ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟ

Η Κάρπαθος ανήκει στα Δωδεκάνησα και συνδέεται ακτοπλοϊκώς με τον Πειραιά καθώς και άλλα νησιά των Δωδεκανήσων, τη Σαντορίνη, την Ανάφη και τη Μήλο στις Κυκλάδες και το Ηράκλειο στη Κρήτη. Το νησί εξυπηρετείται από δύο ακτοπλοϊκές εταιρείες και υπάρχει σύνδεση σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Το λιμάνι της βρίσκεται στα Πηγάδια, γνωστά επίσης ως Κάρπαθος που είναι και η πρωτεύουσα του νησιού.

ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟ

0 156 false 1 false 2020-10-24T18:26:00 2020-10-24T07:27:00 0.0 true 24 0 24 °C °C true 1014 0 1014 mb mb true 80 0 80 % % 2020-10-24T15:00:00 2020-10-24T18:00:00 180 1603562400 0 true 4 0 4 BF BF Bορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NW false false false 0 0 NW20.png Αίθριος Clear 0 Σάββατο false 1 false 2020-10-24T18:26:00 2020-10-24T07:27:00 true 25.77 0 25,77 °C °C true 21.52 0 21,52 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Bορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NW false false false 0 0 NW20.png Αίθριος false 1 false 2020-10-24T18:26:00 2020-10-24T07:27:00 2020-10-24T13:00:00 2020-10-24T16:00:00 180 1603555200 true 25.2 0 25,2 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0153 0 0,0153 mm mm true 77 0 77 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-24T18:26:00 2020-10-24T07:27:00 2020-10-24T14:00:00 2020-10-24T17:00:00 180 1603558800 true 24.74 0 24,74 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-24T18:26:00 2020-10-24T07:27:00 2020-10-24T15:00:00 2020-10-24T18:00:00 180 1603562400 true 24.24 0 24,24 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:26:00 2020-10-24T07:27:00 2020-10-24T16:00:00 2020-10-24T19:00:00 180 1603566000 true 23.92 0 23,92 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:26:00 2020-10-24T07:27:00 2020-10-24T17:00:00 2020-10-24T20:00:00 180 1603569600 true 23.61 0 23,61 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:26:00 2020-10-24T07:27:00 2020-10-24T18:00:00 2020-10-24T21:00:00 180 1603573200 true 23.31 0 23,31 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:26:00 2020-10-24T07:27:00 2020-10-24T19:00:00 2020-10-24T22:00:00 180 1603576800 true 22.91 0 22,91 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:26:00 2020-10-24T07:27:00 2020-10-24T20:00:00 2020-10-24T23:00:00 180 1603580400 true 22.59 0 22,59 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0.04 0 0,04 % % 2020-10-23T21:00:00 2020-10-24T00:00:00 180 1603497600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-10-24T04:27:00 2020-10-24T07:27:00 180 1603524420 2020-10-24T15:26:00 2020-10-24T18:26:00 180 1603563960 true 0.0678 0 0,0678 mm mm true 0.06 0 0,06 % % 1 Κυριακή false 1 false 2020-10-25T18:25:00 2020-10-25T07:28:00 true 25.09 0 25,09 °C °C true 21.63 0 21,63 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Bορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2020-10-25T18:25:00 2020-10-25T07:28:00 2020-10-24T21:00:00 2020-10-25T00:00:00 180 1603584000 true 22.3 0 22,3 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-25T18:25:00 2020-10-25T07:28:00 2020-10-24T22:00:00 2020-10-25T01:00:00 180 1603587600 true 22.14 0 22,14 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-25T18:25:00 2020-10-25T07:28:00 2020-10-24T23:00:00 2020-10-25T02:00:00 180 1603591200 true 22.02 0 22,02 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-25T18:25:00 2020-10-25T07:28:00 2020-10-25T00:00:00 2020-10-25T03:00:00 180 1603594800 true 22.1 0 22,1 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-25T18:25:00 2020-10-25T07:28:00 2020-10-25T01:00:00 2020-10-25T04:00:00 180 1603598400 true 22.18 0 22,18 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-25T18:25:00 2020-10-25T07:28:00 2020-10-25T02:00:00 2020-10-25T05:00:00 180 1603602000 true 22.31 0 22,31 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-25T18:25:00 2020-10-25T07:28:00 2020-10-25T03:00:00 2020-10-25T06:00:00 180 1603605600 true 22.52 0 22,52 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-25T18:25:00 2020-10-25T07:28:00 2020-10-25T04:00:00 2020-10-25T07:00:00 180 1603609200 true 22.66 0 22,66 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-25T18:25:00 2020-10-25T07:28:00 2020-10-25T05:00:00 2020-10-25T08:00:00 180 1603612800 true 22.84 0 22,84 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-25T18:25:00 2020-10-25T07:28:00 2020-10-25T06:00:00 2020-10-25T09:00:00 180 1603616400 true 23.07 0 23,07 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-25T18:25:00 2020-10-25T07:28:00 2020-10-25T07:00:00 2020-10-25T10:00:00 180 1603620000 true 23.48 0 23,48 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-25T18:25:00 2020-10-25T07:28:00 2020-10-25T08:00:00 2020-10-25T11:00:00 180 1603623600 true 24.11 0 24,11 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-25T18:25:00 2020-10-25T07:28:00 2020-10-25T09:00:00 2020-10-25T12:00:00 180 1603627200 true 24.66 0 24,66 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0.23 0 0,23 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-25T18:25:00 2020-10-25T07:28:00 2020-10-25T10:00:00 2020-10-25T13:00:00 180 1603630800 true 24.78 0 24,78 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0.78 0 0,78 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-25T18:25:00 2020-10-25T07:28:00 2020-10-25T11:00:00 2020-10-25T14:00:00 180 1603634400 true 24.76 0 24,76 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0.71 0 0,71 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-25T18:25:00 2020-10-25T07:28:00 2020-10-25T12:00:00 2020-10-25T15:00:00 180 1603638000 true 24.79 0 24,79 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0.26 0 0,26 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-25T18:25:00 2020-10-25T07:28:00 2020-10-25T13:00:00 2020-10-25T16:00:00 180 1603641600 true 24.81 0 24,81 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-25T18:25:00 2020-10-25T07:28:00 2020-10-25T14:00:00 2020-10-25T17:00:00 180 1603645200 true 24.64 0 24,64 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-25T18:25:00 2020-10-25T07:28:00 2020-10-25T15:00:00 2020-10-25T18:00:00 180 1603648800 true 24.39 0 24,39 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-25T18:25:00 2020-10-25T07:28:00 2020-10-25T16:00:00 2020-10-25T19:00:00 180 1603652400 true 24.08 0 24,08 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0.24 0 0,24 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-25T18:25:00 2020-10-25T07:28:00 2020-10-25T17:00:00 2020-10-25T20:00:00 180 1603656000 true 23.74 0 23,74 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-25T18:25:00 2020-10-25T07:28:00 2020-10-25T18:00:00 2020-10-25T21:00:00 180 1603659600 true 23.38 0 23,38 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-10-25T18:25:00 2020-10-25T07:28:00 2020-10-25T19:00:00 2020-10-25T22:00:00 180 1603663200 true 22.96 0 22,96 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0.37 0 0,37 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-25T18:25:00 2020-10-25T07:28:00 2020-10-25T20:00:00 2020-10-25T23:00:00 180 1603666800 true 22.49 0 22,49 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0.85 0 0,85 % % 2020-10-24T21:00:00 2020-10-25T00:00:00 180 1603584000 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-10-25T04:28:00 2020-10-25T07:28:00 180 1603610880 2020-10-25T15:25:00 2020-10-25T18:25:00 180 1603650300 true 0.0043 0 0,0043 mm mm true 0.23 0 0,23 % % 2 Δευτέρα false 2 false 2020-10-26T18:24:00 2020-10-26T07:29:00 true 25.1 0 25,1 °C °C true 21.08 0 21,08 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF WNW false false false 0 0 NW10.png 2020-10-25T22:00:00 2020-10-26T01:00:00 180 1603674000 Νεφώσεις κατά περιόδους όλη την ημέρα. Mostly cloudy throughout the day. 2020-10-26T04:29:00 2020-10-26T07:29:00 180 1603697340 2020-10-26T15:24:00 2020-10-26T18:24:00 180 1603736640 true 0.0047 0 0,0047 mm mm true 0.53 0 0,53 % % 3 Τρίτη false 1 false 2020-10-27T18:22:00 2020-10-27T07:30:00 true 24.28 0 24,28 °C °C true 19.96 0 19,96 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF WSW false false false 0 0 SW10.png 2020-10-26T22:00:00 2020-10-27T01:00:00 180 1603760400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-10-27T04:30:00 2020-10-27T07:30:00 180 1603783800 2020-10-27T15:22:00 2020-10-27T18:22:00 180 1603822920 true 0.0142 0 0,0142 mm mm true 0.24 0 0,24 % % 4 Τετάρτη false 2 false 2020-10-28T18:21:00 2020-10-28T07:31:00 true 25.02 0 25,02 °C °C true 19.63 0 19,63 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Νοτιοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF SW false false false 0 0 SW20.png 2020-10-27T22:00:00 2020-10-28T01:00:00 180 1603846800 Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα. Partly cloudy throughout the day. 2020-10-28T04:31:00 2020-10-28T07:31:00 180 1603870260 2020-10-28T15:21:00 2020-10-28T18:21:00 180 1603909260 true 0.4465 0 0,4465 mm mm true 0.4 0 0,4 % % 5 Πέμπτη false 1 false 2020-10-29T18:20:00 2020-10-29T07:32:00 true 23.58 0 23,58 °C °C true 18.69 0 18,69 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF WNW false false false 0 0 NW15.png 2020-10-28T22:00:00 2020-10-29T01:00:00 180 1603933200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-10-29T04:32:00 2020-10-29T07:32:00 180 1603956720 2020-10-29T15:20:00 2020-10-29T18:20:00 180 1603995600 true 0.3584 0 0,3584 mm mm true 0.18 0 0,18 % % 6 Παρασκευή false 1 false 2020-10-30T18:19:00 2020-10-30T07:33:00 true 23.03 0 23,03 °C °C true 17.8 0 17,8 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF WNW false false false 0 0 NW15.png 2020-10-29T22:00:00 2020-10-30T01:00:00 180 1604019600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-10-30T04:33:00 2020-10-30T07:33:00 180 1604043180 2020-10-30T15:19:00 2020-10-30T18:19:00 180 1604081940 true 0.3975 0 0,3975 mm mm true 0.06 0 0,06 % %
sunny

Σήμερα

Αίθριος όλη την ημέρα.

24°c

windy

BF 4

deltiokairou

Ακτοπλοϊκός Οδηγός για την Κάρπαθο

Πώς μπορώ να ταξιδέψω στην Κάρπαθο;

Πτήσεις προς Κάρπαθο

Το αεροδρόμιο της Καρπάθου (ΑΟΚ) βρίσκεται στο νοτιότερο τμήμα του νησιού. Υπάρχουν πτήσεις από Κάρπαθο προς Αθήνα, Ρόδο, Κάσο, Μπολόνια και Μιλάνο, Ιταλία

Πλοία για την Κάρπαθο

Ο πιο δημοφιλής τρόπος για να φτάσετε στην Κάρπαθο είναι με πλοίο από το λιμάνι του Πειραιά


Ποιες ακτοπλοϊκές ταξιδεύουν στην Κάρπαθο;

Η Κάρπαθος εξυπηρετείται τη Blue Star Ferries


Πόσο κάνει το εισιτήριο για Κάρπαθο;
 • Διαδρομή: Πειραιάς για Κάρπαθο
  Μέσο κόστος ανά επιβάτη που ταξιδεύει τον Ιούλιο: €67

Που μπορώ να παραλάβω τα εισιτήριά μου;

Υπάρχουν ταξιδιωτικά γραφεία που βρίσκονται κοντά στο λιμάνι, λίγα μέτρα με τα πόδια. Συνήθως τα γραφεία χρεώνουν ένα μικρό τέλος για την εκτύπωση των εισιτηρίων, περίπου 1€ ανά εισιτήριο. Αναλαμβάνουμε να στείλουμε το εισιτήριά σας με courier όπου κι αν βρίσκεστε, αρκεί να το επιλέξετε όταν κάνετε την κράτησή σας


Μπορώ να χρησιμοποιήσω e-ticket για τα πλοία προς/από την Κάρπαθο;

Ναι. Αν ταξιδεύετε με τη Blue Star Ferries, μπορείτε να ταξιδέψετε με ηλεκτρονικό εισιτήριο. Θα σας δώσουμε μια ιστοσελίδα στην οποία θα πρέπει να συμπληρώσετε τον κωδικό της κράτησής σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να εκτυπώσετε το εισιτήριό σας ή να το αποθηκεύσετε στο κινητό σας τηλέφωνο


Τι χρειάζομαι για να παραλάβω τα εισιτήρια;

Για να εκτυπώσετε το εισιτήριο θα πρέπει να κρατάτε ένα αντίγραφο της κράτησης ή να την έχετε στο τηλέφωνό σας, καθώς και ένα έγκυρο έγγραφο ταυτοποίησης με φωτογραφία (διαβατήριο ή ταυτότητα) που θα χρειαστεί και στην επιβίβασή σας


Πώς θα βρω φθηνά εισιτήρια;

Οι συμβουλές μας για ένα οικονομικό εισιτήριο:

 • Κάντε την κράτηση όσο το δυνατό νωρίτερα
  Πολλές εταιρείες διαθέτουν εισιτήρια προσφοράς σε περιορισμένο αριθμό για κάθε δρομολόγιο. Αναζητείστε τα εγκαίρως στο Zaplous, ώστε να προλάβετε ένα τέτοιο εισιτήριο
 • Συγκρίνετε τις τιμές μεταξύ των ακτοπλοϊκών εταιρειών που κάνουν τη διαδρομή, χρησιμοποιώντας την αναζήτηση στο Zaplous
 • Αποφύγετε την επιλογή ταχύπλοου
  Η επιλογή ενός ταχύπλοου για Κάρπαθο θα σας γλυτώσει χρόνο από το ταξίδι, ωστόσο το εισιτήριο είναι πάντα ακριβότερο από του συμβατικού πλοίου
 • Επιλέξτε εσωτερική καμπίνα αντί για εξωτερική
  Αν προτιμάτε να ταξιδεύετε σε καμπίνα, η εσωτερική είναι πάντα οικονομικότερη. Η μόνη διαφορά είναι πως δεν διαθέτει παράθυρο

Πως θα φτάσω στην Κάρπαθο από την ηπειρωτική Ελλάδα;

Μπορείτε να ταξιδέψετε στη Κάρπαθο μόνον από το λιμάνι του Πειραιά

 • Πειραιάς:
 • Υπάρχει δρομολόγιο δύο φορές την εβδομάδα και το ταξίδι διαρκεί 23 ώρες

Πως θα φτάσω στο λιμάνι;

Το λιμάνι της Καρπάθου ονομάζεται Διάφανη και εξυπηρετεί από λεωφορεία και ταξί


Οι προτάσεις μας όσο είστε στην Κάρπαθο

 • Η Ακρόπολη της Αρκάσσας, που βρίσκεται σε ένα λόφο με υπέροχη θέα τη θάλασσα
 • Το Σπήλαιο του Ποσειδώνα. Είναι ένας μοναδικός χώρος που στην αρχαιότητα είχε χρησιμοποιηθεί ως ιερό
 • Επισκεφθείτε το χωριό Όλυμπος και θαυμάστε τους ανεμόμυλους που είναι το ορόσημο του νησιού

Χρήσιμα τηλέφωνα στην Κάρπαθο

 • Αστυνομικό τμήμα : 22450 22223
 • Κέντρο Υγείας: 22450 22228
 • Λιμεναρχείο: 22450 22227
 • Αεροδρόμιο Καρπάθου: 22450 91120

Πότε θα πρέπει να βρίσκομαι στο λιμάνι;

 • Με τα πόδια: Τουλάχιστον μία ώρα πριν ταξιδέψετε
 • Με αυτοκίνητο: Τουλάχιστον δύο ώρες πριν ταξιδέψετε, καθώς τον Ιούλιο και τον Αύγουστο παρατηρείται αυξημένη κίνηση κατά τις ώρες άφιξης/αναχώρησης των πλοίων.

Μπορώ να πάρω μαζί μου το κατοικίδιό μου;


Ναι, μπορείτε να πάρετε το κατοικίδιό σας στο πλοίο, ωστόσο δεν είναι δυνατό να κάνετε κράτηση για το ειδικό κλουβί.

 • Τα συμβατικά πλοία διαθέτουν ειδικά κλουβιά σε κλιματιζόμενο χώρο ("σκυλιέρες") αλλά κατά την υψηλή περίοδο γεμίζουν γρήγορα. Μπορείτε να έχετε το σκυλί μαζί σας, σε όλες τις ανοιχτές περιοχές του καταστρώματος, πάντοτε με λουρί. Τα μικρόσωμα ζώα μπορούν να ταξιδεύουν μέσα στο πλοίο, εφόσον παραμένουν μέσα στην ειδική ταξιδιωτική τσάντα.


  Η καλύτερη επιλογή είναι να κλείσετε μια καμπίνα κατοικιδίων (PET). Πρόκειται για κανονικές καμπίνες, μόνο που δεν έχουν μοκέτα. Έτσι θα ταξιδέψετε χωρίς άγχος, ακόμη και τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο που τα πλοία είναι γεμάτα.

 • Τα ταχύπλοα πλοία και τα καταμαράν έχουν και αυτά ειδικά κλουβιάαλλά είναι περιορισμένα σε αριθμό. Επιπλέον στα περισσότερα ταχύπλοα δεν υπάρχουν ανοικτοί χώροι καταστρώματος προσβάσιμοι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οπότε δεν θα μπορέσετε να είστε έξω μαζί με το τετράποδο φίλο σας. Ωστόσο, αν το κατοικίδιό σας είναι μικρόσωμο και βρίσκεται μέσα σε ταξιδιωτική τσάντα, θα μπορείτε να το κρατήσετε μέσα.

Μπορώ να πληρώσω με PayPal ή χρεωστική κάρτα;

Ναι, η πληρωμή μπορεί να γίνει με οποιαδήποτε χρεωστική κάρτα, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα ασφαλούς πληρωμής με PayPal.

Copyright: Zaplous.gr 2020 ©