ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΙΚΑΡΙΑ

Αμμουδερές παραλίες, τρεχούμενα νερά, βουνά και καταπράσινες πλαγιές συνθέτουν το επιβλητικό ανάγλυφο του νησιού. Η Ικαρία φημίζεται επίσης για τις ιαματικές θερμοπηγές της, μοναδικές στον κόσμο για την ποσότητα ραδιενέργειας και τη χημική τους σύσταση.

ΙΚΑΡΙΑ

0 3286 false 9 false 2019-02-23T18:03:46 2019-02-23T06:56:42 0.0 true 11 0 11 °C °C true 1012 0 1012 mb mb true 92 0 92 % % 2019-02-23T03:00:00 2019-02-23T05:00:00 120 1550898000 0 true 5 0 5 BF BF Nότιος μέτριος - 5 BF S false false false 0 0 S25.png Ασθενής βροχή Light Rain 0 Σάββατο false 9 false 2019-02-23T18:03:46 2019-02-23T06:56:42 true 12.33 0 12,33 °C °C true 10.47 0 10,47 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Nότιος σχεδόν μέτριος - 4 BF S false false false 0 0 S20.png Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-02-23T18:03:46 2019-02-23T06:56:42 2019-02-22T22:00:00 2019-02-23T00:00:00 120 1550880000 true 12.22 0 12,22 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1013.96 0 1013,96 mb mb true 0.36 0 0,36 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-02-23T18:03:46 2019-02-23T06:56:42 2019-02-22T23:00:00 2019-02-23T01:00:00 120 1550883600 true 12.33 0 12,33 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1013.48 0 1013,48 mb mb true 0.45 0 0,45 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-02-23T18:03:46 2019-02-23T06:56:42 2019-02-23T00:00:00 2019-02-23T02:00:00 120 1550887200 true 12.26 0 12,26 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1012.99 0 1012,99 mb mb true 0.56 0 0,56 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-23T18:03:46 2019-02-23T06:56:42 2019-02-23T01:00:00 2019-02-23T03:00:00 120 1550890800 true 11.79 0 11,79 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0.1295 0 0,1295 mm mm true 77 0 77 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0.71 0 0,71 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:03:46 2019-02-23T06:56:42 2019-02-23T02:00:00 2019-02-23T04:00:00 120 1550894400 true 11.08 0 11,08 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0.6401 0 0,6401 mm mm true 85 0 85 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0.88 0 0,88 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:03:46 2019-02-23T06:56:42 2019-02-23T03:00:00 2019-02-23T05:00:00 120 1550898000 true 10.53 0 10,53 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 1.2446 0 1,2446 mm mm true 92 0 92 % % true 1011.64 0 1011,64 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή false 9 false 2019-02-23T18:03:46 2019-02-23T06:56:42 2019-02-23T04:00:00 2019-02-23T06:00:00 120 1550901600 true 10.47 0 10,47 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 1.4199 0 1,4199 mm mm true 95 0 95 % % true 1011.43 0 1011,43 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:03:46 2019-02-23T06:56:42 2019-02-23T05:00:00 2019-02-23T07:00:00 120 1550905200 true 10.66 0 10,66 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 1.3183 0 1,3183 mm mm true 95 0 95 % % true 1011.34 0 1011,34 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:03:46 2019-02-23T06:56:42 2019-02-23T06:00:00 2019-02-23T08:00:00 120 1550908800 true 10.87 0 10,87 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 1.1836 0 1,1836 mm mm true 94 0 94 % % true 1011.37 0 1011,37 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:03:46 2019-02-23T06:56:42 2019-02-23T07:00:00 2019-02-23T09:00:00 120 1550912400 true 11.07 0 11,07 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 1.049 0 1,049 mm mm true 92 0 92 % % true 1011.56 0 1011,56 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:03:46 2019-02-23T06:56:42 2019-02-23T08:00:00 2019-02-23T10:00:00 120 1550916000 true 11.28 0 11,28 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0.8712 0 0,8712 mm mm true 90 0 90 % % true 1011.88 0 1011,88 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:03:46 2019-02-23T06:56:42 2019-02-23T09:00:00 2019-02-23T11:00:00 120 1550919600 true 11.46 0 11,46 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0.7137 0 0,7137 mm mm true 89 0 89 % % true 1012.16 0 1012,16 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:03:46 2019-02-23T06:56:42 2019-02-23T10:00:00 2019-02-23T12:00:00 120 1550923200 true 11.54 0 11,54 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0.574 0 0,574 mm mm true 88 0 88 % % true 1012.35 0 1012,35 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:03:46 2019-02-23T06:56:42 2019-02-23T11:00:00 2019-02-23T13:00:00 120 1550926800 true 11.58 0 11,58 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.4724 0 0,4724 mm mm true 87 0 87 % % true 1012.51 0 1012,51 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:03:46 2019-02-23T06:56:42 2019-02-23T12:00:00 2019-02-23T14:00:00 120 1550930400 true 11.64 0 11,64 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.4572 0 0,4572 mm mm true 86 0 86 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:03:46 2019-02-23T06:56:42 2019-02-23T13:00:00 2019-02-23T15:00:00 120 1550934000 true 11.77 0 11,77 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.5461 0 0,5461 mm mm true 84 0 84 % % true 1012.94 0 1012,94 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:03:46 2019-02-23T06:56:42 2019-02-23T14:00:00 2019-02-23T16:00:00 120 1550937600 true 11.92 0 11,92 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.701 0 0,701 mm mm true 82 0 82 % % true 1013.22 0 1013,22 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:03:46 2019-02-23T06:56:42 2019-02-23T15:00:00 2019-02-23T17:00:00 120 1550941200 true 12.05 0 12,05 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.7976 0 0,7976 mm mm true 81 0 81 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:03:46 2019-02-23T06:56:42 2019-02-23T16:00:00 2019-02-23T18:00:00 120 1550944800 true 12.18 0 12,18 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.7468 0 0,7468 mm mm true 78 0 78 % % true 1014.14 0 1014,14 mb mb true 1 0 1 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-23T18:03:46 2019-02-23T06:56:42 2019-02-23T17:00:00 2019-02-23T19:00:00 120 1550948400 true 12.29 0 12,29 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.6452 0 0,6452 mm mm true 76 0 76 % % true 1014.76 0 1014,76 mb mb true 1 0 1 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-23T18:03:46 2019-02-23T06:56:42 2019-02-23T18:00:00 2019-02-23T20:00:00 120 1550952000 true 12.27 0 12,27 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.6198 0 0,6198 mm mm true 75 0 75 % % true 1015.34 0 1015,34 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:03:46 2019-02-23T06:56:42 2019-02-23T19:00:00 2019-02-23T21:00:00 120 1550955600 true 11.99 0 11,99 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.7163 0 0,7163 mm mm true 79 0 79 % % true 1015.79 0 1015,79 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:03:46 2019-02-23T06:56:42 2019-02-23T20:00:00 2019-02-23T22:00:00 120 1550959200 true 11.57 0 11,57 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.8839 0 0,8839 mm mm true 85 0 85 % % true 1016.18 0 1016,18 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:03:46 2019-02-23T06:56:42 2019-02-23T21:00:00 2019-02-23T23:00:00 120 1550962800 true 11.19 0 11,19 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.9855 0 0,9855 mm mm true 90 0 90 % % true 1016.49 0 1016,49 mb mb true 0.97 0 0,97 % % 2019-02-22T22:00:00 2019-02-23T00:00:00 120 1550880000 Βροχή το πρωί και το απόγευμα. Rain in the morning and afternoon. 2019-02-23T04:56:42 2019-02-23T06:56:42 120 1550905002 2019-02-23T16:03:46 2019-02-23T18:03:46 120 1550945026 true 1.4199 0 1,4199 mm mm true 0.91 0 0,91 % % 1 Κυριακή false 9 false 2019-02-24T18:04:47 2019-02-24T06:55:23 true 10.93 0 10,93 °C °C true 10.07 0 10,07 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Ανατολικός σχεδόν μέτριος - 4 BF E false false false 0 0 E20.png Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:04:47 2019-02-24T06:55:23 2019-02-23T22:00:00 2019-02-24T00:00:00 120 1550966400 true 10.93 0 10,93 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.9017 0 0,9017 mm mm true 94 0 94 % % true 1016.66 0 1016,66 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:04:47 2019-02-24T06:55:23 2019-02-23T23:00:00 2019-02-24T01:00:00 120 1550970000 true 10.73 0 10,73 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.7849 0 0,7849 mm mm true 95 0 95 % % true 1016.73 0 1016,73 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:04:47 2019-02-24T06:55:23 2019-02-24T00:00:00 2019-02-24T02:00:00 120 1550973600 true 10.57 0 10,57 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.7544 0 0,7544 mm mm true 97 0 97 % % true 1016.81 0 1016,81 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:04:47 2019-02-24T06:55:23 2019-02-24T01:00:00 2019-02-24T03:00:00 120 1550977200 true 10.48 0 10,48 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.8103 0 0,8103 mm mm true 97 0 97 % % true 1016.85 0 1016,85 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:04:47 2019-02-24T06:55:23 2019-02-24T02:00:00 2019-02-24T04:00:00 120 1550980800 true 10.42 0 10,42 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.955 0 0,955 mm mm true 97 0 97 % % true 1016.88 0 1016,88 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:04:47 2019-02-24T06:55:23 2019-02-24T03:00:00 2019-02-24T05:00:00 120 1550984400 true 10.37 0 10,37 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 1.0465 0 1,0465 mm mm true 96 0 96 % % true 1017 0 1017 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:04:47 2019-02-24T06:55:23 2019-02-24T04:00:00 2019-02-24T06:00:00 120 1550988000 true 10.28 0 10,28 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.8966 0 0,8966 mm mm true 97 0 97 % % true 1017.33 0 1017,33 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:04:47 2019-02-24T06:55:23 2019-02-24T05:00:00 2019-02-24T07:00:00 120 1550991600 true 10.19 0 10,19 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.7341 0 0,7341 mm mm true 97 0 97 % % true 1017.76 0 1017,76 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:04:47 2019-02-24T06:55:23 2019-02-24T06:00:00 2019-02-24T08:00:00 120 1550995200 true 10.15 0 10,15 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.7163 0 0,7163 mm mm true 97 0 97 % % true 1018.2 0 1018,2 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:04:47 2019-02-24T06:55:23 2019-02-24T07:00:00 2019-02-24T09:00:00 120 1550998800 true 10.11 0 10,11 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0.8433 0 0,8433 mm mm true 98 0 98 % % true 1018.7 0 1018,7 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:04:47 2019-02-24T06:55:23 2019-02-24T08:00:00 2019-02-24T10:00:00 120 1551002400 true 10.07 0 10,07 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 1.082 0 1,082 mm mm true 99 0 99 % % true 1019.21 0 1019,21 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:04:47 2019-02-24T06:55:23 2019-02-24T09:00:00 2019-02-24T11:00:00 120 1551006000 true 10.12 0 10,12 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 1.2141 0 1,2141 mm mm true 99 0 99 % % true 1019.51 0 1019,51 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:04:47 2019-02-24T06:55:23 2019-02-24T10:00:00 2019-02-24T12:00:00 120 1551009600 true 10.34 0 10,34 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0.9931 0 0,9931 mm mm true 97 0 97 % % true 1019.42 0 1019,42 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:04:47 2019-02-24T06:55:23 2019-02-24T11:00:00 2019-02-24T13:00:00 120 1551013200 true 10.67 0 10,67 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 E25.png true 0.6756 0 0,6756 mm mm true 96 0 96 % % true 1019.12 0 1019,12 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:04:47 2019-02-24T06:55:23 2019-02-24T12:00:00 2019-02-24T14:00:00 120 1551016800 true 10.92 0 10,92 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 E25.png true 0.5029 0 0,5029 mm mm true 94 0 94 % % true 1018.88 0 1018,88 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:04:47 2019-02-24T06:55:23 2019-02-24T13:00:00 2019-02-24T15:00:00 120 1551020400 true 10.93 0 10,93 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 E25.png true 0.5156 0 0,5156 mm mm true 94 0 94 % % true 1018.75 0 1018,75 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:04:47 2019-02-24T06:55:23 2019-02-24T14:00:00 2019-02-24T16:00:00 120 1551024000 true 10.84 0 10,84 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0.6452 0 0,6452 mm mm true 94 0 94 % % true 1018.69 0 1018,69 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:04:47 2019-02-24T06:55:23 2019-02-24T15:00:00 2019-02-24T17:00:00 120 1551027600 true 10.75 0 10,75 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0.729 0 0,729 mm mm true 95 0 95 % % true 1018.73 0 1018,73 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:04:47 2019-02-24T06:55:23 2019-02-24T16:00:00 2019-02-24T18:00:00 120 1551031200 true 10.74 0 10,74 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.6147 0 0,6147 mm mm true 95 0 95 % % true 1018.94 0 1018,94 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:04:47 2019-02-24T06:55:23 2019-02-24T17:00:00 2019-02-24T19:00:00 120 1551034800 true 10.74 0 10,74 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.4572 0 0,4572 mm mm true 95 0 95 % % true 1019.26 0 1019,26 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:04:47 2019-02-24T06:55:23 2019-02-24T18:00:00 2019-02-24T20:00:00 120 1551038400 true 10.72 0 10,72 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.3531 0 0,3531 mm mm true 95 0 95 % % true 1019.54 0 1019,54 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:04:47 2019-02-24T06:55:23 2019-02-24T19:00:00 2019-02-24T21:00:00 120 1551042000 true 10.68 0 10,68 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.2845 0 0,2845 mm mm true 94 0 94 % % true 1019.8 0 1019,8 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:04:47 2019-02-24T06:55:23 2019-02-24T20:00:00 2019-02-24T22:00:00 120 1551045600 true 10.6 0 10,6 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.2184 0 0,2184 mm mm true 93 0 93 % % true 1020.03 0 1020,03 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:04:47 2019-02-24T06:55:23 2019-02-24T21:00:00 2019-02-24T23:00:00 120 1551049200 true 10.48 0 10,48 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.1626 0 0,1626 mm mm true 92 0 92 % % true 1020.15 0 1020,15 mb mb true 1 0 1 % % 2019-02-23T22:00:00 2019-02-24T00:00:00 120 1550966400 Ασθενής βροχή μέχρι το απόγευμα. Light rain until afternoon. 2019-02-24T04:55:23 2019-02-24T06:55:23 120 1550991323 2019-02-24T16:04:47 2019-02-24T18:04:47 120 1551031487 true 1.2141 0 1,2141 mm mm true 0.99 0 0,99 % % 2 Δευτέρα false 9 false 2019-02-25T18:05:49 2019-02-25T06:54:04 true 11.16 0 11,16 °C °C true 9.36 0 9,36 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF Bορειοανατολικός ισχυρός - 6 BF NE false false false 0 0 NE30.png Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:05:49 2019-02-25T06:54:04 2019-02-24T22:00:00 2019-02-25T00:00:00 120 1551052800 true 10.29 0 10,29 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.1219 0 0,1219 mm mm true 92 0 92 % % true 1020.07 0 1020,07 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:05:49 2019-02-25T06:54:04 2019-02-24T23:00:00 2019-02-25T01:00:00 120 1551056400 true 10.08 0 10,08 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.1118 0 0,1118 mm mm true 93 0 93 % % true 1019.88 0 1019,88 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:05:49 2019-02-25T06:54:04 2019-02-25T00:00:00 2019-02-25T02:00:00 120 1551060000 true 9.9 0 9,9 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.1194 0 0,1194 mm mm true 93 0 93 % % true 1019.59 0 1019,59 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:05:49 2019-02-25T06:54:04 2019-02-25T01:00:00 2019-02-25T03:00:00 120 1551063600 true 9.79 0 9,79 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.1118 0 0,1118 mm mm true 93 0 93 % % true 1019.13 0 1019,13 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:05:49 2019-02-25T06:54:04 2019-02-25T02:00:00 2019-02-25T04:00:00 120 1551067200 true 9.74 0 9,74 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.094 0 0,094 mm mm true 92 0 92 % % true 1018.55 0 1018,55 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:05:49 2019-02-25T06:54:04 2019-02-25T03:00:00 2019-02-25T05:00:00 120 1551070800 true 9.76 0 9,76 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0686 0 0,0686 mm mm true 92 0 92 % % true 1018.08 0 1018,08 mb mb true 1 0 1 % % Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:05:49 2019-02-25T06:54:04 2019-02-25T04:00:00 2019-02-25T06:00:00 120 1551074400 true 9.88 0 9,88 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.033 0 0,033 mm mm true 90 0 90 % % true 1017.86 0 1017,86 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:05:49 2019-02-25T06:54:04 2019-02-25T05:00:00 2019-02-25T07:00:00 120 1551078000 true 10.07 0 10,07 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 89 0 89 % % true 1017.75 0 1017,75 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:05:49 2019-02-25T06:54:04 2019-02-25T06:00:00 2019-02-25T08:00:00 120 1551081600 true 10.27 0 10,27 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:05:49 2019-02-25T06:54:04 2019-02-25T07:00:00 2019-02-25T09:00:00 120 1551085200 true 10.49 0 10,49 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:05:49 2019-02-25T06:54:04 2019-02-25T08:00:00 2019-02-25T10:00:00 120 1551088800 true 10.76 0 10,76 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1017.15 0 1017,15 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:05:49 2019-02-25T06:54:04 2019-02-25T09:00:00 2019-02-25T11:00:00 120 1551092400 true 10.98 0 10,98 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1016.81 0 1016,81 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:05:49 2019-02-25T06:54:04 2019-02-25T10:00:00 2019-02-25T12:00:00 120 1551096000 true 11.13 0 11,13 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0559 0 0,0559 mm mm true 83 0 83 % % true 1016.26 0 1016,26 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:05:49 2019-02-25T06:54:04 2019-02-25T11:00:00 2019-02-25T13:00:00 120 1551099600 true 11.15 0 11,15 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.3175 0 0,3175 mm mm true 84 0 84 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:05:49 2019-02-25T06:54:04 2019-02-25T12:00:00 2019-02-25T14:00:00 120 1551103200 true 11.16 0 11,16 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.5588 0 0,5588 mm mm true 85 0 85 % % true 1015.04 0 1015,04 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:05:49 2019-02-25T06:54:04 2019-02-25T13:00:00 2019-02-25T15:00:00 120 1551106800 true 11.08 0 11,08 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.4166 0 0,4166 mm mm true 86 0 86 % % true 1014.65 0 1014,65 mb mb true 1 0 1 % % Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:05:49 2019-02-25T06:54:04 2019-02-25T14:00:00 2019-02-25T16:00:00 120 1551110400 true 10.94 0 10,94 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.254 0 0,254 mm mm true 88 0 88 % % true 1014.33 0 1014,33 mb mb true 1 0 1 % % Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:05:49 2019-02-25T06:54:04 2019-02-25T15:00:00 2019-02-25T17:00:00 120 1551114000 true 10.74 0 10,74 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.2769 0 0,2769 mm mm true 90 0 90 % % true 1014.07 0 1014,07 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:05:49 2019-02-25T06:54:04 2019-02-25T16:00:00 2019-02-25T18:00:00 120 1551117600 true 10.54 0 10,54 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.4267 0 0,4267 mm mm true 91 0 91 % % true 1013.84 0 1013,84 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-25T18:05:49 2019-02-25T06:54:04 2019-02-25T17:00:00 2019-02-25T19:00:00 120 1551121200 true 10.29 0 10,29 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.8661 0 0,8661 mm mm true 93 0 93 % % true 1013.65 0 1013,65 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-25T18:05:49 2019-02-25T06:54:04 2019-02-25T18:00:00 2019-02-25T20:00:00 120 1551124800 true 10.04 0 10,04 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 1.2649 0 1,2649 mm mm true 94 0 94 % % true 1013.44 0 1013,44 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-25T18:05:49 2019-02-25T06:54:04 2019-02-25T19:00:00 2019-02-25T21:00:00 120 1551128400 true 9.76 0 9,76 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 1.077 0 1,077 mm mm true 95 0 95 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:05:49 2019-02-25T06:54:04 2019-02-25T20:00:00 2019-02-25T22:00:00 120 1551132000 true 9.5 0 9,5 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.696 0 0,696 mm mm true 96 0 96 % % true 1012.96 0 1012,96 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:05:49 2019-02-25T06:54:04 2019-02-25T21:00:00 2019-02-25T23:00:00 120 1551135600 true 9.36 0 9,36 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.4343 0 0,4343 mm mm true 97 0 97 % % true 1012.71 0 1012,71 mb mb true 1 0 1 % % 2019-02-24T22:00:00 2019-02-25T00:00:00 120 1551052800 Ανεμώδης όλη την ημέρα και ασθενής βροχή το βραδυ. Windy throughout the day and light rain in the evening. 2019-02-25T04:54:04 2019-02-25T06:54:04 120 1551077644 2019-02-25T16:05:49 2019-02-25T18:05:49 120 1551117949 true 1.2649 0 1,2649 mm mm true 1 0 1 % % 3 Τρίτη false 50 false 2019-02-26T18:06:50 2019-02-26T06:52:43 true 10.53 0 10,53 °C °C true 8.67 0 8,67 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF Βορειοανατολικός ισχυρός - 6 BF NNE false false false 0 0 NE30.png Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:06:50 2019-02-26T06:52:43 2019-02-25T22:00:00 2019-02-26T00:00:00 120 1551139200 true 9.41 0 9,41 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.2413 0 0,2413 mm mm true 95 0 95 % % true 1012.43 0 1012,43 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:06:50 2019-02-26T06:52:43 2019-02-25T23:00:00 2019-02-26T01:00:00 120 1551142800 true 9.56 0 9,56 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.1041 0 0,1041 mm mm true 93 0 93 % % true 1012.14 0 1012,14 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:06:50 2019-02-26T06:52:43 2019-02-26T00:00:00 2019-02-26T02:00:00 120 1551146400 true 9.67 0 9,67 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0483 0 0,0483 mm mm true 92 0 92 % % true 1011.91 0 1011,91 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:06:50 2019-02-26T06:52:43 2019-02-26T01:00:00 2019-02-26T03:00:00 120 1551150000 true 9.63 0 9,63 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0203 0 0,0203 mm mm true 91 0 91 % % true 1011.74 0 1011,74 mb mb true 1 0 1 % % Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:06:50 2019-02-26T06:52:43 2019-02-26T02:00:00 2019-02-26T04:00:00 120 1551153600 true 9.55 0 9,55 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1011.62 0 1011,62 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:06:50 2019-02-26T06:52:43 2019-02-26T03:00:00 2019-02-26T05:00:00 120 1551157200 true 9.46 0 9,46 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1011.67 0 1011,67 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:06:50 2019-02-26T06:52:43 2019-02-26T04:00:00 2019-02-26T06:00:00 120 1551160800 true 9.41 0 9,41 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 89 0 89 % % true 1011.96 0 1011,96 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:06:50 2019-02-26T06:52:43 2019-02-26T05:00:00 2019-02-26T07:00:00 120 1551164400 true 9.33 0 9,33 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1012.43 0 1012,43 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:06:50 2019-02-26T06:52:43 2019-02-26T06:00:00 2019-02-26T08:00:00 120 1551168000 true 9.3 0 9,3 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1012.87 0 1012,87 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:06:50 2019-02-26T06:52:43 2019-02-26T07:00:00 2019-02-26T09:00:00 120 1551171600 true 9.26 0 9,26 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:06:50 2019-02-26T06:52:43 2019-02-26T08:00:00 2019-02-26T10:00:00 120 1551175200 true 9.29 0 9,29 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1013.72 0 1013,72 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:06:50 2019-02-26T06:52:43 2019-02-26T09:00:00 2019-02-26T11:00:00 120 1551178800 true 9.39 0 9,39 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1013.95 0 1013,95 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:06:50 2019-02-26T06:52:43 2019-02-26T10:00:00 2019-02-26T12:00:00 120 1551182400 true 9.61 0 9,61 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1013.86 0 1013,86 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-26T18:06:50 2019-02-26T06:52:43 2019-02-26T11:00:00 2019-02-26T13:00:00 120 1551186000 true 9.94 0 9,94 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1013.59 0 1013,59 mb mb true 0.89 0 0,89 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-26T18:06:50 2019-02-26T06:52:43 2019-02-26T12:00:00 2019-02-26T14:00:00 120 1551189600 true 10.19 0 10,19 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1013.35 0 1013,35 mb mb true 0.76 0 0,76 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:06:50 2019-02-26T06:52:43 2019-02-26T13:00:00 2019-02-26T15:00:00 120 1551193200 true 10.43 0 10,43 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1013.19 0 1013,19 mb mb true 0.52 0 0,52 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:06:50 2019-02-26T06:52:43 2019-02-26T14:00:00 2019-02-26T16:00:00 120 1551196800 true 10.53 0 10,53 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1013.06 0 1013,06 mb mb true 0.22 0 0,22 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:06:50 2019-02-26T06:52:43 2019-02-26T15:00:00 2019-02-26T17:00:00 120 1551200400 true 10.46 0 10,46 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1013.11 0 1013,11 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:06:50 2019-02-26T06:52:43 2019-02-26T16:00:00 2019-02-26T18:00:00 120 1551204000 true 10.21 0 10,21 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1013.44 0 1013,44 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:06:50 2019-02-26T06:52:43 2019-02-26T17:00:00 2019-02-26T19:00:00 120 1551207600 true 9.84 0 9,84 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1013.94 0 1013,94 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:06:50 2019-02-26T06:52:43 2019-02-26T18:00:00 2019-02-26T20:00:00 120 1551211200 true 9.47 0 9,47 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1014.33 0 1014,33 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:06:50 2019-02-26T06:52:43 2019-02-26T19:00:00 2019-02-26T21:00:00 120 1551214800 true 9.19 0 9,19 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1014.55 0 1014,55 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:06:50 2019-02-26T06:52:43 2019-02-26T20:00:00 2019-02-26T22:00:00 120 1551218400 true 8.9 0 8,9 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1014.67 0 1014,67 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:06:50 2019-02-26T06:52:43 2019-02-26T21:00:00 2019-02-26T23:00:00 120 1551222000 true 8.67 0 8,67 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1014.65 0 1014,65 mb mb true 0 0 0 % % 2019-02-25T22:00:00 2019-02-26T00:00:00 120 1551139200 Νεφώσεις κατά περιόδους μέχρι το απόγευμα και ανεμώδης όλη την ημέρα. Mostly cloudy until afternoon and windy throughout the day. 2019-02-26T04:52:43 2019-02-26T06:52:43 120 1551163963 2019-02-26T16:06:50 2019-02-26T18:06:50 120 1551204410 true 0.2413 0 0,2413 mm mm true 0.64 0 0,64 % % 4 Τετάρτη false 50 false 2019-02-27T18:07:50 2019-02-27T06:51:22 true 9.54 0 9,54 °C °C true 7.73 0 7,73 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF Βόρειος ισχυρός - 6 BF N false false false 0 0 N30.png Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:07:50 2019-02-27T06:51:22 2019-02-26T22:00:00 2019-02-27T00:00:00 120 1551225600 true 8.33 0 8,33 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1014.41 0 1014,41 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:07:50 2019-02-27T06:51:22 2019-02-26T23:00:00 2019-02-27T01:00:00 120 1551229200 true 8.1 0 8,1 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1014.04 0 1014,04 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:07:50 2019-02-27T06:51:22 2019-02-27T00:00:00 2019-02-27T02:00:00 120 1551232800 true 8.01 0 8,01 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1013.66 0 1013,66 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:07:50 2019-02-27T06:51:22 2019-02-27T01:00:00 2019-02-27T03:00:00 120 1551236400 true 8.19 0 8,19 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1013.26 0 1013,26 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:07:50 2019-02-27T06:51:22 2019-02-27T02:00:00 2019-02-27T04:00:00 120 1551240000 true 8.57 0 8,57 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1012.83 0 1012,83 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:07:50 2019-02-27T06:51:22 2019-02-27T03:00:00 2019-02-27T05:00:00 120 1551243600 true 8.96 0 8,96 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 76 0 76 % % true 1012.54 0 1012,54 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:07:50 2019-02-27T06:51:22 2019-02-27T04:00:00 2019-02-27T06:00:00 120 1551247200 true 9.23 0 9,23 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1012.45 0 1012,45 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:07:50 2019-02-27T06:51:22 2019-02-27T05:00:00 2019-02-27T07:00:00 120 1551250800 true 9.46 0 9,46 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1012.49 0 1012,49 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:07:50 2019-02-27T06:51:22 2019-02-27T06:00:00 2019-02-27T08:00:00 120 1551254400 true 9.54 0 9,54 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1012.61 0 1012,61 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:07:50 2019-02-27T06:51:22 2019-02-27T07:00:00 2019-02-27T09:00:00 120 1551258000 true 9.46 0 9,46 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:07:50 2019-02-27T06:51:22 2019-02-27T08:00:00 2019-02-27T10:00:00 120 1551261600 true 9.27 0 9,27 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1013.04 0 1013,04 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:07:50 2019-02-27T06:51:22 2019-02-27T09:00:00 2019-02-27T11:00:00 120 1551265200 true 9.07 0 9,07 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1013.17 0 1013,17 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:07:50 2019-02-27T06:51:22 2019-02-27T10:00:00 2019-02-27T12:00:00 120 1551268800 true 8.99 0 8,99 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:07:50 2019-02-27T06:51:22 2019-02-27T11:00:00 2019-02-27T13:00:00 120 1551272400 true 8.93 0 8,93 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1012.71 0 1012,71 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:07:50 2019-02-27T06:51:22 2019-02-27T12:00:00 2019-02-27T14:00:00 120 1551276000 true 8.89 0 8,89 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1012.51 0 1012,51 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:07:50 2019-02-27T06:51:22 2019-02-27T13:00:00 2019-02-27T15:00:00 120 1551279600 true 8.8 0 8,8 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.49 0 1012,49 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:07:50 2019-02-27T06:51:22 2019-02-27T14:00:00 2019-02-27T16:00:00 120 1551283200 true 8.68 0 8,68 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1012.59 0 1012,59 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:07:50 2019-02-27T06:51:22 2019-02-27T15:00:00 2019-02-27T17:00:00 120 1551286800 true 8.57 0 8,57 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1012.79 0 1012,79 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:07:50 2019-02-27T06:51:22 2019-02-27T16:00:00 2019-02-27T18:00:00 120 1551290400 true 8.48 0 8,48 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1013.23 0 1013,23 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:07:50 2019-02-27T06:51:22 2019-02-27T17:00:00 2019-02-27T19:00:00 120 1551294000 true 8.42 0 8,42 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1013.79 0 1013,79 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:07:50 2019-02-27T06:51:22 2019-02-27T18:00:00 2019-02-27T20:00:00 120 1551297600 true 8.32 0 8,32 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1014.23 0 1014,23 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:07:50 2019-02-27T06:51:22 2019-02-27T19:00:00 2019-02-27T21:00:00 120 1551301200 true 8.14 0 8,14 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0.21 0 0,21 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:07:50 2019-02-27T06:51:22 2019-02-27T20:00:00 2019-02-27T22:00:00 120 1551304800 true 7.92 0 7,92 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.0102 0 0,0102 mm mm true 77 0 77 % % true 1014.67 0 1014,67 mb mb true 0.24 0 0,24 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:07:50 2019-02-27T06:51:22 2019-02-27T21:00:00 2019-02-27T23:00:00 120 1551308400 true 7.73 0 7,73 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.0203 0 0,0203 mm mm true 78 0 78 % % true 1014.76 0 1014,76 mb mb true 0.25 0 0,25 % % 2019-02-26T22:00:00 2019-02-27T00:00:00 120 1551225600 Ανεμώδης όλη την ημέρα. Windy throughout the day. 2019-02-27T04:51:22 2019-02-27T06:51:22 120 1551250282 2019-02-27T16:07:50 2019-02-27T18:07:50 120 1551290870 true 0.0203 0 0,0203 mm mm true 0.06 0 0,06 % % 5 Πέμπτη false 50 false 2019-02-28T18:08:51 2019-02-28T06:50:00 true 10.77 0 10,77 °C °C true 7.56 0 7,56 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βόρειος μέτριος - 5 BF N false false false 0 0 N25.png Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:08:51 2019-02-28T06:50:00 2019-02-27T22:00:00 2019-02-28T00:00:00 120 1551312000 true 7.65 0 7,65 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.0229 0 0,0229 mm mm true 78 0 78 % % true 1014.76 0 1014,76 mb mb true 0.23 0 0,23 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:08:51 2019-02-28T06:50:00 2019-02-27T23:00:00 2019-02-28T01:00:00 120 1551315600 true 7.61 0 7,61 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.0229 0 0,0229 mm mm true 79 0 79 % % true 1014.69 0 1014,69 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:08:51 2019-02-28T06:50:00 2019-02-28T00:00:00 2019-02-28T02:00:00 120 1551319200 true 7.59 0 7,59 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.0229 0 0,0229 mm mm true 79 0 79 % % true 1014.63 0 1014,63 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:08:51 2019-02-28T06:50:00 2019-02-28T01:00:00 2019-02-28T03:00:00 120 1551322800 true 7.56 0 7,56 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.0229 0 0,0229 mm mm true 79 0 79 % % true 1014.55 0 1014,55 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:08:51 2019-02-28T06:50:00 2019-02-28T02:00:00 2019-02-28T04:00:00 120 1551326400 true 7.57 0 7,57 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.0254 0 0,0254 mm mm true 78 0 78 % % true 1014.48 0 1014,48 mb mb true 0.12 0 0,12 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:08:51 2019-02-28T06:50:00 2019-02-28T03:00:00 2019-02-28T05:00:00 120 1551330000 true 7.57 0 7,57 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0.0254 0 0,0254 mm mm true 78 0 78 % % true 1014.51 0 1014,51 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:08:51 2019-02-28T06:50:00 2019-02-28T04:00:00 2019-02-28T06:00:00 120 1551333600 true 7.56 0 7,56 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0229 0 0,0229 mm mm true 78 0 78 % % true 1014.75 0 1014,75 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:08:51 2019-02-28T06:50:00 2019-02-28T05:00:00 2019-02-28T07:00:00 120 1551337200 true 7.57 0 7,57 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0203 0 0,0203 mm mm true 78 0 78 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:08:51 2019-02-28T06:50:00 2019-02-28T06:00:00 2019-02-28T08:00:00 120 1551340800 true 7.62 0 7,62 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0152 0 0,0152 mm mm true 78 0 78 % % true 1015.44 0 1015,44 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:08:51 2019-02-28T06:50:00 2019-02-28T07:00:00 2019-02-28T09:00:00 120 1551344400 true 7.78 0 7,78 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 77 0 77 % % true 1015.74 0 1015,74 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:08:51 2019-02-28T06:50:00 2019-02-28T08:00:00 2019-02-28T10:00:00 120 1551348000 true 8.01 0 8,01 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1016.05 0 1016,05 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:08:51 2019-02-28T06:50:00 2019-02-28T09:00:00 2019-02-28T11:00:00 120 1551351600 true 8.26 0 8,26 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1016.19 0 1016,19 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:08:51 2019-02-28T06:50:00 2019-02-28T10:00:00 2019-02-28T12:00:00 120 1551355200 true 8.56 0 8,56 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1016.09 0 1016,09 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:08:51 2019-02-28T06:50:00 2019-02-28T11:00:00 2019-02-28T13:00:00 120 1551358800 true 8.89 0 8,89 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1015.8 0 1015,8 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:08:51 2019-02-28T06:50:00 2019-02-28T12:00:00 2019-02-28T14:00:00 120 1551362400 true 9.21 0 9,21 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1015.58 0 1015,58 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:08:51 2019-02-28T06:50:00 2019-02-28T13:00:00 2019-02-28T15:00:00 120 1551366000 true 9.51 0 9,51 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1015.45 0 1015,45 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:08:51 2019-02-28T06:50:00 2019-02-28T14:00:00 2019-02-28T16:00:00 120 1551369600 true 9.79 0 9,79 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1015.39 0 1015,39 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:08:51 2019-02-28T06:50:00 2019-02-28T15:00:00 2019-02-28T17:00:00 120 1551373200 true 10.02 0 10,02 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1015.39 0 1015,39 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:08:51 2019-02-28T06:50:00 2019-02-28T16:00:00 2019-02-28T18:00:00 120 1551376800 true 10.17 0 10,17 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1015.59 0 1015,59 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:08:51 2019-02-28T06:50:00 2019-02-28T17:00:00 2019-02-28T19:00:00 120 1551380400 true 10.26 0 10,26 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1015.88 0 1015,88 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:08:51 2019-02-28T06:50:00 2019-02-28T18:00:00 2019-02-28T20:00:00 120 1551384000 true 10.36 0 10,36 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:08:51 2019-02-28T06:50:00 2019-02-28T19:00:00 2019-02-28T21:00:00 120 1551387600 true 10.48 0 10,48 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1016.21 0 1016,21 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:08:51 2019-02-28T06:50:00 2019-02-28T20:00:00 2019-02-28T22:00:00 120 1551391200 true 10.62 0 10,62 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1016.28 0 1016,28 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:08:51 2019-02-28T06:50:00 2019-02-28T21:00:00 2019-02-28T23:00:00 120 1551394800 true 10.77 0 10,77 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1016.27 0 1016,27 mb mb true 0.03 0 0,03 % % 2019-02-27T22:00:00 2019-02-28T00:00:00 120 1551312000 Ανεμώδης μέχρι το απόγευμα. Windy until afternoon. 2019-02-28T04:50:00 2019-02-28T06:50:00 120 1551336600 2019-02-28T16:08:51 2019-02-28T18:08:51 120 1551377331 true 0.0254 0 0,0254 mm mm true 0.06 0 0,06 % % 6 Παρασκευή false 1 false 2019-03-01T18:09:50 2019-03-01T06:48:37 true 14.39 0 14,39 °C °C true 10.94 0 10,94 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF WSW false false false 0 0 SW10.png Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:09:50 2019-03-01T06:48:37 2019-02-28T22:00:00 2019-03-01T00:00:00 120 1551398400 true 10.94 0 10,94 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1016.21 0 1016,21 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:09:50 2019-03-01T06:48:37 2019-02-28T23:00:00 2019-03-01T01:00:00 120 1551402000 true 11.14 0 11,14 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1016.08 0 1016,08 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:09:50 2019-03-01T06:48:37 2019-03-01T00:00:00 2019-03-01T02:00:00 120 1551405600 true 11.32 0 11,32 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1015.91 0 1015,91 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:09:50 2019-03-01T06:48:37 2019-03-01T01:00:00 2019-03-01T03:00:00 120 1551409200 true 11.46 0 11,46 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1015.65 0 1015,65 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:09:50 2019-03-01T06:48:37 2019-03-01T02:00:00 2019-03-01T04:00:00 120 1551412800 true 11.57 0 11,57 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1015.34 0 1015,34 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:09:50 2019-03-01T06:48:37 2019-03-01T03:00:00 2019-03-01T05:00:00 120 1551416400 true 11.7 0 11,7 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1015.16 0 1015,16 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:09:50 2019-03-01T06:48:37 2019-03-01T04:00:00 2019-03-01T06:00:00 120 1551420000 true 11.91 0 11,91 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1015.21 0 1015,21 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:09:50 2019-03-01T06:48:37 2019-03-01T05:00:00 2019-03-01T07:00:00 120 1551423600 true 12.11 0 12,11 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1015.39 0 1015,39 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:09:50 2019-03-01T06:48:37 2019-03-01T06:00:00 2019-03-01T08:00:00 120 1551427200 true 12.36 0 12,36 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1015.55 0 1015,55 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:09:50 2019-03-01T06:48:37 2019-03-01T07:00:00 2019-03-01T09:00:00 120 1551430800 true 12.67 0 12,67 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1015.75 0 1015,75 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:09:50 2019-03-01T06:48:37 2019-03-01T08:00:00 2019-03-01T10:00:00 120 1551434400 true 13.01 0 13,01 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1015.95 0 1015,95 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:09:50 2019-03-01T06:48:37 2019-03-01T09:00:00 2019-03-01T11:00:00 120 1551438000 true 13.32 0 13,32 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1015.92 0 1015,92 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:09:50 2019-03-01T06:48:37 2019-03-01T10:00:00 2019-03-01T12:00:00 120 1551441600 true 13.54 0 13,54 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1015.51 0 1015,51 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:09:50 2019-03-01T06:48:37 2019-03-01T11:00:00 2019-03-01T13:00:00 120 1551445200 true 13.75 0 13,75 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1014.89 0 1014,89 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:09:50 2019-03-01T06:48:37 2019-03-01T12:00:00 2019-03-01T14:00:00 120 1551448800 true 13.92 0 13,92 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1014.32 0 1014,32 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:09:50 2019-03-01T06:48:37 2019-03-01T13:00:00 2019-03-01T15:00:00 120 1551452400 true 14.13 0 14,13 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1013.86 0 1013,86 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:09:50 2019-03-01T06:48:37 2019-03-01T14:00:00 2019-03-01T16:00:00 120 1551456000 true 14.31 0 14,31 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1013.45 0 1013,45 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:09:50 2019-03-01T06:48:37 2019-03-01T15:00:00 2019-03-01T17:00:00 120 1551459600 true 14.39 0 14,39 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1013.13 0 1013,13 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:09:50 2019-03-01T06:48:37 2019-03-01T16:00:00 2019-03-01T18:00:00 120 1551463200 true 14.32 0 14,32 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1013.02 0 1013,02 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:09:50 2019-03-01T06:48:37 2019-03-01T17:00:00 2019-03-01T19:00:00 120 1551466800 true 14.13 0 14,13 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1013.02 0 1013,02 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:09:50 2019-03-01T06:48:37 2019-03-01T18:00:00 2019-03-01T20:00:00 120 1551470400 true 13.97 0 13,97 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1012.98 0 1012,98 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:09:50 2019-03-01T06:48:37 2019-03-01T19:00:00 2019-03-01T21:00:00 120 1551474000 true 13.88 0 13,88 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1012.84 0 1012,84 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:09:50 2019-03-01T06:48:37 2019-03-01T20:00:00 2019-03-01T22:00:00 120 1551477600 true 13.81 0 13,81 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.67 0 1012,67 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:09:50 2019-03-01T06:48:37 2019-03-01T21:00:00 2019-03-01T23:00:00 120 1551481200 true 13.76 0 13,76 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.49 0 1012,49 mb mb true 0 0 0 % % 2019-02-28T22:00:00 2019-03-01T00:00:00 120 1551398400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-03-01T04:48:37 2019-03-01T06:48:37 120 1551422917 2019-03-01T16:09:50 2019-03-01T18:09:50 120 1551463790 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0 0 0 % %
sunny

Σήμερα

Βροχή το πρωί και το απόγευμα.

11°c

windy

BF 5

deltiokairou

Τόπος με πλούσιο μυθολογικό παρελθόν, που έχει συνδέσει το όνομά του με τον μυθικό Ίκαρο. Αμμουδερές παραλίες, τρεχούμενα νερά, βουνά και καταπράσινες πλαγιές συνθέτουν το επιβλητικό ανάγλυφο του νησιού. Ακόμα, ο διαφορετικός τρόπος ζωής των κατοίκων του με τους ιδιαίτερους ρυθμούς στην εργασία και τη διασκέδαση, τα φημισμένα πανηγύρια με τους τοπικούς παραδοσιακούς χορούς, τα ήθη και τα έθιμα του, είναι στοιχεία που εντυπωσιάζουν τους επισκέπτες.
Το νησί κατοικήθηκε για πρώτη φορά την προϊστορική περίοδο και η πιο παλιά του ονομασία ήταν Μάκρις (ή Δολίχη), λόγω του στενόμακρου σχήματος. Η σημερινή ονομασία προέρχεται από τον Ίκαρο, γιο του Δαιδάλου, ο οποίος, σύμφωνα με τον μύθο, έπεσε στη θάλασσα της Ικαρίας όταν προσπάθησε να πετάξει ψηλότερα από τον πατέρα του. Από την αρχαιότητα αποτέλεσε, κατά καιρούς, τόπο εξορίας πολιτικών αντιφρονούντων.
Τη βυζαντινή περίοδο, η πόλη Οινόη υπήρξε κέντρο του νησιού και τόπος εξορίας μελών της βασιλικής οικογένειας. Στις αρχές του 13ου αι. η Ικαρία αποτέλεσε μέρος της λατινικής αυτοκρατορίας της Κωνσταντινούπολης, ενώ το 1484 περιήλθε στους Ιωαννίτες Ιππότες της Ρόδου και το 1521 καταλήφθηκε από τους Τούρκους. Το νησί απελευθερώθηκε τον Νοέμβριο του 1912.
O επισκέπτης μπορεί να επιλέξει μεταξύ ενός μεγάλου περιπάτου ή μιας εκδρομής στα φιλόξενα χωριουδάκια.
Από το φαράγγι του Χάλαρη ακoλουθώντας τα μονοπάτια θα περιηγηθείτε στην φυσική ομορφιά του νησιού.
Στις μαγευτικές αμμουδιές και τις πετρώδεις ακρογιαλιές θα ευχαριστηθείτε κολύμπι στα κρυστάλλινα νερά του Ικάριου Πελάγους κάτω από τον Ικαριώτικο ήλιο.
Στη συνέχεια θαυμάστε ένα φανταστικό ηλιοβασίλεμα από τα αρχαία του Να ή από το αρχαίο κάστρο στο Δράκανο.
Τέλος μην παραλείψετε να παραβρεθείτε σε ένα από τα ξακουστά πανηγύρια μας όπου θα πιείτε τον ομηρικό Πράμνιο Οίνο και θα χορέψετε τον Ικαριώτικο χορό.

Πηγή: www.ikaria.gr