ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Η Κεφαλονιά είναι ένα νησί καταπράσινο, με παραλίες απίστευτης ομορφιάς, νερά στο χρώμα του σμαραγδιού και έντονη αύρα πολιτισμού. Πεύκα, κυπαρίσσια, ελιές και στις κορυφές του Αίνου η κεφαλληνιακή ελάτη. Στις πλαγιές καλλιεργούνται τα κλήματα από τα οποία παράγεται η Ρομπόλα.

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

0 2967 false 20 false 2020-02-25T18:27:00 2020-02-25T07:17:00 0.0 true 16 0 16 °C °C true 1017 0 1017 mb mb true 86 0 86 % % 2020-02-25T17:00:00 2020-02-25T19:00:00 120 1582657200 0 true 2 0 2 BF BF Nότιος πολύ ασθενής - 2 BF S false false false 0 0 S10.png Αίθριος Clear 0 Τρίτη false 1 false 2020-02-25T18:27:00 2020-02-25T07:17:00 true 19.16 0 19,16 °C °C true 11.8 0 11,8 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Νοτιοανατολικός πολύ ασθενής - 2 BF SSE false false false 0 0 SE10.png Αίθριος false 20 false 2020-02-25T18:27:00 2020-02-25T07:17:00 2020-02-25T04:00:00 2020-02-25T06:00:00 120 1582610400 true 12.07 0 12,07 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1018 0 1018 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-25T18:27:00 2020-02-25T07:17:00 2020-02-25T05:00:00 2020-02-25T07:00:00 120 1582614000 true 12.12 0 12,12 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 92 0 92 % % true 1018.3 0 1018,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-25T18:27:00 2020-02-25T07:17:00 2020-02-25T06:00:00 2020-02-25T08:00:00 120 1582617600 true 12.52 0 12,52 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 93 0 93 % % true 1018.7 0 1018,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-25T18:27:00 2020-02-25T07:17:00 2020-02-25T07:00:00 2020-02-25T09:00:00 120 1582621200 true 13.6 0 13,6 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-25T18:27:00 2020-02-25T07:17:00 2020-02-25T08:00:00 2020-02-25T10:00:00 120 1582624800 true 15.06 0 15,06 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1019.7 0 1019,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-25T18:27:00 2020-02-25T07:17:00 2020-02-25T09:00:00 2020-02-25T11:00:00 120 1582628400 true 16.32 0 16,32 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1019.7 0 1019,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-25T18:27:00 2020-02-25T07:17:00 2020-02-25T10:00:00 2020-02-25T12:00:00 120 1582632000 true 17.4 0 17,4 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1019.6 0 1019,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-25T18:27:00 2020-02-25T07:17:00 2020-02-25T11:00:00 2020-02-25T13:00:00 120 1582635600 true 18.32 0 18,32 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1019.3 0 1019,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-25T18:27:00 2020-02-25T07:17:00 2020-02-25T12:00:00 2020-02-25T14:00:00 120 1582639200 true 18.81 0 18,81 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-25T18:27:00 2020-02-25T07:17:00 2020-02-25T13:00:00 2020-02-25T15:00:00 120 1582642800 true 18.84 0 18,84 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1018.4 0 1018,4 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-25T18:27:00 2020-02-25T07:17:00 2020-02-25T14:00:00 2020-02-25T16:00:00 120 1582646400 true 18.5 0 18,5 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1017.9 0 1017,9 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-25T18:27:00 2020-02-25T07:17:00 2020-02-25T15:00:00 2020-02-25T17:00:00 120 1582650000 true 17.88 0 17,88 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0.12 0 0,12 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-25T18:27:00 2020-02-25T07:17:00 2020-02-25T16:00:00 2020-02-25T18:00:00 120 1582653600 true 17.02 0 17,02 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 82 0 82 % % true 1017.3 0 1017,3 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-25T18:27:00 2020-02-25T07:17:00 2020-02-25T17:00:00 2020-02-25T19:00:00 120 1582657200 true 15.97 0 15,97 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 86 0 86 % % true 1017.3 0 1017,3 mb mb true 0.12 0 0,12 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-25T18:27:00 2020-02-25T07:17:00 2020-02-25T18:00:00 2020-02-25T20:00:00 120 1582660800 true 15.17 0 15,17 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 89 0 89 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-25T18:27:00 2020-02-25T07:17:00 2020-02-25T19:00:00 2020-02-25T21:00:00 120 1582664400 true 14.79 0 14,79 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 91 0 91 % % true 1017 0 1017 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-25T18:27:00 2020-02-25T07:17:00 2020-02-25T20:00:00 2020-02-25T22:00:00 120 1582668000 true 14.62 0 14,62 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 91 0 91 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-25T18:27:00 2020-02-25T07:17:00 2020-02-25T21:00:00 2020-02-25T23:00:00 120 1582671600 true 14.53 0 14,53 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 89 0 89 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0 0 0 % % 2020-02-24T22:00:00 2020-02-25T00:00:00 120 1582588800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-02-25T05:17:00 2020-02-25T07:17:00 120 1582615020 2020-02-25T16:27:00 2020-02-25T18:27:00 120 1582655220 true 0.0085 0 0,0085 mm mm true 0.03 0 0,03 % % 1 Τετάρτη false 2 false 2020-02-26T18:28:00 2020-02-26T07:16:00 true 18.59 0 18,59 °C °C true 13.94 0 13,94 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Νοτιοδυτικός ασθενής - 3 BF SSW false false false 0 0 SW15.png Αίθριος false 20 false 2020-02-26T18:28:00 2020-02-26T07:16:00 2020-02-25T22:00:00 2020-02-26T00:00:00 120 1582675200 true 14.47 0 14,47 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-26T18:28:00 2020-02-26T07:16:00 2020-02-25T23:00:00 2020-02-26T01:00:00 120 1582678800 true 14.49 0 14,49 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-26T18:28:00 2020-02-26T07:16:00 2020-02-26T00:00:00 2020-02-26T02:00:00 120 1582682400 true 14.5 0 14,5 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-26T18:28:00 2020-02-26T07:16:00 2020-02-26T01:00:00 2020-02-26T03:00:00 120 1582686000 true 14.46 0 14,46 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 89 0 89 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-26T18:28:00 2020-02-26T07:16:00 2020-02-26T02:00:00 2020-02-26T04:00:00 120 1582689600 true 14.38 0 14,38 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 91 0 91 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-26T18:28:00 2020-02-26T07:16:00 2020-02-26T03:00:00 2020-02-26T05:00:00 120 1582693200 true 14.33 0 14,33 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 93 0 93 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-26T18:28:00 2020-02-26T07:16:00 2020-02-26T04:00:00 2020-02-26T06:00:00 120 1582696800 true 14.25 0 14,25 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 94 0 94 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-26T18:28:00 2020-02-26T07:16:00 2020-02-26T05:00:00 2020-02-26T07:00:00 120 1582700400 true 14.22 0 14,22 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 96 0 96 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-26T18:28:00 2020-02-26T07:16:00 2020-02-26T06:00:00 2020-02-26T08:00:00 120 1582704000 true 14.41 0 14,41 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 97 0 97 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0.28 0 0,28 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-02-26T18:28:00 2020-02-26T07:16:00 2020-02-26T07:00:00 2020-02-26T09:00:00 120 1582707600 true 15.14 0 15,14 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 96 0 96 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0.5 0 0,5 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-02-26T18:28:00 2020-02-26T07:16:00 2020-02-26T08:00:00 2020-02-26T10:00:00 120 1582711200 true 16.08 0 16,08 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 93 0 93 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0.79 0 0,79 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-26T18:28:00 2020-02-26T07:16:00 2020-02-26T09:00:00 2020-02-26T11:00:00 120 1582714800 true 17.05 0 17,05 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-26T18:28:00 2020-02-26T07:16:00 2020-02-26T10:00:00 2020-02-26T12:00:00 120 1582718400 true 17.83 0 17,83 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-26T18:28:00 2020-02-26T07:16:00 2020-02-26T11:00:00 2020-02-26T13:00:00 120 1582722000 true 18.25 0 18,25 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0081 0 0,0081 mm mm true 86 0 86 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-26T18:28:00 2020-02-26T07:16:00 2020-02-26T12:00:00 2020-02-26T14:00:00 120 1582725600 true 18.3 0 18,3 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0155 0 0,0155 mm mm true 85 0 85 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-26T18:28:00 2020-02-26T07:16:00 2020-02-26T13:00:00 2020-02-26T15:00:00 120 1582729200 true 18.12 0 18,12 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0155 0 0,0155 mm mm true 85 0 85 % % true 1009.9 0 1009,9 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-26T18:28:00 2020-02-26T07:16:00 2020-02-26T14:00:00 2020-02-26T16:00:00 120 1582732800 true 17.78 0 17,78 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0117 0 0,0117 mm mm true 86 0 86 % % true 1009.5 0 1009,5 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-26T18:28:00 2020-02-26T07:16:00 2020-02-26T15:00:00 2020-02-26T17:00:00 120 1582736400 true 17.42 0 17,42 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 87 0 87 % % true 1009.4 0 1009,4 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-26T18:28:00 2020-02-26T07:16:00 2020-02-26T16:00:00 2020-02-26T18:00:00 120 1582740000 true 16.96 0 16,96 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1009.3 0 1009,3 mb mb true 0.9 0 0,9 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-02-26T18:28:00 2020-02-26T07:16:00 2020-02-26T17:00:00 2020-02-26T19:00:00 120 1582743600 true 16.45 0 16,45 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1009.5 0 1009,5 mb mb true 0.78 0 0,78 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-02-26T18:28:00 2020-02-26T07:16:00 2020-02-26T18:00:00 2020-02-26T20:00:00 120 1582747200 true 16.03 0 16,03 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 92 0 92 % % true 1009.7 0 1009,7 mb mb true 0.71 0 0,71 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-02-26T18:28:00 2020-02-26T07:16:00 2020-02-26T19:00:00 2020-02-26T21:00:00 120 1582750800 true 15.73 0 15,73 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 92 0 92 % % true 1009.8 0 1009,8 mb mb true 0.78 0 0,78 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-26T18:28:00 2020-02-26T07:16:00 2020-02-26T20:00:00 2020-02-26T22:00:00 120 1582754400 true 15.47 0 15,47 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 93 0 93 % % true 1009.5 0 1009,5 mb mb true 0.91 0 0,91 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-26T18:28:00 2020-02-26T07:16:00 2020-02-26T21:00:00 2020-02-26T23:00:00 120 1582758000 true 15.3 0 15,3 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 93 0 93 % % true 1009.6 0 1009,6 mb mb true 1 0 1 % % 2020-02-25T22:00:00 2020-02-26T00:00:00 120 1582675200 Νεφώσεις κατά περιόδους όλη την ημέρα. Mostly cloudy throughout the day. 2020-02-26T05:16:00 2020-02-26T07:16:00 120 1582701360 2020-02-26T16:28:00 2020-02-26T18:28:00 120 1582741680 true 0.0162 0 0,0162 mm mm true 0.61 0 0,61 % % 2 Πέμπτη false 9 false 2020-02-27T18:29:00 2020-02-27T07:14:00 true 15.46 0 15,46 °C °C true 11.71 0 11,71 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF WNW false false false 0 0 NW20.png Συννεφιά false 4 false 2020-02-27T18:29:00 2020-02-27T07:14:00 2020-02-26T22:00:00 2020-02-27T00:00:00 120 1582761600 true 15.18 0 15,18 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 92 0 92 % % true 1009.5 0 1009,5 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-27T18:29:00 2020-02-27T07:14:00 2020-02-26T23:00:00 2020-02-27T01:00:00 120 1582765200 true 15.11 0 15,11 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1009.5 0 1009,5 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-27T18:29:00 2020-02-27T07:14:00 2020-02-27T00:00:00 2020-02-27T02:00:00 120 1582768800 true 15.03 0 15,03 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 89 0 89 % % true 1009.5 0 1009,5 mb mb true 0.91 0 0,91 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-27T18:29:00 2020-02-27T07:14:00 2020-02-27T01:00:00 2020-02-27T03:00:00 120 1582772400 true 14.89 0 14,89 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1009 0 1009 mb mb true 0.9 0 0,9 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-27T18:29:00 2020-02-27T07:14:00 2020-02-27T02:00:00 2020-02-27T04:00:00 120 1582776000 true 14.72 0 14,72 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.0131 0 0,0131 mm mm true 86 0 86 % % true 1008.7 0 1008,7 mb mb true 0.91 0 0,91 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-27T18:29:00 2020-02-27T07:14:00 2020-02-27T03:00:00 2020-02-27T05:00:00 120 1582779600 true 14.55 0 14,55 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.0326 0 0,0326 mm mm true 85 0 85 % % true 1008.4 0 1008,4 mb mb true 0.91 0 0,91 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-27T18:29:00 2020-02-27T07:14:00 2020-02-27T04:00:00 2020-02-27T06:00:00 120 1582783200 true 14.32 0 14,32 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.0724 0 0,0724 mm mm true 86 0 86 % % true 1008.7 0 1008,7 mb mb true 0.91 0 0,91 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-02-27T18:29:00 2020-02-27T07:14:00 2020-02-27T05:00:00 2020-02-27T07:00:00 120 1582786800 true 14.11 0 14,11 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.147 0 0,147 mm mm true 87 0 87 % % true 1009.5 0 1009,5 mb mb true 0.9 0 0,9 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-02-27T18:29:00 2020-02-27T07:14:00 2020-02-27T06:00:00 2020-02-27T08:00:00 120 1582790400 true 13.98 0 13,98 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 W25.png true 0.1933 0 0,1933 mm mm true 86 0 86 % % true 1010.2 0 1010,2 mb mb true 0.85 0 0,85 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-02-27T18:29:00 2020-02-27T07:14:00 2020-02-27T07:00:00 2020-02-27T09:00:00 120 1582794000 true 13.89 0 13,89 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 W25.png true 0.1367 0 0,1367 mm mm true 83 0 83 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0.72 0 0,72 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-02-27T18:29:00 2020-02-27T07:14:00 2020-02-27T08:00:00 2020-02-27T10:00:00 120 1582797600 true 13.82 0 13,82 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 W25.png true 0.0567 0 0,0567 mm mm true 78 0 78 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0.55 0 0,55 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-02-27T18:29:00 2020-02-27T07:14:00 2020-02-27T09:00:00 2020-02-27T11:00:00 120 1582801200 true 13.74 0 13,74 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0217 0 0,0217 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0.43 0 0,43 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-02-27T18:29:00 2020-02-27T07:14:00 2020-02-27T10:00:00 2020-02-27T12:00:00 120 1582804800 true 13.68 0 13,68 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0169 0 0,0169 mm mm true 69 0 69 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0.41 0 0,41 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-02-27T18:29:00 2020-02-27T07:14:00 2020-02-27T11:00:00 2020-02-27T13:00:00 120 1582808400 true 13.53 0 13,53 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0214 0 0,0214 mm mm true 67 0 67 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0.43 0 0,43 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-02-27T18:29:00 2020-02-27T07:14:00 2020-02-27T12:00:00 2020-02-27T14:00:00 120 1582812000 true 13.34 0 13,34 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0259 0 0,0259 mm mm true 65 0 65 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 0.44 0 0,44 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-02-27T18:29:00 2020-02-27T07:14:00 2020-02-27T13:00:00 2020-02-27T15:00:00 120 1582815600 true 13.26 0 13,26 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0252 0 0,0252 mm mm true 64 0 64 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0.4 0 0,4 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-02-27T18:29:00 2020-02-27T07:14:00 2020-02-27T14:00:00 2020-02-27T16:00:00 120 1582819200 true 13.23 0 13,23 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0239 0 0,0239 mm mm true 63 0 63 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0.35 0 0,35 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-27T18:29:00 2020-02-27T07:14:00 2020-02-27T15:00:00 2020-02-27T17:00:00 120 1582822800 true 13.14 0 13,14 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0198 0 0,0198 mm mm true 63 0 63 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0.3 0 0,3 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-27T18:29:00 2020-02-27T07:14:00 2020-02-27T16:00:00 2020-02-27T18:00:00 120 1582826400 true 12.95 0 12,95 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 65 0 65 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 0.26 0 0,26 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-27T18:29:00 2020-02-27T07:14:00 2020-02-27T17:00:00 2020-02-27T19:00:00 120 1582830000 true 12.7 0 12,7 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0.21 0 0,21 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-27T18:29:00 2020-02-27T07:14:00 2020-02-27T18:00:00 2020-02-27T20:00:00 120 1582833600 true 12.52 0 12,52 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-27T18:29:00 2020-02-27T07:14:00 2020-02-27T19:00:00 2020-02-27T21:00:00 120 1582837200 true 12.36 0 12,36 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1016.7 0 1016,7 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-27T18:29:00 2020-02-27T07:14:00 2020-02-27T20:00:00 2020-02-27T22:00:00 120 1582840800 true 12.2 0 12,2 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1017.1 0 1017,1 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-27T18:29:00 2020-02-27T07:14:00 2020-02-27T21:00:00 2020-02-27T23:00:00 120 1582844400 true 12.1 0 12,1 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0 0 0 % % 2020-02-26T22:00:00 2020-02-27T00:00:00 120 1582761600 Possible drizzle in the morning. Possible drizzle in the morning. 2020-02-27T05:14:00 2020-02-27T07:14:00 120 1582787640 2020-02-27T16:29:00 2020-02-27T18:29:00 120 1582828140 true 0.1934 0 0,1934 mm mm true 0.52 0 0,52 % % 3 Παρασκευή false 9 false 2020-02-28T18:30:00 2020-02-28T07:13:00 true 15.48 0 15,48 °C °C true 11.07 0 11,07 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Δυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF W false false false 0 0 W20.png Αίθριος false 20 false 2020-02-28T18:30:00 2020-02-28T07:13:00 2020-02-27T22:00:00 2020-02-28T00:00:00 120 1582848000 true 11.98 0 11,98 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-28T18:30:00 2020-02-28T07:13:00 2020-02-27T23:00:00 2020-02-28T01:00:00 120 1582851600 true 11.79 0 11,79 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1017.7 0 1017,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-28T18:30:00 2020-02-28T07:13:00 2020-02-28T00:00:00 2020-02-28T02:00:00 120 1582855200 true 11.7 0 11,7 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1018 0 1018 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-28T18:30:00 2020-02-28T07:13:00 2020-02-28T01:00:00 2020-02-28T03:00:00 120 1582858800 true 11.55 0 11,55 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1017.8 0 1017,8 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-28T18:30:00 2020-02-28T07:13:00 2020-02-28T02:00:00 2020-02-28T04:00:00 120 1582862400 true 11.42 0 11,42 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 69 0 69 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-28T18:30:00 2020-02-28T07:13:00 2020-02-28T03:00:00 2020-02-28T05:00:00 120 1582866000 true 11.34 0 11,34 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 72 0 72 % % true 1017.1 0 1017,1 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-28T18:30:00 2020-02-28T07:13:00 2020-02-28T04:00:00 2020-02-28T06:00:00 120 1582869600 true 11.47 0 11,47 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1016.7 0 1016,7 mb mb true 0.26 0 0,26 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-02-28T18:30:00 2020-02-28T07:13:00 2020-02-28T05:00:00 2020-02-28T07:00:00 120 1582873200 true 11.74 0 11,74 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0.41 0 0,41 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-02-28T18:30:00 2020-02-28T07:13:00 2020-02-28T06:00:00 2020-02-28T08:00:00 120 1582876800 true 12.07 0 12,07 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0.55 0 0,55 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-02-28T18:30:00 2020-02-28T07:13:00 2020-02-28T07:00:00 2020-02-28T09:00:00 120 1582880400 true 12.41 0 12,41 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.006 0 0,006 mm mm true 79 0 79 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0.69 0 0,69 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-02-28T18:30:00 2020-02-28T07:13:00 2020-02-28T08:00:00 2020-02-28T10:00:00 120 1582884000 true 12.88 0 12,88 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0382 0 0,0382 mm mm true 84 0 84 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0.82 0 0,82 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-28T18:30:00 2020-02-28T07:13:00 2020-02-28T09:00:00 2020-02-28T11:00:00 120 1582887600 true 13.36 0 13,36 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.076 0 0,076 mm mm true 86 0 86 % % true 1015.8 0 1015,8 mb mb true 0.9 0 0,9 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-28T18:30:00 2020-02-28T07:13:00 2020-02-28T10:00:00 2020-02-28T12:00:00 120 1582891200 true 14 0 14 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0709 0 0,0709 mm mm true 85 0 85 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0.91 0 0,91 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-28T18:30:00 2020-02-28T07:13:00 2020-02-28T11:00:00 2020-02-28T13:00:00 120 1582894800 true 14.54 0 14,54 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.0642 0 0,0642 mm mm true 82 0 82 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0.9 0 0,9 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-28T18:30:00 2020-02-28T07:13:00 2020-02-28T12:00:00 2020-02-28T14:00:00 120 1582898400 true 14.73 0 14,73 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 W20.png true 0.083 0 0,083 mm mm true 81 0 81 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0.89 0 0,89 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-02-28T18:30:00 2020-02-28T07:13:00 2020-02-28T13:00:00 2020-02-28T15:00:00 120 1582902000 true 15.19 0 15,19 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.1858 0 0,1858 mm mm true 82 0 82 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-02-28T18:30:00 2020-02-28T07:13:00 2020-02-28T14:00:00 2020-02-28T16:00:00 120 1582905600 true 14.3 0 14,3 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.4747 0 0,4747 mm mm true 89 0 89 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2020-02-28T18:30:00 2020-02-28T07:13:00 2020-02-28T15:00:00 2020-02-28T17:00:00 120 1582909200 true 13.53 0 13,53 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.7361 0 0,7361 mm mm true 95 0 95 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2020-02-28T18:30:00 2020-02-28T07:13:00 2020-02-28T16:00:00 2020-02-28T18:00:00 120 1582912800 true 13.47 0 13,47 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0.6635 0 0,6635 mm mm true 93 0 93 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 1 0 1 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-02-28T18:30:00 2020-02-28T07:13:00 2020-02-28T17:00:00 2020-02-28T19:00:00 120 1582916400 true 13.56 0 13,56 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.4544 0 0,4544 mm mm true 89 0 89 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 1 0 1 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-02-28T18:30:00 2020-02-28T07:13:00 2020-02-28T18:00:00 2020-02-28T20:00:00 120 1582920000 true 13.64 0 13,64 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.3194 0 0,3194 mm mm true 85 0 85 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-02-28T18:30:00 2020-02-28T07:13:00 2020-02-28T19:00:00 2020-02-28T21:00:00 120 1582923600 true 13.41 0 13,41 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.262 0 0,262 mm mm true 83 0 83 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0.76 0 0,76 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-02-28T18:30:00 2020-02-28T07:13:00 2020-02-28T20:00:00 2020-02-28T22:00:00 120 1582927200 true 13.01 0 13,01 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.2163 0 0,2163 mm mm true 82 0 82 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0.49 0 0,49 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-28T18:30:00 2020-02-28T07:13:00 2020-02-28T21:00:00 2020-02-28T23:00:00 120 1582930800 true 12.76 0 12,76 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.1562 0 0,1562 mm mm true 81 0 81 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0.29 0 0,29 % % 2020-02-27T22:00:00 2020-02-28T00:00:00 120 1582848000 Ασθενής βροχή το απόγευμα και το βραδυ. Light rain in the afternoon and evening. 2020-02-28T05:13:00 2020-02-28T07:13:00 120 1582873980 2020-02-28T16:30:00 2020-02-28T18:30:00 120 1582914600 true 0.7452 0 0,7452 mm mm true 0.59 0 0,59 % % 4 Σάββατο false 1 false 2020-02-29T18:31:00 2020-02-29T07:12:00 true 15.05 0 15,05 °C °C true 11.76 0 11,76 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NNW false false false 0 0 NW20.png Αίθριος false 20 false 2020-02-29T18:31:00 2020-02-29T07:12:00 2020-02-28T22:00:00 2020-02-29T00:00:00 120 1582934400 true 12.7 0 12,7 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0718 0 0,0718 mm mm true 78 0 78 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-29T18:31:00 2020-02-29T07:12:00 2020-02-28T23:00:00 2020-02-29T01:00:00 120 1582938000 true 12.71 0 12,71 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.013 0 0,013 mm mm true 75 0 75 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-29T18:31:00 2020-02-29T07:12:00 2020-02-29T00:00:00 2020-02-29T02:00:00 120 1582941600 true 12.67 0 12,67 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-29T18:31:00 2020-02-29T07:12:00 2020-02-29T01:00:00 2020-02-29T03:00:00 120 1582945200 true 12.49 0 12,49 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-29T18:31:00 2020-02-29T07:12:00 2020-02-29T02:00:00 2020-02-29T04:00:00 120 1582948800 true 12.25 0 12,25 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-29T18:31:00 2020-02-29T07:12:00 2020-02-29T03:00:00 2020-02-29T05:00:00 120 1582952400 true 12.1 0 12,1 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-29T18:31:00 2020-02-29T07:12:00 2020-02-29T04:00:00 2020-02-29T06:00:00 120 1582956000 true 12.04 0 12,04 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-29T18:31:00 2020-02-29T07:12:00 2020-02-29T05:00:00 2020-02-29T07:00:00 120 1582959600 true 12.04 0 12,04 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1018.1 0 1018,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-29T18:31:00 2020-02-29T07:12:00 2020-02-29T06:00:00 2020-02-29T08:00:00 120 1582963200 true 12.1 0 12,1 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1018.7 0 1018,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-29T18:31:00 2020-02-29T07:12:00 2020-02-29T07:00:00 2020-02-29T09:00:00 120 1582966800 true 12.31 0 12,31 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-29T18:31:00 2020-02-29T07:12:00 2020-02-29T08:00:00 2020-02-29T10:00:00 120 1582970400 true 12.66 0 12,66 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1019.5 0 1019,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-29T18:31:00 2020-02-29T07:12:00 2020-02-29T09:00:00 2020-02-29T11:00:00 120 1582974000 true 13.11 0 13,11 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1019.7 0 1019,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-29T18:31:00 2020-02-29T07:12:00 2020-02-29T10:00:00 2020-02-29T12:00:00 120 1582977600 true 13.47 0 13,47 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1020.3 0 1020,3 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-29T18:31:00 2020-02-29T07:12:00 2020-02-29T11:00:00 2020-02-29T13:00:00 120 1582981200 true 13.98 0 13,98 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1020.2 0 1020,2 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-29T18:31:00 2020-02-29T07:12:00 2020-02-29T12:00:00 2020-02-29T14:00:00 120 1582984800 true 14.34 0 14,34 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1020.1 0 1020,1 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-29T18:31:00 2020-02-29T07:12:00 2020-02-29T13:00:00 2020-02-29T15:00:00 120 1582988400 true 14.66 0 14,66 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1020 0 1020 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-29T18:31:00 2020-02-29T07:12:00 2020-02-29T14:00:00 2020-02-29T16:00:00 120 1582992000 true 14.77 0 14,77 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1019.9 0 1019,9 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-29T18:31:00 2020-02-29T07:12:00 2020-02-29T15:00:00 2020-02-29T17:00:00 120 1582995600 true 14.67 0 14,67 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1019.9 0 1019,9 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-29T18:31:00 2020-02-29T07:12:00 2020-02-29T16:00:00 2020-02-29T18:00:00 120 1582999200 true 14.27 0 14,27 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1020.1 0 1020,1 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-29T18:31:00 2020-02-29T07:12:00 2020-02-29T17:00:00 2020-02-29T19:00:00 120 1583002800 true 13.89 0 13,89 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1019.9 0 1019,9 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-29T18:31:00 2020-02-29T07:12:00 2020-02-29T18:00:00 2020-02-29T20:00:00 120 1583006400 true 13.55 0 13,55 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1020.3 0 1020,3 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-29T18:31:00 2020-02-29T07:12:00 2020-02-29T19:00:00 2020-02-29T21:00:00 120 1583010000 true 13.43 0 13,43 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1020.5 0 1020,5 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-29T18:31:00 2020-02-29T07:12:00 2020-02-29T20:00:00 2020-02-29T22:00:00 120 1583013600 true 13.43 0 13,43 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1020.7 0 1020,7 mb mb true 0.22 0 0,22 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-02-29T18:31:00 2020-02-29T07:12:00 2020-02-29T21:00:00 2020-02-29T23:00:00 120 1583017200 true 13.37 0 13,37 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1020.8 0 1020,8 mb mb true 0.33 0 0,33 % % 2020-02-28T22:00:00 2020-02-29T00:00:00 120 1582934400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-02-29T05:12:00 2020-02-29T07:12:00 120 1582960320 2020-02-29T16:31:00 2020-02-29T18:31:00 120 1583001060 true 0.0718 0 0,0718 mm mm true 0.08 0 0,08 % % 5 Κυριακή false 2 false 2020-03-01T18:32:00 2020-03-01T07:10:00 true 17.47 0 17,47 °C °C true 11.6 0 11,6 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Νοτιοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF SW false false false 0 0 SW10.png Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-03-01T18:32:00 2020-03-01T07:10:00 2020-02-29T22:00:00 2020-03-01T00:00:00 120 1583020800 true 13.06 0 13,06 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1020.6 0 1020,6 mb mb true 0.45 0 0,45 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-03-01T18:32:00 2020-03-01T07:10:00 2020-02-29T23:00:00 2020-03-01T01:00:00 120 1583024400 true 12.68 0 12,68 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1020.3 0 1020,3 mb mb true 0.56 0 0,56 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-03-01T18:32:00 2020-03-01T07:10:00 2020-03-01T00:00:00 2020-03-01T02:00:00 120 1583028000 true 12.36 0 12,36 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1019.9 0 1019,9 mb mb true 0.66 0 0,66 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-03-01T18:32:00 2020-03-01T07:10:00 2020-03-01T01:00:00 2020-03-01T03:00:00 120 1583031600 true 12.13 0 12,13 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1019.7 0 1019,7 mb mb true 0.74 0 0,74 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-03-01T18:32:00 2020-03-01T07:10:00 2020-03-01T02:00:00 2020-03-01T04:00:00 120 1583035200 true 11.93 0 11,93 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1019.4 0 1019,4 mb mb true 0.79 0 0,79 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-03-01T18:32:00 2020-03-01T07:10:00 2020-03-01T03:00:00 2020-03-01T05:00:00 120 1583038800 true 11.87 0 11,87 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1019.3 0 1019,3 mb mb true 0.81 0 0,81 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-03-01T18:32:00 2020-03-01T07:10:00 2020-03-01T04:00:00 2020-03-01T06:00:00 120 1583042400 true 11.91 0 11,91 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1020 0 1020 mb mb true 0.75 0 0,75 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-03-01T18:32:00 2020-03-01T07:10:00 2020-03-01T05:00:00 2020-03-01T07:00:00 120 1583046000 true 12.11 0 12,11 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 88 0 88 % % true 1020.1 0 1020,1 mb mb true 0.65 0 0,65 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-03-01T18:32:00 2020-03-01T07:10:00 2020-03-01T06:00:00 2020-03-01T08:00:00 120 1583049600 true 12.53 0 12,53 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.015 0 0,015 mm mm true 88 0 88 % % true 1020.6 0 1020,6 mb mb true 0.55 0 0,55 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-03-01T18:32:00 2020-03-01T07:10:00 2020-03-01T07:00:00 2020-03-01T09:00:00 120 1583053200 true 13.35 0 13,35 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0167 0 0,0167 mm mm true 85 0 85 % % true 1020.7 0 1020,7 mb mb true 0.44 0 0,44 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-03-01T18:32:00 2020-03-01T07:10:00 2020-03-01T08:00:00 2020-03-01T10:00:00 120 1583056800 true 14.46 0 14,46 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0193 0 0,0193 mm mm true 79 0 79 % % true 1020.9 0 1020,9 mb mb true 0.32 0 0,32 % % Αίθριος false 1 false 2020-03-01T18:32:00 2020-03-01T07:10:00 2020-03-01T09:00:00 2020-03-01T11:00:00 120 1583060400 true 15.36 0 15,36 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.0209 0 0,0209 mm mm true 74 0 74 % % true 1020.9 0 1020,9 mb mb true 0.22 0 0,22 % % Αίθριος false 1 false 2020-03-01T18:32:00 2020-03-01T07:10:00 2020-03-01T10:00:00 2020-03-01T12:00:00 120 1583064000 true 16.16 0 16,16 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0.0156 0 0,0156 mm mm true 70 0 70 % % true 1020.7 0 1020,7 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 1 false 2020-03-01T18:32:00 2020-03-01T07:10:00 2020-03-01T11:00:00 2020-03-01T13:00:00 120 1583067600 true 16.69 0 16,69 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.0093 0 0,0093 mm mm true 69 0 69 % % true 1020.1 0 1020,1 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 1 false 2020-03-01T18:32:00 2020-03-01T07:10:00 2020-03-01T12:00:00 2020-03-01T14:00:00 120 1583071200 true 17.11 0 17,11 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 68 0 68 % % true 1019.7 0 1019,7 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 1 false 2020-03-01T18:32:00 2020-03-01T07:10:00 2020-03-01T13:00:00 2020-03-01T15:00:00 120 1583074800 true 17.19 0 17,19 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0.3 0 0,3 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-03-01T18:32:00 2020-03-01T07:10:00 2020-03-01T14:00:00 2020-03-01T16:00:00 120 1583078400 true 17.13 0 17,13 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1018.6 0 1018,6 mb mb true 0.58 0 0,58 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-03-01T18:32:00 2020-03-01T07:10:00 2020-03-01T15:00:00 2020-03-01T17:00:00 120 1583082000 true 16.74 0 16,74 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1017.9 0 1017,9 mb mb true 0.75 0 0,75 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-03-01T18:32:00 2020-03-01T07:10:00 2020-03-01T16:00:00 2020-03-01T18:00:00 120 1583085600 true 16.15 0 16,15 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1017.8 0 1017,8 mb mb true 0.7 0 0,7 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-03-01T18:32:00 2020-03-01T07:10:00 2020-03-01T17:00:00 2020-03-01T19:00:00 120 1583089200 true 15.31 0 15,31 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1018.4 0 1018,4 mb mb true 0.54 0 0,54 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-03-01T18:32:00 2020-03-01T07:10:00 2020-03-01T18:00:00 2020-03-01T20:00:00 120 1583092800 true 14.78 0 14,78 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1018.5 0 1018,5 mb mb true 0.39 0 0,39 % % Αίθριος false 20 false 2020-03-01T18:32:00 2020-03-01T07:10:00 2020-03-01T19:00:00 2020-03-01T21:00:00 120 1583096400 true 14.53 0 14,53 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1018.6 0 1018,6 mb mb true 0.29 0 0,29 % % Αίθριος false 20 false 2020-03-01T18:32:00 2020-03-01T07:10:00 2020-03-01T20:00:00 2020-03-01T22:00:00 120 1583100000 true 14.54 0 14,54 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.0086 0 0,0086 mm mm true 88 0 88 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0.21 0 0,21 % % Αίθριος false 20 false 2020-03-01T18:32:00 2020-03-01T07:10:00 2020-03-01T21:00:00 2020-03-01T23:00:00 120 1583103600 true 14.58 0 14,58 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.0144 0 0,0144 mm mm true 88 0 88 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 0.17 0 0,17 % % 2020-02-29T22:00:00 2020-03-01T00:00:00 120 1583020800 Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα. Partly cloudy throughout the day. 2020-03-01T05:10:00 2020-03-01T07:10:00 120 1583046600 2020-03-01T16:32:00 2020-03-01T18:32:00 120 1583087520 true 0.0211 0 0,0211 mm mm true 0.46 0 0,46 % % 6 Δευτέρα false 9 false 2020-03-02T18:33:00 2020-03-02T07:09:00 true 17.49 0 17,49 °C °C true 14.05 0 14,05 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Νοτιοανατολικός πολύ ασθενής - 2 BF SSE false false false 0 0 SE10.png Αίθριος false 20 false 2020-03-02T18:33:00 2020-03-02T07:09:00 2020-03-01T22:00:00 2020-03-02T00:00:00 120 1583107200 true 14.59 0 14,59 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.0086 0 0,0086 mm mm true 89 0 89 % % true 1018.8 0 1018,8 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Αίθριος false 20 false 2020-03-02T18:33:00 2020-03-02T07:09:00 2020-03-01T23:00:00 2020-03-02T01:00:00 120 1583110800 true 14.57 0 14,57 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1018.6 0 1018,6 mb mb true 0.26 0 0,26 % % Αίθριος false 20 false 2020-03-02T18:33:00 2020-03-02T07:09:00 2020-03-02T00:00:00 2020-03-02T02:00:00 120 1583114400 true 14.56 0 14,56 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1017.9 0 1017,9 mb mb true 0.31 0 0,31 % % Αίθριος false 20 false 2020-03-02T18:33:00 2020-03-02T07:09:00 2020-03-02T01:00:00 2020-03-02T03:00:00 120 1583118000 true 14.47 0 14,47 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 91 0 91 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0.28 0 0,28 % % Αίθριος false 20 false 2020-03-02T18:33:00 2020-03-02T07:09:00 2020-03-02T02:00:00 2020-03-02T04:00:00 120 1583121600 true 14.37 0 14,37 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 92 0 92 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 0.23 0 0,23 % % Αίθριος false 20 false 2020-03-02T18:33:00 2020-03-02T07:09:00 2020-03-02T03:00:00 2020-03-02T05:00:00 120 1583125200 true 14.32 0 14,32 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 93 0 93 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0.23 0 0,23 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-03-02T18:33:00 2020-03-02T07:09:00 2020-03-02T04:00:00 2020-03-02T06:00:00 120 1583128800 true 14.39 0 14,39 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 94 0 94 % % true 1016.7 0 1016,7 mb mb true 0.33 0 0,33 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-03-02T18:33:00 2020-03-02T07:09:00 2020-03-02T05:00:00 2020-03-02T07:00:00 120 1583132400 true 14.55 0 14,55 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0057 0 0,0057 mm mm true 95 0 95 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0.47 0 0,47 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-03-02T18:33:00 2020-03-02T07:09:00 2020-03-02T06:00:00 2020-03-02T08:00:00 120 1583136000 true 14.78 0 14,78 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.0139 0 0,0139 mm mm true 96 0 96 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 0.61 0 0,61 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-03-02T18:33:00 2020-03-02T07:09:00 2020-03-02T07:00:00 2020-03-02T09:00:00 120 1583139600 true 15.12 0 15,12 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0289 0 0,0289 mm mm true 96 0 96 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 0.76 0 0,76 % % Συννεφιά false 4 false 2020-03-02T18:33:00 2020-03-02T07:09:00 2020-03-02T08:00:00 2020-03-02T10:00:00 120 1583143200 true 15.56 0 15,56 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0562 0 0,0562 mm mm true 95 0 95 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 0.9 0 0,9 % % Συννεφιά false 4 false 2020-03-02T18:33:00 2020-03-02T07:09:00 2020-03-02T09:00:00 2020-03-02T11:00:00 120 1583146800 true 16.01 0 16,01 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0864 0 0,0864 mm mm true 94 0 94 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-03-02T18:33:00 2020-03-02T07:09:00 2020-03-02T10:00:00 2020-03-02T12:00:00 120 1583150400 true 16.27 0 16,27 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.1036 0 0,1036 mm mm true 94 0 94 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-03-02T18:33:00 2020-03-02T07:09:00 2020-03-02T11:00:00 2020-03-02T13:00:00 120 1583154000 true 16.69 0 16,69 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.1162 0 0,1162 mm mm true 94 0 94 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-03-02T18:33:00 2020-03-02T07:09:00 2020-03-02T12:00:00 2020-03-02T14:00:00 120 1583157600 true 17.02 0 17,02 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.1185 0 0,1185 mm mm true 93 0 93 % % true 1015 0 1015 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-03-02T18:33:00 2020-03-02T07:09:00 2020-03-02T13:00:00 2020-03-02T15:00:00 120 1583161200 true 17.21 0 17,21 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.1035 0 0,1035 mm mm true 91 0 91 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-03-02T18:33:00 2020-03-02T07:09:00 2020-03-02T14:00:00 2020-03-02T16:00:00 120 1583164800 true 17.12 0 17,12 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.1068 0 0,1068 mm mm true 90 0 90 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-03-02T18:33:00 2020-03-02T07:09:00 2020-03-02T15:00:00 2020-03-02T17:00:00 120 1583168400 true 16.99 0 16,99 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.1242 0 0,1242 mm mm true 90 0 90 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-03-02T18:33:00 2020-03-02T07:09:00 2020-03-02T16:00:00 2020-03-02T18:00:00 120 1583172000 true 16.65 0 16,65 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.1126 0 0,1126 mm mm true 92 0 92 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-03-02T18:33:00 2020-03-02T07:09:00 2020-03-02T17:00:00 2020-03-02T19:00:00 120 1583175600 true 16.41 0 16,41 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.087 0 0,087 mm mm true 93 0 93 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-03-02T18:33:00 2020-03-02T07:09:00 2020-03-02T18:00:00 2020-03-02T20:00:00 120 1583179200 true 16.12 0 16,12 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0611 0 0,0611 mm mm true 93 0 93 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 1 0 1 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-03-02T18:33:00 2020-03-02T07:09:00 2020-03-02T19:00:00 2020-03-02T21:00:00 120 1583182800 true 15.91 0 15,91 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.0304 0 0,0304 mm mm true 93 0 93 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0.86 0 0,86 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-03-02T18:33:00 2020-03-02T07:09:00 2020-03-02T20:00:00 2020-03-02T22:00:00 120 1583186400 true 15.72 0 15,72 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.0085 0 0,0085 mm mm true 92 0 92 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0.66 0 0,66 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-03-02T18:33:00 2020-03-02T07:09:00 2020-03-02T21:00:00 2020-03-02T23:00:00 120 1583190000 true 15.6 0 15,6 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 92 0 92 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0.5 0 0,5 % % 2020-03-01T22:00:00 2020-03-02T00:00:00 120 1583107200 Possible drizzle in the afternoon. Possible drizzle in the afternoon. 2020-03-02T05:09:00 2020-03-02T07:09:00 120 1583132940 2020-03-02T16:33:00 2020-03-02T18:33:00 120 1583173980 true 0.1243 0 0,1243 mm mm true 0.7 0 0,7 % %
sunny

Σήμερα

Αίθριος όλη την ημέρα.

16°c

windy

BF 2

deltiokairou

Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια για Κεφαλονιά


Δρομολόγια Πειραιάς - Κεφαλονιά

 Εταιρεία
Πλοίο Αναχώρηση Άφιξη
Levente Ferries  Fior Di Levante 07:15 08:45

Μεγαλύτερη πόλη και πρωτεύουσα της Κεφαλονιάς είναι το Αργοστόλι. Πόλη χτισμένη αμφιθεατρικά, έντονη και δραστήρια, με μαγαζιά για κάθε γούστο. Αν και το Αργοστόλι καταστράφηκε ολοκληρωτικά από τον σεισμό του 1953, εξακολουθούν να υπάρχουν σημεία που αποπνέουν την παλιά βενετσιάνικη αρχιτεκτονική. Ξεκινήστε την περιήγησή σας στην αρχαία πόλη Κράνη με τα Κυκλώπεια Τείχη, το Λιθόστρωτο και μια βόλτα κατά μήκος της προκυμαίας. Μεγάλο ενδιαφέρον έχουν επίσης το Αρχαιολογικό Μουσείο με ευρήματα από περιοχές του νησιού και η Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη με μια σπάνια συλλογή από βιβλία και χειρόγραφα που λειτουργεί και ως λαογραφικό μουσείο.
Η δυτικότερη από τις δυο χερσονήσους της Κεφαλονιάς είναι αυτή της Παλικής κι εκεί εδρεύει το όμορφο Ληξούρι, που παρά το μεγάλο πλήγμα από τον σεισμό του 1953 ξαναχτίστηκε με σεβασμό στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του νησιού, μια πόλη γαλήνια που προσφέρεται για χαλάρωση. Μην παραλείψετε μια βόλτα από το Μοναστήρι στα Κηπούρια όπου θα απολαύσετε ένα από τα ωραιότερα ηλιοβασιλέματα.
Από τον καταστροφικό για το νησί σεισμό του 1953 το Φισκάρδο άντεξε. Και στην πλειοψηφία τους τα κτήρια διατηρούν το παραδοσιακό τους χρώμα. Επιβλητικά αρχοντικά με κομψά μπαλκονάκια και παλιές διώροφες κατοικίες χαρακτηρίζουν τον γραφικό οικισμό από όπου κατάγεται ο ποιητής Νίκος Καββαδίας.
Ένα από πιο εντυπωσιακά αξιοθέατα στην Κεφαλονιά είναι το λιμνοσπήλαιο της Μελισσάνης. Βρίσκεται στον Καραβόμυλο, πολύ κοντά στη Σάμη. Ανακαλύφθηκε το 1951 και έχει γίνει ένας από τους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς στο νησί.
Στο βόρειο τμήμα του νησιού, χτισμένη αμφιθεατρικά στην ομώνυμη χερσόνησο, ανάμεσα σε πεύκα και κυπαρίσσια βρίσκεται η Άσσος. Αραιά δομημένη με παραδοσιακό χρώμα, σε ένα εντυπωσιακό τοπίο, μαγνητίζει με την γαλήνη και την απλότητά της. Εκτός από τα ωραία νερά της ίδιας της Άσσου, κοντά βρίσκεται η τιμημένη με γαλάζια σημαία παραλία του Μύρτου.
Τα Κουρκουμελάτα - το μικρό χωριό που βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα του νησιού – από ορισμένους χαρακτηρίζεται ως το ωραιότερο χωριό της Βαλκανικής. Ο σεισμός του ΄53 ήταν καταστροφικός και για τα Κουρκουμελάτα, ο τρόπος όμως που ανοικοδομήθηκε είναι αυτό που τον κάνει ξεχωριστό.
Το βουνό που δεσπόζει στην Κεφαλονιά είναι ο Αίνος που στο ψηλότερό του σημείο φτάνει τα 1.628 μέτρα και είναι ο μοναδικός εθνικός δρυμός της νησιωτικής Ελλάδας. Εκεί φύεται η Κεφαλληνιακή Ελάτη με το μαύρο της φύλλωμα που δίνει μια εντυπωσιακή και ξεχωριστή μαύρη απόχρωση στο βουνό. Στις πλαγιές του βουνού μπορεί να αντικρύσετε μικρόσωμα ημιάγρια άλογα. Το βουνό προσφέρεται για εκδρομές στην κατάφυτη φύση και για πεζοπορίες με μονοπάτια διαφόρων βαθμών δυσκολίας.

Πηγή: Visit Greece - The official website of the Greek Tourism Organisation