ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΚΕΑ

Η Κέα ή Τζια είναι ένα όμορφο κυκλαδονήσι κι ένας από τους δημοφιλέστερους προορισμούς λόγω της μικρής απόστασης από τις ανατολικές ακτές της Αττικής. Στο νησί υπάρχουν μεγάλες εναλλαγές τοπίου: απότομα βουνά, μικρά λιβάδια, ελαιώνες, αμπέλια, ρεματιές, γραφικοί ορμίσκοι, απομονωμένες ακρογιαλιές, και πολλές φυσικές πηγές νερού.

ΚΕΑ

0 2060 false 4 false 2019-02-23T18:11:03 2019-02-23T07:04:07 0.0 true 11 0 11 °C °C true 1011 0 1011 mb mb true 85 0 85 % % 2019-02-23T03:00:00 2019-02-23T05:00:00 120 1550898000 0 true 4 0 4 BF BF Βόρειος σχεδόν μέτριος - 4 BF N false false false 0 0 N20.png Συννεφιά Overcast 0 Σάββατο false 9 false 2019-02-23T18:11:03 2019-02-23T07:04:07 true 13.45 0 13,45 °C °C true 9.87 0 9,87 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοανατολικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NNE false false false 0 0 NE20.png Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-23T18:11:03 2019-02-23T07:04:07 2019-02-22T22:00:00 2019-02-23T00:00:00 120 1550880000 true 13.45 0 13,45 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.3835 0 0,3835 mm mm true 71 0 71 % % true 1012.86 0 1012,86 mb mb true 0.78 0 0,78 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-23T18:11:03 2019-02-23T07:04:07 2019-02-22T23:00:00 2019-02-23T01:00:00 120 1550883600 true 12.84 0 12,84 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.348 0 0,348 mm mm true 70 0 70 % % true 1012.42 0 1012,42 mb mb true 0.67 0 0,67 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-23T18:11:03 2019-02-23T07:04:07 2019-02-23T00:00:00 2019-02-23T02:00:00 120 1550887200 true 12.56 0 12,56 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.3277 0 0,3277 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.99 0 1011,99 mb mb true 0.74 0 0,74 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-23T18:11:03 2019-02-23T07:04:07 2019-02-23T01:00:00 2019-02-23T03:00:00 120 1550890800 true 12.16 0 12,16 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0.3277 0 0,3277 mm mm true 75 0 75 % % true 1011.54 0 1011,54 mb mb true 0.84 0 0,84 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-23T18:11:03 2019-02-23T07:04:07 2019-02-23T02:00:00 2019-02-23T04:00:00 120 1550894400 true 11.72 0 11,72 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.3353 0 0,3353 mm mm true 81 0 81 % % true 1011.08 0 1011,08 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:11:03 2019-02-23T07:04:07 2019-02-23T03:00:00 2019-02-23T05:00:00 120 1550898000 true 11.38 0 11,38 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.3683 0 0,3683 mm mm true 85 0 85 % % true 1010.81 0 1010,81 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:11:03 2019-02-23T07:04:07 2019-02-23T04:00:00 2019-02-23T06:00:00 120 1550901600 true 11.04 0 11,04 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.447 0 0,447 mm mm true 87 0 87 % % true 1010.81 0 1010,81 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:11:03 2019-02-23T07:04:07 2019-02-23T05:00:00 2019-02-23T07:00:00 120 1550905200 true 10.77 0 10,77 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.5639 0 0,5639 mm mm true 87 0 87 % % true 1010.97 0 1010,97 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:11:03 2019-02-23T07:04:07 2019-02-23T06:00:00 2019-02-23T08:00:00 120 1550908800 true 10.61 0 10,61 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.6629 0 0,6629 mm mm true 87 0 87 % % true 1011.26 0 1011,26 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:11:03 2019-02-23T07:04:07 2019-02-23T07:00:00 2019-02-23T09:00:00 120 1550912400 true 10.59 0 10,59 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.7087 0 0,7087 mm mm true 86 0 86 % % true 1011.63 0 1011,63 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:11:03 2019-02-23T07:04:07 2019-02-23T08:00:00 2019-02-23T10:00:00 120 1550916000 true 10.68 0 10,68 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.7137 0 0,7137 mm mm true 83 0 83 % % true 1012.11 0 1012,11 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:11:03 2019-02-23T07:04:07 2019-02-23T09:00:00 2019-02-23T11:00:00 120 1550919600 true 10.88 0 10,88 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.6655 0 0,6655 mm mm true 81 0 81 % % true 1012.54 0 1012,54 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:11:03 2019-02-23T07:04:07 2019-02-23T10:00:00 2019-02-23T12:00:00 120 1550923200 true 11.11 0 11,11 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0.5232 0 0,5232 mm mm true 80 0 80 % % true 1012.87 0 1012,87 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:11:03 2019-02-23T07:04:07 2019-02-23T11:00:00 2019-02-23T13:00:00 120 1550926800 true 11.27 0 11,27 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0.3734 0 0,3734 mm mm true 80 0 80 % % true 1013.14 0 1013,14 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:11:03 2019-02-23T07:04:07 2019-02-23T12:00:00 2019-02-23T14:00:00 120 1550930400 true 11.38 0 11,38 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0.2972 0 0,2972 mm mm true 80 0 80 % % true 1013.42 0 1013,42 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:11:03 2019-02-23T07:04:07 2019-02-23T13:00:00 2019-02-23T15:00:00 120 1550934000 true 11.49 0 11,49 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.2642 0 0,2642 mm mm true 81 0 81 % % true 1013.68 0 1013,68 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:11:03 2019-02-23T07:04:07 2019-02-23T14:00:00 2019-02-23T16:00:00 120 1550937600 true 11.57 0 11,57 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.2743 0 0,2743 mm mm true 82 0 82 % % true 1013.94 0 1013,94 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:11:03 2019-02-23T07:04:07 2019-02-23T15:00:00 2019-02-23T17:00:00 120 1550941200 true 11.59 0 11,59 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.3023 0 0,3023 mm mm true 82 0 82 % % true 1014.31 0 1014,31 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:11:03 2019-02-23T07:04:07 2019-02-23T16:00:00 2019-02-23T18:00:00 120 1550944800 true 11.48 0 11,48 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.3454 0 0,3454 mm mm true 84 0 84 % % true 1014.89 0 1014,89 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-23T18:11:03 2019-02-23T07:04:07 2019-02-23T17:00:00 2019-02-23T19:00:00 120 1550948400 true 11.32 0 11,32 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.5334 0 0,5334 mm mm true 85 0 85 % % true 1015.57 0 1015,57 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-23T18:11:03 2019-02-23T07:04:07 2019-02-23T18:00:00 2019-02-23T20:00:00 120 1550952000 true 11.02 0 11,02 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.8001 0 0,8001 mm mm true 88 0 88 % % true 1016.17 0 1016,17 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και επικίνδυνα ανεμώδης false 9 false 2019-02-23T18:11:03 2019-02-23T07:04:07 2019-02-23T19:00:00 2019-02-23T21:00:00 120 1550955600 true 10.6 0 10,6 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 1.0236 0 1,0236 mm mm true 91 0 91 % % true 1016.57 0 1016,57 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και επικίνδυνα ανεμώδης false 9 false 2019-02-23T18:11:03 2019-02-23T07:04:07 2019-02-23T20:00:00 2019-02-23T22:00:00 120 1550959200 true 10.15 0 10,15 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 1.2268 0 1,2268 mm mm true 93 0 93 % % true 1016.89 0 1016,89 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή και επικίνδυνα ανεμώδης false 9 false 2019-02-23T18:11:03 2019-02-23T07:04:07 2019-02-23T21:00:00 2019-02-23T23:00:00 120 1550962800 true 9.87 0 9,87 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 1.3614 0 1,3614 mm mm true 94 0 94 % % true 1017.15 0 1017,15 mb mb true 1 0 1 % % 2019-02-22T22:00:00 2019-02-23T00:00:00 120 1550880000 Βροχή το πρωί και το βραδυ και επικίνδυνα ανεμώδης από το βραδυ. Rain in the morning and evening and dangerously windy starting in the evening. 2019-02-23T05:04:07 2019-02-23T07:04:07 120 1550905447 2019-02-23T16:11:03 2019-02-23T18:11:03 120 1550945463 true 1.3614 0 1,3614 mm mm true 0.95 0 0,95 % % 1 Κυριακή false 9 false 2019-02-24T18:12:05 2019-02-24T07:02:48 true 11.08 0 11,08 °C °C true 9.76 0 9,76 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF Bορειοανατολικός σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF NE false false false 0 0 NE35.png Ασθενής βροχή και επικίνδυνα ανεμώδης false 9 false 2019-02-24T18:12:05 2019-02-24T07:02:48 2019-02-23T22:00:00 2019-02-24T00:00:00 120 1550966400 true 9.76 0 9,76 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 1.3259 0 1,3259 mm mm true 94 0 94 % % true 1017.33 0 1017,33 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και επικίνδυνα ανεμώδης false 9 false 2019-02-24T18:12:05 2019-02-24T07:02:48 2019-02-23T23:00:00 2019-02-24T01:00:00 120 1550970000 true 9.78 0 9,78 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 1.1836 0 1,1836 mm mm true 94 0 94 % % true 1017.46 0 1017,46 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-24T18:12:05 2019-02-24T07:02:48 2019-02-24T00:00:00 2019-02-24T02:00:00 120 1550973600 true 9.84 0 9,84 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 1.0185 0 1,0185 mm mm true 94 0 94 % % true 1017.57 0 1017,57 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-24T18:12:05 2019-02-24T07:02:48 2019-02-24T01:00:00 2019-02-24T03:00:00 120 1550977200 true 9.88 0 9,88 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.8077 0 0,8077 mm mm true 93 0 93 % % true 1017.62 0 1017,62 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-24T18:12:05 2019-02-24T07:02:48 2019-02-24T02:00:00 2019-02-24T04:00:00 120 1550980800 true 9.96 0 9,96 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.5969 0 0,5969 mm mm true 92 0 92 % % true 1017.64 0 1017,64 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-24T18:12:05 2019-02-24T07:02:48 2019-02-24T03:00:00 2019-02-24T05:00:00 120 1550984400 true 10.04 0 10,04 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.4724 0 0,4724 mm mm true 92 0 92 % % true 1017.76 0 1017,76 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-24T18:12:05 2019-02-24T07:02:48 2019-02-24T04:00:00 2019-02-24T06:00:00 120 1550988000 true 10.13 0 10,13 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.442 0 0,442 mm mm true 91 0 91 % % true 1018.05 0 1018,05 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-24T18:12:05 2019-02-24T07:02:48 2019-02-24T05:00:00 2019-02-24T07:00:00 120 1550991600 true 10.19 0 10,19 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.4597 0 0,4597 mm mm true 90 0 90 % % true 1018.42 0 1018,42 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-24T18:12:05 2019-02-24T07:02:48 2019-02-24T06:00:00 2019-02-24T08:00:00 120 1550995200 true 10.27 0 10,27 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.447 0 0,447 mm mm true 89 0 89 % % true 1018.84 0 1018,84 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-24T18:12:05 2019-02-24T07:02:48 2019-02-24T07:00:00 2019-02-24T09:00:00 120 1550998800 true 10.38 0 10,38 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.3378 0 0,3378 mm mm true 88 0 88 % % true 1019.41 0 1019,41 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-24T18:12:05 2019-02-24T07:02:48 2019-02-24T08:00:00 2019-02-24T10:00:00 120 1551002400 true 10.51 0 10,51 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.2311 0 0,2311 mm mm true 87 0 87 % % true 1020.01 0 1020,01 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-24T18:12:05 2019-02-24T07:02:48 2019-02-24T09:00:00 2019-02-24T11:00:00 120 1551006000 true 10.66 0 10,66 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.2032 0 0,2032 mm mm true 87 0 87 % % true 1020.43 0 1020,43 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-24T18:12:05 2019-02-24T07:02:48 2019-02-24T10:00:00 2019-02-24T12:00:00 120 1551009600 true 10.88 0 10,88 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.2718 0 0,2718 mm mm true 86 0 86 % % true 1020.46 0 1020,46 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-24T18:12:05 2019-02-24T07:02:48 2019-02-24T11:00:00 2019-02-24T13:00:00 120 1551013200 true 11.04 0 11,04 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.4013 0 0,4013 mm mm true 85 0 85 % % true 1020.26 0 1020,26 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-24T18:12:05 2019-02-24T07:02:48 2019-02-24T12:00:00 2019-02-24T14:00:00 120 1551016800 true 11.08 0 11,08 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.4978 0 0,4978 mm mm true 85 0 85 % % true 1020.07 0 1020,07 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-24T18:12:05 2019-02-24T07:02:48 2019-02-24T13:00:00 2019-02-24T15:00:00 120 1551020400 true 11.02 0 11,02 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.475 0 0,475 mm mm true 86 0 86 % % true 1019.98 0 1019,98 mb mb true 1 0 1 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-24T18:12:05 2019-02-24T07:02:48 2019-02-24T14:00:00 2019-02-24T16:00:00 120 1551024000 true 10.91 0 10,91 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.4521 0 0,4521 mm mm true 87 0 87 % % true 1019.88 0 1019,88 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-24T18:12:05 2019-02-24T07:02:48 2019-02-24T15:00:00 2019-02-24T17:00:00 120 1551027600 true 10.82 0 10,82 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.508 0 0,508 mm mm true 88 0 88 % % true 1019.9 0 1019,9 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Ασθενής βροχή και επικίνδυνα ανεμώδης false 9 false 2019-02-24T18:12:05 2019-02-24T07:02:48 2019-02-24T16:00:00 2019-02-24T18:00:00 120 1551031200 true 10.74 0 10,74 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.6579 0 0,6579 mm mm true 89 0 89 % % true 1020.12 0 1020,12 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Ασθενής βροχή και επικίνδυνα ανεμώδης false 9 false 2019-02-24T18:12:05 2019-02-24T07:02:48 2019-02-24T17:00:00 2019-02-24T19:00:00 120 1551034800 true 10.66 0 10,66 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.8763 0 0,8763 mm mm true 90 0 90 % % true 1020.44 0 1020,44 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ασθενής βροχή και επικίνδυνα ανεμώδης false 9 false 2019-02-24T18:12:05 2019-02-24T07:02:48 2019-02-24T18:00:00 2019-02-24T20:00:00 120 1551038400 true 10.64 0 10,64 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 1.0541 0 1,0541 mm mm true 91 0 91 % % true 1020.73 0 1020,73 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ασθενής βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-24T18:12:05 2019-02-24T07:02:48 2019-02-24T19:00:00 2019-02-24T21:00:00 120 1551042000 true 10.66 0 10,66 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 1.1481 0 1,1481 mm mm true 91 0 91 % % true 1020.95 0 1020,95 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ασθενής βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-24T18:12:05 2019-02-24T07:02:48 2019-02-24T20:00:00 2019-02-24T22:00:00 120 1551045600 true 10.74 0 10,74 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 1.2243 0 1,2243 mm mm true 90 0 90 % % true 1021.13 0 1021,13 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-24T18:12:05 2019-02-24T07:02:48 2019-02-24T21:00:00 2019-02-24T23:00:00 120 1551049200 true 10.83 0 10,83 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 1.1786 0 1,1786 mm mm true 90 0 90 % % true 1021.22 0 1021,22 mb mb true 1 0 1 % % 2019-02-23T22:00:00 2019-02-24T00:00:00 120 1550966400 Ανεμώδης όλη την ημέρα και ασθενής βροχή από το βραδυ. Windy throughout the day and light rain starting in the evening. 2019-02-24T05:02:48 2019-02-24T07:02:48 120 1550991768 2019-02-24T16:12:05 2019-02-24T18:12:05 120 1551031925 true 1.3259 0 1,3259 mm mm true 1 0 1 % % 2 Δευτέρα false 50 false 2019-02-25T18:13:06 2019-02-25T07:01:29 true 10.96 0 10,96 °C °C true 10.27 0 10,27 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF Βορειοανατολικός θυελλώδης - 8 BF NNE false false false 0 0 NE40.png Ασθενής βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-25T18:13:06 2019-02-25T07:01:29 2019-02-24T22:00:00 2019-02-25T00:00:00 120 1551052800 true 10.83 0 10,83 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.8915 0 0,8915 mm mm true 89 0 89 % % true 1021.13 0 1021,13 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:13:06 2019-02-25T07:01:29 2019-02-24T23:00:00 2019-02-25T01:00:00 120 1551056400 true 10.77 0 10,77 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.5613 0 0,5613 mm mm true 89 0 89 % % true 1020.98 0 1020,98 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:13:06 2019-02-25T07:01:29 2019-02-25T00:00:00 2019-02-25T02:00:00 120 1551060000 true 10.72 0 10,72 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.3632 0 0,3632 mm mm true 88 0 88 % % true 1020.72 0 1020,72 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:13:06 2019-02-25T07:01:29 2019-02-25T01:00:00 2019-02-25T03:00:00 120 1551063600 true 10.71 0 10,71 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 0.2438 0 0,2438 mm mm true 87 0 87 % % true 1020.33 0 1020,33 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:13:06 2019-02-25T07:01:29 2019-02-25T02:00:00 2019-02-25T04:00:00 120 1551067200 true 10.72 0 10,72 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 0.1753 0 0,1753 mm mm true 87 0 87 % % true 1019.82 0 1019,82 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:13:06 2019-02-25T07:01:29 2019-02-25T03:00:00 2019-02-25T05:00:00 120 1551070800 true 10.74 0 10,74 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 0.1473 0 0,1473 mm mm true 86 0 86 % % true 1019.49 0 1019,49 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:13:06 2019-02-25T07:01:29 2019-02-25T04:00:00 2019-02-25T06:00:00 120 1551074400 true 10.8 0 10,8 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 0.1041 0 0,1041 mm mm true 85 0 85 % % true 1019.45 0 1019,45 mb mb true 1 0 1 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:13:06 2019-02-25T07:01:29 2019-02-25T05:00:00 2019-02-25T07:00:00 120 1551078000 true 10.86 0 10,86 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 0.0559 0 0,0559 mm mm true 84 0 84 % % true 1019.55 0 1019,55 mb mb true 1 0 1 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:13:06 2019-02-25T07:01:29 2019-02-25T06:00:00 2019-02-25T08:00:00 120 1551081600 true 10.89 0 10,89 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 0.0305 0 0,0305 mm mm true 83 0 83 % % true 1019.66 0 1019,66 mb mb true 1 0 1 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:13:06 2019-02-25T07:01:29 2019-02-25T07:00:00 2019-02-25T09:00:00 120 1551085200 true 10.89 0 10,89 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 0.0229 0 0,0229 mm mm true 83 0 83 % % true 1019.77 0 1019,77 mb mb true 1 0 1 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:13:06 2019-02-25T07:01:29 2019-02-25T08:00:00 2019-02-25T10:00:00 120 1551088800 true 10.87 0 10,87 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 0.0229 0 0,0229 mm mm true 82 0 82 % % true 1019.88 0 1019,88 mb mb true 1 0 1 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:13:06 2019-02-25T07:01:29 2019-02-25T09:00:00 2019-02-25T11:00:00 120 1551092400 true 10.88 0 10,88 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 0.0279 0 0,0279 mm mm true 82 0 82 % % true 1019.77 0 1019,77 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:13:06 2019-02-25T07:01:29 2019-02-25T10:00:00 2019-02-25T12:00:00 120 1551096000 true 10.96 0 10,96 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 0.0305 0 0,0305 mm mm true 81 0 81 % % true 1019.31 0 1019,31 mb mb true 1 0 1 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:13:06 2019-02-25T07:01:29 2019-02-25T11:00:00 2019-02-25T13:00:00 120 1551099600 true 10.96 0 10,96 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 0.0381 0 0,0381 mm mm true 81 0 81 % % true 1018.61 0 1018,61 mb mb true 1 0 1 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:13:06 2019-02-25T07:01:29 2019-02-25T12:00:00 2019-02-25T14:00:00 120 1551103200 true 10.87 0 10,87 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 0.0457 0 0,0457 mm mm true 81 0 81 % % true 1018.02 0 1018,02 mb mb true 1 0 1 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:13:06 2019-02-25T07:01:29 2019-02-25T13:00:00 2019-02-25T15:00:00 120 1551106800 true 10.76 0 10,76 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 0.1194 0 0,1194 mm mm true 82 0 82 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 1 0 1 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:13:06 2019-02-25T07:01:29 2019-02-25T14:00:00 2019-02-25T16:00:00 120 1551110400 true 10.64 0 10,64 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 0.4242 0 0,4242 mm mm true 82 0 82 % % true 1017.29 0 1017,29 mb mb true 1 0 1 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:13:06 2019-02-25T07:01:29 2019-02-25T15:00:00 2019-02-25T17:00:00 120 1551114000 true 10.56 0 10,56 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 0.7645 0 0,7645 mm mm true 83 0 83 % % true 1017.05 0 1017,05 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και επικίνδυνα ανεμώδης false 9 false 2019-02-25T18:13:06 2019-02-25T07:01:29 2019-02-25T16:00:00 2019-02-25T18:00:00 120 1551117600 true 10.52 0 10,52 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 0.8103 0 0,8103 mm mm true 84 0 84 % % true 1016.91 0 1016,91 mb mb true 1 0 1 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:13:06 2019-02-25T07:01:29 2019-02-25T17:00:00 2019-02-25T19:00:00 120 1551121200 true 10.48 0 10,48 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 0.696 0 0,696 mm mm true 84 0 84 % % true 1016.86 0 1016,86 mb mb true 1 0 1 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:13:06 2019-02-25T07:01:29 2019-02-25T18:00:00 2019-02-25T20:00:00 120 1551124800 true 10.42 0 10,42 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 0.5766 0 0,5766 mm mm true 85 0 85 % % true 1016.81 0 1016,81 mb mb true 1 0 1 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:13:06 2019-02-25T07:01:29 2019-02-25T19:00:00 2019-02-25T21:00:00 120 1551128400 true 10.4 0 10,4 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 0.4597 0 0,4597 mm mm true 85 0 85 % % true 1016.77 0 1016,77 mb mb true 1 0 1 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:13:06 2019-02-25T07:01:29 2019-02-25T20:00:00 2019-02-25T22:00:00 120 1551132000 true 10.35 0 10,35 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 0.3277 0 0,3277 mm mm true 86 0 86 % % true 1016.72 0 1016,72 mb mb true 1 0 1 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:13:06 2019-02-25T07:01:29 2019-02-25T21:00:00 2019-02-25T23:00:00 120 1551135600 true 10.27 0 10,27 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 0.221 0 0,221 mm mm true 86 0 86 % % true 1016.65 0 1016,65 mb mb true 1 0 1 % % 2019-02-24T22:00:00 2019-02-25T00:00:00 120 1551052800 Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά όλη την ημέρα. Dangerously windy and overcast throughout the day. 2019-02-25T05:01:29 2019-02-25T07:01:29 120 1551078089 2019-02-25T16:13:06 2019-02-25T18:13:06 120 1551118386 true 0.8915 0 0,8915 mm mm true 1 0 1 % % 3 Τρίτη false 50 false 2019-02-26T18:14:07 2019-02-26T07:00:08 true 11.49 0 11,49 °C °C true 9.81 0 9,81 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF Βόρειος σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF N false false false 0 0 N35.png Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:14:07 2019-02-26T07:00:08 2019-02-25T22:00:00 2019-02-26T00:00:00 120 1551139200 true 10.09 0 10,09 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 0.1448 0 0,1448 mm mm true 86 0 86 % % true 1016.62 0 1016,62 mb mb true 1 0 1 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:14:07 2019-02-26T07:00:08 2019-02-25T23:00:00 2019-02-26T01:00:00 120 1551142800 true 9.93 0 9,93 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 0.1219 0 0,1219 mm mm true 86 0 86 % % true 1016.54 0 1016,54 mb mb true 1 0 1 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:14:07 2019-02-26T07:00:08 2019-02-26T00:00:00 2019-02-26T02:00:00 120 1551146400 true 9.82 0 9,82 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 0.1295 0 0,1295 mm mm true 86 0 86 % % true 1016.48 0 1016,48 mb mb true 1 0 1 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:14:07 2019-02-26T07:00:08 2019-02-26T01:00:00 2019-02-26T03:00:00 120 1551150000 true 9.81 0 9,81 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 0.1067 0 0,1067 mm mm true 86 0 86 % % true 1016.35 0 1016,35 mb mb true 1 0 1 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:14:07 2019-02-26T07:00:08 2019-02-26T02:00:00 2019-02-26T04:00:00 120 1551153600 true 9.83 0 9,83 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 N40.png true 0.066 0 0,066 mm mm true 85 0 85 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 1 0 1 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:14:07 2019-02-26T07:00:08 2019-02-26T03:00:00 2019-02-26T05:00:00 120 1551157200 true 9.86 0 9,86 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 N40.png true 0.0432 0 0,0432 mm mm true 85 0 85 % % true 1016.22 0 1016,22 mb mb true 1 0 1 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:14:07 2019-02-26T07:00:08 2019-02-26T04:00:00 2019-02-26T06:00:00 120 1551160800 true 9.84 0 9,84 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 N40.png true 0.0356 0 0,0356 mm mm true 84 0 84 % % true 1016.53 0 1016,53 mb mb true 1 0 1 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:14:07 2019-02-26T07:00:08 2019-02-26T05:00:00 2019-02-26T07:00:00 120 1551164400 true 9.88 0 9,88 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 N40.png true 0.033 0 0,033 mm mm true 83 0 83 % % true 1016.98 0 1016,98 mb mb true 1 0 1 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:14:07 2019-02-26T07:00:08 2019-02-26T06:00:00 2019-02-26T08:00:00 120 1551168000 true 9.94 0 9,94 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 N40.png true 0.0305 0 0,0305 mm mm true 82 0 82 % % true 1017.43 0 1017,43 mb mb true 1 0 1 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:14:07 2019-02-26T07:00:08 2019-02-26T07:00:00 2019-02-26T09:00:00 120 1551171600 true 10.07 0 10,07 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 N40.png true 0.0254 0 0,0254 mm mm true 80 0 80 % % true 1017.82 0 1017,82 mb mb true 1 0 1 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:14:07 2019-02-26T07:00:08 2019-02-26T08:00:00 2019-02-26T10:00:00 120 1551175200 true 10.21 0 10,21 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 N40.png true 0.0229 0 0,0229 mm mm true 78 0 78 % % true 1018.23 0 1018,23 mb mb true 1 0 1 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:14:07 2019-02-26T07:00:08 2019-02-26T09:00:00 2019-02-26T11:00:00 120 1551178800 true 10.43 0 10,43 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 N40.png true 0.0203 0 0,0203 mm mm true 76 0 76 % % true 1018.44 0 1018,44 mb mb true 1 0 1 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:14:07 2019-02-26T07:00:08 2019-02-26T10:00:00 2019-02-26T12:00:00 120 1551182400 true 10.68 0 10,68 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 N40.png true 0.0229 0 0,0229 mm mm true 75 0 75 % % true 1018.41 0 1018,41 mb mb true 1 0 1 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:14:07 2019-02-26T07:00:08 2019-02-26T11:00:00 2019-02-26T13:00:00 120 1551186000 true 10.88 0 10,88 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 N40.png true 0.0254 0 0,0254 mm mm true 73 0 73 % % true 1018.19 0 1018,19 mb mb true 1 0 1 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:14:07 2019-02-26T07:00:08 2019-02-26T12:00:00 2019-02-26T14:00:00 120 1551189600 true 11.05 0 11,05 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 N40.png true 0.0229 0 0,0229 mm mm true 72 0 72 % % true 1017.98 0 1017,98 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-26T18:14:07 2019-02-26T07:00:08 2019-02-26T13:00:00 2019-02-26T15:00:00 120 1551193200 true 11.2 0 11,2 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0.0127 0 0,0127 mm mm true 71 0 71 % % true 1017.8 0 1017,8 mb mb true 0.68 0 0,68 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:14:07 2019-02-26T07:00:08 2019-02-26T14:00:00 2019-02-26T16:00:00 120 1551196800 true 11.37 0 11,37 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1017.61 0 1017,61 mb mb true 0.32 0 0,32 % % Επικίνδυνα ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:14:07 2019-02-26T07:00:08 2019-02-26T15:00:00 2019-02-26T17:00:00 120 1551200400 true 11.49 0 11,49 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1017.53 0 1017,53 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:14:07 2019-02-26T07:00:08 2019-02-26T16:00:00 2019-02-26T18:00:00 120 1551204000 true 11.44 0 11,44 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1017.66 0 1017,66 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:14:07 2019-02-26T07:00:08 2019-02-26T17:00:00 2019-02-26T19:00:00 120 1551207600 true 11.34 0 11,34 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1017.91 0 1017,91 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:14:07 2019-02-26T07:00:08 2019-02-26T18:00:00 2019-02-26T20:00:00 120 1551211200 true 11.23 0 11,23 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1018.08 0 1018,08 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:14:07 2019-02-26T07:00:08 2019-02-26T19:00:00 2019-02-26T21:00:00 120 1551214800 true 11.06 0 11,06 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1018.12 0 1018,12 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:14:07 2019-02-26T07:00:08 2019-02-26T20:00:00 2019-02-26T22:00:00 120 1551218400 true 10.96 0 10,96 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1018.09 0 1018,09 mb mb true 0.12 0 0,12 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:14:07 2019-02-26T07:00:08 2019-02-26T21:00:00 2019-02-26T23:00:00 120 1551222000 true 10.86 0 10,86 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1017.94 0 1017,94 mb mb true 0.15 0 0,15 % % 2019-02-25T22:00:00 2019-02-26T00:00:00 120 1551139200 Ανεμώδης όλη την ημέρα και νεφώσεις κατά περιόδους μέχρι το απόγευμα. Windy throughout the day and mostly cloudy until afternoon. 2019-02-26T05:00:08 2019-02-26T07:00:08 120 1551164408 2019-02-26T16:14:07 2019-02-26T18:14:07 120 1551204847 true 0.1448 0 0,1448 mm mm true 0.68 0 0,68 % % 4 Τετάρτη false 50 false 2019-02-27T18:15:08 2019-02-27T06:58:47 true 11.42 0 11,42 °C °C true 9.89 0 9,89 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βόρειος μέτριος - 5 BF N false false false 0 0 N25.png Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-27T18:15:08 2019-02-27T06:58:47 2019-02-26T22:00:00 2019-02-27T00:00:00 120 1551225600 true 10.81 0 10,81 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1017.55 0 1017,55 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-27T18:15:08 2019-02-27T06:58:47 2019-02-26T23:00:00 2019-02-27T01:00:00 120 1551229200 true 10.8 0 10,8 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1017.06 0 1017,06 mb mb true 0.12 0 0,12 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-27T18:15:08 2019-02-27T06:58:47 2019-02-27T00:00:00 2019-02-27T02:00:00 120 1551232800 true 10.84 0 10,84 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1016.54 0 1016,54 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-27T18:15:08 2019-02-27T06:58:47 2019-02-27T01:00:00 2019-02-27T03:00:00 120 1551236400 true 10.91 0 10,91 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1016.05 0 1016,05 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-27T18:15:08 2019-02-27T06:58:47 2019-02-27T02:00:00 2019-02-27T04:00:00 120 1551240000 true 10.97 0 10,97 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1015.56 0 1015,56 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-27T18:15:08 2019-02-27T06:58:47 2019-02-27T03:00:00 2019-02-27T05:00:00 120 1551243600 true 11.08 0 11,08 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 64 0 64 % % true 1015.18 0 1015,18 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-27T18:15:08 2019-02-27T06:58:47 2019-02-27T04:00:00 2019-02-27T06:00:00 120 1551247200 true 11.12 0 11,12 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1014.94 0 1014,94 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-27T18:15:08 2019-02-27T06:58:47 2019-02-27T05:00:00 2019-02-27T07:00:00 120 1551250800 true 11.17 0 11,17 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1014.79 0 1014,79 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-27T18:15:08 2019-02-27T06:58:47 2019-02-27T06:00:00 2019-02-27T08:00:00 120 1551254400 true 11.24 0 11,24 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1014.78 0 1014,78 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-27T18:15:08 2019-02-27T06:58:47 2019-02-27T07:00:00 2019-02-27T09:00:00 120 1551258000 true 11.39 0 11,39 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-27T18:15:08 2019-02-27T06:58:47 2019-02-27T08:00:00 2019-02-27T10:00:00 120 1551261600 true 11.42 0 11,42 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1015.34 0 1015,34 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-27T18:15:08 2019-02-27T06:58:47 2019-02-27T09:00:00 2019-02-27T11:00:00 120 1551265200 true 11.36 0 11,36 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1015.57 0 1015,57 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:15:08 2019-02-27T06:58:47 2019-02-27T10:00:00 2019-02-27T12:00:00 120 1551268800 true 11.29 0 11,29 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0.12 0 0,12 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:15:08 2019-02-27T06:58:47 2019-02-27T11:00:00 2019-02-27T13:00:00 120 1551272400 true 11.09 0 11,09 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0279 0 0,0279 mm mm true 65 0 65 % % true 1015.5 0 1015,5 mb mb true 0.27 0 0,27 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:15:08 2019-02-27T06:58:47 2019-02-27T12:00:00 2019-02-27T14:00:00 120 1551276000 true 10.83 0 10,83 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0483 0 0,0483 mm mm true 67 0 67 % % true 1015.48 0 1015,48 mb mb true 0.37 0 0,37 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:15:08 2019-02-27T06:58:47 2019-02-27T13:00:00 2019-02-27T15:00:00 120 1551279600 true 10.54 0 10,54 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0356 0 0,0356 mm mm true 68 0 68 % % true 1015.55 0 1015,55 mb mb true 0.32 0 0,32 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:15:08 2019-02-27T06:58:47 2019-02-27T14:00:00 2019-02-27T16:00:00 120 1551283200 true 10.23 0 10,23 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0178 0 0,0178 mm mm true 68 0 68 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 0.22 0 0,22 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:15:08 2019-02-27T06:58:47 2019-02-27T15:00:00 2019-02-27T17:00:00 120 1551286800 true 10.04 0 10,04 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0127 0 0,0127 mm mm true 67 0 67 % % true 1015.94 0 1015,94 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:15:08 2019-02-27T06:58:47 2019-02-27T16:00:00 2019-02-27T18:00:00 120 1551290400 true 9.99 0 9,99 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0178 0 0,0178 mm mm true 67 0 67 % % true 1016.36 0 1016,36 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:15:08 2019-02-27T06:58:47 2019-02-27T17:00:00 2019-02-27T19:00:00 120 1551294000 true 10.02 0 10,02 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.0432 0 0,0432 mm mm true 67 0 67 % % true 1016.89 0 1016,89 mb mb true 0.29 0 0,29 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:15:08 2019-02-27T06:58:47 2019-02-27T18:00:00 2019-02-27T20:00:00 120 1551297600 true 10.06 0 10,06 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.0686 0 0,0686 mm mm true 67 0 67 % % true 1017.31 0 1017,31 mb mb true 0.39 0 0,39 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:15:08 2019-02-27T06:58:47 2019-02-27T19:00:00 2019-02-27T21:00:00 120 1551301200 true 10.06 0 10,06 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.0686 0 0,0686 mm mm true 67 0 67 % % true 1017.58 0 1017,58 mb mb true 0.53 0 0,53 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-27T18:15:08 2019-02-27T06:58:47 2019-02-27T20:00:00 2019-02-27T22:00:00 120 1551304800 true 9.99 0 9,99 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0559 0 0,0559 mm mm true 68 0 68 % % true 1017.76 0 1017,76 mb mb true 0.68 0 0,68 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-27T18:15:08 2019-02-27T06:58:47 2019-02-27T21:00:00 2019-02-27T23:00:00 120 1551308400 true 9.89 0 9,89 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0483 0 0,0483 mm mm true 69 0 69 % % true 1017.87 0 1017,87 mb mb true 0.79 0 0,79 % % 2019-02-26T22:00:00 2019-02-27T00:00:00 120 1551225600 Ανεμώδης όλη την ημέρα και αραιή συννεφιά το απόγευμα. Windy throughout the day and partly cloudy in the afternoon. 2019-02-27T04:58:47 2019-02-27T06:58:47 120 1551250727 2019-02-27T16:15:08 2019-02-27T18:15:08 120 1551291308 true 0.0686 0 0,0686 mm mm true 0.2 0 0,2 % % 5 Πέμπτη false 50 false 2019-02-28T18:16:08 2019-02-28T06:57:24 true 13.42 0 13,42 °C °C true 9.77 0 9,77 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βόρειος σχεδόν μέτριος - 4 BF N false false false 0 0 N20.png Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-28T18:16:08 2019-02-28T06:57:24 2019-02-27T22:00:00 2019-02-28T00:00:00 120 1551312000 true 9.83 0 9,83 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0483 0 0,0483 mm mm true 68 0 68 % % true 1017.89 0 1017,89 mb mb true 0.84 0 0,84 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-28T18:16:08 2019-02-28T06:57:24 2019-02-27T23:00:00 2019-02-28T01:00:00 120 1551315600 true 9.81 0 9,81 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0508 0 0,0508 mm mm true 67 0 67 % % true 1017.82 0 1017,82 mb mb true 0.86 0 0,86 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-28T18:16:08 2019-02-28T06:57:24 2019-02-28T00:00:00 2019-02-28T02:00:00 120 1551319200 true 9.81 0 9,81 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0508 0 0,0508 mm mm true 67 0 67 % % true 1017.74 0 1017,74 mb mb true 0.86 0 0,86 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-28T18:16:08 2019-02-28T06:57:24 2019-02-28T01:00:00 2019-02-28T03:00:00 120 1551322800 true 9.81 0 9,81 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0406 0 0,0406 mm mm true 66 0 66 % % true 1017.62 0 1017,62 mb mb true 0.86 0 0,86 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-28T18:16:08 2019-02-28T06:57:24 2019-02-28T02:00:00 2019-02-28T04:00:00 120 1551326400 true 9.81 0 9,81 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0279 0 0,0279 mm mm true 66 0 66 % % true 1017.48 0 1017,48 mb mb true 0.84 0 0,84 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-28T18:16:08 2019-02-28T06:57:24 2019-02-28T03:00:00 2019-02-28T05:00:00 120 1551330000 true 9.79 0 9,79 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0229 0 0,0229 mm mm true 66 0 66 % % true 1017.43 0 1017,43 mb mb true 0.83 0 0,83 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-28T18:16:08 2019-02-28T06:57:24 2019-02-28T04:00:00 2019-02-28T06:00:00 120 1551333600 true 9.77 0 9,77 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0305 0 0,0305 mm mm true 66 0 66 % % true 1017.57 0 1017,57 mb mb true 0.83 0 0,83 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-28T18:16:08 2019-02-28T06:57:24 2019-02-28T05:00:00 2019-02-28T07:00:00 120 1551337200 true 9.77 0 9,77 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0457 0 0,0457 mm mm true 67 0 67 % % true 1017.81 0 1017,81 mb mb true 0.85 0 0,85 % % Ελαφρύ αεράκι και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-28T18:16:08 2019-02-28T06:57:24 2019-02-28T06:00:00 2019-02-28T08:00:00 120 1551340800 true 9.89 0 9,89 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0559 0 0,0559 mm mm true 67 0 67 % % true 1018.05 0 1018,05 mb mb true 0.84 0 0,84 % % Ελαφρύ αεράκι και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-28T18:16:08 2019-02-28T06:57:24 2019-02-28T07:00:00 2019-02-28T09:00:00 120 1551344400 true 10.09 0 10,09 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0457 0 0,0457 mm mm true 66 0 66 % % true 1018.33 0 1018,33 mb mb true 0.73 0 0,73 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-02-28T18:16:08 2019-02-28T06:57:24 2019-02-28T08:00:00 2019-02-28T10:00:00 120 1551348000 true 10.44 0 10,44 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.033 0 0,033 mm mm true 65 0 65 % % true 1018.6 0 1018,6 mb mb true 0.59 0 0,59 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-02-28T18:16:08 2019-02-28T06:57:24 2019-02-28T09:00:00 2019-02-28T11:00:00 120 1551351600 true 10.87 0 10,87 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0229 0 0,0229 mm mm true 63 0 63 % % true 1018.74 0 1018,74 mb mb true 0.47 0 0,47 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-02-28T18:16:08 2019-02-28T06:57:24 2019-02-28T10:00:00 2019-02-28T12:00:00 120 1551355200 true 11.45 0 11,45 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0152 0 0,0152 mm mm true 59 0 59 % % true 1018.56 0 1018,56 mb mb true 0.41 0 0,41 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-02-28T18:16:08 2019-02-28T06:57:24 2019-02-28T11:00:00 2019-02-28T13:00:00 120 1551358800 true 11.95 0 11,95 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1018.22 0 1018,22 mb mb true 0.38 0 0,38 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-02-28T18:16:08 2019-02-28T06:57:24 2019-02-28T12:00:00 2019-02-28T14:00:00 120 1551362400 true 12.32 0 12,32 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1017.87 0 1017,87 mb mb true 0.33 0 0,33 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:16:08 2019-02-28T06:57:24 2019-02-28T13:00:00 2019-02-28T15:00:00 120 1551366000 true 12.71 0 12,71 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1017.57 0 1017,57 mb mb true 0.22 0 0,22 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:16:08 2019-02-28T06:57:24 2019-02-28T14:00:00 2019-02-28T16:00:00 120 1551369600 true 13.08 0 13,08 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 46 0 46 % % true 1017.24 0 1017,24 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:16:08 2019-02-28T06:57:24 2019-02-28T15:00:00 2019-02-28T17:00:00 120 1551373200 true 13.34 0 13,34 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 45 0 45 % % true 1017 0 1017 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:16:08 2019-02-28T06:57:24 2019-02-28T16:00:00 2019-02-28T18:00:00 120 1551376800 true 13.42 0 13,42 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 46 0 46 % % true 1016.94 0 1016,94 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:16:08 2019-02-28T06:57:24 2019-02-28T17:00:00 2019-02-28T19:00:00 120 1551380400 true 13.24 0 13,24 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1016.96 0 1016,96 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:16:08 2019-02-28T06:57:24 2019-02-28T18:00:00 2019-02-28T20:00:00 120 1551384000 true 13.09 0 13,09 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1016.96 0 1016,96 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:16:08 2019-02-28T06:57:24 2019-02-28T19:00:00 2019-02-28T21:00:00 120 1551387600 true 13.05 0 13,05 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1016.88 0 1016,88 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:16:08 2019-02-28T06:57:24 2019-02-28T20:00:00 2019-02-28T22:00:00 120 1551391200 true 13.04 0 13,04 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1016.8 0 1016,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:16:08 2019-02-28T06:57:24 2019-02-28T21:00:00 2019-02-28T23:00:00 120 1551394800 true 13.09 0 13,09 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1016.63 0 1016,63 mb mb true 0 0 0 % % 2019-02-27T22:00:00 2019-02-28T00:00:00 120 1551312000 Ανεμώδης το πρωί και νεφώσεις κατά περιόδους μέχρι το απόγευμα. Windy in the morning and mostly cloudy until afternoon. 2019-02-28T04:57:24 2019-02-28T06:57:24 120 1551337044 2019-02-28T16:16:08 2019-02-28T18:16:08 120 1551377768 true 0.0559 0 0,0559 mm mm true 0.45 0 0,45 % % 6 Παρασκευή false 1 false 2019-03-01T18:17:08 2019-03-01T06:56:01 true 16.27 0 16,27 °C °C true 13.21 0 13,21 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF WSW false false false 0 0 SW10.png Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:17:08 2019-03-01T06:56:01 2019-02-28T22:00:00 2019-03-01T00:00:00 120 1551398400 true 13.21 0 13,21 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1016.39 0 1016,39 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:17:08 2019-03-01T06:56:01 2019-02-28T23:00:00 2019-03-01T01:00:00 120 1551402000 true 13.38 0 13,38 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:17:08 2019-03-01T06:56:01 2019-03-01T00:00:00 2019-03-01T02:00:00 120 1551405600 true 13.53 0 13,53 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1015.76 0 1015,76 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:17:08 2019-03-01T06:56:01 2019-03-01T01:00:00 2019-03-01T03:00:00 120 1551409200 true 13.66 0 13,66 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1015.33 0 1015,33 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:17:08 2019-03-01T06:56:01 2019-03-01T02:00:00 2019-03-01T04:00:00 120 1551412800 true 13.81 0 13,81 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1014.85 0 1014,85 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:17:08 2019-03-01T06:56:01 2019-03-01T03:00:00 2019-03-01T05:00:00 120 1551416400 true 14.01 0 14,01 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1014.53 0 1014,53 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:17:08 2019-03-01T06:56:01 2019-03-01T04:00:00 2019-03-01T06:00:00 120 1551420000 true 14.17 0 14,17 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:17:08 2019-03-01T06:56:01 2019-03-01T05:00:00 2019-03-01T07:00:00 120 1551423600 true 14.31 0 14,31 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1014.66 0 1014,66 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:17:08 2019-03-01T06:56:01 2019-03-01T06:00:00 2019-03-01T08:00:00 120 1551427200 true 14.48 0 14,48 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1014.81 0 1014,81 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:17:08 2019-03-01T06:56:01 2019-03-01T07:00:00 2019-03-01T09:00:00 120 1551430800 true 14.74 0 14,74 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1014.99 0 1014,99 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:17:08 2019-03-01T06:56:01 2019-03-01T08:00:00 2019-03-01T10:00:00 120 1551434400 true 15.08 0 15,08 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1015.15 0 1015,15 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:17:08 2019-03-01T06:56:01 2019-03-01T09:00:00 2019-03-01T11:00:00 120 1551438000 true 15.39 0 15,39 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1015.13 0 1015,13 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:17:08 2019-03-01T06:56:01 2019-03-01T10:00:00 2019-03-01T12:00:00 120 1551441600 true 15.67 0 15,67 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1014.74 0 1014,74 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:17:08 2019-03-01T06:56:01 2019-03-01T11:00:00 2019-03-01T13:00:00 120 1551445200 true 15.91 0 15,91 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1014.15 0 1014,15 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:17:08 2019-03-01T06:56:01 2019-03-01T12:00:00 2019-03-01T14:00:00 120 1551448800 true 16.12 0 16,12 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:17:08 2019-03-01T06:56:01 2019-03-01T13:00:00 2019-03-01T15:00:00 120 1551452400 true 16.23 0 16,23 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1013.13 0 1013,13 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:17:08 2019-03-01T06:56:01 2019-03-01T14:00:00 2019-03-01T16:00:00 120 1551456000 true 16.27 0 16,27 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:17:08 2019-03-01T06:56:01 2019-03-01T15:00:00 2019-03-01T17:00:00 120 1551459600 true 16.23 0 16,23 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1012.38 0 1012,38 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:17:08 2019-03-01T06:56:01 2019-03-01T16:00:00 2019-03-01T18:00:00 120 1551463200 true 16.05 0 16,05 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1012.24 0 1012,24 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:17:08 2019-03-01T06:56:01 2019-03-01T17:00:00 2019-03-01T19:00:00 120 1551466800 true 15.76 0 15,76 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:17:08 2019-03-01T06:56:01 2019-03-01T18:00:00 2019-03-01T20:00:00 120 1551470400 true 15.52 0 15,52 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1012.16 0 1012,16 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:17:08 2019-03-01T06:56:01 2019-03-01T19:00:00 2019-03-01T21:00:00 120 1551474000 true 15.33 0 15,33 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1012.08 0 1012,08 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:17:08 2019-03-01T06:56:01 2019-03-01T20:00:00 2019-03-01T22:00:00 120 1551477600 true 15.18 0 15,18 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0 0 0 % % 2019-02-28T22:00:00 2019-03-01T00:00:00 120 1551398400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-03-01T04:56:01 2019-03-01T06:56:01 120 1551423361 2019-03-01T16:17:08 2019-03-01T18:17:08 120 1551464228 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0 0 0 % %
sunny

Σήμερα

Βροχή το πρωί και το βραδυ και επικίνδυνα ανεμώδης από το βραδυ.

11°c

windy

BF 4

deltiokairou

Ακολουθήστε τα λιθόστρωτα μονοπάτια - συνολικού μήκους 36 χλμ.- και ανακαλύψτε τις τέσσερις ανεξάρτητες πόλεις - κράτη του νησιού (Ιουλίδα, Καρθαία, Κορησσία, Ποιήεσσα). Στο κέντρο του νησιού, βρίσκεται η πρωτεύουσα της Κέας, η Ιουλίδα, χτισμένη στη θέση της ομώνυμης αρχαίας πόλης. Πρόκειται για ένα γραφικότατο οικισμό γεμάτο παραδοσιακά σπίτια με κεραμοσκεπές, πλακόστρωτα δρομάκια, πλατώματα, στεγάδια και πολλά σκαλάκια.
Ο νεολιθικός οικισμός της Κεφάλας (3.300-3.200 π.Χ.) στο ομώνυμο ακρωτήριο και ο πρωτοκυκλαδικός οικισμός της Αγίας Ειρήνης, αποτελούν σημαντικές μαρτυρίες για την παρουσία του ανθρώπου στο νησί κατά την προϊστορική περίοδο. Στα βορειοανατολικά, χτισμένο πάνω σε απόκρημνο βράχο, βρίσκεται το επιβλητικό μοναστήρι της Παναγίας της Καστριανής (του 18ου αι.) με μαγευτική θέα προς τη γύρω περιοχή.
Το νησί της Κέας αποτελεί αγαπημένο προορισμό για όσους αγαπούν την ιστιοπλοΐα, κυρίως λόγω της μικρής απόστασης που το χωρίζει από την Αττική.
Η περιοχή είναι γεμάτη ναυάγια. Λέγεται, ότι εδώ βυθίστηκε ο Ελληνικός στόλος κατά τη νικηφόρα επιστροφή του από την Τροία. Στα νερά της Τζιάς οι λάτρεις των καταδύσεων μπορούν να εξερευνήσουν ένα από τα σημαντικότερα υποθαλάσσια αξιοθέατα της περιοχής, τον "Βρεταννικό" (αδελφό πλοίο του "Τιτανικού").
Στην Κέα διοργανώνονται κάθε χρόνο (τον Ιούλιο) οι Γιορτές Παραμυθιού για μικρούς και μεγάλους: παραμυθάδες έρχονται απ’ όλον τον κόσμο για να μεταφέρουν με τις συναρπαστικές αφηγήσεις τους σε μέρη φανταστικά όσους λατρεύουν τα παραμύθια. Αν βρεθείτε στο νησί από 1-19 Αυγούστου, μη χάσετε τα "Σιμωνίδεια", που διοργανώνονται στην Ιουλίδα και περιλαμβάνουν πολιτιστικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες και αθλητικούς αγώνες.


Πηγή: Visit Greece - The οfficial website of the Greek Tourism Organisation