36 Χρόνια Εμπειρίας στα Aκτοπλοϊκά Εισιτήρια

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

0 13318 false 1 false 2020-07-16T20:30:00 2020-07-16T06:07:00 0.0 true 26 0 26 °C °C true 1007 0 1007 mb mb true 63 0 63 % % 2020-07-16T15:00:00 2020-07-16T18:00:00 180 1594922400 0 true 5 0 5 BF BF Bορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NW false false false 0 0 NW25.png Αίθριος Clear 0 Πέμπτη false 1 false 2020-07-16T20:30:00 2020-07-16T06:07:00 true 26.33 0 26,33 °C °C true 24.09 0 24,09 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Bορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NW false false false 0 0 NW25.png Αίθριος false 1 false 2020-07-16T20:30:00 2020-07-16T06:07:00 2020-07-16T08:00:00 2020-07-16T11:00:00 180 1594897200 true 24.9 0 24,9 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1008.6 0 1008,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-16T20:30:00 2020-07-16T06:07:00 2020-07-16T09:00:00 2020-07-16T12:00:00 180 1594900800 true 25.04 0 25,04 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1008.5 0 1008,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-16T20:30:00 2020-07-16T06:07:00 2020-07-16T10:00:00 2020-07-16T13:00:00 180 1594904400 true 25.35 0 25,35 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1008.4 0 1008,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-16T20:30:00 2020-07-16T06:07:00 2020-07-16T11:00:00 2020-07-16T14:00:00 180 1594908000 true 25.63 0 25,63 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1007.9 0 1007,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-16T20:30:00 2020-07-16T06:07:00 2020-07-16T12:00:00 2020-07-16T15:00:00 180 1594911600 true 25.84 0 25,84 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1007.6 0 1007,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-16T20:30:00 2020-07-16T06:07:00 2020-07-16T13:00:00 2020-07-16T16:00:00 180 1594915200 true 26 0 26 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1007.3 0 1007,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-16T20:30:00 2020-07-16T06:07:00 2020-07-16T14:00:00 2020-07-16T17:00:00 180 1594918800 true 26.05 0 26,05 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1007 0 1007 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-16T20:30:00 2020-07-16T06:07:00 2020-07-16T15:00:00 2020-07-16T18:00:00 180 1594922400 true 26.02 0 26,02 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1006.5 0 1006,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-16T20:30:00 2020-07-16T06:07:00 2020-07-16T16:00:00 2020-07-16T19:00:00 180 1594926000 true 26.03 0 26,03 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1006.4 0 1006,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-16T20:30:00 2020-07-16T06:07:00 2020-07-16T17:00:00 2020-07-16T20:00:00 180 1594929600 true 25.86 0 25,86 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1006.5 0 1006,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-16T20:30:00 2020-07-16T06:07:00 2020-07-16T18:00:00 2020-07-16T21:00:00 180 1594933200 true 25.65 0 25,65 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 70 0 70 % % true 1006.6 0 1006,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-16T20:30:00 2020-07-16T06:07:00 2020-07-16T19:00:00 2020-07-16T22:00:00 180 1594936800 true 25.51 0 25,51 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1006.5 0 1006,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-16T20:30:00 2020-07-16T06:07:00 2020-07-16T20:00:00 2020-07-16T23:00:00 180 1594940400 true 25.43 0 25,43 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1006.5 0 1006,5 mb mb true 0 0 0 % % 2020-07-15T21:00:00 2020-07-16T00:00:00 180 1594857600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-07-16T03:07:00 2020-07-16T06:07:00 180 1594879620 2020-07-16T17:30:00 2020-07-16T20:30:00 180 1594931400 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0 0 0 % % 1 Παρασκευή false 1 false 2020-07-17T20:30:00 2020-07-17T06:07:00 true 27.86 0 27,86 °C °C true 24.77 0 24,77 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Bορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NW false false false 0 0 NW25.png Αίθριος false 20 false 2020-07-17T20:30:00 2020-07-17T06:07:00 2020-07-16T21:00:00 2020-07-17T00:00:00 180 1594944000 true 25.39 0 25,39 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1006 0 1006 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-17T20:30:00 2020-07-17T06:07:00 2020-07-16T22:00:00 2020-07-17T01:00:00 180 1594947600 true 25.33 0 25,33 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1005.8 0 1005,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-17T20:30:00 2020-07-17T06:07:00 2020-07-16T23:00:00 2020-07-17T02:00:00 180 1594951200 true 25.26 0 25,26 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1005.4 0 1005,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-17T20:30:00 2020-07-17T06:07:00 2020-07-17T00:00:00 2020-07-17T03:00:00 180 1594954800 true 25.19 0 25,19 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1005.1 0 1005,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-17T20:30:00 2020-07-17T06:07:00 2020-07-17T01:00:00 2020-07-17T04:00:00 180 1594958400 true 25.13 0 25,13 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1005.1 0 1005,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-17T20:30:00 2020-07-17T06:07:00 2020-07-17T02:00:00 2020-07-17T05:00:00 180 1594962000 true 25.12 0 25,12 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1004.8 0 1004,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-17T20:30:00 2020-07-17T06:07:00 2020-07-17T03:00:00 2020-07-17T06:00:00 180 1594965600 true 25.08 0 25,08 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 72 0 72 % % true 1004.7 0 1004,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-17T20:30:00 2020-07-17T06:07:00 2020-07-17T04:00:00 2020-07-17T07:00:00 180 1594969200 true 25.04 0 25,04 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 71 0 71 % % true 1004.8 0 1004,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-17T20:30:00 2020-07-17T06:07:00 2020-07-17T05:00:00 2020-07-17T08:00:00 180 1594972800 true 25.11 0 25,11 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1005 0 1005 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-17T20:30:00 2020-07-17T06:07:00 2020-07-17T06:00:00 2020-07-17T09:00:00 180 1594976400 true 25.25 0 25,25 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1005.2 0 1005,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-17T20:30:00 2020-07-17T06:07:00 2020-07-17T07:00:00 2020-07-17T10:00:00 180 1594980000 true 25.49 0 25,49 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1005.4 0 1005,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-17T20:30:00 2020-07-17T06:07:00 2020-07-17T08:00:00 2020-07-17T11:00:00 180 1594983600 true 25.82 0 25,82 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1005.4 0 1005,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-17T20:30:00 2020-07-17T06:07:00 2020-07-17T09:00:00 2020-07-17T12:00:00 180 1594987200 true 26.02 0 26,02 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1005.4 0 1005,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-17T20:30:00 2020-07-17T06:07:00 2020-07-17T10:00:00 2020-07-17T13:00:00 180 1594990800 true 26.44 0 26,44 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1005.3 0 1005,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-17T20:30:00 2020-07-17T06:07:00 2020-07-17T11:00:00 2020-07-17T14:00:00 180 1594994400 true 26.83 0 26,83 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1005.3 0 1005,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-17T20:30:00 2020-07-17T06:07:00 2020-07-17T12:00:00 2020-07-17T15:00:00 180 1594998000 true 27.16 0 27,16 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1005 0 1005 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-17T20:30:00 2020-07-17T06:07:00 2020-07-17T13:00:00 2020-07-17T16:00:00 180 1595001600 true 27.43 0 27,43 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1004.8 0 1004,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-17T20:30:00 2020-07-17T06:07:00 2020-07-17T14:00:00 2020-07-17T17:00:00 180 1595005200 true 27.58 0 27,58 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1004.7 0 1004,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-17T20:30:00 2020-07-17T06:07:00 2020-07-17T15:00:00 2020-07-17T18:00:00 180 1595008800 true 27.47 0 27,47 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1004.5 0 1004,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-17T20:30:00 2020-07-17T06:07:00 2020-07-17T16:00:00 2020-07-17T19:00:00 180 1595012400 true 27.27 0 27,27 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1004.5 0 1004,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-17T20:30:00 2020-07-17T06:07:00 2020-07-17T17:00:00 2020-07-17T20:00:00 180 1595016000 true 26.77 0 26,77 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1004.5 0 1004,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-17T20:30:00 2020-07-17T06:07:00 2020-07-17T18:00:00 2020-07-17T21:00:00 180 1595019600 true 26.43 0 26,43 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1004.5 0 1004,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-17T20:30:00 2020-07-17T06:07:00 2020-07-17T19:00:00 2020-07-17T22:00:00 180 1595023200 true 26.19 0 26,19 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1004.6 0 1004,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-17T20:30:00 2020-07-17T06:07:00 2020-07-17T20:00:00 2020-07-17T23:00:00 180 1595026800 true 26.04 0 26,04 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1004.9 0 1004,9 mb mb true 0 0 0 % % 2020-07-16T21:00:00 2020-07-17T00:00:00 180 1594944000 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-07-17T03:07:00 2020-07-17T06:07:00 180 1594966020 2020-07-17T17:30:00 2020-07-17T20:30:00 180 1595017800 true 0.0063 0 0,0063 mm mm true 0 0 0 % % 2 Σάββατο false 1 false 2020-07-18T20:29:00 2020-07-18T06:08:00 true 26.73 0 26,73 °C °C true 23.49 0 23,49 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Bορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NW false false false 0 0 NW20.png Αίθριος false 20 false 2020-07-18T20:29:00 2020-07-18T06:08:00 2020-07-17T21:00:00 2020-07-18T00:00:00 180 1595030400 true 25.89 0 25,89 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1005.1 0 1005,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-18T20:29:00 2020-07-18T06:08:00 2020-07-17T22:00:00 2020-07-18T01:00:00 180 1595034000 true 25.75 0 25,75 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1005 0 1005 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-18T20:29:00 2020-07-18T06:08:00 2020-07-17T23:00:00 2020-07-18T02:00:00 180 1595037600 true 25.64 0 25,64 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1004.7 0 1004,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-18T20:29:00 2020-07-18T06:08:00 2020-07-18T00:00:00 2020-07-18T03:00:00 180 1595041200 true 25.5 0 25,5 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1004.6 0 1004,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-18T20:29:00 2020-07-18T06:08:00 2020-07-18T01:00:00 2020-07-18T04:00:00 180 1595044800 true 25.3 0 25,3 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1004.5 0 1004,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-18T20:29:00 2020-07-18T06:08:00 2020-07-18T02:00:00 2020-07-18T05:00:00 180 1595048400 true 24.95 0 24,95 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1004.4 0 1004,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-18T20:29:00 2020-07-18T06:08:00 2020-07-18T03:00:00 2020-07-18T06:00:00 180 1595052000 true 24.71 0 24,71 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1004.6 0 1004,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-18T20:29:00 2020-07-18T06:08:00 2020-07-18T04:00:00 2020-07-18T07:00:00 180 1595055600 true 24.62 0 24,62 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1005 0 1005 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-18T20:29:00 2020-07-18T06:08:00 2020-07-18T05:00:00 2020-07-18T08:00:00 180 1595059200 true 24.66 0 24,66 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1005.4 0 1005,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-18T20:29:00 2020-07-18T06:08:00 2020-07-18T06:00:00 2020-07-18T09:00:00 180 1595062800 true 24.8 0 24,8 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1005.7 0 1005,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-18T20:29:00 2020-07-18T06:08:00 2020-07-18T07:00:00 2020-07-18T10:00:00 180 1595066400 true 25.02 0 25,02 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1006.2 0 1006,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-18T20:29:00 2020-07-18T06:08:00 2020-07-18T08:00:00 2020-07-18T11:00:00 180 1595070000 true 25.36 0 25,36 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1006.5 0 1006,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-18T20:29:00 2020-07-18T06:08:00 2020-07-18T09:00:00 2020-07-18T12:00:00 180 1595073600 true 25.67 0 25,67 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1006.7 0 1006,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-18T20:29:00 2020-07-18T06:08:00 2020-07-18T10:00:00 2020-07-18T13:00:00 180 1595077200 true 26.07 0 26,07 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1006.7 0 1006,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-18T20:29:00 2020-07-18T06:08:00 2020-07-18T11:00:00 2020-07-18T14:00:00 180 1595080800 true 26.3 0 26,3 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1006.7 0 1006,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-18T20:29:00 2020-07-18T06:08:00 2020-07-18T12:00:00 2020-07-18T15:00:00 180 1595084400 true 26.45 0 26,45 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1006.8 0 1006,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-18T20:29:00 2020-07-18T06:08:00 2020-07-18T13:00:00 2020-07-18T16:00:00 180 1595088000 true 26.34 0 26,34 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1007 0 1007 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-18T20:29:00 2020-07-18T06:08:00 2020-07-18T14:00:00 2020-07-18T17:00:00 180 1595091600 true 26.19 0 26,19 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 70 0 70 % % true 1006.9 0 1006,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-18T20:29:00 2020-07-18T06:08:00 2020-07-18T15:00:00 2020-07-18T18:00:00 180 1595095200 true 25.86 0 25,86 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 71 0 71 % % true 1006.7 0 1006,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-18T20:29:00 2020-07-18T06:08:00 2020-07-18T16:00:00 2020-07-18T19:00:00 180 1595098800 true 25.55 0 25,55 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1006.6 0 1006,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-18T20:29:00 2020-07-18T06:08:00 2020-07-18T17:00:00 2020-07-18T20:00:00 180 1595102400 true 25.04 0 25,04 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1006.9 0 1006,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-18T20:29:00 2020-07-18T06:08:00 2020-07-18T18:00:00 2020-07-18T21:00:00 180 1595106000 true 24.52 0 24,52 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1007.1 0 1007,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-18T20:29:00 2020-07-18T06:08:00 2020-07-18T19:00:00 2020-07-18T22:00:00 180 1595109600 true 23.99 0 23,99 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1007.2 0 1007,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-18T20:29:00 2020-07-18T06:08:00 2020-07-18T20:00:00 2020-07-18T23:00:00 180 1595113200 true 23.85 0 23,85 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1007.5 0 1007,5 mb mb true 0 0 0 % % 2020-07-17T21:00:00 2020-07-18T00:00:00 180 1595030400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-07-18T03:08:00 2020-07-18T06:08:00 180 1595052480 2020-07-18T17:29:00 2020-07-18T20:29:00 180 1595104140 true 0.0054 0 0,0054 mm mm true 0 0 0 % % 3 Κυριακή false 1 false 2020-07-19T20:29:00 2020-07-19T06:09:00 true 26.55 0 26,55 °C °C true 23.44 0 23,44 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Bορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2020-07-19T20:29:00 2020-07-19T06:09:00 2020-07-18T21:00:00 2020-07-19T00:00:00 180 1595116800 true 23.76 0 23,76 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1007.7 0 1007,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-19T20:29:00 2020-07-19T06:09:00 2020-07-18T22:00:00 2020-07-19T01:00:00 180 1595120400 true 23.74 0 23,74 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1008 0 1008 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-19T20:29:00 2020-07-19T06:09:00 2020-07-18T23:00:00 2020-07-19T02:00:00 180 1595124000 true 23.77 0 23,77 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1007.6 0 1007,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-19T20:29:00 2020-07-19T06:09:00 2020-07-19T00:00:00 2020-07-19T03:00:00 180 1595127600 true 23.81 0 23,81 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 83 0 83 % % true 1007.4 0 1007,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-19T20:29:00 2020-07-19T06:09:00 2020-07-19T01:00:00 2020-07-19T04:00:00 180 1595131200 true 23.77 0 23,77 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 84 0 84 % % true 1007.3 0 1007,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-19T20:29:00 2020-07-19T06:09:00 2020-07-19T02:00:00 2020-07-19T05:00:00 180 1595134800 true 23.72 0 23,72 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 85 0 85 % % true 1007.2 0 1007,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-19T20:29:00 2020-07-19T06:09:00 2020-07-19T03:00:00 2020-07-19T06:00:00 180 1595138400 true 23.72 0 23,72 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 85 0 85 % % true 1007.3 0 1007,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-19T20:29:00 2020-07-19T06:09:00 2020-07-19T04:00:00 2020-07-19T07:00:00 180 1595142000 true 23.89 0 23,89 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1007.4 0 1007,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-19T20:29:00 2020-07-19T06:09:00 2020-07-19T05:00:00 2020-07-19T08:00:00 180 1595145600 true 24.12 0 24,12 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1007.9 0 1007,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-19T20:29:00 2020-07-19T06:09:00 2020-07-19T06:00:00 2020-07-19T09:00:00 180 1595149200 true 24.33 0 24,33 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1008 0 1008 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-19T20:29:00 2020-07-19T06:09:00 2020-07-19T07:00:00 2020-07-19T10:00:00 180 1595152800 true 24.58 0 24,58 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1008.1 0 1008,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-19T20:29:00 2020-07-19T06:09:00 2020-07-19T08:00:00 2020-07-19T11:00:00 180 1595156400 true 24.98 0 24,98 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1008.3 0 1008,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-19T20:29:00 2020-07-19T06:09:00 2020-07-19T09:00:00 2020-07-19T12:00:00 180 1595160000 true 25.25 0 25,25 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1008.5 0 1008,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-19T20:29:00 2020-07-19T06:09:00 2020-07-19T10:00:00 2020-07-19T13:00:00 180 1595163600 true 25.64 0 25,64 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1008.6 0 1008,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-19T20:29:00 2020-07-19T06:09:00 2020-07-19T11:00:00 2020-07-19T14:00:00 180 1595167200 true 25.96 0 25,96 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1008.6 0 1008,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-19T20:29:00 2020-07-19T06:09:00 2020-07-19T12:00:00 2020-07-19T15:00:00 180 1595170800 true 26.17 0 26,17 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1008.5 0 1008,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-19T20:29:00 2020-07-19T06:09:00 2020-07-19T13:00:00 2020-07-19T16:00:00 180 1595174400 true 26.27 0 26,27 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1008.4 0 1008,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-19T20:29:00 2020-07-19T06:09:00 2020-07-19T14:00:00 2020-07-19T17:00:00 180 1595178000 true 26.21 0 26,21 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1008.3 0 1008,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-19T20:29:00 2020-07-19T06:09:00 2020-07-19T15:00:00 2020-07-19T18:00:00 180 1595181600 true 26 0 26 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 75 0 75 % % true 1008.2 0 1008,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-19T20:29:00 2020-07-19T06:09:00 2020-07-19T16:00:00 2020-07-19T19:00:00 180 1595185200 true 25.77 0 25,77 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1008.1 0 1008,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-19T20:29:00 2020-07-19T06:09:00 2020-07-19T17:00:00 2020-07-19T20:00:00 180 1595188800 true 25.38 0 25,38 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1008.4 0 1008,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-19T20:29:00 2020-07-19T06:09:00 2020-07-19T18:00:00 2020-07-19T21:00:00 180 1595192400 true 24.87 0 24,87 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1008.3 0 1008,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-19T20:29:00 2020-07-19T06:09:00 2020-07-19T19:00:00 2020-07-19T22:00:00 180 1595196000 true 24.5 0 24,5 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1008.5 0 1008,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-19T20:29:00 2020-07-19T06:09:00 2020-07-19T20:00:00 2020-07-19T23:00:00 180 1595199600 true 24.33 0 24,33 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1008.7 0 1008,7 mb mb true 0 0 0 % % 2020-07-18T21:00:00 2020-07-19T00:00:00 180 1595116800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-07-19T03:09:00 2020-07-19T06:09:00 180 1595138940 2020-07-19T17:29:00 2020-07-19T20:29:00 180 1595190540 true 0.0084 0 0,0084 mm mm true 0 0 0 % % 4 Δευτέρα false 1 false 2020-07-20T20:28:00 2020-07-20T06:10:00 true 27.49 0 27,49 °C °C true 23.78 0 23,78 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Bορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NW false false false 0 0 NW20.png Αίθριος false 20 false 2020-07-20T20:28:00 2020-07-20T06:10:00 2020-07-19T21:00:00 2020-07-20T00:00:00 180 1595203200 true 24.22 0 24,22 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1008.9 0 1008,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-20T20:28:00 2020-07-20T06:10:00 2020-07-19T22:00:00 2020-07-20T01:00:00 180 1595206800 true 24.13 0 24,13 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1008.8 0 1008,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-20T20:28:00 2020-07-20T06:10:00 2020-07-19T23:00:00 2020-07-20T02:00:00 180 1595210400 true 24.1 0 24,1 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1008.5 0 1008,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-20T20:28:00 2020-07-20T06:10:00 2020-07-20T00:00:00 2020-07-20T03:00:00 180 1595214000 true 24.09 0 24,09 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1008.2 0 1008,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-20T20:28:00 2020-07-20T06:10:00 2020-07-20T01:00:00 2020-07-20T04:00:00 180 1595217600 true 24.07 0 24,07 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1008.1 0 1008,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-20T20:28:00 2020-07-20T06:10:00 2020-07-20T02:00:00 2020-07-20T05:00:00 180 1595221200 true 24.05 0 24,05 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1008.1 0 1008,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-20T20:28:00 2020-07-20T06:10:00 2020-07-20T03:00:00 2020-07-20T06:00:00 180 1595224800 true 24.1 0 24,1 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 87 0 87 % % true 1007.9 0 1007,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-20T20:28:00 2020-07-20T06:10:00 2020-07-20T04:00:00 2020-07-20T07:00:00 180 1595228400 true 24.33 0 24,33 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 86 0 86 % % true 1007.8 0 1007,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-20T20:28:00 2020-07-20T06:10:00 2020-07-20T05:00:00 2020-07-20T08:00:00 180 1595232000 true 24.61 0 24,61 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 84 0 84 % % true 1008.3 0 1008,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-20T20:28:00 2020-07-20T06:10:00 2020-07-20T06:00:00 2020-07-20T09:00:00 180 1595235600 true 24.87 0 24,87 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1008.6 0 1008,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-20T20:28:00 2020-07-20T06:10:00 2020-07-20T07:00:00 2020-07-20T10:00:00 180 1595239200 true 25.22 0 25,22 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1009 0 1009 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-20T20:28:00 2020-07-20T06:10:00 2020-07-20T08:00:00 2020-07-20T11:00:00 180 1595242800 true 25.64 0 25,64 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1009 0 1009 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-20T20:28:00 2020-07-20T06:10:00 2020-07-20T09:00:00 2020-07-20T12:00:00 180 1595246400 true 25.89 0 25,89 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1009 0 1009 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-20T20:28:00 2020-07-20T06:10:00 2020-07-20T10:00:00 2020-07-20T13:00:00 180 1595250000 true 26.27 0 26,27 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1008.8 0 1008,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-20T20:28:00 2020-07-20T06:10:00 2020-07-20T11:00:00 2020-07-20T14:00:00 180 1595253600 true 26.65 0 26,65 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1008.6 0 1008,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-20T20:28:00 2020-07-20T06:10:00 2020-07-20T12:00:00 2020-07-20T15:00:00 180 1595257200 true 26.96 0 26,96 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1008.4 0 1008,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-20T20:28:00 2020-07-20T06:10:00 2020-07-20T13:00:00 2020-07-20T16:00:00 180 1595260800 true 27.17 0 27,17 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1008.4 0 1008,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-20T20:28:00 2020-07-20T06:10:00 2020-07-20T14:00:00 2020-07-20T17:00:00 180 1595264400 true 27.2 0 27,2 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1008.1 0 1008,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-20T20:28:00 2020-07-20T06:10:00 2020-07-20T15:00:00 2020-07-20T18:00:00 180 1595268000 true 27.08 0 27,08 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 72 0 72 % % true 1008.1 0 1008,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-20T20:28:00 2020-07-20T06:10:00 2020-07-20T16:00:00 2020-07-20T19:00:00 180 1595271600 true 26.93 0 26,93 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 72 0 72 % % true 1008 0 1008 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-20T20:28:00 2020-07-20T06:10:00 2020-07-20T17:00:00 2020-07-20T20:00:00 180 1595275200 true 26.71 0 26,71 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1008 0 1008 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-20T20:28:00 2020-07-20T06:10:00 2020-07-20T18:00:00 2020-07-20T21:00:00 180 1595278800 true 26.41 0 26,41 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1008.3 0 1008,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-20T20:28:00 2020-07-20T06:10:00 2020-07-20T19:00:00 2020-07-20T22:00:00 180 1595282400 true 26.26 0 26,26 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1008.6 0 1008,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-20T20:28:00 2020-07-20T06:10:00 2020-07-20T20:00:00 2020-07-20T23:00:00 180 1595286000 true 26.13 0 26,13 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1008.4 0 1008,4 mb mb true 0 0 0 % % 2020-07-19T21:00:00 2020-07-20T00:00:00 180 1595203200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-07-20T03:10:00 2020-07-20T06:10:00 180 1595225400 2020-07-20T17:28:00 2020-07-20T20:28:00 180 1595276880 true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 0 0 0 % % 5 Τρίτη false 50 false 2020-07-21T20:27:00 2020-07-21T06:10:00 true 28.9 0 28,9 °C °C true 25.12 0 25,12 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Αίθριος false 20 false 2020-07-21T20:27:00 2020-07-21T06:10:00 2020-07-20T21:00:00 2020-07-21T00:00:00 180 1595289600 true 26.02 0 26,02 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1008.5 0 1008,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-21T20:27:00 2020-07-21T06:10:00 2020-07-20T22:00:00 2020-07-21T01:00:00 180 1595293200 true 25.85 0 25,85 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1008.2 0 1008,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-21T20:27:00 2020-07-21T06:10:00 2020-07-20T23:00:00 2020-07-21T02:00:00 180 1595296800 true 25.69 0 25,69 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1008.1 0 1008,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-21T20:27:00 2020-07-21T06:10:00 2020-07-21T00:00:00 2020-07-21T03:00:00 180 1595300400 true 25.55 0 25,55 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 80 0 80 % % true 1007.6 0 1007,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-21T20:27:00 2020-07-21T06:10:00 2020-07-21T01:00:00 2020-07-21T04:00:00 180 1595304000 true 25.43 0 25,43 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 81 0 81 % % true 1007.3 0 1007,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-21T20:27:00 2020-07-21T06:10:00 2020-07-21T02:00:00 2020-07-21T05:00:00 180 1595307600 true 25.39 0 25,39 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 82 0 82 % % true 1007 0 1007 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-07-21T20:27:00 2020-07-21T06:10:00 2020-07-21T03:00:00 2020-07-21T06:00:00 180 1595311200 true 25.53 0 25,53 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 82 0 82 % % true 1007 0 1007 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-21T20:27:00 2020-07-21T06:10:00 2020-07-21T04:00:00 2020-07-21T07:00:00 180 1595314800 true 25.69 0 25,69 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1007.1 0 1007,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-21T20:27:00 2020-07-21T06:10:00 2020-07-21T05:00:00 2020-07-21T08:00:00 180 1595318400 true 25.88 0 25,88 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1007 0 1007 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-21T20:27:00 2020-07-21T06:10:00 2020-07-21T06:00:00 2020-07-21T09:00:00 180 1595322000 true 26.06 0 26,06 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1007 0 1007 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-21T20:27:00 2020-07-21T06:10:00 2020-07-21T07:00:00 2020-07-21T10:00:00 180 1595325600 true 26.27 0 26,27 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1007.3 0 1007,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-21T20:27:00 2020-07-21T06:10:00 2020-07-21T08:00:00 2020-07-21T11:00:00 180 1595329200 true 26.48 0 26,48 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1007.4 0 1007,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-21T20:27:00 2020-07-21T06:10:00 2020-07-21T09:00:00 2020-07-21T12:00:00 180 1595332800 true 26.84 0 26,84 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1007.3 0 1007,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-21T20:27:00 2020-07-21T06:10:00 2020-07-21T10:00:00 2020-07-21T13:00:00 180 1595336400 true 27.47 0 27,47 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1007.2 0 1007,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-21T20:27:00 2020-07-21T06:10:00 2020-07-21T11:00:00 2020-07-21T14:00:00 180 1595340000 true 28.11 0 28,11 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1006.7 0 1006,7 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-07-21T20:27:00 2020-07-21T06:10:00 2020-07-21T12:00:00 2020-07-21T15:00:00 180 1595343600 true 28.52 0 28,52 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 61 0 61 % % true 1006.4 0 1006,4 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-07-21T20:27:00 2020-07-21T06:10:00 2020-07-21T13:00:00 2020-07-21T16:00:00 180 1595347200 true 28.62 0 28,62 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 61 0 61 % % true 1006.1 0 1006,1 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-07-21T20:27:00 2020-07-21T06:10:00 2020-07-21T14:00:00 2020-07-21T17:00:00 180 1595350800 true 28.44 0 28,44 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 62 0 62 % % true 1005.7 0 1005,7 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-07-21T20:27:00 2020-07-21T06:10:00 2020-07-21T15:00:00 2020-07-21T18:00:00 180 1595354400 true 28.12 0 28,12 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 63 0 63 % % true 1005.4 0 1005,4 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-07-21T20:27:00 2020-07-21T06:10:00 2020-07-21T16:00:00 2020-07-21T19:00:00 180 1595358000 true 27.83 0 27,83 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 63 0 63 % % true 1005.2 0 1005,2 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-07-21T20:27:00 2020-07-21T06:10:00 2020-07-21T17:00:00 2020-07-21T20:00:00 180 1595361600 true 27.78 0 27,78 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1005.1 0 1005,1 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-07-21T20:27:00 2020-07-21T06:10:00 2020-07-21T18:00:00 2020-07-21T21:00:00 180 1595365200 true 27.72 0 27,72 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1005.2 0 1005,2 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-07-21T20:27:00 2020-07-21T06:10:00 2020-07-21T19:00:00 2020-07-21T22:00:00 180 1595368800 true 27.8 0 27,8 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1005.5 0 1005,5 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-07-21T20:27:00 2020-07-21T06:10:00 2020-07-21T20:00:00 2020-07-21T23:00:00 180 1595372400 true 27.92 0 27,92 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1005.6 0 1005,6 mb mb true 0 0 0 % % 2020-07-20T21:00:00 2020-07-21T00:00:00 180 1595289600 Ανεμώδης από το απόγευμα. Windy starting in the afternoon. 2020-07-21T03:10:00 2020-07-21T06:10:00 180 1595311800 2020-07-21T17:27:00 2020-07-21T20:27:00 180 1595363220 true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 0 0 0 % % 6 Τετάρτη false 1 false 2020-07-22T20:27:00 2020-07-22T06:11:00 true 29.4 0 29,4 °C °C true 25.63 0 25,63 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NNW false false false 0 0 NW20.png Αίθριος false 20 false 2020-07-22T20:27:00 2020-07-22T06:11:00 2020-07-21T21:00:00 2020-07-22T00:00:00 180 1595376000 true 27.88 0 27,88 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1005.6 0 1005,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-22T20:27:00 2020-07-22T06:11:00 2020-07-21T22:00:00 2020-07-22T01:00:00 180 1595379600 true 27.57 0 27,57 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1005.4 0 1005,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-22T20:27:00 2020-07-22T06:11:00 2020-07-21T23:00:00 2020-07-22T02:00:00 180 1595383200 true 27.13 0 27,13 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1005.4 0 1005,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-22T20:27:00 2020-07-22T06:11:00 2020-07-22T00:00:00 2020-07-22T03:00:00 180 1595386800 true 26.78 0 26,78 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 70 0 70 % % true 1005 0 1005 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-22T20:27:00 2020-07-22T06:11:00 2020-07-22T01:00:00 2020-07-22T04:00:00 180 1595390400 true 26.54 0 26,54 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 71 0 71 % % true 1004.8 0 1004,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-22T20:27:00 2020-07-22T06:11:00 2020-07-22T02:00:00 2020-07-22T05:00:00 180 1595394000 true 26.35 0 26,35 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 72 0 72 % % true 1004.7 0 1004,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-22T20:27:00 2020-07-22T06:11:00 2020-07-22T03:00:00 2020-07-22T06:00:00 180 1595397600 true 26.17 0 26,17 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 72 0 72 % % true 1004.6 0 1004,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-22T20:27:00 2020-07-22T06:11:00 2020-07-22T04:00:00 2020-07-22T07:00:00 180 1595401200 true 26.01 0 26,01 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1004.8 0 1004,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-22T20:27:00 2020-07-22T06:11:00 2020-07-22T05:00:00 2020-07-22T08:00:00 180 1595404800 true 25.92 0 25,92 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1005.1 0 1005,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-22T20:27:00 2020-07-22T06:11:00 2020-07-22T06:00:00 2020-07-22T09:00:00 180 1595408400 true 25.93 0 25,93 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1005.2 0 1005,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-22T20:27:00 2020-07-22T06:11:00 2020-07-22T07:00:00 2020-07-22T10:00:00 180 1595412000 true 26.19 0 26,19 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1005.4 0 1005,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-22T20:27:00 2020-07-22T06:11:00 2020-07-22T08:00:00 2020-07-22T11:00:00 180 1595415600 true 26.57 0 26,57 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1005.6 0 1005,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-22T20:27:00 2020-07-22T06:11:00 2020-07-22T09:00:00 2020-07-22T12:00:00 180 1595419200 true 27.14 0 27,14 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1005.7 0 1005,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-22T20:27:00 2020-07-22T06:11:00 2020-07-22T10:00:00 2020-07-22T13:00:00 180 1595422800 true 27.73 0 27,73 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1005.6 0 1005,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-22T20:27:00 2020-07-22T06:11:00 2020-07-22T11:00:00 2020-07-22T14:00:00 180 1595426400 true 28.38 0 28,38 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1005.4 0 1005,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-22T20:27:00 2020-07-22T06:11:00 2020-07-22T12:00:00 2020-07-22T15:00:00 180 1595430000 true 28.84 0 28,84 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1005 0 1005 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-22T20:27:00 2020-07-22T06:11:00 2020-07-22T13:00:00 2020-07-22T16:00:00 180 1595433600 true 29.1 0 29,1 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1004.8 0 1004,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-22T20:27:00 2020-07-22T06:11:00 2020-07-22T14:00:00 2020-07-22T17:00:00 180 1595437200 true 29.09 0 29,09 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 59 0 59 % % true 1004.5 0 1004,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-22T20:27:00 2020-07-22T06:11:00 2020-07-22T15:00:00 2020-07-22T18:00:00 180 1595440800 true 28.86 0 28,86 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 61 0 61 % % true 1004.3 0 1004,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-22T20:27:00 2020-07-22T06:11:00 2020-07-22T16:00:00 2020-07-22T19:00:00 180 1595444400 true 28.43 0 28,43 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 63 0 63 % % true 1004 0 1004 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-22T20:27:00 2020-07-22T06:11:00 2020-07-22T17:00:00 2020-07-22T20:00:00 180 1595448000 true 28.1 0 28,1 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1003.9 0 1003,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-22T20:27:00 2020-07-22T06:11:00 2020-07-22T18:00:00 2020-07-22T21:00:00 180 1595451600 true 27.9 0 27,9 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 66 0 66 % % true 1003.9 0 1003,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-22T20:27:00 2020-07-22T06:11:00 2020-07-22T19:00:00 2020-07-22T22:00:00 180 1595455200 true 27.85 0 27,85 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1003.9 0 1003,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-22T20:27:00 2020-07-22T06:11:00 2020-07-22T20:00:00 2020-07-22T23:00:00 180 1595458800 true 27.89 0 27,89 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1004 0 1004 mb mb true 0 0 0 % % 2020-07-21T21:00:00 2020-07-22T00:00:00 180 1595376000 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-07-22T03:11:00 2020-07-22T06:11:00 180 1595398260 2020-07-22T17:27:00 2020-07-22T20:27:00 180 1595449620 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0 0 0 % %
sunny

Σήμερα

Αίθριος όλη την ημέρα.

26°c

windy

BF 5

deltiokairou

Στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, απέναντι στις ακτές της Μικράς Ασίας, βρίσκονται τα Δωδεκάνησα. Λικνίζονται στα κρυστάλλινα νερά του Αιγαίου και μαγεύουν τον επισκέπτη με τα ανυπέρβλητα φυσικά τοπία, τις μαγευτικές παραλίες και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά.