ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΙΘΑΚΗ

Η Ιθάκη συνδέεται ακτοπλοϊκά με το λιμάνι της Κυλλήνης και την Κεφαλονιά. Η πιο δημοφιλής διαδρομή είναι από την Κυλλήνη. Το κύριο λιμάνι του νησιού είναι το Πισαετός που είναι περίπου 7 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Βαθύ

ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΙΘΑΚΗ

0 9132 false 1 false 2020-08-11T20:36:00 2020-08-11T06:48:00 0.0 true 28 0 28 °C °C true 1016 0 1016 mb mb true 55.000000000000007 0 55 % % 2020-08-11T07:00:00 2020-08-11T10:00:00 180 1597140000 0 true 1 0 1 BF BF Βορειοανατολικός σχεδόν άπνοια - 1 BF ESE false false false 0 0 SE05.png Αίθριος Clear 0 Τρίτη false 1 false 2020-08-11T20:36:00 2020-08-11T06:48:00 true 32.94 0 32,94 °C °C true 23.43 0 23,43 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Bορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 20 false 2020-08-11T20:36:00 2020-08-11T06:48:00 2020-08-10T21:00:00 2020-08-11T00:00:00 180 1597104000 true 26.03 0 26,03 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-11T20:36:00 2020-08-11T06:48:00 2020-08-10T22:00:00 2020-08-11T01:00:00 180 1597107600 true 25.47 0 25,47 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-11T20:36:00 2020-08-11T06:48:00 2020-08-10T23:00:00 2020-08-11T02:00:00 180 1597111200 true 25.01 0 25,01 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-11T20:36:00 2020-08-11T06:48:00 2020-08-11T00:00:00 2020-08-11T03:00:00 180 1597114800 true 24.61 0 24,61 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 N05.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-11T20:36:00 2020-08-11T06:48:00 2020-08-11T01:00:00 2020-08-11T04:00:00 180 1597118400 true 24.13 0 24,13 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-11T20:36:00 2020-08-11T06:48:00 2020-08-11T02:00:00 2020-08-11T05:00:00 180 1597122000 true 23.77 0 23,77 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-11T20:36:00 2020-08-11T06:48:00 2020-08-11T03:00:00 2020-08-11T06:00:00 180 1597125600 true 23.76 0 23,76 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-11T20:36:00 2020-08-11T06:48:00 2020-08-11T04:00:00 2020-08-11T07:00:00 180 1597129200 true 24.42 0 24,42 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-11T20:36:00 2020-08-11T06:48:00 2020-08-11T05:00:00 2020-08-11T08:00:00 180 1597132800 true 25.42 0 25,42 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-11T20:36:00 2020-08-11T06:48:00 2020-08-11T06:00:00 2020-08-11T09:00:00 180 1597136400 true 26.49 0 26,49 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 60 0 60 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-11T20:36:00 2020-08-11T06:48:00 2020-08-11T07:00:00 2020-08-11T10:00:00 180 1597140000 true 27.96 0 27,96 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1015.5 0 1015,5 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-11T20:36:00 2020-08-11T06:48:00 2020-08-11T08:00:00 2020-08-11T11:00:00 180 1597143600 true 29.7 0 29,7 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 S05.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-11T20:36:00 2020-08-11T06:48:00 2020-08-11T09:00:00 2020-08-11T12:00:00 180 1597147200 true 31.11 0 31,11 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 47 0 47 % % true 1015.5 0 1015,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-11T20:36:00 2020-08-11T06:48:00 2020-08-11T10:00:00 2020-08-11T13:00:00 180 1597150800 true 31.88 0 31,88 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 45 0 45 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-11T20:36:00 2020-08-11T06:48:00 2020-08-11T11:00:00 2020-08-11T14:00:00 180 1597154400 true 32.33 0 32,33 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 45 0 45 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-11T20:36:00 2020-08-11T06:48:00 2020-08-11T12:00:00 2020-08-11T15:00:00 180 1597158000 true 32.6 0 32,6 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 46 0 46 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-11T20:36:00 2020-08-11T06:48:00 2020-08-11T13:00:00 2020-08-11T16:00:00 180 1597161600 true 32.65 0 32,65 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-11T20:36:00 2020-08-11T06:48:00 2020-08-11T14:00:00 2020-08-11T17:00:00 180 1597165200 true 32.41 0 32,41 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-11T20:36:00 2020-08-11T06:48:00 2020-08-11T15:00:00 2020-08-11T18:00:00 180 1597168800 true 31.87 0 31,87 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-11T20:36:00 2020-08-11T06:48:00 2020-08-11T16:00:00 2020-08-11T19:00:00 180 1597172400 true 30.99 0 30,99 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-11T20:36:00 2020-08-11T06:48:00 2020-08-11T17:00:00 2020-08-11T20:00:00 180 1597176000 true 29.9 0 29,9 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 62 0 62 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-11T20:36:00 2020-08-11T06:48:00 2020-08-11T18:00:00 2020-08-11T21:00:00 180 1597179600 true 28.77 0 28,77 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 65 0 65 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-11T20:36:00 2020-08-11T06:48:00 2020-08-11T19:00:00 2020-08-11T22:00:00 180 1597183200 true 27.65 0 27,65 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0063 0 0,0063 mm mm true 69 0 69 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-11T20:36:00 2020-08-11T06:48:00 2020-08-11T20:00:00 2020-08-11T23:00:00 180 1597186800 true 26.72 0 26,72 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.008 0 0,008 mm mm true 72 0 72 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0.01 0 0,01 % % 2020-08-10T21:00:00 2020-08-11T00:00:00 180 1597104000 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-08-11T03:48:00 2020-08-11T06:48:00 180 1597128480 2020-08-11T17:36:00 2020-08-11T20:36:00 180 1597178160 true 0.0115 0 0,0115 mm mm true 0.02 0 0,02 % % 1 Τετάρτη false 1 false 2020-08-12T20:35:00 2020-08-12T06:49:00 true 33.36 0 33,36 °C °C true 23.8 0 23,8 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF WNW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 20 false 2020-08-12T20:35:00 2020-08-12T06:49:00 2020-08-11T21:00:00 2020-08-12T00:00:00 180 1597190400 true 26.08 0 26,08 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0115 0 0,0115 mm mm true 74 0 74 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-12T20:35:00 2020-08-12T06:49:00 2020-08-11T22:00:00 2020-08-12T01:00:00 180 1597194000 true 25.55 0 25,55 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0073 0 0,0073 mm mm true 76 0 76 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-12T20:35:00 2020-08-12T06:49:00 2020-08-11T23:00:00 2020-08-12T02:00:00 180 1597197600 true 25.1 0 25,1 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0052 0 0,0052 mm mm true 78 0 78 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-12T20:35:00 2020-08-12T06:49:00 2020-08-12T00:00:00 2020-08-12T03:00:00 180 1597201200 true 24.73 0 24,73 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 79 0 79 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-12T20:35:00 2020-08-12T06:49:00 2020-08-12T01:00:00 2020-08-12T04:00:00 180 1597204800 true 24.35 0 24,35 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 80 0 80 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-12T20:35:00 2020-08-12T06:49:00 2020-08-12T02:00:00 2020-08-12T05:00:00 180 1597208400 true 24.09 0 24,09 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-12T20:35:00 2020-08-12T06:49:00 2020-08-12T03:00:00 2020-08-12T06:00:00 180 1597212000 true 24.19 0 24,19 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 N05.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-12T20:35:00 2020-08-12T06:49:00 2020-08-12T04:00:00 2020-08-12T07:00:00 180 1597215600 true 24.82 0 24,82 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 N05.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-12T20:35:00 2020-08-12T06:49:00 2020-08-12T05:00:00 2020-08-12T08:00:00 180 1597219200 true 25.89 0 25,89 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 N05.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-12T20:35:00 2020-08-12T06:49:00 2020-08-12T06:00:00 2020-08-12T09:00:00 180 1597222800 true 26.97 0 26,97 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 N05.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-12T20:35:00 2020-08-12T06:49:00 2020-08-12T07:00:00 2020-08-12T10:00:00 180 1597226400 true 28.29 0 28,29 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-12T20:35:00 2020-08-12T06:49:00 2020-08-12T08:00:00 2020-08-12T11:00:00 180 1597230000 true 29.93 0 29,93 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-12T20:35:00 2020-08-12T06:49:00 2020-08-12T09:00:00 2020-08-12T12:00:00 180 1597233600 true 31.24 0 31,24 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-12T20:35:00 2020-08-12T06:49:00 2020-08-12T10:00:00 2020-08-12T13:00:00 180 1597237200 true 32.17 0 32,17 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-12T20:35:00 2020-08-12T06:49:00 2020-08-12T11:00:00 2020-08-12T14:00:00 180 1597240800 true 32.73 0 32,73 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0232 0 0,0232 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-12T20:35:00 2020-08-12T06:49:00 2020-08-12T12:00:00 2020-08-12T15:00:00 180 1597244400 true 33.05 0 33,05 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.0379 0 0,0379 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-12T20:35:00 2020-08-12T06:49:00 2020-08-12T13:00:00 2020-08-12T16:00:00 180 1597248000 true 33.03 0 33,03 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.0269 0 0,0269 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-12T20:35:00 2020-08-12T06:49:00 2020-08-12T14:00:00 2020-08-12T17:00:00 180 1597251600 true 32.7 0 32,7 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0106 0 0,0106 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-12T20:35:00 2020-08-12T06:49:00 2020-08-12T15:00:00 2020-08-12T18:00:00 180 1597255200 true 31.97 0 31,97 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-12T20:35:00 2020-08-12T06:49:00 2020-08-12T16:00:00 2020-08-12T19:00:00 180 1597258800 true 31.07 0 31,07 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-12T20:35:00 2020-08-12T06:49:00 2020-08-12T17:00:00 2020-08-12T20:00:00 180 1597262400 true 29.89 0 29,89 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-12T20:35:00 2020-08-12T06:49:00 2020-08-12T18:00:00 2020-08-12T21:00:00 180 1597266000 true 28.8 0 28,8 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-12T20:35:00 2020-08-12T06:49:00 2020-08-12T19:00:00 2020-08-12T22:00:00 180 1597269600 true 27.81 0 27,81 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-12T20:35:00 2020-08-12T06:49:00 2020-08-12T20:00:00 2020-08-12T23:00:00 180 1597273200 true 26.92 0 26,92 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 73 0 73 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0 0 0 % % 2020-08-11T21:00:00 2020-08-12T00:00:00 180 1597190400 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2020-08-12T03:49:00 2020-08-12T06:49:00 180 1597214940 2020-08-12T17:35:00 2020-08-12T20:35:00 180 1597264500 true 0.0379 0 0,0379 mm mm true 0.02 0 0,02 % % 2 Πέμπτη false 1 false 2020-08-13T20:34:00 2020-08-13T06:50:00 true 33.03 0 33,03 °C °C true 24 0 24 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Bορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 20 false 2020-08-13T20:34:00 2020-08-13T06:50:00 2020-08-12T21:00:00 2020-08-13T00:00:00 180 1597276800 true 26.33 0 26,33 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 76 0 76 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-13T20:34:00 2020-08-13T06:50:00 2020-08-12T22:00:00 2020-08-13T01:00:00 180 1597280400 true 25.88 0 25,88 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 78 0 78 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-13T20:34:00 2020-08-13T06:50:00 2020-08-12T23:00:00 2020-08-13T02:00:00 180 1597284000 true 25.46 0 25,46 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-13T20:34:00 2020-08-13T06:50:00 2020-08-13T00:00:00 2020-08-13T03:00:00 180 1597287600 true 25.1 0 25,1 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-13T20:34:00 2020-08-13T06:50:00 2020-08-13T01:00:00 2020-08-13T04:00:00 180 1597291200 true 24.68 0 24,68 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-13T20:34:00 2020-08-13T06:50:00 2020-08-13T02:00:00 2020-08-13T05:00:00 180 1597294800 true 24.31 0 24,31 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-13T20:34:00 2020-08-13T06:50:00 2020-08-13T03:00:00 2020-08-13T06:00:00 180 1597298400 true 24.35 0 24,35 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-13T20:34:00 2020-08-13T06:50:00 2020-08-13T04:00:00 2020-08-13T07:00:00 180 1597302000 true 25 0 25 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-13T20:34:00 2020-08-13T06:50:00 2020-08-13T05:00:00 2020-08-13T08:00:00 180 1597305600 true 26.1 0 26,1 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-13T20:34:00 2020-08-13T06:50:00 2020-08-13T06:00:00 2020-08-13T09:00:00 180 1597309200 true 27.18 0 27,18 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-13T20:34:00 2020-08-13T06:50:00 2020-08-13T07:00:00 2020-08-13T10:00:00 180 1597312800 true 28.59 0 28,59 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-13T20:34:00 2020-08-13T06:50:00 2020-08-13T08:00:00 2020-08-13T11:00:00 180 1597316400 true 30.28 0 30,28 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0.0058 0 0,0058 mm mm true 62 0 62 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-13T20:34:00 2020-08-13T06:50:00 2020-08-13T09:00:00 2020-08-13T12:00:00 180 1597320000 true 31.58 0 31,58 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-13T20:34:00 2020-08-13T06:50:00 2020-08-13T10:00:00 2020-08-13T13:00:00 180 1597323600 true 32.26 0 32,26 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.009 0 0,009 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-13T20:34:00 2020-08-13T06:50:00 2020-08-13T11:00:00 2020-08-13T14:00:00 180 1597327200 true 32.57 0 32,57 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0114 0 0,0114 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-13T20:34:00 2020-08-13T06:50:00 2020-08-13T12:00:00 2020-08-13T15:00:00 180 1597330800 true 32.7 0 32,7 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.0144 0 0,0144 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-13T20:34:00 2020-08-13T06:50:00 2020-08-13T13:00:00 2020-08-13T16:00:00 180 1597334400 true 32.74 0 32,74 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.02 0 0,02 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-13T20:34:00 2020-08-13T06:50:00 2020-08-13T14:00:00 2020-08-13T17:00:00 180 1597338000 true 32.58 0 32,58 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-13T20:34:00 2020-08-13T06:50:00 2020-08-13T15:00:00 2020-08-13T18:00:00 180 1597341600 true 32.05 0 32,05 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.032 0 0,032 mm mm true 61 0 61 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-13T20:34:00 2020-08-13T06:50:00 2020-08-13T16:00:00 2020-08-13T19:00:00 180 1597345200 true 31.12 0 31,12 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-13T20:34:00 2020-08-13T06:50:00 2020-08-13T17:00:00 2020-08-13T20:00:00 180 1597348800 true 29.92 0 29,92 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-13T20:34:00 2020-08-13T06:50:00 2020-08-13T18:00:00 2020-08-13T21:00:00 180 1597352400 true 28.7 0 28,7 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-13T20:34:00 2020-08-13T06:50:00 2020-08-13T19:00:00 2020-08-13T22:00:00 180 1597356000 true 27.65 0 27,65 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-13T20:34:00 2020-08-13T06:50:00 2020-08-13T20:00:00 2020-08-13T23:00:00 180 1597359600 true 26.78 0 26,78 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0.02 0 0,02 % % 2020-08-12T21:00:00 2020-08-13T00:00:00 180 1597276800 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2020-08-13T03:50:00 2020-08-13T06:50:00 180 1597301400 2020-08-13T17:34:00 2020-08-13T20:34:00 180 1597350840 true 0.0322 0 0,0322 mm mm true 0.01 0 0,01 % % 3 Παρασκευή false 1 false 2020-08-14T20:32:00 2020-08-14T06:51:00 true 33.63 0 33,63 °C °C true 24.42 0 24,42 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Bορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NW false false false 0 0 NW10.png Υγρασία false 20 false 2020-08-14T20:32:00 2020-08-14T06:51:00 2020-08-13T21:00:00 2020-08-14T00:00:00 180 1597363200 true 26.3 0 26,3 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-14T20:32:00 2020-08-14T06:51:00 2020-08-13T22:00:00 2020-08-14T01:00:00 180 1597366800 true 25.95 0 25,95 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-14T20:32:00 2020-08-14T06:51:00 2020-08-13T23:00:00 2020-08-14T02:00:00 180 1597370400 true 25.65 0 25,65 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-14T20:32:00 2020-08-14T06:51:00 2020-08-14T00:00:00 2020-08-14T03:00:00 180 1597374000 true 25.43 0 25,43 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 80 0 80 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-14T20:32:00 2020-08-14T06:51:00 2020-08-14T01:00:00 2020-08-14T04:00:00 180 1597377600 true 25.08 0 25,08 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-14T20:32:00 2020-08-14T06:51:00 2020-08-14T02:00:00 2020-08-14T05:00:00 180 1597381200 true 24.74 0 24,74 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-14T20:32:00 2020-08-14T06:51:00 2020-08-14T03:00:00 2020-08-14T06:00:00 180 1597384800 true 24.77 0 24,77 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-14T20:32:00 2020-08-14T06:51:00 2020-08-14T04:00:00 2020-08-14T07:00:00 180 1597388400 true 25.41 0 25,41 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-14T20:32:00 2020-08-14T06:51:00 2020-08-14T05:00:00 2020-08-14T08:00:00 180 1597392000 true 26.41 0 26,41 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-14T20:32:00 2020-08-14T06:51:00 2020-08-14T06:00:00 2020-08-14T09:00:00 180 1597395600 true 27.5 0 27,5 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-14T20:32:00 2020-08-14T06:51:00 2020-08-14T07:00:00 2020-08-14T10:00:00 180 1597399200 true 28.89 0 28,89 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-14T20:32:00 2020-08-14T06:51:00 2020-08-14T08:00:00 2020-08-14T11:00:00 180 1597402800 true 30.46 0 30,46 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-14T20:32:00 2020-08-14T06:51:00 2020-08-14T09:00:00 2020-08-14T12:00:00 180 1597406400 true 31.72 0 31,72 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-14T20:32:00 2020-08-14T06:51:00 2020-08-14T10:00:00 2020-08-14T13:00:00 180 1597410000 true 32.44 0 32,44 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-14T20:32:00 2020-08-14T06:51:00 2020-08-14T11:00:00 2020-08-14T14:00:00 180 1597413600 true 32.99 0 32,99 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-14T20:32:00 2020-08-14T06:51:00 2020-08-14T12:00:00 2020-08-14T15:00:00 180 1597417200 true 33.24 0 33,24 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-14T20:32:00 2020-08-14T06:51:00 2020-08-14T13:00:00 2020-08-14T16:00:00 180 1597420800 true 33.34 0 33,34 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-14T20:32:00 2020-08-14T06:51:00 2020-08-14T14:00:00 2020-08-14T17:00:00 180 1597424400 true 32.98 0 32,98 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0061 0 0,0061 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-14T20:32:00 2020-08-14T06:51:00 2020-08-14T15:00:00 2020-08-14T18:00:00 180 1597428000 true 32.26 0 32,26 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-14T20:32:00 2020-08-14T06:51:00 2020-08-14T16:00:00 2020-08-14T19:00:00 180 1597431600 true 31.07 0 31,07 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-14T20:32:00 2020-08-14T06:51:00 2020-08-14T17:00:00 2020-08-14T20:00:00 180 1597435200 true 29.88 0 29,88 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-14T20:32:00 2020-08-14T06:51:00 2020-08-14T18:00:00 2020-08-14T21:00:00 180 1597438800 true 28.6 0 28,6 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-14T20:32:00 2020-08-14T06:51:00 2020-08-14T19:00:00 2020-08-14T22:00:00 180 1597442400 true 27.58 0 27,58 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-14T20:32:00 2020-08-14T06:51:00 2020-08-14T20:00:00 2020-08-14T23:00:00 180 1597446000 true 26.76 0 26,76 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0 0 0 % % 2020-08-13T21:00:00 2020-08-14T00:00:00 180 1597363200 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2020-08-14T03:51:00 2020-08-14T06:51:00 180 1597387860 2020-08-14T17:32:00 2020-08-14T20:32:00 180 1597437120 true 0.0073 0 0,0073 mm mm true 0 0 0 % % 4 Σάββατο false 1 false 2020-08-15T20:31:00 2020-08-15T06:52:00 true 32.93 0 32,93 °C °C true 23.96 0 23,96 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Bορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 20 false 2020-08-15T20:31:00 2020-08-15T06:52:00 2020-08-14T21:00:00 2020-08-15T00:00:00 180 1597449600 true 26.19 0 26,19 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 79 0 79 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-15T20:31:00 2020-08-15T06:52:00 2020-08-14T22:00:00 2020-08-15T01:00:00 180 1597453200 true 25.74 0 25,74 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-15T20:31:00 2020-08-15T06:52:00 2020-08-14T23:00:00 2020-08-15T02:00:00 180 1597456800 true 25.39 0 25,39 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-15T20:31:00 2020-08-15T06:52:00 2020-08-15T00:00:00 2020-08-15T03:00:00 180 1597460400 true 25.03 0 25,03 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-15T20:31:00 2020-08-15T06:52:00 2020-08-15T01:00:00 2020-08-15T04:00:00 180 1597464000 true 24.6 0 24,6 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-15T20:31:00 2020-08-15T06:52:00 2020-08-15T02:00:00 2020-08-15T05:00:00 180 1597467600 true 24.25 0 24,25 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 84 0 84 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-15T20:31:00 2020-08-15T06:52:00 2020-08-15T03:00:00 2020-08-15T06:00:00 180 1597471200 true 24.37 0 24,37 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 84 0 84 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:31:00 2020-08-15T06:52:00 2020-08-15T04:00:00 2020-08-15T07:00:00 180 1597474800 true 25.14 0 25,14 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 81 0 81 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:31:00 2020-08-15T06:52:00 2020-08-15T05:00:00 2020-08-15T08:00:00 180 1597478400 true 26.18 0 26,18 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:31:00 2020-08-15T06:52:00 2020-08-15T06:00:00 2020-08-15T09:00:00 180 1597482000 true 27.3 0 27,3 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:31:00 2020-08-15T06:52:00 2020-08-15T07:00:00 2020-08-15T10:00:00 180 1597485600 true 28.73 0 28,73 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-15T20:31:00 2020-08-15T06:52:00 2020-08-15T08:00:00 2020-08-15T11:00:00 180 1597489200 true 30.35 0 30,35 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-15T20:31:00 2020-08-15T06:52:00 2020-08-15T09:00:00 2020-08-15T12:00:00 180 1597492800 true 31.57 0 31,57 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-15T20:31:00 2020-08-15T06:52:00 2020-08-15T10:00:00 2020-08-15T13:00:00 180 1597496400 true 32.24 0 32,24 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-15T20:31:00 2020-08-15T06:52:00 2020-08-15T11:00:00 2020-08-15T14:00:00 180 1597500000 true 32.58 0 32,58 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-15T20:31:00 2020-08-15T06:52:00 2020-08-15T12:00:00 2020-08-15T15:00:00 180 1597503600 true 32.64 0 32,64 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-15T20:31:00 2020-08-15T06:52:00 2020-08-15T13:00:00 2020-08-15T16:00:00 180 1597507200 true 32.5 0 32,5 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-15T20:31:00 2020-08-15T06:52:00 2020-08-15T14:00:00 2020-08-15T17:00:00 180 1597510800 true 32.08 0 32,08 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-15T20:31:00 2020-08-15T06:52:00 2020-08-15T15:00:00 2020-08-15T18:00:00 180 1597514400 true 31.43 0 31,43 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-15T20:31:00 2020-08-15T06:52:00 2020-08-15T16:00:00 2020-08-15T19:00:00 180 1597518000 true 30.48 0 30,48 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-15T20:31:00 2020-08-15T06:52:00 2020-08-15T17:00:00 2020-08-15T20:00:00 180 1597521600 true 29.43 0 29,43 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0126 0 0,0126 mm mm true 73 0 73 % % true 1010.5 0 1010,5 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-15T20:31:00 2020-08-15T06:52:00 2020-08-15T18:00:00 2020-08-15T21:00:00 180 1597525200 true 28.28 0 28,28 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-15T20:31:00 2020-08-15T06:52:00 2020-08-15T19:00:00 2020-08-15T22:00:00 180 1597528800 true 27.34 0 27,34 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-15T20:31:00 2020-08-15T06:52:00 2020-08-15T20:00:00 2020-08-15T23:00:00 180 1597532400 true 26.45 0 26,45 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0 0 0 % % 2020-08-14T21:00:00 2020-08-15T00:00:00 180 1597449600 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2020-08-15T03:52:00 2020-08-15T06:52:00 180 1597474320 2020-08-15T17:31:00 2020-08-15T20:31:00 180 1597523460 true 0.0587 0 0,0587 mm mm true 0 0 0 % % 5 Κυριακή false 1 false 2020-08-16T20:30:00 2020-08-16T06:53:00 true 32.47 0 32,47 °C °C true 23.48 0 23,48 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF WNW false false false 0 0 NW10.png Υγρασία false 20 false 2020-08-16T20:30:00 2020-08-16T06:53:00 2020-08-15T21:00:00 2020-08-16T00:00:00 180 1597536000 true 25.83 0 25,83 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-16T20:30:00 2020-08-16T06:53:00 2020-08-15T22:00:00 2020-08-16T01:00:00 180 1597539600 true 25.39 0 25,39 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-16T20:30:00 2020-08-16T06:53:00 2020-08-15T23:00:00 2020-08-16T02:00:00 180 1597543200 true 25.03 0 25,03 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-16T20:30:00 2020-08-16T06:53:00 2020-08-16T00:00:00 2020-08-16T03:00:00 180 1597546800 true 24.63 0 24,63 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1010.2 0 1010,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-16T20:30:00 2020-08-16T06:53:00 2020-08-16T01:00:00 2020-08-16T04:00:00 180 1597550400 true 24.14 0 24,14 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1009.9 0 1009,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-16T20:30:00 2020-08-16T06:53:00 2020-08-16T02:00:00 2020-08-16T05:00:00 180 1597554000 true 23.76 0 23,76 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1009.6 0 1009,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-16T20:30:00 2020-08-16T06:53:00 2020-08-16T03:00:00 2020-08-16T06:00:00 180 1597557600 true 23.89 0 23,89 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1009.4 0 1009,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:30:00 2020-08-16T06:53:00 2020-08-16T04:00:00 2020-08-16T07:00:00 180 1597561200 true 24.61 0 24,61 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1009.7 0 1009,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:30:00 2020-08-16T06:53:00 2020-08-16T05:00:00 2020-08-16T08:00:00 180 1597564800 true 25.63 0 25,63 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 81 0 81 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-16T20:30:00 2020-08-16T06:53:00 2020-08-16T06:00:00 2020-08-16T09:00:00 180 1597568400 true 26.69 0 26,69 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 78 0 78 % % true 1010.2 0 1010,2 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-16T20:30:00 2020-08-16T06:53:00 2020-08-16T07:00:00 2020-08-16T10:00:00 180 1597572000 true 28.09 0 28,09 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 73 0 73 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-16T20:30:00 2020-08-16T06:53:00 2020-08-16T08:00:00 2020-08-16T11:00:00 180 1597575600 true 29.68 0 29,68 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-16T20:30:00 2020-08-16T06:53:00 2020-08-16T09:00:00 2020-08-16T12:00:00 180 1597579200 true 30.86 0 30,86 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-16T20:30:00 2020-08-16T06:53:00 2020-08-16T10:00:00 2020-08-16T13:00:00 180 1597582800 true 31.48 0 31,48 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-16T20:30:00 2020-08-16T06:53:00 2020-08-16T11:00:00 2020-08-16T14:00:00 180 1597586400 true 31.83 0 31,83 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-16T20:30:00 2020-08-16T06:53:00 2020-08-16T12:00:00 2020-08-16T15:00:00 180 1597590000 true 32.05 0 32,05 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1009.8 0 1009,8 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-16T20:30:00 2020-08-16T06:53:00 2020-08-16T13:00:00 2020-08-16T16:00:00 180 1597593600 true 32.19 0 32,19 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1009.5 0 1009,5 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-16T20:30:00 2020-08-16T06:53:00 2020-08-16T14:00:00 2020-08-16T17:00:00 180 1597597200 true 32.11 0 32,11 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1009.3 0 1009,3 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-16T20:30:00 2020-08-16T06:53:00 2020-08-16T15:00:00 2020-08-16T18:00:00 180 1597600800 true 31.69 0 31,69 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1009 0 1009 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-16T20:30:00 2020-08-16T06:53:00 2020-08-16T16:00:00 2020-08-16T19:00:00 180 1597604400 true 30.68 0 30,68 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1009 0 1009 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-16T20:30:00 2020-08-16T06:53:00 2020-08-16T17:00:00 2020-08-16T20:00:00 180 1597608000 true 29.37 0 29,37 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1008.8 0 1008,8 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-16T20:30:00 2020-08-16T06:53:00 2020-08-16T18:00:00 2020-08-16T21:00:00 180 1597611600 true 28.14 0 28,14 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1009 0 1009 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-16T20:30:00 2020-08-16T06:53:00 2020-08-16T19:00:00 2020-08-16T22:00:00 180 1597615200 true 27.15 0 27,15 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1009.4 0 1009,4 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-16T20:30:00 2020-08-16T06:53:00 2020-08-16T20:00:00 2020-08-16T23:00:00 180 1597618800 true 26.18 0 26,18 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0 0 0 % % 2020-08-15T21:00:00 2020-08-16T00:00:00 180 1597536000 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2020-08-16T03:53:00 2020-08-16T06:53:00 180 1597560780 2020-08-16T17:30:00 2020-08-16T20:30:00 180 1597609800 true 0.0096 0 0,0096 mm mm true 0 0 0 % % 6 Δευτέρα false 1 false 2020-08-17T20:28:00 2020-08-17T06:54:00 true 32.26 0 32,26 °C °C true 23.07 0 23,07 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Δυτικός πολύ ασθενής - 2 BF W false false false 0 0 W10.png Υγρασία false 20 false 2020-08-17T20:28:00 2020-08-17T06:54:00 2020-08-16T21:00:00 2020-08-17T00:00:00 180 1597622400 true 25.49 0 25,49 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 87 0 87 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-17T20:28:00 2020-08-17T06:54:00 2020-08-16T22:00:00 2020-08-17T01:00:00 180 1597626000 true 24.94 0 24,94 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-17T20:28:00 2020-08-17T06:54:00 2020-08-16T23:00:00 2020-08-17T02:00:00 180 1597629600 true 24.53 0 24,53 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-17T20:28:00 2020-08-17T06:54:00 2020-08-17T00:00:00 2020-08-17T03:00:00 180 1597633200 true 24.13 0 24,13 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1010.1 0 1010,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-17T20:28:00 2020-08-17T06:54:00 2020-08-17T01:00:00 2020-08-17T04:00:00 180 1597636800 true 23.69 0 23,69 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 91 0 91 % % true 1010.1 0 1010,1 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-17T20:28:00 2020-08-17T06:54:00 2020-08-17T02:00:00 2020-08-17T05:00:00 180 1597640400 true 23.37 0 23,37 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 94 0 94 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-17T20:28:00 2020-08-17T06:54:00 2020-08-17T03:00:00 2020-08-17T06:00:00 180 1597644000 true 23.45 0 23,45 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 94 0 94 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-17T20:28:00 2020-08-17T06:54:00 2020-08-17T04:00:00 2020-08-17T07:00:00 180 1597647600 true 24.11 0 24,11 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 91 0 91 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-17T20:28:00 2020-08-17T06:54:00 2020-08-17T05:00:00 2020-08-17T08:00:00 180 1597651200 true 25.13 0 25,13 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-17T20:28:00 2020-08-17T06:54:00 2020-08-17T06:00:00 2020-08-17T09:00:00 180 1597654800 true 26.24 0 26,24 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-17T20:28:00 2020-08-17T06:54:00 2020-08-17T07:00:00 2020-08-17T10:00:00 180 1597658400 true 27.7 0 27,7 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-17T20:28:00 2020-08-17T06:54:00 2020-08-17T08:00:00 2020-08-17T11:00:00 180 1597662000 true 29.43 0 29,43 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-17T20:28:00 2020-08-17T06:54:00 2020-08-17T09:00:00 2020-08-17T12:00:00 180 1597665600 true 30.68 0 30,68 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-17T20:28:00 2020-08-17T06:54:00 2020-08-17T10:00:00 2020-08-17T13:00:00 180 1597669200 true 31.26 0 31,26 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-17T20:28:00 2020-08-17T06:54:00 2020-08-17T11:00:00 2020-08-17T14:00:00 180 1597672800 true 31.57 0 31,57 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-17T20:28:00 2020-08-17T06:54:00 2020-08-17T12:00:00 2020-08-17T15:00:00 180 1597676400 true 31.8 0 31,8 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-17T20:28:00 2020-08-17T06:54:00 2020-08-17T13:00:00 2020-08-17T16:00:00 180 1597680000 true 31.97 0 31,97 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-17T20:28:00 2020-08-17T06:54:00 2020-08-17T14:00:00 2020-08-17T17:00:00 180 1597683600 true 31.94 0 31,94 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1010.8 0 1010,8 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-17T20:28:00 2020-08-17T06:54:00 2020-08-17T15:00:00 2020-08-17T18:00:00 180 1597687200 true 31.62 0 31,62 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-17T20:28:00 2020-08-17T06:54:00 2020-08-17T16:00:00 2020-08-17T19:00:00 180 1597690800 true 30.74 0 30,74 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1010.8 0 1010,8 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-17T20:28:00 2020-08-17T06:54:00 2020-08-17T17:00:00 2020-08-17T20:00:00 180 1597694400 true 29.47 0 29,47 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-17T20:28:00 2020-08-17T06:54:00 2020-08-17T18:00:00 2020-08-17T21:00:00 180 1597698000 true 28.26 0 28,26 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-17T20:28:00 2020-08-17T06:54:00 2020-08-17T19:00:00 2020-08-17T22:00:00 180 1597701600 true 27.31 0 27,31 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0 0 0 % % 2020-08-16T21:00:00 2020-08-17T00:00:00 180 1597622400 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2020-08-17T03:54:00 2020-08-17T06:54:00 180 1597647240 2020-08-17T17:28:00 2020-08-17T20:28:00 180 1597696080 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0 0 0 % %
sunny

Σήμερα

Αίθριος όλη την ημέρα.

28°c

windy

BF 1

deltiokairou

Ακτοπλοϊκός Οδηγός για την Ιθάκη

Πώς μπορώ να ταξιδέψω στην Ιθάκη;

Πτήσεις προς Ιθάκη

Το νησί της Ιθάκης δεν έχει αεροδρόμιο. Ωστόσο η γειτονική Κεφαλονιά διαθέτει αεροδρόμιο με πτήσεις εσωτερικού και διεθνείς πτήσεις από την Ευρώπη

Πλοία για τη Κεφαλονιά

Το ταξίδι με πλοίο ο μόνος τρόπος για να φτάσετε στο νησί


Ποιες ακτοπλοϊκές ταξιδεύουν στην Ιθάκη;

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δρομολόγια μόνον από την Κυλλήνη και την Κεφαλονιά (Πόρος). Αυτές οι γραμμές εξυπηρετούνται από την Levante Ferries


Πόσο κάνει το εισιτήριο για Ιθάκη;
 • Διαδρομή: Κυλλήνη για Κεφαλονιά
  Μέσο κόστος ανά επιβάτη που ταξιδεύει τον Ιούλιο: 57 €

Που μπορώ να παραλάβω τα εισιτήριά μου;

Στο λιμάνι του Πισαετού, θα βρείτε ένα γραφείο της Levante Ferries

Συνήθως τα γραφεία χρεώνουν ένα μικρό τέλος για την εκτύπωση των εισιτηρίων, περίπου 1€ ανά εισιτήριο. Αναλαμβάνουμε να στείλουμε το εισιτήριά σας με courier όπου κι αν βρίσκεστε, αρκεί να το επιλέξετε όταν κάνετε την κράτηση


Μπορώ να χρησιμοποιήσω e-ticket για τα πλοία προς/από την Ιθάκη;
N/A
Τι χρειάζομαι για να παραλάβω τα εισιτήρια;

Για να εκτυπώσετε το εισιτήριο θα πρέπει να κρατάτε ένα αντίγραφο της κράτησης ή να την έχετε στο τηλέφωνό σας, καθώς και ένα έγκυρο έγγραφο ταυτοποίησης με φωτογραφία (διαβατήριο ή ταυτότητα) που θα χρειαστεί και στην επιβίβασή σας


Πώς θα βρω φθηνά εισιτήρια;

Οι συμβουλές μας για ένα οικονομικό εισιτήριο:

 • Κάντε την κράτηση όσο το δυνατό νωρίτερα
  Πολλές εταιρείες διαθέτουν εισιτήρια προσφοράς σε περιορισμένο αριθμό για κάθε δρομολόγιο. Αναζητείστε τα εγκαίρως στο Zaplous, ώστε να προλάβετε ένα τέτοιο εισιτήριο
 • Συγκρίνετε τις τιμές μεταξύ των ακτοπλοϊκών εταιρειών που κάνουν τη διαδρομή, χρησιμοποιώντας την αναζήτηση στο Zaplous
 • Αποφύγετε την επιλογή ταχύπλοου
  Η επιλογή ενός ταχύπλοου για Ιθάκη θα σας γλυτώσει χρόνο από το ταξίδι, ωστόσο το εισιτήριο είναι πάντα ακριβότερο από του συμβατικού πλοίου
 • Επιλέξτε εσωτερική καμπίνα αντί για εξωτερική
  Αν προτιμάτε να ταξιδεύετε σε καμπίνα, η εσωτερική είναι πάντα οικονομικότερη. Η μόνη διαφορά είναι πως δεν διαθέτει παράθυρο

Πως θα φτάσω στην Ιθάκη από την ηπειρωτική Ελλάδα;

Μπορείτε να ταξιδέψετε στην Ιθάκη από την Κυλλήνη

Υπάρχει επίσης σύνδεση με το λιμάνι του Πόρου στην Κεφαλονιά


Πως θα φτάσω στο λιμάνι;
 • Με αυτοκίνητο
  Το λιμάνι του Πισαετού είναι εύκολα προσβάσιμο οδικώς και διαθέτει επαρκή σήμανση οπότε δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα να το βρείτε
 • Λεωφορείο
  Οι συνδέσεις με λεωφορείο είναι διαθέσιμες το καλοκαίρι και τα δρομολόγια προσαρμόζονται στις αφίξεις και αναχωρήσεις των πλοίων
 • Ταξί
  To λιμάνι του Πισαετού ξεκίνησε πρόσφατα τη λειτουργία του οπότε δεν έχουμε ακόμη στοιχεία γα τη θέση και τη διαθεσιμότητα των ταξί

Οι προτάσεις μας όσο είστε στην Ιθάκη

 • Επισκεφθείτε το χωριό Φρίκες για να απολαύστε τα κρυστάλλινα νερά καθώς και φρέσκο ​​ψάρι
 • Ανεβάστε εντυπωσιακές φωτογραφίες από το Κιόνι στο Instagram. Το πιο όμορφο χωριό στο νησί
 • Εξερευνήστε τη Σπηλιά του Λοΐζου όπου έχει βρεθεί πραγματικά κρυμμένος θησαυρός
 • Επισκεφθείτε τον έρημο μεσαιωνικό οικισμό του Παλαιού στη Χώρα
 • Μάθετε για την Ελληνική Επανάσταση κατά των Τούρκων με μια επίσκεψη στο Καραϊσκάκη House

Χρήσιμα τηλέφωνα στην Ιθάκη

 • Αστυνομικό τμήμα : 26740 32205
 • Νοσοκομείο: 26740 32222
 • Λιμεναρχείο: 26740 32909
 • Λεωφορεία: 26740 32104

Πότε θα πρέπει να βρίσκομαι στο λιμάνι;

 • Με τα πόδια: Τουλάχιστον μία ώρα πριν ταξιδέψετε
 • Με αυτοκίνητο: Τουλάχιστον δύο ώρες πριν ταξιδέψετε, καθώς τον Ιούλιο και τον Αύγουστο παρατηρείται αυξημένη κίνηση κατά τις ώρες άφιξης/αναχώρησης των πλοίων.

Μπορώ να πάρω μαζί μου το κατοικίδιό μου;


Ναι, μπορείτε να πάρετε το κατοικίδιό σας στο πλοίο, ωστόσο δεν είναι δυνατό να κάνετε κράτηση για το ειδικό κλουβί.

 • Τα συμβατικά πλοία διαθέτουν ειδικά κλουβιά σε κλιματιζόμενο χώρο ("σκυλιέρες") αλλά κατά την υψηλή περίοδο γεμίζουν γρήγορα. Μπορείτε να έχετε το σκυλί μαζί σας, σε όλες τις ανοιχτές περιοχές του καταστρώματος, πάντοτε με λουρί. Τα μικρόσωμα ζώα μπορούν να ταξιδεύουν μέσα στο πλοίο, εφόσον παραμένουν μέσα στην ειδική ταξιδιωτική τσάντα.


  Η καλύτερη επιλογή είναι να κλείσετε μια καμπίνα κατοικιδίων (PET). Πρόκειται για κανονικές καμπίνες, μόνο που δεν έχουν μοκέτα. Έτσι θα ταξιδέψετε χωρίς άγχος, ακόμη και τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο που τα πλοία είναι γεμάτα.

 • Τα ταχύπλοα πλοία και τα καταμαράν έχουν και αυτά ειδικά κλουβιάαλλά είναι περιορισμένα σε αριθμό. Επιπλέον στα περισσότερα ταχύπλοα δεν υπάρχουν ανοικτοί χώροι καταστρώματος προσβάσιμοι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οπότε δεν θα μπορέσετε να είστε έξω μαζί με το τετράποδο φίλο σας. Ωστόσο, αν το κατοικίδιό σας είναι μικρόσωμο και βρίσκεται μέσα σε ταξιδιωτική τσάντα, θα μπορείτε να το κρατήσετε μέσα.

Μπορώ να πληρώσω με PayPal ή χρεωστική κάρτα;

Ναι, η πληρωμή μπορεί να γίνει με οποιαδήποτε χρεωστική κάρτα, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα ασφαλούς πληρωμής με PayPal.

Copyright: Zaplous.gr 2020 ©