ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΛΕΡΟΣ

Η Λέρος κατά τη μυθολογία ήταν νησί της Άρτεμης, της θεάς των δασών και του κυνηγιού. Καθόλου άδικα, καθώς προστατευμένοι όρμοι, λόφοι, πευκώνες και ελαιώνες, χαμηλές πεδινές εκτάσεις με άφθονα νερά συνθέτουν την εικόνα της.

ΛΕΡΟΣ

0 2735 false 21 false 2020-04-02T19:37:00 2020-04-02T06:57:00 0.0 true 13 0 13 °C °C true 1013 0 1013 mb mb true 70 0 70 % % 2020-04-02T17:00:00 2020-04-02T20:00:00 180 1585857600 0 true 4 0 4 BF BF Bορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NW false false false 0 0 NW20.png Αραιή συννεφιά Partly Cloudy 0 Πέμπτη false 9 false 2020-04-02T19:37:00 2020-04-02T06:57:00 true 15.44 0 15,44 °C °C true 11.6 0 11,6 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Δυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF W false false false 0 0 W20.png Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-02T19:37:00 2020-04-02T06:57:00 2020-04-02T16:00:00 2020-04-02T19:00:00 180 1585854000 true 13.03 0 13,03 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0081 0 0,0081 mm mm true 70 0 70 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0.53 0 0,53 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-02T19:37:00 2020-04-02T06:57:00 2020-04-02T17:00:00 2020-04-02T20:00:00 180 1585857600 true 12.86 0 12,86 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0102 0 0,0102 mm mm true 70 0 70 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0.45 0 0,45 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-02T19:37:00 2020-04-02T06:57:00 2020-04-02T18:00:00 2020-04-02T21:00:00 180 1585861200 true 12.69 0 12,69 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0167 0 0,0167 mm mm true 71 0 71 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0.36 0 0,36 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-02T19:37:00 2020-04-02T06:57:00 2020-04-02T19:00:00 2020-04-02T22:00:00 180 1585864800 true 12.47 0 12,47 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0151 0 0,0151 mm mm true 72 0 72 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0.27 0 0,27 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-02T19:37:00 2020-04-02T06:57:00 2020-04-02T20:00:00 2020-04-02T23:00:00 180 1585868400 true 12.15 0 12,15 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0145 0 0,0145 mm mm true 75 0 75 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0.17 0 0,17 % % 2020-04-01T21:00:00 2020-04-02T00:00:00 180 1585785600 Possible light rain in the morning. Possible light rain in the morning. 2020-04-02T03:57:00 2020-04-02T06:57:00 180 1585810620 2020-04-02T16:37:00 2020-04-02T19:37:00 180 1585856220 true 0.6699 0 0,6699 mm mm true 0.28 0 0,28 % % 1 Παρασκευή false 2 false 2020-04-03T19:38:00 2020-04-03T06:56:00 true 14.68 0 14,68 °C °C true 11.51 0 11,51 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NNW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2020-04-03T19:38:00 2020-04-03T06:56:00 2020-04-02T21:00:00 2020-04-03T00:00:00 180 1585872000 true 11.87 0 11,87 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0174 0 0,0174 mm mm true 78 0 78 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-03T19:38:00 2020-04-03T06:56:00 2020-04-02T22:00:00 2020-04-03T01:00:00 180 1585875600 true 11.78 0 11,78 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.019 0 0,019 mm mm true 81 0 81 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-03T19:38:00 2020-04-03T06:56:00 2020-04-02T23:00:00 2020-04-03T02:00:00 180 1585879200 true 11.81 0 11,81 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0229 0 0,0229 mm mm true 82 0 82 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-03T19:38:00 2020-04-03T06:56:00 2020-04-03T00:00:00 2020-04-03T03:00:00 180 1585882800 true 11.83 0 11,83 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0247 0 0,0247 mm mm true 83 0 83 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0.12 0 0,12 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-03T19:38:00 2020-04-03T06:56:00 2020-04-03T01:00:00 2020-04-03T04:00:00 180 1585886400 true 11.84 0 11,84 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0131 0 0,0131 mm mm true 83 0 83 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-03T19:38:00 2020-04-03T06:56:00 2020-04-03T02:00:00 2020-04-03T05:00:00 180 1585890000 true 11.81 0 11,81 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-03T19:38:00 2020-04-03T06:56:00 2020-04-03T03:00:00 2020-04-03T06:00:00 180 1585893600 true 11.8 0 11,8 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0.22 0 0,22 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-03T19:38:00 2020-04-03T06:56:00 2020-04-03T04:00:00 2020-04-03T07:00:00 180 1585897200 true 12.02 0 12,02 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0.25 0 0,25 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-03T19:38:00 2020-04-03T06:56:00 2020-04-03T05:00:00 2020-04-03T08:00:00 180 1585900800 true 12.43 0 12,43 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0.28 0 0,28 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-03T19:38:00 2020-04-03T06:56:00 2020-04-03T06:00:00 2020-04-03T09:00:00 180 1585904400 true 12.77 0 12,77 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0.37 0 0,37 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-03T19:38:00 2020-04-03T06:56:00 2020-04-03T07:00:00 2020-04-03T10:00:00 180 1585908000 true 13.08 0 13,08 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0.57 0 0,57 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-04-03T19:38:00 2020-04-03T06:56:00 2020-04-03T08:00:00 2020-04-03T11:00:00 180 1585911600 true 13.47 0 13,47 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0.81 0 0,81 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-03T19:38:00 2020-04-03T06:56:00 2020-04-03T09:00:00 2020-04-03T12:00:00 180 1585915200 true 13.84 0 13,84 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-03T19:38:00 2020-04-03T06:56:00 2020-04-03T10:00:00 2020-04-03T13:00:00 180 1585918800 true 14.06 0 14,06 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-03T19:38:00 2020-04-03T06:56:00 2020-04-03T11:00:00 2020-04-03T14:00:00 180 1585922400 true 14.19 0 14,19 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-03T19:38:00 2020-04-03T06:56:00 2020-04-03T12:00:00 2020-04-03T15:00:00 180 1585926000 true 14.27 0 14,27 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 N05.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-03T19:38:00 2020-04-03T06:56:00 2020-04-03T13:00:00 2020-04-03T16:00:00 180 1585929600 true 14.33 0 14,33 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-03T19:38:00 2020-04-03T06:56:00 2020-04-03T14:00:00 2020-04-03T17:00:00 180 1585933200 true 14.37 0 14,37 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-03T19:38:00 2020-04-03T06:56:00 2020-04-03T15:00:00 2020-04-03T18:00:00 180 1585936800 true 14.4 0 14,4 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-03T19:38:00 2020-04-03T06:56:00 2020-04-03T16:00:00 2020-04-03T19:00:00 180 1585940400 true 14.4 0 14,4 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0118 0 0,0118 mm mm true 69 0 69 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-03T19:38:00 2020-04-03T06:56:00 2020-04-03T17:00:00 2020-04-03T20:00:00 180 1585944000 true 14.38 0 14,38 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0419 0 0,0419 mm mm true 72 0 72 % % true 1015 0 1015 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-03T19:38:00 2020-04-03T06:56:00 2020-04-03T18:00:00 2020-04-03T21:00:00 180 1585947600 true 14.35 0 14,35 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0.0636 0 0,0636 mm mm true 73 0 73 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-03T19:38:00 2020-04-03T06:56:00 2020-04-03T19:00:00 2020-04-03T22:00:00 180 1585951200 true 14.29 0 14,29 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0.0359 0 0,0359 mm mm true 74 0 74 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-03T19:38:00 2020-04-03T06:56:00 2020-04-03T20:00:00 2020-04-03T23:00:00 180 1585954800 true 14.21 0 14,21 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0.0053 0 0,0053 mm mm true 75 0 75 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 1 0 1 % % 2020-04-02T21:00:00 2020-04-03T00:00:00 180 1585872000 Νεφώσεις κατά περιόδους όλη την ημέρα. Mostly cloudy throughout the day. 2020-04-03T03:56:00 2020-04-03T06:56:00 180 1585896960 2020-04-03T16:38:00 2020-04-03T19:38:00 180 1585942680 true 0.0636 0 0,0636 mm mm true 0.65 0 0,65 % % 2 Σάββατο false 50 false 2020-04-04T19:39:00 2020-04-04T06:54:00 true 19.35 0 19,35 °C °C true 13.95 0 13,95 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοανατολικός σχεδόν μέτριος - 4 BF ESE false false false 0 0 SE20.png Συννεφιά false 4 false 2020-04-04T19:39:00 2020-04-04T06:54:00 2020-04-03T21:00:00 2020-04-04T00:00:00 180 1585958400 true 14.22 0 14,22 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-04T19:39:00 2020-04-04T06:54:00 2020-04-03T22:00:00 2020-04-04T01:00:00 180 1585962000 true 14.32 0 14,32 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0.0106 0 0,0106 mm mm true 80 0 80 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-04T19:39:00 2020-04-04T06:54:00 2020-04-03T23:00:00 2020-04-04T02:00:00 180 1585965600 true 14.49 0 14,49 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0.0654 0 0,0654 mm mm true 82 0 82 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-04T19:39:00 2020-04-04T06:54:00 2020-04-04T00:00:00 2020-04-04T03:00:00 180 1585969200 true 14.67 0 14,67 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0.1123 0 0,1123 mm mm true 84 0 84 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-04T19:39:00 2020-04-04T06:54:00 2020-04-04T01:00:00 2020-04-04T04:00:00 180 1585972800 true 14.79 0 14,79 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.068 0 0,068 mm mm true 85 0 85 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-04T19:39:00 2020-04-04T06:54:00 2020-04-04T02:00:00 2020-04-04T05:00:00 180 1585976400 true 14.9 0 14,9 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0124 0 0,0124 mm mm true 86 0 86 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-04T19:39:00 2020-04-04T06:54:00 2020-04-04T03:00:00 2020-04-04T06:00:00 180 1585980000 true 15.07 0 15,07 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-04T19:39:00 2020-04-04T06:54:00 2020-04-04T04:00:00 2020-04-04T07:00:00 180 1585983600 true 15.38 0 15,38 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-04T19:39:00 2020-04-04T06:54:00 2020-04-04T05:00:00 2020-04-04T08:00:00 180 1585987200 true 15.76 0 15,76 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-04T19:39:00 2020-04-04T06:54:00 2020-04-04T06:00:00 2020-04-04T09:00:00 180 1585990800 true 16.18 0 16,18 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-04T19:39:00 2020-04-04T06:54:00 2020-04-04T07:00:00 2020-04-04T10:00:00 180 1585994400 true 16.62 0 16,62 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-04T19:39:00 2020-04-04T06:54:00 2020-04-04T08:00:00 2020-04-04T11:00:00 180 1585998000 true 17.12 0 17,12 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.0054 0 0,0054 mm mm true 83 0 83 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-04T19:39:00 2020-04-04T06:54:00 2020-04-04T09:00:00 2020-04-04T12:00:00 180 1586001600 true 17.6 0 17,6 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.0099 0 0,0099 mm mm true 81 0 81 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-04T19:39:00 2020-04-04T06:54:00 2020-04-04T10:00:00 2020-04-04T13:00:00 180 1586005200 true 18.11 0 18,11 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.0075 0 0,0075 mm mm true 79 0 79 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-04T19:39:00 2020-04-04T06:54:00 2020-04-04T11:00:00 2020-04-04T14:00:00 180 1586008800 true 18.65 0 18,65 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1010.5 0 1010,5 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-04T19:39:00 2020-04-04T06:54:00 2020-04-04T12:00:00 2020-04-04T15:00:00 180 1586012400 true 19 0 19 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1009.8 0 1009,8 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-04T19:39:00 2020-04-04T06:54:00 2020-04-04T13:00:00 2020-04-04T16:00:00 180 1586016000 true 19.06 0 19,06 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.0055 0 0,0055 mm mm true 74 0 74 % % true 1009.3 0 1009,3 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-04T19:39:00 2020-04-04T06:54:00 2020-04-04T14:00:00 2020-04-04T17:00:00 180 1586019600 true 18.92 0 18,92 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.0184 0 0,0184 mm mm true 74 0 74 % % true 1008.6 0 1008,6 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-04T19:39:00 2020-04-04T06:54:00 2020-04-04T15:00:00 2020-04-04T18:00:00 180 1586023200 true 18.73 0 18,73 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.0296 0 0,0296 mm mm true 75 0 75 % % true 1008 0 1008 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-04T19:39:00 2020-04-04T06:54:00 2020-04-04T16:00:00 2020-04-04T19:00:00 180 1586026800 true 18.57 0 18,57 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.0243 0 0,0243 mm mm true 75 0 75 % % true 1007.5 0 1007,5 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-04T19:39:00 2020-04-04T06:54:00 2020-04-04T17:00:00 2020-04-04T20:00:00 180 1586030400 true 18.43 0 18,43 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.0201 0 0,0201 mm mm true 76 0 76 % % true 1007.1 0 1007,1 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-04T19:39:00 2020-04-04T06:54:00 2020-04-04T18:00:00 2020-04-04T21:00:00 180 1586034000 true 18.24 0 18,24 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.0253 0 0,0253 mm mm true 77 0 77 % % true 1006.6 0 1006,6 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-04T19:39:00 2020-04-04T06:54:00 2020-04-04T19:00:00 2020-04-04T22:00:00 180 1586037600 true 18.07 0 18,07 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0.0302 0 0,0302 mm mm true 79 0 79 % % true 1006.3 0 1006,3 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-04T19:39:00 2020-04-04T06:54:00 2020-04-04T20:00:00 2020-04-04T23:00:00 180 1586041200 true 17.83 0 17,83 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0371 0 0,0371 mm mm true 82 0 82 % % true 1005.9 0 1005,9 mb mb true 1 0 1 % % 2020-04-03T21:00:00 2020-04-04T00:00:00 180 1585958400 Possible light rain overnight. Possible light rain overnight. 2020-04-04T03:54:00 2020-04-04T06:54:00 180 1585983240 2020-04-04T16:39:00 2020-04-04T19:39:00 180 1586029140 true 0.1123 0 0,1123 mm mm true 1 0 1 % % 3 Κυριακή false 9 false 2020-04-05T19:40:00 2020-04-05T06:53:00 true 17.68 0 17,68 °C °C true 13.2 0 13,2 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοανατολικός μέτριος - 5 BF NNE false false false 0 0 NE25.png Συννεφιά false 4 false 2020-04-05T19:40:00 2020-04-05T06:53:00 2020-04-04T21:00:00 2020-04-05T00:00:00 180 1586044800 true 17.4 0 17,4 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0626 0 0,0626 mm mm true 85 0 85 % % true 1005.6 0 1005,6 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-05T19:40:00 2020-04-05T06:53:00 2020-04-04T22:00:00 2020-04-05T01:00:00 180 1586048400 true 16.85 0 16,85 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0.2199 0 0,2199 mm mm true 90 0 90 % % true 1005.2 0 1005,2 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-05T19:40:00 2020-04-05T06:53:00 2020-04-04T23:00:00 2020-04-05T02:00:00 180 1586052000 true 16.24 0 16,24 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0.6244 0 0,6244 mm mm true 95 0 95 % % true 1004.9 0 1004,9 mb mb true 1 0 1 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-04-05T19:40:00 2020-04-05T06:53:00 2020-04-05T00:00:00 2020-04-05T03:00:00 180 1586055600 true 15.82 0 15,82 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0.9351 0 0,9351 mm mm true 99 0 99 % % true 1004.5 0 1004,5 mb mb true 1 0 1 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-04-05T19:40:00 2020-04-05T06:53:00 2020-04-05T01:00:00 2020-04-05T04:00:00 180 1586059200 true 15.66 0 15,66 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.6767 0 0,6767 mm mm true 100 0 100 % % true 1003.9 0 1003,9 mb mb true 1 0 1 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-04-05T19:40:00 2020-04-05T06:53:00 2020-04-05T02:00:00 2020-04-05T05:00:00 180 1586062800 true 15.68 0 15,68 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.2798 0 0,2798 mm mm true 99 0 99 % % true 1003.3 0 1003,3 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-05T19:40:00 2020-04-05T06:53:00 2020-04-05T03:00:00 2020-04-05T06:00:00 180 1586066400 true 15.72 0 15,72 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.1428 0 0,1428 mm mm true 98 0 98 % % true 1002.8 0 1002,8 mb mb true 1 0 1 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-04-05T19:40:00 2020-04-05T06:53:00 2020-04-05T04:00:00 2020-04-05T07:00:00 180 1586070000 true 15.65 0 15,65 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.2979 0 0,2979 mm mm true 98 0 98 % % true 1002.6 0 1002,6 mb mb true 1 0 1 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-04-05T19:40:00 2020-04-05T06:53:00 2020-04-05T05:00:00 2020-04-05T08:00:00 180 1586073600 true 15.61 0 15,61 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.7301 0 0,7301 mm mm true 97 0 97 % % true 1002.6 0 1002,6 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-04-05T19:40:00 2020-04-05T06:53:00 2020-04-05T06:00:00 2020-04-05T09:00:00 180 1586077200 true 15.65 0 15,65 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 1.0317 0 1,0317 mm mm true 96 0 96 % % true 1002.6 0 1002,6 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-04-05T19:40:00 2020-04-05T06:53:00 2020-04-05T07:00:00 2020-04-05T10:00:00 180 1586080800 true 15.79 0 15,79 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.7378 0 0,7378 mm mm true 94 0 94 % % true 1002.9 0 1002,9 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-04-05T19:40:00 2020-04-05T06:53:00 2020-04-05T08:00:00 2020-04-05T11:00:00 180 1586084400 true 15.93 0 15,93 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.3039 0 0,3039 mm mm true 92 0 92 % % true 1003.3 0 1003,3 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-04-05T19:40:00 2020-04-05T06:53:00 2020-04-05T09:00:00 2020-04-05T12:00:00 180 1586088000 true 15.94 0 15,94 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.1088 0 0,1088 mm mm true 91 0 91 % % true 1003.6 0 1003,6 mb mb true 0.91 0 0,91 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-05T19:40:00 2020-04-05T06:53:00 2020-04-05T10:00:00 2020-04-05T13:00:00 180 1586091600 true 15.94 0 15,94 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0877 0 0,0877 mm mm true 91 0 91 % % true 1003.7 0 1003,7 mb mb true 0.91 0 0,91 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-05T19:40:00 2020-04-05T06:53:00 2020-04-05T11:00:00 2020-04-05T14:00:00 180 1586095200 true 15.91 0 15,91 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.1158 0 0,1158 mm mm true 90 0 90 % % true 1003.7 0 1003,7 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-04-05T19:40:00 2020-04-05T06:53:00 2020-04-05T12:00:00 2020-04-05T15:00:00 180 1586098800 true 15.81 0 15,81 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.1502 0 0,1502 mm mm true 90 0 90 % % true 1003.8 0 1003,8 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-04-05T19:40:00 2020-04-05T06:53:00 2020-04-05T13:00:00 2020-04-05T16:00:00 180 1586102400 true 15.68 0 15,68 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.1949 0 0,1949 mm mm true 90 0 90 % % true 1004 0 1004 mb mb true 0.91 0 0,91 % % Possible Drizzle and Windy false 9 false 2020-04-05T19:40:00 2020-04-05T06:53:00 2020-04-05T14:00:00 2020-04-05T17:00:00 180 1586106000 true 15.52 0 15,52 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.287 0 0,287 mm mm true 90 0 90 % % true 1004.2 0 1004,2 mb mb true 0.88 0 0,88 % % Possible Drizzle and Windy false 9 false 2020-04-05T19:40:00 2020-04-05T06:53:00 2020-04-05T15:00:00 2020-04-05T18:00:00 180 1586109600 true 15.35 0 15,35 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.3676 0 0,3676 mm mm true 91 0 91 % % true 1004.7 0 1004,7 mb mb true 0.86 0 0,86 % % Possible Drizzle and Windy false 9 false 2020-04-05T19:40:00 2020-04-05T06:53:00 2020-04-05T16:00:00 2020-04-05T19:00:00 180 1586113200 true 15.21 0 15,21 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.3502 0 0,3502 mm mm true 91 0 91 % % true 1005.5 0 1005,5 mb mb true 0.84 0 0,84 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-05T19:40:00 2020-04-05T06:53:00 2020-04-05T17:00:00 2020-04-05T20:00:00 180 1586116800 true 15.02 0 15,02 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.292 0 0,292 mm mm true 92 0 92 % % true 1006.4 0 1006,4 mb mb true 0.82 0 0,82 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-05T19:40:00 2020-04-05T06:53:00 2020-04-05T18:00:00 2020-04-05T21:00:00 180 1586120400 true 14.78 0 14,78 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.2595 0 0,2595 mm mm true 93 0 93 % % true 1007.2 0 1007,2 mb mb true 0.79 0 0,79 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-04-05T19:40:00 2020-04-05T06:53:00 2020-04-05T19:00:00 2020-04-05T22:00:00 180 1586124000 true 14.44 0 14,44 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.2562 0 0,2562 mm mm true 94 0 94 % % true 1007.8 0 1007,8 mb mb true 0.75 0 0,75 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-04-05T19:40:00 2020-04-05T06:53:00 2020-04-05T20:00:00 2020-04-05T23:00:00 180 1586127600 true 13.96 0 13,96 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.2749 0 0,2749 mm mm true 96 0 96 % % true 1008.3 0 1008,3 mb mb true 0.7 0 0,7 % % 2020-04-04T21:00:00 2020-04-05T00:00:00 180 1586044800 Ασθενής βροχή όλη την ημέρα. Light rain throughout the day. 2020-04-05T03:53:00 2020-04-05T06:53:00 180 1586069580 2020-04-05T16:40:00 2020-04-05T19:40:00 180 1586115600 true 1.0317 0 1,0317 mm mm true 0.91 0 0,91 % % 4 Δευτέρα false 9 false 2020-04-06T19:41:00 2020-04-06T06:51:00 true 14.39 0 14,39 °C °C true 12.11 0 12,11 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βόρειος μέτριος - 5 BF N false false false 0 0 N25.png Possible Drizzle false 9 false 2020-04-06T19:41:00 2020-04-06T06:51:00 2020-04-05T21:00:00 2020-04-06T00:00:00 180 1586131200 true 13.47 0 13,47 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.2856 0 0,2856 mm mm true 98 0 98 % % true 1008.6 0 1008,6 mb mb true 0.67 0 0,67 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-06T19:41:00 2020-04-06T06:51:00 2020-04-05T22:00:00 2020-04-06T01:00:00 180 1586134800 true 13.17 0 13,17 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.2486 0 0,2486 mm mm true 100 0 100 % % true 1008.8 0 1008,8 mb mb true 0.63 0 0,63 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-06T19:41:00 2020-04-06T06:51:00 2020-04-05T23:00:00 2020-04-06T02:00:00 180 1586138400 true 13.04 0 13,04 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.1957 0 0,1957 mm mm true 100 0 100 % % true 1008.9 0 1008,9 mb mb true 0.61 0 0,61 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-06T19:41:00 2020-04-06T06:51:00 2020-04-06T00:00:00 2020-04-06T03:00:00 180 1586142000 true 12.95 0 12,95 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.1663 0 0,1663 mm mm true 99 0 99 % % true 1009 0 1009 mb mb true 0.6 0 0,6 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-06T19:41:00 2020-04-06T06:51:00 2020-04-06T01:00:00 2020-04-06T04:00:00 180 1586145600 true 12.78 0 12,78 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.1634 0 0,1634 mm mm true 98 0 98 % % true 1009.1 0 1009,1 mb mb true 0.63 0 0,63 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-06T19:41:00 2020-04-06T06:51:00 2020-04-06T02:00:00 2020-04-06T05:00:00 180 1586149200 true 12.57 0 12,57 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.1756 0 0,1756 mm mm true 98 0 98 % % true 1009.3 0 1009,3 mb mb true 0.68 0 0,68 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-06T19:41:00 2020-04-06T06:51:00 2020-04-06T03:00:00 2020-04-06T06:00:00 180 1586152800 true 12.5 0 12,5 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.196 0 0,196 mm mm true 97 0 97 % % true 1009.5 0 1009,5 mb mb true 0.73 0 0,73 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-04-06T19:41:00 2020-04-06T06:51:00 2020-04-06T04:00:00 2020-04-06T07:00:00 180 1586156400 true 12.58 0 12,58 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.2191 0 0,2191 mm mm true 96 0 96 % % true 1009.8 0 1009,8 mb mb true 0.77 0 0,77 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-04-06T19:41:00 2020-04-06T06:51:00 2020-04-06T05:00:00 2020-04-06T08:00:00 180 1586160000 true 12.78 0 12,78 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.253 0 0,253 mm mm true 95 0 95 % % true 1010.1 0 1010,1 mb mb true 0.81 0 0,81 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-04-06T19:41:00 2020-04-06T06:51:00 2020-04-06T06:00:00 2020-04-06T09:00:00 180 1586163600 true 13.03 0 13,03 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.3127 0 0,3127 mm mm true 93 0 93 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0.85 0 0,85 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-04-06T19:41:00 2020-04-06T06:51:00 2020-04-06T07:00:00 2020-04-06T10:00:00 180 1586167200 true 13.29 0 13,29 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.4547 0 0,4547 mm mm true 92 0 92 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0.9 0 0,9 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-04-06T19:41:00 2020-04-06T06:51:00 2020-04-06T08:00:00 2020-04-06T11:00:00 180 1586170800 true 13.61 0 13,61 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.6847 0 0,6847 mm mm true 92 0 92 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-04-06T19:41:00 2020-04-06T06:51:00 2020-04-06T09:00:00 2020-04-06T12:00:00 180 1586174400 true 13.83 0 13,83 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.8287 0 0,8287 mm mm true 92 0 92 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 1 0 1 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-04-06T19:41:00 2020-04-06T06:51:00 2020-04-06T10:00:00 2020-04-06T13:00:00 180 1586178000 true 13.97 0 13,97 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.7444 0 0,7444 mm mm true 93 0 93 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 1 0 1 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-04-06T19:41:00 2020-04-06T06:51:00 2020-04-06T11:00:00 2020-04-06T14:00:00 180 1586181600 true 14.07 0 14,07 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.6161 0 0,6161 mm mm true 93 0 93 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-04-06T19:41:00 2020-04-06T06:51:00 2020-04-06T12:00:00 2020-04-06T15:00:00 180 1586185200 true 14.11 0 14,11 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.5726 0 0,5726 mm mm true 94 0 94 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-04-06T19:41:00 2020-04-06T06:51:00 2020-04-06T13:00:00 2020-04-06T16:00:00 180 1586188800 true 14.06 0 14,06 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.5955 0 0,5955 mm mm true 94 0 94 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-04-06T19:41:00 2020-04-06T06:51:00 2020-04-06T14:00:00 2020-04-06T17:00:00 180 1586192400 true 13.97 0 13,97 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.6633 0 0,6633 mm mm true 95 0 95 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0.87 0 0,87 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-04-06T19:41:00 2020-04-06T06:51:00 2020-04-06T15:00:00 2020-04-06T18:00:00 180 1586196000 true 13.86 0 13,86 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.7312 0 0,7312 mm mm true 95 0 95 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0.82 0 0,82 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-04-06T19:41:00 2020-04-06T06:51:00 2020-04-06T16:00:00 2020-04-06T19:00:00 180 1586199600 true 13.77 0 13,77 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.7369 0 0,7369 mm mm true 96 0 96 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0.81 0 0,81 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-04-06T19:41:00 2020-04-06T06:51:00 2020-04-06T17:00:00 2020-04-06T20:00:00 180 1586203200 true 13.69 0 13,69 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.6922 0 0,6922 mm mm true 98 0 98 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0.81 0 0,81 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-04-06T19:41:00 2020-04-06T06:51:00 2020-04-06T18:00:00 2020-04-06T21:00:00 180 1586206800 true 13.5 0 13,5 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.6297 0 0,6297 mm mm true 99 0 99 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0.83 0 0,83 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-04-06T19:41:00 2020-04-06T06:51:00 2020-04-06T19:00:00 2020-04-06T22:00:00 180 1586210400 true 13.19 0 13,19 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.5563 0 0,5563 mm mm true 100 0 100 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0.89 0 0,89 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-04-06T19:41:00 2020-04-06T06:51:00 2020-04-06T20:00:00 2020-04-06T23:00:00 180 1586214000 true 12.78 0 12,78 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.4719 0 0,4719 mm mm true 100 0 100 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0.95 0 0,95 % % 2020-04-05T21:00:00 2020-04-06T00:00:00 180 1586131200 Ασθενής βροχή όλη την ημέρα. Light rain throughout the day. 2020-04-06T03:51:00 2020-04-06T06:51:00 180 1586155860 2020-04-06T16:41:00 2020-04-06T19:41:00 180 1586202060 true 0.8298 0 0,8298 mm mm true 0.83 0 0,83 % % 5 Τρίτη false 9 false 2020-04-07T19:41:00 2020-04-07T06:50:00 true 15.92 0 15,92 °C °C true 11.92 0 11,92 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βόρειος μέτριος - 5 BF N false false false 0 0 N25.png Possible Drizzle false 9 false 2020-04-07T19:41:00 2020-04-07T06:50:00 2020-04-06T21:00:00 2020-04-07T00:00:00 180 1586217600 true 12.38 0 12,38 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.3832 0 0,3832 mm mm true 100 0 100 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-04-07T19:41:00 2020-04-07T06:50:00 2020-04-06T22:00:00 2020-04-07T01:00:00 180 1586221200 true 12.21 0 12,21 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.2842 0 0,2842 mm mm true 100 0 100 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-04-07T19:41:00 2020-04-07T06:50:00 2020-04-06T23:00:00 2020-04-07T02:00:00 180 1586224800 true 12.21 0 12,21 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.2258 0 0,2258 mm mm true 100 0 100 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-04-07T19:41:00 2020-04-07T06:50:00 2020-04-07T00:00:00 2020-04-07T03:00:00 180 1586228400 true 12.27 0 12,27 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.2122 0 0,2122 mm mm true 100 0 100 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0.89 0 0,89 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-07T19:41:00 2020-04-07T06:50:00 2020-04-07T01:00:00 2020-04-07T04:00:00 180 1586232000 true 12.28 0 12,28 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.2 0 0,2 mm mm true 100 0 100 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0.9 0 0,9 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-07T19:41:00 2020-04-07T06:50:00 2020-04-07T02:00:00 2020-04-07T05:00:00 180 1586235600 true 12.36 0 12,36 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.1794 0 0,1794 mm mm true 100 0 100 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0.91 0 0,91 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-07T19:41:00 2020-04-07T06:50:00 2020-04-07T03:00:00 2020-04-07T06:00:00 180 1586239200 true 12.48 0 12,48 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.1502 0 0,1502 mm mm true 100 0 100 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0.91 0 0,91 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-04-07T19:41:00 2020-04-07T06:50:00 2020-04-07T04:00:00 2020-04-07T07:00:00 180 1586242800 true 12.6 0 12,6 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.105 0 0,105 mm mm true 100 0 100 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0.86 0 0,86 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-04-07T19:41:00 2020-04-07T06:50:00 2020-04-07T05:00:00 2020-04-07T08:00:00 180 1586246400 true 12.71 0 12,71 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0751 0 0,0751 mm mm true 98 0 98 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0.79 0 0,79 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-04-07T19:41:00 2020-04-07T06:50:00 2020-04-07T06:00:00 2020-04-07T09:00:00 180 1586250000 true 12.87 0 12,87 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0685 0 0,0685 mm mm true 95 0 95 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0.7 0 0,7 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-07T19:41:00 2020-04-07T06:50:00 2020-04-07T07:00:00 2020-04-07T10:00:00 180 1586253600 true 13.13 0 13,13 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0536 0 0,0536 mm mm true 92 0 92 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0.59 0 0,59 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-07T19:41:00 2020-04-07T06:50:00 2020-04-07T08:00:00 2020-04-07T11:00:00 180 1586257200 true 13.49 0 13,49 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0399 0 0,0399 mm mm true 91 0 91 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0.47 0 0,47 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-07T19:41:00 2020-04-07T06:50:00 2020-04-07T09:00:00 2020-04-07T12:00:00 180 1586260800 true 13.79 0 13,79 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0358 0 0,0358 mm mm true 89 0 89 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0.38 0 0,38 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-07T19:41:00 2020-04-07T06:50:00 2020-04-07T10:00:00 2020-04-07T13:00:00 180 1586264400 true 14.08 0 14,08 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0346 0 0,0346 mm mm true 87 0 87 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0.35 0 0,35 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-07T19:41:00 2020-04-07T06:50:00 2020-04-07T11:00:00 2020-04-07T14:00:00 180 1586268000 true 14.38 0 14,38 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0351 0 0,0351 mm mm true 86 0 86 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0.34 0 0,34 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-07T19:41:00 2020-04-07T06:50:00 2020-04-07T12:00:00 2020-04-07T15:00:00 180 1586271600 true 14.66 0 14,66 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0334 0 0,0334 mm mm true 84 0 84 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0.4 0 0,4 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-07T19:41:00 2020-04-07T06:50:00 2020-04-07T13:00:00 2020-04-07T16:00:00 180 1586275200 true 15.01 0 15,01 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0259 0 0,0259 mm mm true 82 0 82 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0.56 0 0,56 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-04-07T19:41:00 2020-04-07T06:50:00 2020-04-07T14:00:00 2020-04-07T17:00:00 180 1586278800 true 15.36 0 15,36 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0174 0 0,0174 mm mm true 81 0 81 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0.77 0 0,77 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-07T19:41:00 2020-04-07T06:50:00 2020-04-07T15:00:00 2020-04-07T18:00:00 180 1586282400 true 15.57 0 15,57 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0123 0 0,0123 mm mm true 80 0 80 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-07T19:41:00 2020-04-07T06:50:00 2020-04-07T16:00:00 2020-04-07T19:00:00 180 1586286000 true 15.64 0 15,64 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0103 0 0,0103 mm mm true 81 0 81 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-07T19:41:00 2020-04-07T06:50:00 2020-04-07T17:00:00 2020-04-07T20:00:00 180 1586289600 true 15.51 0 15,51 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0119 0 0,0119 mm mm true 83 0 83 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-07T19:41:00 2020-04-07T06:50:00 2020-04-07T18:00:00 2020-04-07T21:00:00 180 1586293200 true 15.21 0 15,21 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.0134 0 0,0134 mm mm true 84 0 84 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-07T19:41:00 2020-04-07T06:50:00 2020-04-07T19:00:00 2020-04-07T22:00:00 180 1586296800 true 14.74 0 14,74 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.0085 0 0,0085 mm mm true 85 0 85 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0.66 0 0,66 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-07T19:41:00 2020-04-07T06:50:00 2020-04-07T20:00:00 2020-04-07T23:00:00 180 1586300400 true 14.13 0 14,13 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0.3 0 0,3 % % 2020-04-06T21:00:00 2020-04-07T00:00:00 180 1586217600 Possible drizzle in the morning. Possible drizzle in the morning. 2020-04-07T03:50:00 2020-04-07T06:50:00 180 1586242200 2020-04-07T16:41:00 2020-04-07T19:41:00 180 1586288460 true 0.3832 0 0,3832 mm mm true 0.71 0 0,71 % % 6 Τετάρτη false 1 false 2020-04-08T19:42:00 2020-04-08T06:48:00 true 16.82 0 16,82 °C °C true 11.91 0 11,91 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βόρειος σχεδόν μέτριος - 4 BF N false false false 0 0 N20.png Αίθριος false 20 false 2020-04-08T19:42:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-07T21:00:00 2020-04-08T00:00:00 180 1586304000 true 13.48 0 13,48 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-08T19:42:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-07T22:00:00 2020-04-08T01:00:00 180 1586307600 true 13 0 13 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-08T19:42:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-07T23:00:00 2020-04-08T02:00:00 180 1586311200 true 12.66 0 12,66 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-08T19:42:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T00:00:00 2020-04-08T03:00:00 180 1586314800 true 12.44 0 12,44 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-08T19:42:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T01:00:00 2020-04-08T04:00:00 180 1586318400 true 12.3 0 12,3 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-08T19:42:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T02:00:00 2020-04-08T05:00:00 180 1586322000 true 12.2 0 12,2 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0.28 0 0,28 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-08T19:42:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T03:00:00 2020-04-08T06:00:00 180 1586325600 true 12.2 0 12,2 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0.37 0 0,37 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-08T19:42:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T04:00:00 2020-04-08T07:00:00 180 1586329200 true 12.2 0 12,2 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0.36 0 0,36 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-08T19:42:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T05:00:00 2020-04-08T08:00:00 180 1586332800 true 12.18 0 12,18 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0053 0 0,0053 mm mm true 85 0 85 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0.31 0 0,31 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-08T19:42:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T06:00:00 2020-04-08T09:00:00 180 1586336400 true 12.31 0 12,31 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 83 0 83 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0.24 0 0,24 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-08T19:42:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T07:00:00 2020-04-08T10:00:00 180 1586340000 true 12.72 0 12,72 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-08T19:42:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T08:00:00 2020-04-08T11:00:00 180 1586343600 true 13.37 0 13,37 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0.12 0 0,12 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-08T19:42:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T09:00:00 2020-04-08T12:00:00 180 1586347200 true 13.95 0 13,95 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-08T19:42:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T10:00:00 2020-04-08T13:00:00 180 1586350800 true 14.48 0 14,48 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-08T19:42:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T11:00:00 2020-04-08T14:00:00 180 1586354400 true 15.04 0 15,04 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-08T19:42:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T12:00:00 2020-04-08T15:00:00 180 1586358000 true 15.51 0 15,51 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-08T19:42:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T13:00:00 2020-04-08T16:00:00 180 1586361600 true 15.86 0 15,86 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-08T19:42:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T14:00:00 2020-04-08T17:00:00 180 1586365200 true 16.15 0 16,15 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-08T19:42:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T15:00:00 2020-04-08T18:00:00 180 1586368800 true 16.4 0 16,4 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-08T19:42:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T16:00:00 2020-04-08T19:00:00 180 1586372400 true 16.52 0 16,52 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-08T19:42:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T17:00:00 2020-04-08T20:00:00 180 1586376000 true 16.51 0 16,51 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-08T19:42:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T18:00:00 2020-04-08T21:00:00 180 1586379600 true 16.28 0 16,28 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-08T19:42:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T19:00:00 2020-04-08T22:00:00 180 1586383200 true 15.79 0 15,79 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-08T19:42:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T20:00:00 2020-04-08T23:00:00 180 1586386800 true 15.08 0 15,08 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0.01 0 0,01 % % 2020-04-07T21:00:00 2020-04-08T00:00:00 180 1586304000 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-04-08T03:48:00 2020-04-08T06:48:00 180 1586328480 2020-04-08T16:42:00 2020-04-08T19:42:00 180 1586374920 true 0.0054 0 0,0054 mm mm true 0.11 0 0,11 % %
sunny

Σήμερα

Possible light rain in the morning.

13°c

windy

BF 4

deltiokairou

Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια για Λέρο


Δρομολόγια Πειραιάς - Λέρος

Εταιρεία
Πλοίο Αναχώρηση Άφιξη
Blue Star Ferries Blue Star 2  23:55 09:20
Blue Star Ferries Nissos Chios 15:00 23:55

Η ιστορία της Λέρου ξεκινά στα νεολιθικά χρόνια. Στην αρχαιότητα ανήκε στον ιωνικό χώρο, ενώ κατά τους Παλαιοχριστιανικούς Χρόνους (5ος – 7ος αι.) αναπτύχθηκαν οι οικισμοί στα παράλια του νησιού. Στην αρχαιότητα, η Λέρος μαζί με την Κάλυμνο ονομάζονταν Καλύδνιαι νήσοι ή Καλύδνια. Το όνομά της εικάζεται ότι προήλθε από τη λέξη Λευρός που σημαίνει λείος, ομαλός, επειδή - σε αντίθεση με την ορεινή και βραχώδη Κάλυμνο - η Λέρος έχει έδαφος ομαλό και γόνιμο. Από το 1309 έως το 1522 το νησί πέρασε στην κυριαρχία των Ιπποτών και στη συνέχεια των Τούρκων. Το 1912 ξεκίνησε η Ιταλοκρατία. Η Λέρος ενώθηκε οριστικά με την Eλλάδα το 1948 και χρησιμοποιήθηκε την περίοδο του Eμφυλίου και της δικτατορίας (1967 - 1974) ως τόπος εξορίας.
Ο οικισμός Αγία Μαρίνα είναι πρωτεύουσα του Δήμου, και έχει ρυμοτομικό σχέδιο που περιλαμβάνει τρεις οικιστικές ενότητες – γειτονιές: την Αγία Μαρίνα στη βόρεια παραλία του κεντρικού τμήματος του νησιού, τον Πλάτανο στον αυχένα μεταξύ του λόφου του Κάστρου και του υψώματος Μεροβίγλι, και το Παντέλι στο μυχό του ομώνυμου όρμου. Έχει αξιόλογο λιμάνι, που χρησιμοποιείται εναλλακτικά από τα επιβατικά πλοία, όταν οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την προσέγγιση στο κύριο λιμάνι του νησιού στο Λακκί.
Σημαντικότεροι κόλποι είναι ο κόλπος του Λακκιού, ο μεγαλύτερος του νησιού και από τα ασφαλέστερα λιμάνια της Μεσογείου, που κατά τη διάρκεια της Ιταλικής κατοχής της Δωδεκανήσου λεγόταν Portolago και χρησιμοποιήθηκε ως ναύσταθμος, λόγω της φυσικής του καταλληλότητας και οι αβαθείς κόλποι στο Παρθένι, με τρεις αλλεπάλληλους μυχούς, και στο Πλεφούτι, και οι δύο προφυλαγμένοι από τους βόρειους ανέμους, με τις νησίδες Στρογγύλη και Αρχάγγελο να λειτουργούν σαν φυσικοί κυματοθραύστες. Αξιόλογοι επίσης είναι οι όρμοι στα Aλιντα, στον Ξηρόκαμπο και στο Παντέλι, ενώ σε μικρότερους όρμους, σε όλες τις ακτές, υπάρχουν παραλίες ιδανικές για κολύμπι.

Πηγή: www.leros.gr