ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΚΩΣ

Οι ατελείωτες παραλίες με τα τιρκουάζ νερά, η βλάστηση και τα άφθονα νερά, τα αρχαία και μεσαιωνικά μνημεία καθώς και τα επιβλητικά κτίρια των Ιταλών χαρακτηρίζουν την Κω, το τρίτο σε μέγεθος νησί των Δωδεκανήσων, που απέχει μόλις 4 μίλια από τις τουρκικές ακτές.

ΚΩΣ

0 174 false 1 false 2019-08-21T19:57:05 2019-08-21T06:34:01 0.0 true 29 0 29 °C °C true 1012 0 1012 mb mb true 56.000000000000007 0 56 % % 2019-08-21T08:00:00 2019-08-21T11:00:00 180 1566385200 0 true 2 0 2 BF BF Bορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος Clear 0 Τετάρτη false 1 false 2019-08-21T19:57:05 2019-08-21T06:34:01 true 30.47 0 30,47 °C °C true 23.38 0 23,38 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Bορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2019-08-21T19:57:05 2019-08-21T06:34:01 2019-08-21T02:00:00 2019-08-21T05:00:00 180 1566363600 true 24.23 0 24,23 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 78 0 78 % % true 1011.96 0 1011,96 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-21T19:57:05 2019-08-21T06:34:01 2019-08-21T03:00:00 2019-08-21T06:00:00 180 1566367200 true 24.26 0 24,26 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0.0105 0 0,0105 mm mm true 77 0 77 % % true 1012.03 0 1012,03 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T19:57:05 2019-08-21T06:34:01 2019-08-21T04:00:00 2019-08-21T07:00:00 180 1566370800 true 24.79 0 24,79 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1012.28 0 1012,28 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T19:57:05 2019-08-21T06:34:01 2019-08-21T05:00:00 2019-08-21T08:00:00 180 1566374400 true 25.7 0 25,7 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 68 0 68 % % true 1012.64 0 1012,64 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T19:57:05 2019-08-21T06:34:01 2019-08-21T06:00:00 2019-08-21T09:00:00 180 1566378000 true 26.85 0 26,85 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 62 0 62 % % true 1012.82 0 1012,82 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T19:57:05 2019-08-21T06:34:01 2019-08-21T07:00:00 2019-08-21T10:00:00 180 1566381600 true 27.94 0 27,94 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1012.97 0 1012,97 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T19:57:05 2019-08-21T06:34:01 2019-08-21T08:00:00 2019-08-21T11:00:00 180 1566385200 true 29.06 0 29,06 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1012.31 0 1012,31 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T19:57:05 2019-08-21T06:34:01 2019-08-21T09:00:00 2019-08-21T12:00:00 180 1566388800 true 29.92 0 29,92 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1012.27 0 1012,27 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T19:57:05 2019-08-21T06:34:01 2019-08-21T10:00:00 2019-08-21T13:00:00 180 1566392400 true 30.38 0 30,38 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1012.21 0 1012,21 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T19:57:05 2019-08-21T06:34:01 2019-08-21T11:00:00 2019-08-21T14:00:00 180 1566396000 true 30.47 0 30,47 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1011.96 0 1011,96 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T19:57:05 2019-08-21T06:34:01 2019-08-21T12:00:00 2019-08-21T15:00:00 180 1566399600 true 30.3 0 30,3 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1011.62 0 1011,62 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T19:57:05 2019-08-21T06:34:01 2019-08-21T13:00:00 2019-08-21T16:00:00 180 1566403200 true 29.94 0 29,94 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1011.25 0 1011,25 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T19:57:05 2019-08-21T06:34:01 2019-08-21T14:00:00 2019-08-21T17:00:00 180 1566406800 true 29.49 0 29,49 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1010.87 0 1010,87 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T19:57:05 2019-08-21T06:34:01 2019-08-21T15:00:00 2019-08-21T18:00:00 180 1566410400 true 28.96 0 28,96 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1010.62 0 1010,62 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T19:57:05 2019-08-21T06:34:01 2019-08-21T16:00:00 2019-08-21T19:00:00 180 1566414000 true 28.39 0 28,39 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1010.59 0 1010,59 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-21T19:57:05 2019-08-21T06:34:01 2019-08-21T17:00:00 2019-08-21T20:00:00 180 1566417600 true 27.65 0 27,65 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1011.06 0 1011,06 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-21T19:57:05 2019-08-21T06:34:01 2019-08-21T18:00:00 2019-08-21T21:00:00 180 1566421200 true 27.04 0 27,04 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1011.27 0 1011,27 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-21T19:57:05 2019-08-21T06:34:01 2019-08-21T19:00:00 2019-08-21T22:00:00 180 1566424800 true 26.67 0 26,67 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1011.28 0 1011,28 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-21T19:57:05 2019-08-21T06:34:01 2019-08-21T20:00:00 2019-08-21T23:00:00 180 1566428400 true 26.39 0 26,39 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1011.19 0 1011,19 mb mb true 0 0 0 % % 2019-08-20T21:00:00 2019-08-21T00:00:00 180 1566345600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-08-21T03:34:01 2019-08-21T06:34:01 180 1566369241 2019-08-21T16:57:05 2019-08-21T19:57:05 180 1566417425 true 0.0105 0 0,0105 mm mm true 0 0 0 % % 1 Πέμπτη false 1 false 2019-08-22T19:55:47 2019-08-22T06:34:51 true 32.78 0 32,78 °C °C true 24.8 0 24,8 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NNW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2019-08-22T19:55:47 2019-08-22T06:34:51 2019-08-21T21:00:00 2019-08-22T00:00:00 180 1566432000 true 26.14 0 26,14 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1011.13 0 1011,13 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-22T19:55:47 2019-08-22T06:34:51 2019-08-21T22:00:00 2019-08-22T01:00:00 180 1566435600 true 25.93 0 25,93 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1011.07 0 1011,07 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-22T19:55:47 2019-08-22T06:34:51 2019-08-21T23:00:00 2019-08-22T02:00:00 180 1566439200 true 25.73 0 25,73 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1010.54 0 1010,54 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-22T19:55:47 2019-08-22T06:34:51 2019-08-22T00:00:00 2019-08-22T03:00:00 180 1566442800 true 25.58 0 25,58 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1010.36 0 1010,36 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-22T19:55:47 2019-08-22T06:34:51 2019-08-22T01:00:00 2019-08-22T04:00:00 180 1566446400 true 25.24 0 25,24 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1010.15 0 1010,15 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-22T19:55:47 2019-08-22T06:34:51 2019-08-22T02:00:00 2019-08-22T05:00:00 180 1566450000 true 24.87 0 24,87 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1010.23 0 1010,23 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-22T19:55:47 2019-08-22T06:34:51 2019-08-22T03:00:00 2019-08-22T06:00:00 180 1566453600 true 24.8 0 24,8 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1010.07 0 1010,07 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-22T19:55:47 2019-08-22T06:34:51 2019-08-22T04:00:00 2019-08-22T07:00:00 180 1566457200 true 25.26 0 25,26 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1010.32 0 1010,32 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-22T19:55:47 2019-08-22T06:34:51 2019-08-22T05:00:00 2019-08-22T08:00:00 180 1566460800 true 26.09 0 26,09 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1010.43 0 1010,43 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-22T19:55:47 2019-08-22T06:34:51 2019-08-22T06:00:00 2019-08-22T09:00:00 180 1566464400 true 27.26 0 27,26 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1010.69 0 1010,69 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-22T19:55:47 2019-08-22T06:34:51 2019-08-22T07:00:00 2019-08-22T10:00:00 180 1566468000 true 28.42 0 28,42 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1010.85 0 1010,85 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-22T19:55:47 2019-08-22T06:34:51 2019-08-22T08:00:00 2019-08-22T11:00:00 180 1566471600 true 29.63 0 29,63 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1010.99 0 1010,99 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-22T19:55:47 2019-08-22T06:34:51 2019-08-22T09:00:00 2019-08-22T12:00:00 180 1566475200 true 30.7 0 30,7 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1010.97 0 1010,97 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-22T19:55:47 2019-08-22T06:34:51 2019-08-22T10:00:00 2019-08-22T13:00:00 180 1566478800 true 31.5 0 31,5 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1010.77 0 1010,77 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-22T19:55:47 2019-08-22T06:34:51 2019-08-22T11:00:00 2019-08-22T14:00:00 180 1566482400 true 32.18 0 32,18 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1010.39 0 1010,39 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-22T19:55:47 2019-08-22T06:34:51 2019-08-22T12:00:00 2019-08-22T15:00:00 180 1566486000 true 32.6 0 32,6 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1009.95 0 1009,95 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-22T19:55:47 2019-08-22T06:34:51 2019-08-22T13:00:00 2019-08-22T16:00:00 180 1566489600 true 32.78 0 32,78 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1009.44 0 1009,44 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-22T19:55:47 2019-08-22T06:34:51 2019-08-22T14:00:00 2019-08-22T17:00:00 180 1566493200 true 32.6 0 32,6 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1008.89 0 1008,89 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-22T19:55:47 2019-08-22T06:34:51 2019-08-22T15:00:00 2019-08-22T18:00:00 180 1566496800 true 32.19 0 32,19 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1008.55 0 1008,55 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-22T19:55:47 2019-08-22T06:34:51 2019-08-22T16:00:00 2019-08-22T19:00:00 180 1566500400 true 31.46 0 31,46 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1008.54 0 1008,54 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-22T19:55:47 2019-08-22T06:34:51 2019-08-22T17:00:00 2019-08-22T20:00:00 180 1566504000 true 30.65 0 30,65 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1008.73 0 1008,73 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-22T19:55:47 2019-08-22T06:34:51 2019-08-22T18:00:00 2019-08-22T21:00:00 180 1566507600 true 29.88 0 29,88 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1008.86 0 1008,86 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-22T19:55:47 2019-08-22T06:34:51 2019-08-22T19:00:00 2019-08-22T22:00:00 180 1566511200 true 29.45 0 29,45 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1009.02 0 1009,02 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-22T19:55:47 2019-08-22T06:34:51 2019-08-22T20:00:00 2019-08-22T23:00:00 180 1566514800 true 29.06 0 29,06 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1009.22 0 1009,22 mb mb true 0 0 0 % % 2019-08-21T21:00:00 2019-08-22T00:00:00 180 1566432000 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-08-22T03:34:51 2019-08-22T06:34:51 180 1566455691 2019-08-22T16:55:47 2019-08-22T19:55:47 180 1566503747 true 0 0 0 mm mm true 0 0 0 % % 2 Παρασκευή false 1 false 2019-08-23T19:54:27 2019-08-23T06:35:40 true 33 0 33 °C °C true 26.82 0 26,82 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NNW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 20 false 2019-08-23T19:54:27 2019-08-23T06:35:40 2019-08-22T21:00:00 2019-08-23T00:00:00 180 1566518400 true 28.65 0 28,65 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1009.33 0 1009,33 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-23T19:54:27 2019-08-23T06:35:40 2019-08-22T22:00:00 2019-08-23T01:00:00 180 1566522000 true 28.17 0 28,17 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1009.24 0 1009,24 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-23T19:54:27 2019-08-23T06:35:40 2019-08-22T23:00:00 2019-08-23T02:00:00 180 1566525600 true 27.62 0 27,62 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1009.04 0 1009,04 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-23T19:54:27 2019-08-23T06:35:40 2019-08-23T00:00:00 2019-08-23T03:00:00 180 1566529200 true 27.23 0 27,23 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1009.14 0 1009,14 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-23T19:54:27 2019-08-23T06:35:40 2019-08-23T01:00:00 2019-08-23T04:00:00 180 1566532800 true 26.95 0 26,95 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1009.01 0 1009,01 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-23T19:54:27 2019-08-23T06:35:40 2019-08-23T02:00:00 2019-08-23T05:00:00 180 1566536400 true 26.82 0 26,82 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1008.64 0 1008,64 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-23T19:54:27 2019-08-23T06:35:40 2019-08-23T03:00:00 2019-08-23T06:00:00 180 1566540000 true 26.94 0 26,94 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1008.62 0 1008,62 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-23T19:54:27 2019-08-23T06:35:40 2019-08-23T04:00:00 2019-08-23T07:00:00 180 1566543600 true 27.4 0 27,4 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1008.76 0 1008,76 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-23T19:54:27 2019-08-23T06:35:40 2019-08-23T05:00:00 2019-08-23T08:00:00 180 1566547200 true 28.13 0 28,13 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1009.24 0 1009,24 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-23T19:54:27 2019-08-23T06:35:40 2019-08-23T06:00:00 2019-08-23T09:00:00 180 1566550800 true 28.98 0 28,98 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1009.52 0 1009,52 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-23T19:54:27 2019-08-23T06:35:40 2019-08-23T07:00:00 2019-08-23T10:00:00 180 1566554400 true 29.95 0 29,95 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1010.02 0 1010,02 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-23T19:54:27 2019-08-23T06:35:40 2019-08-23T08:00:00 2019-08-23T11:00:00 180 1566558000 true 30.97 0 30,97 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1010.14 0 1010,14 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-23T19:54:27 2019-08-23T06:35:40 2019-08-23T09:00:00 2019-08-23T12:00:00 180 1566561600 true 31.8 0 31,8 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 53 0 53 % % true 1010.29 0 1010,29 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-23T19:54:27 2019-08-23T06:35:40 2019-08-23T10:00:00 2019-08-23T13:00:00 180 1566565200 true 32.45 0 32,45 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1010.13 0 1010,13 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-23T19:54:27 2019-08-23T06:35:40 2019-08-23T11:00:00 2019-08-23T14:00:00 180 1566568800 true 32.82 0 32,82 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1009.68 0 1009,68 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-23T19:54:27 2019-08-23T06:35:40 2019-08-23T12:00:00 2019-08-23T15:00:00 180 1566572400 true 33 0 33 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1009.28 0 1009,28 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-23T19:54:27 2019-08-23T06:35:40 2019-08-23T13:00:00 2019-08-23T16:00:00 180 1566576000 true 32.98 0 32,98 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1008.94 0 1008,94 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-23T19:54:27 2019-08-23T06:35:40 2019-08-23T14:00:00 2019-08-23T17:00:00 180 1566579600 true 32.78 0 32,78 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1008.63 0 1008,63 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-23T19:54:27 2019-08-23T06:35:40 2019-08-23T15:00:00 2019-08-23T18:00:00 180 1566583200 true 32.22 0 32,22 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1008.47 0 1008,47 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-23T19:54:27 2019-08-23T06:35:40 2019-08-23T16:00:00 2019-08-23T19:00:00 180 1566586800 true 31.28 0 31,28 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1008.61 0 1008,61 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-23T19:54:27 2019-08-23T06:35:40 2019-08-23T17:00:00 2019-08-23T20:00:00 180 1566590400 true 30.04 0 30,04 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1008.87 0 1008,87 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-23T19:54:27 2019-08-23T06:35:40 2019-08-23T18:00:00 2019-08-23T21:00:00 180 1566594000 true 28.93 0 28,93 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1009.03 0 1009,03 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-23T19:54:27 2019-08-23T06:35:40 2019-08-23T19:00:00 2019-08-23T22:00:00 180 1566597600 true 28.15 0 28,15 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1009.08 0 1009,08 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-23T19:54:27 2019-08-23T06:35:40 2019-08-23T20:00:00 2019-08-23T23:00:00 180 1566601200 true 27.67 0 27,67 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1009.14 0 1009,14 mb mb true 0 0 0 % % 2019-08-22T21:00:00 2019-08-23T00:00:00 180 1566518400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-08-23T03:35:40 2019-08-23T06:35:40 180 1566542140 2019-08-23T16:54:27 2019-08-23T19:54:27 180 1566590067 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0 0 0 % % 3 Σάββατο false 1 false 2019-08-24T19:53:07 2019-08-24T06:36:30 true 32.45 0 32,45 °C °C true 25.85 0 25,85 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Δυτικός πολύ ασθενής - 2 BF W false false false 0 0 W10.png Αίθριος false 20 false 2019-08-24T19:53:07 2019-08-24T06:36:30 2019-08-23T21:00:00 2019-08-24T00:00:00 180 1566604800 true 27.16 0 27,16 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1009.13 0 1009,13 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-24T19:53:07 2019-08-24T06:36:30 2019-08-23T22:00:00 2019-08-24T01:00:00 180 1566608400 true 26.63 0 26,63 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1009.03 0 1009,03 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-24T19:53:07 2019-08-24T06:36:30 2019-08-23T23:00:00 2019-08-24T02:00:00 180 1566612000 true 26.2 0 26,2 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1008.87 0 1008,87 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-24T19:53:07 2019-08-24T06:36:30 2019-08-24T00:00:00 2019-08-24T03:00:00 180 1566615600 true 25.95 0 25,95 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1008.75 0 1008,75 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-24T19:53:07 2019-08-24T06:36:30 2019-08-24T01:00:00 2019-08-24T04:00:00 180 1566619200 true 25.85 0 25,85 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1008.7 0 1008,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-24T19:53:07 2019-08-24T06:36:30 2019-08-24T02:00:00 2019-08-24T05:00:00 180 1566622800 true 25.87 0 25,87 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1008.73 0 1008,73 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-24T19:53:07 2019-08-24T06:36:30 2019-08-24T03:00:00 2019-08-24T06:00:00 180 1566626400 true 26.15 0 26,15 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1008.8 0 1008,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-24T19:53:07 2019-08-24T06:36:30 2019-08-24T04:00:00 2019-08-24T07:00:00 180 1566630000 true 26.84 0 26,84 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1009.09 0 1009,09 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-24T19:53:07 2019-08-24T06:36:30 2019-08-24T05:00:00 2019-08-24T08:00:00 180 1566633600 true 27.91 0 27,91 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 69 0 69 % % true 1009.55 0 1009,55 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-24T19:53:07 2019-08-24T06:36:30 2019-08-24T06:00:00 2019-08-24T09:00:00 180 1566637200 true 29.03 0 29,03 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 65 0 65 % % true 1009.83 0 1009,83 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-24T19:53:07 2019-08-24T06:36:30 2019-08-24T07:00:00 2019-08-24T10:00:00 180 1566640800 true 30.18 0 30,18 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 61 0 61 % % true 1010.07 0 1010,07 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-24T19:53:07 2019-08-24T06:36:30 2019-08-24T08:00:00 2019-08-24T11:00:00 180 1566644400 true 31.29 0 31,29 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1010.16 0 1010,16 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-24T19:53:07 2019-08-24T06:36:30 2019-08-24T09:00:00 2019-08-24T12:00:00 180 1566648000 true 32.07 0 32,07 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1010.1 0 1010,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-24T19:53:07 2019-08-24T06:36:30 2019-08-24T10:00:00 2019-08-24T13:00:00 180 1566651600 true 32.41 0 32,41 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1010.04 0 1010,04 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-24T19:53:07 2019-08-24T06:36:30 2019-08-24T11:00:00 2019-08-24T14:00:00 180 1566655200 true 32.45 0 32,45 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1009.83 0 1009,83 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-24T19:53:07 2019-08-24T06:36:30 2019-08-24T12:00:00 2019-08-24T15:00:00 180 1566658800 true 32.32 0 32,32 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1009.58 0 1009,58 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-24T19:53:07 2019-08-24T06:36:30 2019-08-24T13:00:00 2019-08-24T16:00:00 180 1566662400 true 32.42 0 32,42 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1009.48 0 1009,48 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-24T19:53:07 2019-08-24T06:36:30 2019-08-24T14:00:00 2019-08-24T17:00:00 180 1566666000 true 31.99 0 31,99 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1009.6 0 1009,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-24T19:53:07 2019-08-24T06:36:30 2019-08-24T15:00:00 2019-08-24T18:00:00 180 1566669600 true 31.35 0 31,35 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1009.54 0 1009,54 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-24T19:53:07 2019-08-24T06:36:30 2019-08-24T16:00:00 2019-08-24T19:00:00 180 1566673200 true 30.48 0 30,48 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 59 0 59 % % true 1009.5 0 1009,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-24T19:53:07 2019-08-24T06:36:30 2019-08-24T17:00:00 2019-08-24T20:00:00 180 1566676800 true 29.41 0 29,41 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 63 0 63 % % true 1009.67 0 1009,67 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-24T19:53:07 2019-08-24T06:36:30 2019-08-24T18:00:00 2019-08-24T21:00:00 180 1566680400 true 28.41 0 28,41 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 67 0 67 % % true 1009.76 0 1009,76 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-24T19:53:07 2019-08-24T06:36:30 2019-08-24T19:00:00 2019-08-24T22:00:00 180 1566684000 true 27.64 0 27,64 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1009.97 0 1009,97 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-24T19:53:07 2019-08-24T06:36:30 2019-08-24T20:00:00 2019-08-24T23:00:00 180 1566687600 true 27.1 0 27,1 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1009.79 0 1009,79 mb mb true 0 0 0 % % 2019-08-23T21:00:00 2019-08-24T00:00:00 180 1566604800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-08-24T03:36:30 2019-08-24T06:36:30 180 1566628590 2019-08-24T16:53:07 2019-08-24T19:53:07 180 1566676387 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0 0 0 % % 4 Κυριακή false 1 false 2019-08-25T19:51:45 2019-08-25T06:37:19 true 31.89 0 31,89 °C °C true 25.38 0 25,38 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF WNW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 20 false 2019-08-25T19:51:45 2019-08-25T06:37:19 2019-08-24T21:00:00 2019-08-25T00:00:00 180 1566691200 true 26.6 0 26,6 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1009.71 0 1009,71 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-25T19:51:45 2019-08-25T06:37:19 2019-08-24T22:00:00 2019-08-25T01:00:00 180 1566694800 true 26.12 0 26,12 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1009.51 0 1009,51 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-25T19:51:45 2019-08-25T06:37:19 2019-08-24T23:00:00 2019-08-25T02:00:00 180 1566698400 true 25.77 0 25,77 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1009.2 0 1009,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-25T19:51:45 2019-08-25T06:37:19 2019-08-25T00:00:00 2019-08-25T03:00:00 180 1566702000 true 25.55 0 25,55 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1008.92 0 1008,92 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-25T19:51:45 2019-08-25T06:37:19 2019-08-25T01:00:00 2019-08-25T04:00:00 180 1566705600 true 25.42 0 25,42 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1008.85 0 1008,85 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-25T19:51:45 2019-08-25T06:37:19 2019-08-25T02:00:00 2019-08-25T05:00:00 180 1566709200 true 25.38 0 25,38 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 82 0 82 % % true 1008.72 0 1008,72 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-25T19:51:45 2019-08-25T06:37:19 2019-08-25T03:00:00 2019-08-25T06:00:00 180 1566712800 true 25.58 0 25,58 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 81 0 81 % % true 1008.86 0 1008,86 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-25T19:51:45 2019-08-25T06:37:19 2019-08-25T04:00:00 2019-08-25T07:00:00 180 1566716400 true 26.17 0 26,17 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 78 0 78 % % true 1008.96 0 1008,96 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-25T19:51:45 2019-08-25T06:37:19 2019-08-25T05:00:00 2019-08-25T08:00:00 180 1566720000 true 27.11 0 27,11 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1009.14 0 1009,14 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-25T19:51:45 2019-08-25T06:37:19 2019-08-25T06:00:00 2019-08-25T09:00:00 180 1566723600 true 28.17 0 28,17 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1009.33 0 1009,33 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-25T19:51:45 2019-08-25T06:37:19 2019-08-25T07:00:00 2019-08-25T10:00:00 180 1566727200 true 29.31 0 29,31 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1009.56 0 1009,56 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-25T19:51:45 2019-08-25T06:37:19 2019-08-25T08:00:00 2019-08-25T11:00:00 180 1566730800 true 30.49 0 30,49 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1009.77 0 1009,77 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-25T19:51:45 2019-08-25T06:37:19 2019-08-25T09:00:00 2019-08-25T12:00:00 180 1566734400 true 31.38 0 31,38 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1009.79 0 1009,79 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-25T19:51:45 2019-08-25T06:37:19 2019-08-25T10:00:00 2019-08-25T13:00:00 180 1566738000 true 31.86 0 31,86 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1009.65 0 1009,65 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-25T19:51:45 2019-08-25T06:37:19 2019-08-25T11:00:00 2019-08-25T14:00:00 180 1566741600 true 31.89 0 31,89 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1009.39 0 1009,39 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-25T19:51:45 2019-08-25T06:37:19 2019-08-25T12:00:00 2019-08-25T15:00:00 180 1566745200 true 31.74 0 31,74 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1009.12 0 1009,12 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-25T19:51:45 2019-08-25T06:37:19 2019-08-25T13:00:00 2019-08-25T16:00:00 180 1566748800 true 31.47 0 31,47 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1008.92 0 1008,92 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-25T19:51:45 2019-08-25T06:37:19 2019-08-25T14:00:00 2019-08-25T17:00:00 180 1566752400 true 31.17 0 31,17 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1008.75 0 1008,75 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-25T19:51:45 2019-08-25T06:37:19 2019-08-25T15:00:00 2019-08-25T18:00:00 180 1566756000 true 30.65 0 30,65 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1008.69 0 1008,69 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-25T19:51:45 2019-08-25T06:37:19 2019-08-25T16:00:00 2019-08-25T19:00:00 180 1566759600 true 29.88 0 29,88 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1008.82 0 1008,82 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-25T19:51:45 2019-08-25T06:37:19 2019-08-25T17:00:00 2019-08-25T20:00:00 180 1566763200 true 28.95 0 28,95 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1009.2 0 1009,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-25T19:51:45 2019-08-25T06:37:19 2019-08-25T18:00:00 2019-08-25T21:00:00 180 1566766800 true 28.04 0 28,04 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1009.4 0 1009,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-25T19:51:45 2019-08-25T06:37:19 2019-08-25T19:00:00 2019-08-25T22:00:00 180 1566770400 true 27.35 0 27,35 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1009.32 0 1009,32 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-25T19:51:45 2019-08-25T06:37:19 2019-08-25T20:00:00 2019-08-25T23:00:00 180 1566774000 true 26.82 0 26,82 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1009.48 0 1009,48 mb mb true 0 0 0 % % 2019-08-24T21:00:00 2019-08-25T00:00:00 180 1566691200 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2019-08-25T03:37:19 2019-08-25T06:37:19 180 1566715039 2019-08-25T16:51:45 2019-08-25T19:51:45 180 1566762705 true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 0 0 0 % % 5 Δευτέρα false 1 false 2019-08-26T19:50:23 2019-08-26T06:38:08 true 31.42 0 31,42 °C °C true 25.34 0 25,34 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF WNW false false false 0 0 NW10.png Υγρασία false 20 false 2019-08-26T19:50:23 2019-08-26T06:38:08 2019-08-25T21:00:00 2019-08-26T00:00:00 180 1566777600 true 26.31 0 26,31 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1009.52 0 1009,52 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-26T19:50:23 2019-08-26T06:38:08 2019-08-25T22:00:00 2019-08-26T01:00:00 180 1566781200 true 25.87 0 25,87 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1009.45 0 1009,45 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-26T19:50:23 2019-08-26T06:38:08 2019-08-25T23:00:00 2019-08-26T02:00:00 180 1566784800 true 25.64 0 25,64 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 83 0 83 % % true 1009.16 0 1009,16 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-26T19:50:23 2019-08-26T06:38:08 2019-08-26T00:00:00 2019-08-26T03:00:00 180 1566788400 true 25.46 0 25,46 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 84 0 84 % % true 1009.12 0 1009,12 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-26T19:50:23 2019-08-26T06:38:08 2019-08-26T01:00:00 2019-08-26T04:00:00 180 1566792000 true 25.37 0 25,37 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 85 0 85 % % true 1008.79 0 1008,79 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-26T19:50:23 2019-08-26T06:38:08 2019-08-26T02:00:00 2019-08-26T05:00:00 180 1566795600 true 25.34 0 25,34 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1008.68 0 1008,68 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-26T19:50:23 2019-08-26T06:38:08 2019-08-26T03:00:00 2019-08-26T06:00:00 180 1566799200 true 25.56 0 25,56 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1008.65 0 1008,65 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-26T19:50:23 2019-08-26T06:38:08 2019-08-26T04:00:00 2019-08-26T07:00:00 180 1566802800 true 26.19 0 26,19 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1008.89 0 1008,89 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-26T19:50:23 2019-08-26T06:38:08 2019-08-26T05:00:00 2019-08-26T08:00:00 180 1566806400 true 27.19 0 27,19 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1009.24 0 1009,24 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-26T19:50:23 2019-08-26T06:38:08 2019-08-26T06:00:00 2019-08-26T09:00:00 180 1566810000 true 28.21 0 28,21 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1009.57 0 1009,57 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-26T19:50:23 2019-08-26T06:38:08 2019-08-26T07:00:00 2019-08-26T10:00:00 180 1566813600 true 29.28 0 29,28 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1010.03 0 1010,03 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-26T19:50:23 2019-08-26T06:38:08 2019-08-26T08:00:00 2019-08-26T11:00:00 180 1566817200 true 30.35 0 30,35 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1010.44 0 1010,44 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-26T19:50:23 2019-08-26T06:38:08 2019-08-26T09:00:00 2019-08-26T12:00:00 180 1566820800 true 31.14 0 31,14 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1010.58 0 1010,58 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-26T19:50:23 2019-08-26T06:38:08 2019-08-26T10:00:00 2019-08-26T13:00:00 180 1566824400 true 31.42 0 31,42 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 59 0 59 % % true 1010.5 0 1010,5 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-26T19:50:23 2019-08-26T06:38:08 2019-08-26T11:00:00 2019-08-26T14:00:00 180 1566828000 true 31.25 0 31,25 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 59 0 59 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-26T19:50:23 2019-08-26T06:38:08 2019-08-26T12:00:00 2019-08-26T15:00:00 180 1566831600 true 30.97 0 30,97 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 59 0 59 % % true 1010.09 0 1010,09 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-26T19:50:23 2019-08-26T06:38:08 2019-08-26T13:00:00 2019-08-26T16:00:00 180 1566835200 true 30.64 0 30,64 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1009.92 0 1009,92 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-26T19:50:23 2019-08-26T06:38:08 2019-08-26T14:00:00 2019-08-26T17:00:00 180 1566838800 true 30.31 0 30,31 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1009.56 0 1009,56 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-26T19:50:23 2019-08-26T06:38:08 2019-08-26T15:00:00 2019-08-26T18:00:00 180 1566842400 true 29.85 0 29,85 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1009.45 0 1009,45 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-26T19:50:23 2019-08-26T06:38:08 2019-08-26T16:00:00 2019-08-26T19:00:00 180 1566846000 true 29.15 0 29,15 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1009.7 0 1009,7 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-26T19:50:23 2019-08-26T06:38:08 2019-08-26T17:00:00 2019-08-26T20:00:00 180 1566849600 true 28.32 0 28,32 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1010.05 0 1010,05 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-26T19:50:23 2019-08-26T06:38:08 2019-08-26T18:00:00 2019-08-26T21:00:00 180 1566853200 true 27.5 0 27,5 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1010.28 0 1010,28 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-26T19:50:23 2019-08-26T06:38:08 2019-08-26T19:00:00 2019-08-26T22:00:00 180 1566856800 true 26.86 0 26,86 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1010.54 0 1010,54 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-26T19:50:23 2019-08-26T06:38:08 2019-08-26T20:00:00 2019-08-26T23:00:00 180 1566860400 true 26.35 0 26,35 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1010.74 0 1010,74 mb mb true 0.02 0 0,02 % % 2019-08-25T21:00:00 2019-08-26T00:00:00 180 1566777600 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2019-08-26T03:38:08 2019-08-26T06:38:08 180 1566801488 2019-08-26T16:50:23 2019-08-26T19:50:23 180 1566849023 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0 0 0 % % 6 Τρίτη false 1 false 2019-08-27T19:49:00 2019-08-27T06:38:57 true 30.98 0 30,98 °C °C true 25.21 0 25,21 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF WNW false false false 0 0 NW15.png Υγρασία false 20 false 2019-08-27T19:49:00 2019-08-27T06:38:57 2019-08-26T21:00:00 2019-08-27T00:00:00 180 1566864000 true 25.83 0 25,83 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 81 0 81 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-27T19:49:00 2019-08-27T06:38:57 2019-08-26T22:00:00 2019-08-27T01:00:00 180 1566867600 true 25.56 0 25,56 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1010.65 0 1010,65 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-27T19:49:00 2019-08-27T06:38:57 2019-08-26T23:00:00 2019-08-27T02:00:00 180 1566871200 true 25.45 0 25,45 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-27T19:49:00 2019-08-27T06:38:57 2019-08-27T00:00:00 2019-08-27T03:00:00 180 1566874800 true 25.4 0 25,4 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1010.1 0 1010,1 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-27T19:49:00 2019-08-27T06:38:57 2019-08-27T01:00:00 2019-08-27T04:00:00 180 1566878400 true 25.27 0 25,27 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1009.91 0 1009,91 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-27T19:49:00 2019-08-27T06:38:57 2019-08-27T02:00:00 2019-08-27T05:00:00 180 1566882000 true 25.21 0 25,21 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1009.79 0 1009,79 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-27T19:49:00 2019-08-27T06:38:57 2019-08-27T03:00:00 2019-08-27T06:00:00 180 1566885600 true 25.29 0 25,29 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1009.72 0 1009,72 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-27T19:49:00 2019-08-27T06:38:57 2019-08-27T04:00:00 2019-08-27T07:00:00 180 1566889200 true 25.81 0 25,81 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1009.86 0 1009,86 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-27T19:49:00 2019-08-27T06:38:57 2019-08-27T05:00:00 2019-08-27T08:00:00 180 1566892800 true 26.68 0 26,68 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1010.16 0 1010,16 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-27T19:49:00 2019-08-27T06:38:57 2019-08-27T06:00:00 2019-08-27T09:00:00 180 1566896400 true 27.68 0 27,68 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1010.46 0 1010,46 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-27T19:49:00 2019-08-27T06:38:57 2019-08-27T07:00:00 2019-08-27T10:00:00 180 1566900000 true 28.75 0 28,75 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1010.71 0 1010,71 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-27T19:49:00 2019-08-27T06:38:57 2019-08-27T08:00:00 2019-08-27T11:00:00 180 1566903600 true 29.89 0 29,89 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1010.86 0 1010,86 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-27T19:49:00 2019-08-27T06:38:57 2019-08-27T09:00:00 2019-08-27T12:00:00 180 1566907200 true 30.72 0 30,72 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1010.87 0 1010,87 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-27T19:49:00 2019-08-27T06:38:57 2019-08-27T10:00:00 2019-08-27T13:00:00 180 1566910800 true 30.98 0 30,98 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1010.83 0 1010,83 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-27T19:49:00 2019-08-27T06:38:57 2019-08-27T11:00:00 2019-08-27T14:00:00 180 1566914400 true 30.84 0 30,84 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1010.76 0 1010,76 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-27T19:49:00 2019-08-27T06:38:57 2019-08-27T12:00:00 2019-08-27T15:00:00 180 1566918000 true 30.65 0 30,65 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 59 0 59 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-27T19:49:00 2019-08-27T06:38:57 2019-08-27T13:00:00 2019-08-27T16:00:00 180 1566921600 true 30.46 0 30,46 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1010.44 0 1010,44 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-27T19:49:00 2019-08-27T06:38:57 2019-08-27T14:00:00 2019-08-27T17:00:00 180 1566925200 true 30.3 0 30,3 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1010.16 0 1010,16 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-27T19:49:00 2019-08-27T06:38:57 2019-08-27T15:00:00 2019-08-27T18:00:00 180 1566928800 true 30 0 30 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1010.04 0 1010,04 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-27T19:49:00 2019-08-27T06:38:57 2019-08-27T16:00:00 2019-08-27T19:00:00 180 1566932400 true 29.38 0 29,38 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1010.15 0 1010,15 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-27T19:49:00 2019-08-27T06:38:57 2019-08-27T17:00:00 2019-08-27T20:00:00 180 1566936000 true 28.55 0 28,55 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1010.32 0 1010,32 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-27T19:49:00 2019-08-27T06:38:57 2019-08-27T18:00:00 2019-08-27T21:00:00 180 1566939600 true 27.72 0 27,72 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1010.35 0 1010,35 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-27T19:49:00 2019-08-27T06:38:57 2019-08-27T19:00:00 2019-08-27T22:00:00 180 1566943200 true 26.94 0 26,94 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1010.53 0 1010,53 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-27T19:49:00 2019-08-27T06:38:57 2019-08-27T20:00:00 2019-08-27T23:00:00 180 1566946800 true 26.2 0 26,2 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1010.67 0 1010,67 mb mb true 0 0 0 % % 2019-08-26T21:00:00 2019-08-27T00:00:00 180 1566864000 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2019-08-27T03:38:57 2019-08-27T06:38:57 180 1566887937 2019-08-27T16:49:00 2019-08-27T19:49:00 180 1566935340 true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 0.01 0 0,01 % %
sunny

Σήμερα

Αίθριος όλη την ημέρα.

29°c

windy

BF 2

deltiokairou

Είναι η πατρίδα του "πατέρα της ιατρικής" Ιπποκράτη (460 – 377 π.Χ) και κατοικήθηκε από τους νεολιθικούς χρόνους (5η - 4η χιλιετία π.Χ.). Τον 14ο αι. το νησί καταλήφθηκε από τους Ιωαννίτες Ιππότες που ενίσχυσαν τα παλαιότερα κάστρα και οικοδόμησαν νέες οχυρώσεις. Στην Τουρκοκρατία το νησί δέχτηκε επιθέσεις από ποικίλους εισβολείς, ενώ κατά την Ιταλοκρατία (1912-1945) χτίστηκαν σπουδαία μνημειακά δημόσια κτίρια. Ενσωματώθηκε επίσημα με την Ελλάδα το 1948.
Στο μεσαιωνικό κάστρο που βρίσκεται στην είσοδο του λιμανιού ξεχωρίζουν ο εσωτερικός περίβολος με τους τέσσερις κυκλικούς πύργους στις γωνίες και ο εξωτερικός με τους ογκώδεις προμαχώνες. Οι δύο περίβολοι ενώνονται με μία γέφυρα πάνω από την τάφρο που τους χωρίζει.
Στην πλατεία Ελευθερίας, το κέντρο της σύγχρονης πόλης βρίσκονται τρία τεράστια κτίρια, κληρονομιά των Ιταλών: η δημοτική αγορά, η λέσχη και το Αρχαιολογικό Μουσείο. Στην άκρη της πλατείας βρίσκεται το τζαμί Ντεφτεντάρ.
Στην αρχαία πόλη ξεχωρίζουν η αγορά, ο δωρικός ελληνιστικός ναός, ο βωμός του Διονύσου, το ιερό και η στοά του λιμένος, το ιερό του Ηρακλή, τα λείψανα της βόρεια πλευράς του τείχους, τα ρωμαϊκά λουτρά, οι πολυτελείς ρωμαϊκές επαύλεις με τα πλούσια ψηφιδωτά δάπεδα, η ρωμαϊκή οικία και το ρωμαϊκό ωδείο.
Η πλατεία του Πλάτανου ή πλατεία Λότζιας είναι ένα από τα πιο τουριστικά σημεία της πόλης.
Στον πλάτανο του Ιπποκράτη - ακριβώς απέναντι από το τζαμί της Λότζιας - ο μεγάλος ιατρός δίδασκε τους μαθητές κι εξέταζε τους ασθενείς του, οπότε η ηλικία του δέντρου έχει υπερβεί τα 2.500 χρόνια. Η περιφέρεια του κορμού του ξεπερνά τα 10 μ. και τα γιγαντιαία κλαδιά του σκιάζουν ολόκληρη την πλατεία.
Το Ασκληπιείο, χτίστηκε τον 4ο αι. π.Χ., μετά το θάνατο του Ιπποκράτη και ήταν το πιο φημισμένο της Ελλάδας.
Το νησί διαθέτει πολλές αμμώδεις ακτές εκ των οποίων οι βόρειες είναι περισσότερο εκτεθειμένες σε ανέμους.
- Η παραλία Νομικού – Μπαρμπαγιάννη, Ζουρούδη, η παραλία του Ναυτικού Ομίλου, ο Μύλος, η Λάμπη, το Καρνάγιο, το Ψαλίδι, η παραλία του Αγίου Φωκά, οι "Εσπερίδες", οι Θέρμες με ζεστά ιαματικά λουτρά.
- Στη βόρεια πλευρά του νησιού η παραλία Τιγκάκι και το Μαρμάρι, ακτή επίσης βραβευμένη με γαλάζια σημαία της Ε.Ε.
- Στη νότια πλευρά του νησιού η παραλία Καρδάμαινα, οι παραλίες Sunny beach, Marcos beach και Paradise beach, Camel, το Καμάρι και η παραλία του Αγίου Θεολόγου με τη λευκή άμμο, ιδανική για ψαροντούφεκο.

Πηγή: Visit Greece - The official website of the Greek Tourism Organisation