Προβολή κατηγορίας προορισμού

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

0 13318 false 4 false 2019-02-23T18:00:41 2019-02-23T06:51:35 0.0 true 14 0 14 °C °C true 1013 0 1013 mb mb true 56.000000000000007 0 56 % % 2019-02-23T04:00:00 2019-02-23T06:00:00 120 1550901600 0 true 2 0 2 BF BF Νοτιοανατολικός πολύ ασθενής - 2 BF SSE false false false 0 0 SE10.png Συννεφιά Overcast 0 Σάββατο false 9 false 2019-02-23T18:00:41 2019-02-23T06:51:35 true 15.11 0 15,11 °C °C true 11.55 0 11,55 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Νοτιοανατολικός ασθενής - 3 BF SSE false false false 0 0 SE15.png Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:00:41 2019-02-23T06:51:35 2019-02-23T03:00:00 2019-02-23T05:00:00 120 1550898000 true 13.64 0 13,64 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1013.12 0 1013,12 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:00:41 2019-02-23T06:51:35 2019-02-23T04:00:00 2019-02-23T06:00:00 120 1550901600 true 13.86 0 13,86 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1013.01 0 1013,01 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:00:41 2019-02-23T06:51:35 2019-02-23T05:00:00 2019-02-23T07:00:00 120 1550905200 true 14.4 0 14,4 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.0152 0 0,0152 mm mm true 59 0 59 % % true 1013.04 0 1013,04 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:00:41 2019-02-23T06:51:35 2019-02-23T06:00:00 2019-02-23T08:00:00 120 1550908800 true 14.73 0 14,73 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.0356 0 0,0356 mm mm true 62 0 62 % % true 1013.12 0 1013,12 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:00:41 2019-02-23T06:51:35 2019-02-23T07:00:00 2019-02-23T09:00:00 120 1550912400 true 14.69 0 14,69 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.1016 0 0,1016 mm mm true 65 0 65 % % true 1013.27 0 1013,27 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:00:41 2019-02-23T06:51:35 2019-02-23T08:00:00 2019-02-23T10:00:00 120 1550916000 true 14.67 0 14,67 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.3048 0 0,3048 mm mm true 67 0 67 % % true 1013.48 0 1013,48 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:00:41 2019-02-23T06:51:35 2019-02-23T09:00:00 2019-02-23T11:00:00 120 1550919600 true 14.71 0 14,71 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0.5029 0 0,5029 mm mm true 68 0 68 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-02-23T18:00:41 2019-02-23T06:51:35 2019-02-23T10:00:00 2019-02-23T12:00:00 120 1550923200 true 14.93 0 14,93 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0.4699 0 0,4699 mm mm true 68 0 68 % % true 1013.57 0 1013,57 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-02-23T18:00:41 2019-02-23T06:51:35 2019-02-23T11:00:00 2019-02-23T13:00:00 120 1550926800 true 15.03 0 15,03 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.3353 0 0,3353 mm mm true 68 0 68 % % true 1013.48 0 1013,48 mb mb true 0.84 0 0,84 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-02-23T18:00:41 2019-02-23T06:51:35 2019-02-23T12:00:00 2019-02-23T14:00:00 120 1550930400 true 15.06 0 15,06 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.2667 0 0,2667 mm mm true 68 0 68 % % true 1013.46 0 1013,46 mb mb true 0.72 0 0,72 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-02-23T18:00:41 2019-02-23T06:51:35 2019-02-23T13:00:00 2019-02-23T15:00:00 120 1550934000 true 15.09 0 15,09 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.2743 0 0,2743 mm mm true 68 0 68 % % true 1013.57 0 1013,57 mb mb true 0.5 0 0,5 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-23T18:00:41 2019-02-23T06:51:35 2019-02-23T14:00:00 2019-02-23T16:00:00 120 1550937600 true 15.11 0 15,11 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.3175 0 0,3175 mm mm true 68 0 68 % % true 1013.72 0 1013,72 mb mb true 0.24 0 0,24 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-23T18:00:41 2019-02-23T06:51:35 2019-02-23T15:00:00 2019-02-23T17:00:00 120 1550941200 true 15.05 0 15,05 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.3962 0 0,3962 mm mm true 69 0 69 % % true 1013.98 0 1013,98 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-23T18:00:41 2019-02-23T06:51:35 2019-02-23T16:00:00 2019-02-23T18:00:00 120 1550944800 true 14.87 0 14,87 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.541 0 0,541 mm mm true 70 0 70 % % true 1014.41 0 1014,41 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:00:41 2019-02-23T06:51:35 2019-02-23T17:00:00 2019-02-23T19:00:00 120 1550948400 true 14.61 0 14,61 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.7747 0 0,7747 mm mm true 72 0 72 % % true 1014.93 0 1014,93 mb mb true 0.22 0 0,22 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:00:41 2019-02-23T06:51:35 2019-02-23T18:00:00 2019-02-23T20:00:00 120 1550952000 true 14.38 0 14,38 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.9601 0 0,9601 mm mm true 74 0 74 % % true 1015.36 0 1015,36 mb mb true 0.37 0 0,37 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:00:41 2019-02-23T06:51:35 2019-02-23T19:00:00 2019-02-23T21:00:00 120 1550955600 true 14.25 0 14,25 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.9728 0 0,9728 mm mm true 75 0 75 % % true 1015.71 0 1015,71 mb mb true 0.54 0 0,54 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:00:41 2019-02-23T06:51:35 2019-02-23T20:00:00 2019-02-23T22:00:00 120 1550959200 true 14.18 0 14,18 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.8915 0 0,8915 mm mm true 75 0 75 % % true 1015.99 0 1015,99 mb mb true 0.74 0 0,74 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:00:41 2019-02-23T06:51:35 2019-02-23T21:00:00 2019-02-23T23:00:00 120 1550962800 true 14.12 0 14,12 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.7925 0 0,7925 mm mm true 75 0 75 % % true 1016.19 0 1016,19 mb mb true 0.89 0 0,89 % % 2019-02-22T22:00:00 2019-02-23T00:00:00 120 1550880000 Ασθενής βροχή από το βραδυ. Light rain starting in the evening. 2019-02-23T04:51:35 2019-02-23T06:51:35 120 1550904695 2019-02-23T16:00:41 2019-02-23T18:00:41 120 1550944841 true 0.9728 0 0,9728 mm mm true 0.63 0 0,63 % % 1 Κυριακή false 9 false 2019-02-24T18:01:41 2019-02-24T06:50:19 true 15.34 0 15,34 °C °C true 13.53 0 13,53 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Nοτιοανατολικός μέτριος - 5 BF SE false false false 0 0 SE25.png Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-24T18:01:41 2019-02-24T06:50:19 2019-02-23T22:00:00 2019-02-24T00:00:00 120 1550966400 true 14.12 0 14,12 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.6655 0 0,6655 mm mm true 74 0 74 % % true 1016.31 0 1016,31 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-24T18:01:41 2019-02-24T06:50:19 2019-02-23T23:00:00 2019-02-24T01:00:00 120 1550970000 true 14.14 0 14,14 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.5613 0 0,5613 mm mm true 74 0 74 % % true 1016.33 0 1016,33 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-24T18:01:41 2019-02-24T06:50:19 2019-02-24T00:00:00 2019-02-24T02:00:00 120 1550973600 true 14.1 0 14,1 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.5207 0 0,5207 mm mm true 74 0 74 % % true 1016.35 0 1016,35 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-24T18:01:41 2019-02-24T06:50:19 2019-02-24T01:00:00 2019-02-24T03:00:00 120 1550977200 true 13.92 0 13,92 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.5258 0 0,5258 mm mm true 76 0 76 % % true 1016.37 0 1016,37 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-24T18:01:41 2019-02-24T06:50:19 2019-02-24T02:00:00 2019-02-24T04:00:00 120 1550980800 true 13.66 0 13,66 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.5944 0 0,5944 mm mm true 78 0 78 % % true 1016.38 0 1016,38 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:01:41 2019-02-24T06:50:19 2019-02-24T03:00:00 2019-02-24T05:00:00 120 1550984400 true 13.53 0 13,53 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.6807 0 0,6807 mm mm true 80 0 80 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:01:41 2019-02-24T06:50:19 2019-02-24T04:00:00 2019-02-24T06:00:00 120 1550988000 true 13.6 0 13,6 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.7036 0 0,7036 mm mm true 79 0 79 % % true 1016.79 0 1016,79 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:01:41 2019-02-24T06:50:19 2019-02-24T05:00:00 2019-02-24T07:00:00 120 1550991600 true 13.79 0 13,79 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.7341 0 0,7341 mm mm true 78 0 78 % % true 1017.16 0 1017,16 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:01:41 2019-02-24T06:50:19 2019-02-24T06:00:00 2019-02-24T08:00:00 120 1550995200 true 14.04 0 14,04 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.7925 0 0,7925 mm mm true 76 0 76 % % true 1017.53 0 1017,53 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:01:41 2019-02-24T06:50:19 2019-02-24T07:00:00 2019-02-24T09:00:00 120 1550998800 true 14.29 0 14,29 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.8534 0 0,8534 mm mm true 75 0 75 % % true 1017.9 0 1017,9 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:01:41 2019-02-24T06:50:19 2019-02-24T08:00:00 2019-02-24T10:00:00 120 1551002400 true 14.57 0 14,57 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.9119 0 0,9119 mm mm true 74 0 74 % % true 1018.25 0 1018,25 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:01:41 2019-02-24T06:50:19 2019-02-24T09:00:00 2019-02-24T11:00:00 120 1551006000 true 14.8 0 14,8 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.9119 0 0,9119 mm mm true 73 0 73 % % true 1018.42 0 1018,42 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:01:41 2019-02-24T06:50:19 2019-02-24T10:00:00 2019-02-24T12:00:00 120 1551009600 true 15.03 0 15,03 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.7976 0 0,7976 mm mm true 72 0 72 % % true 1018.23 0 1018,23 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-24T18:01:41 2019-02-24T06:50:19 2019-02-24T11:00:00 2019-02-24T13:00:00 120 1551013200 true 15.21 0 15,21 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.6604 0 0,6604 mm mm true 70 0 70 % % true 1017.83 0 1017,83 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-24T18:01:41 2019-02-24T06:50:19 2019-02-24T12:00:00 2019-02-24T14:00:00 120 1551016800 true 15.27 0 15,27 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.5766 0 0,5766 mm mm true 70 0 70 % % true 1017.48 0 1017,48 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-24T18:01:41 2019-02-24T06:50:19 2019-02-24T13:00:00 2019-02-24T15:00:00 120 1551020400 true 15.31 0 15,31 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.5207 0 0,5207 mm mm true 69 0 69 % % true 1017.24 0 1017,24 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-24T18:01:41 2019-02-24T06:50:19 2019-02-24T14:00:00 2019-02-24T16:00:00 120 1551024000 true 15.34 0 15,34 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.4978 0 0,4978 mm mm true 69 0 69 % % true 1017.04 0 1017,04 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-24T18:01:41 2019-02-24T06:50:19 2019-02-24T15:00:00 2019-02-24T17:00:00 120 1551027600 true 15.29 0 15,29 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.5258 0 0,5258 mm mm true 70 0 70 % % true 1016.99 0 1016,99 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ομιχλώδης false 15 false 2019-02-24T18:01:41 2019-02-24T06:50:19 2019-02-24T16:00:00 2019-02-24T18:00:00 120 1551031200 true 15.18 0 15,18 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.635 0 0,635 mm mm true 70 0 70 % % true 1017.18 0 1017,18 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:01:41 2019-02-24T06:50:19 2019-02-24T17:00:00 2019-02-24T19:00:00 120 1551034800 true 15.09 0 15,09 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.795 0 0,795 mm mm true 71 0 71 % % true 1017.53 0 1017,53 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:01:41 2019-02-24T06:50:19 2019-02-24T18:00:00 2019-02-24T20:00:00 120 1551038400 true 15.03 0 15,03 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.8915 0 0,8915 mm mm true 72 0 72 % % true 1017.85 0 1017,85 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ασθενής βροχή και ελαφρύ αεράκι false 9 false 2019-02-24T18:01:41 2019-02-24T06:50:19 2019-02-24T19:00:00 2019-02-24T21:00:00 120 1551042000 true 15.02 0 15,02 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.8306 0 0,8306 mm mm true 72 0 72 % % true 1018.06 0 1018,06 mb mb true 1 0 1 % % Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-24T18:01:41 2019-02-24T06:50:19 2019-02-24T20:00:00 2019-02-24T22:00:00 120 1551045600 true 15.05 0 15,05 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.696 0 0,696 mm mm true 72 0 72 % % true 1018.25 0 1018,25 mb mb true 1 0 1 % % Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-24T18:01:41 2019-02-24T06:50:19 2019-02-24T21:00:00 2019-02-24T23:00:00 120 1551049200 true 15.07 0 15,07 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.5664 0 0,5664 mm mm true 72 0 72 % % true 1018.3 0 1018,3 mb mb true 1 0 1 % % 2019-02-23T22:00:00 2019-02-24T00:00:00 120 1550966400 Ασθενής βροχή μέχρι το απόγευμα, ξαναρχίζει το βραδυ, και ελαφρύ αεράκι από το βραδυ. Light rain until afternoon, starting again in the evening, and breezy starting in the evening. 2019-02-24T04:50:19 2019-02-24T06:50:19 120 1550991019 2019-02-24T16:01:41 2019-02-24T18:01:41 120 1551031301 true 0.9119 0 0,9119 mm mm true 0.98 0 0,98 % % 2 Δευτέρα false 9 false 2019-02-25T18:02:39 2019-02-25T06:49:02 true 15.11 0 15,11 °C °C true 13.67 0 13,67 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοανατολικός σχεδόν μέτριος - 4 BF ENE false false false 0 0 NE20.png Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:02:39 2019-02-25T06:49:02 2019-02-24T22:00:00 2019-02-25T00:00:00 120 1551052800 true 15.08 0 15,08 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.447 0 0,447 mm mm true 72 0 72 % % true 1018.19 0 1018,19 mb mb true 1 0 1 % % Ελαφρύ αεράκι και ομιχλώδης false 50 false 2019-02-25T18:02:39 2019-02-25T06:49:02 2019-02-24T23:00:00 2019-02-25T01:00:00 120 1551056400 true 15.11 0 15,11 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.3378 0 0,3378 mm mm true 72 0 72 % % true 1017.94 0 1017,94 mb mb true 1 0 1 % % Ελαφρύ αεράκι και ομιχλώδης false 50 false 2019-02-25T18:02:39 2019-02-25T06:49:02 2019-02-25T00:00:00 2019-02-25T02:00:00 120 1551060000 true 15.09 0 15,09 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 E25.png true 0.2642 0 0,2642 mm mm true 72 0 72 % % true 1017.59 0 1017,59 mb mb true 1 0 1 % % Ελαφρύ αεράκι και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:02:39 2019-02-25T06:49:02 2019-02-25T01:00:00 2019-02-25T03:00:00 120 1551063600 true 14.98 0 14,98 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 E25.png true 0.2311 0 0,2311 mm mm true 72 0 72 % % true 1017.03 0 1017,03 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:02:39 2019-02-25T06:49:02 2019-02-25T02:00:00 2019-02-25T04:00:00 120 1551067200 true 14.78 0 14,78 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 E25.png true 0.2489 0 0,2489 mm mm true 72 0 72 % % true 1016.36 0 1016,36 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:02:39 2019-02-25T06:49:02 2019-02-25T03:00:00 2019-02-25T05:00:00 120 1551070800 true 14.59 0 14,59 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.2769 0 0,2769 mm mm true 73 0 73 % % true 1015.84 0 1015,84 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:02:39 2019-02-25T06:49:02 2019-02-25T04:00:00 2019-02-25T06:00:00 120 1551074400 true 14.48 0 14,48 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.2591 0 0,2591 mm mm true 72 0 72 % % true 1015.62 0 1015,62 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:02:39 2019-02-25T06:49:02 2019-02-25T05:00:00 2019-02-25T07:00:00 120 1551078000 true 14.43 0 14,43 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.2337 0 0,2337 mm mm true 71 0 71 % % true 1015.54 0 1015,54 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:02:39 2019-02-25T06:49:02 2019-02-25T06:00:00 2019-02-25T08:00:00 120 1551081600 true 14.39 0 14,39 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.2083 0 0,2083 mm mm true 70 0 70 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:02:39 2019-02-25T06:49:02 2019-02-25T07:00:00 2019-02-25T09:00:00 120 1551085200 true 14.23 0 14,23 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.2438 0 0,2438 mm mm true 72 0 72 % % true 1015.15 0 1015,15 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:02:39 2019-02-25T06:49:02 2019-02-25T08:00:00 2019-02-25T10:00:00 120 1551088800 true 14.01 0 14,01 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.4877 0 0,4877 mm mm true 74 0 74 % % true 1014.83 0 1014,83 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-25T18:02:39 2019-02-25T06:49:02 2019-02-25T09:00:00 2019-02-25T11:00:00 120 1551092400 true 13.92 0 13,92 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.7899 0 0,7899 mm mm true 75 0 75 % % true 1014.37 0 1014,37 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-25T18:02:39 2019-02-25T06:49:02 2019-02-25T10:00:00 2019-02-25T12:00:00 120 1551096000 true 14.06 0 14,06 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.8153 0 0,8153 mm mm true 75 0 75 % % true 1013.63 0 1013,63 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:02:39 2019-02-25T06:49:02 2019-02-25T11:00:00 2019-02-25T13:00:00 120 1551099600 true 14.29 0 14,29 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.7188 0 0,7188 mm mm true 74 0 74 % % true 1012.75 0 1012,75 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:02:39 2019-02-25T06:49:02 2019-02-25T12:00:00 2019-02-25T14:00:00 120 1551103200 true 14.37 0 14,37 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.7214 0 0,7214 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.01 0 1012,01 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-25T18:02:39 2019-02-25T06:49:02 2019-02-25T13:00:00 2019-02-25T15:00:00 120 1551106800 true 14.17 0 14,17 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.9779 0 0,9779 mm mm true 75 0 75 % % true 1011.56 0 1011,56 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή false 9 false 2019-02-25T18:02:39 2019-02-25T06:49:02 2019-02-25T14:00:00 2019-02-25T16:00:00 120 1551110400 true 13.86 0 13,86 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 1.43 0 1,43 mm mm true 78 0 78 % % true 1011.26 0 1011,26 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή false 9 false 2019-02-25T18:02:39 2019-02-25T06:49:02 2019-02-25T15:00:00 2019-02-25T17:00:00 120 1551114000 true 13.67 0 13,67 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 1.6485 0 1,6485 mm mm true 79 0 79 % % true 1011.01 0 1011,01 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-25T18:02:39 2019-02-25T06:49:02 2019-02-25T16:00:00 2019-02-25T18:00:00 120 1551117600 true 13.79 0 13,79 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 1.2751 0 1,2751 mm mm true 79 0 79 % % true 1010.79 0 1010,79 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:02:39 2019-02-25T06:49:02 2019-02-25T17:00:00 2019-02-25T19:00:00 120 1551121200 true 14.06 0 14,06 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.7772 0 0,7772 mm mm true 78 0 78 % % true 1010.61 0 1010,61 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:02:39 2019-02-25T06:49:02 2019-02-25T18:00:00 2019-02-25T20:00:00 120 1551124800 true 14.33 0 14,33 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.4674 0 0,4674 mm mm true 76 0 76 % % true 1010.44 0 1010,44 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:02:39 2019-02-25T06:49:02 2019-02-25T19:00:00 2019-02-25T21:00:00 120 1551128400 true 14.54 0 14,54 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0.2032 0 0,2032 mm mm true 73 0 73 % % true 1010.24 0 1010,24 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:02:39 2019-02-25T06:49:02 2019-02-25T20:00:00 2019-02-25T22:00:00 120 1551132000 true 14.69 0 14,69 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0.0381 0 0,0381 mm mm true 70 0 70 % % true 1010.04 0 1010,04 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-25T18:02:39 2019-02-25T06:49:02 2019-02-25T21:00:00 2019-02-25T23:00:00 120 1551135600 true 14.58 0 14,58 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1009.87 0 1009,87 mb mb true 1 0 1 % % 2019-02-24T22:00:00 2019-02-25T00:00:00 120 1551052800 Ασθενής βροχή μέχρι το απόγευμα, ξαναρχίζει κατα τη διάρκεια της νύχτας. Light rain until afternoon, starting again overnight. 2019-02-25T04:49:02 2019-02-25T06:49:02 120 1551077342 2019-02-25T16:02:39 2019-02-25T18:02:39 120 1551117759 true 1.6485 0 1,6485 mm mm true 1 0 1 % % 3 Τρίτη false 50 false 2019-02-26T18:03:38 2019-02-26T06:47:44 true 14.11 0 14,11 °C °C true 12.42 0 12,42 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NNW false false false 0 0 NW15.png Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:03:38 2019-02-26T06:47:44 2019-02-25T22:00:00 2019-02-26T00:00:00 120 1551139200 true 14.06 0 14,06 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.1143 0 0,1143 mm mm true 70 0 70 % % true 1009.75 0 1009,75 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:03:38 2019-02-26T06:47:44 2019-02-25T23:00:00 2019-02-26T01:00:00 120 1551142800 true 13.37 0 13,37 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.6833 0 0,6833 mm mm true 72 0 72 % % true 1009.64 0 1009,64 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-26T18:03:38 2019-02-26T06:47:44 2019-02-26T00:00:00 2019-02-26T02:00:00 120 1551146400 true 12.94 0 12,94 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 1.2497 0 1,2497 mm mm true 74 0 74 % % true 1009.53 0 1009,53 mb mb true 1 0 1 % % Possible Light Rain false 9 false 2019-02-26T18:03:38 2019-02-26T06:47:44 2019-02-26T01:00:00 2019-02-26T03:00:00 120 1551150000 true 12.87 0 12,87 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 1.0262 0 1,0262 mm mm true 73 0 73 % % true 1009.38 0 1009,38 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:03:38 2019-02-26T06:47:44 2019-02-26T02:00:00 2019-02-26T04:00:00 120 1551153600 true 13.02 0 13,02 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0.5613 0 0,5613 mm mm true 72 0 72 % % true 1009.25 0 1009,25 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:03:38 2019-02-26T06:47:44 2019-02-26T03:00:00 2019-02-26T05:00:00 120 1551157200 true 13.19 0 13,19 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0.3251 0 0,3251 mm mm true 71 0 71 % % true 1009.24 0 1009,24 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:03:38 2019-02-26T06:47:44 2019-02-26T04:00:00 2019-02-26T06:00:00 120 1551160800 true 13.28 0 13,28 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0.2032 0 0,2032 mm mm true 71 0 71 % % true 1009.45 0 1009,45 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:03:38 2019-02-26T06:47:44 2019-02-26T05:00:00 2019-02-26T07:00:00 120 1551164400 true 13.34 0 13,34 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.1118 0 0,1118 mm mm true 71 0 71 % % true 1009.81 0 1009,81 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:03:38 2019-02-26T06:47:44 2019-02-26T06:00:00 2019-02-26T08:00:00 120 1551168000 true 13.41 0 13,41 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0711 0 0,0711 mm mm true 71 0 71 % % true 1010.17 0 1010,17 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:03:38 2019-02-26T06:47:44 2019-02-26T07:00:00 2019-02-26T09:00:00 120 1551171600 true 13.47 0 13,47 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0483 0 0,0483 mm mm true 71 0 71 % % true 1010.56 0 1010,56 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:03:38 2019-02-26T06:47:44 2019-02-26T08:00:00 2019-02-26T10:00:00 120 1551175200 true 13.47 0 13,47 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.033 0 0,033 mm mm true 72 0 72 % % true 1010.94 0 1010,94 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:03:38 2019-02-26T06:47:44 2019-02-26T09:00:00 2019-02-26T11:00:00 120 1551178800 true 13.49 0 13,49 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0203 0 0,0203 mm mm true 73 0 73 % % true 1011.13 0 1011,13 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:03:38 2019-02-26T06:47:44 2019-02-26T10:00:00 2019-02-26T12:00:00 120 1551182400 true 13.52 0 13,52 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 73 0 73 % % true 1010.97 0 1010,97 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:03:38 2019-02-26T06:47:44 2019-02-26T11:00:00 2019-02-26T13:00:00 120 1551186000 true 13.52 0 13,52 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1010.61 0 1010,61 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-26T18:03:38 2019-02-26T06:47:44 2019-02-26T12:00:00 2019-02-26T14:00:00 120 1551189600 true 13.56 0 13,56 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1010.27 0 1010,27 mb mb true 1 0 1 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-02-26T18:03:38 2019-02-26T06:47:44 2019-02-26T13:00:00 2019-02-26T15:00:00 120 1551193200 true 13.69 0 13,69 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1010.02 0 1010,02 mb mb true 0.81 0 0,81 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-02-26T18:03:38 2019-02-26T06:47:44 2019-02-26T14:00:00 2019-02-26T16:00:00 120 1551196800 true 13.92 0 13,92 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1009.8 0 1009,8 mb mb true 0.55 0 0,55 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-02-26T18:03:38 2019-02-26T06:47:44 2019-02-26T15:00:00 2019-02-26T17:00:00 120 1551200400 true 14.08 0 14,08 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1009.74 0 1009,74 mb mb true 0.35 0 0,35 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-02-26T18:03:38 2019-02-26T06:47:44 2019-02-26T16:00:00 2019-02-26T18:00:00 120 1551204000 true 14.11 0 14,11 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1009.95 0 1009,95 mb mb true 0.27 0 0,27 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-02-26T18:03:38 2019-02-26T06:47:44 2019-02-26T17:00:00 2019-02-26T19:00:00 120 1551207600 true 14.08 0 14,08 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1010.33 0 1010,33 mb mb true 0.25 0 0,25 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-26T18:03:38 2019-02-26T06:47:44 2019-02-26T18:00:00 2019-02-26T20:00:00 120 1551211200 true 13.9 0 13,9 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0.22 0 0,22 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:03:38 2019-02-26T06:47:44 2019-02-26T19:00:00 2019-02-26T21:00:00 120 1551214800 true 13.49 0 13,49 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1010.68 0 1010,68 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:03:38 2019-02-26T06:47:44 2019-02-26T20:00:00 2019-02-26T22:00:00 120 1551218400 true 12.94 0 12,94 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1010.69 0 1010,69 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:03:38 2019-02-26T06:47:44 2019-02-26T21:00:00 2019-02-26T23:00:00 120 1551222000 true 12.42 0 12,42 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1010.62 0 1010,62 mb mb true 0 0 0 % % 2019-02-25T22:00:00 2019-02-26T00:00:00 120 1551139200 Νεφώσεις κατά περιόδους μέχρι το βραδυ και ανεμώδης από το βραδυ. Mostly cloudy until evening and windy starting in the evening. 2019-02-26T04:47:44 2019-02-26T06:47:44 120 1551163664 2019-02-26T16:03:38 2019-02-26T18:03:38 120 1551204218 true 1.2497 0 1,2497 mm mm true 0.74 0 0,74 % % 4 Τετάρτη false 50 false 2019-02-27T18:04:36 2019-02-27T06:46:25 true 12.16 0 12,16 °C °C true 10.17 0 10,17 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF Βορειοδυτικός σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF NNW false false false 0 0 NW35.png Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:04:36 2019-02-27T06:46:25 2019-02-26T22:00:00 2019-02-27T00:00:00 120 1551225600 true 12.07 0 12,07 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1010.48 0 1010,48 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:04:36 2019-02-27T06:46:25 2019-02-26T23:00:00 2019-02-27T01:00:00 120 1551229200 true 11.77 0 11,77 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1010.26 0 1010,26 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:04:36 2019-02-27T06:46:25 2019-02-27T00:00:00 2019-02-27T02:00:00 120 1551232800 true 11.52 0 11,52 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1009.99 0 1009,99 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:04:36 2019-02-27T06:46:25 2019-02-27T01:00:00 2019-02-27T03:00:00 120 1551236400 true 11.29 0 11,29 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1009.6 0 1009,6 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:04:36 2019-02-27T06:46:25 2019-02-27T02:00:00 2019-02-27T04:00:00 120 1551240000 true 11.16 0 11,16 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1009.16 0 1009,16 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:04:36 2019-02-27T06:46:25 2019-02-27T03:00:00 2019-02-27T05:00:00 120 1551243600 true 11.14 0 11,14 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 71 0 71 % % true 1008.84 0 1008,84 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:04:36 2019-02-27T06:46:25 2019-02-27T04:00:00 2019-02-27T06:00:00 120 1551247200 true 11.33 0 11,33 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1008.75 0 1008,75 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:04:36 2019-02-27T06:46:25 2019-02-27T05:00:00 2019-02-27T07:00:00 120 1551250800 true 11.64 0 11,64 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1008.79 0 1008,79 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:04:36 2019-02-27T06:46:25 2019-02-27T06:00:00 2019-02-27T08:00:00 120 1551254400 true 11.89 0 11,89 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1008.89 0 1008,89 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:04:36 2019-02-27T06:46:25 2019-02-27T07:00:00 2019-02-27T09:00:00 120 1551258000 true 11.98 0 11,98 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1009.08 0 1009,08 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:04:36 2019-02-27T06:46:25 2019-02-27T08:00:00 2019-02-27T10:00:00 120 1551261600 true 12 0 12 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1009.33 0 1009,33 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:04:36 2019-02-27T06:46:25 2019-02-27T09:00:00 2019-02-27T11:00:00 120 1551265200 true 12.03 0 12,03 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1009.45 0 1009,45 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:04:36 2019-02-27T06:46:25 2019-02-27T10:00:00 2019-02-27T12:00:00 120 1551268800 true 12.11 0 12,11 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1009.28 0 1009,28 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:04:36 2019-02-27T06:46:25 2019-02-27T11:00:00 2019-02-27T13:00:00 120 1551272400 true 12.16 0 12,16 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1008.96 0 1008,96 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:04:36 2019-02-27T06:46:25 2019-02-27T12:00:00 2019-02-27T14:00:00 120 1551276000 true 12.11 0 12,11 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1008.75 0 1008,75 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:04:36 2019-02-27T06:46:25 2019-02-27T13:00:00 2019-02-27T15:00:00 120 1551279600 true 11.91 0 11,91 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1008.7 0 1008,7 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:04:36 2019-02-27T06:46:25 2019-02-27T14:00:00 2019-02-27T16:00:00 120 1551283200 true 11.66 0 11,66 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1008.75 0 1008,75 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:04:36 2019-02-27T06:46:25 2019-02-27T15:00:00 2019-02-27T17:00:00 120 1551286800 true 11.43 0 11,43 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1008.94 0 1008,94 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:04:36 2019-02-27T06:46:25 2019-02-27T16:00:00 2019-02-27T18:00:00 120 1551290400 true 11.22 0 11,22 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1009.42 0 1009,42 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:04:36 2019-02-27T06:46:25 2019-02-27T17:00:00 2019-02-27T19:00:00 120 1551294000 true 11.01 0 11,01 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1010.04 0 1010,04 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:04:36 2019-02-27T06:46:25 2019-02-27T18:00:00 2019-02-27T20:00:00 120 1551297600 true 10.81 0 10,81 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1010.55 0 1010,55 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:04:36 2019-02-27T06:46:25 2019-02-27T19:00:00 2019-02-27T21:00:00 120 1551301200 true 10.59 0 10,59 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1010.88 0 1010,88 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:04:36 2019-02-27T06:46:25 2019-02-27T20:00:00 2019-02-27T22:00:00 120 1551304800 true 10.35 0 10,35 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1011.09 0 1011,09 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:04:36 2019-02-27T06:46:25 2019-02-27T21:00:00 2019-02-27T23:00:00 120 1551308400 true 10.17 0 10,17 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1011.22 0 1011,22 mb mb true 0 0 0 % % 2019-02-26T22:00:00 2019-02-27T00:00:00 120 1551225600 Ανεμώδης όλη την ημέρα. Windy throughout the day. 2019-02-27T04:46:25 2019-02-27T06:46:25 120 1551249985 2019-02-27T16:04:36 2019-02-27T18:04:36 120 1551290676 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0 0 0 % % 5 Πέμπτη false 50 false 2019-02-28T18:05:34 2019-02-28T06:45:06 true 13.24 0 13,24 °C °C true 9.99 0 9,99 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF Βορειοδυτικός ισχυρός - 6 BF NNW false false false 0 0 NW30.png Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:05:34 2019-02-28T06:45:06 2019-02-27T22:00:00 2019-02-28T00:00:00 120 1551312000 true 10.08 0 10,08 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1011.21 0 1011,21 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:05:34 2019-02-28T06:45:06 2019-02-27T23:00:00 2019-02-28T01:00:00 120 1551315600 true 9.99 0 9,99 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1011.12 0 1011,12 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:05:34 2019-02-28T06:45:06 2019-02-28T00:00:00 2019-02-28T02:00:00 120 1551319200 true 10.01 0 10,01 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1011.03 0 1011,03 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:05:34 2019-02-28T06:45:06 2019-02-28T01:00:00 2019-02-28T03:00:00 120 1551322800 true 10.05 0 10,05 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1010.98 0 1010,98 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:05:34 2019-02-28T06:45:06 2019-02-28T02:00:00 2019-02-28T04:00:00 120 1551326400 true 10.11 0 10,11 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1010.92 0 1010,92 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:05:34 2019-02-28T06:45:06 2019-02-28T03:00:00 2019-02-28T05:00:00 120 1551330000 true 10.14 0 10,14 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1011.01 0 1011,01 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:05:34 2019-02-28T06:45:06 2019-02-28T04:00:00 2019-02-28T06:00:00 120 1551333600 true 10.12 0 10,12 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1011.33 0 1011,33 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:05:34 2019-02-28T06:45:06 2019-02-28T05:00:00 2019-02-28T07:00:00 120 1551337200 true 10.13 0 10,13 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1011.77 0 1011,77 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:05:34 2019-02-28T06:45:06 2019-02-28T06:00:00 2019-02-28T08:00:00 120 1551340800 true 10.27 0 10,27 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:05:34 2019-02-28T06:45:06 2019-02-28T07:00:00 2019-02-28T09:00:00 120 1551344400 true 10.54 0 10,54 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1012.58 0 1012,58 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:05:34 2019-02-28T06:45:06 2019-02-28T08:00:00 2019-02-28T10:00:00 120 1551348000 true 10.85 0 10,85 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1012.95 0 1012,95 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:05:34 2019-02-28T06:45:06 2019-02-28T09:00:00 2019-02-28T11:00:00 120 1551351600 true 11.14 0 11,14 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1013.19 0 1013,19 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:05:34 2019-02-28T06:45:06 2019-02-28T10:00:00 2019-02-28T12:00:00 120 1551355200 true 11.39 0 11,39 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:05:34 2019-02-28T06:45:06 2019-02-28T11:00:00 2019-02-28T13:00:00 120 1551358800 true 11.69 0 11,69 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1013.05 0 1013,05 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:05:34 2019-02-28T06:45:06 2019-02-28T12:00:00 2019-02-28T14:00:00 120 1551362400 true 11.97 0 11,97 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:05:34 2019-02-28T06:45:06 2019-02-28T13:00:00 2019-02-28T15:00:00 120 1551366000 true 12.23 0 12,23 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1013.08 0 1013,08 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:05:34 2019-02-28T06:45:06 2019-02-28T14:00:00 2019-02-28T16:00:00 120 1551369600 true 12.51 0 12,51 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1013.23 0 1013,23 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:05:34 2019-02-28T06:45:06 2019-02-28T15:00:00 2019-02-28T17:00:00 120 1551373200 true 12.76 0 12,76 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1013.49 0 1013,49 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:05:34 2019-02-28T06:45:06 2019-02-28T16:00:00 2019-02-28T18:00:00 120 1551376800 true 12.96 0 12,96 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1013.89 0 1013,89 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:05:34 2019-02-28T06:45:06 2019-02-28T17:00:00 2019-02-28T19:00:00 120 1551380400 true 13.13 0 13,13 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1014.38 0 1014,38 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:05:34 2019-02-28T06:45:06 2019-02-28T18:00:00 2019-02-28T20:00:00 120 1551384000 true 13.22 0 13,22 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0 0 0 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:05:34 2019-02-28T06:45:06 2019-02-28T19:00:00 2019-02-28T21:00:00 120 1551387600 true 13.24 0 13,24 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1015.11 0 1015,11 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:05:34 2019-02-28T06:45:06 2019-02-28T20:00:00 2019-02-28T22:00:00 120 1551391200 true 13.19 0 13,19 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1015.37 0 1015,37 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-28T18:05:34 2019-02-28T06:45:06 2019-02-28T21:00:00 2019-02-28T23:00:00 120 1551394800 true 13.17 0 13,17 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1015.53 0 1015,53 mb mb true 0.05 0 0,05 % % 2019-02-27T22:00:00 2019-02-28T00:00:00 120 1551312000 Ανεμώδης όλη την ημέρα. Windy throughout the day. 2019-02-28T04:45:06 2019-02-28T06:45:06 120 1551336306 2019-02-28T16:05:34 2019-02-28T18:05:34 120 1551377134 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0 0 0 % % 6 Παρασκευή false 21 false 2019-03-01T18:06:31 2019-03-01T06:43:45 true 16.31 0 16,31 °C °C true 13.23 0 13,23 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Bορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NW false false false 0 0 NW15.png Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-03-01T18:06:31 2019-03-01T06:43:45 2019-02-28T22:00:00 2019-03-01T00:00:00 120 1551398400 true 13.23 0 13,23 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1015.62 0 1015,62 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:06:31 2019-03-01T06:43:45 2019-02-28T23:00:00 2019-03-01T01:00:00 120 1551402000 true 13.3 0 13,3 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1015.61 0 1015,61 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:06:31 2019-03-01T06:43:45 2019-03-01T00:00:00 2019-03-01T02:00:00 120 1551405600 true 13.39 0 13,39 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1015.57 0 1015,57 mb mb true 0.23 0 0,23 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:06:31 2019-03-01T06:43:45 2019-03-01T01:00:00 2019-03-01T03:00:00 120 1551409200 true 13.54 0 13,54 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1015.42 0 1015,42 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:06:31 2019-03-01T06:43:45 2019-03-01T02:00:00 2019-03-01T04:00:00 120 1551412800 true 13.68 0 13,68 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1015.22 0 1015,22 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:06:31 2019-03-01T06:43:45 2019-03-01T03:00:00 2019-03-01T05:00:00 120 1551416400 true 13.75 0 13,75 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1015.16 0 1015,16 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:06:31 2019-03-01T06:43:45 2019-03-01T04:00:00 2019-03-01T06:00:00 120 1551420000 true 13.78 0 13,78 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:06:31 2019-03-01T06:43:45 2019-03-01T05:00:00 2019-03-01T07:00:00 120 1551423600 true 13.86 0 13,86 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1015.57 0 1015,57 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:06:31 2019-03-01T06:43:45 2019-03-01T06:00:00 2019-03-01T08:00:00 120 1551427200 true 14.03 0 14,03 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1015.82 0 1015,82 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:06:31 2019-03-01T06:43:45 2019-03-01T07:00:00 2019-03-01T09:00:00 120 1551430800 true 14.28 0 14,28 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1016.07 0 1016,07 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:06:31 2019-03-01T06:43:45 2019-03-01T08:00:00 2019-03-01T10:00:00 120 1551434400 true 14.54 0 14,54 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1016.31 0 1016,31 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:06:31 2019-03-01T06:43:45 2019-03-01T09:00:00 2019-03-01T11:00:00 120 1551438000 true 14.79 0 14,79 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1016.33 0 1016,33 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:06:31 2019-03-01T06:43:45 2019-03-01T10:00:00 2019-03-01T12:00:00 120 1551441600 true 15.09 0 15,09 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1015.95 0 1015,95 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:06:31 2019-03-01T06:43:45 2019-03-01T11:00:00 2019-03-01T13:00:00 120 1551445200 true 15.44 0 15,44 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1015.35 0 1015,35 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:06:31 2019-03-01T06:43:45 2019-03-01T12:00:00 2019-03-01T14:00:00 120 1551448800 true 15.76 0 15,76 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1014.83 0 1014,83 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:06:31 2019-03-01T06:43:45 2019-03-01T13:00:00 2019-03-01T15:00:00 120 1551452400 true 15.99 0 15,99 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1014.49 0 1014,49 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:06:31 2019-03-01T06:43:45 2019-03-01T14:00:00 2019-03-01T16:00:00 120 1551456000 true 16.18 0 16,18 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1014.23 0 1014,23 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:06:31 2019-03-01T06:43:45 2019-03-01T15:00:00 2019-03-01T17:00:00 120 1551459600 true 16.31 0 16,31 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1014.09 0 1014,09 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:06:31 2019-03-01T06:43:45 2019-03-01T16:00:00 2019-03-01T18:00:00 120 1551463200 true 16.3 0 16,3 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1014.14 0 1014,14 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:06:31 2019-03-01T06:43:45 2019-03-01T17:00:00 2019-03-01T19:00:00 120 1551466800 true 16.17 0 16,17 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1014.34 0 1014,34 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:06:31 2019-03-01T06:43:45 2019-03-01T18:00:00 2019-03-01T20:00:00 120 1551470400 true 16.04 0 16,04 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1014.46 0 1014,46 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:06:31 2019-03-01T06:43:45 2019-03-01T19:00:00 2019-03-01T21:00:00 120 1551474000 true 15.99 0 15,99 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1014.45 0 1014,45 mb mb true 0.12 0 0,12 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-03-01T18:06:31 2019-03-01T06:43:45 2019-03-01T20:00:00 2019-03-01T22:00:00 120 1551477600 true 15.91 0 15,91 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1014.38 0 1014,38 mb mb true 0.29 0 0,29 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-03-01T18:06:31 2019-03-01T06:43:45 2019-03-01T21:00:00 2019-03-01T23:00:00 120 1551481200 true 15.76 0 15,76 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1014.26 0 1014,26 mb mb true 0.42 0 0,42 % % 2019-02-28T22:00:00 2019-03-01T00:00:00 120 1551398400 Αραιή συννεφιά κατα τη διάρκεια της νύχτας. Partly cloudy overnight. 2019-03-01T04:43:45 2019-03-01T06:43:45 120 1551422625 2019-03-01T16:06:31 2019-03-01T18:06:31 120 1551463591 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0.07 0 0,07 % %
sunny

Σήμερα

Ασθενής βροχή από το βραδυ.

14°c

windy

BF 2

deltiokairou

Στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, απέναντι στις ακτές της Μικράς Ασίας, βρίσκονται τα Δωδεκάνησα. Λικνίζονται στα κρυστάλλινα νερά του Αιγαίου και μαγεύουν τον επισκέπτη με τα ανυπέρβλητα φυσικά τοπία, τις μαγευτικές παραλίες και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά.