:00:00 180 1603285200 true 20.3 0 20,3 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0057 0 0,0057 mm mm true 63 0 63 % % true 1022.9 0 1022,9 mb mb true 0.5 0 0,5 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-21T18:42:00 2020-10-21T07:42:00 2020-10-21T11:00:00 2020-10-21T14:00:00 180 1603288800 true 20.57 0 20,57 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1022.3 0 1022,3 mb mb true 0.64 0 0,64 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-21T18:42:00 2020-10-21T07:42:00 2020-10-21T12:00:00 2020-10-21T15:00:00 180 1603292400 true 20.6 0 20,6 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0052 0 0,0052 mm mm true 61 0 61 % % true 1021.9 0 1021,9 mb mb true 0.65 0 0,65 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-21T18:42:00 2020-10-21T07:42:00 2020-10-21T13:00:00 2020-10-21T16:00:00 180 1603296000 true 20.27 0 20,27 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1021.8 0 1021,8 mb mb true 0.54 0 0,54 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-21T18:42:00 2020-10-21T07:42:00 2020-10-21T14:00:00 2020-10-21T17:00:00 180 1603299600 true 19.8 0 19,8 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1021.8 0 1021,8 mb mb true 0.6 0 0,6 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-21T18:42:00 2020-10-21T07:42:00 2020-10-21T15:00:00 2020-10-21T18:00:00 180 1603303200 true 19.29 0 19,29 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1021.8 0 1021,8 mb mb true 0.6 0 0,6 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-21T18:42:00 2020-10-21T07:42:00 2020-10-21T16:00:00 2020-10-21T19:00:00 180 1603306800 true 18.97 0 18,97 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1021.8 0 1021,8 mb mb true 0.64 0 0,64 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-10-21T18:42:00 2020-10-21T07:42:00 2020-10-21T17:00:00 2020-10-21T20:00:00 180 1603310400 true 18.7 0 18,7 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1022 0 1022 mb mb true 0.54 0 0,54 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-10-21T18:42:00 2020-10-21T07:42:00 2020-10-21T18:00:00 2020-10-21T21:00:00 180 1603314000 true 18.51 0 18,51 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1022.1 0 1022,1 mb mb true 0.47 0 0,47 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-10-21T18:42:00 2020-10-21T07:42:00 2020-10-21T19:00:00 2020-10-21T22:00:00 180 1603317600 true 18.36 0 18,36 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1022.2 0 1022,2 mb mb true 0.41 0 0,41 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-10-21T18:42:00 2020-10-21T07:42:00 2020-10-21T20:00:00 2020-10-21T23:00:00 180 1603321200 true 18.21 0 18,21 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1022.4 0 1022,4 mb mb true 0.54 0 0,54 % % 2020-10-20T21:00:00 2020-10-21T00:00:00 180 1603238400 Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα. Partly cloudy throughout the day. 2020-10-21T04:42:00 2020-10-21T07:42:00 180 1603266120 2020-10-21T15:42:00 2020-10-21T18:42:00 180 1603305720 true 0.0213 0 0,0213 mm mm true 0.37 0 0,37 % % 2 Πέμπτη false 1 false 2020-10-22T18:41:00 2020-10-22T07:43:00 true 23.83 0 23,83 °C °C true 17.83 0 17,83 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NNW false false false 0 0 NW15.png Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-10-22T18:41:00 2020-10-22T07:43:00 2020-10-21T21:00:00 2020-10-22T00:00:00 180 1603324800 true 18.21 0 18,21 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1022.3 0 1022,3 mb mb true 0.58 0 0,58 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-10-22T18:41:00 2020-10-22T07:43:00 2020-10-21T22:00:00 2020-10-22T01:00:00 180 1603328400 true 18.28 0 18,28 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1022 0 1022 mb mb true 0.53 0 0,53 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-10-22T18:41:00 2020-10-22T07:43:00 2020-10-21T23:00:00 2020-10-22T02:00:00 180 1603332000 true 18.3 0 18,3 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1021.9 0 1021,9 mb mb true 0.49 0 0,49 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-10-22T18:41:00 2020-10-22T07:43:00 2020-10-22T00:00:00 2020-10-22T03:00:00 180 1603335600 true 18.13 0 18,13 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1021.6 0 1021,6 mb mb true 0.37 0 0,37 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-10-22T18:41:00 2020-10-22T07:43:00 2020-10-22T01:00:00 2020-10-22T04:00:00 180 1603339200 true 18.1 0 18,1 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1021.5 0 1021,5 mb mb true 0.32 0 0,32 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-10-22T18:41:00 2020-10-22T07:43:00 2020-10-22T02:00:00 2020-10-22T05:00:00 180 1603342800 true 18.14 0 18,14 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1021 0 1021 mb mb true 0.35 0 0,35 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-22T18:41:00 2020-10-22T07:43:00 2020-10-22T03:00:00 2020-10-22T06:00:00 180 1603346400 true 18.16 0 18,16 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1021.2 0 1021,2 mb mb true 0.3 0 0,3 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-22T18:41:00 2020-10-22T07:43:00 2020-10-22T04:00:00 2020-10-22T07:00:00 180 1603350000 true 18.27 0 18,27 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1021.5 0 1021,5 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-22T18:41:00 2020-10-22T07:43:00 2020-10-22T05:00:00 2020-10-22T08:00:00 180 1603353600 true 18.59 0 18,59 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1022 0 1022 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-22T18:41:00 2020-10-22T07:43:00 2020-10-22T06:00:00 2020-10-22T09:00:00 180 1603357200 true 19.08 0 19,08 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1022.1 0 1022,1 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-22T18:41:00 2020-10-22T07:43:00 2020-10-22T07:00:00 2020-10-22T10:00:00 180 1603360800 true 19.7 0 19,7 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1022.6 0 1022,6 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-22T18:41:00 2020-10-22T07:43:00 2020-10-22T08:00:00 2020-10-22T11:00:00 180 1603364400 true 20.48 0 20,48 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1022.7 0 1022,7 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-22T18:41:00 2020-10-22T07:43:00 2020-10-22T09:00:00 2020-10-22T12:00:00 180 1603368000 true 21.55 0 21,55 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1022.7 0 1022,7 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-22T18:41:00 2020-10-22T07:43:00 2020-10-22T10:00:00 2020-10-22T13:00:00 180 1603371600 true 22.3 0 22,3 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1022.3 0 1022,3 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-22T18:41:00 2020-10-22T07:43:00 2020-10-22T11:00:00 2020-10-22T14:00:00 180 1603375200 true 22.96 0 22,96 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 44 0 44 % % true 1021.6 0 1021,6 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-22T18:41:00 2020-10-22T07:43:00 2020-10-22T12:00:00 2020-10-22T15:00:00 180 1603378800 true 23.38 0 23,38 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 41 0 41 % % true 1021.1 0 1021,1 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-22T18:41:00 2020-10-22T07:43:00 2020-10-22T13:00:00 2020-10-22T16:00:00 180 1603382400 true 23.55 0 23,55 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 39 0 39 % % true 1020.7 0 1020,7 mb mb true 0.23 0 0,23 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-22T18:41:00 2020-10-22T07:43:00 2020-10-22T14:00:00 2020-10-22T17:00:00 180 1603386000 true 23.36 0 23,36 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 38 0 38 % % true 1020.6 0 1020,6 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-22T18:41:00 2020-10-22T07:43:00 2020-10-22T15:00:00 2020-10-22T18:00:00 180 1603389600 true 22.91 0 22,91 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 39 0 39 % % true 1020.5 0 1020,5 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-22T18:41:00 2020-10-22T07:43:00 2020-10-22T16:00:00 2020-10-22T19:00:00 180 1603393200 true 22.11 0 22,11 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 41 0 41 % % true 1020.8 0 1020,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-22T18:41:00 2020-10-22T07:43:00 2020-10-22T17:00:00 2020-10-22T20:00:00 180 1603396800 true 21.33 0 21,33 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 43 0 43 % % true 1021.2 0 1021,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-22T18:41:00 2020-10-22T07:43:00 2020-10-22T18:00:00 2020-10-22T21:00:00 180 1603400400 true 20.6 0 20,6 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 45 0 45 % % true 1021.3 0 1021,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-22T18:41:00 2020-10-22T07:43:00 2020-10-22T19:00:00 2020-10-22T22:00:00 180 1603404000 true 19.85 0 19,85 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1021.4 0 1021,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-22T18:41:00 2020-10-22T07:43:00 2020-10-22T20:00:00 2020-10-22T23:00:00 180 1603407600 true 19.19 0 19,19 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1021.2 0 1021,2 mb mb true 0 0 0 % % 2020-10-21T21:00:00 2020-10-22T00:00:00 180 1603324800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-10-22T04:43:00 2020-10-22T07:43:00 180 1603352580 2020-10-22T15:41:00 2020-10-22T18:41:00 180 1603392060 true 0.0041 0 0,0041 mm mm true 0.18 0 0,18 % % 3 Παρασκευή false 1 false 2020-10-23T18:40:00 2020-10-23T07:44:00 true 24.53 0 24,53 °C °C true 17.27 0 17,27 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NNW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 20 false 2020-10-23T18:40:00 2020-10-23T07:44:00 2020-10-22T21:00:00 2020-10-23T00:00:00 180 1603411200 true 18.62 0 18,62 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1021 0 1021 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-23T18:40:00 2020-10-23T07:44:00 2020-10-22T22:00:00 2020-10-23T01:00:00 180 1603414800 true 18.26 0 18,26 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1020.8 0 1020,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-23T18:40:00 2020-10-23T07:44:00 2020-10-22T23:00:00 2020-10-23T02:00:00 180 1603418400 true 17.92 0 17,92 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1020.5 0 1020,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-23T18:40:00 2020-10-23T07:44:00 2020-10-23T00:00:00 2020-10-23T03:00:00 180 1603422000 true 17.64 0 17,64 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1020.2 0 1020,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-23T18:40:00 2020-10-23T07:44:00 2020-10-23T01:00:00 2020-10-23T04:00:00 180 1603425600 true 17.54 0 17,54 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1020.3 0 1020,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-23T18:40:00 2020-10-23T07:44:00 2020-10-23T02:00:00 2020-10-23T05:00:00 180 1603429200 true 17.59 0 17,59 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 61 0 61 % % true 1020.4 0 1020,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-23T18:40:00 2020-10-23T07:44:00 2020-10-23T03:00:00 2020-10-23T06:00:00 180 1603432800 true 17.74 0 17,74 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 61 0 61 % % true 1020.3 0 1020,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-23T18:40:00 2020-10-23T07:44:00 2020-10-23T04:00:00 2020-10-23T07:00:00 180 1603436400 true 17.99 0 17,99 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 61 0 61 % % true 1020.5 0 1020,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-23T18:40:00 2020-10-23T07:44:00 2020-10-23T05:00:00 2020-10-23T08:00:00 180 1603440000 true 18.31 0 18,31 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1020.7 0 1020,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-23T18:40:00 2020-10-23T07:44:00 2020-10-23T06:00:00 2020-10-23T09:00:00 180 1603443600 true 18.81 0 18,81 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1020.7 0 1020,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-23T18:40:00 2020-10-23T07:44:00 2020-10-23T07:00:00 2020-10-23T10:00:00 180 1603447200 true 19.6 0 19,6 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1021 0 1021 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-23T18:40:00 2020-10-23T07:44:00 2020-10-23T08:00:00 2020-10-23T11:00:00 180 1603450800 true 20.75 0 20,75 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 44 0 44 % % true 1021.2 0 1021,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-23T18:40:00 2020-10-23T07:44:00 2020-10-23T09:00:00 2020-10-23T12:00:00 180 1603454400 true 21.95 0 21,95 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 38 0 38 % % true 1021.1 0 1021,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-23T18:40:00 2020-10-23T07:44:00 2020-10-23T10:00:00 2020-10-23T13:00:00 180 1603458000 true 23 0 23 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 35 0 35 % % true 1020.7 0 1020,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-23T18:40:00 2020-10-23T07:44:00 2020-10-23T11:00:00 2020-10-23T14:00:00 180 1603461600 true 23.68 0 23,68 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 N05.png true 0 0 0 mm mm true 32 0 32 % % true 1020.1 0 1020,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-23T18:40:00 2020-10-23T07:44:00 2020-10-23T12:00:00 2020-10-23T15:00:00 180 1603465200 true 24.13 0 24,13 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 30 0 30 % % true 1019.4 0 1019,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-23T18:40:00 2020-10-23T07:44:00 2020-10-23T13:00:00 2020-10-23T16:00:00 180 1603468800 true 24.25 0 24,25 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 31 0 31 % % true 1019.3 0 1019,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-23T18:40:00 2020-10-23T07:44:00 2020-10-23T14:00:00 2020-10-23T17:00:00 180 1603472400 true 24.09 0 24,09 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 33 0 33 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-23T18:40:00 2020-10-23T07:44:00 2020-10-23T15:00:00 2020-10-23T18:00:00 180 1603476000 true 23.58 0 23,58 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 36 0 36 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-23T18:40:00 2020-10-23T07:44:00 2020-10-23T16:00:00 2020-10-23T19:00:00 180 1603479600 true 22.78 0 22,78 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 41 0 41 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-23T18:40:00 2020-10-23T07:44:00 2020-10-23T17:00:00 2020-10-23T20:00:00 180 1603483200 true 21.72 0 21,72 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-23T18:40:00 2020-10-23T07:44:00 2020-10-23T18:00:00 2020-10-23T21:00:00 180 1603486800 true 20.9 0 20,9 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1019.5 0 1019,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-23T18:40:00 2020-10-23T07:44:00 2020-10-23T19:00:00 2020-10-23T22:00:00 180 1603490400 true 20.32 0 20,32 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1019.4 0 1019,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-23T18:40:00 2020-10-23T07:44:00 2020-10-23T20:00:00 2020-10-23T23:00:00 180 1603494000 true 19.83 0 19,83 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1019.3 0 1019,3 mb mb true 0 0 0 % % 2020-10-22T21:00:00 2020-10-23T00:00:00 180 1603411200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-10-23T04:44:00 2020-10-23T07:44:00 180 1603439040 2020-10-23T15:40:00 2020-10-23T18:40:00 180 1603478400 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0 0 0 % % 4 Σάββατο false 1 false 2020-10-24T18:39:00 2020-10-24T07:45:00 true 24.73 0 24,73 °C °C true 18.05 0 18,05 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF WNW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:39:00 2020-10-24T07:45:00 2020-10-23T21:00:00 2020-10-24T00:00:00 180 1603497600 true 19.28 0 19,28 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:39:00 2020-10-24T07:45:00 2020-10-23T22:00:00 2020-10-24T01:00:00 180 1603501200 true 19.01 0 19,01 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1018.4 0 1018,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:39:00 2020-10-24T07:45:00 2020-10-23T23:00:00 2020-10-24T02:00:00 180 1603504800 true 18.87 0 18,87 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1018.1 0 1018,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:39:00 2020-10-24T07:45:00 2020-10-24T00:00:00 2020-10-24T03:00:00 180 1603508400 true 18.64 0 18,64 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1017.7 0 1017,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:39:00 2020-10-24T07:45:00 2020-10-24T01:00:00 2020-10-24T04:00:00 180 1603512000 true 18.5 0 18,5 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:39:00 2020-10-24T07:45:00 2020-10-24T02:00:00 2020-10-24T05:00:00 180 1603515600 true 18.38 0 18,38 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1017.1 0 1017,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:39:00 2020-10-24T07:45:00 2020-10-24T03:00:00 2020-10-24T06:00:00 180 1603519200 true 18.32 0 18,32 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:39:00 2020-10-24T07:45:00 2020-10-24T04:00:00 2020-10-24T07:00:00 180 1603522800 true 18.37 0 18,37 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-24T18:39:00 2020-10-24T07:45:00 2020-10-24T05:00:00 2020-10-24T08:00:00 180 1603526400 true 18.57 0 18,57 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-24T18:39:00 2020-10-24T07:45:00 2020-10-24T06:00:00 2020-10-24T09:00:00 180 1603530000 true 19.06 0 19,06 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-24T18:39:00 2020-10-24T07:45:00 2020-10-24T07:00:00 2020-10-24T10:00:00 180 1603533600 true 20.11 0 20,11 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-24T18:39:00 2020-10-24T07:45:00 2020-10-24T08:00:00 2020-10-24T11:00:00 180 1603537200 true 21.55 0 21,55 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 47 0 47 % % true 1017 0 1017 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-24T18:39:00 2020-10-24T07:45:00 2020-10-24T09:00:00 2020-10-24T12:00:00 180 1603540800 true 22.99 0 22,99 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0 0 0 mm mm true 43 0 43 % % true 1016.8 0 1016,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-24T18:39:00 2020-10-24T07:45:00 2020-10-24T10:00:00 2020-10-24T13:00:00 180 1603544400 true 23.84 0 23,84 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 42 0 42 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-24T18:39:00 2020-10-24T07:45:00 2020-10-24T11:00:00 2020-10-24T14:00:00 180 1603548000 true 24.23 0 24,23 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 42 0 42 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-24T18:39:00 2020-10-24T07:45:00 2020-10-24T12:00:00 2020-10-24T15:00:00 180 1603551600 true 24.4 0 24,4 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 44 0 44 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-24T18:39:00 2020-10-24T07:45:00 2020-10-24T13:00:00 2020-10-24T16:00:00 180 1603555200 true 24.44 0 24,44 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 45 0 45 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-24T18:39:00 2020-10-24T07:45:00 2020-10-24T14:00:00 2020-10-24T17:00:00 180 1603558800 true 24.28 0 24,28 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-24T18:39:00 2020-10-24T07:45:00 2020-10-24T15:00:00 2020-10-24T18:00:00 180 1603562400 true 23.92 0 23,92 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:39:00 2020-10-24T07:45:00 2020-10-24T16:00:00 2020-10-24T19:00:00 180 1603566000 true 23.2 0 23,2 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:39:00 2020-10-24T07:45:00 2020-10-24T17:00:00 2020-10-24T20:00:00 180 1603569600 true 22.32 0 22,32 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0.25 0 0,25 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-10-24T18:39:00 2020-10-24T07:45:00 2020-10-24T18:00:00 2020-10-24T21:00:00 180 1603573200 true 21.58 0 21,58 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0.4 0 0,4 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-10-24T18:39:00 2020-10-24T07:45:00 2020-10-24T19:00:00 2020-10-24T22:00:00 180 1603576800 true 21.09 0 21,09 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0.53 0 0,53 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-24T18:39:00 2020-10-24T07:45:00 2020-10-24T20:00:00 2020-10-24T23:00:00 180 1603580400 true 20.68 0 20,68 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 0.67 0 0,67 % % 2020-10-23T21:00:00 2020-10-24T00:00:00 180 1603497600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-10-24T04:45:00 2020-10-24T07:45:00 180 1603525500 2020-10-24T15:39:00 2020-10-24T18:39:00 180 1603564740 true 0.0084 0 0,0084 mm mm true 0.1 0 0,1 % % 5 Κυριακή false 2 false 2020-10-25T18:37:00 2020-10-25T07:46:00 true 23.84 0 23,84 °C °C true 18.14 0 18,14 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NNW false false false 0 0 NW10.png Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-25T18:37:00 2020-10-25T07:46:00 2020-10-24T21:00:00 2020-10-25T00:00:00 180 1603584000 true 20.18 0 20,18 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 70 0 70 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0.78 0 0,78 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-25T18:37:00 2020-10-25T07:46:00 2020-10-24T22:00:00 2020-10-25T01:00:00 180 1603587600 true 19.81 0 19,81 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0.83 0 0,83 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-25T18:37:00 2020-10-25T07:46:00 2020-10-24T23:00:00 2020-10-25T02:00:00 180 1603591200 true 19.61 0 19,61 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0.86 0 0,86 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-25T18:37:00 2020-10-25T07:46:00 2020-10-25T00:00:00 2020-10-25T03:00:00 180 1603594800 true 19.36 0 19,36 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0.88 0 0,88 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-25T18:37:00 2020-10-25T07:46:00 2020-10-25T01:00:00 2020-10-25T04:00:00 180 1603598400 true 19.13 0 19,13 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-25T18:37:00 2020-10-25T07:46:00 2020-10-25T02:00:00 2020-10-25T05:00:00 180 1603602000 true 19.05 0 19,05 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-25T18:37:00 2020-10-25T07:46:00 2020-10-25T03:00:00 2020-10-25T06:00:00 180 1603605600 true 19.11 0 19,11 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 72 0 72 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-25T18:37:00 2020-10-25T07:46:00 2020-10-25T04:00:00 2020-10-25T07:00:00 180 1603609200 true 19.29 0 19,29 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 72 0 72 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-25T18:37:00 2020-10-25T07:46:00 2020-10-25T05:00:00 2020-10-25T08:00:00 180 1603612800 true 19.6 0 19,6 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-25T18:37:00 2020-10-25T07:46:00 2020-10-25T06:00:00 2020-10-25T09:00:00 180 1603616400 true 20.13 0 20,13 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-25T18:37:00 2020-10-25T07:46:00 2020-10-25T07:00:00 2020-10-25T10:00:00 180 1603620000 true 20.98 0 20,98 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0054 0 0,0054 mm mm true 65 0 65 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-25T18:37:00 2020-10-25T07:46:00 2020-10-25T08:00:00 2020-10-25T11:00:00 180 1603623600 true 22.18 0 22,18 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0088 0 0,0088 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-25T18:37:00 2020-10-25T07:46:00 2020-10-25T09:00:00 2020-10-25T12:00:00 180 1603627200 true 23.23 0 23,23 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0113 0 0,0113 mm mm true 53 0 53 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-25T18:37:00 2020-10-25T07:46:00 2020-10-25T10:00:00 2020-10-25T13:00:00 180 1603630800 true 23.56 0 23,56 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 51 0 51 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-25T18:37:00 2020-10-25T07:46:00 2020-10-25T11:00:00 2020-10-25T14:00:00 180 1603634400 true 23.37 0 23,37 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0084 0 0,0084 mm mm true 51 0 51 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-25T18:37:00 2020-10-25T07:46:00 2020-10-25T12:00:00 2020-10-25T15:00:00 180 1603638000 true 23.02 0 23,02 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0068 0 0,0068 mm mm true 51 0 51 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-25T18:37:00 2020-10-25T07:46:00 2020-10-25T13:00:00 2020-10-25T16:00:00 180 1603641600 true 22.7 0 22,7 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0.67 0 0,67 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-25T18:37:00 2020-10-25T07:46:00 2020-10-25T14:00:00 2020-10-25T17:00:00 180 1603645200 true 22.48 0 22,48 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0.3 0 0,3 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-25T18:37:00 2020-10-25T07:46:00 2020-10-25T15:00:00 2020-10-25T18:00:00 180 1603648800 true 22.14 0 22,14 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-25T18:37:00 2020-10-25T07:46:00 2020-10-25T16:00:00 2020-10-25T19:00:00 180 1603652400 true 21.58 0 21,58 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0279 0 0,0279 mm mm true 53 0 53 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-25T18:37:00 2020-10-25T07:46:00 2020-10-25T17:00:00 2020-10-25T20:00:00 180 1603656000 true 20.88 0 20,88 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.1642 0 0,1642 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-25T18:37:00 2020-10-25T07:46:00 2020-10-25T18:00:00 2020-10-25T21:00:00 180 1603659600 true 20.21 0 20,21 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.327 0 0,327 mm mm true 60 0 60 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-25T18:37:00 2020-10-25T07:46:00 2020-10-25T19:00:00 2020-10-25T22:00:00 180 1603663200 true 19.63 0 19,63 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.3497 0 0,3497 mm mm true 63 0 63 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0.31 0 0,31 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-25T18:37:00 2020-10-25T07:46:00 2020-10-25T20:00:00 2020-10-25T23:00:00 180 1603666800 true 19.03 0 19,03 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.3081 0 0,3081 mm mm true 66 0 66 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0.67 0 0,67 % % 2020-10-24T21:00:00 2020-10-25T00:00:00 180 1603584000 Βροχή κατα τη διάρκεια της νύχτας. Rain overnight. 2020-10-25T04:46:00 2020-10-25T07:46:00 180 1603611960 2020-10-25T15:37:00 2020-10-25T18:37:00 180 1603651020 true 0.3648 0 0,3648 mm mm true 0.72 0 0,72 % % 6 Δευτέρα false 9 false 2020-10-26T18:36:00 2020-10-26T07:47:00 true 20.17 0 20,17 °C °C true 16.28 0 16,28 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βόρειος ασθενής - 3 BF N false false false 0 0 N15.png 2020-10-25T22:00:00 2020-10-26T01:00:00 180 1603674000 Βροχή όλη την ημέρα. Rain throughout the day. 2020-10-26T04:47:00 2020-10-26T07:47:00 180 1603698420 2020-10-26T15:36:00 2020-10-26T18:36:00 180 1603737360 true 0.9128 0 0,9128 mm mm true 0.53 0 0,53 % %
sunny

Σήμερα

Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα.

20°c

windy

BF 3

deltiokairou

Ακτοπλοϊκός Οδηγός για τα Μέθανα

Πώς μπορώ να ταξιδέψω στα Μέθανα;

Πτήσεις προς Μέθανα

Δεν υπάρχει αεροδρόμιο στο Μέθανα. Το πλησιέστερο αεροδρόμιο είναι ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών

Πλοία για τα Μέθανα

Ο πιο δημοφιλής τρόπος για να φτάσετε στα Μέθανα είναι με πλοίο από τον Πειραιά


Ποιες ακτοπλοϊκές ταξιδεύουν στα Μέθανα;

Τα Μέθανα εξυπηρετούνται από την εταιρεία Saronic Ferries


Πόσο κάνει το εισιτήριο για Μέθανα;
 • Διαδρομή: Πειραιάς για Μέθανα
  Μέσο κόστος ανά επιβάτη που ταξιδεύει τον Ιούλιο: €12.30

Που μπορώ να παραλάβω τα εισιτήριά μου;

Δεν υπάρχει ταξιδιωτικό γραφείο στα Μέθανα. Αναλαμβάνουμε να στείλουμε το εισιτήριά σας με courier όπου κι αν βρίσκεστε, αρκεί να το επιλέξετε όταν κάνετε την κράτησή σας


Μπορώ να χρησιμοποιήσω e-ticket για τα πλοία προς/από τα Μέθανα;

Τι χρειάζομαι για να παραλάβω τα εισιτήρια;

Πώς θα βρω φθηνά εισιτήρια;

Οι συμβουλές μας για ένα οικονομικό εισιτήριο:

 • Κάντε την κράτηση όσο το δυνατό νωρίτερα
 • Συγκρίνετε τις τιμές μεταξύ των ακτοπλοϊκών εταιρειών που κάνουν τη διαδρομή, χρησιμοποιώντας την αναζήτηση στο Zaplous

Πως θα φτάσω στα Μέθανα από την ηπειρωτική Ελλάδα;

Μπορείτε να ταξιδέψετε στα Μέθανα μόνον από τον Πειραιά


Πως θα φτάσω στο λιμάνι;

Μπορείτε να φτάσετε στο λιμάνι των Μεθάνων με λεωφορείο από την Αθήνα


Οι προτάσεις μας όσο είστε στα Μέθανα


Χρήσιμα τηλέφωνα στα Μέθανα

 • Αστυνομικό Τμήμα: 22980 92370
 • Κέντρο Υγείας: 22980 92222
 • Λιμενική Αρχή: 22980 92279
 • Ταξί: 22220 91625

Πότε θα πρέπει να βρίσκομαι στο λιμάνι;

 • Με τα πόδια: Τουλάχιστον μία ώρα πριν ταξιδέψετε
 • Με αυτοκίνητο: Τουλάχιστον δύο ώρες πριν ταξιδέψετε

Μπορώ να πάρω μαζί μου το κατοικίδιό μου;


Ναι, μπορείτε να πάρετε το κατοικίδιό σας στο πλοίο, ωστόσο δεν είναι δυνατό να κάνετε κράτηση για το ειδικό κλουβί.

 • Τα συμβατικά πλοία διαθέτουν ειδικά κλουβιά σε κλιματιζόμενο χώρο ("σκυλιέρες") αλλά κατά την υψηλή περίοδο γεμίζουν γρήγορα. Μπορείτε να έχετε το σκυλί μαζί σας, σε όλες τις ανοιχτές περιοχές του καταστρώματος, πάντοτε με λουρί. Τα μικρόσωμα ζώα μπορούν να ταξιδεύουν μέσα στο πλοίο, εφόσον παραμένουν μέσα στην ειδική ταξιδιωτική τσάντα.


  Η καλύτερη επιλογή είναι να κλείσετε μια καμπίνα κατοικιδίων (PET). Πρόκειται για κανονικές καμπίνες, μόνο που δεν έχουν μοκέτα. Έτσι θα ταξιδέψετε χωρίς άγχος, ακόμη και τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο που τα πλοία είναι γεμάτα.

 • Τα ταχύπλοα πλοία και τα καταμαράν έχουν και αυτά ειδικά κλουβιάαλλά είναι περιορισμένα σε αριθμό. Επιπλέον στα περισσότερα ταχύπλοα δεν υπάρχουν ανοικτοί χώροι καταστρώματος προσβάσιμοι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οπότε δεν θα μπορέσετε να είστε έξω μαζί με το τετράποδο φίλο σας. Ωστόσο, αν το κατοικίδιό σας είναι μικρόσωμο και βρίσκεται μέσα σε ταξιδιωτική τσάντα, θα μπορείτε να το κρατήσετε μέσα.

Μπορώ να πληρώσω με PayPal ή χρεωστική κάρτα;

Ναι, η πληρωμή μπορεί να γίνει με οποιαδήποτε χρεωστική κάρτα, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα ασφαλούς πληρωμής με PayPal.

Copyright: Zaplous.gr 2020 ©