36 Χρόνια Εμπειρίας στα Aκτοπλοϊκά Εισιτήρια

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ

0 13862 false 2 false 2020-10-24T18:49:00 2020-10-24T07:58:00 0.0 true 21 0 21 °C °C true 1017 0 1017 mb mb true 66 0 66 % % 2020-10-24T15:00:00 2020-10-24T18:00:00 180 1603562400 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF WNW false false false 0 0 NW10.png Νεφώσεις κατά περιόδους Mostly Cloudy 0 Σάββατο false 2 false 2020-10-24T18:49:00 2020-10-24T07:58:00 true 21.22 0 21,22 °C °C true 18.83 0 18,83 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Bορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NW false false false 0 0 NW10.png Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-10-24T18:49:00 2020-10-24T07:58:00 2020-10-24T04:00:00 2020-10-24T07:00:00 180 1603522800 true 19.16 0 19,16 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0.32 0 0,32 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-10-24T18:49:00 2020-10-24T07:58:00 2020-10-24T05:00:00 2020-10-24T08:00:00 180 1603526400 true 19.12 0 19,12 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 0.33 0 0,33 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-24T18:49:00 2020-10-24T07:58:00 2020-10-24T06:00:00 2020-10-24T09:00:00 180 1603530000 true 19.2 0 19,2 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 0.34 0 0,34 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-24T18:49:00 2020-10-24T07:58:00 2020-10-24T07:00:00 2020-10-24T10:00:00 180 1603533600 true 19.43 0 19,43 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0.34 0 0,34 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-24T18:49:00 2020-10-24T07:58:00 2020-10-24T08:00:00 2020-10-24T11:00:00 180 1603537200 true 19.76 0 19,76 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0.37 0 0,37 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-24T18:49:00 2020-10-24T07:58:00 2020-10-24T09:00:00 2020-10-24T12:00:00 180 1603540800 true 20.09 0 20,09 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0.44 0 0,44 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-24T18:49:00 2020-10-24T07:58:00 2020-10-24T10:00:00 2020-10-24T13:00:00 180 1603544400 true 20.41 0 20,41 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1018.8 0 1018,8 mb mb true 0.42 0 0,42 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-24T18:49:00 2020-10-24T07:58:00 2020-10-24T11:00:00 2020-10-24T14:00:00 180 1603548000 true 20.76 0 20,76 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1018.4 0 1018,4 mb mb true 0.81 0 0,81 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-24T18:49:00 2020-10-24T07:58:00 2020-10-24T12:00:00 2020-10-24T15:00:00 180 1603551600 true 20.89 0 20,89 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1017.9 0 1017,9 mb mb true 0.86 0 0,86 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-24T18:49:00 2020-10-24T07:58:00 2020-10-24T13:00:00 2020-10-24T16:00:00 180 1603555200 true 20.92 0 20,92 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1017.7 0 1017,7 mb mb true 0.82 0 0,82 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-24T18:49:00 2020-10-24T07:58:00 2020-10-24T14:00:00 2020-10-24T17:00:00 180 1603558800 true 20.93 0 20,93 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0.73 0 0,73 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-24T18:49:00 2020-10-24T07:58:00 2020-10-24T15:00:00 2020-10-24T18:00:00 180 1603562400 true 20.84 0 20,84 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0.74 0 0,74 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-24T18:49:00 2020-10-24T07:58:00 2020-10-24T16:00:00 2020-10-24T19:00:00 180 1603566000 true 20.66 0 20,66 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1017.3 0 1017,3 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-24T18:49:00 2020-10-24T07:58:00 2020-10-24T17:00:00 2020-10-24T20:00:00 180 1603569600 true 20.43 0 20,43 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-24T18:49:00 2020-10-24T07:58:00 2020-10-24T18:00:00 2020-10-24T21:00:00 180 1603573200 true 20.11 0 20,11 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1017.7 0 1017,7 mb mb true 0.87 0 0,87 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-24T18:49:00 2020-10-24T07:58:00 2020-10-24T19:00:00 2020-10-24T22:00:00 180 1603576800 true 19.67 0 19,67 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 0.81 0 0,81 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-24T18:49:00 2020-10-24T07:58:00 2020-10-24T20:00:00 2020-10-24T23:00:00 180 1603580400 true 19.3 0 19,3 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 0.96 0 0,96 % % 2020-10-23T21:00:00 2020-10-24T00:00:00 180 1603497600 Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα. Partly cloudy throughout the day. 2020-10-24T04:58:00 2020-10-24T07:58:00 180 1603526280 2020-10-24T15:49:00 2020-10-24T18:49:00 180 1603565340 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0.56 0 0,56 % % 1 Κυριακή false 2 false 2020-10-25T18:47:00 2020-10-25T07:59:00 true 21.27 0 21,27 °C °C true 18.68 0 18,68 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Bορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NW false false false 0 0 NW10.png Συννεφιά false 4 false 2020-10-25T18:47:00 2020-10-25T07:59:00 2020-10-24T21:00:00 2020-10-25T00:00:00 180 1603584000 true 19.1 0 19,1 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-25T18:47:00 2020-10-25T07:59:00 2020-10-24T22:00:00 2020-10-25T01:00:00 180 1603587600 true 19.07 0 19,07 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 S05.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-25T18:47:00 2020-10-25T07:59:00 2020-10-24T23:00:00 2020-10-25T02:00:00 180 1603591200 true 19 0 19 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1017.1 0 1017,1 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-25T18:47:00 2020-10-25T07:59:00 2020-10-25T00:00:00 2020-10-25T03:00:00 180 1603594800 true 18.96 0 18,96 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-25T18:47:00 2020-10-25T07:59:00 2020-10-25T01:00:00 2020-10-25T04:00:00 180 1603598400 true 18.95 0 18,95 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0.8 0 0,8 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-25T18:47:00 2020-10-25T07:59:00 2020-10-25T02:00:00 2020-10-25T05:00:00 180 1603602000 true 18.95 0 18,95 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-25T18:47:00 2020-10-25T07:59:00 2020-10-25T03:00:00 2020-10-25T06:00:00 180 1603605600 true 18.98 0 18,98 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0.9 0 0,9 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-25T18:47:00 2020-10-25T07:59:00 2020-10-25T04:00:00 2020-10-25T07:00:00 180 1603609200 true 19.07 0 19,07 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0166 0 0,0166 mm mm true 74 0 74 % % true 1015.5 0 1015,5 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-25T18:47:00 2020-10-25T07:59:00 2020-10-25T05:00:00 2020-10-25T08:00:00 180 1603612800 true 19.21 0 19,21 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0.0942 0 0,0942 mm mm true 79 0 79 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-25T18:47:00 2020-10-25T07:59:00 2020-10-25T06:00:00 2020-10-25T09:00:00 180 1603616400 true 19.44 0 19,44 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.1569 0 0,1569 mm mm true 82 0 82 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0.91 0 0,91 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-25T18:47:00 2020-10-25T07:59:00 2020-10-25T07:00:00 2020-10-25T10:00:00 180 1603620000 true 19.74 0 19,74 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0964 0 0,0964 mm mm true 84 0 84 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0.82 0 0,82 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-25T18:47:00 2020-10-25T07:59:00 2020-10-25T08:00:00 2020-10-25T11:00:00 180 1603623600 true 20.08 0 20,08 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0426 0 0,0426 mm mm true 83 0 83 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0.74 0 0,74 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-25T18:47:00 2020-10-25T07:59:00 2020-10-25T09:00:00 2020-10-25T12:00:00 180 1603627200 true 20.49 0 20,49 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0065 0 0,0065 mm mm true 82 0 82 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0.76 0 0,76 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-25T18:47:00 2020-10-25T07:59:00 2020-10-25T10:00:00 2020-10-25T13:00:00 180 1603630800 true 20.83 0 20,83 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0153 0 0,0153 mm mm true 80 0 80 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 0.72 0 0,72 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-25T18:47:00 2020-10-25T07:59:00 2020-10-25T11:00:00 2020-10-25T14:00:00 180 1603634400 true 20.82 0 20,82 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0676 0 0,0676 mm mm true 77 0 77 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0.65 0 0,65 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-25T18:47:00 2020-10-25T07:59:00 2020-10-25T12:00:00 2020-10-25T15:00:00 180 1603638000 true 20.9 0 20,9 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0813 0 0,0813 mm mm true 74 0 74 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0.52 0 0,52 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-25T18:47:00 2020-10-25T07:59:00 2020-10-25T13:00:00 2020-10-25T16:00:00 180 1603641600 true 20.99 0 20,99 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0335 0 0,0335 mm mm true 73 0 73 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 0.28 0 0,28 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-25T18:47:00 2020-10-25T07:59:00 2020-10-25T14:00:00 2020-10-25T17:00:00 180 1603645200 true 20.92 0 20,92 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0155 0 0,0155 mm mm true 72 0 72 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0.29 0 0,29 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-25T18:47:00 2020-10-25T07:59:00 2020-10-25T15:00:00 2020-10-25T18:00:00 180 1603648800 true 20.67 0 20,67 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-25T18:47:00 2020-10-25T07:59:00 2020-10-25T16:00:00 2020-10-25T19:00:00 180 1603652400 true 20.37 0 20,37 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0.24 0 0,24 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-25T18:47:00 2020-10-25T07:59:00 2020-10-25T17:00:00 2020-10-25T20:00:00 180 1603656000 true 20.05 0 20,05 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0267 0 0,0267 mm mm true 68 0 68 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0.25 0 0,25 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-25T18:47:00 2020-10-25T07:59:00 2020-10-25T18:00:00 2020-10-25T21:00:00 180 1603659600 true 19.69 0 19,69 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0267 0 0,0267 mm mm true 67 0 67 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0.25 0 0,25 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-25T18:47:00 2020-10-25T07:59:00 2020-10-25T19:00:00 2020-10-25T22:00:00 180 1603663200 true 19.47 0 19,47 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0.25 0 0,25 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-25T18:47:00 2020-10-25T07:59:00 2020-10-25T20:00:00 2020-10-25T23:00:00 180 1603666800 true 19.34 0 19,34 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0.24 0 0,24 % % 2020-10-24T21:00:00 2020-10-25T00:00:00 180 1603584000 Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα. Partly cloudy throughout the day. 2020-10-25T04:59:00 2020-10-25T07:59:00 180 1603612740 2020-10-25T15:47:00 2020-10-25T18:47:00 180 1603651620 true 0.1569 0 0,1569 mm mm true 0.62 0 0,62 % % 2 Δευτέρα false 1 false 2020-10-26T18:46:00 2020-10-26T08:00:00 true 21.09 0 21,09 °C °C true 18.71 0 18,71 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Bορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NW false false false 0 0 NW15.png 2020-10-25T22:00:00 2020-10-26T01:00:00 180 1603674000 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-10-26T05:00:00 2020-10-26T08:00:00 180 1603699200 2020-10-26T15:46:00 2020-10-26T18:46:00 180 1603737960 true 0.0059 0 0,0059 mm mm true 0.25 0 0,25 % % 3 Τρίτη false 2 false 2020-10-27T18:45:00 2020-10-27T08:01:00 true 21.11 0 21,11 °C °C true 18.42 0 18,42 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Νοτιοανατολικός πολύ ασθενής - 2 BF SSE false false false 0 0 SE10.png 2020-10-26T22:00:00 2020-10-27T01:00:00 180 1603760400 Βροχή κατα τη διάρκεια της νύχτας. Rain overnight. 2020-10-27T05:01:00 2020-10-27T08:01:00 180 1603785660 2020-10-27T15:45:00 2020-10-27T18:45:00 180 1603824300 true 0.1738 0 0,1738 mm mm true 0.64 0 0,64 % % 4 Τετάρτη false 9 false 2020-10-28T18:44:00 2020-10-28T08:02:00 true 19.59 0 19,59 °C °C true 17.03 0 17,03 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Nοτιοανατολικός σχεδόν μέτριος - 4 BF SE false false false 0 0 SE20.png 2020-10-27T22:00:00 2020-10-28T01:00:00 180 1603846800 Βροχή μέχρι το βραδυ. Rain until evening. 2020-10-28T05:02:00 2020-10-28T08:02:00 180 1603872120 2020-10-28T15:44:00 2020-10-28T18:44:00 180 1603910640 true 3.7048 0 3,7048 mm mm true 0.54 0 0,54 % % 5 Πέμπτη false 9 false 2020-10-29T18:42:00 2020-10-29T08:03:00 true 20.41 0 20,41 °C °C true 17.81 0 17,81 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Bορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NW false false false 0 0 NW20.png 2020-10-28T22:00:00 2020-10-29T01:00:00 180 1603933200 Possible light rain in the morning. Possible light rain in the morning. 2020-10-29T05:03:00 2020-10-29T08:03:00 180 1603958580 2020-10-29T15:42:00 2020-10-29T18:42:00 180 1603996920 true 0.5549 0 0,5549 mm mm true 0.01 0 0,01 % % 6 Παρασκευή false 9 false 2020-10-30T18:41:00 2020-10-30T08:04:00 true 19.2 0 19,2 °C °C true 16.31 0 16,31 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NNW false false false 0 0 NW15.png 2020-10-29T22:00:00 2020-10-30T01:00:00 180 1604019600 Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα. Partly cloudy throughout the day. 2020-10-30T05:04:00 2020-10-30T08:04:00 180 1604045040 2020-10-30T15:41:00 2020-10-30T18:41:00 180 1604083260 true 0.8754 0 0,8754 mm mm true 0.36 0 0,36 % %
sunny

Σήμερα

Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα.

21°c

windy

BF 2

deltiokairou

Τα Ιόνια νησιά, με το εξαιρετικό κλίμα αποτελούν ιδανικό τόπο για διακοπές και ξεκούραση. Όλα αυτά συνδυάζονται με μια άρτια τουριστική υποδομή, ξενοδοχεία, εστιατόρια, κέντρα για καταδύσεις και θαλάσσια σπορ, πολιτιστικές εκδηλώσεις και πολλά αξιοθέατα.