36 Χρόνια Εμπειρίας στα Aκτοπλοϊκά Εισιτήρια

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

0 13890 false 20 false 2020-05-28T20:41:00 2020-05-28T06:08:00 0.0 true 15 0 15 °C °C true 1020 0 1020 mb mb true 67 0 67 % % 2020-05-27T23:00:00 2020-05-28T02:00:00 180 1590631200 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NNW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος Clear 0 Πέμπτη false 1 false 2020-05-28T20:41:00 2020-05-28T06:08:00 true 22.92 0 22,92 °C °C true 13.94 0 13,94 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Δυτικός πολύ ασθενής - 2 BF W false false false 0 0 W10.png Αίθριος false 20 false 2020-05-28T20:41:00 2020-05-28T06:08:00 2020-05-27T21:00:00 2020-05-28T00:00:00 180 1590624000 true 15.8 0 15,8 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1020.1 0 1020,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-28T20:41:00 2020-05-28T06:08:00 2020-05-27T22:00:00 2020-05-28T01:00:00 180 1590627600 true 15.29 0 15,29 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1020 0 1020 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-28T20:41:00 2020-05-28T06:08:00 2020-05-27T23:00:00 2020-05-28T02:00:00 180 1590631200 true 14.91 0 14,91 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1019.7 0 1019,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-28T20:41:00 2020-05-28T06:08:00 2020-05-28T00:00:00 2020-05-28T03:00:00 180 1590634800 true 14.69 0 14,69 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1019.4 0 1019,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-28T20:41:00 2020-05-28T06:08:00 2020-05-28T01:00:00 2020-05-28T04:00:00 180 1590638400 true 14.43 0 14,43 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-28T20:41:00 2020-05-28T06:08:00 2020-05-28T02:00:00 2020-05-28T05:00:00 180 1590642000 true 14.21 0 14,21 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-28T20:41:00 2020-05-28T06:08:00 2020-05-28T03:00:00 2020-05-28T06:00:00 180 1590645600 true 14.43 0 14,43 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-28T20:41:00 2020-05-28T06:08:00 2020-05-28T04:00:00 2020-05-28T07:00:00 180 1590649200 true 15.41 0 15,41 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1018.8 0 1018,8 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-28T20:41:00 2020-05-28T06:08:00 2020-05-28T05:00:00 2020-05-28T08:00:00 180 1590652800 true 16.95 0 16,95 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1018.8 0 1018,8 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-28T20:41:00 2020-05-28T06:08:00 2020-05-28T06:00:00 2020-05-28T09:00:00 180 1590656400 true 18.44 0 18,44 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-28T20:41:00 2020-05-28T06:08:00 2020-05-28T07:00:00 2020-05-28T10:00:00 180 1590660000 true 19.72 0 19,72 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0194 0 0,0194 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-28T20:41:00 2020-05-28T06:08:00 2020-05-28T08:00:00 2020-05-28T11:00:00 180 1590663600 true 20.94 0 20,94 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0725 0 0,0725 mm mm true 50 0 50 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-28T20:41:00 2020-05-28T06:08:00 2020-05-28T09:00:00 2020-05-28T12:00:00 180 1590667200 true 21.99 0 21,99 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0.1325 0 0,1325 mm mm true 46 0 46 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-28T20:41:00 2020-05-28T06:08:00 2020-05-28T10:00:00 2020-05-28T13:00:00 180 1590670800 true 22.6 0 22,6 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.1559 0 0,1559 mm mm true 45 0 45 % % true 1018.6 0 1018,6 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-28T20:41:00 2020-05-28T06:08:00 2020-05-28T11:00:00 2020-05-28T14:00:00 180 1590674400 true 22.53 0 22,53 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.1665 0 0,1665 mm mm true 45 0 45 % % true 1018.2 0 1018,2 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-28T20:41:00 2020-05-28T06:08:00 2020-05-28T12:00:00 2020-05-28T15:00:00 180 1590678000 true 22.26 0 22,26 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.1692 0 0,1692 mm mm true 45 0 45 % % true 1017.8 0 1017,8 mb mb true 0.22 0 0,22 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-28T20:41:00 2020-05-28T06:08:00 2020-05-28T13:00:00 2020-05-28T16:00:00 180 1590681600 true 21.93 0 21,93 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.1544 0 0,1544 mm mm true 46 0 46 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0.3 0 0,3 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-05-28T20:41:00 2020-05-28T06:08:00 2020-05-28T14:00:00 2020-05-28T17:00:00 180 1590685200 true 21.52 0 21,52 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.1643 0 0,1643 mm mm true 48 0 48 % % true 1017.3 0 1017,3 mb mb true 0.38 0 0,38 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-05-28T20:41:00 2020-05-28T06:08:00 2020-05-28T15:00:00 2020-05-28T18:00:00 180 1590688800 true 21.02 0 21,02 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.1682 0 0,1682 mm mm true 49 0 49 % % true 1017.1 0 1017,1 mb mb true 0.47 0 0,47 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-05-28T20:41:00 2020-05-28T06:08:00 2020-05-28T16:00:00 2020-05-28T19:00:00 180 1590692400 true 20.53 0 20,53 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0955 0 0,0955 mm mm true 51 0 51 % % true 1017 0 1017 mb mb true 0.58 0 0,58 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-05-28T20:41:00 2020-05-28T06:08:00 2020-05-28T17:00:00 2020-05-28T20:00:00 180 1590696000 true 20.13 0 20,13 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0243 0 0,0243 mm mm true 54 0 54 % % true 1016.7 0 1016,7 mb mb true 0.68 0 0,68 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-05-28T20:41:00 2020-05-28T06:08:00 2020-05-28T18:00:00 2020-05-28T21:00:00 180 1590699600 true 19.64 0 19,64 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.0075 0 0,0075 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0.73 0 0,73 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-05-28T20:41:00 2020-05-28T06:08:00 2020-05-28T19:00:00 2020-05-28T22:00:00 180 1590703200 true 18.85 0 18,85 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1016.8 0 1016,8 mb mb true 0.69 0 0,69 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-05-28T20:41:00 2020-05-28T06:08:00 2020-05-28T20:00:00 2020-05-28T23:00:00 180 1590706800 true 18.04 0 18,04 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1017 0 1017 mb mb true 0.59 0 0,59 % % 2020-05-27T21:00:00 2020-05-28T00:00:00 180 1590624000 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-05-28T03:08:00 2020-05-28T06:08:00 180 1590646080 2020-05-28T17:41:00 2020-05-28T20:41:00 180 1590698460 true 0.1728 0 0,1728 mm mm true 0.22 0 0,22 % % 1 Παρασκευή false 2 false 2020-05-29T20:42:00 2020-05-29T06:07:00 true 23.73 0 23,73 °C °C true 15.04 0 15,04 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF WSW false false false 0 0 SW10.png Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-05-29T20:42:00 2020-05-29T06:07:00 2020-05-28T21:00:00 2020-05-29T00:00:00 180 1590710400 true 17.37 0 17,37 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 68 0 68 % % true 1017 0 1017 mb mb true 0.5 0 0,5 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-05-29T20:42:00 2020-05-29T06:07:00 2020-05-28T22:00:00 2020-05-29T01:00:00 180 1590714000 true 16.85 0 16,85 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 69 0 69 % % true 1016.7 0 1016,7 mb mb true 0.41 0 0,41 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-05-29T20:42:00 2020-05-29T06:07:00 2020-05-28T23:00:00 2020-05-29T02:00:00 180 1590717600 true 16.48 0 16,48 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 70 0 70 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0.33 0 0,33 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-29T20:42:00 2020-05-29T06:07:00 2020-05-29T00:00:00 2020-05-29T03:00:00 180 1590721200 true 16.21 0 16,21 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0.25 0 0,25 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-29T20:42:00 2020-05-29T06:07:00 2020-05-29T01:00:00 2020-05-29T04:00:00 180 1590724800 true 15.72 0 15,72 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-29T20:42:00 2020-05-29T06:07:00 2020-05-29T02:00:00 2020-05-29T05:00:00 180 1590728400 true 15.35 0 15,35 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1015.8 0 1015,8 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-29T20:42:00 2020-05-29T06:07:00 2020-05-29T03:00:00 2020-05-29T06:00:00 180 1590732000 true 15.44 0 15,44 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-29T20:42:00 2020-05-29T06:07:00 2020-05-29T04:00:00 2020-05-29T07:00:00 180 1590735600 true 16.4 0 16,4 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-29T20:42:00 2020-05-29T06:07:00 2020-05-29T05:00:00 2020-05-29T08:00:00 180 1590739200 true 18.07 0 18,07 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0.31 0 0,31 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-05-29T20:42:00 2020-05-29T06:07:00 2020-05-29T06:00:00 2020-05-29T09:00:00 180 1590742800 true 19.61 0 19,61 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0.47 0 0,47 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-05-29T20:42:00 2020-05-29T06:07:00 2020-05-29T07:00:00 2020-05-29T10:00:00 180 1590746400 true 20.81 0 20,81 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0.55 0 0,55 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-05-29T20:42:00 2020-05-29T06:07:00 2020-05-29T08:00:00 2020-05-29T11:00:00 180 1590750000 true 21.99 0 21,99 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.0236 0 0,0236 mm mm true 54 0 54 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0.59 0 0,59 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-05-29T20:42:00 2020-05-29T06:07:00 2020-05-29T09:00:00 2020-05-29T12:00:00 180 1590753600 true 22.88 0 22,88 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.042 0 0,042 mm mm true 50 0 50 % % true 1017.1 0 1017,1 mb mb true 0.6 0 0,6 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-05-29T20:42:00 2020-05-29T06:07:00 2020-05-29T10:00:00 2020-05-29T13:00:00 180 1590757200 true 23.43 0 23,43 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0344 0 0,0344 mm mm true 48 0 48 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 0.56 0 0,56 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-05-29T20:42:00 2020-05-29T06:07:00 2020-05-29T11:00:00 2020-05-29T14:00:00 180 1590760800 true 23.31 0 23,31 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.0203 0 0,0203 mm mm true 47 0 47 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0.48 0 0,48 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-05-29T20:42:00 2020-05-29T06:07:00 2020-05-29T12:00:00 2020-05-29T15:00:00 180 1590764400 true 23.04 0 23,04 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0177 0 0,0177 mm mm true 47 0 47 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0.38 0 0,38 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-29T20:42:00 2020-05-29T06:07:00 2020-05-29T13:00:00 2020-05-29T16:00:00 180 1590768000 true 22.66 0 22,66 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.0175 0 0,0175 mm mm true 48 0 48 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0.26 0 0,26 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-29T20:42:00 2020-05-29T06:07:00 2020-05-29T14:00:00 2020-05-29T17:00:00 180 1590771600 true 22.15 0 22,15 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0177 0 0,0177 mm mm true 51 0 51 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-29T20:42:00 2020-05-29T06:07:00 2020-05-29T15:00:00 2020-05-29T18:00:00 180 1590775200 true 21.51 0 21,51 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.025 0 0,025 mm mm true 54 0 54 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-29T20:42:00 2020-05-29T06:07:00 2020-05-29T16:00:00 2020-05-29T19:00:00 180 1590778800 true 20.81 0 20,81 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.0652 0 0,0652 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-29T20:42:00 2020-05-29T06:07:00 2020-05-29T17:00:00 2020-05-29T20:00:00 180 1590782400 true 20.1 0 20,1 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.1553 0 0,1553 mm mm true 60 0 60 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-29T20:42:00 2020-05-29T06:07:00 2020-05-29T18:00:00 2020-05-29T21:00:00 180 1590786000 true 19.51 0 19,51 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0.2095 0 0,2095 mm mm true 64 0 64 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0.25 0 0,25 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-29T20:42:00 2020-05-29T06:07:00 2020-05-29T19:00:00 2020-05-29T22:00:00 180 1590789600 true 18.93 0 18,93 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0.1319 0 0,1319 mm mm true 68 0 68 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-29T20:42:00 2020-05-29T06:07:00 2020-05-29T20:00:00 2020-05-29T23:00:00 180 1590793200 true 18.44 0 18,44 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0.0461 0 0,0461 mm mm true 69 0 69 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0.08 0 0,08 % % 2020-05-28T21:00:00 2020-05-29T00:00:00 180 1590710400 Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα. Partly cloudy throughout the day. 2020-05-29T03:07:00 2020-05-29T06:07:00 180 1590732420 2020-05-29T17:42:00 2020-05-29T20:42:00 180 1590784920 true 0.2098 0 0,2098 mm mm true 0.28 0 0,28 % % 2 Σάββατο false 1 false 2020-05-30T20:42:00 2020-05-30T06:07:00 true 24.38 0 24,38 °C °C true 15.26 0 15,26 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Νοτιοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF SW false false false 0 0 SW10.png Αίθριος false 20 false 2020-05-30T20:42:00 2020-05-30T06:07:00 2020-05-29T21:00:00 2020-05-30T00:00:00 180 1590796800 true 17.94 0 17,94 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0.0232 0 0,0232 mm mm true 70 0 70 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-30T20:42:00 2020-05-30T06:07:00 2020-05-29T22:00:00 2020-05-30T01:00:00 180 1590800400 true 17.37 0 17,37 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0117 0 0,0117 mm mm true 71 0 71 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-30T20:42:00 2020-05-30T06:07:00 2020-05-29T23:00:00 2020-05-30T02:00:00 180 1590804000 true 16.84 0 16,84 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-30T20:42:00 2020-05-30T06:07:00 2020-05-30T00:00:00 2020-05-30T03:00:00 180 1590807600 true 16.42 0 16,42 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1015.5 0 1015,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-30T20:42:00 2020-05-30T06:07:00 2020-05-30T01:00:00 2020-05-30T04:00:00 180 1590811200 true 15.89 0 15,89 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-30T20:42:00 2020-05-30T06:07:00 2020-05-30T02:00:00 2020-05-30T05:00:00 180 1590814800 true 15.56 0 15,56 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1015.8 0 1015,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-30T20:42:00 2020-05-30T06:07:00 2020-05-30T03:00:00 2020-05-30T06:00:00 180 1590818400 true 15.67 0 15,67 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1015.8 0 1015,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-30T20:42:00 2020-05-30T06:07:00 2020-05-30T04:00:00 2020-05-30T07:00:00 180 1590822000 true 16.63 0 16,63 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-30T20:42:00 2020-05-30T06:07:00 2020-05-30T05:00:00 2020-05-30T08:00:00 180 1590825600 true 18.21 0 18,21 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-30T20:42:00 2020-05-30T06:07:00 2020-05-30T06:00:00 2020-05-30T09:00:00 180 1590829200 true 19.6 0 19,6 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-30T20:42:00 2020-05-30T06:07:00 2020-05-30T07:00:00 2020-05-30T10:00:00 180 1590832800 true 20.83 0 20,83 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-30T20:42:00 2020-05-30T06:07:00 2020-05-30T08:00:00 2020-05-30T11:00:00 180 1590836400 true 21.95 0 21,95 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-30T20:42:00 2020-05-30T06:07:00 2020-05-30T09:00:00 2020-05-30T12:00:00 180 1590840000 true 23.16 0 23,16 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-30T20:42:00 2020-05-30T06:07:00 2020-05-30T10:00:00 2020-05-30T13:00:00 180 1590843600 true 23.92 0 23,92 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-30T20:42:00 2020-05-30T06:07:00 2020-05-30T11:00:00 2020-05-30T14:00:00 180 1590847200 true 24.1 0 24,1 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0328 0 0,0328 mm mm true 46 0 46 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-30T20:42:00 2020-05-30T06:07:00 2020-05-30T12:00:00 2020-05-30T15:00:00 180 1590850800 true 23.86 0 23,86 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.0559 0 0,0559 mm mm true 46 0 46 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-30T20:42:00 2020-05-30T06:07:00 2020-05-30T13:00:00 2020-05-30T16:00:00 180 1590854400 true 23.5 0 23,5 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.038 0 0,038 mm mm true 48 0 48 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-30T20:42:00 2020-05-30T06:07:00 2020-05-30T14:00:00 2020-05-30T17:00:00 180 1590858000 true 22.92 0 22,92 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.0114 0 0,0114 mm mm true 51 0 51 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-30T20:42:00 2020-05-30T06:07:00 2020-05-30T15:00:00 2020-05-30T18:00:00 180 1590861600 true 22.37 0 22,37 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-30T20:42:00 2020-05-30T06:07:00 2020-05-30T16:00:00 2020-05-30T19:00:00 180 1590865200 true 21.67 0 21,67 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-05-30T20:42:00 2020-05-30T06:07:00 2020-05-30T17:00:00 2020-05-30T20:00:00 180 1590868800 true 21.02 0 21,02 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.0054 0 0,0054 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-30T20:42:00 2020-05-30T06:07:00 2020-05-30T18:00:00 2020-05-30T21:00:00 180 1590872400 true 20.51 0 20,51 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 62 0 62 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-30T20:42:00 2020-05-30T06:07:00 2020-05-30T19:00:00 2020-05-30T22:00:00 180 1590876000 true 19.96 0 19,96 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0.0082 0 0,0082 mm mm true 67 0 67 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-30T20:42:00 2020-05-30T06:07:00 2020-05-30T20:00:00 2020-05-30T23:00:00 180 1590879600 true 19.28 0 19,28 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0.0071 0 0,0071 mm mm true 71 0 71 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0.1 0 0,1 % % 2020-05-29T21:00:00 2020-05-30T00:00:00 180 1590796800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-05-30T03:07:00 2020-05-30T06:07:00 180 1590818820 2020-05-30T17:42:00 2020-05-30T20:42:00 180 1590871320 true 0.056 0 0,056 mm mm true 0.03 0 0,03 % % 3 Κυριακή false 4 false 2020-05-31T20:43:00 2020-05-31T06:06:00 true 24.73 0 24,73 °C °C true 16.44 0 16,44 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Νοτιοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF SW false false false 0 0 SW10.png Αίθριος false 20 false 2020-05-31T20:43:00 2020-05-31T06:06:00 2020-05-30T21:00:00 2020-05-31T00:00:00 180 1590883200 true 18.7 0 18,7 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 N05.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 74 0 74 % % true 1015.8 0 1015,8 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αίθριος false 20 false 2020-05-31T20:43:00 2020-05-31T06:06:00 2020-05-30T22:00:00 2020-05-31T01:00:00 180 1590886800 true 18.23 0 18,23 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1015.5 0 1015,5 mb mb true 0.3 0 0,3 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-05-31T20:43:00 2020-05-31T06:06:00 2020-05-30T23:00:00 2020-05-31T02:00:00 180 1590890400 true 17.88 0 17,88 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0.45 0 0,45 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-05-31T20:43:00 2020-05-31T06:06:00 2020-05-31T00:00:00 2020-05-31T03:00:00 180 1590894000 true 17.54 0 17,54 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0.58 0 0,58 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-05-31T20:43:00 2020-05-31T06:06:00 2020-05-31T01:00:00 2020-05-31T04:00:00 180 1590897600 true 17.05 0 17,05 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0.7 0 0,7 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-05-31T20:43:00 2020-05-31T06:06:00 2020-05-31T02:00:00 2020-05-31T05:00:00 180 1590901200 true 16.72 0 16,72 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0.81 0 0,81 % % Συννεφιά false 4 false 2020-05-31T20:43:00 2020-05-31T06:06:00 2020-05-31T03:00:00 2020-05-31T06:00:00 180 1590904800 true 16.86 0 16,86 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0.89 0 0,89 % % Συννεφιά false 4 false 2020-05-31T20:43:00 2020-05-31T06:06:00 2020-05-31T04:00:00 2020-05-31T07:00:00 180 1590908400 true 17.79 0 17,79 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Συννεφιά false 4 false 2020-05-31T20:43:00 2020-05-31T06:06:00 2020-05-31T05:00:00 2020-05-31T08:00:00 180 1590912000 true 19.23 0 19,23 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Συννεφιά false 4 false 2020-05-31T20:43:00 2020-05-31T06:06:00 2020-05-31T06:00:00 2020-05-31T09:00:00 180 1590915600 true 20.59 0 20,59 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Συννεφιά false 4 false 2020-05-31T20:43:00 2020-05-31T06:06:00 2020-05-31T07:00:00 2020-05-31T10:00:00 180 1590919200 true 21.73 0 21,73 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 N05.png true 0.0098 0 0,0098 mm mm true 61 0 61 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Συννεφιά false 4 false 2020-05-31T20:43:00 2020-05-31T06:06:00 2020-05-31T08:00:00 2020-05-31T11:00:00 180 1590922800 true 22.99 0 22,99 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.053 0 0,053 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-05-31T20:43:00 2020-05-31T06:06:00 2020-05-31T09:00:00 2020-05-31T12:00:00 180 1590926400 true 23.94 0 23,94 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0978 0 0,0978 mm mm true 50 0 50 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-05-31T20:43:00 2020-05-31T06:06:00 2020-05-31T10:00:00 2020-05-31T13:00:00 180 1590930000 true 24.45 0 24,45 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0908 0 0,0908 mm mm true 49 0 49 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-05-31T20:43:00 2020-05-31T06:06:00 2020-05-31T11:00:00 2020-05-31T14:00:00 180 1590933600 true 24.18 0 24,18 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.068 0 0,068 mm mm true 50 0 50 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-05-31T20:43:00 2020-05-31T06:06:00 2020-05-31T12:00:00 2020-05-31T15:00:00 180 1590937200 true 23.83 0 23,83 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.0535 0 0,0535 mm mm true 51 0 51 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-05-31T20:43:00 2020-05-31T06:06:00 2020-05-31T13:00:00 2020-05-31T16:00:00 180 1590940800 true 23.41 0 23,41 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0311 0 0,0311 mm mm true 52 0 52 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-05-31T20:43:00 2020-05-31T06:06:00 2020-05-31T14:00:00 2020-05-31T17:00:00 180 1590944400 true 23.18 0 23,18 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0119 0 0,0119 mm mm true 52 0 52 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-05-31T20:43:00 2020-05-31T06:06:00 2020-05-31T15:00:00 2020-05-31T18:00:00 180 1590948000 true 22.73 0 22,73 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0082 0 0,0082 mm mm true 53 0 53 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-05-31T20:43:00 2020-05-31T06:06:00 2020-05-31T16:00:00 2020-05-31T19:00:00 180 1590951600 true 22.09 0 22,09 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.0165 0 0,0165 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-05-31T20:43:00 2020-05-31T06:06:00 2020-05-31T17:00:00 2020-05-31T20:00:00 180 1590955200 true 21.28 0 21,28 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0399 0 0,0399 mm mm true 59 0 59 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-05-31T20:43:00 2020-05-31T06:06:00 2020-05-31T18:00:00 2020-05-31T21:00:00 180 1590958800 true 20.65 0 20,65 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0565 0 0,0565 mm mm true 63 0 63 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-05-31T20:43:00 2020-05-31T06:06:00 2020-05-31T19:00:00 2020-05-31T22:00:00 180 1590962400 true 20.24 0 20,24 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0.04 0 0,04 mm mm true 66 0 66 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-05-31T20:43:00 2020-05-31T06:06:00 2020-05-31T20:00:00 2020-05-31T23:00:00 180 1590966000 true 19.83 0 19,83 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 N05.png true 0.0159 0 0,0159 mm mm true 68 0 68 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0.98 0 0,98 % % 2020-05-30T21:00:00 2020-05-31T00:00:00 180 1590883200 Συννεφιά όλη την ημέρα. Overcast throughout the day. 2020-05-31T03:06:00 2020-05-31T06:06:00 180 1590905160 2020-05-31T17:43:00 2020-05-31T20:43:00 180 1590957780 true 0.1 0 0,1 mm mm true 0.88 0 0,88 % % 4 Δευτέρα false 1 false 2020-06-01T20:44:00 2020-06-01T06:06:00 true 24.64 0 24,64 °C °C true 16.69 0 16,69 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Νοτιοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF SW false false false 0 0 SW10.png Συννεφιά false 4 false 2020-06-01T20:44:00 2020-06-01T06:06:00 2020-05-31T21:00:00 2020-06-01T00:00:00 180 1590969600 true 19.35 0 19,35 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0.0061 0 0,0061 mm mm true 69 0 69 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-06-01T20:44:00 2020-06-01T06:06:00 2020-05-31T22:00:00 2020-06-01T01:00:00 180 1590973200 true 18.84 0 18,84 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 W05.png true 0.0053 0 0,0053 mm mm true 70 0 70 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0.84 0 0,84 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-06-01T20:44:00 2020-06-01T06:06:00 2020-05-31T23:00:00 2020-06-01T02:00:00 180 1590976800 true 18.36 0 18,36 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0069 0 0,0069 mm mm true 71 0 71 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0.68 0 0,68 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-06-01T20:44:00 2020-06-01T06:06:00 2020-06-01T00:00:00 2020-06-01T03:00:00 180 1590980400 true 17.87 0 17,87 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 72 0 72 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0.52 0 0,52 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-06-01T20:44:00 2020-06-01T06:06:00 2020-06-01T01:00:00 2020-06-01T04:00:00 180 1590984000 true 17.39 0 17,39 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0.33 0 0,33 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-01T20:44:00 2020-06-01T06:06:00 2020-06-01T02:00:00 2020-06-01T05:00:00 180 1590987600 true 17 0 17 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-01T20:44:00 2020-06-01T06:06:00 2020-06-01T03:00:00 2020-06-01T06:00:00 180 1590991200 true 17.08 0 17,08 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-01T20:44:00 2020-06-01T06:06:00 2020-06-01T04:00:00 2020-06-01T07:00:00 180 1590994800 true 18.01 0 18,01 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-01T20:44:00 2020-06-01T06:06:00 2020-06-01T05:00:00 2020-06-01T08:00:00 180 1590998400 true 19.33 0 19,33 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-01T20:44:00 2020-06-01T06:06:00 2020-06-01T06:00:00 2020-06-01T09:00:00 180 1591002000 true 20.51 0 20,51 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0099 0 0,0099 mm mm true 65 0 65 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-01T20:44:00 2020-06-01T06:06:00 2020-06-01T07:00:00 2020-06-01T10:00:00 180 1591005600 true 21.37 0 21,37 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.063 0 0,063 mm mm true 63 0 63 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-01T20:44:00 2020-06-01T06:06:00 2020-06-01T08:00:00 2020-06-01T11:00:00 180 1591009200 true 22.14 0 22,14 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.2174 0 0,2174 mm mm true 60 0 60 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-01T20:44:00 2020-06-01T06:06:00 2020-06-01T09:00:00 2020-06-01T12:00:00 180 1591012800 true 22.93 0 22,93 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.3392 0 0,3392 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-01T20:44:00 2020-06-01T06:06:00 2020-06-01T10:00:00 2020-06-01T13:00:00 180 1591016400 true 23.57 0 23,57 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0.2562 0 0,2562 mm mm true 54 0 54 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-01T20:44:00 2020-06-01T06:06:00 2020-06-01T11:00:00 2020-06-01T14:00:00 180 1591020000 true 24.05 0 24,05 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.1358 0 0,1358 mm mm true 50 0 50 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-01T20:44:00 2020-06-01T06:06:00 2020-06-01T12:00:00 2020-06-01T15:00:00 180 1591023600 true 24.35 0 24,35 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.0939 0 0,0939 mm mm true 48 0 48 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0.27 0 0,27 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-06-01T20:44:00 2020-06-01T06:06:00 2020-06-01T13:00:00 2020-06-01T16:00:00 180 1591027200 true 24.29 0 24,29 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.0674 0 0,0674 mm mm true 49 0 49 % % true 1010.8 0 1010,8 mb mb true 0.33 0 0,33 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-06-01T20:44:00 2020-06-01T06:06:00 2020-06-01T14:00:00 2020-06-01T17:00:00 180 1591030800 true 24.07 0 24,07 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.0412 0 0,0412 mm mm true 52 0 52 % % true 1010.5 0 1010,5 mb mb true 0.38 0 0,38 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-06-01T20:44:00 2020-06-01T06:06:00 2020-06-01T15:00:00 2020-06-01T18:00:00 180 1591034400 true 23.41 0 23,41 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.0271 0 0,0271 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0.42 0 0,42 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-06-01T20:44:00 2020-06-01T06:06:00 2020-06-01T16:00:00 2020-06-01T19:00:00 180 1591038000 true 22.45 0 22,45 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.0131 0 0,0131 mm mm true 61 0 61 % % true 1010.2 0 1010,2 mb mb true 0.43 0 0,43 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-06-01T20:44:00 2020-06-01T06:06:00 2020-06-01T17:00:00 2020-06-01T20:00:00 180 1591041600 true 21.42 0 21,42 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.0056 0 0,0056 mm mm true 66 0 66 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0.44 0 0,44 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-06-01T20:44:00 2020-06-01T06:06:00 2020-06-01T18:00:00 2020-06-01T21:00:00 180 1591045200 true 20.56 0 20,56 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.0064 0 0,0064 mm mm true 73 0 73 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0.44 0 0,44 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-06-01T20:44:00 2020-06-01T06:06:00 2020-06-01T19:00:00 2020-06-01T22:00:00 180 1591048800 true 20 0 20 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1010.8 0 1010,8 mb mb true 0.48 0 0,48 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-06-01T20:44:00 2020-06-01T06:06:00 2020-06-01T20:00:00 2020-06-01T23:00:00 180 1591052400 true 19.37 0 19,37 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0.52 0 0,52 % % 2020-05-31T21:00:00 2020-06-01T00:00:00 180 1590969600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-06-01T03:06:00 2020-06-01T06:06:00 180 1590991560 2020-06-01T17:44:00 2020-06-01T20:44:00 180 1591044240 true 0.3397 0 0,3397 mm mm true 0.3 0 0,3 % % 5 Τρίτη false 2 false 2020-06-02T20:44:00 2020-06-02T06:06:00 true 24.82 0 24,82 °C °C true 16.56 0 16,56 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Νοτιοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF SSW false false false 0 0 SW10.png Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-06-02T20:44:00 2020-06-02T06:06:00 2020-06-01T21:00:00 2020-06-02T00:00:00 180 1591056000 true 18.84 0 18,84 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 W05.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 82 0 82 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0.52 0 0,52 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-06-02T20:44:00 2020-06-02T06:06:00 2020-06-01T22:00:00 2020-06-02T01:00:00 180 1591059600 true 18.47 0 18,47 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0.46 0 0,46 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-06-02T20:44:00 2020-06-02T06:06:00 2020-06-01T23:00:00 2020-06-02T02:00:00 180 1591063200 true 18.19 0 18,19 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0.36 0 0,36 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-02T20:44:00 2020-06-02T06:06:00 2020-06-02T00:00:00 2020-06-02T03:00:00 180 1591066800 true 17.84 0 17,84 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0.26 0 0,26 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-02T20:44:00 2020-06-02T06:06:00 2020-06-02T01:00:00 2020-06-02T04:00:00 180 1591070400 true 17.36 0 17,36 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-02T20:44:00 2020-06-02T06:06:00 2020-06-02T02:00:00 2020-06-02T05:00:00 180 1591074000 true 16.89 0 16,89 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1009.7 0 1009,7 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-02T20:44:00 2020-06-02T06:06:00 2020-06-02T03:00:00 2020-06-02T06:00:00 180 1591077600 true 16.96 0 16,96 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1009.6 0 1009,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-02T20:44:00 2020-06-02T06:06:00 2020-06-02T04:00:00 2020-06-02T07:00:00 180 1591081200 true 17.91 0 17,91 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1009.8 0 1009,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-02T20:44:00 2020-06-02T06:06:00 2020-06-02T05:00:00 2020-06-02T08:00:00 180 1591084800 true 19.31 0 19,31 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1010.2 0 1010,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-02T20:44:00 2020-06-02T06:06:00 2020-06-02T06:00:00 2020-06-02T09:00:00 180 1591088400 true 20.6 0 20,6 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1010.5 0 1010,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-02T20:44:00 2020-06-02T06:06:00 2020-06-02T07:00:00 2020-06-02T10:00:00 180 1591092000 true 21.65 0 21,65 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-02T20:44:00 2020-06-02T06:06:00 2020-06-02T08:00:00 2020-06-02T11:00:00 180 1591095600 true 22.63 0 22,63 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0056 0 0,0056 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0.22 0 0,22 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-06-02T20:44:00 2020-06-02T06:06:00 2020-06-02T09:00:00 2020-06-02T12:00:00 180 1591099200 true 23.62 0 23,62 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.0137 0 0,0137 mm mm true 54 0 54 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0.35 0 0,35 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-06-02T20:44:00 2020-06-02T06:06:00 2020-06-02T10:00:00 2020-06-02T13:00:00 180 1591102800 true 24.23 0 24,23 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0285 0 0,0285 mm mm true 51 0 51 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0.47 0 0,47 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-06-02T20:44:00 2020-06-02T06:06:00 2020-06-02T11:00:00 2020-06-02T14:00:00 180 1591106400 true 24.53 0 24,53 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.0526 0 0,0526 mm mm true 49 0 49 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0.58 0 0,58 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-06-02T20:44:00 2020-06-02T06:06:00 2020-06-02T12:00:00 2020-06-02T15:00:00 180 1591110000 true 24.44 0 24,44 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0723 0 0,0723 mm mm true 48 0 48 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0.68 0 0,68 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-06-02T20:44:00 2020-06-02T06:06:00 2020-06-02T13:00:00 2020-06-02T16:00:00 180 1591113600 true 24.19 0 24,19 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.074 0 0,074 mm mm true 48 0 48 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0.75 0 0,75 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-06-02T20:44:00 2020-06-02T06:06:00 2020-06-02T14:00:00 2020-06-02T17:00:00 180 1591117200 true 23.89 0 23,89 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.0682 0 0,0682 mm mm true 50 0 50 % % true 1010.2 0 1010,2 mb mb true 0.8 0 0,8 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-06-02T20:44:00 2020-06-02T06:06:00 2020-06-02T15:00:00 2020-06-02T18:00:00 180 1591120800 true 23.45 0 23,45 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.0581 0 0,0581 mm mm true 53 0 53 % % true 1010.1 0 1010,1 mb mb true 0.8 0 0,8 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-06-02T20:44:00 2020-06-02T06:06:00 2020-06-02T16:00:00 2020-06-02T19:00:00 180 1591124400 true 22.7 0 22,7 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.032 0 0,032 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1010.1 0 1010,1 mb mb true 0.7 0 0,7 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-06-02T20:44:00 2020-06-02T06:06:00 2020-06-02T17:00:00 2020-06-02T20:00:00 180 1591128000 true 21.76 0 21,76 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.0095 0 0,0095 mm mm true 65 0 65 % % true 1010.1 0 1010,1 mb mb true 0.54 0 0,54 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-06-02T20:44:00 2020-06-02T06:06:00 2020-06-02T18:00:00 2020-06-02T21:00:00 180 1591131600 true 20.97 0 20,97 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1010.5 0 1010,5 mb mb true 0.4 0 0,4 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-02T20:44:00 2020-06-02T06:06:00 2020-06-02T19:00:00 2020-06-02T22:00:00 180 1591135200 true 20.35 0 20,35 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1010.8 0 1010,8 mb mb true 0.29 0 0,29 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-02T20:44:00 2020-06-02T06:06:00 2020-06-02T20:00:00 2020-06-02T23:00:00 180 1591138800 true 19.76 0 19,76 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0.2 0 0,2 % % 2020-06-01T21:00:00 2020-06-02T00:00:00 180 1591056000 Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα. Partly cloudy throughout the day. 2020-06-02T03:06:00 2020-06-02T06:06:00 180 1591077960 2020-06-02T17:44:00 2020-06-02T20:44:00 180 1591130640 true 0.0748 0 0,0748 mm mm true 0.35 0 0,35 % % 6 Τετάρτη false 9 false 2020-06-03T20:45:00 2020-06-03T06:05:00 true 24.96 0 24,96 °C °C true 16.77 0 16,77 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Bορειοανατολικός πολύ ασθενής - 2 BF NE false false false 0 0 NE10.png Αίθριος false 20 false 2020-06-03T20:45:00 2020-06-03T06:05:00 2020-06-02T21:00:00 2020-06-03T00:00:00 180 1591142400 true 19.14 0 19,14 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 83 0 83 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-03T20:45:00 2020-06-03T06:05:00 2020-06-02T22:00:00 2020-06-03T01:00:00 180 1591146000 true 18.65 0 18,65 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 84 0 84 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-03T20:45:00 2020-06-03T06:05:00 2020-06-02T23:00:00 2020-06-03T02:00:00 180 1591149600 true 18.24 0 18,24 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 85 0 85 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-03T20:45:00 2020-06-03T06:05:00 2020-06-03T00:00:00 2020-06-03T03:00:00 180 1591153200 true 17.89 0 17,89 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-03T20:45:00 2020-06-03T06:05:00 2020-06-03T01:00:00 2020-06-03T04:00:00 180 1591156800 true 17.46 0 17,46 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0059 0 0,0059 mm mm true 86 0 86 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-03T20:45:00 2020-06-03T06:05:00 2020-06-03T02:00:00 2020-06-03T05:00:00 180 1591160400 true 17.07 0 17,07 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0108 0 0,0108 mm mm true 86 0 86 % % true 1010.5 0 1010,5 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-03T20:45:00 2020-06-03T06:05:00 2020-06-03T03:00:00 2020-06-03T06:00:00 180 1591164000 true 17.2 0 17,2 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0129 0 0,0129 mm mm true 84 0 84 % % true 1010.5 0 1010,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-03T20:45:00 2020-06-03T06:05:00 2020-06-03T04:00:00 2020-06-03T07:00:00 180 1591167600 true 18.2 0 18,2 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0057 0 0,0057 mm mm true 82 0 82 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-03T20:45:00 2020-06-03T06:05:00 2020-06-03T05:00:00 2020-06-03T08:00:00 180 1591171200 true 19.63 0 19,63 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-03T20:45:00 2020-06-03T06:05:00 2020-06-03T06:00:00 2020-06-03T09:00:00 180 1591174800 true 20.93 0 20,93 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-03T20:45:00 2020-06-03T06:05:00 2020-06-03T07:00:00 2020-06-03T10:00:00 180 1591178400 true 21.96 0 21,96 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.0136 0 0,0136 mm mm true 69 0 69 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-03T20:45:00 2020-06-03T06:05:00 2020-06-03T08:00:00 2020-06-03T11:00:00 180 1591182000 true 22.82 0 22,82 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0.0806 0 0,0806 mm mm true 64 0 64 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-03T20:45:00 2020-06-03T06:05:00 2020-06-03T09:00:00 2020-06-03T12:00:00 180 1591185600 true 23.77 0 23,77 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 S05.png true 0.1672 0 0,1672 mm mm true 60 0 60 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-03T20:45:00 2020-06-03T06:05:00 2020-06-03T10:00:00 2020-06-03T13:00:00 180 1591189200 true 24.34 0 24,34 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.1943 0 0,1943 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-03T20:45:00 2020-06-03T06:05:00 2020-06-03T11:00:00 2020-06-03T14:00:00 180 1591192800 true 24.66 0 24,66 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.1972 0 0,1972 mm mm true 53 0 53 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0.18 0 0,18 % % 2020-06-02T21:00:00 2020-06-03T00:00:00 180 1591142400 Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα. Partly cloudy throughout the day. 2020-06-03T03:05:00 2020-06-03T06:05:00 180 1591164300 2020-06-03T17:45:00 2020-06-03T20:45:00 180 1591217100 true 0.3396 0 0,3396 mm mm true 0.29 0 0,29 % %
sunny

Σήμερα

Αίθριος όλη την ημέρα.

15°c

windy

BF 2

deltiokairou

Εκτός από τα αμέτρητα ελληνικά νησιά, η ενδοχώρα σας προσκαλεί να την εξερευνήσετε. Είναι ο καλύτερος τρόπος να ανακαλύψετε την μοναδική ποικιλομορφία των τοπίων που προσφέρει στον επισκέπτη η Ελλάδα από άκρη σε άκρη.