ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΥΔΡΑ

Η Ύδρα συνδέεται ακτοπλοϊκώς με το λιμάνι του Πειραιά, με άλλα νησιά του Σαρωνικού καθώς και με την Ερμιόνη και το Πόρτο Χέλι. Το λιμάνι βρίσκεται στην πρωτεύουσα του νησιού (Χώρα).

ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΥΔΡΑ

0 12540 false 21 false 2020-05-28T20:40:00 2020-05-28T06:10:00 0.0 true 17 0 17 °C °C true 1020 0 1020 mb mb true 61 0 61 % % 2020-05-27T23:00:00 2020-05-28T02:00:00 180 1590631200 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NNW false false false 0 0 NW10.png Αραιή συννεφιά Partly Cloudy 0 Πέμπτη false 1 false 2020-05-28T20:40:00 2020-05-28T06:10:00 true 21.13 0 21,13 °C °C true 16.08 0 16,08 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Bορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NW false false false 0 0 NW10.png Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-05-28T20:40:00 2020-05-28T06:10:00 2020-05-27T21:00:00 2020-05-28T00:00:00 180 1590624000 true 17.02 0 17,02 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1019.8 0 1019,8 mb mb true 0.43 0 0,43 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-05-28T20:40:00 2020-05-28T06:10:00 2020-05-27T22:00:00 2020-05-28T01:00:00 180 1590627600 true 16.84 0 16,84 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1019.8 0 1019,8 mb mb true 0.41 0 0,41 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-05-28T20:40:00 2020-05-28T06:10:00 2020-05-27T23:00:00 2020-05-28T02:00:00 180 1590631200 true 16.68 0 16,68 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1020 0 1020 mb mb true 0.39 0 0,39 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-05-28T20:40:00 2020-05-28T06:10:00 2020-05-28T00:00:00 2020-05-28T03:00:00 180 1590634800 true 16.58 0 16,58 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1019.9 0 1019,9 mb mb true 0.36 0 0,36 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-28T20:40:00 2020-05-28T06:10:00 2020-05-28T01:00:00 2020-05-28T04:00:00 180 1590638400 true 16.46 0 16,46 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1019.7 0 1019,7 mb mb true 0.29 0 0,29 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-28T20:40:00 2020-05-28T06:10:00 2020-05-28T02:00:00 2020-05-28T05:00:00 180 1590642000 true 16.36 0 16,36 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1019.4 0 1019,4 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-28T20:40:00 2020-05-28T06:10:00 2020-05-28T03:00:00 2020-05-28T06:00:00 180 1590645600 true 16.4 0 16,4 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 64 0 64 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-28T20:40:00 2020-05-28T06:10:00 2020-05-28T04:00:00 2020-05-28T07:00:00 180 1590649200 true 16.68 0 16,68 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 64 0 64 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 0.22 0 0,22 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-05-28T20:40:00 2020-05-28T06:10:00 2020-05-28T05:00:00 2020-05-28T08:00:00 180 1590652800 true 17.2 0 17,2 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 63 0 63 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 0.32 0 0,32 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-05-28T20:40:00 2020-05-28T06:10:00 2020-05-28T06:00:00 2020-05-28T09:00:00 180 1590656400 true 17.87 0 17,87 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 62 0 62 % % true 1019.3 0 1019,3 mb mb true 0.36 0 0,36 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-28T20:40:00 2020-05-28T06:10:00 2020-05-28T07:00:00 2020-05-28T10:00:00 180 1590660000 true 18.43 0 18,43 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1019.6 0 1019,6 mb mb true 0.28 0 0,28 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-28T20:40:00 2020-05-28T06:10:00 2020-05-28T08:00:00 2020-05-28T11:00:00 180 1590663600 true 19.08 0 19,08 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1019.4 0 1019,4 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-28T20:40:00 2020-05-28T06:10:00 2020-05-28T09:00:00 2020-05-28T12:00:00 180 1590667200 true 19.71 0 19,71 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1019.4 0 1019,4 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-28T20:40:00 2020-05-28T06:10:00 2020-05-28T10:00:00 2020-05-28T13:00:00 180 1590670800 true 20.25 0 20,25 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0059 0 0,0059 mm mm true 54 0 54 % % true 1019.4 0 1019,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-28T20:40:00 2020-05-28T06:10:00 2020-05-28T11:00:00 2020-05-28T14:00:00 180 1590674400 true 20.44 0 20,44 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0348 0 0,0348 mm mm true 54 0 54 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-28T20:40:00 2020-05-28T06:10:00 2020-05-28T12:00:00 2020-05-28T15:00:00 180 1590678000 true 20.67 0 20,67 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.0594 0 0,0594 mm mm true 53 0 53 % % true 1018.6 0 1018,6 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-28T20:40:00 2020-05-28T06:10:00 2020-05-28T13:00:00 2020-05-28T16:00:00 180 1590681600 true 20.85 0 20,85 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.0393 0 0,0393 mm mm true 53 0 53 % % true 1018.4 0 1018,4 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-28T20:40:00 2020-05-28T06:10:00 2020-05-28T14:00:00 2020-05-28T17:00:00 180 1590685200 true 20.79 0 20,79 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.0136 0 0,0136 mm mm true 53 0 53 % % true 1018 0 1018 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-28T20:40:00 2020-05-28T06:10:00 2020-05-28T15:00:00 2020-05-28T18:00:00 180 1590688800 true 20.6 0 20,6 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.0068 0 0,0068 mm mm true 54 0 54 % % true 1017.7 0 1017,7 mb mb true 0.21 0 0,21 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-28T20:40:00 2020-05-28T06:10:00 2020-05-28T16:00:00 2020-05-28T19:00:00 180 1590692400 true 20.28 0 20,28 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0052 0 0,0052 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0.31 0 0,31 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-05-28T20:40:00 2020-05-28T06:10:00 2020-05-28T17:00:00 2020-05-28T20:00:00 180 1590696000 true 19.76 0 19,76 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0097 0 0,0097 mm mm true 60 0 60 % % true 1017.3 0 1017,3 mb mb true 0.4 0 0,4 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-05-28T20:40:00 2020-05-28T06:10:00 2020-05-28T18:00:00 2020-05-28T21:00:00 180 1590699600 true 19.21 0 19,21 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0154 0 0,0154 mm mm true 64 0 64 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0.43 0 0,43 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-05-28T20:40:00 2020-05-28T06:10:00 2020-05-28T19:00:00 2020-05-28T22:00:00 180 1590703200 true 18.67 0 18,67 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0092 0 0,0092 mm mm true 66 0 66 % % true 1017.3 0 1017,3 mb mb true 0.32 0 0,32 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-28T20:40:00 2020-05-28T06:10:00 2020-05-28T20:00:00 2020-05-28T23:00:00 180 1590706800 true 18.24 0 18,24 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0.14 0 0,14 % % 2020-05-27T21:00:00 2020-05-28T00:00:00 180 1590624000 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-05-28T03:10:00 2020-05-28T06:10:00 180 1590646200 2020-05-28T17:40:00 2020-05-28T20:40:00 180 1590698400 true 0.0595 0 0,0595 mm mm true 0.22 0 0,22 % % 1 Παρασκευή false 1 false 2020-05-29T20:41:00 2020-05-29T06:10:00 true 22.02 0 22,02 °C °C true 17.01 0 17,01 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Nοτιοανατολικός πολύ ασθενής - 2 BF SE false false false 0 0 SE10.png Αίθριος false 20 false 2020-05-29T20:41:00 2020-05-29T06:10:00 2020-05-28T21:00:00 2020-05-29T00:00:00 180 1590710400 true 17.92 0 17,92 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-29T20:41:00 2020-05-29T06:10:00 2020-05-28T22:00:00 2020-05-29T01:00:00 180 1590714000 true 17.7 0 17,7 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1017.3 0 1017,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-29T20:41:00 2020-05-29T06:10:00 2020-05-28T23:00:00 2020-05-29T02:00:00 180 1590717600 true 17.54 0 17,54 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1017 0 1017 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-29T20:41:00 2020-05-29T06:10:00 2020-05-29T00:00:00 2020-05-29T03:00:00 180 1590721200 true 17.42 0 17,42 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 72 0 72 % % true 1016.7 0 1016,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-29T20:41:00 2020-05-29T06:10:00 2020-05-29T01:00:00 2020-05-29T04:00:00 180 1590724800 true 17.32 0 17,32 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 73 0 73 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-29T20:41:00 2020-05-29T06:10:00 2020-05-29T02:00:00 2020-05-29T05:00:00 180 1590728400 true 17.29 0 17,29 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 74 0 74 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-29T20:41:00 2020-05-29T06:10:00 2020-05-29T03:00:00 2020-05-29T06:00:00 180 1590732000 true 17.47 0 17,47 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 74 0 74 % % true 1016.7 0 1016,7 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-29T20:41:00 2020-05-29T06:10:00 2020-05-29T04:00:00 2020-05-29T07:00:00 180 1590735600 true 17.79 0 17,79 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 73 0 73 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 0.24 0 0,24 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-29T20:41:00 2020-05-29T06:10:00 2020-05-29T05:00:00 2020-05-29T08:00:00 180 1590739200 true 18.34 0 18,34 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 71 0 71 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0.28 0 0,28 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-05-29T20:41:00 2020-05-29T06:10:00 2020-05-29T06:00:00 2020-05-29T09:00:00 180 1590742800 true 19.08 0 19,08 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 69 0 69 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0.32 0 0,32 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-05-29T20:41:00 2020-05-29T06:10:00 2020-05-29T07:00:00 2020-05-29T10:00:00 180 1590746400 true 19.71 0 19,71 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0.0085 0 0,0085 mm mm true 67 0 67 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 0.38 0 0,38 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-05-29T20:41:00 2020-05-29T06:10:00 2020-05-29T08:00:00 2020-05-29T11:00:00 180 1590750000 true 20.33 0 20,33 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.0085 0 0,0085 mm mm true 64 0 64 % % true 1017.7 0 1017,7 mb mb true 0.44 0 0,44 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-05-29T20:41:00 2020-05-29T06:10:00 2020-05-29T09:00:00 2020-05-29T12:00:00 180 1590753600 true 20.93 0 20,93 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 61 0 61 % % true 1017.7 0 1017,7 mb mb true 0.46 0 0,46 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-05-29T20:41:00 2020-05-29T06:10:00 2020-05-29T10:00:00 2020-05-29T13:00:00 180 1590757200 true 21.34 0 21,34 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0085 0 0,0085 mm mm true 60 0 60 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0.42 0 0,42 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-05-29T20:41:00 2020-05-29T06:10:00 2020-05-29T11:00:00 2020-05-29T14:00:00 180 1590760800 true 21.42 0 21,42 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0081 0 0,0081 mm mm true 60 0 60 % % true 1017.1 0 1017,1 mb mb true 0.33 0 0,33 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-29T20:41:00 2020-05-29T06:10:00 2020-05-29T12:00:00 2020-05-29T15:00:00 180 1590764400 true 21.59 0 21,59 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 60 0 60 % % true 1016.8 0 1016,8 mb mb true 0.24 0 0,24 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-29T20:41:00 2020-05-29T06:10:00 2020-05-29T13:00:00 2020-05-29T16:00:00 180 1590768000 true 21.71 0 21,71 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-29T20:41:00 2020-05-29T06:10:00 2020-05-29T14:00:00 2020-05-29T17:00:00 180 1590771600 true 21.72 0 21,72 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-29T20:41:00 2020-05-29T06:10:00 2020-05-29T15:00:00 2020-05-29T18:00:00 180 1590775200 true 21.42 0 21,42 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-29T20:41:00 2020-05-29T06:10:00 2020-05-29T16:00:00 2020-05-29T19:00:00 180 1590778800 true 20.96 0 20,96 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-29T20:41:00 2020-05-29T06:10:00 2020-05-29T17:00:00 2020-05-29T20:00:00 180 1590782400 true 20.38 0 20,38 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-29T20:41:00 2020-05-29T06:10:00 2020-05-29T18:00:00 2020-05-29T21:00:00 180 1590786000 true 19.72 0 19,72 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-29T20:41:00 2020-05-29T06:10:00 2020-05-29T19:00:00 2020-05-29T22:00:00 180 1590789600 true 19.01 0 19,01 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-29T20:41:00 2020-05-29T06:10:00 2020-05-29T20:00:00 2020-05-29T23:00:00 180 1590793200 true 18.37 0 18,37 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0099 0 0,0099 mm mm true 75 0 75 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0.02 0 0,02 % % 2020-05-28T21:00:00 2020-05-29T00:00:00 180 1590710400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-05-29T03:10:00 2020-05-29T06:10:00 180 1590732600 2020-05-29T17:41:00 2020-05-29T20:41:00 180 1590784860 true 0.0168 0 0,0168 mm mm true 0.17 0 0,17 % % 2 Σάββατο false 1 false 2020-05-30T20:41:00 2020-05-30T06:09:00 true 22.22 0 22,22 °C °C true 16.91 0 16,91 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Nότιος πολύ ασθενής - 2 BF S false false false 0 0 S10.png Αίθριος false 20 false 2020-05-30T20:41:00 2020-05-30T06:09:00 2020-05-29T21:00:00 2020-05-30T00:00:00 180 1590796800 true 17.88 0 17,88 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0168 0 0,0168 mm mm true 77 0 77 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-30T20:41:00 2020-05-30T06:09:00 2020-05-29T22:00:00 2020-05-30T01:00:00 180 1590800400 true 17.66 0 17,66 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0104 0 0,0104 mm mm true 78 0 78 % % true 1016.8 0 1016,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-30T20:41:00 2020-05-30T06:09:00 2020-05-29T23:00:00 2020-05-30T02:00:00 180 1590804000 true 17.59 0 17,59 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-30T20:41:00 2020-05-30T06:09:00 2020-05-30T00:00:00 2020-05-30T03:00:00 180 1590807600 true 17.54 0 17,54 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-30T20:41:00 2020-05-30T06:09:00 2020-05-30T01:00:00 2020-05-30T04:00:00 180 1590811200 true 17.34 0 17,34 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-30T20:41:00 2020-05-30T06:09:00 2020-05-30T02:00:00 2020-05-30T05:00:00 180 1590814800 true 17.18 0 17,18 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-30T20:41:00 2020-05-30T06:09:00 2020-05-30T03:00:00 2020-05-30T06:00:00 180 1590818400 true 17.3 0 17,3 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-30T20:41:00 2020-05-30T06:09:00 2020-05-30T04:00:00 2020-05-30T07:00:00 180 1590822000 true 17.64 0 17,64 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-30T20:41:00 2020-05-30T06:09:00 2020-05-30T05:00:00 2020-05-30T08:00:00 180 1590825600 true 18.24 0 18,24 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-30T20:41:00 2020-05-30T06:09:00 2020-05-30T06:00:00 2020-05-30T09:00:00 180 1590829200 true 19.09 0 19,09 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-30T20:41:00 2020-05-30T06:09:00 2020-05-30T07:00:00 2020-05-30T10:00:00 180 1590832800 true 19.69 0 19,69 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-30T20:41:00 2020-05-30T06:09:00 2020-05-30T08:00:00 2020-05-30T11:00:00 180 1590836400 true 20.3 0 20,3 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1017.3 0 1017,3 mb mb true 0.31 0 0,31 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-05-30T20:41:00 2020-05-30T06:09:00 2020-05-30T09:00:00 2020-05-30T12:00:00 180 1590840000 true 20.89 0 20,89 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0.42 0 0,42 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-05-30T20:41:00 2020-05-30T06:09:00 2020-05-30T10:00:00 2020-05-30T13:00:00 180 1590843600 true 21.32 0 21,32 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1017.3 0 1017,3 mb mb true 0.42 0 0,42 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-05-30T20:41:00 2020-05-30T06:09:00 2020-05-30T11:00:00 2020-05-30T14:00:00 180 1590847200 true 21.47 0 21,47 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1017 0 1017 mb mb true 0.35 0 0,35 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-30T20:41:00 2020-05-30T06:09:00 2020-05-30T12:00:00 2020-05-30T15:00:00 180 1590850800 true 21.7 0 21,7 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0.29 0 0,29 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-30T20:41:00 2020-05-30T06:09:00 2020-05-30T13:00:00 2020-05-30T16:00:00 180 1590854400 true 21.92 0 21,92 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0.25 0 0,25 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-30T20:41:00 2020-05-30T06:09:00 2020-05-30T14:00:00 2020-05-30T17:00:00 180 1590858000 true 21.9 0 21,9 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0.22 0 0,22 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-30T20:41:00 2020-05-30T06:09:00 2020-05-30T15:00:00 2020-05-30T18:00:00 180 1590861600 true 21.59 0 21,59 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1015.8 0 1015,8 mb mb true 0.21 0 0,21 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-30T20:41:00 2020-05-30T06:09:00 2020-05-30T16:00:00 2020-05-30T19:00:00 180 1590865200 true 21.23 0 21,23 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1015.5 0 1015,5 mb mb true 0.25 0 0,25 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-30T20:41:00 2020-05-30T06:09:00 2020-05-30T17:00:00 2020-05-30T20:00:00 180 1590868800 true 20.89 0 20,89 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0.31 0 0,31 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-05-30T20:41:00 2020-05-30T06:09:00 2020-05-30T18:00:00 2020-05-30T21:00:00 180 1590872400 true 20.47 0 20,47 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 0.34 0 0,34 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-30T20:41:00 2020-05-30T06:09:00 2020-05-30T19:00:00 2020-05-30T22:00:00 180 1590876000 true 19.99 0 19,99 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0.27 0 0,27 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-30T20:41:00 2020-05-30T06:09:00 2020-05-30T20:00:00 2020-05-30T23:00:00 180 1590879600 true 19.54 0 19,54 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0.18 0 0,18 % % 2020-05-29T21:00:00 2020-05-30T00:00:00 180 1590796800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-05-30T03:09:00 2020-05-30T06:09:00 180 1590818940 2020-05-30T17:41:00 2020-05-30T20:41:00 180 1590871260 true 0.0168 0 0,0168 mm mm true 0.17 0 0,17 % % 3 Κυριακή false 2 false 2020-05-31T20:42:00 2020-05-31T06:09:00 true 22.38 0 22,38 °C °C true 17.91 0 17,91 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Nότιος πολύ ασθενής - 2 BF S false false false 0 0 S10.png Αίθριος false 20 false 2020-05-31T20:42:00 2020-05-31T06:09:00 2020-05-30T21:00:00 2020-05-31T00:00:00 180 1590883200 true 19.11 0 19,11 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1015.5 0 1015,5 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-31T20:42:00 2020-05-31T06:09:00 2020-05-30T22:00:00 2020-05-31T01:00:00 180 1590886800 true 18.76 0 18,76 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0.23 0 0,23 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-05-31T20:42:00 2020-05-31T06:09:00 2020-05-30T23:00:00 2020-05-31T02:00:00 180 1590890400 true 18.45 0 18,45 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0.37 0 0,37 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-05-31T20:42:00 2020-05-31T06:09:00 2020-05-31T00:00:00 2020-05-31T03:00:00 180 1590894000 true 18.26 0 18,26 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0.52 0 0,52 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-05-31T20:42:00 2020-05-31T06:09:00 2020-05-31T01:00:00 2020-05-31T04:00:00 180 1590897600 true 18.18 0 18,18 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0.68 0 0,68 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-05-31T20:42:00 2020-05-31T06:09:00 2020-05-31T02:00:00 2020-05-31T05:00:00 180 1590901200 true 18.22 0 18,22 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 84 0 84 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0.84 0 0,84 % % Συννεφιά false 4 false 2020-05-31T20:42:00 2020-05-31T06:09:00 2020-05-31T03:00:00 2020-05-31T06:00:00 180 1590904800 true 18.41 0 18,41 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 83 0 83 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Συννεφιά false 4 false 2020-05-31T20:42:00 2020-05-31T06:09:00 2020-05-31T04:00:00 2020-05-31T07:00:00 180 1590908400 true 18.77 0 18,77 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 82 0 82 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Συννεφιά false 4 false 2020-05-31T20:42:00 2020-05-31T06:09:00 2020-05-31T05:00:00 2020-05-31T08:00:00 180 1590912000 true 19.37 0 19,37 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2020-05-31T20:42:00 2020-05-31T06:09:00 2020-05-31T06:00:00 2020-05-31T09:00:00 180 1590915600 true 20.05 0 20,05 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2020-05-31T20:42:00 2020-05-31T06:09:00 2020-05-31T07:00:00 2020-05-31T10:00:00 180 1590919200 true 20.6 0 20,6 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0.91 0 0,91 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-05-31T20:42:00 2020-05-31T06:09:00 2020-05-31T08:00:00 2020-05-31T11:00:00 180 1590922800 true 21.18 0 21,18 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0.82 0 0,82 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-05-31T20:42:00 2020-05-31T06:09:00 2020-05-31T09:00:00 2020-05-31T12:00:00 180 1590926400 true 21.68 0 21,68 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0.74 0 0,74 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-05-31T20:42:00 2020-05-31T06:09:00 2020-05-31T10:00:00 2020-05-31T13:00:00 180 1590930000 true 22.03 0 22,03 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0.69 0 0,69 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-05-31T20:42:00 2020-05-31T06:09:00 2020-05-31T11:00:00 2020-05-31T14:00:00 180 1590933600 true 22.01 0 22,01 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0.65 0 0,65 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-05-31T20:42:00 2020-05-31T06:09:00 2020-05-31T12:00:00 2020-05-31T15:00:00 180 1590937200 true 22.09 0 22,09 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0.66 0 0,66 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-05-31T20:42:00 2020-05-31T06:09:00 2020-05-31T13:00:00 2020-05-31T16:00:00 180 1590940800 true 22.05 0 22,05 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.0114 0 0,0114 mm mm true 67 0 67 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0.75 0 0,75 % % Συννεφιά false 4 false 2020-05-31T20:42:00 2020-05-31T06:09:00 2020-05-31T14:00:00 2020-05-31T17:00:00 180 1590944400 true 21.71 0 21,71 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.0614 0 0,0614 mm mm true 68 0 68 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0.89 0 0,89 % % Συννεφιά false 4 false 2020-05-31T20:42:00 2020-05-31T06:09:00 2020-05-31T15:00:00 2020-05-31T18:00:00 180 1590948000 true 21.2 0 21,2 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.1074 0 0,1074 mm mm true 68 0 68 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2020-05-31T20:42:00 2020-05-31T06:09:00 2020-05-31T16:00:00 2020-05-31T19:00:00 180 1590951600 true 20.83 0 20,83 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0817 0 0,0817 mm mm true 69 0 69 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Συννεφιά false 4 false 2020-05-31T20:42:00 2020-05-31T06:09:00 2020-05-31T17:00:00 2020-05-31T20:00:00 180 1590955200 true 20.55 0 20,55 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0345 0 0,0345 mm mm true 70 0 70 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-05-31T20:42:00 2020-05-31T06:09:00 2020-05-31T18:00:00 2020-05-31T21:00:00 180 1590958800 true 20.25 0 20,25 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0112 0 0,0112 mm mm true 72 0 72 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0.83 0 0,83 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-05-31T20:42:00 2020-05-31T06:09:00 2020-05-31T19:00:00 2020-05-31T22:00:00 180 1590962400 true 19.78 0 19,78 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0.65 0 0,65 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-05-31T20:42:00 2020-05-31T06:09:00 2020-05-31T20:00:00 2020-05-31T23:00:00 180 1590966000 true 19.35 0 19,35 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0.41 0 0,41 % % 2020-05-30T21:00:00 2020-05-31T00:00:00 180 1590883200 Νεφώσεις κατά περιόδους όλη την ημέρα. Mostly cloudy throughout the day. 2020-05-31T03:09:00 2020-05-31T06:09:00 180 1590905340 2020-05-31T17:42:00 2020-05-31T20:42:00 180 1590957720 true 0.1078 0 0,1078 mm mm true 0.73 0 0,73 % % 4 Δευτέρα false 1 false 2020-06-01T20:43:00 2020-06-01T06:08:00 true 22.47 0 22,47 °C °C true 17.92 0 17,92 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NNW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 20 false 2020-06-01T20:43:00 2020-06-01T06:08:00 2020-05-31T21:00:00 2020-06-01T00:00:00 180 1590969600 true 19 0 19 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0.23 0 0,23 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-01T20:43:00 2020-06-01T06:08:00 2020-05-31T22:00:00 2020-06-01T01:00:00 180 1590973200 true 18.77 0 18,77 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-01T20:43:00 2020-06-01T06:08:00 2020-05-31T23:00:00 2020-06-01T02:00:00 180 1590976800 true 18.65 0 18,65 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-01T20:43:00 2020-06-01T06:08:00 2020-06-01T00:00:00 2020-06-01T03:00:00 180 1590980400 true 18.62 0 18,62 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0.12 0 0,12 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-01T20:43:00 2020-06-01T06:08:00 2020-06-01T01:00:00 2020-06-01T04:00:00 180 1590984000 true 18.54 0 18,54 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-01T20:43:00 2020-06-01T06:08:00 2020-06-01T02:00:00 2020-06-01T05:00:00 180 1590987600 true 18.46 0 18,46 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-01T20:43:00 2020-06-01T06:08:00 2020-06-01T03:00:00 2020-06-01T06:00:00 180 1590991200 true 18.53 0 18,53 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 85 0 85 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-01T20:43:00 2020-06-01T06:08:00 2020-06-01T04:00:00 2020-06-01T07:00:00 180 1590994800 true 18.86 0 18,86 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0053 0 0,0053 mm mm true 84 0 84 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-01T20:43:00 2020-06-01T06:08:00 2020-06-01T05:00:00 2020-06-01T08:00:00 180 1590998400 true 19.45 0 19,45 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-01T20:43:00 2020-06-01T06:08:00 2020-06-01T06:00:00 2020-06-01T09:00:00 180 1591002000 true 20.03 0 20,03 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-01T20:43:00 2020-06-01T06:08:00 2020-06-01T07:00:00 2020-06-01T10:00:00 180 1591005600 true 20.66 0 20,66 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-01T20:43:00 2020-06-01T06:08:00 2020-06-01T08:00:00 2020-06-01T11:00:00 180 1591009200 true 21.31 0 21,31 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-01T20:43:00 2020-06-01T06:08:00 2020-06-01T09:00:00 2020-06-01T12:00:00 180 1591012800 true 21.9 0 21,9 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0053 0 0,0053 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-01T20:43:00 2020-06-01T06:08:00 2020-06-01T10:00:00 2020-06-01T13:00:00 180 1591016400 true 22.18 0 22,18 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0196 0 0,0196 mm mm true 70 0 70 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-01T20:43:00 2020-06-01T06:08:00 2020-06-01T11:00:00 2020-06-01T14:00:00 180 1591020000 true 22.06 0 22,06 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0.0758 0 0,0758 mm mm true 70 0 70 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-01T20:43:00 2020-06-01T06:08:00 2020-06-01T12:00:00 2020-06-01T15:00:00 180 1591023600 true 21.84 0 21,84 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.1475 0 0,1475 mm mm true 70 0 70 % % true 1010.5 0 1010,5 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-01T20:43:00 2020-06-01T06:08:00 2020-06-01T13:00:00 2020-06-01T16:00:00 180 1591027200 true 21.48 0 21,48 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0.2232 0 0,2232 mm mm true 71 0 71 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-01T20:43:00 2020-06-01T06:08:00 2020-06-01T14:00:00 2020-06-01T17:00:00 180 1591030800 true 20.86 0 20,86 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.347 0 0,347 mm mm true 73 0 73 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-01T20:43:00 2020-06-01T06:08:00 2020-06-01T15:00:00 2020-06-01T18:00:00 180 1591034400 true 20.25 0 20,25 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.4006 0 0,4006 mm mm true 75 0 75 % % true 1010.5 0 1010,5 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-01T20:43:00 2020-06-01T06:08:00 2020-06-01T16:00:00 2020-06-01T19:00:00 180 1591038000 true 19.8 0 19,8 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.2338 0 0,2338 mm mm true 77 0 77 % % true 1010.5 0 1010,5 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-01T20:43:00 2020-06-01T06:08:00 2020-06-01T17:00:00 2020-06-01T20:00:00 180 1591041600 true 19.43 0 19,43 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0744 0 0,0744 mm mm true 78 0 78 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0.21 0 0,21 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-01T20:43:00 2020-06-01T06:08:00 2020-06-01T18:00:00 2020-06-01T21:00:00 180 1591045200 true 19.07 0 19,07 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0477 0 0,0477 mm mm true 81 0 81 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0.25 0 0,25 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-01T20:43:00 2020-06-01T06:08:00 2020-06-01T19:00:00 2020-06-01T22:00:00 180 1591048800 true 18.68 0 18,68 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0282 0 0,0282 mm mm true 83 0 83 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0.21 0 0,21 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-01T20:43:00 2020-06-01T06:08:00 2020-06-01T20:00:00 2020-06-01T23:00:00 180 1591052400 true 18.39 0 18,39 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0098 0 0,0098 mm mm true 84 0 84 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0.13 0 0,13 % % 2020-05-31T21:00:00 2020-06-01T00:00:00 180 1590969600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-06-01T03:08:00 2020-06-01T06:08:00 180 1590991680 2020-06-01T17:43:00 2020-06-01T20:43:00 180 1591044180 true 0.4052 0 0,4052 mm mm true 0.07 0 0,07 % % 5 Τρίτη false 2 false 2020-06-02T20:43:00 2020-06-02T06:08:00 true 21.9 0 21,9 °C °C true 17.46 0 17,46 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NNW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 20 false 2020-06-02T20:43:00 2020-06-02T06:08:00 2020-06-01T21:00:00 2020-06-02T00:00:00 180 1591056000 true 18.19 0 18,19 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0103 0 0,0103 mm mm true 85 0 85 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-02T20:43:00 2020-06-02T06:08:00 2020-06-01T22:00:00 2020-06-02T01:00:00 180 1591059600 true 18.04 0 18,04 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0087 0 0,0087 mm mm true 86 0 86 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-02T20:43:00 2020-06-02T06:08:00 2020-06-01T23:00:00 2020-06-02T02:00:00 180 1591063200 true 17.93 0 17,93 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-02T20:43:00 2020-06-02T06:08:00 2020-06-02T00:00:00 2020-06-02T03:00:00 180 1591066800 true 17.85 0 17,85 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-02T20:43:00 2020-06-02T06:08:00 2020-06-02T01:00:00 2020-06-02T04:00:00 180 1591070400 true 17.78 0 17,78 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-02T20:43:00 2020-06-02T06:08:00 2020-06-02T02:00:00 2020-06-02T05:00:00 180 1591074000 true 17.73 0 17,73 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 89 0 89 % % true 1009.8 0 1009,8 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-02T20:43:00 2020-06-02T06:08:00 2020-06-02T03:00:00 2020-06-02T06:00:00 180 1591077600 true 17.85 0 17,85 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 89 0 89 % % true 1009.8 0 1009,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-02T20:43:00 2020-06-02T06:08:00 2020-06-02T04:00:00 2020-06-02T07:00:00 180 1591081200 true 18.22 0 18,22 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1010.1 0 1010,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-02T20:43:00 2020-06-02T06:08:00 2020-06-02T05:00:00 2020-06-02T08:00:00 180 1591084800 true 18.77 0 18,77 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-02T20:43:00 2020-06-02T06:08:00 2020-06-02T06:00:00 2020-06-02T09:00:00 180 1591088400 true 19.29 0 19,29 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-02T20:43:00 2020-06-02T06:08:00 2020-06-02T07:00:00 2020-06-02T10:00:00 180 1591092000 true 19.79 0 19,79 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0.26 0 0,26 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-06-02T20:43:00 2020-06-02T06:08:00 2020-06-02T08:00:00 2020-06-02T11:00:00 180 1591095600 true 20.35 0 20,35 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0.011 0 0,011 mm mm true 80 0 80 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0.62 0 0,62 % % Συννεφιά false 4 false 2020-06-02T20:43:00 2020-06-02T06:08:00 2020-06-02T09:00:00 2020-06-02T12:00:00 180 1591099200 true 20.87 0 20,87 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0.0198 0 0,0198 mm mm true 75 0 75 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0.88 0 0,88 % % Συννεφιά false 4 false 2020-06-02T20:43:00 2020-06-02T06:08:00 2020-06-02T10:00:00 2020-06-02T13:00:00 180 1591102800 true 21.19 0 21,19 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.0145 0 0,0145 mm mm true 72 0 72 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Συννεφιά false 4 false 2020-06-02T20:43:00 2020-06-02T06:08:00 2020-06-02T11:00:00 2020-06-02T14:00:00 180 1591106400 true 21.18 0 21,18 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0.0066 0 0,0066 mm mm true 70 0 70 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0.9 0 0,9 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-06-02T20:43:00 2020-06-02T06:08:00 2020-06-02T12:00:00 2020-06-02T15:00:00 180 1591110000 true 21.29 0 21,29 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0.8 0 0,8 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-06-02T20:43:00 2020-06-02T06:08:00 2020-06-02T13:00:00 2020-06-02T16:00:00 180 1591113600 true 21.46 0 21,46 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0.61 0 0,61 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-06-02T20:43:00 2020-06-02T06:08:00 2020-06-02T14:00:00 2020-06-02T17:00:00 180 1591117200 true 21.62 0 21,62 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1010.8 0 1010,8 mb mb true 0.36 0 0,36 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-02T20:43:00 2020-06-02T06:08:00 2020-06-02T15:00:00 2020-06-02T18:00:00 180 1591120800 true 21.52 0 21,52 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.0061 0 0,0061 mm mm true 71 0 71 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-02T20:43:00 2020-06-02T06:08:00 2020-06-02T16:00:00 2020-06-02T19:00:00 180 1591124400 true 21.28 0 21,28 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 73 0 73 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-02T20:43:00 2020-06-02T06:08:00 2020-06-02T17:00:00 2020-06-02T20:00:00 180 1591128000 true 20.94 0 20,94 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 76 0 76 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-02T20:43:00 2020-06-02T06:08:00 2020-06-02T18:00:00 2020-06-02T21:00:00 180 1591131600 true 20.62 0 20,62 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0059 0 0,0059 mm mm true 79 0 79 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-02T20:43:00 2020-06-02T06:08:00 2020-06-02T19:00:00 2020-06-02T22:00:00 180 1591135200 true 20.21 0 20,21 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0064 0 0,0064 mm mm true 82 0 82 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-02T20:43:00 2020-06-02T06:08:00 2020-06-02T20:00:00 2020-06-02T23:00:00 180 1591138800 true 19.81 0 19,81 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0074 0 0,0074 mm mm true 84 0 84 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0.02 0 0,02 % % 2020-06-01T21:00:00 2020-06-02T00:00:00 180 1591056000 Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα. Partly cloudy throughout the day. 2020-06-02T03:08:00 2020-06-02T06:08:00 180 1591078080 2020-06-02T17:43:00 2020-06-02T20:43:00 180 1591130580 true 0.0198 0 0,0198 mm mm true 0.25 0 0,25 % % 6 Τετάρτη false 9 false 2020-06-03T20:44:00 2020-06-03T06:08:00 true 21.68 0 21,68 °C °C true 18.33 0 18,33 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Bορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 20 false 2020-06-03T20:44:00 2020-06-03T06:08:00 2020-06-02T21:00:00 2020-06-03T00:00:00 180 1591142400 true 19.47 0 19,47 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.007 0 0,007 mm mm true 86 0 86 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-03T20:44:00 2020-06-03T06:08:00 2020-06-02T22:00:00 2020-06-03T01:00:00 180 1591146000 true 19.24 0 19,24 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-03T20:44:00 2020-06-03T06:08:00 2020-06-02T23:00:00 2020-06-03T02:00:00 180 1591149600 true 19.05 0 19,05 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 89 0 89 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-03T20:44:00 2020-06-03T06:08:00 2020-06-03T00:00:00 2020-06-03T03:00:00 180 1591153200 true 18.9 0 18,9 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 89 0 89 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-03T20:44:00 2020-06-03T06:08:00 2020-06-03T01:00:00 2020-06-03T04:00:00 180 1591156800 true 18.74 0 18,74 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-03T20:44:00 2020-06-03T06:08:00 2020-06-03T02:00:00 2020-06-03T05:00:00 180 1591160400 true 18.61 0 18,61 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 91 0 91 % % true 1009.9 0 1009,9 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-03T20:44:00 2020-06-03T06:08:00 2020-06-03T03:00:00 2020-06-03T06:00:00 180 1591164000 true 18.65 0 18,65 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 91 0 91 % % true 1009.8 0 1009,8 mb mb true 0.23 0 0,23 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-06-03T20:44:00 2020-06-03T06:08:00 2020-06-03T04:00:00 2020-06-03T07:00:00 180 1591167600 true 18.96 0 18,96 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0.34 0 0,34 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-06-03T20:44:00 2020-06-03T06:08:00 2020-06-03T05:00:00 2020-06-03T08:00:00 180 1591171200 true 19.42 0 19,42 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0.47 0 0,47 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-06-03T20:44:00 2020-06-03T06:08:00 2020-06-03T06:00:00 2020-06-03T09:00:00 180 1591174800 true 19.84 0 19,84 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0.6 0 0,6 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-06-03T20:44:00 2020-06-03T06:08:00 2020-06-03T07:00:00 2020-06-03T10:00:00 180 1591178400 true 20.31 0 20,31 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0.74 0 0,74 % % Συννεφιά false 4 false 2020-06-03T20:44:00 2020-06-03T06:08:00 2020-06-03T08:00:00 2020-06-03T11:00:00 180 1591182000 true 20.83 0 20,83 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0073 0 0,0073 mm mm true 83 0 83 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0.9 0 0,9 % % Συννεφιά false 4 false 2020-06-03T20:44:00 2020-06-03T06:08:00 2020-06-03T09:00:00 2020-06-03T12:00:00 180 1591185600 true 21.26 0 21,26 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.0104 0 0,0104 mm mm true 80 0 80 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-06-03T20:44:00 2020-06-03T06:08:00 2020-06-03T10:00:00 2020-06-03T13:00:00 180 1591189200 true 21.4 0 21,4 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0103 0 0,0103 mm mm true 77 0 77 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-06-03T20:44:00 2020-06-03T06:08:00 2020-06-03T11:00:00 2020-06-03T14:00:00 180 1591192800 true 21.15 0 21,15 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0125 0 0,0125 mm mm true 77 0 77 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-06-03T20:44:00 2020-06-03T06:08:00 2020-06-03T12:00:00 2020-06-03T15:00:00 180 1591196400 true 20.91 0 20,91 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.0207 0 0,0207 mm mm true 78 0 78 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-06-03T20:44:00 2020-06-03T06:08:00 2020-06-03T13:00:00 2020-06-03T16:00:00 180 1591200000 true 20.65 0 20,65 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0644 0 0,0644 mm mm true 79 0 79 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0.86 0 0,86 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-06-03T20:44:00 2020-06-03T06:08:00 2020-06-03T14:00:00 2020-06-03T17:00:00 180 1591203600 true 20.52 0 20,52 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.1918 0 0,1918 mm mm true 81 0 81 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0.69 0 0,69 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-06-03T20:44:00 2020-06-03T06:08:00 2020-06-03T15:00:00 2020-06-03T18:00:00 180 1591207200 true 20.25 0 20,25 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.3287 0 0,3287 mm mm true 83 0 83 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0.54 0 0,54 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-06-03T20:44:00 2020-06-03T06:08:00 2020-06-03T16:00:00 2020-06-03T19:00:00 180 1591210800 true 19.93 0 19,93 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.395 0 0,395 mm mm true 85 0 85 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0.44 0 0,44 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-06-03T20:44:00 2020-06-03T06:08:00 2020-06-03T17:00:00 2020-06-03T20:00:00 180 1591214400 true 19.61 0 19,61 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.4424 0 0,4424 mm mm true 87 0 87 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0.36 0 0,36 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-03T20:44:00 2020-06-03T06:08:00 2020-06-03T18:00:00 2020-06-03T21:00:00 180 1591218000 true 19.35 0 19,35 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0.4186 0 0,4186 mm mm true 91 0 91 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0.27 0 0,27 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-03T20:44:00 2020-06-03T06:08:00 2020-06-03T19:00:00 2020-06-03T22:00:00 180 1591221600 true 19.12 0 19,12 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.2228 0 0,2228 mm mm true 92 0 92 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-03T20:44:00 2020-06-03T06:08:00 2020-06-03T20:00:00 2020-06-03T23:00:00 180 1591225200 true 18.94 0 18,94 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0457 0 0,0457 mm mm true 92 0 92 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0.07 0 0,07 % % 2020-06-02T21:00:00 2020-06-03T00:00:00 180 1591142400 Νεφώσεις κατά περιόδους όλη την ημέρα. Mostly cloudy throughout the day. 2020-06-03T03:08:00 2020-06-03T06:08:00 180 1591164480 2020-06-03T17:44:00 2020-06-03T20:44:00 180 1591217040 true 0.4462 0 0,4462 mm mm true 0.45 0 0,45 % %
sunny

Σήμερα

Αίθριος όλη την ημέρα.

17°c

windy

BF 2

deltiokairou

Ακτοπλοϊκός Οδηγός για την Ύδρα

Πώς μπορώ να ταξιδέψω στην Ύδρα;

Πτήσεις προς Ύδρα

Η Ύδρα δεν διαθέτει αεροδρόμιο. Το κοντινότερο αεροδρόμιο στην Ύδρα είναι το Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας (ATH). Απο το αεροδρόμιο πηγαίνετε στον Πειραία και από εκεί παίρνετε το πλοίο

Πλοία για την Ύδρα

Το νησί εξυπηρετείται αποκλειστικά από ταχύπλοα πλοία που κάνουν το ταξίδι από τον Πειραιά μόλις σε 2 ώρες


Ποιες ακτοπλοϊκές ταξιδεύουν στην Ύδρα;

Τα ταχύπλοα της εταιρίας Blue Star Ferries εξυπηρετούν το νησί της Ύδρας


Πόσο κάνει το εισιτήριο για Ύδρα;
 • Διαδρομή: Πειραιάς για Ύδρα
  Μέσο κόστος ανά επιβάτη που ταξιδεύει τον Ιούλιο: 34 €

Που μπορώ να παραλάβω τα εισιτήριά μου;

Στο λιμάνι της Ύδρας θα βρείτε κεντρικά γραφεία όλων των ακτοπλοϊκών εταιρειών που εξυπηρετούν το νησί και είναι πάντοτε ανοιχτά κοντά στις ώρες αναχώρησης. Θα τα αναγνωρίσετε από τα λογότυπα των εταιρειών που εκπροσωπούν. Συνήθως τα γραφεία χρεώνουν ένα μικρό τέλος για την εκτύπωση των εισιτηρίων, περίπου 1€ ανά εισιτήριο. Αναλαμβάνουμε να στείλουμε το εισιτήριά σας με courier όπου κι αν βρίσκεστε, αρκεί να το επιλέξετε όταν κάνετε την κράτηση


Μπορώ να χρησιμοποιήσω e-ticket για τα πλοία προς/από την Ύδρα;

Ναι. Αν ταξιδεύετε με τη Blue Star Ferries, μπορείτε να ταξιδέψετε με ηλεκτρονικό εισιτήριο. Θα σας δώσουμε μια ιστοσελίδα στην οποία θα πρέπει να συμπληρώσετε τον κωδικό της κράτησής σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να εκτυπώσετε το εισιτήριό σας ή να το αποθηκεύσετε στο κινητό σας τηλέφωνο

"
Τι χρειάζομαι για να παραλάβω τα εισιτήρια;

Για να εκτυπώσετε το εισιτήριο θα πρέπει να κρατάτε ένα αντίγραφο της κράτησης ή να την έχετε στο τηλέφωνό σας, καθώς και ένα έγκυρο έγγραφο ταυτοποίησης με φωτογραφία (διαβατήριο ή ταυτότητα) που θα χρειαστεί και στην επιβίβασή σας


Πώς θα βρω φθηνά εισιτήρια;

Οι συμβουλές μας για ένα οικονομικό εισιτήριο:

 • Κάντε την κράτηση όσο το δυνατό νωρίτερα
  Πολλές εταιρείες διαθέτουν εισιτήρια προσφοράς σε περιορισμένο αριθμό για κάθε δρομολόγιο. Αναζητείστε τα εγκαίρως στο Zaplous, ώστε να προλάβετε ένα τέτοιο εισιτήριο
 • Συγκρίνετε τις τιμές μεταξύ των ακτοπλοϊκών εταιρειών που κάνουν τη διαδρομή, χρησιμοποιώντας την αναζήτηση στο Zaplous

Πως θα φτάσω στην Ύδρα από την ηπειρωτική Ελλάδα;

Μπορείτε να ταξιδέψετε στην Ύδρα από τον Πειραιά


Πως θα φτάσω στο λιμάνι;
 • Με αυτοκίνητο
  Στην Ύδρα δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα. Στο λιμάνι όμως θα βρείτε χαριτωμένα γαϊδουράκια
 • Λεωφορείο
  Στην Ύδρα δεν κυκλοφορούν λεωφορεία. Αυτή είναι ακόμη μια όμορφη ιδιαιτερότητα
 • Ταξί
  Στην Ύδρα δεν κυκλοφορούν ταξί. Απολαύστε την απουσία μηχανοκίνητων στο νησί

Οι προτάσεις μας όσο είστε στην Ύδρα

 • Επισκεφθείτε μουσεία: Το Ιδτορικό μουσείο, το Εκκλησιαστικό Μουσείο και το Μέγαρο Κουντουριώτη
 • Μπείτε στο φαρμακείο Ραφαλιά. Χτίστηκε το 1890 και αποτελεί μνημείο πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής παράδοσης
 • Εξερευνήστε τα πλακόστρωτα σοκάκια της Ύδρας και κάντε μια στάση για καφέ ή ούζο στη γραφική παραλία
 • Πάρτε θαλάσσιο ταξί και εξερευνήστε τις πανέμορφες παραλίες του νησιού. Δεν είναι μεγάλες αλλά έχουν πολύ καθαρά νερά
 • Κάντε μια βουτιά στο Μπίστι και στον Άγιο Νικόλαο που μοιάζουν παραδεισένια
 • Επισκεγθείτε το σπίτι του Λέοναρντ Κοέν που έζησε στο νησί από το 1960 μέχρι το 1966

Χρήσιμα τηλέφωνα στην Ύδρα

 • Αστυνομικό τμήμα : 22980 52205
 • Νοσοκομείο: 22980 52420
 • Λιμεναρχείο: 22980 52279
 • Θαλάσσια Ταξί: 22980 53690

Πότε θα πρέπει να βρίσκομαι στο λιμάνι;

 • Με τα πόδια: Τουλάχιστον μία ώρα πριν ταξιδέψετε
 • Με αυτοκίνητο: Τουλάχιστον δύο ώρες πριν ταξιδέψετε, καθώς τον Ιούλιο και τον Αύγουστο παρατηρείται αυξημένη κίνηση κατά τις ώρες άφιξης/αναχώρησης των πλοίων.

Μπορώ να πάρω μαζί μου το κατοικίδιό μου;


Ναι, μπορείτε να πάρετε το κατοικίδιό σας στο πλοίο, ωστόσο δεν είναι δυνατό να κάνετε κράτηση για το ειδικό κλουβί.

Τα ταχύπλοα πλοία και τα καταμαράν έχουν και αυτά ειδικά κλουβιάαλλά είναι περιορισμένα σε αριθμό. Επιπλέον στα περισσότερα ταχύπλοα δεν υπάρχουν ανοικτοί χώροι καταστρώματος προσβάσιμοι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οπότε δεν θα μπορέσετε να είστε έξω μαζί με το τετράποδο φίλο σας. Ωστόσο, αν το κατοικίδιό σας είναι μικρόσωμο και βρίσκεται μέσα σε ταξιδιωτική τσάντα, θα μπορείτε να το κρατήσετε μέσα


Μπορώ να πληρώσω με PayPal ή χρεωστική κάρτα;

Ναι, η πληρωμή μπορεί να γίνει με οποιαδήποτε χρεωστική κάρτα, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα ασφαλούς πληρωμής με PayPal.

Copyright: Zaplous.gr 2020 ©