ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΛΗΜΝΟΣ

Με ιστορία που χάνεται στα βάθη των αιώνων, το πανέμορφο ηφαιστιογενές νησί του Βορειοανατολικού Αιγαίου, αγαπημένος προορισμός ήρεμων διακοπών και επαφής με τη φύση, μαγεύει τον επισκέπτη με την πρώτη ματιά.

ΛΗΜΝΟΣ

0 3201 false 1 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:36:00 0.0 true 8 0 8 °C °C true 1031 0 1031 mb mb true 56.999999999999993 0 57 % % 2020-01-24T15:00:00 2020-01-24T17:00:00 120 1579885200 0 true 1 0 1 BF BF Νοτιοανατολικός σχεδόν άπνοια - 1 BF SSE false false false 0 0 SE05.png Αίθριος Clear 0 Παρασκευή false 1 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:36:00 true 8.88 0 8,88 °C °C true 5.13 0 5,13 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Ανατολικός πολύ ασθενής - 2 BF E false false false 0 0 E10.png Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:36:00 2020-01-24T10:00:00 2020-01-24T12:00:00 120 1579867200 true 8.44 0 8,44 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1033.9 0 1033,9 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:36:00 2020-01-24T11:00:00 2020-01-24T13:00:00 120 1579870800 true 8.58 0 8,58 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1033.1 0 1033,1 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:36:00 2020-01-24T12:00:00 2020-01-24T14:00:00 120 1579874400 true 8.59 0 8,59 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1032.7 0 1032,7 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:36:00 2020-01-24T13:00:00 2020-01-24T15:00:00 120 1579878000 true 8.57 0 8,57 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1032.1 0 1032,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:36:00 2020-01-24T14:00:00 2020-01-24T16:00:00 120 1579881600 true 8.45 0 8,45 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1031.7 0 1031,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:36:00 2020-01-24T15:00:00 2020-01-24T17:00:00 120 1579885200 true 8.25 0 8,25 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1031.4 0 1031,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:36:00 2020-01-24T16:00:00 2020-01-24T18:00:00 120 1579888800 true 7.98 0 7,98 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1031.3 0 1031,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:36:00 2020-01-24T17:00:00 2020-01-24T19:00:00 120 1579892400 true 7.8 0 7,8 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 S05.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1031.3 0 1031,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:36:00 2020-01-24T18:00:00 2020-01-24T20:00:00 120 1579896000 true 7.67 0 7,67 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 S05.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1031.1 0 1031,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:36:00 2020-01-24T19:00:00 2020-01-24T21:00:00 120 1579899600 true 7.62 0 7,62 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1030.9 0 1030,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:36:00 2020-01-24T20:00:00 2020-01-24T22:00:00 120 1579903200 true 7.57 0 7,57 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1030.6 0 1030,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:36:00 2020-01-24T21:00:00 2020-01-24T23:00:00 120 1579906800 true 7.54 0 7,54 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1030.3 0 1030,3 mb mb true 0.01 0 0,01 % % 2020-01-23T22:00:00 2020-01-24T00:00:00 120 1579824000 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-01-24T05:36:00 2020-01-24T07:36:00 120 1579851360 2020-01-24T15:29:00 2020-01-24T17:29:00 120 1579886940 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0.03 0 0,03 % % 1 Σάββατο false 2 false 2020-01-25T17:30:00 2020-01-25T07:35:00 true 12.92 0 12,92 °C °C true 7.36 0 7,36 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Νοτιοδυτικός ασθενής - 3 BF SSW false false false 0 0 SW15.png Αίθριος false 20 false 2020-01-25T17:30:00 2020-01-25T07:35:00 2020-01-24T22:00:00 2020-01-25T00:00:00 120 1579910400 true 7.63 0 7,63 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1029.7 0 1029,7 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-25T17:30:00 2020-01-25T07:35:00 2020-01-24T23:00:00 2020-01-25T01:00:00 120 1579914000 true 7.77 0 7,77 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1029.3 0 1029,3 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-25T17:30:00 2020-01-25T07:35:00 2020-01-25T00:00:00 2020-01-25T02:00:00 120 1579917600 true 7.99 0 7,99 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1028.8 0 1028,8 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-25T17:30:00 2020-01-25T07:35:00 2020-01-25T01:00:00 2020-01-25T03:00:00 120 1579921200 true 8.08 0 8,08 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1028.4 0 1028,4 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-25T17:30:00 2020-01-25T07:35:00 2020-01-25T02:00:00 2020-01-25T04:00:00 120 1579924800 true 8.35 0 8,35 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1027.4 0 1027,4 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-25T17:30:00 2020-01-25T07:35:00 2020-01-25T03:00:00 2020-01-25T05:00:00 120 1579928400 true 8.6 0 8,6 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1027.1 0 1027,1 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-25T17:30:00 2020-01-25T07:35:00 2020-01-25T04:00:00 2020-01-25T06:00:00 120 1579932000 true 8.77 0 8,77 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1027 0 1027 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-25T17:30:00 2020-01-25T07:35:00 2020-01-25T05:00:00 2020-01-25T07:00:00 120 1579935600 true 8.95 0 8,95 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1027.2 0 1027,2 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-25T17:30:00 2020-01-25T07:35:00 2020-01-25T06:00:00 2020-01-25T08:00:00 120 1579939200 true 9.25 0 9,25 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1027.4 0 1027,4 mb mb true 0.25 0 0,25 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-25T17:30:00 2020-01-25T07:35:00 2020-01-25T07:00:00 2020-01-25T09:00:00 120 1579942800 true 9.88 0 9,88 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1027.5 0 1027,5 mb mb true 0.28 0 0,28 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-25T17:30:00 2020-01-25T07:35:00 2020-01-25T08:00:00 2020-01-25T10:00:00 120 1579946400 true 10.72 0 10,72 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1028 0 1028 mb mb true 0.42 0 0,42 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-25T17:30:00 2020-01-25T07:35:00 2020-01-25T09:00:00 2020-01-25T11:00:00 120 1579950000 true 11.42 0 11,42 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1028 0 1028 mb mb true 0.43 0 0,43 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-25T17:30:00 2020-01-25T07:35:00 2020-01-25T10:00:00 2020-01-25T12:00:00 120 1579953600 true 11.86 0 11,86 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1027.6 0 1027,6 mb mb true 0.53 0 0,53 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-25T17:30:00 2020-01-25T07:35:00 2020-01-25T11:00:00 2020-01-25T13:00:00 120 1579957200 true 12.17 0 12,17 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1027 0 1027 mb mb true 0.54 0 0,54 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-25T17:30:00 2020-01-25T07:35:00 2020-01-25T12:00:00 2020-01-25T14:00:00 120 1579960800 true 12.32 0 12,32 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1026.4 0 1026,4 mb mb true 0.53 0 0,53 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-25T17:30:00 2020-01-25T07:35:00 2020-01-25T13:00:00 2020-01-25T15:00:00 120 1579964400 true 12.64 0 12,64 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1025.4 0 1025,4 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-25T17:30:00 2020-01-25T07:35:00 2020-01-25T14:00:00 2020-01-25T16:00:00 120 1579968000 true 12.43 0 12,43 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1025.1 0 1025,1 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-25T17:30:00 2020-01-25T07:35:00 2020-01-25T15:00:00 2020-01-25T17:00:00 120 1579971600 true 12.17 0 12,17 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1025 0 1025 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-25T17:30:00 2020-01-25T07:35:00 2020-01-25T16:00:00 2020-01-25T18:00:00 120 1579975200 true 11.88 0 11,88 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1024.9 0 1024,9 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-25T17:30:00 2020-01-25T07:35:00 2020-01-25T17:00:00 2020-01-25T19:00:00 120 1579978800 true 11.67 0 11,67 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1024.8 0 1024,8 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-25T17:30:00 2020-01-25T07:35:00 2020-01-25T18:00:00 2020-01-25T20:00:00 120 1579982400 true 11.55 0 11,55 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1024.9 0 1024,9 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-25T17:30:00 2020-01-25T07:35:00 2020-01-25T19:00:00 2020-01-25T21:00:00 120 1579986000 true 11.58 0 11,58 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1025.3 0 1025,3 mb mb true 0.43 0 0,43 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-25T17:30:00 2020-01-25T07:35:00 2020-01-25T20:00:00 2020-01-25T22:00:00 120 1579989600 true 11.61 0 11,61 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1025.4 0 1025,4 mb mb true 0.72 0 0,72 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-25T17:30:00 2020-01-25T07:35:00 2020-01-25T21:00:00 2020-01-25T23:00:00 120 1579993200 true 11.67 0 11,67 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 84 0 84 % % true 1025.3 0 1025,3 mb mb true 0.94 0 0,94 % % 2020-01-24T22:00:00 2020-01-25T00:00:00 120 1579910400 Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα. Partly cloudy throughout the day. 2020-01-25T05:35:00 2020-01-25T07:35:00 120 1579937700 2020-01-25T15:30:00 2020-01-25T17:30:00 120 1579973400 true 0.0105 0 0,0105 mm mm true 0.28 0 0,28 % % 2 Κυριακή false 2 false 2020-01-26T17:31:00 2020-01-26T07:34:00 true 14.95 0 14,95 °C °C true 11.47 0 11,47 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Νοτιοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF SSW false false false 0 0 SW10.png Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:31:00 2020-01-26T07:34:00 2020-01-25T22:00:00 2020-01-26T00:00:00 120 1579996800 true 11.74 0 11,74 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0105 0 0,0105 mm mm true 84 0 84 % % true 1025.1 0 1025,1 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:31:00 2020-01-26T07:34:00 2020-01-25T23:00:00 2020-01-26T01:00:00 120 1580000400 true 11.81 0 11,81 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0105 0 0,0105 mm mm true 84 0 84 % % true 1024.9 0 1024,9 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:31:00 2020-01-26T07:34:00 2020-01-26T00:00:00 2020-01-26T02:00:00 120 1580004000 true 11.91 0 11,91 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 84 0 84 % % true 1024.7 0 1024,7 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-26T17:31:00 2020-01-26T07:34:00 2020-01-26T01:00:00 2020-01-26T03:00:00 120 1580007600 true 12.01 0 12,01 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1024.5 0 1024,5 mb mb true 0.78 0 0,78 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-26T17:31:00 2020-01-26T07:34:00 2020-01-26T02:00:00 2020-01-26T04:00:00 120 1580011200 true 12.11 0 12,11 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1024 0 1024 mb mb true 0.52 0 0,52 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-26T17:31:00 2020-01-26T07:34:00 2020-01-26T03:00:00 2020-01-26T05:00:00 120 1580014800 true 12.18 0 12,18 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1023.5 0 1023,5 mb mb true 0.34 0 0,34 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-26T17:31:00 2020-01-26T07:34:00 2020-01-26T04:00:00 2020-01-26T06:00:00 120 1580018400 true 12.18 0 12,18 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1023.5 0 1023,5 mb mb true 0.29 0 0,29 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-26T17:31:00 2020-01-26T07:34:00 2020-01-26T05:00:00 2020-01-26T07:00:00 120 1580022000 true 12.15 0 12,15 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1023.7 0 1023,7 mb mb true 0.32 0 0,32 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-26T17:31:00 2020-01-26T07:34:00 2020-01-26T06:00:00 2020-01-26T08:00:00 120 1580025600 true 12.31 0 12,31 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1023.9 0 1023,9 mb mb true 0.41 0 0,41 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-26T17:31:00 2020-01-26T07:34:00 2020-01-26T07:00:00 2020-01-26T09:00:00 120 1580029200 true 12.87 0 12,87 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1024.1 0 1024,1 mb mb true 0.59 0 0,59 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-26T17:31:00 2020-01-26T07:34:00 2020-01-26T08:00:00 2020-01-26T10:00:00 120 1580032800 true 13.7 0 13,7 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1024.4 0 1024,4 mb mb true 0.82 0 0,82 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:31:00 2020-01-26T07:34:00 2020-01-26T09:00:00 2020-01-26T11:00:00 120 1580036400 true 14.37 0 14,37 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1024.4 0 1024,4 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:31:00 2020-01-26T07:34:00 2020-01-26T10:00:00 2020-01-26T12:00:00 120 1580040000 true 14.63 0 14,63 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1024 0 1024 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:31:00 2020-01-26T07:34:00 2020-01-26T11:00:00 2020-01-26T13:00:00 120 1580043600 true 14.65 0 14,65 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1023.3 0 1023,3 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:31:00 2020-01-26T07:34:00 2020-01-26T12:00:00 2020-01-26T14:00:00 120 1580047200 true 14.44 0 14,44 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1022.7 0 1022,7 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-26T17:31:00 2020-01-26T07:34:00 2020-01-26T13:00:00 2020-01-26T15:00:00 120 1580050800 true 14.11 0 14,11 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1022.5 0 1022,5 mb mb true 0.87 0 0,87 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-26T17:31:00 2020-01-26T07:34:00 2020-01-26T14:00:00 2020-01-26T16:00:00 120 1580054400 true 13.69 0 13,69 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0068 0 0,0068 mm mm true 86 0 86 % % true 1022.7 0 1022,7 mb mb true 0.73 0 0,73 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-26T17:31:00 2020-01-26T07:34:00 2020-01-26T15:00:00 2020-01-26T17:00:00 120 1580058000 true 13.32 0 13,32 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0.0114 0 0,0114 mm mm true 88 0 88 % % true 1022.6 0 1022,6 mb mb true 0.63 0 0,63 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-26T17:31:00 2020-01-26T07:34:00 2020-01-26T16:00:00 2020-01-26T18:00:00 120 1580061600 true 12.96 0 12,96 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0092 0 0,0092 mm mm true 90 0 90 % % true 1022.6 0 1022,6 mb mb true 0.65 0 0,65 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-26T17:31:00 2020-01-26T07:34:00 2020-01-26T17:00:00 2020-01-26T19:00:00 120 1580065200 true 12.63 0 12,63 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0055 0 0,0055 mm mm true 90 0 90 % % true 1022.4 0 1022,4 mb mb true 0.73 0 0,73 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-26T17:31:00 2020-01-26T07:34:00 2020-01-26T18:00:00 2020-01-26T20:00:00 120 1580068800 true 12.42 0 12,42 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1022.3 0 1022,3 mb mb true 0.81 0 0,81 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:31:00 2020-01-26T07:34:00 2020-01-26T19:00:00 2020-01-26T21:00:00 120 1580072400 true 12.33 0 12,33 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 91 0 91 % % true 1022 0 1022 mb mb true 0.88 0 0,88 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:31:00 2020-01-26T07:34:00 2020-01-26T20:00:00 2020-01-26T22:00:00 120 1580076000 true 12.28 0 12,28 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0081 0 0,0081 mm mm true 92 0 92 % % true 1021.7 0 1021,7 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:31:00 2020-01-26T07:34:00 2020-01-26T21:00:00 2020-01-26T23:00:00 120 1580079600 true 12.34 0 12,34 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.014 0 0,014 mm mm true 91 0 91 % % true 1021.6 0 1021,6 mb mb true 1 0 1 % % 2020-01-25T22:00:00 2020-01-26T00:00:00 120 1579996800 Νεφώσεις κατά περιόδους όλη την ημέρα. Mostly cloudy throughout the day. 2020-01-26T05:34:00 2020-01-26T07:34:00 120 1580024040 2020-01-26T15:31:00 2020-01-26T17:31:00 120 1580059860 true 0.014 0 0,014 mm mm true 0.76 0 0,76 % % 3 Δευτέρα false 9 false 2020-01-27T17:33:00 2020-01-27T07:33:00 true 15.26 0 15,26 °C °C true 11.08 0 11,08 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Νοτιοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF SSW false false false 0 0 SW20.png Συννεφιά false 4 false 2020-01-27T17:33:00 2020-01-27T07:33:00 2020-01-26T22:00:00 2020-01-27T00:00:00 120 1580083200 true 12.5 0 12,5 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.0091 0 0,0091 mm mm true 91 0 91 % % true 1021 0 1021 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-27T17:33:00 2020-01-27T07:33:00 2020-01-26T23:00:00 2020-01-27T01:00:00 120 1580086800 true 12.72 0 12,72 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.0054 0 0,0054 mm mm true 90 0 90 % % true 1020.6 0 1020,6 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-27T17:33:00 2020-01-27T07:33:00 2020-01-27T00:00:00 2020-01-27T02:00:00 120 1580090400 true 12.96 0 12,96 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 89 0 89 % % true 1020.1 0 1020,1 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-27T17:33:00 2020-01-27T07:33:00 2020-01-27T01:00:00 2020-01-27T03:00:00 120 1580094000 true 13.06 0 13,06 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.0054 0 0,0054 mm mm true 89 0 89 % % true 1019.6 0 1019,6 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-27T17:33:00 2020-01-27T07:33:00 2020-01-27T02:00:00 2020-01-27T04:00:00 120 1580097600 true 13.13 0 13,13 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 89 0 89 % % true 1019 0 1019 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-27T17:33:00 2020-01-27T07:33:00 2020-01-27T03:00:00 2020-01-27T05:00:00 120 1580101200 true 13.23 0 13,23 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 89 0 89 % % true 1018.6 0 1018,6 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-27T17:33:00 2020-01-27T07:33:00 2020-01-27T04:00:00 2020-01-27T06:00:00 120 1580104800 true 13.46 0 13,46 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.0153 0 0,0153 mm mm true 89 0 89 % % true 1018.5 0 1018,5 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-27T17:33:00 2020-01-27T07:33:00 2020-01-27T05:00:00 2020-01-27T07:00:00 120 1580108400 true 13.73 0 13,73 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.0278 0 0,0278 mm mm true 89 0 89 % % true 1018.4 0 1018,4 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-27T17:33:00 2020-01-27T07:33:00 2020-01-27T06:00:00 2020-01-27T08:00:00 120 1580112000 true 13.96 0 13,96 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.0436 0 0,0436 mm mm true 89 0 89 % % true 1018.3 0 1018,3 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-27T17:33:00 2020-01-27T07:33:00 2020-01-27T07:00:00 2020-01-27T09:00:00 120 1580115600 true 14.2 0 14,2 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.0526 0 0,0526 mm mm true 89 0 89 % % true 1018.2 0 1018,2 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-27T17:33:00 2020-01-27T07:33:00 2020-01-27T08:00:00 2020-01-27T10:00:00 120 1580119200 true 14.41 0 14,41 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.061 0 0,061 mm mm true 90 0 90 % % true 1018 0 1018 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-27T17:33:00 2020-01-27T07:33:00 2020-01-27T09:00:00 2020-01-27T11:00:00 120 1580122800 true 14.71 0 14,71 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.0917 0 0,0917 mm mm true 91 0 91 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 1 0 1 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-01-27T17:33:00 2020-01-27T07:33:00 2020-01-27T10:00:00 2020-01-27T12:00:00 120 1580126400 true 14.89 0 14,89 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0.2258 0 0,2258 mm mm true 91 0 91 % % true 1016.8 0 1016,8 mb mb true 1 0 1 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-01-27T17:33:00 2020-01-27T07:33:00 2020-01-27T11:00:00 2020-01-27T13:00:00 120 1580130000 true 14.98 0 14,98 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0.5291 0 0,5291 mm mm true 89 0 89 % % true 1015.8 0 1015,8 mb mb true 1 0 1 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-01-27T17:33:00 2020-01-27T07:33:00 2020-01-27T12:00:00 2020-01-27T14:00:00 120 1580133600 true 14.75 0 14,75 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0.7902 0 0,7902 mm mm true 89 0 89 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 1 0 1 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-01-27T17:33:00 2020-01-27T07:33:00 2020-01-27T13:00:00 2020-01-27T15:00:00 120 1580137200 true 14.18 0 14,18 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 1.0682 0 1,0682 mm mm true 90 0 90 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και ανεμώδης false 9 false 2020-01-27T17:33:00 2020-01-27T07:33:00 2020-01-27T14:00:00 2020-01-27T16:00:00 120 1580140800 true 13.43 0 13,43 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SW30.png true 2.3246 0 2,3246 mm mm true 92 0 92 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2020-01-27T17:33:00 2020-01-27T07:33:00 2020-01-27T15:00:00 2020-01-27T17:00:00 120 1580144400 true 12.9 0 12,9 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SW30.png true 3.3427 0 3,3427 mm mm true 93 0 93 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2020-01-27T17:33:00 2020-01-27T07:33:00 2020-01-27T16:00:00 2020-01-27T18:00:00 120 1580148000 true 12.62 0 12,62 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 2.1345 0 2,1345 mm mm true 93 0 93 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 1 0 1 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-01-27T17:33:00 2020-01-27T07:33:00 2020-01-27T17:00:00 2020-01-27T19:00:00 120 1580151600 true 12.49 0 12,49 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.6827 0 0,6827 mm mm true 93 0 93 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 1 0 1 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-01-27T17:33:00 2020-01-27T07:33:00 2020-01-27T18:00:00 2020-01-27T20:00:00 120 1580155200 true 12.36 0 12,36 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.3509 0 0,3509 mm mm true 94 0 94 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 1 0 1 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-01-27T17:33:00 2020-01-27T07:33:00 2020-01-27T19:00:00 2020-01-27T21:00:00 120 1580158800 true 12.12 0 12,12 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.2966 0 0,2966 mm mm true 94 0 94 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-01-27T17:33:00 2020-01-27T07:33:00 2020-01-27T20:00:00 2020-01-27T22:00:00 120 1580162400 true 11.82 0 11,82 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.2315 0 0,2315 mm mm true 93 0 93 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0.83 0 0,83 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-01-27T17:33:00 2020-01-27T07:33:00 2020-01-27T21:00:00 2020-01-27T23:00:00 120 1580166000 true 11.59 0 11,59 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.1703 0 0,1703 mm mm true 92 0 92 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0.75 0 0,75 % % 2020-01-26T22:00:00 2020-01-27T00:00:00 120 1580083200 Βροχή από το απόγευμα. Rain starting in the afternoon. 2020-01-27T05:33:00 2020-01-27T07:33:00 120 1580110380 2020-01-27T15:33:00 2020-01-27T17:33:00 120 1580146380 true 3.3438 0 3,3438 mm mm true 0.97 0 0,97 % % 4 Τρίτη false 2 false 2020-01-28T17:34:00 2020-01-28T07:33:00 true 12.77 0 12,77 °C °C true 10.1 0 10,1 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF WNW false false false 0 0 NW10.png Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-28T17:34:00 2020-01-28T07:33:00 2020-01-27T22:00:00 2020-01-28T00:00:00 120 1580169600 true 11.35 0 11,35 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0979 0 0,0979 mm mm true 91 0 91 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0.7 0 0,7 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-28T17:34:00 2020-01-28T07:33:00 2020-01-27T23:00:00 2020-01-28T01:00:00 120 1580173200 true 11.14 0 11,14 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0426 0 0,0426 mm mm true 89 0 89 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0.66 0 0,66 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-28T17:34:00 2020-01-28T07:33:00 2020-01-28T00:00:00 2020-01-28T02:00:00 120 1580176800 true 10.98 0 10,98 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0237 0 0,0237 mm mm true 88 0 88 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0.62 0 0,62 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-28T17:34:00 2020-01-28T07:33:00 2020-01-28T01:00:00 2020-01-28T03:00:00 120 1580180400 true 10.78 0 10,78 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0184 0 0,0184 mm mm true 88 0 88 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0.57 0 0,57 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-28T17:34:00 2020-01-28T07:33:00 2020-01-28T02:00:00 2020-01-28T04:00:00 120 1580184000 true 10.57 0 10,57 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0186 0 0,0186 mm mm true 88 0 88 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0.52 0 0,52 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-28T17:34:00 2020-01-28T07:33:00 2020-01-28T03:00:00 2020-01-28T05:00:00 120 1580187600 true 10.41 0 10,41 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0184 0 0,0184 mm mm true 89 0 89 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0.49 0 0,49 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-28T17:34:00 2020-01-28T07:33:00 2020-01-28T04:00:00 2020-01-28T06:00:00 120 1580191200 true 10.37 0 10,37 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0106 0 0,0106 mm mm true 90 0 90 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 0.52 0 0,52 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-28T17:34:00 2020-01-28T07:33:00 2020-01-28T05:00:00 2020-01-28T07:00:00 120 1580194800 true 10.41 0 10,41 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 91 0 91 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0.57 0 0,57 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-28T17:34:00 2020-01-28T07:33:00 2020-01-28T06:00:00 2020-01-28T08:00:00 120 1580198400 true 10.57 0 10,57 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 91 0 91 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0.58 0 0,58 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-28T17:34:00 2020-01-28T07:33:00 2020-01-28T07:00:00 2020-01-28T09:00:00 120 1580202000 true 10.86 0 10,86 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 89 0 89 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0.52 0 0,52 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-28T17:34:00 2020-01-28T07:33:00 2020-01-28T08:00:00 2020-01-28T10:00:00 120 1580205600 true 11.3 0 11,3 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0075 0 0,0075 mm mm true 87 0 87 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 0.43 0 0,43 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-28T17:34:00 2020-01-28T07:33:00 2020-01-28T09:00:00 2020-01-28T11:00:00 120 1580209200 true 11.73 0 11,73 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0102 0 0,0102 mm mm true 85 0 85 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0.36 0 0,36 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-28T17:34:00 2020-01-28T07:33:00 2020-01-28T10:00:00 2020-01-28T12:00:00 120 1580212800 true 12.11 0 12,11 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0.0087 0 0,0087 mm mm true 83 0 83 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0.34 0 0,34 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-28T17:34:00 2020-01-28T07:33:00 2020-01-28T11:00:00 2020-01-28T13:00:00 120 1580216400 true 12.36 0 12,36 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0.009 0 0,009 mm mm true 79 0 79 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 0.34 0 0,34 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-28T17:34:00 2020-01-28T07:33:00 2020-01-28T12:00:00 2020-01-28T14:00:00 120 1580220000 true 12.49 0 12,49 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.0113 0 0,0113 mm mm true 77 0 77 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0.31 0 0,31 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-28T17:34:00 2020-01-28T07:33:00 2020-01-28T13:00:00 2020-01-28T15:00:00 120 1580223600 true 12.43 0 12,43 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.0096 0 0,0096 mm mm true 78 0 78 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0.21 0 0,21 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-28T17:34:00 2020-01-28T07:33:00 2020-01-28T14:00:00 2020-01-28T16:00:00 120 1580227200 true 12.28 0 12,28 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0.0067 0 0,0067 mm mm true 79 0 79 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-28T17:34:00 2020-01-28T07:33:00 2020-01-28T15:00:00 2020-01-28T17:00:00 120 1580230800 true 12.07 0 12,07 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 80 0 80 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-28T17:34:00 2020-01-28T07:33:00 2020-01-28T16:00:00 2020-01-28T18:00:00 120 1580234400 true 11.9 0 11,9 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 80 0 80 % % true 1016.8 0 1016,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-28T17:34:00 2020-01-28T07:33:00 2020-01-28T17:00:00 2020-01-28T19:00:00 120 1580238000 true 11.72 0 11,72 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 81 0 81 % % true 1017.3 0 1017,3 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-28T17:34:00 2020-01-28T07:33:00 2020-01-28T18:00:00 2020-01-28T20:00:00 120 1580241600 true 11.62 0 11,62 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 82 0 82 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-28T17:34:00 2020-01-28T07:33:00 2020-01-28T19:00:00 2020-01-28T21:00:00 120 1580245200 true 11.51 0 11,51 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1017.7 0 1017,7 mb mb true 0.35 0 0,35 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-28T17:34:00 2020-01-28T07:33:00 2020-01-28T20:00:00 2020-01-28T22:00:00 120 1580248800 true 11.43 0 11,43 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1017 0 1017 mb mb true 0.69 0 0,69 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-28T17:34:00 2020-01-28T07:33:00 2020-01-28T21:00:00 2020-01-28T23:00:00 120 1580252400 true 11.44 0 11,44 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1016.8 0 1016,8 mb mb true 0.9 0 0,9 % % 2020-01-27T22:00:00 2020-01-28T00:00:00 120 1580169600 Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα. Partly cloudy throughout the day. 2020-01-28T05:33:00 2020-01-28T07:33:00 120 1580196780 2020-01-28T15:34:00 2020-01-28T17:34:00 120 1580232840 true 0.0979 0 0,0979 mm mm true 0.42 0 0,42 % % 5 Τετάρτη false 1 false 2020-01-29T17:35:00 2020-01-29T07:32:00 true 15.16 0 15,16 °C °C true 11.22 0 11,22 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Νοτιοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF SSW false false false 0 0 SW20.png Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-29T17:35:00 2020-01-29T07:32:00 2020-01-28T22:00:00 2020-01-29T00:00:00 120 1580256000 true 11.49 0 11,49 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1017 0 1017 mb mb true 0.87 0 0,87 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-29T17:35:00 2020-01-29T07:32:00 2020-01-28T23:00:00 2020-01-29T01:00:00 120 1580259600 true 11.64 0 11,64 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0057 0 0,0057 mm mm true 86 0 86 % % true 1017.3 0 1017,3 mb mb true 0.72 0 0,72 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-29T17:35:00 2020-01-29T07:32:00 2020-01-29T00:00:00 2020-01-29T02:00:00 120 1580263200 true 11.86 0 11,86 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0098 0 0,0098 mm mm true 87 0 87 % % true 1017 0 1017 mb mb true 0.54 0 0,54 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-29T17:35:00 2020-01-29T07:32:00 2020-01-29T01:00:00 2020-01-29T03:00:00 120 1580266800 true 12.17 0 12,17 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0057 0 0,0057 mm mm true 87 0 87 % % true 1016.8 0 1016,8 mb mb true 0.35 0 0,35 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-29T17:35:00 2020-01-29T07:32:00 2020-01-29T02:00:00 2020-01-29T04:00:00 120 1580270400 true 12.56 0 12,56 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-29T17:35:00 2020-01-29T07:32:00 2020-01-29T03:00:00 2020-01-29T05:00:00 120 1580274000 true 12.85 0 12,85 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-29T17:35:00 2020-01-29T07:32:00 2020-01-29T04:00:00 2020-01-29T06:00:00 120 1580277600 true 12.94 0 12,94 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1015.8 0 1015,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-29T17:35:00 2020-01-29T07:32:00 2020-01-29T05:00:00 2020-01-29T07:00:00 120 1580281200 true 12.93 0 12,93 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-29T17:35:00 2020-01-29T07:32:00 2020-01-29T06:00:00 2020-01-29T08:00:00 120 1580284800 true 13.03 0 13,03 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1016.7 0 1016,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-29T17:35:00 2020-01-29T07:32:00 2020-01-29T07:00:00 2020-01-29T09:00:00 120 1580288400 true 13.37 0 13,37 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1016.7 0 1016,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-29T17:35:00 2020-01-29T07:32:00 2020-01-29T08:00:00 2020-01-29T10:00:00 120 1580292000 true 13.89 0 13,89 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1016.8 0 1016,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-29T17:35:00 2020-01-29T07:32:00 2020-01-29T09:00:00 2020-01-29T11:00:00 120 1580295600 true 14.35 0 14,35 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1017 0 1017 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-29T17:35:00 2020-01-29T07:32:00 2020-01-29T10:00:00 2020-01-29T12:00:00 120 1580299200 true 14.68 0 14,68 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-29T17:35:00 2020-01-29T07:32:00 2020-01-29T11:00:00 2020-01-29T13:00:00 120 1580302800 true 14.84 0 14,84 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-29T17:35:00 2020-01-29T07:32:00 2020-01-29T12:00:00 2020-01-29T14:00:00 120 1580306400 true 14.87 0 14,87 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-29T17:35:00 2020-01-29T07:32:00 2020-01-29T13:00:00 2020-01-29T15:00:00 120 1580310000 true 14.76 0 14,76 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-29T17:35:00 2020-01-29T07:32:00 2020-01-29T14:00:00 2020-01-29T16:00:00 120 1580313600 true 14.56 0 14,56 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-29T17:35:00 2020-01-29T07:32:00 2020-01-29T15:00:00 2020-01-29T17:00:00 120 1580317200 true 14.38 0 14,38 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-29T17:35:00 2020-01-29T07:32:00 2020-01-29T16:00:00 2020-01-29T18:00:00 120 1580320800 true 14.31 0 14,31 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-29T17:35:00 2020-01-29T07:32:00 2020-01-29T17:00:00 2020-01-29T19:00:00 120 1580324400 true 14.24 0 14,24 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-29T17:35:00 2020-01-29T07:32:00 2020-01-29T18:00:00 2020-01-29T20:00:00 120 1580328000 true 14.22 0 14,22 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-29T17:35:00 2020-01-29T07:32:00 2020-01-29T19:00:00 2020-01-29T21:00:00 120 1580331600 true 14.2 0 14,2 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-29T17:35:00 2020-01-29T07:32:00 2020-01-29T20:00:00 2020-01-29T22:00:00 120 1580335200 true 14.29 0 14,29 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-29T17:35:00 2020-01-29T07:32:00 2020-01-29T21:00:00 2020-01-29T23:00:00 120 1580338800 true 14.35 0 14,35 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 84 0 84 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0 0 0 % % 2020-01-28T22:00:00 2020-01-29T00:00:00 120 1580256000 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-01-29T05:32:00 2020-01-29T07:32:00 120 1580283120 2020-01-29T15:35:00 2020-01-29T17:35:00 120 1580319300 true 0.0098 0 0,0098 mm mm true 0.09 0 0,09 % % 6 Πέμπτη false 1 false 2020-01-30T17:36:00 2020-01-30T07:31:00 true 15.3 0 15,3 °C °C true 12.32 0 12,32 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Νοτιοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF SW false false false 0 0 SW20.png Αίθριος false 20 false 2020-01-30T17:36:00 2020-01-30T07:31:00 2020-01-29T22:00:00 2020-01-30T00:00:00 120 1580342400 true 14.28 0 14,28 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-30T17:36:00 2020-01-30T07:31:00 2020-01-29T23:00:00 2020-01-30T01:00:00 120 1580346000 true 14.16 0 14,16 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-30T17:36:00 2020-01-30T07:31:00 2020-01-30T00:00:00 2020-01-30T02:00:00 120 1580349600 true 14.13 0 14,13 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-30T17:36:00 2020-01-30T07:31:00 2020-01-30T01:00:00 2020-01-30T03:00:00 120 1580353200 true 14.23 0 14,23 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0.008 0 0,008 mm mm true 86 0 86 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-30T17:36:00 2020-01-30T07:31:00 2020-01-30T02:00:00 2020-01-30T04:00:00 120 1580356800 true 14.37 0 14,37 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0.0122 0 0,0122 mm mm true 85 0 85 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0.37 0 0,37 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-30T17:36:00 2020-01-30T07:31:00 2020-01-30T03:00:00 2020-01-30T05:00:00 120 1580360400 true 14.44 0 14,44 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0.014 0 0,014 mm mm true 85 0 85 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0.54 0 0,54 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-30T17:36:00 2020-01-30T07:31:00 2020-01-30T04:00:00 2020-01-30T06:00:00 120 1580364000 true 14.33 0 14,33 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0.0289 0 0,0289 mm mm true 86 0 86 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0.65 0 0,65 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-30T17:36:00 2020-01-30T07:31:00 2020-01-30T05:00:00 2020-01-30T07:00:00 120 1580367600 true 14.16 0 14,16 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.1034 0 0,1034 mm mm true 88 0 88 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0.7 0 0,7 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-30T17:36:00 2020-01-30T07:31:00 2020-01-30T06:00:00 2020-01-30T08:00:00 120 1580371200 true 14.11 0 14,11 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.1645 0 0,1645 mm mm true 89 0 89 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0.67 0 0,67 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-30T17:36:00 2020-01-30T07:31:00 2020-01-30T07:00:00 2020-01-30T09:00:00 120 1580374800 true 14.32 0 14,32 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.0985 0 0,0985 mm mm true 89 0 89 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0.48 0 0,48 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-30T17:36:00 2020-01-30T07:31:00 2020-01-30T08:00:00 2020-01-30T10:00:00 120 1580378400 true 14.64 0 14,64 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 W20.png true 0.0177 0 0,0177 mm mm true 88 0 88 % % true 1015.8 0 1015,8 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-30T17:36:00 2020-01-30T07:31:00 2020-01-30T09:00:00 2020-01-30T11:00:00 120 1580382000 true 14.95 0 14,95 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-30T17:36:00 2020-01-30T07:31:00 2020-01-30T10:00:00 2020-01-30T12:00:00 120 1580385600 true 15.01 0 15,01 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-30T17:36:00 2020-01-30T07:31:00 2020-01-30T11:00:00 2020-01-30T13:00:00 120 1580389200 true 14.88 0 14,88 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-30T17:36:00 2020-01-30T07:31:00 2020-01-30T12:00:00 2020-01-30T14:00:00 120 1580392800 true 14.67 0 14,67 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-30T17:36:00 2020-01-30T07:31:00 2020-01-30T13:00:00 2020-01-30T15:00:00 120 1580396400 true 14.46 0 14,46 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-30T17:36:00 2020-01-30T07:31:00 2020-01-30T14:00:00 2020-01-30T16:00:00 120 1580400000 true 14.22 0 14,22 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-30T17:36:00 2020-01-30T07:31:00 2020-01-30T15:00:00 2020-01-30T17:00:00 120 1580403600 true 14 0 14 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0.26 0 0,26 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-30T17:36:00 2020-01-30T07:31:00 2020-01-30T16:00:00 2020-01-30T18:00:00 120 1580407200 true 13.81 0 13,81 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0.36 0 0,36 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-30T17:36:00 2020-01-30T07:31:00 2020-01-30T17:00:00 2020-01-30T19:00:00 120 1580410800 true 13.63 0 13,63 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0.47 0 0,47 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-30T17:36:00 2020-01-30T07:31:00 2020-01-30T18:00:00 2020-01-30T20:00:00 120 1580414400 true 13.42 0 13,42 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0.59 0 0,59 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-30T17:36:00 2020-01-30T07:31:00 2020-01-30T19:00:00 2020-01-30T21:00:00 120 1580418000 true 13.16 0 13,16 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0.74 0 0,74 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-30T17:36:00 2020-01-30T07:31:00 2020-01-30T20:00:00 2020-01-30T22:00:00 120 1580421600 true 12.97 0 12,97 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0.89 0 0,89 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-30T17:36:00 2020-01-30T07:31:00 2020-01-30T21:00:00 2020-01-30T23:00:00 120 1580425200 true 12.79 0 12,79 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1015 0 1015 mb mb true 1 0 1 % % 2020-01-29T22:00:00 2020-01-30T00:00:00 120 1580342400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-01-30T05:31:00 2020-01-30T07:31:00 120 1580369460 2020-01-30T15:36:00 2020-01-30T17:36:00 120 1580405760 true 0.1645 0 0,1645 mm mm true 0.37 0 0,37 % %
sunny

Σήμερα

Αίθριος όλη την ημέρα.

8°c

windy

BF 1

deltiokairou

Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια για Λήμνο


Δρομολόγια Πειραιάς - Λήμνος

 Εταιρεία
Πλοίο Αναχώρηση Άφιξη
Blue Star Ferries Diagoras 05:40 10:00

Αφετηρία της γνωριμίας με το νησί, είναι η πρωτεύουσα και λιμάνι της Λήμνου, η ιστορική Μύρινα. Περπατήστε στα παραδοσιακά πλακόστρωτα σοκάκια της. Ανεβείτε μέχρι το Κάστρο που δεσπόζει από ψηλά και αν είστε τυχεροί θα μοιραστείτε την υπέροχη θέα συντροφιά με ένα από τα ελάφια που ζουν ελεύθερα στη περιοχή. Κάντε έναν ρομαντικό περίπατο στον Ρωμαίικο Γιαλό, όπου βρίσκονται και τα περισσότερα πέτρινα αρχοντικά. Επισκεφθείτε το Αρχαιολογικό Μουσείο με τα σημαντικά ευρήματα από την Πολιόχνη, τη Μύρινα, την Ηφαιστία και το Καβείριο
Επιβλητικοί βραχώδεις σχηματισμοί, μοναδικά τοπία με ηφαιστιογενή πετρώματα, καμπυλόγραμμοι κατάφυτοι λόφοι, εκτεταμένες εύφορες πεδινές εκτάσεις, τεράστιες αμμοθίνες, υγροβιότοποι αλλά και παραλίες πραγματικά στολίδια, συνθέτουν το εντυπωσιακό γεωφυσικό ανάγλυφο του νησιού.
Μια πολυσχιδής, δαντελωτή ακτογραμμή 259 χμ. φιλοξενεί απάνεμους όρμους, γραφικά λιμανάκια, κρυστάλλινα νερά και αμμουδερές παραλίες. Απολαύστε ήλιο και θάλασσα στο Φαναράκι, τα Ρηχά Νερά, τον Ρωμαίικο Γιαλό, τα Καμίνια, το Χαβούλι, το Πλατύ.
• Το όμορφο χωριό Κάσπακας, για να θαυμάσετε τους καταρράκτες στην περιοχή του Άη Γιάννη
• Το κεφαλοχώρι Κοντιάς, με τα παραδοσιακά αρχοντικά και τους μισοερειπωμένους ανεμόμυλους
• Την παραθαλάσσια Νέα Κούταλη, γενέτειρα του φημισμένου παλαιστή Παναγή Κουταλιανού
• Τον Μούδρο, με την όμορφη παραλία αλλά και το απολιθωμένο δάσος του
• Το αγροτικό χωριουδάκι των Καμινίων, όπου βρίσκεται η τοποθεσία του σημαντικού προϊστορικού οικισμού της Πολιόχνης, της αρχαιότερης πόλης της Ευρώπης
• Το Κοντοπούλι, για να δείτε τον αρχαιολογικό χώρο της Ηφαιστίας με το περίφημο ιερό της Μεγάλης Θεάς της Λήμνου αλλά και τη σπηλιά του μυθικού ήρωα Φιλοκτήτη, η οποία, σύμφωνα με τη παράδοση, συνδέεται με το άδυτο του Ιερού των Καβείρων. Στην περιοχή, σ’ έναν υγροβιότοπο μοναδικού φυσικού κάλλους, βρίσκουν καταφύγιο εντυπωσιακά φλαμίγκος αλλά και πολλά ακόμη σπάνια αποδημητικά πουλιά.

Πηγή / source: Visit Greece - The Official website of the Greek Tourism Organisation