ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΦΟΥΡΝΟΙ

Οι Φούρνοι Ικαρίας (ή Κορσεών – το νησί των Κουρσάρων) είναι ένας σχηματισμός από μικρά νησιά και βραχονησίδες, από τα οποία κατοικούνται μόνον δύο: το ομώνυμο (Φούρνοι) και η Θύμαινα. Η κύρια ασχολία των ντόπιων όμως δεν έχει τις ρίζες της στη γη, αλλά στη θάλασσα. Το νησί διαθέτει μεγάλο αλιευτικό στόλο και έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα αλιείας του Αιγαίου.

ΦΟΥΡΝΟΙ

0 3253 false 9 false 2019-02-23T18:02:28 2019-02-23T06:55:22 0.0 true 12 0 12 °C °C true 1012 0 1012 mb mb true 84 0 84 % % 2019-02-23T03:00:00 2019-02-23T05:00:00 120 1550898000 0 true 5 0 5 BF BF Nότιος μέτριος - 5 BF S false false false 0 0 S25.png Ασθενής βροχή Light Rain 0 Σάββατο false 9 false 2019-02-23T18:02:28 2019-02-23T06:55:22 true 14.08 0 14,08 °C °C true 11.86 0 11,86 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Nότιος σχεδόν μέτριος - 4 BF S false false false 0 0 S20.png Αίθριος false 20 false 2019-02-23T18:02:28 2019-02-23T06:55:22 2019-02-22T22:00:00 2019-02-23T00:00:00 120 1550880000 true 12.95 0 12,95 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1014.14 0 1014,14 mb mb true 0.21 0 0,21 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-02-23T18:02:28 2019-02-23T06:55:22 2019-02-22T23:00:00 2019-02-23T01:00:00 120 1550883600 true 13.07 0 13,07 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1013.72 0 1013,72 mb mb true 0.27 0 0,27 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-02-23T18:02:28 2019-02-23T06:55:22 2019-02-23T00:00:00 2019-02-23T02:00:00 120 1550887200 true 13.07 0 13,07 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1013.27 0 1013,27 mb mb true 0.37 0 0,37 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-02-23T18:02:28 2019-02-23T06:55:22 2019-02-23T01:00:00 2019-02-23T03:00:00 120 1550890800 true 12.73 0 12,73 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.1245 0 0,1245 mm mm true 71 0 71 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0.57 0 0,57 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-23T18:02:28 2019-02-23T06:55:22 2019-02-23T02:00:00 2019-02-23T04:00:00 120 1550894400 true 12.22 0 12,22 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0.6274 0 0,6274 mm mm true 79 0 79 % % true 1012.33 0 1012,33 mb mb true 0.81 0 0,81 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:02:28 2019-02-23T06:55:22 2019-02-23T03:00:00 2019-02-23T05:00:00 120 1550898000 true 11.86 0 11,86 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 1.2141 0 1,2141 mm mm true 84 0 84 % % true 1011.97 0 1011,97 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Βροχή false 9 false 2019-02-23T18:02:28 2019-02-23T06:55:22 2019-02-23T04:00:00 2019-02-23T06:00:00 120 1550901600 true 11.86 0 11,86 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 1.364 0 1,364 mm mm true 86 0 86 % % true 1011.73 0 1011,73 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:02:28 2019-02-23T06:55:22 2019-02-23T05:00:00 2019-02-23T07:00:00 120 1550905200 true 11.99 0 11,99 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 1.2649 0 1,2649 mm mm true 85 0 85 % % true 1011.62 0 1011,62 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:02:28 2019-02-23T06:55:22 2019-02-23T06:00:00 2019-02-23T08:00:00 120 1550908800 true 12.28 0 12,28 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 1.1532 0 1,1532 mm mm true 84 0 84 % % true 1011.61 0 1011,61 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:02:28 2019-02-23T06:55:22 2019-02-23T07:00:00 2019-02-23T09:00:00 120 1550912400 true 12.58 0 12,58 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 1.077 0 1,077 mm mm true 82 0 82 % % true 1011.77 0 1011,77 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:02:28 2019-02-23T06:55:22 2019-02-23T08:00:00 2019-02-23T10:00:00 120 1550916000 true 12.97 0 12,97 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 1.0236 0 1,0236 mm mm true 80 0 80 % % true 1012.06 0 1012,06 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:02:28 2019-02-23T06:55:22 2019-02-23T09:00:00 2019-02-23T11:00:00 120 1550919600 true 13.38 0 13,38 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0.9728 0 0,9728 mm mm true 78 0 78 % % true 1012.33 0 1012,33 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:02:28 2019-02-23T06:55:22 2019-02-23T10:00:00 2019-02-23T12:00:00 120 1550923200 true 13.63 0 13,63 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0.8001 0 0,8001 mm mm true 76 0 76 % % true 1012.54 0 1012,54 mb mb true 1 0 1 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-23T18:02:28 2019-02-23T06:55:22 2019-02-23T11:00:00 2019-02-23T13:00:00 120 1550926800 true 13.79 0 13,79 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0.5791 0 0,5791 mm mm true 74 0 74 % % true 1012.73 0 1012,73 mb mb true 1 0 1 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-23T18:02:28 2019-02-23T06:55:22 2019-02-23T12:00:00 2019-02-23T14:00:00 120 1550930400 true 13.89 0 13,89 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.4343 0 0,4343 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.97 0 1012,97 mb mb true 1 0 1 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-23T18:02:28 2019-02-23T06:55:22 2019-02-23T13:00:00 2019-02-23T15:00:00 120 1550934000 true 14.02 0 14,02 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.3759 0 0,3759 mm mm true 71 0 71 % % true 1013.26 0 1013,26 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:02:28 2019-02-23T06:55:22 2019-02-23T14:00:00 2019-02-23T16:00:00 120 1550937600 true 14.08 0 14,08 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.3734 0 0,3734 mm mm true 69 0 69 % % true 1013.57 0 1013,57 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:02:28 2019-02-23T06:55:22 2019-02-23T15:00:00 2019-02-23T17:00:00 120 1550941200 true 14.07 0 14,07 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.3886 0 0,3886 mm mm true 69 0 69 % % true 1014.01 0 1014,01 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:02:28 2019-02-23T06:55:22 2019-02-23T16:00:00 2019-02-23T18:00:00 120 1550944800 true 13.82 0 13,82 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.3962 0 0,3962 mm mm true 72 0 72 % % true 1014.62 0 1014,62 mb mb true 1 0 1 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-23T18:02:28 2019-02-23T06:55:22 2019-02-23T17:00:00 2019-02-23T19:00:00 120 1550948400 true 13.41 0 13,41 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.4572 0 0,4572 mm mm true 76 0 76 % % true 1015.31 0 1015,31 mb mb true 1 0 1 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-23T18:02:28 2019-02-23T06:55:22 2019-02-23T18:00:00 2019-02-23T20:00:00 120 1550952000 true 13.03 0 13,03 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.6299 0 0,6299 mm mm true 80 0 80 % % true 1015.97 0 1015,97 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:02:28 2019-02-23T06:55:22 2019-02-23T19:00:00 2019-02-23T21:00:00 120 1550955600 true 12.73 0 12,73 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 1.049 0 1,049 mm mm true 83 0 83 % % true 1016.52 0 1016,52 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Βροχή false 9 false 2019-02-23T18:02:28 2019-02-23T06:55:22 2019-02-23T20:00:00 2019-02-23T22:00:00 120 1550959200 true 12.42 0 12,42 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 1.7297 0 1,7297 mm mm true 87 0 87 % % true 1016.98 0 1016,98 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Βροχή false 9 false 2019-02-23T18:02:28 2019-02-23T06:55:22 2019-02-23T21:00:00 2019-02-23T23:00:00 120 1550962800 true 12.11 0 12,11 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 2.2936 0 2,2936 mm mm true 90 0 90 % % true 1017.34 0 1017,34 mb mb true 0.98 0 0,98 % % 2019-02-22T22:00:00 2019-02-23T00:00:00 120 1550880000 Βροχή μέχρι το απόγευμα, ξαναρχίζει το βραδυ. Rain until afternoon, starting again in the evening. 2019-02-23T04:55:22 2019-02-23T06:55:22 120 1550904922 2019-02-23T16:02:28 2019-02-23T18:02:28 120 1550944948 true 2.2936 0 2,2936 mm mm true 0.88 0 0,88 % % 1 Κυριακή false 9 false 2019-02-24T18:03:29 2019-02-24T06:54:03 true 13.31 0 13,31 °C °C true 11.28 0 11,28 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοανατολικός σχεδόν μέτριος - 4 BF ENE false false false 0 0 NE20.png Βροχή false 9 false 2019-02-24T18:03:29 2019-02-24T06:54:03 2019-02-23T22:00:00 2019-02-24T00:00:00 120 1550966400 true 11.92 0 11,92 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 2.3673 0 2,3673 mm mm true 92 0 92 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Βροχή false 9 false 2019-02-24T18:03:29 2019-02-24T06:54:03 2019-02-23T23:00:00 2019-02-24T01:00:00 120 1550970000 true 11.83 0 11,83 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 2.1412 0 2,1412 mm mm true 91 0 91 % % true 1017.74 0 1017,74 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Βροχή false 9 false 2019-02-24T18:03:29 2019-02-24T06:54:03 2019-02-24T00:00:00 2019-02-24T02:00:00 120 1550973600 true 11.74 0 11,74 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 1.8517 0 1,8517 mm mm true 91 0 91 % % true 1017.82 0 1017,82 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Βροχή false 9 false 2019-02-24T18:03:29 2019-02-24T06:54:03 2019-02-24T01:00:00 2019-02-24T03:00:00 120 1550977200 true 11.62 0 11,62 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 1.5037 0 1,5037 mm mm true 91 0 91 % % true 1017.82 0 1017,82 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:03:29 2019-02-24T06:54:03 2019-02-24T02:00:00 2019-02-24T04:00:00 120 1550980800 true 11.51 0 11,51 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 1.1481 0 1,1481 mm mm true 91 0 91 % % true 1017.79 0 1017,79 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:03:29 2019-02-24T06:54:03 2019-02-24T03:00:00 2019-02-24T05:00:00 120 1550984400 true 11.43 0 11,43 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0.9677 0 0,9677 mm mm true 90 0 90 % % true 1017.9 0 1017,9 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:03:29 2019-02-24T06:54:03 2019-02-24T04:00:00 2019-02-24T06:00:00 120 1550988000 true 11.39 0 11,39 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 1.0566 0 1,0566 mm mm true 91 0 91 % % true 1018.26 0 1018,26 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:03:29 2019-02-24T06:54:03 2019-02-24T05:00:00 2019-02-24T07:00:00 120 1550991600 true 11.29 0 11,29 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 1.2878 0 1,2878 mm mm true 91 0 91 % % true 1018.71 0 1018,71 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή false 9 false 2019-02-24T18:03:29 2019-02-24T06:54:03 2019-02-24T06:00:00 2019-02-24T08:00:00 120 1550995200 true 11.28 0 11,28 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 1.3716 0 1,3716 mm mm true 91 0 91 % % true 1019.17 0 1019,17 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:03:29 2019-02-24T06:54:03 2019-02-24T07:00:00 2019-02-24T09:00:00 120 1550998800 true 11.47 0 11,47 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 1.0897 0 1,0897 mm mm true 89 0 89 % % true 1019.61 0 1019,61 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:03:29 2019-02-24T06:54:03 2019-02-24T08:00:00 2019-02-24T10:00:00 120 1551002400 true 11.79 0 11,79 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0.7163 0 0,7163 mm mm true 86 0 86 % % true 1020.02 0 1020,02 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:03:29 2019-02-24T06:54:03 2019-02-24T09:00:00 2019-02-24T11:00:00 120 1551006000 true 12.2 0 12,2 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0.4953 0 0,4953 mm mm true 83 0 83 % % true 1020.24 0 1020,24 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:03:29 2019-02-24T06:54:03 2019-02-24T10:00:00 2019-02-24T12:00:00 120 1551009600 true 12.64 0 12,64 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0.4394 0 0,4394 mm mm true 80 0 80 % % true 1020.09 0 1020,09 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:03:29 2019-02-24T06:54:03 2019-02-24T11:00:00 2019-02-24T13:00:00 120 1551013200 true 13.09 0 13,09 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0.5004 0 0,5004 mm mm true 78 0 78 % % true 1019.78 0 1019,78 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:03:29 2019-02-24T06:54:03 2019-02-24T12:00:00 2019-02-24T14:00:00 120 1551016800 true 13.29 0 13,29 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0.6121 0 0,6121 mm mm true 77 0 77 % % true 1019.53 0 1019,53 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:03:29 2019-02-24T06:54:03 2019-02-24T13:00:00 2019-02-24T15:00:00 120 1551020400 true 13.31 0 13,31 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.7493 0 0,7493 mm mm true 77 0 77 % % true 1019.33 0 1019,33 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:03:29 2019-02-24T06:54:03 2019-02-24T14:00:00 2019-02-24T16:00:00 120 1551024000 true 13.09 0 13,09 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.8788 0 0,8788 mm mm true 79 0 79 % % true 1019.18 0 1019,18 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:03:29 2019-02-24T06:54:03 2019-02-24T15:00:00 2019-02-24T17:00:00 120 1551027600 true 12.83 0 12,83 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.8153 0 0,8153 mm mm true 80 0 80 % % true 1019.14 0 1019,14 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:03:29 2019-02-24T06:54:03 2019-02-24T16:00:00 2019-02-24T18:00:00 120 1551031200 true 12.55 0 12,55 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.4343 0 0,4343 mm mm true 82 0 82 % % true 1019.29 0 1019,29 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:03:29 2019-02-24T06:54:03 2019-02-24T17:00:00 2019-02-24T19:00:00 120 1551034800 true 12.37 0 12,37 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.1092 0 0,1092 mm mm true 83 0 83 % % true 1019.53 0 1019,53 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:03:29 2019-02-24T06:54:03 2019-02-24T18:00:00 2019-02-24T20:00:00 120 1551038400 true 12.19 0 12,19 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0356 0 0,0356 mm mm true 83 0 83 % % true 1019.72 0 1019,72 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-24T18:03:29 2019-02-24T06:54:03 2019-02-24T19:00:00 2019-02-24T21:00:00 120 1551042000 true 11.96 0 11,96 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0203 0 0,0203 mm mm true 82 0 82 % % true 1019.81 0 1019,81 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-24T18:03:29 2019-02-24T06:54:03 2019-02-24T20:00:00 2019-02-24T22:00:00 120 1551045600 true 11.63 0 11,63 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1019.83 0 1019,83 mb mb true 0.84 0 0,84 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-24T18:03:29 2019-02-24T06:54:03 2019-02-24T21:00:00 2019-02-24T23:00:00 120 1551049200 true 11.29 0 11,29 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1019.75 0 1019,75 mb mb true 0.79 0 0,79 % % 2019-02-23T22:00:00 2019-02-24T00:00:00 120 1550966400 Βροχή το πρωί και το απόγευμα. Rain in the morning and afternoon. 2019-02-24T04:54:03 2019-02-24T06:54:03 120 1550991243 2019-02-24T16:03:29 2019-02-24T18:03:29 120 1551031409 true 2.3673 0 2,3673 mm mm true 0.97 0 0,97 % % 2 Δευτέρα false 9 false 2019-02-25T18:04:31 2019-02-25T06:52:44 true 13.06 0 13,06 °C °C true 10.24 0 10,24 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοανατολικός μέτριος - 5 BF NNE false false false 0 0 NE25.png Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-25T18:04:31 2019-02-25T06:52:44 2019-02-24T22:00:00 2019-02-25T00:00:00 120 1551052800 true 10.98 0 10,98 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1019.55 0 1019,55 mb mb true 0.81 0 0,81 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-25T18:04:31 2019-02-25T06:52:44 2019-02-24T23:00:00 2019-02-25T01:00:00 120 1551056400 true 10.67 0 10,67 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 0.86 0 0,86 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-25T18:04:31 2019-02-25T06:52:44 2019-02-25T00:00:00 2019-02-25T02:00:00 120 1551060000 true 10.46 0 10,46 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1018.77 0 1018,77 mb mb true 0.9 0 0,9 % % Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:04:31 2019-02-25T06:52:44 2019-02-25T01:00:00 2019-02-25T03:00:00 120 1551063600 true 10.3 0 10,3 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1018.18 0 1018,18 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:04:31 2019-02-25T06:52:44 2019-02-25T02:00:00 2019-02-25T04:00:00 120 1551067200 true 10.24 0 10,24 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1017.53 0 1017,53 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:04:31 2019-02-25T06:52:44 2019-02-25T03:00:00 2019-02-25T05:00:00 120 1551070800 true 10.33 0 10,33 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1017.01 0 1017,01 mb mb true 1 0 1 % % Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:04:31 2019-02-25T06:52:44 2019-02-25T04:00:00 2019-02-25T06:00:00 120 1551074400 true 10.56 0 10,56 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1016.73 0 1016,73 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:04:31 2019-02-25T06:52:44 2019-02-25T05:00:00 2019-02-25T07:00:00 120 1551078000 true 10.84 0 10,84 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1016.59 0 1016,59 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:04:31 2019-02-25T06:52:44 2019-02-25T06:00:00 2019-02-25T08:00:00 120 1551081600 true 11.15 0 11,15 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1016.43 0 1016,43 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:04:31 2019-02-25T06:52:44 2019-02-25T07:00:00 2019-02-25T09:00:00 120 1551085200 true 11.44 0 11,44 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1016.28 0 1016,28 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:04:31 2019-02-25T06:52:44 2019-02-25T08:00:00 2019-02-25T10:00:00 120 1551088800 true 11.74 0 11,74 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1016.14 0 1016,14 mb mb true 1 0 1 % % Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:04:31 2019-02-25T06:52:44 2019-02-25T09:00:00 2019-02-25T11:00:00 120 1551092400 true 12.02 0 12,02 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1015.84 0 1015,84 mb mb true 1 0 1 % % Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:04:31 2019-02-25T06:52:44 2019-02-25T10:00:00 2019-02-25T12:00:00 120 1551096000 true 12.38 0 12,38 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.094 0 0,094 mm mm true 70 0 70 % % true 1015.24 0 1015,24 mb mb true 1 0 1 % % Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:04:31 2019-02-25T06:52:44 2019-02-25T11:00:00 2019-02-25T13:00:00 120 1551099600 true 12.73 0 12,73 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.4013 0 0,4013 mm mm true 70 0 70 % % true 1014.48 0 1014,48 mb mb true 1 0 1 % % Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:04:31 2019-02-25T06:52:44 2019-02-25T12:00:00 2019-02-25T14:00:00 120 1551103200 true 12.95 0 12,95 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.7518 0 0,7518 mm mm true 71 0 71 % % true 1013.81 0 1013,81 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και ελαφρύ αεράκι false 9 false 2019-02-25T18:04:31 2019-02-25T06:52:44 2019-02-25T13:00:00 2019-02-25T15:00:00 120 1551106800 true 13.06 0 13,06 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.8865 0 0,8865 mm mm true 72 0 72 % % true 1013.38 0 1013,38 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Ασθενής βροχή και ελαφρύ αεράκι false 9 false 2019-02-25T18:04:31 2019-02-25T06:52:44 2019-02-25T14:00:00 2019-02-25T16:00:00 120 1551110400 true 13.04 0 13,04 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.8484 0 0,8484 mm mm true 74 0 74 % % true 1013.03 0 1013,03 mb mb true 0.86 0 0,86 % % Ελαφρύ αεράκι και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-25T18:04:31 2019-02-25T06:52:44 2019-02-25T15:00:00 2019-02-25T17:00:00 120 1551114000 true 12.85 0 12,85 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.6807 0 0,6807 mm mm true 75 0 75 % % true 1012.85 0 1012,85 mb mb true 0.81 0 0,81 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-25T18:04:31 2019-02-25T06:52:44 2019-02-25T16:00:00 2019-02-25T18:00:00 120 1551117600 true 12.53 0 12,53 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.3632 0 0,3632 mm mm true 77 0 77 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0.81 0 0,81 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-25T18:04:31 2019-02-25T06:52:44 2019-02-25T17:00:00 2019-02-25T19:00:00 120 1551121200 true 12.17 0 12,17 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.094 0 0,094 mm mm true 78 0 78 % % true 1013.09 0 1013,09 mb mb true 0.83 0 0,83 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-25T18:04:31 2019-02-25T06:52:44 2019-02-25T18:00:00 2019-02-25T20:00:00 120 1551124800 true 11.82 0 11,82 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0127 0 0,0127 mm mm true 79 0 79 % % true 1013.31 0 1013,31 mb mb true 0.86 0 0,86 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-25T18:04:31 2019-02-25T06:52:44 2019-02-25T19:00:00 2019-02-25T21:00:00 120 1551128400 true 11.51 0 11,51 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1013.48 0 1013,48 mb mb true 0.9 0 0,9 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:04:31 2019-02-25T06:52:44 2019-02-25T20:00:00 2019-02-25T22:00:00 120 1551132000 true 11.13 0 11,13 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1013.65 0 1013,65 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:04:31 2019-02-25T06:52:44 2019-02-25T21:00:00 2019-02-25T23:00:00 120 1551135600 true 10.79 0 10,79 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 80 0 80 % % true 1013.74 0 1013,74 mb mb true 0.97 0 0,97 % % 2019-02-24T22:00:00 2019-02-25T00:00:00 120 1551052800 Ανεμώδης όλη την ημέρα και ασθενής βροχή το απόγευμα. Windy throughout the day and light rain in the afternoon. 2019-02-25T04:52:44 2019-02-25T06:52:44 120 1551077564 2019-02-25T16:04:31 2019-02-25T18:04:31 120 1551117871 true 0.8865 0 0,8865 mm mm true 0.93 0 0,93 % % 3 Τρίτη false 50 false 2019-02-26T18:05:32 2019-02-26T06:51:23 true 12.61 0 12,61 °C °C true 9.66 0 9,66 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF Βόρειος ισχυρός - 6 BF N false false false 0 0 N30.png Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:05:32 2019-02-26T06:51:23 2019-02-25T22:00:00 2019-02-26T00:00:00 120 1551139200 true 10.47 0 10,47 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1013.69 0 1013,69 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:05:32 2019-02-26T06:51:23 2019-02-25T23:00:00 2019-02-26T01:00:00 120 1551142800 true 10.18 0 10,18 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1013.57 0 1013,57 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:05:32 2019-02-26T06:51:23 2019-02-26T00:00:00 2019-02-26T02:00:00 120 1551146400 true 9.97 0 9,97 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:05:32 2019-02-26T06:51:23 2019-02-26T01:00:00 2019-02-26T03:00:00 120 1551150000 true 9.83 0 9,83 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1013.17 0 1013,17 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:05:32 2019-02-26T06:51:23 2019-02-26T02:00:00 2019-02-26T04:00:00 120 1551153600 true 9.73 0 9,73 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1012.88 0 1012,88 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:05:32 2019-02-26T06:51:23 2019-02-26T03:00:00 2019-02-26T05:00:00 120 1551157200 true 9.66 0 9,66 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1012.74 0 1012,74 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:05:32 2019-02-26T06:51:23 2019-02-26T04:00:00 2019-02-26T06:00:00 120 1551160800 true 9.68 0 9,68 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1012.82 0 1012,82 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:05:32 2019-02-26T06:51:23 2019-02-26T05:00:00 2019-02-26T07:00:00 120 1551164400 true 9.79 0 9,79 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1013.04 0 1013,04 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:05:32 2019-02-26T06:51:23 2019-02-26T06:00:00 2019-02-26T08:00:00 120 1551168000 true 10 0 10 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1013.28 0 1013,28 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-26T18:05:32 2019-02-26T06:51:23 2019-02-26T07:00:00 2019-02-26T09:00:00 120 1551171600 true 10.31 0 10,31 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1013.59 0 1013,59 mb mb true 0.82 0 0,82 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:05:32 2019-02-26T06:51:23 2019-02-26T08:00:00 2019-02-26T10:00:00 120 1551175200 true 10.68 0 10,68 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1013.89 0 1013,89 mb mb true 0.56 0 0,56 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:05:32 2019-02-26T06:51:23 2019-02-26T09:00:00 2019-02-26T11:00:00 120 1551178800 true 11.02 0 11,02 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1014.03 0 1014,03 mb mb true 0.36 0 0,36 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:05:32 2019-02-26T06:51:23 2019-02-26T10:00:00 2019-02-26T12:00:00 120 1551182400 true 11.48 0 11,48 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1013.84 0 1013,84 mb mb true 0.27 0 0,27 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:05:32 2019-02-26T06:51:23 2019-02-26T11:00:00 2019-02-26T13:00:00 120 1551186000 true 11.98 0 11,98 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1013.48 0 1013,48 mb mb true 0.22 0 0,22 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:05:32 2019-02-26T06:51:23 2019-02-26T12:00:00 2019-02-26T14:00:00 120 1551189600 true 12.37 0 12,37 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1013.13 0 1013,13 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:05:32 2019-02-26T06:51:23 2019-02-26T13:00:00 2019-02-26T15:00:00 120 1551193200 true 12.55 0 12,55 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1012.89 0 1012,89 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:05:32 2019-02-26T06:51:23 2019-02-26T14:00:00 2019-02-26T16:00:00 120 1551196800 true 12.61 0 12,61 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1012.65 0 1012,65 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:05:32 2019-02-26T06:51:23 2019-02-26T15:00:00 2019-02-26T17:00:00 120 1551200400 true 12.47 0 12,47 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1012.56 0 1012,56 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:05:32 2019-02-26T06:51:23 2019-02-26T16:00:00 2019-02-26T18:00:00 120 1551204000 true 12.12 0 12,12 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1012.67 0 1012,67 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:05:32 2019-02-26T06:51:23 2019-02-26T17:00:00 2019-02-26T19:00:00 120 1551207600 true 11.69 0 11,69 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1012.92 0 1012,92 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:05:32 2019-02-26T06:51:23 2019-02-26T18:00:00 2019-02-26T20:00:00 120 1551211200 true 11.32 0 11,32 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1013.06 0 1013,06 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:05:32 2019-02-26T06:51:23 2019-02-26T19:00:00 2019-02-26T21:00:00 120 1551214800 true 11.06 0 11,06 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1012.98 0 1012,98 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:05:32 2019-02-26T06:51:23 2019-02-26T20:00:00 2019-02-26T22:00:00 120 1551218400 true 10.86 0 10,86 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1012.81 0 1012,81 mb mb true 0.45 0 0,45 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-26T18:05:32 2019-02-26T06:51:23 2019-02-26T21:00:00 2019-02-26T23:00:00 120 1551222000 true 10.72 0 10,72 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1012.59 0 1012,59 mb mb true 0.62 0 0,62 % % 2019-02-25T22:00:00 2019-02-26T00:00:00 120 1551139200 Ανεμώδης όλη την ημέρα και νεφώσεις κατά περιόδους μέχρι το απόγευμα. Windy throughout the day and mostly cloudy until afternoon. 2019-02-26T04:51:23 2019-02-26T06:51:23 120 1551163883 2019-02-26T16:05:32 2019-02-26T18:05:32 120 1551204332 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0.53 0 0,53 % % 4 Τετάρτη false 50 false 2019-02-27T18:06:32 2019-02-27T06:50:02 true 11.14 0 11,14 °C °C true 8.56 0 8,56 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF Βόρειος ισχυρός - 6 BF N false false false 0 0 N30.png Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-27T18:06:32 2019-02-27T06:50:02 2019-02-26T22:00:00 2019-02-27T00:00:00 120 1551225600 true 10.66 0 10,66 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1012.36 0 1012,36 mb mb true 0.62 0 0,62 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:06:32 2019-02-27T06:50:02 2019-02-26T23:00:00 2019-02-27T01:00:00 120 1551229200 true 10.62 0 10,62 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1012.08 0 1012,08 mb mb true 0.52 0 0,52 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:06:32 2019-02-27T06:50:02 2019-02-27T00:00:00 2019-02-27T02:00:00 120 1551232800 true 10.56 0 10,56 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1011.78 0 1011,78 mb mb true 0.41 0 0,41 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:06:32 2019-02-27T06:50:02 2019-02-27T01:00:00 2019-02-27T03:00:00 120 1551236400 true 10.49 0 10,49 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0.28 0 0,28 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:06:32 2019-02-27T06:50:02 2019-02-27T02:00:00 2019-02-27T04:00:00 120 1551240000 true 10.44 0 10,44 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:06:32 2019-02-27T06:50:02 2019-02-27T03:00:00 2019-02-27T05:00:00 120 1551243600 true 10.48 0 10,48 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1010.73 0 1010,73 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:06:32 2019-02-27T06:50:02 2019-02-27T04:00:00 2019-02-27T06:00:00 120 1551247200 true 10.68 0 10,68 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1010.66 0 1010,66 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:06:32 2019-02-27T06:50:02 2019-02-27T05:00:00 2019-02-27T07:00:00 120 1551250800 true 10.92 0 10,92 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1010.74 0 1010,74 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-27T18:06:32 2019-02-27T06:50:02 2019-02-27T06:00:00 2019-02-27T08:00:00 120 1551254400 true 11.09 0 11,09 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-27T18:06:32 2019-02-27T06:50:02 2019-02-27T07:00:00 2019-02-27T09:00:00 120 1551258000 true 11.14 0 11,14 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1011.21 0 1011,21 mb mb true 0.21 0 0,21 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-02-27T18:06:32 2019-02-27T06:50:02 2019-02-27T08:00:00 2019-02-27T10:00:00 120 1551261600 true 11.12 0 11,12 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1011.65 0 1011,65 mb mb true 0.49 0 0,49 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-02-27T18:06:32 2019-02-27T06:50:02 2019-02-27T09:00:00 2019-02-27T11:00:00 120 1551265200 true 11.03 0 11,03 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1011.92 0 1011,92 mb mb true 0.68 0 0,68 % % Ελαφρύ αεράκι και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-27T18:06:32 2019-02-27T06:50:02 2019-02-27T10:00:00 2019-02-27T12:00:00 120 1551268800 true 11.02 0 11,02 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1011.89 0 1011,89 mb mb true 0.71 0 0,71 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-27T18:06:32 2019-02-27T06:50:02 2019-02-27T11:00:00 2019-02-27T13:00:00 120 1551272400 true 11.06 0 11,06 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1011.68 0 1011,68 mb mb true 0.66 0 0,66 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-27T18:06:32 2019-02-27T06:50:02 2019-02-27T12:00:00 2019-02-27T14:00:00 120 1551276000 true 11.04 0 11,04 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0.6 0 0,6 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:06:32 2019-02-27T06:50:02 2019-02-27T13:00:00 2019-02-27T15:00:00 120 1551279600 true 10.97 0 10,97 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0.55 0 0,55 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:06:32 2019-02-27T06:50:02 2019-02-27T14:00:00 2019-02-27T16:00:00 120 1551283200 true 10.86 0 10,86 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 62 0 62 % % true 1011.93 0 1011,93 mb mb true 0.49 0 0,49 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:06:32 2019-02-27T06:50:02 2019-02-27T15:00:00 2019-02-27T17:00:00 120 1551286800 true 10.64 0 10,64 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1012.28 0 1012,28 mb mb true 0.42 0 0,42 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:06:32 2019-02-27T06:50:02 2019-02-27T16:00:00 2019-02-27T18:00:00 120 1551290400 true 10.25 0 10,25 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1012.88 0 1012,88 mb mb true 0.36 0 0,36 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:06:32 2019-02-27T06:50:02 2019-02-27T17:00:00 2019-02-27T19:00:00 120 1551294000 true 9.77 0 9,77 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1013.64 0 1013,64 mb mb true 0.29 0 0,29 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:06:32 2019-02-27T06:50:02 2019-02-27T18:00:00 2019-02-27T20:00:00 120 1551297600 true 9.37 0 9,37 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1014.25 0 1014,25 mb mb true 0.21 0 0,21 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:06:32 2019-02-27T06:50:02 2019-02-27T19:00:00 2019-02-27T21:00:00 120 1551301200 true 9.06 0 9,06 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1014.65 0 1014,65 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:06:32 2019-02-27T06:50:02 2019-02-27T20:00:00 2019-02-27T22:00:00 120 1551304800 true 8.79 0 8,79 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1014.91 0 1014,91 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:06:32 2019-02-27T06:50:02 2019-02-27T21:00:00 2019-02-27T23:00:00 120 1551308400 true 8.56 0 8,56 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1015.09 0 1015,09 mb mb true 0 0 0 % % 2019-02-26T22:00:00 2019-02-27T00:00:00 120 1551225600 Ανεμώδης όλη την ημέρα και αραιή συννεφιά μέχρι το βραδυ. Windy throughout the day and partly cloudy until evening. 2019-02-27T04:50:02 2019-02-27T06:50:02 120 1551250202 2019-02-27T16:06:32 2019-02-27T18:06:32 120 1551290792 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0.32 0 0,32 % % 5 Πέμπτη false 50 false 2019-02-28T18:07:32 2019-02-28T06:48:40 true 11.52 0 11,52 °C °C true 8.34 0 8,34 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:07:32 2019-02-28T06:48:40 2019-02-27T22:00:00 2019-02-28T00:00:00 120 1551312000 true 8.41 0 8,41 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1015.19 0 1015,19 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:07:32 2019-02-28T06:48:40 2019-02-27T23:00:00 2019-02-28T01:00:00 120 1551315600 true 8.34 0 8,34 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:07:32 2019-02-28T06:48:40 2019-02-28T00:00:00 2019-02-28T02:00:00 120 1551319200 true 8.39 0 8,39 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1015.17 0 1015,17 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:07:32 2019-02-28T06:48:40 2019-02-28T01:00:00 2019-02-28T03:00:00 120 1551322800 true 8.47 0 8,47 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1015.07 0 1015,07 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:07:32 2019-02-28T06:48:40 2019-02-28T02:00:00 2019-02-28T04:00:00 120 1551326400 true 8.61 0 8,61 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1014.96 0 1014,96 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:07:32 2019-02-28T06:48:40 2019-02-28T03:00:00 2019-02-28T05:00:00 120 1551330000 true 8.72 0 8,72 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1014.98 0 1014,98 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:07:32 2019-02-28T06:48:40 2019-02-28T04:00:00 2019-02-28T06:00:00 120 1551333600 true 8.79 0 8,79 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:07:32 2019-02-28T06:48:40 2019-02-28T05:00:00 2019-02-28T07:00:00 120 1551337200 true 8.86 0 8,86 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1015.55 0 1015,55 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:07:32 2019-02-28T06:48:40 2019-02-28T06:00:00 2019-02-28T08:00:00 120 1551340800 true 9.01 0 9,01 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1015.91 0 1015,91 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:07:32 2019-02-28T06:48:40 2019-02-28T07:00:00 2019-02-28T09:00:00 120 1551344400 true 9.27 0 9,27 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1016.29 0 1016,29 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:07:32 2019-02-28T06:48:40 2019-02-28T08:00:00 2019-02-28T10:00:00 120 1551348000 true 9.63 0 9,63 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1016.66 0 1016,66 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:07:32 2019-02-28T06:48:40 2019-02-28T09:00:00 2019-02-28T11:00:00 120 1551351600 true 9.99 0 9,99 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1016.86 0 1016,86 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:07:32 2019-02-28T06:48:40 2019-02-28T10:00:00 2019-02-28T12:00:00 120 1551355200 true 10.33 0 10,33 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 63 0 63 % % true 1016.78 0 1016,78 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:07:32 2019-02-28T06:48:40 2019-02-28T11:00:00 2019-02-28T13:00:00 120 1551358800 true 10.68 0 10,68 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 62 0 62 % % true 1016.54 0 1016,54 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:07:32 2019-02-28T06:48:40 2019-02-28T12:00:00 2019-02-28T14:00:00 120 1551362400 true 10.93 0 10,93 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0102 0 0,0102 mm mm true 62 0 62 % % true 1016.32 0 1016,32 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:07:32 2019-02-28T06:48:40 2019-02-28T13:00:00 2019-02-28T15:00:00 120 1551366000 true 11.13 0 11,13 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 60 0 60 % % true 1016.25 0 1016,25 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:07:32 2019-02-28T06:48:40 2019-02-28T14:00:00 2019-02-28T16:00:00 120 1551369600 true 11.3 0 11,3 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1016.21 0 1016,21 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:07:32 2019-02-28T06:48:40 2019-02-28T15:00:00 2019-02-28T17:00:00 120 1551373200 true 11.38 0 11,38 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1016.29 0 1016,29 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:07:32 2019-02-28T06:48:40 2019-02-28T16:00:00 2019-02-28T18:00:00 120 1551376800 true 11.44 0 11,44 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1016.54 0 1016,54 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:07:32 2019-02-28T06:48:40 2019-02-28T17:00:00 2019-02-28T19:00:00 120 1551380400 true 11.5 0 11,5 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1016.92 0 1016,92 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:07:32 2019-02-28T06:48:40 2019-02-28T18:00:00 2019-02-28T20:00:00 120 1551384000 true 11.52 0 11,52 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1017.23 0 1017,23 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:07:32 2019-02-28T06:48:40 2019-02-28T19:00:00 2019-02-28T21:00:00 120 1551387600 true 11.49 0 11,49 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1017.44 0 1017,44 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:07:32 2019-02-28T06:48:40 2019-02-28T20:00:00 2019-02-28T22:00:00 120 1551391200 true 11.41 0 11,41 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1017.58 0 1017,58 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:07:32 2019-02-28T06:48:40 2019-02-28T21:00:00 2019-02-28T23:00:00 120 1551394800 true 11.33 0 11,33 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1017.64 0 1017,64 mb mb true 0 0 0 % % 2019-02-27T22:00:00 2019-02-28T00:00:00 120 1551312000 Ανεμώδης το πρωί. Windy in the morning. 2019-02-28T04:48:40 2019-02-28T06:48:40 120 1551336520 2019-02-28T16:07:32 2019-02-28T18:07:32 120 1551377252 true 0.0102 0 0,0102 mm mm true 0.05 0 0,05 % % 6 Παρασκευή false 1 false 2019-03-01T18:08:32 2019-03-01T06:47:17 true 14.73 0 14,73 °C °C true 11.31 0 11,31 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NNW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:08:32 2019-03-01T06:47:17 2019-02-28T22:00:00 2019-03-01T00:00:00 120 1551398400 true 11.31 0 11,31 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:08:32 2019-03-01T06:47:17 2019-02-28T23:00:00 2019-03-01T01:00:00 120 1551402000 true 11.34 0 11,34 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1017.45 0 1017,45 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:08:32 2019-03-01T06:47:17 2019-03-01T00:00:00 2019-03-01T02:00:00 120 1551405600 true 11.47 0 11,47 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1017.23 0 1017,23 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:08:32 2019-03-01T06:47:17 2019-03-01T01:00:00 2019-03-01T03:00:00 120 1551409200 true 11.56 0 11,56 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:08:32 2019-03-01T06:47:17 2019-03-01T02:00:00 2019-03-01T04:00:00 120 1551412800 true 11.68 0 11,68 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1016.49 0 1016,49 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:08:32 2019-03-01T06:47:17 2019-03-01T03:00:00 2019-03-01T05:00:00 120 1551416400 true 11.84 0 11,84 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1016.23 0 1016,23 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:08:32 2019-03-01T06:47:17 2019-03-01T04:00:00 2019-03-01T06:00:00 120 1551420000 true 12.09 0 12,09 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1016.24 0 1016,24 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:08:32 2019-03-01T06:47:17 2019-03-01T05:00:00 2019-03-01T07:00:00 120 1551423600 true 12.33 0 12,33 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1016.39 0 1016,39 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:08:32 2019-03-01T06:47:17 2019-03-01T06:00:00 2019-03-01T08:00:00 120 1551427200 true 12.59 0 12,59 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1016.53 0 1016,53 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:08:32 2019-03-01T06:47:17 2019-03-01T07:00:00 2019-03-01T09:00:00 120 1551430800 true 12.91 0 12,91 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1016.71 0 1016,71 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:08:32 2019-03-01T06:47:17 2019-03-01T08:00:00 2019-03-01T10:00:00 120 1551434400 true 13.22 0 13,22 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1016.88 0 1016,88 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:08:32 2019-03-01T06:47:17 2019-03-01T09:00:00 2019-03-01T11:00:00 120 1551438000 true 13.53 0 13,53 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1016.88 0 1016,88 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:08:32 2019-03-01T06:47:17 2019-03-01T10:00:00 2019-03-01T12:00:00 120 1551441600 true 13.77 0 13,77 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1016.61 0 1016,61 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:08:32 2019-03-01T06:47:17 2019-03-01T11:00:00 2019-03-01T13:00:00 120 1551445200 true 13.97 0 13,97 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1016.19 0 1016,19 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:08:32 2019-03-01T06:47:17 2019-03-01T12:00:00 2019-03-01T14:00:00 120 1551448800 true 14.17 0 14,17 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 N05.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1015.82 0 1015,82 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:08:32 2019-03-01T06:47:17 2019-03-01T13:00:00 2019-03-01T15:00:00 120 1551452400 true 14.39 0 14,39 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 N05.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1015.5 0 1015,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:08:32 2019-03-01T06:47:17 2019-03-01T14:00:00 2019-03-01T16:00:00 120 1551456000 true 14.61 0 14,61 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1015.22 0 1015,22 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:08:32 2019-03-01T06:47:17 2019-03-01T15:00:00 2019-03-01T17:00:00 120 1551459600 true 14.73 0 14,73 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1015.06 0 1015,06 mb mb true 0 0 0 % % 2019-02-28T22:00:00 2019-03-01T00:00:00 120 1551398400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-03-01T04:47:17 2019-03-01T06:47:17 120 1551422837 2019-03-01T16:08:32 2019-03-01T18:08:32 120 1551463712 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0 0 0 % %
sunny

Σήμερα

Βροχή μέχρι το απόγευμα, ξαναρχίζει το βραδυ.

12°c

windy

BF 5

deltiokairou

Μικρό νησί με μεγάλη ιστορία, οι Φούρνοι, είναι διάσπαρτοι με αρχαία ευρήματα από την εποχή των Ιώνων, τους κλασικούς και τους ελληνιστικούς χρόνους: Κυκλώπειο τείχος με ίχνη ακροπόλεως στο Λόφο του Άη Γιώργη, λείψανα αρχαίου ναού στο Καμάρι και ερείπια κατοικιών στο βυθό της θάλασσας, λατρευτικός βωμός του Ποσειδώνα στην Αγία Τριάδα της Χρυσομηλιάς, αρχαίο λατομείο στο Πετροκοπιό. Ιδανικό ορμητήριο για τους πειρατές του Μεσαίωνα, χάρις στα εκατοντάδες μικρά φιόρδ και τις αθέατες ακτές που έκρυβαν τα πλοία τους, οι Φούρνοι λέγονταν κάποτε «Κορσεοί νήσοι» από το κούρσεμα, την πειρατεία.
Ο κάθε ένας από τους οικισμούς του νησιού έχει το δικό του χαρακτήρα. Η Χώρα του νησιού, έχει τα πάντα: ταβέρνες, ζαχαροπλαστεία, καταστήματα με παραδοσιακά προϊόντα, ένα εργαστήριο εμφιάλωσης αναψυκτικών (η ντόπια πορτοκαλάδα είναι το αγαπημένο δροσιστικό όλων εδώ) και βέβαια φούρνους. Εδώ θα ξαποστάσετε στα καφενεία της κεντρικής πλατείας με τις ασπρισμένες μουριές, θα περιδιαβείτε τα γραφικά δρομάκια με τα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής σπίτια που είναι χτισμένα σε αναβαθμούς πάνω από το λιμάνι και θα απολαύσετε μια χαλαρωτική βόλτα στο «ζωηρό» λιμάνι με τα πολύχρωμα βαρκάκια.
Στο Καμπί, μόλις ένα χιλιόμετρο πιο πέρα, δίπλα στους τρεις ανεμόμυλους - σήμα κατατεθέν του νησιού - θα βρείτε περισσότερα νεόδμητα κτήρια που λειτουργούν ως ξενώνες. Η παραλία του, με ψιλή άμμο και σκιερά αρμυρίκια, είναι η εύκολη επιλογή για μπάνιο.
Όμως, η αληθινή αποκάλυψη είναι η Χρυσομηλιά. Μόλις 14 χιλιόμετρα από τη Χώρα, συνθέτει έναν παράδεισο ησυχίας με πολλές παραλίες ολόγυρα και το πιο γραφικό αλιευτικό καταφύγιο του Αιγαίου.
Η ακτογραμμή των Φούρνων, με τους αμέτρητους ορμίσκους και τα κανάλια που χώνονται σα μαχαίρια στην ξηρά, έχει μήκος 120 χιλιομέτρων. Ιδανικά αραξοβόλια για όλους τους καιρούς είναι το Καμάρι, το Ελιδάκι και το Μπαλί. Υπέροχες παραλίες για μπάνιο είναι η Ψιλή Άμμος, η Βλυχάδα και η Βιτσιλιά.
Μια βόλτα στη μικρή Θύμαινα και τη μαγευτική Κεραμιδού δεν πρέπει να παραλειφθεί από κανέναν επισκέπτη των Φούρνων. Ένα μικρό ανεξάρτητο νησί 150 κατοίκων, ανεπηρέαστο από την τουριστική εξέλιξη των τελευταίων δεκαετιών, προσφέρει απλόχερα εικόνες αυθεντικής ηρεμίας και γαλήνης σε όποιον επιλέξει να την εξερευνήσει.
Πριν αποχωριστείτε το νησί που σταμάτησε το χρόνο, μην αμελήσετε να πάρετε μαζί σας το περιζήτητο μέλι των Φούρνων, που χρωστάει τη φήμη του στο άφθονο θυμάρι και τη φασκομηλιά που ευδοκιμούν στο νησί, όπως επίσης και τα τυριά «του κεριού» και «της άλμης».

Πηγή: Visit Greece - The official website of the Greek Tourism Organisation