36 Χρόνια Εμπειρίας στα Aκτοπλοϊκά Εισιτήρια

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ

0 13862 false 1 false 2020-07-08T21:06:00 2020-07-08T06:22:00 0.0 true 26 0 26 °C °C true 1012 0 1012 mb mb true 74 0 74 % % 2020-07-08T08:00:00 2020-07-08T11:00:00 180 1594206000 0 true 1 0 1 BF BF Bορειοδυτικός σχεδόν άπνοια - 1 BF NW false false false 0 0 NW05.png Αίθριος Clear 0 Τετάρτη false 1 false 2020-07-08T21:06:00 2020-07-08T06:22:00 true 26.89 0 26,89 °C °C true 23.5 0 23,5 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Bορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NW false false false 0 0 NW10.png Υγρασία false 20 false 2020-07-08T21:06:00 2020-07-08T06:22:00 2020-07-07T23:00:00 2020-07-08T02:00:00 180 1594173600 true 24.95 0 24,95 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1008.7 0 1008,7 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-07-08T21:06:00 2020-07-08T06:22:00 2020-07-08T00:00:00 2020-07-08T03:00:00 180 1594177200 true 24.79 0 24,79 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1008.9 0 1008,9 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-07-08T21:06:00 2020-07-08T06:22:00 2020-07-08T01:00:00 2020-07-08T04:00:00 180 1594180800 true 24.65 0 24,65 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1009.2 0 1009,2 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-07-08T21:06:00 2020-07-08T06:22:00 2020-07-08T02:00:00 2020-07-08T05:00:00 180 1594184400 true 24.55 0 24,55 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 89 0 89 % % true 1009.2 0 1009,2 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-07-08T21:06:00 2020-07-08T06:22:00 2020-07-08T03:00:00 2020-07-08T06:00:00 180 1594188000 true 24.57 0 24,57 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1009.4 0 1009,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-08T21:06:00 2020-07-08T06:22:00 2020-07-08T04:00:00 2020-07-08T07:00:00 180 1594191600 true 24.76 0 24,76 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1009.9 0 1009,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-08T21:06:00 2020-07-08T06:22:00 2020-07-08T05:00:00 2020-07-08T08:00:00 180 1594195200 true 25.03 0 25,03 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1010.5 0 1010,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-08T21:06:00 2020-07-08T06:22:00 2020-07-08T06:00:00 2020-07-08T09:00:00 180 1594198800 true 25.34 0 25,34 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-08T21:06:00 2020-07-08T06:22:00 2020-07-08T07:00:00 2020-07-08T10:00:00 180 1594202400 true 25.8 0 25,8 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-08T21:06:00 2020-07-08T06:22:00 2020-07-08T08:00:00 2020-07-08T11:00:00 180 1594206000 true 26.29 0 26,29 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-08T21:06:00 2020-07-08T06:22:00 2020-07-08T09:00:00 2020-07-08T12:00:00 180 1594209600 true 26.58 0 26,58 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-08T21:06:00 2020-07-08T06:22:00 2020-07-08T10:00:00 2020-07-08T13:00:00 180 1594213200 true 26.58 0 26,58 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-08T21:06:00 2020-07-08T06:22:00 2020-07-08T11:00:00 2020-07-08T14:00:00 180 1594216800 true 26.45 0 26,45 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-08T21:06:00 2020-07-08T06:22:00 2020-07-08T12:00:00 2020-07-08T15:00:00 180 1594220400 true 26.28 0 26,28 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-08T21:06:00 2020-07-08T06:22:00 2020-07-08T13:00:00 2020-07-08T16:00:00 180 1594224000 true 26.2 0 26,2 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-08T21:06:00 2020-07-08T06:22:00 2020-07-08T14:00:00 2020-07-08T17:00:00 180 1594227600 true 25.92 0 25,92 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-08T21:06:00 2020-07-08T06:22:00 2020-07-08T15:00:00 2020-07-08T18:00:00 180 1594231200 true 25.75 0 25,75 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-08T21:06:00 2020-07-08T06:22:00 2020-07-08T16:00:00 2020-07-08T19:00:00 180 1594234800 true 25.52 0 25,52 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-08T21:06:00 2020-07-08T06:22:00 2020-07-08T17:00:00 2020-07-08T20:00:00 180 1594238400 true 25.21 0 25,21 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-08T21:06:00 2020-07-08T06:22:00 2020-07-08T18:00:00 2020-07-08T21:00:00 180 1594242000 true 24.82 0 24,82 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-08T21:06:00 2020-07-08T06:22:00 2020-07-08T19:00:00 2020-07-08T22:00:00 180 1594245600 true 24.44 0 24,44 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-08T21:06:00 2020-07-08T06:22:00 2020-07-08T20:00:00 2020-07-08T23:00:00 180 1594249200 true 24.07 0 24,07 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0 0 0 % % 2020-07-07T21:00:00 2020-07-08T00:00:00 180 1594166400 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2020-07-08T03:22:00 2020-07-08T06:22:00 180 1594189320 2020-07-08T18:06:00 2020-07-08T21:06:00 180 1594242360 true 0.0041 0 0,0041 mm mm true 0 0 0 % % 1 Πέμπτη false 1 false 2020-07-09T21:05:00 2020-07-09T06:23:00 true 26.45 0 26,45 °C °C true 22.53 0 22,53 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF WNW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 20 false 2020-07-09T21:05:00 2020-07-09T06:23:00 2020-07-08T21:00:00 2020-07-09T00:00:00 180 1594252800 true 23.77 0 23,77 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-09T21:05:00 2020-07-09T06:23:00 2020-07-08T22:00:00 2020-07-09T01:00:00 180 1594256400 true 23.52 0 23,52 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-09T21:05:00 2020-07-09T06:23:00 2020-07-08T23:00:00 2020-07-09T02:00:00 180 1594260000 true 23.31 0 23,31 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-09T21:05:00 2020-07-09T06:23:00 2020-07-09T00:00:00 2020-07-09T03:00:00 180 1594263600 true 23.14 0 23,14 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 86 0 86 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-09T21:05:00 2020-07-09T06:23:00 2020-07-09T01:00:00 2020-07-09T04:00:00 180 1594267200 true 22.95 0 22,95 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 86 0 86 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-09T21:05:00 2020-07-09T06:23:00 2020-07-09T02:00:00 2020-07-09T05:00:00 180 1594270800 true 22.81 0 22,81 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-09T21:05:00 2020-07-09T06:23:00 2020-07-09T03:00:00 2020-07-09T06:00:00 180 1594274400 true 22.83 0 22,83 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-09T21:05:00 2020-07-09T06:23:00 2020-07-09T04:00:00 2020-07-09T07:00:00 180 1594278000 true 23.1 0 23,1 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-09T21:05:00 2020-07-09T06:23:00 2020-07-09T05:00:00 2020-07-09T08:00:00 180 1594281600 true 23.47 0 23,47 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-09T21:05:00 2020-07-09T06:23:00 2020-07-09T06:00:00 2020-07-09T09:00:00 180 1594285200 true 23.9 0 23,9 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 74 0 74 % % true 1015.5 0 1015,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-09T21:05:00 2020-07-09T06:23:00 2020-07-09T07:00:00 2020-07-09T10:00:00 180 1594288800 true 24.35 0 24,35 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 71 0 71 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-09T21:05:00 2020-07-09T06:23:00 2020-07-09T08:00:00 2020-07-09T11:00:00 180 1594292400 true 24.84 0 24,84 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 69 0 69 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-09T21:05:00 2020-07-09T06:23:00 2020-07-09T09:00:00 2020-07-09T12:00:00 180 1594296000 true 25.23 0 25,23 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 68 0 68 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-09T21:05:00 2020-07-09T06:23:00 2020-07-09T10:00:00 2020-07-09T13:00:00 180 1594299600 true 25.55 0 25,55 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-09T21:05:00 2020-07-09T06:23:00 2020-07-09T11:00:00 2020-07-09T14:00:00 180 1594303200 true 25.83 0 25,83 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-09T21:05:00 2020-07-09T06:23:00 2020-07-09T12:00:00 2020-07-09T15:00:00 180 1594306800 true 26.08 0 26,08 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-09T21:05:00 2020-07-09T06:23:00 2020-07-09T13:00:00 2020-07-09T16:00:00 180 1594310400 true 26.17 0 26,17 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-09T21:05:00 2020-07-09T06:23:00 2020-07-09T14:00:00 2020-07-09T17:00:00 180 1594314000 true 26.15 0 26,15 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-09T21:05:00 2020-07-09T06:23:00 2020-07-09T15:00:00 2020-07-09T18:00:00 180 1594317600 true 26.09 0 26,09 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-09T21:05:00 2020-07-09T06:23:00 2020-07-09T16:00:00 2020-07-09T19:00:00 180 1594321200 true 25.96 0 25,96 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-09T21:05:00 2020-07-09T06:23:00 2020-07-09T17:00:00 2020-07-09T20:00:00 180 1594324800 true 25.68 0 25,68 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-09T21:05:00 2020-07-09T06:23:00 2020-07-09T18:00:00 2020-07-09T21:00:00 180 1594328400 true 25.34 0 25,34 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-09T21:05:00 2020-07-09T06:23:00 2020-07-09T19:00:00 2020-07-09T22:00:00 180 1594332000 true 24.9 0 24,9 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-09T21:05:00 2020-07-09T06:23:00 2020-07-09T20:00:00 2020-07-09T23:00:00 180 1594335600 true 24.52 0 24,52 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0 0 0 % % 2020-07-08T21:00:00 2020-07-09T00:00:00 180 1594252800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-07-09T03:23:00 2020-07-09T06:23:00 180 1594275780 2020-07-09T18:05:00 2020-07-09T21:05:00 180 1594328700 true 0.0087 0 0,0087 mm mm true 0 0 0 % % 2 Παρασκευή false 1 false 2020-07-10T21:05:00 2020-07-10T06:24:00 true 27.68 0 27,68 °C °C true 23.63 0 23,63 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Bορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 20 false 2020-07-10T21:05:00 2020-07-10T06:24:00 2020-07-09T21:00:00 2020-07-10T00:00:00 180 1594339200 true 24.24 0 24,24 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-10T21:05:00 2020-07-10T06:24:00 2020-07-09T22:00:00 2020-07-10T01:00:00 180 1594342800 true 24.05 0 24,05 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-10T21:05:00 2020-07-10T06:24:00 2020-07-09T23:00:00 2020-07-10T02:00:00 180 1594346400 true 23.92 0 23,92 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 84 0 84 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-10T21:05:00 2020-07-10T06:24:00 2020-07-10T00:00:00 2020-07-10T03:00:00 180 1594350000 true 23.91 0 23,91 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 85 0 85 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-10T21:05:00 2020-07-10T06:24:00 2020-07-10T01:00:00 2020-07-10T04:00:00 180 1594353600 true 23.94 0 23,94 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 N05.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 85 0 85 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-10T21:05:00 2020-07-10T06:24:00 2020-07-10T02:00:00 2020-07-10T05:00:00 180 1594357200 true 24.01 0 24,01 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-10T21:05:00 2020-07-10T06:24:00 2020-07-10T03:00:00 2020-07-10T06:00:00 180 1594360800 true 24.17 0 24,17 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-10T21:05:00 2020-07-10T06:24:00 2020-07-10T04:00:00 2020-07-10T07:00:00 180 1594364400 true 24.46 0 24,46 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-10T21:05:00 2020-07-10T06:24:00 2020-07-10T05:00:00 2020-07-10T08:00:00 180 1594368000 true 24.88 0 24,88 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-10T21:05:00 2020-07-10T06:24:00 2020-07-10T06:00:00 2020-07-10T09:00:00 180 1594371600 true 25.35 0 25,35 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 70 0 70 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-10T21:05:00 2020-07-10T06:24:00 2020-07-10T07:00:00 2020-07-10T10:00:00 180 1594375200 true 25.8 0 25,8 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 65 0 65 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-10T21:05:00 2020-07-10T06:24:00 2020-07-10T08:00:00 2020-07-10T11:00:00 180 1594378800 true 26.27 0 26,27 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 60 0 60 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-10T21:05:00 2020-07-10T06:24:00 2020-07-10T09:00:00 2020-07-10T12:00:00 180 1594382400 true 26.72 0 26,72 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-10T21:05:00 2020-07-10T06:24:00 2020-07-10T10:00:00 2020-07-10T13:00:00 180 1594386000 true 27.01 0 27,01 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-10T21:05:00 2020-07-10T06:24:00 2020-07-10T11:00:00 2020-07-10T14:00:00 180 1594389600 true 27.21 0 27,21 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-10T21:05:00 2020-07-10T06:24:00 2020-07-10T12:00:00 2020-07-10T15:00:00 180 1594393200 true 27.39 0 27,39 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-10T21:05:00 2020-07-10T06:24:00 2020-07-10T13:00:00 2020-07-10T16:00:00 180 1594396800 true 27.38 0 27,38 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-10T21:05:00 2020-07-10T06:24:00 2020-07-10T14:00:00 2020-07-10T17:00:00 180 1594400400 true 27.26 0 27,26 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-10T21:05:00 2020-07-10T06:24:00 2020-07-10T15:00:00 2020-07-10T18:00:00 180 1594404000 true 27.15 0 27,15 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-10T21:05:00 2020-07-10T06:24:00 2020-07-10T16:00:00 2020-07-10T19:00:00 180 1594407600 true 26.98 0 26,98 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-10T21:05:00 2020-07-10T06:24:00 2020-07-10T17:00:00 2020-07-10T20:00:00 180 1594411200 true 26.64 0 26,64 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-10T21:05:00 2020-07-10T06:24:00 2020-07-10T18:00:00 2020-07-10T21:00:00 180 1594414800 true 26.25 0 26,25 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-10T21:05:00 2020-07-10T06:24:00 2020-07-10T19:00:00 2020-07-10T22:00:00 180 1594418400 true 25.8 0 25,8 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-10T21:05:00 2020-07-10T06:24:00 2020-07-10T20:00:00 2020-07-10T23:00:00 180 1594422000 true 25.38 0 25,38 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0 0 0 % % 2020-07-09T21:00:00 2020-07-10T00:00:00 180 1594339200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-07-10T03:24:00 2020-07-10T06:24:00 180 1594362240 2020-07-10T18:05:00 2020-07-10T21:05:00 180 1594415100 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0 0 0 % % 3 Σάββατο false 1 false 2020-07-11T21:05:00 2020-07-11T06:24:00 true 27.89 0 27,89 °C °C true 24.31 0 24,31 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Bορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 20 false 2020-07-11T21:05:00 2020-07-11T06:24:00 2020-07-10T21:00:00 2020-07-11T00:00:00 180 1594425600 true 25.02 0 25,02 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-11T21:05:00 2020-07-11T06:24:00 2020-07-10T22:00:00 2020-07-11T01:00:00 180 1594429200 true 24.82 0 24,82 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-11T21:05:00 2020-07-11T06:24:00 2020-07-10T23:00:00 2020-07-11T02:00:00 180 1594432800 true 24.69 0 24,69 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-11T21:05:00 2020-07-11T06:24:00 2020-07-11T00:00:00 2020-07-11T03:00:00 180 1594436400 true 24.65 0 24,65 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-11T21:05:00 2020-07-11T06:24:00 2020-07-11T01:00:00 2020-07-11T04:00:00 180 1594440000 true 24.63 0 24,63 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-11T21:05:00 2020-07-11T06:24:00 2020-07-11T02:00:00 2020-07-11T05:00:00 180 1594443600 true 24.58 0 24,58 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-11T21:05:00 2020-07-11T06:24:00 2020-07-11T03:00:00 2020-07-11T06:00:00 180 1594447200 true 24.62 0 24,62 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-11T21:05:00 2020-07-11T06:24:00 2020-07-11T04:00:00 2020-07-11T07:00:00 180 1594450800 true 24.8 0 24,8 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 75 0 75 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-11T21:05:00 2020-07-11T06:24:00 2020-07-11T05:00:00 2020-07-11T08:00:00 180 1594454400 true 25.11 0 25,11 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 71 0 71 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-11T21:05:00 2020-07-11T06:24:00 2020-07-11T06:00:00 2020-07-11T09:00:00 180 1594458000 true 25.43 0 25,43 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 67 0 67 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-11T21:05:00 2020-07-11T06:24:00 2020-07-11T07:00:00 2020-07-11T10:00:00 180 1594461600 true 25.77 0 25,77 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 63 0 63 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-11T21:05:00 2020-07-11T06:24:00 2020-07-11T08:00:00 2020-07-11T11:00:00 180 1594465200 true 26.22 0 26,22 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-11T21:05:00 2020-07-11T06:24:00 2020-07-11T09:00:00 2020-07-11T12:00:00 180 1594468800 true 26.65 0 26,65 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-11T21:05:00 2020-07-11T06:24:00 2020-07-11T10:00:00 2020-07-11T13:00:00 180 1594472400 true 26.98 0 26,98 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-11T21:05:00 2020-07-11T06:24:00 2020-07-11T11:00:00 2020-07-11T14:00:00 180 1594476000 true 27.35 0 27,35 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-11T21:05:00 2020-07-11T06:24:00 2020-07-11T12:00:00 2020-07-11T15:00:00 180 1594479600 true 27.6 0 27,6 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-11T21:05:00 2020-07-11T06:24:00 2020-07-11T13:00:00 2020-07-11T16:00:00 180 1594483200 true 27.54 0 27,54 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-11T21:05:00 2020-07-11T06:24:00 2020-07-11T14:00:00 2020-07-11T17:00:00 180 1594486800 true 27.31 0 27,31 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-11T21:05:00 2020-07-11T06:24:00 2020-07-11T15:00:00 2020-07-11T18:00:00 180 1594490400 true 27.03 0 27,03 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-11T21:05:00 2020-07-11T06:24:00 2020-07-11T16:00:00 2020-07-11T19:00:00 180 1594494000 true 26.82 0 26,82 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-11T21:05:00 2020-07-11T06:24:00 2020-07-11T17:00:00 2020-07-11T20:00:00 180 1594497600 true 26.38 0 26,38 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-11T21:05:00 2020-07-11T06:24:00 2020-07-11T18:00:00 2020-07-11T21:00:00 180 1594501200 true 25.97 0 25,97 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-11T21:05:00 2020-07-11T06:24:00 2020-07-11T19:00:00 2020-07-11T22:00:00 180 1594504800 true 25.54 0 25,54 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-11T21:05:00 2020-07-11T06:24:00 2020-07-11T20:00:00 2020-07-11T23:00:00 180 1594508400 true 25.2 0 25,2 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0 0 0 % % 2020-07-10T21:00:00 2020-07-11T00:00:00 180 1594425600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-07-11T03:24:00 2020-07-11T06:24:00 180 1594448640 2020-07-11T18:05:00 2020-07-11T21:05:00 180 1594501500 true 0.0075 0 0,0075 mm mm true 0 0 0 % % 4 Κυριακή false 1 false 2020-07-12T21:04:00 2020-07-12T06:25:00 true 27.64 0 27,64 °C °C true 24.3 0 24,3 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Bορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2020-07-12T21:04:00 2020-07-12T06:25:00 2020-07-11T21:00:00 2020-07-12T00:00:00 180 1594512000 true 24.96 0 24,96 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-12T21:04:00 2020-07-12T06:25:00 2020-07-11T22:00:00 2020-07-12T01:00:00 180 1594515600 true 24.77 0 24,77 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-12T21:04:00 2020-07-12T06:25:00 2020-07-11T23:00:00 2020-07-12T02:00:00 180 1594519200 true 24.67 0 24,67 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-12T21:04:00 2020-07-12T06:25:00 2020-07-12T00:00:00 2020-07-12T03:00:00 180 1594522800 true 24.62 0 24,62 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-12T21:04:00 2020-07-12T06:25:00 2020-07-12T01:00:00 2020-07-12T04:00:00 180 1594526400 true 24.58 0 24,58 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-12T21:04:00 2020-07-12T06:25:00 2020-07-12T02:00:00 2020-07-12T05:00:00 180 1594530000 true 24.58 0 24,58 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-12T21:04:00 2020-07-12T06:25:00 2020-07-12T03:00:00 2020-07-12T06:00:00 180 1594533600 true 24.65 0 24,65 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-12T21:04:00 2020-07-12T06:25:00 2020-07-12T04:00:00 2020-07-12T07:00:00 180 1594537200 true 24.85 0 24,85 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-12T21:04:00 2020-07-12T06:25:00 2020-07-12T05:00:00 2020-07-12T08:00:00 180 1594540800 true 25.15 0 25,15 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-12T21:04:00 2020-07-12T06:25:00 2020-07-12T06:00:00 2020-07-12T09:00:00 180 1594544400 true 25.48 0 25,48 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-12T21:04:00 2020-07-12T06:25:00 2020-07-12T07:00:00 2020-07-12T10:00:00 180 1594548000 true 25.8 0 25,8 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-12T21:04:00 2020-07-12T06:25:00 2020-07-12T08:00:00 2020-07-12T11:00:00 180 1594551600 true 26.12 0 26,12 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-12T21:04:00 2020-07-12T06:25:00 2020-07-12T09:00:00 2020-07-12T12:00:00 180 1594555200 true 26.33 0 26,33 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-12T21:04:00 2020-07-12T06:25:00 2020-07-12T10:00:00 2020-07-12T13:00:00 180 1594558800 true 26.39 0 26,39 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-12T21:04:00 2020-07-12T06:25:00 2020-07-12T11:00:00 2020-07-12T14:00:00 180 1594562400 true 26.68 0 26,68 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-12T21:04:00 2020-07-12T06:25:00 2020-07-12T12:00:00 2020-07-12T15:00:00 180 1594566000 true 26.95 0 26,95 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 63 0 63 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-12T21:04:00 2020-07-12T06:25:00 2020-07-12T13:00:00 2020-07-12T16:00:00 180 1594569600 true 27.22 0 27,22 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-12T21:04:00 2020-07-12T06:25:00 2020-07-12T14:00:00 2020-07-12T17:00:00 180 1594573200 true 27.36 0 27,36 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-12T21:04:00 2020-07-12T06:25:00 2020-07-12T15:00:00 2020-07-12T18:00:00 180 1594576800 true 27.32 0 27,32 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-12T21:04:00 2020-07-12T06:25:00 2020-07-12T16:00:00 2020-07-12T19:00:00 180 1594580400 true 27.15 0 27,15 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-12T21:04:00 2020-07-12T06:25:00 2020-07-12T17:00:00 2020-07-12T20:00:00 180 1594584000 true 26.8 0 26,8 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-12T21:04:00 2020-07-12T06:25:00 2020-07-12T18:00:00 2020-07-12T21:00:00 180 1594587600 true 26.35 0 26,35 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-12T21:04:00 2020-07-12T06:25:00 2020-07-12T19:00:00 2020-07-12T22:00:00 180 1594591200 true 26.02 0 26,02 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-12T21:04:00 2020-07-12T06:25:00 2020-07-12T20:00:00 2020-07-12T23:00:00 180 1594594800 true 25.73 0 25,73 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0 0 0 % % 2020-07-11T21:00:00 2020-07-12T00:00:00 180 1594512000 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-07-12T03:25:00 2020-07-12T06:25:00 180 1594535100 2020-07-12T18:04:00 2020-07-12T21:04:00 180 1594587840 true 0.0053 0 0,0053 mm mm true 0 0 0 % % 5 Δευτέρα false 1 false 2020-07-13T21:04:00 2020-07-13T06:26:00 true 26.38 0 26,38 °C °C true 23.77 0 23,77 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Bορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2020-07-13T21:04:00 2020-07-13T06:26:00 2020-07-12T21:00:00 2020-07-13T00:00:00 180 1594598400 true 25.53 0 25,53 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-13T21:04:00 2020-07-13T06:26:00 2020-07-12T22:00:00 2020-07-13T01:00:00 180 1594602000 true 25.37 0 25,37 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-13T21:04:00 2020-07-13T06:26:00 2020-07-12T23:00:00 2020-07-13T02:00:00 180 1594605600 true 25.21 0 25,21 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-13T21:04:00 2020-07-13T06:26:00 2020-07-13T00:00:00 2020-07-13T03:00:00 180 1594609200 true 25.11 0 25,11 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-13T21:04:00 2020-07-13T06:26:00 2020-07-13T01:00:00 2020-07-13T04:00:00 180 1594612800 true 24.97 0 24,97 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-13T21:04:00 2020-07-13T06:26:00 2020-07-13T02:00:00 2020-07-13T05:00:00 180 1594616400 true 24.86 0 24,86 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-13T21:04:00 2020-07-13T06:26:00 2020-07-13T03:00:00 2020-07-13T06:00:00 180 1594620000 true 24.8 0 24,8 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-13T21:04:00 2020-07-13T06:26:00 2020-07-13T04:00:00 2020-07-13T07:00:00 180 1594623600 true 24.87 0 24,87 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-13T21:04:00 2020-07-13T06:26:00 2020-07-13T05:00:00 2020-07-13T08:00:00 180 1594627200 true 25.1 0 25,1 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-13T21:04:00 2020-07-13T06:26:00 2020-07-13T06:00:00 2020-07-13T09:00:00 180 1594630800 true 25.35 0 25,35 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-13T21:04:00 2020-07-13T06:26:00 2020-07-13T07:00:00 2020-07-13T10:00:00 180 1594634400 true 25.63 0 25,63 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-13T21:04:00 2020-07-13T06:26:00 2020-07-13T08:00:00 2020-07-13T11:00:00 180 1594638000 true 25.92 0 25,92 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-13T21:04:00 2020-07-13T06:26:00 2020-07-13T09:00:00 2020-07-13T12:00:00 180 1594641600 true 26.05 0 26,05 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-13T21:04:00 2020-07-13T06:26:00 2020-07-13T10:00:00 2020-07-13T13:00:00 180 1594645200 true 26.02 0 26,02 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-13T21:04:00 2020-07-13T06:26:00 2020-07-13T11:00:00 2020-07-13T14:00:00 180 1594648800 true 26.1 0 26,1 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-13T21:04:00 2020-07-13T06:26:00 2020-07-13T12:00:00 2020-07-13T15:00:00 180 1594652400 true 26.04 0 26,04 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-13T21:04:00 2020-07-13T06:26:00 2020-07-13T13:00:00 2020-07-13T16:00:00 180 1594656000 true 25.87 0 25,87 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-13T21:04:00 2020-07-13T06:26:00 2020-07-13T14:00:00 2020-07-13T17:00:00 180 1594659600 true 25.6 0 25,6 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-13T21:04:00 2020-07-13T06:26:00 2020-07-13T15:00:00 2020-07-13T18:00:00 180 1594663200 true 25.39 0 25,39 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1010.1 0 1010,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-13T21:04:00 2020-07-13T06:26:00 2020-07-13T16:00:00 2020-07-13T19:00:00 180 1594666800 true 25.28 0 25,28 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-13T21:04:00 2020-07-13T06:26:00 2020-07-13T17:00:00 2020-07-13T20:00:00 180 1594670400 true 25.27 0 25,27 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-13T21:04:00 2020-07-13T06:26:00 2020-07-13T18:00:00 2020-07-13T21:00:00 180 1594674000 true 25.01 0 25,01 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-13T21:04:00 2020-07-13T06:26:00 2020-07-13T19:00:00 2020-07-13T22:00:00 180 1594677600 true 24.7 0 24,7 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-13T21:04:00 2020-07-13T06:26:00 2020-07-13T20:00:00 2020-07-13T23:00:00 180 1594681200 true 24.36 0 24,36 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0 0 0 % % 2020-07-12T21:00:00 2020-07-13T00:00:00 180 1594598400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-07-13T03:26:00 2020-07-13T06:26:00 180 1594621560 2020-07-13T18:04:00 2020-07-13T21:04:00 180 1594674240 true 0.0095 0 0,0095 mm mm true 0 0 0 % % 6 Τρίτη false 1 false 2020-07-14T21:03:00 2020-07-14T06:26:00 true 26.6 0 26,6 °C °C true 22.96 0 22,96 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Νοτιοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF SSW false false false 0 0 SW10.png Αίθριος false 20 false 2020-07-14T21:03:00 2020-07-14T06:26:00 2020-07-13T21:00:00 2020-07-14T00:00:00 180 1594684800 true 24.04 0 24,04 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-14T21:03:00 2020-07-14T06:26:00 2020-07-13T22:00:00 2020-07-14T01:00:00 180 1594688400 true 23.76 0 23,76 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-14T21:03:00 2020-07-14T06:26:00 2020-07-13T23:00:00 2020-07-14T02:00:00 180 1594692000 true 23.52 0 23,52 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-14T21:03:00 2020-07-14T06:26:00 2020-07-14T00:00:00 2020-07-14T03:00:00 180 1594695600 true 23.38 0 23,38 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1010.8 0 1010,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-14T21:03:00 2020-07-14T06:26:00 2020-07-14T01:00:00 2020-07-14T04:00:00 180 1594699200 true 23.25 0 23,25 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-14T21:03:00 2020-07-14T06:26:00 2020-07-14T02:00:00 2020-07-14T05:00:00 180 1594702800 true 23.25 0 23,25 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-14T21:03:00 2020-07-14T06:26:00 2020-07-14T03:00:00 2020-07-14T06:00:00 180 1594706400 true 23.37 0 23,37 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 71 0 71 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-14T21:03:00 2020-07-14T06:26:00 2020-07-14T04:00:00 2020-07-14T07:00:00 180 1594710000 true 23.67 0 23,67 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 69 0 69 % % true 1010.8 0 1010,8 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-14T21:03:00 2020-07-14T06:26:00 2020-07-14T05:00:00 2020-07-14T08:00:00 180 1594713600 true 24.05 0 24,05 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 67 0 67 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-14T21:03:00 2020-07-14T06:26:00 2020-07-14T06:00:00 2020-07-14T09:00:00 180 1594717200 true 24.49 0 24,49 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-14T21:03:00 2020-07-14T06:26:00 2020-07-14T07:00:00 2020-07-14T10:00:00 180 1594720800 true 25.04 0 25,04 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-14T21:03:00 2020-07-14T06:26:00 2020-07-14T08:00:00 2020-07-14T11:00:00 180 1594724400 true 25.73 0 25,73 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-14T21:03:00 2020-07-14T06:26:00 2020-07-14T09:00:00 2020-07-14T12:00:00 180 1594728000 true 26.24 0 26,24 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-14T21:03:00 2020-07-14T06:26:00 2020-07-14T10:00:00 2020-07-14T13:00:00 180 1594731600 true 26.28 0 26,28 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-14T21:03:00 2020-07-14T06:26:00 2020-07-14T11:00:00 2020-07-14T14:00:00 180 1594735200 true 26.32 0 26,32 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-14T21:03:00 2020-07-14T06:26:00 2020-07-14T12:00:00 2020-07-14T15:00:00 180 1594738800 true 26.29 0 26,29 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-14T21:03:00 2020-07-14T06:26:00 2020-07-14T13:00:00 2020-07-14T16:00:00 180 1594742400 true 26.14 0 26,14 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-14T21:03:00 2020-07-14T06:26:00 2020-07-14T14:00:00 2020-07-14T17:00:00 180 1594746000 true 25.89 0 25,89 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-14T21:03:00 2020-07-14T06:26:00 2020-07-14T15:00:00 2020-07-14T18:00:00 180 1594749600 true 25.61 0 25,61 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-14T21:03:00 2020-07-14T06:26:00 2020-07-14T16:00:00 2020-07-14T19:00:00 180 1594753200 true 25.37 0 25,37 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-14T21:03:00 2020-07-14T06:26:00 2020-07-14T17:00:00 2020-07-14T20:00:00 180 1594756800 true 25.08 0 25,08 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-14T21:03:00 2020-07-14T06:26:00 2020-07-14T18:00:00 2020-07-14T21:00:00 180 1594760400 true 24.67 0 24,67 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-14T21:03:00 2020-07-14T06:26:00 2020-07-14T19:00:00 2020-07-14T22:00:00 180 1594764000 true 24.36 0 24,36 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-14T21:03:00 2020-07-14T06:26:00 2020-07-14T20:00:00 2020-07-14T23:00:00 180 1594767600 true 24.16 0 24,16 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0 0 0 % % 2020-07-13T21:00:00 2020-07-14T00:00:00 180 1594684800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-07-14T03:26:00 2020-07-14T06:26:00 180 1594707960 2020-07-14T18:03:00 2020-07-14T21:03:00 180 1594760580 true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 0.01 0 0,01 % %
sunny

Σήμερα

Υγρασία όλη την ημέρα.

26°c

windy

BF 1

deltiokairou

Τα Ιόνια νησιά, με το εξαιρετικό κλίμα αποτελούν ιδανικό τόπο για διακοπές και ξεκούραση. Όλα αυτά συνδυάζονται με μια άρτια τουριστική υποδομή, ξενοδοχεία, εστιατόρια, κέντρα για καταδύσεις και θαλάσσια σπορ, πολιτιστικές εκδηλώσεις και πολλά αξιοθέατα.