36 Χρόνια Εμπειρίας στα Aκτοπλοϊκά Εισιτήρια

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

0 13318 false 20 false 2020-09-20T19:13:00 2020-09-20T06:59:00 0.0 true 25 0 25 °C °C true 1011 0 1011 mb mb true 77 0 77 % % 2020-09-20T21:00:00 2020-09-21T00:00:00 180 1600646400 0 true 4 0 4 BF BF Bορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NW false false false 0 0 NW20.png Αίθριος Clear 0 Κυριακή false 2 false 2020-09-20T19:13:00 2020-09-20T06:59:00 true 26.28 0 26,28 °C °C true 24.38 0 24,38 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Bορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NW false false false 0 0 NW20.png Αίθριος false 20 false 2020-09-20T19:13:00 2020-09-20T06:59:00 2020-09-20T20:00:00 2020-09-20T23:00:00 180 1600642800 true 24.97 0 24,97 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0.04 0 0,04 % % 2020-09-19T21:00:00 2020-09-20T00:00:00 180 1600560000 Νεφώσεις κατά περιόδους όλη την ημέρα. Mostly cloudy throughout the day. 2020-09-20T03:59:00 2020-09-20T06:59:00 180 1600585140 2020-09-20T16:13:00 2020-09-20T19:13:00 180 1600629180 true 0 0 0 mm mm true 0.44 0 0,44 % % 1 Δευτέρα false 1 false 2020-09-21T19:11:00 2020-09-21T07:00:00 true 26.15 0 26,15 °C °C true 23.59 0 23,59 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Bορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NW false false false 0 0 NW20.png Αίθριος false 20 false 2020-09-21T19:11:00 2020-09-21T07:00:00 2020-09-20T21:00:00 2020-09-21T00:00:00 180 1600646400 true 24.84 0 24,84 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1010.8 0 1010,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-21T19:11:00 2020-09-21T07:00:00 2020-09-20T22:00:00 2020-09-21T01:00:00 180 1600650000 true 24.94 0 24,94 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-21T19:11:00 2020-09-21T07:00:00 2020-09-20T23:00:00 2020-09-21T02:00:00 180 1600653600 true 24.8 0 24,8 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-21T19:11:00 2020-09-21T07:00:00 2020-09-21T00:00:00 2020-09-21T03:00:00 180 1600657200 true 24.41 0 24,41 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-21T19:11:00 2020-09-21T07:00:00 2020-09-21T01:00:00 2020-09-21T04:00:00 180 1600660800 true 24.15 0 24,15 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 79 0 79 % % true 1010.8 0 1010,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-21T19:11:00 2020-09-21T07:00:00 2020-09-21T02:00:00 2020-09-21T05:00:00 180 1600664400 true 23.99 0 23,99 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 80 0 80 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-21T19:11:00 2020-09-21T07:00:00 2020-09-21T03:00:00 2020-09-21T06:00:00 180 1600668000 true 23.86 0 23,86 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 82 0 82 % % true 1010.8 0 1010,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-21T19:11:00 2020-09-21T07:00:00 2020-09-21T04:00:00 2020-09-21T07:00:00 180 1600671600 true 24 0 24 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 81 0 81 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-21T19:11:00 2020-09-21T07:00:00 2020-09-21T05:00:00 2020-09-21T08:00:00 180 1600675200 true 24.09 0 24,09 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 82 0 82 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-21T19:11:00 2020-09-21T07:00:00 2020-09-21T06:00:00 2020-09-21T09:00:00 180 1600678800 true 24.15 0 24,15 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-21T19:11:00 2020-09-21T07:00:00 2020-09-21T07:00:00 2020-09-21T10:00:00 180 1600682400 true 24.73 0 24,73 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-21T19:11:00 2020-09-21T07:00:00 2020-09-21T08:00:00 2020-09-21T11:00:00 180 1600686000 true 24.99 0 24,99 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-21T19:11:00 2020-09-21T07:00:00 2020-09-21T09:00:00 2020-09-21T12:00:00 180 1600689600 true 24.82 0 24,82 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-21T19:11:00 2020-09-21T07:00:00 2020-09-21T10:00:00 2020-09-21T13:00:00 180 1600693200 true 25.28 0 25,28 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-21T19:11:00 2020-09-21T07:00:00 2020-09-21T11:00:00 2020-09-21T14:00:00 180 1600696800 true 25.72 0 25,72 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-21T19:11:00 2020-09-21T07:00:00 2020-09-21T12:00:00 2020-09-21T15:00:00 180 1600700400 true 25.87 0 25,87 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-21T19:11:00 2020-09-21T07:00:00 2020-09-21T13:00:00 2020-09-21T16:00:00 180 1600704000 true 25.83 0 25,83 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-21T19:11:00 2020-09-21T07:00:00 2020-09-21T14:00:00 2020-09-21T17:00:00 180 1600707600 true 25.76 0 25,76 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-21T19:11:00 2020-09-21T07:00:00 2020-09-21T15:00:00 2020-09-21T18:00:00 180 1600711200 true 25.77 0 25,77 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-21T19:11:00 2020-09-21T07:00:00 2020-09-21T16:00:00 2020-09-21T19:00:00 180 1600714800 true 25.61 0 25,61 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-21T19:11:00 2020-09-21T07:00:00 2020-09-21T17:00:00 2020-09-21T20:00:00 180 1600718400 true 25.34 0 25,34 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-21T19:11:00 2020-09-21T07:00:00 2020-09-21T18:00:00 2020-09-21T21:00:00 180 1600722000 true 25.19 0 25,19 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-21T19:11:00 2020-09-21T07:00:00 2020-09-21T19:00:00 2020-09-21T22:00:00 180 1600725600 true 25.1 0 25,1 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-21T19:11:00 2020-09-21T07:00:00 2020-09-21T20:00:00 2020-09-21T23:00:00 180 1600729200 true 25.11 0 25,11 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0 0 0 % % 2020-09-20T21:00:00 2020-09-21T00:00:00 180 1600646400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-09-21T04:00:00 2020-09-21T07:00:00 180 1600671600 2020-09-21T16:11:00 2020-09-21T19:11:00 180 1600715460 true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 0 0 0 % % 2 Τρίτη false 1 false 2020-09-22T19:10:00 2020-09-22T07:01:00 true 26.6 0 26,6 °C °C true 24.22 0 24,22 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Bορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NW false false false 0 0 NW20.png Αίθριος false 20 false 2020-09-22T19:10:00 2020-09-22T07:01:00 2020-09-21T21:00:00 2020-09-22T00:00:00 180 1600732800 true 25.17 0 25,17 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-22T19:10:00 2020-09-22T07:01:00 2020-09-21T22:00:00 2020-09-22T01:00:00 180 1600736400 true 25.24 0 25,24 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-22T19:10:00 2020-09-22T07:01:00 2020-09-21T23:00:00 2020-09-22T02:00:00 180 1600740000 true 25.28 0 25,28 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-22T19:10:00 2020-09-22T07:01:00 2020-09-22T00:00:00 2020-09-22T03:00:00 180 1600743600 true 25.09 0 25,09 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-22T19:10:00 2020-09-22T07:01:00 2020-09-22T01:00:00 2020-09-22T04:00:00 180 1600747200 true 24.83 0 24,83 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-22T19:10:00 2020-09-22T07:01:00 2020-09-22T02:00:00 2020-09-22T05:00:00 180 1600750800 true 24.72 0 24,72 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-22T19:10:00 2020-09-22T07:01:00 2020-09-22T03:00:00 2020-09-22T06:00:00 180 1600754400 true 24.74 0 24,74 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-22T19:10:00 2020-09-22T07:01:00 2020-09-22T04:00:00 2020-09-22T07:00:00 180 1600758000 true 24.76 0 24,76 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-22T19:10:00 2020-09-22T07:01:00 2020-09-22T05:00:00 2020-09-22T08:00:00 180 1600761600 true 24.85 0 24,85 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-22T19:10:00 2020-09-22T07:01:00 2020-09-22T06:00:00 2020-09-22T09:00:00 180 1600765200 true 25.09 0 25,09 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 81 0 81 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-22T19:10:00 2020-09-22T07:01:00 2020-09-22T07:00:00 2020-09-22T10:00:00 180 1600768800 true 25.39 0 25,39 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 80 0 80 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-22T19:10:00 2020-09-22T07:01:00 2020-09-22T08:00:00 2020-09-22T11:00:00 180 1600772400 true 25.58 0 25,58 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-22T19:10:00 2020-09-22T07:01:00 2020-09-22T09:00:00 2020-09-22T12:00:00 180 1600776000 true 25.67 0 25,67 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-22T19:10:00 2020-09-22T07:01:00 2020-09-22T10:00:00 2020-09-22T13:00:00 180 1600779600 true 25.96 0 25,96 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-22T19:10:00 2020-09-22T07:01:00 2020-09-22T11:00:00 2020-09-22T14:00:00 180 1600783200 true 26.27 0 26,27 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-22T19:10:00 2020-09-22T07:01:00 2020-09-22T12:00:00 2020-09-22T15:00:00 180 1600786800 true 26.3 0 26,3 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-22T19:10:00 2020-09-22T07:01:00 2020-09-22T13:00:00 2020-09-22T16:00:00 180 1600790400 true 26.1 0 26,1 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-22T19:10:00 2020-09-22T07:01:00 2020-09-22T14:00:00 2020-09-22T17:00:00 180 1600794000 true 25.8 0 25,8 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-22T19:10:00 2020-09-22T07:01:00 2020-09-22T15:00:00 2020-09-22T18:00:00 180 1600797600 true 25.68 0 25,68 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-22T19:10:00 2020-09-22T07:01:00 2020-09-22T16:00:00 2020-09-22T19:00:00 180 1600801200 true 25.39 0 25,39 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-22T19:10:00 2020-09-22T07:01:00 2020-09-22T17:00:00 2020-09-22T20:00:00 180 1600804800 true 25.07 0 25,07 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-22T19:10:00 2020-09-22T07:01:00 2020-09-22T18:00:00 2020-09-22T21:00:00 180 1600808400 true 24.75 0 24,75 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-22T19:10:00 2020-09-22T07:01:00 2020-09-22T19:00:00 2020-09-22T22:00:00 180 1600812000 true 24.55 0 24,55 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-22T19:10:00 2020-09-22T07:01:00 2020-09-22T20:00:00 2020-09-22T23:00:00 180 1600815600 true 24.5 0 24,5 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0 0 0 % % 2020-09-21T21:00:00 2020-09-22T00:00:00 180 1600732800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-09-22T04:01:00 2020-09-22T07:01:00 180 1600758060 2020-09-22T16:10:00 2020-09-22T19:10:00 180 1600801800 true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 0 0 0 % % 3 Τετάρτη false 1 false 2020-09-23T19:08:00 2020-09-23T07:02:00 true 26.91 0 26,91 °C °C true 23.85 0 23,85 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Bορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NW false false false 0 0 NW20.png Αίθριος false 20 false 2020-09-23T19:08:00 2020-09-23T07:02:00 2020-09-22T21:00:00 2020-09-23T00:00:00 180 1600819200 true 24.49 0 24,49 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-23T19:08:00 2020-09-23T07:02:00 2020-09-22T22:00:00 2020-09-23T01:00:00 180 1600822800 true 24.41 0 24,41 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-23T19:08:00 2020-09-23T07:02:00 2020-09-22T23:00:00 2020-09-23T02:00:00 180 1600826400 true 24.31 0 24,31 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-23T19:08:00 2020-09-23T07:02:00 2020-09-23T00:00:00 2020-09-23T03:00:00 180 1600830000 true 24.17 0 24,17 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-23T19:08:00 2020-09-23T07:02:00 2020-09-23T01:00:00 2020-09-23T04:00:00 180 1600833600 true 24.13 0 24,13 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-23T19:08:00 2020-09-23T07:02:00 2020-09-23T02:00:00 2020-09-23T05:00:00 180 1600837200 true 24.22 0 24,22 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-23T19:08:00 2020-09-23T07:02:00 2020-09-23T03:00:00 2020-09-23T06:00:00 180 1600840800 true 24.35 0 24,35 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-23T19:08:00 2020-09-23T07:02:00 2020-09-23T04:00:00 2020-09-23T07:00:00 180 1600844400 true 24.55 0 24,55 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-23T19:08:00 2020-09-23T07:02:00 2020-09-23T05:00:00 2020-09-23T08:00:00 180 1600848000 true 24.81 0 24,81 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-09-23T19:08:00 2020-09-23T07:02:00 2020-09-23T06:00:00 2020-09-23T09:00:00 180 1600851600 true 25.18 0 25,18 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-09-23T19:08:00 2020-09-23T07:02:00 2020-09-23T07:00:00 2020-09-23T10:00:00 180 1600855200 true 25.47 0 25,47 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-23T19:08:00 2020-09-23T07:02:00 2020-09-23T08:00:00 2020-09-23T11:00:00 180 1600858800 true 25.65 0 25,65 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-23T19:08:00 2020-09-23T07:02:00 2020-09-23T09:00:00 2020-09-23T12:00:00 180 1600862400 true 25.77 0 25,77 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-23T19:08:00 2020-09-23T07:02:00 2020-09-23T10:00:00 2020-09-23T13:00:00 180 1600866000 true 26.15 0 26,15 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-23T19:08:00 2020-09-23T07:02:00 2020-09-23T11:00:00 2020-09-23T14:00:00 180 1600869600 true 26.49 0 26,49 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-23T19:08:00 2020-09-23T07:02:00 2020-09-23T12:00:00 2020-09-23T15:00:00 180 1600873200 true 26.63 0 26,63 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 75 0 75 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-23T19:08:00 2020-09-23T07:02:00 2020-09-23T13:00:00 2020-09-23T16:00:00 180 1600876800 true 26.51 0 26,51 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 75 0 75 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-23T19:08:00 2020-09-23T07:02:00 2020-09-23T14:00:00 2020-09-23T17:00:00 180 1600880400 true 26.29 0 26,29 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 75 0 75 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-23T19:08:00 2020-09-23T07:02:00 2020-09-23T15:00:00 2020-09-23T18:00:00 180 1600884000 true 26.22 0 26,22 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 74 0 74 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-09-23T19:08:00 2020-09-23T07:02:00 2020-09-23T16:00:00 2020-09-23T19:00:00 180 1600887600 true 26.04 0 26,04 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 75 0 75 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-23T19:08:00 2020-09-23T07:02:00 2020-09-23T17:00:00 2020-09-23T20:00:00 180 1600891200 true 25.72 0 25,72 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 75 0 75 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-23T19:08:00 2020-09-23T07:02:00 2020-09-23T18:00:00 2020-09-23T21:00:00 180 1600894800 true 25.42 0 25,42 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 76 0 76 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-23T19:08:00 2020-09-23T07:02:00 2020-09-23T19:00:00 2020-09-23T22:00:00 180 1600898400 true 25.15 0 25,15 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 77 0 77 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0.25 0 0,25 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-09-23T19:08:00 2020-09-23T07:02:00 2020-09-23T20:00:00 2020-09-23T23:00:00 180 1600902000 true 24.94 0 24,94 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 79 0 79 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0.37 0 0,37 % % 2020-09-22T21:00:00 2020-09-23T00:00:00 180 1600819200 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2020-09-23T04:02:00 2020-09-23T07:02:00 180 1600844520 2020-09-23T16:08:00 2020-09-23T19:08:00 180 1600888080 true 0.0087 0 0,0087 mm mm true 0.05 0 0,05 % % 4 Πέμπτη false 2 false 2020-09-24T19:06:00 2020-09-24T07:02:00 true 27.76 0 27,76 °C °C true 24.41 0 24,41 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Bορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NW false false false 0 0 NW15.png Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-09-24T19:06:00 2020-09-24T07:02:00 2020-09-23T21:00:00 2020-09-24T00:00:00 180 1600905600 true 24.86 0 24,86 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 81 0 81 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0.45 0 0,45 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-09-24T19:06:00 2020-09-24T07:02:00 2020-09-23T22:00:00 2020-09-24T01:00:00 180 1600909200 true 24.85 0 24,85 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0.47 0 0,47 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-09-24T19:06:00 2020-09-24T07:02:00 2020-09-23T23:00:00 2020-09-24T02:00:00 180 1600912800 true 24.84 0 24,84 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0.45 0 0,45 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-09-24T19:06:00 2020-09-24T07:02:00 2020-09-24T00:00:00 2020-09-24T03:00:00 180 1600916400 true 24.7 0 24,7 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0.4 0 0,4 % % Αίθριος false 20 false 2020-09-24T19:06:00 2020-09-24T07:02:00 2020-09-24T01:00:00 2020-09-24T04:00:00 180 1600920000 true 24.71 0 24,71 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0.26 0 0,26 % % Υγρασία false 20 false 2020-09-24T19:06:00 2020-09-24T07:02:00 2020-09-24T02:00:00 2020-09-24T05:00:00 180 1600923600 true 24.87 0 24,87 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Υγρασία false 20 false 2020-09-24T19:06:00 2020-09-24T07:02:00 2020-09-24T03:00:00 2020-09-24T06:00:00 180 1600927200 true 25.07 0 25,07 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 85 0 85 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-09-24T19:06:00 2020-09-24T07:02:00 2020-09-24T04:00:00 2020-09-24T07:00:00 180 1600930800 true 25.27 0 25,27 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 85 0 85 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Υγρασία false 1 false 2020-09-24T19:06:00 2020-09-24T07:02:00 2020-09-24T05:00:00 2020-09-24T08:00:00 180 1600934400 true 25.5 0 25,5 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 84 0 84 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Υγρασία και αραιή συννεφιά false 2 false 2020-09-24T19:06:00 2020-09-24T07:02:00 2020-09-24T06:00:00 2020-09-24T09:00:00 180 1600938000 true 25.85 0 25,85 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 83 0 83 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0.32 0 0,32 % % Υγρασία και αραιή συννεφιά false 2 false 2020-09-24T19:06:00 2020-09-24T07:02:00 2020-09-24T07:00:00 2020-09-24T10:00:00 180 1600941600 true 26.28 0 26,28 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 81 0 81 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0.54 0 0,54 % % Υγρασία και νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-09-24T19:06:00 2020-09-24T07:02:00 2020-09-24T08:00:00 2020-09-24T11:00:00 180 1600945200 true 26.6 0 26,6 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 78 0 78 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0.79 0 0,79 % % Συννεφιά false 4 false 2020-09-24T19:06:00 2020-09-24T07:02:00 2020-09-24T09:00:00 2020-09-24T12:00:00 180 1600948800 true 26.78 0 26,78 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 75 0 75 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Συννεφιά false 4 false 2020-09-24T19:06:00 2020-09-24T07:02:00 2020-09-24T10:00:00 2020-09-24T13:00:00 180 1600952400 true 27.14 0 27,14 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0.88 0 0,88 % % Υγρασία και νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-09-24T19:06:00 2020-09-24T07:02:00 2020-09-24T11:00:00 2020-09-24T14:00:00 180 1600956000 true 27.45 0 27,45 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0.72 0 0,72 % % Υγρασία και αραιή συννεφιά false 2 false 2020-09-24T19:06:00 2020-09-24T07:02:00 2020-09-24T12:00:00 2020-09-24T15:00:00 180 1600959600 true 27.45 0 27,45 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0.54 0 0,54 % % Υγρασία και αραιή συννεφιά false 2 false 2020-09-24T19:06:00 2020-09-24T07:02:00 2020-09-24T13:00:00 2020-09-24T16:00:00 180 1600963200 true 27.26 0 27,26 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0.35 0 0,35 % % Υγρασία false 1 false 2020-09-24T19:06:00 2020-09-24T07:02:00 2020-09-24T14:00:00 2020-09-24T17:00:00 180 1600966800 true 26.96 0 26,96 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Υγρασία false 1 false 2020-09-24T19:06:00 2020-09-24T07:02:00 2020-09-24T15:00:00 2020-09-24T18:00:00 180 1600970400 true 26.82 0 26,82 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-09-24T19:06:00 2020-09-24T07:02:00 2020-09-24T16:00:00 2020-09-24T19:00:00 180 1600974000 true 26.54 0 26,54 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-09-24T19:06:00 2020-09-24T07:02:00 2020-09-24T17:00:00 2020-09-24T20:00:00 180 1600977600 true 26.15 0 26,15 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-09-24T19:06:00 2020-09-24T07:02:00 2020-09-24T18:00:00 2020-09-24T21:00:00 180 1600981200 true 25.71 0 25,71 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-09-24T19:06:00 2020-09-24T07:02:00 2020-09-24T19:00:00 2020-09-24T22:00:00 180 1600984800 true 25.35 0 25,35 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-09-24T19:06:00 2020-09-24T07:02:00 2020-09-24T20:00:00 2020-09-24T23:00:00 180 1600988400 true 25.2 0 25,2 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0 0 0 % % 2020-09-23T21:00:00 2020-09-24T00:00:00 180 1600905600 Υγρασία και αραιή συννεφιά όλη την ημέρα. Humid and partly cloudy throughout the day. 2020-09-24T04:02:00 2020-09-24T07:02:00 180 1600930920 2020-09-24T16:06:00 2020-09-24T19:06:00 180 1600974360 true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 0.31 0 0,31 % % 5 Παρασκευή false 1 false 2020-09-25T19:05:00 2020-09-25T07:03:00 true 28 0 28 °C °C true 24.68 0 24,68 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Bορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NW false false false 0 0 NW20.png Υγρασία false 20 false 2020-09-25T19:05:00 2020-09-25T07:03:00 2020-09-24T21:00:00 2020-09-25T00:00:00 180 1600992000 true 25.18 0 25,18 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-09-25T19:05:00 2020-09-25T07:03:00 2020-09-24T22:00:00 2020-09-25T01:00:00 180 1600995600 true 25.19 0 25,19 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-09-25T19:05:00 2020-09-25T07:03:00 2020-09-24T23:00:00 2020-09-25T02:00:00 180 1600999200 true 25.19 0 25,19 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-09-25T19:05:00 2020-09-25T07:03:00 2020-09-25T00:00:00 2020-09-25T03:00:00 180 1601002800 true 25.08 0 25,08 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-09-25T19:05:00 2020-09-25T07:03:00 2020-09-25T01:00:00 2020-09-25T04:00:00 180 1601006400 true 24.95 0 24,95 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-09-25T19:05:00 2020-09-25T07:03:00 2020-09-25T02:00:00 2020-09-25T05:00:00 180 1601010000 true 25 0 25 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-09-25T19:05:00 2020-09-25T07:03:00 2020-09-25T03:00:00 2020-09-25T06:00:00 180 1601013600 true 25.15 0 25,15 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-09-25T19:05:00 2020-09-25T07:03:00 2020-09-25T04:00:00 2020-09-25T07:00:00 180 1601017200 true 25.34 0 25,34 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-09-25T19:05:00 2020-09-25T07:03:00 2020-09-25T05:00:00 2020-09-25T08:00:00 180 1601020800 true 25.54 0 25,54 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-09-25T19:05:00 2020-09-25T07:03:00 2020-09-25T06:00:00 2020-09-25T09:00:00 180 1601024400 true 25.86 0 25,86 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-09-25T19:05:00 2020-09-25T07:03:00 2020-09-25T07:00:00 2020-09-25T10:00:00 180 1601028000 true 26.3 0 26,3 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-09-25T19:05:00 2020-09-25T07:03:00 2020-09-25T08:00:00 2020-09-25T11:00:00 180 1601031600 true 26.61 0 26,61 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-09-25T19:05:00 2020-09-25T07:03:00 2020-09-25T09:00:00 2020-09-25T12:00:00 180 1601035200 true 26.8 0 26,8 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 77 0 77 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-09-25T19:05:00 2020-09-25T07:03:00 2020-09-25T10:00:00 2020-09-25T13:00:00 180 1601038800 true 27.25 0 27,25 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-09-25T19:05:00 2020-09-25T07:03:00 2020-09-25T11:00:00 2020-09-25T14:00:00 180 1601042400 true 27.62 0 27,62 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-09-25T19:05:00 2020-09-25T07:03:00 2020-09-25T12:00:00 2020-09-25T15:00:00 180 1601046000 true 27.71 0 27,71 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-09-25T19:05:00 2020-09-25T07:03:00 2020-09-25T13:00:00 2020-09-25T16:00:00 180 1601049600 true 27.55 0 27,55 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1010.8 0 1010,8 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-09-25T19:05:00 2020-09-25T07:03:00 2020-09-25T14:00:00 2020-09-25T17:00:00 180 1601053200 true 27.34 0 27,34 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-09-25T19:05:00 2020-09-25T07:03:00 2020-09-25T15:00:00 2020-09-25T18:00:00 180 1601056800 true 27.23 0 27,23 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-09-25T19:05:00 2020-09-25T07:03:00 2020-09-25T16:00:00 2020-09-25T19:00:00 180 1601060400 true 26.98 0 26,98 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1010.5 0 1010,5 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-09-25T19:05:00 2020-09-25T07:03:00 2020-09-25T17:00:00 2020-09-25T20:00:00 180 1601064000 true 26.58 0 26,58 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-09-25T19:05:00 2020-09-25T07:03:00 2020-09-25T18:00:00 2020-09-25T21:00:00 180 1601067600 true 26.18 0 26,18 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-09-25T19:05:00 2020-09-25T07:03:00 2020-09-25T19:00:00 2020-09-25T22:00:00 180 1601071200 true 25.86 0 25,86 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-09-25T19:05:00 2020-09-25T07:03:00 2020-09-25T20:00:00 2020-09-25T23:00:00 180 1601074800 true 25.66 0 25,66 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0 0 0 % % 2020-09-24T21:00:00 2020-09-25T00:00:00 180 1600992000 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2020-09-25T04:03:00 2020-09-25T07:03:00 180 1601017380 2020-09-25T16:05:00 2020-09-25T19:05:00 180 1601060700 true 0.0087 0 0,0087 mm mm true 0 0 0 % % 6 Σάββατο false 1 false 2020-09-26T19:03:00 2020-09-26T07:04:00 true 28.3 0 28,3 °C °C true 25.03 0 25,03 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF WNW false false false 0 0 NW15.png Υγρασία false 20 false 2020-09-26T19:03:00 2020-09-26T07:04:00 2020-09-25T21:00:00 2020-09-26T00:00:00 180 1601078400 true 25.62 0 25,62 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-09-26T19:03:00 2020-09-26T07:04:00 2020-09-25T22:00:00 2020-09-26T01:00:00 180 1601082000 true 25.56 0 25,56 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 86 0 86 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-09-26T19:03:00 2020-09-26T07:04:00 2020-09-25T23:00:00 2020-09-26T02:00:00 180 1601085600 true 25.51 0 25,51 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 86 0 86 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-09-26T19:03:00 2020-09-26T07:04:00 2020-09-26T00:00:00 2020-09-26T03:00:00 180 1601089200 true 25.33 0 25,33 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 87 0 87 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-09-26T19:03:00 2020-09-26T07:04:00 2020-09-26T01:00:00 2020-09-26T04:00:00 180 1601092800 true 25.31 0 25,31 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-09-26T19:03:00 2020-09-26T07:04:00 2020-09-26T02:00:00 2020-09-26T05:00:00 180 1601096400 true 25.49 0 25,49 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1010.1 0 1010,1 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-09-26T19:03:00 2020-09-26T07:04:00 2020-09-26T03:00:00 2020-09-26T06:00:00 180 1601100000 true 25.71 0 25,71 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-09-26T19:03:00 2020-09-26T07:04:00 2020-09-26T04:00:00 2020-09-26T07:00:00 180 1601103600 true 25.92 0 25,92 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1010.1 0 1010,1 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-09-26T19:03:00 2020-09-26T07:04:00 2020-09-26T05:00:00 2020-09-26T08:00:00 180 1601107200 true 26.14 0 26,14 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1010.2 0 1010,2 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-09-26T19:03:00 2020-09-26T07:04:00 2020-09-26T06:00:00 2020-09-26T09:00:00 180 1601110800 true 26.41 0 26,41 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-09-26T19:03:00 2020-09-26T07:04:00 2020-09-26T07:00:00 2020-09-26T10:00:00 180 1601114400 true 26.66 0 26,66 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-09-26T19:03:00 2020-09-26T07:04:00 2020-09-26T08:00:00 2020-09-26T11:00:00 180 1601118000 true 26.83 0 26,83 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-09-26T19:03:00 2020-09-26T07:04:00 2020-09-26T09:00:00 2020-09-26T12:00:00 180 1601121600 true 27.2 0 27,2 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 79 0 79 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-09-26T19:03:00 2020-09-26T07:04:00 2020-09-26T10:00:00 2020-09-26T13:00:00 180 1601125200 true 27.56 0 27,56 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 78 0 78 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-09-26T19:03:00 2020-09-26T07:04:00 2020-09-26T11:00:00 2020-09-26T14:00:00 180 1601128800 true 27.8 0 27,8 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 77 0 77 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-09-26T19:03:00 2020-09-26T07:04:00 2020-09-26T12:00:00 2020-09-26T15:00:00 180 1601132400 true 27.95 0 27,95 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 77 0 77 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-09-26T19:03:00 2020-09-26T07:04:00 2020-09-26T13:00:00 2020-09-26T16:00:00 180 1601136000 true 28.02 0 28,02 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 77 0 77 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-09-26T19:03:00 2020-09-26T07:04:00 2020-09-26T14:00:00 2020-09-26T17:00:00 180 1601139600 true 27.94 0 27,94 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 78 0 78 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-09-26T19:03:00 2020-09-26T07:04:00 2020-09-26T15:00:00 2020-09-26T18:00:00 180 1601143200 true 27.79 0 27,79 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 79 0 79 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-09-26T19:03:00 2020-09-26T07:04:00 2020-09-26T16:00:00 2020-09-26T19:00:00 180 1601146800 true 27.69 0 27,69 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1010.5 0 1010,5 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-09-26T19:03:00 2020-09-26T07:04:00 2020-09-26T17:00:00 2020-09-26T20:00:00 180 1601150400 true 27.31 0 27,31 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-09-26T19:03:00 2020-09-26T07:04:00 2020-09-26T18:00:00 2020-09-26T21:00:00 180 1601154000 true 26.99 0 26,99 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1010.8 0 1010,8 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-09-26T19:03:00 2020-09-26T07:04:00 2020-09-26T19:00:00 2020-09-26T22:00:00 180 1601157600 true 26.78 0 26,78 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-09-26T19:03:00 2020-09-26T07:04:00 2020-09-26T20:00:00 2020-09-26T23:00:00 180 1601161200 true 26.74 0 26,74 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 91 0 91 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0 0 0 % % 2020-09-25T21:00:00 2020-09-26T00:00:00 180 1601078400 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2020-09-26T04:04:00 2020-09-26T07:04:00 180 1601103840 2020-09-26T16:03:00 2020-09-26T19:03:00 180 1601146980 true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 0 0 0 % %
sunny

Σήμερα

Νεφώσεις κατά περιόδους όλη την ημέρα.

25°c

windy

BF 4

deltiokairou

Στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, απέναντι στις ακτές της Μικράς Ασίας, βρίσκονται τα Δωδεκάνησα. Λικνίζονται στα κρυστάλλινα νερά του Αιγαίου και μαγεύουν τον επισκέπτη με τα ανυπέρβλητα φυσικά τοπία, τις μαγευτικές παραλίες και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά.