ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΚΥΘΗΡΑ

Τα Κύθηρα είναι το σταυροδρόμι των πολιτισμών της Μεσογείου. Ήταν ανέκαθεν το φιλόξενο καταφύγιο των κουρσάρων, των εποίκων, των ασκητών και των κατατρεγμένων. Κατοικούνται από τη νεολιθική εποχή. Τουριστικά βρίσκεται σε ανάπτυξη και συγκεντρώνει τα βλέμματα των επισκεπτών.

ΚΥΘΗΡΑ

0 12006 false 50 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:06:00 0.0 true 11 0 11 °C °C true 1022 0 1022 mb mb true 78 0 78 % % 2020-04-06T22:00:00 2020-04-07T01:00:00 180 1586221200 0 true 6 0 6 BF BF Βορειοανατολικός ισχυρός - 6 BF NNE false false false 0 0 NE30.png Ανεμώδης και συννεφιά Windy and Overcast 0 Τρίτη false 50 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:06:00 true 13.79 0 13,79 °C °C true 10.61 0 10,61 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF Βορειοανατολικός ισχυρός - 6 BF NNE false false false 0 0 NE30.png Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:06:00 2020-04-06T21:00:00 2020-04-07T00:00:00 180 1586217600 true 11.59 0 11,59 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0071 0 0,0071 mm mm true 78 0 78 % % true 1021.8 0 1021,8 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:06:00 2020-04-06T22:00:00 2020-04-07T01:00:00 180 1586221200 true 11.36 0 11,36 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0831 0 0,0831 mm mm true 78 0 78 % % true 1021.9 0 1021,9 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:06:00 2020-04-06T23:00:00 2020-04-07T02:00:00 180 1586224800 true 11.14 0 11,14 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.114 0 0,114 mm mm true 79 0 79 % % true 1021.4 0 1021,4 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:06:00 2020-04-07T00:00:00 2020-04-07T03:00:00 180 1586228400 true 11 0 11 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.149 0 0,149 mm mm true 79 0 79 % % true 1021.1 0 1021,1 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:06:00 2020-04-07T01:00:00 2020-04-07T04:00:00 180 1586232000 true 10.9 0 10,9 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.2341 0 0,2341 mm mm true 80 0 80 % % true 1021 0 1021 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:06:00 2020-04-07T02:00:00 2020-04-07T05:00:00 180 1586235600 true 10.89 0 10,89 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.333 0 0,333 mm mm true 79 0 79 % % true 1020.9 0 1020,9 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:06:00 2020-04-07T03:00:00 2020-04-07T06:00:00 180 1586239200 true 11.05 0 11,05 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.2358 0 0,2358 mm mm true 79 0 79 % % true 1021 0 1021 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:06:00 2020-04-07T04:00:00 2020-04-07T07:00:00 180 1586242800 true 11.25 0 11,25 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0958 0 0,0958 mm mm true 79 0 79 % % true 1021.2 0 1021,2 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:06:00 2020-04-07T05:00:00 2020-04-07T08:00:00 180 1586246400 true 11.47 0 11,47 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0437 0 0,0437 mm mm true 78 0 78 % % true 1021.7 0 1021,7 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:06:00 2020-04-07T06:00:00 2020-04-07T09:00:00 180 1586250000 true 11.79 0 11,79 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0163 0 0,0163 mm mm true 77 0 77 % % true 1021.7 0 1021,7 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:06:00 2020-04-07T07:00:00 2020-04-07T10:00:00 180 1586253600 true 12.15 0 12,15 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1021.2 0 1021,2 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:06:00 2020-04-07T08:00:00 2020-04-07T11:00:00 180 1586257200 true 12.64 0 12,64 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1021.7 0 1021,7 mb mb true 0.91 0 0,91 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:06:00 2020-04-07T09:00:00 2020-04-07T12:00:00 180 1586260800 true 13 0 13 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 72 0 72 % % true 1021.9 0 1021,9 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:06:00 2020-04-07T10:00:00 2020-04-07T13:00:00 180 1586264400 true 13.3 0 13,3 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1021.8 0 1021,8 mb mb true 0.91 0 0,91 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:06:00 2020-04-07T11:00:00 2020-04-07T14:00:00 180 1586268000 true 13.49 0 13,49 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1022 0 1022 mb mb true 0.87 0 0,87 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:06:00 2020-04-07T12:00:00 2020-04-07T15:00:00 180 1586271600 true 13.49 0 13,49 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1021.7 0 1021,7 mb mb true 0.88 0 0,88 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:06:00 2020-04-07T13:00:00 2020-04-07T16:00:00 180 1586275200 true 13.49 0 13,49 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1021.7 0 1021,7 mb mb true 0.76 0 0,76 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:06:00 2020-04-07T14:00:00 2020-04-07T17:00:00 180 1586278800 true 13.29 0 13,29 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1021.5 0 1021,5 mb mb true 0.81 0 0,81 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:06:00 2020-04-07T15:00:00 2020-04-07T18:00:00 180 1586282400 true 13.13 0 13,13 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 71 0 71 % % true 1022 0 1022 mb mb true 0.73 0 0,73 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:06:00 2020-04-07T16:00:00 2020-04-07T19:00:00 180 1586286000 true 12.92 0 12,92 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1021.4 0 1021,4 mb mb true 0.72 0 0,72 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:06:00 2020-04-07T17:00:00 2020-04-07T20:00:00 180 1586289600 true 12.77 0 12,77 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1021.7 0 1021,7 mb mb true 0.76 0 0,76 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:06:00 2020-04-07T18:00:00 2020-04-07T21:00:00 180 1586293200 true 12.64 0 12,64 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1021.9 0 1021,9 mb mb true 0.79 0 0,79 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:06:00 2020-04-07T19:00:00 2020-04-07T22:00:00 180 1586296800 true 12.56 0 12,56 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1021.6 0 1021,6 mb mb true 0.76 0 0,76 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:06:00 2020-04-07T20:00:00 2020-04-07T23:00:00 180 1586300400 true 12.54 0 12,54 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1021.9 0 1021,9 mb mb true 0.7 0 0,7 % % 2020-04-06T21:00:00 2020-04-07T00:00:00 180 1586217600 Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους όλη την ημέρα. Windy and mostly cloudy throughout the day. 2020-04-07T04:06:00 2020-04-07T07:06:00 180 1586243160 2020-04-07T16:56:00 2020-04-07T19:56:00 180 1586289360 true 0.333 0 0,333 mm mm true 0.88 0 0,88 % % 1 Τετάρτη false 50 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T07:04:00 true 15.59 0 15,59 °C °C true 10.5 0 10,5 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF Βόρειος ισχυρός - 6 BF N false false false 0 0 N30.png Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T07:04:00 2020-04-07T21:00:00 2020-04-08T00:00:00 180 1586304000 true 12.54 0 12,54 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1021.7 0 1021,7 mb mb true 0.7 0 0,7 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T07:04:00 2020-04-07T22:00:00 2020-04-08T01:00:00 180 1586307600 true 12.26 0 12,26 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1021.5 0 1021,5 mb mb true 0.68 0 0,68 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T07:04:00 2020-04-07T23:00:00 2020-04-08T02:00:00 180 1586311200 true 11.86 0 11,86 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1020.8 0 1020,8 mb mb true 0.63 0 0,63 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T07:04:00 2020-04-08T00:00:00 2020-04-08T03:00:00 180 1586314800 true 11.45 0 11,45 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1020.6 0 1020,6 mb mb true 0.53 0 0,53 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T07:04:00 2020-04-08T01:00:00 2020-04-08T04:00:00 180 1586318400 true 11.13 0 11,13 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1020.1 0 1020,1 mb mb true 0.52 0 0,52 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T07:04:00 2020-04-08T02:00:00 2020-04-08T05:00:00 180 1586322000 true 10.87 0 10,87 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1020 0 1020 mb mb true 0.44 0 0,44 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T07:04:00 2020-04-08T03:00:00 2020-04-08T06:00:00 180 1586325600 true 10.77 0 10,77 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1019.9 0 1019,9 mb mb true 0.4 0 0,4 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T07:04:00 2020-04-08T04:00:00 2020-04-08T07:00:00 180 1586329200 true 10.92 0 10,92 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1020.4 0 1020,4 mb mb true 0.42 0 0,42 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T07:04:00 2020-04-08T05:00:00 2020-04-08T08:00:00 180 1586332800 true 11.28 0 11,28 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1020.4 0 1020,4 mb mb true 0.47 0 0,47 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T07:04:00 2020-04-08T06:00:00 2020-04-08T09:00:00 180 1586336400 true 11.79 0 11,79 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1020.5 0 1020,5 mb mb true 0.55 0 0,55 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T07:04:00 2020-04-08T07:00:00 2020-04-08T10:00:00 180 1586340000 true 12.38 0 12,38 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1020.6 0 1020,6 mb mb true 0.69 0 0,69 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T07:04:00 2020-04-08T08:00:00 2020-04-08T11:00:00 180 1586343600 true 13.21 0 13,21 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1021 0 1021 mb mb true 0.84 0 0,84 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T07:04:00 2020-04-08T09:00:00 2020-04-08T12:00:00 180 1586347200 true 13.89 0 13,89 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1020.7 0 1020,7 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T07:04:00 2020-04-08T10:00:00 2020-04-08T13:00:00 180 1586350800 true 14.65 0 14,65 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1020.5 0 1020,5 mb mb true 0.91 0 0,91 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T07:04:00 2020-04-08T11:00:00 2020-04-08T14:00:00 180 1586354400 true 15.07 0 15,07 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1020.3 0 1020,3 mb mb true 0.83 0 0,83 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T07:04:00 2020-04-08T12:00:00 2020-04-08T15:00:00 180 1586358000 true 15.31 0 15,31 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1020 0 1020 mb mb true 0.7 0 0,7 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T07:04:00 2020-04-08T13:00:00 2020-04-08T16:00:00 180 1586361600 true 15.14 0 15,14 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1019.8 0 1019,8 mb mb true 0.48 0 0,48 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T07:04:00 2020-04-08T14:00:00 2020-04-08T17:00:00 180 1586365200 true 14.82 0 14,82 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1019.6 0 1019,6 mb mb true 0.22 0 0,22 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T07:04:00 2020-04-08T15:00:00 2020-04-08T18:00:00 180 1586368800 true 14.34 0 14,34 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1019.4 0 1019,4 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T07:04:00 2020-04-08T16:00:00 2020-04-08T19:00:00 180 1586372400 true 13.98 0 13,98 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1020 0 1020 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T07:04:00 2020-04-08T17:00:00 2020-04-08T20:00:00 180 1586376000 true 13.57 0 13,57 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1020.1 0 1020,1 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T07:04:00 2020-04-08T18:00:00 2020-04-08T21:00:00 180 1586379600 true 13.24 0 13,24 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1020.3 0 1020,3 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T07:04:00 2020-04-08T19:00:00 2020-04-08T22:00:00 180 1586383200 true 12.98 0 12,98 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1020.4 0 1020,4 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T07:04:00 2020-04-08T20:00:00 2020-04-08T23:00:00 180 1586386800 true 12.81 0 12,81 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1020.4 0 1020,4 mb mb true 0.3 0 0,3 % % 2020-04-07T21:00:00 2020-04-08T00:00:00 180 1586304000 Ανεμώδης το πρωί και το απόγευμα. Windy in the morning and afternoon. 2020-04-08T04:04:00 2020-04-08T07:04:00 180 1586329440 2020-04-08T16:57:00 2020-04-08T19:57:00 180 1586375820 true 0.0041 0 0,0041 mm mm true 0.48 0 0,48 % % 2 Πέμπτη false 1 false 2020-04-09T19:57:00 2020-04-09T07:03:00 true 17.22 0 17,22 °C °C true 12.34 0 12,34 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βόρειος σχεδόν μέτριος - 4 BF N false false false 0 0 N20.png Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-09T19:57:00 2020-04-09T07:03:00 2020-04-08T21:00:00 2020-04-09T00:00:00 180 1586390400 true 12.75 0 12,75 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1020.3 0 1020,3 mb mb true 0.35 0 0,35 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-09T19:57:00 2020-04-09T07:03:00 2020-04-08T22:00:00 2020-04-09T01:00:00 180 1586394000 true 12.76 0 12,76 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 61 0 61 % % true 1020.1 0 1020,1 mb mb true 0.32 0 0,32 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-09T19:57:00 2020-04-09T07:03:00 2020-04-08T23:00:00 2020-04-09T02:00:00 180 1586397600 true 12.78 0 12,78 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 61 0 61 % % true 1019.6 0 1019,6 mb mb true 0.25 0 0,25 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-09T19:57:00 2020-04-09T07:03:00 2020-04-09T00:00:00 2020-04-09T03:00:00 180 1586401200 true 12.78 0 12,78 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0071 0 0,0071 mm mm true 60 0 60 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-09T19:57:00 2020-04-09T07:03:00 2020-04-09T01:00:00 2020-04-09T04:00:00 180 1586404800 true 12.71 0 12,71 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1018.4 0 1018,4 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-09T19:57:00 2020-04-09T07:03:00 2020-04-09T02:00:00 2020-04-09T05:00:00 180 1586408400 true 12.62 0 12,62 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1018.2 0 1018,2 mb mb true 0.22 0 0,22 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-09T19:57:00 2020-04-09T07:03:00 2020-04-09T03:00:00 2020-04-09T06:00:00 180 1586412000 true 12.63 0 12,63 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0.23 0 0,23 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-09T19:57:00 2020-04-09T07:03:00 2020-04-09T04:00:00 2020-04-09T07:00:00 180 1586415600 true 12.7 0 12,7 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0.22 0 0,22 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-09T19:57:00 2020-04-09T07:03:00 2020-04-09T05:00:00 2020-04-09T08:00:00 180 1586419200 true 12.84 0 12,84 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1017.7 0 1017,7 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-09T19:57:00 2020-04-09T07:03:00 2020-04-09T06:00:00 2020-04-09T09:00:00 180 1586422800 true 13.13 0 13,13 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1017.9 0 1017,9 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-09T19:57:00 2020-04-09T07:03:00 2020-04-09T07:00:00 2020-04-09T10:00:00 180 1586426400 true 13.61 0 13,61 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1018.2 0 1018,2 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-09T19:57:00 2020-04-09T07:03:00 2020-04-09T08:00:00 2020-04-09T11:00:00 180 1586430000 true 14.21 0 14,21 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1018.7 0 1018,7 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-09T19:57:00 2020-04-09T07:03:00 2020-04-09T09:00:00 2020-04-09T12:00:00 180 1586433600 true 14.9 0 14,9 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 47 0 47 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-09T19:57:00 2020-04-09T07:03:00 2020-04-09T10:00:00 2020-04-09T13:00:00 180 1586437200 true 15.6 0 15,6 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 46 0 46 % % true 1018.8 0 1018,8 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-09T19:57:00 2020-04-09T07:03:00 2020-04-09T11:00:00 2020-04-09T14:00:00 180 1586440800 true 16.29 0 16,29 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 45 0 45 % % true 1018.5 0 1018,5 mb mb true 0.33 0 0,33 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-09T19:57:00 2020-04-09T07:03:00 2020-04-09T12:00:00 2020-04-09T15:00:00 180 1586444400 true 16.75 0 16,75 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 45 0 45 % % true 1018.2 0 1018,2 mb mb true 0.43 0 0,43 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-09T19:57:00 2020-04-09T07:03:00 2020-04-09T13:00:00 2020-04-09T16:00:00 180 1586448000 true 16.93 0 16,93 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 44 0 44 % % true 1018 0 1018 mb mb true 0.4 0 0,4 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-09T19:57:00 2020-04-09T07:03:00 2020-04-09T14:00:00 2020-04-09T17:00:00 180 1586451600 true 16.83 0 16,83 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 45 0 45 % % true 1017.9 0 1017,9 mb mb true 0.33 0 0,33 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-09T19:57:00 2020-04-09T07:03:00 2020-04-09T15:00:00 2020-04-09T18:00:00 180 1586455200 true 16.49 0 16,49 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 47 0 47 % % true 1017.7 0 1017,7 mb mb true 0.3 0 0,3 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-09T19:57:00 2020-04-09T07:03:00 2020-04-09T16:00:00 2020-04-09T19:00:00 180 1586458800 true 15.92 0 15,92 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1017.9 0 1017,9 mb mb true 0.36 0 0,36 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-09T19:57:00 2020-04-09T07:03:00 2020-04-09T17:00:00 2020-04-09T20:00:00 180 1586462400 true 15.35 0 15,35 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1018.2 0 1018,2 mb mb true 0.46 0 0,46 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-09T19:57:00 2020-04-09T07:03:00 2020-04-09T18:00:00 2020-04-09T21:00:00 180 1586466000 true 14.75 0 14,75 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1018.5 0 1018,5 mb mb true 0.55 0 0,55 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-09T19:57:00 2020-04-09T07:03:00 2020-04-09T19:00:00 2020-04-09T22:00:00 180 1586469600 true 14.36 0 14,36 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0098 0 0,0098 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1018.6 0 1018,6 mb mb true 0.6 0 0,6 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-09T19:57:00 2020-04-09T07:03:00 2020-04-09T20:00:00 2020-04-09T23:00:00 180 1586473200 true 14.07 0 14,07 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.009 0 0,009 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1018.8 0 1018,8 mb mb true 0.63 0 0,63 % % 2020-04-08T21:00:00 2020-04-09T00:00:00 180 1586390400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-04-09T04:03:00 2020-04-09T07:03:00 180 1586415780 2020-04-09T16:57:00 2020-04-09T19:57:00 180 1586462220 true 0.0098 0 0,0098 mm mm true 0.31 0 0,31 % % 3 Παρασκευή false 1 false 2020-04-10T19:58:00 2020-04-10T07:02:00 true 19.59 0 19,59 °C °C true 12.92 0 12,92 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NNW false false false 0 0 NW15.png Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-10T19:58:00 2020-04-10T07:02:00 2020-04-09T21:00:00 2020-04-10T00:00:00 180 1586476800 true 13.86 0 13,86 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 54 0 54 % % true 1018.8 0 1018,8 mb mb true 0.64 0 0,64 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-10T19:58:00 2020-04-10T07:02:00 2020-04-09T22:00:00 2020-04-10T01:00:00 180 1586480400 true 13.68 0 13,68 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 52 0 52 % % true 1018.6 0 1018,6 mb mb true 0.61 0 0,61 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-10T19:58:00 2020-04-10T07:02:00 2020-04-09T23:00:00 2020-04-10T02:00:00 180 1586484000 true 13.53 0 13,53 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 50 0 50 % % true 1018.1 0 1018,1 mb mb true 0.55 0 0,55 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-10T19:58:00 2020-04-10T07:02:00 2020-04-10T00:00:00 2020-04-10T03:00:00 180 1586487600 true 13.43 0 13,43 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 50 0 50 % % true 1017.7 0 1017,7 mb mb true 0.48 0 0,48 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-10T19:58:00 2020-04-10T07:02:00 2020-04-10T01:00:00 2020-04-10T04:00:00 180 1586491200 true 13.24 0 13,24 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0.43 0 0,43 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-10T19:58:00 2020-04-10T07:02:00 2020-04-10T02:00:00 2020-04-10T05:00:00 180 1586494800 true 13.2 0 13,2 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0.37 0 0,37 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-10T19:58:00 2020-04-10T07:02:00 2020-04-10T03:00:00 2020-04-10T06:00:00 180 1586498400 true 13.4 0 13,4 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0.32 0 0,32 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-10T19:58:00 2020-04-10T07:02:00 2020-04-10T04:00:00 2020-04-10T07:00:00 180 1586502000 true 13.85 0 13,85 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1016.7 0 1016,7 mb mb true 0.27 0 0,27 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:58:00 2020-04-10T07:02:00 2020-04-10T05:00:00 2020-04-10T08:00:00 180 1586505600 true 14.44 0 14,44 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0.22 0 0,22 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:58:00 2020-04-10T07:02:00 2020-04-10T06:00:00 2020-04-10T09:00:00 180 1586509200 true 15.11 0 15,11 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:58:00 2020-04-10T07:02:00 2020-04-10T07:00:00 2020-04-10T10:00:00 180 1586512800 true 15.94 0 15,94 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:58:00 2020-04-10T07:02:00 2020-04-10T08:00:00 2020-04-10T11:00:00 180 1586516400 true 16.96 0 16,96 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1017.7 0 1017,7 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:58:00 2020-04-10T07:02:00 2020-04-10T09:00:00 2020-04-10T12:00:00 180 1586520000 true 17.89 0 17,89 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 46 0 46 % % true 1017.9 0 1017,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:58:00 2020-04-10T07:02:00 2020-04-10T10:00:00 2020-04-10T13:00:00 180 1586523600 true 18.69 0 18,69 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 45 0 45 % % true 1017.8 0 1017,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:58:00 2020-04-10T07:02:00 2020-04-10T11:00:00 2020-04-10T14:00:00 180 1586527200 true 19.15 0 19,15 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 45 0 45 % % true 1017.7 0 1017,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:58:00 2020-04-10T07:02:00 2020-04-10T12:00:00 2020-04-10T15:00:00 180 1586530800 true 19.31 0 19,31 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 46 0 46 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:58:00 2020-04-10T07:02:00 2020-04-10T13:00:00 2020-04-10T16:00:00 180 1586534400 true 19.14 0 19,14 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:58:00 2020-04-10T07:02:00 2020-04-10T14:00:00 2020-04-10T17:00:00 180 1586538000 true 18.69 0 18,69 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:58:00 2020-04-10T07:02:00 2020-04-10T15:00:00 2020-04-10T18:00:00 180 1586541600 true 18.01 0 18,01 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1017.1 0 1017,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:58:00 2020-04-10T07:02:00 2020-04-10T16:00:00 2020-04-10T19:00:00 180 1586545200 true 17.22 0 17,22 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-10T19:58:00 2020-04-10T07:02:00 2020-04-10T17:00:00 2020-04-10T20:00:00 180 1586548800 true 16.25 0 16,25 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-10T19:58:00 2020-04-10T07:02:00 2020-04-10T18:00:00 2020-04-10T21:00:00 180 1586552400 true 15.52 0 15,52 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1017.7 0 1017,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-10T19:58:00 2020-04-10T07:02:00 2020-04-10T19:00:00 2020-04-10T22:00:00 180 1586556000 true 15.1 0 15,1 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1017.9 0 1017,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-10T19:58:00 2020-04-10T07:02:00 2020-04-10T20:00:00 2020-04-10T23:00:00 180 1586559600 true 14.83 0 14,83 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1018 0 1018 mb mb true 0 0 0 % % 2020-04-09T21:00:00 2020-04-10T00:00:00 180 1586476800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-04-10T04:02:00 2020-04-10T07:02:00 180 1586502120 2020-04-10T16:58:00 2020-04-10T19:58:00 180 1586548680 true 0.0096 0 0,0096 mm mm true 0.16 0 0,16 % % 4 Σάββατο false 1 false 2020-04-11T19:59:00 2020-04-11T07:00:00 true 20.34 0 20,34 °C °C true 13.72 0 13,72 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NNW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:59:00 2020-04-11T07:00:00 2020-04-10T21:00:00 2020-04-11T00:00:00 180 1586563200 true 14.56 0 14,56 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1018.1 0 1018,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:59:00 2020-04-11T07:00:00 2020-04-10T22:00:00 2020-04-11T01:00:00 180 1586566800 true 14.35 0 14,35 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1018.3 0 1018,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:59:00 2020-04-11T07:00:00 2020-04-10T23:00:00 2020-04-11T02:00:00 180 1586570400 true 14.23 0 14,23 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1018.2 0 1018,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:59:00 2020-04-11T07:00:00 2020-04-11T00:00:00 2020-04-11T03:00:00 180 1586574000 true 14.15 0 14,15 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 75 0 75 % % true 1018.1 0 1018,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:59:00 2020-04-11T07:00:00 2020-04-11T01:00:00 2020-04-11T04:00:00 180 1586577600 true 14.05 0 14,05 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 75 0 75 % % true 1018 0 1018 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:59:00 2020-04-11T07:00:00 2020-04-11T02:00:00 2020-04-11T05:00:00 180 1586581200 true 13.99 0 13,99 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 76 0 76 % % true 1018 0 1018 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:59:00 2020-04-11T07:00:00 2020-04-11T03:00:00 2020-04-11T06:00:00 180 1586584800 true 14.18 0 14,18 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 75 0 75 % % true 1018 0 1018 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:59:00 2020-04-11T07:00:00 2020-04-11T04:00:00 2020-04-11T07:00:00 180 1586588400 true 14.77 0 14,77 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1018.1 0 1018,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:59:00 2020-04-11T07:00:00 2020-04-11T05:00:00 2020-04-11T08:00:00 180 1586592000 true 15.62 0 15,62 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1018 0 1018 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:59:00 2020-04-11T07:00:00 2020-04-11T06:00:00 2020-04-11T09:00:00 180 1586595600 true 16.51 0 16,51 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1018.2 0 1018,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:59:00 2020-04-11T07:00:00 2020-04-11T07:00:00 2020-04-11T10:00:00 180 1586599200 true 17.46 0 17,46 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1018.6 0 1018,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:59:00 2020-04-11T07:00:00 2020-04-11T08:00:00 2020-04-11T11:00:00 180 1586602800 true 18.56 0 18,56 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:59:00 2020-04-11T07:00:00 2020-04-11T09:00:00 2020-04-11T12:00:00 180 1586606400 true 19.51 0 19,51 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1019.4 0 1019,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:59:00 2020-04-11T07:00:00 2020-04-11T10:00:00 2020-04-11T13:00:00 180 1586610000 true 19.94 0 19,94 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1019.5 0 1019,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:59:00 2020-04-11T07:00:00 2020-04-11T11:00:00 2020-04-11T14:00:00 180 1586613600 true 20 0 20 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 50 0 50 % % true 1019.6 0 1019,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:59:00 2020-04-11T07:00:00 2020-04-11T12:00:00 2020-04-11T15:00:00 180 1586617200 true 20 0 20 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 50 0 50 % % true 1019.5 0 1019,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:59:00 2020-04-11T07:00:00 2020-04-11T13:00:00 2020-04-11T16:00:00 180 1586620800 true 20.05 0 20,05 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 51 0 51 % % true 1019.4 0 1019,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:59:00 2020-04-11T07:00:00 2020-04-11T14:00:00 2020-04-11T17:00:00 180 1586624400 true 19.93 0 19,93 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 51 0 51 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:59:00 2020-04-11T07:00:00 2020-04-11T15:00:00 2020-04-11T18:00:00 180 1586628000 true 19.51 0 19,51 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 53 0 53 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:59:00 2020-04-11T07:00:00 2020-04-11T16:00:00 2020-04-11T19:00:00 180 1586631600 true 18.66 0 18,66 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1019.3 0 1019,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:59:00 2020-04-11T07:00:00 2020-04-11T17:00:00 2020-04-11T20:00:00 180 1586635200 true 17.58 0 17,58 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 63 0 63 % % true 1019.5 0 1019,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:59:00 2020-04-11T07:00:00 2020-04-11T18:00:00 2020-04-11T21:00:00 180 1586638800 true 16.73 0 16,73 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1019.8 0 1019,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:59:00 2020-04-11T07:00:00 2020-04-11T19:00:00 2020-04-11T22:00:00 180 1586642400 true 16.25 0 16,25 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 69 0 69 % % true 1020.1 0 1020,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:59:00 2020-04-11T07:00:00 2020-04-11T20:00:00 2020-04-11T23:00:00 180 1586646000 true 15.96 0 15,96 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 68 0 68 % % true 1020.4 0 1020,4 mb mb true 0 0 0 % % 2020-04-10T21:00:00 2020-04-11T00:00:00 180 1586563200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-04-11T04:00:00 2020-04-11T07:00:00 180 1586588400 2020-04-11T16:59:00 2020-04-11T19:59:00 180 1586635140 true 0.0074 0 0,0074 mm mm true 0 0 0 % % 5 Κυριακή false 1 false 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T06:59:00 true 20.82 0 20,82 °C °C true 14.34 0 14,34 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF WNW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T06:59:00 2020-04-11T21:00:00 2020-04-12T00:00:00 180 1586649600 true 15.64 0 15,64 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 67 0 67 % % true 1020.6 0 1020,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T06:59:00 2020-04-11T22:00:00 2020-04-12T01:00:00 180 1586653200 true 15.35 0 15,35 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1020.5 0 1020,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T06:59:00 2020-04-11T23:00:00 2020-04-12T02:00:00 180 1586656800 true 15.16 0 15,16 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1020 0 1020 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T06:59:00 2020-04-12T00:00:00 2020-04-12T03:00:00 180 1586660400 true 15.04 0 15,04 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1019.8 0 1019,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T06:59:00 2020-04-12T01:00:00 2020-04-12T04:00:00 180 1586664000 true 14.85 0 14,85 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1019.7 0 1019,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T06:59:00 2020-04-12T02:00:00 2020-04-12T05:00:00 180 1586667600 true 14.63 0 14,63 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1019.8 0 1019,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T06:59:00 2020-04-12T03:00:00 2020-04-12T06:00:00 180 1586671200 true 14.67 0 14,67 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1019.8 0 1019,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T06:59:00 2020-04-12T04:00:00 2020-04-12T07:00:00 180 1586674800 true 15.16 0 15,16 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1020 0 1020 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T06:59:00 2020-04-12T05:00:00 2020-04-12T08:00:00 180 1586678400 true 15.94 0 15,94 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1020 0 1020 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T06:59:00 2020-04-12T06:00:00 2020-04-12T09:00:00 180 1586682000 true 16.73 0 16,73 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1020.4 0 1020,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T06:59:00 2020-04-12T07:00:00 2020-04-12T10:00:00 180 1586685600 true 17.53 0 17,53 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1020.8 0 1020,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T06:59:00 2020-04-12T08:00:00 2020-04-12T11:00:00 180 1586689200 true 18.49 0 18,49 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1021.2 0 1021,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T06:59:00 2020-04-12T09:00:00 2020-04-12T12:00:00 180 1586692800 true 19.34 0 19,34 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1021.4 0 1021,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T06:59:00 2020-04-12T10:00:00 2020-04-12T13:00:00 180 1586696400 true 20.02 0 20,02 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1021.5 0 1021,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T06:59:00 2020-04-12T11:00:00 2020-04-12T14:00:00 180 1586700000 true 20.33 0 20,33 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1021.3 0 1021,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T06:59:00 2020-04-12T12:00:00 2020-04-12T15:00:00 180 1586703600 true 20.53 0 20,53 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 51 0 51 % % true 1021.1 0 1021,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T06:59:00 2020-04-12T13:00:00 2020-04-12T16:00:00 180 1586707200 true 20.43 0 20,43 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1020.8 0 1020,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T06:59:00 2020-04-12T14:00:00 2020-04-12T17:00:00 180 1586710800 true 20.11 0 20,11 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1020.3 0 1020,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T06:59:00 2020-04-12T15:00:00 2020-04-12T18:00:00 180 1586714400 true 19.43 0 19,43 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1020.1 0 1020,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T06:59:00 2020-04-12T16:00:00 2020-04-12T19:00:00 180 1586718000 true 18.68 0 18,68 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1020.1 0 1020,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T06:59:00 2020-04-12T17:00:00 2020-04-12T20:00:00 180 1586721600 true 17.78 0 17,78 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1020.4 0 1020,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T06:59:00 2020-04-12T18:00:00 2020-04-12T21:00:00 180 1586725200 true 17.11 0 17,11 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1020.9 0 1020,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T06:59:00 2020-04-12T19:00:00 2020-04-12T22:00:00 180 1586728800 true 16.73 0 16,73 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1020.9 0 1020,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T06:59:00 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T23:00:00 180 1586732400 true 16.49 0 16,49 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1021 0 1021 mb mb true 0 0 0 % % 2020-04-11T21:00:00 2020-04-12T00:00:00 180 1586649600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-04-12T03:59:00 2020-04-12T06:59:00 180 1586674740 2020-04-12T17:00:00 2020-04-12T20:00:00 180 1586721600 true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 0 0 0 % % 6 Δευτέρα false 2 false 2020-04-13T20:01:00 2020-04-13T06:57:00 true 20.33 0 20,33 °C °C true 15.24 0 15,24 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Δυτικός ασθενής - 3 BF W false false false 0 0 W15.png Αίθριος false 20 false 2020-04-13T20:01:00 2020-04-13T06:57:00 2020-04-12T21:00:00 2020-04-13T00:00:00 180 1586736000 true 16.25 0 16,25 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1021.1 0 1021,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-13T20:01:00 2020-04-13T06:57:00 2020-04-12T22:00:00 2020-04-13T01:00:00 180 1586739600 true 16 0 16 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1021 0 1021 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-13T20:01:00 2020-04-13T06:57:00 2020-04-12T23:00:00 2020-04-13T02:00:00 180 1586743200 true 15.86 0 15,86 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1020.9 0 1020,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-13T20:01:00 2020-04-13T06:57:00 2020-04-13T00:00:00 2020-04-13T03:00:00 180 1586746800 true 15.78 0 15,78 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1020.7 0 1020,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-13T20:01:00 2020-04-13T06:57:00 2020-04-13T01:00:00 2020-04-13T04:00:00 180 1586750400 true 15.65 0 15,65 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1020.6 0 1020,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-13T20:01:00 2020-04-13T06:57:00 2020-04-13T02:00:00 2020-04-13T05:00:00 180 1586754000 true 15.52 0 15,52 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1020.5 0 1020,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-13T20:01:00 2020-04-13T06:57:00 2020-04-13T03:00:00 2020-04-13T06:00:00 180 1586757600 true 15.58 0 15,58 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 64 0 64 % % true 1020.3 0 1020,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-13T20:01:00 2020-04-13T06:57:00 2020-04-13T04:00:00 2020-04-13T07:00:00 180 1586761200 true 15.95 0 15,95 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 63 0 63 % % true 1020.4 0 1020,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-13T20:01:00 2020-04-13T06:57:00 2020-04-13T05:00:00 2020-04-13T08:00:00 180 1586764800 true 16.51 0 16,51 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 62 0 62 % % true 1020.6 0 1020,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-13T20:01:00 2020-04-13T06:57:00 2020-04-13T06:00:00 2020-04-13T09:00:00 180 1586768400 true 17.22 0 17,22 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 61 0 61 % % true 1020.9 0 1020,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-13T20:01:00 2020-04-13T06:57:00 2020-04-13T07:00:00 2020-04-13T10:00:00 180 1586772000 true 18.01 0 18,01 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1021.2 0 1021,2 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-13T20:01:00 2020-04-13T06:57:00 2020-04-13T08:00:00 2020-04-13T11:00:00 180 1586775600 true 19.03 0 19,03 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1021.5 0 1021,5 mb mb true 0.47 0 0,47 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-04-13T20:01:00 2020-04-13T06:57:00 2020-04-13T09:00:00 2020-04-13T12:00:00 180 1586779200 true 19.76 0 19,76 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1021.6 0 1021,6 mb mb true 0.68 0 0,68 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-04-13T20:01:00 2020-04-13T06:57:00 2020-04-13T10:00:00 2020-04-13T13:00:00 180 1586782800 true 20.04 0 20,04 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1021.5 0 1021,5 mb mb true 0.75 0 0,75 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-04-13T20:01:00 2020-04-13T06:57:00 2020-04-13T11:00:00 2020-04-13T14:00:00 180 1586786400 true 19.89 0 19,89 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1021.5 0 1021,5 mb mb true 0.75 0 0,75 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-04-13T20:01:00 2020-04-13T06:57:00 2020-04-13T12:00:00 2020-04-13T15:00:00 180 1586790000 true 19.62 0 19,62 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1021.2 0 1021,2 mb mb true 0.77 0 0,77 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-04-13T20:01:00 2020-04-13T06:57:00 2020-04-13T13:00:00 2020-04-13T16:00:00 180 1586793600 true 19.14 0 19,14 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1020.9 0 1020,9 mb mb true 0.85 0 0,85 % % 2020-04-12T21:00:00 2020-04-13T00:00:00 180 1586736000 Νεφώσεις κατά περιόδους όλη την ημέρα. Mostly cloudy throughout the day. 2020-04-13T03:57:00 2020-04-13T06:57:00 180 1586761020 2020-04-13T17:01:00 2020-04-13T20:01:00 180 1586808060 true 0.0096 0 0,0096 mm mm true 0.49 0 0,49 % %
sunny

Σήμερα

Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους όλη την ημέρα.

11°c

windy

BF 6

deltiokairou

Tα Κύθηρα, ή αλλιώς Τσιρίγο είναι το νησί της θεάς Ουράνιας Αφροδίτης και του Έρωτα. Βρίσκονται στη Νότιο Ελλάδα μεταξύ της νότιας Πελοποννήσου και της Κρήτης. Είναι ορεινό νησί με πολλές κοιλάδες που καταλήγουν στη θάλασσα και σχηματίζουν μαγευτικές παραλίες. Έχουν έκταση περίπου 280 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η βλάστηση είναι πλούσια, κυρίως στα βόρεια και δυτικά τμήματα του νησιού. Το κλίμα είναι μεσογειακό, με αρκετή υγρασία και ισχυρούς ανέμους κυρίως το χειμώνα. Σε αρκετά σημεία του νησιού υπάρχουν πηγές που ρέουν όλο το χρόνο.
Τα Κύθηρα έχουν πληθυσμό τρεις χιλιάδες κατοίκους, τα χωριά στα οποία μένουν είναι πολλά και μικρά, διάσπαρτα σε όλη τη γεωγραφική τους έκταση. Οι κάτοικοι ασχολούνται στον αγροτικό τομέα, το εμπόριο και τον τουρισμό. Τα κύρια αγροτικά προϊόντα είναι το λάδι και το φημισμένης ποιότητας μέλι.
Η πολιτιστική κληρονομιά των Κυθήρων είναι πλούσια αφού τόσοι λαοί πάτησαν στη γη τους. Τα μνημεία μαρτυρούν την ιστορία. Η αρχιτεκτονική του νησιού ακουμπάει στις τεχνοτροπίες και τα στοιχεία κυρίως των Ενετών, της Κρήτης και της Μάνης. Το Ιστορικό Αρχείο Κυθήρων, βρίσκεται σήμερα στο Κάστρο της πρωτεύουσας είναι το δεύτερο σημαντικό μετά την Κέρκυρα, αφού διατηρεί αρχεία από το 16ο αιώνα. Τα βυζαντινά μνημεία και τα αγγλικά κτίσματα κοσμούν κάθε πλαγιά, κάθε κορφή του νησιού. Οι αρχαιολόγοι με οργανωμένες ομάδες φέρνουν στο φως σημαντικά στοιχεία. Ο μύθος της Αφροδίτης αναβιώνει στους ανθρώπους, στις πέτρες και στη θάλασσα.

Πηγή: www.kythera.gr

ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΚΥΘΗΡΑ

Τα Κύθηρα είναι το σταυροδρόμι των πολιτισμών της Μεσογείου. Ήταν ανέκαθεν το φιλόξενο καταφύγιο των κουρσάρων, των εποίκων, των ασκητών και των κατατρεγμένων. Κατοικούνται από τη νεολιθική εποχή. Τουριστικά βρίσκεται σε ανάπτυξη και συγκεντρώνει τα βλέμματα των επισκεπτών.

ΚΥΘΗΡΑ

0 12006 false 50 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:06:00 0.0 true 11 0 11 °C °C true 1022 0 1022 mb mb true 78 0 78 % % 2020-04-06T22:00:00 2020-04-07T01:00:00 180 1586221200 0 true 6 0 6 BF BF Βορειοανατολικός ισχυρός - 6 BF NNE false false false 0 0 NE30.png Ανεμώδης και συννεφιά Windy and Overcast 0 Τρίτη false 50 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:06:00 true 13.79 0 13,79 °C °C true 10.61 0 10,61 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF Βορειοανατολικός ισχυρός - 6 BF NNE false false false 0 0 NE30.png Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:06:00 2020-04-06T21:00:00 2020-04-07T00:00:00 180 1586217600 true 11.59 0 11,59 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0071 0 0,0071 mm mm true 78 0 78 % % true 1021.8 0 1021,8 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:06:00 2020-04-06T22:00:00 2020-04-07T01:00:00 180 1586221200 true 11.36 0 11,36 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0831 0 0,0831 mm mm true 78 0 78 % % true 1021.9 0 1021,9 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:06:00 2020-04-06T23:00:00 2020-04-07T02:00:00 180 1586224800 true 11.14 0 11,14 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.114 0 0,114 mm mm true 79 0 79 % % true 1021.4 0 1021,4 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:06:00 2020-04-07T00:00:00 2020-04-07T03:00:00 180 1586228400 true 11 0 11 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.149 0 0,149 mm mm true 79 0 79 % % true 1021.1 0 1021,1 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:06:00 2020-04-07T01:00:00 2020-04-07T04:00:00 180 1586232000 true 10.9 0 10,9 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.2341 0 0,2341 mm mm true 80 0 80 % % true 1021 0 1021 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:06:00 2020-04-07T02:00:00 2020-04-07T05:00:00 180 1586235600 true 10.89 0 10,89 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.333 0 0,333 mm mm true 79 0 79 % % true 1020.9 0 1020,9 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:06:00 2020-04-07T03:00:00 2020-04-07T06:00:00 180 1586239200 true 11.05 0 11,05 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.2358 0 0,2358 mm mm true 79 0 79 % % true 1021 0 1021 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:06:00 2020-04-07T04:00:00 2020-04-07T07:00:00 180 1586242800 true 11.25 0 11,25 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0958 0 0,0958 mm mm true 79 0 79 % % true 1021.2 0 1021,2 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:06:00 2020-04-07T05:00:00 2020-04-07T08:00:00 180 1586246400 true 11.47 0 11,47 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0437 0 0,0437 mm mm true 78 0 78 % % true 1021.7 0 1021,7 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:06:00 2020-04-07T06:00:00 2020-04-07T09:00:00 180 1586250000 true 11.79 0 11,79 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0163 0 0,0163 mm mm true 77 0 77 % % true 1021.7 0 1021,7 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:06:00 2020-04-07T07:00:00 2020-04-07T10:00:00 180 1586253600 true 12.15 0 12,15 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1021.2 0 1021,2 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:06:00 2020-04-07T08:00:00 2020-04-07T11:00:00 180 1586257200 true 12.64 0 12,64 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1021.7 0 1021,7 mb mb true 0.91 0 0,91 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:06:00 2020-04-07T09:00:00 2020-04-07T12:00:00 180 1586260800 true 13 0 13 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 72 0 72 % % true 1021.9 0 1021,9 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:06:00 2020-04-07T10:00:00 2020-04-07T13:00:00 180 1586264400 true 13.3 0 13,3 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1021.8 0 1021,8 mb mb true 0.91 0 0,91 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:06:00 2020-04-07T11:00:00 2020-04-07T14:00:00 180 1586268000 true 13.49 0 13,49 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1022 0 1022 mb mb true 0.87 0 0,87 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:06:00 2020-04-07T12:00:00 2020-04-07T15:00:00 180 1586271600 true 13.49 0 13,49 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1021.7 0 1021,7 mb mb true 0.88 0 0,88 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:06:00 2020-04-07T13:00:00 2020-04-07T16:00:00 180 1586275200 true 13.49 0 13,49 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1021.7 0 1021,7 mb mb true 0.76 0 0,76 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:06:00 2020-04-07T14:00:00 2020-04-07T17:00:00 180 1586278800 true 13.29 0 13,29 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1021.5 0 1021,5 mb mb true 0.81 0 0,81 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:06:00 2020-04-07T15:00:00 2020-04-07T18:00:00 180 1586282400 true 13.13 0 13,13 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 71 0 71 % % true 1022 0 1022 mb mb true 0.73 0 0,73 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:06:00 2020-04-07T16:00:00 2020-04-07T19:00:00 180 1586286000 true 12.92 0 12,92 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1021.4 0 1021,4 mb mb true 0.72 0 0,72 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:06:00 2020-04-07T17:00:00 2020-04-07T20:00:00 180 1586289600 true 12.77 0 12,77 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1021.7 0 1021,7 mb mb true 0.76 0 0,76 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:06:00 2020-04-07T18:00:00 2020-04-07T21:00:00 180 1586293200 true 12.64 0 12,64 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1021.9 0 1021,9 mb mb true 0.79 0 0,79 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:06:00 2020-04-07T19:00:00 2020-04-07T22:00:00 180 1586296800 true 12.56 0 12,56 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1021.6 0 1021,6 mb mb true 0.76 0 0,76 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:06:00 2020-04-07T20:00:00 2020-04-07T23:00:00 180 1586300400 true 12.54 0 12,54 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1021.9 0 1021,9 mb mb true 0.7 0 0,7 % % 2020-04-06T21:00:00 2020-04-07T00:00:00 180 1586217600 Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους όλη την ημέρα. Windy and mostly cloudy throughout the day. 2020-04-07T04:06:00 2020-04-07T07:06:00 180 1586243160 2020-04-07T16:56:00 2020-04-07T19:56:00 180 1586289360 true 0.333 0 0,333 mm mm true 0.88 0 0,88 % % 1 Τετάρτη false 50 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T07:04:00 true 15.59 0 15,59 °C °C true 10.5 0 10,5 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF Βόρειος ισχυρός - 6 BF N false false false 0 0 N30.png Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T07:04:00 2020-04-07T21:00:00 2020-04-08T00:00:00 180 1586304000 true 12.54 0 12,54 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1021.7 0 1021,7 mb mb true 0.7 0 0,7 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T07:04:00 2020-04-07T22:00:00 2020-04-08T01:00:00 180 1586307600 true 12.26 0 12,26 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1021.5 0 1021,5 mb mb true 0.68 0 0,68 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T07:04:00 2020-04-07T23:00:00 2020-04-08T02:00:00 180 1586311200 true 11.86 0 11,86 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1020.8 0 1020,8 mb mb true 0.63 0 0,63 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T07:04:00 2020-04-08T00:00:00 2020-04-08T03:00:00 180 1586314800 true 11.45 0 11,45 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1020.6 0 1020,6 mb mb true 0.53 0 0,53 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T07:04:00 2020-04-08T01:00:00 2020-04-08T04:00:00 180 1586318400 true 11.13 0 11,13 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1020.1 0 1020,1 mb mb true 0.52 0 0,52 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T07:04:00 2020-04-08T02:00:00 2020-04-08T05:00:00 180 1586322000 true 10.87 0 10,87 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1020 0 1020 mb mb true 0.44 0 0,44 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T07:04:00 2020-04-08T03:00:00 2020-04-08T06:00:00 180 1586325600 true 10.77 0 10,77 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1019.9 0 1019,9 mb mb true 0.4 0 0,4 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T07:04:00 2020-04-08T04:00:00 2020-04-08T07:00:00 180 1586329200 true 10.92 0 10,92 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1020.4 0 1020,4 mb mb true 0.42 0 0,42 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T07:04:00 2020-04-08T05:00:00 2020-04-08T08:00:00 180 1586332800 true 11.28 0 11,28 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1020.4 0 1020,4 mb mb true 0.47 0 0,47 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T07:04:00 2020-04-08T06:00:00 2020-04-08T09:00:00 180 1586336400 true 11.79 0 11,79 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1020.5 0 1020,5 mb mb true 0.55 0 0,55 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T07:04:00 2020-04-08T07:00:00 2020-04-08T10:00:00 180 1586340000 true 12.38 0 12,38 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1020.6 0 1020,6 mb mb true 0.69 0 0,69 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T07:04:00 2020-04-08T08:00:00 2020-04-08T11:00:00 180 1586343600 true 13.21 0 13,21 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1021 0 1021 mb mb true 0.84 0 0,84 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T07:04:00 2020-04-08T09:00:00 2020-04-08T12:00:00 180 1586347200 true 13.89 0 13,89 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1020.7 0 1020,7 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T07:04:00 2020-04-08T10:00:00 2020-04-08T13:00:00 180 1586350800 true 14.65 0 14,65 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1020.5 0 1020,5 mb mb true 0.91 0 0,91 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T07:04:00 2020-04-08T11:00:00 2020-04-08T14:00:00 180 1586354400 true 15.07 0 15,07 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1020.3 0 1020,3 mb mb true 0.83 0 0,83 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T07:04:00 2020-04-08T12:00:00 2020-04-08T15:00:00 180 1586358000 true 15.31 0 15,31 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1020 0 1020 mb mb true 0.7 0 0,7 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T07:04:00 2020-04-08T13:00:00 2020-04-08T16:00:00 180 1586361600 true 15.14 0 15,14 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1019.8 0 1019,8 mb mb true 0.48 0 0,48 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T07:04:00 2020-04-08T14:00:00 2020-04-08T17:00:00 180 1586365200 true 14.82 0 14,82 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true