Προβολή κατηγορίας προορισμού

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΚΡΗΤΗ

0 886 false 21 false 2019-02-23T18:10:48 2019-02-23T06:58:56 0.0 true 8 0 8 °C °C true 1013 0 1013 mb mb true 67 0 67 % % 2019-02-23T03:00:00 2019-02-23T05:00:00 120 1550898000 0 true 1 0 1 BF BF Νοτιοδυτικός σχεδόν άπνοια - 1 BF SSW false false false 0 0 SW05.png Αραιή συννεφιά Partly Cloudy 0 Σάββατο false 15 false 2019-02-23T18:10:48 2019-02-23T06:58:56 true 15.26 0 15,26 °C °C true 7.96 0 7,96 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Nότιος πολύ ασθενής - 2 BF S false false false 0 0 S10.png Αίθριος false 20 false 2019-02-23T18:10:48 2019-02-23T06:58:56 2019-02-22T22:00:00 2019-02-23T00:00:00 120 1550880000 true 8.2 0 8,2 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1015.25 0 1015,25 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-23T18:10:48 2019-02-23T06:58:56 2019-02-22T23:00:00 2019-02-23T01:00:00 120 1550883600 true 8.16 0 8,16 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1014.76 0 1014,76 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-23T18:10:48 2019-02-23T06:58:56 2019-02-23T00:00:00 2019-02-23T02:00:00 120 1550887200 true 8.11 0 8,11 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1014.26 0 1014,26 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-23T18:10:48 2019-02-23T06:58:56 2019-02-23T01:00:00 2019-02-23T03:00:00 120 1550890800 true 8.18 0 8,18 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1013.77 0 1013,77 mb mb true 0.24 0 0,24 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-02-23T18:10:48 2019-02-23T06:58:56 2019-02-23T02:00:00 2019-02-23T04:00:00 120 1550894400 true 8.11 0 8,11 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1013.29 0 1013,29 mb mb true 0.32 0 0,32 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-02-23T18:10:48 2019-02-23T06:58:56 2019-02-23T03:00:00 2019-02-23T05:00:00 120 1550898000 true 8.11 0 8,11 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1012.97 0 1012,97 mb mb true 0.38 0 0,38 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-02-23T18:10:48 2019-02-23T06:58:56 2019-02-23T04:00:00 2019-02-23T06:00:00 120 1550901600 true 7.97 0 7,97 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1012.88 0 1012,88 mb mb true 0.4 0 0,4 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-02-23T18:10:48 2019-02-23T06:58:56 2019-02-23T05:00:00 2019-02-23T07:00:00 120 1550905200 true 7.96 0 7,96 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1012.94 0 1012,94 mb mb true 0.4 0 0,4 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-02-23T18:10:48 2019-02-23T06:58:56 2019-02-23T06:00:00 2019-02-23T08:00:00 120 1550908800 true 8.22 0 8,22 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 71 0 71 % % true 1013.05 0 1013,05 mb mb true 0.4 0 0,4 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-02-23T18:10:48 2019-02-23T06:58:56 2019-02-23T07:00:00 2019-02-23T09:00:00 120 1550912400 true 10.18 0 10,18 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 67 0 67 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0.43 0 0,43 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-02-23T18:10:48 2019-02-23T06:58:56 2019-02-23T08:00:00 2019-02-23T10:00:00 120 1550916000 true 12.05 0 12,05 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1013.41 0 1013,41 mb mb true 0.46 0 0,46 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-02-23T18:10:48 2019-02-23T06:58:56 2019-02-23T09:00:00 2019-02-23T11:00:00 120 1550919600 true 13.92 0 13,92 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0.5 0 0,5 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-02-23T18:10:48 2019-02-23T06:58:56 2019-02-23T10:00:00 2019-02-23T12:00:00 120 1550923200 true 14.94 0 14,94 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0406 0 0,0406 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1013.38 0 1013,38 mb mb true 0.55 0 0,55 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-02-23T18:10:48 2019-02-23T06:58:56 2019-02-23T11:00:00 2019-02-23T13:00:00 120 1550926800 true 15.26 0 15,26 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.1575 0 0,1575 mm mm true 54 0 54 % % true 1013.17 0 1013,17 mb mb true 0.6 0 0,6 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-02-23T18:10:48 2019-02-23T06:58:56 2019-02-23T12:00:00 2019-02-23T14:00:00 120 1550930400 true 14.76 0 14,76 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.3048 0 0,3048 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1012.97 0 1012,97 mb mb true 0.66 0 0,66 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-02-23T18:10:48 2019-02-23T06:58:56 2019-02-23T13:00:00 2019-02-23T15:00:00 120 1550934000 true 13.94 0 13,94 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.4216 0 0,4216 mm mm true 61 0 61 % % true 1012.88 0 1012,88 mb mb true 0.75 0 0,75 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-02-23T18:10:48 2019-02-23T06:58:56 2019-02-23T14:00:00 2019-02-23T16:00:00 120 1550937600 true 12.92 0 12,92 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.5563 0 0,5563 mm mm true 67 0 67 % % true 1012.79 0 1012,79 mb mb true 0.85 0 0,85 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-23T18:10:48 2019-02-23T06:58:56 2019-02-23T15:00:00 2019-02-23T17:00:00 120 1550941200 true 12.34 0 12,34 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.6401 0 0,6401 mm mm true 71 0 71 % % true 1012.82 0 1012,82 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-23T18:10:48 2019-02-23T06:58:56 2019-02-23T16:00:00 2019-02-23T18:00:00 120 1550944800 true 11.82 0 11,82 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.5639 0 0,5639 mm mm true 73 0 73 % % true 1013.05 0 1013,05 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:10:48 2019-02-23T06:58:56 2019-02-23T17:00:00 2019-02-23T19:00:00 120 1550948400 true 11.63 0 11,63 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.414 0 0,414 mm mm true 73 0 73 % % true 1013.37 0 1013,37 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:10:48 2019-02-23T06:58:56 2019-02-23T18:00:00 2019-02-23T20:00:00 120 1550952000 true 11.34 0 11,34 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.2845 0 0,2845 mm mm true 73 0 73 % % true 1013.67 0 1013,67 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-23T18:10:48 2019-02-23T06:58:56 2019-02-23T19:00:00 2019-02-23T21:00:00 120 1550955600 true 11.3 0 11,3 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.1676 0 0,1676 mm mm true 71 0 71 % % true 1013.92 0 1013,92 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-23T18:10:48 2019-02-23T06:58:56 2019-02-23T20:00:00 2019-02-23T22:00:00 120 1550959200 true 11.19 0 11,19 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.0686 0 0,0686 mm mm true 69 0 69 % % true 1014.13 0 1014,13 mb mb true 0.89 0 0,89 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-23T18:10:48 2019-02-23T06:58:56 2019-02-23T21:00:00 2019-02-23T23:00:00 120 1550962800 true 11.1 0 11,1 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.0229 0 0,0229 mm mm true 68 0 68 % % true 1014.26 0 1014,26 mb mb true 0.86 0 0,86 % % 2019-02-22T22:00:00 2019-02-23T00:00:00 120 1550880000 Ομιχλώδης το βραδυ. Foggy in the evening. 2019-02-23T04:58:56 2019-02-23T06:58:56 120 1550905136 2019-02-23T16:10:48 2019-02-23T18:10:48 120 1550945448 true 0.6401 0 0,6401 mm mm true 0.58 0 0,58 % % 1 Κυριακή false 9 false 2019-02-24T18:11:44 2019-02-24T06:57:43 true 16.52 0 16,52 °C °C true 10.61 0 10,61 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Νοτιοανατολικός πολύ ασθενής - 2 BF SSE false false false 0 0 SE10.png Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-24T18:11:44 2019-02-24T06:57:43 2019-02-23T22:00:00 2019-02-24T00:00:00 120 1550966400 true 10.93 0 10,93 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 68 0 68 % % true 1014.32 0 1014,32 mb mb true 0.87 0 0,87 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-24T18:11:44 2019-02-24T06:57:43 2019-02-23T23:00:00 2019-02-24T01:00:00 120 1550970000 true 10.79 0 10,79 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1014.26 0 1014,26 mb mb true 0.9 0 0,9 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-24T18:11:44 2019-02-24T06:57:43 2019-02-24T00:00:00 2019-02-24T02:00:00 120 1550973600 true 10.71 0 10,71 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1014.19 0 1014,19 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:11:44 2019-02-24T06:57:43 2019-02-24T01:00:00 2019-02-24T03:00:00 120 1550977200 true 10.69 0 10,69 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:11:44 2019-02-24T06:57:43 2019-02-24T02:00:00 2019-02-24T04:00:00 120 1550980800 true 10.61 0 10,61 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1013.98 0 1013,98 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:11:44 2019-02-24T06:57:43 2019-02-24T03:00:00 2019-02-24T05:00:00 120 1550984400 true 10.84 0 10,84 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1013.98 0 1013,98 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:11:44 2019-02-24T06:57:43 2019-02-24T04:00:00 2019-02-24T06:00:00 120 1550988000 true 11.02 0 11,02 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 71 0 71 % % true 1014.22 0 1014,22 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:11:44 2019-02-24T06:57:43 2019-02-24T05:00:00 2019-02-24T07:00:00 120 1550991600 true 11.18 0 11,18 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0356 0 0,0356 mm mm true 71 0 71 % % true 1014.57 0 1014,57 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:11:44 2019-02-24T06:57:43 2019-02-24T06:00:00 2019-02-24T08:00:00 120 1550995200 true 11.19 0 11,19 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.094 0 0,094 mm mm true 72 0 72 % % true 1014.89 0 1014,89 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:11:44 2019-02-24T06:57:43 2019-02-24T07:00:00 2019-02-24T09:00:00 120 1550998800 true 12.29 0 12,29 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.2032 0 0,2032 mm mm true 68 0 68 % % true 1015.18 0 1015,18 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:11:44 2019-02-24T06:57:43 2019-02-24T08:00:00 2019-02-24T10:00:00 120 1551002400 true 13.54 0 13,54 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.3759 0 0,3759 mm mm true 62 0 62 % % true 1015.44 0 1015,44 mb mb true 1 0 1 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-24T18:11:44 2019-02-24T06:57:43 2019-02-24T09:00:00 2019-02-24T11:00:00 120 1551006000 true 15.19 0 15,19 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.5385 0 0,5385 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1015.55 0 1015,55 mb mb true 1 0 1 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-24T18:11:44 2019-02-24T06:57:43 2019-02-24T10:00:00 2019-02-24T12:00:00 120 1551009600 true 16.12 0 16,12 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.5893 0 0,5893 mm mm true 51 0 51 % % true 1015.38 0 1015,38 mb mb true 1 0 1 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-24T18:11:44 2019-02-24T06:57:43 2019-02-24T11:00:00 2019-02-24T13:00:00 120 1551013200 true 16.52 0 16,52 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.574 0 0,574 mm mm true 49 0 49 % % true 1015.05 0 1015,05 mb mb true 1 0 1 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-24T18:11:44 2019-02-24T06:57:43 2019-02-24T12:00:00 2019-02-24T14:00:00 120 1551016800 true 15.91 0 15,91 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.6045 0 0,6045 mm mm true 51 0 51 % % true 1014.76 0 1014,76 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Possible Light Rain false 9 false 2019-02-24T18:11:44 2019-02-24T06:57:43 2019-02-24T13:00:00 2019-02-24T15:00:00 120 1551020400 true 14.76 0 14,76 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.8204 0 0,8204 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1014.57 0 1014,57 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:11:44 2019-02-24T06:57:43 2019-02-24T14:00:00 2019-02-24T16:00:00 120 1551024000 true 13.31 0 13,31 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 1.209 0 1,209 mm mm true 64 0 64 % % true 1014.35 0 1014,35 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Βροχή false 9 false 2019-02-24T18:11:44 2019-02-24T06:57:43 2019-02-24T15:00:00 2019-02-24T17:00:00 120 1551027600 true 12.5 0 12,5 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 1.4732 0 1,4732 mm mm true 70 0 70 % % true 1014.29 0 1014,29 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:11:44 2019-02-24T06:57:43 2019-02-24T16:00:00 2019-02-24T18:00:00 120 1551031200 true 12.02 0 12,02 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 1.2929 0 1,2929 mm mm true 73 0 73 % % true 1014.35 0 1014,35 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:11:44 2019-02-24T06:57:43 2019-02-24T17:00:00 2019-02-24T19:00:00 120 1551034800 true 11.93 0 11,93 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.9271 0 0,9271 mm mm true 73 0 73 % % true 1014.57 0 1014,57 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:11:44 2019-02-24T06:57:43 2019-02-24T18:00:00 2019-02-24T20:00:00 120 1551038400 true 11.82 0 11,82 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.7163 0 0,7163 mm mm true 74 0 74 % % true 1014.73 0 1014,73 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:11:44 2019-02-24T06:57:43 2019-02-24T19:00:00 2019-02-24T21:00:00 120 1551042000 true 11.72 0 11,72 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.7214 0 0,7214 mm mm true 75 0 75 % % true 1014.92 0 1014,92 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:11:44 2019-02-24T06:57:43 2019-02-24T20:00:00 2019-02-24T22:00:00 120 1551045600 true 11.76 0 11,76 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.823 0 0,823 mm mm true 75 0 75 % % true 1015.09 0 1015,09 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:11:44 2019-02-24T06:57:43 2019-02-24T21:00:00 2019-02-24T23:00:00 120 1551049200 true 11.78 0 11,78 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.9347 0 0,9347 mm mm true 76 0 76 % % true 1015.05 0 1015,05 mb mb true 1 0 1 % % 2019-02-23T22:00:00 2019-02-24T00:00:00 120 1550966400 Βροχή από το απόγευμα. Rain starting in the afternoon. 2019-02-24T04:57:43 2019-02-24T06:57:43 120 1550991463 2019-02-24T16:11:44 2019-02-24T18:11:44 120 1551031904 true 1.4732 0 1,4732 mm mm true 0.98 0 0,98 % % 2 Δευτέρα false 9 false 2019-02-25T18:12:40 2019-02-25T06:56:30 true 13.99 0 13,99 °C °C true 8.95 0 8,95 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοανατολικός ασθενής - 3 BF ESE false false false 0 0 SE15.png Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-25T18:12:40 2019-02-25T06:56:30 2019-02-24T22:00:00 2019-02-25T00:00:00 120 1551052800 true 11.8 0 11,8 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 1.0287 0 1,0287 mm mm true 77 0 77 % % true 1014.73 0 1014,73 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-25T18:12:40 2019-02-25T06:56:30 2019-02-24T23:00:00 2019-02-25T01:00:00 120 1551056400 true 11.79 0 11,79 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 1.2065 0 1,2065 mm mm true 79 0 79 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή false 9 false 2019-02-25T18:12:40 2019-02-25T06:56:30 2019-02-25T00:00:00 2019-02-25T02:00:00 120 1551060000 true 11.79 0 11,79 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 1.4961 0 1,4961 mm mm true 80 0 80 % % true 1013.59 0 1013,59 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή false 9 false 2019-02-25T18:12:40 2019-02-25T06:56:30 2019-02-25T01:00:00 2019-02-25T03:00:00 120 1551063600 true 11.71 0 11,71 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 1.9482 0 1,9482 mm mm true 81 0 81 % % true 1012.88 0 1012,88 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή false 9 false 2019-02-25T18:12:40 2019-02-25T06:56:30 2019-02-25T02:00:00 2019-02-25T04:00:00 120 1551067200 true 11.7 0 11,7 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 2.5248 0 2,5248 mm mm true 81 0 81 % % true 1012.06 0 1012,06 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή false 9 false 2019-02-25T18:12:40 2019-02-25T06:56:30 2019-02-25T03:00:00 2019-02-25T05:00:00 120 1551070800 true 11.78 0 11,78 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 2.9312 0 2,9312 mm mm true 80 0 80 % % true 1011.42 0 1011,42 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή false 9 false 2019-02-25T18:12:40 2019-02-25T06:56:30 2019-02-25T04:00:00 2019-02-25T06:00:00 120 1551074400 true 11.87 0 11,87 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 2.8397 0 2,8397 mm mm true 80 0 80 % % true 1011.08 0 1011,08 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή false 9 false 2019-02-25T18:12:40 2019-02-25T06:56:30 2019-02-25T05:00:00 2019-02-25T07:00:00 120 1551078000 true 11.95 0 11,95 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 2.4968 0 2,4968 mm mm true 80 0 80 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή false 9 false 2019-02-25T18:12:40 2019-02-25T06:56:30 2019-02-25T06:00:00 2019-02-25T08:00:00 120 1551081600 true 12.04 0 12,04 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 2.2936 0 2,2936 mm mm true 79 0 79 % % true 1010.74 0 1010,74 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή false 9 false 2019-02-25T18:12:40 2019-02-25T06:56:30 2019-02-25T07:00:00 2019-02-25T09:00:00 120 1551085200 true 12.48 0 12,48 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 2.4536 0 2,4536 mm mm true 78 0 78 % % true 1010.67 0 1010,67 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή false 9 false 2019-02-25T18:12:40 2019-02-25T06:56:30 2019-02-25T08:00:00 2019-02-25T10:00:00 120 1551088800 true 13.17 0 13,17 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 2.7229 0 2,7229 mm mm true 76 0 76 % % true 1010.67 0 1010,67 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή false 9 false 2019-02-25T18:12:40 2019-02-25T06:56:30 2019-02-25T09:00:00 2019-02-25T11:00:00 120 1551092400 true 13.77 0 13,77 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 2.6314 0 2,6314 mm mm true 73 0 73 % % true 1010.43 0 1010,43 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή false 9 false 2019-02-25T18:12:40 2019-02-25T06:56:30 2019-02-25T10:00:00 2019-02-25T12:00:00 120 1551096000 true 13.99 0 13,99 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 1.8796 0 1,8796 mm mm true 71 0 71 % % true 1009.75 0 1009,75 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-25T18:12:40 2019-02-25T06:56:30 2019-02-25T11:00:00 2019-02-25T13:00:00 120 1551099600 true 13.42 0 13,42 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 1.3208 0 1,3208 mm mm true 72 0 72 % % true 1008.84 0 1008,84 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή false 9 false 2019-02-25T18:12:40 2019-02-25T06:56:30 2019-02-25T12:00:00 2019-02-25T14:00:00 120 1551103200 true 12.59 0 12,59 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 1.3919 0 1,3919 mm mm true 74 0 74 % % true 1008.15 0 1008,15 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή false 9 false 2019-02-25T18:12:40 2019-02-25T06:56:30 2019-02-25T13:00:00 2019-02-25T15:00:00 120 1551106800 true 11.6 0 11,6 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 1.6967 0 1,6967 mm mm true 78 0 78 % % true 1007.82 0 1007,82 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή false 9 false 2019-02-25T18:12:40 2019-02-25T06:56:30 2019-02-25T14:00:00 2019-02-25T16:00:00 120 1551110400 true 11.33 0 11,33 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 2.1412 0 2,1412 mm mm true 78 0 78 % % true 1007.72 0 1007,72 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-25T18:12:40 2019-02-25T06:56:30 2019-02-25T15:00:00 2019-02-25T17:00:00 120 1551114000 true 11.15 0 11,15 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 2.8727 0 2,8727 mm mm true 78 0 78 % % true 1007.78 0 1007,78 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή false 9 false 2019-02-25T18:12:40 2019-02-25T06:56:30 2019-02-25T16:00:00 2019-02-25T18:00:00 120 1551117600 true 10.9 0 10,9 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 4.4831 0 4,4831 mm mm true 77 0 77 % % true 1008.04 0 1008,04 mb mb true 1 0 1 % % Έντονη βροχόπτωση false 9 false 2019-02-25T18:12:40 2019-02-25T06:56:30 2019-02-25T17:00:00 2019-02-25T19:00:00 120 1551121200 true 10.34 0 10,34 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 6.7894 0 6,7894 mm mm true 78 0 78 % % true 1008.51 0 1008,51 mb mb true 1 0 1 % % Έντονη βροχόπτωση false 9 false 2019-02-25T18:12:40 2019-02-25T06:56:30 2019-02-25T18:00:00 2019-02-25T20:00:00 120 1551124800 true 9.83 0 9,83 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 7.8638 0 7,8638 mm mm true 78 0 78 % % true 1008.95 0 1008,95 mb mb true 1 0 1 % % Έντονη βροχόπτωση false 9 false 2019-02-25T18:12:40 2019-02-25T06:56:30 2019-02-25T19:00:00 2019-02-25T21:00:00 120 1551128400 true 9.46 0 9,46 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 6.063 0 6,063 mm mm true 78 0 78 % % true 1009.36 0 1009,36 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή false 9 false 2019-02-25T18:12:40 2019-02-25T06:56:30 2019-02-25T20:00:00 2019-02-25T22:00:00 120 1551132000 true 9.21 0 9,21 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 3.3604 0 3,3604 mm mm true 76 0 76 % % true 1009.75 0 1009,75 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή false 9 false 2019-02-25T18:12:40 2019-02-25T06:56:30 2019-02-25T21:00:00 2019-02-25T23:00:00 120 1551135600 true 8.95 0 8,95 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 1.7094 0 1,7094 mm mm true 76 0 76 % % true 1010.06 0 1010,06 mb mb true 1 0 1 % % 2019-02-24T22:00:00 2019-02-25T00:00:00 120 1551052800 Έντονη βροχόπτωση όλη την ημέρα. Heavy rain throughout the day. 2019-02-25T04:56:30 2019-02-25T06:56:30 120 1551077790 2019-02-25T16:12:40 2019-02-25T18:12:40 120 1551118360 true 7.8638 0 7,8638 mm mm true 1 0 1 % % 3 Τρίτη false 9 false 2019-02-26T18:13:35 2019-02-26T06:55:15 true 12.47 0 12,47 °C °C true 8.13 0 8,13 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NNW false false false 0 0 NW15.png Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-26T18:13:35 2019-02-26T06:55:15 2019-02-25T22:00:00 2019-02-26T00:00:00 120 1551139200 true 8.9 0 8,9 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 1.0338 0 1,0338 mm mm true 75 0 75 % % true 1010.21 0 1010,21 mb mb true 1 0 1 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-26T18:13:35 2019-02-26T06:55:15 2019-02-25T23:00:00 2019-02-26T01:00:00 120 1551142800 true 8.88 0 8,88 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.6833 0 0,6833 mm mm true 75 0 75 % % true 1010.28 0 1010,28 mb mb true 1 0 1 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-26T18:13:35 2019-02-26T06:55:15 2019-02-26T00:00:00 2019-02-26T02:00:00 120 1551146400 true 8.89 0 8,89 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.5359 0 0,5359 mm mm true 75 0 75 % % true 1010.33 0 1010,33 mb mb true 1 0 1 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-26T18:13:35 2019-02-26T06:55:15 2019-02-26T01:00:00 2019-02-26T03:00:00 120 1551150000 true 8.76 0 8,76 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0.6071 0 0,6071 mm mm true 73 0 73 % % true 1010.36 0 1010,36 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-26T18:13:35 2019-02-26T06:55:15 2019-02-26T02:00:00 2019-02-26T04:00:00 120 1551153600 true 8.38 0 8,38 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0.8585 0 0,8585 mm mm true 71 0 71 % % true 1010.39 0 1010,39 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-26T18:13:35 2019-02-26T06:55:15 2019-02-26T03:00:00 2019-02-26T05:00:00 120 1551157200 true 8.13 0 8,13 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 1.0414 0 1,0414 mm mm true 71 0 71 % % true 1010.56 0 1010,56 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-26T18:13:35 2019-02-26T06:55:15 2019-02-26T04:00:00 2019-02-26T06:00:00 120 1551160800 true 8.41 0 8,41 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 1.0617 0 1,0617 mm mm true 72 0 72 % % true 1010.97 0 1010,97 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-26T18:13:35 2019-02-26T06:55:15 2019-02-26T05:00:00 2019-02-26T07:00:00 120 1551164400 true 8.96 0 8,96 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 1.2903 0 1,2903 mm mm true 73 0 73 % % true 1011.57 0 1011,57 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή false 9 false 2019-02-26T18:13:35 2019-02-26T06:55:15 2019-02-26T06:00:00 2019-02-26T08:00:00 120 1551168000 true 9.48 0 9,48 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 1.5799 0 1,5799 mm mm true 74 0 74 % % true 1012.17 0 1012,17 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή false 9 false 2019-02-26T18:13:35 2019-02-26T06:55:15 2019-02-26T07:00:00 2019-02-26T09:00:00 120 1551171600 true 10.66 0 10,66 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 1.4732 0 1,4732 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.76 0 1012,76 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-26T18:13:35 2019-02-26T06:55:15 2019-02-26T08:00:00 2019-02-26T10:00:00 120 1551175200 true 11.53 0 11,53 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 1.1379 0 1,1379 mm mm true 74 0 74 % % true 1013.37 0 1013,37 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-26T18:13:35 2019-02-26T06:55:15 2019-02-26T09:00:00 2019-02-26T11:00:00 120 1551178800 true 12.31 0 12,31 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.8585 0 0,8585 mm mm true 74 0 74 % % true 1013.82 0 1013,82 mb mb true 1 0 1 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-26T18:13:35 2019-02-26T06:55:15 2019-02-26T10:00:00 2019-02-26T12:00:00 120 1551182400 true 12.47 0 12,47 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.6706 0 0,6706 mm mm true 74 0 74 % % true 1014 0 1014 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:13:35 2019-02-26T06:55:15 2019-02-26T11:00:00 2019-02-26T13:00:00 120 1551186000 true 12.05 0 12,05 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.5131 0 0,5131 mm mm true 75 0 75 % % true 1014.01 0 1014,01 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:13:35 2019-02-26T06:55:15 2019-02-26T12:00:00 2019-02-26T14:00:00 120 1551189600 true 11.34 0 11,34 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.3937 0 0,3937 mm mm true 77 0 77 % % true 1014.04 0 1014,04 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:13:35 2019-02-26T06:55:15 2019-02-26T13:00:00 2019-02-26T15:00:00 120 1551193200 true 10.58 0 10,58 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.3099 0 0,3099 mm mm true 80 0 80 % % true 1014.13 0 1014,13 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:13:35 2019-02-26T06:55:15 2019-02-26T14:00:00 2019-02-26T16:00:00 120 1551196800 true 10.27 0 10,27 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.254 0 0,254 mm mm true 80 0 80 % % true 1014.22 0 1014,22 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:13:35 2019-02-26T06:55:15 2019-02-26T15:00:00 2019-02-26T17:00:00 120 1551200400 true 10.16 0 10,16 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.2261 0 0,2261 mm mm true 79 0 79 % % true 1014.41 0 1014,41 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:13:35 2019-02-26T06:55:15 2019-02-26T16:00:00 2019-02-26T18:00:00 120 1551204000 true 10.31 0 10,31 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.2388 0 0,2388 mm mm true 77 0 77 % % true 1014.69 0 1014,69 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-26T18:13:35 2019-02-26T06:55:15 2019-02-26T17:00:00 2019-02-26T19:00:00 120 1551207600 true 10.21 0 10,21 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.2743 0 0,2743 mm mm true 76 0 76 % % true 1015.08 0 1015,08 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:13:35 2019-02-26T06:55:15 2019-02-26T18:00:00 2019-02-26T20:00:00 120 1551211200 true 10.04 0 10,04 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.2845 0 0,2845 mm mm true 76 0 76 % % true 1015.34 0 1015,34 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:13:35 2019-02-26T06:55:15 2019-02-26T19:00:00 2019-02-26T21:00:00 120 1551214800 true 9.9 0 9,9 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.2438 0 0,2438 mm mm true 75 0 75 % % true 1015.47 0 1015,47 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:13:35 2019-02-26T06:55:15 2019-02-26T20:00:00 2019-02-26T22:00:00 120 1551218400 true 9.81 0 9,81 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.1829 0 0,1829 mm mm true 74 0 74 % % true 1015.54 0 1015,54 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-26T18:13:35 2019-02-26T06:55:15 2019-02-26T21:00:00 2019-02-26T23:00:00 120 1551222000 true 9.74 0 9,74 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.1295 0 0,1295 mm mm true 73 0 73 % % true 1015.47 0 1015,47 mb mb true 0.92 0 0,92 % % 2019-02-25T22:00:00 2019-02-26T00:00:00 120 1551139200 Βροχή το πρωί. Rain in the morning. 2019-02-26T04:55:15 2019-02-26T06:55:15 120 1551164115 2019-02-26T16:13:35 2019-02-26T18:13:35 120 1551204815 true 1.5799 0 1,5799 mm mm true 0.99 0 0,99 % % 4 Τετάρτη false 2 false 2019-02-27T18:14:30 2019-02-27T06:54:00 true 12.54 0 12,54 °C °C true 7.58 0 7,58 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NNW false false false 0 0 NW15.png Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-27T18:14:30 2019-02-27T06:54:00 2019-02-26T22:00:00 2019-02-27T00:00:00 120 1551225600 true 9.74 0 9,74 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0787 0 0,0787 mm mm true 73 0 73 % % true 1015.27 0 1015,27 mb mb true 0.88 0 0,88 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-27T18:14:30 2019-02-27T06:54:00 2019-02-26T23:00:00 2019-02-27T01:00:00 120 1551229200 true 9.77 0 9,77 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0406 0 0,0406 mm mm true 72 0 72 % % true 1014.98 0 1014,98 mb mb true 0.83 0 0,83 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-27T18:14:30 2019-02-27T06:54:00 2019-02-27T00:00:00 2019-02-27T02:00:00 120 1551232800 true 9.84 0 9,84 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0203 0 0,0203 mm mm true 71 0 71 % % true 1014.66 0 1014,66 mb mb true 0.75 0 0,75 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-27T18:14:30 2019-02-27T06:54:00 2019-02-27T01:00:00 2019-02-27T03:00:00 120 1551236400 true 9.86 0 9,86 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 70 0 70 % % true 1014.25 0 1014,25 mb mb true 0.62 0 0,62 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-02-27T18:14:30 2019-02-27T06:54:00 2019-02-27T02:00:00 2019-02-27T04:00:00 120 1551240000 true 10.17 0 10,17 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 68 0 68 % % true 1013.79 0 1013,79 mb mb true 0.47 0 0,47 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-02-27T18:14:30 2019-02-27T06:54:00 2019-02-27T03:00:00 2019-02-27T05:00:00 120 1551243600 true 10.49 0 10,49 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0229 0 0,0229 mm mm true 67 0 67 % % true 1013.43 0 1013,43 mb mb true 0.37 0 0,37 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-02-27T18:14:30 2019-02-27T06:54:00 2019-02-27T04:00:00 2019-02-27T06:00:00 120 1551247200 true 10.73 0 10,73 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0762 0 0,0762 mm mm true 66 0 66 % % true 1013.28 0 1013,28 mb mb true 0.36 0 0,36 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-02-27T18:14:30 2019-02-27T06:54:00 2019-02-27T05:00:00 2019-02-27T07:00:00 120 1551250800 true 10.47 0 10,47 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.193 0 0,193 mm mm true 68 0 68 % % true 1013.22 0 1013,22 mb mb true 0.39 0 0,39 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-02-27T18:14:30 2019-02-27T06:54:00 2019-02-27T06:00:00 2019-02-27T08:00:00 120 1551254400 true 10.09 0 10,09 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.2896 0 0,2896 mm mm true 71 0 71 % % true 1013.25 0 1013,25 mb mb true 0.42 0 0,42 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-02-27T18:14:30 2019-02-27T06:54:00 2019-02-27T07:00:00 2019-02-27T09:00:00 120 1551258000 true 10.18 0 10,18 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.2718 0 0,2718 mm mm true 71 0 71 % % true 1013.39 0 1013,39 mb mb true 0.41 0 0,41 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-02-27T18:14:30 2019-02-27T06:54:00 2019-02-27T08:00:00 2019-02-27T10:00:00 120 1551261600 true 10.54 0 10,54 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.1981 0 0,1981 mm mm true 70 0 70 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0.4 0 0,4 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-02-27T18:14:30 2019-02-27T06:54:00 2019-02-27T09:00:00 2019-02-27T11:00:00 120 1551265200 true 11.49 0 11,49 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.1626 0 0,1626 mm mm true 66 0 66 % % true 1013.66 0 1013,66 mb mb true 0.37 0 0,37 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-02-27T18:14:30 2019-02-27T06:54:00 2019-02-27T10:00:00 2019-02-27T12:00:00 120 1551268800 true 12.21 0 12,21 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.2032 0 0,2032 mm mm true 60 0 60 % % true 1013.42 0 1013,42 mb mb true 0.32 0 0,32 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-02-27T18:14:30 2019-02-27T06:54:00 2019-02-27T11:00:00 2019-02-27T13:00:00 120 1551272400 true 12.54 0 12,54 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.2769 0 0,2769 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1013.01 0 1013,01 mb mb true 0.25 0 0,25 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-27T18:14:30 2019-02-27T06:54:00 2019-02-27T12:00:00 2019-02-27T14:00:00 120 1551276000 true 12.16 0 12,16 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.2769 0 0,2769 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-27T18:14:30 2019-02-27T06:54:00 2019-02-27T13:00:00 2019-02-27T15:00:00 120 1551279600 true 11.33 0 11,33 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.1499 0 0,1499 mm mm true 59 0 59 % % true 1012.58 0 1012,58 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-27T18:14:30 2019-02-27T06:54:00 2019-02-27T14:00:00 2019-02-27T16:00:00 120 1551283200 true 10.26 0 10,26 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0356 0 0,0356 mm mm true 64 0 64 % % true 1012.58 0 1012,58 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-27T18:14:30 2019-02-27T06:54:00 2019-02-27T15:00:00 2019-02-27T17:00:00 120 1551286800 true 9.81 0 9,81 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0203 0 0,0203 mm mm true 66 0 66 % % true 1012.72 0 1012,72 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-27T18:14:30 2019-02-27T06:54:00 2019-02-27T16:00:00 2019-02-27T18:00:00 120 1551290400 true 9.32 0 9,32 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0406 0 0,0406 mm mm true 67 0 67 % % true 1013.13 0 1013,13 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-02-27T18:14:30 2019-02-27T06:54:00 2019-02-27T17:00:00 2019-02-27T19:00:00 120 1551294000 true 8.82 0 8,82 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0762 0 0,0762 mm mm true 66 0 66 % % true 1013.69 0 1013,69 mb mb true 0.33 0 0,33 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-02-27T18:14:30 2019-02-27T06:54:00 2019-02-27T18:00:00 2019-02-27T20:00:00 120 1551297600 true 8.37 0 8,37 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0965 0 0,0965 mm mm true 65 0 65 % % true 1014.18 0 1014,18 mb mb true 0.44 0 0,44 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-02-27T18:14:30 2019-02-27T06:54:00 2019-02-27T19:00:00 2019-02-27T21:00:00 120 1551301200 true 8.06 0 8,06 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0737 0 0,0737 mm mm true 65 0 65 % % true 1014.53 0 1014,53 mb mb true 0.44 0 0,44 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-02-27T18:14:30 2019-02-27T06:54:00 2019-02-27T20:00:00 2019-02-27T22:00:00 120 1551304800 true 7.81 0 7,81 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0381 0 0,0381 mm mm true 65 0 65 % % true 1014.78 0 1014,78 mb mb true 0.4 0 0,4 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-02-27T18:14:30 2019-02-27T06:54:00 2019-02-27T21:00:00 2019-02-27T23:00:00 120 1551308400 true 7.58 0 7,58 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0203 0 0,0203 mm mm true 65 0 65 % % true 1014.91 0 1014,91 mb mb true 0.36 0 0,36 % % 2019-02-26T22:00:00 2019-02-27T00:00:00 120 1551225600 Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα. Partly cloudy throughout the day. 2019-02-27T04:54:00 2019-02-27T06:54:00 120 1551250440 2019-02-27T16:14:30 2019-02-27T18:14:30 120 1551291270 true 0.2896 0 0,2896 mm mm true 0.39 0 0,39 % % 5 Πέμπτη false 2 false 2019-02-28T18:15:24 2019-02-28T06:52:44 true 11.16 0 11,16 °C °C true 7.47 0 7,47 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NNW false false false 0 0 NW15.png Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-02-28T18:15:24 2019-02-28T06:52:44 2019-02-27T22:00:00 2019-02-28T00:00:00 120 1551312000 true 7.47 0 7,47 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0229 0 0,0229 mm mm true 65 0 65 % % true 1014.94 0 1014,94 mb mb true 0.35 0 0,35 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-02-28T18:15:24 2019-02-28T06:52:44 2019-02-27T23:00:00 2019-02-28T01:00:00 120 1551315600 true 7.61 0 7,61 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0432 0 0,0432 mm mm true 64 0 64 % % true 1014.88 0 1014,88 mb mb true 0.34 0 0,34 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-02-28T18:15:24 2019-02-28T06:52:44 2019-02-28T00:00:00 2019-02-28T02:00:00 120 1551319200 true 7.74 0 7,74 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0635 0 0,0635 mm mm true 64 0 64 % % true 1014.78 0 1014,78 mb mb true 0.34 0 0,34 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-02-28T18:15:24 2019-02-28T06:52:44 2019-02-28T01:00:00 2019-02-28T03:00:00 120 1551322800 true 8.16 0 8,16 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0762 0 0,0762 mm mm true 62 0 62 % % true 1014.62 0 1014,62 mb mb true 0.36 0 0,36 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-02-28T18:15:24 2019-02-28T06:52:44 2019-02-28T02:00:00 2019-02-28T04:00:00 120 1551326400 true 8.37 0 8,37 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0889 0 0,0889 mm mm true 61 0 61 % % true 1014.44 0 1014,44 mb mb true 0.4 0 0,4 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-02-28T18:15:24 2019-02-28T06:52:44 2019-02-28T03:00:00 2019-02-28T05:00:00 120 1551330000 true 8.54 0 8,54 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.1168 0 0,1168 mm mm true 61 0 61 % % true 1014.41 0 1014,41 mb mb true 0.43 0 0,43 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-02-28T18:15:24 2019-02-28T06:52:44 2019-02-28T04:00:00 2019-02-28T06:00:00 120 1551333600 true 8.43 0 8,43 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.1829 0 0,1829 mm mm true 62 0 62 % % true 1014.69 0 1014,69 mb mb true 0.44 0 0,44 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-02-28T18:15:24 2019-02-28T06:52:44 2019-02-28T05:00:00 2019-02-28T07:00:00 120 1551337200 true 8.19 0 8,19 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.2769 0 0,2769 mm mm true 64 0 64 % % true 1015.14 0 1015,14 mb mb true 0.44 0 0,44 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-02-28T18:15:24 2019-02-28T06:52:44 2019-02-28T06:00:00 2019-02-28T08:00:00 120 1551340800 true 7.88 0 7,88 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.3454 0 0,3454 mm mm true 66 0 66 % % true 1015.63 0 1015,63 mb mb true 0.44 0 0,44 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-02-28T18:15:24 2019-02-28T06:52:44 2019-02-28T07:00:00 2019-02-28T09:00:00 120 1551344400 true 8.44 0 8,44 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.3531 0 0,3531 mm mm true 65 0 65 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0.42 0 0,42 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-02-28T18:15:24 2019-02-28T06:52:44 2019-02-28T08:00:00 2019-02-28T10:00:00 120 1551348000 true 8.92 0 8,92 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.32 0 0,32 mm mm true 65 0 65 % % true 1016.65 0 1016,65 mb mb true 0.38 0 0,38 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-02-28T18:15:24 2019-02-28T06:52:44 2019-02-28T09:00:00 2019-02-28T11:00:00 120 1551351600 true 10.19 0 10,19 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.2794 0 0,2794 mm mm true 61 0 61 % % true 1017.01 0 1017,01 mb mb true 0.38 0 0,38 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-02-28T18:15:24 2019-02-28T06:52:44 2019-02-28T10:00:00 2019-02-28T12:00:00 120 1551355200 true 10.85 0 10,85 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.2489 0 0,2489 mm mm true 60 0 60 % % true 1017.08 0 1017,08 mb mb true 0.41 0 0,41 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-02-28T18:15:24 2019-02-28T06:52:44 2019-02-28T11:00:00 2019-02-28T13:00:00 120 1551358800 true 11.16 0 11,16 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.221 0 0,221 mm mm true 60 0 60 % % true 1017.01 0 1017,01 mb mb true 0.46 0 0,46 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-02-28T18:15:24 2019-02-28T06:52:44 2019-02-28T12:00:00 2019-02-28T14:00:00 120 1551362400 true 10.83 0 10,83 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.1905 0 0,1905 mm mm true 62 0 62 % % true 1016.97 0 1016,97 mb mb true 0.52 0 0,52 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-02-28T18:15:24 2019-02-28T06:52:44 2019-02-28T13:00:00 2019-02-28T15:00:00 120 1551366000 true 10.36 0 10,36 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.1397 0 0,1397 mm mm true 65 0 65 % % true 1017.01 0 1017,01 mb mb true 0.58 0 0,58 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-02-28T18:15:24 2019-02-28T06:52:44 2019-02-28T14:00:00 2019-02-28T16:00:00 120 1551369600 true 9.72 0 9,72 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0864 0 0,0864 mm mm true 68 0 68 % % true 1017.08 0 1017,08 mb mb true 0.65 0 0,65 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-02-28T18:15:24 2019-02-28T06:52:44 2019-02-28T15:00:00 2019-02-28T17:00:00 120 1551373200 true 9.72 0 9,72 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0457 0 0,0457 mm mm true 68 0 68 % % true 1017.18 0 1017,18 mb mb true 0.67 0 0,67 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-02-28T18:15:24 2019-02-28T06:52:44 2019-02-28T16:00:00 2019-02-28T18:00:00 120 1551376800 true 9.57 0 9,57 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0203 0 0,0203 mm mm true 66 0 66 % % true 1017.47 0 1017,47 mb mb true 0.61 0 0,61 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-02-28T18:15:24 2019-02-28T06:52:44 2019-02-28T17:00:00 2019-02-28T19:00:00 120 1551380400 true 9.51 0 9,51 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1017.76 0 1017,76 mb mb true 0.5 0 0,5 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-02-28T18:15:24 2019-02-28T06:52:44 2019-02-28T18:00:00 2019-02-28T20:00:00 120 1551384000 true 9.5 0 9,5 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1018.05 0 1018,05 mb mb true 0.39 0 0,39 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-02-28T18:15:24 2019-02-28T06:52:44 2019-02-28T19:00:00 2019-02-28T21:00:00 120 1551387600 true 9.46 0 9,46 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1018.24 0 1018,24 mb mb true 0.25 0 0,25 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:15:24 2019-02-28T06:52:44 2019-02-28T20:00:00 2019-02-28T22:00:00 120 1551391200 true 9.41 0 9,41 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1018.39 0 1018,39 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:15:24 2019-02-28T06:52:44 2019-02-28T21:00:00 2019-02-28T23:00:00 120 1551394800 true 9.28 0 9,28 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1018.42 0 1018,42 mb mb true 0 0 0 % % 2019-02-27T22:00:00 2019-02-28T00:00:00 120 1551312000 Αραιή συννεφιά μέχρι το βραδυ. Partly cloudy until evening. 2019-02-28T04:52:44 2019-02-28T06:52:44 120 1551336764 2019-02-28T16:15:24 2019-02-28T18:15:24 120 1551377724 true 0.3531 0 0,3531 mm mm true 0.41 0 0,41 % % 6 Παρασκευή false 2 false 2019-03-01T18:16:18 2019-03-01T06:51:27 true 17.72 0 17,72 °C °C true 7.62 0 7,62 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF Δυτικός σχεδόν άπνοια - 1 BF W false false false 0 0 W05.png Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:16:18 2019-03-01T06:51:27 2019-02-28T22:00:00 2019-03-01T00:00:00 120 1551398400 true 9.05 0 9,05 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1018.31 0 1018,31 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:16:18 2019-03-01T06:51:27 2019-02-28T23:00:00 2019-03-01T01:00:00 120 1551402000 true 8.73 0 8,73 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1018.12 0 1018,12 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:16:18 2019-03-01T06:51:27 2019-03-01T00:00:00 2019-03-01T02:00:00 120 1551405600 true 8.43 0 8,43 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1017.82 0 1017,82 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:16:18 2019-03-01T06:51:27 2019-03-01T01:00:00 2019-03-01T03:00:00 120 1551409200 true 8.06 0 8,06 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1017.42 0 1017,42 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-03-01T18:16:18 2019-03-01T06:51:27 2019-03-01T02:00:00 2019-03-01T04:00:00 120 1551412800 true 7.7 0 7,7 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1016.96 0 1016,96 mb mb true 0.26 0 0,26 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-03-01T18:16:18 2019-03-01T06:51:27 2019-03-01T03:00:00 2019-03-01T05:00:00 120 1551416400 true 7.62 0 7,62 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 W05.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1016.67 0 1016,67 mb mb true 0.32 0 0,32 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-03-01T18:16:18 2019-03-01T06:51:27 2019-03-01T04:00:00 2019-03-01T06:00:00 120 1551420000 true 7.79 0 7,79 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1016.74 0 1016,74 mb mb true 0.33 0 0,33 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-03-01T18:16:18 2019-03-01T06:51:27 2019-03-01T05:00:00 2019-03-01T07:00:00 120 1551423600 true 7.93 0 7,93 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 S05.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1016.99 0 1016,99 mb mb true 0.32 0 0,32 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-03-01T18:16:18 2019-03-01T06:51:27 2019-03-01T06:00:00 2019-03-01T08:00:00 120 1551427200 true 8.51 0 8,51 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0.29 0 0,29 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-03-01T18:16:18 2019-03-01T06:51:27 2019-03-01T07:00:00 2019-03-01T09:00:00 120 1551430800 true 10.46 0 10,46 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1017.38 0 1017,38 mb mb true 0.25 0 0,25 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:16:18 2019-03-01T06:51:27 2019-03-01T08:00:00 2019-03-01T10:00:00 120 1551434400 true 13.11 0 13,11 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1017.49 0 1017,49 mb mb true 0.21 0 0,21 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:16:18 2019-03-01T06:51:27 2019-03-01T09:00:00 2019-03-01T11:00:00 120 1551438000 true 15.04 0 15,04 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1017.42 0 1017,42 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:16:18 2019-03-01T06:51:27 2019-03-01T10:00:00 2019-03-01T12:00:00 120 1551441600 true 16.32 0 16,32 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1017.03 0 1017,03 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:16:18 2019-03-01T06:51:27 2019-03-01T11:00:00 2019-03-01T13:00:00 120 1551445200 true 17.21 0 17,21 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1016.47 0 1016,47 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:16:18 2019-03-01T06:51:27 2019-03-01T12:00:00 2019-03-01T14:00:00 120 1551448800 true 17.72 0 17,72 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1015.99 0 1015,99 mb mb true 0.21 0 0,21 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-03-01T18:16:18 2019-03-01T06:51:27 2019-03-01T13:00:00 2019-03-01T15:00:00 120 1551452400 true 17.49 0 17,49 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1015.62 0 1015,62 mb mb true 0.38 0 0,38 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-03-01T18:16:18 2019-03-01T06:51:27 2019-03-01T14:00:00 2019-03-01T16:00:00 120 1551456000 true 16.91 0 16,91 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0.0102 0 0,0102 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1015.35 0 1015,35 mb mb true 0.61 0 0,61 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-03-01T18:16:18 2019-03-01T06:51:27 2019-03-01T15:00:00 2019-03-01T17:00:00 120 1551459600 true 16.03 0 16,03 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 W05.png true 0.0203 0 0,0203 mm mm true 61 0 61 % % true 1015.16 0 1015,16 mb mb true 0.76 0 0,76 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-03-01T18:16:18 2019-03-01T06:51:27 2019-03-01T16:00:00 2019-03-01T18:00:00 120 1551463200 true 15 0 15 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 W05.png true 0.0229 0 0,0229 mm mm true 64 0 64 % % true 1015.16 0 1015,16 mb mb true 0.77 0 0,77 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-03-01T18:16:18 2019-03-01T06:51:27 2019-03-01T17:00:00 2019-03-01T19:00:00 120 1551466800 true 13.33 0 13,33 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0.0229 0 0,0229 mm mm true 69 0 69 % % true 1015.22 0 1015,22 mb mb true 0.7 0 0,7 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-03-01T18:16:18 2019-03-01T06:51:27 2019-03-01T18:00:00 2019-03-01T20:00:00 120 1551470400 true 12.18 0 12,18 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 W05.png true 0.0203 0 0,0203 mm mm true 72 0 72 % % true 1015.29 0 1015,29 mb mb true 0.61 0 0,61 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-03-01T18:16:18 2019-03-01T06:51:27 2019-03-01T19:00:00 2019-03-01T21:00:00 120 1551474000 true 11.6 0 11,6 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0.0102 0 0,0102 mm mm true 72 0 72 % % true 1015.32 0 1015,32 mb mb true 0.5 0 0,5 % % 2019-02-28T22:00:00 2019-03-01T00:00:00 120 1551398400 Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα. Partly cloudy throughout the day. 2019-03-01T04:51:27 2019-03-01T06:51:27 120 1551423087 2019-03-01T16:16:18 2019-03-01T18:16:18 120 1551464178 true 0.0229 0 0,0229 mm mm true 0.33 0 0,33 % %
sunny

Σήμερα

Ομιχλώδης το βραδυ.

8°c

windy

BF 1

deltiokairou

Μαγευτικές ακτές με υπερσύγχρονα ξενοδοχεία, γοητευτική ενδοχώρα με γραφικά χωριά, παραδόσεις και ζεστή φιλοξενία, εξαιρετική τοπική κουζίνα. Ένα νησί ξεχωριστό και συνάμα το μεγαλύτερο της Ελλάδας με πάνω από 1.000 χλμ. ακτών.