ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΚΩΣ

Η Κως συνδέεται ακτοπλοϊκά με το λιμάνι του Πειραιά, νησιά των Κυκλάδων και άλλα νησιά των Δωδεκανήσων. Υπάρχουν ακόμη δρομολόγια πλοίων για τη γειτονική Τουρκία. Η πιο δημοφιλής διαδρομή είναι από τον Πειραιά. Το λιμάνι βρίσκεται σε βολική τοποθεσία στην πόλη της Κω.

ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΚΩΣ

0 174 false 2 false 2020-10-20T18:29:00 2020-10-20T07:25:00 0.0 true 22 0 22 °C °C true 1019 0 1019 mb mb true 67 0 67 % % 2020-10-20T09:00:00 2020-10-20T12:00:00 180 1603195200 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NNW false false false 0 0 NW15.png Αραιή συννεφιά Partly Cloudy 0 Τρίτη false 2 false 2020-10-20T18:29:00 2020-10-20T07:25:00 true 22.75 0 22,75 °C °C true 18.93 0 18,93 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NNW false false false 0 0 NW15.png Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-20T18:29:00 2020-10-20T07:25:00 2020-10-20T01:00:00 2020-10-20T04:00:00 180 1603166400 true 19.45 0 19,45 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1018 0 1018 mb mb true 0.64 0 0,64 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-20T18:29:00 2020-10-20T07:25:00 2020-10-20T02:00:00 2020-10-20T05:00:00 180 1603170000 true 19.25 0 19,25 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1017.7 0 1017,7 mb mb true 0.63 0 0,63 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-10-20T18:29:00 2020-10-20T07:25:00 2020-10-20T03:00:00 2020-10-20T06:00:00 180 1603173600 true 19.2 0 19,2 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0.58 0 0,58 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-10-20T18:29:00 2020-10-20T07:25:00 2020-10-20T04:00:00 2020-10-20T07:00:00 180 1603177200 true 19.31 0 19,31 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 0.59 0 0,59 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-20T18:29:00 2020-10-20T07:25:00 2020-10-20T05:00:00 2020-10-20T08:00:00 180 1603180800 true 19.48 0 19,48 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1018.1 0 1018,1 mb mb true 0.58 0 0,58 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-20T18:29:00 2020-10-20T07:25:00 2020-10-20T06:00:00 2020-10-20T09:00:00 180 1603184400 true 19.8 0 19,8 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1018.4 0 1018,4 mb mb true 0.58 0 0,58 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-20T18:29:00 2020-10-20T07:25:00 2020-10-20T07:00:00 2020-10-20T10:00:00 180 1603188000 true 20.42 0 20,42 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1018.5 0 1018,5 mb mb true 0.41 0 0,41 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-20T18:29:00 2020-10-20T07:25:00 2020-10-20T08:00:00 2020-10-20T11:00:00 180 1603191600 true 21.39 0 21,39 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 70 0 70 % % true 1018.7 0 1018,7 mb mb true 0.34 0 0,34 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-20T18:29:00 2020-10-20T07:25:00 2020-10-20T09:00:00 2020-10-20T12:00:00 180 1603195200 true 21.99 0 21,99 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 67 0 67 % % true 1018.7 0 1018,7 mb mb true 0.48 0 0,48 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-20T18:29:00 2020-10-20T07:25:00 2020-10-20T10:00:00 2020-10-20T13:00:00 180 1603198800 true 22.3 0 22,3 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1018.6 0 1018,6 mb mb true 0.51 0 0,51 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-20T18:29:00 2020-10-20T07:25:00 2020-10-20T11:00:00 2020-10-20T14:00:00 180 1603202400 true 22.45 0 22,45 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1018 0 1018 mb mb true 0.58 0 0,58 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-20T18:29:00 2020-10-20T07:25:00 2020-10-20T12:00:00 2020-10-20T15:00:00 180 1603206000 true 22.47 0 22,47 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1017.7 0 1017,7 mb mb true 0.45 0 0,45 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-20T18:29:00 2020-10-20T07:25:00 2020-10-20T13:00:00 2020-10-20T16:00:00 180 1603209600 true 22.36 0 22,36 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0129 0 0,0129 mm mm true 63 0 63 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 0.55 0 0,55 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-20T18:29:00 2020-10-20T07:25:00 2020-10-20T14:00:00 2020-10-20T17:00:00 180 1603213200 true 22.08 0 22,08 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0.61 0 0,61 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-20T18:29:00 2020-10-20T07:25:00 2020-10-20T15:00:00 2020-10-20T18:00:00 180 1603216800 true 21.77 0 21,77 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0.63 0 0,63 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-20T18:29:00 2020-10-20T07:25:00 2020-10-20T16:00:00 2020-10-20T19:00:00 180 1603220400 true 21.49 0 21,49 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1017.3 0 1017,3 mb mb true 0.64 0 0,64 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-20T18:29:00 2020-10-20T07:25:00 2020-10-20T17:00:00 2020-10-20T20:00:00 180 1603224000 true 21.19 0 21,19 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0.65 0 0,65 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-20T18:29:00 2020-10-20T07:25:00 2020-10-20T18:00:00 2020-10-20T21:00:00 180 1603227600 true 20.9 0 20,9 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0.65 0 0,65 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-20T18:29:00 2020-10-20T07:25:00 2020-10-20T19:00:00 2020-10-20T22:00:00 180 1603231200 true 20.64 0 20,64 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0.64 0 0,64 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-20T18:29:00 2020-10-20T07:25:00 2020-10-20T20:00:00 2020-10-20T23:00:00 180 1603234800 true 20.28 0 20,28 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0.61 0 0,61 % % 2020-10-19T21:00:00 2020-10-20T00:00:00 180 1603152000 Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα. Partly cloudy throughout the day. 2020-10-20T04:25:00 2020-10-20T07:25:00 180 1603178700 2020-10-20T15:29:00 2020-10-20T18:29:00 180 1603218540 true 0.0129 0 0,0129 mm mm true 0.56 0 0,56 % % 1 Τετάρτη false 2 false 2020-10-21T18:28:00 2020-10-21T07:26:00 true 23.75 0 23,75 °C °C true 18.66 0 18,66 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NNW false false false 0 0 NW10.png Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-10-21T18:28:00 2020-10-21T07:26:00 2020-10-20T21:00:00 2020-10-21T00:00:00 180 1603238400 true 19.96 0 19,96 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0.59 0 0,59 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-21T18:28:00 2020-10-21T07:26:00 2020-10-20T22:00:00 2020-10-21T01:00:00 180 1603242000 true 19.78 0 19,78 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1017 0 1017 mb mb true 0.6 0 0,6 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-21T18:28:00 2020-10-21T07:26:00 2020-10-20T23:00:00 2020-10-21T02:00:00 180 1603245600 true 19.63 0 19,63 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 74 0 74 % % true 1016.8 0 1016,8 mb mb true 0.6 0 0,6 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-21T18:28:00 2020-10-21T07:26:00 2020-10-21T00:00:00 2020-10-21T03:00:00 180 1603249200 true 19.39 0 19,39 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 75 0 75 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0.61 0 0,61 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-21T18:28:00 2020-10-21T07:26:00 2020-10-21T01:00:00 2020-10-21T04:00:00 180 1603252800 true 19.19 0 19,19 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0.6 0 0,6 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-21T18:28:00 2020-10-21T07:26:00 2020-10-21T02:00:00 2020-10-21T05:00:00 180 1603256400 true 19.02 0 19,02 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0.6 0 0,6 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-21T18:28:00 2020-10-21T07:26:00 2020-10-21T03:00:00 2020-10-21T06:00:00 180 1603260000 true 18.93 0 18,93 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0332 0 0,0332 mm mm true 78 0 78 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0.6 0 0,6 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-21T18:28:00 2020-10-21T07:26:00 2020-10-21T04:00:00 2020-10-21T07:00:00 180 1603263600 true 18.99 0 18,99 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0285 0 0,0285 mm mm true 78 0 78 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0.6 0 0,6 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-21T18:28:00 2020-10-21T07:26:00 2020-10-21T05:00:00 2020-10-21T08:00:00 180 1603267200 true 18.96 0 18,96 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.1001 0 0,1001 mm mm true 78 0 78 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0.61 0 0,61 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-21T18:28:00 2020-10-21T07:26:00 2020-10-21T06:00:00 2020-10-21T09:00:00 180 1603270800 true 19.28 0 19,28 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0686 0 0,0686 mm mm true 77 0 77 % % true 1016.8 0 1016,8 mb mb true 0.63 0 0,63 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-21T18:28:00 2020-10-21T07:26:00 2020-10-21T07:00:00 2020-10-21T10:00:00 180 1603274400 true 20.06 0 20,06 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0241 0 0,0241 mm mm true 73 0 73 % % true 1017 0 1017 mb mb true 0.63 0 0,63 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-21T18:28:00 2020-10-21T07:26:00 2020-10-21T08:00:00 2020-10-21T11:00:00 180 1603278000 true 21.28 0 21,28 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0.62 0 0,62 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-21T18:28:00 2020-10-21T07:26:00 2020-10-21T09:00:00 2020-10-21T12:00:00 180 1603281600 true 22.1 0 22,1 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0287 0 0,0287 mm mm true 64 0 64 % % true 1017.3 0 1017,3 mb mb true 0.62 0 0,62 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-21T18:28:00 2020-10-21T07:26:00 2020-10-21T10:00:00 2020-10-21T13:00:00 180 1603285200 true 22.61 0 22,61 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0939 0 0,0939 mm mm true 62 0 62 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0.62 0 0,62 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-21T18:28:00 2020-10-21T07:26:00 2020-10-21T11:00:00 2020-10-21T14:00:00 180 1603288800 true 23.16 0 23,16 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1016.8 0 1016,8 mb mb true 0.62 0 0,62 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-21T18:28:00 2020-10-21T07:26:00 2020-10-21T12:00:00 2020-10-21T15:00:00 180 1603292400 true 23.46 0 23,46 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0.61 0 0,61 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-21T18:28:00 2020-10-21T07:26:00 2020-10-21T13:00:00 2020-10-21T16:00:00 180 1603296000 true 23.33 0 23,33 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.122 0 0,122 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0.6 0 0,6 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-21T18:28:00 2020-10-21T07:26:00 2020-10-21T14:00:00 2020-10-21T17:00:00 180 1603299600 true 22.96 0 22,96 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.2084 0 0,2084 mm mm true 59 0 59 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0.58 0 0,58 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-21T18:28:00 2020-10-21T07:26:00 2020-10-21T15:00:00 2020-10-21T18:00:00 180 1603303200 true 22.38 0 22,38 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.2204 0 0,2204 mm mm true 60 0 60 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0.57 0 0,57 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-10-21T18:28:00 2020-10-21T07:26:00 2020-10-21T16:00:00 2020-10-21T19:00:00 180 1603306800 true 21.87 0 21,87 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.2957 0 0,2957 mm mm true 61 0 61 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0.57 0 0,57 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-10-21T18:28:00 2020-10-21T07:26:00 2020-10-21T17:00:00 2020-10-21T20:00:00 180 1603310400 true 21.41 0 21,41 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.3147 0 0,3147 mm mm true 62 0 62 % % true 1017.1 0 1017,1 mb mb true 0.57 0 0,57 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-10-21T18:28:00 2020-10-21T07:26:00 2020-10-21T18:00:00 2020-10-21T21:00:00 180 1603314000 true 20.91 0 20,91 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0.5113 0 0,5113 mm mm true 64 0 64 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0.57 0 0,57 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-10-21T18:28:00 2020-10-21T07:26:00 2020-10-21T19:00:00 2020-10-21T22:00:00 180 1603317600 true 20.52 0 20,52 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0.2791 0 0,2791 mm mm true 66 0 66 % % true 1017.8 0 1017,8 mb mb true 0.58 0 0,58 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-21T18:28:00 2020-10-21T07:26:00 2020-10-21T20:00:00 2020-10-21T23:00:00 180 1603321200 true 20.08 0 20,08 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.1812 0 0,1812 mm mm true 70 0 70 % % true 1017.8 0 1017,8 mb mb true 0.6 0 0,6 % % 2020-10-20T21:00:00 2020-10-21T00:00:00 180 1603238400 Νεφώσεις κατά περιόδους όλη την ημέρα. Mostly cloudy throughout the day. 2020-10-21T04:26:00 2020-10-21T07:26:00 180 1603265160 2020-10-21T15:28:00 2020-10-21T18:28:00 180 1603304880 true 0.5114 0 0,5114 mm mm true 0.6 0 0,6 % % 2 Πέμπτη false 1 false 2020-10-22T18:26:00 2020-10-22T07:26:00 true 24.23 0 24,23 °C °C true 19.03 0 19,03 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NNW false false false 0 0 NW10.png Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-22T18:26:00 2020-10-22T07:26:00 2020-10-21T21:00:00 2020-10-22T00:00:00 180 1603324800 true 19.74 0 19,74 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.2796 0 0,2796 mm mm true 73 0 73 % % true 1017.9 0 1017,9 mb mb true 0.61 0 0,61 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-10-22T18:26:00 2020-10-22T07:26:00 2020-10-21T22:00:00 2020-10-22T01:00:00 180 1603328400 true 19.6 0 19,6 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0.2119 0 0,2119 mm mm true 75 0 75 % % true 1017.9 0 1017,9 mb mb true 0.43 0 0,43 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-22T18:26:00 2020-10-22T07:26:00 2020-10-21T23:00:00 2020-10-22T02:00:00 180 1603332000 true 19.53 0 19,53 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.284 0 0,284 mm mm true 77 0 77 % % true 1017.9 0 1017,9 mb mb true 0.61 0 0,61 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-22T18:26:00 2020-10-22T07:26:00 2020-10-22T00:00:00 2020-10-22T03:00:00 180 1603335600 true 19.44 0 19,44 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.2484 0 0,2484 mm mm true 78 0 78 % % true 1017.8 0 1017,8 mb mb true 0.61 0 0,61 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-22T18:26:00 2020-10-22T07:26:00 2020-10-22T01:00:00 2020-10-22T04:00:00 180 1603339200 true 19.35 0 19,35 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0.1264 0 0,1264 mm mm true 79 0 79 % % true 1017.8 0 1017,8 mb mb true 0.6 0 0,6 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-22T18:26:00 2020-10-22T07:26:00 2020-10-22T02:00:00 2020-10-22T05:00:00 180 1603342800 true 19.3 0 19,3 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.1524 0 0,1524 mm mm true 79 0 79 % % true 1017.9 0 1017,9 mb mb true 0.69 0 0,69 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-22T18:26:00 2020-10-22T07:26:00 2020-10-22T03:00:00 2020-10-22T06:00:00 180 1603346400 true 19.39 0 19,39 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.2626 0 0,2626 mm mm true 79 0 79 % % true 1018.1 0 1018,1 mb mb true 0.66 0 0,66 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-10-22T18:26:00 2020-10-22T07:26:00 2020-10-22T04:00:00 2020-10-22T07:00:00 180 1603350000 true 19.61 0 19,61 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.1367 0 0,1367 mm mm true 79 0 79 % % true 1018.3 0 1018,3 mb mb true 0.45 0 0,45 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-22T18:26:00 2020-10-22T07:26:00 2020-10-22T05:00:00 2020-10-22T08:00:00 180 1603353600 true 19.95 0 19,95 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0189 0 0,0189 mm mm true 78 0 78 % % true 1018.3 0 1018,3 mb mb true 0.37 0 0,37 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-22T18:26:00 2020-10-22T07:26:00 2020-10-22T06:00:00 2020-10-22T09:00:00 180 1603357200 true 20.45 0 20,45 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0114 0 0,0114 mm mm true 77 0 77 % % true 1018.5 0 1018,5 mb mb true 0.28 0 0,28 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-22T18:26:00 2020-10-22T07:26:00 2020-10-22T07:00:00 2020-10-22T10:00:00 180 1603360800 true 21.29 0 21,29 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0068 0 0,0068 mm mm true 73 0 73 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-22T18:26:00 2020-10-22T07:26:00 2020-10-22T08:00:00 2020-10-22T11:00:00 180 1603364400 true 22.35 0 22,35 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0052 0 0,0052 mm mm true 68 0 68 % % true 1019.3 0 1019,3 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-22T18:26:00 2020-10-22T07:26:00 2020-10-22T09:00:00 2020-10-22T12:00:00 180 1603368000 true 23.15 0 23,15 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 64 0 64 % % true 1019.4 0 1019,4 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-22T18:26:00 2020-10-22T07:26:00 2020-10-22T10:00:00 2020-10-22T13:00:00 180 1603371600 true 23.64 0 23,64 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0348 0 0,0348 mm mm true 61 0 61 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-22T18:26:00 2020-10-22T07:26:00 2020-10-22T11:00:00 2020-10-22T14:00:00 180 1603375200 true 23.9 0 23,9 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0343 0 0,0343 mm mm true 60 0 60 % % true 1018.5 0 1018,5 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-22T18:26:00 2020-10-22T07:26:00 2020-10-22T12:00:00 2020-10-22T15:00:00 180 1603378800 true 23.93 0 23,93 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1018.5 0 1018,5 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-22T18:26:00 2020-10-22T07:26:00 2020-10-22T13:00:00 2020-10-22T16:00:00 180 1603382400 true 23.63 0 23,63 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1018.2 0 1018,2 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-22T18:26:00 2020-10-22T07:26:00 2020-10-22T14:00:00 2020-10-22T17:00:00 180 1603386000 true 23.09 0 23,09 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1018.2 0 1018,2 mb mb true 0.12 0 0,12 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-22T18:26:00 2020-10-22T07:26:00 2020-10-22T15:00:00 2020-10-22T18:00:00 180 1603389600 true 22.49 0 22,49 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1018.2 0 1018,2 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-22T18:26:00 2020-10-22T07:26:00 2020-10-22T16:00:00 2020-10-22T19:00:00 180 1603393200 true 22.03 0 22,03 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1018.4 0 1018,4 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-22T18:26:00 2020-10-22T07:26:00 2020-10-22T17:00:00 2020-10-22T20:00:00 180 1603396800 true 21.58 0 21,58 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1018.8 0 1018,8 mb mb true 0.12 0 0,12 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-22T18:26:00 2020-10-22T07:26:00 2020-10-22T18:00:00 2020-10-22T21:00:00 180 1603400400 true 21.17 0 21,17 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-22T18:26:00 2020-10-22T07:26:00 2020-10-22T19:00:00 2020-10-22T22:00:00 180 1603404000 true 20.87 0 20,87 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1019.3 0 1019,3 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-22T18:26:00 2020-10-22T07:26:00 2020-10-22T20:00:00 2020-10-22T23:00:00 180 1603407600 true 20.55 0 20,55 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1019.3 0 1019,3 mb mb true 0.05 0 0,05 % % 2020-10-21T21:00:00 2020-10-22T00:00:00 180 1603324800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-10-22T04:26:00 2020-10-22T07:26:00 180 1603351560 2020-10-22T15:26:00 2020-10-22T18:26:00 180 1603391160 true 0.2853 0 0,2853 mm mm true 0.28 0 0,28 % % 3 Παρασκευή false 1 false 2020-10-23T18:25:00 2020-10-23T07:27:00 true 24.51 0 24,51 °C °C true 19.19 0 19,19 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NNW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 20 false 2020-10-23T18:25:00 2020-10-23T07:27:00 2020-10-22T21:00:00 2020-10-23T00:00:00 180 1603411200 true 20.32 0 20,32 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-23T18:25:00 2020-10-23T07:27:00 2020-10-22T22:00:00 2020-10-23T01:00:00 180 1603414800 true 20.19 0 20,19 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-23T18:25:00 2020-10-23T07:27:00 2020-10-22T23:00:00 2020-10-23T02:00:00 180 1603418400 true 20.06 0 20,06 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1018.7 0 1018,7 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-23T18:25:00 2020-10-23T07:27:00 2020-10-23T00:00:00 2020-10-23T03:00:00 180 1603422000 true 19.91 0 19,91 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1018.4 0 1018,4 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-23T18:25:00 2020-10-23T07:27:00 2020-10-23T01:00:00 2020-10-23T04:00:00 180 1603425600 true 19.67 0 19,67 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1017.9 0 1017,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-23T18:25:00 2020-10-23T07:27:00 2020-10-23T02:00:00 2020-10-23T05:00:00 180 1603429200 true 19.49 0 19,49 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 79 0 79 % % true 1017.8 0 1017,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-23T18:25:00 2020-10-23T07:27:00 2020-10-23T03:00:00 2020-10-23T06:00:00 180 1603432800 true 19.48 0 19,48 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 79 0 79 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-23T18:25:00 2020-10-23T07:27:00 2020-10-23T04:00:00 2020-10-23T07:00:00 180 1603436400 true 19.74 0 19,74 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 79 0 79 % % true 1018.1 0 1018,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-23T18:25:00 2020-10-23T07:27:00 2020-10-23T05:00:00 2020-10-23T08:00:00 180 1603440000 true 20.21 0 20,21 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1018.5 0 1018,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-23T18:25:00 2020-10-23T07:27:00 2020-10-23T06:00:00 2020-10-23T09:00:00 180 1603443600 true 20.83 0 20,83 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1018.8 0 1018,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-23T18:25:00 2020-10-23T07:27:00 2020-10-23T07:00:00 2020-10-23T10:00:00 180 1603447200 true 21.7 0 21,7 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-23T18:25:00 2020-10-23T07:27:00 2020-10-23T08:00:00 2020-10-23T11:00:00 180 1603450800 true 22.81 0 22,81 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1019.3 0 1019,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-23T18:25:00 2020-10-23T07:27:00 2020-10-23T09:00:00 2020-10-23T12:00:00 180 1603454400 true 23.55 0 23,55 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1019.3 0 1019,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-23T18:25:00 2020-10-23T07:27:00 2020-10-23T10:00:00 2020-10-23T13:00:00 180 1603458000 true 23.91 0 23,91 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-23T18:25:00 2020-10-23T07:27:00 2020-10-23T11:00:00 2020-10-23T14:00:00 180 1603461600 true 24.04 0 24,04 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 60 0 60 % % true 1018.3 0 1018,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-23T18:25:00 2020-10-23T07:27:00 2020-10-23T12:00:00 2020-10-23T15:00:00 180 1603465200 true 24 0 24 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 59 0 59 % % true 1017.8 0 1017,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-23T18:25:00 2020-10-23T07:27:00 2020-10-23T13:00:00 2020-10-23T16:00:00 180 1603468800 true 24.22 0 24,22 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-23T18:25:00 2020-10-23T07:27:00 2020-10-23T14:00:00 2020-10-23T17:00:00 180 1603472400 true 23.78 0 23,78 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-23T18:25:00 2020-10-23T07:27:00 2020-10-23T15:00:00 2020-10-23T18:00:00 180 1603476000 true 23.22 0 23,22 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-23T18:25:00 2020-10-23T07:27:00 2020-10-23T16:00:00 2020-10-23T19:00:00 180 1603479600 true 22.7 0 22,7 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1017.7 0 1017,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-23T18:25:00 2020-10-23T07:27:00 2020-10-23T17:00:00 2020-10-23T20:00:00 180 1603483200 true 22.1 0 22,1 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1017.9 0 1017,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-23T18:25:00 2020-10-23T07:27:00 2020-10-23T18:00:00 2020-10-23T21:00:00 180 1603486800 true 21.64 0 21,64 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1018 0 1018 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-23T18:25:00 2020-10-23T07:27:00 2020-10-23T19:00:00 2020-10-23T22:00:00 180 1603490400 true 21.38 0 21,38 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1018 0 1018 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-23T18:25:00 2020-10-23T07:27:00 2020-10-23T20:00:00 2020-10-23T23:00:00 180 1603494000 true 21.15 0 21,15 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1017.9 0 1017,9 mb mb true 0 0 0 % % 2020-10-22T21:00:00 2020-10-23T00:00:00 180 1603411200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-10-23T04:27:00 2020-10-23T07:27:00 180 1603438020 2020-10-23T15:25:00 2020-10-23T18:25:00 180 1603477500 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0 0 0 % % 4 Σάββατο false 1 false 2020-10-24T18:24:00 2020-10-24T07:28:00 true 26.02 0 26,02 °C °C true 20.11 0 20,11 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Bορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:24:00 2020-10-24T07:28:00 2020-10-23T21:00:00 2020-10-24T00:00:00 180 1603497600 true 20.9 0 20,9 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:24:00 2020-10-24T07:28:00 2020-10-23T22:00:00 2020-10-24T01:00:00 180 1603501200 true 20.78 0 20,78 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1017 0 1017 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:24:00 2020-10-24T07:28:00 2020-10-23T23:00:00 2020-10-24T02:00:00 180 1603504800 true 20.69 0 20,69 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 77 0 77 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:24:00 2020-10-24T07:28:00 2020-10-24T00:00:00 2020-10-24T03:00:00 180 1603508400 true 20.58 0 20,58 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 77 0 77 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:24:00 2020-10-24T07:28:00 2020-10-24T01:00:00 2020-10-24T04:00:00 180 1603512000 true 20.39 0 20,39 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1015.8 0 1015,8 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:24:00 2020-10-24T07:28:00 2020-10-24T02:00:00 2020-10-24T05:00:00 180 1603515600 true 20.42 0 20,42 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1015.8 0 1015,8 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:24:00 2020-10-24T07:28:00 2020-10-24T03:00:00 2020-10-24T06:00:00 180 1603519200 true 20.56 0 20,56 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1015.5 0 1015,5 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:24:00 2020-10-24T07:28:00 2020-10-24T04:00:00 2020-10-24T07:00:00 180 1603522800 true 20.75 0 20,75 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-24T18:24:00 2020-10-24T07:28:00 2020-10-24T05:00:00 2020-10-24T08:00:00 180 1603526400 true 20.98 0 20,98 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-24T18:24:00 2020-10-24T07:28:00 2020-10-24T06:00:00 2020-10-24T09:00:00 180 1603530000 true 21.39 0 21,39 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-24T18:24:00 2020-10-24T07:28:00 2020-10-24T07:00:00 2020-10-24T10:00:00 180 1603533600 true 22.28 0 22,28 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-24T18:24:00 2020-10-24T07:28:00 2020-10-24T08:00:00 2020-10-24T11:00:00 180 1603537200 true 23.56 0 23,56 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-24T18:24:00 2020-10-24T07:28:00 2020-10-24T09:00:00 2020-10-24T12:00:00 180 1603540800 true 24.48 0 24,48 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1015.8 0 1015,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-24T18:24:00 2020-10-24T07:28:00 2020-10-24T10:00:00 2020-10-24T13:00:00 180 1603544400 true 25.15 0 25,15 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-24T18:24:00 2020-10-24T07:28:00 2020-10-24T11:00:00 2020-10-24T14:00:00 180 1603548000 true 25.58 0 25,58 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-24T18:24:00 2020-10-24T07:28:00 2020-10-24T12:00:00 2020-10-24T15:00:00 180 1603551600 true 25.74 0 25,74 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-24T18:24:00 2020-10-24T07:28:00 2020-10-24T13:00:00 2020-10-24T16:00:00 180 1603555200 true 25.51 0 25,51 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-24T18:24:00 2020-10-24T07:28:00 2020-10-24T14:00:00 2020-10-24T17:00:00 180 1603558800 true 24.98 0 24,98 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-24T18:24:00 2020-10-24T07:28:00 2020-10-24T15:00:00 2020-10-24T18:00:00 180 1603562400 true 24.36 0 24,36 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:24:00 2020-10-24T07:28:00 2020-10-24T16:00:00 2020-10-24T19:00:00 180 1603566000 true 23.79 0 23,79 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:24:00 2020-10-24T07:28:00 2020-10-24T17:00:00 2020-10-24T20:00:00 180 1603569600 true 23.16 0 23,16 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:24:00 2020-10-24T07:28:00 2020-10-24T18:00:00 2020-10-24T21:00:00 180 1603573200 true 22.66 0 22,66 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:24:00 2020-10-24T07:28:00 2020-10-24T19:00:00 2020-10-24T22:00:00 180 1603576800 true 22.2 0 22,2 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:24:00 2020-10-24T07:28:00 2020-10-24T20:00:00 2020-10-24T23:00:00 180 1603580400 true 21.77 0 21,77 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0 0 0 % % 2020-10-23T21:00:00 2020-10-24T00:00:00 180 1603497600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-10-24T04:28:00 2020-10-24T07:28:00 180 1603524480 2020-10-24T15:24:00 2020-10-24T18:24:00 180 1603563840 true 0.0084 0 0,0084 mm mm true 0.04 0 0,04 % % 5 Κυριακή false 2 false 2020-10-25T18:23:00 2020-10-25T07:29:00 true 25.41 0 25,41 °C °C true 20.47 0 20,47 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Δυτικός ασθενής - 3 BF W false false false 0 0 W15.png Αίθριος false 20 false 2020-10-25T18:23:00 2020-10-25T07:29:00 2020-10-24T21:00:00 2020-10-25T00:00:00 180 1603584000 true 21.34 0 21,34 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 73 0 73 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-25T18:23:00 2020-10-25T07:29:00 2020-10-24T22:00:00 2020-10-25T01:00:00 180 1603587600 true 21.12 0 21,12 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-25T18:23:00 2020-10-25T07:29:00 2020-10-24T23:00:00 2020-10-25T02:00:00 180 1603591200 true 21.01 0 21,01 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-25T18:23:00 2020-10-25T07:29:00 2020-10-25T00:00:00 2020-10-25T03:00:00 180 1603594800 true 20.91 0 20,91 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-25T18:23:00 2020-10-25T07:29:00 2020-10-25T01:00:00 2020-10-25T04:00:00 180 1603598400 true 20.76 0 20,76 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-25T18:23:00 2020-10-25T07:29:00 2020-10-25T02:00:00 2020-10-25T05:00:00 180 1603602000 true 20.75 0 20,75 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-25T18:23:00 2020-10-25T07:29:00 2020-10-25T03:00:00 2020-10-25T06:00:00 180 1603605600 true 20.83 0 20,83 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 77 0 77 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-25T18:23:00 2020-10-25T07:29:00 2020-10-25T04:00:00 2020-10-25T07:00:00 180 1603609200 true 20.97 0 20,97 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 77 0 77 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-25T18:23:00 2020-10-25T07:29:00 2020-10-25T05:00:00 2020-10-25T08:00:00 180 1603612800 true 21.19 0 21,19 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 76 0 76 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-25T18:23:00 2020-10-25T07:29:00 2020-10-25T06:00:00 2020-10-25T09:00:00 180 1603616400 true 21.61 0 21,61 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-25T18:23:00 2020-10-25T07:29:00 2020-10-25T07:00:00 2020-10-25T10:00:00 180 1603620000 true 22.52 0 22,52 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 71 0 71 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0.25 0 0,25 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-25T18:23:00 2020-10-25T07:29:00 2020-10-25T08:00:00 2020-10-25T11:00:00 180 1603623600 true 23.72 0 23,72 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 66 0 66 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0.35 0 0,35 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-25T18:23:00 2020-10-25T07:29:00 2020-10-25T09:00:00 2020-10-25T12:00:00 180 1603627200 true 24.58 0 24,58 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 62 0 62 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0.43 0 0,43 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-25T18:23:00 2020-10-25T07:29:00 2020-10-25T10:00:00 2020-10-25T13:00:00 180 1603630800 true 24.99 0 24,99 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0.48 0 0,48 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-25T18:23:00 2020-10-25T07:29:00 2020-10-25T11:00:00 2020-10-25T14:00:00 180 1603634400 true 25.12 0 25,12 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0.5 0 0,5 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-25T18:23:00 2020-10-25T07:29:00 2020-10-25T12:00:00 2020-10-25T15:00:00 180 1603638000 true 25.02 0 25,02 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0.53 0 0,53 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-25T18:23:00 2020-10-25T07:29:00 2020-10-25T13:00:00 2020-10-25T16:00:00 180 1603641600 true 24.69 0 24,69 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 0.59 0 0,59 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-25T18:23:00 2020-10-25T07:29:00 2020-10-25T14:00:00 2020-10-25T17:00:00 180 1603645200 true 24.2 0 24,2 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0.65 0 0,65 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-25T18:23:00 2020-10-25T07:29:00 2020-10-25T15:00:00 2020-10-25T18:00:00 180 1603648800 true 23.69 0 23,69 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0.7 0 0,7 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-25T18:23:00 2020-10-25T07:29:00 2020-10-25T16:00:00 2020-10-25T19:00:00 180 1603652400 true 23.23 0 23,23 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0.72 0 0,72 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-25T18:23:00 2020-10-25T07:29:00 2020-10-25T17:00:00 2020-10-25T20:00:00 180 1603656000 true 22.74 0 22,74 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0.73 0 0,73 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-25T18:23:00 2020-10-25T07:29:00 2020-10-25T18:00:00 2020-10-25T21:00:00 180 1603659600 true 22.31 0 22,31 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0.76 0 0,76 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-25T18:23:00 2020-10-25T07:29:00 2020-10-25T19:00:00 2020-10-25T22:00:00 180 1603663200 true 21.94 0 21,94 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0.82 0 0,82 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-25T18:23:00 2020-10-25T07:29:00 2020-10-25T20:00:00 2020-10-25T23:00:00 180 1603666800 true 21.63 0 21,63 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0.9 0 0,9 % % 2020-10-24T21:00:00 2020-10-25T00:00:00 180 1603584000 Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα. Partly cloudy throughout the day. 2020-10-25T04:29:00 2020-10-25T07:29:00 180 1603610940 2020-10-25T15:23:00 2020-10-25T18:23:00 180 1603650180 true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 0.41 0 0,41 % % 6 Δευτέρα false 9 false 2020-10-26T18:21:00 2020-10-26T07:30:00 true 24.69 0 24,69 °C °C true 18.5 0 18,5 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF WSW false false false 0 0 SW10.png 2020-10-25T22:00:00 2020-10-26T01:00:00 180 1603674000 Βροχή κατα τη διάρκεια της νύχτας. Rain overnight. 2020-10-26T04:30:00 2020-10-26T07:30:00 180 1603697400 2020-10-26T15:21:00 2020-10-26T18:21:00 180 1603736460 true 2.8103 0 2,8103 mm mm true 0.9 0 0,9 % %
sunny

Σήμερα

Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα.

22°c

windy

BF 3

deltiokairou

Ακτοπλοϊκός Οδηγός για την Κω

Πώς μπορώ να ταξιδέψω στην Κω;

Πτήσεις προς Κω

Μπορείτε να πετάξετε προς το Διεθνές Αεροδρόμιο της Κω (KGS) με εγχώριες πτήσεις όλο το χρόνο από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Κατά τους θερινούς μήνες το αεροδρόμιο προσφέρει επίσης διεθνείς συνδέσεις στην Ευρώπη από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, το Βέλγιο, την Ελβετία και την Ολλανδία.

Πλοία για την Κω

Το πλοίο παραμένει ο πιο δημοφιλής τρόπος για να φτάσετε στο νησί, αφού το λιμάνι είναι κοντά στο κέντρο της πόλης και έχει συχνή σύνδεση με τον Πειραιά


Ποιες ακτοπλοϊκές ταξιδεύουν στην Κω;

Η Κως εξυπηρετείται από τις εταιρείες Blue Star Ferries και Dodekanisos Seaways


Πόσο κάνει το εισιτήριο για Κω;
 • Διαδρομή: Πειραιάς στην Κω
  Μέσο κόστος ανά επιβάτη που ταξιδεύει τον Ιούλιο: 57 €

Που μπορώ να παραλάβω τα εισιτήριά μου;

Στο λιμάνι της Κω θα βρείτε κεντρικά γραφεία όλων των ακτοπλοϊκών εταιρειών που εξυπηρετούν το νησί και είναι πάντοτε ανοιχτά κοντά στις ώρες αναχώρησης. Θα τα αναγνωρίσετε από τα λογότυπα των εταιρειών που εκπροσωπούν. Συνήθως τα γραφεία χρεώνουν ένα μικρό τέλος για την εκτύπωση των εισιτηρίων, περίπου 1€ ανά εισιτήριο. Αναλαμβάνουμε να στείλουμε το εισιτήριά σας με courier όπου κι αν βρίσκεστε, αρκεί να το επιλέξετε όταν κάνετε την κράτηση


Μπορώ να χρησιμοποιήσω e-ticket για τα πλοία προς/από την Κω;

Ναι. Αν ταξιδεύετε με τη Blue Star Ferries, μπορείτε να ταξιδέψετε με ηλεκτρονικό εισιτήριο. Θα σας δώσουμε μια ιστοσελίδα στην οποία θα πρέπει να συμπληρώσετε τον κωδικό της κράτησής σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να εκτυπώσετε το εισιτήριό σας ή να το αποθηκεύσετε στο κινητό σας τηλέφωνο


Τι χρειάζομαι για να παραλάβω τα εισιτήρια;

Για να εκτυπώσετε το εισιτήριο θα πρέπει να κρατάτε ένα αντίγραφο της κράτησης ή να την έχετε στο τηλέφωνό σας, καθώς και ένα έγκυρο έγγραφο ταυτοποίησης με φωτογραφία (διαβατήριο ή ταυτότητα) που θα χρειαστεί και στην επιβίβασή σας


Πώς θα βρω φθηνά εισιτήρια;

Οι συμβουλές μας για ένα οικονομικό εισιτήριο:

 • Κάντε την κράτηση όσο το δυνατό νωρίτερα
  Πολλές εταιρείες διαθέτουν εισιτήρια προσφοράς σε περιορισμένο αριθμό για κάθε δρομολόγιο. Αναζητείστε τα εγκαίρως στο Zaplous, ώστε να προλάβετε ένα τέτοιο εισιτήριο
 • Συγκρίνετε τις τιμές μεταξύ των ακτοπλοϊκών εταιρειών που κάνουν τη διαδρομή, χρησιμοποιώντας την αναζήτηση στο Zaplous
 • Αποφύγετε την επιλογή ταχύπλοου
  Η επιλογή ενός ταχύπλοου για Κω θα σας γλυτώσει χρόνο από το ταξίδι, ωστόσο το εισιτήριο είναι πάντα ακριβότερο από του συμβατικού πλοίου
 • Επιλέξτε εσωτερική καμπίνα αντί για εξωτερική
  Αν προτιμάτε να ταξιδεύετε σε καμπίνα, η εσωτερική είναι πάντα οικονομικότερη. Η μόνη διαφορά είναι πως δεν διαθέτει παράθυρο

Πως θα φτάσω στην Κω από την ηπειρωτική Ελλάδα;

Μπορείτε να ταξιδέψετε στην Κω από το λιμάνι του Πειραιά


Πως θα φτάσω στο λιμάνι;
 • Με αυτοκίνητο
  Το λιμάνι είναι καλά συνδεδεμένο με την πόλη και έχει επαρκή σήμανση
 • Λεωφορείο
  Υπάρχει στάση λεωφορείου ακριβώς έξω από το λιμάνι στο τέλος της προκυμαίας για αστικά και υπεραστικά λεωφορεία, συμπεριλαμβανομένου και του λεψφορείου για το αεροδρόμιο. Η διαδρομή από το αεροδρόμιο είναι περίπου 40 λεπτά και το καλοκαίρι υπάρχει τακτική σύνδεση
 • Ταξί
  Τα ταξί συνγκεντρώνονται σε έναν χώρο στάθμευσης κοντά στην προβλήτα. Ωστόσο, μπορείτε να βρείτε και κάποια ταξί παρατεταγμένα κοντά στο λιμάνι

Οι προτάσεις μας όσο είστε στην Κω

 • Μόλις φτάσετε, δείτε το δέντρο του Ιπποκράτη. Βρίσκεται στην πόλη της Κω κοντά στο λιμάνι
 • Επισκεφθείτε το εντυπωσιακό ρωμαϊκό αμφιθέατρο ακριβώς πίσω από την πόλη
 • Περπατήστε στο μεσαιωνικό οικισμό του Παλαιού Πυλίου από την πλευρά του όρους Δικαίου
 • Νοικιάστε ένα ποδήλατο. Η πόλη της Κω είναι επίπεδη και αξίζει να την εξερευνήσετε με το ποδήλατο
 • Στην ενδοχώρα υπάρχουν πολλά όμορφα μονοπάτια για να εξερευνήσετε αν σας αρέσει η πεζοπορία
 • Βουτήξτε στις θερμές πηγές στην παραλία Θέρμα για τις θεραπευτικές ιδιότητες της λάσπης

Χρήσιμα τηλέφωνα στην Κω

 • Αστυνομικό τμήμα : 22420 28211
 • Νοσοκομείο: 22420 22300
 • Λιμεναρχείο: 22420 26594
 • Λεωφορεία: 22420 22292
 • Αεροδρόμιο Κω: 22420 56000

Πότε θα πρέπει να βρίσκομαι στο λιμάνι;

 • Με τα πόδια: Τουλάχιστον μία ώρα πριν ταξιδέψετε
 • Με αυτοκίνητο: Τουλάχιστον δύο ώρες πριν ταξιδέψετε, καθώς τον Ιούλιο και τον Αύγουστο παρατηρείται αυξημένη κίνηση κατά τις ώρες άφιξης/αναχώρησης των πλοίων.

Μπορώ να πάρω μαζί μου το κατοικίδιό μου;


Ναι, μπορείτε να πάρετε το κατοικίδιό σας στο πλοίο, ωστόσο δεν είναι δυνατό να κάνετε κράτηση για το ειδικό κλουβί.

 • Τα συμβατικά πλοία διαθέτουν ειδικά κλουβιά σε κλιματιζόμενο χώρο ("σκυλιέρες") αλλά κατά την υψηλή περίοδο γεμίζουν γρήγορα. Μπορείτε να έχετε το σκυλί μαζί σας, σε όλες τις ανοιχτές περιοχές του καταστρώματος, πάντοτε με λουρί. Τα μικρόσωμα ζώα μπορούν να ταξιδεύουν μέσα στο πλοίο, εφόσον παραμένουν μέσα στην ειδική ταξιδιωτική τσάντα.


  Η καλύτερη επιλογή είναι να κλείσετε μια καμπίνα κατοικιδίων (PET). Πρόκειται για κανονικές καμπίνες, μόνο που δεν έχουν μοκέτα. Έτσι θα ταξιδέψετε χωρίς άγχος, ακόμη και τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο που τα πλοία είναι γεμάτα.

 • Τα ταχύπλοα πλοία και τα καταμαράν έχουν και αυτά ειδικά κλουβιάαλλά είναι περιορισμένα σε αριθμό. Επιπλέον στα περισσότερα ταχύπλοα δεν υπάρχουν ανοικτοί χώροι καταστρώματος προσβάσιμοι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οπότε δεν θα μπορέσετε να είστε έξω μαζί με το τετράποδο φίλο σας. Ωστόσο, αν το κατοικίδιό σας είναι μικρόσωμο και βρίσκεται μέσα σε ταξιδιωτική τσάντα, θα μπορείτε να το κρατήσετε μέσα.

Μπορώ να πληρώσω με PayPal ή χρεωστική κάρτα;

Ναι, η πληρωμή μπορεί να γίνει με οποιαδήποτε χρεωστική κάρτα, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα ασφαλούς πληρωμής με PayPal.

Copyright: Zaplous.gr 2020 ©