Προβολή κατηγορίας προορισμού

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ

0 2873 false 1 false 2020-02-24T18:26:00 2020-02-24T07:19:00 0.0 true 12 0 12 °C °C true 1020 0 1020 mb mb true 87 0 87 % % 2020-02-24T06:00:00 2020-02-24T08:00:00 120 1582531200 0 true 2 0 2 BF BF Bορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος Clear 0 Δευτέρα false 1 false 2020-02-24T18:26:00 2020-02-24T07:19:00 true 15.17 0 15,17 °C °C true 10.72 0 10,72 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Bορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NW false false false 0 0 NW15.png Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-02-24T18:26:00 2020-02-24T07:19:00 2020-02-24T00:00:00 2020-02-24T02:00:00 120 1582509600 true 11 0 11 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1022.8 0 1022,8 mb mb true 0.48 0 0,48 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-02-24T18:26:00 2020-02-24T07:19:00 2020-02-24T01:00:00 2020-02-24T03:00:00 120 1582513200 true 11 0 11 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1022.2 0 1022,2 mb mb true 0.31 0 0,31 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-24T18:26:00 2020-02-24T07:19:00 2020-02-24T02:00:00 2020-02-24T04:00:00 120 1582516800 true 11.01 0 11,01 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1021.1 0 1021,1 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-24T18:26:00 2020-02-24T07:19:00 2020-02-24T03:00:00 2020-02-24T05:00:00 120 1582520400 true 11.08 0 11,08 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1020.5 0 1020,5 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-24T18:26:00 2020-02-24T07:19:00 2020-02-24T04:00:00 2020-02-24T06:00:00 120 1582524000 true 11.15 0 11,15 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1020.2 0 1020,2 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-24T18:26:00 2020-02-24T07:19:00 2020-02-24T05:00:00 2020-02-24T07:00:00 120 1582527600 true 11.26 0 11,26 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1020.3 0 1020,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-24T18:26:00 2020-02-24T07:19:00 2020-02-24T06:00:00 2020-02-24T08:00:00 120 1582531200 true 11.56 0 11,56 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1020.3 0 1020,3 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-24T18:26:00 2020-02-24T07:19:00 2020-02-24T07:00:00 2020-02-24T09:00:00 120 1582534800 true 12.31 0 12,31 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1020.2 0 1020,2 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-24T18:26:00 2020-02-24T07:19:00 2020-02-24T08:00:00 2020-02-24T10:00:00 120 1582538400 true 13.23 0 13,23 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1019.8 0 1019,8 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-24T18:26:00 2020-02-24T07:19:00 2020-02-24T09:00:00 2020-02-24T11:00:00 120 1582542000 true 13.98 0 13,98 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1019.7 0 1019,7 mb mb true 0.22 0 0,22 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-24T18:26:00 2020-02-24T07:19:00 2020-02-24T10:00:00 2020-02-24T12:00:00 120 1582545600 true 14.38 0 14,38 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1019.3 0 1019,3 mb mb true 0.21 0 0,21 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-24T18:26:00 2020-02-24T07:19:00 2020-02-24T11:00:00 2020-02-24T13:00:00 120 1582549200 true 14.61 0 14,61 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1018.7 0 1018,7 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-24T18:26:00 2020-02-24T07:19:00 2020-02-24T12:00:00 2020-02-24T14:00:00 120 1582552800 true 14.78 0 14,78 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1018.2 0 1018,2 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-24T18:26:00 2020-02-24T07:19:00 2020-02-24T13:00:00 2020-02-24T15:00:00 120 1582556400 true 14.88 0 14,88 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1017.9 0 1017,9 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-24T18:26:00 2020-02-24T07:19:00 2020-02-24T14:00:00 2020-02-24T16:00:00 120 1582560000 true 14.87 0 14,87 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1018.1 0 1018,1 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-24T18:26:00 2020-02-24T07:19:00 2020-02-24T15:00:00 2020-02-24T17:00:00 120 1582563600 true 14.72 0 14,72 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1018 0 1018 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-24T18:26:00 2020-02-24T07:19:00 2020-02-24T16:00:00 2020-02-24T18:00:00 120 1582567200 true 14.24 0 14,24 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1017.9 0 1017,9 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-24T18:26:00 2020-02-24T07:19:00 2020-02-24T17:00:00 2020-02-24T19:00:00 120 1582570800 true 13.65 0 13,65 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1017.8 0 1017,8 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-24T18:26:00 2020-02-24T07:19:00 2020-02-24T18:00:00 2020-02-24T20:00:00 120 1582574400 true 13.11 0 13,11 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1018 0 1018 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-24T18:26:00 2020-02-24T07:19:00 2020-02-24T19:00:00 2020-02-24T21:00:00 120 1582578000 true 12.75 0 12,75 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1018.3 0 1018,3 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-24T18:26:00 2020-02-24T07:19:00 2020-02-24T20:00:00 2020-02-24T22:00:00 120 1582581600 true 12.51 0 12,51 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-24T18:26:00 2020-02-24T07:19:00 2020-02-24T21:00:00 2020-02-24T23:00:00 120 1582585200 true 12.32 0 12,32 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 81 0 81 % % true 1019.4 0 1019,4 mb mb true 0 0 0 % % 2020-02-23T22:00:00 2020-02-24T00:00:00 120 1582502400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-02-24T05:19:00 2020-02-24T07:19:00 120 1582528740 2020-02-24T16:26:00 2020-02-24T18:26:00 120 1582568760 true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 0.13 0 0,13 % % 1 Τρίτη false 1 false 2020-02-25T18:27:00 2020-02-25T07:17:00 true 16.33 0 16,33 °C °C true 11.38 0 11,38 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Νοτιοανατολικός πολύ ασθενής - 2 BF SSE false false false 0 0 SE10.png Αίθριος false 20 false 2020-02-25T18:27:00 2020-02-25T07:17:00 2020-02-24T22:00:00 2020-02-25T00:00:00 120 1582588800 true 12.18 0 12,18 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 81 0 81 % % true 1019.6 0 1019,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-25T18:27:00 2020-02-25T07:17:00 2020-02-24T23:00:00 2020-02-25T01:00:00 120 1582592400 true 12.07 0 12,07 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 81 0 81 % % true 1019.7 0 1019,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-25T18:27:00 2020-02-25T07:17:00 2020-02-25T00:00:00 2020-02-25T02:00:00 120 1582596000 true 11.97 0 11,97 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 81 0 81 % % true 1019.7 0 1019,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-25T18:27:00 2020-02-25T07:17:00 2020-02-25T01:00:00 2020-02-25T03:00:00 120 1582599600 true 11.85 0 11,85 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 83 0 83 % % true 1019.5 0 1019,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-25T18:27:00 2020-02-25T07:17:00 2020-02-25T02:00:00 2020-02-25T04:00:00 120 1582603200 true 11.76 0 11,76 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 85 0 85 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-25T18:27:00 2020-02-25T07:17:00 2020-02-25T03:00:00 2020-02-25T05:00:00 120 1582606800 true 11.71 0 11,71 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1018.7 0 1018,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-25T18:27:00 2020-02-25T07:17:00 2020-02-25T04:00:00 2020-02-25T06:00:00 120 1582610400 true 11.66 0 11,66 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 89 0 89 % % true 1018.8 0 1018,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-25T18:27:00 2020-02-25T07:17:00 2020-02-25T05:00:00 2020-02-25T07:00:00 120 1582614000 true 11.67 0 11,67 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 91 0 91 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-25T18:27:00 2020-02-25T07:17:00 2020-02-25T06:00:00 2020-02-25T08:00:00 120 1582617600 true 11.99 0 11,99 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 92 0 92 % % true 1019.3 0 1019,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-25T18:27:00 2020-02-25T07:17:00 2020-02-25T07:00:00 2020-02-25T09:00:00 120 1582621200 true 12.99 0 12,99 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 89 0 89 % % true 1019.4 0 1019,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-25T18:27:00 2020-02-25T07:17:00 2020-02-25T08:00:00 2020-02-25T10:00:00 120 1582624800 true 14.21 0 14,21 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 85 0 85 % % true 1019.6 0 1019,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-25T18:27:00 2020-02-25T07:17:00 2020-02-25T09:00:00 2020-02-25T11:00:00 120 1582628400 true 15.25 0 15,25 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 81 0 81 % % true 1019.6 0 1019,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-25T18:27:00 2020-02-25T07:17:00 2020-02-25T10:00:00 2020-02-25T12:00:00 120 1582632000 true 15.79 0 15,79 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 79 0 79 % % true 1019.4 0 1019,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-25T18:27:00 2020-02-25T07:17:00 2020-02-25T11:00:00 2020-02-25T13:00:00 120 1582635600 true 16.02 0 16,02 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-25T18:27:00 2020-02-25T07:17:00 2020-02-25T12:00:00 2020-02-25T14:00:00 120 1582639200 true 16.03 0 16,03 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1018.7 0 1018,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-25T18:27:00 2020-02-25T07:17:00 2020-02-25T13:00:00 2020-02-25T15:00:00 120 1582642800 true 15.9 0 15,9 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1018.2 0 1018,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-25T18:27:00 2020-02-25T07:17:00 2020-02-25T14:00:00 2020-02-25T16:00:00 120 1582646400 true 15.58 0 15,58 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-25T18:27:00 2020-02-25T07:17:00 2020-02-25T15:00:00 2020-02-25T17:00:00 120 1582650000 true 15.29 0 15,29 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1017 0 1017 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-25T18:27:00 2020-02-25T07:17:00 2020-02-25T16:00:00 2020-02-25T18:00:00 120 1582653600 true 14.64 0 14,64 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1016.8 0 1016,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-25T18:27:00 2020-02-25T07:17:00 2020-02-25T17:00:00 2020-02-25T19:00:00 120 1582657200 true 13.82 0 13,82 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-25T18:27:00 2020-02-25T07:17:00 2020-02-25T18:00:00 2020-02-25T20:00:00 120 1582660800 true 13.13 0 13,13 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-25T18:27:00 2020-02-25T07:17:00 2020-02-25T19:00:00 2020-02-25T21:00:00 120 1582664400 true 12.73 0 12,73 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 91 0 91 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-25T18:27:00 2020-02-25T07:17:00 2020-02-25T20:00:00 2020-02-25T22:00:00 120 1582668000 true 12.47 0 12,47 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0.25 0 0,25 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-02-25T18:27:00 2020-02-25T07:17:00 2020-02-25T21:00:00 2020-02-25T23:00:00 120 1582671600 true 12.3 0 12,3 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 89 0 89 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0.34 0 0,34 % % 2020-02-24T22:00:00 2020-02-25T00:00:00 120 1582588800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-02-25T05:17:00 2020-02-25T07:17:00 120 1582615020 2020-02-25T16:27:00 2020-02-25T18:27:00 120 1582655220 true 0.0074 0 0,0074 mm mm true 0.04 0 0,04 % % 2 Τετάρτη false 2 false 2020-02-26T18:28:00 2020-02-26T07:16:00 true 15.96 0 15,96 °C °C true 11.97 0 11,97 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Νοτιοδυτικός ασθενής - 3 BF SSW false false false 0 0 SW15.png Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-02-26T18:28:00 2020-02-26T07:16:00 2020-02-25T22:00:00 2020-02-26T00:00:00 120 1582675200 true 12.24 0 12,24 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 88 0 88 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0.31 0 0,31 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-26T18:28:00 2020-02-26T07:16:00 2020-02-25T23:00:00 2020-02-26T01:00:00 120 1582678800 true 12.29 0 12,29 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 88 0 88 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0.23 0 0,23 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-26T18:28:00 2020-02-26T07:16:00 2020-02-26T00:00:00 2020-02-26T02:00:00 120 1582682400 true 12.37 0 12,37 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 89 0 89 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-26T18:28:00 2020-02-26T07:16:00 2020-02-26T01:00:00 2020-02-26T03:00:00 120 1582686000 true 12.42 0 12,42 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-26T18:28:00 2020-02-26T07:16:00 2020-02-26T02:00:00 2020-02-26T04:00:00 120 1582689600 true 12.46 0 12,46 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 91 0 91 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-26T18:28:00 2020-02-26T07:16:00 2020-02-26T03:00:00 2020-02-26T05:00:00 120 1582693200 true 12.47 0 12,47 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 92 0 92 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-26T18:28:00 2020-02-26T07:16:00 2020-02-26T04:00:00 2020-02-26T06:00:00 120 1582696800 true 12.5 0 12,5 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 94 0 94 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-26T18:28:00 2020-02-26T07:16:00 2020-02-26T05:00:00 2020-02-26T07:00:00 120 1582700400 true 12.48 0 12,48 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.008 0 0,008 mm mm true 96 0 96 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0.24 0 0,24 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-02-26T18:28:00 2020-02-26T07:16:00 2020-02-26T06:00:00 2020-02-26T08:00:00 120 1582704000 true 12.66 0 12,66 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.0111 0 0,0111 mm mm true 97 0 97 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0.35 0 0,35 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-02-26T18:28:00 2020-02-26T07:16:00 2020-02-26T07:00:00 2020-02-26T09:00:00 120 1582707600 true 13.19 0 13,19 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.0107 0 0,0107 mm mm true 96 0 96 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0.54 0 0,54 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-02-26T18:28:00 2020-02-26T07:16:00 2020-02-26T08:00:00 2020-02-26T10:00:00 120 1582711200 true 13.97 0 13,97 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 93 0 93 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0.78 0 0,78 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-26T18:28:00 2020-02-26T07:16:00 2020-02-26T09:00:00 2020-02-26T11:00:00 120 1582714800 true 14.62 0 14,62 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.0071 0 0,0071 mm mm true 90 0 90 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-26T18:28:00 2020-02-26T07:16:00 2020-02-26T10:00:00 2020-02-26T12:00:00 120 1582718400 true 15.13 0 15,13 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.0059 0 0,0059 mm mm true 88 0 88 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-26T18:28:00 2020-02-26T07:16:00 2020-02-26T11:00:00 2020-02-26T13:00:00 120 1582722000 true 15.47 0 15,47 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.0064 0 0,0064 mm mm true 86 0 86 % % true 1010.5 0 1010,5 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-26T18:28:00 2020-02-26T07:16:00 2020-02-26T12:00:00 2020-02-26T14:00:00 120 1582725600 true 15.68 0 15,68 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0078 0 0,0078 mm mm true 85 0 85 % % true 1010.1 0 1010,1 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-26T18:28:00 2020-02-26T07:16:00 2020-02-26T13:00:00 2020-02-26T15:00:00 120 1582729200 true 15.5 0 15,5 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0087 0 0,0087 mm mm true 84 0 84 % % true 1009.5 0 1009,5 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-26T18:28:00 2020-02-26T07:16:00 2020-02-26T14:00:00 2020-02-26T16:00:00 120 1582732800 true 15.09 0 15,09 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0092 0 0,0092 mm mm true 84 0 84 % % true 1009 0 1009 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-26T18:28:00 2020-02-26T07:16:00 2020-02-26T15:00:00 2020-02-26T17:00:00 120 1582736400 true 14.6 0 14,6 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0086 0 0,0086 mm mm true 86 0 86 % % true 1008.6 0 1008,6 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-26T18:28:00 2020-02-26T07:16:00 2020-02-26T16:00:00 2020-02-26T18:00:00 120 1582740000 true 14.19 0 14,19 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0074 0 0,0074 mm mm true 88 0 88 % % true 1008.6 0 1008,6 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-26T18:28:00 2020-02-26T07:16:00 2020-02-26T17:00:00 2020-02-26T19:00:00 120 1582743600 true 13.61 0 13,61 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0092 0 0,0092 mm mm true 91 0 91 % % true 1008.9 0 1008,9 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-26T18:28:00 2020-02-26T07:16:00 2020-02-26T18:00:00 2020-02-26T20:00:00 120 1582747200 true 13.19 0 13,19 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0114 0 0,0114 mm mm true 94 0 94 % % true 1009.2 0 1009,2 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-26T18:28:00 2020-02-26T07:16:00 2020-02-26T19:00:00 2020-02-26T21:00:00 120 1582750800 true 12.96 0 12,96 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0054 0 0,0054 mm mm true 94 0 94 % % true 1009.2 0 1009,2 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-26T18:28:00 2020-02-26T07:16:00 2020-02-26T20:00:00 2020-02-26T22:00:00 120 1582754400 true 12.79 0 12,79 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 94 0 94 % % true 1008.9 0 1008,9 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-26T18:28:00 2020-02-26T07:16:00 2020-02-26T21:00:00 2020-02-26T23:00:00 120 1582758000 true 12.61 0 12,61 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 93 0 93 % % true 1009 0 1009 mb mb true 1 0 1 % % 2020-02-25T22:00:00 2020-02-26T00:00:00 120 1582675200 Νεφώσεις κατά περιόδους όλη την ημέρα. Mostly cloudy throughout the day. 2020-02-26T05:16:00 2020-02-26T07:16:00 120 1582701360 2020-02-26T16:28:00 2020-02-26T18:28:00 120 1582741680 true 0.0133 0 0,0133 mm mm true 0.68 0 0,68 % % 3 Πέμπτη false 9 false 2020-02-27T18:29:00 2020-02-27T07:15:00 true 12.76 0 12,76 °C °C true 9.22 0 9,22 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF WNW false false false 0 0 NW25.png Συννεφιά false 4 false 2020-02-27T18:29:00 2020-02-27T07:15:00 2020-02-26T22:00:00 2020-02-27T00:00:00 120 1582761600 true 12.48 0 12,48 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0133 0 0,0133 mm mm true 90 0 90 % % true 1009.5 0 1009,5 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-27T18:29:00 2020-02-27T07:15:00 2020-02-26T23:00:00 2020-02-27T01:00:00 120 1582765200 true 12.39 0 12,39 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0638 0 0,0638 mm mm true 86 0 86 % % true 1009.6 0 1009,6 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-27T18:29:00 2020-02-27T07:15:00 2020-02-27T00:00:00 2020-02-27T02:00:00 120 1582768800 true 12.34 0 12,34 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.1275 0 0,1275 mm mm true 83 0 83 % % true 1009.4 0 1009,4 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-02-27T18:29:00 2020-02-27T07:15:00 2020-02-27T01:00:00 2020-02-27T03:00:00 120 1582772400 true 12.2 0 12,2 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.1523 0 0,1523 mm mm true 82 0 82 % % true 1009 0 1009 mb mb true 0.84 0 0,84 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-02-27T18:29:00 2020-02-27T07:15:00 2020-02-27T02:00:00 2020-02-27T04:00:00 120 1582776000 true 11.98 0 11,98 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.1542 0 0,1542 mm mm true 82 0 82 % % true 1008.6 0 1008,6 mb mb true 0.68 0 0,68 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-02-27T18:29:00 2020-02-27T07:15:00 2020-02-27T03:00:00 2020-02-27T05:00:00 120 1582779600 true 11.74 0 11,74 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 W25.png true 0.1606 0 0,1606 mm mm true 82 0 82 % % true 1008.4 0 1008,4 mb mb true 0.58 0 0,58 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-02-27T18:29:00 2020-02-27T07:15:00 2020-02-27T04:00:00 2020-02-27T06:00:00 120 1582783200 true 11.55 0 11,55 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0.1881 0 0,1881 mm mm true 82 0 82 % % true 1008.6 0 1008,6 mb mb true 0.58 0 0,58 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-02-27T18:29:00 2020-02-27T07:15:00 2020-02-27T05:00:00 2020-02-27T07:00:00 120 1582786800 true 11.36 0 11,36 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.2235 0 0,2235 mm mm true 81 0 81 % % true 1009 0 1009 mb mb true 0.64 0 0,64 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-02-27T18:29:00 2020-02-27T07:15:00 2020-02-27T06:00:00 2020-02-27T08:00:00 120 1582790400 true 11.2 0 11,2 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 W25.png true 0.237 0 0,237 mm mm true 81 0 81 % % true 1009.5 0 1009,5 mb mb true 0.69 0 0,69 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-02-27T18:29:00 2020-02-27T07:15:00 2020-02-27T07:00:00 2020-02-27T09:00:00 120 1582794000 true 11.04 0 11,04 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.2229 0 0,2229 mm mm true 82 0 82 % % true 1010.2 0 1010,2 mb mb true 0.7 0 0,7 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-02-27T18:29:00 2020-02-27T07:15:00 2020-02-27T08:00:00 2020-02-27T10:00:00 120 1582797600 true 10.88 0 10,88 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0.2609 0 0,2609 mm mm true 83 0 83 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0.69 0 0,69 % % Possible Drizzle and Windy false 9 false 2020-02-27T18:29:00 2020-02-27T07:15:00 2020-02-27T09:00:00 2020-02-27T11:00:00 120 1582801200 true 10.78 0 10,78 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 W30.png true 0.3204 0 0,3204 mm mm true 83 0 83 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0.68 0 0,68 % % Possible Drizzle and Windy false 9 false 2020-02-27T18:29:00 2020-02-27T07:15:00 2020-02-27T10:00:00 2020-02-27T12:00:00 120 1582804800 true 10.69 0 10,69 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0.3046 0 0,3046 mm mm true 83 0 83 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0.66 0 0,66 % % Possible Drizzle and Windy false 9 false 2020-02-27T18:29:00 2020-02-27T07:15:00 2020-02-27T11:00:00 2020-02-27T13:00:00 120 1582808400 true 10.79 0 10,79 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 E30.png true 0.2555 0 0,2555 mm mm true 81 0 81 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0.64 0 0,64 % % Possible Drizzle and Windy false 9 false 2020-02-27T18:29:00 2020-02-27T07:15:00 2020-02-27T12:00:00 2020-02-27T14:00:00 120 1582812000 true 10.82 0 10,82 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 W30.png true 0.2099 0 0,2099 mm mm true 79 0 79 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0.58 0 0,58 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-02-27T18:29:00 2020-02-27T07:15:00 2020-02-27T13:00:00 2020-02-27T15:00:00 120 1582815600 true 10.58 0 10,58 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SW30.png true 0.1457 0 0,1457 mm mm true 76 0 76 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0.46 0 0,46 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-02-27T18:29:00 2020-02-27T07:15:00 2020-02-27T14:00:00 2020-02-27T16:00:00 120 1582819200 true 10.17 0 10,17 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0874 0 0,0874 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0.31 0 0,31 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-02-27T18:29:00 2020-02-27T07:15:00 2020-02-27T15:00:00 2020-02-27T17:00:00 120 1582822800 true 9.91 0 9,91 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0662 0 0,0662 mm mm true 70 0 70 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0.23 0 0,23 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-27T18:29:00 2020-02-27T07:15:00 2020-02-27T16:00:00 2020-02-27T18:00:00 120 1582826400 true 9.84 0 9,84 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0807 0 0,0807 mm mm true 68 0 68 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0.28 0 0,28 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-02-27T18:29:00 2020-02-27T07:15:00 2020-02-27T17:00:00 2020-02-27T19:00:00 120 1582830000 true 9.76 0 9,76 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.1147 0 0,1147 mm mm true 67 0 67 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 0.41 0 0,41 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-02-27T18:29:00 2020-02-27T07:15:00 2020-02-27T18:00:00 2020-02-27T20:00:00 120 1582833600 true 9.68 0 9,68 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.1417 0 0,1417 mm mm true 65 0 65 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0.51 0 0,51 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-02-27T18:29:00 2020-02-27T07:15:00 2020-02-27T19:00:00 2020-02-27T21:00:00 120 1582837200 true 9.63 0 9,63 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.1432 0 0,1432 mm mm true 65 0 65 % % true 1016.7 0 1016,7 mb mb true 0.57 0 0,57 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-02-27T18:29:00 2020-02-27T07:15:00 2020-02-27T20:00:00 2020-02-27T22:00:00 120 1582840800 true 9.63 0 9,63 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.1311 0 0,1311 mm mm true 65 0 65 % % true 1017.3 0 1017,3 mb mb true 0.6 0 0,6 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-02-27T18:29:00 2020-02-27T07:15:00 2020-02-27T21:00:00 2020-02-27T23:00:00 120 1582844400 true 9.59 0 9,59 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.107 0 0,107 mm mm true 65 0 65 % % true 1017.7 0 1017,7 mb mb true 0.59 0 0,59 % % 2020-02-26T22:00:00 2020-02-27T00:00:00 120 1582761600 Possible drizzle in the morning and afternoon. Possible drizzle in the morning and afternoon. 2020-02-27T05:15:00 2020-02-27T07:15:00 120 1582787700 2020-02-27T16:29:00 2020-02-27T18:29:00 120 1582828140 true 0.3226 0 0,3226 mm mm true 0.61 0 0,61 % % 4 Παρασκευή false 1 false 2020-02-28T18:30:00 2020-02-28T07:13:00 true 13.17 0 13,17 °C °C true 8.67 0 8,67 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Δυτικός ασθενής - 3 BF W false false false 0 0 W15.png Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-02-28T18:30:00 2020-02-28T07:13:00 2020-02-27T22:00:00 2020-02-28T00:00:00 120 1582848000 true 9.49 0 9,49 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0638 0 0,0638 mm mm true 64 0 64 % % true 1018.1 0 1018,1 mb mb true 0.52 0 0,52 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-02-28T18:30:00 2020-02-28T07:13:00 2020-02-27T23:00:00 2020-02-28T01:00:00 120 1582851600 true 9.36 0 9,36 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0253 0 0,0253 mm mm true 63 0 63 % % true 1018.2 0 1018,2 mb mb true 0.41 0 0,41 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-28T18:30:00 2020-02-28T07:13:00 2020-02-28T00:00:00 2020-02-28T02:00:00 120 1582855200 true 9.21 0 9,21 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0082 0 0,0082 mm mm true 63 0 63 % % true 1018 0 1018 mb mb true 0.3 0 0,3 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-28T18:30:00 2020-02-28T07:13:00 2020-02-28T01:00:00 2020-02-28T03:00:00 120 1582858800 true 9.08 0 9,08 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1018 0 1018 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-28T18:30:00 2020-02-28T07:13:00 2020-02-28T02:00:00 2020-02-28T04:00:00 120 1582862400 true 8.97 0 8,97 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0.0069 0 0,0069 mm mm true 65 0 65 % % true 1017.9 0 1017,9 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-28T18:30:00 2020-02-28T07:13:00 2020-02-28T03:00:00 2020-02-28T05:00:00 120 1582866000 true 8.94 0 8,94 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0086 0 0,0086 mm mm true 66 0 66 % % true 1017.9 0 1017,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-28T18:30:00 2020-02-28T07:13:00 2020-02-28T04:00:00 2020-02-28T06:00:00 120 1582869600 true 9.01 0 9,01 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.0081 0 0,0081 mm mm true 69 0 69 % % true 1018.2 0 1018,2 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-28T18:30:00 2020-02-28T07:13:00 2020-02-28T05:00:00 2020-02-28T07:00:00 120 1582873200 true 9.16 0 9,16 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.0109 0 0,0109 mm mm true 72 0 72 % % true 1018.6 0 1018,6 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-28T18:30:00 2020-02-28T07:13:00 2020-02-28T06:00:00 2020-02-28T08:00:00 120 1582876800 true 9.46 0 9,46 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.0124 0 0,0124 mm mm true 74 0 74 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0.26 0 0,26 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-28T18:30:00 2020-02-28T07:13:00 2020-02-28T07:00:00 2020-02-28T09:00:00 120 1582880400 true 10.02 0 10,02 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0156 0 0,0156 mm mm true 74 0 74 % % true 1019.4 0 1019,4 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-28T18:30:00 2020-02-28T07:13:00 2020-02-28T08:00:00 2020-02-28T10:00:00 120 1582884000 true 10.66 0 10,66 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0491 0 0,0491 mm mm true 73 0 73 % % true 1020.1 0 1020,1 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-28T18:30:00 2020-02-28T07:13:00 2020-02-28T09:00:00 2020-02-28T11:00:00 120 1582887600 true 11.12 0 11,12 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.0933 0 0,0933 mm mm true 73 0 73 % % true 1020.2 0 1020,2 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-28T18:30:00 2020-02-28T07:13:00 2020-02-28T10:00:00 2020-02-28T12:00:00 120 1582891200 true 11.06 0 11,06 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.1005 0 0,1005 mm mm true 78 0 78 % % true 1020 0 1020 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-28T18:30:00 2020-02-28T07:13:00 2020-02-28T11:00:00 2020-02-28T13:00:00 120 1582894800 true 11 0 11 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0878 0 0,0878 mm mm true 85 0 85 % % true 1019.6 0 1019,6 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-28T18:30:00 2020-02-28T07:13:00 2020-02-28T12:00:00 2020-02-28T14:00:00 120 1582898400 true 11.1 0 11,1 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0668 0 0,0668 mm mm true 88 0 88 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-28T18:30:00 2020-02-28T07:13:00 2020-02-28T13:00:00 2020-02-28T15:00:00 120 1582902000 true 11.73 0 11,73 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.033 0 0,033 mm mm true 85 0 85 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0.21 0 0,21 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-02-28T18:30:00 2020-02-28T07:13:00 2020-02-28T14:00:00 2020-02-28T16:00:00 120 1582905600 true 12.39 0 12,39 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0066 0 0,0066 mm mm true 79 0 79 % % true 1018.4 0 1018,4 mb mb true 0.38 0 0,38 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-02-28T18:30:00 2020-02-28T07:13:00 2020-02-28T15:00:00 2020-02-28T17:00:00 120 1582909200 true 12.85 0 12,85 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1018.3 0 1018,3 mb mb true 0.52 0 0,52 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-02-28T18:30:00 2020-02-28T07:13:00 2020-02-28T16:00:00 2020-02-28T18:00:00 120 1582912800 true 12.83 0 12,83 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0096 0 0,0096 mm mm true 77 0 77 % % true 1018.7 0 1018,7 mb mb true 0.58 0 0,58 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-02-28T18:30:00 2020-02-28T07:13:00 2020-02-28T17:00:00 2020-02-28T19:00:00 120 1582916400 true 12.47 0 12,47 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0351 0 0,0351 mm mm true 80 0 80 % % true 1019.4 0 1019,4 mb mb true 0.6 0 0,6 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-02-28T18:30:00 2020-02-28T07:13:00 2020-02-28T18:00:00 2020-02-28T20:00:00 120 1582920000 true 12.01 0 12,01 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.0592 0 0,0592 mm mm true 83 0 83 % % true 1019.8 0 1019,8 mb mb true 0.62 0 0,62 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-02-28T18:30:00 2020-02-28T07:13:00 2020-02-28T19:00:00 2020-02-28T21:00:00 120 1582923600 true 11.84 0 11,84 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.0538 0 0,0538 mm mm true 84 0 84 % % true 1020.2 0 1020,2 mb mb true 0.65 0 0,65 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-02-28T18:30:00 2020-02-28T07:13:00 2020-02-28T20:00:00 2020-02-28T22:00:00 120 1582927200 true 11.7 0 11,7 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0.0369 0 0,0369 mm mm true 85 0 85 % % true 1020.5 0 1020,5 mb mb true 0.67 0 0,67 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-02-28T18:30:00 2020-02-28T07:13:00 2020-02-28T21:00:00 2020-02-28T23:00:00 120 1582930800 true 11.61 0 11,61 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0.0272 0 0,0272 mm mm true 86 0 86 % % true 1020.6 0 1020,6 mb mb true 0.68 0 0,68 % % 2020-02-27T22:00:00 2020-02-28T00:00:00 120 1582848000 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-02-28T05:13:00 2020-02-28T07:13:00 120 1582873980 2020-02-28T16:30:00 2020-02-28T18:30:00 120 1582914600 true 0.101 0 0,101 mm mm true 0.31 0 0,31 % % 5 Σάββατο false 2 false 2020-02-29T18:31:00 2020-02-29T07:12:00 true 15.32 0 15,32 °C °C true 10.71 0 10,71 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Νοτιοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF SSW false false false 0 0 SW10.png Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-02-29T18:31:00 2020-02-29T07:12:00 2020-02-28T22:00:00 2020-02-29T00:00:00 120 1582934400 true 11.41 0 11,41 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0.0251 0 0,0251 mm mm true 87 0 87 % % true 1020.6 0 1020,6 mb mb true 0.65 0 0,65 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-02-29T18:31:00 2020-02-29T07:12:00 2020-02-28T23:00:00 2020-02-29T01:00:00 120 1582938000 true 11.19 0 11,19 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0253 0 0,0253 mm mm true 88 0 88 % % true 1020.4 0 1020,4 mb mb true 0.6 0 0,6 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-02-29T18:31:00 2020-02-29T07:12:00 2020-02-29T00:00:00 2020-02-29T02:00:00 120 1582941600 true 11.04 0 11,04 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0238 0 0,0238 mm mm true 89 0 89 % % true 1020.3 0 1020,3 mb mb true 0.6 0 0,6 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-02-29T18:31:00 2020-02-29T07:12:00 2020-02-29T01:00:00 2020-02-29T03:00:00 120 1582945200 true 10.99 0 10,99 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0167 0 0,0167 mm mm true 90 0 90 % % true 1020 0 1020 mb mb true 0.7 0 0,7 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-02-29T18:31:00 2020-02-29T07:12:00 2020-02-29T02:00:00 2020-02-29T04:00:00 120 1582948800 true 10.99 0 10,99 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0.0096 0 0,0096 mm mm true 90 0 90 % % true 1019.6 0 1019,6 mb mb true 0.85 0 0,85 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-29T18:31:00 2020-02-29T07:12:00 2020-02-29T03:00:00 2020-02-29T05:00:00 120 1582952400 true 11.03 0 11,03 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0.0066 0 0,0066 mm mm true 91 0 91 % % true 1019.5 0 1019,5 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-29T18:31:00 2020-02-29T07:12:00 2020-02-29T04:00:00 2020-02-29T06:00:00 120 1582956000 true 11.04 0 11,04 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0.005 0 0,005 mm mm true 93 0 93 % % true 1019.5 0 1019,5 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-02-29T18:31:00 2020-02-29T07:12:00 2020-02-29T05:00:00 2020-02-29T07:00:00 120 1582959600 true 11.09 0 11,09 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 95 0 95 % % true 1019.8 0 1019,8 mb mb true 0.85 0 0,85 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-02-29T18:31:00 2020-02-29T07:12:00 2020-02-29T06:00:00 2020-02-29T08:00:00 120 1582963200 true 11.35 0 11,35 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0.0113 0 0,0113 mm mm true 95 0 95 % % true 1020.2 0 1020,2 mb mb true 0.79 0 0,79 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-02-29T18:31:00 2020-02-29T07:12:00 2020-02-29T07:00:00 2020-02-29T09:00:00 120 1582966800 true 12.1 0 12,1 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0141 0 0,0141 mm mm true 93 0 93 % % true 1020.5 0 1020,5 mb mb true 0.73 0 0,73 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-02-29T18:31:00 2020-02-29T07:12:00 2020-02-29T08:00:00 2020-02-29T10:00:00 120 1582970400 true 13.02 0 13,02 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0209 0 0,0209 mm mm true 88 0 88 % % true 1021 0 1021 mb mb true 0.67 0 0,67 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-02-29T18:31:00 2020-02-29T07:12:00 2020-02-29T09:00:00 2020-02-29T11:00:00 120 1582974000 true 14.05 0 14,05 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0246 0 0,0246 mm mm true 84 0 84 % % true 1021.2 0 1021,2 mb mb true 0.64 0 0,64 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-02-29T18:31:00 2020-02-29T07:12:00 2020-02-29T10:00:00 2020-02-29T12:00:00 120 1582977600 true 14.54 0 14,54 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.0126 0 0,0126 mm mm true 82 0 82 % % true 1020.7 0 1020,7 mb mb true 0.64 0 0,64 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-02-29T18:31:00 2020-02-29T07:12:00 2020-02-29T11:00:00 2020-02-29T13:00:00 120 1582981200 true 14.95 0 14,95 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1020.1 0 1020,1 mb mb true 0.67 0 0,67 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-02-29T18:31:00 2020-02-29T07:12:00 2020-02-29T12:00:00 2020-02-29T14:00:00 120 1582984800 true 15.04 0 15,04 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1019.4 0 1019,4 mb mb true 0.71 0 0,71 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-02-29T18:31:00 2020-02-29T07:12:00 2020-02-29T13:00:00 2020-02-29T15:00:00 120 1582988400 true 14.87 0 14,87 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 0.75 0 0,75 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-02-29T18:31:00 2020-02-29T07:12:00 2020-02-29T14:00:00 2020-02-29T16:00:00 120 1582992000 true 14.4 0 14,4 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0099 0 0,0099 mm mm true 85 0 85 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 0.79 0 0,79 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-02-29T18:31:00 2020-02-29T07:12:00 2020-02-29T15:00:00 2020-02-29T17:00:00 120 1582995600 true 13.98 0 13,98 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0231 0 0,0231 mm mm true 86 0 86 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 0.8 0 0,8 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-02-29T18:31:00 2020-02-29T07:12:00 2020-02-29T16:00:00 2020-02-29T18:00:00 120 1582999200 true 13.52 0 13,52 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0322 0 0,0322 mm mm true 88 0 88 % % true 1019.3 0 1019,3 mb mb true 0.76 0 0,76 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-02-29T18:31:00 2020-02-29T07:12:00 2020-02-29T17:00:00 2020-02-29T19:00:00 120 1583002800 true 13.12 0 13,12 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0399 0 0,0399 mm mm true 89 0 89 % % true 1019.7 0 1019,7 mb mb true 0.68 0 0,68 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-02-29T18:31:00 2020-02-29T07:12:00 2020-02-29T18:00:00 2020-02-29T20:00:00 120 1583006400 true 12.73 0 12,73 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0434 0 0,0434 mm mm true 90 0 90 % % true 1020 0 1020 mb mb true 0.58 0 0,58 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-02-29T18:31:00 2020-02-29T07:12:00 2020-02-29T19:00:00 2020-02-29T21:00:00 120 1583010000 true 12.45 0 12,45 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0378 0 0,0378 mm mm true 90 0 90 % % true 1020.1 0 1020,1 mb mb true 0.44 0 0,44 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-29T18:31:00 2020-02-29T07:12:00 2020-02-29T20:00:00 2020-02-29T22:00:00 120 1583013600 true 12.25 0 12,25 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.0289 0 0,0289 mm mm true 90 0 90 % % true 1020.1 0 1020,1 mb mb true 0.29 0 0,29 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-29T18:31:00 2020-02-29T07:12:00 2020-02-29T21:00:00 2020-02-29T23:00:00 120 1583017200 true 12.13 0 12,13 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.0216 0 0,0216 mm mm true 90 0 90 % % true 1020 0 1020 mb mb true 0.19 0 0,19 % % 2020-02-28T22:00:00 2020-02-29T00:00:00 120 1582934400 Νεφώσεις κατά περιόδους όλη την ημέρα. Mostly cloudy throughout the day. 2020-02-29T05:12:00 2020-02-29T07:12:00 120 1582960320 2020-02-29T16:31:00 2020-02-29T18:31:00 120 1583001060 true 0.0434 0 0,0434 mm mm true 0.67 0 0,67 % % 6 Κυριακή false 2 false 2020-03-01T18:32:00 2020-03-01T07:10:00 true 17.23 0 17,23 °C °C true 11.75 0 11,75 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Νοτιοανατολικός ασθενής - 3 BF SSE false false false 0 0 SE15.png Αίθριος false 20 false 2020-03-01T18:32:00 2020-03-01T07:10:00 2020-02-29T22:00:00 2020-03-01T00:00:00 120 1583020800 true 12.03 0 12,03 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.0165 0 0,0165 mm mm true 90 0 90 % % true 1019.8 0 1019,8 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Αίθριος false 20 false 2020-03-01T18:32:00 2020-03-01T07:10:00 2020-02-29T23:00:00 2020-03-01T01:00:00 120 1583024400 true 12.03 0 12,03 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.0137 0 0,0137 mm mm true 91 0 91 % % true 1019.4 0 1019,4 mb mb true 0.26 0 0,26 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-03-01T18:32:00 2020-03-01T07:10:00 2020-03-01T00:00:00 2020-03-01T02:00:00 120 1583028000 true 12.12 0 12,12 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0117 0 0,0117 mm mm true 92 0 92 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0.33 0 0,33 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-03-01T18:32:00 2020-03-01T07:10:00 2020-03-01T01:00:00 2020-03-01T03:00:00 120 1583031600 true 12.29 0 12,29 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0056 0 0,0056 mm mm true 93 0 93 % % true 1018.6 0 1018,6 mb mb true 0.38 0 0,38 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-03-01T18:32:00 2020-03-01T07:10:00 2020-03-01T02:00:00 2020-03-01T04:00:00 120 1583035200 true 12.49 0 12,49 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 94 0 94 % % true 1017.9 0 1017,9 mb mb true 0.45 0 0,45 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-03-01T18:32:00 2020-03-01T07:10:00 2020-03-01T03:00:00 2020-03-01T05:00:00 120 1583038800 true 12.7 0 12,7 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 95 0 95 % % true 1017.7 0 1017,7 mb mb true 0.47 0 0,47 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-03-01T18:32:00 2020-03-01T07:10:00 2020-03-01T04:00:00 2020-03-01T06:00:00 120 1583042400 true 12.81 0 12,81 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 96 0 96 % % true 1017.7 0 1017,7 mb mb true 0.4 0 0,4 % % Αίθριος false 20 false 2020-03-01T18:32:00 2020-03-01T07:10:00 2020-03-01T05:00:00 2020-03-01T07:00:00 120 1583046000 true 12.88 0 12,88 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0065 0 0,0065 mm mm true 98 0 98 % % true 1018 0 1018 mb mb true 0.29 0 0,29 % % Αίθριος false 1 false 2020-03-01T18:32:00 2020-03-01T07:10:00 2020-03-01T06:00:00 2020-03-01T08:00:00 120 1583049600 true 13.11 0 13,11 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0117 0 0,0117 mm mm true 98 0 98 % % true 1018.2 0 1018,2 mb mb true 0.25 0 0,25 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-03-01T18:32:00 2020-03-01T07:10:00 2020-03-01T07:00:00 2020-03-01T09:00:00 120 1583053200 true 13.71 0 13,71 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0115 0 0,0115 mm mm true 95 0 95 % % true 1018.3 0 1018,3 mb mb true 0.35 0 0,35 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-03-01T18:32:00 2020-03-01T07:10:00 2020-03-01T08:00:00 2020-03-01T10:00:00 120 1583056800 true 14.63 0 14,63 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0095 0 0,0095 mm mm true 90 0 90 % % true 1018.4 0 1018,4 mb mb true 0.52 0 0,52 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-03-01T18:32:00 2020-03-01T07:10:00 2020-03-01T09:00:00 2020-03-01T11:00:00 120 1583060400 true 15.39 0 15,39 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.0086 0 0,0086 mm mm true 87 0 87 % % true 1018.3 0 1018,3 mb mb true 0.65 0 0,65 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-03-01T18:32:00 2020-03-01T07:10:00 2020-03-01T10:00:00 2020-03-01T12:00:00 120 1583064000 true 16.05 0 16,05 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.0077 0 0,0077 mm mm true 83 0 83 % % true 1017.8 0 1017,8 mb mb true 0.67 0 0,67 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-03-01T18:32:00 2020-03-01T07:10:00 2020-03-01T11:00:00 2020-03-01T13:00:00 120 1583067600 true 16.64 0 16,64 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.0069 0 0,0069 mm mm true 80 0 80 % % true 1017.1 0 1017,1 mb mb true 0.64 0 0,64 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-03-01T18:32:00 2020-03-01T07:10:00 2020-03-01T12:00:00 2020-03-01T14:00:00 120 1583071200 true 16.94 0 16,94 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.0064 0 0,0064 mm mm true 79 0 79 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0.64 0 0,64 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-03-01T18:32:00 2020-03-01T07:10:00 2020-03-01T13:00:00 2020-03-01T15:00:00 120 1583074800 true 16.73 0 16,73 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0.69 0 0,69 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-03-01T18:32:00 2020-03-01T07:10:00 2020-03-01T14:00:00 2020-03-01T16:00:00 120 1583078400 true 16.2 0 16,2 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0.77 0 0,77 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-03-01T18:32:00 2020-03-01T07:10:00 2020-03-01T15:00:00 2020-03-01T17:00:00 120 1583082000 true 15.54 0 15,54 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 0.81 0 0,81 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-03-01T18:32:00 2020-03-01T07:10:00 2020-03-01T16:00:00 2020-03-01T18:00:00 120 1583085600 true 15.15 0 15,15 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 0.79 0 0,79 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-03-01T18:32:00 2020-03-01T07:10:00 2020-03-01T17:00:00 2020-03-01T19:00:00 120 1583089200 true 14.66 0 14,66 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0097 0 0,0097 mm mm true 88 0 88 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 0.75 0 0,75 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-03-01T18:32:00 2020-03-01T07:10:00 2020-03-01T18:00:00 2020-03-01T20:00:00 120 1583092800 true 14.31 0 14,31 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.015 0 0,015 mm mm true 90 0 90 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0.68 0 0,68 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-03-01T18:32:00 2020-03-01T07:10:00 2020-03-01T19:00:00 2020-03-01T21:00:00 120 1583096400 true 14.13 0 14,13 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0127 0 0,0127 mm mm true 91 0 91 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0.55 0 0,55 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-03-01T18:32:00 2020-03-01T07:10:00 2020-03-01T20:00:00 2020-03-01T22:00:00 120 1583100000 true 14.04 0 14,04 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 92 0 92 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0.4 0 0,4 % % Αίθριος false 20 false 2020-03-01T18:32:00 2020-03-01T07:10:00 2020-03-01T21:00:00 2020-03-01T23:00:00 120 1583103600 true 13.96 0 13,96 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 92 0 92 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0.3 0 0,3 % % 2020-02-29T22:00:00 2020-03-01T00:00:00 120 1583020800 Νεφώσεις κατά περιόδους όλη την ημέρα. Mostly cloudy throughout the day. 2020-03-01T05:10:00 2020-03-01T07:10:00 120 1583046600 2020-03-01T16:32:00 2020-03-01T18:32:00 120 1583087520 true 0.0165 0 0,0165 mm mm true 0.51 0 0,51 % %
sunny

Σήμερα

Αίθριος όλη την ημέρα.

12°c

windy

BF 2

deltiokairou

Τα Ιόνια νησιά, με το εξαιρετικό κλίμα αποτελούν ιδανικό τόπο για διακοπές και ξεκούραση. Όλα αυτά συνδυάζονται με μια άρτια τουριστική υποδομή, ξενοδοχεία, εστιατόρια, κέντρα για καταδύσεις και θαλάσσια σπορ, πολιτιστικές εκδηλώσεις και πολλά αξιοθέατα.