36 Χρόνια Εμπειρίας στα Aκτοπλοϊκά Εισιτήρια

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΚΡΗΤΗ

0 886 false 1 false 2020-07-08T20:39:00 2020-07-08T06:14:00 0.0 true 27 0 27 °C °C true 1010 0 1010 mb mb true 59 0 59 % % 2020-07-08T08:00:00 2020-07-08T11:00:00 180 1594206000 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NNW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος Clear 0 Τετάρτη false 1 false 2020-07-08T20:39:00 2020-07-08T06:14:00 true 29.24 0 29,24 °C °C true 19.32 0 19,32 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NNW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 1 false 2020-07-08T20:39:00 2020-07-08T06:14:00 2020-07-08T07:00:00 2020-07-08T10:00:00 180 1594202400 true 25.31 0 25,31 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1009.5 0 1009,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-08T20:39:00 2020-07-08T06:14:00 2020-07-08T08:00:00 2020-07-08T11:00:00 180 1594206000 true 26.76 0 26,76 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1009.8 0 1009,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-08T20:39:00 2020-07-08T06:14:00 2020-07-08T09:00:00 2020-07-08T12:00:00 180 1594209600 true 28.05 0 28,05 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1010.2 0 1010,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-08T20:39:00 2020-07-08T06:14:00 2020-07-08T10:00:00 2020-07-08T13:00:00 180 1594213200 true 28.71 0 28,71 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-08T20:39:00 2020-07-08T06:14:00 2020-07-08T11:00:00 2020-07-08T14:00:00 180 1594216800 true 28.96 0 28,96 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-08T20:39:00 2020-07-08T06:14:00 2020-07-08T12:00:00 2020-07-08T15:00:00 180 1594220400 true 28.71 0 28,71 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-08T20:39:00 2020-07-08T06:14:00 2020-07-08T13:00:00 2020-07-08T16:00:00 180 1594224000 true 28.06 0 28,06 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-08T20:39:00 2020-07-08T06:14:00 2020-07-08T14:00:00 2020-07-08T17:00:00 180 1594227600 true 27.25 0 27,25 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-08T20:39:00 2020-07-08T06:14:00 2020-07-08T15:00:00 2020-07-08T18:00:00 180 1594231200 true 26.45 0 26,45 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-08T20:39:00 2020-07-08T06:14:00 2020-07-08T16:00:00 2020-07-08T19:00:00 180 1594234800 true 25.27 0 25,27 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-08T20:39:00 2020-07-08T06:14:00 2020-07-08T17:00:00 2020-07-08T20:00:00 180 1594238400 true 23.71 0 23,71 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-08T20:39:00 2020-07-08T06:14:00 2020-07-08T18:00:00 2020-07-08T21:00:00 180 1594242000 true 22.49 0 22,49 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-08T20:39:00 2020-07-08T06:14:00 2020-07-08T19:00:00 2020-07-08T22:00:00 180 1594245600 true 21.94 0 21,94 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-08T20:39:00 2020-07-08T06:14:00 2020-07-08T20:00:00 2020-07-08T23:00:00 180 1594249200 true 21.65 0 21,65 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0.03 0 0,03 % % 2020-07-07T21:00:00 2020-07-08T00:00:00 180 1594166400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-07-08T03:14:00 2020-07-08T06:14:00 180 1594188840 2020-07-08T17:39:00 2020-07-08T20:39:00 180 1594240740 true 0.0061 0 0,0061 mm mm true 0.02 0 0,02 % % 1 Πέμπτη false 1 false 2020-07-09T20:38:00 2020-07-09T06:15:00 true 26.36 0 26,36 °C °C true 19.13 0 19,13 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NNW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2020-07-09T20:38:00 2020-07-09T06:15:00 2020-07-08T21:00:00 2020-07-09T00:00:00 180 1594252800 true 21.49 0 21,49 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-09T20:38:00 2020-07-09T06:15:00 2020-07-08T22:00:00 2020-07-09T01:00:00 180 1594256400 true 21.45 0 21,45 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-09T20:38:00 2020-07-09T06:15:00 2020-07-08T23:00:00 2020-07-09T02:00:00 180 1594260000 true 21.51 0 21,51 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-09T20:38:00 2020-07-09T06:15:00 2020-07-09T00:00:00 2020-07-09T03:00:00 180 1594263600 true 21.61 0 21,61 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-09T20:38:00 2020-07-09T06:15:00 2020-07-09T01:00:00 2020-07-09T04:00:00 180 1594267200 true 21.42 0 21,42 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-09T20:38:00 2020-07-09T06:15:00 2020-07-09T02:00:00 2020-07-09T05:00:00 180 1594270800 true 21.1 0 21,1 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-09T20:38:00 2020-07-09T06:15:00 2020-07-09T03:00:00 2020-07-09T06:00:00 180 1594274400 true 20.92 0 20,92 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-09T20:38:00 2020-07-09T06:15:00 2020-07-09T04:00:00 2020-07-09T07:00:00 180 1594278000 true 21.11 0 21,11 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-09T20:38:00 2020-07-09T06:15:00 2020-07-09T05:00:00 2020-07-09T08:00:00 180 1594281600 true 21.84 0 21,84 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-09T20:38:00 2020-07-09T06:15:00 2020-07-09T06:00:00 2020-07-09T09:00:00 180 1594285200 true 22.73 0 22,73 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-09T20:38:00 2020-07-09T06:15:00 2020-07-09T07:00:00 2020-07-09T10:00:00 180 1594288800 true 23.8 0 23,8 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-09T20:38:00 2020-07-09T06:15:00 2020-07-09T08:00:00 2020-07-09T11:00:00 180 1594292400 true 25.01 0 25,01 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-09T20:38:00 2020-07-09T06:15:00 2020-07-09T09:00:00 2020-07-09T12:00:00 180 1594296000 true 25.82 0 25,82 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-09T20:38:00 2020-07-09T06:15:00 2020-07-09T10:00:00 2020-07-09T13:00:00 180 1594299600 true 26.08 0 26,08 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-09T20:38:00 2020-07-09T06:15:00 2020-07-09T11:00:00 2020-07-09T14:00:00 180 1594303200 true 25.87 0 25,87 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-09T20:38:00 2020-07-09T06:15:00 2020-07-09T12:00:00 2020-07-09T15:00:00 180 1594306800 true 25.42 0 25,42 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-09T20:38:00 2020-07-09T06:15:00 2020-07-09T13:00:00 2020-07-09T16:00:00 180 1594310400 true 24.79 0 24,79 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-09T20:38:00 2020-07-09T06:15:00 2020-07-09T14:00:00 2020-07-09T17:00:00 180 1594314000 true 24.54 0 24,54 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-09T20:38:00 2020-07-09T06:15:00 2020-07-09T15:00:00 2020-07-09T18:00:00 180 1594317600 true 23.96 0 23,96 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-09T20:38:00 2020-07-09T06:15:00 2020-07-09T16:00:00 2020-07-09T19:00:00 180 1594321200 true 22.97 0 22,97 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-09T20:38:00 2020-07-09T06:15:00 2020-07-09T17:00:00 2020-07-09T20:00:00 180 1594324800 true 21.31 0 21,31 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-09T20:38:00 2020-07-09T06:15:00 2020-07-09T18:00:00 2020-07-09T21:00:00 180 1594328400 true 20.15 0 20,15 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-09T20:38:00 2020-07-09T06:15:00 2020-07-09T19:00:00 2020-07-09T22:00:00 180 1594332000 true 19.72 0 19,72 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-09T20:38:00 2020-07-09T06:15:00 2020-07-09T20:00:00 2020-07-09T23:00:00 180 1594335600 true 19.57 0 19,57 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0.02 0 0,02 % % 2020-07-08T21:00:00 2020-07-09T00:00:00 180 1594252800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-07-09T03:15:00 2020-07-09T06:15:00 180 1594275300 2020-07-09T17:38:00 2020-07-09T20:38:00 180 1594327080 true 0.0031 0 0,0031 mm mm true 0.03 0 0,03 % % 2 Παρασκευή false 1 false 2020-07-10T20:38:00 2020-07-10T06:15:00 true 25.69 0 25,69 °C °C true 18.76 0 18,76 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NNW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2020-07-10T20:38:00 2020-07-10T06:15:00 2020-07-09T21:00:00 2020-07-10T00:00:00 180 1594339200 true 19.4 0 19,4 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-10T20:38:00 2020-07-10T06:15:00 2020-07-09T22:00:00 2020-07-10T01:00:00 180 1594342800 true 19.33 0 19,33 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-10T20:38:00 2020-07-10T06:15:00 2020-07-09T23:00:00 2020-07-10T02:00:00 180 1594346400 true 19.31 0 19,31 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-10T20:38:00 2020-07-10T06:15:00 2020-07-10T00:00:00 2020-07-10T03:00:00 180 1594350000 true 19.46 0 19,46 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-10T20:38:00 2020-07-10T06:15:00 2020-07-10T01:00:00 2020-07-10T04:00:00 180 1594353600 true 19.36 0 19,36 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-10T20:38:00 2020-07-10T06:15:00 2020-07-10T02:00:00 2020-07-10T05:00:00 180 1594357200 true 19.16 0 19,16 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1010.2 0 1010,2 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-10T20:38:00 2020-07-10T06:15:00 2020-07-10T03:00:00 2020-07-10T06:00:00 180 1594360800 true 19.04 0 19,04 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-10T20:38:00 2020-07-10T06:15:00 2020-07-10T04:00:00 2020-07-10T07:00:00 180 1594364400 true 19.42 0 19,42 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-10T20:38:00 2020-07-10T06:15:00 2020-07-10T05:00:00 2020-07-10T08:00:00 180 1594368000 true 20.15 0 20,15 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1010.2 0 1010,2 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-10T20:38:00 2020-07-10T06:15:00 2020-07-10T06:00:00 2020-07-10T09:00:00 180 1594371600 true 21.14 0 21,14 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0.12 0 0,12 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-10T20:38:00 2020-07-10T06:15:00 2020-07-10T07:00:00 2020-07-10T10:00:00 180 1594375200 true 22.47 0 22,47 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-10T20:38:00 2020-07-10T06:15:00 2020-07-10T08:00:00 2020-07-10T11:00:00 180 1594378800 true 23.85 0 23,85 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-10T20:38:00 2020-07-10T06:15:00 2020-07-10T09:00:00 2020-07-10T12:00:00 180 1594382400 true 24.86 0 24,86 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0.21 0 0,21 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-10T20:38:00 2020-07-10T06:15:00 2020-07-10T10:00:00 2020-07-10T13:00:00 180 1594386000 true 25.28 0 25,28 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-10T20:38:00 2020-07-10T06:15:00 2020-07-10T11:00:00 2020-07-10T14:00:00 180 1594389600 true 25.41 0 25,41 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-10T20:38:00 2020-07-10T06:15:00 2020-07-10T12:00:00 2020-07-10T15:00:00 180 1594393200 true 25.33 0 25,33 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-10T20:38:00 2020-07-10T06:15:00 2020-07-10T13:00:00 2020-07-10T16:00:00 180 1594396800 true 25.19 0 25,19 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-10T20:38:00 2020-07-10T06:15:00 2020-07-10T14:00:00 2020-07-10T17:00:00 180 1594400400 true 25.05 0 25,05 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-10T20:38:00 2020-07-10T06:15:00 2020-07-10T15:00:00 2020-07-10T18:00:00 180 1594404000 true 24.61 0 24,61 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-10T20:38:00 2020-07-10T06:15:00 2020-07-10T16:00:00 2020-07-10T19:00:00 180 1594407600 true 23.47 0 23,47 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1010.8 0 1010,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-10T20:38:00 2020-07-10T06:15:00 2020-07-10T17:00:00 2020-07-10T20:00:00 180 1594411200 true 21.65 0 21,65 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-10T20:38:00 2020-07-10T06:15:00 2020-07-10T18:00:00 2020-07-10T21:00:00 180 1594414800 true 20.29 0 20,29 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-10T20:38:00 2020-07-10T06:15:00 2020-07-10T19:00:00 2020-07-10T22:00:00 180 1594418400 true 19.75 0 19,75 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-10T20:38:00 2020-07-10T06:15:00 2020-07-10T20:00:00 2020-07-10T23:00:00 180 1594422000 true 19.52 0 19,52 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0 0 0 % % 2020-07-09T21:00:00 2020-07-10T00:00:00 180 1594339200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-07-10T03:15:00 2020-07-10T06:15:00 180 1594361700 2020-07-10T17:38:00 2020-07-10T20:38:00 180 1594413480 true 0 0 0 mm mm true 0.06 0 0,06 % % 3 Σάββατο false 1 false 2020-07-11T20:38:00 2020-07-11T06:16:00 true 27.71 0 27,71 °C °C true 18.88 0 18,88 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NNW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 20 false 2020-07-11T20:38:00 2020-07-11T06:16:00 2020-07-10T21:00:00 2020-07-11T00:00:00 180 1594425600 true 19.33 0 19,33 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-11T20:38:00 2020-07-11T06:16:00 2020-07-10T22:00:00 2020-07-11T01:00:00 180 1594429200 true 19.26 0 19,26 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-11T20:38:00 2020-07-11T06:16:00 2020-07-10T23:00:00 2020-07-11T02:00:00 180 1594432800 true 19.26 0 19,26 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1010.8 0 1010,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-11T20:38:00 2020-07-11T06:16:00 2020-07-11T00:00:00 2020-07-11T03:00:00 180 1594436400 true 19.46 0 19,46 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-11T20:38:00 2020-07-11T06:16:00 2020-07-11T01:00:00 2020-07-11T04:00:00 180 1594440000 true 19.37 0 19,37 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1010.8 0 1010,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-11T20:38:00 2020-07-11T06:16:00 2020-07-11T02:00:00 2020-07-11T05:00:00 180 1594443600 true 19.2 0 19,2 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-11T20:38:00 2020-07-11T06:16:00 2020-07-11T03:00:00 2020-07-11T06:00:00 180 1594447200 true 19.24 0 19,24 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-11T20:38:00 2020-07-11T06:16:00 2020-07-11T04:00:00 2020-07-11T07:00:00 180 1594450800 true 20.09 0 20,09 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-11T20:38:00 2020-07-11T06:16:00 2020-07-11T05:00:00 2020-07-11T08:00:00 180 1594454400 true 21.49 0 21,49 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1010.8 0 1010,8 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-11T20:38:00 2020-07-11T06:16:00 2020-07-11T06:00:00 2020-07-11T09:00:00 180 1594458000 true 23.27 0 23,27 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-11T20:38:00 2020-07-11T06:16:00 2020-07-11T07:00:00 2020-07-11T10:00:00 180 1594461600 true 24.59 0 24,59 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-11T20:38:00 2020-07-11T06:16:00 2020-07-11T08:00:00 2020-07-11T11:00:00 180 1594465200 true 25.92 0 25,92 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-11T20:38:00 2020-07-11T06:16:00 2020-07-11T09:00:00 2020-07-11T12:00:00 180 1594468800 true 26.86 0 26,86 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-11T20:38:00 2020-07-11T06:16:00 2020-07-11T10:00:00 2020-07-11T13:00:00 180 1594472400 true 27.39 0 27,39 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-11T20:38:00 2020-07-11T06:16:00 2020-07-11T11:00:00 2020-07-11T14:00:00 180 1594476000 true 27.35 0 27,35 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-11T20:38:00 2020-07-11T06:16:00 2020-07-11T12:00:00 2020-07-11T15:00:00 180 1594479600 true 27.13 0 27,13 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-11T20:38:00 2020-07-11T06:16:00 2020-07-11T13:00:00 2020-07-11T16:00:00 180 1594483200 true 26.93 0 26,93 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-11T20:38:00 2020-07-11T06:16:00 2020-07-11T14:00:00 2020-07-11T17:00:00 180 1594486800 true 27.01 0 27,01 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-11T20:38:00 2020-07-11T06:16:00 2020-07-11T15:00:00 2020-07-11T18:00:00 180 1594490400 true 26.81 0 26,81 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-11T20:38:00 2020-07-11T06:16:00 2020-07-11T16:00:00 2020-07-11T19:00:00 180 1594494000 true 25.79 0 25,79 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-11T20:38:00 2020-07-11T06:16:00 2020-07-11T17:00:00 2020-07-11T20:00:00 180 1594497600 true 24 0 24 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-11T20:38:00 2020-07-11T06:16:00 2020-07-11T18:00:00 2020-07-11T21:00:00 180 1594501200 true 22.4 0 22,4 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-11T20:38:00 2020-07-11T06:16:00 2020-07-11T19:00:00 2020-07-11T22:00:00 180 1594504800 true 21.6 0 21,6 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-11T20:38:00 2020-07-11T06:16:00 2020-07-11T20:00:00 2020-07-11T23:00:00 180 1594508400 true 21.16 0 21,16 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0.01 0 0,01 % % 2020-07-10T21:00:00 2020-07-11T00:00:00 180 1594425600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-07-11T03:16:00 2020-07-11T06:16:00 180 1594448160 2020-07-11T17:38:00 2020-07-11T20:38:00 180 1594499880 true 0.0117 0 0,0117 mm mm true 0.03 0 0,03 % % 4 Κυριακή false 1 false 2020-07-12T20:37:00 2020-07-12T06:16:00 true 29.01 0 29,01 °C °C true 18.92 0 18,92 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NNW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2020-07-12T20:37:00 2020-07-12T06:16:00 2020-07-11T21:00:00 2020-07-12T00:00:00 180 1594512000 true 20.8 0 20,8 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-12T20:37:00 2020-07-12T06:16:00 2020-07-11T22:00:00 2020-07-12T01:00:00 180 1594515600 true 20.61 0 20,61 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-12T20:37:00 2020-07-12T06:16:00 2020-07-11T23:00:00 2020-07-12T02:00:00 180 1594519200 true 20.51 0 20,51 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1009.5 0 1009,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-12T20:37:00 2020-07-12T06:16:00 2020-07-12T00:00:00 2020-07-12T03:00:00 180 1594522800 true 20.48 0 20,48 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1009.1 0 1009,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-12T20:37:00 2020-07-12T06:16:00 2020-07-12T01:00:00 2020-07-12T04:00:00 180 1594526400 true 19.99 0 19,99 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1008.7 0 1008,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-12T20:37:00 2020-07-12T06:16:00 2020-07-12T02:00:00 2020-07-12T05:00:00 180 1594530000 true 19.42 0 19,42 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1008.4 0 1008,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-12T20:37:00 2020-07-12T06:16:00 2020-07-12T03:00:00 2020-07-12T06:00:00 180 1594533600 true 19.25 0 19,25 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1008.3 0 1008,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-12T20:37:00 2020-07-12T06:16:00 2020-07-12T04:00:00 2020-07-12T07:00:00 180 1594537200 true 20.42 0 20,42 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1009.2 0 1009,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-12T20:37:00 2020-07-12T06:16:00 2020-07-12T05:00:00 2020-07-12T08:00:00 180 1594540800 true 22.39 0 22,39 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1009.1 0 1009,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-12T20:37:00 2020-07-12T06:16:00 2020-07-12T06:00:00 2020-07-12T09:00:00 180 1594544400 true 24.33 0 24,33 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1009.2 0 1009,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-12T20:37:00 2020-07-12T06:16:00 2020-07-12T07:00:00 2020-07-12T10:00:00 180 1594548000 true 25.73 0 25,73 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1009.6 0 1009,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-12T20:37:00 2020-07-12T06:16:00 2020-07-12T08:00:00 2020-07-12T11:00:00 180 1594551600 true 26.81 0 26,81 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 46 0 46 % % true 1010.1 0 1010,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-12T20:37:00 2020-07-12T06:16:00 2020-07-12T09:00:00 2020-07-12T12:00:00 180 1594555200 true 27.77 0 27,77 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 43 0 43 % % true 1009.9 0 1009,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-12T20:37:00 2020-07-12T06:16:00 2020-07-12T10:00:00 2020-07-12T13:00:00 180 1594558800 true 28.36 0 28,36 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 41 0 41 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-12T20:37:00 2020-07-12T06:16:00 2020-07-12T11:00:00 2020-07-12T14:00:00 180 1594562400 true 28.72 0 28,72 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 41 0 41 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-12T20:37:00 2020-07-12T06:16:00 2020-07-12T12:00:00 2020-07-12T15:00:00 180 1594566000 true 28.51 0 28,51 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 41 0 41 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-12T20:37:00 2020-07-12T06:16:00 2020-07-12T13:00:00 2020-07-12T16:00:00 180 1594569600 true 28.07 0 28,07 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 43 0 43 % % true 1009.9 0 1009,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-12T20:37:00 2020-07-12T06:16:00 2020-07-12T14:00:00 2020-07-12T17:00:00 180 1594573200 true 27.35 0 27,35 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 45 0 45 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-12T20:37:00 2020-07-12T06:16:00 2020-07-12T15:00:00 2020-07-12T18:00:00 180 1594576800 true 26.91 0 26,91 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-12T20:37:00 2020-07-12T06:16:00 2020-07-12T16:00:00 2020-07-12T19:00:00 180 1594580400 true 25.95 0 25,95 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1009.9 0 1009,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-12T20:37:00 2020-07-12T06:16:00 2020-07-12T17:00:00 2020-07-12T20:00:00 180 1594584000 true 24.53 0 24,53 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1009.5 0 1009,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-12T20:37:00 2020-07-12T06:16:00 2020-07-12T18:00:00 2020-07-12T21:00:00 180 1594587600 true 23.27 0 23,27 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1009.6 0 1009,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-12T20:37:00 2020-07-12T06:16:00 2020-07-12T19:00:00 2020-07-12T22:00:00 180 1594591200 true 22.79 0 22,79 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1009.6 0 1009,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-12T20:37:00 2020-07-12T06:16:00 2020-07-12T20:00:00 2020-07-12T23:00:00 180 1594594800 true 22.73 0 22,73 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1009.8 0 1009,8 mb mb true 0 0 0 % % 2020-07-11T21:00:00 2020-07-12T00:00:00 180 1594512000 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-07-12T03:16:00 2020-07-12T06:16:00 180 1594534560 2020-07-12T17:37:00 2020-07-12T20:37:00 180 1594586220 true 0 0 0 mm mm true 0 0 0 % % 5 Δευτέρα false 1 false 2020-07-13T20:37:00 2020-07-13T06:17:00 true 28.33 0 28,33 °C °C true 21.9 0 21,9 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NNW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2020-07-13T20:37:00 2020-07-13T06:17:00 2020-07-12T21:00:00 2020-07-13T00:00:00 180 1594598400 true 22.71 0 22,71 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1010.2 0 1010,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-13T20:37:00 2020-07-13T06:17:00 2020-07-12T22:00:00 2020-07-13T01:00:00 180 1594602000 true 22.69 0 22,69 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1009.5 0 1009,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-13T20:37:00 2020-07-13T06:17:00 2020-07-12T23:00:00 2020-07-13T02:00:00 180 1594605600 true 22.74 0 22,74 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1009 0 1009 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-13T20:37:00 2020-07-13T06:17:00 2020-07-13T00:00:00 2020-07-13T03:00:00 180 1594609200 true 22.71 0 22,71 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1008.5 0 1008,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-13T20:37:00 2020-07-13T06:17:00 2020-07-13T01:00:00 2020-07-13T04:00:00 180 1594612800 true 22.49 0 22,49 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1008 0 1008 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-13T20:37:00 2020-07-13T06:17:00 2020-07-13T02:00:00 2020-07-13T05:00:00 180 1594616400 true 22.24 0 22,24 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1007.7 0 1007,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-13T20:37:00 2020-07-13T06:17:00 2020-07-13T03:00:00 2020-07-13T06:00:00 180 1594620000 true 22.21 0 22,21 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1007.5 0 1007,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-13T20:37:00 2020-07-13T06:17:00 2020-07-13T04:00:00 2020-07-13T07:00:00 180 1594623600 true 22.71 0 22,71 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1007.5 0 1007,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-13T20:37:00 2020-07-13T06:17:00 2020-07-13T05:00:00 2020-07-13T08:00:00 180 1594627200 true 23.59 0 23,59 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1007.7 0 1007,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-13T20:37:00 2020-07-13T06:17:00 2020-07-13T06:00:00 2020-07-13T09:00:00 180 1594630800 true 24.44 0 24,44 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1007.9 0 1007,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-13T20:37:00 2020-07-13T06:17:00 2020-07-13T07:00:00 2020-07-13T10:00:00 180 1594634400 true 25.36 0 25,36 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 47 0 47 % % true 1008.2 0 1008,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-13T20:37:00 2020-07-13T06:17:00 2020-07-13T08:00:00 2020-07-13T11:00:00 180 1594638000 true 26.15 0 26,15 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 45 0 45 % % true 1008.9 0 1008,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-13T20:37:00 2020-07-13T06:17:00 2020-07-13T09:00:00 2020-07-13T12:00:00 180 1594641600 true 26.89 0 26,89 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 43 0 43 % % true 1009.1 0 1009,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-13T20:37:00 2020-07-13T06:17:00 2020-07-13T10:00:00 2020-07-13T13:00:00 180 1594645200 true 27.55 0 27,55 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 41 0 41 % % true 1009.2 0 1009,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-13T20:37:00 2020-07-13T06:17:00 2020-07-13T11:00:00 2020-07-13T14:00:00 180 1594648800 true 28.03 0 28,03 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 39 0 39 % % true 1009.1 0 1009,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-13T20:37:00 2020-07-13T06:17:00 2020-07-13T12:00:00 2020-07-13T15:00:00 180 1594652400 true 27.88 0 27,88 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 41 0 41 % % true 1008.8 0 1008,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-13T20:37:00 2020-07-13T06:17:00 2020-07-13T13:00:00 2020-07-13T16:00:00 180 1594656000 true 27.21 0 27,21 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 44 0 44 % % true 1008.7 0 1008,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-13T20:37:00 2020-07-13T06:17:00 2020-07-13T14:00:00 2020-07-13T17:00:00 180 1594659600 true 26.21 0 26,21 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1008.6 0 1008,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-13T20:37:00 2020-07-13T06:17:00 2020-07-13T15:00:00 2020-07-13T18:00:00 180 1594663200 true 25.65 0 25,65 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1008.5 0 1008,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-13T20:37:00 2020-07-13T06:17:00 2020-07-13T16:00:00 2020-07-13T19:00:00 180 1594666800 true 24.75 0 24,75 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1009 0 1009 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-13T20:37:00 2020-07-13T06:17:00 2020-07-13T17:00:00 2020-07-13T20:00:00 180 1594670400 true 23.7 0 23,7 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1009.2 0 1009,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-13T20:37:00 2020-07-13T06:17:00 2020-07-13T18:00:00 2020-07-13T21:00:00 180 1594674000 true 22.66 0 22,66 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1009.2 0 1009,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-13T20:37:00 2020-07-13T06:17:00 2020-07-13T19:00:00 2020-07-13T22:00:00 180 1594677600 true 22.28 0 22,28 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 75 0 75 % % true 1009.5 0 1009,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-13T20:37:00 2020-07-13T06:17:00 2020-07-13T20:00:00 2020-07-13T23:00:00 180 1594681200 true 22.25 0 22,25 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 75 0 75 % % true 1009.9 0 1009,9 mb mb true 0 0 0 % % 2020-07-12T21:00:00 2020-07-13T00:00:00 180 1594598400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-07-13T03:17:00 2020-07-13T06:17:00 180 1594621020 2020-07-13T17:37:00 2020-07-13T20:37:00 180 1594672620 true 0.0064 0 0,0064 mm mm true 0 0 0 % % 6 Τρίτη false 1 false 2020-07-14T20:37:00 2020-07-14T06:18:00 true 26.58 0 26,58 °C °C true 19.1 0 19,1 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NNW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2020-07-14T20:37:00 2020-07-14T06:18:00 2020-07-13T21:00:00 2020-07-14T00:00:00 180 1594684800 true 22.17 0 22,17 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-14T20:37:00 2020-07-14T06:18:00 2020-07-13T22:00:00 2020-07-14T01:00:00 180 1594688400 true 21.93 0 21,93 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1009.6 0 1009,6 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-14T20:37:00 2020-07-14T06:18:00 2020-07-13T23:00:00 2020-07-14T02:00:00 180 1594692000 true 21.69 0 21,69 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1009 0 1009 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-14T20:37:00 2020-07-14T06:18:00 2020-07-14T00:00:00 2020-07-14T03:00:00 180 1594695600 true 21.44 0 21,44 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1008.8 0 1008,8 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-14T20:37:00 2020-07-14T06:18:00 2020-07-14T01:00:00 2020-07-14T04:00:00 180 1594699200 true 21.19 0 21,19 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1008.6 0 1008,6 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-14T20:37:00 2020-07-14T06:18:00 2020-07-14T02:00:00 2020-07-14T05:00:00 180 1594702800 true 20.84 0 20,84 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1009 0 1009 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-14T20:37:00 2020-07-14T06:18:00 2020-07-14T03:00:00 2020-07-14T06:00:00 180 1594706400 true 20.69 0 20,69 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1009 0 1009 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-14T20:37:00 2020-07-14T06:18:00 2020-07-14T04:00:00 2020-07-14T07:00:00 180 1594710000 true 20.81 0 20,81 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1009.3 0 1009,3 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-14T20:37:00 2020-07-14T06:18:00 2020-07-14T05:00:00 2020-07-14T08:00:00 180 1594713600 true 21.28 0 21,28 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1009.6 0 1009,6 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-14T20:37:00 2020-07-14T06:18:00 2020-07-14T06:00:00 2020-07-14T09:00:00 180 1594717200 true 21.94 0 21,94 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-14T20:37:00 2020-07-14T06:18:00 2020-07-14T07:00:00 2020-07-14T10:00:00 180 1594720800 true 22.84 0 22,84 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-14T20:37:00 2020-07-14T06:18:00 2020-07-14T08:00:00 2020-07-14T11:00:00 180 1594724400 true 23.71 0 23,71 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-14T20:37:00 2020-07-14T06:18:00 2020-07-14T09:00:00 2020-07-14T12:00:00 180 1594728000 true 24.87 0 24,87 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-14T20:37:00 2020-07-14T06:18:00 2020-07-14T10:00:00 2020-07-14T13:00:00 180 1594731600 true 25.74 0 25,74 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-14T20:37:00 2020-07-14T06:18:00 2020-07-14T11:00:00 2020-07-14T14:00:00 180 1594735200 true 26.27 0 26,27 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 47 0 47 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-14T20:37:00 2020-07-14T06:18:00 2020-07-14T12:00:00 2020-07-14T15:00:00 180 1594738800 true 26.18 0 26,18 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 47 0 47 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-14T20:37:00 2020-07-14T06:18:00 2020-07-14T13:00:00 2020-07-14T16:00:00 180 1594742400 true 25.71 0 25,71 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-14T20:37:00 2020-07-14T06:18:00 2020-07-14T14:00:00 2020-07-14T17:00:00 180 1594746000 true 24.9 0 24,9 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-14T20:37:00 2020-07-14T06:18:00 2020-07-14T15:00:00 2020-07-14T18:00:00 180 1594749600 true 24.32 0 24,32 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-14T20:37:00 2020-07-14T06:18:00 2020-07-14T16:00:00 2020-07-14T19:00:00 180 1594753200 true 23.11 0 23,11 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-14T20:37:00 2020-07-14T06:18:00 2020-07-14T17:00:00 2020-07-14T20:00:00 180 1594756800 true 21.47 0 21,47 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-14T20:37:00 2020-07-14T06:18:00 2020-07-14T18:00:00 2020-07-14T21:00:00 180 1594760400 true 20.21 0 20,21 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-14T20:37:00 2020-07-14T06:18:00 2020-07-14T19:00:00 2020-07-14T22:00:00 180 1594764000 true 19.6 0 19,6 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-14T20:37:00 2020-07-14T06:18:00 2020-07-14T20:00:00 2020-07-14T23:00:00 180 1594767600 true 19.48 0 19,48 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0 0 0 % % 2020-07-13T21:00:00 2020-07-14T00:00:00 180 1594684800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-07-14T03:18:00 2020-07-14T06:18:00 180 1594707480 2020-07-14T17:37:00 2020-07-14T20:37:00 180 1594759020 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0.05 0 0,05 % %
sunny

Σήμερα

Αίθριος όλη την ημέρα.

27°c

windy

BF 2

deltiokairou

Μαγευτικές ακτές με υπερσύγχρονα ξενοδοχεία, γοητευτική ενδοχώρα με γραφικά χωριά, παραδόσεις και ζεστή φιλοξενία, εξαιρετική τοπική κουζίνα. Ένα νησί ξεχωριστό και συνάμα το μεγαλύτερο της Ελλάδας με πάνω από 1.000 χλμ. ακτών.