ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ

Το Αγαθονήσι είναι το βορειότερο νησί των Δωδεκανήσων. Οι τρεις οικισμοί του (Άγιος Γεώργιος, Μεγάλο και Μικρό Χωριό) χαρακτηρίζονται από την παραδοσιακή αρχιτεκτονική των σπιτιών κτισμένων κυκλικά γύρω από κοινή αυλή-αίθριο, χωρίς εξωτερικά παράθυρα.

ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ

0 2743 false 1 false 2019-08-21T19:59:13 2019-08-21T06:34:30 0.0 true 27 0 27 °C °C true 1013 0 1013 mb mb true 62 0 62 % % 2019-08-21T08:00:00 2019-08-21T11:00:00 180 1566385200 0 true 3 0 3 BF BF Βόρειος ασθενής - 3 BF N false false false 0 0 N15.png Αίθριος Clear 0 Τετάρτη false 1 false 2019-08-21T19:59:13 2019-08-21T06:34:30 true 28.69 0 28,69 °C °C true 23.78 0 23,78 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NNW false false false 0 0 NW20.png Αίθριος false 20 false 2019-08-21T19:59:13 2019-08-21T06:34:30 2019-08-20T22:00:00 2019-08-21T01:00:00 180 1566349200 true 24.9 0 24,9 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1012.54 0 1012,54 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-21T19:59:13 2019-08-21T06:34:30 2019-08-20T23:00:00 2019-08-21T02:00:00 180 1566352800 true 24.42 0 24,42 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1012.49 0 1012,49 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-21T19:59:13 2019-08-21T06:34:30 2019-08-21T00:00:00 2019-08-21T03:00:00 180 1566356400 true 24.06 0 24,06 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1012.59 0 1012,59 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-21T19:59:13 2019-08-21T06:34:30 2019-08-21T01:00:00 2019-08-21T04:00:00 180 1566360000 true 23.87 0 23,87 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.73 0 1012,73 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-21T19:59:13 2019-08-21T06:34:30 2019-08-21T02:00:00 2019-08-21T05:00:00 180 1566363600 true 23.78 0 23,78 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.73 0 1012,73 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-21T19:59:13 2019-08-21T06:34:30 2019-08-21T03:00:00 2019-08-21T06:00:00 180 1566367200 true 23.92 0 23,92 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1012.87 0 1012,87 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T19:59:13 2019-08-21T06:34:30 2019-08-21T04:00:00 2019-08-21T07:00:00 180 1566370800 true 24.31 0 24,31 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1013.14 0 1013,14 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T19:59:13 2019-08-21T06:34:30 2019-08-21T05:00:00 2019-08-21T08:00:00 180 1566374400 true 24.74 0 24,74 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 69 0 69 % % true 1013.48 0 1013,48 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T19:59:13 2019-08-21T06:34:30 2019-08-21T06:00:00 2019-08-21T09:00:00 180 1566378000 true 25.27 0 25,27 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 68 0 68 % % true 1013.75 0 1013,75 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T19:59:13 2019-08-21T06:34:30 2019-08-21T07:00:00 2019-08-21T10:00:00 180 1566381600 true 26.15 0 26,15 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1013.59 0 1013,59 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T19:59:13 2019-08-21T06:34:30 2019-08-21T08:00:00 2019-08-21T11:00:00 180 1566385200 true 27.12 0 27,12 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1012.87 0 1012,87 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T19:59:13 2019-08-21T06:34:30 2019-08-21T09:00:00 2019-08-21T12:00:00 180 1566388800 true 27.88 0 27,88 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T19:59:13 2019-08-21T06:34:30 2019-08-21T10:00:00 2019-08-21T13:00:00 180 1566392400 true 28.2 0 28,2 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1012.52 0 1012,52 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T19:59:13 2019-08-21T06:34:30 2019-08-21T11:00:00 2019-08-21T14:00:00 180 1566396000 true 28.28 0 28,28 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1012.13 0 1012,13 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T19:59:13 2019-08-21T06:34:30 2019-08-21T12:00:00 2019-08-21T15:00:00 180 1566399600 true 28.37 0 28,37 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1011.81 0 1011,81 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T19:59:13 2019-08-21T06:34:30 2019-08-21T13:00:00 2019-08-21T16:00:00 180 1566403200 true 28.54 0 28,54 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1011.46 0 1011,46 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T19:59:13 2019-08-21T06:34:30 2019-08-21T14:00:00 2019-08-21T17:00:00 180 1566406800 true 28.68 0 28,68 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1011.11 0 1011,11 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T19:59:13 2019-08-21T06:34:30 2019-08-21T15:00:00 2019-08-21T18:00:00 180 1566410400 true 28.69 0 28,69 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1010.93 0 1010,93 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T19:59:13 2019-08-21T06:34:30 2019-08-21T16:00:00 2019-08-21T19:00:00 180 1566414000 true 28.4 0 28,4 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1010.93 0 1010,93 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-21T19:59:13 2019-08-21T06:34:30 2019-08-21T17:00:00 2019-08-21T20:00:00 180 1566417600 true 27.9 0 27,9 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1011.34 0 1011,34 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-21T19:59:13 2019-08-21T06:34:30 2019-08-21T18:00:00 2019-08-21T21:00:00 180 1566421200 true 27.37 0 27,37 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1011.57 0 1011,57 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-21T19:59:13 2019-08-21T06:34:30 2019-08-21T19:00:00 2019-08-21T22:00:00 180 1566424800 true 27 0 27 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1011.72 0 1011,72 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-21T19:59:13 2019-08-21T06:34:30 2019-08-21T20:00:00 2019-08-21T23:00:00 180 1566428400 true 26.64 0 26,64 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.87 0 1011,87 mb mb true 0 0 0 % % 2019-08-20T21:00:00 2019-08-21T00:00:00 180 1566345600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-08-21T03:34:30 2019-08-21T06:34:30 180 1566369270 2019-08-21T16:59:13 2019-08-21T19:59:13 180 1566417553 true 0.0105 0 0,0105 mm mm true 0 0 0 % % 1 Πέμπτη false 1 false 2019-08-22T19:57:53 2019-08-22T06:35:21 true 31.54 0 31,54 °C °C true 24.51 0 24,51 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NNW false false false 0 0 NW20.png Αίθριος false 20 false 2019-08-22T19:57:53 2019-08-22T06:35:21 2019-08-21T21:00:00 2019-08-22T00:00:00 180 1566432000 true 26.32 0 26,32 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1011.89 0 1011,89 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-22T19:57:53 2019-08-22T06:35:21 2019-08-21T22:00:00 2019-08-22T01:00:00 180 1566435600 true 25.83 0 25,83 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1011.86 0 1011,86 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-22T19:57:53 2019-08-22T06:35:21 2019-08-21T23:00:00 2019-08-22T02:00:00 180 1566439200 true 25.23 0 25,23 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1011.49 0 1011,49 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-22T19:57:53 2019-08-22T06:35:21 2019-08-22T00:00:00 2019-08-22T03:00:00 180 1566442800 true 24.84 0 24,84 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1011.31 0 1011,31 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-22T19:57:53 2019-08-22T06:35:21 2019-08-22T01:00:00 2019-08-22T04:00:00 180 1566446400 true 24.58 0 24,58 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1011.08 0 1011,08 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-22T19:57:53 2019-08-22T06:35:21 2019-08-22T02:00:00 2019-08-22T05:00:00 180 1566450000 true 24.51 0 24,51 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1011.04 0 1011,04 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-22T19:57:53 2019-08-22T06:35:21 2019-08-22T03:00:00 2019-08-22T06:00:00 180 1566453600 true 24.65 0 24,65 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1011.05 0 1011,05 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-22T19:57:53 2019-08-22T06:35:21 2019-08-22T04:00:00 2019-08-22T07:00:00 180 1566457200 true 25.04 0 25,04 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1011.33 0 1011,33 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-22T19:57:53 2019-08-22T06:35:21 2019-08-22T05:00:00 2019-08-22T08:00:00 180 1566460800 true 25.59 0 25,59 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1011.55 0 1011,55 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-22T19:57:53 2019-08-22T06:35:21 2019-08-22T06:00:00 2019-08-22T09:00:00 180 1566464400 true 26.27 0 26,27 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.91 0 1011,91 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-22T19:57:53 2019-08-22T06:35:21 2019-08-22T07:00:00 2019-08-22T10:00:00 180 1566468000 true 27.24 0 27,24 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1012.03 0 1012,03 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-22T19:57:53 2019-08-22T06:35:21 2019-08-22T08:00:00 2019-08-22T11:00:00 180 1566471600 true 28.32 0 28,32 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-22T19:57:53 2019-08-22T06:35:21 2019-08-22T09:00:00 2019-08-22T12:00:00 180 1566475200 true 29.29 0 29,29 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1011.81 0 1011,81 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-22T19:57:53 2019-08-22T06:35:21 2019-08-22T10:00:00 2019-08-22T13:00:00 180 1566478800 true 30.08 0 30,08 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1011.48 0 1011,48 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-22T19:57:53 2019-08-22T06:35:21 2019-08-22T11:00:00 2019-08-22T14:00:00 180 1566482400 true 30.74 0 30,74 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1011.03 0 1011,03 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-22T19:57:53 2019-08-22T06:35:21 2019-08-22T12:00:00 2019-08-22T15:00:00 180 1566486000 true 31.21 0 31,21 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1010.68 0 1010,68 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-22T19:57:53 2019-08-22T06:35:21 2019-08-22T13:00:00 2019-08-22T16:00:00 180 1566489600 true 31.46 0 31,46 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1010.27 0 1010,27 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-22T19:57:53 2019-08-22T06:35:21 2019-08-22T14:00:00 2019-08-22T17:00:00 180 1566493200 true 31.54 0 31,54 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1009.75 0 1009,75 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-22T19:57:53 2019-08-22T06:35:21 2019-08-22T15:00:00 2019-08-22T18:00:00 180 1566496800 true 31.39 0 31,39 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1009.48 0 1009,48 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-22T19:57:53 2019-08-22T06:35:21 2019-08-22T16:00:00 2019-08-22T19:00:00 180 1566500400 true 31.05 0 31,05 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1009.67 0 1009,67 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-22T19:57:53 2019-08-22T06:35:21 2019-08-22T17:00:00 2019-08-22T20:00:00 180 1566504000 true 30.49 0 30,49 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1010.07 0 1010,07 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-22T19:57:53 2019-08-22T06:35:21 2019-08-22T18:00:00 2019-08-22T21:00:00 180 1566507600 true 29.75 0 29,75 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1010.44 0 1010,44 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-22T19:57:53 2019-08-22T06:35:21 2019-08-22T19:00:00 2019-08-22T22:00:00 180 1566511200 true 28.89 0 28,89 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1010.71 0 1010,71 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-22T19:57:53 2019-08-22T06:35:21 2019-08-22T20:00:00 2019-08-22T23:00:00 180 1566514800 true 28.08 0 28,08 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1010.96 0 1010,96 mb mb true 0 0 0 % % 2019-08-21T21:00:00 2019-08-22T00:00:00 180 1566432000 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-08-22T03:35:21 2019-08-22T06:35:21 180 1566455721 2019-08-22T16:57:53 2019-08-22T19:57:53 180 1566503873 true 0 0 0 mm mm true 0 0 0 % % 2 Παρασκευή false 1 false 2019-08-23T19:56:32 2019-08-23T06:36:12 true 31.84 0 31,84 °C °C true 25.82 0 25,82 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βόρειος σχεδόν μέτριος - 4 BF N false false false 0 0 N20.png Αίθριος false 20 false 2019-08-23T19:56:32 2019-08-23T06:36:12 2019-08-22T21:00:00 2019-08-23T00:00:00 180 1566518400 true 27.43 0 27,43 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1011.04 0 1011,04 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-23T19:56:32 2019-08-23T06:36:12 2019-08-22T22:00:00 2019-08-23T01:00:00 180 1566522000 true 26.92 0 26,92 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1010.81 0 1010,81 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-23T19:56:32 2019-08-23T06:36:12 2019-08-22T23:00:00 2019-08-23T02:00:00 180 1566525600 true 26.56 0 26,56 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-23T19:56:32 2019-08-23T06:36:12 2019-08-23T00:00:00 2019-08-23T03:00:00 180 1566529200 true 26.26 0 26,26 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1010.36 0 1010,36 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-23T19:56:32 2019-08-23T06:36:12 2019-08-23T01:00:00 2019-08-23T04:00:00 180 1566532800 true 26.04 0 26,04 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1010.28 0 1010,28 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-23T19:56:32 2019-08-23T06:36:12 2019-08-23T02:00:00 2019-08-23T05:00:00 180 1566536400 true 25.82 0 25,82 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1010.19 0 1010,19 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-23T19:56:32 2019-08-23T06:36:12 2019-08-23T03:00:00 2019-08-23T06:00:00 180 1566540000 true 25.86 0 25,86 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1010.2 0 1010,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-23T19:56:32 2019-08-23T06:36:12 2019-08-23T04:00:00 2019-08-23T07:00:00 180 1566543600 true 26.17 0 26,17 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1010.37 0 1010,37 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-23T19:56:32 2019-08-23T06:36:12 2019-08-23T05:00:00 2019-08-23T08:00:00 180 1566547200 true 26.64 0 26,64 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1010.78 0 1010,78 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-23T19:56:32 2019-08-23T06:36:12 2019-08-23T06:00:00 2019-08-23T09:00:00 180 1566550800 true 27.22 0 27,22 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1010.97 0 1010,97 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-23T19:56:32 2019-08-23T06:36:12 2019-08-23T07:00:00 2019-08-23T10:00:00 180 1566554400 true 27.96 0 27,96 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1011.26 0 1011,26 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-23T19:56:32 2019-08-23T06:36:12 2019-08-23T08:00:00 2019-08-23T11:00:00 180 1566558000 true 28.93 0 28,93 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1011.35 0 1011,35 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-23T19:56:32 2019-08-23T06:36:12 2019-08-23T09:00:00 2019-08-23T12:00:00 180 1566561600 true 29.88 0 29,88 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1011.32 0 1011,32 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-23T19:56:32 2019-08-23T06:36:12 2019-08-23T10:00:00 2019-08-23T13:00:00 180 1566565200 true 30.64 0 30,64 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1010.93 0 1010,93 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-23T19:56:32 2019-08-23T06:36:12 2019-08-23T11:00:00 2019-08-23T14:00:00 180 1566568800 true 31.31 0 31,31 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1010.45 0 1010,45 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-23T19:56:32 2019-08-23T06:36:12 2019-08-23T12:00:00 2019-08-23T15:00:00 180 1566572400 true 31.74 0 31,74 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1009.78 0 1009,78 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-23T19:56:32 2019-08-23T06:36:12 2019-08-23T13:00:00 2019-08-23T16:00:00 180 1566576000 true 31.84 0 31,84 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1009.41 0 1009,41 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-23T19:56:32 2019-08-23T06:36:12 2019-08-23T14:00:00 2019-08-23T17:00:00 180 1566579600 true 31.7 0 31,7 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1009 0 1009 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-23T19:56:32 2019-08-23T06:36:12 2019-08-23T15:00:00 2019-08-23T18:00:00 180 1566583200 true 31.42 0 31,42 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1008.81 0 1008,81 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-23T19:56:32 2019-08-23T06:36:12 2019-08-23T16:00:00 2019-08-23T19:00:00 180 1566586800 true 30.97 0 30,97 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1008.98 0 1008,98 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-23T19:56:32 2019-08-23T06:36:12 2019-08-23T17:00:00 2019-08-23T20:00:00 180 1566590400 true 30.35 0 30,35 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1009.37 0 1009,37 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-23T19:56:32 2019-08-23T06:36:12 2019-08-23T18:00:00 2019-08-23T21:00:00 180 1566594000 true 29.57 0 29,57 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1009.7 0 1009,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-23T19:56:32 2019-08-23T06:36:12 2019-08-23T19:00:00 2019-08-23T22:00:00 180 1566597600 true 28.61 0 28,61 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1009.89 0 1009,89 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-23T19:56:32 2019-08-23T06:36:12 2019-08-23T20:00:00 2019-08-23T23:00:00 180 1566601200 true 27.81 0 27,81 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1010.03 0 1010,03 mb mb true 0 0 0 % % 2019-08-22T21:00:00 2019-08-23T00:00:00 180 1566518400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-08-23T03:36:12 2019-08-23T06:36:12 180 1566542172 2019-08-23T16:56:32 2019-08-23T19:56:32 180 1566590192 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0 0 0 % % 3 Σάββατο false 1 false 2019-08-24T19:55:10 2019-08-24T06:37:03 true 31.38 0 31,38 °C °C true 26.16 0 26,16 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NNW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2019-08-24T19:55:10 2019-08-24T06:37:03 2019-08-23T21:00:00 2019-08-24T00:00:00 180 1566604800 true 27.25 0 27,25 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1010.06 0 1010,06 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-24T19:55:10 2019-08-24T06:37:03 2019-08-23T22:00:00 2019-08-24T01:00:00 180 1566608400 true 26.8 0 26,8 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1009.84 0 1009,84 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-24T19:55:10 2019-08-24T06:37:03 2019-08-23T23:00:00 2019-08-24T02:00:00 180 1566612000 true 26.5 0 26,5 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1009.6 0 1009,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-24T19:55:10 2019-08-24T06:37:03 2019-08-24T00:00:00 2019-08-24T03:00:00 180 1566615600 true 26.3 0 26,3 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1009.46 0 1009,46 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-24T19:55:10 2019-08-24T06:37:03 2019-08-24T01:00:00 2019-08-24T04:00:00 180 1566619200 true 26.17 0 26,17 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1009.44 0 1009,44 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-24T19:55:10 2019-08-24T06:37:03 2019-08-24T02:00:00 2019-08-24T05:00:00 180 1566622800 true 26.16 0 26,16 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1009.51 0 1009,51 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-24T19:55:10 2019-08-24T06:37:03 2019-08-24T03:00:00 2019-08-24T06:00:00 180 1566626400 true 26.34 0 26,34 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1009.62 0 1009,62 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-24T19:55:10 2019-08-24T06:37:03 2019-08-24T04:00:00 2019-08-24T07:00:00 180 1566630000 true 26.65 0 26,65 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1009.98 0 1009,98 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-24T19:55:10 2019-08-24T06:37:03 2019-08-24T05:00:00 2019-08-24T08:00:00 180 1566633600 true 27.14 0 27,14 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 67 0 67 % % true 1010.38 0 1010,38 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-24T19:55:10 2019-08-24T06:37:03 2019-08-24T06:00:00 2019-08-24T09:00:00 180 1566637200 true 27.7 0 27,7 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 66 0 66 % % true 1010.71 0 1010,71 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-24T19:55:10 2019-08-24T06:37:03 2019-08-24T07:00:00 2019-08-24T10:00:00 180 1566640800 true 28.36 0 28,36 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 64 0 64 % % true 1010.8 0 1010,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-24T19:55:10 2019-08-24T06:37:03 2019-08-24T08:00:00 2019-08-24T11:00:00 180 1566644400 true 29.19 0 29,19 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1010.84 0 1010,84 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-24T19:55:10 2019-08-24T06:37:03 2019-08-24T09:00:00 2019-08-24T12:00:00 180 1566648000 true 29.91 0 29,91 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1010.74 0 1010,74 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-24T19:55:10 2019-08-24T06:37:03 2019-08-24T10:00:00 2019-08-24T13:00:00 180 1566651600 true 30.32 0 30,32 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1010.56 0 1010,56 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-24T19:55:10 2019-08-24T06:37:03 2019-08-24T11:00:00 2019-08-24T14:00:00 180 1566655200 true 30.54 0 30,54 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1010.26 0 1010,26 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-24T19:55:10 2019-08-24T06:37:03 2019-08-24T12:00:00 2019-08-24T15:00:00 180 1566658800 true 30.74 0 30,74 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1010.01 0 1010,01 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-24T19:55:10 2019-08-24T06:37:03 2019-08-24T13:00:00 2019-08-24T16:00:00 180 1566662400 true 31.08 0 31,08 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1009.86 0 1009,86 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-24T19:55:10 2019-08-24T06:37:03 2019-08-24T14:00:00 2019-08-24T17:00:00 180 1566666000 true 31.38 0 31,38 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1009.71 0 1009,71 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-24T19:55:10 2019-08-24T06:37:03 2019-08-24T15:00:00 2019-08-24T18:00:00 180 1566669600 true 31.34 0 31,34 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 54 0 54 % % true 1009.64 0 1009,64 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-24T19:55:10 2019-08-24T06:37:03 2019-08-24T16:00:00 2019-08-24T19:00:00 180 1566673200 true 30.8 0 30,8 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1009.68 0 1009,68 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-24T19:55:10 2019-08-24T06:37:03 2019-08-24T17:00:00 2019-08-24T20:00:00 180 1566676800 true 29.97 0 29,97 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 62 0 62 % % true 1009.83 0 1009,83 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-24T19:55:10 2019-08-24T06:37:03 2019-08-24T18:00:00 2019-08-24T21:00:00 180 1566680400 true 29.03 0 29,03 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 66 0 66 % % true 1009.93 0 1009,93 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-24T19:55:10 2019-08-24T06:37:03 2019-08-24T19:00:00 2019-08-24T22:00:00 180 1566684000 true 28.1 0 28,1 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1009.94 0 1009,94 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-24T19:55:10 2019-08-24T06:37:03 2019-08-24T20:00:00 2019-08-24T23:00:00 180 1566687600 true 27.37 0 27,37 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1010.17 0 1010,17 mb mb true 0 0 0 % % 2019-08-23T21:00:00 2019-08-24T00:00:00 180 1566604800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-08-24T03:37:03 2019-08-24T06:37:03 180 1566628623 2019-08-24T16:55:10 2019-08-24T19:55:10 180 1566676510 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0 0 0 % % 4 Κυριακή false 1 false 2019-08-25T19:53:47 2019-08-25T06:37:54 true 31.07 0 31,07 °C °C true 25.37 0 25,37 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NNW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2019-08-25T19:53:47 2019-08-25T06:37:54 2019-08-24T21:00:00 2019-08-25T00:00:00 180 1566691200 true 26.86 0 26,86 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1010.21 0 1010,21 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-25T19:53:47 2019-08-25T06:37:54 2019-08-24T22:00:00 2019-08-25T01:00:00 180 1566694800 true 26.34 0 26,34 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1010.05 0 1010,05 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-25T19:53:47 2019-08-25T06:37:54 2019-08-24T23:00:00 2019-08-25T02:00:00 180 1566698400 true 25.86 0 25,86 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1009.75 0 1009,75 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-25T19:53:47 2019-08-25T06:37:54 2019-08-25T00:00:00 2019-08-25T03:00:00 180 1566702000 true 25.53 0 25,53 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1009.55 0 1009,55 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-25T19:53:47 2019-08-25T06:37:54 2019-08-25T01:00:00 2019-08-25T04:00:00 180 1566705600 true 25.37 0 25,37 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1009.45 0 1009,45 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-25T19:53:47 2019-08-25T06:37:54 2019-08-25T02:00:00 2019-08-25T05:00:00 180 1566709200 true 25.38 0 25,38 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 78 0 78 % % true 1009.54 0 1009,54 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-25T19:53:47 2019-08-25T06:37:54 2019-08-25T03:00:00 2019-08-25T06:00:00 180 1566712800 true 25.65 0 25,65 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 77 0 77 % % true 1009.58 0 1009,58 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-25T19:53:47 2019-08-25T06:37:54 2019-08-25T04:00:00 2019-08-25T07:00:00 180 1566716400 true 26.12 0 26,12 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 75 0 75 % % true 1009.74 0 1009,74 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-25T19:53:47 2019-08-25T06:37:54 2019-08-25T05:00:00 2019-08-25T08:00:00 180 1566720000 true 26.81 0 26,81 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1009.92 0 1009,92 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-25T19:53:47 2019-08-25T06:37:54 2019-08-25T06:00:00 2019-08-25T09:00:00 180 1566723600 true 27.54 0 27,54 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1010.13 0 1010,13 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-25T19:53:47 2019-08-25T06:37:54 2019-08-25T07:00:00 2019-08-25T10:00:00 180 1566727200 true 28.34 0 28,34 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1010.27 0 1010,27 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-25T19:53:47 2019-08-25T06:37:54 2019-08-25T08:00:00 2019-08-25T11:00:00 180 1566730800 true 29.3 0 29,3 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1010.36 0 1010,36 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-25T19:53:47 2019-08-25T06:37:54 2019-08-25T09:00:00 2019-08-25T12:00:00 180 1566734400 true 30.13 0 30,13 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1010.32 0 1010,32 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-25T19:53:47 2019-08-25T06:37:54 2019-08-25T10:00:00 2019-08-25T13:00:00 180 1566738000 true 30.59 0 30,59 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1010.1 0 1010,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-25T19:53:47 2019-08-25T06:37:54 2019-08-25T11:00:00 2019-08-25T14:00:00 180 1566741600 true 30.8 0 30,8 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1009.75 0 1009,75 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-25T19:53:47 2019-08-25T06:37:54 2019-08-25T12:00:00 2019-08-25T15:00:00 180 1566745200 true 30.94 0 30,94 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1009.42 0 1009,42 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-25T19:53:47 2019-08-25T06:37:54 2019-08-25T13:00:00 2019-08-25T16:00:00 180 1566748800 true 31.07 0 31,07 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1009.11 0 1009,11 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-25T19:53:47 2019-08-25T06:37:54 2019-08-25T14:00:00 2019-08-25T17:00:00 180 1566752400 true 31.04 0 31,04 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1008.82 0 1008,82 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-25T19:53:47 2019-08-25T06:37:54 2019-08-25T15:00:00 2019-08-25T18:00:00 180 1566756000 true 30.86 0 30,86 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1008.65 0 1008,65 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-25T19:53:47 2019-08-25T06:37:54 2019-08-25T16:00:00 2019-08-25T19:00:00 180 1566759600 true 30.44 0 30,44 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1008.74 0 1008,74 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-25T19:53:47 2019-08-25T06:37:54 2019-08-25T17:00:00 2019-08-25T20:00:00 180 1566763200 true 29.87 0 29,87 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1009.01 0 1009,01 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-25T19:53:47 2019-08-25T06:37:54 2019-08-25T18:00:00 2019-08-25T21:00:00 180 1566766800 true 29.18 0 29,18 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1009.23 0 1009,23 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-25T19:53:47 2019-08-25T06:37:54 2019-08-25T19:00:00 2019-08-25T22:00:00 180 1566770400 true 28.42 0 28,42 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1009.43 0 1009,43 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-25T19:53:47 2019-08-25T06:37:54 2019-08-25T20:00:00 2019-08-25T23:00:00 180 1566774000 true 27.78 0 27,78 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1009.63 0 1009,63 mb mb true 0 0 0 % % 2019-08-24T21:00:00 2019-08-25T00:00:00 180 1566691200 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2019-08-25T03:37:54 2019-08-25T06:37:54 180 1566715074 2019-08-25T16:53:47 2019-08-25T19:53:47 180 1566762827 true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 0 0 0 % % 5 Δευτέρα false 1 false 2019-08-26T19:52:24 2019-08-26T06:38:44 true 30.13 0 30,13 °C °C true 25.5 0 25,5 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Bορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NW false false false 0 0 NW15.png Υγρασία false 20 false 2019-08-26T19:52:24 2019-08-26T06:38:44 2019-08-25T21:00:00 2019-08-26T00:00:00 180 1566777600 true 27.27 0 27,27 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1009.72 0 1009,72 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-26T19:52:24 2019-08-26T06:38:44 2019-08-25T22:00:00 2019-08-26T01:00:00 180 1566781200 true 26.74 0 26,74 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1009.61 0 1009,61 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-26T19:52:24 2019-08-26T06:38:44 2019-08-25T23:00:00 2019-08-26T02:00:00 180 1566784800 true 26.23 0 26,23 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 79 0 79 % % true 1009.42 0 1009,42 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-26T19:52:24 2019-08-26T06:38:44 2019-08-26T00:00:00 2019-08-26T03:00:00 180 1566788400 true 25.86 0 25,86 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 81 0 81 % % true 1009.49 0 1009,49 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-26T19:52:24 2019-08-26T06:38:44 2019-08-26T01:00:00 2019-08-26T04:00:00 180 1566792000 true 25.6 0 25,6 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 82 0 82 % % true 1009.32 0 1009,32 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-26T19:52:24 2019-08-26T06:38:44 2019-08-26T02:00:00 2019-08-26T05:00:00 180 1566795600 true 25.5 0 25,5 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1009.13 0 1009,13 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-26T19:52:24 2019-08-26T06:38:44 2019-08-26T03:00:00 2019-08-26T06:00:00 180 1566799200 true 25.65 0 25,65 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1009.11 0 1009,11 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-26T19:52:24 2019-08-26T06:38:44 2019-08-26T04:00:00 2019-08-26T07:00:00 180 1566802800 true 26.03 0 26,03 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1009.43 0 1009,43 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-26T19:52:24 2019-08-26T06:38:44 2019-08-26T05:00:00 2019-08-26T08:00:00 180 1566806400 true 26.57 0 26,57 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1009.83 0 1009,83 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-26T19:52:24 2019-08-26T06:38:44 2019-08-26T06:00:00 2019-08-26T09:00:00 180 1566810000 true 27.13 0 27,13 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1010.15 0 1010,15 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-26T19:52:24 2019-08-26T06:38:44 2019-08-26T07:00:00 2019-08-26T10:00:00 180 1566813600 true 27.61 0 27,61 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1010.43 0 1010,43 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-26T19:52:24 2019-08-26T06:38:44 2019-08-26T08:00:00 2019-08-26T11:00:00 180 1566817200 true 28.18 0 28,18 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1010.8 0 1010,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-26T19:52:24 2019-08-26T06:38:44 2019-08-26T09:00:00 2019-08-26T12:00:00 180 1566820800 true 28.72 0 28,72 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1010.95 0 1010,95 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-26T19:52:24 2019-08-26T06:38:44 2019-08-26T10:00:00 2019-08-26T13:00:00 180 1566824400 true 29.14 0 29,14 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 64 0 64 % % true 1010.76 0 1010,76 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-26T19:52:24 2019-08-26T06:38:44 2019-08-26T11:00:00 2019-08-26T14:00:00 180 1566828000 true 29.47 0 29,47 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 63 0 63 % % true 1010.47 0 1010,47 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-26T19:52:24 2019-08-26T06:38:44 2019-08-26T12:00:00 2019-08-26T15:00:00 180 1566831600 true 29.74 0 29,74 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 62 0 62 % % true 1010.14 0 1010,14 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-26T19:52:24 2019-08-26T06:38:44 2019-08-26T13:00:00 2019-08-26T16:00:00 180 1566835200 true 29.98 0 29,98 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1009.89 0 1009,89 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-26T19:52:24 2019-08-26T06:38:44 2019-08-26T14:00:00 2019-08-26T17:00:00 180 1566838800 true 30.13 0 30,13 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1009.54 0 1009,54 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-26T19:52:24 2019-08-26T06:38:44 2019-08-26T15:00:00 2019-08-26T18:00:00 180 1566842400 true 29.99 0 29,99 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1009.43 0 1009,43 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-26T19:52:24 2019-08-26T06:38:44 2019-08-26T16:00:00 2019-08-26T19:00:00 180 1566846000 true 29.47 0 29,47 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1009.56 0 1009,56 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-26T19:52:24 2019-08-26T06:38:44 2019-08-26T17:00:00 2019-08-26T20:00:00 180 1566849600 true 28.73 0 28,73 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1009.8 0 1009,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-26T19:52:24 2019-08-26T06:38:44 2019-08-26T18:00:00 2019-08-26T21:00:00 180 1566853200 true 27.94 0 27,94 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1010.06 0 1010,06 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-26T19:52:24 2019-08-26T06:38:44 2019-08-26T19:00:00 2019-08-26T22:00:00 180 1566856800 true 27.17 0 27,17 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1010.33 0 1010,33 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-26T19:52:24 2019-08-26T06:38:44 2019-08-26T20:00:00 2019-08-26T23:00:00 180 1566860400 true 26.68 0 26,68 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1010.57 0 1010,57 mb mb true 0 0 0 % % 2019-08-25T21:00:00 2019-08-26T00:00:00 180 1566777600 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2019-08-26T03:38:44 2019-08-26T06:38:44 180 1566801524 2019-08-26T16:52:24 2019-08-26T19:52:24 180 1566849144 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0 0 0 % % 6 Τρίτη false 1 false 2019-08-27T19:50:59 2019-08-27T06:39:35 true 30.38 0 30,38 °C °C true 25.17 0 25,17 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Bορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NW false false false 0 0 NW15.png Υγρασία false 20 false 2019-08-27T19:50:59 2019-08-27T06:39:35 2019-08-26T21:00:00 2019-08-27T00:00:00 180 1566864000 true 26.35 0 26,35 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 79 0 79 % % true 1010.8 0 1010,8 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-27T19:50:59 2019-08-27T06:39:35 2019-08-26T22:00:00 2019-08-27T01:00:00 180 1566867600 true 25.99 0 25,99 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1010.63 0 1010,63 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-27T19:50:59 2019-08-27T06:39:35 2019-08-26T23:00:00 2019-08-27T02:00:00 180 1566871200 true 25.65 0 25,65 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1010.49 0 1010,49 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-27T19:50:59 2019-08-27T06:39:35 2019-08-27T00:00:00 2019-08-27T03:00:00 180 1566874800 true 25.4 0 25,4 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1010.24 0 1010,24 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-27T19:50:59 2019-08-27T06:39:35 2019-08-27T01:00:00 2019-08-27T04:00:00 180 1566878400 true 25.22 0 25,22 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1010.12 0 1010,12 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-27T19:50:59 2019-08-27T06:39:35 2019-08-27T02:00:00 2019-08-27T05:00:00 180 1566882000 true 25.17 0 25,17 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1010.04 0 1010,04 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-27T19:50:59 2019-08-27T06:39:35 2019-08-27T03:00:00 2019-08-27T06:00:00 180 1566885600 true 25.33 0 25,33 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1010.05 0 1010,05 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-27T19:50:59 2019-08-27T06:39:35 2019-08-27T04:00:00 2019-08-27T07:00:00 180 1566889200 true 25.76 0 25,76 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1010.25 0 1010,25 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-27T19:50:59 2019-08-27T06:39:35 2019-08-27T05:00:00 2019-08-27T08:00:00 180 1566892800 true 26.42 0 26,42 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1010.67 0 1010,67 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-27T19:50:59 2019-08-27T06:39:35 2019-08-27T06:00:00 2019-08-27T09:00:00 180 1566896400 true 27.07 0 27,07 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1010.92 0 1010,92 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-27T19:50:59 2019-08-27T06:39:35 2019-08-27T07:00:00 2019-08-27T10:00:00 180 1566900000 true 27.85 0 27,85 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1011.14 0 1011,14 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-27T19:50:59 2019-08-27T06:39:35 2019-08-27T08:00:00 2019-08-27T11:00:00 180 1566903600 true 28.78 0 28,78 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1011.23 0 1011,23 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-27T19:50:59 2019-08-27T06:39:35 2019-08-27T09:00:00 2019-08-27T12:00:00 180 1566907200 true 29.53 0 29,53 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1011.25 0 1011,25 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-27T19:50:59 2019-08-27T06:39:35 2019-08-27T10:00:00 2019-08-27T13:00:00 180 1566910800 true 29.9 0 29,9 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1011.13 0 1011,13 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-27T19:50:59 2019-08-27T06:39:35 2019-08-27T11:00:00 2019-08-27T14:00:00 180 1566914400 true 30.07 0 30,07 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1010.93 0 1010,93 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-27T19:50:59 2019-08-27T06:39:35 2019-08-27T12:00:00 2019-08-27T15:00:00 180 1566918000 true 30.2 0 30,2 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 59 0 59 % % true 1010.65 0 1010,65 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-27T19:50:59 2019-08-27T06:39:35 2019-08-27T13:00:00 2019-08-27T16:00:00 180 1566921600 true 30.36 0 30,36 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1010.28 0 1010,28 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-27T19:50:59 2019-08-27T06:39:35 2019-08-27T14:00:00 2019-08-27T17:00:00 180 1566925200 true 30.38 0 30,38 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1009.86 0 1009,86 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-27T19:50:59 2019-08-27T06:39:35 2019-08-27T15:00:00 2019-08-27T18:00:00 180 1566928800 true 30.09 0 30,09 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1009.71 0 1009,71 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-27T19:50:59 2019-08-27T06:39:35 2019-08-27T16:00:00 2019-08-27T19:00:00 180 1566932400 true 29.46 0 29,46 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1009.79 0 1009,79 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-27T19:50:59 2019-08-27T06:39:35 2019-08-27T17:00:00 2019-08-27T20:00:00 180 1566936000 true 28.65 0 28,65 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1009.99 0 1009,99 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-27T19:50:59 2019-08-27T06:39:35 2019-08-27T18:00:00 2019-08-27T21:00:00 180 1566939600 true 27.89 0 27,89 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1010.19 0 1010,19 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-27T19:50:59 2019-08-27T06:39:35 2019-08-27T19:00:00 2019-08-27T22:00:00 180 1566943200 true 27.29 0 27,29 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1010.37 0 1010,37 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-27T19:50:59 2019-08-27T06:39:35 2019-08-27T20:00:00 2019-08-27T23:00:00 180 1566946800 true 26.88 0 26,88 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1010.48 0 1010,48 mb mb true 0 0 0 % % 2019-08-26T21:00:00 2019-08-27T00:00:00 180 1566864000 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2019-08-27T03:39:35 2019-08-27T06:39:35 180 1566887975 2019-08-27T16:50:59 2019-08-27T19:50:59 180 1566935459 true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 0 0 0 % %
sunny

Σήμερα

Αίθριος όλη την ημέρα.

27°c

windy

BF 3

deltiokairou

Το Αγαθονήσι είναι σημαντικό κι ευαίσθητο οικοσύστημα και μαζί με τα γειτονιά νησιά εντάσσεται στην προστατευόμενη περιοχή Natura, ως πολύτιμο καταφύγιο σπάνιων πουλιών. Είναι το βορειότερο νησί του συμπλέγματος της Δωδεκανήσου και βρίσκεται σε μικρή απόσταση στα νότια της Σάμου.

Απέχει 25 ναυτικά μίλια από την Πάτμο, 18 από τη Σάμο και 8 μίλια από τα Μικρασιατικά παράλια. Κατά την Ιταλοκρατία, το νησί ονομάστηκε Γαϊδουρονήσι, δηλωτικό του σχήματός του, κι έτσι αναγράφεται και σε πολλούς ναυτικούς χάρτες. Η σημερινή ονομασία Αγαθονήσι οφείλεται σε παρετυμολογία του φυτού Αγκαθόχορτου που φύεται άφθονο στο νησί. Το Αγαθονήσι περιβάλλεται από έξι βραχονησίδες: το Κουνέλι ή Κουνελονήσι στα νότια, το Νερό ή Νερονήσι, την Στρογγυλή ή Στρογγυλό, την Πίτα ή Πιάτο ή Ψαθονήσι ή Ψαθώ και Πράσο στα βόρεια και το Κατσαγάνι ή Γλάρο στα ανατολικά. Είναι ιδανικός τόπος για περίπλου με σκάφος.

Το Αγαθονήσι έχει δύο οικισμούς: Το Μεγάλο Χωριό που επεκτείνεται μέχρι το λιμάνι του Αγίου Γεωργίου. Είναι ο μεγαλύτερος και παλαιότερος οικισμός. Χτίστηκε σε τοποθεσία ώστε να είναι αθέατος από τη θάλασσα για την προστασία των κατοίκων από τις επιδρομές των πειρατών. Τα νεότερα χρόνια ο οικισμός επεκτάθηκε και αναπτύσσεται μέχρι το λιμάνι του Αγίου Γεωργίου. Το Μικρό Χωριό Είναι κτισμένο απέναντι από το Μεγάλο Χωριό. Το λιμάνι του Αγίου Γεωργίου διαθέτει φαρδιά και μεγάλη προβλήτα με νότιο προσανατολισμό προστατεύοντας μικρά και μεγάλα σκάφη με ασφάλεια από τους βόρειους ανέμους. Έχει μικρούς κολπίσκους και αμμουδερές μικρές παραλίες τριγύρω.

Οι κάτοικοι ασχολούνται κυρίως με την κτηνοτροφία, τη γεωργία και την αλιεία. Εκτρέφονται περίπου 2800 αιγοπρόβατα και παράγονται εξαιρετικά κτηνοτροφικά και γαλακτοκομικά προϊόντα, που εκτός από τις τοπικές ανάγκες κατανάλωσης εξάγονται και στα γύρω νησιά. Στις θάλασσες του νησιού υπάρχουν πλούσια αλιεύματα και ιχθυοκαλλιέργειες όπου απασχολούνται πολλοί κάτοικοι ως αλιεργάτες. Τα τελευταία χρόνια αρκετοί ασχολούνται με τον τουρισμό, έχει δημιουργηθεί μικρή τουριστική υποδομή με μονάδες ενοικιαζομένων δωματίων που διαθέτουν περίπου 140 κλίνες. Γίνονται έργα υποδομής και καταβάλλονται προσπάθειες για την ήπια τουριστική ανάπτυξη του νησιού.

Tο Αγαθονήσι μπορεί να το επισκεφθεί κανείς πολύ εύκολα, καθώς έχει τακτική συγκοινωνία με τη Λέρο, την Πάτμο, τους Λειψούς και τη Σάμο. Στο νησί λειτουργεί σύγχρονο ελικοδρόμιο. Εκτός από τον κόλπο του Αγ. Γεωργίου (λιμάνι) υπάρχουν και άλλοι απάνεμοι και ιδανικοί για όσους επιθυμούν να αγκυροβολήσουν σε ήσυχα κρυστάλλινα νερά και να απολαύσουν την ηρεμία της θάλασσας.

Πηγή: www.agathonisi.gr