36 Χρόνια Εμπειρίας στα Aκτοπλοϊκά Εισιτήρια

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

0 13318 false 21 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 0.0 true 15 0 15 °C °C true 1016 0 1016 mb mb true 84 0 84 % % 2020-04-06T22:00:00 2020-04-07T01:00:00 180 1586221200 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοανατολικός πολύ ασθενής - 2 BF ENE false false false 0 0 NE10.png Αραιή συννεφιά Partly Cloudy 0 Τρίτη false 9 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 true 17.02 0 17,02 °C °C true 13.92 0 13,92 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NNW false false false 0 0 NW15.png Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 2020-04-06T21:00:00 2020-04-07T00:00:00 180 1586217600 true 14.77 0 14,77 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.3465 0 0,3465 mm mm true 84 0 84 % % true 1016.7 0 1016,7 mb mb true 0.4 0 0,4 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 2020-04-06T22:00:00 2020-04-07T01:00:00 180 1586221200 true 14.64 0 14,64 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.3235 0 0,3235 mm mm true 84 0 84 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0.4 0 0,4 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 2020-04-06T23:00:00 2020-04-07T02:00:00 180 1586224800 true 14.51 0 14,51 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.298 0 0,298 mm mm true 83 0 83 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0.42 0 0,42 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 2020-04-07T00:00:00 2020-04-07T03:00:00 180 1586228400 true 14.38 0 14,38 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.3455 0 0,3455 mm mm true 83 0 83 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 0.45 0 0,45 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 2020-04-07T01:00:00 2020-04-07T04:00:00 180 1586232000 true 14.27 0 14,27 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.3301 0 0,3301 mm mm true 84 0 84 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0.52 0 0,52 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 2020-04-07T02:00:00 2020-04-07T05:00:00 180 1586235600 true 14.19 0 14,19 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.3751 0 0,3751 mm mm true 84 0 84 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0.61 0 0,61 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 2020-04-07T03:00:00 2020-04-07T06:00:00 180 1586239200 true 14.24 0 14,24 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0.4031 0 0,4031 mm mm true 84 0 84 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0.67 0 0,67 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 2020-04-07T04:00:00 2020-04-07T07:00:00 180 1586242800 true 14.45 0 14,45 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.307 0 0,307 mm mm true 84 0 84 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0.68 0 0,68 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 2020-04-07T05:00:00 2020-04-07T08:00:00 180 1586246400 true 14.72 0 14,72 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.2031 0 0,2031 mm mm true 83 0 83 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0.63 0 0,63 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 2020-04-07T06:00:00 2020-04-07T09:00:00 180 1586250000 true 14.95 0 14,95 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.1929 0 0,1929 mm mm true 82 0 82 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0.55 0 0,55 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 2020-04-07T07:00:00 2020-04-07T10:00:00 180 1586253600 true 15.26 0 15,26 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.2304 0 0,2304 mm mm true 81 0 81 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0.52 0 0,52 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 2020-04-07T08:00:00 2020-04-07T11:00:00 180 1586257200 true 15.6 0 15,6 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.2061 0 0,2061 mm mm true 78 0 78 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0.44 0 0,44 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 2020-04-07T09:00:00 2020-04-07T12:00:00 180 1586260800 true 15.95 0 15,95 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.1663 0 0,1663 mm mm true 75 0 75 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0.44 0 0,44 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 2020-04-07T10:00:00 2020-04-07T13:00:00 180 1586264400 true 16.18 0 16,18 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.1373 0 0,1373 mm mm true 74 0 74 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0.42 0 0,42 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 2020-04-07T11:00:00 2020-04-07T14:00:00 180 1586268000 true 16.25 0 16,25 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.114 0 0,114 mm mm true 73 0 73 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0.31 0 0,31 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 2020-04-07T12:00:00 2020-04-07T15:00:00 180 1586271600 true 16.42 0 16,42 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0918 0 0,0918 mm mm true 72 0 72 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0.35 0 0,35 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 2020-04-07T13:00:00 2020-04-07T16:00:00 180 1586275200 true 16.65 0 16,65 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0373 0 0,0373 mm mm true 71 0 71 % % true 1015.8 0 1015,8 mb mb true 0.33 0 0,33 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 2020-04-07T14:00:00 2020-04-07T17:00:00 180 1586278800 true 16.74 0 16,74 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0187 0 0,0187 mm mm true 70 0 70 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0.26 0 0,26 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 2020-04-07T15:00:00 2020-04-07T18:00:00 180 1586282400 true 16.68 0 16,68 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0126 0 0,0126 mm mm true 70 0 70 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 2020-04-07T16:00:00 2020-04-07T19:00:00 180 1586286000 true 16.55 0 16,55 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0.12 0 0,12 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 2020-04-07T17:00:00 2020-04-07T20:00:00 180 1586289600 true 16.34 0 16,34 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0.32 0 0,32 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 2020-04-07T18:00:00 2020-04-07T21:00:00 180 1586293200 true 16.09 0 16,09 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0.41 0 0,41 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 2020-04-07T19:00:00 2020-04-07T22:00:00 180 1586296800 true 15.8 0 15,8 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0.59 0 0,59 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 2020-04-07T20:00:00 2020-04-07T23:00:00 180 1586300400 true 15.53 0 15,53 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1015.5 0 1015,5 mb mb true 0.67 0 0,67 % % 2020-04-06T21:00:00 2020-04-07T00:00:00 180 1586217600 Possible light rain in the morning. Possible light rain in the morning. 2020-04-07T03:49:00 2020-04-07T06:49:00 180 1586242140 2020-04-07T16:40:00 2020-04-07T19:40:00 180 1586288400 true 0.4058 0 0,4058 mm mm true 0.45 0 0,45 % % 1 Τετάρτη false 2 false 2020-04-08T19:41:00 2020-04-08T06:48:00 true 18.07 0 18,07 °C °C true 14.41 0 14,41 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NNW false false false 0 0 NW15.png Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-08T19:41:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-07T21:00:00 2020-04-08T00:00:00 180 1586304000 true 15.29 0 15,29 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0.71 0 0,71 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-08T19:41:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-07T22:00:00 2020-04-08T01:00:00 180 1586307600 true 15.13 0 15,13 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 0.84 0 0,84 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-08T19:41:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-07T23:00:00 2020-04-08T02:00:00 180 1586311200 true 15.01 0 15,01 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0.82 0 0,82 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-08T19:41:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T00:00:00 2020-04-08T03:00:00 180 1586314800 true 14.89 0 14,89 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0.79 0 0,79 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-08T19:41:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T01:00:00 2020-04-08T04:00:00 180 1586318400 true 14.83 0 14,83 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0137 0 0,0137 mm mm true 74 0 74 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0.83 0 0,83 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-08T19:41:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T02:00:00 2020-04-08T05:00:00 180 1586322000 true 14.68 0 14,68 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0768 0 0,0768 mm mm true 75 0 75 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0.82 0 0,82 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-08T19:41:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T03:00:00 2020-04-08T06:00:00 180 1586325600 true 14.72 0 14,72 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.1301 0 0,1301 mm mm true 75 0 75 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0.79 0 0,79 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-04-08T19:41:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T04:00:00 2020-04-08T07:00:00 180 1586329200 true 14.81 0 14,81 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0878 0 0,0878 mm mm true 75 0 75 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0.71 0 0,71 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-04-08T19:41:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T05:00:00 2020-04-08T08:00:00 180 1586332800 true 14.96 0 14,96 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.039 0 0,039 mm mm true 75 0 75 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0.62 0 0,62 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-08T19:41:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T06:00:00 2020-04-08T09:00:00 180 1586336400 true 15.2 0 15,2 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0371 0 0,0371 mm mm true 75 0 75 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0.59 0 0,59 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-04-08T19:41:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T07:00:00 2020-04-08T10:00:00 180 1586340000 true 15.61 0 15,61 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0411 0 0,0411 mm mm true 74 0 74 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0.68 0 0,68 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-04-08T19:41:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T08:00:00 2020-04-08T11:00:00 180 1586343600 true 16.08 0 16,08 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0428 0 0,0428 mm mm true 71 0 71 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0.83 0 0,83 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-08T19:41:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T09:00:00 2020-04-08T12:00:00 180 1586347200 true 16.54 0 16,54 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0408 0 0,0408 mm mm true 69 0 69 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-08T19:41:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T10:00:00 2020-04-08T13:00:00 180 1586350800 true 16.89 0 16,89 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0252 0 0,0252 mm mm true 67 0 67 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-08T19:41:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T11:00:00 2020-04-08T14:00:00 180 1586354400 true 17.08 0 17,08 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0112 0 0,0112 mm mm true 65 0 65 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-08T19:41:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T12:00:00 2020-04-08T15:00:00 180 1586358000 true 17.34 0 17,34 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0064 0 0,0064 mm mm true 64 0 64 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0.9 0 0,9 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-04-08T19:41:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T13:00:00 2020-04-08T16:00:00 180 1586361600 true 17.64 0 17,64 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0.82 0 0,82 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-04-08T19:41:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T14:00:00 2020-04-08T17:00:00 180 1586365200 true 17.78 0 17,78 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 0.73 0 0,73 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-04-08T19:41:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T15:00:00 2020-04-08T18:00:00 180 1586368800 true 17.71 0 17,71 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0.67 0 0,67 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-04-08T19:41:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T16:00:00 2020-04-08T19:00:00 180 1586372400 true 17.49 0 17,49 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0.67 0 0,67 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-08T19:41:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T17:00:00 2020-04-08T20:00:00 180 1586376000 true 17.17 0 17,17 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0.7 0 0,7 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-08T19:41:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T18:00:00 2020-04-08T21:00:00 180 1586379600 true 16.79 0 16,79 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0.75 0 0,75 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-08T19:41:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T19:00:00 2020-04-08T22:00:00 180 1586383200 true 16.42 0 16,42 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0.83 0 0,83 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-08T19:41:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T20:00:00 2020-04-08T23:00:00 180 1586386800 true 16.16 0 16,16 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0.92 0 0,92 % % 2020-04-07T21:00:00 2020-04-08T00:00:00 180 1586304000 Νεφώσεις κατά περιόδους όλη την ημέρα. Mostly cloudy throughout the day. 2020-04-08T03:48:00 2020-04-08T06:48:00 180 1586328480 2020-04-08T16:41:00 2020-04-08T19:41:00 180 1586374860 true 0.1302 0 0,1302 mm mm true 0.79 0 0,79 % % 2 Πέμπτη false 1 false 2020-04-09T19:41:00 2020-04-09T06:46:00 true 16.69 0 16,69 °C °C true 14.52 0 14,52 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Bορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NW false false false 0 0 NW20.png Συννεφιά false 4 false 2020-04-09T19:41:00 2020-04-09T06:46:00 2020-04-08T21:00:00 2020-04-09T00:00:00 180 1586390400 true 15.91 0 15,91 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 70 0 70 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-09T19:41:00 2020-04-09T06:46:00 2020-04-08T22:00:00 2020-04-09T01:00:00 180 1586394000 true 15.66 0 15,66 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0293 0 0,0293 mm mm true 72 0 72 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-09T19:41:00 2020-04-09T06:46:00 2020-04-08T23:00:00 2020-04-09T02:00:00 180 1586397600 true 15.37 0 15,37 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0832 0 0,0832 mm mm true 73 0 73 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-09T19:41:00 2020-04-09T06:46:00 2020-04-09T00:00:00 2020-04-09T03:00:00 180 1586401200 true 15.12 0 15,12 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.1289 0 0,1289 mm mm true 75 0 75 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 0.89 0 0,89 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-09T19:41:00 2020-04-09T06:46:00 2020-04-09T01:00:00 2020-04-09T04:00:00 180 1586404800 true 14.92 0 14,92 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.1041 0 0,1041 mm mm true 76 0 76 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-09T19:41:00 2020-04-09T06:46:00 2020-04-09T02:00:00 2020-04-09T05:00:00 180 1586408400 true 14.79 0 14,79 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0533 0 0,0533 mm mm true 77 0 77 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-09T19:41:00 2020-04-09T06:46:00 2020-04-09T03:00:00 2020-04-09T06:00:00 180 1586412000 true 14.84 0 14,84 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0244 0 0,0244 mm mm true 77 0 77 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-09T19:41:00 2020-04-09T06:46:00 2020-04-09T04:00:00 2020-04-09T07:00:00 180 1586415600 true 14.88 0 14,88 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0134 0 0,0134 mm mm true 77 0 77 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-09T19:41:00 2020-04-09T06:46:00 2020-04-09T05:00:00 2020-04-09T08:00:00 180 1586419200 true 14.88 0 14,88 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0077 0 0,0077 mm mm true 76 0 76 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0.88 0 0,88 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-04-09T19:41:00 2020-04-09T06:46:00 2020-04-09T06:00:00 2020-04-09T09:00:00 180 1586422800 true 14.98 0 14,98 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0.76 0 0,76 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-09T19:41:00 2020-04-09T06:46:00 2020-04-09T07:00:00 2020-04-09T10:00:00 180 1586426400 true 15.24 0 15,24 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0.53 0 0,53 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-09T19:41:00 2020-04-09T06:46:00 2020-04-09T08:00:00 2020-04-09T11:00:00 180 1586430000 true 15.62 0 15,62 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0.25 0 0,25 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-09T19:41:00 2020-04-09T06:46:00 2020-04-09T09:00:00 2020-04-09T12:00:00 180 1586433600 true 15.96 0 15,96 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-09T19:41:00 2020-04-09T06:46:00 2020-04-09T10:00:00 2020-04-09T13:00:00 180 1586437200 true 16.03 0 16,03 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-09T19:41:00 2020-04-09T06:46:00 2020-04-09T11:00:00 2020-04-09T14:00:00 180 1586440800 true 15.96 0 15,96 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-09T19:41:00 2020-04-09T06:46:00 2020-04-09T12:00:00 2020-04-09T15:00:00 180 1586444400 true 16.01 0 16,01 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-09T19:41:00 2020-04-09T06:46:00 2020-04-09T13:00:00 2020-04-09T16:00:00 180 1586448000 true 16.15 0 16,15 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-09T19:41:00 2020-04-09T06:46:00 2020-04-09T14:00:00 2020-04-09T17:00:00 180 1586451600 true 16.36 0 16,36 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-09T19:41:00 2020-04-09T06:46:00 2020-04-09T15:00:00 2020-04-09T18:00:00 180 1586455200 true 16.39 0 16,39 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-09T19:41:00 2020-04-09T06:46:00 2020-04-09T16:00:00 2020-04-09T19:00:00 180 1586458800 true 16.41 0 16,41 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0.3 0 0,3 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-09T19:41:00 2020-04-09T06:46:00 2020-04-09T17:00:00 2020-04-09T20:00:00 180 1586462400 true 16.39 0 16,39 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0.44 0 0,44 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-09T19:41:00 2020-04-09T06:46:00 2020-04-09T18:00:00 2020-04-09T21:00:00 180 1586466000 true 16.32 0 16,32 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 67 0 67 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0.56 0 0,56 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-09T19:41:00 2020-04-09T06:46:00 2020-04-09T19:00:00 2020-04-09T22:00:00 180 1586469600 true 16.23 0 16,23 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 67 0 67 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0.7 0 0,7 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-09T19:41:00 2020-04-09T06:46:00 2020-04-09T20:00:00 2020-04-09T23:00:00 180 1586473200 true 16.16 0 16,16 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 67 0 67 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0.82 0 0,82 % % 2020-04-08T21:00:00 2020-04-09T00:00:00 180 1586390400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-04-09T03:46:00 2020-04-09T06:46:00 180 1586414760 2020-04-09T16:41:00 2020-04-09T19:41:00 180 1586461260 true 0.1294 0 0,1294 mm mm true 0.55 0 0,55 % % 3 Παρασκευή false 1 false 2020-04-10T19:42:00 2020-04-10T06:45:00 true 18.44 0 18,44 °C °C true 14.74 0 14,74 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Bορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NW false false false 0 0 NW20.png Συννεφιά false 4 false 2020-04-10T19:42:00 2020-04-10T06:45:00 2020-04-09T21:00:00 2020-04-10T00:00:00 180 1586476800 true 16.05 0 16,05 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 67 0 67 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0.9 0 0,9 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-10T19:42:00 2020-04-10T06:45:00 2020-04-09T22:00:00 2020-04-10T01:00:00 180 1586480400 true 15.86 0 15,86 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 67 0 67 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0.89 0 0,89 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-10T19:42:00 2020-04-10T06:45:00 2020-04-09T23:00:00 2020-04-10T02:00:00 180 1586484000 true 15.65 0 15,65 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 68 0 68 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0.84 0 0,84 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-10T19:42:00 2020-04-10T06:45:00 2020-04-10T00:00:00 2020-04-10T03:00:00 180 1586487600 true 15.48 0 15,48 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 69 0 69 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0.79 0 0,79 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-10T19:42:00 2020-04-10T06:45:00 2020-04-10T01:00:00 2020-04-10T04:00:00 180 1586491200 true 15.33 0 15,33 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0.77 0 0,77 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-10T19:42:00 2020-04-10T06:45:00 2020-04-10T02:00:00 2020-04-10T05:00:00 180 1586494800 true 15.17 0 15,17 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0.76 0 0,76 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-10T19:42:00 2020-04-10T06:45:00 2020-04-10T03:00:00 2020-04-10T06:00:00 180 1586498400 true 15.05 0 15,05 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0.72 0 0,72 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-04-10T19:42:00 2020-04-10T06:45:00 2020-04-10T04:00:00 2020-04-10T07:00:00 180 1586502000 true 15.01 0 15,01 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0.62 0 0,62 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-10T19:42:00 2020-04-10T06:45:00 2020-04-10T05:00:00 2020-04-10T08:00:00 180 1586505600 true 15.09 0 15,09 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0.48 0 0,48 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-10T19:42:00 2020-04-10T06:45:00 2020-04-10T06:00:00 2020-04-10T09:00:00 180 1586509200 true 15.29 0 15,29 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0.35 0 0,35 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:42:00 2020-04-10T06:45:00 2020-04-10T07:00:00 2020-04-10T10:00:00 180 1586512800 true 15.6 0 15,6 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0.22 0 0,22 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:42:00 2020-04-10T06:45:00 2020-04-10T08:00:00 2020-04-10T11:00:00 180 1586516400 true 15.97 0 15,97 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:42:00 2020-04-10T06:45:00 2020-04-10T09:00:00 2020-04-10T12:00:00 180 1586520000 true 16.35 0 16,35 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:42:00 2020-04-10T06:45:00 2020-04-10T10:00:00 2020-04-10T13:00:00 180 1586523600 true 16.39 0 16,39 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:42:00 2020-04-10T06:45:00 2020-04-10T11:00:00 2020-04-10T14:00:00 180 1586527200 true 16.53 0 16,53 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:42:00 2020-04-10T06:45:00 2020-04-10T12:00:00 2020-04-10T15:00:00 180 1586530800 true 16.77 0 16,77 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 62 0 62 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:42:00 2020-04-10T06:45:00 2020-04-10T13:00:00 2020-04-10T16:00:00 180 1586534400 true 17.13 0 17,13 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:42:00 2020-04-10T06:45:00 2020-04-10T14:00:00 2020-04-10T17:00:00 180 1586538000 true 17.67 0 17,67 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:42:00 2020-04-10T06:45:00 2020-04-10T15:00:00 2020-04-10T18:00:00 180 1586541600 true 17.97 0 17,97 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:42:00 2020-04-10T06:45:00 2020-04-10T16:00:00 2020-04-10T19:00:00 180 1586545200 true 18.11 0 18,11 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-10T19:42:00 2020-04-10T06:45:00 2020-04-10T17:00:00 2020-04-10T20:00:00 180 1586548800 true 18.16 0 18,16 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-10T19:42:00 2020-04-10T06:45:00 2020-04-10T18:00:00 2020-04-10T21:00:00 180 1586552400 true 18.12 0 18,12 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-10T19:42:00 2020-04-10T06:45:00 2020-04-10T19:00:00 2020-04-10T22:00:00 180 1586556000 true 18 0 18 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-10T19:42:00 2020-04-10T06:45:00 2020-04-10T20:00:00 2020-04-10T23:00:00 180 1586559600 true 17.82 0 17,82 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0 0 0 % % 2020-04-09T21:00:00 2020-04-10T00:00:00 180 1586476800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-04-10T03:45:00 2020-04-10T06:45:00 180 1586501100 2020-04-10T16:42:00 2020-04-10T19:42:00 180 1586547720 true 0.0096 0 0,0096 mm mm true 0.29 0 0,29 % % 4 Σάββατο false 1 false 2020-04-11T19:43:00 2020-04-11T06:43:00 true 20.37 0 20,37 °C °C true 15.81 0 15,81 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NNW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:43:00 2020-04-11T06:43:00 2020-04-10T21:00:00 2020-04-11T00:00:00 180 1586563200 true 17.62 0 17,62 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:43:00 2020-04-11T06:43:00 2020-04-10T22:00:00 2020-04-11T01:00:00 180 1586566800 true 17.35 0 17,35 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:43:00 2020-04-11T06:43:00 2020-04-10T23:00:00 2020-04-11T02:00:00 180 1586570400 true 17.03 0 17,03 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:43:00 2020-04-11T06:43:00 2020-04-11T00:00:00 2020-04-11T03:00:00 180 1586574000 true 16.78 0 16,78 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:43:00 2020-04-11T06:43:00 2020-04-11T01:00:00 2020-04-11T04:00:00 180 1586577600 true 16.55 0 16,55 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:43:00 2020-04-11T06:43:00 2020-04-11T02:00:00 2020-04-11T05:00:00 180 1586581200 true 16.28 0 16,28 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 60 0 60 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:43:00 2020-04-11T06:43:00 2020-04-11T03:00:00 2020-04-11T06:00:00 180 1586584800 true 16.11 0 16,11 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 62 0 62 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:43:00 2020-04-11T06:43:00 2020-04-11T04:00:00 2020-04-11T07:00:00 180 1586588400 true 16.09 0 16,09 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:43:00 2020-04-11T06:43:00 2020-04-11T05:00:00 2020-04-11T08:00:00 180 1586592000 true 16.19 0 16,19 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:43:00 2020-04-11T06:43:00 2020-04-11T06:00:00 2020-04-11T09:00:00 180 1586595600 true 16.46 0 16,46 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:43:00 2020-04-11T06:43:00 2020-04-11T07:00:00 2020-04-11T10:00:00 180 1586599200 true 16.88 0 16,88 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:43:00 2020-04-11T06:43:00 2020-04-11T08:00:00 2020-04-11T11:00:00 180 1586602800 true 17.44 0 17,44 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:43:00 2020-04-11T06:43:00 2020-04-11T09:00:00 2020-04-11T12:00:00 180 1586606400 true 18.01 0 18,01 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:43:00 2020-04-11T06:43:00 2020-04-11T10:00:00 2020-04-11T13:00:00 180 1586610000 true 18.34 0 18,34 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:43:00 2020-04-11T06:43:00 2020-04-11T11:00:00 2020-04-11T14:00:00 180 1586613600 true 18.83 0 18,83 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 53 0 53 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:43:00 2020-04-11T06:43:00 2020-04-11T12:00:00 2020-04-11T15:00:00 180 1586617200 true 19.29 0 19,29 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 51 0 51 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:43:00 2020-04-11T06:43:00 2020-04-11T13:00:00 2020-04-11T16:00:00 180 1586620800 true 19.66 0 19,66 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 51 0 51 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:43:00 2020-04-11T06:43:00 2020-04-11T14:00:00 2020-04-11T17:00:00 180 1586624400 true 20.02 0 20,02 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 51 0 51 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:43:00 2020-04-11T06:43:00 2020-04-11T15:00:00 2020-04-11T18:00:00 180 1586628000 true 20.08 0 20,08 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 52 0 52 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:43:00 2020-04-11T06:43:00 2020-04-11T16:00:00 2020-04-11T19:00:00 180 1586631600 true 19.85 0 19,85 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 53 0 53 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:43:00 2020-04-11T06:43:00 2020-04-11T17:00:00 2020-04-11T20:00:00 180 1586635200 true 19.46 0 19,46 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:43:00 2020-04-11T06:43:00 2020-04-11T18:00:00 2020-04-11T21:00:00 180 1586638800 true 19.08 0 19,08 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:43:00 2020-04-11T06:43:00 2020-04-11T19:00:00 2020-04-11T22:00:00 180 1586642400 true 18.8 0 18,8 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:43:00 2020-04-11T06:43:00 2020-04-11T20:00:00 2020-04-11T23:00:00 180 1586646000 true 18.55 0 18,55 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0 0 0 % % 2020-04-10T21:00:00 2020-04-11T00:00:00 180 1586563200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-04-11T03:43:00 2020-04-11T06:43:00 180 1586587380 2020-04-11T16:43:00 2020-04-11T19:43:00 180 1586634180 true 0.0074 0 0,0074 mm mm true 0 0 0 % % 5 Κυριακή false 1 false 2020-04-12T19:44:00 2020-04-12T06:42:00 true 20.16 0 20,16 °C °C true 16.52 0 16,52 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Bορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2020-04-12T19:44:00 2020-04-12T06:42:00 2020-04-11T21:00:00 2020-04-12T00:00:00 180 1586649600 true 18.3 0 18,3 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 59 0 59 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T19:44:00 2020-04-12T06:42:00 2020-04-11T22:00:00 2020-04-12T01:00:00 180 1586653200 true 17.99 0 17,99 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T19:44:00 2020-04-12T06:42:00 2020-04-11T23:00:00 2020-04-12T02:00:00 180 1586656800 true 17.65 0 17,65 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1015.8 0 1015,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T19:44:00 2020-04-12T06:42:00 2020-04-12T00:00:00 2020-04-12T03:00:00 180 1586660400 true 17.37 0 17,37 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T19:44:00 2020-04-12T06:42:00 2020-04-12T01:00:00 2020-04-12T04:00:00 180 1586664000 true 17.16 0 17,16 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T19:44:00 2020-04-12T06:42:00 2020-04-12T02:00:00 2020-04-12T05:00:00 180 1586667600 true 16.97 0 16,97 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T19:44:00 2020-04-12T06:42:00 2020-04-12T03:00:00 2020-04-12T06:00:00 180 1586671200 true 16.83 0 16,83 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T19:44:00 2020-04-12T06:42:00 2020-04-12T04:00:00 2020-04-12T07:00:00 180 1586674800 true 16.79 0 16,79 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T19:44:00 2020-04-12T06:42:00 2020-04-12T05:00:00 2020-04-12T08:00:00 180 1586678400 true 16.86 0 16,86 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T19:44:00 2020-04-12T06:42:00 2020-04-12T06:00:00 2020-04-12T09:00:00 180 1586682000 true 17.08 0 17,08 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T19:44:00 2020-04-12T06:42:00 2020-04-12T07:00:00 2020-04-12T10:00:00 180 1586685600 true 17.52 0 17,52 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1017.8 0 1017,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T19:44:00 2020-04-12T06:42:00 2020-04-12T08:00:00 2020-04-12T11:00:00 180 1586689200 true 18.14 0 18,14 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1018.1 0 1018,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T19:44:00 2020-04-12T06:42:00 2020-04-12T09:00:00 2020-04-12T12:00:00 180 1586692800 true 18.56 0 18,56 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1018.4 0 1018,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T19:44:00 2020-04-12T06:42:00 2020-04-12T10:00:00 2020-04-12T13:00:00 180 1586696400 true 18.66 0 18,66 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1018.5 0 1018,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T19:44:00 2020-04-12T06:42:00 2020-04-12T11:00:00 2020-04-12T14:00:00 180 1586700000 true 18.89 0 18,89 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1018.3 0 1018,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T19:44:00 2020-04-12T06:42:00 2020-04-12T12:00:00 2020-04-12T15:00:00 180 1586703600 true 19.19 0 19,19 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1018.2 0 1018,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T19:44:00 2020-04-12T06:42:00 2020-04-12T13:00:00 2020-04-12T16:00:00 180 1586707200 true 19.5 0 19,5 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1018 0 1018 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T19:44:00 2020-04-12T06:42:00 2020-04-12T14:00:00 2020-04-12T17:00:00 180 1586710800 true 19.84 0 19,84 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T19:44:00 2020-04-12T06:42:00 2020-04-12T15:00:00 2020-04-12T18:00:00 180 1586714400 true 19.84 0 19,84 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T19:44:00 2020-04-12T06:42:00 2020-04-12T16:00:00 2020-04-12T19:00:00 180 1586718000 true 19.48 0 19,48 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T19:44:00 2020-04-12T06:42:00 2020-04-12T17:00:00 2020-04-12T20:00:00 180 1586721600 true 18.94 0 18,94 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1018.2 0 1018,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T19:44:00 2020-04-12T06:42:00 2020-04-12T18:00:00 2020-04-12T21:00:00 180 1586725200 true 18.47 0 18,47 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1018.7 0 1018,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T19:44:00 2020-04-12T06:42:00 2020-04-12T19:00:00 2020-04-12T22:00:00 180 1586728800 true 18.1 0 18,1 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1018.7 0 1018,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T19:44:00 2020-04-12T06:42:00 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T23:00:00 180 1586732400 true 17.81 0 17,81 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1018.7 0 1018,7 mb mb true 0 0 0 % % 2020-04-11T21:00:00 2020-04-12T00:00:00 180 1586649600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-04-12T03:42:00 2020-04-12T06:42:00 180 1586673720 2020-04-12T16:44:00 2020-04-12T19:44:00 180 1586720640 true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 0 0 0 % % 6 Δευτέρα false 1 false 2020-04-13T19:45:00 2020-04-13T06:41:00 true 19.26 0 19,26 °C °C true 16.6 0 16,6 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Δυτικός ασθενής - 3 BF W false false false 0 0 W15.png Αίθριος false 20 false 2020-04-13T19:45:00 2020-04-13T06:41:00 2020-04-12T21:00:00 2020-04-13T00:00:00 180 1586736000 true 17.56 0 17,56 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-13T19:45:00 2020-04-13T06:41:00 2020-04-12T22:00:00 2020-04-13T01:00:00 180 1586739600 true 17.35 0 17,35 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1018.8 0 1018,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-13T19:45:00 2020-04-13T06:41:00 2020-04-12T23:00:00 2020-04-13T02:00:00 180 1586743200 true 17.22 0 17,22 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1018.7 0 1018,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-13T19:45:00 2020-04-13T06:41:00 2020-04-13T00:00:00 2020-04-13T03:00:00 180 1586746800 true 17.12 0 17,12 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1018.6 0 1018,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-13T19:45:00 2020-04-13T06:41:00 2020-04-13T01:00:00 2020-04-13T04:00:00 180 1586750400 true 16.99 0 16,99 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1018.8 0 1018,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-13T19:45:00 2020-04-13T06:41:00 2020-04-13T02:00:00 2020-04-13T05:00:00 180 1586754000 true 16.89 0 16,89 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-13T19:45:00 2020-04-13T06:41:00 2020-04-13T03:00:00 2020-04-13T06:00:00 180 1586757600 true 16.88 0 16,88 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 68 0 68 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-13T19:45:00 2020-04-13T06:41:00 2020-04-13T04:00:00 2020-04-13T07:00:00 180 1586761200 true 16.97 0 16,97 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 68 0 68 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-13T19:45:00 2020-04-13T06:41:00 2020-04-13T05:00:00 2020-04-13T08:00:00 180 1586764800 true 17.16 0 17,16 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 67 0 67 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-13T19:45:00 2020-04-13T06:41:00 2020-04-13T06:00:00 2020-04-13T09:00:00 180 1586768400 true 17.42 0 17,42 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 66 0 66 % % true 1019.4 0 1019,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-13T19:45:00 2020-04-13T06:41:00 2020-04-13T07:00:00 2020-04-13T10:00:00 180 1586772000 true 17.74 0 17,74 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1019.7 0 1019,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-13T19:45:00 2020-04-13T06:41:00 2020-04-13T08:00:00 2020-04-13T11:00:00 180 1586775600 true 18.2 0 18,2 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1020 0 1020 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-13T19:45:00 2020-04-13T06:41:00 2020-04-13T09:00:00 2020-04-13T12:00:00 180 1586779200 true 18.44 0 18,44 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1020 0 1020 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-13T19:45:00 2020-04-13T06:41:00 2020-04-13T10:00:00 2020-04-13T13:00:00 180 1586782800 true 18.51 0 18,51 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1020 0 1020 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-13T19:45:00 2020-04-13T06:41:00 2020-04-13T11:00:00 2020-04-13T14:00:00 180 1586786400 true 18.7 0 18,7 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1020.1 0 1020,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-13T19:45:00 2020-04-13T06:41:00 2020-04-13T12:00:00 2020-04-13T15:00:00 180 1586790000 true 18.89 0 18,89 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1019.9 0 1019,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-13T19:45:00 2020-04-13T06:41:00 2020-04-13T13:00:00 2020-04-13T16:00:00 180 1586793600 true 18.94 0 18,94 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1019.7 0 1019,7 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-13T19:45:00 2020-04-13T06:41:00 2020-04-13T14:00:00 2020-04-13T17:00:00 180 1586797200 true 18.98 0 18,98 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1019.3 0 1019,3 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-13T19:45:00 2020-04-13T06:41:00 2020-04-13T15:00:00 2020-04-13T18:00:00 180 1586800800 true 18.92 0 18,92 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-13T19:45:00 2020-04-13T06:41:00 2020-04-13T16:00:00 2020-04-13T19:00:00 180 1586804400 true 18.63 0 18,63 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1018.8 0 1018,8 mb mb true 0.03 0 0,03 % % 2020-04-12T21:00:00 2020-04-13T00:00:00 180 1586736000 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-04-13T03:41:00 2020-04-13T06:41:00 180 1586760060 2020-04-13T16:45:00 2020-04-13T19:45:00 180 1586807100 true 0.0096 0 0,0096 mm mm true 0.07 0 0,07 % %
sunny

Σήμερα

Possible light rain in the morning.

15°c

windy

BF 2

deltiokairou

Στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, απέναντι στις ακτές της Μικράς Ασίας, βρίσκονται τα Δωδεκάνησα. Λικνίζονται στα κρυστάλλινα νερά του Αιγαίου και μαγεύουν τον επισκέπτη με τα ανυπέρβλητα φυσικά τοπία, τις μαγευτικές παραλίες και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά.