ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ

Η Φολέγανδρος (ή Πολύκανδρος) προσφέρει διακοπές απόλυτης χαλάρωσης σε ένα γνήσιο κυκλαδίτικο τοπίο, που έχει μείνει ανεπηρέαστο από την τουριστική ανάπτυξη. Σύμφωνα με τη μυθολογία, το νησί χρωστάει το όνομά του στο γιο του Μίνωα, Φολέγανδρο, επικεφαλής των πρώτων αποίκων του νησιού.

ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ

0 143 false 20 false 2019-06-20T20:43:09 2019-06-20T06:03:12 0.0 true 23 0 23 °C °C true 1012 0 1012 mb mb true 81 0 81 % % 2019-06-20T21:00:00 2019-06-21T00:00:00 180 1561075200 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF WNW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος Clear 0 Πέμπτη false 1 false 2019-06-20T20:43:09 2019-06-20T06:03:12 true 25.95 0 25,95 °C °C true 22.16 0 22,16 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF WNW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 1 false 2019-06-20T20:43:09 2019-06-20T06:03:12 2019-06-20T09:00:00 2019-06-20T12:00:00 180 1561032000 true 25.09 0 25,09 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1011.64 0 1011,64 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-20T20:43:09 2019-06-20T06:03:12 2019-06-20T10:00:00 2019-06-20T13:00:00 180 1561035600 true 25.45 0 25,45 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1011.71 0 1011,71 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-20T20:43:09 2019-06-20T06:03:12 2019-06-20T11:00:00 2019-06-20T14:00:00 180 1561039200 true 25.7 0 25,7 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1011.62 0 1011,62 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-20T20:43:09 2019-06-20T06:03:12 2019-06-20T12:00:00 2019-06-20T15:00:00 180 1561042800 true 25.88 0 25,88 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1011.53 0 1011,53 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-20T20:43:09 2019-06-20T06:03:12 2019-06-20T13:00:00 2019-06-20T16:00:00 180 1561046400 true 25.95 0 25,95 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1011.35 0 1011,35 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-20T20:43:09 2019-06-20T06:03:12 2019-06-20T14:00:00 2019-06-20T17:00:00 180 1561050000 true 25.91 0 25,91 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1010.99 0 1010,99 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-20T20:43:09 2019-06-20T06:03:12 2019-06-20T15:00:00 2019-06-20T18:00:00 180 1561053600 true 25.76 0 25,76 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1010.66 0 1010,66 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-20T20:43:09 2019-06-20T06:03:12 2019-06-20T16:00:00 2019-06-20T19:00:00 180 1561057200 true 25.5 0 25,5 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1010.85 0 1010,85 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-20T20:43:09 2019-06-20T06:03:12 2019-06-20T17:00:00 2019-06-20T20:00:00 180 1561060800 true 25.03 0 25,03 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.05 0 1011,05 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-20T20:43:09 2019-06-20T06:03:12 2019-06-20T18:00:00 2019-06-20T21:00:00 180 1561064400 true 24.58 0 24,58 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1011.24 0 1011,24 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-20T20:43:09 2019-06-20T06:03:12 2019-06-20T19:00:00 2019-06-20T22:00:00 180 1561068000 true 24.19 0 24,19 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1011.28 0 1011,28 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-20T20:43:09 2019-06-20T06:03:12 2019-06-20T20:00:00 2019-06-20T23:00:00 180 1561071600 true 23.79 0 23,79 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1011.54 0 1011,54 mb mb true 0 0 0 % % 2019-06-19T21:00:00 2019-06-20T00:00:00 180 1560988800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-06-20T03:03:12 2019-06-20T06:03:12 180 1561010592 2019-06-20T17:43:09 2019-06-20T20:43:09 180 1561063389 true 0.003 0 0,003 mm mm true 0.12 0 0,12 % % 1 Παρασκευή false 1 false 2019-06-21T20:43:23 2019-06-21T06:03:23 true 26.58 0 26,58 °C °C true 23.1 0 23,1 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Bορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 20 false 2019-06-21T20:43:23 2019-06-21T06:03:23 2019-06-20T21:00:00 2019-06-21T00:00:00 180 1561075200 true 23.46 0 23,46 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1011.59 0 1011,59 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-21T20:43:23 2019-06-21T06:03:23 2019-06-20T22:00:00 2019-06-21T01:00:00 180 1561078800 true 23.27 0 23,27 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1011.52 0 1011,52 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-21T20:43:23 2019-06-21T06:03:23 2019-06-20T23:00:00 2019-06-21T02:00:00 180 1561082400 true 23.16 0 23,16 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1011.33 0 1011,33 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-21T20:43:23 2019-06-21T06:03:23 2019-06-21T00:00:00 2019-06-21T03:00:00 180 1561086000 true 23.11 0 23,11 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1011.09 0 1011,09 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-21T20:43:23 2019-06-21T06:03:23 2019-06-21T01:00:00 2019-06-21T04:00:00 180 1561089600 true 23.1 0 23,1 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-21T20:43:23 2019-06-21T06:03:23 2019-06-21T02:00:00 2019-06-21T05:00:00 180 1561093200 true 23.12 0 23,12 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1010.91 0 1010,91 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-21T20:43:23 2019-06-21T06:03:23 2019-06-21T03:00:00 2019-06-21T06:00:00 180 1561096800 true 23.25 0 23,25 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1011.06 0 1011,06 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:43:23 2019-06-21T06:03:23 2019-06-21T04:00:00 2019-06-21T07:00:00 180 1561100400 true 23.46 0 23,46 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1011.42 0 1011,42 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:43:23 2019-06-21T06:03:23 2019-06-21T05:00:00 2019-06-21T08:00:00 180 1561104000 true 23.73 0 23,73 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1011.87 0 1011,87 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:43:23 2019-06-21T06:03:23 2019-06-21T06:00:00 2019-06-21T09:00:00 180 1561107600 true 24.05 0 24,05 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1012.24 0 1012,24 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:43:23 2019-06-21T06:03:23 2019-06-21T07:00:00 2019-06-21T10:00:00 180 1561111200 true 24.48 0 24,48 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-06-21T20:43:23 2019-06-21T06:03:23 2019-06-21T08:00:00 2019-06-21T11:00:00 180 1561114800 true 25.08 0 25,08 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-06-21T20:43:23 2019-06-21T06:03:23 2019-06-21T09:00:00 2019-06-21T12:00:00 180 1561118400 true 25.64 0 25,64 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1012.51 0 1012,51 mb mb true 0.29 0 0,29 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:43:23 2019-06-21T06:03:23 2019-06-21T10:00:00 2019-06-21T13:00:00 180 1561122000 true 26.06 0 26,06 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:43:23 2019-06-21T06:03:23 2019-06-21T11:00:00 2019-06-21T14:00:00 180 1561125600 true 26.31 0 26,31 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1012.28 0 1012,28 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:43:23 2019-06-21T06:03:23 2019-06-21T12:00:00 2019-06-21T15:00:00 180 1561129200 true 26.45 0 26,45 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1012.01 0 1012,01 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:43:23 2019-06-21T06:03:23 2019-06-21T13:00:00 2019-06-21T16:00:00 180 1561132800 true 26.55 0 26,55 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1011.73 0 1011,73 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:43:23 2019-06-21T06:03:23 2019-06-21T14:00:00 2019-06-21T17:00:00 180 1561136400 true 26.58 0 26,58 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1011.39 0 1011,39 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:43:23 2019-06-21T06:03:23 2019-06-21T15:00:00 2019-06-21T18:00:00 180 1561140000 true 26.47 0 26,47 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1011.15 0 1011,15 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:43:23 2019-06-21T06:03:23 2019-06-21T16:00:00 2019-06-21T19:00:00 180 1561143600 true 26.12 0 26,12 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1011.15 0 1011,15 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:43:23 2019-06-21T06:03:23 2019-06-21T17:00:00 2019-06-21T20:00:00 180 1561147200 true 25.6 0 25,6 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1011.25 0 1011,25 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-21T20:43:23 2019-06-21T06:03:23 2019-06-21T18:00:00 2019-06-21T21:00:00 180 1561150800 true 25.07 0 25,07 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.44 0 1011,44 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-21T20:43:23 2019-06-21T06:03:23 2019-06-21T19:00:00 2019-06-21T22:00:00 180 1561154400 true 24.58 0 24,58 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1011.67 0 1011,67 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-21T20:43:23 2019-06-21T06:03:23 2019-06-21T20:00:00 2019-06-21T23:00:00 180 1561158000 true 24.16 0 24,16 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1011.96 0 1011,96 mb mb true 0 0 0 % % 2019-06-20T21:00:00 2019-06-21T00:00:00 180 1561075200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-06-21T03:03:23 2019-06-21T06:03:23 180 1561097003 2019-06-21T17:43:23 2019-06-21T20:43:23 180 1561149803 true 0 0 0 mm mm true 0.02 0 0,02 % % 2 Σάββατο false 1 false 2019-06-22T20:43:35 2019-06-22T06:03:36 true 26.38 0 26,38 °C °C true 23.6 0 23,6 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Bορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2019-06-22T20:43:35 2019-06-22T06:03:36 2019-06-21T21:00:00 2019-06-22T00:00:00 180 1561161600 true 23.85 0 23,85 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-22T20:43:35 2019-06-22T06:03:36 2019-06-21T22:00:00 2019-06-22T01:00:00 180 1561165200 true 23.69 0 23,69 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1011.95 0 1011,95 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-22T20:43:35 2019-06-22T06:03:36 2019-06-21T23:00:00 2019-06-22T02:00:00 180 1561168800 true 23.63 0 23,63 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1011.62 0 1011,62 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-22T20:43:35 2019-06-22T06:03:36 2019-06-22T00:00:00 2019-06-22T03:00:00 180 1561172400 true 23.63 0 23,63 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1011.42 0 1011,42 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-22T20:43:35 2019-06-22T06:03:36 2019-06-22T01:00:00 2019-06-22T04:00:00 180 1561176000 true 23.62 0 23,62 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1011.41 0 1011,41 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-22T20:43:35 2019-06-22T06:03:36 2019-06-22T02:00:00 2019-06-22T05:00:00 180 1561179600 true 23.6 0 23,6 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1011.45 0 1011,45 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-22T20:43:35 2019-06-22T06:03:36 2019-06-22T03:00:00 2019-06-22T06:00:00 180 1561183200 true 23.68 0 23,68 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1011.62 0 1011,62 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:43:35 2019-06-22T06:03:36 2019-06-22T04:00:00 2019-06-22T07:00:00 180 1561186800 true 23.89 0 23,89 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1011.91 0 1011,91 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:43:35 2019-06-22T06:03:36 2019-06-22T05:00:00 2019-06-22T08:00:00 180 1561190400 true 24.22 0 24,22 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1012.34 0 1012,34 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:43:35 2019-06-22T06:03:36 2019-06-22T06:00:00 2019-06-22T09:00:00 180 1561194000 true 24.57 0 24,57 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1012.68 0 1012,68 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:43:35 2019-06-22T06:03:36 2019-06-22T07:00:00 2019-06-22T10:00:00 180 1561197600 true 24.94 0 24,94 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1012.73 0 1012,73 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:43:35 2019-06-22T06:03:36 2019-06-22T08:00:00 2019-06-22T11:00:00 180 1561201200 true 25.35 0 25,35 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1012.89 0 1012,89 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:43:35 2019-06-22T06:03:36 2019-06-22T09:00:00 2019-06-22T12:00:00 180 1561204800 true 25.74 0 25,74 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.94 0 1012,94 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:43:35 2019-06-22T06:03:36 2019-06-22T10:00:00 2019-06-22T13:00:00 180 1561208400 true 26.02 0 26,02 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:43:35 2019-06-22T06:03:36 2019-06-22T11:00:00 2019-06-22T14:00:00 180 1561212000 true 26.19 0 26,19 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1012.94 0 1012,94 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:43:35 2019-06-22T06:03:36 2019-06-22T12:00:00 2019-06-22T15:00:00 180 1561215600 true 26.3 0 26,3 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:43:35 2019-06-22T06:03:36 2019-06-22T13:00:00 2019-06-22T16:00:00 180 1561219200 true 26.38 0 26,38 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1012.69 0 1012,69 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:43:35 2019-06-22T06:03:36 2019-06-22T14:00:00 2019-06-22T17:00:00 180 1561222800 true 26.35 0 26,35 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1012.37 0 1012,37 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:43:35 2019-06-22T06:03:36 2019-06-22T15:00:00 2019-06-22T18:00:00 180 1561226400 true 26.19 0 26,19 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1012.14 0 1012,14 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:43:35 2019-06-22T06:03:36 2019-06-22T16:00:00 2019-06-22T19:00:00 180 1561230000 true 25.87 0 25,87 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1012.21 0 1012,21 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:43:35 2019-06-22T06:03:36 2019-06-22T17:00:00 2019-06-22T20:00:00 180 1561233600 true 25.5 0 25,5 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1012.46 0 1012,46 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-22T20:43:35 2019-06-22T06:03:36 2019-06-22T18:00:00 2019-06-22T21:00:00 180 1561237200 true 25.12 0 25,12 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1012.61 0 1012,61 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-22T20:43:35 2019-06-22T06:03:36 2019-06-22T19:00:00 2019-06-22T22:00:00 180 1561240800 true 24.81 0 24,81 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1012.82 0 1012,82 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-22T20:43:35 2019-06-22T06:03:36 2019-06-22T20:00:00 2019-06-22T23:00:00 180 1561244400 true 24.63 0 24,63 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1012.83 0 1012,83 mb mb true 0 0 0 % % 2019-06-21T21:00:00 2019-06-22T00:00:00 180 1561161600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-06-22T03:03:36 2019-06-22T06:03:36 180 1561183416 2019-06-22T17:43:35 2019-06-22T20:43:35 180 1561236215 true 0.002 0 0,002 mm mm true 0 0 0 % % 3 Κυριακή false 1 false 2019-06-23T20:43:45 2019-06-23T06:03:50 true 27.58 0 27,58 °C °C true 24.35 0 24,35 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Bορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2019-06-23T20:43:45 2019-06-23T06:03:50 2019-06-22T21:00:00 2019-06-23T00:00:00 180 1561248000 true 24.43 0 24,43 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1012.85 0 1012,85 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-23T20:43:45 2019-06-23T06:03:50 2019-06-22T22:00:00 2019-06-23T01:00:00 180 1561251600 true 24.37 0 24,37 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1012.72 0 1012,72 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-23T20:43:45 2019-06-23T06:03:50 2019-06-22T23:00:00 2019-06-23T02:00:00 180 1561255200 true 24.35 0 24,35 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1012.43 0 1012,43 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-23T20:43:45 2019-06-23T06:03:50 2019-06-23T00:00:00 2019-06-23T03:00:00 180 1561258800 true 24.41 0 24,41 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1012.25 0 1012,25 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-23T20:43:45 2019-06-23T06:03:50 2019-06-23T01:00:00 2019-06-23T04:00:00 180 1561262400 true 24.51 0 24,51 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-23T20:43:45 2019-06-23T06:03:50 2019-06-23T02:00:00 2019-06-23T05:00:00 180 1561266000 true 24.6 0 24,6 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1012.17 0 1012,17 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-23T20:43:45 2019-06-23T06:03:50 2019-06-23T03:00:00 2019-06-23T06:00:00 180 1561269600 true 24.74 0 24,74 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1012.25 0 1012,25 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:43:45 2019-06-23T06:03:50 2019-06-23T04:00:00 2019-06-23T07:00:00 180 1561273200 true 24.87 0 24,87 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1012.51 0 1012,51 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:43:45 2019-06-23T06:03:50 2019-06-23T05:00:00 2019-06-23T08:00:00 180 1561276800 true 25.1 0 25,1 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1012.85 0 1012,85 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:43:45 2019-06-23T06:03:50 2019-06-23T06:00:00 2019-06-23T09:00:00 180 1561280400 true 25.32 0 25,32 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1013.05 0 1013,05 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:43:45 2019-06-23T06:03:50 2019-06-23T07:00:00 2019-06-23T10:00:00 180 1561284000 true 25.73 0 25,73 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 72 0 72 % % true 1013.02 0 1013,02 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:43:45 2019-06-23T06:03:50 2019-06-23T08:00:00 2019-06-23T11:00:00 180 1561287600 true 26.11 0 26,11 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 70 0 70 % % true 1013.33 0 1013,33 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:43:45 2019-06-23T06:03:50 2019-06-23T09:00:00 2019-06-23T12:00:00 180 1561291200 true 26.45 0 26,45 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 68 0 68 % % true 1013.51 0 1013,51 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:43:45 2019-06-23T06:03:50 2019-06-23T10:00:00 2019-06-23T13:00:00 180 1561294800 true 26.7 0 26,7 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1013.49 0 1013,49 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:43:45 2019-06-23T06:03:50 2019-06-23T11:00:00 2019-06-23T14:00:00 180 1561298400 true 26.87 0 26,87 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1013.33 0 1013,33 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:43:45 2019-06-23T06:03:50 2019-06-23T12:00:00 2019-06-23T15:00:00 180 1561302000 true 27.04 0 27,04 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:43:45 2019-06-23T06:03:50 2019-06-23T13:00:00 2019-06-23T16:00:00 180 1561305600 true 27.25 0 27,25 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1012.72 0 1012,72 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:43:45 2019-06-23T06:03:50 2019-06-23T14:00:00 2019-06-23T17:00:00 180 1561309200 true 27.46 0 27,46 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1012.26 0 1012,26 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:43:45 2019-06-23T06:03:50 2019-06-23T15:00:00 2019-06-23T18:00:00 180 1561312800 true 27.58 0 27,58 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1011.92 0 1011,92 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:43:45 2019-06-23T06:03:50 2019-06-23T16:00:00 2019-06-23T19:00:00 180 1561316400 true 27.5 0 27,5 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1011.76 0 1011,76 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:43:45 2019-06-23T06:03:50 2019-06-23T17:00:00 2019-06-23T20:00:00 180 1561320000 true 27.22 0 27,22 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1011.72 0 1011,72 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-23T20:43:45 2019-06-23T06:03:50 2019-06-23T18:00:00 2019-06-23T21:00:00 180 1561323600 true 26.77 0 26,77 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1011.72 0 1011,72 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-23T20:43:45 2019-06-23T06:03:50 2019-06-23T19:00:00 2019-06-23T22:00:00 180 1561327200 true 26.15 0 26,15 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1011.81 0 1011,81 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-23T20:43:45 2019-06-23T06:03:50 2019-06-23T20:00:00 2019-06-23T23:00:00 180 1561330800 true 25.48 0 25,48 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1011.95 0 1011,95 mb mb true 0 0 0 % % 2019-06-22T21:00:00 2019-06-23T00:00:00 180 1561248000 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-06-23T03:03:50 2019-06-23T06:03:50 180 1561269830 2019-06-23T17:43:45 2019-06-23T20:43:45 180 1561322625 true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 0 0 0 % % 4 Δευτέρα false 1 false 2019-06-24T20:43:54 2019-06-24T06:04:05 true 26.88 0 26,88 °C °C true 24.89 0 24,89 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Δυτικός ασθενής - 3 BF W false false false 0 0 W15.png Αίθριος false 20 false 2019-06-24T20:43:54 2019-06-24T06:04:05 2019-06-23T21:00:00 2019-06-24T00:00:00 180 1561334400 true 25.03 0 25,03 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1011.99 0 1011,99 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-24T20:43:54 2019-06-24T06:04:05 2019-06-23T22:00:00 2019-06-24T01:00:00 180 1561338000 true 24.89 0 24,89 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1011.81 0 1011,81 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-24T20:43:54 2019-06-24T06:04:05 2019-06-23T23:00:00 2019-06-24T02:00:00 180 1561341600 true 24.91 0 24,91 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1011.54 0 1011,54 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-24T20:43:54 2019-06-24T06:04:05 2019-06-24T00:00:00 2019-06-24T03:00:00 180 1561345200 true 24.96 0 24,96 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1011.27 0 1011,27 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-24T20:43:54 2019-06-24T06:04:05 2019-06-24T01:00:00 2019-06-24T04:00:00 180 1561348800 true 24.96 0 24,96 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1011.04 0 1011,04 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-24T20:43:54 2019-06-24T06:04:05 2019-06-24T02:00:00 2019-06-24T05:00:00 180 1561352400 true 24.97 0 24,97 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1010.84 0 1010,84 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-24T20:43:54 2019-06-24T06:04:05 2019-06-24T03:00:00 2019-06-24T06:00:00 180 1561356000 true 24.97 0 24,97 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1010.74 0 1010,74 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:43:54 2019-06-24T06:04:05 2019-06-24T04:00:00 2019-06-24T07:00:00 180 1561359600 true 24.98 0 24,98 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1010.83 0 1010,83 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:43:54 2019-06-24T06:04:05 2019-06-24T05:00:00 2019-06-24T08:00:00 180 1561363200 true 24.94 0 24,94 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1011.05 0 1011,05 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:43:54 2019-06-24T06:04:05 2019-06-24T06:00:00 2019-06-24T09:00:00 180 1561366800 true 24.99 0 24,99 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1011.25 0 1011,25 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:43:54 2019-06-24T06:04:05 2019-06-24T07:00:00 2019-06-24T10:00:00 180 1561370400 true 25.26 0 25,26 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1011.42 0 1011,42 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:43:54 2019-06-24T06:04:05 2019-06-24T08:00:00 2019-06-24T11:00:00 180 1561374000 true 25.62 0 25,62 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:43:54 2019-06-24T06:04:05 2019-06-24T09:00:00 2019-06-24T12:00:00 180 1561377600 true 25.88 0 25,88 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1011.65 0 1011,65 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:43:54 2019-06-24T06:04:05 2019-06-24T10:00:00 2019-06-24T13:00:00 180 1561381200 true 25.99 0 25,99 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1011.52 0 1011,52 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:43:54 2019-06-24T06:04:05 2019-06-24T11:00:00 2019-06-24T14:00:00 180 1561384800 true 26.06 0 26,06 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1011.25 0 1011,25 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:43:54 2019-06-24T06:04:05 2019-06-24T12:00:00 2019-06-24T15:00:00 180 1561388400 true 26.19 0 26,19 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1010.98 0 1010,98 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:43:54 2019-06-24T06:04:05 2019-06-24T13:00:00 2019-06-24T16:00:00 180 1561392000 true 26.44 0 26,44 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1010.72 0 1010,72 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:43:54 2019-06-24T06:04:05 2019-06-24T14:00:00 2019-06-24T17:00:00 180 1561395600 true 26.74 0 26,74 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1010.43 0 1010,43 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:43:54 2019-06-24T06:04:05 2019-06-24T15:00:00 2019-06-24T18:00:00 180 1561399200 true 26.88 0 26,88 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1010.21 0 1010,21 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:43:54 2019-06-24T06:04:05 2019-06-24T16:00:00 2019-06-24T19:00:00 180 1561402800 true 26.76 0 26,76 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1010.11 0 1010,11 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:43:54 2019-06-24T06:04:05 2019-06-24T17:00:00 2019-06-24T20:00:00 180 1561406400 true 26.36 0 26,36 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1010.08 0 1010,08 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-24T20:43:54 2019-06-24T06:04:05 2019-06-24T18:00:00 2019-06-24T21:00:00 180 1561410000 true 25.96 0 25,96 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1010.12 0 1010,12 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-24T20:43:54 2019-06-24T06:04:05 2019-06-24T19:00:00 2019-06-24T22:00:00 180 1561413600 true 25.69 0 25,69 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1010.31 0 1010,31 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-24T20:43:54 2019-06-24T06:04:05 2019-06-24T20:00:00 2019-06-24T23:00:00 180 1561417200 true 25.46 0 25,46 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0 0 0 % % 2019-06-23T21:00:00 2019-06-24T00:00:00 180 1561334400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-06-24T03:04:05 2019-06-24T06:04:05 180 1561356245 2019-06-24T17:43:54 2019-06-24T20:43:54 180 1561409034 true 0 0 0 mm mm true 0 0 0 % % 5 Τρίτη false 1 false 2019-06-25T20:44:00 2019-06-25T06:04:22 true 26.4 0 26,4 °C °C true 24.41 0 24,41 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NNW false false false 0 0 NW20.png Αίθριος false 20 false 2019-06-25T20:44:00 2019-06-25T06:04:22 2019-06-24T21:00:00 2019-06-25T00:00:00 180 1561420800 true 25.23 0 25,23 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1010.74 0 1010,74 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-25T20:44:00 2019-06-25T06:04:22 2019-06-24T22:00:00 2019-06-25T01:00:00 180 1561424400 true 24.95 0 24,95 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1010.58 0 1010,58 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-25T20:44:00 2019-06-25T06:04:22 2019-06-24T23:00:00 2019-06-25T02:00:00 180 1561428000 true 24.67 0 24,67 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1010.28 0 1010,28 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-25T20:44:00 2019-06-25T06:04:22 2019-06-25T00:00:00 2019-06-25T03:00:00 180 1561431600 true 24.48 0 24,48 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1010.06 0 1010,06 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-25T20:44:00 2019-06-25T06:04:22 2019-06-25T01:00:00 2019-06-25T04:00:00 180 1561435200 true 24.41 0 24,41 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1009.94 0 1009,94 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-25T20:44:00 2019-06-25T06:04:22 2019-06-25T02:00:00 2019-06-25T05:00:00 180 1561438800 true 24.43 0 24,43 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1009.9 0 1009,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-25T20:44:00 2019-06-25T06:04:22 2019-06-25T03:00:00 2019-06-25T06:00:00 180 1561442400 true 24.51 0 24,51 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1009.96 0 1009,96 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:44:00 2019-06-25T06:04:22 2019-06-25T04:00:00 2019-06-25T07:00:00 180 1561446000 true 24.63 0 24,63 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1010.1 0 1010,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:44:00 2019-06-25T06:04:22 2019-06-25T05:00:00 2019-06-25T08:00:00 180 1561449600 true 24.85 0 24,85 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1010.31 0 1010,31 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:44:00 2019-06-25T06:04:22 2019-06-25T06:00:00 2019-06-25T09:00:00 180 1561453200 true 25.18 0 25,18 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1010.55 0 1010,55 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:44:00 2019-06-25T06:04:22 2019-06-25T07:00:00 2019-06-25T10:00:00 180 1561456800 true 25.52 0 25,52 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1010.84 0 1010,84 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:44:00 2019-06-25T06:04:22 2019-06-25T08:00:00 2019-06-25T11:00:00 180 1561460400 true 25.88 0 25,88 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1011.15 0 1011,15 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:44:00 2019-06-25T06:04:22 2019-06-25T09:00:00 2019-06-25T12:00:00 180 1561464000 true 26.15 0 26,15 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1011.38 0 1011,38 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:44:00 2019-06-25T06:04:22 2019-06-25T10:00:00 2019-06-25T13:00:00 180 1561467600 true 26.27 0 26,27 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1011.51 0 1011,51 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:44:00 2019-06-25T06:04:22 2019-06-25T11:00:00 2019-06-25T14:00:00 180 1561471200 true 26.29 0 26,29 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.56 0 1011,56 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:44:00 2019-06-25T06:04:22 2019-06-25T12:00:00 2019-06-25T15:00:00 180 1561474800 true 26.31 0 26,31 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1011.55 0 1011,55 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:44:00 2019-06-25T06:04:22 2019-06-25T13:00:00 2019-06-25T16:00:00 180 1561478400 true 26.35 0 26,35 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1011.41 0 1011,41 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:44:00 2019-06-25T06:04:22 2019-06-25T14:00:00 2019-06-25T17:00:00 180 1561482000 true 26.4 0 26,4 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1011.22 0 1011,22 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:44:00 2019-06-25T06:04:22 2019-06-25T15:00:00 2019-06-25T18:00:00 180 1561485600 true 26.35 0 26,35 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:44:00 2019-06-25T06:04:22 2019-06-25T16:00:00 2019-06-25T19:00:00 180 1561489200 true 26.18 0 26,18 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1011.13 0 1011,13 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:44:00 2019-06-25T06:04:22 2019-06-25T17:00:00 2019-06-25T20:00:00 180 1561492800 true 25.96 0 25,96 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1011.25 0 1011,25 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-25T20:44:00 2019-06-25T06:04:22 2019-06-25T18:00:00 2019-06-25T21:00:00 180 1561496400 true 25.72 0 25,72 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1011.36 0 1011,36 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-25T20:44:00 2019-06-25T06:04:22 2019-06-25T19:00:00 2019-06-25T22:00:00 180 1561500000 true 25.55 0 25,55 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1011.49 0 1011,49 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-25T20:44:00 2019-06-25T06:04:22 2019-06-25T20:00:00 2019-06-25T23:00:00 180 1561503600 true 25.34 0 25,34 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1011.62 0 1011,62 mb mb true 0 0 0 % % 2019-06-24T21:00:00 2019-06-25T00:00:00 180 1561420800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-06-25T03:04:22 2019-06-25T06:04:22 180 1561442662 2019-06-25T17:44:00 2019-06-25T20:44:00 180 1561495440 true 0.0041 0 0,0041 mm mm true 0 0 0 % % 6 Τετάρτη false 1 false 2019-06-26T20:44:06 2019-06-26T06:04:41 true 26.11 0 26,11 °C °C true 24.59 0 24,59 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NNW false false false 0 0 NW20.png Αίθριος false 20 false 2019-06-26T20:44:06 2019-06-26T06:04:41 2019-06-25T21:00:00 2019-06-26T00:00:00 180 1561507200 true 25.14 0 25,14 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-26T20:44:06 2019-06-26T06:04:41 2019-06-25T22:00:00 2019-06-26T01:00:00 180 1561510800 true 24.99 0 24,99 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1011.31 0 1011,31 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-26T20:44:06 2019-06-26T06:04:41 2019-06-25T23:00:00 2019-06-26T02:00:00 180 1561514400 true 24.9 0 24,9 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 82 0 82 % % true 1010.86 0 1010,86 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-26T20:44:06 2019-06-26T06:04:41 2019-06-26T00:00:00 2019-06-26T03:00:00 180 1561518000 true 24.79 0 24,79 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 83 0 83 % % true 1010.51 0 1010,51 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-26T20:44:06 2019-06-26T06:04:41 2019-06-26T01:00:00 2019-06-26T04:00:00 180 1561521600 true 24.67 0 24,67 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1010.32 0 1010,32 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-26T20:44:06 2019-06-26T06:04:41 2019-06-26T02:00:00 2019-06-26T05:00:00 180 1561525200 true 24.59 0 24,59 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1010.21 0 1010,21 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-26T20:44:06 2019-06-26T06:04:41 2019-06-26T03:00:00 2019-06-26T06:00:00 180 1561528800 true 24.63 0 24,63 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1010.22 0 1010,22 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:44:06 2019-06-26T06:04:41 2019-06-26T04:00:00 2019-06-26T07:00:00 180 1561532400 true 24.62 0 24,62 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1010.41 0 1010,41 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:44:06 2019-06-26T06:04:41 2019-06-26T05:00:00 2019-06-26T08:00:00 180 1561536000 true 24.64 0 24,64 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1010.72 0 1010,72 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:44:06 2019-06-26T06:04:41 2019-06-26T06:00:00 2019-06-26T09:00:00 180 1561539600 true 24.81 0 24,81 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:44:06 2019-06-26T06:04:41 2019-06-26T07:00:00 2019-06-26T10:00:00 180 1561543200 true 25.01 0 25,01 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1011.22 0 1011,22 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:44:06 2019-06-26T06:04:41 2019-06-26T08:00:00 2019-06-26T11:00:00 180 1561546800 true 25.2 0 25,2 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1011.43 0 1011,43 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:44:06 2019-06-26T06:04:41 2019-06-26T09:00:00 2019-06-26T12:00:00 180 1561550400 true 25.32 0 25,32 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1011.55 0 1011,55 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:44:06 2019-06-26T06:04:41 2019-06-26T10:00:00 2019-06-26T13:00:00 180 1561554000 true 25.34 0 25,34 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1011.57 0 1011,57 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:44:06 2019-06-26T06:04:41 2019-06-26T11:00:00 2019-06-26T14:00:00 180 1561557600 true 25.31 0 25,31 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1011.51 0 1011,51 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:44:06 2019-06-26T06:04:41 2019-06-26T12:00:00 2019-06-26T15:00:00 180 1561561200 true 25.45 0 25,45 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1011.37 0 1011,37 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:44:06 2019-06-26T06:04:41 2019-06-26T13:00:00 2019-06-26T16:00:00 180 1561564800 true 25.64 0 25,64 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1011.09 0 1011,09 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:44:06 2019-06-26T06:04:41 2019-06-26T14:00:00 2019-06-26T17:00:00 180 1561568400 true 25.91 0 25,91 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1010.73 0 1010,73 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:44:06 2019-06-26T06:04:41 2019-06-26T15:00:00 2019-06-26T18:00:00 180 1561572000 true 26.09 0 26,09 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1010.43 0 1010,43 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:44:06 2019-06-26T06:04:41 2019-06-26T16:00:00 2019-06-26T19:00:00 180 1561575600 true 26.11 0 26,11 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1010.25 0 1010,25 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:44:06 2019-06-26T06:04:41 2019-06-26T17:00:00 2019-06-26T20:00:00 180 1561579200 true 26.06 0 26,06 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1010.12 0 1010,12 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-26T20:44:06 2019-06-26T06:04:41 2019-06-26T18:00:00 2019-06-26T21:00:00 180 1561582800 true 25.96 0 25,96 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1010.07 0 1010,07 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-26T20:44:06 2019-06-26T06:04:41 2019-06-26T19:00:00 2019-06-26T22:00:00 180 1561586400 true 25.83 0 25,83 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1010.11 0 1010,11 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-26T20:44:06 2019-06-26T06:04:41 2019-06-26T20:00:00 2019-06-26T23:00:00 180 1561590000 true 25.68 0 25,68 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1010.21 0 1010,21 mb mb true 0 0 0 % % 2019-06-25T21:00:00 2019-06-26T00:00:00 180 1561507200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-06-26T03:04:41 2019-06-26T06:04:41 180 1561529081 2019-06-26T17:44:06 2019-06-26T20:44:06 180 1561581846 true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 0 0 0 % %
sunny

Σήμερα

Αίθριος όλη την ημέρα.

23°c

windy

BF 2

deltiokairou

Η Χώρα του νησιού, χτισμένη στα 200 μ. από τη στάθμη της θάλασσας, απλώνεται μέσα και γύρω από το μεσαιωνικό Κάστρο που δεσπόζει περήφανα στο χείλος του γκρεμού. Οι περισσότερες ξενοδοχειακές μονάδες, όλες εξαίρετης αισθητικής, βρίσκονται στη Χώρα.
Απλώνεται μέσα και γύρω από το μεσαιωνικό Κάστρο που δεσπόζει περήφανα στο χείλος του γκρεμού. Οι ανθισμένες βουκαμβίλιες που ξεπροβάλουν από τα μπαλκόνια των σπιτιών του Κάστρου σε συνδυασμό με τη θεά του απέραντου Αιγαίου κάνουν το θέαμα μοναδικό.
Το απαράμιλλο λευκό των γνήσιων κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής σπιτιών της τονίζεται από τα πολύχρωμα πορτοπαράθυρα, ενώ οι πλακόστρωτοι δρόμοι της και οι πολλές πλατείες με τα μεγάλα πλατάνια προσκαλούν τον επισκέπτη να ξαποστάσει κάτω από την παχιά τους σκιά. Μόλις πέσει η νύχτα γεμίζουν με κόσμο που απολαμβάνει τις τοπικές λιχουδιές στις ταβέρνες. Μετά το φαγητό, απολαύστε παραδοσιακά γλυκά στα ζαχαροπλαστεία της Χώρας και στη συνέχεια αφεθείτε στη δυνατή γεύση του περίφημου ρακόμελου που σερβίρουν όλα τα μπαρ της Χώρας. Καθώς η νύχτα προχωρά, όλος ο κόσμος του νησιού μαζεύεται στις πλατείες της Χώρας και το κέφι φουντώνει!
Παραλίες
Οι περισσότερες παραλίες του νησιού έχουν βότσαλο και αρμυρίκια που προσφέρουν τη φυσική τους σκιά στους λουόμενους. Από το λιμάνι του νησιού, τον Καραβοστάση, έναν όμορφο γραφικό παραλιακό οικισμό με εξαιρετική παραλία, ξεκινά ο δρόμος προς την αμμουδερή παραλία Χοχλίδια, το Βιτζέτζο, το Λατινάκι, το Πουντάκι αλλά και το Λιβάδι. Από τον Καραβοστάση ξεκινούν επίσης τα καΐκια που πηγαίνουν στο Κάτεργο, την ομορφότερη παραλία του νησιού με κρυστάλλινα δροσερά νερά και ψιλό βότσαλο. Η Αγκάλη, στον Όρμο Βαθύ, στις δυτικές ακτές του νησιού, είναι μια εντυπωσιακή παραλία με κατακόρυφους βράχους και πεντακάθαρα νερά, έχει εύκολη πρόσβαση οδικώς και αρκετές ταβέρνες. Από εδώ ξεκινά μονοπάτι για τον Άγιο Νικόλαο, με ψιλό βότσαλο και μια ταβέρνα με πανοραμική θέα. Στις βορειοανατολικές ακτές του νησιού, θα συναντήσετε τις παραλίες Βορινά, με την πράσινη πέτρα Φολεγάνδρου, Άγιο Γεώργιο και Σερφιώτικο, που μπορείτε να προσεγγίσετε μόνο με τα πόδια ή με καΐκι.

Πηγή: Visit Greece - The official website of the Greek Tourism Organisation