ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΑΝΔΡΟΣ

Η Άνδρος είναι το βορειότερο νησί των Κυκλάδων, με τη μεγάλη ναυτική παράδοση, διαφέρει από την τυπική εικόνα που έχουμε για τα Κυκλαδονήσια: πέρα από τις αμμουδερές παραλίες, οροσειρές εναλλάσσονται με εύφορες πεδινές εκτάσεις, ενώ εντυπωσιάζει η πλούσια βλάστηση και τα άφθονα νερά.

ΑΝΔΡΟΣ

0 2148 false 1 false 2020-01-24T17:35:00 2020-01-24T07:32:00 0.0 true 9 0 9 °C °C true 1031 0 1031 mb mb true 59 0 59 % % 2020-01-24T14:00:00 2020-01-24T16:00:00 120 1579881600 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοανατολικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NNE false false false 0 0 NE20.png Αίθριος Clear 0 Παρασκευή false 1 false 2020-01-24T17:35:00 2020-01-24T07:32:00 true 9.42 0 9,42 °C °C true 6.41 0 6,41 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοανατολικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NNE false false false 0 0 NE20.png Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:35:00 2020-01-24T07:32:00 2020-01-24T10:00:00 2020-01-24T12:00:00 120 1579867200 true 8.15 0 8,15 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1032.5 0 1032,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:35:00 2020-01-24T07:32:00 2020-01-24T11:00:00 2020-01-24T13:00:00 120 1579870800 true 8.59 0 8,59 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1031.9 0 1031,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:35:00 2020-01-24T07:32:00 2020-01-24T12:00:00 2020-01-24T14:00:00 120 1579874400 true 8.86 0 8,86 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1031.7 0 1031,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:35:00 2020-01-24T07:32:00 2020-01-24T13:00:00 2020-01-24T15:00:00 120 1579878000 true 9.08 0 9,08 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1031 0 1031 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:35:00 2020-01-24T07:32:00 2020-01-24T14:00:00 2020-01-24T16:00:00 120 1579881600 true 9.14 0 9,14 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1030.7 0 1030,7 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:35:00 2020-01-24T07:32:00 2020-01-24T15:00:00 2020-01-24T17:00:00 120 1579885200 true 9.05 0 9,05 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1030.4 0 1030,4 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:35:00 2020-01-24T07:32:00 2020-01-24T16:00:00 2020-01-24T18:00:00 120 1579888800 true 8.88 0 8,88 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1030.4 0 1030,4 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:35:00 2020-01-24T07:32:00 2020-01-24T17:00:00 2020-01-24T19:00:00 120 1579892400 true 8.7 0 8,7 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1030.5 0 1030,5 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:35:00 2020-01-24T07:32:00 2020-01-24T18:00:00 2020-01-24T20:00:00 120 1579896000 true 8.49 0 8,49 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1030.4 0 1030,4 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:35:00 2020-01-24T07:32:00 2020-01-24T19:00:00 2020-01-24T21:00:00 120 1579899600 true 8.45 0 8,45 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1030.2 0 1030,2 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:35:00 2020-01-24T07:32:00 2020-01-24T20:00:00 2020-01-24T22:00:00 120 1579903200 true 8.46 0 8,46 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1030 0 1030 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:35:00 2020-01-24T07:32:00 2020-01-24T21:00:00 2020-01-24T23:00:00 120 1579906800 true 8.48 0 8,48 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1029.7 0 1029,7 mb mb true 0.06 0 0,06 % % 2020-01-23T22:00:00 2020-01-24T00:00:00 120 1579824000 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-01-24T05:32:00 2020-01-24T07:32:00 120 1579851120 2020-01-24T15:35:00 2020-01-24T17:35:00 120 1579887300 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0.02 0 0,02 % % 1 Σάββατο false 1 false 2020-01-25T17:36:00 2020-01-25T07:31:00 true 12.26 0 12,26 °C °C true 8.08 0 8,08 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Νοτιοδυτικός ασθενής - 3 BF SSW false false false 0 0 SW15.png Αίθριος false 20 false 2020-01-25T17:36:00 2020-01-25T07:31:00 2020-01-24T22:00:00 2020-01-25T00:00:00 120 1579910400 true 8.5 0 8,5 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1029.2 0 1029,2 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-25T17:36:00 2020-01-25T07:31:00 2020-01-24T23:00:00 2020-01-25T01:00:00 120 1579914000 true 8.52 0 8,52 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1029 0 1029 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-25T17:36:00 2020-01-25T07:31:00 2020-01-25T00:00:00 2020-01-25T02:00:00 120 1579917600 true 8.54 0 8,54 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1028.7 0 1028,7 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-25T17:36:00 2020-01-25T07:31:00 2020-01-25T01:00:00 2020-01-25T03:00:00 120 1579921200 true 8.41 0 8,41 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1028.3 0 1028,3 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-25T17:36:00 2020-01-25T07:31:00 2020-01-25T02:00:00 2020-01-25T04:00:00 120 1579924800 true 8.36 0 8,36 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1027.5 0 1027,5 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-25T17:36:00 2020-01-25T07:31:00 2020-01-25T03:00:00 2020-01-25T05:00:00 120 1579928400 true 8.36 0 8,36 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1027.3 0 1027,3 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-25T17:36:00 2020-01-25T07:31:00 2020-01-25T04:00:00 2020-01-25T06:00:00 120 1579932000 true 8.47 0 8,47 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1027.4 0 1027,4 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-25T17:36:00 2020-01-25T07:31:00 2020-01-25T05:00:00 2020-01-25T07:00:00 120 1579935600 true 8.66 0 8,66 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1027.6 0 1027,6 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-25T17:36:00 2020-01-25T07:31:00 2020-01-25T06:00:00 2020-01-25T08:00:00 120 1579939200 true 8.99 0 8,99 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1027.8 0 1027,8 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-25T17:36:00 2020-01-25T07:31:00 2020-01-25T07:00:00 2020-01-25T09:00:00 120 1579942800 true 9.55 0 9,55 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1028.1 0 1028,1 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-25T17:36:00 2020-01-25T07:31:00 2020-01-25T08:00:00 2020-01-25T10:00:00 120 1579946400 true 10.22 0 10,22 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1028.7 0 1028,7 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-25T17:36:00 2020-01-25T07:31:00 2020-01-25T09:00:00 2020-01-25T11:00:00 120 1579950000 true 10.74 0 10,74 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1028.8 0 1028,8 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-25T17:36:00 2020-01-25T07:31:00 2020-01-25T10:00:00 2020-01-25T12:00:00 120 1579953600 true 11.13 0 11,13 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1028.6 0 1028,6 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-25T17:36:00 2020-01-25T07:31:00 2020-01-25T11:00:00 2020-01-25T13:00:00 120 1579957200 true 11.41 0 11,41 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1027.8 0 1027,8 mb mb true 0.22 0 0,22 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-25T17:36:00 2020-01-25T07:31:00 2020-01-25T12:00:00 2020-01-25T14:00:00 120 1579960800 true 11.63 0 11,63 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1027.2 0 1027,2 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-25T17:36:00 2020-01-25T07:31:00 2020-01-25T13:00:00 2020-01-25T15:00:00 120 1579964400 true 11.94 0 11,94 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1026.3 0 1026,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-25T17:36:00 2020-01-25T07:31:00 2020-01-25T14:00:00 2020-01-25T16:00:00 120 1579968000 true 11.96 0 11,96 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1026 0 1026 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-25T17:36:00 2020-01-25T07:31:00 2020-01-25T15:00:00 2020-01-25T17:00:00 120 1579971600 true 11.97 0 11,97 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1025.8 0 1025,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-25T17:36:00 2020-01-25T07:31:00 2020-01-25T16:00:00 2020-01-25T18:00:00 120 1579975200 true 11.94 0 11,94 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1025.5 0 1025,5 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-25T17:36:00 2020-01-25T07:31:00 2020-01-25T17:00:00 2020-01-25T19:00:00 120 1579978800 true 11.84 0 11,84 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1025.3 0 1025,3 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-25T17:36:00 2020-01-25T07:31:00 2020-01-25T18:00:00 2020-01-25T20:00:00 120 1579982400 true 11.7 0 11,7 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1025.3 0 1025,3 mb mb true 0.28 0 0,28 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-25T17:36:00 2020-01-25T07:31:00 2020-01-25T19:00:00 2020-01-25T21:00:00 120 1579986000 true 11.65 0 11,65 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1025.6 0 1025,6 mb mb true 0.3 0 0,3 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-25T17:36:00 2020-01-25T07:31:00 2020-01-25T20:00:00 2020-01-25T22:00:00 120 1579989600 true 11.69 0 11,69 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 92 0 92 % % true 1025.7 0 1025,7 mb mb true 0.3 0 0,3 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-25T17:36:00 2020-01-25T07:31:00 2020-01-25T21:00:00 2020-01-25T23:00:00 120 1579993200 true 11.81 0 11,81 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 92 0 92 % % true 1025.5 0 1025,5 mb mb true 0.32 0 0,32 % % 2020-01-24T22:00:00 2020-01-25T00:00:00 120 1579910400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-01-25T05:31:00 2020-01-25T07:31:00 120 1579937460 2020-01-25T15:36:00 2020-01-25T17:36:00 120 1579973760 true 0.0105 0 0,0105 mm mm true 0.12 0 0,12 % % 2 Κυριακή false 2 false 2020-01-26T17:37:00 2020-01-26T07:31:00 true 13.64 0 13,64 °C °C true 11.71 0 11,71 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Νοτιοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF SSW false false false 0 0 SW20.png Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-26T17:37:00 2020-01-26T07:31:00 2020-01-25T22:00:00 2020-01-26T00:00:00 120 1579996800 true 11.98 0 11,98 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.0105 0 0,0105 mm mm true 92 0 92 % % true 1025.3 0 1025,3 mb mb true 0.41 0 0,41 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-26T17:37:00 2020-01-26T07:31:00 2020-01-25T23:00:00 2020-01-26T01:00:00 120 1580000400 true 12.16 0 12,16 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.0105 0 0,0105 mm mm true 91 0 91 % % true 1025.1 0 1025,1 mb mb true 0.54 0 0,54 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-26T17:37:00 2020-01-26T07:31:00 2020-01-26T00:00:00 2020-01-26T02:00:00 120 1580004000 true 12.27 0 12,27 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 91 0 91 % % true 1024.8 0 1024,8 mb mb true 0.66 0 0,66 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-26T17:37:00 2020-01-26T07:31:00 2020-01-26T01:00:00 2020-01-26T03:00:00 120 1580007600 true 12.33 0 12,33 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1024.6 0 1024,6 mb mb true 0.77 0 0,77 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-26T17:37:00 2020-01-26T07:31:00 2020-01-26T02:00:00 2020-01-26T04:00:00 120 1580011200 true 12.34 0 12,34 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1024.1 0 1024,1 mb mb true 0.86 0 0,86 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:37:00 2020-01-26T07:31:00 2020-01-26T03:00:00 2020-01-26T05:00:00 120 1580014800 true 12.37 0 12,37 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 91 0 91 % % true 1023.5 0 1023,5 mb mb true 0.91 0 0,91 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-26T17:37:00 2020-01-26T07:31:00 2020-01-26T04:00:00 2020-01-26T06:00:00 120 1580018400 true 12.39 0 12,39 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 91 0 91 % % true 1023.6 0 1023,6 mb mb true 0.86 0 0,86 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-26T17:37:00 2020-01-26T07:31:00 2020-01-26T05:00:00 2020-01-26T07:00:00 120 1580022000 true 12.4 0 12,4 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 92 0 92 % % true 1023.9 0 1023,9 mb mb true 0.77 0 0,77 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-26T17:37:00 2020-01-26T07:31:00 2020-01-26T06:00:00 2020-01-26T08:00:00 120 1580025600 true 12.48 0 12,48 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 92 0 92 % % true 1024.2 0 1024,2 mb mb true 0.7 0 0,7 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-26T17:37:00 2020-01-26T07:31:00 2020-01-26T07:00:00 2020-01-26T09:00:00 120 1580029200 true 12.71 0 12,71 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 92 0 92 % % true 1024.5 0 1024,5 mb mb true 0.68 0 0,68 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-26T17:37:00 2020-01-26T07:31:00 2020-01-26T08:00:00 2020-01-26T10:00:00 120 1580032800 true 12.96 0 12,96 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 92 0 92 % % true 1024.7 0 1024,7 mb mb true 0.69 0 0,69 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-26T17:37:00 2020-01-26T07:31:00 2020-01-26T09:00:00 2020-01-26T11:00:00 120 1580036400 true 13.12 0 13,12 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 92 0 92 % % true 1024.7 0 1024,7 mb mb true 0.71 0 0,71 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-26T17:37:00 2020-01-26T07:31:00 2020-01-26T10:00:00 2020-01-26T12:00:00 120 1580040000 true 13.19 0 13,19 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 93 0 93 % % true 1024.5 0 1024,5 mb mb true 0.74 0 0,74 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-26T17:37:00 2020-01-26T07:31:00 2020-01-26T11:00:00 2020-01-26T13:00:00 120 1580043600 true 13.23 0 13,23 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 95 0 95 % % true 1024.1 0 1024,1 mb mb true 0.78 0 0,78 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-26T17:37:00 2020-01-26T07:31:00 2020-01-26T12:00:00 2020-01-26T14:00:00 120 1580047200 true 13.27 0 13,27 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 96 0 96 % % true 1023.5 0 1023,5 mb mb true 0.83 0 0,83 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:37:00 2020-01-26T07:31:00 2020-01-26T13:00:00 2020-01-26T15:00:00 120 1580050800 true 13.31 0 13,31 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.0058 0 0,0058 mm mm true 95 0 95 % % true 1023.2 0 1023,2 mb mb true 0.89 0 0,89 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:37:00 2020-01-26T07:31:00 2020-01-26T14:00:00 2020-01-26T16:00:00 120 1580054400 true 13.36 0 13,36 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.0106 0 0,0106 mm mm true 95 0 95 % % true 1023.2 0 1023,2 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:37:00 2020-01-26T07:31:00 2020-01-26T15:00:00 2020-01-26T17:00:00 120 1580058000 true 13.35 0 13,35 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0.0171 0 0,0171 mm mm true 94 0 94 % % true 1023.2 0 1023,2 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:37:00 2020-01-26T07:31:00 2020-01-26T16:00:00 2020-01-26T18:00:00 120 1580061600 true 13.24 0 13,24 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0.0186 0 0,0186 mm mm true 94 0 94 % % true 1023.1 0 1023,1 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:37:00 2020-01-26T07:31:00 2020-01-26T17:00:00 2020-01-26T19:00:00 120 1580065200 true 13.01 0 13,01 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.0171 0 0,0171 mm mm true 95 0 95 % % true 1023.2 0 1023,2 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:37:00 2020-01-26T07:31:00 2020-01-26T18:00:00 2020-01-26T20:00:00 120 1580068800 true 12.92 0 12,92 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.0148 0 0,0148 mm mm true 95 0 95 % % true 1023 0 1023 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:37:00 2020-01-26T07:31:00 2020-01-26T19:00:00 2020-01-26T21:00:00 120 1580072400 true 12.92 0 12,92 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.0135 0 0,0135 mm mm true 95 0 95 % % true 1022.7 0 1022,7 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:37:00 2020-01-26T07:31:00 2020-01-26T20:00:00 2020-01-26T22:00:00 120 1580076000 true 12.94 0 12,94 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.0129 0 0,0129 mm mm true 94 0 94 % % true 1022.2 0 1022,2 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:37:00 2020-01-26T07:31:00 2020-01-26T21:00:00 2020-01-26T23:00:00 120 1580079600 true 12.94 0 12,94 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.0114 0 0,0114 mm mm true 93 0 93 % % true 1021.7 0 1021,7 mb mb true 0.99 0 0,99 % % 2020-01-25T22:00:00 2020-01-26T00:00:00 120 1579996800 Νεφώσεις κατά περιόδους όλη την ημέρα. Mostly cloudy throughout the day. 2020-01-26T05:31:00 2020-01-26T07:31:00 120 1580023860 2020-01-26T15:37:00 2020-01-26T17:37:00 120 1580060220 true 0.0186 0 0,0186 mm mm true 0.83 0 0,83 % % 3 Δευτέρα false 9 false 2020-01-27T17:38:00 2020-01-27T07:30:00 true 13.58 0 13,58 °C °C true 11.35 0 11,35 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Νοτιοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF SSW false false false 0 0 SW20.png Συννεφιά false 4 false 2020-01-27T17:38:00 2020-01-27T07:30:00 2020-01-26T22:00:00 2020-01-27T00:00:00 120 1580083200 true 12.93 0 12,93 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.0086 0 0,0086 mm mm true 92 0 92 % % true 1021.4 0 1021,4 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-27T17:38:00 2020-01-27T07:30:00 2020-01-26T23:00:00 2020-01-27T01:00:00 120 1580086800 true 12.92 0 12,92 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.0087 0 0,0087 mm mm true 92 0 92 % % true 1021.1 0 1021,1 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-27T17:38:00 2020-01-27T07:30:00 2020-01-27T00:00:00 2020-01-27T02:00:00 120 1580090400 true 12.88 0 12,88 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.0113 0 0,0113 mm mm true 93 0 93 % % true 1020.8 0 1020,8 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-27T17:38:00 2020-01-27T07:30:00 2020-01-27T01:00:00 2020-01-27T03:00:00 120 1580094000 true 12.84 0 12,84 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.0091 0 0,0091 mm mm true 93 0 93 % % true 1020.3 0 1020,3 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-27T17:38:00 2020-01-27T07:30:00 2020-01-27T02:00:00 2020-01-27T04:00:00 120 1580097600 true 12.78 0 12,78 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.0054 0 0,0054 mm mm true 95 0 95 % % true 1019.8 0 1019,8 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-27T17:38:00 2020-01-27T07:30:00 2020-01-27T03:00:00 2020-01-27T05:00:00 120 1580101200 true 12.72 0 12,72 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0 0 0 mm mm true 96 0 96 % % true 1019.4 0 1019,4 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-27T17:38:00 2020-01-27T07:30:00 2020-01-27T04:00:00 2020-01-27T06:00:00 120 1580104800 true 12.63 0 12,63 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 97 0 97 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-27T17:38:00 2020-01-27T07:30:00 2020-01-27T05:00:00 2020-01-27T07:00:00 120 1580108400 true 12.59 0 12,59 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.0085 0 0,0085 mm mm true 97 0 97 % % true 1019 0 1019 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-27T17:38:00 2020-01-27T07:30:00 2020-01-27T06:00:00 2020-01-27T08:00:00 120 1580112000 true 12.69 0 12,69 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.0115 0 0,0115 mm mm true 98 0 98 % % true 1019 0 1019 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-27T17:38:00 2020-01-27T07:30:00 2020-01-27T07:00:00 2020-01-27T09:00:00 120 1580115600 true 12.89 0 12,89 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.0056 0 0,0056 mm mm true 96 0 96 % % true 1018.8 0 1018,8 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-27T17:38:00 2020-01-27T07:30:00 2020-01-27T08:00:00 2020-01-27T10:00:00 120 1580119200 true 13.16 0 13,16 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 93 0 93 % % true 1018.6 0 1018,6 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-27T17:38:00 2020-01-27T07:30:00 2020-01-27T09:00:00 2020-01-27T11:00:00 120 1580122800 true 13.28 0 13,28 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.006 0 0,006 mm mm true 91 0 91 % % true 1018.4 0 1018,4 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-27T17:38:00 2020-01-27T07:30:00 2020-01-27T10:00:00 2020-01-27T12:00:00 120 1580126400 true 13.28 0 13,28 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.0743 0 0,0743 mm mm true 92 0 92 % % true 1018.3 0 1018,3 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-01-27T17:38:00 2020-01-27T07:30:00 2020-01-27T11:00:00 2020-01-27T13:00:00 120 1580130000 true 13.13 0 13,13 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.3029 0 0,3029 mm mm true 93 0 93 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-01-27T17:38:00 2020-01-27T07:30:00 2020-01-27T12:00:00 2020-01-27T14:00:00 120 1580133600 true 12.9 0 12,9 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.5055 0 0,5055 mm mm true 95 0 95 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-01-27T17:38:00 2020-01-27T07:30:00 2020-01-27T13:00:00 2020-01-27T15:00:00 120 1580137200 true 12.5 0 12,5 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.45 0 0,45 mm mm true 97 0 97 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-01-27T17:38:00 2020-01-27T07:30:00 2020-01-27T14:00:00 2020-01-27T16:00:00 120 1580140800 true 12.04 0 12,04 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.4353 0 0,4353 mm mm true 98 0 98 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-01-27T17:38:00 2020-01-27T07:30:00 2020-01-27T15:00:00 2020-01-27T17:00:00 120 1580144400 true 11.71 0 11,71 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.4965 0 0,4965 mm mm true 100 0 100 % % true 1016 0 1016 mb mb true 1 0 1 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-01-27T17:38:00 2020-01-27T07:30:00 2020-01-27T16:00:00 2020-01-27T18:00:00 120 1580148000 true 11.62 0 11,62 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.3631 0 0,3631 mm mm true 100 0 100 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 1 0 1 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-01-27T17:38:00 2020-01-27T07:30:00 2020-01-27T17:00:00 2020-01-27T19:00:00 120 1580151600 true 11.67 0 11,67 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.1912 0 0,1912 mm mm true 100 0 100 % % true 1015.8 0 1015,8 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-27T17:38:00 2020-01-27T07:30:00 2020-01-27T18:00:00 2020-01-27T20:00:00 120 1580155200 true 11.81 0 11,81 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.1341 0 0,1341 mm mm true 100 0 100 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-27T17:38:00 2020-01-27T07:30:00 2020-01-27T19:00:00 2020-01-27T21:00:00 120 1580158800 true 12.12 0 12,12 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.1222 0 0,1222 mm mm true 100 0 100 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 0.8 0 0,8 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-01-27T17:38:00 2020-01-27T07:30:00 2020-01-27T20:00:00 2020-01-27T22:00:00 120 1580162400 true 12.34 0 12,34 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.1665 0 0,1665 mm mm true 100 0 100 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 0.63 0 0,63 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-01-27T17:38:00 2020-01-27T07:30:00 2020-01-27T21:00:00 2020-01-27T23:00:00 120 1580166000 true 12.41 0 12,41 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0.2579 0 0,2579 mm mm true 99 0 99 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 0.51 0 0,51 % % 2020-01-26T22:00:00 2020-01-27T00:00:00 120 1580083200 Possible light rain starting in the afternoon. Possible light rain starting in the afternoon. 2020-01-27T05:30:00 2020-01-27T07:30:00 120 1580110200 2020-01-27T15:38:00 2020-01-27T17:38:00 120 1580146680 true 0.5108 0 0,5108 mm mm true 0.93 0 0,93 % % 4 Τρίτη false 9 false 2020-01-28T17:39:00 2020-01-28T07:29:00 true 12.54 0 12,54 °C °C true 10.19 0 10,19 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Bορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NW false false false 0 0 NW15.png Possible Drizzle false 9 false 2020-01-28T17:39:00 2020-01-28T07:29:00 2020-01-27T22:00:00 2020-01-28T00:00:00 120 1580169600 true 12.26 0 12,26 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.3814 0 0,3814 mm mm true 99 0 99 % % true 1015.5 0 1015,5 mb mb true 0.52 0 0,52 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-01-28T17:39:00 2020-01-28T07:29:00 2020-01-27T23:00:00 2020-01-28T01:00:00 120 1580173200 true 11.97 0 11,97 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.5496 0 0,5496 mm mm true 98 0 98 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0.59 0 0,59 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-01-28T17:39:00 2020-01-28T07:29:00 2020-01-28T00:00:00 2020-01-28T02:00:00 120 1580176800 true 11.65 0 11,65 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.6449 0 0,6449 mm mm true 98 0 98 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0.62 0 0,62 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-01-28T17:39:00 2020-01-28T07:29:00 2020-01-28T01:00:00 2020-01-28T03:00:00 120 1580180400 true 11.37 0 11,37 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.5551 0 0,5551 mm mm true 98 0 98 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0.56 0 0,56 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-01-28T17:39:00 2020-01-28T07:29:00 2020-01-28T02:00:00 2020-01-28T04:00:00 120 1580184000 true 11.06 0 11,06 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.398 0 0,398 mm mm true 97 0 97 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0.46 0 0,46 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-28T17:39:00 2020-01-28T07:29:00 2020-01-28T03:00:00 2020-01-28T05:00:00 120 1580187600 true 10.81 0 10,81 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.2629 0 0,2629 mm mm true 97 0 97 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0.38 0 0,38 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-28T17:39:00 2020-01-28T07:29:00 2020-01-28T04:00:00 2020-01-28T06:00:00 120 1580191200 true 10.63 0 10,63 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.1199 0 0,1199 mm mm true 96 0 96 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 0.33 0 0,33 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-28T17:39:00 2020-01-28T07:29:00 2020-01-28T05:00:00 2020-01-28T07:00:00 120 1580194800 true 10.5 0 10,5 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0211 0 0,0211 mm mm true 95 0 95 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0.27 0 0,27 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-28T17:39:00 2020-01-28T07:29:00 2020-01-28T06:00:00 2020-01-28T08:00:00 120 1580198400 true 10.46 0 10,46 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 94 0 94 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 0.22 0 0,22 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-28T17:39:00 2020-01-28T07:29:00 2020-01-28T07:00:00 2020-01-28T09:00:00 120 1580202000 true 10.55 0 10,55 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 92 0 92 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-28T17:39:00 2020-01-28T07:29:00 2020-01-28T08:00:00 2020-01-28T10:00:00 120 1580205600 true 10.77 0 10,77 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1017 0 1017 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-28T17:39:00 2020-01-28T07:29:00 2020-01-28T09:00:00 2020-01-28T11:00:00 120 1580209200 true 11.01 0 11,01 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-28T17:39:00 2020-01-28T07:29:00 2020-01-28T10:00:00 2020-01-28T12:00:00 120 1580212800 true 11.25 0 11,25 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-28T17:39:00 2020-01-28T07:29:00 2020-01-28T11:00:00 2020-01-28T13:00:00 120 1580216400 true 11.46 0 11,46 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 85 0 85 % % true 1017.1 0 1017,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-28T17:39:00 2020-01-28T07:29:00 2020-01-28T12:00:00 2020-01-28T14:00:00 120 1580220000 true 11.63 0 11,63 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 84 0 84 % % true 1017.1 0 1017,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-28T17:39:00 2020-01-28T07:29:00 2020-01-28T13:00:00 2020-01-28T15:00:00 120 1580223600 true 11.66 0 11,66 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 83 0 83 % % true 1017 0 1017 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-28T17:39:00 2020-01-28T07:29:00 2020-01-28T14:00:00 2020-01-28T16:00:00 120 1580227200 true 11.61 0 11,61 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 83 0 83 % % true 1017 0 1017 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-28T17:39:00 2020-01-28T07:29:00 2020-01-28T15:00:00 2020-01-28T17:00:00 120 1580230800 true 11.48 0 11,48 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 84 0 84 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-28T17:39:00 2020-01-28T07:29:00 2020-01-28T16:00:00 2020-01-28T18:00:00 120 1580234400 true 11.34 0 11,34 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 86 0 86 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-28T17:39:00 2020-01-28T07:29:00 2020-01-28T17:00:00 2020-01-28T19:00:00 120 1580238000 true 11.23 0 11,23 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 88 0 88 % % true 1017.9 0 1017,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-28T17:39:00 2020-01-28T07:29:00 2020-01-28T18:00:00 2020-01-28T20:00:00 120 1580241600 true 11.21 0 11,21 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 90 0 90 % % true 1018.2 0 1018,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-28T17:39:00 2020-01-28T07:29:00 2020-01-28T19:00:00 2020-01-28T21:00:00 120 1580245200 true 11.32 0 11,32 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 92 0 92 % % true 1018.3 0 1018,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-28T17:39:00 2020-01-28T07:29:00 2020-01-28T20:00:00 2020-01-28T22:00:00 120 1580248800 true 11.46 0 11,46 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 93 0 93 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-28T17:39:00 2020-01-28T07:29:00 2020-01-28T21:00:00 2020-01-28T23:00:00 120 1580252400 true 11.56 0 11,56 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 94 0 94 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0.03 0 0,03 % % 2020-01-27T22:00:00 2020-01-28T00:00:00 120 1580169600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-01-28T05:29:00 2020-01-28T07:29:00 120 1580196540 2020-01-28T15:39:00 2020-01-28T17:39:00 120 1580233140 true 0.6449 0 0,6449 mm mm true 0.17 0 0,17 % % 5 Τετάρτη false 1 false 2020-01-29T17:41:00 2020-01-29T07:29:00 true 13.72 0 13,72 °C °C true 11.14 0 11,14 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Νοτιοδυτικός ασθενής - 3 BF SW false false false 0 0 SW15.png Αίθριος false 20 false 2020-01-29T17:41:00 2020-01-29T07:29:00 2020-01-28T22:00:00 2020-01-29T00:00:00 120 1580256000 true 11.64 0 11,64 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 94 0 94 % % true 1017.9 0 1017,9 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-29T17:41:00 2020-01-29T07:29:00 2020-01-28T23:00:00 2020-01-29T01:00:00 120 1580259600 true 11.72 0 11,72 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.006 0 0,006 mm mm true 92 0 92 % % true 1018.1 0 1018,1 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-29T17:41:00 2020-01-29T07:29:00 2020-01-29T00:00:00 2020-01-29T02:00:00 120 1580263200 true 11.77 0 11,77 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0102 0 0,0102 mm mm true 91 0 91 % % true 1017.8 0 1017,8 mb mb true 0.24 0 0,24 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-29T17:41:00 2020-01-29T07:29:00 2020-01-29T01:00:00 2020-01-29T03:00:00 120 1580266800 true 11.75 0 11,75 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.006 0 0,006 mm mm true 91 0 91 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 0.29 0 0,29 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-29T17:41:00 2020-01-29T07:29:00 2020-01-29T02:00:00 2020-01-29T04:00:00 120 1580270400 true 11.68 0 11,68 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0.33 0 0,33 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-29T17:41:00 2020-01-29T07:29:00 2020-01-29T03:00:00 2020-01-29T05:00:00 120 1580274000 true 11.61 0 11,61 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0.34 0 0,34 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-29T17:41:00 2020-01-29T07:29:00 2020-01-29T04:00:00 2020-01-29T06:00:00 120 1580277600 true 11.5 0 11,5 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 91 0 91 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0.3 0 0,3 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-29T17:41:00 2020-01-29T07:29:00 2020-01-29T05:00:00 2020-01-29T07:00:00 120 1580281200 true 11.41 0 11,41 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 91 0 91 % % true 1016.8 0 1016,8 mb mb true 0.23 0 0,23 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-29T17:41:00 2020-01-29T07:29:00 2020-01-29T06:00:00 2020-01-29T08:00:00 120 1580284800 true 11.44 0 11,44 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 91 0 91 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-29T17:41:00 2020-01-29T07:29:00 2020-01-29T07:00:00 2020-01-29T09:00:00 120 1580288400 true 11.71 0 11,71 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 89 0 89 % % true 1017.7 0 1017,7 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-29T17:41:00 2020-01-29T07:29:00 2020-01-29T08:00:00 2020-01-29T10:00:00 120 1580292000 true 12.16 0 12,16 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1018.3 0 1018,3 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-29T17:41:00 2020-01-29T07:29:00 2020-01-29T09:00:00 2020-01-29T11:00:00 120 1580295600 true 12.58 0 12,58 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1018.6 0 1018,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-29T17:41:00 2020-01-29T07:29:00 2020-01-29T10:00:00 2020-01-29T12:00:00 120 1580299200 true 12.93 0 12,93 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1018 0 1018 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-29T17:41:00 2020-01-29T07:29:00 2020-01-29T11:00:00 2020-01-29T13:00:00 120 1580302800 true 13.19 0 13,19 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1017 0 1017 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-29T17:41:00 2020-01-29T07:29:00 2020-01-29T12:00:00 2020-01-29T14:00:00 120 1580306400 true 13.38 0 13,38 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-29T17:41:00 2020-01-29T07:29:00 2020-01-29T13:00:00 2020-01-29T15:00:00 120 1580310000 true 13.43 0 13,43 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-29T17:41:00 2020-01-29T07:29:00 2020-01-29T14:00:00 2020-01-29T16:00:00 120 1580313600 true 13.33 0 13,33 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-29T17:41:00 2020-01-29T07:29:00 2020-01-29T15:00:00 2020-01-29T17:00:00 120 1580317200 true 13.1 0 13,1 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-29T17:41:00 2020-01-29T07:29:00 2020-01-29T16:00:00 2020-01-29T18:00:00 120 1580320800 true 12.86 0 12,86 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-29T17:41:00 2020-01-29T07:29:00 2020-01-29T17:00:00 2020-01-29T19:00:00 120 1580324400 true 12.53 0 12,53 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 91 0 91 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-29T17:41:00 2020-01-29T07:29:00 2020-01-29T18:00:00 2020-01-29T20:00:00 120 1580328000 true 12.39 0 12,39 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 93 0 93 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-29T17:41:00 2020-01-29T07:29:00 2020-01-29T19:00:00 2020-01-29T21:00:00 120 1580331600 true 12.43 0 12,43 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 93 0 93 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-29T17:41:00 2020-01-29T07:29:00 2020-01-29T20:00:00 2020-01-29T22:00:00 120 1580335200 true 12.51 0 12,51 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 91 0 91 % % true 1016.8 0 1016,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-29T17:41:00 2020-01-29T07:29:00 2020-01-29T21:00:00 2020-01-29T23:00:00 120 1580338800 true 12.57 0 12,57 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 89 0 89 % % true 1016.7 0 1016,7 mb mb true 0 0 0 % % 2020-01-28T22:00:00 2020-01-29T00:00:00 120 1580256000 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-01-29T05:29:00 2020-01-29T07:29:00 120 1580282940 2020-01-29T15:41:00 2020-01-29T17:41:00 120 1580319660 true 0.0102 0 0,0102 mm mm true 0.09 0 0,09 % % 6 Πέμπτη false 1 false 2020-01-30T17:42:00 2020-01-30T07:28:00 true 14.13 0 14,13 °C °C true 11.93 0 11,93 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Νοτιοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF SW false false false 0 0 SW20.png Αίθριος false 20 false 2020-01-30T17:42:00 2020-01-30T07:28:00 2020-01-29T22:00:00 2020-01-30T00:00:00 120 1580342400 true 12.6 0 12,6 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1016.7 0 1016,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-30T17:42:00 2020-01-30T07:28:00 2020-01-29T23:00:00 2020-01-30T01:00:00 120 1580346000 true 12.62 0 12,62 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-30T17:42:00 2020-01-30T07:28:00 2020-01-30T00:00:00 2020-01-30T02:00:00 120 1580349600 true 12.62 0 12,62 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-30T17:42:00 2020-01-30T07:28:00 2020-01-30T01:00:00 2020-01-30T03:00:00 120 1580353200 true 12.6 0 12,6 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-30T17:42:00 2020-01-30T07:28:00 2020-01-30T02:00:00 2020-01-30T04:00:00 120 1580356800 true 12.59 0 12,59 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-30T17:42:00 2020-01-30T07:28:00 2020-01-30T03:00:00 2020-01-30T05:00:00 120 1580360400 true 12.58 0 12,58 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-30T17:42:00 2020-01-30T07:28:00 2020-01-30T04:00:00 2020-01-30T06:00:00 120 1580364000 true 12.57 0 12,57 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 89 0 89 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-30T17:42:00 2020-01-30T07:28:00 2020-01-30T05:00:00 2020-01-30T07:00:00 120 1580367600 true 12.58 0 12,58 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-30T17:42:00 2020-01-30T07:28:00 2020-01-30T06:00:00 2020-01-30T08:00:00 120 1580371200 true 12.66 0 12,66 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0.23 0 0,23 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-30T17:42:00 2020-01-30T07:28:00 2020-01-30T07:00:00 2020-01-30T09:00:00 120 1580374800 true 12.86 0 12,86 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 91 0 91 % % true 1016.8 0 1016,8 mb mb true 0.21 0 0,21 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-30T17:42:00 2020-01-30T07:28:00 2020-01-30T08:00:00 2020-01-30T10:00:00 120 1580378400 true 13.13 0 13,13 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 91 0 91 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-30T17:42:00 2020-01-30T07:28:00 2020-01-30T09:00:00 2020-01-30T11:00:00 120 1580382000 true 13.48 0 13,48 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 91 0 91 % % true 1016.7 0 1016,7 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-30T17:42:00 2020-01-30T07:28:00 2020-01-30T10:00:00 2020-01-30T12:00:00 120 1580385600 true 13.69 0 13,69 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-30T17:42:00 2020-01-30T07:28:00 2020-01-30T11:00:00 2020-01-30T13:00:00 120 1580389200 true 13.85 0 13,85 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-30T17:42:00 2020-01-30T07:28:00 2020-01-30T12:00:00 2020-01-30T14:00:00 120 1580392800 true 13.82 0 13,82 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 91 0 91 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-30T17:42:00 2020-01-30T07:28:00 2020-01-30T13:00:00 2020-01-30T15:00:00 120 1580396400 true 13.71 0 13,71 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0085 0 0,0085 mm mm true 92 0 92 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-30T17:42:00 2020-01-30T07:28:00 2020-01-30T14:00:00 2020-01-30T16:00:00 120 1580400000 true 13.49 0 13,49 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0098 0 0,0098 mm mm true 94 0 94 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-30T17:42:00 2020-01-30T07:28:00 2020-01-30T15:00:00 2020-01-30T17:00:00 120 1580403600 true 13.26 0 13,26 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0121 0 0,0121 mm mm true 96 0 96 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-30T17:42:00 2020-01-30T07:28:00 2020-01-30T16:00:00 2020-01-30T18:00:00 120 1580407200 true 12.89 0 12,89 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.0106 0 0,0106 mm mm true 98 0 98 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-30T17:42:00 2020-01-30T07:28:00 2020-01-30T17:00:00 2020-01-30T19:00:00 120 1580410800 true 12.52 0 12,52 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0145 0 0,0145 mm mm true 99 0 99 % % true 1015.8 0 1015,8 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-30T17:42:00 2020-01-30T07:28:00 2020-01-30T18:00:00 2020-01-30T20:00:00 120 1580414400 true 12.25 0 12,25 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0183 0 0,0183 mm mm true 100 0 100 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-30T17:42:00 2020-01-30T07:28:00 2020-01-30T19:00:00 2020-01-30T21:00:00 120 1580418000 true 12.2 0 12,2 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.0103 0 0,0103 mm mm true 99 0 99 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0.31 0 0,31 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-30T17:42:00 2020-01-30T07:28:00 2020-01-30T20:00:00 2020-01-30T22:00:00 120 1580421600 true 12.25 0 12,25 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 96 0 96 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0.53 0 0,53 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-30T17:42:00 2020-01-30T07:28:00 2020-01-30T21:00:00 2020-01-30T23:00:00 120 1580425200 true 12.28 0 12,28 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 94 0 94 % % true 1015.5 0 1015,5 mb mb true 0.7 0 0,7 % % 2020-01-29T22:00:00 2020-01-30T00:00:00 120 1580342400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-01-30T05:28:00 2020-01-30T07:28:00 120 1580369280 2020-01-30T15:42:00 2020-01-30T17:42:00 120 1580406120 true 0.0184 0 0,0184 mm mm true 0.14 0 0,14 % %
sunny

Σήμερα

Αίθριος όλη την ημέρα.

9°c

windy

BF 4

deltiokairou

Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια για ΆνδροΔρομολόγια Ραφήνα - Άνδρος

 Εταιρεία
Πλοίο Αναχώρηση Άφιξη
 Fast Ferries Fast Ferries Andros 07:30 09:25
 Golden Star Ferries Superferry  07:55 09:45
 Sea Jet Andros Jet 15:00 16:10
 Fast Ferries Theologos P 17:30 19:30

Το βορειότερο νησί των Κυκλάδων, με μεγάλη ναυτική παράδοση, διαφέρει από την τυπική εικόνα που έχουμε για τα κυκλαδονήσια: πέρα από τις παραλίες, οι οροσειρές εναλλάσσονται με εύφορες πεδινές εκτάσεις, ενώ εντυπωσιάζει η πλούσια βλάστηση και τα άφθονα νερά.
Η Χώρα, πρωτεύουσα του νησιού και πατρίδα φημισμένων καπετάνιων και εφοπλιστών, συνδυάζει την κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική παράδοση με νεοκλασικές επιρροές τα μεσαιωνικά, νεοκλασικά και νησιώτικα σπίτια της, τα απλωτά σκαλιά, η ευρύχωρη πλατεία με τα δέντρα, οι επιβλητικές εκκλησίες και τα μουσεία συνθέτουν ένα συναρπαστικό σύνολο. Τη μαγευτική εικόνα συμπληρώνει το μικρό νησάκι με το φράγκικο (Μέσα ή Κάτω) κάστρο που συνδέεται με τη στεριά με μια μονότοξη πέτρινη γέφυρα του 13ου αι.
Η περιήγηση στην ενδοχώρα είναι πραγματική αποκάλυψη. Μην παραλείψετε να επισκεφτείτε τους καλά κρυμμένους θησαυρούς: τη Μεσαριά, πανέμορφο μεσόγειο χωριό και κέντρο του νησιού κατά τη βυζαντινή εποχή, το Κάστρο της Φανερωμένης, την επιβλητική καστροπολιτεία του 11ου αι. κτισμένη σε υψόμετρο 600 μ., και τα ιστορικά μοναστήρια της Ζωοδόχου Πηγής (στο Μπατσί) και της Παναγίας Τρομαρχιανής (στο Κόρθι) με την εξαιρετική θέα και τις σημαντικές συλλογές κειμηλίων και χειρογράφων.
Η Άνδρος θα μπορούσε ν’ αποτελέσει προορισμό πολιτιστικού τουρισμού απλά και μόνο για τα μουσεία της. Το διεθνούς φήμης Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή στη Χώρα, φιλοξενεί κάθε χρόνο μοναδικές εκθέσεις ζωγραφικής και γλυπτικής, Τα Αρχαιολογικά Μουσεία στη Χώρα και την Παλαιόπολη αποτυπώνουν με επάρκεια την πολυκύμαντη ιστορία του νησιού κατά τους αρχαίους χρόνους.


Πηγή: Visit Greece - The official website of the Greek Tourism Organisation