ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΚΑΛΥΜΝΟΣ

Η Κάλυμνος, το νησί των σφουγγαράδων, έχει καταξιωθεί στις μέρες μας ως διεθνώς αναγνωρισμένος προορισμός εναλλακτικών διακοπών για δραστηριότητες όπως η αναρρίχηση, η κατάδυση, η ορεινή πεζοπορία και σπηλαιολογία.

ΚΑΛΥΜΝΟΣ

0 2754 false 4 false 2019-02-23T18:01:07 2019-02-23T06:52:43 0.0 true 12 0 12 °C °C true 1013 0 1013 mb mb true 65 0 65 % % 2019-02-23T03:00:00 2019-02-23T05:00:00 120 1550898000 0 true 3 0 3 BF BF Nότιος ασθενής - 3 BF S false false false 0 0 S15.png Συννεφιά Overcast 0 Σάββατο false 9 false 2019-02-23T18:01:07 2019-02-23T06:52:43 true 14.2 0 14,2 °C °C true 10.22 0 10,22 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Νοτιοανατολικός ασθενής - 3 BF SSE false false false 0 0 SE15.png Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-02-23T18:01:07 2019-02-23T06:52:43 2019-02-23T00:00:00 2019-02-23T02:00:00 120 1550887200 true 10.22 0 10,22 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1014.05 0 1014,05 mb mb true 0.44 0 0,44 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-23T18:01:07 2019-02-23T06:52:43 2019-02-23T01:00:00 2019-02-23T03:00:00 120 1550890800 true 10.23 0 10,23 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 65 0 65 % % true 1013.65 0 1013,65 mb mb true 0.66 0 0,66 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-23T18:01:07 2019-02-23T06:52:43 2019-02-23T02:00:00 2019-02-23T04:00:00 120 1550894400 true 10.49 0 10,49 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0178 0 0,0178 mm mm true 66 0 66 % % true 1013.28 0 1013,28 mb mb true 0.9 0 0,9 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:01:07 2019-02-23T06:52:43 2019-02-23T03:00:00 2019-02-23T05:00:00 120 1550898000 true 11.94 0 11,94 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.0279 0 0,0279 mm mm true 65 0 65 % % true 1012.96 0 1012,96 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:01:07 2019-02-23T06:52:43 2019-02-23T04:00:00 2019-02-23T06:00:00 120 1550901600 true 13.02 0 13,02 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.033 0 0,033 mm mm true 64 0 64 % % true 1012.78 0 1012,78 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:01:07 2019-02-23T06:52:43 2019-02-23T05:00:00 2019-02-23T07:00:00 120 1550905200 true 13.18 0 13,18 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.0635 0 0,0635 mm mm true 65 0 65 % % true 1012.67 0 1012,67 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:01:07 2019-02-23T06:52:43 2019-02-23T06:00:00 2019-02-23T08:00:00 120 1550908800 true 13.37 0 13,37 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.1321 0 0,1321 mm mm true 67 0 67 % % true 1012.64 0 1012,64 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:01:07 2019-02-23T06:52:43 2019-02-23T07:00:00 2019-02-23T09:00:00 120 1550912400 true 13.57 0 13,57 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.2591 0 0,2591 mm mm true 68 0 68 % % true 1012.74 0 1012,74 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:01:07 2019-02-23T06:52:43 2019-02-23T08:00:00 2019-02-23T10:00:00 120 1550916000 true 13.77 0 13,77 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.4597 0 0,4597 mm mm true 70 0 70 % % true 1012.95 0 1012,95 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:01:07 2019-02-23T06:52:43 2019-02-23T09:00:00 2019-02-23T11:00:00 120 1550919600 true 13.89 0 13,89 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.6375 0 0,6375 mm mm true 71 0 71 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:01:07 2019-02-23T06:52:43 2019-02-23T10:00:00 2019-02-23T12:00:00 120 1550923200 true 13.94 0 13,94 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.6909 0 0,6909 mm mm true 72 0 72 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:01:07 2019-02-23T06:52:43 2019-02-23T11:00:00 2019-02-23T13:00:00 120 1550926800 true 13.95 0 13,95 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.6604 0 0,6604 mm mm true 73 0 73 % % true 1013.03 0 1013,03 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:01:07 2019-02-23T06:52:43 2019-02-23T12:00:00 2019-02-23T14:00:00 120 1550930400 true 13.92 0 13,92 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.6147 0 0,6147 mm mm true 73 0 73 % % true 1013.02 0 1013,02 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:01:07 2019-02-23T06:52:43 2019-02-23T13:00:00 2019-02-23T15:00:00 120 1550934000 true 13.99 0 13,99 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.5359 0 0,5359 mm mm true 71 0 71 % % true 1013.14 0 1013,14 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-02-23T18:01:07 2019-02-23T06:52:43 2019-02-23T14:00:00 2019-02-23T16:00:00 120 1550937600 true 14.1 0 14,1 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.4521 0 0,4521 mm mm true 70 0 70 % % true 1013.31 0 1013,31 mb mb true 0.88 0 0,88 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-02-23T18:01:07 2019-02-23T06:52:43 2019-02-23T15:00:00 2019-02-23T17:00:00 120 1550941200 true 14.2 0 14,2 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.4369 0 0,4369 mm mm true 69 0 69 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0.83 0 0,83 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-23T18:01:07 2019-02-23T06:52:43 2019-02-23T16:00:00 2019-02-23T18:00:00 120 1550944800 true 13.94 0 13,94 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.5664 0 0,5664 mm mm true 71 0 71 % % true 1014.08 0 1014,08 mb mb true 0.81 0 0,81 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:01:07 2019-02-23T06:52:43 2019-02-23T17:00:00 2019-02-23T19:00:00 120 1550948400 true 13.57 0 13,57 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.7976 0 0,7976 mm mm true 75 0 75 % % true 1014.63 0 1014,63 mb mb true 0.82 0 0,82 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:01:07 2019-02-23T06:52:43 2019-02-23T18:00:00 2019-02-23T20:00:00 120 1550952000 true 13.23 0 13,23 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.9728 0 0,9728 mm mm true 79 0 79 % % true 1015.14 0 1015,14 mb mb true 0.84 0 0,84 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:01:07 2019-02-23T06:52:43 2019-02-23T19:00:00 2019-02-23T21:00:00 120 1550955600 true 12.96 0 12,96 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.9627 0 0,9627 mm mm true 82 0 82 % % true 1015.53 0 1015,53 mb mb true 0.88 0 0,88 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:01:07 2019-02-23T06:52:43 2019-02-23T20:00:00 2019-02-23T22:00:00 120 1550959200 true 12.81 0 12,81 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.8738 0 0,8738 mm mm true 83 0 83 % % true 1015.8 0 1015,8 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:01:07 2019-02-23T06:52:43 2019-02-23T21:00:00 2019-02-23T23:00:00 120 1550962800 true 12.77 0 12,77 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.7772 0 0,7772 mm mm true 84 0 84 % % true 1016.04 0 1016,04 mb mb true 0.98 0 0,98 % % 2019-02-22T22:00:00 2019-02-23T00:00:00 120 1550880000 Ασθενής βροχή το απόγευμα και το βραδυ. Light rain in the afternoon and evening. 2019-02-23T04:52:43 2019-02-23T06:52:43 120 1550904763 2019-02-23T16:01:07 2019-02-23T18:01:07 120 1550944867 true 0.9728 0 0,9728 mm mm true 0.86 0 0,86 % % 1 Κυριακή false 9 false 2019-02-24T18:02:07 2019-02-24T06:51:26 true 14.23 0 14,23 °C °C true 12.42 0 12,42 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοανατολικός μέτριος - 5 BF ESE false false false 0 0 SE25.png Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-24T18:02:07 2019-02-24T06:51:26 2019-02-23T22:00:00 2019-02-24T00:00:00 120 1550966400 true 12.75 0 12,75 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.6604 0 0,6604 mm mm true 84 0 84 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-24T18:02:07 2019-02-24T06:51:26 2019-02-23T23:00:00 2019-02-24T01:00:00 120 1550970000 true 12.74 0 12,74 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.5486 0 0,5486 mm mm true 83 0 83 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-24T18:02:07 2019-02-24T06:51:26 2019-02-24T00:00:00 2019-02-24T02:00:00 120 1550973600 true 12.76 0 12,76 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.4877 0 0,4877 mm mm true 83 0 83 % % true 1016.33 0 1016,33 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-24T18:02:07 2019-02-24T06:51:26 2019-02-24T01:00:00 2019-02-24T03:00:00 120 1550977200 true 12.78 0 12,78 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.4597 0 0,4597 mm mm true 83 0 83 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-24T18:02:07 2019-02-24T06:51:26 2019-02-24T02:00:00 2019-02-24T04:00:00 120 1550980800 true 12.77 0 12,77 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.4648 0 0,4648 mm mm true 82 0 82 % % true 1016.23 0 1016,23 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:02:07 2019-02-24T06:51:26 2019-02-24T03:00:00 2019-02-24T05:00:00 120 1550984400 true 12.69 0 12,69 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.5131 0 0,5131 mm mm true 83 0 83 % % true 1016.29 0 1016,29 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:02:07 2019-02-24T06:51:26 2019-02-24T04:00:00 2019-02-24T06:00:00 120 1550988000 true 12.53 0 12,53 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.668 0 0,668 mm mm true 84 0 84 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:02:07 2019-02-24T06:51:26 2019-02-24T05:00:00 2019-02-24T07:00:00 120 1550991600 true 12.42 0 12,42 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.9423 0 0,9423 mm mm true 86 0 86 % % true 1017.06 0 1017,06 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:02:07 2019-02-24T06:51:26 2019-02-24T06:00:00 2019-02-24T08:00:00 120 1550995200 true 12.44 0 12,44 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 1.0871 0 1,0871 mm mm true 86 0 86 % % true 1017.49 0 1017,49 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:02:07 2019-02-24T06:51:26 2019-02-24T07:00:00 2019-02-24T09:00:00 120 1550998800 true 12.78 0 12,78 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.8814 0 0,8814 mm mm true 84 0 84 % % true 1017.88 0 1017,88 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:02:07 2019-02-24T06:51:26 2019-02-24T08:00:00 2019-02-24T10:00:00 120 1551002400 true 13.36 0 13,36 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.6375 0 0,6375 mm mm true 81 0 81 % % true 1018.23 0 1018,23 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:02:07 2019-02-24T06:51:26 2019-02-24T09:00:00 2019-02-24T11:00:00 120 1551006000 true 13.78 0 13,78 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.5436 0 0,5436 mm mm true 78 0 78 % % true 1018.41 0 1018,41 mb mb true 1 0 1 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-24T18:02:07 2019-02-24T06:51:26 2019-02-24T10:00:00 2019-02-24T12:00:00 120 1551009600 true 13.99 0 13,99 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.4521 0 0,4521 mm mm true 77 0 77 % % true 1018.27 0 1018,27 mb mb true 1 0 1 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-24T18:02:07 2019-02-24T06:51:26 2019-02-24T11:00:00 2019-02-24T13:00:00 120 1551013200 true 14.09 0 14,09 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.4064 0 0,4064 mm mm true 77 0 77 % % true 1017.91 0 1017,91 mb mb true 1 0 1 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-24T18:02:07 2019-02-24T06:51:26 2019-02-24T12:00:00 2019-02-24T14:00:00 120 1551016800 true 14.14 0 14,14 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.4318 0 0,4318 mm mm true 77 0 77 % % true 1017.61 0 1017,61 mb mb true 1 0 1 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-24T18:02:07 2019-02-24T06:51:26 2019-02-24T13:00:00 2019-02-24T15:00:00 120 1551020400 true 14.18 0 14,18 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.4826 0 0,4826 mm mm true 76 0 76 % % true 1017.39 0 1017,39 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:02:07 2019-02-24T06:51:26 2019-02-24T14:00:00 2019-02-24T16:00:00 120 1551024000 true 14.22 0 14,22 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.6274 0 0,6274 mm mm true 75 0 75 % % true 1017.21 0 1017,21 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:02:07 2019-02-24T06:51:26 2019-02-24T15:00:00 2019-02-24T17:00:00 120 1551027600 true 14.23 0 14,23 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.8001 0 0,8001 mm mm true 74 0 74 % % true 1017.17 0 1017,17 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:02:07 2019-02-24T06:51:26 2019-02-24T16:00:00 2019-02-24T18:00:00 120 1551031200 true 14.19 0 14,19 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.8712 0 0,8712 mm mm true 74 0 74 % % true 1017.37 0 1017,37 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:02:07 2019-02-24T06:51:26 2019-02-24T17:00:00 2019-02-24T19:00:00 120 1551034800 true 14.11 0 14,11 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.8763 0 0,8763 mm mm true 75 0 75 % % true 1017.7 0 1017,7 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:02:07 2019-02-24T06:51:26 2019-02-24T18:00:00 2019-02-24T20:00:00 120 1551038400 true 13.98 0 13,98 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.8712 0 0,8712 mm mm true 76 0 76 % % true 1017.99 0 1017,99 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και ελαφρύ αεράκι false 9 false 2019-02-24T18:02:07 2019-02-24T06:51:26 2019-02-24T19:00:00 2019-02-24T21:00:00 120 1551042000 true 13.79 0 13,79 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.8509 0 0,8509 mm mm true 78 0 78 % % true 1018.19 0 1018,19 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και ελαφρύ αεράκι false 9 false 2019-02-24T18:02:07 2019-02-24T06:51:26 2019-02-24T20:00:00 2019-02-24T22:00:00 120 1551045600 true 13.7 0 13,7 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.8179 0 0,8179 mm mm true 78 0 78 % % true 1018.37 0 1018,37 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και ελαφρύ αεράκι false 9 false 2019-02-24T18:02:07 2019-02-24T06:51:26 2019-02-24T21:00:00 2019-02-24T23:00:00 120 1551049200 true 13.63 0 13,63 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.8077 0 0,8077 mm mm true 78 0 78 % % true 1018.44 0 1018,44 mb mb true 1 0 1 % % 2019-02-23T22:00:00 2019-02-24T00:00:00 120 1550966400 Ασθενής βροχή το πρωί και το βραδυ και ελαφρύ αεράκι από το βραδυ. Light rain in the morning and evening and breezy starting in the evening. 2019-02-24T04:51:26 2019-02-24T06:51:26 120 1550991086 2019-02-24T16:02:07 2019-02-24T18:02:07 120 1551031327 true 1.0871 0 1,0871 mm mm true 1 0 1 % % 2 Δευτέρα false 9 false 2019-02-25T18:03:07 2019-02-25T06:50:08 true 14.36 0 14,36 °C °C true 12.6 0 12,6 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Bορειοανατολικός ασθενής - 3 BF NE false false false 0 0 NE15.png Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-25T18:03:07 2019-02-25T06:50:08 2019-02-24T22:00:00 2019-02-25T00:00:00 120 1551052800 true 13.54 0 13,54 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.8788 0 0,8788 mm mm true 78 0 78 % % true 1018.29 0 1018,29 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-25T18:03:07 2019-02-25T06:50:08 2019-02-24T23:00:00 2019-02-25T01:00:00 120 1551056400 true 13.47 0 13,47 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.9855 0 0,9855 mm mm true 78 0 78 % % true 1018.06 0 1018,06 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-25T18:03:07 2019-02-25T06:50:08 2019-02-25T00:00:00 2019-02-25T02:00:00 120 1551060000 true 13.39 0 13,39 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 E25.png true 0.9474 0 0,9474 mm mm true 78 0 78 % % true 1017.66 0 1017,66 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:03:07 2019-02-25T06:50:08 2019-02-25T01:00:00 2019-02-25T03:00:00 120 1551063600 true 13.31 0 13,31 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0.6426 0 0,6426 mm mm true 78 0 78 % % true 1017.08 0 1017,08 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:03:07 2019-02-25T06:50:08 2019-02-25T02:00:00 2019-02-25T04:00:00 120 1551067200 true 13.21 0 13,21 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.3124 0 0,3124 mm mm true 77 0 77 % % true 1016.31 0 1016,31 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:03:07 2019-02-25T06:50:08 2019-02-25T03:00:00 2019-02-25T05:00:00 120 1551070800 true 13.07 0 13,07 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.1422 0 0,1422 mm mm true 77 0 77 % % true 1015.76 0 1015,76 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:03:07 2019-02-25T06:50:08 2019-02-25T04:00:00 2019-02-25T06:00:00 120 1551074400 true 12.94 0 12,94 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0889 0 0,0889 mm mm true 77 0 77 % % true 1015.56 0 1015,56 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:03:07 2019-02-25T06:50:08 2019-02-25T05:00:00 2019-02-25T07:00:00 120 1551078000 true 12.76 0 12,76 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0838 0 0,0838 mm mm true 78 0 78 % % true 1015.53 0 1015,53 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:03:07 2019-02-25T06:50:08 2019-02-25T06:00:00 2019-02-25T08:00:00 120 1551081600 true 12.69 0 12,69 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.1067 0 0,1067 mm mm true 78 0 78 % % true 1015.44 0 1015,44 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:03:07 2019-02-25T06:50:08 2019-02-25T07:00:00 2019-02-25T09:00:00 120 1551085200 true 12.64 0 12,64 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.2134 0 0,2134 mm mm true 79 0 79 % % true 1015.28 0 1015,28 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:03:07 2019-02-25T06:50:08 2019-02-25T08:00:00 2019-02-25T10:00:00 120 1551088800 true 12.62 0 12,62 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.4851 0 0,4851 mm mm true 79 0 79 % % true 1015.11 0 1015,11 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:03:07 2019-02-25T06:50:08 2019-02-25T09:00:00 2019-02-25T11:00:00 120 1551092400 true 12.74 0 12,74 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.6934 0 0,6934 mm mm true 79 0 79 % % true 1014.75 0 1014,75 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:03:07 2019-02-25T06:50:08 2019-02-25T10:00:00 2019-02-25T12:00:00 120 1551096000 true 13 0 13 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.5105 0 0,5105 mm mm true 77 0 77 % % true 1014.15 0 1014,15 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:03:07 2019-02-25T06:50:08 2019-02-25T11:00:00 2019-02-25T13:00:00 120 1551099600 true 13.33 0 13,33 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.2489 0 0,2489 mm mm true 75 0 75 % % true 1013.41 0 1013,41 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:03:07 2019-02-25T06:50:08 2019-02-25T12:00:00 2019-02-25T14:00:00 120 1551103200 true 13.68 0 13,68 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.1753 0 0,1753 mm mm true 74 0 74 % % true 1012.76 0 1012,76 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:03:07 2019-02-25T06:50:08 2019-02-25T13:00:00 2019-02-25T15:00:00 120 1551106800 true 14.03 0 14,03 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.2819 0 0,2819 mm mm true 72 0 72 % % true 1012.36 0 1012,36 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:03:07 2019-02-25T06:50:08 2019-02-25T14:00:00 2019-02-25T16:00:00 120 1551110400 true 14.33 0 14,33 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.5613 0 0,5613 mm mm true 71 0 71 % % true 1012.08 0 1012,08 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-25T18:03:07 2019-02-25T06:50:08 2019-02-25T15:00:00 2019-02-25T17:00:00 120 1551114000 true 14.36 0 14,36 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.8865 0 0,8865 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.89 0 1011,89 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-25T18:03:07 2019-02-25T06:50:08 2019-02-25T16:00:00 2019-02-25T18:00:00 120 1551117600 true 14.02 0 14,02 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 1.1684 0 1,1684 mm mm true 74 0 74 % % true 1011.82 0 1011,82 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή false 9 false 2019-02-25T18:03:07 2019-02-25T06:50:08 2019-02-25T17:00:00 2019-02-25T19:00:00 120 1551121200 true 13.56 0 13,56 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 1.5113 0 1,5113 mm mm true 77 0 77 % % true 1011.82 0 1011,82 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή false 9 false 2019-02-25T18:03:07 2019-02-25T06:50:08 2019-02-25T18:00:00 2019-02-25T20:00:00 120 1551124800 true 13.01 0 13,01 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 1.6662 0 1,6662 mm mm true 81 0 81 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-25T18:03:07 2019-02-25T06:50:08 2019-02-25T19:00:00 2019-02-25T21:00:00 120 1551128400 true 12.76 0 12,76 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 1.3411 0 1,3411 mm mm true 83 0 83 % % true 1011.72 0 1011,72 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-25T18:03:07 2019-02-25T06:50:08 2019-02-25T20:00:00 2019-02-25T22:00:00 120 1551132000 true 12.67 0 12,67 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.823 0 0,823 mm mm true 84 0 84 % % true 1011.57 0 1011,57 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:03:07 2019-02-25T06:50:08 2019-02-25T21:00:00 2019-02-25T23:00:00 120 1551135600 true 12.6 0 12,6 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.4369 0 0,4369 mm mm true 84 0 84 % % true 1011.42 0 1011,42 mb mb true 1 0 1 % % 2019-02-24T22:00:00 2019-02-25T00:00:00 120 1551052800 Βροχή από το βραδυ. Rain starting in the evening. 2019-02-25T04:50:08 2019-02-25T06:50:08 120 1551077408 2019-02-25T16:03:07 2019-02-25T18:03:07 120 1551117787 true 1.6662 0 1,6662 mm mm true 1 0 1 % % 3 Τρίτη false 50 false 2019-02-26T18:04:06 2019-02-26T06:48:49 true 13.91 0 13,91 °C °C true 10.95 0 10,95 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βόρειος σχεδόν μέτριος - 4 BF N false false false 0 0 N20.png Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:04:06 2019-02-26T06:48:49 2019-02-25T22:00:00 2019-02-26T00:00:00 120 1551139200 true 12.44 0 12,44 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.1854 0 0,1854 mm mm true 83 0 83 % % true 1011.29 0 1011,29 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:04:06 2019-02-26T06:48:49 2019-02-25T23:00:00 2019-02-26T01:00:00 120 1551142800 true 12.28 0 12,28 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0406 0 0,0406 mm mm true 81 0 81 % % true 1011.14 0 1011,14 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:04:06 2019-02-26T06:48:49 2019-02-26T00:00:00 2019-02-26T02:00:00 120 1551146400 true 12.17 0 12,17 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 80 0 80 % % true 1010.97 0 1010,97 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:04:06 2019-02-26T06:48:49 2019-02-26T01:00:00 2019-02-26T03:00:00 120 1551150000 true 12.14 0 12,14 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1010.74 0 1010,74 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:04:06 2019-02-26T06:48:49 2019-02-26T02:00:00 2019-02-26T04:00:00 120 1551153600 true 12.18 0 12,18 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1010.49 0 1010,49 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:04:06 2019-02-26T06:48:49 2019-02-26T03:00:00 2019-02-26T05:00:00 120 1551157200 true 12.26 0 12,26 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1010.42 0 1010,42 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:04:06 2019-02-26T06:48:49 2019-02-26T04:00:00 2019-02-26T06:00:00 120 1551160800 true 12.27 0 12,27 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1010.67 0 1010,67 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:04:06 2019-02-26T06:48:49 2019-02-26T05:00:00 2019-02-26T07:00:00 120 1551164400 true 12.26 0 12,26 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1011.11 0 1011,11 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:04:06 2019-02-26T06:48:49 2019-02-26T06:00:00 2019-02-26T08:00:00 120 1551168000 true 12.31 0 12,31 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1011.51 0 1011,51 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-02-26T18:04:06 2019-02-26T06:48:49 2019-02-26T07:00:00 2019-02-26T09:00:00 120 1551171600 true 12.33 0 12,33 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1011.81 0 1011,81 mb mb true 0.89 0 0,89 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-02-26T18:04:06 2019-02-26T06:48:49 2019-02-26T08:00:00 2019-02-26T10:00:00 120 1551175200 true 12.46 0 12,46 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1012.11 0 1012,11 mb mb true 0.76 0 0,76 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-02-26T18:04:06 2019-02-26T06:48:49 2019-02-26T09:00:00 2019-02-26T11:00:00 120 1551178800 true 12.68 0 12,68 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0.64 0 0,64 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-02-26T18:04:06 2019-02-26T06:48:49 2019-02-26T10:00:00 2019-02-26T12:00:00 120 1551182400 true 12.98 0 12,98 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.97 0 1011,97 mb mb true 0.56 0 0,56 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-02-26T18:04:06 2019-02-26T06:48:49 2019-02-26T11:00:00 2019-02-26T13:00:00 120 1551186000 true 13.29 0 13,29 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1011.55 0 1011,55 mb mb true 0.5 0 0,5 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-02-26T18:04:06 2019-02-26T06:48:49 2019-02-26T12:00:00 2019-02-26T14:00:00 120 1551189600 true 13.52 0 13,52 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1011.19 0 1011,19 mb mb true 0.42 0 0,42 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-02-26T18:04:06 2019-02-26T06:48:49 2019-02-26T13:00:00 2019-02-26T15:00:00 120 1551193200 true 13.76 0 13,76 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1010.97 0 1010,97 mb mb true 0.28 0 0,28 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-26T18:04:06 2019-02-26T06:48:49 2019-02-26T14:00:00 2019-02-26T16:00:00 120 1551196800 true 13.91 0 13,91 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1010.84 0 1010,84 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-26T18:04:06 2019-02-26T06:48:49 2019-02-26T15:00:00 2019-02-26T17:00:00 120 1551200400 true 13.87 0 13,87 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1010.84 0 1010,84 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:04:06 2019-02-26T06:48:49 2019-02-26T16:00:00 2019-02-26T18:00:00 120 1551204000 true 13.57 0 13,57 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1011.07 0 1011,07 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:04:06 2019-02-26T06:48:49 2019-02-26T17:00:00 2019-02-26T19:00:00 120 1551207600 true 13.1 0 13,1 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1011.45 0 1011,45 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:04:06 2019-02-26T06:48:49 2019-02-26T18:00:00 2019-02-26T20:00:00 120 1551211200 true 12.52 0 12,52 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.74 0 1011,74 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:04:06 2019-02-26T06:48:49 2019-02-26T19:00:00 2019-02-26T21:00:00 120 1551214800 true 12.01 0 12,01 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1011.87 0 1011,87 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:04:06 2019-02-26T06:48:49 2019-02-26T20:00:00 2019-02-26T22:00:00 120 1551218400 true 11.44 0 11,44 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1011.92 0 1011,92 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:04:06 2019-02-26T06:48:49 2019-02-26T21:00:00 2019-02-26T23:00:00 120 1551222000 true 10.95 0 10,95 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1011.88 0 1011,88 mb mb true 0 0 0 % % 2019-02-25T22:00:00 2019-02-26T00:00:00 120 1551139200 Νεφώσεις κατά περιόδους μέχρι το απόγευμα και ανεμώδης από το βραδυ. Mostly cloudy until afternoon and windy starting in the evening. 2019-02-26T04:48:49 2019-02-26T06:48:49 120 1551163729 2019-02-26T16:04:06 2019-02-26T18:04:06 120 1551204246 true 0.1854 0 0,1854 mm mm true 0.55 0 0,55 % % 4 Τετάρτη false 50 false 2019-02-27T18:05:05 2019-02-27T06:47:29 true 11.47 0 11,47 °C °C true 9.28 0 9,28 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF Βορειοδυτικός ισχυρός - 6 BF NNW false false false 0 0 NW30.png Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:05:05 2019-02-27T06:47:29 2019-02-26T22:00:00 2019-02-27T00:00:00 120 1551225600 true 10.46 0 10,46 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1011.73 0 1011,73 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:05:05 2019-02-27T06:47:29 2019-02-26T23:00:00 2019-02-27T01:00:00 120 1551229200 true 10.02 0 10,02 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1011.48 0 1011,48 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:05:05 2019-02-27T06:47:29 2019-02-27T00:00:00 2019-02-27T02:00:00 120 1551232800 true 9.76 0 9,76 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1011.16 0 1011,16 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:05:05 2019-02-27T06:47:29 2019-02-27T01:00:00 2019-02-27T03:00:00 120 1551236400 true 9.8 0 9,8 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:05:05 2019-02-27T06:47:29 2019-02-27T02:00:00 2019-02-27T04:00:00 120 1551240000 true 10.08 0 10,08 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1010.16 0 1010,16 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:05:05 2019-02-27T06:47:29 2019-02-27T03:00:00 2019-02-27T05:00:00 120 1551243600 true 10.36 0 10,36 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 71 0 71 % % true 1009.76 0 1009,76 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:05:05 2019-02-27T06:47:29 2019-02-27T04:00:00 2019-02-27T06:00:00 120 1551247200 true 10.7 0 10,7 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1009.65 0 1009,65 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:05:05 2019-02-27T06:47:29 2019-02-27T05:00:00 2019-02-27T07:00:00 120 1551250800 true 11.02 0 11,02 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1009.69 0 1009,69 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:05:05 2019-02-27T06:47:29 2019-02-27T06:00:00 2019-02-27T08:00:00 120 1551254400 true 11.16 0 11,16 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1009.77 0 1009,77 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:05:05 2019-02-27T06:47:29 2019-02-27T07:00:00 2019-02-27T09:00:00 120 1551258000 true 11.11 0 11,11 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1009.96 0 1009,96 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:05:05 2019-02-27T06:47:29 2019-02-27T08:00:00 2019-02-27T10:00:00 120 1551261600 true 11.09 0 11,09 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1010.19 0 1010,19 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:05:05 2019-02-27T06:47:29 2019-02-27T09:00:00 2019-02-27T11:00:00 120 1551265200 true 11.14 0 11,14 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1010.24 0 1010,24 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:05:05 2019-02-27T06:47:29 2019-02-27T10:00:00 2019-02-27T12:00:00 120 1551268800 true 11.26 0 11,26 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1009.98 0 1009,98 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:05:05 2019-02-27T06:47:29 2019-02-27T11:00:00 2019-02-27T13:00:00 120 1551272400 true 11.37 0 11,37 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1009.56 0 1009,56 mb mb true 0.36 0 0,36 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:05:05 2019-02-27T06:47:29 2019-02-27T12:00:00 2019-02-27T14:00:00 120 1551276000 true 11.41 0 11,41 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1009.24 0 1009,24 mb mb true 0.47 0 0,47 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:05:05 2019-02-27T06:47:29 2019-02-27T13:00:00 2019-02-27T15:00:00 120 1551279600 true 11.45 0 11,45 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1009.15 0 1009,15 mb mb true 0.41 0 0,41 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:05:05 2019-02-27T06:47:29 2019-02-27T14:00:00 2019-02-27T16:00:00 120 1551283200 true 11.46 0 11,46 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1009.17 0 1009,17 mb mb true 0.25 0 0,25 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:05:05 2019-02-27T06:47:29 2019-02-27T15:00:00 2019-02-27T17:00:00 120 1551286800 true 11.47 0 11,47 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1009.38 0 1009,38 mb mb true 0.12 0 0,12 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:05:05 2019-02-27T06:47:29 2019-02-27T16:00:00 2019-02-27T18:00:00 120 1551290400 true 11.3 0 11,3 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1009.9 0 1009,9 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:05:05 2019-02-27T06:47:29 2019-02-27T17:00:00 2019-02-27T19:00:00 120 1551294000 true 11 0 11 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1010.62 0 1010,62 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:05:05 2019-02-27T06:47:29 2019-02-27T18:00:00 2019-02-27T20:00:00 120 1551297600 true 10.56 0 10,56 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1011.22 0 1011,22 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:05:05 2019-02-27T06:47:29 2019-02-27T19:00:00 2019-02-27T21:00:00 120 1551301200 true 10.12 0 10,12 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1011.62 0 1011,62 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:05:05 2019-02-27T06:47:29 2019-02-27T20:00:00 2019-02-27T22:00:00 120 1551304800 true 9.67 0 9,67 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1011.89 0 1011,89 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:05:05 2019-02-27T06:47:29 2019-02-27T21:00:00 2019-02-27T23:00:00 120 1551308400 true 9.28 0 9,28 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1012.08 0 1012,08 mb mb true 0 0 0 % % 2019-02-26T22:00:00 2019-02-27T00:00:00 120 1551225600 Ανεμώδης όλη την ημέρα και αραιή συννεφιά το απόγευμα. Windy throughout the day and partly cloudy in the afternoon. 2019-02-27T04:47:29 2019-02-27T06:47:29 120 1551250049 2019-02-27T16:05:05 2019-02-27T18:05:05 120 1551290705 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0.09 0 0,09 % % 5 Πέμπτη false 50 false 2019-02-28T18:06:04 2019-02-28T06:46:09 true 11.86 0 11,86 °C °C true 8.72 0 8,72 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:06:04 2019-02-28T06:46:09 2019-02-27T22:00:00 2019-02-28T00:00:00 120 1551312000 true 8.99 0 8,99 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1012.11 0 1012,11 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:06:04 2019-02-28T06:46:09 2019-02-27T23:00:00 2019-02-28T01:00:00 120 1551315600 true 8.81 0 8,81 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:06:04 2019-02-28T06:46:09 2019-02-28T00:00:00 2019-02-28T02:00:00 120 1551319200 true 8.74 0 8,74 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1011.95 0 1011,95 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:06:04 2019-02-28T06:46:09 2019-02-28T01:00:00 2019-02-28T03:00:00 120 1551322800 true 8.72 0 8,72 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1011.95 0 1011,95 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:06:04 2019-02-28T06:46:09 2019-02-28T02:00:00 2019-02-28T04:00:00 120 1551326400 true 8.76 0 8,76 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1011.97 0 1011,97 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:06:04 2019-02-28T06:46:09 2019-02-28T03:00:00 2019-02-28T05:00:00 120 1551330000 true 8.81 0 8,81 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1012.16 0 1012,16 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:06:04 2019-02-28T06:46:09 2019-02-28T04:00:00 2019-02-28T06:00:00 120 1551333600 true 8.89 0 8,89 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1012.58 0 1012,58 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:06:04 2019-02-28T06:46:09 2019-02-28T05:00:00 2019-02-28T07:00:00 120 1551337200 true 9.02 0 9,02 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1013.16 0 1013,16 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:06:04 2019-02-28T06:46:09 2019-02-28T06:00:00 2019-02-28T08:00:00 120 1551340800 true 9.21 0 9,21 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:06:04 2019-02-28T06:46:09 2019-02-28T07:00:00 2019-02-28T09:00:00 120 1551344400 true 9.49 0 9,49 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:06:04 2019-02-28T06:46:09 2019-02-28T08:00:00 2019-02-28T10:00:00 120 1551348000 true 9.83 0 9,83 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1014.67 0 1014,67 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:06:04 2019-02-28T06:46:09 2019-02-28T09:00:00 2019-02-28T11:00:00 120 1551351600 true 10.28 0 10,28 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1014.96 0 1014,96 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:06:04 2019-02-28T06:46:09 2019-02-28T10:00:00 2019-02-28T12:00:00 120 1551355200 true 10.68 0 10,68 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1014.97 0 1014,97 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:06:04 2019-02-28T06:46:09 2019-02-28T11:00:00 2019-02-28T13:00:00 120 1551358800 true 11 0 11 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1014.85 0 1014,85 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:06:04 2019-02-28T06:46:09 2019-02-28T12:00:00 2019-02-28T14:00:00 120 1551362400 true 11.27 0 11,27 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1014.77 0 1014,77 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:06:04 2019-02-28T06:46:09 2019-02-28T13:00:00 2019-02-28T15:00:00 120 1551366000 true 11.48 0 11,48 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1014.83 0 1014,83 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:06:04 2019-02-28T06:46:09 2019-02-28T14:00:00 2019-02-28T16:00:00 120 1551369600 true 11.68 0 11,68 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1014.93 0 1014,93 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:06:04 2019-02-28T06:46:09 2019-02-28T15:00:00 2019-02-28T17:00:00 120 1551373200 true 11.82 0 11,82 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1015.13 0 1015,13 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:06:04 2019-02-28T06:46:09 2019-02-28T16:00:00 2019-02-28T18:00:00 120 1551376800 true 11.86 0 11,86 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1015.52 0 1015,52 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:06:04 2019-02-28T06:46:09 2019-02-28T17:00:00 2019-02-28T19:00:00 120 1551380400 true 11.81 0 11,81 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1015.98 0 1015,98 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:06:04 2019-02-28T06:46:09 2019-02-28T18:00:00 2019-02-28T20:00:00 120 1551384000 true 11.71 0 11,71 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1016.39 0 1016,39 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:06:04 2019-02-28T06:46:09 2019-02-28T19:00:00 2019-02-28T21:00:00 120 1551387600 true 11.66 0 11,66 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1016.71 0 1016,71 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:06:04 2019-02-28T06:46:09 2019-02-28T20:00:00 2019-02-28T22:00:00 120 1551391200 true 11.61 0 11,61 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1016.96 0 1016,96 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:06:04 2019-02-28T06:46:09 2019-02-28T21:00:00 2019-02-28T23:00:00 120 1551394800 true 11.55 0 11,55 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1017.15 0 1017,15 mb mb true 0 0 0 % % 2019-02-27T22:00:00 2019-02-28T00:00:00 120 1551312000 Ελαφρύ αεράκι όλη την ημέρα. Breezy throughout the day. 2019-02-28T04:46:09 2019-02-28T06:46:09 120 1551336369 2019-02-28T16:06:04 2019-02-28T18:06:04 120 1551377164 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0 0 0 % % 6 Παρασκευή false 1 false 2019-03-01T18:07:02 2019-03-01T06:44:48 true 15.5 0 15,5 °C °C true 11.57 0 11,57 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Bορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:07:02 2019-03-01T06:44:48 2019-02-28T22:00:00 2019-03-01T00:00:00 120 1551398400 true 11.57 0 11,57 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1017.24 0 1017,24 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:07:02 2019-03-01T06:44:48 2019-02-28T23:00:00 2019-03-01T01:00:00 120 1551402000 true 11.61 0 11,61 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1017.24 0 1017,24 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:07:02 2019-03-01T06:44:48 2019-03-01T00:00:00 2019-03-01T02:00:00 120 1551405600 true 11.73 0 11,73 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1017.18 0 1017,18 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:07:02 2019-03-01T06:44:48 2019-03-01T01:00:00 2019-03-01T03:00:00 120 1551409200 true 11.91 0 11,91 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1016.99 0 1016,99 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:07:02 2019-03-01T06:44:48 2019-03-01T02:00:00 2019-03-01T04:00:00 120 1551412800 true 12.18 0 12,18 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1016.74 0 1016,74 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:07:02 2019-03-01T06:44:48 2019-03-01T03:00:00 2019-03-01T05:00:00 120 1551416400 true 12.39 0 12,39 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1016.59 0 1016,59 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:07:02 2019-03-01T06:44:48 2019-03-01T04:00:00 2019-03-01T06:00:00 120 1551420000 true 12.62 0 12,62 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1016.7 0 1016,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:07:02 2019-03-01T06:44:48 2019-03-01T05:00:00 2019-03-01T07:00:00 120 1551423600 true 12.87 0 12,87 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1016.94 0 1016,94 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:07:02 2019-03-01T06:44:48 2019-03-01T06:00:00 2019-03-01T08:00:00 120 1551427200 true 13.12 0 13,12 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1017.13 0 1017,13 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:07:02 2019-03-01T06:44:48 2019-03-01T07:00:00 2019-03-01T09:00:00 120 1551430800 true 13.33 0 13,33 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1017.27 0 1017,27 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:07:02 2019-03-01T06:44:48 2019-03-01T08:00:00 2019-03-01T10:00:00 120 1551434400 true 13.52 0 13,52 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1017.34 0 1017,34 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:07:02 2019-03-01T06:44:48 2019-03-01T09:00:00 2019-03-01T11:00:00 120 1551438000 true 13.74 0 13,74 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:07:02 2019-03-01T06:44:48 2019-03-01T10:00:00 2019-03-01T12:00:00 120 1551441600 true 14.09 0 14,09 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1016.71 0 1016,71 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:07:02 2019-03-01T06:44:48 2019-03-01T11:00:00 2019-03-01T13:00:00 120 1551445200 true 14.46 0 14,46 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 W05.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1015.98 0 1015,98 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:07:02 2019-03-01T06:44:48 2019-03-01T12:00:00 2019-03-01T14:00:00 120 1551448800 true 14.76 0 14,76 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1015.33 0 1015,33 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:07:02 2019-03-01T06:44:48 2019-03-01T13:00:00 2019-03-01T15:00:00 120 1551452400 true 15.08 0 15,08 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1014.84 0 1014,84 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:07:02 2019-03-01T06:44:48 2019-03-01T14:00:00 2019-03-01T16:00:00 120 1551456000 true 15.36 0 15,36 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1014.41 0 1014,41 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:07:02 2019-03-01T06:44:48 2019-03-01T15:00:00 2019-03-01T17:00:00 120 1551459600 true 15.5 0 15,5 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1014.13 0 1014,13 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:07:02 2019-03-01T06:44:48 2019-03-01T16:00:00 2019-03-01T18:00:00 120 1551463200 true 15.41 0 15,41 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1014.03 0 1014,03 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:07:02 2019-03-01T06:44:48 2019-03-01T17:00:00 2019-03-01T19:00:00 120 1551466800 true 15.24 0 15,24 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1014.06 0 1014,06 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:07:02 2019-03-01T06:44:48 2019-03-01T18:00:00 2019-03-01T20:00:00 120 1551470400 true 15.09 0 15,09 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1014.06 0 1014,06 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:07:02 2019-03-01T06:44:48 2019-03-01T19:00:00 2019-03-01T21:00:00 120 1551474000 true 14.89 0 14,89 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1014.02 0 1014,02 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:07:02 2019-03-01T06:44:48 2019-03-01T20:00:00 2019-03-01T22:00:00 120 1551477600 true 14.63 0 14,63 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1013.96 0 1013,96 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:07:02 2019-03-01T06:44:48 2019-03-01T21:00:00 2019-03-01T23:00:00 120 1551481200 true 14.44 0 14,44 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1013.81 0 1013,81 mb mb true 0 0 0 % % 2019-02-28T22:00:00 2019-03-01T00:00:00 120 1551398400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-03-01T04:44:48 2019-03-01T06:44:48 120 1551422688 2019-03-01T16:07:02 2019-03-01T18:07:02 120 1551463622 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0 0 0 % %
sunny

Σήμερα

Ασθενής βροχή το απόγευμα και το βραδυ.

12°c

windy

BF 3

deltiokairou

Πρωτεύουσα της Καλύμνου είναι η Πόθια, ένας πολύχρωμος νησιώτικος οικισμός αμφιθεατρικά χτισμένος στις παρυφές δύο αντικριστών λόφων. Ο οικισμός διατηρεί αξιόλογη αρχιτεκτονική φυσιογνωμία, αφού στα στενά του δρομάκια στέκουν αντικριστά παλιά αρχοντικά, επιβλητικά καπετανόσπιτα και μονόχωρα λαϊκά σπίτια σφουγγαράδων. Κάθε συνοικία έχει και την δική της εκκλησία, αλλά πιο εντυπωσιακές θεωρούνται ο ναός του Σωτήρος Χριστού (1861), με τον ασημένιο τρούλο και το μαρμάρινο τέμπλο του γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά και ο ναός του Αγίου Νικολάου. Επιβλητικά κτίρια, όπως το Επαρχείο και το το Δημαρχείο, αποτελούν μαρτυρίες της αρχιτεκτονικής επιρροής κατά την Ιταλική κατοχή.
Αξίζει μια επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο και το Ναυτικό Μουσείο με αντικείμενα από ναυάγια που εξιστορούν την παράδοση και τις μεθόδους σπογγαλιείας, ενώ στο «Καλύμνικο Σπίτι» θα μάθετε περισσότερα για τον τρόπο ζωής των νησιωτών στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα. Απαραίτητη είναι μια επίσκεψη και στο επιβλητικό Κάστρο Χρυσοχεριάς, που κτίστηκε τον 15ο αι. από τους Ιωαννίτες Ιππότες. Στις παρυφές του θα συναντήσετε και τους τρεις πετρόκτιστους ανεμόμυλους, σήμα κατατεθέν του νησιού.
Γύρω από τη Χώρα ξεδιπλώνονται γραφικοί οικισμοί όπως ο Πάνορμος, το Χωριό, τα Σκαλιά και οι Μυρτιές. Ένα από τα κοσμήματα του νησιού, μια πράσινη πινελιά στο άγονο τοπίο των βράχων, ο Βαθύς είναι μια εύφορη κοιλάδα με εσπεριδοειδή που καταλήγει σε βαθύ κόλπο.
Λέγεται ότι η Κάλυμνος οφείλει το όνομά της στο «κάλλος των υδάτων που βρέχουν τις ακρογιαλιές της». Δεν είναι λοιπόν περίεργο το ότι στο νησί συναντά κανείς αμέτρητες ονειρεμένες παραλίες. Από τις πιο δημοφιλείς είναι η αμμώδης παραλία του Μασουρίου, 9 χμ. δυτικά της Πόθιας. Τα Θέρμα είναι η πιο κοντινή οργανωμένη παραλία στην Πόθια, σε απόσταση 2 χμ. ενώ τα Βλυχάδια αποτελούνται από δύο παραλίες, μία αμμώδη και μία με βότσαλο. Τα Λινάρια θεωρούνται οικογενειακή παραλία, ενώ οι νέοι προτιμούν το κοσμοπολίτικο Καντούνι. Ο Πλατύς Γιαλός φημίζεται για τη μαύρη αμμουδιά του και είναι ιδανικός για ψάρεμα, ενώ ο Εμπορειός είναι ιδανικός για wind και kite surfing. Για περισσότερη απομώνοση επιλέξτε τον κόλπο των Αργινώντων ή τις παραλίες Αλμυρές, Δρασώντα, Πεζώντα, Παλιονήσου, Σικάτη και Πετρώντα, προσβάσιμες μόνο με καΐκι.
Όλο το νησί αποτελεί μια μοναδική φυσική πίστα με περισσότερες από 1300 χαραγμένες αναρριχητικές διαδρομές κάθε βαθμού δυσκολίας. Η καταλληλότητα του νησιού για αναρρίχηση διαπιστώθηκε τυχαία το 1997 από Ιταλούς αναρριχητές, οι οποίοι εγκαινίασαν 40 διαδρομές. Οι διαδρομές αυτές αναπτύχθηκαν περαιτέρω με την συνδρομή όλων των τοπικών φορέων και έτσι το νησί θεωρείται σήμερα κορυφαίος αναρριχητικός προορισμός.
Δίπλα στην Κάλυμνο βρίσκονται τα πανέμορφα μικρά νησάκια Ψέριμος και Τέλενδος, ιδανική επιλογή για όποιον αναζητεί ήρεμες και γαλήνιες διακοπές.

Πηγή: Visit Greece - The οfficial website of the Greek Tourism Organisation