ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΚΕΑ

Η Κέα ή Τζια είναι ένα όμορφο κυκλαδονήσι κι ένας από τους δημοφιλέστερους προορισμούς λόγω της μικρής απόστασης από τις ανατολικές ακτές της Αττικής. Στο νησί υπάρχουν μεγάλες εναλλαγές τοπίου: απότομα βουνά, μικρά λιβάδια, ελαιώνες, αμπέλια, ρεματιές, γραφικοί ορμίσκοι, απομονωμένες ακρογιαλιές, και πολλές φυσικές πηγές νερού.

ΚΕΑ

0 2060 false 1 false 2019-08-18T20:14:02 2019-08-18T06:42:14 0.0 true 25 0 25 °C °C true 1015 0 1015 mb mb true 71 0 71 % % 2019-08-18T07:00:00 2019-08-18T10:00:00 180 1566122400 0 true 5 0 5 BF BF Βόρειος μέτριος - 5 BF N false false false 0 0 N25.png Αίθριος Clear 0 Κυριακή false 1 false 2019-08-18T20:14:02 2019-08-18T06:42:14 true 26.8 0 26,8 °C °C true 22.24 0 22,24 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βόρειος σχεδόν μέτριος - 4 BF N false false false 0 0 N20.png Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-08-18T20:14:02 2019-08-18T06:42:14 2019-08-17T22:00:00 2019-08-18T01:00:00 180 1566090000 true 22.47 0 22,47 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1013.64 0 1013,64 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-08-18T20:14:02 2019-08-18T06:42:14 2019-08-17T23:00:00 2019-08-18T02:00:00 180 1566093600 true 22.27 0 22,27 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1013.86 0 1013,86 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-18T20:14:02 2019-08-18T06:42:14 2019-08-18T00:00:00 2019-08-18T03:00:00 180 1566097200 true 22.29 0 22,29 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1013.95 0 1013,95 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-18T20:14:02 2019-08-18T06:42:14 2019-08-18T01:00:00 2019-08-18T04:00:00 180 1566100800 true 22.87 0 22,87 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1013.98 0 1013,98 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-18T20:14:02 2019-08-18T06:42:14 2019-08-18T02:00:00 2019-08-18T05:00:00 180 1566104400 true 23.22 0 23,22 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-18T20:14:02 2019-08-18T06:42:14 2019-08-18T03:00:00 2019-08-18T06:00:00 180 1566108000 true 23.27 0 23,27 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1014.02 0 1014,02 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-18T20:14:02 2019-08-18T06:42:14 2019-08-18T04:00:00 2019-08-18T07:00:00 180 1566111600 true 23.44 0 23,44 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1014.27 0 1014,27 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-18T20:14:02 2019-08-18T06:42:14 2019-08-18T05:00:00 2019-08-18T08:00:00 180 1566115200 true 23.74 0 23,74 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1014.32 0 1014,32 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-18T20:14:02 2019-08-18T06:42:14 2019-08-18T06:00:00 2019-08-18T09:00:00 180 1566118800 true 24.18 0 24,18 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1014.72 0 1014,72 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-18T20:14:02 2019-08-18T06:42:14 2019-08-18T07:00:00 2019-08-18T10:00:00 180 1566122400 true 24.71 0 24,71 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-18T20:14:02 2019-08-18T06:42:14 2019-08-18T08:00:00 2019-08-18T11:00:00 180 1566126000 true 25.33 0 25,33 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1015.91 0 1015,91 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-18T20:14:02 2019-08-18T06:42:14 2019-08-18T09:00:00 2019-08-18T12:00:00 180 1566129600 true 25.83 0 25,83 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1016.18 0 1016,18 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-18T20:14:02 2019-08-18T06:42:14 2019-08-18T10:00:00 2019-08-18T13:00:00 180 1566133200 true 26.15 0 26,15 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1015.76 0 1015,76 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-18T20:14:02 2019-08-18T06:42:14 2019-08-18T11:00:00 2019-08-18T14:00:00 180 1566136800 true 26.39 0 26,39 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1015.26 0 1015,26 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-18T20:14:02 2019-08-18T06:42:14 2019-08-18T12:00:00 2019-08-18T15:00:00 180 1566140400 true 26.54 0 26,54 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1014.99 0 1014,99 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-18T20:14:02 2019-08-18T06:42:14 2019-08-18T13:00:00 2019-08-18T16:00:00 180 1566144000 true 26.73 0 26,73 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1014.63 0 1014,63 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-18T20:14:02 2019-08-18T06:42:14 2019-08-18T14:00:00 2019-08-18T17:00:00 180 1566147600 true 26.8 0 26,8 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1014.25 0 1014,25 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-18T20:14:02 2019-08-18T06:42:14 2019-08-18T15:00:00 2019-08-18T18:00:00 180 1566151200 true 26.75 0 26,75 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1013.97 0 1013,97 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-18T20:14:02 2019-08-18T06:42:14 2019-08-18T16:00:00 2019-08-18T19:00:00 180 1566154800 true 26.54 0 26,54 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1013.82 0 1013,82 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-18T20:14:02 2019-08-18T06:42:14 2019-08-18T17:00:00 2019-08-18T20:00:00 180 1566158400 true 26.21 0 26,21 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1013.92 0 1013,92 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-18T20:14:02 2019-08-18T06:42:14 2019-08-18T18:00:00 2019-08-18T21:00:00 180 1566162000 true 25.77 0 25,77 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1014.06 0 1014,06 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-18T20:14:02 2019-08-18T06:42:14 2019-08-18T19:00:00 2019-08-18T22:00:00 180 1566165600 true 25.32 0 25,32 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1014.57 0 1014,57 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-08-18T20:14:02 2019-08-18T06:42:14 2019-08-18T20:00:00 2019-08-18T23:00:00 180 1566169200 true 24.91 0 24,91 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1015.05 0 1015,05 mb mb true 0.19 0 0,19 % % 2019-08-17T21:00:00 2019-08-18T00:00:00 180 1566086400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-08-18T03:42:14 2019-08-18T06:42:14 180 1566110534 2019-08-18T17:14:02 2019-08-18T20:14:02 180 1566159242 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0.06 0 0,06 % % 1 Δευτέρα false 1 false 2019-08-19T20:12:44 2019-08-19T06:43:05 true 27.22 0 27,22 °C °C true 24.18 0 24,18 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βόρειος μέτριος - 5 BF N false false false 0 0 N25.png Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-08-19T20:12:44 2019-08-19T06:43:05 2019-08-18T21:00:00 2019-08-19T00:00:00 180 1566172800 true 24.58 0 24,58 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1015.31 0 1015,31 mb mb true 0.25 0 0,25 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-08-19T20:12:44 2019-08-19T06:43:05 2019-08-18T22:00:00 2019-08-19T01:00:00 180 1566176400 true 24.38 0 24,38 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1015.04 0 1015,04 mb mb true 0.23 0 0,23 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-08-19T20:12:44 2019-08-19T06:43:05 2019-08-18T23:00:00 2019-08-19T02:00:00 180 1566180000 true 24.25 0 24,25 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1014.46 0 1014,46 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-19T20:12:44 2019-08-19T06:43:05 2019-08-19T00:00:00 2019-08-19T03:00:00 180 1566183600 true 24.18 0 24,18 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1013.88 0 1013,88 mb mb true 0.12 0 0,12 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-19T20:12:44 2019-08-19T06:43:05 2019-08-19T01:00:00 2019-08-19T04:00:00 180 1566187200 true 24.18 0 24,18 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1013.78 0 1013,78 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-19T20:12:44 2019-08-19T06:43:05 2019-08-19T02:00:00 2019-08-19T05:00:00 180 1566190800 true 24.24 0 24,24 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-19T20:12:44 2019-08-19T06:43:05 2019-08-19T03:00:00 2019-08-19T06:00:00 180 1566194400 true 24.39 0 24,39 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 72 0 72 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-19T20:12:44 2019-08-19T06:43:05 2019-08-19T04:00:00 2019-08-19T07:00:00 180 1566198000 true 24.65 0 24,65 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 72 0 72 % % true 1014.58 0 1014,58 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-19T20:12:44 2019-08-19T06:43:05 2019-08-19T05:00:00 2019-08-19T08:00:00 180 1566201600 true 24.94 0 24,94 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 71 0 71 % % true 1014.94 0 1014,94 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-19T20:12:44 2019-08-19T06:43:05 2019-08-19T06:00:00 2019-08-19T09:00:00 180 1566205200 true 25.3 0 25,3 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 70 0 70 % % true 1015.12 0 1015,12 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-19T20:12:44 2019-08-19T06:43:05 2019-08-19T07:00:00 2019-08-19T10:00:00 180 1566208800 true 25.76 0 25,76 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 68 0 68 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-19T20:12:44 2019-08-19T06:43:05 2019-08-19T08:00:00 2019-08-19T11:00:00 180 1566212400 true 26.26 0 26,26 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1015.41 0 1015,41 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-19T20:12:44 2019-08-19T06:43:05 2019-08-19T09:00:00 2019-08-19T12:00:00 180 1566216000 true 26.7 0 26,7 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1015.36 0 1015,36 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-19T20:12:44 2019-08-19T06:43:05 2019-08-19T10:00:00 2019-08-19T13:00:00 180 1566219600 true 26.96 0 26,96 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1015.33 0 1015,33 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-19T20:12:44 2019-08-19T06:43:05 2019-08-19T11:00:00 2019-08-19T14:00:00 180 1566223200 true 27.08 0 27,08 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1015.41 0 1015,41 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-19T20:12:44 2019-08-19T06:43:05 2019-08-19T12:00:00 2019-08-19T15:00:00 180 1566226800 true 27.11 0 27,11 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-19T20:12:44 2019-08-19T06:43:05 2019-08-19T13:00:00 2019-08-19T16:00:00 180 1566230400 true 27.17 0 27,17 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-19T20:12:44 2019-08-19T06:43:05 2019-08-19T14:00:00 2019-08-19T17:00:00 180 1566234000 true 27.22 0 27,22 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1014.22 0 1014,22 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-19T20:12:44 2019-08-19T06:43:05 2019-08-19T15:00:00 2019-08-19T18:00:00 180 1566237600 true 27.16 0 27,16 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1014.07 0 1014,07 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-19T20:12:44 2019-08-19T06:43:05 2019-08-19T16:00:00 2019-08-19T19:00:00 180 1566241200 true 26.93 0 26,93 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1014.19 0 1014,19 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-19T20:12:44 2019-08-19T06:43:05 2019-08-19T17:00:00 2019-08-19T20:00:00 180 1566244800 true 26.57 0 26,57 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1014.73 0 1014,73 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-19T20:12:44 2019-08-19T06:43:05 2019-08-19T18:00:00 2019-08-19T21:00:00 180 1566248400 true 26.14 0 26,14 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1014.97 0 1014,97 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-19T20:12:44 2019-08-19T06:43:05 2019-08-19T19:00:00 2019-08-19T22:00:00 180 1566252000 true 25.73 0 25,73 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-19T20:12:44 2019-08-19T06:43:05 2019-08-19T20:00:00 2019-08-19T23:00:00 180 1566255600 true 25.23 0 25,23 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1014.93 0 1014,93 mb mb true 0 0 0 % % 2019-08-18T21:00:00 2019-08-19T00:00:00 180 1566172800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-08-19T03:43:05 2019-08-19T06:43:05 180 1566196985 2019-08-19T17:12:44 2019-08-19T20:12:44 180 1566245564 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0.04 0 0,04 % % 2 Τρίτη false 1 false 2019-08-20T20:11:25 2019-08-20T06:43:57 true 26.89 0 26,89 °C °C true 24.36 0 24,36 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βόρειος μέτριος - 5 BF N false false false 0 0 N25.png Αίθριος false 20 false 2019-08-20T20:11:25 2019-08-20T06:43:57 2019-08-19T21:00:00 2019-08-20T00:00:00 180 1566259200 true 24.87 0 24,87 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1014.98 0 1014,98 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-20T20:11:25 2019-08-20T06:43:57 2019-08-19T22:00:00 2019-08-20T01:00:00 180 1566262800 true 24.65 0 24,65 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1014.82 0 1014,82 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-20T20:11:25 2019-08-20T06:43:57 2019-08-19T23:00:00 2019-08-20T02:00:00 180 1566266400 true 24.52 0 24,52 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1014.42 0 1014,42 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-20T20:11:25 2019-08-20T06:43:57 2019-08-20T00:00:00 2019-08-20T03:00:00 180 1566270000 true 24.42 0 24,42 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1014.24 0 1014,24 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-20T20:11:25 2019-08-20T06:43:57 2019-08-20T01:00:00 2019-08-20T04:00:00 180 1566273600 true 24.38 0 24,38 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1014.17 0 1014,17 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-20T20:11:25 2019-08-20T06:43:57 2019-08-20T02:00:00 2019-08-20T05:00:00 180 1566277200 true 24.36 0 24,36 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1014.17 0 1014,17 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-20T20:11:25 2019-08-20T06:43:57 2019-08-20T03:00:00 2019-08-20T06:00:00 180 1566280800 true 24.38 0 24,38 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1014.26 0 1014,26 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-20T20:11:25 2019-08-20T06:43:57 2019-08-20T04:00:00 2019-08-20T07:00:00 180 1566284400 true 24.52 0 24,52 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-20T20:11:25 2019-08-20T06:43:57 2019-08-20T05:00:00 2019-08-20T08:00:00 180 1566288000 true 24.62 0 24,62 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1015.75 0 1015,75 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-20T20:11:25 2019-08-20T06:43:57 2019-08-20T06:00:00 2019-08-20T09:00:00 180 1566291600 true 24.72 0 24,72 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 76 0 76 % % true 1016.13 0 1016,13 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-20T20:11:25 2019-08-20T06:43:57 2019-08-20T07:00:00 2019-08-20T10:00:00 180 1566295200 true 25 0 25 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1016.36 0 1016,36 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-20T20:11:25 2019-08-20T06:43:57 2019-08-20T08:00:00 2019-08-20T11:00:00 180 1566298800 true 25.48 0 25,48 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1016.29 0 1016,29 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-20T20:11:25 2019-08-20T06:43:57 2019-08-20T09:00:00 2019-08-20T12:00:00 180 1566302400 true 25.91 0 25,91 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1016.11 0 1016,11 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-20T20:11:25 2019-08-20T06:43:57 2019-08-20T10:00:00 2019-08-20T13:00:00 180 1566306000 true 26.24 0 26,24 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1016.02 0 1016,02 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-20T20:11:25 2019-08-20T06:43:57 2019-08-20T11:00:00 2019-08-20T14:00:00 180 1566309600 true 26.43 0 26,43 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1015.83 0 1015,83 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-20T20:11:25 2019-08-20T06:43:57 2019-08-20T12:00:00 2019-08-20T15:00:00 180 1566313200 true 26.58 0 26,58 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1015.63 0 1015,63 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-20T20:11:25 2019-08-20T06:43:57 2019-08-20T13:00:00 2019-08-20T16:00:00 180 1566316800 true 26.73 0 26,73 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1015.47 0 1015,47 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-20T20:11:25 2019-08-20T06:43:57 2019-08-20T14:00:00 2019-08-20T17:00:00 180 1566320400 true 26.89 0 26,89 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1015.25 0 1015,25 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-20T20:11:25 2019-08-20T06:43:57 2019-08-20T15:00:00 2019-08-20T18:00:00 180 1566324000 true 26.89 0 26,89 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1015.19 0 1015,19 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-20T20:11:25 2019-08-20T06:43:57 2019-08-20T16:00:00 2019-08-20T19:00:00 180 1566327600 true 26.67 0 26,67 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1015.27 0 1015,27 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-20T20:11:25 2019-08-20T06:43:57 2019-08-20T17:00:00 2019-08-20T20:00:00 180 1566331200 true 26.26 0 26,26 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1015.71 0 1015,71 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-20T20:11:25 2019-08-20T06:43:57 2019-08-20T18:00:00 2019-08-20T21:00:00 180 1566334800 true 25.85 0 25,85 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1015.96 0 1015,96 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-20T20:11:25 2019-08-20T06:43:57 2019-08-20T19:00:00 2019-08-20T22:00:00 180 1566338400 true 25.43 0 25,43 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1016.23 0 1016,23 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-20T20:11:25 2019-08-20T06:43:57 2019-08-20T20:00:00 2019-08-20T23:00:00 180 1566342000 true 24.93 0 24,93 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1016.29 0 1016,29 mb mb true 0 0 0 % % 2019-08-19T21:00:00 2019-08-20T00:00:00 180 1566259200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-08-20T03:43:57 2019-08-20T06:43:57 180 1566283437 2019-08-20T17:11:25 2019-08-20T20:11:25 180 1566331885 true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 0 0 0 % % 3 Τετάρτη false 1 false 2019-08-21T20:10:06 2019-08-21T06:44:49 true 27.42 0 27,42 °C °C true 24.22 0 24,22 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βόρειος μέτριος - 5 BF N false false false 0 0 N25.png Αίθριος false 20 false 2019-08-21T20:10:06 2019-08-21T06:44:49 2019-08-20T21:00:00 2019-08-21T00:00:00 180 1566345600 true 24.71 0 24,71 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 76 0 76 % % true 1016.24 0 1016,24 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-21T20:10:06 2019-08-21T06:44:49 2019-08-20T22:00:00 2019-08-21T01:00:00 180 1566349200 true 24.58 0 24,58 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 77 0 77 % % true 1016.07 0 1016,07 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-21T20:10:06 2019-08-21T06:44:49 2019-08-20T23:00:00 2019-08-21T02:00:00 180 1566352800 true 24.43 0 24,43 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 78 0 78 % % true 1015.64 0 1015,64 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-21T20:10:06 2019-08-21T06:44:49 2019-08-21T00:00:00 2019-08-21T03:00:00 180 1566356400 true 24.31 0 24,31 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 79 0 79 % % true 1015.26 0 1015,26 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-21T20:10:06 2019-08-21T06:44:49 2019-08-21T01:00:00 2019-08-21T04:00:00 180 1566360000 true 24.22 0 24,22 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 79 0 79 % % true 1015.04 0 1015,04 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-21T20:10:06 2019-08-21T06:44:49 2019-08-21T02:00:00 2019-08-21T05:00:00 180 1566363600 true 24.24 0 24,24 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 79 0 79 % % true 1015.03 0 1015,03 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-21T20:10:06 2019-08-21T06:44:49 2019-08-21T03:00:00 2019-08-21T06:00:00 180 1566367200 true 24.34 0 24,34 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 79 0 79 % % true 1015.05 0 1015,05 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T20:10:06 2019-08-21T06:44:49 2019-08-21T04:00:00 2019-08-21T07:00:00 180 1566370800 true 24.52 0 24,52 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 79 0 79 % % true 1015.05 0 1015,05 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T20:10:06 2019-08-21T06:44:49 2019-08-21T05:00:00 2019-08-21T08:00:00 180 1566374400 true 24.86 0 24,86 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1015.41 0 1015,41 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T20:10:06 2019-08-21T06:44:49 2019-08-21T06:00:00 2019-08-21T09:00:00 180 1566378000 true 25.26 0 25,26 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1015.31 0 1015,31 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T20:10:06 2019-08-21T06:44:49 2019-08-21T07:00:00 2019-08-21T10:00:00 180 1566381600 true 25.65 0 25,65 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1015.16 0 1015,16 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T20:10:06 2019-08-21T06:44:49 2019-08-21T08:00:00 2019-08-21T11:00:00 180 1566385200 true 26.12 0 26,12 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1015.41 0 1015,41 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T20:10:06 2019-08-21T06:44:49 2019-08-21T09:00:00 2019-08-21T12:00:00 180 1566388800 true 26.5 0 26,5 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1015.44 0 1015,44 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T20:10:06 2019-08-21T06:44:49 2019-08-21T10:00:00 2019-08-21T13:00:00 180 1566392400 true 26.71 0 26,71 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1015.28 0 1015,28 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T20:10:06 2019-08-21T06:44:49 2019-08-21T11:00:00 2019-08-21T14:00:00 180 1566396000 true 26.79 0 26,79 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1015.04 0 1015,04 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T20:10:06 2019-08-21T06:44:49 2019-08-21T12:00:00 2019-08-21T15:00:00 180 1566399600 true 26.89 0 26,89 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1014.82 0 1014,82 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T20:10:06 2019-08-21T06:44:49 2019-08-21T13:00:00 2019-08-21T16:00:00 180 1566403200 true 27.07 0 27,07 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1014.53 0 1014,53 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T20:10:06 2019-08-21T06:44:49 2019-08-21T14:00:00 2019-08-21T17:00:00 180 1566406800 true 27.29 0 27,29 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1014.56 0 1014,56 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T20:10:06 2019-08-21T06:44:49 2019-08-21T15:00:00 2019-08-21T18:00:00 180 1566410400 true 27.42 0 27,42 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1014.41 0 1014,41 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T20:10:06 2019-08-21T06:44:49 2019-08-21T16:00:00 2019-08-21T19:00:00 180 1566414000 true 27.28 0 27,28 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1013.89 0 1013,89 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T20:10:06 2019-08-21T06:44:49 2019-08-21T17:00:00 2019-08-21T20:00:00 180 1566417600 true 26.88 0 26,88 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1013.87 0 1013,87 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-21T20:10:06 2019-08-21T06:44:49 2019-08-21T18:00:00 2019-08-21T21:00:00 180 1566421200 true 26.42 0 26,42 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-21T20:10:06 2019-08-21T06:44:49 2019-08-21T19:00:00 2019-08-21T22:00:00 180 1566424800 true 26.01 0 26,01 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1013.94 0 1013,94 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-21T20:10:06 2019-08-21T06:44:49 2019-08-21T20:00:00 2019-08-21T23:00:00 180 1566428400 true 25.55 0 25,55 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1014.29 0 1014,29 mb mb true 0 0 0 % % 2019-08-20T21:00:00 2019-08-21T00:00:00 180 1566345600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-08-21T03:44:49 2019-08-21T06:44:49 180 1566369889 2019-08-21T17:10:06 2019-08-21T20:10:06 180 1566418206 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0 0 0 % % 4 Πέμπτη false 1 false 2019-08-22T20:08:45 2019-08-22T06:45:40 true 28.93 0 28,93 °C °C true 25.03 0 25,03 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βόρειος σχεδόν μέτριος - 4 BF N false false false 0 0 N20.png Αίθριος false 20 false 2019-08-22T20:08:45 2019-08-22T06:45:40 2019-08-21T21:00:00 2019-08-22T00:00:00 180 1566432000 true 25.2 0 25,2 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 78 0 78 % % true 1014.42 0 1014,42 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-22T20:08:45 2019-08-22T06:45:40 2019-08-21T22:00:00 2019-08-22T01:00:00 180 1566435600 true 25.08 0 25,08 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 80 0 80 % % true 1014.33 0 1014,33 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-22T20:08:45 2019-08-22T06:45:40 2019-08-21T23:00:00 2019-08-22T02:00:00 180 1566439200 true 25.03 0 25,03 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0105 0 0,0105 mm mm true 81 0 81 % % true 1014.12 0 1014,12 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-22T20:08:45 2019-08-22T06:45:40 2019-08-22T00:00:00 2019-08-22T03:00:00 180 1566442800 true 25.04 0 25,04 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 81 0 81 % % true 1013.84 0 1013,84 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-22T20:08:45 2019-08-22T06:45:40 2019-08-22T01:00:00 2019-08-22T04:00:00 180 1566446400 true 25.03 0 25,03 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-22T20:08:45 2019-08-22T06:45:40 2019-08-22T02:00:00 2019-08-22T05:00:00 180 1566450000 true 25.07 0 25,07 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1013.04 0 1013,04 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-22T20:08:45 2019-08-22T06:45:40 2019-08-22T03:00:00 2019-08-22T06:00:00 180 1566453600 true 25.2 0 25,2 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1012.68 0 1012,68 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-22T20:08:45 2019-08-22T06:45:40 2019-08-22T04:00:00 2019-08-22T07:00:00 180 1566457200 true 25.47 0 25,47 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1012.91 0 1012,91 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-22T20:08:45 2019-08-22T06:45:40 2019-08-22T05:00:00 2019-08-22T08:00:00 180 1566460800 true 25.76 0 25,76 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1013.17 0 1013,17 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-22T20:08:45 2019-08-22T06:45:40 2019-08-22T06:00:00 2019-08-22T09:00:00 180 1566464400 true 26.11 0 26,11 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1013.39 0 1013,39 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-22T20:08:45 2019-08-22T06:45:40 2019-08-22T07:00:00 2019-08-22T10:00:00 180 1566468000 true 26.67 0 26,67 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1013.98 0 1013,98 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-22T20:08:45 2019-08-22T06:45:40 2019-08-22T08:00:00 2019-08-22T11:00:00 180 1566471600 true 27.34 0 27,34 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1014.59 0 1014,59 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-22T20:08:45 2019-08-22T06:45:40 2019-08-22T09:00:00 2019-08-22T12:00:00 180 1566475200 true 27.86 0 27,86 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 71 0 71 % % true 1014.77 0 1014,77 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-22T20:08:45 2019-08-22T06:45:40 2019-08-22T10:00:00 2019-08-22T13:00:00 180 1566478800 true 28.14 0 28,14 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1014.67 0 1014,67 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-22T20:08:45 2019-08-22T06:45:40 2019-08-22T11:00:00 2019-08-22T14:00:00 180 1566482400 true 28.25 0 28,25 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1014.04 0 1014,04 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-22T20:08:45 2019-08-22T06:45:40 2019-08-22T12:00:00 2019-08-22T15:00:00 180 1566486000 true 28.39 0 28,39 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1013.76 0 1013,76 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-22T20:08:45 2019-08-22T06:45:40 2019-08-22T13:00:00 2019-08-22T16:00:00 180 1566489600 true 28.62 0 28,62 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1013.41 0 1013,41 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-22T20:08:45 2019-08-22T06:45:40 2019-08-22T14:00:00 2019-08-22T17:00:00 180 1566493200 true 28.87 0 28,87 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1013.36 0 1013,36 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-22T20:08:45 2019-08-22T06:45:40 2019-08-22T15:00:00 2019-08-22T18:00:00 180 1566496800 true 28.93 0 28,93 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 67 0 67 % % true 1013.33 0 1013,33 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-22T20:08:45 2019-08-22T06:45:40 2019-08-22T16:00:00 2019-08-22T19:00:00 180 1566500400 true 28.65 0 28,65 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1013.19 0 1013,19 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-22T20:08:45 2019-08-22T06:45:40 2019-08-22T17:00:00 2019-08-22T20:00:00 180 1566504000 true 28.14 0 28,14 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1013.02 0 1013,02 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-22T20:08:45 2019-08-22T06:45:40 2019-08-22T18:00:00 2019-08-22T21:00:00 180 1566507600 true 27.52 0 27,52 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.87 0 1012,87 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-22T20:08:45 2019-08-22T06:45:40 2019-08-22T19:00:00 2019-08-22T22:00:00 180 1566511200 true 26.92 0 26,92 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1013.05 0 1013,05 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-22T20:08:45 2019-08-22T06:45:40 2019-08-22T20:00:00 2019-08-22T23:00:00 180 1566514800 true 26.34 0 26,34 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1013.19 0 1013,19 mb mb true 0 0 0 % % 2019-08-21T21:00:00 2019-08-22T00:00:00 180 1566432000 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2019-08-22T03:45:40 2019-08-22T06:45:40 180 1566456340 2019-08-22T17:08:45 2019-08-22T20:08:45 180 1566504525 true 0.0105 0 0,0105 mm mm true 0 0 0 % % 5 Παρασκευή false 1 false 2019-08-23T20:07:23 2019-08-23T06:46:32 true 29.38 0 29,38 °C °C true 25.14 0 25,14 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NNW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2019-08-23T20:07:23 2019-08-23T06:46:32 2019-08-22T21:00:00 2019-08-23T00:00:00 180 1566518400 true 25.89 0 25,89 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1013.25 0 1013,25 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-23T20:07:23 2019-08-23T06:46:32 2019-08-22T22:00:00 2019-08-23T01:00:00 180 1566522000 true 25.56 0 25,56 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1013.13 0 1013,13 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-23T20:07:23 2019-08-23T06:46:32 2019-08-22T23:00:00 2019-08-23T02:00:00 180 1566525600 true 25.31 0 25,31 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1012.97 0 1012,97 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-23T20:07:23 2019-08-23T06:46:32 2019-08-23T00:00:00 2019-08-23T03:00:00 180 1566529200 true 25.15 0 25,15 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1012.67 0 1012,67 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-23T20:07:23 2019-08-23T06:46:32 2019-08-23T01:00:00 2019-08-23T04:00:00 180 1566532800 true 25.14 0 25,14 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1012.43 0 1012,43 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-23T20:07:23 2019-08-23T06:46:32 2019-08-23T02:00:00 2019-08-23T05:00:00 180 1566536400 true 25.28 0 25,28 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1011.97 0 1011,97 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-23T20:07:23 2019-08-23T06:46:32 2019-08-23T03:00:00 2019-08-23T06:00:00 180 1566540000 true 25.57 0 25,57 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1011.84 0 1011,84 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-23T20:07:23 2019-08-23T06:46:32 2019-08-23T04:00:00 2019-08-23T07:00:00 180 1566543600 true 25.9 0 25,9 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1011.96 0 1011,96 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-23T20:07:23 2019-08-23T06:46:32 2019-08-23T05:00:00 2019-08-23T08:00:00 180 1566547200 true 26.33 0 26,33 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1012.25 0 1012,25 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-23T20:07:23 2019-08-23T06:46:32 2019-08-23T06:00:00 2019-08-23T09:00:00 180 1566550800 true 26.75 0 26,75 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1012.74 0 1012,74 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-23T20:07:23 2019-08-23T06:46:32 2019-08-23T07:00:00 2019-08-23T10:00:00 180 1566554400 true 27.36 0 27,36 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1013.01 0 1013,01 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-23T20:07:23 2019-08-23T06:46:32 2019-08-23T08:00:00 2019-08-23T11:00:00 180 1566558000 true 28.03 0 28,03 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 73 0 73 % % true 1013.27 0 1013,27 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-23T20:07:23 2019-08-23T06:46:32 2019-08-23T09:00:00 2019-08-23T12:00:00 180 1566561600 true 28.54 0 28,54 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 71 0 71 % % true 1013.39 0 1013,39 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-23T20:07:23 2019-08-23T06:46:32 2019-08-23T10:00:00 2019-08-23T13:00:00 180 1566565200 true 28.77 0 28,77 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1013.14 0 1013,14 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-23T20:07:23 2019-08-23T06:46:32 2019-08-23T11:00:00 2019-08-23T14:00:00 180 1566568800 true 28.89 0 28,89 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1012.64 0 1012,64 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-23T20:07:23 2019-08-23T06:46:32 2019-08-23T12:00:00 2019-08-23T15:00:00 180 1566572400 true 29.07 0 29,07 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1012.29 0 1012,29 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-23T20:07:23 2019-08-23T06:46:32 2019-08-23T13:00:00 2019-08-23T16:00:00 180 1566576000 true 29.25 0 29,25 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1011.86 0 1011,86 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-23T20:07:23 2019-08-23T06:46:32 2019-08-23T14:00:00 2019-08-23T17:00:00 180 1566579600 true 29.38 0 29,38 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1011.92 0 1011,92 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-23T20:07:23 2019-08-23T06:46:32 2019-08-23T15:00:00 2019-08-23T18:00:00 180 1566583200 true 29.35 0 29,35 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1011.91 0 1011,91 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-23T20:07:23 2019-08-23T06:46:32 2019-08-23T16:00:00 2019-08-23T19:00:00 180 1566586800 true 29 0 29 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 67 0 67 % % true 1011.87 0 1011,87 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-23T20:07:23 2019-08-23T06:46:32 2019-08-23T17:00:00 2019-08-23T20:00:00 180 1566590400 true 28.37 0 28,37 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 70 0 70 % % true 1011.85 0 1011,85 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-23T20:07:23 2019-08-23T06:46:32 2019-08-23T18:00:00 2019-08-23T21:00:00 180 1566594000 true 27.75 0 27,75 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 73 0 73 % % true 1011.94 0 1011,94 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-23T20:07:23 2019-08-23T06:46:32 2019-08-23T19:00:00 2019-08-23T22:00:00 180 1566597600 true 27.13 0 27,13 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1011.95 0 1011,95 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-23T20:07:23 2019-08-23T06:46:32 2019-08-23T20:00:00 2019-08-23T23:00:00 180 1566601200 true 26.55 0 26,55 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1011.73 0 1011,73 mb mb true 0 0 0 % % 2019-08-22T21:00:00 2019-08-23T00:00:00 180 1566518400 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2019-08-23T03:46:32 2019-08-23T06:46:32 180 1566542792 2019-08-23T17:07:23 2019-08-23T20:07:23 180 1566590843 true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 0 0 0 % % 6 Σάββατο false 1 false 2019-08-24T20:06:01 2019-08-24T06:47:23 true 28.59 0 28,59 °C °C true 25.31 0 25,31 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NNW false false false 0 0 NW20.png Αίθριος false 20 false 2019-08-24T20:06:01 2019-08-24T06:47:23 2019-08-23T21:00:00 2019-08-24T00:00:00 180 1566604800 true 26.1 0 26,1 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1011.76 0 1011,76 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-24T20:06:01 2019-08-24T06:47:23 2019-08-23T22:00:00 2019-08-24T01:00:00 180 1566608400 true 25.75 0 25,75 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1011.76 0 1011,76 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-24T20:06:01 2019-08-24T06:47:23 2019-08-23T23:00:00 2019-08-24T02:00:00 180 1566612000 true 25.45 0 25,45 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 82 0 82 % % true 1011.74 0 1011,74 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-24T20:06:01 2019-08-24T06:47:23 2019-08-24T00:00:00 2019-08-24T03:00:00 180 1566615600 true 25.31 0 25,31 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 83 0 83 % % true 1011.59 0 1011,59 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-24T20:06:01 2019-08-24T06:47:23 2019-08-24T01:00:00 2019-08-24T04:00:00 180 1566619200 true 25.36 0 25,36 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1011.36 0 1011,36 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-24T20:06:01 2019-08-24T06:47:23 2019-08-24T02:00:00 2019-08-24T05:00:00 180 1566622800 true 25.63 0 25,63 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1010.96 0 1010,96 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-24T20:06:01 2019-08-24T06:47:23 2019-08-24T03:00:00 2019-08-24T06:00:00 180 1566626400 true 25.9 0 25,9 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1010.66 0 1010,66 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-24T20:06:01 2019-08-24T06:47:23 2019-08-24T04:00:00 2019-08-24T07:00:00 180 1566630000 true 26.17 0 26,17 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-24T20:06:01 2019-08-24T06:47:23 2019-08-24T05:00:00 2019-08-24T08:00:00 180 1566633600 true 26.44 0 26,44 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-24T20:06:01 2019-08-24T06:47:23 2019-08-24T06:00:00 2019-08-24T09:00:00 180 1566637200 true 26.81 0 26,81 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-24T20:06:01 2019-08-24T06:47:23 2019-08-24T07:00:00 2019-08-24T10:00:00 180 1566640800 true 27.33 0 27,33 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1012.13 0 1012,13 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-24T20:06:01 2019-08-24T06:47:23 2019-08-24T08:00:00 2019-08-24T11:00:00 180 1566644400 true 27.88 0 27,88 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1012.04 0 1012,04 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-24T20:06:01 2019-08-24T06:47:23 2019-08-24T09:00:00 2019-08-24T12:00:00 180 1566648000 true 28.29 0 28,29 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1012.43 0 1012,43 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-24T20:06:01 2019-08-24T06:47:23 2019-08-24T10:00:00 2019-08-24T13:00:00 180 1566651600 true 28.45 0 28,45 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-24T20:06:01 2019-08-24T06:47:23 2019-08-24T11:00:00 2019-08-24T14:00:00 180 1566655200 true 28.55 0 28,55 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1012.34 0 1012,34 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-24T20:06:01 2019-08-24T06:47:23 2019-08-24T12:00:00 2019-08-24T15:00:00 180 1566658800 true 28.59 0 28,59 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1012.05 0 1012,05 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-24T20:06:01 2019-08-24T06:47:23 2019-08-24T13:00:00 2019-08-24T16:00:00 180 1566662400 true 28.47 0 28,47 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-24T20:06:01 2019-08-24T06:47:23 2019-08-24T14:00:00 2019-08-24T17:00:00 180 1566666000 true 28.27 0 28,27 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-24T20:06:01 2019-08-24T06:47:23 2019-08-24T15:00:00 2019-08-24T18:00:00 180 1566669600 true 28.1 0 28,1 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1011.25 0 1011,25 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-24T20:06:01 2019-08-24T06:47:23 2019-08-24T16:00:00 2019-08-24T19:00:00 180 1566673200 true 27.77 0 27,77 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.44 0 1011,44 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-24T20:06:01 2019-08-24T06:47:23 2019-08-24T17:00:00 2019-08-24T20:00:00 180 1566676800 true 27.27 0 27,27 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1011.72 0 1011,72 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-24T20:06:01 2019-08-24T06:47:23 2019-08-24T18:00:00 2019-08-24T21:00:00 180 1566680400 true 26.74 0 26,74 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 76 0 76 % % true 1011.99 0 1011,99 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-24T20:06:01 2019-08-24T06:47:23 2019-08-24T19:00:00 2019-08-24T22:00:00 180 1566684000 true 26.22 0 26,22 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 79 0 79 % % true 1012.25 0 1012,25 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-24T20:06:01 2019-08-24T06:47:23 2019-08-24T20:00:00 2019-08-24T23:00:00 180 1566687600 true 25.85 0 25,85 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 80 0 80 % % true 1012.54 0 1012,54 mb mb true 0 0 0 % % 2019-08-23T21:00:00 2019-08-24T00:00:00 180 1566604800 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2019-08-24T03:47:23 2019-08-24T06:47:23 180 1566629243 2019-08-24T17:06:01 2019-08-24T20:06:01 180 1566677161 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0 0 0 % %
sunny

Σήμερα

Αίθριος όλη την ημέρα.

25°c

windy

BF 5

deltiokairou

Ακολουθήστε τα λιθόστρωτα μονοπάτια - συνολικού μήκους 36 χλμ.- και ανακαλύψτε τις τέσσερις ανεξάρτητες πόλεις - κράτη του νησιού (Ιουλίδα, Καρθαία, Κορησσία, Ποιήεσσα). Στο κέντρο του νησιού, βρίσκεται η πρωτεύουσα της Κέας, η Ιουλίδα, χτισμένη στη θέση της ομώνυμης αρχαίας πόλης. Πρόκειται για ένα γραφικότατο οικισμό γεμάτο παραδοσιακά σπίτια με κεραμοσκεπές, πλακόστρωτα δρομάκια, πλατώματα, στεγάδια και πολλά σκαλάκια.
Ο νεολιθικός οικισμός της Κεφάλας (3.300-3.200 π.Χ.) στο ομώνυμο ακρωτήριο και ο πρωτοκυκλαδικός οικισμός της Αγίας Ειρήνης, αποτελούν σημαντικές μαρτυρίες για την παρουσία του ανθρώπου στο νησί κατά την προϊστορική περίοδο. Στα βορειοανατολικά, χτισμένο πάνω σε απόκρημνο βράχο, βρίσκεται το επιβλητικό μοναστήρι της Παναγίας της Καστριανής (του 18ου αι.) με μαγευτική θέα προς τη γύρω περιοχή.
Το νησί της Κέας αποτελεί αγαπημένο προορισμό για όσους αγαπούν την ιστιοπλοΐα, κυρίως λόγω της μικρής απόστασης που το χωρίζει από την Αττική.
Η περιοχή είναι γεμάτη ναυάγια. Λέγεται, ότι εδώ βυθίστηκε ο Ελληνικός στόλος κατά τη νικηφόρα επιστροφή του από την Τροία. Στα νερά της Τζιάς οι λάτρεις των καταδύσεων μπορούν να εξερευνήσουν ένα από τα σημαντικότερα υποθαλάσσια αξιοθέατα της περιοχής, τον "Βρεταννικό" (αδελφό πλοίο του "Τιτανικού").
Στην Κέα διοργανώνονται κάθε χρόνο (τον Ιούλιο) οι Γιορτές Παραμυθιού για μικρούς και μεγάλους: παραμυθάδες έρχονται απ’ όλον τον κόσμο για να μεταφέρουν με τις συναρπαστικές αφηγήσεις τους σε μέρη φανταστικά όσους λατρεύουν τα παραμύθια. Αν βρεθείτε στο νησί από 1-19 Αυγούστου, μη χάσετε τα "Σιμωνίδεια", που διοργανώνονται στην Ιουλίδα και περιλαμβάνουν πολιτιστικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες και αθλητικούς αγώνες.


Πηγή: Visit Greece - The οfficial website of the Greek Tourism Organisation