ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΛΕΡΟ

Η Λέρος ανήκει στα Δωδεκάνησα. Συνδέεται ακτοπλοϊκώς με τον Πειραιά πέντε φορές την εβδομάδα, και με άλλα νησιά στα Δωδεκάνησα όπως τη Ρόδο και την Κω, τη Σάμο και την Ικαρία, και τη Σύρο στις Κυκλάδες. Τα δρομολόγια πραγματοποιούνται από δύο εταιρείες και οι πιο δημοφιλείς προορισμοί εξυπηρετούνται όλο το χρόνο. Το λιμάνι βρίσκεται στο Λακκί, τον μεγαλύτερο οικισμό του νησιού, και είναι το μεγαλύτερο φυσικό λιμάνι στη Μεσόγειο.

ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΛΕΡΟ

0 2735 false 20 false 2020-07-06T20:37:00 2020-07-06T06:00:00 0.0 true 26 0 26 °C °C true 1002 0 1002 mb mb true 87 0 87 % % 2020-07-05T22:00:00 2020-07-06T01:00:00 180 1593997200 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF WNW false false false 0 0 NW15.png Υγρασία Humid 0 Δευτέρα false 1 false 2020-07-06T20:37:00 2020-07-06T06:00:00 true 27.76 0 27,76 °C °C true 24.24 0 24,24 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF WNW false false false 0 0 NW15.png Υγρασία false 20 false 2020-07-06T20:37:00 2020-07-06T06:00:00 2020-07-05T21:00:00 2020-07-06T00:00:00 180 1593993600 true 25.79 0 25,79 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1002.1 0 1002,1 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-07-06T20:37:00 2020-07-06T06:00:00 2020-07-05T22:00:00 2020-07-06T01:00:00 180 1593997200 true 25.61 0 25,61 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1001.8 0 1001,8 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-07-06T20:37:00 2020-07-06T06:00:00 2020-07-05T23:00:00 2020-07-06T02:00:00 180 1594000800 true 25.45 0 25,45 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1001.5 0 1001,5 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-07-06T20:37:00 2020-07-06T06:00:00 2020-07-06T00:00:00 2020-07-06T03:00:00 180 1594004400 true 25.3 0 25,3 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 93 0 93 % % true 1001.2 0 1001,2 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-07-06T20:37:00 2020-07-06T06:00:00 2020-07-06T01:00:00 2020-07-06T04:00:00 180 1594008000 true 25.15 0 25,15 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 95 0 95 % % true 1001.1 0 1001,1 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-07-06T20:37:00 2020-07-06T06:00:00 2020-07-06T02:00:00 2020-07-06T05:00:00 180 1594011600 true 25.02 0 25,02 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 96 0 96 % % true 1000.6 0 1000,6 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-07-06T20:37:00 2020-07-06T06:00:00 2020-07-06T03:00:00 2020-07-06T06:00:00 180 1594015200 true 24.95 0 24,95 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 95 0 95 % % true 1000.4 0 1000,4 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-06T20:37:00 2020-07-06T06:00:00 2020-07-06T04:00:00 2020-07-06T07:00:00 180 1594018800 true 25.02 0 25,02 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 93 0 93 % % true 1000.3 0 1000,3 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-06T20:37:00 2020-07-06T06:00:00 2020-07-06T05:00:00 2020-07-06T08:00:00 180 1594022400 true 25.25 0 25,25 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 91 0 91 % % true 1000.5 0 1000,5 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-06T20:37:00 2020-07-06T06:00:00 2020-07-06T06:00:00 2020-07-06T09:00:00 180 1594026000 true 25.66 0 25,66 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 89 0 89 % % true 1000.7 0 1000,7 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-06T20:37:00 2020-07-06T06:00:00 2020-07-06T07:00:00 2020-07-06T10:00:00 180 1594029600 true 26.15 0 26,15 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 87 0 87 % % true 1000.8 0 1000,8 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-06T20:37:00 2020-07-06T06:00:00 2020-07-06T08:00:00 2020-07-06T11:00:00 180 1594033200 true 26.57 0 26,57 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1001 0 1001 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-06T20:37:00 2020-07-06T06:00:00 2020-07-06T09:00:00 2020-07-06T12:00:00 180 1594036800 true 26.87 0 26,87 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1001.1 0 1001,1 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-06T20:37:00 2020-07-06T06:00:00 2020-07-06T10:00:00 2020-07-06T13:00:00 180 1594040400 true 27.09 0 27,09 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1001 0 1001 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-06T20:37:00 2020-07-06T06:00:00 2020-07-06T11:00:00 2020-07-06T14:00:00 180 1594044000 true 27.39 0 27,39 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 78 0 78 % % true 1001 0 1001 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-06T20:37:00 2020-07-06T06:00:00 2020-07-06T12:00:00 2020-07-06T15:00:00 180 1594047600 true 27.48 0 27,48 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 77 0 77 % % true 1001 0 1001 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-06T20:37:00 2020-07-06T06:00:00 2020-07-06T13:00:00 2020-07-06T16:00:00 180 1594051200 true 27.46 0 27,46 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1000.6 0 1000,6 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-06T20:37:00 2020-07-06T06:00:00 2020-07-06T14:00:00 2020-07-06T17:00:00 180 1594054800 true 27.33 0 27,33 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1000.4 0 1000,4 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-06T20:37:00 2020-07-06T06:00:00 2020-07-06T15:00:00 2020-07-06T18:00:00 180 1594058400 true 27.08 0 27,08 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1000.2 0 1000,2 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-06T20:37:00 2020-07-06T06:00:00 2020-07-06T16:00:00 2020-07-06T19:00:00 180 1594062000 true 26.7 0 26,7 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1000.4 0 1000,4 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-06T20:37:00 2020-07-06T06:00:00 2020-07-06T17:00:00 2020-07-06T20:00:00 180 1594065600 true 26.22 0 26,22 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 80 0 80 % % true 1000.8 0 1000,8 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-07-06T20:37:00 2020-07-06T06:00:00 2020-07-06T18:00:00 2020-07-06T21:00:00 180 1594069200 true 25.68 0 25,68 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 82 0 82 % % true 1001 0 1001 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-06T20:37:00 2020-07-06T06:00:00 2020-07-06T19:00:00 2020-07-06T22:00:00 180 1594072800 true 25.23 0 25,23 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 83 0 83 % % true 1001.4 0 1001,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-06T20:37:00 2020-07-06T06:00:00 2020-07-06T20:00:00 2020-07-06T23:00:00 180 1594076400 true 24.85 0 24,85 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1001.8 0 1001,8 mb mb true 0 0 0 % % 2020-07-05T21:00:00 2020-07-06T00:00:00 180 1593993600 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2020-07-06T03:00:00 2020-07-06T06:00:00 180 1594015200 2020-07-06T17:37:00 2020-07-06T20:37:00 180 1594067820 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0 0 0 % % 1 Τρίτη false 1 false 2020-07-07T20:37:00 2020-07-07T06:01:00 true 27.54 0 27,54 °C °C true 23.72 0 23,72 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Δυτικός πολύ ασθενής - 2 BF W false false false 0 0 W10.png Αίθριος false 20 false 2020-07-07T20:37:00 2020-07-07T06:01:00 2020-07-06T21:00:00 2020-07-07T00:00:00 180 1594080000 true 24.51 0 24,51 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1001.6 0 1001,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-07T20:37:00 2020-07-07T06:01:00 2020-07-06T22:00:00 2020-07-07T01:00:00 180 1594083600 true 24.28 0 24,28 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1001.6 0 1001,6 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-07-07T20:37:00 2020-07-07T06:01:00 2020-07-06T23:00:00 2020-07-07T02:00:00 180 1594087200 true 24.15 0 24,15 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 89 0 89 % % true 1001.6 0 1001,6 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-07-07T20:37:00 2020-07-07T06:01:00 2020-07-07T00:00:00 2020-07-07T03:00:00 180 1594090800 true 24.09 0 24,09 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 91 0 91 % % true 1001.4 0 1001,4 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-07-07T20:37:00 2020-07-07T06:01:00 2020-07-07T01:00:00 2020-07-07T04:00:00 180 1594094400 true 24.01 0 24,01 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 91 0 91 % % true 1001.4 0 1001,4 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-07-07T20:37:00 2020-07-07T06:01:00 2020-07-07T02:00:00 2020-07-07T05:00:00 180 1594098000 true 23.99 0 23,99 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 92 0 92 % % true 1001.3 0 1001,3 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-07-07T20:37:00 2020-07-07T06:01:00 2020-07-07T03:00:00 2020-07-07T06:00:00 180 1594101600 true 24.07 0 24,07 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 91 0 91 % % true 1001.4 0 1001,4 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-07T20:37:00 2020-07-07T06:01:00 2020-07-07T04:00:00 2020-07-07T07:00:00 180 1594105200 true 24.32 0 24,32 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1001.7 0 1001,7 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-07T20:37:00 2020-07-07T06:01:00 2020-07-07T05:00:00 2020-07-07T08:00:00 180 1594108800 true 24.78 0 24,78 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1002.4 0 1002,4 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-07T20:37:00 2020-07-07T06:01:00 2020-07-07T06:00:00 2020-07-07T09:00:00 180 1594112400 true 25.37 0 25,37 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1002.7 0 1002,7 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-07T20:37:00 2020-07-07T06:01:00 2020-07-07T07:00:00 2020-07-07T10:00:00 180 1594116000 true 25.87 0 25,87 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1003.1 0 1003,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-07T20:37:00 2020-07-07T06:01:00 2020-07-07T08:00:00 2020-07-07T11:00:00 180 1594119600 true 26.26 0 26,26 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1003.2 0 1003,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-07T20:37:00 2020-07-07T06:01:00 2020-07-07T09:00:00 2020-07-07T12:00:00 180 1594123200 true 26.6 0 26,6 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1003.6 0 1003,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-07T20:37:00 2020-07-07T06:01:00 2020-07-07T10:00:00 2020-07-07T13:00:00 180 1594126800 true 26.96 0 26,96 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1003.9 0 1003,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-07T20:37:00 2020-07-07T06:01:00 2020-07-07T11:00:00 2020-07-07T14:00:00 180 1594130400 true 27.2 0 27,2 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1003.8 0 1003,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-07T20:37:00 2020-07-07T06:01:00 2020-07-07T12:00:00 2020-07-07T15:00:00 180 1594134000 true 27.26 0 27,26 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1003.9 0 1003,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-07T20:37:00 2020-07-07T06:01:00 2020-07-07T13:00:00 2020-07-07T16:00:00 180 1594137600 true 27.12 0 27,12 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1003.8 0 1003,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-07T20:37:00 2020-07-07T06:01:00 2020-07-07T14:00:00 2020-07-07T17:00:00 180 1594141200 true 26.85 0 26,85 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1003.7 0 1003,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-07T20:37:00 2020-07-07T06:01:00 2020-07-07T15:00:00 2020-07-07T18:00:00 180 1594144800 true 26.49 0 26,49 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1003.7 0 1003,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-07T20:37:00 2020-07-07T06:01:00 2020-07-07T16:00:00 2020-07-07T19:00:00 180 1594148400 true 26.09 0 26,09 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1003.9 0 1003,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-07T20:37:00 2020-07-07T06:01:00 2020-07-07T17:00:00 2020-07-07T20:00:00 180 1594152000 true 25.65 0 25,65 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1004.3 0 1004,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-07T20:37:00 2020-07-07T06:01:00 2020-07-07T18:00:00 2020-07-07T21:00:00 180 1594155600 true 25.21 0 25,21 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1004.7 0 1004,7 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-07T20:37:00 2020-07-07T06:01:00 2020-07-07T19:00:00 2020-07-07T22:00:00 180 1594159200 true 24.74 0 24,74 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1005.1 0 1005,1 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-07-07T20:37:00 2020-07-07T06:01:00 2020-07-07T20:00:00 2020-07-07T23:00:00 180 1594162800 true 24.34 0 24,34 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1005.6 0 1005,6 mb mb true 0.43 0 0,43 % % 2020-07-06T21:00:00 2020-07-07T00:00:00 180 1594080000 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2020-07-07T03:01:00 2020-07-07T06:01:00 180 1594101660 2020-07-07T17:37:00 2020-07-07T20:37:00 180 1594154220 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0.04 0 0,04 % % 2 Τετάρτη false 1 false 2020-07-08T20:36:00 2020-07-08T06:01:00 true 28.72 0 28,72 °C °C true 23.54 0 23,54 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NNW false false false 0 0 NW20.png Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-07-08T20:36:00 2020-07-08T06:01:00 2020-07-07T21:00:00 2020-07-08T00:00:00 180 1594166400 true 24.05 0 24,05 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1005.8 0 1005,8 mb mb true 0.58 0 0,58 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-07-08T20:36:00 2020-07-08T06:01:00 2020-07-07T22:00:00 2020-07-08T01:00:00 180 1594170000 true 23.85 0 23,85 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1005.8 0 1005,8 mb mb true 0.58 0 0,58 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-07-08T20:36:00 2020-07-08T06:01:00 2020-07-07T23:00:00 2020-07-08T02:00:00 180 1594173600 true 23.81 0 23,81 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1005.5 0 1005,5 mb mb true 0.49 0 0,49 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-07-08T20:36:00 2020-07-08T06:01:00 2020-07-08T00:00:00 2020-07-08T03:00:00 180 1594177200 true 23.86 0 23,86 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 89 0 89 % % true 1005.3 0 1005,3 mb mb true 0.38 0 0,38 % % Υγρασία false 20 false 2020-07-08T20:36:00 2020-07-08T06:01:00 2020-07-08T01:00:00 2020-07-08T04:00:00 180 1594180800 true 23.97 0 23,97 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1005.3 0 1005,3 mb mb true 0.25 0 0,25 % % Υγρασία false 20 false 2020-07-08T20:36:00 2020-07-08T06:01:00 2020-07-08T02:00:00 2020-07-08T05:00:00 180 1594184400 true 24.09 0 24,09 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 91 0 91 % % true 1005.3 0 1005,3 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Υγρασία false 20 false 2020-07-08T20:36:00 2020-07-08T06:01:00 2020-07-08T03:00:00 2020-07-08T06:00:00 180 1594188000 true 24.26 0 24,26 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1005.5 0 1005,5 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-08T20:36:00 2020-07-08T06:01:00 2020-07-08T04:00:00 2020-07-08T07:00:00 180 1594191600 true 24.56 0 24,56 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 89 0 89 % % true 1006 0 1006 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-08T20:36:00 2020-07-08T06:01:00 2020-07-08T05:00:00 2020-07-08T08:00:00 180 1594195200 true 24.97 0 24,97 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 88 0 88 % % true 1006.2 0 1006,2 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-08T20:36:00 2020-07-08T06:01:00 2020-07-08T06:00:00 2020-07-08T09:00:00 180 1594198800 true 25.46 0 25,46 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 86 0 86 % % true 1006.5 0 1006,5 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-08T20:36:00 2020-07-08T06:01:00 2020-07-08T07:00:00 2020-07-08T10:00:00 180 1594202400 true 25.99 0 25,99 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 84 0 84 % % true 1006.9 0 1006,9 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-08T20:36:00 2020-07-08T06:01:00 2020-07-08T08:00:00 2020-07-08T11:00:00 180 1594206000 true 26.5 0 26,5 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 81 0 81 % % true 1007.2 0 1007,2 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-08T20:36:00 2020-07-08T06:01:00 2020-07-08T09:00:00 2020-07-08T12:00:00 180 1594209600 true 26.94 0 26,94 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 78 0 78 % % true 1007.5 0 1007,5 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-08T20:36:00 2020-07-08T06:01:00 2020-07-08T10:00:00 2020-07-08T13:00:00 180 1594213200 true 27.4 0 27,4 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 74 0 74 % % true 1007.6 0 1007,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-08T20:36:00 2020-07-08T06:01:00 2020-07-08T11:00:00 2020-07-08T14:00:00 180 1594216800 true 27.8 0 27,8 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 71 0 71 % % true 1007.7 0 1007,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-08T20:36:00 2020-07-08T06:01:00 2020-07-08T12:00:00 2020-07-08T15:00:00 180 1594220400 true 28.12 0 28,12 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 69 0 69 % % true 1007.7 0 1007,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-08T20:36:00 2020-07-08T06:01:00 2020-07-08T13:00:00 2020-07-08T16:00:00 180 1594224000 true 28.33 0 28,33 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1007.6 0 1007,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-08T20:36:00 2020-07-08T06:01:00 2020-07-08T14:00:00 2020-07-08T17:00:00 180 1594227600 true 28.44 0 28,44 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1007.3 0 1007,3 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-07-08T20:36:00 2020-07-08T06:01:00 2020-07-08T15:00:00 2020-07-08T18:00:00 180 1594231200 true 28.39 0 28,39 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1007.1 0 1007,1 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-07-08T20:36:00 2020-07-08T06:01:00 2020-07-08T16:00:00 2020-07-08T19:00:00 180 1594234800 true 28.21 0 28,21 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1007.2 0 1007,2 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-07-08T20:36:00 2020-07-08T06:01:00 2020-07-08T17:00:00 2020-07-08T20:00:00 180 1594238400 true 27.88 0 27,88 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1007.5 0 1007,5 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-07-08T20:36:00 2020-07-08T06:01:00 2020-07-08T18:00:00 2020-07-08T21:00:00 180 1594242000 true 27.51 0 27,51 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1007.8 0 1007,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-08T20:36:00 2020-07-08T06:01:00 2020-07-08T19:00:00 2020-07-08T22:00:00 180 1594245600 true 27.1 0 27,1 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1008.2 0 1008,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-08T20:36:00 2020-07-08T06:01:00 2020-07-08T20:00:00 2020-07-08T23:00:00 180 1594249200 true 26.66 0 26,66 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1008.6 0 1008,6 mb mb true 0 0 0 % % 2020-07-07T21:00:00 2020-07-08T00:00:00 180 1594166400 Ανεμώδης το βραδυ. Windy in the evening. 2020-07-08T03:01:00 2020-07-08T06:01:00 180 1594188060 2020-07-08T17:36:00 2020-07-08T20:36:00 180 1594240560 true 0.0099 0 0,0099 mm mm true 0.09 0 0,09 % % 3 Πέμπτη false 1 false 2020-07-09T20:36:00 2020-07-09T06:02:00 true 28.08 0 28,08 °C °C true 24.08 0 24,08 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Αίθριος false 20 false 2020-07-09T20:36:00 2020-07-09T06:02:00 2020-07-08T21:00:00 2020-07-09T00:00:00 180 1594252800 true 26.18 0 26,18 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1008.9 0 1008,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-09T20:36:00 2020-07-09T06:02:00 2020-07-08T22:00:00 2020-07-09T01:00:00 180 1594256400 true 25.67 0 25,67 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1008.8 0 1008,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-09T20:36:00 2020-07-09T06:02:00 2020-07-08T23:00:00 2020-07-09T02:00:00 180 1594260000 true 25.22 0 25,22 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1008.9 0 1008,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-09T20:36:00 2020-07-09T06:02:00 2020-07-09T00:00:00 2020-07-09T03:00:00 180 1594263600 true 24.87 0 24,87 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1008.8 0 1008,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-09T20:36:00 2020-07-09T06:02:00 2020-07-09T01:00:00 2020-07-09T04:00:00 180 1594267200 true 24.62 0 24,62 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1008.7 0 1008,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-09T20:36:00 2020-07-09T06:02:00 2020-07-09T02:00:00 2020-07-09T05:00:00 180 1594270800 true 24.43 0 24,43 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1008.8 0 1008,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-09T20:36:00 2020-07-09T06:02:00 2020-07-09T03:00:00 2020-07-09T06:00:00 180 1594274400 true 24.35 0 24,35 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1008.8 0 1008,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-09T20:36:00 2020-07-09T06:02:00 2020-07-09T04:00:00 2020-07-09T07:00:00 180 1594278000 true 24.39 0 24,39 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1009.1 0 1009,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-09T20:36:00 2020-07-09T06:02:00 2020-07-09T05:00:00 2020-07-09T08:00:00 180 1594281600 true 24.5 0 24,5 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1009.4 0 1009,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-09T20:36:00 2020-07-09T06:02:00 2020-07-09T06:00:00 2020-07-09T09:00:00 180 1594285200 true 24.67 0 24,67 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1009.5 0 1009,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-09T20:36:00 2020-07-09T06:02:00 2020-07-09T07:00:00 2020-07-09T10:00:00 180 1594288800 true 24.99 0 24,99 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1009.8 0 1009,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-09T20:36:00 2020-07-09T06:02:00 2020-07-09T08:00:00 2020-07-09T11:00:00 180 1594292400 true 25.49 0 25,49 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1009.9 0 1009,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-09T20:36:00 2020-07-09T06:02:00 2020-07-09T09:00:00 2020-07-09T12:00:00 180 1594296000 true 25.98 0 25,98 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1009.9 0 1009,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-09T20:36:00 2020-07-09T06:02:00 2020-07-09T10:00:00 2020-07-09T13:00:00 180 1594299600 true 26.38 0 26,38 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1009.7 0 1009,7 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-07-09T20:36:00 2020-07-09T06:02:00 2020-07-09T11:00:00 2020-07-09T14:00:00 180 1594303200 true 26.69 0 26,69 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1009.4 0 1009,4 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-07-09T20:36:00 2020-07-09T06:02:00 2020-07-09T12:00:00 2020-07-09T15:00:00 180 1594306800 true 26.96 0 26,96 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1009.1 0 1009,1 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-07-09T20:36:00 2020-07-09T06:02:00 2020-07-09T13:00:00 2020-07-09T16:00:00 180 1594310400 true 27.22 0 27,22 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1008.7 0 1008,7 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-07-09T20:36:00 2020-07-09T06:02:00 2020-07-09T14:00:00 2020-07-09T17:00:00 180 1594314000 true 27.44 0 27,44 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1008.3 0 1008,3 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-07-09T20:36:00 2020-07-09T06:02:00 2020-07-09T15:00:00 2020-07-09T18:00:00 180 1594317600 true 27.61 0 27,61 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1008.2 0 1008,2 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-07-09T20:36:00 2020-07-09T06:02:00 2020-07-09T16:00:00 2020-07-09T19:00:00 180 1594321200 true 27.75 0 27,75 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1008.1 0 1008,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-09T20:36:00 2020-07-09T06:02:00 2020-07-09T17:00:00 2020-07-09T20:00:00 180 1594324800 true 27.79 0 27,79 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1008.1 0 1008,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-09T20:36:00 2020-07-09T06:02:00 2020-07-09T18:00:00 2020-07-09T21:00:00 180 1594328400 true 27.69 0 27,69 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1008.1 0 1008,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-09T20:36:00 2020-07-09T06:02:00 2020-07-09T19:00:00 2020-07-09T22:00:00 180 1594332000 true 27.43 0 27,43 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1008.2 0 1008,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-09T20:36:00 2020-07-09T06:02:00 2020-07-09T20:00:00 2020-07-09T23:00:00 180 1594335600 true 27.02 0 27,02 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1008.4 0 1008,4 mb mb true 0 0 0 % % 2020-07-08T21:00:00 2020-07-09T00:00:00 180 1594252800 Ανεμώδης το απόγευμα και το βραδυ. Windy in the afternoon and evening. 2020-07-09T03:02:00 2020-07-09T06:02:00 180 1594274520 2020-07-09T17:36:00 2020-07-09T20:36:00 180 1594326960 true 0 0 0 mm mm true 0 0 0 % % 4 Παρασκευή false 1 false 2020-07-10T20:36:00 2020-07-10T06:03:00 true 28.25 0 28,25 °C °C true 24.76 0 24,76 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Αίθριος false 20 false 2020-07-10T20:36:00 2020-07-10T06:03:00 2020-07-09T21:00:00 2020-07-10T00:00:00 180 1594339200 true 26.55 0 26,55 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1008.2 0 1008,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-10T20:36:00 2020-07-10T06:03:00 2020-07-09T22:00:00 2020-07-10T01:00:00 180 1594342800 true 26.06 0 26,06 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1008 0 1008 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-10T20:36:00 2020-07-10T06:03:00 2020-07-09T23:00:00 2020-07-10T02:00:00 180 1594346400 true 25.66 0 25,66 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1007.7 0 1007,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-10T20:36:00 2020-07-10T06:03:00 2020-07-10T00:00:00 2020-07-10T03:00:00 180 1594350000 true 25.37 0 25,37 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1007.5 0 1007,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-10T20:36:00 2020-07-10T06:03:00 2020-07-10T01:00:00 2020-07-10T04:00:00 180 1594353600 true 25.19 0 25,19 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1007.2 0 1007,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-10T20:36:00 2020-07-10T06:03:00 2020-07-10T02:00:00 2020-07-10T05:00:00 180 1594357200 true 25.06 0 25,06 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1007 0 1007 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-10T20:36:00 2020-07-10T06:03:00 2020-07-10T03:00:00 2020-07-10T06:00:00 180 1594360800 true 25.03 0 25,03 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1006.9 0 1006,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-10T20:36:00 2020-07-10T06:03:00 2020-07-10T04:00:00 2020-07-10T07:00:00 180 1594364400 true 25.05 0 25,05 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1007.2 0 1007,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-10T20:36:00 2020-07-10T06:03:00 2020-07-10T05:00:00 2020-07-10T08:00:00 180 1594368000 true 25.07 0 25,07 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1007.3 0 1007,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-10T20:36:00 2020-07-10T06:03:00 2020-07-10T06:00:00 2020-07-10T09:00:00 180 1594371600 true 25.13 0 25,13 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1007.4 0 1007,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-10T20:36:00 2020-07-10T06:03:00 2020-07-10T07:00:00 2020-07-10T10:00:00 180 1594375200 true 25.34 0 25,34 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1007.6 0 1007,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-10T20:36:00 2020-07-10T06:03:00 2020-07-10T08:00:00 2020-07-10T11:00:00 180 1594378800 true 25.69 0 25,69 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1007.9 0 1007,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-10T20:36:00 2020-07-10T06:03:00 2020-07-10T09:00:00 2020-07-10T12:00:00 180 1594382400 true 26.12 0 26,12 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1007.8 0 1007,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-10T20:36:00 2020-07-10T06:03:00 2020-07-10T10:00:00 2020-07-10T13:00:00 180 1594386000 true 26.53 0 26,53 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1007.6 0 1007,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-10T20:36:00 2020-07-10T06:03:00 2020-07-10T11:00:00 2020-07-10T14:00:00 180 1594389600 true 26.86 0 26,86 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1007.6 0 1007,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-10T20:36:00 2020-07-10T06:03:00 2020-07-10T12:00:00 2020-07-10T15:00:00 180 1594393200 true 27.16 0 27,16 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1007.4 0 1007,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-10T20:36:00 2020-07-10T06:03:00 2020-07-10T13:00:00 2020-07-10T16:00:00 180 1594396800 true 27.46 0 27,46 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1007.1 0 1007,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-10T20:36:00 2020-07-10T06:03:00 2020-07-10T14:00:00 2020-07-10T17:00:00 180 1594400400 true 27.71 0 27,71 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1006.8 0 1006,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-10T20:36:00 2020-07-10T06:03:00 2020-07-10T15:00:00 2020-07-10T18:00:00 180 1594404000 true 27.91 0 27,91 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1006.5 0 1006,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-10T20:36:00 2020-07-10T06:03:00 2020-07-10T16:00:00 2020-07-10T19:00:00 180 1594407600 true 27.97 0 27,97 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1006.4 0 1006,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-10T20:36:00 2020-07-10T06:03:00 2020-07-10T17:00:00 2020-07-10T20:00:00 180 1594411200 true 27.91 0 27,91 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1006.4 0 1006,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-10T20:36:00 2020-07-10T06:03:00 2020-07-10T18:00:00 2020-07-10T21:00:00 180 1594414800 true 27.72 0 27,72 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1006.5 0 1006,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-10T20:36:00 2020-07-10T06:03:00 2020-07-10T19:00:00 2020-07-10T22:00:00 180 1594418400 true 27.51 0 27,51 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1006.8 0 1006,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-10T20:36:00 2020-07-10T06:03:00 2020-07-10T20:00:00 2020-07-10T23:00:00 180 1594422000 true 27.21 0 27,21 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1007.1 0 1007,1 mb mb true 0 0 0 % % 2020-07-09T21:00:00 2020-07-10T00:00:00 180 1594339200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-07-10T03:03:00 2020-07-10T06:03:00 180 1594360980 2020-07-10T17:36:00 2020-07-10T20:36:00 180 1594413360 true 0 0 0 mm mm true 0 0 0 % % 5 Σάββατο false 1 false 2020-07-11T20:35:00 2020-07-11T06:03:00 true 27.7 0 27,7 °C °C true 24.32 0 24,32 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Bορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NW false false false 0 0 NW20.png Αίθριος false 20 false 2020-07-11T20:35:00 2020-07-11T06:03:00 2020-07-10T21:00:00 2020-07-11T00:00:00 180 1594425600 true 26.81 0 26,81 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1007.1 0 1007,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-11T20:35:00 2020-07-11T06:03:00 2020-07-10T22:00:00 2020-07-11T01:00:00 180 1594429200 true 26.29 0 26,29 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1007 0 1007 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-11T20:35:00 2020-07-11T06:03:00 2020-07-10T23:00:00 2020-07-11T02:00:00 180 1594432800 true 25.78 0 25,78 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1006.9 0 1006,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-11T20:35:00 2020-07-11T06:03:00 2020-07-11T00:00:00 2020-07-11T03:00:00 180 1594436400 true 25.39 0 25,39 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1006.9 0 1006,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-11T20:35:00 2020-07-11T06:03:00 2020-07-11T01:00:00 2020-07-11T04:00:00 180 1594440000 true 25.05 0 25,05 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1006.5 0 1006,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-11T20:35:00 2020-07-11T06:03:00 2020-07-11T02:00:00 2020-07-11T05:00:00 180 1594443600 true 24.76 0 24,76 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1006.4 0 1006,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-11T20:35:00 2020-07-11T06:03:00 2020-07-11T03:00:00 2020-07-11T06:00:00 180 1594447200 true 24.6 0 24,6 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1006.4 0 1006,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-11T20:35:00 2020-07-11T06:03:00 2020-07-11T04:00:00 2020-07-11T07:00:00 180 1594450800 true 24.63 0 24,63 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1006.7 0 1006,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-11T20:35:00 2020-07-11T06:03:00 2020-07-11T05:00:00 2020-07-11T08:00:00 180 1594454400 true 24.76 0 24,76 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1006.7 0 1006,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-11T20:35:00 2020-07-11T06:03:00 2020-07-11T06:00:00 2020-07-11T09:00:00 180 1594458000 true 24.88 0 24,88 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1006.8 0 1006,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-11T20:35:00 2020-07-11T06:03:00 2020-07-11T07:00:00 2020-07-11T10:00:00 180 1594461600 true 25.1 0 25,1 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1006.9 0 1006,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-11T20:35:00 2020-07-11T06:03:00 2020-07-11T08:00:00 2020-07-11T11:00:00 180 1594465200 true 25.46 0 25,46 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1007.1 0 1007,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-11T20:35:00 2020-07-11T06:03:00 2020-07-11T09:00:00 2020-07-11T12:00:00 180 1594468800 true 25.88 0 25,88 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1007.3 0 1007,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-11T20:35:00 2020-07-11T06:03:00 2020-07-11T10:00:00 2020-07-11T13:00:00 180 1594472400 true 26.26 0 26,26 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1007.5 0 1007,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-11T20:35:00 2020-07-11T06:03:00 2020-07-11T11:00:00 2020-07-11T14:00:00 180 1594476000 true 26.57 0 26,57 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1007.5 0 1007,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-11T20:35:00 2020-07-11T06:03:00 2020-07-11T12:00:00 2020-07-11T15:00:00 180 1594479600 true 26.85 0 26,85 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1007.2 0 1007,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-11T20:35:00 2020-07-11T06:03:00 2020-07-11T13:00:00 2020-07-11T16:00:00 180 1594483200 true 27.11 0 27,11 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1006.8 0 1006,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-11T20:35:00 2020-07-11T06:03:00 2020-07-11T14:00:00 2020-07-11T17:00:00 180 1594486800 true 27.31 0 27,31 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1006.2 0 1006,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-11T20:35:00 2020-07-11T06:03:00 2020-07-11T15:00:00 2020-07-11T18:00:00 180 1594490400 true 27.42 0 27,42 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 64 0 64 % % true 1006.1 0 1006,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-11T20:35:00 2020-07-11T06:03:00 2020-07-11T16:00:00 2020-07-11T19:00:00 180 1594494000 true 27.35 0 27,35 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1005.9 0 1005,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-11T20:35:00 2020-07-11T06:03:00 2020-07-11T17:00:00 2020-07-11T20:00:00 180 1594497600 true 27.16 0 27,16 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1005.8 0 1005,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-11T20:35:00 2020-07-11T06:03:00 2020-07-11T18:00:00 2020-07-11T21:00:00 180 1594501200 true 26.97 0 26,97 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1006 0 1006 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-11T20:35:00 2020-07-11T06:03:00 2020-07-11T19:00:00 2020-07-11T22:00:00 180 1594504800 true 26.91 0 26,91 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1006 0 1006 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-11T20:35:00 2020-07-11T06:03:00 2020-07-11T20:00:00 2020-07-11T23:00:00 180 1594508400 true 26.89 0 26,89 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1006.1 0 1006,1 mb mb true 0 0 0 % % 2020-07-10T21:00:00 2020-07-11T00:00:00 180 1594425600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-07-11T03:03:00 2020-07-11T06:03:00 180 1594447380 2020-07-11T17:35:00 2020-07-11T20:35:00 180 1594499700 true 0.0084 0 0,0084 mm mm true 0 0 0 % % 6 Κυριακή false 1 false 2020-07-12T20:35:00 2020-07-12T06:04:00 true 28.34 0 28,34 °C °C true 24.26 0 24,26 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Αίθριος false 20 false 2020-07-12T20:35:00 2020-07-12T06:04:00 2020-07-11T21:00:00 2020-07-12T00:00:00 180 1594512000 true 26.74 0 26,74 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1006 0 1006 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-12T20:35:00 2020-07-12T06:04:00 2020-07-11T22:00:00 2020-07-12T01:00:00 180 1594515600 true 26.37 0 26,37 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1006.1 0 1006,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-12T20:35:00 2020-07-12T06:04:00 2020-07-11T23:00:00 2020-07-12T02:00:00 180 1594519200 true 25.95 0 25,95 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1005.6 0 1005,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-12T20:35:00 2020-07-12T06:04:00 2020-07-12T00:00:00 2020-07-12T03:00:00 180 1594522800 true 25.58 0 25,58 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1005.4 0 1005,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-12T20:35:00 2020-07-12T06:04:00 2020-07-12T01:00:00 2020-07-12T04:00:00 180 1594526400 true 25.23 0 25,23 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1005.2 0 1005,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-12T20:35:00 2020-07-12T06:04:00 2020-07-12T02:00:00 2020-07-12T05:00:00 180 1594530000 true 24.92 0 24,92 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1005.3 0 1005,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-12T20:35:00 2020-07-12T06:04:00 2020-07-12T03:00:00 2020-07-12T06:00:00 180 1594533600 true 24.71 0 24,71 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 82 0 82 % % true 1005 0 1005 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-12T20:35:00 2020-07-12T06:04:00 2020-07-12T04:00:00 2020-07-12T07:00:00 180 1594537200 true 24.61 0 24,61 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 82 0 82 % % true 1005.1 0 1005,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-12T20:35:00 2020-07-12T06:04:00 2020-07-12T05:00:00 2020-07-12T08:00:00 180 1594540800 true 24.54 0 24,54 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1005.4 0 1005,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-12T20:35:00 2020-07-12T06:04:00 2020-07-12T06:00:00 2020-07-12T09:00:00 180 1594544400 true 24.54 0 24,54 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1005.6 0 1005,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-12T20:35:00 2020-07-12T06:04:00 2020-07-12T07:00:00 2020-07-12T10:00:00 180 1594548000 true 24.71 0 24,71 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1005.8 0 1005,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-12T20:35:00 2020-07-12T06:04:00 2020-07-12T08:00:00 2020-07-12T11:00:00 180 1594551600 true 25.08 0 25,08 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 75 0 75 % % true 1006 0 1006 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-12T20:35:00 2020-07-12T06:04:00 2020-07-12T09:00:00 2020-07-12T12:00:00 180 1594555200 true 25.56 0 25,56 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 72 0 72 % % true 1006.2 0 1006,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-12T20:35:00 2020-07-12T06:04:00 2020-07-12T10:00:00 2020-07-12T13:00:00 180 1594558800 true 26.04 0 26,04 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1006 0 1006 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-12T20:35:00 2020-07-12T06:04:00 2020-07-12T11:00:00 2020-07-12T14:00:00 180 1594562400 true 26.47 0 26,47 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1006.1 0 1006,1 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-07-12T20:35:00 2020-07-12T06:04:00 2020-07-12T12:00:00 2020-07-12T15:00:00 180 1594566000 true 26.85 0 26,85 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1005.9 0 1005,9 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-07-12T20:35:00 2020-07-12T06:04:00 2020-07-12T13:00:00 2020-07-12T16:00:00 180 1594569600 true 27.19 0 27,19 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1005.5 0 1005,5 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-07-12T20:35:00 2020-07-12T06:04:00 2020-07-12T14:00:00 2020-07-12T17:00:00 180 1594573200 true 27.49 0 27,49 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1005 0 1005 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-07-12T20:35:00 2020-07-12T06:04:00 2020-07-12T15:00:00 2020-07-12T18:00:00 180 1594576800 true 27.73 0 27,73 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1004.6 0 1004,6 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-07-12T20:35:00 2020-07-12T06:04:00 2020-07-12T16:00:00 2020-07-12T19:00:00 180 1594580400 true 27.93 0 27,93 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1004.5 0 1004,5 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-07-12T20:35:00 2020-07-12T06:04:00 2020-07-12T17:00:00 2020-07-12T20:00:00 180 1594584000 true 28.06 0 28,06 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1004.4 0 1004,4 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-07-12T20:35:00 2020-07-12T06:04:00 2020-07-12T18:00:00 2020-07-12T21:00:00 180 1594587600 true 27.98 0 27,98 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1004.4 0 1004,4 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-07-12T20:35:00 2020-07-12T06:04:00 2020-07-12T19:00:00 2020-07-12T22:00:00 180 1594591200 true 27.66 0 27,66 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1004.6 0 1004,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-12T20:35:00 2020-07-12T06:04:00 2020-07-12T20:00:00 2020-07-12T23:00:00 180 1594594800 true 27.2 0 27,2 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1004.9 0 1004,9 mb mb true 0 0 0 % % 2020-07-11T21:00:00 2020-07-12T00:00:00 180 1594512000 Ανεμώδης το βραδυ. Windy in the evening. 2020-07-12T03:04:00 2020-07-12T06:04:00 180 1594533840 2020-07-12T17:35:00 2020-07-12T20:35:00 180 1594586100 true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 0 0 0 % %
sunny

Σήμερα

Υγρασία όλη την ημέρα.

26°c

windy

BF 3

deltiokairou

Ακτοπλοϊκός Οδηγός για τη Λέρο

Πώς μπορώ να ταξιδέψω στη Λέρο;

Πτήσεις προς Λέρο

Το Αεροδρόμιο της Λέρου (LRS) βρίσκεται στη βόρεια περιοχή του νησιου και εξυπηρετεί πτήσεις προς Αθήνα, Κάλυμνο και Αστυπάλαια

Πλοία για τη Λέρο

Ο πιο δημοφιλής τρόπος για να φτάσετε στη Λέρο είναι με πλοίο από τον Πειραιά


Ποιες ακτοπλοϊκές ταξιδεύουν στη Λέρο;

Η Λέρος εξυπηρετείται από την εταιρεία Blue Star Ferries


Πόσο κάνει το εισιτήριο για Λέρο;
 • Διαδρομή: Πειραιάς για Λέρο.
  Μέσο κόστος ανά επιβάτη που ταξιδεύει τον Ιούλιο: €49

Που μπορώ να παραλάβω τα εισιτήριά μου;

Τα ταξιδιωτικά γραφεία βρίσκονται στην πόλη της Λέρου (Χώρα), απέναντι από το λιμάνι και λίγα μέτρα με τα πόδια από την παραλία


Μπορώ να χρησιμοποιήσω e-ticket για τα πλοία προς/από τη Λέρο;

Ναι. Αν ταξιδεύετε με Τη Blue Star Ferries, μπορείτε να ταξιδέψετε με ηλεκτρονικό εισιτήριο. Θα σας δώσουμε μια ιστοσελίδα στην οποία θα πρέπει να συμπληρώσετε τον κωδικό της κράτησής σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να εκτυπώσετε το εισιτήριό σας ή να το αποθηκεύσετε στο κινητό σας τηλέφωνο


Τι χρειάζομαι για να παραλάβω τα εισιτήρια;

Για να εκτυπώσετε το εισιτήριο θα πρέπει να κρατάτε ένα αντίγραφο της κράτησης ή να την έχετε στο τηλέφωνό σας, καθώς και ένα έγκυρο έγγραφο ταυτοποίησης με φωτογραφία (διαβατήριο ή ταυτότητα) που θα χρειαστεί και στην επιβίβασή σας


Πώς θα βρω φθηνά εισιτήρια;

Οι συμβουλές μας για ένα οικονομικό εισιτήριο:

 • Κάντε την κράτηση όσο το δυνατό νωρίτερα
  Πολλές εταιρείες διαθέτουν εισιτήρια προσφοράς σε περιορισμένο αριθμό για κάθε δρομολόγιο. Αναζητείστε τα εγκαίρως στο Zaplous, ώστε να προλάβετε ένα τέτοιο εισιτήριο
 • Συγκρίνετε τις τιμές μεταξύ των ακτοπλοϊκών εταιρειών που κάνουν τη διαδρομή, χρησιμοποιώντας την αναζήτηση στο Zaplous
 • Αποφύγετε την επιλογή ταχύπλοου
  Η επιλογή ενός ταχύπλοου για Λέρο θα σας γλυτώσει χρόνο από το ταξίδι, ωστόσο το εισιτήριο είναι πάντα ακριβότερο από του συμβατικού πλοίου
 • Επιλέξτε εσωτερική καμπίνα αντί για εξωτερική
  Αν προτιμάτε να ταξιδεύετε σε καμπίνα, η εσωτερική είναι πάντα οικονομικότερη. Η μόνη διαφορά είναι πως δεν διαθέτει παράθυρο

Πως θα φτάσω στη Λέρο από την ηπειρωτική Ελλάδα;

Μπορείτε να ταξιδέψετε στη Λέρο μόνο από το λιμάνι του Πειραιά


Πως θα φτάσω στο λιμάνι;

Το λιμάνι της Λέρου ονομάζεται Λακκί και είναι ένα από τα ασφαλέστερα φυσικά λιμάνια της Ευρώπης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα τοπικά λεωφορεία ή ταξί για να φτάσετε εκεί


Οι προτάσεις μας όσο είστε στη Λέρο

 • Επισκεφθείτε τα Αρχαιολογικά και Πολεμικά Μουσεία και θαυμάστε τα ιταλικά κτίρια στο Λακκί
 • Ο βράχος και η μικρή εκκλησία του Αγίου Ισίδορου πάνω του, είναι τα ορόσημα της Λέρου
 • Στο δρόμο προς το κάστρο, στην αριστερή πλευρά βρίσκονται έξι ανεμόμυλοι με θέα το λιμάνι

Χρήσιμα τηλέφωνα στη Λέρο

 • Αστυνομικό Τμήμα: 22470 22222
 • Νοσοκομείο: 22470 23300
 • Λιμεναρχείο: 22470 22224
 • Ταξί: 22470 22550
 • Αεροδρόμιο Λέρου: 22830 22440

Πότε θα πρέπει να βρίσκομαι στο λιμάνι;

 • Με τα πόδια: Τουλάχιστον μία ώρα πριν ταξιδέψετε
 • Με αυτοκίνητο: Τουλάχιστον δύο ώρες πριν ταξιδέψετε, καθώς τον Ιούλιο και τον Αύγουστο παρατηρείται αυξημένη κίνηση κατά τις ώρες άφιξης/αναχώρησης των πλοίων.

Μπορώ να πάρω μαζί μου το κατοικίδιό μου;


Ναι, μπορείτε να πάρετε το κατοικίδιό σας στο πλοίο, ωστόσο δεν είναι δυνατό να κάνετε κράτηση για το ειδικό κλουβί.

 • Τα συμβατικά πλοία διαθέτουν ειδικά κλουβιά σε κλιματιζόμενο χώρο ("σκυλιέρες") αλλά κατά την υψηλή περίοδο γεμίζουν γρήγορα. Μπορείτε να έχετε το σκυλί μαζί σας, σε όλες τις ανοιχτές περιοχές του καταστρώματος, πάντοτε με λουρί. Τα μικρόσωμα ζώα μπορούν να ταξιδεύουν μέσα στο πλοίο, εφόσον παραμένουν μέσα στην ειδική ταξιδιωτική τσάντα.


  Η καλύτερη επιλογή είναι να κλείσετε μια καμπίνα κατοικιδίων (PET). Πρόκειται για κανονικές καμπίνες, μόνο που δεν έχουν μοκέτα. Έτσι θα ταξιδέψετε χωρίς άγχος, ακόμη και τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο που τα πλοία είναι γεμάτα.

 • Τα ταχύπλοα πλοία και τα καταμαράν έχουν και αυτά ειδικά κλουβιάαλλά είναι περιορισμένα σε αριθμό. Επιπλέον στα περισσότερα ταχύπλοα δεν υπάρχουν ανοικτοί χώροι καταστρώματος προσβάσιμοι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οπότε δεν θα μπορέσετε να είστε έξω μαζί με το τετράποδο φίλο σας. Ωστόσο, αν το κατοικίδιό σας είναι μικρόσωμο και βρίσκεται μέσα σε ταξιδιωτική τσάντα, θα μπορείτε να το κρατήσετε μέσα.

Μπορώ να πληρώσω με PayPal ή χρεωστική κάρτα;

Ναι, η πληρωμή μπορεί να γίνει με οποιαδήποτε χρεωστική κάρτα, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα ασφαλούς πληρωμής με PayPal.

Copyright: Zaplous.gr 2020 ©