Προβολή κατηγορίας προορισμού

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΚΡΗΤΗ

0 886 false 2 false 2020-01-20T17:36:00 2020-01-20T07:28:00 0.0 true 8 0 8 °C °C true 1030 0 1030 mb mb true 91 0 91 % % 2020-01-20T07:00:00 2020-01-20T09:00:00 120 1579510800 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NNW false false false 0 0 NW15.png Αραιή συννεφιά Partly Cloudy 0 Δευτέρα false 9 false 2020-01-20T17:36:00 2020-01-20T07:28:00 true 8.54 0 8,54 °C °C true 6.11 0 6,11 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NNW false false false 0 0 NW15.png Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-20T17:36:00 2020-01-20T07:28:00 2020-01-20T05:00:00 2020-01-20T07:00:00 120 1579503600 true 8.11 0 8,11 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0417 0 0,0417 mm mm true 90 0 90 % % true 1028.9 0 1028,9 mb mb true 0.5 0 0,5 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-20T17:36:00 2020-01-20T07:28:00 2020-01-20T06:00:00 2020-01-20T08:00:00 120 1579507200 true 7.96 0 7,96 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.042 0 0,042 mm mm true 92 0 92 % % true 1029.5 0 1029,5 mb mb true 0.63 0 0,63 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-20T17:36:00 2020-01-20T07:28:00 2020-01-20T07:00:00 2020-01-20T09:00:00 120 1579510800 true 7.67 0 7,67 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0393 0 0,0393 mm mm true 91 0 91 % % true 1030.2 0 1030,2 mb mb true 0.59 0 0,59 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-20T17:36:00 2020-01-20T07:28:00 2020-01-20T08:00:00 2020-01-20T10:00:00 120 1579514400 true 7.41 0 7,41 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0359 0 0,0359 mm mm true 91 0 91 % % true 1031.1 0 1031,1 mb mb true 0.67 0 0,67 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-20T17:36:00 2020-01-20T07:28:00 2020-01-20T09:00:00 2020-01-20T11:00:00 120 1579518000 true 7.39 0 7,39 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.033 0 0,033 mm mm true 90 0 90 % % true 1031.7 0 1031,7 mb mb true 0.73 0 0,73 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-20T17:36:00 2020-01-20T07:28:00 2020-01-20T10:00:00 2020-01-20T12:00:00 120 1579521600 true 7.56 0 7,56 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0279 0 0,0279 mm mm true 88 0 88 % % true 1031.8 0 1031,8 mb mb true 0.64 0 0,64 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-20T17:36:00 2020-01-20T07:28:00 2020-01-20T11:00:00 2020-01-20T13:00:00 120 1579525200 true 7.67 0 7,67 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0275 0 0,0275 mm mm true 87 0 87 % % true 1031.6 0 1031,6 mb mb true 0.69 0 0,69 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-20T17:36:00 2020-01-20T07:28:00 2020-01-20T12:00:00 2020-01-20T14:00:00 120 1579528800 true 7.56 0 7,56 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0311 0 0,0311 mm mm true 88 0 88 % % true 1031.7 0 1031,7 mb mb true 0.73 0 0,73 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-20T17:36:00 2020-01-20T07:28:00 2020-01-20T13:00:00 2020-01-20T15:00:00 120 1579532400 true 7.44 0 7,44 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0315 0 0,0315 mm mm true 90 0 90 % % true 1032 0 1032 mb mb true 0.68 0 0,68 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-20T17:36:00 2020-01-20T07:28:00 2020-01-20T14:00:00 2020-01-20T16:00:00 120 1579536000 true 7.53 0 7,53 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0304 0 0,0304 mm mm true 91 0 91 % % true 1032.3 0 1032,3 mb mb true 0.6 0 0,6 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-20T17:36:00 2020-01-20T07:28:00 2020-01-20T15:00:00 2020-01-20T17:00:00 120 1579539600 true 7.39 0 7,39 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0294 0 0,0294 mm mm true 90 0 90 % % true 1032.6 0 1032,6 mb mb true 0.57 0 0,57 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-20T17:36:00 2020-01-20T07:28:00 2020-01-20T16:00:00 2020-01-20T18:00:00 120 1579543200 true 7.28 0 7,28 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0319 0 0,0319 mm mm true 90 0 90 % % true 1033.1 0 1033,1 mb mb true 0.64 0 0,64 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-20T17:36:00 2020-01-20T07:28:00 2020-01-20T17:00:00 2020-01-20T19:00:00 120 1579546800 true 7.16 0 7,16 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0368 0 0,0368 mm mm true 88 0 88 % % true 1033.6 0 1033,6 mb mb true 0.6 0 0,6 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-20T17:36:00 2020-01-20T07:28:00 2020-01-20T18:00:00 2020-01-20T20:00:00 120 1579550400 true 7.04 0 7,04 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0429 0 0,0429 mm mm true 87 0 87 % % true 1033.9 0 1033,9 mb mb true 0.74 0 0,74 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-20T17:36:00 2020-01-20T07:28:00 2020-01-20T19:00:00 2020-01-20T21:00:00 120 1579554000 true 6.92 0 6,92 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0414 0 0,0414 mm mm true 87 0 87 % % true 1034.1 0 1034,1 mb mb true 0.74 0 0,74 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-20T17:36:00 2020-01-20T07:28:00 2020-01-20T20:00:00 2020-01-20T22:00:00 120 1579557600 true 6.74 0 6,74 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0389 0 0,0389 mm mm true 88 0 88 % % true 1034.4 0 1034,4 mb mb true 0.69 0 0,69 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-20T17:36:00 2020-01-20T07:28:00 2020-01-20T21:00:00 2020-01-20T23:00:00 120 1579561200 true 6.57 0 6,57 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0401 0 0,0401 mm mm true 90 0 90 % % true 1034.5 0 1034,5 mb mb true 0.75 0 0,75 % % 2020-01-19T22:00:00 2020-01-20T00:00:00 120 1579478400 Νεφώσεις κατά περιόδους όλη την ημέρα. Mostly cloudy throughout the day. 2020-01-20T05:28:00 2020-01-20T07:28:00 120 1579505280 2020-01-20T15:36:00 2020-01-20T17:36:00 120 1579541760 true 0.0445 0 0,0445 mm mm true 0.66 0 0,66 % % 1 Τρίτη false 2 false 2020-01-21T17:37:00 2020-01-21T07:27:00 true 10.77 0 10,77 °C °C true 6.05 0 6,05 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NNW false false false 0 0 NW20.png Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-21T17:37:00 2020-01-21T07:27:00 2020-01-20T22:00:00 2020-01-21T00:00:00 120 1579564800 true 6.38 0 6,38 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0445 0 0,0445 mm mm true 92 0 92 % % true 1034.4 0 1034,4 mb mb true 0.76 0 0,76 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-21T17:37:00 2020-01-21T07:27:00 2020-01-20T23:00:00 2020-01-21T01:00:00 120 1579568400 true 6.33 0 6,33 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0489 0 0,0489 mm mm true 94 0 94 % % true 1034.1 0 1034,1 mb mb true 0.75 0 0,75 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-21T17:37:00 2020-01-21T07:27:00 2020-01-21T00:00:00 2020-01-21T02:00:00 120 1579572000 true 6.33 0 6,33 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0524 0 0,0524 mm mm true 96 0 96 % % true 1034.2 0 1034,2 mb mb true 0.89 0 0,89 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-21T17:37:00 2020-01-21T07:27:00 2020-01-21T01:00:00 2020-01-21T03:00:00 120 1579575600 true 6.39 0 6,39 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0561 0 0,0561 mm mm true 95 0 95 % % true 1034 0 1034 mb mb true 0.91 0 0,91 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-21T17:37:00 2020-01-21T07:27:00 2020-01-21T02:00:00 2020-01-21T04:00:00 120 1579579200 true 6.48 0 6,48 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.13 0 0,13 mm mm true 94 0 94 % % true 1033.7 0 1033,7 mb mb true 0.86 0 0,86 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-21T17:37:00 2020-01-21T07:27:00 2020-01-21T03:00:00 2020-01-21T05:00:00 120 1579582800 true 6.75 0 6,75 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0487 0 0,0487 mm mm true 91 0 91 % % true 1033.7 0 1033,7 mb mb true 0.75 0 0,75 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-21T17:37:00 2020-01-21T07:27:00 2020-01-21T04:00:00 2020-01-21T06:00:00 120 1579586400 true 6.96 0 6,96 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0232 0 0,0232 mm mm true 89 0 89 % % true 1033.9 0 1033,9 mb mb true 0.68 0 0,68 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-21T17:37:00 2020-01-21T07:27:00 2020-01-21T05:00:00 2020-01-21T07:00:00 120 1579590000 true 7.14 0 7,14 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0229 0 0,0229 mm mm true 89 0 89 % % true 1034.2 0 1034,2 mb mb true 0.74 0 0,74 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-21T17:37:00 2020-01-21T07:27:00 2020-01-21T06:00:00 2020-01-21T08:00:00 120 1579593600 true 7.03 0 7,03 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0217 0 0,0217 mm mm true 91 0 91 % % true 1034.3 0 1034,3 mb mb true 0.87 0 0,87 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-21T17:37:00 2020-01-21T07:27:00 2020-01-21T07:00:00 2020-01-21T09:00:00 120 1579597200 true 6.78 0 6,78 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0183 0 0,0183 mm mm true 90 0 90 % % true 1034.4 0 1034,4 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-21T17:37:00 2020-01-21T07:27:00 2020-01-21T08:00:00 2020-01-21T10:00:00 120 1579600800 true 7.11 0 7,11 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0371 0 0,0371 mm mm true 86 0 86 % % true 1034.7 0 1034,7 mb mb true 0.86 0 0,86 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-21T17:37:00 2020-01-21T07:27:00 2020-01-21T09:00:00 2020-01-21T11:00:00 120 1579604400 true 7.73 0 7,73 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0229 0 0,0229 mm mm true 82 0 82 % % true 1034.7 0 1034,7 mb mb true 0.74 0 0,74 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-21T17:37:00 2020-01-21T07:27:00 2020-01-21T10:00:00 2020-01-21T12:00:00 120 1579608000 true 8.96 0 8,96 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0105 0 0,0105 mm mm true 75 0 75 % % true 1034.1 0 1034,1 mb mb true 0.69 0 0,69 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-21T17:37:00 2020-01-21T07:27:00 2020-01-21T11:00:00 2020-01-21T13:00:00 120 1579611600 true 9.92 0 9,92 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0108 0 0,0108 mm mm true 68 0 68 % % true 1033.4 0 1033,4 mb mb true 0.67 0 0,67 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-21T17:37:00 2020-01-21T07:27:00 2020-01-21T12:00:00 2020-01-21T14:00:00 120 1579615200 true 10.49 0 10,49 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.011 0 0,011 mm mm true 65 0 65 % % true 1032.9 0 1032,9 mb mb true 0.62 0 0,62 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-21T17:37:00 2020-01-21T07:27:00 2020-01-21T13:00:00 2020-01-21T15:00:00 120 1579618800 true 10.08 0 10,08 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0109 0 0,0109 mm mm true 67 0 67 % % true 1032.8 0 1032,8 mb mb true 0.51 0 0,51 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-21T17:37:00 2020-01-21T07:27:00 2020-01-21T14:00:00 2020-01-21T16:00:00 120 1579622400 true 9.26 0 9,26 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0108 0 0,0108 mm mm true 73 0 73 % % true 1032.7 0 1032,7 mb mb true 0.56 0 0,56 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-21T17:37:00 2020-01-21T07:27:00 2020-01-21T15:00:00 2020-01-21T17:00:00 120 1579626000 true 8.14 0 8,14 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0109 0 0,0109 mm mm true 78 0 78 % % true 1032.6 0 1032,6 mb mb true 0.56 0 0,56 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-21T17:37:00 2020-01-21T07:27:00 2020-01-21T16:00:00 2020-01-21T18:00:00 120 1579629600 true 7.81 0 7,81 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0107 0 0,0107 mm mm true 82 0 82 % % true 1032.5 0 1032,5 mb mb true 0.51 0 0,51 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-21T17:37:00 2020-01-21T07:27:00 2020-01-21T17:00:00 2020-01-21T19:00:00 120 1579633200 true 7.5 0 7,5 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0106 0 0,0106 mm mm true 85 0 85 % % true 1032.6 0 1032,6 mb mb true 0.45 0 0,45 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-21T17:37:00 2020-01-21T07:27:00 2020-01-21T18:00:00 2020-01-21T20:00:00 120 1579636800 true 7.63 0 7,63 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0106 0 0,0106 mm mm true 85 0 85 % % true 1032.4 0 1032,4 mb mb true 0.39 0 0,39 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-21T17:37:00 2020-01-21T07:27:00 2020-01-21T19:00:00 2020-01-21T21:00:00 120 1579640400 true 7.21 0 7,21 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0167 0 0,0167 mm mm true 88 0 88 % % true 1031.6 0 1031,6 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-21T17:37:00 2020-01-21T07:27:00 2020-01-21T20:00:00 2020-01-21T22:00:00 120 1579644000 true 7.26 0 7,26 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0167 0 0,0167 mm mm true 88 0 88 % % true 1031.4 0 1031,4 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-21T17:37:00 2020-01-21T07:27:00 2020-01-21T21:00:00 2020-01-21T23:00:00 120 1579647600 true 7.29 0 7,29 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0167 0 0,0167 mm mm true 89 0 89 % % true 1031.2 0 1031,2 mb mb true 1 0 1 % % 2020-01-20T22:00:00 2020-01-21T00:00:00 120 1579564800 Νεφώσεις κατά περιόδους όλη την ημέρα. Mostly cloudy throughout the day. 2020-01-21T05:27:00 2020-01-21T07:27:00 120 1579591620 2020-01-21T15:37:00 2020-01-21T17:37:00 120 1579628220 true 0.13 0 0,13 mm mm true 0.74 0 0,74 % % 2 Τετάρτη false 2 false 2020-01-22T17:38:00 2020-01-22T07:27:00 true 13.01 0 13,01 °C °C true 4.72 0 4,72 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NNW false false false 0 0 NW15.png Συννεφιά false 4 false 2020-01-22T17:38:00 2020-01-22T07:27:00 2020-01-21T22:00:00 2020-01-22T00:00:00 120 1579651200 true 7.21 0 7,21 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0179 0 0,0179 mm mm true 90 0 90 % % true 1030.8 0 1030,8 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-22T17:38:00 2020-01-22T07:27:00 2020-01-21T23:00:00 2020-01-22T01:00:00 120 1579654800 true 7.13 0 7,13 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0203 0 0,0203 mm mm true 92 0 92 % % true 1030.4 0 1030,4 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-22T17:38:00 2020-01-22T07:27:00 2020-01-22T00:00:00 2020-01-22T02:00:00 120 1579658400 true 7.07 0 7,07 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.024 0 0,024 mm mm true 93 0 93 % % true 1030 0 1030 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-22T17:38:00 2020-01-22T07:27:00 2020-01-22T01:00:00 2020-01-22T03:00:00 120 1579662000 true 7.06 0 7,06 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.024 0 0,024 mm mm true 94 0 94 % % true 1029.6 0 1029,6 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-22T17:38:00 2020-01-22T07:27:00 2020-01-22T02:00:00 2020-01-22T04:00:00 120 1579665600 true 7.16 0 7,16 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0243 0 0,0243 mm mm true 96 0 96 % % true 1029.3 0 1029,3 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-22T17:38:00 2020-01-22T07:27:00 2020-01-22T03:00:00 2020-01-22T05:00:00 120 1579669200 true 7.23 0 7,23 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0234 0 0,0234 mm mm true 97 0 97 % % true 1029 0 1029 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-22T17:38:00 2020-01-22T07:27:00 2020-01-22T04:00:00 2020-01-22T06:00:00 120 1579672800 true 7.13 0 7,13 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.026 0 0,026 mm mm true 97 0 97 % % true 1029 0 1029 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-22T17:38:00 2020-01-22T07:27:00 2020-01-22T05:00:00 2020-01-22T07:00:00 120 1579676400 true 6.98 0 6,98 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0272 0 0,0272 mm mm true 97 0 97 % % true 1029.1 0 1029,1 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-22T17:38:00 2020-01-22T07:27:00 2020-01-22T06:00:00 2020-01-22T08:00:00 120 1579680000 true 6.94 0 6,94 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0234 0 0,0234 mm mm true 98 0 98 % % true 1029.3 0 1029,3 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-22T17:38:00 2020-01-22T07:27:00 2020-01-22T07:00:00 2020-01-22T09:00:00 120 1579683600 true 7.83 0 7,83 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.015 0 0,015 mm mm true 91 0 91 % % true 1029.3 0 1029,3 mb mb true 0.84 0 0,84 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-22T17:38:00 2020-01-22T07:27:00 2020-01-22T08:00:00 2020-01-22T10:00:00 120 1579687200 true 9.2 0 9,2 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 84 0 84 % % true 1029.5 0 1029,5 mb mb true 0.69 0 0,69 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-22T17:38:00 2020-01-22T07:27:00 2020-01-22T09:00:00 2020-01-22T11:00:00 120 1579690800 true 10.91 0 10,91 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 74 0 74 % % true 1029.4 0 1029,4 mb mb true 0.55 0 0,55 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-22T17:38:00 2020-01-22T07:27:00 2020-01-22T10:00:00 2020-01-22T12:00:00 120 1579694400 true 12.04 0 12,04 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 66 0 66 % % true 1029.1 0 1029,1 mb mb true 0.45 0 0,45 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-22T17:38:00 2020-01-22T07:27:00 2020-01-22T11:00:00 2020-01-22T13:00:00 120 1579698000 true 12.71 0 12,71 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1028.5 0 1028,5 mb mb true 0.36 0 0,36 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:38:00 2020-01-22T07:27:00 2020-01-22T12:00:00 2020-01-22T14:00:00 120 1579701600 true 12.39 0 12,39 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1027.9 0 1027,9 mb mb true 0.27 0 0,27 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:38:00 2020-01-22T07:27:00 2020-01-22T13:00:00 2020-01-22T15:00:00 120 1579705200 true 11.45 0 11,45 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1027.6 0 1027,6 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:38:00 2020-01-22T07:27:00 2020-01-22T14:00:00 2020-01-22T16:00:00 120 1579708800 true 10.16 0 10,16 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1027.4 0 1027,4 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:38:00 2020-01-22T07:27:00 2020-01-22T15:00:00 2020-01-22T17:00:00 120 1579712400 true 9.11 0 9,11 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1027.2 0 1027,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:38:00 2020-01-22T07:27:00 2020-01-22T16:00:00 2020-01-22T18:00:00 120 1579716000 true 7.92 0 7,92 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1027 0 1027 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:38:00 2020-01-22T07:27:00 2020-01-22T17:00:00 2020-01-22T19:00:00 120 1579719600 true 6.76 0 6,76 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 76 0 76 % % true 1027 0 1027 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:38:00 2020-01-22T07:27:00 2020-01-22T18:00:00 2020-01-22T20:00:00 120 1579723200 true 5.78 0 5,78 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 76 0 76 % % true 1026.9 0 1026,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:38:00 2020-01-22T07:27:00 2020-01-22T19:00:00 2020-01-22T21:00:00 120 1579726800 true 5.21 0 5,21 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 74 0 74 % % true 1026.7 0 1026,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:38:00 2020-01-22T07:27:00 2020-01-22T20:00:00 2020-01-22T22:00:00 120 1579730400 true 5.05 0 5,05 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1026.3 0 1026,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:38:00 2020-01-22T07:27:00 2020-01-22T21:00:00 2020-01-22T23:00:00 120 1579734000 true 4.99 0 4,99 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 W05.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1026 0 1026 mb mb true 0 0 0 % % 2020-01-21T22:00:00 2020-01-22T00:00:00 120 1579651200 Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα. Partly cloudy throughout the day. 2020-01-22T05:27:00 2020-01-22T07:27:00 120 1579678020 2020-01-22T15:38:00 2020-01-22T17:38:00 120 1579714680 true 0.0273 0 0,0273 mm mm true 0.49 0 0,49 % % 3 Πέμπτη false 1 false 2020-01-23T17:39:00 2020-01-23T07:26:00 true 15.15 0 15,15 °C °C true 4.86 0 4,86 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Bορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:39:00 2020-01-23T07:26:00 2020-01-22T22:00:00 2020-01-23T00:00:00 120 1579737600 true 5.13 0 5,13 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1025.7 0 1025,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:39:00 2020-01-23T07:26:00 2020-01-22T23:00:00 2020-01-23T01:00:00 120 1579741200 true 5.19 0 5,19 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 W05.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1025.3 0 1025,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:39:00 2020-01-23T07:26:00 2020-01-23T00:00:00 2020-01-23T02:00:00 120 1579744800 true 5.36 0 5,36 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 W05.png true 0 0 0 mm mm true 41 0 41 % % true 1025 0 1025 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:39:00 2020-01-23T07:26:00 2020-01-23T01:00:00 2020-01-23T03:00:00 120 1579748400 true 5.65 0 5,65 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 W05.png true 0 0 0 mm mm true 36 0 36 % % true 1024.6 0 1024,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:39:00 2020-01-23T07:26:00 2020-01-23T02:00:00 2020-01-23T04:00:00 120 1579752000 true 5.87 0 5,87 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 W05.png true 0 0 0 mm mm true 33 0 33 % % true 1024.2 0 1024,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:39:00 2020-01-23T07:26:00 2020-01-23T03:00:00 2020-01-23T05:00:00 120 1579755600 true 6.11 0 6,11 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 W05.png true 0 0 0 mm mm true 31 0 31 % % true 1024 0 1024 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:39:00 2020-01-23T07:26:00 2020-01-23T04:00:00 2020-01-23T06:00:00 120 1579759200 true 5.9 0 5,9 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 W05.png true 0 0 0 mm mm true 32 0 32 % % true 1023.9 0 1023,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:39:00 2020-01-23T07:26:00 2020-01-23T05:00:00 2020-01-23T07:00:00 120 1579762800 true 5.45 0 5,45 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 W05.png true 0 0 0 mm mm true 36 0 36 % % true 1024 0 1024 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:39:00 2020-01-23T07:26:00 2020-01-23T06:00:00 2020-01-23T08:00:00 120 1579766400 true 5.68 0 5,68 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 W05.png true 0 0 0 mm mm true 40 0 40 % % true 1024.1 0 1024,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:39:00 2020-01-23T07:26:00 2020-01-23T07:00:00 2020-01-23T09:00:00 120 1579770000 true 7.6 0 7,6 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 44 0 44 % % true 1024.2 0 1024,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:39:00 2020-01-23T07:26:00 2020-01-23T08:00:00 2020-01-23T10:00:00 120 1579773600 true 10.31 0 10,31 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 46 0 46 % % true 1024.3 0 1024,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:39:00 2020-01-23T07:26:00 2020-01-23T09:00:00 2020-01-23T11:00:00 120 1579777200 true 12.7 0 12,7 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1024.3 0 1024,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:39:00 2020-01-23T07:26:00 2020-01-23T10:00:00 2020-01-23T12:00:00 120 1579780800 true 13.87 0 13,87 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1024 0 1024 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:39:00 2020-01-23T07:26:00 2020-01-23T11:00:00 2020-01-23T13:00:00 120 1579784400 true 14.39 0 14,39 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1023.2 0 1023,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:39:00 2020-01-23T07:26:00 2020-01-23T12:00:00 2020-01-23T14:00:00 120 1579788000 true 14.87 0 14,87 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1022.9 0 1022,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:39:00 2020-01-23T07:26:00 2020-01-23T13:00:00 2020-01-23T15:00:00 120 1579791600 true 13.98 0 13,98 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1023 0 1023 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:39:00 2020-01-23T07:26:00 2020-01-23T14:00:00 2020-01-23T16:00:00 120 1579795200 true 12.64 0 12,64 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1023.3 0 1023,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:39:00 2020-01-23T07:26:00 2020-01-23T15:00:00 2020-01-23T17:00:00 120 1579798800 true 11.39 0 11,39 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1023.7 0 1023,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:39:00 2020-01-23T07:26:00 2020-01-23T16:00:00 2020-01-23T18:00:00 120 1579802400 true 10.28 0 10,28 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1024.2 0 1024,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:39:00 2020-01-23T07:26:00 2020-01-23T17:00:00 2020-01-23T19:00:00 120 1579806000 true 9.11 0 9,11 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1024.8 0 1024,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:39:00 2020-01-23T07:26:00 2020-01-23T18:00:00 2020-01-23T20:00:00 120 1579809600 true 8.11 0 8,11 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1025.2 0 1025,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:39:00 2020-01-23T07:26:00 2020-01-23T19:00:00 2020-01-23T21:00:00 120 1579813200 true 7.74 0 7,74 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1026.2 0 1026,2 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:39:00 2020-01-23T07:26:00 2020-01-23T20:00:00 2020-01-23T22:00:00 120 1579816800 true 7.88 0 7,88 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 89 0 89 % % true 1026.8 0 1026,8 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:39:00 2020-01-23T07:26:00 2020-01-23T21:00:00 2020-01-23T23:00:00 120 1579820400 true 8.04 0 8,04 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 90 0 90 % % true 1027.2 0 1027,2 mb mb true 0.02 0 0,02 % % 2020-01-22T22:00:00 2020-01-23T00:00:00 120 1579737600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-01-23T05:26:00 2020-01-23T07:26:00 120 1579764360 2020-01-23T15:39:00 2020-01-23T17:39:00 120 1579801140 true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 0 0 0 % % 4 Παρασκευή false 1 false 2020-01-24T17:40:00 2020-01-24T07:26:00 true 15.39 0 15,39 °C °C true 6.84 0 6,84 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NNW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:40:00 2020-01-24T07:26:00 2020-01-23T22:00:00 2020-01-24T00:00:00 120 1579824000 true 8.01 0 8,01 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 91 0 91 % % true 1027.4 0 1027,4 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:40:00 2020-01-24T07:26:00 2020-01-23T23:00:00 2020-01-24T01:00:00 120 1579827600 true 7.86 0 7,86 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 92 0 92 % % true 1027.4 0 1027,4 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:40:00 2020-01-24T07:26:00 2020-01-24T00:00:00 2020-01-24T02:00:00 120 1579831200 true 7.56 0 7,56 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 92 0 92 % % true 1026.8 0 1026,8 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:40:00 2020-01-24T07:26:00 2020-01-24T01:00:00 2020-01-24T03:00:00 120 1579834800 true 7.49 0 7,49 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1027 0 1027 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:40:00 2020-01-24T07:26:00 2020-01-24T02:00:00 2020-01-24T04:00:00 120 1579838400 true 7.39 0 7,39 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1028 0 1028 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:40:00 2020-01-24T07:26:00 2020-01-24T03:00:00 2020-01-24T05:00:00 120 1579842000 true 7.98 0 7,98 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 80 0 80 % % true 1028.3 0 1028,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:40:00 2020-01-24T07:26:00 2020-01-24T04:00:00 2020-01-24T06:00:00 120 1579845600 true 8.16 0 8,16 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 76 0 76 % % true 1028.7 0 1028,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:40:00 2020-01-24T07:26:00 2020-01-24T05:00:00 2020-01-24T07:00:00 120 1579849200 true 8.02 0 8,02 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 74 0 74 % % true 1029.2 0 1029,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:40:00 2020-01-24T07:26:00 2020-01-24T06:00:00 2020-01-24T08:00:00 120 1579852800 true 7.48 0 7,48 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 76 0 76 % % true 1029.6 0 1029,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:40:00 2020-01-24T07:26:00 2020-01-24T07:00:00 2020-01-24T09:00:00 120 1579856400 true 8.52 0 8,52 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 71 0 71 % % true 1030 0 1030 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:40:00 2020-01-24T07:26:00 2020-01-24T08:00:00 2020-01-24T10:00:00 120 1579860000 true 9.66 0 9,66 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1030.4 0 1030,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:40:00 2020-01-24T07:26:00 2020-01-24T09:00:00 2020-01-24T11:00:00 120 1579863600 true 12.32 0 12,32 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1030.5 0 1030,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:40:00 2020-01-24T07:26:00 2020-01-24T10:00:00 2020-01-24T12:00:00 120 1579867200 true 14 0 14 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 44 0 44 % % true 1030.3 0 1030,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:40:00 2020-01-24T07:26:00 2020-01-24T11:00:00 2020-01-24T13:00:00 120 1579870800 true 15.11 0 15,11 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 40 0 40 % % true 1029.8 0 1029,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:40:00 2020-01-24T07:26:00 2020-01-24T12:00:00 2020-01-24T14:00:00 120 1579874400 true 14.35 0 14,35 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 44 0 44 % % true 1029.5 0 1029,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:40:00 2020-01-24T07:26:00 2020-01-24T13:00:00 2020-01-24T15:00:00 120 1579878000 true 12.68 0 12,68 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 52 0 52 % % true 1029.4 0 1029,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:40:00 2020-01-24T07:26:00 2020-01-24T14:00:00 2020-01-24T16:00:00 120 1579881600 true 10.25 0 10,25 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1029.6 0 1029,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:40:00 2020-01-24T07:26:00 2020-01-24T15:00:00 2020-01-24T17:00:00 120 1579885200 true 9.66 0 9,66 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1029.5 0 1029,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:40:00 2020-01-24T07:26:00 2020-01-24T16:00:00 2020-01-24T18:00:00 120 1579888800 true 8.54 0 8,54 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1029.6 0 1029,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:40:00 2020-01-24T07:26:00 2020-01-24T17:00:00 2020-01-24T19:00:00 120 1579892400 true 9.43 0 9,43 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1029.9 0 1029,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:40:00 2020-01-24T07:26:00 2020-01-24T18:00:00 2020-01-24T20:00:00 120 1579896000 true 10.02 0 10,02 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 W05.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1030 0 1030 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:40:00 2020-01-24T07:26:00 2020-01-24T19:00:00 2020-01-24T21:00:00 120 1579899600 true 10.9 0 10,9 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 W05.png true 0 0 0 mm mm true 41 0 41 % % true 1030 0 1030 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:40:00 2020-01-24T07:26:00 2020-01-24T20:00:00 2020-01-24T22:00:00 120 1579903200 true 10.22 0 10,22 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 42 0 42 % % true 1030 0 1030 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:40:00 2020-01-24T07:26:00 2020-01-24T21:00:00 2020-01-24T23:00:00 120 1579906800 true 8.8 0 8,8 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1029.8 0 1029,8 mb mb true 0 0 0 % % 2020-01-23T22:00:00 2020-01-24T00:00:00 120 1579824000 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-01-24T05:26:00 2020-01-24T07:26:00 120 1579850760 2020-01-24T15:40:00 2020-01-24T17:40:00 120 1579887600 true 0.0095 0 0,0095 mm mm true 0 0 0 % % 5 Σάββατο false 1 false 2020-01-25T17:41:00 2020-01-25T07:25:00 true 17.18 0 17,18 °C °C true 6.62 0 6,62 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF Νοτιοδυτικός σχεδόν άπνοια - 1 BF SSW false false false 0 0 SW05.png Αίθριος false 20 false 2020-01-25T17:41:00 2020-01-25T07:25:00 2020-01-24T22:00:00 2020-01-25T00:00:00 120 1579910400 true 7.11 0 7,11 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1030.1 0 1030,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-25T17:41:00 2020-01-25T07:25:00 2020-01-24T23:00:00 2020-01-25T01:00:00 120 1579914000 true 6.95 0 6,95 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1029.7 0 1029,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-25T17:41:00 2020-01-25T07:25:00 2020-01-25T00:00:00 2020-01-25T02:00:00 120 1579917600 true 7.47 0 7,47 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 64 0 64 % % true 1029.4 0 1029,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-25T17:41:00 2020-01-25T07:25:00 2020-01-25T01:00:00 2020-01-25T03:00:00 120 1579921200 true 8.65 0 8,65 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1029.1 0 1029,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-25T17:41:00 2020-01-25T07:25:00 2020-01-25T02:00:00 2020-01-25T04:00:00 120 1579924800 true 9.43 0 9,43 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 47 0 47 % % true 1028.9 0 1028,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-25T17:41:00 2020-01-25T07:25:00 2020-01-25T03:00:00 2020-01-25T05:00:00 120 1579928400 true 9.79 0 9,79 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 44 0 44 % % true 1028.4 0 1028,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-25T17:41:00 2020-01-25T07:25:00 2020-01-25T04:00:00 2020-01-25T06:00:00 120 1579932000 true 9.35 0 9,35 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1028.6 0 1028,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-25T17:41:00 2020-01-25T07:25:00 2020-01-25T05:00:00 2020-01-25T07:00:00 120 1579935600 true 8.42 0 8,42 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1028.9 0 1028,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-25T17:41:00 2020-01-25T07:25:00 2020-01-25T06:00:00 2020-01-25T08:00:00 120 1579939200 true 8.13 0 8,13 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1029.2 0 1029,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-25T17:41:00 2020-01-25T07:25:00 2020-01-25T07:00:00 2020-01-25T09:00:00 120 1579942800 true 9.56 0 9,56 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1029.5 0 1029,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-25T17:41:00 2020-01-25T07:25:00 2020-01-25T08:00:00 2020-01-25T10:00:00 120 1579946400 true 11.64 0 11,64 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 S05.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1030.1 0 1030,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-25T17:41:00 2020-01-25T07:25:00 2020-01-25T09:00:00 2020-01-25T11:00:00 120 1579950000 true 14.49 0 14,49 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1030.1 0 1030,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-25T17:41:00 2020-01-25T07:25:00 2020-01-25T10:00:00 2020-01-25T12:00:00 120 1579953600 true 16.01 0 16,01 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1029.6 0 1029,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-25T17:41:00 2020-01-25T07:25:00 2020-01-25T11:00:00 2020-01-25T13:00:00 120 1579957200 true 16.88 0 16,88 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1028.7 0 1028,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-25T17:41:00 2020-01-25T07:25:00 2020-01-25T12:00:00 2020-01-25T14:00:00 120 1579960800 true 16.52 0 16,52 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1028.1 0 1028,1 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-25T17:41:00 2020-01-25T07:25:00 2020-01-25T13:00:00 2020-01-25T15:00:00 120 1579964400 true 15.48 0 15,48 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1027.7 0 1027,7 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-25T17:41:00 2020-01-25T07:25:00 2020-01-25T14:00:00 2020-01-25T16:00:00 120 1579968000 true 13.77 0 13,77 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1027.6 0 1027,6 mb mb true 0.3 0 0,3 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-25T17:41:00 2020-01-25T07:25:00 2020-01-25T15:00:00 2020-01-25T17:00:00 120 1579971600 true 12.91 0 12,91 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1027.3 0 1027,3 mb mb true 0.42 0 0,42 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-25T17:41:00 2020-01-25T07:25:00 2020-01-25T16:00:00 2020-01-25T18:00:00 120 1579975200 true 11.63 0 11,63 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 S05.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1027.5 0 1027,5 mb mb true 0.42 0 0,42 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-25T17:41:00 2020-01-25T07:25:00 2020-01-25T17:00:00 2020-01-25T19:00:00 120 1579978800 true 11.01 0 11,01 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1027.9 0 1027,9 mb mb true 0.37 0 0,37 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-25T17:41:00 2020-01-25T07:25:00 2020-01-25T18:00:00 2020-01-25T20:00:00 120 1579982400 true 10.3 0 10,3 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1028.1 0 1028,1 mb mb true 0.32 0 0,32 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-25T17:41:00 2020-01-25T07:25:00 2020-01-25T19:00:00 2020-01-25T21:00:00 120 1579986000 true 10.4 0 10,4 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1028 0 1028 mb mb true 0.3 0 0,3 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-25T17:41:00 2020-01-25T07:25:00 2020-01-25T20:00:00 2020-01-25T22:00:00 120 1579989600 true 10.48 0 10,48 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1027.2 0 1027,2 mb mb true 0.3 0 0,3 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-25T17:41:00 2020-01-25T07:25:00 2020-01-25T21:00:00 2020-01-25T23:00:00 120 1579993200 true 10.38 0 10,38 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1026.8 0 1026,8 mb mb true 0.32 0 0,32 % % 2020-01-24T22:00:00 2020-01-25T00:00:00 120 1579910400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-01-25T05:25:00 2020-01-25T07:25:00 120 1579937100 2020-01-25T15:41:00 2020-01-25T17:41:00 120 1579974060 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0.13 0 0,13 % % 6 Κυριακή false 4 false 2020-01-26T17:42:00 2020-01-26T07:25:00 true 15.59 0 15,59 °C °C true 8.42 0 8,42 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Νοτιοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF SSW false false false 0 0 SW10.png Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-26T17:42:00 2020-01-26T07:25:00 2020-01-25T22:00:00 2020-01-26T00:00:00 120 1579996800 true 9.99 0 9,99 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1026.5 0 1026,5 mb mb true 0.38 0 0,38 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-26T17:42:00 2020-01-26T07:25:00 2020-01-25T23:00:00 2020-01-26T01:00:00 120 1580000400 true 9.83 0 9,83 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1026.7 0 1026,7 mb mb true 0.47 0 0,47 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-26T17:42:00 2020-01-26T07:25:00 2020-01-26T00:00:00 2020-01-26T02:00:00 120 1580004000 true 9.57 0 9,57 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 89 0 89 % % true 1026.4 0 1026,4 mb mb true 0.58 0 0,58 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-26T17:42:00 2020-01-26T07:25:00 2020-01-26T01:00:00 2020-01-26T03:00:00 120 1580007600 true 9.43 0 9,43 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 91 0 91 % % true 1026.1 0 1026,1 mb mb true 0.73 0 0,73 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:42:00 2020-01-26T07:25:00 2020-01-26T02:00:00 2020-01-26T04:00:00 120 1580011200 true 9.28 0 9,28 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 93 0 93 % % true 1025.6 0 1025,6 mb mb true 0.89 0 0,89 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:42:00 2020-01-26T07:25:00 2020-01-26T03:00:00 2020-01-26T05:00:00 120 1580014800 true 9.17 0 9,17 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 95 0 95 % % true 1025.4 0 1025,4 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:42:00 2020-01-26T07:25:00 2020-01-26T04:00:00 2020-01-26T06:00:00 120 1580018400 true 8.93 0 8,93 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 95 0 95 % % true 1025 0 1025 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:42:00 2020-01-26T07:25:00 2020-01-26T05:00:00 2020-01-26T07:00:00 120 1580022000 true 8.69 0 8,69 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 94 0 94 % % true 1025.2 0 1025,2 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:42:00 2020-01-26T07:25:00 2020-01-26T06:00:00 2020-01-26T08:00:00 120 1580025600 true 8.99 0 8,99 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 94 0 94 % % true 1025.4 0 1025,4 mb mb true 0.9 0 0,9 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:42:00 2020-01-26T07:25:00 2020-01-26T07:00:00 2020-01-26T09:00:00 120 1580029200 true 10.47 0 10,47 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 91 0 91 % % true 1026 0 1026 mb mb true 0.89 0 0,89 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:42:00 2020-01-26T07:25:00 2020-01-26T08:00:00 2020-01-26T10:00:00 120 1580032800 true 12.33 0 12,33 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 86 0 86 % % true 1026 0 1026 mb mb true 0.88 0 0,88 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:42:00 2020-01-26T07:25:00 2020-01-26T09:00:00 2020-01-26T11:00:00 120 1580036400 true 13.98 0 13,98 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 81 0 81 % % true 1025.8 0 1025,8 mb mb true 0.88 0 0,88 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:42:00 2020-01-26T07:25:00 2020-01-26T10:00:00 2020-01-26T12:00:00 120 1580040000 true 14.87 0 14,87 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 78 0 78 % % true 1025.2 0 1025,2 mb mb true 0.89 0 0,89 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:42:00 2020-01-26T07:25:00 2020-01-26T11:00:00 2020-01-26T13:00:00 120 1580043600 true 15.27 0 15,27 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1024.6 0 1024,6 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:42:00 2020-01-26T07:25:00 2020-01-26T12:00:00 2020-01-26T14:00:00 120 1580047200 true 15.25 0 15,25 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1023.8 0 1023,8 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:42:00 2020-01-26T07:25:00 2020-01-26T13:00:00 2020-01-26T15:00:00 120 1580050800 true 14.76 0 14,76 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1023.5 0 1023,5 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:42:00 2020-01-26T07:25:00 2020-01-26T14:00:00 2020-01-26T16:00:00 120 1580054400 true 13.92 0 13,92 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1023.3 0 1023,3 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:42:00 2020-01-26T07:25:00 2020-01-26T15:00:00 2020-01-26T17:00:00 120 1580058000 true 13.36 0 13,36 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1023.3 0 1023,3 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:42:00 2020-01-26T07:25:00 2020-01-26T16:00:00 2020-01-26T18:00:00 120 1580061600 true 12.81 0 12,81 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1023.5 0 1023,5 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:42:00 2020-01-26T07:25:00 2020-01-26T17:00:00 2020-01-26T19:00:00 120 1580065200 true 12.42 0 12,42 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1023.8 0 1023,8 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:42:00 2020-01-26T07:25:00 2020-01-26T18:00:00 2020-01-26T20:00:00 120 1580068800 true 11.86 0 11,86 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 85 0 85 % % true 1024 0 1024 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:42:00 2020-01-26T07:25:00 2020-01-26T19:00:00 2020-01-26T21:00:00 120 1580072400 true 11.65 0 11,65 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1024 0 1024 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:42:00 2020-01-26T07:25:00 2020-01-26T20:00:00 2020-01-26T22:00:00 120 1580076000 true 11.7 0 11,7 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1023.8 0 1023,8 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:42:00 2020-01-26T07:25:00 2020-01-26T21:00:00 2020-01-26T23:00:00 120 1580079600 true 11.81 0 11,81 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1023.4 0 1023,4 mb mb true 1 0 1 % % 2020-01-25T22:00:00 2020-01-26T00:00:00 120 1579996800 Συννεφιά όλη την ημέρα. Overcast throughout the day. 2020-01-26T05:25:00 2020-01-26T07:25:00 120 1580023500 2020-01-26T15:42:00 2020-01-26T17:42:00 120 1580060520 true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 0.9 0 0,9 % %
sunny

Σήμερα

Νεφώσεις κατά περιόδους όλη την ημέρα.

8°c

windy

BF 3

deltiokairou

Μαγευτικές ακτές με υπερσύγχρονα ξενοδοχεία, γοητευτική ενδοχώρα με γραφικά χωριά, παραδόσεις και ζεστή φιλοξενία, εξαιρετική τοπική κουζίνα. Ένα νησί ξεχωριστό και συνάμα το μεγαλύτερο της Ελλάδας με πάνω από 1.000 χλμ. ακτών.