ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ

Η Φολέγανδρος (ή Πολύκανδρος) προσφέρει διακοπές απόλυτης χαλάρωσης σε ένα γνήσιο κυκλαδίτικο τοπίο, που έχει μείνει ανεπηρέαστο από την τουριστική ανάπτυξη. Σύμφωνα με τη μυθολογία, το νησί χρωστάει το όνομά του στο γιο του Μίνωα, Φολέγανδρο, επικεφαλής των πρώτων αποίκων του νησιού.

ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ

0 143 false 4 false 2019-02-23T18:09:42 2019-02-23T07:00:37 0.0 true 13 0 13 °C °C true 1011 0 1011 mb mb true 80 0 80 % % 2019-02-23T04:00:00 2019-02-23T06:00:00 120 1550901600 0 true 5 0 5 BF BF Νοτιοδυτικός μέτριος - 5 BF SW false false false 0 0 SW25.png Συννεφιά Overcast 0 Σάββατο false 9 false 2019-02-23T18:09:42 2019-02-23T07:00:37 true 13.22 0 13,22 °C °C true 12.16 0 12,16 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Νοτιοδυτικός ασθενής - 3 BF SW false false false 0 0 SW15.png Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-23T18:09:42 2019-02-23T07:00:37 2019-02-22T22:00:00 2019-02-23T00:00:00 120 1550880000 true 12.79 0 12,79 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0.2489 0 0,2489 mm mm true 77 0 77 % % true 1013.63 0 1013,63 mb mb true 0.67 0 0,67 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-23T18:09:42 2019-02-23T07:00:37 2019-02-22T23:00:00 2019-02-23T01:00:00 120 1550883600 true 12.7 0 12,7 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0.2108 0 0,2108 mm mm true 78 0 78 % % true 1013.14 0 1013,14 mb mb true 0.69 0 0,69 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-23T18:09:42 2019-02-23T07:00:37 2019-02-23T00:00:00 2019-02-23T02:00:00 120 1550887200 true 12.68 0 12,68 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0.1118 0 0,1118 mm mm true 78 0 78 % % true 1012.73 0 1012,73 mb mb true 0.7 0 0,7 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-23T18:09:42 2019-02-23T07:00:37 2019-02-23T01:00:00 2019-02-23T03:00:00 120 1550890800 true 12.6 0 12,6 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0.1854 0 0,1854 mm mm true 80 0 80 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0.81 0 0,81 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-23T18:09:42 2019-02-23T07:00:37 2019-02-23T02:00:00 2019-02-23T04:00:00 120 1550894400 true 12.57 0 12,57 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0.2032 0 0,2032 mm mm true 81 0 81 % % true 1011.54 0 1011,54 mb mb true 0.91 0 0,91 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-23T18:09:42 2019-02-23T07:00:37 2019-02-23T03:00:00 2019-02-23T05:00:00 120 1550898000 true 12.56 0 12,56 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0.2184 0 0,2184 mm mm true 81 0 81 % % true 1011.33 0 1011,33 mb mb true 0.85 0 0,85 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:09:42 2019-02-23T07:00:37 2019-02-23T04:00:00 2019-02-23T06:00:00 120 1550901600 true 12.6 0 12,6 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0.1854 0 0,1854 mm mm true 80 0 80 % % true 1011.06 0 1011,06 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-23T18:09:42 2019-02-23T07:00:37 2019-02-23T05:00:00 2019-02-23T07:00:00 120 1550905200 true 12.68 0 12,68 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0.1473 0 0,1473 mm mm true 78 0 78 % % true 1011.13 0 1011,13 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-23T18:09:42 2019-02-23T07:00:37 2019-02-23T06:00:00 2019-02-23T08:00:00 120 1550908800 true 12.66 0 12,66 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0.16 0 0,16 mm mm true 77 0 77 % % true 1011.43 0 1011,43 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-23T18:09:42 2019-02-23T07:00:37 2019-02-23T07:00:00 2019-02-23T09:00:00 120 1550912400 true 12.64 0 12,64 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0.1549 0 0,1549 mm mm true 77 0 77 % % true 1011.58 0 1011,58 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:09:42 2019-02-23T07:00:37 2019-02-23T08:00:00 2019-02-23T10:00:00 120 1550916000 true 12.56 0 12,56 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0.1956 0 0,1956 mm mm true 78 0 78 % % true 1011.95 0 1011,95 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:09:42 2019-02-23T07:00:37 2019-02-23T09:00:00 2019-02-23T11:00:00 120 1550919600 true 12.53 0 12,53 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.2616 0 0,2616 mm mm true 78 0 78 % % true 1012.24 0 1012,24 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:09:42 2019-02-23T07:00:37 2019-02-23T10:00:00 2019-02-23T12:00:00 120 1550923200 true 12.89 0 12,89 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.1829 0 0,1829 mm mm true 75 0 75 % % true 1012.33 0 1012,33 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:09:42 2019-02-23T07:00:37 2019-02-23T11:00:00 2019-02-23T13:00:00 120 1550926800 true 13.18 0 13,18 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.1346 0 0,1346 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.35 0 1012,35 mb mb true 1 0 1 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-23T18:09:42 2019-02-23T07:00:37 2019-02-23T12:00:00 2019-02-23T14:00:00 120 1550930400 true 13.08 0 13,08 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.127 0 0,127 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.42 0 1012,42 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:09:42 2019-02-23T07:00:37 2019-02-23T13:00:00 2019-02-23T15:00:00 120 1550934000 true 13.22 0 13,22 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.1295 0 0,1295 mm mm true 72 0 72 % % true 1012.59 0 1012,59 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:09:42 2019-02-23T07:00:37 2019-02-23T14:00:00 2019-02-23T16:00:00 120 1550937600 true 12.95 0 12,95 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.1854 0 0,1854 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.81 0 1012,81 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:09:42 2019-02-23T07:00:37 2019-02-23T15:00:00 2019-02-23T17:00:00 120 1550941200 true 12.43 0 12,43 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.1803 0 0,1803 mm mm true 76 0 76 % % true 1012.96 0 1012,96 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:09:42 2019-02-23T07:00:37 2019-02-23T16:00:00 2019-02-23T18:00:00 120 1550944800 true 12.45 0 12,45 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.3581 0 0,3581 mm mm true 77 0 77 % % true 1013.47 0 1013,47 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:09:42 2019-02-23T07:00:37 2019-02-23T17:00:00 2019-02-23T19:00:00 120 1550948400 true 12.36 0 12,36 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.4648 0 0,4648 mm mm true 78 0 78 % % true 1013.93 0 1013,93 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:09:42 2019-02-23T07:00:37 2019-02-23T18:00:00 2019-02-23T20:00:00 120 1550952000 true 12.16 0 12,16 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0.3531 0 0,3531 mm mm true 81 0 81 % % true 1014.05 0 1014,05 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:09:42 2019-02-23T07:00:37 2019-02-23T19:00:00 2019-02-23T21:00:00 120 1550955600 true 12.44 0 12,44 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0.442 0 0,442 mm mm true 81 0 81 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:09:42 2019-02-23T07:00:37 2019-02-23T20:00:00 2019-02-23T22:00:00 120 1550959200 true 12.53 0 12,53 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0.3429 0 0,3429 mm mm true 82 0 82 % % true 1015.01 0 1015,01 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:09:42 2019-02-23T07:00:37 2019-02-23T21:00:00 2019-02-23T23:00:00 120 1550962800 true 12.42 0 12,42 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0.6121 0 0,6121 mm mm true 84 0 84 % % true 1014.84 0 1014,84 mb mb true 1 0 1 % % 2019-02-22T22:00:00 2019-02-23T00:00:00 120 1550880000 Ασθενής βροχή κατα τη διάρκεια της νύχτας. Light rain overnight. 2019-02-23T05:00:37 2019-02-23T07:00:37 120 1550905237 2019-02-23T16:09:42 2019-02-23T18:09:42 120 1550945382 true 0.6121 0 0,6121 mm mm true 0.94 0 0,94 % % 1 Κυριακή false 9 false 2019-02-24T18:10:41 2019-02-24T06:59:21 true 13.69 0 13,69 °C °C true 11.77 0 11,77 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Ανατολικός σχεδόν μέτριος - 4 BF E false false false 0 0 E20.png Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:10:41 2019-02-24T06:59:21 2019-02-23T22:00:00 2019-02-24T00:00:00 120 1550966400 true 12.68 0 12,68 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.4267 0 0,4267 mm mm true 82 0 82 % % true 1015.46 0 1015,46 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:10:41 2019-02-24T06:59:21 2019-02-23T23:00:00 2019-02-24T01:00:00 120 1550970000 true 12.73 0 12,73 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.6833 0 0,6833 mm mm true 82 0 82 % % true 1015.59 0 1015,59 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:10:41 2019-02-24T06:59:21 2019-02-24T00:00:00 2019-02-24T02:00:00 120 1550973600 true 12.63 0 12,63 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 1.11 0 1,11 mm mm true 82 0 82 % % true 1015.08 0 1015,08 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:10:41 2019-02-24T06:59:21 2019-02-24T01:00:00 2019-02-24T03:00:00 120 1550977200 true 12.87 0 12,87 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.9144 0 0,9144 mm mm true 79 0 79 % % true 1015.73 0 1015,73 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:10:41 2019-02-24T06:59:21 2019-02-24T02:00:00 2019-02-24T04:00:00 120 1550980800 true 12.94 0 12,94 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.7823 0 0,7823 mm mm true 77 0 77 % % true 1015.76 0 1015,76 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-24T18:10:41 2019-02-24T06:59:21 2019-02-24T03:00:00 2019-02-24T05:00:00 120 1550984400 true 12.78 0 12,78 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.701 0 0,701 mm mm true 77 0 77 % % true 1015.31 0 1015,31 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:10:41 2019-02-24T06:59:21 2019-02-24T04:00:00 2019-02-24T06:00:00 120 1550988000 true 13.14 0 13,14 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.4699 0 0,4699 mm mm true 74 0 74 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:10:41 2019-02-24T06:59:21 2019-02-24T05:00:00 2019-02-24T07:00:00 120 1550991600 true 13.27 0 13,27 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.3251 0 0,3251 mm mm true 72 0 72 % % true 1016.63 0 1016,63 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:10:41 2019-02-24T06:59:21 2019-02-24T06:00:00 2019-02-24T08:00:00 120 1550995200 true 13.32 0 13,32 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.1981 0 0,1981 mm mm true 73 0 73 % % true 1016.33 0 1016,33 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:10:41 2019-02-24T06:59:21 2019-02-24T07:00:00 2019-02-24T09:00:00 120 1550998800 true 13.53 0 13,53 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.1727 0 0,1727 mm mm true 72 0 72 % % true 1017.56 0 1017,56 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:10:41 2019-02-24T06:59:21 2019-02-24T08:00:00 2019-02-24T10:00:00 120 1551002400 true 13.65 0 13,65 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.1143 0 0,1143 mm mm true 72 0 72 % % true 1018.04 0 1018,04 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:10:41 2019-02-24T06:59:21 2019-02-24T09:00:00 2019-02-24T11:00:00 120 1551006000 true 13.64 0 13,64 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.1499 0 0,1499 mm mm true 75 0 75 % % true 1017.54 0 1017,54 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:10:41 2019-02-24T06:59:21 2019-02-24T10:00:00 2019-02-24T12:00:00 120 1551009600 true 13.69 0 13,69 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.1397 0 0,1397 mm mm true 75 0 75 % % true 1018.27 0 1018,27 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-02-24T18:10:41 2019-02-24T06:59:21 2019-02-24T11:00:00 2019-02-24T13:00:00 120 1551013200 true 13.6 0 13,6 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.2464 0 0,2464 mm mm true 78 0 78 % % true 1018.05 0 1018,05 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:10:41 2019-02-24T06:59:21 2019-02-24T12:00:00 2019-02-24T14:00:00 120 1551016800 true 13.39 0 13,39 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 E25.png true 0.7417 0 0,7417 mm mm true 80 0 80 % % true 1017.08 0 1017,08 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-02-24T18:10:41 2019-02-24T06:59:21 2019-02-24T13:00:00 2019-02-24T15:00:00 120 1551020400 true 13.32 0 13,32 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 E25.png true 0.381 0 0,381 mm mm true 82 0 82 % % true 1017.61 0 1017,61 mb mb true 0.91 0 0,91 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:10:41 2019-02-24T06:59:21 2019-02-24T14:00:00 2019-02-24T16:00:00 120 1551024000 true 13.17 0 13,17 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 E25.png true 0.3937 0 0,3937 mm mm true 83 0 83 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:10:41 2019-02-24T06:59:21 2019-02-24T15:00:00 2019-02-24T17:00:00 120 1551027600 true 12.95 0 12,95 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 E25.png true 0.8661 0 0,8661 mm mm true 84 0 84 % % true 1016.65 0 1016,65 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-24T18:10:41 2019-02-24T06:59:21 2019-02-24T16:00:00 2019-02-24T18:00:00 120 1551031200 true 12.62 0 12,62 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 E30.png true 0.6325 0 0,6325 mm mm true 88 0 88 % % true 1017.54 0 1017,54 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Ασθενής βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-24T18:10:41 2019-02-24T06:59:21 2019-02-24T17:00:00 2019-02-24T19:00:00 120 1551034800 true 12.29 0 12,29 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 1.0617 0 1,0617 mm mm true 91 0 91 % % true 1017.9 0 1017,9 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-24T18:10:41 2019-02-24T06:59:21 2019-02-24T18:00:00 2019-02-24T20:00:00 120 1551038400 true 12.04 0 12,04 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 1.9634 0 1,9634 mm mm true 93 0 93 % % true 1017.53 0 1017,53 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-24T18:10:41 2019-02-24T06:59:21 2019-02-24T19:00:00 2019-02-24T21:00:00 120 1551042000 true 11.89 0 11,89 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 1.8517 0 1,8517 mm mm true 94 0 94 % % true 1018.35 0 1018,35 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-24T18:10:41 2019-02-24T06:59:21 2019-02-24T20:00:00 2019-02-24T22:00:00 120 1551045600 true 11.77 0 11,77 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 2.0066 0 2,0066 mm mm true 95 0 95 % % true 1018.46 0 1018,46 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-24T18:10:41 2019-02-24T06:59:21 2019-02-24T21:00:00 2019-02-24T23:00:00 120 1551049200 true 11.8 0 11,8 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 2.4613 0 2,4613 mm mm true 96 0 96 % % true 1017.99 0 1017,99 mb mb true 1 0 1 % % 2019-02-23T22:00:00 2019-02-24T00:00:00 120 1550966400 Βροχή και ανεμώδης από το βραδυ. Rain and windy starting in the evening. 2019-02-24T04:59:21 2019-02-24T06:59:21 120 1550991561 2019-02-24T16:10:41 2019-02-24T18:10:41 120 1551031841 true 2.4613 0 2,4613 mm mm true 0.97 0 0,97 % % 2 Δευτέρα false 9 false 2019-02-25T18:11:40 2019-02-25T06:58:04 true 12.24 0 12,24 °C °C true 10.72 0 10,72 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF Bορειοανατολικός σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF NE false false false 0 0 NE35.png Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-25T18:11:40 2019-02-25T06:58:04 2019-02-24T22:00:00 2019-02-25T00:00:00 120 1551052800 true 11.51 0 11,51 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 2.0955 0 2,0955 mm mm true 96 0 96 % % true 1018.41 0 1018,41 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-25T18:11:40 2019-02-25T06:58:04 2019-02-24T23:00:00 2019-02-25T01:00:00 120 1551056400 true 11.38 0 11,38 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 2.0371 0 2,0371 mm mm true 96 0 96 % % true 1018.23 0 1018,23 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-25T18:11:40 2019-02-25T06:58:04 2019-02-25T00:00:00 2019-02-25T02:00:00 120 1551060000 true 11.55 0 11,55 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 2.1336 0 2,1336 mm mm true 98 0 98 % % true 1017.36 0 1017,36 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-25T18:11:40 2019-02-25T06:58:04 2019-02-25T01:00:00 2019-02-25T03:00:00 120 1551063600 true 11.33 0 11,33 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 1.5672 0 1,5672 mm mm true 95 0 95 % % true 1017.39 0 1017,39 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Ασθενής βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-25T18:11:40 2019-02-25T06:58:04 2019-02-25T02:00:00 2019-02-25T04:00:00 120 1551067200 true 11.4 0 11,4 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 1.2421 0 1,2421 mm mm true 95 0 95 % % true 1016.74 0 1016,74 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-25T18:11:40 2019-02-25T06:58:04 2019-02-25T03:00:00 2019-02-25T05:00:00 120 1551070800 true 11.68 0 11,68 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 1.463 0 1,463 mm mm true 97 0 97 % % true 1015.68 0 1015,68 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-25T18:11:40 2019-02-25T06:58:04 2019-02-25T04:00:00 2019-02-25T06:00:00 120 1551074400 true 11.52 0 11,52 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.8865 0 0,8865 mm mm true 92 0 92 % % true 1016.23 0 1016,23 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-25T18:11:40 2019-02-25T06:58:04 2019-02-25T05:00:00 2019-02-25T07:00:00 120 1551078000 true 11.58 0 11,58 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.823 0 0,823 mm mm true 90 0 90 % % true 1016.37 0 1016,37 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-25T18:11:40 2019-02-25T06:58:04 2019-02-25T06:00:00 2019-02-25T08:00:00 120 1551081600 true 11.94 0 11,94 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.9601 0 0,9601 mm mm true 90 0 90 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:11:40 2019-02-25T06:58:04 2019-02-25T07:00:00 2019-02-25T09:00:00 120 1551085200 true 11.78 0 11,78 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.6147 0 0,6147 mm mm true 86 0 86 % % true 1016.59 0 1016,59 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:11:40 2019-02-25T06:58:04 2019-02-25T08:00:00 2019-02-25T10:00:00 120 1551088800 true 11.92 0 11,92 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.447 0 0,447 mm mm true 84 0 84 % % true 1016.65 0 1016,65 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:11:40 2019-02-25T06:58:04 2019-02-25T09:00:00 2019-02-25T11:00:00 120 1551092400 true 12.24 0 12,24 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.6655 0 0,6655 mm mm true 84 0 84 % % true 1014.89 0 1014,89 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:11:40 2019-02-25T06:58:04 2019-02-25T10:00:00 2019-02-25T12:00:00 120 1551096000 true 12.11 0 12,11 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.4394 0 0,4394 mm mm true 82 0 82 % % true 1015.92 0 1015,92 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:11:40 2019-02-25T06:58:04 2019-02-25T11:00:00 2019-02-25T13:00:00 120 1551099600 true 12.06 0 12,06 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.6325 0 0,6325 mm mm true 83 0 83 % % true 1015.12 0 1015,12 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και επικίνδυνα ανεμώδης false 9 false 2019-02-25T18:11:40 2019-02-25T06:58:04 2019-02-25T12:00:00 2019-02-25T14:00:00 120 1551103200 true 11.9 0 11,9 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 1.077 0 1,077 mm mm true 87 0 87 % % true 1012.71 0 1012,71 mb mb true 1 0 1 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:11:40 2019-02-25T06:58:04 2019-02-25T13:00:00 2019-02-25T15:00:00 120 1551106800 true 11.93 0 11,93 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 0.6198 0 0,6198 mm mm true 85 0 85 % % true 1014.17 0 1014,17 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:11:40 2019-02-25T06:58:04 2019-02-25T14:00:00 2019-02-25T16:00:00 120 1551110400 true 11.84 0 11,84 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.4166 0 0,4166 mm mm true 86 0 86 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Ασθενής βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-25T18:11:40 2019-02-25T06:58:04 2019-02-25T15:00:00 2019-02-25T17:00:00 120 1551114000 true 11.67 0 11,67 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.9728 0 0,9728 mm mm true 90 0 90 % % true 1011.93 0 1011,93 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-25T18:11:40 2019-02-25T06:58:04 2019-02-25T16:00:00 2019-02-25T18:00:00 120 1551117600 true 11.54 0 11,54 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.3302 0 0,3302 mm mm true 88 0 88 % % true 1014.14 0 1014,14 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:11:40 2019-02-25T06:58:04 2019-02-25T17:00:00 2019-02-25T19:00:00 120 1551121200 true 11.33 0 11,33 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.4115 0 0,4115 mm mm true 89 0 89 % % true 1014.44 0 1014,44 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και ομιχλώδης false 50 false 2019-02-25T18:11:40 2019-02-25T06:58:04 2019-02-25T18:00:00 2019-02-25T20:00:00 120 1551124800 true 11.56 0 11,56 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.5436 0 0,5436 mm mm true 91 0 91 % % true 1011.84 0 1011,84 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:11:40 2019-02-25T06:58:04 2019-02-25T19:00:00 2019-02-25T21:00:00 120 1551128400 true 10.97 0 10,97 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.5182 0 0,5182 mm mm true 90 0 90 % % true 1014.82 0 1014,82 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:11:40 2019-02-25T06:58:04 2019-02-25T20:00:00 2019-02-25T22:00:00 120 1551132000 true 10.72 0 10,72 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.508 0 0,508 mm mm true 91 0 91 % % true 1014.91 0 1014,91 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:11:40 2019-02-25T06:58:04 2019-02-25T21:00:00 2019-02-25T23:00:00 120 1551135600 true 11.32 0 11,32 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.4318 0 0,4318 mm mm true 92 0 92 % % true 1012.05 0 1012,05 mb mb true 1 0 1 % % 2019-02-24T22:00:00 2019-02-25T00:00:00 120 1551052800 Βροχή το πρωί και ανεμώδης όλη την ημέρα. Rain in the morning and windy throughout the day. 2019-02-25T04:58:04 2019-02-25T06:58:04 120 1551077884 2019-02-25T16:11:40 2019-02-25T18:11:40 120 1551118300 true 2.1336 0 2,1336 mm mm true 0.98 0 0,98 % % 3 Τρίτη false 50 false 2019-02-26T18:12:39 2019-02-26T06:56:46 true 11.27 0 11,27 °C °C true 9.76 0 9,76 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF Βόρειος σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF N false false false 0 0 N35.png Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:12:39 2019-02-26T06:56:46 2019-02-25T22:00:00 2019-02-26T00:00:00 120 1551139200 true 10.29 0 10,29 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.2718 0 0,2718 mm mm true 92 0 92 % % true 1014.85 0 1014,85 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:12:39 2019-02-26T06:56:46 2019-02-25T23:00:00 2019-02-26T01:00:00 120 1551142800 true 10.12 0 10,12 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.1168 0 0,1168 mm mm true 92 0 92 % % true 1014.71 0 1014,71 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:12:39 2019-02-26T06:56:46 2019-02-26T00:00:00 2019-02-26T02:00:00 120 1551146400 true 10.89 0 10,89 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.1067 0 0,1067 mm mm true 92 0 92 % % true 1012.15 0 1012,15 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:12:39 2019-02-26T06:56:46 2019-02-26T01:00:00 2019-02-26T03:00:00 120 1551150000 true 9.91 0 9,91 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0.033 0 0,033 mm mm true 92 0 92 % % true 1014.37 0 1014,37 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:12:39 2019-02-26T06:56:46 2019-02-26T02:00:00 2019-02-26T04:00:00 120 1551153600 true 9.86 0 9,86 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0.0305 0 0,0305 mm mm true 92 0 92 % % true 1014.18 0 1014,18 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:12:39 2019-02-26T06:56:46 2019-02-26T03:00:00 2019-02-26T05:00:00 120 1551157200 true 10.58 0 10,58 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0.3251 0 0,3251 mm mm true 92 0 92 % % true 1012.33 0 1012,33 mb mb true 1 0 1 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:12:39 2019-02-26T06:56:46 2019-02-26T04:00:00 2019-02-26T06:00:00 120 1551160800 true 9.76 0 9,76 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0.0178 0 0,0178 mm mm true 91 0 91 % % true 1014.25 0 1014,25 mb mb true 1 0 1 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:12:39 2019-02-26T06:56:46 2019-02-26T05:00:00 2019-02-26T07:00:00 120 1551164400 true 9.8 0 9,8 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 90 0 90 % % true 1014.54 0 1014,54 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:12:39 2019-02-26T06:56:46 2019-02-26T06:00:00 2019-02-26T08:00:00 120 1551168000 true 10.47 0 10,47 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0.0203 0 0,0203 mm mm true 90 0 90 % % true 1013.87 0 1013,87 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:12:39 2019-02-26T06:56:46 2019-02-26T07:00:00 2019-02-26T09:00:00 120 1551171600 true 10.16 0 10,16 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 87 0 87 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:12:39 2019-02-26T06:56:46 2019-02-26T08:00:00 2019-02-26T10:00:00 120 1551175200 true 10.53 0 10,53 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 84 0 84 % % true 1015.57 0 1015,57 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-26T18:12:39 2019-02-26T06:56:46 2019-02-26T09:00:00 2019-02-26T11:00:00 120 1551178800 true 10.99 0 10,99 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0.0178 0 0,0178 mm mm true 84 0 84 % % true 1015.29 0 1015,29 mb mb true 0.91 0 0,91 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-26T18:12:39 2019-02-26T06:56:46 2019-02-26T10:00:00 2019-02-26T12:00:00 120 1551182400 true 11.06 0 11,06 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1015.77 0 1015,77 mb mb true 0.79 0 0,79 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-26T18:12:39 2019-02-26T06:56:46 2019-02-26T11:00:00 2019-02-26T13:00:00 120 1551186000 true 11.19 0 11,19 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1015.59 0 1015,59 mb mb true 0.68 0 0,68 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-26T18:12:39 2019-02-26T06:56:46 2019-02-26T12:00:00 2019-02-26T14:00:00 120 1551189600 true 11.27 0 11,27 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0.0203 0 0,0203 mm mm true 80 0 80 % % true 1015.11 0 1015,11 mb mb true 0.86 0 0,86 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:12:39 2019-02-26T06:56:46 2019-02-26T13:00:00 2019-02-26T15:00:00 120 1551193200 true 11.19 0 11,19 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1015.34 0 1015,34 mb mb true 0.39 0 0,39 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:12:39 2019-02-26T06:56:46 2019-02-26T14:00:00 2019-02-26T16:00:00 120 1551196800 true 11.11 0 11,11 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1015.27 0 1015,27 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:12:39 2019-02-26T06:56:46 2019-02-26T15:00:00 2019-02-26T17:00:00 120 1551200400 true 11.24 0 11,24 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0.0102 0 0,0102 mm mm true 79 0 79 % % true 1015.05 0 1015,05 mb mb true 0.59 0 0,59 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:12:39 2019-02-26T06:56:46 2019-02-26T16:00:00 2019-02-26T18:00:00 120 1551204000 true 10.92 0 10,92 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1015.34 0 1015,34 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:12:39 2019-02-26T06:56:46 2019-02-26T17:00:00 2019-02-26T19:00:00 120 1551207600 true 10.81 0 10,81 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1015.5 0 1015,5 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:12:39 2019-02-26T06:56:46 2019-02-26T18:00:00 2019-02-26T20:00:00 120 1551211200 true 11.09 0 11,09 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0.0127 0 0,0127 mm mm true 78 0 78 % % true 1016.08 0 1016,08 mb mb true 0.46 0 0,46 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:12:39 2019-02-26T06:56:46 2019-02-26T19:00:00 2019-02-26T21:00:00 120 1551214800 true 11.02 0 11,02 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1015.56 0 1015,56 mb mb true 0.12 0 0,12 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:12:39 2019-02-26T06:56:46 2019-02-26T20:00:00 2019-02-26T22:00:00 120 1551218400 true 11.27 0 11,27 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1015.44 0 1015,44 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:12:39 2019-02-26T06:56:46 2019-02-26T21:00:00 2019-02-26T23:00:00 120 1551222000 true 11.22 0 11,22 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1016.22 0 1016,22 mb mb true 0.04 0 0,04 % % 2019-02-25T22:00:00 2019-02-26T00:00:00 120 1551139200 Ανεμώδης όλη την ημέρα και νεφώσεις κατά περιόδους μέχρι το απόγευμα. Windy throughout the day and mostly cloudy until afternoon. 2019-02-26T04:56:46 2019-02-26T06:56:46 120 1551164206 2019-02-26T16:12:39 2019-02-26T18:12:39 120 1551204759 true 0.3251 0 0,3251 mm mm true 0.68 0 0,68 % % 4 Τετάρτη false 50 false 2019-02-27T18:13:37 2019-02-27T06:55:27 true 11.88 0 11,88 °C °C true 10.11 0 10,11 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF Βορειοδυτικός ισχυρός - 6 BF NNW false false false 0 0 NW30.png Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:13:37 2019-02-27T06:55:27 2019-02-26T22:00:00 2019-02-27T00:00:00 120 1551225600 true 11.5 0 11,5 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1014.87 0 1014,87 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:13:37 2019-02-27T06:55:27 2019-02-26T23:00:00 2019-02-27T01:00:00 120 1551229200 true 11.36 0 11,36 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1014.38 0 1014,38 mb mb true 0.25 0 0,25 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:13:37 2019-02-27T06:55:27 2019-02-27T00:00:00 2019-02-27T02:00:00 120 1551232800 true 11.09 0 11,09 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-27T18:13:37 2019-02-27T06:55:27 2019-02-27T01:00:00 2019-02-27T03:00:00 120 1551236400 true 11.03 0 11,03 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1013.31 0 1013,31 mb mb true 0.22 0 0,22 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-27T18:13:37 2019-02-27T06:55:27 2019-02-27T02:00:00 2019-02-27T04:00:00 120 1551240000 true 11.01 0 11,01 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1012.73 0 1012,73 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:13:37 2019-02-27T06:55:27 2019-02-27T03:00:00 2019-02-27T05:00:00 120 1551243600 true 10.68 0 10,68 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0102 0 0,0102 mm mm true 76 0 76 % % true 1013.87 0 1013,87 mb mb true 0.38 0 0,38 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-27T18:13:37 2019-02-27T06:55:27 2019-02-27T04:00:00 2019-02-27T06:00:00 120 1551247200 true 11.17 0 11,17 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1011.97 0 1011,97 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-27T18:13:37 2019-02-27T06:55:27 2019-02-27T05:00:00 2019-02-27T07:00:00 120 1551250800 true 11.34 0 11,34 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1011.82 0 1011,82 mb mb true 0 0 0 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-02-27T18:13:37 2019-02-27T06:55:27 2019-02-27T06:00:00 2019-02-27T08:00:00 120 1551254400 true 11.2 0 11,2 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1013.51 0 1013,51 mb mb true 0.29 0 0,29 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-27T18:13:37 2019-02-27T06:55:27 2019-02-27T07:00:00 2019-02-27T09:00:00 120 1551258000 true 11.78 0 11,78 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1011.78 0 1011,78 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-27T18:13:37 2019-02-27T06:55:27 2019-02-27T08:00:00 2019-02-27T10:00:00 120 1551261600 true 11.88 0 11,88 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1011.91 0 1011,91 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-27T18:13:37 2019-02-27T06:55:27 2019-02-27T09:00:00 2019-02-27T11:00:00 120 1551265200 true 11.55 0 11,55 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1014.05 0 1014,05 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-02-27T18:13:37 2019-02-27T06:55:27 2019-02-27T10:00:00 2019-02-27T12:00:00 120 1551268800 true 11.69 0 11,69 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 64 0 64 % % true 1011.66 0 1011,66 mb mb true 0.28 0 0,28 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-02-27T18:13:37 2019-02-27T06:55:27 2019-02-27T11:00:00 2019-02-27T13:00:00 120 1551272400 true 11.42 0 11,42 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0279 0 0,0279 mm mm true 68 0 68 % % true 1011.27 0 1011,27 mb mb true 0.28 0 0,28 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:13:37 2019-02-27T06:55:27 2019-02-27T12:00:00 2019-02-27T14:00:00 120 1551276000 true 11.07 0 11,07 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0406 0 0,0406 mm mm true 71 0 71 % % true 1013.52 0 1013,52 mb mb true 0.24 0 0,24 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:13:37 2019-02-27T06:55:27 2019-02-27T13:00:00 2019-02-27T15:00:00 120 1551279600 true 10.88 0 10,88 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0864 0 0,0864 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.02 0 1011,02 mb mb true 0.5 0 0,5 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-27T18:13:37 2019-02-27T06:55:27 2019-02-27T14:00:00 2019-02-27T16:00:00 120 1551283200 true 10.71 0 10,71 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.1041 0 0,1041 mm mm true 69 0 69 % % true 1011.15 0 1011,15 mb mb true 0.73 0 0,73 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-27T18:13:37 2019-02-27T06:55:27 2019-02-27T15:00:00 2019-02-27T17:00:00 120 1551286800 true 10.5 0 10,5 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0.0483 0 0,0483 mm mm true 68 0 68 % % true 1013.87 0 1013,87 mb mb true 0.6 0 0,6 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-27T18:13:37 2019-02-27T06:55:27 2019-02-27T16:00:00 2019-02-27T18:00:00 120 1551290400 true 10.52 0 10,52 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0686 0 0,0686 mm mm true 67 0 67 % % true 1011.82 0 1011,82 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-27T18:13:37 2019-02-27T06:55:27 2019-02-27T17:00:00 2019-02-27T19:00:00 120 1551294000 true 10.48 0 10,48 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0254 0 0,0254 mm mm true 67 0 67 % % true 1012.36 0 1012,36 mb mb true 0.91 0 0,91 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:13:37 2019-02-27T06:55:27 2019-02-27T18:00:00 2019-02-27T20:00:00 120 1551297600 true 10.26 0 10,26 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1015.41 0 1015,41 mb mb true 0.31 0 0,31 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-27T18:13:37 2019-02-27T06:55:27 2019-02-27T19:00:00 2019-02-27T21:00:00 120 1551301200 true 10.38 0 10,38 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1013.13 0 1013,13 mb mb true 0.6 0 0,6 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:13:37 2019-02-27T06:55:27 2019-02-27T20:00:00 2019-02-27T22:00:00 120 1551304800 true 10.28 0 10,28 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 67 0 67 % % true 1013.37 0 1013,37 mb mb true 0.28 0 0,28 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:13:37 2019-02-27T06:55:27 2019-02-27T21:00:00 2019-02-27T23:00:00 120 1551308400 true 10.11 0 10,11 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1015.96 0 1015,96 mb mb true 0.02 0 0,02 % % 2019-02-26T22:00:00 2019-02-27T00:00:00 120 1551225600 Ανεμώδης και αραιή συννεφιά από το απόγευμα. Windy and partly cloudy starting in the afternoon. 2019-02-27T04:55:27 2019-02-27T06:55:27 120 1551250527 2019-02-27T16:13:37 2019-02-27T18:13:37 120 1551291217 true 0.1041 0 0,1041 mm mm true 0.31 0 0,31 % % 5 Πέμπτη false 50 false 2019-02-28T18:14:34 2019-02-28T06:54:08 true 11.54 0 11,54 °C °C true 9.46 0 9,46 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βόρειος μέτριος - 5 BF N false false false 0 0 N25.png Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:14:34 2019-02-28T06:54:08 2019-02-27T22:00:00 2019-02-28T00:00:00 120 1551312000 true 10.04 0 10,04 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 67 0 67 % % true 1013.55 0 1013,55 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:14:34 2019-02-28T06:54:08 2019-02-27T23:00:00 2019-02-28T01:00:00 120 1551315600 true 9.97 0 9,97 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:14:34 2019-02-28T06:54:08 2019-02-28T00:00:00 2019-02-28T02:00:00 120 1551319200 true 9.71 0 9,71 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1015.67 0 1015,67 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:14:34 2019-02-28T06:54:08 2019-02-28T01:00:00 2019-02-28T03:00:00 120 1551322800 true 9.79 0 9,79 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1013.29 0 1013,29 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:14:34 2019-02-28T06:54:08 2019-02-28T02:00:00 2019-02-28T04:00:00 120 1551326400 true 9.62 0 9,62 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1013.14 0 1013,14 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:14:34 2019-02-28T06:54:08 2019-02-28T03:00:00 2019-02-28T05:00:00 120 1551330000 true 9.59 0 9,59 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1015.44 0 1015,44 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:14:34 2019-02-28T06:54:08 2019-02-28T04:00:00 2019-02-28T06:00:00 120 1551333600 true 9.46 0 9,46 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1013.41 0 1013,41 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:14:34 2019-02-28T06:54:08 2019-02-28T05:00:00 2019-02-28T07:00:00 120 1551337200 true 9.48 0 9,48 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1013.84 0 1013,84 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:14:34 2019-02-28T06:54:08 2019-02-28T06:00:00 2019-02-28T08:00:00 120 1551340800 true 9.84 0 9,84 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:14:34 2019-02-28T06:54:08 2019-02-28T07:00:00 2019-02-28T09:00:00 120 1551344400 true 9.63 0 9,63 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1014.87 0 1014,87 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:14:34 2019-02-28T06:54:08 2019-02-28T08:00:00 2019-02-28T10:00:00 120 1551348000 true 9.72 0 9,72 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1015.48 0 1015,48 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-28T18:14:34 2019-02-28T06:54:08 2019-02-28T09:00:00 2019-02-28T11:00:00 120 1551351600 true 10.39 0 10,39 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 69 0 69 % % true 1017.41 0 1017,41 mb mb true 0.32 0 0,32 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:14:34 2019-02-28T06:54:08 2019-02-28T10:00:00 2019-02-28T12:00:00 120 1551355200 true 9.85 0 9,85 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:14:34 2019-02-28T06:54:08 2019-02-28T11:00:00 2019-02-28T13:00:00 120 1551358800 true 9.82 0 9,82 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-02-28T18:14:34 2019-02-28T06:54:08 2019-02-28T12:00:00 2019-02-28T14:00:00 120 1551362400 true 10.56 0 10,56 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 71 0 71 % % true 1017.13 0 1017,13 mb mb true 0.25 0 0,25 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:14:34 2019-02-28T06:54:08 2019-02-28T13:00:00 2019-02-28T15:00:00 120 1551366000 true 9.68 0 9,68 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1016.26 0 1016,26 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:14:34 2019-02-28T06:54:08 2019-02-28T14:00:00 2019-02-28T16:00:00 120 1551369600 true 9.6 0 9,6 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1016.42 0 1016,42 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:14:34 2019-02-28T06:54:08 2019-02-28T15:00:00 2019-02-28T17:00:00 120 1551373200 true 10.92 0 10,92 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1016.99 0 1016,99 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:14:34 2019-02-28T06:54:08 2019-02-28T16:00:00 2019-02-28T18:00:00 120 1551376800 true 9.61 0 9,61 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1017.01 0 1017,01 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:14:34 2019-02-28T06:54:08 2019-02-28T17:00:00 2019-02-28T19:00:00 120 1551380400 true 9.61 0 9,61 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1017.45 0 1017,45 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:14:34 2019-02-28T06:54:08 2019-02-28T18:00:00 2019-02-28T20:00:00 120 1551384000 true 11.21 0 11,21 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1017.41 0 1017,41 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:14:34 2019-02-28T06:54:08 2019-02-28T19:00:00 2019-02-28T21:00:00 120 1551387600 true 9.64 0 9,64 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1018.08 0 1018,08 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:14:34 2019-02-28T06:54:08 2019-02-28T20:00:00 2019-02-28T22:00:00 120 1551391200 true 9.64 0 9,64 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1018.26 0 1018,26 mb mb true 0.22 0 0,22 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:14:34 2019-02-28T06:54:08 2019-02-28T21:00:00 2019-02-28T23:00:00 120 1551394800 true 11.54 0 11,54 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1017.3 0 1017,3 mb mb true 0 0 0 % % 2019-02-27T22:00:00 2019-02-28T00:00:00 120 1551312000 Ανεμώδης μέχρι το απόγευμα και αραιή συννεφιά κατα τη διάρκεια της νύχτας. Windy until afternoon and partly cloudy overnight. 2019-02-28T04:54:08 2019-02-28T06:54:08 120 1551336848 2019-02-28T16:14:34 2019-02-28T18:14:34 120 1551377674 true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 0.05 0 0,05 % % 6 Παρασκευή false 1 false 2019-03-01T18:15:32 2019-03-01T06:52:47 true 15.4 0 15,4 °C °C true 9.83 0 9,83 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Δυτικός ασθενής - 3 BF W false false false 0 0 W15.png Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-03-01T18:15:32 2019-03-01T06:52:47 2019-02-28T22:00:00 2019-03-01T00:00:00 120 1551398400 true 9.83 0 9,83 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1018.21 0 1018,21 mb mb true 0.38 0 0,38 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-03-01T18:15:32 2019-03-01T06:52:47 2019-02-28T23:00:00 2019-03-01T01:00:00 120 1551402000 true 10.12 0 10,12 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1017.98 0 1017,98 mb mb true 0.41 0 0,41 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:15:32 2019-03-01T06:52:47 2019-03-01T00:00:00 2019-03-01T02:00:00 120 1551405600 true 12.2 0 12,2 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 W20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1016.51 0 1016,51 mb mb true 0 0 0 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-03-01T18:15:32 2019-03-01T06:52:47 2019-03-01T01:00:00 2019-03-01T03:00:00 120 1551409200 true 10.72 0 10,72 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1017.28 0 1017,28 mb mb true 0.29 0 0,29 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:15:32 2019-03-01T06:52:47 2019-03-01T02:00:00 2019-03-01T04:00:00 120 1551412800 true 11.11 0 11,11 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1016.81 0 1016,81 mb mb true 0.12 0 0,12 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:15:32 2019-03-01T06:52:47 2019-03-01T03:00:00 2019-03-01T05:00:00 120 1551416400 true 13.43 0 13,43 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 W20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1015.31 0 1015,31 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:15:32 2019-03-01T06:52:47 2019-03-01T04:00:00 2019-03-01T06:00:00 120 1551420000 true 12.23 0 12,23 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1016.42 0 1016,42 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:15:32 2019-03-01T06:52:47 2019-03-01T05:00:00 2019-03-01T07:00:00 120 1551423600 true 12.88 0 12,88 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1016.51 0 1016,51 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:15:32 2019-03-01T06:52:47 2019-03-01T06:00:00 2019-03-01T08:00:00 120 1551427200 true 14.64 0 14,64 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:15:32 2019-03-01T06:52:47 2019-03-01T07:00:00 2019-03-01T09:00:00 120 1551430800 true 13.74 0 13,74 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1016.77 0 1016,77 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:15:32 2019-03-01T06:52:47 2019-03-01T08:00:00 2019-03-01T10:00:00 120 1551434400 true 14.02 0 14,02 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1016.93 0 1016,93 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:15:32 2019-03-01T06:52:47 2019-03-01T09:00:00 2019-03-01T11:00:00 120 1551438000 true 15.05 0 15,05 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1015.95 0 1015,95 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:15:32 2019-03-01T06:52:47 2019-03-01T10:00:00 2019-03-01T12:00:00 120 1551441600 true 14.38 0 14,38 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1016.58 0 1016,58 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:15:32 2019-03-01T06:52:47 2019-03-01T11:00:00 2019-03-01T13:00:00 120 1551445200 true 14.52 0 14,52 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1016.08 0 1016,08 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:15:32 2019-03-01T06:52:47 2019-03-01T12:00:00 2019-03-01T14:00:00 120 1551448800 true 15.2 0 15,2 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1014.56 0 1014,56 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:15:32 2019-03-01T06:52:47 2019-03-01T13:00:00 2019-03-01T15:00:00 120 1551452400 true 14.73 0 14,73 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 W20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1015.23 0 1015,23 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:15:32 2019-03-01T06:52:47 2019-03-01T14:00:00 2019-03-01T16:00:00 120 1551456000 true 14.82 0 14,82 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:15:32 2019-03-01T06:52:47 2019-03-01T15:00:00 2019-03-01T17:00:00 120 1551459600 true 15.4 0 15,4 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1013.56 0 1013,56 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:15:32 2019-03-01T06:52:47 2019-03-01T16:00:00 2019-03-01T18:00:00 120 1551463200 true 14.98 0 14,98 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 W20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1014.69 0 1014,69 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:15:32 2019-03-01T06:52:47 2019-03-01T17:00:00 2019-03-01T19:00:00 120 1551466800 true 15.03 0 15,03 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1014.81 0 1014,81 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:15:32 2019-03-01T06:52:47 2019-03-01T18:00:00 2019-03-01T20:00:00 120 1551470400 true 15.36 0 15,36 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1013.54 0 1013,54 mb mb true 0.07 0 0,07 % % 2019-02-28T22:00:00 2019-03-01T00:00:00 120 1551398400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-03-01T04:52:47 2019-03-01T06:52:47 120 1551423167 2019-03-01T16:15:32 2019-03-01T18:15:32 120 1551464132 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0.08 0 0,08 % %
sunny

Σήμερα

Ασθενής βροχή κατα τη διάρκεια της νύχτας.

13°c

windy

BF 5

deltiokairou

Η Χώρα του νησιού, χτισμένη στα 200 μ. από τη στάθμη της θάλασσας, απλώνεται μέσα και γύρω από το μεσαιωνικό Κάστρο που δεσπόζει περήφανα στο χείλος του γκρεμού. Οι περισσότερες ξενοδοχειακές μονάδες, όλες εξαίρετης αισθητικής, βρίσκονται στη Χώρα.
Απλώνεται μέσα και γύρω από το μεσαιωνικό Κάστρο που δεσπόζει περήφανα στο χείλος του γκρεμού. Οι ανθισμένες βουκαμβίλιες που ξεπροβάλουν από τα μπαλκόνια των σπιτιών του Κάστρου σε συνδυασμό με τη θεά του απέραντου Αιγαίου κάνουν το θέαμα μοναδικό.
Το απαράμιλλο λευκό των γνήσιων κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής σπιτιών της τονίζεται από τα πολύχρωμα πορτοπαράθυρα, ενώ οι πλακόστρωτοι δρόμοι της και οι πολλές πλατείες με τα μεγάλα πλατάνια προσκαλούν τον επισκέπτη να ξαποστάσει κάτω από την παχιά τους σκιά. Μόλις πέσει η νύχτα γεμίζουν με κόσμο που απολαμβάνει τις τοπικές λιχουδιές στις ταβέρνες. Μετά το φαγητό, απολαύστε παραδοσιακά γλυκά στα ζαχαροπλαστεία της Χώρας και στη συνέχεια αφεθείτε στη δυνατή γεύση του περίφημου ρακόμελου που σερβίρουν όλα τα μπαρ της Χώρας. Καθώς η νύχτα προχωρά, όλος ο κόσμος του νησιού μαζεύεται στις πλατείες της Χώρας και το κέφι φουντώνει!
Παραλίες
Οι περισσότερες παραλίες του νησιού έχουν βότσαλο και αρμυρίκια που προσφέρουν τη φυσική τους σκιά στους λουόμενους. Από το λιμάνι του νησιού, τον Καραβοστάση, έναν όμορφο γραφικό παραλιακό οικισμό με εξαιρετική παραλία, ξεκινά ο δρόμος προς την αμμουδερή παραλία Χοχλίδια, το Βιτζέτζο, το Λατινάκι, το Πουντάκι αλλά και το Λιβάδι. Από τον Καραβοστάση ξεκινούν επίσης τα καΐκια που πηγαίνουν στο Κάτεργο, την ομορφότερη παραλία του νησιού με κρυστάλλινα δροσερά νερά και ψιλό βότσαλο. Η Αγκάλη, στον Όρμο Βαθύ, στις δυτικές ακτές του νησιού, είναι μια εντυπωσιακή παραλία με κατακόρυφους βράχους και πεντακάθαρα νερά, έχει εύκολη πρόσβαση οδικώς και αρκετές ταβέρνες. Από εδώ ξεκινά μονοπάτι για τον Άγιο Νικόλαο, με ψιλό βότσαλο και μια ταβέρνα με πανοραμική θέα. Στις βορειοανατολικές ακτές του νησιού, θα συναντήσετε τις παραλίες Βορινά, με την πράσινη πέτρα Φολεγάνδρου, Άγιο Γεώργιο και Σερφιώτικο, που μπορείτε να προσεγγίσετε μόνο με τα πόδια ή με καΐκι.

Πηγή: Visit Greece - The official website of the Greek Tourism Organisation