ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΥΔΡΑ

Η Ύδρα συνδέεται ακτοπλοϊκώς με το λιμάνι του Πειραιά, με άλλα νησιά του Σαρωνικού καθώς και με την Ερμιόνη και το Πόρτο Χέλι. Το λιμάνι βρίσκεται στην πρωτεύουσα του νησιού (Χώρα).

ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΥΔΡΑ

0 12540 false 20 false 2020-08-14T20:21:00 2020-08-14T06:43:00 0.0 true 26 0 26 °C °C true 1013 0 1013 mb mb true 69 0 69 % % 2020-08-14T21:00:00 2020-08-15T00:00:00 180 1597449600 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NNW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος Clear 0 Παρασκευή false 1 false 2020-08-14T20:21:00 2020-08-14T06:43:00 true 30.59 0 30,59 °C °C true 25.5 0 25,5 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοανατολικός ασθενής - 3 BF NNE false false false 0 0 NE15.png Αίθριος false 20 false 2020-08-14T20:21:00 2020-08-14T06:43:00 2020-08-14T19:00:00 2020-08-14T22:00:00 180 1597442400 true 27.2 0 27,2 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-14T20:21:00 2020-08-14T06:43:00 2020-08-14T20:00:00 2020-08-14T23:00:00 180 1597446000 true 26.78 0 26,78 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0 0 0 % % 2020-08-13T21:00:00 2020-08-14T00:00:00 180 1597363200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-08-14T03:43:00 2020-08-14T06:43:00 180 1597387380 2020-08-14T17:21:00 2020-08-14T20:21:00 180 1597436460 true 0.0085 0 0,0085 mm mm true 0 0 0 % % 1 Σάββατο false 1 false 2020-08-15T20:20:00 2020-08-15T06:44:00 true 31.21 0 31,21 °C °C true 25.54 0 25,54 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοανατολικός πολύ ασθενής - 2 BF NNE false false false 0 0 NE10.png Αίθριος false 20 false 2020-08-15T20:20:00 2020-08-15T06:44:00 2020-08-14T21:00:00 2020-08-15T00:00:00 180 1597449600 true 26.49 0 26,49 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-15T20:20:00 2020-08-15T06:44:00 2020-08-14T22:00:00 2020-08-15T01:00:00 180 1597453200 true 26.29 0 26,29 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-15T20:20:00 2020-08-15T06:44:00 2020-08-14T23:00:00 2020-08-15T02:00:00 180 1597456800 true 26.18 0 26,18 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-15T20:20:00 2020-08-15T06:44:00 2020-08-15T00:00:00 2020-08-15T03:00:00 180 1597460400 true 26.09 0 26,09 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-15T20:20:00 2020-08-15T06:44:00 2020-08-15T01:00:00 2020-08-15T04:00:00 180 1597464000 true 25.9 0 25,9 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-15T20:20:00 2020-08-15T06:44:00 2020-08-15T02:00:00 2020-08-15T05:00:00 180 1597467600 true 25.81 0 25,81 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-15T20:20:00 2020-08-15T06:44:00 2020-08-15T03:00:00 2020-08-15T06:00:00 180 1597471200 true 25.95 0 25,95 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:20:00 2020-08-15T06:44:00 2020-08-15T04:00:00 2020-08-15T07:00:00 180 1597474800 true 26.27 0 26,27 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:20:00 2020-08-15T06:44:00 2020-08-15T05:00:00 2020-08-15T08:00:00 180 1597478400 true 26.66 0 26,66 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:20:00 2020-08-15T06:44:00 2020-08-15T06:00:00 2020-08-15T09:00:00 180 1597482000 true 27.17 0 27,17 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:20:00 2020-08-15T06:44:00 2020-08-15T07:00:00 2020-08-15T10:00:00 180 1597485600 true 27.8 0 27,8 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:20:00 2020-08-15T06:44:00 2020-08-15T08:00:00 2020-08-15T11:00:00 180 1597489200 true 28.52 0 28,52 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:20:00 2020-08-15T06:44:00 2020-08-15T09:00:00 2020-08-15T12:00:00 180 1597492800 true 29.2 0 29,2 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:20:00 2020-08-15T06:44:00 2020-08-15T10:00:00 2020-08-15T13:00:00 180 1597496400 true 29.86 0 29,86 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:20:00 2020-08-15T06:44:00 2020-08-15T11:00:00 2020-08-15T14:00:00 180 1597500000 true 30.41 0 30,41 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:20:00 2020-08-15T06:44:00 2020-08-15T12:00:00 2020-08-15T15:00:00 180 1597503600 true 30.75 0 30,75 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:20:00 2020-08-15T06:44:00 2020-08-15T13:00:00 2020-08-15T16:00:00 180 1597507200 true 30.92 0 30,92 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1010.8 0 1010,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:20:00 2020-08-15T06:44:00 2020-08-15T14:00:00 2020-08-15T17:00:00 180 1597510800 true 30.82 0 30,82 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1010.2 0 1010,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:20:00 2020-08-15T06:44:00 2020-08-15T15:00:00 2020-08-15T18:00:00 180 1597514400 true 30.44 0 30,44 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1009.8 0 1009,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:20:00 2020-08-15T06:44:00 2020-08-15T16:00:00 2020-08-15T19:00:00 180 1597518000 true 29.75 0 29,75 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1009.7 0 1009,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:20:00 2020-08-15T06:44:00 2020-08-15T17:00:00 2020-08-15T20:00:00 180 1597521600 true 28.91 0 28,91 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-15T20:20:00 2020-08-15T06:44:00 2020-08-15T18:00:00 2020-08-15T21:00:00 180 1597525200 true 28.08 0 28,08 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1010.1 0 1010,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-15T20:20:00 2020-08-15T06:44:00 2020-08-15T19:00:00 2020-08-15T22:00:00 180 1597528800 true 27.47 0 27,47 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1010.2 0 1010,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-15T20:20:00 2020-08-15T06:44:00 2020-08-15T20:00:00 2020-08-15T23:00:00 180 1597532400 true 27.05 0 27,05 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1009.9 0 1009,9 mb mb true 0 0 0 % % 2020-08-14T21:00:00 2020-08-15T00:00:00 180 1597449600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-08-15T03:44:00 2020-08-15T06:44:00 180 1597473840 2020-08-15T17:20:00 2020-08-15T20:20:00 180 1597522800 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0 0 0 % % 2 Κυριακή false 1 false 2020-08-16T20:19:00 2020-08-16T06:45:00 true 30.02 0 30,02 °C °C true 25.37 0 25,37 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοανατολικός ασθενής - 3 BF NNE false false false 0 0 NE15.png Αίθριος false 20 false 2020-08-16T20:19:00 2020-08-16T06:45:00 2020-08-15T21:00:00 2020-08-16T00:00:00 180 1597536000 true 26.74 0 26,74 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 W05.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1009.9 0 1009,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-16T20:19:00 2020-08-16T06:45:00 2020-08-15T22:00:00 2020-08-16T01:00:00 180 1597539600 true 26.58 0 26,58 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1009.7 0 1009,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-16T20:19:00 2020-08-16T06:45:00 2020-08-15T23:00:00 2020-08-16T02:00:00 180 1597543200 true 26.49 0 26,49 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1009.3 0 1009,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-16T20:19:00 2020-08-16T06:45:00 2020-08-16T00:00:00 2020-08-16T03:00:00 180 1597546800 true 26.35 0 26,35 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1009 0 1009 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-16T20:19:00 2020-08-16T06:45:00 2020-08-16T01:00:00 2020-08-16T04:00:00 180 1597550400 true 26.01 0 26,01 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1009 0 1009 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-16T20:19:00 2020-08-16T06:45:00 2020-08-16T02:00:00 2020-08-16T05:00:00 180 1597554000 true 25.74 0 25,74 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1009 0 1009 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-16T20:19:00 2020-08-16T06:45:00 2020-08-16T03:00:00 2020-08-16T06:00:00 180 1597557600 true 25.64 0 25,64 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 75 0 75 % % true 1009.1 0 1009,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:19:00 2020-08-16T06:45:00 2020-08-16T04:00:00 2020-08-16T07:00:00 180 1597561200 true 25.86 0 25,86 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1009.2 0 1009,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:19:00 2020-08-16T06:45:00 2020-08-16T05:00:00 2020-08-16T08:00:00 180 1597564800 true 26.18 0 26,18 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1009.2 0 1009,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:19:00 2020-08-16T06:45:00 2020-08-16T06:00:00 2020-08-16T09:00:00 180 1597568400 true 26.64 0 26,64 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1009.5 0 1009,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:19:00 2020-08-16T06:45:00 2020-08-16T07:00:00 2020-08-16T10:00:00 180 1597572000 true 27.22 0 27,22 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1010.1 0 1010,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:19:00 2020-08-16T06:45:00 2020-08-16T08:00:00 2020-08-16T11:00:00 180 1597575600 true 27.89 0 27,89 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 62 0 62 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:19:00 2020-08-16T06:45:00 2020-08-16T09:00:00 2020-08-16T12:00:00 180 1597579200 true 28.51 0 28,51 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 59 0 59 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:19:00 2020-08-16T06:45:00 2020-08-16T10:00:00 2020-08-16T13:00:00 180 1597582800 true 29.15 0 29,15 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:19:00 2020-08-16T06:45:00 2020-08-16T11:00:00 2020-08-16T14:00:00 180 1597586400 true 29.59 0 29,59 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:19:00 2020-08-16T06:45:00 2020-08-16T12:00:00 2020-08-16T15:00:00 180 1597590000 true 29.74 0 29,74 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:19:00 2020-08-16T06:45:00 2020-08-16T13:00:00 2020-08-16T16:00:00 180 1597593600 true 29.62 0 29,62 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:19:00 2020-08-16T06:45:00 2020-08-16T14:00:00 2020-08-16T17:00:00 180 1597597200 true 29.29 0 29,29 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1010.5 0 1010,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:19:00 2020-08-16T06:45:00 2020-08-16T15:00:00 2020-08-16T18:00:00 180 1597600800 true 28.76 0 28,76 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:19:00 2020-08-16T06:45:00 2020-08-16T16:00:00 2020-08-16T19:00:00 180 1597604400 true 28.2 0 28,2 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:19:00 2020-08-16T06:45:00 2020-08-16T17:00:00 2020-08-16T20:00:00 180 1597608000 true 27.49 0 27,49 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1010.8 0 1010,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-16T20:19:00 2020-08-16T06:45:00 2020-08-16T18:00:00 2020-08-16T21:00:00 180 1597611600 true 26.71 0 26,71 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-16T20:19:00 2020-08-16T06:45:00 2020-08-16T19:00:00 2020-08-16T22:00:00 180 1597615200 true 26.14 0 26,14 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-16T20:19:00 2020-08-16T06:45:00 2020-08-16T20:00:00 2020-08-16T23:00:00 180 1597618800 true 25.94 0 25,94 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0.01 0 0,01 % % 2020-08-15T21:00:00 2020-08-16T00:00:00 180 1597536000 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-08-16T03:45:00 2020-08-16T06:45:00 180 1597560300 2020-08-16T17:19:00 2020-08-16T20:19:00 180 1597609140 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0 0 0 % % 3 Δευτέρα false 1 false 2020-08-17T20:17:00 2020-08-17T06:46:00 true 29.36 0 29,36 °C °C true 24.56 0 24,56 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βόρειος ασθενής - 3 BF N false false false 0 0 N15.png Αίθριος false 20 false 2020-08-17T20:17:00 2020-08-17T06:46:00 2020-08-16T21:00:00 2020-08-17T00:00:00 180 1597622400 true 25.79 0 25,79 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-17T20:17:00 2020-08-17T06:46:00 2020-08-16T22:00:00 2020-08-17T01:00:00 180 1597626000 true 25.6 0 25,6 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-17T20:17:00 2020-08-17T06:46:00 2020-08-16T23:00:00 2020-08-17T02:00:00 180 1597629600 true 25.45 0 25,45 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-17T20:17:00 2020-08-17T06:46:00 2020-08-17T00:00:00 2020-08-17T03:00:00 180 1597633200 true 25.28 0 25,28 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-17T20:17:00 2020-08-17T06:46:00 2020-08-17T01:00:00 2020-08-17T04:00:00 180 1597636800 true 25.04 0 25,04 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 76 0 76 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-17T20:17:00 2020-08-17T06:46:00 2020-08-17T02:00:00 2020-08-17T05:00:00 180 1597640400 true 24.87 0 24,87 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 75 0 75 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-17T20:17:00 2020-08-17T06:46:00 2020-08-17T03:00:00 2020-08-17T06:00:00 180 1597644000 true 24.84 0 24,84 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 74 0 74 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:17:00 2020-08-17T06:46:00 2020-08-17T04:00:00 2020-08-17T07:00:00 180 1597647600 true 24.95 0 24,95 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 73 0 73 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:17:00 2020-08-17T06:46:00 2020-08-17T05:00:00 2020-08-17T08:00:00 180 1597651200 true 25.24 0 25,24 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 71 0 71 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:17:00 2020-08-17T06:46:00 2020-08-17T06:00:00 2020-08-17T09:00:00 180 1597654800 true 25.75 0 25,75 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 69 0 69 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:17:00 2020-08-17T06:46:00 2020-08-17T07:00:00 2020-08-17T10:00:00 180 1597658400 true 26.42 0 26,42 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:17:00 2020-08-17T06:46:00 2020-08-17T08:00:00 2020-08-17T11:00:00 180 1597662000 true 27.08 0 27,08 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:17:00 2020-08-17T06:46:00 2020-08-17T09:00:00 2020-08-17T12:00:00 180 1597665600 true 27.74 0 27,74 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:17:00 2020-08-17T06:46:00 2020-08-17T10:00:00 2020-08-17T13:00:00 180 1597669200 true 28.34 0 28,34 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:17:00 2020-08-17T06:46:00 2020-08-17T11:00:00 2020-08-17T14:00:00 180 1597672800 true 28.76 0 28,76 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:17:00 2020-08-17T06:46:00 2020-08-17T12:00:00 2020-08-17T15:00:00 180 1597676400 true 29 0 29 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:17:00 2020-08-17T06:46:00 2020-08-17T13:00:00 2020-08-17T16:00:00 180 1597680000 true 29.08 0 29,08 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:17:00 2020-08-17T06:46:00 2020-08-17T14:00:00 2020-08-17T17:00:00 180 1597683600 true 28.99 0 28,99 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:17:00 2020-08-17T06:46:00 2020-08-17T15:00:00 2020-08-17T18:00:00 180 1597687200 true 28.68 0 28,68 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:17:00 2020-08-17T06:46:00 2020-08-17T16:00:00 2020-08-17T19:00:00 180 1597690800 true 28.15 0 28,15 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:17:00 2020-08-17T06:46:00 2020-08-17T17:00:00 2020-08-17T20:00:00 180 1597694400 true 27.4 0 27,4 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-17T20:17:00 2020-08-17T06:46:00 2020-08-17T18:00:00 2020-08-17T21:00:00 180 1597698000 true 26.62 0 26,62 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-17T20:17:00 2020-08-17T06:46:00 2020-08-17T19:00:00 2020-08-17T22:00:00 180 1597701600 true 26.08 0 26,08 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-17T20:17:00 2020-08-17T06:46:00 2020-08-17T20:00:00 2020-08-17T23:00:00 180 1597705200 true 25.9 0 25,9 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0 0 0 % % 2020-08-16T21:00:00 2020-08-17T00:00:00 180 1597622400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-08-17T03:46:00 2020-08-17T06:46:00 180 1597646760 2020-08-17T17:17:00 2020-08-17T20:17:00 180 1597695420 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0 0 0 % % 4 Τρίτη false 1 false 2020-08-18T20:16:00 2020-08-18T06:47:00 true 29.69 0 29,69 °C °C true 24.34 0 24,34 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοανατολικός πολύ ασθενής - 2 BF NNE false false false 0 0 NE10.png Αίθριος false 20 false 2020-08-18T20:16:00 2020-08-18T06:47:00 2020-08-17T21:00:00 2020-08-18T00:00:00 180 1597708800 true 25.75 0 25,75 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-18T20:16:00 2020-08-18T06:47:00 2020-08-17T22:00:00 2020-08-18T01:00:00 180 1597712400 true 25.53 0 25,53 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-18T20:16:00 2020-08-18T06:47:00 2020-08-17T23:00:00 2020-08-18T02:00:00 180 1597716000 true 25.27 0 25,27 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-18T20:16:00 2020-08-18T06:47:00 2020-08-18T00:00:00 2020-08-18T03:00:00 180 1597719600 true 24.99 0 24,99 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-18T20:16:00 2020-08-18T06:47:00 2020-08-18T01:00:00 2020-08-18T04:00:00 180 1597723200 true 24.75 0 24,75 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-18T20:16:00 2020-08-18T06:47:00 2020-08-18T02:00:00 2020-08-18T05:00:00 180 1597726800 true 24.61 0 24,61 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-18T20:16:00 2020-08-18T06:47:00 2020-08-18T03:00:00 2020-08-18T06:00:00 180 1597730400 true 24.67 0 24,67 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:16:00 2020-08-18T06:47:00 2020-08-18T04:00:00 2020-08-18T07:00:00 180 1597734000 true 24.99 0 24,99 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:16:00 2020-08-18T06:47:00 2020-08-18T05:00:00 2020-08-18T08:00:00 180 1597737600 true 25.44 0 25,44 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:16:00 2020-08-18T06:47:00 2020-08-18T06:00:00 2020-08-18T09:00:00 180 1597741200 true 26.01 0 26,01 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:16:00 2020-08-18T06:47:00 2020-08-18T07:00:00 2020-08-18T10:00:00 180 1597744800 true 26.62 0 26,62 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:16:00 2020-08-18T06:47:00 2020-08-18T08:00:00 2020-08-18T11:00:00 180 1597748400 true 27.35 0 27,35 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:16:00 2020-08-18T06:47:00 2020-08-18T09:00:00 2020-08-18T12:00:00 180 1597752000 true 28.09 0 28,09 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:16:00 2020-08-18T06:47:00 2020-08-18T10:00:00 2020-08-18T13:00:00 180 1597755600 true 28.69 0 28,69 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:16:00 2020-08-18T06:47:00 2020-08-18T11:00:00 2020-08-18T14:00:00 180 1597759200 true 29.15 0 29,15 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:16:00 2020-08-18T06:47:00 2020-08-18T12:00:00 2020-08-18T15:00:00 180 1597762800 true 29.38 0 29,38 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:16:00 2020-08-18T06:47:00 2020-08-18T13:00:00 2020-08-18T16:00:00 180 1597766400 true 29.38 0 29,38 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:16:00 2020-08-18T06:47:00 2020-08-18T14:00:00 2020-08-18T17:00:00 180 1597770000 true 29.16 0 29,16 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:16:00 2020-08-18T06:47:00 2020-08-18T15:00:00 2020-08-18T18:00:00 180 1597773600 true 28.8 0 28,8 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1009.9 0 1009,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:16:00 2020-08-18T06:47:00 2020-08-18T16:00:00 2020-08-18T19:00:00 180 1597777200 true 28.22 0 28,22 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1009.9 0 1009,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:16:00 2020-08-18T06:47:00 2020-08-18T17:00:00 2020-08-18T20:00:00 180 1597780800 true 27.48 0 27,48 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1010.1 0 1010,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-18T20:16:00 2020-08-18T06:47:00 2020-08-18T18:00:00 2020-08-18T21:00:00 180 1597784400 true 26.63 0 26,63 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1010.2 0 1010,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-18T20:16:00 2020-08-18T06:47:00 2020-08-18T19:00:00 2020-08-18T22:00:00 180 1597788000 true 26.03 0 26,03 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1010.5 0 1010,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-18T20:16:00 2020-08-18T06:47:00 2020-08-18T20:00:00 2020-08-18T23:00:00 180 1597791600 true 25.79 0 25,79 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0 0 0 % % 2020-08-17T21:00:00 2020-08-18T00:00:00 180 1597708800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-08-18T03:47:00 2020-08-18T06:47:00 180 1597733220 2020-08-18T17:16:00 2020-08-18T20:16:00 180 1597781760 true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 0 0 0 % % 5 Τετάρτη false 1 false 2020-08-19T20:15:00 2020-08-19T06:48:00 true 30.02 0 30,02 °C °C true 24.94 0 24,94 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Nοτιοανατολικός πολύ ασθενής - 2 BF SE false false false 0 0 SE10.png Αίθριος false 20 false 2020-08-19T20:15:00 2020-08-19T06:48:00 2020-08-18T21:00:00 2020-08-19T00:00:00 180 1597795200 true 25.66 0 25,66 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 72 0 72 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-19T20:15:00 2020-08-19T06:48:00 2020-08-18T22:00:00 2020-08-19T01:00:00 180 1597798800 true 25.57 0 25,57 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 74 0 74 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-19T20:15:00 2020-08-19T06:48:00 2020-08-18T23:00:00 2020-08-19T02:00:00 180 1597802400 true 25.46 0 25,46 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-19T20:15:00 2020-08-19T06:48:00 2020-08-19T00:00:00 2020-08-19T03:00:00 180 1597806000 true 25.34 0 25,34 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1010.1 0 1010,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-19T20:15:00 2020-08-19T06:48:00 2020-08-19T01:00:00 2020-08-19T04:00:00 180 1597809600 true 25.23 0 25,23 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1009.9 0 1009,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-19T20:15:00 2020-08-19T06:48:00 2020-08-19T02:00:00 2020-08-19T05:00:00 180 1597813200 true 25.22 0 25,22 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0077 0 0,0077 mm mm true 78 0 78 % % true 1009.5 0 1009,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-19T20:15:00 2020-08-19T06:48:00 2020-08-19T03:00:00 2020-08-19T06:00:00 180 1597816800 true 25.37 0 25,37 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 78 0 78 % % true 1009.4 0 1009,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:15:00 2020-08-19T06:48:00 2020-08-19T04:00:00 2020-08-19T07:00:00 180 1597820400 true 25.71 0 25,71 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 77 0 77 % % true 1009.5 0 1009,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:15:00 2020-08-19T06:48:00 2020-08-19T05:00:00 2020-08-19T08:00:00 180 1597824000 true 26.2 0 26,2 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1009.7 0 1009,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:15:00 2020-08-19T06:48:00 2020-08-19T06:00:00 2020-08-19T09:00:00 180 1597827600 true 26.72 0 26,72 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1009.9 0 1009,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:15:00 2020-08-19T06:48:00 2020-08-19T07:00:00 2020-08-19T10:00:00 180 1597831200 true 27.3 0 27,3 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1009.9 0 1009,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:15:00 2020-08-19T06:48:00 2020-08-19T08:00:00 2020-08-19T11:00:00 180 1597834800 true 27.97 0 27,97 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1010.1 0 1010,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:15:00 2020-08-19T06:48:00 2020-08-19T09:00:00 2020-08-19T12:00:00 180 1597838400 true 28.58 0 28,58 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:15:00 2020-08-19T06:48:00 2020-08-19T10:00:00 2020-08-19T13:00:00 180 1597842000 true 29.07 0 29,07 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1009.9 0 1009,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:15:00 2020-08-19T06:48:00 2020-08-19T11:00:00 2020-08-19T14:00:00 180 1597845600 true 29.44 0 29,44 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 54 0 54 % % true 1009.7 0 1009,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:15:00 2020-08-19T06:48:00 2020-08-19T12:00:00 2020-08-19T15:00:00 180 1597849200 true 29.72 0 29,72 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 51 0 51 % % true 1009.3 0 1009,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:15:00 2020-08-19T06:48:00 2020-08-19T13:00:00 2020-08-19T16:00:00 180 1597852800 true 29.71 0 29,71 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1008.8 0 1008,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:15:00 2020-08-19T06:48:00 2020-08-19T14:00:00 2020-08-19T17:00:00 180 1597856400 true 29.58 0 29,58 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1007.9 0 1007,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:15:00 2020-08-19T06:48:00 2020-08-19T15:00:00 2020-08-19T18:00:00 180 1597860000 true 29.32 0 29,32 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1007.6 0 1007,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:15:00 2020-08-19T06:48:00 2020-08-19T16:00:00 2020-08-19T19:00:00 180 1597863600 true 28.84 0 28,84 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1007.5 0 1007,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:15:00 2020-08-19T06:48:00 2020-08-19T17:00:00 2020-08-19T20:00:00 180 1597867200 true 28.12 0 28,12 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1007.7 0 1007,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-19T20:15:00 2020-08-19T06:48:00 2020-08-19T18:00:00 2020-08-19T21:00:00 180 1597870800 true 27.31 0 27,31 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1007.6 0 1007,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-19T20:15:00 2020-08-19T06:48:00 2020-08-19T19:00:00 2020-08-19T22:00:00 180 1597874400 true 26.65 0 26,65 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1007.6 0 1007,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-19T20:15:00 2020-08-19T06:48:00 2020-08-19T20:00:00 2020-08-19T23:00:00 180 1597878000 true 26.27 0 26,27 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1007.4 0 1007,4 mb mb true 0 0 0 % % 2020-08-18T21:00:00 2020-08-19T00:00:00 180 1597795200 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2020-08-19T03:48:00 2020-08-19T06:48:00 180 1597819680 2020-08-19T17:15:00 2020-08-19T20:15:00 180 1597868100 true 0.0087 0 0,0087 mm mm true 0 0 0 % % 6 Πέμπτη false 1 false 2020-08-20T20:13:00 2020-08-20T06:48:00 true 29.06 0 29,06 °C °C true 25.52 0 25,52 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοανατολικός πολύ ασθενής - 2 BF ENE false false false 0 0 NE10.png Αίθριος false 20 false 2020-08-20T20:13:00 2020-08-20T06:48:00 2020-08-19T21:00:00 2020-08-20T00:00:00 180 1597881600 true 26.03 0 26,03 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1007.2 0 1007,2 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-20T20:13:00 2020-08-20T06:48:00 2020-08-19T22:00:00 2020-08-20T01:00:00 180 1597885200 true 25.94 0 25,94 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1006.7 0 1006,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-20T20:13:00 2020-08-20T06:48:00 2020-08-19T23:00:00 2020-08-20T02:00:00 180 1597888800 true 25.89 0 25,89 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1006.2 0 1006,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-20T20:13:00 2020-08-20T06:48:00 2020-08-20T00:00:00 2020-08-20T03:00:00 180 1597892400 true 25.87 0 25,87 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1005.7 0 1005,7 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-20T20:13:00 2020-08-20T06:48:00 2020-08-20T01:00:00 2020-08-20T04:00:00 180 1597896000 true 25.81 0 25,81 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1005.3 0 1005,3 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-20T20:13:00 2020-08-20T06:48:00 2020-08-20T02:00:00 2020-08-20T05:00:00 180 1597899600 true 25.8 0 25,8 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1005 0 1005 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-20T20:13:00 2020-08-20T06:48:00 2020-08-20T03:00:00 2020-08-20T06:00:00 180 1597903200 true 25.93 0 25,93 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1004.9 0 1004,9 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-20T20:13:00 2020-08-20T06:48:00 2020-08-20T04:00:00 2020-08-20T07:00:00 180 1597906800 true 26.21 0 26,21 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1004.9 0 1004,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-20T20:13:00 2020-08-20T06:48:00 2020-08-20T05:00:00 2020-08-20T08:00:00 180 1597910400 true 26.55 0 26,55 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1005.2 0 1005,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-20T20:13:00 2020-08-20T06:48:00 2020-08-20T06:00:00 2020-08-20T09:00:00 180 1597914000 true 26.97 0 26,97 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1005.6 0 1005,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-20T20:13:00 2020-08-20T06:48:00 2020-08-20T07:00:00 2020-08-20T10:00:00 180 1597917600 true 27.55 0 27,55 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1006.1 0 1006,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-20T20:13:00 2020-08-20T06:48:00 2020-08-20T08:00:00 2020-08-20T11:00:00 180 1597921200 true 28.24 0 28,24 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 67 0 67 % % true 1006.5 0 1006,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-20T20:13:00 2020-08-20T06:48:00 2020-08-20T09:00:00 2020-08-20T12:00:00 180 1597924800 true 28.73 0 28,73 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 64 0 64 % % true 1006.5 0 1006,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-20T20:13:00 2020-08-20T06:48:00 2020-08-20T10:00:00 2020-08-20T13:00:00 180 1597928400 true 28.76 0 28,76 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1006.2 0 1006,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-20T20:13:00 2020-08-20T06:48:00 2020-08-20T11:00:00 2020-08-20T14:00:00 180 1597932000 true 28.71 0 28,71 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1005.7 0 1005,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-20T20:13:00 2020-08-20T06:48:00 2020-08-20T12:00:00 2020-08-20T15:00:00 180 1597935600 true 28.67 0 28,67 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1005.5 0 1005,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-20T20:13:00 2020-08-20T06:48:00 2020-08-20T13:00:00 2020-08-20T16:00:00 180 1597939200 true 28.66 0 28,66 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1005.3 0 1005,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-20T20:13:00 2020-08-20T06:48:00 2020-08-20T14:00:00 2020-08-20T17:00:00 180 1597942800 true 28.64 0 28,64 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1005 0 1005 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-20T20:13:00 2020-08-20T06:48:00 2020-08-20T15:00:00 2020-08-20T18:00:00 180 1597946400 true 28.59 0 28,59 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 60 0 60 % % true 1005.1 0 1005,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-20T20:13:00 2020-08-20T06:48:00 2020-08-20T16:00:00 2020-08-20T19:00:00 180 1597950000 true 28.23 0 28,23 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 62 0 62 % % true 1005.3 0 1005,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-20T20:13:00 2020-08-20T06:48:00 2020-08-20T17:00:00 2020-08-20T20:00:00 180 1597953600 true 27.65 0 27,65 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 66 0 66 % % true 1005.7 0 1005,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-20T20:13:00 2020-08-20T06:48:00 2020-08-20T18:00:00 2020-08-20T21:00:00 180 1597957200 true 26.96 0 26,96 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 69 0 69 % % true 1006.1 0 1006,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-20T20:13:00 2020-08-20T06:48:00 2020-08-20T19:00:00 2020-08-20T22:00:00 180 1597960800 true 26.3 0 26,3 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1006.5 0 1006,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-20T20:13:00 2020-08-20T06:48:00 2020-08-20T20:00:00 2020-08-20T23:00:00 180 1597964400 true 25.93 0 25,93 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1006.8 0 1006,8 mb mb true 0 0 0 % % 2020-08-19T21:00:00 2020-08-20T00:00:00 180 1597881600 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2020-08-20T03:48:00 2020-08-20T06:48:00 180 1597906080 2020-08-20T17:13:00 2020-08-20T20:13:00 180 1597954380 true 0.0095 0 0,0095 mm mm true 0 0 0 % %
sunny

Σήμερα

Αίθριος όλη την ημέρα.

26°c

windy

BF 2

deltiokairou

Ακτοπλοϊκός Οδηγός για την Ύδρα

Πώς μπορώ να ταξιδέψω στην Ύδρα;

Πτήσεις προς Ύδρα

Η Ύδρα δεν διαθέτει αεροδρόμιο. Το κοντινότερο αεροδρόμιο στην Ύδρα είναι το Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας (ATH). Απο το αεροδρόμιο πηγαίνετε στον Πειραία και από εκεί παίρνετε το πλοίο

Πλοία για την Ύδρα

Το νησί εξυπηρετείται αποκλειστικά από ταχύπλοα πλοία που κάνουν το ταξίδι από τον Πειραιά μόλις σε 2 ώρες


Ποιες ακτοπλοϊκές ταξιδεύουν στην Ύδρα;

Τα ταχύπλοα της εταιρίας Blue Star Ferries εξυπηρετούν το νησί της Ύδρας


Πόσο κάνει το εισιτήριο για Ύδρα;
 • Διαδρομή: Πειραιάς για Ύδρα
  Μέσο κόστος ανά επιβάτη που ταξιδεύει τον Ιούλιο: 34 €

Που μπορώ να παραλάβω τα εισιτήριά μου;

Στο λιμάνι της Ύδρας θα βρείτε κεντρικά γραφεία όλων των ακτοπλοϊκών εταιρειών που εξυπηρετούν το νησί και είναι πάντοτε ανοιχτά κοντά στις ώρες αναχώρησης. Θα τα αναγνωρίσετε από τα λογότυπα των εταιρειών που εκπροσωπούν. Συνήθως τα γραφεία χρεώνουν ένα μικρό τέλος για την εκτύπωση των εισιτηρίων, περίπου 1€ ανά εισιτήριο. Αναλαμβάνουμε να στείλουμε το εισιτήριά σας με courier όπου κι αν βρίσκεστε, αρκεί να το επιλέξετε όταν κάνετε την κράτηση


Μπορώ να χρησιμοποιήσω e-ticket για τα πλοία προς/από την Ύδρα;

Ναι. Αν ταξιδεύετε με τη Blue Star Ferries, μπορείτε να ταξιδέψετε με ηλεκτρονικό εισιτήριο. Θα σας δώσουμε μια ιστοσελίδα στην οποία θα πρέπει να συμπληρώσετε τον κωδικό της κράτησής σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να εκτυπώσετε το εισιτήριό σας ή να το αποθηκεύσετε στο κινητό σας τηλέφωνο

"
Τι χρειάζομαι για να παραλάβω τα εισιτήρια;

Για να εκτυπώσετε το εισιτήριο θα πρέπει να κρατάτε ένα αντίγραφο της κράτησης ή να την έχετε στο τηλέφωνό σας, καθώς και ένα έγκυρο έγγραφο ταυτοποίησης με φωτογραφία (διαβατήριο ή ταυτότητα) που θα χρειαστεί και στην επιβίβασή σας


Πώς θα βρω φθηνά εισιτήρια;

Οι συμβουλές μας για ένα οικονομικό εισιτήριο:

 • Κάντε την κράτηση όσο το δυνατό νωρίτερα
  Πολλές εταιρείες διαθέτουν εισιτήρια προσφοράς σε περιορισμένο αριθμό για κάθε δρομολόγιο. Αναζητείστε τα εγκαίρως στο Zaplous, ώστε να προλάβετε ένα τέτοιο εισιτήριο
 • Συγκρίνετε τις τιμές μεταξύ των ακτοπλοϊκών εταιρειών που κάνουν τη διαδρομή, χρησιμοποιώντας την αναζήτηση στο Zaplous

Πως θα φτάσω στην Ύδρα από την ηπειρωτική Ελλάδα;

Μπορείτε να ταξιδέψετε στην Ύδρα από τον Πειραιά


Πως θα φτάσω στο λιμάνι;
 • Με αυτοκίνητο
  Στην Ύδρα δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα. Στο λιμάνι όμως θα βρείτε χαριτωμένα γαϊδουράκια
 • Λεωφορείο
  Στην Ύδρα δεν κυκλοφορούν λεωφορεία. Αυτή είναι ακόμη μια όμορφη ιδιαιτερότητα
 • Ταξί
  Στην Ύδρα δεν κυκλοφορούν ταξί. Απολαύστε την απουσία μηχανοκίνητων στο νησί

Οι προτάσεις μας όσο είστε στην Ύδρα

 • Επισκεφθείτε μουσεία: Το Ιδτορικό μουσείο, το Εκκλησιαστικό Μουσείο και το Μέγαρο Κουντουριώτη
 • Μπείτε στο φαρμακείο Ραφαλιά. Χτίστηκε το 1890 και αποτελεί μνημείο πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής παράδοσης
 • Εξερευνήστε τα πλακόστρωτα σοκάκια της Ύδρας και κάντε μια στάση για καφέ ή ούζο στη γραφική παραλία
 • Πάρτε θαλάσσιο ταξί και εξερευνήστε τις πανέμορφες παραλίες του νησιού. Δεν είναι μεγάλες αλλά έχουν πολύ καθαρά νερά
 • Κάντε μια βουτιά στο Μπίστι και στον Άγιο Νικόλαο που μοιάζουν παραδεισένια
 • Επισκεγθείτε το σπίτι του Λέοναρντ Κοέν που έζησε στο νησί από το 1960 μέχρι το 1966

Χρήσιμα τηλέφωνα στην Ύδρα

 • Αστυνομικό τμήμα : 22980 52205
 • Νοσοκομείο: 22980 52420
 • Λιμεναρχείο: 22980 52279
 • Θαλάσσια Ταξί: 22980 53690

Πότε θα πρέπει να βρίσκομαι στο λιμάνι;

 • Με τα πόδια: Τουλάχιστον μία ώρα πριν ταξιδέψετε
 • Με αυτοκίνητο: Τουλάχιστον δύο ώρες πριν ταξιδέψετε, καθώς τον Ιούλιο και τον Αύγουστο παρατηρείται αυξημένη κίνηση κατά τις ώρες άφιξης/αναχώρησης των πλοίων.

Μπορώ να πάρω μαζί μου το κατοικίδιό μου;


Ναι, μπορείτε να πάρετε το κατοικίδιό σας στο πλοίο, ωστόσο δεν είναι δυνατό να κάνετε κράτηση για το ειδικό κλουβί.

Τα ταχύπλοα πλοία και τα καταμαράν έχουν και αυτά ειδικά κλουβιάαλλά είναι περιορισμένα σε αριθμό. Επιπλέον στα περισσότερα ταχύπλοα δεν υπάρχουν ανοικτοί χώροι καταστρώματος προσβάσιμοι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οπότε δεν θα μπορέσετε να είστε έξω μαζί με το τετράποδο φίλο σας. Ωστόσο, αν το κατοικίδιό σας είναι μικρόσωμο και βρίσκεται μέσα σε ταξιδιωτική τσάντα, θα μπορείτε να το κρατήσετε μέσα


Μπορώ να πληρώσω με PayPal ή χρεωστική κάρτα;

Ναι, η πληρωμή μπορεί να γίνει με οποιαδήποτε χρεωστική κάρτα, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα ασφαλούς πληρωμής με PayPal.

Copyright: Zaplous.gr 2020 ©