36 Χρόνια Εμπειρίας στα Aκτοπλοϊκά Εισιτήρια

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΠΟΡΑΔΕΣ

0 4738 false 1 false 2020-07-16T20:51:00 2020-07-16T06:14:00 0.0 true 26 0 26 °C °C true 1010 0 1010 mb mb true 56.000000000000007 0 56 % % 2020-07-16T16:00:00 2020-07-16T19:00:00 180 1594926000 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοανατολικός πολύ ασθενής - 2 BF ESE false false false 0 0 SE10.png Αίθριος Clear 0 Πέμπτη false 1 false 2020-07-16T20:51:00 2020-07-16T06:14:00 true 26.73 0 26,73 °C °C true 23.4 0 23,4 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Ανατολικός πολύ ασθενής - 2 BF E false false false 0 0 E10.png Αίθριος false 1 false 2020-07-16T20:51:00 2020-07-16T06:14:00 2020-07-16T06:00:00 2020-07-16T09:00:00 180 1594890000 true 24.59 0 24,59 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-16T20:51:00 2020-07-16T06:14:00 2020-07-16T07:00:00 2020-07-16T10:00:00 180 1594893600 true 25.02 0 25,02 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-16T20:51:00 2020-07-16T06:14:00 2020-07-16T08:00:00 2020-07-16T11:00:00 180 1594897200 true 25.39 0 25,39 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-16T20:51:00 2020-07-16T06:14:00 2020-07-16T09:00:00 2020-07-16T12:00:00 180 1594900800 true 25.68 0 25,68 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-16T20:51:00 2020-07-16T06:14:00 2020-07-16T10:00:00 2020-07-16T13:00:00 180 1594904400 true 25.83 0 25,83 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-16T20:51:00 2020-07-16T06:14:00 2020-07-16T11:00:00 2020-07-16T14:00:00 180 1594908000 true 25.96 0 25,96 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0.12 0 0,12 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-16T20:51:00 2020-07-16T06:14:00 2020-07-16T12:00:00 2020-07-16T15:00:00 180 1594911600 true 26.13 0 26,13 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-16T20:51:00 2020-07-16T06:14:00 2020-07-16T13:00:00 2020-07-16T16:00:00 180 1594915200 true 26.31 0 26,31 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-16T20:51:00 2020-07-16T06:14:00 2020-07-16T14:00:00 2020-07-16T17:00:00 180 1594918800 true 26.43 0 26,43 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-16T20:51:00 2020-07-16T06:14:00 2020-07-16T15:00:00 2020-07-16T18:00:00 180 1594922400 true 26.44 0 26,44 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1010.2 0 1010,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-16T20:51:00 2020-07-16T06:14:00 2020-07-16T16:00:00 2020-07-16T19:00:00 180 1594926000 true 26.31 0 26,31 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1010.1 0 1010,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-16T20:51:00 2020-07-16T06:14:00 2020-07-16T17:00:00 2020-07-16T20:00:00 180 1594929600 true 26.03 0 26,03 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1010.5 0 1010,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-16T20:51:00 2020-07-16T06:14:00 2020-07-16T18:00:00 2020-07-16T21:00:00 180 1594933200 true 25.66 0 25,66 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 61 0 61 % % true 1010.5 0 1010,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-16T20:51:00 2020-07-16T06:14:00 2020-07-16T19:00:00 2020-07-16T22:00:00 180 1594936800 true 25.15 0 25,15 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1010.8 0 1010,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-16T20:51:00 2020-07-16T06:14:00 2020-07-16T20:00:00 2020-07-16T23:00:00 180 1594940400 true 24.56 0 24,56 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0.01 0 0,01 % % 2020-07-15T21:00:00 2020-07-16T00:00:00 180 1594857600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-07-16T03:14:00 2020-07-16T06:14:00 180 1594880040 2020-07-16T17:51:00 2020-07-16T20:51:00 180 1594932660 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0.06 0 0,06 % % 1 Παρασκευή false 1 false 2020-07-17T20:50:00 2020-07-17T06:14:00 true 27.07 0 27,07 °C °C true 23.34 0 23,34 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Bορειοανατολικός πολύ ασθενής - 2 BF NE false false false 0 0 NE10.png Αίθριος false 20 false 2020-07-17T20:50:00 2020-07-17T06:14:00 2020-07-16T21:00:00 2020-07-17T00:00:00 180 1594944000 true 24.16 0 24,16 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-17T20:50:00 2020-07-17T06:14:00 2020-07-16T22:00:00 2020-07-17T01:00:00 180 1594947600 true 23.91 0 23,91 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-17T20:50:00 2020-07-17T06:14:00 2020-07-16T23:00:00 2020-07-17T02:00:00 180 1594951200 true 23.79 0 23,79 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-17T20:50:00 2020-07-17T06:14:00 2020-07-17T00:00:00 2020-07-17T03:00:00 180 1594954800 true 23.71 0 23,71 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1010.5 0 1010,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-17T20:50:00 2020-07-17T06:14:00 2020-07-17T01:00:00 2020-07-17T04:00:00 180 1594958400 true 23.64 0 23,64 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1010.8 0 1010,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-17T20:50:00 2020-07-17T06:14:00 2020-07-17T02:00:00 2020-07-17T05:00:00 180 1594962000 true 23.61 0 23,61 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-17T20:50:00 2020-07-17T06:14:00 2020-07-17T03:00:00 2020-07-17T06:00:00 180 1594965600 true 23.69 0 23,69 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 76 0 76 % % true 1010.5 0 1010,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-17T20:50:00 2020-07-17T06:14:00 2020-07-17T04:00:00 2020-07-17T07:00:00 180 1594969200 true 23.92 0 23,92 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 76 0 76 % % true 1010.8 0 1010,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-17T20:50:00 2020-07-17T06:14:00 2020-07-17T05:00:00 2020-07-17T08:00:00 180 1594972800 true 24.25 0 24,25 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-17T20:50:00 2020-07-17T06:14:00 2020-07-17T06:00:00 2020-07-17T09:00:00 180 1594976400 true 24.7 0 24,7 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-17T20:50:00 2020-07-17T06:14:00 2020-07-17T07:00:00 2020-07-17T10:00:00 180 1594980000 true 25.25 0 25,25 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-17T20:50:00 2020-07-17T06:14:00 2020-07-17T08:00:00 2020-07-17T11:00:00 180 1594983600 true 25.79 0 25,79 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-17T20:50:00 2020-07-17T06:14:00 2020-07-17T09:00:00 2020-07-17T12:00:00 180 1594987200 true 26.13 0 26,13 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-17T20:50:00 2020-07-17T06:14:00 2020-07-17T10:00:00 2020-07-17T13:00:00 180 1594990800 true 26.31 0 26,31 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-17T20:50:00 2020-07-17T06:14:00 2020-07-17T11:00:00 2020-07-17T14:00:00 180 1594994400 true 26.42 0 26,42 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-17T20:50:00 2020-07-17T06:14:00 2020-07-17T12:00:00 2020-07-17T15:00:00 180 1594998000 true 26.55 0 26,55 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-17T20:50:00 2020-07-17T06:14:00 2020-07-17T13:00:00 2020-07-17T16:00:00 180 1595001600 true 26.69 0 26,69 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1010.5 0 1010,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-17T20:50:00 2020-07-17T06:14:00 2020-07-17T14:00:00 2020-07-17T17:00:00 180 1595005200 true 26.78 0 26,78 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-17T20:50:00 2020-07-17T06:14:00 2020-07-17T15:00:00 2020-07-17T18:00:00 180 1595008800 true 26.75 0 26,75 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1009.6 0 1009,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-17T20:50:00 2020-07-17T06:14:00 2020-07-17T16:00:00 2020-07-17T19:00:00 180 1595012400 true 26.58 0 26,58 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1009.4 0 1009,4 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-17T20:50:00 2020-07-17T06:14:00 2020-07-17T17:00:00 2020-07-17T20:00:00 180 1595016000 true 26.26 0 26,26 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1009.4 0 1009,4 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-17T20:50:00 2020-07-17T06:14:00 2020-07-17T18:00:00 2020-07-17T21:00:00 180 1595019600 true 25.79 0 25,79 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1009.3 0 1009,3 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-17T20:50:00 2020-07-17T06:14:00 2020-07-17T19:00:00 2020-07-17T22:00:00 180 1595023200 true 25.38 0 25,38 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1009.6 0 1009,6 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-17T20:50:00 2020-07-17T06:14:00 2020-07-17T20:00:00 2020-07-17T23:00:00 180 1595026800 true 25.01 0 25,01 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0.02 0 0,02 % % 2020-07-16T21:00:00 2020-07-17T00:00:00 180 1594944000 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-07-17T03:14:00 2020-07-17T06:14:00 180 1594966440 2020-07-17T17:50:00 2020-07-17T20:50:00 180 1595019000 true 0.0063 0 0,0063 mm mm true 0 0 0 % % 2 Σάββατο false 1 false 2020-07-18T20:50:00 2020-07-18T06:15:00 true 26.63 0 26,63 °C °C true 23.85 0 23,85 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Bορειοανατολικός πολύ ασθενής - 2 BF NE false false false 0 0 NE10.png Αίθριος false 20 false 2020-07-18T20:50:00 2020-07-18T06:15:00 2020-07-17T21:00:00 2020-07-18T00:00:00 180 1595030400 true 24.65 0 24,65 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1010.1 0 1010,1 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-18T20:50:00 2020-07-18T06:15:00 2020-07-17T22:00:00 2020-07-18T01:00:00 180 1595034000 true 24.48 0 24,48 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1010.1 0 1010,1 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-18T20:50:00 2020-07-18T06:15:00 2020-07-17T23:00:00 2020-07-18T02:00:00 180 1595037600 true 24.37 0 24,37 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1009.8 0 1009,8 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-18T20:50:00 2020-07-18T06:15:00 2020-07-18T00:00:00 2020-07-18T03:00:00 180 1595041200 true 24.29 0 24,29 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1009.7 0 1009,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-18T20:50:00 2020-07-18T06:15:00 2020-07-18T01:00:00 2020-07-18T04:00:00 180 1595044800 true 24.18 0 24,18 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1009.6 0 1009,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-18T20:50:00 2020-07-18T06:15:00 2020-07-18T02:00:00 2020-07-18T05:00:00 180 1595048400 true 24.12 0 24,12 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1009.4 0 1009,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-18T20:50:00 2020-07-18T06:15:00 2020-07-18T03:00:00 2020-07-18T06:00:00 180 1595052000 true 24.16 0 24,16 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1009.5 0 1009,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-18T20:50:00 2020-07-18T06:15:00 2020-07-18T04:00:00 2020-07-18T07:00:00 180 1595055600 true 24.33 0 24,33 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1009.7 0 1009,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-18T20:50:00 2020-07-18T06:15:00 2020-07-18T05:00:00 2020-07-18T08:00:00 180 1595059200 true 24.59 0 24,59 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-18T20:50:00 2020-07-18T06:15:00 2020-07-18T06:00:00 2020-07-18T09:00:00 180 1595062800 true 24.92 0 24,92 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-18T20:50:00 2020-07-18T06:15:00 2020-07-18T07:00:00 2020-07-18T10:00:00 180 1595066400 true 25.2 0 25,2 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1010.5 0 1010,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-18T20:50:00 2020-07-18T06:15:00 2020-07-18T08:00:00 2020-07-18T11:00:00 180 1595070000 true 25.54 0 25,54 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-18T20:50:00 2020-07-18T06:15:00 2020-07-18T09:00:00 2020-07-18T12:00:00 180 1595073600 true 25.74 0 25,74 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-18T20:50:00 2020-07-18T06:15:00 2020-07-18T10:00:00 2020-07-18T13:00:00 180 1595077200 true 25.81 0 25,81 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-18T20:50:00 2020-07-18T06:15:00 2020-07-18T11:00:00 2020-07-18T14:00:00 180 1595080800 true 25.89 0 25,89 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-18T20:50:00 2020-07-18T06:15:00 2020-07-18T12:00:00 2020-07-18T15:00:00 180 1595084400 true 26.03 0 26,03 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1010.5 0 1010,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-18T20:50:00 2020-07-18T06:15:00 2020-07-18T13:00:00 2020-07-18T16:00:00 180 1595088000 true 26.11 0 26,11 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1010.2 0 1010,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-18T20:50:00 2020-07-18T06:15:00 2020-07-18T14:00:00 2020-07-18T17:00:00 180 1595091600 true 26.28 0 26,28 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1009.8 0 1009,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-18T20:50:00 2020-07-18T06:15:00 2020-07-18T15:00:00 2020-07-18T18:00:00 180 1595095200 true 26.35 0 26,35 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1009.3 0 1009,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-18T20:50:00 2020-07-18T06:15:00 2020-07-18T16:00:00 2020-07-18T19:00:00 180 1595098800 true 26.25 0 26,25 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1009.1 0 1009,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-18T20:50:00 2020-07-18T06:15:00 2020-07-18T17:00:00 2020-07-18T20:00:00 180 1595102400 true 25.99 0 25,99 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1008.9 0 1008,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-18T20:50:00 2020-07-18T06:15:00 2020-07-18T18:00:00 2020-07-18T21:00:00 180 1595106000 true 25.68 0 25,68 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1009 0 1009 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-18T20:50:00 2020-07-18T06:15:00 2020-07-18T19:00:00 2020-07-18T22:00:00 180 1595109600 true 25.47 0 25,47 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1008.9 0 1008,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-18T20:50:00 2020-07-18T06:15:00 2020-07-18T20:00:00 2020-07-18T23:00:00 180 1595113200 true 25.24 0 25,24 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1009.4 0 1009,4 mb mb true 0 0 0 % % 2020-07-17T21:00:00 2020-07-18T00:00:00 180 1595030400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-07-18T03:15:00 2020-07-18T06:15:00 180 1595052900 2020-07-18T17:50:00 2020-07-18T20:50:00 180 1595105400 true 0.0054 0 0,0054 mm mm true 0 0 0 % % 3 Κυριακή false 1 false 2020-07-19T20:49:00 2020-07-19T06:16:00 true 26.53 0 26,53 °C °C true 23.76 0 23,76 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοανατολικός πολύ ασθενής - 2 BF NNE false false false 0 0 NE10.png Αίθριος false 20 false 2020-07-19T20:49:00 2020-07-19T06:16:00 2020-07-18T21:00:00 2020-07-19T00:00:00 180 1595116800 true 24.91 0 24,91 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1009.7 0 1009,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-19T20:49:00 2020-07-19T06:16:00 2020-07-18T22:00:00 2020-07-19T01:00:00 180 1595120400 true 24.7 0 24,7 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1010.1 0 1010,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-19T20:49:00 2020-07-19T06:16:00 2020-07-18T23:00:00 2020-07-19T02:00:00 180 1595124000 true 24.58 0 24,58 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1009.9 0 1009,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-19T20:49:00 2020-07-19T06:16:00 2020-07-19T00:00:00 2020-07-19T03:00:00 180 1595127600 true 24.47 0 24,47 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 72 0 72 % % true 1009.7 0 1009,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-19T20:49:00 2020-07-19T06:16:00 2020-07-19T01:00:00 2020-07-19T04:00:00 180 1595131200 true 24.3 0 24,3 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 75 0 75 % % true 1009.7 0 1009,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-19T20:49:00 2020-07-19T06:16:00 2020-07-19T02:00:00 2020-07-19T05:00:00 180 1595134800 true 24.11 0 24,11 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0067 0 0,0067 mm mm true 78 0 78 % % true 1009.8 0 1009,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-19T20:49:00 2020-07-19T06:16:00 2020-07-19T03:00:00 2020-07-19T06:00:00 180 1595138400 true 24.03 0 24,03 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 80 0 80 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-19T20:49:00 2020-07-19T06:16:00 2020-07-19T04:00:00 2020-07-19T07:00:00 180 1595142000 true 24.13 0 24,13 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-19T20:49:00 2020-07-19T06:16:00 2020-07-19T05:00:00 2020-07-19T08:00:00 180 1595145600 true 24.44 0 24,44 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-19T20:49:00 2020-07-19T06:16:00 2020-07-19T06:00:00 2020-07-19T09:00:00 180 1595149200 true 24.78 0 24,78 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-19T20:49:00 2020-07-19T06:16:00 2020-07-19T07:00:00 2020-07-19T10:00:00 180 1595152800 true 25.1 0 25,1 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-19T20:49:00 2020-07-19T06:16:00 2020-07-19T08:00:00 2020-07-19T11:00:00 180 1595156400 true 25.41 0 25,41 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-19T20:49:00 2020-07-19T06:16:00 2020-07-19T09:00:00 2020-07-19T12:00:00 180 1595160000 true 25.57 0 25,57 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-19T20:49:00 2020-07-19T06:16:00 2020-07-19T10:00:00 2020-07-19T13:00:00 180 1595163600 true 25.65 0 25,65 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-19T20:49:00 2020-07-19T06:16:00 2020-07-19T11:00:00 2020-07-19T14:00:00 180 1595167200 true 25.73 0 25,73 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-19T20:49:00 2020-07-19T06:16:00 2020-07-19T12:00:00 2020-07-19T15:00:00 180 1595170800 true 25.83 0 25,83 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-19T20:49:00 2020-07-19T06:16:00 2020-07-19T13:00:00 2020-07-19T16:00:00 180 1595174400 true 26 0 26 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-19T20:49:00 2020-07-19T06:16:00 2020-07-19T14:00:00 2020-07-19T17:00:00 180 1595178000 true 26.16 0 26,16 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-19T20:49:00 2020-07-19T06:16:00 2020-07-19T15:00:00 2020-07-19T18:00:00 180 1595181600 true 26.25 0 26,25 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 64 0 64 % % true 1010.1 0 1010,1 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-19T20:49:00 2020-07-19T06:16:00 2020-07-19T16:00:00 2020-07-19T19:00:00 180 1595185200 true 26.17 0 26,17 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-19T20:49:00 2020-07-19T06:16:00 2020-07-19T17:00:00 2020-07-19T20:00:00 180 1595188800 true 25.91 0 25,91 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1009.9 0 1009,9 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-19T20:49:00 2020-07-19T06:16:00 2020-07-19T18:00:00 2020-07-19T21:00:00 180 1595192400 true 25.54 0 25,54 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1009.9 0 1009,9 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-19T20:49:00 2020-07-19T06:16:00 2020-07-19T19:00:00 2020-07-19T22:00:00 180 1595196000 true 25.12 0 25,12 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1010.1 0 1010,1 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-19T20:49:00 2020-07-19T06:16:00 2020-07-19T20:00:00 2020-07-19T23:00:00 180 1595199600 true 24.76 0 24,76 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1010.5 0 1010,5 mb mb true 0.03 0 0,03 % % 2020-07-18T21:00:00 2020-07-19T00:00:00 180 1595116800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-07-19T03:16:00 2020-07-19T06:16:00 180 1595139360 2020-07-19T17:49:00 2020-07-19T20:49:00 180 1595191740 true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 0.04 0 0,04 % % 4 Δευτέρα false 1 false 2020-07-20T20:48:00 2020-07-20T06:17:00 true 27.28 0 27,28 °C °C true 24.15 0 24,15 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NNW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 20 false 2020-07-20T20:48:00 2020-07-20T06:17:00 2020-07-19T21:00:00 2020-07-20T00:00:00 180 1595203200 true 24.47 0 24,47 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-20T20:48:00 2020-07-20T06:17:00 2020-07-19T22:00:00 2020-07-20T01:00:00 180 1595206800 true 24.44 0 24,44 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-20T20:48:00 2020-07-20T06:17:00 2020-07-19T23:00:00 2020-07-20T02:00:00 180 1595210400 true 24.61 0 24,61 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-20T20:48:00 2020-07-20T06:17:00 2020-07-20T00:00:00 2020-07-20T03:00:00 180 1595214000 true 24.75 0 24,75 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1010.5 0 1010,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-20T20:48:00 2020-07-20T06:17:00 2020-07-20T01:00:00 2020-07-20T04:00:00 180 1595217600 true 24.74 0 24,74 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-20T20:48:00 2020-07-20T06:17:00 2020-07-20T02:00:00 2020-07-20T05:00:00 180 1595221200 true 24.68 0 24,68 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-20T20:48:00 2020-07-20T06:17:00 2020-07-20T03:00:00 2020-07-20T06:00:00 180 1595224800 true 24.72 0 24,72 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 76 0 76 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-20T20:48:00 2020-07-20T06:17:00 2020-07-20T04:00:00 2020-07-20T07:00:00 180 1595228400 true 24.92 0 24,92 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 76 0 76 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-20T20:48:00 2020-07-20T06:17:00 2020-07-20T05:00:00 2020-07-20T08:00:00 180 1595232000 true 25.09 0 25,09 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 75 0 75 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-20T20:48:00 2020-07-20T06:17:00 2020-07-20T06:00:00 2020-07-20T09:00:00 180 1595235600 true 25.33 0 25,33 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-20T20:48:00 2020-07-20T06:17:00 2020-07-20T07:00:00 2020-07-20T10:00:00 180 1595239200 true 25.63 0 25,63 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-20T20:48:00 2020-07-20T06:17:00 2020-07-20T08:00:00 2020-07-20T11:00:00 180 1595242800 true 25.98 0 25,98 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-20T20:48:00 2020-07-20T06:17:00 2020-07-20T09:00:00 2020-07-20T12:00:00 180 1595246400 true 26.22 0 26,22 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-20T20:48:00 2020-07-20T06:17:00 2020-07-20T10:00:00 2020-07-20T13:00:00 180 1595250000 true 26.33 0 26,33 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-20T20:48:00 2020-07-20T06:17:00 2020-07-20T11:00:00 2020-07-20T14:00:00 180 1595253600 true 26.44 0 26,44 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-20T20:48:00 2020-07-20T06:17:00 2020-07-20T12:00:00 2020-07-20T15:00:00 180 1595257200 true 26.55 0 26,55 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-20T20:48:00 2020-07-20T06:17:00 2020-07-20T13:00:00 2020-07-20T16:00:00 180 1595260800 true 26.75 0 26,75 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-20T20:48:00 2020-07-20T06:17:00 2020-07-20T14:00:00 2020-07-20T17:00:00 180 1595264400 true 26.93 0 26,93 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-20T20:48:00 2020-07-20T06:17:00 2020-07-20T15:00:00 2020-07-20T18:00:00 180 1595268000 true 27 0 27 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 66 0 66 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-20T20:48:00 2020-07-20T06:17:00 2020-07-20T16:00:00 2020-07-20T19:00:00 180 1595271600 true 26.84 0 26,84 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 67 0 67 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-20T20:48:00 2020-07-20T06:17:00 2020-07-20T17:00:00 2020-07-20T20:00:00 180 1595275200 true 26.56 0 26,56 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-20T20:48:00 2020-07-20T06:17:00 2020-07-20T18:00:00 2020-07-20T21:00:00 180 1595278800 true 26.19 0 26,19 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-20T20:48:00 2020-07-20T06:17:00 2020-07-20T19:00:00 2020-07-20T22:00:00 180 1595282400 true 25.88 0 25,88 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-20T20:48:00 2020-07-20T06:17:00 2020-07-20T20:00:00 2020-07-20T23:00:00 180 1595286000 true 25.65 0 25,65 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0 0 0 % % 2020-07-19T21:00:00 2020-07-20T00:00:00 180 1595203200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-07-20T03:17:00 2020-07-20T06:17:00 180 1595225820 2020-07-20T17:48:00 2020-07-20T20:48:00 180 1595278080 true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 0 0 0 % % 5 Τρίτη false 1 false 2020-07-21T20:48:00 2020-07-21T06:18:00 true 27.68 0 27,68 °C °C true 24.87 0 24,87 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βόρειος πολύ ασθενής - 2 BF N false false false 0 0 N10.png Αίθριος false 20 false 2020-07-21T20:48:00 2020-07-21T06:18:00 2020-07-20T21:00:00 2020-07-21T00:00:00 180 1595289600 true 25.44 0 25,44 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-21T20:48:00 2020-07-21T06:18:00 2020-07-20T22:00:00 2020-07-21T01:00:00 180 1595293200 true 25.23 0 25,23 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-21T20:48:00 2020-07-21T06:18:00 2020-07-20T23:00:00 2020-07-21T02:00:00 180 1595296800 true 25.19 0 25,19 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-21T20:48:00 2020-07-21T06:18:00 2020-07-21T00:00:00 2020-07-21T03:00:00 180 1595300400 true 25.21 0 25,21 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-21T20:48:00 2020-07-21T06:18:00 2020-07-21T01:00:00 2020-07-21T04:00:00 180 1595304000 true 25.17 0 25,17 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 74 0 74 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-21T20:48:00 2020-07-21T06:18:00 2020-07-21T02:00:00 2020-07-21T05:00:00 180 1595307600 true 25.14 0 25,14 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 76 0 76 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-21T20:48:00 2020-07-21T06:18:00 2020-07-21T03:00:00 2020-07-21T06:00:00 180 1595311200 true 25.18 0 25,18 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 77 0 77 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-21T20:48:00 2020-07-21T06:18:00 2020-07-21T04:00:00 2020-07-21T07:00:00 180 1595314800 true 25.33 0 25,33 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-21T20:48:00 2020-07-21T06:18:00 2020-07-21T05:00:00 2020-07-21T08:00:00 180 1595318400 true 25.53 0 25,53 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-21T20:48:00 2020-07-21T06:18:00 2020-07-21T06:00:00 2020-07-21T09:00:00 180 1595322000 true 25.78 0 25,78 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-21T20:48:00 2020-07-21T06:18:00 2020-07-21T07:00:00 2020-07-21T10:00:00 180 1595325600 true 26.03 0 26,03 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-21T20:48:00 2020-07-21T06:18:00 2020-07-21T08:00:00 2020-07-21T11:00:00 180 1595329200 true 26.23 0 26,23 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-21T20:48:00 2020-07-21T06:18:00 2020-07-21T09:00:00 2020-07-21T12:00:00 180 1595332800 true 26.43 0 26,43 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-21T20:48:00 2020-07-21T06:18:00 2020-07-21T10:00:00 2020-07-21T13:00:00 180 1595336400 true 26.7 0 26,7 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-21T20:48:00 2020-07-21T06:18:00 2020-07-21T11:00:00 2020-07-21T14:00:00 180 1595340000 true 26.9 0 26,9 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-21T20:48:00 2020-07-21T06:18:00 2020-07-21T12:00:00 2020-07-21T15:00:00 180 1595343600 true 27.07 0 27,07 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 63 0 63 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-21T20:48:00 2020-07-21T06:18:00 2020-07-21T13:00:00 2020-07-21T16:00:00 180 1595347200 true 27.24 0 27,24 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 62 0 62 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-21T20:48:00 2020-07-21T06:18:00 2020-07-21T14:00:00 2020-07-21T17:00:00 180 1595350800 true 27.38 0 27,38 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 60 0 60 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-21T20:48:00 2020-07-21T06:18:00 2020-07-21T15:00:00 2020-07-21T18:00:00 180 1595354400 true 27.38 0 27,38 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 59 0 59 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-21T20:48:00 2020-07-21T06:18:00 2020-07-21T16:00:00 2020-07-21T19:00:00 180 1595358000 true 27.2 0 27,2 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 60 0 60 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-21T20:48:00 2020-07-21T06:18:00 2020-07-21T17:00:00 2020-07-21T20:00:00 180 1595361600 true 26.92 0 26,92 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 61 0 61 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-21T20:48:00 2020-07-21T06:18:00 2020-07-21T18:00:00 2020-07-21T21:00:00 180 1595365200 true 26.66 0 26,66 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-21T20:48:00 2020-07-21T06:18:00 2020-07-21T19:00:00 2020-07-21T22:00:00 180 1595368800 true 26.56 0 26,56 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-21T20:48:00 2020-07-21T06:18:00 2020-07-21T20:00:00 2020-07-21T23:00:00 180 1595372400 true 26.49 0 26,49 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0 0 0 % % 2020-07-20T21:00:00 2020-07-21T00:00:00 180 1595289600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-07-21T03:18:00 2020-07-21T06:18:00 180 1595312280 2020-07-21T17:48:00 2020-07-21T20:48:00 180 1595364480 true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 0 0 0 % % 6 Τετάρτη false 1 false 2020-07-22T20:47:00 2020-07-22T06:18:00 true 28.47 0 28,47 °C °C true 25.11 0 25,11 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NNW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2020-07-22T20:47:00 2020-07-22T06:18:00 2020-07-21T21:00:00 2020-07-22T00:00:00 180 1595376000 true 26.36 0 26,36 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-22T20:47:00 2020-07-22T06:18:00 2020-07-21T22:00:00 2020-07-22T01:00:00 180 1595379600 true 26.21 0 26,21 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-22T20:47:00 2020-07-22T06:18:00 2020-07-21T23:00:00 2020-07-22T02:00:00 180 1595383200 true 26.15 0 26,15 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-22T20:47:00 2020-07-22T06:18:00 2020-07-22T00:00:00 2020-07-22T03:00:00 180 1595386800 true 26.04 0 26,04 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 68 0 68 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-22T20:47:00 2020-07-22T06:18:00 2020-07-22T01:00:00 2020-07-22T04:00:00 180 1595390400 true 25.84 0 25,84 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 70 0 70 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-22T20:47:00 2020-07-22T06:18:00 2020-07-22T02:00:00 2020-07-22T05:00:00 180 1595394000 true 25.53 0 25,53 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 74 0 74 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-22T20:47:00 2020-07-22T06:18:00 2020-07-22T03:00:00 2020-07-22T06:00:00 180 1595397600 true 25.39 0 25,39 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 77 0 77 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-22T20:47:00 2020-07-22T06:18:00 2020-07-22T04:00:00 2020-07-22T07:00:00 180 1595401200 true 25.44 0 25,44 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-22T20:47:00 2020-07-22T06:18:00 2020-07-22T05:00:00 2020-07-22T08:00:00 180 1595404800 true 25.62 0 25,62 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-22T20:47:00 2020-07-22T06:18:00 2020-07-22T06:00:00 2020-07-22T09:00:00 180 1595408400 true 25.84 0 25,84 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-22T20:47:00 2020-07-22T06:18:00 2020-07-22T07:00:00 2020-07-22T10:00:00 180 1595412000 true 26.18 0 26,18 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-22T20:47:00 2020-07-22T06:18:00 2020-07-22T08:00:00 2020-07-22T11:00:00 180 1595415600 true 26.48 0 26,48 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-22T20:47:00 2020-07-22T06:18:00 2020-07-22T09:00:00 2020-07-22T12:00:00 180 1595419200 true 26.73 0 26,73 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-22T20:47:00 2020-07-22T06:18:00 2020-07-22T10:00:00 2020-07-22T13:00:00 180 1595422800 true 26.98 0 26,98 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-22T20:47:00 2020-07-22T06:18:00 2020-07-22T11:00:00 2020-07-22T14:00:00 180 1595426400 true 27.22 0 27,22 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-22T20:47:00 2020-07-22T06:18:00 2020-07-22T12:00:00 2020-07-22T15:00:00 180 1595430000 true 27.39 0 27,39 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 65 0 65 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-22T20:47:00 2020-07-22T06:18:00 2020-07-22T13:00:00 2020-07-22T16:00:00 180 1595433600 true 27.68 0 27,68 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 63 0 63 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-22T20:47:00 2020-07-22T06:18:00 2020-07-22T14:00:00 2020-07-22T17:00:00 180 1595437200 true 27.96 0 27,96 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 61 0 61 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-22T20:47:00 2020-07-22T06:18:00 2020-07-22T15:00:00 2020-07-22T18:00:00 180 1595440800 true 28.14 0 28,14 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 59 0 59 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-22T20:47:00 2020-07-22T06:18:00 2020-07-22T16:00:00 2020-07-22T19:00:00 180 1595444400 true 28.18 0 28,18 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-22T20:47:00 2020-07-22T06:18:00 2020-07-22T17:00:00 2020-07-22T20:00:00 180 1595448000 true 28.06 0 28,06 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-22T20:47:00 2020-07-22T06:18:00 2020-07-22T18:00:00 2020-07-22T21:00:00 180 1595451600 true 27.83 0 27,83 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-22T20:47:00 2020-07-22T06:18:00 2020-07-22T19:00:00 2020-07-22T22:00:00 180 1595455200 true 27.6 0 27,6 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 63 0 63 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-22T20:47:00 2020-07-22T06:18:00 2020-07-22T20:00:00 2020-07-22T23:00:00 180 1595458800 true 27.23 0 27,23 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 66 0 66 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0 0 0 % % 2020-07-21T21:00:00 2020-07-22T00:00:00 180 1595376000 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-07-22T03:18:00 2020-07-22T06:18:00 180 1595398680 2020-07-22T17:47:00 2020-07-22T20:47:00 180 1595450820 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0 0 0 % %
sunny

Σήμερα

Αίθριος όλη την ημέρα.

26°c

windy

BF 2

deltiokairou

Αποδράστε στις όμορφες Σποράδες και νιώστε τη μαγεία του κάθε νησιού. Απολαύστε έναν μοναδικό συνδυασμό πυκνής βλάστησης και γαλαζοπράσινων, δαντελωτών ακτών, έναν αληθινό παράδεισο ηρεμίας και γαλήνης!