36 Χρόνια Εμπειρίας στα Aκτοπλοϊκά Εισιτήρια

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΠΟΡΑΔΕΣ

0 4738 false 1 false 2020-06-04T20:49:00 2020-06-04T06:01:00 0.0 true 22 0 22 °C °C true 1012 0 1012 mb mb true 64 0 64 % % 2020-06-04T13:00:00 2020-06-04T16:00:00 180 1591286400 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοανατολικός σχεδόν μέτριος - 4 BF ESE false false false 0 0 SE20.png Αίθριος Clear 0 Πέμπτη false 1 false 2020-06-04T20:49:00 2020-06-04T06:01:00 true 23.04 0 23,04 °C °C true 18.18 0 18,18 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Νοτιοανατολικός ασθενής - 3 BF SSE false false false 0 0 SE15.png Αίθριος false 20 false 2020-06-04T20:49:00 2020-06-04T06:01:00 2020-06-04T01:00:00 2020-06-04T04:00:00 180 1591243200 true 18.62 0 18,62 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1010.1 0 1010,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-04T20:49:00 2020-06-04T06:01:00 2020-06-04T02:00:00 2020-06-04T05:00:00 180 1591246800 true 18.47 0 18,47 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-04T20:49:00 2020-06-04T06:01:00 2020-06-04T03:00:00 2020-06-04T06:00:00 180 1591250400 true 18.47 0 18,47 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-04T20:49:00 2020-06-04T06:01:00 2020-06-04T04:00:00 2020-06-04T07:00:00 180 1591254000 true 18.68 0 18,68 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-04T20:49:00 2020-06-04T06:01:00 2020-06-04T05:00:00 2020-06-04T08:00:00 180 1591257600 true 19.04 0 19,04 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-04T20:49:00 2020-06-04T06:01:00 2020-06-04T06:00:00 2020-06-04T09:00:00 180 1591261200 true 19.56 0 19,56 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-04T20:49:00 2020-06-04T06:01:00 2020-06-04T07:00:00 2020-06-04T10:00:00 180 1591264800 true 20.24 0 20,24 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-04T20:49:00 2020-06-04T06:01:00 2020-06-04T08:00:00 2020-06-04T11:00:00 180 1591268400 true 20.76 0 20,76 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-04T20:49:00 2020-06-04T06:01:00 2020-06-04T09:00:00 2020-06-04T12:00:00 180 1591272000 true 21.12 0 21,12 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-04T20:49:00 2020-06-04T06:01:00 2020-06-04T10:00:00 2020-06-04T13:00:00 180 1591275600 true 21.44 0 21,44 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-04T20:49:00 2020-06-04T06:01:00 2020-06-04T11:00:00 2020-06-04T14:00:00 180 1591279200 true 21.75 0 21,75 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 63 0 63 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-04T20:49:00 2020-06-04T06:01:00 2020-06-04T12:00:00 2020-06-04T15:00:00 180 1591282800 true 22.01 0 22,01 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 62 0 62 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-04T20:49:00 2020-06-04T06:01:00 2020-06-04T13:00:00 2020-06-04T16:00:00 180 1591286400 true 22.15 0 22,15 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-04T20:49:00 2020-06-04T06:01:00 2020-06-04T14:00:00 2020-06-04T17:00:00 180 1591290000 true 22.24 0 22,24 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-04T20:49:00 2020-06-04T06:01:00 2020-06-04T15:00:00 2020-06-04T18:00:00 180 1591293600 true 22.32 0 22,32 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-04T20:49:00 2020-06-04T06:01:00 2020-06-04T16:00:00 2020-06-04T19:00:00 180 1591297200 true 22.53 0 22,53 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-04T20:49:00 2020-06-04T06:01:00 2020-06-04T17:00:00 2020-06-04T20:00:00 180 1591300800 true 22.76 0 22,76 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 61 0 61 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-04T20:49:00 2020-06-04T06:01:00 2020-06-04T18:00:00 2020-06-04T21:00:00 180 1591304400 true 22.65 0 22,65 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 60 0 60 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-04T20:49:00 2020-06-04T06:01:00 2020-06-04T19:00:00 2020-06-04T22:00:00 180 1591308000 true 22.2 0 22,2 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 60 0 60 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-04T20:49:00 2020-06-04T06:01:00 2020-06-04T20:00:00 2020-06-04T23:00:00 180 1591311600 true 21.72 0 21,72 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0 0 0 % % 2020-06-03T21:00:00 2020-06-04T00:00:00 180 1591228800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-06-04T03:01:00 2020-06-04T06:01:00 180 1591250460 2020-06-04T17:49:00 2020-06-04T20:49:00 180 1591303740 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0 0 0 % % 1 Παρασκευή false 2 false 2020-06-05T20:49:00 2020-06-05T06:01:00 true 24.55 0 24,55 °C °C true 19.45 0 19,45 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Νοτιοανατολικός ασθενής - 3 BF SSE false false false 0 0 SE15.png Αίθριος false 20 false 2020-06-05T20:49:00 2020-06-05T06:01:00 2020-06-04T21:00:00 2020-06-05T00:00:00 180 1591315200 true 21.39 0 21,39 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-05T20:49:00 2020-06-05T06:01:00 2020-06-04T22:00:00 2020-06-05T01:00:00 180 1591318800 true 21.04 0 21,04 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-05T20:49:00 2020-06-05T06:01:00 2020-06-04T23:00:00 2020-06-05T02:00:00 180 1591322400 true 20.7 0 20,7 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-05T20:49:00 2020-06-05T06:01:00 2020-06-05T00:00:00 2020-06-05T03:00:00 180 1591326000 true 20.4 0 20,4 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 69 0 69 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-05T20:49:00 2020-06-05T06:01:00 2020-06-05T01:00:00 2020-06-05T04:00:00 180 1591329600 true 20.11 0 20,11 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 70 0 70 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0.3 0 0,3 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-06-05T20:49:00 2020-06-05T06:01:00 2020-06-05T02:00:00 2020-06-05T05:00:00 180 1591333200 true 19.84 0 19,84 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 72 0 72 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0.62 0 0,62 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-06-05T20:49:00 2020-06-05T06:01:00 2020-06-05T03:00:00 2020-06-05T06:00:00 180 1591336800 true 19.72 0 19,72 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0.81 0 0,81 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-06-05T20:49:00 2020-06-05T06:01:00 2020-06-05T04:00:00 2020-06-05T07:00:00 180 1591340400 true 19.78 0 19,78 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0.75 0 0,75 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-06-05T20:49:00 2020-06-05T06:01:00 2020-06-05T05:00:00 2020-06-05T08:00:00 180 1591344000 true 19.96 0 19,96 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0.56 0 0,56 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-06-05T20:49:00 2020-06-05T06:01:00 2020-06-05T06:00:00 2020-06-05T09:00:00 180 1591347600 true 20.39 0 20,39 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 72 0 72 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0.42 0 0,42 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-06-05T20:49:00 2020-06-05T06:01:00 2020-06-05T07:00:00 2020-06-05T10:00:00 180 1591351200 true 21.07 0 21,07 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 69 0 69 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0.41 0 0,41 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-06-05T20:49:00 2020-06-05T06:01:00 2020-06-05T08:00:00 2020-06-05T11:00:00 180 1591354800 true 21.6 0 21,6 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0.47 0 0,47 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-06-05T20:49:00 2020-06-05T06:01:00 2020-06-05T09:00:00 2020-06-05T12:00:00 180 1591358400 true 22.1 0 22,1 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0.53 0 0,53 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-06-05T20:49:00 2020-06-05T06:01:00 2020-06-05T10:00:00 2020-06-05T13:00:00 180 1591362000 true 22.65 0 22,65 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0.6 0 0,6 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-06-05T20:49:00 2020-06-05T06:01:00 2020-06-05T11:00:00 2020-06-05T14:00:00 180 1591365600 true 23.23 0 23,23 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 60 0 60 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0.68 0 0,68 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-06-05T20:49:00 2020-06-05T06:01:00 2020-06-05T12:00:00 2020-06-05T15:00:00 180 1591369200 true 23.7 0 23,7 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0.77 0 0,77 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-06-05T20:49:00 2020-06-05T06:01:00 2020-06-05T13:00:00 2020-06-05T16:00:00 180 1591372800 true 24.05 0 24,05 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1010.1 0 1010,1 mb mb true 0.85 0 0,85 % % Συννεφιά false 4 false 2020-06-05T20:49:00 2020-06-05T06:01:00 2020-06-05T14:00:00 2020-06-05T17:00:00 180 1591376400 true 24.24 0 24,24 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 52 0 52 % % true 1009.5 0 1009,5 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Συννεφιά false 4 false 2020-06-05T20:49:00 2020-06-05T06:01:00 2020-06-05T15:00:00 2020-06-05T18:00:00 180 1591380000 true 24.24 0 24,24 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1009 0 1009 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-06-05T20:49:00 2020-06-05T06:01:00 2020-06-05T16:00:00 2020-06-05T19:00:00 180 1591383600 true 23.98 0 23,98 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1008.9 0 1008,9 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-06-05T20:49:00 2020-06-05T06:01:00 2020-06-05T17:00:00 2020-06-05T20:00:00 180 1591387200 true 23.5 0 23,5 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1008.7 0 1008,7 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-06-05T20:49:00 2020-06-05T06:01:00 2020-06-05T18:00:00 2020-06-05T21:00:00 180 1591390800 true 22.97 0 22,97 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1008.6 0 1008,6 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-06-05T20:49:00 2020-06-05T06:01:00 2020-06-05T19:00:00 2020-06-05T22:00:00 180 1591394400 true 22.42 0 22,42 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1008.7 0 1008,7 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-06-05T20:49:00 2020-06-05T06:01:00 2020-06-05T20:00:00 2020-06-05T23:00:00 180 1591398000 true 21.86 0 21,86 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1009.3 0 1009,3 mb mb true 0.99 0 0,99 % % 2020-06-04T21:00:00 2020-06-05T00:00:00 180 1591315200 Νεφώσεις κατά περιόδους όλη την ημέρα. Mostly cloudy throughout the day. 2020-06-05T03:01:00 2020-06-05T06:01:00 180 1591336860 2020-06-05T17:49:00 2020-06-05T20:49:00 180 1591390140 true 0.0102 0 0,0102 mm mm true 0.64 0 0,64 % % 2 Σάββατο false 1 false 2020-06-06T20:50:00 2020-06-06T06:01:00 true 22.56 0 22,56 °C °C true 19.43 0 19,43 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοανατολικός ασθενής - 3 BF ESE false false false 0 0 SE15.png Συννεφιά false 4 false 2020-06-06T20:50:00 2020-06-06T06:01:00 2020-06-05T21:00:00 2020-06-06T00:00:00 180 1591401600 true 21.44 0 21,44 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1009.4 0 1009,4 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-06-06T20:50:00 2020-06-06T06:01:00 2020-06-05T22:00:00 2020-06-06T01:00:00 180 1591405200 true 20.94 0 20,94 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.0111 0 0,0111 mm mm true 65 0 65 % % true 1009 0 1009 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Συννεφιά false 4 false 2020-06-06T20:50:00 2020-06-06T06:01:00 2020-06-05T23:00:00 2020-06-06T02:00:00 180 1591408800 true 20.41 0 20,41 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.0264 0 0,0264 mm mm true 70 0 70 % % true 1008.2 0 1008,2 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-06-06T20:50:00 2020-06-06T06:01:00 2020-06-06T00:00:00 2020-06-06T03:00:00 180 1591412400 true 19.97 0 19,97 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0518 0 0,0518 mm mm true 75 0 75 % % true 1007.8 0 1007,8 mb mb true 0.82 0 0,82 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-06-06T20:50:00 2020-06-06T06:01:00 2020-06-06T01:00:00 2020-06-06T04:00:00 180 1591416000 true 19.77 0 19,77 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.1022 0 0,1022 mm mm true 77 0 77 % % true 1007.5 0 1007,5 mb mb true 0.58 0 0,58 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-06T20:50:00 2020-06-06T06:01:00 2020-06-06T02:00:00 2020-06-06T05:00:00 180 1591419600 true 19.71 0 19,71 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.2312 0 0,2312 mm mm true 77 0 77 % % true 1007.6 0 1007,6 mb mb true 0.28 0 0,28 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-06T20:50:00 2020-06-06T06:01:00 2020-06-06T03:00:00 2020-06-06T06:00:00 180 1591423200 true 19.71 0 19,71 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.3158 0 0,3158 mm mm true 77 0 77 % % true 1007.7 0 1007,7 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-06T20:50:00 2020-06-06T06:01:00 2020-06-06T04:00:00 2020-06-06T07:00:00 180 1591426800 true 19.77 0 19,77 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.2008 0 0,2008 mm mm true 76 0 76 % % true 1007.8 0 1007,8 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-06T20:50:00 2020-06-06T06:01:00 2020-06-06T05:00:00 2020-06-06T08:00:00 180 1591430400 true 19.97 0 19,97 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0562 0 0,0562 mm mm true 75 0 75 % % true 1008 0 1008 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-06T20:50:00 2020-06-06T06:01:00 2020-06-06T06:00:00 2020-06-06T09:00:00 180 1591434000 true 20.4 0 20,4 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0091 0 0,0091 mm mm true 74 0 74 % % true 1008.2 0 1008,2 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-06T20:50:00 2020-06-06T06:01:00 2020-06-06T07:00:00 2020-06-06T10:00:00 180 1591437600 true 20.9 0 20,9 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1008 0 1008 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-06T20:50:00 2020-06-06T06:01:00 2020-06-06T08:00:00 2020-06-06T11:00:00 180 1591441200 true 21.18 0 21,18 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1008.1 0 1008,1 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-06T20:50:00 2020-06-06T06:01:00 2020-06-06T09:00:00 2020-06-06T12:00:00 180 1591444800 true 21.4 0 21,4 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1008.3 0 1008,3 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-06T20:50:00 2020-06-06T06:01:00 2020-06-06T10:00:00 2020-06-06T13:00:00 180 1591448400 true 21.6 0 21,6 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1008.3 0 1008,3 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-06T20:50:00 2020-06-06T06:01:00 2020-06-06T11:00:00 2020-06-06T14:00:00 180 1591452000 true 21.83 0 21,83 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1008.2 0 1008,2 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-06T20:50:00 2020-06-06T06:01:00 2020-06-06T12:00:00 2020-06-06T15:00:00 180 1591455600 true 22.03 0 22,03 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1008.3 0 1008,3 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-06T20:50:00 2020-06-06T06:01:00 2020-06-06T13:00:00 2020-06-06T16:00:00 180 1591459200 true 22.2 0 22,2 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1008.2 0 1008,2 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-06T20:50:00 2020-06-06T06:01:00 2020-06-06T14:00:00 2020-06-06T17:00:00 180 1591462800 true 22.28 0 22,28 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1008.1 0 1008,1 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-06T20:50:00 2020-06-06T06:01:00 2020-06-06T15:00:00 2020-06-06T18:00:00 180 1591466400 true 22.23 0 22,23 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1008.2 0 1008,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-06T20:50:00 2020-06-06T06:01:00 2020-06-06T16:00:00 2020-06-06T19:00:00 180 1591470000 true 21.97 0 21,97 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1008.5 0 1008,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-06T20:50:00 2020-06-06T06:01:00 2020-06-06T17:00:00 2020-06-06T20:00:00 180 1591473600 true 21.58 0 21,58 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0.0057 0 0,0057 mm mm true 71 0 71 % % true 1009.2 0 1009,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-06T20:50:00 2020-06-06T06:01:00 2020-06-06T18:00:00 2020-06-06T21:00:00 180 1591477200 true 21.08 0 21,08 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 74 0 74 % % true 1009.6 0 1009,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-06T20:50:00 2020-06-06T06:01:00 2020-06-06T19:00:00 2020-06-06T22:00:00 180 1591480800 true 20.69 0 20,69 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1009.8 0 1009,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-06T20:50:00 2020-06-06T06:01:00 2020-06-06T20:00:00 2020-06-06T23:00:00 180 1591484400 true 20.22 0 20,22 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1010.2 0 1010,2 mb mb true 0 0 0 % % 2020-06-05T21:00:00 2020-06-06T00:00:00 180 1591401600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-06-06T03:01:00 2020-06-06T06:01:00 180 1591423260 2020-06-06T17:50:00 2020-06-06T20:50:00 180 1591476600 true 0.3161 0 0,3161 mm mm true 0.18 0 0,18 % % 3 Κυριακή false 1 false 2020-06-07T20:51:00 2020-06-07T06:01:00 true 23.07 0 23,07 °C °C true 18.96 0 18,96 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοανατολικός πολύ ασθενής - 2 BF ENE false false false 0 0 NE10.png Αίθριος false 20 false 2020-06-07T20:51:00 2020-06-07T06:01:00 2020-06-06T21:00:00 2020-06-07T00:00:00 180 1591488000 true 19.82 0 19,82 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-07T20:51:00 2020-06-07T06:01:00 2020-06-06T22:00:00 2020-06-07T01:00:00 180 1591491600 true 19.58 0 19,58 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-07T20:51:00 2020-06-07T06:01:00 2020-06-06T23:00:00 2020-06-07T02:00:00 180 1591495200 true 19.4 0 19,4 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1010.8 0 1010,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-07T20:51:00 2020-06-07T06:01:00 2020-06-07T00:00:00 2020-06-07T03:00:00 180 1591498800 true 19.3 0 19,3 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1010.8 0 1010,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-07T20:51:00 2020-06-07T06:01:00 2020-06-07T01:00:00 2020-06-07T04:00:00 180 1591502400 true 19.24 0 19,24 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-07T20:51:00 2020-06-07T06:01:00 2020-06-07T02:00:00 2020-06-07T05:00:00 180 1591506000 true 19.25 0 19,25 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-07T20:51:00 2020-06-07T06:01:00 2020-06-07T03:00:00 2020-06-07T06:00:00 180 1591509600 true 19.35 0 19,35 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-07T20:51:00 2020-06-07T06:01:00 2020-06-07T04:00:00 2020-06-07T07:00:00 180 1591513200 true 19.56 0 19,56 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-07T20:51:00 2020-06-07T06:01:00 2020-06-07T05:00:00 2020-06-07T08:00:00 180 1591516800 true 19.85 0 19,85 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-07T20:51:00 2020-06-07T06:01:00 2020-06-07T06:00:00 2020-06-07T09:00:00 180 1591520400 true 20.41 0 20,41 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-07T20:51:00 2020-06-07T06:01:00 2020-06-07T07:00:00 2020-06-07T10:00:00 180 1591524000 true 20.94 0 20,94 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-07T20:51:00 2020-06-07T06:01:00 2020-06-07T08:00:00 2020-06-07T11:00:00 180 1591527600 true 21.23 0 21,23 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 N05.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-07T20:51:00 2020-06-07T06:01:00 2020-06-07T09:00:00 2020-06-07T12:00:00 180 1591531200 true 21.47 0 21,47 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-07T20:51:00 2020-06-07T06:01:00 2020-06-07T10:00:00 2020-06-07T13:00:00 180 1591534800 true 21.76 0 21,76 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-07T20:51:00 2020-06-07T06:01:00 2020-06-07T11:00:00 2020-06-07T14:00:00 180 1591538400 true 22.07 0 22,07 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-07T20:51:00 2020-06-07T06:01:00 2020-06-07T12:00:00 2020-06-07T15:00:00 180 1591542000 true 22.35 0 22,35 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-07T20:51:00 2020-06-07T06:01:00 2020-06-07T13:00:00 2020-06-07T16:00:00 180 1591545600 true 22.61 0 22,61 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-07T20:51:00 2020-06-07T06:01:00 2020-06-07T14:00:00 2020-06-07T17:00:00 180 1591549200 true 22.75 0 22,75 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-07T20:51:00 2020-06-07T06:01:00 2020-06-07T15:00:00 2020-06-07T18:00:00 180 1591552800 true 22.79 0 22,79 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-07T20:51:00 2020-06-07T06:01:00 2020-06-07T16:00:00 2020-06-07T19:00:00 180 1591556400 true 22.66 0 22,66 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 66 0 66 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-07T20:51:00 2020-06-07T06:01:00 2020-06-07T17:00:00 2020-06-07T20:00:00 180 1591560000 true 22.36 0 22,36 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 69 0 69 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-07T20:51:00 2020-06-07T06:01:00 2020-06-07T18:00:00 2020-06-07T21:00:00 180 1591563600 true 22.02 0 22,02 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 72 0 72 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-07T20:51:00 2020-06-07T06:01:00 2020-06-07T19:00:00 2020-06-07T22:00:00 180 1591567200 true 21.76 0 21,76 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-07T20:51:00 2020-06-07T06:01:00 2020-06-07T20:00:00 2020-06-07T23:00:00 180 1591570800 true 21.47 0 21,47 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0.14 0 0,14 % % 2020-06-06T21:00:00 2020-06-07T00:00:00 180 1591488000 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-06-07T03:01:00 2020-06-07T06:01:00 180 1591509660 2020-06-07T17:51:00 2020-06-07T20:51:00 180 1591563060 true 0.0075 0 0,0075 mm mm true 0.01 0 0,01 % % 4 Δευτέρα false 1 false 2020-06-08T20:51:00 2020-06-08T06:00:00 true 24.22 0 24,22 °C °C true 20.42 0 20,42 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Ανατολικός πολύ ασθενής - 2 BF E false false false 0 0 E10.png Αίθριος false 20 false 2020-06-08T20:51:00 2020-06-08T06:00:00 2020-06-07T21:00:00 2020-06-08T00:00:00 180 1591574400 true 21.16 0 21,16 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-08T20:51:00 2020-06-08T06:00:00 2020-06-07T22:00:00 2020-06-08T01:00:00 180 1591578000 true 21 0 21 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-08T20:51:00 2020-06-08T06:00:00 2020-06-07T23:00:00 2020-06-08T02:00:00 180 1591581600 true 20.95 0 20,95 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-08T20:51:00 2020-06-08T06:00:00 2020-06-08T00:00:00 2020-06-08T03:00:00 180 1591585200 true 20.9 0 20,9 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-08T20:51:00 2020-06-08T06:00:00 2020-06-08T01:00:00 2020-06-08T04:00:00 180 1591588800 true 20.83 0 20,83 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-08T20:51:00 2020-06-08T06:00:00 2020-06-08T02:00:00 2020-06-08T05:00:00 180 1591592400 true 20.73 0 20,73 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 N05.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-08T20:51:00 2020-06-08T06:00:00 2020-06-08T03:00:00 2020-06-08T06:00:00 180 1591596000 true 20.7 0 20,7 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-08T20:51:00 2020-06-08T06:00:00 2020-06-08T04:00:00 2020-06-08T07:00:00 180 1591599600 true 20.84 0 20,84 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-08T20:51:00 2020-06-08T06:00:00 2020-06-08T05:00:00 2020-06-08T08:00:00 180 1591603200 true 21.16 0 21,16 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 75 0 75 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-08T20:51:00 2020-06-08T06:00:00 2020-06-08T06:00:00 2020-06-08T09:00:00 180 1591606800 true 21.67 0 21,67 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 74 0 74 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-06-08T20:51:00 2020-06-08T06:00:00 2020-06-08T07:00:00 2020-06-08T10:00:00 180 1591610400 true 22.04 0 22,04 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0.37 0 0,37 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-06-08T20:51:00 2020-06-08T06:00:00 2020-06-08T08:00:00 2020-06-08T11:00:00 180 1591614000 true 22.25 0 22,25 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0.66 0 0,66 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-06-08T20:51:00 2020-06-08T06:00:00 2020-06-08T09:00:00 2020-06-08T12:00:00 180 1591617600 true 22.42 0 22,42 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0.83 0 0,83 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-06-08T20:51:00 2020-06-08T06:00:00 2020-06-08T10:00:00 2020-06-08T13:00:00 180 1591621200 true 22.61 0 22,61 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0.78 0 0,78 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-06-08T20:51:00 2020-06-08T06:00:00 2020-06-08T11:00:00 2020-06-08T14:00:00 180 1591624800 true 22.82 0 22,82 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0.61 0 0,61 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-06-08T20:51:00 2020-06-08T06:00:00 2020-06-08T12:00:00 2020-06-08T15:00:00 180 1591628400 true 23.13 0 23,13 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 64 0 64 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0.44 0 0,44 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-08T20:51:00 2020-06-08T06:00:00 2020-06-08T13:00:00 2020-06-08T16:00:00 180 1591632000 true 23.47 0 23,47 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 62 0 62 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0.27 0 0,27 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-08T20:51:00 2020-06-08T06:00:00 2020-06-08T14:00:00 2020-06-08T17:00:00 180 1591635600 true 23.76 0 23,76 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 61 0 61 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-08T20:51:00 2020-06-08T06:00:00 2020-06-08T15:00:00 2020-06-08T18:00:00 180 1591639200 true 23.93 0 23,93 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 61 0 61 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-08T20:51:00 2020-06-08T06:00:00 2020-06-08T16:00:00 2020-06-08T19:00:00 180 1591642800 true 23.9 0 23,9 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-08T20:51:00 2020-06-08T06:00:00 2020-06-08T17:00:00 2020-06-08T20:00:00 180 1591646400 true 23.72 0 23,72 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-08T20:51:00 2020-06-08T06:00:00 2020-06-08T18:00:00 2020-06-08T21:00:00 180 1591650000 true 23.39 0 23,39 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-08T20:51:00 2020-06-08T06:00:00 2020-06-08T19:00:00 2020-06-08T22:00:00 180 1591653600 true 23.03 0 23,03 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-08T20:51:00 2020-06-08T06:00:00 2020-06-08T20:00:00 2020-06-08T23:00:00 180 1591657200 true 22.63 0 22,63 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0.03 0 0,03 % % 2020-06-07T21:00:00 2020-06-08T00:00:00 180 1591574400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-06-08T03:00:00 2020-06-08T06:00:00 180 1591596000 2020-06-08T17:51:00 2020-06-08T20:51:00 180 1591649460 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0.21 0 0,21 % % 5 Τρίτη false 1 false 2020-06-09T20:52:00 2020-06-09T06:00:00 true 25.18 0 25,18 °C °C true 21.29 0 21,29 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοανατολικός πολύ ασθενής - 2 BF ENE false false false 0 0 NE10.png Αίθριος false 20 false 2020-06-09T20:52:00 2020-06-09T06:00:00 2020-06-08T21:00:00 2020-06-09T00:00:00 180 1591660800 true 22.22 0 22,22 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-09T20:52:00 2020-06-09T06:00:00 2020-06-08T22:00:00 2020-06-09T01:00:00 180 1591664400 true 22.01 0 22,01 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-09T20:52:00 2020-06-09T06:00:00 2020-06-08T23:00:00 2020-06-09T02:00:00 180 1591668000 true 21.86 0 21,86 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 73 0 73 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-09T20:52:00 2020-06-09T06:00:00 2020-06-09T00:00:00 2020-06-09T03:00:00 180 1591671600 true 21.76 0 21,76 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 74 0 74 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-09T20:52:00 2020-06-09T06:00:00 2020-06-09T01:00:00 2020-06-09T04:00:00 180 1591675200 true 21.65 0 21,65 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 74 0 74 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-09T20:52:00 2020-06-09T06:00:00 2020-06-09T02:00:00 2020-06-09T05:00:00 180 1591678800 true 21.57 0 21,57 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 W05.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-09T20:52:00 2020-06-09T06:00:00 2020-06-09T03:00:00 2020-06-09T06:00:00 180 1591682400 true 21.57 0 21,57 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1010.8 0 1010,8 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-09T20:52:00 2020-06-09T06:00:00 2020-06-09T04:00:00 2020-06-09T07:00:00 180 1591686000 true 21.73 0 21,73 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-09T20:52:00 2020-06-09T06:00:00 2020-06-09T05:00:00 2020-06-09T08:00:00 180 1591689600 true 22.02 0 22,02 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-09T20:52:00 2020-06-09T06:00:00 2020-06-09T06:00:00 2020-06-09T09:00:00 180 1591693200 true 22.49 0 22,49 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0.23 0 0,23 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-06-09T20:52:00 2020-06-09T06:00:00 2020-06-09T07:00:00 2020-06-09T10:00:00 180 1591696800 true 22.86 0 22,86 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 70 0 70 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0.37 0 0,37 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-06-09T20:52:00 2020-06-09T06:00:00 2020-06-09T08:00:00 2020-06-09T11:00:00 180 1591700400 true 23.19 0 23,19 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 68 0 68 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0.54 0 0,54 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-06-09T20:52:00 2020-06-09T06:00:00 2020-06-09T09:00:00 2020-06-09T12:00:00 180 1591704000 true 23.48 0 23,48 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 66 0 66 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0.63 0 0,63 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-06-09T20:52:00 2020-06-09T06:00:00 2020-06-09T10:00:00 2020-06-09T13:00:00 180 1591707600 true 23.71 0 23,71 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0073 0 0,0073 mm mm true 63 0 63 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0.57 0 0,57 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-06-09T20:52:00 2020-06-09T06:00:00 2020-06-09T11:00:00 2020-06-09T14:00:00 180 1591711200 true 23.85 0 23,85 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0074 0 0,0074 mm mm true 62 0 62 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0.44 0 0,44 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-09T20:52:00 2020-06-09T06:00:00 2020-06-09T12:00:00 2020-06-09T15:00:00 180 1591714800 true 24.11 0 24,11 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0055 0 0,0055 mm mm true 60 0 60 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0.31 0 0,31 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-09T20:52:00 2020-06-09T06:00:00 2020-06-09T13:00:00 2020-06-09T16:00:00 180 1591718400 true 24.48 0 24,48 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-09T20:52:00 2020-06-09T06:00:00 2020-06-09T14:00:00 2020-06-09T17:00:00 180 1591722000 true 24.76 0 24,76 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0.006 0 0,006 mm mm true 59 0 59 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-09T20:52:00 2020-06-09T06:00:00 2020-06-09T15:00:00 2020-06-09T18:00:00 180 1591725600 true 24.9 0 24,9 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0087 0 0,0087 mm mm true 59 0 59 % % true 1010.8 0 1010,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-09T20:52:00 2020-06-09T06:00:00 2020-06-09T16:00:00 2020-06-09T19:00:00 180 1591729200 true 24.79 0 24,79 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 60 0 60 % % true 1010.8 0 1010,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-09T20:52:00 2020-06-09T06:00:00 2020-06-09T17:00:00 2020-06-09T20:00:00 180 1591732800 true 24.51 0 24,51 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0108 0 0,0108 mm mm true 62 0 62 % % true 1010.8 0 1010,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-09T20:52:00 2020-06-09T06:00:00 2020-06-09T18:00:00 2020-06-09T21:00:00 180 1591736400 true 24.15 0 24,15 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0098 0 0,0098 mm mm true 64 0 64 % % true 1010.8 0 1010,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-09T20:52:00 2020-06-09T06:00:00 2020-06-09T19:00:00 2020-06-09T22:00:00 180 1591740000 true 23.81 0 23,81 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0059 0 0,0059 mm mm true 65 0 65 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-09T20:52:00 2020-06-09T06:00:00 2020-06-09T20:00:00 2020-06-09T23:00:00 180 1591743600 true 23.45 0 23,45 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0 0 0 % % 2020-06-08T21:00:00 2020-06-09T00:00:00 180 1591660800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-06-09T03:00:00 2020-06-09T06:00:00 180 1591682400 2020-06-09T17:52:00 2020-06-09T20:52:00 180 1591735920 true 0.0108 0 0,0108 mm mm true 0.16 0 0,16 % % 6 Τετάρτη false 1 false 2020-06-10T20:52:00 2020-06-10T06:00:00 true 25.24 0 25,24 °C °C true 21.94 0 21,94 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βόρειος πολύ ασθενής - 2 BF N false false false 0 0 N10.png Αίθριος false 20 false 2020-06-10T20:52:00 2020-06-10T06:00:00 2020-06-09T21:00:00 2020-06-10T00:00:00 180 1591747200 true 23.06 0 23,06 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 67 0 67 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-10T20:52:00 2020-06-10T06:00:00 2020-06-09T22:00:00 2020-06-10T01:00:00 180 1591750800 true 22.79 0 22,79 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 69 0 69 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-10T20:52:00 2020-06-10T06:00:00 2020-06-09T23:00:00 2020-06-10T02:00:00 180 1591754400 true 22.58 0 22,58 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-10T20:52:00 2020-06-10T06:00:00 2020-06-10T00:00:00 2020-06-10T03:00:00 180 1591758000 true 22.4 0 22,4 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-10T20:52:00 2020-06-10T06:00:00 2020-06-10T01:00:00 2020-06-10T04:00:00 180 1591761600 true 22.29 0 22,29 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-10T20:52:00 2020-06-10T06:00:00 2020-06-10T02:00:00 2020-06-10T05:00:00 180 1591765200 true 22.22 0 22,22 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-10T20:52:00 2020-06-10T06:00:00 2020-06-10T03:00:00 2020-06-10T06:00:00 180 1591768800 true 22.22 0 22,22 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-10T20:52:00 2020-06-10T06:00:00 2020-06-10T04:00:00 2020-06-10T07:00:00 180 1591772400 true 22.28 0 22,28 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-10T20:52:00 2020-06-10T06:00:00 2020-06-10T05:00:00 2020-06-10T08:00:00 180 1591776000 true 22.51 0 22,51 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-10T20:52:00 2020-06-10T06:00:00 2020-06-10T06:00:00 2020-06-10T09:00:00 180 1591779600 true 22.95 0 22,95 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-10T20:52:00 2020-06-10T06:00:00 2020-06-10T07:00:00 2020-06-10T10:00:00 180 1591783200 true 23.3 0 23,3 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-10T20:52:00 2020-06-10T06:00:00 2020-06-10T08:00:00 2020-06-10T11:00:00 180 1591786800 true 23.57 0 23,57 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-10T20:52:00 2020-06-10T06:00:00 2020-06-10T09:00:00 2020-06-10T12:00:00 180 1591790400 true 23.81 0 23,81 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-10T20:52:00 2020-06-10T06:00:00 2020-06-10T10:00:00 2020-06-10T13:00:00 180 1591794000 true 23.98 0 23,98 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-10T20:52:00 2020-06-10T06:00:00 2020-06-10T11:00:00 2020-06-10T14:00:00 180 1591797600 true 24.04 0 24,04 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-10T20:52:00 2020-06-10T06:00:00 2020-06-10T12:00:00 2020-06-10T15:00:00 180 1591801200 true 24.24 0 24,24 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-10T20:52:00 2020-06-10T06:00:00 2020-06-10T13:00:00 2020-06-10T16:00:00 180 1591804800 true 24.61 0 24,61 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-10T20:52:00 2020-06-10T06:00:00 2020-06-10T14:00:00 2020-06-10T17:00:00 180 1591808400 true 24.88 0 24,88 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-10T20:52:00 2020-06-10T06:00:00 2020-06-10T15:00:00 2020-06-10T18:00:00 180 1591812000 true 24.96 0 24,96 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1010.8 0 1010,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-10T20:52:00 2020-06-10T06:00:00 2020-06-10T16:00:00 2020-06-10T19:00:00 180 1591815600 true 24.81 0 24,81 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1010.8 0 1010,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-10T20:52:00 2020-06-10T06:00:00 2020-06-10T17:00:00 2020-06-10T20:00:00 180 1591819200 true 24.57 0 24,57 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1010.8 0 1010,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-10T20:52:00 2020-06-10T06:00:00 2020-06-10T18:00:00 2020-06-10T21:00:00 180 1591822800 true 24.28 0 24,28 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-10T20:52:00 2020-06-10T06:00:00 2020-06-10T19:00:00 2020-06-10T22:00:00 180 1591826400 true 23.98 0 23,98 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 59 0 59 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0.23 0 0,23 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-06-10T20:52:00 2020-06-10T06:00:00 2020-06-10T20:00:00 2020-06-10T23:00:00 180 1591830000 true 23.54 0 23,54 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0.0105 0 0,0105 mm mm true 60 0 60 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0.55 0 0,55 % % 2020-06-09T21:00:00 2020-06-10T00:00:00 180 1591747200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-06-10T03:00:00 2020-06-10T06:00:00 180 1591768800 2020-06-10T17:52:00 2020-06-10T20:52:00 180 1591822320 true 0.0105 0 0,0105 mm mm true 0.05 0 0,05 % %
sunny

Σήμερα

Αίθριος όλη την ημέρα.

22°c

windy

BF 4

deltiokairou

Αποδράστε στις όμορφες Σποράδες και νιώστε τη μαγεία του κάθε νησιού. Απολαύστε έναν μοναδικό συνδυασμό πυκνής βλάστησης και γαλαζοπράσινων, δαντελωτών ακτών, έναν αληθινό παράδεισο ηρεμίας και γαλήνης!