Προβολή κατηγορίας προορισμού

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ

0 3061 false 9 false 2019-02-23T18:02:08 2019-02-23T06:58:08 0.0 true 9 0 9 °C °C true 1012 0 1012 mb mb true 89 0 89 % % 2019-02-23T03:00:00 2019-02-23T05:00:00 120 1550898000 0 true 1 0 1 BF BF Βορειοανατολικός σχεδόν άπνοια - 1 BF ENE false false false 0 0 NE05.png Βροχή Rain 0 Σάββατο false 9 false 2019-02-23T18:02:08 2019-02-23T06:58:08 true 10.72 0 10,72 °C °C true 6.94 0 6,94 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοανατολικός σχεδόν μέτριος - 4 BF ENE false false false 0 0 NE20.png Βροχή false 9 false 2019-02-23T18:02:08 2019-02-23T06:58:08 2019-02-23T02:00:00 2019-02-23T04:00:00 120 1550894400 true 9.46 0 9,46 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 2.0676 0 2,0676 mm mm true 88 0 88 % % true 1012.02 0 1012,02 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Βροχή false 9 false 2019-02-23T18:02:08 2019-02-23T06:58:08 2019-02-23T03:00:00 2019-02-23T05:00:00 120 1550898000 true 9.31 0 9,31 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 2.6365 0 2,6365 mm mm true 89 0 89 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή false 9 false 2019-02-23T18:02:08 2019-02-23T06:58:08 2019-02-23T04:00:00 2019-02-23T06:00:00 120 1550901600 true 9.34 0 9,34 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 3.2588 0 3,2588 mm mm true 89 0 89 % % true 1011.89 0 1011,89 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή false 9 false 2019-02-23T18:02:08 2019-02-23T06:58:08 2019-02-23T05:00:00 2019-02-23T07:00:00 120 1550905200 true 9.4 0 9,4 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 3.8887 0 3,8887 mm mm true 90 0 90 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή false 9 false 2019-02-23T18:02:08 2019-02-23T06:58:08 2019-02-23T06:00:00 2019-02-23T08:00:00 120 1550908800 true 9.4 0 9,4 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 4.445 0 4,445 mm mm true 90 0 90 % % true 1012.63 0 1012,63 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή false 9 false 2019-02-23T18:02:08 2019-02-23T06:58:08 2019-02-23T07:00:00 2019-02-23T09:00:00 120 1550912400 true 9.27 0 9,27 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 4.9809 0 4,9809 mm mm true 90 0 90 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 1 0 1 % % Έντονη βροχόπτωση false 9 false 2019-02-23T18:02:08 2019-02-23T06:58:08 2019-02-23T08:00:00 2019-02-23T10:00:00 120 1550916000 true 9.1 0 9,1 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 5.4635 0 5,4635 mm mm true 89 0 89 % % true 1013.87 0 1013,87 mb mb true 1 0 1 % % Έντονη βροχόπτωση και ελαφρύ αεράκι false 9 false 2019-02-23T18:02:08 2019-02-23T06:58:08 2019-02-23T09:00:00 2019-02-23T11:00:00 120 1550919600 true 8.94 0 8,94 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 5.5677 0 5,5677 mm mm true 88 0 88 % % true 1014.48 0 1014,48 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή και ελαφρύ αεράκι false 9 false 2019-02-23T18:02:08 2019-02-23T06:58:08 2019-02-23T10:00:00 2019-02-23T12:00:00 120 1550923200 true 8.71 0 8,71 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 5.0394 0 5,0394 mm mm true 87 0 87 % % true 1014.94 0 1014,94 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-23T18:02:08 2019-02-23T06:58:08 2019-02-23T11:00:00 2019-02-23T13:00:00 120 1550926800 true 8.43 0 8,43 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 4.2037 0 4,2037 mm mm true 86 0 86 % % true 1015.33 0 1015,33 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-23T18:02:08 2019-02-23T06:58:08 2019-02-23T12:00:00 2019-02-23T14:00:00 120 1550930400 true 8.24 0 8,24 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 3.3833 0 3,3833 mm mm true 84 0 84 % % true 1015.73 0 1015,73 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-23T18:02:08 2019-02-23T06:58:08 2019-02-23T13:00:00 2019-02-23T15:00:00 120 1550934000 true 8.24 0 8,24 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 2.4994 0 2,4994 mm mm true 83 0 83 % % true 1016.12 0 1016,12 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-23T18:02:08 2019-02-23T06:58:08 2019-02-23T14:00:00 2019-02-23T16:00:00 120 1550937600 true 8.31 0 8,31 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 1.6815 0 1,6815 mm mm true 82 0 82 % % true 1016.53 0 1016,53 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-23T18:02:08 2019-02-23T06:58:08 2019-02-23T15:00:00 2019-02-23T17:00:00 120 1550941200 true 8.34 0 8,34 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 1.1862 0 1,1862 mm mm true 82 0 82 % % true 1017.07 0 1017,07 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-23T18:02:08 2019-02-23T06:58:08 2019-02-23T16:00:00 2019-02-23T18:00:00 120 1550944800 true 8.15 0 8,15 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 1.0008 0 1,0008 mm mm true 82 0 82 % % true 1017.83 0 1017,83 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-23T18:02:08 2019-02-23T06:58:08 2019-02-23T17:00:00 2019-02-23T19:00:00 120 1550948400 true 7.88 0 7,88 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.9677 0 0,9677 mm mm true 82 0 82 % % true 1018.72 0 1018,72 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-23T18:02:08 2019-02-23T06:58:08 2019-02-23T18:00:00 2019-02-23T20:00:00 120 1550952000 true 7.55 0 7,55 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.922 0 0,922 mm mm true 84 0 84 % % true 1019.49 0 1019,49 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-23T18:02:08 2019-02-23T06:58:08 2019-02-23T19:00:00 2019-02-23T21:00:00 120 1550955600 true 7.24 0 7,24 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.7849 0 0,7849 mm mm true 84 0 84 % % true 1020.13 0 1020,13 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και ομιχλώδης false 50 false 2019-02-23T18:02:08 2019-02-23T06:58:08 2019-02-23T20:00:00 2019-02-23T22:00:00 120 1550959200 true 7.06 0 7,06 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.6629 0 0,6629 mm mm true 85 0 85 % % true 1020.62 0 1020,62 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και ομιχλώδης false 50 false 2019-02-23T18:02:08 2019-02-23T06:58:08 2019-02-23T21:00:00 2019-02-23T23:00:00 120 1550962800 true 6.94 0 6,94 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.5893 0 0,5893 mm mm true 85 0 85 % % true 1020.99 0 1020,99 mb mb true 1 0 1 % % 2019-02-22T22:00:00 2019-02-23T00:00:00 120 1550880000 Έντονη βροχόπτωση μέχρι το βραδυ, ξαναρχίζει κατα τη διάρκεια της νύχτας, και ανεμώδης όλη την ημέρα. Heavy rain until evening, starting again overnight, and windy throughout the day. 2019-02-23T04:58:08 2019-02-23T06:58:08 120 1550905088 2019-02-23T16:02:08 2019-02-23T18:02:08 120 1550944928 true 5.5677 0 5,5677 mm mm true 0.99 0 0,99 % % 1 Κυριακή false 9 false 2019-02-24T18:03:13 2019-02-24T06:56:46 true 11.02 0 11,02 °C °C true 6.87 0 6,87 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Bορειοανατολικός μέτριος - 5 BF NE false false false 0 0 NE25.png Ανεμώδης και ομιχλώδης false 50 false 2019-02-24T18:03:13 2019-02-24T06:56:46 2019-02-23T22:00:00 2019-02-24T00:00:00 120 1550966400 true 6.89 0 6,89 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.5791 0 0,5791 mm mm true 85 0 85 % % true 1021.19 0 1021,19 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ασθενής βροχή και ελαφρύ αεράκι false 9 false 2019-02-24T18:03:13 2019-02-24T06:56:46 2019-02-23T23:00:00 2019-02-24T01:00:00 120 1550970000 true 6.87 0 6,87 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.7137 0 0,7137 mm mm true 85 0 85 % % true 1021.26 0 1021,26 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ασθενής βροχή και ελαφρύ αεράκι false 9 false 2019-02-24T18:03:13 2019-02-24T06:56:46 2019-02-24T00:00:00 2019-02-24T02:00:00 120 1550973600 true 6.9 0 6,9 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.8509 0 0,8509 mm mm true 85 0 85 % % true 1021.3 0 1021,3 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ασθενής βροχή και ελαφρύ αεράκι false 9 false 2019-02-24T18:03:13 2019-02-24T06:56:46 2019-02-24T01:00:00 2019-02-24T03:00:00 120 1550977200 true 6.95 0 6,95 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.7264 0 0,7264 mm mm true 85 0 85 % % true 1021.3 0 1021,3 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-24T18:03:13 2019-02-24T06:56:46 2019-02-24T02:00:00 2019-02-24T04:00:00 120 1550980800 true 7.01 0 7,01 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.5004 0 0,5004 mm mm true 84 0 84 % % true 1021.29 0 1021,29 mb mb true 1 0 1 % % Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-24T18:03:13 2019-02-24T06:56:46 2019-02-24T03:00:00 2019-02-24T05:00:00 120 1550984400 true 7.16 0 7,16 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.3937 0 0,3937 mm mm true 84 0 84 % % true 1021.36 0 1021,36 mb mb true 1 0 1 % % Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-24T18:03:13 2019-02-24T06:56:46 2019-02-24T04:00:00 2019-02-24T06:00:00 120 1550988000 true 7.41 0 7,41 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.4724 0 0,4724 mm mm true 83 0 83 % % true 1021.59 0 1021,59 mb mb true 1 0 1 % % Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-24T18:03:13 2019-02-24T06:56:46 2019-02-24T05:00:00 2019-02-24T07:00:00 120 1550991600 true 7.71 0 7,71 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.6706 0 0,6706 mm mm true 82 0 82 % % true 1021.92 0 1021,92 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ασθενής βροχή και ελαφρύ αεράκι false 9 false 2019-02-24T18:03:13 2019-02-24T06:56:46 2019-02-24T06:00:00 2019-02-24T08:00:00 120 1550995200 true 8.05 0 8,05 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.795 0 0,795 mm mm true 81 0 81 % % true 1022.27 0 1022,27 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ασθενής βροχή και ελαφρύ αεράκι false 9 false 2019-02-24T18:03:13 2019-02-24T06:56:46 2019-02-24T07:00:00 2019-02-24T09:00:00 120 1550998800 true 8.42 0 8,42 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.701 0 0,701 mm mm true 80 0 80 % % true 1022.75 0 1022,75 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-24T18:03:13 2019-02-24T06:56:46 2019-02-24T08:00:00 2019-02-24T10:00:00 120 1551002400 true 8.84 0 8,84 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.5385 0 0,5385 mm mm true 79 0 79 % % true 1023.22 0 1023,22 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-24T18:03:13 2019-02-24T06:56:46 2019-02-24T09:00:00 2019-02-24T11:00:00 120 1551006000 true 9.31 0 9,31 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.4216 0 0,4216 mm mm true 77 0 77 % % true 1023.54 0 1023,54 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-24T18:03:13 2019-02-24T06:56:46 2019-02-24T10:00:00 2019-02-24T12:00:00 120 1551009600 true 9.75 0 9,75 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.3429 0 0,3429 mm mm true 76 0 76 % % true 1023.52 0 1023,52 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-24T18:03:13 2019-02-24T06:56:46 2019-02-24T11:00:00 2019-02-24T13:00:00 120 1551013200 true 10.12 0 10,12 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.2718 0 0,2718 mm mm true 75 0 75 % % true 1023.34 0 1023,34 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-24T18:03:13 2019-02-24T06:56:46 2019-02-24T12:00:00 2019-02-24T14:00:00 120 1551016800 true 10.56 0 10,56 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.2057 0 0,2057 mm mm true 74 0 74 % % true 1023.17 0 1023,17 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-24T18:03:13 2019-02-24T06:56:46 2019-02-24T13:00:00 2019-02-24T15:00:00 120 1551020400 true 10.86 0 10,86 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.1397 0 0,1397 mm mm true 72 0 72 % % true 1023.06 0 1023,06 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-24T18:03:13 2019-02-24T06:56:46 2019-02-24T14:00:00 2019-02-24T16:00:00 120 1551024000 true 11.02 0 11,02 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.1168 0 0,1168 mm mm true 71 0 71 % % true 1022.94 0 1022,94 mb mb true 1 0 1 % % Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-24T18:03:13 2019-02-24T06:56:46 2019-02-24T15:00:00 2019-02-24T17:00:00 120 1551027600 true 10.86 0 10,86 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.1397 0 0,1397 mm mm true 71 0 71 % % true 1022.98 0 1022,98 mb mb true 1 0 1 % % Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-24T18:03:13 2019-02-24T06:56:46 2019-02-24T16:00:00 2019-02-24T18:00:00 120 1551031200 true 10.42 0 10,42 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.1676 0 0,1676 mm mm true 73 0 73 % % true 1023.28 0 1023,28 mb mb true 1 0 1 % % Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-24T18:03:13 2019-02-24T06:56:46 2019-02-24T17:00:00 2019-02-24T19:00:00 120 1551034800 true 9.76 0 9,76 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.193 0 0,193 mm mm true 76 0 76 % % true 1023.74 0 1023,74 mb mb true 1 0 1 % % Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-24T18:03:13 2019-02-24T06:56:46 2019-02-24T18:00:00 2019-02-24T20:00:00 120 1551038400 true 9.23 0 9,23 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.2032 0 0,2032 mm mm true 78 0 78 % % true 1024.09 0 1024,09 mb mb true 1 0 1 % % Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-24T18:03:13 2019-02-24T06:56:46 2019-02-24T19:00:00 2019-02-24T21:00:00 120 1551042000 true 8.86 0 8,86 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.1753 0 0,1753 mm mm true 79 0 79 % % true 1024.34 0 1024,34 mb mb true 1 0 1 % % Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-24T18:03:13 2019-02-24T06:56:46 2019-02-24T20:00:00 2019-02-24T22:00:00 120 1551045600 true 8.73 0 8,73 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.1321 0 0,1321 mm mm true 80 0 80 % % true 1024.52 0 1024,52 mb mb true 1 0 1 % % Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-24T18:03:13 2019-02-24T06:56:46 2019-02-24T21:00:00 2019-02-24T23:00:00 120 1551049200 true 8.66 0 8,66 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0864 0 0,0864 mm mm true 80 0 80 % % true 1024.58 0 1024,58 mb mb true 1 0 1 % % 2019-02-23T22:00:00 2019-02-24T00:00:00 120 1550966400 Ελαφρύ αεράκι όλη την ημέρα και ασθενής βροχή το πρωί. Breezy throughout the day and light rain in the morning. 2019-02-24T04:56:46 2019-02-24T06:56:46 120 1550991406 2019-02-24T16:03:13 2019-02-24T18:03:13 120 1551031393 true 0.8509 0 0,8509 mm mm true 0.99 0 0,99 % % 2 Δευτέρα false 50 false 2019-02-25T18:04:19 2019-02-25T06:55:22 true 12.42 0 12,42 °C °C true 8.42 0 8,42 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF Bορειοανατολικός ισχυρός - 6 BF NE false false false 0 0 NE30.png Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:04:19 2019-02-25T06:55:22 2019-02-24T22:00:00 2019-02-25T00:00:00 120 1551052800 true 8.52 0 8,52 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0432 0 0,0432 mm mm true 80 0 80 % % true 1024.62 0 1024,62 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:04:19 2019-02-25T06:55:22 2019-02-24T23:00:00 2019-02-25T01:00:00 120 1551056400 true 8.44 0 8,44 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0102 0 0,0102 mm mm true 81 0 81 % % true 1024.54 0 1024,54 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:04:19 2019-02-25T06:55:22 2019-02-25T00:00:00 2019-02-25T02:00:00 120 1551060000 true 8.42 0 8,42 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1024.35 0 1024,35 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Ελαφρύ αεράκι και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-25T18:04:19 2019-02-25T06:55:22 2019-02-25T01:00:00 2019-02-25T03:00:00 120 1551063600 true 8.44 0 8,44 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1023.98 0 1023,98 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-25T18:04:19 2019-02-25T06:55:22 2019-02-25T02:00:00 2019-02-25T04:00:00 120 1551067200 true 8.44 0 8,44 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1023.53 0 1023,53 mb mb true 0.88 0 0,88 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-25T18:04:19 2019-02-25T06:55:22 2019-02-25T03:00:00 2019-02-25T05:00:00 120 1551070800 true 8.45 0 8,45 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1023.17 0 1023,17 mb mb true 0.84 0 0,84 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-25T18:04:19 2019-02-25T06:55:22 2019-02-25T04:00:00 2019-02-25T06:00:00 120 1551074400 true 8.44 0 8,44 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1023.01 0 1023,01 mb mb true 0.84 0 0,84 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-25T18:04:19 2019-02-25T06:55:22 2019-02-25T05:00:00 2019-02-25T07:00:00 120 1551078000 true 8.45 0 8,45 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1022.93 0 1022,93 mb mb true 0.85 0 0,85 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-25T18:04:19 2019-02-25T06:55:22 2019-02-25T06:00:00 2019-02-25T08:00:00 120 1551081600 true 8.63 0 8,63 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1022.84 0 1022,84 mb mb true 0.87 0 0,87 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-25T18:04:19 2019-02-25T06:55:22 2019-02-25T07:00:00 2019-02-25T09:00:00 120 1551085200 true 9.07 0 9,07 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1022.81 0 1022,81 mb mb true 0.91 0 0,91 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:04:19 2019-02-25T06:55:22 2019-02-25T08:00:00 2019-02-25T10:00:00 120 1551088800 true 9.76 0 9,76 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1022.74 0 1022,74 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:04:19 2019-02-25T06:55:22 2019-02-25T09:00:00 2019-02-25T11:00:00 120 1551092400 true 10.48 0 10,48 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1022.47 0 1022,47 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:04:19 2019-02-25T06:55:22 2019-02-25T10:00:00 2019-02-25T12:00:00 120 1551096000 true 11.34 0 11,34 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1021.75 0 1021,75 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:04:19 2019-02-25T06:55:22 2019-02-25T11:00:00 2019-02-25T13:00:00 120 1551099600 true 12.04 0 12,04 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1020.77 0 1020,77 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-25T18:04:19 2019-02-25T06:55:22 2019-02-25T12:00:00 2019-02-25T14:00:00 120 1551103200 true 12.42 0 12,42 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1019.96 0 1019,96 mb mb true 0.91 0 0,91 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-25T18:04:19 2019-02-25T06:55:22 2019-02-25T13:00:00 2019-02-25T15:00:00 120 1551106800 true 12.22 0 12,22 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1019.46 0 1019,46 mb mb true 0.89 0 0,89 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-25T18:04:19 2019-02-25T06:55:22 2019-02-25T14:00:00 2019-02-25T16:00:00 120 1551110400 true 11.73 0 11,73 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1019.11 0 1019,11 mb mb true 0.88 0 0,88 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-25T18:04:19 2019-02-25T06:55:22 2019-02-25T15:00:00 2019-02-25T17:00:00 120 1551114000 true 11.12 0 11,12 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1018.88 0 1018,88 mb mb true 0.88 0 0,88 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-25T18:04:19 2019-02-25T06:55:22 2019-02-25T16:00:00 2019-02-25T18:00:00 120 1551117600 true 10.62 0 10,62 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 67 0 67 % % true 1018.77 0 1018,77 mb mb true 0.89 0 0,89 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-25T18:04:19 2019-02-25T06:55:22 2019-02-25T17:00:00 2019-02-25T19:00:00 120 1551121200 true 10.03 0 10,03 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0381 0 0,0381 mm mm true 68 0 68 % % true 1018.76 0 1018,76 mb mb true 0.91 0 0,91 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:04:19 2019-02-25T06:55:22 2019-02-25T18:00:00 2019-02-25T20:00:00 120 1551124800 true 9.54 0 9,54 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0635 0 0,0635 mm mm true 70 0 70 % % true 1018.71 0 1018,71 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:04:19 2019-02-25T06:55:22 2019-02-25T19:00:00 2019-02-25T21:00:00 120 1551128400 true 9.24 0 9,24 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0406 0 0,0406 mm mm true 71 0 71 % % true 1018.53 0 1018,53 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:04:19 2019-02-25T06:55:22 2019-02-25T20:00:00 2019-02-25T22:00:00 120 1551132000 true 9.07 0 9,07 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0102 0 0,0102 mm mm true 71 0 71 % % true 1018.3 0 1018,3 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:04:19 2019-02-25T06:55:22 2019-02-25T21:00:00 2019-02-25T23:00:00 120 1551135600 true 8.94 0 8,94 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1018.03 0 1018,03 mb mb true 1 0 1 % % 2019-02-24T22:00:00 2019-02-25T00:00:00 120 1551052800 Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους όλη την ημέρα. Windy and mostly cloudy throughout the day. 2019-02-25T04:55:22 2019-02-25T06:55:22 120 1551077722 2019-02-25T16:04:19 2019-02-25T18:04:19 120 1551117859 true 0.0635 0 0,0635 mm mm true 0.92 0 0,92 % % 3 Τρίτη false 50 false 2019-02-26T18:05:23 2019-02-26T06:53:58 true 11.86 0 11,86 °C °C true 7.78 0 7,78 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοανατολικός μέτριος - 5 BF NNE false false false 0 0 NE25.png Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:05:23 2019-02-26T06:53:58 2019-02-25T22:00:00 2019-02-26T00:00:00 120 1551139200 true 8.84 0 8,84 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1017.74 0 1017,74 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:05:23 2019-02-26T06:53:58 2019-02-25T23:00:00 2019-02-26T01:00:00 120 1551142800 true 8.76 0 8,76 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1017.38 0 1017,38 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:05:23 2019-02-26T06:53:58 2019-02-26T00:00:00 2019-02-26T02:00:00 120 1551146400 true 8.75 0 8,75 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1017.06 0 1017,06 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:05:23 2019-02-26T06:53:58 2019-02-26T01:00:00 2019-02-26T03:00:00 120 1551150000 true 8.74 0 8,74 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1016.74 0 1016,74 mb mb true 1 0 1 % % Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:05:23 2019-02-26T06:53:58 2019-02-26T02:00:00 2019-02-26T04:00:00 120 1551153600 true 8.71 0 8,71 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1016.43 0 1016,43 mb mb true 1 0 1 % % Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:05:23 2019-02-26T06:53:58 2019-02-26T03:00:00 2019-02-26T05:00:00 120 1551157200 true 8.63 0 8,63 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1016.29 0 1016,29 mb mb true 1 0 1 % % Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:05:23 2019-02-26T06:53:58 2019-02-26T04:00:00 2019-02-26T06:00:00 120 1551160800 true 8.47 0 8,47 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1016.43 0 1016,43 mb mb true 1 0 1 % % Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:05:23 2019-02-26T06:53:58 2019-02-26T05:00:00 2019-02-26T07:00:00 120 1551164400 true 8.33 0 8,33 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1016.73 0 1016,73 mb mb true 1 0 1 % % Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:05:23 2019-02-26T06:53:58 2019-02-26T06:00:00 2019-02-26T08:00:00 120 1551168000 true 8.42 0 8,42 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1017.05 0 1017,05 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ελαφρύ αεράκι και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-26T18:05:23 2019-02-26T06:53:58 2019-02-26T07:00:00 2019-02-26T09:00:00 120 1551171600 true 8.88 0 8,88 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1017.36 0 1017,36 mb mb true 0.79 0 0,79 % % Ελαφρύ αεράκι και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:05:23 2019-02-26T06:53:58 2019-02-26T08:00:00 2019-02-26T10:00:00 120 1551175200 true 9.66 0 9,66 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1017.63 0 1017,63 mb mb true 0.51 0 0,51 % % Ελαφρύ αεράκι και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:05:23 2019-02-26T06:53:58 2019-02-26T09:00:00 2019-02-26T11:00:00 120 1551178800 true 10.4 0 10,4 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1017.74 0 1017,74 mb mb true 0.3 0 0,3 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-26T18:05:23 2019-02-26T06:53:58 2019-02-26T10:00:00 2019-02-26T12:00:00 120 1551182400 true 11.12 0 11,12 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1017.55 0 1017,55 mb mb true 0.21 0 0,21 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-26T18:05:23 2019-02-26T06:53:58 2019-02-26T11:00:00 2019-02-26T13:00:00 120 1551186000 true 11.61 0 11,61 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1017.19 0 1017,19 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-26T18:05:23 2019-02-26T06:53:58 2019-02-26T12:00:00 2019-02-26T14:00:00 120 1551189600 true 11.86 0 11,86 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1016.85 0 1016,85 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-26T18:05:23 2019-02-26T06:53:58 2019-02-26T13:00:00 2019-02-26T15:00:00 120 1551193200 true 11.65 0 11,65 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1016.62 0 1016,62 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-26T18:05:23 2019-02-26T06:53:58 2019-02-26T14:00:00 2019-02-26T16:00:00 120 1551196800 true 11.2 0 11,2 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1016.41 0 1016,41 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-26T18:05:23 2019-02-26T06:53:58 2019-02-26T15:00:00 2019-02-26T17:00:00 120 1551200400 true 10.59 0 10,59 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1016.37 0 1016,37 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-26T18:05:23 2019-02-26T06:53:58 2019-02-26T16:00:00 2019-02-26T18:00:00 120 1551204000 true 10.04 0 10,04 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1016.54 0 1016,54 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-26T18:05:23 2019-02-26T06:53:58 2019-02-26T17:00:00 2019-02-26T19:00:00 120 1551207600 true 9.41 0 9,41 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1016.85 0 1016,85 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-26T18:05:23 2019-02-26T06:53:58 2019-02-26T18:00:00 2019-02-26T20:00:00 120 1551211200 true 8.84 0 8,84 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1017.05 0 1017,05 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-26T18:05:23 2019-02-26T06:53:58 2019-02-26T19:00:00 2019-02-26T21:00:00 120 1551214800 true 8.41 0 8,41 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1017.06 0 1017,06 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-26T18:05:23 2019-02-26T06:53:58 2019-02-26T20:00:00 2019-02-26T22:00:00 120 1551218400 true 8.06 0 8,06 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1016.99 0 1016,99 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-26T18:05:23 2019-02-26T06:53:58 2019-02-26T21:00:00 2019-02-26T23:00:00 120 1551222000 true 7.78 0 7,78 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1016.8 0 1016,8 mb mb true 0.01 0 0,01 % % 2019-02-25T22:00:00 2019-02-26T00:00:00 120 1551139200 Ελαφρύ αεράκι μέχρι το βραδυ και νεφώσεις κατά περιόδους το πρωί. Breezy until evening and mostly cloudy in the morning. 2019-02-26T04:53:58 2019-02-26T06:53:58 120 1551164038 2019-02-26T16:05:23 2019-02-26T18:05:23 120 1551204323 true 0.0025 0 0,0025 mm mm true 0.47 0 0,47 % % 4 Τετάρτη false 50 false 2019-02-27T18:06:28 2019-02-27T06:52:33 true 9.55 0 9,55 °C °C true 6.39 0 6,39 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοανατολικός μέτριος - 5 BF NNE false false false 0 0 NE25.png Αίθριος false 20 false 2019-02-27T18:06:28 2019-02-27T06:52:33 2019-02-26T22:00:00 2019-02-27T00:00:00 120 1551225600 true 7.67 0 7,67 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1016.52 0 1016,52 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-27T18:06:28 2019-02-27T06:52:33 2019-02-26T23:00:00 2019-02-27T01:00:00 120 1551229200 true 7.71 0 7,71 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1016.13 0 1016,13 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-27T18:06:28 2019-02-27T06:52:33 2019-02-27T00:00:00 2019-02-27T02:00:00 120 1551232800 true 7.76 0 7,76 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1015.73 0 1015,73 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-27T18:06:28 2019-02-27T06:52:33 2019-02-27T01:00:00 2019-02-27T03:00:00 120 1551236400 true 7.76 0 7,76 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1015.26 0 1015,26 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-27T18:06:28 2019-02-27T06:52:33 2019-02-27T02:00:00 2019-02-27T04:00:00 120 1551240000 true 7.71 0 7,71 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1014.76 0 1014,76 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-27T18:06:28 2019-02-27T06:52:33 2019-02-27T03:00:00 2019-02-27T05:00:00 120 1551243600 true 7.63 0 7,63 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 64 0 64 % % true 1014.42 0 1014,42 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-27T18:06:28 2019-02-27T06:52:33 2019-02-27T04:00:00 2019-02-27T06:00:00 120 1551247200 true 7.49 0 7,49 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1014.41 0 1014,41 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-27T18:06:28 2019-02-27T06:52:33 2019-02-27T05:00:00 2019-02-27T07:00:00 120 1551250800 true 7.39 0 7,39 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1014.57 0 1014,57 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-27T18:06:28 2019-02-27T06:52:33 2019-02-27T06:00:00 2019-02-27T08:00:00 120 1551254400 true 7.45 0 7,45 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1014.76 0 1014,76 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-27T18:06:28 2019-02-27T06:52:33 2019-02-27T07:00:00 2019-02-27T09:00:00 120 1551258000 true 7.78 0 7,78 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-27T18:06:28 2019-02-27T06:52:33 2019-02-27T08:00:00 2019-02-27T10:00:00 120 1551261600 true 8.34 0 8,34 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1015.31 0 1015,31 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-27T18:06:28 2019-02-27T06:52:33 2019-02-27T09:00:00 2019-02-27T11:00:00 120 1551265200 true 8.93 0 8,93 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1015.47 0 1015,47 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-27T18:06:28 2019-02-27T06:52:33 2019-02-27T10:00:00 2019-02-27T12:00:00 120 1551268800 true 9.42 0 9,42 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1015.36 0 1015,36 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-27T18:06:28 2019-02-27T06:52:33 2019-02-27T11:00:00 2019-02-27T13:00:00 120 1551272400 true 9.55 0 9,55 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1015.12 0 1015,12 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-27T18:06:28 2019-02-27T06:52:33 2019-02-27T12:00:00 2019-02-27T14:00:00 120 1551276000 true 9.54 0 9,54 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1014.96 0 1014,96 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-27T18:06:28 2019-02-27T06:52:33 2019-02-27T13:00:00 2019-02-27T15:00:00 120 1551279600 true 9.36 0 9,36 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1014.94 0 1014,94 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Ελαφρύ αεράκι και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:06:28 2019-02-27T06:52:33 2019-02-27T14:00:00 2019-02-27T16:00:00 120 1551283200 true 8.99 0 8,99 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1014.99 0 1014,99 mb mb true 0.34 0 0,34 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:06:28 2019-02-27T06:52:33 2019-02-27T15:00:00 2019-02-27T17:00:00 120 1551286800 true 8.5 0 8,5 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1015.17 0 1015,17 mb mb true 0.45 0 0,45 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:06:28 2019-02-27T06:52:33 2019-02-27T16:00:00 2019-02-27T18:00:00 120 1551290400 true 8.05 0 8,05 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1015.58 0 1015,58 mb mb true 0.43 0 0,43 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:06:28 2019-02-27T06:52:33 2019-02-27T17:00:00 2019-02-27T19:00:00 120 1551294000 true 7.51 0 7,51 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1016.15 0 1016,15 mb mb true 0.33 0 0,33 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:06:28 2019-02-27T06:52:33 2019-02-27T18:00:00 2019-02-27T20:00:00 120 1551297600 true 7.08 0 7,08 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0.23 0 0,23 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:06:28 2019-02-27T06:52:33 2019-02-27T19:00:00 2019-02-27T21:00:00 120 1551301200 true 6.8 0 6,8 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1016.88 0 1016,88 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-27T18:06:28 2019-02-27T06:52:33 2019-02-27T20:00:00 2019-02-27T22:00:00 120 1551304800 true 6.58 0 6,58 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1017.08 0 1017,08 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-27T18:06:28 2019-02-27T06:52:33 2019-02-27T21:00:00 2019-02-27T23:00:00 120 1551308400 true 6.39 0 6,39 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1017.18 0 1017,18 mb mb true 0 0 0 % % 2019-02-26T22:00:00 2019-02-27T00:00:00 120 1551225600 Ελαφρύ αεράκι όλη την ημέρα και αραιή συννεφιά από το απόγευμα, που συνεχίζεται μέχρι το βραδυ. Breezy throughout the day and partly cloudy starting in the afternoon, continuing until evening. 2019-02-27T04:52:33 2019-02-27T06:52:33 120 1551250353 2019-02-27T16:06:28 2019-02-27T18:06:28 120 1551290788 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0.1 0 0,1 % % 5 Πέμπτη false 1 false 2019-02-28T18:07:32 2019-02-28T06:51:07 true 11.81 0 11,81 °C °C true 6.02 0 6,02 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βόρειος ασθενής - 3 BF N false false false 0 0 N15.png Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:07:32 2019-02-28T06:51:07 2019-02-27T22:00:00 2019-02-28T00:00:00 120 1551312000 true 6.27 0 6,27 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1017.22 0 1017,22 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:07:32 2019-02-28T06:51:07 2019-02-27T23:00:00 2019-02-28T01:00:00 120 1551315600 true 6.23 0 6,23 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1017.16 0 1017,16 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:07:32 2019-02-28T06:51:07 2019-02-28T00:00:00 2019-02-28T02:00:00 120 1551319200 true 6.21 0 6,21 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1017.12 0 1017,12 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:07:32 2019-02-28T06:51:07 2019-02-28T01:00:00 2019-02-28T03:00:00 120 1551322800 true 6.15 0 6,15 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1017.01 0 1017,01 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:07:32 2019-02-28T06:51:07 2019-02-28T02:00:00 2019-02-28T04:00:00 120 1551326400 true 6.04 0 6,04 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:07:32 2019-02-28T06:51:07 2019-02-28T03:00:00 2019-02-28T05:00:00 120 1551330000 true 6.02 0 6,02 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1016.88 0 1016,88 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:07:32 2019-02-28T06:51:07 2019-02-28T04:00:00 2019-02-28T06:00:00 120 1551333600 true 6.14 0 6,14 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1017.05 0 1017,05 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:07:32 2019-02-28T06:51:07 2019-02-28T05:00:00 2019-02-28T07:00:00 120 1551337200 true 6.35 0 6,35 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1017.29 0 1017,29 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:07:32 2019-02-28T06:51:07 2019-02-28T06:00:00 2019-02-28T08:00:00 120 1551340800 true 6.73 0 6,73 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1017.53 0 1017,53 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:07:32 2019-02-28T06:51:07 2019-02-28T07:00:00 2019-02-28T09:00:00 120 1551344400 true 7.46 0 7,46 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1017.72 0 1017,72 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:07:32 2019-02-28T06:51:07 2019-02-28T08:00:00 2019-02-28T10:00:00 120 1551348000 true 8.36 0 8,36 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1017.9 0 1017,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:07:32 2019-02-28T06:51:07 2019-02-28T09:00:00 2019-02-28T11:00:00 120 1551351600 true 9.36 0 9,36 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1017.9 0 1017,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:07:32 2019-02-28T06:51:07 2019-02-28T10:00:00 2019-02-28T12:00:00 120 1551355200 true 10.23 0 10,23 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:07:32 2019-02-28T06:51:07 2019-02-28T11:00:00 2019-02-28T13:00:00 120 1551358800 true 11.05 0 11,05 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 46 0 46 % % true 1017.1 0 1017,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:07:32 2019-02-28T06:51:07 2019-02-28T12:00:00 2019-02-28T14:00:00 120 1551362400 true 11.6 0 11,6 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 45 0 45 % % true 1016.66 0 1016,66 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:07:32 2019-02-28T06:51:07 2019-02-28T13:00:00 2019-02-28T15:00:00 120 1551366000 true 11.81 0 11,81 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 45 0 45 % % true 1016.31 0 1016,31 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:07:32 2019-02-28T06:51:07 2019-02-28T14:00:00 2019-02-28T16:00:00 120 1551369600 true 11.64 0 11,64 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 47 0 47 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:07:32 2019-02-28T06:51:07 2019-02-28T15:00:00 2019-02-28T17:00:00 120 1551373200 true 11.27 0 11,27 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1015.81 0 1015,81 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:07:32 2019-02-28T06:51:07 2019-02-28T16:00:00 2019-02-28T18:00:00 120 1551376800 true 10.62 0 10,62 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1015.81 0 1015,81 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:07:32 2019-02-28T06:51:07 2019-02-28T17:00:00 2019-02-28T19:00:00 120 1551380400 true 9.9 0 9,9 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 W05.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1015.93 0 1015,93 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:07:32 2019-02-28T06:51:07 2019-02-28T18:00:00 2019-02-28T20:00:00 120 1551384000 true 9.36 0 9,36 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1016.01 0 1016,01 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:07:32 2019-02-28T06:51:07 2019-02-28T19:00:00 2019-02-28T21:00:00 120 1551387600 true 9.21 0 9,21 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1015.97 0 1015,97 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:07:32 2019-02-28T06:51:07 2019-02-28T20:00:00 2019-02-28T22:00:00 120 1551391200 true 9.26 0 9,26 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1015.92 0 1015,92 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:07:32 2019-02-28T06:51:07 2019-02-28T21:00:00 2019-02-28T23:00:00 120 1551394800 true 9.42 0 9,42 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1015.81 0 1015,81 mb mb true 0 0 0 % % 2019-02-27T22:00:00 2019-02-28T00:00:00 120 1551312000 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-02-28T04:51:07 2019-02-28T06:51:07 120 1551336667 2019-02-28T16:07:32 2019-02-28T18:07:32 120 1551377252 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0 0 0 % % 6 Παρασκευή false 21 false 2019-03-01T18:08:35 2019-03-01T06:49:41 true 16.26 0 16,26 °C °C true 9.63 0 9,63 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Νοτιοδυτικός ασθενής - 3 BF SSW false false false 0 0 SW15.png Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:08:35 2019-03-01T06:49:41 2019-02-28T22:00:00 2019-03-01T00:00:00 120 1551398400 true 9.63 0 9,63 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:08:35 2019-03-01T06:49:41 2019-02-28T23:00:00 2019-03-01T01:00:00 120 1551402000 true 9.89 0 9,89 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1015.59 0 1015,59 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:08:35 2019-03-01T06:49:41 2019-03-01T00:00:00 2019-03-01T02:00:00 120 1551405600 true 10.13 0 10,13 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1015.39 0 1015,39 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:08:35 2019-03-01T06:49:41 2019-03-01T01:00:00 2019-03-01T03:00:00 120 1551409200 true 10.26 0 10,26 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1015.08 0 1015,08 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:08:35 2019-03-01T06:49:41 2019-03-01T02:00:00 2019-03-01T04:00:00 120 1551412800 true 10.33 0 10,33 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1014.69 0 1014,69 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:08:35 2019-03-01T06:49:41 2019-03-01T03:00:00 2019-03-01T05:00:00 120 1551416400 true 10.44 0 10,44 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1014.47 0 1014,47 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:08:35 2019-03-01T06:49:41 2019-03-01T04:00:00 2019-03-01T06:00:00 120 1551420000 true 10.59 0 10,59 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1014.52 0 1014,52 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:08:35 2019-03-01T06:49:41 2019-03-01T05:00:00 2019-03-01T07:00:00 120 1551423600 true 10.82 0 10,82 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1014.74 0 1014,74 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:08:35 2019-03-01T06:49:41 2019-03-01T06:00:00 2019-03-01T08:00:00 120 1551427200 true 11.28 0 11,28 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1014.92 0 1014,92 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:08:35 2019-03-01T06:49:41 2019-03-01T07:00:00 2019-03-01T09:00:00 120 1551430800 true 12.16 0 12,16 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1015.08 0 1015,08 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:08:35 2019-03-01T06:49:41 2019-03-01T08:00:00 2019-03-01T10:00:00 120 1551434400 true 13.3 0 13,3 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:08:35 2019-03-01T06:49:41 2019-03-01T09:00:00 2019-03-01T11:00:00 120 1551438000 true 14.33 0 14,33 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1015.13 0 1015,13 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:08:35 2019-03-01T06:49:41 2019-03-01T10:00:00 2019-03-01T12:00:00 120 1551441600 true 15.07 0 15,07 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1014.74 0 1014,74 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:08:35 2019-03-01T06:49:41 2019-03-01T11:00:00 2019-03-01T13:00:00 120 1551445200 true 15.72 0 15,72 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1014.13 0 1014,13 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:08:35 2019-03-01T06:49:41 2019-03-01T12:00:00 2019-03-01T14:00:00 120 1551448800 true 16.11 0 16,11 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1013.55 0 1013,55 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:08:35 2019-03-01T06:49:41 2019-03-01T13:00:00 2019-03-01T15:00:00 120 1551452400 true 16.26 0 16,26 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1013.01 0 1013,01 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:08:35 2019-03-01T06:49:41 2019-03-01T14:00:00 2019-03-01T16:00:00 120 1551456000 true 16.08 0 16,08 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1012.46 0 1012,46 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:08:35 2019-03-01T06:49:41 2019-03-01T15:00:00 2019-03-01T17:00:00 120 1551459600 true 15.72 0 15,72 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1012.05 0 1012,05 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:08:35 2019-03-01T06:49:41 2019-03-01T16:00:00 2019-03-01T18:00:00 120 1551463200 true 15.16 0 15,16 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1011.88 0 1011,88 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:08:35 2019-03-01T06:49:41 2019-03-01T17:00:00 2019-03-01T19:00:00 120 1551466800 true 14.66 0 14,66 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1011.86 0 1011,86 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:08:35 2019-03-01T06:49:41 2019-03-01T18:00:00 2019-03-01T20:00:00 120 1551470400 true 14.26 0 14,26 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:08:35 2019-03-01T06:49:41 2019-03-01T19:00:00 2019-03-01T21:00:00 120 1551474000 true 14.08 0 14,08 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.66 0 1011,66 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:08:35 2019-03-01T06:49:41 2019-03-01T20:00:00 2019-03-01T22:00:00 120 1551477600 true 13.98 0 13,98 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1011.49 0 1011,49 mb mb true 0.12 0 0,12 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:08:35 2019-03-01T06:49:41 2019-03-01T21:00:00 2019-03-01T23:00:00 120 1551481200 true 13.89 0 13,89 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1011.31 0 1011,31 mb mb true 0.17 0 0,17 % % 2019-02-28T22:00:00 2019-03-01T00:00:00 120 1551398400 Αραιή συννεφιά κατα τη διάρκεια της νύχτας. Partly cloudy overnight. 2019-03-01T04:49:41 2019-03-01T06:49:41 120 1551422981 2019-03-01T16:08:35 2019-03-01T18:08:35 120 1551463715 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0.03 0 0,03 % %
sunny

Σήμερα

Έντονη βροχόπτωση μέχρι το βραδυ, ξαναρχίζει κατα τη διάρκεια της νύχτας, και ανεμώδης όλη την ημέρα.

9°c

windy

BF 1

deltiokairou

Σε απόσταση αναπνοής από τα μικρασιατικά παράλια πέντε μεγάλα νησιά και τέσσερα μικρότερα προσφέρουν αξέχαστες στιγμές στον ταξιδιώτη. Καταπράσινα μέρη, παραλίες με κρυστάλλινα και πεντακάθαρα νερά, παραδοσιακοί οικισμοί και πλούσια ιστορία.