Προβολή κατηγορίας προορισμού

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΠΟΡΑΔΕΣ

0 4738 false 2 false 2020-01-20T17:32:00 2020-01-20T07:42:00 0.0 true 7 0 7 °C °C true 1035 0 1035 mb mb true 82 0 82 % % 2020-01-20T07:00:00 2020-01-20T09:00:00 120 1579510800 0 true 5 0 5 BF BF Bορειοανατολικός μέτριος - 5 BF NE false false false 0 0 NE25.png Νεφώσεις κατά περιόδους Mostly Cloudy 0 Δευτέρα false 9 false 2020-01-20T17:32:00 2020-01-20T07:42:00 true 8.31 0 8,31 °C °C true 7.04 0 7,04 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοανατολικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NNE false false false 0 0 NE20.png Συννεφιά false 4 false 2020-01-20T17:32:00 2020-01-20T07:42:00 2020-01-20T06:00:00 2020-01-20T08:00:00 120 1579507200 true 7.45 0 7,45 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.1234 0 0,1234 mm mm true 82 0 82 % % true 1034.4 0 1034,4 mb mb true 0.9 0 0,9 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-20T17:32:00 2020-01-20T07:42:00 2020-01-20T07:00:00 2020-01-20T09:00:00 120 1579510800 true 7.47 0 7,47 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.1666 0 0,1666 mm mm true 82 0 82 % % true 1035.2 0 1035,2 mb mb true 0.86 0 0,86 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-20T17:32:00 2020-01-20T07:42:00 2020-01-20T08:00:00 2020-01-20T10:00:00 120 1579514400 true 7.58 0 7,58 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.1334 0 0,1334 mm mm true 82 0 82 % % true 1036.1 0 1036,1 mb mb true 0.89 0 0,89 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-20T17:32:00 2020-01-20T07:42:00 2020-01-20T09:00:00 2020-01-20T11:00:00 120 1579518000 true 7.72 0 7,72 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.1294 0 0,1294 mm mm true 81 0 81 % % true 1036.8 0 1036,8 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-20T17:32:00 2020-01-20T07:42:00 2020-01-20T10:00:00 2020-01-20T12:00:00 120 1579521600 true 7.69 0 7,69 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.1201 0 0,1201 mm mm true 81 0 81 % % true 1037.1 0 1037,1 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-20T17:32:00 2020-01-20T07:42:00 2020-01-20T11:00:00 2020-01-20T13:00:00 120 1579525200 true 7.65 0 7,65 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.1308 0 0,1308 mm mm true 81 0 81 % % true 1037.1 0 1037,1 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-20T17:32:00 2020-01-20T07:42:00 2020-01-20T12:00:00 2020-01-20T14:00:00 120 1579528800 true 7.63 0 7,63 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.1106 0 0,1106 mm mm true 81 0 81 % % true 1037.4 0 1037,4 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-20T17:32:00 2020-01-20T07:42:00 2020-01-20T13:00:00 2020-01-20T15:00:00 120 1579532400 true 7.59 0 7,59 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0688 0 0,0688 mm mm true 81 0 81 % % true 1037.6 0 1037,6 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-20T17:32:00 2020-01-20T07:42:00 2020-01-20T14:00:00 2020-01-20T16:00:00 120 1579536000 true 7.57 0 7,57 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0591 0 0,0591 mm mm true 80 0 80 % % true 1037.8 0 1037,8 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-20T17:32:00 2020-01-20T07:42:00 2020-01-20T15:00:00 2020-01-20T17:00:00 120 1579539600 true 7.63 0 7,63 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0738 0 0,0738 mm mm true 79 0 79 % % true 1038.2 0 1038,2 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-20T17:32:00 2020-01-20T07:42:00 2020-01-20T16:00:00 2020-01-20T18:00:00 120 1579543200 true 7.78 0 7,78 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0829 0 0,0829 mm mm true 77 0 77 % % true 1038.8 0 1038,8 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-20T17:32:00 2020-01-20T07:42:00 2020-01-20T17:00:00 2020-01-20T19:00:00 120 1579546800 true 7.95 0 7,95 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0865 0 0,0865 mm mm true 75 0 75 % % true 1039.4 0 1039,4 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-20T17:32:00 2020-01-20T07:42:00 2020-01-20T18:00:00 2020-01-20T20:00:00 120 1579550400 true 8.02 0 8,02 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0641 0 0,0641 mm mm true 73 0 73 % % true 1039.7 0 1039,7 mb mb true 0.87 0 0,87 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-20T17:32:00 2020-01-20T07:42:00 2020-01-20T19:00:00 2020-01-20T21:00:00 120 1579554000 true 8 0 8 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0584 0 0,0584 mm mm true 70 0 70 % % true 1040.1 0 1040,1 mb mb true 0.83 0 0,83 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-20T17:32:00 2020-01-20T07:42:00 2020-01-20T20:00:00 2020-01-20T22:00:00 120 1579557600 true 7.72 0 7,72 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0503 0 0,0503 mm mm true 68 0 68 % % true 1040.5 0 1040,5 mb mb true 0.74 0 0,74 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-20T17:32:00 2020-01-20T07:42:00 2020-01-20T21:00:00 2020-01-20T23:00:00 120 1579561200 true 7.55 0 7,55 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0237 0 0,0237 mm mm true 67 0 67 % % true 1040.9 0 1040,9 mb mb true 0.67 0 0,67 % % 2020-01-19T22:00:00 2020-01-20T00:00:00 120 1579478400 Possible drizzle in the morning. Possible drizzle in the morning. 2020-01-20T05:42:00 2020-01-20T07:42:00 120 1579506120 2020-01-20T15:32:00 2020-01-20T17:32:00 120 1579541520 true 0.1667 0 0,1667 mm mm true 0.88 0 0,88 % % 1 Τρίτη false 2 false 2020-01-21T17:33:00 2020-01-21T07:41:00 true 8.82 0 8,82 °C °C true 6.74 0 6,74 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βόρειος σχεδόν μέτριος - 4 BF N false false false 0 0 N20.png Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-21T17:33:00 2020-01-21T07:41:00 2020-01-20T22:00:00 2020-01-21T00:00:00 120 1579564800 true 7.31 0 7,31 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0275 0 0,0275 mm mm true 68 0 68 % % true 1041 0 1041 mb mb true 0.69 0 0,69 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-21T17:33:00 2020-01-21T07:41:00 2020-01-20T23:00:00 2020-01-21T01:00:00 120 1579568400 true 7.12 0 7,12 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0553 0 0,0553 mm mm true 69 0 69 % % true 1040.9 0 1040,9 mb mb true 0.71 0 0,71 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-21T17:33:00 2020-01-21T07:41:00 2020-01-21T00:00:00 2020-01-21T02:00:00 120 1579572000 true 7.08 0 7,08 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0212 0 0,0212 mm mm true 69 0 69 % % true 1041 0 1041 mb mb true 0.69 0 0,69 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-21T17:33:00 2020-01-21T07:41:00 2020-01-21T01:00:00 2020-01-21T03:00:00 120 1579575600 true 7.07 0 7,07 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0115 0 0,0115 mm mm true 70 0 70 % % true 1041 0 1041 mb mb true 0.69 0 0,69 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-21T17:33:00 2020-01-21T07:41:00 2020-01-21T02:00:00 2020-01-21T04:00:00 120 1579579200 true 7.02 0 7,02 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0177 0 0,0177 mm mm true 70 0 70 % % true 1040.7 0 1040,7 mb mb true 0.7 0 0,7 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-21T17:33:00 2020-01-21T07:41:00 2020-01-21T03:00:00 2020-01-21T05:00:00 120 1579582800 true 7.02 0 7,02 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0223 0 0,0223 mm mm true 71 0 71 % % true 1040.5 0 1040,5 mb mb true 0.58 0 0,58 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-21T17:33:00 2020-01-21T07:41:00 2020-01-21T04:00:00 2020-01-21T06:00:00 120 1579586400 true 7.1 0 7,1 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0142 0 0,0142 mm mm true 72 0 72 % % true 1040.6 0 1040,6 mb mb true 0.57 0 0,57 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-21T17:33:00 2020-01-21T07:41:00 2020-01-21T05:00:00 2020-01-21T07:00:00 120 1579590000 true 7.19 0 7,19 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1040.8 0 1040,8 mb mb true 0.61 0 0,61 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-21T17:33:00 2020-01-21T07:41:00 2020-01-21T06:00:00 2020-01-21T08:00:00 120 1579593600 true 7.33 0 7,33 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 74 0 74 % % true 1040.8 0 1040,8 mb mb true 0.57 0 0,57 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-21T17:33:00 2020-01-21T07:41:00 2020-01-21T07:00:00 2020-01-21T09:00:00 120 1579597200 true 7.53 0 7,53 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0081 0 0,0081 mm mm true 75 0 75 % % true 1040.8 0 1040,8 mb mb true 0.59 0 0,59 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-21T17:33:00 2020-01-21T07:41:00 2020-01-21T08:00:00 2020-01-21T10:00:00 120 1579600800 true 7.83 0 7,83 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.0079 0 0,0079 mm mm true 75 0 75 % % true 1041 0 1041 mb mb true 0.64 0 0,64 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-21T17:33:00 2020-01-21T07:41:00 2020-01-21T09:00:00 2020-01-21T11:00:00 120 1579604400 true 8.21 0 8,21 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1041 0 1041 mb mb true 0.71 0 0,71 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-21T17:33:00 2020-01-21T07:41:00 2020-01-21T10:00:00 2020-01-21T12:00:00 120 1579608000 true 8.36 0 8,36 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0093 0 0,0093 mm mm true 72 0 72 % % true 1040.4 0 1040,4 mb mb true 0.68 0 0,68 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-21T17:33:00 2020-01-21T07:41:00 2020-01-21T11:00:00 2020-01-21T13:00:00 120 1579611600 true 8.4 0 8,4 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.017 0 0,017 mm mm true 70 0 70 % % true 1039.7 0 1039,7 mb mb true 0.5 0 0,5 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-21T17:33:00 2020-01-21T07:41:00 2020-01-21T12:00:00 2020-01-21T14:00:00 120 1579615200 true 8.42 0 8,42 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1039 0 1039 mb mb true 0.54 0 0,54 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-21T17:33:00 2020-01-21T07:41:00 2020-01-21T13:00:00 2020-01-21T15:00:00 120 1579618800 true 8.54 0 8,54 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1038.7 0 1038,7 mb mb true 0.48 0 0,48 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-21T17:33:00 2020-01-21T07:41:00 2020-01-21T14:00:00 2020-01-21T16:00:00 120 1579622400 true 8.48 0 8,48 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0153 0 0,0153 mm mm true 65 0 65 % % true 1038.2 0 1038,2 mb mb true 0.43 0 0,43 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-21T17:33:00 2020-01-21T07:41:00 2020-01-21T15:00:00 2020-01-21T17:00:00 120 1579626000 true 8.43 0 8,43 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1037.8 0 1037,8 mb mb true 0.24 0 0,24 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-21T17:33:00 2020-01-21T07:41:00 2020-01-21T16:00:00 2020-01-21T18:00:00 120 1579629600 true 8.44 0 8,44 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1037.7 0 1037,7 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-21T17:33:00 2020-01-21T07:41:00 2020-01-21T17:00:00 2020-01-21T19:00:00 120 1579633200 true 8.48 0 8,48 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1037.4 0 1037,4 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-21T17:33:00 2020-01-21T07:41:00 2020-01-21T18:00:00 2020-01-21T20:00:00 120 1579636800 true 8.52 0 8,52 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1037.2 0 1037,2 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-21T17:33:00 2020-01-21T07:41:00 2020-01-21T19:00:00 2020-01-21T21:00:00 120 1579640400 true 8.52 0 8,52 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1036.4 0 1036,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-21T17:33:00 2020-01-21T07:41:00 2020-01-21T20:00:00 2020-01-21T22:00:00 120 1579644000 true 8.44 0 8,44 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1036.1 0 1036,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-21T17:33:00 2020-01-21T07:41:00 2020-01-21T21:00:00 2020-01-21T23:00:00 120 1579647600 true 8.43 0 8,43 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1035.7 0 1035,7 mb mb true 0 0 0 % % 2020-01-20T22:00:00 2020-01-21T00:00:00 120 1579564800 Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα. Partly cloudy throughout the day. 2020-01-21T05:41:00 2020-01-21T07:41:00 120 1579592460 2020-01-21T15:33:00 2020-01-21T17:33:00 120 1579627980 true 0.0553 0 0,0553 mm mm true 0.44 0 0,44 % % 2 Τετάρτη false 1 false 2020-01-22T17:34:00 2020-01-22T07:41:00 true 10.33 0 10,33 °C °C true 8.1 0 8,1 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Bορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:34:00 2020-01-22T07:41:00 2020-01-21T22:00:00 2020-01-22T00:00:00 120 1579651200 true 8.42 0 8,42 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1035.2 0 1035,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:34:00 2020-01-22T07:41:00 2020-01-21T23:00:00 2020-01-22T01:00:00 120 1579654800 true 8.38 0 8,38 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1035.2 0 1035,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:34:00 2020-01-22T07:41:00 2020-01-22T00:00:00 2020-01-22T02:00:00 120 1579658400 true 8.38 0 8,38 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 68 0 68 % % true 1034.6 0 1034,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:34:00 2020-01-22T07:41:00 2020-01-22T01:00:00 2020-01-22T03:00:00 120 1579662000 true 8.38 0 8,38 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 69 0 69 % % true 1034 0 1034 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:34:00 2020-01-22T07:41:00 2020-01-22T02:00:00 2020-01-22T04:00:00 120 1579665600 true 8.4 0 8,4 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 70 0 70 % % true 1033.5 0 1033,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:34:00 2020-01-22T07:41:00 2020-01-22T03:00:00 2020-01-22T05:00:00 120 1579669200 true 8.46 0 8,46 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 71 0 71 % % true 1033.1 0 1033,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:34:00 2020-01-22T07:41:00 2020-01-22T04:00:00 2020-01-22T06:00:00 120 1579672800 true 8.53 0 8,53 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 71 0 71 % % true 1032.8 0 1032,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:34:00 2020-01-22T07:41:00 2020-01-22T05:00:00 2020-01-22T07:00:00 120 1579676400 true 8.55 0 8,55 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 72 0 72 % % true 1032.7 0 1032,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:34:00 2020-01-22T07:41:00 2020-01-22T06:00:00 2020-01-22T08:00:00 120 1579680000 true 8.57 0 8,57 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 72 0 72 % % true 1032.5 0 1032,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:34:00 2020-01-22T07:41:00 2020-01-22T07:00:00 2020-01-22T09:00:00 120 1579683600 true 8.62 0 8,62 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 72 0 72 % % true 1032.4 0 1032,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:34:00 2020-01-22T07:41:00 2020-01-22T08:00:00 2020-01-22T10:00:00 120 1579687200 true 8.77 0 8,77 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 72 0 72 % % true 1032.4 0 1032,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:34:00 2020-01-22T07:41:00 2020-01-22T09:00:00 2020-01-22T11:00:00 120 1579690800 true 9.05 0 9,05 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 71 0 71 % % true 1032 0 1032 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:34:00 2020-01-22T07:41:00 2020-01-22T10:00:00 2020-01-22T12:00:00 120 1579694400 true 9.2 0 9,2 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 69 0 69 % % true 1031.3 0 1031,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:34:00 2020-01-22T07:41:00 2020-01-22T11:00:00 2020-01-22T13:00:00 120 1579698000 true 9.32 0 9,32 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1030.4 0 1030,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:34:00 2020-01-22T07:41:00 2020-01-22T12:00:00 2020-01-22T14:00:00 120 1579701600 true 9.44 0 9,44 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1029.5 0 1029,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:34:00 2020-01-22T07:41:00 2020-01-22T13:00:00 2020-01-22T15:00:00 120 1579705200 true 9.49 0 9,49 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1028.7 0 1028,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:34:00 2020-01-22T07:41:00 2020-01-22T14:00:00 2020-01-22T16:00:00 120 1579708800 true 9.51 0 9,51 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1028 0 1028 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:34:00 2020-01-22T07:41:00 2020-01-22T15:00:00 2020-01-22T17:00:00 120 1579712400 true 9.53 0 9,53 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1027.4 0 1027,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:34:00 2020-01-22T07:41:00 2020-01-22T16:00:00 2020-01-22T18:00:00 120 1579716000 true 9.52 0 9,52 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 N05.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1027 0 1027 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:34:00 2020-01-22T07:41:00 2020-01-22T17:00:00 2020-01-22T19:00:00 120 1579719600 true 9.5 0 9,5 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1026.6 0 1026,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:34:00 2020-01-22T07:41:00 2020-01-22T18:00:00 2020-01-22T20:00:00 120 1579723200 true 9.53 0 9,53 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1026.3 0 1026,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:34:00 2020-01-22T07:41:00 2020-01-22T19:00:00 2020-01-22T21:00:00 120 1579726800 true 9.68 0 9,68 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 59 0 59 % % true 1025.8 0 1025,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:34:00 2020-01-22T07:41:00 2020-01-22T20:00:00 2020-01-22T22:00:00 120 1579730400 true 9.75 0 9,75 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 60 0 60 % % true 1025.3 0 1025,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:34:00 2020-01-22T07:41:00 2020-01-22T21:00:00 2020-01-22T23:00:00 120 1579734000 true 9.93 0 9,93 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1024.9 0 1024,9 mb mb true 0 0 0 % % 2020-01-21T22:00:00 2020-01-22T00:00:00 120 1579651200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-01-22T05:41:00 2020-01-22T07:41:00 120 1579678860 2020-01-22T15:34:00 2020-01-22T17:34:00 120 1579714440 true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 0 0 0 % % 3 Πέμπτη false 1 false 2020-01-23T17:36:00 2020-01-23T07:40:00 true 12.55 0 12,55 °C °C true 8.91 0 8,91 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοανατολικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NNE false false false 0 0 NE20.png Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:36:00 2020-01-23T07:40:00 2020-01-22T22:00:00 2020-01-23T00:00:00 120 1579737600 true 10.05 0 10,05 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1024.5 0 1024,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:36:00 2020-01-23T07:40:00 2020-01-22T23:00:00 2020-01-23T01:00:00 120 1579741200 true 10.15 0 10,15 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1024.2 0 1024,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:36:00 2020-01-23T07:40:00 2020-01-23T00:00:00 2020-01-23T02:00:00 120 1579744800 true 10.25 0 10,25 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1023.8 0 1023,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:36:00 2020-01-23T07:40:00 2020-01-23T01:00:00 2020-01-23T03:00:00 120 1579748400 true 10.34 0 10,34 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1023.4 0 1023,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:36:00 2020-01-23T07:40:00 2020-01-23T02:00:00 2020-01-23T04:00:00 120 1579752000 true 10.41 0 10,41 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1022.9 0 1022,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:36:00 2020-01-23T07:40:00 2020-01-23T03:00:00 2020-01-23T05:00:00 120 1579755600 true 10.45 0 10,45 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1022.7 0 1022,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:36:00 2020-01-23T07:40:00 2020-01-23T04:00:00 2020-01-23T06:00:00 120 1579759200 true 10.42 0 10,42 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1022.7 0 1022,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:36:00 2020-01-23T07:40:00 2020-01-23T05:00:00 2020-01-23T07:00:00 120 1579762800 true 10.42 0 10,42 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 W20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1022.9 0 1022,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:36:00 2020-01-23T07:40:00 2020-01-23T06:00:00 2020-01-23T08:00:00 120 1579766400 true 10.52 0 10,52 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1023.3 0 1023,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:36:00 2020-01-23T07:40:00 2020-01-23T07:00:00 2020-01-23T09:00:00 120 1579770000 true 11.02 0 11,02 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 73 0 73 % % true 1024 0 1024 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:36:00 2020-01-23T07:40:00 2020-01-23T08:00:00 2020-01-23T10:00:00 120 1579773600 true 11.72 0 11,72 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 71 0 71 % % true 1024.9 0 1024,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:36:00 2020-01-23T07:40:00 2020-01-23T09:00:00 2020-01-23T11:00:00 120 1579777200 true 12.26 0 12,26 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1025.7 0 1025,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:36:00 2020-01-23T07:40:00 2020-01-23T10:00:00 2020-01-23T12:00:00 120 1579780800 true 12.06 0 12,06 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1026.4 0 1026,4 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:36:00 2020-01-23T07:40:00 2020-01-23T11:00:00 2020-01-23T13:00:00 120 1579784400 true 11.53 0 11,53 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1026.8 0 1026,8 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:36:00 2020-01-23T07:40:00 2020-01-23T12:00:00 2020-01-23T14:00:00 120 1579788000 true 10.82 0 10,82 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1027.5 0 1027,5 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:36:00 2020-01-23T07:40:00 2020-01-23T13:00:00 2020-01-23T15:00:00 120 1579791600 true 10.34 0 10,34 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1028.1 0 1028,1 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:36:00 2020-01-23T07:40:00 2020-01-23T14:00:00 2020-01-23T16:00:00 120 1579795200 true 10.09 0 10,09 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1028.7 0 1028,7 mb mb true 0.28 0 0,28 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-23T17:36:00 2020-01-23T07:40:00 2020-01-23T15:00:00 2020-01-23T17:00:00 120 1579798800 true 10 0 10 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1029.3 0 1029,3 mb mb true 0.38 0 0,38 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-23T17:36:00 2020-01-23T07:40:00 2020-01-23T16:00:00 2020-01-23T18:00:00 120 1579802400 true 10.05 0 10,05 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1030 0 1030 mb mb true 0.46 0 0,46 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-23T17:36:00 2020-01-23T07:40:00 2020-01-23T17:00:00 2020-01-23T19:00:00 120 1579806000 true 10.15 0 10,15 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1030.6 0 1030,6 mb mb true 0.54 0 0,54 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-23T17:36:00 2020-01-23T07:40:00 2020-01-23T18:00:00 2020-01-23T20:00:00 120 1579809600 true 10.17 0 10,17 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1031.1 0 1031,1 mb mb true 0.63 0 0,63 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-23T17:36:00 2020-01-23T07:40:00 2020-01-23T19:00:00 2020-01-23T21:00:00 120 1579813200 true 10 0 10 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1032.1 0 1032,1 mb mb true 0.75 0 0,75 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-23T17:36:00 2020-01-23T07:40:00 2020-01-23T20:00:00 2020-01-23T22:00:00 120 1579816800 true 9.67 0 9,67 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 64 0 64 % % true 1032.7 0 1032,7 mb mb true 0.9 0 0,9 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-23T17:36:00 2020-01-23T07:40:00 2020-01-23T21:00:00 2020-01-23T23:00:00 120 1579820400 true 9.41 0 9,41 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 64 0 64 % % true 1033.2 0 1033,2 mb mb true 0.99 0 0,99 % % 2020-01-22T22:00:00 2020-01-23T00:00:00 120 1579737600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-01-23T05:40:00 2020-01-23T07:40:00 120 1579765200 2020-01-23T15:36:00 2020-01-23T17:36:00 120 1579800960 true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 0.24 0 0,24 % % 4 Παρασκευή false 2 false 2020-01-24T17:37:00 2020-01-24T07:40:00 true 10.52 0 10,52 °C °C true 8.2 0 8,2 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Ανατολικός ασθενής - 3 BF E false false false 0 0 E15.png Συννεφιά false 4 false 2020-01-24T17:37:00 2020-01-24T07:40:00 2020-01-23T22:00:00 2020-01-24T00:00:00 120 1579824000 true 9.18 0 9,18 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 65 0 65 % % true 1033.4 0 1033,4 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-24T17:37:00 2020-01-24T07:40:00 2020-01-23T23:00:00 2020-01-24T01:00:00 120 1579827600 true 8.97 0 8,97 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1033.3 0 1033,3 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-24T17:37:00 2020-01-24T07:40:00 2020-01-24T00:00:00 2020-01-24T02:00:00 120 1579831200 true 8.85 0 8,85 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1032.8 0 1032,8 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-24T17:37:00 2020-01-24T07:40:00 2020-01-24T01:00:00 2020-01-24T03:00:00 120 1579834800 true 8.77 0 8,77 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1033.1 0 1033,1 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-24T17:37:00 2020-01-24T07:40:00 2020-01-24T02:00:00 2020-01-24T04:00:00 120 1579838400 true 8.69 0 8,69 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1033.5 0 1033,5 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-24T17:37:00 2020-01-24T07:40:00 2020-01-24T03:00:00 2020-01-24T05:00:00 120 1579842000 true 8.62 0 8,62 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0096 0 0,0096 mm mm true 68 0 68 % % true 1033.6 0 1033,6 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-24T17:37:00 2020-01-24T07:40:00 2020-01-24T04:00:00 2020-01-24T06:00:00 120 1579845600 true 8.55 0 8,55 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0108 0 0,0108 mm mm true 69 0 69 % % true 1033.6 0 1033,6 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-24T17:37:00 2020-01-24T07:40:00 2020-01-24T05:00:00 2020-01-24T07:00:00 120 1579849200 true 8.49 0 8,49 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0097 0 0,0097 mm mm true 69 0 69 % % true 1033.9 0 1033,9 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-24T17:37:00 2020-01-24T07:40:00 2020-01-24T06:00:00 2020-01-24T08:00:00 120 1579852800 true 8.48 0 8,48 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0085 0 0,0085 mm mm true 69 0 69 % % true 1034 0 1034 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-24T17:37:00 2020-01-24T07:40:00 2020-01-24T07:00:00 2020-01-24T09:00:00 120 1579856400 true 8.6 0 8,6 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0052 0 0,0052 mm mm true 68 0 68 % % true 1034.3 0 1034,3 mb mb true 0.88 0 0,88 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-24T17:37:00 2020-01-24T07:40:00 2020-01-24T08:00:00 2020-01-24T10:00:00 120 1579860000 true 8.83 0 8,83 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1034.5 0 1034,5 mb mb true 0.71 0 0,71 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-24T17:37:00 2020-01-24T07:40:00 2020-01-24T09:00:00 2020-01-24T11:00:00 120 1579863600 true 9.19 0 9,19 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1034.5 0 1034,5 mb mb true 0.57 0 0,57 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-24T17:37:00 2020-01-24T07:40:00 2020-01-24T10:00:00 2020-01-24T12:00:00 120 1579867200 true 9.48 0 9,48 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1034 0 1034 mb mb true 0.46 0 0,46 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-24T17:37:00 2020-01-24T07:40:00 2020-01-24T11:00:00 2020-01-24T13:00:00 120 1579870800 true 9.57 0 9,57 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 64 0 64 % % true 1033.2 0 1033,2 mb mb true 0.38 0 0,38 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:37:00 2020-01-24T07:40:00 2020-01-24T12:00:00 2020-01-24T14:00:00 120 1579874400 true 9.6 0 9,6 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 63 0 63 % % true 1032.4 0 1032,4 mb mb true 0.29 0 0,29 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:37:00 2020-01-24T07:40:00 2020-01-24T13:00:00 2020-01-24T15:00:00 120 1579878000 true 9.63 0 9,63 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 63 0 63 % % true 1032 0 1032 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:37:00 2020-01-24T07:40:00 2020-01-24T14:00:00 2020-01-24T16:00:00 120 1579881600 true 9.66 0 9,66 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1031.5 0 1031,5 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:37:00 2020-01-24T07:40:00 2020-01-24T15:00:00 2020-01-24T17:00:00 120 1579885200 true 9.68 0 9,68 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1030.9 0 1030,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:37:00 2020-01-24T07:40:00 2020-01-24T16:00:00 2020-01-24T18:00:00 120 1579888800 true 9.68 0 9,68 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1030.7 0 1030,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:37:00 2020-01-24T07:40:00 2020-01-24T17:00:00 2020-01-24T19:00:00 120 1579892400 true 9.65 0 9,65 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1030.5 0 1030,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:37:00 2020-01-24T07:40:00 2020-01-24T18:00:00 2020-01-24T20:00:00 120 1579896000 true 9.62 0 9,62 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1030.4 0 1030,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:37:00 2020-01-24T07:40:00 2020-01-24T19:00:00 2020-01-24T21:00:00 120 1579899600 true 9.57 0 9,57 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1030.3 0 1030,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:37:00 2020-01-24T07:40:00 2020-01-24T20:00:00 2020-01-24T22:00:00 120 1579903200 true 9.63 0 9,63 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1030.1 0 1030,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:37:00 2020-01-24T07:40:00 2020-01-24T21:00:00 2020-01-24T23:00:00 120 1579906800 true 9.79 0 9,79 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1029.8 0 1029,8 mb mb true 0 0 0 % % 2020-01-23T22:00:00 2020-01-24T00:00:00 120 1579824000 Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα. Partly cloudy throughout the day. 2020-01-24T05:40:00 2020-01-24T07:40:00 120 1579851600 2020-01-24T15:37:00 2020-01-24T17:37:00 120 1579887420 true 0.0108 0 0,0108 mm mm true 0.5 0 0,5 % % 5 Σάββατο false 2 false 2020-01-25T17:38:00 2020-01-25T07:39:00 true 12.92 0 12,92 °C °C true 9.97 0 9,97 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Νοτιοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF SSW false false false 0 0 SW10.png Αίθριος false 20 false 2020-01-25T17:38:00 2020-01-25T07:39:00 2020-01-24T22:00:00 2020-01-25T00:00:00 120 1579910400 true 10.24 0 10,24 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1029.8 0 1029,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-25T17:38:00 2020-01-25T07:39:00 2020-01-24T23:00:00 2020-01-25T01:00:00 120 1579914000 true 10.6 0 10,6 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1029.3 0 1029,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-25T17:38:00 2020-01-25T07:39:00 2020-01-25T00:00:00 2020-01-25T02:00:00 120 1579917600 true 10.84 0 10,84 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 68 0 68 % % true 1028.8 0 1028,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-25T17:38:00 2020-01-25T07:39:00 2020-01-25T01:00:00 2020-01-25T03:00:00 120 1579921200 true 10.83 0 10,83 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1028.4 0 1028,4 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-25T17:38:00 2020-01-25T07:39:00 2020-01-25T02:00:00 2020-01-25T04:00:00 120 1579924800 true 10.77 0 10,77 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1028.1 0 1028,1 mb mb true 0.44 0 0,44 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-25T17:38:00 2020-01-25T07:39:00 2020-01-25T03:00:00 2020-01-25T05:00:00 120 1579928400 true 10.9 0 10,9 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1027.3 0 1027,3 mb mb true 0.63 0 0,63 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-25T17:38:00 2020-01-25T07:39:00 2020-01-25T04:00:00 2020-01-25T06:00:00 120 1579932000 true 11.44 0 11,44 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1027.3 0 1027,3 mb mb true 0.7 0 0,7 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-25T17:38:00 2020-01-25T07:39:00 2020-01-25T05:00:00 2020-01-25T07:00:00 120 1579935600 true 11.78 0 11,78 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1027.3 0 1027,3 mb mb true 0.7 0 0,7 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-25T17:38:00 2020-01-25T07:39:00 2020-01-25T06:00:00 2020-01-25T08:00:00 120 1579939200 true 11.88 0 11,88 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1027.4 0 1027,4 mb mb true 0.72 0 0,72 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-25T17:38:00 2020-01-25T07:39:00 2020-01-25T07:00:00 2020-01-25T09:00:00 120 1579942800 true 11.69 0 11,69 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1027.5 0 1027,5 mb mb true 0.82 0 0,82 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-25T17:38:00 2020-01-25T07:39:00 2020-01-25T08:00:00 2020-01-25T10:00:00 120 1579946400 true 11.41 0 11,41 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1028 0 1028 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-25T17:38:00 2020-01-25T07:39:00 2020-01-25T09:00:00 2020-01-25T11:00:00 120 1579950000 true 11.54 0 11,54 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1027.9 0 1027,9 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-25T17:38:00 2020-01-25T07:39:00 2020-01-25T10:00:00 2020-01-25T12:00:00 120 1579953600 true 11.71 0 11,71 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1027.2 0 1027,2 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-25T17:38:00 2020-01-25T07:39:00 2020-01-25T11:00:00 2020-01-25T13:00:00 120 1579957200 true 11.85 0 11,85 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 S05.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1026.1 0 1026,1 mb mb true 0.85 0 0,85 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-25T17:38:00 2020-01-25T07:39:00 2020-01-25T12:00:00 2020-01-25T14:00:00 120 1579960800 true 11.98 0 11,98 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1025.4 0 1025,4 mb mb true 0.73 0 0,73 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-25T17:38:00 2020-01-25T07:39:00 2020-01-25T13:00:00 2020-01-25T15:00:00 120 1579964400 true 12.05 0 12,05 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1024.9 0 1024,9 mb mb true 0.6 0 0,6 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-25T17:38:00 2020-01-25T07:39:00 2020-01-25T14:00:00 2020-01-25T16:00:00 120 1579968000 true 12.19 0 12,19 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1024.7 0 1024,7 mb mb true 0.46 0 0,46 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-25T17:38:00 2020-01-25T07:39:00 2020-01-25T15:00:00 2020-01-25T17:00:00 120 1579971600 true 12.34 0 12,34 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1024.5 0 1024,5 mb mb true 0.39 0 0,39 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-25T17:38:00 2020-01-25T07:39:00 2020-01-25T16:00:00 2020-01-25T18:00:00 120 1579975200 true 12.47 0 12,47 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1024.3 0 1024,3 mb mb true 0.44 0 0,44 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-25T17:38:00 2020-01-25T07:39:00 2020-01-25T17:00:00 2020-01-25T19:00:00 120 1579978800 true 12.57 0 12,57 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1024.3 0 1024,3 mb mb true 0.57 0 0,57 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-25T17:38:00 2020-01-25T07:39:00 2020-01-25T18:00:00 2020-01-25T20:00:00 120 1579982400 true 12.64 0 12,64 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1024.3 0 1024,3 mb mb true 0.7 0 0,7 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-25T17:38:00 2020-01-25T07:39:00 2020-01-25T19:00:00 2020-01-25T21:00:00 120 1579986000 true 12.58 0 12,58 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1024.3 0 1024,3 mb mb true 0.81 0 0,81 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-25T17:38:00 2020-01-25T07:39:00 2020-01-25T20:00:00 2020-01-25T22:00:00 120 1579989600 true 12.46 0 12,46 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1024 0 1024 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-25T17:38:00 2020-01-25T07:39:00 2020-01-25T21:00:00 2020-01-25T23:00:00 120 1579993200 true 12.4 0 12,4 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1024 0 1024 mb mb true 1 0 1 % % 2020-01-24T22:00:00 2020-01-25T00:00:00 120 1579910400 Νεφώσεις κατά περιόδους όλη την ημέρα. Mostly cloudy throughout the day. 2020-01-25T05:39:00 2020-01-25T07:39:00 120 1579937940 2020-01-25T15:38:00 2020-01-25T17:38:00 120 1579973880 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0.63 0 0,63 % % 6 Κυριακή false 4 false 2020-01-26T17:39:00 2020-01-26T07:38:00 true 14.13 0 14,13 °C °C true 11.71 0 11,71 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Bορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NW false false false 0 0 NW10.png Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:39:00 2020-01-26T07:38:00 2020-01-25T22:00:00 2020-01-26T00:00:00 120 1579996800 true 12.33 0 12,33 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1023.8 0 1023,8 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:39:00 2020-01-26T07:38:00 2020-01-25T23:00:00 2020-01-26T01:00:00 120 1580000400 true 12.25 0 12,25 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1024.1 0 1024,1 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:39:00 2020-01-26T07:38:00 2020-01-26T00:00:00 2020-01-26T02:00:00 120 1580004000 true 12.17 0 12,17 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1023.9 0 1023,9 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:39:00 2020-01-26T07:38:00 2020-01-26T01:00:00 2020-01-26T03:00:00 120 1580007600 true 12.08 0 12,08 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1023.6 0 1023,6 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:39:00 2020-01-26T07:38:00 2020-01-26T02:00:00 2020-01-26T04:00:00 120 1580011200 true 11.99 0 11,99 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1023.2 0 1023,2 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:39:00 2020-01-26T07:38:00 2020-01-26T03:00:00 2020-01-26T05:00:00 120 1580014800 true 11.99 0 11,99 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 89 0 89 % % true 1022.9 0 1022,9 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:39:00 2020-01-26T07:38:00 2020-01-26T04:00:00 2020-01-26T06:00:00 120 1580018400 true 12.11 0 12,11 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 S05.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1022.6 0 1022,6 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-26T17:39:00 2020-01-26T07:38:00 2020-01-26T05:00:00 2020-01-26T07:00:00 120 1580022000 true 12.31 0 12,31 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1022.7 0 1022,7 mb mb true 0.87 0 0,87 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-26T17:39:00 2020-01-26T07:38:00 2020-01-26T06:00:00 2020-01-26T08:00:00 120 1580025600 true 12.5 0 12,5 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1022.7 0 1022,7 mb mb true 0.84 0 0,84 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-26T17:39:00 2020-01-26T07:38:00 2020-01-26T07:00:00 2020-01-26T09:00:00 120 1580029200 true 12.59 0 12,59 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1023 0 1023 mb mb true 0.87 0 0,87 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:39:00 2020-01-26T07:38:00 2020-01-26T08:00:00 2020-01-26T10:00:00 120 1580032800 true 12.64 0 12,64 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 90 0 90 % % true 1023 0 1023 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:39:00 2020-01-26T07:38:00 2020-01-26T09:00:00 2020-01-26T11:00:00 120 1580036400 true 12.81 0 12,81 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 89 0 89 % % true 1022.9 0 1022,9 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:39:00 2020-01-26T07:38:00 2020-01-26T10:00:00 2020-01-26T12:00:00 120 1580040000 true 13.17 0 13,17 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 87 0 87 % % true 1022.3 0 1022,3 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:39:00 2020-01-26T07:38:00 2020-01-26T11:00:00 2020-01-26T13:00:00 120 1580043600 true 13.48 0 13,48 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1021.5 0 1021,5 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:39:00 2020-01-26T07:38:00 2020-01-26T12:00:00 2020-01-26T14:00:00 120 1580047200 true 13.71 0 13,71 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1020.9 0 1020,9 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:39:00 2020-01-26T07:38:00 2020-01-26T13:00:00 2020-01-26T15:00:00 120 1580050800 true 13.82 0 13,82 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1020.7 0 1020,7 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:39:00 2020-01-26T07:38:00 2020-01-26T14:00:00 2020-01-26T16:00:00 120 1580054400 true 13.85 0 13,85 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1020.8 0 1020,8 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:39:00 2020-01-26T07:38:00 2020-01-26T15:00:00 2020-01-26T17:00:00 120 1580058000 true 13.77 0 13,77 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1020.9 0 1020,9 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:39:00 2020-01-26T07:38:00 2020-01-26T16:00:00 2020-01-26T18:00:00 120 1580061600 true 13.46 0 13,46 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1021.3 0 1021,3 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:39:00 2020-01-26T07:38:00 2020-01-26T17:00:00 2020-01-26T19:00:00 120 1580065200 true 13.03 0 13,03 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1021.4 0 1021,4 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:39:00 2020-01-26T07:38:00 2020-01-26T18:00:00 2020-01-26T20:00:00 120 1580068800 true 12.72 0 12,72 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1021.5 0 1021,5 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:39:00 2020-01-26T07:38:00 2020-01-26T19:00:00 2020-01-26T21:00:00 120 1580072400 true 12.48 0 12,48 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 91 0 91 % % true 1021.8 0 1021,8 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:39:00 2020-01-26T07:38:00 2020-01-26T20:00:00 2020-01-26T22:00:00 120 1580076000 true 12.5 0 12,5 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 92 0 92 % % true 1021.8 0 1021,8 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:39:00 2020-01-26T07:38:00 2020-01-26T21:00:00 2020-01-26T23:00:00 120 1580079600 true 12.51 0 12,51 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 93 0 93 % % true 1021.6 0 1021,6 mb mb true 1 0 1 % % 2020-01-25T22:00:00 2020-01-26T00:00:00 120 1579996800 Συννεφιά όλη την ημέρα. Overcast throughout the day. 2020-01-26T05:38:00 2020-01-26T07:38:00 120 1580024280 2020-01-26T15:39:00 2020-01-26T17:39:00 120 1580060340 true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 0.98 0 0,98 % %
sunny

Σήμερα

Possible drizzle in the morning.

7°c

windy

BF 5

deltiokairou

Αποδράστε στις όμορφες Σποράδες και νιώστε τη μαγεία του κάθε νησιού. Απολαύστε έναν μοναδικό συνδυασμό πυκνής βλάστησης και γαλαζοπράσινων, δαντελωτών ακτών, έναν αληθινό παράδεισο ηρεμίας και γαλήνης!