ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΛΕΡΟΣ

Η Λέρος κατά τη μυθολογία ήταν νησί της Άρτεμης, της θεάς των δασών και του κυνηγιού. Καθόλου άδικα, καθώς προστατευμένοι όρμοι, λόφοι, πευκώνες και ελαιώνες, χαμηλές πεδινές εκτάσεις με άφθονα νερά συνθέτουν την εικόνα της.

ΛΕΡΟΣ

0 2735 false 20 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:25:00 0.0 true 11 0 11 °C °C true 1019 0 1019 mb mb true 72 0 72 % % 2020-01-17T23:00:00 2020-01-18T01:00:00 120 1579309200 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοανατολικός μέτριος - 5 BF NNE false false false 0 0 NE25.png Αίθριος Clear 0 Σάββατο false 1 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:25:00 true 12.97 0 12,97 °C °C true 9.64 0 9,64 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βόρειος μέτριος - 5 BF N false false false 0 0 N25.png Αίθριος false 20 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:25:00 2020-01-17T22:00:00 2020-01-18T00:00:00 120 1579305600 true 10.97 0 10,97 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1019.4 0 1019,4 mb mb true 0.27 0 0,27 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:25:00 2020-01-17T23:00:00 2020-01-18T01:00:00 120 1579309200 true 10.76 0 10,76 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 72 0 72 % % true 1019.3 0 1019,3 mb mb true 0.21 0 0,21 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:25:00 2020-01-18T00:00:00 2020-01-18T02:00:00 120 1579312800 true 10.62 0 10,62 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 73 0 73 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0.23 0 0,23 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:25:00 2020-01-18T01:00:00 2020-01-18T03:00:00 120 1579316400 true 10.44 0 10,44 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:25:00 2020-01-18T02:00:00 2020-01-18T04:00:00 120 1579320000 true 10.31 0 10,31 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1018.7 0 1018,7 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:25:00 2020-01-18T03:00:00 2020-01-18T05:00:00 120 1579323600 true 10.18 0 10,18 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1018.3 0 1018,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:25:00 2020-01-18T04:00:00 2020-01-18T06:00:00 120 1579327200 true 10.05 0 10,05 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1018.4 0 1018,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:25:00 2020-01-18T05:00:00 2020-01-18T07:00:00 120 1579330800 true 9.94 0 9,94 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:25:00 2020-01-18T06:00:00 2020-01-18T08:00:00 120 1579334400 true 9.92 0 9,92 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:25:00 2020-01-18T07:00:00 2020-01-18T09:00:00 120 1579338000 true 10.12 0 10,12 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:25:00 2020-01-18T08:00:00 2020-01-18T10:00:00 120 1579341600 true 10.27 0 10,27 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:25:00 2020-01-18T09:00:00 2020-01-18T11:00:00 120 1579345200 true 10.5 0 10,5 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1018.8 0 1018,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:25:00 2020-01-18T10:00:00 2020-01-18T12:00:00 120 1579348800 true 10.84 0 10,84 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1018.3 0 1018,3 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:25:00 2020-01-18T11:00:00 2020-01-18T13:00:00 120 1579352400 true 11.26 0 11,26 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1017.7 0 1017,7 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:25:00 2020-01-18T12:00:00 2020-01-18T14:00:00 120 1579356000 true 11.64 0 11,64 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1017.1 0 1017,1 mb mb true 0.12 0 0,12 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:25:00 2020-01-18T13:00:00 2020-01-18T15:00:00 120 1579359600 true 12.02 0 12,02 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:25:00 2020-01-18T14:00:00 2020-01-18T16:00:00 120 1579363200 true 12.4 0 12,4 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:25:00 2020-01-18T15:00:00 2020-01-18T17:00:00 120 1579366800 true 12.64 0 12,64 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:25:00 2020-01-18T16:00:00 2020-01-18T18:00:00 120 1579370400 true 12.69 0 12,69 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:25:00 2020-01-18T17:00:00 2020-01-18T19:00:00 120 1579374000 true 12.62 0 12,62 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:25:00 2020-01-18T18:00:00 2020-01-18T20:00:00 120 1579377600 true 12.47 0 12,47 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:25:00 2020-01-18T19:00:00 2020-01-18T21:00:00 120 1579381200 true 12.26 0 12,26 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:25:00 2020-01-18T20:00:00 2020-01-18T22:00:00 120 1579384800 true 11.95 0 11,95 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:25:00 2020-01-18T21:00:00 2020-01-18T23:00:00 120 1579388400 true 11.47 0 11,47 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0 0 0 % % 2020-01-17T22:00:00 2020-01-18T00:00:00 120 1579305600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-01-18T05:25:00 2020-01-18T07:25:00 120 1579332300 2020-01-18T15:22:00 2020-01-18T17:22:00 120 1579368120 true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 0.05 0 0,05 % % 1 Κυριακή false 1 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:25:00 true 11.65 0 11,65 °C °C true 9.18 0 9,18 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Αίθριος false 20 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:25:00 2020-01-18T22:00:00 2020-01-19T00:00:00 120 1579392000 true 11.2 0 11,2 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:25:00 2020-01-18T23:00:00 2020-01-19T01:00:00 120 1579395600 true 10.99 0 10,99 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1016.7 0 1016,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:25:00 2020-01-19T00:00:00 2020-01-19T02:00:00 120 1579399200 true 10.74 0 10,74 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 70 0 70 % % true 1016.7 0 1016,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:25:00 2020-01-19T01:00:00 2020-01-19T03:00:00 120 1579402800 true 10.49 0 10,49 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:25:00 2020-01-19T02:00:00 2020-01-19T04:00:00 120 1579406400 true 10.24 0 10,24 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:25:00 2020-01-19T03:00:00 2020-01-19T05:00:00 120 1579410000 true 10.05 0 10,05 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:25:00 2020-01-19T04:00:00 2020-01-19T06:00:00 120 1579413600 true 9.84 0 9,84 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:25:00 2020-01-19T05:00:00 2020-01-19T07:00:00 120 1579417200 true 9.68 0 9,68 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1017.3 0 1017,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:25:00 2020-01-19T06:00:00 2020-01-19T08:00:00 120 1579420800 true 9.54 0 9,54 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1017.8 0 1017,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:25:00 2020-01-19T07:00:00 2020-01-19T09:00:00 120 1579424400 true 9.63 0 9,63 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1018.2 0 1018,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:25:00 2020-01-19T08:00:00 2020-01-19T10:00:00 120 1579428000 true 9.76 0 9,76 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1018.4 0 1018,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:25:00 2020-01-19T09:00:00 2020-01-19T11:00:00 120 1579431600 true 9.9 0 9,9 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1018.6 0 1018,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:25:00 2020-01-19T10:00:00 2020-01-19T12:00:00 120 1579435200 true 10.09 0 10,09 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1018.5 0 1018,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:25:00 2020-01-19T11:00:00 2020-01-19T13:00:00 120 1579438800 true 10.34 0 10,34 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1018.3 0 1018,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:25:00 2020-01-19T12:00:00 2020-01-19T14:00:00 120 1579442400 true 10.58 0 10,58 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1018.2 0 1018,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:25:00 2020-01-19T13:00:00 2020-01-19T15:00:00 120 1579446000 true 10.85 0 10,85 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1018.4 0 1018,4 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:25:00 2020-01-19T14:00:00 2020-01-19T16:00:00 120 1579449600 true 11.16 0 11,16 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:25:00 2020-01-19T15:00:00 2020-01-19T17:00:00 120 1579453200 true 11.35 0 11,35 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 65 0 65 % % true 1019.3 0 1019,3 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:25:00 2020-01-19T16:00:00 2020-01-19T18:00:00 120 1579456800 true 11.36 0 11,36 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 63 0 63 % % true 1019.9 0 1019,9 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:25:00 2020-01-19T17:00:00 2020-01-19T19:00:00 120 1579460400 true 11.29 0 11,29 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 62 0 62 % % true 1020.6 0 1020,6 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:25:00 2020-01-19T18:00:00 2020-01-19T20:00:00 120 1579464000 true 11.1 0 11,1 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 62 0 62 % % true 1021.2 0 1021,2 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:25:00 2020-01-19T19:00:00 2020-01-19T21:00:00 120 1579467600 true 10.76 0 10,76 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 63 0 63 % % true 1022 0 1022 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:25:00 2020-01-19T20:00:00 2020-01-19T22:00:00 120 1579471200 true 10.29 0 10,29 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1022.6 0 1022,6 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:25:00 2020-01-19T21:00:00 2020-01-19T23:00:00 120 1579474800 true 9.76 0 9,76 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1022.8 0 1022,8 mb mb true 0 0 0 % % 2020-01-18T22:00:00 2020-01-19T00:00:00 120 1579392000 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-01-19T05:25:00 2020-01-19T07:25:00 120 1579418700 2020-01-19T15:23:00 2020-01-19T17:23:00 120 1579454580 true 0.0098 0 0,0098 mm mm true 0.02 0 0,02 % % 2 Δευτέρα false 1 false 2020-01-20T17:25:00 2020-01-20T07:25:00 true 11.6 0 11,6 °C °C true 8.09 0 8,09 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βόρειος μέτριος - 5 BF N false false false 0 0 N25.png Αίθριος false 20 false 2020-01-20T17:25:00 2020-01-20T07:25:00 2020-01-19T22:00:00 2020-01-20T00:00:00 120 1579478400 true 9.45 0 9,45 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1023.2 0 1023,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-20T17:25:00 2020-01-20T07:25:00 2020-01-19T23:00:00 2020-01-20T01:00:00 120 1579482000 true 9.21 0 9,21 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1023.6 0 1023,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-20T17:25:00 2020-01-20T07:25:00 2020-01-20T00:00:00 2020-01-20T02:00:00 120 1579485600 true 9.01 0 9,01 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1024 0 1024 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-20T17:25:00 2020-01-20T07:25:00 2020-01-20T01:00:00 2020-01-20T03:00:00 120 1579489200 true 8.82 0 8,82 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1024.4 0 1024,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-20T17:25:00 2020-01-20T07:25:00 2020-01-20T02:00:00 2020-01-20T04:00:00 120 1579492800 true 8.64 0 8,64 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1024.8 0 1024,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-20T17:25:00 2020-01-20T07:25:00 2020-01-20T03:00:00 2020-01-20T05:00:00 120 1579496400 true 8.51 0 8,51 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1025.3 0 1025,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-20T17:25:00 2020-01-20T07:25:00 2020-01-20T04:00:00 2020-01-20T06:00:00 120 1579500000 true 8.4 0 8,4 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1026 0 1026 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-20T17:25:00 2020-01-20T07:25:00 2020-01-20T05:00:00 2020-01-20T07:00:00 120 1579503600 true 8.36 0 8,36 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1026.8 0 1026,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-20T17:25:00 2020-01-20T07:25:00 2020-01-20T06:00:00 2020-01-20T08:00:00 120 1579507200 true 8.42 0 8,42 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1027.6 0 1027,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-20T17:25:00 2020-01-20T07:25:00 2020-01-20T07:00:00 2020-01-20T09:00:00 120 1579510800 true 8.68 0 8,68 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1028.3 0 1028,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-20T17:25:00 2020-01-20T07:25:00 2020-01-20T08:00:00 2020-01-20T10:00:00 120 1579514400 true 9.1 0 9,1 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1029 0 1029 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-20T17:25:00 2020-01-20T07:25:00 2020-01-20T09:00:00 2020-01-20T11:00:00 120 1579518000 true 9.43 0 9,43 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1029.5 0 1029,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-20T17:25:00 2020-01-20T07:25:00 2020-01-20T10:00:00 2020-01-20T12:00:00 120 1579521600 true 9.82 0 9,82 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1029.6 0 1029,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-20T17:25:00 2020-01-20T07:25:00 2020-01-20T11:00:00 2020-01-20T13:00:00 120 1579525200 true 10.25 0 10,25 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 73 0 73 % % true 1029.6 0 1029,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-20T17:25:00 2020-01-20T07:25:00 2020-01-20T12:00:00 2020-01-20T14:00:00 120 1579528800 true 10.62 0 10,62 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 71 0 71 % % true 1029.4 0 1029,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-20T17:25:00 2020-01-20T07:25:00 2020-01-20T13:00:00 2020-01-20T15:00:00 120 1579532400 true 10.95 0 10,95 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1029.7 0 1029,7 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-20T17:25:00 2020-01-20T07:25:00 2020-01-20T14:00:00 2020-01-20T16:00:00 120 1579536000 true 11.22 0 11,22 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1030 0 1030 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-20T17:25:00 2020-01-20T07:25:00 2020-01-20T15:00:00 2020-01-20T17:00:00 120 1579539600 true 11.32 0 11,32 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1030.2 0 1030,2 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-20T17:25:00 2020-01-20T07:25:00 2020-01-20T16:00:00 2020-01-20T18:00:00 120 1579543200 true 11.19 0 11,19 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1030.7 0 1030,7 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-20T17:25:00 2020-01-20T07:25:00 2020-01-20T17:00:00 2020-01-20T19:00:00 120 1579546800 true 10.89 0 10,89 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1031.6 0 1031,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-20T17:25:00 2020-01-20T07:25:00 2020-01-20T18:00:00 2020-01-20T20:00:00 120 1579550400 true 11.12 0 11,12 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1030.5 0 1030,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-20T17:25:00 2020-01-20T07:25:00 2020-01-20T19:00:00 2020-01-20T21:00:00 120 1579554000 true 10.56 0 10,56 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1030.7 0 1030,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-20T17:25:00 2020-01-20T07:25:00 2020-01-20T20:00:00 2020-01-20T22:00:00 120 1579557600 true 9.87 0 9,87 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1030.8 0 1030,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-20T17:25:00 2020-01-20T07:25:00 2020-01-20T21:00:00 2020-01-20T23:00:00 120 1579561200 true 9.32 0 9,32 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1030.9 0 1030,9 mb mb true 0 0 0 % % 2020-01-19T22:00:00 2020-01-20T00:00:00 120 1579478400 Ανεμώδης το βραδυ. Windy in the evening. 2020-01-20T05:25:00 2020-01-20T07:25:00 120 1579505100 2020-01-20T15:25:00 2020-01-20T17:25:00 120 1579541100 true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 0 0 0 % % 3 Τρίτη false 1 false 2020-01-21T17:26:00 2020-01-21T07:24:00 true 11.98 0 11,98 °C °C true 8.52 0 8,52 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βόρειος μέτριος - 5 BF N false false false 0 0 N25.png Αίθριος false 20 false 2020-01-21T17:26:00 2020-01-21T07:24:00 2020-01-20T22:00:00 2020-01-21T00:00:00 120 1579564800 true 9.12 0 9,12 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1030.8 0 1030,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-21T17:26:00 2020-01-21T07:24:00 2020-01-20T23:00:00 2020-01-21T01:00:00 120 1579568400 true 9.04 0 9,04 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1030.6 0 1030,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-21T17:26:00 2020-01-21T07:24:00 2020-01-21T00:00:00 2020-01-21T02:00:00 120 1579572000 true 9 0 9 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1030.5 0 1030,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-21T17:26:00 2020-01-21T07:24:00 2020-01-21T01:00:00 2020-01-21T03:00:00 120 1579575600 true 8.92 0 8,92 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1030.5 0 1030,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-21T17:26:00 2020-01-21T07:24:00 2020-01-21T02:00:00 2020-01-21T04:00:00 120 1579579200 true 8.85 0 8,85 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1030.5 0 1030,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-21T17:26:00 2020-01-21T07:24:00 2020-01-21T03:00:00 2020-01-21T05:00:00 120 1579582800 true 8.84 0 8,84 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1030.5 0 1030,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-21T17:26:00 2020-01-21T07:24:00 2020-01-21T04:00:00 2020-01-21T06:00:00 120 1579586400 true 8.81 0 8,81 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1030.7 0 1030,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-21T17:26:00 2020-01-21T07:24:00 2020-01-21T05:00:00 2020-01-21T07:00:00 120 1579590000 true 8.79 0 8,79 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1030.9 0 1030,9 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:26:00 2020-01-21T07:24:00 2020-01-21T06:00:00 2020-01-21T08:00:00 120 1579593600 true 8.81 0 8,81 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1031.4 0 1031,4 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:26:00 2020-01-21T07:24:00 2020-01-21T07:00:00 2020-01-21T09:00:00 120 1579597200 true 8.93 0 8,93 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1031.6 0 1031,6 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:26:00 2020-01-21T07:24:00 2020-01-21T08:00:00 2020-01-21T10:00:00 120 1579600800 true 9.24 0 9,24 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1031.8 0 1031,8 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:26:00 2020-01-21T07:24:00 2020-01-21T09:00:00 2020-01-21T11:00:00 120 1579604400 true 9.5 0 9,5 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1031.7 0 1031,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-21T17:26:00 2020-01-21T07:24:00 2020-01-21T10:00:00 2020-01-21T12:00:00 120 1579608000 true 9.89 0 9,89 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 78 0 78 % % true 1031.1 0 1031,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-21T17:26:00 2020-01-21T07:24:00 2020-01-21T11:00:00 2020-01-21T13:00:00 120 1579611600 true 10.38 0 10,38 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 75 0 75 % % true 1030.3 0 1030,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-21T17:26:00 2020-01-21T07:24:00 2020-01-21T12:00:00 2020-01-21T14:00:00 120 1579615200 true 10.8 0 10,8 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 73 0 73 % % true 1029.6 0 1029,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-21T17:26:00 2020-01-21T07:24:00 2020-01-21T13:00:00 2020-01-21T15:00:00 120 1579618800 true 11.22 0 11,22 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1029.4 0 1029,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-21T17:26:00 2020-01-21T07:24:00 2020-01-21T14:00:00 2020-01-21T16:00:00 120 1579622400 true 11.55 0 11,55 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1029 0 1029 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-21T17:26:00 2020-01-21T07:24:00 2020-01-21T15:00:00 2020-01-21T17:00:00 120 1579626000 true 11.7 0 11,7 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1028.7 0 1028,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-21T17:26:00 2020-01-21T07:24:00 2020-01-21T16:00:00 2020-01-21T18:00:00 120 1579629600 true 11.52 0 11,52 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1028.6 0 1028,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-21T17:26:00 2020-01-21T07:24:00 2020-01-21T17:00:00 2020-01-21T19:00:00 120 1579633200 true 11.14 0 11,14 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1028.5 0 1028,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-21T17:26:00 2020-01-21T07:24:00 2020-01-21T18:00:00 2020-01-21T20:00:00 120 1579636800 true 10.68 0 10,68 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1028.4 0 1028,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-21T17:26:00 2020-01-21T07:24:00 2020-01-21T19:00:00 2020-01-21T21:00:00 120 1579640400 true 10.29 0 10,29 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1028.2 0 1028,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-21T17:26:00 2020-01-21T07:24:00 2020-01-21T20:00:00 2020-01-21T22:00:00 120 1579644000 true 9.82 0 9,82 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1027.9 0 1027,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-21T17:26:00 2020-01-21T07:24:00 2020-01-21T21:00:00 2020-01-21T23:00:00 120 1579647600 true 9.57 0 9,57 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1027.5 0 1027,5 mb mb true 0 0 0 % % 2020-01-20T22:00:00 2020-01-21T00:00:00 120 1579564800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-01-21T05:24:00 2020-01-21T07:24:00 120 1579591440 2020-01-21T15:26:00 2020-01-21T17:26:00 120 1579627560 true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 0 0 0 % % 4 Τετάρτη false 1 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:24:00 true 12.69 0 12,69 °C °C true 8.72 0 8,72 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:24:00 2020-01-21T22:00:00 2020-01-22T00:00:00 120 1579651200 true 9.43 0 9,43 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1027.1 0 1027,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:24:00 2020-01-21T23:00:00 2020-01-22T01:00:00 120 1579654800 true 9.31 0 9,31 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1026.6 0 1026,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:24:00 2020-01-22T00:00:00 2020-01-22T02:00:00 120 1579658400 true 9.24 0 9,24 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1026.3 0 1026,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:24:00 2020-01-22T01:00:00 2020-01-22T03:00:00 120 1579662000 true 9.15 0 9,15 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1025.9 0 1025,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:24:00 2020-01-22T02:00:00 2020-01-22T04:00:00 120 1579665600 true 9.04 0 9,04 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1025.5 0 1025,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:24:00 2020-01-22T03:00:00 2020-01-22T05:00:00 120 1579669200 true 8.99 0 8,99 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1025.2 0 1025,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:24:00 2020-01-22T04:00:00 2020-01-22T06:00:00 120 1579672800 true 9 0 9 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1025.7 0 1025,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:24:00 2020-01-22T05:00:00 2020-01-22T07:00:00 120 1579676400 true 9.05 0 9,05 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1025.9 0 1025,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:24:00 2020-01-22T06:00:00 2020-01-22T08:00:00 120 1579680000 true 9.17 0 9,17 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 80 0 80 % % true 1026 0 1026 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:24:00 2020-01-22T07:00:00 2020-01-22T09:00:00 120 1579683600 true 9.34 0 9,34 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 79 0 79 % % true 1026 0 1026 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:24:00 2020-01-22T08:00:00 2020-01-22T10:00:00 120 1579687200 true 9.73 0 9,73 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 77 0 77 % % true 1026 0 1026 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:24:00 2020-01-22T09:00:00 2020-01-22T11:00:00 120 1579690800 true 10.06 0 10,06 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1025.9 0 1025,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:24:00 2020-01-22T10:00:00 2020-01-22T12:00:00 120 1579694400 true 10.52 0 10,52 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1025.4 0 1025,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:24:00 2020-01-22T11:00:00 2020-01-22T13:00:00 120 1579698000 true 11.02 0 11,02 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1024.6 0 1024,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:24:00 2020-01-22T12:00:00 2020-01-22T14:00:00 120 1579701600 true 11.46 0 11,46 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1024 0 1024 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:24:00 2020-01-22T13:00:00 2020-01-22T15:00:00 120 1579705200 true 11.81 0 11,81 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1023.6 0 1023,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:24:00 2020-01-22T14:00:00 2020-01-22T16:00:00 120 1579708800 true 12.1 0 12,1 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1023.3 0 1023,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:24:00 2020-01-22T15:00:00 2020-01-22T17:00:00 120 1579712400 true 12.32 0 12,32 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1023.1 0 1023,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:24:00 2020-01-22T16:00:00 2020-01-22T18:00:00 120 1579716000 true 12.41 0 12,41 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1023 0 1023 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:24:00 2020-01-22T17:00:00 2020-01-22T19:00:00 120 1579719600 true 12.39 0 12,39 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1022.9 0 1022,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:24:00 2020-01-22T18:00:00 2020-01-22T20:00:00 120 1579723200 true 12.31 0 12,31 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 67 0 67 % % true 1022.8 0 1022,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:24:00 2020-01-22T19:00:00 2020-01-22T21:00:00 120 1579726800 true 12.19 0 12,19 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 69 0 69 % % true 1022.8 0 1022,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:24:00 2020-01-22T20:00:00 2020-01-22T22:00:00 120 1579730400 true 11.86 0 11,86 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 71 0 71 % % true 1022.8 0 1022,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:24:00 2020-01-22T21:00:00 2020-01-22T23:00:00 120 1579734000 true 11.71 0 11,71 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 73 0 73 % % true 1022.7 0 1022,7 mb mb true 0 0 0 % % 2020-01-21T22:00:00 2020-01-22T00:00:00 120 1579651200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-01-22T05:24:00 2020-01-22T07:24:00 120 1579677840 2020-01-22T15:27:00 2020-01-22T17:27:00 120 1579714020 true 0.0087 0 0,0087 mm mm true 0 0 0 % % 5 Πέμπτη false 1 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:23:00 true 14.31 0 14,31 °C °C true 11.21 0 11,21 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NNW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:23:00 2020-01-22T22:00:00 2020-01-23T00:00:00 120 1579737600 true 11.6 0 11,6 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1022.4 0 1022,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:23:00 2020-01-22T23:00:00 2020-01-23T01:00:00 120 1579741200 true 11.52 0 11,52 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1021.5 0 1021,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:23:00 2020-01-23T00:00:00 2020-01-23T02:00:00 120 1579744800 true 11.49 0 11,49 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1021.3 0 1021,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:23:00 2020-01-23T01:00:00 2020-01-23T03:00:00 120 1579748400 true 11.54 0 11,54 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1021.1 0 1021,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:23:00 2020-01-23T02:00:00 2020-01-23T04:00:00 120 1579752000 true 11.61 0 11,61 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1020.8 0 1020,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:23:00 2020-01-23T03:00:00 2020-01-23T05:00:00 120 1579755600 true 11.67 0 11,67 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1020.7 0 1020,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:23:00 2020-01-23T04:00:00 2020-01-23T06:00:00 120 1579759200 true 11.61 0 11,61 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1020.7 0 1020,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:23:00 2020-01-23T05:00:00 2020-01-23T07:00:00 120 1579762800 true 11.56 0 11,56 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1020.9 0 1020,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:23:00 2020-01-23T06:00:00 2020-01-23T08:00:00 120 1579766400 true 11.6 0 11,6 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1021.1 0 1021,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:23:00 2020-01-23T07:00:00 2020-01-23T09:00:00 120 1579770000 true 11.75 0 11,75 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1021.3 0 1021,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:23:00 2020-01-23T08:00:00 2020-01-23T10:00:00 120 1579773600 true 12.13 0 12,13 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1021.4 0 1021,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:23:00 2020-01-23T09:00:00 2020-01-23T11:00:00 120 1579777200 true 12.5 0 12,5 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 77 0 77 % % true 1021.3 0 1021,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:23:00 2020-01-23T10:00:00 2020-01-23T12:00:00 120 1579780800 true 12.91 0 12,91 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 75 0 75 % % true 1020.9 0 1020,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:23:00 2020-01-23T11:00:00 2020-01-23T13:00:00 120 1579784400 true 13.35 0 13,35 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 73 0 73 % % true 1020.2 0 1020,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:23:00 2020-01-23T12:00:00 2020-01-23T14:00:00 120 1579788000 true 13.69 0 13,69 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1019.8 0 1019,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:23:00 2020-01-23T13:00:00 2020-01-23T15:00:00 120 1579791600 true 13.91 0 13,91 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1019.5 0 1019,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:23:00 2020-01-23T14:00:00 2020-01-23T16:00:00 120 1579795200 true 14.02 0 14,02 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1019.3 0 1019,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:23:00 2020-01-23T15:00:00 2020-01-23T17:00:00 120 1579798800 true 14.02 0 14,02 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:23:00 2020-01-23T16:00:00 2020-01-23T18:00:00 120 1579802400 true 13.88 0 13,88 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1019.3 0 1019,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:23:00 2020-01-23T17:00:00 2020-01-23T19:00:00 120 1579806000 true 13.62 0 13,62 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1019.5 0 1019,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:23:00 2020-01-23T18:00:00 2020-01-23T20:00:00 120 1579809600 true 13.32 0 13,32 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1019.7 0 1019,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:23:00 2020-01-23T19:00:00 2020-01-23T21:00:00 120 1579813200 true 12.97 0 12,97 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1019.7 0 1019,7 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:23:00 2020-01-23T20:00:00 2020-01-23T22:00:00 120 1579816800 true 12.42 0 12,42 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1020.1 0 1020,1 mb mb true 0.22 0 0,22 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:23:00 2020-01-23T21:00:00 2020-01-23T23:00:00 120 1579820400 true 12.14 0 12,14 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1020.2 0 1020,2 mb mb true 0.33 0 0,33 % % 2020-01-22T22:00:00 2020-01-23T00:00:00 120 1579737600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-01-23T05:23:00 2020-01-23T07:23:00 120 1579764180 2020-01-23T15:28:00 2020-01-23T17:28:00 120 1579800480 true 0.0087 0 0,0087 mm mm true 0.03 0 0,03 % % 6 Παρασκευή false 4 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:23:00 true 14.82 0 14,82 °C °C true 11.73 0 11,73 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Δυτικός ασθενής - 3 BF W false false false 0 0 W15.png Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:23:00 2020-01-23T22:00:00 2020-01-24T00:00:00 120 1579824000 true 12.02 0 12,02 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1020.1 0 1020,1 mb mb true 0.38 0 0,38 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:23:00 2020-01-23T23:00:00 2020-01-24T01:00:00 120 1579827600 true 12.01 0 12,01 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1019.6 0 1019,6 mb mb true 0.42 0 0,42 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:23:00 2020-01-24T00:00:00 2020-01-24T02:00:00 120 1579831200 true 12.06 0 12,06 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1019.4 0 1019,4 mb mb true 0.49 0 0,49 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:23:00 2020-01-24T01:00:00 2020-01-24T03:00:00 120 1579834800 true 12.18 0 12,18 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 0.62 0 0,62 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:23:00 2020-01-24T02:00:00 2020-01-24T04:00:00 120 1579838400 true 12.35 0 12,35 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0.79 0 0,79 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:23:00 2020-01-24T03:00:00 2020-01-24T05:00:00 120 1579842000 true 12.5 0 12,5 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 79 0 79 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:23:00 2020-01-24T04:00:00 2020-01-24T06:00:00 120 1579845600 true 12.62 0 12,62 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 80 0 80 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:23:00 2020-01-24T05:00:00 2020-01-24T07:00:00 120 1579849200 true 12.71 0 12,71 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:23:00 2020-01-24T06:00:00 2020-01-24T08:00:00 120 1579852800 true 12.86 0 12,86 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1019.5 0 1019,5 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:23:00 2020-01-24T07:00:00 2020-01-24T09:00:00 120 1579856400 true 13.09 0 13,09 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1019.7 0 1019,7 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:23:00 2020-01-24T08:00:00 2020-01-24T10:00:00 120 1579860000 true 13.37 0 13,37 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0166 0 0,0166 mm mm true 83 0 83 % % true 1019.9 0 1019,9 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:23:00 2020-01-24T09:00:00 2020-01-24T11:00:00 120 1579863600 true 13.69 0 13,69 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0299 0 0,0299 mm mm true 83 0 83 % % true 1020 0 1020 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:23:00 2020-01-24T10:00:00 2020-01-24T12:00:00 120 1579867200 true 13.87 0 13,87 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.026 0 0,026 mm mm true 81 0 81 % % true 1019.6 0 1019,6 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:23:00 2020-01-24T11:00:00 2020-01-24T13:00:00 120 1579870800 true 14.05 0 14,05 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0168 0 0,0168 mm mm true 78 0 78 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 1 0 1 % % 2020-01-23T22:00:00 2020-01-24T00:00:00 120 1579824000 Συννεφιά όλη την ημέρα. Overcast throughout the day. 2020-01-24T05:23:00 2020-01-24T07:23:00 120 1579850580 2020-01-24T15:29:00 2020-01-24T17:29:00 120 1579886940 true 0.0424 0 0,0424 mm mm true 0.78 0 0,78 % %
sunny

Σήμερα

Αίθριος όλη την ημέρα.

11°c

windy

BF 5

deltiokairou

Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια για Λέρο


Δρομολόγια Πειραιάς - Λέρος

Εταιρεία
Πλοίο Αναχώρηση Άφιξη
Blue Star Ferries Blue Star 2  23:55 09:20
Blue Star Ferries Nissos Chios 15:00 23:55

Η ιστορία της Λέρου ξεκινά στα νεολιθικά χρόνια. Στην αρχαιότητα ανήκε στον ιωνικό χώρο, ενώ κατά τους Παλαιοχριστιανικούς Χρόνους (5ος – 7ος αι.) αναπτύχθηκαν οι οικισμοί στα παράλια του νησιού. Στην αρχαιότητα, η Λέρος μαζί με την Κάλυμνο ονομάζονταν Καλύδνιαι νήσοι ή Καλύδνια. Το όνομά της εικάζεται ότι προήλθε από τη λέξη Λευρός που σημαίνει λείος, ομαλός, επειδή - σε αντίθεση με την ορεινή και βραχώδη Κάλυμνο - η Λέρος έχει έδαφος ομαλό και γόνιμο. Από το 1309 έως το 1522 το νησί πέρασε στην κυριαρχία των Ιπποτών και στη συνέχεια των Τούρκων. Το 1912 ξεκίνησε η Ιταλοκρατία. Η Λέρος ενώθηκε οριστικά με την Eλλάδα το 1948 και χρησιμοποιήθηκε την περίοδο του Eμφυλίου και της δικτατορίας (1967 - 1974) ως τόπος εξορίας.
Ο οικισμός Αγία Μαρίνα είναι πρωτεύουσα του Δήμου, και έχει ρυμοτομικό σχέδιο που περιλαμβάνει τρεις οικιστικές ενότητες – γειτονιές: την Αγία Μαρίνα στη βόρεια παραλία του κεντρικού τμήματος του νησιού, τον Πλάτανο στον αυχένα μεταξύ του λόφου του Κάστρου και του υψώματος Μεροβίγλι, και το Παντέλι στο μυχό του ομώνυμου όρμου. Έχει αξιόλογο λιμάνι, που χρησιμοποιείται εναλλακτικά από τα επιβατικά πλοία, όταν οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την προσέγγιση στο κύριο λιμάνι του νησιού στο Λακκί.
Σημαντικότεροι κόλποι είναι ο κόλπος του Λακκιού, ο μεγαλύτερος του νησιού και από τα ασφαλέστερα λιμάνια της Μεσογείου, που κατά τη διάρκεια της Ιταλικής κατοχής της Δωδεκανήσου λεγόταν Portolago και χρησιμοποιήθηκε ως ναύσταθμος, λόγω της φυσικής του καταλληλότητας και οι αβαθείς κόλποι στο Παρθένι, με τρεις αλλεπάλληλους μυχούς, και στο Πλεφούτι, και οι δύο προφυλαγμένοι από τους βόρειους ανέμους, με τις νησίδες Στρογγύλη και Αρχάγγελο να λειτουργούν σαν φυσικοί κυματοθραύστες. Αξιόλογοι επίσης είναι οι όρμοι στα Aλιντα, στον Ξηρόκαμπο και στο Παντέλι, ενώ σε μικρότερους όρμους, σε όλες τις ακτές, υπάρχουν παραλίες ιδανικές για κολύμπι.

Πηγή: www.leros.gr