ΚΡΗΤΗ

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Το Ηράκλειο είναι η πρωτεύουσα της Κρήτης και η μεγαλύτερη πόλη του νησιού. Το λιμάνι του Ηρακλείου είναι μεγάλο και συνδέεται ακτοπλοϊκά με το λιμάνι του Πειραιά και νησιά των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων. Εξυπηρετείται από έξι ακτοπλοϊκές εταιρείες και η πιο δημοφιλής διαδρομή είναι Πειραιάς - Ηράκλειο.

ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

0 13878 false 20 false 2020-05-28T20:28:00 2020-05-28T06:09:00 0.0 true 16 0 16 °C °C true 1019 0 1019 mb mb true 72 0 72 % % 2020-05-28T00:00:00 2020-05-28T03:00:00 180 1590634800 0 true 2 0 2 BF BF Bορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος Clear 0 Πέμπτη false 2 false 2020-05-28T20:28:00 2020-05-28T06:09:00 true 21.71 0 21,71 °C °C true 14.92 0 14,92 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Bορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 20 false 2020-05-28T20:28:00 2020-05-28T06:09:00 2020-05-27T21:00:00 2020-05-28T00:00:00 180 1590624000 true 16.23 0 16,23 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0323 0 0,0323 mm mm true 69 0 69 % % true 1019.5 0 1019,5 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-28T20:28:00 2020-05-28T06:09:00 2020-05-27T22:00:00 2020-05-28T01:00:00 180 1590627600 true 16.07 0 16,07 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0241 0 0,0241 mm mm true 70 0 70 % % true 1019.4 0 1019,4 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-28T20:28:00 2020-05-28T06:09:00 2020-05-27T23:00:00 2020-05-28T02:00:00 180 1590631200 true 15.93 0 15,93 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0164 0 0,0164 mm mm true 71 0 71 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-28T20:28:00 2020-05-28T06:09:00 2020-05-28T00:00:00 2020-05-28T03:00:00 180 1590634800 true 15.87 0 15,87 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0196 0 0,0196 mm mm true 72 0 72 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0.21 0 0,21 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-28T20:28:00 2020-05-28T06:09:00 2020-05-28T01:00:00 2020-05-28T04:00:00 180 1590638400 true 15.62 0 15,62 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0288 0 0,0288 mm mm true 73 0 73 % % true 1018.8 0 1018,8 mb mb true 0.24 0 0,24 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-28T20:28:00 2020-05-28T06:09:00 2020-05-28T02:00:00 2020-05-28T05:00:00 180 1590642000 true 15.32 0 15,32 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0468 0 0,0468 mm mm true 74 0 74 % % true 1018.6 0 1018,6 mb mb true 0.26 0 0,26 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-28T20:28:00 2020-05-28T06:09:00 2020-05-28T03:00:00 2020-05-28T06:00:00 180 1590645600 true 15.2 0 15,2 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0652 0 0,0652 mm mm true 74 0 74 % % true 1018.6 0 1018,6 mb mb true 0.26 0 0,26 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-28T20:28:00 2020-05-28T06:09:00 2020-05-28T04:00:00 2020-05-28T07:00:00 180 1590649200 true 15.56 0 15,56 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0651 0 0,0651 mm mm true 73 0 73 % % true 1018.6 0 1018,6 mb mb true 0.26 0 0,26 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-28T20:28:00 2020-05-28T06:09:00 2020-05-28T05:00:00 2020-05-28T08:00:00 180 1590652800 true 16.2 0 16,2 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.061 0 0,061 mm mm true 71 0 71 % % true 1018.6 0 1018,6 mb mb true 0.23 0 0,23 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-28T20:28:00 2020-05-28T06:09:00 2020-05-28T06:00:00 2020-05-28T09:00:00 180 1590656400 true 16.87 0 16,87 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0753 0 0,0753 mm mm true 70 0 70 % % true 1018.8 0 1018,8 mb mb true 0.21 0 0,21 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-28T20:28:00 2020-05-28T06:09:00 2020-05-28T07:00:00 2020-05-28T10:00:00 180 1590660000 true 17.3 0 17,3 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.1457 0 0,1457 mm mm true 68 0 68 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-28T20:28:00 2020-05-28T06:09:00 2020-05-28T08:00:00 2020-05-28T11:00:00 180 1590663600 true 17.68 0 17,68 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.28 0 0,28 mm mm true 65 0 65 % % true 1019.6 0 1019,6 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-28T20:28:00 2020-05-28T06:09:00 2020-05-28T09:00:00 2020-05-28T12:00:00 180 1590667200 true 17.97 0 17,97 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.3566 0 0,3566 mm mm true 63 0 63 % % true 1019.9 0 1019,9 mb mb true 0.24 0 0,24 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-05-28T20:28:00 2020-05-28T06:09:00 2020-05-28T10:00:00 2020-05-28T13:00:00 180 1590670800 true 18.33 0 18,33 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.2633 0 0,2633 mm mm true 61 0 61 % % true 1019.8 0 1019,8 mb mb true 0.36 0 0,36 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-05-28T20:28:00 2020-05-28T06:09:00 2020-05-28T11:00:00 2020-05-28T14:00:00 180 1590674400 true 19.04 0 19,04 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.1709 0 0,1709 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1019.5 0 1019,5 mb mb true 0.52 0 0,52 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-05-28T20:28:00 2020-05-28T06:09:00 2020-05-28T12:00:00 2020-05-28T15:00:00 180 1590678000 true 19.98 0 19,98 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.1639 0 0,1639 mm mm true 54 0 54 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 0.62 0 0,62 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-05-28T20:28:00 2020-05-28T06:09:00 2020-05-28T13:00:00 2020-05-28T16:00:00 180 1590681600 true 20.77 0 20,77 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.1613 0 0,1613 mm mm true 51 0 51 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0.62 0 0,62 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-05-28T20:28:00 2020-05-28T06:09:00 2020-05-28T14:00:00 2020-05-28T17:00:00 180 1590685200 true 21.36 0 21,36 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.1434 0 0,1434 mm mm true 48 0 48 % % true 1018.8 0 1018,8 mb mb true 0.58 0 0,58 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-05-28T20:28:00 2020-05-28T06:09:00 2020-05-28T15:00:00 2020-05-28T18:00:00 180 1590688800 true 21.35 0 21,35 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.1134 0 0,1134 mm mm true 48 0 48 % % true 1018.7 0 1018,7 mb mb true 0.51 0 0,51 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-05-28T20:28:00 2020-05-28T06:09:00 2020-05-28T16:00:00 2020-05-28T19:00:00 180 1590692400 true 20.73 0 20,73 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.058 0 0,058 mm mm true 51 0 51 % % true 1018.6 0 1018,6 mb mb true 0.44 0 0,44 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-05-28T20:28:00 2020-05-28T06:09:00 2020-05-28T17:00:00 2020-05-28T20:00:00 180 1590696000 true 19.55 0 19,55 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0188 0 0,0188 mm mm true 54 0 54 % % true 1018.3 0 1018,3 mb mb true 0.35 0 0,35 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-28T20:28:00 2020-05-28T06:09:00 2020-05-28T18:00:00 2020-05-28T21:00:00 180 1590699600 true 18.59 0 18,59 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.012 0 0,012 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1018.3 0 1018,3 mb mb true 0.25 0 0,25 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-28T20:28:00 2020-05-28T06:09:00 2020-05-28T19:00:00 2020-05-28T22:00:00 180 1590703200 true 17.76 0 17,76 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 62 0 62 % % true 1018.5 0 1018,5 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-28T20:28:00 2020-05-28T06:09:00 2020-05-28T20:00:00 2020-05-28T23:00:00 180 1590706800 true 17.28 0 17,28 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0192 0 0,0192 mm mm true 66 0 66 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0.07 0 0,07 % % 2020-05-27T21:00:00 2020-05-28T00:00:00 180 1590624000 Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα. Partly cloudy throughout the day. 2020-05-28T03:09:00 2020-05-28T06:09:00 180 1590646140 2020-05-28T17:28:00 2020-05-28T20:28:00 180 1590697680 true 0.3567 0 0,3567 mm mm true 0.3 0 0,3 % % 1 Παρασκευή false 1 false 2020-05-29T20:29:00 2020-05-29T06:08:00 true 22.9 0 22,9 °C °C true 14.96 0 14,96 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF WNW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 20 false 2020-05-29T20:29:00 2020-05-29T06:08:00 2020-05-28T21:00:00 2020-05-29T00:00:00 180 1590710400 true 16.88 0 16,88 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0.0347 0 0,0347 mm mm true 68 0 68 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-29T20:29:00 2020-05-29T06:08:00 2020-05-28T22:00:00 2020-05-29T01:00:00 180 1590714000 true 16.56 0 16,56 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0365 0 0,0365 mm mm true 69 0 69 % % true 1018.8 0 1018,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-29T20:29:00 2020-05-29T06:08:00 2020-05-28T23:00:00 2020-05-29T02:00:00 180 1590717600 true 16.28 0 16,28 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.029 0 0,029 mm mm true 68 0 68 % % true 1018.3 0 1018,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-29T20:29:00 2020-05-29T06:08:00 2020-05-29T00:00:00 2020-05-29T03:00:00 180 1590721200 true 16.08 0 16,08 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0207 0 0,0207 mm mm true 66 0 66 % % true 1017.9 0 1017,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-29T20:29:00 2020-05-29T06:08:00 2020-05-29T01:00:00 2020-05-29T04:00:00 180 1590724800 true 15.69 0 15,69 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1017.7 0 1017,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-29T20:29:00 2020-05-29T06:08:00 2020-05-29T02:00:00 2020-05-29T05:00:00 180 1590728400 true 15.27 0 15,27 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0087 0 0,0087 mm mm true 67 0 67 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-29T20:29:00 2020-05-29T06:08:00 2020-05-29T03:00:00 2020-05-29T06:00:00 180 1590732000 true 15.39 0 15,39 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 66 0 66 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-29T20:29:00 2020-05-29T06:08:00 2020-05-29T04:00:00 2020-05-29T07:00:00 180 1590735600 true 16.51 0 16,51 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1017.7 0 1017,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-29T20:29:00 2020-05-29T06:08:00 2020-05-29T05:00:00 2020-05-29T08:00:00 180 1590739200 true 18.21 0 18,21 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0.0086 0 0,0086 mm mm true 59 0 59 % % true 1017.9 0 1017,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-29T20:29:00 2020-05-29T06:08:00 2020-05-29T06:00:00 2020-05-29T09:00:00 180 1590742800 true 19.76 0 19,76 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1018.2 0 1018,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-29T20:29:00 2020-05-29T06:08:00 2020-05-29T07:00:00 2020-05-29T10:00:00 180 1590746400 true 20.89 0 20,89 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0086 0 0,0086 mm mm true 54 0 54 % % true 1018.3 0 1018,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-29T20:29:00 2020-05-29T06:08:00 2020-05-29T08:00:00 2020-05-29T11:00:00 180 1590750000 true 21.97 0 21,97 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0082 0 0,0082 mm mm true 52 0 52 % % true 1018.4 0 1018,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-29T20:29:00 2020-05-29T06:08:00 2020-05-29T09:00:00 2020-05-29T12:00:00 180 1590753600 true 22.58 0 22,58 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 51 0 51 % % true 1018.4 0 1018,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-29T20:29:00 2020-05-29T06:08:00 2020-05-29T10:00:00 2020-05-29T13:00:00 180 1590757200 true 22.52 0 22,52 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0088 0 0,0088 mm mm true 51 0 51 % % true 1018.2 0 1018,2 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-29T20:29:00 2020-05-29T06:08:00 2020-05-29T11:00:00 2020-05-29T14:00:00 180 1590760800 true 22.37 0 22,37 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0119 0 0,0119 mm mm true 53 0 53 % % true 1018 0 1018 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-29T20:29:00 2020-05-29T06:08:00 2020-05-29T12:00:00 2020-05-29T15:00:00 180 1590764400 true 22.15 0 22,15 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.013 0 0,013 mm mm true 54 0 54 % % true 1017.8 0 1017,8 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-29T20:29:00 2020-05-29T06:08:00 2020-05-29T13:00:00 2020-05-29T16:00:00 180 1590768000 true 21.86 0 21,86 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0107 0 0,0107 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-29T20:29:00 2020-05-29T06:08:00 2020-05-29T14:00:00 2020-05-29T17:00:00 180 1590771600 true 21.69 0 21,69 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0092 0 0,0092 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0.28 0 0,28 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-05-29T20:29:00 2020-05-29T06:08:00 2020-05-29T15:00:00 2020-05-29T18:00:00 180 1590775200 true 21.42 0 21,42 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.009 0 0,009 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1017.3 0 1017,3 mb mb true 0.36 0 0,36 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-05-29T20:29:00 2020-05-29T06:08:00 2020-05-29T16:00:00 2020-05-29T19:00:00 180 1590778800 true 21.14 0 21,14 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0098 0 0,0098 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1017.3 0 1017,3 mb mb true 0.37 0 0,37 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-05-29T20:29:00 2020-05-29T06:08:00 2020-05-29T17:00:00 2020-05-29T20:00:00 180 1590782400 true 20.69 0 20,69 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0118 0 0,0118 mm mm true 61 0 61 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0.35 0 0,35 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-29T20:29:00 2020-05-29T06:08:00 2020-05-29T18:00:00 2020-05-29T21:00:00 180 1590786000 true 20.11 0 20,11 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0123 0 0,0123 mm mm true 64 0 64 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0.3 0 0,3 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-29T20:29:00 2020-05-29T06:08:00 2020-05-29T19:00:00 2020-05-29T22:00:00 180 1590789600 true 19.38 0 19,38 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0065 0 0,0065 mm mm true 67 0 67 % % true 1017.8 0 1017,8 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-29T20:29:00 2020-05-29T06:08:00 2020-05-29T20:00:00 2020-05-29T23:00:00 180 1590793200 true 18.66 0 18,66 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1018 0 1018 mb mb true 0.08 0 0,08 % % 2020-05-28T21:00:00 2020-05-29T00:00:00 180 1590710400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-05-29T03:08:00 2020-05-29T06:08:00 180 1590732480 2020-05-29T17:29:00 2020-05-29T20:29:00 180 1590784140 true 0.0371 0 0,0371 mm mm true 0.09 0 0,09 % % 2 Σάββατο false 1 false 2020-05-30T20:29:00 2020-05-30T06:08:00 true 23.53 0 23,53 °C °C true 16.09 0 16,09 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF WNW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 20 false 2020-05-30T20:29:00 2020-05-30T06:08:00 2020-05-29T21:00:00 2020-05-30T00:00:00 180 1590796800 true 18.08 0 18,08 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-30T20:29:00 2020-05-30T06:08:00 2020-05-29T22:00:00 2020-05-30T01:00:00 180 1590800400 true 17.69 0 17,69 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-30T20:29:00 2020-05-30T06:08:00 2020-05-29T23:00:00 2020-05-30T02:00:00 180 1590804000 true 17.42 0 17,42 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-30T20:29:00 2020-05-30T06:08:00 2020-05-30T00:00:00 2020-05-30T03:00:00 180 1590807600 true 17.23 0 17,23 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-30T20:29:00 2020-05-30T06:08:00 2020-05-30T01:00:00 2020-05-30T04:00:00 180 1590811200 true 16.82 0 16,82 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1017 0 1017 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-30T20:29:00 2020-05-30T06:08:00 2020-05-30T02:00:00 2020-05-30T05:00:00 180 1590814800 true 16.39 0 16,39 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-30T20:29:00 2020-05-30T06:08:00 2020-05-30T03:00:00 2020-05-30T06:00:00 180 1590818400 true 16.52 0 16,52 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1016.8 0 1016,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-30T20:29:00 2020-05-30T06:08:00 2020-05-30T04:00:00 2020-05-30T07:00:00 180 1590822000 true 17.58 0 17,58 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-30T20:29:00 2020-05-30T06:08:00 2020-05-30T05:00:00 2020-05-30T08:00:00 180 1590825600 true 19.2 0 19,2 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-30T20:29:00 2020-05-30T06:08:00 2020-05-30T06:00:00 2020-05-30T09:00:00 180 1590829200 true 20.71 0 20,71 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1016.8 0 1016,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-30T20:29:00 2020-05-30T06:08:00 2020-05-30T07:00:00 2020-05-30T10:00:00 180 1590832800 true 21.73 0 21,73 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1017 0 1017 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-30T20:29:00 2020-05-30T06:08:00 2020-05-30T08:00:00 2020-05-30T11:00:00 180 1590836400 true 22.69 0 22,69 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1017.9 0 1017,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-30T20:29:00 2020-05-30T06:08:00 2020-05-30T09:00:00 2020-05-30T12:00:00 180 1590840000 true 23.21 0 23,21 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1017.9 0 1017,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-30T20:29:00 2020-05-30T06:08:00 2020-05-30T10:00:00 2020-05-30T13:00:00 180 1590843600 true 23.22 0 23,22 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1017.9 0 1017,9 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-30T20:29:00 2020-05-30T06:08:00 2020-05-30T11:00:00 2020-05-30T14:00:00 180 1590847200 true 23.2 0 23,2 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1017.7 0 1017,7 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-30T20:29:00 2020-05-30T06:08:00 2020-05-30T12:00:00 2020-05-30T15:00:00 180 1590850800 true 23.04 0 23,04 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1017.1 0 1017,1 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-30T20:29:00 2020-05-30T06:08:00 2020-05-30T13:00:00 2020-05-30T16:00:00 180 1590854400 true 22.71 0 22,71 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1017.1 0 1017,1 mb mb true 0.28 0 0,28 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-05-30T20:29:00 2020-05-30T06:08:00 2020-05-30T14:00:00 2020-05-30T17:00:00 180 1590858000 true 22.38 0 22,38 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1017.1 0 1017,1 mb mb true 0.43 0 0,43 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-05-30T20:29:00 2020-05-30T06:08:00 2020-05-30T15:00:00 2020-05-30T18:00:00 180 1590861600 true 21.99 0 21,99 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1017 0 1017 mb mb true 0.54 0 0,54 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-05-30T20:29:00 2020-05-30T06:08:00 2020-05-30T16:00:00 2020-05-30T19:00:00 180 1590865200 true 21.42 0 21,42 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1016.8 0 1016,8 mb mb true 0.61 0 0,61 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-05-30T20:29:00 2020-05-30T06:08:00 2020-05-30T17:00:00 2020-05-30T20:00:00 180 1590868800 true 20.63 0 20,63 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0.64 0 0,64 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-05-30T20:29:00 2020-05-30T06:08:00 2020-05-30T18:00:00 2020-05-30T21:00:00 180 1590872400 true 19.79 0 19,79 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0.62 0 0,62 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-05-30T20:29:00 2020-05-30T06:08:00 2020-05-30T19:00:00 2020-05-30T22:00:00 180 1590876000 true 19 0 19 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0.55 0 0,55 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-05-30T20:29:00 2020-05-30T06:08:00 2020-05-30T20:00:00 2020-05-30T23:00:00 180 1590879600 true 18.3 0 18,3 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1016.7 0 1016,7 mb mb true 0.43 0 0,43 % % 2020-05-29T21:00:00 2020-05-30T00:00:00 180 1590796800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-05-30T03:08:00 2020-05-30T06:08:00 180 1590818880 2020-05-30T17:29:00 2020-05-30T20:29:00 180 1590870540 true 0.0041 0 0,0041 mm mm true 0.19 0 0,19 % % 3 Κυριακή false 2 false 2020-05-31T20:30:00 2020-05-31T06:07:00 true 25.01 0 25,01 °C °C true 16.34 0 16,34 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοανατολικός πολύ ασθενής - 2 BF ESE false false false 0 0 SE10.png Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-05-31T20:30:00 2020-05-31T06:07:00 2020-05-30T21:00:00 2020-05-31T00:00:00 180 1590883200 true 17.81 0 17,81 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1016.7 0 1016,7 mb mb true 0.33 0 0,33 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-31T20:30:00 2020-05-31T06:07:00 2020-05-30T22:00:00 2020-05-31T01:00:00 180 1590886800 true 17.53 0 17,53 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0.26 0 0,26 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-31T20:30:00 2020-05-31T06:07:00 2020-05-30T23:00:00 2020-05-31T02:00:00 180 1590890400 true 17.38 0 17,38 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0.21 0 0,21 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-31T20:30:00 2020-05-31T06:07:00 2020-05-31T00:00:00 2020-05-31T03:00:00 180 1590894000 true 17.24 0 17,24 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-31T20:30:00 2020-05-31T06:07:00 2020-05-31T01:00:00 2020-05-31T04:00:00 180 1590897600 true 16.9 0 16,9 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-31T20:30:00 2020-05-31T06:07:00 2020-05-31T02:00:00 2020-05-31T05:00:00 180 1590901200 true 16.61 0 16,61 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 67 0 67 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-31T20:30:00 2020-05-31T06:07:00 2020-05-31T03:00:00 2020-05-31T06:00:00 180 1590904800 true 16.85 0 16,85 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 65 0 65 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-31T20:30:00 2020-05-31T06:07:00 2020-05-31T04:00:00 2020-05-31T07:00:00 180 1590908400 true 17.93 0 17,93 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 64 0 64 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-31T20:30:00 2020-05-31T06:07:00 2020-05-31T05:00:00 2020-05-31T08:00:00 180 1590912000 true 19.36 0 19,36 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0.24 0 0,24 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-05-31T20:30:00 2020-05-31T06:07:00 2020-05-31T06:00:00 2020-05-31T09:00:00 180 1590915600 true 20.56 0 20,56 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0.34 0 0,34 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-05-31T20:30:00 2020-05-31T06:07:00 2020-05-31T07:00:00 2020-05-31T10:00:00 180 1590919200 true 21.36 0 21,36 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 S05.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0.56 0 0,56 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-05-31T20:30:00 2020-05-31T06:07:00 2020-05-31T08:00:00 2020-05-31T11:00:00 180 1590922800 true 22.12 0 22,12 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0.83 0 0,83 % % Συννεφιά false 4 false 2020-05-31T20:30:00 2020-05-31T06:07:00 2020-05-31T09:00:00 2020-05-31T12:00:00 180 1590926400 true 22.61 0 22,61 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-05-31T20:30:00 2020-05-31T06:07:00 2020-05-31T10:00:00 2020-05-31T13:00:00 180 1590930000 true 23.25 0 23,25 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2020-05-31T20:30:00 2020-05-31T06:07:00 2020-05-31T11:00:00 2020-05-31T14:00:00 180 1590933600 true 24.06 0 24,06 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0.89 0 0,89 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-05-31T20:30:00 2020-05-31T06:07:00 2020-05-31T12:00:00 2020-05-31T15:00:00 180 1590937200 true 24.64 0 24,64 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0148 0 0,0148 mm mm true 51 0 51 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0.75 0 0,75 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-05-31T20:30:00 2020-05-31T06:07:00 2020-05-31T13:00:00 2020-05-31T16:00:00 180 1590940800 true 24.7 0 24,7 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0435 0 0,0435 mm mm true 52 0 52 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0.6 0 0,6 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-05-31T20:30:00 2020-05-31T06:07:00 2020-05-31T14:00:00 2020-05-31T17:00:00 180 1590944400 true 24.46 0 24,46 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0943 0 0,0943 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0.42 0 0,42 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-31T20:30:00 2020-05-31T06:07:00 2020-05-31T15:00:00 2020-05-31T18:00:00 180 1590948000 true 23.94 0 23,94 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.1188 0 0,1188 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0.28 0 0,28 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-31T20:30:00 2020-05-31T06:07:00 2020-05-31T16:00:00 2020-05-31T19:00:00 180 1590951600 true 23.24 0 23,24 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0669 0 0,0669 mm mm true 60 0 60 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-31T20:30:00 2020-05-31T06:07:00 2020-05-31T17:00:00 2020-05-31T20:00:00 180 1590955200 true 22.2 0 22,2 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0128 0 0,0128 mm mm true 66 0 66 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-31T20:30:00 2020-05-31T06:07:00 2020-05-31T18:00:00 2020-05-31T21:00:00 180 1590958800 true 21.24 0 21,24 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-31T20:30:00 2020-05-31T06:07:00 2020-05-31T19:00:00 2020-05-31T22:00:00 180 1590962400 true 20.43 0 20,43 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0.23 0 0,23 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-05-31T20:30:00 2020-05-31T06:07:00 2020-05-31T20:00:00 2020-05-31T23:00:00 180 1590966000 true 19.76 0 19,76 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0.38 0 0,38 % % 2020-05-30T21:00:00 2020-05-31T00:00:00 180 1590883200 Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα. Partly cloudy throughout the day. 2020-05-31T03:07:00 2020-05-31T06:07:00 180 1590905220 2020-05-31T17:30:00 2020-05-31T20:30:00 180 1590957000 true 0.1196 0 0,1196 mm mm true 0.4 0 0,4 % % 4 Δευτέρα false 1 false 2020-06-01T20:31:00 2020-06-01T06:07:00 true 23.43 0 23,43 °C °C true 17.28 0 17,28 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF Βορειοδυτικός σχεδόν άπνοια - 1 BF NNW false false false 0 0 NW05.png Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-06-01T20:31:00 2020-06-01T06:07:00 2020-05-31T21:00:00 2020-06-01T00:00:00 180 1590969600 true 19.25 0 19,25 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0.46 0 0,46 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-06-01T20:31:00 2020-06-01T06:07:00 2020-05-31T22:00:00 2020-06-01T01:00:00 180 1590973200 true 18.88 0 18,88 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0.42 0 0,42 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-06-01T20:31:00 2020-06-01T06:07:00 2020-05-31T23:00:00 2020-06-01T02:00:00 180 1590976800 true 18.59 0 18,59 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0.33 0 0,33 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-01T20:31:00 2020-06-01T06:07:00 2020-06-01T00:00:00 2020-06-01T03:00:00 180 1590980400 true 18.35 0 18,35 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0.23 0 0,23 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-01T20:31:00 2020-06-01T06:07:00 2020-06-01T01:00:00 2020-06-01T04:00:00 180 1590984000 true 17.96 0 17,96 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-01T20:31:00 2020-06-01T06:07:00 2020-06-01T02:00:00 2020-06-01T05:00:00 180 1590987600 true 17.59 0 17,59 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-01T20:31:00 2020-06-01T06:07:00 2020-06-01T03:00:00 2020-06-01T06:00:00 180 1590991200 true 17.68 0 17,68 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 85 0 85 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-01T20:31:00 2020-06-01T06:07:00 2020-06-01T04:00:00 2020-06-01T07:00:00 180 1590994800 true 18.59 0 18,59 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-01T20:31:00 2020-06-01T06:07:00 2020-06-01T05:00:00 2020-06-01T08:00:00 180 1590998400 true 19.9 0 19,9 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.0063 0 0,0063 mm mm true 82 0 82 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-01T20:31:00 2020-06-01T06:07:00 2020-06-01T06:00:00 2020-06-01T09:00:00 180 1591002000 true 21 0 21 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 N05.png true 0.0122 0 0,0122 mm mm true 78 0 78 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-01T20:31:00 2020-06-01T06:07:00 2020-06-01T07:00:00 2020-06-01T10:00:00 180 1591005600 true 21.54 0 21,54 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0.0535 0 0,0535 mm mm true 77 0 77 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-01T20:31:00 2020-06-01T06:07:00 2020-06-01T08:00:00 2020-06-01T11:00:00 180 1591009200 true 22.04 0 22,04 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0.1891 0 0,1891 mm mm true 74 0 74 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-01T20:31:00 2020-06-01T06:07:00 2020-06-01T09:00:00 2020-06-01T12:00:00 180 1591012800 true 22.24 0 22,24 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.3454 0 0,3454 mm mm true 70 0 70 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-01T20:31:00 2020-06-01T06:07:00 2020-06-01T10:00:00 2020-06-01T13:00:00 180 1591016400 true 22.6 0 22,6 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.4104 0 0,4104 mm mm true 67 0 67 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-01T20:31:00 2020-06-01T06:07:00 2020-06-01T11:00:00 2020-06-01T14:00:00 180 1591020000 true 23 0 23 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.4199 0 0,4199 mm mm true 66 0 66 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-01T20:31:00 2020-06-01T06:07:00 2020-06-01T12:00:00 2020-06-01T15:00:00 180 1591023600 true 23.14 0 23,14 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.4007 0 0,4007 mm mm true 66 0 66 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-01T20:31:00 2020-06-01T06:07:00 2020-06-01T13:00:00 2020-06-01T16:00:00 180 1591027200 true 22.72 0 22,72 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.3613 0 0,3613 mm mm true 67 0 67 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0.12 0 0,12 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-01T20:31:00 2020-06-01T06:07:00 2020-06-01T14:00:00 2020-06-01T17:00:00 180 1591030800 true 22.12 0 22,12 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.3573 0 0,3573 mm mm true 70 0 70 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-01T20:31:00 2020-06-01T06:07:00 2020-06-01T15:00:00 2020-06-01T18:00:00 180 1591034400 true 21.52 0 21,52 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.3538 0 0,3538 mm mm true 72 0 72 % % true 1010.8 0 1010,8 mb mb true 0.23 0 0,23 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-01T20:31:00 2020-06-01T06:07:00 2020-06-01T16:00:00 2020-06-01T19:00:00 180 1591038000 true 21.14 0 21,14 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0.2501 0 0,2501 mm mm true 73 0 73 % % true 1010.8 0 1010,8 mb mb true 0.23 0 0,23 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-01T20:31:00 2020-06-01T06:07:00 2020-06-01T17:00:00 2020-06-01T20:00:00 180 1591041600 true 20.75 0 20,75 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.1315 0 0,1315 mm mm true 76 0 76 % % true 1010.8 0 1010,8 mb mb true 0.21 0 0,21 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-01T20:31:00 2020-06-01T06:07:00 2020-06-01T18:00:00 2020-06-01T21:00:00 180 1591045200 true 20.31 0 20,31 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0728 0 0,0728 mm mm true 80 0 80 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-01T20:31:00 2020-06-01T06:07:00 2020-06-01T19:00:00 2020-06-01T22:00:00 180 1591048800 true 19.85 0 19,85 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0346 0 0,0346 mm mm true 82 0 82 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-01T20:31:00 2020-06-01T06:07:00 2020-06-01T20:00:00 2020-06-01T23:00:00 180 1591052400 true 19.41 0 19,41 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0101 0 0,0101 mm mm true 85 0 85 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0.06 0 0,06 % % 2020-05-31T21:00:00 2020-06-01T00:00:00 180 1590969600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-06-01T03:07:00 2020-06-01T06:07:00 180 1590991620 2020-06-01T17:31:00 2020-06-01T20:31:00 180 1591043460 true 0.4209 0 0,4209 mm mm true 0.12 0 0,12 % % 5 Τρίτη false 1 false 2020-06-02T20:31:00 2020-06-02T06:07:00 true 22.65 0 22,65 °C °C true 16.57 0 16,57 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Bορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 20 false 2020-06-02T20:31:00 2020-06-02T06:07:00 2020-06-01T21:00:00 2020-06-02T00:00:00 180 1591056000 true 19 0 19 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-02T20:31:00 2020-06-02T06:07:00 2020-06-01T22:00:00 2020-06-02T01:00:00 180 1591059600 true 18.56 0 18,56 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-02T20:31:00 2020-06-02T06:07:00 2020-06-01T23:00:00 2020-06-02T02:00:00 180 1591063200 true 18.11 0 18,11 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1010.8 0 1010,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-02T20:31:00 2020-06-02T06:07:00 2020-06-02T00:00:00 2020-06-02T03:00:00 180 1591066800 true 17.69 0 17,69 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-02T20:31:00 2020-06-02T06:07:00 2020-06-02T01:00:00 2020-06-02T04:00:00 180 1591070400 true 17.18 0 17,18 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.0073 0 0,0073 mm mm true 88 0 88 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-02T20:31:00 2020-06-02T06:07:00 2020-06-02T02:00:00 2020-06-02T05:00:00 180 1591074000 true 16.85 0 16,85 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0.021 0 0,021 mm mm true 90 0 90 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-02T20:31:00 2020-06-02T06:07:00 2020-06-02T03:00:00 2020-06-02T06:00:00 180 1591077600 true 17 0 17 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.034 0 0,034 mm mm true 90 0 90 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-02T20:31:00 2020-06-02T06:07:00 2020-06-02T04:00:00 2020-06-02T07:00:00 180 1591081200 true 17.91 0 17,91 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0395 0 0,0395 mm mm true 89 0 89 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-02T20:31:00 2020-06-02T06:07:00 2020-06-02T05:00:00 2020-06-02T08:00:00 180 1591084800 true 19.22 0 19,22 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0591 0 0,0591 mm mm true 86 0 86 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-02T20:31:00 2020-06-02T06:07:00 2020-06-02T06:00:00 2020-06-02T09:00:00 180 1591088400 true 20.38 0 20,38 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0761 0 0,0761 mm mm true 84 0 84 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-02T20:31:00 2020-06-02T06:07:00 2020-06-02T07:00:00 2020-06-02T10:00:00 180 1591092000 true 21.28 0 21,28 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0.051 0 0,051 mm mm true 80 0 80 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-02T20:31:00 2020-06-02T06:07:00 2020-06-02T08:00:00 2020-06-02T11:00:00 180 1591095600 true 22.06 0 22,06 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0188 0 0,0188 mm mm true 76 0 76 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-02T20:31:00 2020-06-02T06:07:00 2020-06-02T09:00:00 2020-06-02T12:00:00 180 1591099200 true 22.37 0 22,37 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 71 0 71 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-02T20:31:00 2020-06-02T06:07:00 2020-06-02T10:00:00 2020-06-02T13:00:00 180 1591102800 true 22.26 0 22,26 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0078 0 0,0078 mm mm true 69 0 69 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-02T20:31:00 2020-06-02T06:07:00 2020-06-02T11:00:00 2020-06-02T14:00:00 180 1591106400 true 22.02 0 22,02 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0124 0 0,0124 mm mm true 70 0 70 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-02T20:31:00 2020-06-02T06:07:00 2020-06-02T12:00:00 2020-06-02T15:00:00 180 1591110000 true 21.75 0 21,75 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0179 0 0,0179 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-02T20:31:00 2020-06-02T06:07:00 2020-06-02T13:00:00 2020-06-02T16:00:00 180 1591113600 true 21.65 0 21,65 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0.0165 0 0,0165 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0.28 0 0,28 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-06-02T20:31:00 2020-06-02T06:07:00 2020-06-02T14:00:00 2020-06-02T17:00:00 180 1591117200 true 21.6 0 21,6 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0122 0 0,0122 mm mm true 70 0 70 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0.43 0 0,43 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-06-02T20:31:00 2020-06-02T06:07:00 2020-06-02T15:00:00 2020-06-02T18:00:00 180 1591120800 true 21.48 0 21,48 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 70 0 70 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0.52 0 0,52 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-06-02T20:31:00 2020-06-02T06:07:00 2020-06-02T16:00:00 2020-06-02T19:00:00 180 1591124400 true 21.18 0 21,18 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0107 0 0,0107 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0.5 0 0,5 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-06-02T20:31:00 2020-06-02T06:07:00 2020-06-02T17:00:00 2020-06-02T20:00:00 180 1591128000 true 20.73 0 20,73 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0134 0 0,0134 mm mm true 75 0 75 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0.43 0 0,43 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-06-02T20:31:00 2020-06-02T06:07:00 2020-06-02T18:00:00 2020-06-02T21:00:00 180 1591131600 true 20.2 0 20,2 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0145 0 0,0145 mm mm true 79 0 79 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0.36 0 0,36 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-06-02T20:31:00 2020-06-02T06:07:00 2020-06-02T19:00:00 2020-06-02T22:00:00 180 1591135200 true 19.74 0 19,74 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0105 0 0,0105 mm mm true 83 0 83 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0.34 0 0,34 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-06-02T20:31:00 2020-06-02T06:07:00 2020-06-02T20:00:00 2020-06-02T23:00:00 180 1591138800 true 19.31 0 19,31 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0.0075 0 0,0075 mm mm true 85 0 85 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0.34 0 0,34 % % 2020-06-01T21:00:00 2020-06-02T00:00:00 180 1591056000 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-06-02T03:07:00 2020-06-02T06:07:00 180 1591078020 2020-06-02T17:31:00 2020-06-02T20:31:00 180 1591129860 true 0.0762 0 0,0762 mm mm true 0.16 0 0,16 % % 6 Τετάρτη false 2 false 2020-06-03T20:32:00 2020-06-03T06:07:00 true 23.8 0 23,8 °C °C true 16.96 0 16,96 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF WNW false false false 0 0 NW10.png Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-06-03T20:32:00 2020-06-03T06:07:00 2020-06-02T21:00:00 2020-06-03T00:00:00 180 1591142400 true 18.91 0 18,91 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 87 0 87 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0.33 0 0,33 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-03T20:32:00 2020-06-03T06:07:00 2020-06-02T22:00:00 2020-06-03T01:00:00 180 1591146000 true 18.59 0 18,59 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0.29 0 0,29 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-03T20:32:00 2020-06-03T06:07:00 2020-06-02T23:00:00 2020-06-03T02:00:00 180 1591149600 true 18.3 0 18,3 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0.25 0 0,25 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-03T20:32:00 2020-06-03T06:07:00 2020-06-03T00:00:00 2020-06-03T03:00:00 180 1591153200 true 18.05 0 18,05 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-03T20:32:00 2020-06-03T06:07:00 2020-06-03T01:00:00 2020-06-03T04:00:00 180 1591156800 true 17.57 0 17,57 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-03T20:32:00 2020-06-03T06:07:00 2020-06-03T02:00:00 2020-06-03T05:00:00 180 1591160400 true 17.25 0 17,25 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-03T20:32:00 2020-06-03T06:07:00 2020-06-03T03:00:00 2020-06-03T06:00:00 180 1591164000 true 17.39 0 17,39 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.012 0 0,012 mm mm true 87 0 87 % % true 1010.5 0 1010,5 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-03T20:32:00 2020-06-03T06:07:00 2020-06-03T04:00:00 2020-06-03T07:00:00 180 1591167600 true 18.35 0 18,35 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-03T20:32:00 2020-06-03T06:07:00 2020-06-03T05:00:00 2020-06-03T08:00:00 180 1591171200 true 19.77 0 19,77 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0.22 0 0,22 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-06-03T20:32:00 2020-06-03T06:07:00 2020-06-03T06:00:00 2020-06-03T09:00:00 180 1591174800 true 21.06 0 21,06 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0.32 0 0,32 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-06-03T20:32:00 2020-06-03T06:07:00 2020-06-03T07:00:00 2020-06-03T10:00:00 180 1591178400 true 22.09 0 22,09 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0.37 0 0,37 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-06-03T20:32:00 2020-06-03T06:07:00 2020-06-03T08:00:00 2020-06-03T11:00:00 180 1591182000 true 22.93 0 22,93 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0.4 0 0,4 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-06-03T20:32:00 2020-06-03T06:07:00 2020-06-03T09:00:00 2020-06-03T12:00:00 180 1591185600 true 23.41 0 23,41 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 66 0 66 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0.43 0 0,43 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-06-03T20:32:00 2020-06-03T06:07:00 2020-06-03T10:00:00 2020-06-03T13:00:00 180 1591189200 true 23.5 0 23,5 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0273 0 0,0273 mm mm true 63 0 63 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0.45 0 0,45 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-06-03T20:32:00 2020-06-03T06:07:00 2020-06-03T11:00:00 2020-06-03T14:00:00 180 1591192800 true 23.5 0 23,5 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0764 0 0,0764 mm mm true 64 0 64 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0.46 0 0,46 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-06-03T20:32:00 2020-06-03T06:07:00 2020-06-03T12:00:00 2020-06-03T15:00:00 180 1591196400 true 23.28 0 23,28 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.111 0 0,111 mm mm true 65 0 65 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0.46 0 0,46 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-06-03T20:32:00 2020-06-03T06:07:00 2020-06-03T13:00:00 2020-06-03T16:00:00 180 1591200000 true 23.1 0 23,1 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.079 0 0,079 mm mm true 66 0 66 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0.41 0 0,41 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-06-03T20:32:00 2020-06-03T06:07:00 2020-06-03T14:00:00 2020-06-03T17:00:00 180 1591203600 true 22.72 0 22,72 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.038 0 0,038 mm mm true 66 0 66 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0.34 0 0,34 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-03T20:32:00 2020-06-03T06:07:00 2020-06-03T15:00:00 2020-06-03T18:00:00 180 1591207200 true 22.46 0 22,46 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.025 0 0,025 mm mm true 67 0 67 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0.28 0 0,28 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-03T20:32:00 2020-06-03T06:07:00 2020-06-03T16:00:00 2020-06-03T19:00:00 180 1591210800 true 21.91 0 21,91 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0147 0 0,0147 mm mm true 70 0 70 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0.25 0 0,25 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-03T20:32:00 2020-06-03T06:07:00 2020-06-03T17:00:00 2020-06-03T20:00:00 180 1591214400 true 21.24 0 21,24 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0064 0 0,0064 mm mm true 76 0 76 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0.23 0 0,23 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-03T20:32:00 2020-06-03T06:07:00 2020-06-03T18:00:00 2020-06-03T21:00:00 180 1591218000 true 20.7 0 20,7 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-03T20:32:00 2020-06-03T06:07:00 2020-06-03T19:00:00 2020-06-03T22:00:00 180 1591221600 true 20.26 0 20,26 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0.13 0 0,13 % % 2020-06-02T21:00:00 2020-06-03T00:00:00 180 1591142400 Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα. Partly cloudy throughout the day. 2020-06-03T03:07:00 2020-06-03T06:07:00 180 1591164420 2020-06-03T17:32:00 2020-06-03T20:32:00 180 1591216320 true 0.111 0 0,111 mm mm true 0.26 0 0,26 % %
sunny

Σήμερα

Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα.

16°c

windy

BF 2

deltiokairou

Ακτοπλοϊκός Οδηγός για το Ηράκλειο

Πώς μπορώ να ταξιδέψω στο Ηράκλειο;

Πτήσεις προς Ηράκλειο

Μπορείτε να πετάξετε στο Ηράκλειο, το αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» (HER) είναι περίπου 3 χιλιόμετρα (9 λεπτά με αυτοκίνητο ή ταξί) από το κέντρο

Πλοία για το Ηράκλειο

Το ταξίδι με πλοίο για το Ηράκλειο είναι πολύ δημοφιλές διαδρομή και αν ταξιδεύετε από άλλα νησιά όπως τη Σαντορίνη ή τη Μύκονο με ένα γρήγορο πλοίο, συχνά είναι πιο οικονομικό από μία πτήση


Ποιες ακτοπλοϊκές ταξιδεύουν στο Ηράκλειο;

Το Ηράκλειο εξυπηρετείται από τις εταιρείες Aegeon Pelagos, AΝΕΚ Superfast, Golden Star Ferries, Minoan Lines και Seajets


Πόσο κάνει το εισιτήριο για Ηράκλειο;
 • Διαδρομή: Πειραιάς προς Ηράκλειο
  Μέσο κόστος ανά επιβάτη που ταξιδεύει τον Ιούλιο: 65 €

Που μπορώ να παραλάβω τα εισιτήριά μου;

Στο λιμάνι του Ηρακλείου θα βρείτε κεντρικά γραφεία όλων των ακτοπλοϊκών εταιρειών που εξυπηρετούν το νησί και είναι πάντοτε ανοιχτά κοντά στις ώρες αναχώρησης. Θα τα αναγνωρίσετε από τα λογότυπα των εταιρειών που εκπροσωπούν. Συνήθως τα γραφεία χρεώνουν ένα μικρό τέλος για την εκτύπωση των εισιτηρίων, περίπου 1€ ανά εισιτήριο. Αναλαμβάνουμε να στείλουμε το εισιτήριά σας με courier όπου κι αν βρίσκεστε, αρκεί να το επιλέξετε όταν κάνετε την κράτηση


Μπορώ να χρησιμοποιήσω e-ticket για τα πλοία προς/από το Ηράκλειο;

Ναι. Αν ταξιδεύετε με τη Blue Star Ferries, τη Golden Star Ferries ή τη Seajets, μπορείτε να ταξιδέψετε με ηλεκτρονικό εισιτήριο. Θα σας δώσουμε μια ιστοσελίδα στην οποία θα πρέπει να συμπληρώσετε τον κωδικό της κράτησής σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να εκτυπώσετε το εισιτήριό σας ή να το αποθηκεύσετε στο κινητό σας τηλέφωνο


Τι χρειάζομαι για να παραλάβω τα εισιτήρια;

Για να εκτυπώσετε το εισιτήριο θα πρέπει να κρατάτε ένα αντίγραφο της κράτησης ή να την έχετε στο τηλέφωνό σας, καθώς και ένα έγκυρο έγγραφο ταυτοποίησης με φωτογραφία (διαβατήριο ή ταυτότητα) που θα χρειαστεί και στην επιβίβασή σας


Πώς θα βρω φθηνά εισιτήρια;

Οι συμβουλές μας για ένα οικονομικό εισιτήριο:

 • Κάντε την κράτηση όσο το δυνατό νωρίτερα
  Πολλές εταιρείες διαθέτουν εισιτήρια προσφοράς σε περιορισμένο αριθμό για κάθε δρομολόγιο. Αναζητείστε τα εγκαίρως στο Zaplous, ώστε να προλάβετε ένα τέτοιο εισιτήριο
 • Συγκρίνετε τις τιμές μεταξύ των ακτοπλοϊκών εταιρειών που κάνουν τη διαδρομή, χρησιμοποιώντας την αναζήτηση στο Zaplous
 • Αποφύγετε την επιλογή ταχύπλοου
  Η επιλογή ενός ταχύπλοου για Ηράκλειο θα σας γλυτώσει χρόνο από το ταξίδι, ωστόσο το εισιτήριο είναι πάντα ακριβότερο από του συμβατικού πλοίου
 • Επιλέξτε εσωτερική καμπίνα αντί για εξωτερική
  Αν προτιμάτε να ταξιδεύετε σε καμπίνα, η εσωτερική είναι πάντα οικονομικότερη. Η μόνη διαφορά είναι πως δεν διαθέτει παράθυρο

Πως θα φτάσω στο Ηράκλειο από την ηπειρωτική Ελλάδα;

Μπορείτε να ταξιδέψετε στο Ηράκλειο από την Αθήνα, χρησιμοποιώντας το λιμάνι του Πειραιά. Αυτό είναι το κεντρικό λιμάνι που εξυπηρετεί την Αθήνα.


Πως θα φτάσω στο λιμάνι;
 • Με αυτοκίνητο:
  Το λιμάνι είναι εύκολο να τo βρει κανείς με το αυτοκίνητο, διότι είναι καλά σηματοδοτημένο. Ωστόσο, στην κεντρική περιοχή του λιμανιού αναμένεται να υπάρχει κίνηση.
 • Λεωφορείο:
  Ο κεντρικός σταθμός λεωφορείων του Ηρακλείου (σταθμός λεωφορείου Α) βρίσκεται απέναντι από το λιμάνι στη Λεωφόρο Νεάρχου και εξυπηρετεί προορισμούς κατά μήκος της βόρειας ακτής του νησιού και προς τα ανατολικά, συμπεριλαμβανομένων το Ρέθυμνο, Χανιά και του Αγίου Νικολάου στο Λασίθι. Για προορισμούς προς τα νότια, όπως Ζαρό, Μοίρες και Μάταλα θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σταθμό των λεωφορείων του Ηρακλείου Χανιόπορτα (σταθμό λεωφορείων Β). Αν πρόκειται να επισκεφτείτε αυτά τα μέρη από το λιμάνι, σας προτείνουμε να πάρετε ένα ταξί διότι το περπάτημα μπορεί να διαρκέσει μισή ώρα.
 • Ταξί:
  Υπάρχει πιάτσα ταξί η οποία βρίσκεται απέναντι από τον τερματικό σταθμό επιβατών στο εσωτερικό του λιμανιού. Το Ηράκλειο είναι μια μεγάλη πόλη και σε αντίθεση με άλλα λιμάνια όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα να βρείτε ένα ταξί.

Οι προτάσεις μας όσο είστε στο Ηράκλειο

 • Επισκεφθείτε το ενετικό φρούριο του Κούλε του 16ου αιώνα και εξερευνήστε τα λιθόστρωτα δρομάκια της παλιάς πόλης
 • Περιηγηθείτε μέσα από τις συλλογές στο εντυπωσιακό αρχαιολογικό μουσείο Ηρακλείου
 • Επισκεφθείτε το ανάκτορο της Κνωσού. Μόλις 5 χλμ έξω από το Ηράκλειο
 • Πάρτε την οικογένειά σας και επισκεφθείτε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, που περιλαμβάνει ένα σεισμό και το τσουνάμι προσομοιωτή
 • Πηγαίνετε για μπάνιο στην παραλία της Αμμουδάρας. Μπορεί να είναι κοντά στην πόλη, αλλά είναι καθαρή και όμορφη

Χρήσιμα τηλέφωνα στο Ηράκλειο

 • Αστυνομικό Τμήμα : 2810 274280
 • Νοσοκομείο Ηρακλείου: 2813 402111
 • Λιμεναρχείο: 2810 244912
 • Λεωφορεία υπεραστικά: 2810 246530
 • Λεωφορεία αστικά: 2810 226065
 • Αεροδρόμιο Χανίων:
 • Αεροδρόμιο Ηρακλείου: 2810 397800

Πότε θα πρέπει να βρίσκομαι στο λιμάνι;

 • Με τα πόδια: Τουλάχιστον μία ώρα πριν ταξιδέψετε
 • Με αυτοκίνητο: Τουλάχιστον δύο ώρες πριν ταξιδέψετε, καθώς τον Ιούλιο και τον Αύγουστο παρατηρείται αυξημένη κίνηση κατά τις ώρες άφιξης/αναχώρησης των πλοίων.

Μπορώ να πάρω μαζί μου το κατοικίδιό μου;


Ναι, μπορείτε να πάρετε το κατοικίδιό σας στο πλοίο, ωστόσο δεν είναι δυνατό να κάνετε κράτηση για το ειδικό κλουβί.

 • Τα συμβατικά πλοία διαθέτουν ειδικά κλουβιά σε κλιματιζόμενο χώρο ("σκυλιέρες") αλλά κατά την υψηλή περίοδο γεμίζουν γρήγορα. Μπορείτε να έχετε το σκυλί μαζί σας, σε όλες τις ανοιχτές περιοχές του καταστρώματος, πάντοτε με λουρί. Τα μικρόσωμα ζώα μπορούν να ταξιδεύουν μέσα στο πλοίο, εφόσον παραμένουν μέσα στην ειδική ταξιδιωτική τσάντα.


  Η καλύτερη επιλογή είναι να κλείσετε μια καμπίνα κατοικιδίων (PET). Πρόκειται για κανονικές καμπίνες, μόνο που δεν έχουν μοκέτα. Έτσι θα ταξιδέψετε χωρίς άγχος, ακόμη και τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο που τα πλοία είναι γεμάτα.

 • Τα ταχύπλοα πλοία και τα καταμαράν έχουν και αυτά ειδικά κλουβιάαλλά είναι περιορισμένα σε αριθμό. Επιπλέον στα περισσότερα ταχύπλοα δεν υπάρχουν ανοικτοί χώροι καταστρώματος προσβάσιμοι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οπότε δεν θα μπορέσετε να είστε έξω μαζί με το τετράποδο φίλο σας. Ωστόσο, αν το κατοικίδιό σας είναι μικρόσωμο και βρίσκεται μέσα σε ταξιδιωτική τσάντα, θα μπορείτε να το κρατήσετε μέσα.

Μπορώ να πληρώσω με PayPal ή χρεωστική κάρτα;

Ναι, η πληρωμή μπορεί να γίνει με οποιαδήποτε χρεωστική κάρτα, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα ασφαλούς πληρωμής με PayPal.

Copyright: Zaplous.gr 2020 ©