ΚΡΗΤΗ

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΧΑΝΙΑ

Τα Χανιά είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης και εξυπηρετείται από το λιμάνι της Σούδας, που βρίσκεται περίπου 7 χιλιόμετρα έξω από την πόλη. Τα Χανιά συνδέονται ακτοπλοϊκως με το λιμάνι του Πειραιά με δύο ακτοπλοϊκές εταιρείες.

ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΧΑΝΙΑ

0 1017 false 9 false 2020-10-20T18:44:00 2020-10-20T07:36:00 0.0 true 21 0 21 °C °C true 1021 0 1021 mb mb true 75 0 75 % % 2020-10-20T10:00:00 2020-10-20T13:00:00 180 1603198800 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοανατολικός ασθενής - 3 BF ENE false false false 0 0 NE15.png Βροχή Rain 0 Τρίτη false 9 false 2020-10-20T18:44:00 2020-10-20T07:36:00 true 21.88 0 21,88 °C °C true 16.98 0 16,98 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοανατολικός πολύ ασθενής - 2 BF ENE false false false 0 0 NE10.png Βροχή false 9 false 2020-10-20T18:44:00 2020-10-20T07:36:00 2020-10-20T07:00:00 2020-10-20T10:00:00 180 1603188000 true 19.24 0 19,24 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 1.2605 0 1,2605 mm mm true 84 0 84 % % true 1020.4 0 1020,4 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Βροχή false 9 false 2020-10-20T18:44:00 2020-10-20T07:36:00 2020-10-20T08:00:00 2020-10-20T11:00:00 180 1603191600 true 19.93 0 19,93 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 1.4902 0 1,4902 mm mm true 82 0 82 % % true 1020.8 0 1020,8 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Βροχή false 9 false 2020-10-20T18:44:00 2020-10-20T07:36:00 2020-10-20T09:00:00 2020-10-20T12:00:00 180 1603195200 true 20.8 0 20,8 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 1.495 0 1,495 mm mm true 79 0 79 % % true 1021 0 1021 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή false 9 false 2020-10-20T18:44:00 2020-10-20T07:36:00 2020-10-20T10:00:00 2020-10-20T13:00:00 180 1603198800 true 21.4 0 21,4 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 1.2775 0 1,2775 mm mm true 75 0 75 % % true 1020.9 0 1020,9 mb mb true 1 0 1 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-10-20T18:44:00 2020-10-20T07:36:00 2020-10-20T11:00:00 2020-10-20T14:00:00 180 1603202400 true 21.6 0 21,6 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.5284 0 0,5284 mm mm true 72 0 72 % % true 1020.6 0 1020,6 mb mb true 1 0 1 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-10-20T18:44:00 2020-10-20T07:36:00 2020-10-20T12:00:00 2020-10-20T15:00:00 180 1603206000 true 21.18 0 21,18 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.5581 0 0,5581 mm mm true 72 0 72 % % true 1020.4 0 1020,4 mb mb true 1 0 1 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-10-20T18:44:00 2020-10-20T07:36:00 2020-10-20T13:00:00 2020-10-20T16:00:00 180 1603209600 true 20.6 0 20,6 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.8051 0 0,8051 mm mm true 72 0 72 % % true 1020.3 0 1020,3 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή false 9 false 2020-10-20T18:44:00 2020-10-20T07:36:00 2020-10-20T14:00:00 2020-10-20T17:00:00 180 1603213200 true 19.87 0 19,87 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 1.0901 0 1,0901 mm mm true 73 0 73 % % true 1020.2 0 1020,2 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή false 9 false 2020-10-20T18:44:00 2020-10-20T07:36:00 2020-10-20T15:00:00 2020-10-20T18:00:00 180 1603216800 true 19.27 0 19,27 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 1.1916 0 1,1916 mm mm true 73 0 73 % % true 1020.1 0 1020,1 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή false 9 false 2020-10-20T18:44:00 2020-10-20T07:36:00 2020-10-20T16:00:00 2020-10-20T19:00:00 180 1603220400 true 18.69 0 18,69 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.9123 0 0,9123 mm mm true 73 0 73 % % true 1020.2 0 1020,2 mb mb true 1 0 1 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-10-20T18:44:00 2020-10-20T07:36:00 2020-10-20T17:00:00 2020-10-20T20:00:00 180 1603224000 true 18.29 0 18,29 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.51 0 0,51 mm mm true 73 0 73 % % true 1020.5 0 1020,5 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-10-20T18:44:00 2020-10-20T07:36:00 2020-10-20T18:00:00 2020-10-20T21:00:00 180 1603227600 true 17.81 0 17,81 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.485 0 0,485 mm mm true 74 0 74 % % true 1020.8 0 1020,8 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-10-20T18:44:00 2020-10-20T07:36:00 2020-10-20T19:00:00 2020-10-20T22:00:00 180 1603231200 true 17.33 0 17,33 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.5996 0 0,5996 mm mm true 75 0 75 % % true 1020.9 0 1020,9 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-20T18:44:00 2020-10-20T07:36:00 2020-10-20T20:00:00 2020-10-20T23:00:00 180 1603234800 true 17.26 0 17,26 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.3207 0 0,3207 mm mm true 75 0 75 % % true 1021.1 0 1021,1 mb mb true 0.94 0 0,94 % % 2020-10-19T21:00:00 2020-10-20T00:00:00 180 1603152000 Βροχή όλη την ημέρα. Rain throughout the day. 2020-10-20T04:36:00 2020-10-20T07:36:00 180 1603179360 2020-10-20T15:44:00 2020-10-20T18:44:00 180 1603219440 true 1.5206 0 1,5206 mm mm true 0.95 0 0,95 % % 1 Τετάρτη false 9 false 2020-10-21T18:42:00 2020-10-21T07:37:00 true 21.44 0 21,44 °C °C true 16.72 0 16,72 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βόρειος πολύ ασθενής - 2 BF N false false false 0 0 N10.png Συννεφιά false 4 false 2020-10-21T18:42:00 2020-10-21T07:37:00 2020-10-20T21:00:00 2020-10-21T00:00:00 180 1603238400 true 17.39 0 17,39 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.2487 0 0,2487 mm mm true 76 0 76 % % true 1021.1 0 1021,1 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-10-21T18:42:00 2020-10-21T07:37:00 2020-10-20T22:00:00 2020-10-21T01:00:00 180 1603242000 true 17.47 0 17,47 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.4179 0 0,4179 mm mm true 77 0 77 % % true 1021 0 1021 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-10-21T18:42:00 2020-10-21T07:37:00 2020-10-20T23:00:00 2020-10-21T02:00:00 180 1603245600 true 17.36 0 17,36 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.8464 0 0,8464 mm mm true 79 0 79 % % true 1020.9 0 1020,9 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή false 9 false 2020-10-21T18:42:00 2020-10-21T07:37:00 2020-10-21T00:00:00 2020-10-21T03:00:00 180 1603249200 true 17.14 0 17,14 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 1.4483 0 1,4483 mm mm true 80 0 80 % % true 1020.7 0 1020,7 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή false 9 false 2020-10-21T18:42:00 2020-10-21T07:37:00 2020-10-21T01:00:00 2020-10-21T04:00:00 180 1603252800 true 17.06 0 17,06 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 1.9484 0 1,9484 mm mm true 80 0 80 % % true 1020.6 0 1020,6 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Βροχή false 9 false 2020-10-21T18:42:00 2020-10-21T07:37:00 2020-10-21T02:00:00 2020-10-21T05:00:00 180 1603256400 true 16.99 0 16,99 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 1.9873 0 1,9873 mm mm true 80 0 80 % % true 1020.5 0 1020,5 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Βροχή false 9 false 2020-10-21T18:42:00 2020-10-21T07:37:00 2020-10-21T03:00:00 2020-10-21T06:00:00 180 1603260000 true 17.07 0 17,07 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 2.1099 0 2,1099 mm mm true 80 0 80 % % true 1020.4 0 1020,4 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Βροχή false 9 false 2020-10-21T18:42:00 2020-10-21T07:37:00 2020-10-21T04:00:00 2020-10-21T07:00:00 180 1603263600 true 17.3 0 17,3 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 2.2295 0 2,2295 mm mm true 80 0 80 % % true 1020.3 0 1020,3 mb mb true 0.91 0 0,91 % % Βροχή false 9 false 2020-10-21T18:42:00 2020-10-21T07:37:00 2020-10-21T05:00:00 2020-10-21T08:00:00 180 1603267200 true 17.51 0 17,51 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 2.4798 0 2,4798 mm mm true 81 0 81 % % true 1020.3 0 1020,3 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Βροχή false 9 false 2020-10-21T18:42:00 2020-10-21T07:37:00 2020-10-21T06:00:00 2020-10-21T09:00:00 180 1603270800 true 17.79 0 17,79 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 2.4821 0 2,4821 mm mm true 81 0 81 % % true 1020.6 0 1020,6 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Βροχή false 9 false 2020-10-21T18:42:00 2020-10-21T07:37:00 2020-10-21T07:00:00 2020-10-21T10:00:00 180 1603274400 true 18.27 0 18,27 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 2.1573 0 2,1573 mm mm true 81 0 81 % % true 1020.9 0 1020,9 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Βροχή false 9 false 2020-10-21T18:42:00 2020-10-21T07:37:00 2020-10-21T08:00:00 2020-10-21T11:00:00 180 1603278000 true 19.15 0 19,15 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 1.962 0 1,962 mm mm true 80 0 80 % % true 1021.4 0 1021,4 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Βροχή false 9 false 2020-10-21T18:42:00 2020-10-21T07:37:00 2020-10-21T09:00:00 2020-10-21T12:00:00 180 1603281600 true 19.83 0 19,83 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 2.0977 0 2,0977 mm mm true 79 0 79 % % true 1021.5 0 1021,5 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Βροχή false 9 false 2020-10-21T18:42:00 2020-10-21T07:37:00 2020-10-21T10:00:00 2020-10-21T13:00:00 180 1603285200 true 20.55 0 20,55 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 2.0728 0 2,0728 mm mm true 75 0 75 % % true 1021.2 0 1021,2 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Βροχή false 9 false 2020-10-21T18:42:00 2020-10-21T07:37:00 2020-10-21T11:00:00 2020-10-21T14:00:00 180 1603288800 true 20.95 0 20,95 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 1.9462 0 1,9462 mm mm true 73 0 73 % % true 1020.7 0 1020,7 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Βροχή false 9 false 2020-10-21T18:42:00 2020-10-21T07:37:00 2020-10-21T12:00:00 2020-10-21T15:00:00 180 1603292400 true 21.16 0 21,16 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 1.8896 0 1,8896 mm mm true 71 0 71 % % true 1020.3 0 1020,3 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Βροχή false 9 false 2020-10-21T18:42:00 2020-10-21T07:37:00 2020-10-21T13:00:00 2020-10-21T16:00:00 180 1603296000 true 20.96 0 20,96 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 2.0766 0 2,0766 mm mm true 71 0 71 % % true 1020.2 0 1020,2 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Βροχή false 9 false 2020-10-21T18:42:00 2020-10-21T07:37:00 2020-10-21T14:00:00 2020-10-21T17:00:00 180 1603299600 true 20.67 0 20,67 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 2.1225 0 2,1225 mm mm true 72 0 72 % % true 1020.2 0 1020,2 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Βροχή false 9 false 2020-10-21T18:42:00 2020-10-21T07:37:00 2020-10-21T15:00:00 2020-10-21T18:00:00 180 1603303200 true 19.93 0 19,93 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 2.0614 0 2,0614 mm mm true 73 0 73 % % true 1020.2 0 1020,2 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Βροχή false 9 false 2020-10-21T18:42:00 2020-10-21T07:37:00 2020-10-21T16:00:00 2020-10-21T19:00:00 180 1603306800 true 19.37 0 19,37 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 1.706 0 1,706 mm mm true 73 0 73 % % true 1020.4 0 1020,4 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή false 9 false 2020-10-21T18:42:00 2020-10-21T07:37:00 2020-10-21T17:00:00 2020-10-21T20:00:00 180 1603310400 true 18.85 0 18,85 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 2.1471 0 2,1471 mm mm true 74 0 74 % % true 1020.7 0 1020,7 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή false 9 false 2020-10-21T18:42:00 2020-10-21T07:37:00 2020-10-21T18:00:00 2020-10-21T21:00:00 180 1603314000 true 18.47 0 18,47 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 2.6052 0 2,6052 mm mm true 75 0 75 % % true 1021 0 1021 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή false 9 false 2020-10-21T18:42:00 2020-10-21T07:37:00 2020-10-21T19:00:00 2020-10-21T22:00:00 180 1603317600 true 18.16 0 18,16 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 2.8409 0 2,8409 mm mm true 76 0 76 % % true 1021.2 0 1021,2 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Βροχή false 9 false 2020-10-21T18:42:00 2020-10-21T07:37:00 2020-10-21T20:00:00 2020-10-21T23:00:00 180 1603321200 true 18.06 0 18,06 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 2.8596 0 2,8596 mm mm true 76 0 76 % % true 1021.3 0 1021,3 mb mb true 0.99 0 0,99 % % 2020-10-20T21:00:00 2020-10-21T00:00:00 180 1603238400 Βροχή όλη την ημέρα. Rain throughout the day. 2020-10-21T04:37:00 2020-10-21T07:37:00 180 1603265820 2020-10-21T15:42:00 2020-10-21T18:42:00 180 1603305720 true 2.9655 0 2,9655 mm mm true 0.97 0 0,97 % % 2 Πέμπτη false 9 false 2020-10-22T18:41:00 2020-10-22T07:38:00 true 21.76 0 21,76 °C °C true 17.69 0 17,69 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοανατολικός πολύ ασθενής - 2 BF NNE false false false 0 0 NE10.png Βροχή false 9 false 2020-10-22T18:41:00 2020-10-22T07:38:00 2020-10-21T21:00:00 2020-10-22T00:00:00 180 1603324800 true 18.18 0 18,18 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 2.9655 0 2,9655 mm mm true 77 0 77 % % true 1021.3 0 1021,3 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Βροχή false 9 false 2020-10-22T18:41:00 2020-10-22T07:38:00 2020-10-21T22:00:00 2020-10-22T01:00:00 180 1603328400 true 18.3 0 18,3 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 2.9168 0 2,9168 mm mm true 79 0 79 % % true 1021.2 0 1021,2 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Βροχή false 9 false 2020-10-22T18:41:00 2020-10-22T07:38:00 2020-10-21T23:00:00 2020-10-22T02:00:00 180 1603332000 true 18.22 0 18,22 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 3.0477 0 3,0477 mm mm true 80 0 80 % % true 1021.1 0 1021,1 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Βροχή false 9 false 2020-10-22T18:41:00 2020-10-22T07:38:00 2020-10-22T00:00:00 2020-10-22T03:00:00 180 1603335600 true 18.03 0 18,03 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 3.235 0 3,235 mm mm true 81 0 81 % % true 1020.8 0 1020,8 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Βροχή false 9 false 2020-10-22T18:41:00 2020-10-22T07:38:00 2020-10-22T01:00:00 2020-10-22T04:00:00 180 1603339200 true 17.96 0 17,96 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 3.2736 0 3,2736 mm mm true 82 0 82 % % true 1020.7 0 1020,7 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Βροχή false 9 false 2020-10-22T18:41:00 2020-10-22T07:38:00 2020-10-22T02:00:00 2020-10-22T05:00:00 180 1603342800 true 18 0 18 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 3.4617 0 3,4617 mm mm true 82 0 82 % % true 1020.6 0 1020,6 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Βροχή false 9 false 2020-10-22T18:41:00 2020-10-22T07:38:00 2020-10-22T03:00:00 2020-10-22T06:00:00 180 1603346400 true 18.16 0 18,16 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 3.0032 0 3,0032 mm mm true 82 0 82 % % true 1020.6 0 1020,6 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή false 9 false 2020-10-22T18:41:00 2020-10-22T07:38:00 2020-10-22T04:00:00 2020-10-22T07:00:00 180 1603350000 true 18.29 0 18,29 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 2.5537 0 2,5537 mm mm true 83 0 83 % % true 1020.7 0 1020,7 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή false 9 false 2020-10-22T18:41:00 2020-10-22T07:38:00 2020-10-22T05:00:00 2020-10-22T08:00:00 180 1603353600 true 18.36 0 18,36 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 2.2005 0 2,2005 mm mm true 83 0 83 % % true 1020.8 0 1020,8 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή false 9 false 2020-10-22T18:41:00 2020-10-22T07:38:00 2020-10-22T06:00:00 2020-10-22T09:00:00 180 1603357200 true 18.54 0 18,54 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 1.9692 0 1,9692 mm mm true 83 0 83 % % true 1021.2 0 1021,2 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή false 9 false 2020-10-22T18:41:00 2020-10-22T07:38:00 2020-10-22T07:00:00 2020-10-22T10:00:00 180 1603360800 true 18.91 0 18,91 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 2.1857 0 2,1857 mm mm true 82 0 82 % % true 1021.5 0 1021,5 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Βροχή false 9 false 2020-10-22T18:41:00 2020-10-22T07:38:00 2020-10-22T08:00:00 2020-10-22T11:00:00 180 1603364400 true 19.61 0 19,61 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 1.9933 0 1,9933 mm mm true 80 0 80 % % true 1021.8 0 1021,8 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Βροχή false 9 false 2020-10-22T18:41:00 2020-10-22T07:38:00 2020-10-22T09:00:00 2020-10-22T12:00:00 180 1603368000 true 20.1 0 20,1 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 2.0429 0 2,0429 mm mm true 79 0 79 % % true 1021.9 0 1021,9 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Βροχή false 9 false 2020-10-22T18:41:00 2020-10-22T07:38:00 2020-10-22T10:00:00 2020-10-22T13:00:00 180 1603371600 true 20.78 0 20,78 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 2.0904 0 2,0904 mm mm true 76 0 76 % % true 1021.7 0 1021,7 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Βροχή false 9 false 2020-10-22T18:41:00 2020-10-22T07:38:00 2020-10-22T11:00:00 2020-10-22T14:00:00 180 1603375200 true 21.23 0 21,23 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 2.1998 0 2,1998 mm mm true 73 0 73 % % true 1021.1 0 1021,1 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Βροχή false 9 false 2020-10-22T18:41:00 2020-10-22T07:38:00 2020-10-22T12:00:00 2020-10-22T15:00:00 180 1603378800 true 21.48 0 21,48 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 2.1082 0 2,1082 mm mm true 72 0 72 % % true 1020.7 0 1020,7 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Βροχή false 9 false 2020-10-22T18:41:00 2020-10-22T07:38:00 2020-10-22T13:00:00 2020-10-22T16:00:00 180 1603382400 true 21.24 0 21,24 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 1.6863 0 1,6863 mm mm true 71 0 71 % % true 1020.4 0 1020,4 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Βροχή false 9 false 2020-10-22T18:41:00 2020-10-22T07:38:00 2020-10-22T14:00:00 2020-10-22T17:00:00 180 1603386000 true 20.93 0 20,93 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 1.2772 0 1,2772 mm mm true 71 0 71 % % true 1020.4 0 1020,4 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Βροχή false 9 false 2020-10-22T18:41:00 2020-10-22T07:38:00 2020-10-22T15:00:00 2020-10-22T18:00:00 180 1603389600 true 20.3 0 20,3 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 1.1433 0 1,1433 mm mm true 71 0 71 % % true 1020.3 0 1020,3 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Βροχή false 9 false 2020-10-22T18:41:00 2020-10-22T07:38:00 2020-10-22T16:00:00 2020-10-22T19:00:00 180 1603393200 true 19.84 0 19,84 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 1.0488 0 1,0488 mm mm true 71 0 71 % % true 1020.4 0 1020,4 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Βροχή false 9 false 2020-10-22T18:41:00 2020-10-22T07:38:00 2020-10-22T17:00:00 2020-10-22T20:00:00 180 1603396800 true 19.29 0 19,29 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 1.0674 0 1,0674 mm mm true 71 0 71 % % true 1020.6 0 1020,6 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Βροχή false 9 false 2020-10-22T18:41:00 2020-10-22T07:38:00 2020-10-22T18:00:00 2020-10-22T21:00:00 180 1603400400 true 18.94 0 18,94 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 1.1105 0 1,1105 mm mm true 71 0 71 % % true 1020.7 0 1020,7 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Βροχή false 9 false 2020-10-22T18:41:00 2020-10-22T07:38:00 2020-10-22T19:00:00 2020-10-22T22:00:00 180 1603404000 true 18.56 0 18,56 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.9617 0 0,9617 mm mm true 72 0 72 % % true 1020.7 0 1020,7 mb mb true 0.89 0 0,89 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-10-22T18:41:00 2020-10-22T07:38:00 2020-10-22T20:00:00 2020-10-22T23:00:00 180 1603407600 true 18.39 0 18,39 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.8595 0 0,8595 mm mm true 73 0 73 % % true 1020.6 0 1020,6 mb mb true 0.8 0 0,8 % % 2020-10-21T21:00:00 2020-10-22T00:00:00 180 1603324800 Βροχή όλη την ημέρα. Rain throughout the day. 2020-10-22T04:38:00 2020-10-22T07:38:00 180 1603352280 2020-10-22T15:41:00 2020-10-22T18:41:00 180 1603392060 true 3.4684 0 3,4684 mm mm true 0.96 0 0,96 % % 3 Παρασκευή false 9 false 2020-10-23T18:40:00 2020-10-23T07:39:00 true 22.96 0 22,96 °C °C true 16.74 0 16,74 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF Βορειοανατολικός σχεδόν άπνοια - 1 BF ENE false false false 0 0 NE05.png Βροχή false 9 false 2020-10-23T18:40:00 2020-10-23T07:39:00 2020-10-22T21:00:00 2020-10-23T00:00:00 180 1603411200 true 18.47 0 18,47 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.9518 0 0,9518 mm mm true 74 0 74 % % true 1020.5 0 1020,5 mb mb true 0.74 0 0,74 % % Βροχή false 9 false 2020-10-23T18:40:00 2020-10-23T07:39:00 2020-10-22T22:00:00 2020-10-23T01:00:00 180 1603414800 true 18.53 0 18,53 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0.9186 0 0,9186 mm mm true 76 0 76 % % true 1020.2 0 1020,2 mb mb true 0.73 0 0,73 % % Βροχή false 9 false 2020-10-23T18:40:00 2020-10-23T07:39:00 2020-10-22T23:00:00 2020-10-23T02:00:00 180 1603418400 true 18.27 0 18,27 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0.9231 0 0,9231 mm mm true 77 0 77 % % true 1020 0 1020 mb mb true 0.74 0 0,74 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-10-23T18:40:00 2020-10-23T07:39:00 2020-10-23T00:00:00 2020-10-23T03:00:00 180 1603422000 true 17.87 0 17,87 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0.712 0 0,712 mm mm true 78 0 78 % % true 1019.8 0 1019,8 mb mb true 0.76 0 0,76 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-10-23T18:40:00 2020-10-23T07:39:00 2020-10-23T01:00:00 2020-10-23T04:00:00 180 1603425600 true 17.36 0 17,36 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0.6408 0 0,6408 mm mm true 79 0 79 % % true 1019.6 0 1019,6 mb mb true 0.77 0 0,77 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-10-23T18:40:00 2020-10-23T07:39:00 2020-10-23T02:00:00 2020-10-23T05:00:00 180 1603429200 true 17.09 0 17,09 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.7538 0 0,7538 mm mm true 80 0 80 % % true 1019.6 0 1019,6 mb mb true 0.7 0 0,7 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-10-23T18:40:00 2020-10-23T07:39:00 2020-10-23T03:00:00 2020-10-23T06:00:00 180 1603432800 true 17.03 0 17,03 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.8561 0 0,8561 mm mm true 81 0 81 % % true 1019.5 0 1019,5 mb mb true 0.68 0 0,68 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-10-23T18:40:00 2020-10-23T07:39:00 2020-10-23T04:00:00 2020-10-23T07:00:00 180 1603436400 true 17.36 0 17,36 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.8391 0 0,8391 mm mm true 82 0 82 % % true 1019.6 0 1019,6 mb mb true 0.66 0 0,66 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-10-23T18:40:00 2020-10-23T07:39:00 2020-10-23T05:00:00 2020-10-23T08:00:00 180 1603440000 true 17.76 0 17,76 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.7635 0 0,7635 mm mm true 82 0 82 % % true 1019.7 0 1019,7 mb mb true 0.75 0 0,75 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-10-23T18:40:00 2020-10-23T07:39:00 2020-10-23T06:00:00 2020-10-23T09:00:00 180 1603443600 true 18.38 0 18,38 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.5843 0 0,5843 mm mm true 81 0 81 % % true 1020 0 1020 mb mb true 0.73 0 0,73 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-10-23T18:40:00 2020-10-23T07:39:00 2020-10-23T07:00:00 2020-10-23T10:00:00 180 1603447200 true 18.51 0 18,51 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.4305 0 0,4305 mm mm true 81 0 81 % % true 1020.3 0 1020,3 mb mb true 0.29 0 0,29 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-23T18:40:00 2020-10-23T07:39:00 2020-10-23T08:00:00 2020-10-23T11:00:00 180 1603450800 true 19.74 0 19,74 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.1823 0 0,1823 mm mm true 77 0 77 % % true 1020.5 0 1020,5 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-23T18:40:00 2020-10-23T07:39:00 2020-10-23T09:00:00 2020-10-23T12:00:00 180 1603454400 true 20.64 0 20,64 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0745 0 0,0745 mm mm true 73 0 73 % % true 1020.6 0 1020,6 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-23T18:40:00 2020-10-23T07:39:00 2020-10-23T10:00:00 2020-10-23T13:00:00 180 1603458000 true 21.6 0 21,6 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0528 0 0,0528 mm mm true 69 0 69 % % true 1020.2 0 1020,2 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-23T18:40:00 2020-10-23T07:39:00 2020-10-23T11:00:00 2020-10-23T14:00:00 180 1603461600 true 22.3 0 22,3 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0643 0 0,0643 mm mm true 66 0 66 % % true 1019.7 0 1019,7 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-23T18:40:00 2020-10-23T07:39:00 2020-10-23T12:00:00 2020-10-23T15:00:00 180 1603465200 true 22.67 0 22,67 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0823 0 0,0823 mm mm true 65 0 65 % % true 1019.3 0 1019,3 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-23T18:40:00 2020-10-23T07:39:00 2020-10-23T13:00:00 2020-10-23T16:00:00 180 1603468800 true 22.42 0 22,42 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0949 0 0,0949 mm mm true 66 0 66 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-23T18:40:00 2020-10-23T07:39:00 2020-10-23T14:00:00 2020-10-23T17:00:00 180 1603472400 true 21.87 0 21,87 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.11 0 0,11 mm mm true 68 0 68 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-23T18:40:00 2020-10-23T07:39:00 2020-10-23T15:00:00 2020-10-23T18:00:00 180 1603476000 true 21.12 0 21,12 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.1024 0 0,1024 mm mm true 69 0 69 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-23T18:40:00 2020-10-23T07:39:00 2020-10-23T16:00:00 2020-10-23T19:00:00 180 1603479600 true 20.44 0 20,44 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.0521 0 0,0521 mm mm true 70 0 70 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-23T18:40:00 2020-10-23T07:39:00 2020-10-23T17:00:00 2020-10-23T20:00:00 180 1603483200 true 19.63 0 19,63 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0.0093 0 0,0093 mm mm true 71 0 71 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-23T18:40:00 2020-10-23T07:39:00 2020-10-23T18:00:00 2020-10-23T21:00:00 180 1603486800 true 19.04 0 19,04 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1019.7 0 1019,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-23T18:40:00 2020-10-23T07:39:00 2020-10-23T19:00:00 2020-10-23T22:00:00 180 1603490400 true 18.58 0 18,58 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1019.7 0 1019,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-23T18:40:00 2020-10-23T07:39:00 2020-10-23T20:00:00 2020-10-23T23:00:00 180 1603494000 true 18.17 0 18,17 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1019.3 0 1019,3 mb mb true 0 0 0 % % 2020-10-22T21:00:00 2020-10-23T00:00:00 180 1603411200 Possible light rain in the morning. Possible light rain in the morning. 2020-10-23T04:39:00 2020-10-23T07:39:00 180 1603438740 2020-10-23T15:40:00 2020-10-23T18:40:00 180 1603478400 true 0.9534 0 0,9534 mm mm true 0.33 0 0,33 % % 4 Σάββατο false 1 false 2020-10-24T18:39:00 2020-10-24T07:40:00 true 24.3 0 24,3 °C °C true 16.89 0 16,89 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF Νοτιοδυτικός σχεδόν άπνοια - 1 BF SW false false false 0 0 SW05.png Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:39:00 2020-10-24T07:40:00 2020-10-23T21:00:00 2020-10-24T00:00:00 180 1603497600 true 17.94 0 17,94 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 76 0 76 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:39:00 2020-10-24T07:40:00 2020-10-23T22:00:00 2020-10-24T01:00:00 180 1603501200 true 17.73 0 17,73 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 S05.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1018.8 0 1018,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:39:00 2020-10-24T07:40:00 2020-10-23T23:00:00 2020-10-24T02:00:00 180 1603504800 true 17.48 0 17,48 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1018.7 0 1018,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:39:00 2020-10-24T07:40:00 2020-10-24T00:00:00 2020-10-24T03:00:00 180 1603508400 true 17.32 0 17,32 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1018.1 0 1018,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:39:00 2020-10-24T07:40:00 2020-10-24T01:00:00 2020-10-24T04:00:00 180 1603512000 true 17.18 0 17,18 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1017.8 0 1017,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:39:00 2020-10-24T07:40:00 2020-10-24T02:00:00 2020-10-24T05:00:00 180 1603515600 true 17.18 0 17,18 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 S05.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:39:00 2020-10-24T07:40:00 2020-10-24T03:00:00 2020-10-24T06:00:00 180 1603519200 true 17.34 0 17,34 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 S05.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:39:00 2020-10-24T07:40:00 2020-10-24T04:00:00 2020-10-24T07:00:00 180 1603522800 true 17.63 0 17,63 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1018 0 1018 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-24T18:39:00 2020-10-24T07:40:00 2020-10-24T05:00:00 2020-10-24T08:00:00 180 1603526400 true 18.11 0 18,11 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 80 0 80 % % true 1017.8 0 1017,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-24T18:39:00 2020-10-24T07:40:00 2020-10-24T06:00:00 2020-10-24T09:00:00 180 1603530000 true 18.79 0 18,79 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 77 0 77 % % true 1017.8 0 1017,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-24T18:39:00 2020-10-24T07:40:00 2020-10-24T07:00:00 2020-10-24T10:00:00 180 1603533600 true 19.97 0 19,97 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1018.2 0 1018,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-24T18:39:00 2020-10-24T07:40:00 2020-10-24T08:00:00 2020-10-24T11:00:00 180 1603537200 true 21.41 0 21,41 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1018.5 0 1018,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-24T18:39:00 2020-10-24T07:40:00 2020-10-24T09:00:00 2020-10-24T12:00:00 180 1603540800 true 22.92 0 22,92 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1018.4 0 1018,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-24T18:39:00 2020-10-24T07:40:00 2020-10-24T10:00:00 2020-10-24T13:00:00 180 1603544400 true 23.68 0 23,68 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1018.1 0 1018,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-24T18:39:00 2020-10-24T07:40:00 2020-10-24T11:00:00 2020-10-24T14:00:00 180 1603548000 true 24.02 0 24,02 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-24T18:39:00 2020-10-24T07:40:00 2020-10-24T12:00:00 2020-10-24T15:00:00 180 1603551600 true 23.75 0 23,75 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1016.8 0 1016,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-24T18:39:00 2020-10-24T07:40:00 2020-10-24T13:00:00 2020-10-24T16:00:00 180 1603555200 true 23.19 0 23,19 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 59 0 59 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-24T18:39:00 2020-10-24T07:40:00 2020-10-24T14:00:00 2020-10-24T17:00:00 180 1603558800 true 22.38 0 22,38 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 62 0 62 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-24T18:39:00 2020-10-24T07:40:00 2020-10-24T15:00:00 2020-10-24T18:00:00 180 1603562400 true 21.87 0 21,87 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:39:00 2020-10-24T07:40:00 2020-10-24T16:00:00 2020-10-24T19:00:00 180 1603566000 true 21.06 0 21,06 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1017.1 0 1017,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:39:00 2020-10-24T07:40:00 2020-10-24T17:00:00 2020-10-24T20:00:00 180 1603569600 true 20.2 0 20,2 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1017.1 0 1017,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:39:00 2020-10-24T07:40:00 2020-10-24T18:00:00 2020-10-24T21:00:00 180 1603573200 true 19.47 0 19,47 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:39:00 2020-10-24T07:40:00 2020-10-24T19:00:00 2020-10-24T22:00:00 180 1603576800 true 18.93 0 18,93 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:39:00 2020-10-24T07:40:00 2020-10-24T20:00:00 2020-10-24T23:00:00 180 1603580400 true 18.39 0 18,39 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0.01 0 0,01 % % 2020-10-23T21:00:00 2020-10-24T00:00:00 180 1603497600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-10-24T04:40:00 2020-10-24T07:40:00 180 1603525200 2020-10-24T15:39:00 2020-10-24T18:39:00 180 1603564740 true 0.0085 0 0,0085 mm mm true 0 0 0 % % 5 Κυριακή false 2 false 2020-10-25T18:38:00 2020-10-25T07:41:00 true 24.52 0 24,52 °C °C true 15 0 15 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF WSW false false false 0 0 SW10.png Αίθριος false 20 false 2020-10-25T18:38:00 2020-10-25T07:41:00 2020-10-24T21:00:00 2020-10-25T00:00:00 180 1603584000 true 17.86 0 17,86 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1016.8 0 1016,8 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-25T18:38:00 2020-10-25T07:41:00 2020-10-24T22:00:00 2020-10-25T01:00:00 180 1603587600 true 17.25 0 17,25 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-25T18:38:00 2020-10-25T07:41:00 2020-10-24T23:00:00 2020-10-25T02:00:00 180 1603591200 true 16.66 0 16,66 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-25T18:38:00 2020-10-25T07:41:00 2020-10-25T00:00:00 2020-10-25T03:00:00 180 1603594800 true 16.05 0 16,05 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-25T18:38:00 2020-10-25T07:41:00 2020-10-25T01:00:00 2020-10-25T04:00:00 180 1603598400 true 15.63 0 15,63 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1015.8 0 1015,8 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-25T18:38:00 2020-10-25T07:41:00 2020-10-25T02:00:00 2020-10-25T05:00:00 180 1603602000 true 15.31 0 15,31 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1015.5 0 1015,5 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-25T18:38:00 2020-10-25T07:41:00 2020-10-25T03:00:00 2020-10-25T06:00:00 180 1603605600 true 15.32 0 15,32 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 S05.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 68 0 68 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-25T18:38:00 2020-10-25T07:41:00 2020-10-25T04:00:00 2020-10-25T07:00:00 180 1603609200 true 15.67 0 15,67 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 68 0 68 % % true 1015.5 0 1015,5 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-25T18:38:00 2020-10-25T07:41:00 2020-10-25T05:00:00 2020-10-25T08:00:00 180 1603612800 true 16.32 0 16,32 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1015.8 0 1015,8 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-25T18:38:00 2020-10-25T07:41:00 2020-10-25T06:00:00 2020-10-25T09:00:00 180 1603616400 true 17.41 0 17,41 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-25T18:38:00 2020-10-25T07:41:00 2020-10-25T07:00:00 2020-10-25T10:00:00 180 1603620000 true 19.06 0 19,06 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0.31 0 0,31 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-25T18:38:00 2020-10-25T07:41:00 2020-10-25T08:00:00 2020-10-25T11:00:00 180 1603623600 true 21.44 0 21,44 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0.53 0 0,53 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-25T18:38:00 2020-10-25T07:41:00 2020-10-25T09:00:00 2020-10-25T12:00:00 180 1603627200 true 23.33 0 23,33 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0.69 0 0,69 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-25T18:38:00 2020-10-25T07:41:00 2020-10-25T10:00:00 2020-10-25T13:00:00 180 1603630800 true 24.15 0 24,15 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0.75 0 0,75 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-25T18:38:00 2020-10-25T07:41:00 2020-10-25T11:00:00 2020-10-25T14:00:00 180 1603634400 true 24.19 0 24,19 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1015.8 0 1015,8 mb mb true 0.75 0 0,75 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-25T18:38:00 2020-10-25T07:41:00 2020-10-25T12:00:00 2020-10-25T15:00:00 180 1603638000 true 23.86 0 23,86 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1015.5 0 1015,5 mb mb true 0.72 0 0,72 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-25T18:38:00 2020-10-25T07:41:00 2020-10-25T13:00:00 2020-10-25T16:00:00 180 1603641600 true 23.28 0 23,28 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0.64 0 0,64 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-25T18:38:00 2020-10-25T07:41:00 2020-10-25T14:00:00 2020-10-25T17:00:00 180 1603645200 true 22.72 0 22,72 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 62 0 62 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0.53 0 0,53 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-25T18:38:00 2020-10-25T07:41:00 2020-10-25T15:00:00 2020-10-25T18:00:00 180 1603648800 true 22.17 0 22,17 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 63 0 63 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0.47 0 0,47 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-10-25T18:38:00 2020-10-25T07:41:00 2020-10-25T16:00:00 2020-10-25T19:00:00 180 1603652400 true 21.71 0 21,71 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 65 0 65 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0.52 0 0,52 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-25T18:38:00 2020-10-25T07:41:00 2020-10-25T17:00:00 2020-10-25T20:00:00 180 1603656000 true 21.04 0 21,04 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0.61 0 0,61 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-25T18:38:00 2020-10-25T07:41:00 2020-10-25T18:00:00 2020-10-25T21:00:00 180 1603659600 true 20.51 0 20,51 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1015.5 0 1015,5 mb mb true 0.72 0 0,72 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-25T18:38:00 2020-10-25T07:41:00 2020-10-25T19:00:00 2020-10-25T22:00:00 180 1603663200 true 20.21 0 20,21 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 S05.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0.82 0 0,82 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-25T18:38:00 2020-10-25T07:41:00 2020-10-25T20:00:00 2020-10-25T23:00:00 180 1603666800 true 19.93 0 19,93 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0.92 0 0,92 % % 2020-10-24T21:00:00 2020-10-25T00:00:00 180 1603584000 Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα. Partly cloudy throughout the day. 2020-10-25T04:41:00 2020-10-25T07:41:00 180 1603611660 2020-10-25T15:38:00 2020-10-25T18:38:00 180 1603651080 true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 0.45 0 0,45 % % 6 Δευτέρα false 1 false 2020-10-26T18:36:00 2020-10-26T07:42:00 true 24.7 0 24,7 °C °C true 18.35 0 18,35 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Bορειοανατολικός πολύ ασθενής - 2 BF NE false false false 0 0 NE10.png 2020-10-25T22:00:00 2020-10-26T01:00:00 180 1603674000 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-10-26T04:42:00 2020-10-26T07:42:00 180 1603698120 2020-10-26T15:36:00 2020-10-26T18:36:00 180 1603737360 true 0.0184 0 0,0184 mm mm true 0.37 0 0,37 % %
sunny

Σήμερα

Βροχή όλη την ημέρα.

21°c

windy

BF 3

deltiokairou

Ακτοπλοϊκός Οδηγός για τα Χανιά

Πώς μπορώ να ταξιδέψω στα Χανιά;

Πτήσεις προς Χανιά

Το διεθνές αεροδρόμιο «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» (CHQ) βρίσκεται 14 χιλιόμετρα (περίπου 20 λεπτά με το αυτοκίνητο) από το λιμάνι της Σούδας και την πόλη των Χανίων. Υπάρχουν λεωφορεία και ταξί διαθέσιμα

Πλοία για το Χανιά

Παίρνοντας το πλοίο θα έχετε ένα ξεκούραστο και άνετη ταξίδι με τα μεγάλα πλοία που εξυπηρετούν τη γραμμή, ενώ μπορείτε να πάρετε και το αυτοκίνητο σας. Υπάρχουν συνδέσεις το καλοκαίρι και το χειμώνα


Ποιες ακτοπλοϊκές ταξιδεύουν στα Χανιά;

Το λιμάνι των Χανίων εξυπηρετείται από τις Μινωϊκές Γραμμές και την ΑΝΕΚ Superfast


Πόσο κάνει το εισιτήριο για Χανιά;
 • Διαδρομή: Πειραιάς προς Χανιά
  Μέσο κόστος ανά επιβάτη που ταξιδεύει τον Ιούλιο: 45 €

Που μπορώ να παραλάβω τα εισιτήριά μου;

Στο λιμάνι της Σούδας θα βρείτε κεντρικά γραφεία όλων των ακτοπλοϊκών εταιρειών που εξυπηρετούν το νησί και είναι πάντοτε ανοιχτά κοντά στις ώρες αναχώρησης. Θα τα αναγνωρίσετε από τα λογότυπα των εταιρειών που εκπροσωπούν. Συνήθως τα γραφεία χρεώνουν ένα μικρό τέλος για την εκτύπωση των εισιτηρίων, περίπου 1€ ανά εισιτήριο. Αναλαμβάνουμε να στείλουμε το εισιτήριά σας με courier όπου κι αν βρίσκεστε, αρκεί να το επιλέξετε όταν κάνετε την κράτηση


Μπορώ να χρησιμοποιήσω e-ticket για τα πλοία προς/από τα Χανιά;

Ναι. Αν ταξιδεύετε με τη Blue Star Ferries, την Golden Star Ferries ή την Seajets, μπορείτε να ταξιδέψετε με ηλεκτρονικό εισιτήριο. Θα σας δώσουμε μια ιστοσελίδα στην οποία θα πρέπει να συμπληρώσετε τον κωδικό της κράτησής σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να εκτυπώσετε το εισιτήριό σας ή να το αποθηκεύσετε στο κινητό σας τηλέφωνο


Τι χρειάζομαι για να παραλάβω τα εισιτήρια;

Για να εκτυπώσετε το εισιτήριο θα πρέπει να κρατάτε ένα αντίγραφο της κράτησης ή να την έχετε στο τηλέφωνό σας, καθώς και ένα έγκυρο έγγραφο ταυτοποίησης με φωτογραφία (διαβατήριο ή ταυτότητα) που θα χρειαστεί και στην επιβίβασή σας


Πώς θα βρω φθηνά εισιτήρια;

Οι συμβουλές μας για ένα οικονομικό εισιτήριο:

 • Κάντε την κράτηση όσο το δυνατό νωρίτερα
  Πολλές εταιρείες διαθέτουν εισιτήρια προσφοράς σε περιορισμένο αριθμό για κάθε δρομολόγιο. Αναζητείστε τα εγκαίρως στο Zaplous, ώστε να προλάβετε ένα τέτοιο εισιτήριο
 • Συγκρίνετε τις τιμές μεταξύ των ακτοπλοϊκών εταιρειών που κάνουν τη διαδρομή, χρησιμοποιώντας την αναζήτηση στο Zaplous
 • Αποφύγετε την επιλογή ταχύπλοου
  Η επιλογή ενός ταχύπλοου για Χανιά θα σας γλυτώσει χρόνο από το ταξίδι, ωστόσο το εισιτήριο είναι πάντα ακριβότερο από του συμβατικού πλοίου
 • Επιλέξτε εσωτερική καμπίνα αντί για εξωτερική
  Αν προτιμάτε να ταξιδεύετε σε καμπίνα, η εσωτερική είναι πάντα οικονομικότερη. Η μόνη διαφορά είναι πως δεν διαθέτει παράθυρο

Πως θα φτάσω στα Χανιά από την ηπειρωτική Ελλάδα;

Μπορείτε να ταξιδέψετε στα Χανιά από την Αθήνα, αναχωρόντας από το λιμάνι του Πειραιά. Το καλοκαίρι υπάρχει σύνδεση και από άλλα νησιά, όπως η Νάξος και η Σαντορίνη


Πως θα φτάσω στο λιμάνι;
 • Με αυτοκίνητο
  Το λιμάνι της Σούδας έχει καλό οδικό δίκτυο με κατατοπιστική σήμανση
 • Λεωφορείο
  Μπορείτε να φτάσετε στο λιμάνι της Σούδας με το λεωφορείο από την κεντρική πλατεία της αγοράς των Χανίων. Τα λεωφορεία αναχωρούν κάθε είκοσι λεπτά μέχρι τις 23:00. Από το λιμάνι μπορείτε να αγοράσετε εισιτήρια από το περίπτερο κοντά στη στάση του λεωφορείου
 • Ταξί

  Στο ην πλατεία της Σούδας υπάρχουν σταθμευμένα ταξί, ωστόσο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο ίσως να δυσκολευτείτε να βρείτε κάποιο διαθέσιμο. Σας συμβουλεύουμε να κλείσετε ένα ταξί αρκετά νωρίτερα.
 • Μεταφορά από το ξενοδοχείο σας
  Αν είναι δυνατόν να οργανώσετε τη μεταφορά από και προς το λιμάνι με το ξενοδοχείο σας όταν κάνετε την κράτηση.

Οι προτάσεις μας όσο είστε στα Χανιά

 • Περιηγηθείτε στους ιστορικούς δρόμους της Παλιάς Πόλης
 • Επισκεφθείτε το Ναυτικό Μουσείο και το Αρχαιολογικό Μουσείο
 • Πηγαίνετε για ένα ποτό στην κοσμοπολίτικη οδό Δαλιάνη
 • Επισκεφθείτε τη βιομηχανική περιοχή στην περιοχή Ταμπακαριά
 • Να τρώτε! Η Κρήτη φημίζεται για το καλό φαγητό με τα ντόπια υλικά

Χρήσιμα τηλέφωνα στα Χανιά

 • Αστυνομικό τμήμα : 28210 25856
 • Νοσοκομείο: 28210 22000
 • Λιμεναρχείο: 28210 98888
 • Λεωφορεία υπεραστικά: 28210 93305
 • Λεωφορεία αστικά: 28210 27044
 • Αεροδρόμιο Χανίων: 28210 83800

Πότε θα πρέπει να βρίσκομαι στο λιμάνι;

 • Με τα πόδια: Τουλάχιστον μία ώρα πριν ταξιδέψετε
 • Με αυτοκίνητο: Τουλάχιστον δύο ώρες πριν ταξιδέψετε, καθώς τον Ιούλιο και τον Αύγουστο παρατηρείται αυξημένη κίνηση κατά τις ώρες άφιξης/αναχώρησης των πλοίων.

Μπορώ να πάρω μαζί μου το κατοικίδιό μου;


Ναι, μπορείτε να πάρετε το κατοικίδιό σας στο πλοίο, ωστόσο δεν είναι δυνατό να κάνετε κράτηση για το ειδικό κλουβί.

 • Τα συμβατικά πλοία διαθέτουν ειδικά κλουβιά σε κλιματιζόμενο χώρο ("σκυλιέρες") αλλά κατά την υψηλή περίοδο γεμίζουν γρήγορα. Μπορείτε να έχετε το σκυλί μαζί σας, σε όλες τις ανοιχτές περιοχές του καταστρώματος, πάντοτε με λουρί. Τα μικρόσωμα ζώα μπορούν να ταξιδεύουν μέσα στο πλοίο, εφόσον παραμένουν μέσα στην ειδική ταξιδιωτική τσάντα.


  Η καλύτερη επιλογή είναι να κλείσετε μια καμπίνα κατοικιδίων (PET). Πρόκειται για κανονικές καμπίνες, μόνο που δεν έχουν μοκέτα. Έτσι θα ταξιδέψετε χωρίς άγχος, ακόμη και τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο που τα πλοία είναι γεμάτα.

 • Τα ταχύπλοα πλοία και τα καταμαράν έχουν και αυτά ειδικά κλουβιάαλλά είναι περιορισμένα σε αριθμό. Επιπλέον στα περισσότερα ταχύπλοα δεν υπάρχουν ανοικτοί χώροι καταστρώματος προσβάσιμοι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οπότε δεν θα μπορέσετε να είστε έξω μαζί με το τετράποδο φίλο σας. Ωστόσο, αν το κατοικίδιό σας είναι μικρόσωμο και βρίσκεται μέσα σε ταξιδιωτική τσάντα, θα μπορείτε να το κρατήσετε μέσα.

Μπορώ να πληρώσω με PayPal ή χρεωστική κάρτα;

Ναι, η πληρωμή μπορεί να γίνει με οποιαδήποτε χρεωστική κάρτα, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα ασφαλούς πληρωμής με PayPal.

Copyright: Zaplous.gr 2020 ©