36 Χρόνια Εμπειρίας στα Aκτοπλοϊκά Εισιτήρια

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ

0 3061 false 20 false 2020-09-20T19:17:00 2020-09-20T07:03:00 0.0 true 21 0 21 °C °C true 1014 0 1014 mb mb true 69 0 69 % % 2020-09-20T20:00:00 2020-09-20T23:00:00 180 1600642800 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοανατολικός ασθενής - 3 BF NNE false false false 0 0 NE15.png Αίθριος Clear 0 Κυριακή false 1 false 2020-09-20T19:17:00 2020-09-20T07:03:00 true 27.66 0 27,66 °C °C true 18.67 0 18,67 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοανατολικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NNE false false false 0 0 NE20.png Αίθριος false 1 false 2020-09-20T19:17:00 2020-09-20T07:03:00 2020-09-20T15:00:00 2020-09-20T18:00:00 180 1600624800 true 25.7 0 25,7 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-20T19:17:00 2020-09-20T07:03:00 2020-09-20T16:00:00 2020-09-20T19:00:00 180 1600628400 true 24.82 0 24,82 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-20T19:17:00 2020-09-20T07:03:00 2020-09-20T17:00:00 2020-09-20T20:00:00 180 1600632000 true 23.6 0 23,6 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-20T19:17:00 2020-09-20T07:03:00 2020-09-20T18:00:00 2020-09-20T21:00:00 180 1600635600 true 22.51 0 22,51 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-20T19:17:00 2020-09-20T07:03:00 2020-09-20T19:00:00 2020-09-20T22:00:00 180 1600639200 true 21.76 0 21,76 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-20T19:17:00 2020-09-20T07:03:00 2020-09-20T20:00:00 2020-09-20T23:00:00 180 1600642800 true 21.15 0 21,15 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 69 0 69 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0 0 0 % % 2020-09-19T21:00:00 2020-09-20T00:00:00 180 1600560000 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-09-20T04:03:00 2020-09-20T07:03:00 180 1600585380 2020-09-20T16:17:00 2020-09-20T19:17:00 180 1600629420 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0 0 0 % % 1 Δευτέρα false 1 false 2020-09-21T19:15:00 2020-09-21T07:04:00 true 28.68 0 28,68 °C °C true 19.62 0 19,62 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοανατολικός ασθενής - 3 BF NNE false false false 0 0 NE15.png Αίθριος false 20 false 2020-09-21T19:15:00 2020-09-21T07:04:00 2020-09-20T21:00:00 2020-09-21T00:00:00 180 1600646400 true 20.67 0 20,67 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 71 0 71 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-21T19:15:00 2020-09-21T07:04:00 2020-09-20T22:00:00 2020-09-21T01:00:00 180 1600650000 true 20.41 0 20,41 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 72 0 72 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-21T19:15:00 2020-09-21T07:04:00 2020-09-20T23:00:00 2020-09-21T02:00:00 180 1600653600 true 20.24 0 20,24 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 72 0 72 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-21T19:15:00 2020-09-21T07:04:00 2020-09-21T00:00:00 2020-09-21T03:00:00 180 1600657200 true 20.04 0 20,04 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 73 0 73 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-21T19:15:00 2020-09-21T07:04:00 2020-09-21T01:00:00 2020-09-21T04:00:00 180 1600660800 true 19.93 0 19,93 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-21T19:15:00 2020-09-21T07:04:00 2020-09-21T02:00:00 2020-09-21T05:00:00 180 1600664400 true 19.89 0 19,89 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-21T19:15:00 2020-09-21T07:04:00 2020-09-21T03:00:00 2020-09-21T06:00:00 180 1600668000 true 19.94 0 19,94 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-21T19:15:00 2020-09-21T07:04:00 2020-09-21T04:00:00 2020-09-21T07:00:00 180 1600671600 true 20.21 0 20,21 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-21T19:15:00 2020-09-21T07:04:00 2020-09-21T05:00:00 2020-09-21T08:00:00 180 1600675200 true 20.69 0 20,69 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 70 0 70 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-21T19:15:00 2020-09-21T07:04:00 2020-09-21T06:00:00 2020-09-21T09:00:00 180 1600678800 true 21.45 0 21,45 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 68 0 68 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-21T19:15:00 2020-09-21T07:04:00 2020-09-21T07:00:00 2020-09-21T10:00:00 180 1600682400 true 22.94 0 22,94 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-21T19:15:00 2020-09-21T07:04:00 2020-09-21T08:00:00 2020-09-21T11:00:00 180 1600686000 true 24.77 0 24,77 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-21T19:15:00 2020-09-21T07:04:00 2020-09-21T09:00:00 2020-09-21T12:00:00 180 1600689600 true 26.27 0 26,27 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-21T19:15:00 2020-09-21T07:04:00 2020-09-21T10:00:00 2020-09-21T13:00:00 180 1600693200 true 27.19 0 27,19 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-21T19:15:00 2020-09-21T07:04:00 2020-09-21T11:00:00 2020-09-21T14:00:00 180 1600696800 true 27.96 0 27,96 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-21T19:15:00 2020-09-21T07:04:00 2020-09-21T12:00:00 2020-09-21T15:00:00 180 1600700400 true 28.32 0 28,32 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-21T19:15:00 2020-09-21T07:04:00 2020-09-21T13:00:00 2020-09-21T16:00:00 180 1600704000 true 28.37 0 28,37 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-21T19:15:00 2020-09-21T07:04:00 2020-09-21T14:00:00 2020-09-21T17:00:00 180 1600707600 true 27.93 0 27,93 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-21T19:15:00 2020-09-21T07:04:00 2020-09-21T15:00:00 2020-09-21T18:00:00 180 1600711200 true 27.16 0 27,16 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-21T19:15:00 2020-09-21T07:04:00 2020-09-21T16:00:00 2020-09-21T19:00:00 180 1600714800 true 26.05 0 26,05 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-21T19:15:00 2020-09-21T07:04:00 2020-09-21T17:00:00 2020-09-21T20:00:00 180 1600718400 true 24.81 0 24,81 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-21T19:15:00 2020-09-21T07:04:00 2020-09-21T18:00:00 2020-09-21T21:00:00 180 1600722000 true 23.67 0 23,67 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-21T19:15:00 2020-09-21T07:04:00 2020-09-21T19:00:00 2020-09-21T22:00:00 180 1600725600 true 22.86 0 22,86 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-21T19:15:00 2020-09-21T07:04:00 2020-09-21T20:00:00 2020-09-21T23:00:00 180 1600729200 true 22.14 0 22,14 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 0 0 0 % % 2020-09-20T21:00:00 2020-09-21T00:00:00 180 1600646400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-09-21T04:04:00 2020-09-21T07:04:00 180 1600671840 2020-09-21T16:15:00 2020-09-21T19:15:00 180 1600715700 true 0.0098 0 0,0098 mm mm true 0.01 0 0,01 % % 2 Τρίτη false 1 false 2020-09-22T19:14:00 2020-09-22T07:05:00 true 28.92 0 28,92 °C °C true 19.12 0 19,12 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βόρειος ασθενής - 3 BF N false false false 0 0 N15.png Αίθριος false 20 false 2020-09-22T19:14:00 2020-09-22T07:05:00 2020-09-21T21:00:00 2020-09-22T00:00:00 180 1600732800 true 21.4 0 21,4 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 67 0 67 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-22T19:14:00 2020-09-22T07:05:00 2020-09-21T22:00:00 2020-09-22T01:00:00 180 1600736400 true 20.79 0 20,79 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-22T19:14:00 2020-09-22T07:05:00 2020-09-21T23:00:00 2020-09-22T02:00:00 180 1600740000 true 20.31 0 20,31 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-22T19:14:00 2020-09-22T07:05:00 2020-09-22T00:00:00 2020-09-22T03:00:00 180 1600743600 true 19.92 0 19,92 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-22T19:14:00 2020-09-22T07:05:00 2020-09-22T01:00:00 2020-09-22T04:00:00 180 1600747200 true 19.65 0 19,65 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-22T19:14:00 2020-09-22T07:05:00 2020-09-22T02:00:00 2020-09-22T05:00:00 180 1600750800 true 19.42 0 19,42 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 76 0 76 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-22T19:14:00 2020-09-22T07:05:00 2020-09-22T03:00:00 2020-09-22T06:00:00 180 1600754400 true 19.43 0 19,43 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 76 0 76 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-22T19:14:00 2020-09-22T07:05:00 2020-09-22T04:00:00 2020-09-22T07:00:00 180 1600758000 true 19.8 0 19,8 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 74 0 74 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-22T19:14:00 2020-09-22T07:05:00 2020-09-22T05:00:00 2020-09-22T08:00:00 180 1600761600 true 20.44 0 20,44 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-22T19:14:00 2020-09-22T07:05:00 2020-09-22T06:00:00 2020-09-22T09:00:00 180 1600765200 true 21.31 0 21,31 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-22T19:14:00 2020-09-22T07:05:00 2020-09-22T07:00:00 2020-09-22T10:00:00 180 1600768800 true 22.63 0 22,63 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-22T19:14:00 2020-09-22T07:05:00 2020-09-22T08:00:00 2020-09-22T11:00:00 180 1600772400 true 24.37 0 24,37 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-22T19:14:00 2020-09-22T07:05:00 2020-09-22T09:00:00 2020-09-22T12:00:00 180 1600776000 true 25.73 0 25,73 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-22T19:14:00 2020-09-22T07:05:00 2020-09-22T10:00:00 2020-09-22T13:00:00 180 1600779600 true 26.8 0 26,8 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-22T19:14:00 2020-09-22T07:05:00 2020-09-22T11:00:00 2020-09-22T14:00:00 180 1600783200 true 27.6 0 27,6 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-22T19:14:00 2020-09-22T07:05:00 2020-09-22T12:00:00 2020-09-22T15:00:00 180 1600786800 true 28.25 0 28,25 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-22T19:14:00 2020-09-22T07:05:00 2020-09-22T13:00:00 2020-09-22T16:00:00 180 1600790400 true 28.6 0 28,6 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-22T19:14:00 2020-09-22T07:05:00 2020-09-22T14:00:00 2020-09-22T17:00:00 180 1600794000 true 28.55 0 28,55 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-22T19:14:00 2020-09-22T07:05:00 2020-09-22T15:00:00 2020-09-22T18:00:00 180 1600797600 true 27.93 0 27,93 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-22T19:14:00 2020-09-22T07:05:00 2020-09-22T16:00:00 2020-09-22T19:00:00 180 1600801200 true 26.75 0 26,75 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-22T19:14:00 2020-09-22T07:05:00 2020-09-22T17:00:00 2020-09-22T20:00:00 180 1600804800 true 25.13 0 25,13 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-22T19:14:00 2020-09-22T07:05:00 2020-09-22T18:00:00 2020-09-22T21:00:00 180 1600808400 true 23.8 0 23,8 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-22T19:14:00 2020-09-22T07:05:00 2020-09-22T19:00:00 2020-09-22T22:00:00 180 1600812000 true 22.87 0 22,87 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-22T19:14:00 2020-09-22T07:05:00 2020-09-22T20:00:00 2020-09-22T23:00:00 180 1600815600 true 22.19 0 22,19 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0 0 0 % % 2020-09-21T21:00:00 2020-09-22T00:00:00 180 1600732800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-09-22T04:05:00 2020-09-22T07:05:00 180 1600758300 2020-09-22T16:14:00 2020-09-22T19:14:00 180 1600802040 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0 0 0 % % 3 Τετάρτη false 1 false 2020-09-23T19:12:00 2020-09-23T07:06:00 true 28.45 0 28,45 °C °C true 18.89 0 18,89 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NNW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 20 false 2020-09-23T19:12:00 2020-09-23T07:06:00 2020-09-22T21:00:00 2020-09-23T00:00:00 180 1600819200 true 21.5 0 21,5 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-23T19:12:00 2020-09-23T07:06:00 2020-09-22T22:00:00 2020-09-23T01:00:00 180 1600822800 true 20.87 0 20,87 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-23T19:12:00 2020-09-23T07:06:00 2020-09-22T23:00:00 2020-09-23T02:00:00 180 1600826400 true 20.4 0 20,4 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-23T19:12:00 2020-09-23T07:06:00 2020-09-23T00:00:00 2020-09-23T03:00:00 180 1600830000 true 19.94 0 19,94 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-23T19:12:00 2020-09-23T07:06:00 2020-09-23T01:00:00 2020-09-23T04:00:00 180 1600833600 true 19.52 0 19,52 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-23T19:12:00 2020-09-23T07:06:00 2020-09-23T02:00:00 2020-09-23T05:00:00 180 1600837200 true 19.22 0 19,22 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-23T19:12:00 2020-09-23T07:06:00 2020-09-23T03:00:00 2020-09-23T06:00:00 180 1600840800 true 19.2 0 19,2 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-23T19:12:00 2020-09-23T07:06:00 2020-09-23T04:00:00 2020-09-23T07:00:00 180 1600844400 true 19.63 0 19,63 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-23T19:12:00 2020-09-23T07:06:00 2020-09-23T05:00:00 2020-09-23T08:00:00 180 1600848000 true 20.38 0 20,38 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 77 0 77 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-23T19:12:00 2020-09-23T07:06:00 2020-09-23T06:00:00 2020-09-23T09:00:00 180 1600851600 true 21.37 0 21,37 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 74 0 74 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-23T19:12:00 2020-09-23T07:06:00 2020-09-23T07:00:00 2020-09-23T10:00:00 180 1600855200 true 22.79 0 22,79 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 70 0 70 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-23T19:12:00 2020-09-23T07:06:00 2020-09-23T08:00:00 2020-09-23T11:00:00 180 1600858800 true 24.48 0 24,48 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-23T19:12:00 2020-09-23T07:06:00 2020-09-23T09:00:00 2020-09-23T12:00:00 180 1600862400 true 25.75 0 25,75 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-23T19:12:00 2020-09-23T07:06:00 2020-09-23T10:00:00 2020-09-23T13:00:00 180 1600866000 true 26.52 0 26,52 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-23T19:12:00 2020-09-23T07:06:00 2020-09-23T11:00:00 2020-09-23T14:00:00 180 1600869600 true 26.99 0 26,99 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-23T19:12:00 2020-09-23T07:06:00 2020-09-23T12:00:00 2020-09-23T15:00:00 180 1600873200 true 27.46 0 27,46 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-23T19:12:00 2020-09-23T07:06:00 2020-09-23T13:00:00 2020-09-23T16:00:00 180 1600876800 true 27.93 0 27,93 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-23T19:12:00 2020-09-23T07:06:00 2020-09-23T14:00:00 2020-09-23T17:00:00 180 1600880400 true 28.17 0 28,17 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-23T19:12:00 2020-09-23T07:06:00 2020-09-23T15:00:00 2020-09-23T18:00:00 180 1600884000 true 27.7 0 27,7 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-23T19:12:00 2020-09-23T07:06:00 2020-09-23T16:00:00 2020-09-23T19:00:00 180 1600887600 true 26.44 0 26,44 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-23T19:12:00 2020-09-23T07:06:00 2020-09-23T17:00:00 2020-09-23T20:00:00 180 1600891200 true 24.63 0 24,63 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-23T19:12:00 2020-09-23T07:06:00 2020-09-23T18:00:00 2020-09-23T21:00:00 180 1600894800 true 23.27 0 23,27 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-23T19:12:00 2020-09-23T07:06:00 2020-09-23T19:00:00 2020-09-23T22:00:00 180 1600898400 true 22.6 0 22,6 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-09-23T19:12:00 2020-09-23T07:06:00 2020-09-23T20:00:00 2020-09-23T23:00:00 180 1600902000 true 22.27 0 22,27 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0.36 0 0,36 % % 2020-09-22T21:00:00 2020-09-23T00:00:00 180 1600819200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-09-23T04:06:00 2020-09-23T07:06:00 180 1600844760 2020-09-23T16:12:00 2020-09-23T19:12:00 180 1600888320 true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 0.04 0 0,04 % % 4 Πέμπτη false 1 false 2020-09-24T19:10:00 2020-09-24T07:06:00 true 28.3 0 28,3 °C °C true 20.43 0 20,43 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF WNW false false false 0 0 NW10.png Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-09-24T19:10:00 2020-09-24T07:06:00 2020-09-23T21:00:00 2020-09-24T00:00:00 180 1600905600 true 21.87 0 21,87 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0.47 0 0,47 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-09-24T19:10:00 2020-09-24T07:06:00 2020-09-23T22:00:00 2020-09-24T01:00:00 180 1600909200 true 21.54 0 21,54 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 W05.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0.43 0 0,43 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-09-24T19:10:00 2020-09-24T07:06:00 2020-09-23T23:00:00 2020-09-24T02:00:00 180 1600912800 true 21.29 0 21,29 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0.33 0 0,33 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-24T19:10:00 2020-09-24T07:06:00 2020-09-24T00:00:00 2020-09-24T03:00:00 180 1600916400 true 21.13 0 21,13 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0.24 0 0,24 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-24T19:10:00 2020-09-24T07:06:00 2020-09-24T01:00:00 2020-09-24T04:00:00 180 1600920000 true 20.85 0 20,85 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0.22 0 0,22 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-24T19:10:00 2020-09-24T07:06:00 2020-09-24T02:00:00 2020-09-24T05:00:00 180 1600923600 true 20.7 0 20,7 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0.22 0 0,22 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-24T19:10:00 2020-09-24T07:06:00 2020-09-24T03:00:00 2020-09-24T06:00:00 180 1600927200 true 20.83 0 20,83 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 73 0 73 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0.21 0 0,21 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-24T19:10:00 2020-09-24T07:06:00 2020-09-24T04:00:00 2020-09-24T07:00:00 180 1600930800 true 21.41 0 21,41 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 73 0 73 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-24T19:10:00 2020-09-24T07:06:00 2020-09-24T05:00:00 2020-09-24T08:00:00 180 1600934400 true 22.33 0 22,33 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-24T19:10:00 2020-09-24T07:06:00 2020-09-24T06:00:00 2020-09-24T09:00:00 180 1600938000 true 23.41 0 23,41 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-24T19:10:00 2020-09-24T07:06:00 2020-09-24T07:00:00 2020-09-24T10:00:00 180 1600941600 true 24.72 0 24,72 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-24T19:10:00 2020-09-24T07:06:00 2020-09-24T08:00:00 2020-09-24T11:00:00 180 1600945200 true 26.44 0 26,44 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0.21 0 0,21 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-24T19:10:00 2020-09-24T07:06:00 2020-09-24T09:00:00 2020-09-24T12:00:00 180 1600948800 true 27.59 0 27,59 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 0.23 0 0,23 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-24T19:10:00 2020-09-24T07:06:00 2020-09-24T10:00:00 2020-09-24T13:00:00 180 1600952400 true 28.02 0 28,02 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0.21 0 0,21 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-24T19:10:00 2020-09-24T07:06:00 2020-09-24T11:00:00 2020-09-24T14:00:00 180 1600956000 true 27.82 0 27,82 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-24T19:10:00 2020-09-24T07:06:00 2020-09-24T12:00:00 2020-09-24T15:00:00 180 1600959600 true 27.47 0 27,47 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-09-24T19:10:00 2020-09-24T07:06:00 2020-09-24T13:00:00 2020-09-24T16:00:00 180 1600963200 true 27.2 0 27,2 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0.34 0 0,34 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-09-24T19:10:00 2020-09-24T07:06:00 2020-09-24T14:00:00 2020-09-24T17:00:00 180 1600966800 true 27.08 0 27,08 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0.54 0 0,54 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-09-24T19:10:00 2020-09-24T07:06:00 2020-09-24T15:00:00 2020-09-24T18:00:00 180 1600970400 true 26.65 0 26,65 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 66 0 66 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0.65 0 0,65 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-09-24T19:10:00 2020-09-24T07:06:00 2020-09-24T16:00:00 2020-09-24T19:00:00 180 1600974000 true 25.81 0 25,81 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0.6 0 0,6 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-09-24T19:10:00 2020-09-24T07:06:00 2020-09-24T17:00:00 2020-09-24T20:00:00 180 1600977600 true 24.64 0 24,64 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0.46 0 0,46 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-09-24T19:10:00 2020-09-24T07:06:00 2020-09-24T18:00:00 2020-09-24T21:00:00 180 1600981200 true 23.62 0 23,62 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0.32 0 0,32 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-24T19:10:00 2020-09-24T07:06:00 2020-09-24T19:00:00 2020-09-24T22:00:00 180 1600984800 true 23 0 23 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-24T19:10:00 2020-09-24T07:06:00 2020-09-24T20:00:00 2020-09-24T23:00:00 180 1600988400 true 22.52 0 22,52 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0.08 0 0,08 % % 2020-09-23T21:00:00 2020-09-24T00:00:00 180 1600905600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-09-24T04:06:00 2020-09-24T07:06:00 180 1600931160 2020-09-24T16:10:00 2020-09-24T19:10:00 180 1600974600 true 0.0053 0 0,0053 mm mm true 0.28 0 0,28 % % 5 Παρασκευή false 1 false 2020-09-25T19:09:00 2020-09-25T07:07:00 true 29.54 0 29,54 °C °C true 20.8 0 20,8 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NNW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 20 false 2020-09-25T19:09:00 2020-09-25T07:07:00 2020-09-24T21:00:00 2020-09-25T00:00:00 180 1600992000 true 22.06 0 22,06 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-25T19:09:00 2020-09-25T07:07:00 2020-09-24T22:00:00 2020-09-25T01:00:00 180 1600995600 true 21.71 0 21,71 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-25T19:09:00 2020-09-25T07:07:00 2020-09-24T23:00:00 2020-09-25T02:00:00 180 1600999200 true 21.49 0 21,49 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 77 0 77 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-25T19:09:00 2020-09-25T07:07:00 2020-09-25T00:00:00 2020-09-25T03:00:00 180 1601002800 true 21.23 0 21,23 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 77 0 77 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-25T19:09:00 2020-09-25T07:07:00 2020-09-25T01:00:00 2020-09-25T04:00:00 180 1601006400 true 21.12 0 21,12 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 78 0 78 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-25T19:09:00 2020-09-25T07:07:00 2020-09-25T02:00:00 2020-09-25T05:00:00 180 1601010000 true 21.08 0 21,08 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-25T19:09:00 2020-09-25T07:07:00 2020-09-25T03:00:00 2020-09-25T06:00:00 180 1601013600 true 21.28 0 21,28 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-25T19:09:00 2020-09-25T07:07:00 2020-09-25T04:00:00 2020-09-25T07:00:00 180 1601017200 true 21.87 0 21,87 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-25T19:09:00 2020-09-25T07:07:00 2020-09-25T05:00:00 2020-09-25T08:00:00 180 1601020800 true 22.77 0 22,77 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-25T19:09:00 2020-09-25T07:07:00 2020-09-25T06:00:00 2020-09-25T09:00:00 180 1601024400 true 23.79 0 23,79 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-25T19:09:00 2020-09-25T07:07:00 2020-09-25T07:00:00 2020-09-25T10:00:00 180 1601028000 true 25.29 0 25,29 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-25T19:09:00 2020-09-25T07:07:00 2020-09-25T08:00:00 2020-09-25T11:00:00 180 1601031600 true 27.05 0 27,05 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-25T19:09:00 2020-09-25T07:07:00 2020-09-25T09:00:00 2020-09-25T12:00:00 180 1601035200 true 28.49 0 28,49 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-25T19:09:00 2020-09-25T07:07:00 2020-09-25T10:00:00 2020-09-25T13:00:00 180 1601038800 true 29.13 0 29,13 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-25T19:09:00 2020-09-25T07:07:00 2020-09-25T11:00:00 2020-09-25T14:00:00 180 1601042400 true 29.26 0 29,26 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-25T19:09:00 2020-09-25T07:07:00 2020-09-25T12:00:00 2020-09-25T15:00:00 180 1601046000 true 29.09 0 29,09 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-25T19:09:00 2020-09-25T07:07:00 2020-09-25T13:00:00 2020-09-25T16:00:00 180 1601049600 true 28.94 0 28,94 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-25T19:09:00 2020-09-25T07:07:00 2020-09-25T14:00:00 2020-09-25T17:00:00 180 1601053200 true 28.71 0 28,71 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-25T19:09:00 2020-09-25T07:07:00 2020-09-25T15:00:00 2020-09-25T18:00:00 180 1601056800 true 28.29 0 28,29 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-25T19:09:00 2020-09-25T07:07:00 2020-09-25T16:00:00 2020-09-25T19:00:00 180 1601060400 true 27.22 0 27,22 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-25T19:09:00 2020-09-25T07:07:00 2020-09-25T17:00:00 2020-09-25T20:00:00 180 1601064000 true 25.83 0 25,83 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-25T19:09:00 2020-09-25T07:07:00 2020-09-25T18:00:00 2020-09-25T21:00:00 180 1601067600 true 24.66 0 24,66 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-25T19:09:00 2020-09-25T07:07:00 2020-09-25T19:00:00 2020-09-25T22:00:00 180 1601071200 true 24.16 0 24,16 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 N05.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-25T19:09:00 2020-09-25T07:07:00 2020-09-25T20:00:00 2020-09-25T23:00:00 180 1601074800 true 23.93 0 23,93 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0 0 0 % % 2020-09-24T21:00:00 2020-09-25T00:00:00 180 1600992000 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-09-25T04:07:00 2020-09-25T07:07:00 180 1601017620 2020-09-25T16:09:00 2020-09-25T19:09:00 180 1601060940 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0 0 0 % % 6 Σάββατο false 1 false 2020-09-26T19:07:00 2020-09-26T07:08:00 true 29.69 0 29,69 °C °C true 21.45 0 21,45 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Nοτιοανατολικός πολύ ασθενής - 2 BF SE false false false 0 0 SE10.png Αίθριος false 20 false 2020-09-26T19:07:00 2020-09-26T07:08:00 2020-09-25T21:00:00 2020-09-26T00:00:00 180 1601078400 true 23.6 0 23,6 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-26T19:07:00 2020-09-26T07:08:00 2020-09-25T22:00:00 2020-09-26T01:00:00 180 1601082000 true 23.2 0 23,2 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-26T19:07:00 2020-09-26T07:08:00 2020-09-25T23:00:00 2020-09-26T02:00:00 180 1601085600 true 22.81 0 22,81 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 73 0 73 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-26T19:07:00 2020-09-26T07:08:00 2020-09-26T00:00:00 2020-09-26T03:00:00 180 1601089200 true 22.43 0 22,43 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 75 0 75 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-26T19:07:00 2020-09-26T07:08:00 2020-09-26T01:00:00 2020-09-26T04:00:00 180 1601092800 true 22.09 0 22,09 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 78 0 78 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-26T19:07:00 2020-09-26T07:08:00 2020-09-26T02:00:00 2020-09-26T05:00:00 180 1601096400 true 21.79 0 21,79 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1009.9 0 1009,9 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-26T19:07:00 2020-09-26T07:08:00 2020-09-26T03:00:00 2020-09-26T06:00:00 180 1601100000 true 21.75 0 21,75 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1009.4 0 1009,4 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-26T19:07:00 2020-09-26T07:08:00 2020-09-26T04:00:00 2020-09-26T07:00:00 180 1601103600 true 22.11 0 22,11 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1009.3 0 1009,3 mb mb true 0.12 0 0,12 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-26T19:07:00 2020-09-26T07:08:00 2020-09-26T05:00:00 2020-09-26T08:00:00 180 1601107200 true 22.8 0 22,8 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1009.2 0 1009,2 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-26T19:07:00 2020-09-26T07:08:00 2020-09-26T06:00:00 2020-09-26T09:00:00 180 1601110800 true 23.62 0 23,62 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1009.2 0 1009,2 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-26T19:07:00 2020-09-26T07:08:00 2020-09-26T07:00:00 2020-09-26T10:00:00 180 1601114400 true 24.8 0 24,8 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1009.4 0 1009,4 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-26T19:07:00 2020-09-26T07:08:00 2020-09-26T08:00:00 2020-09-26T11:00:00 180 1601118000 true 26.3 0 26,3 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 71 0 71 % % true 1009.5 0 1009,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-26T19:07:00 2020-09-26T07:08:00 2020-09-26T09:00:00 2020-09-26T12:00:00 180 1601121600 true 27.28 0 27,28 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 67 0 67 % % true 1009.6 0 1009,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-26T19:07:00 2020-09-26T07:08:00 2020-09-26T10:00:00 2020-09-26T13:00:00 180 1601125200 true 28.03 0 28,03 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 64 0 64 % % true 1009 0 1009 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-26T19:07:00 2020-09-26T07:08:00 2020-09-26T11:00:00 2020-09-26T14:00:00 180 1601128800 true 28.78 0 28,78 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1008.6 0 1008,6 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-26T19:07:00 2020-09-26T07:08:00 2020-09-26T12:00:00 2020-09-26T15:00:00 180 1601132400 true 29.26 0 29,26 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1008 0 1008 mb mb true 0.26 0 0,26 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-26T19:07:00 2020-09-26T07:08:00 2020-09-26T13:00:00 2020-09-26T16:00:00 180 1601136000 true 29.41 0 29,41 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1007.6 0 1007,6 mb mb true 0.26 0 0,26 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-26T19:07:00 2020-09-26T07:08:00 2020-09-26T14:00:00 2020-09-26T17:00:00 180 1601139600 true 29.19 0 29,19 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1007.4 0 1007,4 mb mb true 0.23 0 0,23 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-26T19:07:00 2020-09-26T07:08:00 2020-09-26T15:00:00 2020-09-26T18:00:00 180 1601143200 true 28.73 0 28,73 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 66 0 66 % % true 1007.3 0 1007,3 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-26T19:07:00 2020-09-26T07:08:00 2020-09-26T16:00:00 2020-09-26T19:00:00 180 1601146800 true 27.62 0 27,62 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1007.2 0 1007,2 mb mb true 0.21 0 0,21 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-26T19:07:00 2020-09-26T07:08:00 2020-09-26T17:00:00 2020-09-26T20:00:00 180 1601150400 true 26.23 0 26,23 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1007.1 0 1007,1 mb mb true 0.24 0 0,24 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-26T19:07:00 2020-09-26T07:08:00 2020-09-26T18:00:00 2020-09-26T21:00:00 180 1601154000 true 25.15 0 25,15 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1007.1 0 1007,1 mb mb true 0.23 0 0,23 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-26T19:07:00 2020-09-26T07:08:00 2020-09-26T19:00:00 2020-09-26T22:00:00 180 1601157600 true 24.71 0 24,71 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1007.2 0 1007,2 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-26T19:07:00 2020-09-26T07:08:00 2020-09-26T20:00:00 2020-09-26T23:00:00 180 1601161200 true 24.49 0 24,49 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1007.7 0 1007,7 mb mb true 0.07 0 0,07 % % 2020-09-25T21:00:00 2020-09-26T00:00:00 180 1601078400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-09-26T04:08:00 2020-09-26T07:08:00 180 1601104080 2020-09-26T16:07:00 2020-09-26T19:07:00 180 1601147220 true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 0.11 0 0,11 % %
sunny

Σήμερα

Αίθριος όλη την ημέρα.

21°c

windy

BF 3

deltiokairou

Σε απόσταση αναπνοής από τα μικρασιατικά παράλια πέντε μεγάλα νησιά και τέσσερα μικρότερα προσφέρουν αξέχαστες στιγμές στον ταξιδιώτη. Καταπράσινα μέρη, παραλίες με κρυστάλλινα και πεντακάθαρα νερά, παραδοσιακοί οικισμοί και πλούσια ιστορία.