ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΛΕΡΟΣ

Η Λέρος κατά τη μυθολογία ήταν νησί της Άρτεμης, της θεάς των δασών και του κυνηγιού. Καθόλου άδικα, καθώς προστατευμένοι όρμοι, λόφοι, πευκώνες και ελαιώνες, χαμηλές πεδινές εκτάσεις με άφθονα νερά συνθέτουν την εικόνα της.

ΛΕΡΟΣ

0 2735 false 20 false 2019-06-20T20:36:55 2019-06-20T05:53:58 0.0 true 24 0 24 °C °C true 1010 0 1010 mb mb true 76 0 76 % % 2019-06-20T21:00:00 2019-06-21T00:00:00 180 1561075200 0 true 4 0 4 BF BF Bορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NW false false false 0 0 NW20.png Αίθριος Clear 0 Πέμπτη false 1 false 2019-06-20T20:36:55 2019-06-20T05:53:58 true 28.88 0 28,88 °C °C true 23.66 0 23,66 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Bορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NW false false false 0 0 NW20.png Αίθριος false 1 false 2019-06-20T20:36:55 2019-06-20T05:53:58 2019-06-20T13:00:00 2019-06-20T16:00:00 180 1561046400 true 28.88 0 28,88 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1009.36 0 1009,36 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-20T20:36:55 2019-06-20T05:53:58 2019-06-20T14:00:00 2019-06-20T17:00:00 180 1561050000 true 28.76 0 28,76 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1008.98 0 1008,98 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-20T20:36:55 2019-06-20T05:53:58 2019-06-20T15:00:00 2019-06-20T18:00:00 180 1561053600 true 28.26 0 28,26 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1008.73 0 1008,73 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-20T20:36:55 2019-06-20T05:53:58 2019-06-20T16:00:00 2019-06-20T19:00:00 180 1561057200 true 26.59 0 26,59 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1008.95 0 1008,95 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-20T20:36:55 2019-06-20T05:53:58 2019-06-20T17:00:00 2019-06-20T20:00:00 180 1561060800 true 25.39 0 25,39 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1009.25 0 1009,25 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-20T20:36:55 2019-06-20T05:53:58 2019-06-20T18:00:00 2019-06-20T21:00:00 180 1561064400 true 25.02 0 25,02 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1009.53 0 1009,53 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-20T20:36:55 2019-06-20T05:53:58 2019-06-20T19:00:00 2019-06-20T22:00:00 180 1561068000 true 24.68 0 24,68 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1009.66 0 1009,66 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-20T20:36:55 2019-06-20T05:53:58 2019-06-20T20:00:00 2019-06-20T23:00:00 180 1561071600 true 24.36 0 24,36 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1009.88 0 1009,88 mb mb true 0 0 0 % % 2019-06-19T21:00:00 2019-06-20T00:00:00 180 1560988800 Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα. Partly cloudy throughout the day. 2019-06-20T02:53:58 2019-06-20T05:53:58 180 1561010038 2019-06-20T17:36:55 2019-06-20T20:36:55 180 1561063015 true 0.0066 0 0,0066 mm mm true 0.1 0 0,1 % % 1 Παρασκευή false 1 false 2019-06-21T20:37:09 2019-06-21T05:54:09 true 27.26 0 27,26 °C °C true 23.53 0 23,53 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Bορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NW false false false 0 0 NW20.png Αίθριος false 20 false 2019-06-21T20:37:09 2019-06-21T05:54:09 2019-06-20T21:00:00 2019-06-21T00:00:00 180 1561075200 true 24.08 0 24,08 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1009.98 0 1009,98 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-21T20:37:09 2019-06-21T05:54:09 2019-06-20T22:00:00 2019-06-21T01:00:00 180 1561078800 true 23.86 0 23,86 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1009.96 0 1009,96 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-21T20:37:09 2019-06-21T05:54:09 2019-06-20T23:00:00 2019-06-21T02:00:00 180 1561082400 true 23.73 0 23,73 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1009.82 0 1009,82 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-21T20:37:09 2019-06-21T05:54:09 2019-06-21T00:00:00 2019-06-21T03:00:00 180 1561086000 true 23.66 0 23,66 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1009.58 0 1009,58 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-21T20:37:09 2019-06-21T05:54:09 2019-06-21T01:00:00 2019-06-21T04:00:00 180 1561089600 true 23.6 0 23,6 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1009.55 0 1009,55 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-21T20:37:09 2019-06-21T05:54:09 2019-06-21T02:00:00 2019-06-21T05:00:00 180 1561093200 true 23.53 0 23,53 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1009.43 0 1009,43 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:37:09 2019-06-21T05:54:09 2019-06-21T03:00:00 2019-06-21T06:00:00 180 1561096800 true 23.55 0 23,55 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1009.58 0 1009,58 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:37:09 2019-06-21T05:54:09 2019-06-21T04:00:00 2019-06-21T07:00:00 180 1561100400 true 23.84 0 23,84 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1009.88 0 1009,88 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:37:09 2019-06-21T05:54:09 2019-06-21T05:00:00 2019-06-21T08:00:00 180 1561104000 true 24.42 0 24,42 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1010.26 0 1010,26 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:37:09 2019-06-21T05:54:09 2019-06-21T06:00:00 2019-06-21T09:00:00 180 1561107600 true 25.09 0 25,09 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1010.54 0 1010,54 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:37:09 2019-06-21T05:54:09 2019-06-21T07:00:00 2019-06-21T10:00:00 180 1561111200 true 25.59 0 25,59 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1010.51 0 1010,51 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:37:09 2019-06-21T05:54:09 2019-06-21T08:00:00 2019-06-21T11:00:00 180 1561114800 true 26 0 26 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:37:09 2019-06-21T05:54:09 2019-06-21T09:00:00 2019-06-21T12:00:00 180 1561118400 true 26.4 0 26,4 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1010.46 0 1010,46 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:37:09 2019-06-21T05:54:09 2019-06-21T10:00:00 2019-06-21T13:00:00 180 1561122000 true 26.73 0 26,73 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1010.31 0 1010,31 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:37:09 2019-06-21T05:54:09 2019-06-21T11:00:00 2019-06-21T14:00:00 180 1561125600 true 27.02 0 27,02 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1009.97 0 1009,97 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:37:09 2019-06-21T05:54:09 2019-06-21T12:00:00 2019-06-21T15:00:00 180 1561129200 true 27.2 0 27,2 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1009.66 0 1009,66 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:37:09 2019-06-21T05:54:09 2019-06-21T13:00:00 2019-06-21T16:00:00 180 1561132800 true 27.26 0 27,26 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1009.4 0 1009,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:37:09 2019-06-21T05:54:09 2019-06-21T14:00:00 2019-06-21T17:00:00 180 1561136400 true 27.2 0 27,2 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1009.09 0 1009,09 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:37:09 2019-06-21T05:54:09 2019-06-21T15:00:00 2019-06-21T18:00:00 180 1561140000 true 26.98 0 26,98 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1008.93 0 1008,93 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:37:09 2019-06-21T05:54:09 2019-06-21T16:00:00 2019-06-21T19:00:00 180 1561143600 true 26.62 0 26,62 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1009.08 0 1009,08 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:37:09 2019-06-21T05:54:09 2019-06-21T17:00:00 2019-06-21T20:00:00 180 1561147200 true 26.2 0 26,2 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1009.26 0 1009,26 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-21T20:37:09 2019-06-21T05:54:09 2019-06-21T18:00:00 2019-06-21T21:00:00 180 1561150800 true 25.78 0 25,78 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1009.51 0 1009,51 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-21T20:37:09 2019-06-21T05:54:09 2019-06-21T19:00:00 2019-06-21T22:00:00 180 1561154400 true 25.35 0 25,35 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1009.68 0 1009,68 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-21T20:37:09 2019-06-21T05:54:09 2019-06-21T20:00:00 2019-06-21T23:00:00 180 1561158000 true 24.96 0 24,96 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1009.89 0 1009,89 mb mb true 0 0 0 % % 2019-06-20T21:00:00 2019-06-21T00:00:00 180 1561075200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-06-21T02:54:09 2019-06-21T05:54:09 180 1561096449 2019-06-21T17:37:09 2019-06-21T20:37:09 180 1561149429 true 0.003 0 0,003 mm mm true 0 0 0 % % 2 Σάββατο false 1 false 2019-06-22T20:37:20 2019-06-22T05:54:22 true 27.6 0 27,6 °C °C true 24.1 0 24,1 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Bορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NW false false false 0 0 NW20.png Αίθριος false 20 false 2019-06-22T20:37:20 2019-06-22T05:54:22 2019-06-21T21:00:00 2019-06-22T00:00:00 180 1561161600 true 24.6 0 24,6 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1009.94 0 1009,94 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-22T20:37:20 2019-06-22T05:54:22 2019-06-21T22:00:00 2019-06-22T01:00:00 180 1561165200 true 24.35 0 24,35 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1009.81 0 1009,81 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-22T20:37:20 2019-06-22T05:54:22 2019-06-21T23:00:00 2019-06-22T02:00:00 180 1561168800 true 24.22 0 24,22 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1009.6 0 1009,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-22T20:37:20 2019-06-22T05:54:22 2019-06-22T00:00:00 2019-06-22T03:00:00 180 1561172400 true 24.16 0 24,16 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1009.53 0 1009,53 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-22T20:37:20 2019-06-22T05:54:22 2019-06-22T01:00:00 2019-06-22T04:00:00 180 1561176000 true 24.12 0 24,12 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1009.53 0 1009,53 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-22T20:37:20 2019-06-22T05:54:22 2019-06-22T02:00:00 2019-06-22T05:00:00 180 1561179600 true 24.1 0 24,1 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1009.56 0 1009,56 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:37:20 2019-06-22T05:54:22 2019-06-22T03:00:00 2019-06-22T06:00:00 180 1561183200 true 24.12 0 24,12 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1009.69 0 1009,69 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:37:20 2019-06-22T05:54:22 2019-06-22T04:00:00 2019-06-22T07:00:00 180 1561186800 true 24.3 0 24,3 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1009.98 0 1009,98 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:37:20 2019-06-22T05:54:22 2019-06-22T05:00:00 2019-06-22T08:00:00 180 1561190400 true 24.62 0 24,62 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1010.36 0 1010,36 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:37:20 2019-06-22T05:54:22 2019-06-22T06:00:00 2019-06-22T09:00:00 180 1561194000 true 25.03 0 25,03 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1010.64 0 1010,64 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:37:20 2019-06-22T05:54:22 2019-06-22T07:00:00 2019-06-22T10:00:00 180 1561197600 true 25.45 0 25,45 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1010.62 0 1010,62 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:37:20 2019-06-22T05:54:22 2019-06-22T08:00:00 2019-06-22T11:00:00 180 1561201200 true 25.88 0 25,88 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1010.58 0 1010,58 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:37:20 2019-06-22T05:54:22 2019-06-22T09:00:00 2019-06-22T12:00:00 180 1561204800 true 26.3 0 26,3 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1010.48 0 1010,48 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:37:20 2019-06-22T05:54:22 2019-06-22T10:00:00 2019-06-22T13:00:00 180 1561208400 true 26.74 0 26,74 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1010.42 0 1010,42 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:37:20 2019-06-22T05:54:22 2019-06-22T11:00:00 2019-06-22T14:00:00 180 1561212000 true 27.19 0 27,19 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1010.22 0 1010,22 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:37:20 2019-06-22T05:54:22 2019-06-22T12:00:00 2019-06-22T15:00:00 180 1561215600 true 27.5 0 27,5 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1010.04 0 1010,04 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:37:20 2019-06-22T05:54:22 2019-06-22T13:00:00 2019-06-22T16:00:00 180 1561219200 true 27.6 0 27,6 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1009.77 0 1009,77 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:37:20 2019-06-22T05:54:22 2019-06-22T14:00:00 2019-06-22T17:00:00 180 1561222800 true 27.53 0 27,53 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1009.49 0 1009,49 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:37:20 2019-06-22T05:54:22 2019-06-22T15:00:00 2019-06-22T18:00:00 180 1561226400 true 27.32 0 27,32 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1009.26 0 1009,26 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:37:20 2019-06-22T05:54:22 2019-06-22T16:00:00 2019-06-22T19:00:00 180 1561230000 true 26.95 0 26,95 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1009.41 0 1009,41 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:37:20 2019-06-22T05:54:22 2019-06-22T17:00:00 2019-06-22T20:00:00 180 1561233600 true 26.52 0 26,52 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1009.74 0 1009,74 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-22T20:37:20 2019-06-22T05:54:22 2019-06-22T18:00:00 2019-06-22T21:00:00 180 1561237200 true 26.18 0 26,18 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1010.01 0 1010,01 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-22T20:37:20 2019-06-22T05:54:22 2019-06-22T19:00:00 2019-06-22T22:00:00 180 1561240800 true 25.87 0 25,87 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1010.22 0 1010,22 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-22T20:37:20 2019-06-22T05:54:22 2019-06-22T20:00:00 2019-06-22T23:00:00 180 1561244400 true 25.47 0 25,47 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0 0 0 % % 2019-06-21T21:00:00 2019-06-22T00:00:00 180 1561161600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-06-22T02:54:22 2019-06-22T05:54:22 180 1561182862 2019-06-22T17:37:20 2019-06-22T20:37:20 180 1561235840 true 0.002 0 0,002 mm mm true 0 0 0 % % 3 Κυριακή false 1 false 2019-06-23T20:37:31 2019-06-23T05:54:36 true 28.15 0 28,15 °C °C true 24.65 0 24,65 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NNW false false false 0 0 NW20.png Αίθριος false 20 false 2019-06-23T20:37:31 2019-06-23T05:54:36 2019-06-22T21:00:00 2019-06-23T00:00:00 180 1561248000 true 25.17 0 25,17 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1010.38 0 1010,38 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-23T20:37:31 2019-06-23T05:54:36 2019-06-22T22:00:00 2019-06-23T01:00:00 180 1561251600 true 24.93 0 24,93 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1010.29 0 1010,29 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-23T20:37:31 2019-06-23T05:54:36 2019-06-22T23:00:00 2019-06-23T02:00:00 180 1561255200 true 24.73 0 24,73 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1010.13 0 1010,13 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-23T20:37:31 2019-06-23T05:54:36 2019-06-23T00:00:00 2019-06-23T03:00:00 180 1561258800 true 24.65 0 24,65 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1010.03 0 1010,03 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-23T20:37:31 2019-06-23T05:54:36 2019-06-23T01:00:00 2019-06-23T04:00:00 180 1561262400 true 24.81 0 24,81 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1010.06 0 1010,06 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-23T20:37:31 2019-06-23T05:54:36 2019-06-23T02:00:00 2019-06-23T05:00:00 180 1561266000 true 24.8 0 24,8 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1010.14 0 1010,14 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:37:31 2019-06-23T05:54:36 2019-06-23T03:00:00 2019-06-23T06:00:00 180 1561269600 true 24.95 0 24,95 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1010.33 0 1010,33 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:37:31 2019-06-23T05:54:36 2019-06-23T04:00:00 2019-06-23T07:00:00 180 1561273200 true 25.23 0 25,23 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1010.67 0 1010,67 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:37:31 2019-06-23T05:54:36 2019-06-23T05:00:00 2019-06-23T08:00:00 180 1561276800 true 25.48 0 25,48 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1011.07 0 1011,07 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:37:31 2019-06-23T05:54:36 2019-06-23T06:00:00 2019-06-23T09:00:00 180 1561280400 true 25.85 0 25,85 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1011.35 0 1011,35 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:37:31 2019-06-23T05:54:36 2019-06-23T07:00:00 2019-06-23T10:00:00 180 1561284000 true 26.33 0 26,33 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 65 0 65 % % true 1011.49 0 1011,49 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:37:31 2019-06-23T05:54:36 2019-06-23T08:00:00 2019-06-23T11:00:00 180 1561287600 true 26.84 0 26,84 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 63 0 63 % % true 1011.61 0 1011,61 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:37:31 2019-06-23T05:54:36 2019-06-23T09:00:00 2019-06-23T12:00:00 180 1561291200 true 27.38 0 27,38 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1011.71 0 1011,71 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:37:31 2019-06-23T05:54:36 2019-06-23T10:00:00 2019-06-23T13:00:00 180 1561294800 true 27.76 0 27,76 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:37:31 2019-06-23T05:54:36 2019-06-23T11:00:00 2019-06-23T14:00:00 180 1561298400 true 28.01 0 28,01 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:37:31 2019-06-23T05:54:36 2019-06-23T12:00:00 2019-06-23T15:00:00 180 1561302000 true 28.15 0 28,15 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1011.41 0 1011,41 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:37:31 2019-06-23T05:54:36 2019-06-23T13:00:00 2019-06-23T16:00:00 180 1561305600 true 27.85 0 27,85 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1011.07 0 1011,07 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:37:31 2019-06-23T05:54:36 2019-06-23T14:00:00 2019-06-23T17:00:00 180 1561309200 true 27.83 0 27,83 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1010.66 0 1010,66 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:37:31 2019-06-23T05:54:36 2019-06-23T15:00:00 2019-06-23T18:00:00 180 1561312800 true 27.74 0 27,74 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:37:31 2019-06-23T05:54:36 2019-06-23T16:00:00 2019-06-23T19:00:00 180 1561316400 true 27.44 0 27,44 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1010.45 0 1010,45 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:37:31 2019-06-23T05:54:36 2019-06-23T17:00:00 2019-06-23T20:00:00 180 1561320000 true 27.06 0 27,06 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1010.64 0 1010,64 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-23T20:37:31 2019-06-23T05:54:36 2019-06-23T18:00:00 2019-06-23T21:00:00 180 1561323600 true 26.76 0 26,76 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1010.88 0 1010,88 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-23T20:37:31 2019-06-23T05:54:36 2019-06-23T19:00:00 2019-06-23T22:00:00 180 1561327200 true 26.69 0 26,69 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1011.13 0 1011,13 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-23T20:37:31 2019-06-23T05:54:36 2019-06-23T20:00:00 2019-06-23T23:00:00 180 1561330800 true 26.7 0 26,7 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1011.41 0 1011,41 mb mb true 0 0 0 % % 2019-06-22T21:00:00 2019-06-23T00:00:00 180 1561248000 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-06-23T02:54:36 2019-06-23T05:54:36 180 1561269276 2019-06-23T17:37:31 2019-06-23T20:37:31 180 1561322251 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0 0 0 % % 4 Δευτέρα false 1 false 2019-06-24T20:37:39 2019-06-24T05:54:51 true 27.94 0 27,94 °C °C true 25.23 0 25,23 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Bορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2019-06-24T20:37:39 2019-06-24T05:54:51 2019-06-23T21:00:00 2019-06-24T00:00:00 180 1561334400 true 26.59 0 26,59 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1011.57 0 1011,57 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-24T20:37:39 2019-06-24T05:54:51 2019-06-23T22:00:00 2019-06-24T01:00:00 180 1561338000 true 26.29 0 26,29 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-24T20:37:39 2019-06-24T05:54:51 2019-06-23T23:00:00 2019-06-24T02:00:00 180 1561341600 true 25.95 0 25,95 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1011.32 0 1011,32 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-24T20:37:39 2019-06-24T05:54:51 2019-06-24T00:00:00 2019-06-24T03:00:00 180 1561345200 true 25.67 0 25,67 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1011.11 0 1011,11 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-24T20:37:39 2019-06-24T05:54:51 2019-06-24T01:00:00 2019-06-24T04:00:00 180 1561348800 true 25.51 0 25,51 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1010.88 0 1010,88 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-24T20:37:39 2019-06-24T05:54:51 2019-06-24T02:00:00 2019-06-24T05:00:00 180 1561352400 true 25.39 0 25,39 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1010.64 0 1010,64 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:37:39 2019-06-24T05:54:51 2019-06-24T03:00:00 2019-06-24T06:00:00 180 1561356000 true 25.29 0 25,29 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1010.5 0 1010,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:37:39 2019-06-24T05:54:51 2019-06-24T04:00:00 2019-06-24T07:00:00 180 1561359600 true 25.26 0 25,26 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1010.56 0 1010,56 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:37:39 2019-06-24T05:54:51 2019-06-24T05:00:00 2019-06-24T08:00:00 180 1561363200 true 25.23 0 25,23 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1010.73 0 1010,73 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:37:39 2019-06-24T05:54:51 2019-06-24T06:00:00 2019-06-24T09:00:00 180 1561366800 true 25.34 0 25,34 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1010.88 0 1010,88 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:37:39 2019-06-24T05:54:51 2019-06-24T07:00:00 2019-06-24T10:00:00 180 1561370400 true 25.75 0 25,75 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1010.99 0 1010,99 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:37:39 2019-06-24T05:54:51 2019-06-24T08:00:00 2019-06-24T11:00:00 180 1561374000 true 26.41 0 26,41 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1011.07 0 1011,07 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:37:39 2019-06-24T05:54:51 2019-06-24T09:00:00 2019-06-24T12:00:00 180 1561377600 true 27.03 0 27,03 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1011.05 0 1011,05 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:37:39 2019-06-24T05:54:51 2019-06-24T10:00:00 2019-06-24T13:00:00 180 1561381200 true 27.47 0 27,47 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1010.84 0 1010,84 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:37:39 2019-06-24T05:54:51 2019-06-24T11:00:00 2019-06-24T14:00:00 180 1561384800 true 27.8 0 27,8 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1010.5 0 1010,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:37:39 2019-06-24T05:54:51 2019-06-24T12:00:00 2019-06-24T15:00:00 180 1561388400 true 27.94 0 27,94 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1010.17 0 1010,17 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:37:39 2019-06-24T05:54:51 2019-06-24T13:00:00 2019-06-24T16:00:00 180 1561392000 true 27.9 0 27,9 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1009.83 0 1009,83 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:37:39 2019-06-24T05:54:51 2019-06-24T14:00:00 2019-06-24T17:00:00 180 1561395600 true 27.71 0 27,71 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1009.49 0 1009,49 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:37:39 2019-06-24T05:54:51 2019-06-24T15:00:00 2019-06-24T18:00:00 180 1561399200 true 27.44 0 27,44 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1009.26 0 1009,26 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:37:39 2019-06-24T05:54:51 2019-06-24T16:00:00 2019-06-24T19:00:00 180 1561402800 true 27.08 0 27,08 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1009.19 0 1009,19 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:37:39 2019-06-24T05:54:51 2019-06-24T17:00:00 2019-06-24T20:00:00 180 1561406400 true 26.66 0 26,66 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1009.24 0 1009,24 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-24T20:37:39 2019-06-24T05:54:51 2019-06-24T18:00:00 2019-06-24T21:00:00 180 1561410000 true 26.29 0 26,29 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1009.32 0 1009,32 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-24T20:37:39 2019-06-24T05:54:51 2019-06-24T19:00:00 2019-06-24T22:00:00 180 1561413600 true 25.98 0 25,98 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1009.51 0 1009,51 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-24T20:37:39 2019-06-24T05:54:51 2019-06-24T20:00:00 2019-06-24T23:00:00 180 1561417200 true 25.68 0 25,68 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1009.74 0 1009,74 mb mb true 0 0 0 % % 2019-06-23T21:00:00 2019-06-24T00:00:00 180 1561334400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-06-24T02:54:51 2019-06-24T05:54:51 180 1561355691 2019-06-24T17:37:39 2019-06-24T20:37:39 180 1561408659 true 0 0 0 mm mm true 0 0 0 % % 5 Τρίτη false 1 false 2019-06-25T20:37:46 2019-06-25T05:55:08 true 27.57 0 27,57 °C °C true 24.56 0 24,56 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Bορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NW false false false 0 0 NW20.png Αίθριος false 20 false 2019-06-25T20:37:46 2019-06-25T05:55:08 2019-06-24T21:00:00 2019-06-25T00:00:00 180 1561420800 true 25.42 0 25,42 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1009.82 0 1009,82 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-25T20:37:46 2019-06-25T05:55:08 2019-06-24T22:00:00 2019-06-25T01:00:00 180 1561424400 true 25.17 0 25,17 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1009.61 0 1009,61 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-25T20:37:46 2019-06-25T05:55:08 2019-06-24T23:00:00 2019-06-25T02:00:00 180 1561428000 true 24.93 0 24,93 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1009.27 0 1009,27 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-25T20:37:46 2019-06-25T05:55:08 2019-06-25T00:00:00 2019-06-25T03:00:00 180 1561431600 true 24.76 0 24,76 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1008.99 0 1008,99 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-25T20:37:46 2019-06-25T05:55:08 2019-06-25T01:00:00 2019-06-25T04:00:00 180 1561435200 true 24.65 0 24,65 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1008.82 0 1008,82 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-25T20:37:46 2019-06-25T05:55:08 2019-06-25T02:00:00 2019-06-25T05:00:00 180 1561438800 true 24.56 0 24,56 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1008.73 0 1008,73 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:37:46 2019-06-25T05:55:08 2019-06-25T03:00:00 2019-06-25T06:00:00 180 1561442400 true 24.57 0 24,57 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1008.71 0 1008,71 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:37:46 2019-06-25T05:55:08 2019-06-25T04:00:00 2019-06-25T07:00:00 180 1561446000 true 24.71 0 24,71 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1008.79 0 1008,79 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:37:46 2019-06-25T05:55:08 2019-06-25T05:00:00 2019-06-25T08:00:00 180 1561449600 true 24.99 0 24,99 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1008.95 0 1008,95 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:37:46 2019-06-25T05:55:08 2019-06-25T06:00:00 2019-06-25T09:00:00 180 1561453200 true 25.33 0 25,33 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1009.12 0 1009,12 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:37:46 2019-06-25T05:55:08 2019-06-25T07:00:00 2019-06-25T10:00:00 180 1561456800 true 25.75 0 25,75 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1009.31 0 1009,31 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:37:46 2019-06-25T05:55:08 2019-06-25T08:00:00 2019-06-25T11:00:00 180 1561460400 true 26.26 0 26,26 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1009.51 0 1009,51 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:37:46 2019-06-25T05:55:08 2019-06-25T09:00:00 2019-06-25T12:00:00 180 1561464000 true 26.72 0 26,72 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1009.64 0 1009,64 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:37:46 2019-06-25T05:55:08 2019-06-25T10:00:00 2019-06-25T13:00:00 180 1561467600 true 27.09 0 27,09 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1009.6 0 1009,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:37:46 2019-06-25T05:55:08 2019-06-25T11:00:00 2019-06-25T14:00:00 180 1561471200 true 27.32 0 27,32 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1009.5 0 1009,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:37:46 2019-06-25T05:55:08 2019-06-25T12:00:00 2019-06-25T15:00:00 180 1561474800 true 27.49 0 27,49 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1009.39 0 1009,39 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:37:46 2019-06-25T05:55:08 2019-06-25T13:00:00 2019-06-25T16:00:00 180 1561478400 true 27.57 0 27,57 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1009.26 0 1009,26 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:37:46 2019-06-25T05:55:08 2019-06-25T14:00:00 2019-06-25T17:00:00 180 1561482000 true 27.55 0 27,55 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1009.11 0 1009,11 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:37:46 2019-06-25T05:55:08 2019-06-25T15:00:00 2019-06-25T18:00:00 180 1561485600 true 27.37 0 27,37 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1009.04 0 1009,04 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:37:46 2019-06-25T05:55:08 2019-06-25T16:00:00 2019-06-25T19:00:00 180 1561489200 true 27 0 27 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1009.09 0 1009,09 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:37:46 2019-06-25T05:55:08 2019-06-25T17:00:00 2019-06-25T20:00:00 180 1561492800 true 26.56 0 26,56 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1009.22 0 1009,22 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-25T20:37:46 2019-06-25T05:55:08 2019-06-25T18:00:00 2019-06-25T21:00:00 180 1561496400 true 26.23 0 26,23 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1009.34 0 1009,34 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-25T20:37:46 2019-06-25T05:55:08 2019-06-25T19:00:00 2019-06-25T22:00:00 180 1561500000 true 26.01 0 26,01 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1009.44 0 1009,44 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-25T20:37:46 2019-06-25T05:55:08 2019-06-25T20:00:00 2019-06-25T23:00:00 180 1561503600 true 25.85 0 25,85 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1009.54 0 1009,54 mb mb true 0 0 0 % % 2019-06-24T21:00:00 2019-06-25T00:00:00 180 1561420800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-06-25T02:55:08 2019-06-25T05:55:08 180 1561442108 2019-06-25T17:37:46 2019-06-25T20:37:46 180 1561495066 true 0.0041 0 0,0041 mm mm true 0 0 0 % % 6 Τετάρτη false 1 false 2019-06-26T20:37:51 2019-06-26T05:55:27 true 27.41 0 27,41 °C °C true 24.67 0 24,67 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Bορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2019-06-26T20:37:51 2019-06-26T05:55:27 2019-06-25T21:00:00 2019-06-26T00:00:00 180 1561507200 true 25.71 0 25,71 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1009.5 0 1009,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-26T20:37:51 2019-06-26T05:55:27 2019-06-25T22:00:00 2019-06-26T01:00:00 180 1561510800 true 25.54 0 25,54 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1009.2 0 1009,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-26T20:37:51 2019-06-26T05:55:27 2019-06-25T23:00:00 2019-06-26T02:00:00 180 1561514400 true 25.41 0 25,41 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 77 0 77 % % true 1008.79 0 1008,79 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-26T20:37:51 2019-06-26T05:55:27 2019-06-26T00:00:00 2019-06-26T03:00:00 180 1561518000 true 25.25 0 25,25 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 78 0 78 % % true 1008.44 0 1008,44 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-26T20:37:51 2019-06-26T05:55:27 2019-06-26T01:00:00 2019-06-26T04:00:00 180 1561521600 true 25.05 0 25,05 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1008.24 0 1008,24 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-26T20:37:51 2019-06-26T05:55:27 2019-06-26T02:00:00 2019-06-26T05:00:00 180 1561525200 true 24.81 0 24,81 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1008.14 0 1008,14 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:37:51 2019-06-26T05:55:27 2019-06-26T03:00:00 2019-06-26T06:00:00 180 1561528800 true 24.67 0 24,67 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1008.13 0 1008,13 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:37:51 2019-06-26T05:55:27 2019-06-26T04:00:00 2019-06-26T07:00:00 180 1561532400 true 24.69 0 24,69 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1008.29 0 1008,29 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:37:51 2019-06-26T05:55:27 2019-06-26T05:00:00 2019-06-26T08:00:00 180 1561536000 true 24.83 0 24,83 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1008.56 0 1008,56 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:37:51 2019-06-26T05:55:27 2019-06-26T06:00:00 2019-06-26T09:00:00 180 1561539600 true 25.01 0 25,01 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1008.8 0 1008,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:37:51 2019-06-26T05:55:27 2019-06-26T07:00:00 2019-06-26T10:00:00 180 1561543200 true 25.31 0 25,31 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1009 0 1009 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:37:51 2019-06-26T05:55:27 2019-06-26T08:00:00 2019-06-26T11:00:00 180 1561546800 true 25.71 0 25,71 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1009.18 0 1009,18 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:37:51 2019-06-26T05:55:27 2019-06-26T09:00:00 2019-06-26T12:00:00 180 1561550400 true 26.13 0 26,13 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1009.24 0 1009,24 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:37:51 2019-06-26T05:55:27 2019-06-26T10:00:00 2019-06-26T13:00:00 180 1561554000 true 26.51 0 26,51 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1009.18 0 1009,18 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:37:51 2019-06-26T05:55:27 2019-06-26T11:00:00 2019-06-26T14:00:00 180 1561557600 true 26.84 0 26,84 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1009.01 0 1009,01 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:37:51 2019-06-26T05:55:27 2019-06-26T12:00:00 2019-06-26T15:00:00 180 1561561200 true 27.11 0 27,11 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1008.8 0 1008,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:37:51 2019-06-26T05:55:27 2019-06-26T13:00:00 2019-06-26T16:00:00 180 1561564800 true 27.31 0 27,31 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1008.51 0 1008,51 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:37:51 2019-06-26T05:55:27 2019-06-26T14:00:00 2019-06-26T17:00:00 180 1561568400 true 27.41 0 27,41 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1008.17 0 1008,17 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:37:51 2019-06-26T05:55:27 2019-06-26T15:00:00 2019-06-26T18:00:00 180 1561572000 true 27.32 0 27,32 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1007.91 0 1007,91 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:37:51 2019-06-26T05:55:27 2019-06-26T16:00:00 2019-06-26T19:00:00 180 1561575600 true 26.98 0 26,98 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1007.78 0 1007,78 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:37:51 2019-06-26T05:55:27 2019-06-26T17:00:00 2019-06-26T20:00:00 180 1561579200 true 26.5 0 26,5 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 W20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1007.73 0 1007,73 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-26T20:37:51 2019-06-26T05:55:27 2019-06-26T18:00:00 2019-06-26T21:00:00 180 1561582800 true 26.17 0 26,17 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1007.73 0 1007,73 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-26T20:37:51 2019-06-26T05:55:27 2019-06-26T19:00:00 2019-06-26T22:00:00 180 1561586400 true 26.04 0 26,04 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1007.79 0 1007,79 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-26T20:37:51 2019-06-26T05:55:27 2019-06-26T20:00:00 2019-06-26T23:00:00 180 1561590000 true 26.01 0 26,01 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1007.89 0 1007,89 mb mb true 0 0 0 % % 2019-06-25T21:00:00 2019-06-26T00:00:00 180 1561507200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-06-26T02:55:27 2019-06-26T05:55:27 180 1561528527 2019-06-26T17:37:51 2019-06-26T20:37:51 180 1561581471 true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 0 0 0 % %
sunny

Σήμερα

Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα.

24°c

windy

BF 4

deltiokairou

Η ιστορία της Λέρου ξεκινά στα νεολιθικά χρόνια. Στην αρχαιότητα ανήκε στον ιωνικό χώρο, ενώ κατά τους Παλαιοχριστιανικούς Χρόνους (5ος – 7ος αι.) αναπτύχθηκαν οι οικισμοί στα παράλια του νησιού. Στην αρχαιότητα, η Λέρος μαζί με την Κάλυμνο ονομάζονταν Καλύδνιαι νήσοι ή Καλύδνια. Το όνομά της εικάζεται ότι προήλθε από τη λέξη Λευρός που σημαίνει λείος, ομαλός, επειδή - σε αντίθεση με την ορεινή και βραχώδη Κάλυμνο - η Λέρος έχει έδαφος ομαλό και γόνιμο. Από το 1309 έως το 1522 το νησί πέρασε στην κυριαρχία των Ιπποτών και στη συνέχεια των Τούρκων. Το 1912 ξεκίνησε η Ιταλοκρατία. Η Λέρος ενώθηκε οριστικά με την Eλλάδα το 1948 και χρησιμοποιήθηκε την περίοδο του Eμφυλίου και της δικτατορίας (1967 - 1974) ως τόπος εξορίας.
Ο οικισμός Αγία Μαρίνα είναι πρωτεύουσα του Δήμου, και έχει ρυμοτομικό σχέδιο που περιλαμβάνει τρεις οικιστικές ενότητες – γειτονιές: την Αγία Μαρίνα στη βόρεια παραλία του κεντρικού τμήματος του νησιού, τον Πλάτανο στον αυχένα μεταξύ του λόφου του Κάστρου και του υψώματος Μεροβίγλι, και το Παντέλι στο μυχό του ομώνυμου όρμου. Έχει αξιόλογο λιμάνι, που χρησιμοποιείται εναλλακτικά από τα επιβατικά πλοία, όταν οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την προσέγγιση στο κύριο λιμάνι του νησιού στο Λακκί.
Σημαντικότεροι κόλποι είναι ο κόλπος του Λακκιού, ο μεγαλύτερος του νησιού και από τα ασφαλέστερα λιμάνια της Μεσογείου, που κατά τη διάρκεια της Ιταλικής κατοχής της Δωδεκανήσου λεγόταν Portolago και χρησιμοποιήθηκε ως ναύσταθμος, λόγω της φυσικής του καταλληλότητας και οι αβαθείς κόλποι στο Παρθένι, με τρεις αλλεπάλληλους μυχούς, και στο Πλεφούτι, και οι δύο προφυλαγμένοι από τους βόρειους ανέμους, με τις νησίδες Στρογγύλη και Αρχάγγελο να λειτουργούν σαν φυσικοί κυματοθραύστες. Αξιόλογοι επίσης είναι οι όρμοι στα Aλιντα, στον Ξηρόκαμπο και στο Παντέλι, ενώ σε μικρότερους όρμους, σε όλες τις ακτές, υπάρχουν παραλίες ιδανικές για κολύμπι.

Πηγή: www.leros.gr