ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ

Το Αγαθονήσι είναι το βορειότερο νησί των Δωδεκανήσων. Οι τρεις οικισμοί του (Άγιος Γεώργιος, Μεγάλο και Μικρό Χωριό) χαρακτηρίζονται από την παραδοσιακή αρχιτεκτονική των σπιτιών κτισμένων κυκλικά γύρω από κοινή αυλή-αίθριο, χωρίς εξωτερικά παράθυρα.

ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ

0 2743 false 1 false 2020-02-25T18:02:00 2020-02-25T06:51:00 0.0 true 16 0 16 °C °C true 1016 0 1016 mb mb true 54 0 54 % % 2020-02-25T15:00:00 2020-02-25T17:00:00 120 1582650000 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NNW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος Clear 0 Τρίτη false 1 false 2020-02-25T18:02:00 2020-02-25T06:51:00 true 16.38 0 16,38 °C °C true 10.91 0 10,91 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NNW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 1 false 2020-02-25T18:02:00 2020-02-25T06:51:00 2020-02-25T13:00:00 2020-02-25T15:00:00 120 1582642800 true 16 0 16 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-25T18:02:00 2020-02-25T06:51:00 2020-02-25T14:00:00 2020-02-25T16:00:00 120 1582646400 true 16.1 0 16,1 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-25T18:02:00 2020-02-25T06:51:00 2020-02-25T15:00:00 2020-02-25T17:00:00 120 1582650000 true 15.97 0 15,97 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-25T18:02:00 2020-02-25T06:51:00 2020-02-25T16:00:00 2020-02-25T18:00:00 120 1582653600 true 15.58 0 15,58 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-25T18:02:00 2020-02-25T06:51:00 2020-02-25T17:00:00 2020-02-25T19:00:00 120 1582657200 true 15.05 0 15,05 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-25T18:02:00 2020-02-25T06:51:00 2020-02-25T18:00:00 2020-02-25T20:00:00 120 1582660800 true 14.55 0 14,55 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-25T18:02:00 2020-02-25T06:51:00 2020-02-25T19:00:00 2020-02-25T21:00:00 120 1582664400 true 14.12 0 14,12 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-25T18:02:00 2020-02-25T06:51:00 2020-02-25T20:00:00 2020-02-25T22:00:00 120 1582668000 true 13.81 0 13,81 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1016.7 0 1016,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-25T18:02:00 2020-02-25T06:51:00 2020-02-25T21:00:00 2020-02-25T23:00:00 120 1582671600 true 13.53 0 13,53 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0 0 0 % % 2020-02-24T22:00:00 2020-02-25T00:00:00 120 1582588800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-02-25T04:51:00 2020-02-25T06:51:00 120 1582613460 2020-02-25T16:02:00 2020-02-25T18:02:00 120 1582653720 true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 0 0 0 % % 1 Τετάρτη false 1 false 2020-02-26T18:03:00 2020-02-26T06:50:00 true 17.13 0 17,13 °C °C true 12.37 0 12,37 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Νοτιοανατολικός σχεδόν μέτριος - 4 BF SSE false false false 0 0 SE20.png Αίθριος false 20 false 2020-02-26T18:03:00 2020-02-26T06:50:00 2020-02-25T22:00:00 2020-02-26T00:00:00 120 1582675200 true 13.24 0 13,24 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-26T18:03:00 2020-02-26T06:50:00 2020-02-25T23:00:00 2020-02-26T01:00:00 120 1582678800 true 12.96 0 12,96 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-26T18:03:00 2020-02-26T06:50:00 2020-02-26T00:00:00 2020-02-26T02:00:00 120 1582682400 true 12.79 0 12,79 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-26T18:03:00 2020-02-26T06:50:00 2020-02-26T01:00:00 2020-02-26T03:00:00 120 1582686000 true 12.72 0 12,72 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1015.8 0 1015,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-26T18:03:00 2020-02-26T06:50:00 2020-02-26T02:00:00 2020-02-26T04:00:00 120 1582689600 true 12.72 0 12,72 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-26T18:03:00 2020-02-26T06:50:00 2020-02-26T03:00:00 2020-02-26T05:00:00 120 1582693200 true 12.64 0 12,64 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-26T18:03:00 2020-02-26T06:50:00 2020-02-26T04:00:00 2020-02-26T06:00:00 120 1582696800 true 12.76 0 12,76 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-26T18:03:00 2020-02-26T06:50:00 2020-02-26T05:00:00 2020-02-26T07:00:00 120 1582700400 true 12.99 0 12,99 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-26T18:03:00 2020-02-26T06:50:00 2020-02-26T06:00:00 2020-02-26T08:00:00 120 1582704000 true 13.35 0 13,35 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-26T18:03:00 2020-02-26T06:50:00 2020-02-26T07:00:00 2020-02-26T09:00:00 120 1582707600 true 14.05 0 14,05 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-26T18:03:00 2020-02-26T06:50:00 2020-02-26T08:00:00 2020-02-26T10:00:00 120 1582711200 true 14.96 0 14,96 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-26T18:03:00 2020-02-26T06:50:00 2020-02-26T09:00:00 2020-02-26T11:00:00 120 1582714800 true 15.83 0 15,83 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-26T18:03:00 2020-02-26T06:50:00 2020-02-26T10:00:00 2020-02-26T12:00:00 120 1582718400 true 16.48 0 16,48 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-26T18:03:00 2020-02-26T06:50:00 2020-02-26T11:00:00 2020-02-26T13:00:00 120 1582722000 true 16.79 0 16,79 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-26T18:03:00 2020-02-26T06:50:00 2020-02-26T12:00:00 2020-02-26T14:00:00 120 1582725600 true 16.85 0 16,85 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 75 0 75 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-26T18:03:00 2020-02-26T06:50:00 2020-02-26T13:00:00 2020-02-26T15:00:00 120 1582729200 true 16.78 0 16,78 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 76 0 76 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-26T18:03:00 2020-02-26T06:50:00 2020-02-26T14:00:00 2020-02-26T16:00:00 120 1582732800 true 16.6 0 16,6 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 77 0 77 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-26T18:03:00 2020-02-26T06:50:00 2020-02-26T15:00:00 2020-02-26T17:00:00 120 1582736400 true 16.37 0 16,37 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 78 0 78 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-26T18:03:00 2020-02-26T06:50:00 2020-02-26T16:00:00 2020-02-26T18:00:00 120 1582740000 true 16.04 0 16,04 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-26T18:03:00 2020-02-26T06:50:00 2020-02-26T17:00:00 2020-02-26T19:00:00 120 1582743600 true 15.73 0 15,73 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-02-26T18:03:00 2020-02-26T06:50:00 2020-02-26T18:00:00 2020-02-26T20:00:00 120 1582747200 true 15.45 0 15,45 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.0061 0 0,0061 mm mm true 82 0 82 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0.33 0 0,33 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-02-26T18:03:00 2020-02-26T06:50:00 2020-02-26T19:00:00 2020-02-26T21:00:00 120 1582750800 true 15.2 0 15,2 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.0116 0 0,0116 mm mm true 82 0 82 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0.55 0 0,55 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-02-26T18:03:00 2020-02-26T06:50:00 2020-02-26T20:00:00 2020-02-26T22:00:00 120 1582754400 true 14.97 0 14,97 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.0189 0 0,0189 mm mm true 83 0 83 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0.81 0 0,81 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-26T18:03:00 2020-02-26T06:50:00 2020-02-26T21:00:00 2020-02-26T23:00:00 120 1582758000 true 14.74 0 14,74 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.0236 0 0,0236 mm mm true 83 0 83 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 1 0 1 % % 2020-02-25T22:00:00 2020-02-26T00:00:00 120 1582675200 Ανεμώδης κατα τη διάρκεια της νύχτας. Windy overnight. 2020-02-26T04:50:00 2020-02-26T06:50:00 120 1582699800 2020-02-26T16:03:00 2020-02-26T18:03:00 120 1582740180 true 0.0236 0 0,0236 mm mm true 0.15 0 0,15 % % 2 Πέμπτη false 9 false 2020-02-27T18:04:00 2020-02-27T06:48:00 true 16.89 0 16,89 °C °C true 13.11 0 13,11 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Nότιος μέτριος - 5 BF S false false false 0 0 S25.png Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-02-27T18:04:00 2020-02-27T06:48:00 2020-02-26T22:00:00 2020-02-27T00:00:00 120 1582761600 true 14.52 0 14,52 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0.0176 0 0,0176 mm mm true 82 0 82 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-02-27T18:04:00 2020-02-27T06:48:00 2020-02-26T23:00:00 2020-02-27T01:00:00 120 1582765200 true 14.41 0 14,41 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0.0108 0 0,0108 mm mm true 82 0 82 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-27T18:04:00 2020-02-27T06:48:00 2020-02-27T00:00:00 2020-02-27T02:00:00 120 1582768800 true 14.4 0 14,4 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.0088 0 0,0088 mm mm true 83 0 83 % % true 1014 0 1014 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-02-27T18:04:00 2020-02-27T06:48:00 2020-02-27T01:00:00 2020-02-27T03:00:00 120 1582772400 true 14.51 0 14,51 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0.0066 0 0,0066 mm mm true 82 0 82 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-02-27T18:04:00 2020-02-27T06:48:00 2020-02-27T02:00:00 2020-02-27T04:00:00 120 1582776000 true 14.57 0 14,57 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0.0075 0 0,0075 mm mm true 83 0 83 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-02-27T18:04:00 2020-02-27T06:48:00 2020-02-27T03:00:00 2020-02-27T05:00:00 120 1582779600 true 14.63 0 14,63 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0.0127 0 0,0127 mm mm true 84 0 84 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-02-27T18:04:00 2020-02-27T06:48:00 2020-02-27T04:00:00 2020-02-27T06:00:00 120 1582783200 true 14.7 0 14,7 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0.0245 0 0,0245 mm mm true 85 0 85 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0.8 0 0,8 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-02-27T18:04:00 2020-02-27T06:48:00 2020-02-27T05:00:00 2020-02-27T07:00:00 120 1582786800 true 14.8 0 14,8 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0.0492 0 0,0492 mm mm true 85 0 85 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0.62 0 0,62 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-02-27T18:04:00 2020-02-27T06:48:00 2020-02-27T06:00:00 2020-02-27T08:00:00 120 1582790400 true 14.98 0 14,98 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0.0731 0 0,0731 mm mm true 85 0 85 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0.54 0 0,54 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-02-27T18:04:00 2020-02-27T06:48:00 2020-02-27T07:00:00 2020-02-27T09:00:00 120 1582794000 true 15.34 0 15,34 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0.0716 0 0,0716 mm mm true 85 0 85 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0.64 0 0,64 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-02-27T18:04:00 2020-02-27T06:48:00 2020-02-27T08:00:00 2020-02-27T10:00:00 120 1582797600 true 15.75 0 15,75 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0.0578 0 0,0578 mm mm true 85 0 85 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0.83 0 0,83 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-02-27T18:04:00 2020-02-27T06:48:00 2020-02-27T09:00:00 2020-02-27T11:00:00 120 1582801200 true 16.15 0 16,15 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0.0518 0 0,0518 mm mm true 84 0 84 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-02-27T18:04:00 2020-02-27T06:48:00 2020-02-27T10:00:00 2020-02-27T12:00:00 120 1582804800 true 16.44 0 16,44 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 S30.png true 0.0644 0 0,0644 mm mm true 83 0 83 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-02-27T18:04:00 2020-02-27T06:48:00 2020-02-27T11:00:00 2020-02-27T13:00:00 120 1582808400 true 16.6 0 16,6 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 S30.png true 0.1017 0 0,1017 mm mm true 82 0 82 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-02-27T18:04:00 2020-02-27T06:48:00 2020-02-27T12:00:00 2020-02-27T14:00:00 120 1582812000 true 16.6 0 16,6 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 S30.png true 0.1464 0 0,1464 mm mm true 82 0 82 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-27T18:04:00 2020-02-27T06:48:00 2020-02-27T13:00:00 2020-02-27T15:00:00 120 1582815600 true 16.46 0 16,46 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0.1844 0 0,1844 mm mm true 82 0 82 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-27T18:04:00 2020-02-27T06:48:00 2020-02-27T14:00:00 2020-02-27T16:00:00 120 1582819200 true 16.26 0 16,26 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0.2269 0 0,2269 mm mm true 83 0 83 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-02-27T18:04:00 2020-02-27T06:48:00 2020-02-27T15:00:00 2020-02-27T17:00:00 120 1582822800 true 16.05 0 16,05 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0.234 0 0,234 mm mm true 82 0 82 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-27T18:04:00 2020-02-27T06:48:00 2020-02-27T16:00:00 2020-02-27T18:00:00 120 1582826400 true 15.85 0 15,85 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0.1617 0 0,1617 mm mm true 79 0 79 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0.9 0 0,9 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-02-27T18:04:00 2020-02-27T06:48:00 2020-02-27T17:00:00 2020-02-27T19:00:00 120 1582830000 true 15.56 0 15,56 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 W25.png true 0.0751 0 0,0751 mm mm true 75 0 75 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0.82 0 0,82 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-02-27T18:04:00 2020-02-27T06:48:00 2020-02-27T18:00:00 2020-02-27T20:00:00 120 1582833600 true 15.2 0 15,2 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0.0354 0 0,0354 mm mm true 71 0 71 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0.73 0 0,73 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-02-27T18:04:00 2020-02-27T06:48:00 2020-02-27T19:00:00 2020-02-27T21:00:00 120 1582837200 true 14.75 0 14,75 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.034 0 0,034 mm mm true 68 0 68 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0.65 0 0,65 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-02-27T18:04:00 2020-02-27T06:48:00 2020-02-27T20:00:00 2020-02-27T22:00:00 120 1582840800 true 14.26 0 14,26 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0466 0 0,0466 mm mm true 66 0 66 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 0.57 0 0,57 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-02-27T18:04:00 2020-02-27T06:48:00 2020-02-27T21:00:00 2020-02-27T23:00:00 120 1582844400 true 13.82 0 13,82 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0512 0 0,0512 mm mm true 63 0 63 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0.49 0 0,49 % % 2020-02-26T22:00:00 2020-02-27T00:00:00 120 1582761600 Ανεμώδης το πρωί και το απόγευμα. Windy in the morning and afternoon. 2020-02-27T04:48:00 2020-02-27T06:48:00 120 1582786080 2020-02-27T16:04:00 2020-02-27T18:04:00 120 1582826640 true 0.2389 0 0,2389 mm mm true 0.84 0 0,84 % % 3 Παρασκευή false 2 false 2020-02-28T18:05:00 2020-02-28T06:47:00 true 14.45 0 14,45 °C °C true 11.31 0 11,31 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF WSW false false false 0 0 SW15.png Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-02-28T18:05:00 2020-02-28T06:47:00 2020-02-27T22:00:00 2020-02-28T00:00:00 120 1582848000 true 13.38 0 13,38 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0355 0 0,0355 mm mm true 61 0 61 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0.42 0 0,42 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-02-28T18:05:00 2020-02-28T06:47:00 2020-02-27T23:00:00 2020-02-28T01:00:00 120 1582851600 true 12.97 0 12,97 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0184 0 0,0184 mm mm true 60 0 60 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0.34 0 0,34 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-28T18:05:00 2020-02-28T06:47:00 2020-02-28T00:00:00 2020-02-28T02:00:00 120 1582855200 true 12.66 0 12,66 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0107 0 0,0107 mm mm true 59 0 59 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0.27 0 0,27 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-28T18:05:00 2020-02-28T06:47:00 2020-02-28T01:00:00 2020-02-28T03:00:00 120 1582858800 true 12.39 0 12,39 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0067 0 0,0067 mm mm true 60 0 60 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-28T18:05:00 2020-02-28T06:47:00 2020-02-28T02:00:00 2020-02-28T04:00:00 120 1582862400 true 12.15 0 12,15 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0056 0 0,0056 mm mm true 60 0 60 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-28T18:05:00 2020-02-28T06:47:00 2020-02-28T03:00:00 2020-02-28T05:00:00 120 1582866000 true 11.95 0 11,95 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0.006 0 0,006 mm mm true 61 0 61 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-28T18:05:00 2020-02-28T06:47:00 2020-02-28T04:00:00 2020-02-28T06:00:00 120 1582869600 true 11.76 0 11,76 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-28T18:05:00 2020-02-28T06:47:00 2020-02-28T05:00:00 2020-02-28T07:00:00 120 1582873200 true 11.59 0 11,59 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 64 0 64 % % true 1015.5 0 1015,5 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-28T18:05:00 2020-02-28T06:47:00 2020-02-28T06:00:00 2020-02-28T08:00:00 120 1582876800 true 11.66 0 11,66 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0075 0 0,0075 mm mm true 65 0 65 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-28T18:05:00 2020-02-28T06:47:00 2020-02-28T07:00:00 2020-02-28T09:00:00 120 1582880400 true 12.04 0 12,04 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1015.8 0 1015,8 mb mb true 0.26 0 0,26 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-02-28T18:05:00 2020-02-28T06:47:00 2020-02-28T08:00:00 2020-02-28T10:00:00 120 1582884000 true 12.6 0 12,6 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0.52 0 0,52 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-02-28T18:05:00 2020-02-28T06:47:00 2020-02-28T09:00:00 2020-02-28T11:00:00 120 1582887600 true 13.08 0 13,08 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 S05.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0.72 0 0,72 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-02-28T18:05:00 2020-02-28T06:47:00 2020-02-28T10:00:00 2020-02-28T12:00:00 120 1582891200 true 13.53 0 13,53 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1015.5 0 1015,5 mb mb true 0.81 0 0,81 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-02-28T18:05:00 2020-02-28T06:47:00 2020-02-28T11:00:00 2020-02-28T13:00:00 120 1582894800 true 13.91 0 13,91 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0.84 0 0,84 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-02-28T18:05:00 2020-02-28T06:47:00 2020-02-28T12:00:00 2020-02-28T14:00:00 120 1582898400 true 14.12 0 14,12 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0.86 0 0,86 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-28T18:05:00 2020-02-28T06:47:00 2020-02-28T13:00:00 2020-02-28T15:00:00 120 1582902000 true 14.17 0 14,17 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0.91 0 0,91 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-28T18:05:00 2020-02-28T06:47:00 2020-02-28T14:00:00 2020-02-28T16:00:00 120 1582905600 true 14.12 0 14,12 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-28T18:05:00 2020-02-28T06:47:00 2020-02-28T15:00:00 2020-02-28T17:00:00 120 1582909200 true 14.09 0 14,09 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-02-28T18:05:00 2020-02-28T06:47:00 2020-02-28T16:00:00 2020-02-28T18:00:00 120 1582912800 true 14.05 0 14,05 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0.82 0 0,82 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-02-28T18:05:00 2020-02-28T06:47:00 2020-02-28T17:00:00 2020-02-28T19:00:00 120 1582916400 true 13.97 0 13,97 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0.65 0 0,65 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-02-28T18:05:00 2020-02-28T06:47:00 2020-02-28T18:00:00 2020-02-28T20:00:00 120 1582920000 true 13.87 0 13,87 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.0134 0 0,0134 mm mm true 59 0 59 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0.49 0 0,49 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-28T18:05:00 2020-02-28T06:47:00 2020-02-28T19:00:00 2020-02-28T21:00:00 120 1582923600 true 13.82 0 13,82 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.046 0 0,046 mm mm true 62 0 62 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0.31 0 0,31 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-28T18:05:00 2020-02-28T06:47:00 2020-02-28T20:00:00 2020-02-28T22:00:00 120 1582927200 true 13.92 0 13,92 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 W20.png true 0.1355 0 0,1355 mm mm true 66 0 66 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0.12 0 0,12 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-28T18:05:00 2020-02-28T06:47:00 2020-02-28T21:00:00 2020-02-28T23:00:00 120 1582930800 true 13.87 0 13,87 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.1919 0 0,1919 mm mm true 68 0 68 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0 0 0 % % 2020-02-27T22:00:00 2020-02-28T00:00:00 120 1582848000 Νεφώσεις κατά περιόδους όλη την ημέρα. Mostly cloudy throughout the day. 2020-02-28T04:47:00 2020-02-28T06:47:00 120 1582872420 2020-02-28T16:05:00 2020-02-28T18:05:00 120 1582913100 true 0.192 0 0,192 mm mm true 0.44 0 0,44 % % 4 Σάββατο false 1 false 2020-02-29T18:06:00 2020-02-29T06:46:00 true 14.02 0 14,02 °C °C true 9.91 0 9,91 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Αίθριος false 20 false 2020-02-29T18:06:00 2020-02-29T06:46:00 2020-02-28T22:00:00 2020-02-29T00:00:00 120 1582934400 true 13.74 0 13,74 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.1196 0 0,1196 mm mm true 66 0 66 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-29T18:06:00 2020-02-29T06:46:00 2020-02-28T23:00:00 2020-02-29T01:00:00 120 1582938000 true 13.59 0 13,59 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0618 0 0,0618 mm mm true 64 0 64 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-29T18:06:00 2020-02-29T06:46:00 2020-02-29T00:00:00 2020-02-29T02:00:00 120 1582941600 true 13.35 0 13,35 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0807 0 0,0807 mm mm true 62 0 62 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-29T18:06:00 2020-02-29T06:46:00 2020-02-29T01:00:00 2020-02-29T03:00:00 120 1582945200 true 12.76 0 12,76 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0955 0 0,0955 mm mm true 61 0 61 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-29T18:06:00 2020-02-29T06:46:00 2020-02-29T02:00:00 2020-02-29T04:00:00 120 1582948800 true 11.94 0 11,94 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0918 0 0,0918 mm mm true 61 0 61 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0.12 0 0,12 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-29T18:06:00 2020-02-29T06:46:00 2020-02-29T03:00:00 2020-02-29T05:00:00 120 1582952400 true 11.29 0 11,29 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0741 0 0,0741 mm mm true 61 0 61 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-29T18:06:00 2020-02-29T06:46:00 2020-02-29T04:00:00 2020-02-29T06:00:00 120 1582956000 true 10.89 0 10,89 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0381 0 0,0381 mm mm true 63 0 63 % % true 1015.8 0 1015,8 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-29T18:06:00 2020-02-29T06:46:00 2020-02-29T05:00:00 2020-02-29T07:00:00 120 1582959600 true 10.66 0 10,66 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0117 0 0,0117 mm mm true 66 0 66 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-29T18:06:00 2020-02-29T06:46:00 2020-02-29T06:00:00 2020-02-29T08:00:00 120 1582963200 true 10.55 0 10,55 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0092 0 0,0092 mm mm true 68 0 68 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-29T18:06:00 2020-02-29T06:46:00 2020-02-29T07:00:00 2020-02-29T09:00:00 120 1582966800 true 10.7 0 10,7 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0102 0 0,0102 mm mm true 68 0 68 % % true 1018 0 1018 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-29T18:06:00 2020-02-29T06:46:00 2020-02-29T08:00:00 2020-02-29T10:00:00 120 1582970400 true 10.94 0 10,94 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0087 0 0,0087 mm mm true 65 0 65 % % true 1018.7 0 1018,7 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-29T18:06:00 2020-02-29T06:46:00 2020-02-29T09:00:00 2020-02-29T11:00:00 120 1582974000 true 11.23 0 11,23 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 61 0 61 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-29T18:06:00 2020-02-29T06:46:00 2020-02-29T10:00:00 2020-02-29T12:00:00 120 1582977600 true 11.59 0 11,59 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1018.8 0 1018,8 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-29T18:06:00 2020-02-29T06:46:00 2020-02-29T11:00:00 2020-02-29T13:00:00 120 1582981200 true 11.91 0 11,91 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1018.6 0 1018,6 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-29T18:06:00 2020-02-29T06:46:00 2020-02-29T12:00:00 2020-02-29T14:00:00 120 1582984800 true 12.13 0 12,13 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 45 0 45 % % true 1018.5 0 1018,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-29T18:06:00 2020-02-29T06:46:00 2020-02-29T13:00:00 2020-02-29T15:00:00 120 1582988400 true 12.18 0 12,18 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 44 0 44 % % true 1018.5 0 1018,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-29T18:06:00 2020-02-29T06:46:00 2020-02-29T14:00:00 2020-02-29T16:00:00 120 1582992000 true 12.17 0 12,17 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 44 0 44 % % true 1018.7 0 1018,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-29T18:06:00 2020-02-29T06:46:00 2020-02-29T15:00:00 2020-02-29T17:00:00 120 1582995600 true 12.09 0 12,09 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 45 0 45 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-29T18:06:00 2020-02-29T06:46:00 2020-02-29T16:00:00 2020-02-29T18:00:00 120 1582999200 true 11.97 0 11,97 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 45 0 45 % % true 1019.5 0 1019,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-29T18:06:00 2020-02-29T06:46:00 2020-02-29T17:00:00 2020-02-29T19:00:00 120 1583002800 true 11.74 0 11,74 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 45 0 45 % % true 1020.2 0 1020,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-29T18:06:00 2020-02-29T06:46:00 2020-02-29T18:00:00 2020-02-29T20:00:00 120 1583006400 true 11.47 0 11,47 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 46 0 46 % % true 1020.7 0 1020,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-29T18:06:00 2020-02-29T06:46:00 2020-02-29T19:00:00 2020-02-29T21:00:00 120 1583010000 true 11.15 0 11,15 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 47 0 47 % % true 1021 0 1021 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-29T18:06:00 2020-02-29T06:46:00 2020-02-29T20:00:00 2020-02-29T22:00:00 120 1583013600 true 10.85 0 10,85 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 47 0 47 % % true 1021.5 0 1021,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-29T18:06:00 2020-02-29T06:46:00 2020-02-29T21:00:00 2020-02-29T23:00:00 120 1583017200 true 10.54 0 10,54 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 47 0 47 % % true 1021.6 0 1021,6 mb mb true 0 0 0 % % 2020-02-28T22:00:00 2020-02-29T00:00:00 120 1582934400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-02-29T04:46:00 2020-02-29T06:46:00 120 1582958760 2020-02-29T16:06:00 2020-02-29T18:06:00 120 1582999560 true 0.1196 0 0,1196 mm mm true 0.04 0 0,04 % % 5 Κυριακή false 2 false 2020-03-01T18:07:00 2020-03-01T06:44:00 true 14.22 0 14,22 °C °C true 8.8 0 8,8 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοανατολικός πολύ ασθενής - 2 BF NNE false false false 0 0 NE10.png Αίθριος false 20 false 2020-03-01T18:07:00 2020-03-01T06:44:00 2020-02-29T22:00:00 2020-03-01T00:00:00 120 1583020800 true 10.18 0 10,18 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1021.4 0 1021,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-03-01T18:07:00 2020-03-01T06:44:00 2020-02-29T23:00:00 2020-03-01T01:00:00 120 1583024400 true 9.87 0 9,87 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1021.2 0 1021,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-03-01T18:07:00 2020-03-01T06:44:00 2020-03-01T00:00:00 2020-03-01T02:00:00 120 1583028000 true 9.64 0 9,64 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1020.9 0 1020,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-03-01T18:07:00 2020-03-01T06:44:00 2020-03-01T01:00:00 2020-03-01T03:00:00 120 1583031600 true 9.44 0 9,44 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1020.4 0 1020,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-03-01T18:07:00 2020-03-01T06:44:00 2020-03-01T02:00:00 2020-03-01T04:00:00 120 1583035200 true 9.29 0 9,29 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1020.1 0 1020,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-03-01T18:07:00 2020-03-01T06:44:00 2020-03-01T03:00:00 2020-03-01T05:00:00 120 1583038800 true 9.25 0 9,25 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1020 0 1020 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-03-01T18:07:00 2020-03-01T06:44:00 2020-03-01T04:00:00 2020-03-01T06:00:00 120 1583042400 true 9.17 0 9,17 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1020.1 0 1020,1 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2020-03-01T18:07:00 2020-03-01T06:44:00 2020-03-01T05:00:00 2020-03-01T07:00:00 120 1583046000 true 9.07 0 9,07 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1020.5 0 1020,5 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 1 false 2020-03-01T18:07:00 2020-03-01T06:44:00 2020-03-01T06:00:00 2020-03-01T08:00:00 120 1583049600 true 9.21 0 9,21 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1020.7 0 1020,7 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 1 false 2020-03-01T18:07:00 2020-03-01T06:44:00 2020-03-01T07:00:00 2020-03-01T09:00:00 120 1583053200 true 9.77 0 9,77 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1021 0 1021 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Αίθριος false 1 false 2020-03-01T18:07:00 2020-03-01T06:44:00 2020-03-01T08:00:00 2020-03-01T10:00:00 120 1583056800 true 10.65 0 10,65 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 47 0 47 % % true 1020.9 0 1020,9 mb mb true 0.25 0 0,25 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-03-01T18:07:00 2020-03-01T06:44:00 2020-03-01T09:00:00 2020-03-01T11:00:00 120 1583060400 true 11.45 0 11,45 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 42 0 42 % % true 1020.9 0 1020,9 mb mb true 0.32 0 0,32 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-03-01T18:07:00 2020-03-01T06:44:00 2020-03-01T10:00:00 2020-03-01T12:00:00 120 1583064000 true 12.14 0 12,14 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0 0 0 mm mm true 40 0 40 % % true 1020.4 0 1020,4 mb mb true 0.41 0 0,41 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-03-01T18:07:00 2020-03-01T06:44:00 2020-03-01T11:00:00 2020-03-01T13:00:00 120 1583067600 true 12.79 0 12,79 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 39 0 39 % % true 1019.9 0 1019,9 mb mb true 0.51 0 0,51 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-03-01T18:07:00 2020-03-01T06:44:00 2020-03-01T12:00:00 2020-03-01T14:00:00 120 1583071200 true 13.27 0 13,27 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 40 0 40 % % true 1019.3 0 1019,3 mb mb true 0.62 0 0,62 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-03-01T18:07:00 2020-03-01T06:44:00 2020-03-01T13:00:00 2020-03-01T15:00:00 120 1583074800 true 13.57 0 13,57 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 41 0 41 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0.76 0 0,76 % % Συννεφιά false 4 false 2020-03-01T18:07:00 2020-03-01T06:44:00 2020-03-01T14:00:00 2020-03-01T16:00:00 120 1583078400 true 13.77 0 13,77 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 43 0 43 % % true 1018.5 0 1018,5 mb mb true 0.89 0 0,89 % % Συννεφιά false 4 false 2020-03-01T18:07:00 2020-03-01T06:44:00 2020-03-01T15:00:00 2020-03-01T17:00:00 120 1583082000 true 13.91 0 13,91 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 45 0 45 % % true 1018.4 0 1018,4 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-03-01T18:07:00 2020-03-01T06:44:00 2020-03-01T16:00:00 2020-03-01T18:00:00 120 1583085600 true 13.93 0 13,93 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1018.4 0 1018,4 mb mb true 0.85 0 0,85 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-03-01T18:07:00 2020-03-01T06:44:00 2020-03-01T17:00:00 2020-03-01T19:00:00 120 1583089200 true 13.83 0 13,83 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1018.6 0 1018,6 mb mb true 0.66 0 0,66 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-03-01T18:07:00 2020-03-01T06:44:00 2020-03-01T18:00:00 2020-03-01T20:00:00 120 1583092800 true 13.69 0 13,69 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1018.7 0 1018,7 mb mb true 0.47 0 0,47 % % Αίθριος false 20 false 2020-03-01T18:07:00 2020-03-01T06:44:00 2020-03-01T19:00:00 2020-03-01T21:00:00 120 1583096400 true 13.61 0 13,61 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 60 0 60 % % true 1018.8 0 1018,8 mb mb true 0.29 0 0,29 % % Αίθριος false 20 false 2020-03-01T18:07:00 2020-03-01T06:44:00 2020-03-01T20:00:00 2020-03-01T22:00:00 120 1583100000 true 13.55 0 13,55 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 62 0 62 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0.12 0 0,12 % % Αίθριος false 20 false 2020-03-01T18:07:00 2020-03-01T06:44:00 2020-03-01T21:00:00 2020-03-01T23:00:00 120 1583103600 true 13.41 0 13,41 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 64 0 64 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0.04 0 0,04 % % 2020-02-29T22:00:00 2020-03-01T00:00:00 120 1583020800 Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα. Partly cloudy throughout the day. 2020-03-01T04:44:00 2020-03-01T06:44:00 120 1583045040 2020-03-01T16:07:00 2020-03-01T18:07:00 120 1583086020 true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 0.32 0 0,32 % % 6 Δευτέρα false 2 false 2020-03-02T18:08:00 2020-03-02T06:43:00 true 17.12 0 17,12 °C °C true 12.93 0 12,93 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Νοτιοανατολικός μέτριος - 5 BF SSE false false false 0 0 SE25.png Αίθριος false 20 false 2020-03-02T18:08:00 2020-03-02T06:43:00 2020-03-01T22:00:00 2020-03-02T00:00:00 120 1583107200 true 13.28 0 13,28 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1018.8 0 1018,8 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 20 false 2020-03-02T18:08:00 2020-03-02T06:43:00 2020-03-01T23:00:00 2020-03-02T01:00:00 120 1583110800 true 13.2 0 13,2 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1018 0 1018 mb mb true 0.29 0 0,29 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-03-02T18:08:00 2020-03-02T06:43:00 2020-03-02T00:00:00 2020-03-02T02:00:00 120 1583114400 true 13.26 0 13,26 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1017.7 0 1017,7 mb mb true 0.47 0 0,47 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-03-02T18:08:00 2020-03-02T06:43:00 2020-03-02T01:00:00 2020-03-02T03:00:00 120 1583118000 true 13.4 0 13,4 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1017.8 0 1017,8 mb mb true 0.67 0 0,67 % % Συννεφιά false 4 false 2020-03-02T18:08:00 2020-03-02T06:43:00 2020-03-02T02:00:00 2020-03-02T04:00:00 120 1583121600 true 13.59 0 13,59 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1017.8 0 1017,8 mb mb true 0.88 0 0,88 % % Συννεφιά false 4 false 2020-03-02T18:08:00 2020-03-02T06:43:00 2020-03-02T03:00:00 2020-03-02T05:00:00 120 1583125200 true 13.78 0 13,78 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-03-02T18:08:00 2020-03-02T06:43:00 2020-03-02T04:00:00 2020-03-02T06:00:00 120 1583128800 true 13.89 0 13,89 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 73 0 73 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-03-02T18:08:00 2020-03-02T06:43:00 2020-03-02T05:00:00 2020-03-02T07:00:00 120 1583132400 true 14.01 0 14,01 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.0078 0 0,0078 mm mm true 74 0 74 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0.87 0 0,87 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-03-02T18:08:00 2020-03-02T06:43:00 2020-03-02T06:00:00 2020-03-02T08:00:00 120 1583136000 true 14.26 0 14,26 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.0079 0 0,0079 mm mm true 74 0 74 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0.77 0 0,77 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-03-02T18:08:00 2020-03-02T06:43:00 2020-03-02T07:00:00 2020-03-02T09:00:00 120 1583139600 true 14.74 0 14,74 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.0085 0 0,0085 mm mm true 75 0 75 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0.7 0 0,7 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-03-02T18:08:00 2020-03-02T06:43:00 2020-03-02T08:00:00 2020-03-02T10:00:00 120 1583143200 true 15.27 0 15,27 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.0093 0 0,0093 mm mm true 75 0 75 % % true 1017.7 0 1017,7 mb mb true 0.64 0 0,64 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-03-02T18:08:00 2020-03-02T06:43:00 2020-03-02T09:00:00 2020-03-02T11:00:00 120 1583146800 true 15.73 0 15,73 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.0109 0 0,0109 mm mm true 75 0 75 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 0.59 0 0,59 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-03-02T18:08:00 2020-03-02T06:43:00 2020-03-02T10:00:00 2020-03-02T12:00:00 120 1583150400 true 16.17 0 16,17 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0.0134 0 0,0134 mm mm true 75 0 75 % % true 1017.3 0 1017,3 mb mb true 0.55 0 0,55 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-03-02T18:08:00 2020-03-02T06:43:00 2020-03-02T11:00:00 2020-03-02T13:00:00 120 1583154000 true 16.48 0 16,48 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0.024 0 0,024 mm mm true 75 0 75 % % true 1016.7 0 1016,7 mb mb true 0.53 0 0,53 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-03-02T18:08:00 2020-03-02T06:43:00 2020-03-02T12:00:00 2020-03-02T14:00:00 120 1583157600 true 16.71 0 16,71 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0.0353 0 0,0353 mm mm true 74 0 74 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0.54 0 0,54 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-03-02T18:08:00 2020-03-02T06:43:00 2020-03-02T13:00:00 2020-03-02T15:00:00 120 1583161200 true 16.82 0 16,82 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0.0351 0 0,0351 mm mm true 74 0 74 % % true 1015.8 0 1015,8 mb mb true 0.59 0 0,59 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-03-02T18:08:00 2020-03-02T06:43:00 2020-03-02T14:00:00 2020-03-02T16:00:00 120 1583164800 true 16.84 0 16,84 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0.0277 0 0,0277 mm mm true 75 0 75 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 0.66 0 0,66 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-03-02T18:08:00 2020-03-02T06:43:00 2020-03-02T15:00:00 2020-03-02T17:00:00 120 1583168400 true 16.78 0 16,78 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0.0227 0 0,0227 mm mm true 75 0 75 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0.71 0 0,71 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-03-02T18:08:00 2020-03-02T06:43:00 2020-03-02T16:00:00 2020-03-02T18:00:00 120 1583172000 true 16.59 0 16,59 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.0227 0 0,0227 mm mm true 77 0 77 % % true 1015.5 0 1015,5 mb mb true 0.72 0 0,72 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-03-02T18:08:00 2020-03-02T06:43:00 2020-03-02T17:00:00 2020-03-02T19:00:00 120 1583175600 true 16.27 0 16,27 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.025 0 0,025 mm mm true 78 0 78 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0.7 0 0,7 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-03-02T18:08:00 2020-03-02T06:43:00 2020-03-02T18:00:00 2020-03-02T20:00:00 120 1583179200 true 15.88 0 15,88 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.0274 0 0,0274 mm mm true 79 0 79 % % true 1015.8 0 1015,8 mb mb true 0.67 0 0,67 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-03-02T18:08:00 2020-03-02T06:43:00 2020-03-02T19:00:00 2020-03-02T21:00:00 120 1583182800 true 15.65 0 15,65 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.0296 0 0,0296 mm mm true 79 0 79 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0.63 0 0,63 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-03-02T18:08:00 2020-03-02T06:43:00 2020-03-02T20:00:00 2020-03-02T22:00:00 120 1583186400 true 15.51 0 15,51 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.0331 0 0,0331 mm mm true 78 0 78 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0.58 0 0,58 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-03-02T18:08:00 2020-03-02T06:43:00 2020-03-02T21:00:00 2020-03-02T23:00:00 120 1583190000 true 15.41 0 15,41 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.0306 0 0,0306 mm mm true 77 0 77 % % true 1016.7 0 1016,7 mb mb true 0.52 0 0,52 % % 2020-03-01T22:00:00 2020-03-02T00:00:00 120 1583107200 Νεφώσεις κατά περιόδους όλη την ημέρα. Mostly cloudy throughout the day. 2020-03-02T04:43:00 2020-03-02T06:43:00 120 1583131380 2020-03-02T16:08:00 2020-03-02T18:08:00 120 1583172480 true 0.0364 0 0,0364 mm mm true 0.65 0 0,65 % %
sunny

Σήμερα

Αίθριος όλη την ημέρα.

16°c

windy

BF 3

deltiokairou

Το Αγαθονήσι είναι σημαντικό κι ευαίσθητο οικοσύστημα και μαζί με τα γειτονιά νησιά εντάσσεται στην προστατευόμενη περιοχή Natura, ως πολύτιμο καταφύγιο σπάνιων πουλιών. Είναι το βορειότερο νησί του συμπλέγματος της Δωδεκανήσου και βρίσκεται σε μικρή απόσταση στα νότια της Σάμου.

Απέχει 25 ναυτικά μίλια από την Πάτμο, 18 από τη Σάμο και 8 μίλια από τα Μικρασιατικά παράλια. Κατά την Ιταλοκρατία, το νησί ονομάστηκε Γαϊδουρονήσι, δηλωτικό του σχήματός του, κι έτσι αναγράφεται και σε πολλούς ναυτικούς χάρτες. Η σημερινή ονομασία Αγαθονήσι οφείλεται σε παρετυμολογία του φυτού Αγκαθόχορτου που φύεται άφθονο στο νησί. Το Αγαθονήσι περιβάλλεται από έξι βραχονησίδες: το Κουνέλι ή Κουνελονήσι στα νότια, το Νερό ή Νερονήσι, την Στρογγυλή ή Στρογγυλό, την Πίτα ή Πιάτο ή Ψαθονήσι ή Ψαθώ και Πράσο στα βόρεια και το Κατσαγάνι ή Γλάρο στα ανατολικά. Είναι ιδανικός τόπος για περίπλου με σκάφος.

Το Αγαθονήσι έχει δύο οικισμούς: Το Μεγάλο Χωριό που επεκτείνεται μέχρι το λιμάνι του Αγίου Γεωργίου. Είναι ο μεγαλύτερος και παλαιότερος οικισμός. Χτίστηκε σε τοποθεσία ώστε να είναι αθέατος από τη θάλασσα για την προστασία των κατοίκων από τις επιδρομές των πειρατών. Τα νεότερα χρόνια ο οικισμός επεκτάθηκε και αναπτύσσεται μέχρι το λιμάνι του Αγίου Γεωργίου. Το Μικρό Χωριό Είναι κτισμένο απέναντι από το Μεγάλο Χωριό. Το λιμάνι του Αγίου Γεωργίου διαθέτει φαρδιά και μεγάλη προβλήτα με νότιο προσανατολισμό προστατεύοντας μικρά και μεγάλα σκάφη με ασφάλεια από τους βόρειους ανέμους. Έχει μικρούς κολπίσκους και αμμουδερές μικρές παραλίες τριγύρω.

Οι κάτοικοι ασχολούνται κυρίως με την κτηνοτροφία, τη γεωργία και την αλιεία. Εκτρέφονται περίπου 2800 αιγοπρόβατα και παράγονται εξαιρετικά κτηνοτροφικά και γαλακτοκομικά προϊόντα, που εκτός από τις τοπικές ανάγκες κατανάλωσης εξάγονται και στα γύρω νησιά. Στις θάλασσες του νησιού υπάρχουν πλούσια αλιεύματα και ιχθυοκαλλιέργειες όπου απασχολούνται πολλοί κάτοικοι ως αλιεργάτες. Τα τελευταία χρόνια αρκετοί ασχολούνται με τον τουρισμό, έχει δημιουργηθεί μικρή τουριστική υποδομή με μονάδες ενοικιαζομένων δωματίων που διαθέτουν περίπου 140 κλίνες. Γίνονται έργα υποδομής και καταβάλλονται προσπάθειες για την ήπια τουριστική ανάπτυξη του νησιού.

Tο Αγαθονήσι μπορεί να το επισκεφθεί κανείς πολύ εύκολα, καθώς έχει τακτική συγκοινωνία με τη Λέρο, την Πάτμο, τους Λειψούς και τη Σάμο. Στο νησί λειτουργεί σύγχρονο ελικοδρόμιο. Εκτός από τον κόλπο του Αγ. Γεωργίου (λιμάνι) υπάρχουν και άλλοι απάνεμοι και ιδανικοί για όσους επιθυμούν να αγκυροβολήσουν σε ήσυχα κρυστάλλινα νερά και να απολαύσουν την ηρεμία της θάλασσας.

Πηγή: www.agathonisi.gr