ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΔΟΝΟΥΣΑ

Η Δονούσα ανήκει στις Μικρές Κυκλάδων και βρίσκεται ανατολικά της Νάξου και βόρεια της Αμοργού. Υπάρχει ακτοπλοϊκή σύνδεση με τον Πειραιά αλλά και ανταπόκριση από τη Νάξο τρεις φορές την εβδομάδα. Το λιμάνι βρίσκεται στο Σταυρό. Η Χώρα δεν φαίνεται από το λιμάνι καθώς βρίσκεται πίσω από ένα μικρό λόφο.

ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΔΟΝΟΥΣΑ

0 113 false 4 false 2020-10-20T18:35:00 2020-10-20T07:31:00 0.0 true 20 0 20 °C °C true 1021 0 1021 mb mb true 73 0 73 % % 2020-10-20T09:00:00 2020-10-20T12:00:00 180 1603195200 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Συννεφιά Overcast 0 Τρίτη false 2 false 2020-10-20T18:35:00 2020-10-20T07:31:00 true 20.95 0 20,95 °C °C true 18.43 0 18,43 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-20T18:35:00 2020-10-20T07:31:00 2020-10-20T04:00:00 2020-10-20T07:00:00 180 1603177200 true 18.72 0 18,72 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0.62 0 0,62 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-20T18:35:00 2020-10-20T07:31:00 2020-10-20T05:00:00 2020-10-20T08:00:00 180 1603180800 true 18.87 0 18,87 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1019.4 0 1019,4 mb mb true 0.64 0 0,64 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-20T18:35:00 2020-10-20T07:31:00 2020-10-20T06:00:00 2020-10-20T09:00:00 180 1603184400 true 19.1 0 19,1 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1019.9 0 1019,9 mb mb true 0.63 0 0,63 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-20T18:35:00 2020-10-20T07:31:00 2020-10-20T07:00:00 2020-10-20T10:00:00 180 1603188000 true 19.51 0 19,51 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1020.1 0 1020,1 mb mb true 0.76 0 0,76 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-20T18:35:00 2020-10-20T07:31:00 2020-10-20T08:00:00 2020-10-20T11:00:00 180 1603191600 true 20.07 0 20,07 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 74 0 74 % % true 1020.4 0 1020,4 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-20T18:35:00 2020-10-20T07:31:00 2020-10-20T09:00:00 2020-10-20T12:00:00 180 1603195200 true 20.43 0 20,43 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 73 0 73 % % true 1020.5 0 1020,5 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-20T18:35:00 2020-10-20T07:31:00 2020-10-20T10:00:00 2020-10-20T13:00:00 180 1603198800 true 20.58 0 20,58 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1020.2 0 1020,2 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-20T18:35:00 2020-10-20T07:31:00 2020-10-20T11:00:00 2020-10-20T14:00:00 180 1603202400 true 20.66 0 20,66 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1019.5 0 1019,5 mb mb true 0.91 0 0,91 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-20T18:35:00 2020-10-20T07:31:00 2020-10-20T12:00:00 2020-10-20T15:00:00 180 1603206000 true 20.66 0 20,66 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0.87 0 0,87 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-20T18:35:00 2020-10-20T07:31:00 2020-10-20T13:00:00 2020-10-20T16:00:00 180 1603209600 true 20.6 0 20,6 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0.88 0 0,88 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-20T18:35:00 2020-10-20T07:31:00 2020-10-20T14:00:00 2020-10-20T17:00:00 180 1603213200 true 20.43 0 20,43 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-20T18:35:00 2020-10-20T07:31:00 2020-10-20T15:00:00 2020-10-20T18:00:00 180 1603216800 true 20.26 0 20,26 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1018.8 0 1018,8 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-20T18:35:00 2020-10-20T07:31:00 2020-10-20T16:00:00 2020-10-20T19:00:00 180 1603220400 true 20.05 0 20,05 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 67 0 67 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-20T18:35:00 2020-10-20T07:31:00 2020-10-20T17:00:00 2020-10-20T20:00:00 180 1603224000 true 19.84 0 19,84 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0423 0 0,0423 mm mm true 66 0 66 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-20T18:35:00 2020-10-20T07:31:00 2020-10-20T18:00:00 2020-10-20T21:00:00 180 1603227600 true 19.77 0 19,77 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0857 0 0,0857 mm mm true 66 0 66 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-20T18:35:00 2020-10-20T07:31:00 2020-10-20T19:00:00 2020-10-20T22:00:00 180 1603231200 true 19.67 0 19,67 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.1226 0 0,1226 mm mm true 66 0 66 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0.88 0 0,88 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-20T18:35:00 2020-10-20T07:31:00 2020-10-20T20:00:00 2020-10-20T23:00:00 180 1603234800 true 19.47 0 19,47 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.1591 0 0,1591 mm mm true 67 0 67 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0.86 0 0,86 % % 2020-10-19T21:00:00 2020-10-20T00:00:00 180 1603152000 Νεφώσεις κατά περιόδους όλη την ημέρα. Mostly cloudy throughout the day. 2020-10-20T04:31:00 2020-10-20T07:31:00 180 1603179060 2020-10-20T15:35:00 2020-10-20T18:35:00 180 1603218900 true 0.1837 0 0,1837 mm mm true 0.81 0 0,81 % % 1 Τετάρτη false 2 false 2020-10-21T18:33:00 2020-10-21T07:32:00 true 21.87 0 21,87 °C °C true 18.29 0 18,29 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-21T18:33:00 2020-10-21T07:32:00 2020-10-20T21:00:00 2020-10-21T00:00:00 180 1603238400 true 19.38 0 19,38 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.1837 0 0,1837 mm mm true 69 0 69 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0.84 0 0,84 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-21T18:33:00 2020-10-21T07:32:00 2020-10-20T22:00:00 2020-10-21T01:00:00 180 1603242000 true 19.35 0 19,35 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.182 0 0,182 mm mm true 71 0 71 % % true 1018.7 0 1018,7 mb mb true 0.81 0 0,81 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-21T18:33:00 2020-10-21T07:32:00 2020-10-20T23:00:00 2020-10-21T02:00:00 180 1603245600 true 19.21 0 19,21 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.162 0 0,162 mm mm true 73 0 73 % % true 1018.6 0 1018,6 mb mb true 0.68 0 0,68 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-21T18:33:00 2020-10-21T07:32:00 2020-10-21T00:00:00 2020-10-21T03:00:00 180 1603249200 true 19 0 19 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.1243 0 0,1243 mm mm true 74 0 74 % % true 1018.3 0 1018,3 mb mb true 0.72 0 0,72 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-21T18:33:00 2020-10-21T07:32:00 2020-10-21T01:00:00 2020-10-21T04:00:00 180 1603252800 true 18.65 0 18,65 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0599 0 0,0599 mm mm true 75 0 75 % % true 1018 0 1018 mb mb true 0.64 0 0,64 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-10-21T18:33:00 2020-10-21T07:32:00 2020-10-21T02:00:00 2020-10-21T05:00:00 180 1603256400 true 18.56 0 18,56 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0102 0 0,0102 mm mm true 76 0 76 % % true 1017.9 0 1017,9 mb mb true 0.4 0 0,4 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-10-21T18:33:00 2020-10-21T07:32:00 2020-10-21T03:00:00 2020-10-21T06:00:00 180 1603260000 true 18.61 0 18,61 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 0.39 0 0,39 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-10-21T18:33:00 2020-10-21T07:32:00 2020-10-21T04:00:00 2020-10-21T07:00:00 180 1603263600 true 18.75 0 18,75 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 0.4 0 0,4 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-21T18:33:00 2020-10-21T07:32:00 2020-10-21T05:00:00 2020-10-21T08:00:00 180 1603267200 true 19.05 0 19,05 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1017.8 0 1017,8 mb mb true 0.52 0 0,52 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-21T18:33:00 2020-10-21T07:32:00 2020-10-21T06:00:00 2020-10-21T09:00:00 180 1603270800 true 19.54 0 19,54 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1018.2 0 1018,2 mb mb true 0.61 0 0,61 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-21T18:33:00 2020-10-21T07:32:00 2020-10-21T07:00:00 2020-10-21T10:00:00 180 1603274400 true 20.16 0 20,16 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1018.4 0 1018,4 mb mb true 0.66 0 0,66 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-21T18:33:00 2020-10-21T07:32:00 2020-10-21T08:00:00 2020-10-21T11:00:00 180 1603278000 true 20.75 0 20,75 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1018.6 0 1018,6 mb mb true 0.71 0 0,71 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-21T18:33:00 2020-10-21T07:32:00 2020-10-21T09:00:00 2020-10-21T12:00:00 180 1603281600 true 21.17 0 21,17 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1018.6 0 1018,6 mb mb true 0.74 0 0,74 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-21T18:33:00 2020-10-21T07:32:00 2020-10-21T10:00:00 2020-10-21T13:00:00 180 1603285200 true 21.41 0 21,41 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1018.3 0 1018,3 mb mb true 0.72 0 0,72 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-21T18:33:00 2020-10-21T07:32:00 2020-10-21T11:00:00 2020-10-21T14:00:00 180 1603288800 true 21.55 0 21,55 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1017.8 0 1017,8 mb mb true 0.68 0 0,68 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-21T18:33:00 2020-10-21T07:32:00 2020-10-21T12:00:00 2020-10-21T15:00:00 180 1603292400 true 21.59 0 21,59 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0052 0 0,0052 mm mm true 68 0 68 % % true 1018 0 1018 mb mb true 0.67 0 0,67 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-21T18:33:00 2020-10-21T07:32:00 2020-10-21T13:00:00 2020-10-21T16:00:00 180 1603296000 true 21.55 0 21,55 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0.71 0 0,71 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-21T18:33:00 2020-10-21T07:32:00 2020-10-21T14:00:00 2020-10-21T17:00:00 180 1603299600 true 21.36 0 21,36 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0.71 0 0,71 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-21T18:33:00 2020-10-21T07:32:00 2020-10-21T15:00:00 2020-10-21T18:00:00 180 1603303200 true 21.13 0 21,13 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0.76 0 0,76 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-21T18:33:00 2020-10-21T07:32:00 2020-10-21T16:00:00 2020-10-21T19:00:00 180 1603306800 true 20.99 0 20,99 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0145 0 0,0145 mm mm true 64 0 64 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 0.84 0 0,84 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-21T18:33:00 2020-10-21T07:32:00 2020-10-21T17:00:00 2020-10-21T20:00:00 180 1603310400 true 21.02 0 21,02 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0116 0 0,0116 mm mm true 64 0 64 % % true 1018.1 0 1018,1 mb mb true 0.79 0 0,79 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-21T18:33:00 2020-10-21T07:32:00 2020-10-21T18:00:00 2020-10-21T21:00:00 180 1603314000 true 21.02 0 21,02 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.021 0 0,021 mm mm true 64 0 64 % % true 1018.2 0 1018,2 mb mb true 0.74 0 0,74 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-21T18:33:00 2020-10-21T07:32:00 2020-10-21T19:00:00 2020-10-21T22:00:00 180 1603317600 true 20.93 0 20,93 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0193 0 0,0193 mm mm true 65 0 65 % % true 1018.4 0 1018,4 mb mb true 0.68 0 0,68 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-10-21T18:33:00 2020-10-21T07:32:00 2020-10-21T20:00:00 2020-10-21T23:00:00 180 1603321200 true 20.59 0 20,59 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0486 0 0,0486 mm mm true 67 0 67 % % true 1018.5 0 1018,5 mb mb true 0.5 0 0,5 % % 2020-10-20T21:00:00 2020-10-21T00:00:00 180 1603238400 Νεφώσεις κατά περιόδους όλη την ημέρα. Mostly cloudy throughout the day. 2020-10-21T04:32:00 2020-10-21T07:32:00 180 1603265520 2020-10-21T15:33:00 2020-10-21T18:33:00 180 1603305180 true 0.1858 0 0,1858 mm mm true 0.65 0 0,65 % % 2 Πέμπτη false 9 false 2020-10-22T18:32:00 2020-10-22T07:33:00 true 22.02 0 22,02 °C °C true 19.24 0 19,24 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-10-22T18:32:00 2020-10-22T07:33:00 2020-10-21T21:00:00 2020-10-22T00:00:00 180 1603324800 true 20.27 0 20,27 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0663 0 0,0663 mm mm true 70 0 70 % % true 1018.5 0 1018,5 mb mb true 0.46 0 0,46 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-10-22T18:32:00 2020-10-22T07:33:00 2020-10-21T22:00:00 2020-10-22T01:00:00 180 1603328400 true 20.15 0 20,15 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 72 0 72 % % true 1018.8 0 1018,8 mb mb true 0.5 0 0,5 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-22T18:32:00 2020-10-22T07:33:00 2020-10-21T23:00:00 2020-10-22T02:00:00 180 1603332000 true 19.95 0 19,95 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0765 0 0,0765 mm mm true 74 0 74 % % true 1018.5 0 1018,5 mb mb true 0.6 0 0,6 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-10-22T18:32:00 2020-10-22T07:33:00 2020-10-22T00:00:00 2020-10-22T03:00:00 180 1603335600 true 19.81 0 19,81 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0793 0 0,0793 mm mm true 75 0 75 % % true 1018.4 0 1018,4 mb mb true 0.54 0 0,54 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-10-22T18:32:00 2020-10-22T07:33:00 2020-10-22T01:00:00 2020-10-22T04:00:00 180 1603339200 true 19.54 0 19,54 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.2772 0 0,2772 mm mm true 76 0 76 % % true 1018.6 0 1018,6 mb mb true 0.56 0 0,56 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-10-22T18:32:00 2020-10-22T07:33:00 2020-10-22T02:00:00 2020-10-22T05:00:00 180 1603342800 true 19.51 0 19,51 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.2998 0 0,2998 mm mm true 77 0 77 % % true 1018.6 0 1018,6 mb mb true 0.54 0 0,54 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-10-22T18:32:00 2020-10-22T07:33:00 2020-10-22T03:00:00 2020-10-22T06:00:00 180 1603346400 true 19.53 0 19,53 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.402 0 0,402 mm mm true 78 0 78 % % true 1018.8 0 1018,8 mb mb true 0.45 0 0,45 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-10-22T18:32:00 2020-10-22T07:33:00 2020-10-22T04:00:00 2020-10-22T07:00:00 180 1603350000 true 19.63 0 19,63 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.3452 0 0,3452 mm mm true 78 0 78 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0.48 0 0,48 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-22T18:32:00 2020-10-22T07:33:00 2020-10-22T05:00:00 2020-10-22T08:00:00 180 1603353600 true 19.79 0 19,79 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.3307 0 0,3307 mm mm true 77 0 77 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 0.56 0 0,56 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-22T18:32:00 2020-10-22T07:33:00 2020-10-22T06:00:00 2020-10-22T09:00:00 180 1603357200 true 20.22 0 20,22 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.2174 0 0,2174 mm mm true 76 0 76 % % true 1019.5 0 1019,5 mb mb true 0.37 0 0,37 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-22T18:32:00 2020-10-22T07:33:00 2020-10-22T07:00:00 2020-10-22T10:00:00 180 1603360800 true 20.76 0 20,76 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.188 0 0,188 mm mm true 75 0 75 % % true 1019.8 0 1019,8 mb mb true 0.36 0 0,36 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-22T18:32:00 2020-10-22T07:33:00 2020-10-22T08:00:00 2020-10-22T11:00:00 180 1603364400 true 21.19 0 21,19 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.1823 0 0,1823 mm mm true 73 0 73 % % true 1020.2 0 1020,2 mb mb true 0.31 0 0,31 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-22T18:32:00 2020-10-22T07:33:00 2020-10-22T09:00:00 2020-10-22T12:00:00 180 1603368000 true 21.54 0 21,54 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0864 0 0,0864 mm mm true 72 0 72 % % true 1020.3 0 1020,3 mb mb true 0.31 0 0,31 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-22T18:32:00 2020-10-22T07:33:00 2020-10-22T10:00:00 2020-10-22T13:00:00 180 1603371600 true 21.72 0 21,72 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0271 0 0,0271 mm mm true 71 0 71 % % true 1020.1 0 1020,1 mb mb true 0.25 0 0,25 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-22T18:32:00 2020-10-22T07:33:00 2020-10-22T11:00:00 2020-10-22T14:00:00 180 1603375200 true 21.73 0 21,73 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0138 0 0,0138 mm mm true 70 0 70 % % true 1019.8 0 1019,8 mb mb true 0.23 0 0,23 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-22T18:32:00 2020-10-22T07:33:00 2020-10-22T12:00:00 2020-10-22T15:00:00 180 1603378800 true 21.63 0 21,63 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0099 0 0,0099 mm mm true 70 0 70 % % true 1019.7 0 1019,7 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-22T18:32:00 2020-10-22T07:33:00 2020-10-22T13:00:00 2020-10-22T16:00:00 180 1603382400 true 21.42 0 21,42 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1019.4 0 1019,4 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-22T18:32:00 2020-10-22T07:33:00 2020-10-22T14:00:00 2020-10-22T17:00:00 180 1603386000 true 21.16 0 21,16 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0.12 0 0,12 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-22T18:32:00 2020-10-22T07:33:00 2020-10-22T15:00:00 2020-10-22T18:00:00 180 1603389600 true 20.85 0 20,85 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-22T18:32:00 2020-10-22T07:33:00 2020-10-22T16:00:00 2020-10-22T19:00:00 180 1603393200 true 20.55 0 20,55 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1019.3 0 1019,3 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-22T18:32:00 2020-10-22T07:33:00 2020-10-22T17:00:00 2020-10-22T20:00:00 180 1603396800 true 20.37 0 20,37 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1020 0 1020 mb mb true 0.12 0 0,12 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-22T18:32:00 2020-10-22T07:33:00 2020-10-22T18:00:00 2020-10-22T21:00:00 180 1603400400 true 20.16 0 20,16 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0111 0 0,0111 mm mm true 69 0 69 % % true 1019.6 0 1019,6 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-22T18:32:00 2020-10-22T07:33:00 2020-10-22T19:00:00 2020-10-22T22:00:00 180 1603404000 true 19.99 0 19,99 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0231 0 0,0231 mm mm true 70 0 70 % % true 1019.6 0 1019,6 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-22T18:32:00 2020-10-22T07:33:00 2020-10-22T20:00:00 2020-10-22T23:00:00 180 1603407600 true 19.85 0 19,85 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0489 0 0,0489 mm mm true 71 0 71 % % true 1019.6 0 1019,6 mb mb true 0.13 0 0,13 % % 2020-10-21T21:00:00 2020-10-22T00:00:00 180 1603324800 Possible light rain in the morning. Possible light rain in the morning. 2020-10-22T04:33:00 2020-10-22T07:33:00 180 1603351980 2020-10-22T15:32:00 2020-10-22T18:32:00 180 1603391520 true 0.4027 0 0,4027 mm mm true 0.32 0 0,32 % % 3 Παρασκευή false 1 false 2020-10-23T18:31:00 2020-10-23T07:34:00 true 22.57 0 22,57 °C °C true 19.58 0 19,58 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NNW false false false 0 0 NW20.png Αίθριος false 20 false 2020-10-23T18:31:00 2020-10-23T07:34:00 2020-10-22T21:00:00 2020-10-23T00:00:00 180 1603411200 true 19.85 0 19,85 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0813 0 0,0813 mm mm true 73 0 73 % % true 1019.5 0 1019,5 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-23T18:31:00 2020-10-23T07:34:00 2020-10-22T22:00:00 2020-10-23T01:00:00 180 1603414800 true 20 0 20 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.1137 0 0,1137 mm mm true 74 0 74 % % true 1019.4 0 1019,4 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-23T18:31:00 2020-10-23T07:34:00 2020-10-22T23:00:00 2020-10-23T02:00:00 180 1603418400 true 20.17 0 20,17 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.1487 0 0,1487 mm mm true 75 0 75 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-23T18:31:00 2020-10-23T07:34:00 2020-10-23T00:00:00 2020-10-23T03:00:00 180 1603422000 true 20.24 0 20,24 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.1739 0 0,1739 mm mm true 75 0 75 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-23T18:31:00 2020-10-23T07:34:00 2020-10-23T01:00:00 2020-10-23T04:00:00 180 1603425600 true 20.13 0 20,13 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.2534 0 0,2534 mm mm true 76 0 76 % % true 1018.6 0 1018,6 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-23T18:31:00 2020-10-23T07:34:00 2020-10-23T02:00:00 2020-10-23T05:00:00 180 1603429200 true 20.05 0 20,05 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.202 0 0,202 mm mm true 77 0 77 % % true 1018.5 0 1018,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-23T18:31:00 2020-10-23T07:34:00 2020-10-23T03:00:00 2020-10-23T06:00:00 180 1603432800 true 20.09 0 20,09 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.1741 0 0,1741 mm mm true 78 0 78 % % true 1018.5 0 1018,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-23T18:31:00 2020-10-23T07:34:00 2020-10-23T04:00:00 2020-10-23T07:00:00 180 1603436400 true 20.22 0 20,22 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.1761 0 0,1761 mm mm true 78 0 78 % % true 1018.7 0 1018,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-23T18:31:00 2020-10-23T07:34:00 2020-10-23T05:00:00 2020-10-23T08:00:00 180 1603440000 true 20.45 0 20,45 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.1967 0 0,1967 mm mm true 77 0 77 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-23T18:31:00 2020-10-23T07:34:00 2020-10-23T06:00:00 2020-10-23T09:00:00 180 1603443600 true 20.84 0 20,84 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.2117 0 0,2117 mm mm true 76 0 76 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-23T18:31:00 2020-10-23T07:34:00 2020-10-23T07:00:00 2020-10-23T10:00:00 180 1603447200 true 21.39 0 21,39 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.2058 0 0,2058 mm mm true 75 0 75 % % true 1019.4 0 1019,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-23T18:31:00 2020-10-23T07:34:00 2020-10-23T08:00:00 2020-10-23T11:00:00 180 1603450800 true 21.84 0 21,84 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.1886 0 0,1886 mm mm true 74 0 74 % % true 1019.7 0 1019,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-23T18:31:00 2020-10-23T07:34:00 2020-10-23T09:00:00 2020-10-23T12:00:00 180 1603454400 true 22.18 0 22,18 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.1656 0 0,1656 mm mm true 73 0 73 % % true 1019.8 0 1019,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-23T18:31:00 2020-10-23T07:34:00 2020-10-23T10:00:00 2020-10-23T13:00:00 180 1603458000 true 22.29 0 22,29 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.1409 0 0,1409 mm mm true 72 0 72 % % true 1019.6 0 1019,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-23T18:31:00 2020-10-23T07:34:00 2020-10-23T11:00:00 2020-10-23T14:00:00 180 1603461600 true 22.27 0 22,27 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.1173 0 0,1173 mm mm true 72 0 72 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-23T18:31:00 2020-10-23T07:34:00 2020-10-23T12:00:00 2020-10-23T15:00:00 180 1603465200 true 22.2 0 22,2 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0869 0 0,0869 mm mm true 71 0 71 % % true 1018.7 0 1018,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-23T18:31:00 2020-10-23T07:34:00 2020-10-23T13:00:00 2020-10-23T16:00:00 180 1603468800 true 22.07 0 22,07 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.045 0 0,045 mm mm true 71 0 71 % % true 1018.4 0 1018,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-23T18:31:00 2020-10-23T07:34:00 2020-10-23T14:00:00 2020-10-23T17:00:00 180 1603472400 true 21.9 0 21,9 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0141 0 0,0141 mm mm true 70 0 70 % % true 1018.3 0 1018,3 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-23T18:31:00 2020-10-23T07:34:00 2020-10-23T15:00:00 2020-10-23T18:00:00 180 1603476000 true 21.7 0 21,7 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1018.6 0 1018,6 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-23T18:31:00 2020-10-23T07:34:00 2020-10-23T16:00:00 2020-10-23T19:00:00 180 1603479600 true 21.38 0 21,38 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1018.6 0 1018,6 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-23T18:31:00 2020-10-23T07:34:00 2020-10-23T17:00:00 2020-10-23T20:00:00 180 1603483200 true 21.07 0 21,07 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1018.6 0 1018,6 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-23T18:31:00 2020-10-23T07:34:00 2020-10-23T18:00:00 2020-10-23T21:00:00 180 1603486800 true 20.71 0 20,71 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1018.7 0 1018,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-23T18:31:00 2020-10-23T07:34:00 2020-10-23T19:00:00 2020-10-23T22:00:00 180 1603490400 true 20.46 0 20,46 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1018.7 0 1018,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-23T18:31:00 2020-10-23T07:34:00 2020-10-23T20:00:00 2020-10-23T23:00:00 180 1603494000 true 20.18 0 20,18 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1018.7 0 1018,7 mb mb true 0 0 0 % % 2020-10-22T21:00:00 2020-10-23T00:00:00 180 1603411200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-10-23T04:34:00 2020-10-23T07:34:00 180 1603438440 2020-10-23T15:31:00 2020-10-23T18:31:00 180 1603477860 true 0.2538 0 0,2538 mm mm true 0.01 0 0,01 % % 4 Σάββατο false 1 false 2020-10-24T18:30:00 2020-10-24T07:35:00 true 23.43 0 23,43 °C °C true 19.54 0 19,54 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Bορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NW false false false 0 0 NW20.png Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:30:00 2020-10-24T07:35:00 2020-10-23T21:00:00 2020-10-24T00:00:00 180 1603497600 true 19.9 0 19,9 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1018.5 0 1018,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:30:00 2020-10-24T07:35:00 2020-10-23T22:00:00 2020-10-24T01:00:00 180 1603501200 true 19.82 0 19,82 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1018.1 0 1018,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:30:00 2020-10-24T07:35:00 2020-10-23T23:00:00 2020-10-24T02:00:00 180 1603504800 true 19.83 0 19,83 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 77 0 77 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:30:00 2020-10-24T07:35:00 2020-10-24T00:00:00 2020-10-24T03:00:00 180 1603508400 true 19.86 0 19,86 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 78 0 78 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:30:00 2020-10-24T07:35:00 2020-10-24T01:00:00 2020-10-24T04:00:00 180 1603512000 true 19.86 0 19,86 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:30:00 2020-10-24T07:35:00 2020-10-24T02:00:00 2020-10-24T05:00:00 180 1603515600 true 19.94 0 19,94 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1016.8 0 1016,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:30:00 2020-10-24T07:35:00 2020-10-24T03:00:00 2020-10-24T06:00:00 180 1603519200 true 20.27 0 20,27 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:30:00 2020-10-24T07:35:00 2020-10-24T04:00:00 2020-10-24T07:00:00 180 1603522800 true 20.59 0 20,59 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-24T18:30:00 2020-10-24T07:35:00 2020-10-24T05:00:00 2020-10-24T08:00:00 180 1603526400 true 20.87 0 20,87 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1016.7 0 1016,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-24T18:30:00 2020-10-24T07:35:00 2020-10-24T06:00:00 2020-10-24T09:00:00 180 1603530000 true 21.16 0 21,16 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-24T18:30:00 2020-10-24T07:35:00 2020-10-24T07:00:00 2020-10-24T10:00:00 180 1603533600 true 21.68 0 21,68 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1017 0 1017 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-24T18:30:00 2020-10-24T07:35:00 2020-10-24T08:00:00 2020-10-24T11:00:00 180 1603537200 true 22.3 0 22,3 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1017.1 0 1017,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-24T18:30:00 2020-10-24T07:35:00 2020-10-24T09:00:00 2020-10-24T12:00:00 180 1603540800 true 22.74 0 22,74 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1017 0 1017 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-24T18:30:00 2020-10-24T07:35:00 2020-10-24T10:00:00 2020-10-24T13:00:00 180 1603544400 true 22.95 0 22,95 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-24T18:30:00 2020-10-24T07:35:00 2020-10-24T11:00:00 2020-10-24T14:00:00 180 1603548000 true 23.04 0 23,04 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-24T18:30:00 2020-10-24T07:35:00 2020-10-24T12:00:00 2020-10-24T15:00:00 180 1603551600 true 23.11 0 23,11 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-24T18:30:00 2020-10-24T07:35:00 2020-10-24T13:00:00 2020-10-24T16:00:00 180 1603555200 true 23.15 0 23,15 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-24T18:30:00 2020-10-24T07:35:00 2020-10-24T14:00:00 2020-10-24T17:00:00 180 1603558800 true 23.13 0 23,13 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-24T18:30:00 2020-10-24T07:35:00 2020-10-24T15:00:00 2020-10-24T18:00:00 180 1603562400 true 23.02 0 23,02 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:30:00 2020-10-24T07:35:00 2020-10-24T16:00:00 2020-10-24T19:00:00 180 1603566000 true 22.7 0 22,7 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:30:00 2020-10-24T07:35:00 2020-10-24T17:00:00 2020-10-24T20:00:00 180 1603569600 true 22.29 0 22,29 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:30:00 2020-10-24T07:35:00 2020-10-24T18:00:00 2020-10-24T21:00:00 180 1603573200 true 21.82 0 21,82 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0.29 0 0,29 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-10-24T18:30:00 2020-10-24T07:35:00 2020-10-24T19:00:00 2020-10-24T22:00:00 180 1603576800 true 21.41 0 21,41 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0.34 0 0,34 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-10-24T18:30:00 2020-10-24T07:35:00 2020-10-24T20:00:00 2020-10-24T23:00:00 180 1603580400 true 21.05 0 21,05 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0.37 0 0,37 % % 2020-10-23T21:00:00 2020-10-24T00:00:00 180 1603497600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-10-24T04:35:00 2020-10-24T07:35:00 180 1603524900 2020-10-24T15:30:00 2020-10-24T18:30:00 180 1603564200 true 0.0084 0 0,0084 mm mm true 0.06 0 0,06 % % 5 Κυριακή false 2 false 2020-10-25T18:28:00 2020-10-25T07:36:00 true 24.12 0 24,12 °C °C true 20.12 0 20,12 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF WNW false false false 0 0 NW20.png Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-10-25T18:28:00 2020-10-25T07:36:00 2020-10-24T21:00:00 2020-10-25T00:00:00 180 1603584000 true 20.69 0 20,69 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 W20.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 72 0 72 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0.41 0 0,41 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-10-25T18:28:00 2020-10-25T07:36:00 2020-10-24T22:00:00 2020-10-25T01:00:00 180 1603587600 true 20.56 0 20,56 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 W20.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0.49 0 0,49 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-10-25T18:28:00 2020-10-25T07:36:00 2020-10-24T23:00:00 2020-10-25T02:00:00 180 1603591200 true 20.57 0 20,57 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 W20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0.57 0 0,57 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-10-25T18:28:00 2020-10-25T07:36:00 2020-10-25T00:00:00 2020-10-25T03:00:00 180 1603594800 true 20.63 0 20,63 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 W20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0.59 0 0,59 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-10-25T18:28:00 2020-10-25T07:36:00 2020-10-25T01:00:00 2020-10-25T04:00:00 180 1603598400 true 20.71 0 20,71 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 W20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0.46 0 0,46 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-25T18:28:00 2020-10-25T07:36:00 2020-10-25T02:00:00 2020-10-25T05:00:00 180 1603602000 true 20.93 0 20,93 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 W20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0.25 0 0,25 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-25T18:28:00 2020-10-25T07:36:00 2020-10-25T03:00:00 2020-10-25T06:00:00 180 1603605600 true 21.28 0 21,28 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 W20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 76 0 76 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-25T18:28:00 2020-10-25T07:36:00 2020-10-25T04:00:00 2020-10-25T07:00:00 180 1603609200 true 21.58 0 21,58 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 W20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 77 0 77 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-25T18:28:00 2020-10-25T07:36:00 2020-10-25T05:00:00 2020-10-25T08:00:00 180 1603612800 true 21.85 0 21,85 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 77 0 77 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-25T18:28:00 2020-10-25T07:36:00 2020-10-25T06:00:00 2020-10-25T09:00:00 180 1603616400 true 22.18 0 22,18 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-25T18:28:00 2020-10-25T07:36:00 2020-10-25T07:00:00 2020-10-25T10:00:00 180 1603620000 true 22.7 0 22,7 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 75 0 75 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-25T18:28:00 2020-10-25T07:36:00 2020-10-25T08:00:00 2020-10-25T11:00:00 180 1603623600 true 23.31 0 23,31 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 71 0 71 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0.33 0 0,33 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-25T18:28:00 2020-10-25T07:36:00 2020-10-25T09:00:00 2020-10-25T12:00:00 180 1603627200 true 23.71 0 23,71 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 69 0 69 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0.47 0 0,47 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-25T18:28:00 2020-10-25T07:36:00 2020-10-25T10:00:00 2020-10-25T13:00:00 180 1603630800 true 23.84 0 23,84 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0.56 0 0,56 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-25T18:28:00 2020-10-25T07:36:00 2020-10-25T11:00:00 2020-10-25T14:00:00 180 1603634400 true 23.78 0 23,78 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0.62 0 0,62 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-25T18:28:00 2020-10-25T07:36:00 2020-10-25T12:00:00 2020-10-25T15:00:00 180 1603638000 true 23.67 0 23,67 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0.66 0 0,66 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-25T18:28:00 2020-10-25T07:36:00 2020-10-25T13:00:00 2020-10-25T16:00:00 180 1603641600 true 23.52 0 23,52 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 0.69 0 0,69 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-25T18:28:00 2020-10-25T07:36:00 2020-10-25T14:00:00 2020-10-25T17:00:00 180 1603645200 true 23.28 0 23,28 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0.7 0 0,7 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-25T18:28:00 2020-10-25T07:36:00 2020-10-25T15:00:00 2020-10-25T18:00:00 180 1603648800 true 22.91 0 22,91 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0.72 0 0,72 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-25T18:28:00 2020-10-25T07:36:00 2020-10-25T16:00:00 2020-10-25T19:00:00 180 1603652400 true 22.37 0 22,37 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0.74 0 0,74 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-25T18:28:00 2020-10-25T07:36:00 2020-10-25T17:00:00 2020-10-25T20:00:00 180 1603656000 true 21.82 0 21,82 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0.77 0 0,77 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-25T18:28:00 2020-10-25T07:36:00 2020-10-25T18:00:00 2020-10-25T21:00:00 180 1603659600 true 21.33 0 21,33 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0.81 0 0,81 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-25T18:28:00 2020-10-25T07:36:00 2020-10-25T19:00:00 2020-10-25T22:00:00 180 1603663200 true 21.03 0 21,03 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0.87 0 0,87 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-25T18:28:00 2020-10-25T07:36:00 2020-10-25T20:00:00 2020-10-25T23:00:00 180 1603666800 true 20.72 0 20,72 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0.95 0 0,95 % % 2020-10-24T21:00:00 2020-10-25T00:00:00 180 1603584000 Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα. Partly cloudy throughout the day. 2020-10-25T04:36:00 2020-10-25T07:36:00 180 1603611360 2020-10-25T15:28:00 2020-10-25T18:28:00 180 1603650480 true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 0.53 0 0,53 % % 6 Δευτέρα false 4 false 2020-10-26T18:27:00 2020-10-26T07:37:00 true 22.14 0 22,14 °C °C true 18.54 0 18,54 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NNW false false false 0 0 NW15.png 2020-10-25T22:00:00 2020-10-26T01:00:00 180 1603674000 Συννεφιά όλη την ημέρα. Overcast throughout the day. 2020-10-26T04:37:00 2020-10-26T07:37:00 180 1603697820 2020-10-26T15:27:00 2020-10-26T18:27:00 180 1603736820 true 0.346 0 0,346 mm mm true 0.85 0 0,85 % %
sunny

Σήμερα

Νεφώσεις κατά περιόδους όλη την ημέρα.

20°c

windy

BF 5

deltiokairou

Ακτοπλοϊκός Οδηγός για τη Δονούσα

Πώς μπορώ να ταξιδέψω στη Δονούσα;

Πτήσεις προς Δονούσα

Η Δονούσα δεν έχει αεροδρόμιο. Τα πλησιέστερα αεροδρόμια βρίσκονται στη Νάξο, την Πάρο και τη Σύρο και εξυπηρετούν μόνο πτήσεις εσωτερικού

Πλοία για τη Σχοινούσα

Το πλοίο είναι ο μόνος τρόπος να φτάσει κανείς στη Δονούσα ενώ το ταξίδι από τη Νάξο με το Express Skopelitis (Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο) είναι μια ξεχωριστή εμπειρία


Ποιες ακτοπλοϊκές ταξιδεύουν στη Δονούσα;

Η Blue Star Ferries έχει δρομολόγια από τον Πειραιά τρεις φορές την εβδομάδα, συνήθως με βραδυνές αναχωρήσεις

Τα Κουφονήσια εξυπηρετούνται και από το διάσημο Express Skopelitis κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο


Πόσο κάνει το εισιτήριο για Δονούσα;
 • Διαδρομή: Πειραιάς για Δονούσα
  Μέσο κόστος ανά επιβάτη που ταξιδεύει τον Ιούλιο: 40 €
 • Διαδρομή: Νάξος για Δονούσα
  Μέσο κόστος ανά επιβάτη που ταξιδεύει τον Ιούλιο : 8.50 €

Που μπορώ να παραλάβω τα εισιτήριά μου;

Στο Σταυρό της Δονούσας, θα βρείτε το μοναδικό ταξιδιωτικό γραφείο. Εκεί μπορείτε να εκτυπώσετε το εισιτήριά σας. Το πρακτορείο είναι ανοιχτό και λειτουργεί, κοντά στις ώρες αναχώρησης του πλοίου. Συνήθως τα γραφεία χρεώνουν ένα μικρό τέλος για την εκτύπωση των εισιτηρίων, περίπου 1€ ανά εισιτήριο. Αναλαμβάνουμε να στείλουμε το εισιτήριά σας με courier όπου κι αν βρίσκεστε, αρκεί να το επιλέξετε όταν κάνετε την κράτηση


Μπορώ να χρησιμοποιήσω e-ticket για τα πλοία προς/από τη Δονούσα;

Ναι. Αν ταξιδεύετε με τη Blue Star Ferries, μπορείτε να ταξιδέψετε με ηλεκτρονικό εισιτήριο. Θα σας δώσουμε μια ιστοσελίδα στην οποία θα πρέπει να συμπληρώσετε τον κωδικό της κράτησής σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να εκτυπώσετε το εισιτήριό σας ή να το αποθηκεύσετε στο κινητό σας τηλέφωνο


Τι χρειάζομαι για να παραλάβω τα εισιτήρια;

Για να εκτυπώσετε το εισιτήριο θα πρέπει να κρατάτε ένα αντίγραφο της κράτησης ή να την έχετε στο τηλέφωνό σας, καθώς και ένα έγκυρο έγγραφο ταυτοποίησης με φωτογραφία (διαβατήριο ή ταυτότητα) που θα χρειαστεί και στην επιβίβασή σας


Πώς θα βρω φθηνά εισιτήρια;

Οι συμβουλές μας για ένα οικονομικό εισιτήριο:

 • Κάντε την κράτηση όσο το δυνατό νωρίτερα
  Πολλές εταιρείες διαθέτουν εισιτήρια προσφοράς σε περιορισμένο αριθμό για κάθε δρομολόγιο. Αναζητείστε τα εγκαίρως στο Zaplous, ώστε να προλάβετε ένα τέτοιο εισιτήριο
 • Συγκρίνετε τις τιμές μεταξύ των ακτοπλοϊκών εταιρειών που κάνουν τη διαδρομή, χρησιμοποιώντας την αναζήτηση στο Zaplous
 • Αποφύγετε την επιλογή ταχύπλοου
  Η επιλογή ενός ταχύπλοου για Δονούσα θα σας γλυτώσει χρόνο από το ταξίδι, ωστόσο το εισιτήριο είναι πάντα ακριβότερο από του συμβατικού πλοίου
 • Επιλέξτε εσωτερική καμπίνα αντί για εξωτερική
  Αν προτιμάτε να ταξιδεύετε σε καμπίνα, η εσωτερική είναι πάντα οικονομικότερη. Η μόνη διαφορά είναι πως δεν διαθέτει παράθυρο

Πως θα φτάσω στη Δονούσα από την ηπειρωτική Ελλάδα;

Μπορείτε να ταξιδέψετε στη Δονούσα από τον Πειραιά και τη Νάξο

 • Πλοία από Πειραιά:
  Με δρομολόγια όλο το χρόνο και διάρκεια ταξιδιού 7 ή 8 ώρες με συμβατικό πλοίο

Πως θα φτάσω στο λιμάνι;
 • Με αυτοκίνητο
  Το νησί είναι πολύ μικρό οπότε δεν θα δυσκολευτείτε να βρείτε το λιμάνι. Στο νησί δεν υπάρχουν πρατήρια καυσίμων. Αν πάτε με το δικό σας αυτοκίνητο, θα πρέπει να γεμίσετε το ρεζερβουάρ πριν το ταξίδι σας
 • Λεωφορείο
  Υπάρχει μια στάση λεωφορείου κοντά στο λιμάνι που συνδέει τον Σταυρό με τα υπόλοιπα χωριά και τις παραλίες του νησιού. Λειτουργεί από αρχές Ιουνίου μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου
 • Ταξί
  Υπάρχουν ταξί στο νησί που λειτουργούν κανονικά όλο το χρόνο

Οι προτάσεις μας όσο είστε στη Δονούσα

 • Όσοι επιλέγουν τη Δονούσα, το κάνουν επειδή στο νησί δεν έχουν και πολλά να κάνουν πέρα ​​από κολύμπι, βόλτες, ηλιοθεραπεία και καλό φαγητό
 • Κάντε πεζοπορία. Η Δονούσα έχει πανέμορφα σηματοδοτημένα μονοπάτια πεζοπορίας. Μια όμορφη διαδρομή είναι από τη Χώρα στον Κάτω Μύλο
 • Δοκιμάστε να κολυμπήσετε με μάσκα και αναπνευστήρα. Η Δονούσα διαθέτει πολλές παραλίες με πεντακάθαρα νερά, όπως ο Κέδρος και το Λιβάδι
 • Κάντε μια ημερήσια εκδρομή με καραβάκι για μπάνιο στα εντυπωσιακά θαλάσσια σπήλαια: Το σπήλαιο του Τείχους και το Σπήλαιο της Φωκοσπηλιάς

Χρήσιμα τηλέφωνα στη Δονούσα

 • Κέντρο Υγείας: 22850 51506

Πότε θα πρέπει να βρίσκομαι στο λιμάνι;

 • Με τα πόδια: Τουλάχιστον μία ώρα πριν ταξιδέψετε
 • Με αυτοκίνητο: Τουλάχιστον δύο ώρες πριν ταξιδέψετε

Μπορώ να πάρω μαζί μου το κατοικίδιό μου;


Ναι, μπορείτε να πάρετε το κατοικίδιό σας στο πλοίο, ωστόσο δεν είναι δυνατό να κάνετε κράτηση για το ειδικό κλουβί.

 • Τα συμβατικά πλοία διαθέτουν ειδικά κλουβιά σε κλιματιζόμενο χώρο ("σκυλιέρες") αλλά κατά την υψηλή περίοδο γεμίζουν γρήγορα. Μπορείτε να έχετε το σκυλί μαζί σας, σε όλες τις ανοιχτές περιοχές του καταστρώματος, πάντοτε με λουρί. Τα μικρόσωμα ζώα μπορούν να ταξιδεύουν μέσα στο πλοίο, εφόσον παραμένουν μέσα στην ειδική ταξιδιωτική τσάντα.


  Η καλύτερη επιλογή είναι να κλείσετε μια καμπίνα κατοικιδίων (PET). Πρόκειται για κανονικές καμπίνες, μόνο που δεν έχουν μοκέτα. Έτσι θα ταξιδέψετε χωρίς άγχος, ακόμη και τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο που τα πλοία είναι γεμάτα.

 • Τα ταχύπλοα πλοία και τα καταμαράν έχουν και αυτά ειδικά κλουβιάαλλά είναι περιορισμένα σε αριθμό. Επιπλέον στα περισσότερα ταχύπλοα δεν υπάρχουν ανοικτοί χώροι καταστρώματος προσβάσιμοι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οπότε δεν θα μπορέσετε να είστε έξω μαζί με το τετράποδο φίλο σας. Ωστόσο, αν το κατοικίδιό σας είναι μικρόσωμο και βρίσκεται μέσα σε ταξιδιωτική τσάντα, θα μπορείτε να το κρατήσετε μέσα.

Μπορώ να πληρώσω με PayPal ή χρεωστική κάρτα;

Ναι, η πληρωμή μπορεί να γίνει με οποιαδήποτε χρεωστική κάρτα, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα ασφαλούς πληρωμής με PayPal.

Copyright: Zaplous.gr 2020 ©