36 Χρόνια Εμπειρίας στα Aκτοπλοϊκά Εισιτήρια

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ

0 13862 false 1 false 2020-08-13T20:36:00 2020-08-13T06:52:00 0.0 true 27 0 27 °C °C true 1014 0 1014 mb mb true 82 0 82 % % 2020-08-13T06:00:00 2020-08-13T09:00:00 180 1597309200 0 true 1 0 1 BF BF Βορειοδυτικός σχεδόν άπνοια - 1 BF NNW false false false 0 0 NW05.png Υγρασία Humid 0 Πέμπτη false 1 false 2020-08-13T20:36:00 2020-08-13T06:52:00 true 29.43 0 29,43 °C °C true 25.78 0 25,78 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF WNW false false false 0 0 NW10.png Υγρασία false 1 false 2020-08-13T20:36:00 2020-08-13T06:52:00 2020-08-13T05:00:00 2020-08-13T08:00:00 180 1597305600 true 26.66 0 26,66 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 W05.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-13T20:36:00 2020-08-13T06:52:00 2020-08-13T06:00:00 2020-08-13T09:00:00 180 1597309200 true 27.04 0 27,04 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-13T20:36:00 2020-08-13T06:52:00 2020-08-13T07:00:00 2020-08-13T10:00:00 180 1597312800 true 27.54 0 27,54 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-13T20:36:00 2020-08-13T06:52:00 2020-08-13T08:00:00 2020-08-13T11:00:00 180 1597316400 true 28.04 0 28,04 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-13T20:36:00 2020-08-13T06:52:00 2020-08-13T09:00:00 2020-08-13T12:00:00 180 1597320000 true 28.37 0 28,37 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-13T20:36:00 2020-08-13T06:52:00 2020-08-13T10:00:00 2020-08-13T13:00:00 180 1597323600 true 28.62 0 28,62 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 70 0 70 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-13T20:36:00 2020-08-13T06:52:00 2020-08-13T11:00:00 2020-08-13T14:00:00 180 1597327200 true 28.86 0 28,86 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 68 0 68 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-13T20:36:00 2020-08-13T06:52:00 2020-08-13T12:00:00 2020-08-13T15:00:00 180 1597330800 true 29.12 0 29,12 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 67 0 67 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-13T20:36:00 2020-08-13T06:52:00 2020-08-13T13:00:00 2020-08-13T16:00:00 180 1597334400 true 29.13 0 29,13 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-13T20:36:00 2020-08-13T06:52:00 2020-08-13T14:00:00 2020-08-13T17:00:00 180 1597338000 true 28.93 0 28,93 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-13T20:36:00 2020-08-13T06:52:00 2020-08-13T15:00:00 2020-08-13T18:00:00 180 1597341600 true 28.66 0 28,66 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-13T20:36:00 2020-08-13T06:52:00 2020-08-13T16:00:00 2020-08-13T19:00:00 180 1597345200 true 28.45 0 28,45 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-13T20:36:00 2020-08-13T06:52:00 2020-08-13T17:00:00 2020-08-13T20:00:00 180 1597348800 true 27.99 0 27,99 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-13T20:36:00 2020-08-13T06:52:00 2020-08-13T18:00:00 2020-08-13T21:00:00 180 1597352400 true 27.52 0 27,52 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 77 0 77 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-13T20:36:00 2020-08-13T06:52:00 2020-08-13T19:00:00 2020-08-13T22:00:00 180 1597356000 true 27.13 0 27,13 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 80 0 80 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-13T20:36:00 2020-08-13T06:52:00 2020-08-13T20:00:00 2020-08-13T23:00:00 180 1597359600 true 27 0 27 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0105 0 0,0105 mm mm true 82 0 82 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0 0 0 % % 2020-08-12T21:00:00 2020-08-13T00:00:00 180 1597276800 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2020-08-13T03:52:00 2020-08-13T06:52:00 180 1597301520 2020-08-13T17:36:00 2020-08-13T20:36:00 180 1597350960 true 0.0105 0 0,0105 mm mm true 0 0 0 % % 1 Παρασκευή false 1 false 2020-08-14T20:35:00 2020-08-14T06:53:00 true 29.64 0 29,64 °C °C true 25.91 0 25,91 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF WNW false false false 0 0 NW10.png Υγρασία false 20 false 2020-08-14T20:35:00 2020-08-14T06:53:00 2020-08-13T21:00:00 2020-08-14T00:00:00 180 1597363200 true 26.95 0 26,95 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 85 0 85 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-14T20:35:00 2020-08-14T06:53:00 2020-08-13T22:00:00 2020-08-14T01:00:00 180 1597366800 true 26.84 0 26,84 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 87 0 87 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-14T20:35:00 2020-08-14T06:53:00 2020-08-13T23:00:00 2020-08-14T02:00:00 180 1597370400 true 26.74 0 26,74 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-14T20:35:00 2020-08-14T06:53:00 2020-08-14T00:00:00 2020-08-14T03:00:00 180 1597374000 true 26.61 0 26,61 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 89 0 89 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-14T20:35:00 2020-08-14T06:53:00 2020-08-14T01:00:00 2020-08-14T04:00:00 180 1597377600 true 26.37 0 26,37 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-14T20:35:00 2020-08-14T06:53:00 2020-08-14T02:00:00 2020-08-14T05:00:00 180 1597381200 true 26.21 0 26,21 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 91 0 91 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-14T20:35:00 2020-08-14T06:53:00 2020-08-14T03:00:00 2020-08-14T06:00:00 180 1597384800 true 26.2 0 26,2 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-14T20:35:00 2020-08-14T06:53:00 2020-08-14T04:00:00 2020-08-14T07:00:00 180 1597388400 true 26.4 0 26,4 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-14T20:35:00 2020-08-14T06:53:00 2020-08-14T05:00:00 2020-08-14T08:00:00 180 1597392000 true 26.71 0 26,71 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 84 0 84 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-14T20:35:00 2020-08-14T06:53:00 2020-08-14T06:00:00 2020-08-14T09:00:00 180 1597395600 true 27.15 0 27,15 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 80 0 80 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-14T20:35:00 2020-08-14T06:53:00 2020-08-14T07:00:00 2020-08-14T10:00:00 180 1597399200 true 27.68 0 27,68 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 75 0 75 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-14T20:35:00 2020-08-14T06:53:00 2020-08-14T08:00:00 2020-08-14T11:00:00 180 1597402800 true 28.17 0 28,17 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 S05.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 71 0 71 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-14T20:35:00 2020-08-14T06:53:00 2020-08-14T09:00:00 2020-08-14T12:00:00 180 1597406400 true 28.54 0 28,54 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 S05.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 68 0 68 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-14T20:35:00 2020-08-14T06:53:00 2020-08-14T10:00:00 2020-08-14T13:00:00 180 1597410000 true 28.71 0 28,71 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 66 0 66 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-14T20:35:00 2020-08-14T06:53:00 2020-08-14T11:00:00 2020-08-14T14:00:00 180 1597413600 true 28.92 0 28,92 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-14T20:35:00 2020-08-14T06:53:00 2020-08-14T12:00:00 2020-08-14T15:00:00 180 1597417200 true 29.2 0 29,2 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-14T20:35:00 2020-08-14T06:53:00 2020-08-14T13:00:00 2020-08-14T16:00:00 180 1597420800 true 29.34 0 29,34 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-14T20:35:00 2020-08-14T06:53:00 2020-08-14T14:00:00 2020-08-14T17:00:00 180 1597424400 true 29.33 0 29,33 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 64 0 64 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-14T20:35:00 2020-08-14T06:53:00 2020-08-14T15:00:00 2020-08-14T18:00:00 180 1597428000 true 29.23 0 29,23 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 65 0 65 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-14T20:35:00 2020-08-14T06:53:00 2020-08-14T16:00:00 2020-08-14T19:00:00 180 1597431600 true 29.03 0 29,03 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 67 0 67 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-14T20:35:00 2020-08-14T06:53:00 2020-08-14T17:00:00 2020-08-14T20:00:00 180 1597435200 true 28.48 0 28,48 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-14T20:35:00 2020-08-14T06:53:00 2020-08-14T18:00:00 2020-08-14T21:00:00 180 1597438800 true 27.9 0 27,9 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-14T20:35:00 2020-08-14T06:53:00 2020-08-14T19:00:00 2020-08-14T22:00:00 180 1597442400 true 27.46 0 27,46 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-14T20:35:00 2020-08-14T06:53:00 2020-08-14T20:00:00 2020-08-14T23:00:00 180 1597446000 true 27.23 0 27,23 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0 0 0 % % 2020-08-13T21:00:00 2020-08-14T00:00:00 180 1597363200 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2020-08-14T03:53:00 2020-08-14T06:53:00 180 1597387980 2020-08-14T17:35:00 2020-08-14T20:35:00 180 1597437300 true 0.0096 0 0,0096 mm mm true 0 0 0 % % 2 Σάββατο false 1 false 2020-08-15T20:34:00 2020-08-15T06:54:00 true 29.39 0 29,39 °C °C true 25.98 0 25,98 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Νοτιοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF SW false false false 0 0 SW10.png Υγρασία false 20 false 2020-08-15T20:34:00 2020-08-15T06:54:00 2020-08-14T21:00:00 2020-08-15T00:00:00 180 1597449600 true 27.1 0 27,1 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-15T20:34:00 2020-08-15T06:54:00 2020-08-14T22:00:00 2020-08-15T01:00:00 180 1597453200 true 26.92 0 26,92 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-15T20:34:00 2020-08-15T06:54:00 2020-08-14T23:00:00 2020-08-15T02:00:00 180 1597456800 true 26.72 0 26,72 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-15T20:34:00 2020-08-15T06:54:00 2020-08-15T00:00:00 2020-08-15T03:00:00 180 1597460400 true 26.5 0 26,5 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-15T20:34:00 2020-08-15T06:54:00 2020-08-15T01:00:00 2020-08-15T04:00:00 180 1597464000 true 26.33 0 26,33 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 N05.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-15T20:34:00 2020-08-15T06:54:00 2020-08-15T02:00:00 2020-08-15T05:00:00 180 1597467600 true 26.25 0 26,25 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-15T20:34:00 2020-08-15T06:54:00 2020-08-15T03:00:00 2020-08-15T06:00:00 180 1597471200 true 26.31 0 26,31 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 85 0 85 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-15T20:34:00 2020-08-15T06:54:00 2020-08-15T04:00:00 2020-08-15T07:00:00 180 1597474800 true 26.5 0 26,5 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-15T20:34:00 2020-08-15T06:54:00 2020-08-15T05:00:00 2020-08-15T08:00:00 180 1597478400 true 26.79 0 26,79 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-15T20:34:00 2020-08-15T06:54:00 2020-08-15T06:00:00 2020-08-15T09:00:00 180 1597482000 true 27.23 0 27,23 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-15T20:34:00 2020-08-15T06:54:00 2020-08-15T07:00:00 2020-08-15T10:00:00 180 1597485600 true 27.79 0 27,79 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-15T20:34:00 2020-08-15T06:54:00 2020-08-15T08:00:00 2020-08-15T11:00:00 180 1597489200 true 28.31 0 28,31 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:34:00 2020-08-15T06:54:00 2020-08-15T09:00:00 2020-08-15T12:00:00 180 1597492800 true 28.6 0 28,6 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 68 0 68 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:34:00 2020-08-15T06:54:00 2020-08-15T10:00:00 2020-08-15T13:00:00 180 1597496400 true 28.54 0 28,54 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:34:00 2020-08-15T06:54:00 2020-08-15T11:00:00 2020-08-15T14:00:00 180 1597500000 true 28.64 0 28,64 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:34:00 2020-08-15T06:54:00 2020-08-15T12:00:00 2020-08-15T15:00:00 180 1597503600 true 28.85 0 28,85 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:34:00 2020-08-15T06:54:00 2020-08-15T13:00:00 2020-08-15T16:00:00 180 1597507200 true 29.03 0 29,03 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:34:00 2020-08-15T06:54:00 2020-08-15T14:00:00 2020-08-15T17:00:00 180 1597510800 true 29.11 0 29,11 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:34:00 2020-08-15T06:54:00 2020-08-15T15:00:00 2020-08-15T18:00:00 180 1597514400 true 29.01 0 29,01 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-15T20:34:00 2020-08-15T06:54:00 2020-08-15T16:00:00 2020-08-15T19:00:00 180 1597518000 true 28.74 0 28,74 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1009.8 0 1009,8 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-15T20:34:00 2020-08-15T06:54:00 2020-08-15T17:00:00 2020-08-15T20:00:00 180 1597521600 true 28.1 0 28,1 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1010.2 0 1010,2 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-15T20:34:00 2020-08-15T06:54:00 2020-08-15T18:00:00 2020-08-15T21:00:00 180 1597525200 true 27.38 0 27,38 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-15T20:34:00 2020-08-15T06:54:00 2020-08-15T19:00:00 2020-08-15T22:00:00 180 1597528800 true 26.84 0 26,84 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-15T20:34:00 2020-08-15T06:54:00 2020-08-15T20:00:00 2020-08-15T23:00:00 180 1597532400 true 26.55 0 26,55 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0 0 0 % % 2020-08-14T21:00:00 2020-08-15T00:00:00 180 1597449600 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2020-08-15T03:54:00 2020-08-15T06:54:00 180 1597474440 2020-08-15T17:34:00 2020-08-15T20:34:00 180 1597523640 true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 0.01 0 0,01 % % 3 Κυριακή false 1 false 2020-08-16T20:32:00 2020-08-16T06:55:00 true 28.8 0 28,8 °C °C true 25.32 0 25,32 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Bορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NW false false false 0 0 NW10.png Υγρασία false 20 false 2020-08-16T20:32:00 2020-08-16T06:55:00 2020-08-15T21:00:00 2020-08-16T00:00:00 180 1597536000 true 26.31 0 26,31 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1010.8 0 1010,8 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-16T20:32:00 2020-08-16T06:55:00 2020-08-15T22:00:00 2020-08-16T01:00:00 180 1597539600 true 26.16 0 26,16 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1010.8 0 1010,8 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-16T20:32:00 2020-08-16T06:55:00 2020-08-15T23:00:00 2020-08-16T02:00:00 180 1597543200 true 26.03 0 26,03 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 89 0 89 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-16T20:32:00 2020-08-16T06:55:00 2020-08-16T00:00:00 2020-08-16T03:00:00 180 1597546800 true 25.91 0 25,91 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 89 0 89 % % true 1010.5 0 1010,5 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-16T20:32:00 2020-08-16T06:55:00 2020-08-16T01:00:00 2020-08-16T04:00:00 180 1597550400 true 25.71 0 25,71 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 89 0 89 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-16T20:32:00 2020-08-16T06:55:00 2020-08-16T02:00:00 2020-08-16T05:00:00 180 1597554000 true 25.59 0 25,59 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 89 0 89 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-16T20:32:00 2020-08-16T06:55:00 2020-08-16T03:00:00 2020-08-16T06:00:00 180 1597557600 true 25.63 0 25,63 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 87 0 87 % % true 1010.2 0 1010,2 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-16T20:32:00 2020-08-16T06:55:00 2020-08-16T04:00:00 2020-08-16T07:00:00 180 1597561200 true 25.9 0 25,9 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-16T20:32:00 2020-08-16T06:55:00 2020-08-16T05:00:00 2020-08-16T08:00:00 180 1597564800 true 26.21 0 26,21 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1010.2 0 1010,2 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-16T20:32:00 2020-08-16T06:55:00 2020-08-16T06:00:00 2020-08-16T09:00:00 180 1597568400 true 26.64 0 26,64 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:32:00 2020-08-16T06:55:00 2020-08-16T07:00:00 2020-08-16T10:00:00 180 1597572000 true 27.1 0 27,1 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:32:00 2020-08-16T06:55:00 2020-08-16T08:00:00 2020-08-16T11:00:00 180 1597575600 true 27.54 0 27,54 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:32:00 2020-08-16T06:55:00 2020-08-16T09:00:00 2020-08-16T12:00:00 180 1597579200 true 27.82 0 27,82 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 68 0 68 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:32:00 2020-08-16T06:55:00 2020-08-16T10:00:00 2020-08-16T13:00:00 180 1597582800 true 27.89 0 27,89 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 66 0 66 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:32:00 2020-08-16T06:55:00 2020-08-16T11:00:00 2020-08-16T14:00:00 180 1597586400 true 28.14 0 28,14 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 64 0 64 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:32:00 2020-08-16T06:55:00 2020-08-16T12:00:00 2020-08-16T15:00:00 180 1597590000 true 28.34 0 28,34 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:32:00 2020-08-16T06:55:00 2020-08-16T13:00:00 2020-08-16T16:00:00 180 1597593600 true 28.51 0 28,51 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:32:00 2020-08-16T06:55:00 2020-08-16T14:00:00 2020-08-16T17:00:00 180 1597597200 true 28.48 0 28,48 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:32:00 2020-08-16T06:55:00 2020-08-16T15:00:00 2020-08-16T18:00:00 180 1597600800 true 28.34 0 28,34 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:32:00 2020-08-16T06:55:00 2020-08-16T16:00:00 2020-08-16T19:00:00 180 1597604400 true 28.32 0 28,32 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:32:00 2020-08-16T06:55:00 2020-08-16T17:00:00 2020-08-16T20:00:00 180 1597608000 true 28.01 0 28,01 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 68 0 68 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-16T20:32:00 2020-08-16T06:55:00 2020-08-16T18:00:00 2020-08-16T21:00:00 180 1597611600 true 27.56 0 27,56 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 70 0 70 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-16T20:32:00 2020-08-16T06:55:00 2020-08-16T19:00:00 2020-08-16T22:00:00 180 1597615200 true 27.17 0 27,17 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-16T20:32:00 2020-08-16T06:55:00 2020-08-16T20:00:00 2020-08-16T23:00:00 180 1597618800 true 26.93 0 26,93 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0 0 0 % % 2020-08-15T21:00:00 2020-08-16T00:00:00 180 1597536000 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2020-08-16T03:55:00 2020-08-16T06:55:00 180 1597560900 2020-08-16T17:32:00 2020-08-16T20:32:00 180 1597609920 true 0.0096 0 0,0096 mm mm true 0 0 0 % % 4 Δευτέρα false 1 false 2020-08-17T20:31:00 2020-08-17T06:56:00 true 29.65 0 29,65 °C °C true 25.52 0 25,52 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF WSW false false false 0 0 SW10.png Υγρασία false 20 false 2020-08-17T20:31:00 2020-08-17T06:56:00 2020-08-16T21:00:00 2020-08-17T00:00:00 180 1597622400 true 26.72 0 26,72 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-17T20:31:00 2020-08-17T06:56:00 2020-08-16T22:00:00 2020-08-17T01:00:00 180 1597626000 true 26.5 0 26,5 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-17T20:31:00 2020-08-17T06:56:00 2020-08-16T23:00:00 2020-08-17T02:00:00 180 1597629600 true 26.28 0 26,28 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-17T20:31:00 2020-08-17T06:56:00 2020-08-17T00:00:00 2020-08-17T03:00:00 180 1597633200 true 26.07 0 26,07 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-17T20:31:00 2020-08-17T06:56:00 2020-08-17T01:00:00 2020-08-17T04:00:00 180 1597636800 true 25.87 0 25,87 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-17T20:31:00 2020-08-17T06:56:00 2020-08-17T02:00:00 2020-08-17T05:00:00 180 1597640400 true 25.79 0 25,79 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-17T20:31:00 2020-08-17T06:56:00 2020-08-17T03:00:00 2020-08-17T06:00:00 180 1597644000 true 25.89 0 25,89 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 85 0 85 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-17T20:31:00 2020-08-17T06:56:00 2020-08-17T04:00:00 2020-08-17T07:00:00 180 1597647600 true 26.19 0 26,19 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-17T20:31:00 2020-08-17T06:56:00 2020-08-17T05:00:00 2020-08-17T08:00:00 180 1597651200 true 26.62 0 26,62 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:31:00 2020-08-17T06:56:00 2020-08-17T06:00:00 2020-08-17T09:00:00 180 1597654800 true 27.04 0 27,04 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:31:00 2020-08-17T06:56:00 2020-08-17T07:00:00 2020-08-17T10:00:00 180 1597658400 true 27.53 0 27,53 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:31:00 2020-08-17T06:56:00 2020-08-17T08:00:00 2020-08-17T11:00:00 180 1597662000 true 28.12 0 28,12 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 66 0 66 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:31:00 2020-08-17T06:56:00 2020-08-17T09:00:00 2020-08-17T12:00:00 180 1597665600 true 28.57 0 28,57 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 63 0 63 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:31:00 2020-08-17T06:56:00 2020-08-17T10:00:00 2020-08-17T13:00:00 180 1597669200 true 28.85 0 28,85 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 60 0 60 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:31:00 2020-08-17T06:56:00 2020-08-17T11:00:00 2020-08-17T14:00:00 180 1597672800 true 29.23 0 29,23 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:31:00 2020-08-17T06:56:00 2020-08-17T12:00:00 2020-08-17T15:00:00 180 1597676400 true 29.37 0 29,37 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:31:00 2020-08-17T06:56:00 2020-08-17T13:00:00 2020-08-17T16:00:00 180 1597680000 true 29.12 0 29,12 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:31:00 2020-08-17T06:56:00 2020-08-17T14:00:00 2020-08-17T17:00:00 180 1597683600 true 28.77 0 28,77 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:31:00 2020-08-17T06:56:00 2020-08-17T15:00:00 2020-08-17T18:00:00 180 1597687200 true 28.42 0 28,42 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:31:00 2020-08-17T06:56:00 2020-08-17T16:00:00 2020-08-17T19:00:00 180 1597690800 true 28.22 0 28,22 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:31:00 2020-08-17T06:56:00 2020-08-17T17:00:00 2020-08-17T20:00:00 180 1597694400 true 27.77 0 27,77 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-17T20:31:00 2020-08-17T06:56:00 2020-08-17T18:00:00 2020-08-17T21:00:00 180 1597698000 true 27.27 0 27,27 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 71 0 71 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-17T20:31:00 2020-08-17T06:56:00 2020-08-17T19:00:00 2020-08-17T22:00:00 180 1597701600 true 26.76 0 26,76 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-17T20:31:00 2020-08-17T06:56:00 2020-08-17T20:00:00 2020-08-17T23:00:00 180 1597705200 true 26.4 0 26,4 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0 0 0 % % 2020-08-16T21:00:00 2020-08-17T00:00:00 180 1597622400 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2020-08-17T03:56:00 2020-08-17T06:56:00 180 1597647360 2020-08-17T17:31:00 2020-08-17T20:31:00 180 1597696260 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0 0 0 % % 5 Τρίτη false 1 false 2020-08-18T20:30:00 2020-08-18T06:56:00 true 28.76 0 28,76 °C °C true 25.38 0 25,38 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Νοτιοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF SSW false false false 0 0 SW10.png Υγρασία false 20 false 2020-08-18T20:30:00 2020-08-18T06:56:00 2020-08-17T21:00:00 2020-08-18T00:00:00 180 1597708800 true 26.15 0 26,15 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-18T20:30:00 2020-08-18T06:56:00 2020-08-17T22:00:00 2020-08-18T01:00:00 180 1597712400 true 26.02 0 26,02 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-18T20:30:00 2020-08-18T06:56:00 2020-08-17T23:00:00 2020-08-18T02:00:00 180 1597716000 true 25.88 0 25,88 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-18T20:30:00 2020-08-18T06:56:00 2020-08-18T00:00:00 2020-08-18T03:00:00 180 1597719600 true 25.75 0 25,75 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-18T20:30:00 2020-08-18T06:56:00 2020-08-18T01:00:00 2020-08-18T04:00:00 180 1597723200 true 25.66 0 25,66 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-18T20:30:00 2020-08-18T06:56:00 2020-08-18T02:00:00 2020-08-18T05:00:00 180 1597726800 true 25.68 0 25,68 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-18T20:30:00 2020-08-18T06:56:00 2020-08-18T03:00:00 2020-08-18T06:00:00 180 1597730400 true 25.86 0 25,86 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-18T20:30:00 2020-08-18T06:56:00 2020-08-18T04:00:00 2020-08-18T07:00:00 180 1597734000 true 26.22 0 26,22 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-18T20:30:00 2020-08-18T06:56:00 2020-08-18T05:00:00 2020-08-18T08:00:00 180 1597737600 true 26.6 0 26,6 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-18T20:30:00 2020-08-18T06:56:00 2020-08-18T06:00:00 2020-08-18T09:00:00 180 1597741200 true 26.99 0 26,99 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:30:00 2020-08-18T06:56:00 2020-08-18T07:00:00 2020-08-18T10:00:00 180 1597744800 true 27.43 0 27,43 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:30:00 2020-08-18T06:56:00 2020-08-18T08:00:00 2020-08-18T11:00:00 180 1597748400 true 27.89 0 27,89 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:30:00 2020-08-18T06:56:00 2020-08-18T09:00:00 2020-08-18T12:00:00 180 1597752000 true 28 0 28 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:30:00 2020-08-18T06:56:00 2020-08-18T10:00:00 2020-08-18T13:00:00 180 1597755600 true 28.07 0 28,07 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 67 0 67 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:30:00 2020-08-18T06:56:00 2020-08-18T11:00:00 2020-08-18T14:00:00 180 1597759200 true 28.24 0 28,24 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 66 0 66 % % true 1010.2 0 1010,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:30:00 2020-08-18T06:56:00 2020-08-18T12:00:00 2020-08-18T15:00:00 180 1597762800 true 28.36 0 28,36 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 66 0 66 % % true 1009.9 0 1009,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:30:00 2020-08-18T06:56:00 2020-08-18T13:00:00 2020-08-18T16:00:00 180 1597766400 true 28.43 0 28,43 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 65 0 65 % % true 1009.6 0 1009,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:30:00 2020-08-18T06:56:00 2020-08-18T14:00:00 2020-08-18T17:00:00 180 1597770000 true 28.48 0 28,48 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 65 0 65 % % true 1009.1 0 1009,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:30:00 2020-08-18T06:56:00 2020-08-18T15:00:00 2020-08-18T18:00:00 180 1597773600 true 28.35 0 28,35 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 66 0 66 % % true 1008.6 0 1008,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:30:00 2020-08-18T06:56:00 2020-08-18T16:00:00 2020-08-18T19:00:00 180 1597777200 true 28.18 0 28,18 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1008.2 0 1008,2 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-18T20:30:00 2020-08-18T06:56:00 2020-08-18T17:00:00 2020-08-18T20:00:00 180 1597780800 true 27.65 0 27,65 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1008.1 0 1008,1 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-18T20:30:00 2020-08-18T06:56:00 2020-08-18T18:00:00 2020-08-18T21:00:00 180 1597784400 true 27.07 0 27,07 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1008 0 1008 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-18T20:30:00 2020-08-18T06:56:00 2020-08-18T19:00:00 2020-08-18T22:00:00 180 1597788000 true 26.5 0 26,5 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0137 0 0,0137 mm mm true 80 0 80 % % true 1008.8 0 1008,8 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-18T20:30:00 2020-08-18T06:56:00 2020-08-18T20:00:00 2020-08-18T23:00:00 180 1597791600 true 26.14 0 26,14 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0726 0 0,0726 mm mm true 83 0 83 % % true 1009.2 0 1009,2 mb mb true 0 0 0 % % 2020-08-17T21:00:00 2020-08-18T00:00:00 180 1597708800 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2020-08-18T03:56:00 2020-08-18T06:56:00 180 1597733760 2020-08-18T17:30:00 2020-08-18T20:30:00 180 1597782600 true 0.1199 0 0,1199 mm mm true 0 0 0 % % 6 Τετάρτη false 1 false 2020-08-19T20:28:00 2020-08-19T06:57:00 true 28.15 0 28,15 °C °C true 24.9 0 24,9 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Bορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NW false false false 0 0 NW15.png Υγρασία false 20 false 2020-08-19T20:28:00 2020-08-19T06:57:00 2020-08-18T21:00:00 2020-08-19T00:00:00 180 1597795200 true 26 0 26 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0.1199 0 0,1199 mm mm true 86 0 86 % % true 1009.2 0 1009,2 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-19T20:28:00 2020-08-19T06:57:00 2020-08-18T22:00:00 2020-08-19T01:00:00 180 1597798800 true 25.88 0 25,88 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0714 0 0,0714 mm mm true 88 0 88 % % true 1009.1 0 1009,1 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-19T20:28:00 2020-08-19T06:57:00 2020-08-18T23:00:00 2020-08-19T02:00:00 180 1597802400 true 25.77 0 25,77 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0128 0 0,0128 mm mm true 89 0 89 % % true 1008.7 0 1008,7 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-19T20:28:00 2020-08-19T06:57:00 2020-08-19T00:00:00 2020-08-19T03:00:00 180 1597806000 true 25.62 0 25,62 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1007.9 0 1007,9 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-19T20:28:00 2020-08-19T06:57:00 2020-08-19T01:00:00 2020-08-19T04:00:00 180 1597809600 true 25.41 0 25,41 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1007.7 0 1007,7 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-19T20:28:00 2020-08-19T06:57:00 2020-08-19T02:00:00 2020-08-19T05:00:00 180 1597813200 true 25.21 0 25,21 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1007.8 0 1007,8 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-19T20:28:00 2020-08-19T06:57:00 2020-08-19T03:00:00 2020-08-19T06:00:00 180 1597816800 true 25.18 0 25,18 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 89 0 89 % % true 1007.8 0 1007,8 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-19T20:28:00 2020-08-19T06:57:00 2020-08-19T04:00:00 2020-08-19T07:00:00 180 1597820400 true 25.36 0 25,36 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1007.9 0 1007,9 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-19T20:28:00 2020-08-19T06:57:00 2020-08-19T05:00:00 2020-08-19T08:00:00 180 1597824000 true 25.72 0 25,72 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1008.1 0 1008,1 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-19T20:28:00 2020-08-19T06:57:00 2020-08-19T06:00:00 2020-08-19T09:00:00 180 1597827600 true 26.24 0 26,24 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1008.3 0 1008,3 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-08-19T20:28:00 2020-08-19T06:57:00 2020-08-19T07:00:00 2020-08-19T10:00:00 180 1597831200 true 26.77 0 26,77 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1008.5 0 1008,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:28:00 2020-08-19T06:57:00 2020-08-19T08:00:00 2020-08-19T11:00:00 180 1597834800 true 27.17 0 27,17 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1009 0 1009 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:28:00 2020-08-19T06:57:00 2020-08-19T09:00:00 2020-08-19T12:00:00 180 1597838400 true 27.41 0 27,41 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1009 0 1009 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:28:00 2020-08-19T06:57:00 2020-08-19T10:00:00 2020-08-19T13:00:00 180 1597842000 true 27.53 0 27,53 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1008.9 0 1008,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:28:00 2020-08-19T06:57:00 2020-08-19T11:00:00 2020-08-19T14:00:00 180 1597845600 true 27.77 0 27,77 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0066 0 0,0066 mm mm true 67 0 67 % % true 1008.7 0 1008,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:28:00 2020-08-19T06:57:00 2020-08-19T12:00:00 2020-08-19T15:00:00 180 1597849200 true 27.84 0 27,84 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0066 0 0,0066 mm mm true 66 0 66 % % true 1008.6 0 1008,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:28:00 2020-08-19T06:57:00 2020-08-19T13:00:00 2020-08-19T16:00:00 180 1597852800 true 27.87 0 27,87 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1008.3 0 1008,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:28:00 2020-08-19T06:57:00 2020-08-19T14:00:00 2020-08-19T17:00:00 180 1597856400 true 27.83 0 27,83 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1008 0 1008 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:28:00 2020-08-19T06:57:00 2020-08-19T15:00:00 2020-08-19T18:00:00 180 1597860000 true 27.75 0 27,75 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1007.7 0 1007,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:28:00 2020-08-19T06:57:00 2020-08-19T16:00:00 2020-08-19T19:00:00 180 1597863600 true 27.75 0 27,75 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1008 0 1008 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:28:00 2020-08-19T06:57:00 2020-08-19T17:00:00 2020-08-19T20:00:00 180 1597867200 true 27.48 0 27,48 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1008.4 0 1008,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-19T20:28:00 2020-08-19T06:57:00 2020-08-19T18:00:00 2020-08-19T21:00:00 180 1597870800 true 26.98 0 26,98 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1008.7 0 1008,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-19T20:28:00 2020-08-19T06:57:00 2020-08-19T19:00:00 2020-08-19T22:00:00 180 1597874400 true 26.46 0 26,46 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1009 0 1009 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-19T20:28:00 2020-08-19T06:57:00 2020-08-19T20:00:00 2020-08-19T23:00:00 180 1597878000 true 26.16 0 26,16 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1009.2 0 1009,2 mb mb true 0 0 0 % % 2020-08-18T21:00:00 2020-08-19T00:00:00 180 1597795200 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2020-08-19T03:57:00 2020-08-19T06:57:00 180 1597820220 2020-08-19T17:28:00 2020-08-19T20:28:00 180 1597868880 true 0.1199 0 0,1199 mm mm true 0 0 0 % %
sunny

Σήμερα

Υγρασία όλη την ημέρα.

27°c

windy

BF 1

deltiokairou

Τα Ιόνια νησιά, με το εξαιρετικό κλίμα αποτελούν ιδανικό τόπο για διακοπές και ξεκούραση. Όλα αυτά συνδυάζονται με μια άρτια τουριστική υποδομή, ξενοδοχεία, εστιατόρια, κέντρα για καταδύσεις και θαλάσσια σπορ, πολιτιστικές εκδηλώσεις και πολλά αξιοθέατα.