Προβολή κατηγορίας προορισμού

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΠΟΡΑΔΕΣ

0 4738 false 4 false 2019-02-23T18:11:49 2019-02-23T07:08:03 0.0 true 9 0 9 °C °C true 1012 0 1012 mb mb true 81 0 81 % % 2019-02-23T03:00:00 2019-02-23T05:00:00 120 1550898000 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NNW false false false 0 0 NW20.png Συννεφιά Overcast 0 Σάββατο false 9 false 2019-02-23T18:11:49 2019-02-23T07:08:03 true 10.32 0 10,32 °C °C true 5.62 0 5,62 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF Bορειοανατολικός ισχυρός - 6 BF NE false false false 0 0 NE30.png Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:11:49 2019-02-23T07:08:03 2019-02-22T22:00:00 2019-02-23T00:00:00 120 1550880000 true 10.32 0 10,32 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.348 0 0,348 mm mm true 73 0 73 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:11:49 2019-02-23T07:08:03 2019-02-22T23:00:00 2019-02-23T01:00:00 120 1550883600 true 10.1 0 10,1 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.3353 0 0,3353 mm mm true 75 0 75 % % true 1013.19 0 1013,19 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:11:49 2019-02-23T07:08:03 2019-02-23T00:00:00 2019-02-23T02:00:00 120 1550887200 true 9.91 0 9,91 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.32 0 0,32 mm mm true 77 0 77 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:11:49 2019-02-23T07:08:03 2019-02-23T01:00:00 2019-02-23T03:00:00 120 1550890800 true 9.73 0 9,73 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.2921 0 0,2921 mm mm true 78 0 78 % % true 1012.44 0 1012,44 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:11:49 2019-02-23T07:08:03 2019-02-23T02:00:00 2019-02-23T04:00:00 120 1550894400 true 9.57 0 9,57 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.2565 0 0,2565 mm mm true 79 0 79 % % true 1012.09 0 1012,09 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:11:49 2019-02-23T07:08:03 2019-02-23T03:00:00 2019-02-23T05:00:00 120 1550898000 true 9.41 0 9,41 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.2718 0 0,2718 mm mm true 81 0 81 % % true 1012.03 0 1012,03 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-23T18:11:49 2019-02-23T07:08:03 2019-02-23T04:00:00 2019-02-23T06:00:00 120 1550901600 true 9.32 0 9,32 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.4115 0 0,4115 mm mm true 84 0 84 % % true 1012.31 0 1012,31 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ασθενής βροχή και ελαφρύ αεράκι false 9 false 2019-02-23T18:11:49 2019-02-23T07:08:03 2019-02-23T05:00:00 2019-02-23T07:00:00 120 1550905200 true 9.27 0 9,27 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.696 0 0,696 mm mm true 88 0 88 % % true 1012.85 0 1012,85 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ασθενής βροχή και ελαφρύ αεράκι false 9 false 2019-02-23T18:11:49 2019-02-23T07:08:03 2019-02-23T06:00:00 2019-02-23T08:00:00 120 1550908800 true 9.08 0 9,08 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.9931 0 0,9931 mm mm true 92 0 92 % % true 1013.54 0 1013,54 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ασθενής βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-23T18:11:49 2019-02-23T07:08:03 2019-02-23T07:00:00 2019-02-23T09:00:00 120 1550912400 true 8.62 0 8,62 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 1.2116 0 1,2116 mm mm true 94 0 94 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Βροχή και επικίνδυνα ανεμώδης false 9 false 2019-02-23T18:11:49 2019-02-23T07:08:03 2019-02-23T08:00:00 2019-02-23T10:00:00 120 1550916000 true 7.89 0 7,89 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 1.5062 0 1,5062 mm mm true 93 0 93 % % true 1015.41 0 1015,41 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή και επικίνδυνα ανεμώδης false 9 false 2019-02-23T18:11:49 2019-02-23T07:08:03 2019-02-23T09:00:00 2019-02-23T11:00:00 120 1550919600 true 7.27 0 7,27 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 1.7069 0 1,7069 mm mm true 93 0 93 % % true 1016.36 0 1016,36 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή και επικίνδυνα ανεμώδης false 9 false 2019-02-23T18:11:49 2019-02-23T07:08:03 2019-02-23T10:00:00 2019-02-23T12:00:00 120 1550923200 true 6.86 0 6,86 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 1.4757 0 1,4757 mm mm true 93 0 93 % % true 1017.13 0 1017,13 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και επικίνδυνα ανεμώδης false 9 false 2019-02-23T18:11:49 2019-02-23T07:08:03 2019-02-23T11:00:00 2019-02-23T13:00:00 120 1550926800 true 6.63 0 6,63 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 1.0617 0 1,0617 mm mm true 93 0 93 % % true 1017.82 0 1017,82 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και επικίνδυνα ανεμώδης false 9 false 2019-02-23T18:11:49 2019-02-23T07:08:03 2019-02-23T12:00:00 2019-02-23T14:00:00 120 1550930400 true 6.45 0 6,45 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 0.828 0 0,828 mm mm true 93 0 93 % % true 1018.48 0 1018,48 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και επικίνδυνα ανεμώδης false 9 false 2019-02-23T18:11:49 2019-02-23T07:08:03 2019-02-23T13:00:00 2019-02-23T15:00:00 120 1550934000 true 6.29 0 6,29 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 0.8179 0 0,8179 mm mm true 93 0 93 % % true 1019.08 0 1019,08 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και επικίνδυνα ανεμώδης false 9 false 2019-02-23T18:11:49 2019-02-23T07:08:03 2019-02-23T14:00:00 2019-02-23T16:00:00 120 1550937600 true 6.2 0 6,2 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 0.9093 0 0,9093 mm mm true 93 0 93 % % true 1019.65 0 1019,65 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και επικίνδυνα ανεμώδης false 9 false 2019-02-23T18:11:49 2019-02-23T07:08:03 2019-02-23T15:00:00 2019-02-23T17:00:00 120 1550941200 true 6.16 0 6,16 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 0.9982 0 0,9982 mm mm true 93 0 93 % % true 1020.31 0 1020,31 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και επικίνδυνα ανεμώδης false 9 false 2019-02-23T18:11:49 2019-02-23T07:08:03 2019-02-23T16:00:00 2019-02-23T18:00:00 120 1550944800 true 6.14 0 6,14 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 1.0541 0 1,0541 mm mm true 93 0 93 % % true 1021.09 0 1021,09 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και επικίνδυνα ανεμώδης false 9 false 2019-02-23T18:11:49 2019-02-23T07:08:03 2019-02-23T17:00:00 2019-02-23T19:00:00 120 1550948400 true 6.12 0 6,12 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 1.0973 0 1,0973 mm mm true 94 0 94 % % true 1021.95 0 1021,95 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και επικίνδυνα ανεμώδης false 9 false 2019-02-23T18:11:49 2019-02-23T07:08:03 2019-02-23T18:00:00 2019-02-23T20:00:00 120 1550952000 true 6.06 0 6,06 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 1.0998 0 1,0998 mm mm true 94 0 94 % % true 1022.67 0 1022,67 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και επικίνδυνα ανεμώδης false 9 false 2019-02-23T18:11:49 2019-02-23T07:08:03 2019-02-23T19:00:00 2019-02-23T21:00:00 120 1550955600 true 5.85 0 5,85 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 1.0058 0 1,0058 mm mm true 95 0 95 % % true 1023.22 0 1023,22 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και επικίνδυνα ανεμώδης false 9 false 2019-02-23T18:11:49 2019-02-23T07:08:03 2019-02-23T20:00:00 2019-02-23T22:00:00 120 1550959200 true 5.67 0 5,67 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 0.8865 0 0,8865 mm mm true 96 0 96 % % true 1023.63 0 1023,63 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και επικίνδυνα ανεμώδης false 9 false 2019-02-23T18:11:49 2019-02-23T07:08:03 2019-02-23T21:00:00 2019-02-23T23:00:00 120 1550962800 true 5.62 0 5,62 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 0.8153 0 0,8153 mm mm true 96 0 96 % % true 1023.95 0 1023,95 mb mb true 1 0 1 % % 2019-02-22T22:00:00 2019-02-23T00:00:00 120 1550880000 Βροχή και ανεμώδης όλη την ημέρα. Rain and windy throughout the day. 2019-02-23T05:08:03 2019-02-23T07:08:03 120 1550905683 2019-02-23T16:11:49 2019-02-23T18:11:49 120 1550945509 true 1.7069 0 1,7069 mm mm true 0.99 0 0,99 % % 1 Κυριακή false 9 false 2019-02-24T18:12:54 2019-02-24T07:06:40 true 7.26 0 7,26 °C °C true 5.53 0 5,53 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF Bορειοανατολικός σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF NE false false false 0 0 NE35.png Ασθενής βροχή και επικίνδυνα ανεμώδης false 9 false 2019-02-24T18:12:54 2019-02-24T07:06:40 2019-02-23T22:00:00 2019-02-24T00:00:00 120 1550966400 true 5.61 0 5,61 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 0.8382 0 0,8382 mm mm true 96 0 96 % % true 1024.16 0 1024,16 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και επικίνδυνα ανεμώδης false 9 false 2019-02-24T18:12:54 2019-02-24T07:06:40 2019-02-23T23:00:00 2019-02-24T01:00:00 120 1550970000 true 5.6 0 5,6 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 0.9322 0 0,9322 mm mm true 96 0 96 % % true 1024.3 0 1024,3 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και επικίνδυνα ανεμώδης false 9 false 2019-02-24T18:12:54 2019-02-24T07:06:40 2019-02-24T00:00:00 2019-02-24T02:00:00 120 1550973600 true 5.6 0 5,6 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 0.9881 0 0,9881 mm mm true 97 0 97 % % true 1024.39 0 1024,39 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και επικίνδυνα ανεμώδης false 9 false 2019-02-24T18:12:54 2019-02-24T07:06:40 2019-02-24T01:00:00 2019-02-24T03:00:00 120 1550977200 true 5.57 0 5,57 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 0.8788 0 0,8788 mm mm true 97 0 97 % % true 1024.46 0 1024,46 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και επικίνδυνα ανεμώδης false 9 false 2019-02-24T18:12:54 2019-02-24T07:06:40 2019-02-24T02:00:00 2019-02-24T04:00:00 120 1550980800 true 5.53 0 5,53 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 0.7036 0 0,7036 mm mm true 97 0 97 % % true 1024.5 0 1024,5 mb mb true 1 0 1 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-24T18:12:54 2019-02-24T07:06:40 2019-02-24T03:00:00 2019-02-24T05:00:00 120 1550984400 true 5.55 0 5,55 °C °C 0 true 8 0 8 BF BF BF θυελλώδης - 8 BF BF false false false 0 0 NE40.png true 0.5918 0 0,5918 mm mm true 97 0 97 % % true 1024.62 0 1024,62 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-24T18:12:54 2019-02-24T07:06:40 2019-02-24T04:00:00 2019-02-24T06:00:00 120 1550988000 true 5.64 0 5,64 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.5664 0 0,5664 mm mm true 96 0 96 % % true 1024.88 0 1024,88 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-24T18:12:54 2019-02-24T07:06:40 2019-02-24T05:00:00 2019-02-24T07:00:00 120 1550991600 true 5.83 0 5,83 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.5817 0 0,5817 mm mm true 95 0 95 % % true 1025.21 0 1025,21 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-24T18:12:54 2019-02-24T07:06:40 2019-02-24T06:00:00 2019-02-24T08:00:00 120 1550995200 true 5.94 0 5,94 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.5918 0 0,5918 mm mm true 95 0 95 % % true 1025.57 0 1025,57 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-24T18:12:54 2019-02-24T07:06:40 2019-02-24T07:00:00 2019-02-24T09:00:00 120 1550998800 true 6.03 0 6,03 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.569 0 0,569 mm mm true 94 0 94 % % true 1026.04 0 1026,04 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-24T18:12:54 2019-02-24T07:06:40 2019-02-24T08:00:00 2019-02-24T10:00:00 120 1551002400 true 6.13 0 6,13 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.5359 0 0,5359 mm mm true 94 0 94 % % true 1026.57 0 1026,57 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-24T18:12:54 2019-02-24T07:06:40 2019-02-24T09:00:00 2019-02-24T11:00:00 120 1551006000 true 6.32 0 6,32 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.5156 0 0,5156 mm mm true 93 0 93 % % true 1026.9 0 1026,9 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-24T18:12:54 2019-02-24T07:06:40 2019-02-24T10:00:00 2019-02-24T12:00:00 120 1551009600 true 6.47 0 6,47 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.5258 0 0,5258 mm mm true 92 0 92 % % true 1026.88 0 1026,88 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-24T18:12:54 2019-02-24T07:06:40 2019-02-24T11:00:00 2019-02-24T13:00:00 120 1551013200 true 6.54 0 6,54 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.5664 0 0,5664 mm mm true 91 0 91 % % true 1026.72 0 1026,72 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-24T18:12:54 2019-02-24T07:06:40 2019-02-24T12:00:00 2019-02-24T14:00:00 120 1551016800 true 6.58 0 6,58 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.6096 0 0,6096 mm mm true 91 0 91 % % true 1026.58 0 1026,58 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-24T18:12:54 2019-02-24T07:06:40 2019-02-24T13:00:00 2019-02-24T15:00:00 120 1551020400 true 6.67 0 6,67 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.6375 0 0,6375 mm mm true 91 0 91 % % true 1026.5 0 1026,5 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-24T18:12:54 2019-02-24T07:06:40 2019-02-24T14:00:00 2019-02-24T16:00:00 120 1551024000 true 6.79 0 6,79 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.6629 0 0,6629 mm mm true 92 0 92 % % true 1026.43 0 1026,43 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-24T18:12:54 2019-02-24T07:06:40 2019-02-24T15:00:00 2019-02-24T17:00:00 120 1551027600 true 6.94 0 6,94 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.6807 0 0,6807 mm mm true 92 0 92 % % true 1026.48 0 1026,48 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-24T18:12:54 2019-02-24T07:06:40 2019-02-24T16:00:00 2019-02-24T18:00:00 120 1551031200 true 7.07 0 7,07 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.6883 0 0,6883 mm mm true 92 0 92 % % true 1026.58 0 1026,58 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-24T18:12:54 2019-02-24T07:06:40 2019-02-24T17:00:00 2019-02-24T19:00:00 120 1551034800 true 7.21 0 7,21 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.6833 0 0,6833 mm mm true 92 0 92 % % true 1026.81 0 1026,81 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-24T18:12:54 2019-02-24T07:06:40 2019-02-24T18:00:00 2019-02-24T20:00:00 120 1551038400 true 7.25 0 7,25 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.635 0 0,635 mm mm true 91 0 91 % % true 1026.99 0 1026,99 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-24T18:12:54 2019-02-24T07:06:40 2019-02-24T19:00:00 2019-02-24T21:00:00 120 1551042000 true 7.23 0 7,23 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.5258 0 0,5258 mm mm true 92 0 92 % % true 1027.23 0 1027,23 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-24T18:12:54 2019-02-24T07:06:40 2019-02-24T20:00:00 2019-02-24T22:00:00 120 1551045600 true 7.26 0 7,26 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.3937 0 0,3937 mm mm true 91 0 91 % % true 1027.46 0 1027,46 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-24T18:12:54 2019-02-24T07:06:40 2019-02-24T21:00:00 2019-02-24T23:00:00 120 1551049200 true 7.24 0 7,24 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.2845 0 0,2845 mm mm true 91 0 91 % % true 1027.64 0 1027,64 mb mb true 1 0 1 % % 2019-02-23T22:00:00 2019-02-24T00:00:00 120 1550966400 Ανεμώδης όλη την ημέρα και ασθενής βροχή το απόγευμα. Windy throughout the day and light rain in the afternoon. 2019-02-24T05:06:40 2019-02-24T07:06:40 120 1550992000 2019-02-24T16:12:54 2019-02-24T18:12:54 120 1551031974 true 0.9881 0 0,9881 mm mm true 1 0 1 % % 2 Δευτέρα false 50 false 2019-02-25T18:14:00 2019-02-25T07:05:17 true 8.39 0 8,39 °C °C true 6.67 0 6,67 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF Βορειοανατολικός σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF NNE false false false 0 0 NE35.png Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:14:00 2019-02-25T07:05:17 2019-02-24T22:00:00 2019-02-25T00:00:00 120 1551052800 true 7.16 0 7,16 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.1956 0 0,1956 mm mm true 91 0 91 % % true 1027.71 0 1027,71 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:14:00 2019-02-25T07:05:17 2019-02-24T23:00:00 2019-02-25T01:00:00 120 1551056400 true 7.04 0 7,04 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.1422 0 0,1422 mm mm true 91 0 91 % % true 1027.68 0 1027,68 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:14:00 2019-02-25T07:05:17 2019-02-25T00:00:00 2019-02-25T02:00:00 120 1551060000 true 6.93 0 6,93 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.1397 0 0,1397 mm mm true 90 0 90 % % true 1027.58 0 1027,58 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:14:00 2019-02-25T07:05:17 2019-02-25T01:00:00 2019-02-25T03:00:00 120 1551063600 true 6.82 0 6,82 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.1854 0 0,1854 mm mm true 90 0 90 % % true 1027.37 0 1027,37 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:14:00 2019-02-25T07:05:17 2019-02-25T02:00:00 2019-02-25T04:00:00 120 1551067200 true 6.72 0 6,72 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.2642 0 0,2642 mm mm true 89 0 89 % % true 1027.1 0 1027,1 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:14:00 2019-02-25T07:05:17 2019-02-25T03:00:00 2019-02-25T05:00:00 120 1551070800 true 6.67 0 6,67 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.3226 0 0,3226 mm mm true 88 0 88 % % true 1026.9 0 1026,9 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:14:00 2019-02-25T07:05:17 2019-02-25T04:00:00 2019-02-25T06:00:00 120 1551074400 true 6.67 0 6,67 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.3124 0 0,3124 mm mm true 87 0 87 % % true 1026.93 0 1026,93 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:14:00 2019-02-25T07:05:17 2019-02-25T05:00:00 2019-02-25T07:00:00 120 1551078000 true 6.74 0 6,74 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.2667 0 0,2667 mm mm true 86 0 86 % % true 1027.1 0 1027,1 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:14:00 2019-02-25T07:05:17 2019-02-25T06:00:00 2019-02-25T08:00:00 120 1551081600 true 6.82 0 6,82 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.2184 0 0,2184 mm mm true 85 0 85 % % true 1027.2 0 1027,2 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:14:00 2019-02-25T07:05:17 2019-02-25T07:00:00 2019-02-25T09:00:00 120 1551085200 true 6.94 0 6,94 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.1702 0 0,1702 mm mm true 84 0 84 % % true 1027.28 0 1027,28 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:14:00 2019-02-25T07:05:17 2019-02-25T08:00:00 2019-02-25T10:00:00 120 1551088800 true 7.12 0 7,12 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.1219 0 0,1219 mm mm true 83 0 83 % % true 1027.28 0 1027,28 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:14:00 2019-02-25T07:05:17 2019-02-25T09:00:00 2019-02-25T11:00:00 120 1551092400 true 7.36 0 7,36 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.0914 0 0,0914 mm mm true 82 0 82 % % true 1027.1 0 1027,1 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:14:00 2019-02-25T07:05:17 2019-02-25T10:00:00 2019-02-25T12:00:00 120 1551096000 true 7.54 0 7,54 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.0864 0 0,0864 mm mm true 80 0 80 % % true 1026.6 0 1026,6 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:14:00 2019-02-25T07:05:17 2019-02-25T11:00:00 2019-02-25T13:00:00 120 1551099600 true 7.63 0 7,63 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.0914 0 0,0914 mm mm true 80 0 80 % % true 1025.92 0 1025,92 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:14:00 2019-02-25T07:05:17 2019-02-25T12:00:00 2019-02-25T14:00:00 120 1551103200 true 7.72 0 7,72 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.0914 0 0,0914 mm mm true 79 0 79 % % true 1025.27 0 1025,27 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:14:00 2019-02-25T07:05:17 2019-02-25T13:00:00 2019-02-25T15:00:00 120 1551106800 true 7.89 0 7,89 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.0737 0 0,0737 mm mm true 78 0 78 % % true 1024.81 0 1024,81 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:14:00 2019-02-25T07:05:17 2019-02-25T14:00:00 2019-02-25T16:00:00 120 1551110400 true 8.16 0 8,16 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.0508 0 0,0508 mm mm true 77 0 77 % % true 1024.39 0 1024,39 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:14:00 2019-02-25T07:05:17 2019-02-25T15:00:00 2019-02-25T17:00:00 120 1551114000 true 8.33 0 8,33 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.0381 0 0,0381 mm mm true 76 0 76 % % true 1024.09 0 1024,09 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:14:00 2019-02-25T07:05:17 2019-02-25T16:00:00 2019-02-25T18:00:00 120 1551117600 true 8.39 0 8,39 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.0279 0 0,0279 mm mm true 76 0 76 % % true 1023.93 0 1023,93 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:14:00 2019-02-25T07:05:17 2019-02-25T17:00:00 2019-02-25T19:00:00 120 1551121200 true 8.39 0 8,39 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.0229 0 0,0229 mm mm true 77 0 77 % % true 1023.86 0 1023,86 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:14:00 2019-02-25T07:05:17 2019-02-25T18:00:00 2019-02-25T20:00:00 120 1551124800 true 8.3 0 8,3 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.0229 0 0,0229 mm mm true 78 0 78 % % true 1023.8 0 1023,8 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:14:00 2019-02-25T07:05:17 2019-02-25T19:00:00 2019-02-25T21:00:00 120 1551128400 true 8.11 0 8,11 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.0254 0 0,0254 mm mm true 80 0 80 % % true 1023.7 0 1023,7 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:14:00 2019-02-25T07:05:17 2019-02-25T20:00:00 2019-02-25T22:00:00 120 1551132000 true 7.96 0 7,96 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.0356 0 0,0356 mm mm true 81 0 81 % % true 1023.58 0 1023,58 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:14:00 2019-02-25T07:05:17 2019-02-25T21:00:00 2019-02-25T23:00:00 120 1551135600 true 7.86 0 7,86 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.0432 0 0,0432 mm mm true 82 0 82 % % true 1023.44 0 1023,44 mb mb true 1 0 1 % % 2019-02-24T22:00:00 2019-02-25T00:00:00 120 1551052800 Ανεμώδης και συννεφιά όλη την ημέρα. Windy and overcast throughout the day. 2019-02-25T05:05:17 2019-02-25T07:05:17 120 1551078317 2019-02-25T16:14:00 2019-02-25T18:14:00 120 1551118440 true 0.3226 0 0,3226 mm mm true 0.99 0 0,99 % % 3 Τρίτη false 50 false 2019-02-26T18:15:05 2019-02-26T07:03:52 true 10.67 0 10,67 °C °C true 7.83 0 7,83 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βόρειος μέτριος - 5 BF N false false false 0 0 N25.png Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:15:05 2019-02-26T07:03:52 2019-02-25T22:00:00 2019-02-26T00:00:00 120 1551139200 true 7.83 0 7,83 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.0483 0 0,0483 mm mm true 82 0 82 % % true 1023.26 0 1023,26 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:15:05 2019-02-26T07:03:52 2019-02-25T23:00:00 2019-02-26T01:00:00 120 1551142800 true 7.84 0 7,84 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.0483 0 0,0483 mm mm true 81 0 81 % % true 1023.06 0 1023,06 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:15:05 2019-02-26T07:03:52 2019-02-26T00:00:00 2019-02-26T02:00:00 120 1551146400 true 7.87 0 7,87 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.0457 0 0,0457 mm mm true 80 0 80 % % true 1022.8 0 1022,8 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:15:05 2019-02-26T07:03:52 2019-02-26T01:00:00 2019-02-26T03:00:00 120 1551150000 true 7.92 0 7,92 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.0381 0 0,0381 mm mm true 79 0 79 % % true 1022.47 0 1022,47 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:15:05 2019-02-26T07:03:52 2019-02-26T02:00:00 2019-02-26T04:00:00 120 1551153600 true 7.99 0 7,99 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.033 0 0,033 mm mm true 77 0 77 % % true 1022.12 0 1022,12 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:15:05 2019-02-26T07:03:52 2019-02-26T03:00:00 2019-02-26T05:00:00 120 1551157200 true 8.08 0 8,08 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0305 0 0,0305 mm mm true 75 0 75 % % true 1021.89 0 1021,89 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:15:05 2019-02-26T07:03:52 2019-02-26T04:00:00 2019-02-26T06:00:00 120 1551160800 true 8.21 0 8,21 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0229 0 0,0229 mm mm true 73 0 73 % % true 1021.9 0 1021,9 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:15:05 2019-02-26T07:03:52 2019-02-26T05:00:00 2019-02-26T07:00:00 120 1551164400 true 8.36 0 8,36 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0152 0 0,0152 mm mm true 71 0 71 % % true 1022.06 0 1022,06 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:15:05 2019-02-26T07:03:52 2019-02-26T06:00:00 2019-02-26T08:00:00 120 1551168000 true 8.53 0 8,53 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0102 0 0,0102 mm mm true 70 0 70 % % true 1022.21 0 1022,21 mb mb true 1 0 1 % % Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:15:05 2019-02-26T07:03:52 2019-02-26T07:00:00 2019-02-26T09:00:00 120 1551171600 true 8.79 0 8,79 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 68 0 68 % % true 1022.38 0 1022,38 mb mb true 1 0 1 % % Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:15:05 2019-02-26T07:03:52 2019-02-26T08:00:00 2019-02-26T10:00:00 120 1551175200 true 9.16 0 9,16 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 66 0 66 % % true 1022.58 0 1022,58 mb mb true 1 0 1 % % Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:15:05 2019-02-26T07:03:52 2019-02-26T09:00:00 2019-02-26T11:00:00 120 1551178800 true 9.61 0 9,61 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 64 0 64 % % true 1022.57 0 1022,57 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:15:05 2019-02-26T07:03:52 2019-02-26T10:00:00 2019-02-26T12:00:00 120 1551182400 true 9.93 0 9,93 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0102 0 0,0102 mm mm true 63 0 63 % % true 1022.27 0 1022,27 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:15:05 2019-02-26T07:03:52 2019-02-26T11:00:00 2019-02-26T13:00:00 120 1551186000 true 10.14 0 10,14 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0102 0 0,0102 mm mm true 62 0 62 % % true 1021.77 0 1021,77 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:15:05 2019-02-26T07:03:52 2019-02-26T12:00:00 2019-02-26T14:00:00 120 1551189600 true 10.32 0 10,32 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0102 0 0,0102 mm mm true 60 0 60 % % true 1021.28 0 1021,28 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-02-26T18:15:05 2019-02-26T07:03:52 2019-02-26T13:00:00 2019-02-26T15:00:00 120 1551193200 true 10.52 0 10,52 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 59 0 59 % % true 1020.76 0 1020,76 mb mb true 0.78 0 0,78 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-02-26T18:15:05 2019-02-26T07:03:52 2019-02-26T14:00:00 2019-02-26T16:00:00 120 1551196800 true 10.59 0 10,59 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1020.2 0 1020,2 mb mb true 0.55 0 0,55 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-02-26T18:15:05 2019-02-26T07:03:52 2019-02-26T15:00:00 2019-02-26T17:00:00 120 1551200400 true 10.67 0 10,67 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1019.78 0 1019,78 mb mb true 0.37 0 0,37 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-02-26T18:15:05 2019-02-26T07:03:52 2019-02-26T16:00:00 2019-02-26T18:00:00 120 1551204000 true 10.61 0 10,61 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1019.63 0 1019,63 mb mb true 0.31 0 0,31 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-02-26T18:15:05 2019-02-26T07:03:52 2019-02-26T17:00:00 2019-02-26T19:00:00 120 1551207600 true 10.44 0 10,44 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1019.63 0 1019,63 mb mb true 0.29 0 0,29 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-02-26T18:15:05 2019-02-26T07:03:52 2019-02-26T18:00:00 2019-02-26T20:00:00 120 1551211200 true 10.32 0 10,32 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1019.59 0 1019,59 mb mb true 0.25 0 0,25 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-26T18:15:05 2019-02-26T07:03:52 2019-02-26T19:00:00 2019-02-26T21:00:00 120 1551214800 true 10.35 0 10,35 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1019.45 0 1019,45 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-26T18:15:05 2019-02-26T07:03:52 2019-02-26T20:00:00 2019-02-26T22:00:00 120 1551218400 true 10.51 0 10,51 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1019.26 0 1019,26 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-26T18:15:05 2019-02-26T07:03:52 2019-02-26T21:00:00 2019-02-26T23:00:00 120 1551222000 true 10.53 0 10,53 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1019.01 0 1019,01 mb mb true 0 0 0 % % 2019-02-25T22:00:00 2019-02-26T00:00:00 120 1551139200 Ανεμώδης μέχρι το απόγευμα και νεφώσεις κατά περιόδους μέχρι το βραδυ. Windy until afternoon and mostly cloudy until evening. 2019-02-26T05:03:52 2019-02-26T07:03:52 120 1551164632 2019-02-26T16:15:05 2019-02-26T18:15:05 120 1551204905 true 0.0483 0 0,0483 mm mm true 0.74 0 0,74 % % 4 Τετάρτη false 50 false 2019-02-27T18:16:09 2019-02-27T07:02:27 true 10.31 0 10,31 °C °C true 9.13 0 9,13 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοανατολικός μέτριος - 5 BF NNE false false false 0 0 NE25.png Αίθριος false 20 false 2019-02-27T18:16:09 2019-02-27T07:02:27 2019-02-26T22:00:00 2019-02-27T00:00:00 120 1551225600 true 10.31 0 10,31 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 63 0 63 % % true 1018.72 0 1018,72 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-27T18:16:09 2019-02-27T07:02:27 2019-02-26T23:00:00 2019-02-27T01:00:00 120 1551229200 true 9.98 0 9,98 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0533 0 0,0533 mm mm true 66 0 66 % % true 1018.4 0 1018,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-27T18:16:09 2019-02-27T07:02:27 2019-02-27T00:00:00 2019-02-27T02:00:00 120 1551232800 true 9.77 0 9,77 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.1219 0 0,1219 mm mm true 68 0 68 % % true 1018.01 0 1018,01 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-27T18:16:09 2019-02-27T07:02:27 2019-02-27T01:00:00 2019-02-27T03:00:00 120 1551236400 true 9.6 0 9,6 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.1956 0 0,1956 mm mm true 70 0 70 % % true 1017.53 0 1017,53 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-27T18:16:09 2019-02-27T07:02:27 2019-02-27T02:00:00 2019-02-27T04:00:00 120 1551240000 true 9.52 0 9,52 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.2718 0 0,2718 mm mm true 72 0 72 % % true 1016.97 0 1016,97 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-27T18:16:09 2019-02-27T07:02:27 2019-02-27T03:00:00 2019-02-27T05:00:00 120 1551243600 true 9.52 0 9,52 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.2972 0 0,2972 mm mm true 72 0 72 % % true 1016.57 0 1016,57 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-27T18:16:09 2019-02-27T07:02:27 2019-02-27T04:00:00 2019-02-27T06:00:00 120 1551247200 true 9.62 0 9,62 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.2159 0 0,2159 mm mm true 72 0 72 % % true 1016.35 0 1016,35 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-27T18:16:09 2019-02-27T07:02:27 2019-02-27T05:00:00 2019-02-27T07:00:00 120 1551250800 true 9.77 0 9,77 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.1194 0 0,1194 mm mm true 71 0 71 % % true 1016.29 0 1016,29 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-27T18:16:09 2019-02-27T07:02:27 2019-02-27T06:00:00 2019-02-27T08:00:00 120 1551254400 true 9.96 0 9,96 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0737 0 0,0737 mm mm true 70 0 70 % % true 1016.36 0 1016,36 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-27T18:16:09 2019-02-27T07:02:27 2019-02-27T07:00:00 2019-02-27T09:00:00 120 1551258000 true 10.13 0 10,13 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0432 0 0,0432 mm mm true 70 0 70 % % true 1016.66 0 1016,66 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-27T18:16:09 2019-02-27T07:02:27 2019-02-27T08:00:00 2019-02-27T10:00:00 120 1551261600 true 10.24 0 10,24 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0254 0 0,0254 mm mm true 71 0 71 % % true 1017.11 0 1017,11 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-27T18:16:09 2019-02-27T07:02:27 2019-02-27T09:00:00 2019-02-27T11:00:00 120 1551265200 true 10.31 0 10,31 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0229 0 0,0229 mm mm true 71 0 71 % % true 1017.47 0 1017,47 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-27T18:16:09 2019-02-27T07:02:27 2019-02-27T10:00:00 2019-02-27T12:00:00 120 1551268800 true 10.17 0 10,17 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0229 0 0,0229 mm mm true 71 0 71 % % true 1017.61 0 1017,61 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-27T18:16:09 2019-02-27T07:02:27 2019-02-27T11:00:00 2019-02-27T13:00:00 120 1551272400 true 9.88 0 9,88 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0635 0 0,0635 mm mm true 71 0 71 % % true 1017.65 0 1017,65 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Ελαφρύ αεράκι και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:16:09 2019-02-27T07:02:27 2019-02-27T12:00:00 2019-02-27T14:00:00 120 1551276000 true 9.61 0 9,61 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.1168 0 0,1168 mm mm true 71 0 71 % % true 1017.71 0 1017,71 mb mb true 0.34 0 0,34 % % Ελαφρύ αεράκι και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:16:09 2019-02-27T07:02:27 2019-02-27T13:00:00 2019-02-27T15:00:00 120 1551279600 true 9.46 0 9,46 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.1118 0 0,1118 mm mm true 71 0 71 % % true 1017.75 0 1017,75 mb mb true 0.55 0 0,55 % % Ελαφρύ αεράκι και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-27T18:16:09 2019-02-27T07:02:27 2019-02-27T14:00:00 2019-02-27T16:00:00 120 1551283200 true 9.36 0 9,36 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0813 0 0,0813 mm mm true 71 0 71 % % true 1017.79 0 1017,79 mb mb true 0.79 0 0,79 % % Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:16:09 2019-02-27T07:02:27 2019-02-27T15:00:00 2019-02-27T17:00:00 120 1551286800 true 9.24 0 9,24 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0762 0 0,0762 mm mm true 71 0 71 % % true 1017.99 0 1017,99 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:16:09 2019-02-27T07:02:27 2019-02-27T16:00:00 2019-02-27T18:00:00 120 1551290400 true 9.19 0 9,19 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.1092 0 0,1092 mm mm true 71 0 71 % % true 1018.42 0 1018,42 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Ελαφρύ αεράκι και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-27T18:16:09 2019-02-27T07:02:27 2019-02-27T17:00:00 2019-02-27T19:00:00 120 1551294000 true 9.17 0 9,17 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.1753 0 0,1753 mm mm true 71 0 71 % % true 1018.98 0 1018,98 mb mb true 0.89 0 0,89 % % Ελαφρύ αεράκι και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-27T18:16:09 2019-02-27T07:02:27 2019-02-27T18:00:00 2019-02-27T20:00:00 120 1551297600 true 9.13 0 9,13 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.2184 0 0,2184 mm mm true 71 0 71 % % true 1019.47 0 1019,47 mb mb true 0.85 0 0,85 % % Ελαφρύ αεράκι και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-27T18:16:09 2019-02-27T07:02:27 2019-02-27T19:00:00 2019-02-27T21:00:00 120 1551301200 true 9.14 0 9,14 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.1778 0 0,1778 mm mm true 70 0 70 % % true 1019.77 0 1019,77 mb mb true 0.89 0 0,89 % % Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:16:09 2019-02-27T07:02:27 2019-02-27T20:00:00 2019-02-27T22:00:00 120 1551304800 true 9.17 0 9,17 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.1143 0 0,1143 mm mm true 69 0 69 % % true 1020 0 1020 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:16:09 2019-02-27T07:02:27 2019-02-27T21:00:00 2019-02-27T23:00:00 120 1551308400 true 9.14 0 9,14 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0813 0 0,0813 mm mm true 68 0 68 % % true 1020.15 0 1020,15 mb mb true 1 0 1 % % 2019-02-26T22:00:00 2019-02-27T00:00:00 120 1551225600 Ελαφρύ αεράκι όλη την ημέρα και νεφώσεις κατά περιόδους από το απόγευμα. Breezy throughout the day and mostly cloudy starting in the afternoon. 2019-02-27T05:02:27 2019-02-27T07:02:27 120 1551250947 2019-02-27T16:16:09 2019-02-27T18:16:09 120 1551291369 true 0.2972 0 0,2972 mm mm true 0.36 0 0,36 % % 5 Πέμπτη false 21 false 2019-02-28T18:17:14 2019-02-28T07:01:01 true 13.26 0 13,26 °C °C true 8.57 0 8,57 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NNW false false false 0 0 NW10.png Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-28T18:17:14 2019-02-28T07:01:01 2019-02-27T22:00:00 2019-02-28T00:00:00 120 1551312000 true 9.06 0 9,06 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0813 0 0,0813 mm mm true 68 0 68 % % true 1020.24 0 1020,24 mb mb true 1 0 1 % % Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-28T18:17:14 2019-02-28T07:01:01 2019-02-27T23:00:00 2019-02-28T01:00:00 120 1551315600 true 8.97 0 8,97 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0965 0 0,0965 mm mm true 67 0 67 % % true 1020.27 0 1020,27 mb mb true 1 0 1 % % Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-28T18:17:14 2019-02-28T07:01:01 2019-02-28T00:00:00 2019-02-28T02:00:00 120 1551319200 true 8.89 0 8,89 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.1168 0 0,1168 mm mm true 67 0 67 % % true 1020.19 0 1020,19 mb mb true 1 0 1 % % Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-28T18:17:14 2019-02-28T07:01:01 2019-02-28T01:00:00 2019-02-28T03:00:00 120 1551322800 true 8.76 0 8,76 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.1397 0 0,1397 mm mm true 67 0 67 % % true 1019.97 0 1019,97 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-28T18:17:14 2019-02-28T07:01:01 2019-02-28T02:00:00 2019-02-28T04:00:00 120 1551326400 true 8.61 0 8,61 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.1651 0 0,1651 mm mm true 68 0 68 % % true 1019.65 0 1019,65 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-28T18:17:14 2019-02-28T07:01:01 2019-02-28T03:00:00 2019-02-28T05:00:00 120 1551330000 true 8.57 0 8,57 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.1702 0 0,1702 mm mm true 68 0 68 % % true 1019.43 0 1019,43 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-28T18:17:14 2019-02-28T07:01:01 2019-02-28T04:00:00 2019-02-28T06:00:00 120 1551333600 true 8.73 0 8,73 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.1321 0 0,1321 mm mm true 65 0 65 % % true 1019.37 0 1019,37 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-28T18:17:14 2019-02-28T07:01:01 2019-02-28T05:00:00 2019-02-28T07:00:00 120 1551337200 true 9.03 0 9,03 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0838 0 0,0838 mm mm true 62 0 62 % % true 1019.39 0 1019,39 mb mb true 0.86 0 0,86 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-02-28T18:17:14 2019-02-28T07:01:01 2019-02-28T06:00:00 2019-02-28T08:00:00 120 1551340800 true 9.42 0 9,42 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0457 0 0,0457 mm mm true 59 0 59 % % true 1019.41 0 1019,41 mb mb true 0.73 0 0,73 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-02-28T18:17:14 2019-02-28T07:01:01 2019-02-28T07:00:00 2019-02-28T09:00:00 120 1551344400 true 9.77 0 9,77 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0203 0 0,0203 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1019.45 0 1019,45 mb mb true 0.51 0 0,51 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:17:14 2019-02-28T07:01:01 2019-02-28T08:00:00 2019-02-28T10:00:00 120 1551348000 true 10.24 0 10,24 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1019.51 0 1019,51 mb mb true 0.23 0 0,23 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:17:14 2019-02-28T07:01:01 2019-02-28T09:00:00 2019-02-28T11:00:00 120 1551351600 true 10.68 0 10,68 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1019.39 0 1019,39 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:17:14 2019-02-28T07:01:01 2019-02-28T10:00:00 2019-02-28T12:00:00 120 1551355200 true 11.18 0 11,18 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1018.94 0 1018,94 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:17:14 2019-02-28T07:01:01 2019-02-28T11:00:00 2019-02-28T13:00:00 120 1551358800 true 11.49 0 11,49 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1018.33 0 1018,33 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:17:14 2019-02-28T07:01:01 2019-02-28T12:00:00 2019-02-28T14:00:00 120 1551362400 true 11.79 0 11,79 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1017.75 0 1017,75 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:17:14 2019-02-28T07:01:01 2019-02-28T13:00:00 2019-02-28T15:00:00 120 1551366000 true 12.2 0 12,2 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 46 0 46 % % true 1017.16 0 1017,16 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:17:14 2019-02-28T07:01:01 2019-02-28T14:00:00 2019-02-28T16:00:00 120 1551369600 true 12.65 0 12,65 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 44 0 44 % % true 1016.56 0 1016,56 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:17:14 2019-02-28T07:01:01 2019-02-28T15:00:00 2019-02-28T17:00:00 120 1551373200 true 13.05 0 13,05 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 43 0 43 % % true 1016.13 0 1016,13 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:17:14 2019-02-28T07:01:01 2019-02-28T16:00:00 2019-02-28T18:00:00 120 1551376800 true 13.24 0 13,24 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 43 0 43 % % true 1016.01 0 1016,01 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:17:14 2019-02-28T07:01:01 2019-02-28T17:00:00 2019-02-28T19:00:00 120 1551380400 true 13.26 0 13,26 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 45 0 45 % % true 1016.05 0 1016,05 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:17:14 2019-02-28T07:01:01 2019-02-28T18:00:00 2019-02-28T20:00:00 120 1551384000 true 13.23 0 13,23 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 47 0 47 % % true 1016.07 0 1016,07 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:17:14 2019-02-28T07:01:01 2019-02-28T19:00:00 2019-02-28T21:00:00 120 1551387600 true 13.15 0 13,15 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1015.93 0 1015,93 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:17:14 2019-02-28T07:01:01 2019-02-28T20:00:00 2019-02-28T22:00:00 120 1551391200 true 13.01 0 13,01 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1015.8 0 1015,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:17:14 2019-02-28T07:01:01 2019-02-28T21:00:00 2019-02-28T23:00:00 120 1551394800 true 12.86 0 12,86 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1015.61 0 1015,61 mb mb true 0 0 0 % % 2019-02-27T22:00:00 2019-02-28T00:00:00 120 1551312000 Νεφώσεις κατά περιόδους το πρωί. Mostly cloudy in the morning. 2019-02-28T05:01:01 2019-02-28T07:01:01 120 1551337261 2019-02-28T16:17:14 2019-02-28T18:17:14 120 1551377834 true 0.1702 0 0,1702 mm mm true 0.39 0 0,39 % % 6 Παρασκευή false 1 false 2019-03-01T18:18:18 2019-03-01T06:59:34 true 16.07 0 16,07 °C °C true 12.67 0 12,67 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF WSW false false false 0 0 SW10.png Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:18:18 2019-03-01T06:59:34 2019-02-28T22:00:00 2019-03-01T00:00:00 120 1551398400 true 12.77 0 12,77 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1015.38 0 1015,38 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:18:18 2019-03-01T06:59:34 2019-02-28T23:00:00 2019-03-01T01:00:00 120 1551402000 true 12.68 0 12,68 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1015.11 0 1015,11 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:18:18 2019-03-01T06:59:34 2019-03-01T00:00:00 2019-03-01T02:00:00 120 1551405600 true 12.67 0 12,67 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1014.82 0 1014,82 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:18:18 2019-03-01T06:59:34 2019-03-01T01:00:00 2019-03-01T03:00:00 120 1551409200 true 12.71 0 12,71 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1014.42 0 1014,42 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:18:18 2019-03-01T06:59:34 2019-03-01T02:00:00 2019-03-01T04:00:00 120 1551412800 true 12.82 0 12,82 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:18:18 2019-03-01T06:59:34 2019-03-01T03:00:00 2019-03-01T05:00:00 120 1551416400 true 12.9 0 12,9 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1013.73 0 1013,73 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:18:18 2019-03-01T06:59:34 2019-03-01T04:00:00 2019-03-01T06:00:00 120 1551420000 true 12.93 0 12,93 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1013.76 0 1013,76 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:18:18 2019-03-01T06:59:34 2019-03-01T05:00:00 2019-03-01T07:00:00 120 1551423600 true 12.92 0 12,92 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1013.93 0 1013,93 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:18:18 2019-03-01T06:59:34 2019-03-01T06:00:00 2019-03-01T08:00:00 120 1551427200 true 13.02 0 13,02 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1014.08 0 1014,08 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:18:18 2019-03-01T06:59:34 2019-03-01T07:00:00 2019-03-01T09:00:00 120 1551430800 true 13.29 0 13,29 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:18:18 2019-03-01T06:59:34 2019-03-01T08:00:00 2019-03-01T10:00:00 120 1551434400 true 13.68 0 13,68 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1014.31 0 1014,31 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:18:18 2019-03-01T06:59:34 2019-03-01T09:00:00 2019-03-01T11:00:00 120 1551438000 true 14.07 0 14,07 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1014.18 0 1014,18 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:18:18 2019-03-01T06:59:34 2019-03-01T10:00:00 2019-03-01T12:00:00 120 1551441600 true 14.51 0 14,51 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1013.75 0 1013,75 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:18:18 2019-03-01T06:59:34 2019-03-01T11:00:00 2019-03-01T13:00:00 120 1551445200 true 14.98 0 14,98 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1013.09 0 1013,09 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:18:18 2019-03-01T06:59:34 2019-03-01T12:00:00 2019-03-01T14:00:00 120 1551448800 true 15.39 0 15,39 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1012.48 0 1012,48 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:18:18 2019-03-01T06:59:34 2019-03-01T13:00:00 2019-03-01T15:00:00 120 1551452400 true 15.72 0 15,72 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1011.92 0 1011,92 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:18:18 2019-03-01T06:59:34 2019-03-01T14:00:00 2019-03-01T16:00:00 120 1551456000 true 15.98 0 15,98 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:18:18 2019-03-01T06:59:34 2019-03-01T15:00:00 2019-03-01T17:00:00 120 1551459600 true 16.07 0 16,07 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1011.03 0 1011,03 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:18:18 2019-03-01T06:59:34 2019-03-01T16:00:00 2019-03-01T18:00:00 120 1551463200 true 15.92 0 15,92 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1010.91 0 1010,91 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:18:18 2019-03-01T06:59:34 2019-03-01T17:00:00 2019-03-01T19:00:00 120 1551466800 true 15.6 0 15,6 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1010.92 0 1010,92 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:18:18 2019-03-01T06:59:34 2019-03-01T18:00:00 2019-03-01T20:00:00 120 1551470400 true 15.29 0 15,29 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1010.94 0 1010,94 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:18:18 2019-03-01T06:59:34 2019-03-01T19:00:00 2019-03-01T21:00:00 120 1551474000 true 15.07 0 15,07 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1010.88 0 1010,88 mb mb true 0 0 0 % % 2019-02-28T22:00:00 2019-03-01T00:00:00 120 1551398400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-03-01T04:59:34 2019-03-01T06:59:34 120 1551423574 2019-03-01T16:18:18 2019-03-01T18:18:18 120 1551464298 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0 0 0 % %
sunny

Σήμερα

Βροχή και ανεμώδης όλη την ημέρα.

9°c

windy

BF 4

deltiokairou

Αποδράστε στις όμορφες Σποράδες και νιώστε τη μαγεία του κάθε νησιού. Απολαύστε έναν μοναδικό συνδυασμό πυκνής βλάστησης και γαλαζοπράσινων, δαντελωτών ακτών, έναν αληθινό παράδεισο ηρεμίας και γαλήνης!