ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΧΑΛΚΗ

Η Χάλκη, συνδέεται ακτοπλοϊκώς με τον Πειραιά, άλλα νησιά των Δωδεκανήσων όπως η Κως και η Ρόδος, των Κυκλάδων όπως η Σαντορίνη και η Μήλος, καθώς και το Ηράκλειο στην Κρήτη. Υπάρχει σύνδεση όλο το χρόνο από τη Ρόδο και τη Κρήτη ενώ άλλα δρομολόγια πραγματοποιούνται μόνο το καλοκαίρι. Το λιμάνι βρίσκεται στο Νιμποριό, το μόνο οικισμό στην ανατολική πλευρά του νησιού.

ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΧΑΛΚΗ

0 12513 false 1 false 2020-08-11T20:06:00 2020-08-11T06:26:00 0.0 true 27 0 27 °C °C true 1009 0 1009 mb mb true 72 0 72 % % 2020-08-11T07:00:00 2020-08-11T10:00:00 180 1597140000 0 true 3 0 3 BF BF Bορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος Clear 0 Τρίτη false 1 false 2020-08-11T20:06:00 2020-08-11T06:26:00 true 29.08 0 29,08 °C °C true 25.75 0 25,75 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF WNW false false false 0 0 NW15.png Υγρασία false 20 false 2020-08-11T20:06:00 2020-08-11T06:26:00 2020-08-10T21:00:00 2020-08-11T00:00:00 180 1597104000 true 26.27 0 26,27 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1008.2 0 1008,2 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-11T20:06:00 2020-08-11T06:26:00 2020-08-10T22:00:00 2020-08-11T01:00:00 180 1597107600 true 26.21 0 26,21 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1008.2 0 1008,2 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-11T20:06:00 2020-08-11T06:26:00 2020-08-10T23:00:00 2020-08-11T02:00:00 180 1597111200 true 26.17 0 26,17 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1008 0 1008 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-11T20:06:00 2020-08-11T06:26:00 2020-08-11T00:00:00 2020-08-11T03:00:00 180 1597114800 true 26.12 0 26,12 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1007.8 0 1007,8 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-11T20:06:00 2020-08-11T06:26:00 2020-08-11T01:00:00 2020-08-11T04:00:00 180 1597118400 true 26.06 0 26,06 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1007.8 0 1007,8 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-11T20:06:00 2020-08-11T06:26:00 2020-08-11T02:00:00 2020-08-11T05:00:00 180 1597122000 true 26.02 0 26,02 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1007.7 0 1007,7 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-11T20:06:00 2020-08-11T06:26:00 2020-08-11T03:00:00 2020-08-11T06:00:00 180 1597125600 true 26.15 0 26,15 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1007.7 0 1007,7 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-11T20:06:00 2020-08-11T06:26:00 2020-08-11T04:00:00 2020-08-11T07:00:00 180 1597129200 true 26.52 0 26,52 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1007.9 0 1007,9 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-11T20:06:00 2020-08-11T06:26:00 2020-08-11T05:00:00 2020-08-11T08:00:00 180 1597132800 true 26.86 0 26,86 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1008.3 0 1008,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-11T20:06:00 2020-08-11T06:26:00 2020-08-11T06:00:00 2020-08-11T09:00:00 180 1597136400 true 27.07 0 27,07 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 74 0 74 % % true 1009 0 1009 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-11T20:06:00 2020-08-11T06:26:00 2020-08-11T07:00:00 2020-08-11T10:00:00 180 1597140000 true 27.42 0 27,42 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1009 0 1009 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-11T20:06:00 2020-08-11T06:26:00 2020-08-11T08:00:00 2020-08-11T11:00:00 180 1597143600 true 27.8 0 27,8 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1009.1 0 1009,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-11T20:06:00 2020-08-11T06:26:00 2020-08-11T09:00:00 2020-08-11T12:00:00 180 1597147200 true 28.24 0 28,24 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1009.3 0 1009,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-11T20:06:00 2020-08-11T06:26:00 2020-08-11T10:00:00 2020-08-11T13:00:00 180 1597150800 true 28.55 0 28,55 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1009.3 0 1009,3 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-11T20:06:00 2020-08-11T06:26:00 2020-08-11T11:00:00 2020-08-11T14:00:00 180 1597154400 true 28.77 0 28,77 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1009.1 0 1009,1 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-11T20:06:00 2020-08-11T06:26:00 2020-08-11T12:00:00 2020-08-11T15:00:00 180 1597158000 true 28.8 0 28,8 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1009 0 1009 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-11T20:06:00 2020-08-11T06:26:00 2020-08-11T13:00:00 2020-08-11T16:00:00 180 1597161600 true 28.78 0 28,78 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1008.9 0 1008,9 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-11T20:06:00 2020-08-11T06:26:00 2020-08-11T14:00:00 2020-08-11T17:00:00 180 1597165200 true 28.7 0 28,7 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1008.7 0 1008,7 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-11T20:06:00 2020-08-11T06:26:00 2020-08-11T15:00:00 2020-08-11T18:00:00 180 1597168800 true 28.64 0 28,64 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1008.7 0 1008,7 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-11T20:06:00 2020-08-11T06:26:00 2020-08-11T16:00:00 2020-08-11T19:00:00 180 1597172400 true 28.46 0 28,46 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1008.9 0 1008,9 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-11T20:06:00 2020-08-11T06:26:00 2020-08-11T17:00:00 2020-08-11T20:00:00 180 1597176000 true 28.19 0 28,19 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 W20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 74 0 74 % % true 1009.4 0 1009,4 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-11T20:06:00 2020-08-11T06:26:00 2020-08-11T18:00:00 2020-08-11T21:00:00 180 1597179600 true 27.79 0 27,79 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 75 0 75 % % true 1009.5 0 1009,5 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-11T20:06:00 2020-08-11T06:26:00 2020-08-11T19:00:00 2020-08-11T22:00:00 180 1597183200 true 27.32 0 27,32 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 78 0 78 % % true 1009.3 0 1009,3 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-11T20:06:00 2020-08-11T06:26:00 2020-08-11T20:00:00 2020-08-11T23:00:00 180 1597186800 true 26.83 0 26,83 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1009.1 0 1009,1 mb mb true 0 0 0 % % 2020-08-10T21:00:00 2020-08-11T00:00:00 180 1597104000 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2020-08-11T03:26:00 2020-08-11T06:26:00 180 1597127160 2020-08-11T17:06:00 2020-08-11T20:06:00 180 1597176360 true 0.0095 0 0,0095 mm mm true 0 0 0 % % 1 Τετάρτη false 1 false 2020-08-12T20:05:00 2020-08-12T06:27:00 true 29.24 0 29,24 °C °C true 26 0 26 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF WNW false false false 0 0 NW15.png Υγρασία false 20 false 2020-08-12T20:05:00 2020-08-12T06:27:00 2020-08-11T21:00:00 2020-08-12T00:00:00 180 1597190400 true 26.47 0 26,47 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1008.9 0 1008,9 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-12T20:05:00 2020-08-12T06:27:00 2020-08-11T22:00:00 2020-08-12T01:00:00 180 1597194000 true 26.34 0 26,34 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1008.5 0 1008,5 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-12T20:05:00 2020-08-12T06:27:00 2020-08-11T23:00:00 2020-08-12T02:00:00 180 1597197600 true 26.32 0 26,32 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1008.1 0 1008,1 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-12T20:05:00 2020-08-12T06:27:00 2020-08-12T00:00:00 2020-08-12T03:00:00 180 1597201200 true 26.3 0 26,3 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 82 0 82 % % true 1007.9 0 1007,9 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-12T20:05:00 2020-08-12T06:27:00 2020-08-12T01:00:00 2020-08-12T04:00:00 180 1597204800 true 26.27 0 26,27 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 82 0 82 % % true 1007.4 0 1007,4 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-12T20:05:00 2020-08-12T06:27:00 2020-08-12T02:00:00 2020-08-12T05:00:00 180 1597208400 true 26.32 0 26,32 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1007.1 0 1007,1 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-12T20:05:00 2020-08-12T06:27:00 2020-08-12T03:00:00 2020-08-12T06:00:00 180 1597212000 true 26.49 0 26,49 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1006.8 0 1006,8 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-12T20:05:00 2020-08-12T06:27:00 2020-08-12T04:00:00 2020-08-12T07:00:00 180 1597215600 true 26.71 0 26,71 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1006.9 0 1006,9 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-12T20:05:00 2020-08-12T06:27:00 2020-08-12T05:00:00 2020-08-12T08:00:00 180 1597219200 true 26.83 0 26,83 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1007 0 1007 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-12T20:05:00 2020-08-12T06:27:00 2020-08-12T06:00:00 2020-08-12T09:00:00 180 1597222800 true 27.04 0 27,04 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1007.2 0 1007,2 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-12T20:05:00 2020-08-12T06:27:00 2020-08-12T07:00:00 2020-08-12T10:00:00 180 1597226400 true 27.39 0 27,39 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1007.5 0 1007,5 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-12T20:05:00 2020-08-12T06:27:00 2020-08-12T08:00:00 2020-08-12T11:00:00 180 1597230000 true 27.77 0 27,77 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1007.9 0 1007,9 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-12T20:05:00 2020-08-12T06:27:00 2020-08-12T09:00:00 2020-08-12T12:00:00 180 1597233600 true 28.1 0 28,1 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1008.1 0 1008,1 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-12T20:05:00 2020-08-12T06:27:00 2020-08-12T10:00:00 2020-08-12T13:00:00 180 1597237200 true 28.37 0 28,37 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 W20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1008.2 0 1008,2 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-12T20:05:00 2020-08-12T06:27:00 2020-08-12T11:00:00 2020-08-12T14:00:00 180 1597240800 true 28.6 0 28,6 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1008.1 0 1008,1 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-12T20:05:00 2020-08-12T06:27:00 2020-08-12T12:00:00 2020-08-12T15:00:00 180 1597244400 true 28.83 0 28,83 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 73 0 73 % % true 1008.1 0 1008,1 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-12T20:05:00 2020-08-12T06:27:00 2020-08-12T13:00:00 2020-08-12T16:00:00 180 1597248000 true 28.92 0 28,92 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 73 0 73 % % true 1008.2 0 1008,2 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-12T20:05:00 2020-08-12T06:27:00 2020-08-12T14:00:00 2020-08-12T17:00:00 180 1597251600 true 28.96 0 28,96 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 W20.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 72 0 72 % % true 1008 0 1008 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-12T20:05:00 2020-08-12T06:27:00 2020-08-12T15:00:00 2020-08-12T18:00:00 180 1597255200 true 28.88 0 28,88 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 71 0 71 % % true 1007.9 0 1007,9 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-12T20:05:00 2020-08-12T06:27:00 2020-08-12T16:00:00 2020-08-12T19:00:00 180 1597258800 true 28.7 0 28,7 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1007.6 0 1007,6 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-12T20:05:00 2020-08-12T06:27:00 2020-08-12T17:00:00 2020-08-12T20:00:00 180 1597262400 true 28.47 0 28,47 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1007.6 0 1007,6 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-12T20:05:00 2020-08-12T06:27:00 2020-08-12T18:00:00 2020-08-12T21:00:00 180 1597266000 true 28.26 0 28,26 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1007.8 0 1007,8 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-12T20:05:00 2020-08-12T06:27:00 2020-08-12T19:00:00 2020-08-12T22:00:00 180 1597269600 true 27.89 0 27,89 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1007.8 0 1007,8 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-12T20:05:00 2020-08-12T06:27:00 2020-08-12T20:00:00 2020-08-12T23:00:00 180 1597273200 true 27.4 0 27,4 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 78 0 78 % % true 1008.2 0 1008,2 mb mb true 0 0 0 % % 2020-08-11T21:00:00 2020-08-12T00:00:00 180 1597190400 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2020-08-12T03:27:00 2020-08-12T06:27:00 180 1597213620 2020-08-12T17:05:00 2020-08-12T20:05:00 180 1597262700 true 0.0095 0 0,0095 mm mm true 0 0 0 % % 2 Πέμπτη false 1 false 2020-08-13T20:04:00 2020-08-13T06:28:00 true 30.48 0 30,48 °C °C true 26.39 0 26,39 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Bορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NW false false false 0 0 NW15.png Υγρασία false 20 false 2020-08-13T20:04:00 2020-08-13T06:28:00 2020-08-12T21:00:00 2020-08-13T00:00:00 180 1597276800 true 27.04 0 27,04 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 79 0 79 % % true 1008.1 0 1008,1 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-13T20:04:00 2020-08-13T06:28:00 2020-08-12T22:00:00 2020-08-13T01:00:00 180 1597280400 true 26.94 0 26,94 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 80 0 80 % % true 1007.7 0 1007,7 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-13T20:04:00 2020-08-13T06:28:00 2020-08-12T23:00:00 2020-08-13T02:00:00 180 1597284000 true 26.91 0 26,91 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1007.2 0 1007,2 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-13T20:04:00 2020-08-13T06:28:00 2020-08-13T00:00:00 2020-08-13T03:00:00 180 1597287600 true 26.86 0 26,86 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1006.8 0 1006,8 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-13T20:04:00 2020-08-13T06:28:00 2020-08-13T01:00:00 2020-08-13T04:00:00 180 1597291200 true 26.74 0 26,74 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1006.5 0 1006,5 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-13T20:04:00 2020-08-13T06:28:00 2020-08-13T02:00:00 2020-08-13T05:00:00 180 1597294800 true 26.66 0 26,66 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1006.1 0 1006,1 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-13T20:04:00 2020-08-13T06:28:00 2020-08-13T03:00:00 2020-08-13T06:00:00 180 1597298400 true 26.76 0 26,76 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1006 0 1006 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-13T20:04:00 2020-08-13T06:28:00 2020-08-13T04:00:00 2020-08-13T07:00:00 180 1597302000 true 26.87 0 26,87 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1006.1 0 1006,1 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-13T20:04:00 2020-08-13T06:28:00 2020-08-13T05:00:00 2020-08-13T08:00:00 180 1597305600 true 26.98 0 26,98 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1006.5 0 1006,5 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-13T20:04:00 2020-08-13T06:28:00 2020-08-13T06:00:00 2020-08-13T09:00:00 180 1597309200 true 27.26 0 27,26 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1006.9 0 1006,9 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-13T20:04:00 2020-08-13T06:28:00 2020-08-13T07:00:00 2020-08-13T10:00:00 180 1597312800 true 27.69 0 27,69 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1007.2 0 1007,2 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-13T20:04:00 2020-08-13T06:28:00 2020-08-13T08:00:00 2020-08-13T11:00:00 180 1597316400 true 28.17 0 28,17 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 73 0 73 % % true 1007.4 0 1007,4 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-13T20:04:00 2020-08-13T06:28:00 2020-08-13T09:00:00 2020-08-13T12:00:00 180 1597320000 true 28.65 0 28,65 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 71 0 71 % % true 1007.7 0 1007,7 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-13T20:04:00 2020-08-13T06:28:00 2020-08-13T10:00:00 2020-08-13T13:00:00 180 1597323600 true 29.05 0 29,05 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 69 0 69 % % true 1007.6 0 1007,6 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-13T20:04:00 2020-08-13T06:28:00 2020-08-13T11:00:00 2020-08-13T14:00:00 180 1597327200 true 29.46 0 29,46 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 68 0 68 % % true 1007.5 0 1007,5 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-13T20:04:00 2020-08-13T06:28:00 2020-08-13T12:00:00 2020-08-13T15:00:00 180 1597330800 true 29.84 0 29,84 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 68 0 68 % % true 1007.3 0 1007,3 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-13T20:04:00 2020-08-13T06:28:00 2020-08-13T13:00:00 2020-08-13T16:00:00 180 1597334400 true 30.11 0 30,11 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 68 0 68 % % true 1007 0 1007 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-13T20:04:00 2020-08-13T06:28:00 2020-08-13T14:00:00 2020-08-13T17:00:00 180 1597338000 true 30.2 0 30,2 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1006.6 0 1006,6 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-13T20:04:00 2020-08-13T06:28:00 2020-08-13T15:00:00 2020-08-13T18:00:00 180 1597341600 true 30.1 0 30,1 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1006.4 0 1006,4 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-13T20:04:00 2020-08-13T06:28:00 2020-08-13T16:00:00 2020-08-13T19:00:00 180 1597345200 true 29.74 0 29,74 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 69 0 69 % % true 1006.6 0 1006,6 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-13T20:04:00 2020-08-13T06:28:00 2020-08-13T17:00:00 2020-08-13T20:00:00 180 1597348800 true 29.38 0 29,38 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 72 0 72 % % true 1007 0 1007 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-13T20:04:00 2020-08-13T06:28:00 2020-08-13T18:00:00 2020-08-13T21:00:00 180 1597352400 true 29.08 0 29,08 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 74 0 74 % % true 1007.1 0 1007,1 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-13T20:04:00 2020-08-13T06:28:00 2020-08-13T19:00:00 2020-08-13T22:00:00 180 1597356000 true 28.7 0 28,7 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1006.9 0 1006,9 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-13T20:04:00 2020-08-13T06:28:00 2020-08-13T20:00:00 2020-08-13T23:00:00 180 1597359600 true 28.27 0 28,27 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1006.5 0 1006,5 mb mb true 0 0 0 % % 2020-08-12T21:00:00 2020-08-13T00:00:00 180 1597276800 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2020-08-13T03:28:00 2020-08-13T06:28:00 180 1597300080 2020-08-13T17:04:00 2020-08-13T20:04:00 180 1597349040 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0 0 0 % % 3 Παρασκευή false 1 false 2020-08-14T20:03:00 2020-08-14T06:29:00 true 30.28 0 30,28 °C °C true 26.29 0 26,29 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Bορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NW false false false 0 0 NW20.png Υγρασία false 20 false 2020-08-14T20:03:00 2020-08-14T06:29:00 2020-08-13T21:00:00 2020-08-14T00:00:00 180 1597363200 true 27.85 0 27,85 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1006.4 0 1006,4 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-14T20:03:00 2020-08-14T06:29:00 2020-08-13T22:00:00 2020-08-14T01:00:00 180 1597366800 true 27.49 0 27,49 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1006.2 0 1006,2 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-14T20:03:00 2020-08-14T06:29:00 2020-08-13T23:00:00 2020-08-14T02:00:00 180 1597370400 true 27.18 0 27,18 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1005.9 0 1005,9 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-14T20:03:00 2020-08-14T06:29:00 2020-08-14T00:00:00 2020-08-14T03:00:00 180 1597374000 true 26.92 0 26,92 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 79 0 79 % % true 1005.9 0 1005,9 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-14T20:03:00 2020-08-14T06:29:00 2020-08-14T01:00:00 2020-08-14T04:00:00 180 1597377600 true 26.7 0 26,7 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1005.4 0 1005,4 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-14T20:03:00 2020-08-14T06:29:00 2020-08-14T02:00:00 2020-08-14T05:00:00 180 1597381200 true 26.57 0 26,57 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1005.2 0 1005,2 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-14T20:03:00 2020-08-14T06:29:00 2020-08-14T03:00:00 2020-08-14T06:00:00 180 1597384800 true 26.58 0 26,58 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1004.9 0 1004,9 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-14T20:03:00 2020-08-14T06:29:00 2020-08-14T04:00:00 2020-08-14T07:00:00 180 1597388400 true 26.69 0 26,69 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1005 0 1005 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-14T20:03:00 2020-08-14T06:29:00 2020-08-14T05:00:00 2020-08-14T08:00:00 180 1597392000 true 26.92 0 26,92 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1005.2 0 1005,2 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-14T20:03:00 2020-08-14T06:29:00 2020-08-14T06:00:00 2020-08-14T09:00:00 180 1597395600 true 27.3 0 27,3 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1005.4 0 1005,4 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-14T20:03:00 2020-08-14T06:29:00 2020-08-14T07:00:00 2020-08-14T10:00:00 180 1597399200 true 27.7 0 27,7 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1005.7 0 1005,7 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-14T20:03:00 2020-08-14T06:29:00 2020-08-14T08:00:00 2020-08-14T11:00:00 180 1597402800 true 28.19 0 28,19 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1006.3 0 1006,3 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-14T20:03:00 2020-08-14T06:29:00 2020-08-14T09:00:00 2020-08-14T12:00:00 180 1597406400 true 28.69 0 28,69 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1006.5 0 1006,5 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-14T20:03:00 2020-08-14T06:29:00 2020-08-14T10:00:00 2020-08-14T13:00:00 180 1597410000 true 29.25 0 29,25 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1006.5 0 1006,5 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-14T20:03:00 2020-08-14T06:29:00 2020-08-14T11:00:00 2020-08-14T14:00:00 180 1597413600 true 29.72 0 29,72 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1006.2 0 1006,2 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-14T20:03:00 2020-08-14T06:29:00 2020-08-14T12:00:00 2020-08-14T15:00:00 180 1597417200 true 29.99 0 29,99 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1006 0 1006 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-14T20:03:00 2020-08-14T06:29:00 2020-08-14T13:00:00 2020-08-14T16:00:00 180 1597420800 true 29.93 0 29,93 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 69 0 69 % % true 1006 0 1006 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-14T20:03:00 2020-08-14T06:29:00 2020-08-14T14:00:00 2020-08-14T17:00:00 180 1597424400 true 29.74 0 29,74 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 70 0 70 % % true 1005.8 0 1005,8 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-14T20:03:00 2020-08-14T06:29:00 2020-08-14T15:00:00 2020-08-14T18:00:00 180 1597428000 true 29.41 0 29,41 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 72 0 72 % % true 1005.8 0 1005,8 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-14T20:03:00 2020-08-14T06:29:00 2020-08-14T16:00:00 2020-08-14T19:00:00 180 1597431600 true 29.04 0 29,04 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1005.6 0 1005,6 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-14T20:03:00 2020-08-14T06:29:00 2020-08-14T17:00:00 2020-08-14T20:00:00 180 1597435200 true 28.64 0 28,64 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1005.4 0 1005,4 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-14T20:03:00 2020-08-14T06:29:00 2020-08-14T18:00:00 2020-08-14T21:00:00 180 1597438800 true 28.4 0 28,4 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1005.5 0 1005,5 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-14T20:03:00 2020-08-14T06:29:00 2020-08-14T19:00:00 2020-08-14T22:00:00 180 1597442400 true 28.1 0 28,1 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1005.5 0 1005,5 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-14T20:03:00 2020-08-14T06:29:00 2020-08-14T20:00:00 2020-08-14T23:00:00 180 1597446000 true 27.7 0 27,7 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1005.8 0 1005,8 mb mb true 0 0 0 % % 2020-08-13T21:00:00 2020-08-14T00:00:00 180 1597363200 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2020-08-14T03:29:00 2020-08-14T06:29:00 180 1597386540 2020-08-14T17:03:00 2020-08-14T20:03:00 180 1597435380 true 0.0074 0 0,0074 mm mm true 0 0 0 % % 4 Σάββατο false 1 false 2020-08-15T20:01:00 2020-08-15T06:29:00 true 29.6 0 29,6 °C °C true 26.25 0 26,25 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Bορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NW false false false 0 0 NW15.png Υγρασία false 20 false 2020-08-15T20:01:00 2020-08-15T06:29:00 2020-08-14T21:00:00 2020-08-15T00:00:00 180 1597449600 true 27.3 0 27,3 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 80 0 80 % % true 1005.7 0 1005,7 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-15T20:01:00 2020-08-15T06:29:00 2020-08-14T22:00:00 2020-08-15T01:00:00 180 1597453200 true 27.14 0 27,14 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1005.3 0 1005,3 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-15T20:01:00 2020-08-15T06:29:00 2020-08-14T23:00:00 2020-08-15T02:00:00 180 1597456800 true 27.1 0 27,1 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1004.8 0 1004,8 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-15T20:01:00 2020-08-15T06:29:00 2020-08-15T00:00:00 2020-08-15T03:00:00 180 1597460400 true 27.05 0 27,05 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1004.5 0 1004,5 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-15T20:01:00 2020-08-15T06:29:00 2020-08-15T01:00:00 2020-08-15T04:00:00 180 1597464000 true 26.82 0 26,82 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1004.5 0 1004,5 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-15T20:01:00 2020-08-15T06:29:00 2020-08-15T02:00:00 2020-08-15T05:00:00 180 1597467600 true 26.59 0 26,59 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 83 0 83 % % true 1004.4 0 1004,4 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-15T20:01:00 2020-08-15T06:29:00 2020-08-15T03:00:00 2020-08-15T06:00:00 180 1597471200 true 26.53 0 26,53 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 85 0 85 % % true 1004.4 0 1004,4 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-15T20:01:00 2020-08-15T06:29:00 2020-08-15T04:00:00 2020-08-15T07:00:00 180 1597474800 true 26.54 0 26,54 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 85 0 85 % % true 1004.5 0 1004,5 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-15T20:01:00 2020-08-15T06:29:00 2020-08-15T05:00:00 2020-08-15T08:00:00 180 1597478400 true 26.71 0 26,71 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1004.7 0 1004,7 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-15T20:01:00 2020-08-15T06:29:00 2020-08-15T06:00:00 2020-08-15T09:00:00 180 1597482000 true 27.07 0 27,07 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1004.6 0 1004,6 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-15T20:01:00 2020-08-15T06:29:00 2020-08-15T07:00:00 2020-08-15T10:00:00 180 1597485600 true 27.51 0 27,51 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1004.9 0 1004,9 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-15T20:01:00 2020-08-15T06:29:00 2020-08-15T08:00:00 2020-08-15T11:00:00 180 1597489200 true 28.02 0 28,02 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1005.5 0 1005,5 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-15T20:01:00 2020-08-15T06:29:00 2020-08-15T09:00:00 2020-08-15T12:00:00 180 1597492800 true 28.5 0 28,5 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 74 0 74 % % true 1005.7 0 1005,7 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-15T20:01:00 2020-08-15T06:29:00 2020-08-15T10:00:00 2020-08-15T13:00:00 180 1597496400 true 28.92 0 28,92 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 72 0 72 % % true 1005.7 0 1005,7 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-15T20:01:00 2020-08-15T06:29:00 2020-08-15T11:00:00 2020-08-15T14:00:00 180 1597500000 true 29.19 0 29,19 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1005.5 0 1005,5 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-15T20:01:00 2020-08-15T06:29:00 2020-08-15T12:00:00 2020-08-15T15:00:00 180 1597503600 true 29.32 0 29,32 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1005.3 0 1005,3 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-15T20:01:00 2020-08-15T06:29:00 2020-08-15T13:00:00 2020-08-15T16:00:00 180 1597507200 true 29.26 0 29,26 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1005 0 1005 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-15T20:01:00 2020-08-15T06:29:00 2020-08-15T14:00:00 2020-08-15T17:00:00 180 1597510800 true 29.14 0 29,14 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1004.7 0 1004,7 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-15T20:01:00 2020-08-15T06:29:00 2020-08-15T15:00:00 2020-08-15T18:00:00 180 1597514400 true 28.89 0 28,89 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1004.4 0 1004,4 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-15T20:01:00 2020-08-15T06:29:00 2020-08-15T16:00:00 2020-08-15T19:00:00 180 1597518000 true 28.5 0 28,5 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1004.4 0 1004,4 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-15T20:01:00 2020-08-15T06:29:00 2020-08-15T17:00:00 2020-08-15T20:00:00 180 1597521600 true 28.04 0 28,04 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1004.9 0 1004,9 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-15T20:01:00 2020-08-15T06:29:00 2020-08-15T18:00:00 2020-08-15T21:00:00 180 1597525200 true 27.76 0 27,76 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1005 0 1005 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-15T20:01:00 2020-08-15T06:29:00 2020-08-15T19:00:00 2020-08-15T22:00:00 180 1597528800 true 27.46 0 27,46 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1005 0 1005 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-15T20:01:00 2020-08-15T06:29:00 2020-08-15T20:00:00 2020-08-15T23:00:00 180 1597532400 true 26.97 0 26,97 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1004.6 0 1004,6 mb mb true 0 0 0 % % 2020-08-14T21:00:00 2020-08-15T00:00:00 180 1597449600 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2020-08-15T03:29:00 2020-08-15T06:29:00 180 1597472940 2020-08-15T17:01:00 2020-08-15T20:01:00 180 1597521660 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0 0 0 % % 5 Κυριακή false 1 false 2020-08-16T20:00:00 2020-08-16T06:30:00 true 27.67 0 27,67 °C °C true 25.24 0 25,24 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF WNW false false false 0 0 NW20.png Υγρασία false 20 false 2020-08-16T20:00:00 2020-08-16T06:30:00 2020-08-15T21:00:00 2020-08-16T00:00:00 180 1597536000 true 26.52 0 26,52 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1004.5 0 1004,5 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-16T20:00:00 2020-08-16T06:30:00 2020-08-15T22:00:00 2020-08-16T01:00:00 180 1597539600 true 26.27 0 26,27 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1004.3 0 1004,3 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-16T20:00:00 2020-08-16T06:30:00 2020-08-15T23:00:00 2020-08-16T02:00:00 180 1597543200 true 26.17 0 26,17 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1004 0 1004 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-16T20:00:00 2020-08-16T06:30:00 2020-08-16T00:00:00 2020-08-16T03:00:00 180 1597546800 true 26.07 0 26,07 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1003.7 0 1003,7 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-16T20:00:00 2020-08-16T06:30:00 2020-08-16T01:00:00 2020-08-16T04:00:00 180 1597550400 true 25.86 0 25,86 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1003.5 0 1003,5 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-16T20:00:00 2020-08-16T06:30:00 2020-08-16T02:00:00 2020-08-16T05:00:00 180 1597554000 true 25.67 0 25,67 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1003.3 0 1003,3 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-16T20:00:00 2020-08-16T06:30:00 2020-08-16T03:00:00 2020-08-16T06:00:00 180 1597557600 true 25.61 0 25,61 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 89 0 89 % % true 1003.3 0 1003,3 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-16T20:00:00 2020-08-16T06:30:00 2020-08-16T04:00:00 2020-08-16T07:00:00 180 1597561200 true 25.51 0 25,51 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1003.8 0 1003,8 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-16T20:00:00 2020-08-16T06:30:00 2020-08-16T05:00:00 2020-08-16T08:00:00 180 1597564800 true 25.54 0 25,54 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 87 0 87 % % true 1004.3 0 1004,3 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-16T20:00:00 2020-08-16T06:30:00 2020-08-16T06:00:00 2020-08-16T09:00:00 180 1597568400 true 25.77 0 25,77 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 86 0 86 % % true 1004.7 0 1004,7 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-16T20:00:00 2020-08-16T06:30:00 2020-08-16T07:00:00 2020-08-16T10:00:00 180 1597572000 true 26.09 0 26,09 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 84 0 84 % % true 1005 0 1005 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-16T20:00:00 2020-08-16T06:30:00 2020-08-16T08:00:00 2020-08-16T11:00:00 180 1597575600 true 26.45 0 26,45 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 82 0 82 % % true 1005.1 0 1005,1 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-16T20:00:00 2020-08-16T06:30:00 2020-08-16T09:00:00 2020-08-16T12:00:00 180 1597579200 true 26.82 0 26,82 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1005.2 0 1005,2 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-16T20:00:00 2020-08-16T06:30:00 2020-08-16T10:00:00 2020-08-16T13:00:00 180 1597582800 true 27.14 0 27,14 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1005 0 1005 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-16T20:00:00 2020-08-16T06:30:00 2020-08-16T11:00:00 2020-08-16T14:00:00 180 1597586400 true 27.28 0 27,28 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1004.9 0 1004,9 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-16T20:00:00 2020-08-16T06:30:00 2020-08-16T12:00:00 2020-08-16T15:00:00 180 1597590000 true 27.35 0 27,35 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1004.9 0 1004,9 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-16T20:00:00 2020-08-16T06:30:00 2020-08-16T13:00:00 2020-08-16T16:00:00 180 1597593600 true 27.38 0 27,38 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1004.8 0 1004,8 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-16T20:00:00 2020-08-16T06:30:00 2020-08-16T14:00:00 2020-08-16T17:00:00 180 1597597200 true 27.37 0 27,37 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1004.7 0 1004,7 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-16T20:00:00 2020-08-16T06:30:00 2020-08-16T15:00:00 2020-08-16T18:00:00 180 1597600800 true 27.28 0 27,28 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1004.7 0 1004,7 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-16T20:00:00 2020-08-16T06:30:00 2020-08-16T16:00:00 2020-08-16T19:00:00 180 1597604400 true 27.14 0 27,14 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1004.7 0 1004,7 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-16T20:00:00 2020-08-16T06:30:00 2020-08-16T17:00:00 2020-08-16T20:00:00 180 1597608000 true 26.86 0 26,86 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1004.5 0 1004,5 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-16T20:00:00 2020-08-16T06:30:00 2020-08-16T18:00:00 2020-08-16T21:00:00 180 1597611600 true 26.75 0 26,75 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1004.6 0 1004,6 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-16T20:00:00 2020-08-16T06:30:00 2020-08-16T19:00:00 2020-08-16T22:00:00 180 1597615200 true 26.62 0 26,62 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1004.8 0 1004,8 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-16T20:00:00 2020-08-16T06:30:00 2020-08-16T20:00:00 2020-08-16T23:00:00 180 1597618800 true 26.26 0 26,26 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1005.5 0 1005,5 mb mb true 0 0 0 % % 2020-08-15T21:00:00 2020-08-16T00:00:00 180 1597536000 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2020-08-16T03:30:00 2020-08-16T06:30:00 180 1597559400 2020-08-16T17:00:00 2020-08-16T20:00:00 180 1597608000 true 0.0096 0 0,0096 mm mm true 0 0 0 % % 6 Δευτέρα false 1 false 2020-08-17T19:59:00 2020-08-17T06:31:00 true 29.06 0 29,06 °C °C true 25.21 0 25,21 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Bορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NW false false false 0 0 NW20.png Υγρασία false 20 false 2020-08-17T19:59:00 2020-08-17T06:31:00 2020-08-16T21:00:00 2020-08-17T00:00:00 180 1597622400 true 25.94 0 25,94 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 86 0 86 % % true 1005.6 0 1005,6 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-17T19:59:00 2020-08-17T06:31:00 2020-08-16T22:00:00 2020-08-17T01:00:00 180 1597626000 true 25.7 0 25,7 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1005.4 0 1005,4 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-17T19:59:00 2020-08-17T06:31:00 2020-08-16T23:00:00 2020-08-17T02:00:00 180 1597629600 true 25.56 0 25,56 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1005.3 0 1005,3 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-17T19:59:00 2020-08-17T06:31:00 2020-08-17T00:00:00 2020-08-17T03:00:00 180 1597633200 true 25.5 0 25,5 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1004.7 0 1004,7 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-17T19:59:00 2020-08-17T06:31:00 2020-08-17T01:00:00 2020-08-17T04:00:00 180 1597636800 true 25.48 0 25,48 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1004.5 0 1004,5 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-17T19:59:00 2020-08-17T06:31:00 2020-08-17T02:00:00 2020-08-17T05:00:00 180 1597640400 true 25.51 0 25,51 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1004.3 0 1004,3 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-17T19:59:00 2020-08-17T06:31:00 2020-08-17T03:00:00 2020-08-17T06:00:00 180 1597644000 true 25.64 0 25,64 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 89 0 89 % % true 1004.2 0 1004,2 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-17T19:59:00 2020-08-17T06:31:00 2020-08-17T04:00:00 2020-08-17T07:00:00 180 1597647600 true 25.84 0 25,84 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1004.4 0 1004,4 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-17T19:59:00 2020-08-17T06:31:00 2020-08-17T05:00:00 2020-08-17T08:00:00 180 1597651200 true 26.16 0 26,16 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1004.7 0 1004,7 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-17T19:59:00 2020-08-17T06:31:00 2020-08-17T06:00:00 2020-08-17T09:00:00 180 1597654800 true 26.53 0 26,53 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1005.1 0 1005,1 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-17T19:59:00 2020-08-17T06:31:00 2020-08-17T07:00:00 2020-08-17T10:00:00 180 1597658400 true 26.85 0 26,85 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1005.4 0 1005,4 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-17T19:59:00 2020-08-17T06:31:00 2020-08-17T08:00:00 2020-08-17T11:00:00 180 1597662000 true 27.25 0 27,25 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1006 0 1006 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-17T19:59:00 2020-08-17T06:31:00 2020-08-17T09:00:00 2020-08-17T12:00:00 180 1597665600 true 27.73 0 27,73 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1006.2 0 1006,2 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-17T19:59:00 2020-08-17T06:31:00 2020-08-17T10:00:00 2020-08-17T13:00:00 180 1597669200 true 28.14 0 28,14 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1006.3 0 1006,3 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-17T19:59:00 2020-08-17T06:31:00 2020-08-17T11:00:00 2020-08-17T14:00:00 180 1597672800 true 28.46 0 28,46 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1006.2 0 1006,2 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-17T19:59:00 2020-08-17T06:31:00 2020-08-17T12:00:00 2020-08-17T15:00:00 180 1597676400 true 28.66 0 28,66 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1006.2 0 1006,2 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-17T19:59:00 2020-08-17T06:31:00 2020-08-17T13:00:00 2020-08-17T16:00:00 180 1597680000 true 28.74 0 28,74 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1006.1 0 1006,1 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-17T19:59:00 2020-08-17T06:31:00 2020-08-17T14:00:00 2020-08-17T17:00:00 180 1597683600 true 28.77 0 28,77 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1005.9 0 1005,9 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-17T19:59:00 2020-08-17T06:31:00 2020-08-17T15:00:00 2020-08-17T18:00:00 180 1597687200 true 28.64 0 28,64 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1005.8 0 1005,8 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-17T19:59:00 2020-08-17T06:31:00 2020-08-17T16:00:00 2020-08-17T19:00:00 180 1597690800 true 28.4 0 28,4 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1005.8 0 1005,8 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-17T19:59:00 2020-08-17T06:31:00 2020-08-17T17:00:00 2020-08-17T20:00:00 180 1597694400 true 27.98 0 27,98 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1005.9 0 1005,9 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-17T19:59:00 2020-08-17T06:31:00 2020-08-17T18:00:00 2020-08-17T21:00:00 180 1597698000 true 27.75 0 27,75 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1006.1 0 1006,1 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-17T19:59:00 2020-08-17T06:31:00 2020-08-17T19:00:00 2020-08-17T22:00:00 180 1597701600 true 27.49 0 27,49 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1006.2 0 1006,2 mb mb true 0 0 0 % % 2020-08-16T21:00:00 2020-08-17T00:00:00 180 1597622400 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2020-08-17T03:31:00 2020-08-17T06:31:00 180 1597645860 2020-08-17T16:59:00 2020-08-17T19:59:00 180 1597694340 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0 0 0 % %
sunny

Σήμερα

Υγρασία όλη την ημέρα.

27°c

windy

BF 3

deltiokairou

Ακτοπλοϊκός Οδηγός για τη Χάλκη

Πώς μπορώ να ταξιδέψω στη Χάλκη;

Πτήσεις προς Χάλκη

Δεν υπάρχει αεροδρόμιο στη Χάλκη. Tα πλησιέστερα αεροδρόμια βρίσκονται στη Ρόδο και την Κω και υπάρχει ακτοπολοϊκή σύνδεση μεταξύ των νησιών

Πλοία για τη Χάλκη

Ο πιο δημοφιλής τρόπος για να φτάσετε στη Χάλκη είναι με πλοίο από την Ρόδο


Ποιες ακτοπλοϊκές ταξιδεύουν στη Χάλκη;

Η Χάλκη εξυπηρετείται από τις εταιείες Aegeon Pelagos και Dodecanese Seaways


Πόσο κάνει το εισιτήριο για Χάλκη;
 • Διαδρομή: Ρόδος - Χάλκη με Aegeon Pelagos
  Μέσο κόστος ανά επιβάτη που ταξιδεύει τον Ιούλιο: €8
 • Διαδρομή: Ρόδος - Χάλκη με Dodekanisa Seaways
  Μέσο κόστος ανά επιβάτη που ταξιδεύει τον Ιούλιο: €18

Που μπορώ να παραλάβω τα εισιτήριά μου;

Υπάρχουν δύο ταξιδιωτικά γραφεία που βρίσκονται κοντά στο λιμάνι και λίγα μέτρα με τα πόδια από την παραλία. Συνήθως τα γραφεία χρεώνουν ένα μικρό τέλος για την εκτύπωση των εισιτηρίων, περίπου 1€ ανά εισιτήριο. Αναλαμβάνουμε να στείλουμε το εισιτήριά σας με courier όπου κι αν βρίσκεστε, αρκεί να το επιλέξετε όταν κάνετε την κράτησή σας


Μπορώ να χρησιμοποιήσω e-ticket για τα πλοία προς/από τη Χάλκη;

Τι χρειάζομαι για να παραλάβω τα εισιτήρια;

Για να εκτυπώσετε το εισιτήριο θα πρέπει να κρατάτε ένα αντίγραφο της κράτησης ή να την έχετε στο τηλέφωνό σας, καθώς και ένα έγκυρο έγγραφο ταυτοποίησης με φωτογραφία (διαβατήριο ή ταυτότητα) που θα χρειαστεί και στην επιβίβασή σας


Πώς θα βρω φθηνά εισιτήρια;

Οι συμβουλές μας για ένα οικονομικό εισιτήριο:

 • Κάντε την κράτηση όσο το δυνατό νωρίτερα
  Πολλές εταιρείες διαθέτουν εισιτήρια προσφοράς σε περιορισμένο αριθμό για κάθε δρομολόγιο. Αναζητείστε τα εγκαίρως στο Zaplous, ώστε να προλάβετε ένα τέτοιο εισιτήριο
 • Συγκρίνετε τις τιμές μεταξύ των ακτοπλοϊκών εταιρειών που κάνουν τη διαδρομή, χρησιμοποιώντας την αναζήτηση στο Zaplous
 • Επιλέξτε εσωτερική καμπίνα αντί για εξωτερική
  Αν προτιμάτε να ταξιδεύετε σε καμπίνα, η εσωτερική είναι πάντα οικονομικότερη. Η μόνη διαφορά είναι πως δεν διαθέτει παράθυρο

Πως θα φτάσω στη Χάλκη από την ηπειρωτική Ελλάδα;

Μπορείτε να ταξιδέψετε στη Χάλκη από τον Πειραιά την θερινή περίοδο, τον υπόλοιπο χρόνο ταξιδεύετε από τη Ρόδο


Πως θα φτάσω στο λιμάνι;

Η πόλη της Χάλκης είναι χτισμένη γύρω από το λιμάνι, οπότε μπορείτε κυκλοφορείτε με τα πόδια


Οι προτάσεις μας όσο είστε στη Χάλκη

 • Το εγκαταλελειμένο Παλιό Χωριό, χτισμένο πάνω σε λόφο, είναι η αρχαία πρωτεύουσα του νησιού
 • Με μια βάρκα από το Νημποριό μπορείτε να επισκεφθείτε το κελί με τις τοιχογραφίες στο τοίχο

Χρήσιμα τηλέφωνα στη Χάλκη

 • Αστυνομικός Σταθμός: 22460 45213
 • Κέντρο Υγείας: 22460 70910
 • Λιμεναρχείο: 22460 45220

Πότε θα πρέπει να βρίσκομαι στο λιμάνι;

 • Με τα πόδια: Τουλάχιστον μία ώρα πριν ταξιδέψετε
 • Με αυτοκίνητο: Τουλάχιστον δύο ώρες πριν ταξιδέψετε

Μπορώ να πάρω μαζί μου το κατοικίδιό μου;


Ναι, μπορείτε να πάρετε το κατοικίδιό σας στο πλοίο, ωστόσο δεν είναι δυνατό να κάνετε κράτηση για το ειδικό κλουβί.

 • Τα συμβατικά πλοία διαθέτουν ειδικά κλουβιά σε κλιματιζόμενο χώρο ("σκυλιέρες") αλλά κατά την υψηλή περίοδο γεμίζουν γρήγορα. Μπορείτε να έχετε το σκυλί μαζί σας, σε όλες τις ανοιχτές περιοχές του καταστρώματος, πάντοτε με λουρί. Τα μικρόσωμα ζώα μπορούν να ταξιδεύουν μέσα στο πλοίο, εφόσον παραμένουν μέσα στην ειδική ταξιδιωτική τσάντα.


  Η καλύτερη επιλογή είναι να κλείσετε μια καμπίνα κατοικιδίων (PET). Πρόκειται για κανονικές καμπίνες, μόνο που δεν έχουν μοκέτα. Έτσι θα ταξιδέψετε χωρίς άγχος, ακόμη και τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο που τα πλοία είναι γεμάτα.

 • Τα ταχύπλοα πλοία και τα καταμαράν έχουν και αυτά ειδικά κλουβιάαλλά είναι περιορισμένα σε αριθμό. Επιπλέον στα περισσότερα ταχύπλοα δεν υπάρχουν ανοικτοί χώροι καταστρώματος προσβάσιμοι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οπότε δεν θα μπορέσετε να είστε έξω μαζί με το τετράποδο φίλο σας. Ωστόσο, αν το κατοικίδιό σας είναι μικρόσωμο και βρίσκεται μέσα σε ταξιδιωτική τσάντα, θα μπορείτε να το κρατήσετε μέσα.

Μπορώ να πληρώσω με PayPal ή χρεωστική κάρτα;

Ναι, η πληρωμή μπορεί να γίνει με οποιαδήποτε χρεωστική κάρτα, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα ασφαλούς πληρωμής με PayPal.

Copyright: Zaplous.gr 2020 ©