ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΧΑΛΚΗ

Η Χάλκη, συνδέεται ακτοπλοϊκώς με τον Πειραιά, άλλα νησιά των Δωδεκανήσων όπως η Κως και η Ρόδος, των Κυκλάδων όπως η Σαντορίνη και η Μήλος, καθώς και το Ηράκλειο στην Κρήτη. Υπάρχει σύνδεση όλο το χρόνο από τη Ρόδο και τη Κρήτη ενώ άλλα δρομολόγια πραγματοποιούνται μόνο το καλοκαίρι. Το λιμάνι βρίσκεται στο Νιμποριό, το μόνο οικισμό στην ανατολική πλευρά του νησιού.

ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΧΑΛΚΗ

0 12513 false 1 false 2020-10-24T18:23:00 2020-10-24T07:26:00 0.0 true 24 0 24 °C °C true 1014 0 1014 mb mb true 72 0 72 % % 2020-10-24T15:00:00 2020-10-24T18:00:00 180 1603562400 0 true 3 0 3 BF BF Bορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος Clear 0 Σάββατο false 1 false 2020-10-24T18:23:00 2020-10-24T07:26:00 true 25.72 0 25,72 °C °C true 21.03 0 21,03 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Bορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 1 false 2020-10-24T18:23:00 2020-10-24T07:26:00 2020-10-24T07:00:00 2020-10-24T10:00:00 180 1603533600 true 23.73 0 23,73 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-24T18:23:00 2020-10-24T07:26:00 2020-10-24T08:00:00 2020-10-24T11:00:00 180 1603537200 true 24.52 0 24,52 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-24T18:23:00 2020-10-24T07:26:00 2020-10-24T09:00:00 2020-10-24T12:00:00 180 1603540800 true 25.11 0 25,11 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-24T18:23:00 2020-10-24T07:26:00 2020-10-24T10:00:00 2020-10-24T13:00:00 180 1603544400 true 25.41 0 25,41 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-24T18:23:00 2020-10-24T07:26:00 2020-10-24T11:00:00 2020-10-24T14:00:00 180 1603548000 true 25.42 0 25,42 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1015.5 0 1015,5 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-24T18:23:00 2020-10-24T07:26:00 2020-10-24T12:00:00 2020-10-24T15:00:00 180 1603551600 true 25.28 0 25,28 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-24T18:23:00 2020-10-24T07:26:00 2020-10-24T13:00:00 2020-10-24T16:00:00 180 1603555200 true 24.96 0 24,96 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-24T18:23:00 2020-10-24T07:26:00 2020-10-24T14:00:00 2020-10-24T17:00:00 180 1603558800 true 24.56 0 24,56 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-24T18:23:00 2020-10-24T07:26:00 2020-10-24T15:00:00 2020-10-24T18:00:00 180 1603562400 true 24.1 0 24,1 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:23:00 2020-10-24T07:26:00 2020-10-24T16:00:00 2020-10-24T19:00:00 180 1603566000 true 23.69 0 23,69 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:23:00 2020-10-24T07:26:00 2020-10-24T17:00:00 2020-10-24T20:00:00 180 1603569600 true 23.3 0 23,3 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:23:00 2020-10-24T07:26:00 2020-10-24T18:00:00 2020-10-24T21:00:00 180 1603573200 true 22.9 0 22,9 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:23:00 2020-10-24T07:26:00 2020-10-24T19:00:00 2020-10-24T22:00:00 180 1603576800 true 22.5 0 22,5 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:23:00 2020-10-24T07:26:00 2020-10-24T20:00:00 2020-10-24T23:00:00 180 1603580400 true 22.05 0 22,05 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0.14 0 0,14 % % 2020-10-23T21:00:00 2020-10-24T00:00:00 180 1603497600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-10-24T04:26:00 2020-10-24T07:26:00 180 1603524360 2020-10-24T15:23:00 2020-10-24T18:23:00 180 1603563780 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0.04 0 0,04 % % 1 Κυριακή false 2 false 2020-10-25T18:22:00 2020-10-25T07:27:00 true 24.96 0 24,96 °C °C true 20.61 0 20,61 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Bορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2020-10-25T18:22:00 2020-10-25T07:27:00 2020-10-24T21:00:00 2020-10-25T00:00:00 180 1603584000 true 21.66 0 21,66 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 82 0 82 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-25T18:22:00 2020-10-25T07:27:00 2020-10-24T22:00:00 2020-10-25T01:00:00 180 1603587600 true 21.42 0 21,42 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0.24 0 0,24 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-10-25T18:22:00 2020-10-25T07:27:00 2020-10-24T23:00:00 2020-10-25T02:00:00 180 1603591200 true 21.16 0 21,16 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0.32 0 0,32 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-10-25T18:22:00 2020-10-25T07:27:00 2020-10-25T00:00:00 2020-10-25T03:00:00 180 1603594800 true 21.11 0 21,11 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0.32 0 0,32 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-10-25T18:22:00 2020-10-25T07:27:00 2020-10-25T01:00:00 2020-10-25T04:00:00 180 1603598400 true 21.22 0 21,22 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0.32 0 0,32 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-10-25T18:22:00 2020-10-25T07:27:00 2020-10-25T02:00:00 2020-10-25T05:00:00 180 1603602000 true 21.41 0 21,41 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0.32 0 0,32 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-25T18:22:00 2020-10-25T07:27:00 2020-10-25T03:00:00 2020-10-25T06:00:00 180 1603605600 true 21.73 0 21,73 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0.25 0 0,25 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-25T18:22:00 2020-10-25T07:27:00 2020-10-25T04:00:00 2020-10-25T07:00:00 180 1603609200 true 22.01 0 22,01 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0.21 0 0,21 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-25T18:22:00 2020-10-25T07:27:00 2020-10-25T05:00:00 2020-10-25T08:00:00 180 1603612800 true 22.33 0 22,33 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0.3 0 0,3 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-25T18:22:00 2020-10-25T07:27:00 2020-10-25T06:00:00 2020-10-25T09:00:00 180 1603616400 true 22.86 0 22,86 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-25T18:22:00 2020-10-25T07:27:00 2020-10-25T07:00:00 2020-10-25T10:00:00 180 1603620000 true 23.45 0 23,45 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0.28 0 0,28 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-25T18:22:00 2020-10-25T07:27:00 2020-10-25T08:00:00 2020-10-25T11:00:00 180 1603623600 true 23.98 0 23,98 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0.4 0 0,4 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-25T18:22:00 2020-10-25T07:27:00 2020-10-25T09:00:00 2020-10-25T12:00:00 180 1603627200 true 24.41 0 24,41 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0.49 0 0,49 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-25T18:22:00 2020-10-25T07:27:00 2020-10-25T10:00:00 2020-10-25T13:00:00 180 1603630800 true 24.66 0 24,66 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0.5 0 0,5 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-25T18:22:00 2020-10-25T07:27:00 2020-10-25T11:00:00 2020-10-25T14:00:00 180 1603634400 true 24.65 0 24,65 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0.55 0 0,55 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-25T18:22:00 2020-10-25T07:27:00 2020-10-25T12:00:00 2020-10-25T15:00:00 180 1603638000 true 24.51 0 24,51 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0.5 0 0,5 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-25T18:22:00 2020-10-25T07:27:00 2020-10-25T13:00:00 2020-10-25T16:00:00 180 1603641600 true 24.29 0 24,29 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0.35 0 0,35 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-25T18:22:00 2020-10-25T07:27:00 2020-10-25T14:00:00 2020-10-25T17:00:00 180 1603645200 true 23.98 0 23,98 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0.37 0 0,37 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-25T18:22:00 2020-10-25T07:27:00 2020-10-25T15:00:00 2020-10-25T18:00:00 180 1603648800 true 23.64 0 23,64 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0.34 0 0,34 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-25T18:22:00 2020-10-25T07:27:00 2020-10-25T16:00:00 2020-10-25T19:00:00 180 1603652400 true 23.34 0 23,34 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0.29 0 0,29 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-25T18:22:00 2020-10-25T07:27:00 2020-10-25T17:00:00 2020-10-25T20:00:00 180 1603656000 true 22.99 0 22,99 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-10-25T18:22:00 2020-10-25T07:27:00 2020-10-25T18:00:00 2020-10-25T21:00:00 180 1603659600 true 22.57 0 22,57 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0.45 0 0,45 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-10-25T18:22:00 2020-10-25T07:27:00 2020-10-25T19:00:00 2020-10-25T22:00:00 180 1603663200 true 22.04 0 22,04 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0.54 0 0,54 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-25T18:22:00 2020-10-25T07:27:00 2020-10-25T20:00:00 2020-10-25T23:00:00 180 1603666800 true 21.57 0 21,57 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0.69 0 0,69 % % 2020-10-24T21:00:00 2020-10-25T00:00:00 180 1603584000 Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα. Partly cloudy throughout the day. 2020-10-25T04:27:00 2020-10-25T07:27:00 180 1603610820 2020-10-25T15:22:00 2020-10-25T18:22:00 180 1603650120 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0.37 0 0,37 % % 2 Δευτέρα false 2 false 2020-10-26T18:21:00 2020-10-26T07:28:00 true 24.64 0 24,64 °C °C true 20.11 0 20,11 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Δυτικός πολύ ασθενής - 2 BF W false false false 0 0 W10.png 2020-10-25T22:00:00 2020-10-26T01:00:00 180 1603674000 Νεφώσεις κατά περιόδους όλη την ημέρα. Mostly cloudy throughout the day. 2020-10-26T04:28:00 2020-10-26T07:28:00 180 1603697280 2020-10-26T15:21:00 2020-10-26T18:21:00 180 1603736460 true 0.003 0 0,003 mm mm true 0.62 0 0,62 % % 3 Τρίτη false 1 false 2020-10-27T18:20:00 2020-10-27T07:29:00 true 24.13 0 24,13 °C °C true 19.82 0 19,82 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Δυτικός πολύ ασθενής - 2 BF W false false false 0 0 W10.png 2020-10-26T22:00:00 2020-10-27T01:00:00 180 1603760400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-10-27T04:29:00 2020-10-27T07:29:00 180 1603783740 2020-10-27T15:20:00 2020-10-27T18:20:00 180 1603822800 true 0.0394 0 0,0394 mm mm true 0.16 0 0,16 % % 4 Τετάρτη false 9 false 2020-10-28T18:19:00 2020-10-28T07:30:00 true 23.26 0 23,26 °C °C true 19.58 0 19,58 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Νοτιοδυτικός ασθενής - 3 BF SW false false false 0 0 SW15.png 2020-10-27T22:00:00 2020-10-28T01:00:00 180 1603846800 Βροχή το απόγευμα. Rain in the afternoon. 2020-10-28T04:30:00 2020-10-28T07:30:00 180 1603870200 2020-10-28T15:19:00 2020-10-28T18:19:00 180 1603909140 true 1.085 0 1,085 mm mm true 0.38 0 0,38 % % 5 Πέμπτη false 9 false 2020-10-29T18:18:00 2020-10-29T07:31:00 true 22.57 0 22,57 °C °C true 18.51 0 18,51 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Δυτικός ασθενής - 3 BF W false false false 0 0 W15.png 2020-10-28T22:00:00 2020-10-29T01:00:00 180 1603933200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-10-29T04:31:00 2020-10-29T07:31:00 180 1603956660 2020-10-29T15:18:00 2020-10-29T18:18:00 180 1603995480 true 0.6733 0 0,6733 mm mm true 0.22 0 0,22 % % 6 Παρασκευή false 1 false 2020-10-30T18:17:00 2020-10-30T07:32:00 true 21.87 0 21,87 °C °C true 17.98 0 17,98 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF WNW false false false 0 0 NW15.png 2020-10-29T22:00:00 2020-10-30T01:00:00 180 1604019600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-10-30T04:32:00 2020-10-30T07:32:00 180 1604043120 2020-10-30T15:17:00 2020-10-30T18:17:00 180 1604081820 true 0.2362 0 0,2362 mm mm true 0.06 0 0,06 % %
sunny

Σήμερα

Αίθριος όλη την ημέρα.

24°c

windy

BF 3

deltiokairou

Ακτοπλοϊκός Οδηγός για τη Χάλκη

Πώς μπορώ να ταξιδέψω στη Χάλκη;

Πτήσεις προς Χάλκη

Δεν υπάρχει αεροδρόμιο στη Χάλκη. Tα πλησιέστερα αεροδρόμια βρίσκονται στη Ρόδο και την Κω και υπάρχει ακτοπολοϊκή σύνδεση μεταξύ των νησιών

Πλοία για τη Χάλκη

Ο πιο δημοφιλής τρόπος για να φτάσετε στη Χάλκη είναι με πλοίο από την Ρόδο


Ποιες ακτοπλοϊκές ταξιδεύουν στη Χάλκη;

Η Χάλκη εξυπηρετείται από τις εταιείες Aegeon Pelagos και Dodecanese Seaways


Πόσο κάνει το εισιτήριο για Χάλκη;
 • Διαδρομή: Ρόδος - Χάλκη με Aegeon Pelagos
  Μέσο κόστος ανά επιβάτη που ταξιδεύει τον Ιούλιο: €8
 • Διαδρομή: Ρόδος - Χάλκη με Dodekanisa Seaways
  Μέσο κόστος ανά επιβάτη που ταξιδεύει τον Ιούλιο: €18

Που μπορώ να παραλάβω τα εισιτήριά μου;

Υπάρχουν δύο ταξιδιωτικά γραφεία που βρίσκονται κοντά στο λιμάνι και λίγα μέτρα με τα πόδια από την παραλία. Συνήθως τα γραφεία χρεώνουν ένα μικρό τέλος για την εκτύπωση των εισιτηρίων, περίπου 1€ ανά εισιτήριο. Αναλαμβάνουμε να στείλουμε το εισιτήριά σας με courier όπου κι αν βρίσκεστε, αρκεί να το επιλέξετε όταν κάνετε την κράτησή σας


Μπορώ να χρησιμοποιήσω e-ticket για τα πλοία προς/από τη Χάλκη;

Τι χρειάζομαι για να παραλάβω τα εισιτήρια;

Για να εκτυπώσετε το εισιτήριο θα πρέπει να κρατάτε ένα αντίγραφο της κράτησης ή να την έχετε στο τηλέφωνό σας, καθώς και ένα έγκυρο έγγραφο ταυτοποίησης με φωτογραφία (διαβατήριο ή ταυτότητα) που θα χρειαστεί και στην επιβίβασή σας


Πώς θα βρω φθηνά εισιτήρια;

Οι συμβουλές μας για ένα οικονομικό εισιτήριο:

 • Κάντε την κράτηση όσο το δυνατό νωρίτερα
  Πολλές εταιρείες διαθέτουν εισιτήρια προσφοράς σε περιορισμένο αριθμό για κάθε δρομολόγιο. Αναζητείστε τα εγκαίρως στο Zaplous, ώστε να προλάβετε ένα τέτοιο εισιτήριο
 • Συγκρίνετε τις τιμές μεταξύ των ακτοπλοϊκών εταιρειών που κάνουν τη διαδρομή, χρησιμοποιώντας την αναζήτηση στο Zaplous
 • Επιλέξτε εσωτερική καμπίνα αντί για εξωτερική
  Αν προτιμάτε να ταξιδεύετε σε καμπίνα, η εσωτερική είναι πάντα οικονομικότερη. Η μόνη διαφορά είναι πως δεν διαθέτει παράθυρο

Πως θα φτάσω στη Χάλκη από την ηπειρωτική Ελλάδα;

Μπορείτε να ταξιδέψετε στη Χάλκη από τον Πειραιά την θερινή περίοδο, τον υπόλοιπο χρόνο ταξιδεύετε από τη Ρόδο


Πως θα φτάσω στο λιμάνι;

Η πόλη της Χάλκης είναι χτισμένη γύρω από το λιμάνι, οπότε μπορείτε κυκλοφορείτε με τα πόδια


Οι προτάσεις μας όσο είστε στη Χάλκη

 • Το εγκαταλελειμένο Παλιό Χωριό, χτισμένο πάνω σε λόφο, είναι η αρχαία πρωτεύουσα του νησιού
 • Με μια βάρκα από το Νημποριό μπορείτε να επισκεφθείτε το κελί με τις τοιχογραφίες στο τοίχο

Χρήσιμα τηλέφωνα στη Χάλκη

 • Αστυνομικός Σταθμός: 22460 45213
 • Κέντρο Υγείας: 22460 70910
 • Λιμεναρχείο: 22460 45220

Πότε θα πρέπει να βρίσκομαι στο λιμάνι;

 • Με τα πόδια: Τουλάχιστον μία ώρα πριν ταξιδέψετε
 • Με αυτοκίνητο: Τουλάχιστον δύο ώρες πριν ταξιδέψετε

Μπορώ να πάρω μαζί μου το κατοικίδιό μου;


Ναι, μπορείτε να πάρετε το κατοικίδιό σας στο πλοίο, ωστόσο δεν είναι δυνατό να κάνετε κράτηση για το ειδικό κλουβί.

 • Τα συμβατικά πλοία διαθέτουν ειδικά κλουβιά σε κλιματιζόμενο χώρο ("σκυλιέρες") αλλά κατά την υψηλή περίοδο γεμίζουν γρήγορα. Μπορείτε να έχετε το σκυλί μαζί σας, σε όλες τις ανοιχτές περιοχές του καταστρώματος, πάντοτε με λουρί. Τα μικρόσωμα ζώα μπορούν να ταξιδεύουν μέσα στο πλοίο, εφόσον παραμένουν μέσα στην ειδική ταξιδιωτική τσάντα.


  Η καλύτερη επιλογή είναι να κλείσετε μια καμπίνα κατοικιδίων (PET). Πρόκειται για κανονικές καμπίνες, μόνο που δεν έχουν μοκέτα. Έτσι θα ταξιδέψετε χωρίς άγχος, ακόμη και τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο που τα πλοία είναι γεμάτα.

 • Τα ταχύπλοα πλοία και τα καταμαράν έχουν και αυτά ειδικά κλουβιάαλλά είναι περιορισμένα σε αριθμό. Επιπλέον στα περισσότερα ταχύπλοα δεν υπάρχουν ανοικτοί χώροι καταστρώματος προσβάσιμοι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οπότε δεν θα μπορέσετε να είστε έξω μαζί με το τετράποδο φίλο σας. Ωστόσο, αν το κατοικίδιό σας είναι μικρόσωμο και βρίσκεται μέσα σε ταξιδιωτική τσάντα, θα μπορείτε να το κρατήσετε μέσα.

Μπορώ να πληρώσω με PayPal ή χρεωστική κάρτα;

Ναι, η πληρωμή μπορεί να γίνει με οποιαδήποτε χρεωστική κάρτα, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα ασφαλούς πληρωμής με PayPal.

Copyright: Zaplous.gr 2020 ©