ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ

Το Αγαθονήσι είναι το βορειότερο νησί των Δωδεκανήσων. Οι τρεις οικισμοί του (Άγιος Γεώργιος, Μεγάλο και Μικρό Χωριό) χαρακτηρίζονται από την παραδοσιακή αρχιτεκτονική των σπιτιών κτισμένων κυκλικά γύρω από κοινή αυλή-αίθριο, χωρίς εξωτερικά παράθυρα.

ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ

0 2743 false 21 false 2019-02-23T18:00:40 2019-02-23T06:53:19 0.0 true 11 0 11 °C °C true 1013 0 1013 mb mb true 73 0 73 % % 2019-02-23T03:00:00 2019-02-23T05:00:00 120 1550898000 0 true 4 0 4 BF BF Νοτιοανατολικός σχεδόν μέτριος - 4 BF SSE false false false 0 0 SE20.png Νεφώσεις κατά περιόδους Mostly Cloudy 0 Σάββατο false 9 false 2019-02-23T18:00:40 2019-02-23T06:53:19 true 13.11 0 13,11 °C °C true 11.01 0 11,01 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Νοτιοανατολικός σχεδόν μέτριος - 4 BF SSE false false false 0 0 SE20.png Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-23T18:00:40 2019-02-23T06:53:19 2019-02-23T02:00:00 2019-02-23T04:00:00 120 1550894400 true 11.24 0 11,24 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.1067 0 0,1067 mm mm true 70 0 70 % % true 1013.01 0 1013,01 mb mb true 0.71 0 0,71 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-23T18:00:40 2019-02-23T06:53:19 2019-02-23T03:00:00 2019-02-23T05:00:00 120 1550898000 true 11.08 0 11,08 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.2286 0 0,2286 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.72 0 1012,72 mb mb true 0.87 0 0,87 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-23T18:00:40 2019-02-23T06:53:19 2019-02-23T04:00:00 2019-02-23T06:00:00 120 1550901600 true 11.01 0 11,01 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.3581 0 0,3581 mm mm true 76 0 76 % % true 1012.59 0 1012,59 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-02-23T18:00:40 2019-02-23T06:53:19 2019-02-23T05:00:00 2019-02-23T07:00:00 120 1550905200 true 11.11 0 11,11 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.5055 0 0,5055 mm mm true 78 0 78 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:00:40 2019-02-23T06:53:19 2019-02-23T06:00:00 2019-02-23T08:00:00 120 1550908800 true 11.39 0 11,39 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.6223 0 0,6223 mm mm true 79 0 79 % % true 1012.63 0 1012,63 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:00:40 2019-02-23T06:53:19 2019-02-23T07:00:00 2019-02-23T09:00:00 120 1550912400 true 11.9 0 11,9 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.6477 0 0,6477 mm mm true 79 0 79 % % true 1012.67 0 1012,67 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:00:40 2019-02-23T06:53:19 2019-02-23T08:00:00 2019-02-23T10:00:00 120 1550916000 true 12.52 0 12,52 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.6248 0 0,6248 mm mm true 77 0 77 % % true 1012.74 0 1012,74 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:00:40 2019-02-23T06:53:19 2019-02-23T09:00:00 2019-02-23T11:00:00 120 1550919600 true 12.94 0 12,94 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.6198 0 0,6198 mm mm true 76 0 76 % % true 1012.83 0 1012,83 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:00:40 2019-02-23T06:53:19 2019-02-23T10:00:00 2019-02-23T12:00:00 120 1550923200 true 13.11 0 13,11 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.6528 0 0,6528 mm mm true 76 0 76 % % true 1012.88 0 1012,88 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:00:40 2019-02-23T06:53:19 2019-02-23T11:00:00 2019-02-23T13:00:00 120 1550926800 true 13.11 0 13,11 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.6934 0 0,6934 mm mm true 78 0 78 % % true 1012.93 0 1012,93 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:00:40 2019-02-23T06:53:19 2019-02-23T12:00:00 2019-02-23T14:00:00 120 1550930400 true 13.06 0 13,06 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.7061 0 0,7061 mm mm true 79 0 79 % % true 1013.05 0 1013,05 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:00:40 2019-02-23T06:53:19 2019-02-23T13:00:00 2019-02-23T15:00:00 120 1550934000 true 12.97 0 12,97 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.6629 0 0,6629 mm mm true 79 0 79 % % true 1013.22 0 1013,22 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-23T18:00:40 2019-02-23T06:53:19 2019-02-23T14:00:00 2019-02-23T16:00:00 120 1550937600 true 12.84 0 12,84 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.5893 0 0,5893 mm mm true 80 0 80 % % true 1013.48 0 1013,48 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-23T18:00:40 2019-02-23T06:53:19 2019-02-23T15:00:00 2019-02-23T17:00:00 120 1550941200 true 12.69 0 12,69 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.5436 0 0,5436 mm mm true 80 0 80 % % true 1013.87 0 1013,87 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-23T18:00:40 2019-02-23T06:53:19 2019-02-23T16:00:00 2019-02-23T18:00:00 120 1550944800 true 12.54 0 12,54 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.5182 0 0,5182 mm mm true 82 0 82 % % true 1014.39 0 1014,39 mb mb true 0.9 0 0,9 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-23T18:00:40 2019-02-23T06:53:19 2019-02-23T17:00:00 2019-02-23T19:00:00 120 1550948400 true 12.37 0 12,37 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.5182 0 0,5182 mm mm true 84 0 84 % % true 1015.06 0 1015,06 mb mb true 0.87 0 0,87 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-23T18:00:40 2019-02-23T06:53:19 2019-02-23T18:00:00 2019-02-23T20:00:00 120 1550952000 true 12.22 0 12,22 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.569 0 0,569 mm mm true 86 0 86 % % true 1015.64 0 1015,64 mb mb true 0.86 0 0,86 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:00:40 2019-02-23T06:53:19 2019-02-23T19:00:00 2019-02-23T21:00:00 120 1550955600 true 11.99 0 11,99 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.7264 0 0,7264 mm mm true 88 0 88 % % true 1016.08 0 1016,08 mb mb true 0.89 0 0,89 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:00:40 2019-02-23T06:53:19 2019-02-23T20:00:00 2019-02-23T22:00:00 120 1550959200 true 11.78 0 11,78 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.983 0 0,983 mm mm true 90 0 90 % % true 1016.46 0 1016,46 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:00:40 2019-02-23T06:53:19 2019-02-23T21:00:00 2019-02-23T23:00:00 120 1550962800 true 11.63 0 11,63 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 1.1684 0 1,1684 mm mm true 91 0 91 % % true 1016.74 0 1016,74 mb mb true 0.98 0 0,98 % % 2019-02-22T22:00:00 2019-02-23T00:00:00 120 1550880000 Ασθενής βροχή το απόγευμα και το βραδυ. Light rain in the afternoon and evening. 2019-02-23T04:53:19 2019-02-23T06:53:19 120 1550904799 2019-02-23T16:00:40 2019-02-23T18:00:40 120 1550944840 true 1.1684 0 1,1684 mm mm true 0.82 0 0,82 % % 1 Κυριακή false 9 false 2019-02-24T18:01:41 2019-02-24T06:52:01 true 13.05 0 13,05 °C °C true 10.74 0 10,74 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Ανατολικός σχεδόν μέτριος - 4 BF E false false false 0 0 E20.png Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:01:41 2019-02-24T06:52:01 2019-02-23T22:00:00 2019-02-24T00:00:00 120 1550966400 true 11.52 0 11,52 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 1.1252 0 1,1252 mm mm true 92 0 92 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:01:41 2019-02-24T06:52:01 2019-02-23T23:00:00 2019-02-24T01:00:00 120 1550970000 true 11.43 0 11,43 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.9982 0 0,9982 mm mm true 92 0 92 % % true 1017.01 0 1017,01 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:01:41 2019-02-24T06:52:01 2019-02-24T00:00:00 2019-02-24T02:00:00 120 1550973600 true 11.33 0 11,33 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.8941 0 0,8941 mm mm true 92 0 92 % % true 1017.05 0 1017,05 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:01:41 2019-02-24T06:52:01 2019-02-24T01:00:00 2019-02-24T03:00:00 120 1550977200 true 11.24 0 11,24 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.7899 0 0,7899 mm mm true 92 0 92 % % true 1017.08 0 1017,08 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:01:41 2019-02-24T06:52:01 2019-02-24T02:00:00 2019-02-24T04:00:00 120 1550980800 true 11.1 0 11,1 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.6909 0 0,6909 mm mm true 91 0 91 % % true 1017.08 0 1017,08 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:01:41 2019-02-24T06:52:01 2019-02-24T03:00:00 2019-02-24T05:00:00 120 1550984400 true 10.97 0 10,97 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.6452 0 0,6452 mm mm true 91 0 91 % % true 1017.19 0 1017,19 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:01:41 2019-02-24T06:52:01 2019-02-24T04:00:00 2019-02-24T06:00:00 120 1550988000 true 10.82 0 10,82 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.6833 0 0,6833 mm mm true 91 0 91 % % true 1017.55 0 1017,55 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:01:41 2019-02-24T06:52:01 2019-02-24T05:00:00 2019-02-24T07:00:00 120 1550991600 true 10.74 0 10,74 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.7722 0 0,7722 mm mm true 91 0 91 % % true 1017.99 0 1017,99 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:01:41 2019-02-24T06:52:01 2019-02-24T06:00:00 2019-02-24T08:00:00 120 1550995200 true 10.77 0 10,77 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.7671 0 0,7671 mm mm true 91 0 91 % % true 1018.44 0 1018,44 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:01:41 2019-02-24T06:52:01 2019-02-24T07:00:00 2019-02-24T09:00:00 120 1550998800 true 10.96 0 10,96 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0.574 0 0,574 mm mm true 90 0 90 % % true 1018.86 0 1018,86 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:01:41 2019-02-24T06:52:01 2019-02-24T08:00:00 2019-02-24T10:00:00 120 1551002400 true 11.31 0 11,31 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0.3912 0 0,3912 mm mm true 88 0 88 % % true 1019.29 0 1019,29 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:01:41 2019-02-24T06:52:01 2019-02-24T09:00:00 2019-02-24T11:00:00 120 1551006000 true 11.69 0 11,69 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0.3327 0 0,3327 mm mm true 85 0 85 % % true 1019.49 0 1019,49 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:01:41 2019-02-24T06:52:01 2019-02-24T10:00:00 2019-02-24T12:00:00 120 1551009600 true 12.02 0 12,02 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0.3734 0 0,3734 mm mm true 84 0 84 % % true 1019.32 0 1019,32 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:01:41 2019-02-24T06:52:01 2019-02-24T11:00:00 2019-02-24T13:00:00 120 1551013200 true 12.29 0 12,29 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0.4521 0 0,4521 mm mm true 83 0 83 % % true 1018.91 0 1018,91 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:01:41 2019-02-24T06:52:01 2019-02-24T12:00:00 2019-02-24T14:00:00 120 1551016800 true 12.51 0 12,51 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0.4521 0 0,4521 mm mm true 83 0 83 % % true 1018.57 0 1018,57 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:01:41 2019-02-24T06:52:01 2019-02-24T13:00:00 2019-02-24T15:00:00 120 1551020400 true 12.73 0 12,73 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0.2743 0 0,2743 mm mm true 81 0 81 % % true 1018.38 0 1018,38 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:01:41 2019-02-24T06:52:01 2019-02-24T14:00:00 2019-02-24T16:00:00 120 1551024000 true 12.96 0 12,96 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0.1041 0 0,1041 mm mm true 79 0 79 % % true 1018.27 0 1018,27 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-02-24T18:01:41 2019-02-24T06:52:01 2019-02-24T15:00:00 2019-02-24T17:00:00 120 1551027600 true 13.05 0 13,05 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0.0533 0 0,0533 mm mm true 78 0 78 % % true 1018.27 0 1018,27 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-24T18:01:41 2019-02-24T06:52:01 2019-02-24T16:00:00 2019-02-24T18:00:00 120 1551031200 true 13.05 0 13,05 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0432 0 0,0432 mm mm true 77 0 77 % % true 1018.49 0 1018,49 mb mb true 0.88 0 0,88 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-24T18:01:41 2019-02-24T06:52:01 2019-02-24T17:00:00 2019-02-24T19:00:00 120 1551034800 true 12.97 0 12,97 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0381 0 0,0381 mm mm true 77 0 77 % % true 1018.86 0 1018,86 mb mb true 0.83 0 0,83 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-24T18:01:41 2019-02-24T06:52:01 2019-02-24T18:00:00 2019-02-24T20:00:00 120 1551038400 true 12.74 0 12,74 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0305 0 0,0305 mm mm true 77 0 77 % % true 1019.18 0 1019,18 mb mb true 0.82 0 0,82 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-24T18:01:41 2019-02-24T06:52:01 2019-02-24T19:00:00 2019-02-24T21:00:00 120 1551042000 true 12.27 0 12,27 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0152 0 0,0152 mm mm true 79 0 79 % % true 1019.45 0 1019,45 mb mb true 0.85 0 0,85 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-24T18:01:41 2019-02-24T06:52:01 2019-02-24T20:00:00 2019-02-24T22:00:00 120 1551045600 true 11.73 0 11,73 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1019.68 0 1019,68 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:01:41 2019-02-24T06:52:01 2019-02-24T21:00:00 2019-02-24T23:00:00 120 1551049200 true 11.27 0 11,27 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1019.76 0 1019,76 mb mb true 0.97 0 0,97 % % 2019-02-23T22:00:00 2019-02-24T00:00:00 120 1550966400 Ασθενής βροχή το πρωί. Light rain in the morning. 2019-02-24T04:52:01 2019-02-24T06:52:01 120 1550991121 2019-02-24T16:01:41 2019-02-24T18:01:41 120 1551031301 true 1.1252 0 1,1252 mm mm true 0.96 0 0,96 % % 2 Δευτέρα false 9 false 2019-02-25T18:02:42 2019-02-25T06:50:42 true 13.42 0 13,42 °C °C true 9.63 0 9,63 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Bορειοανατολικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NE false false false 0 0 NE20.png Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:02:42 2019-02-25T06:50:42 2019-02-24T22:00:00 2019-02-25T00:00:00 120 1551052800 true 10.87 0 10,87 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 85 0 85 % % true 1019.69 0 1019,69 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:02:42 2019-02-25T06:50:42 2019-02-24T23:00:00 2019-02-25T01:00:00 120 1551056400 true 10.52 0 10,52 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 86 0 86 % % true 1019.49 0 1019,49 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:02:42 2019-02-25T06:50:42 2019-02-25T00:00:00 2019-02-25T02:00:00 120 1551060000 true 10.23 0 10,23 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0102 0 0,0102 mm mm true 87 0 87 % % true 1019.21 0 1019,21 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:02:42 2019-02-25T06:50:42 2019-02-25T01:00:00 2019-02-25T03:00:00 120 1551063600 true 9.98 0 9,98 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 88 0 88 % % true 1018.71 0 1018,71 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:02:42 2019-02-25T06:50:42 2019-02-25T02:00:00 2019-02-25T04:00:00 120 1551067200 true 9.74 0 9,74 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 89 0 89 % % true 1018.13 0 1018,13 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:02:42 2019-02-25T06:50:42 2019-02-25T03:00:00 2019-02-25T05:00:00 120 1551070800 true 9.63 0 9,63 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1017.62 0 1017,62 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:02:42 2019-02-25T06:50:42 2019-02-25T04:00:00 2019-02-25T06:00:00 120 1551074400 true 9.7 0 9,7 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1017.37 0 1017,37 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:02:42 2019-02-25T06:50:42 2019-02-25T05:00:00 2019-02-25T07:00:00 120 1551078000 true 9.79 0 9,79 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1017.19 0 1017,19 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:02:42 2019-02-25T06:50:42 2019-02-25T06:00:00 2019-02-25T08:00:00 120 1551081600 true 10.05 0 10,05 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1016.98 0 1016,98 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:02:42 2019-02-25T06:50:42 2019-02-25T07:00:00 2019-02-25T09:00:00 120 1551085200 true 10.6 0 10,6 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1016.67 0 1016,67 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:02:42 2019-02-25T06:50:42 2019-02-25T08:00:00 2019-02-25T10:00:00 120 1551088800 true 11.37 0 11,37 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:02:42 2019-02-25T06:50:42 2019-02-25T09:00:00 2019-02-25T11:00:00 120 1551092400 true 12.07 0 12,07 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 74 0 74 % % true 1015.84 0 1015,84 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:02:42 2019-02-25T06:50:42 2019-02-25T10:00:00 2019-02-25T12:00:00 120 1551096000 true 12.46 0 12,46 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0279 0 0,0279 mm mm true 74 0 74 % % true 1015.18 0 1015,18 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:02:42 2019-02-25T06:50:42 2019-02-25T11:00:00 2019-02-25T13:00:00 120 1551099600 true 12.72 0 12,72 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.1397 0 0,1397 mm mm true 74 0 74 % % true 1014.45 0 1014,45 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:02:42 2019-02-25T06:50:42 2019-02-25T12:00:00 2019-02-25T14:00:00 120 1551103200 true 12.92 0 12,92 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.3048 0 0,3048 mm mm true 74 0 74 % % true 1013.83 0 1013,83 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:02:42 2019-02-25T06:50:42 2019-02-25T13:00:00 2019-02-25T15:00:00 120 1551106800 true 13.19 0 13,19 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.4369 0 0,4369 mm mm true 74 0 74 % % true 1013.43 0 1013,43 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:02:42 2019-02-25T06:50:42 2019-02-25T14:00:00 2019-02-25T16:00:00 120 1551110400 true 13.42 0 13,42 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.5994 0 0,5994 mm mm true 74 0 74 % % true 1013.16 0 1013,16 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-25T18:02:42 2019-02-25T06:50:42 2019-02-25T15:00:00 2019-02-25T17:00:00 120 1551114000 true 13.39 0 13,39 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.8382 0 0,8382 mm mm true 75 0 75 % % true 1012.92 0 1012,92 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-25T18:02:42 2019-02-25T06:50:42 2019-02-25T16:00:00 2019-02-25T18:00:00 120 1551117600 true 12.91 0 12,91 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 1.2319 0 1,2319 mm mm true 77 0 77 % % true 1012.74 0 1012,74 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή false 9 false 2019-02-25T18:02:42 2019-02-25T06:50:42 2019-02-25T17:00:00 2019-02-25T19:00:00 120 1551121200 true 12.24 0 12,24 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 1.7628 0 1,7628 mm mm true 81 0 81 % % true 1012.59 0 1012,59 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή false 9 false 2019-02-25T18:02:42 2019-02-25T06:50:42 2019-02-25T18:00:00 2019-02-25T20:00:00 120 1551124800 true 11.57 0 11,57 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 2.0777 0 2,0777 mm mm true 85 0 85 % % true 1012.39 0 1012,39 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή false 9 false 2019-02-25T18:02:42 2019-02-25T06:50:42 2019-02-25T19:00:00 2019-02-25T21:00:00 120 1551128400 true 11.13 0 11,13 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 1.8745 0 1,8745 mm mm true 87 0 87 % % true 1012.11 0 1012,11 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή false 9 false 2019-02-25T18:02:42 2019-02-25T06:50:42 2019-02-25T20:00:00 2019-02-25T22:00:00 120 1551132000 true 10.82 0 10,82 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 1.4072 0 1,4072 mm mm true 89 0 89 % % true 1011.78 0 1011,78 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-25T18:02:42 2019-02-25T06:50:42 2019-02-25T21:00:00 2019-02-25T23:00:00 120 1551135600 true 10.59 0 10,59 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.9652 0 0,9652 mm mm true 91 0 91 % % true 1011.49 0 1011,49 mb mb true 1 0 1 % % 2019-02-24T22:00:00 2019-02-25T00:00:00 120 1551052800 Βροχή από το βραδυ. Rain starting in the evening. 2019-02-25T04:50:42 2019-02-25T06:50:42 120 1551077442 2019-02-25T16:02:42 2019-02-25T18:02:42 120 1551117762 true 2.0777 0 2,0777 mm mm true 0.99 0 0,99 % % 3 Τρίτη false 50 false 2019-02-26T18:03:43 2019-02-26T06:49:21 true 12.64 0 12,64 °C °C true 9.16 0 9,16 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βόρειος μέτριος - 5 BF N false false false 0 0 N25.png Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:03:43 2019-02-26T06:49:21 2019-02-25T22:00:00 2019-02-26T00:00:00 120 1551139200 true 10.44 0 10,44 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.5842 0 0,5842 mm mm true 91 0 91 % % true 1011.25 0 1011,25 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:03:43 2019-02-26T06:49:21 2019-02-25T23:00:00 2019-02-26T01:00:00 120 1551142800 true 10.39 0 10,39 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.2718 0 0,2718 mm mm true 91 0 91 % % true 1011.04 0 1011,04 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:03:43 2019-02-26T06:49:21 2019-02-26T00:00:00 2019-02-26T02:00:00 120 1551146400 true 10.37 0 10,37 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.1143 0 0,1143 mm mm true 90 0 90 % % true 1010.84 0 1010,84 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:03:43 2019-02-26T06:49:21 2019-02-26T01:00:00 2019-02-26T03:00:00 120 1551150000 true 10.34 0 10,34 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0483 0 0,0483 mm mm true 88 0 88 % % true 1010.64 0 1010,64 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:03:43 2019-02-26T06:49:21 2019-02-26T02:00:00 2019-02-26T04:00:00 120 1551153600 true 10.27 0 10,27 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0203 0 0,0203 mm mm true 87 0 87 % % true 1010.45 0 1010,45 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:03:43 2019-02-26T06:49:21 2019-02-26T03:00:00 2019-02-26T05:00:00 120 1551157200 true 10.2 0 10,2 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0102 0 0,0102 mm mm true 85 0 85 % % true 1010.41 0 1010,41 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:03:43 2019-02-26T06:49:21 2019-02-26T04:00:00 2019-02-26T06:00:00 120 1551160800 true 10.14 0 10,14 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0279 0 0,0279 mm mm true 85 0 85 % % true 1010.64 0 1010,64 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:03:43 2019-02-26T06:49:21 2019-02-26T05:00:00 2019-02-26T07:00:00 120 1551164400 true 10.12 0 10,12 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0914 0 0,0914 mm mm true 85 0 85 % % true 1011.03 0 1011,03 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:03:43 2019-02-26T06:49:21 2019-02-26T06:00:00 2019-02-26T08:00:00 120 1551168000 true 10.25 0 10,25 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.1651 0 0,1651 mm mm true 84 0 84 % % true 1011.42 0 1011,42 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:03:43 2019-02-26T06:49:21 2019-02-26T07:00:00 2019-02-26T09:00:00 120 1551171600 true 10.41 0 10,41 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.2083 0 0,2083 mm mm true 82 0 82 % % true 1011.78 0 1011,78 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:03:43 2019-02-26T06:49:21 2019-02-26T08:00:00 2019-02-26T10:00:00 120 1551175200 true 10.6 0 10,6 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.2235 0 0,2235 mm mm true 81 0 81 % % true 1012.13 0 1012,13 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:03:43 2019-02-26T06:49:21 2019-02-26T09:00:00 2019-02-26T11:00:00 120 1551178800 true 10.93 0 10,93 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.1905 0 0,1905 mm mm true 79 0 79 % % true 1012.28 0 1012,28 mb mb true 1 0 1 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-02-26T18:03:43 2019-02-26T06:49:21 2019-02-26T10:00:00 2019-02-26T12:00:00 120 1551182400 true 11.38 0 11,38 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0965 0 0,0965 mm mm true 76 0 76 % % true 1012.12 0 1012,12 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-02-26T18:03:43 2019-02-26T06:49:21 2019-02-26T11:00:00 2019-02-26T13:00:00 120 1551186000 true 11.89 0 11,89 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0178 0 0,0178 mm mm true 74 0 74 % % true 1011.74 0 1011,74 mb mb true 0.81 0 0,81 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-02-26T18:03:43 2019-02-26T06:49:21 2019-02-26T12:00:00 2019-02-26T14:00:00 120 1551189600 true 12.28 0 12,28 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.42 0 1011,42 mb mb true 0.67 0 0,67 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-02-26T18:03:43 2019-02-26T06:49:21 2019-02-26T13:00:00 2019-02-26T15:00:00 120 1551193200 true 12.51 0 12,51 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1011.19 0 1011,19 mb mb true 0.44 0 0,44 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-26T18:03:43 2019-02-26T06:49:21 2019-02-26T14:00:00 2019-02-26T16:00:00 120 1551196800 true 12.64 0 12,64 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1011.01 0 1011,01 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-26T18:03:43 2019-02-26T06:49:21 2019-02-26T15:00:00 2019-02-26T17:00:00 120 1551200400 true 12.55 0 12,55 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1011.03 0 1011,03 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-26T18:03:43 2019-02-26T06:49:21 2019-02-26T16:00:00 2019-02-26T18:00:00 120 1551204000 true 12.08 0 12,08 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1011.36 0 1011,36 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-26T18:03:43 2019-02-26T06:49:21 2019-02-26T17:00:00 2019-02-26T19:00:00 120 1551207600 true 11.34 0 11,34 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1011.89 0 1011,89 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:03:43 2019-02-26T06:49:21 2019-02-26T18:00:00 2019-02-26T20:00:00 120 1551211200 true 10.6 0 10,6 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1012.31 0 1012,31 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:03:43 2019-02-26T06:49:21 2019-02-26T19:00:00 2019-02-26T21:00:00 120 1551214800 true 10.08 0 10,08 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1012.55 0 1012,55 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:03:43 2019-02-26T06:49:21 2019-02-26T20:00:00 2019-02-26T22:00:00 120 1551218400 true 9.62 0 9,62 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1012.69 0 1012,69 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:03:43 2019-02-26T06:49:21 2019-02-26T21:00:00 2019-02-26T23:00:00 120 1551222000 true 9.16 0 9,16 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0 0 0 % % 2019-02-25T22:00:00 2019-02-26T00:00:00 120 1551139200 Νεφώσεις κατά περιόδους μέχρι το απόγευμα και ανεμώδης από το βραδυ. Mostly cloudy until afternoon and windy starting in the evening. 2019-02-26T04:49:21 2019-02-26T06:49:21 120 1551163761 2019-02-26T16:03:43 2019-02-26T18:03:43 120 1551204223 true 0.5842 0 0,5842 mm mm true 0.63 0 0,63 % % 4 Τετάρτη false 50 false 2019-02-27T18:04:43 2019-02-27T06:48:01 true 10.33 0 10,33 °C °C true 7.56 0 7,56 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF Βόρειος ισχυρός - 6 BF N false false false 0 0 N30.png Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:04:43 2019-02-27T06:48:01 2019-02-26T22:00:00 2019-02-27T00:00:00 120 1551225600 true 8.71 0 8,71 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1012.55 0 1012,55 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:04:43 2019-02-27T06:48:01 2019-02-26T23:00:00 2019-02-27T01:00:00 120 1551229200 true 8.24 0 8,24 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:04:43 2019-02-27T06:48:01 2019-02-27T00:00:00 2019-02-27T02:00:00 120 1551232800 true 7.98 0 7,98 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:04:43 2019-02-27T06:48:01 2019-02-27T01:00:00 2019-02-27T03:00:00 120 1551236400 true 7.93 0 7,93 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1011.61 0 1011,61 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:04:43 2019-02-27T06:48:01 2019-02-27T02:00:00 2019-02-27T04:00:00 120 1551240000 true 8.02 0 8,02 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1011.18 0 1011,18 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:04:43 2019-02-27T06:48:01 2019-02-27T03:00:00 2019-02-27T05:00:00 120 1551243600 true 8.22 0 8,22 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 73 0 73 % % true 1010.89 0 1010,89 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:04:43 2019-02-27T06:48:01 2019-02-27T04:00:00 2019-02-27T06:00:00 120 1551247200 true 8.39 0 8,39 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1010.89 0 1010,89 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:04:43 2019-02-27T06:48:01 2019-02-27T05:00:00 2019-02-27T07:00:00 120 1551250800 true 8.57 0 8,57 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1011.01 0 1011,01 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:04:43 2019-02-27T06:48:01 2019-02-27T06:00:00 2019-02-27T08:00:00 120 1551254400 true 8.78 0 8,78 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.14 0 1011,14 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:04:43 2019-02-27T06:48:01 2019-02-27T07:00:00 2019-02-27T09:00:00 120 1551258000 true 9.01 0 9,01 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1011.26 0 1011,26 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:04:43 2019-02-27T06:48:01 2019-02-27T08:00:00 2019-02-27T10:00:00 120 1551261600 true 9.33 0 9,33 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1011.41 0 1011,41 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:04:43 2019-02-27T06:48:01 2019-02-27T09:00:00 2019-02-27T11:00:00 120 1551265200 true 9.7 0 9,7 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1011.42 0 1011,42 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:04:43 2019-02-27T06:48:01 2019-02-27T10:00:00 2019-02-27T12:00:00 120 1551268800 true 9.98 0 9,98 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1011.14 0 1011,14 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:04:43 2019-02-27T06:48:01 2019-02-27T11:00:00 2019-02-27T13:00:00 120 1551272400 true 10.19 0 10,19 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1010.74 0 1010,74 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:04:43 2019-02-27T06:48:01 2019-02-27T12:00:00 2019-02-27T14:00:00 120 1551276000 true 10.33 0 10,33 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1010.49 0 1010,49 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:04:43 2019-02-27T06:48:01 2019-02-27T13:00:00 2019-02-27T15:00:00 120 1551279600 true 10.27 0 10,27 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1010.44 0 1010,44 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:04:43 2019-02-27T06:48:01 2019-02-27T14:00:00 2019-02-27T16:00:00 120 1551283200 true 10.07 0 10,07 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1010.53 0 1010,53 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:04:43 2019-02-27T06:48:01 2019-02-27T15:00:00 2019-02-27T17:00:00 120 1551286800 true 9.8 0 9,8 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1010.78 0 1010,78 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:04:43 2019-02-27T06:48:01 2019-02-27T16:00:00 2019-02-27T18:00:00 120 1551290400 true 9.44 0 9,44 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1011.27 0 1011,27 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:04:43 2019-02-27T06:48:01 2019-02-27T17:00:00 2019-02-27T19:00:00 120 1551294000 true 8.99 0 8,99 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1011.93 0 1011,93 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:04:43 2019-02-27T06:48:01 2019-02-27T18:00:00 2019-02-27T20:00:00 120 1551297600 true 8.53 0 8,53 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1012.45 0 1012,45 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:04:43 2019-02-27T06:48:01 2019-02-27T19:00:00 2019-02-27T21:00:00 120 1551301200 true 8.09 0 8,09 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1012.76 0 1012,76 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:04:43 2019-02-27T06:48:01 2019-02-27T20:00:00 2019-02-27T22:00:00 120 1551304800 true 7.79 0 7,79 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.97 0 1012,97 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:04:43 2019-02-27T06:48:01 2019-02-27T21:00:00 2019-02-27T23:00:00 120 1551308400 true 7.56 0 7,56 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1013.07 0 1013,07 mb mb true 0 0 0 % % 2019-02-26T22:00:00 2019-02-27T00:00:00 120 1551225600 Ανεμώδης όλη την ημέρα. Windy throughout the day. 2019-02-27T04:48:01 2019-02-27T06:48:01 120 1551250081 2019-02-27T16:04:43 2019-02-27T18:04:43 120 1551290683 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0 0 0 % % 5 Πέμπτη false 50 false 2019-02-28T18:05:43 2019-02-28T06:46:39 true 11.69 0 11,69 °C °C true 7.16 0 7,16 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:05:43 2019-02-28T06:46:39 2019-02-27T22:00:00 2019-02-28T00:00:00 120 1551312000 true 7.39 0 7,39 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1013.07 0 1013,07 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:05:43 2019-02-28T06:46:39 2019-02-27T23:00:00 2019-02-28T01:00:00 120 1551315600 true 7.3 0 7,3 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1012.99 0 1012,99 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:05:43 2019-02-28T06:46:39 2019-02-28T00:00:00 2019-02-28T02:00:00 120 1551319200 true 7.24 0 7,24 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.92 0 1012,92 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:05:43 2019-02-28T06:46:39 2019-02-28T01:00:00 2019-02-28T03:00:00 120 1551322800 true 7.2 0 7,2 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.84 0 1012,84 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:05:43 2019-02-28T06:46:39 2019-02-28T02:00:00 2019-02-28T04:00:00 120 1551326400 true 7.17 0 7,17 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.78 0 1012,78 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:05:43 2019-02-28T06:46:39 2019-02-28T03:00:00 2019-02-28T05:00:00 120 1551330000 true 7.16 0 7,16 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.87 0 1012,87 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:05:43 2019-02-28T06:46:39 2019-02-28T04:00:00 2019-02-28T06:00:00 120 1551333600 true 7.19 0 7,19 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1013.18 0 1013,18 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:05:43 2019-02-28T06:46:39 2019-02-28T05:00:00 2019-02-28T07:00:00 120 1551337200 true 7.37 0 7,37 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1013.65 0 1013,65 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:05:43 2019-02-28T06:46:39 2019-02-28T06:00:00 2019-02-28T08:00:00 120 1551340800 true 7.64 0 7,64 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1014.04 0 1014,04 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:05:43 2019-02-28T06:46:39 2019-02-28T07:00:00 2019-02-28T09:00:00 120 1551344400 true 8.08 0 8,08 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1014.36 0 1014,36 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:05:43 2019-02-28T06:46:39 2019-02-28T08:00:00 2019-02-28T10:00:00 120 1551348000 true 8.68 0 8,68 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1014.64 0 1014,64 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:05:43 2019-02-28T06:46:39 2019-02-28T09:00:00 2019-02-28T11:00:00 120 1551351600 true 9.3 0 9,3 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1014.76 0 1014,76 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:05:43 2019-02-28T06:46:39 2019-02-28T10:00:00 2019-02-28T12:00:00 120 1551355200 true 9.84 0 9,84 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1014.63 0 1014,63 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:05:43 2019-02-28T06:46:39 2019-02-28T11:00:00 2019-02-28T13:00:00 120 1551358800 true 10.34 0 10,34 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1014.33 0 1014,33 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:05:43 2019-02-28T06:46:39 2019-02-28T12:00:00 2019-02-28T14:00:00 120 1551362400 true 10.74 0 10,74 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1014.12 0 1014,12 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:05:43 2019-02-28T06:46:39 2019-02-28T13:00:00 2019-02-28T15:00:00 120 1551366000 true 11.13 0 11,13 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1014.09 0 1014,09 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:05:43 2019-02-28T06:46:39 2019-02-28T14:00:00 2019-02-28T16:00:00 120 1551369600 true 11.44 0 11,44 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1014.13 0 1014,13 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:05:43 2019-02-28T06:46:39 2019-02-28T15:00:00 2019-02-28T17:00:00 120 1551373200 true 11.66 0 11,66 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1014.28 0 1014,28 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:05:43 2019-02-28T06:46:39 2019-02-28T16:00:00 2019-02-28T18:00:00 120 1551376800 true 11.69 0 11,69 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1014.62 0 1014,62 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:05:43 2019-02-28T06:46:39 2019-02-28T17:00:00 2019-02-28T19:00:00 120 1551380400 true 11.59 0 11,59 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1015.07 0 1015,07 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:05:43 2019-02-28T06:46:39 2019-02-28T18:00:00 2019-02-28T20:00:00 120 1551384000 true 11.36 0 11,36 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1015.43 0 1015,43 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:05:43 2019-02-28T06:46:39 2019-02-28T19:00:00 2019-02-28T21:00:00 120 1551387600 true 11.16 0 11,16 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1015.68 0 1015,68 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:05:43 2019-02-28T06:46:39 2019-02-28T20:00:00 2019-02-28T22:00:00 120 1551391200 true 10.96 0 10,96 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1015.86 0 1015,86 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:05:43 2019-02-28T06:46:39 2019-02-28T21:00:00 2019-02-28T23:00:00 120 1551394800 true 10.74 0 10,74 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1015.98 0 1015,98 mb mb true 0 0 0 % % 2019-02-27T22:00:00 2019-02-28T00:00:00 120 1551312000 Ελαφρύ αεράκι το πρωί. Breezy in the morning. 2019-02-28T04:46:39 2019-02-28T06:46:39 120 1551336399 2019-02-28T16:05:43 2019-02-28T18:05:43 120 1551377143 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0 0 0 % % 6 Παρασκευή false 1 false 2019-03-01T18:06:42 2019-03-01T06:45:16 true 14.65 0 14,65 °C °C true 9.84 0 9,84 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF Βορειοανατολικός σχεδόν άπνοια - 1 BF ENE false false false 0 0 NE05.png Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:06:42 2019-03-01T06:45:16 2019-02-28T22:00:00 2019-03-01T00:00:00 120 1551398400 true 10.55 0 10,55 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1016.02 0 1016,02 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:06:42 2019-03-01T06:45:16 2019-02-28T23:00:00 2019-03-01T01:00:00 120 1551402000 true 10.36 0 10,36 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1016.01 0 1016,01 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:06:42 2019-03-01T06:45:16 2019-03-01T00:00:00 2019-03-01T02:00:00 120 1551405600 true 10.19 0 10,19 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1015.96 0 1015,96 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:06:42 2019-03-01T06:45:16 2019-03-01T01:00:00 2019-03-01T03:00:00 120 1551409200 true 10.01 0 10,01 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1015.8 0 1015,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:06:42 2019-03-01T06:45:16 2019-03-01T02:00:00 2019-03-01T04:00:00 120 1551412800 true 9.88 0 9,88 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1015.62 0 1015,62 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:06:42 2019-03-01T06:45:16 2019-03-01T03:00:00 2019-03-01T05:00:00 120 1551416400 true 9.87 0 9,87 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1015.52 0 1015,52 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:06:42 2019-03-01T06:45:16 2019-03-01T04:00:00 2019-03-01T06:00:00 120 1551420000 true 9.84 0 9,84 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1015.67 0 1015,67 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:06:42 2019-03-01T06:45:16 2019-03-01T05:00:00 2019-03-01T07:00:00 120 1551423600 true 9.88 0 9,88 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1015.91 0 1015,91 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:06:42 2019-03-01T06:45:16 2019-03-01T06:00:00 2019-03-01T08:00:00 120 1551427200 true 10.13 0 10,13 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1016.11 0 1016,11 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:06:42 2019-03-01T06:45:16 2019-03-01T07:00:00 2019-03-01T09:00:00 120 1551430800 true 10.77 0 10,77 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1016.29 0 1016,29 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:06:42 2019-03-01T06:45:16 2019-03-01T08:00:00 2019-03-01T10:00:00 120 1551434400 true 11.62 0 11,62 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1016.41 0 1016,41 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:06:42 2019-03-01T06:45:16 2019-03-01T09:00:00 2019-03-01T11:00:00 120 1551438000 true 12.44 0 12,44 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1016.36 0 1016,36 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:06:42 2019-03-01T06:45:16 2019-03-01T10:00:00 2019-03-01T12:00:00 120 1551441600 true 13.16 0 13,16 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1015.92 0 1015,92 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:06:42 2019-03-01T06:45:16 2019-03-01T11:00:00 2019-03-01T13:00:00 120 1551445200 true 13.74 0 13,74 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1015.29 0 1015,29 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:06:42 2019-03-01T06:45:16 2019-03-01T12:00:00 2019-03-01T14:00:00 120 1551448800 true 14.16 0 14,16 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 S05.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1014.71 0 1014,71 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:06:42 2019-03-01T06:45:16 2019-03-01T13:00:00 2019-03-01T15:00:00 120 1551452400 true 14.44 0 14,44 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:06:42 2019-03-01T06:45:16 2019-03-01T14:00:00 2019-03-01T16:00:00 120 1551456000 true 14.61 0 14,61 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1013.96 0 1013,96 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:06:42 2019-03-01T06:45:16 2019-03-01T15:00:00 2019-03-01T17:00:00 120 1551459600 true 14.65 0 14,65 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1013.74 0 1013,74 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:06:42 2019-03-01T06:45:16 2019-03-01T16:00:00 2019-03-01T18:00:00 120 1551463200 true 14.56 0 14,56 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1013.73 0 1013,73 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:06:42 2019-03-01T06:45:16 2019-03-01T17:00:00 2019-03-01T19:00:00 120 1551466800 true 14.36 0 14,36 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1013.83 0 1013,83 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:06:42 2019-03-01T06:45:16 2019-03-01T18:00:00 2019-03-01T20:00:00 120 1551470400 true 14.19 0 14,19 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1013.89 0 1013,89 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:06:42 2019-03-01T06:45:16 2019-03-01T19:00:00 2019-03-01T21:00:00 120 1551474000 true 14.07 0 14,07 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1013.83 0 1013,83 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:06:42 2019-03-01T06:45:16 2019-03-01T20:00:00 2019-03-01T22:00:00 120 1551477600 true 13.92 0 13,92 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:06:42 2019-03-01T06:45:16 2019-03-01T21:00:00 2019-03-01T23:00:00 120 1551481200 true 13.66 0 13,66 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1013.55 0 1013,55 mb mb true 0 0 0 % % 2019-02-28T22:00:00 2019-03-01T00:00:00 120 1551398400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-03-01T04:45:16 2019-03-01T06:45:16 120 1551422716 2019-03-01T16:06:42 2019-03-01T18:06:42 120 1551463602 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0 0 0 % %
sunny

Σήμερα

Ασθενής βροχή το απόγευμα και το βραδυ.

11°c

windy

BF 4

deltiokairou

Το Αγαθονήσι είναι σημαντικό κι ευαίσθητο οικοσύστημα και μαζί με τα γειτονιά νησιά εντάσσεται στην προστατευόμενη περιοχή Natura, ως πολύτιμο καταφύγιο σπάνιων πουλιών. Είναι το βορειότερο νησί του συμπλέγματος της Δωδεκανήσου και βρίσκεται σε μικρή απόσταση στα νότια της Σάμου.

Απέχει 25 ναυτικά μίλια από την Πάτμο, 18 από τη Σάμο και 8 μίλια από τα Μικρασιατικά παράλια. Κατά την Ιταλοκρατία, το νησί ονομάστηκε Γαϊδουρονήσι, δηλωτικό του σχήματός του, κι έτσι αναγράφεται και σε πολλούς ναυτικούς χάρτες. Η σημερινή ονομασία Αγαθονήσι οφείλεται σε παρετυμολογία του φυτού Αγκαθόχορτου που φύεται άφθονο στο νησί. Το Αγαθονήσι περιβάλλεται από έξι βραχονησίδες: το Κουνέλι ή Κουνελονήσι στα νότια, το Νερό ή Νερονήσι, την Στρογγυλή ή Στρογγυλό, την Πίτα ή Πιάτο ή Ψαθονήσι ή Ψαθώ και Πράσο στα βόρεια και το Κατσαγάνι ή Γλάρο στα ανατολικά. Είναι ιδανικός τόπος για περίπλου με σκάφος.

Το Αγαθονήσι έχει δύο οικισμούς: Το Μεγάλο Χωριό που επεκτείνεται μέχρι το λιμάνι του Αγίου Γεωργίου. Είναι ο μεγαλύτερος και παλαιότερος οικισμός. Χτίστηκε σε τοποθεσία ώστε να είναι αθέατος από τη θάλασσα για την προστασία των κατοίκων από τις επιδρομές των πειρατών. Τα νεότερα χρόνια ο οικισμός επεκτάθηκε και αναπτύσσεται μέχρι το λιμάνι του Αγίου Γεωργίου. Το Μικρό Χωριό Είναι κτισμένο απέναντι από το Μεγάλο Χωριό. Το λιμάνι του Αγίου Γεωργίου διαθέτει φαρδιά και μεγάλη προβλήτα με νότιο προσανατολισμό προστατεύοντας μικρά και μεγάλα σκάφη με ασφάλεια από τους βόρειους ανέμους. Έχει μικρούς κολπίσκους και αμμουδερές μικρές παραλίες τριγύρω.

Οι κάτοικοι ασχολούνται κυρίως με την κτηνοτροφία, τη γεωργία και την αλιεία. Εκτρέφονται περίπου 2800 αιγοπρόβατα και παράγονται εξαιρετικά κτηνοτροφικά και γαλακτοκομικά προϊόντα, που εκτός από τις τοπικές ανάγκες κατανάλωσης εξάγονται και στα γύρω νησιά. Στις θάλασσες του νησιού υπάρχουν πλούσια αλιεύματα και ιχθυοκαλλιέργειες όπου απασχολούνται πολλοί κάτοικοι ως αλιεργάτες. Τα τελευταία χρόνια αρκετοί ασχολούνται με τον τουρισμό, έχει δημιουργηθεί μικρή τουριστική υποδομή με μονάδες ενοικιαζομένων δωματίων που διαθέτουν περίπου 140 κλίνες. Γίνονται έργα υποδομής και καταβάλλονται προσπάθειες για την ήπια τουριστική ανάπτυξη του νησιού.

Tο Αγαθονήσι μπορεί να το επισκεφθεί κανείς πολύ εύκολα, καθώς έχει τακτική συγκοινωνία με τη Λέρο, την Πάτμο, τους Λειψούς και τη Σάμο. Στο νησί λειτουργεί σύγχρονο ελικοδρόμιο. Εκτός από τον κόλπο του Αγ. Γεωργίου (λιμάνι) υπάρχουν και άλλοι απάνεμοι και ιδανικοί για όσους επιθυμούν να αγκυροβολήσουν σε ήσυχα κρυστάλλινα νερά και να απολαύσουν την ηρεμία της θάλασσας.

Πηγή: www.agathonisi.gr