Προβολή κατηγορίας προορισμού

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ

0 2873 false 1 false 2020-01-20T17:47:00 2020-01-20T07:53:00 0.0 true 8 0 8 °C °C true 1031 0 1031 mb mb true 85 0 85 % % 2020-01-20T06:00:00 2020-01-20T08:00:00 120 1579507200 0 true 3 0 3 BF BF Ανατολικός ασθενής - 3 BF E false false false 0 0 E15.png Αίθριος Clear 0 Δευτέρα false 1 false 2020-01-20T17:47:00 2020-01-20T07:53:00 true 11.66 0 11,66 °C °C true 7.32 0 7,32 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Ανατολικός πολύ ασθενής - 2 BF E false false false 0 0 E10.png Αίθριος false 20 false 2020-01-20T17:47:00 2020-01-20T07:53:00 2020-01-19T22:00:00 2020-01-20T00:00:00 120 1579478400 true 8.21 0 8,21 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1027.2 0 1027,2 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-20T17:47:00 2020-01-20T07:53:00 2020-01-19T23:00:00 2020-01-20T01:00:00 120 1579482000 true 8.09 0 8,09 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1027.4 0 1027,4 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-20T17:47:00 2020-01-20T07:53:00 2020-01-20T00:00:00 2020-01-20T02:00:00 120 1579485600 true 7.95 0 7,95 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1028 0 1028 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-20T17:47:00 2020-01-20T07:53:00 2020-01-20T01:00:00 2020-01-20T03:00:00 120 1579489200 true 7.83 0 7,83 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1028.8 0 1028,8 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-20T17:47:00 2020-01-20T07:53:00 2020-01-20T02:00:00 2020-01-20T04:00:00 120 1579492800 true 7.72 0 7,72 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1028.2 0 1028,2 mb mb true 0.22 0 0,22 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-20T17:47:00 2020-01-20T07:53:00 2020-01-20T03:00:00 2020-01-20T05:00:00 120 1579496400 true 7.68 0 7,68 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1029 0 1029 mb mb true 0.29 0 0,29 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-20T17:47:00 2020-01-20T07:53:00 2020-01-20T04:00:00 2020-01-20T06:00:00 120 1579500000 true 7.64 0 7,64 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1029.2 0 1029,2 mb mb true 0.41 0 0,41 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-20T17:47:00 2020-01-20T07:53:00 2020-01-20T05:00:00 2020-01-20T07:00:00 120 1579503600 true 7.6 0 7,6 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1030.1 0 1030,1 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-20T17:47:00 2020-01-20T07:53:00 2020-01-20T06:00:00 2020-01-20T08:00:00 120 1579507200 true 7.63 0 7,63 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1030.9 0 1030,9 mb mb true 0.21 0 0,21 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-20T17:47:00 2020-01-20T07:53:00 2020-01-20T07:00:00 2020-01-20T09:00:00 120 1579510800 true 8 0 8 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1031.6 0 1031,6 mb mb true 0.24 0 0,24 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-20T17:47:00 2020-01-20T07:53:00 2020-01-20T08:00:00 2020-01-20T10:00:00 120 1579514400 true 8.64 0 8,64 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1032.6 0 1032,6 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-20T17:47:00 2020-01-20T07:53:00 2020-01-20T09:00:00 2020-01-20T11:00:00 120 1579518000 true 9.2 0 9,2 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1033.3 0 1033,3 mb mb true 0.31 0 0,31 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-20T17:47:00 2020-01-20T07:53:00 2020-01-20T10:00:00 2020-01-20T12:00:00 120 1579521600 true 9.63 0 9,63 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1033.5 0 1033,5 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-20T17:47:00 2020-01-20T07:53:00 2020-01-20T11:00:00 2020-01-20T13:00:00 120 1579525200 true 10.87 0 10,87 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1033.9 0 1033,9 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-20T17:47:00 2020-01-20T07:53:00 2020-01-20T12:00:00 2020-01-20T14:00:00 120 1579528800 true 11.32 0 11,32 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1034 0 1034 mb mb true 0.12 0 0,12 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-20T17:47:00 2020-01-20T07:53:00 2020-01-20T13:00:00 2020-01-20T15:00:00 120 1579532400 true 11.37 0 11,37 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1034.2 0 1034,2 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-20T17:47:00 2020-01-20T07:53:00 2020-01-20T14:00:00 2020-01-20T16:00:00 120 1579536000 true 11.26 0 11,26 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1034 0 1034 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-20T17:47:00 2020-01-20T07:53:00 2020-01-20T15:00:00 2020-01-20T17:00:00 120 1579539600 true 10.92 0 10,92 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1034.2 0 1034,2 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-20T17:47:00 2020-01-20T07:53:00 2020-01-20T16:00:00 2020-01-20T18:00:00 120 1579543200 true 10.37 0 10,37 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1034.7 0 1034,7 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-20T17:47:00 2020-01-20T07:53:00 2020-01-20T17:00:00 2020-01-20T19:00:00 120 1579546800 true 9.74 0 9,74 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1035.3 0 1035,3 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-20T17:47:00 2020-01-20T07:53:00 2020-01-20T18:00:00 2020-01-20T20:00:00 120 1579550400 true 9.12 0 9,12 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1035.7 0 1035,7 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-20T17:47:00 2020-01-20T07:53:00 2020-01-20T19:00:00 2020-01-20T21:00:00 120 1579554000 true 8.66 0 8,66 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1036 0 1036 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-20T17:47:00 2020-01-20T07:53:00 2020-01-20T20:00:00 2020-01-20T22:00:00 120 1579557600 true 8.28 0 8,28 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1036.3 0 1036,3 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-20T17:47:00 2020-01-20T07:53:00 2020-01-20T21:00:00 2020-01-20T23:00:00 120 1579561200 true 7.94 0 7,94 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1036.6 0 1036,6 mb mb true 0.16 0 0,16 % % 2020-01-19T22:00:00 2020-01-20T00:00:00 120 1579478400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-01-20T05:53:00 2020-01-20T07:53:00 120 1579506780 2020-01-20T15:47:00 2020-01-20T17:47:00 120 1579542420 true 0.0043 0 0,0043 mm mm true 0.16 0 0,16 % % 1 Τρίτη false 1 false 2020-01-21T17:48:00 2020-01-21T07:52:00 true 12.11 0 12,11 °C °C true 6.85 0 6,85 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοανατολικός πολύ ασθενής - 2 BF ENE false false false 0 0 NE10.png Αίθριος false 20 false 2020-01-21T17:48:00 2020-01-21T07:52:00 2020-01-20T22:00:00 2020-01-21T00:00:00 120 1579564800 true 7.66 0 7,66 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1036.7 0 1036,7 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-21T17:48:00 2020-01-21T07:52:00 2020-01-20T23:00:00 2020-01-21T01:00:00 120 1579568400 true 7.49 0 7,49 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1036.7 0 1036,7 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-21T17:48:00 2020-01-21T07:52:00 2020-01-21T00:00:00 2020-01-21T02:00:00 120 1579572000 true 7.36 0 7,36 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1036.9 0 1036,9 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-21T17:48:00 2020-01-21T07:52:00 2020-01-21T01:00:00 2020-01-21T03:00:00 120 1579575600 true 7.3 0 7,3 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1037 0 1037 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-21T17:48:00 2020-01-21T07:52:00 2020-01-21T02:00:00 2020-01-21T04:00:00 120 1579579200 true 7.31 0 7,31 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1037.4 0 1037,4 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-21T17:48:00 2020-01-21T07:52:00 2020-01-21T03:00:00 2020-01-21T05:00:00 120 1579582800 true 7.3 0 7,3 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1037.3 0 1037,3 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-21T17:48:00 2020-01-21T07:52:00 2020-01-21T04:00:00 2020-01-21T06:00:00 120 1579586400 true 7.23 0 7,23 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1037.4 0 1037,4 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-21T17:48:00 2020-01-21T07:52:00 2020-01-21T05:00:00 2020-01-21T07:00:00 120 1579590000 true 7.14 0 7,14 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1037.1 0 1037,1 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-21T17:48:00 2020-01-21T07:52:00 2020-01-21T06:00:00 2020-01-21T08:00:00 120 1579593600 true 7.18 0 7,18 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1037.3 0 1037,3 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-21T17:48:00 2020-01-21T07:52:00 2020-01-21T07:00:00 2020-01-21T09:00:00 120 1579597200 true 7.68 0 7,68 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1037.5 0 1037,5 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-21T17:48:00 2020-01-21T07:52:00 2020-01-21T08:00:00 2020-01-21T10:00:00 120 1579600800 true 8.48 0 8,48 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1037.9 0 1037,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-21T17:48:00 2020-01-21T07:52:00 2020-01-21T09:00:00 2020-01-21T11:00:00 120 1579604400 true 9.27 0 9,27 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1038.1 0 1038,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-21T17:48:00 2020-01-21T07:52:00 2020-01-21T10:00:00 2020-01-21T12:00:00 120 1579608000 true 9.8 0 9,8 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1037.6 0 1037,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-21T17:48:00 2020-01-21T07:52:00 2020-01-21T11:00:00 2020-01-21T13:00:00 120 1579611600 true 10.56 0 10,56 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 43 0 43 % % true 1036.9 0 1036,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-21T17:48:00 2020-01-21T07:52:00 2020-01-21T12:00:00 2020-01-21T14:00:00 120 1579615200 true 11.12 0 11,12 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 38 0 38 % % true 1036.2 0 1036,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-21T17:48:00 2020-01-21T07:52:00 2020-01-21T13:00:00 2020-01-21T15:00:00 120 1579618800 true 11.78 0 11,78 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 35 0 35 % % true 1036 0 1036 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-21T17:48:00 2020-01-21T07:52:00 2020-01-21T14:00:00 2020-01-21T16:00:00 120 1579622400 true 11.73 0 11,73 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 34 0 34 % % true 1035.7 0 1035,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-21T17:48:00 2020-01-21T07:52:00 2020-01-21T15:00:00 2020-01-21T17:00:00 120 1579626000 true 11.34 0 11,34 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 36 0 36 % % true 1035.5 0 1035,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-21T17:48:00 2020-01-21T07:52:00 2020-01-21T16:00:00 2020-01-21T18:00:00 120 1579629600 true 10.4 0 10,4 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 43 0 43 % % true 1035.4 0 1035,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-21T17:48:00 2020-01-21T07:52:00 2020-01-21T17:00:00 2020-01-21T19:00:00 120 1579633200 true 9.61 0 9,61 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1035.4 0 1035,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-21T17:48:00 2020-01-21T07:52:00 2020-01-21T18:00:00 2020-01-21T20:00:00 120 1579636800 true 8.84 0 8,84 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1035.3 0 1035,3 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-21T17:48:00 2020-01-21T07:52:00 2020-01-21T19:00:00 2020-01-21T21:00:00 120 1579640400 true 8.74 0 8,74 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1034.9 0 1034,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-21T17:48:00 2020-01-21T07:52:00 2020-01-21T20:00:00 2020-01-21T22:00:00 120 1579644000 true 8.69 0 8,69 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1034.6 0 1034,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-21T17:48:00 2020-01-21T07:52:00 2020-01-21T21:00:00 2020-01-21T23:00:00 120 1579647600 true 8.66 0 8,66 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1034.3 0 1034,3 mb mb true 0 0 0 % % 2020-01-20T22:00:00 2020-01-21T00:00:00 120 1579564800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-01-21T05:52:00 2020-01-21T07:52:00 120 1579593120 2020-01-21T15:48:00 2020-01-21T17:48:00 120 1579628880 true 0.003 0 0,003 mm mm true 0.02 0 0,02 % % 2 Τετάρτη false 1 false 2020-01-22T17:49:00 2020-01-22T07:51:00 true 13.03 0 13,03 °C °C true 7.76 0 7,76 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NNW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:49:00 2020-01-22T07:51:00 2020-01-21T22:00:00 2020-01-22T00:00:00 120 1579651200 true 8.51 0 8,51 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1034.6 0 1034,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:49:00 2020-01-22T07:51:00 2020-01-21T23:00:00 2020-01-22T01:00:00 120 1579654800 true 8.37 0 8,37 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1034.3 0 1034,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:49:00 2020-01-22T07:51:00 2020-01-22T00:00:00 2020-01-22T02:00:00 120 1579658400 true 8.25 0 8,25 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 75 0 75 % % true 1033.9 0 1033,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:49:00 2020-01-22T07:51:00 2020-01-22T01:00:00 2020-01-22T03:00:00 120 1579662000 true 8.25 0 8,25 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 76 0 76 % % true 1033.4 0 1033,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:49:00 2020-01-22T07:51:00 2020-01-22T02:00:00 2020-01-22T04:00:00 120 1579665600 true 8.26 0 8,26 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 76 0 76 % % true 1032.9 0 1032,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:49:00 2020-01-22T07:51:00 2020-01-22T03:00:00 2020-01-22T05:00:00 120 1579669200 true 8.3 0 8,3 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 76 0 76 % % true 1032.6 0 1032,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:49:00 2020-01-22T07:51:00 2020-01-22T04:00:00 2020-01-22T06:00:00 120 1579672800 true 8.19 0 8,19 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 76 0 76 % % true 1032.5 0 1032,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:49:00 2020-01-22T07:51:00 2020-01-22T05:00:00 2020-01-22T07:00:00 120 1579676400 true 8.03 0 8,03 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 N05.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 75 0 75 % % true 1032.5 0 1032,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:49:00 2020-01-22T07:51:00 2020-01-22T06:00:00 2020-01-22T08:00:00 120 1579680000 true 8.17 0 8,17 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 74 0 74 % % true 1032.5 0 1032,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:49:00 2020-01-22T07:51:00 2020-01-22T07:00:00 2020-01-22T09:00:00 120 1579683600 true 8.94 0 8,94 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 71 0 71 % % true 1032.6 0 1032,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:49:00 2020-01-22T07:51:00 2020-01-22T08:00:00 2020-01-22T10:00:00 120 1579687200 true 10.15 0 10,15 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 64 0 64 % % true 1032.6 0 1032,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:49:00 2020-01-22T07:51:00 2020-01-22T09:00:00 2020-01-22T11:00:00 120 1579690800 true 11.17 0 11,17 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 59 0 59 % % true 1032.3 0 1032,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:49:00 2020-01-22T07:51:00 2020-01-22T10:00:00 2020-01-22T12:00:00 120 1579694400 true 11.8 0 11,8 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1031.8 0 1031,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:49:00 2020-01-22T07:51:00 2020-01-22T11:00:00 2020-01-22T13:00:00 120 1579698000 true 12.36 0 12,36 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1031.1 0 1031,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:49:00 2020-01-22T07:51:00 2020-01-22T12:00:00 2020-01-22T14:00:00 120 1579701600 true 12.74 0 12,74 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1030.4 0 1030,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:49:00 2020-01-22T07:51:00 2020-01-22T13:00:00 2020-01-22T15:00:00 120 1579705200 true 12.61 0 12,61 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1029.9 0 1029,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:49:00 2020-01-22T07:51:00 2020-01-22T14:00:00 2020-01-22T16:00:00 120 1579708800 true 12.24 0 12,24 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1029.4 0 1029,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:49:00 2020-01-22T07:51:00 2020-01-22T15:00:00 2020-01-22T17:00:00 120 1579712400 true 11.78 0 11,78 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1029 0 1029 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:49:00 2020-01-22T07:51:00 2020-01-22T16:00:00 2020-01-22T18:00:00 120 1579716000 true 11.17 0 11,17 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1028.8 0 1028,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:49:00 2020-01-22T07:51:00 2020-01-22T17:00:00 2020-01-22T19:00:00 120 1579719600 true 10.34 0 10,34 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 69 0 69 % % true 1028.7 0 1028,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:49:00 2020-01-22T07:51:00 2020-01-22T18:00:00 2020-01-22T20:00:00 120 1579723200 true 9.82 0 9,82 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 70 0 70 % % true 1028.6 0 1028,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:49:00 2020-01-22T07:51:00 2020-01-22T19:00:00 2020-01-22T21:00:00 120 1579726800 true 9.72 0 9,72 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 70 0 70 % % true 1028.4 0 1028,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:49:00 2020-01-22T07:51:00 2020-01-22T20:00:00 2020-01-22T22:00:00 120 1579730400 true 9.82 0 9,82 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 69 0 69 % % true 1028.1 0 1028,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:49:00 2020-01-22T07:51:00 2020-01-22T21:00:00 2020-01-22T23:00:00 120 1579734000 true 9.87 0 9,87 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1027.9 0 1027,9 mb mb true 0 0 0 % % 2020-01-21T22:00:00 2020-01-22T00:00:00 120 1579651200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-01-22T05:51:00 2020-01-22T07:51:00 120 1579679460 2020-01-22T15:49:00 2020-01-22T17:49:00 120 1579715340 true 0.0074 0 0,0074 mm mm true 0 0 0 % % 3 Πέμπτη false 1 false 2020-01-23T17:50:00 2020-01-23T07:51:00 true 13.39 0 13,39 °C °C true 9.5 0 9,5 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NNW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:50:00 2020-01-23T07:51:00 2020-01-22T22:00:00 2020-01-23T00:00:00 120 1579737600 true 9.93 0 9,93 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1027.6 0 1027,6 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:50:00 2020-01-23T07:51:00 2020-01-22T23:00:00 2020-01-23T01:00:00 120 1579741200 true 10.04 0 10,04 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1027.3 0 1027,3 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:50:00 2020-01-23T07:51:00 2020-01-23T00:00:00 2020-01-23T02:00:00 120 1579744800 true 10.19 0 10,19 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1027 0 1027 mb mb true 0.27 0 0,27 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-23T17:50:00 2020-01-23T07:51:00 2020-01-23T01:00:00 2020-01-23T03:00:00 120 1579748400 true 10.27 0 10,27 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1026.7 0 1026,7 mb mb true 0.49 0 0,49 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-23T17:50:00 2020-01-23T07:51:00 2020-01-23T02:00:00 2020-01-23T04:00:00 120 1579752000 true 10.31 0 10,31 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1026.3 0 1026,3 mb mb true 0.75 0 0,75 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-23T17:50:00 2020-01-23T07:51:00 2020-01-23T03:00:00 2020-01-23T05:00:00 120 1579755600 true 10.29 0 10,29 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1026 0 1026 mb mb true 0.89 0 0,89 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-23T17:50:00 2020-01-23T07:51:00 2020-01-23T04:00:00 2020-01-23T06:00:00 120 1579759200 true 10.06 0 10,06 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1025.9 0 1025,9 mb mb true 0.83 0 0,83 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-23T17:50:00 2020-01-23T07:51:00 2020-01-23T05:00:00 2020-01-23T07:00:00 120 1579762800 true 9.77 0 9,77 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1025.8 0 1025,8 mb mb true 0.64 0 0,64 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-23T17:50:00 2020-01-23T07:51:00 2020-01-23T06:00:00 2020-01-23T08:00:00 120 1579766400 true 10.08 0 10,08 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1025.8 0 1025,8 mb mb true 0.46 0 0,46 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:50:00 2020-01-23T07:51:00 2020-01-23T07:00:00 2020-01-23T09:00:00 120 1579770000 true 10.73 0 10,73 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 77 0 77 % % true 1025.8 0 1025,8 mb mb true 0.29 0 0,29 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:50:00 2020-01-23T07:51:00 2020-01-23T08:00:00 2020-01-23T10:00:00 120 1579773600 true 11.65 0 11,65 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 75 0 75 % % true 1026 0 1026 mb mb true 0.12 0 0,12 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:50:00 2020-01-23T07:51:00 2020-01-23T09:00:00 2020-01-23T11:00:00 120 1579777200 true 12.46 0 12,46 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1026.1 0 1026,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:50:00 2020-01-23T07:51:00 2020-01-23T10:00:00 2020-01-23T12:00:00 120 1579780800 true 12.7 0 12,7 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1025.9 0 1025,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:50:00 2020-01-23T07:51:00 2020-01-23T11:00:00 2020-01-23T13:00:00 120 1579784400 true 13 0 13 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1025.2 0 1025,2 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:50:00 2020-01-23T07:51:00 2020-01-23T12:00:00 2020-01-23T14:00:00 120 1579788000 true 13.11 0 13,11 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1024.9 0 1024,9 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:50:00 2020-01-23T07:51:00 2020-01-23T13:00:00 2020-01-23T15:00:00 120 1579791600 true 13.02 0 13,02 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1024.7 0 1024,7 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:50:00 2020-01-23T07:51:00 2020-01-23T14:00:00 2020-01-23T16:00:00 120 1579795200 true 12.77 0 12,77 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1024.7 0 1024,7 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:50:00 2020-01-23T07:51:00 2020-01-23T15:00:00 2020-01-23T17:00:00 120 1579798800 true 12.54 0 12,54 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1024.8 0 1024,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:50:00 2020-01-23T07:51:00 2020-01-23T16:00:00 2020-01-23T18:00:00 120 1579802400 true 12.02 0 12,02 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1025 0 1025 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:50:00 2020-01-23T07:51:00 2020-01-23T17:00:00 2020-01-23T19:00:00 120 1579806000 true 11.23 0 11,23 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1025.5 0 1025,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:50:00 2020-01-23T07:51:00 2020-01-23T18:00:00 2020-01-23T20:00:00 120 1579809600 true 10.56 0 10,56 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1026 0 1026 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:50:00 2020-01-23T07:51:00 2020-01-23T19:00:00 2020-01-23T21:00:00 120 1579813200 true 10.34 0 10,34 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1027.1 0 1027,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:50:00 2020-01-23T07:51:00 2020-01-23T20:00:00 2020-01-23T22:00:00 120 1579816800 true 10.32 0 10,32 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 76 0 76 % % true 1027.7 0 1027,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:50:00 2020-01-23T07:51:00 2020-01-23T21:00:00 2020-01-23T23:00:00 120 1579820400 true 10.31 0 10,31 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 76 0 76 % % true 1028.3 0 1028,3 mb mb true 0 0 0 % % 2020-01-22T22:00:00 2020-01-23T00:00:00 120 1579737600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-01-23T05:51:00 2020-01-23T07:51:00 120 1579765860 2020-01-23T15:50:00 2020-01-23T17:50:00 120 1579801800 true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 0.21 0 0,21 % % 4 Παρασκευή false 2 false 2020-01-24T17:51:00 2020-01-24T07:50:00 true 13.68 0 13,68 °C °C true 9.8 0 9,8 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοανατολικός πολύ ασθενής - 2 BF ESE false false false 0 0 SE10.png Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:51:00 2020-01-24T07:50:00 2020-01-23T22:00:00 2020-01-24T00:00:00 120 1579824000 true 10.24 0 10,24 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 78 0 78 % % true 1028.5 0 1028,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:51:00 2020-01-24T07:50:00 2020-01-23T23:00:00 2020-01-24T01:00:00 120 1579827600 true 10.14 0 10,14 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1028.7 0 1028,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:51:00 2020-01-24T07:50:00 2020-01-24T00:00:00 2020-01-24T02:00:00 120 1579831200 true 10.07 0 10,07 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1028.1 0 1028,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:51:00 2020-01-24T07:50:00 2020-01-24T01:00:00 2020-01-24T03:00:00 120 1579834800 true 10.07 0 10,07 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1028.3 0 1028,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:51:00 2020-01-24T07:50:00 2020-01-24T02:00:00 2020-01-24T04:00:00 120 1579838400 true 10.13 0 10,13 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1029 0 1029 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:51:00 2020-01-24T07:50:00 2020-01-24T03:00:00 2020-01-24T05:00:00 120 1579842000 true 10.28 0 10,28 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 84 0 84 % % true 1029.2 0 1029,2 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:51:00 2020-01-24T07:50:00 2020-01-24T04:00:00 2020-01-24T06:00:00 120 1579845600 true 10.48 0 10,48 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 84 0 84 % % true 1029.5 0 1029,5 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:51:00 2020-01-24T07:50:00 2020-01-24T05:00:00 2020-01-24T07:00:00 120 1579849200 true 10.61 0 10,61 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 84 0 84 % % true 1029.9 0 1029,9 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:51:00 2020-01-24T07:50:00 2020-01-24T06:00:00 2020-01-24T08:00:00 120 1579852800 true 10.84 0 10,84 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 83 0 83 % % true 1030.4 0 1030,4 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:51:00 2020-01-24T07:50:00 2020-01-24T07:00:00 2020-01-24T09:00:00 120 1579856400 true 11.15 0 11,15 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 83 0 83 % % true 1030.9 0 1030,9 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:51:00 2020-01-24T07:50:00 2020-01-24T08:00:00 2020-01-24T10:00:00 120 1579860000 true 11.48 0 11,48 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1031.4 0 1031,4 mb mb true 0.25 0 0,25 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-24T17:51:00 2020-01-24T07:50:00 2020-01-24T09:00:00 2020-01-24T11:00:00 120 1579863600 true 11.86 0 11,86 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1031.6 0 1031,6 mb mb true 0.32 0 0,32 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-24T17:51:00 2020-01-24T07:50:00 2020-01-24T10:00:00 2020-01-24T12:00:00 120 1579867200 true 11.98 0 11,98 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1031.3 0 1031,3 mb mb true 0.36 0 0,36 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-24T17:51:00 2020-01-24T07:50:00 2020-01-24T11:00:00 2020-01-24T13:00:00 120 1579870800 true 12.52 0 12,52 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0078 0 0,0078 mm mm true 76 0 76 % % true 1030.7 0 1030,7 mb mb true 0.38 0 0,38 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-24T17:51:00 2020-01-24T07:50:00 2020-01-24T12:00:00 2020-01-24T14:00:00 120 1579874400 true 13.06 0 13,06 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0111 0 0,0111 mm mm true 74 0 74 % % true 1030.1 0 1030,1 mb mb true 0.42 0 0,42 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-24T17:51:00 2020-01-24T07:50:00 2020-01-24T13:00:00 2020-01-24T15:00:00 120 1579878000 true 13.4 0 13,4 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0089 0 0,0089 mm mm true 73 0 73 % % true 1029.9 0 1029,9 mb mb true 0.51 0 0,51 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-24T17:51:00 2020-01-24T07:50:00 2020-01-24T14:00:00 2020-01-24T16:00:00 120 1579881600 true 13.25 0 13,25 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0.0085 0 0,0085 mm mm true 73 0 73 % % true 1029.8 0 1029,8 mb mb true 0.63 0 0,63 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-24T17:51:00 2020-01-24T07:50:00 2020-01-24T15:00:00 2020-01-24T17:00:00 120 1579885200 true 12.96 0 12,96 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0.0086 0 0,0086 mm mm true 74 0 74 % % true 1029.6 0 1029,6 mb mb true 0.7 0 0,7 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-24T17:51:00 2020-01-24T07:50:00 2020-01-24T16:00:00 2020-01-24T18:00:00 120 1579888800 true 12.24 0 12,24 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 S05.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1029.8 0 1029,8 mb mb true 0.7 0 0,7 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-24T17:51:00 2020-01-24T07:50:00 2020-01-24T17:00:00 2020-01-24T19:00:00 120 1579892400 true 11.63 0 11,63 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1029.9 0 1029,9 mb mb true 0.67 0 0,67 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-24T17:51:00 2020-01-24T07:50:00 2020-01-24T18:00:00 2020-01-24T20:00:00 120 1579896000 true 11.12 0 11,12 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1030 0 1030 mb mb true 0.59 0 0,59 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-24T17:51:00 2020-01-24T07:50:00 2020-01-24T19:00:00 2020-01-24T21:00:00 120 1579899600 true 11.35 0 11,35 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1030.1 0 1030,1 mb mb true 0.41 0 0,41 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:51:00 2020-01-24T07:50:00 2020-01-24T20:00:00 2020-01-24T22:00:00 120 1579903200 true 11.53 0 11,53 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 S05.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1029.9 0 1029,9 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:51:00 2020-01-24T07:50:00 2020-01-24T21:00:00 2020-01-24T23:00:00 120 1579906800 true 11.69 0 11,69 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1029.9 0 1029,9 mb mb true 0.05 0 0,05 % % 2020-01-23T22:00:00 2020-01-24T00:00:00 120 1579824000 Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα. Partly cloudy throughout the day. 2020-01-24T05:50:00 2020-01-24T07:50:00 120 1579852200 2020-01-24T15:51:00 2020-01-24T17:51:00 120 1579888260 true 0.0111 0 0,0111 mm mm true 0.27 0 0,27 % % 5 Σάββατο false 2 false 2020-01-25T17:52:00 2020-01-25T07:50:00 true 14.4 0 14,4 °C °C true 10.87 0 10,87 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Νοτιοανατολικός πολύ ασθενής - 2 BF SSE false false false 0 0 SE10.png Αίθριος false 20 false 2020-01-25T17:52:00 2020-01-25T07:50:00 2020-01-24T22:00:00 2020-01-25T00:00:00 120 1579910400 true 11.54 0 11,54 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1030.1 0 1030,1 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-25T17:52:00 2020-01-25T07:50:00 2020-01-24T23:00:00 2020-01-25T01:00:00 120 1579914000 true 11.34 0 11,34 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1029.7 0 1029,7 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-25T17:52:00 2020-01-25T07:50:00 2020-01-25T00:00:00 2020-01-25T02:00:00 120 1579917600 true 11.14 0 11,14 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 84 0 84 % % true 1029.3 0 1029,3 mb mb true 0.36 0 0,36 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-25T17:52:00 2020-01-25T07:50:00 2020-01-25T01:00:00 2020-01-25T03:00:00 120 1579921200 true 11.29 0 11,29 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1029 0 1029 mb mb true 0.54 0 0,54 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-25T17:52:00 2020-01-25T07:50:00 2020-01-25T02:00:00 2020-01-25T04:00:00 120 1579924800 true 11.49 0 11,49 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0052 0 0,0052 mm mm true 89 0 89 % % true 1028.8 0 1028,8 mb mb true 0.76 0 0,76 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-25T17:52:00 2020-01-25T07:50:00 2020-01-25T03:00:00 2020-01-25T05:00:00 120 1579928400 true 11.73 0 11,73 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0086 0 0,0086 mm mm true 90 0 90 % % true 1028.6 0 1028,6 mb mb true 0.91 0 0,91 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-25T17:52:00 2020-01-25T07:50:00 2020-01-25T04:00:00 2020-01-25T06:00:00 120 1579932000 true 11.79 0 11,79 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.009 0 0,009 mm mm true 92 0 92 % % true 1028.6 0 1028,6 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-25T17:52:00 2020-01-25T07:50:00 2020-01-25T05:00:00 2020-01-25T07:00:00 120 1579935600 true 11.69 0 11,69 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0075 0 0,0075 mm mm true 94 0 94 % % true 1028.6 0 1028,6 mb mb true 0.9 0 0,9 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-25T17:52:00 2020-01-25T07:50:00 2020-01-25T06:00:00 2020-01-25T08:00:00 120 1579939200 true 11.69 0 11,69 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0066 0 0,0066 mm mm true 94 0 94 % % true 1028.7 0 1028,7 mb mb true 0.86 0 0,86 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-25T17:52:00 2020-01-25T07:50:00 2020-01-25T07:00:00 2020-01-25T09:00:00 120 1579942800 true 11.94 0 11,94 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 93 0 93 % % true 1028.8 0 1028,8 mb mb true 0.85 0 0,85 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-25T17:52:00 2020-01-25T07:50:00 2020-01-25T08:00:00 2020-01-25T10:00:00 120 1579946400 true 12.36 0 12,36 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1029 0 1029 mb mb true 0.85 0 0,85 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-25T17:52:00 2020-01-25T07:50:00 2020-01-25T09:00:00 2020-01-25T11:00:00 120 1579950000 true 12.63 0 12,63 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1028.9 0 1028,9 mb mb true 0.84 0 0,84 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-25T17:52:00 2020-01-25T07:50:00 2020-01-25T10:00:00 2020-01-25T12:00:00 120 1579953600 true 12.84 0 12,84 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1028.5 0 1028,5 mb mb true 0.79 0 0,79 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-25T17:52:00 2020-01-25T07:50:00 2020-01-25T11:00:00 2020-01-25T13:00:00 120 1579957200 true 13.11 0 13,11 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1027.9 0 1027,9 mb mb true 0.74 0 0,74 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-25T17:52:00 2020-01-25T07:50:00 2020-01-25T12:00:00 2020-01-25T14:00:00 120 1579960800 true 13.52 0 13,52 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1027.3 0 1027,3 mb mb true 0.72 0 0,72 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-25T17:52:00 2020-01-25T07:50:00 2020-01-25T13:00:00 2020-01-25T15:00:00 120 1579964400 true 13.87 0 13,87 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1026.8 0 1026,8 mb mb true 0.8 0 0,8 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-25T17:52:00 2020-01-25T07:50:00 2020-01-25T14:00:00 2020-01-25T16:00:00 120 1579968000 true 14.09 0 14,09 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1026.3 0 1026,3 mb mb true 0.91 0 0,91 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-25T17:52:00 2020-01-25T07:50:00 2020-01-25T15:00:00 2020-01-25T17:00:00 120 1579971600 true 14.11 0 14,11 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1025.8 0 1025,8 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-25T17:52:00 2020-01-25T07:50:00 2020-01-25T16:00:00 2020-01-25T18:00:00 120 1579975200 true 13.98 0 13,98 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1025.6 0 1025,6 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-25T17:52:00 2020-01-25T07:50:00 2020-01-25T17:00:00 2020-01-25T19:00:00 120 1579978800 true 13.43 0 13,43 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1025.6 0 1025,6 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-25T17:52:00 2020-01-25T07:50:00 2020-01-25T18:00:00 2020-01-25T20:00:00 120 1579982400 true 13.08 0 13,08 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1025.6 0 1025,6 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-25T17:52:00 2020-01-25T07:50:00 2020-01-25T19:00:00 2020-01-25T21:00:00 120 1579986000 true 12.73 0 12,73 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1025.2 0 1025,2 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-25T17:52:00 2020-01-25T07:50:00 2020-01-25T20:00:00 2020-01-25T22:00:00 120 1579989600 true 12.51 0 12,51 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1025.1 0 1025,1 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-25T17:52:00 2020-01-25T07:50:00 2020-01-25T21:00:00 2020-01-25T23:00:00 120 1579993200 true 12.35 0 12,35 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 89 0 89 % % true 1025 0 1025 mb mb true 0.99 0 0,99 % % 2020-01-24T22:00:00 2020-01-25T00:00:00 120 1579910400 Νεφώσεις κατά περιόδους όλη την ημέρα. Mostly cloudy throughout the day. 2020-01-25T05:50:00 2020-01-25T07:50:00 120 1579938600 2020-01-25T15:52:00 2020-01-25T17:52:00 120 1579974720 true 0.0098 0 0,0098 mm mm true 0.81 0 0,81 % % 6 Κυριακή false 9 false 2020-01-26T17:54:00 2020-01-26T07:49:00 true 14.74 0 14,74 °C °C true 11.94 0 11,94 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Nότιος ασθενής - 3 BF S false false false 0 0 S15.png Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:54:00 2020-01-26T07:49:00 2020-01-25T22:00:00 2020-01-26T00:00:00 120 1579996800 true 12.35 0 12,35 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0098 0 0,0098 mm mm true 90 0 90 % % true 1025.2 0 1025,2 mb mb true 0.9 0 0,9 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-26T17:54:00 2020-01-26T07:49:00 2020-01-25T23:00:00 2020-01-26T01:00:00 120 1580000400 true 12.39 0 12,39 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.057 0 0,057 mm mm true 90 0 90 % % true 1024.6 0 1024,6 mb mb true 0.76 0 0,76 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-26T17:54:00 2020-01-26T07:49:00 2020-01-26T00:00:00 2020-01-26T02:00:00 120 1580004000 true 12.37 0 12,37 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0982 0 0,0982 mm mm true 91 0 91 % % true 1024.1 0 1024,1 mb mb true 0.61 0 0,61 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-26T17:54:00 2020-01-26T07:49:00 2020-01-26T01:00:00 2020-01-26T03:00:00 120 1580007600 true 12.31 0 12,31 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0673 0 0,0673 mm mm true 92 0 92 % % true 1023.7 0 1023,7 mb mb true 0.39 0 0,39 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-26T17:54:00 2020-01-26T07:49:00 2020-01-26T02:00:00 2020-01-26T04:00:00 120 1580011200 true 12.28 0 12,28 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0208 0 0,0208 mm mm true 94 0 94 % % true 1023.2 0 1023,2 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-26T17:54:00 2020-01-26T07:49:00 2020-01-26T03:00:00 2020-01-26T05:00:00 120 1580014800 true 12.34 0 12,34 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 95 0 95 % % true 1022.9 0 1022,9 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-26T17:54:00 2020-01-26T07:49:00 2020-01-26T04:00:00 2020-01-26T06:00:00 120 1580018400 true 12.45 0 12,45 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 97 0 97 % % true 1022.8 0 1022,8 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-26T17:54:00 2020-01-26T07:49:00 2020-01-26T05:00:00 2020-01-26T07:00:00 120 1580022000 true 12.6 0 12,6 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 98 0 98 % % true 1022.7 0 1022,7 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-26T17:54:00 2020-01-26T07:49:00 2020-01-26T06:00:00 2020-01-26T08:00:00 120 1580025600 true 12.87 0 12,87 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 98 0 98 % % true 1022.7 0 1022,7 mb mb true 0.34 0 0,34 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-26T17:54:00 2020-01-26T07:49:00 2020-01-26T07:00:00 2020-01-26T09:00:00 120 1580029200 true 13.34 0 13,34 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0079 0 0,0079 mm mm true 99 0 99 % % true 1022.9 0 1022,9 mb mb true 0.56 0 0,56 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-26T17:54:00 2020-01-26T07:49:00 2020-01-26T08:00:00 2020-01-26T10:00:00 120 1580032800 true 13.88 0 13,88 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.035 0 0,035 mm mm true 99 0 99 % % true 1023.1 0 1023,1 mb mb true 0.82 0 0,82 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:54:00 2020-01-26T07:49:00 2020-01-26T09:00:00 2020-01-26T11:00:00 120 1580036400 true 14.12 0 14,12 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.0606 0 0,0606 mm mm true 98 0 98 % % true 1023.2 0 1023,2 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:54:00 2020-01-26T07:49:00 2020-01-26T10:00:00 2020-01-26T12:00:00 120 1580040000 true 14.24 0 14,24 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.0457 0 0,0457 mm mm true 96 0 96 % % true 1022.8 0 1022,8 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:54:00 2020-01-26T07:49:00 2020-01-26T11:00:00 2020-01-26T13:00:00 120 1580043600 true 14.36 0 14,36 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0274 0 0,0274 mm mm true 93 0 93 % % true 1022.2 0 1022,2 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:54:00 2020-01-26T07:49:00 2020-01-26T12:00:00 2020-01-26T14:00:00 120 1580047200 true 14.44 0 14,44 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0267 0 0,0267 mm mm true 91 0 91 % % true 1021.8 0 1021,8 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:54:00 2020-01-26T07:49:00 2020-01-26T13:00:00 2020-01-26T15:00:00 120 1580050800 true 14.44 0 14,44 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0223 0 0,0223 mm mm true 90 0 90 % % true 1021.6 0 1021,6 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:54:00 2020-01-26T07:49:00 2020-01-26T14:00:00 2020-01-26T16:00:00 120 1580054400 true 14.28 0 14,28 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0154 0 0,0154 mm mm true 90 0 90 % % true 1021.7 0 1021,7 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:54:00 2020-01-26T07:49:00 2020-01-26T15:00:00 2020-01-26T17:00:00 120 1580058000 true 13.98 0 13,98 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0117 0 0,0117 mm mm true 90 0 90 % % true 1021.8 0 1021,8 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:54:00 2020-01-26T07:49:00 2020-01-26T16:00:00 2020-01-26T18:00:00 120 1580061600 true 13.6 0 13,6 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.0291 0 0,0291 mm mm true 92 0 92 % % true 1021.9 0 1021,9 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:54:00 2020-01-26T07:49:00 2020-01-26T17:00:00 2020-01-26T19:00:00 120 1580065200 true 12.93 0 12,93 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.1301 0 0,1301 mm mm true 95 0 95 % % true 1022.2 0 1022,2 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:54:00 2020-01-26T07:49:00 2020-01-26T18:00:00 2020-01-26T20:00:00 120 1580068800 true 12.46 0 12,46 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0.2505 0 0,2505 mm mm true 96 0 96 % % true 1022.5 0 1022,5 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:54:00 2020-01-26T07:49:00 2020-01-26T19:00:00 2020-01-26T21:00:00 120 1580072400 true 12.24 0 12,24 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.2727 0 0,2727 mm mm true 96 0 96 % % true 1022.6 0 1022,6 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:54:00 2020-01-26T07:49:00 2020-01-26T20:00:00 2020-01-26T22:00:00 120 1580076000 true 12.21 0 12,21 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.2541 0 0,2541 mm mm true 97 0 97 % % true 1022.7 0 1022,7 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:54:00 2020-01-26T07:49:00 2020-01-26T21:00:00 2020-01-26T23:00:00 120 1580079600 true 12.26 0 12,26 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.2225 0 0,2225 mm mm true 97 0 97 % % true 1022.8 0 1022,8 mb mb true 1 0 1 % % 2020-01-25T22:00:00 2020-01-26T00:00:00 120 1579996800 Possible drizzle overnight. Possible drizzle overnight. 2020-01-26T05:49:00 2020-01-26T07:49:00 120 1580024940 2020-01-26T15:54:00 2020-01-26T17:54:00 120 1580061240 true 0.2727 0 0,2727 mm mm true 0.74 0 0,74 % %
sunny

Σήμερα

Αίθριος όλη την ημέρα.

8°c

windy

BF 3

deltiokairou

Τα Ιόνια νησιά, με το εξαιρετικό κλίμα αποτελούν ιδανικό τόπο για διακοπές και ξεκούραση. Όλα αυτά συνδυάζονται με μια άρτια τουριστική υποδομή, ξενοδοχεία, εστιατόρια, κέντρα για καταδύσεις και θαλάσσια σπορ, πολιτιστικές εκδηλώσεις και πολλά αξιοθέατα.