36 Χρόνια Εμπειρίας στα Aκτοπλοϊκά Εισιτήρια

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ

0 13862 false 21 false 2020-04-06T20:07:00 2020-04-06T07:15:00 0.0 true 12 0 12 °C °C true 1024 0 1024 mb mb true 52 0 52 % % 2020-04-06T21:00:00 2020-04-07T00:00:00 180 1586217600 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοανατολικός σχεδόν μέτριος - 4 BF ENE false false false 0 0 NE20.png Αραιή συννεφιά Partly Cloudy 0 Δευτέρα false 2 false 2020-04-06T20:07:00 2020-04-06T07:15:00 true 15.48 0 15,48 °C °C true 11.79 0 11,79 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοανατολικός σχεδόν μέτριος - 4 BF ENE false false false 0 0 NE20.png Συννεφιά false 4 false 2020-04-06T20:07:00 2020-04-06T07:15:00 2020-04-06T16:00:00 2020-04-06T19:00:00 180 1586199600 true 13.89 0 13,89 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1022 0 1022 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-06T20:07:00 2020-04-06T07:15:00 2020-04-06T17:00:00 2020-04-06T20:00:00 180 1586203200 true 13.32 0 13,32 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1022.3 0 1022,3 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-06T20:07:00 2020-04-06T07:15:00 2020-04-06T18:00:00 2020-04-06T21:00:00 180 1586206800 true 12.85 0 12,85 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1022.8 0 1022,8 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-06T20:07:00 2020-04-06T07:15:00 2020-04-06T19:00:00 2020-04-06T22:00:00 180 1586210400 true 12.5 0 12,5 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1023.5 0 1023,5 mb mb true 0.63 0 0,63 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-06T20:07:00 2020-04-06T07:15:00 2020-04-06T20:00:00 2020-04-06T23:00:00 180 1586214000 true 12.24 0 12,24 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1023.9 0 1023,9 mb mb true 0.56 0 0,56 % % 2020-04-05T21:00:00 2020-04-06T00:00:00 180 1586131200 Νεφώσεις κατά περιόδους όλη την ημέρα. Mostly cloudy throughout the day. 2020-04-06T04:15:00 2020-04-06T07:15:00 180 1586157300 2020-04-06T17:07:00 2020-04-06T20:07:00 180 1586203620 true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 0.83 0 0,83 % % 1 Τρίτη false 1 false 2020-04-07T20:08:00 2020-04-07T07:14:00 true 15.55 0 15,55 °C °C true 11.23 0 11,23 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοανατολικός σχεδόν μέτριος - 4 BF ENE false false false 0 0 NE20.png Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-07T20:08:00 2020-04-07T07:14:00 2020-04-06T21:00:00 2020-04-07T00:00:00 180 1586217600 true 12.06 0 12,06 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1024 0 1024 mb mb true 0.52 0 0,52 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-07T20:08:00 2020-04-07T07:14:00 2020-04-06T22:00:00 2020-04-07T01:00:00 180 1586221200 true 11.91 0 11,91 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1023.8 0 1023,8 mb mb true 0.41 0 0,41 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-07T20:08:00 2020-04-07T07:14:00 2020-04-06T23:00:00 2020-04-07T02:00:00 180 1586224800 true 11.76 0 11,76 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1024 0 1024 mb mb true 0.43 0 0,43 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-07T20:08:00 2020-04-07T07:14:00 2020-04-07T00:00:00 2020-04-07T03:00:00 180 1586228400 true 11.64 0 11,64 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1023.7 0 1023,7 mb mb true 0.49 0 0,49 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-07T20:08:00 2020-04-07T07:14:00 2020-04-07T01:00:00 2020-04-07T04:00:00 180 1586232000 true 11.53 0 11,53 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1023.5 0 1023,5 mb mb true 0.54 0 0,54 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-07T20:08:00 2020-04-07T07:14:00 2020-04-07T02:00:00 2020-04-07T05:00:00 180 1586235600 true 11.5 0 11,5 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1023.4 0 1023,4 mb mb true 0.52 0 0,52 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-07T20:08:00 2020-04-07T07:14:00 2020-04-07T03:00:00 2020-04-07T06:00:00 180 1586239200 true 11.54 0 11,54 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1023.3 0 1023,3 mb mb true 0.34 0 0,34 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-07T20:08:00 2020-04-07T07:14:00 2020-04-07T04:00:00 2020-04-07T07:00:00 180 1586242800 true 11.62 0 11,62 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1023.5 0 1023,5 mb mb true 0.23 0 0,23 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-07T20:08:00 2020-04-07T07:14:00 2020-04-07T05:00:00 2020-04-07T08:00:00 180 1586246400 true 11.79 0 11,79 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1023.3 0 1023,3 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-07T20:08:00 2020-04-07T07:14:00 2020-04-07T06:00:00 2020-04-07T09:00:00 180 1586250000 true 12.04 0 12,04 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1023.6 0 1023,6 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-07T20:08:00 2020-04-07T07:14:00 2020-04-07T07:00:00 2020-04-07T10:00:00 180 1586253600 true 12.44 0 12,44 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1023.8 0 1023,8 mb mb true 0.21 0 0,21 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-07T20:08:00 2020-04-07T07:14:00 2020-04-07T08:00:00 2020-04-07T11:00:00 180 1586257200 true 12.98 0 12,98 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1024.4 0 1024,4 mb mb true 0.26 0 0,26 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-07T20:08:00 2020-04-07T07:14:00 2020-04-07T09:00:00 2020-04-07T12:00:00 180 1586260800 true 13.54 0 13,54 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 46 0 46 % % true 1024.4 0 1024,4 mb mb true 0.32 0 0,32 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-07T20:08:00 2020-04-07T07:14:00 2020-04-07T10:00:00 2020-04-07T13:00:00 180 1586264400 true 14.1 0 14,1 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 45 0 45 % % true 1024.3 0 1024,3 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-07T20:08:00 2020-04-07T07:14:00 2020-04-07T11:00:00 2020-04-07T14:00:00 180 1586268000 true 14.64 0 14,64 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 45 0 45 % % true 1024.1 0 1024,1 mb mb true 0.12 0 0,12 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-07T20:08:00 2020-04-07T07:14:00 2020-04-07T12:00:00 2020-04-07T15:00:00 180 1586271600 true 15.02 0 15,02 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 44 0 44 % % true 1024.1 0 1024,1 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-07T20:08:00 2020-04-07T07:14:00 2020-04-07T13:00:00 2020-04-07T16:00:00 180 1586275200 true 15.24 0 15,24 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 43 0 43 % % true 1024.1 0 1024,1 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-07T20:08:00 2020-04-07T07:14:00 2020-04-07T14:00:00 2020-04-07T17:00:00 180 1586278800 true 15.26 0 15,26 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 42 0 42 % % true 1024 0 1024 mb mb true 0.25 0 0,25 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-07T20:08:00 2020-04-07T07:14:00 2020-04-07T15:00:00 2020-04-07T18:00:00 180 1586282400 true 15.12 0 15,12 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 41 0 41 % % true 1024 0 1024 mb mb true 0.3 0 0,3 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-07T20:08:00 2020-04-07T07:14:00 2020-04-07T16:00:00 2020-04-07T19:00:00 180 1586286000 true 14.87 0 14,87 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 41 0 41 % % true 1024.2 0 1024,2 mb mb true 0.33 0 0,33 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-07T20:08:00 2020-04-07T07:14:00 2020-04-07T17:00:00 2020-04-07T20:00:00 180 1586289600 true 14.55 0 14,55 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 41 0 41 % % true 1024.1 0 1024,1 mb mb true 0.34 0 0,34 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-07T20:08:00 2020-04-07T07:14:00 2020-04-07T18:00:00 2020-04-07T21:00:00 180 1586293200 true 14.26 0 14,26 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 42 0 42 % % true 1024.6 0 1024,6 mb mb true 0.31 0 0,31 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-07T20:08:00 2020-04-07T07:14:00 2020-04-07T19:00:00 2020-04-07T22:00:00 180 1586296800 true 14.07 0 14,07 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 42 0 42 % % true 1025 0 1025 mb mb true 0.22 0 0,22 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-07T20:08:00 2020-04-07T07:14:00 2020-04-07T20:00:00 2020-04-07T23:00:00 180 1586300400 true 13.92 0 13,92 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 43 0 43 % % true 1025.5 0 1025,5 mb mb true 0.09 0 0,09 % % 2020-04-06T21:00:00 2020-04-07T00:00:00 180 1586217600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-04-07T04:14:00 2020-04-07T07:14:00 180 1586243640 2020-04-07T17:08:00 2020-04-07T20:08:00 180 1586290080 true 0.0041 0 0,0041 mm mm true 0.29 0 0,29 % % 2 Τετάρτη false 1 false 2020-04-08T20:09:00 2020-04-08T07:12:00 true 16.59 0 16,59 °C °C true 12.17 0 12,17 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοανατολικός ασθενής - 3 BF NNE false false false 0 0 NE15.png Αίθριος false 20 false 2020-04-08T20:09:00 2020-04-08T07:12:00 2020-04-07T21:00:00 2020-04-08T00:00:00 180 1586304000 true 13.77 0 13,77 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 44 0 44 % % true 1025.6 0 1025,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-08T20:09:00 2020-04-08T07:12:00 2020-04-07T22:00:00 2020-04-08T01:00:00 180 1586307600 true 13.53 0 13,53 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 44 0 44 % % true 1025.5 0 1025,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-08T20:09:00 2020-04-08T07:12:00 2020-04-07T23:00:00 2020-04-08T02:00:00 180 1586311200 true 13.22 0 13,22 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 45 0 45 % % true 1024.8 0 1024,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-08T20:09:00 2020-04-08T07:12:00 2020-04-08T00:00:00 2020-04-08T03:00:00 180 1586314800 true 12.94 0 12,94 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 45 0 45 % % true 1024.5 0 1024,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-08T20:09:00 2020-04-08T07:12:00 2020-04-08T01:00:00 2020-04-08T04:00:00 180 1586318400 true 12.58 0 12,58 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 46 0 46 % % true 1024.1 0 1024,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-08T20:09:00 2020-04-08T07:12:00 2020-04-08T02:00:00 2020-04-08T05:00:00 180 1586322000 true 12.48 0 12,48 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 46 0 46 % % true 1023.8 0 1023,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-08T20:09:00 2020-04-08T07:12:00 2020-04-08T03:00:00 2020-04-08T06:00:00 180 1586325600 true 12.44 0 12,44 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 45 0 45 % % true 1023.6 0 1023,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-08T20:09:00 2020-04-08T07:12:00 2020-04-08T04:00:00 2020-04-08T07:00:00 180 1586329200 true 12.48 0 12,48 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 44 0 44 % % true 1023.5 0 1023,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-08T20:09:00 2020-04-08T07:12:00 2020-04-08T05:00:00 2020-04-08T08:00:00 180 1586332800 true 12.63 0 12,63 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 43 0 43 % % true 1023.5 0 1023,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-08T20:09:00 2020-04-08T07:12:00 2020-04-08T06:00:00 2020-04-08T09:00:00 180 1586336400 true 12.87 0 12,87 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 41 0 41 % % true 1023.5 0 1023,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-08T20:09:00 2020-04-08T07:12:00 2020-04-08T07:00:00 2020-04-08T10:00:00 180 1586340000 true 13.29 0 13,29 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 39 0 39 % % true 1023.4 0 1023,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-08T20:09:00 2020-04-08T07:12:00 2020-04-08T08:00:00 2020-04-08T11:00:00 180 1586343600 true 13.88 0 13,88 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 37 0 37 % % true 1023.4 0 1023,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-08T20:09:00 2020-04-08T07:12:00 2020-04-08T09:00:00 2020-04-08T12:00:00 180 1586347200 true 14.51 0 14,51 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 36 0 36 % % true 1023.3 0 1023,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-08T20:09:00 2020-04-08T07:12:00 2020-04-08T10:00:00 2020-04-08T13:00:00 180 1586350800 true 15.05 0 15,05 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 36 0 36 % % true 1023 0 1023 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-08T20:09:00 2020-04-08T07:12:00 2020-04-08T11:00:00 2020-04-08T14:00:00 180 1586354400 true 15.52 0 15,52 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 37 0 37 % % true 1022.6 0 1022,6 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-08T20:09:00 2020-04-08T07:12:00 2020-04-08T12:00:00 2020-04-08T15:00:00 180 1586358000 true 15.89 0 15,89 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 38 0 38 % % true 1022.1 0 1022,1 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-08T20:09:00 2020-04-08T07:12:00 2020-04-08T13:00:00 2020-04-08T16:00:00 180 1586361600 true 16.18 0 16,18 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 39 0 39 % % true 1021.6 0 1021,6 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-08T20:09:00 2020-04-08T07:12:00 2020-04-08T14:00:00 2020-04-08T17:00:00 180 1586365200 true 16.31 0 16,31 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 41 0 41 % % true 1021.1 0 1021,1 mb mb true 0.33 0 0,33 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-08T20:09:00 2020-04-08T07:12:00 2020-04-08T15:00:00 2020-04-08T18:00:00 180 1586368800 true 16.25 0 16,25 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 44 0 44 % % true 1020.9 0 1020,9 mb mb true 0.43 0 0,43 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-08T20:09:00 2020-04-08T07:12:00 2020-04-08T16:00:00 2020-04-08T19:00:00 180 1586372400 true 15.91 0 15,91 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1021 0 1021 mb mb true 0.49 0 0,49 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-08T20:09:00 2020-04-08T07:12:00 2020-04-08T17:00:00 2020-04-08T20:00:00 180 1586376000 true 15.51 0 15,51 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1021.4 0 1021,4 mb mb true 0.52 0 0,52 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-08T20:09:00 2020-04-08T07:12:00 2020-04-08T18:00:00 2020-04-08T21:00:00 180 1586379600 true 15.14 0 15,14 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1021.8 0 1021,8 mb mb true 0.51 0 0,51 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-08T20:09:00 2020-04-08T07:12:00 2020-04-08T19:00:00 2020-04-08T22:00:00 180 1586383200 true 14.84 0 14,84 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1022 0 1022 mb mb true 0.43 0 0,43 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-08T20:09:00 2020-04-08T07:12:00 2020-04-08T20:00:00 2020-04-08T23:00:00 180 1586386800 true 14.52 0 14,52 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1022.6 0 1022,6 mb mb true 0.31 0 0,31 % % 2020-04-07T21:00:00 2020-04-08T00:00:00 180 1586304000 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-04-08T04:12:00 2020-04-08T07:12:00 180 1586329920 2020-04-08T17:09:00 2020-04-08T20:09:00 180 1586376540 true 0 0 0 mm mm true 0.14 0 0,14 % % 3 Πέμπτη false 1 false 2020-04-09T20:10:00 2020-04-09T07:11:00 true 16.9 0 16,9 °C °C true 12.64 0 12,64 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NNW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 20 false 2020-04-09T20:10:00 2020-04-09T07:11:00 2020-04-08T21:00:00 2020-04-09T00:00:00 180 1586390400 true 14.23 0 14,23 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1022.6 0 1022,6 mb mb true 0.22 0 0,22 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-09T20:10:00 2020-04-09T07:11:00 2020-04-08T22:00:00 2020-04-09T01:00:00 180 1586394000 true 13.9 0 13,9 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 63 0 63 % % true 1022.2 0 1022,2 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-09T20:10:00 2020-04-09T07:11:00 2020-04-08T23:00:00 2020-04-09T02:00:00 180 1586397600 true 13.55 0 13,55 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 63 0 63 % % true 1021.8 0 1021,8 mb mb true 0.21 0 0,21 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-09T20:10:00 2020-04-09T07:11:00 2020-04-09T00:00:00 2020-04-09T03:00:00 180 1586401200 true 13.26 0 13,26 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 62 0 62 % % true 1021.4 0 1021,4 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-09T20:10:00 2020-04-09T07:11:00 2020-04-09T01:00:00 2020-04-09T04:00:00 180 1586404800 true 13.02 0 13,02 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1021.2 0 1021,2 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-09T20:10:00 2020-04-09T07:11:00 2020-04-09T02:00:00 2020-04-09T05:00:00 180 1586408400 true 12.91 0 12,91 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1020.8 0 1020,8 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-09T20:10:00 2020-04-09T07:11:00 2020-04-09T03:00:00 2020-04-09T06:00:00 180 1586412000 true 13.03 0 13,03 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1020.1 0 1020,1 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-09T20:10:00 2020-04-09T07:11:00 2020-04-09T04:00:00 2020-04-09T07:00:00 180 1586415600 true 13.29 0 13,29 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1020 0 1020 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-09T20:10:00 2020-04-09T07:11:00 2020-04-09T05:00:00 2020-04-09T08:00:00 180 1586419200 true 13.63 0 13,63 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1020 0 1020 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-09T20:10:00 2020-04-09T07:11:00 2020-04-09T06:00:00 2020-04-09T09:00:00 180 1586422800 true 14.05 0 14,05 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1020 0 1020 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-09T20:10:00 2020-04-09T07:11:00 2020-04-09T07:00:00 2020-04-09T10:00:00 180 1586426400 true 14.61 0 14,61 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1020.2 0 1020,2 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-09T20:10:00 2020-04-09T07:11:00 2020-04-09T08:00:00 2020-04-09T11:00:00 180 1586430000 true 15.27 0 15,27 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1020.4 0 1020,4 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-09T20:10:00 2020-04-09T07:11:00 2020-04-09T09:00:00 2020-04-09T12:00:00 180 1586433600 true 15.85 0 15,85 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 47 0 47 % % true 1020.5 0 1020,5 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-09T20:10:00 2020-04-09T07:11:00 2020-04-09T10:00:00 2020-04-09T13:00:00 180 1586437200 true 16.24 0 16,24 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1020.2 0 1020,2 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-09T20:10:00 2020-04-09T07:11:00 2020-04-09T11:00:00 2020-04-09T14:00:00 180 1586440800 true 16.4 0 16,4 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1019.8 0 1019,8 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-09T20:10:00 2020-04-09T07:11:00 2020-04-09T12:00:00 2020-04-09T15:00:00 180 1586444400 true 16.43 0 16,43 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1019.4 0 1019,4 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-09T20:10:00 2020-04-09T07:11:00 2020-04-09T13:00:00 2020-04-09T16:00:00 180 1586448000 true 16.53 0 16,53 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-09T20:10:00 2020-04-09T07:11:00 2020-04-09T14:00:00 2020-04-09T17:00:00 180 1586451600 true 16.62 0 16,62 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1018.7 0 1018,7 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-09T20:10:00 2020-04-09T07:11:00 2020-04-09T15:00:00 2020-04-09T18:00:00 180 1586455200 true 16.58 0 16,58 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1018.5 0 1018,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-09T20:10:00 2020-04-09T07:11:00 2020-04-09T16:00:00 2020-04-09T19:00:00 180 1586458800 true 16.38 0 16,38 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1018.6 0 1018,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-09T20:10:00 2020-04-09T07:11:00 2020-04-09T17:00:00 2020-04-09T20:00:00 180 1586462400 true 16.1 0 16,1 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1018.6 0 1018,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-09T20:10:00 2020-04-09T07:11:00 2020-04-09T18:00:00 2020-04-09T21:00:00 180 1586466000 true 15.78 0 15,78 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 69 0 69 % % true 1018.6 0 1018,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-09T20:10:00 2020-04-09T07:11:00 2020-04-09T19:00:00 2020-04-09T22:00:00 180 1586469600 true 15.51 0 15,51 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 71 0 71 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-09T20:10:00 2020-04-09T07:11:00 2020-04-09T20:00:00 2020-04-09T23:00:00 180 1586473200 true 15.25 0 15,25 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 72 0 72 % % true 1019.3 0 1019,3 mb mb true 0 0 0 % % 2020-04-08T21:00:00 2020-04-09T00:00:00 180 1586390400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-04-09T04:11:00 2020-04-09T07:11:00 180 1586416260 2020-04-09T17:10:00 2020-04-09T20:10:00 180 1586463000 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0.05 0 0,05 % % 4 Παρασκευή false 1 false 2020-04-10T20:11:00 2020-04-10T07:09:00 true 17.29 0 17,29 °C °C true 14.15 0 14,15 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Bορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 20 false 2020-04-10T20:11:00 2020-04-10T07:09:00 2020-04-09T21:00:00 2020-04-10T00:00:00 180 1586476800 true 15.04 0 15,04 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 72 0 72 % % true 1019.5 0 1019,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-10T20:11:00 2020-04-10T07:09:00 2020-04-09T22:00:00 2020-04-10T01:00:00 180 1586480400 true 14.84 0 14,84 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 72 0 72 % % true 1019.3 0 1019,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-10T20:11:00 2020-04-10T07:09:00 2020-04-09T23:00:00 2020-04-10T02:00:00 180 1586484000 true 14.68 0 14,68 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 71 0 71 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-10T20:11:00 2020-04-10T07:09:00 2020-04-10T00:00:00 2020-04-10T03:00:00 180 1586487600 true 14.58 0 14,58 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 71 0 71 % % true 1018.7 0 1018,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-10T20:11:00 2020-04-10T07:09:00 2020-04-10T01:00:00 2020-04-10T04:00:00 180 1586491200 true 14.52 0 14,52 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1018.7 0 1018,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-10T20:11:00 2020-04-10T07:09:00 2020-04-10T02:00:00 2020-04-10T05:00:00 180 1586494800 true 14.46 0 14,46 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1018.1 0 1018,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-10T20:11:00 2020-04-10T07:09:00 2020-04-10T03:00:00 2020-04-10T06:00:00 180 1586498400 true 14.43 0 14,43 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1018.1 0 1018,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-10T20:11:00 2020-04-10T07:09:00 2020-04-10T04:00:00 2020-04-10T07:00:00 180 1586502000 true 14.43 0 14,43 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1018.2 0 1018,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T20:11:00 2020-04-10T07:09:00 2020-04-10T05:00:00 2020-04-10T08:00:00 180 1586505600 true 14.49 0 14,49 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1018.8 0 1018,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T20:11:00 2020-04-10T07:09:00 2020-04-10T06:00:00 2020-04-10T09:00:00 180 1586509200 true 14.7 0 14,7 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1018.8 0 1018,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T20:11:00 2020-04-10T07:09:00 2020-04-10T07:00:00 2020-04-10T10:00:00 180 1586512800 true 15.08 0 15,08 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T20:11:00 2020-04-10T07:09:00 2020-04-10T08:00:00 2020-04-10T11:00:00 180 1586516400 true 15.55 0 15,55 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T20:11:00 2020-04-10T07:09:00 2020-04-10T09:00:00 2020-04-10T12:00:00 180 1586520000 true 16.01 0 16,01 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T20:11:00 2020-04-10T07:09:00 2020-04-10T10:00:00 2020-04-10T13:00:00 180 1586523600 true 16.43 0 16,43 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T20:11:00 2020-04-10T07:09:00 2020-04-10T11:00:00 2020-04-10T14:00:00 180 1586527200 true 16.66 0 16,66 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1018.7 0 1018,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T20:11:00 2020-04-10T07:09:00 2020-04-10T12:00:00 2020-04-10T15:00:00 180 1586530800 true 16.88 0 16,88 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 63 0 63 % % true 1018.4 0 1018,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T20:11:00 2020-04-10T07:09:00 2020-04-10T13:00:00 2020-04-10T16:00:00 180 1586534400 true 16.97 0 16,97 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1018 0 1018 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T20:11:00 2020-04-10T07:09:00 2020-04-10T14:00:00 2020-04-10T17:00:00 180 1586538000 true 17.01 0 17,01 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1017.8 0 1017,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T20:11:00 2020-04-10T07:09:00 2020-04-10T15:00:00 2020-04-10T18:00:00 180 1586541600 true 16.94 0 16,94 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T20:11:00 2020-04-10T07:09:00 2020-04-10T16:00:00 2020-04-10T19:00:00 180 1586545200 true 16.68 0 16,68 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T20:11:00 2020-04-10T07:09:00 2020-04-10T17:00:00 2020-04-10T20:00:00 180 1586548800 true 16.37 0 16,37 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1017.8 0 1017,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-10T20:11:00 2020-04-10T07:09:00 2020-04-10T18:00:00 2020-04-10T21:00:00 180 1586552400 true 16.11 0 16,11 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1018 0 1018 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-10T20:11:00 2020-04-10T07:09:00 2020-04-10T19:00:00 2020-04-10T22:00:00 180 1586556000 true 15.92 0 15,92 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1018.4 0 1018,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-10T20:11:00 2020-04-10T07:09:00 2020-04-10T20:00:00 2020-04-10T23:00:00 180 1586559600 true 15.72 0 15,72 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1018.8 0 1018,8 mb mb true 0 0 0 % % 2020-04-09T21:00:00 2020-04-10T00:00:00 180 1586476800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-04-10T04:09:00 2020-04-10T07:09:00 180 1586502540 2020-04-10T17:11:00 2020-04-10T20:11:00 180 1586549460 true 0.0096 0 0,0096 mm mm true 0 0 0 % % 5 Σάββατο false 1 false 2020-04-11T20:12:00 2020-04-11T07:08:00 true 18.41 0 18,41 °C °C true 14.51 0 14,51 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF WNW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 20 false 2020-04-11T20:12:00 2020-04-11T07:08:00 2020-04-10T21:00:00 2020-04-11T00:00:00 180 1586563200 true 15.5 0 15,5 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T20:12:00 2020-04-11T07:08:00 2020-04-10T22:00:00 2020-04-11T01:00:00 180 1586566800 true 15.31 0 15,31 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T20:12:00 2020-04-11T07:08:00 2020-04-10T23:00:00 2020-04-11T02:00:00 180 1586570400 true 15.14 0 15,14 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1019.3 0 1019,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T20:12:00 2020-04-11T07:08:00 2020-04-11T00:00:00 2020-04-11T03:00:00 180 1586574000 true 15.04 0 15,04 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 80 0 80 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T20:12:00 2020-04-11T07:08:00 2020-04-11T01:00:00 2020-04-11T04:00:00 180 1586577600 true 14.93 0 14,93 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 81 0 81 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T20:12:00 2020-04-11T07:08:00 2020-04-11T02:00:00 2020-04-11T05:00:00 180 1586581200 true 14.82 0 14,82 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 81 0 81 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T20:12:00 2020-04-11T07:08:00 2020-04-11T03:00:00 2020-04-11T06:00:00 180 1586584800 true 14.78 0 14,78 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 82 0 82 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T20:12:00 2020-04-11T07:08:00 2020-04-11T04:00:00 2020-04-11T07:00:00 180 1586588400 true 14.85 0 14,85 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 W05.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1019.5 0 1019,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T20:12:00 2020-04-11T07:08:00 2020-04-11T05:00:00 2020-04-11T08:00:00 180 1586592000 true 15.02 0 15,02 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 S05.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1019.4 0 1019,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T20:12:00 2020-04-11T07:08:00 2020-04-11T06:00:00 2020-04-11T09:00:00 180 1586595600 true 15.3 0 15,3 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 S05.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1019.6 0 1019,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T20:12:00 2020-04-11T07:08:00 2020-04-11T07:00:00 2020-04-11T10:00:00 180 1586599200 true 15.74 0 15,74 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1019.9 0 1019,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T20:12:00 2020-04-11T07:08:00 2020-04-11T08:00:00 2020-04-11T11:00:00 180 1586602800 true 16.29 0 16,29 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 S05.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1020.3 0 1020,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T20:12:00 2020-04-11T07:08:00 2020-04-11T09:00:00 2020-04-11T12:00:00 180 1586606400 true 16.83 0 16,83 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1020.5 0 1020,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T20:12:00 2020-04-11T07:08:00 2020-04-11T10:00:00 2020-04-11T13:00:00 180 1586610000 true 17.12 0 17,12 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1020.5 0 1020,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T20:12:00 2020-04-11T07:08:00 2020-04-11T11:00:00 2020-04-11T14:00:00 180 1586613600 true 17.33 0 17,33 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 69 0 69 % % true 1020.3 0 1020,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T20:12:00 2020-04-11T07:08:00 2020-04-11T12:00:00 2020-04-11T15:00:00 180 1586617200 true 17.64 0 17,64 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 67 0 67 % % true 1020 0 1020 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T20:12:00 2020-04-11T07:08:00 2020-04-11T13:00:00 2020-04-11T16:00:00 180 1586620800 true 17.89 0 17,89 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 67 0 67 % % true 1019.7 0 1019,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T20:12:00 2020-04-11T07:08:00 2020-04-11T14:00:00 2020-04-11T17:00:00 180 1586624400 true 18.1 0 18,1 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 66 0 66 % % true 1019.4 0 1019,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T20:12:00 2020-04-11T07:08:00 2020-04-11T15:00:00 2020-04-11T18:00:00 180 1586628000 true 18.09 0 18,09 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 67 0 67 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T20:12:00 2020-04-11T07:08:00 2020-04-11T16:00:00 2020-04-11T19:00:00 180 1586631600 true 17.71 0 17,71 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 69 0 69 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T20:12:00 2020-04-11T07:08:00 2020-04-11T17:00:00 2020-04-11T20:00:00 180 1586635200 true 17.19 0 17,19 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 71 0 71 % % true 1019.3 0 1019,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T20:12:00 2020-04-11T07:08:00 2020-04-11T18:00:00 2020-04-11T21:00:00 180 1586638800 true 16.75 0 16,75 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1019.6 0 1019,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T20:12:00 2020-04-11T07:08:00 2020-04-11T19:00:00 2020-04-11T22:00:00 180 1586642400 true 16.36 0 16,36 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 76 0 76 % % true 1020 0 1020 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T20:12:00 2020-04-11T07:08:00 2020-04-11T20:00:00 2020-04-11T23:00:00 180 1586646000 true 15.98 0 15,98 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 78 0 78 % % true 1020.4 0 1020,4 mb mb true 0 0 0 % % 2020-04-10T21:00:00 2020-04-11T00:00:00 180 1586563200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-04-11T04:08:00 2020-04-11T07:08:00 180 1586588880 2020-04-11T17:12:00 2020-04-11T20:12:00 180 1586635920 true 0.0074 0 0,0074 mm mm true 0 0 0 % % 6 Κυριακή false 1 false 2020-04-12T20:13:00 2020-04-12T07:06:00 true 18.08 0 18,08 °C °C true 14.7 0 14,7 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF WNW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 20 false 2020-04-12T20:13:00 2020-04-12T07:06:00 2020-04-11T21:00:00 2020-04-12T00:00:00 180 1586649600 true 15.62 0 15,62 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 79 0 79 % % true 1020.7 0 1020,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T20:13:00 2020-04-12T07:06:00 2020-04-11T22:00:00 2020-04-12T01:00:00 180 1586653200 true 15.34 0 15,34 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1021.1 0 1021,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T20:13:00 2020-04-12T07:06:00 2020-04-11T23:00:00 2020-04-12T02:00:00 180 1586656800 true 15.19 0 15,19 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1020.8 0 1020,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T20:13:00 2020-04-12T07:06:00 2020-04-12T00:00:00 2020-04-12T03:00:00 180 1586660400 true 15.11 0 15,11 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1020.8 0 1020,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T20:13:00 2020-04-12T07:06:00 2020-04-12T01:00:00 2020-04-12T04:00:00 180 1586664000 true 15.04 0 15,04 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1020.7 0 1020,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T20:13:00 2020-04-12T07:06:00 2020-04-12T02:00:00 2020-04-12T05:00:00 180 1586667600 true 14.98 0 14,98 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1020.7 0 1020,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T20:13:00 2020-04-12T07:06:00 2020-04-12T03:00:00 2020-04-12T06:00:00 180 1586671200 true 14.97 0 14,97 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1020.7 0 1020,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T20:13:00 2020-04-12T07:06:00 2020-04-12T04:00:00 2020-04-12T07:00:00 180 1586674800 true 15.01 0 15,01 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1020.8 0 1020,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T20:13:00 2020-04-12T07:06:00 2020-04-12T05:00:00 2020-04-12T08:00:00 180 1586678400 true 15.11 0 15,11 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1021 0 1021 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T20:13:00 2020-04-12T07:06:00 2020-04-12T06:00:00 2020-04-12T09:00:00 180 1586682000 true 15.34 0 15,34 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1021.2 0 1021,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T20:13:00 2020-04-12T07:06:00 2020-04-12T07:00:00 2020-04-12T10:00:00 180 1586685600 true 15.74 0 15,74 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1021.4 0 1021,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T20:13:00 2020-04-12T07:06:00 2020-04-12T08:00:00 2020-04-12T11:00:00 180 1586689200 true 16.29 0 16,29 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1021.6 0 1021,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T20:13:00 2020-04-12T07:06:00 2020-04-12T09:00:00 2020-04-12T12:00:00 180 1586692800 true 16.85 0 16,85 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1021.7 0 1021,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T20:13:00 2020-04-12T07:06:00 2020-04-12T10:00:00 2020-04-12T13:00:00 180 1586696400 true 17.1 0 17,1 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1021.7 0 1021,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T20:13:00 2020-04-12T07:06:00 2020-04-12T11:00:00 2020-04-12T14:00:00 180 1586700000 true 17.36 0 17,36 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1021.7 0 1021,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T20:13:00 2020-04-12T07:06:00 2020-04-12T12:00:00 2020-04-12T15:00:00 180 1586703600 true 17.61 0 17,61 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 62 0 62 % % true 1021.5 0 1021,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T20:13:00 2020-04-12T07:06:00 2020-04-12T13:00:00 2020-04-12T16:00:00 180 1586707200 true 17.73 0 17,73 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1021.4 0 1021,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T20:13:00 2020-04-12T07:06:00 2020-04-12T14:00:00 2020-04-12T17:00:00 180 1586710800 true 17.79 0 17,79 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1021 0 1021 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T20:13:00 2020-04-12T07:06:00 2020-04-12T15:00:00 2020-04-12T18:00:00 180 1586714400 true 17.75 0 17,75 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1020.8 0 1020,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T20:13:00 2020-04-12T07:06:00 2020-04-12T16:00:00 2020-04-12T19:00:00 180 1586718000 true 17.43 0 17,43 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1020.7 0 1020,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T20:13:00 2020-04-12T07:06:00 2020-04-12T17:00:00 2020-04-12T20:00:00 180 1586721600 true 17.01 0 17,01 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1020.8 0 1020,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T20:13:00 2020-04-12T07:06:00 2020-04-12T18:00:00 2020-04-12T21:00:00 180 1586725200 true 16.6 0 16,6 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1021.2 0 1021,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T20:13:00 2020-04-12T07:06:00 2020-04-12T19:00:00 2020-04-12T22:00:00 180 1586728800 true 16.24 0 16,24 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1021.3 0 1021,3 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T20:13:00 2020-04-12T07:06:00 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T23:00:00 180 1586732400 true 15.89 0 15,89 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 W05.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1021.6 0 1021,6 mb mb true 0.2 0 0,2 % % 2020-04-11T21:00:00 2020-04-12T00:00:00 180 1586649600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-04-12T04:06:00 2020-04-12T07:06:00 180 1586675160 2020-04-12T17:13:00 2020-04-12T20:13:00 180 1586722380 true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 0.02 0 0,02 % %
sunny

Σήμερα

Νεφώσεις κατά περιόδους όλη την ημέρα.

12°c

windy

BF 4

deltiokairou

Τα Ιόνια νησιά, με το εξαιρετικό κλίμα αποτελούν ιδανικό τόπο για διακοπές και ξεκούραση. Όλα αυτά συνδυάζονται με μια άρτια τουριστική υποδομή, ξενοδοχεία, εστιατόρια, κέντρα για καταδύσεις και θαλάσσια σπορ, πολιτιστικές εκδηλώσεις και πολλά αξιοθέατα.