ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΚΑΣΟΣ

Η Κάσος φημίζεται για τη μεγάλη ναυτική της παράδοση με τα εντυπωσιακά σπίτια των καραβοκύρηδων, τις 102 εκκλησίες και τα εξαιρετικά γαστρονομικά προϊόντα. Έχει έκταση 64 τ.χ. και πληθυσμό 1088 κατοίκους.

ΚΑΣΟΣ

0 13311 false 21 false 2019-02-23T18:02:55 2019-02-23T06:51:22 0.0 true 14 0 14 °C °C true 1013 0 1013 mb mb true 62 0 62 % % 2019-02-23T04:00:00 2019-02-23T06:00:00 120 1550901600 0 true 3 0 3 BF BF Νοτιοδυτικός ασθενής - 3 BF SSW false false false 0 0 SW15.png Νεφώσεις κατά περιόδους Mostly Cloudy 0 Σάββατο false 21 false 2019-02-23T18:02:55 2019-02-23T06:51:22 true 15.32 0 15,32 °C °C true 11.91 0 11,91 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Νοτιοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF SSW false false false 0 0 SW20.png Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-23T18:02:55 2019-02-23T06:51:22 2019-02-23T03:00:00 2019-02-23T05:00:00 120 1550898000 true 14.29 0 14,29 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0508 0 0,0508 mm mm true 59 0 59 % % true 1013.49 0 1013,49 mb mb true 0.83 0 0,83 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-23T18:02:55 2019-02-23T06:51:22 2019-02-23T04:00:00 2019-02-23T06:00:00 120 1550901600 true 14.17 0 14,17 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0635 0 0,0635 mm mm true 62 0 62 % % true 1013.41 0 1013,41 mb mb true 0.83 0 0,83 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-02-23T18:02:55 2019-02-23T06:51:22 2019-02-23T05:00:00 2019-02-23T07:00:00 120 1550905200 true 13.88 0 13,88 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.1397 0 0,1397 mm mm true 68 0 68 % % true 1013.48 0 1013,48 mb mb true 0.7 0 0,7 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-02-23T18:02:55 2019-02-23T06:51:22 2019-02-23T06:00:00 2019-02-23T08:00:00 120 1550908800 true 13.76 0 13,76 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.2007 0 0,2007 mm mm true 73 0 73 % % true 1013.63 0 1013,63 mb mb true 0.55 0 0,55 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-02-23T18:02:55 2019-02-23T06:51:22 2019-02-23T07:00:00 2019-02-23T09:00:00 120 1550912400 true 14.04 0 14,04 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.1219 0 0,1219 mm mm true 72 0 72 % % true 1013.88 0 1013,88 mb mb true 0.36 0 0,36 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-23T18:02:55 2019-02-23T06:51:22 2019-02-23T08:00:00 2019-02-23T10:00:00 120 1550916000 true 14.48 0 14,48 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.0305 0 0,0305 mm mm true 70 0 70 % % true 1014.23 0 1014,23 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-23T18:02:55 2019-02-23T06:51:22 2019-02-23T09:00:00 2019-02-23T11:00:00 120 1550919600 true 14.85 0 14,85 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.0102 0 0,0102 mm mm true 69 0 69 % % true 1014.44 0 1014,44 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-23T18:02:55 2019-02-23T06:51:22 2019-02-23T10:00:00 2019-02-23T12:00:00 120 1550923200 true 15.12 0 15,12 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.0152 0 0,0152 mm mm true 68 0 68 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-23T18:02:55 2019-02-23T06:51:22 2019-02-23T11:00:00 2019-02-23T13:00:00 120 1550926800 true 15.32 0 15,32 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.0254 0 0,0254 mm mm true 67 0 67 % % true 1014.24 0 1014,24 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-23T18:02:55 2019-02-23T06:51:22 2019-02-23T12:00:00 2019-02-23T14:00:00 120 1550930400 true 15.32 0 15,32 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0.033 0 0,033 mm mm true 67 0 67 % % true 1014.12 0 1014,12 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-23T18:02:55 2019-02-23T06:51:22 2019-02-23T13:00:00 2019-02-23T15:00:00 120 1550934000 true 15.14 0 15,14 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0.0178 0 0,0178 mm mm true 68 0 68 % % true 1014.08 0 1014,08 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-23T18:02:55 2019-02-23T06:51:22 2019-02-23T14:00:00 2019-02-23T16:00:00 120 1550937600 true 14.89 0 14,89 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1014.09 0 1014,09 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-23T18:02:55 2019-02-23T06:51:22 2019-02-23T15:00:00 2019-02-23T17:00:00 120 1550941200 true 14.7 0 14,7 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1014.19 0 1014,19 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-23T18:02:55 2019-02-23T06:51:22 2019-02-23T16:00:00 2019-02-23T18:00:00 120 1550944800 true 14.53 0 14,53 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1014.43 0 1014,43 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-23T18:02:55 2019-02-23T06:51:22 2019-02-23T17:00:00 2019-02-23T19:00:00 120 1550948400 true 14.37 0 14,37 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 72 0 72 % % true 1014.75 0 1014,75 mb mb true 0.21 0 0,21 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-02-23T18:02:55 2019-02-23T06:51:22 2019-02-23T18:00:00 2019-02-23T20:00:00 120 1550952000 true 14.22 0 14,22 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.0127 0 0,0127 mm mm true 72 0 72 % % true 1015.05 0 1015,05 mb mb true 0.3 0 0,3 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-02-23T18:02:55 2019-02-23T06:51:22 2019-02-23T19:00:00 2019-02-23T21:00:00 120 1550955600 true 14.02 0 14,02 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 72 0 72 % % true 1015.28 0 1015,28 mb mb true 0.42 0 0,42 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-02-23T18:02:55 2019-02-23T06:51:22 2019-02-23T20:00:00 2019-02-23T22:00:00 120 1550959200 true 13.93 0 13,93 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1015.48 0 1015,48 mb mb true 0.56 0 0,56 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-23T18:02:55 2019-02-23T06:51:22 2019-02-23T21:00:00 2019-02-23T23:00:00 120 1550962800 true 13.88 0 13,88 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1015.62 0 1015,62 mb mb true 0.64 0 0,64 % % 2019-02-22T22:00:00 2019-02-23T00:00:00 120 1550880000 Αραιή συννεφιά από το βραδυ. Partly cloudy starting in the evening. 2019-02-23T04:51:22 2019-02-23T06:51:22 120 1550904682 2019-02-23T16:02:55 2019-02-23T18:02:55 120 1550944975 true 0.2007 0 0,2007 mm mm true 0.28 0 0,28 % % 1 Κυριακή false 50 false 2019-02-24T18:03:51 2019-02-24T06:50:09 true 16.08 0 16,08 °C °C true 13.76 0 13,76 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Nοτιοανατολικός μέτριος - 5 BF SE false false false 0 0 SE25.png Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-02-24T18:03:51 2019-02-24T06:50:09 2019-02-23T22:00:00 2019-02-24T00:00:00 120 1550966400 true 13.81 0 13,81 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.0102 0 0,0102 mm mm true 73 0 73 % % true 1015.65 0 1015,65 mb mb true 0.59 0 0,59 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-02-24T18:03:51 2019-02-24T06:50:09 2019-02-23T23:00:00 2019-02-24T01:00:00 120 1550970000 true 13.76 0 13,76 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.0533 0 0,0533 mm mm true 74 0 74 % % true 1015.62 0 1015,62 mb mb true 0.49 0 0,49 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-02-24T18:03:51 2019-02-24T06:50:09 2019-02-24T00:00:00 2019-02-24T02:00:00 120 1550973600 true 13.79 0 13,79 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.1092 0 0,1092 mm mm true 74 0 74 % % true 1015.55 0 1015,55 mb mb true 0.44 0 0,44 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-02-24T18:03:51 2019-02-24T06:50:09 2019-02-24T01:00:00 2019-02-24T03:00:00 120 1550977200 true 14.01 0 14,01 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.2667 0 0,2667 mm mm true 72 0 72 % % true 1015.57 0 1015,57 mb mb true 0.45 0 0,45 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-24T18:03:51 2019-02-24T06:50:09 2019-02-24T02:00:00 2019-02-24T04:00:00 120 1550980800 true 14.1 0 14,1 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.1143 0 0,1143 mm mm true 71 0 71 % % true 1015.24 0 1015,24 mb mb true 0.63 0 0,63 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-24T18:03:51 2019-02-24T06:50:09 2019-02-24T03:00:00 2019-02-24T05:00:00 120 1550984400 true 14.37 0 14,37 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.127 0 0,127 mm mm true 69 0 69 % % true 1015.51 0 1015,51 mb mb true 0.82 0 0,82 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-24T18:03:51 2019-02-24T06:50:09 2019-02-24T04:00:00 2019-02-24T06:00:00 120 1550988000 true 14.56 0 14,56 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.0686 0 0,0686 mm mm true 68 0 68 % % true 1015.72 0 1015,72 mb mb true 0.88 0 0,88 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-02-24T18:03:51 2019-02-24T06:50:09 2019-02-24T05:00:00 2019-02-24T07:00:00 120 1550991600 true 14.78 0 14,78 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.0279 0 0,0279 mm mm true 66 0 66 % % true 1016.09 0 1016,09 mb mb true 0.89 0 0,89 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-02-24T18:03:51 2019-02-24T06:50:09 2019-02-24T06:00:00 2019-02-24T08:00:00 120 1550995200 true 15.01 0 15,01 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.0178 0 0,0178 mm mm true 65 0 65 % % true 1016.44 0 1016,44 mb mb true 0.91 0 0,91 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:03:51 2019-02-24T06:50:09 2019-02-24T07:00:00 2019-02-24T09:00:00 120 1550998800 true 15.23 0 15,23 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.0432 0 0,0432 mm mm true 64 0 64 % % true 1016.83 0 1016,83 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:03:51 2019-02-24T06:50:09 2019-02-24T08:00:00 2019-02-24T10:00:00 120 1551002400 true 15.4 0 15,4 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.1295 0 0,1295 mm mm true 64 0 64 % % true 1017.24 0 1017,24 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:03:51 2019-02-24T06:50:09 2019-02-24T09:00:00 2019-02-24T11:00:00 120 1551006000 true 15.53 0 15,53 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.2184 0 0,2184 mm mm true 64 0 64 % % true 1017.42 0 1017,42 mb mb true 1 0 1 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-24T18:03:51 2019-02-24T06:50:09 2019-02-24T10:00:00 2019-02-24T12:00:00 120 1551009600 true 15.85 0 15,85 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.221 0 0,221 mm mm true 63 0 63 % % true 1017.21 0 1017,21 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-24T18:03:51 2019-02-24T06:50:09 2019-02-24T11:00:00 2019-02-24T13:00:00 120 1551013200 true 16.08 0 16,08 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.193 0 0,193 mm mm true 63 0 63 % % true 1016.8 0 1016,8 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-02-24T18:03:51 2019-02-24T06:50:09 2019-02-24T12:00:00 2019-02-24T14:00:00 120 1551016800 true 16.07 0 16,07 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.1854 0 0,1854 mm mm true 64 0 64 % % true 1016.44 0 1016,44 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-02-24T18:03:51 2019-02-24T06:50:09 2019-02-24T13:00:00 2019-02-24T15:00:00 120 1551020400 true 15.51 0 15,51 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.2438 0 0,2438 mm mm true 68 0 68 % % true 1016.21 0 1016,21 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:03:51 2019-02-24T06:50:09 2019-02-24T14:00:00 2019-02-24T16:00:00 120 1551024000 true 14.88 0 14,88 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.4064 0 0,4064 mm mm true 73 0 73 % % true 1016.07 0 1016,07 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:03:51 2019-02-24T06:50:09 2019-02-24T15:00:00 2019-02-24T17:00:00 120 1551027600 true 14.42 0 14,42 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.5563 0 0,5563 mm mm true 77 0 77 % % true 1016.01 0 1016,01 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:03:51 2019-02-24T06:50:09 2019-02-24T16:00:00 2019-02-24T18:00:00 120 1551031200 true 14.33 0 14,33 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.5563 0 0,5563 mm mm true 79 0 79 % % true 1016.08 0 1016,08 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:03:51 2019-02-24T06:50:09 2019-02-24T17:00:00 2019-02-24T19:00:00 120 1551034800 true 14.41 0 14,41 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.5029 0 0,5029 mm mm true 80 0 80 % % true 1016.24 0 1016,24 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-24T18:03:51 2019-02-24T06:50:09 2019-02-24T18:00:00 2019-02-24T20:00:00 120 1551038400 true 14.49 0 14,49 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.4064 0 0,4064 mm mm true 80 0 80 % % true 1016.36 0 1016,36 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-24T18:03:51 2019-02-24T06:50:09 2019-02-24T19:00:00 2019-02-24T21:00:00 120 1551042000 true 14.52 0 14,52 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0.2134 0 0,2134 mm mm true 80 0 80 % % true 1016.46 0 1016,46 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-24T18:03:51 2019-02-24T06:50:09 2019-02-24T20:00:00 2019-02-24T22:00:00 120 1551045600 true 14.72 0 14,72 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0.0914 0 0,0914 mm mm true 78 0 78 % % true 1016.52 0 1016,52 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-24T18:03:51 2019-02-24T06:50:09 2019-02-24T21:00:00 2019-02-24T23:00:00 120 1551049200 true 14.8 0 14,8 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0.0914 0 0,0914 mm mm true 78 0 78 % % true 1016.45 0 1016,45 mb mb true 0.98 0 0,98 % % 2019-02-23T22:00:00 2019-02-24T00:00:00 120 1550966400 Ομιχλώδης το απόγευμα και ανεμώδης από το βραδυ. Foggy in the afternoon and windy starting in the evening. 2019-02-24T04:50:09 2019-02-24T06:50:09 120 1550991009 2019-02-24T16:03:51 2019-02-24T18:03:51 120 1551031431 true 0.5563 0 0,5563 mm mm true 0.85 0 0,85 % % 2 Δευτέρα false 9 false 2019-02-25T18:04:47 2019-02-25T06:48:55 true 15.41 0 15,41 °C °C true 12.51 0 12,51 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF Βορειοανατολικός ισχυρός - 6 BF ESE false false false 0 0 SE30.png Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:04:47 2019-02-25T06:48:55 2019-02-24T22:00:00 2019-02-25T00:00:00 120 1551052800 true 14.66 0 14,66 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0.061 0 0,061 mm mm true 78 0 78 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:04:47 2019-02-25T06:48:55 2019-02-24T23:00:00 2019-02-25T01:00:00 120 1551056400 true 14.43 0 14,43 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0.0457 0 0,0457 mm mm true 80 0 80 % % true 1015.82 0 1015,82 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:04:47 2019-02-25T06:48:55 2019-02-25T00:00:00 2019-02-25T02:00:00 120 1551060000 true 14.24 0 14,24 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0.0889 0 0,0889 mm mm true 81 0 81 % % true 1015.35 0 1015,35 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:04:47 2019-02-25T06:48:55 2019-02-25T01:00:00 2019-02-25T03:00:00 120 1551063600 true 14.13 0 14,13 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0.1905 0 0,1905 mm mm true 83 0 83 % % true 1014.72 0 1014,72 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:04:47 2019-02-25T06:48:55 2019-02-25T02:00:00 2019-02-25T04:00:00 120 1551067200 true 14.05 0 14,05 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0.4166 0 0,4166 mm mm true 84 0 84 % % true 1013.99 0 1013,99 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:04:47 2019-02-25T06:48:55 2019-02-25T03:00:00 2019-02-25T05:00:00 120 1551070800 true 14.02 0 14,02 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0.7137 0 0,7137 mm mm true 85 0 85 % % true 1013.38 0 1013,38 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-25T18:04:47 2019-02-25T06:48:55 2019-02-25T04:00:00 2019-02-25T06:00:00 120 1551074400 true 14.05 0 14,05 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 E35.png true 1.0617 0 1,0617 mm mm true 86 0 86 % % true 1013.02 0 1013,02 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-25T18:04:47 2019-02-25T06:48:55 2019-02-25T05:00:00 2019-02-25T07:00:00 120 1551078000 true 14.14 0 14,14 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 E35.png true 1.5011 0 1,5011 mm mm true 87 0 87 % % true 1012.76 0 1012,76 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-25T18:04:47 2019-02-25T06:48:55 2019-02-25T06:00:00 2019-02-25T08:00:00 120 1551081600 true 14.28 0 14,28 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 E35.png true 1.7628 0 1,7628 mm mm true 87 0 87 % % true 1012.43 0 1012,43 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-25T18:04:47 2019-02-25T06:48:55 2019-02-25T07:00:00 2019-02-25T09:00:00 120 1551085200 true 14.56 0 14,56 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 E35.png true 1.5697 0 1,5697 mm mm true 86 0 86 % % true 1011.91 0 1011,91 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-25T18:04:47 2019-02-25T06:48:55 2019-02-25T08:00:00 2019-02-25T10:00:00 120 1551088800 true 14.99 0 14,99 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 E35.png true 1.2217 0 1,2217 mm mm true 84 0 84 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-25T18:04:47 2019-02-25T06:48:55 2019-02-25T09:00:00 2019-02-25T11:00:00 120 1551092400 true 15.33 0 15,33 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 SE35.png true 0.9449 0 0,9449 mm mm true 82 0 82 % % true 1010.76 0 1010,76 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:04:47 2019-02-25T06:48:55 2019-02-25T10:00:00 2019-02-25T12:00:00 120 1551096000 true 15.41 0 15,41 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 SE35.png true 0.6629 0 0,6629 mm mm true 79 0 79 % % true 1010.36 0 1010,36 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:04:47 2019-02-25T06:48:55 2019-02-25T11:00:00 2019-02-25T13:00:00 120 1551099600 true 15.38 0 15,38 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0.5182 0 0,5182 mm mm true 76 0 76 % % true 1010.04 0 1010,04 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:04:47 2019-02-25T06:48:55 2019-02-25T12:00:00 2019-02-25T14:00:00 120 1551103200 true 15.28 0 15,28 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0.508 0 0,508 mm mm true 73 0 73 % % true 1009.75 0 1009,75 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:04:47 2019-02-25T06:48:55 2019-02-25T13:00:00 2019-02-25T15:00:00 120 1551106800 true 15.21 0 15,21 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0.3277 0 0,3277 mm mm true 71 0 71 % % true 1009.46 0 1009,46 mb mb true 1 0 1 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:04:47 2019-02-25T06:48:55 2019-02-25T14:00:00 2019-02-25T16:00:00 120 1551110400 true 15.06 0 15,06 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0.1448 0 0,1448 mm mm true 70 0 70 % % true 1009.23 0 1009,23 mb mb true 1 0 1 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:04:47 2019-02-25T06:48:55 2019-02-25T15:00:00 2019-02-25T17:00:00 120 1551114000 true 14.87 0 14,87 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0.16 0 0,16 mm mm true 70 0 70 % % true 1009.07 0 1009,07 mb mb true 1 0 1 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:04:47 2019-02-25T06:48:55 2019-02-25T16:00:00 2019-02-25T18:00:00 120 1551117600 true 14.54 0 14,54 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0.6807 0 0,6807 mm mm true 71 0 71 % % true 1009.06 0 1009,06 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-25T18:04:47 2019-02-25T06:48:55 2019-02-25T17:00:00 2019-02-25T19:00:00 120 1551121200 true 14.11 0 14,11 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 2.0701 0 2,0701 mm mm true 73 0 73 % % true 1009.12 0 1009,12 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-25T18:04:47 2019-02-25T06:48:55 2019-02-25T18:00:00 2019-02-25T20:00:00 120 1551124800 true 13.59 0 13,59 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 3.3731 0 3,3731 mm mm true 75 0 75 % % true 1009.19 0 1009,19 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή false 9 false 2019-02-25T18:04:47 2019-02-25T06:48:55 2019-02-25T19:00:00 2019-02-25T21:00:00 120 1551128400 true 13.18 0 13,18 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 3.4366 0 3,4366 mm mm true 74 0 74 % % true 1009.24 0 1009,24 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή false 9 false 2019-02-25T18:04:47 2019-02-25T06:48:55 2019-02-25T20:00:00 2019-02-25T22:00:00 120 1551132000 true 12.86 0 12,86 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 2.9489 0 2,9489 mm mm true 71 0 71 % % true 1009.27 0 1009,27 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή false 9 false 2019-02-25T18:04:47 2019-02-25T06:48:55 2019-02-25T21:00:00 2019-02-25T23:00:00 120 1551135600 true 12.51 0 12,51 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 2.2885 0 2,2885 mm mm true 70 0 70 % % true 1009.29 0 1009,29 mb mb true 1 0 1 % % 2019-02-24T22:00:00 2019-02-25T00:00:00 120 1551052800 Ανεμώδης μέχρι το βραδυ και βροχή το πρωί και το βραδυ. Windy until evening and rain in the morning and evening. 2019-02-25T04:48:55 2019-02-25T06:48:55 120 1551077335 2019-02-25T16:04:47 2019-02-25T18:04:47 120 1551117887 true 3.4366 0 3,4366 mm mm true 1 0 1 % % 3 Τρίτη false 50 false 2019-02-26T18:05:43 2019-02-26T06:47:40 true 14.67 0 14,67 °C °C true 11.49 0 11,49 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Bορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NW false false false 0 0 NW15.png Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-26T18:05:43 2019-02-26T06:47:40 2019-02-25T22:00:00 2019-02-26T00:00:00 120 1551139200 true 12.13 0 12,13 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 1.2141 0 1,2141 mm mm true 71 0 71 % % true 1009.33 0 1009,33 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-26T18:05:43 2019-02-26T06:47:40 2019-02-25T23:00:00 2019-02-26T01:00:00 120 1551142800 true 11.73 0 11,73 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.3429 0 0,3429 mm mm true 73 0 73 % % true 1009.34 0 1009,34 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:05:43 2019-02-26T06:47:40 2019-02-26T00:00:00 2019-02-26T02:00:00 120 1551146400 true 11.49 0 11,49 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.1016 0 0,1016 mm mm true 74 0 74 % % true 1009.34 0 1009,34 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-26T18:05:43 2019-02-26T06:47:40 2019-02-26T01:00:00 2019-02-26T03:00:00 120 1551150000 true 11.52 0 11,52 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0457 0 0,0457 mm mm true 73 0 73 % % true 1009.21 0 1009,21 mb mb true 0.82 0 0,82 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-26T18:05:43 2019-02-26T06:47:40 2019-02-26T02:00:00 2019-02-26T04:00:00 120 1551153600 true 11.76 0 11,76 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 70 0 70 % % true 1009.06 0 1009,06 mb mb true 0.64 0 0,64 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-02-26T18:05:43 2019-02-26T06:47:40 2019-02-26T03:00:00 2019-02-26T05:00:00 120 1551157200 true 12.13 0 12,13 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1009.03 0 1009,03 mb mb true 0.51 0 0,51 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-02-26T18:05:43 2019-02-26T06:47:40 2019-02-26T04:00:00 2019-02-26T06:00:00 120 1551160800 true 12.51 0 12,51 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 S05.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1009.26 0 1009,26 mb mb true 0.44 0 0,44 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-02-26T18:05:43 2019-02-26T06:47:40 2019-02-26T05:00:00 2019-02-26T07:00:00 120 1551164400 true 12.87 0 12,87 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1009.6 0 1009,6 mb mb true 0.41 0 0,41 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-02-26T18:05:43 2019-02-26T06:47:40 2019-02-26T06:00:00 2019-02-26T08:00:00 120 1551168000 true 13.26 0 13,26 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1009.99 0 1009,99 mb mb true 0.44 0 0,44 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-02-26T18:05:43 2019-02-26T06:47:40 2019-02-26T07:00:00 2019-02-26T09:00:00 120 1551171600 true 13.72 0 13,72 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1010.42 0 1010,42 mb mb true 0.58 0 0,58 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-02-26T18:05:43 2019-02-26T06:47:40 2019-02-26T08:00:00 2019-02-26T10:00:00 120 1551175200 true 14.26 0 14,26 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1010.88 0 1010,88 mb mb true 0.78 0 0,78 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-02-26T18:05:43 2019-02-26T06:47:40 2019-02-26T09:00:00 2019-02-26T11:00:00 120 1551178800 true 14.62 0 14,62 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1011.13 0 1011,13 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:05:43 2019-02-26T06:47:40 2019-02-26T10:00:00 2019-02-26T12:00:00 120 1551182400 true 14.67 0 14,67 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.033 0 0,033 mm mm true 67 0 67 % % true 1011.06 0 1011,06 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:05:43 2019-02-26T06:47:40 2019-02-26T11:00:00 2019-02-26T13:00:00 120 1551186000 true 14.52 0 14,52 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.1803 0 0,1803 mm mm true 71 0 71 % % true 1010.78 0 1010,78 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-02-26T18:05:43 2019-02-26T06:47:40 2019-02-26T12:00:00 2019-02-26T14:00:00 120 1551189600 true 14.3 0 14,3 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.315 0 0,315 mm mm true 75 0 75 % % true 1010.56 0 1010,56 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-02-26T18:05:43 2019-02-26T06:47:40 2019-02-26T13:00:00 2019-02-26T15:00:00 120 1551193200 true 14.09 0 14,09 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.2362 0 0,2362 mm mm true 77 0 77 % % true 1010.43 0 1010,43 mb mb true 0.82 0 0,82 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-02-26T18:05:43 2019-02-26T06:47:40 2019-02-26T14:00:00 2019-02-26T16:00:00 120 1551196800 true 13.91 0 13,91 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0991 0 0,0991 mm mm true 77 0 77 % % true 1010.36 0 1010,36 mb mb true 0.69 0 0,69 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-02-26T18:05:43 2019-02-26T06:47:40 2019-02-26T15:00:00 2019-02-26T17:00:00 120 1551200400 true 13.7 0 13,7 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0356 0 0,0356 mm mm true 77 0 77 % % true 1010.39 0 1010,39 mb mb true 0.58 0 0,58 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-02-26T18:05:43 2019-02-26T06:47:40 2019-02-26T16:00:00 2019-02-26T18:00:00 120 1551204000 true 13.61 0 13,61 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0178 0 0,0178 mm mm true 76 0 76 % % true 1010.61 0 1010,61 mb mb true 0.54 0 0,54 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-02-26T18:05:43 2019-02-26T06:47:40 2019-02-26T17:00:00 2019-02-26T19:00:00 120 1551207600 true 13.57 0 13,57 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0127 0 0,0127 mm mm true 76 0 76 % % true 1010.91 0 1010,91 mb mb true 0.52 0 0,52 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:05:43 2019-02-26T06:47:40 2019-02-26T18:00:00 2019-02-26T20:00:00 120 1551211200 true 13.41 0 13,41 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0127 0 0,0127 mm mm true 76 0 76 % % true 1011.13 0 1011,13 mb mb true 0.54 0 0,54 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-26T18:05:43 2019-02-26T06:47:40 2019-02-26T19:00:00 2019-02-26T21:00:00 120 1551214800 true 13.2 0 13,2 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 76 0 76 % % true 1011.16 0 1011,16 mb mb true 0.62 0 0,62 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-26T18:05:43 2019-02-26T06:47:40 2019-02-26T20:00:00 2019-02-26T22:00:00 120 1551218400 true 12.97 0 12,97 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1011.08 0 1011,08 mb mb true 0.73 0 0,73 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-26T18:05:43 2019-02-26T06:47:40 2019-02-26T21:00:00 2019-02-26T23:00:00 120 1551222000 true 12.76 0 12,76 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 77 0 77 % % true 1010.94 0 1010,94 mb mb true 0.78 0 0,78 % % 2019-02-25T22:00:00 2019-02-26T00:00:00 120 1551139200 Νεφώσεις κατά περιόδους όλη την ημέρα και ανεμώδης από το βραδυ. Mostly cloudy throughout the day and windy starting in the evening. 2019-02-26T04:47:40 2019-02-26T06:47:40 120 1551163660 2019-02-26T16:05:43 2019-02-26T18:05:43 120 1551204343 true 1.2141 0 1,2141 mm mm true 0.71 0 0,71 % % 4 Τετάρτη false 50 false 2019-02-27T18:06:38 2019-02-27T06:46:24 true 13.42 0 13,42 °C °C true 11.06 0 11,06 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF Βορειοδυτικός σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF NNW false false false 0 0 NW35.png Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-27T18:06:38 2019-02-27T06:46:24 2019-02-26T22:00:00 2019-02-27T00:00:00 120 1551225600 true 12.57 0 12,57 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 77 0 77 % % true 1010.74 0 1010,74 mb mb true 0.7 0 0,7 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:06:38 2019-02-27T06:46:24 2019-02-26T23:00:00 2019-02-27T01:00:00 120 1551229200 true 12.37 0 12,37 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 76 0 76 % % true 1010.46 0 1010,46 mb mb true 0.56 0 0,56 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:06:38 2019-02-27T06:46:24 2019-02-27T00:00:00 2019-02-27T02:00:00 120 1551232800 true 12.21 0 12,21 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 76 0 76 % % true 1010.17 0 1010,17 mb mb true 0.41 0 0,41 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:06:38 2019-02-27T06:46:24 2019-02-27T01:00:00 2019-02-27T03:00:00 120 1551236400 true 12.01 0 12,01 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1009.8 0 1009,8 mb mb true 0.27 0 0,27 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:06:38 2019-02-27T06:46:24 2019-02-27T02:00:00 2019-02-27T04:00:00 120 1551240000 true 11.87 0 11,87 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1009.4 0 1009,4 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:06:38 2019-02-27T06:46:24 2019-02-27T03:00:00 2019-02-27T05:00:00 120 1551243600 true 11.85 0 11,85 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 76 0 76 % % true 1009.11 0 1009,11 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:06:38 2019-02-27T06:46:24 2019-02-27T04:00:00 2019-02-27T06:00:00 120 1551247200 true 12.04 0 12,04 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1009.02 0 1009,02 mb mb true 0 0 0 % % Επικίνδυνα ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:06:38 2019-02-27T06:46:24 2019-02-27T05:00:00 2019-02-27T07:00:00 120 1551250800 true 12.37 0 12,37 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1009.04 0 1009,04 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Επικίνδυνα ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:06:38 2019-02-27T06:46:24 2019-02-27T06:00:00 2019-02-27T08:00:00 120 1551254400 true 12.71 0 12,71 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1009.15 0 1009,15 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Επικίνδυνα ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:06:38 2019-02-27T06:46:24 2019-02-27T07:00:00 2019-02-27T09:00:00 120 1551258000 true 12.97 0 12,97 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1009.36 0 1009,36 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:06:38 2019-02-27T06:46:24 2019-02-27T08:00:00 2019-02-27T10:00:00 120 1551261600 true 13.23 0 13,23 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1009.63 0 1009,63 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:06:38 2019-02-27T06:46:24 2019-02-27T09:00:00 2019-02-27T11:00:00 120 1551265200 true 13.42 0 13,42 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1009.78 0 1009,78 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:06:38 2019-02-27T06:46:24 2019-02-27T10:00:00 2019-02-27T12:00:00 120 1551268800 true 13.37 0 13,37 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1009.68 0 1009,68 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:06:38 2019-02-27T06:46:24 2019-02-27T11:00:00 2019-02-27T13:00:00 120 1551272400 true 13.17 0 13,17 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1009.47 0 1009,47 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:06:38 2019-02-27T06:46:24 2019-02-27T12:00:00 2019-02-27T14:00:00 120 1551276000 true 12.91 0 12,91 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1009.32 0 1009,32 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:06:38 2019-02-27T06:46:24 2019-02-27T13:00:00 2019-02-27T15:00:00 120 1551279600 true 12.73 0 12,73 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0102 0 0,0102 mm mm true 65 0 65 % % true 1009.27 0 1009,27 mb mb true 0.3 0 0,3 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-27T18:06:38 2019-02-27T06:46:24 2019-02-27T14:00:00 2019-02-27T16:00:00 120 1551283200 true 12.53 0 12,53 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0.0254 0 0,0254 mm mm true 66 0 66 % % true 1009.29 0 1009,29 mb mb true 0.64 0 0,64 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-27T18:06:38 2019-02-27T06:46:24 2019-02-27T15:00:00 2019-02-27T17:00:00 120 1551286800 true 12.34 0 12,34 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0.033 0 0,033 mm mm true 65 0 65 % % true 1009.43 0 1009,43 mb mb true 0.84 0 0,84 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-27T18:06:38 2019-02-27T06:46:24 2019-02-27T16:00:00 2019-02-27T18:00:00 120 1551290400 true 12.1 0 12,1 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0.0229 0 0,0229 mm mm true 65 0 65 % % true 1009.79 0 1009,79 mb mb true 0.79 0 0,79 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-27T18:06:38 2019-02-27T06:46:24 2019-02-27T17:00:00 2019-02-27T19:00:00 120 1551294000 true 11.81 0 11,81 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0102 0 0,0102 mm mm true 64 0 64 % % true 1010.27 0 1010,27 mb mb true 0.61 0 0,61 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:06:38 2019-02-27T06:46:24 2019-02-27T18:00:00 2019-02-27T20:00:00 120 1551297600 true 11.53 0 11,53 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1010.67 0 1010,67 mb mb true 0.42 0 0,42 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:06:38 2019-02-27T06:46:24 2019-02-27T19:00:00 2019-02-27T21:00:00 120 1551301200 true 11.36 0 11,36 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1010.94 0 1010,94 mb mb true 0.27 0 0,27 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:06:38 2019-02-27T06:46:24 2019-02-27T20:00:00 2019-02-27T22:00:00 120 1551304800 true 11.23 0 11,23 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1011.11 0 1011,11 mb mb true 0.12 0 0,12 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:06:38 2019-02-27T06:46:24 2019-02-27T21:00:00 2019-02-27T23:00:00 120 1551308400 true 11.06 0 11,06 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1011.21 0 1011,21 mb mb true 0.02 0 0,02 % % 2019-02-26T22:00:00 2019-02-27T00:00:00 120 1551225600 Ανεμώδης όλη την ημέρα και αραιή συννεφιά από το απόγευμα, που συνεχίζεται μέχρι το βραδυ. Windy throughout the day and partly cloudy starting in the afternoon, continuing until evening. 2019-02-27T04:46:24 2019-02-27T06:46:24 120 1551249984 2019-02-27T16:06:38 2019-02-27T18:06:38 120 1551290798 true 0.033 0 0,033 mm mm true 0.26 0 0,26 % % 5 Πέμπτη false 50 false 2019-02-28T18:07:32 2019-02-28T06:45:08 true 12.97 0 12,97 °C °C true 10.59 0 10,59 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF Βορειοδυτικός ισχυρός - 6 BF NNW false false false 0 0 NW30.png Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:07:32 2019-02-28T06:45:08 2019-02-27T22:00:00 2019-02-28T00:00:00 120 1551312000 true 10.84 0 10,84 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1011.21 0 1011,21 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:07:32 2019-02-28T06:45:08 2019-02-27T23:00:00 2019-02-28T01:00:00 120 1551315600 true 10.69 0 10,69 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 65 0 65 % % true 1011.12 0 1011,12 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:07:32 2019-02-28T06:45:08 2019-02-28T00:00:00 2019-02-28T02:00:00 120 1551319200 true 10.62 0 10,62 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0102 0 0,0102 mm mm true 65 0 65 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:07:32 2019-02-28T06:45:08 2019-02-28T01:00:00 2019-02-28T03:00:00 120 1551322800 true 10.59 0 10,59 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0127 0 0,0127 mm mm true 65 0 65 % % true 1010.83 0 1010,83 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:07:32 2019-02-28T06:45:08 2019-02-28T02:00:00 2019-02-28T04:00:00 120 1551326400 true 10.6 0 10,6 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0152 0 0,0152 mm mm true 65 0 65 % % true 1010.62 0 1010,62 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:07:32 2019-02-28T06:45:08 2019-02-28T03:00:00 2019-02-28T05:00:00 120 1551330000 true 10.62 0 10,62 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0127 0 0,0127 mm mm true 65 0 65 % % true 1010.59 0 1010,59 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:07:32 2019-02-28T06:45:08 2019-02-28T04:00:00 2019-02-28T06:00:00 120 1551333600 true 10.66 0 10,66 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 65 0 65 % % true 1010.87 0 1010,87 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:07:32 2019-02-28T06:45:08 2019-02-28T05:00:00 2019-02-28T07:00:00 120 1551337200 true 10.73 0 10,73 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1011.33 0 1011,33 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:07:32 2019-02-28T06:45:08 2019-02-28T06:00:00 2019-02-28T08:00:00 120 1551340800 true 10.85 0 10,85 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:07:32 2019-02-28T06:45:08 2019-02-28T07:00:00 2019-02-28T09:00:00 120 1551344400 true 11.01 0 11,01 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1012.27 0 1012,27 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:07:32 2019-02-28T06:45:08 2019-02-28T08:00:00 2019-02-28T10:00:00 120 1551348000 true 11.24 0 11,24 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1012.74 0 1012,74 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:07:32 2019-02-28T06:45:08 2019-02-28T09:00:00 2019-02-28T11:00:00 120 1551351600 true 11.64 0 11,64 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1013.08 0 1013,08 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:07:32 2019-02-28T06:45:08 2019-02-28T10:00:00 2019-02-28T12:00:00 120 1551355200 true 11.97 0 11,97 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1013.15 0 1013,15 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:07:32 2019-02-28T06:45:08 2019-02-28T11:00:00 2019-02-28T13:00:00 120 1551358800 true 12.22 0 12,22 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1013.06 0 1013,06 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:07:32 2019-02-28T06:45:08 2019-02-28T12:00:00 2019-02-28T14:00:00 120 1551362400 true 12.43 0 12,43 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1013.05 0 1013,05 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:07:32 2019-02-28T06:45:08 2019-02-28T13:00:00 2019-02-28T15:00:00 120 1551366000 true 12.58 0 12,58 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1013.17 0 1013,17 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:07:32 2019-02-28T06:45:08 2019-02-28T14:00:00 2019-02-28T16:00:00 120 1551369600 true 12.74 0 12,74 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1013.36 0 1013,36 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:07:32 2019-02-28T06:45:08 2019-02-28T15:00:00 2019-02-28T17:00:00 120 1551373200 true 12.86 0 12,86 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1013.65 0 1013,65 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:07:32 2019-02-28T06:45:08 2019-02-28T16:00:00 2019-02-28T18:00:00 120 1551376800 true 12.97 0 12,97 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1014.07 0 1014,07 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:07:32 2019-02-28T06:45:08 2019-02-28T17:00:00 2019-02-28T19:00:00 120 1551380400 true 12.96 0 12,96 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1014.61 0 1014,61 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:07:32 2019-02-28T06:45:08 2019-02-28T18:00:00 2019-02-28T20:00:00 120 1551384000 true 12.96 0 12,96 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1015.07 0 1015,07 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:07:32 2019-02-28T06:45:08 2019-02-28T19:00:00 2019-02-28T21:00:00 120 1551387600 true 12.88 0 12,88 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1015.44 0 1015,44 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:07:32 2019-02-28T06:45:08 2019-02-28T20:00:00 2019-02-28T22:00:00 120 1551391200 true 12.84 0 12,84 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1015.76 0 1015,76 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:07:32 2019-02-28T06:45:08 2019-02-28T21:00:00 2019-02-28T23:00:00 120 1551394800 true 12.84 0 12,84 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1015.96 0 1015,96 mb mb true 0.01 0 0,01 % % 2019-02-27T22:00:00 2019-02-28T00:00:00 120 1551312000 Ανεμώδης όλη την ημέρα. Windy throughout the day. 2019-02-28T04:45:08 2019-02-28T06:45:08 120 1551336308 2019-02-28T16:07:32 2019-02-28T18:07:32 120 1551377252 true 0.0152 0 0,0152 mm mm true 0.01 0 0,01 % % 6 Παρασκευή false 1 false 2019-03-01T18:08:27 2019-03-01T06:43:50 true 16.67 0 16,67 °C °C true 12.91 0 12,91 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF WNW false false false 0 0 NW20.png Ανεμώδης false 50 false 2019-03-01T18:08:27 2019-03-01T06:43:50 2019-02-28T22:00:00 2019-03-01T00:00:00 120 1551398400 true 12.91 0 12,91 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1016.05 0 1016,05 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:08:27 2019-03-01T06:43:50 2019-02-28T23:00:00 2019-03-01T01:00:00 120 1551402000 true 13.03 0 13,03 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1016.05 0 1016,05 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:08:27 2019-03-01T06:43:50 2019-03-01T00:00:00 2019-03-01T02:00:00 120 1551405600 true 13.23 0 13,23 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:08:27 2019-03-01T06:43:50 2019-03-01T01:00:00 2019-03-01T03:00:00 120 1551409200 true 13.46 0 13,46 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 70 0 70 % % true 1015.8 0 1015,8 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:08:27 2019-03-01T06:43:50 2019-03-01T02:00:00 2019-03-01T04:00:00 120 1551412800 true 13.73 0 13,73 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0127 0 0,0127 mm mm true 70 0 70 % % true 1015.53 0 1015,53 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:08:27 2019-03-01T06:43:50 2019-03-01T03:00:00 2019-03-01T05:00:00 120 1551416400 true 13.98 0 13,98 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0229 0 0,0229 mm mm true 69 0 69 % % true 1015.44 0 1015,44 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:08:27 2019-03-01T06:43:50 2019-03-01T04:00:00 2019-03-01T06:00:00 120 1551420000 true 14.23 0 14,23 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0254 0 0,0254 mm mm true 68 0 68 % % true 1015.63 0 1015,63 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:08:27 2019-03-01T06:43:50 2019-03-01T05:00:00 2019-03-01T07:00:00 120 1551423600 true 14.57 0 14,57 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0254 0 0,0254 mm mm true 67 0 67 % % true 1015.98 0 1015,98 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:08:27 2019-03-01T06:43:50 2019-03-01T06:00:00 2019-03-01T08:00:00 120 1551427200 true 14.91 0 14,91 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0279 0 0,0279 mm mm true 66 0 66 % % true 1016.29 0 1016,29 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:08:27 2019-03-01T06:43:50 2019-03-01T07:00:00 2019-03-01T09:00:00 120 1551430800 true 15.31 0 15,31 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0305 0 0,0305 mm mm true 65 0 65 % % true 1016.58 0 1016,58 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:08:27 2019-03-01T06:43:50 2019-03-01T08:00:00 2019-03-01T10:00:00 120 1551434400 true 15.74 0 15,74 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.033 0 0,033 mm mm true 64 0 64 % % true 1016.83 0 1016,83 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:08:27 2019-03-01T06:43:50 2019-03-01T09:00:00 2019-03-01T11:00:00 120 1551438000 true 16.08 0 16,08 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0305 0 0,0305 mm mm true 64 0 64 % % true 1016.87 0 1016,87 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:08:27 2019-03-01T06:43:50 2019-03-01T10:00:00 2019-03-01T12:00:00 120 1551441600 true 16.41 0 16,41 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0178 0 0,0178 mm mm true 63 0 63 % % true 1016.57 0 1016,57 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:08:27 2019-03-01T06:43:50 2019-03-01T11:00:00 2019-03-01T13:00:00 120 1551445200 true 16.57 0 16,57 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 W20.png true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 64 0 64 % % true 1016.05 0 1016,05 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:08:27 2019-03-01T06:43:50 2019-03-01T12:00:00 2019-03-01T14:00:00 120 1551448800 true 16.66 0 16,66 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 64 0 64 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:08:27 2019-03-01T06:43:50 2019-03-01T13:00:00 2019-03-01T15:00:00 120 1551452400 true 16.67 0 16,67 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1015.33 0 1015,33 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:08:27 2019-03-01T06:43:50 2019-03-01T14:00:00 2019-03-01T16:00:00 120 1551456000 true 16.66 0 16,66 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1015.12 0 1015,12 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:08:27 2019-03-01T06:43:50 2019-03-01T15:00:00 2019-03-01T17:00:00 120 1551459600 true 16.55 0 16,55 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1014.98 0 1014,98 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:08:27 2019-03-01T06:43:50 2019-03-01T16:00:00 2019-03-01T18:00:00 120 1551463200 true 16.35 0 16,35 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1014.97 0 1014,97 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:08:27 2019-03-01T06:43:50 2019-03-01T17:00:00 2019-03-01T19:00:00 120 1551466800 true 16.11 0 16,11 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1015.02 0 1015,02 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:08:27 2019-03-01T06:43:50 2019-03-01T18:00:00 2019-03-01T20:00:00 120 1551470400 true 15.87 0 15,87 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1015.03 0 1015,03 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:08:27 2019-03-01T06:43:50 2019-03-01T19:00:00 2019-03-01T21:00:00 120 1551474000 true 15.7 0 15,7 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1014.93 0 1014,93 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:08:27 2019-03-01T06:43:50 2019-03-01T20:00:00 2019-03-01T22:00:00 120 1551477600 true 15.58 0 15,58 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:08:27 2019-03-01T06:43:50 2019-03-01T21:00:00 2019-03-01T23:00:00 120 1551481200 true 15.49 0 15,49 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1014.62 0 1014,62 mb mb true 0 0 0 % % 2019-02-28T22:00:00 2019-03-01T00:00:00 120 1551398400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-03-01T04:43:50 2019-03-01T06:43:50 120 1551422630 2019-03-01T16:08:27 2019-03-01T18:08:27 120 1551463707 true 0.033 0 0,033 mm mm true 0.04 0 0,04 % %
sunny

Σήμερα

Αραιή συννεφιά από το βραδυ.

14°c

windy

BF 3

deltiokairou

Η Κάσος είναι το νοτιότερο νησί των Δωδεκανήσων με πανάρχαια ιστορία και πολλά κοινά χαρακτηριστικά με την Κρήτη, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά. Πρώτοι κάτοικοι της θεωρούνται οι Φοίνικες, ενώ ο Όμηρος την συμπεριλαμβάνει στα νησιά που συμμετείχαν στον Τρωικό Πόλεμο.
Παρά το μικρό μέγεθός της, υπήρξε σπουδαία ναυτική κι εμπορική δύναμη και με τον στόλο της συμμετείχε στην Επανάσταση του 1821, γι’ αυτό καταστράφηκε από τους Τούρκους τον Ιούνιο του 1824. Η μετέπειτα ιστορία της ταυτίζεται με αυτήν των υπόλοιπων Δωδεκανήσων μέχρι την ένωσή της με την Ελλάδα, το 1948.

Είναι ορεινή και βραχώδης, με λίγες καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Στα βουνά του νησιού συναντά κανείς σπάνια αγριολούλουδα και πουλιά. Το νησί με την αρχαία ιστορία ακολουθεί τις ιστορικές τύχες της γειτονικής Καρπάθου καθώς και της Κρήτης και συχνά δέχεται τις επιδρομές πειρατών. Στα χρόνια της ελληνικής επανάστασης είχε 12.000 κατοίκους.

Τα πέντε χωριά του νησιού είναι το Φρυ, πρωτεύουσα και λιμάνι, η Αγία Μαρίνα, το μεγαλύτερο χωριό απλωμένο στις κορυφές του λόφου, το Αρβανιτοχώρι στις ρίζες των βουνών, το Πόλι, το παλιό χωριό χτισμένο γύρω από το λόφο με το ερειπωμένο κάστρο και η Παναγία πάνω από το παλιό λιμάνι του Εμπορειού.

Η πρωτεύουσα Φρυ είναι και το μοναδικό λιμάνι του νησιού. Πλάι στο λιμάνι για τα καράβια είναι το μικρό λιμανάκι της Μπούκας, σπάνιο δείγμα παλιού πειρατικού καταφυγίου, όπου αράζουν οι ψαρόβαρκες και οι ψαράδες πίνουν τον καφέ τους στο παραδοσιακό καφενείο πουλώντας την ψαριά τους.

Εκατό μικρές και μεγάλες εκκλησίες με ψηλά καμπαναριά βρίσκονται διάσπαρτες ανάμεσα στα σπίτια και σ’ ολόκληρο το νησί, δείγματα της πίστης των ανθρώπων που δούλευαν στη θάλασσα, παρέα με τον κίνδυνο.

Ο όρμος Χέλατρος προσφέρεται για κολύμπι στην πεντακάθαρη θάλασσα του. Για μπάνιο προσφέρονται επίσης οι παραλίες στο Φρύ, στον Άγιο Κωνσταντίνο και στ’ Αρμάθια.

Πηγή: www.kasos.gr