ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΛΕΡΟΣ

Η Λέρος κατά τη μυθολογία ήταν νησί της Άρτεμης, της θεάς των δασών και του κυνηγιού. Καθόλου άδικα, καθώς προστατευμένοι όρμοι, λόφοι, πευκώνες και ελαιώνες, χαμηλές πεδινές εκτάσεις με άφθονα νερά συνθέτουν την εικόνα της.

ΛΕΡΟΣ

0 2735 false 4 false 2019-02-23T18:01:26 2019-02-23T06:53:25 0.0 true 13 0 13 °C °C true 1013 0 1013 mb mb true 71 0 71 % % 2019-02-23T04:00:00 2019-02-23T06:00:00 120 1550901600 0 true 4 0 4 BF BF Nότιος σχεδόν μέτριος - 4 BF S false false false 0 0 S20.png Συννεφιά Overcast 0 Σάββατο false 9 false 2019-02-23T18:01:26 2019-02-23T06:53:25 true 14.36 0 14,36 °C °C true 12.47 0 12,47 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Νοτιοανατολικός σχεδόν μέτριος - 4 BF SSE false false false 0 0 SE20.png Αίθριος false 20 false 2019-02-23T18:01:26 2019-02-23T06:53:25 2019-02-22T22:00:00 2019-02-23T00:00:00 120 1550880000 true 13.01 0 13,01 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1014.69 0 1014,69 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-23T18:01:26 2019-02-23T06:53:25 2019-02-22T23:00:00 2019-02-23T01:00:00 120 1550883600 true 13.05 0 13,05 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1014.29 0 1014,29 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-02-23T18:01:26 2019-02-23T06:53:25 2019-02-23T00:00:00 2019-02-23T02:00:00 120 1550887200 true 13.06 0 13,06 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1013.88 0 1013,88 mb mb true 0.37 0 0,37 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-02-23T18:01:26 2019-02-23T06:53:25 2019-02-23T01:00:00 2019-02-23T03:00:00 120 1550890800 true 12.94 0 12,94 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.0254 0 0,0254 mm mm true 62 0 62 % % true 1013.47 0 1013,47 mb mb true 0.49 0 0,49 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-23T18:01:26 2019-02-23T06:53:25 2019-02-23T02:00:00 2019-02-23T04:00:00 120 1550894400 true 12.72 0 12,72 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.0914 0 0,0914 mm mm true 65 0 65 % % true 1013.05 0 1013,05 mb mb true 0.78 0 0,78 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:01:26 2019-02-23T06:53:25 2019-02-23T03:00:00 2019-02-23T05:00:00 120 1550898000 true 12.47 0 12,47 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.1905 0 0,1905 mm mm true 69 0 69 % % true 1012.73 0 1012,73 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:01:26 2019-02-23T06:53:25 2019-02-23T04:00:00 2019-02-23T06:00:00 120 1550901600 true 12.54 0 12,54 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.1829 0 0,1829 mm mm true 71 0 71 % % true 1012.56 0 1012,56 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:01:26 2019-02-23T06:53:25 2019-02-23T05:00:00 2019-02-23T07:00:00 120 1550905200 true 12.64 0 12,64 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.2261 0 0,2261 mm mm true 72 0 72 % % true 1012.53 0 1012,53 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:01:26 2019-02-23T06:53:25 2019-02-23T06:00:00 2019-02-23T08:00:00 120 1550908800 true 12.92 0 12,92 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.4369 0 0,4369 mm mm true 72 0 72 % % true 1012.52 0 1012,52 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:01:26 2019-02-23T06:53:25 2019-02-23T07:00:00 2019-02-23T09:00:00 120 1550912400 true 13.34 0 13,34 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0.4089 0 0,4089 mm mm true 72 0 72 % % true 1012.66 0 1012,66 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:01:26 2019-02-23T06:53:25 2019-02-23T08:00:00 2019-02-23T10:00:00 120 1550916000 true 13.77 0 13,77 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0.5105 0 0,5105 mm mm true 71 0 71 % % true 1012.83 0 1012,83 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:01:26 2019-02-23T06:53:25 2019-02-23T09:00:00 2019-02-23T11:00:00 120 1550919600 true 14.03 0 14,03 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0.6858 0 0,6858 mm mm true 70 0 70 % % true 1012.83 0 1012,83 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:01:26 2019-02-23T06:53:25 2019-02-23T10:00:00 2019-02-23T12:00:00 120 1550923200 true 14.19 0 14,19 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0.6121 0 0,6121 mm mm true 71 0 71 % % true 1013.01 0 1013,01 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:01:26 2019-02-23T06:53:25 2019-02-23T11:00:00 2019-02-23T13:00:00 120 1550926800 true 14.2 0 14,2 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.602 0 0,602 mm mm true 71 0 71 % % true 1013.01 0 1013,01 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:01:26 2019-02-23T06:53:25 2019-02-23T12:00:00 2019-02-23T14:00:00 120 1550930400 true 14.2 0 14,2 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.6071 0 0,6071 mm mm true 71 0 71 % % true 1012.93 0 1012,93 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:01:26 2019-02-23T06:53:25 2019-02-23T13:00:00 2019-02-23T15:00:00 120 1550934000 true 14.2 0 14,2 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.4978 0 0,4978 mm mm true 71 0 71 % % true 1013.27 0 1013,27 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:01:26 2019-02-23T06:53:25 2019-02-23T14:00:00 2019-02-23T16:00:00 120 1550937600 true 14.26 0 14,26 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.4216 0 0,4216 mm mm true 70 0 70 % % true 1013.52 0 1013,52 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-23T18:01:26 2019-02-23T06:53:25 2019-02-23T15:00:00 2019-02-23T17:00:00 120 1550941200 true 14.36 0 14,36 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.4039 0 0,4039 mm mm true 68 0 68 % % true 1013.59 0 1013,59 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-23T18:01:26 2019-02-23T06:53:25 2019-02-23T16:00:00 2019-02-23T18:00:00 120 1550944800 true 14.11 0 14,11 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.5283 0 0,5283 mm mm true 72 0 72 % % true 1014.37 0 1014,37 mb mb true 0.86 0 0,86 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:01:26 2019-02-23T06:53:25 2019-02-23T17:00:00 2019-02-23T19:00:00 120 1550948400 true 13.91 0 13,91 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.7341 0 0,7341 mm mm true 74 0 74 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0.82 0 0,82 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:01:26 2019-02-23T06:53:25 2019-02-23T18:00:00 2019-02-23T20:00:00 120 1550952000 true 13.69 0 13,69 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.7925 0 0,7925 mm mm true 77 0 77 % % true 1015.23 0 1015,23 mb mb true 0.9 0 0,9 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:01:26 2019-02-23T06:53:25 2019-02-23T19:00:00 2019-02-23T21:00:00 120 1550955600 true 13.37 0 13,37 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.9449 0 0,9449 mm mm true 80 0 80 % % true 1016.02 0 1016,02 mb mb true 0.85 0 0,85 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:01:26 2019-02-23T06:53:25 2019-02-23T20:00:00 2019-02-23T22:00:00 120 1550959200 true 13.17 0 13,17 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.9144 0 0,9144 mm mm true 82 0 82 % % true 1016.42 0 1016,42 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:01:26 2019-02-23T06:53:25 2019-02-23T21:00:00 2019-02-23T23:00:00 120 1550962800 true 13.08 0 13,08 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.762 0 0,762 mm mm true 83 0 83 % % true 1016.25 0 1016,25 mb mb true 0.95 0 0,95 % % 2019-02-22T22:00:00 2019-02-23T00:00:00 120 1550880000 Ασθενής βροχή από το βραδυ. Light rain starting in the evening. 2019-02-23T04:53:25 2019-02-23T06:53:25 120 1550904805 2019-02-23T16:01:26 2019-02-23T18:01:26 120 1550944886 true 0.9449 0 0,9449 mm mm true 0.83 0 0,83 % % 1 Κυριακή false 9 false 2019-02-24T18:02:27 2019-02-24T06:52:07 true 14.65 0 14,65 °C °C true 12.43 0 12,43 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοανατολικός μέτριος - 5 BF ESE false false false 0 0 SE25.png Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:02:27 2019-02-24T06:52:07 2019-02-23T22:00:00 2019-02-24T00:00:00 120 1550966400 true 12.98 0 12,98 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.7772 0 0,7772 mm mm true 84 0 84 % % true 1016.93 0 1016,93 mb mb true 1 0 1 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-24T18:02:27 2019-02-24T06:52:07 2019-02-23T23:00:00 2019-02-24T01:00:00 120 1550970000 true 12.98 0 12,98 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.6909 0 0,6909 mm mm true 84 0 84 % % true 1017.04 0 1017,04 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:02:27 2019-02-24T06:52:07 2019-02-24T00:00:00 2019-02-24T02:00:00 120 1550973600 true 12.94 0 12,94 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.7874 0 0,7874 mm mm true 84 0 84 % % true 1016.52 0 1016,52 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-24T18:02:27 2019-02-24T06:52:07 2019-02-24T01:00:00 2019-02-24T03:00:00 120 1550977200 true 13.02 0 13,02 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.6528 0 0,6528 mm mm true 82 0 82 % % true 1017.11 0 1017,11 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:02:27 2019-02-24T06:52:07 2019-02-24T02:00:00 2019-02-24T04:00:00 120 1550980800 true 13.03 0 13,03 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.7061 0 0,7061 mm mm true 82 0 82 % % true 1017.06 0 1017,06 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:02:27 2019-02-24T06:52:07 2019-02-24T03:00:00 2019-02-24T05:00:00 120 1550984400 true 12.92 0 12,92 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.6706 0 0,6706 mm mm true 82 0 82 % % true 1016.66 0 1016,66 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:02:27 2019-02-24T06:52:07 2019-02-24T04:00:00 2019-02-24T06:00:00 120 1550988000 true 12.73 0 12,73 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.8509 0 0,8509 mm mm true 83 0 83 % % true 1017.53 0 1017,53 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:02:27 2019-02-24T06:52:07 2019-02-24T05:00:00 2019-02-24T07:00:00 120 1550991600 true 12.54 0 12,54 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.9804 0 0,9804 mm mm true 85 0 85 % % true 1018.06 0 1018,06 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:02:27 2019-02-24T06:52:07 2019-02-24T06:00:00 2019-02-24T08:00:00 120 1550995200 true 12.43 0 12,43 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 1.1836 0 1,1836 mm mm true 87 0 87 % % true 1017.85 0 1017,85 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:02:27 2019-02-24T06:52:07 2019-02-24T07:00:00 2019-02-24T09:00:00 120 1550998800 true 12.81 0 12,81 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.6198 0 0,6198 mm mm true 83 0 83 % % true 1018.94 0 1018,94 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:02:27 2019-02-24T06:52:07 2019-02-24T08:00:00 2019-02-24T10:00:00 120 1551002400 true 13.38 0 13,38 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.2667 0 0,2667 mm mm true 79 0 79 % % true 1019.3 0 1019,3 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:02:27 2019-02-24T06:52:07 2019-02-24T09:00:00 2019-02-24T11:00:00 120 1551006000 true 13.59 0 13,59 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.668 0 0,668 mm mm true 79 0 79 % % true 1018.84 0 1018,84 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:02:27 2019-02-24T06:52:07 2019-02-24T10:00:00 2019-02-24T12:00:00 120 1551009600 true 14.09 0 14,09 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.1473 0 0,1473 mm mm true 75 0 75 % % true 1019.29 0 1019,29 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:02:27 2019-02-24T06:52:07 2019-02-24T11:00:00 2019-02-24T13:00:00 120 1551013200 true 14.23 0 14,23 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.2235 0 0,2235 mm mm true 75 0 75 % % true 1018.94 0 1018,94 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-24T18:02:27 2019-02-24T06:52:07 2019-02-24T12:00:00 2019-02-24T14:00:00 120 1551016800 true 13.92 0 13,92 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.3327 0 0,3327 mm mm true 78 0 78 % % true 1018 0 1018 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:02:27 2019-02-24T06:52:07 2019-02-24T13:00:00 2019-02-24T15:00:00 120 1551020400 true 14.38 0 14,38 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.3632 0 0,3632 mm mm true 75 0 75 % % true 1018.42 0 1018,42 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:02:27 2019-02-24T06:52:07 2019-02-24T14:00:00 2019-02-24T16:00:00 120 1551024000 true 14.45 0 14,45 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.4216 0 0,4216 mm mm true 74 0 74 % % true 1018.25 0 1018,25 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:02:27 2019-02-24T06:52:07 2019-02-24T15:00:00 2019-02-24T17:00:00 120 1551027600 true 14.44 0 14,44 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 E25.png true 0.0711 0 0,0711 mm mm true 74 0 74 % % true 1017.61 0 1017,61 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-24T18:02:27 2019-02-24T06:52:07 2019-02-24T16:00:00 2019-02-24T18:00:00 120 1551031200 true 14.65 0 14,65 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 E25.png true 0.4521 0 0,4521 mm mm true 72 0 72 % % true 1018.46 0 1018,46 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-24T18:02:27 2019-02-24T06:52:07 2019-02-24T17:00:00 2019-02-24T19:00:00 120 1551034800 true 14.64 0 14,64 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 E25.png true 0.381 0 0,381 mm mm true 72 0 72 % % true 1018.87 0 1018,87 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:02:27 2019-02-24T06:52:07 2019-02-24T18:00:00 2019-02-24T20:00:00 120 1551038400 true 14.36 0 14,36 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 E25.png true 0.3023 0 0,3023 mm mm true 74 0 74 % % true 1018.5 0 1018,5 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-24T18:02:27 2019-02-24T06:52:07 2019-02-24T19:00:00 2019-02-24T21:00:00 120 1551042000 true 14.07 0 14,07 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.16 0 0,16 mm mm true 74 0 74 % % true 1019.4 0 1019,4 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:02:27 2019-02-24T06:52:07 2019-02-24T20:00:00 2019-02-24T22:00:00 120 1551045600 true 13.62 0 13,62 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0635 0 0,0635 mm mm true 75 0 75 % % true 1019.54 0 1019,54 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:02:27 2019-02-24T06:52:07 2019-02-24T21:00:00 2019-02-24T23:00:00 120 1551049200 true 13.61 0 13,61 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 E25.png true 0.3683 0 0,3683 mm mm true 77 0 77 % % true 1019.09 0 1019,09 mb mb true 1 0 1 % % 2019-02-23T22:00:00 2019-02-24T00:00:00 120 1550966400 Ασθενής βροχή το πρωί. Light rain in the morning. 2019-02-24T04:52:07 2019-02-24T06:52:07 120 1550991127 2019-02-24T16:02:27 2019-02-24T18:02:27 120 1551031347 true 1.1836 0 1,1836 mm mm true 0.98 0 0,98 % % 2 Δευτέρα false 9 false 2019-02-25T18:03:27 2019-02-25T06:50:49 true 14.62 0 14,62 °C °C true 11.49 0 11,49 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Bορειοανατολικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NE false false false 0 0 NE20.png Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:03:27 2019-02-25T06:50:49 2019-02-24T22:00:00 2019-02-25T00:00:00 120 1551052800 true 12.9 0 12,9 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0178 0 0,0178 mm mm true 77 0 77 % % true 1019.44 0 1019,44 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:03:27 2019-02-25T06:50:49 2019-02-24T23:00:00 2019-02-25T01:00:00 120 1551056400 true 12.63 0 12,63 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0102 0 0,0102 mm mm true 78 0 78 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:03:27 2019-02-25T06:50:49 2019-02-25T00:00:00 2019-02-25T02:00:00 120 1551060000 true 12.89 0 12,89 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.3505 0 0,3505 mm mm true 79 0 79 % % true 1018.5 0 1018,5 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:03:27 2019-02-25T06:50:49 2019-02-25T01:00:00 2019-02-25T03:00:00 120 1551063600 true 12.22 0 12,22 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1018.31 0 1018,31 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:03:27 2019-02-25T06:50:49 2019-02-25T02:00:00 2019-02-25T04:00:00 120 1551067200 true 12.08 0 12,08 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1017.66 0 1017,66 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:03:27 2019-02-25T06:50:49 2019-02-25T03:00:00 2019-02-25T05:00:00 120 1551070800 true 12.09 0 12,09 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0229 0 0,0229 mm mm true 81 0 81 % % true 1016.88 0 1016,88 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:03:27 2019-02-25T06:50:49 2019-02-25T04:00:00 2019-02-25T06:00:00 120 1551074400 true 11.62 0 11,62 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1016.97 0 1016,97 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:03:27 2019-02-25T06:50:49 2019-02-25T05:00:00 2019-02-25T07:00:00 120 1551078000 true 11.49 0 11,49 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1016.91 0 1016,91 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:03:27 2019-02-25T06:50:49 2019-02-25T06:00:00 2019-02-25T08:00:00 120 1551081600 true 11.63 0 11,63 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1016.36 0 1016,36 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:03:27 2019-02-25T06:50:49 2019-02-25T07:00:00 2019-02-25T09:00:00 120 1551085200 true 11.67 0 11,67 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0152 0 0,0152 mm mm true 79 0 79 % % true 1016.71 0 1016,71 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:03:27 2019-02-25T06:50:49 2019-02-25T08:00:00 2019-02-25T10:00:00 120 1551088800 true 12.05 0 12,05 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0711 0 0,0711 mm mm true 76 0 76 % % true 1016.56 0 1016,56 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:03:27 2019-02-25T06:50:49 2019-02-25T09:00:00 2019-02-25T11:00:00 120 1551092400 true 12.75 0 12,75 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.1829 0 0,1829 mm mm true 76 0 76 % % true 1015.38 0 1015,38 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:03:27 2019-02-25T06:50:49 2019-02-25T10:00:00 2019-02-25T12:00:00 120 1551096000 true 12.94 0 12,94 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0889 0 0,0889 mm mm true 72 0 72 % % true 1015.67 0 1015,67 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:03:27 2019-02-25T06:50:49 2019-02-25T11:00:00 2019-02-25T13:00:00 120 1551099600 true 13.29 0 13,29 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0508 0 0,0508 mm mm true 71 0 71 % % true 1014.93 0 1014,93 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:03:27 2019-02-25T06:50:49 2019-02-25T12:00:00 2019-02-25T14:00:00 120 1551103200 true 13.66 0 13,66 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0889 0 0,0889 mm mm true 73 0 73 % % true 1013.26 0 1013,26 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:03:27 2019-02-25T06:50:49 2019-02-25T13:00:00 2019-02-25T15:00:00 120 1551106800 true 14.23 0 14,23 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.1422 0 0,1422 mm mm true 69 0 69 % % true 1013.75 0 1013,75 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:03:27 2019-02-25T06:50:49 2019-02-25T14:00:00 2019-02-25T16:00:00 120 1551110400 true 14.62 0 14,62 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.3251 0 0,3251 mm mm true 68 0 68 % % true 1013.32 0 1013,32 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:03:27 2019-02-25T06:50:49 2019-02-25T15:00:00 2019-02-25T17:00:00 120 1551114000 true 14.06 0 14,06 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.7137 0 0,7137 mm mm true 72 0 72 % % true 1012.29 0 1012,29 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-25T18:03:27 2019-02-25T06:50:49 2019-02-25T16:00:00 2019-02-25T18:00:00 120 1551117600 true 14.1 0 14,1 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.9703 0 0,9703 mm mm true 72 0 72 % % true 1013.04 0 1013,04 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Βροχή false 9 false 2019-02-25T18:03:27 2019-02-25T06:50:49 2019-02-25T17:00:00 2019-02-25T19:00:00 120 1551121200 true 13.34 0 13,34 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 1.4681 0 1,4681 mm mm true 76 0 76 % % true 1013.18 0 1013,18 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Βροχή false 9 false 2019-02-25T18:03:27 2019-02-25T06:50:49 2019-02-25T18:00:00 2019-02-25T20:00:00 120 1551124800 true 12.46 0 12,46 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 1.8999 0 1,8999 mm mm true 84 0 84 % % true 1011.68 0 1011,68 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-25T18:03:27 2019-02-25T06:50:49 2019-02-25T19:00:00 2019-02-25T21:00:00 120 1551128400 true 12.24 0 12,24 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 1.2979 0 1,2979 mm mm true 81 0 81 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:03:27 2019-02-25T06:50:49 2019-02-25T20:00:00 2019-02-25T22:00:00 120 1551132000 true 11.86 0 11,86 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.7061 0 0,7061 mm mm true 83 0 83 % % true 1013.09 0 1013,09 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:03:27 2019-02-25T06:50:49 2019-02-25T21:00:00 2019-02-25T23:00:00 120 1551135600 true 12.07 0 12,07 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.3429 0 0,3429 mm mm true 86 0 86 % % true 1010.79 0 1010,79 mb mb true 1 0 1 % % 2019-02-24T22:00:00 2019-02-25T00:00:00 120 1551052800 Βροχή το βραδυ. Rain in the evening. 2019-02-25T04:50:49 2019-02-25T06:50:49 120 1551077449 2019-02-25T16:03:27 2019-02-25T18:03:27 120 1551117807 true 1.8999 0 1,8999 mm mm true 0.98 0 0,98 % % 3 Τρίτη false 50 false 2019-02-26T18:04:27 2019-02-26T06:49:30 true 13.46 0 13,46 °C °C true 10.62 0 10,62 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βόρειος μέτριος - 5 BF N false false false 0 0 N25.png Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:04:27 2019-02-26T06:49:30 2019-02-25T22:00:00 2019-02-26T00:00:00 120 1551139200 true 11.37 0 11,37 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.16 0 0,16 mm mm true 84 0 84 % % true 1012.64 0 1012,64 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:04:27 2019-02-26T06:49:30 2019-02-25T23:00:00 2019-02-26T01:00:00 120 1551142800 true 11.21 0 11,21 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0635 0 0,0635 mm mm true 84 0 84 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:04:27 2019-02-26T06:49:30 2019-02-26T00:00:00 2019-02-26T02:00:00 120 1551146400 true 11.93 0 11,93 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0254 0 0,0254 mm mm true 83 0 83 % % true 1010.23 0 1010,23 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:04:27 2019-02-26T06:49:30 2019-02-26T01:00:00 2019-02-26T03:00:00 120 1551150000 true 10.91 0 10,91 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0102 0 0,0102 mm mm true 83 0 83 % % true 1011.58 0 1011,58 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:04:27 2019-02-26T06:49:30 2019-02-26T02:00:00 2019-02-26T04:00:00 120 1551153600 true 10.79 0 10,79 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1011.21 0 1011,21 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:04:27 2019-02-26T06:49:30 2019-02-26T03:00:00 2019-02-26T05:00:00 120 1551157200 true 11.37 0 11,37 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.1549 0 0,1549 mm mm true 83 0 83 % % true 1009.94 0 1009,94 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:04:27 2019-02-26T06:49:30 2019-02-26T04:00:00 2019-02-26T06:00:00 120 1551160800 true 10.7 0 10,7 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1011.06 0 1011,06 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:04:27 2019-02-26T06:49:30 2019-02-26T05:00:00 2019-02-26T07:00:00 120 1551164400 true 10.79 0 10,79 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1011.27 0 1011,27 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:04:27 2019-02-26T06:49:30 2019-02-26T06:00:00 2019-02-26T08:00:00 120 1551168000 true 11.48 0 11,48 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.4343 0 0,4343 mm mm true 84 0 84 % % true 1011 0 1011 mb mb true 1 0 1 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-02-26T18:04:27 2019-02-26T06:49:30 2019-02-26T07:00:00 2019-02-26T09:00:00 120 1551171600 true 11.34 0 11,34 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1011.72 0 1011,72 mb mb true 0.89 0 0,89 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-02-26T18:04:27 2019-02-26T06:49:30 2019-02-26T08:00:00 2019-02-26T10:00:00 120 1551175200 true 11.61 0 11,61 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1011.93 0 1011,93 mb mb true 0.8 0 0,8 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:04:27 2019-02-26T06:49:30 2019-02-26T09:00:00 2019-02-26T11:00:00 120 1551178800 true 12.21 0 12,21 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.2692 0 0,2692 mm mm true 77 0 77 % % true 1011.96 0 1011,96 mb mb true 1 0 1 % % Ελαφρύ αεράκι και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-26T18:04:27 2019-02-26T06:49:30 2019-02-26T10:00:00 2019-02-26T12:00:00 120 1551182400 true 12.32 0 12,32 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1011.66 0 1011,66 mb mb true 0.67 0 0,67 % % Ελαφρύ αεράκι και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-26T18:04:27 2019-02-26T06:49:30 2019-02-26T11:00:00 2019-02-26T13:00:00 120 1551186000 true 12.68 0 12,68 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1011.16 0 1011,16 mb mb true 0.63 0 0,63 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-02-26T18:04:27 2019-02-26T06:49:30 2019-02-26T12:00:00 2019-02-26T14:00:00 120 1551189600 true 12.85 0 12,85 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.16 0 1011,16 mb mb true 0.81 0 0,81 % % Ελαφρύ αεράκι και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:04:27 2019-02-26T06:49:30 2019-02-26T13:00:00 2019-02-26T15:00:00 120 1551193200 true 13.26 0 13,26 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1010.54 0 1010,54 mb mb true 0.48 0 0,48 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:04:27 2019-02-26T06:49:30 2019-02-26T14:00:00 2019-02-26T16:00:00 120 1551196800 true 13.46 0 13,46 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0.36 0 0,36 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-26T18:04:27 2019-02-26T06:49:30 2019-02-26T15:00:00 2019-02-26T17:00:00 120 1551200400 true 13.39 0 13,39 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1010.73 0 1010,73 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:04:27 2019-02-26T06:49:30 2019-02-26T16:00:00 2019-02-26T18:00:00 120 1551204000 true 13.19 0 13,19 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1010.59 0 1010,59 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:04:27 2019-02-26T06:49:30 2019-02-26T17:00:00 2019-02-26T19:00:00 120 1551207600 true 12.67 0 12,67 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1010.93 0 1010,93 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:04:27 2019-02-26T06:49:30 2019-02-26T18:00:00 2019-02-26T20:00:00 120 1551211200 true 12.07 0 12,07 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.88 0 1011,88 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:04:27 2019-02-26T06:49:30 2019-02-26T19:00:00 2019-02-26T21:00:00 120 1551214800 true 11.68 0 11,68 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:04:27 2019-02-26T06:49:30 2019-02-26T20:00:00 2019-02-26T22:00:00 120 1551218400 true 11.22 0 11,22 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1011.35 0 1011,35 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:04:27 2019-02-26T06:49:30 2019-02-26T21:00:00 2019-02-26T23:00:00 120 1551222000 true 10.62 0 10,62 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.24 0 1012,24 mb mb true 0 0 0 % % 2019-02-25T22:00:00 2019-02-26T00:00:00 120 1551139200 Νεφώσεις κατά περιόδους μέχρι το απόγευμα και ανεμώδης από το απόγευμα. Mostly cloudy until afternoon and windy starting in the afternoon. 2019-02-26T04:49:30 2019-02-26T06:49:30 120 1551163770 2019-02-26T16:04:27 2019-02-26T18:04:27 120 1551204267 true 0.4343 0 0,4343 mm mm true 0.63 0 0,63 % % 4 Τετάρτη false 50 false 2019-02-27T18:05:26 2019-02-27T06:48:10 true 11.55 0 11,55 °C °C true 8.97 0 8,97 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF Βόρειος ισχυρός - 6 BF N false false false 0 0 N30.png Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:05:26 2019-02-27T06:48:10 2019-02-26T22:00:00 2019-02-27T00:00:00 120 1551225600 true 10.52 0 10,52 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0.23 0 0,23 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:05:26 2019-02-27T06:48:10 2019-02-26T23:00:00 2019-02-27T01:00:00 120 1551229200 true 10.24 0 10,24 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1010.79 0 1010,79 mb mb true 0.28 0 0,28 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:05:26 2019-02-27T06:48:10 2019-02-27T00:00:00 2019-02-27T02:00:00 120 1551232800 true 9.71 0 9,71 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1011.58 0 1011,58 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:05:26 2019-02-27T06:48:10 2019-02-27T01:00:00 2019-02-27T03:00:00 120 1551236400 true 10.06 0 10,06 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1009.94 0 1009,94 mb mb true 0.21 0 0,21 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:05:26 2019-02-27T06:48:10 2019-02-27T02:00:00 2019-02-27T04:00:00 120 1551240000 true 10.12 0 10,12 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1009.4 0 1009,4 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:05:26 2019-02-27T06:48:10 2019-02-27T03:00:00 2019-02-27T05:00:00 120 1551243600 true 9.77 0 9,77 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 72 0 72 % % true 1010.41 0 1010,41 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:05:26 2019-02-27T06:48:10 2019-02-27T04:00:00 2019-02-27T06:00:00 120 1551247200 true 10.34 0 10,34 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1008.91 0 1008,91 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:05:26 2019-02-27T06:48:10 2019-02-27T05:00:00 2019-02-27T07:00:00 120 1551250800 true 10.49 0 10,49 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1008.93 0 1008,93 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:05:26 2019-02-27T06:48:10 2019-02-27T06:00:00 2019-02-27T08:00:00 120 1551254400 true 10.29 0 10,29 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1010.58 0 1010,58 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:05:26 2019-02-27T06:48:10 2019-02-27T07:00:00 2019-02-27T09:00:00 120 1551258000 true 10.68 0 10,68 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1009.09 0 1009,09 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:05:26 2019-02-27T06:48:10 2019-02-27T08:00:00 2019-02-27T10:00:00 120 1551261600 true 10.81 0 10,81 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1009.23 0 1009,23 mb mb true 0.24 0 0,24 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:05:26 2019-02-27T06:48:10 2019-02-27T09:00:00 2019-02-27T11:00:00 120 1551265200 true 10.72 0 10,72 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1011.06 0 1011,06 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:05:26 2019-02-27T06:48:10 2019-02-27T10:00:00 2019-02-27T12:00:00 120 1551268800 true 11.24 0 11,24 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1008.84 0 1008,84 mb mb true 0.41 0 0,41 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:05:26 2019-02-27T06:48:10 2019-02-27T11:00:00 2019-02-27T13:00:00 120 1551272400 true 11.44 0 11,44 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1008.33 0 1008,33 mb mb true 0.44 0 0,44 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:05:26 2019-02-27T06:48:10 2019-02-27T12:00:00 2019-02-27T14:00:00 120 1551276000 true 11.39 0 11,39 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1010.21 0 1010,21 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-27T18:05:26 2019-02-27T06:48:10 2019-02-27T13:00:00 2019-02-27T15:00:00 120 1551279600 true 11.55 0 11,55 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1007.93 0 1007,93 mb mb true 0.61 0 0,61 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-27T18:05:26 2019-02-27T06:48:10 2019-02-27T14:00:00 2019-02-27T16:00:00 120 1551283200 true 11.53 0 11,53 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1008.01 0 1008,01 mb mb true 0.74 0 0,74 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:05:26 2019-02-27T06:48:10 2019-02-27T15:00:00 2019-02-27T17:00:00 120 1551286800 true 10.83 0 10,83 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1010.45 0 1010,45 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-27T18:05:26 2019-02-27T06:48:10 2019-02-27T16:00:00 2019-02-27T18:00:00 120 1551290400 true 11.08 0 11,08 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1008.74 0 1008,74 mb mb true 0.72 0 0,72 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:05:26 2019-02-27T06:48:10 2019-02-27T17:00:00 2019-02-27T19:00:00 120 1551294000 true 10.59 0 10,59 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1009.36 0 1009,36 mb mb true 0.56 0 0,56 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:05:26 2019-02-27T06:48:10 2019-02-27T18:00:00 2019-02-27T20:00:00 120 1551297600 true 9.77 0 9,77 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1012.06 0 1012,06 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:05:26 2019-02-27T06:48:10 2019-02-27T19:00:00 2019-02-27T21:00:00 120 1551301200 true 9.74 0 9,74 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1010.21 0 1010,21 mb mb true 0.25 0 0,25 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:05:26 2019-02-27T06:48:10 2019-02-27T20:00:00 2019-02-27T22:00:00 120 1551304800 true 9.42 0 9,42 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1010.43 0 1010,43 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:05:26 2019-02-27T06:48:10 2019-02-27T21:00:00 2019-02-27T23:00:00 120 1551308400 true 8.97 0 8,97 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1012.68 0 1012,68 mb mb true 0 0 0 % % 2019-02-26T22:00:00 2019-02-27T00:00:00 120 1551225600 Ανεμώδης όλη την ημέρα και αραιή συννεφιά από το απόγευμα, που συνεχίζεται μέχρι το βραδυ. Windy throughout the day and partly cloudy starting in the afternoon, continuing until evening. 2019-02-27T04:48:10 2019-02-27T06:48:10 120 1551250090 2019-02-27T16:05:26 2019-02-27T18:05:26 120 1551290726 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0.21 0 0,21 % % 5 Πέμπτη false 50 false 2019-02-28T18:06:25 2019-02-28T06:46:49 true 11.38 0 11,38 °C °C true 8.71 0 8,71 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF Βόρειος ισχυρός - 6 BF N false false false 0 0 N30.png Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:06:25 2019-02-28T06:46:49 2019-02-27T22:00:00 2019-02-28T00:00:00 120 1551312000 true 8.99 0 8,99 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1010.63 0 1010,63 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:06:25 2019-02-28T06:46:49 2019-02-27T23:00:00 2019-02-28T01:00:00 120 1551315600 true 8.9 0 8,9 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1010.62 0 1010,62 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:06:25 2019-02-28T06:46:49 2019-02-28T00:00:00 2019-02-28T02:00:00 120 1551319200 true 8.71 0 8,71 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1012.48 0 1012,48 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:06:25 2019-02-28T06:46:49 2019-02-28T01:00:00 2019-02-28T03:00:00 120 1551322800 true 8.87 0 8,87 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1010.53 0 1010,53 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:06:25 2019-02-28T06:46:49 2019-02-28T02:00:00 2019-02-28T04:00:00 120 1551326400 true 8.87 0 8,87 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1010.45 0 1010,45 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:06:25 2019-02-28T06:46:49 2019-02-28T03:00:00 2019-02-28T05:00:00 120 1551330000 true 8.77 0 8,77 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1012.42 0 1012,42 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:06:25 2019-02-28T06:46:49 2019-02-28T04:00:00 2019-02-28T06:00:00 120 1551333600 true 8.91 0 8,91 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1010.82 0 1010,82 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:06:25 2019-02-28T06:46:49 2019-02-28T05:00:00 2019-02-28T07:00:00 120 1551337200 true 8.98 0 8,98 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1011.25 0 1011,25 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:06:25 2019-02-28T06:46:49 2019-02-28T06:00:00 2019-02-28T08:00:00 120 1551340800 true 8.83 0 8,83 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1013.56 0 1013,56 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:06:25 2019-02-28T06:46:49 2019-02-28T07:00:00 2019-02-28T09:00:00 120 1551344400 true 9.19 0 9,19 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1012.15 0 1012,15 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:06:25 2019-02-28T06:46:49 2019-02-28T08:00:00 2019-02-28T10:00:00 120 1551348000 true 9.39 0 9,39 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1012.62 0 1012,62 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:06:25 2019-02-28T06:46:49 2019-02-28T09:00:00 2019-02-28T11:00:00 120 1551351600 true 10.1 0 10,1 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1014.41 0 1014,41 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:06:25 2019-02-28T06:46:49 2019-02-28T10:00:00 2019-02-28T12:00:00 120 1551355200 true 10.27 0 10,27 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1012.93 0 1012,93 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:06:25 2019-02-28T06:46:49 2019-02-28T11:00:00 2019-02-28T13:00:00 120 1551358800 true 10.62 0 10,62 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1012.78 0 1012,78 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:06:25 2019-02-28T06:46:49 2019-02-28T12:00:00 2019-02-28T14:00:00 120 1551362400 true 11.29 0 11,29 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1013.95 0 1013,95 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:06:25 2019-02-28T06:46:49 2019-02-28T13:00:00 2019-02-28T15:00:00 120 1551366000 true 10.79 0 10,79 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1012.83 0 1012,83 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:06:25 2019-02-28T06:46:49 2019-02-28T14:00:00 2019-02-28T16:00:00 120 1551369600 true 10.58 0 10,58 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1013.04 0 1013,04 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:06:25 2019-02-28T06:46:49 2019-02-28T15:00:00 2019-02-28T17:00:00 120 1551373200 true 11.38 0 11,38 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1014.22 0 1014,22 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:06:25 2019-02-28T06:46:49 2019-02-28T16:00:00 2019-02-28T18:00:00 120 1551376800 true 10.07 0 10,07 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1013.93 0 1013,93 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:06:25 2019-02-28T06:46:49 2019-02-28T17:00:00 2019-02-28T19:00:00 120 1551380400 true 9.76 0 9,76 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1014.61 0 1014,61 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:06:25 2019-02-28T06:46:49 2019-02-28T18:00:00 2019-02-28T20:00:00 120 1551384000 true 10.95 0 10,95 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1015.38 0 1015,38 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:06:25 2019-02-28T06:46:49 2019-02-28T19:00:00 2019-02-28T21:00:00 120 1551387600 true 9.32 0 9,32 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1015.64 0 1015,64 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:06:25 2019-02-28T06:46:49 2019-02-28T20:00:00 2019-02-28T22:00:00 120 1551391200 true 9.05 0 9,05 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1015.99 0 1015,99 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:06:25 2019-02-28T06:46:49 2019-02-28T21:00:00 2019-02-28T23:00:00 120 1551394800 true 10.73 0 10,73 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1015.93 0 1015,93 mb mb true 0.07 0 0,07 % % 2019-02-27T22:00:00 2019-02-28T00:00:00 120 1551312000 Ανεμώδης όλη την ημέρα. Windy throughout the day. 2019-02-28T04:46:49 2019-02-28T06:46:49 120 1551336409 2019-02-28T16:06:25 2019-02-28T18:06:25 120 1551377185 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0 0 0 % % 6 Παρασκευή false 1 false 2019-03-01T18:07:24 2019-03-01T06:45:27 true 14.56 0 14,56 °C °C true 8.83 0 8,83 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NNW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:07:24 2019-03-01T06:45:27 2019-02-28T22:00:00 2019-03-01T00:00:00 120 1551398400 true 8.83 0 8,83 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1016.37 0 1016,37 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:07:24 2019-03-01T06:45:27 2019-02-28T23:00:00 2019-03-01T01:00:00 120 1551402000 true 8.91 0 8,91 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:07:24 2019-03-01T06:45:27 2019-03-01T00:00:00 2019-03-01T02:00:00 120 1551405600 true 10.99 0 10,99 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1015.87 0 1015,87 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:07:24 2019-03-01T06:45:27 2019-03-01T01:00:00 2019-03-01T03:00:00 120 1551409200 true 9.32 0 9,32 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1016.26 0 1016,26 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:07:24 2019-03-01T06:45:27 2019-03-01T02:00:00 2019-03-01T04:00:00 120 1551412800 true 9.62 0 9,62 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:07:24 2019-03-01T06:45:27 2019-03-01T03:00:00 2019-03-01T05:00:00 120 1551416400 true 11.38 0 11,38 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1015.37 0 1015,37 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:07:24 2019-03-01T06:45:27 2019-03-01T04:00:00 2019-03-01T06:00:00 120 1551420000 true 10.26 0 10,26 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1016.19 0 1016,19 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:07:24 2019-03-01T06:45:27 2019-03-01T05:00:00 2019-03-01T07:00:00 120 1551423600 true 10.68 0 10,68 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1016.44 0 1016,44 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:07:24 2019-03-01T06:45:27 2019-03-01T06:00:00 2019-03-01T08:00:00 120 1551427200 true 12.22 0 12,22 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1015.93 0 1015,93 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:07:24 2019-03-01T06:45:27 2019-03-01T07:00:00 2019-03-01T09:00:00 120 1551430800 true 11.51 0 11,51 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1016.87 0 1016,87 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:07:24 2019-03-01T06:45:27 2019-03-01T08:00:00 2019-03-01T10:00:00 120 1551434400 true 11.95 0 11,95 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1017.06 0 1017,06 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:07:24 2019-03-01T06:45:27 2019-03-01T09:00:00 2019-03-01T11:00:00 120 1551438000 true 13.35 0 13,35 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1016.36 0 1016,36 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:07:24 2019-03-01T06:45:27 2019-03-01T10:00:00 2019-03-01T12:00:00 120 1551441600 true 12.73 0 12,73 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1016.7 0 1016,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:07:24 2019-03-01T06:45:27 2019-03-01T11:00:00 2019-03-01T13:00:00 120 1551445200 true 13.07 0 13,07 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1016.18 0 1016,18 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:07:24 2019-03-01T06:45:27 2019-03-01T12:00:00 2019-03-01T14:00:00 120 1551448800 true 14.42 0 14,42 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 S05.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1014.76 0 1014,76 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:07:24 2019-03-01T06:45:27 2019-03-01T13:00:00 2019-03-01T15:00:00 120 1551452400 true 13.38 0 13,38 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1015.36 0 1015,36 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:07:24 2019-03-01T06:45:27 2019-03-01T14:00:00 2019-03-01T16:00:00 120 1551456000 true 13.36 0 13,36 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1015.06 0 1015,06 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:07:24 2019-03-01T06:45:27 2019-03-01T15:00:00 2019-03-01T17:00:00 120 1551459600 true 14.56 0 14,56 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1013.81 0 1013,81 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:07:24 2019-03-01T06:45:27 2019-03-01T16:00:00 2019-03-01T18:00:00 120 1551463200 true 13.19 0 13,19 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:07:24 2019-03-01T06:45:27 2019-03-01T17:00:00 2019-03-01T19:00:00 120 1551466800 true 13.15 0 13,15 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1015.21 0 1015,21 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:07:24 2019-03-01T06:45:27 2019-03-01T18:00:00 2019-03-01T20:00:00 120 1551470400 true 14.41 0 14,41 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1014.02 0 1014,02 mb mb true 0 0 0 % % 2019-02-28T22:00:00 2019-03-01T00:00:00 120 1551398400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-03-01T04:45:27 2019-03-01T06:45:27 120 1551422727 2019-03-01T16:07:24 2019-03-01T18:07:24 120 1551463644 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0 0 0 % %
sunny

Σήμερα

Ασθενής βροχή από το βραδυ.

13°c

windy

BF 4

deltiokairou

Η ιστορία της Λέρου ξεκινά στα νεολιθικά χρόνια. Στην αρχαιότητα ανήκε στον ιωνικό χώρο, ενώ κατά τους Παλαιοχριστιανικούς Χρόνους (5ος – 7ος αι.) αναπτύχθηκαν οι οικισμοί στα παράλια του νησιού. Στην αρχαιότητα, η Λέρος μαζί με την Κάλυμνο ονομάζονταν Καλύδνιαι νήσοι ή Καλύδνια. Το όνομά της εικάζεται ότι προήλθε από τη λέξη Λευρός που σημαίνει λείος, ομαλός, επειδή - σε αντίθεση με την ορεινή και βραχώδη Κάλυμνο - η Λέρος έχει έδαφος ομαλό και γόνιμο. Από το 1309 έως το 1522 το νησί πέρασε στην κυριαρχία των Ιπποτών και στη συνέχεια των Τούρκων. Το 1912 ξεκίνησε η Ιταλοκρατία. Η Λέρος ενώθηκε οριστικά με την Eλλάδα το 1948 και χρησιμοποιήθηκε την περίοδο του Eμφυλίου και της δικτατορίας (1967 - 1974) ως τόπος εξορίας.
Ο οικισμός Αγία Μαρίνα είναι πρωτεύουσα του Δήμου, και έχει ρυμοτομικό σχέδιο που περιλαμβάνει τρεις οικιστικές ενότητες – γειτονιές: την Αγία Μαρίνα στη βόρεια παραλία του κεντρικού τμήματος του νησιού, τον Πλάτανο στον αυχένα μεταξύ του λόφου του Κάστρου και του υψώματος Μεροβίγλι, και το Παντέλι στο μυχό του ομώνυμου όρμου. Έχει αξιόλογο λιμάνι, που χρησιμοποιείται εναλλακτικά από τα επιβατικά πλοία, όταν οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την προσέγγιση στο κύριο λιμάνι του νησιού στο Λακκί.
Σημαντικότεροι κόλποι είναι ο κόλπος του Λακκιού, ο μεγαλύτερος του νησιού και από τα ασφαλέστερα λιμάνια της Μεσογείου, που κατά τη διάρκεια της Ιταλικής κατοχής της Δωδεκανήσου λεγόταν Portolago και χρησιμοποιήθηκε ως ναύσταθμος, λόγω της φυσικής του καταλληλότητας και οι αβαθείς κόλποι στο Παρθένι, με τρεις αλλεπάλληλους μυχούς, και στο Πλεφούτι, και οι δύο προφυλαγμένοι από τους βόρειους ανέμους, με τις νησίδες Στρογγύλη και Αρχάγγελο να λειτουργούν σαν φυσικοί κυματοθραύστες. Αξιόλογοι επίσης είναι οι όρμοι στα Aλιντα, στον Ξηρόκαμπο και στο Παντέλι, ενώ σε μικρότερους όρμους, σε όλες τις ακτές, υπάρχουν παραλίες ιδανικές για κολύμπι.

Πηγή: www.leros.gr