ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΛΕΙΨΟΙ

Οι Λειψοί βρίσκονται στα βόρεια Δωδεκάνησα και είναι το μεγαλύτερο από μια συστάδα νησιών και νησίδων, τα οποία παρουσιάζουν μεγάλο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον (ανήκουν στο δίκτυο Natura). Ενδείκνυνται για ήσυχες διακοπές, με τοπίο και ανθρώπους που προσφέρουν απλόχερα σπουδαία εσωτερική ηρεμία.

ΛΕΙΨΟΙ

0 2741 false 20 false 2020-01-17T17:21:00 2020-01-17T07:27:00 0.0 true 11 0 11 °C °C true 1020 0 1020 mb mb true 67 0 67 % % 2020-01-17T22:00:00 2020-01-18T00:00:00 120 1579305600 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοανατολικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NNE false false false 0 0 NE20.png Αίθριος Clear 0 Παρασκευή false 1 false 2020-01-17T17:21:00 2020-01-17T07:27:00 true 12.88 0 12,88 °C °C true 9.41 0 9,41 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βόρειος μέτριος - 5 BF N false false false 0 0 N25.png Αίθριος false 20 false 2020-01-17T17:21:00 2020-01-17T07:27:00 2020-01-17T20:00:00 2020-01-17T22:00:00 120 1579298400 true 11.75 0 11,75 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 63 0 63 % % true 1019.7 0 1019,7 mb mb true 0.26 0 0,26 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-17T17:21:00 2020-01-17T07:27:00 2020-01-17T21:00:00 2020-01-17T23:00:00 120 1579302000 true 11.25 0 11,25 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 65 0 65 % % true 1019.5 0 1019,5 mb mb true 0.3 0 0,3 % % 2020-01-16T22:00:00 2020-01-17T00:00:00 120 1579219200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-01-17T05:27:00 2020-01-17T07:27:00 120 1579246020 2020-01-17T15:21:00 2020-01-17T17:21:00 120 1579281660 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0.09 0 0,09 % % 1 Σάββατο false 1 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:26:00 true 12.81 0 12,81 °C °C true 9.76 0 9,76 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βόρειος σχεδόν μέτριος - 4 BF N false false false 0 0 N20.png Αίθριος false 20 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:26:00 2020-01-17T22:00:00 2020-01-18T00:00:00 120 1579305600 true 10.99 0 10,99 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1019.7 0 1019,7 mb mb true 0.3 0 0,3 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:26:00 2020-01-17T23:00:00 2020-01-18T01:00:00 120 1579309200 true 10.79 0 10,79 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1019.4 0 1019,4 mb mb true 0.31 0 0,31 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:26:00 2020-01-18T00:00:00 2020-01-18T02:00:00 120 1579312800 true 10.61 0 10,61 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1019.3 0 1019,3 mb mb true 0.25 0 0,25 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:26:00 2020-01-18T01:00:00 2020-01-18T03:00:00 120 1579316400 true 10.54 0 10,54 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:26:00 2020-01-18T02:00:00 2020-01-18T04:00:00 120 1579320000 true 10.47 0 10,47 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:26:00 2020-01-18T03:00:00 2020-01-18T05:00:00 120 1579323600 true 10.36 0 10,36 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 73 0 73 % % true 1018.8 0 1018,8 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:26:00 2020-01-18T04:00:00 2020-01-18T06:00:00 120 1579327200 true 10.27 0 10,27 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:26:00 2020-01-18T05:00:00 2020-01-18T07:00:00 120 1579330800 true 10.12 0 10,12 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0.12 0 0,12 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:26:00 2020-01-18T06:00:00 2020-01-18T08:00:00 120 1579334400 true 10.03 0 10,03 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:26:00 2020-01-18T07:00:00 2020-01-18T09:00:00 120 1579338000 true 10.2 0 10,2 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1019.4 0 1019,4 mb mb true 0.12 0 0,12 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:26:00 2020-01-18T08:00:00 2020-01-18T10:00:00 120 1579341600 true 10.52 0 10,52 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1019.6 0 1019,6 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:26:00 2020-01-18T09:00:00 2020-01-18T11:00:00 120 1579345200 true 10.76 0 10,76 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1019.5 0 1019,5 mb mb true 0.12 0 0,12 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:26:00 2020-01-18T10:00:00 2020-01-18T12:00:00 120 1579348800 true 11.09 0 11,09 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:26:00 2020-01-18T11:00:00 2020-01-18T13:00:00 120 1579352400 true 11.45 0 11,45 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1018.2 0 1018,2 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:26:00 2020-01-18T12:00:00 2020-01-18T14:00:00 120 1579356000 true 11.78 0 11,78 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1017.8 0 1017,8 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:26:00 2020-01-18T13:00:00 2020-01-18T15:00:00 120 1579359600 true 12.08 0 12,08 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:26:00 2020-01-18T14:00:00 2020-01-18T16:00:00 120 1579363200 true 12.34 0 12,34 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1017.1 0 1017,1 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:26:00 2020-01-18T15:00:00 2020-01-18T17:00:00 120 1579366800 true 12.52 0 12,52 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:26:00 2020-01-18T16:00:00 2020-01-18T18:00:00 120 1579370400 true 12.5 0 12,5 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1017.1 0 1017,1 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:26:00 2020-01-18T17:00:00 2020-01-18T19:00:00 120 1579374000 true 12.42 0 12,42 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:26:00 2020-01-18T18:00:00 2020-01-18T20:00:00 120 1579377600 true 12.27 0 12,27 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1017.1 0 1017,1 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:26:00 2020-01-18T19:00:00 2020-01-18T21:00:00 120 1579381200 true 12.01 0 12,01 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1017 0 1017 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:26:00 2020-01-18T20:00:00 2020-01-18T22:00:00 120 1579384800 true 11.56 0 11,56 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1017.1 0 1017,1 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:26:00 2020-01-18T21:00:00 2020-01-18T23:00:00 120 1579388400 true 11.07 0 11,07 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1017.3 0 1017,3 mb mb true 0.07 0 0,07 % % 2020-01-17T22:00:00 2020-01-18T00:00:00 120 1579305600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-01-18T05:26:00 2020-01-18T07:26:00 120 1579332360 2020-01-18T15:22:00 2020-01-18T17:22:00 120 1579368120 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0.11 0 0,11 % % 2 Κυριακή false 2 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:26:00 true 11.58 0 11,58 °C °C true 9.05 0 9,05 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NNW false false false 0 0 NW20.png Αίθριος false 20 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:26:00 2020-01-18T22:00:00 2020-01-19T00:00:00 120 1579392000 true 10.73 0 10,73 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1017.1 0 1017,1 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:26:00 2020-01-18T23:00:00 2020-01-19T01:00:00 120 1579395600 true 10.51 0 10,51 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:26:00 2020-01-19T00:00:00 2020-01-19T02:00:00 120 1579399200 true 10.27 0 10,27 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:26:00 2020-01-19T01:00:00 2020-01-19T03:00:00 120 1579402800 true 10.15 0 10,15 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1017.3 0 1017,3 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:26:00 2020-01-19T02:00:00 2020-01-19T04:00:00 120 1579406400 true 9.93 0 9,93 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:26:00 2020-01-19T03:00:00 2020-01-19T05:00:00 120 1579410000 true 9.75 0 9,75 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1016.8 0 1016,8 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:26:00 2020-01-19T04:00:00 2020-01-19T06:00:00 120 1579413600 true 9.63 0 9,63 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0.22 0 0,22 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:26:00 2020-01-19T05:00:00 2020-01-19T07:00:00 120 1579417200 true 9.47 0 9,47 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1017.9 0 1017,9 mb mb true 0.22 0 0,22 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:26:00 2020-01-19T06:00:00 2020-01-19T08:00:00 120 1579420800 true 9.42 0 9,42 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1018.2 0 1018,2 mb mb true 0.21 0 0,21 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:26:00 2020-01-19T07:00:00 2020-01-19T09:00:00 120 1579424400 true 9.48 0 9,48 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1018.7 0 1018,7 mb mb true 0.21 0 0,21 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:26:00 2020-01-19T08:00:00 2020-01-19T10:00:00 120 1579428000 true 9.84 0 9,84 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:26:00 2020-01-19T09:00:00 2020-01-19T11:00:00 120 1579431600 true 10.09 0 10,09 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:26:00 2020-01-19T10:00:00 2020-01-19T12:00:00 120 1579435200 true 10.4 0 10,4 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:26:00 2020-01-19T11:00:00 2020-01-19T13:00:00 120 1579438800 true 10.66 0 10,66 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:26:00 2020-01-19T12:00:00 2020-01-19T14:00:00 120 1579442400 true 10.89 0 10,89 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0.56 0 0,56 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:26:00 2020-01-19T13:00:00 2020-01-19T15:00:00 120 1579446000 true 11.08 0 11,08 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0.63 0 0,63 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:26:00 2020-01-19T14:00:00 2020-01-19T16:00:00 120 1579449600 true 11.23 0 11,23 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1019.3 0 1019,3 mb mb true 0.71 0 0,71 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:26:00 2020-01-19T15:00:00 2020-01-19T17:00:00 120 1579453200 true 11.28 0 11,28 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1019.8 0 1019,8 mb mb true 0.78 0 0,78 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:26:00 2020-01-19T16:00:00 2020-01-19T18:00:00 120 1579456800 true 11.29 0 11,29 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1020.5 0 1020,5 mb mb true 0.82 0 0,82 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:26:00 2020-01-19T17:00:00 2020-01-19T19:00:00 120 1579460400 true 11.19 0 11,19 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1021.1 0 1021,1 mb mb true 0.4 0 0,4 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:26:00 2020-01-19T18:00:00 2020-01-19T20:00:00 120 1579464000 true 10.91 0 10,91 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1021.8 0 1021,8 mb mb true 0.36 0 0,36 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:26:00 2020-01-19T19:00:00 2020-01-19T21:00:00 120 1579467600 true 10.63 0 10,63 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1022.3 0 1022,3 mb mb true 0.42 0 0,42 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:26:00 2020-01-19T20:00:00 2020-01-19T22:00:00 120 1579471200 true 10.07 0 10,07 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1022.8 0 1022,8 mb mb true 0.31 0 0,31 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:26:00 2020-01-19T21:00:00 2020-01-19T23:00:00 120 1579474800 true 9.67 0 9,67 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1023.3 0 1023,3 mb mb true 0.17 0 0,17 % % 2020-01-18T22:00:00 2020-01-19T00:00:00 120 1579392000 Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα. Partly cloudy throughout the day. 2020-01-19T05:26:00 2020-01-19T07:26:00 120 1579418760 2020-01-19T15:23:00 2020-01-19T17:23:00 120 1579454580 true 0.0032 0 0,0032 mm mm true 0.31 0 0,31 % % 3 Δευτέρα false 1 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:25:00 true 11.55 0 11,55 °C °C true 7.41 0 7,41 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βόρειος μέτριος - 5 BF N false false false 0 0 N25.png Αίθριος false 20 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:25:00 2020-01-19T22:00:00 2020-01-20T00:00:00 120 1579478400 true 9.32 0 9,32 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1023.5 0 1023,5 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:25:00 2020-01-19T23:00:00 2020-01-20T01:00:00 120 1579482000 true 9.06 0 9,06 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1023.6 0 1023,6 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:25:00 2020-01-20T00:00:00 2020-01-20T02:00:00 120 1579485600 true 8.97 0 8,97 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1024.6 0 1024,6 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:25:00 2020-01-20T01:00:00 2020-01-20T03:00:00 120 1579489200 true 8.82 0 8,82 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1025 0 1025 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:25:00 2020-01-20T02:00:00 2020-01-20T04:00:00 120 1579492800 true 8.75 0 8,75 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1025.4 0 1025,4 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:25:00 2020-01-20T03:00:00 2020-01-20T05:00:00 120 1579496400 true 8.69 0 8,69 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1025.8 0 1025,8 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:25:00 2020-01-20T04:00:00 2020-01-20T06:00:00 120 1579500000 true 8.66 0 8,66 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1026.5 0 1026,5 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:25:00 2020-01-20T05:00:00 2020-01-20T07:00:00 120 1579503600 true 8.63 0 8,63 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1027.3 0 1027,3 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:25:00 2020-01-20T06:00:00 2020-01-20T08:00:00 120 1579507200 true 8.67 0 8,67 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1028 0 1028 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:25:00 2020-01-20T07:00:00 2020-01-20T09:00:00 120 1579510800 true 8.87 0 8,87 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1028.9 0 1028,9 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:25:00 2020-01-20T08:00:00 2020-01-20T10:00:00 120 1579514400 true 9.27 0 9,27 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1029.6 0 1029,6 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:25:00 2020-01-20T09:00:00 2020-01-20T11:00:00 120 1579518000 true 9.61 0 9,61 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 72 0 72 % % true 1030.1 0 1030,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:25:00 2020-01-20T10:00:00 2020-01-20T12:00:00 120 1579521600 true 10.1 0 10,1 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1030.2 0 1030,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:25:00 2020-01-20T11:00:00 2020-01-20T13:00:00 120 1579525200 true 10.61 0 10,61 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1029.7 0 1029,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:25:00 2020-01-20T12:00:00 2020-01-20T14:00:00 120 1579528800 true 10.89 0 10,89 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1029.7 0 1029,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:25:00 2020-01-20T13:00:00 2020-01-20T15:00:00 120 1579532400 true 11.14 0 11,14 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1030 0 1030 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:25:00 2020-01-20T14:00:00 2020-01-20T16:00:00 120 1579536000 true 11.27 0 11,27 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1030.5 0 1030,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:25:00 2020-01-20T15:00:00 2020-01-20T17:00:00 120 1579539600 true 11.24 0 11,24 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 65 0 65 % % true 1031 0 1031 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:25:00 2020-01-20T16:00:00 2020-01-20T18:00:00 120 1579543200 true 11.08 0 11,08 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 65 0 65 % % true 1031.6 0 1031,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:25:00 2020-01-20T17:00:00 2020-01-20T19:00:00 120 1579546800 true 10.77 0 10,77 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 66 0 66 % % true 1032.3 0 1032,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:25:00 2020-01-20T18:00:00 2020-01-20T20:00:00 120 1579550400 true 10.35 0 10,35 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 68 0 68 % % true 1032.9 0 1032,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:25:00 2020-01-20T19:00:00 2020-01-20T21:00:00 120 1579554000 true 9.74 0 9,74 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 70 0 70 % % true 1033.3 0 1033,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:25:00 2020-01-20T20:00:00 2020-01-20T22:00:00 120 1579557600 true 8.82 0 8,82 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 73 0 73 % % true 1033.5 0 1033,5 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:25:00 2020-01-20T21:00:00 2020-01-20T23:00:00 120 1579561200 true 8.09 0 8,09 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 76 0 76 % % true 1033.6 0 1033,6 mb mb true 0 0 0 % % 2020-01-19T22:00:00 2020-01-20T00:00:00 120 1579478400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-01-20T05:25:00 2020-01-20T07:25:00 120 1579505100 2020-01-20T15:24:00 2020-01-20T17:24:00 120 1579541040 true 0.0095 0 0,0095 mm mm true 0.03 0 0,03 % % 4 Τρίτη false 1 false 2020-01-21T17:26:00 2020-01-21T07:25:00 true 11.83 0 11,83 °C °C true 6.88 0 6,88 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βόρειος μέτριος - 5 BF N false false false 0 0 N25.png Αίθριος false 20 false 2020-01-21T17:26:00 2020-01-21T07:25:00 2020-01-20T22:00:00 2020-01-21T00:00:00 120 1579564800 true 7.68 0 7,68 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1033.5 0 1033,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-21T17:26:00 2020-01-21T07:25:00 2020-01-20T23:00:00 2020-01-21T01:00:00 120 1579568400 true 7.4 0 7,4 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1033.2 0 1033,2 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:26:00 2020-01-21T07:25:00 2020-01-21T00:00:00 2020-01-21T02:00:00 120 1579572000 true 7.24 0 7,24 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1032.6 0 1032,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-21T17:26:00 2020-01-21T07:25:00 2020-01-21T01:00:00 2020-01-21T03:00:00 120 1579575600 true 7.16 0 7,16 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1032.6 0 1032,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-21T17:26:00 2020-01-21T07:25:00 2020-01-21T02:00:00 2020-01-21T04:00:00 120 1579579200 true 7.17 0 7,17 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1033.1 0 1033,1 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:26:00 2020-01-21T07:25:00 2020-01-21T03:00:00 2020-01-21T05:00:00 120 1579582800 true 7.2 0 7,2 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1033.2 0 1033,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-21T17:26:00 2020-01-21T07:25:00 2020-01-21T04:00:00 2020-01-21T06:00:00 120 1579586400 true 7.28 0 7,28 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1033.3 0 1033,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-21T17:26:00 2020-01-21T07:25:00 2020-01-21T05:00:00 2020-01-21T07:00:00 120 1579590000 true 7.42 0 7,42 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1033 0 1033 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-21T17:26:00 2020-01-21T07:25:00 2020-01-21T06:00:00 2020-01-21T08:00:00 120 1579593600 true 7.82 0 7,82 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1032.9 0 1032,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-21T17:26:00 2020-01-21T07:25:00 2020-01-21T07:00:00 2020-01-21T09:00:00 120 1579597200 true 7.96 0 7,96 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1033.2 0 1033,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-21T17:26:00 2020-01-21T07:25:00 2020-01-21T08:00:00 2020-01-21T10:00:00 120 1579600800 true 8.21 0 8,21 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1033.3 0 1033,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-21T17:26:00 2020-01-21T07:25:00 2020-01-21T09:00:00 2020-01-21T11:00:00 120 1579604400 true 8.55 0 8,55 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 74 0 74 % % true 1033.1 0 1033,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-21T17:26:00 2020-01-21T07:25:00 2020-01-21T10:00:00 2020-01-21T12:00:00 120 1579608000 true 9.05 0 9,05 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1032.5 0 1032,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-21T17:26:00 2020-01-21T07:25:00 2020-01-21T11:00:00 2020-01-21T13:00:00 120 1579611600 true 9.7 0 9,7 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1031.6 0 1031,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-21T17:26:00 2020-01-21T07:25:00 2020-01-21T12:00:00 2020-01-21T14:00:00 120 1579615200 true 10.31 0 10,31 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1030.8 0 1030,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-21T17:26:00 2020-01-21T07:25:00 2020-01-21T13:00:00 2020-01-21T15:00:00 120 1579618800 true 10.89 0 10,89 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1030.3 0 1030,3 mb mb true 0.21 0 0,21 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-21T17:26:00 2020-01-21T07:25:00 2020-01-21T14:00:00 2020-01-21T16:00:00 120 1579622400 true 11.35 0 11,35 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1030 0 1030 mb mb true 0.5 0 0,5 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-21T17:26:00 2020-01-21T07:25:00 2020-01-21T15:00:00 2020-01-21T17:00:00 120 1579626000 true 11.55 0 11,55 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1029.8 0 1029,8 mb mb true 0.7 0 0,7 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-21T17:26:00 2020-01-21T07:25:00 2020-01-21T16:00:00 2020-01-21T18:00:00 120 1579629600 true 11.3 0 11,3 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1029.6 0 1029,6 mb mb true 0.72 0 0,72 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-01-21T17:26:00 2020-01-21T07:25:00 2020-01-21T17:00:00 2020-01-21T19:00:00 120 1579633200 true 10.78 0 10,78 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1029.8 0 1029,8 mb mb true 0.63 0 0,63 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-01-21T17:26:00 2020-01-21T07:25:00 2020-01-21T18:00:00 2020-01-21T20:00:00 120 1579636800 true 10.21 0 10,21 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1029.7 0 1029,7 mb mb true 0.51 0 0,51 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-01-21T17:26:00 2020-01-21T07:25:00 2020-01-21T19:00:00 2020-01-21T21:00:00 120 1579640400 true 9.75 0 9,75 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1029.5 0 1029,5 mb mb true 0.35 0 0,35 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:26:00 2020-01-21T07:25:00 2020-01-21T20:00:00 2020-01-21T22:00:00 120 1579644000 true 9.16 0 9,16 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1029.3 0 1029,3 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:26:00 2020-01-21T07:25:00 2020-01-21T21:00:00 2020-01-21T23:00:00 120 1579647600 true 8.87 0 8,87 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1029.1 0 1029,1 mb mb true 0 0 0 % % 2020-01-20T22:00:00 2020-01-21T00:00:00 120 1579564800 Ανεμώδης το βραδυ. Windy in the evening. 2020-01-21T05:25:00 2020-01-21T07:25:00 120 1579591500 2020-01-21T15:26:00 2020-01-21T17:26:00 120 1579627560 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0.16 0 0,16 % % 5 Τετάρτη false 1 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:24:00 true 12.58 0 12,58 °C °C true 8.1 0 8,1 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βόρειος μέτριος - 5 BF N false false false 0 0 N25.png Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:24:00 2020-01-21T22:00:00 2020-01-22T00:00:00 120 1579651200 true 8.66 0 8,66 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1028.6 0 1028,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:24:00 2020-01-21T23:00:00 2020-01-22T01:00:00 120 1579654800 true 8.52 0 8,52 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1028.1 0 1028,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:24:00 2020-01-22T00:00:00 2020-01-22T02:00:00 120 1579658400 true 8.41 0 8,41 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1027.6 0 1027,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:24:00 2020-01-22T01:00:00 2020-01-22T03:00:00 120 1579662000 true 8.37 0 8,37 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1026.7 0 1026,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:24:00 2020-01-22T02:00:00 2020-01-22T04:00:00 120 1579665600 true 8.39 0 8,39 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1026.4 0 1026,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:24:00 2020-01-22T03:00:00 2020-01-22T05:00:00 120 1579669200 true 8.45 0 8,45 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1026.2 0 1026,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:24:00 2020-01-22T04:00:00 2020-01-22T06:00:00 120 1579672800 true 8.56 0 8,56 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1026.3 0 1026,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:24:00 2020-01-22T05:00:00 2020-01-22T07:00:00 120 1579676400 true 8.67 0 8,67 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1026.4 0 1026,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:24:00 2020-01-22T06:00:00 2020-01-22T08:00:00 120 1579680000 true 8.8 0 8,8 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1026.5 0 1026,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:24:00 2020-01-22T07:00:00 2020-01-22T09:00:00 120 1579683600 true 8.96 0 8,96 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1026.6 0 1026,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:24:00 2020-01-22T08:00:00 2020-01-22T10:00:00 120 1579687200 true 9.24 0 9,24 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1026.7 0 1026,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:24:00 2020-01-22T09:00:00 2020-01-22T11:00:00 120 1579690800 true 9.65 0 9,65 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1026.5 0 1026,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:24:00 2020-01-22T10:00:00 2020-01-22T12:00:00 120 1579694400 true 10.11 0 10,11 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 70 0 70 % % true 1025.8 0 1025,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:24:00 2020-01-22T11:00:00 2020-01-22T13:00:00 120 1579698000 true 10.63 0 10,63 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 67 0 67 % % true 1024.8 0 1024,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:24:00 2020-01-22T12:00:00 2020-01-22T14:00:00 120 1579701600 true 11.13 0 11,13 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 63 0 63 % % true 1024.1 0 1024,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:24:00 2020-01-22T13:00:00 2020-01-22T15:00:00 120 1579705200 true 11.58 0 11,58 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 61 0 61 % % true 1023.7 0 1023,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:24:00 2020-01-22T14:00:00 2020-01-22T16:00:00 120 1579708800 true 11.97 0 11,97 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 60 0 60 % % true 1023.3 0 1023,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:24:00 2020-01-22T15:00:00 2020-01-22T17:00:00 120 1579712400 true 12.24 0 12,24 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 59 0 59 % % true 1023.1 0 1023,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:24:00 2020-01-22T16:00:00 2020-01-22T18:00:00 120 1579716000 true 12.3 0 12,3 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1023.1 0 1023,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:24:00 2020-01-22T17:00:00 2020-01-22T19:00:00 120 1579719600 true 12.21 0 12,21 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1023 0 1023 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:24:00 2020-01-22T18:00:00 2020-01-22T20:00:00 120 1579723200 true 12.03 0 12,03 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1022.9 0 1022,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:24:00 2020-01-22T19:00:00 2020-01-22T21:00:00 120 1579726800 true 11.73 0 11,73 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1022.7 0 1022,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:24:00 2020-01-22T20:00:00 2020-01-22T22:00:00 120 1579730400 true 11.3 0 11,3 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1022.8 0 1022,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:24:00 2020-01-22T21:00:00 2020-01-22T23:00:00 120 1579734000 true 11.1 0 11,1 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 68 0 68 % % true 1022.8 0 1022,8 mb mb true 0 0 0 % % 2020-01-21T22:00:00 2020-01-22T00:00:00 120 1579651200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-01-22T05:24:00 2020-01-22T07:24:00 120 1579677840 2020-01-22T15:27:00 2020-01-22T17:27:00 120 1579714020 true 0.0096 0 0,0096 mm mm true 0 0 0 % % 6 Πέμπτη false 1 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:24:00 true 14.38 0 14,38 °C °C true 10.63 0 10,63 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NNW false false false 0 0 NW20.png Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:24:00 2020-01-22T22:00:00 2020-01-23T00:00:00 120 1579737600 true 11.01 0 11,01 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 70 0 70 % % true 1022.6 0 1022,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:24:00 2020-01-22T23:00:00 2020-01-23T01:00:00 120 1579741200 true 10.97 0 10,97 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 72 0 72 % % true 1022.3 0 1022,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:24:00 2020-01-23T00:00:00 2020-01-23T02:00:00 120 1579744800 true 10.91 0 10,91 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1022 0 1022 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:24:00 2020-01-23T01:00:00 2020-01-23T03:00:00 120 1579748400 true 10.9 0 10,9 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1021.6 0 1021,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:24:00 2020-01-23T02:00:00 2020-01-23T04:00:00 120 1579752000 true 10.95 0 10,95 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1021 0 1021 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:24:00 2020-01-23T03:00:00 2020-01-23T05:00:00 120 1579755600 true 11.03 0 11,03 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1020.9 0 1020,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:24:00 2020-01-23T04:00:00 2020-01-23T06:00:00 120 1579759200 true 11.16 0 11,16 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1021.1 0 1021,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:24:00 2020-01-23T05:00:00 2020-01-23T07:00:00 120 1579762800 true 11.3 0 11,3 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1021.4 0 1021,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:24:00 2020-01-23T06:00:00 2020-01-23T08:00:00 120 1579766400 true 11.4 0 11,4 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1021.8 0 1021,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:24:00 2020-01-23T07:00:00 2020-01-23T09:00:00 120 1579770000 true 11.55 0 11,55 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1022.1 0 1022,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:24:00 2020-01-23T08:00:00 2020-01-23T10:00:00 120 1579773600 true 11.69 0 11,69 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1022.5 0 1022,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:24:00 2020-01-23T09:00:00 2020-01-23T11:00:00 120 1579777200 true 11.97 0 11,97 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1022.6 0 1022,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:24:00 2020-01-23T10:00:00 2020-01-23T12:00:00 120 1579780800 true 12.12 0 12,12 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1022.4 0 1022,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:24:00 2020-01-23T11:00:00 2020-01-23T13:00:00 120 1579784400 true 12.32 0 12,32 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 68 0 68 % % true 1021.9 0 1021,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:24:00 2020-01-23T12:00:00 2020-01-23T14:00:00 120 1579788000 true 12.6 0 12,6 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 66 0 66 % % true 1021.6 0 1021,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:24:00 2020-01-23T13:00:00 2020-01-23T15:00:00 120 1579791600 true 13.03 0 13,03 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 65 0 65 % % true 1021.5 0 1021,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:24:00 2020-01-23T14:00:00 2020-01-23T16:00:00 120 1579795200 true 13.62 0 13,62 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1021.5 0 1021,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:24:00 2020-01-23T15:00:00 2020-01-23T17:00:00 120 1579798800 true 14.02 0 14,02 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1021.7 0 1021,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:24:00 2020-01-23T16:00:00 2020-01-23T18:00:00 120 1579802400 true 14.07 0 14,07 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1021.7 0 1021,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:24:00 2020-01-23T17:00:00 2020-01-23T19:00:00 120 1579806000 true 13.7 0 13,7 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1021.8 0 1021,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:24:00 2020-01-23T18:00:00 2020-01-23T20:00:00 120 1579809600 true 13.15 0 13,15 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1022 0 1022 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:24:00 2020-01-23T19:00:00 2020-01-23T21:00:00 120 1579813200 true 12.37 0 12,37 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1022.1 0 1022,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:24:00 2020-01-23T20:00:00 2020-01-23T22:00:00 120 1579816800 true 11.76 0 11,76 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1022.4 0 1022,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:24:00 2020-01-23T21:00:00 2020-01-23T23:00:00 120 1579820400 true 11.35 0 11,35 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1022.4 0 1022,4 mb mb true 0 0 0 % % 2020-01-22T22:00:00 2020-01-23T00:00:00 120 1579737600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-01-23T05:24:00 2020-01-23T07:24:00 120 1579764240 2020-01-23T15:28:00 2020-01-23T17:28:00 120 1579800480 true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 0 0 0 % %
sunny

Σήμερα

Αίθριος όλη την ημέρα.

11°c

windy

BF 4

deltiokairou

Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια για Λειψούς


Δρομολόγια Πειραιάς - Λειψοί

Εταιρεία
Πλοίο Αναχώρηση Άφιξη
Blue Star Ferries Nissos Chios 15:00 22:55

Οι Λειψοί βρίσκονται ανάμεσα στην Πάτμο και τη Λέρο και κατοικήθηκαν από τους προϊστορικούς χρόνους. Ο σημερινός οικισμός του νησιού ιδρύθηκε το 1669 από έναν Κρητικό ονόματι Ηλία. Οι Λειψοί ενώθηκαν με την υπόλοιπη Ελλάδα το 1948. Έχουν έκταση 16 τ. χλμ., μήκος ακτών 35 χλμ. και πληθυσμό 700 κατοίκους. Συνδέονται ακτοπλοϊκά με την Λέρο και την Πάτμο.
Στα σημαντικότερα αξιοθέατα περιλαμβάνεται η μεγαλόπρεπη εκκλησία του Aγίου Iωάννη του Θεολόγου, δίπλα στην πλατεία με το Δημαρχείο και το Μουσείο όπου υπάρχει εικόνα της Παναγίας της Μαύρης του 1500.
Επίσης το Εκκλησιαστικό-Λαογραφικό Μουσείο, που περιλαμβάνει εκκλησιαστικά κειμήλια και μια μικρή αρχαιολογική συλλογή και η Παναγιά του Χάρου, σε απόσταση 1,5 χλμ. από τον οικισμό των Λειψών. Είναι η μοναδική εικόνα στην Ελλάδα, στην οποία η Παναγία δεν κρατά το Θείο Βρέφος, αλλά τον Εσταυρωμένο Χριστό. Το μοναστήρι και η εικόνα χρονολογούνται από το 1600.
Γύρω από τους Λειψούς, υπάρχουν περίπου 25 ακατοίκητα νησάκια. Τα μεγαλύτερα είναι το Μακρονήσι και το Φράγκο νοτιοδυτικά, η Κουλούρα νοτιοανατολικά, τα Ασπρονήσια ανατολικά, και τα Ρεφούλια στα βόρεια. Αρκετά από αυτά είναι επισκέψιμα με τουριστικά καραβάκια, που πραγματοποιούν εκδρομές.
Η ονομασία του νησιού είναι αρχαιότατη. Κατά τη μυθολογία, οι Λειψοί είναι η μυθική Ωγυγία, το νησί της Καλυψώς όπου κατέφυγε ο Οδυσσέας. Ως «Λειψία» εμφανίζεται σε επιγραφές προχριστιανικών χρόνων, ενώ μεταγενέστερες ονομασίες το αναφέρουν σαν: ο Λειψός – η Λειψώ και τέλος, οι Λειψοί.
Οι Λειψοί φαίνεται να κατοικούνται από τα προϊστορικά χρόνια συνεχώς μέχρι σήμερα. Σε σημεία του νησιού βρέθηκαν επιγραφές και αγγεία που χρονολογούνται από τους κλασσικούς χρόνους. Στο Λαογραφικό – Εκκλησιαστικό Μουσείο του νησιού σώζονται αγγεία Μυκηναϊκής εποχής (1600-1100 π.Χ.) και Γεωμετρικής εποχής (1110-800 π.Χ.). Οι Κάρες κατοικούν τους Λειψούς στα 1370 π.Χ. Ακολουθούν οι Δωριείς (1200 π.Χ.) και στη συνέχεια οι Ίωνες. Κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου (431-404 π.Χ.) στους φυσικούς όρμους του νησιού καταφεύγουν πλοία και των δύο αντιπάλων παρατάξεων.
Στα τέλη του 11ου αιώνα ο αυτοκράτορας Αλέξιος Α ο Κομνηνός παραχωρεί τους Λειψούς μαζί με την Πάτμο, και τους Αρκιούς στον όσιο Χριστόδουλο ως δωρεά προς το μοναστήρι του Ιωάννη του Θεολόγου. Το Χρυσόβουλο της δωρεάς σώζεται στη Μονή της Πάτμου.
Στα χρόνια που ακολουθούν αι Λειψοί καταλαμβάνονται από τους Ιωαννίτες Ιππότες (1308 μ.Χ.), υποτάσσονται στην Οθωμανική αυτοκρατορία (1522 μ.Χ.), λαμβάνουν ενεργά μέρος στον αγώνα ενάντια στον τουρκικό ζυγό (1821 μ.Χ.) και προσφέρουν καταφύγιο στον εξόριστο Πατριάρχη Αλεξανδρείας, Θεόφιλο αλλά και σε Υδραίους. Σπετσιώτες και Ψαριανούς Ναυάρχους (1824 μ.Χ.). Το 1912, το νησί περνάει στην Ιταλική κυριαρχία και ενσωματώνεται το 1948, μαζί με τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα, στην Ελλάδα

Πηγή: Visit Greece - The official website of the Greek Tourism Organisation