ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ

Η Αστυπάλαια είναι το δυτικότερο νησί του συμπλέγματος και βρίσκεται ακριβώς εκεί όπου τα Δωδεκάνησα συναντούν τις Κυκλάδες. Έτσι μοιράζεται κάτι από την ομορφιά και των δύο νησιώτικων συνόλων στο τοπίο και την αρχιτεκτονική της. Σημείο αναφοράς είναι η Χώρα.

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ

0 2785 false 21 false 2020-01-18T17:26:00 2020-01-18T07:26:00 0.0 true 11 0 11 °C °C true 1019 0 1019 mb mb true 72 0 72 % % 2020-01-17T23:00:00 2020-01-18T01:00:00 120 1579309200 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Αραιή συννεφιά Partly Cloudy 0 Σάββατο false 2 false 2020-01-18T17:26:00 2020-01-18T07:26:00 true 12.69 0 12,69 °C °C true 10.9 0 10,9 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-18T17:26:00 2020-01-18T07:26:00 2020-01-17T22:00:00 2020-01-18T00:00:00 120 1579305600 true 11.55 0 11,55 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1019.6 0 1019,6 mb mb true 0.38 0 0,38 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-18T17:26:00 2020-01-18T07:26:00 2020-01-17T23:00:00 2020-01-18T01:00:00 120 1579309200 true 11.44 0 11,44 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 0.41 0 0,41 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-18T17:26:00 2020-01-18T07:26:00 2020-01-18T00:00:00 2020-01-18T02:00:00 120 1579312800 true 11.36 0 11,36 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 0.43 0 0,43 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-18T17:26:00 2020-01-18T07:26:00 2020-01-18T01:00:00 2020-01-18T03:00:00 120 1579316400 true 11.32 0 11,32 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0.52 0 0,52 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-18T17:26:00 2020-01-18T07:26:00 2020-01-18T02:00:00 2020-01-18T04:00:00 120 1579320000 true 11.3 0 11,3 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0.45 0 0,45 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-18T17:26:00 2020-01-18T07:26:00 2020-01-18T03:00:00 2020-01-18T05:00:00 120 1579323600 true 11.26 0 11,26 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 80 0 80 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0.41 0 0,41 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-18T17:26:00 2020-01-18T07:26:00 2020-01-18T04:00:00 2020-01-18T06:00:00 120 1579327200 true 11.24 0 11,24 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0.41 0 0,41 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-18T17:26:00 2020-01-18T07:26:00 2020-01-18T05:00:00 2020-01-18T07:00:00 120 1579330800 true 11.21 0 11,21 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1018.8 0 1018,8 mb mb true 0.43 0 0,43 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-18T17:26:00 2020-01-18T07:26:00 2020-01-18T06:00:00 2020-01-18T08:00:00 120 1579334400 true 11.18 0 11,18 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0.41 0 0,41 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-18T17:26:00 2020-01-18T07:26:00 2020-01-18T07:00:00 2020-01-18T09:00:00 120 1579338000 true 11.37 0 11,37 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1019.7 0 1019,7 mb mb true 0.39 0 0,39 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-18T17:26:00 2020-01-18T07:26:00 2020-01-18T08:00:00 2020-01-18T10:00:00 120 1579341600 true 11.7 0 11,7 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1019.5 0 1019,5 mb mb true 0.39 0 0,39 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-18T17:26:00 2020-01-18T07:26:00 2020-01-18T09:00:00 2020-01-18T11:00:00 120 1579345200 true 11.85 0 11,85 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1019.5 0 1019,5 mb mb true 0.37 0 0,37 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-18T17:26:00 2020-01-18T07:26:00 2020-01-18T10:00:00 2020-01-18T12:00:00 120 1579348800 true 11.94 0 11,94 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0.39 0 0,39 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-18T17:26:00 2020-01-18T07:26:00 2020-01-18T11:00:00 2020-01-18T13:00:00 120 1579352400 true 11.99 0 11,99 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1018.3 0 1018,3 mb mb true 0.37 0 0,37 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-18T17:26:00 2020-01-18T07:26:00 2020-01-18T12:00:00 2020-01-18T14:00:00 120 1579356000 true 12.02 0 12,02 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1018.1 0 1018,1 mb mb true 0.36 0 0,36 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-18T17:26:00 2020-01-18T07:26:00 2020-01-18T13:00:00 2020-01-18T15:00:00 120 1579359600 true 12.11 0 12,11 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1017.8 0 1017,8 mb mb true 0.36 0 0,36 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-18T17:26:00 2020-01-18T07:26:00 2020-01-18T14:00:00 2020-01-18T16:00:00 120 1579363200 true 12.19 0 12,19 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1017.7 0 1017,7 mb mb true 0.4 0 0,4 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-18T17:26:00 2020-01-18T07:26:00 2020-01-18T15:00:00 2020-01-18T17:00:00 120 1579366800 true 12.24 0 12,24 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0.44 0 0,44 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-18T17:26:00 2020-01-18T07:26:00 2020-01-18T16:00:00 2020-01-18T18:00:00 120 1579370400 true 12.35 0 12,35 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0.42 0 0,42 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-18T17:26:00 2020-01-18T07:26:00 2020-01-18T17:00:00 2020-01-18T19:00:00 120 1579374000 true 12.41 0 12,41 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0.41 0 0,41 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-18T17:26:00 2020-01-18T07:26:00 2020-01-18T18:00:00 2020-01-18T20:00:00 120 1579377600 true 12.33 0 12,33 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1017.3 0 1017,3 mb mb true 0.38 0 0,38 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-18T17:26:00 2020-01-18T07:26:00 2020-01-18T19:00:00 2020-01-18T21:00:00 120 1579381200 true 12.16 0 12,16 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0.43 0 0,43 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-18T17:26:00 2020-01-18T07:26:00 2020-01-18T20:00:00 2020-01-18T22:00:00 120 1579384800 true 11.78 0 11,78 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0.44 0 0,44 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-18T17:26:00 2020-01-18T07:26:00 2020-01-18T21:00:00 2020-01-18T23:00:00 120 1579388400 true 11.52 0 11,52 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0.4 0 0,4 % % 2020-01-17T22:00:00 2020-01-18T00:00:00 120 1579305600 Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα. Partly cloudy throughout the day. 2020-01-18T05:26:00 2020-01-18T07:26:00 120 1579332360 2020-01-18T15:26:00 2020-01-18T17:26:00 120 1579368360 true 0.0052 0 0,0052 mm mm true 0.41 0 0,41 % % 1 Κυριακή false 2 false 2020-01-19T17:27:00 2020-01-19T07:26:00 true 12.35 0 12,35 °C °C true 10.32 0 10,32 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-19T17:27:00 2020-01-19T07:26:00 2020-01-18T22:00:00 2020-01-19T00:00:00 120 1579392000 true 11.37 0 11,37 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0.47 0 0,47 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-19T17:27:00 2020-01-19T07:26:00 2020-01-18T23:00:00 2020-01-19T01:00:00 120 1579395600 true 11.23 0 11,23 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0068 0 0,0068 mm mm true 78 0 78 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0.55 0 0,55 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-19T17:27:00 2020-01-19T07:26:00 2020-01-19T00:00:00 2020-01-19T02:00:00 120 1579399200 true 11.16 0 11,16 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0096 0 0,0096 mm mm true 79 0 79 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 0.61 0 0,61 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-19T17:27:00 2020-01-19T07:26:00 2020-01-19T01:00:00 2020-01-19T03:00:00 120 1579402800 true 11.09 0 11,09 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.011 0 0,011 mm mm true 80 0 80 % % true 1017.3 0 1017,3 mb mb true 0.63 0 0,63 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-19T17:27:00 2020-01-19T07:26:00 2020-01-19T02:00:00 2020-01-19T04:00:00 120 1579406400 true 11.07 0 11,07 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0088 0 0,0088 mm mm true 81 0 81 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0.63 0 0,63 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-19T17:27:00 2020-01-19T07:26:00 2020-01-19T03:00:00 2020-01-19T05:00:00 120 1579410000 true 11.04 0 11,04 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0067 0 0,0067 mm mm true 83 0 83 % % true 1017.1 0 1017,1 mb mb true 0.62 0 0,62 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-19T17:27:00 2020-01-19T07:26:00 2020-01-19T04:00:00 2020-01-19T06:00:00 120 1579413600 true 11.13 0 11,13 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0056 0 0,0056 mm mm true 81 0 81 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0.64 0 0,64 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-19T17:27:00 2020-01-19T07:26:00 2020-01-19T05:00:00 2020-01-19T07:00:00 120 1579417200 true 11.19 0 11,19 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.007 0 0,007 mm mm true 80 0 80 % % true 1018 0 1018 mb mb true 0.61 0 0,61 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-19T17:27:00 2020-01-19T07:26:00 2020-01-19T06:00:00 2020-01-19T08:00:00 120 1579420800 true 11.27 0 11,27 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0061 0 0,0061 mm mm true 79 0 79 % % true 1018.4 0 1018,4 mb mb true 0.55 0 0,55 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-19T17:27:00 2020-01-19T07:26:00 2020-01-19T07:00:00 2020-01-19T09:00:00 120 1579424400 true 11.49 0 11,49 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 78 0 78 % % true 1018.7 0 1018,7 mb mb true 0.57 0 0,57 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-19T17:27:00 2020-01-19T07:26:00 2020-01-19T08:00:00 2020-01-19T10:00:00 120 1579428000 true 11.83 0 11,83 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0077 0 0,0077 mm mm true 77 0 77 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0.55 0 0,55 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-19T17:27:00 2020-01-19T07:26:00 2020-01-19T09:00:00 2020-01-19T11:00:00 120 1579431600 true 11.99 0 11,99 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.008 0 0,008 mm mm true 76 0 76 % % true 1019.3 0 1019,3 mb mb true 0.55 0 0,55 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-19T17:27:00 2020-01-19T07:26:00 2020-01-19T10:00:00 2020-01-19T12:00:00 120 1579435200 true 12.07 0 12,07 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 75 0 75 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 0.51 0 0,51 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-19T17:27:00 2020-01-19T07:26:00 2020-01-19T11:00:00 2020-01-19T13:00:00 120 1579438800 true 12.03 0 12,03 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0061 0 0,0061 mm mm true 75 0 75 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0.53 0 0,53 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-19T17:27:00 2020-01-19T07:26:00 2020-01-19T12:00:00 2020-01-19T14:00:00 120 1579442400 true 12.04 0 12,04 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.005 0 0,005 mm mm true 75 0 75 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 0.5 0 0,5 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-19T17:27:00 2020-01-19T07:26:00 2020-01-19T13:00:00 2020-01-19T15:00:00 120 1579446000 true 11.85 0 11,85 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.005 0 0,005 mm mm true 75 0 75 % % true 1019.6 0 1019,6 mb mb true 0.53 0 0,53 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-19T17:27:00 2020-01-19T07:26:00 2020-01-19T14:00:00 2020-01-19T16:00:00 120 1579449600 true 11.81 0 11,81 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.005 0 0,005 mm mm true 74 0 74 % % true 1020 0 1020 mb mb true 0.55 0 0,55 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-19T17:27:00 2020-01-19T07:26:00 2020-01-19T15:00:00 2020-01-19T17:00:00 120 1579453200 true 11.88 0 11,88 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.005 0 0,005 mm mm true 72 0 72 % % true 1020.6 0 1020,6 mb mb true 0.82 0 0,82 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-19T17:27:00 2020-01-19T07:26:00 2020-01-19T16:00:00 2020-01-19T18:00:00 120 1579456800 true 11.64 0 11,64 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.005 0 0,005 mm mm true 72 0 72 % % true 1021.3 0 1021,3 mb mb true 0.84 0 0,84 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-19T17:27:00 2020-01-19T07:26:00 2020-01-19T17:00:00 2020-01-19T19:00:00 120 1579460400 true 11.63 0 11,63 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1021.9 0 1021,9 mb mb true 0.75 0 0,75 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-19T17:27:00 2020-01-19T07:26:00 2020-01-19T18:00:00 2020-01-19T20:00:00 120 1579464000 true 11.55 0 11,55 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0056 0 0,0056 mm mm true 71 0 71 % % true 1022.2 0 1022,2 mb mb true 0.58 0 0,58 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-19T17:27:00 2020-01-19T07:26:00 2020-01-19T19:00:00 2020-01-19T21:00:00 120 1579467600 true 11.49 0 11,49 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1022.7 0 1022,7 mb mb true 0.64 0 0,64 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-19T17:27:00 2020-01-19T07:26:00 2020-01-19T20:00:00 2020-01-19T22:00:00 120 1579471200 true 11.11 0 11,11 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1023.3 0 1023,3 mb mb true 0.49 0 0,49 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-19T17:27:00 2020-01-19T07:26:00 2020-01-19T21:00:00 2020-01-19T23:00:00 120 1579474800 true 10.89 0 10,89 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1023.8 0 1023,8 mb mb true 0.46 0 0,46 % % 2020-01-18T22:00:00 2020-01-19T00:00:00 120 1579392000 Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα. Partly cloudy throughout the day. 2020-01-19T05:26:00 2020-01-19T07:26:00 120 1579418760 2020-01-19T15:27:00 2020-01-19T17:27:00 120 1579454820 true 0.011 0 0,011 mm mm true 0.59 0 0,59 % % 2 Δευτέρα false 50 false 2020-01-20T17:28:00 2020-01-20T07:25:00 true 11.96 0 11,96 °C °C true 9.11 0 9,11 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF Βορειοδυτικός ισχυρός - 6 BF NNW false false false 0 0 NW30.png Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-20T17:28:00 2020-01-20T07:25:00 2020-01-19T22:00:00 2020-01-20T00:00:00 120 1579478400 true 10.59 0 10,59 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1023.9 0 1023,9 mb mb true 0.44 0 0,44 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-20T17:28:00 2020-01-20T07:25:00 2020-01-19T23:00:00 2020-01-20T01:00:00 120 1579482000 true 10.41 0 10,41 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1024.4 0 1024,4 mb mb true 0.45 0 0,45 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-01-20T17:28:00 2020-01-20T07:25:00 2020-01-20T00:00:00 2020-01-20T02:00:00 120 1579485600 true 10.28 0 10,28 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0069 0 0,0069 mm mm true 78 0 78 % % true 1024.9 0 1024,9 mb mb true 0.45 0 0,45 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-01-20T17:28:00 2020-01-20T07:25:00 2020-01-20T01:00:00 2020-01-20T03:00:00 120 1579489200 true 10.15 0 10,15 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0065 0 0,0065 mm mm true 80 0 80 % % true 1025.3 0 1025,3 mb mb true 0.47 0 0,47 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-01-20T17:28:00 2020-01-20T07:25:00 2020-01-20T02:00:00 2020-01-20T04:00:00 120 1579492800 true 10.03 0 10,03 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0059 0 0,0059 mm mm true 82 0 82 % % true 1025.5 0 1025,5 mb mb true 0.51 0 0,51 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-01-20T17:28:00 2020-01-20T07:25:00 2020-01-20T03:00:00 2020-01-20T05:00:00 120 1579496400 true 9.94 0 9,94 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1025.8 0 1025,8 mb mb true 0.52 0 0,52 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-01-20T17:28:00 2020-01-20T07:25:00 2020-01-20T04:00:00 2020-01-20T06:00:00 120 1579500000 true 9.88 0 9,88 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1026.5 0 1026,5 mb mb true 0.5 0 0,5 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-01-20T17:28:00 2020-01-20T07:25:00 2020-01-20T05:00:00 2020-01-20T07:00:00 120 1579503600 true 9.89 0 9,89 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1027.3 0 1027,3 mb mb true 0.46 0 0,46 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-01-20T17:28:00 2020-01-20T07:25:00 2020-01-20T06:00:00 2020-01-20T08:00:00 120 1579507200 true 10.04 0 10,04 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1027.8 0 1027,8 mb mb true 0.41 0 0,41 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-01-20T17:28:00 2020-01-20T07:25:00 2020-01-20T07:00:00 2020-01-20T09:00:00 120 1579510800 true 10.1 0 10,1 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1028.5 0 1028,5 mb mb true 0.36 0 0,36 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-20T17:28:00 2020-01-20T07:25:00 2020-01-20T08:00:00 2020-01-20T10:00:00 120 1579514400 true 10.41 0 10,41 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1029.4 0 1029,4 mb mb true 0.27 0 0,27 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-20T17:28:00 2020-01-20T07:25:00 2020-01-20T09:00:00 2020-01-20T11:00:00 120 1579518000 true 10.75 0 10,75 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 81 0 81 % % true 1029.8 0 1029,8 mb mb true 0.24 0 0,24 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-20T17:28:00 2020-01-20T07:25:00 2020-01-20T10:00:00 2020-01-20T12:00:00 120 1579521600 true 10.82 0 10,82 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1029.8 0 1029,8 mb mb true 0.24 0 0,24 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-20T17:28:00 2020-01-20T07:25:00 2020-01-20T11:00:00 2020-01-20T13:00:00 120 1579525200 true 11.01 0 11,01 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1029.3 0 1029,3 mb mb true 0.23 0 0,23 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-20T17:28:00 2020-01-20T07:25:00 2020-01-20T12:00:00 2020-01-20T14:00:00 120 1579528800 true 11.2 0 11,2 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1029.4 0 1029,4 mb mb true 0.21 0 0,21 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-20T17:28:00 2020-01-20T07:25:00 2020-01-20T13:00:00 2020-01-20T15:00:00 120 1579532400 true 11.28 0 11,28 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1029.7 0 1029,7 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-20T17:28:00 2020-01-20T07:25:00 2020-01-20T14:00:00 2020-01-20T16:00:00 120 1579536000 true 11.46 0 11,46 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1030.3 0 1030,3 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-20T17:28:00 2020-01-20T07:25:00 2020-01-20T15:00:00 2020-01-20T17:00:00 120 1579539600 true 11.63 0 11,63 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1030.6 0 1030,6 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-20T17:28:00 2020-01-20T07:25:00 2020-01-20T16:00:00 2020-01-20T18:00:00 120 1579543200 true 11.68 0 11,68 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1031.3 0 1031,3 mb mb true 0.27 0 0,27 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-01-20T17:28:00 2020-01-20T07:25:00 2020-01-20T17:00:00 2020-01-20T19:00:00 120 1579546800 true 11.57 0 11,57 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1031.9 0 1031,9 mb mb true 0.32 0 0,32 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-20T17:28:00 2020-01-20T07:25:00 2020-01-20T18:00:00 2020-01-20T20:00:00 120 1579550400 true 11.23 0 11,23 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 74 0 74 % % true 1032.3 0 1032,3 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-20T17:28:00 2020-01-20T07:25:00 2020-01-20T19:00:00 2020-01-20T21:00:00 120 1579554000 true 10.97 0 10,97 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 75 0 75 % % true 1032.6 0 1032,6 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-20T17:28:00 2020-01-20T07:25:00 2020-01-20T20:00:00 2020-01-20T22:00:00 120 1579557600 true 10.34 0 10,34 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 76 0 76 % % true 1032.8 0 1032,8 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-20T17:28:00 2020-01-20T07:25:00 2020-01-20T21:00:00 2020-01-20T23:00:00 120 1579561200 true 9.79 0 9,79 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 76 0 76 % % true 1032.9 0 1032,9 mb mb true 0 0 0 % % 2020-01-19T22:00:00 2020-01-20T00:00:00 120 1579478400 Ανεμώδης όλη την ημέρα. Windy throughout the day. 2020-01-20T05:25:00 2020-01-20T07:25:00 120 1579505100 2020-01-20T15:28:00 2020-01-20T17:28:00 120 1579541280 true 0.0095 0 0,0095 mm mm true 0.27 0 0,27 % % 3 Τρίτη false 50 false 2020-01-21T17:29:00 2020-01-21T07:25:00 true 11.61 0 11,61 °C °C true 8.33 0 8,33 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF Βόρειος σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF N false false false 0 0 N35.png Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:29:00 2020-01-21T07:25:00 2020-01-20T22:00:00 2020-01-21T00:00:00 120 1579564800 true 9.38 0 9,38 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1032.8 0 1032,8 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:29:00 2020-01-21T07:25:00 2020-01-20T23:00:00 2020-01-21T01:00:00 120 1579568400 true 9.01 0 9,01 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1032.4 0 1032,4 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:29:00 2020-01-21T07:25:00 2020-01-21T00:00:00 2020-01-21T02:00:00 120 1579572000 true 8.75 0 8,75 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1031.8 0 1031,8 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:29:00 2020-01-21T07:25:00 2020-01-21T01:00:00 2020-01-21T03:00:00 120 1579575600 true 8.65 0 8,65 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1031.8 0 1031,8 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:29:00 2020-01-21T07:25:00 2020-01-21T02:00:00 2020-01-21T04:00:00 120 1579579200 true 8.6 0 8,6 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1032.4 0 1032,4 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:29:00 2020-01-21T07:25:00 2020-01-21T03:00:00 2020-01-21T05:00:00 120 1579582800 true 8.62 0 8,62 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 89 0 89 % % true 1032.5 0 1032,5 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:29:00 2020-01-21T07:25:00 2020-01-21T04:00:00 2020-01-21T06:00:00 120 1579586400 true 8.7 0 8,7 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 89 0 89 % % true 1032.5 0 1032,5 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:29:00 2020-01-21T07:25:00 2020-01-21T05:00:00 2020-01-21T07:00:00 120 1579590000 true 8.88 0 8,88 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 89 0 89 % % true 1032.1 0 1032,1 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:29:00 2020-01-21T07:25:00 2020-01-21T06:00:00 2020-01-21T08:00:00 120 1579593600 true 9.81 0 9,81 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1031.9 0 1031,9 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:29:00 2020-01-21T07:25:00 2020-01-21T07:00:00 2020-01-21T09:00:00 120 1579597200 true 9.88 0 9,88 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1032.4 0 1032,4 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:29:00 2020-01-21T07:25:00 2020-01-21T08:00:00 2020-01-21T10:00:00 120 1579600800 true 9.98 0 9,98 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1032.6 0 1032,6 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:29:00 2020-01-21T07:25:00 2020-01-21T09:00:00 2020-01-21T11:00:00 120 1579604400 true 10.11 0 10,11 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 84 0 84 % % true 1032.4 0 1032,4 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:29:00 2020-01-21T07:25:00 2020-01-21T10:00:00 2020-01-21T12:00:00 120 1579608000 true 10.23 0 10,23 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1031.9 0 1031,9 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:29:00 2020-01-21T07:25:00 2020-01-21T11:00:00 2020-01-21T13:00:00 120 1579611600 true 10.39 0 10,39 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1031 0 1031 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:29:00 2020-01-21T07:25:00 2020-01-21T12:00:00 2020-01-21T14:00:00 120 1579615200 true 10.61 0 10,61 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1030.1 0 1030,1 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:29:00 2020-01-21T07:25:00 2020-01-21T13:00:00 2020-01-21T15:00:00 120 1579618800 true 10.85 0 10,85 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1029.7 0 1029,7 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:29:00 2020-01-21T07:25:00 2020-01-21T14:00:00 2020-01-21T16:00:00 120 1579622400 true 11.12 0 11,12 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1029.4 0 1029,4 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:29:00 2020-01-21T07:25:00 2020-01-21T15:00:00 2020-01-21T17:00:00 120 1579626000 true 11.3 0 11,3 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1029.1 0 1029,1 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:29:00 2020-01-21T07:25:00 2020-01-21T16:00:00 2020-01-21T18:00:00 120 1579629600 true 11.33 0 11,33 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1028.9 0 1028,9 mb mb true 0.3 0 0,3 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-01-21T17:29:00 2020-01-21T07:25:00 2020-01-21T17:00:00 2020-01-21T19:00:00 120 1579633200 true 11.23 0 11,23 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1029.2 0 1029,2 mb mb true 0.4 0 0,4 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-01-21T17:29:00 2020-01-21T07:25:00 2020-01-21T18:00:00 2020-01-21T20:00:00 120 1579636800 true 11.09 0 11,09 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1029 0 1029 mb mb true 0.43 0 0,43 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-01-21T17:29:00 2020-01-21T07:25:00 2020-01-21T19:00:00 2020-01-21T21:00:00 120 1579640400 true 10.91 0 10,91 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1028.8 0 1028,8 mb mb true 0.32 0 0,32 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:29:00 2020-01-21T07:25:00 2020-01-21T20:00:00 2020-01-21T22:00:00 120 1579644000 true 10.53 0 10,53 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1028.6 0 1028,6 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:29:00 2020-01-21T07:25:00 2020-01-21T21:00:00 2020-01-21T23:00:00 120 1579647600 true 10.25 0 10,25 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1028.3 0 1028,3 mb mb true 0 0 0 % % 2020-01-20T22:00:00 2020-01-21T00:00:00 120 1579564800 Ανεμώδης όλη την ημέρα. Windy throughout the day. 2020-01-21T05:25:00 2020-01-21T07:25:00 120 1579591500 2020-01-21T15:29:00 2020-01-21T17:29:00 120 1579627740 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0.08 0 0,08 % % 4 Τετάρτη false 50 false 2020-01-22T17:30:00 2020-01-22T07:24:00 true 12.97 0 12,97 °C °C true 9.56 0 9,56 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF Βορειοδυτικός ισχυρός - 6 BF NNW false false false 0 0 NW30.png Ανεμώδης false 50 false 2020-01-22T17:30:00 2020-01-22T07:24:00 2020-01-21T22:00:00 2020-01-22T00:00:00 120 1579651200 true 10 0 10 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1027.9 0 1027,9 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-22T17:30:00 2020-01-22T07:24:00 2020-01-21T23:00:00 2020-01-22T01:00:00 120 1579654800 true 9.85 0 9,85 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1027.4 0 1027,4 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-22T17:30:00 2020-01-22T07:24:00 2020-01-22T00:00:00 2020-01-22T02:00:00 120 1579658400 true 9.84 0 9,84 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1026.9 0 1026,9 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-22T17:30:00 2020-01-22T07:24:00 2020-01-22T01:00:00 2020-01-22T03:00:00 120 1579662000 true 9.87 0 9,87 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1025.9 0 1025,9 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-22T17:30:00 2020-01-22T07:24:00 2020-01-22T02:00:00 2020-01-22T04:00:00 120 1579665600 true 9.94 0 9,94 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1025.6 0 1025,6 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-22T17:30:00 2020-01-22T07:24:00 2020-01-22T03:00:00 2020-01-22T05:00:00 120 1579669200 true 10.07 0 10,07 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1025.3 0 1025,3 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-22T17:30:00 2020-01-22T07:24:00 2020-01-22T04:00:00 2020-01-22T06:00:00 120 1579672800 true 10.27 0 10,27 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1025.3 0 1025,3 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-22T17:30:00 2020-01-22T07:24:00 2020-01-22T05:00:00 2020-01-22T07:00:00 120 1579676400 true 10.53 0 10,53 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1025.5 0 1025,5 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-22T17:30:00 2020-01-22T07:24:00 2020-01-22T06:00:00 2020-01-22T08:00:00 120 1579680000 true 10.79 0 10,79 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1025.7 0 1025,7 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-22T17:30:00 2020-01-22T07:24:00 2020-01-22T07:00:00 2020-01-22T09:00:00 120 1579683600 true 10.99 0 10,99 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1025.8 0 1025,8 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-22T17:30:00 2020-01-22T07:24:00 2020-01-22T08:00:00 2020-01-22T10:00:00 120 1579687200 true 11.2 0 11,2 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1026.3 0 1026,3 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-22T17:30:00 2020-01-22T07:24:00 2020-01-22T09:00:00 2020-01-22T11:00:00 120 1579690800 true 11.51 0 11,51 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1026.1 0 1026,1 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-22T17:30:00 2020-01-22T07:24:00 2020-01-22T10:00:00 2020-01-22T12:00:00 120 1579694400 true 11.68 0 11,68 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 75 0 75 % % true 1025.6 0 1025,6 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-22T17:30:00 2020-01-22T07:24:00 2020-01-22T11:00:00 2020-01-22T13:00:00 120 1579698000 true 11.85 0 11,85 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 73 0 73 % % true 1024.8 0 1024,8 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-22T17:30:00 2020-01-22T07:24:00 2020-01-22T12:00:00 2020-01-22T14:00:00 120 1579701600 true 12.01 0 12,01 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 72 0 72 % % true 1024.1 0 1024,1 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-22T17:30:00 2020-01-22T07:24:00 2020-01-22T13:00:00 2020-01-22T15:00:00 120 1579705200 true 12.19 0 12,19 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 72 0 72 % % true 1023.7 0 1023,7 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-22T17:30:00 2020-01-22T07:24:00 2020-01-22T14:00:00 2020-01-22T16:00:00 120 1579708800 true 12.38 0 12,38 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 71 0 71 % % true 1023.5 0 1023,5 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-22T17:30:00 2020-01-22T07:24:00 2020-01-22T15:00:00 2020-01-22T17:00:00 120 1579712400 true 12.53 0 12,53 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 71 0 71 % % true 1023.4 0 1023,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:30:00 2020-01-22T07:24:00 2020-01-22T16:00:00 2020-01-22T18:00:00 120 1579716000 true 12.63 0 12,63 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1023.3 0 1023,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:30:00 2020-01-22T07:24:00 2020-01-22T17:00:00 2020-01-22T19:00:00 120 1579719600 true 12.69 0 12,69 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1023.1 0 1023,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:30:00 2020-01-22T07:24:00 2020-01-22T18:00:00 2020-01-22T20:00:00 120 1579723200 true 12.68 0 12,68 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1022.9 0 1022,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:30:00 2020-01-22T07:24:00 2020-01-22T19:00:00 2020-01-22T21:00:00 120 1579726800 true 12.53 0 12,53 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1022.6 0 1022,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:30:00 2020-01-22T07:24:00 2020-01-22T20:00:00 2020-01-22T22:00:00 120 1579730400 true 12.21 0 12,21 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1023 0 1023 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:30:00 2020-01-22T07:24:00 2020-01-22T21:00:00 2020-01-22T23:00:00 120 1579734000 true 12.03 0 12,03 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 70 0 70 % % true 1022.9 0 1022,9 mb mb true 0 0 0 % % 2020-01-21T22:00:00 2020-01-22T00:00:00 120 1579651200 Ανεμώδης το πρωί και το απόγευμα. Windy in the morning and afternoon. 2020-01-22T05:24:00 2020-01-22T07:24:00 120 1579677840 2020-01-22T15:30:00 2020-01-22T17:30:00 120 1579714200 true 0.0096 0 0,0096 mm mm true 0 0 0 % % 5 Πέμπτη false 1 false 2020-01-23T17:31:00 2020-01-23T07:24:00 true 14.18 0 14,18 °C °C true 11.66 0 11,66 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:31:00 2020-01-23T07:24:00 2020-01-22T22:00:00 2020-01-23T00:00:00 120 1579737600 true 11.94 0 11,94 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 71 0 71 % % true 1022.7 0 1022,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:31:00 2020-01-23T07:24:00 2020-01-22T23:00:00 2020-01-23T01:00:00 120 1579741200 true 11.96 0 11,96 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 71 0 71 % % true 1022.4 0 1022,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:31:00 2020-01-23T07:24:00 2020-01-23T00:00:00 2020-01-23T02:00:00 120 1579744800 true 12.04 0 12,04 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1022.2 0 1022,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:31:00 2020-01-23T07:24:00 2020-01-23T01:00:00 2020-01-23T03:00:00 120 1579748400 true 12.21 0 12,21 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1021.7 0 1021,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:31:00 2020-01-23T07:24:00 2020-01-23T02:00:00 2020-01-23T04:00:00 120 1579752000 true 12.41 0 12,41 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1020.9 0 1020,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:31:00 2020-01-23T07:24:00 2020-01-23T03:00:00 2020-01-23T05:00:00 120 1579755600 true 12.62 0 12,62 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1020.7 0 1020,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:31:00 2020-01-23T07:24:00 2020-01-23T04:00:00 2020-01-23T06:00:00 120 1579759200 true 12.8 0 12,8 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1020.9 0 1020,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:31:00 2020-01-23T07:24:00 2020-01-23T05:00:00 2020-01-23T07:00:00 120 1579762800 true 12.98 0 12,98 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1021.2 0 1021,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:31:00 2020-01-23T07:24:00 2020-01-23T06:00:00 2020-01-23T08:00:00 120 1579766400 true 13.16 0 13,16 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1021.5 0 1021,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:31:00 2020-01-23T07:24:00 2020-01-23T07:00:00 2020-01-23T09:00:00 120 1579770000 true 13.37 0 13,37 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1021.8 0 1021,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:31:00 2020-01-23T07:24:00 2020-01-23T08:00:00 2020-01-23T10:00:00 120 1579773600 true 13.59 0 13,59 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1022.1 0 1022,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:31:00 2020-01-23T07:24:00 2020-01-23T09:00:00 2020-01-23T11:00:00 120 1579777200 true 13.88 0 13,88 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1022.3 0 1022,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:31:00 2020-01-23T07:24:00 2020-01-23T10:00:00 2020-01-23T12:00:00 120 1579780800 true 13.88 0 13,88 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1022.2 0 1022,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:31:00 2020-01-23T07:24:00 2020-01-23T11:00:00 2020-01-23T13:00:00 120 1579784400 true 13.8 0 13,8 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 73 0 73 % % true 1022 0 1022 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:31:00 2020-01-23T07:24:00 2020-01-23T12:00:00 2020-01-23T14:00:00 120 1579788000 true 13.72 0 13,72 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 72 0 72 % % true 1021.7 0 1021,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:31:00 2020-01-23T07:24:00 2020-01-23T13:00:00 2020-01-23T15:00:00 120 1579791600 true 13.65 0 13,65 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 72 0 72 % % true 1021.8 0 1021,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:31:00 2020-01-23T07:24:00 2020-01-23T14:00:00 2020-01-23T16:00:00 120 1579795200 true 13.61 0 13,61 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1021.8 0 1021,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:31:00 2020-01-23T07:24:00 2020-01-23T15:00:00 2020-01-23T17:00:00 120 1579798800 true 13.55 0 13,55 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1021.8 0 1021,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:31:00 2020-01-23T07:24:00 2020-01-23T16:00:00 2020-01-23T18:00:00 120 1579802400 true 13.48 0 13,48 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1021.9 0 1021,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:31:00 2020-01-23T07:24:00 2020-01-23T17:00:00 2020-01-23T19:00:00 120 1579806000 true 13.41 0 13,41 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1022 0 1022 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:31:00 2020-01-23T07:24:00 2020-01-23T18:00:00 2020-01-23T20:00:00 120 1579809600 true 13.32 0 13,32 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1022.2 0 1022,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:31:00 2020-01-23T07:24:00 2020-01-23T19:00:00 2020-01-23T21:00:00 120 1579813200 true 13.07 0 13,07 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1022.3 0 1022,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:31:00 2020-01-23T07:24:00 2020-01-23T20:00:00 2020-01-23T22:00:00 120 1579816800 true 12.87 0 12,87 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1022.4 0 1022,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:31:00 2020-01-23T07:24:00 2020-01-23T21:00:00 2020-01-23T23:00:00 120 1579820400 true 12.69 0 12,69 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1022.4 0 1022,4 mb mb true 0 0 0 % % 2020-01-22T22:00:00 2020-01-23T00:00:00 120 1579737600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-01-23T05:24:00 2020-01-23T07:24:00 120 1579764240 2020-01-23T15:31:00 2020-01-23T17:31:00 120 1579800660 true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 0 0 0 % % 6 Παρασκευή false 1 false 2020-01-24T17:32:00 2020-01-24T07:23:00 true 14.5 0 14,5 °C °C true 12.23 0 12,23 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:32:00 2020-01-24T07:23:00 2020-01-23T22:00:00 2020-01-24T00:00:00 120 1579824000 true 12.55 0 12,55 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1022.2 0 1022,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:32:00 2020-01-24T07:23:00 2020-01-23T23:00:00 2020-01-24T01:00:00 120 1579827600 true 12.5 0 12,5 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1021.3 0 1021,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:32:00 2020-01-24T07:23:00 2020-01-24T00:00:00 2020-01-24T02:00:00 120 1579831200 true 12.53 0 12,53 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1021.2 0 1021,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:32:00 2020-01-24T07:23:00 2020-01-24T01:00:00 2020-01-24T03:00:00 120 1579834800 true 12.61 0 12,61 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1021.1 0 1021,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:32:00 2020-01-24T07:23:00 2020-01-24T02:00:00 2020-01-24T04:00:00 120 1579838400 true 12.71 0 12,71 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1021.6 0 1021,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:32:00 2020-01-24T07:23:00 2020-01-24T03:00:00 2020-01-24T05:00:00 120 1579842000 true 12.84 0 12,84 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 77 0 77 % % true 1021.6 0 1021,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:32:00 2020-01-24T07:23:00 2020-01-24T04:00:00 2020-01-24T06:00:00 120 1579845600 true 12.98 0 12,98 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1021.7 0 1021,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:32:00 2020-01-24T07:23:00 2020-01-24T05:00:00 2020-01-24T07:00:00 120 1579849200 true 13.12 0 13,12 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1021.7 0 1021,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:32:00 2020-01-24T07:23:00 2020-01-24T06:00:00 2020-01-24T08:00:00 120 1579852800 true 13.26 0 13,26 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1022 0 1022 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:32:00 2020-01-24T07:23:00 2020-01-24T07:00:00 2020-01-24T09:00:00 120 1579856400 true 13.41 0 13,41 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1022.4 0 1022,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:32:00 2020-01-24T07:23:00 2020-01-24T08:00:00 2020-01-24T10:00:00 120 1579860000 true 13.58 0 13,58 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1022.9 0 1022,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:32:00 2020-01-24T07:23:00 2020-01-24T09:00:00 2020-01-24T11:00:00 120 1579863600 true 13.86 0 13,86 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 76 0 76 % % true 1022.8 0 1022,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:32:00 2020-01-24T07:23:00 2020-01-24T10:00:00 2020-01-24T12:00:00 120 1579867200 true 14.01 0 14,01 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 75 0 75 % % true 1022.5 0 1022,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:32:00 2020-01-24T07:23:00 2020-01-24T11:00:00 2020-01-24T13:00:00 120 1579870800 true 14.08 0 14,08 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 74 0 74 % % true 1021.9 0 1021,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:32:00 2020-01-24T07:23:00 2020-01-24T12:00:00 2020-01-24T14:00:00 120 1579874400 true 14.15 0 14,15 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1021.6 0 1021,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:32:00 2020-01-24T07:23:00 2020-01-24T13:00:00 2020-01-24T15:00:00 120 1579878000 true 14.2 0 14,2 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1021.5 0 1021,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:32:00 2020-01-24T07:23:00 2020-01-24T14:00:00 2020-01-24T16:00:00 120 1579881600 true 14.22 0 14,22 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1021.4 0 1021,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:32:00 2020-01-24T07:23:00 2020-01-24T15:00:00 2020-01-24T17:00:00 120 1579885200 true 14.21 0 14,21 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1021.6 0 1021,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:32:00 2020-01-24T07:23:00 2020-01-24T16:00:00 2020-01-24T18:00:00 120 1579888800 true 14.17 0 14,17 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1021.8 0 1021,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:32:00 2020-01-24T07:23:00 2020-01-24T17:00:00 2020-01-24T19:00:00 120 1579892400 true 14.08 0 14,08 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1022 0 1022 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:32:00 2020-01-24T07:23:00 2020-01-24T18:00:00 2020-01-24T20:00:00 120 1579896000 true 13.92 0 13,92 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1022.4 0 1022,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:32:00 2020-01-24T07:23:00 2020-01-24T19:00:00 2020-01-24T21:00:00 120 1579899600 true 13.57 0 13,57 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0055 0 0,0055 mm mm true 75 0 75 % % true 1022.7 0 1022,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:32:00 2020-01-24T07:23:00 2020-01-24T20:00:00 2020-01-24T22:00:00 120 1579903200 true 13.33 0 13,33 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0085 0 0,0085 mm mm true 78 0 78 % % true 1022.9 0 1022,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:32:00 2020-01-24T07:23:00 2020-01-24T21:00:00 2020-01-24T23:00:00 120 1579906800 true 13.17 0 13,17 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0113 0 0,0113 mm mm true 80 0 80 % % true 1023 0 1023 mb mb true 0 0 0 % % 2020-01-23T22:00:00 2020-01-24T00:00:00 120 1579824000 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-01-24T05:23:00 2020-01-24T07:23:00 120 1579850580 2020-01-24T15:32:00 2020-01-24T17:32:00 120 1579887120 true 0.0114 0 0,0114 mm mm true 0 0 0 % %
sunny

Σήμερα

Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα.

11°c

windy

BF 5

deltiokairou

Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια για Αστυπάλαια


Δρομολόγια Πειραιάς - Αστυπάλαια

Εταιρεία
Πλοίο Αναχώρηση Άφιξη
Blue Star Ferries  Blue Star Naxos 06:45 16:25
Blue Star Ferries Nissos Chios 13:00 21:20

Φυσική γέφυρα που ενώνει τις Κυκλάδες με τα Δωδεκάνησα, η Αστυπάλαια με την πλούσια ιστορία, τις πανέμορφες ακρογιαλιές και τους γραφικούς οικισμούς, προσκαλεί τον επισκέπτη σ’ ένα μαγικό ταξίδι. Το δυτικότερο νησί των Δωδεκανήσων, χωρίζεται από μια λωρίδα γης πλάτους λιγότερο από 100 μ. στο Μέσα (δυτικό τμήμα) και το Έξω Νησί (ανατολικό τμήμα).

Η ονομασία της προέρχεται από την Αστυπάλαια, κόρη του Φοίνικα και της Περιμήδης, ενώ παλαιότερα ονομαζόταν και Ιχθυόεσσα, λόγω των πολλών ψαριών της. Πρωτοκατοικήθηκε τα προϊστορικά χρόνια, ενώ μετά το 1204 περιήλθε στους Βενετούς και κυρίως στην οικογένεια Κουερίνι - με εξαίρεση ένα μικρό διάστημα κατά το οποίο ανήκε στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία (1269 - 1310). Οι Γκουερίνι έμειναν κύριοι του νησιού μέχρι το 1537, όταν κατακτήθηκε από τους Τούρκους. Όπως όλα τα Δωδεκάνησα, παρέμεινε στους Τούρκους ως το 1912 και στη συνέχεια πέρασε στα χέρια Ιταλών, Βρετανών και Γερμανών, για να ενωθεί με την Ελλάδα το 1948.

Πρωτεύουσα και λιμάνι του νησιού, η Χώρα, είναι χτισμένη σε ένα βράχο που εισχωρεί στη θάλασσα σχηματίζοντας δύο όρμους. Στην κορυφή της δεσπόζει το κάστρο μέσα από το οποίο ξεπροβάλλουν οι κατάλευκοι τρούλοι της Ευαγγελίστριας και του Αγίου Γεωργίου. Γύρω από το κάστρο απλώνονται κατάλευκα σπίτια με μπλε πορτοπαράθυρα και ξύλινα κάγκελα στα μπαλκόνια.

Δυτικά (Μέσα Νησί)

Τα Λιβάδια είναι ένας παραθαλάσσιος οικισμός, απλωμένος σε εύφορη κοιλάδα. Περιβόλια με μανταρινιές, πορτοκαλιές, αμπέλια και σπίτια πνιγμένα στα λουλούδια συνθέτουν ένα πανέμορφο σκηνικό δίπλα στην όμορφη παραλία. Απέχει 2 χλμ. ΝΔ από τη Χώρα.

Η Μαλτεζάνα (Ανάληψη) έχει την μεγαλύτερη τουριστική κίνηση στο νησί. Η περιοχή ονομάστηκε Μαλτεζάνα από τους Μαλτέζους πειρατές που είχαν ως ορμητήριό τους το νησί.

Το Βαθύ μοιάζει περισσότερο με λιμνοθάλασσα, λόγω του πολύ κλειστού όρμου. Έχει δύο μικρούς οικισμούς: το Έξω Βαθύ, στην είσοδο του όρμου και το Μέσα Βαθύ, που είναι στο μυχό του κόλπου, με χωράφια, λίγα δέντρα και αμπέλια. Απέχει 21 χλμ. ΒΑ από τη Χώρα.

Τα γύρω νησιά:
Από τον όρμο της Μαλτεζάνας, εκδρομικά σκάφη πηγαίνουν στα Διαπόρια, το Λιγνό και το Χονδρό, τους Κουνούπους και το Κουτσομύρι (ΝΑ) και στην Aγία Kυριακή (Ν), με όμορφη παραλία. Mακρύτερα - ΒΑ του νησιού - βρίσκονται τα Φωκιονήσια, στα ΒΔ ο Πάνορμος και το Κατσαγρέλι, στα Ανατολικά η Ποντικούσα και η Οφιδούσα, ενώ στα ΝΑ η Σύρνα, τα Κατσικούλια, τα Τρία Νησιά, το Μέσο, η Στεφανία και τα νησιά Ζαφορά.

Πηγή: Visit Greece - The official website of the Greek Tourism Organisation