ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ

Η Αντίπαρος, ένα μικρό νησάκι, που κατεξοχήν προσφέρεται για γαλήνιες και ήσυχες διακοπές, δίπλα στην Πάρο. Στην αρχαιότητα ονομαζόταν Ωλίαρος και στο γειτονικό νησάκι Σάλιαγκος ανακαλύφθηκε σπουδαιότατος νεολιθικός οικισμός, ο αρχαιότερος των Κυκλάδων.

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ

0 146 false 20 false 2019-06-20T20:43:37 2019-06-20T06:01:38 0.0 true 25 0 25 °C °C true 1012 0 1012 mb mb true 64 0 64 % % 2019-06-20T20:00:00 2019-06-20T23:00:00 180 1561071600 0 true 2 0 2 BF BF Bορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος Clear 0 Πέμπτη false 1 false 2019-06-20T20:43:37 2019-06-20T06:01:38 true 27.83 0 27,83 °C °C true 22.11 0 22,11 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Bορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 20 false 2019-06-20T20:43:37 2019-06-20T06:01:38 2019-06-20T19:00:00 2019-06-20T22:00:00 180 1561068000 true 25.45 0 25,45 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1011.24 0 1011,24 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-20T20:43:37 2019-06-20T06:01:38 2019-06-20T20:00:00 2019-06-20T23:00:00 180 1561071600 true 24.82 0 24,82 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1011.56 0 1011,56 mb mb true 0 0 0 % % 2019-06-19T21:00:00 2019-06-20T00:00:00 180 1560988800 Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα. Partly cloudy throughout the day. 2019-06-20T03:01:38 2019-06-20T06:01:38 180 1561010498 2019-06-20T17:43:37 2019-06-20T20:43:37 180 1561063417 true 0.003 0 0,003 mm mm true 0.2 0 0,2 % % 1 Παρασκευή false 1 false 2019-06-21T20:43:50 2019-06-21T06:01:49 true 28.82 0 28,82 °C °C true 22.85 0 22,85 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Bορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 20 false 2019-06-21T20:43:50 2019-06-21T06:01:49 2019-06-20T21:00:00 2019-06-21T00:00:00 180 1561075200 true 24.06 0 24,06 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.72 0 1011,72 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-21T20:43:50 2019-06-21T06:01:49 2019-06-20T22:00:00 2019-06-21T01:00:00 180 1561078800 true 23.51 0 23,51 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1011.75 0 1011,75 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-21T20:43:50 2019-06-21T06:01:49 2019-06-20T23:00:00 2019-06-21T02:00:00 180 1561082400 true 23.24 0 23,24 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1011.57 0 1011,57 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-21T20:43:50 2019-06-21T06:01:49 2019-06-21T00:00:00 2019-06-21T03:00:00 180 1561086000 true 23.01 0 23,01 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-21T20:43:50 2019-06-21T06:01:49 2019-06-21T01:00:00 2019-06-21T04:00:00 180 1561089600 true 22.89 0 22,89 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1011.11 0 1011,11 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-21T20:43:50 2019-06-21T06:01:49 2019-06-21T02:00:00 2019-06-21T05:00:00 180 1561093200 true 22.85 0 22,85 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1011.01 0 1011,01 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-21T20:43:50 2019-06-21T06:01:49 2019-06-21T03:00:00 2019-06-21T06:00:00 180 1561096800 true 23.01 0 23,01 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1011.22 0 1011,22 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:43:50 2019-06-21T06:01:49 2019-06-21T04:00:00 2019-06-21T07:00:00 180 1561100400 true 23.52 0 23,52 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1011.54 0 1011,54 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:43:50 2019-06-21T06:01:49 2019-06-21T05:00:00 2019-06-21T08:00:00 180 1561104000 true 24.47 0 24,47 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1011.89 0 1011,89 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:43:50 2019-06-21T06:01:49 2019-06-21T06:00:00 2019-06-21T09:00:00 180 1561107600 true 25.48 0 25,48 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1012.27 0 1012,27 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:43:50 2019-06-21T06:01:49 2019-06-21T07:00:00 2019-06-21T10:00:00 180 1561111200 true 26.45 0 26,45 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1012.31 0 1012,31 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:43:50 2019-06-21T06:01:49 2019-06-21T08:00:00 2019-06-21T11:00:00 180 1561114800 true 27.19 0 27,19 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1012.53 0 1012,53 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:43:50 2019-06-21T06:01:49 2019-06-21T09:00:00 2019-06-21T12:00:00 180 1561118400 true 27.75 0 27,75 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1012.59 0 1012,59 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:43:50 2019-06-21T06:01:49 2019-06-21T10:00:00 2019-06-21T13:00:00 180 1561122000 true 28.19 0 28,19 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1012.64 0 1012,64 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:43:50 2019-06-21T06:01:49 2019-06-21T11:00:00 2019-06-21T14:00:00 180 1561125600 true 28.49 0 28,49 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1012.46 0 1012,46 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:43:50 2019-06-21T06:01:49 2019-06-21T12:00:00 2019-06-21T15:00:00 180 1561129200 true 28.71 0 28,71 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1012.19 0 1012,19 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:43:50 2019-06-21T06:01:49 2019-06-21T13:00:00 2019-06-21T16:00:00 180 1561132800 true 28.82 0 28,82 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1011.94 0 1011,94 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:43:50 2019-06-21T06:01:49 2019-06-21T14:00:00 2019-06-21T17:00:00 180 1561136400 true 28.74 0 28,74 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1011.55 0 1011,55 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:43:50 2019-06-21T06:01:49 2019-06-21T15:00:00 2019-06-21T18:00:00 180 1561140000 true 28.42 0 28,42 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1011.29 0 1011,29 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:43:50 2019-06-21T06:01:49 2019-06-21T16:00:00 2019-06-21T19:00:00 180 1561143600 true 27.91 0 27,91 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1011.29 0 1011,29 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:43:50 2019-06-21T06:01:49 2019-06-21T17:00:00 2019-06-21T20:00:00 180 1561147200 true 27.17 0 27,17 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1011.42 0 1011,42 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-21T20:43:50 2019-06-21T06:01:49 2019-06-21T18:00:00 2019-06-21T21:00:00 180 1561150800 true 26.38 0 26,38 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-21T20:43:50 2019-06-21T06:01:49 2019-06-21T19:00:00 2019-06-21T22:00:00 180 1561154400 true 25.65 0 25,65 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-21T20:43:50 2019-06-21T06:01:49 2019-06-21T20:00:00 2019-06-21T23:00:00 180 1561158000 true 24.98 0 24,98 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1012.28 0 1012,28 mb mb true 0 0 0 % % 2019-06-20T21:00:00 2019-06-21T00:00:00 180 1561075200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-06-21T03:01:49 2019-06-21T06:01:49 180 1561096909 2019-06-21T17:43:50 2019-06-21T20:43:50 180 1561149830 true 0.002 0 0,002 mm mm true 0.01 0 0,01 % % 2 Σάββατο false 1 false 2019-06-22T20:44:02 2019-06-22T06:02:01 true 28.74 0 28,74 °C °C true 23.66 0 23,66 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NNW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2019-06-22T20:44:02 2019-06-22T06:02:01 2019-06-21T21:00:00 2019-06-22T00:00:00 180 1561161600 true 24.42 0 24,42 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-22T20:44:02 2019-06-22T06:02:01 2019-06-21T22:00:00 2019-06-22T01:00:00 180 1561165200 true 24.07 0 24,07 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1012.23 0 1012,23 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-22T20:44:02 2019-06-22T06:02:01 2019-06-21T23:00:00 2019-06-22T02:00:00 180 1561168800 true 23.87 0 23,87 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1011.93 0 1011,93 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-22T20:44:02 2019-06-22T06:02:01 2019-06-22T00:00:00 2019-06-22T03:00:00 180 1561172400 true 23.75 0 23,75 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1011.71 0 1011,71 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-22T20:44:02 2019-06-22T06:02:01 2019-06-22T01:00:00 2019-06-22T04:00:00 180 1561176000 true 23.67 0 23,67 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1011.68 0 1011,68 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-22T20:44:02 2019-06-22T06:02:01 2019-06-22T02:00:00 2019-06-22T05:00:00 180 1561179600 true 23.66 0 23,66 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1011.57 0 1011,57 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-22T20:44:02 2019-06-22T06:02:01 2019-06-22T03:00:00 2019-06-22T06:00:00 180 1561183200 true 23.8 0 23,8 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:44:02 2019-06-22T06:02:01 2019-06-22T04:00:00 2019-06-22T07:00:00 180 1561186800 true 24.26 0 24,26 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:44:02 2019-06-22T06:02:01 2019-06-22T05:00:00 2019-06-22T08:00:00 180 1561190400 true 25.05 0 25,05 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.45 0 1012,45 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:44:02 2019-06-22T06:02:01 2019-06-22T06:00:00 2019-06-22T09:00:00 180 1561194000 true 25.93 0 25,93 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1012.86 0 1012,86 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:44:02 2019-06-22T06:02:01 2019-06-22T07:00:00 2019-06-22T10:00:00 180 1561197600 true 26.8 0 26,8 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1012.95 0 1012,95 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:44:02 2019-06-22T06:02:01 2019-06-22T08:00:00 2019-06-22T11:00:00 180 1561201200 true 27.44 0 27,44 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1013.06 0 1013,06 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:44:02 2019-06-22T06:02:01 2019-06-22T09:00:00 2019-06-22T12:00:00 180 1561204800 true 27.87 0 27,87 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1013.09 0 1013,09 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:44:02 2019-06-22T06:02:01 2019-06-22T10:00:00 2019-06-22T13:00:00 180 1561208400 true 28.24 0 28,24 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1013.09 0 1013,09 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:44:02 2019-06-22T06:02:01 2019-06-22T11:00:00 2019-06-22T14:00:00 180 1561212000 true 28.49 0 28,49 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1013.02 0 1013,02 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:44:02 2019-06-22T06:02:01 2019-06-22T12:00:00 2019-06-22T15:00:00 180 1561215600 true 28.67 0 28,67 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:44:02 2019-06-22T06:02:01 2019-06-22T13:00:00 2019-06-22T16:00:00 180 1561219200 true 28.74 0 28,74 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1012.62 0 1012,62 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:44:02 2019-06-22T06:02:01 2019-06-22T14:00:00 2019-06-22T17:00:00 180 1561222800 true 28.69 0 28,69 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1012.32 0 1012,32 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:44:02 2019-06-22T06:02:01 2019-06-22T15:00:00 2019-06-22T18:00:00 180 1561226400 true 28.4 0 28,4 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1012.11 0 1012,11 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:44:02 2019-06-22T06:02:01 2019-06-22T16:00:00 2019-06-22T19:00:00 180 1561230000 true 27.94 0 27,94 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1012.19 0 1012,19 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:44:02 2019-06-22T06:02:01 2019-06-22T17:00:00 2019-06-22T20:00:00 180 1561233600 true 27.36 0 27,36 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1012.42 0 1012,42 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-22T20:44:02 2019-06-22T06:02:01 2019-06-22T18:00:00 2019-06-22T21:00:00 180 1561237200 true 26.71 0 26,71 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1012.55 0 1012,55 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-22T20:44:02 2019-06-22T06:02:01 2019-06-22T19:00:00 2019-06-22T22:00:00 180 1561240800 true 26.17 0 26,17 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1012.84 0 1012,84 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-22T20:44:02 2019-06-22T06:02:01 2019-06-22T20:00:00 2019-06-22T23:00:00 180 1561244400 true 25.7 0 25,7 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1012.92 0 1012,92 mb mb true 0 0 0 % % 2019-06-21T21:00:00 2019-06-22T00:00:00 180 1561161600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-06-22T03:02:01 2019-06-22T06:02:01 180 1561183321 2019-06-22T17:44:02 2019-06-22T20:44:02 180 1561236242 true 0.003 0 0,003 mm mm true 0 0 0 % % 3 Κυριακή false 1 false 2019-06-23T20:44:12 2019-06-23T06:02:15 true 29.15 0 29,15 °C °C true 24.41 0 24,41 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NNW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2019-06-23T20:44:12 2019-06-23T06:02:15 2019-06-22T21:00:00 2019-06-23T00:00:00 180 1561248000 true 25.3 0 25,3 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1012.93 0 1012,93 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-23T20:44:12 2019-06-23T06:02:15 2019-06-22T22:00:00 2019-06-23T01:00:00 180 1561251600 true 24.94 0 24,94 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1012.75 0 1012,75 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-23T20:44:12 2019-06-23T06:02:15 2019-06-22T23:00:00 2019-06-23T02:00:00 180 1561255200 true 24.74 0 24,74 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.44 0 1012,44 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-23T20:44:12 2019-06-23T06:02:15 2019-06-23T00:00:00 2019-06-23T03:00:00 180 1561258800 true 24.63 0 24,63 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1012.22 0 1012,22 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-23T20:44:12 2019-06-23T06:02:15 2019-06-23T01:00:00 2019-06-23T04:00:00 180 1561262400 true 24.48 0 24,48 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1012.17 0 1012,17 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-23T20:44:12 2019-06-23T06:02:15 2019-06-23T02:00:00 2019-06-23T05:00:00 180 1561266000 true 24.41 0 24,41 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1012.21 0 1012,21 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-23T20:44:12 2019-06-23T06:02:15 2019-06-23T03:00:00 2019-06-23T06:00:00 180 1561269600 true 24.55 0 24,55 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:44:12 2019-06-23T06:02:15 2019-06-23T04:00:00 2019-06-23T07:00:00 180 1561273200 true 25.08 0 25,08 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.59 0 1012,59 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:44:12 2019-06-23T06:02:15 2019-06-23T05:00:00 2019-06-23T08:00:00 180 1561276800 true 25.8 0 25,8 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1012.95 0 1012,95 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:44:12 2019-06-23T06:02:15 2019-06-23T06:00:00 2019-06-23T09:00:00 180 1561280400 true 26.52 0 26,52 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1013.15 0 1013,15 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:44:12 2019-06-23T06:02:15 2019-06-23T07:00:00 2019-06-23T10:00:00 180 1561284000 true 27.28 0 27,28 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1013.28 0 1013,28 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:44:12 2019-06-23T06:02:15 2019-06-23T08:00:00 2019-06-23T11:00:00 180 1561287600 true 27.94 0 27,94 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1013.49 0 1013,49 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:44:12 2019-06-23T06:02:15 2019-06-23T09:00:00 2019-06-23T12:00:00 180 1561291200 true 28.46 0 28,46 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:44:12 2019-06-23T06:02:15 2019-06-23T10:00:00 2019-06-23T13:00:00 180 1561294800 true 28.78 0 28,78 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1013.69 0 1013,69 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:44:12 2019-06-23T06:02:15 2019-06-23T11:00:00 2019-06-23T14:00:00 180 1561298400 true 28.98 0 28,98 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1013.57 0 1013,57 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:44:12 2019-06-23T06:02:15 2019-06-23T12:00:00 2019-06-23T15:00:00 180 1561302000 true 29.15 0 29,15 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1013.42 0 1013,42 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:44:12 2019-06-23T06:02:15 2019-06-23T13:00:00 2019-06-23T16:00:00 180 1561305600 true 28.7 0 28,7 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1013.09 0 1013,09 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:44:12 2019-06-23T06:02:15 2019-06-23T14:00:00 2019-06-23T17:00:00 180 1561309200 true 28.82 0 28,82 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1012.64 0 1012,64 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:44:12 2019-06-23T06:02:15 2019-06-23T15:00:00 2019-06-23T18:00:00 180 1561312800 true 28.79 0 28,79 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1012.31 0 1012,31 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:44:12 2019-06-23T06:02:15 2019-06-23T16:00:00 2019-06-23T19:00:00 180 1561316400 true 28.46 0 28,46 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1012.15 0 1012,15 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:44:12 2019-06-23T06:02:15 2019-06-23T17:00:00 2019-06-23T20:00:00 180 1561320000 true 27.94 0 27,94 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-23T20:44:12 2019-06-23T06:02:15 2019-06-23T18:00:00 2019-06-23T21:00:00 180 1561323600 true 27.37 0 27,37 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-23T20:44:12 2019-06-23T06:02:15 2019-06-23T19:00:00 2019-06-23T22:00:00 180 1561327200 true 26.79 0 26,79 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1012.21 0 1012,21 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-23T20:44:12 2019-06-23T06:02:15 2019-06-23T20:00:00 2019-06-23T23:00:00 180 1561330800 true 26.22 0 26,22 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0 0 0 % % 2019-06-22T21:00:00 2019-06-23T00:00:00 180 1561248000 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-06-23T03:02:15 2019-06-23T06:02:15 180 1561269735 2019-06-23T17:44:12 2019-06-23T20:44:12 180 1561322652 true 0.003 0 0,003 mm mm true 0 0 0 % % 4 Δευτέρα false 1 false 2019-06-24T20:44:21 2019-06-24T06:02:31 true 28.75 0 28,75 °C °C true 24.31 0 24,31 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF WNW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 20 false 2019-06-24T20:44:21 2019-06-24T06:02:31 2019-06-23T21:00:00 2019-06-24T00:00:00 180 1561334400 true 25.68 0 25,68 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1012.43 0 1012,43 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-24T20:44:21 2019-06-24T06:02:31 2019-06-23T22:00:00 2019-06-24T01:00:00 180 1561338000 true 25.23 0 25,23 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1012.21 0 1012,21 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-24T20:44:21 2019-06-24T06:02:31 2019-06-23T23:00:00 2019-06-24T02:00:00 180 1561341600 true 24.89 0 24,89 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1011.82 0 1011,82 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-24T20:44:21 2019-06-24T06:02:31 2019-06-24T00:00:00 2019-06-24T03:00:00 180 1561345200 true 24.66 0 24,66 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1011.43 0 1011,43 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-24T20:44:21 2019-06-24T06:02:31 2019-06-24T01:00:00 2019-06-24T04:00:00 180 1561348800 true 24.44 0 24,44 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1011.01 0 1011,01 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-24T20:44:21 2019-06-24T06:02:31 2019-06-24T02:00:00 2019-06-24T05:00:00 180 1561352400 true 24.31 0 24,31 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1010.58 0 1010,58 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-24T20:44:21 2019-06-24T06:02:31 2019-06-24T03:00:00 2019-06-24T06:00:00 180 1561356000 true 24.46 0 24,46 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1010.31 0 1010,31 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:44:21 2019-06-24T06:02:31 2019-06-24T04:00:00 2019-06-24T07:00:00 180 1561359600 true 24.92 0 24,92 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1010.31 0 1010,31 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:44:21 2019-06-24T06:02:31 2019-06-24T05:00:00 2019-06-24T08:00:00 180 1561363200 true 25.58 0 25,58 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1010.49 0 1010,49 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:44:21 2019-06-24T06:02:31 2019-06-24T06:00:00 2019-06-24T09:00:00 180 1561366800 true 26.21 0 26,21 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1010.64 0 1010,64 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:44:21 2019-06-24T06:02:31 2019-06-24T07:00:00 2019-06-24T10:00:00 180 1561370400 true 26.83 0 26,83 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1010.77 0 1010,77 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:44:21 2019-06-24T06:02:31 2019-06-24T08:00:00 2019-06-24T11:00:00 180 1561374000 true 27.46 0 27,46 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1010.88 0 1010,88 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:44:21 2019-06-24T06:02:31 2019-06-24T09:00:00 2019-06-24T12:00:00 180 1561377600 true 27.93 0 27,93 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 65 0 65 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:44:21 2019-06-24T06:02:31 2019-06-24T10:00:00 2019-06-24T13:00:00 180 1561381200 true 28.27 0 28,27 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1010.77 0 1010,77 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:44:21 2019-06-24T06:02:31 2019-06-24T11:00:00 2019-06-24T14:00:00 180 1561384800 true 28.51 0 28,51 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1010.55 0 1010,55 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:44:21 2019-06-24T06:02:31 2019-06-24T12:00:00 2019-06-24T15:00:00 180 1561388400 true 28.68 0 28,68 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1010.35 0 1010,35 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:44:21 2019-06-24T06:02:31 2019-06-24T13:00:00 2019-06-24T16:00:00 180 1561392000 true 28.75 0 28,75 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1010.13 0 1010,13 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:44:21 2019-06-24T06:02:31 2019-06-24T14:00:00 2019-06-24T17:00:00 180 1561395600 true 28.72 0 28,72 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1009.89 0 1009,89 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:44:21 2019-06-24T06:02:31 2019-06-24T15:00:00 2019-06-24T18:00:00 180 1561399200 true 28.44 0 28,44 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1009.76 0 1009,76 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:44:21 2019-06-24T06:02:31 2019-06-24T16:00:00 2019-06-24T19:00:00 180 1561402800 true 28.02 0 28,02 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1009.74 0 1009,74 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:44:21 2019-06-24T06:02:31 2019-06-24T17:00:00 2019-06-24T20:00:00 180 1561406400 true 27.5 0 27,5 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1009.81 0 1009,81 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-24T20:44:21 2019-06-24T06:02:31 2019-06-24T18:00:00 2019-06-24T21:00:00 180 1561410000 true 26.99 0 26,99 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1009.95 0 1009,95 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-24T20:44:21 2019-06-24T06:02:31 2019-06-24T19:00:00 2019-06-24T22:00:00 180 1561413600 true 26.45 0 26,45 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1010.25 0 1010,25 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-24T20:44:21 2019-06-24T06:02:31 2019-06-24T20:00:00 2019-06-24T23:00:00 180 1561417200 true 25.87 0 25,87 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1010.65 0 1010,65 mb mb true 0 0 0 % % 2019-06-23T21:00:00 2019-06-24T00:00:00 180 1561334400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-06-24T03:02:31 2019-06-24T06:02:31 180 1561356151 2019-06-24T17:44:21 2019-06-24T20:44:21 180 1561409061 true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 0 0 0 % % 5 Τρίτη false 1 false 2019-06-25T20:44:28 2019-06-25T06:02:48 true 27.43 0 27,43 °C °C true 24.44 0 24,44 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NNW false false false 0 0 NW20.png Αίθριος false 20 false 2019-06-25T20:44:28 2019-06-25T06:02:48 2019-06-24T21:00:00 2019-06-25T00:00:00 180 1561420800 true 25.33 0 25,33 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1010.86 0 1010,86 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-25T20:44:28 2019-06-25T06:02:48 2019-06-24T22:00:00 2019-06-25T01:00:00 180 1561424400 true 25 0 25 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1010.78 0 1010,78 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-25T20:44:28 2019-06-25T06:02:48 2019-06-24T23:00:00 2019-06-25T02:00:00 180 1561428000 true 24.85 0 24,85 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1010.53 0 1010,53 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-25T20:44:28 2019-06-25T06:02:48 2019-06-25T00:00:00 2019-06-25T03:00:00 180 1561431600 true 24.75 0 24,75 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1010.32 0 1010,32 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-25T20:44:28 2019-06-25T06:02:48 2019-06-25T01:00:00 2019-06-25T04:00:00 180 1561435200 true 24.55 0 24,55 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1010.19 0 1010,19 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-25T20:44:28 2019-06-25T06:02:48 2019-06-25T02:00:00 2019-06-25T05:00:00 180 1561438800 true 24.44 0 24,44 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1010.12 0 1010,12 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-25T20:44:28 2019-06-25T06:02:48 2019-06-25T03:00:00 2019-06-25T06:00:00 180 1561442400 true 24.58 0 24,58 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1010.14 0 1010,14 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:44:28 2019-06-25T06:02:48 2019-06-25T04:00:00 2019-06-25T07:00:00 180 1561446000 true 24.93 0 24,93 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:44:28 2019-06-25T06:02:48 2019-06-25T05:00:00 2019-06-25T08:00:00 180 1561449600 true 25.37 0 25,37 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1010.77 0 1010,77 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:44:28 2019-06-25T06:02:48 2019-06-25T06:00:00 2019-06-25T09:00:00 180 1561453200 true 25.85 0 25,85 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1011.11 0 1011,11 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:44:28 2019-06-25T06:02:48 2019-06-25T07:00:00 2019-06-25T10:00:00 180 1561456800 true 26.35 0 26,35 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:44:28 2019-06-25T06:02:48 2019-06-25T08:00:00 2019-06-25T11:00:00 180 1561460400 true 26.78 0 26,78 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1011.68 0 1011,68 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:44:28 2019-06-25T06:02:48 2019-06-25T09:00:00 2019-06-25T12:00:00 180 1561464000 true 27.05 0 27,05 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1011.85 0 1011,85 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:44:28 2019-06-25T06:02:48 2019-06-25T10:00:00 2019-06-25T13:00:00 180 1561467600 true 27.15 0 27,15 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1011.94 0 1011,94 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:44:28 2019-06-25T06:02:48 2019-06-25T11:00:00 2019-06-25T14:00:00 180 1561471200 true 27.14 0 27,14 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1011.94 0 1011,94 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:44:28 2019-06-25T06:02:48 2019-06-25T12:00:00 2019-06-25T15:00:00 180 1561474800 true 27.18 0 27,18 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1011.86 0 1011,86 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:44:28 2019-06-25T06:02:48 2019-06-25T13:00:00 2019-06-25T16:00:00 180 1561478400 true 27.31 0 27,31 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1011.72 0 1011,72 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:44:28 2019-06-25T06:02:48 2019-06-25T14:00:00 2019-06-25T17:00:00 180 1561482000 true 27.43 0 27,43 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1011.51 0 1011,51 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:44:28 2019-06-25T06:02:48 2019-06-25T15:00:00 2019-06-25T18:00:00 180 1561485600 true 27.38 0 27,38 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1011.35 0 1011,35 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:44:28 2019-06-25T06:02:48 2019-06-25T16:00:00 2019-06-25T19:00:00 180 1561489200 true 27.24 0 27,24 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1011.29 0 1011,29 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:44:28 2019-06-25T06:02:48 2019-06-25T17:00:00 2019-06-25T20:00:00 180 1561492800 true 27.01 0 27,01 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1011.26 0 1011,26 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-25T20:44:28 2019-06-25T06:02:48 2019-06-25T18:00:00 2019-06-25T21:00:00 180 1561496400 true 26.8 0 26,8 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1011.23 0 1011,23 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-25T20:44:28 2019-06-25T06:02:48 2019-06-25T19:00:00 2019-06-25T22:00:00 180 1561500000 true 26.61 0 26,61 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1011.23 0 1011,23 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-25T20:44:28 2019-06-25T06:02:48 2019-06-25T20:00:00 2019-06-25T23:00:00 180 1561503600 true 26.36 0 26,36 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.26 0 1011,26 mb mb true 0 0 0 % % 2019-06-24T21:00:00 2019-06-25T00:00:00 180 1561420800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-06-25T03:02:48 2019-06-25T06:02:48 180 1561442568 2019-06-25T17:44:28 2019-06-25T20:44:28 180 1561495468 true 0.0041 0 0,0041 mm mm true 0 0 0 % % 6 Τετάρτη false 1 false 2019-06-26T20:44:33 2019-06-26T06:03:07 true 27.45 0 27,45 °C °C true 24.94 0 24,94 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Αίθριος false 20 false 2019-06-26T20:44:33 2019-06-26T06:03:07 2019-06-25T21:00:00 2019-06-26T00:00:00 180 1561507200 true 26.06 0 26,06 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1011.21 0 1011,21 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-26T20:44:33 2019-06-26T06:03:07 2019-06-25T22:00:00 2019-06-26T01:00:00 180 1561510800 true 25.81 0 25,81 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1011.04 0 1011,04 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-26T20:44:33 2019-06-26T06:03:07 2019-06-25T23:00:00 2019-06-26T02:00:00 180 1561514400 true 25.61 0 25,61 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1010.78 0 1010,78 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-26T20:44:33 2019-06-26T06:03:07 2019-06-26T00:00:00 2019-06-26T03:00:00 180 1561518000 true 25.43 0 25,43 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1010.61 0 1010,61 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-26T20:44:33 2019-06-26T06:03:07 2019-06-26T01:00:00 2019-06-26T04:00:00 180 1561521600 true 25.21 0 25,21 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1010.51 0 1010,51 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-26T20:44:33 2019-06-26T06:03:07 2019-06-26T02:00:00 2019-06-26T05:00:00 180 1561525200 true 25.04 0 25,04 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1010.46 0 1010,46 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-26T20:44:33 2019-06-26T06:03:07 2019-06-26T03:00:00 2019-06-26T06:00:00 180 1561528800 true 24.94 0 24,94 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1010.51 0 1010,51 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:44:33 2019-06-26T06:03:07 2019-06-26T04:00:00 2019-06-26T07:00:00 180 1561532400 true 24.96 0 24,96 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:44:33 2019-06-26T06:03:07 2019-06-26T05:00:00 2019-06-26T08:00:00 180 1561536000 true 25.12 0 25,12 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1010.99 0 1010,99 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:44:33 2019-06-26T06:03:07 2019-06-26T06:00:00 2019-06-26T09:00:00 180 1561539600 true 25.38 0 25,38 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1011.27 0 1011,27 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:44:33 2019-06-26T06:03:07 2019-06-26T07:00:00 2019-06-26T10:00:00 180 1561543200 true 25.68 0 25,68 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1011.51 0 1011,51 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-06-26T20:44:33 2019-06-26T06:03:07 2019-06-26T08:00:00 2019-06-26T11:00:00 180 1561546800 true 26.01 0 26,01 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.71 0 1011,71 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-06-26T20:44:33 2019-06-26T06:03:07 2019-06-26T09:00:00 2019-06-26T12:00:00 180 1561550400 true 26.24 0 26,24 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1011.82 0 1011,82 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:44:33 2019-06-26T06:03:07 2019-06-26T10:00:00 2019-06-26T13:00:00 180 1561554000 true 26.28 0 26,28 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:44:33 2019-06-26T06:03:07 2019-06-26T11:00:00 2019-06-26T14:00:00 180 1561557600 true 26.29 0 26,29 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1011.67 0 1011,67 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:44:33 2019-06-26T06:03:07 2019-06-26T12:00:00 2019-06-26T15:00:00 180 1561561200 true 26.46 0 26,46 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1011.45 0 1011,45 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:44:33 2019-06-26T06:03:07 2019-06-26T13:00:00 2019-06-26T16:00:00 180 1561564800 true 26.87 0 26,87 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1011.12 0 1011,12 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:44:33 2019-06-26T06:03:07 2019-06-26T14:00:00 2019-06-26T17:00:00 180 1561568400 true 27.3 0 27,3 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:44:33 2019-06-26T06:03:07 2019-06-26T15:00:00 2019-06-26T18:00:00 180 1561572000 true 27.45 0 27,45 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1010.35 0 1010,35 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:44:33 2019-06-26T06:03:07 2019-06-26T16:00:00 2019-06-26T19:00:00 180 1561575600 true 27.24 0 27,24 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1010.09 0 1010,09 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:44:33 2019-06-26T06:03:07 2019-06-26T17:00:00 2019-06-26T20:00:00 180 1561579200 true 26.9 0 26,9 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1009.87 0 1009,87 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-26T20:44:33 2019-06-26T06:03:07 2019-06-26T18:00:00 2019-06-26T21:00:00 180 1561582800 true 26.54 0 26,54 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1009.75 0 1009,75 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-26T20:44:33 2019-06-26T06:03:07 2019-06-26T19:00:00 2019-06-26T22:00:00 180 1561586400 true 26.34 0 26,34 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1009.75 0 1009,75 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-26T20:44:33 2019-06-26T06:03:07 2019-06-26T20:00:00 2019-06-26T23:00:00 180 1561590000 true 26.1 0 26,1 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1009.81 0 1009,81 mb mb true 0 0 0 % % 2019-06-25T21:00:00 2019-06-26T00:00:00 180 1561507200 Ανεμώδης μέχρι το βραδυ. Windy until evening. 2019-06-26T03:03:07 2019-06-26T06:03:07 180 1561528987 2019-06-26T17:44:33 2019-06-26T20:44:33 180 1561581873 true 0.0041 0 0,0041 mm mm true 0 0 0 % %
sunny

Σήμερα

Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα.

25°c

windy

BF 2

deltiokairou

Η Αντίπαρος είναι ένα μικρό νησάκι δίπλα στην Πάρο, προσφέρεται ιδανικά για γαλήνιες διακοπές. Στην αρχαιότητα ονομαζόταν Ωλίαρος και στη γειτονική νησίδα Σάλιαγκος ανακαλύφθηκε σπουδαιότατος νεολιθικός οικισμός, ο αρχαιότερος των Κυκλάδων. Απέχει μόλις 4,5 ν.μ. από την Παροικία της Πάρου, με τα οποία συνδέεται ακτοπλοϊκώς.
Πρωτεύουσα και λιμάνι του νησιού η Αντίπαρος ή Κάστρο, γραφικός οικισμός που απλώνεται γύρω από το ενετικό κάστρο του 15ου αι. Οι πλακόστρωτοι δρόμοι, τα ασβεστωμένα στενά, τα λουλουδιασμένα σπίτια και η μεγάλη πλατεία με τον ευκάλυπτο συνθέτουν μια θαυμάσια νησιωτική ατμόσφαιρα.
Στο λόφο του Αγίου Ιωάννη (8 χλμ. Ν) βρίσκεται το μαγευτικό σπήλαιο της Αντιπάρου με θαυμάσιους σταλαγμίτες και σταλακτίτες. Στην είσοδό του βρίσκεται ο αρχαιότερος σταλαγμίτης της Ευρώπης ύψους 8 μ. Έχει βάθος 90 μ. πλάτος 50 μ. και ύψος 40 μ.• τετρακόσια δέκα σκαλοπάτια σας οδηγούν μέχρι τις τρεις αίθουσές του. Πλήθος επιγραφών μαρτυρούν την επισκεψιμότητα του σπηλαίου από τα αρχαία χρόνια. Έξω από το σπήλαιο το ξωκλήσι του Αϊ-Γιάννη του Σπηλιώτη, όπου και γίνεται στις 7 Μαΐου το ονομαστό πανηγύρι με παρουσίαση παραδοσιακών χορών και κεράσματα.
Ανακαλύψτε τις υπέροχες παραλίες της Αντιπάρου με κορυφαία αυτήν του Αγίου Γεωργίου, στα νότια του νησιού, ιδανική για καταδύσεις και θαλάσσιο καγιάκ.
Δυτικά της Αντιπάρου βρίσκονται τρία μικρά ακατοίκητα νησιά, που παρουσιάζουν μεγάλο αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Το Δεσποτικό, το Τσιμιντήρι (μεταξύ Αντιπάρου και Δεσποτικού) και το Στρογγυλό (δυτικά του Δεσποτικού) συνδέονται στενά με τον κυκλαδικό πολιτισμό και την ιστορική εξέλιξη του Αιγαίου. Εδώ βρέθηκαν και σημαντικά αρχαία ευρήματα που φιλοξενούνται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάρου. Τα νησάκια είναι επισκέψιμα με τουριστικά καΐκια που εξορμούν από την παραλία του Αγίου Γεωργίου.

Πηγή: www.antiparos.gr