ΚΡΗΤΗ

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Στο Ηράκλειο βρίσκονται ορισμένοι από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Κρήτης, πανέμορφες παραλίες και μια γοητευτική ενδοχώρα με γραφικά χωριουδάκια, σπήλαια και φαράγγια, οροπέδια και κατάφυτες κοιλάδες γεμάτες ελαιώνες και αμπελώνες.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

0 13878 false 20 false 2019-09-19T19:23:06 2019-09-19T07:06:13 0.0 true 22 0 22 °C °C true 1016 0 1016 mb mb true 61 0 61 % % 2019-09-19T03:00:00 2019-09-19T06:00:00 180 1568872800 0 true 2 0 2 BF BF Νοτιοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF SSW false false false 0 0 SW10.png Αίθριος Clear 0 Πέμπτη false 1 false 2019-09-19T19:23:06 2019-09-19T07:06:13 true 28.15 0 28,15 °C °C true 21.84 0 21,84 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Δυτικός πολύ ασθενής - 2 BF W false false false 0 0 W10.png Αίθριος false 20 false 2019-09-19T19:23:06 2019-09-19T07:06:13 2019-09-18T21:00:00 2019-09-19T00:00:00 180 1568851200 true 22.08 0 22,08 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 63 0 63 % % true 1016.41 0 1016,41 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-19T19:23:06 2019-09-19T07:06:13 2019-09-18T22:00:00 2019-09-19T01:00:00 180 1568854800 true 21.84 0 21,84 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1015.82 0 1015,82 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-19T19:23:06 2019-09-19T07:06:13 2019-09-18T23:00:00 2019-09-19T02:00:00 180 1568858400 true 21.84 0 21,84 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1015.48 0 1015,48 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-19T19:23:06 2019-09-19T07:06:13 2019-09-19T00:00:00 2019-09-19T03:00:00 180 1568862000 true 22.7 0 22,7 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-19T19:23:06 2019-09-19T07:06:13 2019-09-19T01:00:00 2019-09-19T04:00:00 180 1568865600 true 22.86 0 22,86 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-19T19:23:06 2019-09-19T07:06:13 2019-09-19T02:00:00 2019-09-19T05:00:00 180 1568869200 true 22.19 0 22,19 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1015.38 0 1015,38 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-19T19:23:06 2019-09-19T07:06:13 2019-09-19T03:00:00 2019-09-19T06:00:00 180 1568872800 true 22.14 0 22,14 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 61 0 61 % % true 1015.82 0 1015,82 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-19T19:23:06 2019-09-19T07:06:13 2019-09-19T04:00:00 2019-09-19T07:00:00 180 1568876400 true 22.62 0 22,62 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1015.42 0 1015,42 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-19T19:23:06 2019-09-19T07:06:13 2019-09-19T05:00:00 2019-09-19T08:00:00 180 1568880000 true 23.48 0 23,48 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1014.91 0 1014,91 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-19T19:23:06 2019-09-19T07:06:13 2019-09-19T06:00:00 2019-09-19T09:00:00 180 1568883600 true 24.43 0 24,43 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 S05.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1015.08 0 1015,08 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-19T19:23:06 2019-09-19T07:06:13 2019-09-19T07:00:00 2019-09-19T10:00:00 180 1568887200 true 25.36 0 25,36 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1015.37 0 1015,37 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-19T19:23:06 2019-09-19T07:06:13 2019-09-19T08:00:00 2019-09-19T11:00:00 180 1568890800 true 26.35 0 26,35 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 47 0 47 % % true 1015.99 0 1015,99 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-19T19:23:06 2019-09-19T07:06:13 2019-09-19T09:00:00 2019-09-19T12:00:00 180 1568894400 true 26.85 0 26,85 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 45 0 45 % % true 1016.31 0 1016,31 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-19T19:23:06 2019-09-19T07:06:13 2019-09-19T10:00:00 2019-09-19T13:00:00 180 1568898000 true 26.92 0 26,92 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 46 0 46 % % true 1015.81 0 1015,81 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-19T19:23:06 2019-09-19T07:06:13 2019-09-19T11:00:00 2019-09-19T14:00:00 180 1568901600 true 27.06 0 27,06 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1015.32 0 1015,32 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-19T19:23:06 2019-09-19T07:06:13 2019-09-19T12:00:00 2019-09-19T15:00:00 180 1568905200 true 27.93 0 27,93 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 46 0 46 % % true 1014.91 0 1014,91 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-19T19:23:06 2019-09-19T07:06:13 2019-09-19T13:00:00 2019-09-19T16:00:00 180 1568908800 true 28.15 0 28,15 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 46 0 46 % % true 1014.71 0 1014,71 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-19T19:23:06 2019-09-19T07:06:13 2019-09-19T14:00:00 2019-09-19T17:00:00 180 1568912400 true 28.08 0 28,08 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 46 0 46 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-19T19:23:06 2019-09-19T07:06:13 2019-09-19T15:00:00 2019-09-19T18:00:00 180 1568916000 true 27.86 0 27,86 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 46 0 46 % % true 1014.89 0 1014,89 mb mb true 0.12 0 0,12 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-19T19:23:06 2019-09-19T07:06:13 2019-09-19T16:00:00 2019-09-19T19:00:00 180 1568919600 true 27.3 0 27,3 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 47 0 47 % % true 1014.98 0 1014,98 mb mb true 0.12 0 0,12 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-19T19:23:06 2019-09-19T07:06:13 2019-09-19T17:00:00 2019-09-19T20:00:00 180 1568923200 true 26.48 0 26,48 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1014.92 0 1014,92 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-19T19:23:06 2019-09-19T07:06:13 2019-09-19T18:00:00 2019-09-19T21:00:00 180 1568926800 true 25.64 0 25,64 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1015.14 0 1015,14 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-19T19:23:06 2019-09-19T07:06:13 2019-09-19T19:00:00 2019-09-19T22:00:00 180 1568930400 true 25.02 0 25,02 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1015.69 0 1015,69 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-19T19:23:06 2019-09-19T07:06:13 2019-09-19T20:00:00 2019-09-19T23:00:00 180 1568934000 true 24.56 0 24,56 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1016.03 0 1016,03 mb mb true 0.1 0 0,1 % % 2019-09-18T21:00:00 2019-09-19T00:00:00 180 1568851200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-09-19T04:06:13 2019-09-19T07:06:13 180 1568876773 2019-09-19T16:23:06 2019-09-19T19:23:06 180 1568920986 true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 0.03 0 0,03 % % 1 Παρασκευή false 1 false 2019-09-20T19:21:37 2019-09-20T07:06:57 true 28.05 0 28,05 °C °C true 22.08 0 22,08 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NNW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 20 false 2019-09-20T19:21:37 2019-09-20T07:06:57 2019-09-19T21:00:00 2019-09-20T00:00:00 180 1568937600 true 24.05 0 24,05 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1016.53 0 1016,53 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-20T19:21:37 2019-09-20T07:06:57 2019-09-19T22:00:00 2019-09-20T01:00:00 180 1568941200 true 23.88 0 23,88 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-20T19:21:37 2019-09-20T07:06:57 2019-09-19T23:00:00 2019-09-20T02:00:00 180 1568944800 true 23.63 0 23,63 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1015.65 0 1015,65 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-20T19:21:37 2019-09-20T07:06:57 2019-09-20T00:00:00 2019-09-20T03:00:00 180 1568948400 true 23.26 0 23,26 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1015.27 0 1015,27 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-20T19:21:37 2019-09-20T07:06:57 2019-09-20T01:00:00 2019-09-20T04:00:00 180 1568952000 true 22.56 0 22,56 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-20T19:21:37 2019-09-20T07:06:57 2019-09-20T02:00:00 2019-09-20T05:00:00 180 1568955600 true 22.08 0 22,08 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1014.88 0 1014,88 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-20T19:21:37 2019-09-20T07:06:57 2019-09-20T03:00:00 2019-09-20T06:00:00 180 1568959200 true 22.12 0 22,12 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1014.64 0 1014,64 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-20T19:21:37 2019-09-20T07:06:57 2019-09-20T04:00:00 2019-09-20T07:00:00 180 1568962800 true 22.73 0 22,73 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1014.75 0 1014,75 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-20T19:21:37 2019-09-20T07:06:57 2019-09-20T05:00:00 2019-09-20T08:00:00 180 1568966400 true 23.83 0 23,83 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1014.92 0 1014,92 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-20T19:21:37 2019-09-20T07:06:57 2019-09-20T06:00:00 2019-09-20T09:00:00 180 1568970000 true 24.81 0 24,81 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 45 0 45 % % true 1014.75 0 1014,75 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-20T19:21:37 2019-09-20T07:06:57 2019-09-20T07:00:00 2019-09-20T10:00:00 180 1568973600 true 25.59 0 25,59 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 45 0 45 % % true 1015.04 0 1015,04 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-20T19:21:37 2019-09-20T07:06:57 2019-09-20T08:00:00 2019-09-20T11:00:00 180 1568977200 true 26.64 0 26,64 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 45 0 45 % % true 1015.32 0 1015,32 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-20T19:21:37 2019-09-20T07:06:57 2019-09-20T09:00:00 2019-09-20T12:00:00 180 1568980800 true 27.42 0 27,42 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 45 0 45 % % true 1015.43 0 1015,43 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-20T19:21:37 2019-09-20T07:06:57 2019-09-20T10:00:00 2019-09-20T13:00:00 180 1568984400 true 27.86 0 27,86 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 45 0 45 % % true 1015.35 0 1015,35 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-20T19:21:37 2019-09-20T07:06:57 2019-09-20T11:00:00 2019-09-20T14:00:00 180 1568988000 true 28.05 0 28,05 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 46 0 46 % % true 1015.23 0 1015,23 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-20T19:21:37 2019-09-20T07:06:57 2019-09-20T12:00:00 2019-09-20T15:00:00 180 1568991600 true 27.82 0 27,82 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 46 0 46 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-20T19:21:37 2019-09-20T07:06:57 2019-09-20T13:00:00 2019-09-20T16:00:00 180 1568995200 true 27.81 0 27,81 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 46 0 46 % % true 1015.09 0 1015,09 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-20T19:21:37 2019-09-20T07:06:57 2019-09-20T14:00:00 2019-09-20T17:00:00 180 1568998800 true 27.51 0 27,51 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 46 0 46 % % true 1015.36 0 1015,36 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-20T19:21:37 2019-09-20T07:06:57 2019-09-20T15:00:00 2019-09-20T18:00:00 180 1569002400 true 27.22 0 27,22 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 47 0 47 % % true 1015.71 0 1015,71 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-20T19:21:37 2019-09-20T07:06:57 2019-09-20T16:00:00 2019-09-20T19:00:00 180 1569006000 true 26.86 0 26,86 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 48 0 48 % % true 1016.16 0 1016,16 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-20T19:21:37 2019-09-20T07:06:57 2019-09-20T17:00:00 2019-09-20T20:00:00 180 1569009600 true 26.45 0 26,45 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0057 0 0,0057 mm mm true 50 0 50 % % true 1016.65 0 1016,65 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-20T19:21:37 2019-09-20T07:06:57 2019-09-20T18:00:00 2019-09-20T21:00:00 180 1569013200 true 25.77 0 25,77 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1017.12 0 1017,12 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-20T19:21:37 2019-09-20T07:06:57 2019-09-20T19:00:00 2019-09-20T22:00:00 180 1569016800 true 25.23 0 25,23 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0053 0 0,0053 mm mm true 54 0 54 % % true 1017.51 0 1017,51 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-09-20T19:21:37 2019-09-20T07:06:57 2019-09-20T20:00:00 2019-09-20T23:00:00 180 1569020400 true 24.96 0 24,96 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0058 0 0,0058 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1017.85 0 1017,85 mb mb true 0.15 0 0,15 % % 2019-09-19T21:00:00 2019-09-20T00:00:00 180 1568937600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-09-20T04:06:57 2019-09-20T07:06:57 180 1568963217 2019-09-20T16:21:37 2019-09-20T19:21:37 180 1569007297 true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 0.05 0 0,05 % % 2 Σάββατο false 1 false 2019-09-21T19:20:09 2019-09-21T07:07:41 true 24.91 0 24,91 °C °C true 23.44 0 23,44 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NNW false false false 0 0 NW20.png Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-09-21T19:20:09 2019-09-21T07:07:41 2019-09-20T21:00:00 2019-09-21T00:00:00 180 1569024000 true 24.91 0 24,91 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1018.01 0 1018,01 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-09-21T19:20:09 2019-09-21T07:07:41 2019-09-20T22:00:00 2019-09-21T01:00:00 180 1569027600 true 24.82 0 24,82 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0081 0 0,0081 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1018.07 0 1018,07 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-09-21T19:20:09 2019-09-21T07:07:41 2019-09-20T23:00:00 2019-09-21T02:00:00 180 1569031200 true 24.79 0 24,79 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0095 0 0,0095 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1018.06 0 1018,06 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-09-21T19:20:09 2019-09-21T07:07:41 2019-09-21T00:00:00 2019-09-21T03:00:00 180 1569034800 true 24.77 0 24,77 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.014 0 0,014 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1018.03 0 1018,03 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-09-21T19:20:09 2019-09-21T07:07:41 2019-09-21T01:00:00 2019-09-21T04:00:00 180 1569038400 true 24.63 0 24,63 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0263 0 0,0263 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1018.24 0 1018,24 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-09-21T19:20:09 2019-09-21T07:07:41 2019-09-21T02:00:00 2019-09-21T05:00:00 180 1569042000 true 24.29 0 24,29 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0511 0 0,0511 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1018.25 0 1018,25 mb mb true 0.21 0 0,21 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-09-21T19:20:09 2019-09-21T07:07:41 2019-09-21T03:00:00 2019-09-21T06:00:00 180 1569045600 true 24.18 0 24,18 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0649 0 0,0649 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1018.34 0 1018,34 mb mb true 0.23 0 0,23 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-09-21T19:20:09 2019-09-21T07:07:41 2019-09-21T04:00:00 2019-09-21T07:00:00 180 1569049200 true 24.01 0 24,01 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0469 0 0,0469 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1018.65 0 1018,65 mb mb true 0.28 0 0,28 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-09-21T19:20:09 2019-09-21T07:07:41 2019-09-21T05:00:00 2019-09-21T08:00:00 180 1569052800 true 23.81 0 23,81 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.022 0 0,022 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1019.06 0 1019,06 mb mb true 0.34 0 0,34 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-09-21T19:20:09 2019-09-21T07:07:41 2019-09-21T06:00:00 2019-09-21T09:00:00 180 1569056400 true 23.71 0 23,71 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0101 0 0,0101 mm mm true 53 0 53 % % true 1019.26 0 1019,26 mb mb true 0.36 0 0,36 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-09-21T19:20:09 2019-09-21T07:07:41 2019-09-21T07:00:00 2019-09-21T10:00:00 180 1569060000 true 23.6 0 23,6 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0052 0 0,0052 mm mm true 51 0 51 % % true 1019.48 0 1019,48 mb mb true 0.28 0 0,28 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-09-21T19:20:09 2019-09-21T07:07:41 2019-09-21T08:00:00 2019-09-21T11:00:00 180 1569063600 true 23.78 0 23,78 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 47 0 47 % % true 1019.57 0 1019,57 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-21T19:20:09 2019-09-21T07:07:41 2019-09-21T09:00:00 2019-09-21T12:00:00 180 1569067200 true 23.8 0 23,8 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 45 0 45 % % true 1019.62 0 1019,62 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-21T19:20:09 2019-09-21T07:07:41 2019-09-21T10:00:00 2019-09-21T13:00:00 180 1569070800 true 23.82 0 23,82 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 43 0 43 % % true 1019.18 0 1019,18 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-21T19:20:09 2019-09-21T07:07:41 2019-09-21T11:00:00 2019-09-21T14:00:00 180 1569074400 true 23.67 0 23,67 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 43 0 43 % % true 1018.91 0 1018,91 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-21T19:20:09 2019-09-21T07:07:41 2019-09-21T12:00:00 2019-09-21T15:00:00 180 1569078000 true 23.49 0 23,49 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 42 0 42 % % true 1018.7 0 1018,7 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-21T19:20:09 2019-09-21T07:07:41 2019-09-21T13:00:00 2019-09-21T16:00:00 180 1569081600 true 23.51 0 23,51 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 41 0 41 % % true 1018.76 0 1018,76 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-21T19:20:09 2019-09-21T07:07:41 2019-09-21T14:00:00 2019-09-21T17:00:00 180 1569085200 true 23.6 0 23,6 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 40 0 40 % % true 1018.94 0 1018,94 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-21T19:20:09 2019-09-21T07:07:41 2019-09-21T15:00:00 2019-09-21T18:00:00 180 1569088800 true 23.44 0 23,44 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 40 0 40 % % true 1019.09 0 1019,09 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-21T19:20:09 2019-09-21T07:07:41 2019-09-21T16:00:00 2019-09-21T19:00:00 180 1569092400 true 23.5 0 23,5 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 41 0 41 % % true 1019.15 0 1019,15 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-21T19:20:09 2019-09-21T07:07:41 2019-09-21T17:00:00 2019-09-21T20:00:00 180 1569096000 true 23.74 0 23,74 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 41 0 41 % % true 1019.04 0 1019,04 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-21T19:20:09 2019-09-21T07:07:41 2019-09-21T18:00:00 2019-09-21T21:00:00 180 1569099600 true 23.71 0 23,71 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 43 0 43 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-21T19:20:09 2019-09-21T07:07:41 2019-09-21T19:00:00 2019-09-21T22:00:00 180 1569103200 true 23.65 0 23,65 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 45 0 45 % % true 1019.15 0 1019,15 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-21T19:20:09 2019-09-21T07:07:41 2019-09-21T20:00:00 2019-09-21T23:00:00 180 1569106800 true 23.71 0 23,71 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 46 0 46 % % true 1019.49 0 1019,49 mb mb true 0.01 0 0,01 % % 2019-09-20T21:00:00 2019-09-21T00:00:00 180 1569024000 Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα. Partly cloudy throughout the day. 2019-09-21T04:07:41 2019-09-21T07:07:41 180 1569049661 2019-09-21T16:20:09 2019-09-21T19:20:09 180 1569093609 true 0.0649 0 0,0649 mm mm true 0.13 0 0,13 % % 3 Κυριακή false 1 false 2019-09-22T19:18:41 2019-09-22T07:08:26 true 24.55 0 24,55 °C °C true 22.83 0 22,83 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NNW false false false 0 0 NW20.png Αίθριος false 20 false 2019-09-22T19:18:41 2019-09-22T07:08:26 2019-09-21T21:00:00 2019-09-22T00:00:00 180 1569110400 true 23.77 0 23,77 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 47 0 47 % % true 1019.42 0 1019,42 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-22T19:18:41 2019-09-22T07:08:26 2019-09-21T22:00:00 2019-09-22T01:00:00 180 1569114000 true 23.82 0 23,82 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1018.95 0 1018,95 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-22T19:18:41 2019-09-22T07:08:26 2019-09-21T23:00:00 2019-09-22T02:00:00 180 1569117600 true 23.73 0 23,73 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1018.45 0 1018,45 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-22T19:18:41 2019-09-22T07:08:26 2019-09-22T00:00:00 2019-09-22T03:00:00 180 1569121200 true 23.42 0 23,42 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1017.79 0 1017,79 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-22T19:18:41 2019-09-22T07:08:26 2019-09-22T01:00:00 2019-09-22T04:00:00 180 1569124800 true 23.03 0 23,03 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1017.59 0 1017,59 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-22T19:18:41 2019-09-22T07:08:26 2019-09-22T02:00:00 2019-09-22T05:00:00 180 1569128400 true 22.86 0 22,86 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1017.49 0 1017,49 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-22T19:18:41 2019-09-22T07:08:26 2019-09-22T03:00:00 2019-09-22T06:00:00 180 1569132000 true 22.84 0 22,84 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1017.51 0 1017,51 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-22T19:18:41 2019-09-22T07:08:26 2019-09-22T04:00:00 2019-09-22T07:00:00 180 1569135600 true 22.99 0 22,99 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1017.67 0 1017,67 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-22T19:18:41 2019-09-22T07:08:26 2019-09-22T05:00:00 2019-09-22T08:00:00 180 1569139200 true 23.02 0 23,02 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1017.88 0 1017,88 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-22T19:18:41 2019-09-22T07:08:26 2019-09-22T06:00:00 2019-09-22T09:00:00 180 1569142800 true 22.83 0 22,83 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1018.44 0 1018,44 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-22T19:18:41 2019-09-22T07:08:26 2019-09-22T07:00:00 2019-09-22T10:00:00 180 1569146400 true 23.12 0 23,12 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 47 0 47 % % true 1018.76 0 1018,76 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-22T19:18:41 2019-09-22T07:08:26 2019-09-22T08:00:00 2019-09-22T11:00:00 180 1569150000 true 23.32 0 23,32 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 47 0 47 % % true 1019.26 0 1019,26 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-22T19:18:41 2019-09-22T07:08:26 2019-09-22T09:00:00 2019-09-22T12:00:00 180 1569153600 true 23.84 0 23,84 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 45 0 45 % % true 1019.39 0 1019,39 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-22T19:18:41 2019-09-22T07:08:26 2019-09-22T10:00:00 2019-09-22T13:00:00 180 1569157200 true 24.27 0 24,27 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 44 0 44 % % true 1018.96 0 1018,96 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-22T19:18:41 2019-09-22T07:08:26 2019-09-22T11:00:00 2019-09-22T14:00:00 180 1569160800 true 24.55 0 24,55 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 42 0 42 % % true 1018.35 0 1018,35 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-22T19:18:41 2019-09-22T07:08:26 2019-09-22T12:00:00 2019-09-22T15:00:00 180 1569164400 true 24.42 0 24,42 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 42 0 42 % % true 1018.08 0 1018,08 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-22T19:18:41 2019-09-22T07:08:26 2019-09-22T13:00:00 2019-09-22T16:00:00 180 1569168000 true 24.22 0 24,22 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 42 0 42 % % true 1017.9 0 1017,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-22T19:18:41 2019-09-22T07:08:26 2019-09-22T14:00:00 2019-09-22T17:00:00 180 1569171600 true 24.3 0 24,3 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 41 0 41 % % true 1017.87 0 1017,87 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-22T19:18:41 2019-09-22T07:08:26 2019-09-22T15:00:00 2019-09-22T18:00:00 180 1569175200 true 24.13 0 24,13 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 42 0 42 % % true 1017.94 0 1017,94 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-22T19:18:41 2019-09-22T07:08:26 2019-09-22T16:00:00 2019-09-22T19:00:00 180 1569178800 true 23.91 0 23,91 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 43 0 43 % % true 1018.07 0 1018,07 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-22T19:18:41 2019-09-22T07:08:26 2019-09-22T17:00:00 2019-09-22T20:00:00 180 1569182400 true 23.79 0 23,79 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 44 0 44 % % true 1017.96 0 1017,96 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-22T19:18:41 2019-09-22T07:08:26 2019-09-22T18:00:00 2019-09-22T21:00:00 180 1569186000 true 23.77 0 23,77 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 44 0 44 % % true 1018.15 0 1018,15 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-22T19:18:41 2019-09-22T07:08:26 2019-09-22T19:00:00 2019-09-22T22:00:00 180 1569189600 true 23.69 0 23,69 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 45 0 45 % % true 1018.21 0 1018,21 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-22T19:18:41 2019-09-22T07:08:26 2019-09-22T20:00:00 2019-09-22T23:00:00 180 1569193200 true 23.46 0 23,46 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 46 0 46 % % true 1018.17 0 1018,17 mb mb true 0 0 0 % % 2019-09-21T21:00:00 2019-09-22T00:00:00 180 1569110400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-09-22T04:08:26 2019-09-22T07:08:26 180 1569136106 2019-09-22T16:18:41 2019-09-22T19:18:41 180 1569179921 true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 0 0 0 % % 4 Δευτέρα false 1 false 2019-09-23T19:17:13 2019-09-23T07:09:10 true 25.6 0 25,6 °C °C true 22.12 0 22,12 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Bορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2019-09-23T19:17:13 2019-09-23T07:09:10 2019-09-22T21:00:00 2019-09-23T00:00:00 180 1569196800 true 23.34 0 23,34 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 46 0 46 % % true 1018.15 0 1018,15 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-23T19:17:13 2019-09-23T07:09:10 2019-09-22T22:00:00 2019-09-23T01:00:00 180 1569200400 true 23.25 0 23,25 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 46 0 46 % % true 1018.1 0 1018,1 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-23T19:17:13 2019-09-23T07:09:10 2019-09-22T23:00:00 2019-09-23T02:00:00 180 1569204000 true 23.07 0 23,07 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 46 0 46 % % true 1017.99 0 1017,99 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-23T19:17:13 2019-09-23T07:09:10 2019-09-23T00:00:00 2019-09-23T03:00:00 180 1569207600 true 22.73 0 22,73 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 47 0 47 % % true 1017.77 0 1017,77 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-23T19:17:13 2019-09-23T07:09:10 2019-09-23T01:00:00 2019-09-23T04:00:00 180 1569211200 true 22.38 0 22,38 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1017.55 0 1017,55 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-23T19:17:13 2019-09-23T07:09:10 2019-09-23T02:00:00 2019-09-23T05:00:00 180 1569214800 true 22.19 0 22,19 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1017.33 0 1017,33 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-23T19:17:13 2019-09-23T07:09:10 2019-09-23T03:00:00 2019-09-23T06:00:00 180 1569218400 true 22.12 0 22,12 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1017.29 0 1017,29 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-23T19:17:13 2019-09-23T07:09:10 2019-09-23T04:00:00 2019-09-23T07:00:00 180 1569222000 true 22.35 0 22,35 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1017.44 0 1017,44 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-23T19:17:13 2019-09-23T07:09:10 2019-09-23T05:00:00 2019-09-23T08:00:00 180 1569225600 true 22.67 0 22,67 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1017.67 0 1017,67 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-23T19:17:13 2019-09-23T07:09:10 2019-09-23T06:00:00 2019-09-23T09:00:00 180 1569229200 true 23 0 23 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1017.94 0 1017,94 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-23T19:17:13 2019-09-23T07:09:10 2019-09-23T07:00:00 2019-09-23T10:00:00 180 1569232800 true 23.63 0 23,63 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1018.36 0 1018,36 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-23T19:17:13 2019-09-23T07:09:10 2019-09-23T08:00:00 2019-09-23T11:00:00 180 1569236400 true 24.13 0 24,13 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1018.73 0 1018,73 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-23T19:17:13 2019-09-23T07:09:10 2019-09-23T09:00:00 2019-09-23T12:00:00 180 1569240000 true 24.79 0 24,79 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 45 0 45 % % true 1018.81 0 1018,81 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-23T19:17:13 2019-09-23T07:09:10 2019-09-23T10:00:00 2019-09-23T13:00:00 180 1569243600 true 25.3 0 25,3 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 43 0 43 % % true 1018.53 0 1018,53 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-23T19:17:13 2019-09-23T07:09:10 2019-09-23T11:00:00 2019-09-23T14:00:00 180 1569247200 true 25.6 0 25,6 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 41 0 41 % % true 1018.03 0 1018,03 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-23T19:17:13 2019-09-23T07:09:10 2019-09-23T12:00:00 2019-09-23T15:00:00 180 1569250800 true 25.49 0 25,49 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 41 0 41 % % true 1017.58 0 1017,58 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-23T19:17:13 2019-09-23T07:09:10 2019-09-23T13:00:00 2019-09-23T16:00:00 180 1569254400 true 25.36 0 25,36 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 41 0 41 % % true 1017.25 0 1017,25 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-23T19:17:13 2019-09-23T07:09:10 2019-09-23T14:00:00 2019-09-23T17:00:00 180 1569258000 true 25.57 0 25,57 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 41 0 41 % % true 1016.96 0 1016,96 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-23T19:17:13 2019-09-23T07:09:10 2019-09-23T15:00:00 2019-09-23T18:00:00 180 1569261600 true 25.54 0 25,54 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 41 0 41 % % true 1016.76 0 1016,76 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-23T19:17:13 2019-09-23T07:09:10 2019-09-23T16:00:00 2019-09-23T19:00:00 180 1569265200 true 25.03 0 25,03 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 43 0 43 % % true 1016.74 0 1016,74 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-23T19:17:13 2019-09-23T07:09:10 2019-09-23T17:00:00 2019-09-23T20:00:00 180 1569268800 true 24.2 0 24,2 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 47 0 47 % % true 1016.8 0 1016,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-23T19:17:13 2019-09-23T07:09:10 2019-09-23T18:00:00 2019-09-23T21:00:00 180 1569272400 true 23.91 0 23,91 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1016.91 0 1016,91 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-23T19:17:13 2019-09-23T07:09:10 2019-09-23T19:00:00 2019-09-23T22:00:00 180 1569276000 true 23.94 0 23,94 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 47 0 47 % % true 1016.97 0 1016,97 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-23T19:17:13 2019-09-23T07:09:10 2019-09-23T20:00:00 2019-09-23T23:00:00 180 1569279600 true 23.95 0 23,95 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 45 0 45 % % true 1016.84 0 1016,84 mb mb true 0 0 0 % % 2019-09-22T21:00:00 2019-09-23T00:00:00 180 1569196800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-09-23T04:09:10 2019-09-23T07:09:10 180 1569222550 2019-09-23T16:17:13 2019-09-23T19:17:13 180 1569266233 true 0 0 0 mm mm true 0.02 0 0,02 % % 5 Τρίτη false 1 false 2019-09-24T19:15:45 2019-09-24T07:09:54 true 28.44 0 28,44 °C °C true 22.33 0 22,33 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF WNW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 20 false 2019-09-24T19:15:45 2019-09-24T07:09:54 2019-09-23T21:00:00 2019-09-24T00:00:00 180 1569283200 true 23.78 0 23,78 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 43 0 43 % % true 1016.76 0 1016,76 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-24T19:15:45 2019-09-24T07:09:54 2019-09-23T22:00:00 2019-09-24T01:00:00 180 1569286800 true 23.39 0 23,39 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 41 0 41 % % true 1016.52 0 1016,52 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-24T19:15:45 2019-09-24T07:09:54 2019-09-23T23:00:00 2019-09-24T02:00:00 180 1569290400 true 23 0 23 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 40 0 40 % % true 1016.54 0 1016,54 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-24T19:15:45 2019-09-24T07:09:54 2019-09-24T00:00:00 2019-09-24T03:00:00 180 1569294000 true 22.62 0 22,62 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 40 0 40 % % true 1016.32 0 1016,32 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-24T19:15:45 2019-09-24T07:09:54 2019-09-24T01:00:00 2019-09-24T04:00:00 180 1569297600 true 22.43 0 22,43 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 39 0 39 % % true 1016.05 0 1016,05 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-24T19:15:45 2019-09-24T07:09:54 2019-09-24T02:00:00 2019-09-24T05:00:00 180 1569301200 true 22.33 0 22,33 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 40 0 40 % % true 1015.84 0 1015,84 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-24T19:15:45 2019-09-24T07:09:54 2019-09-24T03:00:00 2019-09-24T06:00:00 180 1569304800 true 22.41 0 22,41 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 40 0 40 % % true 1015.79 0 1015,79 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-24T19:15:45 2019-09-24T07:09:54 2019-09-24T04:00:00 2019-09-24T07:00:00 180 1569308400 true 22.87 0 22,87 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 41 0 41 % % true 1015.83 0 1015,83 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-24T19:15:45 2019-09-24T07:09:54 2019-09-24T05:00:00 2019-09-24T08:00:00 180 1569312000 true 23.55 0 23,55 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 41 0 41 % % true 1016.01 0 1016,01 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-24T19:15:45 2019-09-24T07:09:54 2019-09-24T06:00:00 2019-09-24T09:00:00 180 1569315600 true 24.44 0 24,44 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 41 0 41 % % true 1016.14 0 1016,14 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-24T19:15:45 2019-09-24T07:09:54 2019-09-24T07:00:00 2019-09-24T10:00:00 180 1569319200 true 25.45 0 25,45 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 43 0 43 % % true 1015.95 0 1015,95 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-24T19:15:45 2019-09-24T07:09:54 2019-09-24T08:00:00 2019-09-24T11:00:00 180 1569322800 true 26.55 0 26,55 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 44 0 44 % % true 1015.96 0 1015,96 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-24T19:15:45 2019-09-24T07:09:54 2019-09-24T09:00:00 2019-09-24T12:00:00 180 1569326400 true 27.61 0 27,61 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 44 0 44 % % true 1015.89 0 1015,89 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-24T19:15:45 2019-09-24T07:09:54 2019-09-24T10:00:00 2019-09-24T13:00:00 180 1569330000 true 28.21 0 28,21 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 45 0 45 % % true 1015.63 0 1015,63 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-24T19:15:45 2019-09-24T07:09:54 2019-09-24T11:00:00 2019-09-24T14:00:00 180 1569333600 true 28.44 0 28,44 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 47 0 47 % % true 1015.24 0 1015,24 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-24T19:15:45 2019-09-24T07:09:54 2019-09-24T12:00:00 2019-09-24T15:00:00 180 1569337200 true 28.31 0 28,31 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-24T19:15:45 2019-09-24T07:09:54 2019-09-24T13:00:00 2019-09-24T16:00:00 180 1569340800 true 28.27 0 28,27 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1014.64 0 1014,64 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-24T19:15:45 2019-09-24T07:09:54 2019-09-24T14:00:00 2019-09-24T17:00:00 180 1569344400 true 28.28 0 28,28 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0069 0 0,0069 mm mm true 51 0 51 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-24T19:15:45 2019-09-24T07:09:54 2019-09-24T15:00:00 2019-09-24T18:00:00 180 1569348000 true 28.14 0 28,14 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0101 0 0,0101 mm mm true 52 0 52 % % true 1014.34 0 1014,34 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-24T19:15:45 2019-09-24T07:09:54 2019-09-24T16:00:00 2019-09-24T19:00:00 180 1569351600 true 27.56 0 27,56 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0091 0 0,0091 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1014.44 0 1014,44 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-24T19:15:45 2019-09-24T07:09:54 2019-09-24T17:00:00 2019-09-24T20:00:00 180 1569355200 true 26.91 0 26,91 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0091 0 0,0091 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1014.69 0 1014,69 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-24T19:15:45 2019-09-24T07:09:54 2019-09-24T18:00:00 2019-09-24T21:00:00 180 1569358800 true 26.17 0 26,17 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 61 0 61 % % true 1014.84 0 1014,84 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-24T19:15:45 2019-09-24T07:09:54 2019-09-24T19:00:00 2019-09-24T22:00:00 180 1569362400 true 25.87 0 25,87 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-24T19:15:45 2019-09-24T07:09:54 2019-09-24T20:00:00 2019-09-24T23:00:00 180 1569366000 true 25.78 0 25,78 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1014.29 0 1014,29 mb mb true 0.1 0 0,1 % % 2019-09-23T21:00:00 2019-09-24T00:00:00 180 1569283200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-09-24T04:09:54 2019-09-24T07:09:54 180 1569308994 2019-09-24T16:15:45 2019-09-24T19:15:45 180 1569352545 true 0.0101 0 0,0101 mm mm true 0.03 0 0,03 % % 6 Τετάρτη false 2 false 2019-09-25T19:14:17 2019-09-25T07:10:39 true 28.34 0 28,34 °C °C true 23.89 0 23,89 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Bορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 20 false 2019-09-25T19:14:17 2019-09-25T07:10:39 2019-09-24T21:00:00 2019-09-25T00:00:00 180 1569369600 true 25.45 0 25,45 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1013.84 0 1013,84 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-25T19:14:17 2019-09-25T07:10:39 2019-09-24T22:00:00 2019-09-25T01:00:00 180 1569373200 true 25.13 0 25,13 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1013.44 0 1013,44 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-25T19:14:17 2019-09-25T07:10:39 2019-09-24T23:00:00 2019-09-25T02:00:00 180 1569376800 true 24.74 0 24,74 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1013.22 0 1013,22 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-25T19:14:17 2019-09-25T07:10:39 2019-09-25T00:00:00 2019-09-25T03:00:00 180 1569380400 true 24.53 0 24,53 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1012.83 0 1012,83 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-25T19:14:17 2019-09-25T07:10:39 2019-09-25T01:00:00 2019-09-25T04:00:00 180 1569384000 true 23.99 0 23,99 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1012.59 0 1012,59 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-25T19:14:17 2019-09-25T07:10:39 2019-09-25T02:00:00 2019-09-25T05:00:00 180 1569387600 true 23.89 0 23,89 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1012.08 0 1012,08 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-25T19:14:17 2019-09-25T07:10:39 2019-09-25T03:00:00 2019-09-25T06:00:00 180 1569391200 true 24.04 0 24,04 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-25T19:14:17 2019-09-25T07:10:39 2019-09-25T04:00:00 2019-09-25T07:00:00 180 1569394800 true 24.58 0 24,58 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1012.31 0 1012,31 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-25T19:14:17 2019-09-25T07:10:39 2019-09-25T05:00:00 2019-09-25T08:00:00 180 1569398400 true 25.18 0 25,18 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 W05.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1012.74 0 1012,74 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-25T19:14:17 2019-09-25T07:10:39 2019-09-25T06:00:00 2019-09-25T09:00:00 180 1569402000 true 25.73 0 25,73 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1013.23 0 1013,23 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-25T19:14:17 2019-09-25T07:10:39 2019-09-25T07:00:00 2019-09-25T10:00:00 180 1569405600 true 26.6 0 26,6 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1013.68 0 1013,68 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-25T19:14:17 2019-09-25T07:10:39 2019-09-25T08:00:00 2019-09-25T11:00:00 180 1569409200 true 27.55 0 27,55 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1014.11 0 1014,11 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-25T19:14:17 2019-09-25T07:10:39 2019-09-25T09:00:00 2019-09-25T12:00:00 180 1569412800 true 28.14 0 28,14 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1014.36 0 1014,36 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-25T19:14:17 2019-09-25T07:10:39 2019-09-25T10:00:00 2019-09-25T13:00:00 180 1569416400 true 28.34 0 28,34 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1014.24 0 1014,24 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-25T19:14:17 2019-09-25T07:10:39 2019-09-25T11:00:00 2019-09-25T14:00:00 180 1569420000 true 28.14 0 28,14 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0128 0 0,0128 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1014.23 0 1014,23 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-09-25T19:14:17 2019-09-25T07:10:39 2019-09-25T12:00:00 2019-09-25T15:00:00 180 1569423600 true 27.93 0 27,93 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0247 0 0,0247 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1014.07 0 1014,07 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-09-25T19:14:17 2019-09-25T07:10:39 2019-09-25T13:00:00 2019-09-25T16:00:00 180 1569427200 true 27.71 0 27,71 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0261 0 0,0261 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1013.92 0 1013,92 mb mb true 0.22 0 0,22 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-09-25T19:14:17 2019-09-25T07:10:39 2019-09-25T14:00:00 2019-09-25T17:00:00 180 1569430800 true 27.71 0 27,71 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1013.83 0 1013,83 mb mb true 0.34 0 0,34 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-09-25T19:14:17 2019-09-25T07:10:39 2019-09-25T15:00:00 2019-09-25T18:00:00 180 1569434400 true 27.61 0 27,61 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1013.89 0 1013,89 mb mb true 0.4 0 0,4 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-09-25T19:14:17 2019-09-25T07:10:39 2019-09-25T16:00:00 2019-09-25T19:00:00 180 1569438000 true 27.23 0 27,23 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1014.12 0 1014,12 mb mb true 0.37 0 0,37 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-09-25T19:14:17 2019-09-25T07:10:39 2019-09-25T17:00:00 2019-09-25T20:00:00 180 1569441600 true 26.64 0 26,64 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1014.46 0 1014,46 mb mb true 0.3 0 0,3 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-09-25T19:14:17 2019-09-25T07:10:39 2019-09-25T18:00:00 2019-09-25T21:00:00 180 1569445200 true 26.03 0 26,03 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1014.59 0 1014,59 mb mb true 0.22 0 0,22 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-09-25T19:14:17 2019-09-25T07:10:39 2019-09-25T19:00:00 2019-09-25T22:00:00 180 1569448800 true 25.77 0 25,77 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1014.51 0 1014,51 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-25T19:14:17 2019-09-25T07:10:39 2019-09-25T20:00:00 2019-09-25T23:00:00 180 1569452400 true 25.69 0 25,69 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 S05.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1014.49 0 1014,49 mb mb true 0.06 0 0,06 % % 2019-09-24T21:00:00 2019-09-25T00:00:00 180 1569369600 Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα. Partly cloudy throughout the day. 2019-09-25T04:10:39 2019-09-25T07:10:39 180 1569395439 2019-09-25T16:14:17 2019-09-25T19:14:17 180 1569438857 true 0.0261 0 0,0261 mm mm true 0.12 0 0,12 % %
sunny

Σήμερα

Αίθριος όλη την ημέρα.

22°c

windy

BF 2

deltiokairou

Ο μεγαλύτερος και πιο πυκνοκατοικημένος νομός του νησιού περιβάλλεται από δύο οροσειρές, την Ίδη (Ψηλορείτης) στα δυτικά και τη Δίκτη στα ανατολικά. Στο Ηράκλειο βρίσκονται ορισμένοι από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Κρήτης, πανέμορφες παραλίες και μια γοητευτική ενδοχώρα με γραφικά χωριουδάκια, σπήλαια και φαράγγια, οροπέδια και κατάφυτες κοιλάδες γεμάτες ελαιώνες και αμπελώνες, επιβλητικές οροσειρές, καθώς και η πιο άρτια τουριστική υποδομή της Κρήτης
Το Ηράκλειο είναι η μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης και ένα από τα σημαντικότερα αστικά κέντρα της Ελλάδας. Άρχισε να αναπτύσσεται μετά τον 9ο αι. μ.Χ., (κατά την αρχαιότητα, κέντρο της περιοχής ήταν η Κνωσός και μεταγενέστερα η Γόρτυνα), ενώ αργότερα κατακτήθηκε διαδοχικά από τους Άραβες, τους Ενετούς και τους Οθωμανούς, οι οποίοι της έδωσαν το ονόματα Χάνδακας και Candia.
Η πόλη του Ηρακλείου αντανακλά ια τους διαφορετικούς πολιτισμούς που άνθισαν στο πέρασμα των αιώνων: Βυζαντινά οικοδομήματα στέκονται δίπλα σε Ενετικά δημόσια και ιδιωτικά κτίρια και Οθωμανικές κατασκευές.
Στην αγορά του Ηρακλείου, από τις πλουσιότερες της Μεσογείου, μπορείτε να βρείτε κάθε είδους σύγχρονα προϊόντα, αλλά και παραδοσιακά κρητικά είδη, όπως το φημισμένο λάδι, τη ρακή, το τοπικό κρασί, μέλι, βότανα κ.ά.
Ακόμα, σε μικρή απόσταση (στην περιοχή Χερσονήσου) λειτουργεί τα τελευταία χρόνια σύγχρονο γήπεδο γκολφ για αρχάριους και προχωρημένους παίκτες.
Το Αρχαιολογικό Μουσείο είναι από τα σημαντικότερα μουσεία της Ελλάδας, καθώς συγκεντρώνει σχεδόν όλους τους θησαυρούς του Μινωικού Πολιτισμού από την Κνωσό, την Φαιστό, τα Μάλια και άλλες περιοχές. Αξίζει να επισκεφτεί κανείς επίσης το Ιστορικό Μουσείο, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και το Ενυδρείο «Cretaquarium» (στην περιοχή Γούρνες).
Πέντε χιλιόμετρα νότια του Ηρακλείου βρίσκεται η Κνωσός, ένας από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ευρώπης. Η Κνωσός υπήρξε το σπουδαιότερο κέντρο του Μινωϊκού Πολιτισμού από το 1900 ως το 1400 π.Χ. Στην περιοχή βρισκόταν το μεγαλύτερο ανάκτορο της μινωϊκής Κρήτης που γνώρισε δύο αρχιτεκτονικές φάσεις και καταστράφηκε από το μεγάλο σεισμό της Σαντορίνης (1450 π.Χ.). Στο χώρο υπάρχουν τα ερείπια από το ανάκτορο του Μίνωα, τα σπίτια των αξιωματούχων και ιερέων, αλλά και των κατοίκων, καθώς και τα νεκροταφεία. Το ανάκτορο ήταν δαιδαλώδες οικοδομικό σύνολο, κτισμένο γύρω από μία κεντρική αυλή. Καταλάμβανε έκταση 22.000 τ.μ. και περιλάμβανε εκτός από τα βασιλικά διαμερίσματα, λατρευτικούς χώρους, θησαυροφυλάκια, εργαστήρια κι αποθήκες.

Πηγή: Visit Greece - The official website of the Greek Tourism Organisation