ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Η Κεφαλονιά συνδέεται ακτοπλοϊκώς με τα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου, την ηπειρωτική χώρα από την Κυλλήνη καθώς και την Ιταλία. Διαθέτει δύο εμπορικά λιμάνια: τον Πόρο και τη Σάμη. Ο Πόρος είναι το κεντρικό λιμάνι του νησιού.

ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

0 2967 false 1 false 2020-10-22T18:51:00 2020-10-22T07:55:00 0.0 true 22 0 22 °C °C true 1023 0 1023 mb mb true 54 0 54 % % 2020-10-22T10:00:00 2020-10-22T13:00:00 180 1603371600 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NNW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος Clear 0 Πέμπτη false 1 false 2020-10-22T18:51:00 2020-10-22T07:55:00 true 23.08 0 23,08 °C °C true 17.92 0 17,92 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NNW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 1 false 2020-10-22T18:51:00 2020-10-22T07:55:00 2020-10-22T06:00:00 2020-10-22T09:00:00 180 1603357200 true 18.57 0 18,57 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1022.9 0 1022,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-22T18:51:00 2020-10-22T07:55:00 2020-10-22T07:00:00 2020-10-22T10:00:00 180 1603360800 true 19.58 0 19,58 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1023.2 0 1023,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-22T18:51:00 2020-10-22T07:55:00 2020-10-22T08:00:00 2020-10-22T11:00:00 180 1603364400 true 20.3 0 20,3 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1023.3 0 1023,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-22T18:51:00 2020-10-22T07:55:00 2020-10-22T09:00:00 2020-10-22T12:00:00 180 1603368000 true 21.09 0 21,09 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1023.2 0 1023,2 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-22T18:51:00 2020-10-22T07:55:00 2020-10-22T10:00:00 2020-10-22T13:00:00 180 1603371600 true 21.7 0 21,7 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1023 0 1023 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-22T18:51:00 2020-10-22T07:55:00 2020-10-22T11:00:00 2020-10-22T14:00:00 180 1603375200 true 22.48 0 22,48 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1022.4 0 1022,4 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-22T18:51:00 2020-10-22T07:55:00 2020-10-22T12:00:00 2020-10-22T15:00:00 180 1603378800 true 22.79 0 22,79 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1021.9 0 1021,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-22T18:51:00 2020-10-22T07:55:00 2020-10-22T13:00:00 2020-10-22T16:00:00 180 1603382400 true 22.64 0 22,64 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1021.6 0 1021,6 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-22T18:51:00 2020-10-22T07:55:00 2020-10-22T14:00:00 2020-10-22T17:00:00 180 1603386000 true 22.08 0 22,08 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1021.6 0 1021,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-22T18:51:00 2020-10-22T07:55:00 2020-10-22T15:00:00 2020-10-22T18:00:00 180 1603389600 true 21.6 0 21,6 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1021.5 0 1021,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-22T18:51:00 2020-10-22T07:55:00 2020-10-22T16:00:00 2020-10-22T19:00:00 180 1603393200 true 20.87 0 20,87 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1021.6 0 1021,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-22T18:51:00 2020-10-22T07:55:00 2020-10-22T17:00:00 2020-10-22T20:00:00 180 1603396800 true 20.36 0 20,36 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1022.1 0 1022,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-22T18:51:00 2020-10-22T07:55:00 2020-10-22T18:00:00 2020-10-22T21:00:00 180 1603400400 true 19.94 0 19,94 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1022.3 0 1022,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-22T18:51:00 2020-10-22T07:55:00 2020-10-22T19:00:00 2020-10-22T22:00:00 180 1603404000 true 19.74 0 19,74 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1022.4 0 1022,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-22T18:51:00 2020-10-22T07:55:00 2020-10-22T20:00:00 2020-10-22T23:00:00 180 1603407600 true 19.78 0 19,78 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1022.3 0 1022,3 mb mb true 0 0 0 % % 2020-10-21T21:00:00 2020-10-22T00:00:00 180 1603324800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-10-22T04:55:00 2020-10-22T07:55:00 180 1603353300 2020-10-22T15:51:00 2020-10-22T18:51:00 180 1603392660 true 0.002 0 0,002 mm mm true 0.01 0 0,01 % % 1 Παρασκευή false 1 false 2020-10-23T18:50:00 2020-10-23T07:56:00 true 23.46 0 23,46 °C °C true 17.94 0 17,94 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Bορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 20 false 2020-10-23T18:50:00 2020-10-23T07:56:00 2020-10-22T21:00:00 2020-10-23T00:00:00 180 1603411200 true 19.75 0 19,75 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1022.2 0 1022,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-23T18:50:00 2020-10-23T07:56:00 2020-10-22T22:00:00 2020-10-23T01:00:00 180 1603414800 true 19.59 0 19,59 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1022.2 0 1022,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-23T18:50:00 2020-10-23T07:56:00 2020-10-22T23:00:00 2020-10-23T02:00:00 180 1603418400 true 19.38 0 19,38 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1022 0 1022 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-23T18:50:00 2020-10-23T07:56:00 2020-10-23T00:00:00 2020-10-23T03:00:00 180 1603422000 true 18.96 0 18,96 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1022.1 0 1022,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-23T18:50:00 2020-10-23T07:56:00 2020-10-23T01:00:00 2020-10-23T04:00:00 180 1603425600 true 18.63 0 18,63 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1021.9 0 1021,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-23T18:50:00 2020-10-23T07:56:00 2020-10-23T02:00:00 2020-10-23T05:00:00 180 1603429200 true 18.54 0 18,54 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1021.6 0 1021,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-23T18:50:00 2020-10-23T07:56:00 2020-10-23T03:00:00 2020-10-23T06:00:00 180 1603432800 true 18.43 0 18,43 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1021.4 0 1021,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-23T18:50:00 2020-10-23T07:56:00 2020-10-23T04:00:00 2020-10-23T07:00:00 180 1603436400 true 18.3 0 18,3 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1021.4 0 1021,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-23T18:50:00 2020-10-23T07:56:00 2020-10-23T05:00:00 2020-10-23T08:00:00 180 1603440000 true 18.22 0 18,22 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1021.2 0 1021,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-23T18:50:00 2020-10-23T07:56:00 2020-10-23T06:00:00 2020-10-23T09:00:00 180 1603443600 true 18.58 0 18,58 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1021.6 0 1021,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-23T18:50:00 2020-10-23T07:56:00 2020-10-23T07:00:00 2020-10-23T10:00:00 180 1603447200 true 19.47 0 19,47 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1021.8 0 1021,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-23T18:50:00 2020-10-23T07:56:00 2020-10-23T08:00:00 2020-10-23T11:00:00 180 1603450800 true 20.45 0 20,45 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1022 0 1022 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-23T18:50:00 2020-10-23T07:56:00 2020-10-23T09:00:00 2020-10-23T12:00:00 180 1603454400 true 21.02 0 21,02 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1022.1 0 1022,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-23T18:50:00 2020-10-23T07:56:00 2020-10-23T10:00:00 2020-10-23T13:00:00 180 1603458000 true 21.74 0 21,74 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1021.9 0 1021,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-23T18:50:00 2020-10-23T07:56:00 2020-10-23T11:00:00 2020-10-23T14:00:00 180 1603461600 true 22.52 0 22,52 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1021.3 0 1021,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-23T18:50:00 2020-10-23T07:56:00 2020-10-23T12:00:00 2020-10-23T15:00:00 180 1603465200 true 23.06 0 23,06 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1020.8 0 1020,8 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-23T18:50:00 2020-10-23T07:56:00 2020-10-23T13:00:00 2020-10-23T16:00:00 180 1603468800 true 23.16 0 23,16 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1020.4 0 1020,4 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-23T18:50:00 2020-10-23T07:56:00 2020-10-23T14:00:00 2020-10-23T17:00:00 180 1603472400 true 22.8 0 22,8 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1020.1 0 1020,1 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-23T18:50:00 2020-10-23T07:56:00 2020-10-23T15:00:00 2020-10-23T18:00:00 180 1603476000 true 22.16 0 22,16 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1020.1 0 1020,1 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-23T18:50:00 2020-10-23T07:56:00 2020-10-23T16:00:00 2020-10-23T19:00:00 180 1603479600 true 21.42 0 21,42 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1020.3 0 1020,3 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-23T18:50:00 2020-10-23T07:56:00 2020-10-23T17:00:00 2020-10-23T20:00:00 180 1603483200 true 20.52 0 20,52 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1020.5 0 1020,5 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-23T18:50:00 2020-10-23T07:56:00 2020-10-23T18:00:00 2020-10-23T21:00:00 180 1603486800 true 19.85 0 19,85 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1020.6 0 1020,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-23T18:50:00 2020-10-23T07:56:00 2020-10-23T19:00:00 2020-10-23T22:00:00 180 1603490400 true 19.45 0 19,45 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1020.7 0 1020,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-23T18:50:00 2020-10-23T07:56:00 2020-10-23T20:00:00 2020-10-23T23:00:00 180 1603494000 true 19.34 0 19,34 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1020.8 0 1020,8 mb mb true 0 0 0 % % 2020-10-22T21:00:00 2020-10-23T00:00:00 180 1603411200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-10-23T04:56:00 2020-10-23T07:56:00 180 1603439760 2020-10-23T15:50:00 2020-10-23T18:50:00 180 1603479000 true 0.0031 0 0,0031 mm mm true 0.03 0 0,03 % % 2 Σάββατο false 2 false 2020-10-24T18:49:00 2020-10-24T07:57:00 true 21.87 0 21,87 °C °C true 16.85 0 16,85 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Bορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:49:00 2020-10-24T07:57:00 2020-10-23T21:00:00 2020-10-24T00:00:00 180 1603497600 true 19.28 0 19,28 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1020.8 0 1020,8 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:49:00 2020-10-24T07:57:00 2020-10-23T22:00:00 2020-10-24T01:00:00 180 1603501200 true 19.1 0 19,1 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1020.5 0 1020,5 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:49:00 2020-10-24T07:57:00 2020-10-23T23:00:00 2020-10-24T02:00:00 180 1603504800 true 18.82 0 18,82 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1020.2 0 1020,2 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:49:00 2020-10-24T07:57:00 2020-10-24T00:00:00 2020-10-24T03:00:00 180 1603508400 true 18.27 0 18,27 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1020 0 1020 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:49:00 2020-10-24T07:57:00 2020-10-24T01:00:00 2020-10-24T04:00:00 180 1603512000 true 17.82 0 17,82 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1019.6 0 1019,6 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:49:00 2020-10-24T07:57:00 2020-10-24T02:00:00 2020-10-24T05:00:00 180 1603515600 true 17.49 0 17,49 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1019.3 0 1019,3 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:49:00 2020-10-24T07:57:00 2020-10-24T03:00:00 2020-10-24T06:00:00 180 1603519200 true 17.31 0 17,31 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:49:00 2020-10-24T07:57:00 2020-10-24T04:00:00 2020-10-24T07:00:00 180 1603522800 true 17.2 0 17,2 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-24T18:49:00 2020-10-24T07:57:00 2020-10-24T05:00:00 2020-10-24T08:00:00 180 1603526400 true 17.12 0 17,12 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-24T18:49:00 2020-10-24T07:57:00 2020-10-24T06:00:00 2020-10-24T09:00:00 180 1603530000 true 17.24 0 17,24 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0.21 0 0,21 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-24T18:49:00 2020-10-24T07:57:00 2020-10-24T07:00:00 2020-10-24T10:00:00 180 1603533600 true 18.1 0 18,1 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 0.21 0 0,21 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-24T18:49:00 2020-10-24T07:57:00 2020-10-24T08:00:00 2020-10-24T11:00:00 180 1603537200 true 18.94 0 18,94 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0.21 0 0,21 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-24T18:49:00 2020-10-24T07:57:00 2020-10-24T09:00:00 2020-10-24T12:00:00 180 1603540800 true 19.77 0 19,77 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 59 0 59 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0.22 0 0,22 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-24T18:49:00 2020-10-24T07:57:00 2020-10-24T10:00:00 2020-10-24T13:00:00 180 1603544400 true 20.69 0 20,69 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1018.5 0 1018,5 mb mb true 0.29 0 0,29 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-24T18:49:00 2020-10-24T07:57:00 2020-10-24T11:00:00 2020-10-24T14:00:00 180 1603548000 true 21.35 0 21,35 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1018.1 0 1018,1 mb mb true 0.57 0 0,57 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-24T18:49:00 2020-10-24T07:57:00 2020-10-24T12:00:00 2020-10-24T15:00:00 180 1603551600 true 21.54 0 21,54 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0.54 0 0,54 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-24T18:49:00 2020-10-24T07:57:00 2020-10-24T13:00:00 2020-10-24T16:00:00 180 1603555200 true 21.56 0 21,56 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1017.3 0 1017,3 mb mb true 0.62 0 0,62 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-24T18:49:00 2020-10-24T07:57:00 2020-10-24T14:00:00 2020-10-24T17:00:00 180 1603558800 true 21.18 0 21,18 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0.57 0 0,57 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-24T18:49:00 2020-10-24T07:57:00 2020-10-24T15:00:00 2020-10-24T18:00:00 180 1603562400 true 20.6 0 20,6 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1017 0 1017 mb mb true 0.84 0 0,84 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-24T18:49:00 2020-10-24T07:57:00 2020-10-24T16:00:00 2020-10-24T19:00:00 180 1603566000 true 20.06 0 20,06 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1017.1 0 1017,1 mb mb true 0.87 0 0,87 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-24T18:49:00 2020-10-24T07:57:00 2020-10-24T17:00:00 2020-10-24T20:00:00 180 1603569600 true 19.53 0 19,53 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1017.1 0 1017,1 mb mb true 0.88 0 0,88 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-24T18:49:00 2020-10-24T07:57:00 2020-10-24T18:00:00 2020-10-24T21:00:00 180 1603573200 true 19.05 0 19,05 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 72 0 72 % % true 1017.1 0 1017,1 mb mb true 0.89 0 0,89 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-24T18:49:00 2020-10-24T07:57:00 2020-10-24T19:00:00 2020-10-24T22:00:00 180 1603576800 true 18.78 0 18,78 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1017.1 0 1017,1 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-24T18:49:00 2020-10-24T07:57:00 2020-10-24T20:00:00 2020-10-24T23:00:00 180 1603580400 true 18.71 0 18,71 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0.96 0 0,96 % % 2020-10-23T21:00:00 2020-10-24T00:00:00 180 1603497600 Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα. Partly cloudy throughout the day. 2020-10-24T04:57:00 2020-10-24T07:57:00 180 1603526220 2020-10-24T15:49:00 2020-10-24T18:49:00 180 1603565340 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0.41 0 0,41 % % 3 Κυριακή false 4 false 2020-10-25T18:47:00 2020-10-25T07:58:00 true 22.44 0 22,44 °C °C true 18.06 0 18,06 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NNW false false false 0 0 NW10.png Συννεφιά false 4 false 2020-10-25T18:47:00 2020-10-25T07:58:00 2020-10-24T21:00:00 2020-10-25T00:00:00 180 1603584000 true 18.81 0 18,81 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1017.3 0 1017,3 mb mb true 0.91 0 0,91 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-25T18:47:00 2020-10-25T07:58:00 2020-10-24T22:00:00 2020-10-25T01:00:00 180 1603587600 true 18.85 0 18,85 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-25T18:47:00 2020-10-25T07:58:00 2020-10-24T23:00:00 2020-10-25T02:00:00 180 1603591200 true 18.79 0 18,79 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0.88 0 0,88 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-25T18:47:00 2020-10-25T07:58:00 2020-10-25T00:00:00 2020-10-25T03:00:00 180 1603594800 true 18.44 0 18,44 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-25T18:47:00 2020-10-25T07:58:00 2020-10-25T01:00:00 2020-10-25T04:00:00 180 1603598400 true 18.34 0 18,34 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1015.8 0 1015,8 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-25T18:47:00 2020-10-25T07:58:00 2020-10-25T02:00:00 2020-10-25T05:00:00 180 1603602000 true 18.34 0 18,34 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1015.5 0 1015,5 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-25T18:47:00 2020-10-25T07:58:00 2020-10-25T03:00:00 2020-10-25T06:00:00 180 1603605600 true 18.39 0 18,39 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-25T18:47:00 2020-10-25T07:58:00 2020-10-25T04:00:00 2020-10-25T07:00:00 180 1603609200 true 18.48 0 18,48 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0052 0 0,0052 mm mm true 74 0 74 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-25T18:47:00 2020-10-25T07:58:00 2020-10-25T05:00:00 2020-10-25T08:00:00 180 1603612800 true 18.62 0 18,62 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0144 0 0,0144 mm mm true 74 0 74 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-25T18:47:00 2020-10-25T07:58:00 2020-10-25T06:00:00 2020-10-25T09:00:00 180 1603616400 true 18.96 0 18,96 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0245 0 0,0245 mm mm true 72 0 72 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-25T18:47:00 2020-10-25T07:58:00 2020-10-25T07:00:00 2020-10-25T10:00:00 180 1603620000 true 19.88 0 19,88 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0561 0 0,0561 mm mm true 69 0 69 % % true 1015 0 1015 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-25T18:47:00 2020-10-25T07:58:00 2020-10-25T08:00:00 2020-10-25T11:00:00 180 1603623600 true 20.42 0 20,42 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0692 0 0,0692 mm mm true 67 0 67 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-25T18:47:00 2020-10-25T07:58:00 2020-10-25T09:00:00 2020-10-25T12:00:00 180 1603627200 true 20.81 0 20,81 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.064 0 0,064 mm mm true 65 0 65 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-25T18:47:00 2020-10-25T07:58:00 2020-10-25T10:00:00 2020-10-25T13:00:00 180 1603630800 true 21.47 0 21,47 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0329 0 0,0329 mm mm true 63 0 63 % % true 1015 0 1015 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-25T18:47:00 2020-10-25T07:58:00 2020-10-25T11:00:00 2020-10-25T14:00:00 180 1603634400 true 22.03 0 22,03 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0057 0 0,0057 mm mm true 61 0 61 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-25T18:47:00 2020-10-25T07:58:00 2020-10-25T12:00:00 2020-10-25T15:00:00 180 1603638000 true 22.16 0 22,16 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-25T18:47:00 2020-10-25T07:58:00 2020-10-25T13:00:00 2020-10-25T16:00:00 180 1603641600 true 21.84 0 21,84 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-25T18:47:00 2020-10-25T07:58:00 2020-10-25T14:00:00 2020-10-25T17:00:00 180 1603645200 true 21.26 0 21,26 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-25T18:47:00 2020-10-25T07:58:00 2020-10-25T15:00:00 2020-10-25T18:00:00 180 1603648800 true 20.74 0 20,74 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-25T18:47:00 2020-10-25T07:58:00 2020-10-25T16:00:00 2020-10-25T19:00:00 180 1603652400 true 20.49 0 20,49 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-25T18:47:00 2020-10-25T07:58:00 2020-10-25T17:00:00 2020-10-25T20:00:00 180 1603656000 true 20.04 0 20,04 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-25T18:47:00 2020-10-25T07:58:00 2020-10-25T18:00:00 2020-10-25T21:00:00 180 1603659600 true 19.72 0 19,72 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-25T18:47:00 2020-10-25T07:58:00 2020-10-25T19:00:00 2020-10-25T22:00:00 180 1603663200 true 19.36 0 19,36 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-25T18:47:00 2020-10-25T07:58:00 2020-10-25T20:00:00 2020-10-25T23:00:00 180 1603666800 true 19.35 0 19,35 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0.85 0 0,85 % % 2020-10-24T21:00:00 2020-10-25T00:00:00 180 1603584000 Συννεφιά όλη την ημέρα. Overcast throughout the day. 2020-10-25T04:58:00 2020-10-25T07:58:00 180 1603612680 2020-10-25T15:47:00 2020-10-25T18:47:00 180 1603651620 true 0.0698 0 0,0698 mm mm true 0.97 0 0,97 % % 4 Δευτέρα false 9 false 2020-10-26T18:46:00 2020-10-26T07:59:00 true 22.18 0 22,18 °C °C true 17.6 0 17,6 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Νοτιοανατολικός πολύ ασθενής - 2 BF SSE false false false 0 0 SE10.png 2020-10-25T22:00:00 2020-10-26T01:00:00 180 1603674000 Possible light rain in the morning. Possible light rain in the morning. 2020-10-26T04:59:00 2020-10-26T07:59:00 180 1603699140 2020-10-26T15:46:00 2020-10-26T18:46:00 180 1603737960 true 0.4309 0 0,4309 mm mm true 0.56 0 0,56 % % 5 Τρίτη false 9 false 2020-10-27T18:45:00 2020-10-27T08:00:00 true 22.97 0 22,97 °C °C true 18.16 0 18,16 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Nότιος ασθενής - 3 BF S false false false 0 0 S15.png 2020-10-26T22:00:00 2020-10-27T01:00:00 180 1603760400 Βροχή κατα τη διάρκεια της νύχτας. Rain overnight. 2020-10-27T05:00:00 2020-10-27T08:00:00 180 1603785600 2020-10-27T15:45:00 2020-10-27T18:45:00 180 1603824300 true 0.7714 0 0,7714 mm mm true 0.48 0 0,48 % % 6 Τετάρτη false 9 false 2020-10-28T18:44:00 2020-10-28T08:01:00 true 19.78 0 19,78 °C °C true 16.02 0 16,02 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF WSW false false false 0 0 SW15.png 2020-10-27T22:00:00 2020-10-28T01:00:00 180 1603846800 Βροχή το πρωί. Rain in the morning. 2020-10-28T05:01:00 2020-10-28T08:01:00 180 1603872060 2020-10-28T15:44:00 2020-10-28T18:44:00 180 1603910640 true 1.8463 0 1,8463 mm mm true 0.46 0 0,46 % %
sunny

Σήμερα

Αίθριος όλη την ημέρα.

22°c

windy

BF 3

deltiokairou

Ακτοπλοϊκός Οδηγός για την Κεφαλονιά

Πώς μπορώ να ταξιδέψω στην Κεφαλονιά;

Πτήσεις προς Κεφαλονιά

Το αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς «Άννα Πολλάτου» (EFL) έχει εσωτερικές πτήσεις από την Αθήνα, την Κέρκυρα και τη Ζάκυνθο. Το καλοκαίρι έχει σύνδεση και με πολλές Ευρωπαικές χώρες. Απέχει περίπου 20 λεπτά από την πρωτεύουσα του νησιού, το Αργοστόλι

Το ταξίδι με πλοίο είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος για να φτάσετε στο νησί, ειδικά από το λιμάνι της Κυλλήνης.


Ποιες ακτοπλοϊκές ταξιδεύουν στην Κεφαλονιά;

Αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμα μόνο δρομολόγια από την Ιθάκη και την Κυλλήνη. Η γραμμή εξυπηρετείται από την Levante Ferries


Πόσο κάνει το εισιτήριο για Κεφαλονιά;
 • Διαδρομή: Κυλλήνη προς Κεφαλονιά
  Μέσο κόστος ανά επιβάτη που ταξιδεύει τον Ιούλιο: 57 €

Που μπορώ να παραλάβω τα εισιτήριά μου;

Το γραφείο της Levante Ferries βρίσκεται στο λιμάνι, ακριβώς απέναντι από το σημείο που δένουν τα πλοία.

Επίσης μπορείτε να βρείτε πρακτορεία στο Αργοστόλι καθώς και το κεντρικό πρακτορείο της Levante Ferries στην Πλατεία Βαλλιάνου

Συνήθως τα γραφεία χρεώνουν ένα μικρό τέλος για την εκτύπωση των εισιτηρίων, περίπου 1€ ανά εισιτήριο. Αναλαμβάνουμε να στείλουμε το εισιτήριά σας με courier όπου κι αν βρίσκεστε, αρκεί να το επιλέξετε όταν κάνετε την κράτηση


Μπορώ να χρησιμοποιήσω e-ticket για τα πλοία προς/από την Κεφαλονιά;
N/A
Τι χρειάζομαι για να παραλάβω τα εισιτήρια;

Για να εκτυπώσετε το εισιτήριο θα πρέπει να κρατάτε ένα αντίγραφο της κράτησης ή να την έχετε στο τηλέφωνό σας, καθώς και ένα έγκυρο έγγραφο ταυτοποίησης με φωτογραφία (διαβατήριο ή ταυτότητα) που θα χρειαστεί και στην επιβίβασή σας


Πώς θα βρω φθηνά εισιτήρια;

Οι συμβουλές μας για ένα οικονομικό εισιτήριο:

 • Κάντε την κράτηση όσο το δυνατό νωρίτερα
  Πολλές εταιρείες διαθέτουν εισιτήρια προσφοράς σε περιορισμένο αριθμό για κάθε δρομολόγιο. Αναζητείστε τα εγκαίρως στο Zaplous, ώστε να προλάβετε ένα τέτοιο εισιτήριο
 • Συγκρίνετε τις τιμές μεταξύ των ακτοπλοϊκών εταιρειών που κάνουν τη διαδρομή, χρησιμοποιώντας την αναζήτηση στο Zaplous
 • Αποφύγετε την επιλογή ταχύπλοου
  Η επιλογή ενός ταχύπλοου για Κεφαλονιά θα σας γλυτώσει χρόνο από το ταξίδι, ωστόσο το εισιτήριο είναι πάντα ακριβότερο από του συμβατικού πλοίου
 • Επιλέξτε εσωτερική καμπίνα αντί για εξωτερική
  Αν προτιμάτε να ταξιδεύετε σε καμπίνα, η εσωτερική είναι πάντα οικονομικότερη. Η μόνη διαφορά είναι πως δεν διαθέτει παράθυρο

Πως θα φτάσω στην Κεφαλονιά από την ηπειρωτική Ελλάδα;

Μπορείτε να ταξιδέψετε στην Κεφαλονιά από την Κυλλήνη

Υπάρχει επίσης σύνδεση με το λιμάνι του Αστακού, όμως προς το παρόν το Zaplous δεν εξυπηρετεί αυτή τη διαδρομή


Πως θα φτάσω στο λιμάνι;
 • Με αυτοκίνητοΤο λιμάνι στον Πόρο είναι εύκολα προσβάσιμο από το δρόμο και με επαρκή σήμανση οπότε δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα να το βρείτε. Σημειώστε ότι είναι στην άλλη πλευρά του νησιού, περίπου μία ώρα από την πρωτεύουσα Αργοστόλι
 • Λεωφορείο
  Τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ προσφέρουν τακτικά δρομολόγια από τον Πόρο προς το υπόλοιπο νησί όλο το καλοκαίρι
 • Ταξί
  Ο Πόρος είναι ένα μικρό χωριό και ίσως δυσκολευτείτε να βρείτε διαθέσιμο ταξί

Οι προτάσεις μας όσο είστε στην Κεφαλονιά

 • Επισκεφθείτε τη μαγευτική λίμνη της Μελισσάνης και το σπήλαιο με βάρκα
 • Εξερευνήστε το Εθνικό Πάρκο: με ποδήλατο ή με τα πόδια αποτελεί ιδανικό προορισμό για τους λάτρεις της φύσης
 • Κάντε μια βόλτα στα σπήλαιο της Δρογκαράτης. Έχει βάθος που φθάνει τα 95 μέτρα και είναι πραγματικά εντυπωσιακό
 • Επισκεφθείτε τα χωριά της Κεαφλονιάς. Συνιστούμε ιδιαίτερα το περίφημο ψαροχώρι του Φισκάρδου
 • Κολυμπήστε στην παραλία του Μύρτου. Μία από τις πιο διάσημες παραλίες στην Ελλάδα που δεν πρέπει να παραλείψετε

Χρήσιμα τηλέφωνα στην Κεφαλονιά

 • Αστυνομικό τμήμα Αργοστολίου: 26710 22200
 • Αστυνομικό τμήμα Ληξουρίου: 26710 91207
 • Νοσοκομείο Αργοστολίου: 26610 88200
 • Νοσοκομείο Ληξουρίου: 26710 91233
 • Κέντρο Υγείας Σάμης: 26740 22222
 • Λιμεναρχείο: 26710 22224
 • Λεωφορεία (ΚΤΕΛ): 26710 22281
 • Αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς: 2661 089602

Πότε θα πρέπει να βρίσκομαι στο λιμάνι;

 • Με τα πόδια: Τουλάχιστον μία ώρα πριν ταξιδέψετε
 • Με αυτοκίνητο: Τουλάχιστον δύο ώρες πριν ταξιδέψετε, καθώς τον Ιούλιο και τον Αύγουστο παρατηρείται αυξημένη κίνηση κατά τις ώρες άφιξης/αναχώρησης των πλοίων.

Μπορώ να πάρω μαζί μου το κατοικίδιό μου;


Ναι, μπορείτε να πάρετε το κατοικίδιό σας στο πλοίο, ωστόσο δεν είναι δυνατό να κάνετε κράτηση για το ειδικό κλουβί.

 • Τα συμβατικά πλοία διαθέτουν ειδικά κλουβιά σε κλιματιζόμενο χώρο ("σκυλιέρες") αλλά κατά την υψηλή περίοδο γεμίζουν γρήγορα. Μπορείτε να έχετε το σκυλί μαζί σας, σε όλες τις ανοιχτές περιοχές του καταστρώματος, πάντοτε με λουρί. Τα μικρόσωμα ζώα μπορούν να ταξιδεύουν μέσα στο πλοίο, εφόσον παραμένουν μέσα στην ειδική ταξιδιωτική τσάντα.


  Η καλύτερη επιλογή είναι να κλείσετε μια καμπίνα κατοικιδίων (PET). Πρόκειται για κανονικές καμπίνες, μόνο που δεν έχουν μοκέτα. Έτσι θα ταξιδέψετε χωρίς άγχος, ακόμη και τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο που τα πλοία είναι γεμάτα.

 • Τα ταχύπλοα πλοία και τα καταμαράν έχουν και αυτά ειδικά κλουβιάαλλά είναι περιορισμένα σε αριθμό. Επιπλέον στα περισσότερα ταχύπλοα δεν υπάρχουν ανοικτοί χώροι καταστρώματος προσβάσιμοι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οπότε δεν θα μπορέσετε να είστε έξω μαζί με το τετράποδο φίλο σας. Ωστόσο, αν το κατοικίδιό σας είναι μικρόσωμο και βρίσκεται μέσα σε ταξιδιωτική τσάντα, θα μπορείτε να το κρατήσετε μέσα.

Μπορώ να πληρώσω με PayPal ή χρεωστική κάρτα;

Ναι, η πληρωμή μπορεί να γίνει με οποιαδήποτε χρεωστική κάρτα, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα ασφαλούς πληρωμής με PayPal.

Copyright: Zaplous.gr 2020 ©