ΚΡΗΤΗ

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΧΑΝΙΑ

Τα Χανιά είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης και εξυπηρετείται από το λιμάνι της Σούδας, που βρίσκεται περίπου 7 χιλιόμετρα έξω από την πόλη. Τα Χανιά συνδέονται ακτοπλοϊκως με το λιμάνι του Πειραιά με δύο ακτοπλοϊκές εταιρείες.

ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΧΑΝΙΑ

0 1017 false 1 false 2020-07-02T20:44:00 2020-07-02T06:14:00 0.0 true 31 0 31 °C °C true 1009 0 1009 mb mb true 52 0 52 % % 2020-07-02T10:00:00 2020-07-02T13:00:00 180 1593694800 0 true 2 0 2 BF BF Βόρειος πολύ ασθενής - 2 BF N false false false 0 0 N10.png Αίθριος Clear 0 Πέμπτη false 1 false 2020-07-02T20:44:00 2020-07-02T06:14:00 true 31.87 0 31,87 °C °C true 23.73 0 23,73 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NNW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 20 false 2020-07-02T20:44:00 2020-07-02T06:14:00 2020-07-02T01:00:00 2020-07-02T04:00:00 180 1593662400 true 24.03 0 24,03 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1008.5 0 1008,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-02T20:44:00 2020-07-02T06:14:00 2020-07-02T02:00:00 2020-07-02T05:00:00 180 1593666000 true 24.3 0 24,3 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1008.4 0 1008,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-02T20:44:00 2020-07-02T06:14:00 2020-07-02T03:00:00 2020-07-02T06:00:00 180 1593669600 true 24.72 0 24,72 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1008.4 0 1008,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-02T20:44:00 2020-07-02T06:14:00 2020-07-02T04:00:00 2020-07-02T07:00:00 180 1593673200 true 25.7 0 25,7 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1008.6 0 1008,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-02T20:44:00 2020-07-02T06:14:00 2020-07-02T05:00:00 2020-07-02T08:00:00 180 1593676800 true 27.84 0 27,84 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1009.1 0 1009,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-02T20:44:00 2020-07-02T06:14:00 2020-07-02T06:00:00 2020-07-02T09:00:00 180 1593680400 true 29.71 0 29,71 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1009.1 0 1009,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-02T20:44:00 2020-07-02T06:14:00 2020-07-02T07:00:00 2020-07-02T10:00:00 180 1593684000 true 30.84 0 30,84 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1009.2 0 1009,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-02T20:44:00 2020-07-02T06:14:00 2020-07-02T08:00:00 2020-07-02T11:00:00 180 1593687600 true 31.5 0 31,5 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1009.3 0 1009,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-02T20:44:00 2020-07-02T06:14:00 2020-07-02T09:00:00 2020-07-02T12:00:00 180 1593691200 true 31.59 0 31,59 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1009.3 0 1009,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-02T20:44:00 2020-07-02T06:14:00 2020-07-02T10:00:00 2020-07-02T13:00:00 180 1593694800 true 31.44 0 31,44 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1009.3 0 1009,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-02T20:44:00 2020-07-02T06:14:00 2020-07-02T11:00:00 2020-07-02T14:00:00 180 1593698400 true 31.03 0 31,03 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1009.1 0 1009,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-02T20:44:00 2020-07-02T06:14:00 2020-07-02T12:00:00 2020-07-02T15:00:00 180 1593702000 true 31.22 0 31,22 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1009 0 1009 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-02T20:44:00 2020-07-02T06:14:00 2020-07-02T13:00:00 2020-07-02T16:00:00 180 1593705600 true 31.4 0 31,4 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1009.2 0 1009,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-02T20:44:00 2020-07-02T06:14:00 2020-07-02T14:00:00 2020-07-02T17:00:00 180 1593709200 true 31.31 0 31,31 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1008.8 0 1008,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-02T20:44:00 2020-07-02T06:14:00 2020-07-02T15:00:00 2020-07-02T18:00:00 180 1593712800 true 30.95 0 30,95 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1008.4 0 1008,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-02T20:44:00 2020-07-02T06:14:00 2020-07-02T16:00:00 2020-07-02T19:00:00 180 1593716400 true 30.12 0 30,12 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1008.2 0 1008,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-02T20:44:00 2020-07-02T06:14:00 2020-07-02T17:00:00 2020-07-02T20:00:00 180 1593720000 true 28.84 0 28,84 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1008.2 0 1008,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-02T20:44:00 2020-07-02T06:14:00 2020-07-02T18:00:00 2020-07-02T21:00:00 180 1593723600 true 27.4 0 27,4 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 W05.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1008.3 0 1008,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-02T20:44:00 2020-07-02T06:14:00 2020-07-02T19:00:00 2020-07-02T22:00:00 180 1593727200 true 26.5 0 26,5 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 W05.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1008.3 0 1008,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-02T20:44:00 2020-07-02T06:14:00 2020-07-02T20:00:00 2020-07-02T23:00:00 180 1593730800 true 25.74 0 25,74 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1008.3 0 1008,3 mb mb true 0 0 0 % % 2020-07-01T21:00:00 2020-07-02T00:00:00 180 1593648000 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-07-02T03:14:00 2020-07-02T06:14:00 180 1593670440 2020-07-02T17:44:00 2020-07-02T20:44:00 180 1593722640 true 0 0 0 mm mm true 0 0 0 % % 1 Παρασκευή false 1 false 2020-07-03T20:44:00 2020-07-03T06:15:00 true 32.1 0 32,1 °C °C true 23.17 0 23,17 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NNW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 20 false 2020-07-03T20:44:00 2020-07-03T06:15:00 2020-07-02T21:00:00 2020-07-03T00:00:00 180 1593734400 true 25.29 0 25,29 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1008.3 0 1008,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-03T20:44:00 2020-07-03T06:15:00 2020-07-02T22:00:00 2020-07-03T01:00:00 180 1593738000 true 25.02 0 25,02 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1007.9 0 1007,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-03T20:44:00 2020-07-03T06:15:00 2020-07-02T23:00:00 2020-07-03T02:00:00 180 1593741600 true 24.91 0 24,91 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1007.4 0 1007,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-03T20:44:00 2020-07-03T06:15:00 2020-07-03T00:00:00 2020-07-03T03:00:00 180 1593745200 true 24.59 0 24,59 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1007.1 0 1007,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-03T20:44:00 2020-07-03T06:15:00 2020-07-03T01:00:00 2020-07-03T04:00:00 180 1593748800 true 24.04 0 24,04 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1007.4 0 1007,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-03T20:44:00 2020-07-03T06:15:00 2020-07-03T02:00:00 2020-07-03T05:00:00 180 1593752400 true 23.54 0 23,54 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1007.4 0 1007,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-03T20:44:00 2020-07-03T06:15:00 2020-07-03T03:00:00 2020-07-03T06:00:00 180 1593756000 true 23.52 0 23,52 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1007.5 0 1007,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-03T20:44:00 2020-07-03T06:15:00 2020-07-03T04:00:00 2020-07-03T07:00:00 180 1593759600 true 24.37 0 24,37 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1007.7 0 1007,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-03T20:44:00 2020-07-03T06:15:00 2020-07-03T05:00:00 2020-07-03T08:00:00 180 1593763200 true 26.45 0 26,45 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1007.7 0 1007,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-03T20:44:00 2020-07-03T06:15:00 2020-07-03T06:00:00 2020-07-03T09:00:00 180 1593766800 true 28.72 0 28,72 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1008 0 1008 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-03T20:44:00 2020-07-03T06:15:00 2020-07-03T07:00:00 2020-07-03T10:00:00 180 1593770400 true 30.05 0 30,05 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1008.2 0 1008,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-03T20:44:00 2020-07-03T06:15:00 2020-07-03T08:00:00 2020-07-03T11:00:00 180 1593774000 true 31.11 0 31,11 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1008.4 0 1008,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-03T20:44:00 2020-07-03T06:15:00 2020-07-03T09:00:00 2020-07-03T12:00:00 180 1593777600 true 31.58 0 31,58 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1008.6 0 1008,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-03T20:44:00 2020-07-03T06:15:00 2020-07-03T10:00:00 2020-07-03T13:00:00 180 1593781200 true 31.82 0 31,82 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1008.6 0 1008,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-03T20:44:00 2020-07-03T06:15:00 2020-07-03T11:00:00 2020-07-03T14:00:00 180 1593784800 true 31.55 0 31,55 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1008.9 0 1008,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-03T20:44:00 2020-07-03T06:15:00 2020-07-03T12:00:00 2020-07-03T15:00:00 180 1593788400 true 31.6 0 31,6 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1008.8 0 1008,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-03T20:44:00 2020-07-03T06:15:00 2020-07-03T13:00:00 2020-07-03T16:00:00 180 1593792000 true 31.69 0 31,69 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1008.7 0 1008,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-03T20:44:00 2020-07-03T06:15:00 2020-07-03T14:00:00 2020-07-03T17:00:00 180 1593795600 true 31.65 0 31,65 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1008 0 1008 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-03T20:44:00 2020-07-03T06:15:00 2020-07-03T15:00:00 2020-07-03T18:00:00 180 1593799200 true 31.22 0 31,22 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1008.1 0 1008,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-03T20:44:00 2020-07-03T06:15:00 2020-07-03T16:00:00 2020-07-03T19:00:00 180 1593802800 true 30.17 0 30,17 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1008.2 0 1008,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-03T20:44:00 2020-07-03T06:15:00 2020-07-03T17:00:00 2020-07-03T20:00:00 180 1593806400 true 28.64 0 28,64 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1008.7 0 1008,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-03T20:44:00 2020-07-03T06:15:00 2020-07-03T18:00:00 2020-07-03T21:00:00 180 1593810000 true 27.1 0 27,1 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1008.8 0 1008,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-03T20:44:00 2020-07-03T06:15:00 2020-07-03T19:00:00 2020-07-03T22:00:00 180 1593813600 true 26.07 0 26,07 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1009.1 0 1009,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-03T20:44:00 2020-07-03T06:15:00 2020-07-03T20:00:00 2020-07-03T23:00:00 180 1593817200 true 25.34 0 25,34 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1009.4 0 1009,4 mb mb true 0 0 0 % % 2020-07-02T21:00:00 2020-07-03T00:00:00 180 1593734400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-07-03T03:15:00 2020-07-03T06:15:00 180 1593756900 2020-07-03T17:44:00 2020-07-03T20:44:00 180 1593809040 true 0 0 0 mm mm true 0 0 0 % % 2 Σάββατο false 1 false 2020-07-04T20:44:00 2020-07-04T06:15:00 true 33.04 0 33,04 °C °C true 24.04 0 24,04 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Bορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 20 false 2020-07-04T20:44:00 2020-07-04T06:15:00 2020-07-03T21:00:00 2020-07-04T00:00:00 180 1593820800 true 25.04 0 25,04 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1009.5 0 1009,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-04T20:44:00 2020-07-04T06:15:00 2020-07-03T22:00:00 2020-07-04T01:00:00 180 1593824400 true 25 0 25 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1009.3 0 1009,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-04T20:44:00 2020-07-04T06:15:00 2020-07-03T23:00:00 2020-07-04T02:00:00 180 1593828000 true 25.15 0 25,15 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1008.9 0 1008,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-04T20:44:00 2020-07-04T06:15:00 2020-07-04T00:00:00 2020-07-04T03:00:00 180 1593831600 true 25.07 0 25,07 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1008.6 0 1008,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-04T20:44:00 2020-07-04T06:15:00 2020-07-04T01:00:00 2020-07-04T04:00:00 180 1593835200 true 24.72 0 24,72 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1008.4 0 1008,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-04T20:44:00 2020-07-04T06:15:00 2020-07-04T02:00:00 2020-07-04T05:00:00 180 1593838800 true 24.33 0 24,33 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1008.9 0 1008,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-04T20:44:00 2020-07-04T06:15:00 2020-07-04T03:00:00 2020-07-04T06:00:00 180 1593842400 true 24.49 0 24,49 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1009.1 0 1009,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-04T20:44:00 2020-07-04T06:15:00 2020-07-04T04:00:00 2020-07-04T07:00:00 180 1593846000 true 25.58 0 25,58 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1009.2 0 1009,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-04T20:44:00 2020-07-04T06:15:00 2020-07-04T05:00:00 2020-07-04T08:00:00 180 1593849600 true 27.69 0 27,69 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1009.1 0 1009,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-04T20:44:00 2020-07-04T06:15:00 2020-07-04T06:00:00 2020-07-04T09:00:00 180 1593853200 true 30.12 0 30,12 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1009.5 0 1009,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-04T20:44:00 2020-07-04T06:15:00 2020-07-04T07:00:00 2020-07-04T10:00:00 180 1593856800 true 31.33 0 31,33 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 47 0 47 % % true 1009.9 0 1009,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-04T20:44:00 2020-07-04T06:15:00 2020-07-04T08:00:00 2020-07-04T11:00:00 180 1593860400 true 32.13 0 32,13 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 45 0 45 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-04T20:44:00 2020-07-04T06:15:00 2020-07-04T09:00:00 2020-07-04T12:00:00 180 1593864000 true 32.61 0 32,61 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 45 0 45 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-04T20:44:00 2020-07-04T06:15:00 2020-07-04T10:00:00 2020-07-04T13:00:00 180 1593867600 true 32.74 0 32,74 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 46 0 46 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-04T20:44:00 2020-07-04T06:15:00 2020-07-04T11:00:00 2020-07-04T14:00:00 180 1593871200 true 32.37 0 32,37 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1010.2 0 1010,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-04T20:44:00 2020-07-04T06:15:00 2020-07-04T12:00:00 2020-07-04T15:00:00 180 1593874800 true 32.34 0 32,34 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1010.1 0 1010,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-04T20:44:00 2020-07-04T06:15:00 2020-07-04T13:00:00 2020-07-04T16:00:00 180 1593878400 true 31.82 0 31,82 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1009.5 0 1009,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-04T20:44:00 2020-07-04T06:15:00 2020-07-04T14:00:00 2020-07-04T17:00:00 180 1593882000 true 31.84 0 31,84 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1009.3 0 1009,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-04T20:44:00 2020-07-04T06:15:00 2020-07-04T15:00:00 2020-07-04T18:00:00 180 1593885600 true 31.42 0 31,42 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1008.9 0 1008,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-04T20:44:00 2020-07-04T06:15:00 2020-07-04T16:00:00 2020-07-04T19:00:00 180 1593889200 true 30.32 0 30,32 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1008.8 0 1008,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-04T20:44:00 2020-07-04T06:15:00 2020-07-04T17:00:00 2020-07-04T20:00:00 180 1593892800 true 28.84 0 28,84 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1008.9 0 1008,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-04T20:44:00 2020-07-04T06:15:00 2020-07-04T18:00:00 2020-07-04T21:00:00 180 1593896400 true 27.54 0 27,54 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1009 0 1009 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-04T20:44:00 2020-07-04T06:15:00 2020-07-04T19:00:00 2020-07-04T22:00:00 180 1593900000 true 26.68 0 26,68 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1009.1 0 1009,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-04T20:44:00 2020-07-04T06:15:00 2020-07-04T20:00:00 2020-07-04T23:00:00 180 1593903600 true 25.97 0 25,97 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1009.2 0 1009,2 mb mb true 0 0 0 % % 2020-07-03T21:00:00 2020-07-04T00:00:00 180 1593820800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-07-04T03:15:00 2020-07-04T06:15:00 180 1593843300 2020-07-04T17:44:00 2020-07-04T20:44:00 180 1593895440 true 0.0063 0 0,0063 mm mm true 0 0 0 % % 3 Κυριακή false 1 false 2020-07-05T20:44:00 2020-07-05T06:16:00 true 30.48 0 30,48 °C °C true 22.68 0 22,68 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Bορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 20 false 2020-07-05T20:44:00 2020-07-05T06:16:00 2020-07-04T21:00:00 2020-07-05T00:00:00 180 1593907200 true 25.44 0 25,44 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1009.2 0 1009,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-05T20:44:00 2020-07-05T06:16:00 2020-07-04T22:00:00 2020-07-05T01:00:00 180 1593910800 true 25.05 0 25,05 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1008.9 0 1008,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-05T20:44:00 2020-07-05T06:16:00 2020-07-04T23:00:00 2020-07-05T02:00:00 180 1593914400 true 24.79 0 24,79 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1008.1 0 1008,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-05T20:44:00 2020-07-05T06:16:00 2020-07-05T00:00:00 2020-07-05T03:00:00 180 1593918000 true 24.36 0 24,36 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1007.5 0 1007,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-05T20:44:00 2020-07-05T06:16:00 2020-07-05T01:00:00 2020-07-05T04:00:00 180 1593921600 true 23.69 0 23,69 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1007.1 0 1007,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-05T20:44:00 2020-07-05T06:16:00 2020-07-05T02:00:00 2020-07-05T05:00:00 180 1593925200 true 23.04 0 23,04 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 W05.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1006.8 0 1006,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-05T20:44:00 2020-07-05T06:16:00 2020-07-05T03:00:00 2020-07-05T06:00:00 180 1593928800 true 23.11 0 23,11 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1006.6 0 1006,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-05T20:44:00 2020-07-05T06:16:00 2020-07-05T04:00:00 2020-07-05T07:00:00 180 1593932400 true 24.56 0 24,56 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1006.5 0 1006,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-05T20:44:00 2020-07-05T06:16:00 2020-07-05T05:00:00 2020-07-05T08:00:00 180 1593936000 true 26.69 0 26,69 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1006.5 0 1006,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-05T20:44:00 2020-07-05T06:16:00 2020-07-05T06:00:00 2020-07-05T09:00:00 180 1593939600 true 28.35 0 28,35 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1006.6 0 1006,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-05T20:44:00 2020-07-05T06:16:00 2020-07-05T07:00:00 2020-07-05T10:00:00 180 1593943200 true 29.31 0 29,31 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1006.9 0 1006,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-05T20:44:00 2020-07-05T06:16:00 2020-07-05T08:00:00 2020-07-05T11:00:00 180 1593946800 true 29.79 0 29,79 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1006.9 0 1006,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-05T20:44:00 2020-07-05T06:16:00 2020-07-05T09:00:00 2020-07-05T12:00:00 180 1593950400 true 30.06 0 30,06 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1007 0 1007 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-05T20:44:00 2020-07-05T06:16:00 2020-07-05T10:00:00 2020-07-05T13:00:00 180 1593954000 true 30.03 0 30,03 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1007 0 1007 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-05T20:44:00 2020-07-05T06:16:00 2020-07-05T11:00:00 2020-07-05T14:00:00 180 1593957600 true 29.92 0 29,92 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1007 0 1007 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-05T20:44:00 2020-07-05T06:16:00 2020-07-05T12:00:00 2020-07-05T15:00:00 180 1593961200 true 29.82 0 29,82 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1006.8 0 1006,8 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-05T20:44:00 2020-07-05T06:16:00 2020-07-05T13:00:00 2020-07-05T16:00:00 180 1593964800 true 30.2 0 30,2 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1006.5 0 1006,5 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-05T20:44:00 2020-07-05T06:16:00 2020-07-05T14:00:00 2020-07-05T17:00:00 180 1593968400 true 29.88 0 29,88 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1006.2 0 1006,2 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-05T20:44:00 2020-07-05T06:16:00 2020-07-05T15:00:00 2020-07-05T18:00:00 180 1593972000 true 29.27 0 29,27 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 63 0 63 % % true 1006.2 0 1006,2 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-05T20:44:00 2020-07-05T06:16:00 2020-07-05T16:00:00 2020-07-05T19:00:00 180 1593975600 true 28.36 0 28,36 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 66 0 66 % % true 1006.1 0 1006,1 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-05T20:44:00 2020-07-05T06:16:00 2020-07-05T17:00:00 2020-07-05T20:00:00 180 1593979200 true 27.2 0 27,2 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1006.1 0 1006,1 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-05T20:44:00 2020-07-05T06:16:00 2020-07-05T18:00:00 2020-07-05T21:00:00 180 1593982800 true 26.09 0 26,09 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1006.1 0 1006,1 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-05T20:44:00 2020-07-05T06:16:00 2020-07-05T19:00:00 2020-07-05T22:00:00 180 1593986400 true 25.25 0 25,25 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1006.5 0 1006,5 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-05T20:44:00 2020-07-05T06:16:00 2020-07-05T20:00:00 2020-07-05T23:00:00 180 1593990000 true 24.55 0 24,55 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1006.3 0 1006,3 mb mb true 0.02 0 0,02 % % 2020-07-04T21:00:00 2020-07-05T00:00:00 180 1593907200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-07-05T03:16:00 2020-07-05T06:16:00 180 1593929760 2020-07-05T17:44:00 2020-07-05T20:44:00 180 1593981840 true 0.0084 0 0,0084 mm mm true 0.02 0 0,02 % % 4 Δευτέρα false 1 false 2020-07-06T20:44:00 2020-07-06T06:16:00 true 29.76 0 29,76 °C °C true 21.43 0 21,43 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NNW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 20 false 2020-07-06T20:44:00 2020-07-06T06:16:00 2020-07-05T21:00:00 2020-07-06T00:00:00 180 1593993600 true 23.99 0 23,99 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1006.1 0 1006,1 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-06T20:44:00 2020-07-06T06:16:00 2020-07-05T22:00:00 2020-07-06T01:00:00 180 1593997200 true 23.48 0 23,48 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1005.8 0 1005,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-06T20:44:00 2020-07-06T06:16:00 2020-07-05T23:00:00 2020-07-06T02:00:00 180 1594000800 true 23.03 0 23,03 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1005.3 0 1005,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-06T20:44:00 2020-07-06T06:16:00 2020-07-06T00:00:00 2020-07-06T03:00:00 180 1594004400 true 22.54 0 22,54 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1005.4 0 1005,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-06T20:44:00 2020-07-06T06:16:00 2020-07-06T01:00:00 2020-07-06T04:00:00 180 1594008000 true 22.07 0 22,07 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1005.2 0 1005,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-06T20:44:00 2020-07-06T06:16:00 2020-07-06T02:00:00 2020-07-06T05:00:00 180 1594011600 true 21.71 0 21,71 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1005.2 0 1005,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-06T20:44:00 2020-07-06T06:16:00 2020-07-06T03:00:00 2020-07-06T06:00:00 180 1594015200 true 21.9 0 21,9 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1005.1 0 1005,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-06T20:44:00 2020-07-06T06:16:00 2020-07-06T04:00:00 2020-07-06T07:00:00 180 1594018800 true 23.07 0 23,07 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 83 0 83 % % true 1004.9 0 1004,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-06T20:44:00 2020-07-06T06:16:00 2020-07-06T05:00:00 2020-07-06T08:00:00 180 1594022400 true 24.87 0 24,87 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 79 0 79 % % true 1005.1 0 1005,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-06T20:44:00 2020-07-06T06:16:00 2020-07-06T06:00:00 2020-07-06T09:00:00 180 1594026000 true 26.32 0 26,32 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 76 0 76 % % true 1005.3 0 1005,3 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-06T20:44:00 2020-07-06T06:16:00 2020-07-06T07:00:00 2020-07-06T10:00:00 180 1594029600 true 27.44 0 27,44 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1005.5 0 1005,5 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-06T20:44:00 2020-07-06T06:16:00 2020-07-06T08:00:00 2020-07-06T11:00:00 180 1594033200 true 28.15 0 28,15 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1005.8 0 1005,8 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-06T20:44:00 2020-07-06T06:16:00 2020-07-06T09:00:00 2020-07-06T12:00:00 180 1594036800 true 28.99 0 28,99 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1005.6 0 1005,6 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-06T20:44:00 2020-07-06T06:16:00 2020-07-06T10:00:00 2020-07-06T13:00:00 180 1594040400 true 29.36 0 29,36 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1005.8 0 1005,8 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-06T20:44:00 2020-07-06T06:16:00 2020-07-06T11:00:00 2020-07-06T14:00:00 180 1594044000 true 29.47 0 29,47 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1005.7 0 1005,7 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-06T20:44:00 2020-07-06T06:16:00 2020-07-06T12:00:00 2020-07-06T15:00:00 180 1594047600 true 29.15 0 29,15 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1005.5 0 1005,5 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-06T20:44:00 2020-07-06T06:16:00 2020-07-06T13:00:00 2020-07-06T16:00:00 180 1594051200 true 28.89 0 28,89 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1005.5 0 1005,5 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-06T20:44:00 2020-07-06T06:16:00 2020-07-06T14:00:00 2020-07-06T17:00:00 180 1594054800 true 28.23 0 28,23 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0.0059 0 0,0059 mm mm true 66 0 66 % % true 1005.5 0 1005,5 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-06T20:44:00 2020-07-06T06:16:00 2020-07-06T15:00:00 2020-07-06T18:00:00 180 1594058400 true 27.67 0 27,67 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0087 0 0,0087 mm mm true 68 0 68 % % true 1005.6 0 1005,6 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-06T20:44:00 2020-07-06T06:16:00 2020-07-06T16:00:00 2020-07-06T19:00:00 180 1594062000 true 26.84 0 26,84 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0052 0 0,0052 mm mm true 71 0 71 % % true 1005.5 0 1005,5 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-06T20:44:00 2020-07-06T06:16:00 2020-07-06T17:00:00 2020-07-06T20:00:00 180 1594065600 true 25.98 0 25,98 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1005.7 0 1005,7 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-06T20:44:00 2020-07-06T06:16:00 2020-07-06T18:00:00 2020-07-06T21:00:00 180 1594069200 true 25.17 0 25,17 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1005.4 0 1005,4 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-06T20:44:00 2020-07-06T06:16:00 2020-07-06T19:00:00 2020-07-06T22:00:00 180 1594072800 true 24.45 0 24,45 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 S05.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1005.5 0 1005,5 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-06T20:44:00 2020-07-06T06:16:00 2020-07-06T20:00:00 2020-07-06T23:00:00 180 1594076400 true 23.78 0 23,78 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1005.6 0 1005,6 mb mb true 0.02 0 0,02 % % 2020-07-05T21:00:00 2020-07-06T00:00:00 180 1593993600 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2020-07-06T03:16:00 2020-07-06T06:16:00 180 1594016160 2020-07-06T17:44:00 2020-07-06T20:44:00 180 1594068240 true 0.0087 0 0,0087 mm mm true 0.02 0 0,02 % % 5 Τρίτη false 1 false 2020-07-07T20:44:00 2020-07-07T06:17:00 true 29 0 29 °C °C true 21.11 0 21,11 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF WNW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2020-07-07T20:44:00 2020-07-07T06:17:00 2020-07-06T21:00:00 2020-07-07T00:00:00 180 1594080000 true 23.22 0 23,22 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1005.7 0 1005,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-07T20:44:00 2020-07-07T06:17:00 2020-07-06T22:00:00 2020-07-07T01:00:00 180 1594083600 true 22.81 0 22,81 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1006 0 1006 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-07T20:44:00 2020-07-07T06:17:00 2020-07-06T23:00:00 2020-07-07T02:00:00 180 1594087200 true 22.45 0 22,45 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1005.8 0 1005,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-07T20:44:00 2020-07-07T06:17:00 2020-07-07T00:00:00 2020-07-07T03:00:00 180 1594090800 true 22.08 0 22,08 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 88 0 88 % % true 1005.2 0 1005,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-07T20:44:00 2020-07-07T06:17:00 2020-07-07T01:00:00 2020-07-07T04:00:00 180 1594094400 true 21.7 0 21,7 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 87 0 87 % % true 1005.1 0 1005,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-07T20:44:00 2020-07-07T06:17:00 2020-07-07T02:00:00 2020-07-07T05:00:00 180 1594098000 true 21.38 0 21,38 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1005 0 1005 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-07T20:44:00 2020-07-07T06:17:00 2020-07-07T03:00:00 2020-07-07T06:00:00 180 1594101600 true 21.6 0 21,6 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1004.9 0 1004,9 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-07T20:44:00 2020-07-07T06:17:00 2020-07-07T04:00:00 2020-07-07T07:00:00 180 1594105200 true 22.78 0 22,78 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1005.4 0 1005,4 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-07T20:44:00 2020-07-07T06:17:00 2020-07-07T05:00:00 2020-07-07T08:00:00 180 1594108800 true 24.57 0 24,57 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1005.6 0 1005,6 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-07T20:44:00 2020-07-07T06:17:00 2020-07-07T06:00:00 2020-07-07T09:00:00 180 1594112400 true 26.02 0 26,02 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1005.6 0 1005,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-07T20:44:00 2020-07-07T06:17:00 2020-07-07T07:00:00 2020-07-07T10:00:00 180 1594116000 true 27.16 0 27,16 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1005.8 0 1005,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-07T20:44:00 2020-07-07T06:17:00 2020-07-07T08:00:00 2020-07-07T11:00:00 180 1594119600 true 27.91 0 27,91 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1006.2 0 1006,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-07T20:44:00 2020-07-07T06:17:00 2020-07-07T09:00:00 2020-07-07T12:00:00 180 1594123200 true 28.59 0 28,59 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1006.4 0 1006,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-07T20:44:00 2020-07-07T06:17:00 2020-07-07T10:00:00 2020-07-07T13:00:00 180 1594126800 true 28.71 0 28,71 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1006.5 0 1006,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-07T20:44:00 2020-07-07T06:17:00 2020-07-07T11:00:00 2020-07-07T14:00:00 180 1594130400 true 28.53 0 28,53 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1006.6 0 1006,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-07T20:44:00 2020-07-07T06:17:00 2020-07-07T12:00:00 2020-07-07T15:00:00 180 1594134000 true 28.36 0 28,36 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1006.7 0 1006,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-07T20:44:00 2020-07-07T06:17:00 2020-07-07T13:00:00 2020-07-07T16:00:00 180 1594137600 true 28.58 0 28,58 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1006.7 0 1006,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-07T20:44:00 2020-07-07T06:17:00 2020-07-07T14:00:00 2020-07-07T17:00:00 180 1594141200 true 28.59 0 28,59 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1006.6 0 1006,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-07T20:44:00 2020-07-07T06:17:00 2020-07-07T15:00:00 2020-07-07T18:00:00 180 1594144800 true 28.24 0 28,24 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1006.6 0 1006,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-07T20:44:00 2020-07-07T06:17:00 2020-07-07T16:00:00 2020-07-07T19:00:00 180 1594148400 true 27.3 0 27,3 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1006.7 0 1006,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-07T20:44:00 2020-07-07T06:17:00 2020-07-07T17:00:00 2020-07-07T20:00:00 180 1594152000 true 26.09 0 26,09 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1006.9 0 1006,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-07T20:44:00 2020-07-07T06:17:00 2020-07-07T18:00:00 2020-07-07T21:00:00 180 1594155600 true 24.93 0 24,93 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 75 0 75 % % true 1006.9 0 1006,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-07T20:44:00 2020-07-07T06:17:00 2020-07-07T19:00:00 2020-07-07T22:00:00 180 1594159200 true 23.97 0 23,97 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0085 0 0,0085 mm mm true 78 0 78 % % true 1007.1 0 1007,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-07T20:44:00 2020-07-07T06:17:00 2020-07-07T20:00:00 2020-07-07T23:00:00 180 1594162800 true 23.12 0 23,12 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0078 0 0,0078 mm mm true 79 0 79 % % true 1007.3 0 1007,3 mb mb true 0 0 0 % % 2020-07-06T21:00:00 2020-07-07T00:00:00 180 1594080000 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-07-07T03:17:00 2020-07-07T06:17:00 180 1594102620 2020-07-07T17:44:00 2020-07-07T20:44:00 180 1594154640 true 0.0086 0 0,0086 mm mm true 0 0 0 % % 6 Τετάρτη false 1 false 2020-07-08T20:43:00 2020-07-08T06:17:00 true 28.68 0 28,68 °C °C true 20.54 0 20,54 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Δυτικός ασθενής - 3 BF W false false false 0 0 W15.png Αίθριος false 20 false 2020-07-08T20:43:00 2020-07-08T06:17:00 2020-07-07T21:00:00 2020-07-08T00:00:00 180 1594166400 true 22.48 0 22,48 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1007.4 0 1007,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-08T20:43:00 2020-07-08T06:17:00 2020-07-07T22:00:00 2020-07-08T01:00:00 180 1594170000 true 21.95 0 21,95 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1007.5 0 1007,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-08T20:43:00 2020-07-08T06:17:00 2020-07-07T23:00:00 2020-07-08T02:00:00 180 1594173600 true 21.58 0 21,58 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1007.5 0 1007,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-08T20:43:00 2020-07-08T06:17:00 2020-07-08T00:00:00 2020-07-08T03:00:00 180 1594177200 true 21.21 0 21,21 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1007.3 0 1007,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-08T20:43:00 2020-07-08T06:17:00 2020-07-08T01:00:00 2020-07-08T04:00:00 180 1594180800 true 20.95 0 20,95 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1007.2 0 1007,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-08T20:43:00 2020-07-08T06:17:00 2020-07-08T02:00:00 2020-07-08T05:00:00 180 1594184400 true 20.82 0 20,82 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0096 0 0,0096 mm mm true 87 0 87 % % true 1006.8 0 1006,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-08T20:43:00 2020-07-08T06:17:00 2020-07-08T03:00:00 2020-07-08T06:00:00 180 1594188000 true 21.17 0 21,17 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.015 0 0,015 mm mm true 86 0 86 % % true 1006.7 0 1006,7 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-08T20:43:00 2020-07-08T06:17:00 2020-07-08T04:00:00 2020-07-08T07:00:00 180 1594191600 true 22.41 0 22,41 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0087 0 0,0087 mm mm true 81 0 81 % % true 1006.9 0 1006,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-08T20:43:00 2020-07-08T06:17:00 2020-07-08T05:00:00 2020-07-08T08:00:00 180 1594195200 true 24.15 0 24,15 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1007.4 0 1007,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-08T20:43:00 2020-07-08T06:17:00 2020-07-08T06:00:00 2020-07-08T09:00:00 180 1594198800 true 25.61 0 25,61 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1007.5 0 1007,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-08T20:43:00 2020-07-08T06:17:00 2020-07-08T07:00:00 2020-07-08T10:00:00 180 1594202400 true 26.67 0 26,67 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1007.8 0 1007,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-08T20:43:00 2020-07-08T06:17:00 2020-07-08T08:00:00 2020-07-08T11:00:00 180 1594206000 true 27.55 0 27,55 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.0211 0 0,0211 mm mm true 69 0 69 % % true 1008 0 1008 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-08T20:43:00 2020-07-08T06:17:00 2020-07-08T09:00:00 2020-07-08T12:00:00 180 1594209600 true 28.29 0 28,29 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0513 0 0,0513 mm mm true 68 0 68 % % true 1008.2 0 1008,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-08T20:43:00 2020-07-08T06:17:00 2020-07-08T10:00:00 2020-07-08T13:00:00 180 1594213200 true 28.36 0 28,36 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0902 0 0,0902 mm mm true 67 0 67 % % true 1008.4 0 1008,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-08T20:43:00 2020-07-08T06:17:00 2020-07-08T11:00:00 2020-07-08T14:00:00 180 1594216800 true 27.89 0 27,89 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.1335 0 0,1335 mm mm true 68 0 68 % % true 1008.5 0 1008,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-08T20:43:00 2020-07-08T06:17:00 2020-07-08T12:00:00 2020-07-08T15:00:00 180 1594220400 true 27.5 0 27,5 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.1412 0 0,1412 mm mm true 67 0 67 % % true 1008.5 0 1008,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-08T20:43:00 2020-07-08T06:17:00 2020-07-08T13:00:00 2020-07-08T16:00:00 180 1594224000 true 27.44 0 27,44 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0757 0 0,0757 mm mm true 67 0 67 % % true 1008.4 0 1008,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-08T20:43:00 2020-07-08T06:17:00 2020-07-08T14:00:00 2020-07-08T17:00:00 180 1594227600 true 27.44 0 27,44 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0132 0 0,0132 mm mm true 66 0 66 % % true 1008.3 0 1008,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-08T20:43:00 2020-07-08T06:17:00 2020-07-08T15:00:00 2020-07-08T18:00:00 180 1594231200 true 27.23 0 27,23 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1007.9 0 1007,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-08T20:43:00 2020-07-08T06:17:00 2020-07-08T16:00:00 2020-07-08T19:00:00 180 1594234800 true 26.46 0 26,46 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1007.9 0 1007,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-08T20:43:00 2020-07-08T06:17:00 2020-07-08T17:00:00 2020-07-08T20:00:00 180 1594238400 true 25.32 0 25,32 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1008.2 0 1008,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-08T20:43:00 2020-07-08T06:17:00 2020-07-08T18:00:00 2020-07-08T21:00:00 180 1594242000 true 24.26 0 24,26 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1008.4 0 1008,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-08T20:43:00 2020-07-08T06:17:00 2020-07-08T19:00:00 2020-07-08T22:00:00 180 1594245600 true 23.54 0 23,54 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1009 0 1009 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-08T20:43:00 2020-07-08T06:17:00 2020-07-08T20:00:00 2020-07-08T23:00:00 180 1594249200 true 23.03 0 23,03 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1009.4 0 1009,4 mb mb true 0.01 0 0,01 % % 2020-07-07T21:00:00 2020-07-08T00:00:00 180 1594166400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-07-08T03:17:00 2020-07-08T06:17:00 180 1594189020 2020-07-08T17:43:00 2020-07-08T20:43:00 180 1594240980 true 0.1454 0 0,1454 mm mm true 0 0 0 % %
sunny

Σήμερα

Αίθριος όλη την ημέρα.

31°c

windy

BF 2

deltiokairou

Ακτοπλοϊκός Οδηγός για τα Χανιά

Πώς μπορώ να ταξιδέψω στα Χανιά;

Πτήσεις προς Χανιά

Το διεθνές αεροδρόμιο «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» (CHQ) βρίσκεται 14 χιλιόμετρα (περίπου 20 λεπτά με το αυτοκίνητο) από το λιμάνι της Σούδας και την πόλη των Χανίων. Υπάρχουν λεωφορεία και ταξί διαθέσιμα

Πλοία για το Χανιά

Παίρνοντας το πλοίο θα έχετε ένα ξεκούραστο και άνετη ταξίδι με τα μεγάλα πλοία που εξυπηρετούν τη γραμμή, ενώ μπορείτε να πάρετε και το αυτοκίνητο σας. Υπάρχουν συνδέσεις το καλοκαίρι και το χειμώνα


Ποιες ακτοπλοϊκές ταξιδεύουν στα Χανιά;

Το λιμάνι των Χανίων εξυπηρετείται από τις Μινωϊκές Γραμμές και την ΑΝΕΚ Superfast


Πόσο κάνει το εισιτήριο για Χανιά;
 • Διαδρομή: Πειραιάς προς Χανιά
  Μέσο κόστος ανά επιβάτη που ταξιδεύει τον Ιούλιο: 45 €

Που μπορώ να παραλάβω τα εισιτήριά μου;

Στο λιμάνι της Σούδας θα βρείτε κεντρικά γραφεία όλων των ακτοπλοϊκών εταιρειών που εξυπηρετούν το νησί και είναι πάντοτε ανοιχτά κοντά στις ώρες αναχώρησης. Θα τα αναγνωρίσετε από τα λογότυπα των εταιρειών που εκπροσωπούν. Συνήθως τα γραφεία χρεώνουν ένα μικρό τέλος για την εκτύπωση των εισιτηρίων, περίπου 1€ ανά εισιτήριο. Αναλαμβάνουμε να στείλουμε το εισιτήριά σας με courier όπου κι αν βρίσκεστε, αρκεί να το επιλέξετε όταν κάνετε την κράτηση


Μπορώ να χρησιμοποιήσω e-ticket για τα πλοία προς/από τα Χανιά;

Ναι. Αν ταξιδεύετε με τη Blue Star Ferries, την Golden Star Ferries ή την Seajets, μπορείτε να ταξιδέψετε με ηλεκτρονικό εισιτήριο. Θα σας δώσουμε μια ιστοσελίδα στην οποία θα πρέπει να συμπληρώσετε τον κωδικό της κράτησής σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να εκτυπώσετε το εισιτήριό σας ή να το αποθηκεύσετε στο κινητό σας τηλέφωνο


Τι χρειάζομαι για να παραλάβω τα εισιτήρια;

Για να εκτυπώσετε το εισιτήριο θα πρέπει να κρατάτε ένα αντίγραφο της κράτησης ή να την έχετε στο τηλέφωνό σας, καθώς και ένα έγκυρο έγγραφο ταυτοποίησης με φωτογραφία (διαβατήριο ή ταυτότητα) που θα χρειαστεί και στην επιβίβασή σας


Πώς θα βρω φθηνά εισιτήρια;

Οι συμβουλές μας για ένα οικονομικό εισιτήριο:

 • Κάντε την κράτηση όσο το δυνατό νωρίτερα
  Πολλές εταιρείες διαθέτουν εισιτήρια προσφοράς σε περιορισμένο αριθμό για κάθε δρομολόγιο. Αναζητείστε τα εγκαίρως στο Zaplous, ώστε να προλάβετε ένα τέτοιο εισιτήριο
 • Συγκρίνετε τις τιμές μεταξύ των ακτοπλοϊκών εταιρειών που κάνουν τη διαδρομή, χρησιμοποιώντας την αναζήτηση στο Zaplous
 • Αποφύγετε την επιλογή ταχύπλοου
  Η επιλογή ενός ταχύπλοου για Χανιά θα σας γλυτώσει χρόνο από το ταξίδι, ωστόσο το εισιτήριο είναι πάντα ακριβότερο από του συμβατικού πλοίου
 • Επιλέξτε εσωτερική καμπίνα αντί για εξωτερική
  Αν προτιμάτε να ταξιδεύετε σε καμπίνα, η εσωτερική είναι πάντα οικονομικότερη. Η μόνη διαφορά είναι πως δεν διαθέτει παράθυρο

Πως θα φτάσω στα Χανιά από την ηπειρωτική Ελλάδα;

Μπορείτε να ταξιδέψετε στα Χανιά από την Αθήνα, αναχωρόντας από το λιμάνι του Πειραιά. Το καλοκαίρι υπάρχει σύνδεση και από άλλα νησιά, όπως η Νάξος και η Σαντορίνη


Πως θα φτάσω στο λιμάνι;
 • Με αυτοκίνητο
  Το λιμάνι της Σούδας έχει καλό οδικό δίκτυο με κατατοπιστική σήμανση
 • Λεωφορείο
  Μπορείτε να φτάσετε στο λιμάνι της Σούδας με το λεωφορείο από την κεντρική πλατεία της αγοράς των Χανίων. Τα λεωφορεία αναχωρούν κάθε είκοσι λεπτά μέχρι τις 23:00. Από το λιμάνι μπορείτε να αγοράσετε εισιτήρια από το περίπτερο κοντά στη στάση του λεωφορείου
 • Ταξί

  Στο ην πλατεία της Σούδας υπάρχουν σταθμευμένα ταξί, ωστόσο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο ίσως να δυσκολευτείτε να βρείτε κάποιο διαθέσιμο. Σας συμβουλεύουμε να κλείσετε ένα ταξί αρκετά νωρίτερα.
 • Μεταφορά από το ξενοδοχείο σας
  Αν είναι δυνατόν να οργανώσετε τη μεταφορά από και προς το λιμάνι με το ξενοδοχείο σας όταν κάνετε την κράτηση.

Οι προτάσεις μας όσο είστε στα Χανιά

 • Περιηγηθείτε στους ιστορικούς δρόμους της Παλιάς Πόλης
 • Επισκεφθείτε το Ναυτικό Μουσείο και το Αρχαιολογικό Μουσείο
 • Πηγαίνετε για ένα ποτό στην κοσμοπολίτικη οδό Δαλιάνη
 • Επισκεφθείτε τη βιομηχανική περιοχή στην περιοχή Ταμπακαριά
 • Να τρώτε! Η Κρήτη φημίζεται για το καλό φαγητό με τα ντόπια υλικά

Χρήσιμα τηλέφωνα στα Χανιά

 • Αστυνομικό τμήμα : 28210 25856
 • Νοσοκομείο: 28210 22000
 • Λιμεναρχείο: 28210 98888
 • Λεωφορεία υπεραστικά: 28210 93305
 • Λεωφορεία αστικά: 28210 27044
 • Αεροδρόμιο Χανίων: 28210 83800

Πότε θα πρέπει να βρίσκομαι στο λιμάνι;

 • Με τα πόδια: Τουλάχιστον μία ώρα πριν ταξιδέψετε
 • Με αυτοκίνητο: Τουλάχιστον δύο ώρες πριν ταξιδέψετε, καθώς τον Ιούλιο και τον Αύγουστο παρατηρείται αυξημένη κίνηση κατά τις ώρες άφιξης/αναχώρησης των πλοίων.

Μπορώ να πάρω μαζί μου το κατοικίδιό μου;


Ναι, μπορείτε να πάρετε το κατοικίδιό σας στο πλοίο, ωστόσο δεν είναι δυνατό να κάνετε κράτηση για το ειδικό κλουβί.

 • Τα συμβατικά πλοία διαθέτουν ειδικά κλουβιά σε κλιματιζόμενο χώρο ("σκυλιέρες") αλλά κατά την υψηλή περίοδο γεμίζουν γρήγορα. Μπορείτε να έχετε το σκυλί μαζί σας, σε όλες τις ανοιχτές περιοχές του καταστρώματος, πάντοτε με λουρί. Τα μικρόσωμα ζώα μπορούν να ταξιδεύουν μέσα στο πλοίο, εφόσον παραμένουν μέσα στην ειδική ταξιδιωτική τσάντα.


  Η καλύτερη επιλογή είναι να κλείσετε μια καμπίνα κατοικιδίων (PET). Πρόκειται για κανονικές καμπίνες, μόνο που δεν έχουν μοκέτα. Έτσι θα ταξιδέψετε χωρίς άγχος, ακόμη και τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο που τα πλοία είναι γεμάτα.

 • Τα ταχύπλοα πλοία και τα καταμαράν έχουν και αυτά ειδικά κλουβιάαλλά είναι περιορισμένα σε αριθμό. Επιπλέον στα περισσότερα ταχύπλοα δεν υπάρχουν ανοικτοί χώροι καταστρώματος προσβάσιμοι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οπότε δεν θα μπορέσετε να είστε έξω μαζί με το τετράποδο φίλο σας. Ωστόσο, αν το κατοικίδιό σας είναι μικρόσωμο και βρίσκεται μέσα σε ταξιδιωτική τσάντα, θα μπορείτε να το κρατήσετε μέσα.

Μπορώ να πληρώσω με PayPal ή χρεωστική κάρτα;

Ναι, η πληρωμή μπορεί να γίνει με οποιαδήποτε χρεωστική κάρτα, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα ασφαλούς πληρωμής με PayPal.

Copyright: Zaplous.gr 2020 ©