ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΚΩΣ

Οι ατελείωτες παραλίες με τα τιρκουάζ νερά, η βλάστηση και τα άφθονα νερά, τα αρχαία και μεσαιωνικά μνημεία καθώς και τα επιβλητικά κτίρια των Ιταλών χαρακτηρίζουν την Κω, το τρίτο σε μέγεθος νησί των Δωδεκανήσων, που απέχει μόλις 4 μίλια από τις τουρκικές ακτές.

ΚΩΣ

0 174 false 4 false 2019-02-23T17:59:57 2019-02-23T06:51:25 0.0 true 13 0 13 °C °C true 1013 0 1013 mb mb true 57.999999999999993 0 58 % % 2019-02-23T03:00:00 2019-02-23T05:00:00 120 1550898000 0 true 3 0 3 BF BF Νοτιοανατολικός ασθενής - 3 BF SSE false false false 0 0 SE15.png Συννεφιά Overcast 0 Σάββατο false 9 false 2019-02-23T17:59:57 2019-02-23T06:51:25 true 14.84 0 14,84 °C °C true 12.09 0 12,09 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Νοτιοανατολικός σχεδόν μέτριος - 4 BF SSE false false false 0 0 SE20.png Αίθριος false 20 false 2019-02-23T17:59:57 2019-02-23T06:51:25 2019-02-22T22:00:00 2019-02-23T00:00:00 120 1550880000 true 12.09 0 12,09 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1015.16 0 1015,16 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-23T17:59:57 2019-02-23T06:51:25 2019-02-22T23:00:00 2019-02-23T01:00:00 120 1550883600 true 12.16 0 12,16 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1014.78 0 1014,78 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-23T17:59:57 2019-02-23T06:51:25 2019-02-23T00:00:00 2019-02-23T02:00:00 120 1550887200 true 12.36 0 12,36 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1014.38 0 1014,38 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-02-23T17:59:57 2019-02-23T06:51:25 2019-02-23T01:00:00 2019-02-23T03:00:00 120 1550890800 true 12.62 0 12,62 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1013.95 0 1013,95 mb mb true 0.44 0 0,44 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-23T17:59:57 2019-02-23T06:51:25 2019-02-23T02:00:00 2019-02-23T04:00:00 120 1550894400 true 12.88 0 12,88 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1013.51 0 1013,51 mb mb true 0.76 0 0,76 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T17:59:57 2019-02-23T06:51:25 2019-02-23T03:00:00 2019-02-23T05:00:00 120 1550898000 true 13.12 0 13,12 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1013.22 0 1013,22 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T17:59:57 2019-02-23T06:51:25 2019-02-23T04:00:00 2019-02-23T06:00:00 120 1550901600 true 13.43 0 13,43 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1013.09 0 1013,09 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T17:59:57 2019-02-23T06:51:25 2019-02-23T05:00:00 2019-02-23T07:00:00 120 1550905200 true 13.74 0 13,74 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1013.11 0 1013,11 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T17:59:57 2019-02-23T06:51:25 2019-02-23T06:00:00 2019-02-23T08:00:00 120 1550908800 true 14.08 0 14,08 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.0102 0 0,0102 mm mm true 62 0 62 % % true 1013.17 0 1013,17 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T17:59:57 2019-02-23T06:51:25 2019-02-23T07:00:00 2019-02-23T09:00:00 120 1550912400 true 14.39 0 14,39 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.061 0 0,061 mm mm true 63 0 63 % % true 1013.27 0 1013,27 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T17:59:57 2019-02-23T06:51:25 2019-02-23T08:00:00 2019-02-23T10:00:00 120 1550916000 true 14.67 0 14,67 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.2362 0 0,2362 mm mm true 65 0 65 % % true 1013.43 0 1013,43 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T17:59:57 2019-02-23T06:51:25 2019-02-23T09:00:00 2019-02-23T11:00:00 120 1550919600 true 14.81 0 14,81 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.4343 0 0,4343 mm mm true 66 0 66 % % true 1013.53 0 1013,53 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T17:59:57 2019-02-23T06:51:25 2019-02-23T10:00:00 2019-02-23T12:00:00 120 1550923200 true 14.84 0 14,84 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.4623 0 0,4623 mm mm true 68 0 68 % % true 1013.52 0 1013,52 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T17:59:57 2019-02-23T06:51:25 2019-02-23T11:00:00 2019-02-23T13:00:00 120 1550926800 true 14.67 0 14,67 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.4166 0 0,4166 mm mm true 70 0 70 % % true 1013.49 0 1013,49 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-02-23T17:59:57 2019-02-23T06:51:25 2019-02-23T12:00:00 2019-02-23T14:00:00 120 1550930400 true 14.44 0 14,44 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.414 0 0,414 mm mm true 72 0 72 % % true 1013.51 0 1013,51 mb mb true 0.89 0 0,89 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-02-23T17:59:57 2019-02-23T06:51:25 2019-02-23T13:00:00 2019-02-23T15:00:00 120 1550934000 true 14.39 0 14,39 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.4801 0 0,4801 mm mm true 73 0 73 % % true 1013.63 0 1013,63 mb mb true 0.69 0 0,69 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-02-23T17:59:57 2019-02-23T06:51:25 2019-02-23T14:00:00 2019-02-23T16:00:00 120 1550937600 true 14.39 0 14,39 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.5817 0 0,5817 mm mm true 72 0 72 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0.42 0 0,42 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T17:59:57 2019-02-23T06:51:25 2019-02-23T15:00:00 2019-02-23T17:00:00 120 1550941200 true 14.32 0 14,32 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.7061 0 0,7061 mm mm true 73 0 73 % % true 1014.11 0 1014,11 mb mb true 0.26 0 0,26 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T17:59:57 2019-02-23T06:51:25 2019-02-23T16:00:00 2019-02-23T18:00:00 120 1550944800 true 14.07 0 14,07 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.8865 0 0,8865 mm mm true 75 0 75 % % true 1014.57 0 1014,57 mb mb true 0.29 0 0,29 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T17:59:57 2019-02-23T06:51:25 2019-02-23T17:00:00 2019-02-23T19:00:00 120 1550948400 true 13.73 0 13,73 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 1.0922 0 1,0922 mm mm true 78 0 78 % % true 1015.15 0 1015,15 mb mb true 0.42 0 0,42 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T17:59:57 2019-02-23T06:51:25 2019-02-23T18:00:00 2019-02-23T20:00:00 120 1550952000 true 13.41 0 13,41 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 1.1582 0 1,1582 mm mm true 80 0 80 % % true 1015.64 0 1015,64 mb mb true 0.57 0 0,57 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T17:59:57 2019-02-23T06:51:25 2019-02-23T19:00:00 2019-02-23T21:00:00 120 1550955600 true 13.15 0 13,15 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.9576 0 0,9576 mm mm true 82 0 82 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0.72 0 0,72 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-23T17:59:57 2019-02-23T06:51:25 2019-02-23T20:00:00 2019-02-23T22:00:00 120 1550959200 true 13.04 0 13,04 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.6807 0 0,6807 mm mm true 82 0 82 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0.88 0 0,88 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-23T17:59:57 2019-02-23T06:51:25 2019-02-23T21:00:00 2019-02-23T23:00:00 120 1550962800 true 13 0 13 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.4902 0 0,4902 mm mm true 82 0 82 % % true 1016.49 0 1016,49 mb mb true 1 0 1 % % 2019-02-22T22:00:00 2019-02-23T00:00:00 120 1550880000 Ασθενής βροχή το βραδυ. Light rain in the evening. 2019-02-23T04:51:25 2019-02-23T06:51:25 120 1550904685 2019-02-23T15:59:57 2019-02-23T17:59:57 120 1550944797 true 1.1582 0 1,1582 mm mm true 0.69 0 0,69 % % 1 Κυριακή false 9 false 2019-02-24T18:00:57 2019-02-24T06:50:08 true 15.07 0 15,07 °C °C true 12.71 0 12,71 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοανατολικός σχεδόν μέτριος - 4 BF ESE false false false 0 0 SE20.png Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-24T18:00:57 2019-02-24T06:50:08 2019-02-23T22:00:00 2019-02-24T00:00:00 120 1550966400 true 12.95 0 12,95 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.3683 0 0,3683 mm mm true 82 0 82 % % true 1016.63 0 1016,63 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:00:57 2019-02-24T06:50:08 2019-02-23T23:00:00 2019-02-24T01:00:00 120 1550970000 true 12.95 0 12,95 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.2845 0 0,2845 mm mm true 82 0 82 % % true 1016.67 0 1016,67 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:00:57 2019-02-24T06:50:08 2019-02-24T00:00:00 2019-02-24T02:00:00 120 1550973600 true 12.93 0 12,93 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.2489 0 0,2489 mm mm true 82 0 82 % % true 1016.72 0 1016,72 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:00:57 2019-02-24T06:50:08 2019-02-24T01:00:00 2019-02-24T03:00:00 120 1550977200 true 12.88 0 12,88 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.2286 0 0,2286 mm mm true 83 0 83 % % true 1016.73 0 1016,73 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:00:57 2019-02-24T06:50:08 2019-02-24T02:00:00 2019-02-24T04:00:00 120 1550980800 true 12.78 0 12,78 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.2337 0 0,2337 mm mm true 84 0 84 % % true 1016.75 0 1016,75 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:00:57 2019-02-24T06:50:08 2019-02-24T03:00:00 2019-02-24T05:00:00 120 1550984400 true 12.74 0 12,74 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.2642 0 0,2642 mm mm true 85 0 85 % % true 1016.87 0 1016,87 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:00:57 2019-02-24T06:50:08 2019-02-24T04:00:00 2019-02-24T06:00:00 120 1550988000 true 12.71 0 12,71 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.3454 0 0,3454 mm mm true 85 0 85 % % true 1017.18 0 1017,18 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:00:57 2019-02-24T06:50:08 2019-02-24T05:00:00 2019-02-24T07:00:00 120 1550991600 true 12.73 0 12,73 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.5029 0 0,5029 mm mm true 84 0 84 % % true 1017.57 0 1017,57 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:00:57 2019-02-24T06:50:08 2019-02-24T06:00:00 2019-02-24T08:00:00 120 1550995200 true 12.87 0 12,87 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.6477 0 0,6477 mm mm true 83 0 83 % % true 1017.96 0 1017,96 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:00:57 2019-02-24T06:50:08 2019-02-24T07:00:00 2019-02-24T09:00:00 120 1550998800 true 13.15 0 13,15 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.7036 0 0,7036 mm mm true 82 0 82 % % true 1018.35 0 1018,35 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:00:57 2019-02-24T06:50:08 2019-02-24T08:00:00 2019-02-24T10:00:00 120 1551002400 true 13.58 0 13,58 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.8026 0 0,8026 mm mm true 80 0 80 % % true 1018.73 0 1018,73 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:00:57 2019-02-24T06:50:08 2019-02-24T09:00:00 2019-02-24T11:00:00 120 1551006000 true 13.98 0 13,98 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.8788 0 0,8788 mm mm true 78 0 78 % % true 1018.88 0 1018,88 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:00:57 2019-02-24T06:50:08 2019-02-24T10:00:00 2019-02-24T12:00:00 120 1551009600 true 14.36 0 14,36 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.7493 0 0,7493 mm mm true 76 0 76 % % true 1018.66 0 1018,66 mb mb true 1 0 1 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-24T18:00:57 2019-02-24T06:50:08 2019-02-24T11:00:00 2019-02-24T13:00:00 120 1551013200 true 14.73 0 14,73 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.5334 0 0,5334 mm mm true 73 0 73 % % true 1018.22 0 1018,22 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-24T18:00:57 2019-02-24T06:50:08 2019-02-24T12:00:00 2019-02-24T14:00:00 120 1551016800 true 14.94 0 14,94 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.3785 0 0,3785 mm mm true 72 0 72 % % true 1017.87 0 1017,87 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:00:57 2019-02-24T06:50:08 2019-02-24T13:00:00 2019-02-24T15:00:00 120 1551020400 true 15.02 0 15,02 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.2565 0 0,2565 mm mm true 71 0 71 % % true 1017.61 0 1017,61 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:00:57 2019-02-24T06:50:08 2019-02-24T14:00:00 2019-02-24T16:00:00 120 1551024000 true 15.07 0 15,07 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.1956 0 0,1956 mm mm true 70 0 70 % % true 1017.45 0 1017,45 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:00:57 2019-02-24T06:50:08 2019-02-24T15:00:00 2019-02-24T17:00:00 120 1551027600 true 15.06 0 15,06 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.2007 0 0,2007 mm mm true 70 0 70 % % true 1017.41 0 1017,41 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:00:57 2019-02-24T06:50:08 2019-02-24T16:00:00 2019-02-24T18:00:00 120 1551031200 true 14.94 0 14,94 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.2769 0 0,2769 mm mm true 71 0 71 % % true 1017.64 0 1017,64 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:00:57 2019-02-24T06:50:08 2019-02-24T17:00:00 2019-02-24T19:00:00 120 1551034800 true 14.73 0 14,73 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.5029 0 0,5029 mm mm true 72 0 72 % % true 1018 0 1018 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:00:57 2019-02-24T06:50:08 2019-02-24T18:00:00 2019-02-24T20:00:00 120 1551038400 true 14.47 0 14,47 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.7239 0 0,7239 mm mm true 73 0 73 % % true 1018.32 0 1018,32 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:00:57 2019-02-24T06:50:08 2019-02-24T19:00:00 2019-02-24T21:00:00 120 1551042000 true 14.29 0 14,29 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.6731 0 0,6731 mm mm true 74 0 74 % % true 1018.56 0 1018,56 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:00:57 2019-02-24T06:50:08 2019-02-24T20:00:00 2019-02-24T22:00:00 120 1551045600 true 14.17 0 14,17 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.4978 0 0,4978 mm mm true 74 0 74 % % true 1018.75 0 1018,75 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:00:57 2019-02-24T06:50:08 2019-02-24T21:00:00 2019-02-24T23:00:00 120 1551049200 true 14.04 0 14,04 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.3683 0 0,3683 mm mm true 75 0 75 % % true 1018.83 0 1018,83 mb mb true 1 0 1 % % 2019-02-23T22:00:00 2019-02-24T00:00:00 120 1550966400 Ασθενής βροχή μέχρι το απόγευμα. Light rain until afternoon. 2019-02-24T04:50:08 2019-02-24T06:50:08 120 1550991008 2019-02-24T16:00:57 2019-02-24T18:00:57 120 1551031257 true 0.8788 0 0,8788 mm mm true 1 0 1 % % 2 Δευτέρα false 9 false 2019-02-25T18:01:57 2019-02-25T06:48:50 true 14.89 0 14,89 °C °C true 12.97 0 12,97 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Bορειοανατολικός ασθενής - 3 BF NE false false false 0 0 NE15.png Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:01:57 2019-02-25T06:48:50 2019-02-24T22:00:00 2019-02-25T00:00:00 120 1551052800 true 13.87 0 13,87 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0.3251 0 0,3251 mm mm true 75 0 75 % % true 1018.71 0 1018,71 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:01:57 2019-02-25T06:48:50 2019-02-24T23:00:00 2019-02-25T01:00:00 120 1551056400 true 13.72 0 13,72 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0.3023 0 0,3023 mm mm true 75 0 75 % % true 1018.49 0 1018,49 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:01:57 2019-02-25T06:48:50 2019-02-25T00:00:00 2019-02-25T02:00:00 120 1551060000 true 13.57 0 13,57 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0.2464 0 0,2464 mm mm true 75 0 75 % % true 1018.14 0 1018,14 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:01:57 2019-02-25T06:48:50 2019-02-25T01:00:00 2019-02-25T03:00:00 120 1551063600 true 13.39 0 13,39 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.1397 0 0,1397 mm mm true 75 0 75 % % true 1017.59 0 1017,59 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:01:57 2019-02-25T06:48:50 2019-02-25T02:00:00 2019-02-25T04:00:00 120 1551067200 true 13.21 0 13,21 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0508 0 0,0508 mm mm true 75 0 75 % % true 1016.95 0 1016,95 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:01:57 2019-02-25T06:48:50 2019-02-25T03:00:00 2019-02-25T05:00:00 120 1551070800 true 13.17 0 13,17 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0178 0 0,0178 mm mm true 75 0 75 % % true 1016.42 0 1016,42 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:01:57 2019-02-25T06:48:50 2019-02-25T04:00:00 2019-02-25T06:00:00 120 1551074400 true 13.2 0 13,2 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1016.19 0 1016,19 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:01:57 2019-02-25T06:48:50 2019-02-25T05:00:00 2019-02-25T07:00:00 120 1551078000 true 13.06 0 13,06 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1016.08 0 1016,08 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:01:57 2019-02-25T06:48:50 2019-02-25T06:00:00 2019-02-25T08:00:00 120 1551081600 true 12.97 0 12,97 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1015.94 0 1015,94 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:01:57 2019-02-25T06:48:50 2019-02-25T07:00:00 2019-02-25T09:00:00 120 1551085200 true 13.04 0 13,04 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0711 0 0,0711 mm mm true 73 0 73 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:01:57 2019-02-25T06:48:50 2019-02-25T08:00:00 2019-02-25T10:00:00 120 1551088800 true 13.33 0 13,33 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.3683 0 0,3683 mm mm true 72 0 72 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:01:57 2019-02-25T06:48:50 2019-02-25T09:00:00 2019-02-25T11:00:00 120 1551092400 true 13.72 0 13,72 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.6858 0 0,6858 mm mm true 71 0 71 % % true 1014.96 0 1014,96 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:01:57 2019-02-25T06:48:50 2019-02-25T10:00:00 2019-02-25T12:00:00 120 1551096000 true 14.22 0 14,22 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.6045 0 0,6045 mm mm true 69 0 69 % % true 1014.22 0 1014,22 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:01:57 2019-02-25T06:48:50 2019-02-25T11:00:00 2019-02-25T13:00:00 120 1551099600 true 14.68 0 14,68 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.3759 0 0,3759 mm mm true 67 0 67 % % true 1013.32 0 1013,32 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:01:57 2019-02-25T06:48:50 2019-02-25T12:00:00 2019-02-25T14:00:00 120 1551103200 true 14.89 0 14,89 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.3175 0 0,3175 mm mm true 66 0 66 % % true 1012.58 0 1012,58 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:01:57 2019-02-25T06:48:50 2019-02-25T13:00:00 2019-02-25T15:00:00 120 1551106800 true 14.61 0 14,61 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.5867 0 0,5867 mm mm true 68 0 68 % % true 1012.17 0 1012,17 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-25T18:01:57 2019-02-25T06:48:50 2019-02-25T14:00:00 2019-02-25T16:00:00 120 1551110400 true 14.13 0 14,13 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 1.1989 0 1,1989 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή false 9 false 2019-02-25T18:01:57 2019-02-25T06:48:50 2019-02-25T15:00:00 2019-02-25T17:00:00 120 1551114000 true 13.64 0 13,64 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 1.7831 0 1,7831 mm mm true 74 0 74 % % true 1011.66 0 1011,66 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή false 9 false 2019-02-25T18:01:57 2019-02-25T06:48:50 2019-02-25T16:00:00 2019-02-25T18:00:00 120 1551117600 true 13.42 0 13,42 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 1.9939 0 1,9939 mm mm true 77 0 77 % % true 1011.43 0 1011,43 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή false 9 false 2019-02-25T18:01:57 2019-02-25T06:48:50 2019-02-25T17:00:00 2019-02-25T19:00:00 120 1551121200 true 13.21 0 13,21 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 1.9863 0 1,9863 mm mm true 80 0 80 % % true 1011.21 0 1011,21 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή false 9 false 2019-02-25T18:01:57 2019-02-25T06:48:50 2019-02-25T18:00:00 2019-02-25T20:00:00 120 1551124800 true 13.13 0 13,13 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 1.7526 0 1,7526 mm mm true 82 0 82 % % true 1010.99 0 1010,99 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-25T18:01:57 2019-02-25T06:48:50 2019-02-25T19:00:00 2019-02-25T21:00:00 120 1551128400 true 13.16 0 13,16 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 1.2217 0 1,2217 mm mm true 81 0 81 % % true 1010.75 0 1010,75 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:01:57 2019-02-25T06:48:50 2019-02-25T20:00:00 2019-02-25T22:00:00 120 1551132000 true 13.23 0 13,23 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.7087 0 0,7087 mm mm true 78 0 78 % % true 1010.52 0 1010,52 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:01:57 2019-02-25T06:48:50 2019-02-25T21:00:00 2019-02-25T23:00:00 120 1551135600 true 13.12 0 13,12 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.4191 0 0,4191 mm mm true 77 0 77 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 1 0 1 % % 2019-02-24T22:00:00 2019-02-25T00:00:00 120 1551052800 Βροχή από το απόγευμα, που συνεχίζεται μέχρι το βραδυ. Rain starting in the afternoon, continuing until evening. 2019-02-25T04:48:50 2019-02-25T06:48:50 120 1551077330 2019-02-25T16:01:57 2019-02-25T18:01:57 120 1551117717 true 1.9939 0 1,9939 mm mm true 1 0 1 % % 3 Τρίτη false 50 false 2019-02-26T18:02:56 2019-02-26T06:47:32 true 14.36 0 14,36 °C °C true 11.16 0 11,16 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NNW false false false 0 0 NW15.png Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:02:56 2019-02-26T06:47:32 2019-02-25T22:00:00 2019-02-26T00:00:00 120 1551139200 true 12.68 0 12,68 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.2108 0 0,2108 mm mm true 78 0 78 % % true 1010.15 0 1010,15 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:02:56 2019-02-26T06:47:32 2019-02-25T23:00:00 2019-02-26T01:00:00 120 1551142800 true 12.22 0 12,22 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.1651 0 0,1651 mm mm true 79 0 79 % % true 1010 0 1010 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:02:56 2019-02-26T06:47:32 2019-02-26T00:00:00 2019-02-26T02:00:00 120 1551146400 true 11.97 0 11,97 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.2692 0 0,2692 mm mm true 79 0 79 % % true 1009.87 0 1009,87 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:02:56 2019-02-26T06:47:32 2019-02-26T01:00:00 2019-02-26T03:00:00 120 1551150000 true 11.88 0 11,88 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.348 0 0,348 mm mm true 80 0 80 % % true 1009.68 0 1009,68 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:02:56 2019-02-26T06:47:32 2019-02-26T02:00:00 2019-02-26T04:00:00 120 1551153600 true 12.03 0 12,03 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0.442 0 0,442 mm mm true 79 0 79 % % true 1009.51 0 1009,51 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:02:56 2019-02-26T06:47:32 2019-02-26T03:00:00 2019-02-26T05:00:00 120 1551157200 true 12.23 0 12,23 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.5105 0 0,5105 mm mm true 78 0 78 % % true 1009.47 0 1009,47 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:02:56 2019-02-26T06:47:32 2019-02-26T04:00:00 2019-02-26T06:00:00 120 1551160800 true 12.24 0 12,24 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.447 0 0,447 mm mm true 78 0 78 % % true 1009.68 0 1009,68 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:02:56 2019-02-26T06:47:32 2019-02-26T05:00:00 2019-02-26T07:00:00 120 1551164400 true 12.26 0 12,26 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.3327 0 0,3327 mm mm true 78 0 78 % % true 1010.03 0 1010,03 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:02:56 2019-02-26T06:47:32 2019-02-26T06:00:00 2019-02-26T08:00:00 120 1551168000 true 12.31 0 12,31 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.2388 0 0,2388 mm mm true 77 0 77 % % true 1010.37 0 1010,37 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:02:56 2019-02-26T06:47:32 2019-02-26T07:00:00 2019-02-26T09:00:00 120 1551171600 true 12.45 0 12,45 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.1422 0 0,1422 mm mm true 77 0 77 % % true 1010.73 0 1010,73 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:02:56 2019-02-26T06:47:32 2019-02-26T08:00:00 2019-02-26T10:00:00 120 1551175200 true 12.66 0 12,66 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0584 0 0,0584 mm mm true 76 0 76 % % true 1011.07 0 1011,07 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:02:56 2019-02-26T06:47:32 2019-02-26T09:00:00 2019-02-26T11:00:00 120 1551178800 true 12.99 0 12,99 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0178 0 0,0178 mm mm true 74 0 74 % % true 1011.23 0 1011,23 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:02:56 2019-02-26T06:47:32 2019-02-26T10:00:00 2019-02-26T12:00:00 120 1551182400 true 13.25 0 13,25 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 72 0 72 % % true 1011.03 0 1011,03 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:02:56 2019-02-26T06:47:32 2019-02-26T11:00:00 2019-02-26T13:00:00 120 1551186000 true 13.48 0 13,48 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1010.64 0 1010,64 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:02:56 2019-02-26T06:47:32 2019-02-26T12:00:00 2019-02-26T14:00:00 120 1551189600 true 13.65 0 13,65 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1010.29 0 1010,29 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-02-26T18:02:56 2019-02-26T06:47:32 2019-02-26T13:00:00 2019-02-26T15:00:00 120 1551193200 true 13.92 0 13,92 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1010.01 0 1010,01 mb mb true 0.77 0 0,77 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-02-26T18:02:56 2019-02-26T06:47:32 2019-02-26T14:00:00 2019-02-26T16:00:00 120 1551196800 true 14.22 0 14,22 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1009.77 0 1009,77 mb mb true 0.47 0 0,47 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-26T18:02:56 2019-02-26T06:47:32 2019-02-26T15:00:00 2019-02-26T17:00:00 120 1551200400 true 14.36 0 14,36 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1009.69 0 1009,69 mb mb true 0.23 0 0,23 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-26T18:02:56 2019-02-26T06:47:32 2019-02-26T16:00:00 2019-02-26T18:00:00 120 1551204000 true 14.15 0 14,15 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1009.91 0 1009,91 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-26T18:02:56 2019-02-26T06:47:32 2019-02-26T17:00:00 2019-02-26T19:00:00 120 1551207600 true 13.67 0 13,67 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1010.31 0 1010,31 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-26T18:02:56 2019-02-26T06:47:32 2019-02-26T18:00:00 2019-02-26T20:00:00 120 1551211200 true 13.11 0 13,11 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1010.62 0 1010,62 mb mb true 0.12 0 0,12 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-26T18:02:56 2019-02-26T06:47:32 2019-02-26T19:00:00 2019-02-26T21:00:00 120 1551214800 true 12.46 0 12,46 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1010.75 0 1010,75 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-26T18:02:56 2019-02-26T06:47:32 2019-02-26T20:00:00 2019-02-26T22:00:00 120 1551218400 true 11.74 0 11,74 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1010.79 0 1010,79 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:02:56 2019-02-26T06:47:32 2019-02-26T21:00:00 2019-02-26T23:00:00 120 1551222000 true 11.16 0 11,16 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1010.76 0 1010,76 mb mb true 0 0 0 % % 2019-02-25T22:00:00 2019-02-26T00:00:00 120 1551139200 Συννεφιά μέχρι το απόγευμα και ελαφρύ αεράκι από το βραδυ. Overcast until afternoon and breezy starting in the evening. 2019-02-26T04:47:32 2019-02-26T06:47:32 120 1551163652 2019-02-26T16:02:56 2019-02-26T18:02:56 120 1551204176 true 0.5105 0 0,5105 mm mm true 0.71 0 0,71 % % 4 Τετάρτη false 50 false 2019-02-27T18:03:54 2019-02-27T06:46:12 true 12.29 0 12,29 °C °C true 9.08 0 9,08 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF Βορειοδυτικός ισχυρός - 6 BF NNW false false false 0 0 NW30.png Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:03:54 2019-02-27T06:46:12 2019-02-26T22:00:00 2019-02-27T00:00:00 120 1551225600 true 10.72 0 10,72 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1010.63 0 1010,63 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:03:54 2019-02-27T06:46:12 2019-02-26T23:00:00 2019-02-27T01:00:00 120 1551229200 true 10.36 0 10,36 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1010.41 0 1010,41 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:03:54 2019-02-27T06:46:12 2019-02-27T00:00:00 2019-02-27T02:00:00 120 1551232800 true 10.12 0 10,12 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1010.14 0 1010,14 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:03:54 2019-02-27T06:46:12 2019-02-27T01:00:00 2019-02-27T03:00:00 120 1551236400 true 9.95 0 9,95 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1009.74 0 1009,74 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:03:54 2019-02-27T06:46:12 2019-02-27T02:00:00 2019-02-27T04:00:00 120 1551240000 true 9.84 0 9,84 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1009.29 0 1009,29 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:03:54 2019-02-27T06:46:12 2019-02-27T03:00:00 2019-02-27T05:00:00 120 1551243600 true 9.81 0 9,81 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 71 0 71 % % true 1008.96 0 1008,96 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:03:54 2019-02-27T06:46:12 2019-02-27T04:00:00 2019-02-27T06:00:00 120 1551247200 true 9.89 0 9,89 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1008.91 0 1008,91 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:03:54 2019-02-27T06:46:12 2019-02-27T05:00:00 2019-02-27T07:00:00 120 1551250800 true 10.11 0 10,11 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1008.98 0 1008,98 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:03:54 2019-02-27T06:46:12 2019-02-27T06:00:00 2019-02-27T08:00:00 120 1551254400 true 10.41 0 10,41 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1009.1 0 1009,1 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:03:54 2019-02-27T06:46:12 2019-02-27T07:00:00 2019-02-27T09:00:00 120 1551258000 true 10.73 0 10,73 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1009.27 0 1009,27 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:03:54 2019-02-27T06:46:12 2019-02-27T08:00:00 2019-02-27T10:00:00 120 1551261600 true 11.17 0 11,17 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1009.47 0 1009,47 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:03:54 2019-02-27T06:46:12 2019-02-27T09:00:00 2019-02-27T11:00:00 120 1551265200 true 11.65 0 11,65 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1009.54 0 1009,54 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:03:54 2019-02-27T06:46:12 2019-02-27T10:00:00 2019-02-27T12:00:00 120 1551268800 true 12.04 0 12,04 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1009.32 0 1009,32 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:03:54 2019-02-27T06:46:12 2019-02-27T11:00:00 2019-02-27T13:00:00 120 1551272400 true 12.14 0 12,14 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1008.94 0 1008,94 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:03:54 2019-02-27T06:46:12 2019-02-27T12:00:00 2019-02-27T14:00:00 120 1551276000 true 12.29 0 12,29 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1008.71 0 1008,71 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:03:54 2019-02-27T06:46:12 2019-02-27T13:00:00 2019-02-27T15:00:00 120 1551279600 true 12.12 0 12,12 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1008.66 0 1008,66 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:03:54 2019-02-27T06:46:12 2019-02-27T14:00:00 2019-02-27T16:00:00 120 1551283200 true 11.74 0 11,74 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1008.74 0 1008,74 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:03:54 2019-02-27T06:46:12 2019-02-27T15:00:00 2019-02-27T17:00:00 120 1551286800 true 11.33 0 11,33 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1008.97 0 1008,97 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:03:54 2019-02-27T06:46:12 2019-02-27T16:00:00 2019-02-27T18:00:00 120 1551290400 true 10.96 0 10,96 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1009.47 0 1009,47 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:03:54 2019-02-27T06:46:12 2019-02-27T17:00:00 2019-02-27T19:00:00 120 1551294000 true 10.49 0 10,49 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1010.14 0 1010,14 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:03:54 2019-02-27T06:46:12 2019-02-27T18:00:00 2019-02-27T20:00:00 120 1551297600 true 10.1 0 10,1 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1010.69 0 1010,69 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:03:54 2019-02-27T06:46:12 2019-02-27T19:00:00 2019-02-27T21:00:00 120 1551301200 true 9.78 0 9,78 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1011.02 0 1011,02 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:03:54 2019-02-27T06:46:12 2019-02-27T20:00:00 2019-02-27T22:00:00 120 1551304800 true 9.42 0 9,42 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1011.23 0 1011,23 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-27T18:03:54 2019-02-27T06:46:12 2019-02-27T21:00:00 2019-02-27T23:00:00 120 1551308400 true 9.08 0 9,08 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1011.36 0 1011,36 mb mb true 0 0 0 % % 2019-02-26T22:00:00 2019-02-27T00:00:00 120 1551225600 Ανεμώδης όλη την ημέρα. Windy throughout the day. 2019-02-27T04:46:12 2019-02-27T06:46:12 120 1551249972 2019-02-27T16:03:54 2019-02-27T18:03:54 120 1551290634 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0 0 0 % % 5 Πέμπτη false 50 false 2019-02-28T18:04:53 2019-02-28T06:44:52 true 12.65 0 12,65 °C °C true 8.73 0 8,73 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:04:53 2019-02-28T06:44:52 2019-02-27T22:00:00 2019-02-28T00:00:00 120 1551312000 true 8.85 0 8,85 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1011.35 0 1011,35 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:04:53 2019-02-28T06:44:52 2019-02-27T23:00:00 2019-02-28T01:00:00 120 1551315600 true 8.76 0 8,76 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1011.25 0 1011,25 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:04:53 2019-02-28T06:44:52 2019-02-28T00:00:00 2019-02-28T02:00:00 120 1551319200 true 8.73 0 8,73 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1011.17 0 1011,17 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:04:53 2019-02-28T06:44:52 2019-02-28T01:00:00 2019-02-28T03:00:00 120 1551322800 true 8.75 0 8,75 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1011.12 0 1011,12 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:04:53 2019-02-28T06:44:52 2019-02-28T02:00:00 2019-02-28T04:00:00 120 1551326400 true 8.81 0 8,81 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1011.09 0 1011,09 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:04:53 2019-02-28T06:44:52 2019-02-28T03:00:00 2019-02-28T05:00:00 120 1551330000 true 8.86 0 8,86 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1011.21 0 1011,21 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:04:53 2019-02-28T06:44:52 2019-02-28T04:00:00 2019-02-28T06:00:00 120 1551333600 true 8.89 0 8,89 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1011.55 0 1011,55 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:04:53 2019-02-28T06:44:52 2019-02-28T05:00:00 2019-02-28T07:00:00 120 1551337200 true 8.99 0 8,99 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1012.01 0 1012,01 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:04:53 2019-02-28T06:44:52 2019-02-28T06:00:00 2019-02-28T08:00:00 120 1551340800 true 9.3 0 9,3 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1012.44 0 1012,44 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:04:53 2019-02-28T06:44:52 2019-02-28T07:00:00 2019-02-28T09:00:00 120 1551344400 true 9.76 0 9,76 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:04:53 2019-02-28T06:44:52 2019-02-28T08:00:00 2019-02-28T10:00:00 120 1551348000 true 10.24 0 10,24 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1013.13 0 1013,13 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:04:53 2019-02-28T06:44:52 2019-02-28T09:00:00 2019-02-28T11:00:00 120 1551351600 true 10.74 0 10,74 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1013.33 0 1013,33 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:04:53 2019-02-28T06:44:52 2019-02-28T10:00:00 2019-02-28T12:00:00 120 1551355200 true 11.31 0 11,31 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1013.29 0 1013,29 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:04:53 2019-02-28T06:44:52 2019-02-28T11:00:00 2019-02-28T13:00:00 120 1551358800 true 11.79 0 11,79 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:04:53 2019-02-28T06:44:52 2019-02-28T12:00:00 2019-02-28T14:00:00 120 1551362400 true 12.17 0 12,17 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1013.01 0 1013,01 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:04:53 2019-02-28T06:44:52 2019-02-28T13:00:00 2019-02-28T15:00:00 120 1551366000 true 12.42 0 12,42 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1013.07 0 1013,07 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:04:53 2019-02-28T06:44:52 2019-02-28T14:00:00 2019-02-28T16:00:00 120 1551369600 true 12.58 0 12,58 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:04:53 2019-02-28T06:44:52 2019-02-28T15:00:00 2019-02-28T17:00:00 120 1551373200 true 12.65 0 12,65 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1013.44 0 1013,44 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:04:53 2019-02-28T06:44:52 2019-02-28T16:00:00 2019-02-28T18:00:00 120 1551376800 true 12.64 0 12,64 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1013.85 0 1013,85 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:04:53 2019-02-28T06:44:52 2019-02-28T17:00:00 2019-02-28T19:00:00 120 1551380400 true 12.58 0 12,58 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1014.33 0 1014,33 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:04:53 2019-02-28T06:44:52 2019-02-28T18:00:00 2019-02-28T20:00:00 120 1551384000 true 12.5 0 12,5 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1014.77 0 1014,77 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:04:53 2019-02-28T06:44:52 2019-02-28T19:00:00 2019-02-28T21:00:00 120 1551387600 true 12.37 0 12,37 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1015.08 0 1015,08 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:04:53 2019-02-28T06:44:52 2019-02-28T20:00:00 2019-02-28T22:00:00 120 1551391200 true 12.21 0 12,21 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1015.34 0 1015,34 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:04:53 2019-02-28T06:44:52 2019-02-28T21:00:00 2019-02-28T23:00:00 120 1551394800 true 12.08 0 12,08 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1015.51 0 1015,51 mb mb true 0 0 0 % % 2019-02-27T22:00:00 2019-02-28T00:00:00 120 1551312000 Ελαφρύ αεράκι μέχρι το βραδυ. Breezy until evening. 2019-02-28T04:44:52 2019-02-28T06:44:52 120 1551336292 2019-02-28T16:04:53 2019-02-28T18:04:53 120 1551377093 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0 0 0 % % 6 Παρασκευή false 1 false 2019-03-01T18:05:51 2019-03-01T06:43:31 true 16.07 0 16,07 °C °C true 11.84 0 11,84 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Bορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:05:51 2019-03-01T06:43:31 2019-02-28T22:00:00 2019-03-01T00:00:00 120 1551398400 true 12.02 0 12,02 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1015.61 0 1015,61 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:05:51 2019-03-01T06:43:31 2019-02-28T23:00:00 2019-03-01T01:00:00 120 1551402000 true 11.99 0 11,99 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1015.61 0 1015,61 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:05:51 2019-03-01T06:43:31 2019-03-01T00:00:00 2019-03-01T02:00:00 120 1551405600 true 11.97 0 11,97 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1015.58 0 1015,58 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:05:51 2019-03-01T06:43:31 2019-03-01T01:00:00 2019-03-01T03:00:00 120 1551409200 true 11.93 0 11,93 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1015.45 0 1015,45 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:05:51 2019-03-01T06:43:31 2019-03-01T02:00:00 2019-03-01T04:00:00 120 1551412800 true 11.84 0 11,84 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1015.29 0 1015,29 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:05:51 2019-03-01T06:43:31 2019-03-01T03:00:00 2019-03-01T05:00:00 120 1551416400 true 11.84 0 11,84 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1015.22 0 1015,22 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:05:51 2019-03-01T06:43:31 2019-03-01T04:00:00 2019-03-01T06:00:00 120 1551420000 true 11.91 0 11,91 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1015.37 0 1015,37 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:05:51 2019-03-01T06:43:31 2019-03-01T05:00:00 2019-03-01T07:00:00 120 1551423600 true 12.06 0 12,06 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1015.65 0 1015,65 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:05:51 2019-03-01T06:43:31 2019-03-01T06:00:00 2019-03-01T08:00:00 120 1551427200 true 12.35 0 12,35 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1015.87 0 1015,87 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:05:51 2019-03-01T06:43:31 2019-03-01T07:00:00 2019-03-01T09:00:00 120 1551430800 true 12.84 0 12,84 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:05:51 2019-03-01T06:43:31 2019-03-01T08:00:00 2019-03-01T10:00:00 120 1551434400 true 13.44 0 13,44 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:05:51 2019-03-01T06:43:31 2019-03-01T09:00:00 2019-03-01T11:00:00 120 1551438000 true 14.06 0 14,06 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:05:51 2019-03-01T06:43:31 2019-03-01T10:00:00 2019-03-01T12:00:00 120 1551441600 true 14.65 0 14,65 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:05:51 2019-03-01T06:43:31 2019-03-01T11:00:00 2019-03-01T13:00:00 120 1551445200 true 15.23 0 15,23 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1015.29 0 1015,29 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:05:51 2019-03-01T06:43:31 2019-03-01T12:00:00 2019-03-01T14:00:00 120 1551448800 true 15.65 0 15,65 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1014.77 0 1014,77 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:05:51 2019-03-01T06:43:31 2019-03-01T13:00:00 2019-03-01T15:00:00 120 1551452400 true 15.94 0 15,94 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1014.41 0 1014,41 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:05:51 2019-03-01T06:43:31 2019-03-01T14:00:00 2019-03-01T16:00:00 120 1551456000 true 16.07 0 16,07 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1014.15 0 1014,15 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:05:51 2019-03-01T06:43:31 2019-03-01T15:00:00 2019-03-01T17:00:00 120 1551459600 true 16.06 0 16,06 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1014.01 0 1014,01 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:05:51 2019-03-01T06:43:31 2019-03-01T16:00:00 2019-03-01T18:00:00 120 1551463200 true 15.76 0 15,76 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1014.08 0 1014,08 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:05:51 2019-03-01T06:43:31 2019-03-01T17:00:00 2019-03-01T19:00:00 120 1551466800 true 15.32 0 15,32 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1014.28 0 1014,28 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:05:51 2019-03-01T06:43:31 2019-03-01T18:00:00 2019-03-01T20:00:00 120 1551470400 true 14.96 0 14,96 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1014.41 0 1014,41 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:05:51 2019-03-01T06:43:31 2019-03-01T19:00:00 2019-03-01T21:00:00 120 1551474000 true 14.83 0 14,83 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1014.42 0 1014,42 mb mb true 0.04 0 0,04 % % 2019-02-28T22:00:00 2019-03-01T00:00:00 120 1551398400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-03-01T04:43:31 2019-03-01T06:43:31 120 1551422611 2019-03-01T16:05:51 2019-03-01T18:05:51 120 1551463551 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0.02 0 0,02 % %
sunny

Σήμερα

Ασθενής βροχή το βραδυ.

13°c

windy

BF 3

deltiokairou

Είναι η πατρίδα του "πατέρα της ιατρικής" Ιπποκράτη (460 – 377 π.Χ) και κατοικήθηκε από τους νεολιθικούς χρόνους (5η - 4η χιλιετία π.Χ.). Τον 14ο αι. το νησί καταλήφθηκε από τους Ιωαννίτες Ιππότες που ενίσχυσαν τα παλαιότερα κάστρα και οικοδόμησαν νέες οχυρώσεις. Στην Τουρκοκρατία το νησί δέχτηκε επιθέσεις από ποικίλους εισβολείς, ενώ κατά την Ιταλοκρατία (1912-1945) χτίστηκαν σπουδαία μνημειακά δημόσια κτίρια. Ενσωματώθηκε επίσημα με την Ελλάδα το 1948.
Στο μεσαιωνικό κάστρο που βρίσκεται στην είσοδο του λιμανιού ξεχωρίζουν ο εσωτερικός περίβολος με τους τέσσερις κυκλικούς πύργους στις γωνίες και ο εξωτερικός με τους ογκώδεις προμαχώνες. Οι δύο περίβολοι ενώνονται με μία γέφυρα πάνω από την τάφρο που τους χωρίζει.
Στην πλατεία Ελευθερίας, το κέντρο της σύγχρονης πόλης βρίσκονται τρία τεράστια κτίρια, κληρονομιά των Ιταλών: η δημοτική αγορά, η λέσχη και το Αρχαιολογικό Μουσείο. Στην άκρη της πλατείας βρίσκεται το τζαμί Ντεφτεντάρ.
Στην αρχαία πόλη ξεχωρίζουν η αγορά, ο δωρικός ελληνιστικός ναός, ο βωμός του Διονύσου, το ιερό και η στοά του λιμένος, το ιερό του Ηρακλή, τα λείψανα της βόρεια πλευράς του τείχους, τα ρωμαϊκά λουτρά, οι πολυτελείς ρωμαϊκές επαύλεις με τα πλούσια ψηφιδωτά δάπεδα, η ρωμαϊκή οικία και το ρωμαϊκό ωδείο.
Η πλατεία του Πλάτανου ή πλατεία Λότζιας είναι ένα από τα πιο τουριστικά σημεία της πόλης.
Στον πλάτανο του Ιπποκράτη - ακριβώς απέναντι από το τζαμί της Λότζιας - ο μεγάλος ιατρός δίδασκε τους μαθητές κι εξέταζε τους ασθενείς του, οπότε η ηλικία του δέντρου έχει υπερβεί τα 2.500 χρόνια. Η περιφέρεια του κορμού του ξεπερνά τα 10 μ. και τα γιγαντιαία κλαδιά του σκιάζουν ολόκληρη την πλατεία.
Το Ασκληπιείο, χτίστηκε τον 4ο αι. π.Χ., μετά το θάνατο του Ιπποκράτη και ήταν το πιο φημισμένο της Ελλάδας.
Το νησί διαθέτει πολλές αμμώδεις ακτές εκ των οποίων οι βόρειες είναι περισσότερο εκτεθειμένες σε ανέμους.
- Η παραλία Νομικού – Μπαρμπαγιάννη, Ζουρούδη, η παραλία του Ναυτικού Ομίλου, ο Μύλος, η Λάμπη, το Καρνάγιο, το Ψαλίδι, η παραλία του Αγίου Φωκά, οι "Εσπερίδες", οι Θέρμες με ζεστά ιαματικά λουτρά.
- Στη βόρεια πλευρά του νησιού η παραλία Τιγκάκι και το Μαρμάρι, ακτή επίσης βραβευμένη με γαλάζια σημαία της Ε.Ε.
- Στη νότια πλευρά του νησιού η παραλία Καρδάμαινα, οι παραλίες Sunny beach, Marcos beach και Paradise beach, Camel, το Καμάρι και η παραλία του Αγίου Θεολόγου με τη λευκή άμμο, ιδανική για ψαροντούφεκο.

Πηγή: Visit Greece - The official website of the Greek Tourism Organisation