36 Χρόνια Εμπειρίας στα Aκτοπλοϊκά Εισιτήρια

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

0 13318 false 9 false 2020-12-04T16:57:00 2020-12-04T07:10:00 0.0 true 18 0 18 °C °C true 1015 0 1015 mb mb true 70 0 70 % % 2020-12-04T21:00:00 2020-12-04T23:00:00 120 1607122800 0 true 4 0 4 BF BF Nοτιοανατολικός σχεδόν μέτριος - 4 BF SE false false false 0 0 SE20.png Possible Light Rain Possible Light Rain 0 Παρασκευή false 9 false 2020-12-04T16:57:00 2020-12-04T07:10:00 true 19.01 0 19,01 °C °C true 17.22 0 17,22 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Nοτιοανατολικός μέτριος - 5 BF SE false false false 0 0 SE25.png Possible Light Rain false 9 false 2020-12-04T16:57:00 2020-12-04T07:10:00 2020-12-04T20:00:00 2020-12-04T22:00:00 120 1607119200 true 17.89 0 17,89 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.3887 0 0,3887 mm mm true 70 0 70 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-12-04T16:57:00 2020-12-04T07:10:00 2020-12-04T21:00:00 2020-12-04T23:00:00 120 1607122800 true 17.77 0 17,77 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.3642 0 0,3642 mm mm true 70 0 70 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0.97 0 0,97 % % 2020-12-03T22:00:00 2020-12-04T00:00:00 120 1607040000 Ασθενής βροχή όλη την ημέρα. Light rain throughout the day. 2020-12-04T05:10:00 2020-12-04T07:10:00 120 1607065800 2020-12-04T14:57:00 2020-12-04T16:57:00 120 1607101020 true 0.7762 0 0,7762 mm mm true 0.76 0 0,76 % % 1 Σάββατο false 9 false 2020-12-05T16:57:00 2020-12-05T07:10:00 true 19.26 0 19,26 °C °C true 17.28 0 17,28 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Nοτιοανατολικός ασθενής - 3 BF SE false false false 0 0 SE15.png Possible Light Rain false 9 false 2020-12-05T16:57:00 2020-12-05T07:10:00 2020-12-04T22:00:00 2020-12-05T00:00:00 120 1607126400 true 17.7 0 17,7 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.3953 0 0,3953 mm mm true 70 0 70 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 1 0 1 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-12-05T16:57:00 2020-12-05T07:10:00 2020-12-04T23:00:00 2020-12-05T01:00:00 120 1607130000 true 17.63 0 17,63 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.4224 0 0,4224 mm mm true 70 0 70 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-12-05T16:57:00 2020-12-05T07:10:00 2020-12-05T00:00:00 2020-12-05T02:00:00 120 1607133600 true 17.57 0 17,57 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.4688 0 0,4688 mm mm true 70 0 70 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-12-05T16:57:00 2020-12-05T07:10:00 2020-12-05T01:00:00 2020-12-05T03:00:00 120 1607137200 true 17.55 0 17,55 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.4558 0 0,4558 mm mm true 70 0 70 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0.9 0 0,9 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-12-05T16:57:00 2020-12-05T07:10:00 2020-12-05T02:00:00 2020-12-05T04:00:00 120 1607140800 true 17.58 0 17,58 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.4732 0 0,4732 mm mm true 70 0 70 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0.84 0 0,84 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-12-05T16:57:00 2020-12-05T07:10:00 2020-12-05T03:00:00 2020-12-05T05:00:00 120 1607144400 true 17.62 0 17,62 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.4414 0 0,4414 mm mm true 71 0 71 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0.81 0 0,81 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-12-05T16:57:00 2020-12-05T07:10:00 2020-12-05T04:00:00 2020-12-05T06:00:00 120 1607148000 true 17.68 0 17,68 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.4016 0 0,4016 mm mm true 71 0 71 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0.84 0 0,84 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-12-05T16:57:00 2020-12-05T07:10:00 2020-12-05T05:00:00 2020-12-05T07:00:00 120 1607151600 true 17.82 0 17,82 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.2996 0 0,2996 mm mm true 72 0 72 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0.7 0 0,7 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-12-05T16:57:00 2020-12-05T07:10:00 2020-12-05T06:00:00 2020-12-05T08:00:00 120 1607155200 true 17.96 0 17,96 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.2613 0 0,2613 mm mm true 72 0 72 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0.66 0 0,66 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-12-05T16:57:00 2020-12-05T07:10:00 2020-12-05T07:00:00 2020-12-05T09:00:00 120 1607158800 true 18.17 0 18,17 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.2256 0 0,2256 mm mm true 72 0 72 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 0.63 0 0,63 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-12-05T16:57:00 2020-12-05T07:10:00 2020-12-05T08:00:00 2020-12-05T10:00:00 120 1607162400 true 18.4 0 18,4 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.1892 0 0,1892 mm mm true 72 0 72 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0.62 0 0,62 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-12-05T16:57:00 2020-12-05T07:10:00 2020-12-05T09:00:00 2020-12-05T11:00:00 120 1607166000 true 18.63 0 18,63 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.1619 0 0,1619 mm mm true 72 0 72 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0.64 0 0,64 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-12-05T16:57:00 2020-12-05T07:10:00 2020-12-05T10:00:00 2020-12-05T12:00:00 120 1607169600 true 18.93 0 18,93 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.1389 0 0,1389 mm mm true 71 0 71 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0.67 0 0,67 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-12-05T16:57:00 2020-12-05T07:10:00 2020-12-05T11:00:00 2020-12-05T13:00:00 120 1607173200 true 18.98 0 18,98 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.1529 0 0,1529 mm mm true 70 0 70 % % true 1015.5 0 1015,5 mb mb true 0.6 0 0,6 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-12-05T16:57:00 2020-12-05T07:10:00 2020-12-05T12:00:00 2020-12-05T14:00:00 120 1607176800 true 18.89 0 18,89 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.146 0 0,146 mm mm true 69 0 69 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0.58 0 0,58 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-12-05T16:57:00 2020-12-05T07:10:00 2020-12-05T13:00:00 2020-12-05T15:00:00 120 1607180400 true 18.83 0 18,83 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.096 0 0,096 mm mm true 68 0 68 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0.48 0 0,48 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-12-05T16:57:00 2020-12-05T07:10:00 2020-12-05T14:00:00 2020-12-05T16:00:00 120 1607184000 true 18.69 0 18,69 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.1252 0 0,1252 mm mm true 68 0 68 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0.53 0 0,53 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-12-05T16:57:00 2020-12-05T07:10:00 2020-12-05T15:00:00 2020-12-05T17:00:00 120 1607187600 true 18.53 0 18,53 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.1837 0 0,1837 mm mm true 67 0 67 % % true 1015.5 0 1015,5 mb mb true 0.47 0 0,47 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-05T16:57:00 2020-12-05T07:10:00 2020-12-05T16:00:00 2020-12-05T18:00:00 120 1607191200 true 18.44 0 18,44 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0388 0 0,0388 mm mm true 67 0 67 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0.27 0 0,27 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-12-05T16:57:00 2020-12-05T07:10:00 2020-12-05T17:00:00 2020-12-05T19:00:00 120 1607194800 true 18.36 0 18,36 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0224 0 0,0224 mm mm true 67 0 67 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0.33 0 0,33 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-05T16:57:00 2020-12-05T07:10:00 2020-12-05T18:00:00 2020-12-05T20:00:00 120 1607198400 true 18.28 0 18,28 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0395 0 0,0395 mm mm true 67 0 67 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0.31 0 0,31 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-05T16:57:00 2020-12-05T07:10:00 2020-12-05T19:00:00 2020-12-05T21:00:00 120 1607202000 true 18.24 0 18,24 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0436 0 0,0436 mm mm true 67 0 67 % % true 1016.7 0 1016,7 mb mb true 0.28 0 0,28 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-05T16:57:00 2020-12-05T07:10:00 2020-12-05T20:00:00 2020-12-05T22:00:00 120 1607205600 true 18.13 0 18,13 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0613 0 0,0613 mm mm true 67 0 67 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0.26 0 0,26 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-05T16:57:00 2020-12-05T07:10:00 2020-12-05T21:00:00 2020-12-05T23:00:00 120 1607209200 true 18.03 0 18,03 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0251 0 0,0251 mm mm true 67 0 67 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 0.23 0 0,23 % % 2020-12-04T22:00:00 2020-12-05T00:00:00 120 1607126400 Ασθενής βροχή το πρωί. Light rain in the morning. 2020-12-05T05:10:00 2020-12-05T07:10:00 120 1607152200 2020-12-05T14:57:00 2020-12-05T16:57:00 120 1607187420 true 0.4734 0 0,4734 mm mm true 0.59 0 0,59 % % 2 Κυριακή false 9 false 2020-12-06T16:57:00 2020-12-06T07:11:00 true 19.25 0 19,25 °C °C true 17.48 0 17,48 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Nοτιοανατολικός ασθενής - 3 BF SE false false false 0 0 SE15.png Αίθριος false 20 false 2020-12-06T16:57:00 2020-12-06T07:11:00 2020-12-05T22:00:00 2020-12-06T00:00:00 120 1607212800 true 17.98 0 17,98 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0114 0 0,0114 mm mm true 68 0 68 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0.21 0 0,21 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-06T16:57:00 2020-12-06T07:11:00 2020-12-05T23:00:00 2020-12-06T01:00:00 120 1607216400 true 17.94 0 17,94 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0173 0 0,0173 mm mm true 67 0 67 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 0.26 0 0,26 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-06T16:57:00 2020-12-06T07:11:00 2020-12-06T00:00:00 2020-12-06T02:00:00 120 1607220000 true 17.85 0 17,85 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0667 0 0,0667 mm mm true 67 0 67 % % true 1016.8 0 1016,8 mb mb true 0.3 0 0,3 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-06T16:57:00 2020-12-06T07:11:00 2020-12-06T01:00:00 2020-12-06T03:00:00 120 1607223600 true 17.78 0 17,78 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.1918 0 0,1918 mm mm true 67 0 67 % % true 1016.8 0 1016,8 mb mb true 0.3 0 0,3 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-06T16:57:00 2020-12-06T07:11:00 2020-12-06T02:00:00 2020-12-06T04:00:00 120 1607227200 true 17.75 0 17,75 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.1947 0 0,1947 mm mm true 69 0 69 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0.31 0 0,31 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-06T16:57:00 2020-12-06T07:11:00 2020-12-06T03:00:00 2020-12-06T05:00:00 120 1607230800 true 17.8 0 17,8 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.1504 0 0,1504 mm mm true 70 0 70 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0.28 0 0,28 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-12-06T16:57:00 2020-12-06T07:11:00 2020-12-06T04:00:00 2020-12-06T06:00:00 120 1607234400 true 17.88 0 17,88 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0855 0 0,0855 mm mm true 71 0 71 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0.34 0 0,34 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-06T16:57:00 2020-12-06T07:11:00 2020-12-06T05:00:00 2020-12-06T07:00:00 120 1607238000 true 17.98 0 17,98 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0813 0 0,0813 mm mm true 72 0 72 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0.28 0 0,28 % % Αίθριος false 1 false 2020-12-06T16:57:00 2020-12-06T07:11:00 2020-12-06T06:00:00 2020-12-06T08:00:00 120 1607241600 true 18.14 0 18,14 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.081 0 0,081 mm mm true 73 0 73 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0.31 0 0,31 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-12-06T16:57:00 2020-12-06T07:11:00 2020-12-06T07:00:00 2020-12-06T09:00:00 120 1607245200 true 18.34 0 18,34 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0654 0 0,0654 mm mm true 73 0 73 % % true 1016.7 0 1016,7 mb mb true 0.33 0 0,33 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-12-06T16:57:00 2020-12-06T07:11:00 2020-12-06T08:00:00 2020-12-06T10:00:00 120 1607248800 true 18.6 0 18,6 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0652 0 0,0652 mm mm true 72 0 72 % % true 1016.8 0 1016,8 mb mb true 0.35 0 0,35 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-12-06T16:57:00 2020-12-06T07:11:00 2020-12-06T09:00:00 2020-12-06T11:00:00 120 1607252400 true 18.78 0 18,78 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0964 0 0,0964 mm mm true 72 0 72 % % true 1016.7 0 1016,7 mb mb true 0.38 0 0,38 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-12-06T16:57:00 2020-12-06T07:11:00 2020-12-06T10:00:00 2020-12-06T12:00:00 120 1607256000 true 18.96 0 18,96 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0515 0 0,0515 mm mm true 72 0 72 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0.32 0 0,32 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-12-06T16:57:00 2020-12-06T07:11:00 2020-12-06T11:00:00 2020-12-06T13:00:00 120 1607259600 true 18.95 0 18,95 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0273 0 0,0273 mm mm true 72 0 72 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0.34 0 0,34 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-12-06T16:57:00 2020-12-06T07:11:00 2020-12-06T12:00:00 2020-12-06T14:00:00 120 1607263200 true 18.91 0 18,91 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0269 0 0,0269 mm mm true 72 0 72 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0.34 0 0,34 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-12-06T16:57:00 2020-12-06T07:11:00 2020-12-06T13:00:00 2020-12-06T15:00:00 120 1607266800 true 18.89 0 18,89 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0487 0 0,0487 mm mm true 73 0 73 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0.39 0 0,39 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-12-06T16:57:00 2020-12-06T07:11:00 2020-12-06T14:00:00 2020-12-06T16:00:00 120 1607270400 true 18.8 0 18,8 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0655 0 0,0655 mm mm true 73 0 73 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0.36 0 0,36 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-12-06T16:57:00 2020-12-06T07:11:00 2020-12-06T15:00:00 2020-12-06T17:00:00 120 1607274000 true 18.64 0 18,64 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0934 0 0,0934 mm mm true 74 0 74 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0.36 0 0,36 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-12-06T16:57:00 2020-12-06T07:11:00 2020-12-06T16:00:00 2020-12-06T18:00:00 120 1607277600 true 18.55 0 18,55 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.0726 0 0,0726 mm mm true 74 0 74 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0.32 0 0,32 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-06T16:57:00 2020-12-06T07:11:00 2020-12-06T17:00:00 2020-12-06T19:00:00 120 1607281200 true 18.5 0 18,5 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.0391 0 0,0391 mm mm true 74 0 74 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0.29 0 0,29 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-06T16:57:00 2020-12-06T07:11:00 2020-12-06T18:00:00 2020-12-06T20:00:00 120 1607284800 true 18.45 0 18,45 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.037 0 0,037 mm mm true 73 0 73 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0.27 0 0,27 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-06T16:57:00 2020-12-06T07:11:00 2020-12-06T19:00:00 2020-12-06T21:00:00 120 1607288400 true 18.41 0 18,41 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.0414 0 0,0414 mm mm true 71 0 71 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0.29 0 0,29 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-12-06T16:57:00 2020-12-06T07:11:00 2020-12-06T20:00:00 2020-12-06T22:00:00 120 1607292000 true 18.26 0 18,26 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.0449 0 0,0449 mm mm true 70 0 70 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0.34 0 0,34 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-06T16:57:00 2020-12-06T07:11:00 2020-12-06T21:00:00 2020-12-06T23:00:00 120 1607295600 true 18.15 0 18,15 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.0344 0 0,0344 mm mm true 69 0 69 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 0.3 0 0,3 % % 2020-12-05T22:00:00 2020-12-06T00:00:00 120 1607212800 Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα. Partly cloudy throughout the day. 2020-12-06T05:11:00 2020-12-06T07:11:00 120 1607238660 2020-12-06T14:57:00 2020-12-06T16:57:00 120 1607273820 true 0.2041 0 0,2041 mm mm true 0.32 0 0,32 % % 3 Δευτέρα false 9 false 2020-12-07T16:57:00 2020-12-07T07:12:00 true 19.68 0 19,68 °C °C true 17.75 0 17,75 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Νοτιοανατολικός μέτριος - 5 BF SSE false false false 0 0 SE25.png Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-12-07T16:57:00 2020-12-07T07:12:00 2020-12-06T22:00:00 2020-12-07T00:00:00 120 1607299200 true 18.11 0 18,11 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.0273 0 0,0273 mm mm true 70 0 70 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0.31 0 0,31 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-12-07T16:57:00 2020-12-07T07:12:00 2020-12-06T23:00:00 2020-12-07T01:00:00 120 1607302800 true 18.15 0 18,15 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.0232 0 0,0232 mm mm true 69 0 69 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0.32 0 0,32 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-12-07T16:57:00 2020-12-07T07:12:00 2020-12-07T00:00:00 2020-12-07T02:00:00 120 1607306400 true 18.25 0 18,25 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.0081 0 0,0081 mm mm true 68 0 68 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0.33 0 0,33 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-12-07T16:57:00 2020-12-07T07:12:00 2020-12-07T01:00:00 2020-12-07T03:00:00 120 1607310000 true 18.34 0 18,34 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0.5 0 0,5 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-12-07T16:57:00 2020-12-07T07:12:00 2020-12-07T02:00:00 2020-12-07T04:00:00 120 1607313600 true 18.49 0 18,49 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.0052 0 0,0052 mm mm true 68 0 68 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0.67 0 0,67 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-12-07T16:57:00 2020-12-07T07:12:00 2020-12-07T03:00:00 2020-12-07T05:00:00 120 1607317200 true 18.57 0 18,57 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.0986 0 0,0986 mm mm true 69 0 69 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 0.61 0 0,61 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-12-07T16:57:00 2020-12-07T07:12:00 2020-12-07T04:00:00 2020-12-07T06:00:00 120 1607320800 true 18.65 0 18,65 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.1135 0 0,1135 mm mm true 71 0 71 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0.66 0 0,66 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-12-07T16:57:00 2020-12-07T07:12:00 2020-12-07T05:00:00 2020-12-07T07:00:00 120 1607324400 true 18.83 0 18,83 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0.0294 0 0,0294 mm mm true 72 0 72 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0.65 0 0,65 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-12-07T16:57:00 2020-12-07T07:12:00 2020-12-07T06:00:00 2020-12-07T08:00:00 120 1607328000 true 18.97 0 18,97 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0.0178 0 0,0178 mm mm true 73 0 73 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 0.55 0 0,55 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-12-07T16:57:00 2020-12-07T07:12:00 2020-12-07T07:00:00 2020-12-07T09:00:00 120 1607331600 true 19.16 0 19,16 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0.0663 0 0,0663 mm mm true 74 0 74 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0.33 0 0,33 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-12-07T16:57:00 2020-12-07T07:12:00 2020-12-07T08:00:00 2020-12-07T10:00:00 120 1607335200 true 19.32 0 19,32 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0.2233 0 0,2233 mm mm true 76 0 76 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0.45 0 0,45 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-12-07T16:57:00 2020-12-07T07:12:00 2020-12-07T09:00:00 2020-12-07T11:00:00 120 1607338800 true 19.39 0 19,39 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0.429 0 0,429 mm mm true 78 0 78 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0.51 0 0,51 % % Possible Light Rain and Windy false 9 false 2020-12-07T16:57:00 2020-12-07T07:12:00 2020-12-07T10:00:00 2020-12-07T12:00:00 120 1607342400 true 19.13 0 19,13 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 S30.png true 0.63 0 0,63 mm mm true 80 0 80 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0.48 0 0,48 % % Βροχή false 9 false 2020-12-07T16:57:00 2020-12-07T07:12:00 2020-12-07T11:00:00 2020-12-07T13:00:00 120 1607346000 true 18.53 0 18,53 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0.9013 0 0,9013 mm mm true 84 0 84 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0.66 0 0,66 % % Βροχή false 9 false 2020-12-07T16:57:00 2020-12-07T07:12:00 2020-12-07T12:00:00 2020-12-07T14:00:00 120 1607349600 true 18.08 0 18,08 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 1.3185 0 1,3185 mm mm true 85 0 85 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0.68 0 0,68 % % Βροχή false 9 false 2020-12-07T16:57:00 2020-12-07T07:12:00 2020-12-07T13:00:00 2020-12-07T15:00:00 120 1607353200 true 18.04 0 18,04 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 1.5335 0 1,5335 mm mm true 83 0 83 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0.7 0 0,7 % % Βροχή false 9 false 2020-12-07T16:57:00 2020-12-07T07:12:00 2020-12-07T14:00:00 2020-12-07T16:00:00 120 1607356800 true 18.24 0 18,24 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 1.6082 0 1,6082 mm mm true 78 0 78 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0.71 0 0,71 % % Βροχή false 9 false 2020-12-07T16:57:00 2020-12-07T07:12:00 2020-12-07T15:00:00 2020-12-07T17:00:00 120 1607360400 true 18.3 0 18,3 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 2.1427 0 2,1427 mm mm true 75 0 75 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0.73 0 0,73 % % Βροχή false 9 false 2020-12-07T16:57:00 2020-12-07T07:12:00 2020-12-07T16:00:00 2020-12-07T18:00:00 120 1607364000 true 18.21 0 18,21 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 2.2826 0 2,2826 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0.58 0 0,58 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-12-07T16:57:00 2020-12-07T07:12:00 2020-12-07T17:00:00 2020-12-07T19:00:00 120 1607367600 true 18.09 0 18,09 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.88 0 0,88 mm mm true 70 0 70 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0.45 0 0,45 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-12-07T16:57:00 2020-12-07T07:12:00 2020-12-07T18:00:00 2020-12-07T20:00:00 120 1607371200 true 18.13 0 18,13 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.1196 0 0,1196 mm mm true 68 0 68 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0.4 0 0,4 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-12-07T16:57:00 2020-12-07T07:12:00 2020-12-07T19:00:00 2020-12-07T21:00:00 120 1607374800 true 18.21 0 18,21 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0639 0 0,0639 mm mm true 67 0 67 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0.57 0 0,57 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-12-07T16:57:00 2020-12-07T07:12:00 2020-12-07T20:00:00 2020-12-07T22:00:00 120 1607378400 true 18.23 0 18,23 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0345 0 0,0345 mm mm true 66 0 66 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0.78 0 0,78 % % Συννεφιά false 4 false 2020-12-07T16:57:00 2020-12-07T07:12:00 2020-12-07T21:00:00 2020-12-07T23:00:00 120 1607382000 true 18.21 0 18,21 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.0195 0 0,0195 mm mm true 67 0 67 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0.91 0 0,91 % % 2020-12-06T22:00:00 2020-12-07T00:00:00 120 1607299200 Βροχή το απόγευμα και το βραδυ. Rain in the afternoon and evening. 2020-12-07T05:12:00 2020-12-07T07:12:00 120 1607325120 2020-12-07T14:57:00 2020-12-07T16:57:00 120 1607360220 true 2.3665 0 2,3665 mm mm true 0.58 0 0,58 % % 4 Τρίτη false 9 false 2020-12-08T16:57:00 2020-12-08T07:13:00 true 18.32 0 18,32 °C °C true 16.87 0 16,87 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Δυτικός ασθενής - 3 BF W false false false 0 0 W15.png Συννεφιά false 4 false 2020-12-08T16:57:00 2020-12-08T07:13:00 2020-12-07T22:00:00 2020-12-08T00:00:00 120 1607385600 true 18.04 0 18,04 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0133 0 0,0133 mm mm true 67 0 67 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0.88 0 0,88 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-12-08T16:57:00 2020-12-08T07:13:00 2020-12-07T23:00:00 2020-12-08T01:00:00 120 1607389200 true 17.82 0 17,82 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.014 0 0,014 mm mm true 66 0 66 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0.8 0 0,8 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-12-08T16:57:00 2020-12-08T07:13:00 2020-12-08T00:00:00 2020-12-08T02:00:00 120 1607392800 true 17.66 0 17,66 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.02 0 0,02 mm mm true 65 0 65 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0.67 0 0,67 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-12-08T16:57:00 2020-12-08T07:13:00 2020-12-08T01:00:00 2020-12-08T03:00:00 120 1607396400 true 17.56 0 17,56 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.0368 0 0,0368 mm mm true 65 0 65 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0.45 0 0,45 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-08T16:57:00 2020-12-08T07:13:00 2020-12-08T02:00:00 2020-12-08T04:00:00 120 1607400000 true 17.46 0 17,46 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.0693 0 0,0693 mm mm true 65 0 65 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-08T16:57:00 2020-12-08T07:13:00 2020-12-08T03:00:00 2020-12-08T05:00:00 120 1607403600 true 17.4 0 17,4 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.0985 0 0,0985 mm mm true 66 0 66 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-08T16:57:00 2020-12-08T07:13:00 2020-12-08T04:00:00 2020-12-08T06:00:00 120 1607407200 true 17.38 0 17,38 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.1009 0 0,1009 mm mm true 68 0 68 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-08T16:57:00 2020-12-08T07:13:00 2020-12-08T05:00:00 2020-12-08T07:00:00 120 1607410800 true 17.4 0 17,4 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0997 0 0,0997 mm mm true 69 0 69 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-12-08T16:57:00 2020-12-08T07:13:00 2020-12-08T06:00:00 2020-12-08T08:00:00 120 1607414400 true 17.44 0 17,44 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.1027 0 0,1027 mm mm true 71 0 71 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-12-08T16:57:00 2020-12-08T07:13:00 2020-12-08T07:00:00 2020-12-08T09:00:00 120 1607418000 true 17.47 0 17,47 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.099 0 0,099 mm mm true 72 0 72 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0.45 0 0,45 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-12-08T16:57:00 2020-12-08T07:13:00 2020-12-08T08:00:00 2020-12-08T10:00:00 120 1607421600 true 17.49 0 17,49 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.1067 0 0,1067 mm mm true 73 0 73 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 0.79 0 0,79 % % Συννεφιά false 4 false 2020-12-08T16:57:00 2020-12-08T07:13:00 2020-12-08T09:00:00 2020-12-08T11:00:00 120 1607425200 true 17.47 0 17,47 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.1187 0 0,1187 mm mm true 74 0 74 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-12-08T16:57:00 2020-12-08T07:13:00 2020-12-08T10:00:00 2020-12-08T12:00:00 120 1607428800 true 17.37 0 17,37 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.1152 0 0,1152 mm mm true 74 0 74 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-12-08T16:57:00 2020-12-08T07:13:00 2020-12-08T11:00:00 2020-12-08T13:00:00 120 1607432400 true 17.23 0 17,23 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.1341 0 0,1341 mm mm true 75 0 75 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0.77 0 0,77 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-12-08T16:57:00 2020-12-08T07:13:00 2020-12-08T12:00:00 2020-12-08T14:00:00 120 1607436000 true 17.16 0 17,16 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.1517 0 0,1517 mm mm true 75 0 75 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0.57 0 0,57 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-12-08T16:57:00 2020-12-08T07:13:00 2020-12-08T13:00:00 2020-12-08T15:00:00 120 1607439600 true 17.15 0 17,15 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.1085 0 0,1085 mm mm true 75 0 75 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0.37 0 0,37 % % Αίθριος false 1 false 2020-12-08T16:57:00 2020-12-08T07:13:00 2020-12-08T14:00:00 2020-12-08T16:00:00 120 1607443200 true 17.25 0 17,25 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0539 0 0,0539 mm mm true 74 0 74 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-08T16:57:00 2020-12-08T07:13:00 2020-12-08T15:00:00 2020-12-08T17:00:00 120 1607446800 true 17.37 0 17,37 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.032 0 0,032 mm mm true 73 0 73 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-08T16:57:00 2020-12-08T07:13:00 2020-12-08T16:00:00 2020-12-08T18:00:00 120 1607450400 true 17.47 0 17,47 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0318 0 0,0318 mm mm true 71 0 71 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-08T16:57:00 2020-12-08T07:13:00 2020-12-08T17:00:00 2020-12-08T19:00:00 120 1607454000 true 17.6 0 17,6 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0476 0 0,0476 mm mm true 68 0 68 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-08T16:57:00 2020-12-08T07:13:00 2020-12-08T18:00:00 2020-12-08T20:00:00 120 1607457600 true 17.69 0 17,69 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0604 0 0,0604 mm mm true 66 0 66 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-08T16:57:00 2020-12-08T07:13:00 2020-12-08T19:00:00 2020-12-08T21:00:00 120 1607461200 true 17.69 0 17,69 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0499 0 0,0499 mm mm true 66 0 66 % % true 1016.7 0 1016,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-08T16:57:00 2020-12-08T07:13:00 2020-12-08T20:00:00 2020-12-08T22:00:00 120 1607464800 true 17.56 0 17,56 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0388 0 0,0388 mm mm true 68 0 68 % % true 1017.1 0 1017,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-08T16:57:00 2020-12-08T07:13:00 2020-12-08T21:00:00 2020-12-08T23:00:00 120 1607468400 true 17.44 0 17,44 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0377 0 0,0377 mm mm true 70 0 70 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0 0 0 % % 2020-12-07T22:00:00 2020-12-08T00:00:00 120 1607385600 Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα. Partly cloudy throughout the day. 2020-12-08T05:13:00 2020-12-08T07:13:00 120 1607411580 2020-12-08T14:57:00 2020-12-08T16:57:00 120 1607446620 true 0.1524 0 0,1524 mm mm true 0.33 0 0,33 % % 5 Τετάρτη false 1 false 2020-12-09T16:57:00 2020-12-09T07:14:00 true 18.68 0 18,68 °C °C true 16.95 0 16,95 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Nότιος σχεδόν μέτριος - 4 BF S false false false 0 0 S20.png Αίθριος false 20 false 2020-12-09T16:57:00 2020-12-09T07:14:00 2020-12-08T22:00:00 2020-12-09T00:00:00 120 1607472000 true 17.34 0 17,34 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.0412 0 0,0412 mm mm true 71 0 71 % % true 1017.3 0 1017,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-09T16:57:00 2020-12-09T07:14:00 2020-12-08T23:00:00 2020-12-09T01:00:00 120 1607475600 true 17.24 0 17,24 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.0454 0 0,0454 mm mm true 70 0 70 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-09T16:57:00 2020-12-09T07:14:00 2020-12-09T00:00:00 2020-12-09T02:00:00 120 1607479200 true 17.22 0 17,22 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0435 0 0,0435 mm mm true 68 0 68 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-09T16:57:00 2020-12-09T07:14:00 2020-12-09T01:00:00 2020-12-09T03:00:00 120 1607482800 true 17.22 0 17,22 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0346 0 0,0346 mm mm true 67 0 67 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-09T16:57:00 2020-12-09T07:14:00 2020-12-09T02:00:00 2020-12-09T04:00:00 120 1607486400 true 17.24 0 17,24 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0405 0 0,0405 mm mm true 66 0 66 % % true 1017.3 0 1017,3 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-09T16:57:00 2020-12-09T07:14:00 2020-12-09T03:00:00 2020-12-09T05:00:00 120 1607490000 true 17.27 0 17,27 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0504 0 0,0504 mm mm true 65 0 65 % % true 1017.3 0 1017,3 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-09T16:57:00 2020-12-09T07:14:00 2020-12-09T04:00:00 2020-12-09T06:00:00 120 1607493600 true 17.32 0 17,32 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0278 0 0,0278 mm mm true 66 0 66 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-09T16:57:00 2020-12-09T07:14:00 2020-12-09T05:00:00 2020-12-09T07:00:00 120 1607497200 true 17.4 0 17,4 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.0064 0 0,0064 mm mm true 67 0 67 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-12-09T16:57:00 2020-12-09T07:14:00 2020-12-09T06:00:00 2020-12-09T08:00:00 120 1607500800 true 17.5 0 17,5 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-12-09T16:57:00 2020-12-09T07:14:00 2020-12-09T07:00:00 2020-12-09T09:00:00 120 1607504400 true 17.66 0 17,66 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1017.8 0 1017,8 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-12-09T16:57:00 2020-12-09T07:14:00 2020-12-09T08:00:00 2020-12-09T10:00:00 120 1607508000 true 17.83 0 17,83 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.0064 0 0,0064 mm mm true 72 0 72 % % true 1018.4 0 1018,4 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2020-12-09T16:57:00 2020-12-09T07:14:00 2020-12-09T09:00:00 2020-12-09T11:00:00 120 1607511600 true 17.96 0 17,96 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.012 0 0,012 mm mm true 72 0 72 % % true 1018.5 0 1018,5 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 1 false 2020-12-09T16:57:00 2020-12-09T07:14:00 2020-12-09T10:00:00 2020-12-09T12:00:00 120 1607515200 true 17.98 0 17,98 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.0073 0 0,0073 mm mm true 72 0 72 % % true 1018.1 0 1018,1 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 1 false 2020-12-09T16:57:00 2020-12-09T07:14:00 2020-12-09T11:00:00 2020-12-09T13:00:00 120 1607518800 true 18.08 0 18,08 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1017.1 0 1017,1 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-12-09T16:57:00 2020-12-09T07:14:00 2020-12-09T12:00:00 2020-12-09T14:00:00 120 1607522400 true 18.13 0 18,13 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-12-09T16:57:00 2020-12-09T07:14:00 2020-12-09T13:00:00 2020-12-09T15:00:00 120 1607526000 true 18.14 0 18,14 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 1 false 2020-12-09T16:57:00 2020-12-09T07:14:00 2020-12-09T14:00:00 2020-12-09T16:00:00 120 1607529600 true 18.19 0 18,19 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-09T16:57:00 2020-12-09T07:14:00 2020-12-09T15:00:00 2020-12-09T17:00:00 120 1607533200 true 18.29 0 18,29 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0.26 0 0,26 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-12-09T16:57:00 2020-12-09T07:14:00 2020-12-09T16:00:00 2020-12-09T18:00:00 120 1607536800 true 18.32 0 18,32 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0.31 0 0,31 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-12-09T16:57:00 2020-12-09T07:14:00 2020-12-09T17:00:00 2020-12-09T19:00:00 120 1607540400 true 18.37 0 18,37 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0.37 0 0,37 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-12-09T16:57:00 2020-12-09T07:14:00 2020-12-09T18:00:00 2020-12-09T20:00:00 120 1607544000 true 18.4 0 18,4 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0.0056 0 0,0056 mm mm true 66 0 66 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0.46 0 0,46 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-12-09T16:57:00 2020-12-09T07:14:00 2020-12-09T19:00:00 2020-12-09T21:00:00 120 1607547600 true 18.38 0 18,38 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0.62 0 0,62 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-12-09T16:57:00 2020-12-09T07:14:00 2020-12-09T20:00:00 2020-12-09T22:00:00 120 1607551200 true 18.27 0 18,27 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0.81 0 0,81 % % Συννεφιά false 4 false 2020-12-09T16:57:00 2020-12-09T07:14:00 2020-12-09T21:00:00 2020-12-09T23:00:00 120 1607554800 true 18.23 0 18,23 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0.95 0 0,95 % % 2020-12-08T22:00:00 2020-12-09T00:00:00 120 1607472000 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-12-09T05:14:00 2020-12-09T07:14:00 120 1607498040 2020-12-09T14:57:00 2020-12-09T16:57:00 120 1607533020 true 0.0507 0 0,0507 mm mm true 0.2 0 0,2 % % 6 Πέμπτη false 9 false 2020-12-10T16:57:00 2020-12-10T07:14:00 true 19.05 0 19,05 °C °C true 16.42 0 16,42 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF Nότιος ισχυρός - 6 BF S false false false 0 0 S30.png Συννεφιά false 4 false 2020-12-10T16:57:00 2020-12-10T07:14:00 2020-12-09T22:00:00 2020-12-10T00:00:00 120 1607558400 true 18.25 0 18,25 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0.0061 0 0,0061 mm mm true 68 0 68 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-12-10T16:57:00 2020-12-10T07:14:00 2020-12-09T23:00:00 2020-12-10T01:00:00 120 1607562000 true 18.22 0 18,22 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 S30.png true 0.0345 0 0,0345 mm mm true 67 0 67 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-12-10T16:57:00 2020-12-10T07:14:00 2020-12-10T00:00:00 2020-12-10T02:00:00 120 1607565600 true 18.22 0 18,22 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 S30.png true 0.068 0 0,068 mm mm true 66 0 66 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-12-10T16:57:00 2020-12-10T07:14:00 2020-12-10T01:00:00 2020-12-10T03:00:00 120 1607569200 true 18.24 0 18,24 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 S30.png true 0.0758 0 0,0758 mm mm true 65 0 65 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-12-10T16:57:00 2020-12-10T07:14:00 2020-12-10T02:00:00 2020-12-10T04:00:00 120 1607572800 true 18.27 0 18,27 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 S30.png true 0.069 0 0,069 mm mm true 64 0 64 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-12-10T16:57:00 2020-12-10T07:14:00 2020-12-10T03:00:00 2020-12-10T05:00:00 120 1607576400 true 18.34 0 18,34 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 S30.png true 0.0562 0 0,0562 mm mm true 64 0 64 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-12-10T16:57:00 2020-12-10T07:14:00 2020-12-10T04:00:00 2020-12-10T06:00:00 120 1607580000 true 18.47 0 18,47 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 S30.png true 0.0498 0 0,0498 mm mm true 65 0 65 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-12-10T16:57:00 2020-12-10T07:14:00 2020-12-10T05:00:00 2020-12-10T07:00:00 120 1607583600 true 18.63 0 18,63 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 S30.png true 0.1052 0 0,1052 mm mm true 65 0 65 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-12-10T16:57:00 2020-12-10T07:14:00 2020-12-10T06:00:00 2020-12-10T08:00:00 120 1607587200 true 18.74 0 18,74 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 S30.png true 0.1908 0 0,1908 mm mm true 67 0 67 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0.82 0 0,82 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-12-10T16:57:00 2020-12-10T07:14:00 2020-12-10T07:00:00 2020-12-10T09:00:00 120 1607590800 true 18.77 0 18,77 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 S30.png true 0.2134 0 0,2134 mm mm true 69 0 69 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0.62 0 0,62 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-12-10T16:57:00 2020-12-10T07:14:00 2020-12-10T08:00:00 2020-12-10T10:00:00 120 1607594400 true 18.75 0 18,75 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 S30.png true 0.1998 0 0,1998 mm mm true 71 0 71 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 0.36 0 0,36 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-12-10T16:57:00 2020-12-10T07:14:00 2020-12-10T09:00:00 2020-12-10T11:00:00 120 1607598000 true 18.67 0 18,67 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 S30.png true 0.2015 0 0,2015 mm mm true 73 0 73 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0.21 0 0,21 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-12-10T16:57:00 2020-12-10T07:14:00 2020-12-10T10:00:00 2020-12-10T12:00:00 120 1607601600 true 18.55 0 18,55 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 S30.png true 0.2481 0 0,2481 mm mm true 74 0 74 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0.25 0 0,25 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-12-10T16:57:00 2020-12-10T07:14:00 2020-12-10T11:00:00 2020-12-10T13:00:00 120 1607605200 true 18.62 0 18,62 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 S30.png true 0.3473 0 0,3473 mm mm true 76 0 76 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0.4 0 0,4 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-12-10T16:57:00 2020-12-10T07:14:00 2020-12-10T12:00:00 2020-12-10T14:00:00 120 1607608800 true 18.55 0 18,55 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 S30.png true 0.4486 0 0,4486 mm mm true 76 0 76 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0.56 0 0,56 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-12-10T16:57:00 2020-12-10T07:14:00 2020-12-10T13:00:00 2020-12-10T15:00:00 120 1607612400 true 18.34 0 18,34 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 S30.png true 0.4973 0 0,4973 mm mm true 76 0 76 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0.73 0 0,73 % % Possible Light Rain and Windy false 9 false 2020-12-10T16:57:00 2020-12-10T07:14:00 2020-12-10T14:00:00 2020-12-10T16:00:00 120 1607616000 true 18.07 0 18,07 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SW30.png true 0.5601 0 0,5601 mm mm true 76 0 76 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0.9 0 0,9 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-12-10T16:57:00 2020-12-10T07:14:00 2020-12-10T15:00:00 2020-12-10T17:00:00 120 1607619600 true 17.94 0 17,94 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0.6339 0 0,6339 mm mm true 75 0 75 % % true 1010.5 0 1010,5 mb mb true 1 0 1 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-12-10T16:57:00 2020-12-10T07:14:00 2020-12-10T16:00:00 2020-12-10T18:00:00 120 1607623200 true 17.69 0 17,69 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0.6768 0 0,6768 mm mm true 76 0 76 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-12-10T16:57:00 2020-12-10T07:14:00 2020-12-10T17:00:00 2020-12-10T19:00:00 120 1607626800 true 17.34 0 17,34 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0.6821 0 0,6821 mm mm true 77 0 77 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0.87 0 0,87 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-12-10T16:57:00 2020-12-10T07:14:00 2020-12-10T18:00:00 2020-12-10T20:00:00 120 1607630400 true 17.06 0 17,06 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0.6396 0 0,6396 mm mm true 77 0 77 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0.75 0 0,75 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-12-10T16:57:00 2020-12-10T07:14:00 2020-12-10T19:00:00 2020-12-10T21:00:00 120 1607634000 true 16.93 0 16,93 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0.533 0 0,533 mm mm true 76 0 76 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0.6 0 0,6 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-12-10T16:57:00 2020-12-10T07:14:00 2020-12-10T20:00:00 2020-12-10T22:00:00 120 1607637600 true 16.86 0 16,86 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0.4101 0 0,4101 mm mm true 74 0 74 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0.45 0 0,45 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-12-10T16:57:00 2020-12-10T07:14:00 2020-12-10T21:00:00 2020-12-10T23:00:00 120 1607641200 true 16.84 0 16,84 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0.3219 0 0,3219 mm mm true 74 0 74 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0.37 0 0,37 % % 2020-12-09T22:00:00 2020-12-10T00:00:00 120 1607558400 Possible light rain starting in the afternoon. Possible light rain starting in the afternoon. 2020-12-10T05:14:00 2020-12-10T07:14:00 120 1607584440 2020-12-10T14:57:00 2020-12-10T16:57:00 120 1607619420 true 0.6853 0 0,6853 mm mm true 0.72 0 0,72 % %
sunny

Σήμερα

Ασθενής βροχή όλη την ημέρα.

18°c

windy

BF 4

deltiokairou

Στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, απέναντι στις ακτές της Μικράς Ασίας, βρίσκονται τα Δωδεκάνησα. Λικνίζονται στα κρυστάλλινα νερά του Αιγαίου και μαγεύουν τον επισκέπτη με τα ανυπέρβλητα φυσικά τοπία, τις μαγευτικές παραλίες και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά.