ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΑΝΔΡΟΣ

Η Άνδρος είναι το βορειότερο νησί των Κυκλάδων, με τη μεγάλη ναυτική παράδοση, διαφέρει από την τυπική εικόνα που έχουμε για τα Κυκλαδονήσια: πέρα από τις αμμουδερές παραλίες, οροσειρές εναλλάσσονται με εύφορες πεδινές εκτάσεις, ενώ εντυπωσιάζει η πλούσια βλάστηση και τα άφθονα νερά.

ΑΝΔΡΟΣ

0 2148 false 4 false 2019-02-23T18:08:28 2019-02-23T07:01:55 0.0 true 10 0 10 °C °C true 1011 0 1011 mb mb true 91 0 91 % % 2019-02-23T03:00:00 2019-02-23T05:00:00 120 1550898000 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NNW false false false 0 0 NW15.png Συννεφιά Overcast 0 Σάββατο false 9 false 2019-02-23T18:08:28 2019-02-23T07:01:55 true 11.25 0 11,25 °C °C true 8.6 0 8,6 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοανατολικός ασθενής - 3 BF NNE false false false 0 0 NE15.png Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-23T18:08:28 2019-02-23T07:01:55 2019-02-22T22:00:00 2019-02-23T00:00:00 120 1550880000 true 11.25 0 11,25 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.3226 0 0,3226 mm mm true 81 0 81 % % true 1013.04 0 1013,04 mb mb true 0.63 0 0,63 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-23T18:08:28 2019-02-23T07:01:55 2019-02-22T23:00:00 2019-02-23T01:00:00 120 1550883600 true 11.17 0 11,17 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.4902 0 0,4902 mm mm true 81 0 81 % % true 1012.57 0 1012,57 mb mb true 0.69 0 0,69 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-23T18:08:28 2019-02-23T07:01:55 2019-02-23T00:00:00 2019-02-23T02:00:00 120 1550887200 true 11 0 11 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.5969 0 0,5969 mm mm true 81 0 81 % % true 1012.11 0 1012,11 mb mb true 0.75 0 0,75 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-23T18:08:28 2019-02-23T07:01:55 2019-02-23T01:00:00 2019-02-23T03:00:00 120 1550890800 true 10.64 0 10,64 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.5436 0 0,5436 mm mm true 84 0 84 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0.84 0 0,84 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-23T18:08:28 2019-02-23T07:01:55 2019-02-23T02:00:00 2019-02-23T04:00:00 120 1550894400 true 10.21 0 10,21 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.4343 0 0,4343 mm mm true 88 0 88 % % true 1011.07 0 1011,07 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:08:28 2019-02-23T07:01:55 2019-02-23T03:00:00 2019-02-23T05:00:00 120 1550898000 true 9.78 0 9,78 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.3962 0 0,3962 mm mm true 91 0 91 % % true 1010.74 0 1010,74 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:08:28 2019-02-23T07:01:55 2019-02-23T04:00:00 2019-02-23T06:00:00 120 1550901600 true 9.37 0 9,37 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.4496 0 0,4496 mm mm true 95 0 95 % % true 1010.69 0 1010,69 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:08:28 2019-02-23T07:01:55 2019-02-23T05:00:00 2019-02-23T07:00:00 120 1550905200 true 8.93 0 8,93 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.5486 0 0,5486 mm mm true 98 0 98 % % true 1010.81 0 1010,81 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:08:28 2019-02-23T07:01:55 2019-02-23T06:00:00 2019-02-23T08:00:00 120 1550908800 true 8.66 0 8,66 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.6147 0 0,6147 mm mm true 100 0 100 % % true 1011.07 0 1011,07 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:08:28 2019-02-23T07:01:55 2019-02-23T07:00:00 2019-02-23T09:00:00 120 1550912400 true 8.6 0 8,6 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.5918 0 0,5918 mm mm true 100 0 100 % % true 1011.44 0 1011,44 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:08:28 2019-02-23T07:01:55 2019-02-23T08:00:00 2019-02-23T10:00:00 120 1550916000 true 8.72 0 8,72 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.5613 0 0,5613 mm mm true 98 0 98 % % true 1011.92 0 1011,92 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:08:28 2019-02-23T07:01:55 2019-02-23T09:00:00 2019-02-23T11:00:00 120 1550919600 true 8.9 0 8,9 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.5334 0 0,5334 mm mm true 96 0 96 % % true 1012.35 0 1012,35 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:08:28 2019-02-23T07:01:55 2019-02-23T10:00:00 2019-02-23T12:00:00 120 1550923200 true 9.15 0 9,15 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.4343 0 0,4343 mm mm true 94 0 94 % % true 1012.68 0 1012,68 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:08:28 2019-02-23T07:01:55 2019-02-23T11:00:00 2019-02-23T13:00:00 120 1550926800 true 9.36 0 9,36 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.315 0 0,315 mm mm true 92 0 92 % % true 1012.95 0 1012,95 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:08:28 2019-02-23T07:01:55 2019-02-23T12:00:00 2019-02-23T14:00:00 120 1550930400 true 9.56 0 9,56 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0.2464 0 0,2464 mm mm true 91 0 91 % % true 1013.25 0 1013,25 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:08:28 2019-02-23T07:01:55 2019-02-23T13:00:00 2019-02-23T15:00:00 120 1550934000 true 9.67 0 9,67 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.2362 0 0,2362 mm mm true 91 0 91 % % true 1013.56 0 1013,56 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:08:28 2019-02-23T07:01:55 2019-02-23T14:00:00 2019-02-23T16:00:00 120 1550937600 true 9.73 0 9,73 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.2667 0 0,2667 mm mm true 91 0 91 % % true 1013.91 0 1013,91 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:08:28 2019-02-23T07:01:55 2019-02-23T15:00:00 2019-02-23T17:00:00 120 1550941200 true 9.74 0 9,74 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.2946 0 0,2946 mm mm true 92 0 92 % % true 1014.33 0 1014,33 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:08:28 2019-02-23T07:01:55 2019-02-23T16:00:00 2019-02-23T18:00:00 120 1550944800 true 9.69 0 9,69 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.2972 0 0,2972 mm mm true 93 0 93 % % true 1014.98 0 1014,98 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:08:28 2019-02-23T07:01:55 2019-02-23T17:00:00 2019-02-23T19:00:00 120 1550948400 true 9.58 0 9,58 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.3912 0 0,3912 mm mm true 96 0 96 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:08:28 2019-02-23T07:01:55 2019-02-23T18:00:00 2019-02-23T20:00:00 120 1550952000 true 9.43 0 9,43 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.5715 0 0,5715 mm mm true 98 0 98 % % true 1016.32 0 1016,32 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:08:28 2019-02-23T07:01:55 2019-02-23T19:00:00 2019-02-23T21:00:00 120 1550955600 true 9.16 0 9,16 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.7595 0 0,7595 mm mm true 100 0 100 % % true 1016.79 0 1016,79 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:08:28 2019-02-23T07:01:55 2019-02-23T20:00:00 2019-02-23T22:00:00 120 1550959200 true 8.86 0 8,86 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.9601 0 0,9601 mm mm true 100 0 100 % % true 1017.13 0 1017,13 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-23T18:08:28 2019-02-23T07:01:55 2019-02-23T21:00:00 2019-02-23T23:00:00 120 1550962800 true 8.62 0 8,62 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 1.1176 0 1,1176 mm mm true 100 0 100 % % true 1017.41 0 1017,41 mb mb true 1 0 1 % % 2019-02-22T22:00:00 2019-02-23T00:00:00 120 1550880000 Ασθενής βροχή μέχρι το απόγευμα, ξαναρχίζει το βραδυ, και ανεμώδης κατα τη διάρκεια της νύχτας. Light rain until afternoon, starting again in the evening, and windy overnight. 2019-02-23T05:01:55 2019-02-23T07:01:55 120 1550905315 2019-02-23T16:08:28 2019-02-23T18:08:28 120 1550945308 true 1.1176 0 1,1176 mm mm true 0.95 0 0,95 % % 1 Κυριακή false 9 false 2019-02-24T18:09:30 2019-02-24T07:00:36 true 9.46 0 9,46 °C °C true 7.97 0 7,97 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF Bορειοανατολικός ισχυρός - 6 BF NE false false false 0 0 NE30.png Ασθενής βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-24T18:09:30 2019-02-24T07:00:36 2019-02-23T22:00:00 2019-02-24T00:00:00 120 1550966400 true 8.48 0 8,48 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 1.1709 0 1,1709 mm mm true 100 0 100 % % true 1017.59 0 1017,59 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-24T18:09:30 2019-02-24T07:00:36 2019-02-23T23:00:00 2019-02-24T01:00:00 120 1550970000 true 8.36 0 8,36 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 1.1405 0 1,1405 mm mm true 100 0 100 % % true 1017.71 0 1017,71 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-24T18:09:30 2019-02-24T07:00:36 2019-02-24T00:00:00 2019-02-24T02:00:00 120 1550973600 true 8.26 0 8,26 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 1.1151 0 1,1151 mm mm true 100 0 100 % % true 1017.79 0 1017,79 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-24T18:09:30 2019-02-24T07:00:36 2019-02-24T01:00:00 2019-02-24T03:00:00 120 1550977200 true 8.13 0 8,13 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 1.1227 0 1,1227 mm mm true 100 0 100 % % true 1017.85 0 1017,85 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-24T18:09:30 2019-02-24T07:00:36 2019-02-24T02:00:00 2019-02-24T04:00:00 120 1550980800 true 8.02 0 8,02 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 1.1405 0 1,1405 mm mm true 100 0 100 % % true 1017.87 0 1017,87 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-24T18:09:30 2019-02-24T07:00:36 2019-02-24T03:00:00 2019-02-24T05:00:00 120 1550984400 true 7.97 0 7,97 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 1.1481 0 1,1481 mm mm true 100 0 100 % % true 1018 0 1018 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:09:30 2019-02-24T07:00:36 2019-02-24T04:00:00 2019-02-24T06:00:00 120 1550988000 true 8 0 8 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 1.1633 0 1,1633 mm mm true 100 0 100 % % true 1018.29 0 1018,29 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:09:30 2019-02-24T07:00:36 2019-02-24T05:00:00 2019-02-24T07:00:00 120 1550991600 true 8.07 0 8,07 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 1.1913 0 1,1913 mm mm true 100 0 100 % % true 1018.68 0 1018,68 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:09:30 2019-02-24T07:00:36 2019-02-24T06:00:00 2019-02-24T08:00:00 120 1550995200 true 8.19 0 8,19 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 1.1455 0 1,1455 mm mm true 100 0 100 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:09:30 2019-02-24T07:00:36 2019-02-24T07:00:00 2019-02-24T09:00:00 120 1550998800 true 8.33 0 8,33 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.9195 0 0,9195 mm mm true 100 0 100 % % true 1019.64 0 1019,64 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:09:30 2019-02-24T07:00:36 2019-02-24T08:00:00 2019-02-24T10:00:00 120 1551002400 true 8.54 0 8,54 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.7137 0 0,7137 mm mm true 100 0 100 % % true 1020.23 0 1020,23 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:09:30 2019-02-24T07:00:36 2019-02-24T09:00:00 2019-02-24T11:00:00 120 1551006000 true 8.72 0 8,72 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.6883 0 0,6883 mm mm true 100 0 100 % % true 1020.61 0 1020,61 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:09:30 2019-02-24T07:00:36 2019-02-24T10:00:00 2019-02-24T12:00:00 120 1551009600 true 8.87 0 8,87 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.8331 0 0,8331 mm mm true 100 0 100 % % true 1020.58 0 1020,58 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:09:30 2019-02-24T07:00:36 2019-02-24T11:00:00 2019-02-24T13:00:00 120 1551013200 true 9.01 0 9,01 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 1.0566 0 1,0566 mm mm true 100 0 100 % % true 1020.35 0 1020,35 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:09:30 2019-02-24T07:00:36 2019-02-24T12:00:00 2019-02-24T14:00:00 120 1551016800 true 9.08 0 9,08 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 1.1176 0 1,1176 mm mm true 100 0 100 % % true 1020.15 0 1020,15 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:09:30 2019-02-24T07:00:36 2019-02-24T13:00:00 2019-02-24T15:00:00 120 1551020400 true 9.07 0 9,07 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.8001 0 0,8001 mm mm true 100 0 100 % % true 1020.07 0 1020,07 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:09:30 2019-02-24T07:00:36 2019-02-24T14:00:00 2019-02-24T16:00:00 120 1551024000 true 8.99 0 8,99 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.4597 0 0,4597 mm mm true 100 0 100 % % true 1020.03 0 1020,03 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:09:30 2019-02-24T07:00:36 2019-02-24T15:00:00 2019-02-24T17:00:00 120 1551027600 true 8.92 0 8,92 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.3632 0 0,3632 mm mm true 100 0 100 % % true 1020.08 0 1020,08 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:09:30 2019-02-24T07:00:36 2019-02-24T16:00:00 2019-02-24T18:00:00 120 1551031200 true 8.88 0 8,88 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.5613 0 0,5613 mm mm true 100 0 100 % % true 1020.29 0 1020,29 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-24T18:09:30 2019-02-24T07:00:36 2019-02-24T17:00:00 2019-02-24T19:00:00 120 1551034800 true 8.86 0 8,86 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 1.0414 0 1,0414 mm mm true 100 0 100 % % true 1020.57 0 1020,57 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ασθενής βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-24T18:09:30 2019-02-24T07:00:36 2019-02-24T18:00:00 2019-02-24T20:00:00 120 1551038400 true 8.92 0 8,92 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 1.3005 0 1,3005 mm mm true 100 0 100 % % true 1020.84 0 1020,84 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ασθενής βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-24T18:09:30 2019-02-24T07:00:36 2019-02-24T19:00:00 2019-02-24T21:00:00 120 1551042000 true 9.12 0 9,12 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.8179 0 0,8179 mm mm true 100 0 100 % % true 1021.07 0 1021,07 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-24T18:09:30 2019-02-24T07:00:36 2019-02-24T20:00:00 2019-02-24T22:00:00 120 1551045600 true 9.35 0 9,35 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.2819 0 0,2819 mm mm true 97 0 97 % % true 1021.27 0 1021,27 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-24T18:09:30 2019-02-24T07:00:36 2019-02-24T21:00:00 2019-02-24T23:00:00 120 1551049200 true 9.46 0 9,46 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.1397 0 0,1397 mm mm true 96 0 96 % % true 1021.35 0 1021,35 mb mb true 1 0 1 % % 2019-02-23T22:00:00 2019-02-24T00:00:00 120 1550966400 Ασθενής βροχή μέχρι το απόγευμα, ξαναρχίζει το βραδυ, και ανεμώδης από το βραδυ. Light rain until afternoon, starting again in the evening, and windy starting in the evening. 2019-02-24T05:00:36 2019-02-24T07:00:36 120 1550991636 2019-02-24T16:09:30 2019-02-24T18:09:30 120 1551031770 true 1.3005 0 1,3005 mm mm true 1 0 1 % % 2 Δευτέρα false 50 false 2019-02-25T18:10:32 2019-02-25T06:59:16 true 9.63 0 9,63 °C °C true 8.72 0 8,72 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF Βορειοανατολικός σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF NNE false false false 0 0 NE35.png Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:10:32 2019-02-25T06:59:16 2019-02-24T22:00:00 2019-02-25T00:00:00 120 1551052800 true 9.35 0 9,35 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.1626 0 0,1626 mm mm true 96 0 96 % % true 1021.33 0 1021,33 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:10:32 2019-02-25T06:59:16 2019-02-24T23:00:00 2019-02-25T01:00:00 120 1551056400 true 9.16 0 9,16 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.221 0 0,221 mm mm true 96 0 96 % % true 1021.18 0 1021,18 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:10:32 2019-02-25T06:59:16 2019-02-25T00:00:00 2019-02-25T02:00:00 120 1551060000 true 9.01 0 9,01 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.254 0 0,254 mm mm true 97 0 97 % % true 1020.95 0 1020,95 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:10:32 2019-02-25T06:59:16 2019-02-25T01:00:00 2019-02-25T03:00:00 120 1551063600 true 8.99 0 8,99 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.2184 0 0,2184 mm mm true 96 0 96 % % true 1020.54 0 1020,54 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:10:32 2019-02-25T06:59:16 2019-02-25T02:00:00 2019-02-25T04:00:00 120 1551067200 true 9.03 0 9,03 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.1549 0 0,1549 mm mm true 95 0 95 % % true 1020.05 0 1020,05 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:10:32 2019-02-25T06:59:16 2019-02-25T03:00:00 2019-02-25T05:00:00 120 1551070800 true 9.06 0 9,06 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.1092 0 0,1092 mm mm true 95 0 95 % % true 1019.7 0 1019,7 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:10:32 2019-02-25T06:59:16 2019-02-25T04:00:00 2019-02-25T06:00:00 120 1551074400 true 9.06 0 9,06 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.0737 0 0,0737 mm mm true 94 0 94 % % true 1019.6 0 1019,6 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:10:32 2019-02-25T06:59:16 2019-02-25T05:00:00 2019-02-25T07:00:00 120 1551078000 true 9.03 0 9,03 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.0483 0 0,0483 mm mm true 94 0 94 % % true 1019.66 0 1019,66 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:10:32 2019-02-25T06:59:16 2019-02-25T06:00:00 2019-02-25T08:00:00 120 1551081600 true 9.02 0 9,02 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.033 0 0,033 mm mm true 93 0 93 % % true 1019.71 0 1019,71 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:10:32 2019-02-25T06:59:16 2019-02-25T07:00:00 2019-02-25T09:00:00 120 1551085200 true 9.03 0 9,03 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.033 0 0,033 mm mm true 93 0 93 % % true 1019.75 0 1019,75 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:10:32 2019-02-25T06:59:16 2019-02-25T08:00:00 2019-02-25T10:00:00 120 1551088800 true 9.07 0 9,07 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.0356 0 0,0356 mm mm true 92 0 92 % % true 1019.78 0 1019,78 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:10:32 2019-02-25T06:59:16 2019-02-25T09:00:00 2019-02-25T11:00:00 120 1551092400 true 9.09 0 9,09 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.0406 0 0,0406 mm mm true 92 0 92 % % true 1019.64 0 1019,64 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:10:32 2019-02-25T06:59:16 2019-02-25T10:00:00 2019-02-25T12:00:00 120 1551096000 true 9.16 0 9,16 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.0406 0 0,0406 mm mm true 92 0 92 % % true 1019.18 0 1019,18 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:10:32 2019-02-25T06:59:16 2019-02-25T11:00:00 2019-02-25T13:00:00 120 1551099600 true 9.25 0 9,25 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.0406 0 0,0406 mm mm true 91 0 91 % % true 1018.52 0 1018,52 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:10:32 2019-02-25T06:59:16 2019-02-25T12:00:00 2019-02-25T14:00:00 120 1551103200 true 9.4 0 9,4 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.0406 0 0,0406 mm mm true 91 0 91 % % true 1017.91 0 1017,91 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:10:32 2019-02-25T06:59:16 2019-02-25T13:00:00 2019-02-25T15:00:00 120 1551106800 true 9.54 0 9,54 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.0889 0 0,0889 mm mm true 90 0 90 % % true 1017.47 0 1017,47 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:10:32 2019-02-25T06:59:16 2019-02-25T14:00:00 2019-02-25T16:00:00 120 1551110400 true 9.63 0 9,63 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.2819 0 0,2819 mm mm true 89 0 89 % % true 1017.08 0 1017,08 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:10:32 2019-02-25T06:59:16 2019-02-25T15:00:00 2019-02-25T17:00:00 120 1551114000 true 9.58 0 9,58 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.5156 0 0,5156 mm mm true 89 0 89 % % true 1016.78 0 1016,78 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:10:32 2019-02-25T06:59:16 2019-02-25T16:00:00 2019-02-25T18:00:00 120 1551117600 true 9.38 0 9,38 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.6299 0 0,6299 mm mm true 90 0 90 % % true 1016.56 0 1016,56 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:10:32 2019-02-25T06:59:16 2019-02-25T17:00:00 2019-02-25T19:00:00 120 1551121200 true 9.1 0 9,1 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.6807 0 0,6807 mm mm true 92 0 92 % % true 1016.43 0 1016,43 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:10:32 2019-02-25T06:59:16 2019-02-25T18:00:00 2019-02-25T20:00:00 120 1551124800 true 8.9 0 8,9 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.6274 0 0,6274 mm mm true 94 0 94 % % true 1016.29 0 1016,29 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:10:32 2019-02-25T06:59:16 2019-02-25T19:00:00 2019-02-25T21:00:00 120 1551128400 true 8.8 0 8,8 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.3785 0 0,3785 mm mm true 94 0 94 % % true 1016.14 0 1016,14 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:10:32 2019-02-25T06:59:16 2019-02-25T20:00:00 2019-02-25T22:00:00 120 1551132000 true 8.76 0 8,76 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.1372 0 0,1372 mm mm true 93 0 93 % % true 1016.03 0 1016,03 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:10:32 2019-02-25T06:59:16 2019-02-25T21:00:00 2019-02-25T23:00:00 120 1551135600 true 8.72 0 8,72 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.0584 0 0,0584 mm mm true 93 0 93 % % true 1015.89 0 1015,89 mb mb true 1 0 1 % % 2019-02-24T22:00:00 2019-02-25T00:00:00 120 1551052800 Ανεμώδης και συννεφιά όλη την ημέρα. Windy and overcast throughout the day. 2019-02-25T04:59:16 2019-02-25T06:59:16 120 1551077956 2019-02-25T16:10:32 2019-02-25T18:10:32 120 1551118232 true 0.6807 0 0,6807 mm mm true 1 0 1 % % 3 Τρίτη false 50 false 2019-02-26T18:11:34 2019-02-26T06:57:55 true 8.94 0 8,94 °C °C true 7.88 0 7,88 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF Βόρειος σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF N false false false 0 0 N35.png Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:11:34 2019-02-26T06:57:55 2019-02-25T22:00:00 2019-02-26T00:00:00 120 1551139200 true 8.62 0 8,62 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.0584 0 0,0584 mm mm true 93 0 93 % % true 1015.73 0 1015,73 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:11:34 2019-02-26T06:57:55 2019-02-25T23:00:00 2019-02-26T01:00:00 120 1551142800 true 8.52 0 8,52 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.0838 0 0,0838 mm mm true 93 0 93 % % true 1015.56 0 1015,56 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:11:34 2019-02-26T06:57:55 2019-02-26T00:00:00 2019-02-26T02:00:00 120 1551146400 true 8.43 0 8,43 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.1067 0 0,1067 mm mm true 94 0 94 % % true 1015.41 0 1015,41 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:11:34 2019-02-26T06:57:55 2019-02-26T01:00:00 2019-02-26T03:00:00 120 1551150000 true 8.41 0 8,41 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.094 0 0,094 mm mm true 94 0 94 % % true 1015.24 0 1015,24 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:11:34 2019-02-26T06:57:55 2019-02-26T02:00:00 2019-02-26T04:00:00 120 1551153600 true 8.39 0 8,39 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.0813 0 0,0813 mm mm true 93 0 93 % % true 1015.08 0 1015,08 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:11:34 2019-02-26T06:57:55 2019-02-26T03:00:00 2019-02-26T05:00:00 120 1551157200 true 8.32 0 8,32 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0.0914 0 0,0914 mm mm true 93 0 93 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:11:34 2019-02-26T06:57:55 2019-02-26T04:00:00 2019-02-26T06:00:00 120 1551160800 true 8.16 0 8,16 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0.1448 0 0,1448 mm mm true 94 0 94 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:11:34 2019-02-26T06:57:55 2019-02-26T05:00:00 2019-02-26T07:00:00 120 1551164400 true 7.97 0 7,97 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0.2337 0 0,2337 mm mm true 94 0 94 % % true 1015.88 0 1015,88 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:11:34 2019-02-26T06:57:55 2019-02-26T06:00:00 2019-02-26T08:00:00 120 1551168000 true 7.88 0 7,88 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0.2896 0 0,2896 mm mm true 94 0 94 % % true 1016.33 0 1016,33 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:11:34 2019-02-26T06:57:55 2019-02-26T07:00:00 2019-02-26T09:00:00 120 1551171600 true 7.96 0 7,96 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0.2515 0 0,2515 mm mm true 93 0 93 % % true 1016.77 0 1016,77 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:11:34 2019-02-26T06:57:55 2019-02-26T08:00:00 2019-02-26T10:00:00 120 1551175200 true 8.18 0 8,18 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0.1702 0 0,1702 mm mm true 90 0 90 % % true 1017.17 0 1017,17 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:11:34 2019-02-26T06:57:55 2019-02-26T09:00:00 2019-02-26T11:00:00 120 1551178800 true 8.38 0 8,38 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0.1118 0 0,1118 mm mm true 88 0 88 % % true 1017.42 0 1017,42 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:11:34 2019-02-26T06:57:55 2019-02-26T10:00:00 2019-02-26T12:00:00 120 1551182400 true 8.45 0 8,45 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0.0813 0 0,0813 mm mm true 87 0 87 % % true 1017.36 0 1017,36 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:11:34 2019-02-26T06:57:55 2019-02-26T11:00:00 2019-02-26T13:00:00 120 1551186000 true 8.5 0 8,5 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0.0584 0 0,0584 mm mm true 87 0 87 % % true 1017.12 0 1017,12 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:11:34 2019-02-26T06:57:55 2019-02-26T12:00:00 2019-02-26T14:00:00 120 1551189600 true 8.52 0 8,52 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0.0406 0 0,0406 mm mm true 87 0 87 % % true 1016.91 0 1016,91 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-26T18:11:34 2019-02-26T06:57:55 2019-02-26T13:00:00 2019-02-26T15:00:00 120 1551193200 true 8.58 0 8,58 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0.0254 0 0,0254 mm mm true 86 0 86 % % true 1016.74 0 1016,74 mb mb true 0.89 0 0,89 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-26T18:11:34 2019-02-26T06:57:55 2019-02-26T14:00:00 2019-02-26T16:00:00 120 1551196800 true 8.64 0 8,64 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0.0178 0 0,0178 mm mm true 84 0 84 % % true 1016.57 0 1016,57 mb mb true 0.73 0 0,73 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-26T18:11:34 2019-02-26T06:57:55 2019-02-26T15:00:00 2019-02-26T17:00:00 120 1551200400 true 8.62 0 8,62 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0.0127 0 0,0127 mm mm true 83 0 83 % % true 1016.53 0 1016,53 mb mb true 0.6 0 0,6 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:11:34 2019-02-26T06:57:55 2019-02-26T16:00:00 2019-02-26T18:00:00 120 1551204000 true 8.58 0 8,58 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0.0102 0 0,0102 mm mm true 83 0 83 % % true 1016.73 0 1016,73 mb mb true 0.5 0 0,5 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:11:34 2019-02-26T06:57:55 2019-02-26T17:00:00 2019-02-26T19:00:00 120 1551207600 true 8.63 0 8,63 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 83 0 83 % % true 1017.04 0 1017,04 mb mb true 0.42 0 0,42 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:11:34 2019-02-26T06:57:55 2019-02-26T18:00:00 2019-02-26T20:00:00 120 1551211200 true 8.74 0 8,74 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 82 0 82 % % true 1017.26 0 1017,26 mb mb true 0.35 0 0,35 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:11:34 2019-02-26T06:57:55 2019-02-26T19:00:00 2019-02-26T21:00:00 120 1551214800 true 8.84 0 8,84 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1017.34 0 1017,34 mb mb true 0.27 0 0,27 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:11:34 2019-02-26T06:57:55 2019-02-26T20:00:00 2019-02-26T22:00:00 120 1551218400 true 8.91 0 8,91 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1017.35 0 1017,35 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:11:34 2019-02-26T06:57:55 2019-02-26T21:00:00 2019-02-26T23:00:00 120 1551222000 true 8.94 0 8,94 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1017.18 0 1017,18 mb mb true 0.13 0 0,13 % % 2019-02-25T22:00:00 2019-02-26T00:00:00 120 1551139200 Ανεμώδης όλη την ημέρα και νεφώσεις κατά περιόδους μέχρι το βραδυ. Windy throughout the day and mostly cloudy until evening. 2019-02-26T04:57:55 2019-02-26T06:57:55 120 1551164275 2019-02-26T16:11:34 2019-02-26T18:11:34 120 1551204694 true 0.2896 0 0,2896 mm mm true 0.79 0 0,79 % % 4 Τετάρτη false 50 false 2019-02-27T18:12:35 2019-02-27T06:56:33 true 9.25 0 9,25 °C °C true 7.89 0 7,89 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF Βορειοανατολικός ισχυρός - 6 BF NNE false false false 0 0 NE30.png Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:12:35 2019-02-27T06:56:33 2019-02-26T22:00:00 2019-02-27T00:00:00 120 1551225600 true 8.93 0 8,93 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1016.84 0 1016,84 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:12:35 2019-02-27T06:56:33 2019-02-26T23:00:00 2019-02-27T01:00:00 120 1551229200 true 8.93 0 8,93 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1016.38 0 1016,38 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:12:35 2019-02-27T06:56:33 2019-02-27T00:00:00 2019-02-27T02:00:00 120 1551232800 true 8.96 0 8,96 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-27T18:12:35 2019-02-27T06:56:33 2019-02-27T01:00:00 2019-02-27T03:00:00 120 1551236400 true 9 0 9 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1015.38 0 1015,38 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-27T18:12:35 2019-02-27T06:56:33 2019-02-27T02:00:00 2019-02-27T04:00:00 120 1551240000 true 9.06 0 9,06 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1014.88 0 1014,88 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-27T18:12:35 2019-02-27T06:56:33 2019-02-27T03:00:00 2019-02-27T05:00:00 120 1551243600 true 9.12 0 9,12 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 77 0 77 % % true 1014.49 0 1014,49 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-27T18:12:35 2019-02-27T06:56:33 2019-02-27T04:00:00 2019-02-27T06:00:00 120 1551247200 true 9.17 0 9,17 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1014.29 0 1014,29 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-27T18:12:35 2019-02-27T06:56:33 2019-02-27T05:00:00 2019-02-27T07:00:00 120 1551250800 true 9.21 0 9,21 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1014.23 0 1014,23 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-27T18:12:35 2019-02-27T06:56:33 2019-02-27T06:00:00 2019-02-27T08:00:00 120 1551254400 true 9.24 0 9,24 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1014.28 0 1014,28 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:12:35 2019-02-27T06:56:33 2019-02-27T07:00:00 2019-02-27T09:00:00 120 1551258000 true 9.25 0 9,25 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1014.52 0 1014,52 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:12:35 2019-02-27T06:56:33 2019-02-27T08:00:00 2019-02-27T10:00:00 120 1551261600 true 9.23 0 9,23 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 76 0 76 % % true 1014.91 0 1014,91 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:12:35 2019-02-27T06:56:33 2019-02-27T09:00:00 2019-02-27T11:00:00 120 1551265200 true 9.14 0 9,14 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0152 0 0,0152 mm mm true 76 0 76 % % true 1015.17 0 1015,17 mb mb true 0.26 0 0,26 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:12:35 2019-02-27T06:56:33 2019-02-27T10:00:00 2019-02-27T12:00:00 120 1551268800 true 8.96 0 8,96 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0229 0 0,0229 mm mm true 75 0 75 % % true 1015.16 0 1015,16 mb mb true 0.33 0 0,33 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:12:35 2019-02-27T06:56:33 2019-02-27T11:00:00 2019-02-27T13:00:00 120 1551272400 true 8.69 0 8,69 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0356 0 0,0356 mm mm true 74 0 74 % % true 1015.05 0 1015,05 mb mb true 0.39 0 0,39 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:12:35 2019-02-27T06:56:33 2019-02-27T12:00:00 2019-02-27T14:00:00 120 1551276000 true 8.46 0 8,46 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0381 0 0,0381 mm mm true 73 0 73 % % true 1014.97 0 1014,97 mb mb true 0.46 0 0,46 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:12:35 2019-02-27T06:56:33 2019-02-27T13:00:00 2019-02-27T15:00:00 120 1551279600 true 8.3 0 8,3 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0229 0 0,0229 mm mm true 73 0 73 % % true 1015.04 0 1015,04 mb mb true 0.53 0 0,53 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-27T18:12:35 2019-02-27T06:56:33 2019-02-27T14:00:00 2019-02-27T16:00:00 120 1551283200 true 8.18 0 8,18 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.0102 0 0,0102 mm mm true 72 0 72 % % true 1015.16 0 1015,16 mb mb true 0.61 0 0,61 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-27T18:12:35 2019-02-27T06:56:33 2019-02-27T15:00:00 2019-02-27T17:00:00 120 1551286800 true 8.11 0 8,11 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1015.38 0 1015,38 mb mb true 0.65 0 0,65 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-27T18:12:35 2019-02-27T06:56:33 2019-02-27T16:00:00 2019-02-27T18:00:00 120 1551290400 true 8.06 0 8,06 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1015.77 0 1015,77 mb mb true 0.67 0 0,67 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-27T18:12:35 2019-02-27T06:56:33 2019-02-27T17:00:00 2019-02-27T19:00:00 120 1551294000 true 8.06 0 8,06 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1016.26 0 1016,26 mb mb true 0.66 0 0,66 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-27T18:12:35 2019-02-27T06:56:33 2019-02-27T18:00:00 2019-02-27T20:00:00 120 1551297600 true 8.04 0 8,04 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1016.66 0 1016,66 mb mb true 0.63 0 0,63 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:12:35 2019-02-27T06:56:33 2019-02-27T19:00:00 2019-02-27T21:00:00 120 1551301200 true 8.01 0 8,01 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1016.91 0 1016,91 mb mb true 0.58 0 0,58 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:12:35 2019-02-27T06:56:33 2019-02-27T20:00:00 2019-02-27T22:00:00 120 1551304800 true 7.96 0 7,96 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1017.08 0 1017,08 mb mb true 0.51 0 0,51 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:12:35 2019-02-27T06:56:33 2019-02-27T21:00:00 2019-02-27T23:00:00 120 1551308400 true 7.89 0 7,89 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1017.16 0 1017,16 mb mb true 0.45 0 0,45 % % 2019-02-26T22:00:00 2019-02-27T00:00:00 120 1551225600 Ανεμώδης και αραιή συννεφιά όλη την ημέρα. Windy and partly cloudy throughout the day. 2019-02-27T04:56:33 2019-02-27T06:56:33 120 1551250593 2019-02-27T16:12:35 2019-02-27T18:12:35 120 1551291155 true 0.0381 0 0,0381 mm mm true 0.31 0 0,31 % % 5 Πέμπτη false 50 false 2019-02-28T18:13:36 2019-02-28T06:55:10 true 10.57 0 10,57 °C °C true 7.44 0 7,44 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βόρειος μέτριος - 5 BF N false false false 0 0 N25.png Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-28T18:13:36 2019-02-28T06:55:10 2019-02-27T22:00:00 2019-02-28T00:00:00 120 1551312000 true 7.78 0 7,78 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1017.17 0 1017,17 mb mb true 0.41 0 0,41 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-28T18:13:36 2019-02-28T06:55:10 2019-02-27T23:00:00 2019-02-28T01:00:00 120 1551315600 true 7.66 0 7,66 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1017.1 0 1017,1 mb mb true 0.37 0 0,37 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-28T18:13:36 2019-02-28T06:55:10 2019-02-28T00:00:00 2019-02-28T02:00:00 120 1551319200 true 7.53 0 7,53 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1017.03 0 1017,03 mb mb true 0.32 0 0,32 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:13:36 2019-02-28T06:55:10 2019-02-28T01:00:00 2019-02-28T03:00:00 120 1551322800 true 7.46 0 7,46 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 0.21 0 0,21 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:13:36 2019-02-28T06:55:10 2019-02-28T02:00:00 2019-02-28T04:00:00 120 1551326400 true 7.44 0 7,44 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1016.77 0 1016,77 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:13:36 2019-02-28T06:55:10 2019-02-28T03:00:00 2019-02-28T05:00:00 120 1551330000 true 7.51 0 7,51 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1016.74 0 1016,74 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:13:36 2019-02-28T06:55:10 2019-02-28T04:00:00 2019-02-28T06:00:00 120 1551333600 true 7.63 0 7,63 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1016.89 0 1016,89 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:13:36 2019-02-28T06:55:10 2019-02-28T05:00:00 2019-02-28T07:00:00 120 1551337200 true 7.81 0 7,81 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 73 0 73 % % true 1017.15 0 1017,15 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:13:36 2019-02-28T06:55:10 2019-02-28T06:00:00 2019-02-28T08:00:00 120 1551340800 true 7.98 0 7,98 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0152 0 0,0152 mm mm true 73 0 73 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0.24 0 0,24 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-28T18:13:36 2019-02-28T06:55:10 2019-02-28T07:00:00 2019-02-28T09:00:00 120 1551344400 true 8.16 0 8,16 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0203 0 0,0203 mm mm true 74 0 74 % % true 1017.71 0 1017,71 mb mb true 0.33 0 0,33 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-02-28T18:13:36 2019-02-28T06:55:10 2019-02-28T08:00:00 2019-02-28T10:00:00 120 1551348000 true 8.34 0 8,34 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0229 0 0,0229 mm mm true 74 0 74 % % true 1018 0 1018 mb mb true 0.42 0 0,42 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-02-28T18:13:36 2019-02-28T06:55:10 2019-02-28T09:00:00 2019-02-28T11:00:00 120 1551351600 true 8.56 0 8,56 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0254 0 0,0254 mm mm true 74 0 74 % % true 1018.14 0 1018,14 mb mb true 0.5 0 0,5 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-02-28T18:13:36 2019-02-28T06:55:10 2019-02-28T10:00:00 2019-02-28T12:00:00 120 1551355200 true 8.81 0 8,81 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0152 0 0,0152 mm mm true 73 0 73 % % true 1018 0 1018 mb mb true 0.57 0 0,57 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-02-28T18:13:36 2019-02-28T06:55:10 2019-02-28T11:00:00 2019-02-28T13:00:00 120 1551358800 true 9.07 0 9,07 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 71 0 71 % % true 1017.69 0 1017,69 mb mb true 0.63 0 0,63 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-02-28T18:13:36 2019-02-28T06:55:10 2019-02-28T12:00:00 2019-02-28T14:00:00 120 1551362400 true 9.32 0 9,32 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1017.39 0 1017,39 mb mb true 0.6 0 0,6 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-02-28T18:13:36 2019-02-28T06:55:10 2019-02-28T13:00:00 2019-02-28T15:00:00 120 1551366000 true 9.62 0 9,62 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1017.11 0 1017,11 mb mb true 0.44 0 0,44 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:13:36 2019-02-28T06:55:10 2019-02-28T14:00:00 2019-02-28T16:00:00 120 1551369600 true 9.94 0 9,94 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1016.81 0 1016,81 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:13:36 2019-02-28T06:55:10 2019-02-28T15:00:00 2019-02-28T17:00:00 120 1551373200 true 10.24 0 10,24 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1016.64 0 1016,64 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:13:36 2019-02-28T06:55:10 2019-02-28T16:00:00 2019-02-28T18:00:00 120 1551376800 true 10.46 0 10,46 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1016.59 0 1016,59 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:13:36 2019-02-28T06:55:10 2019-02-28T17:00:00 2019-02-28T19:00:00 120 1551380400 true 10.55 0 10,55 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1016.64 0 1016,64 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:13:36 2019-02-28T06:55:10 2019-02-28T18:00:00 2019-02-28T20:00:00 120 1551384000 true 10.57 0 10,57 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1016.64 0 1016,64 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:13:36 2019-02-28T06:55:10 2019-02-28T19:00:00 2019-02-28T21:00:00 120 1551387600 true 10.57 0 10,57 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:13:36 2019-02-28T06:55:10 2019-02-28T20:00:00 2019-02-28T22:00:00 120 1551391200 true 10.53 0 10,53 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:13:36 2019-02-28T06:55:10 2019-02-28T21:00:00 2019-02-28T23:00:00 120 1551394800 true 10.53 0 10,53 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1016.37 0 1016,37 mb mb true 0 0 0 % % 2019-02-27T22:00:00 2019-02-28T00:00:00 120 1551312000 Ανεμώδης το πρωί και αραιή συννεφιά μέχρι το απόγευμα. Windy in the morning and partly cloudy until afternoon. 2019-02-28T04:55:10 2019-02-28T06:55:10 120 1551336910 2019-02-28T16:13:36 2019-02-28T18:13:36 120 1551377616 true 0.0254 0 0,0254 mm mm true 0.23 0 0,23 % % 6 Παρασκευή false 1 false 2019-03-01T18:14:37 2019-03-01T06:53:47 true 14.71 0 14,71 °C °C true 10.62 0 10,62 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF WSW false false false 0 0 SW15.png Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:14:37 2019-03-01T06:53:47 2019-02-28T22:00:00 2019-03-01T00:00:00 120 1551398400 true 10.62 0 10,62 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1016.16 0 1016,16 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:14:37 2019-03-01T06:53:47 2019-02-28T23:00:00 2019-03-01T01:00:00 120 1551402000 true 10.72 0 10,72 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1015.88 0 1015,88 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:14:37 2019-03-01T06:53:47 2019-03-01T00:00:00 2019-03-01T02:00:00 120 1551405600 true 10.92 0 10,92 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1015.58 0 1015,58 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:14:37 2019-03-01T06:53:47 2019-03-01T01:00:00 2019-03-01T03:00:00 120 1551409200 true 11.14 0 11,14 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1015.16 0 1015,16 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:14:37 2019-03-01T06:53:47 2019-03-01T02:00:00 2019-03-01T04:00:00 120 1551412800 true 11.43 0 11,43 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1014.69 0 1014,69 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:14:37 2019-03-01T06:53:47 2019-03-01T03:00:00 2019-03-01T05:00:00 120 1551416400 true 11.75 0 11,75 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1014.39 0 1014,39 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:14:37 2019-03-01T06:53:47 2019-03-01T04:00:00 2019-03-01T06:00:00 120 1551420000 true 12.01 0 12,01 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1014.38 0 1014,38 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:14:37 2019-03-01T06:53:47 2019-03-01T05:00:00 2019-03-01T07:00:00 120 1551423600 true 12.31 0 12,31 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1014.52 0 1014,52 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:14:37 2019-03-01T06:53:47 2019-03-01T06:00:00 2019-03-01T08:00:00 120 1551427200 true 12.67 0 12,67 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1014.67 0 1014,67 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:14:37 2019-03-01T06:53:47 2019-03-01T07:00:00 2019-03-01T09:00:00 120 1551430800 true 13.06 0 13,06 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1014.86 0 1014,86 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:14:37 2019-03-01T06:53:47 2019-03-01T08:00:00 2019-03-01T10:00:00 120 1551434400 true 13.52 0 13,52 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1015.04 0 1015,04 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:14:37 2019-03-01T06:53:47 2019-03-01T09:00:00 2019-03-01T11:00:00 120 1551438000 true 13.94 0 13,94 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1015.03 0 1015,03 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:14:37 2019-03-01T06:53:47 2019-03-01T10:00:00 2019-03-01T12:00:00 120 1551441600 true 14.18 0 14,18 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1014.66 0 1014,66 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:14:37 2019-03-01T06:53:47 2019-03-01T11:00:00 2019-03-01T13:00:00 120 1551445200 true 14.46 0 14,46 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1014.08 0 1014,08 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:14:37 2019-03-01T06:53:47 2019-03-01T12:00:00 2019-03-01T14:00:00 120 1551448800 true 14.62 0 14,62 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1013.53 0 1013,53 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:14:37 2019-03-01T06:53:47 2019-03-01T13:00:00 2019-03-01T15:00:00 120 1551452400 true 14.71 0 14,71 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1013.06 0 1013,06 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:14:37 2019-03-01T06:53:47 2019-03-01T14:00:00 2019-03-01T16:00:00 120 1551456000 true 14.63 0 14,63 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1012.62 0 1012,62 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:14:37 2019-03-01T06:53:47 2019-03-01T15:00:00 2019-03-01T17:00:00 120 1551459600 true 14.44 0 14,44 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1012.28 0 1012,28 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:14:37 2019-03-01T06:53:47 2019-03-01T16:00:00 2019-03-01T18:00:00 120 1551463200 true 14.04 0 14,04 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1012.12 0 1012,12 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:14:37 2019-03-01T06:53:47 2019-03-01T17:00:00 2019-03-01T19:00:00 120 1551466800 true 13.63 0 13,63 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1012.05 0 1012,05 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:14:37 2019-03-01T06:53:47 2019-03-01T18:00:00 2019-03-01T20:00:00 120 1551470400 true 13.27 0 13,27 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.98 0 1011,98 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:14:37 2019-03-01T06:53:47 2019-03-01T19:00:00 2019-03-01T21:00:00 120 1551474000 true 13.03 0 13,03 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1011.88 0 1011,88 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:14:37 2019-03-01T06:53:47 2019-03-01T20:00:00 2019-03-01T22:00:00 120 1551477600 true 12.85 0 12,85 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1011.75 0 1011,75 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:14:37 2019-03-01T06:53:47 2019-03-01T21:00:00 2019-03-01T23:00:00 120 1551481200 true 12.81 0 12,81 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0 0 0 % % 2019-02-28T22:00:00 2019-03-01T00:00:00 120 1551398400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-03-01T04:53:47 2019-03-01T06:53:47 120 1551423227 2019-03-01T16:14:37 2019-03-01T18:14:37 120 1551464077 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0 0 0 % %
sunny

Σήμερα

Ασθενής βροχή μέχρι το απόγευμα, ξαναρχίζει το βραδυ, και ανεμώδης κατα τη διάρκεια της νύχτας.

10°c

windy

BF 3

deltiokairou

Το βορειότερο νησί των Κυκλάδων, με μεγάλη ναυτική παράδοση, διαφέρει από την τυπική εικόνα που έχουμε για τα κυκλαδονήσια: πέρα από τις παραλίες, οι οροσειρές εναλλάσσονται με εύφορες πεδινές εκτάσεις, ενώ εντυπωσιάζει η πλούσια βλάστηση και τα άφθονα νερά.
Η Χώρα, πρωτεύουσα του νησιού και πατρίδα φημισμένων καπετάνιων και εφοπλιστών, συνδυάζει την κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική παράδοση με νεοκλασικές επιρροές τα μεσαιωνικά, νεοκλασικά και νησιώτικα σπίτια της, τα απλωτά σκαλιά, η ευρύχωρη πλατεία με τα δέντρα, οι επιβλητικές εκκλησίες και τα μουσεία συνθέτουν ένα συναρπαστικό σύνολο. Τη μαγευτική εικόνα συμπληρώνει το μικρό νησάκι με το φράγκικο (Μέσα ή Κάτω) κάστρο που συνδέεται με τη στεριά με μια μονότοξη πέτρινη γέφυρα του 13ου αι.
Η περιήγηση στην ενδοχώρα είναι πραγματική αποκάλυψη. Μην παραλείψετε να επισκεφτείτε τους καλά κρυμμένους θησαυρούς: τη Μεσαριά, πανέμορφο μεσόγειο χωριό και κέντρο του νησιού κατά τη βυζαντινή εποχή, το Κάστρο της Φανερωμένης, την επιβλητική καστροπολιτεία του 11ου αι. κτισμένη σε υψόμετρο 600 μ., και τα ιστορικά μοναστήρια της Ζωοδόχου Πηγής (στο Μπατσί) και της Παναγίας Τρομαρχιανής (στο Κόρθι) με την εξαιρετική θέα και τις σημαντικές συλλογές κειμηλίων και χειρογράφων.
Η Άνδρος θα μπορούσε ν’ αποτελέσει προορισμό πολιτιστικού τουρισμού απλά και μόνο για τα μουσεία της. Το διεθνούς φήμης Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή στη Χώρα, φιλοξενεί κάθε χρόνο μοναδικές εκθέσεις ζωγραφικής και γλυπτικής, Τα Αρχαιολογικά Μουσεία στη Χώρα και την Παλαιόπολη αποτυπώνουν με επάρκεια την πολυκύμαντη ιστορία του νησιού κατά τους αρχαίους χρόνους.

Πηγή: Visit Greece - The official website of the Greek Tourism Organisation