ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Η Κεφαλονιά είναι ένα νησί καταπράσινο, με παραλίες απίστευτης ομορφιάς, νερά στο χρώμα του σμαραγδιού και έντονη αύρα πολιτισμού. Πεύκα, κυπαρίσσια, ελιές και στις κορυφές του Αίνου η κεφαλληνιακή ελάτη. Στις πλαγιές καλλιεργούνται τα κλήματα από τα οποία παράγεται η Ρομπόλα.

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

0 2967 false 1 false 2019-08-21T20:25:38 2019-08-21T06:58:36 0.0 true 29 0 29 °C °C true 1017 0 1017 mb mb true 51 0 51 % % 2019-08-21T09:00:00 2019-08-21T12:00:00 180 1566388800 0 true 1 0 1 BF BF Βόρειος σχεδόν άπνοια - 1 BF N false false false 0 0 N05.png Αίθριος Clear 0 Τετάρτη false 1 false 2019-08-21T20:25:38 2019-08-21T06:58:36 true 30.43 0 30,43 °C °C true 24.39 0 24,39 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NNW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 20 false 2019-08-21T20:25:38 2019-08-21T06:58:36 2019-08-20T21:00:00 2019-08-21T00:00:00 180 1566345600 true 25.98 0 25,98 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1016.64 0 1016,64 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-21T20:25:38 2019-08-21T06:58:36 2019-08-20T22:00:00 2019-08-21T01:00:00 180 1566349200 true 25.71 0 25,71 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1016.65 0 1016,65 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-21T20:25:38 2019-08-21T06:58:36 2019-08-20T23:00:00 2019-08-21T02:00:00 180 1566352800 true 25.48 0 25,48 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1017.06 0 1017,06 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-21T20:25:38 2019-08-21T06:58:36 2019-08-21T00:00:00 2019-08-21T03:00:00 180 1566356400 true 25.26 0 25,26 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1017.08 0 1017,08 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-21T20:25:38 2019-08-21T06:58:36 2019-08-21T01:00:00 2019-08-21T04:00:00 180 1566360000 true 24.76 0 24,76 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 66 0 66 % % true 1017.17 0 1017,17 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-21T20:25:38 2019-08-21T06:58:36 2019-08-21T02:00:00 2019-08-21T05:00:00 180 1566363600 true 24.39 0 24,39 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 67 0 67 % % true 1017.29 0 1017,29 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-21T20:25:38 2019-08-21T06:58:36 2019-08-21T03:00:00 2019-08-21T06:00:00 180 1566367200 true 24.41 0 24,41 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0.0105 0 0,0105 mm mm true 67 0 67 % % true 1017.28 0 1017,28 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-21T20:25:38 2019-08-21T06:58:36 2019-08-21T04:00:00 2019-08-21T07:00:00 180 1566370800 true 25.01 0 25,01 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 64 0 64 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T20:25:38 2019-08-21T06:58:36 2019-08-21T05:00:00 2019-08-21T08:00:00 180 1566374400 true 26 0 26 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 61 0 61 % % true 1017.52 0 1017,52 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T20:25:38 2019-08-21T06:58:36 2019-08-21T06:00:00 2019-08-21T09:00:00 180 1566378000 true 26.91 0 26,91 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1017.51 0 1017,51 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T20:25:38 2019-08-21T06:58:36 2019-08-21T07:00:00 2019-08-21T10:00:00 180 1566381600 true 27.69 0 27,69 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1017.48 0 1017,48 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T20:25:38 2019-08-21T06:58:36 2019-08-21T08:00:00 2019-08-21T11:00:00 180 1566385200 true 28.47 0 28,47 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1016.95 0 1016,95 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T20:25:38 2019-08-21T06:58:36 2019-08-21T09:00:00 2019-08-21T12:00:00 180 1566388800 true 28.98 0 28,98 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 N05.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1016.89 0 1016,89 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T20:25:38 2019-08-21T06:58:36 2019-08-21T10:00:00 2019-08-21T13:00:00 180 1566392400 true 29.67 0 29,67 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1016.55 0 1016,55 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T20:25:38 2019-08-21T06:58:36 2019-08-21T11:00:00 2019-08-21T14:00:00 180 1566396000 true 30.1 0 30,1 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1016.05 0 1016,05 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T20:25:38 2019-08-21T06:58:36 2019-08-21T12:00:00 2019-08-21T15:00:00 180 1566399600 true 30.41 0 30,41 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1015.51 0 1015,51 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T20:25:38 2019-08-21T06:58:36 2019-08-21T13:00:00 2019-08-21T16:00:00 180 1566403200 true 30.43 0 30,43 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1014.97 0 1014,97 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T20:25:38 2019-08-21T06:58:36 2019-08-21T14:00:00 2019-08-21T17:00:00 180 1566406800 true 30.07 0 30,07 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1014.44 0 1014,44 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T20:25:38 2019-08-21T06:58:36 2019-08-21T15:00:00 2019-08-21T18:00:00 180 1566410400 true 29.63 0 29,63 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1014.22 0 1014,22 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T20:25:38 2019-08-21T06:58:36 2019-08-21T16:00:00 2019-08-21T19:00:00 180 1566414000 true 28.89 0 28,89 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T20:25:38 2019-08-21T06:58:36 2019-08-21T17:00:00 2019-08-21T20:00:00 180 1566417600 true 28.07 0 28,07 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1015.05 0 1015,05 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-21T20:25:38 2019-08-21T06:58:36 2019-08-21T18:00:00 2019-08-21T21:00:00 180 1566421200 true 27.47 0 27,47 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1015.34 0 1015,34 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-21T20:25:38 2019-08-21T06:58:36 2019-08-21T19:00:00 2019-08-21T22:00:00 180 1566424800 true 27 0 27 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1015.56 0 1015,56 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-21T20:25:38 2019-08-21T06:58:36 2019-08-21T20:00:00 2019-08-21T23:00:00 180 1566428400 true 26.62 0 26,62 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1015.78 0 1015,78 mb mb true 0 0 0 % % 2019-08-20T21:00:00 2019-08-21T00:00:00 180 1566345600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-08-21T03:58:36 2019-08-21T06:58:36 180 1566370716 2019-08-21T17:25:38 2019-08-21T20:25:38 180 1566419138 true 0.0105 0 0,0105 mm mm true 0 0 0 % % 1 Πέμπτη false 1 false 2019-08-22T20:24:16 2019-08-22T06:59:29 true 31.7 0 31,7 °C °C true 24.39 0 24,39 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NNW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 20 false 2019-08-22T20:24:16 2019-08-22T06:59:29 2019-08-21T21:00:00 2019-08-22T00:00:00 180 1566432000 true 26.28 0 26,28 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1015.87 0 1015,87 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-22T20:24:16 2019-08-22T06:59:29 2019-08-21T22:00:00 2019-08-22T01:00:00 180 1566435600 true 25.96 0 25,96 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1015.92 0 1015,92 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-22T20:24:16 2019-08-22T06:59:29 2019-08-21T23:00:00 2019-08-22T02:00:00 180 1566439200 true 25.69 0 25,69 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1015.44 0 1015,44 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-22T20:24:16 2019-08-22T06:59:29 2019-08-22T00:00:00 2019-08-22T03:00:00 180 1566442800 true 25.39 0 25,39 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1015.37 0 1015,37 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-22T20:24:16 2019-08-22T06:59:29 2019-08-22T01:00:00 2019-08-22T04:00:00 180 1566446400 true 24.83 0 24,83 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1015.09 0 1015,09 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-22T20:24:16 2019-08-22T06:59:29 2019-08-22T02:00:00 2019-08-22T05:00:00 180 1566450000 true 24.39 0 24,39 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1015.23 0 1015,23 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-22T20:24:16 2019-08-22T06:59:29 2019-08-22T03:00:00 2019-08-22T06:00:00 180 1566453600 true 24.41 0 24,41 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-22T20:24:16 2019-08-22T06:59:29 2019-08-22T04:00:00 2019-08-22T07:00:00 180 1566457200 true 24.98 0 24,98 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-22T20:24:16 2019-08-22T06:59:29 2019-08-22T05:00:00 2019-08-22T08:00:00 180 1566460800 true 26.14 0 26,14 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1015.12 0 1015,12 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-22T20:24:16 2019-08-22T06:59:29 2019-08-22T06:00:00 2019-08-22T09:00:00 180 1566464400 true 27.16 0 27,16 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1015.45 0 1015,45 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-22T20:24:16 2019-08-22T06:59:29 2019-08-22T07:00:00 2019-08-22T10:00:00 180 1566468000 true 27.98 0 27,98 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1015.66 0 1015,66 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-22T20:24:16 2019-08-22T06:59:29 2019-08-22T08:00:00 2019-08-22T11:00:00 180 1566471600 true 28.85 0 28,85 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1015.87 0 1015,87 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-22T20:24:16 2019-08-22T06:59:29 2019-08-22T09:00:00 2019-08-22T12:00:00 180 1566475200 true 29.61 0 29,61 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1016.01 0 1016,01 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-22T20:24:16 2019-08-22T06:59:29 2019-08-22T10:00:00 2019-08-22T13:00:00 180 1566478800 true 30.18 0 30,18 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1015.83 0 1015,83 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-22T20:24:16 2019-08-22T06:59:29 2019-08-22T11:00:00 2019-08-22T14:00:00 180 1566482400 true 31.02 0 31,02 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1015.54 0 1015,54 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-22T20:24:16 2019-08-22T06:59:29 2019-08-22T12:00:00 2019-08-22T15:00:00 180 1566486000 true 31.7 0 31,7 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1015.16 0 1015,16 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-22T20:24:16 2019-08-22T06:59:29 2019-08-22T13:00:00 2019-08-22T16:00:00 180 1566489600 true 31.7 0 31,7 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1014.68 0 1014,68 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-22T20:24:16 2019-08-22T06:59:29 2019-08-22T14:00:00 2019-08-22T17:00:00 180 1566493200 true 31.23 0 31,23 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1014.16 0 1014,16 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-22T20:24:16 2019-08-22T06:59:29 2019-08-22T15:00:00 2019-08-22T18:00:00 180 1566496800 true 30.52 0 30,52 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1013.91 0 1013,91 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-22T20:24:16 2019-08-22T06:59:29 2019-08-22T16:00:00 2019-08-22T19:00:00 180 1566500400 true 29.74 0 29,74 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1014.09 0 1014,09 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-22T20:24:16 2019-08-22T06:59:29 2019-08-22T17:00:00 2019-08-22T20:00:00 180 1566504000 true 28.9 0 28,9 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1014.47 0 1014,47 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-22T20:24:16 2019-08-22T06:59:29 2019-08-22T18:00:00 2019-08-22T21:00:00 180 1566507600 true 28.41 0 28,41 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1014.85 0 1014,85 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-22T20:24:16 2019-08-22T06:59:29 2019-08-22T19:00:00 2019-08-22T22:00:00 180 1566511200 true 28.28 0 28,28 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1015.18 0 1015,18 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-22T20:24:16 2019-08-22T06:59:29 2019-08-22T20:00:00 2019-08-22T23:00:00 180 1566514800 true 28.18 0 28,18 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1015.44 0 1015,44 mb mb true 0 0 0 % % 2019-08-21T21:00:00 2019-08-22T00:00:00 180 1566432000 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-08-22T03:59:29 2019-08-22T06:59:29 180 1566457169 2019-08-22T17:24:16 2019-08-22T20:24:16 180 1566505456 true 0 0 0 mm mm true 0 0 0 % % 2 Παρασκευή false 1 false 2019-08-23T20:22:53 2019-08-23T07:00:22 true 32.7 0 32,7 °C °C true 26.15 0 26,15 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NNW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 20 false 2019-08-23T20:22:53 2019-08-23T07:00:22 2019-08-22T21:00:00 2019-08-23T00:00:00 180 1566518400 true 27.95 0 27,95 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1015.57 0 1015,57 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-23T20:22:53 2019-08-23T07:00:22 2019-08-22T22:00:00 2019-08-23T01:00:00 180 1566522000 true 27.59 0 27,59 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1015.42 0 1015,42 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-23T20:22:53 2019-08-23T07:00:22 2019-08-22T23:00:00 2019-08-23T02:00:00 180 1566525600 true 27.28 0 27,28 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1015.54 0 1015,54 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-23T20:22:53 2019-08-23T07:00:22 2019-08-23T00:00:00 2019-08-23T03:00:00 180 1566529200 true 26.98 0 26,98 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1015.31 0 1015,31 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-23T20:22:53 2019-08-23T07:00:22 2019-08-23T01:00:00 2019-08-23T04:00:00 180 1566532800 true 26.46 0 26,46 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1015.17 0 1015,17 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-23T20:22:53 2019-08-23T07:00:22 2019-08-23T02:00:00 2019-08-23T05:00:00 180 1566536400 true 26.15 0 26,15 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1014.63 0 1014,63 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-23T20:22:53 2019-08-23T07:00:22 2019-08-23T03:00:00 2019-08-23T06:00:00 180 1566540000 true 26.18 0 26,18 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1014.66 0 1014,66 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-23T20:22:53 2019-08-23T07:00:22 2019-08-23T04:00:00 2019-08-23T07:00:00 180 1566543600 true 26.77 0 26,77 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-23T20:22:53 2019-08-23T07:00:22 2019-08-23T05:00:00 2019-08-23T08:00:00 180 1566547200 true 27.6 0 27,6 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1015.36 0 1015,36 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-23T20:22:53 2019-08-23T07:00:22 2019-08-23T06:00:00 2019-08-23T09:00:00 180 1566550800 true 28.43 0 28,43 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1015.69 0 1015,69 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-23T20:22:53 2019-08-23T07:00:22 2019-08-23T07:00:00 2019-08-23T10:00:00 180 1566554400 true 29.21 0 29,21 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1015.95 0 1015,95 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-23T20:22:53 2019-08-23T07:00:22 2019-08-23T08:00:00 2019-08-23T11:00:00 180 1566558000 true 30.05 0 30,05 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1016.32 0 1016,32 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-23T20:22:53 2019-08-23T07:00:22 2019-08-23T09:00:00 2019-08-23T12:00:00 180 1566561600 true 30.67 0 30,67 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 53 0 53 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-23T20:22:53 2019-08-23T07:00:22 2019-08-23T10:00:00 2019-08-23T13:00:00 180 1566565200 true 31.14 0 31,14 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 N05.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 52 0 52 % % true 1016.16 0 1016,16 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-23T20:22:53 2019-08-23T07:00:22 2019-08-23T11:00:00 2019-08-23T14:00:00 180 1566568800 true 31.88 0 31,88 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1015.59 0 1015,59 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-23T20:22:53 2019-08-23T07:00:22 2019-08-23T12:00:00 2019-08-23T15:00:00 180 1566572400 true 32.56 0 32,56 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-23T20:22:53 2019-08-23T07:00:22 2019-08-23T13:00:00 2019-08-23T16:00:00 180 1566576000 true 32.7 0 32,7 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 47 0 47 % % true 1014.61 0 1014,61 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-23T20:22:53 2019-08-23T07:00:22 2019-08-23T14:00:00 2019-08-23T17:00:00 180 1566579600 true 32.46 0 32,46 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 47 0 47 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-23T20:22:53 2019-08-23T07:00:22 2019-08-23T15:00:00 2019-08-23T18:00:00 180 1566583200 true 31.89 0 31,89 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1013.99 0 1013,99 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-23T20:22:53 2019-08-23T07:00:22 2019-08-23T16:00:00 2019-08-23T19:00:00 180 1566586800 true 31.05 0 31,05 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1014.03 0 1014,03 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-23T20:22:53 2019-08-23T07:00:22 2019-08-23T17:00:00 2019-08-23T20:00:00 180 1566590400 true 30.04 0 30,04 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-23T20:22:53 2019-08-23T07:00:22 2019-08-23T18:00:00 2019-08-23T21:00:00 180 1566594000 true 29.34 0 29,34 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1014.39 0 1014,39 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-23T20:22:53 2019-08-23T07:00:22 2019-08-23T19:00:00 2019-08-23T22:00:00 180 1566597600 true 29.08 0 29,08 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1014.53 0 1014,53 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-23T20:22:53 2019-08-23T07:00:22 2019-08-23T20:00:00 2019-08-23T23:00:00 180 1566601200 true 28.8 0 28,8 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1014.63 0 1014,63 mb mb true 0 0 0 % % 2019-08-22T21:00:00 2019-08-23T00:00:00 180 1566518400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-08-23T04:00:22 2019-08-23T07:00:22 180 1566543622 2019-08-23T17:22:53 2019-08-23T20:22:53 180 1566591773 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0 0 0 % % 3 Σάββατο false 1 false 2019-08-24T20:21:29 2019-08-24T07:01:15 true 32.82 0 32,82 °C °C true 26.21 0 26,21 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βόρειος πολύ ασθενής - 2 BF N false false false 0 0 N10.png Αίθριος false 20 false 2019-08-24T20:21:29 2019-08-24T07:01:15 2019-08-23T21:00:00 2019-08-24T00:00:00 180 1566604800 true 28.39 0 28,39 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1014.66 0 1014,66 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-24T20:21:29 2019-08-24T07:01:15 2019-08-23T22:00:00 2019-08-24T01:00:00 180 1566608400 true 27.79 0 27,79 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1014.53 0 1014,53 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-24T20:21:29 2019-08-24T07:01:15 2019-08-23T23:00:00 2019-08-24T02:00:00 180 1566612000 true 27.32 0 27,32 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1014.31 0 1014,31 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-24T20:21:29 2019-08-24T07:01:15 2019-08-24T00:00:00 2019-08-24T03:00:00 180 1566615600 true 26.89 0 26,89 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1014.08 0 1014,08 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-24T20:21:29 2019-08-24T07:01:15 2019-08-24T01:00:00 2019-08-24T04:00:00 180 1566619200 true 26.43 0 26,43 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1013.88 0 1013,88 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-24T20:21:29 2019-08-24T07:01:15 2019-08-24T02:00:00 2019-08-24T05:00:00 180 1566622800 true 26.21 0 26,21 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1013.76 0 1013,76 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-24T20:21:29 2019-08-24T07:01:15 2019-08-24T03:00:00 2019-08-24T06:00:00 180 1566626400 true 26.37 0 26,37 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1013.71 0 1013,71 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-24T20:21:29 2019-08-24T07:01:15 2019-08-24T04:00:00 2019-08-24T07:00:00 180 1566630000 true 26.98 0 26,98 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1014.16 0 1014,16 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-24T20:21:29 2019-08-24T07:01:15 2019-08-24T05:00:00 2019-08-24T08:00:00 180 1566633600 true 27.84 0 27,84 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1014.66 0 1014,66 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-24T20:21:29 2019-08-24T07:01:15 2019-08-24T06:00:00 2019-08-24T09:00:00 180 1566637200 true 28.74 0 28,74 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1014.77 0 1014,77 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-24T20:21:29 2019-08-24T07:01:15 2019-08-24T07:00:00 2019-08-24T10:00:00 180 1566640800 true 29.5 0 29,5 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 54 0 54 % % true 1014.88 0 1014,88 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-24T20:21:29 2019-08-24T07:01:15 2019-08-24T08:00:00 2019-08-24T11:00:00 180 1566644400 true 30.33 0 30,33 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1014.69 0 1014,69 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-24T20:21:29 2019-08-24T07:01:15 2019-08-24T09:00:00 2019-08-24T12:00:00 180 1566648000 true 30.81 0 30,81 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-24T20:21:29 2019-08-24T07:01:15 2019-08-24T10:00:00 2019-08-24T13:00:00 180 1566651600 true 31.45 0 31,45 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1014.48 0 1014,48 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-24T20:21:29 2019-08-24T07:01:15 2019-08-24T11:00:00 2019-08-24T14:00:00 180 1566655200 true 32.19 0 32,19 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 N05.png true 0 0 0 mm mm true 47 0 47 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-24T20:21:29 2019-08-24T07:01:15 2019-08-24T12:00:00 2019-08-24T15:00:00 180 1566658800 true 32.82 0 32,82 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 46 0 46 % % true 1013.84 0 1013,84 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-24T20:21:29 2019-08-24T07:01:15 2019-08-24T13:00:00 2019-08-24T16:00:00 180 1566662400 true 32.69 0 32,69 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 47 0 47 % % true 1013.66 0 1013,66 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-24T20:21:29 2019-08-24T07:01:15 2019-08-24T14:00:00 2019-08-24T17:00:00 180 1566666000 true 32.22 0 32,22 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1013.45 0 1013,45 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-24T20:21:29 2019-08-24T07:01:15 2019-08-24T15:00:00 2019-08-24T18:00:00 180 1566669600 true 31.46 0 31,46 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 51 0 51 % % true 1013.34 0 1013,34 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-24T20:21:29 2019-08-24T07:01:15 2019-08-24T16:00:00 2019-08-24T19:00:00 180 1566673200 true 30.6 0 30,6 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 53 0 53 % % true 1013.39 0 1013,39 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-24T20:21:29 2019-08-24T07:01:15 2019-08-24T17:00:00 2019-08-24T20:00:00 180 1566676800 true 29.63 0 29,63 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1013.55 0 1013,55 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-24T20:21:29 2019-08-24T07:01:15 2019-08-24T18:00:00 2019-08-24T21:00:00 180 1566680400 true 28.95 0 28,95 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 59 0 59 % % true 1013.76 0 1013,76 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-24T20:21:29 2019-08-24T07:01:15 2019-08-24T19:00:00 2019-08-24T22:00:00 180 1566684000 true 28.79 0 28,79 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1013.97 0 1013,97 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-24T20:21:29 2019-08-24T07:01:15 2019-08-24T20:00:00 2019-08-24T23:00:00 180 1566687600 true 28.64 0 28,64 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0 0 0 % % 2019-08-23T21:00:00 2019-08-24T00:00:00 180 1566604800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-08-24T04:01:15 2019-08-24T07:01:15 180 1566630075 2019-08-24T17:21:29 2019-08-24T20:21:29 180 1566678089 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0 0 0 % % 4 Κυριακή false 1 false 2019-08-25T20:20:04 2019-08-25T07:02:07 true 32.26 0 32,26 °C °C true 26.56 0 26,56 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NNW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 20 false 2019-08-25T20:20:04 2019-08-25T07:02:07 2019-08-24T21:00:00 2019-08-25T00:00:00 180 1566691200 true 28.33 0 28,33 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1013.88 0 1013,88 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-25T20:20:04 2019-08-25T07:02:07 2019-08-24T22:00:00 2019-08-25T01:00:00 180 1566694800 true 27.97 0 27,97 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1013.68 0 1013,68 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-25T20:20:04 2019-08-25T07:02:07 2019-08-24T23:00:00 2019-08-25T02:00:00 180 1566698400 true 27.73 0 27,73 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1013.31 0 1013,31 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-25T20:20:04 2019-08-25T07:02:07 2019-08-25T00:00:00 2019-08-25T03:00:00 180 1566702000 true 27.42 0 27,42 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1012.98 0 1012,98 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-25T20:20:04 2019-08-25T07:02:07 2019-08-25T01:00:00 2019-08-25T04:00:00 180 1566705600 true 26.93 0 26,93 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1013.14 0 1013,14 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-25T20:20:04 2019-08-25T07:02:07 2019-08-25T02:00:00 2019-08-25T05:00:00 180 1566709200 true 26.56 0 26,56 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 63 0 63 % % true 1013.41 0 1013,41 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-25T20:20:04 2019-08-25T07:02:07 2019-08-25T03:00:00 2019-08-25T06:00:00 180 1566712800 true 26.6 0 26,6 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 64 0 64 % % true 1013.43 0 1013,43 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-25T20:20:04 2019-08-25T07:02:07 2019-08-25T04:00:00 2019-08-25T07:00:00 180 1566716400 true 27.14 0 27,14 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 63 0 63 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-25T20:20:04 2019-08-25T07:02:07 2019-08-25T05:00:00 2019-08-25T08:00:00 180 1566720000 true 27.92 0 27,92 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1013.27 0 1013,27 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-25T20:20:04 2019-08-25T07:02:07 2019-08-25T06:00:00 2019-08-25T09:00:00 180 1566723600 true 28.74 0 28,74 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-25T20:20:04 2019-08-25T07:02:07 2019-08-25T07:00:00 2019-08-25T10:00:00 180 1566727200 true 29.48 0 29,48 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-25T20:20:04 2019-08-25T07:02:07 2019-08-25T08:00:00 2019-08-25T11:00:00 180 1566730800 true 30.15 0 30,15 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1013.58 0 1013,58 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-25T20:20:04 2019-08-25T07:02:07 2019-08-25T09:00:00 2019-08-25T12:00:00 180 1566734400 true 30.42 0 30,42 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1013.72 0 1013,72 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-25T20:20:04 2019-08-25T07:02:07 2019-08-25T10:00:00 2019-08-25T13:00:00 180 1566738000 true 31 0 31 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1013.67 0 1013,67 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-25T20:20:04 2019-08-25T07:02:07 2019-08-25T11:00:00 2019-08-25T14:00:00 180 1566741600 true 31.71 0 31,71 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1013.39 0 1013,39 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-25T20:20:04 2019-08-25T07:02:07 2019-08-25T12:00:00 2019-08-25T15:00:00 180 1566745200 true 32.26 0 32,26 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1013.07 0 1013,07 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-25T20:20:04 2019-08-25T07:02:07 2019-08-25T13:00:00 2019-08-25T16:00:00 180 1566748800 true 32.08 0 32,08 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1012.66 0 1012,66 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-25T20:20:04 2019-08-25T07:02:07 2019-08-25T14:00:00 2019-08-25T17:00:00 180 1566752400 true 31.49 0 31,49 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1012.33 0 1012,33 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-25T20:20:04 2019-08-25T07:02:07 2019-08-25T15:00:00 2019-08-25T18:00:00 180 1566756000 true 30.73 0 30,73 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1012.19 0 1012,19 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-25T20:20:04 2019-08-25T07:02:07 2019-08-25T16:00:00 2019-08-25T19:00:00 180 1566759600 true 30 0 30 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1012.34 0 1012,34 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-25T20:20:04 2019-08-25T07:02:07 2019-08-25T17:00:00 2019-08-25T20:00:00 180 1566763200 true 29.36 0 29,36 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1012.81 0 1012,81 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-25T20:20:04 2019-08-25T07:02:07 2019-08-25T18:00:00 2019-08-25T21:00:00 180 1566766800 true 28.88 0 28,88 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-25T20:20:04 2019-08-25T07:02:07 2019-08-25T19:00:00 2019-08-25T22:00:00 180 1566770400 true 28.71 0 28,71 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1013.21 0 1013,21 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-25T20:20:04 2019-08-25T07:02:07 2019-08-25T20:00:00 2019-08-25T23:00:00 180 1566774000 true 28.44 0 28,44 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1013.45 0 1013,45 mb mb true 0.1 0 0,1 % % 2019-08-24T21:00:00 2019-08-25T00:00:00 180 1566691200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-08-25T04:02:07 2019-08-25T07:02:07 180 1566716527 2019-08-25T17:20:04 2019-08-25T20:20:04 180 1566764404 true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 0.01 0 0,01 % % 5 Δευτέρα false 1 false 2019-08-26T20:18:39 2019-08-26T07:03:00 true 32.64 0 32,64 °C °C true 26.15 0 26,15 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NNW false false false 0 0 NW10.png Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-08-26T20:18:39 2019-08-26T07:03:00 2019-08-25T21:00:00 2019-08-26T00:00:00 180 1566777600 true 28.02 0 28,02 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1013.53 0 1013,53 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-08-26T20:18:39 2019-08-26T07:03:00 2019-08-25T22:00:00 2019-08-26T01:00:00 180 1566781200 true 27.52 0 27,52 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1013.66 0 1013,66 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-26T20:18:39 2019-08-26T07:03:00 2019-08-25T23:00:00 2019-08-26T02:00:00 180 1566784800 true 27.08 0 27,08 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 65 0 65 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-26T20:18:39 2019-08-26T07:03:00 2019-08-26T00:00:00 2019-08-26T03:00:00 180 1566788400 true 26.63 0 26,63 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 66 0 66 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-26T20:18:39 2019-08-26T07:03:00 2019-08-26T01:00:00 2019-08-26T04:00:00 180 1566792000 true 26.23 0 26,23 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 68 0 68 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-26T20:18:39 2019-08-26T07:03:00 2019-08-26T02:00:00 2019-08-26T05:00:00 180 1566795600 true 26.15 0 26,15 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1013.07 0 1013,07 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-26T20:18:39 2019-08-26T07:03:00 2019-08-26T03:00:00 2019-08-26T06:00:00 180 1566799200 true 26.37 0 26,37 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1012.75 0 1012,75 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-26T20:18:39 2019-08-26T07:03:00 2019-08-26T04:00:00 2019-08-26T07:00:00 180 1566802800 true 26.95 0 26,95 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1012.89 0 1012,89 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-26T20:18:39 2019-08-26T07:03:00 2019-08-26T05:00:00 2019-08-26T08:00:00 180 1566806400 true 27.77 0 27,77 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1013.13 0 1013,13 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-26T20:18:39 2019-08-26T07:03:00 2019-08-26T06:00:00 2019-08-26T09:00:00 180 1566810000 true 28.62 0 28,62 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1013.37 0 1013,37 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-26T20:18:39 2019-08-26T07:03:00 2019-08-26T07:00:00 2019-08-26T10:00:00 180 1566813600 true 29.47 0 29,47 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1013.81 0 1013,81 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-26T20:18:39 2019-08-26T07:03:00 2019-08-26T08:00:00 2019-08-26T11:00:00 180 1566817200 true 30.26 0 30,26 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1014.21 0 1014,21 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-26T20:18:39 2019-08-26T07:03:00 2019-08-26T09:00:00 2019-08-26T12:00:00 180 1566820800 true 30.72 0 30,72 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1014.36 0 1014,36 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-26T20:18:39 2019-08-26T07:03:00 2019-08-26T10:00:00 2019-08-26T13:00:00 180 1566824400 true 31.49 0 31,49 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 51 0 51 % % true 1014.15 0 1014,15 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-26T20:18:39 2019-08-26T07:03:00 2019-08-26T11:00:00 2019-08-26T14:00:00 180 1566828000 true 32.22 0 32,22 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 49 0 49 % % true 1013.79 0 1013,79 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-26T20:18:39 2019-08-26T07:03:00 2019-08-26T12:00:00 2019-08-26T15:00:00 180 1566831600 true 32.64 0 32,64 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 49 0 49 % % true 1013.47 0 1013,47 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-26T20:18:39 2019-08-26T07:03:00 2019-08-26T13:00:00 2019-08-26T16:00:00 180 1566835200 true 32.39 0 32,39 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1013.18 0 1013,18 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-26T20:18:39 2019-08-26T07:03:00 2019-08-26T14:00:00 2019-08-26T17:00:00 180 1566838800 true 31.62 0 31,62 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1012.82 0 1012,82 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-26T20:18:39 2019-08-26T07:03:00 2019-08-26T15:00:00 2019-08-26T18:00:00 180 1566842400 true 30.82 0 30,82 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1012.47 0 1012,47 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-26T20:18:39 2019-08-26T07:03:00 2019-08-26T16:00:00 2019-08-26T19:00:00 180 1566846000 true 30.03 0 30,03 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1012.64 0 1012,64 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-26T20:18:39 2019-08-26T07:03:00 2019-08-26T17:00:00 2019-08-26T20:00:00 180 1566849600 true 29.41 0 29,41 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1012.99 0 1012,99 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-26T20:18:39 2019-08-26T07:03:00 2019-08-26T18:00:00 2019-08-26T21:00:00 180 1566853200 true 28.92 0 28,92 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1013.33 0 1013,33 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-26T20:18:39 2019-08-26T07:03:00 2019-08-26T19:00:00 2019-08-26T22:00:00 180 1566856800 true 28.68 0 28,68 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1013.85 0 1013,85 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-26T20:18:39 2019-08-26T07:03:00 2019-08-26T20:00:00 2019-08-26T23:00:00 180 1566860400 true 28.37 0 28,37 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1014.29 0 1014,29 mb mb true 0.05 0 0,05 % % 2019-08-25T21:00:00 2019-08-26T00:00:00 180 1566777600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-08-26T04:03:00 2019-08-26T07:03:00 180 1566802980 2019-08-26T17:18:39 2019-08-26T20:18:39 180 1566850719 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0.03 0 0,03 % % 6 Τρίτη false 1 false 2019-08-27T20:17:12 2019-08-27T07:03:52 true 31.93 0 31,93 °C °C true 26.15 0 26,15 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοανατολικός πολύ ασθενής - 2 BF NNE false false false 0 0 NE10.png Αίθριος false 20 false 2019-08-27T20:17:12 2019-08-27T07:03:52 2019-08-26T21:00:00 2019-08-27T00:00:00 180 1566864000 true 28.01 0 28,01 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 61 0 61 % % true 1014.68 0 1014,68 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-27T20:17:12 2019-08-27T07:03:52 2019-08-26T22:00:00 2019-08-27T01:00:00 180 1566867600 true 27.69 0 27,69 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1014.44 0 1014,44 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-27T20:17:12 2019-08-27T07:03:52 2019-08-26T23:00:00 2019-08-27T02:00:00 180 1566871200 true 27.35 0 27,35 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1014.17 0 1014,17 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-27T20:17:12 2019-08-27T07:03:52 2019-08-27T00:00:00 2019-08-27T03:00:00 180 1566874800 true 26.92 0 26,92 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-27T20:17:12 2019-08-27T07:03:52 2019-08-27T01:00:00 2019-08-27T04:00:00 180 1566878400 true 26.45 0 26,45 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1013.55 0 1013,55 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-27T20:17:12 2019-08-27T07:03:52 2019-08-27T02:00:00 2019-08-27T05:00:00 180 1566882000 true 26.15 0 26,15 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1013.45 0 1013,45 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-27T20:17:12 2019-08-27T07:03:52 2019-08-27T03:00:00 2019-08-27T06:00:00 180 1566885600 true 26.17 0 26,17 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1013.45 0 1013,45 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-27T20:17:12 2019-08-27T07:03:52 2019-08-27T04:00:00 2019-08-27T07:00:00 180 1566889200 true 26.65 0 26,65 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1013.63 0 1013,63 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-27T20:17:12 2019-08-27T07:03:52 2019-08-27T05:00:00 2019-08-27T08:00:00 180 1566892800 true 27.4 0 27,4 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1014.14 0 1014,14 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-27T20:17:12 2019-08-27T07:03:52 2019-08-27T06:00:00 2019-08-27T09:00:00 180 1566896400 true 28.27 0 28,27 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1014.53 0 1014,53 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-27T20:17:12 2019-08-27T07:03:52 2019-08-27T07:00:00 2019-08-27T10:00:00 180 1566900000 true 29.11 0 29,11 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1014.63 0 1014,63 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-27T20:17:12 2019-08-27T07:03:52 2019-08-27T08:00:00 2019-08-27T11:00:00 180 1566903600 true 29.85 0 29,85 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1014.67 0 1014,67 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-27T20:17:12 2019-08-27T07:03:52 2019-08-27T09:00:00 2019-08-27T12:00:00 180 1566907200 true 30.28 0 30,28 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1014.86 0 1014,86 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-27T20:17:12 2019-08-27T07:03:52 2019-08-27T10:00:00 2019-08-27T13:00:00 180 1566910800 true 30.99 0 30,99 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1015.03 0 1015,03 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-27T20:17:12 2019-08-27T07:03:52 2019-08-27T11:00:00 2019-08-27T14:00:00 180 1566914400 true 31.61 0 31,61 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1014.62 0 1014,62 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-27T20:17:12 2019-08-27T07:03:52 2019-08-27T12:00:00 2019-08-27T15:00:00 180 1566918000 true 31.93 0 31,93 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 50 0 50 % % true 1014.28 0 1014,28 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-27T20:17:12 2019-08-27T07:03:52 2019-08-27T13:00:00 2019-08-27T16:00:00 180 1566921600 true 31.71 0 31,71 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1014.02 0 1014,02 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-27T20:17:12 2019-08-27T07:03:52 2019-08-27T14:00:00 2019-08-27T17:00:00 180 1566925200 true 31.03 0 31,03 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1013.67 0 1013,67 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-27T20:17:12 2019-08-27T07:03:52 2019-08-27T15:00:00 2019-08-27T18:00:00 180 1566928800 true 30.24 0 30,24 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1013.33 0 1013,33 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-27T20:17:12 2019-08-27T07:03:52 2019-08-27T16:00:00 2019-08-27T19:00:00 180 1566932400 true 29.39 0 29,39 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1013.42 0 1013,42 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-27T20:17:12 2019-08-27T07:03:52 2019-08-27T17:00:00 2019-08-27T20:00:00 180 1566936000 true 28.65 0 28,65 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1013.65 0 1013,65 mb mb true 0.12 0 0,12 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-08-27T20:17:12 2019-08-27T07:03:52 2019-08-27T18:00:00 2019-08-27T21:00:00 180 1566939600 true 28.02 0 28,02 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1013.87 0 1013,87 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-27T20:17:12 2019-08-27T07:03:52 2019-08-27T19:00:00 2019-08-27T22:00:00 180 1566943200 true 27.67 0 27,67 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1014.31 0 1014,31 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-27T20:17:12 2019-08-27T07:03:52 2019-08-27T20:00:00 2019-08-27T23:00:00 180 1566946800 true 27.44 0 27,44 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1014.65 0 1014,65 mb mb true 0.05 0 0,05 % % 2019-08-26T21:00:00 2019-08-27T00:00:00 180 1566864000 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-08-27T04:03:52 2019-08-27T07:03:52 180 1566889432 2019-08-27T17:17:12 2019-08-27T20:17:12 180 1566937032 true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 0.03 0 0,03 % %
sunny

Σήμερα

Αίθριος όλη την ημέρα.

29°c

windy

BF 1

deltiokairou

Μεγαλύτερη πόλη και πρωτεύουσα της Κεφαλονιάς είναι το Αργοστόλι. Πόλη χτισμένη αμφιθεατρικά, έντονη και δραστήρια, με μαγαζιά για κάθε γούστο. Αν και το Αργοστόλι καταστράφηκε ολοκληρωτικά από τον σεισμό του 1953, εξακολουθούν να υπάρχουν σημεία που αποπνέουν την παλιά βενετσιάνικη αρχιτεκτονική. Ξεκινήστε την περιήγησή σας στην αρχαία πόλη Κράνη με τα Κυκλώπεια Τείχη, το Λιθόστρωτο και μια βόλτα κατά μήκος της προκυμαίας. Μεγάλο ενδιαφέρον έχουν επίσης το Αρχαιολογικό Μουσείο με ευρήματα από περιοχές του νησιού και η Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη με μια σπάνια συλλογή από βιβλία και χειρόγραφα που λειτουργεί και ως λαογραφικό μουσείο.
Η δυτικότερη από τις δυο χερσονήσους της Κεφαλονιάς είναι αυτή της Παλικής κι εκεί εδρεύει το όμορφο Ληξούρι, που παρά το μεγάλο πλήγμα από τον σεισμό του 1953 ξαναχτίστηκε με σεβασμό στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του νησιού, μια πόλη γαλήνια που προσφέρεται για χαλάρωση. Μην παραλείψετε μια βόλτα από το Μοναστήρι στα Κηπούρια όπου θα απολαύσετε ένα από τα ωραιότερα ηλιοβασιλέματα.
Από τον καταστροφικό για το νησί σεισμό του 1953 το Φισκάρδο άντεξε. Και στην πλειοψηφία τους τα κτήρια διατηρούν το παραδοσιακό τους χρώμα. Επιβλητικά αρχοντικά με κομψά μπαλκονάκια και παλιές διώροφες κατοικίες χαρακτηρίζουν τον γραφικό οικισμό από όπου κατάγεται ο ποιητής Νίκος Καββαδίας.
Ένα από πιο εντυπωσιακά αξιοθέατα στην Κεφαλονιά είναι το λιμνοσπήλαιο της Μελισσάνης. Βρίσκεται στον Καραβόμυλο, πολύ κοντά στη Σάμη. Ανακαλύφθηκε το 1951 και έχει γίνει ένας από τους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς στο νησί.
Στο βόρειο τμήμα του νησιού, χτισμένη αμφιθεατρικά στην ομώνυμη χερσόνησο, ανάμεσα σε πεύκα και κυπαρίσσια βρίσκεται η Άσσος. Αραιά δομημένη με παραδοσιακό χρώμα, σε ένα εντυπωσιακό τοπίο, μαγνητίζει με την γαλήνη και την απλότητά της. Εκτός από τα ωραία νερά της ίδιας της Άσσου, κοντά βρίσκεται η τιμημένη με γαλάζια σημαία παραλία του Μύρτου.
Τα Κουρκουμελάτα - το μικρό χωριό που βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα του νησιού – από ορισμένους χαρακτηρίζεται ως το ωραιότερο χωριό της Βαλκανικής. Ο σεισμός του ΄53 ήταν καταστροφικός και για τα Κουρκουμελάτα, ο τρόπος όμως που ανοικοδομήθηκε είναι αυτό που τον κάνει ξεχωριστό.
Το βουνό που δεσπόζει στην Κεφαλονιά είναι ο Αίνος που στο ψηλότερό του σημείο φτάνει τα 1.628 μέτρα και είναι ο μοναδικός εθνικός δρυμός της νησιωτικής Ελλάδας. Εκεί φύεται η Κεφαλληνιακή Ελάτη με το μαύρο της φύλλωμα που δίνει μια εντυπωσιακή και ξεχωριστή μαύρη απόχρωση στο βουνό. Στις πλαγιές του βουνού μπορεί να αντικρύσετε μικρόσωμα ημιάγρια άλογα. Το βουνό προσφέρεται για εκδρομές στην κατάφυτη φύση και για πεζοπορίες με μονοπάτια διαφόρων βαθμών δυσκολίας.

Πηγή: Visit Greece - The official website of the Greek Tourism Organisation