ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

Το ακριτικό νησί με τις όμορφες ακρογιαλιές, τις θαλάσσιες σπηλιές, τους σπάνιους γεωλογικούς σχηματισμούς και τα μικρά δάση από βελανιδιές είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη σύγχρονη πολιτική ιστορία της χώρας μας, καθώς αποτέλεσε τόπο εξορίας.

ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

0 3208 false 50 false 2020-04-07T19:51:00 2020-04-07T06:55:00 0.0 true 10 0 10 °C °C true 1024 0 1024 mb mb true 72 0 72 % % 2020-04-06T22:00:00 2020-04-07T01:00:00 180 1586221200 0 true 7 0 7 BF BF Bορειοανατολικός σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF NE false false false 0 0 NE35.png Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά Dangerously Windy and Overcast 0 Τρίτη false 9 false 2020-04-07T19:51:00 2020-04-07T06:55:00 true 14.25 0 14,25 °C °C true 9.09 0 9,09 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF Bορειοανατολικός θυελλώδης - 8 BF NE false false false 0 0 NE40.png Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:51:00 2020-04-07T06:55:00 2020-04-06T21:00:00 2020-04-07T00:00:00 180 1586217600 true 10.4 0 10,4 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.0071 0 0,0071 mm mm true 70 0 70 % % true 1023.8 0 1023,8 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:51:00 2020-04-07T06:55:00 2020-04-06T22:00:00 2020-04-07T01:00:00 180 1586221200 true 10.08 0 10,08 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.0067 0 0,0067 mm mm true 72 0 72 % % true 1023.7 0 1023,7 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:51:00 2020-04-07T06:55:00 2020-04-06T23:00:00 2020-04-07T02:00:00 180 1586224800 true 9.7 0 9,7 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.0107 0 0,0107 mm mm true 74 0 74 % % true 1023.5 0 1023,5 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:51:00 2020-04-07T06:55:00 2020-04-07T00:00:00 2020-04-07T03:00:00 180 1586228400 true 9.39 0 9,39 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.1829 0 0,1829 mm mm true 77 0 77 % % true 1023.5 0 1023,5 mb mb true 1 0 1 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:51:00 2020-04-07T06:55:00 2020-04-07T01:00:00 2020-04-07T04:00:00 180 1586232000 true 9.38 0 9,38 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.3257 0 0,3257 mm mm true 77 0 77 % % true 1023.3 0 1023,3 mb mb true 1 0 1 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:51:00 2020-04-07T06:55:00 2020-04-07T02:00:00 2020-04-07T05:00:00 180 1586235600 true 9.43 0 9,43 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 0.4641 0 0,4641 mm mm true 77 0 77 % % true 1023.2 0 1023,2 mb mb true 1 0 1 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:51:00 2020-04-07T06:55:00 2020-04-07T03:00:00 2020-04-07T06:00:00 180 1586239200 true 9.6 0 9,6 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 0.5239 0 0,5239 mm mm true 76 0 76 % % true 1023.2 0 1023,2 mb mb true 1 0 1 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:51:00 2020-04-07T06:55:00 2020-04-07T04:00:00 2020-04-07T07:00:00 180 1586242800 true 9.84 0 9,84 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 0.3642 0 0,3642 mm mm true 75 0 75 % % true 1023.4 0 1023,4 mb mb true 1 0 1 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:51:00 2020-04-07T06:55:00 2020-04-07T05:00:00 2020-04-07T08:00:00 180 1586246400 true 10.19 0 10,19 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 0.2 0 0,2 mm mm true 73 0 73 % % true 1023.8 0 1023,8 mb mb true 1 0 1 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:51:00 2020-04-07T06:55:00 2020-04-07T06:00:00 2020-04-07T09:00:00 180 1586250000 true 10.57 0 10,57 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 0.1217 0 0,1217 mm mm true 71 0 71 % % true 1024 0 1024 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:51:00 2020-04-07T06:55:00 2020-04-07T07:00:00 2020-04-07T10:00:00 180 1586253600 true 11.13 0 11,13 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 0.1638 0 0,1638 mm mm true 68 0 68 % % true 1024.3 0 1024,3 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:51:00 2020-04-07T06:55:00 2020-04-07T08:00:00 2020-04-07T11:00:00 180 1586257200 true 11.82 0 11,82 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 0.0292 0 0,0292 mm mm true 66 0 66 % % true 1024.6 0 1024,6 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:51:00 2020-04-07T06:55:00 2020-04-07T09:00:00 2020-04-07T12:00:00 180 1586260800 true 12.52 0 12,52 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 0.0103 0 0,0103 mm mm true 63 0 63 % % true 1024.7 0 1024,7 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:51:00 2020-04-07T06:55:00 2020-04-07T10:00:00 2020-04-07T13:00:00 180 1586264400 true 13.03 0 13,03 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 0.0078 0 0,0078 mm mm true 62 0 62 % % true 1024.5 0 1024,5 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:51:00 2020-04-07T06:55:00 2020-04-07T11:00:00 2020-04-07T14:00:00 180 1586268000 true 13.52 0 13,52 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1023.8 0 1023,8 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:51:00 2020-04-07T06:55:00 2020-04-07T12:00:00 2020-04-07T15:00:00 180 1586271600 true 13.86 0 13,86 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1023.3 0 1023,3 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:51:00 2020-04-07T06:55:00 2020-04-07T13:00:00 2020-04-07T16:00:00 180 1586275200 true 13.97 0 13,97 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1023.4 0 1023,4 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-04-07T19:51:00 2020-04-07T06:55:00 2020-04-07T14:00:00 2020-04-07T17:00:00 180 1586278800 true 13.86 0 13,86 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1023.2 0 1023,2 mb mb true 0.8 0 0,8 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-04-07T19:51:00 2020-04-07T06:55:00 2020-04-07T15:00:00 2020-04-07T18:00:00 180 1586282400 true 13.7 0 13,7 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1023.3 0 1023,3 mb mb true 0.61 0 0,61 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-04-07T19:51:00 2020-04-07T06:55:00 2020-04-07T16:00:00 2020-04-07T19:00:00 180 1586286000 true 13.34 0 13,34 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1023.3 0 1023,3 mb mb true 0.63 0 0,63 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:51:00 2020-04-07T06:55:00 2020-04-07T17:00:00 2020-04-07T20:00:00 180 1586289600 true 12.87 0 12,87 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1023.8 0 1023,8 mb mb true 0.38 0 0,38 % % Επικίνδυνα ανεμώδης false 50 false 2020-04-07T19:51:00 2020-04-07T06:55:00 2020-04-07T18:00:00 2020-04-07T21:00:00 180 1586293200 true 12.38 0 12,38 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1024.1 0 1024,1 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Επικίνδυνα ανεμώδης false 50 false 2020-04-07T19:51:00 2020-04-07T06:55:00 2020-04-07T19:00:00 2020-04-07T22:00:00 180 1586296800 true 11.92 0 11,92 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1024.4 0 1024,4 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Επικίνδυνα ανεμώδης false 50 false 2020-04-07T19:51:00 2020-04-07T06:55:00 2020-04-07T20:00:00 2020-04-07T23:00:00 180 1586300400 true 11.56 0 11,56 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1024.4 0 1024,4 mb mb true 0.05 0 0,05 % % 2020-04-06T21:00:00 2020-04-07T00:00:00 180 1586217600 Possible light rain in the morning. Possible light rain in the morning. 2020-04-07T03:55:00 2020-04-07T06:55:00 180 1586242500 2020-04-07T16:51:00 2020-04-07T19:51:00 180 1586289060 true 0.5276 0 0,5276 mm mm true 0.79 0 0,79 % % 1 Τετάρτη false 50 false 2020-04-08T19:52:00 2020-04-08T06:54:00 true 15.14 0 15,14 °C °C true 10.84 0 10,84 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF Bορειοανατολικός σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF NE false false false 0 0 NE35.png Επικίνδυνα ανεμώδης false 50 false 2020-04-08T19:52:00 2020-04-08T06:54:00 2020-04-07T21:00:00 2020-04-08T00:00:00 180 1586304000 true 11.35 0 11,35 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1024.4 0 1024,4 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Επικίνδυνα ανεμώδης false 50 false 2020-04-08T19:52:00 2020-04-08T06:54:00 2020-04-07T22:00:00 2020-04-08T01:00:00 180 1586307600 true 11.24 0 11,24 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1024.2 0 1024,2 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Επικίνδυνα ανεμώδης false 50 false 2020-04-08T19:52:00 2020-04-08T06:54:00 2020-04-07T23:00:00 2020-04-08T02:00:00 180 1586311200 true 11.16 0 11,16 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1024.2 0 1024,2 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Επικίνδυνα ανεμώδης false 50 false 2020-04-08T19:52:00 2020-04-08T06:54:00 2020-04-08T00:00:00 2020-04-08T03:00:00 180 1586314800 true 11.12 0 11,12 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1024 0 1024 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Επικίνδυνα ανεμώδης false 50 false 2020-04-08T19:52:00 2020-04-08T06:54:00 2020-04-08T01:00:00 2020-04-08T04:00:00 180 1586318400 true 11.3 0 11,3 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1023.2 0 1023,2 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Επικίνδυνα ανεμώδης false 50 false 2020-04-08T19:52:00 2020-04-08T06:54:00 2020-04-08T02:00:00 2020-04-08T05:00:00 180 1586322000 true 11.35 0 11,35 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1022.7 0 1022,7 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Επικίνδυνα ανεμώδης false 50 false 2020-04-08T19:52:00 2020-04-08T06:54:00 2020-04-08T03:00:00 2020-04-08T06:00:00 180 1586325600 true 11.4 0 11,4 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1022.6 0 1022,6 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Επικίνδυνα ανεμώδης false 50 false 2020-04-08T19:52:00 2020-04-08T06:54:00 2020-04-08T04:00:00 2020-04-08T07:00:00 180 1586329200 true 11.47 0 11,47 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1022.8 0 1022,8 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Επικίνδυνα ανεμώδης false 50 false 2020-04-08T19:52:00 2020-04-08T06:54:00 2020-04-08T05:00:00 2020-04-08T08:00:00 180 1586332800 true 11.55 0 11,55 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 67 0 67 % % true 1023.1 0 1023,1 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Επικίνδυνα ανεμώδης false 50 false 2020-04-08T19:52:00 2020-04-08T06:54:00 2020-04-08T06:00:00 2020-04-08T09:00:00 180 1586336400 true 11.72 0 11,72 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 0.0105 0 0,0105 mm mm true 67 0 67 % % true 1023.3 0 1023,3 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Επικίνδυνα ανεμώδης false 50 false 2020-04-08T19:52:00 2020-04-08T06:54:00 2020-04-08T07:00:00 2020-04-08T10:00:00 180 1586340000 true 12 0 12 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 0.0105 0 0,0105 mm mm true 65 0 65 % % true 1023.4 0 1023,4 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Επικίνδυνα ανεμώδης false 50 false 2020-04-08T19:52:00 2020-04-08T06:54:00 2020-04-08T08:00:00 2020-04-08T11:00:00 180 1586343600 true 12.36 0 12,36 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 64 0 64 % % true 1023.3 0 1023,3 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Επικίνδυνα ανεμώδης false 50 false 2020-04-08T19:52:00 2020-04-08T06:54:00 2020-04-08T09:00:00 2020-04-08T12:00:00 180 1586347200 true 12.86 0 12,86 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 63 0 63 % % true 1023 0 1023 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-04-08T19:52:00 2020-04-08T06:54:00 2020-04-08T10:00:00 2020-04-08T13:00:00 180 1586350800 true 13.43 0 13,43 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.0053 0 0,0053 mm mm true 62 0 62 % % true 1022.6 0 1022,6 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-04-08T19:52:00 2020-04-08T06:54:00 2020-04-08T11:00:00 2020-04-08T14:00:00 180 1586354400 true 13.95 0 13,95 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.0055 0 0,0055 mm mm true 60 0 60 % % true 1022.1 0 1022,1 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-04-08T19:52:00 2020-04-08T06:54:00 2020-04-08T12:00:00 2020-04-08T15:00:00 180 1586358000 true 14.31 0 14,31 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.0057 0 0,0057 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1021.6 0 1021,6 mb mb true 0.12 0 0,12 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-04-08T19:52:00 2020-04-08T06:54:00 2020-04-08T13:00:00 2020-04-08T16:00:00 180 1586361600 true 14.56 0 14,56 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.0066 0 0,0066 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1021.2 0 1021,2 mb mb true 0.26 0 0,26 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-04-08T19:52:00 2020-04-08T06:54:00 2020-04-08T14:00:00 2020-04-08T17:00:00 180 1586365200 true 14.78 0 14,78 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1020.7 0 1020,7 mb mb true 0.43 0 0,43 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-04-08T19:52:00 2020-04-08T06:54:00 2020-04-08T15:00:00 2020-04-08T18:00:00 180 1586368800 true 14.86 0 14,86 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 54 0 54 % % true 1020.4 0 1020,4 mb mb true 0.55 0 0,55 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-04-08T19:52:00 2020-04-08T06:54:00 2020-04-08T16:00:00 2020-04-08T19:00:00 180 1586372400 true 14.75 0 14,75 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1020.3 0 1020,3 mb mb true 0.59 0 0,59 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-04-08T19:52:00 2020-04-08T06:54:00 2020-04-08T17:00:00 2020-04-08T20:00:00 180 1586376000 true 14.39 0 14,39 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1020.6 0 1020,6 mb mb true 0.57 0 0,57 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-04-08T19:52:00 2020-04-08T06:54:00 2020-04-08T18:00:00 2020-04-08T21:00:00 180 1586379600 true 13.9 0 13,9 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1020.4 0 1020,4 mb mb true 0.51 0 0,51 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-04-08T19:52:00 2020-04-08T06:54:00 2020-04-08T19:00:00 2020-04-08T22:00:00 180 1586383200 true 13.36 0 13,36 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1020.6 0 1020,6 mb mb true 0.38 0 0,38 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-04-08T19:52:00 2020-04-08T06:54:00 2020-04-08T20:00:00 2020-04-08T23:00:00 180 1586386800 true 12.68 0 12,68 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1021 0 1021 mb mb true 0.21 0 0,21 % % 2020-04-07T21:00:00 2020-04-08T00:00:00 180 1586304000 Επικίνδυνα ανεμώδης όλη την ημέρα. Dangerously windy throughout the day. 2020-04-08T03:54:00 2020-04-08T06:54:00 180 1586328840 2020-04-08T16:52:00 2020-04-08T19:52:00 180 1586375520 true 0.011 0 0,011 mm mm true 0.18 0 0,18 % % 2 Πέμπτη false 50 false 2020-04-09T19:53:00 2020-04-09T06:52:00 true 16.47 0 16,47 °C °C true 10.43 0 10,43 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF Βορειοανατολικός ισχυρός - 6 BF NNE false false false 0 0 NE30.png Ανεμώδης false 50 false 2020-04-09T19:53:00 2020-04-09T06:52:00 2020-04-08T21:00:00 2020-04-09T00:00:00 180 1586390400 true 12.03 0 12,03 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1021 0 1021 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-04-09T19:53:00 2020-04-09T06:52:00 2020-04-08T22:00:00 2020-04-09T01:00:00 180 1586394000 true 11.51 0 11,51 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1020.6 0 1020,6 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-04-09T19:53:00 2020-04-09T06:52:00 2020-04-08T23:00:00 2020-04-09T02:00:00 180 1586397600 true 11.14 0 11,14 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1020.1 0 1020,1 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-04-09T19:53:00 2020-04-09T06:52:00 2020-04-09T00:00:00 2020-04-09T03:00:00 180 1586401200 true 10.89 0 10,89 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1019.8 0 1019,8 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-04-09T19:53:00 2020-04-09T06:52:00 2020-04-09T01:00:00 2020-04-09T04:00:00 180 1586404800 true 10.73 0 10,73 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1019.5 0 1019,5 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-04-09T19:53:00 2020-04-09T06:52:00 2020-04-09T02:00:00 2020-04-09T05:00:00 180 1586408400 true 10.71 0 10,71 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1019.4 0 1019,4 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-04-09T19:53:00 2020-04-09T06:52:00 2020-04-09T03:00:00 2020-04-09T06:00:00 180 1586412000 true 10.81 0 10,81 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-04-09T19:53:00 2020-04-09T06:52:00 2020-04-09T04:00:00 2020-04-09T07:00:00 180 1586415600 true 11 0 11 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0.12 0 0,12 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-04-09T19:53:00 2020-04-09T06:52:00 2020-04-09T05:00:00 2020-04-09T08:00:00 180 1586419200 true 11.26 0 11,26 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-04-09T19:53:00 2020-04-09T06:52:00 2020-04-09T06:00:00 2020-04-09T09:00:00 180 1586422800 true 11.55 0 11,55 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1019.4 0 1019,4 mb mb true 0.27 0 0,27 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-04-09T19:53:00 2020-04-09T06:52:00 2020-04-09T07:00:00 2020-04-09T10:00:00 180 1586426400 true 11.84 0 11,84 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1019.6 0 1019,6 mb mb true 0.36 0 0,36 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-04-09T19:53:00 2020-04-09T06:52:00 2020-04-09T08:00:00 2020-04-09T11:00:00 180 1586430000 true 12.17 0 12,17 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1019.8 0 1019,8 mb mb true 0.44 0 0,44 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-04-09T19:53:00 2020-04-09T06:52:00 2020-04-09T09:00:00 2020-04-09T12:00:00 180 1586433600 true 12.61 0 12,61 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1019.9 0 1019,9 mb mb true 0.47 0 0,47 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-04-09T19:53:00 2020-04-09T06:52:00 2020-04-09T10:00:00 2020-04-09T13:00:00 180 1586437200 true 13.23 0 13,23 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1019.7 0 1019,7 mb mb true 0.43 0 0,43 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-04-09T19:53:00 2020-04-09T06:52:00 2020-04-09T11:00:00 2020-04-09T14:00:00 180 1586440800 true 13.89 0 13,89 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1019.4 0 1019,4 mb mb true 0.33 0 0,33 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-04-09T19:53:00 2020-04-09T06:52:00 2020-04-09T12:00:00 2020-04-09T15:00:00 180 1586444400 true 14.51 0 14,51 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1018.8 0 1018,8 mb mb true 0.23 0 0,23 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-04-09T19:53:00 2020-04-09T06:52:00 2020-04-09T13:00:00 2020-04-09T16:00:00 180 1586448000 true 15.17 0 15,17 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 51 0 51 % % true 1018.4 0 1018,4 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-09T19:53:00 2020-04-09T06:52:00 2020-04-09T14:00:00 2020-04-09T17:00:00 180 1586451600 true 15.78 0 15,78 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 52 0 52 % % true 1018 0 1018 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-09T19:53:00 2020-04-09T06:52:00 2020-04-09T15:00:00 2020-04-09T18:00:00 180 1586455200 true 16.15 0 16,15 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 53 0 53 % % true 1017.7 0 1017,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-09T19:53:00 2020-04-09T06:52:00 2020-04-09T16:00:00 2020-04-09T19:00:00 180 1586458800 true 16.15 0 16,15 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 54 0 54 % % true 1017.7 0 1017,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-09T19:53:00 2020-04-09T06:52:00 2020-04-09T17:00:00 2020-04-09T20:00:00 180 1586462400 true 15.94 0 15,94 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1017.8 0 1017,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-09T19:53:00 2020-04-09T06:52:00 2020-04-09T18:00:00 2020-04-09T21:00:00 180 1586466000 true 15.61 0 15,61 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1017.9 0 1017,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-09T19:53:00 2020-04-09T06:52:00 2020-04-09T19:00:00 2020-04-09T22:00:00 180 1586469600 true 15.16 0 15,16 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1018.1 0 1018,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-09T19:53:00 2020-04-09T06:52:00 2020-04-09T20:00:00 2020-04-09T23:00:00 180 1586473200 true 14.66 0 14,66 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1018.4 0 1018,4 mb mb true 0 0 0 % % 2020-04-08T21:00:00 2020-04-09T00:00:00 180 1586390400 Ανεμώδης το πρωί και το απόγευμα. Windy in the morning and afternoon. 2020-04-09T03:52:00 2020-04-09T06:52:00 180 1586415120 2020-04-09T16:53:00 2020-04-09T19:53:00 180 1586461980 true 0.0075 0 0,0075 mm mm true 0.16 0 0,16 % % 3 Παρασκευή false 1 false 2020-04-10T19:54:00 2020-04-10T06:51:00 true 16.33 0 16,33 °C °C true 13.1 0 13,1 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βόρειος σχεδόν μέτριος - 4 BF N false false false 0 0 N20.png Αίθριος false 20 false 2020-04-10T19:54:00 2020-04-10T06:51:00 2020-04-09T21:00:00 2020-04-10T00:00:00 180 1586476800 true 14.29 0 14,29 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 46 0 46 % % true 1018.2 0 1018,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-10T19:54:00 2020-04-10T06:51:00 2020-04-09T22:00:00 2020-04-10T01:00:00 180 1586480400 true 14 0 14 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 45 0 45 % % true 1018 0 1018 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-10T19:54:00 2020-04-10T06:51:00 2020-04-09T23:00:00 2020-04-10T02:00:00 180 1586484000 true 13.73 0 13,73 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 45 0 45 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-10T19:54:00 2020-04-10T06:51:00 2020-04-10T00:00:00 2020-04-10T03:00:00 180 1586487600 true 13.52 0 13,52 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 46 0 46 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-10T19:54:00 2020-04-10T06:51:00 2020-04-10T01:00:00 2020-04-10T04:00:00 180 1586491200 true 13.39 0 13,39 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1017.3 0 1017,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-10T19:54:00 2020-04-10T06:51:00 2020-04-10T02:00:00 2020-04-10T05:00:00 180 1586494800 true 13.38 0 13,38 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-10T19:54:00 2020-04-10T06:51:00 2020-04-10T03:00:00 2020-04-10T06:00:00 180 1586498400 true 13.48 0 13,48 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:54:00 2020-04-10T06:51:00 2020-04-10T04:00:00 2020-04-10T07:00:00 180 1586502000 true 13.69 0 13,69 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:54:00 2020-04-10T06:51:00 2020-04-10T05:00:00 2020-04-10T08:00:00 180 1586505600 true 13.97 0 13,97 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1017.7 0 1017,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:54:00 2020-04-10T06:51:00 2020-04-10T06:00:00 2020-04-10T09:00:00 180 1586509200 true 14.29 0 14,29 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1017.9 0 1017,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:54:00 2020-04-10T06:51:00 2020-04-10T07:00:00 2020-04-10T10:00:00 180 1586512800 true 14.61 0 14,61 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1018.2 0 1018,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:54:00 2020-04-10T06:51:00 2020-04-10T08:00:00 2020-04-10T11:00:00 180 1586516400 true 14.91 0 14,91 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1018.5 0 1018,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:54:00 2020-04-10T06:51:00 2020-04-10T09:00:00 2020-04-10T12:00:00 180 1586520000 true 15.24 0 15,24 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1018.6 0 1018,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:54:00 2020-04-10T06:51:00 2020-04-10T10:00:00 2020-04-10T13:00:00 180 1586523600 true 15.55 0 15,55 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1018.4 0 1018,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:54:00 2020-04-10T06:51:00 2020-04-10T11:00:00 2020-04-10T14:00:00 180 1586527200 true 15.65 0 15,65 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1018.1 0 1018,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:54:00 2020-04-10T06:51:00 2020-04-10T12:00:00 2020-04-10T15:00:00 180 1586530800 true 15.72 0 15,72 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1017.7 0 1017,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:54:00 2020-04-10T06:51:00 2020-04-10T13:00:00 2020-04-10T16:00:00 180 1586534400 true 15.84 0 15,84 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1017.3 0 1017,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:54:00 2020-04-10T06:51:00 2020-04-10T14:00:00 2020-04-10T17:00:00 180 1586538000 true 15.92 0 15,92 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1017 0 1017 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:54:00 2020-04-10T06:51:00 2020-04-10T15:00:00 2020-04-10T18:00:00 180 1586541600 true 15.97 0 15,97 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1016.7 0 1016,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:54:00 2020-04-10T06:51:00 2020-04-10T16:00:00 2020-04-10T19:00:00 180 1586545200 true 16 0 16 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-10T19:54:00 2020-04-10T06:51:00 2020-04-10T17:00:00 2020-04-10T20:00:00 180 1586548800 true 16.02 0 16,02 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1016.7 0 1016,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-10T19:54:00 2020-04-10T06:51:00 2020-04-10T18:00:00 2020-04-10T21:00:00 180 1586552400 true 16.05 0 16,05 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-10T19:54:00 2020-04-10T06:51:00 2020-04-10T19:00:00 2020-04-10T22:00:00 180 1586556000 true 16.05 0 16,05 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1017.1 0 1017,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-10T19:54:00 2020-04-10T06:51:00 2020-04-10T20:00:00 2020-04-10T23:00:00 180 1586559600 true 15.99 0 15,99 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 66 0 66 % % true 1017.3 0 1017,3 mb mb true 0 0 0 % % 2020-04-09T21:00:00 2020-04-10T00:00:00 180 1586476800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-04-10T03:51:00 2020-04-10T06:51:00 180 1586501460 2020-04-10T16:54:00 2020-04-10T19:54:00 180 1586548440 true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 0 0 0 % % 4 Σάββατο false 1 false 2020-04-11T19:55:00 2020-04-11T06:49:00 true 17.53 0 17,53 °C °C true 15.2 0 15,2 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοανατολικός ασθενής - 3 BF NNE false false false 0 0 NE15.png Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:55:00 2020-04-11T06:49:00 2020-04-10T21:00:00 2020-04-11T00:00:00 180 1586563200 true 15.9 0 15,9 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 66 0 66 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:55:00 2020-04-11T06:49:00 2020-04-10T22:00:00 2020-04-11T01:00:00 180 1586566800 true 15.81 0 15,81 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 67 0 67 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:55:00 2020-04-11T06:49:00 2020-04-10T23:00:00 2020-04-11T02:00:00 180 1586570400 true 15.73 0 15,73 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:55:00 2020-04-11T06:49:00 2020-04-11T00:00:00 2020-04-11T03:00:00 180 1586574000 true 15.67 0 15,67 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:55:00 2020-04-11T06:49:00 2020-04-11T01:00:00 2020-04-11T04:00:00 180 1586577600 true 15.6 0 15,6 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:55:00 2020-04-11T06:49:00 2020-04-11T02:00:00 2020-04-11T05:00:00 180 1586581200 true 15.5 0 15,5 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1017.7 0 1017,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:55:00 2020-04-11T06:49:00 2020-04-11T03:00:00 2020-04-11T06:00:00 180 1586584800 true 15.47 0 15,47 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1017.9 0 1017,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:55:00 2020-04-11T06:49:00 2020-04-11T04:00:00 2020-04-11T07:00:00 180 1586588400 true 15.54 0 15,54 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1018.3 0 1018,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:55:00 2020-04-11T06:49:00 2020-04-11T05:00:00 2020-04-11T08:00:00 180 1586592000 true 15.62 0 15,62 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1018.6 0 1018,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:55:00 2020-04-11T06:49:00 2020-04-11T06:00:00 2020-04-11T09:00:00 180 1586595600 true 15.67 0 15,67 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:55:00 2020-04-11T06:49:00 2020-04-11T07:00:00 2020-04-11T10:00:00 180 1586599200 true 15.6 0 15,6 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1019.7 0 1019,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:55:00 2020-04-11T06:49:00 2020-04-11T08:00:00 2020-04-11T11:00:00 180 1586602800 true 15.5 0 15,5 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1020.3 0 1020,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:55:00 2020-04-11T06:49:00 2020-04-11T09:00:00 2020-04-11T12:00:00 180 1586606400 true 15.61 0 15,61 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1020.7 0 1020,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:55:00 2020-04-11T06:49:00 2020-04-11T10:00:00 2020-04-11T13:00:00 180 1586610000 true 15.9 0 15,9 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1020.8 0 1020,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:55:00 2020-04-11T06:49:00 2020-04-11T11:00:00 2020-04-11T14:00:00 180 1586613600 true 16.22 0 16,22 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1020.6 0 1020,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:55:00 2020-04-11T06:49:00 2020-04-11T12:00:00 2020-04-11T15:00:00 180 1586617200 true 16.54 0 16,54 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 62 0 62 % % true 1020.3 0 1020,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:55:00 2020-04-11T06:49:00 2020-04-11T13:00:00 2020-04-11T16:00:00 180 1586620800 true 16.89 0 16,89 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 62 0 62 % % true 1020.1 0 1020,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:55:00 2020-04-11T06:49:00 2020-04-11T14:00:00 2020-04-11T17:00:00 180 1586624400 true 17.15 0 17,15 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 62 0 62 % % true 1019.7 0 1019,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:55:00 2020-04-11T06:49:00 2020-04-11T15:00:00 2020-04-11T18:00:00 180 1586628000 true 17.25 0 17,25 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 63 0 63 % % true 1019.4 0 1019,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:55:00 2020-04-11T06:49:00 2020-04-11T16:00:00 2020-04-11T19:00:00 180 1586631600 true 17.14 0 17,14 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1019.5 0 1019,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:55:00 2020-04-11T06:49:00 2020-04-11T17:00:00 2020-04-11T20:00:00 180 1586635200 true 16.92 0 16,92 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1019.7 0 1019,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:55:00 2020-04-11T06:49:00 2020-04-11T18:00:00 2020-04-11T21:00:00 180 1586638800 true 16.64 0 16,64 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1019.9 0 1019,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:55:00 2020-04-11T06:49:00 2020-04-11T19:00:00 2020-04-11T22:00:00 180 1586642400 true 16.35 0 16,35 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1020.1 0 1020,1 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:55:00 2020-04-11T06:49:00 2020-04-11T20:00:00 2020-04-11T23:00:00 180 1586646000 true 15.94 0 15,94 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1020.2 0 1020,2 mb mb true 0.01 0 0,01 % % 2020-04-10T21:00:00 2020-04-11T00:00:00 180 1586563200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-04-11T03:49:00 2020-04-11T06:49:00 180 1586587740 2020-04-11T16:55:00 2020-04-11T19:55:00 180 1586634900 true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 0 0 0 % % 5 Κυριακή false 1 false 2020-04-12T19:56:00 2020-04-12T06:48:00 true 16.69 0 16,69 °C °C true 13.9 0 13,9 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Bορειοανατολικός ασθενής - 3 BF NE false false false 0 0 NE15.png Αίθριος false 20 false 2020-04-12T19:56:00 2020-04-12T06:48:00 2020-04-11T21:00:00 2020-04-12T00:00:00 180 1586649600 true 15.52 0 15,52 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1020.3 0 1020,3 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T19:56:00 2020-04-12T06:48:00 2020-04-11T22:00:00 2020-04-12T01:00:00 180 1586653200 true 15.17 0 15,17 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1020.4 0 1020,4 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T19:56:00 2020-04-12T06:48:00 2020-04-11T23:00:00 2020-04-12T02:00:00 180 1586656800 true 14.9 0 14,9 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1020.3 0 1020,3 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T19:56:00 2020-04-12T06:48:00 2020-04-12T00:00:00 2020-04-12T03:00:00 180 1586660400 true 14.68 0 14,68 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 61 0 61 % % true 1020.2 0 1020,2 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T19:56:00 2020-04-12T06:48:00 2020-04-12T01:00:00 2020-04-12T04:00:00 180 1586664000 true 14.48 0 14,48 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 62 0 62 % % true 1020.1 0 1020,1 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T19:56:00 2020-04-12T06:48:00 2020-04-12T02:00:00 2020-04-12T05:00:00 180 1586667600 true 14.31 0 14,31 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 63 0 63 % % true 1020 0 1020 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T19:56:00 2020-04-12T06:48:00 2020-04-12T03:00:00 2020-04-12T06:00:00 180 1586671200 true 14.21 0 14,21 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 64 0 64 % % true 1019.9 0 1019,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T19:56:00 2020-04-12T06:48:00 2020-04-12T04:00:00 2020-04-12T07:00:00 180 1586674800 true 14.17 0 14,17 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 65 0 65 % % true 1020.1 0 1020,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T19:56:00 2020-04-12T06:48:00 2020-04-12T05:00:00 2020-04-12T08:00:00 180 1586678400 true 14.19 0 14,19 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 66 0 66 % % true 1020.4 0 1020,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T19:56:00 2020-04-12T06:48:00 2020-04-12T06:00:00 2020-04-12T09:00:00 180 1586682000 true 14.29 0 14,29 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 66 0 66 % % true 1020.6 0 1020,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T19:56:00 2020-04-12T06:48:00 2020-04-12T07:00:00 2020-04-12T10:00:00 180 1586685600 true 14.47 0 14,47 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1020.9 0 1020,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T19:56:00 2020-04-12T06:48:00 2020-04-12T08:00:00 2020-04-12T11:00:00 180 1586689200 true 14.75 0 14,75 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1021.1 0 1021,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T19:56:00 2020-04-12T06:48:00 2020-04-12T09:00:00 2020-04-12T12:00:00 180 1586692800 true 15.11 0 15,11 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1021.1 0 1021,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T19:56:00 2020-04-12T06:48:00 2020-04-12T10:00:00 2020-04-12T13:00:00 180 1586696400 true 15.37 0 15,37 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1021 0 1021 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T19:56:00 2020-04-12T06:48:00 2020-04-12T11:00:00 2020-04-12T14:00:00 180 1586700000 true 15.53 0 15,53 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1020.6 0 1020,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T19:56:00 2020-04-12T06:48:00 2020-04-12T12:00:00 2020-04-12T15:00:00 180 1586703600 true 15.75 0 15,75 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1020.1 0 1020,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T19:56:00 2020-04-12T06:48:00 2020-04-12T13:00:00 2020-04-12T16:00:00 180 1586707200 true 16.02 0 16,02 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1019.6 0 1019,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T19:56:00 2020-04-12T06:48:00 2020-04-12T14:00:00 2020-04-12T17:00:00 180 1586710800 true 16.3 0 16,3 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T19:56:00 2020-04-12T06:48:00 2020-04-12T15:00:00 2020-04-12T18:00:00 180 1586714400 true 16.4 0 16,4 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1018.5 0 1018,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T19:56:00 2020-04-12T06:48:00 2020-04-12T16:00:00 2020-04-12T19:00:00 180 1586718000 true 16.39 0 16,39 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1018.2 0 1018,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T19:56:00 2020-04-12T06:48:00 2020-04-12T17:00:00 2020-04-12T20:00:00 180 1586721600 true 16.3 0 16,3 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1018.1 0 1018,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T19:56:00 2020-04-12T06:48:00 2020-04-12T18:00:00 2020-04-12T21:00:00 180 1586725200 true 16.18 0 16,18 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1018 0 1018 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T19:56:00 2020-04-12T06:48:00 2020-04-12T19:00:00 2020-04-12T22:00:00 180 1586728800 true 16 0 16 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1018.1 0 1018,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T19:56:00 2020-04-12T06:48:00 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T23:00:00 180 1586732400 true 15.76 0 15,76 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1018.2 0 1018,2 mb mb true 0 0 0 % % 2020-04-11T21:00:00 2020-04-12T00:00:00 180 1586649600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-04-12T03:48:00 2020-04-12T06:48:00 180 1586674080 2020-04-12T16:56:00 2020-04-12T19:56:00 180 1586721360 true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 0 0 0 % % 6 Δευτέρα false 2 false 2020-04-13T19:57:00 2020-04-13T06:46:00 true 17.19 0 17,19 °C °C true 14.45 0 14,45 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Nοτιοανατολικός ασθενής - 3 BF SE false false false 0 0 SE15.png Αίθριος false 20 false 2020-04-13T19:57:00 2020-04-13T06:46:00 2020-04-12T21:00:00 2020-04-13T00:00:00 180 1586736000 true 15.44 0 15,44 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1018 0 1018 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-13T19:57:00 2020-04-13T06:46:00 2020-04-12T22:00:00 2020-04-13T01:00:00 180 1586739600 true 15.14 0 15,14 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1017.9 0 1017,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-13T19:57:00 2020-04-13T06:46:00 2020-04-12T23:00:00 2020-04-13T02:00:00 180 1586743200 true 14.89 0 14,89 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-13T19:57:00 2020-04-13T06:46:00 2020-04-13T00:00:00 2020-04-13T03:00:00 180 1586746800 true 14.75 0 14,75 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1017.1 0 1017,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-13T19:57:00 2020-04-13T06:46:00 2020-04-13T01:00:00 2020-04-13T04:00:00 180 1586750400 true 14.72 0 14,72 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1016.7 0 1016,7 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-13T19:57:00 2020-04-13T06:46:00 2020-04-13T02:00:00 2020-04-13T05:00:00 180 1586754000 true 14.75 0 14,75 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0.44 0 0,44 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-13T19:57:00 2020-04-13T06:46:00 2020-04-13T03:00:00 2020-04-13T06:00:00 180 1586757600 true 14.81 0 14,81 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0.61 0 0,61 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-04-13T19:57:00 2020-04-13T06:46:00 2020-04-13T04:00:00 2020-04-13T07:00:00 180 1586761200 true 14.87 0 14,87 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0.61 0 0,61 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-13T19:57:00 2020-04-13T06:46:00 2020-04-13T05:00:00 2020-04-13T08:00:00 180 1586764800 true 14.9 0 14,9 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0.53 0 0,53 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-13T19:57:00 2020-04-13T06:46:00 2020-04-13T06:00:00 2020-04-13T09:00:00 180 1586768400 true 14.9 0 14,9 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0.49 0 0,49 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-13T19:57:00 2020-04-13T06:46:00 2020-04-13T07:00:00 2020-04-13T10:00:00 180 1586772000 true 14.9 0 14,9 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0.53 0 0,53 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-04-13T19:57:00 2020-04-13T06:46:00 2020-04-13T08:00:00 2020-04-13T11:00:00 180 1586775600 true 14.92 0 14,92 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0.61 0 0,61 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-04-13T19:57:00 2020-04-13T06:46:00 2020-04-13T09:00:00 2020-04-13T12:00:00 180 1586779200 true 15.03 0 15,03 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0.68 0 0,68 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-04-13T19:57:00 2020-04-13T06:46:00 2020-04-13T10:00:00 2020-04-13T13:00:00 180 1586782800 true 15.01 0 15,01 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0.74 0 0,74 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-04-13T19:57:00 2020-04-13T06:46:00 2020-04-13T11:00:00 2020-04-13T14:00:00 180 1586786400 true 15.08 0 15,08 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1015.8 0 1015,8 mb mb true 0.79 0 0,79 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-04-13T19:57:00 2020-04-13T06:46:00 2020-04-13T12:00:00 2020-04-13T15:00:00 180 1586790000 true 15.24 0 15,24 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0.84 0 0,84 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-13T19:57:00 2020-04-13T06:46:00 2020-04-13T13:00:00 2020-04-13T16:00:00 180 1586793600 true 15.52 0 15,52 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0.9 0 0,9 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-13T19:57:00 2020-04-13T06:46:00 2020-04-13T14:00:00 2020-04-13T17:00:00 180 1586797200 true 15.91 0 15,91 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-13T19:57:00 2020-04-13T06:46:00 2020-04-13T15:00:00 2020-04-13T18:00:00 180 1586800800 true 16.17 0 16,17 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-13T19:57:00 2020-04-13T06:46:00 2020-04-13T16:00:00 2020-04-13T19:00:00 180 1586804400 true 16.38 0 16,38 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-13T19:57:00 2020-04-13T06:46:00 2020-04-13T17:00:00 2020-04-13T20:00:00 180 1586808000 true 16.61 0 16,61 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-13T19:57:00 2020-04-13T06:46:00 2020-04-13T18:00:00 2020-04-13T21:00:00 180 1586811600 true 16.8 0 16,8 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-13T19:57:00 2020-04-13T06:46:00 2020-04-13T19:00:00 2020-04-13T22:00:00 180 1586815200 true 16.89 0 16,89 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 1 0 1 % % 2020-04-12T21:00:00 2020-04-13T00:00:00 180 1586736000 Νεφώσεις κατά περιόδους όλη την ημέρα. Mostly cloudy throughout the day. 2020-04-13T03:46:00 2020-04-13T06:46:00 180 1586760360 2020-04-13T16:57:00 2020-04-13T19:57:00 180 1586807820 true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 0.64 0 0,64 % %
sunny

Σήμερα

Possible light rain in the morning.

10°c

windy

BF 7

deltiokairou

Ο μοναδικός οικισμός του νησιού είναι χτισμένος στην κοιλάδα που σχηματίζουν δύο χείμαρροι. Εδώ μέχρι τον ολέθριο σεισμό του 1968, οι κάτοικοι του Άη Στράτη είχαν τα περιβόλια τους. Στο μικρό λιμάνι, που έχει υπέροχη θέα στο ηλιοβασίλεμα, δένουν αλιευτικά και βάρκες. Ο Άη Στράτης με τους 250 μόνιμους κατοίκους, έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών, καθώς ζει στους δικούς του ρυθμούς, αποκομμένος από τον υπόλοιπο κόσμο από συγκυρία ή από ιδιοσυγκρασία.
Μερικές μέρες φτάνουν για να ανακαλύψετε τη δίψα για επικοινωνία, την καλοσύνη και την ευγένεια των ντόπιων. Θα σας μιλήσουν για την ηφαιστειογενή, γκρίζα παραλία με τα ζεστά νερά. Από το όμορφο λιμάνι, δίπλα στα καΐκια και τις ψαρόβαρκες, θα ξεκινήσετε με τα δικά τους πλεούμενα για το γύρο του νησιού και την περιήγηση στις παραλίες που δεν είναι προσβάσιμες από την ξηρά: τον Άγιο Δημήτρη τον Τρυγάρη, την Τρυπητή, το Φτελιό, τον Γουρνιά, το Λυδαριό.
Καταφύγιο για τη σπάνια πανίδα του νησιού, στις θαλασσοσπηλιές του Άη Στράτη, φωλιάζει η μεσογειακή φώκια. Στους βράχους φιλοξενούνται αρπακτικά και θαλασσοπούλια. Στους βυθούς εκτείνονται θαλάσσια λιβάδια που οι ντόπιοι αποκαλούν φυκιάδες, πολύτιμος βιότοπος για τεράστιο αριθμό θαλάσσιων οργανισμών που προσφέρει φυσική προστασία από τη διάβρωση.
Αξίζει να δείτε:
- Τη Μαράσλειο Σχολή που λειτούργησε ως δημοτικό σχολείο μέχρι το 1968. Χτίστηκε την περίοδο 1906 - 1909 με δαπάνη της παροικίας των Αγιοστρατιτών στην Αίγυπτο. Σήμερα στεγάζει το "Μουσείο Δημοκρατίας" με εκθέματα, φωτογραφίες, αυθεντικά αντικείμενα, χειρόγραφες εφημερίδες και προβολές βίντεο από τη ζωή των εξόριστων στο νησί.
- Τις εκκλησίες του Χριστού, του Αγίου Νικολάου και του Αγίου Βασιλείου.
- Το ξωκλήσι του Αγίου Μηνά, σε λόφο όπου έχουν εντοπιστεί αρχαία λείψανα.
- Το μνημείο του Νίκου Σιαλμά, υποσμηναγού της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος έχασε τη ζωή του ύστερα από πτώση του αεροσκάφους του, τον Ιούνιο του 1992.
- Τις θαλάσσιες σπηλιές και τους ενδιαφέροντες γεωλογικούς σχηματισμούς κατά μήκος των ακτών του νησιού.

Πηγή: Visit Greece - The official website of the Greek Tourism Organisation