ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ

Η Αντίπαρος, ένα μικρό νησάκι, που κατεξοχήν προσφέρεται για γαλήνιες και ήσυχες διακοπές, δίπλα στην Πάρο. Στην αρχαιότητα ονομαζόταν Ωλίαρος και στο γειτονικό νησάκι Σάλιαγκος ανακαλύφθηκε σπουδαιότατος νεολιθικός οικισμός, ο αρχαιότερος των Κυκλάδων.

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ

0 146 false 4 false 2019-02-23T18:08:47 2019-02-23T07:00:25 0.0 true 14 0 14 °C °C true 1011 0 1011 mb mb true 73 0 73 % % 2019-02-23T03:00:00 2019-02-23T05:00:00 120 1550898000 0 true 3 0 3 BF BF Νοτιοδυτικός ασθενής - 3 BF SSW false false false 0 0 SW15.png Συννεφιά Overcast 0 Σάββατο false 9 false 2019-02-23T18:08:47 2019-02-23T07:00:25 true 14.06 0 14,06 °C °C true 12.16 0 12,16 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Νοτιοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF SW false false false 0 0 SW10.png Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-23T18:08:47 2019-02-23T07:00:25 2019-02-23T02:00:00 2019-02-23T04:00:00 120 1550894400 true 14 0 14 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.1143 0 0,1143 mm mm true 72 0 72 % % true 1011.36 0 1011,36 mb mb true 0.87 0 0,87 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:08:47 2019-02-23T07:00:25 2019-02-23T03:00:00 2019-02-23T05:00:00 120 1550898000 true 13.98 0 13,98 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.16 0 0,16 mm mm true 73 0 73 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:08:47 2019-02-23T07:00:25 2019-02-23T04:00:00 2019-02-23T06:00:00 120 1550901600 true 13.86 0 13,86 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.2235 0 0,2235 mm mm true 73 0 73 % % true 1010.89 0 1010,89 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:08:47 2019-02-23T07:00:25 2019-02-23T05:00:00 2019-02-23T07:00:00 120 1550905200 true 13.31 0 13,31 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.3048 0 0,3048 mm mm true 75 0 75 % % true 1010.95 0 1010,95 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:08:47 2019-02-23T07:00:25 2019-02-23T06:00:00 2019-02-23T08:00:00 120 1550908800 true 13.01 0 13,01 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.3785 0 0,3785 mm mm true 76 0 76 % % true 1011.12 0 1011,12 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:08:47 2019-02-23T07:00:25 2019-02-23T07:00:00 2019-02-23T09:00:00 120 1550912400 true 13.08 0 13,08 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.4445 0 0,4445 mm mm true 75 0 75 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:08:47 2019-02-23T07:00:25 2019-02-23T08:00:00 2019-02-23T10:00:00 120 1550916000 true 13.12 0 13,12 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.4877 0 0,4877 mm mm true 74 0 74 % % true 1011.77 0 1011,77 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:08:47 2019-02-23T07:00:25 2019-02-23T09:00:00 2019-02-23T11:00:00 120 1550919600 true 13.21 0 13,21 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.4496 0 0,4496 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.09 0 1012,09 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:08:47 2019-02-23T07:00:25 2019-02-23T10:00:00 2019-02-23T12:00:00 120 1550923200 true 13.31 0 13,31 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.2743 0 0,2743 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.25 0 1012,25 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:08:47 2019-02-23T07:00:25 2019-02-23T11:00:00 2019-02-23T13:00:00 120 1550926800 true 13.41 0 13,41 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.1041 0 0,1041 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.37 0 1012,37 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:08:47 2019-02-23T07:00:25 2019-02-23T12:00:00 2019-02-23T14:00:00 120 1550930400 true 13.39 0 13,39 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0305 0 0,0305 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.51 0 1012,51 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:08:47 2019-02-23T07:00:25 2019-02-23T13:00:00 2019-02-23T15:00:00 120 1550934000 true 13.27 0 13,27 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0279 0 0,0279 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.67 0 1012,67 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:08:47 2019-02-23T07:00:25 2019-02-23T14:00:00 2019-02-23T16:00:00 120 1550937600 true 13.12 0 13,12 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.1143 0 0,1143 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.89 0 1012,89 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:08:47 2019-02-23T07:00:25 2019-02-23T15:00:00 2019-02-23T17:00:00 120 1550941200 true 12.98 0 12,98 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.221 0 0,221 mm mm true 73 0 73 % % true 1013.17 0 1013,17 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:08:47 2019-02-23T07:00:25 2019-02-23T16:00:00 2019-02-23T18:00:00 120 1550944800 true 12.86 0 12,86 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.2083 0 0,2083 mm mm true 74 0 74 % % true 1013.59 0 1013,59 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:08:47 2019-02-23T07:00:25 2019-02-23T17:00:00 2019-02-23T19:00:00 120 1550948400 true 12.72 0 12,72 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 N05.png true 0.1549 0 0,1549 mm mm true 74 0 74 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:08:47 2019-02-23T07:00:25 2019-02-23T18:00:00 2019-02-23T20:00:00 120 1550952000 true 12.56 0 12,56 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.1524 0 0,1524 mm mm true 76 0 76 % % true 1014.56 0 1014,56 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:08:47 2019-02-23T07:00:25 2019-02-23T19:00:00 2019-02-23T21:00:00 120 1550955600 true 12.45 0 12,45 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.2438 0 0,2438 mm mm true 78 0 78 % % true 1014.88 0 1014,88 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:08:47 2019-02-23T07:00:25 2019-02-23T20:00:00 2019-02-23T22:00:00 120 1550959200 true 12.27 0 12,27 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.414 0 0,414 mm mm true 82 0 82 % % true 1015.17 0 1015,17 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:08:47 2019-02-23T07:00:25 2019-02-23T21:00:00 2019-02-23T23:00:00 120 1550962800 true 12.16 0 12,16 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.5588 0 0,5588 mm mm true 84 0 84 % % true 1015.37 0 1015,37 mb mb true 1 0 1 % % 2019-02-22T22:00:00 2019-02-23T00:00:00 120 1550880000 Ασθενής βροχή κατα τη διάρκεια της νύχτας. Light rain overnight. 2019-02-23T05:00:25 2019-02-23T07:00:25 120 1550905225 2019-02-23T16:08:47 2019-02-23T18:08:47 120 1550945327 true 0.5588 0 0,5588 mm mm true 0.92 0 0,92 % % 1 Κυριακή false 9 false 2019-02-24T18:09:47 2019-02-24T06:59:08 true 14.28 0 14,28 °C °C true 11.85 0 11,85 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Ανατολικός μέτριος - 5 BF E false false false 0 0 E25.png Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:09:47 2019-02-24T06:59:08 2019-02-23T22:00:00 2019-02-24T00:00:00 120 1550966400 true 12.04 0 12,04 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0.6223 0 0,6223 mm mm true 87 0 87 % % true 1015.5 0 1015,5 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:09:47 2019-02-24T06:59:08 2019-02-23T23:00:00 2019-02-24T01:00:00 120 1550970000 true 11.97 0 11,97 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0.7087 0 0,7087 mm mm true 88 0 88 % % true 1015.59 0 1015,59 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:09:47 2019-02-24T06:59:08 2019-02-24T00:00:00 2019-02-24T02:00:00 120 1550973600 true 11.93 0 11,93 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0.8255 0 0,8255 mm mm true 89 0 89 % % true 1015.65 0 1015,65 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:09:47 2019-02-24T06:59:08 2019-02-24T01:00:00 2019-02-24T03:00:00 120 1550977200 true 11.91 0 11,91 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0.8839 0 0,8839 mm mm true 88 0 88 % % true 1015.69 0 1015,69 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:09:47 2019-02-24T06:59:08 2019-02-24T02:00:00 2019-02-24T04:00:00 120 1550980800 true 11.94 0 11,94 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0.8966 0 0,8966 mm mm true 86 0 86 % % true 1015.76 0 1015,76 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:09:47 2019-02-24T06:59:08 2019-02-24T03:00:00 2019-02-24T05:00:00 120 1550984400 true 12.06 0 12,06 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0.8738 0 0,8738 mm mm true 83 0 83 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:09:47 2019-02-24T06:59:08 2019-02-24T04:00:00 2019-02-24T06:00:00 120 1550988000 true 12.27 0 12,27 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.7518 0 0,7518 mm mm true 81 0 81 % % true 1016.17 0 1016,17 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:09:47 2019-02-24T06:59:08 2019-02-24T05:00:00 2019-02-24T07:00:00 120 1550991600 true 12.54 0 12,54 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.5918 0 0,5918 mm mm true 79 0 79 % % true 1016.55 0 1016,55 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:09:47 2019-02-24T06:59:08 2019-02-24T06:00:00 2019-02-24T08:00:00 120 1550995200 true 12.89 0 12,89 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.4978 0 0,4978 mm mm true 77 0 77 % % true 1016.94 0 1016,94 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:09:47 2019-02-24T06:59:08 2019-02-24T07:00:00 2019-02-24T09:00:00 120 1550998800 true 13.47 0 13,47 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.5004 0 0,5004 mm mm true 75 0 75 % % true 1017.41 0 1017,41 mb mb true 1 0 1 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-24T18:09:47 2019-02-24T06:59:08 2019-02-24T08:00:00 2019-02-24T10:00:00 120 1551002400 true 14.02 0 14,02 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.5537 0 0,5537 mm mm true 74 0 74 % % true 1017.88 0 1017,88 mb mb true 1 0 1 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-24T18:09:47 2019-02-24T06:59:08 2019-02-24T09:00:00 2019-02-24T11:00:00 120 1551006000 true 14.28 0 14,28 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.6299 0 0,6299 mm mm true 74 0 74 % % true 1018.21 0 1018,21 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:09:47 2019-02-24T06:59:08 2019-02-24T10:00:00 2019-02-24T12:00:00 120 1551009600 true 14.13 0 14,13 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.7595 0 0,7595 mm mm true 75 0 75 % % true 1018.21 0 1018,21 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:09:47 2019-02-24T06:59:08 2019-02-24T11:00:00 2019-02-24T13:00:00 120 1551013200 true 13.72 0 13,72 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.9525 0 0,9525 mm mm true 79 0 79 % % true 1018.08 0 1018,08 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:09:47 2019-02-24T06:59:08 2019-02-24T12:00:00 2019-02-24T14:00:00 120 1551016800 true 13.34 0 13,34 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 E25.png true 1.0592 0 1,0592 mm mm true 82 0 82 % % true 1017.9 0 1017,9 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:09:47 2019-02-24T06:59:08 2019-02-24T13:00:00 2019-02-24T15:00:00 120 1551020400 true 13.26 0 13,26 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 E25.png true 0.9271 0 0,9271 mm mm true 82 0 82 % % true 1017.74 0 1017,74 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:09:47 2019-02-24T06:59:08 2019-02-24T14:00:00 2019-02-24T16:00:00 120 1551024000 true 13.28 0 13,28 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 E25.png true 0.7849 0 0,7849 mm mm true 81 0 81 % % true 1017.55 0 1017,55 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:09:47 2019-02-24T06:59:08 2019-02-24T15:00:00 2019-02-24T17:00:00 120 1551027600 true 13.18 0 13,18 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.7874 0 0,7874 mm mm true 82 0 82 % % true 1017.51 0 1017,51 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:09:47 2019-02-24T06:59:08 2019-02-24T16:00:00 2019-02-24T18:00:00 120 1551031200 true 12.82 0 12,82 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.9119 0 0,9119 mm mm true 85 0 85 % % true 1017.7 0 1017,7 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:09:47 2019-02-24T06:59:08 2019-02-24T17:00:00 2019-02-24T19:00:00 120 1551034800 true 12.36 0 12,36 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 1.1811 0 1,1811 mm mm true 89 0 89 % % true 1018.06 0 1018,06 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή false 9 false 2019-02-24T18:09:47 2019-02-24T06:59:08 2019-02-24T18:00:00 2019-02-24T20:00:00 120 1551038400 true 12.07 0 12,07 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 1.4986 0 1,4986 mm mm true 92 0 92 % % true 1018.37 0 1018,37 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-24T18:09:47 2019-02-24T06:59:08 2019-02-24T19:00:00 2019-02-24T21:00:00 120 1551042000 true 11.93 0 11,93 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 1.717 0 1,717 mm mm true 93 0 93 % % true 1018.62 0 1018,62 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-24T18:09:47 2019-02-24T06:59:08 2019-02-24T20:00:00 2019-02-24T22:00:00 120 1551045600 true 11.89 0 11,89 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 1.8948 0 1,8948 mm mm true 93 0 93 % % true 1018.86 0 1018,86 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-24T18:09:47 2019-02-24T06:59:08 2019-02-24T21:00:00 2019-02-24T23:00:00 120 1551049200 true 11.85 0 11,85 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 2.0828 0 2,0828 mm mm true 93 0 93 % % true 1018.94 0 1018,94 mb mb true 1 0 1 % % 2019-02-23T22:00:00 2019-02-24T00:00:00 120 1550966400 Βροχή το πρωί και το απόγευμα και ανεμώδης από το βραδυ. Rain in the morning and afternoon and windy starting in the evening. 2019-02-24T04:59:08 2019-02-24T06:59:08 120 1550991548 2019-02-24T16:09:47 2019-02-24T18:09:47 120 1551031787 true 2.0828 0 2,0828 mm mm true 1 0 1 % % 2 Δευτέρα false 9 false 2019-02-25T18:10:47 2019-02-25T06:57:50 true 13.43 0 13,43 °C °C true 11.29 0 11,29 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF Bορειοανατολικός σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF NE false false false 0 0 NE35.png Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-25T18:10:47 2019-02-25T06:57:50 2019-02-24T22:00:00 2019-02-25T00:00:00 120 1551052800 true 11.63 0 11,63 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 2.413 0 2,413 mm mm true 94 0 94 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-25T18:10:47 2019-02-25T06:57:50 2019-02-24T23:00:00 2019-02-25T01:00:00 120 1551056400 true 11.41 0 11,41 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 2.7686 0 2,7686 mm mm true 95 0 95 % % true 1018.74 0 1018,74 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-25T18:10:47 2019-02-25T06:57:50 2019-02-25T00:00:00 2019-02-25T02:00:00 120 1551060000 true 11.29 0 11,29 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 2.7305 0 2,7305 mm mm true 95 0 95 % % true 1018.47 0 1018,47 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-25T18:10:47 2019-02-25T06:57:50 2019-02-25T01:00:00 2019-02-25T03:00:00 120 1551063600 true 11.36 0 11,36 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 2.0117 0 2,0117 mm mm true 94 0 94 % % true 1017.97 0 1017,97 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-25T18:10:47 2019-02-25T06:57:50 2019-02-25T02:00:00 2019-02-25T04:00:00 120 1551067200 true 11.52 0 11,52 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 1.1582 0 1,1582 mm mm true 93 0 93 % % true 1017.28 0 1017,28 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:10:47 2019-02-25T06:57:50 2019-02-25T03:00:00 2019-02-25T05:00:00 120 1551070800 true 11.69 0 11,69 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.6325 0 0,6325 mm mm true 91 0 91 % % true 1016.78 0 1016,78 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:10:47 2019-02-25T06:57:50 2019-02-25T04:00:00 2019-02-25T06:00:00 120 1551074400 true 11.91 0 11,91 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.3353 0 0,3353 mm mm true 88 0 88 % % true 1016.61 0 1016,61 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:10:47 2019-02-25T06:57:50 2019-02-25T05:00:00 2019-02-25T07:00:00 120 1551078000 true 12.21 0 12,21 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.1499 0 0,1499 mm mm true 84 0 84 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:10:47 2019-02-25T06:57:50 2019-02-25T06:00:00 2019-02-25T08:00:00 120 1551081600 true 12.52 0 12,52 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.066 0 0,066 mm mm true 81 0 81 % % true 1016.54 0 1016,54 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:10:47 2019-02-25T06:57:50 2019-02-25T07:00:00 2019-02-25T09:00:00 120 1551085200 true 12.92 0 12,92 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.033 0 0,033 mm mm true 78 0 78 % % true 1016.45 0 1016,45 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:10:47 2019-02-25T06:57:50 2019-02-25T08:00:00 2019-02-25T10:00:00 120 1551088800 true 13.28 0 13,28 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.0203 0 0,0203 mm mm true 75 0 75 % % true 1016.32 0 1016,32 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:10:47 2019-02-25T06:57:50 2019-02-25T09:00:00 2019-02-25T11:00:00 120 1551092400 true 13.43 0 13,43 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.0229 0 0,0229 mm mm true 74 0 74 % % true 1016.04 0 1016,04 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:10:47 2019-02-25T06:57:50 2019-02-25T10:00:00 2019-02-25T12:00:00 120 1551096000 true 13.37 0 13,37 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.1143 0 0,1143 mm mm true 75 0 75 % % true 1015.44 0 1015,44 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:10:47 2019-02-25T06:57:50 2019-02-25T11:00:00 2019-02-25T13:00:00 120 1551099600 true 13.16 0 13,16 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.5055 0 0,5055 mm mm true 77 0 77 % % true 1014.69 0 1014,69 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-25T18:10:47 2019-02-25T06:57:50 2019-02-25T12:00:00 2019-02-25T14:00:00 120 1551103200 true 12.88 0 12,88 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.9601 0 0,9601 mm mm true 79 0 79 % % true 1014.08 0 1014,08 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-25T18:10:47 2019-02-25T06:57:50 2019-02-25T13:00:00 2019-02-25T15:00:00 120 1551106800 true 12.61 0 12,61 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 1.0566 0 1,0566 mm mm true 81 0 81 % % true 1013.74 0 1013,74 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-25T18:10:47 2019-02-25T06:57:50 2019-02-25T14:00:00 2019-02-25T16:00:00 120 1551110400 true 12.36 0 12,36 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.9703 0 0,9703 mm mm true 83 0 83 % % true 1013.54 0 1013,54 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-25T18:10:47 2019-02-25T06:57:50 2019-02-25T15:00:00 2019-02-25T17:00:00 120 1551114000 true 12.21 0 12,21 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.9017 0 0,9017 mm mm true 84 0 84 % % true 1013.37 0 1013,37 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-25T18:10:47 2019-02-25T06:57:50 2019-02-25T16:00:00 2019-02-25T18:00:00 120 1551117600 true 12.16 0 12,16 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.8763 0 0,8763 mm mm true 85 0 85 % % true 1013.17 0 1013,17 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-25T18:10:47 2019-02-25T06:57:50 2019-02-25T17:00:00 2019-02-25T19:00:00 120 1551121200 true 12.14 0 12,14 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.8357 0 0,8357 mm mm true 86 0 86 % % true 1013.02 0 1013,02 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και ομιχλώδης false 50 false 2019-02-25T18:10:47 2019-02-25T06:57:50 2019-02-25T18:00:00 2019-02-25T20:00:00 120 1551124800 true 12.08 0 12,08 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.7264 0 0,7264 mm mm true 86 0 86 % % true 1012.88 0 1012,88 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:10:47 2019-02-25T06:57:50 2019-02-25T19:00:00 2019-02-25T21:00:00 120 1551128400 true 11.91 0 11,91 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.4648 0 0,4648 mm mm true 87 0 87 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:10:47 2019-02-25T06:57:50 2019-02-25T20:00:00 2019-02-25T22:00:00 120 1551132000 true 11.75 0 11,75 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.2184 0 0,2184 mm mm true 87 0 87 % % true 1012.76 0 1012,76 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:10:47 2019-02-25T06:57:50 2019-02-25T21:00:00 2019-02-25T23:00:00 120 1551135600 true 11.59 0 11,59 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.1041 0 0,1041 mm mm true 88 0 88 % % true 1012.73 0 1012,73 mb mb true 1 0 1 % % 2019-02-24T22:00:00 2019-02-25T00:00:00 120 1551052800 Ανεμώδης όλη την ημέρα και ασθενής βροχή από το απόγευμα, που συνεχίζεται μέχρι το βραδυ. Windy throughout the day and light rain starting in the afternoon, continuing until evening. 2019-02-25T04:57:50 2019-02-25T06:57:50 120 1551077870 2019-02-25T16:10:47 2019-02-25T18:10:47 120 1551118247 true 2.7686 0 2,7686 mm mm true 1 0 1 % % 3 Τρίτη false 50 false 2019-02-26T18:11:46 2019-02-26T06:56:31 true 12.28 0 12,28 °C °C true 10.83 0 10,83 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF Βόρειος σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF N false false false 0 0 N35.png Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:11:46 2019-02-26T06:56:31 2019-02-25T22:00:00 2019-02-26T00:00:00 120 1551139200 true 11.32 0 11,32 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.0635 0 0,0635 mm mm true 88 0 88 % % true 1012.69 0 1012,69 mb mb true 1 0 1 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:11:46 2019-02-26T06:56:31 2019-02-25T23:00:00 2019-02-26T01:00:00 120 1551142800 true 11.06 0 11,06 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.0432 0 0,0432 mm mm true 89 0 89 % % true 1012.68 0 1012,68 mb mb true 1 0 1 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:11:46 2019-02-26T06:56:31 2019-02-26T00:00:00 2019-02-26T02:00:00 120 1551146400 true 10.91 0 10,91 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.0305 0 0,0305 mm mm true 89 0 89 % % true 1012.65 0 1012,65 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:11:46 2019-02-26T06:56:31 2019-02-26T01:00:00 2019-02-26T03:00:00 120 1551150000 true 10.94 0 10,94 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.0229 0 0,0229 mm mm true 88 0 88 % % true 1012.59 0 1012,59 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:11:46 2019-02-26T06:56:31 2019-02-26T02:00:00 2019-02-26T04:00:00 120 1551153600 true 11.06 0 11,06 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.0305 0 0,0305 mm mm true 86 0 86 % % true 1012.54 0 1012,54 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:11:46 2019-02-26T06:56:31 2019-02-26T03:00:00 2019-02-26T05:00:00 120 1551157200 true 11.12 0 11,12 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.0432 0 0,0432 mm mm true 85 0 85 % % true 1012.65 0 1012,65 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:11:46 2019-02-26T06:56:31 2019-02-26T04:00:00 2019-02-26T06:00:00 120 1551160800 true 11.15 0 11,15 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.0432 0 0,0432 mm mm true 85 0 85 % % true 1013.03 0 1013,03 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:11:46 2019-02-26T06:56:31 2019-02-26T05:00:00 2019-02-26T07:00:00 120 1551164400 true 11.22 0 11,22 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0.0457 0 0,0457 mm mm true 84 0 84 % % true 1013.61 0 1013,61 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:11:46 2019-02-26T06:56:31 2019-02-26T06:00:00 2019-02-26T08:00:00 120 1551168000 true 11.32 0 11,32 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0.0457 0 0,0457 mm mm true 83 0 83 % % true 1014.16 0 1014,16 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:11:46 2019-02-26T06:56:31 2019-02-26T07:00:00 2019-02-26T09:00:00 120 1551171600 true 11.47 0 11,47 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0.0356 0 0,0356 mm mm true 81 0 81 % % true 1014.67 0 1014,67 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:11:46 2019-02-26T06:56:31 2019-02-26T08:00:00 2019-02-26T10:00:00 120 1551175200 true 11.82 0 11,82 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0.0229 0 0,0229 mm mm true 78 0 78 % % true 1015.14 0 1015,14 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:11:46 2019-02-26T06:56:31 2019-02-26T09:00:00 2019-02-26T11:00:00 120 1551178800 true 12.16 0 12,16 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0.0152 0 0,0152 mm mm true 76 0 76 % % true 1015.44 0 1015,44 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:11:46 2019-02-26T06:56:31 2019-02-26T10:00:00 2019-02-26T12:00:00 120 1551182400 true 12.28 0 12,28 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0.0127 0 0,0127 mm mm true 74 0 74 % % true 1015.47 0 1015,47 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-26T18:11:46 2019-02-26T06:56:31 2019-02-26T11:00:00 2019-02-26T13:00:00 120 1551186000 true 12.2 0 12,2 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0.0152 0 0,0152 mm mm true 74 0 74 % % true 1015.29 0 1015,29 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-26T18:11:46 2019-02-26T06:56:31 2019-02-26T12:00:00 2019-02-26T14:00:00 120 1551189600 true 12.13 0 12,13 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0.0152 0 0,0152 mm mm true 73 0 73 % % true 1015.13 0 1015,13 mb mb true 0.9 0 0,9 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-26T18:11:46 2019-02-26T06:56:31 2019-02-26T13:00:00 2019-02-26T15:00:00 120 1551193200 true 12.02 0 12,02 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0.0152 0 0,0152 mm mm true 74 0 74 % % true 1015.04 0 1015,04 mb mb true 0.9 0 0,9 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-26T18:11:46 2019-02-26T06:56:31 2019-02-26T14:00:00 2019-02-26T16:00:00 120 1551196800 true 11.98 0 11,98 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0.0178 0 0,0178 mm mm true 74 0 74 % % true 1014.97 0 1014,97 mb mb true 0.91 0 0,91 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-26T18:11:46 2019-02-26T06:56:31 2019-02-26T15:00:00 2019-02-26T17:00:00 120 1551200400 true 11.86 0 11,86 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0.0203 0 0,0203 mm mm true 74 0 74 % % true 1015.01 0 1015,01 mb mb true 0.89 0 0,89 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-26T18:11:46 2019-02-26T06:56:31 2019-02-26T16:00:00 2019-02-26T18:00:00 120 1551204000 true 11.78 0 11,78 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0.0229 0 0,0229 mm mm true 74 0 74 % % true 1015.29 0 1015,29 mb mb true 0.84 0 0,84 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-26T18:11:46 2019-02-26T06:56:31 2019-02-26T17:00:00 2019-02-26T19:00:00 120 1551207600 true 11.71 0 11,71 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0.0254 0 0,0254 mm mm true 74 0 74 % % true 1015.72 0 1015,72 mb mb true 0.76 0 0,76 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-26T18:11:46 2019-02-26T06:56:31 2019-02-26T18:00:00 2019-02-26T20:00:00 120 1551211200 true 11.56 0 11,56 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0.0229 0 0,0229 mm mm true 74 0 74 % % true 1016.03 0 1016,03 mb mb true 0.64 0 0,64 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:11:46 2019-02-26T06:56:31 2019-02-26T19:00:00 2019-02-26T21:00:00 120 1551214800 true 11.23 0 11,23 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0.0102 0 0,0102 mm mm true 75 0 75 % % true 1016.21 0 1016,21 mb mb true 0.43 0 0,43 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:11:46 2019-02-26T06:56:31 2019-02-26T20:00:00 2019-02-26T22:00:00 120 1551218400 true 11.01 0 11,01 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1016.28 0 1016,28 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:11:46 2019-02-26T06:56:31 2019-02-26T21:00:00 2019-02-26T23:00:00 120 1551222000 true 10.83 0 10,83 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1016.19 0 1016,19 mb mb true 0.01 0 0,01 % % 2019-02-25T22:00:00 2019-02-26T00:00:00 120 1551139200 Ανεμώδης όλη την ημέρα και νεφώσεις κατά περιόδους μέχρι το βραδυ. Windy throughout the day and mostly cloudy until evening. 2019-02-26T04:56:31 2019-02-26T06:56:31 120 1551164191 2019-02-26T16:11:46 2019-02-26T18:11:46 120 1551204706 true 0.0635 0 0,0635 mm mm true 0.85 0 0,85 % % 4 Τετάρτη false 50 false 2019-02-27T18:12:45 2019-02-27T06:55:12 true 11.91 0 11,91 °C °C true 9.86 0 9,86 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF Βόρειος ισχυρός - 6 BF N false false false 0 0 N30.png Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:12:45 2019-02-27T06:55:12 2019-02-26T22:00:00 2019-02-27T00:00:00 120 1551225600 true 10.74 0 10,74 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1015.92 0 1015,92 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:12:45 2019-02-27T06:55:12 2019-02-26T23:00:00 2019-02-27T01:00:00 120 1551229200 true 10.71 0 10,71 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1015.5 0 1015,5 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:12:45 2019-02-27T06:55:12 2019-02-27T00:00:00 2019-02-27T02:00:00 120 1551232800 true 10.71 0 10,71 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1015.07 0 1015,07 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:12:45 2019-02-27T06:55:12 2019-02-27T01:00:00 2019-02-27T03:00:00 120 1551236400 true 10.72 0 10,72 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1014.62 0 1014,62 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:12:45 2019-02-27T06:55:12 2019-02-27T02:00:00 2019-02-27T04:00:00 120 1551240000 true 10.74 0 10,74 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1014.15 0 1014,15 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:12:45 2019-02-27T06:55:12 2019-02-27T03:00:00 2019-02-27T05:00:00 120 1551243600 true 10.81 0 10,81 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 73 0 73 % % true 1013.79 0 1013,79 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-27T18:12:45 2019-02-27T06:55:12 2019-02-27T04:00:00 2019-02-27T06:00:00 120 1551247200 true 10.98 0 10,98 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1013.58 0 1013,58 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-27T18:12:45 2019-02-27T06:55:12 2019-02-27T05:00:00 2019-02-27T07:00:00 120 1551250800 true 11.23 0 11,23 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1013.49 0 1013,49 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-27T18:12:45 2019-02-27T06:55:12 2019-02-27T06:00:00 2019-02-27T08:00:00 120 1551254400 true 11.51 0 11,51 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1013.52 0 1013,52 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-27T18:12:45 2019-02-27T06:55:12 2019-02-27T07:00:00 2019-02-27T09:00:00 120 1551258000 true 11.75 0 11,75 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:12:45 2019-02-27T06:55:12 2019-02-27T08:00:00 2019-02-27T10:00:00 120 1551261600 true 11.91 0 11,91 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1013.98 0 1013,98 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:12:45 2019-02-27T06:55:12 2019-02-27T09:00:00 2019-02-27T11:00:00 120 1551265200 true 11.89 0 11,89 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1014.15 0 1014,15 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:12:45 2019-02-27T06:55:12 2019-02-27T10:00:00 2019-02-27T12:00:00 120 1551268800 true 11.79 0 11,79 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0102 0 0,0102 mm mm true 64 0 64 % % true 1014.04 0 1014,04 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:12:45 2019-02-27T06:55:12 2019-02-27T11:00:00 2019-02-27T13:00:00 120 1551272400 true 11.59 0 11,59 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0584 0 0,0584 mm mm true 65 0 65 % % true 1013.81 0 1013,81 mb mb true 0.32 0 0,32 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:12:45 2019-02-27T06:55:12 2019-02-27T12:00:00 2019-02-27T14:00:00 120 1551276000 true 11.37 0 11,37 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0965 0 0,0965 mm mm true 65 0 65 % % true 1013.68 0 1013,68 mb mb true 0.42 0 0,42 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:12:45 2019-02-27T06:55:12 2019-02-27T13:00:00 2019-02-27T15:00:00 120 1551279600 true 11.1 0 11,1 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.061 0 0,061 mm mm true 65 0 65 % % true 1013.71 0 1013,71 mb mb true 0.41 0 0,41 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:12:45 2019-02-27T06:55:12 2019-02-27T14:00:00 2019-02-27T16:00:00 120 1551283200 true 10.85 0 10,85 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.0127 0 0,0127 mm mm true 64 0 64 % % true 1013.83 0 1013,83 mb mb true 0.35 0 0,35 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:12:45 2019-02-27T06:55:12 2019-02-27T15:00:00 2019-02-27T17:00:00 120 1551286800 true 10.64 0 10,64 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1014.09 0 1014,09 mb mb true 0.29 0 0,29 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:12:45 2019-02-27T06:55:12 2019-02-27T16:00:00 2019-02-27T18:00:00 120 1551290400 true 10.49 0 10,49 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1014.53 0 1014,53 mb mb true 0.26 0 0,26 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:12:45 2019-02-27T06:55:12 2019-02-27T17:00:00 2019-02-27T19:00:00 120 1551294000 true 10.39 0 10,39 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1015.06 0 1015,06 mb mb true 0.24 0 0,24 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:12:45 2019-02-27T06:55:12 2019-02-27T18:00:00 2019-02-27T20:00:00 120 1551297600 true 10.3 0 10,3 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1015.52 0 1015,52 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:12:45 2019-02-27T06:55:12 2019-02-27T19:00:00 2019-02-27T21:00:00 120 1551301200 true 10.16 0 10,16 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1015.79 0 1015,79 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:12:45 2019-02-27T06:55:12 2019-02-27T20:00:00 2019-02-27T22:00:00 120 1551304800 true 10 0 10 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1015.95 0 1015,95 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:12:45 2019-02-27T06:55:12 2019-02-27T21:00:00 2019-02-27T23:00:00 120 1551308400 true 9.86 0 9,86 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1016.02 0 1016,02 mb mb true 0.01 0 0,01 % % 2019-02-26T22:00:00 2019-02-27T00:00:00 120 1551225600 Ανεμώδης όλη την ημέρα και αραιή συννεφιά από το απόγευμα, που συνεχίζεται μέχρι το βραδυ. Windy throughout the day and partly cloudy starting in the afternoon, continuing until evening. 2019-02-27T04:55:12 2019-02-27T06:55:12 120 1551250512 2019-02-27T16:12:45 2019-02-27T18:12:45 120 1551291165 true 0.0965 0 0,0965 mm mm true 0.14 0 0,14 % % 5 Πέμπτη false 50 false 2019-02-28T18:13:44 2019-02-28T06:53:51 true 12.62 0 12,62 °C °C true 9.28 0 9,28 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βόρειος μέτριος - 5 BF N false false false 0 0 N25.png Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:13:44 2019-02-28T06:53:51 2019-02-27T22:00:00 2019-02-28T00:00:00 120 1551312000 true 9.64 0 9,64 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1015.99 0 1015,99 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:13:44 2019-02-28T06:53:51 2019-02-27T23:00:00 2019-02-28T01:00:00 120 1551315600 true 9.42 0 9,42 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1015.87 0 1015,87 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:13:44 2019-02-28T06:53:51 2019-02-28T00:00:00 2019-02-28T02:00:00 120 1551319200 true 9.32 0 9,32 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1015.75 0 1015,75 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:13:44 2019-02-28T06:53:51 2019-02-28T01:00:00 2019-02-28T03:00:00 120 1551322800 true 9.28 0 9,28 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1015.62 0 1015,62 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:13:44 2019-02-28T06:53:51 2019-02-28T02:00:00 2019-02-28T04:00:00 120 1551326400 true 9.31 0 9,31 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1015.51 0 1015,51 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:13:44 2019-02-28T06:53:51 2019-02-28T03:00:00 2019-02-28T05:00:00 120 1551330000 true 9.36 0 9,36 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1015.52 0 1015,52 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:13:44 2019-02-28T06:53:51 2019-02-28T04:00:00 2019-02-28T06:00:00 120 1551333600 true 9.46 0 9,46 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1015.76 0 1015,76 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:13:44 2019-02-28T06:53:51 2019-02-28T05:00:00 2019-02-28T07:00:00 120 1551337200 true 9.59 0 9,59 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:13:44 2019-02-28T06:53:51 2019-02-28T06:00:00 2019-02-28T08:00:00 120 1551340800 true 9.79 0 9,79 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1016.45 0 1016,45 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:13:44 2019-02-28T06:53:51 2019-02-28T07:00:00 2019-02-28T09:00:00 120 1551344400 true 10.08 0 10,08 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1016.8 0 1016,8 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:13:44 2019-02-28T06:53:51 2019-02-28T08:00:00 2019-02-28T10:00:00 120 1551348000 true 10.52 0 10,52 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1017.16 0 1017,16 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:13:44 2019-02-28T06:53:51 2019-02-28T09:00:00 2019-02-28T11:00:00 120 1551351600 true 10.92 0 10,92 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1017.35 0 1017,35 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:13:44 2019-02-28T06:53:51 2019-02-28T10:00:00 2019-02-28T12:00:00 120 1551355200 true 11.15 0 11,15 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1017.32 0 1017,32 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:13:44 2019-02-28T06:53:51 2019-02-28T11:00:00 2019-02-28T13:00:00 120 1551358800 true 11.32 0 11,32 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1017.14 0 1017,14 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:13:44 2019-02-28T06:53:51 2019-02-28T12:00:00 2019-02-28T14:00:00 120 1551362400 true 11.51 0 11,51 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1016.97 0 1016,97 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:13:44 2019-02-28T06:53:51 2019-02-28T13:00:00 2019-02-28T15:00:00 120 1551366000 true 11.77 0 11,77 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1016.86 0 1016,86 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:13:44 2019-02-28T06:53:51 2019-02-28T14:00:00 2019-02-28T16:00:00 120 1551369600 true 12.08 0 12,08 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1016.74 0 1016,74 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:13:44 2019-02-28T06:53:51 2019-02-28T15:00:00 2019-02-28T17:00:00 120 1551373200 true 12.32 0 12,32 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1016.72 0 1016,72 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:13:44 2019-02-28T06:53:51 2019-02-28T16:00:00 2019-02-28T18:00:00 120 1551376800 true 12.44 0 12,44 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1016.84 0 1016,84 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:13:44 2019-02-28T06:53:51 2019-02-28T17:00:00 2019-02-28T19:00:00 120 1551380400 true 12.49 0 12,49 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1017.02 0 1017,02 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:13:44 2019-02-28T06:53:51 2019-02-28T18:00:00 2019-02-28T20:00:00 120 1551384000 true 12.52 0 12,52 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1017.14 0 1017,14 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:13:44 2019-02-28T06:53:51 2019-02-28T19:00:00 2019-02-28T21:00:00 120 1551387600 true 12.52 0 12,52 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1017.15 0 1017,15 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:13:44 2019-02-28T06:53:51 2019-02-28T20:00:00 2019-02-28T22:00:00 120 1551391200 true 12.59 0 12,59 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1017.09 0 1017,09 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:13:44 2019-02-28T06:53:51 2019-02-28T21:00:00 2019-02-28T23:00:00 120 1551394800 true 12.62 0 12,62 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1016.96 0 1016,96 mb mb true 0 0 0 % % 2019-02-27T22:00:00 2019-02-28T00:00:00 120 1551312000 Ανεμώδης μέχρι το απόγευμα. Windy until afternoon. 2019-02-28T04:53:51 2019-02-28T06:53:51 120 1551336831 2019-02-28T16:13:44 2019-02-28T18:13:44 120 1551377624 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0.08 0 0,08 % % 6 Παρασκευή false 21 false 2019-03-01T18:14:42 2019-03-01T06:52:30 true 16.62 0 16,62 °C °C true 12.69 0 12,69 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF WSW false false false 0 0 SW15.png Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:14:42 2019-03-01T06:52:30 2019-02-28T22:00:00 2019-03-01T00:00:00 120 1551398400 true 12.69 0 12,69 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1016.78 0 1016,78 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:14:42 2019-03-01T06:52:30 2019-02-28T23:00:00 2019-03-01T01:00:00 120 1551402000 true 12.82 0 12,82 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1016.54 0 1016,54 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:14:42 2019-03-01T06:52:30 2019-03-01T00:00:00 2019-03-01T02:00:00 120 1551405600 true 12.98 0 12,98 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1016.24 0 1016,24 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:14:42 2019-03-01T06:52:30 2019-03-01T01:00:00 2019-03-01T03:00:00 120 1551409200 true 13.19 0 13,19 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1015.83 0 1015,83 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:14:42 2019-03-01T06:52:30 2019-03-01T02:00:00 2019-03-01T04:00:00 120 1551412800 true 13.43 0 13,43 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1015.38 0 1015,38 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:14:42 2019-03-01T06:52:30 2019-03-01T03:00:00 2019-03-01T05:00:00 120 1551416400 true 13.69 0 13,69 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1015.08 0 1015,08 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:14:42 2019-03-01T06:52:30 2019-03-01T04:00:00 2019-03-01T06:00:00 120 1551420000 true 13.98 0 13,98 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1015.06 0 1015,06 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:14:42 2019-03-01T06:52:30 2019-03-01T05:00:00 2019-03-01T07:00:00 120 1551423600 true 14.33 0 14,33 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1015.19 0 1015,19 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:14:42 2019-03-01T06:52:30 2019-03-01T06:00:00 2019-03-01T08:00:00 120 1551427200 true 14.72 0 14,72 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1015.33 0 1015,33 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:14:42 2019-03-01T06:52:30 2019-03-01T07:00:00 2019-03-01T09:00:00 120 1551430800 true 15.18 0 15,18 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1015.52 0 1015,52 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:14:42 2019-03-01T06:52:30 2019-03-01T08:00:00 2019-03-01T10:00:00 120 1551434400 true 15.67 0 15,67 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1015.72 0 1015,72 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:14:42 2019-03-01T06:52:30 2019-03-01T09:00:00 2019-03-01T11:00:00 120 1551438000 true 16.12 0 16,12 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1015.69 0 1015,69 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:14:42 2019-03-01T06:52:30 2019-03-01T10:00:00 2019-03-01T12:00:00 120 1551441600 true 16.45 0 16,45 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1015.32 0 1015,32 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:14:42 2019-03-01T06:52:30 2019-03-01T11:00:00 2019-03-01T13:00:00 120 1551445200 true 16.58 0 16,58 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1014.77 0 1014,77 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:14:42 2019-03-01T06:52:30 2019-03-01T12:00:00 2019-03-01T14:00:00 120 1551448800 true 16.62 0 16,62 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1014.24 0 1014,24 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:14:42 2019-03-01T06:52:30 2019-03-01T13:00:00 2019-03-01T15:00:00 120 1551452400 true 16.58 0 16,58 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1013.81 0 1013,81 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:14:42 2019-03-01T06:52:30 2019-03-01T14:00:00 2019-03-01T16:00:00 120 1551456000 true 16.48 0 16,48 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1013.43 0 1013,43 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:14:42 2019-03-01T06:52:30 2019-03-01T15:00:00 2019-03-01T17:00:00 120 1551459600 true 16.33 0 16,33 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1013.14 0 1013,14 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:14:42 2019-03-01T06:52:30 2019-03-01T16:00:00 2019-03-01T18:00:00 120 1551463200 true 16.13 0 16,13 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1013.01 0 1013,01 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:14:42 2019-03-01T06:52:30 2019-03-01T17:00:00 2019-03-01T19:00:00 120 1551466800 true 15.85 0 15,85 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1013.01 0 1013,01 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:14:42 2019-03-01T06:52:30 2019-03-01T18:00:00 2019-03-01T20:00:00 120 1551470400 true 15.61 0 15,61 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1012.99 0 1012,99 mb mb true 0 0 0 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-03-01T18:14:42 2019-03-01T06:52:30 2019-03-01T19:00:00 2019-03-01T21:00:00 120 1551474000 true 15.44 0 15,44 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1012.95 0 1012,95 mb mb true 0.25 0 0,25 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-03-01T18:14:42 2019-03-01T06:52:30 2019-03-01T20:00:00 2019-03-01T22:00:00 120 1551477600 true 15.26 0 15,26 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1012.89 0 1012,89 mb mb true 0.59 0 0,59 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-03-01T18:14:42 2019-03-01T06:52:30 2019-03-01T21:00:00 2019-03-01T23:00:00 120 1551481200 true 15.11 0 15,11 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1012.79 0 1012,79 mb mb true 0.8 0 0,8 % % 2019-02-28T22:00:00 2019-03-01T00:00:00 120 1551398400 Αραιή συννεφιά από το βραδυ. Partly cloudy starting in the evening. 2019-03-01T04:52:30 2019-03-01T06:52:30 120 1551423150 2019-03-01T16:14:42 2019-03-01T18:14:42 120 1551464082 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0.07 0 0,07 % %
sunny

Σήμερα

Ασθενής βροχή κατα τη διάρκεια της νύχτας.

14°c

windy

BF 3

deltiokairou

Η Αντίπαρος είναι ένα μικρό νησάκι δίπλα στην Πάρο, προσφέρεται ιδανικά για γαλήνιες διακοπές. Στην αρχαιότητα ονομαζόταν Ωλίαρος και στη γειτονική νησίδα Σάλιαγκος ανακαλύφθηκε σπουδαιότατος νεολιθικός οικισμός, ο αρχαιότερος των Κυκλάδων. Απέχει μόλις 4,5 ν.μ. από την Παροικία της Πάρου, με τα οποία συνδέεται ακτοπλοϊκώς.
Πρωτεύουσα και λιμάνι του νησιού η Αντίπαρος ή Κάστρο, γραφικός οικισμός που απλώνεται γύρω από το ενετικό κάστρο του 15ου αι. Οι πλακόστρωτοι δρόμοι, τα ασβεστωμένα στενά, τα λουλουδιασμένα σπίτια και η μεγάλη πλατεία με τον ευκάλυπτο συνθέτουν μια θαυμάσια νησιωτική ατμόσφαιρα.
Στο λόφο του Αγίου Ιωάννη (8 χλμ. Ν) βρίσκεται το μαγευτικό σπήλαιο της Αντιπάρου με θαυμάσιους σταλαγμίτες και σταλακτίτες. Στην είσοδό του βρίσκεται ο αρχαιότερος σταλαγμίτης της Ευρώπης ύψους 8 μ. Έχει βάθος 90 μ. πλάτος 50 μ. και ύψος 40 μ.• τετρακόσια δέκα σκαλοπάτια σας οδηγούν μέχρι τις τρεις αίθουσές του. Πλήθος επιγραφών μαρτυρούν την επισκεψιμότητα του σπηλαίου από τα αρχαία χρόνια. Έξω από το σπήλαιο το ξωκλήσι του Αϊ-Γιάννη του Σπηλιώτη, όπου και γίνεται στις 7 Μαΐου το ονομαστό πανηγύρι με παρουσίαση παραδοσιακών χορών και κεράσματα.
Ανακαλύψτε τις υπέροχες παραλίες της Αντιπάρου με κορυφαία αυτήν του Αγίου Γεωργίου, στα νότια του νησιού, ιδανική για καταδύσεις και θαλάσσιο καγιάκ.
Δυτικά της Αντιπάρου βρίσκονται τρία μικρά ακατοίκητα νησιά, που παρουσιάζουν μεγάλο αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Το Δεσποτικό, το Τσιμιντήρι (μεταξύ Αντιπάρου και Δεσποτικού) και το Στρογγυλό (δυτικά του Δεσποτικού) συνδέονται στενά με τον κυκλαδικό πολιτισμό και την ιστορική εξέλιξη του Αιγαίου. Εδώ βρέθηκαν και σημαντικά αρχαία ευρήματα που φιλοξενούνται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάρου. Τα νησάκια είναι επισκέψιμα με τουριστικά καΐκια που εξορμούν από την παραλία του Αγίου Γεωργίου.

Πηγή: www.antiparos.gr