ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ

Το Αγαθονήσι είναι το βορειότερο νησί στο σύμπλεγμα των Δωδεκανήσων και συνδέεται ακτοπλοϊκώς με τη Σάμο και άλλα νησιά στα Δωδεκάνησα: Λειψούς, Ρόδο, Σύμη, Κω, Κάλυμνο, Λέρο, Πάτμο και τους Αρκούς. Δεν υπάρχει απευθείας πλοίο από τον Πειραιά. Το νησί εξυπηρετείται από δύο εταιρείες. Στην υψηλή περίοδο υπάρχουν μέχρι και 14 δρομολόγια την εβδομάδα. Το λιμάνι βρίσκεται στο μικρό χωριό του Αγίου Γεωργίου που βρίσκεται ανάμεσα στους δύο κυριότερους οικισμούς του νησιού: το Μεγάλο Χωριό και το Μικρό Χωριό.

ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ

0 2743 false 20 false 2020-08-11T20:11:00 2020-08-11T06:27:00 0.0 true 25 0 25 °C °C true 1009 0 1009 mb mb true 69 0 69 % % 2020-08-11T03:00:00 2020-08-11T06:00:00 180 1597125600 0 true 4 0 4 BF BF Βόρειος σχεδόν μέτριος - 4 BF N false false false 0 0 N20.png Αίθριος Clear 0 Τρίτη false 1 false 2020-08-11T20:11:00 2020-08-11T06:27:00 true 30.49 0 30,49 °C °C true 25 0 25 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NNW false false false 0 0 NW20.png Αίθριος false 20 false 2020-08-11T20:11:00 2020-08-11T06:27:00 2020-08-11T01:00:00 2020-08-11T04:00:00 180 1597118400 true 25.5 0 25,5 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1008.7 0 1008,7 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-11T20:11:00 2020-08-11T06:27:00 2020-08-11T02:00:00 2020-08-11T05:00:00 180 1597122000 true 25.31 0 25,31 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1008.6 0 1008,6 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-11T20:11:00 2020-08-11T06:27:00 2020-08-11T03:00:00 2020-08-11T06:00:00 180 1597125600 true 25.28 0 25,28 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1008.7 0 1008,7 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-11T20:11:00 2020-08-11T06:27:00 2020-08-11T04:00:00 2020-08-11T07:00:00 180 1597129200 true 25.47 0 25,47 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1008.9 0 1008,9 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-11T20:11:00 2020-08-11T06:27:00 2020-08-11T05:00:00 2020-08-11T08:00:00 180 1597132800 true 25.81 0 25,81 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1009.3 0 1009,3 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-11T20:11:00 2020-08-11T06:27:00 2020-08-11T06:00:00 2020-08-11T09:00:00 180 1597136400 true 26.34 0 26,34 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 69 0 69 % % true 1009.7 0 1009,7 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-11T20:11:00 2020-08-11T06:27:00 2020-08-11T07:00:00 2020-08-11T10:00:00 180 1597140000 true 27.12 0 27,12 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1009.9 0 1009,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-11T20:11:00 2020-08-11T06:27:00 2020-08-11T08:00:00 2020-08-11T11:00:00 180 1597143600 true 27.99 0 27,99 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1009.9 0 1009,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-11T20:11:00 2020-08-11T06:27:00 2020-08-11T09:00:00 2020-08-11T12:00:00 180 1597147200 true 28.72 0 28,72 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1010.2 0 1010,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-11T20:11:00 2020-08-11T06:27:00 2020-08-11T10:00:00 2020-08-11T13:00:00 180 1597150800 true 29.18 0 29,18 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1010.1 0 1010,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-11T20:11:00 2020-08-11T06:27:00 2020-08-11T11:00:00 2020-08-11T14:00:00 180 1597154400 true 29.49 0 29,49 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1009.7 0 1009,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-11T20:11:00 2020-08-11T06:27:00 2020-08-11T12:00:00 2020-08-11T15:00:00 180 1597158000 true 29.72 0 29,72 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1009.4 0 1009,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-11T20:11:00 2020-08-11T06:27:00 2020-08-11T13:00:00 2020-08-11T16:00:00 180 1597161600 true 29.97 0 29,97 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1009.1 0 1009,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-11T20:11:00 2020-08-11T06:27:00 2020-08-11T14:00:00 2020-08-11T17:00:00 180 1597165200 true 30.18 0 30,18 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1008.9 0 1008,9 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-11T20:11:00 2020-08-11T06:27:00 2020-08-11T15:00:00 2020-08-11T18:00:00 180 1597168800 true 30.15 0 30,15 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1008.7 0 1008,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-11T20:11:00 2020-08-11T06:27:00 2020-08-11T16:00:00 2020-08-11T19:00:00 180 1597172400 true 29.73 0 29,73 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1009.1 0 1009,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-11T20:11:00 2020-08-11T06:27:00 2020-08-11T17:00:00 2020-08-11T20:00:00 180 1597176000 true 29.06 0 29,06 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 65 0 65 % % true 1009.3 0 1009,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-11T20:11:00 2020-08-11T06:27:00 2020-08-11T18:00:00 2020-08-11T21:00:00 180 1597179600 true 28.45 0 28,45 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 65 0 65 % % true 1009.4 0 1009,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-11T20:11:00 2020-08-11T06:27:00 2020-08-11T19:00:00 2020-08-11T22:00:00 180 1597183200 true 27.99 0 27,99 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 65 0 65 % % true 1009.5 0 1009,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-11T20:11:00 2020-08-11T06:27:00 2020-08-11T20:00:00 2020-08-11T23:00:00 180 1597186800 true 27.63 0 27,63 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1009.5 0 1009,5 mb mb true 0 0 0 % % 2020-08-10T21:00:00 2020-08-11T00:00:00 180 1597104000 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2020-08-11T03:27:00 2020-08-11T06:27:00 180 1597127220 2020-08-11T17:11:00 2020-08-11T20:11:00 180 1597176660 true 0.0095 0 0,0095 mm mm true 0.02 0 0,02 % % 1 Τετάρτη false 1 false 2020-08-12T20:10:00 2020-08-12T06:27:00 true 31.13 0 31,13 °C °C true 25.57 0 25,57 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NNW false false false 0 0 NW20.png Αίθριος false 20 false 2020-08-12T20:10:00 2020-08-12T06:27:00 2020-08-11T21:00:00 2020-08-12T00:00:00 180 1597190400 true 27.28 0 27,28 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1009.3 0 1009,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-12T20:10:00 2020-08-12T06:27:00 2020-08-11T22:00:00 2020-08-12T01:00:00 180 1597194000 true 26.85 0 26,85 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1009.1 0 1009,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-12T20:10:00 2020-08-12T06:27:00 2020-08-11T23:00:00 2020-08-12T02:00:00 180 1597197600 true 26.49 0 26,49 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1009.1 0 1009,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-12T20:10:00 2020-08-12T06:27:00 2020-08-12T00:00:00 2020-08-12T03:00:00 180 1597201200 true 26.21 0 26,21 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 67 0 67 % % true 1008.8 0 1008,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-12T20:10:00 2020-08-12T06:27:00 2020-08-12T01:00:00 2020-08-12T04:00:00 180 1597204800 true 26 0 26 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 69 0 69 % % true 1008.5 0 1008,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-12T20:10:00 2020-08-12T06:27:00 2020-08-12T02:00:00 2020-08-12T05:00:00 180 1597208400 true 25.86 0 25,86 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1008.2 0 1008,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-12T20:10:00 2020-08-12T06:27:00 2020-08-12T03:00:00 2020-08-12T06:00:00 180 1597212000 true 25.87 0 25,87 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1007.9 0 1007,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-12T20:10:00 2020-08-12T06:27:00 2020-08-12T04:00:00 2020-08-12T07:00:00 180 1597215600 true 26.09 0 26,09 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1008 0 1008 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-12T20:10:00 2020-08-12T06:27:00 2020-08-12T05:00:00 2020-08-12T08:00:00 180 1597219200 true 26.45 0 26,45 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1008.1 0 1008,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-12T20:10:00 2020-08-12T06:27:00 2020-08-12T06:00:00 2020-08-12T09:00:00 180 1597222800 true 26.98 0 26,98 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1008.2 0 1008,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-12T20:10:00 2020-08-12T06:27:00 2020-08-12T07:00:00 2020-08-12T10:00:00 180 1597226400 true 27.72 0 27,72 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1008.5 0 1008,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-12T20:10:00 2020-08-12T06:27:00 2020-08-12T08:00:00 2020-08-12T11:00:00 180 1597230000 true 28.55 0 28,55 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1008.7 0 1008,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-12T20:10:00 2020-08-12T06:27:00 2020-08-12T09:00:00 2020-08-12T12:00:00 180 1597233600 true 29.26 0 29,26 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1008.8 0 1008,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-12T20:10:00 2020-08-12T06:27:00 2020-08-12T10:00:00 2020-08-12T13:00:00 180 1597237200 true 29.74 0 29,74 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1008.6 0 1008,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-12T20:10:00 2020-08-12T06:27:00 2020-08-12T11:00:00 2020-08-12T14:00:00 180 1597240800 true 30.12 0 30,12 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1008.6 0 1008,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-12T20:10:00 2020-08-12T06:27:00 2020-08-12T12:00:00 2020-08-12T15:00:00 180 1597244400 true 30.4 0 30,4 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 61 0 61 % % true 1008.3 0 1008,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-12T20:10:00 2020-08-12T06:27:00 2020-08-12T13:00:00 2020-08-12T16:00:00 180 1597248000 true 30.66 0 30,66 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 60 0 60 % % true 1008.2 0 1008,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-12T20:10:00 2020-08-12T06:27:00 2020-08-12T14:00:00 2020-08-12T17:00:00 180 1597251600 true 30.84 0 30,84 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 59 0 59 % % true 1008 0 1008 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-12T20:10:00 2020-08-12T06:27:00 2020-08-12T15:00:00 2020-08-12T18:00:00 180 1597255200 true 30.76 0 30,76 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1007.9 0 1007,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-12T20:10:00 2020-08-12T06:27:00 2020-08-12T16:00:00 2020-08-12T19:00:00 180 1597258800 true 30.29 0 30,29 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1007.9 0 1007,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-12T20:10:00 2020-08-12T06:27:00 2020-08-12T17:00:00 2020-08-12T20:00:00 180 1597262400 true 29.63 0 29,63 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1007.9 0 1007,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-12T20:10:00 2020-08-12T06:27:00 2020-08-12T18:00:00 2020-08-12T21:00:00 180 1597266000 true 28.98 0 28,98 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1008.1 0 1008,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-12T20:10:00 2020-08-12T06:27:00 2020-08-12T19:00:00 2020-08-12T22:00:00 180 1597269600 true 28.5 0 28,5 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1008.5 0 1008,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-12T20:10:00 2020-08-12T06:27:00 2020-08-12T20:00:00 2020-08-12T23:00:00 180 1597273200 true 28.07 0 28,07 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 62 0 62 % % true 1008.8 0 1008,8 mb mb true 0 0 0 % % 2020-08-11T21:00:00 2020-08-12T00:00:00 180 1597190400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-08-12T03:27:00 2020-08-12T06:27:00 180 1597213620 2020-08-12T17:10:00 2020-08-12T20:10:00 180 1597263000 true 0.0095 0 0,0095 mm mm true 0 0 0 % % 2 Πέμπτη false 1 false 2020-08-13T20:08:00 2020-08-13T06:28:00 true 31.64 0 31,64 °C °C true 25.86 0 25,86 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NNW false false false 0 0 NW20.png Αίθριος false 20 false 2020-08-13T20:08:00 2020-08-13T06:28:00 2020-08-12T21:00:00 2020-08-13T00:00:00 180 1597276800 true 27.73 0 27,73 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 62 0 62 % % true 1009 0 1009 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-13T20:08:00 2020-08-13T06:28:00 2020-08-12T22:00:00 2020-08-13T01:00:00 180 1597280400 true 27.27 0 27,27 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 62 0 62 % % true 1008.9 0 1008,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-13T20:08:00 2020-08-13T06:28:00 2020-08-12T23:00:00 2020-08-13T02:00:00 180 1597284000 true 26.87 0 26,87 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1008.6 0 1008,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-13T20:08:00 2020-08-13T06:28:00 2020-08-13T00:00:00 2020-08-13T03:00:00 180 1597287600 true 26.58 0 26,58 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1008.1 0 1008,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-13T20:08:00 2020-08-13T06:28:00 2020-08-13T01:00:00 2020-08-13T04:00:00 180 1597291200 true 26.32 0 26,32 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1007.9 0 1007,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-13T20:08:00 2020-08-13T06:28:00 2020-08-13T02:00:00 2020-08-13T05:00:00 180 1597294800 true 26.13 0 26,13 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1007.7 0 1007,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-13T20:08:00 2020-08-13T06:28:00 2020-08-13T03:00:00 2020-08-13T06:00:00 180 1597298400 true 26.17 0 26,17 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1007.6 0 1007,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-13T20:08:00 2020-08-13T06:28:00 2020-08-13T04:00:00 2020-08-13T07:00:00 180 1597302000 true 26.34 0 26,34 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1007.8 0 1007,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-13T20:08:00 2020-08-13T06:28:00 2020-08-13T05:00:00 2020-08-13T08:00:00 180 1597305600 true 26.66 0 26,66 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1008.3 0 1008,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-13T20:08:00 2020-08-13T06:28:00 2020-08-13T06:00:00 2020-08-13T09:00:00 180 1597309200 true 27.17 0 27,17 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1008.6 0 1008,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-13T20:08:00 2020-08-13T06:28:00 2020-08-13T07:00:00 2020-08-13T10:00:00 180 1597312800 true 27.84 0 27,84 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1008.9 0 1008,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-13T20:08:00 2020-08-13T06:28:00 2020-08-13T08:00:00 2020-08-13T11:00:00 180 1597316400 true 28.61 0 28,61 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 62 0 62 % % true 1009.2 0 1009,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-13T20:08:00 2020-08-13T06:28:00 2020-08-13T09:00:00 2020-08-13T12:00:00 180 1597320000 true 29.38 0 29,38 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 60 0 60 % % true 1009.1 0 1009,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-13T20:08:00 2020-08-13T06:28:00 2020-08-13T10:00:00 2020-08-13T13:00:00 180 1597323600 true 30.08 0 30,08 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1008.9 0 1008,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-13T20:08:00 2020-08-13T06:28:00 2020-08-13T11:00:00 2020-08-13T14:00:00 180 1597327200 true 30.67 0 30,67 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1008.7 0 1008,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-13T20:08:00 2020-08-13T06:28:00 2020-08-13T12:00:00 2020-08-13T15:00:00 180 1597330800 true 31.09 0 31,09 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1008.4 0 1008,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-13T20:08:00 2020-08-13T06:28:00 2020-08-13T13:00:00 2020-08-13T16:00:00 180 1597334400 true 31.29 0 31,29 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1008.2 0 1008,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-13T20:08:00 2020-08-13T06:28:00 2020-08-13T14:00:00 2020-08-13T17:00:00 180 1597338000 true 31.36 0 31,36 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1007.9 0 1007,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-13T20:08:00 2020-08-13T06:28:00 2020-08-13T15:00:00 2020-08-13T18:00:00 180 1597341600 true 31.16 0 31,16 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1007.7 0 1007,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-13T20:08:00 2020-08-13T06:28:00 2020-08-13T16:00:00 2020-08-13T19:00:00 180 1597345200 true 30.58 0 30,58 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1007.9 0 1007,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-13T20:08:00 2020-08-13T06:28:00 2020-08-13T17:00:00 2020-08-13T20:00:00 180 1597348800 true 29.83 0 29,83 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 59 0 59 % % true 1008.2 0 1008,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-13T20:08:00 2020-08-13T06:28:00 2020-08-13T18:00:00 2020-08-13T21:00:00 180 1597352400 true 29.12 0 29,12 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 61 0 61 % % true 1008.4 0 1008,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-13T20:08:00 2020-08-13T06:28:00 2020-08-13T19:00:00 2020-08-13T22:00:00 180 1597356000 true 28.45 0 28,45 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1008.5 0 1008,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-13T20:08:00 2020-08-13T06:28:00 2020-08-13T20:00:00 2020-08-13T23:00:00 180 1597359600 true 27.83 0 27,83 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1008.3 0 1008,3 mb mb true 0 0 0 % % 2020-08-12T21:00:00 2020-08-13T00:00:00 180 1597276800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-08-13T03:28:00 2020-08-13T06:28:00 180 1597300080 2020-08-13T17:08:00 2020-08-13T20:08:00 180 1597349280 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0 0 0 % % 3 Παρασκευή false 1 false 2020-08-14T20:07:00 2020-08-14T06:29:00 true 30.99 0 30,99 °C °C true 25.72 0 25,72 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Αίθριος false 20 false 2020-08-14T20:07:00 2020-08-14T06:29:00 2020-08-13T21:00:00 2020-08-14T00:00:00 180 1597363200 true 27.27 0 27,27 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1008.4 0 1008,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-14T20:07:00 2020-08-14T06:29:00 2020-08-13T22:00:00 2020-08-14T01:00:00 180 1597366800 true 26.8 0 26,8 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1008.2 0 1008,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-14T20:07:00 2020-08-14T06:29:00 2020-08-13T23:00:00 2020-08-14T02:00:00 180 1597370400 true 26.51 0 26,51 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1008.1 0 1008,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-14T20:07:00 2020-08-14T06:29:00 2020-08-14T00:00:00 2020-08-14T03:00:00 180 1597374000 true 26.32 0 26,32 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 68 0 68 % % true 1008 0 1008 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-14T20:07:00 2020-08-14T06:29:00 2020-08-14T01:00:00 2020-08-14T04:00:00 180 1597377600 true 26.16 0 26,16 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1007.6 0 1007,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-14T20:07:00 2020-08-14T06:29:00 2020-08-14T02:00:00 2020-08-14T05:00:00 180 1597381200 true 26.03 0 26,03 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1007.4 0 1007,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-14T20:07:00 2020-08-14T06:29:00 2020-08-14T03:00:00 2020-08-14T06:00:00 180 1597384800 true 26 0 26 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1007 0 1007 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-14T20:07:00 2020-08-14T06:29:00 2020-08-14T04:00:00 2020-08-14T07:00:00 180 1597388400 true 26.08 0 26,08 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1007.1 0 1007,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-14T20:07:00 2020-08-14T06:29:00 2020-08-14T05:00:00 2020-08-14T08:00:00 180 1597392000 true 26.33 0 26,33 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1007.3 0 1007,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-14T20:07:00 2020-08-14T06:29:00 2020-08-14T06:00:00 2020-08-14T09:00:00 180 1597395600 true 26.69 0 26,69 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1007.4 0 1007,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-14T20:07:00 2020-08-14T06:29:00 2020-08-14T07:00:00 2020-08-14T10:00:00 180 1597399200 true 27.28 0 27,28 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1007.7 0 1007,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-14T20:07:00 2020-08-14T06:29:00 2020-08-14T08:00:00 2020-08-14T11:00:00 180 1597402800 true 28.05 0 28,05 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1008.3 0 1008,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-14T20:07:00 2020-08-14T06:29:00 2020-08-14T09:00:00 2020-08-14T12:00:00 180 1597406400 true 28.82 0 28,82 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1008.5 0 1008,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-14T20:07:00 2020-08-14T06:29:00 2020-08-14T10:00:00 2020-08-14T13:00:00 180 1597410000 true 29.52 0 29,52 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1008.2 0 1008,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-14T20:07:00 2020-08-14T06:29:00 2020-08-14T11:00:00 2020-08-14T14:00:00 180 1597413600 true 30.15 0 30,15 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1007.8 0 1007,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-14T20:07:00 2020-08-14T06:29:00 2020-08-14T12:00:00 2020-08-14T15:00:00 180 1597417200 true 30.54 0 30,54 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1007.4 0 1007,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-14T20:07:00 2020-08-14T06:29:00 2020-08-14T13:00:00 2020-08-14T16:00:00 180 1597420800 true 30.68 0 30,68 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1007.1 0 1007,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-14T20:07:00 2020-08-14T06:29:00 2020-08-14T14:00:00 2020-08-14T17:00:00 180 1597424400 true 30.69 0 30,69 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1006.7 0 1006,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-14T20:07:00 2020-08-14T06:29:00 2020-08-14T15:00:00 2020-08-14T18:00:00 180 1597428000 true 30.49 0 30,49 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1006.5 0 1006,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-14T20:07:00 2020-08-14T06:29:00 2020-08-14T16:00:00 2020-08-14T19:00:00 180 1597431600 true 30.05 0 30,05 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1006.5 0 1006,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-14T20:07:00 2020-08-14T06:29:00 2020-08-14T17:00:00 2020-08-14T20:00:00 180 1597435200 true 29.54 0 29,54 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1006.2 0 1006,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-14T20:07:00 2020-08-14T06:29:00 2020-08-14T18:00:00 2020-08-14T21:00:00 180 1597438800 true 28.91 0 28,91 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1006.5 0 1006,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-14T20:07:00 2020-08-14T06:29:00 2020-08-14T19:00:00 2020-08-14T22:00:00 180 1597442400 true 28.27 0 28,27 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1006.7 0 1006,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-14T20:07:00 2020-08-14T06:29:00 2020-08-14T20:00:00 2020-08-14T23:00:00 180 1597446000 true 27.66 0 27,66 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1007.4 0 1007,4 mb mb true 0 0 0 % % 2020-08-13T21:00:00 2020-08-14T00:00:00 180 1597363200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-08-14T03:29:00 2020-08-14T06:29:00 180 1597386540 2020-08-14T17:07:00 2020-08-14T20:07:00 180 1597435620 true 0.0074 0 0,0074 mm mm true 0 0 0 % % 4 Σάββατο false 1 false 2020-08-15T20:06:00 2020-08-15T06:30:00 true 30.42 0 30,42 °C °C true 25.14 0 25,14 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NNW false false false 0 0 NW20.png Αίθριος false 20 false 2020-08-15T20:06:00 2020-08-15T06:30:00 2020-08-14T21:00:00 2020-08-15T00:00:00 180 1597449600 true 27.12 0 27,12 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 61 0 61 % % true 1007.4 0 1007,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-15T20:06:00 2020-08-15T06:30:00 2020-08-14T22:00:00 2020-08-15T01:00:00 180 1597453200 true 26.65 0 26,65 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1007.3 0 1007,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-15T20:06:00 2020-08-15T06:30:00 2020-08-14T23:00:00 2020-08-15T02:00:00 180 1597456800 true 26.26 0 26,26 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1006.5 0 1006,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-15T20:06:00 2020-08-15T06:30:00 2020-08-15T00:00:00 2020-08-15T03:00:00 180 1597460400 true 25.96 0 25,96 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1006.2 0 1006,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-15T20:06:00 2020-08-15T06:30:00 2020-08-15T01:00:00 2020-08-15T04:00:00 180 1597464000 true 25.7 0 25,7 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1006.4 0 1006,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-15T20:06:00 2020-08-15T06:30:00 2020-08-15T02:00:00 2020-08-15T05:00:00 180 1597467600 true 25.46 0 25,46 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 65 0 65 % % true 1006.3 0 1006,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-15T20:06:00 2020-08-15T06:30:00 2020-08-15T03:00:00 2020-08-15T06:00:00 180 1597471200 true 25.42 0 25,42 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 66 0 66 % % true 1006.4 0 1006,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:06:00 2020-08-15T06:30:00 2020-08-15T04:00:00 2020-08-15T07:00:00 180 1597474800 true 25.5 0 25,5 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 67 0 67 % % true 1006.4 0 1006,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:06:00 2020-08-15T06:30:00 2020-08-15T05:00:00 2020-08-15T08:00:00 180 1597478400 true 25.72 0 25,72 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1006.5 0 1006,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:06:00 2020-08-15T06:30:00 2020-08-15T06:00:00 2020-08-15T09:00:00 180 1597482000 true 26.05 0 26,05 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1006.2 0 1006,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:06:00 2020-08-15T06:30:00 2020-08-15T07:00:00 2020-08-15T10:00:00 180 1597485600 true 26.64 0 26,64 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1006.4 0 1006,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:06:00 2020-08-15T06:30:00 2020-08-15T08:00:00 2020-08-15T11:00:00 180 1597489200 true 27.44 0 27,44 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1007.1 0 1007,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:06:00 2020-08-15T06:30:00 2020-08-15T09:00:00 2020-08-15T12:00:00 180 1597492800 true 28.23 0 28,23 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 66 0 66 % % true 1007 0 1007 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:06:00 2020-08-15T06:30:00 2020-08-15T10:00:00 2020-08-15T13:00:00 180 1597496400 true 28.89 0 28,89 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 66 0 66 % % true 1006.8 0 1006,8 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-15T20:06:00 2020-08-15T06:30:00 2020-08-15T11:00:00 2020-08-15T14:00:00 180 1597500000 true 29.39 0 29,39 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1006.4 0 1006,4 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-15T20:06:00 2020-08-15T06:30:00 2020-08-15T12:00:00 2020-08-15T15:00:00 180 1597503600 true 29.74 0 29,74 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1006 0 1006 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:06:00 2020-08-15T06:30:00 2020-08-15T13:00:00 2020-08-15T16:00:00 180 1597507200 true 29.98 0 29,98 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1005.3 0 1005,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:06:00 2020-08-15T06:30:00 2020-08-15T14:00:00 2020-08-15T17:00:00 180 1597510800 true 30.13 0 30,13 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1004.8 0 1004,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:06:00 2020-08-15T06:30:00 2020-08-15T15:00:00 2020-08-15T18:00:00 180 1597514400 true 30.04 0 30,04 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1004.5 0 1004,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:06:00 2020-08-15T06:30:00 2020-08-15T16:00:00 2020-08-15T19:00:00 180 1597518000 true 29.57 0 29,57 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1004.4 0 1004,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-15T20:06:00 2020-08-15T06:30:00 2020-08-15T17:00:00 2020-08-15T20:00:00 180 1597521600 true 28.9 0 28,9 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1005 0 1005 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-15T20:06:00 2020-08-15T06:30:00 2020-08-15T18:00:00 2020-08-15T21:00:00 180 1597525200 true 28.24 0 28,24 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1005.1 0 1005,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-15T20:06:00 2020-08-15T06:30:00 2020-08-15T19:00:00 2020-08-15T22:00:00 180 1597528800 true 27.76 0 27,76 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1005.1 0 1005,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-15T20:06:00 2020-08-15T06:30:00 2020-08-15T20:00:00 2020-08-15T23:00:00 180 1597532400 true 27.34 0 27,34 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1004.8 0 1004,8 mb mb true 0 0 0 % % 2020-08-14T21:00:00 2020-08-15T00:00:00 180 1597449600 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2020-08-15T03:30:00 2020-08-15T06:30:00 180 1597473000 2020-08-15T17:06:00 2020-08-15T20:06:00 180 1597521960 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0 0 0 % % 5 Κυριακή false 1 false 2020-08-16T20:05:00 2020-08-16T06:31:00 true 29.7 0 29,7 °C °C true 24.29 0 24,29 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NNW false false false 0 0 NW20.png Αίθριος false 20 false 2020-08-16T20:05:00 2020-08-16T06:31:00 2020-08-15T21:00:00 2020-08-16T00:00:00 180 1597536000 true 26.89 0 26,89 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1004.9 0 1004,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-16T20:05:00 2020-08-16T06:31:00 2020-08-15T22:00:00 2020-08-16T01:00:00 180 1597539600 true 26.35 0 26,35 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1004.8 0 1004,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-16T20:05:00 2020-08-16T06:31:00 2020-08-15T23:00:00 2020-08-16T02:00:00 180 1597543200 true 25.73 0 25,73 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1004.6 0 1004,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-16T20:05:00 2020-08-16T06:31:00 2020-08-16T00:00:00 2020-08-16T03:00:00 180 1597546800 true 25.21 0 25,21 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1004.5 0 1004,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-16T20:05:00 2020-08-16T06:31:00 2020-08-16T01:00:00 2020-08-16T04:00:00 180 1597550400 true 24.85 0 24,85 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1004.3 0 1004,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-16T20:05:00 2020-08-16T06:31:00 2020-08-16T02:00:00 2020-08-16T05:00:00 180 1597554000 true 24.61 0 24,61 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1004.1 0 1004,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-16T20:05:00 2020-08-16T06:31:00 2020-08-16T03:00:00 2020-08-16T06:00:00 180 1597557600 true 24.57 0 24,57 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1004.1 0 1004,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:05:00 2020-08-16T06:31:00 2020-08-16T04:00:00 2020-08-16T07:00:00 180 1597561200 true 24.72 0 24,72 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1004.5 0 1004,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:05:00 2020-08-16T06:31:00 2020-08-16T05:00:00 2020-08-16T08:00:00 180 1597564800 true 25.02 0 25,02 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 77 0 77 % % true 1005.2 0 1005,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:05:00 2020-08-16T06:31:00 2020-08-16T06:00:00 2020-08-16T09:00:00 180 1597568400 true 25.42 0 25,42 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 76 0 76 % % true 1005.3 0 1005,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:05:00 2020-08-16T06:31:00 2020-08-16T07:00:00 2020-08-16T10:00:00 180 1597572000 true 26.04 0 26,04 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 75 0 75 % % true 1005.6 0 1005,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:05:00 2020-08-16T06:31:00 2020-08-16T08:00:00 2020-08-16T11:00:00 180 1597575600 true 26.86 0 26,86 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1005.8 0 1005,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:05:00 2020-08-16T06:31:00 2020-08-16T09:00:00 2020-08-16T12:00:00 180 1597579200 true 27.66 0 27,66 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1005.8 0 1005,8 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-16T20:05:00 2020-08-16T06:31:00 2020-08-16T10:00:00 2020-08-16T13:00:00 180 1597582800 true 28.38 0 28,38 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1005.5 0 1005,5 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-16T20:05:00 2020-08-16T06:31:00 2020-08-16T11:00:00 2020-08-16T14:00:00 180 1597586400 true 28.99 0 28,99 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1005.1 0 1005,1 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-16T20:05:00 2020-08-16T06:31:00 2020-08-16T12:00:00 2020-08-16T15:00:00 180 1597590000 true 29.31 0 29,31 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1005 0 1005 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-16T20:05:00 2020-08-16T06:31:00 2020-08-16T13:00:00 2020-08-16T16:00:00 180 1597593600 true 29.42 0 29,42 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1004.8 0 1004,8 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-16T20:05:00 2020-08-16T06:31:00 2020-08-16T14:00:00 2020-08-16T17:00:00 180 1597597200 true 29.37 0 29,37 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1004.9 0 1004,9 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-16T20:05:00 2020-08-16T06:31:00 2020-08-16T15:00:00 2020-08-16T18:00:00 180 1597600800 true 29.2 0 29,2 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1004.8 0 1004,8 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-16T20:05:00 2020-08-16T06:31:00 2020-08-16T16:00:00 2020-08-16T19:00:00 180 1597604400 true 28.78 0 28,78 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1004.9 0 1004,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-16T20:05:00 2020-08-16T06:31:00 2020-08-16T17:00:00 2020-08-16T20:00:00 180 1597608000 true 28.11 0 28,11 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1004.7 0 1004,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-16T20:05:00 2020-08-16T06:31:00 2020-08-16T18:00:00 2020-08-16T21:00:00 180 1597611600 true 27.47 0 27,47 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1005 0 1005 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-16T20:05:00 2020-08-16T06:31:00 2020-08-16T19:00:00 2020-08-16T22:00:00 180 1597615200 true 26.89 0 26,89 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1005.3 0 1005,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-16T20:05:00 2020-08-16T06:31:00 2020-08-16T20:00:00 2020-08-16T23:00:00 180 1597618800 true 26.36 0 26,36 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1006 0 1006 mb mb true 0 0 0 % % 2020-08-15T21:00:00 2020-08-16T00:00:00 180 1597536000 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2020-08-16T03:31:00 2020-08-16T06:31:00 180 1597559460 2020-08-16T17:05:00 2020-08-16T20:05:00 180 1597608300 true 0.0096 0 0,0096 mm mm true 0 0 0 % % 6 Δευτέρα false 1 false 2020-08-17T20:03:00 2020-08-17T06:32:00 true 29.58 0 29,58 °C °C true 24.18 0 24,18 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NNW false false false 0 0 NW20.png Αίθριος false 20 false 2020-08-17T20:03:00 2020-08-17T06:32:00 2020-08-16T21:00:00 2020-08-17T00:00:00 180 1597622400 true 25.9 0 25,9 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1006.2 0 1006,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-17T20:03:00 2020-08-17T06:32:00 2020-08-16T22:00:00 2020-08-17T01:00:00 180 1597626000 true 25.49 0 25,49 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1006.1 0 1006,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-17T20:03:00 2020-08-17T06:32:00 2020-08-16T23:00:00 2020-08-17T02:00:00 180 1597629600 true 25.2 0 25,2 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1006 0 1006 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-17T20:03:00 2020-08-17T06:32:00 2020-08-17T00:00:00 2020-08-17T03:00:00 180 1597633200 true 24.99 0 24,99 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1005.7 0 1005,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-17T20:03:00 2020-08-17T06:32:00 2020-08-17T01:00:00 2020-08-17T04:00:00 180 1597636800 true 24.78 0 24,78 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1005.7 0 1005,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-17T20:03:00 2020-08-17T06:32:00 2020-08-17T02:00:00 2020-08-17T05:00:00 180 1597640400 true 24.55 0 24,55 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1005.7 0 1005,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-17T20:03:00 2020-08-17T06:32:00 2020-08-17T03:00:00 2020-08-17T06:00:00 180 1597644000 true 24.45 0 24,45 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1005.8 0 1005,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:03:00 2020-08-17T06:32:00 2020-08-17T04:00:00 2020-08-17T07:00:00 180 1597647600 true 24.55 0 24,55 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1005.9 0 1005,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:03:00 2020-08-17T06:32:00 2020-08-17T05:00:00 2020-08-17T08:00:00 180 1597651200 true 24.82 0 24,82 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1006.2 0 1006,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:03:00 2020-08-17T06:32:00 2020-08-17T06:00:00 2020-08-17T09:00:00 180 1597654800 true 25.13 0 25,13 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1006.4 0 1006,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:03:00 2020-08-17T06:32:00 2020-08-17T07:00:00 2020-08-17T10:00:00 180 1597658400 true 25.7 0 25,7 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1006.7 0 1006,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:03:00 2020-08-17T06:32:00 2020-08-17T08:00:00 2020-08-17T11:00:00 180 1597662000 true 26.55 0 26,55 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1007.1 0 1007,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:03:00 2020-08-17T06:32:00 2020-08-17T09:00:00 2020-08-17T12:00:00 180 1597665600 true 27.44 0 27,44 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1007.2 0 1007,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:03:00 2020-08-17T06:32:00 2020-08-17T10:00:00 2020-08-17T13:00:00 180 1597669200 true 28.21 0 28,21 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1007.1 0 1007,1 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-17T20:03:00 2020-08-17T06:32:00 2020-08-17T11:00:00 2020-08-17T14:00:00 180 1597672800 true 28.88 0 28,88 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1006.9 0 1006,9 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-17T20:03:00 2020-08-17T06:32:00 2020-08-17T12:00:00 2020-08-17T15:00:00 180 1597676400 true 29.25 0 29,25 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1006.8 0 1006,8 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-17T20:03:00 2020-08-17T06:32:00 2020-08-17T13:00:00 2020-08-17T16:00:00 180 1597680000 true 29.29 0 29,29 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1006.6 0 1006,6 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-17T20:03:00 2020-08-17T06:32:00 2020-08-17T14:00:00 2020-08-17T17:00:00 180 1597683600 true 29.14 0 29,14 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1006.3 0 1006,3 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-17T20:03:00 2020-08-17T06:32:00 2020-08-17T15:00:00 2020-08-17T18:00:00 180 1597687200 true 28.91 0 28,91 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1006.3 0 1006,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:03:00 2020-08-17T06:32:00 2020-08-17T16:00:00 2020-08-17T19:00:00 180 1597690800 true 28.51 0 28,51 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1006.5 0 1006,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-17T20:03:00 2020-08-17T06:32:00 2020-08-17T17:00:00 2020-08-17T20:00:00 180 1597694400 true 27.94 0 27,94 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1006.8 0 1006,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-17T20:03:00 2020-08-17T06:32:00 2020-08-17T18:00:00 2020-08-17T21:00:00 180 1597698000 true 27.47 0 27,47 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1007.1 0 1007,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-17T20:03:00 2020-08-17T06:32:00 2020-08-17T19:00:00 2020-08-17T22:00:00 180 1597701600 true 27.12 0 27,12 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1007.5 0 1007,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-17T20:03:00 2020-08-17T06:32:00 2020-08-17T20:00:00 2020-08-17T23:00:00 180 1597705200 true 26.78 0 26,78 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1007.8 0 1007,8 mb mb true 0 0 0 % % 2020-08-16T21:00:00 2020-08-17T00:00:00 180 1597622400 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2020-08-17T03:32:00 2020-08-17T06:32:00 180 1597645920 2020-08-17T17:03:00 2020-08-17T20:03:00 180 1597694580 true 0 0 0 mm mm true 0 0 0 % %
sunny

Σήμερα

Υγρασία όλη την ημέρα.

25°c

windy

BF 4

deltiokairou

Ακτοπλοϊκός Οδηγός για το Αγαθονήσι

Πώς μπορώ να ταξιδέψω στο Αγαθονήσι;

Πτήσεις προς Αγαθονήσι

Δεν υπάρχει αεροδρόμιο στο Αγαθονήσι. Το πλησιέστερο αεροδρόμιο είναι της Κω και υπάρχει ακτοπλοϊκή σύνδεση μεταξύ των δύο νησιών

Πλοία για το Αγαθονήσι

Μοναδικός τρόπος για να φτάσετε στο Αγαθονήσι είναι με πλοίο αφού ταξιδέψετε πρώτα σε κάποιο κοντινό νησί


Ποιες ακτοπλοϊκές ταξιδεύουν στο Αγαθονήσι;

Το Αγαθονήσι εξυπηρετείται από τις εταιρείες Dodekanisos Seaways και Α.Ν.Ε. Καλυμνού


Πόσο κάνει το εισιτήριο για Αγαθονήσι;
 • Διαδρομή: Σάμος (Πυθαγόρειο) Αγαθονήσι
  Μέσο κόστος ανά επιβάτη που ταξιδεύει τον Ιούλιο: €8.50
 • Διαδρομή: Κάλυμνος προς Αγαθονήσι
  Μέσο κόστος ανά επιβάτη που ταξιδεύει τον Ιούλιο: €28
 • Διαδρομή: Κως προς Αγαθονήσι.
  Μέσο κόστος ανά επιβάτη που ταξιδεύει τον Ιουλίου: €31
 • Διαδρομή: Ρόδος προς Αγαθονήσι.
  Μέσο κόστος ανά επιβάτη που ταξιδεύει τον Ιούλιο: €49

Που μπορώ να παραλάβω τα εισιτήριά μου;

Δεν υπάρχει ταξιδιωτικό γραφείο στο Αγαθονήσι. Αναλαμβάνουμε να στείλουμε το εισιτήριά σας με courier όπου κι αν βρίσκεστε, αρκεί να το επιλέξετε όταν κάνετε την κράτησή σας


Μπορώ να χρησιμοποιήσω e-ticket για τα πλοία προς/από το Αγαθονήσι;

Τι χρειάζομαι για να παραλάβω τα εισιτήρια;

Για να εκτυπώσετε το εισιτήριο θα πρέπει να κρατάτε ένα αντίγραφο της κράτησης ή να την έχετε στο τηλέφωνό σας, καθώς και ένα έγκυρο έγγραφο ταυτοποίησης με φωτογραφία (διαβατήριο ή ταυτότητα) που θα χρειαστεί και στην επιβίβασή σας


Πώς θα βρω φθηνά εισιτήρια;

Οι συμβουλές μας για ένα οικονομικό εισιτήριο:

 • Κάντε την κράτηση όσο το δυνατό νωρίτερα
 • Συγκρίνετε τις τιμές μεταξύ των ακτοπλοϊκών εταιρειών που κάνουν τη διαδρομή, χρησιμοποιώντας την αναζήτηση στο Zaplous

Πως θα φτάσω στο Αγαθονήσι από την ηπειρωτική Ελλάδα;

Μπορείτε να ταξιδέψετε στο Αγαθονήσι από την Κάλυμνο, την Κω, τη Ρόδο, τη Σάμο, τη Σύμη, την Πάτμο και τη Λέρο


Πως θα φτάσω στο λιμάνι;

Το λιμάνι του Αγαθονησίου είναι ο Άγιος Γεώργιος. Οι αποστάσεις είναι σύντομες, επομένως μπορείτε να πάτε παντού με τα πόδια


Οι προτάσεις μας όσο είστε στο Αγαθονήσι

 • Στο μικρό εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου μπορείτε να δείτε τους μοναδικούς θόλους που πιθανότατα χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν από τους κατοίκους ως αποθήκες
 • Ο αρχαιολογικός χώρος του Καστρακίου, ένας οχυρωμένος οικισμός στο ΒΑ τμήμα του νησιού, είναι αδιαμφισβήτητα ένα από τα κύρια αξιοθέτα στο Αγαθονήσι

Χρήσιμα τηλέφωνα στο Αγαθονήσι

 • Αστυνομικό τμήμα: 22470 29029
 • Κέντρο Υγείας: 22470 29049
 • Λιμεναρχείο: 22470 31231

Πότε θα πρέπει να βρίσκομαι στο λιμάνι;

 • Με τα πόδια: Τουλάχιστον μία ώρα πριν ταξιδέψετε
 • Με αυτοκίνητο: Τουλάχιστον δύο ώρες πριν ταξιδέψετε, καθώς τον Ιούλιο και τον Αύγουστο παρατηρείται αυξημένη κίνηση κατά τις ώρες άφιξης/αναχώρησης των πλοίων.

Μπορώ να πάρω μαζί μου το κατοικίδιό μου;


Ναι, μπορείτε να πάρετε το κατοικίδιό σας στο πλοίο, ωστόσο δεν είναι δυνατό να κάνετε κράτηση για το ειδικό κλουβί.

 • Τα συμβατικά πλοία διαθέτουν ειδικά κλουβιά σε κλιματιζόμενο χώρο ("σκυλιέρες") αλλά κατά την υψηλή περίοδο γεμίζουν γρήγορα. Μπορείτε να έχετε το σκυλί μαζί σας, σε όλες τις ανοιχτές περιοχές του καταστρώματος, πάντοτε με λουρί. Τα μικρόσωμα ζώα μπορούν να ταξιδεύουν μέσα στο πλοίο, εφόσον παραμένουν μέσα στην ειδική ταξιδιωτική τσάντα.


  Η καλύτερη επιλογή είναι να κλείσετε μια καμπίνα κατοικιδίων (PET). Πρόκειται για κανονικές καμπίνες, μόνο που δεν έχουν μοκέτα. Έτσι θα ταξιδέψετε χωρίς άγχος, ακόμη και τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο που τα πλοία είναι γεμάτα.

 • Τα ταχύπλοα πλοία και τα καταμαράν έχουν και αυτά ειδικά κλουβιάαλλά είναι περιορισμένα σε αριθμό. Επιπλέον στα περισσότερα ταχύπλοα δεν υπάρχουν ανοικτοί χώροι καταστρώματος προσβάσιμοι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οπότε δεν θα μπορέσετε να είστε έξω μαζί με το τετράποδο φίλο σας. Ωστόσο, αν το κατοικίδιό σας είναι μικρόσωμο και βρίσκεται μέσα σε ταξιδιωτική τσάντα, θα μπορείτε να το κρατήσετε μέσα.

Μπορώ να πληρώσω με PayPal ή χρεωστική κάρτα;

Ναι, η πληρωμή μπορεί να γίνει με οποιαδήποτε χρεωστική κάρτα, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα ασφαλούς πληρωμής με PayPal.

Copyright: Zaplous.gr 2020 ©