Προβολή κατηγορίας προορισμού

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ

0 2873 false 4 false 2019-05-27T20:52:47 2019-05-27T06:19:50 0.0 true 18 0 18 °C °C true 1014 0 1014 mb mb true 79 0 79 % % 2019-05-27T06:00:00 2019-05-27T09:00:00 180 1558947600 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοανατολικός πολύ ασθενής - 2 BF ENE false false false 0 0 NE10.png Συννεφιά Overcast 0 Δευτέρα false 2 false 2019-05-27T20:52:47 2019-05-27T06:19:50 true 23 0 23 °C °C true 17.26 0 17,26 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοανατολικός πολύ ασθενής - 2 BF ESE false false false 0 0 SE10.png Συννεφιά false 4 false 2019-05-27T20:52:47 2019-05-27T06:19:50 2019-05-27T05:00:00 2019-05-27T08:00:00 180 1558944000 true 17.71 0 17,71 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.1219 0 0,1219 mm mm true 82 0 82 % % true 1013.84 0 1013,84 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-05-27T20:52:47 2019-05-27T06:19:50 2019-05-27T06:00:00 2019-05-27T09:00:00 180 1558947600 true 18.11 0 18,11 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.1168 0 0,1168 mm mm true 79 0 79 % % true 1013.94 0 1013,94 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-05-27T20:52:47 2019-05-27T06:19:50 2019-05-27T07:00:00 2019-05-27T10:00:00 180 1558951200 true 18.56 0 18,56 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0.1372 0 0,1372 mm mm true 77 0 77 % % true 1013.87 0 1013,87 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-05-27T20:52:47 2019-05-27T06:19:50 2019-05-27T08:00:00 2019-05-27T11:00:00 180 1558954800 true 19.13 0 19,13 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.1778 0 0,1778 mm mm true 75 0 75 % % true 1013.69 0 1013,69 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-05-27T20:52:47 2019-05-27T06:19:50 2019-05-27T09:00:00 2019-05-27T12:00:00 180 1558958400 true 19.76 0 19,76 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.1981 0 0,1981 mm mm true 72 0 72 % % true 1013.33 0 1013,33 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-05-27T20:52:47 2019-05-27T06:19:50 2019-05-27T10:00:00 2019-05-27T13:00:00 180 1558962000 true 20.42 0 20,42 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.1448 0 0,1448 mm mm true 70 0 70 % % true 1012.61 0 1012,61 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-05-27T20:52:47 2019-05-27T06:19:50 2019-05-27T11:00:00 2019-05-27T14:00:00 180 1558965600 true 20.98 0 20,98 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0762 0 0,0762 mm mm true 68 0 68 % % true 1011.73 0 1011,73 mb mb true 0.83 0 0,83 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-05-27T20:52:47 2019-05-27T06:19:50 2019-05-27T12:00:00 2019-05-27T15:00:00 180 1558969200 true 21.86 0 21,86 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.033 0 0,033 mm mm true 64 0 64 % % true 1011.01 0 1011,01 mb mb true 0.75 0 0,75 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-05-27T20:52:47 2019-05-27T06:19:50 2019-05-27T13:00:00 2019-05-27T16:00:00 180 1558972800 true 22.56 0 22,56 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0127 0 0,0127 mm mm true 62 0 62 % % true 1010.65 0 1010,65 mb mb true 0.69 0 0,69 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-05-27T20:52:47 2019-05-27T06:19:50 2019-05-27T14:00:00 2019-05-27T17:00:00 180 1558976400 true 23 0 23 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1010.48 0 1010,48 mb mb true 0.64 0 0,64 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-05-27T20:52:47 2019-05-27T06:19:50 2019-05-27T15:00:00 2019-05-27T18:00:00 180 1558980000 true 22.8 0 22,8 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1010.41 0 1010,41 mb mb true 0.58 0 0,58 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-05-27T20:52:47 2019-05-27T06:19:50 2019-05-27T16:00:00 2019-05-27T19:00:00 180 1558983600 true 21.91 0 21,91 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1010.37 0 1010,37 mb mb true 0.49 0 0,49 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-05-27T20:52:47 2019-05-27T06:19:50 2019-05-27T17:00:00 2019-05-27T20:00:00 180 1558987200 true 20.69 0 20,69 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1010.44 0 1010,44 mb mb true 0.39 0 0,39 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-05-27T20:52:47 2019-05-27T06:19:50 2019-05-27T18:00:00 2019-05-27T21:00:00 180 1558990800 true 19.76 0 19,76 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1010.61 0 1010,61 mb mb true 0.29 0 0,29 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-27T20:52:47 2019-05-27T06:19:50 2019-05-27T19:00:00 2019-05-27T22:00:00 180 1558994400 true 18.97 0 18,97 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-27T20:52:47 2019-05-27T06:19:50 2019-05-27T20:00:00 2019-05-27T23:00:00 180 1558998000 true 18.24 0 18,24 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1011.51 0 1011,51 mb mb true 0.06 0 0,06 % % 2019-05-26T21:00:00 2019-05-27T00:00:00 180 1558915200 Νεφώσεις κατά περιόδους μέχρι το βραδυ. Mostly cloudy until evening. 2019-05-27T03:19:50 2019-05-27T06:19:50 180 1558937990 2019-05-27T17:52:47 2019-05-27T20:52:47 180 1558990367 true 0.5156 0 0,5156 mm mm true 0.78 0 0,78 % % 1 Τρίτη false 2 false 2019-05-28T20:53:33 2019-05-28T06:19:19 true 20.23 0 20,23 °C °C true 16.18 0 16,18 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Νοτιοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF SSW false false false 0 0 SW10.png Αίθριος false 20 false 2019-05-28T20:53:33 2019-05-28T06:19:19 2019-05-27T21:00:00 2019-05-28T00:00:00 180 1559001600 true 17.64 0 17,64 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1011.86 0 1011,86 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-28T20:53:33 2019-05-28T06:19:19 2019-05-27T22:00:00 2019-05-28T01:00:00 180 1559005200 true 17.31 0 17,31 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1011.91 0 1011,91 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-28T20:53:33 2019-05-28T06:19:19 2019-05-27T23:00:00 2019-05-28T02:00:00 180 1559008800 true 17.11 0 17,11 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 89 0 89 % % true 1011.82 0 1011,82 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-28T20:53:33 2019-05-28T06:19:19 2019-05-28T00:00:00 2019-05-28T03:00:00 180 1559012400 true 16.93 0 16,93 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 91 0 91 % % true 1011.72 0 1011,72 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-28T20:53:33 2019-05-28T06:19:19 2019-05-28T01:00:00 2019-05-28T04:00:00 180 1559016000 true 16.76 0 16,76 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 93 0 93 % % true 1011.63 0 1011,63 mb mb true 0.24 0 0,24 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-05-28T20:53:33 2019-05-28T06:19:19 2019-05-28T02:00:00 2019-05-28T05:00:00 180 1559019600 true 16.6 0 16,6 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.0102 0 0,0102 mm mm true 94 0 94 % % true 1011.53 0 1011,53 mb mb true 0.36 0 0,36 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-05-28T20:53:33 2019-05-28T06:19:19 2019-05-28T03:00:00 2019-05-28T06:00:00 180 1559023200 true 16.53 0 16,53 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.0152 0 0,0152 mm mm true 94 0 94 % % true 1011.52 0 1011,52 mb mb true 0.43 0 0,43 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-05-28T20:53:33 2019-05-28T06:19:19 2019-05-28T04:00:00 2019-05-28T07:00:00 180 1559026800 true 16.73 0 16,73 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0152 0 0,0152 mm mm true 93 0 93 % % true 1011.64 0 1011,64 mb mb true 0.43 0 0,43 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-05-28T20:53:33 2019-05-28T06:19:19 2019-05-28T05:00:00 2019-05-28T08:00:00 180 1559030400 true 17.02 0 17,02 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0102 0 0,0102 mm mm true 92 0 92 % % true 1011.86 0 1011,86 mb mb true 0.39 0 0,39 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-05-28T20:53:33 2019-05-28T06:19:19 2019-05-28T06:00:00 2019-05-28T09:00:00 180 1559034000 true 17.52 0 17,52 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 88 0 88 % % true 1012.12 0 1012,12 mb mb true 0.32 0 0,32 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-28T20:53:33 2019-05-28T06:19:19 2019-05-28T07:00:00 2019-05-28T10:00:00 180 1559037600 true 18.11 0 18,11 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1012.44 0 1012,44 mb mb true 0.21 0 0,21 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-28T20:53:33 2019-05-28T06:19:19 2019-05-28T08:00:00 2019-05-28T11:00:00 180 1559041200 true 18.99 0 18,99 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1012.79 0 1012,79 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-28T20:53:33 2019-05-28T06:19:19 2019-05-28T09:00:00 2019-05-28T12:00:00 180 1559044800 true 19.81 0 19,81 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1013.04 0 1013,04 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-28T20:53:33 2019-05-28T06:19:19 2019-05-28T10:00:00 2019-05-28T13:00:00 180 1559048400 true 20.23 0 20,23 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1013.15 0 1013,15 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-28T20:53:33 2019-05-28T06:19:19 2019-05-28T11:00:00 2019-05-28T14:00:00 180 1559052000 true 19.94 0 19,94 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0203 0 0,0203 mm mm true 75 0 75 % % true 1013.15 0 1013,15 mb mb true 0.12 0 0,12 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-28T20:53:33 2019-05-28T06:19:19 2019-05-28T12:00:00 2019-05-28T15:00:00 180 1559055600 true 19.55 0 19,55 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0457 0 0,0457 mm mm true 78 0 78 % % true 1013.14 0 1013,14 mb mb true 0.21 0 0,21 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-05-28T20:53:33 2019-05-28T06:19:19 2019-05-28T13:00:00 2019-05-28T16:00:00 180 1559059200 true 18.96 0 18,96 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.066 0 0,066 mm mm true 81 0 81 % % true 1013.07 0 1013,07 mb mb true 0.28 0 0,28 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-05-28T20:53:33 2019-05-28T06:19:19 2019-05-28T14:00:00 2019-05-28T17:00:00 180 1559062800 true 18.49 0 18,49 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0838 0 0,0838 mm mm true 84 0 84 % % true 1012.98 0 1012,98 mb mb true 0.35 0 0,35 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-05-28T20:53:33 2019-05-28T06:19:19 2019-05-28T15:00:00 2019-05-28T18:00:00 180 1559066400 true 18.02 0 18,02 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.094 0 0,094 mm mm true 86 0 86 % % true 1012.99 0 1012,99 mb mb true 0.4 0 0,4 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-05-28T20:53:33 2019-05-28T06:19:19 2019-05-28T16:00:00 2019-05-28T19:00:00 180 1559070000 true 17.55 0 17,55 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0864 0 0,0864 mm mm true 89 0 89 % % true 1013.14 0 1013,14 mb mb true 0.4 0 0,4 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-05-28T20:53:33 2019-05-28T06:19:19 2019-05-28T17:00:00 2019-05-28T20:00:00 180 1559073600 true 17.09 0 17,09 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0711 0 0,0711 mm mm true 91 0 91 % % true 1013.35 0 1013,35 mb mb true 0.38 0 0,38 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-05-28T20:53:33 2019-05-28T06:19:19 2019-05-28T18:00:00 2019-05-28T21:00:00 180 1559077200 true 16.73 0 16,73 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0559 0 0,0559 mm mm true 93 0 93 % % true 1013.65 0 1013,65 mb mb true 0.36 0 0,36 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-05-28T20:53:33 2019-05-28T06:19:19 2019-05-28T19:00:00 2019-05-28T22:00:00 180 1559080800 true 16.43 0 16,43 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0381 0 0,0381 mm mm true 94 0 94 % % true 1014.06 0 1014,06 mb mb true 0.33 0 0,33 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-05-28T20:53:33 2019-05-28T06:19:19 2019-05-28T20:00:00 2019-05-28T23:00:00 180 1559084400 true 16.18 0 16,18 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0203 0 0,0203 mm mm true 96 0 96 % % true 1014.53 0 1014,53 mb mb true 0.31 0 0,31 % % 2019-05-27T21:00:00 2019-05-28T00:00:00 180 1559001600 Αραιή συννεφιά από το απόγευμα. Partly cloudy starting in the afternoon. 2019-05-28T03:19:19 2019-05-28T06:19:19 180 1559024359 2019-05-28T17:53:33 2019-05-28T20:53:33 180 1559076813 true 0.094 0 0,094 mm mm true 0.24 0 0,24 % % 2 Τετάρτη false 2 false 2019-05-29T20:54:17 2019-05-29T06:18:49 true 21.19 0 21,19 °C °C true 15.58 0 15,58 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF Νοτιοδυτικός σχεδόν άπνοια - 1 BF SW false false false 0 0 SW05.png Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-05-29T20:54:17 2019-05-29T06:18:49 2019-05-28T21:00:00 2019-05-29T00:00:00 180 1559088000 true 15.96 0 15,96 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0127 0 0,0127 mm mm true 97 0 97 % % true 1014.87 0 1014,87 mb mb true 0.29 0 0,29 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-05-29T20:54:17 2019-05-29T06:18:49 2019-05-28T22:00:00 2019-05-29T01:00:00 180 1559091600 true 15.79 0 15,79 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0102 0 0,0102 mm mm true 97 0 97 % % true 1014.97 0 1014,97 mb mb true 0.27 0 0,27 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-29T20:54:17 2019-05-29T06:18:49 2019-05-28T23:00:00 2019-05-29T02:00:00 180 1559095200 true 15.61 0 15,61 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0102 0 0,0102 mm mm true 98 0 98 % % true 1014.93 0 1014,93 mb mb true 0.24 0 0,24 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-29T20:54:17 2019-05-29T06:18:49 2019-05-29T00:00:00 2019-05-29T03:00:00 180 1559098800 true 15.6 0 15,6 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0102 0 0,0102 mm mm true 97 0 97 % % true 1014.88 0 1014,88 mb mb true 0.23 0 0,23 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-29T20:54:17 2019-05-29T06:18:49 2019-05-29T01:00:00 2019-05-29T04:00:00 180 1559102400 true 15.58 0 15,58 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0102 0 0,0102 mm mm true 96 0 96 % % true 1014.84 0 1014,84 mb mb true 0.23 0 0,23 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-29T20:54:17 2019-05-29T06:18:49 2019-05-29T02:00:00 2019-05-29T05:00:00 180 1559106000 true 15.63 0 15,63 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0127 0 0,0127 mm mm true 95 0 95 % % true 1014.79 0 1014,79 mb mb true 0.24 0 0,24 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-05-29T20:54:17 2019-05-29T06:18:49 2019-05-29T03:00:00 2019-05-29T06:00:00 180 1559109600 true 15.74 0 15,74 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0102 0 0,0102 mm mm true 94 0 94 % % true 1014.86 0 1014,86 mb mb true 0.25 0 0,25 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-05-29T20:54:17 2019-05-29T06:18:49 2019-05-29T04:00:00 2019-05-29T07:00:00 180 1559113200 true 16.09 0 16,09 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 92 0 92 % % true 1015.09 0 1015,09 mb mb true 0.25 0 0,25 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-05-29T20:54:17 2019-05-29T06:18:49 2019-05-29T05:00:00 2019-05-29T08:00:00 180 1559116800 true 16.52 0 16,52 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1015.42 0 1015,42 mb mb true 0.25 0 0,25 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-05-29T20:54:17 2019-05-29T06:18:49 2019-05-29T06:00:00 2019-05-29T09:00:00 180 1559120400 true 17.07 0 17,07 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1015.77 0 1015,77 mb mb true 0.26 0 0,26 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-05-29T20:54:17 2019-05-29T06:18:49 2019-05-29T07:00:00 2019-05-29T10:00:00 180 1559124000 true 17.55 0 17,55 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 S05.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1016.05 0 1016,05 mb mb true 0.29 0 0,29 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-05-29T20:54:17 2019-05-29T06:18:49 2019-05-29T08:00:00 2019-05-29T11:00:00 180 1559127600 true 18.16 0 18,16 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1016.33 0 1016,33 mb mb true 0.32 0 0,32 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-05-29T20:54:17 2019-05-29T06:18:49 2019-05-29T09:00:00 2019-05-29T12:00:00 180 1559131200 true 18.91 0 18,91 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1016.49 0 1016,49 mb mb true 0.33 0 0,33 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-05-29T20:54:17 2019-05-29T06:18:49 2019-05-29T10:00:00 2019-05-29T13:00:00 180 1559134800 true 19.44 0 19,44 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 S05.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1016.54 0 1016,54 mb mb true 0.31 0 0,31 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-05-29T20:54:17 2019-05-29T06:18:49 2019-05-29T11:00:00 2019-05-29T14:00:00 180 1559138400 true 20.1 0 20,1 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1016.49 0 1016,49 mb mb true 0.27 0 0,27 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-29T20:54:17 2019-05-29T06:18:49 2019-05-29T12:00:00 2019-05-29T15:00:00 180 1559142000 true 20.83 0 20,83 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0.21 0 0,21 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-29T20:54:17 2019-05-29T06:18:49 2019-05-29T13:00:00 2019-05-29T16:00:00 180 1559145600 true 21.19 0 21,19 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1016.27 0 1016,27 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-29T20:54:17 2019-05-29T06:18:49 2019-05-29T14:00:00 2019-05-29T17:00:00 180 1559149200 true 21.09 0 21,09 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1016.12 0 1016,12 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-29T20:54:17 2019-05-29T06:18:49 2019-05-29T15:00:00 2019-05-29T18:00:00 180 1559152800 true 20.78 0 20,78 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1016.07 0 1016,07 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-29T20:54:17 2019-05-29T06:18:49 2019-05-29T16:00:00 2019-05-29T19:00:00 180 1559156400 true 19.88 0 19,88 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1016.23 0 1016,23 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-29T20:54:17 2019-05-29T06:18:49 2019-05-29T17:00:00 2019-05-29T20:00:00 180 1559160000 true 18.98 0 18,98 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1016.46 0 1016,46 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-29T20:54:17 2019-05-29T06:18:49 2019-05-29T18:00:00 2019-05-29T21:00:00 180 1559163600 true 18.14 0 18,14 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1016.77 0 1016,77 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-29T20:54:17 2019-05-29T06:18:49 2019-05-29T19:00:00 2019-05-29T22:00:00 180 1559167200 true 17.54 0 17,54 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 89 0 89 % % true 1017.15 0 1017,15 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-29T20:54:17 2019-05-29T06:18:49 2019-05-29T20:00:00 2019-05-29T23:00:00 180 1559170800 true 17.07 0 17,07 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 91 0 91 % % true 1017.58 0 1017,58 mb mb true 0 0 0 % % 2019-05-28T21:00:00 2019-05-29T00:00:00 180 1559088000 Αραιή συννεφιά μέχρι το απόγευμα. Partly cloudy until afternoon. 2019-05-29T03:18:49 2019-05-29T06:18:49 180 1559110729 2019-05-29T17:54:17 2019-05-29T20:54:17 180 1559163257 true 0.0127 0 0,0127 mm mm true 0.18 0 0,18 % % 3 Πέμπτη false 1 false 2019-05-30T20:55:01 2019-05-30T06:18:21 true 21.68 0 21,68 °C °C true 16.14 0 16,14 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF Δυτικός σχεδόν άπνοια - 1 BF W false false false 0 0 W05.png Αίθριος false 20 false 2019-05-30T20:55:01 2019-05-30T06:18:21 2019-05-29T21:00:00 2019-05-30T00:00:00 180 1559174400 true 16.67 0 16,67 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 93 0 93 % % true 1017.86 0 1017,86 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-30T20:55:01 2019-05-30T06:18:21 2019-05-29T22:00:00 2019-05-30T01:00:00 180 1559178000 true 16.47 0 16,47 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 94 0 94 % % true 1017.93 0 1017,93 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-30T20:55:01 2019-05-30T06:18:21 2019-05-29T23:00:00 2019-05-30T02:00:00 180 1559181600 true 16.33 0 16,33 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 95 0 95 % % true 1017.83 0 1017,83 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-05-30T20:55:01 2019-05-30T06:18:21 2019-05-30T00:00:00 2019-05-30T03:00:00 180 1559185200 true 16.32 0 16,32 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 94 0 94 % % true 1017.73 0 1017,73 mb mb true 0.26 0 0,26 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-30T20:55:01 2019-05-30T06:18:21 2019-05-30T01:00:00 2019-05-30T04:00:00 180 1559188800 true 16.21 0 16,21 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 94 0 94 % % true 1017.61 0 1017,61 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-30T20:55:01 2019-05-30T06:18:21 2019-05-30T02:00:00 2019-05-30T05:00:00 180 1559192400 true 16.14 0 16,14 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 94 0 94 % % true 1017.44 0 1017,44 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-30T20:55:01 2019-05-30T06:18:21 2019-05-30T03:00:00 2019-05-30T06:00:00 180 1559196000 true 16.18 0 16,18 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 93 0 93 % % true 1017.37 0 1017,37 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-30T20:55:01 2019-05-30T06:18:21 2019-05-30T04:00:00 2019-05-30T07:00:00 180 1559199600 true 16.59 0 16,59 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 91 0 91 % % true 1017.47 0 1017,47 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-30T20:55:01 2019-05-30T06:18:21 2019-05-30T05:00:00 2019-05-30T08:00:00 180 1559203200 true 17.16 0 17,16 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1017.64 0 1017,64 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-30T20:55:01 2019-05-30T06:18:21 2019-05-30T06:00:00 2019-05-30T09:00:00 180 1559206800 true 17.79 0 17,79 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1017.82 0 1017,82 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-30T20:55:01 2019-05-30T06:18:21 2019-05-30T07:00:00 2019-05-30T10:00:00 180 1559210400 true 18.48 0 18,48 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1017.99 0 1017,99 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-30T20:55:01 2019-05-30T06:18:21 2019-05-30T08:00:00 2019-05-30T11:00:00 180 1559214000 true 19.38 0 19,38 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1018.17 0 1018,17 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-30T20:55:01 2019-05-30T06:18:21 2019-05-30T09:00:00 2019-05-30T12:00:00 180 1559217600 true 20.14 0 20,14 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1018.23 0 1018,23 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-30T20:55:01 2019-05-30T06:18:21 2019-05-30T10:00:00 2019-05-30T13:00:00 180 1559221200 true 20.8 0 20,8 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1018.15 0 1018,15 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-30T20:55:01 2019-05-30T06:18:21 2019-05-30T11:00:00 2019-05-30T14:00:00 180 1559224800 true 21.24 0 21,24 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1017.98 0 1017,98 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-30T20:55:01 2019-05-30T06:18:21 2019-05-30T12:00:00 2019-05-30T15:00:00 180 1559228400 true 21.68 0 21,68 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1017.79 0 1017,79 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-30T20:55:01 2019-05-30T06:18:21 2019-05-30T13:00:00 2019-05-30T16:00:00 180 1559232000 true 21.46 0 21,46 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1017.62 0 1017,62 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-30T20:55:01 2019-05-30T06:18:21 2019-05-30T14:00:00 2019-05-30T17:00:00 180 1559235600 true 21.04 0 21,04 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1017.43 0 1017,43 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-30T20:55:01 2019-05-30T06:18:21 2019-05-30T15:00:00 2019-05-30T18:00:00 180 1559239200 true 20.47 0 20,47 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1017.33 0 1017,33 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-30T20:55:01 2019-05-30T06:18:21 2019-05-30T16:00:00 2019-05-30T19:00:00 180 1559242800 true 19.7 0 19,7 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1017.34 0 1017,34 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-30T20:55:01 2019-05-30T06:18:21 2019-05-30T17:00:00 2019-05-30T20:00:00 180 1559246400 true 18.72 0 18,72 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1017.44 0 1017,44 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-30T20:55:01 2019-05-30T06:18:21 2019-05-30T18:00:00 2019-05-30T21:00:00 180 1559250000 true 17.88 0 17,88 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1017.59 0 1017,59 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-30T20:55:01 2019-05-30T06:18:21 2019-05-30T19:00:00 2019-05-30T22:00:00 180 1559253600 true 17.21 0 17,21 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1017.86 0 1017,86 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-30T20:55:01 2019-05-30T06:18:21 2019-05-30T20:00:00 2019-05-30T23:00:00 180 1559257200 true 16.7 0 16,7 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 92 0 92 % % true 1018.2 0 1018,2 mb mb true 0 0 0 % % 2019-05-29T21:00:00 2019-05-30T00:00:00 180 1559174400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-05-30T03:18:21 2019-05-30T06:18:21 180 1559197101 2019-05-30T17:55:01 2019-05-30T20:55:01 180 1559249701 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0.04 0 0,04 % % 4 Παρασκευή false 1 false 2019-05-31T20:55:44 2019-05-31T06:17:55 true 18.56 0 18,56 °C °C true 16.02 0 16,02 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Bορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2019-05-31T20:55:44 2019-05-31T06:17:55 2019-05-30T21:00:00 2019-05-31T00:00:00 180 1559260800 true 16.34 0 16,34 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 94 0 94 % % true 1018.35 0 1018,35 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-31T20:55:44 2019-05-31T06:17:55 2019-05-30T22:00:00 2019-05-31T01:00:00 180 1559264400 true 16.17 0 16,17 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 95 0 95 % % true 1018.24 0 1018,24 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-31T20:55:44 2019-05-31T06:17:55 2019-05-30T23:00:00 2019-05-31T02:00:00 180 1559268000 true 16.11 0 16,11 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 94 0 94 % % true 1017.95 0 1017,95 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-31T20:55:44 2019-05-31T06:17:55 2019-05-31T00:00:00 2019-05-31T03:00:00 180 1559271600 true 16.13 0 16,13 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 93 0 93 % % true 1017.68 0 1017,68 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-31T20:55:44 2019-05-31T06:17:55 2019-05-31T01:00:00 2019-05-31T04:00:00 180 1559275200 true 16.07 0 16,07 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 91 0 91 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-31T20:55:44 2019-05-31T06:17:55 2019-05-31T02:00:00 2019-05-31T05:00:00 180 1559278800 true 16.02 0 16,02 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1017.15 0 1017,15 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-31T20:55:44 2019-05-31T06:17:55 2019-05-31T03:00:00 2019-05-31T06:00:00 180 1559282400 true 16.02 0 16,02 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 89 0 89 % % true 1016.97 0 1016,97 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-31T20:55:44 2019-05-31T06:17:55 2019-05-31T04:00:00 2019-05-31T07:00:00 180 1559286000 true 16.17 0 16,17 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1016.98 0 1016,98 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-31T20:55:44 2019-05-31T06:17:55 2019-05-31T05:00:00 2019-05-31T08:00:00 180 1559289600 true 16.44 0 16,44 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1017.08 0 1017,08 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-31T20:55:44 2019-05-31T06:17:55 2019-05-31T06:00:00 2019-05-31T09:00:00 180 1559293200 true 16.83 0 16,83 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0102 0 0,0102 mm mm true 85 0 85 % % true 1017.17 0 1017,17 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-31T20:55:44 2019-05-31T06:17:55 2019-05-31T07:00:00 2019-05-31T10:00:00 180 1559296800 true 17.31 0 17,31 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0203 0 0,0203 mm mm true 82 0 82 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-31T20:55:44 2019-05-31T06:17:55 2019-05-31T08:00:00 2019-05-31T11:00:00 180 1559300400 true 17.86 0 17,86 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.033 0 0,033 mm mm true 80 0 80 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-31T20:55:44 2019-05-31T06:17:55 2019-05-31T09:00:00 2019-05-31T12:00:00 180 1559304000 true 18.16 0 18,16 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0432 0 0,0432 mm mm true 78 0 78 % % true 1017.1 0 1017,1 mb mb true 0.23 0 0,23 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-31T20:55:44 2019-05-31T06:17:55 2019-05-31T10:00:00 2019-05-31T13:00:00 180 1559307600 true 18.26 0 18,26 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0457 0 0,0457 mm mm true 77 0 77 % % true 1016.82 0 1016,82 mb mb true 0.24 0 0,24 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-31T20:55:44 2019-05-31T06:17:55 2019-05-31T11:00:00 2019-05-31T14:00:00 180 1559311200 true 18.3 0 18,3 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0381 0 0,0381 mm mm true 77 0 77 % % true 1016.45 0 1016,45 mb mb true 0.21 0 0,21 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-31T20:55:44 2019-05-31T06:17:55 2019-05-31T12:00:00 2019-05-31T15:00:00 180 1559314800 true 18.56 0 18,56 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0305 0 0,0305 mm mm true 76 0 76 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-31T20:55:44 2019-05-31T06:17:55 2019-05-31T13:00:00 2019-05-31T16:00:00 180 1559318400 true 18.52 0 18,52 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0178 0 0,0178 mm mm true 75 0 75 % % true 1015.85 0 1015,85 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-31T20:55:44 2019-05-31T06:17:55 2019-05-31T14:00:00 2019-05-31T17:00:00 180 1559322000 true 18.33 0 18,33 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 76 0 76 % % true 1015.65 0 1015,65 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-31T20:55:44 2019-05-31T06:17:55 2019-05-31T15:00:00 2019-05-31T18:00:00 180 1559325600 true 18.13 0 18,13 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1015.54 0 1015,54 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-31T20:55:44 2019-05-31T06:17:55 2019-05-31T16:00:00 2019-05-31T19:00:00 180 1559329200 true 17.82 0 17,82 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1015.48 0 1015,48 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-31T20:55:44 2019-05-31T06:17:55 2019-05-31T17:00:00 2019-05-31T20:00:00 180 1559332800 true 17.22 0 17,22 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1015.5 0 1015,5 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-31T20:55:44 2019-05-31T06:17:55 2019-05-31T18:00:00 2019-05-31T21:00:00 180 1559336400 true 16.71 0 16,71 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 81 0 81 % % true 1015.55 0 1015,55 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-31T20:55:44 2019-05-31T06:17:55 2019-05-31T19:00:00 2019-05-31T22:00:00 180 1559340000 true 16.42 0 16,42 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1015.66 0 1015,66 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-31T20:55:44 2019-05-31T06:17:55 2019-05-31T20:00:00 2019-05-31T23:00:00 180 1559343600 true 16.26 0 16,26 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1015.81 0 1015,81 mb mb true 0.02 0 0,02 % % 2019-05-30T21:00:00 2019-05-31T00:00:00 180 1559260800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-05-31T03:17:55 2019-05-31T06:17:55 180 1559283475 2019-05-31T17:55:44 2019-05-31T20:55:44 180 1559336144 true 0.0457 0 0,0457 mm mm true 0.06 0 0,06 % % 5 Σάββατο false 21 false 2019-06-01T20:56:26 2019-06-01T06:17:31 true 19.67 0 19,67 °C °C true 15.89 0 15,89 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Bορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2019-06-01T20:56:26 2019-06-01T06:17:31 2019-05-31T21:00:00 2019-06-01T00:00:00 180 1559347200 true 16.17 0 16,17 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1015.82 0 1015,82 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-01T20:56:26 2019-06-01T06:17:31 2019-05-31T22:00:00 2019-06-01T01:00:00 180 1559350800 true 16.12 0 16,12 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1015.56 0 1015,56 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-01T20:56:26 2019-06-01T06:17:31 2019-05-31T23:00:00 2019-06-01T02:00:00 180 1559354400 true 16.07 0 16,07 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0203 0 0,0203 mm mm true 86 0 86 % % true 1015.14 0 1015,14 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-01T20:56:26 2019-06-01T06:17:31 2019-06-01T00:00:00 2019-06-01T03:00:00 180 1559358000 true 16.08 0 16,08 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0432 0 0,0432 mm mm true 86 0 86 % % true 1014.77 0 1014,77 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-01T20:56:26 2019-06-01T06:17:31 2019-06-01T01:00:00 2019-06-01T04:00:00 180 1559361600 true 16.02 0 16,02 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0559 0 0,0559 mm mm true 87 0 87 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-01T20:56:26 2019-06-01T06:17:31 2019-06-01T02:00:00 2019-06-01T05:00:00 180 1559365200 true 15.93 0 15,93 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.066 0 0,066 mm mm true 88 0 88 % % true 1014.25 0 1014,25 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-01T20:56:26 2019-06-01T06:17:31 2019-06-01T03:00:00 2019-06-01T06:00:00 180 1559368800 true 15.89 0 15,89 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0686 0 0,0686 mm mm true 89 0 89 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-01T20:56:26 2019-06-01T06:17:31 2019-06-01T04:00:00 2019-06-01T07:00:00 180 1559372400 true 16.01 0 16,01 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0584 0 0,0584 mm mm true 88 0 88 % % true 1014.13 0 1014,13 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-01T20:56:26 2019-06-01T06:17:31 2019-06-01T05:00:00 2019-06-01T08:00:00 180 1559376000 true 16.29 0 16,29 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0432 0 0,0432 mm mm true 87 0 87 % % true 1014.27 0 1014,27 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-01T20:56:26 2019-06-01T06:17:31 2019-06-01T06:00:00 2019-06-01T09:00:00 180 1559379600 true 16.78 0 16,78 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0356 0 0,0356 mm mm true 85 0 85 % % true 1014.38 0 1014,38 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-01T20:56:26 2019-06-01T06:17:31 2019-06-01T07:00:00 2019-06-01T10:00:00 180 1559383200 true 17.27 0 17,27 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0559 0 0,0559 mm mm true 82 0 82 % % true 1014.42 0 1014,42 mb mb true 0.22 0 0,22 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-01T20:56:26 2019-06-01T06:17:31 2019-06-01T08:00:00 2019-06-01T11:00:00 180 1559386800 true 17.83 0 17,83 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.1118 0 0,1118 mm mm true 79 0 79 % % true 1014.44 0 1014,44 mb mb true 0.24 0 0,24 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-06-01T20:56:26 2019-06-01T06:17:31 2019-06-01T09:00:00 2019-06-01T12:00:00 180 1559390400 true 18.14 0 18,14 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.1448 0 0,1448 mm mm true 78 0 78 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0.25 0 0,25 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-01T20:56:26 2019-06-01T06:17:31 2019-06-01T10:00:00 2019-06-01T13:00:00 180 1559394000 true 18.58 0 18,58 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0889 0 0,0889 mm mm true 76 0 76 % % true 1014.32 0 1014,32 mb mb true 0.22 0 0,22 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-01T20:56:26 2019-06-01T06:17:31 2019-06-01T11:00:00 2019-06-01T14:00:00 180 1559397600 true 19.01 0 19,01 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0305 0 0,0305 mm mm true 75 0 75 % % true 1014.15 0 1014,15 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-01T20:56:26 2019-06-01T06:17:31 2019-06-01T12:00:00 2019-06-01T15:00:00 180 1559401200 true 19.5 0 19,5 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0152 0 0,0152 mm mm true 73 0 73 % % true 1013.98 0 1013,98 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-06-01T20:56:26 2019-06-01T06:17:31 2019-06-01T13:00:00 2019-06-01T16:00:00 180 1559404800 true 19.67 0 19,67 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0102 0 0,0102 mm mm true 72 0 72 % % true 1013.75 0 1013,75 mb mb true 0.29 0 0,29 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-06-01T20:56:26 2019-06-01T06:17:31 2019-06-01T14:00:00 2019-06-01T17:00:00 180 1559408400 true 19.5 0 19,5 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1013.51 0 1013,51 mb mb true 0.46 0 0,46 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-06-01T20:56:26 2019-06-01T06:17:31 2019-06-01T15:00:00 2019-06-01T18:00:00 180 1559412000 true 19.12 0 19,12 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1013.35 0 1013,35 mb mb true 0.6 0 0,6 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-06-01T20:56:26 2019-06-01T06:17:31 2019-06-01T16:00:00 2019-06-01T19:00:00 180 1559415600 true 18.77 0 18,77 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1013.31 0 1013,31 mb mb true 0.64 0 0,64 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-06-01T20:56:26 2019-06-01T06:17:31 2019-06-01T17:00:00 2019-06-01T20:00:00 180 1559419200 true 18.1 0 18,1 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1013.35 0 1013,35 mb mb true 0.69 0 0,69 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-06-01T20:56:26 2019-06-01T06:17:31 2019-06-01T18:00:00 2019-06-01T21:00:00 180 1559422800 true 17.59 0 17,59 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1013.44 0 1013,44 mb mb true 0.74 0 0,74 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-06-01T20:56:26 2019-06-01T06:17:31 2019-06-01T19:00:00 2019-06-01T22:00:00 180 1559426400 true 17.23 0 17,23 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1013.63 0 1013,63 mb mb true 0.82 0 0,82 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-06-01T20:56:26 2019-06-01T06:17:31 2019-06-01T20:00:00 2019-06-01T23:00:00 180 1559430000 true 16.93 0 16,93 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1013.87 0 1013,87 mb mb true 0.93 0 0,93 % % 2019-05-31T21:00:00 2019-06-01T00:00:00 180 1559347200 Νεφώσεις κατά περιόδους από το απόγευμα. Mostly cloudy starting in the afternoon. 2019-06-01T03:17:31 2019-06-01T06:17:31 180 1559369851 2019-06-01T17:56:26 2019-06-01T20:56:26 180 1559422586 true 0.1448 0 0,1448 mm mm true 0.31 0 0,31 % % 6 Κυριακή false 2 false 2019-06-02T20:57:07 2019-06-02T06:17:09 true 19.08 0 19,08 °C °C true 16.39 0 16,39 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF Βορειοδυτικός σχεδόν άπνοια - 1 BF WNW false false false 0 0 NW05.png Συννεφιά false 4 false 2019-06-02T20:57:07 2019-06-02T06:17:09 2019-06-01T21:00:00 2019-06-02T00:00:00 180 1559433600 true 16.7 0 16,7 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1013.98 0 1013,98 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-06-02T20:57:07 2019-06-02T06:17:09 2019-06-01T22:00:00 2019-06-02T01:00:00 180 1559437200 true 16.59 0 16,59 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 89 0 89 % % true 1013.86 0 1013,86 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-06-02T20:57:07 2019-06-02T06:17:09 2019-06-01T23:00:00 2019-06-02T02:00:00 180 1559440800 true 16.53 0 16,53 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 89 0 89 % % true 1013.61 0 1013,61 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-06-02T20:57:07 2019-06-02T06:17:09 2019-06-02T00:00:00 2019-06-02T03:00:00 180 1559444400 true 16.55 0 16,55 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 89 0 89 % % true 1013.38 0 1013,38 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-06-02T20:57:07 2019-06-02T06:17:09 2019-06-02T01:00:00 2019-06-02T04:00:00 180 1559448000 true 16.49 0 16,49 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0102 0 0,0102 mm mm true 88 0 88 % % true 1013.14 0 1013,14 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-06-02T20:57:07 2019-06-02T06:17:09 2019-06-02T02:00:00 2019-06-02T05:00:00 180 1559451600 true 16.43 0 16,43 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0.0203 0 0,0203 mm mm true 88 0 88 % % true 1012.91 0 1012,91 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-06-02T20:57:07 2019-06-02T06:17:09 2019-06-02T03:00:00 2019-06-02T06:00:00 180 1559455200 true 16.39 0 16,39 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.033 0 0,033 mm mm true 87 0 87 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-06-02T20:57:07 2019-06-02T06:17:09 2019-06-02T04:00:00 2019-06-02T07:00:00 180 1559458800 true 16.48 0 16,48 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0381 0 0,0381 mm mm true 87 0 87 % % true 1012.91 0 1012,91 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-06-02T20:57:07 2019-06-02T06:17:09 2019-06-02T05:00:00 2019-06-02T08:00:00 180 1559462400 true 16.72 0 16,72 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0.0533 0 0,0533 mm mm true 86 0 86 % % true 1013.12 0 1013,12 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-06-02T20:57:07 2019-06-02T06:17:09 2019-06-02T06:00:00 2019-06-02T09:00:00 180 1559466000 true 17.11 0 17,11 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0.0889 0 0,0889 mm mm true 85 0 85 % % true 1013.31 0 1013,31 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-06-02T20:57:07 2019-06-02T06:17:09 2019-06-02T07:00:00 2019-06-02T10:00:00 180 1559469600 true 17.41 0 17,41 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0.1626 0 0,1626 mm mm true 83 0 83 % % true 1013.45 0 1013,45 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-06-02T20:57:07 2019-06-02T06:17:09 2019-06-02T08:00:00 2019-06-02T11:00:00 180 1559473200 true 17.54 0 17,54 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0.2819 0 0,2819 mm mm true 82 0 82 % % true 1013.57 0 1013,57 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2019-06-02T20:57:07 2019-06-02T06:17:09 2019-06-02T09:00:00 2019-06-02T12:00:00 180 1559476800 true 17.77 0 17,77 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.3708 0 0,3708 mm mm true 81 0 81 % % true 1013.65 0 1013,65 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Συννεφιά false 4 false 2019-06-02T20:57:07 2019-06-02T06:17:09 2019-06-02T10:00:00 2019-06-02T13:00:00 180 1559480400 true 17.74 0 17,74 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.3581 0 0,3581 mm mm true 82 0 82 % % true 1013.64 0 1013,64 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-06-02T20:57:07 2019-06-02T06:17:09 2019-06-02T11:00:00 2019-06-02T14:00:00 180 1559484000 true 18.19 0 18,19 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.287 0 0,287 mm mm true 80 0 80 % % true 1013.58 0 1013,58 mb mb true 0.91 0 0,91 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-06-02T20:57:07 2019-06-02T06:17:09 2019-06-02T12:00:00 2019-06-02T15:00:00 180 1559487600 true 18.59 0 18,59 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.2032 0 0,2032 mm mm true 78 0 78 % % true 1013.52 0 1013,52 mb mb true 0.88 0 0,88 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-06-02T20:57:07 2019-06-02T06:17:09 2019-06-02T13:00:00 2019-06-02T16:00:00 180 1559491200 true 19.08 0 19,08 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0965 0 0,0965 mm mm true 76 0 76 % % true 1013.43 0 1013,43 mb mb true 0.78 0 0,78 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-06-02T20:57:07 2019-06-02T06:17:09 2019-06-02T14:00:00 2019-06-02T17:00:00 180 1559494800 true 18.99 0 18,99 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 W05.png true 0.0203 0 0,0203 mm mm true 77 0 77 % % true 1013.33 0 1013,33 mb mb true 0.65 0 0,65 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-06-02T20:57:07 2019-06-02T06:17:09 2019-06-02T15:00:00 2019-06-02T18:00:00 180 1559498400 true 18.73 0 18,73 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1013.27 0 1013,27 mb mb true 0.54 0 0,54 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-06-02T20:57:07 2019-06-02T06:17:09 2019-06-02T16:00:00 2019-06-02T19:00:00 180 1559502000 true 18.4 0 18,4 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1013.27 0 1013,27 mb mb true 0.48 0 0,48 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-06-02T20:57:07 2019-06-02T06:17:09 2019-06-02T17:00:00 2019-06-02T20:00:00 180 1559505600 true 18.01 0 18,01 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 W05.png true 0.0127 0 0,0127 mm mm true 82 0 82 % % true 1013.31 0 1013,31 mb mb true 0.45 0 0,45 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-06-02T20:57:07 2019-06-02T06:17:09 2019-06-02T18:00:00 2019-06-02T21:00:00 180 1559509200 true 17.56 0 17,56 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0.0305 0 0,0305 mm mm true 84 0 84 % % true 1013.41 0 1013,41 mb mb true 0.44 0 0,44 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-06-02T20:57:07 2019-06-02T06:17:09 2019-06-02T19:00:00 2019-06-02T22:00:00 180 1559512800 true 17.31 0 17,31 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 W05.png true 0.0584 0 0,0584 mm mm true 85 0 85 % % true 1013.65 0 1013,65 mb mb true 0.48 0 0,48 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-06-02T20:57:07 2019-06-02T06:17:09 2019-06-02T20:00:00 2019-06-02T23:00:00 180 1559516400 true 17.06 0 17,06 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 W05.png true 0.1041 0 0,1041 mm mm true 86 0 86 % % true 1013.95 0 1013,95 mb mb true 0.55 0 0,55 % % 2019-06-01T21:00:00 2019-06-02T00:00:00 180 1559433600 Νεφώσεις κατά περιόδους όλη την ημέρα. Mostly cloudy throughout the day. 2019-06-02T03:17:09 2019-06-02T06:17:09 180 1559456229 2019-06-02T17:57:07 2019-06-02T20:57:07 180 1559509027 true 0.3708 0 0,3708 mm mm true 0.83 0 0,83 % %
sunny

Σήμερα

Νεφώσεις κατά περιόδους μέχρι το βραδυ.

18°c

windy

BF 2

deltiokairou

Τα Ιόνια νησιά, με το εξαιρετικό κλίμα αποτελούν ιδανικό τόπο για διακοπές και ξεκούραση. Όλα αυτά συνδυάζονται με μια άρτια τουριστική υποδομή, ξενοδοχεία, εστιατόρια, κέντρα για καταδύσεις και θαλάσσια σπορ, πολιτιστικές εκδηλώσεις και πολλά αξιοθέατα.