ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΙΘΑΚΗ

Η Ιθάκη συνδέεται ακτοπλοϊκά με το λιμάνι της Κυλλήνης και την Κεφαλονιά. Η πιο δημοφιλής διαδρομή είναι από την Κυλλήνη. Το κύριο λιμάνι του νησιού είναι το Πισαετός που είναι περίπου 7 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Βαθύ

ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΙΘΑΚΗ

0 9132 false 1 false 2020-06-04T20:57:00 2020-06-04T06:14:00 0.0 true 24 0 24 °C °C true 1014 0 1014 mb mb true 51 0 51 % % 2020-06-04T11:00:00 2020-06-04T14:00:00 180 1591279200 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF WSW false false false 0 0 SW10.png Αίθριος Clear 0 Πέμπτη false 1 false 2020-06-04T20:57:00 2020-06-04T06:14:00 true 25.38 0 25,38 °C °C true 14.85 0 14,85 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF WSW false false false 0 0 SW10.png Αίθριος false 20 false 2020-06-04T20:57:00 2020-06-04T06:14:00 2020-06-04T00:00:00 2020-06-04T03:00:00 180 1591239600 true 16.23 0 16,23 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 N05.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-04T20:57:00 2020-06-04T06:14:00 2020-06-04T01:00:00 2020-06-04T04:00:00 180 1591243200 true 15.71 0 15,71 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-04T20:57:00 2020-06-04T06:14:00 2020-06-04T02:00:00 2020-06-04T05:00:00 180 1591246800 true 15.21 0 15,21 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-04T20:57:00 2020-06-04T06:14:00 2020-06-04T03:00:00 2020-06-04T06:00:00 180 1591250400 true 15.21 0 15,21 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-04T20:57:00 2020-06-04T06:14:00 2020-06-04T04:00:00 2020-06-04T07:00:00 180 1591254000 true 16.1 0 16,1 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-04T20:57:00 2020-06-04T06:14:00 2020-06-04T05:00:00 2020-06-04T08:00:00 180 1591257600 true 17.52 0 17,52 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-04T20:57:00 2020-06-04T06:14:00 2020-06-04T06:00:00 2020-06-04T09:00:00 180 1591261200 true 18.95 0 18,95 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-04T20:57:00 2020-06-04T06:14:00 2020-06-04T07:00:00 2020-06-04T10:00:00 180 1591264800 true 20.31 0 20,31 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-04T20:57:00 2020-06-04T06:14:00 2020-06-04T08:00:00 2020-06-04T11:00:00 180 1591268400 true 21.71 0 21,71 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-04T20:57:00 2020-06-04T06:14:00 2020-06-04T09:00:00 2020-06-04T12:00:00 180 1591272000 true 22.85 0 22,85 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-04T20:57:00 2020-06-04T06:14:00 2020-06-04T10:00:00 2020-06-04T13:00:00 180 1591275600 true 23.65 0 23,65 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-04T20:57:00 2020-06-04T06:14:00 2020-06-04T11:00:00 2020-06-04T14:00:00 180 1591279200 true 24.26 0 24,26 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 51 0 51 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-04T20:57:00 2020-06-04T06:14:00 2020-06-04T12:00:00 2020-06-04T15:00:00 180 1591282800 true 24.74 0 24,74 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 49 0 49 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-04T20:57:00 2020-06-04T06:14:00 2020-06-04T13:00:00 2020-06-04T16:00:00 180 1591286400 true 25.06 0 25,06 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 47 0 47 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-04T20:57:00 2020-06-04T06:14:00 2020-06-04T14:00:00 2020-06-04T17:00:00 180 1591290000 true 25.02 0 25,02 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 46 0 46 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-04T20:57:00 2020-06-04T06:14:00 2020-06-04T15:00:00 2020-06-04T18:00:00 180 1591293600 true 24.49 0 24,49 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 46 0 46 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-04T20:57:00 2020-06-04T06:14:00 2020-06-04T16:00:00 2020-06-04T19:00:00 180 1591297200 true 23.42 0 23,42 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-04T20:57:00 2020-06-04T06:14:00 2020-06-04T17:00:00 2020-06-04T20:00:00 180 1591300800 true 22.16 0 22,16 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-04T20:57:00 2020-06-04T06:14:00 2020-06-04T18:00:00 2020-06-04T21:00:00 180 1591304400 true 20.88 0 20,88 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 62 0 62 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-04T20:57:00 2020-06-04T06:14:00 2020-06-04T19:00:00 2020-06-04T22:00:00 180 1591308000 true 19.69 0 19,69 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 68 0 68 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-04T20:57:00 2020-06-04T06:14:00 2020-06-04T20:00:00 2020-06-04T23:00:00 180 1591311600 true 18.74 0 18,74 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0 0 0 % % 2020-06-03T21:00:00 2020-06-04T00:00:00 180 1591228800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-06-04T03:14:00 2020-06-04T06:14:00 180 1591251240 2020-06-04T17:57:00 2020-06-04T20:57:00 180 1591304220 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0 0 0 % % 1 Παρασκευή false 2 false 2020-06-05T20:58:00 2020-06-05T06:13:00 true 25.56 0 25,56 °C °C true 15.2 0 15,2 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Nοτιοανατολικός πολύ ασθενής - 2 BF SE false false false 0 0 SE10.png Αίθριος false 20 false 2020-06-05T20:58:00 2020-06-05T06:13:00 2020-06-04T21:00:00 2020-06-05T00:00:00 180 1591315200 true 18 0 18 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-05T20:58:00 2020-06-05T06:13:00 2020-06-04T22:00:00 2020-06-05T01:00:00 180 1591318800 true 17.47 0 17,47 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-05T20:58:00 2020-06-05T06:13:00 2020-06-04T23:00:00 2020-06-05T02:00:00 180 1591322400 true 17.05 0 17,05 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-05T20:58:00 2020-06-05T06:13:00 2020-06-05T00:00:00 2020-06-05T03:00:00 180 1591326000 true 16.64 0 16,64 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 89 0 89 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-05T20:58:00 2020-06-05T06:13:00 2020-06-05T01:00:00 2020-06-05T04:00:00 180 1591329600 true 16.11 0 16,11 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 90 0 90 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-05T20:58:00 2020-06-05T06:13:00 2020-06-05T02:00:00 2020-06-05T05:00:00 180 1591333200 true 15.56 0 15,56 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 90 0 90 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-05T20:58:00 2020-06-05T06:13:00 2020-06-05T03:00:00 2020-06-05T06:00:00 180 1591336800 true 15.57 0 15,57 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 88 0 88 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-05T20:58:00 2020-06-05T06:13:00 2020-06-05T04:00:00 2020-06-05T07:00:00 180 1591340400 true 16.53 0 16,53 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0.0067 0 0,0067 mm mm true 81 0 81 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0.24 0 0,24 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-05T20:58:00 2020-06-05T06:13:00 2020-06-05T05:00:00 2020-06-05T08:00:00 180 1591344000 true 18.06 0 18,06 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0.3 0 0,3 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-06-05T20:58:00 2020-06-05T06:13:00 2020-06-05T06:00:00 2020-06-05T09:00:00 180 1591347600 true 19.54 0 19,54 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 66 0 66 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0.41 0 0,41 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-06-05T20:58:00 2020-06-05T06:13:00 2020-06-05T07:00:00 2020-06-05T10:00:00 180 1591351200 true 20.88 0 20,88 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0093 0 0,0093 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0.58 0 0,58 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-06-05T20:58:00 2020-06-05T06:13:00 2020-06-05T08:00:00 2020-06-05T11:00:00 180 1591354800 true 22.14 0 22,14 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0131 0 0,0131 mm mm true 51 0 51 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0.8 0 0,8 % % Συννεφιά false 4 false 2020-06-05T20:58:00 2020-06-05T06:13:00 2020-06-05T09:00:00 2020-06-05T12:00:00 180 1591358400 true 23.18 0 23,18 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.0226 0 0,0226 mm mm true 46 0 46 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Συννεφιά false 4 false 2020-06-05T20:58:00 2020-06-05T06:13:00 2020-06-05T10:00:00 2020-06-05T13:00:00 180 1591362000 true 23.82 0 23,82 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.055 0 0,055 mm mm true 45 0 45 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-06-05T20:58:00 2020-06-05T06:13:00 2020-06-05T11:00:00 2020-06-05T14:00:00 180 1591365600 true 24.2 0 24,2 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.1132 0 0,1132 mm mm true 46 0 46 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2020-06-05T20:58:00 2020-06-05T06:13:00 2020-06-05T12:00:00 2020-06-05T15:00:00 180 1591369200 true 24.66 0 24,66 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.1427 0 0,1427 mm mm true 47 0 47 % % true 1010.1 0 1010,1 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Συννεφιά false 4 false 2020-06-05T20:58:00 2020-06-05T06:13:00 2020-06-05T13:00:00 2020-06-05T16:00:00 180 1591372800 true 25.15 0 25,15 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.0848 0 0,0848 mm mm true 47 0 47 % % true 1009.7 0 1009,7 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2020-06-05T20:58:00 2020-06-05T06:13:00 2020-06-05T14:00:00 2020-06-05T17:00:00 180 1591376400 true 25.27 0 25,27 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.0214 0 0,0214 mm mm true 49 0 49 % % true 1009.3 0 1009,3 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-06-05T20:58:00 2020-06-05T06:13:00 2020-06-05T15:00:00 2020-06-05T18:00:00 180 1591380000 true 24.87 0 24,87 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1008.4 0 1008,4 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-06-05T20:58:00 2020-06-05T06:13:00 2020-06-05T16:00:00 2020-06-05T19:00:00 180 1591383600 true 23.87 0 23,87 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.0104 0 0,0104 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1008.6 0 1008,6 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-06-05T20:58:00 2020-06-05T06:13:00 2020-06-05T17:00:00 2020-06-05T20:00:00 180 1591387200 true 22.69 0 22,69 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0438 0 0,0438 mm mm true 60 0 60 % % true 1008.4 0 1008,4 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2020-06-05T20:58:00 2020-06-05T06:13:00 2020-06-05T18:00:00 2020-06-05T21:00:00 180 1591390800 true 21.56 0 21,56 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0933 0 0,0933 mm mm true 65 0 65 % % true 1008.3 0 1008,3 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Συννεφιά false 4 false 2020-06-05T20:58:00 2020-06-05T06:13:00 2020-06-05T19:00:00 2020-06-05T22:00:00 180 1591394400 true 20.68 0 20,68 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.1336 0 0,1336 mm mm true 70 0 70 % % true 1007.9 0 1007,9 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Συννεφιά false 4 false 2020-06-05T20:58:00 2020-06-05T06:13:00 2020-06-05T20:00:00 2020-06-05T23:00:00 180 1591398000 true 19.97 0 19,97 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.2291 0 0,2291 mm mm true 74 0 74 % % true 1007.6 0 1007,6 mb mb true 0.95 0 0,95 % % 2020-06-04T21:00:00 2020-06-05T00:00:00 180 1591315200 Βροχή κατα τη διάρκεια της νύχτας. Rain overnight. 2020-06-05T03:13:00 2020-06-05T06:13:00 180 1591337580 2020-06-05T17:58:00 2020-06-05T20:58:00 180 1591390680 true 0.3849 0 0,3849 mm mm true 0.64 0 0,64 % % 2 Σάββατο false 9 false 2020-06-06T20:58:00 2020-06-06T06:13:00 true 23.92 0 23,92 °C °C true 17.97 0 17,97 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF WNW false false false 0 0 NW10.png Συννεφιά false 4 false 2020-06-06T20:58:00 2020-06-06T06:13:00 2020-06-05T21:00:00 2020-06-06T00:00:00 180 1591401600 true 19.43 0 19,43 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.3849 0 0,3849 mm mm true 77 0 77 % % true 1007.4 0 1007,4 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-06-06T20:58:00 2020-06-06T06:13:00 2020-06-05T22:00:00 2020-06-06T01:00:00 180 1591405200 true 18.98 0 18,98 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.7628 0 0,7628 mm mm true 80 0 80 % % true 1007.4 0 1007,4 mb mb true 0.82 0 0,82 % % Βροχή false 9 false 2020-06-06T20:58:00 2020-06-06T06:13:00 2020-06-05T23:00:00 2020-06-06T02:00:00 180 1591408800 true 18.62 0 18,62 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 1.6163 0 1,6163 mm mm true 83 0 83 % % true 1007.3 0 1007,3 mb mb true 0.7 0 0,7 % % Βροχή false 9 false 2020-06-06T20:58:00 2020-06-06T06:13:00 2020-06-06T00:00:00 2020-06-06T03:00:00 180 1591412400 true 18.37 0 18,37 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 2.1104 0 2,1104 mm mm true 84 0 84 % % true 1007.3 0 1007,3 mb mb true 0.65 0 0,65 % % Βροχή false 9 false 2020-06-06T20:58:00 2020-06-06T06:13:00 2020-06-06T01:00:00 2020-06-06T04:00:00 180 1591416000 true 18.25 0 18,25 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 1.2479 0 1,2479 mm mm true 85 0 85 % % true 1007.4 0 1007,4 mb mb true 0.73 0 0,73 % % Συννεφιά false 4 false 2020-06-06T20:58:00 2020-06-06T06:13:00 2020-06-06T02:00:00 2020-06-06T05:00:00 180 1591419600 true 18.26 0 18,26 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.2945 0 0,2945 mm mm true 84 0 84 % % true 1007.4 0 1007,4 mb mb true 0.89 0 0,89 % % Συννεφιά false 4 false 2020-06-06T20:58:00 2020-06-06T06:13:00 2020-06-06T03:00:00 2020-06-06T06:00:00 180 1591423200 true 18.42 0 18,42 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0667 0 0,0667 mm mm true 83 0 83 % % true 1007.6 0 1007,6 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-06-06T20:58:00 2020-06-06T06:13:00 2020-06-06T04:00:00 2020-06-06T07:00:00 180 1591426800 true 18.73 0 18,73 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0448 0 0,0448 mm mm true 82 0 82 % % true 1008 0 1008 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-06-06T20:58:00 2020-06-06T06:13:00 2020-06-06T05:00:00 2020-06-06T08:00:00 180 1591430400 true 19.2 0 19,2 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0293 0 0,0293 mm mm true 80 0 80 % % true 1008.4 0 1008,4 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-06-06T20:58:00 2020-06-06T06:13:00 2020-06-06T06:00:00 2020-06-06T09:00:00 180 1591434000 true 19.94 0 19,94 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0248 0 0,0248 mm mm true 76 0 76 % % true 1008.8 0 1008,8 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-06-06T20:58:00 2020-06-06T06:13:00 2020-06-06T07:00:00 2020-06-06T10:00:00 180 1591437600 true 21.02 0 21,02 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0141 0 0,0141 mm mm true 71 0 71 % % true 1009.3 0 1009,3 mb mb true 0.88 0 0,88 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-06-06T20:58:00 2020-06-06T06:13:00 2020-06-06T08:00:00 2020-06-06T11:00:00 180 1591441200 true 22.1 0 22,1 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0134 0 0,0134 mm mm true 65 0 65 % % true 1009.7 0 1009,7 mb mb true 0.73 0 0,73 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-06-06T20:58:00 2020-06-06T06:13:00 2020-06-06T09:00:00 2020-06-06T12:00:00 180 1591444800 true 22.95 0 22,95 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0209 0 0,0209 mm mm true 59 0 59 % % true 1010.1 0 1010,1 mb mb true 0.6 0 0,6 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-06-06T20:58:00 2020-06-06T06:13:00 2020-06-06T10:00:00 2020-06-06T13:00:00 180 1591448400 true 23.42 0 23,42 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0177 0 0,0177 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0.51 0 0,51 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-06-06T20:58:00 2020-06-06T06:13:00 2020-06-06T11:00:00 2020-06-06T14:00:00 180 1591452000 true 23.6 0 23,6 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0122 0 0,0122 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0.44 0 0,44 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-06-06T20:58:00 2020-06-06T06:13:00 2020-06-06T12:00:00 2020-06-06T15:00:00 180 1591455600 true 23.59 0 23,59 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.011 0 0,011 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0.36 0 0,36 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-06T20:58:00 2020-06-06T06:13:00 2020-06-06T13:00:00 2020-06-06T16:00:00 180 1591459200 true 23.63 0 23,63 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.0078 0 0,0078 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1010.5 0 1010,5 mb mb true 0.25 0 0,25 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-06T20:58:00 2020-06-06T06:13:00 2020-06-06T14:00:00 2020-06-06T17:00:00 180 1591462800 true 23.35 0 23,35 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1010.1 0 1010,1 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-06T20:58:00 2020-06-06T06:13:00 2020-06-06T15:00:00 2020-06-06T18:00:00 180 1591466400 true 22.9 0 22,9 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1010.1 0 1010,1 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-06T20:58:00 2020-06-06T06:13:00 2020-06-06T16:00:00 2020-06-06T19:00:00 180 1591470000 true 22.08 0 22,08 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-06T20:58:00 2020-06-06T06:13:00 2020-06-06T17:00:00 2020-06-06T20:00:00 180 1591473600 true 21.17 0 21,17 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0059 0 0,0059 mm mm true 67 0 67 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-06T20:58:00 2020-06-06T06:13:00 2020-06-06T18:00:00 2020-06-06T21:00:00 180 1591477200 true 20.21 0 20,21 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0074 0 0,0074 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-06T20:58:00 2020-06-06T06:13:00 2020-06-06T19:00:00 2020-06-06T22:00:00 180 1591480800 true 19.47 0 19,47 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-06T20:58:00 2020-06-06T06:13:00 2020-06-06T20:00:00 2020-06-06T23:00:00 180 1591484400 true 18.83 0 18,83 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0.01 0 0,01 % % 2020-06-05T21:00:00 2020-06-06T00:00:00 180 1591401600 Βροχή το πρωί. Rain in the morning. 2020-06-06T03:13:00 2020-06-06T06:13:00 180 1591423980 2020-06-06T17:58:00 2020-06-06T20:58:00 180 1591477080 true 2.1179 0 2,1179 mm mm true 0.51 0 0,51 % % 3 Κυριακή false 1 false 2020-06-07T20:59:00 2020-06-07T06:13:00 true 26.11 0 26,11 °C °C true 16.92 0 16,92 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Bορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 20 false 2020-06-07T20:59:00 2020-06-07T06:13:00 2020-06-06T21:00:00 2020-06-07T00:00:00 180 1591488000 true 18.3 0 18,3 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-07T20:59:00 2020-06-07T06:13:00 2020-06-06T22:00:00 2020-06-07T01:00:00 180 1591491600 true 17.95 0 17,95 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-07T20:59:00 2020-06-07T06:13:00 2020-06-06T23:00:00 2020-06-07T02:00:00 180 1591495200 true 17.72 0 17,72 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-07T20:59:00 2020-06-07T06:13:00 2020-06-07T00:00:00 2020-06-07T03:00:00 180 1591498800 true 17.58 0 17,58 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-07T20:59:00 2020-06-07T06:13:00 2020-06-07T01:00:00 2020-06-07T04:00:00 180 1591502400 true 17.35 0 17,35 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-07T20:59:00 2020-06-07T06:13:00 2020-06-07T02:00:00 2020-06-07T05:00:00 180 1591506000 true 17.19 0 17,19 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-07T20:59:00 2020-06-07T06:13:00 2020-06-07T03:00:00 2020-06-07T06:00:00 180 1591509600 true 17.37 0 17,37 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-07T20:59:00 2020-06-07T06:13:00 2020-06-07T04:00:00 2020-06-07T07:00:00 180 1591513200 true 18.17 0 18,17 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-07T20:59:00 2020-06-07T06:13:00 2020-06-07T05:00:00 2020-06-07T08:00:00 180 1591516800 true 19.36 0 19,36 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-07T20:59:00 2020-06-07T06:13:00 2020-06-07T06:00:00 2020-06-07T09:00:00 180 1591520400 true 20.63 0 20,63 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-07T20:59:00 2020-06-07T06:13:00 2020-06-07T07:00:00 2020-06-07T10:00:00 180 1591524000 true 21.81 0 21,81 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-07T20:59:00 2020-06-07T06:13:00 2020-06-07T08:00:00 2020-06-07T11:00:00 180 1591527600 true 22.81 0 22,81 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-07T20:59:00 2020-06-07T06:13:00 2020-06-07T09:00:00 2020-06-07T12:00:00 180 1591531200 true 23.61 0 23,61 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-07T20:59:00 2020-06-07T06:13:00 2020-06-07T10:00:00 2020-06-07T13:00:00 180 1591534800 true 24.13 0 24,13 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-07T20:59:00 2020-06-07T06:13:00 2020-06-07T11:00:00 2020-06-07T14:00:00 180 1591538400 true 24.27 0 24,27 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-07T20:59:00 2020-06-07T06:13:00 2020-06-07T12:00:00 2020-06-07T15:00:00 180 1591542000 true 24.54 0 24,54 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-07T20:59:00 2020-06-07T06:13:00 2020-06-07T13:00:00 2020-06-07T16:00:00 180 1591545600 true 25.64 0 25,64 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-07T20:59:00 2020-06-07T06:13:00 2020-06-07T14:00:00 2020-06-07T17:00:00 180 1591549200 true 25.81 0 25,81 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-07T20:59:00 2020-06-07T06:13:00 2020-06-07T15:00:00 2020-06-07T18:00:00 180 1591552800 true 25.42 0 25,42 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-07T20:59:00 2020-06-07T06:13:00 2020-06-07T16:00:00 2020-06-07T19:00:00 180 1591556400 true 24.45 0 24,45 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-07T20:59:00 2020-06-07T06:13:00 2020-06-07T17:00:00 2020-06-07T20:00:00 180 1591560000 true 23.29 0 23,29 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 59 0 59 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-07T20:59:00 2020-06-07T06:13:00 2020-06-07T18:00:00 2020-06-07T21:00:00 180 1591563600 true 22.15 0 22,15 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-06-07T20:59:00 2020-06-07T06:13:00 2020-06-07T19:00:00 2020-06-07T22:00:00 180 1591567200 true 21.08 0 21,08 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0.33 0 0,33 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-06-07T20:59:00 2020-06-07T06:13:00 2020-06-07T20:00:00 2020-06-07T23:00:00 180 1591570800 true 20.07 0 20,07 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0.48 0 0,48 % % 2020-06-06T21:00:00 2020-06-07T00:00:00 180 1591488000 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-06-07T03:13:00 2020-06-07T06:13:00 180 1591510380 2020-06-07T17:59:00 2020-06-07T20:59:00 180 1591563540 true 0.0075 0 0,0075 mm mm true 0.09 0 0,09 % % 4 Δευτέρα false 1 false 2020-06-08T20:59:00 2020-06-08T06:13:00 true 27.75 0 27,75 °C °C true 16.69 0 16,69 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF WNW false false false 0 0 NW10.png Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-06-08T20:59:00 2020-06-08T06:13:00 2020-06-07T21:00:00 2020-06-08T00:00:00 180 1591574400 true 19.2 0 19,2 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0.56 0 0,56 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-06-08T20:59:00 2020-06-08T06:13:00 2020-06-07T22:00:00 2020-06-08T01:00:00 180 1591578000 true 18.63 0 18,63 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0.51 0 0,51 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-06-08T20:59:00 2020-06-08T06:13:00 2020-06-07T23:00:00 2020-06-08T02:00:00 180 1591581600 true 18.26 0 18,26 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0.39 0 0,39 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-08T20:59:00 2020-06-08T06:13:00 2020-06-08T00:00:00 2020-06-08T03:00:00 180 1591585200 true 17.94 0 17,94 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0.28 0 0,28 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-08T20:59:00 2020-06-08T06:13:00 2020-06-08T01:00:00 2020-06-08T04:00:00 180 1591588800 true 17.47 0 17,47 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0.22 0 0,22 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-08T20:59:00 2020-06-08T06:13:00 2020-06-08T02:00:00 2020-06-08T05:00:00 180 1591592400 true 17.02 0 17,02 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-08T20:59:00 2020-06-08T06:13:00 2020-06-08T03:00:00 2020-06-08T06:00:00 180 1591596000 true 17.05 0 17,05 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-08T20:59:00 2020-06-08T06:13:00 2020-06-08T04:00:00 2020-06-08T07:00:00 180 1591599600 true 17.82 0 17,82 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-08T20:59:00 2020-06-08T06:13:00 2020-06-08T05:00:00 2020-06-08T08:00:00 180 1591603200 true 19.06 0 19,06 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 75 0 75 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-08T20:59:00 2020-06-08T06:13:00 2020-06-08T06:00:00 2020-06-08T09:00:00 180 1591606800 true 20.49 0 20,49 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 70 0 70 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-08T20:59:00 2020-06-08T06:13:00 2020-06-08T07:00:00 2020-06-08T10:00:00 180 1591610400 true 22 0 22 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-08T20:59:00 2020-06-08T06:13:00 2020-06-08T08:00:00 2020-06-08T11:00:00 180 1591614000 true 23.41 0 23,41 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-08T20:59:00 2020-06-08T06:13:00 2020-06-08T09:00:00 2020-06-08T12:00:00 180 1591617600 true 24.53 0 24,53 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-08T20:59:00 2020-06-08T06:13:00 2020-06-08T10:00:00 2020-06-08T13:00:00 180 1591621200 true 25.35 0 25,35 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-08T20:59:00 2020-06-08T06:13:00 2020-06-08T11:00:00 2020-06-08T14:00:00 180 1591624800 true 25.88 0 25,88 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-08T20:59:00 2020-06-08T06:13:00 2020-06-08T12:00:00 2020-06-08T15:00:00 180 1591628400 true 26.58 0 26,58 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 46 0 46 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-08T20:59:00 2020-06-08T06:13:00 2020-06-08T13:00:00 2020-06-08T16:00:00 180 1591632000 true 27.12 0 27,12 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 44 0 44 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-06-08T20:59:00 2020-06-08T06:13:00 2020-06-08T14:00:00 2020-06-08T17:00:00 180 1591635600 true 27.47 0 27,47 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 42 0 42 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0.43 0 0,43 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-06-08T20:59:00 2020-06-08T06:13:00 2020-06-08T15:00:00 2020-06-08T18:00:00 180 1591639200 true 27.15 0 27,15 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 42 0 42 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0.59 0 0,59 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-06-08T20:59:00 2020-06-08T06:13:00 2020-06-08T16:00:00 2020-06-08T19:00:00 180 1591642800 true 26.1 0 26,1 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 46 0 46 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0.55 0 0,55 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-06-08T20:59:00 2020-06-08T06:13:00 2020-06-08T17:00:00 2020-06-08T20:00:00 180 1591646400 true 24.62 0 24,62 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0.42 0 0,42 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-08T20:59:00 2020-06-08T06:13:00 2020-06-08T18:00:00 2020-06-08T21:00:00 180 1591650000 true 23.35 0 23,35 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0.29 0 0,29 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-08T20:59:00 2020-06-08T06:13:00 2020-06-08T19:00:00 2020-06-08T22:00:00 180 1591653600 true 22.24 0 22,24 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-08T20:59:00 2020-06-08T06:13:00 2020-06-08T20:00:00 2020-06-08T23:00:00 180 1591657200 true 21.31 0 21,31 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0.08 0 0,08 % % 2020-06-07T21:00:00 2020-06-08T00:00:00 180 1591574400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-06-08T03:13:00 2020-06-08T06:13:00 180 1591596780 2020-06-08T17:59:00 2020-06-08T20:59:00 180 1591649940 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0.23 0 0,23 % % 5 Τρίτη false 1 false 2020-06-09T21:00:00 2020-06-09T06:13:00 true 28.54 0 28,54 °C °C true 18.12 0 18,12 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Bορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 20 false 2020-06-09T21:00:00 2020-06-09T06:13:00 2020-06-08T21:00:00 2020-06-09T00:00:00 180 1591660800 true 20.52 0 20,52 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-09T21:00:00 2020-06-09T06:13:00 2020-06-08T22:00:00 2020-06-09T01:00:00 180 1591664400 true 19.92 0 19,92 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-09T21:00:00 2020-06-09T06:13:00 2020-06-08T23:00:00 2020-06-09T02:00:00 180 1591668000 true 19.53 0 19,53 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 72 0 72 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-09T21:00:00 2020-06-09T06:13:00 2020-06-09T00:00:00 2020-06-09T03:00:00 180 1591671600 true 19.18 0 19,18 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-09T21:00:00 2020-06-09T06:13:00 2020-06-09T01:00:00 2020-06-09T04:00:00 180 1591675200 true 18.76 0 18,76 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 74 0 74 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-09T21:00:00 2020-06-09T06:13:00 2020-06-09T02:00:00 2020-06-09T05:00:00 180 1591678800 true 18.41 0 18,41 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-09T21:00:00 2020-06-09T06:13:00 2020-06-09T03:00:00 2020-06-09T06:00:00 180 1591682400 true 18.58 0 18,58 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-09T21:00:00 2020-06-09T06:13:00 2020-06-09T04:00:00 2020-06-09T07:00:00 180 1591686000 true 19.57 0 19,57 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-09T21:00:00 2020-06-09T06:13:00 2020-06-09T05:00:00 2020-06-09T08:00:00 180 1591689600 true 21.19 0 21,19 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0.23 0 0,23 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-09T21:00:00 2020-06-09T06:13:00 2020-06-09T06:00:00 2020-06-09T09:00:00 180 1591693200 true 22.8 0 22,8 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0.3 0 0,3 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-09T21:00:00 2020-06-09T06:13:00 2020-06-09T07:00:00 2020-06-09T10:00:00 180 1591696800 true 24.17 0 24,17 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0.26 0 0,26 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-09T21:00:00 2020-06-09T06:13:00 2020-06-09T08:00:00 2020-06-09T11:00:00 180 1591700400 true 25.5 0 25,5 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 51 0 51 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-09T21:00:00 2020-06-09T06:13:00 2020-06-09T09:00:00 2020-06-09T12:00:00 180 1591704000 true 26.55 0 26,55 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 47 0 47 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-09T21:00:00 2020-06-09T06:13:00 2020-06-09T10:00:00 2020-06-09T13:00:00 180 1591707600 true 27.29 0 27,29 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 43 0 43 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-09T21:00:00 2020-06-09T06:13:00 2020-06-09T11:00:00 2020-06-09T14:00:00 180 1591711200 true 27.66 0 27,66 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 40 0 40 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-09T21:00:00 2020-06-09T06:13:00 2020-06-09T12:00:00 2020-06-09T15:00:00 180 1591714800 true 28.03 0 28,03 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 38 0 38 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-09T21:00:00 2020-06-09T06:13:00 2020-06-09T13:00:00 2020-06-09T16:00:00 180 1591718400 true 28.2 0 28,2 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 37 0 37 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-09T21:00:00 2020-06-09T06:13:00 2020-06-09T14:00:00 2020-06-09T17:00:00 180 1591722000 true 28.22 0 28,22 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 37 0 37 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-09T21:00:00 2020-06-09T06:13:00 2020-06-09T15:00:00 2020-06-09T18:00:00 180 1591725600 true 27.75 0 27,75 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 39 0 39 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-09T21:00:00 2020-06-09T06:13:00 2020-06-09T16:00:00 2020-06-09T19:00:00 180 1591729200 true 26.66 0 26,66 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 43 0 43 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-09T21:00:00 2020-06-09T06:13:00 2020-06-09T17:00:00 2020-06-09T20:00:00 180 1591732800 true 25.22 0 25,22 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-09T21:00:00 2020-06-09T06:13:00 2020-06-09T18:00:00 2020-06-09T21:00:00 180 1591736400 true 23.95 0 23,95 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-09T21:00:00 2020-06-09T06:13:00 2020-06-09T19:00:00 2020-06-09T22:00:00 180 1591740000 true 22.82 0 22,82 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-09T21:00:00 2020-06-09T06:13:00 2020-06-09T20:00:00 2020-06-09T23:00:00 180 1591743600 true 21.78 0 21,78 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 0 0 0 % % 2020-06-08T21:00:00 2020-06-09T00:00:00 180 1591660800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-06-09T03:13:00 2020-06-09T06:13:00 180 1591683180 2020-06-09T18:00:00 2020-06-09T21:00:00 180 1591736400 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0.06 0 0,06 % % 6 Τετάρτη false 1 false 2020-06-10T21:00:00 2020-06-10T06:13:00 true 27.69 0 27,69 °C °C true 18.08 0 18,08 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF WNW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 20 false 2020-06-10T21:00:00 2020-06-10T06:13:00 2020-06-09T21:00:00 2020-06-10T00:00:00 180 1591747200 true 20.89 0 20,89 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 67 0 67 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-10T21:00:00 2020-06-10T06:13:00 2020-06-09T22:00:00 2020-06-10T01:00:00 180 1591750800 true 20.19 0 20,19 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 70 0 70 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-10T21:00:00 2020-06-10T06:13:00 2020-06-09T23:00:00 2020-06-10T02:00:00 180 1591754400 true 19.66 0 19,66 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-10T21:00:00 2020-06-10T06:13:00 2020-06-10T00:00:00 2020-06-10T03:00:00 180 1591758000 true 19.22 0 19,22 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-10T21:00:00 2020-06-10T06:13:00 2020-06-10T01:00:00 2020-06-10T04:00:00 180 1591761600 true 18.75 0 18,75 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-10T21:00:00 2020-06-10T06:13:00 2020-06-10T02:00:00 2020-06-10T05:00:00 180 1591765200 true 18.38 0 18,38 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-10T21:00:00 2020-06-10T06:13:00 2020-06-10T03:00:00 2020-06-10T06:00:00 180 1591768800 true 18.48 0 18,48 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-10T21:00:00 2020-06-10T06:13:00 2020-06-10T04:00:00 2020-06-10T07:00:00 180 1591772400 true 19.4 0 19,4 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-10T21:00:00 2020-06-10T06:13:00 2020-06-10T05:00:00 2020-06-10T08:00:00 180 1591776000 true 20.86 0 20,86 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-10T21:00:00 2020-06-10T06:13:00 2020-06-10T06:00:00 2020-06-10T09:00:00 180 1591779600 true 22.33 0 22,33 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-10T21:00:00 2020-06-10T06:13:00 2020-06-10T07:00:00 2020-06-10T10:00:00 180 1591783200 true 23.68 0 23,68 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-10T21:00:00 2020-06-10T06:13:00 2020-06-10T08:00:00 2020-06-10T11:00:00 180 1591786800 true 24.99 0 24,99 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-10T21:00:00 2020-06-10T06:13:00 2020-06-10T09:00:00 2020-06-10T12:00:00 180 1591790400 true 26.04 0 26,04 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-10T21:00:00 2020-06-10T06:13:00 2020-06-10T10:00:00 2020-06-10T13:00:00 180 1591794000 true 26.64 0 26,64 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 46 0 46 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-10T21:00:00 2020-06-10T06:13:00 2020-06-10T11:00:00 2020-06-10T14:00:00 180 1591797600 true 27 0 27 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 44 0 44 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-10T21:00:00 2020-06-10T06:13:00 2020-06-10T12:00:00 2020-06-10T15:00:00 180 1591801200 true 27.32 0 27,32 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 43 0 43 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-10T21:00:00 2020-06-10T06:13:00 2020-06-10T13:00:00 2020-06-10T16:00:00 180 1591804800 true 27.41 0 27,41 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 42 0 42 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-10T21:00:00 2020-06-10T06:13:00 2020-06-10T14:00:00 2020-06-10T17:00:00 180 1591808400 true 27.33 0 27,33 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 43 0 43 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-10T21:00:00 2020-06-10T06:13:00 2020-06-10T15:00:00 2020-06-10T18:00:00 180 1591812000 true 26.91 0 26,91 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 44 0 44 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-10T21:00:00 2020-06-10T06:13:00 2020-06-10T16:00:00 2020-06-10T19:00:00 180 1591815600 true 25.94 0 25,94 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 47 0 47 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-10T21:00:00 2020-06-10T06:13:00 2020-06-10T17:00:00 2020-06-10T20:00:00 180 1591819200 true 24.62 0 24,62 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 51 0 51 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-10T21:00:00 2020-06-10T06:13:00 2020-06-10T18:00:00 2020-06-10T21:00:00 180 1591822800 true 23.47 0 23,47 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-10T21:00:00 2020-06-10T06:13:00 2020-06-10T19:00:00 2020-06-10T22:00:00 180 1591826400 true 22.44 0 22,44 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 60 0 60 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-10T21:00:00 2020-06-10T06:13:00 2020-06-10T20:00:00 2020-06-10T23:00:00 180 1591830000 true 21.5 0 21,5 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0105 0 0,0105 mm mm true 64 0 64 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0 0 0 % % 2020-06-09T21:00:00 2020-06-10T00:00:00 180 1591747200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-06-10T03:13:00 2020-06-10T06:13:00 180 1591769580 2020-06-10T18:00:00 2020-06-10T21:00:00 180 1591822800 true 0.0105 0 0,0105 mm mm true 0 0 0 % %
sunny

Σήμερα

Αίθριος όλη την ημέρα.

24°c

windy

BF 2

deltiokairou

Ακτοπλοϊκός Οδηγός για την Ιθάκη

Πώς μπορώ να ταξιδέψω στην Ιθάκη;

Πτήσεις προς Ιθάκη

Το νησί της Ιθάκης δεν έχει αεροδρόμιο. Ωστόσο η γειτονική Κεφαλονιά διαθέτει αεροδρόμιο με πτήσεις εσωτερικού και διεθνείς πτήσεις από την Ευρώπη

Πλοία για τη Κεφαλονιά

Το ταξίδι με πλοίο ο μόνος τρόπος για να φτάσετε στο νησί


Ποιες ακτοπλοϊκές ταξιδεύουν στην Ιθάκη;

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δρομολόγια μόνον από την Κυλλήνη και την Κεφαλονιά (Πόρος). Αυτές οι γραμμές εξυπηρετούνται από την Levante Ferries


Πόσο κάνει το εισιτήριο για Ιθάκη;
 • Διαδρομή: Κυλλήνη για Κεφαλονιά
  Μέσο κόστος ανά επιβάτη που ταξιδεύει τον Ιούλιο: 57 €

Που μπορώ να παραλάβω τα εισιτήριά μου;

Στο λιμάνι του Πισαετού, θα βρείτε ένα γραφείο της Levante Ferries

Συνήθως τα γραφεία χρεώνουν ένα μικρό τέλος για την εκτύπωση των εισιτηρίων, περίπου 1€ ανά εισιτήριο. Αναλαμβάνουμε να στείλουμε το εισιτήριά σας με courier όπου κι αν βρίσκεστε, αρκεί να το επιλέξετε όταν κάνετε την κράτηση


Μπορώ να χρησιμοποιήσω e-ticket για τα πλοία προς/από την Ιθάκη;
N/A
Τι χρειάζομαι για να παραλάβω τα εισιτήρια;

Για να εκτυπώσετε το εισιτήριο θα πρέπει να κρατάτε ένα αντίγραφο της κράτησης ή να την έχετε στο τηλέφωνό σας, καθώς και ένα έγκυρο έγγραφο ταυτοποίησης με φωτογραφία (διαβατήριο ή ταυτότητα) που θα χρειαστεί και στην επιβίβασή σας


Πώς θα βρω φθηνά εισιτήρια;

Οι συμβουλές μας για ένα οικονομικό εισιτήριο:

 • Κάντε την κράτηση όσο το δυνατό νωρίτερα
  Πολλές εταιρείες διαθέτουν εισιτήρια προσφοράς σε περιορισμένο αριθμό για κάθε δρομολόγιο. Αναζητείστε τα εγκαίρως στο Zaplous, ώστε να προλάβετε ένα τέτοιο εισιτήριο
 • Συγκρίνετε τις τιμές μεταξύ των ακτοπλοϊκών εταιρειών που κάνουν τη διαδρομή, χρησιμοποιώντας την αναζήτηση στο Zaplous
 • Αποφύγετε την επιλογή ταχύπλοου
  Η επιλογή ενός ταχύπλοου για Ιθάκη θα σας γλυτώσει χρόνο από το ταξίδι, ωστόσο το εισιτήριο είναι πάντα ακριβότερο από του συμβατικού πλοίου
 • Επιλέξτε εσωτερική καμπίνα αντί για εξωτερική
  Αν προτιμάτε να ταξιδεύετε σε καμπίνα, η εσωτερική είναι πάντα οικονομικότερη. Η μόνη διαφορά είναι πως δεν διαθέτει παράθυρο

Πως θα φτάσω στην Ιθάκη από την ηπειρωτική Ελλάδα;

Μπορείτε να ταξιδέψετε στην Ιθάκη από την Κυλλήνη

Υπάρχει επίσης σύνδεση με το λιμάνι του Πόρου στην Κεφαλονιά


Πως θα φτάσω στο λιμάνι;
 • Με αυτοκίνητο
  Το λιμάνι του Πισαετού είναι εύκολα προσβάσιμο οδικώς και διαθέτει επαρκή σήμανση οπότε δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα να το βρείτε
 • Λεωφορείο
  Οι συνδέσεις με λεωφορείο είναι διαθέσιμες το καλοκαίρι και τα δρομολόγια προσαρμόζονται στις αφίξεις και αναχωρήσεις των πλοίων
 • Ταξί
  To λιμάνι του Πισαετού ξεκίνησε πρόσφατα τη λειτουργία του οπότε δεν έχουμε ακόμη στοιχεία γα τη θέση και τη διαθεσιμότητα των ταξί

Οι προτάσεις μας όσο είστε στην Ιθάκη

 • Επισκεφθείτε το χωριό Φρίκες για να απολαύστε τα κρυστάλλινα νερά καθώς και φρέσκο ​​ψάρι
 • Ανεβάστε εντυπωσιακές φωτογραφίες από το Κιόνι στο Instagram. Το πιο όμορφο χωριό στο νησί
 • Εξερευνήστε τη Σπηλιά του Λοΐζου όπου έχει βρεθεί πραγματικά κρυμμένος θησαυρός
 • Επισκεφθείτε τον έρημο μεσαιωνικό οικισμό του Παλαιού στη Χώρα
 • Μάθετε για την Ελληνική Επανάσταση κατά των Τούρκων με μια επίσκεψη στο Καραϊσκάκη House

Χρήσιμα τηλέφωνα στην Ιθάκη

 • Αστυνομικό τμήμα : 26740 32205
 • Νοσοκομείο: 26740 32222
 • Λιμεναρχείο: 26740 32909
 • Λεωφορεία: 26740 32104

Πότε θα πρέπει να βρίσκομαι στο λιμάνι;

 • Με τα πόδια: Τουλάχιστον μία ώρα πριν ταξιδέψετε
 • Με αυτοκίνητο: Τουλάχιστον δύο ώρες πριν ταξιδέψετε, καθώς τον Ιούλιο και τον Αύγουστο παρατηρείται αυξημένη κίνηση κατά τις ώρες άφιξης/αναχώρησης των πλοίων.

Μπορώ να πάρω μαζί μου το κατοικίδιό μου;


Ναι, μπορείτε να πάρετε το κατοικίδιό σας στο πλοίο, ωστόσο δεν είναι δυνατό να κάνετε κράτηση για το ειδικό κλουβί.

 • Τα συμβατικά πλοία διαθέτουν ειδικά κλουβιά σε κλιματιζόμενο χώρο ("σκυλιέρες") αλλά κατά την υψηλή περίοδο γεμίζουν γρήγορα. Μπορείτε να έχετε το σκυλί μαζί σας, σε όλες τις ανοιχτές περιοχές του καταστρώματος, πάντοτε με λουρί. Τα μικρόσωμα ζώα μπορούν να ταξιδεύουν μέσα στο πλοίο, εφόσον παραμένουν μέσα στην ειδική ταξιδιωτική τσάντα.


  Η καλύτερη επιλογή είναι να κλείσετε μια καμπίνα κατοικιδίων (PET). Πρόκειται για κανονικές καμπίνες, μόνο που δεν έχουν μοκέτα. Έτσι θα ταξιδέψετε χωρίς άγχος, ακόμη και τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο που τα πλοία είναι γεμάτα.

 • Τα ταχύπλοα πλοία και τα καταμαράν έχουν και αυτά ειδικά κλουβιάαλλά είναι περιορισμένα σε αριθμό. Επιπλέον στα περισσότερα ταχύπλοα δεν υπάρχουν ανοικτοί χώροι καταστρώματος προσβάσιμοι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οπότε δεν θα μπορέσετε να είστε έξω μαζί με το τετράποδο φίλο σας. Ωστόσο, αν το κατοικίδιό σας είναι μικρόσωμο και βρίσκεται μέσα σε ταξιδιωτική τσάντα, θα μπορείτε να το κρατήσετε μέσα.

Μπορώ να πληρώσω με PayPal ή χρεωστική κάρτα;

Ναι, η πληρωμή μπορεί να γίνει με οποιαδήποτε χρεωστική κάρτα, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα ασφαλούς πληρωμής με PayPal.

Copyright: Zaplous.gr 2020 ©