Προβολή κατηγορίας προορισμού

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

0 13318 false 50 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:22:00 0.0 true 11 0 11 °C °C true 1027 0 1027 mb mb true 63 0 63 % % 2020-01-20T07:00:00 2020-01-20T09:00:00 120 1579510800 0 true 6 0 6 BF BF Βορειοδυτικός ισχυρός - 6 BF NNW false false false 0 0 NW30.png Ανεμώδης Windy 0 Δευτέρα false 50 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:22:00 true 12.27 0 12,27 °C °C true 9.53 0 9,53 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF Βορειοδυτικός ισχυρός - 6 BF NNW false false false 0 0 NW30.png Ανεμώδης false 50 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:22:00 2020-01-20T06:00:00 2020-01-20T08:00:00 120 1579507200 true 10.44 0 10,44 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1026.1 0 1026,1 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:22:00 2020-01-20T07:00:00 2020-01-20T09:00:00 120 1579510800 true 10.57 0 10,57 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1026.9 0 1026,9 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:22:00 2020-01-20T08:00:00 2020-01-20T10:00:00 120 1579514400 true 10.74 0 10,74 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1027.7 0 1027,7 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:22:00 2020-01-20T09:00:00 2020-01-20T11:00:00 120 1579518000 true 10.95 0 10,95 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1028.7 0 1028,7 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:22:00 2020-01-20T10:00:00 2020-01-20T12:00:00 120 1579521600 true 11.17 0 11,17 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1028.6 0 1028,6 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:22:00 2020-01-20T11:00:00 2020-01-20T13:00:00 120 1579525200 true 11.52 0 11,52 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1028.4 0 1028,4 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:22:00 2020-01-20T12:00:00 2020-01-20T14:00:00 120 1579528800 true 11.77 0 11,77 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1028.6 0 1028,6 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:22:00 2020-01-20T13:00:00 2020-01-20T15:00:00 120 1579532400 true 11.91 0 11,91 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1028.4 0 1028,4 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:22:00 2020-01-20T14:00:00 2020-01-20T16:00:00 120 1579536000 true 11.99 0 11,99 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1028.7 0 1028,7 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:22:00 2020-01-20T15:00:00 2020-01-20T17:00:00 120 1579539600 true 11.91 0 11,91 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1029.1 0 1029,1 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:22:00 2020-01-20T16:00:00 2020-01-20T18:00:00 120 1579543200 true 11.67 0 11,67 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1029.7 0 1029,7 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:22:00 2020-01-20T17:00:00 2020-01-20T19:00:00 120 1579546800 true 11.22 0 11,22 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1030.2 0 1030,2 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:22:00 2020-01-20T18:00:00 2020-01-20T20:00:00 120 1579550400 true 10.86 0 10,86 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1030.6 0 1030,6 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:22:00 2020-01-20T19:00:00 2020-01-20T21:00:00 120 1579554000 true 10.53 0 10,53 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1030.9 0 1030,9 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:22:00 2020-01-20T20:00:00 2020-01-20T22:00:00 120 1579557600 true 10.29 0 10,29 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1031.4 0 1031,4 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:22:00 2020-01-20T21:00:00 2020-01-20T23:00:00 120 1579561200 true 10.02 0 10,02 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1031.6 0 1031,6 mb mb true 0.06 0 0,06 % % 2020-01-19T22:00:00 2020-01-20T00:00:00 120 1579478400 Ανεμώδης μέχρι το βραδυ. Windy until evening. 2020-01-20T05:22:00 2020-01-20T07:22:00 120 1579504920 2020-01-20T15:24:00 2020-01-20T17:24:00 120 1579541040 true 0.0045 0 0,0045 mm mm true 0.08 0 0,08 % % 1 Τρίτη false 50 false 2020-01-21T17:25:00 2020-01-21T07:22:00 true 12.18 0 12,18 °C °C true 8.65 0 8,65 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF Βορειοδυτικός ισχυρός - 6 BF NNW false false false 0 0 NW30.png Αίθριος false 20 false 2020-01-21T17:25:00 2020-01-21T07:22:00 2020-01-20T22:00:00 2020-01-21T00:00:00 120 1579564800 true 9.8 0 9,8 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1031.4 0 1031,4 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-21T17:25:00 2020-01-21T07:22:00 2020-01-20T23:00:00 2020-01-21T01:00:00 120 1579568400 true 9.57 0 9,57 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1031.2 0 1031,2 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:25:00 2020-01-21T07:22:00 2020-01-21T00:00:00 2020-01-21T02:00:00 120 1579572000 true 9.35 0 9,35 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1031.2 0 1031,2 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:25:00 2020-01-21T07:22:00 2020-01-21T01:00:00 2020-01-21T03:00:00 120 1579575600 true 9.23 0 9,23 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1031 0 1031 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-21T17:25:00 2020-01-21T07:22:00 2020-01-21T02:00:00 2020-01-21T04:00:00 120 1579579200 true 9.14 0 9,14 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1031.4 0 1031,4 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-21T17:25:00 2020-01-21T07:22:00 2020-01-21T03:00:00 2020-01-21T05:00:00 120 1579582800 true 9.03 0 9,03 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1031.3 0 1031,3 mb mb true 0.12 0 0,12 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-21T17:25:00 2020-01-21T07:22:00 2020-01-21T04:00:00 2020-01-21T06:00:00 120 1579586400 true 8.95 0 8,95 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1031.4 0 1031,4 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-21T17:25:00 2020-01-21T07:22:00 2020-01-21T05:00:00 2020-01-21T07:00:00 120 1579590000 true 8.92 0 8,92 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1030.9 0 1030,9 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-21T17:25:00 2020-01-21T07:22:00 2020-01-21T06:00:00 2020-01-21T08:00:00 120 1579593600 true 9.03 0 9,03 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1031 0 1031 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-21T17:25:00 2020-01-21T07:22:00 2020-01-21T07:00:00 2020-01-21T09:00:00 120 1579597200 true 9.23 0 9,23 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1031 0 1031 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:25:00 2020-01-21T07:22:00 2020-01-21T08:00:00 2020-01-21T10:00:00 120 1579600800 true 9.52 0 9,52 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1031.1 0 1031,1 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:25:00 2020-01-21T07:22:00 2020-01-21T09:00:00 2020-01-21T11:00:00 120 1579604400 true 9.82 0 9,82 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1030.9 0 1030,9 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:25:00 2020-01-21T07:22:00 2020-01-21T10:00:00 2020-01-21T12:00:00 120 1579608000 true 10.15 0 10,15 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1030.2 0 1030,2 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:25:00 2020-01-21T07:22:00 2020-01-21T11:00:00 2020-01-21T13:00:00 120 1579611600 true 10.55 0 10,55 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1029.5 0 1029,5 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:25:00 2020-01-21T07:22:00 2020-01-21T12:00:00 2020-01-21T14:00:00 120 1579615200 true 10.92 0 10,92 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1028.9 0 1028,9 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:25:00 2020-01-21T07:22:00 2020-01-21T13:00:00 2020-01-21T15:00:00 120 1579618800 true 11.33 0 11,33 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1029 0 1029 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:25:00 2020-01-21T07:22:00 2020-01-21T14:00:00 2020-01-21T16:00:00 120 1579622400 true 11.64 0 11,64 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1028.6 0 1028,6 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:25:00 2020-01-21T07:22:00 2020-01-21T15:00:00 2020-01-21T17:00:00 120 1579626000 true 11.84 0 11,84 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1028.4 0 1028,4 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:25:00 2020-01-21T07:22:00 2020-01-21T16:00:00 2020-01-21T18:00:00 120 1579629600 true 11.89 0 11,89 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1028.3 0 1028,3 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:25:00 2020-01-21T07:22:00 2020-01-21T17:00:00 2020-01-21T19:00:00 120 1579633200 true 11.75 0 11,75 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1028.3 0 1028,3 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:25:00 2020-01-21T07:22:00 2020-01-21T18:00:00 2020-01-21T20:00:00 120 1579636800 true 11.63 0 11,63 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1028.1 0 1028,1 mb mb true 0.23 0 0,23 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-01-21T17:25:00 2020-01-21T07:22:00 2020-01-21T19:00:00 2020-01-21T21:00:00 120 1579640400 true 11.7 0 11,7 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1027.6 0 1027,6 mb mb true 0.45 0 0,45 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-01-21T17:25:00 2020-01-21T07:22:00 2020-01-21T20:00:00 2020-01-21T22:00:00 120 1579644000 true 11.42 0 11,42 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1027.4 0 1027,4 mb mb true 0.35 0 0,35 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:25:00 2020-01-21T07:22:00 2020-01-21T21:00:00 2020-01-21T23:00:00 120 1579647600 true 11.16 0 11,16 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1027 0 1027 mb mb true 0.26 0 0,26 % % 2020-01-20T22:00:00 2020-01-21T00:00:00 120 1579564800 Ανεμώδης από το απόγευμα. Windy starting in the afternoon. 2020-01-21T05:22:00 2020-01-21T07:22:00 120 1579591320 2020-01-21T15:25:00 2020-01-21T17:25:00 120 1579627500 true 0.003 0 0,003 mm mm true 0.13 0 0,13 % % 2 Τετάρτη false 1 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:21:00 true 13.76 0 13,76 °C °C true 10.43 0 10,43 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Ανεμώδης false 50 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:21:00 2020-01-21T22:00:00 2020-01-22T00:00:00 120 1579651200 true 11 0 11 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1026.7 0 1026,7 mb mb true 0.21 0 0,21 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:21:00 2020-01-21T23:00:00 2020-01-22T01:00:00 120 1579654800 true 10.86 0 10,86 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1026.9 0 1026,9 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:21:00 2020-01-22T00:00:00 2020-01-22T02:00:00 120 1579658400 true 10.8 0 10,8 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 63 0 63 % % true 1026.6 0 1026,6 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:21:00 2020-01-22T01:00:00 2020-01-22T03:00:00 120 1579662000 true 10.78 0 10,78 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 65 0 65 % % true 1026.2 0 1026,2 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:21:00 2020-01-22T02:00:00 2020-01-22T04:00:00 120 1579665600 true 10.77 0 10,77 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 67 0 67 % % true 1025.8 0 1025,8 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:21:00 2020-01-22T03:00:00 2020-01-22T05:00:00 120 1579669200 true 10.75 0 10,75 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 69 0 69 % % true 1025.6 0 1025,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:21:00 2020-01-22T04:00:00 2020-01-22T06:00:00 120 1579672800 true 10.73 0 10,73 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 69 0 69 % % true 1025.6 0 1025,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:21:00 2020-01-22T05:00:00 2020-01-22T07:00:00 120 1579676400 true 10.7 0 10,7 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 70 0 70 % % true 1025.8 0 1025,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:21:00 2020-01-22T06:00:00 2020-01-22T08:00:00 120 1579680000 true 10.77 0 10,77 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 69 0 69 % % true 1026 0 1026 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:21:00 2020-01-22T07:00:00 2020-01-22T09:00:00 120 1579683600 true 10.94 0 10,94 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 68 0 68 % % true 1026.1 0 1026,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:21:00 2020-01-22T08:00:00 2020-01-22T10:00:00 120 1579687200 true 11.18 0 11,18 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 66 0 66 % % true 1026.2 0 1026,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:21:00 2020-01-22T09:00:00 2020-01-22T11:00:00 120 1579690800 true 11.47 0 11,47 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 64 0 64 % % true 1026.1 0 1026,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:21:00 2020-01-22T10:00:00 2020-01-22T12:00:00 120 1579694400 true 11.88 0 11,88 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 62 0 62 % % true 1025.7 0 1025,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:21:00 2020-01-22T11:00:00 2020-01-22T13:00:00 120 1579698000 true 12.4 0 12,4 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1025 0 1025 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:21:00 2020-01-22T12:00:00 2020-01-22T14:00:00 120 1579701600 true 12.91 0 12,91 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1023.9 0 1023,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:21:00 2020-01-22T13:00:00 2020-01-22T15:00:00 120 1579705200 true 13.23 0 13,23 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1023.6 0 1023,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:21:00 2020-01-22T14:00:00 2020-01-22T16:00:00 120 1579708800 true 13.39 0 13,39 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1023.4 0 1023,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:21:00 2020-01-22T15:00:00 2020-01-22T17:00:00 120 1579712400 true 13.47 0 13,47 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1023.3 0 1023,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:21:00 2020-01-22T16:00:00 2020-01-22T18:00:00 120 1579716000 true 13.47 0 13,47 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1023.1 0 1023,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:21:00 2020-01-22T17:00:00 2020-01-22T19:00:00 120 1579719600 true 13.38 0 13,38 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1022.7 0 1022,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:21:00 2020-01-22T18:00:00 2020-01-22T20:00:00 120 1579723200 true 13.37 0 13,37 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1022.6 0 1022,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:21:00 2020-01-22T19:00:00 2020-01-22T21:00:00 120 1579726800 true 13.32 0 13,32 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1022.4 0 1022,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:21:00 2020-01-22T20:00:00 2020-01-22T22:00:00 120 1579730400 true 13.22 0 13,22 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1022.2 0 1022,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:21:00 2020-01-22T21:00:00 2020-01-22T23:00:00 120 1579734000 true 13.12 0 13,12 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1021.9 0 1021,9 mb mb true 0 0 0 % % 2020-01-21T22:00:00 2020-01-22T00:00:00 120 1579651200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-01-22T05:21:00 2020-01-22T07:21:00 120 1579677660 2020-01-22T15:27:00 2020-01-22T17:27:00 120 1579714020 true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 0.02 0 0,02 % % 3 Πέμπτη false 1 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:21:00 true 15.04 0 15,04 °C °C true 11.45 0 11,45 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:21:00 2020-01-22T22:00:00 2020-01-23T00:00:00 120 1579737600 true 13.08 0 13,08 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1021.7 0 1021,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:21:00 2020-01-22T23:00:00 2020-01-23T01:00:00 120 1579741200 true 13.06 0 13,06 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1021.9 0 1021,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:21:00 2020-01-23T00:00:00 2020-01-23T02:00:00 120 1579744800 true 13.14 0 13,14 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1021.6 0 1021,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:21:00 2020-01-23T01:00:00 2020-01-23T03:00:00 120 1579748400 true 13.28 0 13,28 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1021.5 0 1021,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:21:00 2020-01-23T02:00:00 2020-01-23T04:00:00 120 1579752000 true 13.42 0 13,42 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 68 0 68 % % true 1021.1 0 1021,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:21:00 2020-01-23T03:00:00 2020-01-23T05:00:00 120 1579755600 true 13.53 0 13,53 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 69 0 69 % % true 1020.8 0 1020,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:21:00 2020-01-23T04:00:00 2020-01-23T06:00:00 120 1579759200 true 13.61 0 13,61 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 70 0 70 % % true 1020.9 0 1020,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:21:00 2020-01-23T05:00:00 2020-01-23T07:00:00 120 1579762800 true 13.66 0 13,66 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1021 0 1021 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:21:00 2020-01-23T06:00:00 2020-01-23T08:00:00 120 1579766400 true 13.77 0 13,77 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1021.2 0 1021,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:21:00 2020-01-23T07:00:00 2020-01-23T09:00:00 120 1579770000 true 14.01 0 14,01 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1021.3 0 1021,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:21:00 2020-01-23T08:00:00 2020-01-23T10:00:00 120 1579773600 true 14.28 0 14,28 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 68 0 68 % % true 1021.3 0 1021,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:21:00 2020-01-23T09:00:00 2020-01-23T11:00:00 120 1579777200 true 14.48 0 14,48 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 67 0 67 % % true 1021.2 0 1021,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:21:00 2020-01-23T10:00:00 2020-01-23T12:00:00 120 1579780800 true 14.56 0 14,56 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1021 0 1021 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:21:00 2020-01-23T11:00:00 2020-01-23T13:00:00 120 1579784400 true 14.52 0 14,52 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1020.6 0 1020,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:21:00 2020-01-23T12:00:00 2020-01-23T14:00:00 120 1579788000 true 14.58 0 14,58 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1020 0 1020 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:21:00 2020-01-23T13:00:00 2020-01-23T15:00:00 120 1579791600 true 14.71 0 14,71 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1020 0 1020 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:21:00 2020-01-23T14:00:00 2020-01-23T16:00:00 120 1579795200 true 14.76 0 14,76 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1020.5 0 1020,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:21:00 2020-01-23T15:00:00 2020-01-23T17:00:00 120 1579798800 true 14.68 0 14,68 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1020.9 0 1020,9 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:21:00 2020-01-23T16:00:00 2020-01-23T18:00:00 120 1579802400 true 14.32 0 14,32 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1021.5 0 1021,5 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:21:00 2020-01-23T17:00:00 2020-01-23T19:00:00 120 1579806000 true 13.86 0 13,86 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1021.8 0 1021,8 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:21:00 2020-01-23T18:00:00 2020-01-23T20:00:00 120 1579809600 true 13.93 0 13,93 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1023 0 1023 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:21:00 2020-01-23T19:00:00 2020-01-23T21:00:00 120 1579813200 true 13.41 0 13,41 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1024 0 1024 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:21:00 2020-01-23T20:00:00 2020-01-23T22:00:00 120 1579816800 true 12.74 0 12,74 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 53 0 53 % % true 1024.7 0 1024,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:21:00 2020-01-23T21:00:00 2020-01-23T23:00:00 120 1579820400 true 12.15 0 12,15 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1025.2 0 1025,2 mb mb true 0 0 0 % % 2020-01-22T22:00:00 2020-01-23T00:00:00 120 1579737600 Ανεμώδης το βραδυ. Windy in the evening. 2020-01-23T05:21:00 2020-01-23T07:21:00 120 1579764060 2020-01-23T15:28:00 2020-01-23T17:28:00 120 1579800480 true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 0 0 0 % % 4 Παρασκευή false 1 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:20:00 true 14.19 0 14,19 °C °C true 10.48 0 10,48 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βόρειος σχεδόν μέτριος - 4 BF N false false false 0 0 N20.png Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:20:00 2020-01-23T22:00:00 2020-01-24T00:00:00 120 1579824000 true 11.72 0 11,72 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1025.5 0 1025,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:20:00 2020-01-23T23:00:00 2020-01-24T01:00:00 120 1579827600 true 11.27 0 11,27 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1025.4 0 1025,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:20:00 2020-01-24T00:00:00 2020-01-24T02:00:00 120 1579831200 true 10.93 0 10,93 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1025.1 0 1025,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:20:00 2020-01-24T01:00:00 2020-01-24T03:00:00 120 1579834800 true 10.75 0 10,75 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1025.4 0 1025,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:20:00 2020-01-24T02:00:00 2020-01-24T04:00:00 120 1579838400 true 10.89 0 10,89 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1026.2 0 1026,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:20:00 2020-01-24T03:00:00 2020-01-24T05:00:00 120 1579842000 true 11.19 0 11,19 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 50 0 50 % % true 1026.4 0 1026,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:20:00 2020-01-24T04:00:00 2020-01-24T06:00:00 120 1579845600 true 11.99 0 11,99 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 46 0 46 % % true 1026.8 0 1026,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:20:00 2020-01-24T05:00:00 2020-01-24T07:00:00 120 1579849200 true 12.91 0 12,91 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 41 0 41 % % true 1027.2 0 1027,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:20:00 2020-01-24T06:00:00 2020-01-24T08:00:00 120 1579852800 true 13.58 0 13,58 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 38 0 38 % % true 1027.6 0 1027,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:20:00 2020-01-24T07:00:00 2020-01-24T09:00:00 120 1579856400 true 13.9 0 13,9 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 37 0 37 % % true 1028.1 0 1028,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:20:00 2020-01-24T08:00:00 2020-01-24T10:00:00 120 1579860000 true 13.79 0 13,79 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 38 0 38 % % true 1028.7 0 1028,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:20:00 2020-01-24T09:00:00 2020-01-24T11:00:00 120 1579863600 true 13.5 0 13,5 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 39 0 39 % % true 1029 0 1029 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:20:00 2020-01-24T10:00:00 2020-01-24T12:00:00 120 1579867200 true 13.57 0 13,57 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 39 0 39 % % true 1028.8 0 1028,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:20:00 2020-01-24T11:00:00 2020-01-24T13:00:00 120 1579870800 true 13.69 0 13,69 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 38 0 38 % % true 1028.2 0 1028,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:20:00 2020-01-24T12:00:00 2020-01-24T14:00:00 120 1579874400 true 13.67 0 13,67 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 39 0 39 % % true 1027.9 0 1027,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:20:00 2020-01-24T13:00:00 2020-01-24T15:00:00 120 1579878000 true 13.61 0 13,61 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 40 0 40 % % true 1028 0 1028 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:20:00 2020-01-24T14:00:00 2020-01-24T16:00:00 120 1579881600 true 13.25 0 13,25 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 42 0 42 % % true 1028.1 0 1028,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:20:00 2020-01-24T15:00:00 2020-01-24T17:00:00 120 1579885200 true 12.96 0 12,96 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 43 0 43 % % true 1027.9 0 1027,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:20:00 2020-01-24T16:00:00 2020-01-24T18:00:00 120 1579888800 true 12.68 0 12,68 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 44 0 44 % % true 1028.1 0 1028,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:20:00 2020-01-24T17:00:00 2020-01-24T19:00:00 120 1579892400 true 12.48 0 12,48 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 45 0 45 % % true 1028.3 0 1028,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:20:00 2020-01-24T18:00:00 2020-01-24T20:00:00 120 1579896000 true 12.4 0 12,4 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 45 0 45 % % true 1028.5 0 1028,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:20:00 2020-01-24T19:00:00 2020-01-24T21:00:00 120 1579899600 true 12.33 0 12,33 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 46 0 46 % % true 1028.6 0 1028,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:20:00 2020-01-24T20:00:00 2020-01-24T22:00:00 120 1579903200 true 12.24 0 12,24 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 46 0 46 % % true 1028.7 0 1028,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:20:00 2020-01-24T21:00:00 2020-01-24T23:00:00 120 1579906800 true 12.19 0 12,19 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 47 0 47 % % true 1028.6 0 1028,6 mb mb true 0 0 0 % % 2020-01-23T22:00:00 2020-01-24T00:00:00 120 1579824000 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-01-24T05:20:00 2020-01-24T07:20:00 120 1579850400 2020-01-24T15:29:00 2020-01-24T17:29:00 120 1579886940 true 0.0095 0 0,0095 mm mm true 0 0 0 % % 5 Σάββατο false 1 false 2020-01-25T17:30:00 2020-01-25T07:20:00 true 15.18 0 15,18 °C °C true 11.9 0 11,9 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Νοτιοδυτικός ασθενής - 3 BF SW false false false 0 0 SW15.png Αίθριος false 20 false 2020-01-25T17:30:00 2020-01-25T07:20:00 2020-01-24T22:00:00 2020-01-25T00:00:00 120 1579910400 true 12.22 0 12,22 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1028.7 0 1028,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-25T17:30:00 2020-01-25T07:20:00 2020-01-24T23:00:00 2020-01-25T01:00:00 120 1579914000 true 12.18 0 12,18 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1028.6 0 1028,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-25T17:30:00 2020-01-25T07:20:00 2020-01-25T00:00:00 2020-01-25T02:00:00 120 1579917600 true 12.18 0 12,18 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 52 0 52 % % true 1028.4 0 1028,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-25T17:30:00 2020-01-25T07:20:00 2020-01-25T01:00:00 2020-01-25T03:00:00 120 1579921200 true 12.21 0 12,21 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1028.2 0 1028,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-25T17:30:00 2020-01-25T07:20:00 2020-01-25T02:00:00 2020-01-25T04:00:00 120 1579924800 true 12.28 0 12,28 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1027.8 0 1027,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-25T17:30:00 2020-01-25T07:20:00 2020-01-25T03:00:00 2020-01-25T05:00:00 120 1579928400 true 12.41 0 12,41 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1027.4 0 1027,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-25T17:30:00 2020-01-25T07:20:00 2020-01-25T04:00:00 2020-01-25T06:00:00 120 1579932000 true 12.55 0 12,55 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1027.7 0 1027,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-25T17:30:00 2020-01-25T07:20:00 2020-01-25T05:00:00 2020-01-25T07:00:00 120 1579935600 true 12.67 0 12,67 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1028.1 0 1028,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-25T17:30:00 2020-01-25T07:20:00 2020-01-25T06:00:00 2020-01-25T08:00:00 120 1579939200 true 12.81 0 12,81 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1028.4 0 1028,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-25T17:30:00 2020-01-25T07:20:00 2020-01-25T07:00:00 2020-01-25T09:00:00 120 1579942800 true 13.08 0 13,08 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1028.8 0 1028,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-25T17:30:00 2020-01-25T07:20:00 2020-01-25T08:00:00 2020-01-25T10:00:00 120 1579946400 true 13.52 0 13,52 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1029.6 0 1029,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-25T17:30:00 2020-01-25T07:20:00 2020-01-25T09:00:00 2020-01-25T11:00:00 120 1579950000 true 13.91 0 13,91 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1029.7 0 1029,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-25T17:30:00 2020-01-25T07:20:00 2020-01-25T10:00:00 2020-01-25T12:00:00 120 1579953600 true 14.39 0 14,39 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1029.3 0 1029,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-25T17:30:00 2020-01-25T07:20:00 2020-01-25T11:00:00 2020-01-25T13:00:00 120 1579957200 true 14.68 0 14,68 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1028.4 0 1028,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-25T17:30:00 2020-01-25T07:20:00 2020-01-25T12:00:00 2020-01-25T14:00:00 120 1579960800 true 14.89 0 14,89 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1028 0 1028 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-25T17:30:00 2020-01-25T07:20:00 2020-01-25T13:00:00 2020-01-25T15:00:00 120 1579964400 true 14.85 0 14,85 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1027.8 0 1027,8 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-25T17:30:00 2020-01-25T07:20:00 2020-01-25T14:00:00 2020-01-25T16:00:00 120 1579968000 true 14.71 0 14,71 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1028 0 1028 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-25T17:30:00 2020-01-25T07:20:00 2020-01-25T15:00:00 2020-01-25T17:00:00 120 1579971600 true 14.4 0 14,4 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1028 0 1028 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-25T17:30:00 2020-01-25T07:20:00 2020-01-25T16:00:00 2020-01-25T18:00:00 120 1579975200 true 14.55 0 14,55 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1028.1 0 1028,1 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-25T17:30:00 2020-01-25T07:20:00 2020-01-25T17:00:00 2020-01-25T19:00:00 120 1579978800 true 14.62 0 14,62 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1028.5 0 1028,5 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-25T17:30:00 2020-01-25T07:20:00 2020-01-25T18:00:00 2020-01-25T20:00:00 120 1579982400 true 14.76 0 14,76 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1028.7 0 1028,7 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-25T17:30:00 2020-01-25T07:20:00 2020-01-25T19:00:00 2020-01-25T21:00:00 120 1579986000 true 14.7 0 14,7 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1028.6 0 1028,6 mb mb true 0.22 0 0,22 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-25T17:30:00 2020-01-25T07:20:00 2020-01-25T20:00:00 2020-01-25T22:00:00 120 1579989600 true 14.63 0 14,63 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1028.1 0 1028,1 mb mb true 0.48 0 0,48 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-25T17:30:00 2020-01-25T07:20:00 2020-01-25T21:00:00 2020-01-25T23:00:00 120 1579993200 true 14.49 0 14,49 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1027.8 0 1027,8 mb mb true 0.67 0 0,67 % % 2020-01-24T22:00:00 2020-01-25T00:00:00 120 1579910400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-01-25T05:20:00 2020-01-25T07:20:00 120 1579936800 2020-01-25T15:30:00 2020-01-25T17:30:00 120 1579973400 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0.08 0 0,08 % % 6 Κυριακή false 2 false 2020-01-26T17:31:00 2020-01-26T07:19:00 true 16.52 0 16,52 °C °C true 14.27 0 14,27 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Νοτιοανατολικός σχεδόν μέτριος - 4 BF SSE false false false 0 0 SE20.png Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-26T17:31:00 2020-01-26T07:19:00 2020-01-25T22:00:00 2020-01-26T00:00:00 120 1579996800 true 14.54 0 14,54 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1027.6 0 1027,6 mb mb true 0.72 0 0,72 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-26T17:31:00 2020-01-26T07:19:00 2020-01-25T23:00:00 2020-01-26T01:00:00 120 1580000400 true 14.55 0 14,55 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1027.8 0 1027,8 mb mb true 0.71 0 0,71 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-26T17:31:00 2020-01-26T07:19:00 2020-01-26T00:00:00 2020-01-26T02:00:00 120 1580004000 true 14.63 0 14,63 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1027.8 0 1027,8 mb mb true 0.67 0 0,67 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-26T17:31:00 2020-01-26T07:19:00 2020-01-26T01:00:00 2020-01-26T03:00:00 120 1580007600 true 14.63 0 14,63 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1027.5 0 1027,5 mb mb true 0.61 0 0,61 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-26T17:31:00 2020-01-26T07:19:00 2020-01-26T02:00:00 2020-01-26T04:00:00 120 1580011200 true 14.61 0 14,61 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1027 0 1027 mb mb true 0.53 0 0,53 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-26T17:31:00 2020-01-26T07:19:00 2020-01-26T03:00:00 2020-01-26T05:00:00 120 1580014800 true 14.68 0 14,68 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1026.8 0 1026,8 mb mb true 0.45 0 0,45 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-26T17:31:00 2020-01-26T07:19:00 2020-01-26T04:00:00 2020-01-26T06:00:00 120 1580018400 true 14.81 0 14,81 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1026.6 0 1026,6 mb mb true 0.38 0 0,38 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-26T17:31:00 2020-01-26T07:19:00 2020-01-26T05:00:00 2020-01-26T07:00:00 120 1580022000 true 14.99 0 14,99 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1027 0 1027 mb mb true 0.31 0 0,31 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-26T17:31:00 2020-01-26T07:19:00 2020-01-26T06:00:00 2020-01-26T08:00:00 120 1580025600 true 15.18 0 15,18 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1027.4 0 1027,4 mb mb true 0.25 0 0,25 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-26T17:31:00 2020-01-26T07:19:00 2020-01-26T07:00:00 2020-01-26T09:00:00 120 1580029200 true 15.4 0 15,4 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1028 0 1028 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-26T17:31:00 2020-01-26T07:19:00 2020-01-26T08:00:00 2020-01-26T10:00:00 120 1580032800 true 15.65 0 15,65 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 79 0 79 % % true 1028.1 0 1028,1 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-26T17:31:00 2020-01-26T07:19:00 2020-01-26T09:00:00 2020-01-26T11:00:00 120 1580036400 true 15.87 0 15,87 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 79 0 79 % % true 1027.9 0 1027,9 mb mb true 0.12 0 0,12 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-26T17:31:00 2020-01-26T07:19:00 2020-01-26T10:00:00 2020-01-26T12:00:00 120 1580040000 true 15.93 0 15,93 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 78 0 78 % % true 1027.4 0 1027,4 mb mb true 0.21 0 0,21 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-26T17:31:00 2020-01-26T07:19:00 2020-01-26T11:00:00 2020-01-26T13:00:00 120 1580043600 true 15.95 0 15,95 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1026.7 0 1026,7 mb mb true 0.36 0 0,36 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-26T17:31:00 2020-01-26T07:19:00 2020-01-26T12:00:00 2020-01-26T14:00:00 120 1580047200 true 16.03 0 16,03 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1026.1 0 1026,1 mb mb true 0.49 0 0,49 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-26T17:31:00 2020-01-26T07:19:00 2020-01-26T13:00:00 2020-01-26T15:00:00 120 1580050800 true 16.14 0 16,14 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1025.7 0 1025,7 mb mb true 0.6 0 0,6 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-26T17:31:00 2020-01-26T07:19:00 2020-01-26T14:00:00 2020-01-26T16:00:00 120 1580054400 true 16.24 0 16,24 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1025.5 0 1025,5 mb mb true 0.69 0 0,69 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-26T17:31:00 2020-01-26T07:19:00 2020-01-26T15:00:00 2020-01-26T17:00:00 120 1580058000 true 16.19 0 16,19 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1025.4 0 1025,4 mb mb true 0.75 0 0,75 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-26T17:31:00 2020-01-26T07:19:00 2020-01-26T16:00:00 2020-01-26T18:00:00 120 1580061600 true 16.14 0 16,14 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1025.4 0 1025,4 mb mb true 0.77 0 0,77 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-26T17:31:00 2020-01-26T07:19:00 2020-01-26T17:00:00 2020-01-26T19:00:00 120 1580065200 true 16.11 0 16,11 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1025.5 0 1025,5 mb mb true 0.79 0 0,79 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-26T17:31:00 2020-01-26T07:19:00 2020-01-26T18:00:00 2020-01-26T20:00:00 120 1580068800 true 16.1 0 16,1 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1025.4 0 1025,4 mb mb true 0.82 0 0,82 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:31:00 2020-01-26T07:19:00 2020-01-26T19:00:00 2020-01-26T21:00:00 120 1580072400 true 16.1 0 16,1 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1025.3 0 1025,3 mb mb true 0.88 0 0,88 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:31:00 2020-01-26T07:19:00 2020-01-26T20:00:00 2020-01-26T22:00:00 120 1580076000 true 16.09 0 16,09 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1024.5 0 1024,5 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:31:00 2020-01-26T07:19:00 2020-01-26T21:00:00 2020-01-26T23:00:00 120 1580079600 true 16.04 0 16,04 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1024.1 0 1024,1 mb mb true 1 0 1 % % 2020-01-25T22:00:00 2020-01-26T00:00:00 120 1579996800 Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα. Partly cloudy throughout the day. 2020-01-26T05:19:00 2020-01-26T07:19:00 120 1580023140 2020-01-26T15:31:00 2020-01-26T17:31:00 120 1580059860 true 0.0367 0 0,0367 mm mm true 0.56 0 0,56 % %
sunny

Σήμερα

Ανεμώδης μέχρι το βραδυ.

11°c

windy

BF 6

deltiokairou

Στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, απέναντι στις ακτές της Μικράς Ασίας, βρίσκονται τα Δωδεκάνησα. Λικνίζονται στα κρυστάλλινα νερά του Αιγαίου και μαγεύουν τον επισκέπτη με τα ανυπέρβλητα φυσικά τοπία, τις μαγευτικές παραλίες και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά.