Προβολή κατηγορίας προορισμού

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΠΟΡΑΔΕΣ

0 4738 false 2 false 2019-08-18T20:18:44 2019-08-18T06:42:13 0.0 true 25 0 25 °C °C true 1017 0 1017 mb mb true 74 0 74 % % 2019-08-18T07:00:00 2019-08-18T10:00:00 180 1566122400 0 true 2 0 2 BF BF Bορειοανατολικός πολύ ασθενής - 2 BF NE false false false 0 0 NE10.png Αραιή συννεφιά Partly Cloudy 0 Κυριακή false 1 false 2019-08-18T20:18:44 2019-08-18T06:42:13 true 26.79 0 26,79 °C °C true 23.72 0 23,72 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Bορειοανατολικός πολύ ασθενής - 2 BF NE false false false 0 0 NE10.png Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-08-18T20:18:44 2019-08-18T06:42:13 2019-08-17T21:00:00 2019-08-18T00:00:00 180 1566086400 true 24.36 0 24,36 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1014.49 0 1014,49 mb mb true 0.32 0 0,32 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-08-18T20:18:44 2019-08-18T06:42:13 2019-08-17T22:00:00 2019-08-18T01:00:00 180 1566090000 true 24.22 0 24,22 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1014.68 0 1014,68 mb mb true 0.33 0 0,33 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-08-18T20:18:44 2019-08-18T06:42:13 2019-08-17T23:00:00 2019-08-18T02:00:00 180 1566093600 true 24 0 24 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1015.13 0 1015,13 mb mb true 0.23 0 0,23 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-08-18T20:18:44 2019-08-18T06:42:13 2019-08-18T00:00:00 2019-08-18T03:00:00 180 1566097200 true 23.82 0 23,82 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1015.44 0 1015,44 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-18T20:18:44 2019-08-18T06:42:13 2019-08-18T01:00:00 2019-08-18T04:00:00 180 1566100800 true 23.73 0 23,73 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0059 0 0,0059 mm mm true 79 0 79 % % true 1015.68 0 1015,68 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-18T20:18:44 2019-08-18T06:42:13 2019-08-18T02:00:00 2019-08-18T05:00:00 180 1566104400 true 23.72 0 23,72 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0103 0 0,0103 mm mm true 79 0 79 % % true 1015.72 0 1015,72 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-18T20:18:44 2019-08-18T06:42:13 2019-08-18T03:00:00 2019-08-18T06:00:00 180 1566108000 true 23.75 0 23,75 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.013 0 0,013 mm mm true 79 0 79 % % true 1016.06 0 1016,06 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-18T20:18:44 2019-08-18T06:42:13 2019-08-18T04:00:00 2019-08-18T07:00:00 180 1566111600 true 23.88 0 23,88 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1016.16 0 1016,16 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-18T20:18:44 2019-08-18T06:42:13 2019-08-18T05:00:00 2019-08-18T08:00:00 180 1566115200 true 24.12 0 24,12 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-18T20:18:44 2019-08-18T06:42:13 2019-08-18T06:00:00 2019-08-18T09:00:00 180 1566118800 true 24.47 0 24,47 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1016.46 0 1016,46 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-08-18T20:18:44 2019-08-18T06:42:13 2019-08-18T07:00:00 2019-08-18T10:00:00 180 1566122400 true 24.95 0 24,95 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1016.83 0 1016,83 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-08-18T20:18:44 2019-08-18T06:42:13 2019-08-18T08:00:00 2019-08-18T11:00:00 180 1566126000 true 25.48 0 25,48 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1017.48 0 1017,48 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-18T20:18:44 2019-08-18T06:42:13 2019-08-18T09:00:00 2019-08-18T12:00:00 180 1566129600 true 25.84 0 25,84 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1017.63 0 1017,63 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-08-18T20:18:44 2019-08-18T06:42:13 2019-08-18T10:00:00 2019-08-18T13:00:00 180 1566133200 true 26.12 0 26,12 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1017.38 0 1017,38 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-18T20:18:44 2019-08-18T06:42:13 2019-08-18T11:00:00 2019-08-18T14:00:00 180 1566136800 true 26.31 0 26,31 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1016.69 0 1016,69 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-18T20:18:44 2019-08-18T06:42:13 2019-08-18T12:00:00 2019-08-18T15:00:00 180 1566140400 true 26.41 0 26,41 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1016.43 0 1016,43 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-18T20:18:44 2019-08-18T06:42:13 2019-08-18T13:00:00 2019-08-18T16:00:00 180 1566144000 true 26.59 0 26,59 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1016.08 0 1016,08 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-18T20:18:44 2019-08-18T06:42:13 2019-08-18T14:00:00 2019-08-18T17:00:00 180 1566147600 true 26.72 0 26,72 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1015.74 0 1015,74 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-18T20:18:44 2019-08-18T06:42:13 2019-08-18T15:00:00 2019-08-18T18:00:00 180 1566151200 true 26.79 0 26,79 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1015.49 0 1015,49 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-18T20:18:44 2019-08-18T06:42:13 2019-08-18T16:00:00 2019-08-18T19:00:00 180 1566154800 true 26.65 0 26,65 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-18T20:18:44 2019-08-18T06:42:13 2019-08-18T17:00:00 2019-08-18T20:00:00 180 1566158400 true 26.35 0 26,35 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1015.35 0 1015,35 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-18T20:18:44 2019-08-18T06:42:13 2019-08-18T18:00:00 2019-08-18T21:00:00 180 1566162000 true 25.93 0 25,93 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1015.48 0 1015,48 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-18T20:18:44 2019-08-18T06:42:13 2019-08-18T19:00:00 2019-08-18T22:00:00 180 1566165600 true 25.76 0 25,76 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1015.78 0 1015,78 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-18T20:18:44 2019-08-18T06:42:13 2019-08-18T20:00:00 2019-08-18T23:00:00 180 1566169200 true 25.41 0 25,41 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 63 0 63 % % true 1016.27 0 1016,27 mb mb true 0 0 0 % % 2019-08-17T21:00:00 2019-08-18T00:00:00 180 1566086400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-08-18T03:42:13 2019-08-18T06:42:13 180 1566110533 2019-08-18T17:18:44 2019-08-18T20:18:44 180 1566159524 true 0.013 0 0,013 mm mm true 0.09 0 0,09 % % 1 Δευτέρα false 1 false 2019-08-19T20:17:23 2019-08-19T06:43:08 true 26.95 0 26,95 °C °C true 24.56 0 24,56 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοανατολικός ασθενής - 3 BF NNE false false false 0 0 NE15.png Αίθριος false 20 false 2019-08-19T20:17:23 2019-08-19T06:43:08 2019-08-18T21:00:00 2019-08-19T00:00:00 180 1566172800 true 25.26 0 25,26 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 66 0 66 % % true 1016.64 0 1016,64 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-19T20:17:23 2019-08-19T06:43:08 2019-08-18T22:00:00 2019-08-19T01:00:00 180 1566176400 true 25.16 0 25,16 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1016.51 0 1016,51 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-19T20:17:23 2019-08-19T06:43:08 2019-08-18T23:00:00 2019-08-19T02:00:00 180 1566180000 true 25.06 0 25,06 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1016.08 0 1016,08 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-19T20:17:23 2019-08-19T06:43:08 2019-08-19T00:00:00 2019-08-19T03:00:00 180 1566183600 true 24.97 0 24,97 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-19T20:17:23 2019-08-19T06:43:08 2019-08-19T01:00:00 2019-08-19T04:00:00 180 1566187200 true 24.81 0 24,81 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1015.98 0 1015,98 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-19T20:17:23 2019-08-19T06:43:08 2019-08-19T02:00:00 2019-08-19T05:00:00 180 1566190800 true 24.63 0 24,63 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1016.32 0 1016,32 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-19T20:17:23 2019-08-19T06:43:08 2019-08-19T03:00:00 2019-08-19T06:00:00 180 1566194400 true 24.56 0 24,56 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 72 0 72 % % true 1016.71 0 1016,71 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-19T20:17:23 2019-08-19T06:43:08 2019-08-19T04:00:00 2019-08-19T07:00:00 180 1566198000 true 24.59 0 24,59 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 72 0 72 % % true 1016.94 0 1016,94 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-19T20:17:23 2019-08-19T06:43:08 2019-08-19T05:00:00 2019-08-19T08:00:00 180 1566201600 true 24.75 0 24,75 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 72 0 72 % % true 1017.37 0 1017,37 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-19T20:17:23 2019-08-19T06:43:08 2019-08-19T06:00:00 2019-08-19T09:00:00 180 1566205200 true 25.16 0 25,16 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 71 0 71 % % true 1017.62 0 1017,62 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-19T20:17:23 2019-08-19T06:43:08 2019-08-19T07:00:00 2019-08-19T10:00:00 180 1566208800 true 25.73 0 25,73 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 69 0 69 % % true 1017.81 0 1017,81 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-19T20:17:23 2019-08-19T06:43:08 2019-08-19T08:00:00 2019-08-19T11:00:00 180 1566212400 true 26.1 0 26,1 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1017.97 0 1017,97 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-19T20:17:23 2019-08-19T06:43:08 2019-08-19T09:00:00 2019-08-19T12:00:00 180 1566216000 true 26.4 0 26,4 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1017.89 0 1017,89 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-19T20:17:23 2019-08-19T06:43:08 2019-08-19T10:00:00 2019-08-19T13:00:00 180 1566219600 true 26.64 0 26,64 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1017.83 0 1017,83 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-19T20:17:23 2019-08-19T06:43:08 2019-08-19T11:00:00 2019-08-19T14:00:00 180 1566223200 true 26.77 0 26,77 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1017.8 0 1017,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-19T20:17:23 2019-08-19T06:43:08 2019-08-19T12:00:00 2019-08-19T15:00:00 180 1566226800 true 26.81 0 26,81 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1017.58 0 1017,58 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-19T20:17:23 2019-08-19T06:43:08 2019-08-19T13:00:00 2019-08-19T16:00:00 180 1566230400 true 26.88 0 26,88 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1017.25 0 1017,25 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-19T20:17:23 2019-08-19T06:43:08 2019-08-19T14:00:00 2019-08-19T17:00:00 180 1566234000 true 26.95 0 26,95 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1016.64 0 1016,64 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-19T20:17:23 2019-08-19T06:43:08 2019-08-19T15:00:00 2019-08-19T18:00:00 180 1566237600 true 26.95 0 26,95 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1016.33 0 1016,33 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-19T20:17:23 2019-08-19T06:43:08 2019-08-19T16:00:00 2019-08-19T19:00:00 180 1566241200 true 26.77 0 26,77 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-19T20:17:23 2019-08-19T06:43:08 2019-08-19T17:00:00 2019-08-19T20:00:00 180 1566244800 true 26.43 0 26,43 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1016.67 0 1016,67 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-19T20:17:23 2019-08-19T06:43:08 2019-08-19T18:00:00 2019-08-19T21:00:00 180 1566248400 true 26.07 0 26,07 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1016.66 0 1016,66 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-19T20:17:23 2019-08-19T06:43:08 2019-08-19T19:00:00 2019-08-19T22:00:00 180 1566252000 true 25.85 0 25,85 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1017.06 0 1017,06 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-19T20:17:23 2019-08-19T06:43:08 2019-08-19T20:00:00 2019-08-19T23:00:00 180 1566255600 true 25.71 0 25,71 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1017.05 0 1017,05 mb mb true 0 0 0 % % 2019-08-18T21:00:00 2019-08-19T00:00:00 180 1566172800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-08-19T03:43:08 2019-08-19T06:43:08 180 1566196988 2019-08-19T17:17:23 2019-08-19T20:17:23 180 1566245843 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0 0 0 % % 2 Τρίτη false 1 false 2019-08-20T20:16:01 2019-08-20T06:44:03 true 26.61 0 26,61 °C °C true 24.45 0 24,45 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοανατολικός ασθενής - 3 BF NNE false false false 0 0 NE15.png Αίθριος false 20 false 2019-08-20T20:16:01 2019-08-20T06:44:03 2019-08-19T21:00:00 2019-08-20T00:00:00 180 1566259200 true 25.58 0 25,58 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1017.24 0 1017,24 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-20T20:16:01 2019-08-20T06:44:03 2019-08-19T22:00:00 2019-08-20T01:00:00 180 1566262800 true 25.23 0 25,23 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1017.14 0 1017,14 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-20T20:16:01 2019-08-20T06:44:03 2019-08-19T23:00:00 2019-08-20T02:00:00 180 1566266400 true 24.82 0 24,82 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1017.01 0 1017,01 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-20T20:16:01 2019-08-20T06:44:03 2019-08-20T00:00:00 2019-08-20T03:00:00 180 1566270000 true 24.52 0 24,52 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1016.91 0 1016,91 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-20T20:16:01 2019-08-20T06:44:03 2019-08-20T01:00:00 2019-08-20T04:00:00 180 1566273600 true 24.45 0 24,45 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1016.91 0 1016,91 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-20T20:16:01 2019-08-20T06:44:03 2019-08-20T02:00:00 2019-08-20T05:00:00 180 1566277200 true 24.47 0 24,47 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1016.96 0 1016,96 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-20T20:16:01 2019-08-20T06:44:03 2019-08-20T03:00:00 2019-08-20T06:00:00 180 1566280800 true 24.49 0 24,49 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1017.04 0 1017,04 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-20T20:16:01 2019-08-20T06:44:03 2019-08-20T04:00:00 2019-08-20T07:00:00 180 1566284400 true 24.51 0 24,51 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1017.59 0 1017,59 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-20T20:16:01 2019-08-20T06:44:03 2019-08-20T05:00:00 2019-08-20T08:00:00 180 1566288000 true 24.62 0 24,62 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1018.29 0 1018,29 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-20T20:16:01 2019-08-20T06:44:03 2019-08-20T06:00:00 2019-08-20T09:00:00 180 1566291600 true 25.03 0 25,03 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 75 0 75 % % true 1018.52 0 1018,52 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-20T20:16:01 2019-08-20T06:44:03 2019-08-20T07:00:00 2019-08-20T10:00:00 180 1566295200 true 25.42 0 25,42 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1018.69 0 1018,69 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-20T20:16:01 2019-08-20T06:44:03 2019-08-20T08:00:00 2019-08-20T11:00:00 180 1566298800 true 25.76 0 25,76 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1018.59 0 1018,59 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-20T20:16:01 2019-08-20T06:44:03 2019-08-20T09:00:00 2019-08-20T12:00:00 180 1566302400 true 26.06 0 26,06 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1018.42 0 1018,42 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-20T20:16:01 2019-08-20T06:44:03 2019-08-20T10:00:00 2019-08-20T13:00:00 180 1566306000 true 26.18 0 26,18 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1018.25 0 1018,25 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-20T20:16:01 2019-08-20T06:44:03 2019-08-20T11:00:00 2019-08-20T14:00:00 180 1566309600 true 26.25 0 26,25 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1018.01 0 1018,01 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-20T20:16:01 2019-08-20T06:44:03 2019-08-20T12:00:00 2019-08-20T15:00:00 180 1566313200 true 26.32 0 26,32 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1017.76 0 1017,76 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-20T20:16:01 2019-08-20T06:44:03 2019-08-20T13:00:00 2019-08-20T16:00:00 180 1566316800 true 26.42 0 26,42 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1017.53 0 1017,53 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-20T20:16:01 2019-08-20T06:44:03 2019-08-20T14:00:00 2019-08-20T17:00:00 180 1566320400 true 26.56 0 26,56 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1017.21 0 1017,21 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-20T20:16:01 2019-08-20T06:44:03 2019-08-20T15:00:00 2019-08-20T18:00:00 180 1566324000 true 26.61 0 26,61 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1016.99 0 1016,99 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-20T20:16:01 2019-08-20T06:44:03 2019-08-20T16:00:00 2019-08-20T19:00:00 180 1566327600 true 26.47 0 26,47 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1016.94 0 1016,94 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-20T20:16:01 2019-08-20T06:44:03 2019-08-20T17:00:00 2019-08-20T20:00:00 180 1566331200 true 26.16 0 26,16 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1017.25 0 1017,25 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-20T20:16:01 2019-08-20T06:44:03 2019-08-20T18:00:00 2019-08-20T21:00:00 180 1566334800 true 25.81 0 25,81 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1017.31 0 1017,31 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-20T20:16:01 2019-08-20T06:44:03 2019-08-20T19:00:00 2019-08-20T22:00:00 180 1566338400 true 25.57 0 25,57 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1017.7 0 1017,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-20T20:16:01 2019-08-20T06:44:03 2019-08-20T20:00:00 2019-08-20T23:00:00 180 1566342000 true 25.36 0 25,36 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1017.99 0 1017,99 mb mb true 0 0 0 % % 2019-08-19T21:00:00 2019-08-20T00:00:00 180 1566259200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-08-20T03:44:03 2019-08-20T06:44:03 180 1566283443 2019-08-20T17:16:01 2019-08-20T20:16:01 180 1566332161 true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 0 0 0 % % 3 Τετάρτη false 1 false 2019-08-21T20:14:37 2019-08-21T06:44:59 true 27.87 0 27,87 °C °C true 24.72 0 24,72 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βόρειος ασθενής - 3 BF N false false false 0 0 N15.png Αίθριος false 20 false 2019-08-21T20:14:37 2019-08-21T06:44:59 2019-08-20T21:00:00 2019-08-21T00:00:00 180 1566345600 true 25.29 0 25,29 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 74 0 74 % % true 1018.19 0 1018,19 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-21T20:14:37 2019-08-21T06:44:59 2019-08-20T22:00:00 2019-08-21T01:00:00 180 1566349200 true 25.18 0 25,18 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 76 0 76 % % true 1018.17 0 1018,17 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-21T20:14:37 2019-08-21T06:44:59 2019-08-20T23:00:00 2019-08-21T02:00:00 180 1566352800 true 25.04 0 25,04 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 78 0 78 % % true 1017.89 0 1017,89 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-21T20:14:37 2019-08-21T06:44:59 2019-08-21T00:00:00 2019-08-21T03:00:00 180 1566356400 true 24.95 0 24,95 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 79 0 79 % % true 1017.67 0 1017,67 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-21T20:14:37 2019-08-21T06:44:59 2019-08-21T01:00:00 2019-08-21T04:00:00 180 1566360000 true 24.84 0 24,84 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 80 0 80 % % true 1017.52 0 1017,52 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-21T20:14:37 2019-08-21T06:44:59 2019-08-21T02:00:00 2019-08-21T05:00:00 180 1566363600 true 24.75 0 24,75 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 81 0 81 % % true 1017.39 0 1017,39 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-21T20:14:37 2019-08-21T06:44:59 2019-08-21T03:00:00 2019-08-21T06:00:00 180 1566367200 true 24.72 0 24,72 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 82 0 82 % % true 1017.32 0 1017,32 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T20:14:37 2019-08-21T06:44:59 2019-08-21T04:00:00 2019-08-21T07:00:00 180 1566370800 true 24.83 0 24,83 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 82 0 82 % % true 1017.26 0 1017,26 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T20:14:37 2019-08-21T06:44:59 2019-08-21T05:00:00 2019-08-21T08:00:00 180 1566374400 true 25.12 0 25,12 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1017.52 0 1017,52 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T20:14:37 2019-08-21T06:44:59 2019-08-21T06:00:00 2019-08-21T09:00:00 180 1566378000 true 25.59 0 25,59 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1017.38 0 1017,38 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T20:14:37 2019-08-21T06:44:59 2019-08-21T07:00:00 2019-08-21T10:00:00 180 1566381600 true 26.14 0 26,14 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1017.31 0 1017,31 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T20:14:37 2019-08-21T06:44:59 2019-08-21T08:00:00 2019-08-21T11:00:00 180 1566385200 true 26.57 0 26,57 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1017.45 0 1017,45 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T20:14:37 2019-08-21T06:44:59 2019-08-21T09:00:00 2019-08-21T12:00:00 180 1566388800 true 26.92 0 26,92 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1017.38 0 1017,38 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T20:14:37 2019-08-21T06:44:59 2019-08-21T10:00:00 2019-08-21T13:00:00 180 1566392400 true 27.22 0 27,22 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1017.13 0 1017,13 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T20:14:37 2019-08-21T06:44:59 2019-08-21T11:00:00 2019-08-21T14:00:00 180 1566396000 true 27.42 0 27,42 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1016.82 0 1016,82 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T20:14:37 2019-08-21T06:44:59 2019-08-21T12:00:00 2019-08-21T15:00:00 180 1566399600 true 27.53 0 27,53 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1016.45 0 1016,45 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T20:14:37 2019-08-21T06:44:59 2019-08-21T13:00:00 2019-08-21T16:00:00 180 1566403200 true 27.64 0 27,64 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1015.94 0 1015,94 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T20:14:37 2019-08-21T06:44:59 2019-08-21T14:00:00 2019-08-21T17:00:00 180 1566406800 true 27.77 0 27,77 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1015.51 0 1015,51 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T20:14:37 2019-08-21T06:44:59 2019-08-21T15:00:00 2019-08-21T18:00:00 180 1566410400 true 27.86 0 27,86 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1015.28 0 1015,28 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T20:14:37 2019-08-21T06:44:59 2019-08-21T16:00:00 2019-08-21T19:00:00 180 1566414000 true 27.87 0 27,87 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1014.87 0 1014,87 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T20:14:37 2019-08-21T06:44:59 2019-08-21T17:00:00 2019-08-21T20:00:00 180 1566417600 true 27.77 0 27,77 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1014.74 0 1014,74 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-21T20:14:37 2019-08-21T06:44:59 2019-08-21T18:00:00 2019-08-21T21:00:00 180 1566421200 true 27.49 0 27,49 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1014.77 0 1014,77 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-21T20:14:37 2019-08-21T06:44:59 2019-08-21T19:00:00 2019-08-21T22:00:00 180 1566424800 true 27.18 0 27,18 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1014.94 0 1014,94 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-21T20:14:37 2019-08-21T06:44:59 2019-08-21T20:00:00 2019-08-21T23:00:00 180 1566428400 true 26.69 0 26,69 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1015.38 0 1015,38 mb mb true 0 0 0 % % 2019-08-20T21:00:00 2019-08-21T00:00:00 180 1566345600 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2019-08-21T03:44:59 2019-08-21T06:44:59 180 1566369899 2019-08-21T17:14:37 2019-08-21T20:14:37 180 1566418477 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0 0 0 % % 4 Πέμπτη false 1 false 2019-08-22T20:13:13 2019-08-22T06:45:54 true 29.44 0 29,44 °C °C true 25.57 0 25,57 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NNW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 20 false 2019-08-22T20:13:13 2019-08-22T06:45:54 2019-08-21T21:00:00 2019-08-22T00:00:00 180 1566432000 true 26.35 0 26,35 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 78 0 78 % % true 1015.74 0 1015,74 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-22T20:13:13 2019-08-22T06:45:54 2019-08-21T22:00:00 2019-08-22T01:00:00 180 1566435600 true 26.12 0 26,12 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 81 0 81 % % true 1015.8 0 1015,8 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-22T20:13:13 2019-08-22T06:45:54 2019-08-21T23:00:00 2019-08-22T02:00:00 180 1566439200 true 25.9 0 25,9 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0105 0 0,0105 mm mm true 84 0 84 % % true 1015.72 0 1015,72 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-22T20:13:13 2019-08-22T06:45:54 2019-08-22T00:00:00 2019-08-22T03:00:00 180 1566442800 true 25.73 0 25,73 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 86 0 86 % % true 1015.59 0 1015,59 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-22T20:13:13 2019-08-22T06:45:54 2019-08-22T01:00:00 2019-08-22T04:00:00 180 1566446400 true 25.63 0 25,63 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1015.17 0 1015,17 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-22T20:13:13 2019-08-22T06:45:54 2019-08-22T02:00:00 2019-08-22T05:00:00 180 1566450000 true 25.57 0 25,57 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1014.81 0 1014,81 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-22T20:13:13 2019-08-22T06:45:54 2019-08-22T03:00:00 2019-08-22T06:00:00 180 1566453600 true 25.63 0 25,63 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1014.59 0 1014,59 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-22T20:13:13 2019-08-22T06:45:54 2019-08-22T04:00:00 2019-08-22T07:00:00 180 1566457200 true 25.82 0 25,82 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1014.69 0 1014,69 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-22T20:13:13 2019-08-22T06:45:54 2019-08-22T05:00:00 2019-08-22T08:00:00 180 1566460800 true 26.18 0 26,18 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1014.94 0 1014,94 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-22T20:13:13 2019-08-22T06:45:54 2019-08-22T06:00:00 2019-08-22T09:00:00 180 1566464400 true 26.8 0 26,8 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1015.09 0 1015,09 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-22T20:13:13 2019-08-22T06:45:54 2019-08-22T07:00:00 2019-08-22T10:00:00 180 1566468000 true 27.37 0 27,37 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1015.5 0 1015,5 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-22T20:13:13 2019-08-22T06:45:54 2019-08-22T08:00:00 2019-08-22T11:00:00 180 1566471600 true 27.87 0 27,87 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1016.06 0 1016,06 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-22T20:13:13 2019-08-22T06:45:54 2019-08-22T09:00:00 2019-08-22T12:00:00 180 1566475200 true 28.3 0 28,3 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 73 0 73 % % true 1016.17 0 1016,17 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-22T20:13:13 2019-08-22T06:45:54 2019-08-22T10:00:00 2019-08-22T13:00:00 180 1566478800 true 28.71 0 28,71 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1015.89 0 1015,89 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-22T20:13:13 2019-08-22T06:45:54 2019-08-22T11:00:00 2019-08-22T14:00:00 180 1566482400 true 28.97 0 28,97 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1015.25 0 1015,25 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-22T20:13:13 2019-08-22T06:45:54 2019-08-22T12:00:00 2019-08-22T15:00:00 180 1566486000 true 29.16 0 29,16 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-22T20:13:13 2019-08-22T06:45:54 2019-08-22T13:00:00 2019-08-22T16:00:00 180 1566489600 true 29.31 0 29,31 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1014.54 0 1014,54 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-22T20:13:13 2019-08-22T06:45:54 2019-08-22T14:00:00 2019-08-22T17:00:00 180 1566493200 true 29.44 0 29,44 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1014.28 0 1014,28 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-22T20:13:13 2019-08-22T06:45:54 2019-08-22T15:00:00 2019-08-22T18:00:00 180 1566496800 true 29.37 0 29,37 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 67 0 67 % % true 1014.27 0 1014,27 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-22T20:13:13 2019-08-22T06:45:54 2019-08-22T16:00:00 2019-08-22T19:00:00 180 1566500400 true 29.19 0 29,19 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1014.12 0 1014,12 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-22T20:13:13 2019-08-22T06:45:54 2019-08-22T17:00:00 2019-08-22T20:00:00 180 1566504000 true 28.92 0 28,92 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1013.84 0 1013,84 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-22T20:13:13 2019-08-22T06:45:54 2019-08-22T18:00:00 2019-08-22T21:00:00 180 1566507600 true 28.52 0 28,52 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1013.77 0 1013,77 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-22T20:13:13 2019-08-22T06:45:54 2019-08-22T19:00:00 2019-08-22T22:00:00 180 1566511200 true 28.07 0 28,07 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1013.86 0 1013,86 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-22T20:13:13 2019-08-22T06:45:54 2019-08-22T20:00:00 2019-08-22T23:00:00 180 1566514800 true 27.54 0 27,54 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1013.89 0 1013,89 mb mb true 0 0 0 % % 2019-08-21T21:00:00 2019-08-22T00:00:00 180 1566432000 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2019-08-22T03:45:54 2019-08-22T06:45:54 180 1566456354 2019-08-22T17:13:13 2019-08-22T20:13:13 180 1566504793 true 0.0105 0 0,0105 mm mm true 0 0 0 % % 5 Παρασκευή false 1 false 2019-08-23T20:11:48 2019-08-23T06:46:49 true 29.82 0 29,82 °C °C true 26.28 0 26,28 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NNW false false false 0 0 NW10.png Υγρασία false 20 false 2019-08-23T20:11:48 2019-08-23T06:46:49 2019-08-22T21:00:00 2019-08-23T00:00:00 180 1566518400 true 27.13 0 27,13 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-23T20:11:48 2019-08-23T06:46:49 2019-08-22T22:00:00 2019-08-23T01:00:00 180 1566522000 true 26.89 0 26,89 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1013.96 0 1013,96 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-23T20:11:48 2019-08-23T06:46:49 2019-08-22T23:00:00 2019-08-23T02:00:00 180 1566525600 true 26.74 0 26,74 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1013.91 0 1013,91 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-23T20:11:48 2019-08-23T06:46:49 2019-08-23T00:00:00 2019-08-23T03:00:00 180 1566529200 true 26.63 0 26,63 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1013.77 0 1013,77 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-23T20:11:48 2019-08-23T06:46:49 2019-08-23T01:00:00 2019-08-23T04:00:00 180 1566532800 true 26.5 0 26,5 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1013.63 0 1013,63 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-23T20:11:48 2019-08-23T06:46:49 2019-08-23T02:00:00 2019-08-23T05:00:00 180 1566536400 true 26.34 0 26,34 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1013.26 0 1013,26 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-23T20:11:48 2019-08-23T06:46:49 2019-08-23T03:00:00 2019-08-23T06:00:00 180 1566540000 true 26.28 0 26,28 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-23T20:11:48 2019-08-23T06:46:49 2019-08-23T04:00:00 2019-08-23T07:00:00 180 1566543600 true 26.43 0 26,43 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1013.39 0 1013,39 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-23T20:11:48 2019-08-23T06:46:49 2019-08-23T05:00:00 2019-08-23T08:00:00 180 1566547200 true 26.69 0 26,69 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1013.72 0 1013,72 mb mb true 0.12 0 0,12 % % Υγρασία και αραιή συννεφιά false 2 false 2019-08-23T20:11:48 2019-08-23T06:46:49 2019-08-23T06:00:00 2019-08-23T09:00:00 180 1566550800 true 27.23 0 27,23 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1014.21 0 1014,21 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Υγρασία και αραιή συννεφιά false 2 false 2019-08-23T20:11:48 2019-08-23T06:46:49 2019-08-23T07:00:00 2019-08-23T10:00:00 180 1566554400 true 27.78 0 27,78 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 79 0 79 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-23T20:11:48 2019-08-23T06:46:49 2019-08-23T08:00:00 2019-08-23T11:00:00 180 1566558000 true 28.25 0 28,25 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 77 0 77 % % true 1014.78 0 1014,78 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-23T20:11:48 2019-08-23T06:46:49 2019-08-23T09:00:00 2019-08-23T12:00:00 180 1566561600 true 28.69 0 28,69 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 75 0 75 % % true 1014.88 0 1014,88 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-23T20:11:48 2019-08-23T06:46:49 2019-08-23T10:00:00 2019-08-23T13:00:00 180 1566565200 true 29.03 0 29,03 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1014.47 0 1014,47 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-23T20:11:48 2019-08-23T06:46:49 2019-08-23T11:00:00 2019-08-23T14:00:00 180 1566568800 true 29.27 0 29,27 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1014.05 0 1014,05 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-23T20:11:48 2019-08-23T06:46:49 2019-08-23T12:00:00 2019-08-23T15:00:00 180 1566572400 true 29.47 0 29,47 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1013.67 0 1013,67 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-23T20:11:48 2019-08-23T06:46:49 2019-08-23T13:00:00 2019-08-23T16:00:00 180 1566576000 true 29.64 0 29,64 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1013.15 0 1013,15 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-23T20:11:48 2019-08-23T06:46:49 2019-08-23T14:00:00 2019-08-23T17:00:00 180 1566579600 true 29.82 0 29,82 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1012.89 0 1012,89 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-23T20:11:48 2019-08-23T06:46:49 2019-08-23T15:00:00 2019-08-23T18:00:00 180 1566583200 true 29.77 0 29,77 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1012.83 0 1012,83 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-23T20:11:48 2019-08-23T06:46:49 2019-08-23T16:00:00 2019-08-23T19:00:00 180 1566586800 true 29.54 0 29,54 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 70 0 70 % % true 1012.71 0 1012,71 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-23T20:11:48 2019-08-23T06:46:49 2019-08-23T17:00:00 2019-08-23T20:00:00 180 1566590400 true 29.15 0 29,15 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 72 0 72 % % true 1012.66 0 1012,66 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-23T20:11:48 2019-08-23T06:46:49 2019-08-23T18:00:00 2019-08-23T21:00:00 180 1566594000 true 28.66 0 28,66 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.72 0 1012,72 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-23T20:11:48 2019-08-23T06:46:49 2019-08-23T19:00:00 2019-08-23T22:00:00 180 1566597600 true 28.24 0 28,24 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1012.73 0 1012,73 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-23T20:11:48 2019-08-23T06:46:49 2019-08-23T20:00:00 2019-08-23T23:00:00 180 1566601200 true 27.79 0 27,79 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0 0 0 % % 2019-08-22T21:00:00 2019-08-23T00:00:00 180 1566518400 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2019-08-23T03:46:49 2019-08-23T06:46:49 180 1566542809 2019-08-23T17:11:48 2019-08-23T20:11:48 180 1566591108 true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 0.02 0 0,02 % % 6 Σάββατο false 1 false 2019-08-24T20:10:22 2019-08-24T06:47:44 true 27.6 0 27,6 °C °C true 25.49 0 25,49 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βόρειος ασθενής - 3 BF N false false false 0 0 N15.png Υγρασία false 20 false 2019-08-24T20:10:22 2019-08-24T06:47:44 2019-08-23T21:00:00 2019-08-24T00:00:00 180 1566604800 true 27.4 0 27,4 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1012.72 0 1012,72 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-24T20:10:22 2019-08-24T06:47:44 2019-08-23T22:00:00 2019-08-24T01:00:00 180 1566608400 true 27.03 0 27,03 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1012.88 0 1012,88 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-24T20:10:22 2019-08-24T06:47:44 2019-08-23T23:00:00 2019-08-24T02:00:00 180 1566612000 true 26.68 0 26,68 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 86 0 86 % % true 1013.05 0 1013,05 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-24T20:10:22 2019-08-24T06:47:44 2019-08-24T00:00:00 2019-08-24T03:00:00 180 1566615600 true 26.39 0 26,39 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 88 0 88 % % true 1013.07 0 1013,07 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-24T20:10:22 2019-08-24T06:47:44 2019-08-24T01:00:00 2019-08-24T04:00:00 180 1566619200 true 26.25 0 26,25 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 90 0 90 % % true 1013.07 0 1013,07 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-24T20:10:22 2019-08-24T06:47:44 2019-08-24T02:00:00 2019-08-24T05:00:00 180 1566622800 true 26.17 0 26,17 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1012.79 0 1012,79 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-24T20:10:22 2019-08-24T06:47:44 2019-08-24T03:00:00 2019-08-24T06:00:00 180 1566626400 true 26.16 0 26,16 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 91 0 91 % % true 1012.54 0 1012,54 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-24T20:10:22 2019-08-24T06:47:44 2019-08-24T04:00:00 2019-08-24T07:00:00 180 1566630000 true 26.28 0 26,28 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1012.79 0 1012,79 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-24T20:10:22 2019-08-24T06:47:44 2019-08-24T05:00:00 2019-08-24T08:00:00 180 1566633600 true 26.61 0 26,61 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 89 0 89 % % true 1013.37 0 1013,37 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-24T20:10:22 2019-08-24T06:47:44 2019-08-24T06:00:00 2019-08-24T09:00:00 180 1566637200 true 27.01 0 27,01 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1013.87 0 1013,87 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-24T20:10:22 2019-08-24T06:47:44 2019-08-24T07:00:00 2019-08-24T10:00:00 180 1566640800 true 27.23 0 27,23 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1014.13 0 1014,13 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-24T20:10:22 2019-08-24T06:47:44 2019-08-24T08:00:00 2019-08-24T11:00:00 180 1566644400 true 27.36 0 27,36 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1014.36 0 1014,36 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-24T20:10:22 2019-08-24T06:47:44 2019-08-24T09:00:00 2019-08-24T12:00:00 180 1566648000 true 27.45 0 27,45 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1014.78 0 1014,78 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-24T20:10:22 2019-08-24T06:47:44 2019-08-24T10:00:00 2019-08-24T13:00:00 180 1566651600 true 27.55 0 27,55 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1014.79 0 1014,79 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-24T20:10:22 2019-08-24T06:47:44 2019-08-24T11:00:00 2019-08-24T14:00:00 180 1566655200 true 27.6 0 27,6 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1014.57 0 1014,57 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-24T20:10:22 2019-08-24T06:47:44 2019-08-24T12:00:00 2019-08-24T15:00:00 180 1566658800 true 27.56 0 27,56 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1014.18 0 1014,18 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-24T20:10:22 2019-08-24T06:47:44 2019-08-24T13:00:00 2019-08-24T16:00:00 180 1566662400 true 27.6 0 27,6 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1013.75 0 1013,75 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-24T20:10:22 2019-08-24T06:47:44 2019-08-24T14:00:00 2019-08-24T17:00:00 180 1566666000 true 27.6 0 27,6 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1013.32 0 1013,32 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-24T20:10:22 2019-08-24T06:47:44 2019-08-24T15:00:00 2019-08-24T18:00:00 180 1566669600 true 27.44 0 27,44 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1013.08 0 1013,08 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-24T20:10:22 2019-08-24T06:47:44 2019-08-24T16:00:00 2019-08-24T19:00:00 180 1566673200 true 27.14 0 27,14 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1013.24 0 1013,24 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-24T20:10:22 2019-08-24T06:47:44 2019-08-24T17:00:00 2019-08-24T20:00:00 180 1566676800 true 26.78 0 26,78 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1013.37 0 1013,37 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-24T20:10:22 2019-08-24T06:47:44 2019-08-24T18:00:00 2019-08-24T21:00:00 180 1566680400 true 26.34 0 26,34 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 80 0 80 % % true 1013.64 0 1013,64 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-24T20:10:22 2019-08-24T06:47:44 2019-08-24T19:00:00 2019-08-24T22:00:00 180 1566684000 true 25.85 0 25,85 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0098 0 0,0098 mm mm true 85 0 85 % % true 1013.89 0 1013,89 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-24T20:10:22 2019-08-24T06:47:44 2019-08-24T20:00:00 2019-08-24T23:00:00 180 1566687600 true 25.68 0 25,68 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0087 0 0,0087 mm mm true 88 0 88 % % true 1014.21 0 1014,21 mb mb true 0 0 0 % % 2019-08-23T21:00:00 2019-08-24T00:00:00 180 1566604800 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2019-08-24T03:47:44 2019-08-24T06:47:44 180 1566629264 2019-08-24T17:10:22 2019-08-24T20:10:22 180 1566677422 true 0.0098 0 0,0098 mm mm true 0 0 0 % %
sunny

Σήμερα

Αίθριος όλη την ημέρα.

25°c

windy

BF 2

deltiokairou

Αποδράστε στις όμορφες Σποράδες και νιώστε τη μαγεία του κάθε νησιού. Απολαύστε έναν μοναδικό συνδυασμό πυκνής βλάστησης και γαλαζοπράσινων, δαντελωτών ακτών, έναν αληθινό παράδεισο ηρεμίας και γαλήνης!