ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΑΝΔΡΟΣ

Η Άνδρος είναι το βορειότερο νησί των Κυκλάδων, με τη μεγάλη ναυτική παράδοση, διαφέρει από την τυπική εικόνα που έχουμε για τα Κυκλαδονήσια: πέρα από τις αμμουδερές παραλίες, οροσειρές εναλλάσσονται με εύφορες πεδινές εκτάσεις, ενώ εντυπωσιάζει η πλούσια βλάστηση και τα άφθονα νερά.

ΑΝΔΡΟΣ

0 2148 false 20 false 2019-06-20T20:46:48 2019-06-20T05:59:38 0.0 true 22 0 22 °C °C true 1011 0 1011 mb mb true 77 0 77 % % 2019-06-20T20:00:00 2019-06-20T23:00:00 180 1561071600 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF WNW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος Clear 0 Πέμπτη false 1 false 2019-06-20T20:46:48 2019-06-20T05:59:38 true 28 0 28 °C °C true 20.79 0 20,79 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NNW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 1 false 2019-06-20T20:46:48 2019-06-20T05:59:38 2019-06-20T17:00:00 2019-06-20T20:00:00 180 1561060800 true 25.37 0 25,37 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 45 0 45 % % true 1010.86 0 1010,86 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-20T20:46:48 2019-06-20T05:59:38 2019-06-20T18:00:00 2019-06-20T21:00:00 180 1561064400 true 24.59 0 24,59 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1011.14 0 1011,14 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-20T20:46:48 2019-06-20T05:59:38 2019-06-20T19:00:00 2019-06-20T22:00:00 180 1561068000 true 23.22 0 23,22 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1011.18 0 1011,18 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-20T20:46:48 2019-06-20T05:59:38 2019-06-20T20:00:00 2019-06-20T23:00:00 180 1561071600 true 22.18 0 22,18 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1011.39 0 1011,39 mb mb true 0 0 0 % % 2019-06-19T21:00:00 2019-06-20T00:00:00 180 1560988800 Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα. Partly cloudy throughout the day. 2019-06-20T02:59:38 2019-06-20T05:59:38 180 1561010378 2019-06-20T17:46:48 2019-06-20T20:46:48 180 1561063608 true 0.003 0 0,003 mm mm true 0.27 0 0,27 % % 1 Παρασκευή false 1 false 2019-06-21T20:47:01 2019-06-21T05:59:49 true 26.07 0 26,07 °C °C true 21.23 0 21,23 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NNW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 20 false 2019-06-21T20:47:01 2019-06-21T05:59:49 2019-06-20T21:00:00 2019-06-21T00:00:00 180 1561075200 true 21.79 0 21,79 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-21T20:47:01 2019-06-21T05:59:49 2019-06-20T22:00:00 2019-06-21T01:00:00 180 1561078800 true 21.57 0 21,57 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1011.56 0 1011,56 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-21T20:47:01 2019-06-21T05:59:49 2019-06-20T23:00:00 2019-06-21T02:00:00 180 1561082400 true 21.44 0 21,44 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1011.43 0 1011,43 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-21T20:47:01 2019-06-21T05:59:49 2019-06-21T00:00:00 2019-06-21T03:00:00 180 1561086000 true 21.35 0 21,35 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1011.16 0 1011,16 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-21T20:47:01 2019-06-21T05:59:49 2019-06-21T01:00:00 2019-06-21T04:00:00 180 1561089600 true 21.27 0 21,27 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1011.07 0 1011,07 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-21T20:47:01 2019-06-21T05:59:49 2019-06-21T02:00:00 2019-06-21T05:00:00 180 1561093200 true 21.23 0 21,23 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1011.01 0 1011,01 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-21T20:47:01 2019-06-21T05:59:49 2019-06-21T03:00:00 2019-06-21T06:00:00 180 1561096800 true 21.4 0 21,4 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1011.27 0 1011,27 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-06-21T20:47:01 2019-06-21T05:59:49 2019-06-21T04:00:00 2019-06-21T07:00:00 180 1561100400 true 21.85 0 21,85 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1011.58 0 1011,58 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:47:01 2019-06-21T05:59:49 2019-06-21T05:00:00 2019-06-21T08:00:00 180 1561104000 true 22.62 0 22,62 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1012.02 0 1012,02 mb mb true 0.12 0 0,12 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-06-21T20:47:01 2019-06-21T05:59:49 2019-06-21T06:00:00 2019-06-21T09:00:00 180 1561107600 true 23.39 0 23,39 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.37 0 1012,37 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-06-21T20:47:01 2019-06-21T05:59:49 2019-06-21T07:00:00 2019-06-21T10:00:00 180 1561111200 true 24.04 0 24,04 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1012.46 0 1012,46 mb mb true 0.31 0 0,31 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-06-21T20:47:01 2019-06-21T05:59:49 2019-06-21T08:00:00 2019-06-21T11:00:00 180 1561114800 true 24.75 0 24,75 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1012.69 0 1012,69 mb mb true 0.27 0 0,27 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:47:01 2019-06-21T05:59:49 2019-06-21T09:00:00 2019-06-21T12:00:00 180 1561118400 true 25.41 0 25,41 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1012.73 0 1012,73 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:47:01 2019-06-21T05:59:49 2019-06-21T10:00:00 2019-06-21T13:00:00 180 1561122000 true 25.87 0 25,87 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1012.67 0 1012,67 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:47:01 2019-06-21T05:59:49 2019-06-21T11:00:00 2019-06-21T14:00:00 180 1561125600 true 26.07 0 26,07 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1012.41 0 1012,41 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:47:01 2019-06-21T05:59:49 2019-06-21T12:00:00 2019-06-21T15:00:00 180 1561129200 true 26.06 0 26,06 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1012.05 0 1012,05 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:47:01 2019-06-21T05:59:49 2019-06-21T13:00:00 2019-06-21T16:00:00 180 1561132800 true 25.77 0 25,77 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1011.81 0 1011,81 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:47:01 2019-06-21T05:59:49 2019-06-21T14:00:00 2019-06-21T17:00:00 180 1561136400 true 25.43 0 25,43 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1011.47 0 1011,47 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:47:01 2019-06-21T05:59:49 2019-06-21T15:00:00 2019-06-21T18:00:00 180 1561140000 true 25.07 0 25,07 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.21 0 1011,21 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:47:01 2019-06-21T05:59:49 2019-06-21T16:00:00 2019-06-21T19:00:00 180 1561143600 true 24.64 0 24,64 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1011.21 0 1011,21 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:47:01 2019-06-21T05:59:49 2019-06-21T17:00:00 2019-06-21T20:00:00 180 1561147200 true 24 0 24 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1011.27 0 1011,27 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-21T20:47:01 2019-06-21T05:59:49 2019-06-21T18:00:00 2019-06-21T21:00:00 180 1561150800 true 23.36 0 23,36 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1011.47 0 1011,47 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-21T20:47:01 2019-06-21T05:59:49 2019-06-21T19:00:00 2019-06-21T22:00:00 180 1561154400 true 22.9 0 22,9 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1011.76 0 1011,76 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-21T20:47:01 2019-06-21T05:59:49 2019-06-21T20:00:00 2019-06-21T23:00:00 180 1561158000 true 22.61 0 22,61 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0 0 0 % % 2019-06-20T21:00:00 2019-06-21T00:00:00 180 1561075200 Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα. Partly cloudy throughout the day. 2019-06-21T02:59:49 2019-06-21T05:59:49 180 1561096789 2019-06-21T17:47:01 2019-06-21T20:47:01 180 1561150021 true 0 0 0 mm mm true 0.05 0 0,05 % % 2 Σάββατο false 1 false 2019-06-22T20:47:13 2019-06-22T06:00:01 true 26.01 0 26,01 °C °C true 21.87 0 21,87 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NNW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2019-06-22T20:47:13 2019-06-22T06:00:01 2019-06-21T21:00:00 2019-06-22T00:00:00 180 1561161600 true 22.38 0 22,38 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1012.19 0 1012,19 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-22T20:47:13 2019-06-22T06:00:01 2019-06-21T22:00:00 2019-06-22T01:00:00 180 1561165200 true 22.17 0 22,17 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1012.08 0 1012,08 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-22T20:47:13 2019-06-22T06:00:01 2019-06-21T23:00:00 2019-06-22T02:00:00 180 1561168800 true 22.02 0 22,02 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1011.84 0 1011,84 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-22T20:47:13 2019-06-22T06:00:01 2019-06-22T00:00:00 2019-06-22T03:00:00 180 1561172400 true 21.92 0 21,92 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1011.76 0 1011,76 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-22T20:47:13 2019-06-22T06:00:01 2019-06-22T01:00:00 2019-06-22T04:00:00 180 1561176000 true 21.88 0 21,88 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1011.76 0 1011,76 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-22T20:47:13 2019-06-22T06:00:01 2019-06-22T02:00:00 2019-06-22T05:00:00 180 1561179600 true 21.87 0 21,87 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1011.74 0 1011,74 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-22T20:47:13 2019-06-22T06:00:01 2019-06-22T03:00:00 2019-06-22T06:00:00 180 1561183200 true 22.02 0 22,02 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1011.93 0 1011,93 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:47:13 2019-06-22T06:00:01 2019-06-22T04:00:00 2019-06-22T07:00:00 180 1561186800 true 22.38 0 22,38 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1012.24 0 1012,24 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:47:13 2019-06-22T06:00:01 2019-06-22T05:00:00 2019-06-22T08:00:00 180 1561190400 true 22.98 0 22,98 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1012.74 0 1012,74 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:47:13 2019-06-22T06:00:01 2019-06-22T06:00:00 2019-06-22T09:00:00 180 1561194000 true 23.48 0 23,48 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1013.24 0 1013,24 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:47:13 2019-06-22T06:00:01 2019-06-22T07:00:00 2019-06-22T10:00:00 180 1561197600 true 23.94 0 23,94 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1013.33 0 1013,33 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:47:13 2019-06-22T06:00:01 2019-06-22T08:00:00 2019-06-22T11:00:00 180 1561201200 true 24.58 0 24,58 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1013.49 0 1013,49 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:47:13 2019-06-22T06:00:01 2019-06-22T09:00:00 2019-06-22T12:00:00 180 1561204800 true 25.23 0 25,23 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1013.52 0 1013,52 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:47:13 2019-06-22T06:00:01 2019-06-22T10:00:00 2019-06-22T13:00:00 180 1561208400 true 25.71 0 25,71 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1013.59 0 1013,59 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:47:13 2019-06-22T06:00:01 2019-06-22T11:00:00 2019-06-22T14:00:00 180 1561212000 true 25.94 0 25,94 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1013.47 0 1013,47 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:47:13 2019-06-22T06:00:01 2019-06-22T12:00:00 2019-06-22T15:00:00 180 1561215600 true 26.01 0 26,01 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1013.35 0 1013,35 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:47:13 2019-06-22T06:00:01 2019-06-22T13:00:00 2019-06-22T16:00:00 180 1561219200 true 25.96 0 25,96 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1013.05 0 1013,05 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:47:13 2019-06-22T06:00:01 2019-06-22T14:00:00 2019-06-22T17:00:00 180 1561222800 true 25.83 0 25,83 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1012.65 0 1012,65 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:47:13 2019-06-22T06:00:01 2019-06-22T15:00:00 2019-06-22T18:00:00 180 1561226400 true 25.62 0 25,62 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1012.44 0 1012,44 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:47:13 2019-06-22T06:00:01 2019-06-22T16:00:00 2019-06-22T19:00:00 180 1561230000 true 25.28 0 25,28 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1012.46 0 1012,46 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:47:13 2019-06-22T06:00:01 2019-06-22T17:00:00 2019-06-22T20:00:00 180 1561233600 true 24.84 0 24,84 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1012.65 0 1012,65 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-22T20:47:13 2019-06-22T06:00:01 2019-06-22T18:00:00 2019-06-22T21:00:00 180 1561237200 true 24.39 0 24,39 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1012.82 0 1012,82 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-22T20:47:13 2019-06-22T06:00:01 2019-06-22T19:00:00 2019-06-22T22:00:00 180 1561240800 true 24 0 24 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1013.06 0 1013,06 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-22T20:47:13 2019-06-22T06:00:01 2019-06-22T20:00:00 2019-06-22T23:00:00 180 1561244400 true 23.73 0 23,73 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1013.14 0 1013,14 mb mb true 0 0 0 % % 2019-06-21T21:00:00 2019-06-22T00:00:00 180 1561161600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-06-22T03:00:01 2019-06-22T06:00:01 180 1561183201 2019-06-22T17:47:13 2019-06-22T20:47:13 180 1561236433 true 0.002 0 0,002 mm mm true 0 0 0 % % 3 Κυριακή false 1 false 2019-06-23T20:47:23 2019-06-23T06:00:16 true 27.01 0 27,01 °C °C true 23.11 0 23,11 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NNW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2019-06-23T20:47:23 2019-06-23T06:00:16 2019-06-22T21:00:00 2019-06-23T00:00:00 180 1561248000 true 23.5 0 23,5 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1013.21 0 1013,21 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-23T20:47:23 2019-06-23T06:00:16 2019-06-22T22:00:00 2019-06-23T01:00:00 180 1561251600 true 23.37 0 23,37 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1013.09 0 1013,09 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-23T20:47:23 2019-06-23T06:00:16 2019-06-22T23:00:00 2019-06-23T02:00:00 180 1561255200 true 23.27 0 23,27 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1012.87 0 1012,87 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-23T20:47:23 2019-06-23T06:00:16 2019-06-23T00:00:00 2019-06-23T03:00:00 180 1561258800 true 23.23 0 23,23 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1012.76 0 1012,76 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-23T20:47:23 2019-06-23T06:00:16 2019-06-23T01:00:00 2019-06-23T04:00:00 180 1561262400 true 23.17 0 23,17 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1012.64 0 1012,64 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-23T20:47:23 2019-06-23T06:00:16 2019-06-23T02:00:00 2019-06-23T05:00:00 180 1561266000 true 23.11 0 23,11 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1012.67 0 1012,67 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-23T20:47:23 2019-06-23T06:00:16 2019-06-23T03:00:00 2019-06-23T06:00:00 180 1561269600 true 23.25 0 23,25 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1012.75 0 1012,75 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:47:23 2019-06-23T06:00:16 2019-06-23T04:00:00 2019-06-23T07:00:00 180 1561273200 true 23.54 0 23,54 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1013.01 0 1013,01 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:47:23 2019-06-23T06:00:16 2019-06-23T05:00:00 2019-06-23T08:00:00 180 1561276800 true 24.08 0 24,08 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1013.33 0 1013,33 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:47:23 2019-06-23T06:00:16 2019-06-23T06:00:00 2019-06-23T09:00:00 180 1561280400 true 24.64 0 24,64 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1013.55 0 1013,55 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:47:23 2019-06-23T06:00:16 2019-06-23T07:00:00 2019-06-23T10:00:00 180 1561284000 true 25.4 0 25,4 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 70 0 70 % % true 1013.61 0 1013,61 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:47:23 2019-06-23T06:00:16 2019-06-23T08:00:00 2019-06-23T11:00:00 180 1561287600 true 25.95 0 25,95 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 67 0 67 % % true 1013.85 0 1013,85 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:47:23 2019-06-23T06:00:16 2019-06-23T09:00:00 2019-06-23T12:00:00 180 1561291200 true 26.41 0 26,41 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:47:23 2019-06-23T06:00:16 2019-06-23T10:00:00 2019-06-23T13:00:00 180 1561294800 true 26.7 0 26,7 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1014.09 0 1014,09 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:47:23 2019-06-23T06:00:16 2019-06-23T11:00:00 2019-06-23T14:00:00 180 1561298400 true 26.94 0 26,94 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1013.99 0 1013,99 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:47:23 2019-06-23T06:00:16 2019-06-23T12:00:00 2019-06-23T15:00:00 180 1561302000 true 27.01 0 27,01 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1013.78 0 1013,78 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:47:23 2019-06-23T06:00:16 2019-06-23T13:00:00 2019-06-23T16:00:00 180 1561305600 true 26.64 0 26,64 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1013.31 0 1013,31 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:47:23 2019-06-23T06:00:16 2019-06-23T14:00:00 2019-06-23T17:00:00 180 1561309200 true 26.78 0 26,78 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1012.72 0 1012,72 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:47:23 2019-06-23T06:00:16 2019-06-23T15:00:00 2019-06-23T18:00:00 180 1561312800 true 26.84 0 26,84 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1012.27 0 1012,27 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:47:23 2019-06-23T06:00:16 2019-06-23T16:00:00 2019-06-23T19:00:00 180 1561316400 true 26.64 0 26,64 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1012.11 0 1012,11 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:47:23 2019-06-23T06:00:16 2019-06-23T17:00:00 2019-06-23T20:00:00 180 1561320000 true 26.26 0 26,26 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1012.09 0 1012,09 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-23T20:47:23 2019-06-23T06:00:16 2019-06-23T18:00:00 2019-06-23T21:00:00 180 1561323600 true 25.72 0 25,72 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1012.12 0 1012,12 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-23T20:47:23 2019-06-23T06:00:16 2019-06-23T19:00:00 2019-06-23T22:00:00 180 1561327200 true 25.13 0 25,13 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-23T20:47:23 2019-06-23T06:00:16 2019-06-23T20:00:00 2019-06-23T23:00:00 180 1561330800 true 24.51 0 24,51 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.32 0 1012,32 mb mb true 0 0 0 % % 2019-06-22T21:00:00 2019-06-23T00:00:00 180 1561248000 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-06-23T03:00:16 2019-06-23T06:00:16 180 1561269616 2019-06-23T17:47:23 2019-06-23T20:47:23 180 1561322843 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0 0 0 % % 4 Δευτέρα false 1 false 2019-06-24T20:47:32 2019-06-24T06:00:31 true 26.97 0 26,97 °C °C true 22.91 0 22,91 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Bορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2019-06-24T20:47:32 2019-06-24T06:00:31 2019-06-23T21:00:00 2019-06-24T00:00:00 180 1561334400 true 24.09 0 24,09 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1012.35 0 1012,35 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-24T20:47:32 2019-06-24T06:00:31 2019-06-23T22:00:00 2019-06-24T01:00:00 180 1561338000 true 23.86 0 23,86 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1012.18 0 1012,18 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-24T20:47:32 2019-06-24T06:00:31 2019-06-23T23:00:00 2019-06-24T02:00:00 180 1561341600 true 23.73 0 23,73 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1011.92 0 1011,92 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-24T20:47:32 2019-06-24T06:00:31 2019-06-24T00:00:00 2019-06-24T03:00:00 180 1561345200 true 23.61 0 23,61 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1011.62 0 1011,62 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-24T20:47:32 2019-06-24T06:00:31 2019-06-24T01:00:00 2019-06-24T04:00:00 180 1561348800 true 23.3 0 23,3 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1011.27 0 1011,27 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-24T20:47:32 2019-06-24T06:00:31 2019-06-24T02:00:00 2019-06-24T05:00:00 180 1561352400 true 22.97 0 22,97 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-24T20:47:32 2019-06-24T06:00:31 2019-06-24T03:00:00 2019-06-24T06:00:00 180 1561356000 true 22.91 0 22,91 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1010.68 0 1010,68 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:47:32 2019-06-24T06:00:31 2019-06-24T04:00:00 2019-06-24T07:00:00 180 1561359600 true 23.34 0 23,34 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1010.71 0 1010,71 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:47:32 2019-06-24T06:00:31 2019-06-24T05:00:00 2019-06-24T08:00:00 180 1561363200 true 24.08 0 24,08 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1010.88 0 1010,88 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:47:32 2019-06-24T06:00:31 2019-06-24T06:00:00 2019-06-24T09:00:00 180 1561366800 true 24.86 0 24,86 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1011.06 0 1011,06 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:47:32 2019-06-24T06:00:31 2019-06-24T07:00:00 2019-06-24T10:00:00 180 1561370400 true 25.51 0 25,51 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1011.22 0 1011,22 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:47:32 2019-06-24T06:00:31 2019-06-24T08:00:00 2019-06-24T11:00:00 180 1561374000 true 26.13 0 26,13 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.38 0 1011,38 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:47:32 2019-06-24T06:00:31 2019-06-24T09:00:00 2019-06-24T12:00:00 180 1561377600 true 26.46 0 26,46 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1011.43 0 1011,43 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:47:32 2019-06-24T06:00:31 2019-06-24T10:00:00 2019-06-24T13:00:00 180 1561381200 true 26.65 0 26,65 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1011.27 0 1011,27 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:47:32 2019-06-24T06:00:31 2019-06-24T11:00:00 2019-06-24T14:00:00 180 1561384800 true 26.84 0 26,84 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1010.99 0 1010,99 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:47:32 2019-06-24T06:00:31 2019-06-24T12:00:00 2019-06-24T15:00:00 180 1561388400 true 26.93 0 26,93 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1010.71 0 1010,71 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:47:32 2019-06-24T06:00:31 2019-06-24T13:00:00 2019-06-24T16:00:00 180 1561392000 true 26.97 0 26,97 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1010.42 0 1010,42 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:47:32 2019-06-24T06:00:31 2019-06-24T14:00:00 2019-06-24T17:00:00 180 1561395600 true 26.76 0 26,76 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1010.12 0 1010,12 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:47:32 2019-06-24T06:00:31 2019-06-24T15:00:00 2019-06-24T18:00:00 180 1561399200 true 26.34 0 26,34 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1009.96 0 1009,96 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:47:32 2019-06-24T06:00:31 2019-06-24T16:00:00 2019-06-24T19:00:00 180 1561402800 true 25.77 0 25,77 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1009.98 0 1009,98 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:47:32 2019-06-24T06:00:31 2019-06-24T17:00:00 2019-06-24T20:00:00 180 1561406400 true 25.18 0 25,18 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1010.13 0 1010,13 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-24T20:47:32 2019-06-24T06:00:31 2019-06-24T18:00:00 2019-06-24T21:00:00 180 1561410000 true 24.6 0 24,6 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-24T20:47:32 2019-06-24T06:00:31 2019-06-24T19:00:00 2019-06-24T22:00:00 180 1561413600 true 24.21 0 24,21 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1010.55 0 1010,55 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-24T20:47:32 2019-06-24T06:00:31 2019-06-24T20:00:00 2019-06-24T23:00:00 180 1561417200 true 24 0 24 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1010.82 0 1010,82 mb mb true 0 0 0 % % 2019-06-23T21:00:00 2019-06-24T00:00:00 180 1561334400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-06-24T03:00:31 2019-06-24T06:00:31 180 1561356031 2019-06-24T17:47:32 2019-06-24T20:47:32 180 1561409252 true 0.002 0 0,002 mm mm true 0 0 0 % % 5 Τρίτη false 1 false 2019-06-25T20:47:38 2019-06-25T06:00:49 true 25.89 0 25,89 °C °C true 22.97 0 22,97 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Αίθριος false 20 false 2019-06-25T20:47:38 2019-06-25T06:00:49 2019-06-24T21:00:00 2019-06-25T00:00:00 180 1561420800 true 23.84 0 23,84 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1010.97 0 1010,97 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-25T20:47:38 2019-06-25T06:00:49 2019-06-24T22:00:00 2019-06-25T01:00:00 180 1561424400 true 23.65 0 23,65 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-25T20:47:38 2019-06-25T06:00:49 2019-06-24T23:00:00 2019-06-25T02:00:00 180 1561428000 true 23.5 0 23,5 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1010.71 0 1010,71 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-25T20:47:38 2019-06-25T06:00:49 2019-06-25T00:00:00 2019-06-25T03:00:00 180 1561431600 true 23.35 0 23,35 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1010.56 0 1010,56 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-25T20:47:38 2019-06-25T06:00:49 2019-06-25T01:00:00 2019-06-25T04:00:00 180 1561435200 true 23.18 0 23,18 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1010.51 0 1010,51 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-25T20:47:38 2019-06-25T06:00:49 2019-06-25T02:00:00 2019-06-25T05:00:00 180 1561438800 true 23 0 23 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 92 0 92 % % true 1010.48 0 1010,48 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-25T20:47:38 2019-06-25T06:00:49 2019-06-25T03:00:00 2019-06-25T06:00:00 180 1561442400 true 22.97 0 22,97 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 92 0 92 % % true 1010.58 0 1010,58 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:47:38 2019-06-25T06:00:49 2019-06-25T04:00:00 2019-06-25T07:00:00 180 1561446000 true 23.25 0 23,25 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 89 0 89 % % true 1010.84 0 1010,84 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:47:38 2019-06-25T06:00:49 2019-06-25T05:00:00 2019-06-25T08:00:00 180 1561449600 true 23.71 0 23,71 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1011.18 0 1011,18 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:47:38 2019-06-25T06:00:49 2019-06-25T06:00:00 2019-06-25T09:00:00 180 1561453200 true 24.23 0 24,23 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1011.54 0 1011,54 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:47:38 2019-06-25T06:00:49 2019-06-25T07:00:00 2019-06-25T10:00:00 180 1561456800 true 24.73 0 24,73 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1011.89 0 1011,89 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:47:38 2019-06-25T06:00:49 2019-06-25T08:00:00 2019-06-25T11:00:00 180 1561460400 true 25.19 0 25,19 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1012.26 0 1012,26 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:47:38 2019-06-25T06:00:49 2019-06-25T09:00:00 2019-06-25T12:00:00 180 1561464000 true 25.33 0 25,33 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1012.49 0 1012,49 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:47:38 2019-06-25T06:00:49 2019-06-25T10:00:00 2019-06-25T13:00:00 180 1561467600 true 25.37 0 25,37 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1012.52 0 1012,52 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:47:38 2019-06-25T06:00:49 2019-06-25T11:00:00 2019-06-25T14:00:00 180 1561471200 true 25.39 0 25,39 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1012.43 0 1012,43 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:47:38 2019-06-25T06:00:49 2019-06-25T12:00:00 2019-06-25T15:00:00 180 1561474800 true 25.48 0 25,48 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1012.29 0 1012,29 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:47:38 2019-06-25T06:00:49 2019-06-25T13:00:00 2019-06-25T16:00:00 180 1561478400 true 25.72 0 25,72 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1012.11 0 1012,11 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:47:38 2019-06-25T06:00:49 2019-06-25T14:00:00 2019-06-25T17:00:00 180 1561482000 true 25.89 0 25,89 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1011.88 0 1011,88 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:47:38 2019-06-25T06:00:49 2019-06-25T15:00:00 2019-06-25T18:00:00 180 1561485600 true 25.8 0 25,8 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1011.71 0 1011,71 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:47:38 2019-06-25T06:00:49 2019-06-25T16:00:00 2019-06-25T19:00:00 180 1561489200 true 25.57 0 25,57 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.62 0 1011,62 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:47:38 2019-06-25T06:00:49 2019-06-25T17:00:00 2019-06-25T20:00:00 180 1561492800 true 25.25 0 25,25 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1011.57 0 1011,57 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-25T20:47:38 2019-06-25T06:00:49 2019-06-25T18:00:00 2019-06-25T21:00:00 180 1561496400 true 24.84 0 24,84 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1011.59 0 1011,59 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-25T20:47:38 2019-06-25T06:00:49 2019-06-25T19:00:00 2019-06-25T22:00:00 180 1561500000 true 24.54 0 24,54 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1011.73 0 1011,73 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-25T20:47:38 2019-06-25T06:00:49 2019-06-25T20:00:00 2019-06-25T23:00:00 180 1561503600 true 24.29 0 24,29 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1011.91 0 1011,91 mb mb true 0 0 0 % % 2019-06-24T21:00:00 2019-06-25T00:00:00 180 1561420800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-06-25T03:00:49 2019-06-25T06:00:49 180 1561442449 2019-06-25T17:47:38 2019-06-25T20:47:38 180 1561495658 true 0.0041 0 0,0041 mm mm true 0 0 0 % % 6 Τετάρτη false 1 false 2019-06-26T20:47:43 2019-06-26T06:01:07 true 26.09 0 26,09 °C °C true 22.7 0 22,7 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Αίθριος false 20 false 2019-06-26T20:47:43 2019-06-26T06:01:07 2019-06-25T21:00:00 2019-06-26T00:00:00 180 1561507200 true 24.08 0 24,08 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-26T20:47:43 2019-06-26T06:01:07 2019-06-25T22:00:00 2019-06-26T01:00:00 180 1561510800 true 23.89 0 23,89 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1011.87 0 1011,87 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-26T20:47:43 2019-06-26T06:01:07 2019-06-25T23:00:00 2019-06-26T02:00:00 180 1561514400 true 23.72 0 23,72 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 82 0 82 % % true 1011.64 0 1011,64 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-26T20:47:43 2019-06-26T06:01:07 2019-06-26T00:00:00 2019-06-26T03:00:00 180 1561518000 true 23.55 0 23,55 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 82 0 82 % % true 1011.47 0 1011,47 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-26T20:47:43 2019-06-26T06:01:07 2019-06-26T01:00:00 2019-06-26T04:00:00 180 1561521600 true 23.27 0 23,27 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1011.38 0 1011,38 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-26T20:47:43 2019-06-26T06:01:07 2019-06-26T02:00:00 2019-06-26T05:00:00 180 1561525200 true 22.86 0 22,86 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1011.32 0 1011,32 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-26T20:47:43 2019-06-26T06:01:07 2019-06-26T03:00:00 2019-06-26T06:00:00 180 1561528800 true 22.7 0 22,7 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1011.35 0 1011,35 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:47:43 2019-06-26T06:01:07 2019-06-26T04:00:00 2019-06-26T07:00:00 180 1561532400 true 22.79 0 22,79 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1011.51 0 1011,51 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:47:43 2019-06-26T06:01:07 2019-06-26T05:00:00 2019-06-26T08:00:00 180 1561536000 true 23.06 0 23,06 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1011.77 0 1011,77 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:47:43 2019-06-26T06:01:07 2019-06-26T06:00:00 2019-06-26T09:00:00 180 1561539600 true 23.51 0 23,51 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:47:43 2019-06-26T06:01:07 2019-06-26T07:00:00 2019-06-26T10:00:00 180 1561543200 true 23.95 0 23,95 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1012.18 0 1012,18 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-06-26T20:47:43 2019-06-26T06:01:07 2019-06-26T08:00:00 2019-06-26T11:00:00 180 1561546800 true 24.12 0 24,12 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1012.34 0 1012,34 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-06-26T20:47:43 2019-06-26T06:01:07 2019-06-26T09:00:00 2019-06-26T12:00:00 180 1561550400 true 24.23 0 24,23 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1012.39 0 1012,39 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-06-26T20:47:43 2019-06-26T06:01:07 2019-06-26T10:00:00 2019-06-26T13:00:00 180 1561554000 true 24.35 0 24,35 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-06-26T20:47:43 2019-06-26T06:01:07 2019-06-26T11:00:00 2019-06-26T14:00:00 180 1561557600 true 24.4 0 24,4 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:47:43 2019-06-26T06:01:07 2019-06-26T12:00:00 2019-06-26T15:00:00 180 1561561200 true 24.73 0 24,73 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0.12 0 0,12 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:47:43 2019-06-26T06:01:07 2019-06-26T13:00:00 2019-06-26T16:00:00 180 1561564800 true 25.25 0 25,25 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1011.39 0 1011,39 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:47:43 2019-06-26T06:01:07 2019-06-26T14:00:00 2019-06-26T17:00:00 180 1561568400 true 25.81 0 25,81 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1010.87 0 1010,87 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:47:43 2019-06-26T06:01:07 2019-06-26T15:00:00 2019-06-26T18:00:00 180 1561572000 true 26.09 0 26,09 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1010.44 0 1010,44 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:47:43 2019-06-26T06:01:07 2019-06-26T16:00:00 2019-06-26T19:00:00 180 1561575600 true 25.89 0 25,89 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1010.15 0 1010,15 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:47:43 2019-06-26T06:01:07 2019-06-26T17:00:00 2019-06-26T20:00:00 180 1561579200 true 25.48 0 25,48 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1009.92 0 1009,92 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-26T20:47:43 2019-06-26T06:01:07 2019-06-26T18:00:00 2019-06-26T21:00:00 180 1561582800 true 25.05 0 25,05 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1009.81 0 1009,81 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-26T20:47:43 2019-06-26T06:01:07 2019-06-26T19:00:00 2019-06-26T22:00:00 180 1561586400 true 24.75 0 24,75 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1009.84 0 1009,84 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-26T20:47:43 2019-06-26T06:01:07 2019-06-26T20:00:00 2019-06-26T23:00:00 180 1561590000 true 24.45 0 24,45 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0 0 0 % % 2019-06-25T21:00:00 2019-06-26T00:00:00 180 1561507200 Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα. Partly cloudy throughout the day. 2019-06-26T03:01:07 2019-06-26T06:01:07 180 1561528867 2019-06-26T17:47:43 2019-06-26T20:47:43 180 1561582063 true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 0.04 0 0,04 % %
sunny

Σήμερα

Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα.

22°c

windy

BF 2

deltiokairou

Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια για ΆνδροΔρομολόγια Ραφήνα - Άνδρος

 Εταιρεία
Πλοίο Αναχώρηση Άφιξη
 Fast Ferries Fast Ferries Andros 07:30 09:25
 Golden Star Ferries Superferry  07:55 09:45
 Sea Jet Andros Jet 15:00 16:10
 Fast Ferries Theologos P 17:30 19:30

Το βορειότερο νησί των Κυκλάδων, με μεγάλη ναυτική παράδοση, διαφέρει από την τυπική εικόνα που έχουμε για τα κυκλαδονήσια: πέρα από τις παραλίες, οι οροσειρές εναλλάσσονται με εύφορες πεδινές εκτάσεις, ενώ εντυπωσιάζει η πλούσια βλάστηση και τα άφθονα νερά.
Η Χώρα, πρωτεύουσα του νησιού και πατρίδα φημισμένων καπετάνιων και εφοπλιστών, συνδυάζει την κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική παράδοση με νεοκλασικές επιρροές τα μεσαιωνικά, νεοκλασικά και νησιώτικα σπίτια της, τα απλωτά σκαλιά, η ευρύχωρη πλατεία με τα δέντρα, οι επιβλητικές εκκλησίες και τα μουσεία συνθέτουν ένα συναρπαστικό σύνολο. Τη μαγευτική εικόνα συμπληρώνει το μικρό νησάκι με το φράγκικο (Μέσα ή Κάτω) κάστρο που συνδέεται με τη στεριά με μια μονότοξη πέτρινη γέφυρα του 13ου αι.
Η περιήγηση στην ενδοχώρα είναι πραγματική αποκάλυψη. Μην παραλείψετε να επισκεφτείτε τους καλά κρυμμένους θησαυρούς: τη Μεσαριά, πανέμορφο μεσόγειο χωριό και κέντρο του νησιού κατά τη βυζαντινή εποχή, το Κάστρο της Φανερωμένης, την επιβλητική καστροπολιτεία του 11ου αι. κτισμένη σε υψόμετρο 600 μ., και τα ιστορικά μοναστήρια της Ζωοδόχου Πηγής (στο Μπατσί) και της Παναγίας Τρομαρχιανής (στο Κόρθι) με την εξαιρετική θέα και τις σημαντικές συλλογές κειμηλίων και χειρογράφων.
Η Άνδρος θα μπορούσε ν’ αποτελέσει προορισμό πολιτιστικού τουρισμού απλά και μόνο για τα μουσεία της. Το διεθνούς φήμης Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή στη Χώρα, φιλοξενεί κάθε χρόνο μοναδικές εκθέσεις ζωγραφικής και γλυπτικής, Τα Αρχαιολογικά Μουσεία στη Χώρα και την Παλαιόπολη αποτυπώνουν με επάρκεια την πολυκύμαντη ιστορία του νησιού κατά τους αρχαίους χρόνους.


Πηγή: Visit Greece - The official website of the Greek Tourism Organisation