36 Χρόνια Εμπειρίας στα Aκτοπλοϊκά Εισιτήρια

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ

0 3061 false 4 false 2020-12-04T16:54:00 2020-12-04T07:20:00 0.0 true 15 0 15 °C °C true 1015 0 1015 mb mb true 85 0 85 % % 2020-12-04T20:00:00 2020-12-04T22:00:00 120 1607119200 0 true 3 0 3 BF BF Nοτιοανατολικός ασθενής - 3 BF SE false false false 0 0 SE15.png Συννεφιά Overcast 0 Παρασκευή false 9 false 2020-12-04T16:54:00 2020-12-04T07:20:00 true 17.89 0 17,89 °C °C true 11.03 0 11,03 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοανατολικός ασθενής - 3 BF ESE false false false 0 0 SE15.png Συννεφιά false 4 false 2020-12-04T16:54:00 2020-12-04T07:20:00 2020-12-04T19:00:00 2020-12-04T21:00:00 120 1607115600 true 15.38 0 15,38 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.1035 0 0,1035 mm mm true 85 0 85 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-12-04T16:54:00 2020-12-04T07:20:00 2020-12-04T20:00:00 2020-12-04T22:00:00 120 1607119200 true 15.23 0 15,23 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0727 0 0,0727 mm mm true 85 0 85 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-12-04T16:54:00 2020-12-04T07:20:00 2020-12-04T21:00:00 2020-12-04T23:00:00 120 1607122800 true 15.15 0 15,15 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0599 0 0,0599 mm mm true 85 0 85 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 1 0 1 % % 2020-12-03T22:00:00 2020-12-04T00:00:00 120 1607040000 Possible drizzle in the evening and overnight. Possible drizzle in the evening and overnight. 2020-12-04T05:20:00 2020-12-04T07:20:00 120 1607066400 2020-12-04T14:54:00 2020-12-04T16:54:00 120 1607100840 true 0.1465 0 0,1465 mm mm true 0.57 0 0,57 % % 1 Σάββατο false 9 false 2020-12-05T16:54:00 2020-12-05T07:21:00 true 18.96 0 18,96 °C °C true 13.46 0 13,46 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοανατολικός πολύ ασθενής - 2 BF ESE false false false 0 0 SE10.png Συννεφιά false 4 false 2020-12-05T16:54:00 2020-12-05T07:21:00 2020-12-04T22:00:00 2020-12-05T00:00:00 120 1607126400 true 14.83 0 14,83 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0656 0 0,0656 mm mm true 85 0 85 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2020-12-05T16:54:00 2020-12-05T07:21:00 2020-12-04T23:00:00 2020-12-05T01:00:00 120 1607130000 true 14.68 0 14,68 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0877 0 0,0877 mm mm true 84 0 84 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Συννεφιά false 4 false 2020-12-05T16:54:00 2020-12-05T07:21:00 2020-12-05T00:00:00 2020-12-05T02:00:00 120 1607133600 true 14.5 0 14,5 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0933 0 0,0933 mm mm true 83 0 83 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Συννεφιά false 4 false 2020-12-05T16:54:00 2020-12-05T07:21:00 2020-12-05T01:00:00 2020-12-05T03:00:00 120 1607137200 true 14.57 0 14,57 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.1001 0 0,1001 mm mm true 83 0 83 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-12-05T16:54:00 2020-12-05T07:21:00 2020-12-05T02:00:00 2020-12-05T04:00:00 120 1607140800 true 14.52 0 14,52 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0826 0 0,0826 mm mm true 83 0 83 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0.84 0 0,84 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-12-05T16:54:00 2020-12-05T07:21:00 2020-12-05T03:00:00 2020-12-05T05:00:00 120 1607144400 true 14.46 0 14,46 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0.0918 0 0,0918 mm mm true 84 0 84 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0.52 0 0,52 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-12-05T16:54:00 2020-12-05T07:21:00 2020-12-05T04:00:00 2020-12-05T06:00:00 120 1607148000 true 14.3 0 14,3 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0.0409 0 0,0409 mm mm true 84 0 84 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0.47 0 0,47 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-12-05T16:54:00 2020-12-05T07:21:00 2020-12-05T05:00:00 2020-12-05T07:00:00 120 1607151600 true 14.21 0 14,21 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0.0243 0 0,0243 mm mm true 85 0 85 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 0.42 0 0,42 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-12-05T16:54:00 2020-12-05T07:21:00 2020-12-05T06:00:00 2020-12-05T08:00:00 120 1607155200 true 14.32 0 14,32 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0.0299 0 0,0299 mm mm true 83 0 83 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0.42 0 0,42 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-12-05T16:54:00 2020-12-05T07:21:00 2020-12-05T07:00:00 2020-12-05T09:00:00 120 1607158800 true 15.18 0 15,18 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0.008 0 0,008 mm mm true 82 0 82 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0.41 0 0,41 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-12-05T16:54:00 2020-12-05T07:21:00 2020-12-05T08:00:00 2020-12-05T10:00:00 120 1607162400 true 16.32 0 16,32 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0.39 0 0,39 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-12-05T16:54:00 2020-12-05T07:21:00 2020-12-05T09:00:00 2020-12-05T11:00:00 120 1607166000 true 17.34 0 17,34 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 0.36 0 0,36 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-12-05T16:54:00 2020-12-05T07:21:00 2020-12-05T10:00:00 2020-12-05T12:00:00 120 1607169600 true 18 0 18 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0.38 0 0,38 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-12-05T16:54:00 2020-12-05T07:21:00 2020-12-05T11:00:00 2020-12-05T13:00:00 120 1607173200 true 18.42 0 18,42 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0.38 0 0,38 % % Αίθριος false 1 false 2020-12-05T16:54:00 2020-12-05T07:21:00 2020-12-05T12:00:00 2020-12-05T14:00:00 120 1607176800 true 18.68 0 18,68 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0.23 0 0,23 % % Αίθριος false 1 false 2020-12-05T16:54:00 2020-12-05T07:21:00 2020-12-05T13:00:00 2020-12-05T15:00:00 120 1607180400 true 18.33 0 18,33 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0.24 0 0,24 % % Αίθριος false 1 false 2020-12-05T16:54:00 2020-12-05T07:21:00 2020-12-05T14:00:00 2020-12-05T16:00:00 120 1607184000 true 17.74 0 17,74 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-05T16:54:00 2020-12-05T07:21:00 2020-12-05T15:00:00 2020-12-05T17:00:00 120 1607187600 true 17.02 0 17,02 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-05T16:54:00 2020-12-05T07:21:00 2020-12-05T16:00:00 2020-12-05T18:00:00 120 1607191200 true 16.28 0 16,28 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-05T16:54:00 2020-12-05T07:21:00 2020-12-05T17:00:00 2020-12-05T19:00:00 120 1607194800 true 15.58 0 15,58 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1017.3 0 1017,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-05T16:54:00 2020-12-05T07:21:00 2020-12-05T18:00:00 2020-12-05T20:00:00 120 1607198400 true 15.07 0 15,07 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-05T16:54:00 2020-12-05T07:21:00 2020-12-05T19:00:00 2020-12-05T21:00:00 120 1607202000 true 14.64 0 14,64 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-05T16:54:00 2020-12-05T07:21:00 2020-12-05T20:00:00 2020-12-05T22:00:00 120 1607205600 true 14.33 0 14,33 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-05T16:54:00 2020-12-05T07:21:00 2020-12-05T21:00:00 2020-12-05T23:00:00 120 1607209200 true 14.08 0 14,08 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0 0 0 % % 2020-12-04T22:00:00 2020-12-05T00:00:00 120 1607126400 Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα. Partly cloudy throughout the day. 2020-12-05T05:21:00 2020-12-05T07:21:00 120 1607152860 2020-12-05T14:54:00 2020-12-05T16:54:00 120 1607187240 true 0.1004 0 0,1004 mm mm true 0.36 0 0,36 % % 2 Κυριακή false 1 false 2020-12-06T16:54:00 2020-12-06T07:22:00 true 18.82 0 18,82 °C °C true 13.11 0 13,11 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Ανατολικός πολύ ασθενής - 2 BF E false false false 0 0 E10.png Αίθριος false 20 false 2020-12-06T16:54:00 2020-12-06T07:22:00 2020-12-05T22:00:00 2020-12-06T00:00:00 120 1607212800 true 13.73 0 13,73 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-06T16:54:00 2020-12-06T07:22:00 2020-12-05T23:00:00 2020-12-06T01:00:00 120 1607216400 true 13.61 0 13,61 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-06T16:54:00 2020-12-06T07:22:00 2020-12-06T00:00:00 2020-12-06T02:00:00 120 1607220000 true 13.56 0 13,56 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-06T16:54:00 2020-12-06T07:22:00 2020-12-06T01:00:00 2020-12-06T03:00:00 120 1607223600 true 13.47 0 13,47 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-06T16:54:00 2020-12-06T07:22:00 2020-12-06T02:00:00 2020-12-06T04:00:00 120 1607227200 true 13.44 0 13,44 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-06T16:54:00 2020-12-06T07:22:00 2020-12-06T03:00:00 2020-12-06T05:00:00 120 1607230800 true 13.48 0 13,48 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1016.8 0 1016,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-06T16:54:00 2020-12-06T07:22:00 2020-12-06T04:00:00 2020-12-06T06:00:00 120 1607234400 true 13.42 0 13,42 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1016.7 0 1016,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-06T16:54:00 2020-12-06T07:22:00 2020-12-06T05:00:00 2020-12-06T07:00:00 120 1607238000 true 13.38 0 13,38 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-12-06T16:54:00 2020-12-06T07:22:00 2020-12-06T06:00:00 2020-12-06T08:00:00 120 1607241600 true 13.6 0 13,6 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1017 0 1017 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-12-06T16:54:00 2020-12-06T07:22:00 2020-12-06T07:00:00 2020-12-06T09:00:00 120 1607245200 true 14.49 0 14,49 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-12-06T16:54:00 2020-12-06T07:22:00 2020-12-06T08:00:00 2020-12-06T10:00:00 120 1607248800 true 15.78 0 15,78 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-12-06T16:54:00 2020-12-06T07:22:00 2020-12-06T09:00:00 2020-12-06T11:00:00 120 1607252400 true 16.93 0 16,93 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-12-06T16:54:00 2020-12-06T07:22:00 2020-12-06T10:00:00 2020-12-06T12:00:00 120 1607256000 true 17.76 0 17,76 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-12-06T16:54:00 2020-12-06T07:22:00 2020-12-06T11:00:00 2020-12-06T13:00:00 120 1607259600 true 18.3 0 18,3 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-12-06T16:54:00 2020-12-06T07:22:00 2020-12-06T12:00:00 2020-12-06T14:00:00 120 1607263200 true 18.54 0 18,54 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-12-06T16:54:00 2020-12-06T07:22:00 2020-12-06T13:00:00 2020-12-06T15:00:00 120 1607266800 true 18.21 0 18,21 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-12-06T16:54:00 2020-12-06T07:22:00 2020-12-06T14:00:00 2020-12-06T16:00:00 120 1607270400 true 17.58 0 17,58 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-06T16:54:00 2020-12-06T07:22:00 2020-12-06T15:00:00 2020-12-06T17:00:00 120 1607274000 true 16.81 0 16,81 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-06T16:54:00 2020-12-06T07:22:00 2020-12-06T16:00:00 2020-12-06T18:00:00 120 1607277600 true 16.09 0 16,09 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-06T16:54:00 2020-12-06T07:22:00 2020-12-06T17:00:00 2020-12-06T19:00:00 120 1607281200 true 15.48 0 15,48 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-06T16:54:00 2020-12-06T07:22:00 2020-12-06T18:00:00 2020-12-06T20:00:00 120 1607284800 true 15.01 0 15,01 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-06T16:54:00 2020-12-06T07:22:00 2020-12-06T19:00:00 2020-12-06T21:00:00 120 1607288400 true 14.6 0 14,6 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-06T16:54:00 2020-12-06T07:22:00 2020-12-06T20:00:00 2020-12-06T22:00:00 120 1607292000 true 14.25 0 14,25 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-06T16:54:00 2020-12-06T07:22:00 2020-12-06T21:00:00 2020-12-06T23:00:00 120 1607295600 true 13.99 0 13,99 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0.1 0 0,1 % % 2020-12-05T22:00:00 2020-12-06T00:00:00 120 1607212800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-12-06T05:22:00 2020-12-06T07:22:00 120 1607239320 2020-12-06T14:54:00 2020-12-06T16:54:00 120 1607273640 true 0.002 0 0,002 mm mm true 0.02 0 0,02 % % 3 Δευτέρα false 9 false 2020-12-07T16:54:00 2020-12-07T07:23:00 true 18.01 0 18,01 °C °C true 13.43 0 13,43 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Nοτιοανατολικός σχεδόν μέτριος - 4 BF SE false false false 0 0 SE20.png Αίθριος false 20 false 2020-12-07T16:54:00 2020-12-07T07:23:00 2020-12-06T22:00:00 2020-12-07T00:00:00 120 1607299200 true 13.78 0 13,78 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-07T16:54:00 2020-12-07T07:23:00 2020-12-06T23:00:00 2020-12-07T01:00:00 120 1607302800 true 13.79 0 13,79 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-07T16:54:00 2020-12-07T07:23:00 2020-12-07T00:00:00 2020-12-07T02:00:00 120 1607306400 true 13.88 0 13,88 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-07T16:54:00 2020-12-07T07:23:00 2020-12-07T01:00:00 2020-12-07T03:00:00 120 1607310000 true 13.95 0 13,95 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-07T16:54:00 2020-12-07T07:23:00 2020-12-07T02:00:00 2020-12-07T04:00:00 120 1607313600 true 14.05 0 14,05 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-07T16:54:00 2020-12-07T07:23:00 2020-12-07T03:00:00 2020-12-07T05:00:00 120 1607317200 true 14.3 0 14,3 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0.12 0 0,12 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-07T16:54:00 2020-12-07T07:23:00 2020-12-07T04:00:00 2020-12-07T06:00:00 120 1607320800 true 14.47 0 14,47 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-07T16:54:00 2020-12-07T07:23:00 2020-12-07T05:00:00 2020-12-07T07:00:00 120 1607324400 true 14.85 0 14,85 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0.26 0 0,26 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-12-07T16:54:00 2020-12-07T07:23:00 2020-12-07T06:00:00 2020-12-07T08:00:00 120 1607328000 true 15.41 0 15,41 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.0152 0 0,0152 mm mm true 84 0 84 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0.34 0 0,34 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-12-07T16:54:00 2020-12-07T07:23:00 2020-12-07T07:00:00 2020-12-07T09:00:00 120 1607331600 true 16.18 0 16,18 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.0066 0 0,0066 mm mm true 80 0 80 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0.68 0 0,68 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-12-07T16:54:00 2020-12-07T07:23:00 2020-12-07T08:00:00 2020-12-07T10:00:00 120 1607335200 true 17.06 0 17,06 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.0406 0 0,0406 mm mm true 78 0 78 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0.77 0 0,77 % % Συννεφιά false 4 false 2020-12-07T16:54:00 2020-12-07T07:23:00 2020-12-07T09:00:00 2020-12-07T11:00:00 120 1607338800 true 17.7 0 17,7 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.1813 0 0,1813 mm mm true 79 0 79 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-12-07T16:54:00 2020-12-07T07:23:00 2020-12-07T10:00:00 2020-12-07T12:00:00 120 1607342400 true 17.61 0 17,61 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.2846 0 0,2846 mm mm true 82 0 82 % % true 1010.8 0 1010,8 mb mb true 0.86 0 0,86 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-12-07T16:54:00 2020-12-07T07:23:00 2020-12-07T11:00:00 2020-12-07T13:00:00 120 1607346000 true 17.26 0 17,26 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.7873 0 0,7873 mm mm true 90 0 90 % % true 1010.2 0 1010,2 mb mb true 0.9 0 0,9 % % Βροχή false 9 false 2020-12-07T16:54:00 2020-12-07T07:23:00 2020-12-07T12:00:00 2020-12-07T14:00:00 120 1607349600 true 16.8 0 16,8 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 1.368 0 1,368 mm mm true 96 0 96 % % true 1009.7 0 1009,7 mb mb true 0.87 0 0,87 % % Βροχή false 9 false 2020-12-07T16:54:00 2020-12-07T07:23:00 2020-12-07T13:00:00 2020-12-07T15:00:00 120 1607353200 true 16.37 0 16,37 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 1.3322 0 1,3322 mm mm true 98 0 98 % % true 1009.6 0 1009,6 mb mb true 0.89 0 0,89 % % Βροχή false 9 false 2020-12-07T16:54:00 2020-12-07T07:23:00 2020-12-07T14:00:00 2020-12-07T16:00:00 120 1607356800 true 16.09 0 16,09 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 1.1976 0 1,1976 mm mm true 97 0 97 % % true 1009.5 0 1009,5 mb mb true 0.87 0 0,87 % % Βροχή false 9 false 2020-12-07T16:54:00 2020-12-07T07:23:00 2020-12-07T15:00:00 2020-12-07T17:00:00 120 1607360400 true 15.8 0 15,8 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 1.3264 0 1,3264 mm mm true 92 0 92 % % true 1009.9 0 1009,9 mb mb true 0.9 0 0,9 % % Βροχή false 9 false 2020-12-07T16:54:00 2020-12-07T07:23:00 2020-12-07T16:00:00 2020-12-07T18:00:00 120 1607364000 true 15.49 0 15,49 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 1.602 0 1,602 mm mm true 89 0 89 % % true 1009.9 0 1009,9 mb mb true 0.83 0 0,83 % % Βροχή false 9 false 2020-12-07T16:54:00 2020-12-07T07:23:00 2020-12-07T17:00:00 2020-12-07T19:00:00 120 1607367600 true 14.97 0 14,97 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 1.2972 0 1,2972 mm mm true 84 0 84 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0.79 0 0,79 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-12-07T16:54:00 2020-12-07T07:23:00 2020-12-07T18:00:00 2020-12-07T20:00:00 120 1607371200 true 14.66 0 14,66 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.8792 0 0,8792 mm mm true 81 0 81 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0.63 0 0,63 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-12-07T16:54:00 2020-12-07T07:23:00 2020-12-07T19:00:00 2020-12-07T21:00:00 120 1607374800 true 14.1 0 14,1 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0.0347 0 0,0347 mm mm true 81 0 81 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0.74 0 0,74 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-12-07T16:54:00 2020-12-07T07:23:00 2020-12-07T20:00:00 2020-12-07T22:00:00 120 1607378400 true 13.92 0 13,92 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.024 0 0,024 mm mm true 82 0 82 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0.62 0 0,62 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-12-07T16:54:00 2020-12-07T07:23:00 2020-12-07T21:00:00 2020-12-07T23:00:00 120 1607382000 true 13.78 0 13,78 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0.33 0 0,33 % % 2020-12-06T22:00:00 2020-12-07T00:00:00 120 1607299200 Βροχή το απόγευμα και το βραδυ. Rain in the afternoon and evening. 2020-12-07T05:23:00 2020-12-07T07:23:00 120 1607325780 2020-12-07T14:54:00 2020-12-07T16:54:00 120 1607360040 true 1.6021 0 1,6021 mm mm true 0.54 0 0,54 % % 4 Τρίτη false 9 false 2020-12-08T16:54:00 2020-12-08T07:24:00 true 17.54 0 17,54 °C °C true 13.43 0 13,43 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Νοτιοδυτικός ασθενής - 3 BF SSW false false false 0 0 SW15.png Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-12-08T16:54:00 2020-12-08T07:24:00 2020-12-07T22:00:00 2020-12-08T00:00:00 120 1607385600 true 13.7 0 13,7 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0172 0 0,0172 mm mm true 81 0 81 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0.5 0 0,5 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-12-08T16:54:00 2020-12-08T07:24:00 2020-12-07T23:00:00 2020-12-08T01:00:00 120 1607389200 true 13.82 0 13,82 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0293 0 0,0293 mm mm true 79 0 79 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0.5 0 0,5 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-12-08T16:54:00 2020-12-08T07:24:00 2020-12-08T00:00:00 2020-12-08T02:00:00 120 1607392800 true 14.05 0 14,05 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0659 0 0,0659 mm mm true 77 0 77 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0.62 0 0,62 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-12-08T16:54:00 2020-12-08T07:24:00 2020-12-08T01:00:00 2020-12-08T03:00:00 120 1607396400 true 14.08 0 14,08 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0682 0 0,0682 mm mm true 77 0 77 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0.68 0 0,68 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-12-08T16:54:00 2020-12-08T07:24:00 2020-12-08T02:00:00 2020-12-08T04:00:00 120 1607400000 true 14.19 0 14,19 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.09 0 0,09 mm mm true 78 0 78 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0.85 0 0,85 % % Συννεφιά false 4 false 2020-12-08T16:54:00 2020-12-08T07:24:00 2020-12-08T03:00:00 2020-12-08T05:00:00 120 1607403600 true 14.41 0 14,41 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0599 0 0,0599 mm mm true 80 0 80 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-12-08T16:54:00 2020-12-08T07:24:00 2020-12-08T04:00:00 2020-12-08T06:00:00 120 1607407200 true 14.28 0 14,28 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.1289 0 0,1289 mm mm true 81 0 81 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-12-08T16:54:00 2020-12-08T07:24:00 2020-12-08T05:00:00 2020-12-08T07:00:00 120 1607410800 true 14.31 0 14,31 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.1321 0 0,1321 mm mm true 83 0 83 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 1 0 1 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-12-08T16:54:00 2020-12-08T07:24:00 2020-12-08T06:00:00 2020-12-08T08:00:00 120 1607414400 true 14.67 0 14,67 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0927 0 0,0927 mm mm true 84 0 84 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0.62 0 0,62 % % Συννεφιά false 4 false 2020-12-08T16:54:00 2020-12-08T07:24:00 2020-12-08T07:00:00 2020-12-08T09:00:00 120 1607418000 true 15.24 0 15,24 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.22 0 0,22 mm mm true 83 0 83 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-12-08T16:54:00 2020-12-08T07:24:00 2020-12-08T08:00:00 2020-12-08T10:00:00 120 1607421600 true 16.19 0 16,19 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.3286 0 0,3286 mm mm true 82 0 82 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0.83 0 0,83 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-12-08T16:54:00 2020-12-08T07:24:00 2020-12-08T09:00:00 2020-12-08T11:00:00 120 1607425200 true 16.93 0 16,93 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.4298 0 0,4298 mm mm true 80 0 80 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 0.74 0 0,74 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-12-08T16:54:00 2020-12-08T07:24:00 2020-12-08T10:00:00 2020-12-08T12:00:00 120 1607428800 true 17.26 0 17,26 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.4843 0 0,4843 mm mm true 80 0 80 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0.68 0 0,68 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-12-08T16:54:00 2020-12-08T07:24:00 2020-12-08T11:00:00 2020-12-08T13:00:00 120 1607432400 true 17.11 0 17,11 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.5063 0 0,5063 mm mm true 80 0 80 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0.62 0 0,62 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-12-08T16:54:00 2020-12-08T07:24:00 2020-12-08T12:00:00 2020-12-08T14:00:00 120 1607436000 true 16.72 0 16,72 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.4809 0 0,4809 mm mm true 81 0 81 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0.54 0 0,54 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-12-08T16:54:00 2020-12-08T07:24:00 2020-12-08T13:00:00 2020-12-08T15:00:00 120 1607439600 true 16.17 0 16,17 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.3792 0 0,3792 mm mm true 83 0 83 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0.4 0 0,4 % % Αίθριος false 1 false 2020-12-08T16:54:00 2020-12-08T07:24:00 2020-12-08T14:00:00 2020-12-08T16:00:00 120 1607443200 true 15.64 0 15,64 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.2868 0 0,2868 mm mm true 84 0 84 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0.23 0 0,23 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-08T16:54:00 2020-12-08T07:24:00 2020-12-08T15:00:00 2020-12-08T17:00:00 120 1607446800 true 15.13 0 15,13 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.253 0 0,253 mm mm true 84 0 84 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-08T16:54:00 2020-12-08T07:24:00 2020-12-08T16:00:00 2020-12-08T18:00:00 120 1607450400 true 14.75 0 14,75 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.2652 0 0,2652 mm mm true 85 0 85 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-12-08T16:54:00 2020-12-08T07:24:00 2020-12-08T17:00:00 2020-12-08T19:00:00 120 1607454000 true 14.41 0 14,41 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.3569 0 0,3569 mm mm true 85 0 85 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-12-08T16:54:00 2020-12-08T07:24:00 2020-12-08T18:00:00 2020-12-08T20:00:00 120 1607457600 true 14.15 0 14,15 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.4317 0 0,4317 mm mm true 85 0 85 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-12-08T16:54:00 2020-12-08T07:24:00 2020-12-08T19:00:00 2020-12-08T21:00:00 120 1607461200 true 13.99 0 13,99 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.3386 0 0,3386 mm mm true 85 0 85 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-12-08T16:54:00 2020-12-08T07:24:00 2020-12-08T20:00:00 2020-12-08T22:00:00 120 1607464800 true 13.87 0 13,87 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.2182 0 0,2182 mm mm true 86 0 86 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0.29 0 0,29 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-12-08T16:54:00 2020-12-08T07:24:00 2020-12-08T21:00:00 2020-12-08T23:00:00 120 1607468400 true 13.74 0 13,74 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.1772 0 0,1772 mm mm true 87 0 87 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0.37 0 0,37 % % 2020-12-07T22:00:00 2020-12-08T00:00:00 120 1607385600 Possible light rain throughout the day. Possible light rain throughout the day. 2020-12-08T05:24:00 2020-12-08T07:24:00 120 1607412240 2020-12-08T14:54:00 2020-12-08T16:54:00 120 1607446440 true 0.5063 0 0,5063 mm mm true 0.53 0 0,53 % % 5 Τετάρτη false 9 false 2020-12-09T16:54:00 2020-12-09T07:24:00 true 16.5 0 16,5 °C °C true 13.52 0 13,52 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Nότιος σχεδόν μέτριος - 4 BF S false false false 0 0 S20.png Possible Drizzle false 9 false 2020-12-09T16:54:00 2020-12-09T07:24:00 2020-12-08T22:00:00 2020-12-09T00:00:00 120 1607472000 true 13.79 0 13,79 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.1828 0 0,1828 mm mm true 87 0 87 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0.36 0 0,36 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-12-09T16:54:00 2020-12-09T07:24:00 2020-12-08T23:00:00 2020-12-09T01:00:00 120 1607475600 true 13.98 0 13,98 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.2013 0 0,2013 mm mm true 86 0 86 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0.3 0 0,3 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-12-09T16:54:00 2020-12-09T07:24:00 2020-12-09T00:00:00 2020-12-09T02:00:00 120 1607479200 true 14.19 0 14,19 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.2212 0 0,2212 mm mm true 84 0 84 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0.24 0 0,24 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-12-09T16:54:00 2020-12-09T07:24:00 2020-12-09T01:00:00 2020-12-09T03:00:00 120 1607482800 true 14.39 0 14,39 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.2415 0 0,2415 mm mm true 83 0 83 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-12-09T16:54:00 2020-12-09T07:24:00 2020-12-09T02:00:00 2020-12-09T04:00:00 120 1607486400 true 14.59 0 14,59 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.2683 0 0,2683 mm mm true 83 0 83 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-12-09T16:54:00 2020-12-09T07:24:00 2020-12-09T03:00:00 2020-12-09T05:00:00 120 1607490000 true 14.78 0 14,78 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.3024 0 0,3024 mm mm true 83 0 83 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-12-09T16:54:00 2020-12-09T07:24:00 2020-12-09T04:00:00 2020-12-09T06:00:00 120 1607493600 true 14.89 0 14,89 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.3566 0 0,3566 mm mm true 85 0 85 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-12-09T16:54:00 2020-12-09T07:24:00 2020-12-09T05:00:00 2020-12-09T07:00:00 120 1607497200 true 14.96 0 14,96 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.4341 0 0,4341 mm mm true 88 0 88 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-12-09T16:54:00 2020-12-09T07:24:00 2020-12-09T06:00:00 2020-12-09T08:00:00 120 1607500800 true 15.08 0 15,08 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.4923 0 0,4923 mm mm true 90 0 90 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-12-09T16:54:00 2020-12-09T07:24:00 2020-12-09T07:00:00 2020-12-09T09:00:00 120 1607504400 true 15.32 0 15,32 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.4712 0 0,4712 mm mm true 91 0 91 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0.33 0 0,33 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-12-09T16:54:00 2020-12-09T07:24:00 2020-12-09T08:00:00 2020-12-09T10:00:00 120 1607508000 true 15.63 0 15,63 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.4251 0 0,4251 mm mm true 92 0 92 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0.56 0 0,56 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-12-09T16:54:00 2020-12-09T07:24:00 2020-12-09T09:00:00 2020-12-09T11:00:00 120 1607511600 true 15.92 0 15,92 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.4082 0 0,4082 mm mm true 93 0 93 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0.73 0 0,73 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-12-09T16:54:00 2020-12-09T07:24:00 2020-12-09T10:00:00 2020-12-09T12:00:00 120 1607515200 true 16.06 0 16,06 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0.4475 0 0,4475 mm mm true 94 0 94 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0.76 0 0,76 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-12-09T16:54:00 2020-12-09T07:24:00 2020-12-09T11:00:00 2020-12-09T13:00:00 120 1607518800 true 16.02 0 16,02 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0.5455 0 0,5455 mm mm true 94 0 94 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0.72 0 0,72 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-12-09T16:54:00 2020-12-09T07:24:00 2020-12-09T12:00:00 2020-12-09T14:00:00 120 1607522400 true 15.94 0 15,94 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0.6145 0 0,6145 mm mm true 94 0 94 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0.71 0 0,71 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-12-09T16:54:00 2020-12-09T07:24:00 2020-12-09T13:00:00 2020-12-09T15:00:00 120 1607526000 true 15.99 0 15,99 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0.5533 0 0,5533 mm mm true 93 0 93 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0.78 0 0,78 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-12-09T16:54:00 2020-12-09T07:24:00 2020-12-09T14:00:00 2020-12-09T16:00:00 120 1607529600 true 15.99 0 15,99 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0.4322 0 0,4322 mm mm true 92 0 92 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0.88 0 0,88 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-12-09T16:54:00 2020-12-09T07:24:00 2020-12-09T15:00:00 2020-12-09T17:00:00 120 1607533200 true 16.04 0 16,04 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0.3318 0 0,3318 mm mm true 90 0 90 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-12-09T16:54:00 2020-12-09T07:24:00 2020-12-09T16:00:00 2020-12-09T18:00:00 120 1607536800 true 16.12 0 16,12 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0.2504 0 0,2504 mm mm true 88 0 88 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-12-09T16:54:00 2020-12-09T07:24:00 2020-12-09T17:00:00 2020-12-09T19:00:00 120 1607540400 true 16.22 0 16,22 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0.1833 0 0,1833 mm mm true 86 0 86 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0.89 0 0,89 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-12-09T16:54:00 2020-12-09T07:24:00 2020-12-09T18:00:00 2020-12-09T20:00:00 120 1607544000 true 16.13 0 16,13 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0.1685 0 0,1685 mm mm true 84 0 84 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0.86 0 0,86 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-12-09T16:54:00 2020-12-09T07:24:00 2020-12-09T19:00:00 2020-12-09T21:00:00 120 1607547600 true 15.93 0 15,93 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0.2417 0 0,2417 mm mm true 84 0 84 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0.84 0 0,84 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-12-09T16:54:00 2020-12-09T07:24:00 2020-12-09T20:00:00 2020-12-09T22:00:00 120 1607551200 true 15.59 0 15,59 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0.4134 0 0,4134 mm mm true 86 0 86 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0.83 0 0,83 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-12-09T16:54:00 2020-12-09T07:24:00 2020-12-09T21:00:00 2020-12-09T23:00:00 120 1607554800 true 15.28 0 15,28 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0.6104 0 0,6104 mm mm true 87 0 87 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0.83 0 0,83 % % 2020-12-08T22:00:00 2020-12-09T00:00:00 120 1607472000 Βροχή όλη την ημέρα. Rain throughout the day. 2020-12-09T05:24:00 2020-12-09T07:24:00 120 1607498640 2020-12-09T14:54:00 2020-12-09T16:54:00 120 1607532840 true 0.7824 0 0,7824 mm mm true 0.55 0 0,55 % % 6 Πέμπτη false 9 false 2020-12-10T16:54:00 2020-12-10T07:25:00 true 15.74 0 15,74 °C °C true 12.92 0 12,92 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Νοτιοδυτικός μέτριος - 5 BF SSW false false false 0 0 SW25.png Possible Light Rain false 9 false 2020-12-10T16:54:00 2020-12-10T07:25:00 2020-12-09T22:00:00 2020-12-10T00:00:00 120 1607558400 true 15.16 0 15,16 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0.7824 0 0,7824 mm mm true 87 0 87 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0.85 0 0,85 % % Βροχή false 9 false 2020-12-10T16:54:00 2020-12-10T07:25:00 2020-12-09T23:00:00 2020-12-10T01:00:00 120 1607562000 true 15.16 0 15,16 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0.9402 0 0,9402 mm mm true 87 0 87 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0.89 0 0,89 % % Βροχή false 9 false 2020-12-10T16:54:00 2020-12-10T07:25:00 2020-12-10T00:00:00 2020-12-10T02:00:00 120 1607565600 true 15.2 0 15,2 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 1.0417 0 1,0417 mm mm true 86 0 86 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0.91 0 0,91 % % Βροχή false 9 false 2020-12-10T16:54:00 2020-12-10T07:25:00 2020-12-10T01:00:00 2020-12-10T03:00:00 120 1607569200 true 15.29 0 15,29 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 1.0143 0 1,0143 mm mm true 85 0 85 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0.89 0 0,89 % % Βροχή false 9 false 2020-12-10T16:54:00 2020-12-10T07:25:00 2020-12-10T02:00:00 2020-12-10T04:00:00 120 1607572800 true 15.41 0 15,41 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0.9277 0 0,9277 mm mm true 85 0 85 % % true 1009.6 0 1009,6 mb mb true 0.86 0 0,86 % % Βροχή false 9 false 2020-12-10T16:54:00 2020-12-10T07:25:00 2020-12-10T03:00:00 2020-12-10T05:00:00 120 1607576400 true 15.46 0 15,46 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0.9279 0 0,9279 mm mm true 86 0 86 % % true 1009 0 1009 mb mb true 0.84 0 0,84 % % Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2020-12-10T16:54:00 2020-12-10T07:25:00 2020-12-10T04:00:00 2020-12-10T06:00:00 120 1607580000 true 15.4 0 15,4 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 S30.png true 1.1212 0 1,1212 mm mm true 88 0 88 % % true 1008.7 0 1008,7 mb mb true 0.85 0 0,85 % % Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2020-12-10T16:54:00 2020-12-10T07:25:00 2020-12-10T05:00:00 2020-12-10T07:00:00 120 1607583600 true 15.26 0 15,26 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 S30.png true 1.4389 0 1,4389 mm mm true 91 0 91 % % true 1008.6 0 1008,6 mb mb true 0.88 0 0,88 % % Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2020-12-10T16:54:00 2020-12-10T07:25:00 2020-12-10T06:00:00 2020-12-10T08:00:00 120 1607587200 true 15.15 0 15,15 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 S35.png true 1.6271 0 1,6271 mm mm true 93 0 93 % % true 1008.6 0 1008,6 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2020-12-10T16:54:00 2020-12-10T07:25:00 2020-12-10T07:00:00 2020-12-10T09:00:00 120 1607590800 true 15.06 0 15,06 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 S30.png true 1.5076 0 1,5076 mm mm true 95 0 95 % % true 1008.5 0 1008,5 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2020-12-10T16:54:00 2020-12-10T07:25:00 2020-12-10T08:00:00 2020-12-10T10:00:00 120 1607594400 true 14.96 0 14,96 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 S30.png true 1.2664 0 1,2664 mm mm true 96 0 96 % % true 1008.4 0 1008,4 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2020-12-10T16:54:00 2020-12-10T07:25:00 2020-12-10T09:00:00 2020-12-10T11:00:00 120 1607598000 true 14.91 0 14,91 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 S30.png true 1.1067 0 1,1067 mm mm true 97 0 97 % % true 1008.3 0 1008,3 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2020-12-10T16:54:00 2020-12-10T07:25:00 2020-12-10T10:00:00 2020-12-10T12:00:00 120 1607601600 true 14.78 0 14,78 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 S30.png true 1.0803 0 1,0803 mm mm true 97 0 97 % % true 1008 0 1008 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2020-12-10T16:54:00 2020-12-10T07:25:00 2020-12-10T11:00:00 2020-12-10T13:00:00 120 1607605200 true 14.56 0 14,56 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SW30.png true 1.1485 0 1,1485 mm mm true 97 0 97 % % true 1007.6 0 1007,6 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2020-12-10T16:54:00 2020-12-10T07:25:00 2020-12-10T12:00:00 2020-12-10T14:00:00 120 1607608800 true 14.49 0 14,49 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SW30.png true 1.1395 0 1,1395 mm mm true 96 0 96 % % true 1007.3 0 1007,3 mb mb true 1 0 1 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-12-10T16:54:00 2020-12-10T07:25:00 2020-12-10T13:00:00 2020-12-10T15:00:00 120 1607612400 true 14.79 0 14,79 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0.862 0 0,862 mm mm true 93 0 93 % % true 1007.4 0 1007,4 mb mb true 0.8 0 0,8 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-12-10T16:54:00 2020-12-10T07:25:00 2020-12-10T14:00:00 2020-12-10T16:00:00 120 1607616000 true 15.2 0 15,2 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0.6036 0 0,6036 mm mm true 90 0 90 % % true 1007.6 0 1007,6 mb mb true 0.51 0 0,51 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-12-10T16:54:00 2020-12-10T07:25:00 2020-12-10T15:00:00 2020-12-10T17:00:00 120 1607619600 true 15.36 0 15,36 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0.5728 0 0,5728 mm mm true 87 0 87 % % true 1007.9 0 1007,9 mb mb true 0.29 0 0,29 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-12-10T16:54:00 2020-12-10T07:25:00 2020-12-10T16:00:00 2020-12-10T18:00:00 120 1607623200 true 15.12 0 15,12 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0.6961 0 0,6961 mm mm true 86 0 86 % % true 1008.1 0 1008,1 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-12-10T16:54:00 2020-12-10T07:25:00 2020-12-10T17:00:00 2020-12-10T19:00:00 120 1607626800 true 14.71 0 14,71 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0.8971 0 0,8971 mm mm true 86 0 86 % % true 1008.4 0 1008,4 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Βροχή false 9 false 2020-12-10T16:54:00 2020-12-10T07:25:00 2020-12-10T18:00:00 2020-12-10T20:00:00 120 1607630400 true 14.24 0 14,24 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 1.0607 0 1,0607 mm mm true 87 0 87 % % true 1008.6 0 1008,6 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Βροχή false 9 false 2020-12-10T16:54:00 2020-12-10T07:25:00 2020-12-10T19:00:00 2020-12-10T21:00:00 120 1607634000 true 13.94 0 13,94 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 1.1002 0 1,1002 mm mm true 86 0 86 % % true 1008.8 0 1008,8 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Βροχή false 9 false 2020-12-10T16:54:00 2020-12-10T07:25:00 2020-12-10T20:00:00 2020-12-10T22:00:00 120 1607637600 true 13.59 0 13,59 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 1.0792 0 1,0792 mm mm true 87 0 87 % % true 1009.1 0 1009,1 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Βροχή false 9 false 2020-12-10T16:54:00 2020-12-10T07:25:00 2020-12-10T21:00:00 2020-12-10T23:00:00 120 1607641200 true 13.3 0 13,3 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 1.0617 0 1,0617 mm mm true 86 0 86 % % true 1009.2 0 1009,2 mb mb true 0.22 0 0,22 % % 2020-12-09T22:00:00 2020-12-10T00:00:00 120 1607558400 Βροχή όλη την ημέρα. Rain throughout the day. 2020-12-10T05:25:00 2020-12-10T07:25:00 120 1607585100 2020-12-10T14:54:00 2020-12-10T16:54:00 120 1607619240 true 1.6283 0 1,6283 mm mm true 0.67 0 0,67 % %
sunny

Σήμερα

Possible drizzle in the evening and overnight.

15°c

windy

BF 3

deltiokairou

Σε απόσταση αναπνοής από τα μικρασιατικά παράλια πέντε μεγάλα νησιά και τέσσερα μικρότερα προσφέρουν αξέχαστες στιγμές στον ταξιδιώτη. Καταπράσινα μέρη, παραλίες με κρυστάλλινα και πεντακάθαρα νερά, παραδοσιακοί οικισμοί και πλούσια ιστορία.