ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ

Η Αστυπάλαια είναι το δυτικότερο νησί του συμπλέγματος και βρίσκεται ακριβώς εκεί όπου τα Δωδεκάνησα συναντούν τις Κυκλάδες. Έτσι μοιράζεται κάτι από την ομορφιά και των δύο νησιώτικων συνόλων στο τοπίο και την αρχιτεκτονική της. Σημείο αναφοράς είναι η Χώρα.

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ

0 2785 false 20 false 2020-02-25T18:06:00 2020-02-25T06:53:00 0.0 true 16 0 16 °C °C true 1017 0 1017 mb mb true 59 0 59 % % 2020-02-25T17:00:00 2020-02-25T19:00:00 120 1582657200 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NNW false false false 0 0 NW20.png Αίθριος Clear 0 Τρίτη false 1 false 2020-02-25T18:06:00 2020-02-25T06:53:00 true 16.64 0 16,64 °C °C true 13.52 0 13,52 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NNW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 1 false 2020-02-25T18:06:00 2020-02-25T06:53:00 2020-02-25T12:00:00 2020-02-25T14:00:00 120 1582639200 true 16.33 0 16,33 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 66 0 66 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-25T18:06:00 2020-02-25T06:53:00 2020-02-25T13:00:00 2020-02-25T15:00:00 120 1582642800 true 16.36 0 16,36 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-25T18:06:00 2020-02-25T06:53:00 2020-02-25T14:00:00 2020-02-25T16:00:00 120 1582646400 true 16.34 0 16,34 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-25T18:06:00 2020-02-25T06:53:00 2020-02-25T15:00:00 2020-02-25T17:00:00 120 1582650000 true 16.22 0 16,22 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-25T18:06:00 2020-02-25T06:53:00 2020-02-25T16:00:00 2020-02-25T18:00:00 120 1582653600 true 15.99 0 15,99 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1017 0 1017 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-25T18:06:00 2020-02-25T06:53:00 2020-02-25T17:00:00 2020-02-25T19:00:00 120 1582657200 true 15.7 0 15,7 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-25T18:06:00 2020-02-25T06:53:00 2020-02-25T18:00:00 2020-02-25T20:00:00 120 1582660800 true 15.43 0 15,43 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 59 0 59 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-25T18:06:00 2020-02-25T06:53:00 2020-02-25T19:00:00 2020-02-25T21:00:00 120 1582664400 true 15.2 0 15,2 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1017 0 1017 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-25T18:06:00 2020-02-25T06:53:00 2020-02-25T20:00:00 2020-02-25T22:00:00 120 1582668000 true 15.08 0 15,08 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-25T18:06:00 2020-02-25T06:53:00 2020-02-25T21:00:00 2020-02-25T23:00:00 120 1582671600 true 15.02 0 15,02 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0 0 0 % % 2020-02-24T22:00:00 2020-02-25T00:00:00 120 1582588800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-02-25T04:53:00 2020-02-25T06:53:00 120 1582613580 2020-02-25T16:06:00 2020-02-25T18:06:00 120 1582653960 true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 0 0 0 % % 1 Τετάρτη false 1 false 2020-02-26T18:07:00 2020-02-26T06:51:00 true 17.15 0 17,15 °C °C true 14.66 0 14,66 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Nότιος πολύ ασθενής - 2 BF S false false false 0 0 S10.png Αίθριος false 20 false 2020-02-26T18:07:00 2020-02-26T06:51:00 2020-02-25T22:00:00 2020-02-26T00:00:00 120 1582675200 true 14.97 0 14,97 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-26T18:07:00 2020-02-26T06:51:00 2020-02-25T23:00:00 2020-02-26T01:00:00 120 1582678800 true 14.95 0 14,95 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-26T18:07:00 2020-02-26T06:51:00 2020-02-26T00:00:00 2020-02-26T02:00:00 120 1582682400 true 14.93 0 14,93 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-26T18:07:00 2020-02-26T06:51:00 2020-02-26T01:00:00 2020-02-26T03:00:00 120 1582686000 true 14.94 0 14,94 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-26T18:07:00 2020-02-26T06:51:00 2020-02-26T02:00:00 2020-02-26T04:00:00 120 1582689600 true 14.98 0 14,98 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-26T18:07:00 2020-02-26T06:51:00 2020-02-26T03:00:00 2020-02-26T05:00:00 120 1582693200 true 15.04 0 15,04 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-26T18:07:00 2020-02-26T06:51:00 2020-02-26T04:00:00 2020-02-26T06:00:00 120 1582696800 true 15.12 0 15,12 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-26T18:07:00 2020-02-26T06:51:00 2020-02-26T05:00:00 2020-02-26T07:00:00 120 1582700400 true 15.24 0 15,24 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-26T18:07:00 2020-02-26T06:51:00 2020-02-26T06:00:00 2020-02-26T08:00:00 120 1582704000 true 15.39 0 15,39 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-26T18:07:00 2020-02-26T06:51:00 2020-02-26T07:00:00 2020-02-26T09:00:00 120 1582707600 true 15.62 0 15,62 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-26T18:07:00 2020-02-26T06:51:00 2020-02-26T08:00:00 2020-02-26T10:00:00 120 1582711200 true 15.93 0 15,93 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-26T18:07:00 2020-02-26T06:51:00 2020-02-26T09:00:00 2020-02-26T11:00:00 120 1582714800 true 16.28 0 16,28 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-26T18:07:00 2020-02-26T06:51:00 2020-02-26T10:00:00 2020-02-26T12:00:00 120 1582718400 true 16.61 0 16,61 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-26T18:07:00 2020-02-26T06:51:00 2020-02-26T11:00:00 2020-02-26T13:00:00 120 1582722000 true 16.79 0 16,79 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-26T18:07:00 2020-02-26T06:51:00 2020-02-26T12:00:00 2020-02-26T14:00:00 120 1582725600 true 16.85 0 16,85 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 75 0 75 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-26T18:07:00 2020-02-26T06:51:00 2020-02-26T13:00:00 2020-02-26T15:00:00 120 1582729200 true 16.86 0 16,86 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 74 0 74 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-26T18:07:00 2020-02-26T06:51:00 2020-02-26T14:00:00 2020-02-26T16:00:00 120 1582732800 true 16.8 0 16,8 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 74 0 74 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-26T18:07:00 2020-02-26T06:51:00 2020-02-26T15:00:00 2020-02-26T17:00:00 120 1582736400 true 16.66 0 16,66 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 74 0 74 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-26T18:07:00 2020-02-26T06:51:00 2020-02-26T16:00:00 2020-02-26T18:00:00 120 1582740000 true 16.41 0 16,41 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-02-26T18:07:00 2020-02-26T06:51:00 2020-02-26T17:00:00 2020-02-26T19:00:00 120 1582743600 true 16.14 0 16,14 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0.31 0 0,31 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-02-26T18:07:00 2020-02-26T06:51:00 2020-02-26T18:00:00 2020-02-26T20:00:00 120 1582747200 true 15.86 0 15,86 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0.5 0 0,5 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-02-26T18:07:00 2020-02-26T06:51:00 2020-02-26T19:00:00 2020-02-26T21:00:00 120 1582750800 true 15.61 0 15,61 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0.69 0 0,69 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-02-26T18:07:00 2020-02-26T06:51:00 2020-02-26T20:00:00 2020-02-26T22:00:00 120 1582754400 true 15.41 0 15,41 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0.87 0 0,87 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-26T18:07:00 2020-02-26T06:51:00 2020-02-26T21:00:00 2020-02-26T23:00:00 120 1582758000 true 15.23 0 15,23 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 1 0 1 % % 2020-02-25T22:00:00 2020-02-26T00:00:00 120 1582675200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-02-26T04:51:00 2020-02-26T06:51:00 120 1582699860 2020-02-26T16:07:00 2020-02-26T18:07:00 120 1582740420 true 0.0095 0 0,0095 mm mm true 0.17 0 0,17 % % 2 Πέμπτη false 50 false 2020-02-27T18:08:00 2020-02-27T06:50:00 true 17.66 0 17,66 °C °C true 14.38 0 14,38 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Νοτιοδυτικός μέτριος - 5 BF SSW false false false 0 0 SW25.png Συννεφιά false 4 false 2020-02-27T18:08:00 2020-02-27T06:50:00 2020-02-26T22:00:00 2020-02-27T00:00:00 120 1582761600 true 15.13 0 15,13 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-27T18:08:00 2020-02-27T06:50:00 2020-02-26T23:00:00 2020-02-27T01:00:00 120 1582765200 true 15.08 0 15,08 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-27T18:08:00 2020-02-27T06:50:00 2020-02-27T00:00:00 2020-02-27T02:00:00 120 1582768800 true 15.12 0 15,12 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-27T18:08:00 2020-02-27T06:50:00 2020-02-27T01:00:00 2020-02-27T03:00:00 120 1582772400 true 15.12 0 15,12 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-27T18:08:00 2020-02-27T06:50:00 2020-02-27T02:00:00 2020-02-27T04:00:00 120 1582776000 true 15.11 0 15,11 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1013 0 1013 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-27T18:08:00 2020-02-27T06:50:00 2020-02-27T03:00:00 2020-02-27T05:00:00 120 1582779600 true 15.16 0 15,16 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 85 0 85 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-27T18:08:00 2020-02-27T06:50:00 2020-02-27T04:00:00 2020-02-27T06:00:00 120 1582783200 true 15.33 0 15,33 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 86 0 86 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0.91 0 0,91 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-02-27T18:08:00 2020-02-27T06:50:00 2020-02-27T05:00:00 2020-02-27T07:00:00 120 1582786800 true 15.59 0 15,59 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 86 0 86 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0.78 0 0,78 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-02-27T18:08:00 2020-02-27T06:50:00 2020-02-27T06:00:00 2020-02-27T08:00:00 120 1582790400 true 15.87 0 15,87 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 86 0 86 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0.68 0 0,68 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-02-27T18:08:00 2020-02-27T06:50:00 2020-02-27T07:00:00 2020-02-27T09:00:00 120 1582794000 true 16.19 0 16,19 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0.62 0 0,62 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-02-27T18:08:00 2020-02-27T06:50:00 2020-02-27T08:00:00 2020-02-27T10:00:00 120 1582797600 true 16.56 0 16,56 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0.58 0 0,58 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-02-27T18:08:00 2020-02-27T06:50:00 2020-02-27T09:00:00 2020-02-27T11:00:00 120 1582801200 true 16.91 0 16,91 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0.57 0 0,57 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-02-27T18:08:00 2020-02-27T06:50:00 2020-02-27T10:00:00 2020-02-27T12:00:00 120 1582804800 true 17.23 0 17,23 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0.62 0 0,62 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-02-27T18:08:00 2020-02-27T06:50:00 2020-02-27T11:00:00 2020-02-27T13:00:00 120 1582808400 true 17.38 0 17,38 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0.71 0 0,71 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-02-27T18:08:00 2020-02-27T06:50:00 2020-02-27T12:00:00 2020-02-27T14:00:00 120 1582812000 true 17.32 0 17,32 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0.79 0 0,79 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-02-27T18:08:00 2020-02-27T06:50:00 2020-02-27T13:00:00 2020-02-27T15:00:00 120 1582815600 true 17.13 0 17,13 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0.84 0 0,84 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-27T18:08:00 2020-02-27T06:50:00 2020-02-27T14:00:00 2020-02-27T16:00:00 120 1582819200 true 16.87 0 16,87 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 W25.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0.89 0 0,89 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-02-27T18:08:00 2020-02-27T06:50:00 2020-02-27T15:00:00 2020-02-27T17:00:00 120 1582822800 true 16.6 0 16,6 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 W25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0.87 0 0,87 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-02-27T18:08:00 2020-02-27T06:50:00 2020-02-27T16:00:00 2020-02-27T18:00:00 120 1582826400 true 16.35 0 16,35 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SW30.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0.76 0 0,76 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-02-27T18:08:00 2020-02-27T06:50:00 2020-02-27T17:00:00 2020-02-27T19:00:00 120 1582830000 true 16.04 0 16,04 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0.58 0 0,58 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-02-27T18:08:00 2020-02-27T06:50:00 2020-02-27T18:00:00 2020-02-27T20:00:00 120 1582833600 true 15.71 0 15,71 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 W30.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 65 0 65 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0.43 0 0,43 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-02-27T18:08:00 2020-02-27T06:50:00 2020-02-27T19:00:00 2020-02-27T21:00:00 120 1582837200 true 15.43 0 15,43 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SW30.png true 0.0061 0 0,0061 mm mm true 63 0 63 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0.34 0 0,34 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-27T18:08:00 2020-02-27T06:50:00 2020-02-27T20:00:00 2020-02-27T22:00:00 120 1582840800 true 15.14 0 15,14 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0066 0 0,0066 mm mm true 62 0 62 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0.26 0 0,26 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-27T18:08:00 2020-02-27T06:50:00 2020-02-27T21:00:00 2020-02-27T23:00:00 120 1582844400 true 14.91 0 14,91 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 60 0 60 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0.21 0 0,21 % % 2020-02-26T22:00:00 2020-02-27T00:00:00 120 1582761600 Ανεμώδης το βραδυ. Windy in the evening. 2020-02-27T04:50:00 2020-02-27T06:50:00 120 1582786200 2020-02-27T16:08:00 2020-02-27T18:08:00 120 1582826880 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0.71 0 0,71 % % 3 Παρασκευή false 2 false 2020-02-28T18:09:00 2020-02-28T06:49:00 true 15.33 0 15,33 °C °C true 13.64 0 13,64 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF WNW false false false 0 0 NW20.png Αίθριος false 20 false 2020-02-28T18:09:00 2020-02-28T06:49:00 2020-02-27T22:00:00 2020-02-28T00:00:00 120 1582848000 true 14.65 0 14,65 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0075 0 0,0075 mm mm true 59 0 59 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-28T18:09:00 2020-02-28T06:49:00 2020-02-27T23:00:00 2020-02-28T01:00:00 120 1582851600 true 14.4 0 14,4 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0063 0 0,0063 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-28T18:09:00 2020-02-28T06:49:00 2020-02-28T00:00:00 2020-02-28T02:00:00 120 1582855200 true 14.19 0 14,19 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0071 0 0,0071 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-28T18:09:00 2020-02-28T06:49:00 2020-02-28T01:00:00 2020-02-28T03:00:00 120 1582858800 true 14.05 0 14,05 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-28T18:09:00 2020-02-28T06:49:00 2020-02-28T02:00:00 2020-02-28T04:00:00 120 1582862400 true 13.97 0 13,97 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-28T18:09:00 2020-02-28T06:49:00 2020-02-28T03:00:00 2020-02-28T05:00:00 120 1582866000 true 13.93 0 13,93 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-28T18:09:00 2020-02-28T06:49:00 2020-02-28T04:00:00 2020-02-28T06:00:00 120 1582869600 true 13.91 0 13,91 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-28T18:09:00 2020-02-28T06:49:00 2020-02-28T05:00:00 2020-02-28T07:00:00 120 1582873200 true 13.93 0 13,93 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-28T18:09:00 2020-02-28T06:49:00 2020-02-28T06:00:00 2020-02-28T08:00:00 120 1582876800 true 14.04 0 14,04 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 54 0 54 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-28T18:09:00 2020-02-28T06:49:00 2020-02-28T07:00:00 2020-02-28T09:00:00 120 1582880400 true 14.16 0 14,16 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-28T18:09:00 2020-02-28T06:49:00 2020-02-28T08:00:00 2020-02-28T10:00:00 120 1582884000 true 14.26 0 14,26 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0.23 0 0,23 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-02-28T18:09:00 2020-02-28T06:49:00 2020-02-28T09:00:00 2020-02-28T11:00:00 120 1582887600 true 14.36 0 14,36 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0.36 0 0,36 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-02-28T18:09:00 2020-02-28T06:49:00 2020-02-28T10:00:00 2020-02-28T12:00:00 120 1582891200 true 14.45 0 14,45 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0.48 0 0,48 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-02-28T18:09:00 2020-02-28T06:49:00 2020-02-28T11:00:00 2020-02-28T13:00:00 120 1582894800 true 14.4 0 14,4 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 W20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0.6 0 0,6 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-02-28T18:09:00 2020-02-28T06:49:00 2020-02-28T12:00:00 2020-02-28T14:00:00 120 1582898400 true 14.36 0 14,36 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.0065 0 0,0065 mm mm true 66 0 66 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0.68 0 0,68 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-02-28T18:09:00 2020-02-28T06:49:00 2020-02-28T13:00:00 2020-02-28T15:00:00 120 1582902000 true 14.48 0 14,48 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0.71 0 0,71 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-02-28T18:09:00 2020-02-28T06:49:00 2020-02-28T14:00:00 2020-02-28T16:00:00 120 1582905600 true 14.58 0 14,58 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0.71 0 0,71 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-02-28T18:09:00 2020-02-28T06:49:00 2020-02-28T15:00:00 2020-02-28T17:00:00 120 1582909200 true 14.69 0 14,69 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 W25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0.67 0 0,67 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-02-28T18:09:00 2020-02-28T06:49:00 2020-02-28T16:00:00 2020-02-28T18:00:00 120 1582912800 true 14.78 0 14,78 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0.58 0 0,58 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-02-28T18:09:00 2020-02-28T06:49:00 2020-02-28T17:00:00 2020-02-28T19:00:00 120 1582916400 true 14.81 0 14,81 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0.45 0 0,45 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-02-28T18:09:00 2020-02-28T06:49:00 2020-02-28T18:00:00 2020-02-28T20:00:00 120 1582920000 true 14.82 0 14,82 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 W25.png true 0.0057 0 0,0057 mm mm true 70 0 70 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0.33 0 0,33 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-02-28T18:09:00 2020-02-28T06:49:00 2020-02-28T19:00:00 2020-02-28T21:00:00 120 1582923600 true 14.84 0 14,84 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0.22 0 0,22 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-02-28T18:09:00 2020-02-28T06:49:00 2020-02-28T20:00:00 2020-02-28T22:00:00 120 1582927200 true 14.98 0 14,98 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SW30.png true 0.0078 0 0,0078 mm mm true 72 0 72 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-02-28T18:09:00 2020-02-28T06:49:00 2020-02-28T21:00:00 2020-02-28T23:00:00 120 1582930800 true 15.05 0 15,05 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 W30.png true 0.0137 0 0,0137 mm mm true 72 0 72 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0.04 0 0,04 % % 2020-02-27T22:00:00 2020-02-28T00:00:00 120 1582848000 Ανεμώδης κατα τη διάρκεια της νύχτας. Windy overnight. 2020-02-28T04:49:00 2020-02-28T06:49:00 120 1582872540 2020-02-28T16:09:00 2020-02-28T18:09:00 120 1582913340 true 0.0138 0 0,0138 mm mm true 0.28 0 0,28 % % 4 Σάββατο false 1 false 2020-02-29T18:10:00 2020-02-29T06:47:00 true 15.24 0 15,24 °C °C true 12.08 0 12,08 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Ανεμώδης false 50 false 2020-02-29T18:10:00 2020-02-29T06:47:00 2020-02-28T22:00:00 2020-02-29T00:00:00 120 1582934400 true 14.96 0 14,96 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 S30.png true 0.013 0 0,013 mm mm true 72 0 72 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-02-29T18:10:00 2020-02-29T06:47:00 2020-02-28T23:00:00 2020-02-29T01:00:00 120 1582938000 true 14.82 0 14,82 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0246 0 0,0246 mm mm true 72 0 72 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-02-29T18:10:00 2020-02-29T06:47:00 2020-02-29T00:00:00 2020-02-29T02:00:00 120 1582941600 true 14.61 0 14,61 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0378 0 0,0378 mm mm true 72 0 72 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-02-29T18:10:00 2020-02-29T06:47:00 2020-02-29T01:00:00 2020-02-29T03:00:00 120 1582945200 true 14.28 0 14,28 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0295 0 0,0295 mm mm true 72 0 72 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-02-29T18:10:00 2020-02-29T06:47:00 2020-02-29T02:00:00 2020-02-29T04:00:00 120 1582948800 true 13.83 0 13,83 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0279 0 0,0279 mm mm true 71 0 71 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-02-29T18:10:00 2020-02-29T06:47:00 2020-02-29T03:00:00 2020-02-29T05:00:00 120 1582952400 true 13.43 0 13,43 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0371 0 0,0371 mm mm true 69 0 69 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-02-29T18:10:00 2020-02-29T06:47:00 2020-02-29T04:00:00 2020-02-29T06:00:00 120 1582956000 true 13.23 0 13,23 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0287 0 0,0287 mm mm true 68 0 68 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-02-29T18:10:00 2020-02-29T06:47:00 2020-02-29T05:00:00 2020-02-29T07:00:00 120 1582959600 true 13.16 0 13,16 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0132 0 0,0132 mm mm true 65 0 65 % % true 1016.7 0 1016,7 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-02-29T18:10:00 2020-02-29T06:47:00 2020-02-29T06:00:00 2020-02-29T08:00:00 120 1582963200 true 13.13 0 13,13 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1017.1 0 1017,1 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-02-29T18:10:00 2020-02-29T06:47:00 2020-02-29T07:00:00 2020-02-29T09:00:00 120 1582966800 true 13.12 0 13,12 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1017.8 0 1017,8 mb mb true 0.27 0 0,27 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-02-29T18:10:00 2020-02-29T06:47:00 2020-02-29T08:00:00 2020-02-29T10:00:00 120 1582970400 true 13.07 0 13,07 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1018.5 0 1018,5 mb mb true 0.39 0 0,39 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-02-29T18:10:00 2020-02-29T06:47:00 2020-02-29T09:00:00 2020-02-29T11:00:00 120 1582974000 true 13.08 0 13,08 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 62 0 62 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 0.45 0 0,45 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-02-29T18:10:00 2020-02-29T06:47:00 2020-02-29T10:00:00 2020-02-29T12:00:00 120 1582977600 true 13.16 0 13,16 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 60 0 60 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0.41 0 0,41 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-02-29T18:10:00 2020-02-29T06:47:00 2020-02-29T11:00:00 2020-02-29T13:00:00 120 1582981200 true 13.18 0 13,18 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0.31 0 0,31 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-29T18:10:00 2020-02-29T06:47:00 2020-02-29T12:00:00 2020-02-29T14:00:00 120 1582984800 true 13.14 0 13,14 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0.22 0 0,22 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-29T18:10:00 2020-02-29T06:47:00 2020-02-29T13:00:00 2020-02-29T15:00:00 120 1582988400 true 13.09 0 13,09 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-29T18:10:00 2020-02-29T06:47:00 2020-02-29T14:00:00 2020-02-29T16:00:00 120 1582992000 true 13.04 0 13,04 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-29T18:10:00 2020-02-29T06:47:00 2020-02-29T15:00:00 2020-02-29T17:00:00 120 1582995600 true 13.03 0 13,03 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1019.4 0 1019,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-29T18:10:00 2020-02-29T06:47:00 2020-02-29T16:00:00 2020-02-29T18:00:00 120 1582999200 true 13.02 0 13,02 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1019.8 0 1019,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-29T18:10:00 2020-02-29T06:47:00 2020-02-29T17:00:00 2020-02-29T19:00:00 120 1583002800 true 13.01 0 13,01 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1020.3 0 1020,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-29T18:10:00 2020-02-29T06:47:00 2020-02-29T18:00:00 2020-02-29T20:00:00 120 1583006400 true 12.89 0 12,89 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1020.7 0 1020,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-29T18:10:00 2020-02-29T06:47:00 2020-02-29T19:00:00 2020-02-29T21:00:00 120 1583010000 true 12.72 0 12,72 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1021 0 1021 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-29T18:10:00 2020-02-29T06:47:00 2020-02-29T20:00:00 2020-02-29T22:00:00 120 1583013600 true 12.59 0 12,59 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1021.5 0 1021,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-29T18:10:00 2020-02-29T06:47:00 2020-02-29T21:00:00 2020-02-29T23:00:00 120 1583017200 true 12.48 0 12,48 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1021.5 0 1021,5 mb mb true 0 0 0 % % 2020-02-28T22:00:00 2020-02-29T00:00:00 120 1582934400 Ανεμώδης το πρωί. Windy in the morning. 2020-02-29T04:47:00 2020-02-29T06:47:00 120 1582958820 2020-02-29T16:10:00 2020-02-29T18:10:00 120 1582999800 true 0.0379 0 0,0379 mm mm true 0.11 0 0,11 % % 5 Κυριακή false 2 false 2020-03-01T18:11:00 2020-03-01T06:46:00 true 15.44 0 15,44 °C °C true 12.01 0 12,01 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Δυτικός ασθενής - 3 BF W false false false 0 0 W15.png Αίθριος false 20 false 2020-03-01T18:11:00 2020-03-01T06:46:00 2020-02-29T22:00:00 2020-03-01T00:00:00 120 1583020800 true 12.35 0 12,35 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1021.4 0 1021,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-03-01T18:11:00 2020-03-01T06:46:00 2020-02-29T23:00:00 2020-03-01T01:00:00 120 1583024400 true 12.28 0 12,28 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1021.1 0 1021,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-03-01T18:11:00 2020-03-01T06:46:00 2020-03-01T00:00:00 2020-03-01T02:00:00 120 1583028000 true 12.3 0 12,3 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1020.8 0 1020,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-03-01T18:11:00 2020-03-01T06:46:00 2020-03-01T01:00:00 2020-03-01T03:00:00 120 1583031600 true 12.32 0 12,32 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1020.2 0 1020,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-03-01T18:11:00 2020-03-01T06:46:00 2020-03-01T02:00:00 2020-03-01T04:00:00 120 1583035200 true 12.34 0 12,34 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1019.8 0 1019,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-03-01T18:11:00 2020-03-01T06:46:00 2020-03-01T03:00:00 2020-03-01T05:00:00 120 1583038800 true 12.44 0 12,44 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1019.7 0 1019,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-03-01T18:11:00 2020-03-01T06:46:00 2020-03-01T04:00:00 2020-03-01T06:00:00 120 1583042400 true 12.64 0 12,64 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1019.8 0 1019,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-03-01T18:11:00 2020-03-01T06:46:00 2020-03-01T05:00:00 2020-03-01T07:00:00 120 1583046000 true 12.9 0 12,9 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1020.1 0 1020,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-03-01T18:11:00 2020-03-01T06:46:00 2020-03-01T06:00:00 2020-03-01T08:00:00 120 1583049600 true 13.17 0 13,17 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1020.5 0 1020,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-03-01T18:11:00 2020-03-01T06:46:00 2020-03-01T07:00:00 2020-03-01T09:00:00 120 1583053200 true 13.47 0 13,47 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1020.8 0 1020,8 mb mb true 0.22 0 0,22 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-03-01T18:11:00 2020-03-01T06:46:00 2020-03-01T08:00:00 2020-03-01T10:00:00 120 1583056800 true 13.75 0 13,75 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1020.9 0 1020,9 mb mb true 0.53 0 0,53 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-03-01T18:11:00 2020-03-01T06:46:00 2020-03-01T09:00:00 2020-03-01T11:00:00 120 1583060400 true 14.02 0 14,02 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 53 0 53 % % true 1021.1 0 1021,1 mb mb true 0.76 0 0,76 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-03-01T18:11:00 2020-03-01T06:46:00 2020-03-01T10:00:00 2020-03-01T12:00:00 120 1583064000 true 14.29 0 14,29 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1020.6 0 1020,6 mb mb true 0.86 0 0,86 % % Συννεφιά false 4 false 2020-03-01T18:11:00 2020-03-01T06:46:00 2020-03-01T11:00:00 2020-03-01T13:00:00 120 1583067600 true 14.56 0 14,56 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1020.1 0 1020,1 mb mb true 0.88 0 0,88 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-03-01T18:11:00 2020-03-01T06:46:00 2020-03-01T12:00:00 2020-03-01T14:00:00 120 1583071200 true 14.77 0 14,77 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1019.5 0 1019,5 mb mb true 0.83 0 0,83 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-03-01T18:11:00 2020-03-01T06:46:00 2020-03-01T13:00:00 2020-03-01T15:00:00 120 1583074800 true 14.92 0 14,92 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 0.66 0 0,66 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-03-01T18:11:00 2020-03-01T06:46:00 2020-03-01T14:00:00 2020-03-01T16:00:00 120 1583078400 true 15.06 0 15,06 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0.42 0 0,42 % % Αίθριος false 1 false 2020-03-01T18:11:00 2020-03-01T06:46:00 2020-03-01T15:00:00 2020-03-01T17:00:00 120 1583082000 true 15.15 0 15,15 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1018.6 0 1018,6 mb mb true 0.23 0 0,23 % % Αίθριος false 1 false 2020-03-01T18:11:00 2020-03-01T06:46:00 2020-03-01T16:00:00 2020-03-01T18:00:00 120 1583085600 true 15.16 0 15,16 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1018.6 0 1018,6 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Αίθριος false 20 false 2020-03-01T18:11:00 2020-03-01T06:46:00 2020-03-01T17:00:00 2020-03-01T19:00:00 120 1583089200 true 15.1 0 15,1 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αίθριος false 20 false 2020-03-01T18:11:00 2020-03-01T06:46:00 2020-03-01T18:00:00 2020-03-01T20:00:00 120 1583092800 true 14.97 0 14,97 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0.12 0 0,12 % % Αίθριος false 20 false 2020-03-01T18:11:00 2020-03-01T06:46:00 2020-03-01T19:00:00 2020-03-01T21:00:00 120 1583096400 true 14.89 0 14,89 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 62 0 62 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 20 false 2020-03-01T18:11:00 2020-03-01T06:46:00 2020-03-01T20:00:00 2020-03-01T22:00:00 120 1583100000 true 14.88 0 14,88 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 64 0 64 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 20 false 2020-03-01T18:11:00 2020-03-01T06:46:00 2020-03-01T21:00:00 2020-03-01T23:00:00 120 1583103600 true 14.88 0 14,88 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 66 0 66 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0.11 0 0,11 % % 2020-02-29T22:00:00 2020-03-01T00:00:00 120 1583020800 Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα. Partly cloudy throughout the day. 2020-03-01T04:46:00 2020-03-01T06:46:00 120 1583045160 2020-03-01T16:11:00 2020-03-01T18:11:00 120 1583086260 true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 0.26 0 0,26 % % 6 Δευτέρα false 2 false 2020-03-02T18:12:00 2020-03-02T06:45:00 true 17.59 0 17,59 °C °C true 14.62 0 14,62 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Nότιος ασθενής - 3 BF S false false false 0 0 S15.png Αίθριος false 20 false 2020-03-02T18:12:00 2020-03-02T06:45:00 2020-03-01T22:00:00 2020-03-02T00:00:00 120 1583107200 true 14.89 0 14,89 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αίθριος false 20 false 2020-03-02T18:12:00 2020-03-02T06:45:00 2020-03-01T23:00:00 2020-03-02T01:00:00 120 1583110800 true 14.98 0 14,98 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1018.2 0 1018,2 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Αίθριος false 20 false 2020-03-02T18:12:00 2020-03-02T06:45:00 2020-03-02T00:00:00 2020-03-02T02:00:00 120 1583114400 true 15.1 0 15,1 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1017.9 0 1017,9 mb mb true 0.27 0 0,27 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-03-02T18:12:00 2020-03-02T06:45:00 2020-03-02T01:00:00 2020-03-02T03:00:00 120 1583118000 true 15.18 0 15,18 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 0.52 0 0,52 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-03-02T18:12:00 2020-03-02T06:45:00 2020-03-02T02:00:00 2020-03-02T04:00:00 120 1583121600 true 15.23 0 15,23 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1017.7 0 1017,7 mb mb true 0.83 0 0,83 % % Συννεφιά false 4 false 2020-03-02T18:12:00 2020-03-02T06:45:00 2020-03-02T03:00:00 2020-03-02T05:00:00 120 1583125200 true 15.31 0 15,31 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1017.7 0 1017,7 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-03-02T18:12:00 2020-03-02T06:45:00 2020-03-02T04:00:00 2020-03-02T06:00:00 120 1583128800 true 15.46 0 15,46 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 0.89 0 0,89 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-03-02T18:12:00 2020-03-02T06:45:00 2020-03-02T05:00:00 2020-03-02T07:00:00 120 1583132400 true 15.67 0 15,67 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 77 0 77 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0.64 0 0,64 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-03-02T18:12:00 2020-03-02T06:45:00 2020-03-02T06:00:00 2020-03-02T08:00:00 120 1583136000 true 15.94 0 15,94 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 77 0 77 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0.5 0 0,5 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-03-02T18:12:00 2020-03-02T06:45:00 2020-03-02T07:00:00 2020-03-02T09:00:00 120 1583139600 true 16.23 0 16,23 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0.61 0 0,61 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-03-02T18:12:00 2020-03-02T06:45:00 2020-03-02T08:00:00 2020-03-02T10:00:00 120 1583143200 true 16.5 0 16,5 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1017.7 0 1017,7 mb mb true 0.84 0 0,84 % % Συννεφιά false 4 false 2020-03-02T18:12:00 2020-03-02T06:45:00 2020-03-02T09:00:00 2020-03-02T11:00:00 120 1583146800 true 16.72 0 16,72 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1017.7 0 1017,7 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-03-02T18:12:00 2020-03-02T06:45:00 2020-03-02T10:00:00 2020-03-02T12:00:00 120 1583150400 true 16.93 0 16,93 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-03-02T18:12:00 2020-03-02T06:45:00 2020-03-02T11:00:00 2020-03-02T13:00:00 120 1583154000 true 17.09 0 17,09 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-03-02T18:12:00 2020-03-02T06:45:00 2020-03-02T12:00:00 2020-03-02T14:00:00 120 1583157600 true 17.16 0 17,16 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1016 0 1016 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-03-02T18:12:00 2020-03-02T06:45:00 2020-03-02T13:00:00 2020-03-02T15:00:00 120 1583161200 true 17.21 0 17,21 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2020-03-02T18:12:00 2020-03-02T06:45:00 2020-03-02T14:00:00 2020-03-02T16:00:00 120 1583164800 true 17.27 0 17,27 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1015.5 0 1015,5 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Συννεφιά false 4 false 2020-03-02T18:12:00 2020-03-02T06:45:00 2020-03-02T15:00:00 2020-03-02T17:00:00 120 1583168400 true 17.3 0 17,3 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-03-02T18:12:00 2020-03-02T06:45:00 2020-03-02T16:00:00 2020-03-02T18:00:00 120 1583172000 true 17.29 0 17,29 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0.86 0 0,86 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-03-02T18:12:00 2020-03-02T06:45:00 2020-03-02T17:00:00 2020-03-02T19:00:00 120 1583175600 true 17.21 0 17,21 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0.77 0 0,77 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-03-02T18:12:00 2020-03-02T06:45:00 2020-03-02T18:00:00 2020-03-02T20:00:00 120 1583179200 true 17.02 0 17,02 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0.63 0 0,63 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-03-02T18:12:00 2020-03-02T06:45:00 2020-03-02T19:00:00 2020-03-02T21:00:00 120 1583182800 true 16.81 0 16,81 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0.42 0 0,42 % % Αίθριος false 20 false 2020-03-02T18:12:00 2020-03-02T06:45:00 2020-03-02T20:00:00 2020-03-02T22:00:00 120 1583186400 true 16.64 0 16,64 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Αίθριος false 20 false 2020-03-02T18:12:00 2020-03-02T06:45:00 2020-03-02T21:00:00 2020-03-02T23:00:00 120 1583190000 true 16.52 0 16,52 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0 0 0 % % 2020-03-01T22:00:00 2020-03-02T00:00:00 120 1583107200 Νεφώσεις κατά περιόδους όλη την ημέρα. Mostly cloudy throughout the day. 2020-03-02T04:45:00 2020-03-02T06:45:00 120 1583131500 2020-03-02T16:12:00 2020-03-02T18:12:00 120 1583172720 true 0.0053 0 0,0053 mm mm true 0.67 0 0,67 % %
sunny

Σήμερα

Αίθριος όλη την ημέρα.

16°c

windy

BF 4

deltiokairou

Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια για Αστυπάλαια


Δρομολόγια Πειραιάς - Αστυπάλαια

Εταιρεία
Πλοίο Αναχώρηση Άφιξη
Blue Star Ferries  Blue Star Naxos 06:45 16:25
Blue Star Ferries Nissos Chios 13:00 21:20

Φυσική γέφυρα που ενώνει τις Κυκλάδες με τα Δωδεκάνησα, η Αστυπάλαια με την πλούσια ιστορία, τις πανέμορφες ακρογιαλιές και τους γραφικούς οικισμούς, προσκαλεί τον επισκέπτη σ’ ένα μαγικό ταξίδι. Το δυτικότερο νησί των Δωδεκανήσων, χωρίζεται από μια λωρίδα γης πλάτους λιγότερο από 100 μ. στο Μέσα (δυτικό τμήμα) και το Έξω Νησί (ανατολικό τμήμα).

Η ονομασία της προέρχεται από την Αστυπάλαια, κόρη του Φοίνικα και της Περιμήδης, ενώ παλαιότερα ονομαζόταν και Ιχθυόεσσα, λόγω των πολλών ψαριών της. Πρωτοκατοικήθηκε τα προϊστορικά χρόνια, ενώ μετά το 1204 περιήλθε στους Βενετούς και κυρίως στην οικογένεια Κουερίνι - με εξαίρεση ένα μικρό διάστημα κατά το οποίο ανήκε στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία (1269 - 1310). Οι Γκουερίνι έμειναν κύριοι του νησιού μέχρι το 1537, όταν κατακτήθηκε από τους Τούρκους. Όπως όλα τα Δωδεκάνησα, παρέμεινε στους Τούρκους ως το 1912 και στη συνέχεια πέρασε στα χέρια Ιταλών, Βρετανών και Γερμανών, για να ενωθεί με την Ελλάδα το 1948.

Πρωτεύουσα και λιμάνι του νησιού, η Χώρα, είναι χτισμένη σε ένα βράχο που εισχωρεί στη θάλασσα σχηματίζοντας δύο όρμους. Στην κορυφή της δεσπόζει το κάστρο μέσα από το οποίο ξεπροβάλλουν οι κατάλευκοι τρούλοι της Ευαγγελίστριας και του Αγίου Γεωργίου. Γύρω από το κάστρο απλώνονται κατάλευκα σπίτια με μπλε πορτοπαράθυρα και ξύλινα κάγκελα στα μπαλκόνια.

Δυτικά (Μέσα Νησί)

Τα Λιβάδια είναι ένας παραθαλάσσιος οικισμός, απλωμένος σε εύφορη κοιλάδα. Περιβόλια με μανταρινιές, πορτοκαλιές, αμπέλια και σπίτια πνιγμένα στα λουλούδια συνθέτουν ένα πανέμορφο σκηνικό δίπλα στην όμορφη παραλία. Απέχει 2 χλμ. ΝΔ από τη Χώρα.

Η Μαλτεζάνα (Ανάληψη) έχει την μεγαλύτερη τουριστική κίνηση στο νησί. Η περιοχή ονομάστηκε Μαλτεζάνα από τους Μαλτέζους πειρατές που είχαν ως ορμητήριό τους το νησί.

Το Βαθύ μοιάζει περισσότερο με λιμνοθάλασσα, λόγω του πολύ κλειστού όρμου. Έχει δύο μικρούς οικισμούς: το Έξω Βαθύ, στην είσοδο του όρμου και το Μέσα Βαθύ, που είναι στο μυχό του κόλπου, με χωράφια, λίγα δέντρα και αμπέλια. Απέχει 21 χλμ. ΒΑ από τη Χώρα.

Τα γύρω νησιά:
Από τον όρμο της Μαλτεζάνας, εκδρομικά σκάφη πηγαίνουν στα Διαπόρια, το Λιγνό και το Χονδρό, τους Κουνούπους και το Κουτσομύρι (ΝΑ) και στην Aγία Kυριακή (Ν), με όμορφη παραλία. Mακρύτερα - ΒΑ του νησιού - βρίσκονται τα Φωκιονήσια, στα ΒΔ ο Πάνορμος και το Κατσαγρέλι, στα Ανατολικά η Ποντικούσα και η Οφιδούσα, ενώ στα ΝΑ η Σύρνα, τα Κατσικούλια, τα Τρία Νησιά, το Μέσο, η Στεφανία και τα νησιά Ζαφορά.

Πηγή: Visit Greece - The official website of the Greek Tourism Organisation