36 Χρόνια Εμπειρίας στα Aκτοπλοϊκά Εισιτήρια

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ

0 3061 false 21 false 2020-04-06T19:45:00 2020-04-06T06:52:00 0.0 true 11 0 11 °C °C true 1020 0 1020 mb mb true 79 0 79 % % 2020-04-06T21:00:00 2020-04-07T00:00:00 180 1586217600 0 true 4 0 4 BF BF Bορειοανατολικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NE false false false 0 0 NE20.png Νεφώσεις κατά περιόδους Mostly Cloudy 0 Δευτέρα false 9 false 2020-04-06T19:45:00 2020-04-06T06:52:00 true 16 0 16 °C °C true 10.43 0 10,43 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Bορειοανατολικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NE false false false 0 0 NE20.png Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-06T19:45:00 2020-04-06T06:52:00 2020-04-06T20:00:00 2020-04-06T23:00:00 180 1586214000 true 11.01 0 11,01 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0077 0 0,0077 mm mm true 78 0 78 % % true 1020.3 0 1020,3 mb mb true 0.74 0 0,74 % % 2020-04-05T21:00:00 2020-04-06T00:00:00 180 1586131200 Possible drizzle in the morning. Possible drizzle in the morning. 2020-04-06T03:52:00 2020-04-06T06:52:00 180 1586155920 2020-04-06T16:45:00 2020-04-06T19:45:00 180 1586202300 true 0.3293 0 0,3293 mm mm true 0.75 0 0,75 % % 1 Τρίτη false 9 false 2020-04-07T19:46:00 2020-04-07T06:51:00 true 15.67 0 15,67 °C °C true 9.28 0 9,28 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Bορειοανατολικός μέτριος - 5 BF NE false false false 0 0 NE25.png Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-07T19:46:00 2020-04-07T06:51:00 2020-04-06T21:00:00 2020-04-07T00:00:00 180 1586217600 true 10.7 0 10,7 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0174 0 0,0174 mm mm true 79 0 79 % % true 1020.3 0 1020,3 mb mb true 0.81 0 0,81 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-07T19:46:00 2020-04-07T06:51:00 2020-04-06T22:00:00 2020-04-07T01:00:00 180 1586221200 true 10.34 0 10,34 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.039 0 0,039 mm mm true 81 0 81 % % true 1020.1 0 1020,1 mb mb true 0.85 0 0,85 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-07T19:46:00 2020-04-07T06:51:00 2020-04-06T23:00:00 2020-04-07T02:00:00 180 1586224800 true 10.01 0 10,01 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0833 0 0,0833 mm mm true 83 0 83 % % true 1019.9 0 1019,9 mb mb true 0.88 0 0,88 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-07T19:46:00 2020-04-07T06:51:00 2020-04-07T00:00:00 2020-04-07T03:00:00 180 1586228400 true 9.77 0 9,77 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.1135 0 0,1135 mm mm true 86 0 86 % % true 1019.7 0 1019,7 mb mb true 0.9 0 0,9 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-07T19:46:00 2020-04-07T06:51:00 2020-04-07T01:00:00 2020-04-07T04:00:00 180 1586232000 true 9.64 0 9,64 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0799 0 0,0799 mm mm true 87 0 87 % % true 1019.5 0 1019,5 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-07T19:46:00 2020-04-07T06:51:00 2020-04-07T02:00:00 2020-04-07T05:00:00 180 1586235600 true 9.55 0 9,55 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.038 0 0,038 mm mm true 88 0 88 % % true 1019.4 0 1019,4 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-07T19:46:00 2020-04-07T06:51:00 2020-04-07T03:00:00 2020-04-07T06:00:00 180 1586239200 true 9.59 0 9,59 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.04 0 0,04 mm mm true 89 0 89 % % true 1019.3 0 1019,3 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-07T19:46:00 2020-04-07T06:51:00 2020-04-07T04:00:00 2020-04-07T07:00:00 180 1586242800 true 9.76 0 9,76 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.1056 0 0,1056 mm mm true 88 0 88 % % true 1019.5 0 1019,5 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-07T19:46:00 2020-04-07T06:51:00 2020-04-07T05:00:00 2020-04-07T08:00:00 180 1586246400 true 10.1 0 10,1 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.1541 0 0,1541 mm mm true 87 0 87 % % true 1019.8 0 1019,8 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-07T19:46:00 2020-04-07T06:51:00 2020-04-07T06:00:00 2020-04-07T09:00:00 180 1586250000 true 10.58 0 10,58 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.2052 0 0,2052 mm mm true 85 0 85 % % true 1019.9 0 1019,9 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-04-07T19:46:00 2020-04-07T06:51:00 2020-04-07T07:00:00 2020-04-07T10:00:00 180 1586253600 true 11.36 0 11,36 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.1527 0 0,1527 mm mm true 81 0 81 % % true 1020.3 0 1020,3 mb mb true 0.82 0 0,82 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-04-07T19:46:00 2020-04-07T06:51:00 2020-04-07T08:00:00 2020-04-07T11:00:00 180 1586257200 true 12.26 0 12,26 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0699 0 0,0699 mm mm true 78 0 78 % % true 1020.5 0 1020,5 mb mb true 0.67 0 0,67 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-04-07T19:46:00 2020-04-07T06:51:00 2020-04-07T09:00:00 2020-04-07T12:00:00 180 1586260800 true 13.06 0 13,06 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0382 0 0,0382 mm mm true 74 0 74 % % true 1020.6 0 1020,6 mb mb true 0.67 0 0,67 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:46:00 2020-04-07T06:51:00 2020-04-07T10:00:00 2020-04-07T13:00:00 180 1586264400 true 13.78 0 13,78 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0207 0 0,0207 mm mm true 70 0 70 % % true 1020.5 0 1020,5 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:46:00 2020-04-07T06:51:00 2020-04-07T11:00:00 2020-04-07T14:00:00 180 1586268000 true 14.77 0 14,77 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0262 0 0,0262 mm mm true 63 0 63 % % true 1020.3 0 1020,3 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:46:00 2020-04-07T06:51:00 2020-04-07T12:00:00 2020-04-07T15:00:00 180 1586271600 true 15.07 0 15,07 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.1839 0 0,1839 mm mm true 60 0 60 % % true 1020.1 0 1020,1 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-04-07T19:46:00 2020-04-07T06:51:00 2020-04-07T13:00:00 2020-04-07T16:00:00 180 1586275200 true 15.39 0 15,39 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.1464 0 0,1464 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1019.9 0 1019,9 mb mb true 0.74 0 0,74 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-04-07T19:46:00 2020-04-07T06:51:00 2020-04-07T14:00:00 2020-04-07T17:00:00 180 1586278800 true 15.17 0 15,17 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0106 0 0,0106 mm mm true 54 0 54 % % true 1019.7 0 1019,7 mb mb true 0.6 0 0,6 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:46:00 2020-04-07T06:51:00 2020-04-07T15:00:00 2020-04-07T18:00:00 180 1586282400 true 14.49 0 14,49 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1019.7 0 1019,7 mb mb true 0.57 0 0,57 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:46:00 2020-04-07T06:51:00 2020-04-07T16:00:00 2020-04-07T19:00:00 180 1586286000 true 13.5 0 13,5 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1019.7 0 1019,7 mb mb true 0.56 0 0,56 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:46:00 2020-04-07T06:51:00 2020-04-07T17:00:00 2020-04-07T20:00:00 180 1586289600 true 12.57 0 12,57 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1020.3 0 1020,3 mb mb true 0.52 0 0,52 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:46:00 2020-04-07T06:51:00 2020-04-07T18:00:00 2020-04-07T21:00:00 180 1586293200 true 11.79 0 11,79 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1020.8 0 1020,8 mb mb true 0.52 0 0,52 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-04-07T19:46:00 2020-04-07T06:51:00 2020-04-07T19:00:00 2020-04-07T22:00:00 180 1586296800 true 11.22 0 11,22 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1021 0 1021 mb mb true 0.74 0 0,74 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-04-07T19:46:00 2020-04-07T06:51:00 2020-04-07T20:00:00 2020-04-07T23:00:00 180 1586300400 true 10.89 0 10,89 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1020.5 0 1020,5 mb mb true 0.78 0 0,78 % % 2020-04-06T21:00:00 2020-04-07T00:00:00 180 1586217600 Ανεμώδης από το απόγευμα. Windy starting in the afternoon. 2020-04-07T03:51:00 2020-04-07T06:51:00 180 1586242260 2020-04-07T16:46:00 2020-04-07T19:46:00 180 1586288760 true 0.2052 0 0,2052 mm mm true 0.81 0 0,81 % % 2 Τετάρτη false 50 false 2020-04-08T19:47:00 2020-04-08T06:49:00 true 16.71 0 16,71 °C °C true 9.78 0 9,78 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Bορειοανατολικός μέτριος - 5 BF NE false false false 0 0 NE25.png Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-08T19:47:00 2020-04-08T06:49:00 2020-04-07T21:00:00 2020-04-08T00:00:00 180 1586304000 true 10.66 0 10,66 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1020.5 0 1020,5 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-08T19:47:00 2020-04-08T06:49:00 2020-04-07T22:00:00 2020-04-08T01:00:00 180 1586307600 true 10.5 0 10,5 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1020.3 0 1020,3 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-08T19:47:00 2020-04-08T06:49:00 2020-04-07T23:00:00 2020-04-08T02:00:00 180 1586311200 true 10.4 0 10,4 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1020.4 0 1020,4 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-08T19:47:00 2020-04-08T06:49:00 2020-04-08T00:00:00 2020-04-08T03:00:00 180 1586314800 true 10.38 0 10,38 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1020.1 0 1020,1 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-04-08T19:47:00 2020-04-08T06:49:00 2020-04-08T01:00:00 2020-04-08T04:00:00 180 1586318400 true 10.1 0 10,1 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1019.4 0 1019,4 mb mb true 0.76 0 0,76 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-04-08T19:47:00 2020-04-08T06:49:00 2020-04-08T02:00:00 2020-04-08T05:00:00 180 1586322000 true 10.05 0 10,05 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0.57 0 0,57 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-04-08T19:47:00 2020-04-08T06:49:00 2020-04-08T03:00:00 2020-04-08T06:00:00 180 1586325600 true 10.12 0 10,12 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0.41 0 0,41 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-04-08T19:47:00 2020-04-08T06:49:00 2020-04-08T04:00:00 2020-04-08T07:00:00 180 1586329200 true 10.35 0 10,35 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1019.4 0 1019,4 mb mb true 0.31 0 0,31 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-04-08T19:47:00 2020-04-08T06:49:00 2020-04-08T05:00:00 2020-04-08T08:00:00 180 1586332800 true 10.71 0 10,71 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 71 0 71 % % true 1019.3 0 1019,3 mb mb true 0.25 0 0,25 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-08T19:47:00 2020-04-08T06:49:00 2020-04-08T06:00:00 2020-04-08T09:00:00 180 1586336400 true 11.26 0 11,26 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0105 0 0,0105 mm mm true 69 0 69 % % true 1019.6 0 1019,6 mb mb true 0.21 0 0,21 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-08T19:47:00 2020-04-08T06:49:00 2020-04-08T07:00:00 2020-04-08T10:00:00 180 1586340000 true 12.16 0 12,16 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0105 0 0,0105 mm mm true 66 0 66 % % true 1019.7 0 1019,7 mb mb true 0.22 0 0,22 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-08T19:47:00 2020-04-08T06:49:00 2020-04-08T08:00:00 2020-04-08T11:00:00 180 1586343600 true 13.34 0 13,34 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 61 0 61 % % true 1019.6 0 1019,6 mb mb true 0.26 0 0,26 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-08T19:47:00 2020-04-08T06:49:00 2020-04-08T09:00:00 2020-04-08T12:00:00 180 1586347200 true 14.36 0 14,36 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1019.5 0 1019,5 mb mb true 0.3 0 0,3 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-08T19:47:00 2020-04-08T06:49:00 2020-04-08T10:00:00 2020-04-08T13:00:00 180 1586350800 true 15.39 0 15,39 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 0.35 0 0,35 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-08T19:47:00 2020-04-08T06:49:00 2020-04-08T11:00:00 2020-04-08T14:00:00 180 1586354400 true 16.11 0 16,11 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 52 0 52 % % true 1018.7 0 1018,7 mb mb true 0.42 0 0,42 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-08T19:47:00 2020-04-08T06:49:00 2020-04-08T12:00:00 2020-04-08T15:00:00 180 1586358000 true 16.43 0 16,43 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 49 0 49 % % true 1018.3 0 1018,3 mb mb true 0.41 0 0,41 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-08T19:47:00 2020-04-08T06:49:00 2020-04-08T13:00:00 2020-04-08T16:00:00 180 1586361600 true 16.22 0 16,22 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 49 0 49 % % true 1017.9 0 1017,9 mb mb true 0.3 0 0,3 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-08T19:47:00 2020-04-08T06:49:00 2020-04-08T14:00:00 2020-04-08T17:00:00 180 1586365200 true 15.65 0 15,65 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 50 0 50 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-08T19:47:00 2020-04-08T06:49:00 2020-04-08T15:00:00 2020-04-08T18:00:00 180 1586368800 true 14.84 0 14,84 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 51 0 51 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-08T19:47:00 2020-04-08T06:49:00 2020-04-08T16:00:00 2020-04-08T19:00:00 180 1586372400 true 13.88 0 13,88 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-08T19:47:00 2020-04-08T06:49:00 2020-04-08T17:00:00 2020-04-08T20:00:00 180 1586376000 true 12.72 0 12,72 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1017.8 0 1017,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-08T19:47:00 2020-04-08T06:49:00 2020-04-08T18:00:00 2020-04-08T21:00:00 180 1586379600 true 11.73 0 11,73 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1017.8 0 1017,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-08T19:47:00 2020-04-08T06:49:00 2020-04-08T19:00:00 2020-04-08T22:00:00 180 1586383200 true 10.99 0 10,99 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1018 0 1018 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-08T19:47:00 2020-04-08T06:49:00 2020-04-08T20:00:00 2020-04-08T23:00:00 180 1586386800 true 10.5 0 10,5 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1018.3 0 1018,3 mb mb true 0.42 0 0,42 % % 2020-04-07T21:00:00 2020-04-08T00:00:00 180 1586304000 Ανεμώδης το πρωί. Windy in the morning. 2020-04-08T03:49:00 2020-04-08T06:49:00 180 1586328540 2020-04-08T16:47:00 2020-04-08T19:47:00 180 1586375220 true 0.011 0 0,011 mm mm true 0.38 0 0,38 % % 3 Πέμπτη false 1 false 2020-04-09T19:48:00 2020-04-09T06:48:00 true 18.04 0 18,04 °C °C true 8.97 0 8,97 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Bορειοανατολικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NE false false false 0 0 NE20.png Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-09T19:48:00 2020-04-09T06:48:00 2020-04-08T21:00:00 2020-04-09T00:00:00 180 1586390400 true 10.12 0 10,12 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1018.3 0 1018,3 mb mb true 0.61 0 0,61 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-09T19:48:00 2020-04-09T06:48:00 2020-04-08T22:00:00 2020-04-09T01:00:00 180 1586394000 true 9.82 0 9,82 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1017.9 0 1017,9 mb mb true 0.7 0 0,7 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-09T19:48:00 2020-04-09T06:48:00 2020-04-08T23:00:00 2020-04-09T02:00:00 180 1586397600 true 9.61 0 9,61 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0.73 0 0,73 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-09T19:48:00 2020-04-09T06:48:00 2020-04-09T00:00:00 2020-04-09T03:00:00 180 1586401200 true 9.48 0 9,48 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1017 0 1017 mb mb true 0.73 0 0,73 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-09T19:48:00 2020-04-09T06:48:00 2020-04-09T01:00:00 2020-04-09T04:00:00 180 1586404800 true 9.35 0 9,35 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 0.72 0 0,72 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-09T19:48:00 2020-04-09T06:48:00 2020-04-09T02:00:00 2020-04-09T05:00:00 180 1586408400 true 9.24 0 9,24 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1016.8 0 1016,8 mb mb true 0.68 0 0,68 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-09T19:48:00 2020-04-09T06:48:00 2020-04-09T03:00:00 2020-04-09T06:00:00 180 1586412000 true 9.35 0 9,35 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0.64 0 0,64 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-04-09T19:48:00 2020-04-09T06:48:00 2020-04-09T04:00:00 2020-04-09T07:00:00 180 1586415600 true 9.65 0 9,65 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0.6 0 0,6 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-09T19:48:00 2020-04-09T06:48:00 2020-04-09T05:00:00 2020-04-09T08:00:00 180 1586419200 true 10.13 0 10,13 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0.55 0 0,55 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-09T19:48:00 2020-04-09T06:48:00 2020-04-09T06:00:00 2020-04-09T09:00:00 180 1586422800 true 10.84 0 10,84 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1016.8 0 1016,8 mb mb true 0.51 0 0,51 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-09T19:48:00 2020-04-09T06:48:00 2020-04-09T07:00:00 2020-04-09T10:00:00 180 1586426400 true 11.92 0 11,92 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1017 0 1017 mb mb true 0.49 0 0,49 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-09T19:48:00 2020-04-09T06:48:00 2020-04-09T08:00:00 2020-04-09T11:00:00 180 1586430000 true 13.28 0 13,28 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0.47 0 0,47 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-09T19:48:00 2020-04-09T06:48:00 2020-04-09T09:00:00 2020-04-09T12:00:00 180 1586433600 true 14.62 0 14,62 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0.44 0 0,44 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-09T19:48:00 2020-04-09T06:48:00 2020-04-09T10:00:00 2020-04-09T13:00:00 180 1586437200 true 15.76 0 15,76 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1016.8 0 1016,8 mb mb true 0.38 0 0,38 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-09T19:48:00 2020-04-09T06:48:00 2020-04-09T11:00:00 2020-04-09T14:00:00 180 1586440800 true 16.82 0 16,82 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0.3 0 0,3 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-09T19:48:00 2020-04-09T06:48:00 2020-04-09T12:00:00 2020-04-09T15:00:00 180 1586444400 true 17.5 0 17,5 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 47 0 47 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0.22 0 0,22 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-09T19:48:00 2020-04-09T06:48:00 2020-04-09T13:00:00 2020-04-09T16:00:00 180 1586448000 true 17.76 0 17,76 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 46 0 46 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-09T19:48:00 2020-04-09T06:48:00 2020-04-09T14:00:00 2020-04-09T17:00:00 180 1586451600 true 17.51 0 17,51 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 47 0 47 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-09T19:48:00 2020-04-09T06:48:00 2020-04-09T15:00:00 2020-04-09T18:00:00 180 1586455200 true 16.94 0 16,94 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 49 0 49 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-09T19:48:00 2020-04-09T06:48:00 2020-04-09T16:00:00 2020-04-09T19:00:00 180 1586458800 true 15.93 0 15,93 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 50 0 50 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-09T19:48:00 2020-04-09T06:48:00 2020-04-09T17:00:00 2020-04-09T20:00:00 180 1586462400 true 14.81 0 14,81 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 52 0 52 % % true 1015.5 0 1015,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-09T19:48:00 2020-04-09T06:48:00 2020-04-09T18:00:00 2020-04-09T21:00:00 180 1586466000 true 13.71 0 13,71 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 52 0 52 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-09T19:48:00 2020-04-09T06:48:00 2020-04-09T19:00:00 2020-04-09T22:00:00 180 1586469600 true 12.92 0 12,92 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-09T19:48:00 2020-04-09T06:48:00 2020-04-09T20:00:00 2020-04-09T23:00:00 180 1586473200 true 12.32 0 12,32 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0 0 0 % % 2020-04-08T21:00:00 2020-04-09T00:00:00 180 1586390400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-04-09T03:48:00 2020-04-09T06:48:00 180 1586414880 2020-04-09T16:48:00 2020-04-09T19:48:00 180 1586461680 true 0.0075 0 0,0075 mm mm true 0.36 0 0,36 % % 4 Παρασκευή false 1 false 2020-04-10T19:49:00 2020-04-10T06:46:00 true 20.13 0 20,13 °C °C true 10.06 0 10,06 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βόρειος ασθενής - 3 BF N false false false 0 0 N15.png Αίθριος false 20 false 2020-04-10T19:49:00 2020-04-10T06:46:00 2020-04-09T21:00:00 2020-04-10T00:00:00 180 1586476800 true 11.81 0 11,81 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 47 0 47 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-10T19:49:00 2020-04-10T06:46:00 2020-04-09T22:00:00 2020-04-10T01:00:00 180 1586480400 true 11.39 0 11,39 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 47 0 47 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-10T19:49:00 2020-04-10T06:46:00 2020-04-09T23:00:00 2020-04-10T02:00:00 180 1586484000 true 11.05 0 11,05 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-10T19:49:00 2020-04-10T06:46:00 2020-04-10T00:00:00 2020-04-10T03:00:00 180 1586487600 true 10.78 0 10,78 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-10T19:49:00 2020-04-10T06:46:00 2020-04-10T01:00:00 2020-04-10T04:00:00 180 1586491200 true 10.53 0 10,53 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-10T19:49:00 2020-04-10T06:46:00 2020-04-10T02:00:00 2020-04-10T05:00:00 180 1586494800 true 10.34 0 10,34 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-10T19:49:00 2020-04-10T06:46:00 2020-04-10T03:00:00 2020-04-10T06:00:00 180 1586498400 true 10.43 0 10,43 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:49:00 2020-04-10T06:46:00 2020-04-10T04:00:00 2020-04-10T07:00:00 180 1586502000 true 10.96 0 10,96 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:49:00 2020-04-10T06:46:00 2020-04-10T05:00:00 2020-04-10T08:00:00 180 1586505600 true 11.8 0 11,8 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:49:00 2020-04-10T06:46:00 2020-04-10T06:00:00 2020-04-10T09:00:00 180 1586509200 true 12.9 0 12,9 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:49:00 2020-04-10T06:46:00 2020-04-10T07:00:00 2020-04-10T10:00:00 180 1586512800 true 14.4 0 14,4 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 44 0 44 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:49:00 2020-04-10T06:46:00 2020-04-10T08:00:00 2020-04-10T11:00:00 180 1586516400 true 16.05 0 16,05 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 39 0 39 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:49:00 2020-04-10T06:46:00 2020-04-10T09:00:00 2020-04-10T12:00:00 180 1586520000 true 17.48 0 17,48 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 37 0 37 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:49:00 2020-04-10T06:46:00 2020-04-10T10:00:00 2020-04-10T13:00:00 180 1586523600 true 18.51 0 18,51 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 36 0 36 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:49:00 2020-04-10T06:46:00 2020-04-10T11:00:00 2020-04-10T14:00:00 180 1586527200 true 19.3 0 19,3 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 37 0 37 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:49:00 2020-04-10T06:46:00 2020-04-10T12:00:00 2020-04-10T15:00:00 180 1586530800 true 19.73 0 19,73 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 38 0 38 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:49:00 2020-04-10T06:46:00 2020-04-10T13:00:00 2020-04-10T16:00:00 180 1586534400 true 19.84 0 19,84 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 38 0 38 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:49:00 2020-04-10T06:46:00 2020-04-10T14:00:00 2020-04-10T17:00:00 180 1586538000 true 19.54 0 19,54 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 40 0 40 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:49:00 2020-04-10T06:46:00 2020-04-10T15:00:00 2020-04-10T18:00:00 180 1586541600 true 18.84 0 18,84 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 43 0 43 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:49:00 2020-04-10T06:46:00 2020-04-10T16:00:00 2020-04-10T19:00:00 180 1586545200 true 17.69 0 17,69 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-10T19:49:00 2020-04-10T06:46:00 2020-04-10T17:00:00 2020-04-10T20:00:00 180 1586548800 true 16.37 0 16,37 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-10T19:49:00 2020-04-10T06:46:00 2020-04-10T18:00:00 2020-04-10T21:00:00 180 1586552400 true 15.12 0 15,12 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1015.5 0 1015,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-10T19:49:00 2020-04-10T06:46:00 2020-04-10T19:00:00 2020-04-10T22:00:00 180 1586556000 true 14.3 0 14,3 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-10T19:49:00 2020-04-10T06:46:00 2020-04-10T20:00:00 2020-04-10T23:00:00 180 1586559600 true 13.65 0 13,65 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 68 0 68 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0 0 0 % % 2020-04-09T21:00:00 2020-04-10T00:00:00 180 1586476800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-04-10T03:46:00 2020-04-10T06:46:00 180 1586501160 2020-04-10T16:49:00 2020-04-10T19:49:00 180 1586548140 true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 0 0 0 % % 5 Σάββατο false 1 false 2020-04-11T19:50:00 2020-04-11T06:45:00 true 21.64 0 21,64 °C °C true 12.16 0 12,16 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοανατολικός ασθενής - 3 BF NNE false false false 0 0 NE15.png Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:50:00 2020-04-11T06:45:00 2020-04-10T21:00:00 2020-04-11T00:00:00 180 1586563200 true 13.13 0 13,13 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 70 0 70 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:50:00 2020-04-11T06:45:00 2020-04-10T22:00:00 2020-04-11T01:00:00 180 1586566800 true 12.79 0 12,79 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 69 0 69 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:50:00 2020-04-11T06:45:00 2020-04-10T23:00:00 2020-04-11T02:00:00 180 1586570400 true 12.64 0 12,64 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1016.7 0 1016,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:50:00 2020-04-11T06:45:00 2020-04-11T00:00:00 2020-04-11T03:00:00 180 1586574000 true 12.57 0 12,57 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:50:00 2020-04-11T06:45:00 2020-04-11T01:00:00 2020-04-11T04:00:00 180 1586577600 true 12.48 0 12,48 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:50:00 2020-04-11T06:45:00 2020-04-11T02:00:00 2020-04-11T05:00:00 180 1586581200 true 12.45 0 12,45 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:50:00 2020-04-11T06:45:00 2020-04-11T03:00:00 2020-04-11T06:00:00 180 1586584800 true 12.73 0 12,73 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:50:00 2020-04-11T06:45:00 2020-04-11T04:00:00 2020-04-11T07:00:00 180 1586588400 true 13.54 0 13,54 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:50:00 2020-04-11T06:45:00 2020-04-11T05:00:00 2020-04-11T08:00:00 180 1586592000 true 14.69 0 14,69 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:50:00 2020-04-11T06:45:00 2020-04-11T06:00:00 2020-04-11T09:00:00 180 1586595600 true 15.85 0 15,85 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1018 0 1018 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:50:00 2020-04-11T06:45:00 2020-04-11T07:00:00 2020-04-11T10:00:00 180 1586599200 true 17.01 0 17,01 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1018.5 0 1018,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:50:00 2020-04-11T06:45:00 2020-04-11T08:00:00 2020-04-11T11:00:00 180 1586602800 true 18.26 0 18,26 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 47 0 47 % % true 1018.6 0 1018,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:50:00 2020-04-11T06:45:00 2020-04-11T09:00:00 2020-04-11T12:00:00 180 1586606400 true 19.36 0 19,36 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 45 0 45 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:50:00 2020-04-11T06:45:00 2020-04-11T10:00:00 2020-04-11T13:00:00 180 1586610000 true 20.11 0 20,11 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 44 0 44 % % true 1018.8 0 1018,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:50:00 2020-04-11T06:45:00 2020-04-11T11:00:00 2020-04-11T14:00:00 180 1586613600 true 20.81 0 20,81 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 43 0 43 % % true 1018.6 0 1018,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:50:00 2020-04-11T06:45:00 2020-04-11T12:00:00 2020-04-11T15:00:00 180 1586617200 true 21.22 0 21,22 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 42 0 42 % % true 1018.4 0 1018,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:50:00 2020-04-11T06:45:00 2020-04-11T13:00:00 2020-04-11T16:00:00 180 1586620800 true 21.35 0 21,35 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 42 0 42 % % true 1017.9 0 1017,9 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:50:00 2020-04-11T06:45:00 2020-04-11T14:00:00 2020-04-11T17:00:00 180 1586624400 true 21.06 0 21,06 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 42 0 42 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0.23 0 0,23 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:50:00 2020-04-11T06:45:00 2020-04-11T15:00:00 2020-04-11T18:00:00 180 1586628000 true 20.45 0 20,45 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 44 0 44 % % true 1017.3 0 1017,3 mb mb true 0.31 0 0,31 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:50:00 2020-04-11T06:45:00 2020-04-11T16:00:00 2020-04-11T19:00:00 180 1586631600 true 19.33 0 19,33 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 0.29 0 0,29 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:50:00 2020-04-11T06:45:00 2020-04-11T17:00:00 2020-04-11T20:00:00 180 1586635200 true 18 0 18 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1018 0 1018 mb mb true 0.22 0 0,22 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:50:00 2020-04-11T06:45:00 2020-04-11T18:00:00 2020-04-11T21:00:00 180 1586638800 true 16.75 0 16,75 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1018.1 0 1018,1 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:50:00 2020-04-11T06:45:00 2020-04-11T19:00:00 2020-04-11T22:00:00 180 1586642400 true 15.86 0 15,86 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1018.4 0 1018,4 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:50:00 2020-04-11T06:45:00 2020-04-11T20:00:00 2020-04-11T23:00:00 180 1586646000 true 15.09 0 15,09 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1018.7 0 1018,7 mb mb true 0.04 0 0,04 % % 2020-04-10T21:00:00 2020-04-11T00:00:00 180 1586563200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-04-11T03:45:00 2020-04-11T06:45:00 180 1586587500 2020-04-11T16:50:00 2020-04-11T19:50:00 180 1586634600 true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 0.06 0 0,06 % % 6 Κυριακή false 1 false 2020-04-12T19:51:00 2020-04-12T06:43:00 true 20.84 0 20,84 °C °C true 11.55 0 11,55 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοανατολικός πολύ ασθενής - 2 BF NNE false false false 0 0 NE10.png Αίθριος false 20 false 2020-04-12T19:51:00 2020-04-12T06:43:00 2020-04-11T21:00:00 2020-04-12T00:00:00 180 1586649600 true 14.37 0 14,37 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1018.8 0 1018,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T19:51:00 2020-04-12T06:43:00 2020-04-11T22:00:00 2020-04-12T01:00:00 180 1586653200 true 13.7 0 13,7 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1019.3 0 1019,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T19:51:00 2020-04-12T06:43:00 2020-04-11T23:00:00 2020-04-12T02:00:00 180 1586656800 true 13.12 0 13,12 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1019.3 0 1019,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T19:51:00 2020-04-12T06:43:00 2020-04-12T00:00:00 2020-04-12T03:00:00 180 1586660400 true 12.66 0 12,66 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 63 0 63 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T19:51:00 2020-04-12T06:43:00 2020-04-12T01:00:00 2020-04-12T04:00:00 180 1586664000 true 12.23 0 12,23 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 65 0 65 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T19:51:00 2020-04-12T06:43:00 2020-04-12T02:00:00 2020-04-12T05:00:00 180 1586667600 true 11.88 0 11,88 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 67 0 67 % % true 1018.7 0 1018,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T19:51:00 2020-04-12T06:43:00 2020-04-12T03:00:00 2020-04-12T06:00:00 180 1586671200 true 11.87 0 11,87 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 66 0 66 % % true 1018.7 0 1018,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T19:51:00 2020-04-12T06:43:00 2020-04-12T04:00:00 2020-04-12T07:00:00 180 1586674800 true 12.43 0 12,43 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 61 0 61 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T19:51:00 2020-04-12T06:43:00 2020-04-12T05:00:00 2020-04-12T08:00:00 180 1586678400 true 13.36 0 13,36 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 52 0 52 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T19:51:00 2020-04-12T06:43:00 2020-04-12T06:00:00 2020-04-12T09:00:00 180 1586682000 true 14.45 0 14,45 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 46 0 46 % % true 1019.4 0 1019,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T19:51:00 2020-04-12T06:43:00 2020-04-12T07:00:00 2020-04-12T10:00:00 180 1586685600 true 15.66 0 15,66 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 43 0 43 % % true 1019.7 0 1019,7 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T19:51:00 2020-04-12T06:43:00 2020-04-12T08:00:00 2020-04-12T11:00:00 180 1586689200 true 17.05 0 17,05 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 41 0 41 % % true 1019.6 0 1019,6 mb mb true 0.27 0 0,27 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-12T19:51:00 2020-04-12T06:43:00 2020-04-12T09:00:00 2020-04-12T12:00:00 180 1586692800 true 18.2 0 18,2 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 40 0 40 % % true 1019.7 0 1019,7 mb mb true 0.37 0 0,37 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-12T19:51:00 2020-04-12T06:43:00 2020-04-12T10:00:00 2020-04-12T13:00:00 180 1586696400 true 18.98 0 18,98 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 39 0 39 % % true 1019.4 0 1019,4 mb mb true 0.38 0 0,38 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-12T19:51:00 2020-04-12T06:43:00 2020-04-12T11:00:00 2020-04-12T14:00:00 180 1586700000 true 19.54 0 19,54 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 39 0 39 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0.33 0 0,33 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T19:51:00 2020-04-12T06:43:00 2020-04-12T12:00:00 2020-04-12T15:00:00 180 1586703600 true 20.08 0 20,08 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 38 0 38 % % true 1018.7 0 1018,7 mb mb true 0.27 0 0,27 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T19:51:00 2020-04-12T06:43:00 2020-04-12T13:00:00 2020-04-12T16:00:00 180 1586707200 true 20.45 0 20,45 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 38 0 38 % % true 1018.2 0 1018,2 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T19:51:00 2020-04-12T06:43:00 2020-04-12T14:00:00 2020-04-12T17:00:00 180 1586710800 true 20.53 0 20,53 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 38 0 38 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T19:51:00 2020-04-12T06:43:00 2020-04-12T15:00:00 2020-04-12T18:00:00 180 1586714400 true 20.02 0 20,02 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 40 0 40 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T19:51:00 2020-04-12T06:43:00 2020-04-12T16:00:00 2020-04-12T19:00:00 180 1586718000 true 18.91 0 18,91 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 42 0 42 % % true 1017.1 0 1017,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T19:51:00 2020-04-12T06:43:00 2020-04-12T17:00:00 2020-04-12T20:00:00 180 1586721600 true 17.28 0 17,28 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 45 0 45 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T19:51:00 2020-04-12T06:43:00 2020-04-12T18:00:00 2020-04-12T21:00:00 180 1586725200 true 15.9 0 15,9 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T19:51:00 2020-04-12T06:43:00 2020-04-12T19:00:00 2020-04-12T22:00:00 180 1586728800 true 14.93 0 14,93 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1017.7 0 1017,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T19:51:00 2020-04-12T06:43:00 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T23:00:00 180 1586732400 true 14.26 0 14,26 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1017.8 0 1017,8 mb mb true 0 0 0 % % 2020-04-11T21:00:00 2020-04-12T00:00:00 180 1586649600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-04-12T03:43:00 2020-04-12T06:43:00 180 1586673780 2020-04-12T16:51:00 2020-04-12T19:51:00 180 1586721060 true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 0.08 0 0,08 % %
sunny

Σήμερα

Possible drizzle in the morning.

11°c

windy

BF 4

deltiokairou

Σε απόσταση αναπνοής από τα μικρασιατικά παράλια πέντε μεγάλα νησιά και τέσσερα μικρότερα προσφέρουν αξέχαστες στιγμές στον ταξιδιώτη. Καταπράσινα μέρη, παραλίες με κρυστάλλινα και πεντακάθαρα νερά, παραδοσιακοί οικισμοί και πλούσια ιστορία.