36 Χρόνια Εμπειρίας στα Aκτοπλοϊκά Εισιτήρια

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΠΟΡΑΔΕΣ

0 4738 false 50 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:01:00 0.0 true 9 0 9 °C °C true 1026 0 1026 mb mb true 90 0 90 % % 2020-04-06T23:00:00 2020-04-07T02:00:00 180 1586224800 0 true 6 0 6 BF BF Βορειοανατολικός ισχυρός - 6 BF NNE false false false 0 0 NE30.png Ανεμώδης και συννεφιά Windy and Overcast 0 Τρίτη false 9 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:01:00 true 13.8 0 13,8 °C °C true 7.21 0 7,21 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF Βορειοανατολικός ισχυρός - 6 BF NNE false false false 0 0 NE30.png Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:01:00 2020-04-06T21:00:00 2020-04-07T00:00:00 180 1586217600 true 9.09 0 9,09 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.3544 0 0,3544 mm mm true 88 0 88 % % true 1026.2 0 1026,2 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:01:00 2020-04-06T22:00:00 2020-04-07T01:00:00 180 1586221200 true 8.86 0 8,86 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.3122 0 0,3122 mm mm true 89 0 89 % % true 1026.1 0 1026,1 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:01:00 2020-04-06T23:00:00 2020-04-07T02:00:00 180 1586224800 true 8.69 0 8,69 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.3018 0 0,3018 mm mm true 90 0 90 % % true 1025.8 0 1025,8 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:01:00 2020-04-07T00:00:00 2020-04-07T03:00:00 180 1586228400 true 8.5 0 8,5 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.4121 0 0,4121 mm mm true 91 0 91 % % true 1025.5 0 1025,5 mb mb true 1 0 1 % % Possible Light Rain and Windy false 9 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:01:00 2020-04-07T01:00:00 2020-04-07T04:00:00 180 1586232000 true 8.08 0 8,08 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.7275 0 0,7275 mm mm true 95 0 95 % % true 1025.5 0 1025,5 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Possible Light Rain and Windy false 9 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:01:00 2020-04-07T02:00:00 2020-04-07T05:00:00 180 1586235600 true 7.59 0 7,59 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 1.2535 0 1,2535 mm mm true 98 0 98 % % true 1025.5 0 1025,5 mb mb true 1 0 1 % % Possible Light Rain and Windy false 9 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:01:00 2020-04-07T03:00:00 2020-04-07T06:00:00 180 1586239200 true 7.49 0 7,49 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 1.7798 0 1,7798 mm mm true 99 0 99 % % true 1025.6 0 1025,6 mb mb true 1 0 1 % % Possible Light Rain and Windy false 9 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:01:00 2020-04-07T04:00:00 2020-04-07T07:00:00 180 1586242800 true 7.72 0 7,72 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 1.5963 0 1,5963 mm mm true 98 0 98 % % true 1025.7 0 1025,7 mb mb true 1 0 1 % % Possible Light Rain and Windy false 9 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:01:00 2020-04-07T05:00:00 2020-04-07T08:00:00 180 1586246400 true 8.24 0 8,24 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 1.3272 0 1,3272 mm mm true 94 0 94 % % true 1026.1 0 1026,1 mb mb true 1 0 1 % % Possible Light Rain and Windy false 9 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:01:00 2020-04-07T06:00:00 2020-04-07T09:00:00 180 1586250000 true 8.82 0 8,82 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 1.0976 0 1,0976 mm mm true 89 0 89 % % true 1026.4 0 1026,4 mb mb true 1 0 1 % % Possible Light Rain and Windy false 9 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:01:00 2020-04-07T07:00:00 2020-04-07T10:00:00 180 1586253600 true 9.3 0 9,3 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.9464 0 0,9464 mm mm true 86 0 86 % % true 1026.7 0 1026,7 mb mb true 1 0 1 % % Possible Light Rain and Windy false 9 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:01:00 2020-04-07T08:00:00 2020-04-07T11:00:00 180 1586257200 true 9.61 0 9,61 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.9432 0 0,9432 mm mm true 84 0 84 % % true 1027 0 1027 mb mb true 1 0 1 % % Possible Light Rain and Windy false 9 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:01:00 2020-04-07T09:00:00 2020-04-07T12:00:00 180 1586260800 true 10.05 0 10,05 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.8074 0 0,8074 mm mm true 82 0 82 % % true 1027.2 0 1027,2 mb mb true 1 0 1 % % Possible Light Rain and Windy false 9 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:01:00 2020-04-07T10:00:00 2020-04-07T13:00:00 180 1586264400 true 10.85 0 10,85 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.5236 0 0,5236 mm mm true 78 0 78 % % true 1027 0 1027 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:01:00 2020-04-07T11:00:00 2020-04-07T14:00:00 180 1586268000 true 11.7 0 11,7 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.2651 0 0,2651 mm mm true 74 0 74 % % true 1026.7 0 1026,7 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:01:00 2020-04-07T12:00:00 2020-04-07T15:00:00 180 1586271600 true 12.41 0 12,41 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.1476 0 0,1476 mm mm true 70 0 70 % % true 1026.6 0 1026,6 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:01:00 2020-04-07T13:00:00 2020-04-07T16:00:00 180 1586275200 true 12.91 0 12,91 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.0711 0 0,0711 mm mm true 68 0 68 % % true 1026.3 0 1026,3 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:01:00 2020-04-07T14:00:00 2020-04-07T17:00:00 180 1586278800 true 13.26 0 13,26 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.0285 0 0,0285 mm mm true 67 0 67 % % true 1025.8 0 1025,8 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:01:00 2020-04-07T15:00:00 2020-04-07T18:00:00 180 1586282400 true 13.47 0 13,47 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.011 0 0,011 mm mm true 67 0 67 % % true 1025.6 0 1025,6 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:01:00 2020-04-07T16:00:00 2020-04-07T19:00:00 180 1586286000 true 13.52 0 13,52 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1025.1 0 1025,1 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:01:00 2020-04-07T17:00:00 2020-04-07T20:00:00 180 1586289600 true 13.37 0 13,37 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1025.4 0 1025,4 mb mb true 0.76 0 0,76 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:01:00 2020-04-07T18:00:00 2020-04-07T21:00:00 180 1586293200 true 13.09 0 13,09 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1025.5 0 1025,5 mb mb true 0.8 0 0,8 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:01:00 2020-04-07T19:00:00 2020-04-07T22:00:00 180 1586296800 true 12.59 0 12,59 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1025.8 0 1025,8 mb mb true 0.65 0 0,65 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:01:00 2020-04-07T20:00:00 2020-04-07T23:00:00 180 1586300400 true 11.94 0 11,94 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1026.2 0 1026,2 mb mb true 0.48 0 0,48 % % 2020-04-06T21:00:00 2020-04-07T00:00:00 180 1586217600 Ασθενής βροχή το πρωί και το απόγευμα. Light rain in the morning and afternoon. 2020-04-07T04:01:00 2020-04-07T07:01:00 180 1586242860 2020-04-07T16:56:00 2020-04-07T19:56:00 180 1586289360 true 1.7916 0 1,7916 mm mm true 0.92 0 0,92 % % 1 Τετάρτη false 50 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T06:59:00 true 14.87 0 14,87 °C °C true 10.48 0 10,48 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF Βορειοανατολικός ισχυρός - 6 BF NNE false false false 0 0 NE30.png Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T06:59:00 2020-04-07T21:00:00 2020-04-08T00:00:00 180 1586304000 true 11.38 0 11,38 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1026.4 0 1026,4 mb mb true 0.32 0 0,32 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T06:59:00 2020-04-07T22:00:00 2020-04-08T01:00:00 180 1586307600 true 11.06 0 11,06 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1026.3 0 1026,3 mb mb true 0.28 0 0,28 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T06:59:00 2020-04-07T23:00:00 2020-04-08T02:00:00 180 1586311200 true 10.9 0 10,9 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1025.8 0 1025,8 mb mb true 0.33 0 0,33 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T06:59:00 2020-04-08T00:00:00 2020-04-08T03:00:00 180 1586314800 true 10.81 0 10,81 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1025.6 0 1025,6 mb mb true 0.31 0 0,31 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T06:59:00 2020-04-08T01:00:00 2020-04-08T04:00:00 180 1586318400 true 10.75 0 10,75 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1025 0 1025 mb mb true 0.43 0 0,43 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T06:59:00 2020-04-08T02:00:00 2020-04-08T05:00:00 180 1586322000 true 10.77 0 10,77 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1024.9 0 1024,9 mb mb true 0.51 0 0,51 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T06:59:00 2020-04-08T03:00:00 2020-04-08T06:00:00 180 1586325600 true 10.81 0 10,81 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.0081 0 0,0081 mm mm true 70 0 70 % % true 1024.9 0 1024,9 mb mb true 0.57 0 0,57 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T06:59:00 2020-04-08T04:00:00 2020-04-08T07:00:00 180 1586329200 true 10.85 0 10,85 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.0077 0 0,0077 mm mm true 70 0 70 % % true 1024.9 0 1024,9 mb mb true 0.58 0 0,58 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T06:59:00 2020-04-08T05:00:00 2020-04-08T08:00:00 180 1586332800 true 10.96 0 10,96 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.0057 0 0,0057 mm mm true 71 0 71 % % true 1024.9 0 1024,9 mb mb true 0.56 0 0,56 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T06:59:00 2020-04-08T06:00:00 2020-04-08T09:00:00 180 1586336400 true 11.16 0 11,16 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0054 0 0,0054 mm mm true 72 0 72 % % true 1025 0 1025 mb mb true 0.54 0 0,54 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T06:59:00 2020-04-08T07:00:00 2020-04-08T10:00:00 180 1586340000 true 11.4 0 11,4 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0056 0 0,0056 mm mm true 72 0 72 % % true 1025 0 1025 mb mb true 0.49 0 0,49 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T06:59:00 2020-04-08T08:00:00 2020-04-08T11:00:00 180 1586343600 true 11.59 0 11,59 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0065 0 0,0065 mm mm true 72 0 72 % % true 1025.1 0 1025,1 mb mb true 0.44 0 0,44 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T06:59:00 2020-04-08T09:00:00 2020-04-08T12:00:00 180 1586347200 true 11.85 0 11,85 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0081 0 0,0081 mm mm true 71 0 71 % % true 1025.2 0 1025,2 mb mb true 0.41 0 0,41 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T06:59:00 2020-04-08T10:00:00 2020-04-08T13:00:00 180 1586350800 true 12.21 0 12,21 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 71 0 71 % % true 1024.9 0 1024,9 mb mb true 0.44 0 0,44 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T06:59:00 2020-04-08T11:00:00 2020-04-08T14:00:00 180 1586354400 true 12.56 0 12,56 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0108 0 0,0108 mm mm true 69 0 69 % % true 1024.4 0 1024,4 mb mb true 0.49 0 0,49 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T06:59:00 2020-04-08T12:00:00 2020-04-08T15:00:00 180 1586358000 true 12.92 0 12,92 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0098 0 0,0098 mm mm true 68 0 68 % % true 1023.8 0 1023,8 mb mb true 0.53 0 0,53 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T06:59:00 2020-04-08T13:00:00 2020-04-08T16:00:00 180 1586361600 true 13.32 0 13,32 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1022.9 0 1022,9 mb mb true 0.56 0 0,56 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T06:59:00 2020-04-08T14:00:00 2020-04-08T17:00:00 180 1586365200 true 13.76 0 13,76 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1022.3 0 1022,3 mb mb true 0.58 0 0,58 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T06:59:00 2020-04-08T15:00:00 2020-04-08T18:00:00 180 1586368800 true 14.14 0 14,14 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1021.4 0 1021,4 mb mb true 0.59 0 0,59 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T06:59:00 2020-04-08T16:00:00 2020-04-08T19:00:00 180 1586372400 true 14.4 0 14,4 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1021.4 0 1021,4 mb mb true 0.56 0 0,56 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T06:59:00 2020-04-08T17:00:00 2020-04-08T20:00:00 180 1586376000 true 14.57 0 14,57 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1021.7 0 1021,7 mb mb true 0.52 0 0,52 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T06:59:00 2020-04-08T18:00:00 2020-04-08T21:00:00 180 1586379600 true 14.55 0 14,55 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0057 0 0,0057 mm mm true 69 0 69 % % true 1022.1 0 1022,1 mb mb true 0.51 0 0,51 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T06:59:00 2020-04-08T19:00:00 2020-04-08T22:00:00 180 1586383200 true 14.26 0 14,26 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1022 0 1022 mb mb true 0.55 0 0,55 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T06:59:00 2020-04-08T20:00:00 2020-04-08T23:00:00 180 1586386800 true 13.74 0 13,74 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1022.1 0 1022,1 mb mb true 0.62 0 0,62 % % 2020-04-07T21:00:00 2020-04-08T00:00:00 180 1586304000 Ανεμώδης μέχρι το απόγευμα, ξαναρχίζει κατα τη διάρκεια της νύχτας. Windy until afternoon, starting again overnight. 2020-04-08T03:59:00 2020-04-08T06:59:00 180 1586329140 2020-04-08T16:57:00 2020-04-08T19:57:00 180 1586375820 true 0.0108 0 0,0108 mm mm true 0.5 0 0,5 % % 2 Πέμπτη false 2 false 2020-04-09T19:58:00 2020-04-09T06:58:00 true 15.3 0 15,3 °C °C true 11.88 0 11,88 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοανατολικός μέτριος - 5 BF NNE false false false 0 0 NE25.png Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-09T19:58:00 2020-04-09T06:58:00 2020-04-08T21:00:00 2020-04-09T00:00:00 180 1586390400 true 13.29 0 13,29 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1022.1 0 1022,1 mb mb true 0.67 0 0,67 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-04-09T19:58:00 2020-04-09T06:58:00 2020-04-08T22:00:00 2020-04-09T01:00:00 180 1586394000 true 12.92 0 12,92 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0069 0 0,0069 mm mm true 61 0 61 % % true 1022 0 1022 mb mb true 0.7 0 0,7 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-04-09T19:58:00 2020-04-09T06:58:00 2020-04-08T23:00:00 2020-04-09T02:00:00 180 1586397600 true 12.56 0 12,56 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0104 0 0,0104 mm mm true 60 0 60 % % true 1021.7 0 1021,7 mb mb true 0.72 0 0,72 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-04-09T19:58:00 2020-04-09T06:58:00 2020-04-09T00:00:00 2020-04-09T03:00:00 180 1586401200 true 12.29 0 12,29 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0113 0 0,0113 mm mm true 59 0 59 % % true 1021.4 0 1021,4 mb mb true 0.73 0 0,73 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-04-09T19:58:00 2020-04-09T06:58:00 2020-04-09T01:00:00 2020-04-09T04:00:00 180 1586404800 true 12.17 0 12,17 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0063 0 0,0063 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1020.9 0 1020,9 mb mb true 0.77 0 0,77 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-04-09T19:58:00 2020-04-09T06:58:00 2020-04-09T02:00:00 2020-04-09T05:00:00 180 1586408400 true 12.16 0 12,16 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1020.5 0 1020,5 mb mb true 0.79 0 0,79 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-09T19:58:00 2020-04-09T06:58:00 2020-04-09T03:00:00 2020-04-09T06:00:00 180 1586412000 true 12.22 0 12,22 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1019.9 0 1019,9 mb mb true 0.78 0 0,78 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-09T19:58:00 2020-04-09T06:58:00 2020-04-09T04:00:00 2020-04-09T07:00:00 180 1586415600 true 12.42 0 12,42 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1019.9 0 1019,9 mb mb true 0.69 0 0,69 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-09T19:58:00 2020-04-09T06:58:00 2020-04-09T05:00:00 2020-04-09T08:00:00 180 1586419200 true 12.74 0 12,74 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1020.1 0 1020,1 mb mb true 0.55 0 0,55 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-09T19:58:00 2020-04-09T06:58:00 2020-04-09T06:00:00 2020-04-09T09:00:00 180 1586422800 true 13.05 0 13,05 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1020.4 0 1020,4 mb mb true 0.47 0 0,47 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-09T19:58:00 2020-04-09T06:58:00 2020-04-09T07:00:00 2020-04-09T10:00:00 180 1586426400 true 13.33 0 13,33 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1020.8 0 1020,8 mb mb true 0.49 0 0,49 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-09T19:58:00 2020-04-09T06:58:00 2020-04-09T08:00:00 2020-04-09T11:00:00 180 1586430000 true 13.57 0 13,57 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1021 0 1021 mb mb true 0.57 0 0,57 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-04-09T19:58:00 2020-04-09T06:58:00 2020-04-09T09:00:00 2020-04-09T12:00:00 180 1586433600 true 13.9 0 13,9 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1021.1 0 1021,1 mb mb true 0.6 0 0,6 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-09T19:58:00 2020-04-09T06:58:00 2020-04-09T10:00:00 2020-04-09T13:00:00 180 1586437200 true 14.16 0 14,16 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1020.9 0 1020,9 mb mb true 0.54 0 0,54 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-09T19:58:00 2020-04-09T06:58:00 2020-04-09T11:00:00 2020-04-09T14:00:00 180 1586440800 true 14.28 0 14,28 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1020.7 0 1020,7 mb mb true 0.44 0 0,44 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-09T19:58:00 2020-04-09T06:58:00 2020-04-09T12:00:00 2020-04-09T15:00:00 180 1586444400 true 14.38 0 14,38 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1020.2 0 1020,2 mb mb true 0.34 0 0,34 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-09T19:58:00 2020-04-09T06:58:00 2020-04-09T13:00:00 2020-04-09T16:00:00 180 1586448000 true 14.58 0 14,58 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1019.9 0 1019,9 mb mb true 0.22 0 0,22 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-09T19:58:00 2020-04-09T06:58:00 2020-04-09T14:00:00 2020-04-09T17:00:00 180 1586451600 true 14.82 0 14,82 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1019.4 0 1019,4 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-09T19:58:00 2020-04-09T06:58:00 2020-04-09T15:00:00 2020-04-09T18:00:00 180 1586455200 true 14.99 0 14,99 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-09T19:58:00 2020-04-09T06:58:00 2020-04-09T16:00:00 2020-04-09T19:00:00 180 1586458800 true 15.02 0 15,02 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-09T19:58:00 2020-04-09T06:58:00 2020-04-09T17:00:00 2020-04-09T20:00:00 180 1586462400 true 14.93 0 14,93 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-09T19:58:00 2020-04-09T06:58:00 2020-04-09T18:00:00 2020-04-09T21:00:00 180 1586466000 true 14.75 0 14,75 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 68 0 68 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-09T19:58:00 2020-04-09T06:58:00 2020-04-09T19:00:00 2020-04-09T22:00:00 180 1586469600 true 14.51 0 14,51 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 68 0 68 % % true 1019.4 0 1019,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-09T19:58:00 2020-04-09T06:58:00 2020-04-09T20:00:00 2020-04-09T23:00:00 180 1586473200 true 14.27 0 14,27 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 68 0 68 % % true 1019.6 0 1019,6 mb mb true 0 0 0 % % 2020-04-08T21:00:00 2020-04-09T00:00:00 180 1586390400 Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα. Partly cloudy throughout the day. 2020-04-09T03:58:00 2020-04-09T06:58:00 180 1586415480 2020-04-09T16:58:00 2020-04-09T19:58:00 180 1586462280 true 0.0116 0 0,0116 mm mm true 0.41 0 0,41 % % 3 Παρασκευή false 1 false 2020-04-10T19:59:00 2020-04-10T06:56:00 true 16.01 0 16,01 °C °C true 12.89 0 12,89 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NNW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2020-04-10T19:59:00 2020-04-10T06:56:00 2020-04-09T21:00:00 2020-04-10T00:00:00 180 1586476800 true 14.03 0 14,03 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 68 0 68 % % true 1019.7 0 1019,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-10T19:59:00 2020-04-10T06:56:00 2020-04-09T22:00:00 2020-04-10T01:00:00 180 1586480400 true 13.8 0 13,8 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 69 0 69 % % true 1019.5 0 1019,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-10T19:59:00 2020-04-10T06:56:00 2020-04-09T23:00:00 2020-04-10T02:00:00 180 1586484000 true 13.58 0 13,58 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 70 0 70 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-10T19:59:00 2020-04-10T06:56:00 2020-04-10T00:00:00 2020-04-10T03:00:00 180 1586487600 true 13.4 0 13,4 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 71 0 71 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-10T19:59:00 2020-04-10T06:56:00 2020-04-10T01:00:00 2020-04-10T04:00:00 180 1586491200 true 13.24 0 13,24 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1018.5 0 1018,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-10T19:59:00 2020-04-10T06:56:00 2020-04-10T02:00:00 2020-04-10T05:00:00 180 1586494800 true 13.16 0 13,16 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1018.1 0 1018,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-10T19:59:00 2020-04-10T06:56:00 2020-04-10T03:00:00 2020-04-10T06:00:00 180 1586498400 true 13.21 0 13,21 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1018.1 0 1018,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:59:00 2020-04-10T06:56:00 2020-04-10T04:00:00 2020-04-10T07:00:00 180 1586502000 true 13.41 0 13,41 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1018.3 0 1018,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:59:00 2020-04-10T06:56:00 2020-04-10T05:00:00 2020-04-10T08:00:00 180 1586505600 true 13.7 0 13,7 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1018.6 0 1018,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:59:00 2020-04-10T06:56:00 2020-04-10T06:00:00 2020-04-10T09:00:00 180 1586509200 true 14.01 0 14,01 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:59:00 2020-04-10T06:56:00 2020-04-10T07:00:00 2020-04-10T10:00:00 180 1586512800 true 14.3 0 14,3 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:59:00 2020-04-10T06:56:00 2020-04-10T08:00:00 2020-04-10T11:00:00 180 1586516400 true 14.65 0 14,65 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1019.3 0 1019,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:59:00 2020-04-10T06:56:00 2020-04-10T09:00:00 2020-04-10T12:00:00 180 1586520000 true 14.98 0 14,98 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1019.4 0 1019,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:59:00 2020-04-10T06:56:00 2020-04-10T10:00:00 2020-04-10T13:00:00 180 1586523600 true 15.16 0 15,16 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1019.4 0 1019,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:59:00 2020-04-10T06:56:00 2020-04-10T11:00:00 2020-04-10T14:00:00 180 1586527200 true 15.24 0 15,24 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:59:00 2020-04-10T06:56:00 2020-04-10T12:00:00 2020-04-10T15:00:00 180 1586530800 true 15.33 0 15,33 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 74 0 74 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:59:00 2020-04-10T06:56:00 2020-04-10T13:00:00 2020-04-10T16:00:00 180 1586534400 true 15.45 0 15,45 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1018.5 0 1018,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:59:00 2020-04-10T06:56:00 2020-04-10T14:00:00 2020-04-10T17:00:00 180 1586538000 true 15.62 0 15,62 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1017.9 0 1017,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:59:00 2020-04-10T06:56:00 2020-04-10T15:00:00 2020-04-10T18:00:00 180 1586541600 true 15.72 0 15,72 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:59:00 2020-04-10T06:56:00 2020-04-10T16:00:00 2020-04-10T19:00:00 180 1586545200 true 15.72 0 15,72 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-10T19:59:00 2020-04-10T06:56:00 2020-04-10T17:00:00 2020-04-10T20:00:00 180 1586548800 true 15.62 0 15,62 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-10T19:59:00 2020-04-10T06:56:00 2020-04-10T18:00:00 2020-04-10T21:00:00 180 1586552400 true 15.51 0 15,51 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1017.8 0 1017,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-10T19:59:00 2020-04-10T06:56:00 2020-04-10T19:00:00 2020-04-10T22:00:00 180 1586556000 true 15.39 0 15,39 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1018 0 1018 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-10T19:59:00 2020-04-10T06:56:00 2020-04-10T20:00:00 2020-04-10T23:00:00 180 1586559600 true 15.21 0 15,21 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1018.3 0 1018,3 mb mb true 0 0 0 % % 2020-04-09T21:00:00 2020-04-10T00:00:00 180 1586476800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-04-10T03:56:00 2020-04-10T06:56:00 180 1586501760 2020-04-10T16:59:00 2020-04-10T19:59:00 180 1586548740 true 0.0096 0 0,0096 mm mm true 0 0 0 % % 4 Σάββατο false 1 false 2020-04-11T20:00:00 2020-04-11T06:55:00 true 17.12 0 17,12 °C °C true 14.25 0 14,25 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Bορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 20 false 2020-04-11T20:00:00 2020-04-11T06:55:00 2020-04-10T21:00:00 2020-04-11T00:00:00 180 1586563200 true 14.94 0 14,94 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1018.4 0 1018,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T20:00:00 2020-04-11T06:55:00 2020-04-10T22:00:00 2020-04-11T01:00:00 180 1586566800 true 14.72 0 14,72 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1018.6 0 1018,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T20:00:00 2020-04-11T06:55:00 2020-04-10T23:00:00 2020-04-11T02:00:00 180 1586570400 true 14.57 0 14,57 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1018.5 0 1018,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T20:00:00 2020-04-11T06:55:00 2020-04-11T00:00:00 2020-04-11T03:00:00 180 1586574000 true 14.52 0 14,52 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 72 0 72 % % true 1018.6 0 1018,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T20:00:00 2020-04-11T06:55:00 2020-04-11T01:00:00 2020-04-11T04:00:00 180 1586577600 true 14.54 0 14,54 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 74 0 74 % % true 1018.7 0 1018,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T20:00:00 2020-04-11T06:55:00 2020-04-11T02:00:00 2020-04-11T05:00:00 180 1586581200 true 14.6 0 14,6 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 76 0 76 % % true 1018.8 0 1018,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T20:00:00 2020-04-11T06:55:00 2020-04-11T03:00:00 2020-04-11T06:00:00 180 1586584800 true 14.71 0 14,71 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 78 0 78 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T20:00:00 2020-04-11T06:55:00 2020-04-11T04:00:00 2020-04-11T07:00:00 180 1586588400 true 14.87 0 14,87 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T20:00:00 2020-04-11T06:55:00 2020-04-11T05:00:00 2020-04-11T08:00:00 180 1586592000 true 15.09 0 15,09 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T20:00:00 2020-04-11T06:55:00 2020-04-11T06:00:00 2020-04-11T09:00:00 180 1586595600 true 15.34 0 15,34 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1019.5 0 1019,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T20:00:00 2020-04-11T06:55:00 2020-04-11T07:00:00 2020-04-11T10:00:00 180 1586599200 true 15.62 0 15,62 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1019.9 0 1019,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T20:00:00 2020-04-11T06:55:00 2020-04-11T08:00:00 2020-04-11T11:00:00 180 1586602800 true 15.98 0 15,98 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1020.5 0 1020,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T20:00:00 2020-04-11T06:55:00 2020-04-11T09:00:00 2020-04-11T12:00:00 180 1586606400 true 16.31 0 16,31 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1021 0 1021 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T20:00:00 2020-04-11T06:55:00 2020-04-11T10:00:00 2020-04-11T13:00:00 180 1586610000 true 16.46 0 16,46 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1021.1 0 1021,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T20:00:00 2020-04-11T06:55:00 2020-04-11T11:00:00 2020-04-11T14:00:00 180 1586613600 true 16.52 0 16,52 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 78 0 78 % % true 1021 0 1021 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T20:00:00 2020-04-11T06:55:00 2020-04-11T12:00:00 2020-04-11T15:00:00 180 1586617200 true 16.57 0 16,57 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 77 0 77 % % true 1020.8 0 1020,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T20:00:00 2020-04-11T06:55:00 2020-04-11T13:00:00 2020-04-11T16:00:00 180 1586620800 true 16.69 0 16,69 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 76 0 76 % % true 1020.5 0 1020,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T20:00:00 2020-04-11T06:55:00 2020-04-11T14:00:00 2020-04-11T17:00:00 180 1586624400 true 16.81 0 16,81 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 75 0 75 % % true 1020.1 0 1020,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T20:00:00 2020-04-11T06:55:00 2020-04-11T15:00:00 2020-04-11T18:00:00 180 1586628000 true 16.82 0 16,82 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 75 0 75 % % true 1019.8 0 1019,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T20:00:00 2020-04-11T06:55:00 2020-04-11T16:00:00 2020-04-11T19:00:00 180 1586631600 true 16.6 0 16,6 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 76 0 76 % % true 1019.7 0 1019,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T20:00:00 2020-04-11T06:55:00 2020-04-11T17:00:00 2020-04-11T20:00:00 180 1586635200 true 16.3 0 16,3 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 79 0 79 % % true 1019.7 0 1019,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T20:00:00 2020-04-11T06:55:00 2020-04-11T18:00:00 2020-04-11T21:00:00 180 1586638800 true 16.05 0 16,05 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 S05.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1019.8 0 1019,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T20:00:00 2020-04-11T06:55:00 2020-04-11T19:00:00 2020-04-11T22:00:00 180 1586642400 true 15.88 0 15,88 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 79 0 79 % % true 1020 0 1020 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T20:00:00 2020-04-11T06:55:00 2020-04-11T20:00:00 2020-04-11T23:00:00 180 1586646000 true 15.7 0 15,7 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 77 0 77 % % true 1020.2 0 1020,2 mb mb true 0 0 0 % % 2020-04-10T21:00:00 2020-04-11T00:00:00 180 1586563200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-04-11T03:55:00 2020-04-11T06:55:00 180 1586588100 2020-04-11T17:00:00 2020-04-11T20:00:00 180 1586635200 true 0.0074 0 0,0074 mm mm true 0 0 0 % % 5 Κυριακή false 1 false 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T06:53:00 true 17.96 0 17,96 °C °C true 14.3 0 14,3 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοανατολικός πολύ ασθενής - 2 BF ESE false false false 0 0 SE10.png Αίθριος false 20 false 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T06:53:00 2020-04-11T21:00:00 2020-04-12T00:00:00 180 1586649600 true 15.41 0 15,41 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 75 0 75 % % true 1020.3 0 1020,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T06:53:00 2020-04-11T22:00:00 2020-04-12T01:00:00 180 1586653200 true 15.09 0 15,09 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1020.3 0 1020,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T06:53:00 2020-04-11T23:00:00 2020-04-12T02:00:00 180 1586656800 true 14.89 0 14,89 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1019.9 0 1019,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T06:53:00 2020-04-12T00:00:00 2020-04-12T03:00:00 180 1586660400 true 14.75 0 14,75 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 W05.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1019.9 0 1019,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T06:53:00 2020-04-12T01:00:00 2020-04-12T04:00:00 180 1586664000 true 14.64 0 14,64 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 W05.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1019.8 0 1019,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T06:53:00 2020-04-12T02:00:00 2020-04-12T05:00:00 180 1586667600 true 14.57 0 14,57 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1019.9 0 1019,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T06:53:00 2020-04-12T03:00:00 2020-04-12T06:00:00 180 1586671200 true 14.59 0 14,59 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1019.9 0 1019,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T06:53:00 2020-04-12T04:00:00 2020-04-12T07:00:00 180 1586674800 true 14.72 0 14,72 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1020.1 0 1020,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T06:53:00 2020-04-12T05:00:00 2020-04-12T08:00:00 180 1586678400 true 14.88 0 14,88 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1020.2 0 1020,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T06:53:00 2020-04-12T06:00:00 2020-04-12T09:00:00 180 1586682000 true 15.13 0 15,13 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1020.6 0 1020,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T06:53:00 2020-04-12T07:00:00 2020-04-12T10:00:00 180 1586685600 true 15.48 0 15,48 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1020.8 0 1020,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T06:53:00 2020-04-12T08:00:00 2020-04-12T11:00:00 180 1586689200 true 15.94 0 15,94 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1021.2 0 1021,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T06:53:00 2020-04-12T09:00:00 2020-04-12T12:00:00 180 1586692800 true 16.36 0 16,36 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1021.3 0 1021,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T06:53:00 2020-04-12T10:00:00 2020-04-12T13:00:00 180 1586696400 true 16.74 0 16,74 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1021.2 0 1021,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T06:53:00 2020-04-12T11:00:00 2020-04-12T14:00:00 180 1586700000 true 17.08 0 17,08 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1020.8 0 1020,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T06:53:00 2020-04-12T12:00:00 2020-04-12T15:00:00 180 1586703600 true 17.34 0 17,34 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 67 0 67 % % true 1020.4 0 1020,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T06:53:00 2020-04-12T13:00:00 2020-04-12T16:00:00 180 1586707200 true 17.53 0 17,53 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1019.9 0 1019,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T06:53:00 2020-04-12T14:00:00 2020-04-12T17:00:00 180 1586710800 true 17.64 0 17,64 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T06:53:00 2020-04-12T15:00:00 2020-04-12T18:00:00 180 1586714400 true 17.67 0 17,67 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1018.8 0 1018,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T06:53:00 2020-04-12T16:00:00 2020-04-12T19:00:00 180 1586718000 true 17.67 0 17,67 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1018.6 0 1018,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T06:53:00 2020-04-12T17:00:00 2020-04-12T20:00:00 180 1586721600 true 17.57 0 17,57 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1018.7 0 1018,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T06:53:00 2020-04-12T18:00:00 2020-04-12T21:00:00 180 1586725200 true 17.41 0 17,41 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T06:53:00 2020-04-12T19:00:00 2020-04-12T22:00:00 180 1586728800 true 17.11 0 17,11 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T06:53:00 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T23:00:00 180 1586732400 true 16.66 0 16,66 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0 0 0 % % 2020-04-11T21:00:00 2020-04-12T00:00:00 180 1586649600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-04-12T03:53:00 2020-04-12T06:53:00 180 1586674380 2020-04-12T17:00:00 2020-04-12T20:00:00 180 1586721600 true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 0 0 0 % % 6 Δευτέρα false 2 false 2020-04-13T20:01:00 2020-04-13T06:52:00 true 17.91 0 17,91 °C °C true 14.67 0 14,67 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Nοτιοανατολικός πολύ ασθενής - 2 BF SE false false false 0 0 SE10.png Αίθριος false 20 false 2020-04-13T20:01:00 2020-04-13T06:52:00 2020-04-12T21:00:00 2020-04-13T00:00:00 180 1586736000 true 16.14 0 16,14 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1019.3 0 1019,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-13T20:01:00 2020-04-13T06:52:00 2020-04-12T22:00:00 2020-04-13T01:00:00 180 1586739600 true 15.69 0 15,69 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1019.3 0 1019,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-13T20:01:00 2020-04-13T06:52:00 2020-04-12T23:00:00 2020-04-13T02:00:00 180 1586743200 true 15.36 0 15,36 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-13T20:01:00 2020-04-13T06:52:00 2020-04-13T00:00:00 2020-04-13T03:00:00 180 1586746800 true 15.16 0 15,16 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-13T20:01:00 2020-04-13T06:52:00 2020-04-13T01:00:00 2020-04-13T04:00:00 180 1586750400 true 15.03 0 15,03 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-13T20:01:00 2020-04-13T06:52:00 2020-04-13T02:00:00 2020-04-13T05:00:00 180 1586754000 true 14.96 0 14,96 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0.21 0 0,21 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-13T20:01:00 2020-04-13T06:52:00 2020-04-13T03:00:00 2020-04-13T06:00:00 180 1586757600 true 14.94 0 14,94 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 71 0 71 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0.31 0 0,31 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-13T20:01:00 2020-04-13T06:52:00 2020-04-13T04:00:00 2020-04-13T07:00:00 180 1586761200 true 14.99 0 14,99 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 72 0 72 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0.34 0 0,34 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-13T20:01:00 2020-04-13T06:52:00 2020-04-13T05:00:00 2020-04-13T08:00:00 180 1586764800 true 15.08 0 15,08 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 72 0 72 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0.34 0 0,34 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-13T20:01:00 2020-04-13T06:52:00 2020-04-13T06:00:00 2020-04-13T09:00:00 180 1586768400 true 15.31 0 15,31 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 72 0 72 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 0.38 0 0,38 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-13T20:01:00 2020-04-13T06:52:00 2020-04-13T07:00:00 2020-04-13T10:00:00 180 1586772000 true 15.72 0 15,72 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1019.3 0 1019,3 mb mb true 0.5 0 0,5 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-04-13T20:01:00 2020-04-13T06:52:00 2020-04-13T08:00:00 2020-04-13T11:00:00 180 1586775600 true 16.27 0 16,27 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1019.4 0 1019,4 mb mb true 0.66 0 0,66 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-04-13T20:01:00 2020-04-13T06:52:00 2020-04-13T09:00:00 2020-04-13T12:00:00 180 1586779200 true 16.72 0 16,72 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1019.3 0 1019,3 mb mb true 0.78 0 0,78 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-04-13T20:01:00 2020-04-13T06:52:00 2020-04-13T10:00:00 2020-04-13T13:00:00 180 1586782800 true 17.07 0 17,07 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0.84 0 0,84 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-04-13T20:01:00 2020-04-13T06:52:00 2020-04-13T11:00:00 2020-04-13T14:00:00 180 1586786400 true 17.3 0 17,3 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1018.6 0 1018,6 mb mb true 0.87 0 0,87 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-13T20:01:00 2020-04-13T06:52:00 2020-04-13T12:00:00 2020-04-13T15:00:00 180 1586790000 true 17.47 0 17,47 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1018 0 1018 mb mb true 0.89 0 0,89 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-13T20:01:00 2020-04-13T06:52:00 2020-04-13T13:00:00 2020-04-13T16:00:00 180 1586793600 true 17.59 0 17,59 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-13T20:01:00 2020-04-13T06:52:00 2020-04-13T14:00:00 2020-04-13T17:00:00 180 1586797200 true 17.63 0 17,63 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1016.8 0 1016,8 mb mb true 0.97 0 0,97 % % 2020-04-12T21:00:00 2020-04-13T00:00:00 180 1586736000 Νεφώσεις κατά περιόδους όλη την ημέρα. Mostly cloudy throughout the day. 2020-04-13T03:52:00 2020-04-13T06:52:00 180 1586760720 2020-04-13T17:01:00 2020-04-13T20:01:00 180 1586808060 true 0.0096 0 0,0096 mm mm true 0.61 0 0,61 % %
sunny

Σήμερα

Ασθενής βροχή το πρωί και το απόγευμα.

9°c

windy

BF 6

deltiokairou

Αποδράστε στις όμορφες Σποράδες και νιώστε τη μαγεία του κάθε νησιού. Απολαύστε έναν μοναδικό συνδυασμό πυκνής βλάστησης και γαλαζοπράσινων, δαντελωτών ακτών, έναν αληθινό παράδεισο ηρεμίας και γαλήνης!