36 Χρόνια Εμπειρίας στα Aκτοπλοϊκά Εισιτήρια

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΚΡΗΤΗ

0 886 false 4 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:59:00 0.0 true 10 0 10 °C °C true 1019 0 1019 mb mb true 92 0 92 % % 2020-04-06T22:00:00 2020-04-07T01:00:00 180 1586221200 0 true 2 0 2 BF BF Bορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NW false false false 0 0 NW10.png Συννεφιά Overcast 0 Τρίτη false 9 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:59:00 true 11.63 0 11,63 °C °C true 9.44 0 9,44 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NNW false false false 0 0 NW10.png Συννεφιά false 4 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:59:00 2020-04-06T21:00:00 2020-04-07T00:00:00 180 1586217600 true 10.11 0 10,11 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.1957 0 0,1957 mm mm true 91 0 91 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:59:00 2020-04-06T22:00:00 2020-04-07T01:00:00 180 1586221200 true 10.39 0 10,39 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.2128 0 0,2128 mm mm true 92 0 92 % % true 1018.7 0 1018,7 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:59:00 2020-04-06T23:00:00 2020-04-07T02:00:00 180 1586224800 true 10.49 0 10,49 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0907 0 0,0907 mm mm true 91 0 91 % % true 1018.2 0 1018,2 mb mb true 0.91 0 0,91 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:59:00 2020-04-07T00:00:00 2020-04-07T03:00:00 180 1586228400 true 10.55 0 10,55 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0189 0 0,0189 mm mm true 89 0 89 % % true 1017.8 0 1017,8 mb mb true 0.89 0 0,89 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:59:00 2020-04-07T01:00:00 2020-04-07T04:00:00 180 1586232000 true 10.4 0 10,4 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.1098 0 0,1098 mm mm true 94 0 94 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 0.84 0 0,84 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:59:00 2020-04-07T02:00:00 2020-04-07T05:00:00 180 1586235600 true 10.19 0 10,19 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.2157 0 0,2157 mm mm true 97 0 97 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0.82 0 0,82 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:59:00 2020-04-07T03:00:00 2020-04-07T06:00:00 180 1586239200 true 10.01 0 10,01 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.4967 0 0,4967 mm mm true 100 0 100 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0.82 0 0,82 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:59:00 2020-04-07T04:00:00 2020-04-07T07:00:00 180 1586242800 true 9.98 0 9,98 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.4059 0 0,4059 mm mm true 100 0 100 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 0.84 0 0,84 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:59:00 2020-04-07T05:00:00 2020-04-07T08:00:00 180 1586246400 true 10.17 0 10,17 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.5996 0 0,5996 mm mm true 100 0 100 % % true 1017.9 0 1017,9 mb mb true 0.87 0 0,87 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:59:00 2020-04-07T06:00:00 2020-04-07T09:00:00 180 1586250000 true 10.86 0 10,86 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.8425 0 0,8425 mm mm true 100 0 100 % % true 1018.3 0 1018,3 mb mb true 0.91 0 0,91 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:59:00 2020-04-07T07:00:00 2020-04-07T10:00:00 180 1586253600 true 11.18 0 11,18 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.6122 0 0,6122 mm mm true 97 0 97 % % true 1018.6 0 1018,6 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:59:00 2020-04-07T08:00:00 2020-04-07T11:00:00 180 1586257200 true 11.35 0 11,35 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.5251 0 0,5251 mm mm true 97 0 97 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:59:00 2020-04-07T09:00:00 2020-04-07T12:00:00 180 1586260800 true 11.06 0 11,06 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.4937 0 0,4937 mm mm true 97 0 97 % % true 1019.3 0 1019,3 mb mb true 1 0 1 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:59:00 2020-04-07T10:00:00 2020-04-07T13:00:00 180 1586264400 true 10.7 0 10,7 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.6398 0 0,6398 mm mm true 100 0 100 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 1 0 1 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:59:00 2020-04-07T11:00:00 2020-04-07T14:00:00 180 1586268000 true 10.36 0 10,36 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.634 0 0,634 mm mm true 100 0 100 % % true 1019 0 1019 mb mb true 1 0 1 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:59:00 2020-04-07T12:00:00 2020-04-07T15:00:00 180 1586271600 true 10.38 0 10,38 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.6587 0 0,6587 mm mm true 99 0 99 % % true 1018.8 0 1018,8 mb mb true 1 0 1 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:59:00 2020-04-07T13:00:00 2020-04-07T16:00:00 180 1586275200 true 10.16 0 10,16 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.4761 0 0,4761 mm mm true 98 0 98 % % true 1018.6 0 1018,6 mb mb true 1 0 1 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:59:00 2020-04-07T14:00:00 2020-04-07T17:00:00 180 1586278800 true 10.21 0 10,21 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.3764 0 0,3764 mm mm true 97 0 97 % % true 1018.4 0 1018,4 mb mb true 1 0 1 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:59:00 2020-04-07T15:00:00 2020-04-07T18:00:00 180 1586282400 true 10.29 0 10,29 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.3321 0 0,3321 mm mm true 97 0 97 % % true 1018.3 0 1018,3 mb mb true 1 0 1 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:59:00 2020-04-07T16:00:00 2020-04-07T19:00:00 180 1586286000 true 10.36 0 10,36 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.3605 0 0,3605 mm mm true 96 0 96 % % true 1018.3 0 1018,3 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:59:00 2020-04-07T17:00:00 2020-04-07T20:00:00 180 1586289600 true 10.06 0 10,06 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.3662 0 0,3662 mm mm true 95 0 95 % % true 1018.4 0 1018,4 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:59:00 2020-04-07T18:00:00 2020-04-07T21:00:00 180 1586293200 true 10.01 0 10,01 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.3093 0 0,3093 mm mm true 94 0 94 % % true 1018.7 0 1018,7 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:59:00 2020-04-07T19:00:00 2020-04-07T22:00:00 180 1586296800 true 9.81 0 9,81 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.3047 0 0,3047 mm mm true 93 0 93 % % true 1018.8 0 1018,8 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:59:00 2020-04-07T20:00:00 2020-04-07T23:00:00 180 1586300400 true 9.71 0 9,71 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.2565 0 0,2565 mm mm true 93 0 93 % % true 1018.6 0 1018,6 mb mb true 0.94 0 0,94 % % 2020-04-06T21:00:00 2020-04-07T00:00:00 180 1586217600 Ασθενής βροχή όλη την ημέρα. Light rain throughout the day. 2020-04-07T03:59:00 2020-04-07T06:59:00 180 1586242740 2020-04-07T16:47:00 2020-04-07T19:47:00 180 1586288820 true 0.8425 0 0,8425 mm mm true 0.93 0 0,93 % % 1 Τετάρτη false 9 false 2020-04-08T19:48:00 2020-04-08T06:58:00 true 12.74 0 12,74 °C °C true 8.65 0 8,65 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NNW false false false 0 0 NW15.png Συννεφιά false 4 false 2020-04-08T19:48:00 2020-04-08T06:58:00 2020-04-07T21:00:00 2020-04-08T00:00:00 180 1586304000 true 9.8 0 9,8 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.2187 0 0,2187 mm mm true 94 0 94 % % true 1018.5 0 1018,5 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-08T19:48:00 2020-04-08T06:58:00 2020-04-07T22:00:00 2020-04-08T01:00:00 180 1586307600 true 9.76 0 9,76 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.195 0 0,195 mm mm true 95 0 95 % % true 1018.2 0 1018,2 mb mb true 0.87 0 0,87 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-08T19:48:00 2020-04-08T06:58:00 2020-04-07T23:00:00 2020-04-08T02:00:00 180 1586311200 true 9.86 0 9,86 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.2189 0 0,2189 mm mm true 95 0 95 % % true 1018 0 1018 mb mb true 0.91 0 0,91 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-04-08T19:48:00 2020-04-08T06:58:00 2020-04-08T00:00:00 2020-04-08T03:00:00 180 1586314800 true 10.35 0 10,35 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.2596 0 0,2596 mm mm true 94 0 94 % % true 1017.7 0 1017,7 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-04-08T19:48:00 2020-04-08T06:58:00 2020-04-08T01:00:00 2020-04-08T04:00:00 180 1586318400 true 10.14 0 10,14 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.3353 0 0,3353 mm mm true 95 0 95 % % true 1016.8 0 1016,8 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-04-08T19:48:00 2020-04-08T06:58:00 2020-04-08T02:00:00 2020-04-08T05:00:00 180 1586322000 true 10.26 0 10,26 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.3054 0 0,3054 mm mm true 94 0 94 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 1 0 1 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-04-08T19:48:00 2020-04-08T06:58:00 2020-04-08T03:00:00 2020-04-08T06:00:00 180 1586325600 true 10.4 0 10,4 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.2137 0 0,2137 mm mm true 96 0 96 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 1 0 1 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-04-08T19:48:00 2020-04-08T06:58:00 2020-04-08T04:00:00 2020-04-08T07:00:00 180 1586329200 true 10.08 0 10,08 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.2785 0 0,2785 mm mm true 98 0 98 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 1 0 1 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-04-08T19:48:00 2020-04-08T06:58:00 2020-04-08T05:00:00 2020-04-08T08:00:00 180 1586332800 true 9.78 0 9,78 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.2794 0 0,2794 mm mm true 99 0 99 % % true 1016.8 0 1016,8 mb mb true 1 0 1 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-04-08T19:48:00 2020-04-08T06:58:00 2020-04-08T06:00:00 2020-04-08T09:00:00 180 1586336400 true 9.83 0 9,83 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.2645 0 0,2645 mm mm true 100 0 100 % % true 1017 0 1017 mb mb true 1 0 1 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-04-08T19:48:00 2020-04-08T06:58:00 2020-04-08T07:00:00 2020-04-08T10:00:00 180 1586340000 true 9.42 0 9,42 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.2773 0 0,2773 mm mm true 100 0 100 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 1 0 1 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-04-08T19:48:00 2020-04-08T06:58:00 2020-04-08T08:00:00 2020-04-08T11:00:00 180 1586343600 true 9.71 0 9,71 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.2793 0 0,2793 mm mm true 100 0 100 % % true 1017.3 0 1017,3 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-04-08T19:48:00 2020-04-08T06:58:00 2020-04-08T09:00:00 2020-04-08T12:00:00 180 1586347200 true 10.28 0 10,28 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.2541 0 0,2541 mm mm true 100 0 100 % % true 1017.3 0 1017,3 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-04-08T19:48:00 2020-04-08T06:58:00 2020-04-08T10:00:00 2020-04-08T13:00:00 180 1586350800 true 11.13 0 11,13 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.2554 0 0,2554 mm mm true 95 0 95 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-04-08T19:48:00 2020-04-08T06:58:00 2020-04-08T11:00:00 2020-04-08T14:00:00 180 1586354400 true 11.91 0 11,91 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.2284 0 0,2284 mm mm true 90 0 90 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-08T19:48:00 2020-04-08T06:58:00 2020-04-08T12:00:00 2020-04-08T15:00:00 180 1586358000 true 12.46 0 12,46 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.1092 0 0,1092 mm mm true 84 0 84 % % true 1017 0 1017 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-08T19:48:00 2020-04-08T06:58:00 2020-04-08T13:00:00 2020-04-08T16:00:00 180 1586361600 true 11.77 0 11,77 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.1406 0 0,1406 mm mm true 85 0 85 % % true 1017 0 1017 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-08T19:48:00 2020-04-08T06:58:00 2020-04-08T14:00:00 2020-04-08T17:00:00 180 1586365200 true 10.92 0 10,92 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0875 0 0,0875 mm mm true 87 0 87 % % true 1016.8 0 1016,8 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-08T19:48:00 2020-04-08T06:58:00 2020-04-08T15:00:00 2020-04-08T18:00:00 180 1586368800 true 10.11 0 10,11 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0306 0 0,0306 mm mm true 91 0 91 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-08T19:48:00 2020-04-08T06:58:00 2020-04-08T16:00:00 2020-04-08T19:00:00 180 1586372400 true 9.72 0 9,72 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0439 0 0,0439 mm mm true 91 0 91 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-08T19:48:00 2020-04-08T06:58:00 2020-04-08T17:00:00 2020-04-08T20:00:00 180 1586376000 true 9.18 0 9,18 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0415 0 0,0415 mm mm true 92 0 92 % % true 1017.1 0 1017,1 mb mb true 0.89 0 0,89 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-08T19:48:00 2020-04-08T06:58:00 2020-04-08T18:00:00 2020-04-08T21:00:00 180 1586379600 true 9.11 0 9,11 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0233 0 0,0233 mm mm true 92 0 92 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0.84 0 0,84 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-08T19:48:00 2020-04-08T06:58:00 2020-04-08T19:00:00 2020-04-08T22:00:00 180 1586383200 true 8.92 0 8,92 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.02 0 0,02 mm mm true 91 0 91 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0.77 0 0,77 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-08T19:48:00 2020-04-08T06:58:00 2020-04-08T20:00:00 2020-04-08T23:00:00 180 1586386800 true 8.99 0 8,99 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0084 0 0,0084 mm mm true 90 0 90 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0.7 0 0,7 % % 2020-04-07T21:00:00 2020-04-08T00:00:00 180 1586304000 Σποραδικές βροχές το πρωί και το απόγευμα. Drizzle in the morning and afternoon. 2020-04-08T03:58:00 2020-04-08T06:58:00 180 1586329080 2020-04-08T16:48:00 2020-04-08T19:48:00 180 1586375280 true 0.3371 0 0,3371 mm mm true 0.94 0 0,94 % % 2 Πέμπτη false 2 false 2020-04-09T19:49:00 2020-04-09T06:56:00 true 13.35 0 13,35 °C °C true 8.67 0 8,67 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Bορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NW false false false 0 0 NW15.png Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-09T19:49:00 2020-04-09T06:56:00 2020-04-08T21:00:00 2020-04-09T00:00:00 180 1586390400 true 8.94 0 8,94 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 89 0 89 % % true 1017.3 0 1017,3 mb mb true 0.64 0 0,64 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-09T19:49:00 2020-04-09T06:56:00 2020-04-08T22:00:00 2020-04-09T01:00:00 180 1586394000 true 9.3 0 9,3 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0065 0 0,0065 mm mm true 87 0 87 % % true 1017.1 0 1017,1 mb mb true 0.59 0 0,59 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-09T19:49:00 2020-04-09T06:56:00 2020-04-08T23:00:00 2020-04-09T02:00:00 180 1586397600 true 9.59 0 9,59 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0138 0 0,0138 mm mm true 84 0 84 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0.55 0 0,55 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-09T19:49:00 2020-04-09T06:56:00 2020-04-09T00:00:00 2020-04-09T03:00:00 180 1586401200 true 9.65 0 9,65 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0181 0 0,0181 mm mm true 81 0 81 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0.52 0 0,52 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-09T19:49:00 2020-04-09T06:56:00 2020-04-09T01:00:00 2020-04-09T04:00:00 180 1586404800 true 9.82 0 9,82 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0104 0 0,0104 mm mm true 82 0 82 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0.49 0 0,49 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-09T19:49:00 2020-04-09T06:56:00 2020-04-09T02:00:00 2020-04-09T05:00:00 180 1586408400 true 9.65 0 9,65 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0.47 0 0,47 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-09T19:49:00 2020-04-09T06:56:00 2020-04-09T03:00:00 2020-04-09T06:00:00 180 1586412000 true 9.07 0 9,07 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0.48 0 0,48 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-09T19:49:00 2020-04-09T06:56:00 2020-04-09T04:00:00 2020-04-09T07:00:00 180 1586415600 true 9.14 0 9,14 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 91 0 91 % % true 1015.5 0 1015,5 mb mb true 0.5 0 0,5 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-09T19:49:00 2020-04-09T06:56:00 2020-04-09T05:00:00 2020-04-09T08:00:00 180 1586419200 true 9.11 0 9,11 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0075 0 0,0075 mm mm true 93 0 93 % % true 1015.8 0 1015,8 mb mb true 0.55 0 0,55 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-04-09T19:49:00 2020-04-09T06:56:00 2020-04-09T06:00:00 2020-04-09T09:00:00 180 1586422800 true 9.15 0 9,15 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0144 0 0,0144 mm mm true 92 0 92 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0.62 0 0,62 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-04-09T19:49:00 2020-04-09T06:56:00 2020-04-09T07:00:00 2020-04-09T10:00:00 180 1586426400 true 9.79 0 9,79 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 92 0 92 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0.74 0 0,74 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-04-09T19:49:00 2020-04-09T06:56:00 2020-04-09T08:00:00 2020-04-09T11:00:00 180 1586430000 true 10.45 0 10,45 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 0.87 0 0,87 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-09T19:49:00 2020-04-09T06:56:00 2020-04-09T09:00:00 2020-04-09T12:00:00 180 1586433600 true 11.51 0 11,51 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-09T19:49:00 2020-04-09T06:56:00 2020-04-09T10:00:00 2020-04-09T13:00:00 180 1586437200 true 12.57 0 12,57 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0054 0 0,0054 mm mm true 81 0 81 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-09T19:49:00 2020-04-09T06:56:00 2020-04-09T11:00:00 2020-04-09T14:00:00 180 1586440800 true 13.07 0 13,07 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0221 0 0,0221 mm mm true 78 0 78 % % true 1016.7 0 1016,7 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-09T19:49:00 2020-04-09T06:56:00 2020-04-09T12:00:00 2020-04-09T15:00:00 180 1586444400 true 12.64 0 12,64 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0343 0 0,0343 mm mm true 76 0 76 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-09T19:49:00 2020-04-09T06:56:00 2020-04-09T13:00:00 2020-04-09T16:00:00 180 1586448000 true 12.03 0 12,03 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0444 0 0,0444 mm mm true 78 0 78 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-09T19:49:00 2020-04-09T06:56:00 2020-04-09T14:00:00 2020-04-09T17:00:00 180 1586451600 true 11 0 11 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0369 0 0,0369 mm mm true 82 0 82 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-09T19:49:00 2020-04-09T06:56:00 2020-04-09T15:00:00 2020-04-09T18:00:00 180 1586455200 true 10.55 0 10,55 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0263 0 0,0263 mm mm true 81 0 81 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0.91 0 0,91 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-04-09T19:49:00 2020-04-09T06:56:00 2020-04-09T16:00:00 2020-04-09T19:00:00 180 1586458800 true 9.93 0 9,93 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0275 0 0,0275 mm mm true 85 0 85 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0.85 0 0,85 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-09T19:49:00 2020-04-09T06:56:00 2020-04-09T17:00:00 2020-04-09T20:00:00 180 1586462400 true 9.37 0 9,37 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0262 0 0,0262 mm mm true 85 0 85 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0.78 0 0,78 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-09T19:49:00 2020-04-09T06:56:00 2020-04-09T18:00:00 2020-04-09T21:00:00 180 1586466000 true 9.33 0 9,33 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0237 0 0,0237 mm mm true 86 0 86 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0.72 0 0,72 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-09T19:49:00 2020-04-09T06:56:00 2020-04-09T19:00:00 2020-04-09T22:00:00 180 1586469600 true 8.98 0 8,98 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0141 0 0,0141 mm mm true 84 0 84 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0.67 0 0,67 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-09T19:49:00 2020-04-09T06:56:00 2020-04-09T20:00:00 2020-04-09T23:00:00 180 1586473200 true 9.05 0 9,05 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0096 0 0,0096 mm mm true 82 0 82 % % true 1016.8 0 1016,8 mb mb true 0.63 0 0,63 % % 2020-04-08T21:00:00 2020-04-09T00:00:00 180 1586390400 Νεφώσεις κατά περιόδους όλη την ημέρα. Mostly cloudy throughout the day. 2020-04-09T03:56:00 2020-04-09T06:56:00 180 1586415360 2020-04-09T16:49:00 2020-04-09T19:49:00 180 1586461740 true 0.0444 0 0,0444 mm mm true 0.73 0 0,73 % % 3 Παρασκευή false 1 false 2020-04-10T19:50:00 2020-04-10T06:55:00 true 16.42 0 16,42 °C °C true 9.17 0 9,17 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Bορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NW false false false 0 0 NW15.png Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-10T19:50:00 2020-04-10T06:55:00 2020-04-09T21:00:00 2020-04-10T00:00:00 180 1586476800 true 9.82 0 9,82 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0.59 0 0,59 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-10T19:50:00 2020-04-10T06:55:00 2020-04-09T22:00:00 2020-04-10T01:00:00 180 1586480400 true 9.78 0 9,78 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0095 0 0,0095 mm mm true 78 0 78 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0.55 0 0,55 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-10T19:50:00 2020-04-10T06:55:00 2020-04-09T23:00:00 2020-04-10T02:00:00 180 1586484000 true 9.86 0 9,86 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0129 0 0,0129 mm mm true 76 0 76 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0.5 0 0,5 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-10T19:50:00 2020-04-10T06:55:00 2020-04-10T00:00:00 2020-04-10T03:00:00 180 1586487600 true 10.3 0 10,3 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0074 0 0,0074 mm mm true 71 0 71 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0.46 0 0,46 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-10T19:50:00 2020-04-10T06:55:00 2020-04-10T01:00:00 2020-04-10T04:00:00 180 1586491200 true 9.73 0 9,73 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0074 0 0,0074 mm mm true 76 0 76 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0.43 0 0,43 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-10T19:50:00 2020-04-10T06:55:00 2020-04-10T02:00:00 2020-04-10T05:00:00 180 1586494800 true 9.48 0 9,48 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0.4 0 0,4 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-10T19:50:00 2020-04-10T06:55:00 2020-04-10T03:00:00 2020-04-10T06:00:00 180 1586498400 true 9.77 0 9,77 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0.39 0 0,39 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-10T19:50:00 2020-04-10T06:55:00 2020-04-10T04:00:00 2020-04-10T07:00:00 180 1586502000 true 9.44 0 9,44 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0.42 0 0,42 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-10T19:50:00 2020-04-10T06:55:00 2020-04-10T05:00:00 2020-04-10T08:00:00 180 1586505600 true 9.91 0 9,91 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0.47 0 0,47 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-10T19:50:00 2020-04-10T06:55:00 2020-04-10T06:00:00 2020-04-10T09:00:00 180 1586509200 true 10.74 0 10,74 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0.46 0 0,46 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-10T19:50:00 2020-04-10T06:55:00 2020-04-10T07:00:00 2020-04-10T10:00:00 180 1586512800 true 11.31 0 11,31 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0.34 0 0,34 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:50:00 2020-04-10T06:55:00 2020-04-10T08:00:00 2020-04-10T11:00:00 180 1586516400 true 12.4 0 12,4 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:50:00 2020-04-10T06:55:00 2020-04-10T09:00:00 2020-04-10T12:00:00 180 1586520000 true 13.4 0 13,4 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1015.8 0 1015,8 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:50:00 2020-04-10T06:55:00 2020-04-10T10:00:00 2020-04-10T13:00:00 180 1586523600 true 14.67 0 14,67 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:50:00 2020-04-10T06:55:00 2020-04-10T11:00:00 2020-04-10T14:00:00 180 1586527200 true 15.56 0 15,56 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1015.8 0 1015,8 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:50:00 2020-04-10T06:55:00 2020-04-10T12:00:00 2020-04-10T15:00:00 180 1586530800 true 16.14 0 16,14 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:50:00 2020-04-10T06:55:00 2020-04-10T13:00:00 2020-04-10T16:00:00 180 1586534400 true 15.41 0 15,41 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:50:00 2020-04-10T06:55:00 2020-04-10T14:00:00 2020-04-10T17:00:00 180 1586538000 true 14.46 0 14,46 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1015.5 0 1015,5 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:50:00 2020-04-10T06:55:00 2020-04-10T15:00:00 2020-04-10T18:00:00 180 1586541600 true 13.39 0 13,39 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:50:00 2020-04-10T06:55:00 2020-04-10T16:00:00 2020-04-10T19:00:00 180 1586545200 true 12.6 0 12,6 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-10T19:50:00 2020-04-10T06:55:00 2020-04-10T17:00:00 2020-04-10T20:00:00 180 1586548800 true 11.57 0 11,57 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1015.5 0 1015,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-10T19:50:00 2020-04-10T06:55:00 2020-04-10T18:00:00 2020-04-10T21:00:00 180 1586552400 true 11.18 0 11,18 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-10T19:50:00 2020-04-10T06:55:00 2020-04-10T19:00:00 2020-04-10T22:00:00 180 1586556000 true 10.69 0 10,69 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-10T19:50:00 2020-04-10T06:55:00 2020-04-10T20:00:00 2020-04-10T23:00:00 180 1586559600 true 10.8 0 10,8 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0 0 0 % % 2020-04-09T21:00:00 2020-04-10T00:00:00 180 1586476800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-04-10T03:55:00 2020-04-10T06:55:00 180 1586501700 2020-04-10T16:50:00 2020-04-10T19:50:00 180 1586548200 true 0.0129 0 0,0129 mm mm true 0.21 0 0,21 % % 4 Σάββατο false 1 false 2020-04-11T19:51:00 2020-04-11T06:53:00 true 19.52 0 19,52 °C °C true 10.3 0 10,3 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NNW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:51:00 2020-04-11T06:53:00 2020-04-10T21:00:00 2020-04-11T00:00:00 180 1586563200 true 11.26 0 11,26 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 48 0 48 % % true 1017 0 1017 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:51:00 2020-04-11T06:53:00 2020-04-10T22:00:00 2020-04-11T01:00:00 180 1586566800 true 11.28 0 11,28 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:51:00 2020-04-11T06:53:00 2020-04-10T23:00:00 2020-04-11T02:00:00 180 1586570400 true 11.22 0 11,22 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:51:00 2020-04-11T06:53:00 2020-04-11T00:00:00 2020-04-11T03:00:00 180 1586574000 true 11.51 0 11,51 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:51:00 2020-04-11T06:53:00 2020-04-11T01:00:00 2020-04-11T04:00:00 180 1586577600 true 10.83 0 10,83 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:51:00 2020-04-11T06:53:00 2020-04-11T02:00:00 2020-04-11T05:00:00 180 1586581200 true 10.58 0 10,58 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 59 0 59 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:51:00 2020-04-11T06:53:00 2020-04-11T03:00:00 2020-04-11T06:00:00 180 1586584800 true 10.91 0 10,91 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:51:00 2020-04-11T06:53:00 2020-04-11T04:00:00 2020-04-11T07:00:00 180 1586588400 true 10.88 0 10,88 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:51:00 2020-04-11T06:53:00 2020-04-11T05:00:00 2020-04-11T08:00:00 180 1586592000 true 11.88 0 11,88 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:51:00 2020-04-11T06:53:00 2020-04-11T06:00:00 2020-04-11T09:00:00 180 1586595600 true 13.32 0 13,32 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1017 0 1017 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:51:00 2020-04-11T06:53:00 2020-04-11T07:00:00 2020-04-11T10:00:00 180 1586599200 true 13.93 0 13,93 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:51:00 2020-04-11T06:53:00 2020-04-11T08:00:00 2020-04-11T11:00:00 180 1586602800 true 15.17 0 15,17 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:51:00 2020-04-11T06:53:00 2020-04-11T09:00:00 2020-04-11T12:00:00 180 1586606400 true 16.26 0 16,26 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1017.3 0 1017,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:51:00 2020-04-11T06:53:00 2020-04-11T10:00:00 2020-04-11T13:00:00 180 1586610000 true 17.68 0 17,68 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 44 0 44 % % true 1017.8 0 1017,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:51:00 2020-04-11T06:53:00 2020-04-11T11:00:00 2020-04-11T14:00:00 180 1586613600 true 18.73 0 18,73 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 42 0 42 % % true 1017.7 0 1017,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:51:00 2020-04-11T06:53:00 2020-04-11T12:00:00 2020-04-11T15:00:00 180 1586617200 true 19.24 0 19,24 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 38 0 38 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:51:00 2020-04-11T06:53:00 2020-04-11T13:00:00 2020-04-11T16:00:00 180 1586620800 true 18.58 0 18,58 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 41 0 41 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:51:00 2020-04-11T06:53:00 2020-04-11T14:00:00 2020-04-11T17:00:00 180 1586624400 true 17.49 0 17,49 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 43 0 43 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:51:00 2020-04-11T06:53:00 2020-04-11T15:00:00 2020-04-11T18:00:00 180 1586628000 true 16.09 0 16,09 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 44 0 44 % % true 1017 0 1017 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:51:00 2020-04-11T06:53:00 2020-04-11T16:00:00 2020-04-11T19:00:00 180 1586631600 true 14.92 0 14,92 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 53 0 53 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:51:00 2020-04-11T06:53:00 2020-04-11T17:00:00 2020-04-11T20:00:00 180 1586635200 true 13.28 0 13,28 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1017.7 0 1017,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:51:00 2020-04-11T06:53:00 2020-04-11T18:00:00 2020-04-11T21:00:00 180 1586638800 true 12.37 0 12,37 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:51:00 2020-04-11T06:53:00 2020-04-11T19:00:00 2020-04-11T22:00:00 180 1586642400 true 11.58 0 11,58 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 60 0 60 % % true 1018.3 0 1018,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:51:00 2020-04-11T06:53:00 2020-04-11T20:00:00 2020-04-11T23:00:00 180 1586646000 true 11.48 0 11,48 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 59 0 59 % % true 1018.5 0 1018,5 mb mb true 0 0 0 % % 2020-04-10T21:00:00 2020-04-11T00:00:00 180 1586563200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-04-11T03:53:00 2020-04-11T06:53:00 180 1586587980 2020-04-11T16:51:00 2020-04-11T19:51:00 180 1586634660 true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 0 0 0 % % 5 Κυριακή false 1 false 2020-04-12T19:51:00 2020-04-12T06:52:00 true 20.83 0 20,83 °C °C true 10.9 0 10,9 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Bορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 20 false 2020-04-12T19:51:00 2020-04-12T06:52:00 2020-04-11T21:00:00 2020-04-12T00:00:00 180 1586649600 true 11.81 0 11,81 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1017.8 0 1017,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T19:51:00 2020-04-12T06:52:00 2020-04-11T22:00:00 2020-04-12T01:00:00 180 1586653200 true 11.94 0 11,94 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T19:51:00 2020-04-12T06:52:00 2020-04-11T23:00:00 2020-04-12T02:00:00 180 1586656800 true 12.17 0 12,17 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1018.1 0 1018,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T19:51:00 2020-04-12T06:52:00 2020-04-12T00:00:00 2020-04-12T03:00:00 180 1586660400 true 12.42 0 12,42 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1018.1 0 1018,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T19:51:00 2020-04-12T06:52:00 2020-04-12T01:00:00 2020-04-12T04:00:00 180 1586664000 true 12.03 0 12,03 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1018 0 1018 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T19:51:00 2020-04-12T06:52:00 2020-04-12T02:00:00 2020-04-12T05:00:00 180 1586667600 true 11.52 0 11,52 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1018.3 0 1018,3 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T19:51:00 2020-04-12T06:52:00 2020-04-12T03:00:00 2020-04-12T06:00:00 180 1586671200 true 11.18 0 11,18 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 63 0 63 % % true 1017.7 0 1017,7 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T19:51:00 2020-04-12T06:52:00 2020-04-12T04:00:00 2020-04-12T07:00:00 180 1586674800 true 11.85 0 11,85 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1018.5 0 1018,5 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T19:51:00 2020-04-12T06:52:00 2020-04-12T05:00:00 2020-04-12T08:00:00 180 1586678400 true 12.99 0 12,99 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 46 0 46 % % true 1018.8 0 1018,8 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T19:51:00 2020-04-12T06:52:00 2020-04-12T06:00:00 2020-04-12T09:00:00 180 1586682000 true 14.18 0 14,18 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0074 0 0,0074 mm mm true 49 0 49 % % true 1018.5 0 1018,5 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T19:51:00 2020-04-12T06:52:00 2020-04-12T07:00:00 2020-04-12T10:00:00 180 1586685600 true 15.56 0 15,56 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 40 0 40 % % true 1019.5 0 1019,5 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T19:51:00 2020-04-12T06:52:00 2020-04-12T08:00:00 2020-04-12T11:00:00 180 1586689200 true 16.86 0 16,86 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 37 0 37 % % true 1019.5 0 1019,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T19:51:00 2020-04-12T06:52:00 2020-04-12T09:00:00 2020-04-12T12:00:00 180 1586692800 true 18.25 0 18,25 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 32 0 32 % % true 1018.6 0 1018,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T19:51:00 2020-04-12T06:52:00 2020-04-12T10:00:00 2020-04-12T13:00:00 180 1586696400 true 19.84 0 19,84 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 30 0 30 % % true 1020.2 0 1020,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T19:51:00 2020-04-12T06:52:00 2020-04-12T11:00:00 2020-04-12T14:00:00 180 1586700000 true 20.55 0 20,55 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 28.000000000000004 0 28 % % true 1020.1 0 1020,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T19:51:00 2020-04-12T06:52:00 2020-04-12T12:00:00 2020-04-12T15:00:00 180 1586703600 true 19.75 0 19,75 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 28.999999999999996 0 29 % % true 1018.7 0 1018,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T19:51:00 2020-04-12T06:52:00 2020-04-12T13:00:00 2020-04-12T16:00:00 180 1586707200 true 19.37 0 19,37 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 30 0 30 % % true 1019.9 0 1019,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T19:51:00 2020-04-12T06:52:00 2020-04-12T14:00:00 2020-04-12T17:00:00 180 1586710800 true 18.2 0 18,2 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 33 0 33 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T19:51:00 2020-04-12T06:52:00 2020-04-12T15:00:00 2020-04-12T18:00:00 180 1586714400 true 16.73 0 16,73 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 36 0 36 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T19:51:00 2020-04-12T06:52:00 2020-04-12T16:00:00 2020-04-12T19:00:00 180 1586718000 true 15.76 0 15,76 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 42 0 42 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T19:51:00 2020-04-12T06:52:00 2020-04-12T17:00:00 2020-04-12T20:00:00 180 1586721600 true 13.74 0 13,74 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1019.8 0 1019,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T19:51:00 2020-04-12T06:52:00 2020-04-12T18:00:00 2020-04-12T21:00:00 180 1586725200 true 11.72 0 11,72 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1018.5 0 1018,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T19:51:00 2020-04-12T06:52:00 2020-04-12T19:00:00 2020-04-12T22:00:00 180 1586728800 true 11.38 0 11,38 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1020.2 0 1020,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T19:51:00 2020-04-12T06:52:00 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T23:00:00 180 1586732400 true 11.26 0 11,26 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 46 0 46 % % true 1020 0 1020 mb mb true 0 0 0 % % 2020-04-11T21:00:00 2020-04-12T00:00:00 180 1586649600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-04-12T03:52:00 2020-04-12T06:52:00 180 1586674320 2020-04-12T16:51:00 2020-04-12T19:51:00 180 1586721060 true 0.0074 0 0,0074 mm mm true 0 0 0 % % 6 Δευτέρα false 1 false 2020-04-13T19:52:00 2020-04-13T06:51:00 true 22.78 0 22,78 °C °C true 10.56 0 10,56 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF Δυτικός σχεδόν άπνοια - 1 BF W false false false 0 0 W05.png Αίθριος false 20 false 2020-04-13T19:52:00 2020-04-13T06:51:00 2020-04-12T21:00:00 2020-04-13T00:00:00 180 1586736000 true 11.43 0 11,43 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 W05.png true 0 0 0 mm mm true 38 0 38 % % true 1018.5 0 1018,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-13T19:52:00 2020-04-13T06:51:00 2020-04-12T22:00:00 2020-04-13T01:00:00 180 1586739600 true 11.74 0 11,74 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 W05.png true 0 0 0 mm mm true 37 0 37 % % true 1019.8 0 1019,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-13T19:52:00 2020-04-13T06:51:00 2020-04-12T23:00:00 2020-04-13T02:00:00 180 1586743200 true 11.91 0 11,91 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 W05.png true 0 0 0 mm mm true 35 0 35 % % true 1019.5 0 1019,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-13T19:52:00 2020-04-13T06:51:00 2020-04-13T00:00:00 2020-04-13T03:00:00 180 1586746800 true 12.26 0 12,26 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 W05.png true 0 0 0 mm mm true 35 0 35 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-13T19:52:00 2020-04-13T06:51:00 2020-04-13T01:00:00 2020-04-13T04:00:00 180 1586750400 true 11.51 0 11,51 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 W05.png true 0 0 0 mm mm true 32 0 32 % % true 1019.3 0 1019,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-13T19:52:00 2020-04-13T06:51:00 2020-04-13T02:00:00 2020-04-13T05:00:00 180 1586754000 true 11.14 0 11,14 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 31 0 31 % % true 1019.5 0 1019,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-13T19:52:00 2020-04-13T06:51:00 2020-04-13T03:00:00 2020-04-13T06:00:00 180 1586757600 true 10.92 0 10,92 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 W05.png true 0 0 0 mm mm true 41 0 41 % % true 1016.8 0 1016,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-13T19:52:00 2020-04-13T06:51:00 2020-04-13T04:00:00 2020-04-13T07:00:00 180 1586761200 true 12.78 0 12,78 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 30 0 30 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-13T19:52:00 2020-04-13T06:51:00 2020-04-13T05:00:00 2020-04-13T08:00:00 180 1586764800 true 14.69 0 14,69 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 W05.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 30 0 30 % % true 1019.3 0 1019,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-13T19:52:00 2020-04-13T06:51:00 2020-04-13T06:00:00 2020-04-13T09:00:00 180 1586768400 true 15.75 0 15,75 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 W05.png true 0 0 0 mm mm true 30 0 30 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-13T19:52:00 2020-04-13T06:51:00 2020-04-13T07:00:00 2020-04-13T10:00:00 180 1586772000 true 17.74 0 17,74 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 28.000000000000004 0 28 % % true 1019.7 0 1019,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-13T19:52:00 2020-04-13T06:51:00 2020-04-13T08:00:00 2020-04-13T11:00:00 180 1586775600 true 18.97 0 18,97 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0 0 0 mm mm true 27 0 27 % % true 1019.7 0 1019,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-13T19:52:00 2020-04-13T06:51:00 2020-04-13T09:00:00 2020-04-13T12:00:00 180 1586779200 true 20.15 0 20,15 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 25 0 25 % % true 1018.1 0 1018,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-13T19:52:00 2020-04-13T06:51:00 2020-04-13T10:00:00 2020-04-13T13:00:00 180 1586782800 true 21.81 0 21,81 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0 0 0 mm mm true 24 0 24 % % true 1019.4 0 1019,4 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-13T19:52:00 2020-04-13T06:51:00 2020-04-13T11:00:00 2020-04-13T14:00:00 180 1586786400 true 22.49 0 22,49 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0 0 0 mm mm true 24 0 24 % % true 1019.5 0 1019,5 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-13T19:52:00 2020-04-13T06:51:00 2020-04-13T12:00:00 2020-04-13T15:00:00 180 1586790000 true 21.52 0 21,52 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 24 0 24 % % true 1017.8 0 1017,8 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-13T19:52:00 2020-04-13T06:51:00 2020-04-13T13:00:00 2020-04-13T16:00:00 180 1586793600 true 20.82 0 20,82 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 30 0 30 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0.36 0 0,36 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-04-13T19:52:00 2020-04-13T06:51:00 2020-04-13T14:00:00 2020-04-13T17:00:00 180 1586797200 true 19.13 0 19,13 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 35 0 35 % % true 1018.6 0 1018,6 mb mb true 0.65 0 0,65 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-04-13T19:52:00 2020-04-13T06:51:00 2020-04-13T15:00:00 2020-04-13T18:00:00 180 1586800800 true 17.31 0 17,31 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 37 0 37 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 0.86 0 0,86 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-13T19:52:00 2020-04-13T06:51:00 2020-04-13T16:00:00 2020-04-13T19:00:00 180 1586804400 true 16.32 0 16,32 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 46 0 46 % % true 1018 0 1018 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-13T19:52:00 2020-04-13T06:51:00 2020-04-13T17:00:00 2020-04-13T20:00:00 180 1586808000 true 14.51 0 14,51 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1018 0 1018 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-13T19:52:00 2020-04-13T06:51:00 2020-04-13T18:00:00 2020-04-13T21:00:00 180 1586811600 true 13.13 0 13,13 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 0.93 0 0,93 % % 2020-04-12T21:00:00 2020-04-13T00:00:00 180 1586736000 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-04-13T03:51:00 2020-04-13T06:51:00 180 1586760660 2020-04-13T16:52:00 2020-04-13T19:52:00 180 1586807520 true 0.0106 0 0,0106 mm mm true 0.3 0 0,3 % %
sunny

Σήμερα

Ασθενής βροχή όλη την ημέρα.

10°c

windy

BF 2

deltiokairou

Μαγευτικές ακτές με υπερσύγχρονα ξενοδοχεία, γοητευτική ενδοχώρα με γραφικά χωριά, παραδόσεις και ζεστή φιλοξενία, εξαιρετική τοπική κουζίνα. Ένα νησί ξεχωριστό και συνάμα το μεγαλύτερο της Ελλάδας με πάνω από 1.000 χλμ. ακτών.