ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Η Κεφαλονιά είναι ένα νησί καταπράσινο, με παραλίες απίστευτης ομορφιάς, νερά στο χρώμα του σμαραγδιού και έντονη αύρα πολιτισμού. Πεύκα, κυπαρίσσια, ελιές και στις κορυφές του Αίνου η κεφαλληνιακή ελάτη. Στις πλαγιές καλλιεργούνται τα κλήματα από τα οποία παράγεται η Ρομπόλα.

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

0 2967 false 20 false 2019-06-20T21:05:07 2019-06-20T06:15:25 0.0 true 25 0 25 °C °C true 1013 0 1013 mb mb true 75 0 75 % % 2019-06-20T20:00:00 2019-06-20T23:00:00 180 1561071600 0 true 2 0 2 BF BF Bορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος Clear 0 Πέμπτη false 2 false 2019-06-20T21:05:07 2019-06-20T06:15:25 true 31.12 0 31,12 °C °C true 19.94 0 19,94 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Bορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NW false false false 0 0 NW10.png Υγρασία και αραιή συννεφιά false 2 false 2019-06-20T21:05:07 2019-06-20T06:15:25 2019-06-20T17:00:00 2019-06-20T20:00:00 180 1561060800 true 29.08 0 29,08 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Υγρασία και αραιή συννεφιά false 21 false 2019-06-20T21:05:07 2019-06-20T06:15:25 2019-06-20T18:00:00 2019-06-20T21:00:00 180 1561064400 true 28.13 0 28,13 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1012.63 0 1012,63 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-20T21:05:07 2019-06-20T06:15:25 2019-06-20T19:00:00 2019-06-20T22:00:00 180 1561068000 true 26.26 0 26,26 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1012.72 0 1012,72 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-20T21:05:07 2019-06-20T06:15:25 2019-06-20T20:00:00 2019-06-20T23:00:00 180 1561071600 true 25 0 25 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1013.08 0 1013,08 mb mb true 0.01 0 0,01 % % 2019-06-19T21:00:00 2019-06-20T00:00:00 180 1560988800 Υγρασία και αραιή συννεφιά όλη την ημέρα. Humid and partly cloudy throughout the day. 2019-06-20T03:15:25 2019-06-20T06:15:25 180 1561011325 2019-06-20T18:05:07 2019-06-20T21:05:07 180 1561064707 true 0.0465 0 0,0465 mm mm true 0.13 0 0,13 % % 1 Παρασκευή false 1 false 2019-06-21T21:05:21 2019-06-21T06:15:36 true 30.09 0 30,09 °C °C true 23.25 0 23,25 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Bορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2019-06-21T21:05:21 2019-06-21T06:15:36 2019-06-20T21:00:00 2019-06-21T00:00:00 180 1561075200 true 24.61 0 24,61 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1013.31 0 1013,31 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-21T21:05:21 2019-06-21T06:15:36 2019-06-20T22:00:00 2019-06-21T01:00:00 180 1561078800 true 24.38 0 24,38 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1013.55 0 1013,55 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-21T21:05:21 2019-06-21T06:15:36 2019-06-20T23:00:00 2019-06-21T02:00:00 180 1561082400 true 24.2 0 24,2 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1013.54 0 1013,54 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-21T21:05:21 2019-06-21T06:15:36 2019-06-21T00:00:00 2019-06-21T03:00:00 180 1561086000 true 24.01 0 24,01 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1013.45 0 1013,45 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-21T21:05:21 2019-06-21T06:15:36 2019-06-21T01:00:00 2019-06-21T04:00:00 180 1561089600 true 23.78 0 23,78 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1013.35 0 1013,35 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-21T21:05:21 2019-06-21T06:15:36 2019-06-21T02:00:00 2019-06-21T05:00:00 180 1561093200 true 23.35 0 23,35 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1013.23 0 1013,23 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-21T21:05:21 2019-06-21T06:15:36 2019-06-21T03:00:00 2019-06-21T06:00:00 180 1561096800 true 23.25 0 23,25 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1013.38 0 1013,38 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T21:05:21 2019-06-21T06:15:36 2019-06-21T04:00:00 2019-06-21T07:00:00 180 1561100400 true 23.6 0 23,6 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1013.68 0 1013,68 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T21:05:21 2019-06-21T06:15:36 2019-06-21T05:00:00 2019-06-21T08:00:00 180 1561104000 true 24.7 0 24,7 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1014.09 0 1014,09 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T21:05:21 2019-06-21T06:15:36 2019-06-21T06:00:00 2019-06-21T09:00:00 180 1561107600 true 25.76 0 25,76 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1014.43 0 1014,43 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T21:05:21 2019-06-21T06:15:36 2019-06-21T07:00:00 2019-06-21T10:00:00 180 1561111200 true 26.61 0 26,61 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1014.45 0 1014,45 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T21:05:21 2019-06-21T06:15:36 2019-06-21T08:00:00 2019-06-21T11:00:00 180 1561114800 true 27.51 0 27,51 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1014.52 0 1014,52 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T21:05:21 2019-06-21T06:15:36 2019-06-21T09:00:00 2019-06-21T12:00:00 180 1561118400 true 28.37 0 28,37 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T21:05:21 2019-06-21T06:15:36 2019-06-21T10:00:00 2019-06-21T13:00:00 180 1561122000 true 29.1 0 29,1 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1014.36 0 1014,36 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T21:05:21 2019-06-21T06:15:36 2019-06-21T11:00:00 2019-06-21T14:00:00 180 1561125600 true 29.72 0 29,72 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1014.06 0 1014,06 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T21:05:21 2019-06-21T06:15:36 2019-06-21T12:00:00 2019-06-21T15:00:00 180 1561129200 true 30.05 0 30,05 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 47 0 47 % % true 1013.75 0 1013,75 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T21:05:21 2019-06-21T06:15:36 2019-06-21T13:00:00 2019-06-21T16:00:00 180 1561132800 true 30.09 0 30,09 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 47 0 47 % % true 1013.49 0 1013,49 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T21:05:21 2019-06-21T06:15:36 2019-06-21T14:00:00 2019-06-21T17:00:00 180 1561136400 true 29.74 0 29,74 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1013.13 0 1013,13 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T21:05:21 2019-06-21T06:15:36 2019-06-21T15:00:00 2019-06-21T18:00:00 180 1561140000 true 29.31 0 29,31 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1012.87 0 1012,87 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T21:05:21 2019-06-21T06:15:36 2019-06-21T16:00:00 2019-06-21T19:00:00 180 1561143600 true 28.4 0 28,4 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1012.89 0 1012,89 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T21:05:21 2019-06-21T06:15:36 2019-06-21T17:00:00 2019-06-21T20:00:00 180 1561147200 true 27.61 0 27,61 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1012.99 0 1012,99 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-21T21:05:21 2019-06-21T06:15:36 2019-06-21T18:00:00 2019-06-21T21:00:00 180 1561150800 true 26.88 0 26,88 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1013.22 0 1013,22 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-21T21:05:21 2019-06-21T06:15:36 2019-06-21T19:00:00 2019-06-21T22:00:00 180 1561154400 true 26.55 0 26,55 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1013.53 0 1013,53 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-21T21:05:21 2019-06-21T06:15:36 2019-06-21T20:00:00 2019-06-21T23:00:00 180 1561158000 true 26.33 0 26,33 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1013.89 0 1013,89 mb mb true 0 0 0 % % 2019-06-20T21:00:00 2019-06-21T00:00:00 180 1561075200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-06-21T03:15:36 2019-06-21T06:15:36 180 1561097736 2019-06-21T18:05:21 2019-06-21T21:05:21 180 1561151121 true 0 0 0 mm mm true 0 0 0 % % 2 Σάββατο false 1 false 2019-06-22T21:05:33 2019-06-22T06:15:48 true 31.39 0 31,39 °C °C true 23.61 0 23,61 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Bορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 20 false 2019-06-22T21:05:33 2019-06-22T06:15:48 2019-06-21T21:00:00 2019-06-22T00:00:00 180 1561161600 true 26.11 0 26,11 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1014.16 0 1014,16 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-22T21:05:33 2019-06-22T06:15:48 2019-06-21T22:00:00 2019-06-22T01:00:00 180 1561165200 true 25.83 0 25,83 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1014.11 0 1014,11 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-22T21:05:33 2019-06-22T06:15:48 2019-06-21T23:00:00 2019-06-22T02:00:00 180 1561168800 true 25.53 0 25,53 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1013.93 0 1013,93 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-22T21:05:33 2019-06-22T06:15:48 2019-06-22T00:00:00 2019-06-22T03:00:00 180 1561172400 true 25.17 0 25,17 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1013.78 0 1013,78 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-22T21:05:33 2019-06-22T06:15:48 2019-06-22T01:00:00 2019-06-22T04:00:00 180 1561176000 true 24.58 0 24,58 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1013.73 0 1013,73 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-22T21:05:33 2019-06-22T06:15:48 2019-06-22T02:00:00 2019-06-22T05:00:00 180 1561179600 true 23.93 0 23,93 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1013.63 0 1013,63 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-22T21:05:33 2019-06-22T06:15:48 2019-06-22T03:00:00 2019-06-22T06:00:00 180 1561183200 true 23.61 0 23,61 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1013.74 0 1013,74 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T21:05:33 2019-06-22T06:15:48 2019-06-22T04:00:00 2019-06-22T07:00:00 180 1561186800 true 23.9 0 23,9 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1013.95 0 1013,95 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T21:05:33 2019-06-22T06:15:48 2019-06-22T05:00:00 2019-06-22T08:00:00 180 1561190400 true 25.09 0 25,09 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1014.37 0 1014,37 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T21:05:33 2019-06-22T06:15:48 2019-06-22T06:00:00 2019-06-22T09:00:00 180 1561194000 true 26.33 0 26,33 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T21:05:33 2019-06-22T06:15:48 2019-06-22T07:00:00 2019-06-22T10:00:00 180 1561197600 true 27.18 0 27,18 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1014.85 0 1014,85 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T21:05:33 2019-06-22T06:15:48 2019-06-22T08:00:00 2019-06-22T11:00:00 180 1561201200 true 27.99 0 27,99 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1014.98 0 1014,98 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T21:05:33 2019-06-22T06:15:48 2019-06-22T09:00:00 2019-06-22T12:00:00 180 1561204800 true 28.54 0 28,54 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1015.05 0 1015,05 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T21:05:33 2019-06-22T06:15:48 2019-06-22T10:00:00 2019-06-22T13:00:00 180 1561208400 true 29.5 0 29,5 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1014.94 0 1014,94 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T21:05:33 2019-06-22T06:15:48 2019-06-22T11:00:00 2019-06-22T14:00:00 180 1561212000 true 30.27 0 30,27 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1014.71 0 1014,71 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T21:05:33 2019-06-22T06:15:48 2019-06-22T12:00:00 2019-06-22T15:00:00 180 1561215600 true 31.04 0 31,04 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 47 0 47 % % true 1014.55 0 1014,55 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T21:05:33 2019-06-22T06:15:48 2019-06-22T13:00:00 2019-06-22T16:00:00 180 1561219200 true 31.39 0 31,39 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 46 0 46 % % true 1014.37 0 1014,37 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T21:05:33 2019-06-22T06:15:48 2019-06-22T14:00:00 2019-06-22T17:00:00 180 1561222800 true 31.13 0 31,13 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 46 0 46 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T21:05:33 2019-06-22T06:15:48 2019-06-22T15:00:00 2019-06-22T18:00:00 180 1561226400 true 30.7 0 30,7 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 46 0 46 % % true 1013.81 0 1013,81 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T21:05:33 2019-06-22T06:15:48 2019-06-22T16:00:00 2019-06-22T19:00:00 180 1561230000 true 30.04 0 30,04 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1013.78 0 1013,78 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T21:05:33 2019-06-22T06:15:48 2019-06-22T17:00:00 2019-06-22T20:00:00 180 1561233600 true 28.89 0 28,89 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1013.94 0 1013,94 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-22T21:05:33 2019-06-22T06:15:48 2019-06-22T18:00:00 2019-06-22T21:00:00 180 1561237200 true 27.76 0 27,76 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1014.04 0 1014,04 mb mb true 0 0 0 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-06-22T21:05:33 2019-06-22T06:15:48 2019-06-22T19:00:00 2019-06-22T22:00:00 180 1561240800 true 27.13 0 27,13 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1014.27 0 1014,27 mb mb true 0.33 0 0,33 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-06-22T21:05:33 2019-06-22T06:15:48 2019-06-22T20:00:00 2019-06-22T23:00:00 180 1561244400 true 26.72 0 26,72 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1014.38 0 1014,38 mb mb true 0.58 0 0,58 % % 2019-06-21T21:00:00 2019-06-22T00:00:00 180 1561161600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-06-22T03:15:48 2019-06-22T06:15:48 180 1561184148 2019-06-22T18:05:33 2019-06-22T21:05:33 180 1561237533 true 0 0 0 mm mm true 0.05 0 0,05 % % 3 Κυριακή false 2 false 2019-06-23T21:05:43 2019-06-23T06:16:03 true 30.84 0 30,84 °C °C true 24.23 0 24,23 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Δυτικός πολύ ασθενής - 2 BF W false false false 0 0 W10.png Αίθριος false 20 false 2019-06-23T21:05:43 2019-06-23T06:16:03 2019-06-22T21:00:00 2019-06-23T00:00:00 180 1561248000 true 26.35 0 26,35 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1014.66 0 1014,66 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-23T21:05:43 2019-06-23T06:16:03 2019-06-22T22:00:00 2019-06-23T01:00:00 180 1561251600 true 25.69 0 25,69 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1014.73 0 1014,73 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-23T21:05:43 2019-06-23T06:16:03 2019-06-22T23:00:00 2019-06-23T02:00:00 180 1561255200 true 25.16 0 25,16 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1014.69 0 1014,69 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-06-23T21:05:43 2019-06-23T06:16:03 2019-06-23T00:00:00 2019-06-23T03:00:00 180 1561258800 true 24.83 0 24,83 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1014.63 0 1014,63 mb mb true 0.59 0 0,59 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-06-23T21:05:43 2019-06-23T06:16:03 2019-06-23T01:00:00 2019-06-23T04:00:00 180 1561262400 true 24.54 0 24,54 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0.59 0 0,59 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-06-23T21:05:43 2019-06-23T06:16:03 2019-06-23T02:00:00 2019-06-23T05:00:00 180 1561266000 true 24.23 0 24,23 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0.3 0 0,3 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-06-23T21:05:43 2019-06-23T06:16:03 2019-06-23T03:00:00 2019-06-23T06:00:00 180 1561269600 true 24.25 0 24,25 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0.41 0 0,41 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-06-23T21:05:43 2019-06-23T06:16:03 2019-06-23T04:00:00 2019-06-23T07:00:00 180 1561273200 true 24.72 0 24,72 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1014.37 0 1014,37 mb mb true 0.28 0 0,28 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-06-23T21:05:43 2019-06-23T06:16:03 2019-06-23T05:00:00 2019-06-23T08:00:00 180 1561276800 true 25.71 0 25,71 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1014.76 0 1014,76 mb mb true 0.23 0 0,23 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-06-23T21:05:43 2019-06-23T06:16:03 2019-06-23T06:00:00 2019-06-23T09:00:00 180 1561280400 true 27.14 0 27,14 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1015.02 0 1015,02 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T21:05:43 2019-06-23T06:16:03 2019-06-23T07:00:00 2019-06-23T10:00:00 180 1561284000 true 28.32 0 28,32 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 54 0 54 % % true 1015.58 0 1015,58 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-06-23T21:05:43 2019-06-23T06:16:03 2019-06-23T08:00:00 2019-06-23T11:00:00 180 1561287600 true 29.16 0 29,16 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 53 0 53 % % true 1015.64 0 1015,64 mb mb true 0.62 0 0,62 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-06-23T21:05:43 2019-06-23T06:16:03 2019-06-23T09:00:00 2019-06-23T12:00:00 180 1561291200 true 29.44 0 29,44 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 53 0 53 % % true 1015.64 0 1015,64 mb mb true 0.58 0 0,58 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-06-23T21:05:43 2019-06-23T06:16:03 2019-06-23T10:00:00 2019-06-23T13:00:00 180 1561294800 true 30.17 0 30,17 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1015.64 0 1015,64 mb mb true 0.61 0 0,61 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-06-23T21:05:43 2019-06-23T06:16:03 2019-06-23T11:00:00 2019-06-23T14:00:00 180 1561298400 true 30.23 0 30,23 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1015.21 0 1015,21 mb mb true 0.67 0 0,67 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-06-23T21:05:43 2019-06-23T06:16:03 2019-06-23T12:00:00 2019-06-23T15:00:00 180 1561302000 true 30.84 0 30,84 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1014.89 0 1014,89 mb mb true 0.48 0 0,48 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-06-23T21:05:43 2019-06-23T06:16:03 2019-06-23T13:00:00 2019-06-23T16:00:00 180 1561305600 true 29.93 0 29,93 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1014.35 0 1014,35 mb mb true 0.29 0 0,29 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-06-23T21:05:43 2019-06-23T06:16:03 2019-06-23T14:00:00 2019-06-23T17:00:00 180 1561309200 true 29.96 0 29,96 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1013.93 0 1013,93 mb mb true 0.22 0 0,22 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-06-23T21:05:43 2019-06-23T06:16:03 2019-06-23T15:00:00 2019-06-23T18:00:00 180 1561312800 true 29.72 0 29,72 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1013.62 0 1013,62 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-06-23T21:05:43 2019-06-23T06:16:03 2019-06-23T16:00:00 2019-06-23T19:00:00 180 1561316400 true 29.12 0 29,12 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1013.51 0 1013,51 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T21:05:43 2019-06-23T06:16:03 2019-06-23T17:00:00 2019-06-23T20:00:00 180 1561320000 true 28.12 0 28,12 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1013.52 0 1013,52 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-23T21:05:43 2019-06-23T06:16:03 2019-06-23T18:00:00 2019-06-23T21:00:00 180 1561323600 true 27.33 0 27,33 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-23T21:05:43 2019-06-23T06:16:03 2019-06-23T19:00:00 2019-06-23T22:00:00 180 1561327200 true 26.8 0 26,8 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1013.78 0 1013,78 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-23T21:05:43 2019-06-23T06:16:03 2019-06-23T20:00:00 2019-06-23T23:00:00 180 1561330800 true 26.23 0 26,23 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1014.02 0 1014,02 mb mb true 0.02 0 0,02 % % 2019-06-22T21:00:00 2019-06-23T00:00:00 180 1561248000 Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα. Partly cloudy throughout the day. 2019-06-23T03:16:03 2019-06-23T06:16:03 180 1561270563 2019-06-23T18:05:43 2019-06-23T21:05:43 180 1561323943 true 0.0055 0 0,0055 mm mm true 0.27 0 0,27 % % 4 Δευτέρα false 1 false 2019-06-24T21:05:51 2019-06-24T06:16:18 true 28 0 28 °C °C true 24.22 0 24,22 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Bορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2019-06-24T21:05:51 2019-06-24T06:16:18 2019-06-23T21:00:00 2019-06-24T00:00:00 180 1561334400 true 25.76 0 25,76 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1014.13 0 1014,13 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-24T21:05:51 2019-06-24T06:16:18 2019-06-23T22:00:00 2019-06-24T01:00:00 180 1561338000 true 25.41 0 25,41 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1014.03 0 1014,03 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-24T21:05:51 2019-06-24T06:16:18 2019-06-23T23:00:00 2019-06-24T02:00:00 180 1561341600 true 25.16 0 25,16 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-24T21:05:51 2019-06-24T06:16:18 2019-06-24T00:00:00 2019-06-24T03:00:00 180 1561345200 true 24.93 0 24,93 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1013.56 0 1013,56 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-24T21:05:51 2019-06-24T06:16:18 2019-06-24T01:00:00 2019-06-24T04:00:00 180 1561348800 true 24.51 0 24,51 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1013.28 0 1013,28 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-24T21:05:51 2019-06-24T06:16:18 2019-06-24T02:00:00 2019-06-24T05:00:00 180 1561352400 true 24.22 0 24,22 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1012.99 0 1012,99 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-24T21:05:51 2019-06-24T06:16:18 2019-06-24T03:00:00 2019-06-24T06:00:00 180 1561356000 true 24.23 0 24,23 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1012.82 0 1012,82 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T21:05:51 2019-06-24T06:16:18 2019-06-24T04:00:00 2019-06-24T07:00:00 180 1561359600 true 24.72 0 24,72 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T21:05:51 2019-06-24T06:16:18 2019-06-24T05:00:00 2019-06-24T08:00:00 180 1561363200 true 25.47 0 25,47 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1013.09 0 1013,09 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T21:05:51 2019-06-24T06:16:18 2019-06-24T06:00:00 2019-06-24T09:00:00 180 1561366800 true 26.25 0 26,25 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1013.31 0 1013,31 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T21:05:51 2019-06-24T06:16:18 2019-06-24T07:00:00 2019-06-24T10:00:00 180 1561370400 true 26.88 0 26,88 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1013.45 0 1013,45 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T21:05:51 2019-06-24T06:16:18 2019-06-24T08:00:00 2019-06-24T11:00:00 180 1561374000 true 27.4 0 27,4 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1013.62 0 1013,62 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T21:05:51 2019-06-24T06:16:18 2019-06-24T09:00:00 2019-06-24T12:00:00 180 1561377600 true 27.65 0 27,65 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1013.66 0 1013,66 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T21:05:51 2019-06-24T06:16:18 2019-06-24T10:00:00 2019-06-24T13:00:00 180 1561381200 true 28 0 28 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1013.55 0 1013,55 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T21:05:51 2019-06-24T06:16:18 2019-06-24T11:00:00 2019-06-24T14:00:00 180 1561384800 true 27.97 0 27,97 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1013.34 0 1013,34 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T21:05:51 2019-06-24T06:16:18 2019-06-24T12:00:00 2019-06-24T15:00:00 180 1561388400 true 27.96 0 27,96 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1013.12 0 1013,12 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T21:05:51 2019-06-24T06:16:18 2019-06-24T13:00:00 2019-06-24T16:00:00 180 1561392000 true 27.8 0 27,8 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T21:05:51 2019-06-24T06:16:18 2019-06-24T14:00:00 2019-06-24T17:00:00 180 1561395600 true 27.37 0 27,37 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1012.67 0 1012,67 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T21:05:51 2019-06-24T06:16:18 2019-06-24T15:00:00 2019-06-24T18:00:00 180 1561399200 true 26.95 0 26,95 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1012.53 0 1012,53 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T21:05:51 2019-06-24T06:16:18 2019-06-24T16:00:00 2019-06-24T19:00:00 180 1561402800 true 26.75 0 26,75 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1012.55 0 1012,55 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T21:05:51 2019-06-24T06:16:18 2019-06-24T17:00:00 2019-06-24T20:00:00 180 1561406400 true 26.37 0 26,37 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1012.66 0 1012,66 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-24T21:05:51 2019-06-24T06:16:18 2019-06-24T18:00:00 2019-06-24T21:00:00 180 1561410000 true 26.1 0 26,1 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1012.85 0 1012,85 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-24T21:05:51 2019-06-24T06:16:18 2019-06-24T19:00:00 2019-06-24T22:00:00 180 1561413600 true 25.86 0 25,86 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-24T21:05:51 2019-06-24T06:16:18 2019-06-24T20:00:00 2019-06-24T23:00:00 180 1561417200 true 25.48 0 25,48 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1013.41 0 1013,41 mb mb true 0.04 0 0,04 % % 2019-06-23T21:00:00 2019-06-24T00:00:00 180 1561334400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-06-24T03:16:18 2019-06-24T06:16:18 180 1561356978 2019-06-24T18:05:51 2019-06-24T21:05:51 180 1561410351 true 0.002 0 0,002 mm mm true 0.01 0 0,01 % % 5 Τρίτη false 1 false 2019-06-25T21:05:58 2019-06-25T06:16:36 true 29.46 0 29,46 °C °C true 23.89 0 23,89 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NNW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 20 false 2019-06-25T21:05:58 2019-06-25T06:16:36 2019-06-24T21:00:00 2019-06-25T00:00:00 180 1561420800 true 25.1 0 25,1 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1013.59 0 1013,59 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-25T21:05:58 2019-06-25T06:16:36 2019-06-24T22:00:00 2019-06-25T01:00:00 180 1561424400 true 24.76 0 24,76 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1013.52 0 1013,52 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-25T21:05:58 2019-06-25T06:16:36 2019-06-24T23:00:00 2019-06-25T02:00:00 180 1561428000 true 24.46 0 24,46 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1013.33 0 1013,33 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-25T21:05:58 2019-06-25T06:16:36 2019-06-25T00:00:00 2019-06-25T03:00:00 180 1561431600 true 24.26 0 24,26 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1013.17 0 1013,17 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-25T21:05:58 2019-06-25T06:16:36 2019-06-25T01:00:00 2019-06-25T04:00:00 180 1561435200 true 23.97 0 23,97 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1013.07 0 1013,07 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-25T21:05:58 2019-06-25T06:16:36 2019-06-25T02:00:00 2019-06-25T05:00:00 180 1561438800 true 23.89 0 23,89 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1013.01 0 1013,01 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-25T21:05:58 2019-06-25T06:16:36 2019-06-25T03:00:00 2019-06-25T06:00:00 180 1561442400 true 24 0 24 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1013.03 0 1013,03 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T21:05:58 2019-06-25T06:16:36 2019-06-25T04:00:00 2019-06-25T07:00:00 180 1561446000 true 24.42 0 24,42 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1013.18 0 1013,18 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T21:05:58 2019-06-25T06:16:36 2019-06-25T05:00:00 2019-06-25T08:00:00 180 1561449600 true 25.06 0 25,06 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1013.38 0 1013,38 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T21:05:58 2019-06-25T06:16:36 2019-06-25T06:00:00 2019-06-25T09:00:00 180 1561453200 true 25.77 0 25,77 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1013.58 0 1013,58 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T21:05:58 2019-06-25T06:16:36 2019-06-25T07:00:00 2019-06-25T10:00:00 180 1561456800 true 26.41 0 26,41 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1013.74 0 1013,74 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T21:05:58 2019-06-25T06:16:36 2019-06-25T08:00:00 2019-06-25T11:00:00 180 1561460400 true 26.89 0 26,89 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1013.88 0 1013,88 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T21:05:58 2019-06-25T06:16:36 2019-06-25T09:00:00 2019-06-25T12:00:00 180 1561464000 true 27.4 0 27,4 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1013.94 0 1013,94 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T21:05:58 2019-06-25T06:16:36 2019-06-25T10:00:00 2019-06-25T13:00:00 180 1561467600 true 28.09 0 28,09 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1013.86 0 1013,86 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T21:05:58 2019-06-25T06:16:36 2019-06-25T11:00:00 2019-06-25T14:00:00 180 1561471200 true 28.69 0 28,69 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1013.66 0 1013,66 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T21:05:58 2019-06-25T06:16:36 2019-06-25T12:00:00 2019-06-25T15:00:00 180 1561474800 true 29.22 0 29,22 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1013.53 0 1013,53 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T21:05:58 2019-06-25T06:16:36 2019-06-25T13:00:00 2019-06-25T16:00:00 180 1561478400 true 29.46 0 29,46 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1013.48 0 1013,48 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T21:05:58 2019-06-25T06:16:36 2019-06-25T14:00:00 2019-06-25T17:00:00 180 1561482000 true 29 0 29 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1013.47 0 1013,47 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T21:05:58 2019-06-25T06:16:36 2019-06-25T15:00:00 2019-06-25T18:00:00 180 1561485600 true 28.44 0 28,44 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1013.52 0 1013,52 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T21:05:58 2019-06-25T06:16:36 2019-06-25T16:00:00 2019-06-25T19:00:00 180 1561489200 true 28.07 0 28,07 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1013.64 0 1013,64 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T21:05:58 2019-06-25T06:16:36 2019-06-25T17:00:00 2019-06-25T20:00:00 180 1561492800 true 27.63 0 27,63 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1013.81 0 1013,81 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-25T21:05:58 2019-06-25T06:16:36 2019-06-25T18:00:00 2019-06-25T21:00:00 180 1561496400 true 27.23 0 27,23 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1014.03 0 1014,03 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-25T21:05:58 2019-06-25T06:16:36 2019-06-25T19:00:00 2019-06-25T22:00:00 180 1561500000 true 26.91 0 26,91 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1014.36 0 1014,36 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-25T21:05:58 2019-06-25T06:16:36 2019-06-25T20:00:00 2019-06-25T23:00:00 180 1561503600 true 26.62 0 26,62 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1014.72 0 1014,72 mb mb true 0.01 0 0,01 % % 2019-06-24T21:00:00 2019-06-25T00:00:00 180 1561420800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-06-25T03:16:36 2019-06-25T06:16:36 180 1561443396 2019-06-25T18:05:58 2019-06-25T21:05:58 180 1561496758 true 0.0041 0 0,0041 mm mm true 0.03 0 0,03 % % 6 Τετάρτη false 1 false 2019-06-26T21:06:02 2019-06-26T06:16:55 true 30.52 0 30,52 °C °C true 24.92 0 24,92 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βόρειος πολύ ασθενής - 2 BF N false false false 0 0 N10.png Αίθριος false 20 false 2019-06-26T21:06:02 2019-06-26T06:16:55 2019-06-25T21:00:00 2019-06-26T00:00:00 180 1561507200 true 26.28 0 26,28 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1014.97 0 1014,97 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-26T21:06:02 2019-06-26T06:16:55 2019-06-25T22:00:00 2019-06-26T01:00:00 180 1561510800 true 26 0 26 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1014.97 0 1014,97 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-26T21:06:02 2019-06-26T06:16:55 2019-06-25T23:00:00 2019-06-26T02:00:00 180 1561514400 true 25.8 0 25,8 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 66 0 66 % % true 1014.81 0 1014,81 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-26T21:06:02 2019-06-26T06:16:55 2019-06-26T00:00:00 2019-06-26T03:00:00 180 1561518000 true 25.57 0 25,57 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 68 0 68 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-26T21:06:02 2019-06-26T06:16:55 2019-06-26T01:00:00 2019-06-26T04:00:00 180 1561521600 true 25.18 0 25,18 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1014.63 0 1014,63 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-26T21:06:02 2019-06-26T06:16:55 2019-06-26T02:00:00 2019-06-26T05:00:00 180 1561525200 true 24.92 0 24,92 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-26T21:06:02 2019-06-26T06:16:55 2019-06-26T03:00:00 2019-06-26T06:00:00 180 1561528800 true 25.02 0 25,02 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1014.65 0 1014,65 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T21:06:02 2019-06-26T06:16:55 2019-06-26T04:00:00 2019-06-26T07:00:00 180 1561532400 true 25.7 0 25,7 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1014.83 0 1014,83 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T21:06:02 2019-06-26T06:16:55 2019-06-26T05:00:00 2019-06-26T08:00:00 180 1561536000 true 26.68 0 26,68 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1015.08 0 1015,08 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T21:06:02 2019-06-26T06:16:55 2019-06-26T06:00:00 2019-06-26T09:00:00 180 1561539600 true 27.59 0 27,59 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1015.26 0 1015,26 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T21:06:02 2019-06-26T06:16:55 2019-06-26T07:00:00 2019-06-26T10:00:00 180 1561543200 true 28.06 0 28,06 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1015.34 0 1015,34 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T21:06:02 2019-06-26T06:16:55 2019-06-26T08:00:00 2019-06-26T11:00:00 180 1561546800 true 28.3 0 28,3 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1015.37 0 1015,37 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T21:06:02 2019-06-26T06:16:55 2019-06-26T09:00:00 2019-06-26T12:00:00 180 1561550400 true 28.64 0 28,64 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1015.29 0 1015,29 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T21:06:02 2019-06-26T06:16:55 2019-06-26T10:00:00 2019-06-26T13:00:00 180 1561554000 true 29.65 0 29,65 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1015.12 0 1015,12 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T21:06:02 2019-06-26T06:16:55 2019-06-26T11:00:00 2019-06-26T14:00:00 180 1561557600 true 30.14 0 30,14 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1014.78 0 1014,78 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T21:06:02 2019-06-26T06:16:55 2019-06-26T12:00:00 2019-06-26T15:00:00 180 1561561200 true 30.52 0 30,52 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1014.45 0 1014,45 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T21:06:02 2019-06-26T06:16:55 2019-06-26T13:00:00 2019-06-26T16:00:00 180 1561564800 true 30.45 0 30,45 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1014.11 0 1014,11 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T21:06:02 2019-06-26T06:16:55 2019-06-26T14:00:00 2019-06-26T17:00:00 180 1561568400 true 29.79 0 29,79 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1013.74 0 1013,74 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T21:06:02 2019-06-26T06:16:55 2019-06-26T15:00:00 2019-06-26T18:00:00 180 1561572000 true 29 0 29 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1013.47 0 1013,47 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T21:06:02 2019-06-26T06:16:55 2019-06-26T16:00:00 2019-06-26T19:00:00 180 1561575600 true 28.59 0 28,59 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1013.31 0 1013,31 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T21:06:02 2019-06-26T06:16:55 2019-06-26T17:00:00 2019-06-26T20:00:00 180 1561579200 true 28 0 28 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1013.24 0 1013,24 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-26T21:06:02 2019-06-26T06:16:55 2019-06-26T18:00:00 2019-06-26T21:00:00 180 1561582800 true 27.73 0 27,73 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1013.29 0 1013,29 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-26T21:06:02 2019-06-26T06:16:55 2019-06-26T19:00:00 2019-06-26T22:00:00 180 1561586400 true 27.61 0 27,61 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1013.53 0 1013,53 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-26T21:06:02 2019-06-26T06:16:55 2019-06-26T20:00:00 2019-06-26T23:00:00 180 1561590000 true 27.72 0 27,72 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1013.88 0 1013,88 mb mb true 0 0 0 % % 2019-06-25T21:00:00 2019-06-26T00:00:00 180 1561507200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-06-26T03:16:55 2019-06-26T06:16:55 180 1561529815 2019-06-26T18:06:02 2019-06-26T21:06:02 180 1561583162 true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 0 0 0 % %
sunny

Σήμερα

Υγρασία και αραιή συννεφιά όλη την ημέρα.

25°c

windy

BF 2

deltiokairou

Μεγαλύτερη πόλη και πρωτεύουσα της Κεφαλονιάς είναι το Αργοστόλι. Πόλη χτισμένη αμφιθεατρικά, έντονη και δραστήρια, με μαγαζιά για κάθε γούστο. Αν και το Αργοστόλι καταστράφηκε ολοκληρωτικά από τον σεισμό του 1953, εξακολουθούν να υπάρχουν σημεία που αποπνέουν την παλιά βενετσιάνικη αρχιτεκτονική. Ξεκινήστε την περιήγησή σας στην αρχαία πόλη Κράνη με τα Κυκλώπεια Τείχη, το Λιθόστρωτο και μια βόλτα κατά μήκος της προκυμαίας. Μεγάλο ενδιαφέρον έχουν επίσης το Αρχαιολογικό Μουσείο με ευρήματα από περιοχές του νησιού και η Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη με μια σπάνια συλλογή από βιβλία και χειρόγραφα που λειτουργεί και ως λαογραφικό μουσείο.
Η δυτικότερη από τις δυο χερσονήσους της Κεφαλονιάς είναι αυτή της Παλικής κι εκεί εδρεύει το όμορφο Ληξούρι, που παρά το μεγάλο πλήγμα από τον σεισμό του 1953 ξαναχτίστηκε με σεβασμό στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του νησιού, μια πόλη γαλήνια που προσφέρεται για χαλάρωση. Μην παραλείψετε μια βόλτα από το Μοναστήρι στα Κηπούρια όπου θα απολαύσετε ένα από τα ωραιότερα ηλιοβασιλέματα.
Από τον καταστροφικό για το νησί σεισμό του 1953 το Φισκάρδο άντεξε. Και στην πλειοψηφία τους τα κτήρια διατηρούν το παραδοσιακό τους χρώμα. Επιβλητικά αρχοντικά με κομψά μπαλκονάκια και παλιές διώροφες κατοικίες χαρακτηρίζουν τον γραφικό οικισμό από όπου κατάγεται ο ποιητής Νίκος Καββαδίας.
Ένα από πιο εντυπωσιακά αξιοθέατα στην Κεφαλονιά είναι το λιμνοσπήλαιο της Μελισσάνης. Βρίσκεται στον Καραβόμυλο, πολύ κοντά στη Σάμη. Ανακαλύφθηκε το 1951 και έχει γίνει ένας από τους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς στο νησί.
Στο βόρειο τμήμα του νησιού, χτισμένη αμφιθεατρικά στην ομώνυμη χερσόνησο, ανάμεσα σε πεύκα και κυπαρίσσια βρίσκεται η Άσσος. Αραιά δομημένη με παραδοσιακό χρώμα, σε ένα εντυπωσιακό τοπίο, μαγνητίζει με την γαλήνη και την απλότητά της. Εκτός από τα ωραία νερά της ίδιας της Άσσου, κοντά βρίσκεται η τιμημένη με γαλάζια σημαία παραλία του Μύρτου.
Τα Κουρκουμελάτα - το μικρό χωριό που βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα του νησιού – από ορισμένους χαρακτηρίζεται ως το ωραιότερο χωριό της Βαλκανικής. Ο σεισμός του ΄53 ήταν καταστροφικός και για τα Κουρκουμελάτα, ο τρόπος όμως που ανοικοδομήθηκε είναι αυτό που τον κάνει ξεχωριστό.
Το βουνό που δεσπόζει στην Κεφαλονιά είναι ο Αίνος που στο ψηλότερό του σημείο φτάνει τα 1.628 μέτρα και είναι ο μοναδικός εθνικός δρυμός της νησιωτικής Ελλάδας. Εκεί φύεται η Κεφαλληνιακή Ελάτη με το μαύρο της φύλλωμα που δίνει μια εντυπωσιακή και ξεχωριστή μαύρη απόχρωση στο βουνό. Στις πλαγιές του βουνού μπορεί να αντικρύσετε μικρόσωμα ημιάγρια άλογα. Το βουνό προσφέρεται για εκδρομές στην κατάφυτη φύση και για πεζοπορίες με μονοπάτια διαφόρων βαθμών δυσκολίας.

Πηγή: Visit Greece - The official website of the Greek Tourism Organisation