36 Χρόνια Εμπειρίας στα Aκτοπλοϊκά Εισιτήρια

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΠΟΡΑΔΕΣ

0 4738 false 1 false 2020-10-01T19:09:00 2020-10-01T07:23:00 0.0 true 21 0 21 °C °C true 1010 0 1010 mb mb true 62 0 62 % % 2020-10-01T07:00:00 2020-10-01T10:00:00 180 1601546400 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF WSW false false false 0 0 SW10.png Αίθριος Clear 0 Πέμπτη false 1 false 2020-10-01T19:09:00 2020-10-01T07:23:00 true 23.44 0 23,44 °C °C true 20.38 0 20,38 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Νοτιοανατολικός πολύ ασθενής - 2 BF SSE false false false 0 0 SE10.png Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-10-01T19:09:00 2020-10-01T07:23:00 2020-09-30T21:00:00 2020-10-01T00:00:00 180 1601510400 true 21.24 0 21,24 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0.34 0 0,34 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-10-01T19:09:00 2020-10-01T07:23:00 2020-09-30T22:00:00 2020-10-01T01:00:00 180 1601514000 true 21.16 0 21,16 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1010.5 0 1010,5 mb mb true 0.35 0 0,35 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-01T19:09:00 2020-10-01T07:23:00 2020-09-30T23:00:00 2020-10-01T02:00:00 180 1601517600 true 20.91 0 20,91 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0.24 0 0,24 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-01T19:09:00 2020-10-01T07:23:00 2020-10-01T00:00:00 2020-10-01T03:00:00 180 1601521200 true 20.77 0 20,77 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 W05.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1010.1 0 1010,1 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-01T19:09:00 2020-10-01T07:23:00 2020-10-01T01:00:00 2020-10-01T04:00:00 180 1601524800 true 20.66 0 20,66 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 W05.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1009.9 0 1009,9 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-01T19:09:00 2020-10-01T07:23:00 2020-10-01T02:00:00 2020-10-01T05:00:00 180 1601528400 true 20.66 0 20,66 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1009.6 0 1009,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-01T19:09:00 2020-10-01T07:23:00 2020-10-01T03:00:00 2020-10-01T06:00:00 180 1601532000 true 20.7 0 20,7 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1009.3 0 1009,3 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-01T19:09:00 2020-10-01T07:23:00 2020-10-01T04:00:00 2020-10-01T07:00:00 180 1601535600 true 20.73 0 20,73 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1009.5 0 1009,5 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-01T19:09:00 2020-10-01T07:23:00 2020-10-01T05:00:00 2020-10-01T08:00:00 180 1601539200 true 20.78 0 20,78 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1009.6 0 1009,6 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-01T19:09:00 2020-10-01T07:23:00 2020-10-01T06:00:00 2020-10-01T09:00:00 180 1601542800 true 20.92 0 20,92 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-01T19:09:00 2020-10-01T07:23:00 2020-10-01T07:00:00 2020-10-01T10:00:00 180 1601546400 true 21.24 0 21,24 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1010.1 0 1010,1 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-01T19:09:00 2020-10-01T07:23:00 2020-10-01T08:00:00 2020-10-01T11:00:00 180 1601550000 true 21.79 0 21,79 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-01T19:09:00 2020-10-01T07:23:00 2020-10-01T09:00:00 2020-10-01T12:00:00 180 1601553600 true 22.36 0 22,36 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-01T19:09:00 2020-10-01T07:23:00 2020-10-01T10:00:00 2020-10-01T13:00:00 180 1601557200 true 22.71 0 22,71 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1010.1 0 1010,1 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-01T19:09:00 2020-10-01T07:23:00 2020-10-01T11:00:00 2020-10-01T14:00:00 180 1601560800 true 22.96 0 22,96 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1009.8 0 1009,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-01T19:09:00 2020-10-01T07:23:00 2020-10-01T12:00:00 2020-10-01T15:00:00 180 1601564400 true 23.09 0 23,09 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 53 0 53 % % true 1009.7 0 1009,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-01T19:09:00 2020-10-01T07:23:00 2020-10-01T13:00:00 2020-10-01T16:00:00 180 1601568000 true 23.15 0 23,15 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1009.2 0 1009,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-01T19:09:00 2020-10-01T07:23:00 2020-10-01T14:00:00 2020-10-01T17:00:00 180 1601571600 true 23.14 0 23,14 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1008.9 0 1008,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-01T19:09:00 2020-10-01T07:23:00 2020-10-01T15:00:00 2020-10-01T18:00:00 180 1601575200 true 23.01 0 23,01 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1008.7 0 1008,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-01T19:09:00 2020-10-01T07:23:00 2020-10-01T16:00:00 2020-10-01T19:00:00 180 1601578800 true 22.84 0 22,84 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1008.9 0 1008,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-01T19:09:00 2020-10-01T07:23:00 2020-10-01T17:00:00 2020-10-01T20:00:00 180 1601582400 true 22.68 0 22,68 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1009.3 0 1009,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-01T19:09:00 2020-10-01T07:23:00 2020-10-01T18:00:00 2020-10-01T21:00:00 180 1601586000 true 22.51 0 22,51 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1009.7 0 1009,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-01T19:09:00 2020-10-01T07:23:00 2020-10-01T19:00:00 2020-10-01T22:00:00 180 1601589600 true 22.51 0 22,51 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-01T19:09:00 2020-10-01T07:23:00 2020-10-01T20:00:00 2020-10-01T23:00:00 180 1601593200 true 22.6 0 22,6 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0 0 0 % % 2020-09-30T21:00:00 2020-10-01T00:00:00 180 1601510400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-10-01T04:23:00 2020-10-01T07:23:00 180 1601536980 2020-10-01T16:09:00 2020-10-01T19:09:00 180 1601579340 true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 0.07 0 0,07 % % 1 Παρασκευή false 2 false 2020-10-02T19:07:00 2020-10-02T07:24:00 true 24.59 0 24,59 °C °C true 21.24 0 21,24 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Nότιος ασθενής - 3 BF S false false false 0 0 S15.png Αίθριος false 20 false 2020-10-02T19:07:00 2020-10-02T07:24:00 2020-10-01T21:00:00 2020-10-02T00:00:00 180 1601596800 true 22.54 0 22,54 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-02T19:07:00 2020-10-02T07:24:00 2020-10-01T22:00:00 2020-10-02T01:00:00 180 1601600400 true 22.37 0 22,37 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1010.5 0 1010,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-02T19:07:00 2020-10-02T07:24:00 2020-10-01T23:00:00 2020-10-02T02:00:00 180 1601604000 true 22.15 0 22,15 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-02T19:07:00 2020-10-02T07:24:00 2020-10-02T00:00:00 2020-10-02T03:00:00 180 1601607600 true 21.72 0 21,72 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-02T19:07:00 2020-10-02T07:24:00 2020-10-02T01:00:00 2020-10-02T04:00:00 180 1601611200 true 21.54 0 21,54 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-02T19:07:00 2020-10-02T07:24:00 2020-10-02T02:00:00 2020-10-02T05:00:00 180 1601614800 true 21.52 0 21,52 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-02T19:07:00 2020-10-02T07:24:00 2020-10-02T03:00:00 2020-10-02T06:00:00 180 1601618400 true 21.53 0 21,53 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-02T19:07:00 2020-10-02T07:24:00 2020-10-02T04:00:00 2020-10-02T07:00:00 180 1601622000 true 21.57 0 21,57 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-02T19:07:00 2020-10-02T07:24:00 2020-10-02T05:00:00 2020-10-02T08:00:00 180 1601625600 true 21.65 0 21,65 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0.64 0 0,64 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-02T19:07:00 2020-10-02T07:24:00 2020-10-02T06:00:00 2020-10-02T09:00:00 180 1601629200 true 21.85 0 21,85 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0.66 0 0,66 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-02T19:07:00 2020-10-02T07:24:00 2020-10-02T07:00:00 2020-10-02T10:00:00 180 1601632800 true 22.09 0 22,09 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0.56 0 0,56 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-02T19:07:00 2020-10-02T07:24:00 2020-10-02T08:00:00 2020-10-02T11:00:00 180 1601636400 true 22.87 0 22,87 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0.61 0 0,61 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-02T19:07:00 2020-10-02T07:24:00 2020-10-02T09:00:00 2020-10-02T12:00:00 180 1601640000 true 23.35 0 23,35 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 60 0 60 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0.62 0 0,62 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-02T19:07:00 2020-10-02T07:24:00 2020-10-02T10:00:00 2020-10-02T13:00:00 180 1601643600 true 23.68 0 23,68 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 60 0 60 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0.55 0 0,55 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-02T19:07:00 2020-10-02T07:24:00 2020-10-02T11:00:00 2020-10-02T14:00:00 180 1601647200 true 23.98 0 23,98 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0.42 0 0,42 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-02T19:07:00 2020-10-02T07:24:00 2020-10-02T12:00:00 2020-10-02T15:00:00 180 1601650800 true 24.19 0 24,19 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0.31 0 0,31 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-02T19:07:00 2020-10-02T07:24:00 2020-10-02T13:00:00 2020-10-02T16:00:00 180 1601654400 true 24.31 0 24,31 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0.23 0 0,23 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-02T19:07:00 2020-10-02T07:24:00 2020-10-02T14:00:00 2020-10-02T17:00:00 180 1601658000 true 24.29 0 24,29 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 67 0 67 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-02T19:07:00 2020-10-02T07:24:00 2020-10-02T15:00:00 2020-10-02T18:00:00 180 1601661600 true 24.23 0 24,23 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 70 0 70 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-02T19:07:00 2020-10-02T07:24:00 2020-10-02T16:00:00 2020-10-02T19:00:00 180 1601665200 true 24.1 0 24,1 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 70 0 70 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-02T19:07:00 2020-10-02T07:24:00 2020-10-02T17:00:00 2020-10-02T20:00:00 180 1601668800 true 23.83 0 23,83 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-02T19:07:00 2020-10-02T07:24:00 2020-10-02T18:00:00 2020-10-02T21:00:00 180 1601672400 true 23.56 0 23,56 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-02T19:07:00 2020-10-02T07:24:00 2020-10-02T19:00:00 2020-10-02T22:00:00 180 1601676000 true 23.37 0 23,37 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-02T19:07:00 2020-10-02T07:24:00 2020-10-02T20:00:00 2020-10-02T23:00:00 180 1601679600 true 23.27 0 23,27 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0.01 0 0,01 % % 2020-10-01T21:00:00 2020-10-02T00:00:00 180 1601596800 Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα. Partly cloudy throughout the day. 2020-10-02T04:24:00 2020-10-02T07:24:00 180 1601623440 2020-10-02T16:07:00 2020-10-02T19:07:00 180 1601665620 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0.23 0 0,23 % % 2 Σάββατο false 1 false 2020-10-03T19:06:00 2020-10-03T07:25:00 true 25.6 0 25,6 °C °C true 21.72 0 21,72 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Nοτιοανατολικός πολύ ασθενής - 2 BF SE false false false 0 0 SE10.png Αίθριος false 20 false 2020-10-03T19:06:00 2020-10-03T07:25:00 2020-10-02T21:00:00 2020-10-03T00:00:00 180 1601683200 true 23.11 0 23,11 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 70 0 70 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-03T19:06:00 2020-10-03T07:25:00 2020-10-02T22:00:00 2020-10-03T01:00:00 180 1601686800 true 22.89 0 22,89 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 71 0 71 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-03T19:06:00 2020-10-03T07:25:00 2020-10-02T23:00:00 2020-10-03T02:00:00 180 1601690400 true 22.66 0 22,66 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 72 0 72 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-03T19:06:00 2020-10-03T07:25:00 2020-10-03T00:00:00 2020-10-03T03:00:00 180 1601694000 true 22.42 0 22,42 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-03T19:06:00 2020-10-03T07:25:00 2020-10-03T01:00:00 2020-10-03T04:00:00 180 1601697600 true 22.07 0 22,07 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-03T19:06:00 2020-10-03T07:25:00 2020-10-03T02:00:00 2020-10-03T05:00:00 180 1601701200 true 21.99 0 21,99 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-03T19:06:00 2020-10-03T07:25:00 2020-10-03T03:00:00 2020-10-03T06:00:00 180 1601704800 true 22.02 0 22,02 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-03T19:06:00 2020-10-03T07:25:00 2020-10-03T04:00:00 2020-10-03T07:00:00 180 1601708400 true 22.15 0 22,15 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-03T19:06:00 2020-10-03T07:25:00 2020-10-03T05:00:00 2020-10-03T08:00:00 180 1601712000 true 22.41 0 22,41 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-03T19:06:00 2020-10-03T07:25:00 2020-10-03T06:00:00 2020-10-03T09:00:00 180 1601715600 true 22.8 0 22,8 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1015.5 0 1015,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-03T19:06:00 2020-10-03T07:25:00 2020-10-03T07:00:00 2020-10-03T10:00:00 180 1601719200 true 23.55 0 23,55 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-03T19:06:00 2020-10-03T07:25:00 2020-10-03T08:00:00 2020-10-03T11:00:00 180 1601722800 true 24.19 0 24,19 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 71 0 71 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-03T19:06:00 2020-10-03T07:25:00 2020-10-03T09:00:00 2020-10-03T12:00:00 180 1601726400 true 24.48 0 24,48 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 70 0 70 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-03T19:06:00 2020-10-03T07:25:00 2020-10-03T10:00:00 2020-10-03T13:00:00 180 1601730000 true 24.58 0 24,58 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 69 0 69 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-03T19:06:00 2020-10-03T07:25:00 2020-10-03T11:00:00 2020-10-03T14:00:00 180 1601733600 true 24.7 0 24,7 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-03T19:06:00 2020-10-03T07:25:00 2020-10-03T12:00:00 2020-10-03T15:00:00 180 1601737200 true 24.85 0 24,85 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-03T19:06:00 2020-10-03T07:25:00 2020-10-03T13:00:00 2020-10-03T16:00:00 180 1601740800 true 25.06 0 25,06 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-03T19:06:00 2020-10-03T07:25:00 2020-10-03T14:00:00 2020-10-03T17:00:00 180 1601744400 true 25.26 0 25,26 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-03T19:06:00 2020-10-03T07:25:00 2020-10-03T15:00:00 2020-10-03T18:00:00 180 1601748000 true 25.32 0 25,32 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-03T19:06:00 2020-10-03T07:25:00 2020-10-03T16:00:00 2020-10-03T19:00:00 180 1601751600 true 25.27 0 25,27 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-03T19:06:00 2020-10-03T07:25:00 2020-10-03T17:00:00 2020-10-03T20:00:00 180 1601755200 true 25.09 0 25,09 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-03T19:06:00 2020-10-03T07:25:00 2020-10-03T18:00:00 2020-10-03T21:00:00 180 1601758800 true 24.82 0 24,82 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-03T19:06:00 2020-10-03T07:25:00 2020-10-03T19:00:00 2020-10-03T22:00:00 180 1601762400 true 24.63 0 24,63 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1015.8 0 1015,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-03T19:06:00 2020-10-03T07:25:00 2020-10-03T20:00:00 2020-10-03T23:00:00 180 1601766000 true 24.45 0 24,45 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0 0 0 % % 2020-10-02T21:00:00 2020-10-03T00:00:00 180 1601683200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-10-03T04:25:00 2020-10-03T07:25:00 180 1601709900 2020-10-03T16:06:00 2020-10-03T19:06:00 180 1601751960 true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 0 0 0 % % 3 Κυριακή false 2 false 2020-10-04T19:04:00 2020-10-04T07:25:00 true 25.81 0 25,81 °C °C true 22.96 0 22,96 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Nοτιοανατολικός πολύ ασθενής - 2 BF SE false false false 0 0 SE10.png Αίθριος false 20 false 2020-10-04T19:04:00 2020-10-04T07:25:00 2020-10-03T21:00:00 2020-10-04T00:00:00 180 1601769600 true 24.17 0 24,17 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-04T19:04:00 2020-10-04T07:25:00 2020-10-03T22:00:00 2020-10-04T01:00:00 180 1601773200 true 23.89 0 23,89 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-04T19:04:00 2020-10-04T07:25:00 2020-10-03T23:00:00 2020-10-04T02:00:00 180 1601776800 true 23.77 0 23,77 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-04T19:04:00 2020-10-04T07:25:00 2020-10-04T00:00:00 2020-10-04T03:00:00 180 1601780400 true 23.75 0 23,75 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 77 0 77 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-04T19:04:00 2020-10-04T07:25:00 2020-10-04T01:00:00 2020-10-04T04:00:00 180 1601784000 true 23.64 0 23,64 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-04T19:04:00 2020-10-04T07:25:00 2020-10-04T02:00:00 2020-10-04T05:00:00 180 1601787600 true 23.41 0 23,41 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-04T19:04:00 2020-10-04T07:25:00 2020-10-04T03:00:00 2020-10-04T06:00:00 180 1601791200 true 23.29 0 23,29 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-04T19:04:00 2020-10-04T07:25:00 2020-10-04T04:00:00 2020-10-04T07:00:00 180 1601794800 true 23.24 0 23,24 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-04T19:04:00 2020-10-04T07:25:00 2020-10-04T05:00:00 2020-10-04T08:00:00 180 1601798400 true 23.26 0 23,26 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-04T19:04:00 2020-10-04T07:25:00 2020-10-04T06:00:00 2020-10-04T09:00:00 180 1601802000 true 23.54 0 23,54 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-04T19:04:00 2020-10-04T07:25:00 2020-10-04T07:00:00 2020-10-04T10:00:00 180 1601805600 true 23.87 0 23,87 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-04T19:04:00 2020-10-04T07:25:00 2020-10-04T08:00:00 2020-10-04T11:00:00 180 1601809200 true 24.14 0 24,14 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0.24 0 0,24 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-04T19:04:00 2020-10-04T07:25:00 2020-10-04T09:00:00 2020-10-04T12:00:00 180 1601812800 true 24.34 0 24,34 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0.29 0 0,29 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-04T19:04:00 2020-10-04T07:25:00 2020-10-04T10:00:00 2020-10-04T13:00:00 180 1601816400 true 24.43 0 24,43 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0.34 0 0,34 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-04T19:04:00 2020-10-04T07:25:00 2020-10-04T11:00:00 2020-10-04T14:00:00 180 1601820000 true 24.49 0 24,49 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0.39 0 0,39 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-04T19:04:00 2020-10-04T07:25:00 2020-10-04T12:00:00 2020-10-04T15:00:00 180 1601823600 true 24.63 0 24,63 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 0.48 0 0,48 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-04T19:04:00 2020-10-04T07:25:00 2020-10-04T13:00:00 2020-10-04T16:00:00 180 1601827200 true 24.75 0 24,75 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0.65 0 0,65 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-04T19:04:00 2020-10-04T07:25:00 2020-10-04T14:00:00 2020-10-04T17:00:00 180 1601830800 true 24.93 0 24,93 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0.85 0 0,85 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-04T19:04:00 2020-10-04T07:25:00 2020-10-04T15:00:00 2020-10-04T18:00:00 180 1601834400 true 25.35 0 25,35 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-04T19:04:00 2020-10-04T07:25:00 2020-10-04T16:00:00 2020-10-04T19:00:00 180 1601838000 true 25.52 0 25,52 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-04T19:04:00 2020-10-04T07:25:00 2020-10-04T17:00:00 2020-10-04T20:00:00 180 1601841600 true 25.51 0 25,51 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 71 0 71 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-04T19:04:00 2020-10-04T07:25:00 2020-10-04T18:00:00 2020-10-04T21:00:00 180 1601845200 true 25.45 0 25,45 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 71 0 71 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-04T19:04:00 2020-10-04T07:25:00 2020-10-04T19:00:00 2020-10-04T22:00:00 180 1601848800 true 25.33 0 25,33 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 71 0 71 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-04T19:04:00 2020-10-04T07:25:00 2020-10-04T20:00:00 2020-10-04T23:00:00 180 1601852400 true 25.22 0 25,22 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0.98 0 0,98 % % 2020-10-03T21:00:00 2020-10-04T00:00:00 180 1601769600 Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα. Partly cloudy throughout the day. 2020-10-04T04:25:00 2020-10-04T07:25:00 180 1601796300 2020-10-04T16:04:00 2020-10-04T19:04:00 180 1601838240 true 0.0084 0 0,0084 mm mm true 0.45 0 0,45 % % 4 Δευτέρα false 2 false 2020-10-05T19:03:00 2020-10-05T07:26:00 true 26.03 0 26,03 °C °C true 23.78 0 23,78 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βόρειος πολύ ασθενής - 2 BF N false false false 0 0 N10.png Συννεφιά false 4 false 2020-10-05T19:03:00 2020-10-05T07:26:00 2020-10-04T21:00:00 2020-10-05T00:00:00 180 1601856000 true 25.09 0 25,09 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-05T19:03:00 2020-10-05T07:26:00 2020-10-04T22:00:00 2020-10-05T01:00:00 180 1601859600 true 24.89 0 24,89 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-05T19:03:00 2020-10-05T07:26:00 2020-10-04T23:00:00 2020-10-05T02:00:00 180 1601863200 true 24.71 0 24,71 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-05T19:03:00 2020-10-05T07:26:00 2020-10-05T00:00:00 2020-10-05T03:00:00 180 1601866800 true 24.59 0 24,59 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0.85 0 0,85 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-05T19:03:00 2020-10-05T07:26:00 2020-10-05T01:00:00 2020-10-05T04:00:00 180 1601870400 true 24.4 0 24,4 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0.64 0 0,64 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-10-05T19:03:00 2020-10-05T07:26:00 2020-10-05T02:00:00 2020-10-05T05:00:00 180 1601874000 true 24.14 0 24,14 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0.37 0 0,37 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-05T19:03:00 2020-10-05T07:26:00 2020-10-05T03:00:00 2020-10-05T06:00:00 180 1601877600 true 24.05 0 24,05 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0.21 0 0,21 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-05T19:03:00 2020-10-05T07:26:00 2020-10-05T04:00:00 2020-10-05T07:00:00 180 1601881200 true 24.1 0 24,1 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0.22 0 0,22 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-05T19:03:00 2020-10-05T07:26:00 2020-10-05T05:00:00 2020-10-05T08:00:00 180 1601884800 true 24.25 0 24,25 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0.34 0 0,34 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-05T19:03:00 2020-10-05T07:26:00 2020-10-05T06:00:00 2020-10-05T09:00:00 180 1601888400 true 24.48 0 24,48 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0.46 0 0,46 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-05T19:03:00 2020-10-05T07:26:00 2020-10-05T07:00:00 2020-10-05T10:00:00 180 1601892000 true 24.41 0 24,41 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0.55 0 0,55 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-05T19:03:00 2020-10-05T07:26:00 2020-10-05T08:00:00 2020-10-05T11:00:00 180 1601895600 true 24.43 0 24,43 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0.64 0 0,64 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-05T19:03:00 2020-10-05T07:26:00 2020-10-05T09:00:00 2020-10-05T12:00:00 180 1601899200 true 24.37 0 24,37 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0.72 0 0,72 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-05T19:03:00 2020-10-05T07:26:00 2020-10-05T10:00:00 2020-10-05T13:00:00 180 1601902800 true 24.23 0 24,23 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 78 0 78 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0.78 0 0,78 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-05T19:03:00 2020-10-05T07:26:00 2020-10-05T11:00:00 2020-10-05T14:00:00 180 1601906400 true 24.29 0 24,29 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 77 0 77 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0.82 0 0,82 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-05T19:03:00 2020-10-05T07:26:00 2020-10-05T12:00:00 2020-10-05T15:00:00 180 1601910000 true 24.43 0 24,43 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 75 0 75 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0.86 0 0,86 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-05T19:03:00 2020-10-05T07:26:00 2020-10-05T13:00:00 2020-10-05T16:00:00 180 1601913600 true 24.57 0 24,57 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 74 0 74 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0.91 0 0,91 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-05T19:03:00 2020-10-05T07:26:00 2020-10-05T14:00:00 2020-10-05T17:00:00 180 1601917200 true 24.83 0 24,83 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-05T19:03:00 2020-10-05T07:26:00 2020-10-05T15:00:00 2020-10-05T18:00:00 180 1601920800 true 25.43 0 25,43 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-05T19:03:00 2020-10-05T07:26:00 2020-10-05T16:00:00 2020-10-05T19:00:00 180 1601924400 true 25.7 0 25,7 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-05T19:03:00 2020-10-05T07:26:00 2020-10-05T17:00:00 2020-10-05T20:00:00 180 1601928000 true 25.74 0 25,74 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-05T19:03:00 2020-10-05T07:26:00 2020-10-05T18:00:00 2020-10-05T21:00:00 180 1601931600 true 25.73 0 25,73 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-05T19:03:00 2020-10-05T07:26:00 2020-10-05T19:00:00 2020-10-05T22:00:00 180 1601935200 true 25.71 0 25,71 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1012 0 1012 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-05T19:03:00 2020-10-05T07:26:00 2020-10-05T20:00:00 2020-10-05T23:00:00 180 1601938800 true 25.63 0 25,63 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 1 0 1 % % 2020-10-04T21:00:00 2020-10-05T00:00:00 180 1601856000 Νεφώσεις κατά περιόδους όλη την ημέρα. Mostly cloudy throughout the day. 2020-10-05T04:26:00 2020-10-05T07:26:00 180 1601882760 2020-10-05T16:03:00 2020-10-05T19:03:00 180 1601924580 true 0.0098 0 0,0098 mm mm true 0.76 0 0,76 % % 5 Τρίτη false 2 false 2020-10-06T19:01:00 2020-10-06T07:27:00 true 29.1 0 29,1 °C °C true 23.35 0 23,35 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Νοτιοδυτικός ασθενής - 3 BF SW false false false 0 0 SW15.png Συννεφιά false 4 false 2020-10-06T19:01:00 2020-10-06T07:27:00 2020-10-05T21:00:00 2020-10-06T00:00:00 180 1601942400 true 25.63 0 25,63 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-06T19:01:00 2020-10-06T07:27:00 2020-10-05T22:00:00 2020-10-06T01:00:00 180 1601946000 true 25.67 0 25,67 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-06T19:01:00 2020-10-06T07:27:00 2020-10-05T23:00:00 2020-10-06T02:00:00 180 1601949600 true 25.88 0 25,88 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1010.5 0 1010,5 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-06T19:01:00 2020-10-06T07:27:00 2020-10-06T00:00:00 2020-10-06T03:00:00 180 1601953200 true 26.11 0 26,11 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1009.8 0 1009,8 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-06T19:01:00 2020-10-06T07:27:00 2020-10-06T01:00:00 2020-10-06T04:00:00 180 1601956800 true 26.18 0 26,18 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1009.4 0 1009,4 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-06T19:01:00 2020-10-06T07:27:00 2020-10-06T02:00:00 2020-10-06T05:00:00 180 1601960400 true 26.42 0 26,42 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1009 0 1009 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-06T19:01:00 2020-10-06T07:27:00 2020-10-06T03:00:00 2020-10-06T06:00:00 180 1601964000 true 26.57 0 26,57 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1008.6 0 1008,6 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-06T19:01:00 2020-10-06T07:27:00 2020-10-06T04:00:00 2020-10-06T07:00:00 180 1601967600 true 26.51 0 26,51 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1008.3 0 1008,3 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-06T19:01:00 2020-10-06T07:27:00 2020-10-06T05:00:00 2020-10-06T08:00:00 180 1601971200 true 26.35 0 26,35 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.0099 0 0,0099 mm mm true 67 0 67 % % true 1008.2 0 1008,2 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-06T19:01:00 2020-10-06T07:27:00 2020-10-06T06:00:00 2020-10-06T09:00:00 180 1601974800 true 26.45 0 26,45 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.0141 0 0,0141 mm mm true 66 0 66 % % true 1008 0 1008 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-06T19:01:00 2020-10-06T07:27:00 2020-10-06T07:00:00 2020-10-06T10:00:00 180 1601978400 true 26.97 0 26,97 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0079 0 0,0079 mm mm true 64 0 64 % % true 1008 0 1008 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-06T19:01:00 2020-10-06T07:27:00 2020-10-06T08:00:00 2020-10-06T11:00:00 180 1601982000 true 27.82 0 27,82 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1008 0 1008 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-06T19:01:00 2020-10-06T07:27:00 2020-10-06T09:00:00 2020-10-06T12:00:00 180 1601985600 true 28.51 0 28,51 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1007.7 0 1007,7 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-06T19:01:00 2020-10-06T07:27:00 2020-10-06T10:00:00 2020-10-06T13:00:00 180 1601989200 true 28.79 0 28,79 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1007.1 0 1007,1 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-06T19:01:00 2020-10-06T07:27:00 2020-10-06T11:00:00 2020-10-06T14:00:00 180 1601992800 true 28.81 0 28,81 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1006.4 0 1006,4 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-06T19:01:00 2020-10-06T07:27:00 2020-10-06T12:00:00 2020-10-06T15:00:00 180 1601996400 true 28.72 0 28,72 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0121 0 0,0121 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1005.7 0 1005,7 mb mb true 1 0 1 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-06T19:01:00 2020-10-06T07:27:00 2020-10-06T13:00:00 2020-10-06T16:00:00 180 1602000000 true 28.72 0 28,72 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0.0401 0 0,0401 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1005.3 0 1005,3 mb mb true 0.8 0 0,8 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-06T19:01:00 2020-10-06T07:27:00 2020-10-06T14:00:00 2020-10-06T17:00:00 180 1602003600 true 28.75 0 28,75 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.1178 0 0,1178 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1004.7 0 1004,7 mb mb true 0.52 0 0,52 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-06T19:01:00 2020-10-06T07:27:00 2020-10-06T15:00:00 2020-10-06T18:00:00 180 1602007200 true 28.33 0 28,33 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.1704 0 0,1704 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1004.5 0 1004,5 mb mb true 0.3 0 0,3 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-06T19:01:00 2020-10-06T07:27:00 2020-10-06T16:00:00 2020-10-06T19:00:00 180 1602010800 true 27.39 0 27,39 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.1007 0 0,1007 mm mm true 59 0 59 % % true 1005 0 1005 mb mb true 0.22 0 0,22 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-06T19:01:00 2020-10-06T07:27:00 2020-10-06T17:00:00 2020-10-06T20:00:00 180 1602014400 true 26.08 0 26,08 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.0198 0 0,0198 mm mm true 60 0 60 % % true 1005.6 0 1005,6 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-06T19:01:00 2020-10-06T07:27:00 2020-10-06T18:00:00 2020-10-06T21:00:00 180 1602018000 true 24.85 0 24,85 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 W20.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1006.4 0 1006,4 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-06T19:01:00 2020-10-06T07:27:00 2020-10-06T19:00:00 2020-10-06T22:00:00 180 1602021600 true 24.13 0 24,13 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1007.2 0 1007,2 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-06T19:01:00 2020-10-06T07:27:00 2020-10-06T20:00:00 2020-10-06T23:00:00 180 1602025200 true 23.8 0 23,8 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1007.5 0 1007,5 mb mb true 0.04 0 0,04 % % 2020-10-05T21:00:00 2020-10-06T00:00:00 180 1601942400 Νεφώσεις κατά περιόδους όλη την ημέρα. Mostly cloudy throughout the day. 2020-10-06T04:27:00 2020-10-06T07:27:00 180 1601969220 2020-10-06T16:01:00 2020-10-06T19:01:00 180 1602010860 true 0.1706 0 0,1706 mm mm true 0.74 0 0,74 % % 6 Τετάρτη false 1 false 2020-10-07T18:59:00 2020-10-07T07:28:00 true 23.9 0 23,9 °C °C true 21.51 0 21,51 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Bορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2020-10-07T18:59:00 2020-10-07T07:28:00 2020-10-06T21:00:00 2020-10-07T00:00:00 180 1602028800 true 23.62 0 23,62 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1008.1 0 1008,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-07T18:59:00 2020-10-07T07:28:00 2020-10-06T22:00:00 2020-10-07T01:00:00 180 1602032400 true 23.37 0 23,37 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 W20.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1008.5 0 1008,5 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-07T18:59:00 2020-10-07T07:28:00 2020-10-06T23:00:00 2020-10-07T02:00:00 180 1602036000 true 23.19 0 23,19 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1008.7 0 1008,7 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-07T18:59:00 2020-10-07T07:28:00 2020-10-07T00:00:00 2020-10-07T03:00:00 180 1602039600 true 22.66 0 22,66 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1009 0 1009 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-07T18:59:00 2020-10-07T07:28:00 2020-10-07T01:00:00 2020-10-07T04:00:00 180 1602043200 true 22.37 0 22,37 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1009.9 0 1009,9 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-07T18:59:00 2020-10-07T07:28:00 2020-10-07T02:00:00 2020-10-07T05:00:00 180 1602046800 true 22.11 0 22,11 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0.24 0 0,24 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-07T18:59:00 2020-10-07T07:28:00 2020-10-07T03:00:00 2020-10-07T06:00:00 180 1602050400 true 21.9 0 21,9 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0.28 0 0,28 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-07T18:59:00 2020-10-07T07:28:00 2020-10-07T04:00:00 2020-10-07T07:00:00 180 1602054000 true 21.81 0 21,81 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0.27 0 0,27 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-07T18:59:00 2020-10-07T07:28:00 2020-10-07T05:00:00 2020-10-07T08:00:00 180 1602057600 true 21.79 0 21,79 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0.22 0 0,22 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-07T18:59:00 2020-10-07T07:28:00 2020-10-07T06:00:00 2020-10-07T09:00:00 180 1602061200 true 21.83 0 21,83 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-07T18:59:00 2020-10-07T07:28:00 2020-10-07T07:00:00 2020-10-07T10:00:00 180 1602064800 true 22.21 0 22,21 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-07T18:59:00 2020-10-07T07:28:00 2020-10-07T08:00:00 2020-10-07T11:00:00 180 1602068400 true 22.9 0 22,9 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-07T18:59:00 2020-10-07T07:28:00 2020-10-07T09:00:00 2020-10-07T12:00:00 180 1602072000 true 23.21 0 23,21 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-07T18:59:00 2020-10-07T07:28:00 2020-10-07T10:00:00 2020-10-07T13:00:00 180 1602075600 true 23.35 0 23,35 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-07T18:59:00 2020-10-07T07:28:00 2020-10-07T11:00:00 2020-10-07T14:00:00 180 1602079200 true 23.41 0 23,41 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-07T18:59:00 2020-10-07T07:28:00 2020-10-07T12:00:00 2020-10-07T15:00:00 180 1602082800 true 23.43 0 23,43 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 54 0 54 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-07T18:59:00 2020-10-07T07:28:00 2020-10-07T13:00:00 2020-10-07T16:00:00 180 1602086400 true 23.51 0 23,51 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-07T18:59:00 2020-10-07T07:28:00 2020-10-07T14:00:00 2020-10-07T17:00:00 180 1602090000 true 23.52 0 23,52 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-07T18:59:00 2020-10-07T07:28:00 2020-10-07T15:00:00 2020-10-07T18:00:00 180 1602093600 true 23.42 0 23,42 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-07T18:59:00 2020-10-07T07:28:00 2020-10-07T16:00:00 2020-10-07T19:00:00 180 1602097200 true 22.99 0 22,99 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-07T18:59:00 2020-10-07T07:28:00 2020-10-07T17:00:00 2020-10-07T20:00:00 180 1602100800 true 22.56 0 22,56 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-07T18:59:00 2020-10-07T07:28:00 2020-10-07T18:00:00 2020-10-07T21:00:00 180 1602104400 true 22.19 0 22,19 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-07T18:59:00 2020-10-07T07:28:00 2020-10-07T19:00:00 2020-10-07T22:00:00 180 1602108000 true 22.01 0 22,01 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-07T18:59:00 2020-10-07T07:28:00 2020-10-07T20:00:00 2020-10-07T23:00:00 180 1602111600 true 21.96 0 21,96 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0.15 0 0,15 % % 2020-10-06T21:00:00 2020-10-07T00:00:00 180 1602028800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-10-07T04:28:00 2020-10-07T07:28:00 180 1602055680 2020-10-07T15:59:00 2020-10-07T18:59:00 180 1602097140 true 0.0088 0 0,0088 mm mm true 0.13 0 0,13 % %
sunny

Σήμερα

Αίθριος όλη την ημέρα.

21°c

windy

BF 2

deltiokairou

Αποδράστε στις όμορφες Σποράδες και νιώστε τη μαγεία του κάθε νησιού. Απολαύστε έναν μοναδικό συνδυασμό πυκνής βλάστησης και γαλαζοπράσινων, δαντελωτών ακτών, έναν αληθινό παράδεισο ηρεμίας και γαλήνης!