ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ

Η Αστυπάλαια είναι το δυτικότερο νησί του συμπλέγματος και βρίσκεται ακριβώς εκεί όπου τα Δωδεκάνησα συναντούν τις Κυκλάδες. Έτσι μοιράζεται κάτι από την ομορφιά και των δύο νησιώτικων συνόλων στο τοπίο και την αρχιτεκτονική της. Σημείο αναφοράς είναι η Χώρα.

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ

0 2785 false 20 false 2019-06-20T20:37:11 2019-06-20T05:57:42 0.0 true 24 0 24 °C °C true 1011 0 1011 mb mb true 76 0 76 % % 2019-06-20T20:00:00 2019-06-20T23:00:00 180 1561071600 0 true 4 0 4 BF BF Bορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NW false false false 0 0 NW20.png Αίθριος Clear 0 Πέμπτη false 1 false 2019-06-20T20:37:11 2019-06-20T05:57:42 true 26.01 0 26,01 °C °C true 22.99 0 22,99 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Bορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NW false false false 0 0 NW20.png Αίθριος false 20 false 2019-06-20T20:37:11 2019-06-20T05:57:42 2019-06-20T19:00:00 2019-06-20T22:00:00 180 1561068000 true 24.31 0 24,31 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1010.21 0 1010,21 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-20T20:37:11 2019-06-20T05:57:42 2019-06-20T20:00:00 2019-06-20T23:00:00 180 1561071600 true 23.87 0 23,87 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1010.67 0 1010,67 mb mb true 0 0 0 % % 2019-06-19T21:00:00 2019-06-20T00:00:00 180 1560988800 Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα. Partly cloudy throughout the day. 2019-06-20T02:57:42 2019-06-20T05:57:42 180 1561010262 2019-06-20T17:37:11 2019-06-20T20:37:11 180 1561063031 true 0.003 0 0,003 mm mm true 0.14 0 0,14 % % 1 Παρασκευή false 1 false 2019-06-21T20:37:24 2019-06-21T05:57:53 true 26.17 0 26,17 °C °C true 23.36 0 23,36 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Bορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NW false false false 0 0 NW20.png Αίθριος false 20 false 2019-06-21T20:37:24 2019-06-21T05:57:53 2019-06-20T21:00:00 2019-06-21T00:00:00 180 1561075200 true 23.53 0 23,53 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1010.75 0 1010,75 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-21T20:37:24 2019-06-21T05:57:53 2019-06-20T22:00:00 2019-06-21T01:00:00 180 1561078800 true 23.41 0 23,41 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1010.68 0 1010,68 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-21T20:37:24 2019-06-21T05:57:53 2019-06-20T23:00:00 2019-06-21T02:00:00 180 1561082400 true 23.36 0 23,36 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1010.42 0 1010,42 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-21T20:37:24 2019-06-21T05:57:53 2019-06-21T00:00:00 2019-06-21T03:00:00 180 1561086000 true 23.36 0 23,36 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1010.06 0 1010,06 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-21T20:37:24 2019-06-21T05:57:53 2019-06-21T01:00:00 2019-06-21T04:00:00 180 1561089600 true 23.37 0 23,37 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1010.06 0 1010,06 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-21T20:37:24 2019-06-21T05:57:53 2019-06-21T02:00:00 2019-06-21T05:00:00 180 1561093200 true 23.39 0 23,39 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1009.98 0 1009,98 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-21T20:37:24 2019-06-21T05:57:53 2019-06-21T03:00:00 2019-06-21T06:00:00 180 1561096800 true 23.47 0 23,47 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1010.21 0 1010,21 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:37:24 2019-06-21T05:57:53 2019-06-21T04:00:00 2019-06-21T07:00:00 180 1561100400 true 23.69 0 23,69 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1010.46 0 1010,46 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:37:24 2019-06-21T05:57:53 2019-06-21T05:00:00 2019-06-21T08:00:00 180 1561104000 true 24.13 0 24,13 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1010.86 0 1010,86 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:37:24 2019-06-21T05:57:53 2019-06-21T06:00:00 2019-06-21T09:00:00 180 1561107600 true 24.6 0 24,6 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1011.14 0 1011,14 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:37:24 2019-06-21T05:57:53 2019-06-21T07:00:00 2019-06-21T10:00:00 180 1561111200 true 25 0 25 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.11 0 1011,11 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:37:24 2019-06-21T05:57:53 2019-06-21T08:00:00 2019-06-21T11:00:00 180 1561114800 true 25.32 0 25,32 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.33 0 1011,33 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:37:24 2019-06-21T05:57:53 2019-06-21T09:00:00 2019-06-21T12:00:00 180 1561118400 true 25.55 0 25,55 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1011.34 0 1011,34 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:37:24 2019-06-21T05:57:53 2019-06-21T10:00:00 2019-06-21T13:00:00 180 1561122000 true 25.77 0 25,77 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1011.35 0 1011,35 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:37:24 2019-06-21T05:57:53 2019-06-21T11:00:00 2019-06-21T14:00:00 180 1561125600 true 25.95 0 25,95 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1011.04 0 1011,04 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:37:24 2019-06-21T05:57:53 2019-06-21T12:00:00 2019-06-21T15:00:00 180 1561129200 true 26.08 0 26,08 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1010.83 0 1010,83 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:37:24 2019-06-21T05:57:53 2019-06-21T13:00:00 2019-06-21T16:00:00 180 1561132800 true 26.15 0 26,15 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1010.55 0 1010,55 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:37:24 2019-06-21T05:57:53 2019-06-21T14:00:00 2019-06-21T17:00:00 180 1561136400 true 26.17 0 26,17 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1010.25 0 1010,25 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:37:24 2019-06-21T05:57:53 2019-06-21T15:00:00 2019-06-21T18:00:00 180 1561140000 true 26.09 0 26,09 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:37:24 2019-06-21T05:57:53 2019-06-21T16:00:00 2019-06-21T19:00:00 180 1561143600 true 25.9 0 25,9 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1010.09 0 1010,09 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:37:24 2019-06-21T05:57:53 2019-06-21T17:00:00 2019-06-21T20:00:00 180 1561147200 true 25.6 0 25,6 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1010.31 0 1010,31 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-21T20:37:24 2019-06-21T05:57:53 2019-06-21T18:00:00 2019-06-21T21:00:00 180 1561150800 true 25.22 0 25,22 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1010.42 0 1010,42 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-21T20:37:24 2019-06-21T05:57:53 2019-06-21T19:00:00 2019-06-21T22:00:00 180 1561154400 true 24.81 0 24,81 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1010.58 0 1010,58 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-21T20:37:24 2019-06-21T05:57:53 2019-06-21T20:00:00 2019-06-21T23:00:00 180 1561158000 true 24.34 0 24,34 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1010.79 0 1010,79 mb mb true 0 0 0 % % 2019-06-20T21:00:00 2019-06-21T00:00:00 180 1561075200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-06-21T02:57:53 2019-06-21T05:57:53 180 1561096673 2019-06-21T17:37:24 2019-06-21T20:37:24 180 1561149444 true 0.002 0 0,002 mm mm true 0 0 0 % % 2 Σάββατο false 1 false 2019-06-22T20:37:36 2019-06-22T05:58:06 true 26.13 0 26,13 °C °C true 23.54 0 23,54 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Bορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NW false false false 0 0 NW25.png Αίθριος false 20 false 2019-06-22T20:37:36 2019-06-22T05:58:06 2019-06-21T21:00:00 2019-06-22T00:00:00 180 1561161600 true 23.94 0 23,94 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1010.82 0 1010,82 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-22T20:37:36 2019-06-22T05:58:06 2019-06-21T22:00:00 2019-06-22T01:00:00 180 1561165200 true 23.69 0 23,69 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1010.68 0 1010,68 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-22T20:37:36 2019-06-22T05:58:06 2019-06-21T23:00:00 2019-06-22T02:00:00 180 1561168800 true 23.57 0 23,57 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1010.46 0 1010,46 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-22T20:37:36 2019-06-22T05:58:06 2019-06-22T00:00:00 2019-06-22T03:00:00 180 1561172400 true 23.54 0 23,54 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1010.24 0 1010,24 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-22T20:37:36 2019-06-22T05:58:06 2019-06-22T01:00:00 2019-06-22T04:00:00 180 1561176000 true 23.55 0 23,55 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1010.15 0 1010,15 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-22T20:37:36 2019-06-22T05:58:06 2019-06-22T02:00:00 2019-06-22T05:00:00 180 1561179600 true 23.58 0 23,58 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-22T20:37:36 2019-06-22T05:58:06 2019-06-22T03:00:00 2019-06-22T06:00:00 180 1561183200 true 23.7 0 23,7 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1010.1 0 1010,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:37:36 2019-06-22T05:58:06 2019-06-22T04:00:00 2019-06-22T07:00:00 180 1561186800 true 23.96 0 23,96 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1010.38 0 1010,38 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:37:36 2019-06-22T05:58:06 2019-06-22T05:00:00 2019-06-22T08:00:00 180 1561190400 true 24.32 0 24,32 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1010.81 0 1010,81 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:37:36 2019-06-22T05:58:06 2019-06-22T06:00:00 2019-06-22T09:00:00 180 1561194000 true 24.72 0 24,72 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1011.12 0 1011,12 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:37:36 2019-06-22T05:58:06 2019-06-22T07:00:00 2019-06-22T10:00:00 180 1561197600 true 25.11 0 25,11 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1011.14 0 1011,14 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:37:36 2019-06-22T05:58:06 2019-06-22T08:00:00 2019-06-22T11:00:00 180 1561201200 true 25.41 0 25,41 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.24 0 1011,24 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:37:36 2019-06-22T05:58:06 2019-06-22T09:00:00 2019-06-22T12:00:00 180 1561204800 true 25.63 0 25,63 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1011.28 0 1011,28 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:37:36 2019-06-22T05:58:06 2019-06-22T10:00:00 2019-06-22T13:00:00 180 1561208400 true 25.8 0 25,8 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1011.24 0 1011,24 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:37:36 2019-06-22T05:58:06 2019-06-22T11:00:00 2019-06-22T14:00:00 180 1561212000 true 25.96 0 25,96 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1011.08 0 1011,08 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:37:36 2019-06-22T05:58:06 2019-06-22T12:00:00 2019-06-22T15:00:00 180 1561215600 true 26.03 0 26,03 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1010.91 0 1010,91 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:37:36 2019-06-22T05:58:06 2019-06-22T13:00:00 2019-06-22T16:00:00 180 1561219200 true 26.1 0 26,1 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1010.63 0 1010,63 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:37:36 2019-06-22T05:58:06 2019-06-22T14:00:00 2019-06-22T17:00:00 180 1561222800 true 26.13 0 26,13 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1010.36 0 1010,36 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:37:36 2019-06-22T05:58:06 2019-06-22T15:00:00 2019-06-22T18:00:00 180 1561226400 true 26.08 0 26,08 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1010.18 0 1010,18 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:37:36 2019-06-22T05:58:06 2019-06-22T16:00:00 2019-06-22T19:00:00 180 1561230000 true 25.96 0 25,96 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1010.33 0 1010,33 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:37:36 2019-06-22T05:58:06 2019-06-22T17:00:00 2019-06-22T20:00:00 180 1561233600 true 25.74 0 25,74 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1010.66 0 1010,66 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 20 false 2019-06-22T20:37:36 2019-06-22T05:58:06 2019-06-22T18:00:00 2019-06-22T21:00:00 180 1561237200 true 25.42 0 25,42 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-22T20:37:36 2019-06-22T05:58:06 2019-06-22T19:00:00 2019-06-22T22:00:00 180 1561240800 true 25.07 0 25,07 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1011.09 0 1011,09 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-22T20:37:36 2019-06-22T05:58:06 2019-06-22T20:00:00 2019-06-22T23:00:00 180 1561244400 true 24.72 0 24,72 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1011.08 0 1011,08 mb mb true 0 0 0 % % 2019-06-21T21:00:00 2019-06-22T00:00:00 180 1561161600 Ανεμώδης όλη την ημέρα. Windy throughout the day. 2019-06-22T02:58:06 2019-06-22T05:58:06 180 1561183086 2019-06-22T17:37:36 2019-06-22T20:37:36 180 1561235856 true 0.003 0 0,003 mm mm true 0 0 0 % % 3 Κυριακή false 1 false 2019-06-23T20:37:46 2019-06-23T05:58:20 true 26.39 0 26,39 °C °C true 24.26 0 24,26 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Bορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NW false false false 0 0 NW20.png Αίθριος false 20 false 2019-06-23T20:37:46 2019-06-23T05:58:20 2019-06-22T21:00:00 2019-06-23T00:00:00 180 1561248000 true 24.47 0 24,47 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-23T20:37:46 2019-06-23T05:58:20 2019-06-22T22:00:00 2019-06-23T01:00:00 180 1561251600 true 24.31 0 24,31 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-23T20:37:46 2019-06-23T05:58:20 2019-06-22T23:00:00 2019-06-23T02:00:00 180 1561255200 true 24.26 0 24,26 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1010.55 0 1010,55 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-23T20:37:46 2019-06-23T05:58:20 2019-06-23T00:00:00 2019-06-23T03:00:00 180 1561258800 true 24.27 0 24,27 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1010.38 0 1010,38 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-23T20:37:46 2019-06-23T05:58:20 2019-06-23T01:00:00 2019-06-23T04:00:00 180 1561262400 true 24.31 0 24,31 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1010.39 0 1010,39 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-23T20:37:46 2019-06-23T05:58:20 2019-06-23T02:00:00 2019-06-23T05:00:00 180 1561266000 true 24.36 0 24,36 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1010.49 0 1010,49 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-23T20:37:46 2019-06-23T05:58:20 2019-06-23T03:00:00 2019-06-23T06:00:00 180 1561269600 true 24.42 0 24,42 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1010.68 0 1010,68 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:37:46 2019-06-23T05:58:20 2019-06-23T04:00:00 2019-06-23T07:00:00 180 1561273200 true 24.6 0 24,6 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1010.94 0 1010,94 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:37:46 2019-06-23T05:58:20 2019-06-23T05:00:00 2019-06-23T08:00:00 180 1561276800 true 24.83 0 24,83 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1011.27 0 1011,27 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:37:46 2019-06-23T05:58:20 2019-06-23T06:00:00 2019-06-23T09:00:00 180 1561280400 true 25.08 0 25,08 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1011.47 0 1011,47 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:37:46 2019-06-23T05:58:20 2019-06-23T07:00:00 2019-06-23T10:00:00 180 1561284000 true 25.37 0 25,37 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1011.65 0 1011,65 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:37:46 2019-06-23T05:58:20 2019-06-23T08:00:00 2019-06-23T11:00:00 180 1561287600 true 25.63 0 25,63 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.88 0 1011,88 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:37:46 2019-06-23T05:58:20 2019-06-23T09:00:00 2019-06-23T12:00:00 180 1561291200 true 25.85 0 25,85 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1012.03 0 1012,03 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:37:46 2019-06-23T05:58:20 2019-06-23T10:00:00 2019-06-23T13:00:00 180 1561294800 true 26.01 0 26,01 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1012.06 0 1012,06 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:37:46 2019-06-23T05:58:20 2019-06-23T11:00:00 2019-06-23T14:00:00 180 1561298400 true 26.12 0 26,12 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1012.03 0 1012,03 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:37:46 2019-06-23T05:58:20 2019-06-23T12:00:00 2019-06-23T15:00:00 180 1561302000 true 26.19 0 26,19 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1011.94 0 1011,94 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:37:46 2019-06-23T05:58:20 2019-06-23T13:00:00 2019-06-23T16:00:00 180 1561305600 true 26.28 0 26,28 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1011.74 0 1011,74 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:37:46 2019-06-23T05:58:20 2019-06-23T14:00:00 2019-06-23T17:00:00 180 1561309200 true 26.38 0 26,38 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1011.49 0 1011,49 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:37:46 2019-06-23T05:58:20 2019-06-23T15:00:00 2019-06-23T18:00:00 180 1561312800 true 26.39 0 26,39 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1011.15 0 1011,15 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:37:46 2019-06-23T05:58:20 2019-06-23T16:00:00 2019-06-23T19:00:00 180 1561316400 true 26.37 0 26,37 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1011.11 0 1011,11 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:37:46 2019-06-23T05:58:20 2019-06-23T17:00:00 2019-06-23T20:00:00 180 1561320000 true 26.28 0 26,28 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1011.17 0 1011,17 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-23T20:37:46 2019-06-23T05:58:20 2019-06-23T18:00:00 2019-06-23T21:00:00 180 1561323600 true 26.09 0 26,09 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1011.31 0 1011,31 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-23T20:37:46 2019-06-23T05:58:20 2019-06-23T19:00:00 2019-06-23T22:00:00 180 1561327200 true 25.87 0 25,87 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1011.42 0 1011,42 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-23T20:37:46 2019-06-23T05:58:20 2019-06-23T20:00:00 2019-06-23T23:00:00 180 1561330800 true 25.49 0 25,49 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1011.62 0 1011,62 mb mb true 0 0 0 % % 2019-06-22T21:00:00 2019-06-23T00:00:00 180 1561248000 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-06-23T02:58:20 2019-06-23T05:58:20 180 1561269500 2019-06-23T17:37:46 2019-06-23T20:37:46 180 1561322266 true 0.002 0 0,002 mm mm true 0 0 0 % % 4 Δευτέρα false 1 false 2019-06-24T20:37:55 2019-06-24T05:58:35 true 26.67 0 26,67 °C °C true 24.56 0 24,56 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF WNW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2019-06-24T20:37:55 2019-06-24T05:58:35 2019-06-23T21:00:00 2019-06-24T00:00:00 180 1561334400 true 25.2 0 25,2 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-24T20:37:55 2019-06-24T05:58:35 2019-06-23T22:00:00 2019-06-24T01:00:00 180 1561338000 true 25.01 0 25,01 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.55 0 1011,55 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-24T20:37:55 2019-06-24T05:58:35 2019-06-23T23:00:00 2019-06-24T02:00:00 180 1561341600 true 24.87 0 24,87 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1011.27 0 1011,27 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-24T20:37:55 2019-06-24T05:58:35 2019-06-24T00:00:00 2019-06-24T03:00:00 180 1561345200 true 24.78 0 24,78 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1010.98 0 1010,98 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-24T20:37:55 2019-06-24T05:58:35 2019-06-24T01:00:00 2019-06-24T04:00:00 180 1561348800 true 24.65 0 24,65 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1010.68 0 1010,68 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-24T20:37:55 2019-06-24T05:58:35 2019-06-24T02:00:00 2019-06-24T05:00:00 180 1561352400 true 24.56 0 24,56 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1010.36 0 1010,36 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-24T20:37:55 2019-06-24T05:58:35 2019-06-24T03:00:00 2019-06-24T06:00:00 180 1561356000 true 24.58 0 24,58 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1010.17 0 1010,17 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:37:55 2019-06-24T05:58:35 2019-06-24T04:00:00 2019-06-24T07:00:00 180 1561359600 true 24.72 0 24,72 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1010.18 0 1010,18 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:37:55 2019-06-24T05:58:35 2019-06-24T05:00:00 2019-06-24T08:00:00 180 1561363200 true 24.89 0 24,89 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1010.33 0 1010,33 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:37:55 2019-06-24T05:58:35 2019-06-24T06:00:00 2019-06-24T09:00:00 180 1561366800 true 25.14 0 25,14 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1010.46 0 1010,46 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:37:55 2019-06-24T05:58:35 2019-06-24T07:00:00 2019-06-24T10:00:00 180 1561370400 true 25.41 0 25,41 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:37:55 2019-06-24T05:58:35 2019-06-24T08:00:00 2019-06-24T11:00:00 180 1561374000 true 25.8 0 25,8 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1010.75 0 1010,75 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:37:55 2019-06-24T05:58:35 2019-06-24T09:00:00 2019-06-24T12:00:00 180 1561377600 true 26.08 0 26,08 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 76 0 76 % % true 1010.77 0 1010,77 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:37:55 2019-06-24T05:58:35 2019-06-24T10:00:00 2019-06-24T13:00:00 180 1561381200 true 26.24 0 26,24 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1010.63 0 1010,63 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:37:55 2019-06-24T05:58:35 2019-06-24T11:00:00 2019-06-24T14:00:00 180 1561384800 true 26.41 0 26,41 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1010.38 0 1010,38 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:37:55 2019-06-24T05:58:35 2019-06-24T12:00:00 2019-06-24T15:00:00 180 1561388400 true 26.56 0 26,56 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1010.13 0 1010,13 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:37:55 2019-06-24T05:58:35 2019-06-24T13:00:00 2019-06-24T16:00:00 180 1561392000 true 26.63 0 26,63 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1009.91 0 1009,91 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:37:55 2019-06-24T05:58:35 2019-06-24T14:00:00 2019-06-24T17:00:00 180 1561395600 true 26.67 0 26,67 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1009.66 0 1009,66 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:37:55 2019-06-24T05:58:35 2019-06-24T15:00:00 2019-06-24T18:00:00 180 1561399200 true 26.64 0 26,64 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1009.5 0 1009,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:37:55 2019-06-24T05:58:35 2019-06-24T16:00:00 2019-06-24T19:00:00 180 1561402800 true 26.45 0 26,45 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1009.39 0 1009,39 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:37:55 2019-06-24T05:58:35 2019-06-24T17:00:00 2019-06-24T20:00:00 180 1561406400 true 26.09 0 26,09 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1009.37 0 1009,37 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-24T20:37:55 2019-06-24T05:58:35 2019-06-24T18:00:00 2019-06-24T21:00:00 180 1561410000 true 25.66 0 25,66 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1009.41 0 1009,41 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-24T20:37:55 2019-06-24T05:58:35 2019-06-24T19:00:00 2019-06-24T22:00:00 180 1561413600 true 25.3 0 25,3 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1009.63 0 1009,63 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-24T20:37:55 2019-06-24T05:58:35 2019-06-24T20:00:00 2019-06-24T23:00:00 180 1561417200 true 24.94 0 24,94 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1009.94 0 1009,94 mb mb true 0 0 0 % % 2019-06-23T21:00:00 2019-06-24T00:00:00 180 1561334400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-06-24T02:58:35 2019-06-24T05:58:35 180 1561355915 2019-06-24T17:37:55 2019-06-24T20:37:55 180 1561408675 true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 0 0 0 % % 5 Τρίτη false 1 false 2019-06-25T20:38:02 2019-06-25T05:58:52 true 25.8 0 25,8 °C °C true 24.2 0 24,2 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Bορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NW false false false 0 0 NW20.png Αίθριος false 20 false 2019-06-25T20:38:02 2019-06-25T05:58:52 2019-06-24T21:00:00 2019-06-25T00:00:00 180 1561420800 true 24.65 0 24,65 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1010.08 0 1010,08 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-25T20:38:02 2019-06-25T05:58:52 2019-06-24T22:00:00 2019-06-25T01:00:00 180 1561424400 true 24.45 0 24,45 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1009.92 0 1009,92 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-25T20:38:02 2019-06-25T05:58:52 2019-06-24T23:00:00 2019-06-25T02:00:00 180 1561428000 true 24.34 0 24,34 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1009.59 0 1009,59 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-25T20:38:02 2019-06-25T05:58:52 2019-06-25T00:00:00 2019-06-25T03:00:00 180 1561431600 true 24.28 0 24,28 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1009.31 0 1009,31 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-25T20:38:02 2019-06-25T05:58:52 2019-06-25T01:00:00 2019-06-25T04:00:00 180 1561435200 true 24.24 0 24,24 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1009.11 0 1009,11 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-25T20:38:02 2019-06-25T05:58:52 2019-06-25T02:00:00 2019-06-25T05:00:00 180 1561438800 true 24.2 0 24,2 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1008.96 0 1008,96 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-25T20:38:02 2019-06-25T05:58:52 2019-06-25T03:00:00 2019-06-25T06:00:00 180 1561442400 true 24.21 0 24,21 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1008.93 0 1008,93 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:38:02 2019-06-25T05:58:52 2019-06-25T04:00:00 2019-06-25T07:00:00 180 1561446000 true 24.42 0 24,42 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1009.09 0 1009,09 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:38:02 2019-06-25T05:58:52 2019-06-25T05:00:00 2019-06-25T08:00:00 180 1561449600 true 24.76 0 24,76 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1009.37 0 1009,37 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:38:02 2019-06-25T05:58:52 2019-06-25T06:00:00 2019-06-25T09:00:00 180 1561453200 true 25.07 0 25,07 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1009.65 0 1009,65 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:38:02 2019-06-25T05:58:52 2019-06-25T07:00:00 2019-06-25T10:00:00 180 1561456800 true 25.24 0 25,24 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1009.92 0 1009,92 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:38:02 2019-06-25T05:58:52 2019-06-25T08:00:00 2019-06-25T11:00:00 180 1561460400 true 25.38 0 25,38 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1010.18 0 1010,18 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:38:02 2019-06-25T05:58:52 2019-06-25T09:00:00 2019-06-25T12:00:00 180 1561464000 true 25.42 0 25,42 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1010.38 0 1010,38 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:38:02 2019-06-25T05:58:52 2019-06-25T10:00:00 2019-06-25T13:00:00 180 1561467600 true 25.32 0 25,32 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1010.44 0 1010,44 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:38:02 2019-06-25T05:58:52 2019-06-25T11:00:00 2019-06-25T14:00:00 180 1561471200 true 25.25 0 25,25 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1010.43 0 1010,43 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:38:02 2019-06-25T05:58:52 2019-06-25T12:00:00 2019-06-25T15:00:00 180 1561474800 true 25.33 0 25,33 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1010.36 0 1010,36 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:38:02 2019-06-25T05:58:52 2019-06-25T13:00:00 2019-06-25T16:00:00 180 1561478400 true 25.44 0 25,44 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1010.23 0 1010,23 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:38:02 2019-06-25T05:58:52 2019-06-25T14:00:00 2019-06-25T17:00:00 180 1561482000 true 25.59 0 25,59 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1010.04 0 1010,04 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:38:02 2019-06-25T05:58:52 2019-06-25T15:00:00 2019-06-25T18:00:00 180 1561485600 true 25.75 0 25,75 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1009.89 0 1009,89 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:38:02 2019-06-25T05:58:52 2019-06-25T16:00:00 2019-06-25T19:00:00 180 1561489200 true 25.8 0 25,8 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1009.87 0 1009,87 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:38:02 2019-06-25T05:58:52 2019-06-25T17:00:00 2019-06-25T20:00:00 180 1561492800 true 25.66 0 25,66 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1009.88 0 1009,88 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-25T20:38:02 2019-06-25T05:58:52 2019-06-25T18:00:00 2019-06-25T21:00:00 180 1561496400 true 25.49 0 25,49 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1009.9 0 1009,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-25T20:38:02 2019-06-25T05:58:52 2019-06-25T19:00:00 2019-06-25T22:00:00 180 1561500000 true 25.35 0 25,35 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1009.95 0 1009,95 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-25T20:38:02 2019-06-25T05:58:52 2019-06-25T20:00:00 2019-06-25T23:00:00 180 1561503600 true 25.16 0 25,16 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0 0 0 % % 2019-06-24T21:00:00 2019-06-25T00:00:00 180 1561420800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-06-25T02:58:52 2019-06-25T05:58:52 180 1561442332 2019-06-25T17:38:02 2019-06-25T20:38:02 180 1561495082 true 0.0041 0 0,0041 mm mm true 0 0 0 % % 6 Τετάρτη false 1 false 2019-06-26T20:38:07 2019-06-26T05:59:11 true 26.12 0 26,12 °C °C true 24.2 0 24,2 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Bορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NW false false false 0 0 NW20.png Αίθριος false 20 false 2019-06-26T20:38:07 2019-06-26T05:59:11 2019-06-25T21:00:00 2019-06-26T00:00:00 180 1561507200 true 24.98 0 24,98 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1009.95 0 1009,95 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-26T20:38:07 2019-06-26T05:59:11 2019-06-25T22:00:00 2019-06-26T01:00:00 180 1561510800 true 24.84 0 24,84 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1009.65 0 1009,65 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-26T20:38:07 2019-06-26T05:59:11 2019-06-25T23:00:00 2019-06-26T02:00:00 180 1561514400 true 24.75 0 24,75 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1009.25 0 1009,25 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-26T20:38:07 2019-06-26T05:59:11 2019-06-26T00:00:00 2019-06-26T03:00:00 180 1561518000 true 24.64 0 24,64 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1008.9 0 1008,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-26T20:38:07 2019-06-26T05:59:11 2019-06-26T01:00:00 2019-06-26T04:00:00 180 1561521600 true 24.45 0 24,45 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1008.64 0 1008,64 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-26T20:38:07 2019-06-26T05:59:11 2019-06-26T02:00:00 2019-06-26T05:00:00 180 1561525200 true 24.26 0 24,26 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1008.44 0 1008,44 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-26T20:38:07 2019-06-26T05:59:11 2019-06-26T03:00:00 2019-06-26T06:00:00 180 1561528800 true 24.2 0 24,2 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1008.38 0 1008,38 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:38:07 2019-06-26T05:59:11 2019-06-26T04:00:00 2019-06-26T07:00:00 180 1561532400 true 24.4 0 24,4 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1008.54 0 1008,54 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:38:07 2019-06-26T05:59:11 2019-06-26T05:00:00 2019-06-26T08:00:00 180 1561536000 true 24.7 0 24,7 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1008.85 0 1008,85 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:38:07 2019-06-26T05:59:11 2019-06-26T06:00:00 2019-06-26T09:00:00 180 1561539600 true 24.95 0 24,95 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1009.14 0 1009,14 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:38:07 2019-06-26T05:59:11 2019-06-26T07:00:00 2019-06-26T10:00:00 180 1561543200 true 25.16 0 25,16 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1009.4 0 1009,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:38:07 2019-06-26T05:59:11 2019-06-26T08:00:00 2019-06-26T11:00:00 180 1561546800 true 25.36 0 25,36 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1009.63 0 1009,63 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:38:07 2019-06-26T05:59:11 2019-06-26T09:00:00 2019-06-26T12:00:00 180 1561550400 true 25.39 0 25,39 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1009.78 0 1009,78 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:38:07 2019-06-26T05:59:11 2019-06-26T10:00:00 2019-06-26T13:00:00 180 1561554000 true 25.21 0 25,21 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1009.8 0 1009,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:38:07 2019-06-26T05:59:11 2019-06-26T11:00:00 2019-06-26T14:00:00 180 1561557600 true 25.16 0 25,16 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1009.73 0 1009,73 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:38:07 2019-06-26T05:59:11 2019-06-26T12:00:00 2019-06-26T15:00:00 180 1561561200 true 25.34 0 25,34 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1009.6 0 1009,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:38:07 2019-06-26T05:59:11 2019-06-26T13:00:00 2019-06-26T16:00:00 180 1561564800 true 25.54 0 25,54 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1009.36 0 1009,36 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:38:07 2019-06-26T05:59:11 2019-06-26T14:00:00 2019-06-26T17:00:00 180 1561568400 true 25.79 0 25,79 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1009.02 0 1009,02 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:38:07 2019-06-26T05:59:11 2019-06-26T15:00:00 2019-06-26T18:00:00 180 1561572000 true 26.01 0 26,01 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1008.76 0 1008,76 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:38:07 2019-06-26T05:59:11 2019-06-26T16:00:00 2019-06-26T19:00:00 180 1561575600 true 26.12 0 26,12 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1008.59 0 1008,59 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:38:07 2019-06-26T05:59:11 2019-06-26T17:00:00 2019-06-26T20:00:00 180 1561579200 true 25.96 0 25,96 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1008.47 0 1008,47 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-26T20:38:07 2019-06-26T05:59:11 2019-06-26T18:00:00 2019-06-26T21:00:00 180 1561582800 true 25.73 0 25,73 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1008.4 0 1008,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-26T20:38:07 2019-06-26T05:59:11 2019-06-26T19:00:00 2019-06-26T22:00:00 180 1561586400 true 25.53 0 25,53 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1008.41 0 1008,41 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-26T20:38:07 2019-06-26T05:59:11 2019-06-26T20:00:00 2019-06-26T23:00:00 180 1561590000 true 25.33 0 25,33 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 W20.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1008.46 0 1008,46 mb mb true 0 0 0 % % 2019-06-25T21:00:00 2019-06-26T00:00:00 180 1561507200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-06-26T02:59:11 2019-06-26T05:59:11 180 1561528751 2019-06-26T17:38:07 2019-06-26T20:38:07 180 1561581487 true 0.0041 0 0,0041 mm mm true 0 0 0 % %
sunny

Σήμερα

Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα.

24°c

windy

BF 4

deltiokairou

Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια για Αστυπάλαια


Φυσική γέφυρα που ενώνει τις Κυκλάδες με τα Δωδεκάνησα, η Αστυπάλαια με την πλούσια ιστορία, τις πανέμορφες ακρογιαλιές και τους γραφικούς οικισμούς, προσκαλεί τον επισκέπτη σ’ ένα μαγικό ταξίδι. Το δυτικότερο νησί των Δωδεκανήσων, χωρίζεται από μια λωρίδα γης πλάτους λιγότερο από 100 μ. στο Μέσα (δυτικό τμήμα) και το Έξω Νησί (ανατολικό τμήμα).

Η ονομασία της προέρχεται από την Αστυπάλαια, κόρη του Φοίνικα και της Περιμήδης, ενώ παλαιότερα ονομαζόταν και Ιχθυόεσσα, λόγω των πολλών ψαριών της. Πρωτοκατοικήθηκε τα προϊστορικά χρόνια, ενώ μετά το 1204 περιήλθε στους Βενετούς και κυρίως στην οικογένεια Κουερίνι - με εξαίρεση ένα μικρό διάστημα κατά το οποίο ανήκε στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία (1269 - 1310). Οι Γκουερίνι έμειναν κύριοι του νησιού μέχρι το 1537, όταν κατακτήθηκε από τους Τούρκους. Όπως όλα τα Δωδεκάνησα, παρέμεινε στους Τούρκους ως το 1912 και στη συνέχεια πέρασε στα χέρια Ιταλών, Βρετανών και Γερμανών, για να ενωθεί με την Ελλάδα το 1948.

Πρωτεύουσα και λιμάνι του νησιού, η Χώρα, είναι χτισμένη σε ένα βράχο που εισχωρεί στη θάλασσα σχηματίζοντας δύο όρμους. Στην κορυφή της δεσπόζει το κάστρο μέσα από το οποίο ξεπροβάλλουν οι κατάλευκοι τρούλοι της Ευαγγελίστριας και του Αγίου Γεωργίου. Γύρω από το κάστρο απλώνονται κατάλευκα σπίτια με μπλε πορτοπαράθυρα και ξύλινα κάγκελα στα μπαλκόνια.

Δυτικά (Μέσα Νησί)

Τα Λιβάδια είναι ένας παραθαλάσσιος οικισμός, απλωμένος σε εύφορη κοιλάδα. Περιβόλια με μανταρινιές, πορτοκαλιές, αμπέλια και σπίτια πνιγμένα στα λουλούδια συνθέτουν ένα πανέμορφο σκηνικό δίπλα στην όμορφη παραλία. Απέχει 2 χλμ. ΝΔ από τη Χώρα.

Η Μαλτεζάνα (Ανάληψη) έχει την μεγαλύτερη τουριστική κίνηση στο νησί. Η περιοχή ονομάστηκε Μαλτεζάνα από τους Μαλτέζους πειρατές που είχαν ως ορμητήριό τους το νησί.

Το Βαθύ μοιάζει περισσότερο με λιμνοθάλασσα, λόγω του πολύ κλειστού όρμου. Έχει δύο μικρούς οικισμούς: το Έξω Βαθύ, στην είσοδο του όρμου και το Μέσα Βαθύ, που είναι στο μυχό του κόλπου, με χωράφια, λίγα δέντρα και αμπέλια. Απέχει 21 χλμ. ΒΑ από τη Χώρα.

Τα γύρω νησιά:
Από τον όρμο της Μαλτεζάνας, εκδρομικά σκάφη πηγαίνουν στα Διαπόρια, το Λιγνό και το Χονδρό, τους Κουνούπους και το Κουτσομύρι (ΝΑ) και στην Aγία Kυριακή (Ν), με όμορφη παραλία. Mακρύτερα - ΒΑ του νησιού - βρίσκονται τα Φωκιονήσια, στα ΒΔ ο Πάνορμος και το Κατσαγρέλι, στα Ανατολικά η Ποντικούσα και η Οφιδούσα, ενώ στα ΝΑ η Σύρνα, τα Κατσικούλια, τα Τρία Νησιά, το Μέσο, η Στεφανία και τα νησιά Ζαφορά.

Πηγή: Visit Greece - The official website of the Greek Tourism Organisation