36 Χρόνια Εμπειρίας στα Aκτοπλοϊκά Εισιτήρια

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΠΟΡΑΔΕΣ

0 4738 false 20 false 2020-09-20T19:27:00 2020-09-20T07:13:00 0.0 true 22 0 22 °C °C true 1017 0 1017 mb mb true 54 0 54 % % 2020-09-20T21:00:00 2020-09-21T00:00:00 180 1600646400 0 true 4 0 4 BF BF Βόρειος σχεδόν μέτριος - 4 BF N false false false 0 0 N20.png Αίθριος Clear 0 Κυριακή false 1 false 2020-09-20T19:27:00 2020-09-20T07:13:00 true 23.08 0 23,08 °C °C true 20.26 0 20,26 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοανατολικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NNE false false false 0 0 NE20.png Αίθριος false 1 false 2020-09-20T19:27:00 2020-09-20T07:13:00 2020-09-20T16:00:00 2020-09-20T19:00:00 180 1600628400 true 22.11 0 22,11 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-20T19:27:00 2020-09-20T07:13:00 2020-09-20T17:00:00 2020-09-20T20:00:00 180 1600632000 true 22.12 0 22,12 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-20T19:27:00 2020-09-20T07:13:00 2020-09-20T18:00:00 2020-09-20T21:00:00 180 1600635600 true 22.09 0 22,09 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-20T19:27:00 2020-09-20T07:13:00 2020-09-20T19:00:00 2020-09-20T22:00:00 180 1600639200 true 22.29 0 22,29 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1016.8 0 1016,8 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-20T19:27:00 2020-09-20T07:13:00 2020-09-20T20:00:00 2020-09-20T23:00:00 180 1600642800 true 22.51 0 22,51 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 54 0 54 % % true 1017.3 0 1017,3 mb mb true 0.01 0 0,01 % % 2020-09-19T21:00:00 2020-09-20T00:00:00 180 1600560000 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-09-20T04:13:00 2020-09-20T07:13:00 180 1600585980 2020-09-20T16:27:00 2020-09-20T19:27:00 180 1600630020 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0.02 0 0,02 % % 1 Δευτέρα false 1 false 2020-09-21T19:25:00 2020-09-21T07:14:00 true 23.47 0 23,47 °C °C true 20.84 0 20,84 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοανατολικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NNE false false false 0 0 NE20.png Αίθριος false 20 false 2020-09-21T19:25:00 2020-09-21T07:14:00 2020-09-20T21:00:00 2020-09-21T00:00:00 180 1600646400 true 22.44 0 22,44 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 54 0 54 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-21T19:25:00 2020-09-21T07:14:00 2020-09-20T22:00:00 2020-09-21T01:00:00 180 1600650000 true 22.25 0 22,25 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 54 0 54 % % true 1017.3 0 1017,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-21T19:25:00 2020-09-21T07:14:00 2020-09-20T23:00:00 2020-09-21T02:00:00 180 1600653600 true 22.09 0 22,09 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-21T19:25:00 2020-09-21T07:14:00 2020-09-21T00:00:00 2020-09-21T03:00:00 180 1600657200 true 21.97 0 21,97 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-21T19:25:00 2020-09-21T07:14:00 2020-09-21T01:00:00 2020-09-21T04:00:00 180 1600660800 true 21.7 0 21,7 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-21T19:25:00 2020-09-21T07:14:00 2020-09-21T02:00:00 2020-09-21T05:00:00 180 1600664400 true 21.38 0 21,38 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0065 0 0,0065 mm mm true 62 0 62 % % true 1017.3 0 1017,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-21T19:25:00 2020-09-21T07:14:00 2020-09-21T03:00:00 2020-09-21T06:00:00 180 1600668000 true 21.15 0 21,15 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0081 0 0,0081 mm mm true 63 0 63 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-21T19:25:00 2020-09-21T07:14:00 2020-09-21T04:00:00 2020-09-21T07:00:00 180 1600671600 true 21.12 0 21,12 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0055 0 0,0055 mm mm true 64 0 64 % % true 1017.7 0 1017,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-21T19:25:00 2020-09-21T07:14:00 2020-09-21T05:00:00 2020-09-21T08:00:00 180 1600675200 true 21.24 0 21,24 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1017.9 0 1017,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-21T19:25:00 2020-09-21T07:14:00 2020-09-21T06:00:00 2020-09-21T09:00:00 180 1600678800 true 21.42 0 21,42 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1018.1 0 1018,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-21T19:25:00 2020-09-21T07:14:00 2020-09-21T07:00:00 2020-09-21T10:00:00 180 1600682400 true 21.92 0 21,92 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1018.1 0 1018,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-21T19:25:00 2020-09-21T07:14:00 2020-09-21T08:00:00 2020-09-21T11:00:00 180 1600686000 true 22.56 0 22,56 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1018.4 0 1018,4 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-21T19:25:00 2020-09-21T07:14:00 2020-09-21T09:00:00 2020-09-21T12:00:00 180 1600689600 true 22.94 0 22,94 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1018.5 0 1018,5 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-21T19:25:00 2020-09-21T07:14:00 2020-09-21T10:00:00 2020-09-21T13:00:00 180 1600693200 true 23.14 0 23,14 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1018.5 0 1018,5 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-21T19:25:00 2020-09-21T07:14:00 2020-09-21T11:00:00 2020-09-21T14:00:00 180 1600696800 true 23.18 0 23,18 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1018.3 0 1018,3 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-21T19:25:00 2020-09-21T07:14:00 2020-09-21T12:00:00 2020-09-21T15:00:00 180 1600700400 true 23.19 0 23,19 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1018 0 1018 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-21T19:25:00 2020-09-21T07:14:00 2020-09-21T13:00:00 2020-09-21T16:00:00 180 1600704000 true 23.16 0 23,16 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1017.8 0 1017,8 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-21T19:25:00 2020-09-21T07:14:00 2020-09-21T14:00:00 2020-09-21T17:00:00 180 1600707600 true 23.12 0 23,12 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-21T19:25:00 2020-09-21T07:14:00 2020-09-21T15:00:00 2020-09-21T18:00:00 180 1600711200 true 23.03 0 23,03 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-21T19:25:00 2020-09-21T07:14:00 2020-09-21T16:00:00 2020-09-21T19:00:00 180 1600714800 true 22.83 0 22,83 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-21T19:25:00 2020-09-21T07:14:00 2020-09-21T17:00:00 2020-09-21T20:00:00 180 1600718400 true 22.65 0 22,65 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-21T19:25:00 2020-09-21T07:14:00 2020-09-21T18:00:00 2020-09-21T21:00:00 180 1600722000 true 22.45 0 22,45 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1017.8 0 1017,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-21T19:25:00 2020-09-21T07:14:00 2020-09-21T19:00:00 2020-09-21T22:00:00 180 1600725600 true 22.56 0 22,56 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1018.2 0 1018,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-21T19:25:00 2020-09-21T07:14:00 2020-09-21T20:00:00 2020-09-21T23:00:00 180 1600729200 true 22.75 0 22,75 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1018.8 0 1018,8 mb mb true 0 0 0 % % 2020-09-20T21:00:00 2020-09-21T00:00:00 180 1600646400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-09-21T04:14:00 2020-09-21T07:14:00 180 1600672440 2020-09-21T16:25:00 2020-09-21T19:25:00 180 1600716300 true 0.0098 0 0,0098 mm mm true 0 0 0 % % 2 Τρίτη false 1 false 2020-09-22T19:23:00 2020-09-22T07:14:00 true 24.35 0 24,35 °C °C true 21.43 0 21,43 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Bορειοανατολικός ασθενής - 3 BF NE false false false 0 0 NE15.png Αίθριος false 20 false 2020-09-22T19:23:00 2020-09-22T07:14:00 2020-09-21T21:00:00 2020-09-22T00:00:00 180 1600732800 true 22.68 0 22,68 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-22T19:23:00 2020-09-22T07:14:00 2020-09-21T22:00:00 2020-09-22T01:00:00 180 1600736400 true 22.54 0 22,54 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-22T19:23:00 2020-09-22T07:14:00 2020-09-21T23:00:00 2020-09-22T02:00:00 180 1600740000 true 22.43 0 22,43 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1018.3 0 1018,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-22T19:23:00 2020-09-22T07:14:00 2020-09-22T00:00:00 2020-09-22T03:00:00 180 1600743600 true 22.32 0 22,32 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1018 0 1018 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-22T19:23:00 2020-09-22T07:14:00 2020-09-22T01:00:00 2020-09-22T04:00:00 180 1600747200 true 22.12 0 22,12 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1018 0 1018 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-22T19:23:00 2020-09-22T07:14:00 2020-09-22T02:00:00 2020-09-22T05:00:00 180 1600750800 true 21.91 0 21,91 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 67 0 67 % % true 1018.5 0 1018,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-22T19:23:00 2020-09-22T07:14:00 2020-09-22T03:00:00 2020-09-22T06:00:00 180 1600754400 true 21.76 0 21,76 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 68 0 68 % % true 1018.5 0 1018,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-22T19:23:00 2020-09-22T07:14:00 2020-09-22T04:00:00 2020-09-22T07:00:00 180 1600758000 true 21.7 0 21,7 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 68 0 68 % % true 1018.8 0 1018,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-22T19:23:00 2020-09-22T07:14:00 2020-09-22T05:00:00 2020-09-22T08:00:00 180 1600761600 true 21.76 0 21,76 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1018.7 0 1018,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-22T19:23:00 2020-09-22T07:14:00 2020-09-22T06:00:00 2020-09-22T09:00:00 180 1600765200 true 21.94 0 21,94 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1018.8 0 1018,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-22T19:23:00 2020-09-22T07:14:00 2020-09-22T07:00:00 2020-09-22T10:00:00 180 1600768800 true 22.54 0 22,54 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-22T19:23:00 2020-09-22T07:14:00 2020-09-22T08:00:00 2020-09-22T11:00:00 180 1600772400 true 23.31 0 23,31 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-22T19:23:00 2020-09-22T07:14:00 2020-09-22T09:00:00 2020-09-22T12:00:00 180 1600776000 true 23.74 0 23,74 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-22T19:23:00 2020-09-22T07:14:00 2020-09-22T10:00:00 2020-09-22T13:00:00 180 1600779600 true 23.91 0 23,91 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-22T19:23:00 2020-09-22T07:14:00 2020-09-22T11:00:00 2020-09-22T14:00:00 180 1600783200 true 23.99 0 23,99 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1018.8 0 1018,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-22T19:23:00 2020-09-22T07:14:00 2020-09-22T12:00:00 2020-09-22T15:00:00 180 1600786800 true 24.02 0 24,02 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1018.4 0 1018,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-22T19:23:00 2020-09-22T07:14:00 2020-09-22T13:00:00 2020-09-22T16:00:00 180 1600790400 true 24.04 0 24,04 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1018 0 1018 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-22T19:23:00 2020-09-22T07:14:00 2020-09-22T14:00:00 2020-09-22T17:00:00 180 1600794000 true 24.07 0 24,07 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-22T19:23:00 2020-09-22T07:14:00 2020-09-22T15:00:00 2020-09-22T18:00:00 180 1600797600 true 24.03 0 24,03 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1017.3 0 1017,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-22T19:23:00 2020-09-22T07:14:00 2020-09-22T16:00:00 2020-09-22T19:00:00 180 1600801200 true 23.92 0 23,92 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-22T19:23:00 2020-09-22T07:14:00 2020-09-22T17:00:00 2020-09-22T20:00:00 180 1600804800 true 23.65 0 23,65 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-22T19:23:00 2020-09-22T07:14:00 2020-09-22T18:00:00 2020-09-22T21:00:00 180 1600808400 true 23.22 0 23,22 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1017.3 0 1017,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-22T19:23:00 2020-09-22T07:14:00 2020-09-22T19:00:00 2020-09-22T22:00:00 180 1600812000 true 22.77 0 22,77 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-22T19:23:00 2020-09-22T07:14:00 2020-09-22T20:00:00 2020-09-22T23:00:00 180 1600815600 true 22.58 0 22,58 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1017 0 1017 mb mb true 0 0 0 % % 2020-09-21T21:00:00 2020-09-22T00:00:00 180 1600732800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-09-22T04:14:00 2020-09-22T07:14:00 180 1600758840 2020-09-22T16:23:00 2020-09-22T19:23:00 180 1600802580 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0 0 0 % % 3 Τετάρτη false 2 false 2020-09-23T19:22:00 2020-09-23T07:15:00 true 26.05 0 26,05 °C °C true 22.04 0 22,04 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Nοτιοανατολικός πολύ ασθενής - 2 BF SE false false false 0 0 SE10.png Αίθριος false 20 false 2020-09-23T19:22:00 2020-09-23T07:15:00 2020-09-22T21:00:00 2020-09-23T00:00:00 180 1600819200 true 22.56 0 22,56 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-23T19:22:00 2020-09-23T07:15:00 2020-09-22T22:00:00 2020-09-23T01:00:00 180 1600822800 true 22.45 0 22,45 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 S05.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-23T19:22:00 2020-09-23T07:15:00 2020-09-22T23:00:00 2020-09-23T02:00:00 180 1600826400 true 22.32 0 22,32 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-23T19:22:00 2020-09-23T07:15:00 2020-09-23T00:00:00 2020-09-23T03:00:00 180 1600830000 true 22.33 0 22,33 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-23T19:22:00 2020-09-23T07:15:00 2020-09-23T01:00:00 2020-09-23T04:00:00 180 1600833600 true 22.33 0 22,33 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-23T19:22:00 2020-09-23T07:15:00 2020-09-23T02:00:00 2020-09-23T05:00:00 180 1600837200 true 22.36 0 22,36 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-23T19:22:00 2020-09-23T07:15:00 2020-09-23T03:00:00 2020-09-23T06:00:00 180 1600840800 true 22.41 0 22,41 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-23T19:22:00 2020-09-23T07:15:00 2020-09-23T04:00:00 2020-09-23T07:00:00 180 1600844400 true 22.53 0 22,53 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-23T19:22:00 2020-09-23T07:15:00 2020-09-23T05:00:00 2020-09-23T08:00:00 180 1600848000 true 22.81 0 22,81 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 63 0 63 % % true 1016.8 0 1016,8 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-23T19:22:00 2020-09-23T07:15:00 2020-09-23T06:00:00 2020-09-23T09:00:00 180 1600851600 true 23.17 0 23,17 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 65 0 65 % % true 1016.8 0 1016,8 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-23T19:22:00 2020-09-23T07:15:00 2020-09-23T07:00:00 2020-09-23T10:00:00 180 1600855200 true 23.76 0 23,76 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 65 0 65 % % true 1017 0 1017 mb mb true 0.26 0 0,26 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-09-23T19:22:00 2020-09-23T07:15:00 2020-09-23T08:00:00 2020-09-23T11:00:00 180 1600858800 true 24.59 0 24,59 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0.4 0 0,4 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-09-23T19:22:00 2020-09-23T07:15:00 2020-09-23T09:00:00 2020-09-23T12:00:00 180 1600862400 true 25.02 0 25,02 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0.5 0 0,5 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-09-23T19:22:00 2020-09-23T07:15:00 2020-09-23T10:00:00 2020-09-23T13:00:00 180 1600866000 true 25.34 0 25,34 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0.52 0 0,52 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-09-23T19:22:00 2020-09-23T07:15:00 2020-09-23T11:00:00 2020-09-23T14:00:00 180 1600869600 true 25.5 0 25,5 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 0.51 0 0,51 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-09-23T19:22:00 2020-09-23T07:15:00 2020-09-23T12:00:00 2020-09-23T15:00:00 180 1600873200 true 25.6 0 25,6 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 63 0 63 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0.51 0 0,51 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-09-23T19:22:00 2020-09-23T07:15:00 2020-09-23T13:00:00 2020-09-23T16:00:00 180 1600876800 true 25.71 0 25,71 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0053 0 0,0053 mm mm true 64 0 64 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0.55 0 0,55 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-09-23T19:22:00 2020-09-23T07:15:00 2020-09-23T14:00:00 2020-09-23T17:00:00 180 1600880400 true 25.77 0 25,77 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0.59 0 0,59 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-09-23T19:22:00 2020-09-23T07:15:00 2020-09-23T15:00:00 2020-09-23T18:00:00 180 1600884000 true 25.73 0 25,73 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0.63 0 0,63 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-09-23T19:22:00 2020-09-23T07:15:00 2020-09-23T16:00:00 2020-09-23T19:00:00 180 1600887600 true 25.61 0 25,61 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0.65 0 0,65 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-09-23T19:22:00 2020-09-23T07:15:00 2020-09-23T17:00:00 2020-09-23T20:00:00 180 1600891200 true 25.29 0 25,29 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0.67 0 0,67 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-09-23T19:22:00 2020-09-23T07:15:00 2020-09-23T18:00:00 2020-09-23T21:00:00 180 1600894800 true 24.67 0 24,67 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0.66 0 0,66 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-09-23T19:22:00 2020-09-23T07:15:00 2020-09-23T19:00:00 2020-09-23T22:00:00 180 1600898400 true 24.24 0 24,24 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0.61 0 0,61 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-09-23T19:22:00 2020-09-23T07:15:00 2020-09-23T20:00:00 2020-09-23T23:00:00 180 1600902000 true 24.05 0 24,05 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0.54 0 0,54 % % 2020-09-22T21:00:00 2020-09-23T00:00:00 180 1600819200 Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα. Partly cloudy throughout the day. 2020-09-23T04:15:00 2020-09-23T07:15:00 180 1600845300 2020-09-23T16:22:00 2020-09-23T19:22:00 180 1600888920 true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 0.34 0 0,34 % % 4 Πέμπτη false 1 false 2020-09-24T19:20:00 2020-09-24T07:16:00 true 26.72 0 26,72 °C °C true 23.17 0 23,17 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF WNW false false false 0 0 NW10.png Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-09-24T19:20:00 2020-09-24T07:16:00 2020-09-23T21:00:00 2020-09-24T00:00:00 180 1600905600 true 23.94 0 23,94 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0.5 0 0,5 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-09-24T19:20:00 2020-09-24T07:16:00 2020-09-23T22:00:00 2020-09-24T01:00:00 180 1600909200 true 23.73 0 23,73 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0.5 0 0,5 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-09-24T19:20:00 2020-09-24T07:16:00 2020-09-23T23:00:00 2020-09-24T02:00:00 180 1600912800 true 23.57 0 23,57 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0.53 0 0,53 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-09-24T19:20:00 2020-09-24T07:16:00 2020-09-24T00:00:00 2020-09-24T03:00:00 180 1600916400 true 23.44 0 23,44 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0.51 0 0,51 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-09-24T19:20:00 2020-09-24T07:16:00 2020-09-24T01:00:00 2020-09-24T04:00:00 180 1600920000 true 23.5 0 23,5 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0.38 0 0,38 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-24T19:20:00 2020-09-24T07:16:00 2020-09-24T02:00:00 2020-09-24T05:00:00 180 1600923600 true 23.63 0 23,63 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0.21 0 0,21 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-24T19:20:00 2020-09-24T07:16:00 2020-09-24T03:00:00 2020-09-24T06:00:00 180 1600927200 true 23.8 0 23,8 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 72 0 72 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-24T19:20:00 2020-09-24T07:16:00 2020-09-24T04:00:00 2020-09-24T07:00:00 180 1600930800 true 23.97 0 23,97 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 72 0 72 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-24T19:20:00 2020-09-24T07:16:00 2020-09-24T05:00:00 2020-09-24T08:00:00 180 1600934400 true 24.19 0 24,19 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-24T19:20:00 2020-09-24T07:16:00 2020-09-24T06:00:00 2020-09-24T09:00:00 180 1600938000 true 24.53 0 24,53 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0.12 0 0,12 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-24T19:20:00 2020-09-24T07:16:00 2020-09-24T07:00:00 2020-09-24T10:00:00 180 1600941600 true 25.15 0 25,15 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-24T19:20:00 2020-09-24T07:16:00 2020-09-24T08:00:00 2020-09-24T11:00:00 180 1600945200 true 25.62 0 25,62 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-24T19:20:00 2020-09-24T07:16:00 2020-09-24T09:00:00 2020-09-24T12:00:00 180 1600948800 true 25.84 0 25,84 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0.21 0 0,21 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-24T19:20:00 2020-09-24T07:16:00 2020-09-24T10:00:00 2020-09-24T13:00:00 180 1600952400 true 26.02 0 26,02 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0.25 0 0,25 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-24T19:20:00 2020-09-24T07:16:00 2020-09-24T11:00:00 2020-09-24T14:00:00 180 1600956000 true 26.1 0 26,1 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0.28 0 0,28 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-24T19:20:00 2020-09-24T07:16:00 2020-09-24T12:00:00 2020-09-24T15:00:00 180 1600959600 true 26.15 0 26,15 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0.27 0 0,27 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-24T19:20:00 2020-09-24T07:16:00 2020-09-24T13:00:00 2020-09-24T16:00:00 180 1600963200 true 26.3 0 26,3 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-24T19:20:00 2020-09-24T07:16:00 2020-09-24T14:00:00 2020-09-24T17:00:00 180 1600966800 true 26.42 0 26,42 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-24T19:20:00 2020-09-24T07:16:00 2020-09-24T15:00:00 2020-09-24T18:00:00 180 1600970400 true 26.41 0 26,41 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 67 0 67 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-24T19:20:00 2020-09-24T07:16:00 2020-09-24T16:00:00 2020-09-24T19:00:00 180 1600974000 true 26.2 0 26,2 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-24T19:20:00 2020-09-24T07:16:00 2020-09-24T17:00:00 2020-09-24T20:00:00 180 1600977600 true 25.73 0 25,73 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-24T19:20:00 2020-09-24T07:16:00 2020-09-24T18:00:00 2020-09-24T21:00:00 180 1600981200 true 25.05 0 25,05 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-24T19:20:00 2020-09-24T07:16:00 2020-09-24T19:00:00 2020-09-24T22:00:00 180 1600984800 true 24.7 0 24,7 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-24T19:20:00 2020-09-24T07:16:00 2020-09-24T20:00:00 2020-09-24T23:00:00 180 1600988400 true 24.55 0 24,55 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0 0 0 % % 2020-09-23T21:00:00 2020-09-24T00:00:00 180 1600905600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-09-24T04:16:00 2020-09-24T07:16:00 180 1600931760 2020-09-24T16:20:00 2020-09-24T19:20:00 180 1600975200 true 0.0053 0 0,0053 mm mm true 0.18 0 0,18 % % 5 Παρασκευή false 1 false 2020-09-25T19:19:00 2020-09-25T07:17:00 true 27.68 0 27,68 °C °C true 23.47 0 23,47 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Νοτιοανατολικός πολύ ασθενής - 2 BF SSE false false false 0 0 SE10.png Αίθριος false 20 false 2020-09-25T19:19:00 2020-09-25T07:17:00 2020-09-24T21:00:00 2020-09-25T00:00:00 180 1600992000 true 24.47 0 24,47 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-25T19:19:00 2020-09-25T07:17:00 2020-09-24T22:00:00 2020-09-25T01:00:00 180 1600995600 true 24.2 0 24,2 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-25T19:19:00 2020-09-25T07:17:00 2020-09-24T23:00:00 2020-09-25T02:00:00 180 1600999200 true 23.91 0 23,91 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 76 0 76 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-25T19:19:00 2020-09-25T07:17:00 2020-09-25T00:00:00 2020-09-25T03:00:00 180 1601002800 true 23.78 0 23,78 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 76 0 76 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-25T19:19:00 2020-09-25T07:17:00 2020-09-25T01:00:00 2020-09-25T04:00:00 180 1601006400 true 23.75 0 23,75 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 76 0 76 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-25T19:19:00 2020-09-25T07:17:00 2020-09-25T02:00:00 2020-09-25T05:00:00 180 1601010000 true 23.9 0 23,9 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-25T19:19:00 2020-09-25T07:17:00 2020-09-25T03:00:00 2020-09-25T06:00:00 180 1601013600 true 24.09 0 24,09 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-25T19:19:00 2020-09-25T07:17:00 2020-09-25T04:00:00 2020-09-25T07:00:00 180 1601017200 true 24.36 0 24,36 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-25T19:19:00 2020-09-25T07:17:00 2020-09-25T05:00:00 2020-09-25T08:00:00 180 1601020800 true 24.73 0 24,73 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-25T19:19:00 2020-09-25T07:17:00 2020-09-25T06:00:00 2020-09-25T09:00:00 180 1601024400 true 25.1 0 25,1 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-25T19:19:00 2020-09-25T07:17:00 2020-09-25T07:00:00 2020-09-25T10:00:00 180 1601028000 true 25.75 0 25,75 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-25T19:19:00 2020-09-25T07:17:00 2020-09-25T08:00:00 2020-09-25T11:00:00 180 1601031600 true 26.35 0 26,35 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1015.5 0 1015,5 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-25T19:19:00 2020-09-25T07:17:00 2020-09-25T09:00:00 2020-09-25T12:00:00 180 1601035200 true 26.67 0 26,67 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1015.5 0 1015,5 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-25T19:19:00 2020-09-25T07:17:00 2020-09-25T10:00:00 2020-09-25T13:00:00 180 1601038800 true 26.89 0 26,89 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-25T19:19:00 2020-09-25T07:17:00 2020-09-25T11:00:00 2020-09-25T14:00:00 180 1601042400 true 27.09 0 27,09 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-25T19:19:00 2020-09-25T07:17:00 2020-09-25T12:00:00 2020-09-25T15:00:00 180 1601046000 true 27.26 0 27,26 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-25T19:19:00 2020-09-25T07:17:00 2020-09-25T13:00:00 2020-09-25T16:00:00 180 1601049600 true 27.34 0 27,34 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-25T19:19:00 2020-09-25T07:17:00 2020-09-25T14:00:00 2020-09-25T17:00:00 180 1601053200 true 27.4 0 27,4 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-25T19:19:00 2020-09-25T07:17:00 2020-09-25T15:00:00 2020-09-25T18:00:00 180 1601056800 true 27.36 0 27,36 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-25T19:19:00 2020-09-25T07:17:00 2020-09-25T16:00:00 2020-09-25T19:00:00 180 1601060400 true 27.14 0 27,14 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-25T19:19:00 2020-09-25T07:17:00 2020-09-25T17:00:00 2020-09-25T20:00:00 180 1601064000 true 26.78 0 26,78 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-25T19:19:00 2020-09-25T07:17:00 2020-09-25T18:00:00 2020-09-25T21:00:00 180 1601067600 true 26.42 0 26,42 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-25T19:19:00 2020-09-25T07:17:00 2020-09-25T19:00:00 2020-09-25T22:00:00 180 1601071200 true 26.32 0 26,32 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-25T19:19:00 2020-09-25T07:17:00 2020-09-25T20:00:00 2020-09-25T23:00:00 180 1601074800 true 26.25 0 26,25 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0.01 0 0,01 % % 2020-09-24T21:00:00 2020-09-25T00:00:00 180 1600992000 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-09-25T04:17:00 2020-09-25T07:17:00 180 1601018220 2020-09-25T16:19:00 2020-09-25T19:19:00 180 1601061540 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0 0 0 % % 6 Σάββατο false 2 false 2020-09-26T19:17:00 2020-09-26T07:18:00 true 31.53 0 31,53 °C °C true 24.99 0 24,99 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Νοτιοδυτικός ασθενής - 3 BF SW false false false 0 0 SW15.png Αίθριος false 20 false 2020-09-26T19:17:00 2020-09-26T07:18:00 2020-09-25T21:00:00 2020-09-26T00:00:00 180 1601078400 true 26.04 0 26,04 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-26T19:17:00 2020-09-26T07:18:00 2020-09-25T22:00:00 2020-09-26T01:00:00 180 1601082000 true 25.73 0 25,73 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-26T19:17:00 2020-09-26T07:18:00 2020-09-25T23:00:00 2020-09-26T02:00:00 180 1601085600 true 25.46 0 25,46 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 74 0 74 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-26T19:17:00 2020-09-26T07:18:00 2020-09-26T00:00:00 2020-09-26T03:00:00 180 1601089200 true 25.28 0 25,28 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 73 0 73 % % true 1009.9 0 1009,9 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-26T19:17:00 2020-09-26T07:18:00 2020-09-26T01:00:00 2020-09-26T04:00:00 180 1601092800 true 25.27 0 25,27 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 73 0 73 % % true 1009.4 0 1009,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-26T19:17:00 2020-09-26T07:18:00 2020-09-26T02:00:00 2020-09-26T05:00:00 180 1601096400 true 25.43 0 25,43 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1008.6 0 1008,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-26T19:17:00 2020-09-26T07:18:00 2020-09-26T03:00:00 2020-09-26T06:00:00 180 1601100000 true 25.62 0 25,62 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1008.1 0 1008,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-26T19:17:00 2020-09-26T07:18:00 2020-09-26T04:00:00 2020-09-26T07:00:00 180 1601103600 true 25.8 0 25,8 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1007.9 0 1007,9 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-26T19:17:00 2020-09-26T07:18:00 2020-09-26T05:00:00 2020-09-26T08:00:00 180 1601107200 true 25.95 0 25,95 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1007.9 0 1007,9 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-26T19:17:00 2020-09-26T07:18:00 2020-09-26T06:00:00 2020-09-26T09:00:00 180 1601110800 true 26.27 0 26,27 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1007.9 0 1007,9 mb mb true 0.22 0 0,22 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-09-26T19:17:00 2020-09-26T07:18:00 2020-09-26T07:00:00 2020-09-26T10:00:00 180 1601114400 true 27.01 0 27,01 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1008 0 1008 mb mb true 0.42 0 0,42 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-09-26T19:17:00 2020-09-26T07:18:00 2020-09-26T08:00:00 2020-09-26T11:00:00 180 1601118000 true 27.9 0 27,9 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 71 0 71 % % true 1008.3 0 1008,3 mb mb true 0.67 0 0,67 % % Υγρασία και νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-09-26T19:17:00 2020-09-26T07:18:00 2020-09-26T09:00:00 2020-09-26T12:00:00 180 1601121600 true 28.53 0 28,53 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 69 0 69 % % true 1008.3 0 1008,3 mb mb true 0.85 0 0,85 % % Υγρασία και συννεφιά false 4 false 2020-09-26T19:17:00 2020-09-26T07:18:00 2020-09-26T10:00:00 2020-09-26T13:00:00 180 1601125200 true 29.09 0 29,09 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 67 0 67 % % true 1007.7 0 1007,7 mb mb true 0.91 0 0,91 % % Υγρασία και συννεφιά false 4 false 2020-09-26T19:17:00 2020-09-26T07:18:00 2020-09-26T11:00:00 2020-09-26T14:00:00 180 1601128800 true 29.67 0 29,67 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1006.8 0 1006,8 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Υγρασία και συννεφιά false 4 false 2020-09-26T19:17:00 2020-09-26T07:18:00 2020-09-26T12:00:00 2020-09-26T15:00:00 180 1601132400 true 30.23 0 30,23 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1006.1 0 1006,1 mb mb true 0.88 0 0,88 % % Υγρασία και νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-09-26T19:17:00 2020-09-26T07:18:00 2020-09-26T13:00:00 2020-09-26T16:00:00 180 1601136000 true 30.82 0 30,82 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1005.6 0 1005,6 mb mb true 0.67 0 0,67 % % Υγρασία και αραιή συννεφιά false 2 false 2020-09-26T19:17:00 2020-09-26T07:18:00 2020-09-26T14:00:00 2020-09-26T17:00:00 180 1601139600 true 31.23 0 31,23 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1005.5 0 1005,5 mb mb true 0.38 0 0,38 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-26T19:17:00 2020-09-26T07:18:00 2020-09-26T15:00:00 2020-09-26T18:00:00 180 1601143200 true 31.1 0 31,1 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 59 0 59 % % true 1005.4 0 1005,4 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-26T19:17:00 2020-09-26T07:18:00 2020-09-26T16:00:00 2020-09-26T19:00:00 180 1601146800 true 30.38 0 30,38 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1005.3 0 1005,3 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-26T19:17:00 2020-09-26T07:18:00 2020-09-26T17:00:00 2020-09-26T20:00:00 180 1601150400 true 29.46 0 29,46 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1005.2 0 1005,2 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-26T19:17:00 2020-09-26T07:18:00 2020-09-26T18:00:00 2020-09-26T21:00:00 180 1601154000 true 28.49 0 28,49 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1005.4 0 1005,4 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-26T19:17:00 2020-09-26T07:18:00 2020-09-26T19:00:00 2020-09-26T22:00:00 180 1601157600 true 27.73 0 27,73 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1005.5 0 1005,5 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-26T19:17:00 2020-09-26T07:18:00 2020-09-26T20:00:00 2020-09-26T23:00:00 180 1601161200 true 26.97 0 26,97 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1006.1 0 1006,1 mb mb true 0.02 0 0,02 % % 2020-09-25T21:00:00 2020-09-26T00:00:00 180 1601078400 Υγρασία και αραιή συννεφιά όλη την ημέρα. Humid and partly cloudy throughout the day. 2020-09-26T04:18:00 2020-09-26T07:18:00 180 1601104680 2020-09-26T16:17:00 2020-09-26T19:17:00 180 1601147820 true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 0.27 0 0,27 % %
sunny

Σήμερα

Αίθριος όλη την ημέρα.

22°c

windy

BF 4

deltiokairou

Αποδράστε στις όμορφες Σποράδες και νιώστε τη μαγεία του κάθε νησιού. Απολαύστε έναν μοναδικό συνδυασμό πυκνής βλάστησης και γαλαζοπράσινων, δαντελωτών ακτών, έναν αληθινό παράδεισο ηρεμίας και γαλήνης!