ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Η Κεφαλονιά συνδέεται ακτοπλοϊκώς με τα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου, την ηπειρωτική χώρα από την Κυλλήνη καθώς και την Ιταλία. Διαθέτει δύο εμπορικά λιμάνια: τον Πόρο και τη Σάμη. Ο Πόρος είναι το κεντρικό λιμάνι του νησιού.

ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

0 2967 false 1 false 2020-06-04T20:58:00 2020-06-04T06:16:00 0.0 true 24 0 24 °C °C true 1014 0 1014 mb mb true 48 0 48 % % 2020-06-04T12:00:00 2020-06-04T15:00:00 180 1591282800 0 true 2 0 2 BF BF Νοτιοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF SW false false false 0 0 SW10.png Αίθριος Clear 0 Πέμπτη false 1 false 2020-06-04T20:58:00 2020-06-04T06:16:00 true 24.66 0 24,66 °C °C true 17.09 0 17,09 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF WSW false false false 0 0 SW10.png Αίθριος false 20 false 2020-06-04T20:58:00 2020-06-04T06:16:00 2020-06-04T00:00:00 2020-06-04T03:00:00 180 1591239600 true 18.26 0 18,26 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-04T20:58:00 2020-06-04T06:16:00 2020-06-04T01:00:00 2020-06-04T04:00:00 180 1591243200 true 17.8 0 17,8 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-04T20:58:00 2020-06-04T06:16:00 2020-06-04T02:00:00 2020-06-04T05:00:00 180 1591246800 true 17.39 0 17,39 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 W05.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-04T20:58:00 2020-06-04T06:16:00 2020-06-04T03:00:00 2020-06-04T06:00:00 180 1591250400 true 17.46 0 17,46 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-04T20:58:00 2020-06-04T06:16:00 2020-06-04T04:00:00 2020-06-04T07:00:00 180 1591254000 true 18.13 0 18,13 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-04T20:58:00 2020-06-04T06:16:00 2020-06-04T05:00:00 2020-06-04T08:00:00 180 1591257600 true 19.18 0 19,18 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-04T20:58:00 2020-06-04T06:16:00 2020-06-04T06:00:00 2020-06-04T09:00:00 180 1591261200 true 20.21 0 20,21 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-04T20:58:00 2020-06-04T06:16:00 2020-06-04T07:00:00 2020-06-04T10:00:00 180 1591264800 true 20.82 0 20,82 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-04T20:58:00 2020-06-04T06:16:00 2020-06-04T08:00:00 2020-06-04T11:00:00 180 1591268400 true 21.33 0 21,33 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 S05.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-04T20:58:00 2020-06-04T06:16:00 2020-06-04T09:00:00 2020-06-04T12:00:00 180 1591272000 true 21.99 0 21,99 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-04T20:58:00 2020-06-04T06:16:00 2020-06-04T10:00:00 2020-06-04T13:00:00 180 1591275600 true 22.56 0 22,56 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-04T20:58:00 2020-06-04T06:16:00 2020-06-04T11:00:00 2020-06-04T14:00:00 180 1591279200 true 23.08 0 23,08 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 51 0 51 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-04T20:58:00 2020-06-04T06:16:00 2020-06-04T12:00:00 2020-06-04T15:00:00 180 1591282800 true 23.67 0 23,67 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 48 0 48 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-04T20:58:00 2020-06-04T06:16:00 2020-06-04T13:00:00 2020-06-04T16:00:00 180 1591286400 true 24.17 0 24,17 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 46 0 46 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-04T20:58:00 2020-06-04T06:16:00 2020-06-04T14:00:00 2020-06-04T17:00:00 180 1591290000 true 24.38 0 24,38 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 45 0 45 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-04T20:58:00 2020-06-04T06:16:00 2020-06-04T15:00:00 2020-06-04T18:00:00 180 1591293600 true 24.16 0 24,16 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 47 0 47 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-04T20:58:00 2020-06-04T06:16:00 2020-06-04T16:00:00 2020-06-04T19:00:00 180 1591297200 true 23.27 0 23,27 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-04T20:58:00 2020-06-04T06:16:00 2020-06-04T17:00:00 2020-06-04T20:00:00 180 1591300800 true 22.24 0 22,24 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 54 0 54 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-04T20:58:00 2020-06-04T06:16:00 2020-06-04T18:00:00 2020-06-04T21:00:00 180 1591304400 true 21.32 0 21,32 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 60 0 60 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-04T20:58:00 2020-06-04T06:16:00 2020-06-04T19:00:00 2020-06-04T22:00:00 180 1591308000 true 20.51 0 20,51 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 64 0 64 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-04T20:58:00 2020-06-04T06:16:00 2020-06-04T20:00:00 2020-06-04T23:00:00 180 1591311600 true 19.8 0 19,8 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0 0 0 % % 2020-06-03T21:00:00 2020-06-04T00:00:00 180 1591228800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-06-04T03:16:00 2020-06-04T06:16:00 180 1591251360 2020-06-04T17:58:00 2020-06-04T20:58:00 180 1591304280 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0 0 0 % % 1 Παρασκευή false 9 false 2020-06-05T20:59:00 2020-06-05T06:16:00 true 24.72 0 24,72 °C °C true 17.71 0 17,71 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Νοτιοανατολικός ασθενής - 3 BF SSE false false false 0 0 SE15.png Αίθριος false 20 false 2020-06-05T20:59:00 2020-06-05T06:16:00 2020-06-04T21:00:00 2020-06-05T00:00:00 180 1591315200 true 19.31 0 19,31 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-05T20:59:00 2020-06-05T06:16:00 2020-06-04T22:00:00 2020-06-05T01:00:00 180 1591318800 true 18.88 0 18,88 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-05T20:59:00 2020-06-05T06:16:00 2020-06-04T23:00:00 2020-06-05T02:00:00 180 1591322400 true 18.6 0 18,6 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-05T20:59:00 2020-06-05T06:16:00 2020-06-05T00:00:00 2020-06-05T03:00:00 180 1591326000 true 18.5 0 18,5 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 75 0 75 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-05T20:59:00 2020-06-05T06:16:00 2020-06-05T01:00:00 2020-06-05T04:00:00 180 1591329600 true 18.11 0 18,11 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 77 0 77 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-05T20:59:00 2020-06-05T06:16:00 2020-06-05T02:00:00 2020-06-05T05:00:00 180 1591333200 true 17.98 0 17,98 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 79 0 79 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-05T20:59:00 2020-06-05T06:16:00 2020-06-05T03:00:00 2020-06-05T06:00:00 180 1591336800 true 18.16 0 18,16 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 80 0 80 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-05T20:59:00 2020-06-05T06:16:00 2020-06-05T04:00:00 2020-06-05T07:00:00 180 1591340400 true 18.55 0 18,55 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0057 0 0,0057 mm mm true 76 0 76 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-05T20:59:00 2020-06-05T06:16:00 2020-06-05T05:00:00 2020-06-05T08:00:00 180 1591344000 true 19.2 0 19,2 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0.25 0 0,25 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-06-05T20:59:00 2020-06-05T06:16:00 2020-06-05T06:00:00 2020-06-05T09:00:00 180 1591347600 true 19.98 0 19,98 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 65 0 65 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0.4 0 0,4 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-06-05T20:59:00 2020-06-05T06:16:00 2020-06-05T07:00:00 2020-06-05T10:00:00 180 1591351200 true 20.74 0 20,74 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0317 0 0,0317 mm mm true 62 0 62 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0.59 0 0,59 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-06-05T20:59:00 2020-06-05T06:16:00 2020-06-05T08:00:00 2020-06-05T11:00:00 180 1591354800 true 21.66 0 21,66 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0865 0 0,0865 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0.83 0 0,83 % % Συννεφιά false 4 false 2020-06-05T20:59:00 2020-06-05T06:16:00 2020-06-05T09:00:00 2020-06-05T12:00:00 180 1591358400 true 22.82 0 22,82 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.134 0 0,134 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Συννεφιά false 4 false 2020-06-05T20:59:00 2020-06-05T06:16:00 2020-06-05T10:00:00 2020-06-05T13:00:00 180 1591362000 true 23.44 0 23,44 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.1306 0 0,1306 mm mm true 51 0 51 % % true 1011 0 1011 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-06-05T20:59:00 2020-06-05T06:16:00 2020-06-05T11:00:00 2020-06-05T14:00:00 180 1591365600 true 24.07 0 24,07 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.103 0 0,103 mm mm true 47 0 47 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-06-05T20:59:00 2020-06-05T06:16:00 2020-06-05T12:00:00 2020-06-05T15:00:00 180 1591369200 true 24.43 0 24,43 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.0737 0 0,0737 mm mm true 45 0 45 % % true 1009.6 0 1009,6 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2020-06-05T20:59:00 2020-06-05T06:16:00 2020-06-05T13:00:00 2020-06-05T16:00:00 180 1591372800 true 24.28 0 24,28 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.0333 0 0,0333 mm mm true 46 0 46 % % true 1009.5 0 1009,5 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-06-05T20:59:00 2020-06-05T06:16:00 2020-06-05T14:00:00 2020-06-05T17:00:00 180 1591376400 true 23.89 0 23,89 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 48 0 48 % % true 1008.5 0 1008,5 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-06-05T20:59:00 2020-06-05T06:16:00 2020-06-05T15:00:00 2020-06-05T18:00:00 180 1591380000 true 23.65 0 23,65 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1007.6 0 1007,6 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-06-05T20:59:00 2020-06-05T06:16:00 2020-06-05T16:00:00 2020-06-05T19:00:00 180 1591383600 true 23.19 0 23,19 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.0428 0 0,0428 mm mm true 53 0 53 % % true 1008.1 0 1008,1 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-06-05T20:59:00 2020-06-05T06:16:00 2020-06-05T17:00:00 2020-06-05T20:00:00 180 1591387200 true 22.49 0 22,49 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.1922 0 0,1922 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1007.7 0 1007,7 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Συννεφιά false 4 false 2020-06-05T20:59:00 2020-06-05T06:16:00 2020-06-05T18:00:00 2020-06-05T21:00:00 180 1591390800 true 22.12 0 22,12 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.4057 0 0,4057 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1007.2 0 1007,2 mb mb true 1 0 1 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-06-05T20:59:00 2020-06-05T06:16:00 2020-06-05T19:00:00 2020-06-05T22:00:00 180 1591394400 true 21.59 0 21,59 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.6635 0 0,6635 mm mm true 63 0 63 % % true 1007.5 0 1007,5 mb mb true 0.84 0 0,84 % % Βροχή false 9 false 2020-06-05T20:59:00 2020-06-05T06:16:00 2020-06-05T20:00:00 2020-06-05T23:00:00 180 1591398000 true 21.23 0 21,23 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.9943 0 0,9943 mm mm true 66 0 66 % % true 1007.6 0 1007,6 mb mb true 0.71 0 0,71 % % 2020-06-04T21:00:00 2020-06-05T00:00:00 180 1591315200 Βροχή κατα τη διάρκεια της νύχτας. Rain overnight. 2020-06-05T03:16:00 2020-06-05T06:16:00 180 1591337760 2020-06-05T17:59:00 2020-06-05T20:59:00 180 1591390740 true 1.2649 0 1,2649 mm mm true 0.61 0 0,61 % % 2 Σάββατο false 9 false 2020-06-06T21:00:00 2020-06-06T06:16:00 true 23.34 0 23,34 °C °C true 18.86 0 18,86 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Bορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NW false false false 0 0 NW10.png Βροχή false 9 false 2020-06-06T21:00:00 2020-06-06T06:16:00 2020-06-05T21:00:00 2020-06-06T00:00:00 180 1591401600 true 20.81 0 20,81 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 1.2649 0 1,2649 mm mm true 67 0 67 % % true 1007.1 0 1007,1 mb mb true 0.72 0 0,72 % % Βροχή false 9 false 2020-06-06T21:00:00 2020-06-06T06:16:00 2020-06-05T22:00:00 2020-06-06T01:00:00 180 1591405200 true 20.41 0 20,41 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 1.0154 0 1,0154 mm mm true 70 0 70 % % true 1007.6 0 1007,6 mb mb true 0.53 0 0,53 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-06-06T21:00:00 2020-06-06T06:16:00 2020-06-05T23:00:00 2020-06-06T02:00:00 180 1591408800 true 19.99 0 19,99 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0.7641 0 0,7641 mm mm true 73 0 73 % % true 1007.5 0 1007,5 mb mb true 0.48 0 0,48 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-06-06T21:00:00 2020-06-06T06:16:00 2020-06-06T00:00:00 2020-06-06T03:00:00 180 1591412400 true 19.83 0 19,83 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.5601 0 0,5601 mm mm true 75 0 75 % % true 1007.1 0 1007,1 mb mb true 0.65 0 0,65 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-06-06T21:00:00 2020-06-06T06:16:00 2020-06-06T01:00:00 2020-06-06T04:00:00 180 1591416000 true 19.29 0 19,29 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.3231 0 0,3231 mm mm true 76 0 76 % % true 1007.5 0 1007,5 mb mb true 0.64 0 0,64 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-06-06T21:00:00 2020-06-06T06:16:00 2020-06-06T02:00:00 2020-06-06T05:00:00 180 1591419600 true 19.13 0 19,13 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.1628 0 0,1628 mm mm true 76 0 76 % % true 1007.7 0 1007,7 mb mb true 0.86 0 0,86 % % Συννεφιά false 4 false 2020-06-06T21:00:00 2020-06-06T06:16:00 2020-06-06T03:00:00 2020-06-06T06:00:00 180 1591423200 true 19.27 0 19,27 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.1906 0 0,1906 mm mm true 75 0 75 % % true 1007.5 0 1007,5 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-06-06T21:00:00 2020-06-06T06:16:00 2020-06-06T04:00:00 2020-06-06T07:00:00 180 1591426800 true 19.32 0 19,32 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.1049 0 0,1049 mm mm true 74 0 74 % % true 1008.3 0 1008,3 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-06-06T21:00:00 2020-06-06T06:16:00 2020-06-06T05:00:00 2020-06-06T08:00:00 180 1591430400 true 19.77 0 19,77 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0.0463 0 0,0463 mm mm true 72 0 72 % % true 1008.8 0 1008,8 mb mb true 0.87 0 0,87 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-06-06T21:00:00 2020-06-06T06:16:00 2020-06-06T06:00:00 2020-06-06T09:00:00 180 1591434000 true 20.07 0 20,07 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0293 0 0,0293 mm mm true 70 0 70 % % true 1009.1 0 1009,1 mb mb true 0.8 0 0,8 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-06-06T21:00:00 2020-06-06T06:16:00 2020-06-06T07:00:00 2020-06-06T10:00:00 180 1591437600 true 20.82 0 20,82 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0106 0 0,0106 mm mm true 65 0 65 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0.6 0 0,6 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-06-06T21:00:00 2020-06-06T06:16:00 2020-06-06T08:00:00 2020-06-06T11:00:00 180 1591441200 true 21.42 0 21,42 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0.45 0 0,45 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-06-06T21:00:00 2020-06-06T06:16:00 2020-06-06T09:00:00 2020-06-06T12:00:00 180 1591444800 true 22.47 0 22,47 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1009.8 0 1009,8 mb mb true 0.49 0 0,49 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-06-06T21:00:00 2020-06-06T06:16:00 2020-06-06T10:00:00 2020-06-06T13:00:00 180 1591448400 true 22.81 0 22,81 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0.32 0 0,32 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-06-06T21:00:00 2020-06-06T06:16:00 2020-06-06T11:00:00 2020-06-06T14:00:00 180 1591452000 true 23.06 0 23,06 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0075 0 0,0075 mm mm true 54 0 54 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0.31 0 0,31 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-06-06T21:00:00 2020-06-06T06:16:00 2020-06-06T12:00:00 2020-06-06T15:00:00 180 1591455600 true 22.71 0 22,71 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.02 0 0,02 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0.34 0 0,34 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-06T21:00:00 2020-06-06T06:16:00 2020-06-06T13:00:00 2020-06-06T16:00:00 180 1591459200 true 22.82 0 22,82 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0108 0 0,0108 mm mm true 54 0 54 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0.31 0 0,31 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-06T21:00:00 2020-06-06T06:16:00 2020-06-06T14:00:00 2020-06-06T17:00:00 180 1591462800 true 22.45 0 22,45 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0.3 0 0,3 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-06T21:00:00 2020-06-06T06:16:00 2020-06-06T15:00:00 2020-06-06T18:00:00 180 1591466400 true 22.45 0 22,45 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1010.5 0 1010,5 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-06T21:00:00 2020-06-06T06:16:00 2020-06-06T16:00:00 2020-06-06T19:00:00 180 1591470000 true 21.86 0 21,86 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0.26 0 0,26 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-06T21:00:00 2020-06-06T06:16:00 2020-06-06T17:00:00 2020-06-06T20:00:00 180 1591473600 true 21.29 0 21,29 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.006 0 0,006 mm mm true 61 0 61 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0.22 0 0,22 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-06T21:00:00 2020-06-06T06:16:00 2020-06-06T18:00:00 2020-06-06T21:00:00 180 1591477200 true 20.84 0 20,84 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 62 0 62 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-06T21:00:00 2020-06-06T06:16:00 2020-06-06T19:00:00 2020-06-06T22:00:00 180 1591480800 true 20.18 0 20,18 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-06T21:00:00 2020-06-06T06:16:00 2020-06-06T20:00:00 2020-06-06T23:00:00 180 1591484400 true 19.82 0 19,82 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0.11 0 0,11 % % 2020-06-05T21:00:00 2020-06-06T00:00:00 180 1591401600 Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα. Partly cloudy throughout the day. 2020-06-06T03:16:00 2020-06-06T06:16:00 180 1591424160 2020-06-06T18:00:00 2020-06-06T21:00:00 180 1591477200 true 1.2649 0 1,2649 mm mm true 0.47 0 0,47 % % 3 Κυριακή false 1 false 2020-06-07T21:00:00 2020-06-07T06:16:00 true 24.76 0 24,76 °C °C true 17.98 0 17,98 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Bορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 20 false 2020-06-07T21:00:00 2020-06-07T06:16:00 2020-06-06T21:00:00 2020-06-07T00:00:00 180 1591488000 true 19.76 0 19,76 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-07T21:00:00 2020-06-07T06:16:00 2020-06-06T22:00:00 2020-06-07T01:00:00 180 1591491600 true 19.3 0 19,3 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-07T21:00:00 2020-06-07T06:16:00 2020-06-06T23:00:00 2020-06-07T02:00:00 180 1591495200 true 19.14 0 19,14 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-07T21:00:00 2020-06-07T06:16:00 2020-06-07T00:00:00 2020-06-07T03:00:00 180 1591498800 true 19.28 0 19,28 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-07T21:00:00 2020-06-07T06:16:00 2020-06-07T01:00:00 2020-06-07T04:00:00 180 1591502400 true 18.54 0 18,54 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-07T21:00:00 2020-06-07T06:16:00 2020-06-07T02:00:00 2020-06-07T05:00:00 180 1591506000 true 18.28 0 18,28 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-07T21:00:00 2020-06-07T06:16:00 2020-06-07T03:00:00 2020-06-07T06:00:00 180 1591509600 true 18.33 0 18,33 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-07T21:00:00 2020-06-07T06:16:00 2020-06-07T04:00:00 2020-06-07T07:00:00 180 1591513200 true 18.91 0 18,91 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-07T21:00:00 2020-06-07T06:16:00 2020-06-07T05:00:00 2020-06-07T08:00:00 180 1591516800 true 19.83 0 19,83 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-07T21:00:00 2020-06-07T06:16:00 2020-06-07T06:00:00 2020-06-07T09:00:00 180 1591520400 true 20.7 0 20,7 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-07T21:00:00 2020-06-07T06:16:00 2020-06-07T07:00:00 2020-06-07T10:00:00 180 1591524000 true 21.3 0 21,3 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-07T21:00:00 2020-06-07T06:16:00 2020-06-07T08:00:00 2020-06-07T11:00:00 180 1591527600 true 21.87 0 21,87 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-07T21:00:00 2020-06-07T06:16:00 2020-06-07T09:00:00 2020-06-07T12:00:00 180 1591531200 true 22.59 0 22,59 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-07T21:00:00 2020-06-07T06:16:00 2020-06-07T10:00:00 2020-06-07T13:00:00 180 1591534800 true 22.8 0 22,8 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-07T21:00:00 2020-06-07T06:16:00 2020-06-07T11:00:00 2020-06-07T14:00:00 180 1591538400 true 23.29 0 23,29 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-07T21:00:00 2020-06-07T06:16:00 2020-06-07T12:00:00 2020-06-07T15:00:00 180 1591542000 true 23.88 0 23,88 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-07T21:00:00 2020-06-07T06:16:00 2020-06-07T13:00:00 2020-06-07T16:00:00 180 1591545600 true 24.34 0 24,34 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-07T21:00:00 2020-06-07T06:16:00 2020-06-07T14:00:00 2020-06-07T17:00:00 180 1591549200 true 24.48 0 24,48 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-07T21:00:00 2020-06-07T06:16:00 2020-06-07T15:00:00 2020-06-07T18:00:00 180 1591552800 true 24.34 0 24,34 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-07T21:00:00 2020-06-07T06:16:00 2020-06-07T16:00:00 2020-06-07T19:00:00 180 1591556400 true 23.6 0 23,6 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 53 0 53 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-07T21:00:00 2020-06-07T06:16:00 2020-06-07T17:00:00 2020-06-07T20:00:00 180 1591560000 true 22.56 0 22,56 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-07T21:00:00 2020-06-07T06:16:00 2020-06-07T18:00:00 2020-06-07T21:00:00 180 1591563600 true 21.57 0 21,57 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 59 0 59 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-07T21:00:00 2020-06-07T06:16:00 2020-06-07T19:00:00 2020-06-07T22:00:00 180 1591567200 true 20.82 0 20,82 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-07T21:00:00 2020-06-07T06:16:00 2020-06-07T20:00:00 2020-06-07T23:00:00 180 1591570800 true 20.32 0 20,32 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0 0 0 % % 2020-06-06T21:00:00 2020-06-07T00:00:00 180 1591488000 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-06-07T03:16:00 2020-06-07T06:16:00 180 1591510560 2020-06-07T18:00:00 2020-06-07T21:00:00 180 1591563600 true 0.0075 0 0,0075 mm mm true 0.02 0 0,02 % % 4 Δευτέρα false 1 false 2020-06-08T21:01:00 2020-06-08T06:15:00 true 26.4 0 26,4 °C °C true 18.16 0 18,16 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Bορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 20 false 2020-06-08T21:01:00 2020-06-08T06:15:00 2020-06-07T21:00:00 2020-06-08T00:00:00 180 1591574400 true 19.95 0 19,95 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-08T21:01:00 2020-06-08T06:15:00 2020-06-07T22:00:00 2020-06-08T01:00:00 180 1591578000 true 19.72 0 19,72 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-08T21:01:00 2020-06-08T06:15:00 2020-06-07T23:00:00 2020-06-08T02:00:00 180 1591581600 true 19.54 0 19,54 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-08T21:01:00 2020-06-08T06:15:00 2020-06-08T00:00:00 2020-06-08T03:00:00 180 1591585200 true 19.27 0 19,27 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-08T21:01:00 2020-06-08T06:15:00 2020-06-08T01:00:00 2020-06-08T04:00:00 180 1591588800 true 18.87 0 18,87 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-08T21:01:00 2020-06-08T06:15:00 2020-06-08T02:00:00 2020-06-08T05:00:00 180 1591592400 true 18.5 0 18,5 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-08T21:01:00 2020-06-08T06:15:00 2020-06-08T03:00:00 2020-06-08T06:00:00 180 1591596000 true 18.5 0 18,5 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-08T21:01:00 2020-06-08T06:15:00 2020-06-08T04:00:00 2020-06-08T07:00:00 180 1591599600 true 19.14 0 19,14 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-08T21:01:00 2020-06-08T06:15:00 2020-06-08T05:00:00 2020-06-08T08:00:00 180 1591603200 true 20.17 0 20,17 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 63 0 63 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-08T21:01:00 2020-06-08T06:15:00 2020-06-08T06:00:00 2020-06-08T09:00:00 180 1591606800 true 21.17 0 21,17 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 59 0 59 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-08T21:01:00 2020-06-08T06:15:00 2020-06-08T07:00:00 2020-06-08T10:00:00 180 1591610400 true 21.91 0 21,91 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-08T21:01:00 2020-06-08T06:15:00 2020-06-08T08:00:00 2020-06-08T11:00:00 180 1591614000 true 22.62 0 22,62 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-08T21:01:00 2020-06-08T06:15:00 2020-06-08T09:00:00 2020-06-08T12:00:00 180 1591617600 true 23.3 0 23,3 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-08T21:01:00 2020-06-08T06:15:00 2020-06-08T10:00:00 2020-06-08T13:00:00 180 1591621200 true 23.36 0 23,36 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-08T21:01:00 2020-06-08T06:15:00 2020-06-08T11:00:00 2020-06-08T14:00:00 180 1591624800 true 23.73 0 23,73 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-08T21:01:00 2020-06-08T06:15:00 2020-06-08T12:00:00 2020-06-08T15:00:00 180 1591628400 true 24.19 0 24,19 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 48 0 48 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-08T21:01:00 2020-06-08T06:15:00 2020-06-08T13:00:00 2020-06-08T16:00:00 180 1591632000 true 25.05 0 25,05 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 45 0 45 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-08T21:01:00 2020-06-08T06:15:00 2020-06-08T14:00:00 2020-06-08T17:00:00 180 1591635600 true 25.77 0 25,77 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 43 0 43 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-08T21:01:00 2020-06-08T06:15:00 2020-06-08T15:00:00 2020-06-08T18:00:00 180 1591639200 true 26.12 0 26,12 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 42 0 42 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-08T21:01:00 2020-06-08T06:15:00 2020-06-08T16:00:00 2020-06-08T19:00:00 180 1591642800 true 25.7 0 25,7 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 45 0 45 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-08T21:01:00 2020-06-08T06:15:00 2020-06-08T17:00:00 2020-06-08T20:00:00 180 1591646400 true 24.57 0 24,57 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-08T21:01:00 2020-06-08T06:15:00 2020-06-08T18:00:00 2020-06-08T21:00:00 180 1591650000 true 23.32 0 23,32 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-08T21:01:00 2020-06-08T06:15:00 2020-06-08T19:00:00 2020-06-08T22:00:00 180 1591653600 true 22.51 0 22,51 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-08T21:01:00 2020-06-08T06:15:00 2020-06-08T20:00:00 2020-06-08T23:00:00 180 1591657200 true 21.78 0 21,78 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0.1 0 0,1 % % 2020-06-07T21:00:00 2020-06-08T00:00:00 180 1591574400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-06-08T03:15:00 2020-06-08T06:15:00 180 1591596900 2020-06-08T18:01:00 2020-06-08T21:01:00 180 1591650060 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0.04 0 0,04 % % 5 Τρίτη false 1 false 2020-06-09T21:01:00 2020-06-09T06:15:00 true 26.66 0 26,66 °C °C true 19.66 0 19,66 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Bορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 20 false 2020-06-09T21:01:00 2020-06-09T06:15:00 2020-06-08T21:00:00 2020-06-09T00:00:00 180 1591660800 true 21.35 0 21,35 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-09T21:01:00 2020-06-09T06:15:00 2020-06-08T22:00:00 2020-06-09T01:00:00 180 1591664400 true 21.08 0 21,08 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-09T21:01:00 2020-06-09T06:15:00 2020-06-08T23:00:00 2020-06-09T02:00:00 180 1591668000 true 20.88 0 20,88 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 66 0 66 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-09T21:01:00 2020-06-09T06:15:00 2020-06-09T00:00:00 2020-06-09T03:00:00 180 1591671600 true 20.64 0 20,64 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 67 0 67 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-09T21:01:00 2020-06-09T06:15:00 2020-06-09T01:00:00 2020-06-09T04:00:00 180 1591675200 true 20.32 0 20,32 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 69 0 69 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0.12 0 0,12 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-09T21:01:00 2020-06-09T06:15:00 2020-06-09T02:00:00 2020-06-09T05:00:00 180 1591678800 true 20 0 20 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-09T21:01:00 2020-06-09T06:15:00 2020-06-09T03:00:00 2020-06-09T06:00:00 180 1591682400 true 19.99 0 19,99 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-09T21:01:00 2020-06-09T06:15:00 2020-06-09T04:00:00 2020-06-09T07:00:00 180 1591686000 true 20.6 0 20,6 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-09T21:01:00 2020-06-09T06:15:00 2020-06-09T05:00:00 2020-06-09T08:00:00 180 1591689600 true 21.59 0 21,59 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-09T21:01:00 2020-06-09T06:15:00 2020-06-09T06:00:00 2020-06-09T09:00:00 180 1591693200 true 22.57 0 22,57 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-09T21:01:00 2020-06-09T06:15:00 2020-06-09T07:00:00 2020-06-09T10:00:00 180 1591696800 true 23.28 0 23,28 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 N05.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-09T21:01:00 2020-06-09T06:15:00 2020-06-09T08:00:00 2020-06-09T11:00:00 180 1591700400 true 24.04 0 24,04 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 52 0 52 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-09T21:01:00 2020-06-09T06:15:00 2020-06-09T09:00:00 2020-06-09T12:00:00 180 1591704000 true 24.78 0 24,78 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 49 0 49 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-09T21:01:00 2020-06-09T06:15:00 2020-06-09T10:00:00 2020-06-09T13:00:00 180 1591707600 true 25.2 0 25,2 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 47 0 47 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-09T21:01:00 2020-06-09T06:15:00 2020-06-09T11:00:00 2020-06-09T14:00:00 180 1591711200 true 25.68 0 25,68 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 45 0 45 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-09T21:01:00 2020-06-09T06:15:00 2020-06-09T12:00:00 2020-06-09T15:00:00 180 1591714800 true 26.18 0 26,18 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 43 0 43 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-09T21:01:00 2020-06-09T06:15:00 2020-06-09T13:00:00 2020-06-09T16:00:00 180 1591718400 true 26.35 0 26,35 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 43 0 43 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-09T21:01:00 2020-06-09T06:15:00 2020-06-09T14:00:00 2020-06-09T17:00:00 180 1591722000 true 26.32 0 26,32 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 43 0 43 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-09T21:01:00 2020-06-09T06:15:00 2020-06-09T15:00:00 2020-06-09T18:00:00 180 1591725600 true 25.88 0 25,88 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 45 0 45 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-09T21:01:00 2020-06-09T06:15:00 2020-06-09T16:00:00 2020-06-09T19:00:00 180 1591729200 true 25.22 0 25,22 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-09T21:01:00 2020-06-09T06:15:00 2020-06-09T17:00:00 2020-06-09T20:00:00 180 1591732800 true 23.98 0 23,98 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-09T21:01:00 2020-06-09T06:15:00 2020-06-09T18:00:00 2020-06-09T21:00:00 180 1591736400 true 22.97 0 22,97 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-09T21:01:00 2020-06-09T06:15:00 2020-06-09T19:00:00 2020-06-09T22:00:00 180 1591740000 true 22.19 0 22,19 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-09T21:01:00 2020-06-09T06:15:00 2020-06-09T20:00:00 2020-06-09T23:00:00 180 1591743600 true 21.68 0 21,68 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0 0 0 % % 2020-06-08T21:00:00 2020-06-09T00:00:00 180 1591660800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-06-09T03:15:00 2020-06-09T06:15:00 180 1591683300 2020-06-09T18:01:00 2020-06-09T21:01:00 180 1591736460 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0.04 0 0,04 % % 6 Τετάρτη false 1 false 2020-06-10T21:02:00 2020-06-10T06:15:00 true 25.27 0 25,27 °C °C true 19.51 0 19,51 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Bορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2020-06-10T21:02:00 2020-06-10T06:15:00 2020-06-09T21:00:00 2020-06-10T00:00:00 180 1591747200 true 21.25 0 21,25 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 63 0 63 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-10T21:02:00 2020-06-10T06:15:00 2020-06-09T22:00:00 2020-06-10T01:00:00 180 1591750800 true 20.94 0 20,94 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 64 0 64 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-10T21:02:00 2020-06-10T06:15:00 2020-06-09T23:00:00 2020-06-10T02:00:00 180 1591754400 true 20.67 0 20,67 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-10T21:02:00 2020-06-10T06:15:00 2020-06-10T00:00:00 2020-06-10T03:00:00 180 1591758000 true 20.44 0 20,44 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-10T21:02:00 2020-06-10T06:15:00 2020-06-10T01:00:00 2020-06-10T04:00:00 180 1591761600 true 20.14 0 20,14 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-10T21:02:00 2020-06-10T06:15:00 2020-06-10T02:00:00 2020-06-10T05:00:00 180 1591765200 true 19.83 0 19,83 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-10T21:02:00 2020-06-10T06:15:00 2020-06-10T03:00:00 2020-06-10T06:00:00 180 1591768800 true 19.83 0 19,83 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-10T21:02:00 2020-06-10T06:15:00 2020-06-10T04:00:00 2020-06-10T07:00:00 180 1591772400 true 20.43 0 20,43 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-10T21:02:00 2020-06-10T06:15:00 2020-06-10T05:00:00 2020-06-10T08:00:00 180 1591776000 true 21.47 0 21,47 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-10T21:02:00 2020-06-10T06:15:00 2020-06-10T06:00:00 2020-06-10T09:00:00 180 1591779600 true 22.4 0 22,4 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-10T21:02:00 2020-06-10T06:15:00 2020-06-10T07:00:00 2020-06-10T10:00:00 180 1591783200 true 23.04 0 23,04 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-10T21:02:00 2020-06-10T06:15:00 2020-06-10T08:00:00 2020-06-10T11:00:00 180 1591786800 true 23.67 0 23,67 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-10T21:02:00 2020-06-10T06:15:00 2020-06-10T09:00:00 2020-06-10T12:00:00 180 1591790400 true 24.28 0 24,28 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-10T21:02:00 2020-06-10T06:15:00 2020-06-10T10:00:00 2020-06-10T13:00:00 180 1591794000 true 24.35 0 24,35 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-10T21:02:00 2020-06-10T06:15:00 2020-06-10T11:00:00 2020-06-10T14:00:00 180 1591797600 true 24.68 0 24,68 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-10T21:02:00 2020-06-10T06:15:00 2020-06-10T12:00:00 2020-06-10T15:00:00 180 1591801200 true 24.94 0 24,94 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 47 0 47 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-10T21:02:00 2020-06-10T06:15:00 2020-06-10T13:00:00 2020-06-10T16:00:00 180 1591804800 true 24.97 0 24,97 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 47 0 47 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-10T21:02:00 2020-06-10T06:15:00 2020-06-10T14:00:00 2020-06-10T17:00:00 180 1591808400 true 24.71 0 24,71 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-10T21:02:00 2020-06-10T06:15:00 2020-06-10T15:00:00 2020-06-10T18:00:00 180 1591812000 true 24.34 0 24,34 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-10T21:02:00 2020-06-10T06:15:00 2020-06-10T16:00:00 2020-06-10T19:00:00 180 1591815600 true 23.96 0 23,96 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-10T21:02:00 2020-06-10T06:15:00 2020-06-10T17:00:00 2020-06-10T20:00:00 180 1591819200 true 23.32 0 23,32 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 52 0 52 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-10T21:02:00 2020-06-10T06:15:00 2020-06-10T18:00:00 2020-06-10T21:00:00 180 1591822800 true 22.67 0 22,67 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 54 0 54 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-10T21:02:00 2020-06-10T06:15:00 2020-06-10T19:00:00 2020-06-10T22:00:00 180 1591826400 true 22.11 0 22,11 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0.22 0 0,22 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-06-10T21:02:00 2020-06-10T06:15:00 2020-06-10T20:00:00 2020-06-10T23:00:00 180 1591830000 true 21.71 0 21,71 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0105 0 0,0105 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0.45 0 0,45 % % 2020-06-09T21:00:00 2020-06-10T00:00:00 180 1591747200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-06-10T03:15:00 2020-06-10T06:15:00 180 1591769700 2020-06-10T18:02:00 2020-06-10T21:02:00 180 1591822920 true 0.0105 0 0,0105 mm mm true 0.04 0 0,04 % %
sunny

Σήμερα

Αίθριος όλη την ημέρα.

24°c

windy

BF 2

deltiokairou

Ακτοπλοϊκός Οδηγός για την Κεφαλονιά

Πώς μπορώ να ταξιδέψω στην Κεφαλονιά;

Πτήσεις προς Κεφαλονιά

Το αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς «Άννα Πολλάτου» (EFL) έχει εσωτερικές πτήσεις από την Αθήνα, την Κέρκυρα και τη Ζάκυνθο. Το καλοκαίρι έχει σύνδεση και με πολλές Ευρωπαικές χώρες. Απέχει περίπου 20 λεπτά από την πρωτεύουσα του νησιού, το Αργοστόλι

Το ταξίδι με πλοίο είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος για να φτάσετε στο νησί, ειδικά από το λιμάνι της Κυλλήνης.


Ποιες ακτοπλοϊκές ταξιδεύουν στην Κεφαλονιά;

Αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμα μόνο δρομολόγια από την Ιθάκη και την Κυλλήνη. Η γραμμή εξυπηρετείται από την Levante Ferries


Πόσο κάνει το εισιτήριο για Κεφαλονιά;
 • Διαδρομή: Κυλλήνη προς Κεφαλονιά
  Μέσο κόστος ανά επιβάτη που ταξιδεύει τον Ιούλιο: 57 €

Που μπορώ να παραλάβω τα εισιτήριά μου;

Το γραφείο της Levante Ferries βρίσκεται στο λιμάνι, ακριβώς απέναντι από το σημείο που δένουν τα πλοία.

Επίσης μπορείτε να βρείτε πρακτορεία στο Αργοστόλι καθώς και το κεντρικό πρακτορείο της Levante Ferries στην Πλατεία Βαλλιάνου

Συνήθως τα γραφεία χρεώνουν ένα μικρό τέλος για την εκτύπωση των εισιτηρίων, περίπου 1€ ανά εισιτήριο. Αναλαμβάνουμε να στείλουμε το εισιτήριά σας με courier όπου κι αν βρίσκεστε, αρκεί να το επιλέξετε όταν κάνετε την κράτηση


Μπορώ να χρησιμοποιήσω e-ticket για τα πλοία προς/από την Κεφαλονιά;
N/A
Τι χρειάζομαι για να παραλάβω τα εισιτήρια;

Για να εκτυπώσετε το εισιτήριο θα πρέπει να κρατάτε ένα αντίγραφο της κράτησης ή να την έχετε στο τηλέφωνό σας, καθώς και ένα έγκυρο έγγραφο ταυτοποίησης με φωτογραφία (διαβατήριο ή ταυτότητα) που θα χρειαστεί και στην επιβίβασή σας


Πώς θα βρω φθηνά εισιτήρια;

Οι συμβουλές μας για ένα οικονομικό εισιτήριο:

 • Κάντε την κράτηση όσο το δυνατό νωρίτερα
  Πολλές εταιρείες διαθέτουν εισιτήρια προσφοράς σε περιορισμένο αριθμό για κάθε δρομολόγιο. Αναζητείστε τα εγκαίρως στο Zaplous, ώστε να προλάβετε ένα τέτοιο εισιτήριο
 • Συγκρίνετε τις τιμές μεταξύ των ακτοπλοϊκών εταιρειών που κάνουν τη διαδρομή, χρησιμοποιώντας την αναζήτηση στο Zaplous
 • Αποφύγετε την επιλογή ταχύπλοου
  Η επιλογή ενός ταχύπλοου για Κεφαλονιά θα σας γλυτώσει χρόνο από το ταξίδι, ωστόσο το εισιτήριο είναι πάντα ακριβότερο από του συμβατικού πλοίου
 • Επιλέξτε εσωτερική καμπίνα αντί για εξωτερική
  Αν προτιμάτε να ταξιδεύετε σε καμπίνα, η εσωτερική είναι πάντα οικονομικότερη. Η μόνη διαφορά είναι πως δεν διαθέτει παράθυρο

Πως θα φτάσω στην Κεφαλονιά από την ηπειρωτική Ελλάδα;

Μπορείτε να ταξιδέψετε στην Κεφαλονιά από την Κυλλήνη

Υπάρχει επίσης σύνδεση με το λιμάνι του Αστακού, όμως προς το παρόν το Zaplous δεν εξυπηρετεί αυτή τη διαδρομή


Πως θα φτάσω στο λιμάνι;
 • Με αυτοκίνητοΤο λιμάνι στον Πόρο είναι εύκολα προσβάσιμο από το δρόμο και με επαρκή σήμανση οπότε δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα να το βρείτε. Σημειώστε ότι είναι στην άλλη πλευρά του νησιού, περίπου μία ώρα από την πρωτεύουσα Αργοστόλι
 • Λεωφορείο
  Τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ προσφέρουν τακτικά δρομολόγια από τον Πόρο προς το υπόλοιπο νησί όλο το καλοκαίρι
 • Ταξί
  Ο Πόρος είναι ένα μικρό χωριό και ίσως δυσκολευτείτε να βρείτε διαθέσιμο ταξί

Οι προτάσεις μας όσο είστε στην Κεφαλονιά

 • Επισκεφθείτε τη μαγευτική λίμνη της Μελισσάνης και το σπήλαιο με βάρκα
 • Εξερευνήστε το Εθνικό Πάρκο: με ποδήλατο ή με τα πόδια αποτελεί ιδανικό προορισμό για τους λάτρεις της φύσης
 • Κάντε μια βόλτα στα σπήλαιο της Δρογκαράτης. Έχει βάθος που φθάνει τα 95 μέτρα και είναι πραγματικά εντυπωσιακό
 • Επισκεφθείτε τα χωριά της Κεαφλονιάς. Συνιστούμε ιδιαίτερα το περίφημο ψαροχώρι του Φισκάρδου
 • Κολυμπήστε στην παραλία του Μύρτου. Μία από τις πιο διάσημες παραλίες στην Ελλάδα που δεν πρέπει να παραλείψετε

Χρήσιμα τηλέφωνα στην Κεφαλονιά

 • Αστυνομικό τμήμα Αργοστολίου: 26710 22200
 • Αστυνομικό τμήμα Ληξουρίου: 26710 91207
 • Νοσοκομείο Αργοστολίου: 26610 88200
 • Νοσοκομείο Ληξουρίου: 26710 91233
 • Κέντρο Υγείας Σάμης: 26740 22222
 • Λιμεναρχείο: 26710 22224
 • Λεωφορεία (ΚΤΕΛ): 26710 22281
 • Αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς: 2661 089602

Πότε θα πρέπει να βρίσκομαι στο λιμάνι;

 • Με τα πόδια: Τουλάχιστον μία ώρα πριν ταξιδέψετε
 • Με αυτοκίνητο: Τουλάχιστον δύο ώρες πριν ταξιδέψετε, καθώς τον Ιούλιο και τον Αύγουστο παρατηρείται αυξημένη κίνηση κατά τις ώρες άφιξης/αναχώρησης των πλοίων.

Μπορώ να πάρω μαζί μου το κατοικίδιό μου;


Ναι, μπορείτε να πάρετε το κατοικίδιό σας στο πλοίο, ωστόσο δεν είναι δυνατό να κάνετε κράτηση για το ειδικό κλουβί.

 • Τα συμβατικά πλοία διαθέτουν ειδικά κλουβιά σε κλιματιζόμενο χώρο ("σκυλιέρες") αλλά κατά την υψηλή περίοδο γεμίζουν γρήγορα. Μπορείτε να έχετε το σκυλί μαζί σας, σε όλες τις ανοιχτές περιοχές του καταστρώματος, πάντοτε με λουρί. Τα μικρόσωμα ζώα μπορούν να ταξιδεύουν μέσα στο πλοίο, εφόσον παραμένουν μέσα στην ειδική ταξιδιωτική τσάντα.


  Η καλύτερη επιλογή είναι να κλείσετε μια καμπίνα κατοικιδίων (PET). Πρόκειται για κανονικές καμπίνες, μόνο που δεν έχουν μοκέτα. Έτσι θα ταξιδέψετε χωρίς άγχος, ακόμη και τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο που τα πλοία είναι γεμάτα.

 • Τα ταχύπλοα πλοία και τα καταμαράν έχουν και αυτά ειδικά κλουβιάαλλά είναι περιορισμένα σε αριθμό. Επιπλέον στα περισσότερα ταχύπλοα δεν υπάρχουν ανοικτοί χώροι καταστρώματος προσβάσιμοι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οπότε δεν θα μπορέσετε να είστε έξω μαζί με το τετράποδο φίλο σας. Ωστόσο, αν το κατοικίδιό σας είναι μικρόσωμο και βρίσκεται μέσα σε ταξιδιωτική τσάντα, θα μπορείτε να το κρατήσετε μέσα.

Μπορώ να πληρώσω με PayPal ή χρεωστική κάρτα;

Ναι, η πληρωμή μπορεί να γίνει με οποιαδήποτε χρεωστική κάρτα, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα ασφαλούς πληρωμής με PayPal.

Copyright: Zaplous.gr 2020 ©