Προβολή κατηγορίας προορισμού

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ

0 2873 false 1 false 2019-07-21T20:58:41 2019-07-21T06:31:46 0.0 true 22 0 22 °C °C true 1018 0 1018 mb mb true 84 0 84 % % 2019-07-21T05:00:00 2019-07-21T08:00:00 180 1563696000 0 true 1 0 1 BF BF Ανατολικός σχεδόν άπνοια - 1 BF E false false false 0 0 E05.png Αίθριος Clear 0 Κυριακή false 1 false 2019-07-21T20:58:41 2019-07-21T06:31:46 true 29.02 0 29,02 °C °C true 20.15 0 20,15 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Bορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 1 false 2019-07-21T20:58:41 2019-07-21T06:31:46 2019-07-21T04:00:00 2019-07-21T07:00:00 180 1563692400 true 20.91 0 20,91 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 93 0 93 % % true 1017.34 0 1017,34 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-21T20:58:41 2019-07-21T06:31:46 2019-07-21T05:00:00 2019-07-21T08:00:00 180 1563696000 true 22.09 0 22,09 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-21T20:58:41 2019-07-21T06:31:46 2019-07-21T06:00:00 2019-07-21T09:00:00 180 1563699600 true 23.78 0 23,78 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1017.84 0 1017,84 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-21T20:58:41 2019-07-21T06:31:46 2019-07-21T07:00:00 2019-07-21T10:00:00 180 1563703200 true 25.14 0 25,14 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1018 0 1018 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-21T20:58:41 2019-07-21T06:31:46 2019-07-21T08:00:00 2019-07-21T11:00:00 180 1563706800 true 26.09 0 26,09 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1018.13 0 1018,13 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-21T20:58:41 2019-07-21T06:31:46 2019-07-21T09:00:00 2019-07-21T12:00:00 180 1563710400 true 26.94 0 26,94 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1018.13 0 1018,13 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-21T20:58:41 2019-07-21T06:31:46 2019-07-21T10:00:00 2019-07-21T13:00:00 180 1563714000 true 27.83 0 27,83 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1017.9 0 1017,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-21T20:58:41 2019-07-21T06:31:46 2019-07-21T11:00:00 2019-07-21T14:00:00 180 1563717600 true 28.53 0 28,53 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1017.58 0 1017,58 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-21T20:58:41 2019-07-21T06:31:46 2019-07-21T12:00:00 2019-07-21T15:00:00 180 1563721200 true 29.02 0 29,02 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1017.26 0 1017,26 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-21T20:58:41 2019-07-21T06:31:46 2019-07-21T13:00:00 2019-07-21T16:00:00 180 1563724800 true 28.76 0 28,76 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1017.07 0 1017,07 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-21T20:58:41 2019-07-21T06:31:46 2019-07-21T14:00:00 2019-07-21T17:00:00 180 1563728400 true 28.16 0 28,16 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1016.91 0 1016,91 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-21T20:58:41 2019-07-21T06:31:46 2019-07-21T15:00:00 2019-07-21T18:00:00 180 1563732000 true 27.32 0 27,32 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1016.8 0 1016,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-21T20:58:41 2019-07-21T06:31:46 2019-07-21T16:00:00 2019-07-21T19:00:00 180 1563735600 true 26.58 0 26,58 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1016.67 0 1016,67 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-21T20:58:41 2019-07-21T06:31:46 2019-07-21T17:00:00 2019-07-21T20:00:00 180 1563739200 true 25.72 0 25,72 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1016.57 0 1016,57 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-21T20:58:41 2019-07-21T06:31:46 2019-07-21T18:00:00 2019-07-21T21:00:00 180 1563742800 true 24.96 0 24,96 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 65 0 65 % % true 1016.61 0 1016,61 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-21T20:58:41 2019-07-21T06:31:46 2019-07-21T19:00:00 2019-07-21T22:00:00 180 1563746400 true 24.44 0 24,44 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 66 0 66 % % true 1016.91 0 1016,91 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-21T20:58:41 2019-07-21T06:31:46 2019-07-21T20:00:00 2019-07-21T23:00:00 180 1563750000 true 24.11 0 24,11 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 65 0 65 % % true 1017.32 0 1017,32 mb mb true 0 0 0 % % 2019-07-20T21:00:00 2019-07-21T00:00:00 180 1563667200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-07-21T03:31:46 2019-07-21T06:31:46 180 1563690706 2019-07-21T17:58:41 2019-07-21T20:58:41 180 1563742721 true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 0 0 0 % % 1 Δευτέρα false 1 false 2019-07-22T20:57:59 2019-07-22T06:32:33 true 29.44 0 29,44 °C °C true 22.41 0 22,41 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Bορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 20 false 2019-07-22T20:57:59 2019-07-22T06:32:33 2019-07-21T21:00:00 2019-07-22T00:00:00 180 1563753600 true 23.84 0 23,84 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-22T20:57:59 2019-07-22T06:32:33 2019-07-21T22:00:00 2019-07-22T01:00:00 180 1563757200 true 23.55 0 23,55 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1017.54 0 1017,54 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-22T20:57:59 2019-07-22T06:32:33 2019-07-21T23:00:00 2019-07-22T02:00:00 180 1563760800 true 23.2 0 23,2 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1017.35 0 1017,35 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-22T20:57:59 2019-07-22T06:32:33 2019-07-22T00:00:00 2019-07-22T03:00:00 180 1563764400 true 22.95 0 22,95 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1017.14 0 1017,14 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-22T20:57:59 2019-07-22T06:32:33 2019-07-22T01:00:00 2019-07-22T04:00:00 180 1563768000 true 22.63 0 22,63 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1016.92 0 1016,92 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-22T20:57:59 2019-07-22T06:32:33 2019-07-22T02:00:00 2019-07-22T05:00:00 180 1563771600 true 22.41 0 22,41 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1016.7 0 1016,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-22T20:57:59 2019-07-22T06:32:33 2019-07-22T03:00:00 2019-07-22T06:00:00 180 1563775200 true 22.53 0 22,53 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1016.58 0 1016,58 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-22T20:57:59 2019-07-22T06:32:33 2019-07-22T04:00:00 2019-07-22T07:00:00 180 1563778800 true 23.22 0 23,22 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1016.64 0 1016,64 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-22T20:57:59 2019-07-22T06:32:33 2019-07-22T05:00:00 2019-07-22T08:00:00 180 1563782400 true 24.17 0 24,17 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1016.82 0 1016,82 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-22T20:57:59 2019-07-22T06:32:33 2019-07-22T06:00:00 2019-07-22T09:00:00 180 1563786000 true 25.11 0 25,11 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 N05.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1016.95 0 1016,95 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-22T20:57:59 2019-07-22T06:32:33 2019-07-22T07:00:00 2019-07-22T10:00:00 180 1563789600 true 26.09 0 26,09 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 N05.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1016.99 0 1016,99 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-22T20:57:59 2019-07-22T06:32:33 2019-07-22T08:00:00 2019-07-22T11:00:00 180 1563793200 true 27.07 0 27,07 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1016.96 0 1016,96 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-22T20:57:59 2019-07-22T06:32:33 2019-07-22T09:00:00 2019-07-22T12:00:00 180 1563796800 true 28.1 0 28,1 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1016.84 0 1016,84 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-22T20:57:59 2019-07-22T06:32:33 2019-07-22T10:00:00 2019-07-22T13:00:00 180 1563800400 true 28.76 0 28,76 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1016.57 0 1016,57 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-22T20:57:59 2019-07-22T06:32:33 2019-07-22T11:00:00 2019-07-22T14:00:00 180 1563804000 true 29.25 0 29,25 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1016.19 0 1016,19 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-22T20:57:59 2019-07-22T06:32:33 2019-07-22T12:00:00 2019-07-22T15:00:00 180 1563807600 true 29.44 0 29,44 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1015.8 0 1015,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-22T20:57:59 2019-07-22T06:32:33 2019-07-22T13:00:00 2019-07-22T16:00:00 180 1563811200 true 28.98 0 28,98 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1015.42 0 1015,42 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-22T20:57:59 2019-07-22T06:32:33 2019-07-22T14:00:00 2019-07-22T17:00:00 180 1563814800 true 28.23 0 28,23 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1015.01 0 1015,01 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-22T20:57:59 2019-07-22T06:32:33 2019-07-22T15:00:00 2019-07-22T18:00:00 180 1563818400 true 27.58 0 27,58 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1014.73 0 1014,73 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-22T20:57:59 2019-07-22T06:32:33 2019-07-22T16:00:00 2019-07-22T19:00:00 180 1563822000 true 26.9 0 26,9 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1014.58 0 1014,58 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-22T20:57:59 2019-07-22T06:32:33 2019-07-22T17:00:00 2019-07-22T20:00:00 180 1563825600 true 26.27 0 26,27 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1014.52 0 1014,52 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-22T20:57:59 2019-07-22T06:32:33 2019-07-22T18:00:00 2019-07-22T21:00:00 180 1563829200 true 25.56 0 25,56 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 65 0 65 % % true 1014.52 0 1014,52 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-22T20:57:59 2019-07-22T06:32:33 2019-07-22T19:00:00 2019-07-22T22:00:00 180 1563832800 true 24.96 0 24,96 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 67 0 67 % % true 1014.67 0 1014,67 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-22T20:57:59 2019-07-22T06:32:33 2019-07-22T20:00:00 2019-07-22T23:00:00 180 1563836400 true 24.5 0 24,5 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 69 0 69 % % true 1014.85 0 1014,85 mb mb true 0 0 0 % % 2019-07-21T21:00:00 2019-07-22T00:00:00 180 1563753600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-07-22T03:32:33 2019-07-22T06:32:33 180 1563777153 2019-07-22T17:57:59 2019-07-22T20:57:59 180 1563829079 true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 0 0 0 % % 2 Τρίτη false 1 false 2019-07-23T20:57:16 2019-07-23T06:33:22 true 30.18 0 30,18 °C °C true 23.53 0 23,53 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Bορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 20 false 2019-07-23T20:57:16 2019-07-23T06:33:22 2019-07-22T21:00:00 2019-07-23T00:00:00 180 1563840000 true 24.2 0 24,2 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1014.89 0 1014,89 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-23T20:57:16 2019-07-23T06:33:22 2019-07-22T22:00:00 2019-07-23T01:00:00 180 1563843600 true 24.03 0 24,03 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1014.66 0 1014,66 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-23T20:57:16 2019-07-23T06:33:22 2019-07-22T23:00:00 2019-07-23T02:00:00 180 1563847200 true 23.96 0 23,96 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1014.27 0 1014,27 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-23T20:57:16 2019-07-23T06:33:22 2019-07-23T00:00:00 2019-07-23T03:00:00 180 1563850800 true 23.88 0 23,88 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1013.93 0 1013,93 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-23T20:57:16 2019-07-23T06:33:22 2019-07-23T01:00:00 2019-07-23T04:00:00 180 1563854400 true 23.7 0 23,7 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1013.68 0 1013,68 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-23T20:57:16 2019-07-23T06:33:22 2019-07-23T02:00:00 2019-07-23T05:00:00 180 1563858000 true 23.53 0 23,53 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1013.48 0 1013,48 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-23T20:57:16 2019-07-23T06:33:22 2019-07-23T03:00:00 2019-07-23T06:00:00 180 1563861600 true 23.65 0 23,65 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1013.36 0 1013,36 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-23T20:57:16 2019-07-23T06:33:22 2019-07-23T04:00:00 2019-07-23T07:00:00 180 1563865200 true 24.16 0 24,16 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1013.33 0 1013,33 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-23T20:57:16 2019-07-23T06:33:22 2019-07-23T05:00:00 2019-07-23T08:00:00 180 1563868800 true 24.91 0 24,91 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1013.35 0 1013,35 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-23T20:57:16 2019-07-23T06:33:22 2019-07-23T06:00:00 2019-07-23T09:00:00 180 1563872400 true 25.65 0 25,65 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-23T20:57:16 2019-07-23T06:33:22 2019-07-23T07:00:00 2019-07-23T10:00:00 180 1563876000 true 26.47 0 26,47 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-23T20:57:16 2019-07-23T06:33:22 2019-07-23T08:00:00 2019-07-23T11:00:00 180 1563879600 true 27.39 0 27,39 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1013.61 0 1013,61 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-23T20:57:16 2019-07-23T06:33:22 2019-07-23T09:00:00 2019-07-23T12:00:00 180 1563883200 true 28.25 0 28,25 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 W05.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 54 0 54 % % true 1013.57 0 1013,57 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-23T20:57:16 2019-07-23T06:33:22 2019-07-23T10:00:00 2019-07-23T13:00:00 180 1563886800 true 29 0 29 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 52 0 52 % % true 1013.34 0 1013,34 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-23T20:57:16 2019-07-23T06:33:22 2019-07-23T11:00:00 2019-07-23T14:00:00 180 1563890400 true 29.66 0 29,66 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 49 0 49 % % true 1012.97 0 1012,97 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-23T20:57:16 2019-07-23T06:33:22 2019-07-23T12:00:00 2019-07-23T15:00:00 180 1563894000 true 30.18 0 30,18 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1012.61 0 1012,61 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-23T20:57:16 2019-07-23T06:33:22 2019-07-23T13:00:00 2019-07-23T16:00:00 180 1563897600 true 29.91 0 29,91 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1012.27 0 1012,27 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-23T20:57:16 2019-07-23T06:33:22 2019-07-23T14:00:00 2019-07-23T17:00:00 180 1563901200 true 29.3 0 29,3 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1011.93 0 1011,93 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-23T20:57:16 2019-07-23T06:33:22 2019-07-23T15:00:00 2019-07-23T18:00:00 180 1563904800 true 28.41 0 28,41 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1011.68 0 1011,68 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-23T20:57:16 2019-07-23T06:33:22 2019-07-23T16:00:00 2019-07-23T19:00:00 180 1563908400 true 27.55 0 27,55 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1011.55 0 1011,55 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-23T20:57:16 2019-07-23T06:33:22 2019-07-23T17:00:00 2019-07-23T20:00:00 180 1563912000 true 26.56 0 26,56 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1011.49 0 1011,49 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-23T20:57:16 2019-07-23T06:33:22 2019-07-23T18:00:00 2019-07-23T21:00:00 180 1563915600 true 25.68 0 25,68 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1011.51 0 1011,51 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-23T20:57:16 2019-07-23T06:33:22 2019-07-23T19:00:00 2019-07-23T22:00:00 180 1563919200 true 25.08 0 25,08 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1011.66 0 1011,66 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-23T20:57:16 2019-07-23T06:33:22 2019-07-23T20:00:00 2019-07-23T23:00:00 180 1563922800 true 24.68 0 24,68 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1011.87 0 1011,87 mb mb true 0 0 0 % % 2019-07-22T21:00:00 2019-07-23T00:00:00 180 1563840000 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-07-23T03:33:22 2019-07-23T06:33:22 180 1563863602 2019-07-23T17:57:16 2019-07-23T20:57:16 180 1563915436 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0 0 0 % % 3 Τετάρτη false 1 false 2019-07-24T20:56:31 2019-07-24T06:34:11 true 28.7 0 28,7 °C °C true 22.91 0 22,91 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF WNW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 20 false 2019-07-24T20:56:31 2019-07-24T06:34:11 2019-07-23T21:00:00 2019-07-24T00:00:00 180 1563926400 true 24.32 0 24,32 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.98 0 1011,98 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-24T20:56:31 2019-07-24T06:34:11 2019-07-23T22:00:00 2019-07-24T01:00:00 180 1563930000 true 23.99 0 23,99 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1011.92 0 1011,92 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-24T20:56:31 2019-07-24T06:34:11 2019-07-23T23:00:00 2019-07-24T02:00:00 180 1563933600 true 23.62 0 23,62 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 76 0 76 % % true 1011.74 0 1011,74 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-24T20:56:31 2019-07-24T06:34:11 2019-07-24T00:00:00 2019-07-24T03:00:00 180 1563937200 true 23.34 0 23,34 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 79 0 79 % % true 1011.54 0 1011,54 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-24T20:56:31 2019-07-24T06:34:11 2019-07-24T01:00:00 2019-07-24T04:00:00 180 1563940800 true 23.07 0 23,07 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 81 0 81 % % true 1011.28 0 1011,28 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-24T20:56:31 2019-07-24T06:34:11 2019-07-24T02:00:00 2019-07-24T05:00:00 180 1563944400 true 22.91 0 22,91 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 W05.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 82 0 82 % % true 1010.99 0 1010,99 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-24T20:56:31 2019-07-24T06:34:11 2019-07-24T03:00:00 2019-07-24T06:00:00 180 1563948000 true 23.02 0 23,02 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 81 0 81 % % true 1010.83 0 1010,83 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-24T20:56:31 2019-07-24T06:34:11 2019-07-24T04:00:00 2019-07-24T07:00:00 180 1563951600 true 23.51 0 23,51 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1010.95 0 1010,95 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-24T20:56:31 2019-07-24T06:34:11 2019-07-24T05:00:00 2019-07-24T08:00:00 180 1563955200 true 24.24 0 24,24 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1011.22 0 1011,22 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-24T20:56:31 2019-07-24T06:34:11 2019-07-24T06:00:00 2019-07-24T09:00:00 180 1563958800 true 25.01 0 25,01 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1011.48 0 1011,48 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-24T20:56:31 2019-07-24T06:34:11 2019-07-24T07:00:00 2019-07-24T10:00:00 180 1563962400 true 25.93 0 25,93 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1011.72 0 1011,72 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-24T20:56:31 2019-07-24T06:34:11 2019-07-24T08:00:00 2019-07-24T11:00:00 180 1563966000 true 26.88 0 26,88 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1011.93 0 1011,93 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-24T20:56:31 2019-07-24T06:34:11 2019-07-24T09:00:00 2019-07-24T12:00:00 180 1563969600 true 27.66 0 27,66 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1012.05 0 1012,05 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-24T20:56:31 2019-07-24T06:34:11 2019-07-24T10:00:00 2019-07-24T13:00:00 180 1563973200 true 27.96 0 27,96 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1011.98 0 1011,98 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-24T20:56:31 2019-07-24T06:34:11 2019-07-24T11:00:00 2019-07-24T14:00:00 180 1563976800 true 28.14 0 28,14 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1011.82 0 1011,82 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-24T20:56:31 2019-07-24T06:34:11 2019-07-24T12:00:00 2019-07-24T15:00:00 180 1563980400 true 28.4 0 28,4 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1011.66 0 1011,66 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-24T20:56:31 2019-07-24T06:34:11 2019-07-24T13:00:00 2019-07-24T16:00:00 180 1563984000 true 28.7 0 28,7 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1011.53 0 1011,53 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-24T20:56:31 2019-07-24T06:34:11 2019-07-24T14:00:00 2019-07-24T17:00:00 180 1563987600 true 28.38 0 28,38 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1011.41 0 1011,41 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-24T20:56:31 2019-07-24T06:34:11 2019-07-24T15:00:00 2019-07-24T18:00:00 180 1563991200 true 27.8 0 27,8 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1011.37 0 1011,37 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-24T20:56:31 2019-07-24T06:34:11 2019-07-24T16:00:00 2019-07-24T19:00:00 180 1563994800 true 27.1 0 27,1 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1011.44 0 1011,44 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-24T20:56:31 2019-07-24T06:34:11 2019-07-24T17:00:00 2019-07-24T20:00:00 180 1563998400 true 26.33 0 26,33 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1011.61 0 1011,61 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-24T20:56:31 2019-07-24T06:34:11 2019-07-24T18:00:00 2019-07-24T21:00:00 180 1564002000 true 25.41 0 25,41 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.84 0 1011,84 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-24T20:56:31 2019-07-24T06:34:11 2019-07-24T19:00:00 2019-07-24T22:00:00 180 1564005600 true 24.55 0 24,55 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1012.22 0 1012,22 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-24T20:56:31 2019-07-24T06:34:11 2019-07-24T20:00:00 2019-07-24T23:00:00 180 1564009200 true 23.96 0 23,96 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1012.67 0 1012,67 mb mb true 0 0 0 % % 2019-07-23T21:00:00 2019-07-24T00:00:00 180 1563926400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-07-24T03:34:11 2019-07-24T06:34:11 180 1563950051 2019-07-24T17:56:31 2019-07-24T20:56:31 180 1564001791 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0 0 0 % % 4 Πέμπτη false 1 false 2019-07-25T20:55:44 2019-07-25T06:35:00 true 28.03 0 28,03 °C °C true 22.56 0 22,56 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Νοτιοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF SSW false false false 0 0 SW10.png Αίθριος false 20 false 2019-07-25T20:55:44 2019-07-25T06:35:00 2019-07-24T21:00:00 2019-07-25T00:00:00 180 1564012800 true 23.46 0 23,46 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1013.02 0 1013,02 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-25T20:55:44 2019-07-25T06:35:00 2019-07-24T22:00:00 2019-07-25T01:00:00 180 1564016400 true 23.14 0 23,14 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1013.15 0 1013,15 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-25T20:55:44 2019-07-25T06:35:00 2019-07-24T23:00:00 2019-07-25T02:00:00 180 1564020000 true 22.91 0 22,91 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1013.13 0 1013,13 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-25T20:55:44 2019-07-25T06:35:00 2019-07-25T00:00:00 2019-07-25T03:00:00 180 1564023600 true 22.76 0 22,76 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 88 0 88 % % true 1013.15 0 1013,15 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-25T20:55:44 2019-07-25T06:35:00 2019-07-25T01:00:00 2019-07-25T04:00:00 180 1564027200 true 22.63 0 22,63 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 89 0 89 % % true 1013.21 0 1013,21 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-25T20:55:44 2019-07-25T06:35:00 2019-07-25T02:00:00 2019-07-25T05:00:00 180 1564030800 true 22.56 0 22,56 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 90 0 90 % % true 1013.28 0 1013,28 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-25T20:55:44 2019-07-25T06:35:00 2019-07-25T03:00:00 2019-07-25T06:00:00 180 1564034400 true 22.67 0 22,67 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 89 0 89 % % true 1013.45 0 1013,45 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-25T20:55:44 2019-07-25T06:35:00 2019-07-25T04:00:00 2019-07-25T07:00:00 180 1564038000 true 23.1 0 23,1 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1013.83 0 1013,83 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-25T20:55:44 2019-07-25T06:35:00 2019-07-25T05:00:00 2019-07-25T08:00:00 180 1564041600 true 23.72 0 23,72 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1014.32 0 1014,32 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-25T20:55:44 2019-07-25T06:35:00 2019-07-25T06:00:00 2019-07-25T09:00:00 180 1564045200 true 24.39 0 24,39 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1014.75 0 1014,75 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-25T20:55:44 2019-07-25T06:35:00 2019-07-25T07:00:00 2019-07-25T10:00:00 180 1564048800 true 25.29 0 25,29 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1015.06 0 1015,06 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-25T20:55:44 2019-07-25T06:35:00 2019-07-25T08:00:00 2019-07-25T11:00:00 180 1564052400 true 26.19 0 26,19 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1015.34 0 1015,34 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-25T20:55:44 2019-07-25T06:35:00 2019-07-25T09:00:00 2019-07-25T12:00:00 180 1564056000 true 27.12 0 27,12 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1015.46 0 1015,46 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-25T20:55:44 2019-07-25T06:35:00 2019-07-25T10:00:00 2019-07-25T13:00:00 180 1564059600 true 27.56 0 27,56 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1015.38 0 1015,38 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-25T20:55:44 2019-07-25T06:35:00 2019-07-25T11:00:00 2019-07-25T14:00:00 180 1564063200 true 27.9 0 27,9 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1015.19 0 1015,19 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-25T20:55:44 2019-07-25T06:35:00 2019-07-25T12:00:00 2019-07-25T15:00:00 180 1564066800 true 28.03 0 28,03 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1014.96 0 1014,96 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-25T20:55:44 2019-07-25T06:35:00 2019-07-25T13:00:00 2019-07-25T16:00:00 180 1564070400 true 27.71 0 27,71 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1014.75 0 1014,75 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-25T20:55:44 2019-07-25T06:35:00 2019-07-25T14:00:00 2019-07-25T17:00:00 180 1564074000 true 27.09 0 27,09 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 63 0 63 % % true 1014.54 0 1014,54 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-25T20:55:44 2019-07-25T06:35:00 2019-07-25T15:00:00 2019-07-25T18:00:00 180 1564077600 true 26.47 0 26,47 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 66 0 66 % % true 1014.43 0 1014,43 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-25T20:55:44 2019-07-25T06:35:00 2019-07-25T16:00:00 2019-07-25T19:00:00 180 1564081200 true 25.64 0 25,64 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 71 0 71 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-25T20:55:44 2019-07-25T06:35:00 2019-07-25T17:00:00 2019-07-25T20:00:00 180 1564084800 true 24.9 0 24,9 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 75 0 75 % % true 1014.44 0 1014,44 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-25T20:55:44 2019-07-25T06:35:00 2019-07-25T18:00:00 2019-07-25T21:00:00 180 1564088400 true 24.14 0 24,14 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 79 0 79 % % true 1014.55 0 1014,55 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-25T20:55:44 2019-07-25T06:35:00 2019-07-25T19:00:00 2019-07-25T22:00:00 180 1564092000 true 23.42 0 23,42 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 84 0 84 % % true 1014.74 0 1014,74 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-25T20:55:44 2019-07-25T06:35:00 2019-07-25T20:00:00 2019-07-25T23:00:00 180 1564095600 true 22.97 0 22,97 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0 0 0 % % 2019-07-24T21:00:00 2019-07-25T00:00:00 180 1564012800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-07-25T03:35:00 2019-07-25T06:35:00 180 1564036500 2019-07-25T17:55:44 2019-07-25T20:55:44 180 1564088144 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0 0 0 % % 5 Παρασκευή false 1 false 2019-07-26T20:54:56 2019-07-26T06:35:50 true 27.89 0 27,89 °C °C true 22 0 22 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Bορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 20 false 2019-07-26T20:54:56 2019-07-26T06:35:50 2019-07-25T21:00:00 2019-07-26T00:00:00 180 1564099200 true 22.66 0 22,66 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1015.14 0 1015,14 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-26T20:54:56 2019-07-26T06:35:50 2019-07-25T22:00:00 2019-07-26T01:00:00 180 1564102800 true 22.51 0 22,51 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 89 0 89 % % true 1015.06 0 1015,06 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-26T20:54:56 2019-07-26T06:35:50 2019-07-25T23:00:00 2019-07-26T02:00:00 180 1564106400 true 22.48 0 22,48 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1014.89 0 1014,89 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-26T20:54:56 2019-07-26T06:35:50 2019-07-26T00:00:00 2019-07-26T03:00:00 180 1564110000 true 22.43 0 22,43 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 N05.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1014.67 0 1014,67 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-26T20:54:56 2019-07-26T06:35:50 2019-07-26T01:00:00 2019-07-26T04:00:00 180 1564113600 true 22.24 0 22,24 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1014.45 0 1014,45 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-26T20:54:56 2019-07-26T06:35:50 2019-07-26T02:00:00 2019-07-26T05:00:00 180 1564117200 true 22 0 22 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 89 0 89 % % true 1014.21 0 1014,21 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-26T20:54:56 2019-07-26T06:35:50 2019-07-26T03:00:00 2019-07-26T06:00:00 180 1564120800 true 22.05 0 22,05 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1014.06 0 1014,06 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-26T20:54:56 2019-07-26T06:35:50 2019-07-26T04:00:00 2019-07-26T07:00:00 180 1564124400 true 22.57 0 22,57 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1014.07 0 1014,07 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-26T20:54:56 2019-07-26T06:35:50 2019-07-26T05:00:00 2019-07-26T08:00:00 180 1564128000 true 23.36 0 23,36 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1014.17 0 1014,17 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-26T20:54:56 2019-07-26T06:35:50 2019-07-26T06:00:00 2019-07-26T09:00:00 180 1564131600 true 24.23 0 24,23 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1014.24 0 1014,24 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-26T20:54:56 2019-07-26T06:35:50 2019-07-26T07:00:00 2019-07-26T10:00:00 180 1564135200 true 25.16 0 25,16 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1014.29 0 1014,29 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-26T20:54:56 2019-07-26T06:35:50 2019-07-26T08:00:00 2019-07-26T11:00:00 180 1564138800 true 26.08 0 26,08 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1014.32 0 1014,32 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-26T20:54:56 2019-07-26T06:35:50 2019-07-26T09:00:00 2019-07-26T12:00:00 180 1564142400 true 27.01 0 27,01 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1014.21 0 1014,21 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-26T20:54:56 2019-07-26T06:35:50 2019-07-26T10:00:00 2019-07-26T13:00:00 180 1564146000 true 27.34 0 27,34 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1013.94 0 1013,94 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-26T20:54:56 2019-07-26T06:35:50 2019-07-26T11:00:00 2019-07-26T14:00:00 180 1564149600 true 27.7 0 27,7 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1013.51 0 1013,51 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-26T20:54:56 2019-07-26T06:35:50 2019-07-26T12:00:00 2019-07-26T15:00:00 180 1564153200 true 27.89 0 27,89 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1013.11 0 1013,11 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-26T20:54:56 2019-07-26T06:35:50 2019-07-26T13:00:00 2019-07-26T16:00:00 180 1564156800 true 27.58 0 27,58 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1012.72 0 1012,72 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-26T20:54:56 2019-07-26T06:35:50 2019-07-26T14:00:00 2019-07-26T17:00:00 180 1564160400 true 26.96 0 26,96 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1012.35 0 1012,35 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-26T20:54:56 2019-07-26T06:35:50 2019-07-26T15:00:00 2019-07-26T18:00:00 180 1564164000 true 26.32 0 26,32 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1012.07 0 1012,07 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-26T20:54:56 2019-07-26T06:35:50 2019-07-26T16:00:00 2019-07-26T19:00:00 180 1564167600 true 25.55 0 25,55 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1011.93 0 1011,93 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-26T20:54:56 2019-07-26T06:35:50 2019-07-26T17:00:00 2019-07-26T20:00:00 180 1564171200 true 24.91 0 24,91 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-26T20:54:56 2019-07-26T06:35:50 2019-07-26T18:00:00 2019-07-26T21:00:00 180 1564174800 true 24.24 0 24,24 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1011.94 0 1011,94 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-26T20:54:56 2019-07-26T06:35:50 2019-07-26T19:00:00 2019-07-26T22:00:00 180 1564178400 true 23.57 0 23,57 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1012.09 0 1012,09 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-26T20:54:56 2019-07-26T06:35:50 2019-07-26T20:00:00 2019-07-26T23:00:00 180 1564182000 true 23.11 0 23,11 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1012.31 0 1012,31 mb mb true 0 0 0 % % 2019-07-25T21:00:00 2019-07-26T00:00:00 180 1564099200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-07-26T03:35:50 2019-07-26T06:35:50 180 1564122950 2019-07-26T17:54:56 2019-07-26T20:54:56 180 1564174496 true 0.0041 0 0,0041 mm mm true 0 0 0 % % 6 Σάββατο false 1 false 2019-07-27T20:54:06 2019-07-27T06:36:41 true 27.97 0 27,97 °C °C true 22.07 0 22,07 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Bορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 20 false 2019-07-27T20:54:06 2019-07-27T06:36:41 2019-07-26T21:00:00 2019-07-27T00:00:00 180 1564185600 true 22.78 0 22,78 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1012.44 0 1012,44 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-27T20:54:06 2019-07-27T06:36:41 2019-07-26T22:00:00 2019-07-27T01:00:00 180 1564189200 true 22.57 0 22,57 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 89 0 89 % % true 1012.35 0 1012,35 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-27T20:54:06 2019-07-27T06:36:41 2019-07-26T23:00:00 2019-07-27T02:00:00 180 1564192800 true 22.42 0 22,42 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 89 0 89 % % true 1012.16 0 1012,16 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-27T20:54:06 2019-07-27T06:36:41 2019-07-27T00:00:00 2019-07-27T03:00:00 180 1564196400 true 22.33 0 22,33 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 89 0 89 % % true 1011.96 0 1011,96 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-27T20:54:06 2019-07-27T06:36:41 2019-07-27T01:00:00 2019-07-27T04:00:00 180 1564200000 true 22.2 0 22,2 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1011.73 0 1011,73 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-27T20:54:06 2019-07-27T06:36:41 2019-07-27T02:00:00 2019-07-27T05:00:00 180 1564203600 true 22.07 0 22,07 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-27T20:54:06 2019-07-27T06:36:41 2019-07-27T03:00:00 2019-07-27T06:00:00 180 1564207200 true 22.14 0 22,14 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 89 0 89 % % true 1011.39 0 1011,39 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-27T20:54:06 2019-07-27T06:36:41 2019-07-27T04:00:00 2019-07-27T07:00:00 180 1564210800 true 22.62 0 22,62 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1011.42 0 1011,42 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-27T20:54:06 2019-07-27T06:36:41 2019-07-27T05:00:00 2019-07-27T08:00:00 180 1564214400 true 23.33 0 23,33 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1011.54 0 1011,54 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-27T20:54:06 2019-07-27T06:36:41 2019-07-27T06:00:00 2019-07-27T09:00:00 180 1564218000 true 24.16 0 24,16 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1011.66 0 1011,66 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-27T20:54:06 2019-07-27T06:36:41 2019-07-27T07:00:00 2019-07-27T10:00:00 180 1564221600 true 25.13 0 25,13 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1011.74 0 1011,74 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-27T20:54:06 2019-07-27T06:36:41 2019-07-27T08:00:00 2019-07-27T11:00:00 180 1564225200 true 26.12 0 26,12 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1011.84 0 1011,84 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-27T20:54:06 2019-07-27T06:36:41 2019-07-27T09:00:00 2019-07-27T12:00:00 180 1564228800 true 27.07 0 27,07 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1011.81 0 1011,81 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-27T20:54:06 2019-07-27T06:36:41 2019-07-27T10:00:00 2019-07-27T13:00:00 180 1564232400 true 27.36 0 27,36 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1011.62 0 1011,62 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-27T20:54:06 2019-07-27T06:36:41 2019-07-27T11:00:00 2019-07-27T14:00:00 180 1564236000 true 27.71 0 27,71 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1011.34 0 1011,34 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-27T20:54:06 2019-07-27T06:36:41 2019-07-27T12:00:00 2019-07-27T15:00:00 180 1564239600 true 27.97 0 27,97 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1011.04 0 1011,04 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-27T20:54:06 2019-07-27T06:36:41 2019-07-27T13:00:00 2019-07-27T16:00:00 180 1564243200 true 27.76 0 27,76 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1010.74 0 1010,74 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-27T20:54:06 2019-07-27T06:36:41 2019-07-27T14:00:00 2019-07-27T17:00:00 180 1564246800 true 27.28 0 27,28 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1010.44 0 1010,44 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-27T20:54:06 2019-07-27T06:36:41 2019-07-27T15:00:00 2019-07-27T18:00:00 180 1564250400 true 26.74 0 26,74 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1010.21 0 1010,21 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-27T20:54:06 2019-07-27T06:36:41 2019-07-27T16:00:00 2019-07-27T19:00:00 180 1564254000 true 25.96 0 25,96 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1010.08 0 1010,08 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-27T20:54:06 2019-07-27T06:36:41 2019-07-27T17:00:00 2019-07-27T20:00:00 180 1564257600 true 25.23 0 25,23 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1010.02 0 1010,02 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-27T20:54:06 2019-07-27T06:36:41 2019-07-27T18:00:00 2019-07-27T21:00:00 180 1564261200 true 24.56 0 24,56 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1010.08 0 1010,08 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-27T20:54:06 2019-07-27T06:36:41 2019-07-27T19:00:00 2019-07-27T22:00:00 180 1564264800 true 23.85 0 23,85 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1010.32 0 1010,32 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-27T20:54:06 2019-07-27T06:36:41 2019-07-27T20:00:00 2019-07-27T23:00:00 180 1564268400 true 23.35 0 23,35 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1010.64 0 1010,64 mb mb true 0 0 0 % % 2019-07-26T21:00:00 2019-07-27T00:00:00 180 1564185600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-07-27T03:36:41 2019-07-27T06:36:41 180 1564209401 2019-07-27T17:54:06 2019-07-27T20:54:06 180 1564260846 true 0.002 0 0,002 mm mm true 0 0 0 % %
sunny

Σήμερα

Αίθριος όλη την ημέρα.

22°c

windy

BF 1

deltiokairou

Τα Ιόνια νησιά, με το εξαιρετικό κλίμα αποτελούν ιδανικό τόπο για διακοπές και ξεκούραση. Όλα αυτά συνδυάζονται με μια άρτια τουριστική υποδομή, ξενοδοχεία, εστιατόρια, κέντρα για καταδύσεις και θαλάσσια σπορ, πολιτιστικές εκδηλώσεις και πολλά αξιοθέατα.