ΚΡΗΤΗ

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Στο Ηράκλειο βρίσκονται ορισμένοι από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Κρήτης, πανέμορφες παραλίες και μια γοητευτική ενδοχώρα με γραφικά χωριουδάκια, σπήλαια και φαράγγια, οροπέδια και κατάφυτες κοιλάδες γεμάτες ελαιώνες και αμπελώνες.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

0 13878 false 2 false 2019-05-27T20:26:44 2019-05-27T06:09:21 0.0 true 23 0 23 °C °C true 1014 0 1014 mb mb true 46 0 46 % % 2019-05-27T06:00:00 2019-05-27T09:00:00 180 1558947600 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοανατολικός πολύ ασθενής - 2 BF ESE false false false 0 0 SE10.png Αραιή συννεφιά Partly Cloudy 0 Δευτέρα false 2 false 2019-05-27T20:26:44 2019-05-27T06:09:21 true 28.01 0 28,01 °C °C true 19.47 0 19,47 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF Nοτιοανατολικός σχεδόν άπνοια - 1 BF SE false false false 0 0 SE05.png Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-05-27T20:26:44 2019-05-27T06:09:21 2019-05-26T21:00:00 2019-05-27T00:00:00 180 1558915200 true 20.3 0 20,3 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 S05.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1015.64 0 1015,64 mb mb true 0.47 0 0,47 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-05-27T20:26:44 2019-05-27T06:09:21 2019-05-26T22:00:00 2019-05-27T01:00:00 180 1558918800 true 20.31 0 20,31 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 S05.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1015.15 0 1015,15 mb mb true 0.56 0 0,56 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-05-27T20:26:44 2019-05-27T06:09:21 2019-05-26T23:00:00 2019-05-27T02:00:00 180 1558922400 true 20.83 0 20,83 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1014.69 0 1014,69 mb mb true 0.49 0 0,49 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-05-27T20:26:44 2019-05-27T06:09:21 2019-05-27T00:00:00 2019-05-27T03:00:00 180 1558926000 true 21.04 0 21,04 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1014.38 0 1014,38 mb mb true 0.47 0 0,47 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-05-27T20:26:44 2019-05-27T06:09:21 2019-05-27T01:00:00 2019-05-27T04:00:00 180 1558929600 true 20.03 0 20,03 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1014.46 0 1014,46 mb mb true 0.63 0 0,63 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-05-27T20:26:44 2019-05-27T06:09:21 2019-05-27T02:00:00 2019-05-27T05:00:00 180 1558933200 true 19.47 0 19,47 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1014.35 0 1014,35 mb mb true 0.53 0 0,53 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-05-27T20:26:44 2019-05-27T06:09:21 2019-05-27T03:00:00 2019-05-27T06:00:00 180 1558936800 true 19.47 0 19,47 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1014.29 0 1014,29 mb mb true 0.45 0 0,45 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-05-27T20:26:44 2019-05-27T06:09:21 2019-05-27T04:00:00 2019-05-27T07:00:00 180 1558940400 true 20.44 0 20,44 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1014.25 0 1014,25 mb mb true 0.44 0 0,44 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-05-27T20:26:44 2019-05-27T06:09:21 2019-05-27T05:00:00 2019-05-27T08:00:00 180 1558944000 true 21.92 0 21,92 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1014.24 0 1014,24 mb mb true 0.46 0 0,46 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-05-27T20:26:44 2019-05-27T06:09:21 2019-05-27T06:00:00 2019-05-27T09:00:00 180 1558947600 true 23.31 0 23,31 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 46 0 46 % % true 1014.27 0 1014,27 mb mb true 0.49 0 0,49 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-05-27T20:26:44 2019-05-27T06:09:21 2019-05-27T07:00:00 2019-05-27T10:00:00 180 1558951200 true 24.29 0 24,29 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 44 0 44 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0.52 0 0,52 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-05-27T20:26:44 2019-05-27T06:09:21 2019-05-27T08:00:00 2019-05-27T11:00:00 180 1558954800 true 25.11 0 25,11 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 44 0 44 % % true 1014.58 0 1014,58 mb mb true 0.57 0 0,57 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-05-27T20:26:44 2019-05-27T06:09:21 2019-05-27T09:00:00 2019-05-27T12:00:00 180 1558958400 true 25.71 0 25,71 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 43 0 43 % % true 1014.66 0 1014,66 mb mb true 0.62 0 0,62 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-05-27T20:26:44 2019-05-27T06:09:21 2019-05-27T10:00:00 2019-05-27T13:00:00 180 1558962000 true 26.08 0 26,08 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 43 0 43 % % true 1014.57 0 1014,57 mb mb true 0.67 0 0,67 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-05-27T20:26:44 2019-05-27T06:09:21 2019-05-27T11:00:00 2019-05-27T14:00:00 180 1558965600 true 27.41 0 27,41 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 39 0 39 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0.71 0 0,71 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-05-27T20:26:44 2019-05-27T06:09:21 2019-05-27T12:00:00 2019-05-27T15:00:00 180 1558969200 true 27.83 0 27,83 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 38 0 38 % % true 1014.18 0 1014,18 mb mb true 0.77 0 0,77 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-05-27T20:26:44 2019-05-27T06:09:21 2019-05-27T13:00:00 2019-05-27T16:00:00 180 1558972800 true 27.94 0 27,94 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 38 0 38 % % true 1013.93 0 1013,93 mb mb true 0.86 0 0,86 % % Συννεφιά false 4 false 2019-05-27T20:26:44 2019-05-27T06:09:21 2019-05-27T14:00:00 2019-05-27T17:00:00 180 1558976400 true 28.01 0 28,01 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 37 0 37 % % true 1013.66 0 1013,66 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Συννεφιά false 4 false 2019-05-27T20:26:44 2019-05-27T06:09:21 2019-05-27T15:00:00 2019-05-27T18:00:00 180 1558980000 true 27.5 0 27,5 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 37 0 37 % % true 1013.41 0 1013,41 mb mb true 1 0 1 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-05-27T20:26:44 2019-05-27T06:09:21 2019-05-27T16:00:00 2019-05-27T19:00:00 180 1558983600 true 26.73 0 26,73 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 38 0 38 % % true 1013.24 0 1013,24 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-05-27T20:26:44 2019-05-27T06:09:21 2019-05-27T17:00:00 2019-05-27T20:00:00 180 1558987200 true 25.56 0 25,56 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 40 0 40 % % true 1013.11 0 1013,11 mb mb true 0.81 0 0,81 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-05-27T20:26:44 2019-05-27T06:09:21 2019-05-27T18:00:00 2019-05-27T21:00:00 180 1558990800 true 24.69 0 24,69 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 41 0 41 % % true 1013.02 0 1013,02 mb mb true 0.64 0 0,64 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-05-27T20:26:44 2019-05-27T06:09:21 2019-05-27T19:00:00 2019-05-27T22:00:00 180 1558994400 true 24.41 0 24,41 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 39 0 39 % % true 1013.02 0 1013,02 mb mb true 0.43 0 0,43 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-27T20:26:44 2019-05-27T06:09:21 2019-05-27T20:00:00 2019-05-27T23:00:00 180 1558998000 true 24.16 0 24,16 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 36 0 36 % % true 1013.06 0 1013,06 mb mb true 0.18 0 0,18 % % 2019-05-26T21:00:00 2019-05-27T00:00:00 180 1558915200 Νεφώσεις κατά περιόδους όλη την ημέρα. Mostly cloudy throughout the day. 2019-05-27T03:09:21 2019-05-27T06:09:21 180 1558937361 2019-05-27T17:26:44 2019-05-27T20:26:44 180 1558988804 true 0.0178 0 0,0178 mm mm true 0.61 0 0,61 % % 1 Τρίτη false 21 false 2019-05-28T20:27:26 2019-05-28T06:08:54 true 27.45 0 27,45 °C °C true 21.98 0 21,98 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF Νοτιοδυτικός σχεδόν άπνοια - 1 BF SW false false false 0 0 SW05.png Αίθριος false 20 false 2019-05-28T20:27:26 2019-05-28T06:08:54 2019-05-27T21:00:00 2019-05-28T00:00:00 180 1559001600 true 23.92 0 23,92 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 34 0 34 % % true 1012.99 0 1012,99 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-28T20:27:26 2019-05-28T06:08:54 2019-05-27T22:00:00 2019-05-28T01:00:00 180 1559005200 true 23.81 0 23,81 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 33 0 33 % % true 1012.67 0 1012,67 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-28T20:27:26 2019-05-28T06:08:54 2019-05-27T23:00:00 2019-05-28T02:00:00 180 1559008800 true 23.77 0 23,77 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 33 0 33 % % true 1012.27 0 1012,27 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-28T20:27:26 2019-05-28T06:08:54 2019-05-28T00:00:00 2019-05-28T03:00:00 180 1559012400 true 23.61 0 23,61 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 33 0 33 % % true 1012.02 0 1012,02 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-28T20:27:26 2019-05-28T06:08:54 2019-05-28T01:00:00 2019-05-28T04:00:00 180 1559016000 true 23.03 0 23,03 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 34 0 34 % % true 1012.02 0 1012,02 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-28T20:27:26 2019-05-28T06:08:54 2019-05-28T02:00:00 2019-05-28T05:00:00 180 1559019600 true 22.19 0 22,19 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 37 0 37 % % true 1012.19 0 1012,19 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-28T20:27:26 2019-05-28T06:08:54 2019-05-28T03:00:00 2019-05-28T06:00:00 180 1559023200 true 21.98 0 21,98 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 38 0 38 % % true 1012.43 0 1012,43 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-28T20:27:26 2019-05-28T06:08:54 2019-05-28T04:00:00 2019-05-28T07:00:00 180 1559026800 true 22.63 0 22,63 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 39 0 39 % % true 1012.76 0 1012,76 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-28T20:27:26 2019-05-28T06:08:54 2019-05-28T05:00:00 2019-05-28T08:00:00 180 1559030400 true 23.66 0 23,66 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 40 0 40 % % true 1013.16 0 1013,16 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-28T20:27:26 2019-05-28T06:08:54 2019-05-28T06:00:00 2019-05-28T09:00:00 180 1559034000 true 24.81 0 24,81 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 39 0 39 % % true 1013.57 0 1013,57 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-28T20:27:26 2019-05-28T06:08:54 2019-05-28T07:00:00 2019-05-28T10:00:00 180 1559037600 true 25.82 0 25,82 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 39 0 39 % % true 1013.97 0 1013,97 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-28T20:27:26 2019-05-28T06:08:54 2019-05-28T08:00:00 2019-05-28T11:00:00 180 1559041200 true 26.96 0 26,96 °C °C 0 true 0 0 0 BF BF BF άπνοια - 0 BF BF false false false 0 0 N00.png true 0 0 0 mm mm true 39 0 39 % % true 1014.37 0 1014,37 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-28T20:27:26 2019-05-28T06:08:54 2019-05-28T09:00:00 2019-05-28T12:00:00 180 1559044800 true 27.45 0 27,45 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 40 0 40 % % true 1014.66 0 1014,66 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-28T20:27:26 2019-05-28T06:08:54 2019-05-28T10:00:00 2019-05-28T13:00:00 180 1559048400 true 27.31 0 27,31 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 42 0 42 % % true 1014.77 0 1014,77 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-28T20:27:26 2019-05-28T06:08:54 2019-05-28T11:00:00 2019-05-28T14:00:00 180 1559052000 true 26.88 0 26,88 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 44 0 44 % % true 1014.74 0 1014,74 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-28T20:27:26 2019-05-28T06:08:54 2019-05-28T12:00:00 2019-05-28T15:00:00 180 1559055600 true 26.39 0 26,39 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 46 0 46 % % true 1014.68 0 1014,68 mb mb true 0.22 0 0,22 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-28T20:27:26 2019-05-28T06:08:54 2019-05-28T13:00:00 2019-05-28T16:00:00 180 1559059200 true 25.99 0 25,99 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1014.52 0 1014,52 mb mb true 0.22 0 0,22 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-28T20:27:26 2019-05-28T06:08:54 2019-05-28T14:00:00 2019-05-28T17:00:00 180 1559062800 true 25.96 0 25,96 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-28T20:27:26 2019-05-28T06:08:54 2019-05-28T15:00:00 2019-05-28T18:00:00 180 1559066400 true 25.73 0 25,73 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1014.18 0 1014,18 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-05-28T20:27:26 2019-05-28T06:08:54 2019-05-28T16:00:00 2019-05-28T19:00:00 180 1559070000 true 25.27 0 25,27 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 N05.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1014.33 0 1014,33 mb mb true 0.28 0 0,28 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-05-28T20:27:26 2019-05-28T06:08:54 2019-05-28T17:00:00 2019-05-28T20:00:00 180 1559073600 true 24.51 0 24,51 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 53 0 53 % % true 1014.59 0 1014,59 mb mb true 0.39 0 0,39 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-05-28T20:27:26 2019-05-28T06:08:54 2019-05-28T18:00:00 2019-05-28T21:00:00 180 1559077200 true 23.82 0 23,82 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1014.86 0 1014,86 mb mb true 0.49 0 0,49 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-05-28T20:27:26 2019-05-28T06:08:54 2019-05-28T19:00:00 2019-05-28T22:00:00 180 1559080800 true 23.31 0 23,31 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1015.18 0 1015,18 mb mb true 0.56 0 0,56 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-05-28T20:27:26 2019-05-28T06:08:54 2019-05-28T20:00:00 2019-05-28T23:00:00 180 1559084400 true 22.72 0 22,72 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1015.5 0 1015,5 mb mb true 0.61 0 0,61 % % 2019-05-27T21:00:00 2019-05-28T00:00:00 180 1559001600 Αραιή συννεφιά από το βραδυ. Partly cloudy starting in the evening. 2019-05-28T03:08:54 2019-05-28T06:08:54 180 1559023734 2019-05-28T17:27:26 2019-05-28T20:27:26 180 1559075246 true 0.0102 0 0,0102 mm mm true 0.14 0 0,14 % % 2 Τετάρτη false 2 false 2019-05-29T20:28:07 2019-05-29T06:08:29 true 26.85 0 26,85 °C °C true 19.87 0 19,87 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Bορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NW false false false 0 0 NW10.png Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-05-29T20:28:07 2019-05-29T06:08:29 2019-05-28T21:00:00 2019-05-29T00:00:00 180 1559088000 true 22.19 0 22,19 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 W05.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1015.68 0 1015,68 mb mb true 0.62 0 0,62 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-05-29T20:28:07 2019-05-29T06:08:29 2019-05-28T22:00:00 2019-05-29T01:00:00 180 1559091600 true 21.74 0 21,74 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 W05.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1015.56 0 1015,56 mb mb true 0.55 0 0,55 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-05-29T20:28:07 2019-05-29T06:08:29 2019-05-28T23:00:00 2019-05-29T02:00:00 180 1559095200 true 21.35 0 21,35 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1015.27 0 1015,27 mb mb true 0.45 0 0,45 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-05-29T20:28:07 2019-05-29T06:08:29 2019-05-29T00:00:00 2019-05-29T03:00:00 180 1559098800 true 21.06 0 21,06 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1015.05 0 1015,05 mb mb true 0.42 0 0,42 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-05-29T20:28:07 2019-05-29T06:08:29 2019-05-29T01:00:00 2019-05-29T04:00:00 180 1559102400 true 20.54 0 20,54 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1014.94 0 1014,94 mb mb true 0.55 0 0,55 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-05-29T20:28:07 2019-05-29T06:08:29 2019-05-29T02:00:00 2019-05-29T05:00:00 180 1559106000 true 19.96 0 19,96 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0.76 0 0,76 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-05-29T20:28:07 2019-05-29T06:08:29 2019-05-29T03:00:00 2019-05-29T06:00:00 180 1559109600 true 19.87 0 19,87 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1014.94 0 1014,94 mb mb true 0.9 0 0,9 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-05-29T20:28:07 2019-05-29T06:08:29 2019-05-29T04:00:00 2019-05-29T07:00:00 180 1559113200 true 20.51 0 20,51 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1015.09 0 1015,09 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-05-29T20:28:07 2019-05-29T06:08:29 2019-05-29T05:00:00 2019-05-29T08:00:00 180 1559116800 true 21.52 0 21,52 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1015.31 0 1015,31 mb mb true 0.9 0 0,9 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-05-29T20:28:07 2019-05-29T06:08:29 2019-05-29T06:00:00 2019-05-29T09:00:00 180 1559120400 true 22.7 0 22,7 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1015.51 0 1015,51 mb mb true 0.8 0 0,8 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-05-29T20:28:07 2019-05-29T06:08:29 2019-05-29T07:00:00 2019-05-29T10:00:00 180 1559124000 true 23.91 0 23,91 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 W05.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1015.71 0 1015,71 mb mb true 0.58 0 0,58 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-05-29T20:28:07 2019-05-29T06:08:29 2019-05-29T08:00:00 2019-05-29T11:00:00 180 1559127600 true 25.19 0 25,19 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1015.91 0 1015,91 mb mb true 0.3 0 0,3 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-29T20:28:07 2019-05-29T06:08:29 2019-05-29T09:00:00 2019-05-29T12:00:00 180 1559131200 true 26.19 0 26,19 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1016.05 0 1016,05 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-29T20:28:07 2019-05-29T06:08:29 2019-05-29T10:00:00 2019-05-29T13:00:00 180 1559134800 true 26.65 0 26,65 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 47 0 47 % % true 1016.13 0 1016,13 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-29T20:28:07 2019-05-29T06:08:29 2019-05-29T11:00:00 2019-05-29T14:00:00 180 1559138400 true 26.85 0 26,85 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 46 0 46 % % true 1016.16 0 1016,16 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-29T20:28:07 2019-05-29T06:08:29 2019-05-29T12:00:00 2019-05-29T15:00:00 180 1559142000 true 26.72 0 26,72 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 46 0 46 % % true 1016.12 0 1016,12 mb mb true 0.12 0 0,12 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-05-29T20:28:07 2019-05-29T06:08:29 2019-05-29T13:00:00 2019-05-29T16:00:00 180 1559145600 true 26.47 0 26,47 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 47 0 47 % % true 1015.96 0 1015,96 mb mb true 0.3 0 0,3 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-05-29T20:28:07 2019-05-29T06:08:29 2019-05-29T14:00:00 2019-05-29T17:00:00 180 1559149200 true 26.17 0 26,17 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1015.71 0 1015,71 mb mb true 0.54 0 0,54 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-05-29T20:28:07 2019-05-29T06:08:29 2019-05-29T15:00:00 2019-05-29T18:00:00 180 1559152800 true 25.94 0 25,94 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1015.58 0 1015,58 mb mb true 0.72 0 0,72 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-05-29T20:28:07 2019-05-29T06:08:29 2019-05-29T16:00:00 2019-05-29T19:00:00 180 1559156400 true 25.28 0 25,28 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1015.59 0 1015,59 mb mb true 0.78 0 0,78 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-05-29T20:28:07 2019-05-29T06:08:29 2019-05-29T17:00:00 2019-05-29T20:00:00 180 1559160000 true 24.37 0 24,37 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1015.69 0 1015,69 mb mb true 0.78 0 0,78 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-05-29T20:28:07 2019-05-29T06:08:29 2019-05-29T18:00:00 2019-05-29T21:00:00 180 1559163600 true 23.61 0 23,61 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1015.81 0 1015,81 mb mb true 0.78 0 0,78 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-05-29T20:28:07 2019-05-29T06:08:29 2019-05-29T19:00:00 2019-05-29T22:00:00 180 1559167200 true 23.23 0 23,23 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1015.98 0 1015,98 mb mb true 0.82 0 0,82 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-05-29T20:28:07 2019-05-29T06:08:29 2019-05-29T20:00:00 2019-05-29T23:00:00 180 1559170800 true 22.84 0 22,84 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 W05.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1016.15 0 1016,15 mb mb true 0.85 0 0,85 % % 2019-05-28T21:00:00 2019-05-29T00:00:00 180 1559088000 Νεφώσεις κατά περιόδους όλη την ημέρα. Mostly cloudy throughout the day. 2019-05-29T03:08:29 2019-05-29T06:08:29 180 1559110109 2019-05-29T17:28:07 2019-05-29T20:28:07 180 1559161687 true 0 0 0 mm mm true 0.57 0 0,57 % % 3 Πέμπτη false 2 false 2019-05-30T20:28:46 2019-05-30T06:08:05 true 28.05 0 28,05 °C °C true 20.17 0 20,17 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF WNW false false false 0 0 NW10.png Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-05-30T20:28:46 2019-05-30T06:08:05 2019-05-29T21:00:00 2019-05-30T00:00:00 180 1559174400 true 22.48 0 22,48 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1016.19 0 1016,19 mb mb true 0.86 0 0,86 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-05-30T20:28:46 2019-05-30T06:08:05 2019-05-29T22:00:00 2019-05-30T01:00:00 180 1559178000 true 22.11 0 22,11 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 W05.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1015.98 0 1015,98 mb mb true 0.86 0 0,86 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-05-30T20:28:46 2019-05-30T06:08:05 2019-05-29T23:00:00 2019-05-30T02:00:00 180 1559181600 true 21.76 0 21,76 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1015.64 0 1015,64 mb mb true 0.85 0 0,85 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-05-30T20:28:46 2019-05-30T06:08:05 2019-05-30T00:00:00 2019-05-30T03:00:00 180 1559185200 true 21.39 0 21,39 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1015.34 0 1015,34 mb mb true 0.79 0 0,79 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-05-30T20:28:46 2019-05-30T06:08:05 2019-05-30T01:00:00 2019-05-30T04:00:00 180 1559188800 true 20.77 0 20,77 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1015.19 0 1015,19 mb mb true 0.65 0 0,65 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-05-30T20:28:46 2019-05-30T06:08:05 2019-05-30T02:00:00 2019-05-30T05:00:00 180 1559192400 true 20.17 0 20,17 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1015.09 0 1015,09 mb mb true 0.48 0 0,48 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-05-30T20:28:46 2019-05-30T06:08:05 2019-05-30T03:00:00 2019-05-30T06:00:00 180 1559196000 true 20.28 0 20,28 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1015.07 0 1015,07 mb mb true 0.35 0 0,35 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-05-30T20:28:46 2019-05-30T06:08:05 2019-05-30T04:00:00 2019-05-30T07:00:00 180 1559199600 true 21.48 0 21,48 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1015.16 0 1015,16 mb mb true 0.31 0 0,31 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-05-30T20:28:46 2019-05-30T06:08:05 2019-05-30T05:00:00 2019-05-30T08:00:00 180 1559203200 true 23.06 0 23,06 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1015.33 0 1015,33 mb mb true 0.32 0 0,32 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-05-30T20:28:46 2019-05-30T06:08:05 2019-05-30T06:00:00 2019-05-30T09:00:00 180 1559206800 true 24.9 0 24,9 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1015.51 0 1015,51 mb mb true 0.29 0 0,29 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-30T20:28:46 2019-05-30T06:08:05 2019-05-30T07:00:00 2019-05-30T10:00:00 180 1559210400 true 26.18 0 26,18 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 44 0 44 % % true 1015.76 0 1015,76 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-30T20:28:46 2019-05-30T06:08:05 2019-05-30T08:00:00 2019-05-30T11:00:00 180 1559214000 true 27.02 0 27,02 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 41 0 41 % % true 1016.04 0 1016,04 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-30T20:28:46 2019-05-30T06:08:05 2019-05-30T09:00:00 2019-05-30T12:00:00 180 1559217600 true 27.46 0 27,46 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 39 0 39 % % true 1016.18 0 1016,18 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-30T20:28:46 2019-05-30T06:08:05 2019-05-30T10:00:00 2019-05-30T13:00:00 180 1559221200 true 27.65 0 27,65 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 39 0 39 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-30T20:28:46 2019-05-30T06:08:05 2019-05-30T11:00:00 2019-05-30T14:00:00 180 1559224800 true 27.83 0 27,83 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 39 0 39 % % true 1015.91 0 1015,91 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-30T20:28:46 2019-05-30T06:08:05 2019-05-30T12:00:00 2019-05-30T15:00:00 180 1559228400 true 27.9 0 27,9 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 39 0 39 % % true 1015.73 0 1015,73 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-30T20:28:46 2019-05-30T06:08:05 2019-05-30T13:00:00 2019-05-30T16:00:00 180 1559232000 true 28.03 0 28,03 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 38 0 38 % % true 1015.55 0 1015,55 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-30T20:28:46 2019-05-30T06:08:05 2019-05-30T14:00:00 2019-05-30T17:00:00 180 1559235600 true 28.03 0 28,03 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 38 0 38 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-30T20:28:46 2019-05-30T06:08:05 2019-05-30T15:00:00 2019-05-30T18:00:00 180 1559239200 true 28.05 0 28,05 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 37 0 37 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-30T20:28:46 2019-05-30T06:08:05 2019-05-30T16:00:00 2019-05-30T19:00:00 180 1559242800 true 27.34 0 27,34 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 38 0 38 % % true 1015.28 0 1015,28 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-30T20:28:46 2019-05-30T06:08:05 2019-05-30T17:00:00 2019-05-30T20:00:00 180 1559246400 true 26.18 0 26,18 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 40 0 40 % % true 1015.35 0 1015,35 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-30T20:28:46 2019-05-30T06:08:05 2019-05-30T18:00:00 2019-05-30T21:00:00 180 1559250000 true 24.97 0 24,97 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 43 0 43 % % true 1015.42 0 1015,42 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-30T20:28:46 2019-05-30T06:08:05 2019-05-30T19:00:00 2019-05-30T22:00:00 180 1559253600 true 24.36 0 24,36 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 44 0 44 % % true 1015.51 0 1015,51 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-30T20:28:46 2019-05-30T06:08:05 2019-05-30T20:00:00 2019-05-30T23:00:00 180 1559257200 true 24 0 24 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 44 0 44 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0.01 0 0,01 % % 2019-05-29T21:00:00 2019-05-30T00:00:00 180 1559174400 Αραιή συννεφιά το πρωί. Partly cloudy in the morning. 2019-05-30T03:08:05 2019-05-30T06:08:05 180 1559196485 2019-05-30T17:28:46 2019-05-30T20:28:46 180 1559248126 true 0.0025 0 0,0025 mm mm true 0.28 0 0,28 % % 4 Παρασκευή false 1 false 2019-05-31T20:29:26 2019-05-31T06:07:43 true 27.17 0 27,17 °C °C true 21.34 0 21,34 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF WNW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2019-05-31T20:29:26 2019-05-31T06:07:43 2019-05-30T21:00:00 2019-05-31T00:00:00 180 1559260800 true 23.67 0 23,67 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 45 0 45 % % true 1015.53 0 1015,53 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-31T20:29:26 2019-05-31T06:07:43 2019-05-30T22:00:00 2019-05-31T01:00:00 180 1559264400 true 23.23 0 23,23 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 45 0 45 % % true 1015.18 0 1015,18 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-31T20:29:26 2019-05-31T06:07:43 2019-05-30T23:00:00 2019-05-31T02:00:00 180 1559268000 true 22.86 0 22,86 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 45 0 45 % % true 1014.64 0 1014,64 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-31T20:29:26 2019-05-31T06:07:43 2019-05-31T00:00:00 2019-05-31T03:00:00 180 1559271600 true 22.64 0 22,64 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 45 0 45 % % true 1014.15 0 1014,15 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-31T20:29:26 2019-05-31T06:07:43 2019-05-31T01:00:00 2019-05-31T04:00:00 180 1559275200 true 22.08 0 22,08 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 46 0 46 % % true 1013.74 0 1013,74 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-31T20:29:26 2019-05-31T06:07:43 2019-05-31T02:00:00 2019-05-31T05:00:00 180 1559278800 true 21.5 0 21,5 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1013.37 0 1013,37 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-31T20:29:26 2019-05-31T06:07:43 2019-05-31T03:00:00 2019-05-31T06:00:00 180 1559282400 true 21.34 0 21,34 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1013.17 0 1013,17 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-31T20:29:26 2019-05-31T06:07:43 2019-05-31T04:00:00 2019-05-31T07:00:00 180 1559286000 true 22.23 0 22,23 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1013.29 0 1013,29 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-31T20:29:26 2019-05-31T06:07:43 2019-05-31T05:00:00 2019-05-31T08:00:00 180 1559289600 true 23.93 0 23,93 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 45 0 45 % % true 1013.59 0 1013,59 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-31T20:29:26 2019-05-31T06:07:43 2019-05-31T06:00:00 2019-05-31T09:00:00 180 1559293200 true 25.52 0 25,52 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 42 0 42 % % true 1013.86 0 1013,86 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-31T20:29:26 2019-05-31T06:07:43 2019-05-31T07:00:00 2019-05-31T10:00:00 180 1559296800 true 26.39 0 26,39 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 41 0 41 % % true 1014.05 0 1014,05 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-31T20:29:26 2019-05-31T06:07:43 2019-05-31T08:00:00 2019-05-31T11:00:00 180 1559300400 true 27.07 0 27,07 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 40 0 40 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-31T20:29:26 2019-05-31T06:07:43 2019-05-31T09:00:00 2019-05-31T12:00:00 180 1559304000 true 27.17 0 27,17 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 39 0 39 % % true 1014.27 0 1014,27 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-31T20:29:26 2019-05-31T06:07:43 2019-05-31T10:00:00 2019-05-31T13:00:00 180 1559307600 true 26.99 0 26,99 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 40 0 40 % % true 1014.18 0 1014,18 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-31T20:29:26 2019-05-31T06:07:43 2019-05-31T11:00:00 2019-05-31T14:00:00 180 1559311200 true 26.66 0 26,66 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 41 0 41 % % true 1014.02 0 1014,02 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-31T20:29:26 2019-05-31T06:07:43 2019-05-31T12:00:00 2019-05-31T15:00:00 180 1559314800 true 26.44 0 26,44 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 41 0 41 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-31T20:29:26 2019-05-31T06:07:43 2019-05-31T13:00:00 2019-05-31T16:00:00 180 1559318400 true 26.29 0 26,29 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 42 0 42 % % true 1013.51 0 1013,51 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-31T20:29:26 2019-05-31T06:07:43 2019-05-31T14:00:00 2019-05-31T17:00:00 180 1559322000 true 26.37 0 26,37 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 43 0 43 % % true 1013.19 0 1013,19 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-31T20:29:26 2019-05-31T06:07:43 2019-05-31T15:00:00 2019-05-31T18:00:00 180 1559325600 true 26.43 0 26,43 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 43 0 43 % % true 1012.95 0 1012,95 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-31T20:29:26 2019-05-31T06:07:43 2019-05-31T16:00:00 2019-05-31T19:00:00 180 1559329200 true 26.01 0 26,01 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 44 0 44 % % true 1012.86 0 1012,86 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-31T20:29:26 2019-05-31T06:07:43 2019-05-31T17:00:00 2019-05-31T20:00:00 180 1559332800 true 25.21 0 25,21 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 47 0 47 % % true 1012.88 0 1012,88 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-31T20:29:26 2019-05-31T06:07:43 2019-05-31T18:00:00 2019-05-31T21:00:00 180 1559336400 true 24.49 0 24,49 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1012.91 0 1012,91 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-31T20:29:26 2019-05-31T06:07:43 2019-05-31T19:00:00 2019-05-31T22:00:00 180 1559340000 true 23.69 0 23,69 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1012.96 0 1012,96 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-31T20:29:26 2019-05-31T06:07:43 2019-05-31T20:00:00 2019-05-31T23:00:00 180 1559343600 true 22.79 0 22,79 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1013.07 0 1013,07 mb mb true 0 0 0 % % 2019-05-30T21:00:00 2019-05-31T00:00:00 180 1559260800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-05-31T03:07:43 2019-05-31T06:07:43 180 1559282863 2019-05-31T17:29:26 2019-05-31T20:29:26 180 1559334566 true 0 0 0 mm mm true 0 0 0 % % 5 Σάββατο false 2 false 2019-06-01T20:30:04 2019-06-01T06:07:23 true 24.34 0 24,34 °C °C true 18.45 0 18,45 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF WNW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2019-06-01T20:30:04 2019-06-01T06:07:23 2019-05-31T21:00:00 2019-06-01T00:00:00 180 1559347200 true 22.04 0 22,04 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1013.04 0 1013,04 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-01T20:30:04 2019-06-01T06:07:23 2019-05-31T22:00:00 2019-06-01T01:00:00 180 1559350800 true 21.42 0 21,42 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1012.83 0 1012,83 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-01T20:30:04 2019-06-01T06:07:23 2019-05-31T23:00:00 2019-06-01T02:00:00 180 1559354400 true 20.93 0 20,93 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-01T20:30:04 2019-06-01T06:07:23 2019-06-01T00:00:00 2019-06-01T03:00:00 180 1559358000 true 20.48 0 20,48 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1012.22 0 1012,22 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-01T20:30:04 2019-06-01T06:07:23 2019-06-01T01:00:00 2019-06-01T04:00:00 180 1559361600 true 19.62 0 19,62 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1011.99 0 1011,99 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-01T20:30:04 2019-06-01T06:07:23 2019-06-01T02:00:00 2019-06-01T05:00:00 180 1559365200 true 18.83 0 18,83 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1011.82 0 1011,82 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-01T20:30:04 2019-06-01T06:07:23 2019-06-01T03:00:00 2019-06-01T06:00:00 180 1559368800 true 18.45 0 18,45 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1011.75 0 1011,75 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-01T20:30:04 2019-06-01T06:07:23 2019-06-01T04:00:00 2019-06-01T07:00:00 180 1559372400 true 18.89 0 18,89 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1011.89 0 1011,89 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-01T20:30:04 2019-06-01T06:07:23 2019-06-01T05:00:00 2019-06-01T08:00:00 180 1559376000 true 20.14 0 20,14 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1012.16 0 1012,16 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-01T20:30:04 2019-06-01T06:07:23 2019-06-01T06:00:00 2019-06-01T09:00:00 180 1559379600 true 21.65 0 21,65 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-01T20:30:04 2019-06-01T06:07:23 2019-06-01T07:00:00 2019-06-01T10:00:00 180 1559383200 true 22.78 0 22,78 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-01T20:30:04 2019-06-01T06:07:23 2019-06-01T08:00:00 2019-06-01T11:00:00 180 1559386800 true 23.83 0 23,83 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1012.78 0 1012,78 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-01T20:30:04 2019-06-01T06:07:23 2019-06-01T09:00:00 2019-06-01T12:00:00 180 1559390400 true 24.18 0 24,18 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 47 0 47 % % true 1012.87 0 1012,87 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-01T20:30:04 2019-06-01T06:07:23 2019-06-01T10:00:00 2019-06-01T13:00:00 180 1559394000 true 24.3 0 24,3 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1012.86 0 1012,86 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-01T20:30:04 2019-06-01T06:07:23 2019-06-01T11:00:00 2019-06-01T14:00:00 180 1559397600 true 24.34 0 24,34 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1012.76 0 1012,76 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-01T20:30:04 2019-06-01T06:07:23 2019-06-01T12:00:00 2019-06-01T15:00:00 180 1559401200 true 24.29 0 24,29 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1012.62 0 1012,62 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-01T20:30:04 2019-06-01T06:07:23 2019-06-01T13:00:00 2019-06-01T16:00:00 180 1559404800 true 24.01 0 24,01 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1012.42 0 1012,42 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-06-01T20:30:04 2019-06-01T06:07:23 2019-06-01T14:00:00 2019-06-01T17:00:00 180 1559408400 true 23.72 0 23,72 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 52 0 52 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0.35 0 0,35 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-06-01T20:30:04 2019-06-01T06:07:23 2019-06-01T15:00:00 2019-06-01T18:00:00 180 1559412000 true 23.75 0 23,75 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 52 0 52 % % true 1012.11 0 1012,11 mb mb true 0.45 0 0,45 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-06-01T20:30:04 2019-06-01T06:07:23 2019-06-01T16:00:00 2019-06-01T19:00:00 180 1559415600 true 23.56 0 23,56 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 53 0 53 % % true 1012.27 0 1012,27 mb mb true 0.45 0 0,45 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-06-01T20:30:04 2019-06-01T06:07:23 2019-06-01T17:00:00 2019-06-01T20:00:00 180 1559419200 true 23.26 0 23,26 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1012.55 0 1012,55 mb mb true 0.4 0 0,4 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-06-01T20:30:04 2019-06-01T06:07:23 2019-06-01T18:00:00 2019-06-01T21:00:00 180 1559422800 true 22.87 0 22,87 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1012.83 0 1012,83 mb mb true 0.33 0 0,33 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-06-01T20:30:04 2019-06-01T06:07:23 2019-06-01T19:00:00 2019-06-01T22:00:00 180 1559426400 true 22.46 0 22,46 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1013.08 0 1013,08 mb mb true 0.27 0 0,27 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-01T20:30:04 2019-06-01T06:07:23 2019-06-01T20:00:00 2019-06-01T23:00:00 180 1559430000 true 21.91 0 21,91 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0.19 0 0,19 % % 2019-05-31T21:00:00 2019-06-01T00:00:00 180 1559347200 Αραιή συννεφιά από το βραδυ. Partly cloudy starting in the evening. 2019-06-01T03:07:23 2019-06-01T06:07:23 180 1559369243 2019-06-01T17:30:04 2019-06-01T20:30:04 180 1559421004 true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 0.11 0 0,11 % % 6 Κυριακή false 2 false 2019-06-02T20:30:41 2019-06-02T06:07:04 true 23.61 0 23,61 °C °C true 18.21 0 18,21 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NNW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 20 false 2019-06-02T20:30:41 2019-06-02T06:07:04 2019-06-01T21:00:00 2019-06-02T00:00:00 180 1559433600 true 21.29 0 21,29 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1013.39 0 1013,39 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-02T20:30:41 2019-06-02T06:07:04 2019-06-01T22:00:00 2019-06-02T01:00:00 180 1559437200 true 20.74 0 20,74 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1013.25 0 1013,25 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-02T20:30:41 2019-06-02T06:07:04 2019-06-01T23:00:00 2019-06-02T02:00:00 180 1559440800 true 20.26 0 20,26 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1012.98 0 1012,98 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-02T20:30:41 2019-06-02T06:07:04 2019-06-02T00:00:00 2019-06-02T03:00:00 180 1559444400 true 19.78 0 19,78 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1012.78 0 1012,78 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-02T20:30:41 2019-06-02T06:07:04 2019-06-02T01:00:00 2019-06-02T04:00:00 180 1559448000 true 19.03 0 19,03 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1012.64 0 1012,64 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-02T20:30:41 2019-06-02T06:07:04 2019-06-02T02:00:00 2019-06-02T05:00:00 180 1559451600 true 18.46 0 18,46 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1012.59 0 1012,59 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-02T20:30:41 2019-06-02T06:07:04 2019-06-02T03:00:00 2019-06-02T06:00:00 180 1559455200 true 18.21 0 18,21 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1012.62 0 1012,62 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-02T20:30:41 2019-06-02T06:07:04 2019-06-02T04:00:00 2019-06-02T07:00:00 180 1559458800 true 18.63 0 18,63 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 67 0 67 % % true 1012.82 0 1012,82 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-02T20:30:41 2019-06-02T06:07:04 2019-06-02T05:00:00 2019-06-02T08:00:00 180 1559462400 true 19.89 0 19,89 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 N05.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 62 0 62 % % true 1013.11 0 1013,11 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-02T20:30:41 2019-06-02T06:07:04 2019-06-02T06:00:00 2019-06-02T09:00:00 180 1559466000 true 21.36 0 21,36 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-02T20:30:41 2019-06-02T06:07:04 2019-06-02T07:00:00 2019-06-02T10:00:00 180 1559469600 true 22.42 0 22,42 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1013.64 0 1013,64 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-02T20:30:41 2019-06-02T06:07:04 2019-06-02T08:00:00 2019-06-02T11:00:00 180 1559473200 true 23.42 0 23,42 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1013.86 0 1013,86 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-02T20:30:41 2019-06-02T06:07:04 2019-06-02T09:00:00 2019-06-02T12:00:00 180 1559476800 true 23.61 0 23,61 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1014.01 0 1014,01 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-02T20:30:41 2019-06-02T06:07:04 2019-06-02T10:00:00 2019-06-02T13:00:00 180 1559480400 true 23.31 0 23,31 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1014.04 0 1014,04 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-02T20:30:41 2019-06-02T06:07:04 2019-06-02T11:00:00 2019-06-02T14:00:00 180 1559484000 true 22.83 0 22,83 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0127 0 0,0127 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1013.98 0 1013,98 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-02T20:30:41 2019-06-02T06:07:04 2019-06-02T12:00:00 2019-06-02T15:00:00 180 1559487600 true 22.57 0 22,57 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0254 0 0,0254 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1013.93 0 1013,93 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-02T20:30:41 2019-06-02T06:07:04 2019-06-02T13:00:00 2019-06-02T16:00:00 180 1559491200 true 22.38 0 22,38 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0229 0 0,0229 mm mm true 59 0 59 % % true 1013.87 0 1013,87 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-02T20:30:41 2019-06-02T06:07:04 2019-06-02T14:00:00 2019-06-02T17:00:00 180 1559494800 true 22.41 0 22,41 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0.0305 0 0,0305 mm mm true 59 0 59 % % true 1013.82 0 1013,82 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-06-02T20:30:41 2019-06-02T06:07:04 2019-06-02T15:00:00 2019-06-02T18:00:00 180 1559498400 true 22.57 0 22,57 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0.0533 0 0,0533 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1013.86 0 1013,86 mb mb true 0.26 0 0,26 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-06-02T20:30:41 2019-06-02T06:07:04 2019-06-02T16:00:00 2019-06-02T19:00:00 180 1559502000 true 22.61 0 22,61 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0.061 0 0,061 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1014.11 0 1014,11 mb mb true 0.29 0 0,29 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-06-02T20:30:41 2019-06-02T06:07:04 2019-06-02T17:00:00 2019-06-02T20:00:00 180 1559505600 true 22.47 0 22,47 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0.0559 0 0,0559 mm mm true 59 0 59 % % true 1014.45 0 1014,45 mb mb true 0.29 0 0,29 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-06-02T20:30:41 2019-06-02T06:07:04 2019-06-02T18:00:00 2019-06-02T21:00:00 180 1559509200 true 22.19 0 22,19 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0.0508 0 0,0508 mm mm true 61 0 61 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0.27 0 0,27 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-02T20:30:41 2019-06-02T06:07:04 2019-06-02T19:00:00 2019-06-02T22:00:00 180 1559512800 true 21.86 0 21,86 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0.0432 0 0,0432 mm mm true 63 0 63 % % true 1015.16 0 1015,16 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-02T20:30:41 2019-06-02T06:07:04 2019-06-02T20:00:00 2019-06-02T23:00:00 180 1559516400 true 21.3 0 21,3 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0356 0 0,0356 mm mm true 65 0 65 % % true 1015.51 0 1015,51 mb mb true 0.1 0 0,1 % % 2019-06-01T21:00:00 2019-06-02T00:00:00 180 1559433600 Αραιή συννεφιά το βραδυ. Partly cloudy in the evening. 2019-06-02T03:07:04 2019-06-02T06:07:04 180 1559455624 2019-06-02T17:30:41 2019-06-02T20:30:41 180 1559507441 true 0.061 0 0,061 mm mm true 0.11 0 0,11 % %
sunny

Σήμερα

Νεφώσεις κατά περιόδους όλη την ημέρα.

23°c

windy

BF 2

deltiokairou

Ο μεγαλύτερος και πιο πυκνοκατοικημένος νομός του νησιού περιβάλλεται από δύο οροσειρές, την Ίδη (Ψηλορείτης) στα δυτικά και τη Δίκτη στα ανατολικά. Στο Ηράκλειο βρίσκονται ορισμένοι από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Κρήτης, πανέμορφες παραλίες και μια γοητευτική ενδοχώρα με γραφικά χωριουδάκια, σπήλαια και φαράγγια, οροπέδια και κατάφυτες κοιλάδες γεμάτες ελαιώνες και αμπελώνες, επιβλητικές οροσειρές, καθώς και η πιο άρτια τουριστική υποδομή της Κρήτης
Το Ηράκλειο είναι η μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης και ένα από τα σημαντικότερα αστικά κέντρα της Ελλάδας. Άρχισε να αναπτύσσεται μετά τον 9ο αι. μ.Χ., (κατά την αρχαιότητα, κέντρο της περιοχής ήταν η Κνωσός και μεταγενέστερα η Γόρτυνα), ενώ αργότερα κατακτήθηκε διαδοχικά από τους Άραβες, τους Ενετούς και τους Οθωμανούς, οι οποίοι της έδωσαν το ονόματα Χάνδακας και Candia.
Η πόλη του Ηρακλείου αντανακλά ια τους διαφορετικούς πολιτισμούς που άνθισαν στο πέρασμα των αιώνων: Βυζαντινά οικοδομήματα στέκονται δίπλα σε Ενετικά δημόσια και ιδιωτικά κτίρια και Οθωμανικές κατασκευές.
Στην αγορά του Ηρακλείου, από τις πλουσιότερες της Μεσογείου, μπορείτε να βρείτε κάθε είδους σύγχρονα προϊόντα, αλλά και παραδοσιακά κρητικά είδη, όπως το φημισμένο λάδι, τη ρακή, το τοπικό κρασί, μέλι, βότανα κ.ά.
Ακόμα, σε μικρή απόσταση (στην περιοχή Χερσονήσου) λειτουργεί τα τελευταία χρόνια σύγχρονο γήπεδο γκολφ για αρχάριους και προχωρημένους παίκτες.
Το Αρχαιολογικό Μουσείο είναι από τα σημαντικότερα μουσεία της Ελλάδας, καθώς συγκεντρώνει σχεδόν όλους τους θησαυρούς του Μινωικού Πολιτισμού από την Κνωσό, την Φαιστό, τα Μάλια και άλλες περιοχές. Αξίζει να επισκεφτεί κανείς επίσης το Ιστορικό Μουσείο, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και το Ενυδρείο «Cretaquarium» (στην περιοχή Γούρνες).
Πέντε χιλιόμετρα νότια του Ηρακλείου βρίσκεται η Κνωσός, ένας από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ευρώπης. Η Κνωσός υπήρξε το σπουδαιότερο κέντρο του Μινωϊκού Πολιτισμού από το 1900 ως το 1400 π.Χ. Στην περιοχή βρισκόταν το μεγαλύτερο ανάκτορο της μινωϊκής Κρήτης που γνώρισε δύο αρχιτεκτονικές φάσεις και καταστράφηκε από το μεγάλο σεισμό της Σαντορίνης (1450 π.Χ.). Στο χώρο υπάρχουν τα ερείπια από το ανάκτορο του Μίνωα, τα σπίτια των αξιωματούχων και ιερέων, αλλά και των κατοίκων, καθώς και τα νεκροταφεία. Το ανάκτορο ήταν δαιδαλώδες οικοδομικό σύνολο, κτισμένο γύρω από μία κεντρική αυλή. Καταλάμβανε έκταση 22.000 τ.μ. και περιλάμβανε εκτός από τα βασιλικά διαμερίσματα, λατρευτικούς χώρους, θησαυροφυλάκια, εργαστήρια κι αποθήκες.

Πηγή: Visit Greece - The official website of the Greek Tourism Organisation