ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΛΕΙΨΟΙ

Οι Λειψοί βρίσκονται στα βόρεια Δωδεκάνησα και είναι το μεγαλύτερο από μια συστάδα νησιών και νησίδων, τα οποία παρουσιάζουν μεγάλο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον (ανήκουν στο δίκτυο Natura). Ενδείκνυνται για ήσυχες διακοπές, με τοπίο και ανθρώπους που προσφέρουν απλόχερα σπουδαία εσωτερική ηρεμία.

ΛΕΙΨΟΙ

0 2741 false 9 false 2019-02-23T18:01:36 2019-02-23T06:53:55 0.0 true 12 0 12 °C °C true 1013 0 1013 mb mb true 76 0 76 % % 2019-02-23T03:00:00 2019-02-23T05:00:00 120 1550898000 0 true 4 0 4 BF BF Nότιος σχεδόν μέτριος - 4 BF S false false false 0 0 S20.png Ασθενής βροχή Light Rain 0 Σάββατο false 9 false 2019-02-23T18:01:36 2019-02-23T06:53:55 true 14.87 0 14,87 °C °C true 12.4 0 12,4 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Νοτιοανατολικός σχεδόν μέτριος - 4 BF SSE false false false 0 0 SE20.png Αίθριος false 20 false 2019-02-23T18:01:36 2019-02-23T06:53:55 2019-02-22T22:00:00 2019-02-23T00:00:00 120 1550880000 true 13.16 0 13,16 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1014.54 0 1014,54 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-23T18:01:36 2019-02-23T06:53:55 2019-02-22T23:00:00 2019-02-23T01:00:00 120 1550883600 true 13.17 0 13,17 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.0127 0 0,0127 mm mm true 59 0 59 % % true 1014.16 0 1014,16 mb mb true 0.23 0 0,23 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-02-23T18:01:36 2019-02-23T06:53:55 2019-02-23T00:00:00 2019-02-23T02:00:00 120 1550887200 true 13.16 0 13,16 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.0356 0 0,0356 mm mm true 63 0 63 % % true 1013.77 0 1013,77 mb mb true 0.36 0 0,36 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-02-23T18:01:36 2019-02-23T06:53:55 2019-02-23T01:00:00 2019-02-23T03:00:00 120 1550890800 true 12.94 0 12,94 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.1575 0 0,1575 mm mm true 67 0 67 % % true 1013.33 0 1013,33 mb mb true 0.57 0 0,57 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-23T18:01:36 2019-02-23T06:53:55 2019-02-23T02:00:00 2019-02-23T04:00:00 120 1550894400 true 12.61 0 12,61 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.4597 0 0,4597 mm mm true 72 0 72 % % true 1012.89 0 1012,89 mb mb true 0.81 0 0,81 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:01:36 2019-02-23T06:53:55 2019-02-23T03:00:00 2019-02-23T05:00:00 120 1550898000 true 12.4 0 12,4 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.6883 0 0,6883 mm mm true 76 0 76 % % true 1012.55 0 1012,55 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:01:36 2019-02-23T06:53:55 2019-02-23T04:00:00 2019-02-23T06:00:00 120 1550901600 true 12.64 0 12,64 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0.5156 0 0,5156 mm mm true 76 0 76 % % true 1012.31 0 1012,31 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:01:36 2019-02-23T06:53:55 2019-02-23T05:00:00 2019-02-23T07:00:00 120 1550905200 true 13.13 0 13,13 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0.3099 0 0,3099 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.17 0 1012,17 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:01:36 2019-02-23T06:53:55 2019-02-23T06:00:00 2019-02-23T08:00:00 120 1550908800 true 13.5 0 13,5 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0.3175 0 0,3175 mm mm true 71 0 71 % % true 1012.14 0 1012,14 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:01:36 2019-02-23T06:53:55 2019-02-23T07:00:00 2019-02-23T09:00:00 120 1550912400 true 13.87 0 13,87 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0.414 0 0,414 mm mm true 70 0 70 % % true 1012.27 0 1012,27 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:01:36 2019-02-23T06:53:55 2019-02-23T08:00:00 2019-02-23T10:00:00 120 1550916000 true 14.21 0 14,21 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0.5156 0 0,5156 mm mm true 69 0 69 % % true 1012.54 0 1012,54 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:01:36 2019-02-23T06:53:55 2019-02-23T09:00:00 2019-02-23T11:00:00 120 1550919600 true 14.47 0 14,47 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0.5791 0 0,5791 mm mm true 68 0 68 % % true 1012.77 0 1012,77 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:01:36 2019-02-23T06:53:55 2019-02-23T10:00:00 2019-02-23T12:00:00 120 1550923200 true 14.67 0 14,67 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0.5537 0 0,5537 mm mm true 67 0 67 % % true 1012.89 0 1012,89 mb mb true 1 0 1 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-23T18:01:36 2019-02-23T06:53:55 2019-02-23T11:00:00 2019-02-23T13:00:00 120 1550926800 true 14.83 0 14,83 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.4877 0 0,4877 mm mm true 66 0 66 % % true 1013.01 0 1013,01 mb mb true 1 0 1 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-23T18:01:36 2019-02-23T06:53:55 2019-02-23T12:00:00 2019-02-23T14:00:00 120 1550930400 true 14.87 0 14,87 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.442 0 0,442 mm mm true 66 0 66 % % true 1013.17 0 1013,17 mb mb true 1 0 1 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-23T18:01:36 2019-02-23T06:53:55 2019-02-23T13:00:00 2019-02-23T15:00:00 120 1550934000 true 14.87 0 14,87 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.3988 0 0,3988 mm mm true 66 0 66 % % true 1013.41 0 1013,41 mb mb true 1 0 1 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-23T18:01:36 2019-02-23T06:53:55 2019-02-23T14:00:00 2019-02-23T16:00:00 120 1550937600 true 14.73 0 14,73 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.3607 0 0,3607 mm mm true 66 0 66 % % true 1013.69 0 1013,69 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-23T18:01:36 2019-02-23T06:53:55 2019-02-23T15:00:00 2019-02-23T17:00:00 120 1550941200 true 14.55 0 14,55 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.3785 0 0,3785 mm mm true 68 0 68 % % true 1014.07 0 1014,07 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-23T18:01:36 2019-02-23T06:53:55 2019-02-23T16:00:00 2019-02-23T18:00:00 120 1550944800 true 14.22 0 14,22 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.5232 0 0,5232 mm mm true 71 0 71 % % true 1014.63 0 1014,63 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:01:36 2019-02-23T06:53:55 2019-02-23T17:00:00 2019-02-23T19:00:00 120 1550948400 true 13.78 0 13,78 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.8052 0 0,8052 mm mm true 77 0 77 % % true 1015.31 0 1015,31 mb mb true 0.91 0 0,91 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:01:36 2019-02-23T06:53:55 2019-02-23T18:00:00 2019-02-23T20:00:00 120 1550952000 true 13.4 0 13,4 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 1.0897 0 1,0897 mm mm true 81 0 81 % % true 1015.88 0 1015,88 mb mb true 0.9 0 0,9 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:01:36 2019-02-23T06:53:55 2019-02-23T19:00:00 2019-02-23T21:00:00 120 1550955600 true 13.11 0 13,11 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 1.2827 0 1,2827 mm mm true 84 0 84 % % true 1016.36 0 1016,36 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Βροχή false 9 false 2019-02-23T18:01:36 2019-02-23T06:53:55 2019-02-23T20:00:00 2019-02-23T22:00:00 120 1550959200 true 12.94 0 12,94 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 1.4173 0 1,4173 mm mm true 86 0 86 % % true 1016.78 0 1016,78 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Βροχή false 9 false 2019-02-23T18:01:36 2019-02-23T06:53:55 2019-02-23T21:00:00 2019-02-23T23:00:00 120 1550962800 true 12.81 0 12,81 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 1.4376 0 1,4376 mm mm true 87 0 87 % % true 1017.1 0 1017,1 mb mb true 1 0 1 % % 2019-02-22T22:00:00 2019-02-23T00:00:00 120 1550880000 Βροχή από το βραδυ. Rain starting in the evening. 2019-02-23T04:53:55 2019-02-23T06:53:55 120 1550904835 2019-02-23T16:01:36 2019-02-23T18:01:36 120 1550944896 true 1.4376 0 1,4376 mm mm true 0.86 0 0,86 % % 1 Κυριακή false 9 false 2019-02-24T18:02:37 2019-02-24T06:52:37 true 14.4 0 14,4 °C °C true 11.76 0 11,76 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Ανατολικός σχεδόν μέτριος - 4 BF E false false false 0 0 E20.png Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:02:37 2019-02-24T06:52:37 2019-02-23T22:00:00 2019-02-24T00:00:00 120 1550966400 true 12.76 0 12,76 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 1.2598 0 1,2598 mm mm true 87 0 87 % % true 1017.32 0 1017,32 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:02:37 2019-02-24T06:52:37 2019-02-23T23:00:00 2019-02-24T01:00:00 120 1550970000 true 12.8 0 12,8 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.9855 0 0,9855 mm mm true 87 0 87 % % true 1017.46 0 1017,46 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:02:37 2019-02-24T06:52:37 2019-02-24T00:00:00 2019-02-24T02:00:00 120 1550973600 true 12.82 0 12,82 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.8179 0 0,8179 mm mm true 86 0 86 % % true 1017.53 0 1017,53 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:02:37 2019-02-24T06:52:37 2019-02-24T01:00:00 2019-02-24T03:00:00 120 1550977200 true 12.71 0 12,71 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.7925 0 0,7925 mm mm true 87 0 87 % % true 1017.51 0 1017,51 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:02:37 2019-02-24T06:52:37 2019-02-24T02:00:00 2019-02-24T04:00:00 120 1550980800 true 12.51 0 12,51 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.8661 0 0,8661 mm mm true 87 0 87 % % true 1017.47 0 1017,47 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:02:37 2019-02-24T06:52:37 2019-02-24T03:00:00 2019-02-24T05:00:00 120 1550984400 true 12.33 0 12,33 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.9881 0 0,9881 mm mm true 87 0 87 % % true 1017.54 0 1017,54 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:02:37 2019-02-24T06:52:37 2019-02-24T04:00:00 2019-02-24T06:00:00 120 1550988000 true 12.07 0 12,07 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 1.2522 0 1,2522 mm mm true 89 0 89 % % true 1017.91 0 1017,91 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή false 9 false 2019-02-24T18:02:37 2019-02-24T06:52:37 2019-02-24T05:00:00 2019-02-24T07:00:00 120 1550991600 true 11.77 0 11,77 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 1.7221 0 1,7221 mm mm true 90 0 90 % % true 1018.39 0 1018,39 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή false 9 false 2019-02-24T18:02:37 2019-02-24T06:52:37 2019-02-24T06:00:00 2019-02-24T08:00:00 120 1550995200 true 11.76 0 11,76 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 1.8948 0 1,8948 mm mm true 90 0 90 % % true 1018.84 0 1018,84 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:02:37 2019-02-24T06:52:37 2019-02-24T07:00:00 2019-02-24T09:00:00 120 1550998800 true 12.29 0 12,29 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 E25.png true 1.2294 0 1,2294 mm mm true 85 0 85 % % true 1019.19 0 1019,19 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:02:37 2019-02-24T06:52:37 2019-02-24T08:00:00 2019-02-24T10:00:00 120 1551002400 true 13.22 0 13,22 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 E25.png true 0.4851 0 0,4851 mm mm true 79 0 79 % % true 1019.51 0 1019,51 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:02:37 2019-02-24T06:52:37 2019-02-24T09:00:00 2019-02-24T11:00:00 120 1551006000 true 13.97 0 13,97 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 E25.png true 0.2032 0 0,2032 mm mm true 75 0 75 % % true 1019.63 0 1019,63 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:02:37 2019-02-24T06:52:37 2019-02-24T10:00:00 2019-02-24T12:00:00 120 1551009600 true 14.28 0 14,28 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.1702 0 0,1702 mm mm true 73 0 73 % % true 1019.47 0 1019,47 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:02:37 2019-02-24T06:52:37 2019-02-24T11:00:00 2019-02-24T13:00:00 120 1551013200 true 14.39 0 14,39 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.2388 0 0,2388 mm mm true 73 0 73 % % true 1019.12 0 1019,12 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:02:37 2019-02-24T06:52:37 2019-02-24T12:00:00 2019-02-24T14:00:00 120 1551016800 true 14.4 0 14,4 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.3531 0 0,3531 mm mm true 73 0 73 % % true 1018.84 0 1018,84 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:02:37 2019-02-24T06:52:37 2019-02-24T13:00:00 2019-02-24T15:00:00 120 1551020400 true 14.25 0 14,25 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.475 0 0,475 mm mm true 74 0 74 % % true 1018.62 0 1018,62 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:02:37 2019-02-24T06:52:37 2019-02-24T14:00:00 2019-02-24T16:00:00 120 1551024000 true 14.02 0 14,02 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0.6502 0 0,6502 mm mm true 76 0 76 % % true 1018.47 0 1018,47 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:02:37 2019-02-24T06:52:37 2019-02-24T15:00:00 2019-02-24T17:00:00 120 1551027600 true 13.87 0 13,87 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0.7442 0 0,7442 mm mm true 77 0 77 % % true 1018.4 0 1018,4 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:02:37 2019-02-24T06:52:37 2019-02-24T16:00:00 2019-02-24T18:00:00 120 1551031200 true 13.86 0 13,86 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0.6248 0 0,6248 mm mm true 77 0 77 % % true 1018.55 0 1018,55 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:02:37 2019-02-24T06:52:37 2019-02-24T17:00:00 2019-02-24T19:00:00 120 1551034800 true 13.91 0 13,91 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.4242 0 0,4242 mm mm true 76 0 76 % % true 1018.82 0 1018,82 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:02:37 2019-02-24T06:52:37 2019-02-24T18:00:00 2019-02-24T20:00:00 120 1551038400 true 13.77 0 13,77 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.2591 0 0,2591 mm mm true 76 0 76 % % true 1018.97 0 1018,97 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-24T18:02:37 2019-02-24T06:52:37 2019-02-24T19:00:00 2019-02-24T21:00:00 120 1551042000 true 13.48 0 13,48 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.1143 0 0,1143 mm mm true 76 0 76 % % true 1019.05 0 1019,05 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-24T18:02:37 2019-02-24T06:52:37 2019-02-24T20:00:00 2019-02-24T22:00:00 120 1551045600 true 13.1 0 13,1 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0203 0 0,0203 mm mm true 76 0 76 % % true 1019.09 0 1019,09 mb mb true 0.89 0 0,89 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-24T18:02:37 2019-02-24T06:52:37 2019-02-24T21:00:00 2019-02-24T23:00:00 120 1551049200 true 12.64 0 12,64 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1018.98 0 1018,98 mb mb true 0.86 0 0,86 % % 2019-02-23T22:00:00 2019-02-24T00:00:00 120 1550966400 Βροχή το πρωί. Rain in the morning. 2019-02-24T04:52:37 2019-02-24T06:52:37 120 1550991157 2019-02-24T16:02:37 2019-02-24T18:02:37 120 1551031357 true 1.8948 0 1,8948 mm mm true 0.98 0 0,98 % % 2 Δευτέρα false 4 false 2019-02-25T18:03:38 2019-02-25T06:51:18 true 14.28 0 14,28 °C °C true 11.07 0 11,07 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοανατολικός μέτριος - 5 BF NNE false false false 0 0 NE25.png Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-25T18:03:38 2019-02-25T06:51:18 2019-02-24T22:00:00 2019-02-25T00:00:00 120 1551052800 true 12.17 0 12,17 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1018.75 0 1018,75 mb mb true 0.87 0 0,87 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-25T18:03:38 2019-02-25T06:51:18 2019-02-24T23:00:00 2019-02-25T01:00:00 120 1551056400 true 11.74 0 11,74 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1018.42 0 1018,42 mb mb true 0.9 0 0,9 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-25T18:03:38 2019-02-25T06:51:18 2019-02-25T00:00:00 2019-02-25T02:00:00 120 1551060000 true 11.46 0 11,46 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1018.01 0 1018,01 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:03:38 2019-02-25T06:51:18 2019-02-25T01:00:00 2019-02-25T03:00:00 120 1551063600 true 11.25 0 11,25 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1017.39 0 1017,39 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:03:38 2019-02-25T06:51:18 2019-02-25T02:00:00 2019-02-25T04:00:00 120 1551067200 true 11.11 0 11,11 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1016.68 0 1016,68 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:03:38 2019-02-25T06:51:18 2019-02-25T03:00:00 2019-02-25T05:00:00 120 1551070800 true 11.07 0 11,07 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1016.14 0 1016,14 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:03:38 2019-02-25T06:51:18 2019-02-25T04:00:00 2019-02-25T06:00:00 120 1551074400 true 11.16 0 11,16 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1015.86 0 1015,86 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:03:38 2019-02-25T06:51:18 2019-02-25T05:00:00 2019-02-25T07:00:00 120 1551078000 true 11.33 0 11,33 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:03:38 2019-02-25T06:51:18 2019-02-25T06:00:00 2019-02-25T08:00:00 120 1551081600 true 11.57 0 11,57 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1015.55 0 1015,55 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:03:38 2019-02-25T06:51:18 2019-02-25T07:00:00 2019-02-25T09:00:00 120 1551085200 true 11.79 0 11,79 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0381 0 0,0381 mm mm true 75 0 75 % % true 1015.39 0 1015,39 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:03:38 2019-02-25T06:51:18 2019-02-25T08:00:00 2019-02-25T10:00:00 120 1551088800 true 11.99 0 11,99 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.221 0 0,221 mm mm true 74 0 74 % % true 1015.25 0 1015,25 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:03:38 2019-02-25T06:51:18 2019-02-25T09:00:00 2019-02-25T11:00:00 120 1551092400 true 12.3 0 12,3 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.4166 0 0,4166 mm mm true 73 0 73 % % true 1014.92 0 1014,92 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:03:38 2019-02-25T06:51:18 2019-02-25T10:00:00 2019-02-25T12:00:00 120 1551096000 true 12.64 0 12,64 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.4013 0 0,4013 mm mm true 72 0 72 % % true 1014.28 0 1014,28 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:03:38 2019-02-25T06:51:18 2019-02-25T11:00:00 2019-02-25T13:00:00 120 1551099600 true 13.02 0 13,02 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.3023 0 0,3023 mm mm true 72 0 72 % % true 1013.48 0 1013,48 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:03:38 2019-02-25T06:51:18 2019-02-25T12:00:00 2019-02-25T14:00:00 120 1551103200 true 13.34 0 13,34 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.2794 0 0,2794 mm mm true 71 0 71 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:03:38 2019-02-25T06:51:18 2019-02-25T13:00:00 2019-02-25T15:00:00 120 1551106800 true 13.77 0 13,77 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.381 0 0,381 mm mm true 70 0 70 % % true 1012.35 0 1012,35 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-02-25T18:03:38 2019-02-25T06:51:18 2019-02-25T14:00:00 2019-02-25T16:00:00 120 1551110400 true 14.17 0 14,17 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.5436 0 0,5436 mm mm true 69 0 69 % % true 1012.06 0 1012,06 mb mb true 0.89 0 0,89 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-02-25T18:03:38 2019-02-25T06:51:18 2019-02-25T15:00:00 2019-02-25T17:00:00 120 1551114000 true 14.28 0 14,28 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.5766 0 0,5766 mm mm true 69 0 69 % % true 1011.89 0 1011,89 mb mb true 0.86 0 0,86 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-25T18:03:38 2019-02-25T06:51:18 2019-02-25T16:00:00 2019-02-25T18:00:00 120 1551117600 true 14.02 0 14,02 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.3175 0 0,3175 mm mm true 70 0 70 % % true 1011.94 0 1011,94 mb mb true 0.86 0 0,86 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-25T18:03:38 2019-02-25T06:51:18 2019-02-25T17:00:00 2019-02-25T19:00:00 120 1551121200 true 13.55 0 13,55 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0686 0 0,0686 mm mm true 72 0 72 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0.89 0 0,89 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-25T18:03:38 2019-02-25T06:51:18 2019-02-25T18:00:00 2019-02-25T20:00:00 120 1551124800 true 13.01 0 13,01 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1012.27 0 1012,27 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:03:38 2019-02-25T06:51:18 2019-02-25T19:00:00 2019-02-25T21:00:00 120 1551128400 true 12.6 0 12,6 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1012.41 0 1012,41 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:03:38 2019-02-25T06:51:18 2019-02-25T20:00:00 2019-02-25T22:00:00 120 1551132000 true 12.12 0 12,12 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1012.55 0 1012,55 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:03:38 2019-02-25T06:51:18 2019-02-25T21:00:00 2019-02-25T23:00:00 120 1551135600 true 11.69 0 11,69 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1012.59 0 1012,59 mb mb true 1 0 1 % % 2019-02-24T22:00:00 2019-02-25T00:00:00 120 1551052800 Συννεφιά όλη την ημέρα. Overcast throughout the day. 2019-02-25T04:51:18 2019-02-25T06:51:18 120 1551077478 2019-02-25T16:03:38 2019-02-25T18:03:38 120 1551117818 true 0.5766 0 0,5766 mm mm true 0.95 0 0,95 % % 3 Τρίτη false 50 false 2019-02-26T18:04:38 2019-02-26T06:49:58 true 13.44 0 13,44 °C °C true 10.21 0 10,21 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF Βόρειος ισχυρός - 6 BF N false false false 0 0 N30.png Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:04:38 2019-02-26T06:49:58 2019-02-25T22:00:00 2019-02-26T00:00:00 120 1551139200 true 11.33 0 11,33 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:04:38 2019-02-26T06:49:58 2019-02-25T23:00:00 2019-02-26T01:00:00 120 1551142800 true 11.04 0 11,04 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1012.34 0 1012,34 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:04:38 2019-02-26T06:49:58 2019-02-26T00:00:00 2019-02-26T02:00:00 120 1551146400 true 10.81 0 10,81 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1012.13 0 1012,13 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:04:38 2019-02-26T06:49:58 2019-02-26T01:00:00 2019-02-26T03:00:00 120 1551150000 true 10.58 0 10,58 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1011.88 0 1011,88 mb mb true 1 0 1 % % Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:04:38 2019-02-26T06:49:58 2019-02-26T02:00:00 2019-02-26T04:00:00 120 1551153600 true 10.37 0 10,37 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1011.61 0 1011,61 mb mb true 1 0 1 % % Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:04:38 2019-02-26T06:49:58 2019-02-26T03:00:00 2019-02-26T05:00:00 120 1551157200 true 10.24 0 10,24 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1011.49 0 1011,49 mb mb true 1 0 1 % % Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:04:38 2019-02-26T06:49:58 2019-02-26T04:00:00 2019-02-26T06:00:00 120 1551160800 true 10.21 0 10,21 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:04:38 2019-02-26T06:49:58 2019-02-26T05:00:00 2019-02-26T07:00:00 120 1551164400 true 10.28 0 10,28 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1011.87 0 1011,87 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:04:38 2019-02-26T06:49:58 2019-02-26T06:00:00 2019-02-26T08:00:00 120 1551168000 true 10.48 0 10,48 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1012.14 0 1012,14 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-26T18:04:38 2019-02-26T06:49:58 2019-02-26T07:00:00 2019-02-26T09:00:00 120 1551171600 true 10.73 0 10,73 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.44 0 1012,44 mb mb true 0.84 0 0,84 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-26T18:04:38 2019-02-26T06:49:58 2019-02-26T08:00:00 2019-02-26T10:00:00 120 1551175200 true 10.99 0 10,99 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1012.74 0 1012,74 mb mb true 0.64 0 0,64 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:04:38 2019-02-26T06:49:58 2019-02-26T09:00:00 2019-02-26T11:00:00 120 1551178800 true 11.39 0 11,39 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1012.86 0 1012,86 mb mb true 0.48 0 0,48 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:04:38 2019-02-26T06:49:58 2019-02-26T10:00:00 2019-02-26T12:00:00 120 1551182400 true 11.96 0 11,96 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1012.65 0 1012,65 mb mb true 0.4 0 0,4 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:04:38 2019-02-26T06:49:58 2019-02-26T11:00:00 2019-02-26T13:00:00 120 1551186000 true 12.52 0 12,52 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1012.27 0 1012,27 mb mb true 0.36 0 0,36 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:04:38 2019-02-26T06:49:58 2019-02-26T12:00:00 2019-02-26T14:00:00 120 1551189600 true 12.95 0 12,95 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1011.94 0 1011,94 mb mb true 0.31 0 0,31 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:04:38 2019-02-26T06:49:58 2019-02-26T13:00:00 2019-02-26T15:00:00 120 1551193200 true 13.26 0 13,26 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1011.69 0 1011,69 mb mb true 0.25 0 0,25 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:04:38 2019-02-26T06:49:58 2019-02-26T14:00:00 2019-02-26T16:00:00 120 1551196800 true 13.44 0 13,44 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1011.47 0 1011,47 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:04:38 2019-02-26T06:49:58 2019-02-26T15:00:00 2019-02-26T17:00:00 120 1551200400 true 13.44 0 13,44 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1011.39 0 1011,39 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:04:38 2019-02-26T06:49:58 2019-02-26T16:00:00 2019-02-26T18:00:00 120 1551204000 true 13.06 0 13,06 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1011.53 0 1011,53 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:04:38 2019-02-26T06:49:58 2019-02-26T17:00:00 2019-02-26T19:00:00 120 1551207600 true 12.51 0 12,51 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:04:38 2019-02-26T06:49:58 2019-02-26T18:00:00 2019-02-26T20:00:00 120 1551211200 true 12.04 0 12,04 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1011.96 0 1011,96 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:04:38 2019-02-26T06:49:58 2019-02-26T19:00:00 2019-02-26T21:00:00 120 1551214800 true 11.64 0 11,64 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1011.93 0 1011,93 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:04:38 2019-02-26T06:49:58 2019-02-26T20:00:00 2019-02-26T22:00:00 120 1551218400 true 11.21 0 11,21 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0.28 0 0,28 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:04:38 2019-02-26T06:49:58 2019-02-26T21:00:00 2019-02-26T23:00:00 120 1551222000 true 10.88 0 10,88 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1011.61 0 1011,61 mb mb true 0.38 0 0,38 % % 2019-02-25T22:00:00 2019-02-26T00:00:00 120 1551139200 Ανεμώδης όλη την ημέρα και νεφώσεις κατά περιόδους μέχρι το απόγευμα. Windy throughout the day and mostly cloudy until afternoon. 2019-02-26T04:49:58 2019-02-26T06:49:58 120 1551163798 2019-02-26T16:04:38 2019-02-26T18:04:38 120 1551204278 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0.57 0 0,57 % % 4 Τετάρτη false 50 false 2019-02-27T18:05:38 2019-02-27T06:48:38 true 11.95 0 11,95 °C °C true 8.89 0 8,89 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF Βόρειος ισχυρός - 6 BF N false false false 0 0 N30.png Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:05:38 2019-02-27T06:48:38 2019-02-26T22:00:00 2019-02-27T00:00:00 120 1551225600 true 10.7 0 10,7 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1011.38 0 1011,38 mb mb true 0.42 0 0,42 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:05:38 2019-02-27T06:48:38 2019-02-26T23:00:00 2019-02-27T01:00:00 120 1551229200 true 10.64 0 10,64 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1011.07 0 1011,07 mb mb true 0.43 0 0,43 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:05:38 2019-02-27T06:48:38 2019-02-27T00:00:00 2019-02-27T02:00:00 120 1551232800 true 10.59 0 10,59 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1010.77 0 1010,77 mb mb true 0.4 0 0,4 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:05:38 2019-02-27T06:48:38 2019-02-27T01:00:00 2019-02-27T03:00:00 120 1551236400 true 10.54 0 10,54 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1010.42 0 1010,42 mb mb true 0.28 0 0,28 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:05:38 2019-02-27T06:48:38 2019-02-27T02:00:00 2019-02-27T04:00:00 120 1551240000 true 10.53 0 10,53 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1010.05 0 1010,05 mb mb true 0.12 0 0,12 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:05:38 2019-02-27T06:48:38 2019-02-27T03:00:00 2019-02-27T05:00:00 120 1551243600 true 10.59 0 10,59 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1009.81 0 1009,81 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:05:38 2019-02-27T06:48:38 2019-02-27T04:00:00 2019-02-27T06:00:00 120 1551247200 true 10.76 0 10,76 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1009.72 0 1009,72 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:05:38 2019-02-27T06:48:38 2019-02-27T05:00:00 2019-02-27T07:00:00 120 1551250800 true 10.99 0 10,99 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1009.77 0 1009,77 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:05:38 2019-02-27T06:48:38 2019-02-27T06:00:00 2019-02-27T08:00:00 120 1551254400 true 11.22 0 11,22 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1009.89 0 1009,89 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:05:38 2019-02-27T06:48:38 2019-02-27T07:00:00 2019-02-27T09:00:00 120 1551258000 true 11.46 0 11,46 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1010.23 0 1010,23 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Ελαφρύ αεράκι και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:05:38 2019-02-27T06:48:38 2019-02-27T08:00:00 2019-02-27T10:00:00 120 1551261600 true 11.69 0 11,69 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1010.65 0 1010,65 mb mb true 0.36 0 0,36 % % Ελαφρύ αεράκι και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:05:38 2019-02-27T06:48:38 2019-02-27T09:00:00 2019-02-27T11:00:00 120 1551265200 true 11.95 0 11,95 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1010.92 0 1010,92 mb mb true 0.5 0 0,5 % % Ελαφρύ αεράκι και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:05:38 2019-02-27T06:48:38 2019-02-27T10:00:00 2019-02-27T12:00:00 120 1551268800 true 11.94 0 11,94 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1010.86 0 1010,86 mb mb true 0.53 0 0,53 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:05:38 2019-02-27T06:48:38 2019-02-27T11:00:00 2019-02-27T13:00:00 120 1551272400 true 11.81 0 11,81 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1010.63 0 1010,63 mb mb true 0.5 0 0,5 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:05:38 2019-02-27T06:48:38 2019-02-27T12:00:00 2019-02-27T14:00:00 120 1551276000 true 11.67 0 11,67 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1010.51 0 1010,51 mb mb true 0.48 0 0,48 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:05:38 2019-02-27T06:48:38 2019-02-27T13:00:00 2019-02-27T15:00:00 120 1551279600 true 11.62 0 11,62 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1010.61 0 1010,61 mb mb true 0.54 0 0,54 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-27T18:05:38 2019-02-27T06:48:38 2019-02-27T14:00:00 2019-02-27T16:00:00 120 1551283200 true 11.57 0 11,57 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 60 0 60 % % true 1010.79 0 1010,79 mb mb true 0.62 0 0,62 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-27T18:05:38 2019-02-27T06:48:38 2019-02-27T15:00:00 2019-02-27T17:00:00 120 1551286800 true 11.37 0 11,37 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1011.13 0 1011,13 mb mb true 0.64 0 0,64 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:05:38 2019-02-27T06:48:38 2019-02-27T16:00:00 2019-02-27T18:00:00 120 1551290400 true 10.93 0 10,93 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1011.76 0 1011,76 mb mb true 0.57 0 0,57 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:05:38 2019-02-27T06:48:38 2019-02-27T17:00:00 2019-02-27T19:00:00 120 1551294000 true 10.38 0 10,38 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1012.52 0 1012,52 mb mb true 0.45 0 0,45 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:05:38 2019-02-27T06:48:38 2019-02-27T18:00:00 2019-02-27T20:00:00 120 1551297600 true 9.85 0 9,85 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1013.17 0 1013,17 mb mb true 0.32 0 0,32 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:05:38 2019-02-27T06:48:38 2019-02-27T19:00:00 2019-02-27T21:00:00 120 1551301200 true 9.49 0 9,49 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1013.59 0 1013,59 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:05:38 2019-02-27T06:48:38 2019-02-27T20:00:00 2019-02-27T22:00:00 120 1551304800 true 9.17 0 9,17 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1013.91 0 1013,91 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:05:38 2019-02-27T06:48:38 2019-02-27T21:00:00 2019-02-27T23:00:00 120 1551308400 true 8.89 0 8,89 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1014.12 0 1014,12 mb mb true 0 0 0 % % 2019-02-26T22:00:00 2019-02-27T00:00:00 120 1551225600 Ανεμώδης όλη την ημέρα και αραιή συννεφιά μέχρι το βραδυ. Windy throughout the day and partly cloudy until evening. 2019-02-27T04:48:38 2019-02-27T06:48:38 120 1551250118 2019-02-27T16:05:38 2019-02-27T18:05:38 120 1551290738 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0.32 0 0,32 % % 5 Πέμπτη false 50 false 2019-02-28T18:06:37 2019-02-28T06:47:17 true 11.97 0 11,97 °C °C true 8.55 0 8,55 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:06:37 2019-02-28T06:47:17 2019-02-27T22:00:00 2019-02-28T00:00:00 120 1551312000 true 8.67 0 8,67 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1014.25 0 1014,25 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:06:37 2019-02-28T06:47:17 2019-02-27T23:00:00 2019-02-28T01:00:00 120 1551315600 true 8.57 0 8,57 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:06:37 2019-02-28T06:47:17 2019-02-28T00:00:00 2019-02-28T02:00:00 120 1551319200 true 8.55 0 8,55 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:06:37 2019-02-28T06:47:17 2019-02-28T01:00:00 2019-02-28T03:00:00 120 1551322800 true 8.62 0 8,62 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1014.27 0 1014,27 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:06:37 2019-02-28T06:47:17 2019-02-28T02:00:00 2019-02-28T04:00:00 120 1551326400 true 8.74 0 8,74 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1014.21 0 1014,21 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:06:37 2019-02-28T06:47:17 2019-02-28T03:00:00 2019-02-28T05:00:00 120 1551330000 true 8.87 0 8,87 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1014.28 0 1014,28 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:06:37 2019-02-28T06:47:17 2019-02-28T04:00:00 2019-02-28T06:00:00 120 1551333600 true 8.96 0 8,96 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1014.56 0 1014,56 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:06:37 2019-02-28T06:47:17 2019-02-28T05:00:00 2019-02-28T07:00:00 120 1551337200 true 9.08 0 9,08 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1014.97 0 1014,97 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:06:37 2019-02-28T06:47:17 2019-02-28T06:00:00 2019-02-28T08:00:00 120 1551340800 true 9.24 0 9,24 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1015.36 0 1015,36 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:06:37 2019-02-28T06:47:17 2019-02-28T07:00:00 2019-02-28T09:00:00 120 1551344400 true 9.48 0 9,48 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1015.75 0 1015,75 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:06:37 2019-02-28T06:47:17 2019-02-28T08:00:00 2019-02-28T10:00:00 120 1551348000 true 9.81 0 9,81 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1016.13 0 1016,13 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:06:37 2019-02-28T06:47:17 2019-02-28T09:00:00 2019-02-28T11:00:00 120 1551351600 true 10.26 0 10,26 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1016.35 0 1016,35 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:06:37 2019-02-28T06:47:17 2019-02-28T10:00:00 2019-02-28T12:00:00 120 1551355200 true 10.77 0 10,77 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1016.25 0 1016,25 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:06:37 2019-02-28T06:47:17 2019-02-28T11:00:00 2019-02-28T13:00:00 120 1551358800 true 11.18 0 11,18 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:06:37 2019-02-28T06:47:17 2019-02-28T12:00:00 2019-02-28T14:00:00 120 1551362400 true 11.53 0 11,53 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1015.82 0 1015,82 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:06:37 2019-02-28T06:47:17 2019-02-28T13:00:00 2019-02-28T15:00:00 120 1551366000 true 11.74 0 11,74 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1015.75 0 1015,75 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:06:37 2019-02-28T06:47:17 2019-02-28T14:00:00 2019-02-28T16:00:00 120 1551369600 true 11.93 0 11,93 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1015.72 0 1015,72 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:06:37 2019-02-28T06:47:17 2019-02-28T15:00:00 2019-02-28T17:00:00 120 1551373200 true 11.97 0 11,97 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1015.85 0 1015,85 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:06:37 2019-02-28T06:47:17 2019-02-28T16:00:00 2019-02-28T18:00:00 120 1551376800 true 11.85 0 11,85 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1016.16 0 1016,16 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:06:37 2019-02-28T06:47:17 2019-02-28T17:00:00 2019-02-28T19:00:00 120 1551380400 true 11.73 0 11,73 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1016.61 0 1016,61 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:06:37 2019-02-28T06:47:17 2019-02-28T18:00:00 2019-02-28T20:00:00 120 1551384000 true 11.66 0 11,66 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1016.99 0 1016,99 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:06:37 2019-02-28T06:47:17 2019-02-28T19:00:00 2019-02-28T21:00:00 120 1551387600 true 11.61 0 11,61 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1017.24 0 1017,24 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:06:37 2019-02-28T06:47:17 2019-02-28T20:00:00 2019-02-28T22:00:00 120 1551391200 true 11.54 0 11,54 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1017.42 0 1017,42 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:06:37 2019-02-28T06:47:17 2019-02-28T21:00:00 2019-02-28T23:00:00 120 1551394800 true 11.49 0 11,49 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1017.53 0 1017,53 mb mb true 0 0 0 % % 2019-02-27T22:00:00 2019-02-28T00:00:00 120 1551312000 Ελαφρύ αεράκι μέχρι το βραδυ. Breezy until evening. 2019-02-28T04:47:17 2019-02-28T06:47:17 120 1551336437 2019-02-28T16:06:37 2019-02-28T18:06:37 120 1551377197 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0 0 0 % % 6 Παρασκευή false 1 false 2019-03-01T18:07:36 2019-03-01T06:45:54 true 14.84 0 14,84 °C °C true 11.49 0 11,49 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NNW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:07:36 2019-03-01T06:45:54 2019-02-28T22:00:00 2019-03-01T00:00:00 120 1551398400 true 11.49 0 11,49 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1017.49 0 1017,49 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:07:36 2019-03-01T06:45:54 2019-02-28T23:00:00 2019-03-01T01:00:00 120 1551402000 true 11.56 0 11,56 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1017.38 0 1017,38 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:07:36 2019-03-01T06:45:54 2019-03-01T00:00:00 2019-03-01T02:00:00 120 1551405600 true 11.67 0 11,67 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:07:36 2019-03-01T06:45:54 2019-03-01T01:00:00 2019-03-01T03:00:00 120 1551409200 true 11.81 0 11,81 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1016.89 0 1016,89 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:07:36 2019-03-01T06:45:54 2019-03-01T02:00:00 2019-03-01T04:00:00 120 1551412800 true 11.93 0 11,93 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1016.51 0 1016,51 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:07:36 2019-03-01T06:45:54 2019-03-01T03:00:00 2019-03-01T05:00:00 120 1551416400 true 12.09 0 12,09 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1016.27 0 1016,27 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:07:36 2019-03-01T06:45:54 2019-03-01T04:00:00 2019-03-01T06:00:00 120 1551420000 true 12.2 0 12,2 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:07:36 2019-03-01T06:45:54 2019-03-01T05:00:00 2019-03-01T07:00:00 120 1551423600 true 12.31 0 12,31 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1016.48 0 1016,48 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:07:36 2019-03-01T06:45:54 2019-03-01T06:00:00 2019-03-01T08:00:00 120 1551427200 true 12.51 0 12,51 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1016.64 0 1016,64 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:07:36 2019-03-01T06:45:54 2019-03-01T07:00:00 2019-03-01T09:00:00 120 1551430800 true 12.77 0 12,77 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1016.75 0 1016,75 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:07:36 2019-03-01T06:45:54 2019-03-01T08:00:00 2019-03-01T10:00:00 120 1551434400 true 13.03 0 13,03 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1016.88 0 1016,88 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:07:36 2019-03-01T06:45:54 2019-03-01T09:00:00 2019-03-01T11:00:00 120 1551438000 true 13.31 0 13,31 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1016.84 0 1016,84 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:07:36 2019-03-01T06:45:54 2019-03-01T10:00:00 2019-03-01T12:00:00 120 1551441600 true 13.63 0 13,63 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1016.56 0 1016,56 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:07:36 2019-03-01T06:45:54 2019-03-01T11:00:00 2019-03-01T13:00:00 120 1551445200 true 13.96 0 13,96 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1016.15 0 1016,15 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:07:36 2019-03-01T06:45:54 2019-03-01T12:00:00 2019-03-01T14:00:00 120 1551448800 true 14.22 0 14,22 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1015.74 0 1015,74 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:07:36 2019-03-01T06:45:54 2019-03-01T13:00:00 2019-03-01T15:00:00 120 1551452400 true 14.47 0 14,47 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1015.44 0 1015,44 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:07:36 2019-03-01T06:45:54 2019-03-01T14:00:00 2019-03-01T16:00:00 120 1551456000 true 14.69 0 14,69 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1015.22 0 1015,22 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:07:36 2019-03-01T06:45:54 2019-03-01T15:00:00 2019-03-01T17:00:00 120 1551459600 true 14.84 0 14,84 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1015.09 0 1015,09 mb mb true 0 0 0 % % 2019-02-28T22:00:00 2019-03-01T00:00:00 120 1551398400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-03-01T04:45:54 2019-03-01T06:45:54 120 1551422754 2019-03-01T16:07:36 2019-03-01T18:07:36 120 1551463656 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0 0 0 % %
sunny

Σήμερα

Βροχή από το βραδυ.

12°c

windy

BF 4

deltiokairou

Οι Λειψοί βρίσκονται ανάμεσα στην Πάτμο και τη Λέρο και κατοικήθηκαν από τους προϊστορικούς χρόνους. Ο σημερινός οικισμός του νησιού ιδρύθηκε το 1669 από έναν Κρητικό ονόματι Ηλία. Οι Λειψοί ενώθηκαν με την υπόλοιπη Ελλάδα το 1948. Έχουν έκταση 16 τ. χλμ., μήκος ακτών 35 χλμ. και πληθυσμό 700 κατοίκους. Συνδέονται ακτοπλοϊκά με την Λέρο και την Πάτμο.
Στα σημαντικότερα αξιοθέατα περιλαμβάνεται η μεγαλόπρεπη εκκλησία του Aγίου Iωάννη του Θεολόγου, δίπλα στην πλατεία με το Δημαρχείο και το Μουσείο όπου υπάρχει εικόνα της Παναγίας της Μαύρης του 1500.
Επίσης το Εκκλησιαστικό-Λαογραφικό Μουσείο, που περιλαμβάνει εκκλησιαστικά κειμήλια και μια μικρή αρχαιολογική συλλογή και η Παναγιά του Χάρου, σε απόσταση 1,5 χλμ. από τον οικισμό των Λειψών. Είναι η μοναδική εικόνα στην Ελλάδα, στην οποία η Παναγία δεν κρατά το Θείο Βρέφος, αλλά τον Εσταυρωμένο Χριστό. Το μοναστήρι και η εικόνα χρονολογούνται από το 1600.
Γύρω από τους Λειψούς, υπάρχουν περίπου 25 ακατοίκητα νησάκια. Τα μεγαλύτερα είναι το Μακρονήσι και το Φράγκο νοτιοδυτικά, η Κουλούρα νοτιοανατολικά, τα Ασπρονήσια ανατολικά, και τα Ρεφούλια στα βόρεια. Αρκετά από αυτά είναι επισκέψιμα με τουριστικά καραβάκια, που πραγματοποιούν εκδρομές.
Η ονομασία του νησιού είναι αρχαιότατη. Κατά τη μυθολογία, οι Λειψοί είναι η μυθική Ωγυγία, το νησί της Καλυψώς όπου κατέφυγε ο Οδυσσέας. Ως «Λειψία» εμφανίζεται σε επιγραφές προχριστιανικών χρόνων, ενώ μεταγενέστερες ονομασίες το αναφέρουν σαν: ο Λειψός – η Λειψώ και τέλος, οι Λειψοί.
Οι Λειψοί φαίνεται να κατοικούνται από τα προϊστορικά χρόνια συνεχώς μέχρι σήμερα. Σε σημεία του νησιού βρέθηκαν επιγραφές και αγγεία που χρονολογούνται από τους κλασσικούς χρόνους. Στο Λαογραφικό – Εκκλησιαστικό Μουσείο του νησιού σώζονται αγγεία Μυκηναϊκής εποχής (1600-1100 π.Χ.) και Γεωμετρικής εποχής (1110-800 π.Χ.). Οι Κάρες κατοικούν τους Λειψούς στα 1370 π.Χ. Ακολουθούν οι Δωριείς (1200 π.Χ.) και στη συνέχεια οι Ίωνες. Κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου (431-404 π.Χ.) στους φυσικούς όρμους του νησιού καταφεύγουν πλοία και των δύο αντιπάλων παρατάξεων.
Στα τέλη του 11ου αιώνα ο αυτοκράτορας Αλέξιος Α ο Κομνηνός παραχωρεί τους Λειψούς μαζί με την Πάτμο, και τους Αρκιούς στον όσιο Χριστόδουλο ως δωρεά προς το μοναστήρι του Ιωάννη του Θεολόγου. Το Χρυσόβουλο της δωρεάς σώζεται στη Μονή της Πάτμου.
Στα χρόνια που ακολουθούν αι Λειψοί καταλαμβάνονται από τους Ιωαννίτες Ιππότες (1308 μ.Χ.), υποτάσσονται στην Οθωμανική αυτοκρατορία (1522 μ.Χ.), λαμβάνουν ενεργά μέρος στον αγώνα ενάντια στον τουρκικό ζυγό (1821 μ.Χ.) και προσφέρουν καταφύγιο στον εξόριστο Πατριάρχη Αλεξανδρείας, Θεόφιλο αλλά και σε Υδραίους. Σπετσιώτες και Ψαριανούς Ναυάρχους (1824 μ.Χ.). Το 1912, το νησί περνάει στην Ιταλική κυριαρχία και ενσωματώνεται το 1948, μαζί με τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα, στην Ελλάδα

Πηγή: Visit Greece - The official website of the Greek Tourism Organisation